Ordinær generalforsamling torsdag den 25. marts 2010 kl i klublokalet, Boelvej 10, 2830 Virum

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ordinær generalforsamling torsdag den 25. marts 2010 kl. 19.30 i klublokalet, Boelvej 10, 2830 Virum"

Transkript

1 Referat generalforsamling i Virum-Sorgenfri Tennisklub Ordinær generalforsamling torsdag den 25. marts 2010 kl i klublokalet, Boelvej 10, 2830 Virum Dagsorden ifølge vedtægternes 8: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for Det reviderede regnskab for Budget for VST og VSTC Forslag fra bestyrelse og medlemmer. 6. Valg af formand. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 8. Valg af revisor og revisorsuppleant. 9. Eventuelt Bestyrelsen for Virum-Sorgenfri Tennisklub er samtidig bestyrelse for Virum-Sorgenfri Tenniscenter (VSTC). ad 4 Bestyrelsen foreslår uændret kontingent og indskud for Bestyrelsen foreslår indførsel af familiekontingent efter følgende retningslinier: halvt kontingent for 3./4. osv. barn/ungsenior, såfremt mindst én forælder er medlem. halvt kontingent for 2. forælder, såfremt mindst to børn/ungseniorer er medlemmer. ad 5 Bestyrelsen foreslår ændring af vedtægterne for VST. Ændringsforslagene er begrundet i et ønske om, at klubbens vedtægter lever op til kravene i Folkeoplysningsloven med hensyn til formål og demokratisk opbygning. Forslag til ændrede vedtægter fremgår af klubbens hjemmeside og på opslagstavlen i klubben. ad 6 Formand Per Hillebrandt er villig til genvalg. ad 7 På valg er Kirstine Andersen og Mette Qvist. Begge er villige til genvalg. Kim Voss foreslås valgt som suppleant ad 8 Bestyrelsen foreslår genvalg af statsautoriseret revisor Sven Halberg som revisor og valg af Revisionsaktieselskabet Grant Thornton som revisorsuppleant. 1. Valg af dirigent Formand Per Hillebrandt bød velkommen og foreslog valg af advokat Søren Bagger som dirigent. Søren blev valgt uden modkandidater. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen er rettidig indkaldt, da han modtog indkaldelsen i klubbladet Centre Court med posten i starten af marts 2010, og dermed lovlig. 2. Bestyrelsens beretning for 2009 af formand Per Hillebrandt:

2 Beretning for blev et godt for VST. Det var et år kendetegnet ved, at vores spillere leverede en række gode præstationer, og ikke mindst et år præget af rigtigt mange gode aktiviteter for alle vores medlemsgrupper med et stort deltager antal og en god og velfungerende træning. Klubben står på tre ben trænerteamet, administration/anlæg og de frivillige ledere og hjælpere. Alle tre ben skal fungere for at skabe en god klub og det gjorde de i Trænerteamet Vi har haft et rigtigt godt trænerteam hele året som sædvanlig under kompetent ledelse af cheftræner Niklas Rosengren. Vi har nu i mange år, ja siden Niklas blev ansat, været forvendt med at have gode trænerteams om end med skiftende hjælpetrænere. Vi begynder efterhånden at tage det som en selvfølge at det bare er noget der fungere, men så simpelt er det altså ikke, og mange andre klubber har store udfordringer med at skaffe kvalificerede trænere. Jeg er meget glad for, at det er lykkedes at få tilknyttet en gamle VST kæmper som fast træner, nemlig Claus Løppke. Niklas og Claus supplerer hianden rigtigt godt, og det er mit håb, at de to i flere år frem kan være kernen i vores trænerteam. Marc Møller og Anne Sophie Leerhøj har begge ydet en meget fint indsasts i den snart forløbne indendørssæson som hjælpetrænere I indendørssæsonen 2008/09 og sommersæsonen 2009 var Niklas suppleret af Carlos Zamora og Bo Mortensen som hjælpetrænere, desværre valgte de begge at stoppe efter udendørssæsonen. Det forøgede udbud af aktiviteter med træning ikke mindst til motionister giver Niklas en stor udfordring med at skaffe trænere. Heldigvis er der både flere af de ældste juniorer, mange af 1. og 2. holdets spillere samt flere af de ældre elitespillere som Stig Johansen som er villige til at give et nap med som trænere. Tak for det. Administration og anlæg Takket være en stor indsats af vores halinspektør Per Tuft og vores kasserer Poul Horup, der også er formand for anlægsudvalget, var der igen i år rigtigt godt styr på administrationen, økonomien og på anlægget. En speciel stor glæde var det at konstatere, at vores grusbaner her 3. år efter den omfattende omlægning var rigtigt gode. Vi oplevede slet ikke de samme problemer med, at de ikke kunne absorbere selv mindre regnmængder som tilfældet var i de to første år. Endvidere fungerede det automatiske vandingsanlæg endeligt så det var muligt at lave en ordentlig gennemvanding af banerne om natten. På de seneste to generalforsamlinger har jeg nævnt, at vi er i en løs dialog med kommunen om en mulig overdækning af bane 9 & 10 så vi får en større indendørs banekapacitet. Vi er fortsat i dialog,

