Ordinær generalforsamling torsdag den 25. marts 2010 kl i klublokalet, Boelvej 10, 2830 Virum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ordinær generalforsamling torsdag den 25. marts 2010 kl. 19.30 i klublokalet, Boelvej 10, 2830 Virum"

Transkript

1 Referat generalforsamling i Virum-Sorgenfri Tennisklub Ordinær generalforsamling torsdag den 25. marts 2010 kl i klublokalet, Boelvej 10, 2830 Virum Dagsorden ifølge vedtægternes 8: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for Det reviderede regnskab for Budget for VST og VSTC Forslag fra bestyrelse og medlemmer. 6. Valg af formand. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 8. Valg af revisor og revisorsuppleant. 9. Eventuelt Bestyrelsen for Virum-Sorgenfri Tennisklub er samtidig bestyrelse for Virum-Sorgenfri Tenniscenter (VSTC). ad 4 Bestyrelsen foreslår uændret kontingent og indskud for Bestyrelsen foreslår indførsel af familiekontingent efter følgende retningslinier: halvt kontingent for 3./4. osv. barn/ungsenior, såfremt mindst én forælder er medlem. halvt kontingent for 2. forælder, såfremt mindst to børn/ungseniorer er medlemmer. ad 5 Bestyrelsen foreslår ændring af vedtægterne for VST. Ændringsforslagene er begrundet i et ønske om, at klubbens vedtægter lever op til kravene i Folkeoplysningsloven med hensyn til formål og demokratisk opbygning. Forslag til ændrede vedtægter fremgår af klubbens hjemmeside og på opslagstavlen i klubben. ad 6 Formand Per Hillebrandt er villig til genvalg. ad 7 På valg er Kirstine Andersen og Mette Qvist. Begge er villige til genvalg. Kim Voss foreslås valgt som suppleant ad 8 Bestyrelsen foreslår genvalg af statsautoriseret revisor Sven Halberg som revisor og valg af Revisionsaktieselskabet Grant Thornton som revisorsuppleant. 1. Valg af dirigent Formand Per Hillebrandt bød velkommen og foreslog valg af advokat Søren Bagger som dirigent. Søren blev valgt uden modkandidater. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen er rettidig indkaldt, da han modtog indkaldelsen i klubbladet Centre Court med posten i starten af marts 2010, og dermed lovlig. 2. Bestyrelsens beretning for 2009 af formand Per Hillebrandt:

2 Beretning for blev et godt for VST. Det var et år kendetegnet ved, at vores spillere leverede en række gode præstationer, og ikke mindst et år præget af rigtigt mange gode aktiviteter for alle vores medlemsgrupper med et stort deltager antal og en god og velfungerende træning. Klubben står på tre ben trænerteamet, administration/anlæg og de frivillige ledere og hjælpere. Alle tre ben skal fungere for at skabe en god klub og det gjorde de i Trænerteamet Vi har haft et rigtigt godt trænerteam hele året som sædvanlig under kompetent ledelse af cheftræner Niklas Rosengren. Vi har nu i mange år, ja siden Niklas blev ansat, været forvendt med at have gode trænerteams om end med skiftende hjælpetrænere. Vi begynder efterhånden at tage det som en selvfølge at det bare er noget der fungere, men så simpelt er det altså ikke, og mange andre klubber har store udfordringer med at skaffe kvalificerede trænere. Jeg er meget glad for, at det er lykkedes at få tilknyttet en gamle VST kæmper som fast træner, nemlig Claus Løppke. Niklas og Claus supplerer hianden rigtigt godt, og det er mit håb, at de to i flere år frem kan være kernen i vores trænerteam. Marc Møller og Anne Sophie Leerhøj har begge ydet en meget fint indsasts i den snart forløbne indendørssæson som hjælpetrænere I indendørssæsonen 2008/09 og sommersæsonen 2009 var Niklas suppleret af Carlos Zamora og Bo Mortensen som hjælpetrænere, desværre valgte de begge at stoppe efter udendørssæsonen. Det forøgede udbud af aktiviteter med træning ikke mindst til motionister giver Niklas en stor udfordring med at skaffe trænere. Heldigvis er der både flere af de ældste juniorer, mange af 1. og 2. holdets spillere samt flere af de ældre elitespillere som Stig Johansen som er villige til at give et nap med som trænere. Tak for det. Administration og anlæg Takket være en stor indsats af vores halinspektør Per Tuft og vores kasserer Poul Horup, der også er formand for anlægsudvalget, var der igen i år rigtigt godt styr på administrationen, økonomien og på anlægget. En speciel stor glæde var det at konstatere, at vores grusbaner her 3. år efter den omfattende omlægning var rigtigt gode. Vi oplevede slet ikke de samme problemer med, at de ikke kunne absorbere selv mindre regnmængder som tilfældet var i de to første år. Endvidere fungerede det automatiske vandingsanlæg endeligt så det var muligt at lave en ordentlig gennemvanding af banerne om natten. På de seneste to generalforsamlinger har jeg nævnt, at vi er i en løs dialog med kommunen om en mulig overdækning af bane 9 & 10 så vi får en større indendørs banekapacitet. Vi er fortsat i dialog,

