Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid"

Transkript

1 Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 29. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Hodde-Tistrup Hallen - mødelokale 2 Deltagere: Fraværende: Referent: Lisbet Rosendahl, Mads Sørensen, Ingvard Ladefoged, Per Rask Jensen, Preben Olesen, Holger Grumme Nielsen, Erhardt Jull Ingen Pia Koch Hauge

2 Varde Kommune Udvalget for Kultur og Fritid Indholdsfortegnelse Side 69. Godkendelse af dagsorden Gensidig orientering Dialogmøde med Janusbygningen A Tirpitz Projektet - Sandfolket A Støtte til Nordisk Mesterskab i BMX A Lån til energiforbedring, Blåvandshuk Idrætscenter Øget tilskud til foreningslivet Sager til kommende udvalgsmøder Bilagsliste Underskriftsblad Side 144

3 Varde Kommune Udvalget for Kultur og Fritid Godkendelse af dagsorden Dok.nr.: 3922 Sagsid.: Initialer: Åben sag Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den Fraværende: Ingen Godkendt. Side 145

4 Varde Kommune Udvalget for Kultur og Fritid Gensidig orientering Dok.nr.: 3934 Sagsid.: 13/16468 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling Orientering ved Udvalgsformanden Besigtigelsestur den 8. august 2014, drøftelse af indhold Kulturdebatmøde i Esbjerg Orientering ved Forvaltningen Status på puljen Andre Kulturelle Arrangementer / Kirstine Gottlieb Evaluering af bilagsmængden på udvalgets dagsordener /Bent Peter Larsen Gensidig orientering Bilag: 1 Åben Oversigt over bevillinger/tilskud i kulturpuljen 41152/14 2 Åben Bilagsstatistik - Udvalget for Kultur og Fritid 2013 og /14 Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den Fraværende: Ingen Der blev orienteret om status på Blåvandshuk idrætscenter. Side 146

5 Varde Kommune Udvalget for Kultur og Fritid Dialogmøde med Janusbygningen 2014 Dok.nr.: 5061 Sagsid.: 08/4820 Initialer: anpe Åben sag Sagsfremstilling Janusbygningen er en selvejende institution, der drives af Janusforeningen. Janus Bygningen danner det organisatoriske og fysiske samlingssted for en række aktiviteter der har rødder tilbage i 1970 erne. Janus Bygningen blev opført i Det specielle ved Janus Bygningen er, at den både rummer museum og kunsthal. Varde Kommune har i 2014 udbetalt et driftstilskud på i alt kr. Emner der ønskes drøftet på mødet vil være: Orientering om Janusbygningen formål og aktiviteter Organisering og foreningers brug af bygningen Kunsten i huset, hvem ejer? Økonomi Udvidelsesplaner: indhold og økonomi (anlæg og drift) Repræsentanter er inviteret til kl og dialogen forventes at vare højst 30 minutter. Forvaltningens vurdering Janusbygningen er en af de foreninger som hvert år har dialogmøde med Udvalget og som modtager et fast beløb i støtte. Sundhedskonsekvensvurdering Ingen Retsgrundlag Ingen Økonomi Ingen Høring Ingen Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at drøftelsen tages til efterretning. Side 147

6 Varde Kommune Udvalget for Kultur og Fritid Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den Fraværende: Ingen Drøftelsen blev taget til efterretning. Side 148

7 Varde Kommune Udvalget for Kultur og Fritid A Tirpitz Projektet - Sandfolket Dok.nr.: 5060 Sagsid.: 14/31 Initialer: anpe Åben sag Sagsfremstilling Udvalget for Kultur og Fritid har den 22. oktober 2013 behandlet nærværende ansøgning fra 7-Kanten Event med overskriften Sandfolket. Udvalget besluttede, at man gerne ville støtte projektet, og at man ville tage stilling, når endelig projektbeskrivelse og budget for eventen forelå. 7-Kanten har genfremsendt ansøgningen, uden væsentlige ændringer i beskrivelse og budget. Projektet er et samarbejdsprojekt mellem Varde Museum og lokale aktører fra 7-Kanten Event. Projektet tager udgangspunkt i fortællinger om Sandfolket, der til evig tid har levet i klitterne. Normalt er sandfolket usynlige, men projektet går ud på at synlig- og levendegøre dem, så de kan opleves i små tableauer, hvor der fortælles forskellige spændende historier. Overskriften er Lege Lære og få naturen med i det hele. Der indgår såvel professionelle som amatørskuespillere. Projektet er planlagt til gennemførelse første gang i forbindelse med Vadehavsfestivalen september Der ansøges om et kommunalt tilskud på kr., som primært går til opstarten af projektet. Driften af projektet forventer 7-Kanten Event kan klares ved entreindtægter og sponsorater. Der er i alt planlagt et budget på kr., som finansieres således: Kulturregion Vadehavet (bevilget) Varde Kommune Sponsorer kr kr kr. Repræsentanter fra projektet ønsker et møde med udvalget og er indkaldt til kl Forvaltningens vurdering Kultur og Fritid finder projektet meget spændende og kreativt med interessante perspektiver. Kultur og Fritid anbefaler, at projektet støttes med et beløb. Retsgrundlag Kommunalfuldmagten Side 149