3 men der er ikke så meget nyt at berette. Det er en forholdsvis kompliceret sag, i det det kræver at vi skal finde en løsning, som vi som klub kan overskue og løfte økonomisk, og som kommunen samtidigt kan accepter, og i sidste ende vil det kræve en lokalplan for området. Udvalgene og de frivillige Vi havde nogle gode og aktive udvalg og fik samtidigt i løbet af året styrket flere af dem med nogle engagerede frivillige med nye ideer, som jeg er sikker på, at medlemmerne vil nye glæde af i den kommende sæson. Vi valgte endvidere at oprette et nyt udvalg sportsudvalg - under ledelse af Brian Sonne Friis. Udvalget arbejder med at koordinere de sportslige aktiviteter for klubbens bedste spillere på både junior- og seniorside. De bedste juniorspillere starter allerede i en tidlig alder med at træne med seniorerne og spille med på de bedste seniorhold. Vi synes derfor det er vigtigt at skabe en sammenhæng i arbejdet med og tilbuddene til både de bedste junior- og seniorspillere. Aktiviteter Klubben introducerede ikke deciderede nye aktiviteter i 2009, men arbejdede i stedet på at konsolidere og forbedre de aktiviteter som var sat i søen i årene forud. Dog blev der med stor tilslutning i den snart afsluttede indendørssæson tilbudt hyg-in fast hver anden fredag aften. Tennisskolen for voksne som vi introducerede i 2008 var også 2009 et stort tilløbsstykke og stor succes. Det samme er puljeturneringen for de lidt mere øvede motionister som blev startet i Et endnu større tilløbsstykke er onsdagstræningen udendørs for motionister. Kun få timer efter, at opslaget om tilmelding er sat på opslagstavlen er træningen overtegnet. Vi har overvejet, at udvide onsdagstræningen til flere baner, men det er også vigtigt at bevare en god balance mellem hvor mange baner, som er forhåndsreserveret til diverse arrangementer, og hvor mange som står til rådighed for de rigtigt mange medlemmer som ønske at tegne en bane for at spille selv. For den kommende udendørssæson vil der som nye aktiviteter blive tilbudt søndagstennisskole for nye motionister og morgentræning om torsdagen. Sportslige resultater Vores 1. hold rykkede i indendørssæsonen 2007/08 op i 2. divisionen. Desværre mistede vi et flere af de bedste spillere på holdet og kunne i sæsonen 2008/09 ikke holde os oppe og måtte tilbage i 3. division. Udendørs sluttede 1. holdet i midten af 3. division men meget tæt på 2. pladsen, det samme gjorde holdet i den netop afsluttede indendørssæson.

4 2. holdet for seniorer med deltagelse af flere af vores stærke juniorer vandt deres række i serie 2 og rykker op i serie 1 og blev nummer 2 i finalen om SM. 3. holdet rykkede desværre ned i serie 3. På veteran side er det værd at bemærke, at +35 holdet for en gang skyld ikke vandt deres række, men holdet er nu efter en stribe oprykninger i den bedste række, hvor det fik en fin tredjeplads. Begge vores 40/45+ plus hold havde svært ved at stille hold og måtte begge en række ned til henholdsvis serie 2 og 3. 50/55+ sluttede i midten af serie 1. Juniorerne Vores stærke u14 hold var tilbage i den landsdækkende divisionsrække. Holdet ydede igen en meget fin præstation, men havde desværre ikke marginalerne på deres side og sluttede på en ærgelig 5. plads lige uden for slutspillet. Klubbens yngste spillere på det rene u10 drengehold klarede sig igen i år rigtigt godt og sluttede på 2. pladsen i deres række. Vores u12 hold sluttede som nr. 5 i A-rækken Ved de individuelle sjællandsmesterskaber for juniorer havde vi hele 40 spillere med i udendørsturneringen og 33 med indendørs. I indendørs vandt tre spillere sølv nemlig Anders Ibh (både i single og double), Frederik Nymann og Caroline Wahl. I Udendørs SM vandt Christoffer Rosengren guld i kategori II i den yngste årgang. En anden spiller jeg vil fremhæve er Magnus Ibh som i 2009 var fremme i semifinalen i både SM og DM og samtidigt fik sin debut på 1. seniorholdet. Magnus har udviklet sit spil meget i det forløbne år og er nu oppe som den 5. bedst rangerede spiller i landet i sin årgang. VST tog for nogle år siden initiativ til venskabskampe indendørs primært for børn i 9-12 års alderen som ikke spiller så mange turneringer. 7 klubber er nu med i samarbejdet og det udvikler sig hele tiden og SLTU vil nu bistå klubberne i endnu flere af den type kampe Årets to sommerlejr havde deltagelse af omkring 150 børn. Begge uger var begunstiget af fantastisk sommervejr. Stor tak til Anne-Sophie for at styre aktiviteterne og de mange børn i de to uger Udviklingen i medlemstallet VST oplevede i 2009 en tilbagegang i medlemstallet på 52 til i alt 844 medlemmer, i procent svarer det til en tilbagegang på 6%. Tilbagegangen er fordelt på 40 seniorer, 6 juniorer og 6 formiddagsmedlemmer. Dermed oplevede VST ikke samme Caroline Wozniacki effekt som dansk tennis generelt. Klubberne under Dansk Tennisforbund havde således for første gang i 18 år en fremgang i medlemstallet som var på 2,5%.