3 men der er ikke så meget nyt at berette. Det er en forholdsvis kompliceret sag, i det det kræver at vi skal finde en løsning, som vi som klub kan overskue og løfte økonomisk, og som kommunen samtidigt kan accepter, og i sidste ende vil det kræve en lokalplan for området. Udvalgene og de frivillige Vi havde nogle gode og aktive udvalg og fik samtidigt i løbet af året styrket flere af dem med nogle engagerede frivillige med nye ideer, som jeg er sikker på, at medlemmerne vil nye glæde af i den kommende sæson. Vi valgte endvidere at oprette et nyt udvalg sportsudvalg - under ledelse af Brian Sonne Friis. Udvalget arbejder med at koordinere de sportslige aktiviteter for klubbens bedste spillere på både junior- og seniorside. De bedste juniorspillere starter allerede i en tidlig alder med at træne med seniorerne og spille med på de bedste seniorhold. Vi synes derfor det er vigtigt at skabe en sammenhæng i arbejdet med og tilbuddene til både de bedste junior- og seniorspillere. Aktiviteter Klubben introducerede ikke deciderede nye aktiviteter i 2009, men arbejdede i stedet på at konsolidere og forbedre de aktiviteter som var sat i søen i årene forud. Dog blev der med stor tilslutning i den snart afsluttede indendørssæson tilbudt hyg-in fast hver anden fredag aften. Tennisskolen for voksne som vi introducerede i 2008 var også 2009 et stort tilløbsstykke og stor succes. Det samme er puljeturneringen for de lidt mere øvede motionister som blev startet i Et endnu større tilløbsstykke er onsdagstræningen udendørs for motionister. Kun få timer efter, at opslaget om tilmelding er sat på opslagstavlen er træningen overtegnet. Vi har overvejet, at udvide onsdagstræningen til flere baner, men det er også vigtigt at bevare en god balance mellem hvor mange baner, som er forhåndsreserveret til diverse arrangementer, og hvor mange som står til rådighed for de rigtigt mange medlemmer som ønske at tegne en bane for at spille selv. For den kommende udendørssæson vil der som nye aktiviteter blive tilbudt søndagstennisskole for nye motionister og morgentræning om torsdagen. Sportslige resultater Vores 1. hold rykkede i indendørssæsonen 2007/08 op i 2. divisionen. Desværre mistede vi et flere af de bedste spillere på holdet og kunne i sæsonen 2008/09 ikke holde os oppe og måtte tilbage i 3. division. Udendørs sluttede 1. holdet i midten af 3. division men meget tæt på 2. pladsen, det samme gjorde holdet i den netop afsluttede indendørssæson.

4 2. holdet for seniorer med deltagelse af flere af vores stærke juniorer vandt deres række i serie 2 og rykker op i serie 1 og blev nummer 2 i finalen om SM. 3. holdet rykkede desværre ned i serie 3. På veteran side er det værd at bemærke, at +35 holdet for en gang skyld ikke vandt deres række, men holdet er nu efter en stribe oprykninger i den bedste række, hvor det fik en fin tredjeplads. Begge vores 40/45+ plus hold havde svært ved at stille hold og måtte begge en række ned til henholdsvis serie 2 og 3. 50/55+ sluttede i midten af serie 1. Juniorerne Vores stærke u14 hold var tilbage i den landsdækkende divisionsrække. Holdet ydede igen en meget fin præstation, men havde desværre ikke marginalerne på deres side og sluttede på en ærgelig 5. plads lige uden for slutspillet. Klubbens yngste spillere på det rene u10 drengehold klarede sig igen i år rigtigt godt og sluttede på 2. pladsen i deres række. Vores u12 hold sluttede som nr. 5 i A-rækken Ved de individuelle sjællandsmesterskaber for juniorer havde vi hele 40 spillere med i udendørsturneringen og 33 med indendørs. I indendørs vandt tre spillere sølv nemlig Anders Ibh (både i single og double), Frederik Nymann og Caroline Wahl. I Udendørs SM vandt Christoffer Rosengren guld i kategori II i den yngste årgang. En anden spiller jeg vil fremhæve er Magnus Ibh som i 2009 var fremme i semifinalen i både SM og DM og samtidigt fik sin debut på 1. seniorholdet. Magnus har udviklet sit spil meget i det forløbne år og er nu oppe som den 5. bedst rangerede spiller i landet i sin årgang. VST tog for nogle år siden initiativ til venskabskampe indendørs primært for børn i 9-12 års alderen som ikke spiller så mange turneringer. 7 klubber er nu med i samarbejdet og det udvikler sig hele tiden og SLTU vil nu bistå klubberne i endnu flere af den type kampe Årets to sommerlejr havde deltagelse af omkring 150 børn. Begge uger var begunstiget af fantastisk sommervejr. Stor tak til Anne-Sophie for at styre aktiviteterne og de mange børn i de to uger Udviklingen i medlemstallet VST oplevede i 2009 en tilbagegang i medlemstallet på 52 til i alt 844 medlemmer, i procent svarer det til en tilbagegang på 6%. Tilbagegangen er fordelt på 40 seniorer, 6 juniorer og 6 formiddagsmedlemmer. Dermed oplevede VST ikke samme Caroline Wozniacki effekt som dansk tennis generelt. Klubberne under Dansk Tennisforbund havde således for første gang i 18 år en fremgang i medlemstallet som var på 2,5%.

5 Fremgangen i medlemstallet i dansk tennis er stort set udelukkende sket i de yngre årgange dvs u12 år. Med ca. 330 juniorer har vi desværre ikke kapacitet til flere børn, og vi har oven i købet en løbende en venteliste af børn som gerne vil være medlem. Bestyrelsen er naturligvis ikke tilfredse med at opleve en så stor tilbagegang i antallet af medlemmer. Udover den generelle økonomiske afmatning har vi ikke nogen god forklaring på tilbagegangen. Antallet af aktivitetstilbud til alle kategorier af seniormedlemmer har aldrig været større end i 2009 og specielt har der været flere tilbud til de nye motionister. Vi søsætter optil den kommende udendørssæson en hvervekampagne for at skaffe nye seniormedlemmer til klubben så vi forhåbentligt igen kan få vendt udviklingen og kommer som tidligere nævnt med endnu flere træningstilbud til nye motionister. For at blive klogere på vores og andre klubbers medlemmers syn på tennis deltager vi ligeledes i DTFs kundetilfredshedsundersøgelse, som foretages i samarbejde med Idrættens Analyseinstitut og offentliggøres her i foråret. Fordelingen på medlemskategorier er følgende: 329 juniorer under 18 år 24 ungseniorer 491 seniorer Ny hjemmeside Som mange sikkert har bemærket, har VST fået en ny, flot hjemmeside. Jeg vil gerne takke Anne Sofie Sørbø for det meget store arbejde med at få designet og implementeret hjemmesiden. Anne Sofie fungerer endvidere som webmaster på hjemmesiden. Det planlægges i løbet af året at supplere hjemmesiden med et tilmeldingsmodul, således at tilmeldinger til diverse aktiviteter fremover kommer til at foregå elektronisk på samme måde som der bookes baner og ikke på opslagstavlen. Hjertestarter Som det sikkert ikke er forbigået nogles opmærksomhed hænger der nu en hjertestarter ved indgangen til hallen. Stor tak til TrygFonden for at bevilge klubben denne. 13 ansatte og frivillige har været på kursus i at anvende hjertestarteren og i at give hjertemassage. Jeg håber aldrig, at der bliver brug for den, men skulle uheldet være ude kan en hurtig indsats med hjertestarteren redde liv. Ansatte og frivillige Jeg vil slutte med en stor tak til alle de frivillige som deltager i udvalgene og/eller hjælper og assistere ved diverse arrangementer samt til Niklas, Claus og alle øvrige trænere, til Per Tuft og øvrige ansatte for en rigtig god indsats i 2009 Jeg vil også gerne takke alle vores sponsorer som støtter klubben økonomisk og Hugo Mathiesen for et ihærdigt arbejde med at tegne sponsorater