8 Varde Kommune Udvalget for Kultur og Fritid Økonomi Støtte til projektet kan finansieres af puljen til Andre Kulturelle Arrangementer. Høring Ingen Bilag: 1 Åben Fornyet ansøgning Sandfolket Tirpitz - Ny ansøgning Sandfolket Tirpitz.pdf 49825/14 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at projektet støttes, og at beløbets størrelse fastsættes af Udvalget. Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den Fraværende: Ingen Udvalget besluttede, at projektet skal støttes med kr. Udvalget ønsker at følge projektet. Side 150

9 Varde Kommune Udvalget for Kultur og Fritid A Støtte til Nordisk Mesterskab i BMX 2014 Dok.nr.: 5064 Sagsid.: 14/4660 Initialer: anpe Åben sag Sagsfremstilling Varde BMX Klub ansøger om tilskud på kr. i forbindelse med afvikling af Nordisk Mesterskab på Varde BMX-Stadion fra 30. juli 2. august Ansøgningen er begrundet med store udgifter til sikkerhed for kørerne og opbygning af tribune, så oplevelsen for publikum bliver optimal, og den rette stemning opnås. Der forventes deltagere, der sammen med deres familier vil være at opleve i Varde By i dagene omkring mesterskabet. Der forventes et publikum på på Varde BMX-stadion den 2. august Der kommer deltagere fra Norge, Sverige, Finland og Danmark. Budget: Akuttjeneste Leje af tribune Erindringsgaver I alt kr kr kr kr. Forvaltningens vurdering Kultur og Fritid vurderer vigtigheden af at støtte op om de foreninger og klubber, der tager initiativ og lægger energi og vilje i at tilbyde sig som værter ved så store arrangementer, og kan derfor anbefale at kommunen støtter arrangementet økonomisk. Retsgrundlag Ingen Økonomi Der er ikke i Kultur og Fritid afsat en pulje til støtte af større event af idrætslig karakter. Hvis arrangementet skal støttes, er der tale om ufinansieret tilskud. Høring Ingen Bilag: 1 Åben VS: Nordisk mesterskab på Varde BMX-Stadion - Ansøgning Varde Kommune 27 feb (1).pdf 49898/14 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, Side 151

10 Varde Kommune Udvalget for Kultur og Fritid at Varde Kommune støtter BMX-klubben med et beløb til primært sikring af sikkerhed for deltagerne og gode publikumsfaciliteter. Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den Fraværende: Ingen Udvalget besluttede, at der gives støtte på kr. Side 152

11 Varde Kommune Udvalget for Kultur og Fritid A Lån til energiforbedring, Blåvandshuk Idrætscenter Dok.nr.: 5048 Sagsid.: 14/4521 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling Blåvandshuk Idrætscenter har 3. april 2014 indsendt ansøgning om lån til energiforbedrende tiltag i forbindelse med ombygning og renovering af en fløj med aktivitetslokale, et tidligere solcenter og et mødelokale til et nyt aktivitetslokale på 290 m 2. Ansøgningen begrundes med, at der opleves en stigende efterspørgsel på mindre aktivitetsrum frem for haller, og at centret ved ombygningen vil imødekomme dette behov. Renoveringen omfatter nedbrydning, fornyelse af lofter, gulve og belysning samt optimering af ventilation og temperaturstyring. Projektsummen udgør samlet kr. Heraf udgør energirenoveringen kr., som omfatter følgende udgifter: Ny loftskonstruktion Udskiftning af facadepartier og vinduer Udskiftning af armaturer Optimering af ventilation og varmestyring kr kr kr kr. Renoveringen vil medføre et reduceret energiforbrug, og den årlige reduktion af energiudgifterne er beregnet til kr. Ved at anvende besparelsen til afdrag på et lån på kr., vil dette kunne tilbagebetales over ca. 17,6 år. Kommunens energikonsulent anbefaler den energibesparende del af projektet, som er vurderet til at være rentabel. Forvaltningens vurdering Forvaltningen vurderer, at Blåvandshuk Idrætscenters ansøgning om et lån til energibesparende foranstaltninger kan imødekommes ved, at Kommunen stiller garanti for et lån på kr., som afvikles over maksimalt 18 år. Dette begrundes med, at projektet medvirker til en sikring af centrets indtægtsgrundlag og en langsigtet reduktion af energiforbruget, og at beregninger viser, at investeringen er rentabel. Blåvandshuk Idrætscenter modtager et kommunalt udligningstilskud til hjælp til afvikling af langfristet gæld. En betingelse for dette tilskud er, at centret kun må optage ny langfristet gæld med kommunens godkendelse. Forvaltningen vurderer, at optagelse af dette lån kan godkendes, fordi energibesparelserne ud fra det oplyste kan dække afdragene på energilånet. Side 153