5 Fremgangen i medlemstallet i dansk tennis er stort set udelukkende sket i de yngre årgange dvs u12 år. Med ca. 330 juniorer har vi desværre ikke kapacitet til flere børn, og vi har oven i købet en løbende en venteliste af børn som gerne vil være medlem. Bestyrelsen er naturligvis ikke tilfredse med at opleve en så stor tilbagegang i antallet af medlemmer. Udover den generelle økonomiske afmatning har vi ikke nogen god forklaring på tilbagegangen. Antallet af aktivitetstilbud til alle kategorier af seniormedlemmer har aldrig været større end i 2009 og specielt har der været flere tilbud til de nye motionister. Vi søsætter optil den kommende udendørssæson en hvervekampagne for at skaffe nye seniormedlemmer til klubben så vi forhåbentligt igen kan få vendt udviklingen og kommer som tidligere nævnt med endnu flere træningstilbud til nye motionister. For at blive klogere på vores og andre klubbers medlemmers syn på tennis deltager vi ligeledes i DTFs kundetilfredshedsundersøgelse, som foretages i samarbejde med Idrættens Analyseinstitut og offentliggøres her i foråret. Fordelingen på medlemskategorier er følgende: 329 juniorer under 18 år 24 ungseniorer 491 seniorer Ny hjemmeside Som mange sikkert har bemærket, har VST fået en ny, flot hjemmeside. Jeg vil gerne takke Anne Sofie Sørbø for det meget store arbejde med at få designet og implementeret hjemmesiden. Anne Sofie fungerer endvidere som webmaster på hjemmesiden. Det planlægges i løbet af året at supplere hjemmesiden med et tilmeldingsmodul, således at tilmeldinger til diverse aktiviteter fremover kommer til at foregå elektronisk på samme måde som der bookes baner og ikke på opslagstavlen. Hjertestarter Som det sikkert ikke er forbigået nogles opmærksomhed hænger der nu en hjertestarter ved indgangen til hallen. Stor tak til TrygFonden for at bevilge klubben denne. 13 ansatte og frivillige har været på kursus i at anvende hjertestarteren og i at give hjertemassage. Jeg håber aldrig, at der bliver brug for den, men skulle uheldet være ude kan en hurtig indsats med hjertestarteren redde liv. Ansatte og frivillige Jeg vil slutte med en stor tak til alle de frivillige som deltager i udvalgene og/eller hjælper og assistere ved diverse arrangementer samt til Niklas, Claus og alle øvrige trænere, til Per Tuft og øvrige ansatte for en rigtig god indsats i 2009 Jeg vil også gerne takke alle vores sponsorer som støtter klubben økonomisk og Hugo Mathiesen for et ihærdigt arbejde med at tegne sponsorater