6 Endelig vil jeg gerne takke bestyrelsen for en god og engageret indsats og et godt samarbejde i det forløbne år. Beretningen blev vedtaget uden spørgsmål eller kommentarer. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2009 for VST og VSTC af kasserer Poul Horup Indledningsvis skal jeg oplyse, at regnskabet for VST og VSTC vil blive gennemgået med udgangspunkt i den i Centre Court offentliggjorte summariske opstilling, men at de mere detaljerede regnskabsrapporter kan udleveres på anmodning. Endvidere skal jeg præsentere vor revisor Henrik Mikkelsen, der har revideret vore regnskaber. Henrik, der arbejder sammen med Svend Halberg, repræsenterer revisionsfirmaet Grant Thornton. Regnskabsopstillingerne er baseret på det bogholderi, som i det daglige varetages af vor halbestyrer Per Tuft. Regnskaberne for VST og VSTC skal ses i sammenhæng, idet VST er ejer af VSTC, og endvidere lejer hallen af sidstnævnte for efterfølgende at videreudleje banetimerne til sine medlemmer. Hallejen fra VST til VSTC fastsættes i et niveau, som stort set betyder, at VSTC s driftsregnskab balancerer. Ved gennemgangen af regnskabstallene vil jeg forsøge dels at skabe en sammenhæng til regnskabet og kommentere med baggrund i dette og budgettet for Endvidere skal jeg oplyse, at vi ved opstillingen af regnskabet for 2009 har foretaget visse principændringer med henblik på at nå frem til et mere retvisende billede. Således er defineret posterne aktivitetsindtægter og aktivitetsudgifter, der indeholder de enkelte medlemsgruppers indtægter og omkostninger ifm. tennisaktiviteten. Såvel regnskabstallene for 2008 som budget 2009 er korrigeret tilsvarende af hensyn til sammenligneligheden. Den korte version af regnskabsgennemgangen lyder, at vi samlet for VST og VSTC har realiseret et mindre, positivt og tilfredsstillende resultat i 2009 og at dette er som budgetteret. Men lad os gå lidt dybere i tallene: VST Indtægtssiden i VST s regnskab, der omfatter medlemskontingenter, baneleje, aktivitetsindtægter, tilskud samt andre indtægter er i overensstemmelse med budget 2009 og samlet kun kr. under det realiserede i Kontingentindtægterne er på niveau med 2008, men godt kr. under det budgetterede. Den udeblevne forøgelse i kontingentindtægter, efter at kontingent-satserne blev hævet til sæsonen 2009/2010, skyldes en tilbagegang i medlemsantallet på 52 medlemmer.

7 Indtægter fra hallen er som budgetteret, idet den planlagte forøgelse af baneleje-timesatserne, efter mange års fastholdelse, til indendørssæsonen på ca. 7% blev gennemført. Udlejningsprocenten er fortsat tilfredsstillende, og uændret 84% af det teoretiske udlejningspotentiale. Aktivitetsindtægterne der omfatter sponsorindtægter og deltagerbetaling til arrangementer er noget over det budgetterede. Tilskuddet fra Kommunen omfattende medlems-, træner- og driftstilskud er ligeledes over det budgetterede, idet vi havde forventet i en nedgang, men det modtagne beløb er på niveau med det i 2008 modtagne. Udgiftssiden er i 2009 på uændret niveau ift. 2008, og i fuld overensstemmelse med budgettet. Baneomkostningerne er lidt over realiseret i 2008 og lidt under budgetteret, idet der udover udgifter til banemand og almindelig banevedligeholdelse, ikke er afholdt større anlægsudgifter i Omkostninger til hal inkluderer klubbens leje af hallen fra VST, gage til halinspektør samt diverse reparationsarbejder. De samlede omkostninger er lidt højere end 2008 og også end budgetteret. Der er ikke, i modsætning til i 2008, foretaget større vedligeholdelsesarbejder, men den politisk fastsatte leje fra VSTC til VST er i 2009 forhøjet til kr. fra kr. i 2008 mhp. at afbalancere resultatet i VSTC. Aktivitetsomkostningerne, omfatter væsentligst gage/lønninger til staben af trænere med cheftræner Niklas Rosengreen i spidsen, men også en række poster såsom kontingenter til DTF, SLTU mfl., turneringsgebyrer samt rekvisitter fx bolde. Aktivitetsomkostningerne på 1,380 mio. kr., der er foreningens største udgiftsområde, er fastholdt ift. 2008, men udviser en mindre overskridelse på kr. ift. budgettet. Omkostninger til administration, primært telefon, IT og revision, er som budgetteret, men udviser en stigning ift Resultatet før finansielle poster blev på dette grundlag ca kr., hvilket sammenligner med kr. i budgettet og et resultat på kr. i Finansielle poster er kr. sammenlignet med kr. i I 2008 oplevedes et betydeligt kurstab på klubbens beholdning af aktier og investeringsbeviser. I 2009 er hovedparten af beholdningen afhændet, og der er i 2009 realiseret en kursgevinst. Finansieringen sker samlet for VST og VSTC, idet sidstnævnte bærer hovedparten af finansieringsudgiften. I 2009 er der ud over den årlige hensættelse på kr. til en fremtidig renovering/udskiftning af underlaget i hallen også foretaget en hensættelse på kr. til generel vedligeholdelse. Man når herefter frem til et positivt og tilfredsstillende årsresultat på kr., der sammenligner med et overskud i 2008 på kr. og et budgetteret resultat for kr. På balancesiden noteres under aktiverne startindskuddet i VSTC på 1 mio. kr., der også er et udtryk for værdiansættelsen i VST s regnskab af tenniscentret fratrukket de i dette selskab indeholdte passiver/lån. Beholdningen af værdipapirer er som omtalt tidligere reduceret efter frasalg.