12 Varde Kommune Udvalget for Kultur og Fritid Retsgrundlag Kommunalfuldmagten Økonomi En kommunal garantistillelse for lån til energiforbedrende foranstaltninger påvirker ikke lånerammen. Det påvirker derfor ikke Kommunens likviditet m.v. at imødekomme ansøgningen. Høring Ingen Bilag: 1 Åben Ansøgning om energilån 48503/14 2 Åben Energilån - Beregningsmodel 48504/14 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet, at det godkendes, at Blåvandshuk Idrætscenter optager et lån på kr. til ombygning og energirenovering af aktivitetslokale, at lånet afvikles over 18 år, at Varde Kommune stiller garanti for lånet. Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den Fraværende: Ingen Anbefalingen blev godkendt. Side 154

13 Varde Kommune Udvalget for Kultur og Fritid Øget tilskud til foreningslivet Dok.nr.: 5020 Sagsid.: 14/4146 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling Udvalget drøftede 12. marts 2014 forskellige muligheder for at give øget støtte til foreningslivet. Udvalget besluttede bl.a., at forvaltningen skal arbejde videre med beregninger i forhold til, at 25 års-reglen på lokaletilskudsområdet ophæves, og at det undersøges, hvorvidt det er muligt at forhøje medlemstilskud. Budgettet for foreningsområdet (medlems- og/eller lokaletilskud) er forhøjet med kr. fra Folkeoplysningsudvalget har samtidig omprioriteret kr. til andre formål, så der er tale om en nettoudvidelse af foreningsområdet med kr. Forvaltningen har udarbejdet fire forslag til, hvordan foreningslivet kan støttes: 1. Forøget medlemstilskud per medlem under 25 år 2. Ophævelse af 25-års reglen for indeidrætsforeninger 3. Ophævelse af 25-års reglen generelt 4. Ophævelse af 25 års reglen, undtagen for voksenforeninger Det bemærkes at alle beregninger er udført med udgangspunkt i nuværende kendte foreninger, deres medlemssammensætning og aktivitetsniveau. Det skal derfor understreges, at beregningerne ikke tager højde for, at ændringerne kan medføre øget antal tilskudsberettigede foreninger, flere medlemmer eller flere aktivitetstimer. Merudgiften for ændringen må derfor forventes at blive højere, da nye foreninger, som forvaltningen ikke kender til, vil blive tilskudsberettiget, dernæst kan bedre økonomisk støtte til foreningerne også give mere aktivitet, som også påvirker til øget forbrug, ud over det her anslåede. Merudgiften kan ikke anslås. Beregningerne er udført med udgangspunkt i 2013 satser, og der er ikke taget højde for pristalsregulering. Ad. 1. Forhøjet medlemstilskud per medlem under 25 år Det koster kr. årligt, når medlemstilskuddet øges med 5 kr./medlem under 25 år. Ad. 2. Ophævelse af 25-års reglen for indeidrætsforeninger Ved ophævelse af 25 års-reglen for indeidrætsforeninger, ydes der lokaletilskud på 75 % til alle foreninger uanset medlemmernes aldersfordeling. Ophævelse af 25 års-reglen for indeidrætsforeninger er anslået at koste ca kr. årligt. Ad. 3. Ophævelse af 25 års-reglen generelt Ved ophævelse af 25 års-reglen generelt ydes der lokaletilskud på 75 % til alle foreninger uanset medlemmernes aldersfordeling. Ophævelse af 25 års-reglen generelt er anslået til at koste ca kr. årligt. Omkostningen er dog behæftet med betydelig usikkerhed og må antages at blive betydeligt større. Side 155