6 Endelig vil jeg gerne takke bestyrelsen for en god og engageret indsats og et godt samarbejde i det forløbne år. Beretningen blev vedtaget uden spørgsmål eller kommentarer. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2009 for VST og VSTC af kasserer Poul Horup Indledningsvis skal jeg oplyse, at regnskabet for VST og VSTC vil blive gennemgået med udgangspunkt i den i Centre Court offentliggjorte summariske opstilling, men at de mere detaljerede regnskabsrapporter kan udleveres på anmodning. Endvidere skal jeg præsentere vor revisor Henrik Mikkelsen, der har revideret vore regnskaber. Henrik, der arbejder sammen med Svend Halberg, repræsenterer revisionsfirmaet Grant Thornton. Regnskabsopstillingerne er baseret på det bogholderi, som i det daglige varetages af vor halbestyrer Per Tuft. Regnskaberne for VST og VSTC skal ses i sammenhæng, idet VST er ejer af VSTC, og endvidere lejer hallen af sidstnævnte for efterfølgende at videreudleje banetimerne til sine medlemmer. Hallejen fra VST til VSTC fastsættes i et niveau, som stort set betyder, at VSTC s driftsregnskab balancerer. Ved gennemgangen af regnskabstallene vil jeg forsøge dels at skabe en sammenhæng til regnskabet og kommentere med baggrund i dette og budgettet for Endvidere skal jeg oplyse, at vi ved opstillingen af regnskabet for 2009 har foretaget visse principændringer med henblik på at nå frem til et mere retvisende billede. Således er defineret posterne aktivitetsindtægter og aktivitetsudgifter, der indeholder de enkelte medlemsgruppers indtægter og omkostninger ifm. tennisaktiviteten. Såvel regnskabstallene for 2008 som budget 2009 er korrigeret tilsvarende af hensyn til sammenligneligheden. Den korte version af regnskabsgennemgangen lyder, at vi samlet for VST og VSTC har realiseret et mindre, positivt og tilfredsstillende resultat i 2009 og at dette er som budgetteret. Men lad os gå lidt dybere i tallene: VST Indtægtssiden i VST s regnskab, der omfatter medlemskontingenter, baneleje, aktivitetsindtægter, tilskud samt andre indtægter er i overensstemmelse med budget 2009 og samlet kun kr. under det realiserede i Kontingentindtægterne er på niveau med 2008, men godt kr. under det budgetterede. Den udeblevne forøgelse i kontingentindtægter, efter at kontingent-satserne blev hævet til sæsonen 2009/2010, skyldes en tilbagegang i medlemsantallet på 52 medlemmer.

7 Indtægter fra hallen er som budgetteret, idet den planlagte forøgelse af baneleje-timesatserne, efter mange års fastholdelse, til indendørssæsonen på ca. 7% blev gennemført. Udlejningsprocenten er fortsat tilfredsstillende, og uændret 84% af det teoretiske udlejningspotentiale. Aktivitetsindtægterne der omfatter sponsorindtægter og deltagerbetaling til arrangementer er noget over det budgetterede. Tilskuddet fra Kommunen omfattende medlems-, træner- og driftstilskud er ligeledes over det budgetterede, idet vi havde forventet i en nedgang, men det modtagne beløb er på niveau med det i 2008 modtagne. Udgiftssiden er i 2009 på uændret niveau ift. 2008, og i fuld overensstemmelse med budgettet. Baneomkostningerne er lidt over realiseret i 2008 og lidt under budgetteret, idet der udover udgifter til banemand og almindelig banevedligeholdelse, ikke er afholdt større anlægsudgifter i Omkostninger til hal inkluderer klubbens leje af hallen fra VST, gage til halinspektør samt diverse reparationsarbejder. De samlede omkostninger er lidt højere end 2008 og også end budgetteret. Der er ikke, i modsætning til i 2008, foretaget større vedligeholdelsesarbejder, men den politisk fastsatte leje fra VSTC til VST er i 2009 forhøjet til kr. fra kr. i 2008 mhp. at afbalancere resultatet i VSTC. Aktivitetsomkostningerne, omfatter væsentligst gage/lønninger til staben af trænere med cheftræner Niklas Rosengreen i spidsen, men også en række poster såsom kontingenter til DTF, SLTU mfl., turneringsgebyrer samt rekvisitter fx bolde. Aktivitetsomkostningerne på 1,380 mio. kr., der er foreningens største udgiftsområde, er fastholdt ift. 2008, men udviser en mindre overskridelse på kr. ift. budgettet. Omkostninger til administration, primært telefon, IT og revision, er som budgetteret, men udviser en stigning ift Resultatet før finansielle poster blev på dette grundlag ca kr., hvilket sammenligner med kr. i budgettet og et resultat på kr. i Finansielle poster er kr. sammenlignet med kr. i I 2008 oplevedes et betydeligt kurstab på klubbens beholdning af aktier og investeringsbeviser. I 2009 er hovedparten af beholdningen afhændet, og der er i 2009 realiseret en kursgevinst. Finansieringen sker samlet for VST og VSTC, idet sidstnævnte bærer hovedparten af finansieringsudgiften. I 2009 er der ud over den årlige hensættelse på kr. til en fremtidig renovering/udskiftning af underlaget i hallen også foretaget en hensættelse på kr. til generel vedligeholdelse. Man når herefter frem til et positivt og tilfredsstillende årsresultat på kr., der sammenligner med et overskud i 2008 på kr. og et budgetteret resultat for kr. På balancesiden noteres under aktiverne startindskuddet i VSTC på 1 mio. kr., der også er et udtryk for værdiansættelsen i VST s regnskab af tenniscentret fratrukket de i dette selskab indeholdte passiver/lån. Beholdningen af værdipapirer er som omtalt tidligere reduceret efter frasalg.