8 Endvidere fremgår, at mellemregningen med VSTC er nedbragt til 1,787 mio. kr., mens de likvide beholdninger er forøget til kr. På passivsiden/finansieringssiden noteres en egenkapital på 1,8 mio. kr., hensættelser på kr. og kortfristet gæld på kr. VSTC Tenniscentrets resultat for 2009 er med et overskud på kr. noget bedre end det budgetterede, og væsentligt over det i 2008 realiserede underskud. Sammenhængen mellem klubben og centret fremgår af posten lejeindtægter, som er betaling for klubbens leje af hallen fratrukket moms. Beløbet er som tidligere omtalt forøget til kr. i 2009 før fradrag af moms. Reklameindtægter hidrører fra sponsorreklamer i hallen og omklædningsrum mv. Posten nedenfor vedr. reklameudgifter er reklamekonsulentens honorar for hans indsats. Driftstilskuddet til hallen fra Kommunen blev på kr. i 2009 efter den nedsættelse, der blev resultatet af forhandlingen med Kommunen efter udløbet af den 10-årige tilskudsperiode efter hallens opførelse. Ejendomsomkostningerne er primært udgifter til varme (gas), el og vand samt evt. vedligeholdelse, idet størsteparten af vedligeholdelse/-nyinvesteringer i tenniscentret afholdes over klubbens regnskab. Energiomkostningerne er noget under det budgetterede og udviser endog et fald ift Andre omkostninger omfatter primært forsikring og revision. De finansielle udgifter var i 2009 forventet på niveau med realiseret i 2008, men blev godt kr. højere som følge af en højere rentesats på kassekreditten end forventet. På balancesiden ses, at hallen er bogført til den nedskrevne opførelsesværdi og p.t. står anført til 8,3 mio. kr., hvilket sammenligner med en offentlig vurdering på 23 mio. kr. Finansieringen/passiverne udgøres af den af klubben indskudte grundkapital på 1 mio. kr. tillagt akkumuleret overskud på 0,6 mio. kr., lån i Danske Andelskassers Bank på samlet 0,6 mio. kr. (0,2 + 0,4 kortfristet). Hertil kommer det stående, uforrentede lån fra Lyngby-Taarbæk Kommune på 2,0 mio. kr. samt kassekreditten i Jyske Bank på 2,4 mio. kr. Herudover udgøres finansieringen af mellemregningen med VST på 1,787 mio. kr. Den samlede balance er på kr. Med ovenstående beretning indstilles regnskabet til generalforsamlingens godkendelse. Der var et spørgsmål til afdragsprofilen på Lyngby-Taarbæk Kommuns lån til VSTC på 2 mio.kr. Poul Horup oplyste, at lånet er afdrags- og rentefrit og kun skal afdrages i det utænkelige tilfælde, at klubben afhænder hallen.

9 Regnskabet blev herefter godkendt. 4. Fremlæggelse af budget for VST og VSTC for 2010 af kasserer Poul Horup Som man vil kunne bemærke er der for såvel VST som VSTC opstillet budgetter for 2010 med moderat positive resultater - nemlig VST på kr. og VSTC på kr. VST Ser vi nærmere på VST fremgår, at vi med uændrede kontingent- og banelejesatser, men med en forventet stigning i medlemsantallet, budgetterer en forøgelse ift. realiseret i Ligeledes forventes en stigning i aktivitetsindtægterne ift Træner- og medlemstilskuddet forventes på 2009-niveau. De samlede indtægter budgetteres hermed stigende til 2,856 mio. kr. De samlede driftsomkostninger budgetteres på niveau med indtægterne, hvilket er udtryk for en stigning på kr. ift Omkostninger til hallen forventes at stige ca kr., idet den politisk fastsatte halleje til VSTC øges med kr. til kr., mens aktivitetsomkostningerne budgetteres til at stige godt kr. primært som følge af en stigning i gage/lønninger til trænerstaben. Endvidere budgetteres stigende administrationsomkostninger, idet et nyt, opdateret regnskabssystem er under anskaffelse. Det forventede årsresultat for VST budgetteres til kr. i overskud. VSTC For centret budgetteres som nævnt med et mindre overskud på kr.. Forventning om en reduktion i driftstilskuddet på kr. nødvendiggør en forøgelse af VST s leje for hallen fra kr. til kr. (excl.moms). Driftsomkostninger, afskrivninger og finansielle poster budgetteres på 2009-niveau. Med de usikkerhedsfaktorer, der pr. definition, omgærder budgetlægning, håber vi fra bestyrelsens side at kunne realisere det fremlagte budget. Indstilling vedr. kontingenter for sæsonen 2010/2011 Bestyrelsen indstiller, at kontingenterne for sæsonen 2010/2011 fastholdes på uændret niveau, hvilket vil sige o Senior o Junior, ungsenior og formiddagsmedlemmer kr. pr. år 950 kr. pr. år. Endvidere indstiller bestyrelsen, at der indføres familiekontingent efter følgende retningslinier

10 o Halvt kontingent for 3./4. osv. junior/ungsenior, såfremt mindst en forælder er medlem o Halvt kontingent for 2. forælder, såfremt mindst to juniorer/ungseniorer er medlemmer. Forslaget begrundes i et ønske om at fremme større familiemæssig tilknytning til klubben. Familierabatten forventes med den nuværende medlemssammensætning at medføre en reduktion i kontingentindtægterne på kr. årligt. Budgettet og indstillingen om uændret kontingent samt forslaget om familiekontingent blev vedtaget. 5. Indkomne forslag - Bestyrelsen foreslår ændring af vedtægterne for VST. Ændringsforslagene er begrundet i et ønske om, at klubbens vedtægter lever op til kravene i Folkeoplysningsloven med hensyn til formål og demokratisk opbygning. Forslaget til ændrede vedtægter blev motiveret af Poul Horup. Vores jurist i bestyrelsen, Ann-Birgitte, er netop nedkommet, og jeg har derfor overtaget hvervet med at færdiggøre forslaget til ændringer til vedtægter i VST. Ændringsforslaget begrundes i et ønske om at klubbens vedtægter lever op til kravene i Folkeoplysningsloven med hensyn til formål og demokratisk opbygning; hvilket vil sige at alle klubbens medlemmer, herunder også juniorerne har stemmeret på generalforsamlingen. Samtidig har vi i bestyrelsen ment, at en opdatering af klubbens vedtægter var på sin plads, når denne lejlighed blev givet. Bestyrelsen har efter udsendelse af vedtægtsforslaget og på grundlag af drøftelse på generalforsamlingen valgt at foreslå en ændring til 12 Stemmeret gående ud på, at antallet af fuldmagter, det enkelte medlem kan stemme på grundlag af, maksimeres til 3. (dette maksimum inkluderer ikke stemmeretter som forælder til medlemmer under 15 år). Jeg skal overordnet fremhæve de væsentligste ændringer og samtidig pege på den detaljerede gennemgang af vedtægtsændringerne og begrundelser herfor, der bl.a. er lagt på klubbens hjemmeside. o 2 Formål o 4 Medlemskab o 5 Kontingent og indskud o 12 Stemmeret o 17 Regnskab og budget Formålsparagraffen er udvidet jf. Folkeoplysningslovens forslag Klubbens forskellige medlemstyper er defineret Åbning af mulighed for at bestyrelsen kan indføre rabatter, familiekontingent mv. Stemmeret også for medlemmer under 15 år, men dog via deres forældre Opdatering af kassererens funktion under hensyn til at klubben har ansat halinspektør. Endvidere indføjelse af krav om opstilling af budgetter.