14 Varde Kommune Udvalget for Kultur og Fritid Ad. 4. Ophævelse af 25 års reglen, undtagen for voksenforeninger 25 års-reglen ophæves, dog således at voksenforeninger ikke modtager tilskud. Der er tale om en justering af tilskudsordningen. En voksenforening kan enten defineres ved a) at være en forening med typer af aktiviteter der defineres som primært at være vedrørende voksne, f.eks. jagt, billard, folkedans, kroket mv. eller b) at foreningen har mere end 90 % voksne blandt medlemmerne. Afhængig af hvordan voksenforeninger defineres, vil det påvirke nettoudgiften. Hvis der sættes en 10 % grænse, vil nettoudgiften være ca kr. Modellerne er yderligere beskrevet i bilaget. Kultur og Fritid har undersøgt, hvordan andre kommuner giver lokaletilskud. Flertallet har en mere differentieret tilskudsmodel, end det her skitserede, og mere differentierede, end den model Varde Kommune har på nuværende tidspunkt. Fordelen ved de skitserede modeller for fjernelse af 25 års-reglen er, at de administrativt er mere enkle for både foreninger og myndighed. I 2013 oversteg udgiften til lokaletilskud budgettet med 1 mio. kr. i Med uændret aktivitet og forbrug på lokaletilskudskontoen i 2014 i forhold til 2013 forventes der at være et merforbrug på ca kr. inkl. nettoudvidelsen. Forvaltningens vurdering Forvaltningen vurderer, at en forhøjelse af medlemstilskud til medlemmer under 25 år vil være en motivation for foreningerne til at få flere unge medlemmer. Medlemsstøtten er en økonomisk fordel for foreninger med mange unge medlemmer. I henhold til folkeoplysningsloven skal kommunerne støtte foreninger med aktiviteter for børn og unge. Dette imødekommes ved medlemstilskuddet. Der er ikke særlige krav til størrelsen af tilskuddet. Forvaltningen vurderer, at fjernelse af 25 års-reglen for indeidrætsforeninger vil være et økonomisk incitamentet for foreningerne til at udbyde flere aktiviteter eller aktivitetstimer uanset medlemmernes alder. Det vil ligeledes fjerne grundlaget for eventuelle overvejelser om optagelse/afvisning af medlemmer med en given alder for at opretholde høj lokaletilskudssats, da alle modtager lokaletilskud efter samme sats. Ændringen skaber dog ikke yderlig økonomisk motivation for øget medlemsantal. Forvaltningen vurderer, at fjernelse af 25-års-reglen generelt vil være et økonomisk incitament for foreningerne til at udbyde flere aktiviteter eller aktivitetstimer, da det bliver billigere at have aktiviteter. Det vil ligeledes fjerne grundlaget for eventuelle overvejelser om optag/afvisning af optagelse af medlemmer. Der vil være en stor usikkerhed med de økonomiske konsekvenser, fordi mange foreninger, som ikke tidligere har modtaget tilskud, nu er tilskudsberettigede. Intentionen i folkeoplysningsloven er at kommunerne især skal støtte foreninger med aktiviteter for børn og unge. Dette taler for, at der kan overvejes at have en tilskudsmodel, hvor udprægede voksenforeninger ikke modtager tilskud. Samtidig vil det imødekomme den store økonomiske usikkerhed, der er ved at give alle foreninger inkl. foreninger, der ikke tidligere har modtaget tilskud, et højt lokaletilskud. Fjernelse af 25 års-reglen vil være en administrativ forenkling for både foreninger og forvaltning. Omvendt lægger fastholdelse eller justering af 25 års-reglen sig mere op af intentionerne i folkeoplysningsloven, hvor der lægges vægt på en særlig støtte til børn- Side 156

15 Varde Kommune Udvalget for Kultur og Fritid og ungeforeninger. Varde Kommune ligger dog allerede pænt over lovens minimumskrav i forhold til lokaletilskud og giver også et medlemstilskud til børn og unge, som er på højde med eller over niveauet i nogle af nabokommunerne. Sundhedskonsekvensvurdering Fjernelse af 25 års-reglen vil medføre en bedre støtte til foreninger med flere voksne. Det kan siges i højere grad at støtte op om kommunens sundhedspolitik, der er rettet mod alle borgere. En økonomisk forbedring af lokaletilskudsordningen kan aflede øget foreningsaktivitet, fordi nogle foreninger får øget tilskud til aktiviteterne. Retsgrundlag Lov om Folkeoplysning Varde Kommunes tilskudsregler Kommunalfuldmagten Økonomi Forvaltningen foreslår, at ændringer på foreningsområdet finansieres fra henholdsvis det øgede budget på foreningsområdet og udviklingspuljen for idrætshaller. Der bør tillige tages højde for dækning af forventet budgetmanko på kr. Høring Det foreslås at sagens sendes til høring i Fritidsrådet. SIV har tidligere tilkendegivet, at de er positive overfor, at økonomiske forbedringer for foreningerne kan finansieres af udviklingspuljen, da de forventer, det også giver øget lokaleleje i hallerne. Bilag: 1 Åben Modelbeskrivelse vedr. evt. ændringer i medlems- og lokaletilskud 49967/14 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at Udvalget beslutter hvilke ændringer, det ønsker at gennemføre, at finansiering sker via udviklingspuljen, og at ændringen træder i kraft med virkning fra budget Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den Fraværende: Ingen Udvalget indstiller, at 25 års reglen ophæves, og at medlemstilskud til unge under 25 år forhøjes med 5 kr. Anbefalingen i øvrigt blev godkendt. Side 157