8 Endvidere fremgår, at mellemregningen med VSTC er nedbragt til 1,787 mio. kr., mens de likvide beholdninger er forøget til kr. På passivsiden/finansieringssiden noteres en egenkapital på 1,8 mio. kr., hensættelser på kr. og kortfristet gæld på kr. VSTC Tenniscentrets resultat for 2009 er med et overskud på kr. noget bedre end det budgetterede, og væsentligt over det i 2008 realiserede underskud. Sammenhængen mellem klubben og centret fremgår af posten lejeindtægter, som er betaling for klubbens leje af hallen fratrukket moms. Beløbet er som tidligere omtalt forøget til kr. i 2009 før fradrag af moms. Reklameindtægter hidrører fra sponsorreklamer i hallen og omklædningsrum mv. Posten nedenfor vedr. reklameudgifter er reklamekonsulentens honorar for hans indsats. Driftstilskuddet til hallen fra Kommunen blev på kr. i 2009 efter den nedsættelse, der blev resultatet af forhandlingen med Kommunen efter udløbet af den 10-årige tilskudsperiode efter hallens opførelse. Ejendomsomkostningerne er primært udgifter til varme (gas), el og vand samt evt. vedligeholdelse, idet størsteparten af vedligeholdelse/-nyinvesteringer i tenniscentret afholdes over klubbens regnskab. Energiomkostningerne er noget under det budgetterede og udviser endog et fald ift Andre omkostninger omfatter primært forsikring og revision. De finansielle udgifter var i 2009 forventet på niveau med realiseret i 2008, men blev godt kr. højere som følge af en højere rentesats på kassekreditten end forventet. På balancesiden ses, at hallen er bogført til den nedskrevne opførelsesværdi og p.t. står anført til 8,3 mio. kr., hvilket sammenligner med en offentlig vurdering på 23 mio. kr. Finansieringen/passiverne udgøres af den af klubben indskudte grundkapital på 1 mio. kr. tillagt akkumuleret overskud på 0,6 mio. kr., lån i Danske Andelskassers Bank på samlet 0,6 mio. kr. (0,2 + 0,4 kortfristet). Hertil kommer det stående, uforrentede lån fra Lyngby-Taarbæk Kommune på 2,0 mio. kr. samt kassekreditten i Jyske Bank på 2,4 mio. kr. Herudover udgøres finansieringen af mellemregningen med VST på 1,787 mio. kr. Den samlede balance er på kr. Med ovenstående beretning indstilles regnskabet til generalforsamlingens godkendelse. Der var et spørgsmål til afdragsprofilen på Lyngby-Taarbæk Kommuns lån til VSTC på 2 mio.kr. Poul Horup oplyste, at lånet er afdrags- og rentefrit og kun skal afdrages i det utænkelige tilfælde, at klubben afhænder hallen.

9 Regnskabet blev herefter godkendt. 4. Fremlæggelse af budget for VST og VSTC for 2010 af kasserer Poul Horup Som man vil kunne bemærke er der for såvel VST som VSTC opstillet budgetter for 2010 med moderat positive resultater - nemlig VST på kr. og VSTC på kr. VST Ser vi nærmere på VST fremgår, at vi med uændrede kontingent- og banelejesatser, men med en forventet stigning i medlemsantallet, budgetterer en forøgelse ift. realiseret i Ligeledes forventes en stigning i aktivitetsindtægterne ift Træner- og medlemstilskuddet forventes på 2009-niveau. De samlede indtægter budgetteres hermed stigende til 2,856 mio. kr. De samlede driftsomkostninger budgetteres på niveau med indtægterne, hvilket er udtryk for en stigning på kr. ift Omkostninger til hallen forventes at stige ca kr., idet den politisk fastsatte halleje til VSTC øges med kr. til kr., mens aktivitetsomkostningerne budgetteres til at stige godt kr. primært som følge af en stigning i gage/lønninger til trænerstaben. Endvidere budgetteres stigende administrationsomkostninger, idet et nyt, opdateret regnskabssystem er under anskaffelse. Det forventede årsresultat for VST budgetteres til kr. i overskud. VSTC For centret budgetteres som nævnt med et mindre overskud på kr.. Forventning om en reduktion i driftstilskuddet på kr. nødvendiggør en forøgelse af VST s leje for hallen fra kr. til kr. (excl.moms). Driftsomkostninger, afskrivninger og finansielle poster budgetteres på 2009-niveau. Med de usikkerhedsfaktorer, der pr. definition, omgærder budgetlægning, håber vi fra bestyrelsens side at kunne realisere det fremlagte budget. Indstilling vedr. kontingenter for sæsonen 2010/2011 Bestyrelsen indstiller, at kontingenterne for sæsonen 2010/2011 fastholdes på uændret niveau, hvilket vil sige o Senior o Junior, ungsenior og formiddagsmedlemmer kr. pr. år 950 kr. pr. år. Endvidere indstiller bestyrelsen, at der indføres familiekontingent efter følgende retningslinier