11 o 21 Virum-Sorgenfri Tennis C. Opdatering, der tager højde for at VSTC for længst er etableret. Efter et par afklarende spørgsmål blev vedtægterne godkendt af generalforsamlingen. Dirigenten konstaterede, at bestyrelsens forslag til ændring af vedtægter i følge vedtægternes 14 kræver, at mere end 1/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede på generalforsamlingen, og at mindst 3/4 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget. Da dette ikke er tilfældet kan forslaget ikke vedtages. Forslaget henvises til behandling på en ekstraordinær generalforsamling den 8. april 2010 kl Valg af formand for 2 år. Per Hillebrandt Jensen blev genvalgt 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Kirstine Andersen og Mette Qvist blev genvalgt for to år. Kim Voss blev valgt som suppleant 8. Valg af revisor og revisorsuppleant. Statsautoriseret revisor Sven Halberg blev genvalgt som revisor, og Revisionsaktieselskabet Grant Thornton blev genvalgt som revisorsuppleant. 9. Eventuelt Per Hillebrandt afsluttede med at takke dirigenten og alle fremmødte. Generalforsamlingen sluttede kl. ca

Generalforsamling i Virum-Sorgenfri Tennisklub

Generalforsamling i Virum-Sorgenfri Tennisklub Generalforsamling i Virum-Sorgenfri Tennisklub Ordinær generalforsamling torsdag den 20. marts 2014 kl. 20.00 i klublokalet, Boelvej 10, 2830 Virum. Dagsorden ifølge vedtægternes 11: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er VIRUM-SORGENFRI TENNISKLUB (VST). Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at fremme tennissporten

Læs mere

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Ordinær generalforsamling i HTK Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Tilstede fra bestyrelsen: Jakob Erikstrup, Peter Back Johansen, Torben Mikkelsen og Jonas Vallebæk

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Dagsorden 1. Valg af stemmetællere 2. Valg af dirigent og referent 3. Formandens beretning og

Læs mere

Hvidovre Bordtennis.

Hvidovre Bordtennis. VEDTÆGTER 1 NAVN Foreningens navn er Hvidovre Bordtennis sædvanligvis forkortet Hvidovre BT. Hjemsted: Hvidovre Kommune. Foreningen blev stiftet den 31. august 2007 som en fusion mellem bordtennisklubberne

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Golf Klub

Vedtægter for Roskilde Golf Klub Vedtægter for Roskilde Golf Klub 1. NAVN OG FORMÅL 1. Klubbens navn er Roskilde Golf Klub. 2. Klubben er medlem af Dansk Golf Union. 3. Klubbens formål er som sportsklub: - at give medlemmerne de bedst

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Foreningen Ulstrup IF er stiftet den og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune.

Foreningen Ulstrup IF er stiftet den og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune. Ulstrup IF 1: NAVN OG HJEMSTED. Foreningen Ulstrup IF er stiftet den 15.06.2010 og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune. 2: FORMÅL. Foreningens formål er, med udgangspunkt i afdelingerne, at skabe

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Cvr. Nr. 27537715 Navn, hjemsted og formål. 1 Klubbens navn er Birkerød Tennis Klub forkortet til og i det følgende kaldet Birkerød TK. Klubbens hjemsted er Topstykket

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt 12. marts 2014 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør.

Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt 12. marts 2014 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør. Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt 12. marts 2014 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør. Generalforsamlingen var indkaldt med følgende Dagsorden: 1. Valg af

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det

Læs mere

Årsregnskab 2013 inkl. budget 2014

Årsregnskab 2013 inkl. budget 2014 Årsregnskab 2013 inkl. budget 2014 Side 1 af 7 RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. DECEMBER Indtægter 2013 2012 2011 2014 Kontingent m.v. Kontingent 0-24 år 38.747,50 57.950,00 64.828,00 45.000

Læs mere

GREVE UNGDOMS BRANDVÆSEN

GREVE UNGDOMS BRANDVÆSEN 1 Navn Foreningens navn er, stiftet den 5. januar 2010. Foreningen har hjemsted i Greve Kommune. 2 Formål Foreningens formål er at fremme interessen for faget brandmand, til børn og unge, på en sikker,

Læs mere

Vedtægter for JI TAE - Næstved Taekwondo Klub

Vedtægter for JI TAE - Næstved Taekwondo Klub Vedtægter for JI TAE - Næstved Taekwondo Klub Indhold Kapitel 1... 1 Navn, Hjemsted og Formål... 1 Kapitel 2... 1 Medlemskredsen... 1 Kapitel 3... 2 Bestyrelsen... 2 Kapitel 4... 3 Generalforsamlingen...

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Golf Klub

Vedtægter for Roskilde Golf Klub Vedtægter for Roskilde Golf Klub 1 NAVN Klubbens navn er Roskilde Golf Klub. Klubben har hjemsted i Roskilde Kommune 2 FORMÅL 1. Klubben er medlem af Dansk Golf Union. 2. Klubbens formål er som sportsklub:

Læs mere

Ordinær generalforsamling i. Lyngby Volleyball. Mandag den 7. oktober kl. 21.00-22.00 i Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800 Kongens Lyngby

Ordinær generalforsamling i. Lyngby Volleyball. Mandag den 7. oktober kl. 21.00-22.00 i Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800 Kongens Lyngby Ordinær generalforsamling i 28. september 2013 Lyngby Volleyball Mandag den 7. oktober kl. 21.00-22.00 i Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800 Kongens Lyngby Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Vedtægter for Glostrup Badminton Club

Vedtægter for Glostrup Badminton Club Vedtægter for Glostrup Badminton Club 1 Navn og Hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er "Glostrup Badminton Club Stk. 2. Foreningens hjemsted er Glostrup Kommune. 2 Foreningens formål Stk. 1. Det er Glostrup

Læs mere

Generalforsamling i Varde Tennisklub, mandag den 29. oktober Lene kunne konstatere at generalforsamlingen var indvarslet iht. vedtægterne.