16 Varde Kommune Udvalget for Kultur og Fritid Udvalget ønsker kvartalsvis status i forbindelse med budgetopfølgning. Merudgiften finansieres af de dertil afsatte midler og udviklingspuljen. Sagen fremsendes til Fritidsrådet til høring. Side 158

17 Varde Kommune Udvalget for Kultur og Fritid Sager til kommende udvalgsmøder Dok.nr.: 4044 Sagsid.: 14/87 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling Forvaltningen planlægger følgende sager til behandling på kommende udvalgsmøder: 7-kantens udviklingsplaner maj Tilskud til frivilligt socialt arbejde maj Dialogmøde med Frivillighuset maj Tilskud til eliteidræt maj Øget brug af Smedeværkestedet - maj Ønsker til budget 2015 maj, juni Stillingtagen til udviklingspuljen juni Organisering af foreningsdialogen - juni Evaluering af projekt Åbne haller juni Fordeling af udviklingspuljen juni Evaluering af projekt Åbne Haller juni Fritids- Idræts- og Kulturpolitik - juni Bemyndigelsesordningen, revurdering af sommer 2014 Status på Blomstrende Landsbyer - september Dialogmøder med aftaleholdere - november Dialogmøde med foreninger som modtager over 0,5 mio. kr. i tilskud - november Retsgrundlag Ingen Økonomi Ingen Høring Ingen Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den Fraværende: Ingen Foreningstilskud skal på i juni måned. Side 159

18 Varde Kommune Udvalget for Kultur og Fritid Orienteringen blev taget til efterretning Side 160

19 Varde Kommune Udvalget for Kultur og Fritid Bilagsliste 70. Gensidig orientering 1. Oversigt over bevillinger/tilskud i kulturpuljen (41152/14) 2. Bilagsstatistik - Udvalget for Kultur og Fritid 2013 og 2014 (55285/14) 72. A Tirpitz Projektet - Sandfolket 1. Fornyet ansøgning Sandfolket Tirpitz - Ny ansøgning Sandfolket Tirpitz.pdf (49825/14) 73. A Støtte til Nordisk Mesterskab i BMX VS: Nordisk mesterskab på Varde BMX-Stadion - Ansøgning Varde Kommune 27 feb (1).pdf (49898/14) 74. A Lån til energiforbedring, Blåvandshuk Idrætscenter 1. Ansøgning om energilån (48503/14) 2. Energilån - Beregningsmodel (48504/14) 75. Øget tilskud til foreningslivet 1. Modelbeskrivelse vedr. evt. ændringer i medlems- og lokaletilskud (49967/14) Side 161

20 Varde Kommune Udvalget for Kultur og Fritid Underskriftsblad Lisbet Rosendahl Mads Sørensen Ingvard Ladefoged Per Rask Jensen Preben Olesen Holger Grumme Nielsen Erhardt Jull Side 162

21 Bilag: Oversigt over bevillinger/tilskud i kulturpuljen Udvalg: Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: 29. april Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 41152/14

22 Andre kulturelle Arrangementer - Oversigt over udgifter 2014 Projekter Fest og Kulturuge 2014 kr ,00 I alt kr ,00 Bevilgede tilskud i 2014 Folk Skovlund kr ,00 Blåbjerg Musikfestival i Outrup Anlæg kr ,00 V6 Nymindegab kr ,00 Saldo I alt kr ,00 Budget 2014 kr ,00 Projekter kr ,00 Øvrige posteringer kr ,00 I alt kr ,00 Bevillinger underskudsgarantier Rollerock Gårde kr ,00 Syd- og Vestjyske Mandskor kr ,00 KS 2014 kr ,00 Foredrag Fore. Alslev Forsamlingshus kr ,00 I alt kr ,00 Bevillinger under behandling I alt kr. -

23 udbetalt udbetalt udbetalt

24 Bilag: Bilagsstatistik - Udvalget for Kultur og Fritid 2013 og 2014 Udvalg: Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: 29. april Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 55285/14

25 Udvalget for Kultur og Fritid 2014 Måned Antal åbne sager Antal lukkede sager Sager i alt Bilag Sidetal Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December I alt Udvalg for Kultur og Fritid 2013 Måned Antal åbne sager Antal lukkede sager Sager i alt Bilag Sidetal Januar Februar Marts April Maj Juni Juli 32 August September Oktober November December I alt