10 o Halvt kontingent for 3./4. osv. junior/ungsenior, såfremt mindst en forælder er medlem o Halvt kontingent for 2. forælder, såfremt mindst to juniorer/ungseniorer er medlemmer. Forslaget begrundes i et ønske om at fremme større familiemæssig tilknytning til klubben. Familierabatten forventes med den nuværende medlemssammensætning at medføre en reduktion i kontingentindtægterne på kr. årligt. Budgettet og indstillingen om uændret kontingent samt forslaget om familiekontingent blev vedtaget. 5. Indkomne forslag - Bestyrelsen foreslår ændring af vedtægterne for VST. Ændringsforslagene er begrundet i et ønske om, at klubbens vedtægter lever op til kravene i Folkeoplysningsloven med hensyn til formål og demokratisk opbygning. Forslaget til ændrede vedtægter blev motiveret af Poul Horup. Vores jurist i bestyrelsen, Ann-Birgitte, er netop nedkommet, og jeg har derfor overtaget hvervet med at færdiggøre forslaget til ændringer til vedtægter i VST. Ændringsforslaget begrundes i et ønske om at klubbens vedtægter lever op til kravene i Folkeoplysningsloven med hensyn til formål og demokratisk opbygning; hvilket vil sige at alle klubbens medlemmer, herunder også juniorerne har stemmeret på generalforsamlingen. Samtidig har vi i bestyrelsen ment, at en opdatering af klubbens vedtægter var på sin plads, når denne lejlighed blev givet. Bestyrelsen har efter udsendelse af vedtægtsforslaget og på grundlag af drøftelse på generalforsamlingen valgt at foreslå en ændring til 12 Stemmeret gående ud på, at antallet af fuldmagter, det enkelte medlem kan stemme på grundlag af, maksimeres til 3. (dette maksimum inkluderer ikke stemmeretter som forælder til medlemmer under 15 år). Jeg skal overordnet fremhæve de væsentligste ændringer og samtidig pege på den detaljerede gennemgang af vedtægtsændringerne og begrundelser herfor, der bl.a. er lagt på klubbens hjemmeside. o 2 Formål o 4 Medlemskab o 5 Kontingent og indskud o 12 Stemmeret o 17 Regnskab og budget Formålsparagraffen er udvidet jf. Folkeoplysningslovens forslag Klubbens forskellige medlemstyper er defineret Åbning af mulighed for at bestyrelsen kan indføre rabatter, familiekontingent mv. Stemmeret også for medlemmer under 15 år, men dog via deres forældre Opdatering af kassererens funktion under hensyn til at klubben har ansat halinspektør. Endvidere indføjelse af krav om opstilling af budgetter.

11 o 21 Virum-Sorgenfri Tennis C. Opdatering, der tager højde for at VSTC for længst er etableret. Efter et par afklarende spørgsmål blev vedtægterne godkendt af generalforsamlingen. Dirigenten konstaterede, at bestyrelsens forslag til ændring af vedtægter i følge vedtægternes 14 kræver, at mere end 1/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede på generalforsamlingen, og at mindst 3/4 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget. Da dette ikke er tilfældet kan forslaget ikke vedtages. Forslaget henvises til behandling på en ekstraordinær generalforsamling den 8. april 2010 kl Valg af formand for 2 år. Per Hillebrandt Jensen blev genvalgt 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Kirstine Andersen og Mette Qvist blev genvalgt for to år. Kim Voss blev valgt som suppleant 8. Valg af revisor og revisorsuppleant. Statsautoriseret revisor Sven Halberg blev genvalgt som revisor, og Revisionsaktieselskabet Grant Thornton blev genvalgt som revisorsuppleant. 9. Eventuelt Per Hillebrandt afsluttede med at takke dirigenten og alle fremmødte. Generalforsamlingen sluttede kl. ca

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

FREDERIKSSUND GOLFKLUB

FREDERIKSSUND GOLFKLUB 1 FREDERIKSSUND GOLFKLUB Referat fra ordinær generalforsamling torsdag d. 5. marts 2009 kl. 19.00, i Slangerup Idræts- og kulturcenter Pr. 5. marts 2009 var der 1085 stemmeberettigede medlemmer i klubben,

Læs mere

Centre Court september Centre Court 2009

Centre Court september Centre Court 2009 Centre Court september Centre Court 2009 Centre Court september 2009 Sommerlejr 2009 Formanden har ordet side 3 Udendørs motionisttennis side 4 Sommer cup side 6 Klubmesterskaber juniorer side 9 Sommerlejr