Generalforsamling i Varde Tennisklub, mandag den 29. oktober Lene kunne konstatere at generalforsamlingen var indvarslet iht. vedtægterne. Generalforsamling i Varde Tennisklub, mandag den 29. oktober 2012. 1. Valg af dirigent Lene Eg. Lene kunne konstatere at generalforsamlingen var indvarslet iht. vedtægterne. 2. Formandens beretning. Året

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk Generalforsamling Mandag d. 23. marts 2009 Tilstede: Bestyrelsen og x medlemmer Dagorden 1. Valg af dirigent og referat 2. Bestyrelsens beretning for 2008 3. Forlæggelse og godkendelse af regnskab 2008

Læs mere

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Karate Skole. Dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2. Foreningens formål Foreningens formål er at udøve

Læs mere

Sønderjyllands Golfklub

Sønderjyllands Golfklub Sønderjyllands Golfklub indkalder til ordinær generalforsamling I henhold til vedtægternes 11 indkaldes der herved til ordinær generalforsamling i Sønderjyllands Golfklub. Generalforsamlingen afholdes

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Klubbens navn er Stenløse Tennisklub. Klubben er beliggende i Egedal Kommune. Adressen er: Søsumvej 79, Søsum, 3670 Veksø.

Klubbens navn er Stenløse Tennisklub. Klubben er beliggende i Egedal Kommune. Adressen er: Søsumvej 79, Søsum, 3670 Veksø. VEDTÆGTER FOR STENLØSE TENNISKLUB 1. Navn Klubbens navn er Stenløse Tennisklub. Klubben er beliggende i Egedal Kommune. Adressen er: Søsumvej 79, Søsum, 3670 Veksø. 2. Formål. Klubbens formål er at virke

Læs mere

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING i Holluf Pile Tornbjerg IF Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Carlo Vajhøj bød velkommen. Da ingen ønskede at være dirigent, indvilgede

Læs mere

Vedtægter for Eskilstrup Håndboldklub

Vedtægter for Eskilstrup Håndboldklub 1. Navn og hjemsted 2. Formål 3. Medlemskreds Vedtægter for Eskilstrup Håndboldklub Stk. 1: Klubbens navn er Eskilstrup Håndboldklub. Klubben er stiftet 25. april 1988, og har hjemsted i Eskilstrup i Guldborgsund

Læs mere

Vejledning: Kom godt i gang med opstart af forening i Kerteminde Kommune. Ny forening hvordan gør I?

Vejledning: Kom godt i gang med opstart af forening i Kerteminde Kommune. Ny forening hvordan gør I? Ny forening hvordan gør I? Hvordan bliver I en forening? En forening skal være godkendt som folkeoplysende forening for at kunne modtage tilskud og låne ledige offentlige lokaler. Der er nogle ting, som

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 Referat fra hovedgeneralforsamling Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 19.00 i klubhuset Dagsorden:

Læs mere

Generalforsamling. Roskilde Håndbold. Den 27. september 2012

Generalforsamling. Roskilde Håndbold. Den 27. september 2012 Generalforsamling Roskilde Håndbold Den 27. september 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af beretning 3. Aflæggelse af regnskab 4. Behandling af indkomne forslag, jf 10 forslag fra bestyrelsen:

Læs mere

Eksisterende vedtægter. Forslag til ændring af vedtægter. 1. Navn og formål. 1. Navn og formål

Eksisterende vedtægter. Forslag til ændring af vedtægter. 1. Navn og formål. 1. Navn og formål Eksisterende vedtægter 1. Navn og formål 1.1. Klubbens navn er Ballerup Tennisklub, stiftet 1919, klubbens hjemsted er Ballerup kommune. Forslag til ændring af vedtægter 1. Navn og formål 1.1. Klubbens

Læs mere

Referat fra Holte Tennisklubs ordinære generalforsamling Torsdag den 27. februar 2014 Kl. 19:30

Referat fra Holte Tennisklubs ordinære generalforsamling Torsdag den 27. februar 2014 Kl. 19:30 Sted: Klubhuset Referat fra Holte Tennisklubs ordinære generalforsamling Torsdag den 27. februar 2014 Kl. 19:30 Fremmødte: i alt 29 personer; 23 seniormedlemmer og fra bestyrelsen: Ebbe Stadel Nielsen,

Læs mere

Vedtægter Frederikssund Tennis Klub

Vedtægter Frederikssund Tennis Klub Indhold 1. Navn og hjemsted... 3 1.1 Klubbens navn... 3 1.2 Klubbens hjemsted... 3 2. Formål... 4 2.1 Klubbens formål... 4 3. Medlemskab... 5 3.1 Ordinære aktive medlemmer... 5 3.1.1 Seniorer... 5 3.1.2

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013.

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013. DAGSORDEN 1. Valg af dirigent. 2. Beretning. 3. Regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse af kontingent. 6. Valg af formand.

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 FORSLAG TIL VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Klubbens navn og formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Generalforsamling. Vejle Tennis Klub 27. oktober 2014

Generalforsamling. Vejle Tennis Klub 27. oktober 2014 Generalforsamling 27. oktober 2014 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Udvalgsberetninger 4. Aflæggelse af regnskab, fremlæggelse af budget 5. Indkomne forslag 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben Vedtægter (forslag) Klubben 1 Klubbens navn er Vallensbæk Sejlklub, forkortet VSK, med hjemsted på Vallensbæk Havn, Vallensbæk Kommune. Klubbens stander er hvid med rødt V fra overkant til underkant. 2

Læs mere

Formanden, Jette Nymann, bød velkommen til de 21 fremmødte medlemmer. Bestyrelsen foreslog Finn Mortensen, som enstemmigt blev valgt.

Formanden, Jette Nymann, bød velkommen til de 21 fremmødte medlemmer. Bestyrelsen foreslog Finn Mortensen, som enstemmigt blev valgt. Dato: 9. marts 2016 Vedr.: Generalforsamling Jyllinge Løbeklub 2016. Formanden, Jette Nymann, bød velkommen til de 21 fremmødte medlemmer. Dagsorden: a. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Finn Mortensen,

Læs mere

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset.