26 Bilag: Fornyet ansøgning Sandfolket Tirpitz - Ny ansøgning Sandfolket Tirpitz.pdf Udvalg: Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: 29. april Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 49825/14

27 Ansøgning Spændende ny turistattraktion Sammen med Varde Museum og lokale aktører har 7-kanten Event udarbejdet et forslag til en helt ny måde at levendegøre historien, naturen og området ved Tirpitz for de besøgende gæster. Det sker igennem fortællingen om Sandfolket, der til evig tid har levet i klitterne. Normalt er Sandfolket usynlige, men når turisterne oplever dem er de blevet synlige og kan i små tableauer fortælle en spændende historie, der vil trække folk til langvejs fra. Overskrifterne er at Lege - Lære og få naturen med i det hele. Sandfolket bliver så unikke, at de vil være et naturligt udgangspunkt for kommende souvenirs og som formidlere i kommunikationsmateriale. (Se vedlagte beskrivelse af Sandfolket). Første gang Sandfolket vil optræde for publikum bliver til Vadehavs Festivalen september kanten Event forventer at driften fremover vil kunne klares ved en kombination af sponsorer og entreindtægter. Vi har imidlertid brug for midler til at finansere opstarten af dette store projekt og søger derfor kr hos Varde Kommune. Vedlagt finder I beskrivelse af projektet og budget. Vi ser frem til at få en positiv tilbagemelding. Janderup 2. april 2014 Venlig hilsen Erik Dyhr Thomsen Tovholder 7-kanten Event Ternevej 6, 6851 Janderup mobil

28 Sandfolket Ide og tekst: Jens Jager Illustration: Anette Løschenkohl Haslund Ude ved vestkysten bor Sandfolket og det har de gjort længe før Gorm den gamle var ung. Sandfolket? er der nok nogen der vil sige. Sådan nogle har vi da aldrig set. Og det har de sandsynligvis heller ikke fordi sandfolk er usynlige ligesom elverpiger, nisser og skovånder for det meste er usynlige. Sandfolkene er i forvejen ikke ret store. Ja faktisk er de ikke større end 2 hønseæg på højkant og når de så oveni købet er usynlige, er det da helt umuligt at se dem. Der er drenge sandfolk og pige sandfolk. Drengene har strithår og et hoved fyldt med fregner. De kan godt minde lidt om en pære med hoved, arme og ben for de er lidt tykke rundt om livet. På deres maver har de et gevind ligesom på en skrue så de kan bore sig ind gennem de store sandklitter. I hovedet sidder øjnene og ørene som de fleste øjne og ører sidder bortset fra at deres ører hænger nedad, så de ikke får sand i dem når de borer sig igennem sandet. Deres hænder og fødder er gode til at grave med, for hvis de samler fingrene og tæerne ligner det små skovle. De går mest med korte bukser som bliver holdt oppe af en strop fordi det er svært at få bukser til at holde på så tykke maver. Pigerne ligner drengene, bortset fra at de går med kjoler og at de er meget kønnere. Hvordan ved man egentlig det? er der nok nogen der vil sige. Er de ikke usynlige? Joh, men det er en lang historie og den kommer vi til en anden gang.

29 Budget for Tirpitz Projektet - Sandfolket Skabelse af koncept og gennemførelse af første Event i 2014 Udarbejdelse af koncept Honorarer Transport Skuespiller honorar Forplejning Designbeskyttelse Div. Sceneopbygning Lys Lyd Rekvisitter Dragtleje Sminke Hår Div. Ialt kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. Vi forestiller os en finansering fordelt på følgende partnere: Kulturregion Vadehavet: kr. (er bevilliget) Varde Kommune: kr. Sponsorer: kr. Den fremtidige drift bliver klaret ved entreindtægter, annoncer og sponsorer. Erik Dyhr Thomsen Tovholder 7-kanten Event

30 Bilag: VS: Nordisk mesterskab på Varde BMX-Stadion - Ansøgning Varde Kommune 27 feb (1).pdf Udvalg: Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: 29. april Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 49898/14