Læs mere

Generalforsamling 11/3 2010 i Akademisk Boldklub

Generalforsamling 11/3 2010 i Akademisk Boldklub Generalforsamling 11/3 2010 i Akademisk Boldklub 1. Valg af dirigent - Hovedbestyrelsen foreslog advokat Jens Hjortskov, (JH) som blev valgt uden modkandidater. - JH konstaterede at generalforsamling var

Læs mere

REFERAT AF KB S ÅRLIGE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 19. MARTS 2015, KL. 19:00 I PEJSESALEN PÅ PETER BANGS VEJ ANLÆGGET

REFERAT AF KB S ÅRLIGE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 19. MARTS 2015, KL. 19:00 I PEJSESALEN PÅ PETER BANGS VEJ ANLÆGGET REFERAT AF KB S ÅRLIGE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 19. MARTS 2015, KL. 19:00 I PEJSESALEN PÅ PETER BANGS VEJ ANLÆGGET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3.

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 4 1. Valg af dirigent.... 5 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Amager Badminton Club 2014

Referat af generalforsamlingen i Amager Badminton Club 2014 Referat af generalforsamlingen i Amager Badminton Club 2014 Tirsdag den 29. april 2014 kl. 19.30 Referent: Thomas Kledal A. Valg af dirigent Morten L. Nielsen blev valgt som dirigent uden modkandidater.

Læs mere

Generalforsamling 12/3 2009 i Akademisk Boldklub

Generalforsamling 12/3 2009 i Akademisk Boldklub Generalforsamling 12/3 2009 i Akademisk Boldklub 1. Valg af dirigent - Hovedbestyrelsen foreslog advokat Jens Hjortskov, (JH) som blev valgt uden modkandidater. - JH konstaterede at generalforsamling var

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen torsdag den 26. februar 2009 kl. 19.30 på Carlsmindevej.

Referat af Generalforsamlingen torsdag den 26. februar 2009 kl. 19.30 på Carlsmindevej. Generalforsamling 2009 Holte Tennisklub Carslmindevej 26 2840 Holte Referat af Generalforsamlingen torsdag den 26. februar 2009 kl. 19.30 på Carlsmindevej. Fra bestyrelsen deltog formand Ebbe Stadel Nielsen

Læs mere

Referat af GSBs ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2007 MANDAG DEN 26. MARTS 2007 KL. 19.00

Referat af GSBs ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2007 MANDAG DEN 26. MARTS 2007 KL. 19.00 Referat af GSBs ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2007 GSBs ordinære generalforsamling 2007. Dagsordren iflg. klubbens love 7. MANDAG DEN 26. MARTS 2007 KL. 19.00 Generalforsamlingen afholdtes i mellembygningen

Læs mere

Frederiksberg Boldklub

Frederiksberg Boldklub Frederiksberg Boldklub Formandens beretning for 2009 Formandens beretning afspejler hændelser, der er sket i det foregående år og følger i sin opbygning de tidligere års beretninger. Endnu et år er gået

Læs mere

ARBEJDERNES TENNIS KLUB

ARBEJDERNES TENNIS KLUB ARBEJDERNES TENNIS KLUB Genforeningspladsen 54 2400 København NV telefon 38 34 64 38 ATKs kontortid tirsdage mellem kl. 19 og 20 E-mail : atk@atk-tennis.dk Hjemmeside: www.atk-tennis.dk Giro: 7018614,

Læs mere

Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30.

Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30. Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30. Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3) Fremlæggelse af det reviderede

Læs mere

Horsens Golfklubs ordinære generalforsamling for klubbens 41. driftsår (1971-2013) 250214 Karsten Sørensen

Horsens Golfklubs ordinære generalforsamling for klubbens 41. driftsår (1971-2013) 250214 Karsten Sørensen Horsens Golfklubs ordinære generalforsamling - 2014 Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Horsens Golfklubs ordinære generalforsamling for klubbens 41. driftsår (1971-2013) REFERAT Dato: Ref.:

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i 9. hovedkreds den 12/3 2008 på Hotel Vinderup

Referat af generalforsamlingen i 9. hovedkreds den 12/3 2008 på Hotel Vinderup Referat af generalforsamlingen i 9. hovedkreds den 12/3 2008 på Hotel Vinderup Generalforsamlingen blev afviklet efter følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013. Asserbo Golf Club Grundlagt 1946

ÅRSBERETNING 2013. Asserbo Golf Club Grundlagt 1946 ÅRSBERETNING 2013 Asserbo Golf Club Grundlagt 1946 Indholdsfortegnelse 2013: SEKTION A: Bestyrelse, personale og dagsorden side 1-4 Dagsorden for generalforsamlingen side 5-7 Bestyrelsens beretning side