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Tilstede var: 7 medlemmer og 7 bestyrelsesmedlemmer Dagsorden: (ifølge vedtægterne) 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i Haderslev Fodbold Klub

Velkommen til generalforsamling i Haderslev Fodbold Klub Velkommen til generalforsamling i Haderslev Fodbold Klub Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning for det forløbne år 3. Den sportslige leder aflægger beretning for det forløbne

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN GOLF KLUB. 1. Klubbens navn er Frederikshavn Golf Klub og dens hjemsted er Frederikshavn Kommune.

VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN GOLF KLUB. 1. Klubbens navn er Frederikshavn Golf Klub og dens hjemsted er Frederikshavn Kommune. VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN GOLF KLUB 1. Klubbens navn er Frederikshavn Golf Klub og dens hjemsted er Frederikshavn Kommune. Klubbens formål er at etablere og forestå driften af en golfbane og organisere

Læs mere

Generalforsamling i Varde Tennisklub- torsdag den 12. november Regnskabet godkendt.

Generalforsamling i Varde Tennisklub- torsdag den 12. november Regnskabet godkendt. Generalforsamling i Varde Tennisklub- torsdag den 12. november 2015. Referent: Elin Sommerfeldt Nedbo 1. Valg af dirigent. Egon Schultz blev foreslået af bestyrelsen og enstemmigt valgt. Dirigenten konstaterer

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt torsdag den 5. marts 2009 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør.

Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt torsdag den 5. marts 2009 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør. Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt torsdag den 5. marts 2009 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør. Generalforsamlingen var indkaldt med følgende dagsorden:

Læs mere

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby.

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby. 27. marts 2009 Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent

Læs mere

SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB, MOGENSTRUP

SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB, MOGENSTRUP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB, MOGENSTRUP REFERAT AF BESLUTNINGER TRUFFET PÅ 40. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING SØNDAG DEN 8. DECEMBER 2013 I KLUBHUSET I MOGENSTRUP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB, MOGENSTRUP REFERAT AF BESLUTNINGER

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Side 1 af 7 Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Mandag, den 21. februar 2011 kl. 19,00 afholdtes ordinær generalforsamling i Alssund Golfklub på Sønderborg Bibliotek. Ca. 120 medlemmer

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2007 kl. 19.30 Antenneforeningen Rønege Dagsorden: 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer og fuldmagter

Læs mere

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Vedtægter for Birkerød Tennis Klub CVR. Nr. 27537715 Navn, hjemsted og formål. 1 Klubbens navn er Birkerød Tennis Klub forkortet til og i det følgende kaldet Birkerød TK. Klubbens hjemsted er Topstykket

Læs mere

Referat af generalforsamling 2012 i Team Viborg

Referat af generalforsamling 2012 i Team Viborg TEAM VIBORG Referat af generalforsamling 2012 i Team Viborg Tirsdag, den 26. marts 2013, kl. 19.00 Pkt. Emne : Referat : 1. Valg af dirigent : Søren Christensen blev foreslået og valgt som dirigent. Søren

Læs mere

Vedtægter for Assens Sejlklub.

Vedtægter for Assens Sejlklub. 1 Vedtægter for Assens Sejlklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Assens Sejlklub. Dens hjemsted er Assens Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at varetage medlemmernes interesse i forbindelse med

Læs mere

SLTK. Formandens Årsberetning for 2010 & Vision 2011. Torben Christensen Skovkanten 15 8660 Skanderborg tlf: 3064 9150. Skanderborg, februar 2011

SLTK. Formandens Årsberetning for 2010 & Vision 2011. Torben Christensen Skovkanten 15 8660 Skanderborg tlf: 3064 9150. Skanderborg, februar 2011 SLTK Formandens Årsberetning for 2010 & Vision 2011 Torben Christensen Skovkanten 15 8660 Skanderborg tlf: 3064 9150 Side 1 af 7 Tennisåret 2010 Tennisåret 2010 blev et godt år for SLTK. For første gang

Læs mere

Vedtægter. for. Roskilde Taekwondo Klub

Vedtægter. for. Roskilde Taekwondo Klub Vedtægter for Roskilde Taekwondo Klub 1 Navn Seung-Li Roskilde Taekwondo Klub. Klubben har hjemsted i Roskilde Kommune. 2. Formål At dyrke de af Dansk Taekwondo Forbund godkendte idrætsgrene. Dansk Taekwondo

Læs mere

Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den 6. marts 2013

Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den 6. marts 2013 Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers

Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers Vedtægter For Talentspejderne i Randers Kommune ( Lokalforeningen ) 1. Navn, adresse og stiftelsesdato 1.1. Lokalforeningens navn er Talentspejderne

Læs mere

Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT 2013. Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 25.

Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT 2013. Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 25. Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT 2013 Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 25. februar 2014 Michael B. Jensen Dirigent PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning

Læs mere

Vedtægter Gældende vedtægter for BTK Holme Olstrup

Vedtægter Gældende vedtægter for BTK Holme Olstrup Vedtægter Gældende vedtægter for BTK Holme Olstrup Februar, 2017 BTK Holme Olstrup Toksværd Bygade 43 4684 Holmegaard info@btkho.dk btkho.dk 1 Navn Foreningen BTK Holme Olstrup, der har hjemsted i Næstved

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Velkommen til generalforsamling Ikast KFUM Volleyball. Torsdag den

Velkommen til generalforsamling Ikast KFUM Volleyball. Torsdag den Velkommen til generalforsamling Ikast KFUM Volleyball Torsdag den 23-02-2017 1. Dagsorden 1. dagsorden 2. Valg af dirigent og referent samt konstatering af om generalforsamlingen er lovligt varslet. 3.