31 Til Varde Kommune Nordisk Mesterskab på Varde BMX-Stadion, 30. juli til 2. august Varde Bmx klub afholder Nordisk Mesterskab fra den 30. juli til den 2. august Vi har valgt at have særlig fokus på mesterskabet omkring sikkerhed for kørerne og en fantastisk oplevelse for publikum. For at kunne opfylde disse ønsker søger vi Varde Kommune om støtte til arrangementet. Varde BMX klub ønsker at sætte særlig fokus på sikkerheden for kørerne, og har derfor indgået en kontrakt med Akuttjenesten, som stiller med en godkendt ambulance og mandskab, der hurtig kan rykke ud, hvis der er brug for det, hvilket vi ikke håber. Varde BMX klub ønsker også at mesterskabet skal være en særlig oplevelse for både kørere og publikum. Vi ønsker derfor at opstille en tribune til publikum, som giver et godt overblik over hele banen og håber på, at det vil være med til at skabe en fantastisk stemning under mesterskabet i samarbejde med stævnets speaker. Ansøgningen omfatter støtte til: Akuttjenesten (samaritter) Leje af tribune Errindringsgave I alt kr kr kr kr. Klubben er i kontakt med Lisbeth Rosendal, som i hele klubbens historie har givet opbakning og støtte til klubbens aktiviteter. Til åbningen bliver Varde Kommune inviteret til at være med. Det vil være op til kommunen hvilke repræsentanter, der deltager. Vi forventer ca deltagere der sammen med deres familier vil være at opleve i Varde By i dagene omkring mesterskabet. Der forventes at der vil være omkring til mennesker på Varde BMX-Stadion, lørdag den, 2. august. Deltagerne kommer fra Norge, Sverige, Finland og selvfølgelig Danmark som vil være repræsenteret med flest kørere. Varde BMX-Klub vil deltage med mange kørere, og der forventes at flere af klubbens kørere kommer på podiet. Måske en mester eller to. Varde BMX-Klub vil i forbindelse med afholdelse af NM, sætte stor fokus på Varde By og opland. Der vil blive henvist til overnatningssteder og indkøbsmuligheder. Der udarbejdes en folder med alle relevante oplysninger, som bliver udleveret ved ankomst og lagt på vardebmx.dk og på facebook omkring 1. maj. Har I brug for supplerende oplysninger er I velkommen til at kontakte Hans Lund Varde BMX klub. Klubben håber Varde Kommune vil se velvilligt på ansøgningen, og vi håber på et positivt svar. På vegne af Varde BMX-Klub - Nordisk Udvalg Hans Lund Tlf Mail:

32 Bilag: Ansøgning om energilån Udvalg: Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: 29. april Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 48503/14

33 Varde Kommune Att.: Kirstine Gottlieb Bytoften Varde Oksbøl, den 3. april 2014 Vedr.: Ansøgning af energi til renovering af aktivitetslokaler Vi oplever en meget større søgning på et mindre aktivitetslokale end haller, så derfor har vi valgt at foretage en ombygning af en fløj, hvor et nuværende aktivitetslokale, det tidligere og nu ledige solcenter samt et mødelokale indgår. Renoveringen omfatter nedbrydning, etablering af nye lofter, udskiftning af vinduer, nye gulve, nyt belysning, optimering af ventilation og installation af varmepumpe til effektiv og hurtig styring af temperaturer. Samlet er det kommende lokale på 290 kvm. Bygningen er fra centrets start og derfor er behovet meget stor for energirenovering og omfatter hovedparten af renoveringen. Projektsummen udgør Kr ,00, hvor energirenovering omfatter følgende: - Renovering af 290 kvm. loftkonstruktion ny dampspær + ny 290 mm isolering Kr Udskiftning af 9 stk. facadepartier/vinduer 950 x 1600mm Kr Udskiftning af nuværende armaturer til 37 stk. armaturer Kr Optimering af ventilationsanlæg + etablering af varmepumpe Kr Samlet energirenovering i projektet Kr Ansøgning omfatter, med udgangspunkt i ovennævnte og beregning foretaget af kommunens energikonsulent, et energilån på Kr ,00 med afdrag over de beregnede 17,6 år. Projektet har været i udbud blandt lokale håndværksmestre, hvilket har sikret attraktive priser. Vi har planlagt projektstart maj, da vores lavsæson ligger i juni og juli måned. Vi håber naturligvis på en positiv tilbagemelding med udgangspunkt i energikonsulentens rapport og anbefaling. Vi står altid til jeres rådighed med yderligere information. Med venlig hilsen Blåvandshuk Idrætscenter Peter Nielsen Centerdirektør Blåvandshuk Danhostel, Kursus & Idrætscenter Strandvejen Oksbøl Tlf blåvandshuk.com

Åbent Referat. til. Fritidsrådet

Åbent Referat. til. Fritidsrådet Varde Kommune Åbent Referat til Fritidsrådet Mødedato: Torsdag den 14. august 2014 Mødetidspunkt: 19:00-21:00 Mødested: Fritidscentret, Lerpøtvej - Mødelokale 2 Deltagere: Fraværende: Referent: Egon Sørensen,

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 11. november 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: BCV - mødelokale 9 Deltagere: Fraværende: Referent: Lisbet Rosendahl, Mads Sørensen,