Læs mere

Dagsorden. 4. Behandling af indkomne forslag. (Forslag skal være formanden i hænde senest 7 dage før

Dagsorden. 4. Behandling af indkomne forslag. (Forslag skal være formanden i hænde senest 7 dage før Generalforsamling Bestyrelsen indkalder herved til ordinær generalforsamling. Mandag d. 19. marts 2012 kl. 19.00 i tennisklubbens klubhus Dagsorden 1. Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslår Ole Madsen

Læs mere

2. Formandens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. JS fremlagde beretningen:

2. Formandens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. JS fremlagde beretningen: Ordinær generalforsamling 2015 i Jelling Golfklub Den ordinære generalforsamling i Jelling Golfklub blev afholdt onsdag den 18. februar 2015 på UCL, Auditoriet. (Jelling Seminarium) 1. Valg af dirigent

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING 8. APRIL 2014

REFERAT AF GENERALFORSAMLING 8. APRIL 2014 REFERAT AF GENERALFORSAMLING 8. APRIL 2014 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og 2 stemmetællere 3. Optælling af tilstedeværende stemmeberettede 4. Beretning til godkendelse Generelt Børge Korsholm

Læs mere

NÆSTVED TENNIS KLUB. Nr. 2. Oktober 2011 www.ntk-tennis.dk

NÆSTVED TENNIS KLUB. Nr. 2. Oktober 2011 www.ntk-tennis.dk NÆSTVED TENNIS KLUB Nr. 2. Oktober 2011 www.ntk-tennis.dk En tenniscamp er ikke bare tennis, men også tid til fordybelse - som her, hvor Sophie plukker kløver... NÆSTVED TENNIS KLUB Nygårdsvej 102, 4700

Læs mere

DANSK FALDSKÆRMS UNION S ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015

DANSK FALDSKÆRMS UNION S ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015 DANSK FALDSKÆRMS UNION S ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015 LØRDAG D. 14. MARTS 2015 KL. 10.00 15.00 SCANDIC HOTEL, HVIDKÆRVEJ 25 5250 ODENSE SV Dansk Faldskærms Union DANISH PARACHUTE ASSOCIATION Idrættens

Læs mere

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted 30 deltagere - alle stemmeberettigede Dagsorden iflg. Vedtægterne: Valg af dirigent Valg

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 3. februar 2014 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 3. februar 2014 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 3. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Indkaldelser til. Ålholm Idrætsforening. Nr. 27 Februar 2009. Derfor mød op! Stil op der er brug for dig! Eller kom og benyt din stemmeret!

Indkaldelser til. Ålholm Idrætsforening. Nr. 27 Februar 2009. Derfor mød op! Stil op der er brug for dig! Eller kom og benyt din stemmeret! Side 1 - Ålholmeren Nr. 27 Februar 2009 Indkaldelser til generalforsamlinger 2009 i Ålholm Idrætsforening Medlemmer og eller forældre indkaldes hermed til generalforsamling i den eller de afdelinger, man

Læs mere

Generalforsamling Hundige BK

Generalforsamling Hundige BK Generalforsamling Hundige BK Torsdag 26-02-15 kl 19:00 (22 medlemmer fremmødt.) 1. Valg dirigent : Youssef Lharraki blev valgt som dirigent, uden indvindinger. 2. Josef indleder med at finde en Referent

Læs mere

Indholdsfortegnelse! Bane- og materieludvalget 22 Husorden 23 Venskab kammeratskab hygge 24 Klubbens bestyrelse 26

Indholdsfortegnelse! Bane- og materieludvalget 22 Husorden 23 Venskab kammeratskab hygge 24 Klubbens bestyrelse 26 FTK Marts 2012 2 Indholdsfortegnelse! Formanden har ordet! 3 Informationshjørnet! 8 Sæsonprogram TRÆNING! 10 Sæsonprogram HOLDKAMPE 11 Standerhejsning 13 Juniorafdelingen 14 Sæsonprogram ARRANGEMENTER

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 4 1. Valg af dirigent.... 6 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

Centre Court september 2012. Centre Court SUPER BILLIGT I KGS. LYNGBY, PÅ ØSTERBRO OG AMAGER. Klubmesterskab/SM og UM... 5. Veteranhold...

Centre Court september 2012. Centre Court SUPER BILLIGT I KGS. LYNGBY, PÅ ØSTERBRO OG AMAGER. Klubmesterskab/SM og UM... 5. Veteranhold... Centre Court Centre Court september 2012 Centre Court september 2012 VSTs klubmesterfinalister 2012 - og en glad sportschef Klubmesterskab/SM og UM... 5 Veteranhold... 6 2. holdet helt suveræne... 8 Senior

Læs mere