Læs mere

KIF Bowls. Vedtægter for KIF Bowls

KIF Bowls. Vedtægter for KIF Bowls KIF Bowls Vedtægter for KIF Bowls 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er KIF Bowls. Dens hjemsted er Kolding Hallerne, Ambolten 2-6, Kolding. 2 Foreningens formål: Dens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for Varde Svømmeklub

Vedtægter for Varde Svømmeklub Vedtægter for Varde Svømmeklub 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Varde Svømmeklub. Foreningen er stiftet den 31. august 2005, og har hjemsted i Varde Kommune. Foreningen er medlem af DGI og Dansk

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Århus 1900 Tennis, afholdt 9. marts 2015

Referat af ordinær generalforsamling Århus 1900 Tennis, afholdt 9. marts 2015 Referat af ordinær generalforsamling Århus 1900 Tennis, afholdt 9. marts 2015 Dagsorden i henhold til gældende vedtægter. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

a. På dagen hvor det skulle have været tilgængelig gør bestyrelsen opmærksom på det via

a. På dagen hvor det skulle have været tilgængelig gør bestyrelsen opmærksom på det via Referat fra Nordborg Golfklubs ordinære generalforsamling den 10. marts 2OL4i Valhal, Skolevej 55, Havnbjerg Klubbens formand B6rge Munksgaard bød de 60 medlemmer velkommen til generalforsamlingen. Pkt.

Læs mere

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag. (Skal være formanden i hænde senest 1 uge før.) 5. Valg af

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Love for Nøragersminde Badminton Klub (NBK Amager) Navn og formål. Medlemmer

Love for Nøragersminde Badminton Klub (NBK Amager) Navn og formål. Medlemmer 1 Love for Nøragersminde Badminton Klub (NBK Amager) Navn og formål 1 Klubbens navn er Nøragersminde Badminton Klub (NBK Amager) stiftet den 26. Maj 1976. Klubbens hjemsted er Vestamager Idrætscenter,

Læs mere

SMUK FODBOLD I DET MEST ATTRAKTIVE FODBOLDCENTER

SMUK FODBOLD I DET MEST ATTRAKTIVE FODBOLDCENTER SMUK FODBOLD I DET MEST ATTRAKTIVE FODBOLDCENTER FC SKANDERBORG EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 12. MAJ 2016 kl. 19.00 SKANDERBORG PARK Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Orientering og fremtid Underskuddets

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer.

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer. Bestyrelsen Navn Formand Bjarne Andersen Tromsøgade 8 8200 Århus N Tlf: 86165889 trom8@webspeed.dk Kasser Peter Iversen Laurvigsgade 16 8200 Århus N Tlf: 86101046 PeterIversen@Get2net.dk Sekretær Poul

Læs mere

Referat fra Holte Tennisklubs ordinære generalforsamling Torsdag den 26. februar 2014 Kl. 19:30

Referat fra Holte Tennisklubs ordinære generalforsamling Torsdag den 26. februar 2014 Kl. 19:30 Referat fra Holte Tennisklubs ordinære generalforsamling Torsdag den 26. februar 2014 Kl. 19:30 Sted: Klubhuset på Carlsmindevej 26 Fremmødte: i alt 32; 25 seniormedlemmer og fra bestyrelsen: Henrik Sparholt,

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. Terslev den 9. oktober 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. I henhold til grundejerforeningens vedtægter 8, indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling onsdag den

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Vedtægter Og Retningslinier

Vedtægter Og Retningslinier Houlkær Idræts Forening www.houlkaer.dk Vedtægter Og Retningslinier Houlkær Idræts Forening - er idræt på tværs af køn, alder, kultur og ambitioner med omsorg for hinanden og fælles engagement! Revideret

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011 Der var fremmødt 63 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 7 gyldige fuldmagter. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand der møder

Læs mere

VEDTÆGTER for landsforeningen

VEDTÆGTER for landsforeningen VEDTÆGTER for landsforeningen 1. KALAALLIT RØDE KORSIAT OG RØDE KORS BEVÆGELSEN Foreningen Kalaallit Røde Korsiat er en selvstændig organisation under Dansk Røde Kors. Kalaallit Røde Korsiat skal i sin

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 23.

Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 23. Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT 2009 Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 23. februar 2010 Michael B. Jensen Dirigent PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning

Læs mere

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 1 Navn og hjemsted Foreningen Sejs-Svejbæk Idrætsforening (SSIF), der har hjemsted i Silkeborg Kommune, er stiftet

Læs mere

Hillerød hundevenner, der har hjemsted i Hillerød Kommune, er stiftet den 4. april 2002.

Hillerød hundevenner, der har hjemsted i Hillerød Kommune, er stiftet den 4. april 2002. Hillerød Hundevenners vedtægter, 2014 version 1 Navn og hjemsted Hillerød hundevenner, der har hjemsted i Hillerød Kommune, er stiftet den 4. april 2002. 2 Formål Foreningens formål er at fremme interessen

Læs mere

Hedensted Golf Klub Generalforsamling 2014

Hedensted Golf Klub Generalforsamling 2014 Hedensted Golf Klub Generalforsamling 2014 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning ved formanden 3. Fremlæggelse af revideret regnskab for 2013 til godkendelse 4. Fremlæggelse af budget for 2014 til

Læs mere

2 Foreningens formål

2 Foreningens formål Vedtægt for Rytmekoret Slagelse 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Rytmekoret Slagelse. Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er, at udøve rytmisk kormusik

Læs mere

Vedtægter for Brønderslev Tennisklub:

Vedtægter for Brønderslev Tennisklub: Vedtægter for Brønderslev Tennisklub: 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Brønderslev Tennisklub (BTK), som er stiftet den 2. maj 1897 og har hjemsted i Brønderslev Kommune. Foreningen er tilsluttet

Læs mere

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 1. Valg af dirigent og referent Til dirigent valgtes Leif, Bent Erik blev referent. Leif konstaterede at generalforsamlingen var korrekt indkaldt.

Læs mere

Vedtægter for Ganløse Fitness Klub

Vedtægter for Ganløse Fitness Klub Vedtægter for Ganløse Fitness Klub 1 Klubbens navn, hjemsted og hjemmeside Stk. 1 Klubbens navn er Ganløse Fitness Klub. Stk. 2. Klubbens hjemsted er Egedal Kommune. Stk. 3. Klubbens hjemmeside er www.ganløsefitnessklub.dk

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Vedtægter for Frederikssund Tennis Klub

Vedtægter for Frederikssund Tennis Klub Vedtægter for Frederikssund Tennis Klub 1 Navn og hjemsted 1.1 Klubbens navn er Frederikssund Tennis Klub. 1.2 Klubbens hjemsted er Frederikssund Kommune. 2 Formål 2.1 Klubbens formål er at virke til tennissportens

Læs mere

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak)

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) Vedtægter for Fyns Skoleskak (Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Skoleskak, Fyns Kredsen i daglig tale Fyns Skoleskak. (FSS) Den udgøres af skoleskakklubber

Læs mere