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid. Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Hans Jørgen Gammelgaard, Erhardt Jull

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid. Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Hans Jørgen Gammelgaard, Erhardt Jull Åbent Referat til Mødedato: Tirsdag den 22. januar 2013 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Hans Jørgen Gammelgaard,

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 17. marts 2015 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle rådhus Lisbet Rosendahl,

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 9. juni 2015 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset, det gamle rådhus Lisbet Rosendahl,

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Onsdag den 5. august 2015 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Rådhuset, mødelokale 3 Deltagere: Fraværende: Referent: Lisbet Rosendahl,

Læs mere

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed. Mødedato: Onsdag den 5. august 2015. Mødetidspunkt: 8:00-12:00

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed. Mødedato: Onsdag den 5. august 2015. Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Onsdag den 5. august 2015 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften Thyge Nielsen,

Læs mere

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019...

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019... Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 5. marts 2015 - kl. 15:00 Sted Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 3. april 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Ena Nørgaard Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/7403 1. status mål

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Protokol 20-02-2014 kl. 08:15 Lyngby Stadion i mødelokalet i forhuset til hallen Medlemmer Dorthe la Cour Hanne Agersnap Søren P. Rasmussen Ib Carlsen Jens Timmermann Finn Riber

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00-20:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 1+2, 3.sal 04-12-2007 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme 11.00 16.10 Deltagere: Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert

Læs mere

Gert R. Jepsen, Arne Bisgård, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen, Else Theill Sørensen

Gert R. Jepsen, Arne Bisgård, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen, Else Theill Sørensen MØDESTED: MØDEDATO: Repræsentationslokale 08-01-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme 12.30 16.15 Deltagere: Gert R. Jepsen, Arne Bisgård, Jan D. Andersen,

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. FOU - Oprettelse af 35,

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 8. oktober 2013 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcenter, Møderum 3 Deltagere: Fraværende: Referent: Erik Buhl

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos KFU (Lukket sag)...2

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos KFU (Lukket sag)...2 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 13. august 2015 - kl. 15:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Lars Kristian Pedersen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/10917

Læs mere

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget Åbent Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Tirsdag den 24. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Sig - Store mødelokale Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen,

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 04. marts 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 18:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 2, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 29. april 2015 Mødested: Den historiske Miniby, Vestre Ringvej 98C Mødetidspunkt: Kl. 12:00-15:00

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 08. april 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 18:12 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 2, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Protokol 13-03-2014 kl. 08:15 Lundtofte Medborgerhus, Lundtofte Skolestræde 6, 2800 Kgs. Lyngby Medlemmer Endvidere deltog: Direktør Søren Hansen Direktør Ulla Agerskov Centerchef

Læs mere

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget Mødedato: Torsdag den 15. maj 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:15 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Jens Bertram

Læs mere

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget Åbent Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 25. februar 2015 Mødetidspunkt: 12:30-16:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: FiberVisions Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen, Niels

Læs mere

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014 Beretning 2013 Version 1.0 14/01/2014 Side 1 Idrætsrådet Silkeborg Kommune beretning 2013 Indledning Foreningerne har fortsat måttet tilpasse sig til en verden, hvor de skal klare sig uden økonomisk hjælp

Læs mere

Analyse af kommunernes administration af folkeoplysningsloven i forhold til det frivillige foreningsarbejde for børn og unge

Analyse af kommunernes administration af folkeoplysningsloven i forhold til det frivillige foreningsarbejde for børn og unge Analyse af kommunernes administration af folkeoplysningsloven i forhold til det frivillige foreningsarbejde for børn og unge Marts 2009 Gennemført af HAST Kommunikation for Dansk Ungdoms Fællesråd 1. Indledning

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget den 01-11-2011, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Protokol Tirsdag den 1. november 2011 kl. 17:00 afholdt Folkeoplysningsudvalget møde på Rådhuset, Lyngby Torv,

Læs mere

Dagsorden fra mødet i Kultur- og Fritidsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden fra mødet i Kultur- og Fritidsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Kultur- og Fritidsudvalget, 24-09-2013 Dagsorden fra mødet i Kultur- og Fritidsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 24. september 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos KFU (Lukket sag)...2

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos KFU (Lukket sag)...2 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 13. august 2015 - kl. 15:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Lars Kristian Pedersen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/10917

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 06-11-2012 Kl. 13:30 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 06-11-2012 Kl. 13:30 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 06-11-2012 Kl. 13:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Bruno Hansen, Flemming Madsen, Gert Rasmussen, Bo Hansen, Morten Petersen, Ulrik Sand Larsen,

Læs mere

Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget

Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Referat Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget kl. 08:30 Lokale 83 - Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Punkter på åbent møde: 1. Orientering fra formanden

Læs mere