Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid"

Transkript

1 Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 29. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Hodde-Tistrup Hallen - mødelokale 2 Deltagere: Fraværende: Referent: Lisbet Rosendahl, Mads Sørensen, Ingvard Ladefoged, Per Rask Jensen, Preben Olesen, Holger Grumme Nielsen, Erhardt Jull Ingen Pia Koch Hauge

2 Varde Kommune Udvalget for Kultur og Fritid Indholdsfortegnelse Side 69. Godkendelse af dagsorden Gensidig orientering Dialogmøde med Janusbygningen A Tirpitz Projektet - Sandfolket A Støtte til Nordisk Mesterskab i BMX A Lån til energiforbedring, Blåvandshuk Idrætscenter Øget tilskud til foreningslivet Sager til kommende udvalgsmøder Bilagsliste Underskriftsblad Side 144

3 Varde Kommune Udvalget for Kultur og Fritid Godkendelse af dagsorden Dok.nr.: 3922 Sagsid.: Initialer: Åben sag Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den Fraværende: Ingen Godkendt. Side 145

4 Varde Kommune Udvalget for Kultur og Fritid Gensidig orientering Dok.nr.: 3934 Sagsid.: 13/16468 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling Orientering ved Udvalgsformanden Besigtigelsestur den 8. august 2014, drøftelse af indhold Kulturdebatmøde i Esbjerg Orientering ved Forvaltningen Status på puljen Andre Kulturelle Arrangementer / Kirstine Gottlieb Evaluering af bilagsmængden på udvalgets dagsordener /Bent Peter Larsen Gensidig orientering Bilag: 1 Åben Oversigt over bevillinger/tilskud i kulturpuljen 41152/14 2 Åben Bilagsstatistik - Udvalget for Kultur og Fritid 2013 og /14 Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den Fraværende: Ingen Der blev orienteret om status på Blåvandshuk idrætscenter. Side 146

5 Varde Kommune Udvalget for Kultur og Fritid Dialogmøde med Janusbygningen 2014 Dok.nr.: 5061 Sagsid.: 08/4820 Initialer: anpe Åben sag Sagsfremstilling Janusbygningen er en selvejende institution, der drives af Janusforeningen. Janus Bygningen danner det organisatoriske og fysiske samlingssted for en række aktiviteter der har rødder tilbage i 1970 erne. Janus Bygningen blev opført i Det specielle ved Janus Bygningen er, at den både rummer museum og kunsthal. Varde Kommune har i 2014 udbetalt et driftstilskud på i alt kr. Emner der ønskes drøftet på mødet vil være: Orientering om Janusbygningen formål og aktiviteter Organisering og foreningers brug af bygningen Kunsten i huset, hvem ejer? Økonomi Udvidelsesplaner: indhold og økonomi (anlæg og drift) Repræsentanter er inviteret til kl og dialogen forventes at vare højst 30 minutter. Forvaltningens vurdering Janusbygningen er en af de foreninger som hvert år har dialogmøde med Udvalget og som modtager et fast beløb i støtte. Sundhedskonsekvensvurdering Ingen Retsgrundlag Ingen Økonomi Ingen Høring Ingen Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at drøftelsen tages til efterretning. Side 147

6 Varde Kommune Udvalget for Kultur og Fritid Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den Fraværende: Ingen Drøftelsen blev taget til efterretning. Side 148

7 Varde Kommune Udvalget for Kultur og Fritid A Tirpitz Projektet - Sandfolket Dok.nr.: 5060 Sagsid.: 14/31 Initialer: anpe Åben sag Sagsfremstilling Udvalget for Kultur og Fritid har den 22. oktober 2013 behandlet nærværende ansøgning fra 7-Kanten Event med overskriften Sandfolket. Udvalget besluttede, at man gerne ville støtte projektet, og at man ville tage stilling, når endelig projektbeskrivelse og budget for eventen forelå. 7-Kanten har genfremsendt ansøgningen, uden væsentlige ændringer i beskrivelse og budget. Projektet er et samarbejdsprojekt mellem Varde Museum og lokale aktører fra 7-Kanten Event. Projektet tager udgangspunkt i fortællinger om Sandfolket, der til evig tid har levet i klitterne. Normalt er sandfolket usynlige, men projektet går ud på at synlig- og levendegøre dem, så de kan opleves i små tableauer, hvor der fortælles forskellige spændende historier. Overskriften er Lege Lære og få naturen med i det hele. Der indgår såvel professionelle som amatørskuespillere. Projektet er planlagt til gennemførelse første gang i forbindelse med Vadehavsfestivalen september Der ansøges om et kommunalt tilskud på kr., som primært går til opstarten af projektet. Driften af projektet forventer 7-Kanten Event kan klares ved entreindtægter og sponsorater. Der er i alt planlagt et budget på kr., som finansieres således: Kulturregion Vadehavet (bevilget) Varde Kommune Sponsorer kr kr kr. Repræsentanter fra projektet ønsker et møde med udvalget og er indkaldt til kl Forvaltningens vurdering Kultur og Fritid finder projektet meget spændende og kreativt med interessante perspektiver. Kultur og Fritid anbefaler, at projektet støttes med et beløb. Retsgrundlag Kommunalfuldmagten Side 149

8 Varde Kommune Udvalget for Kultur og Fritid Økonomi Støtte til projektet kan finansieres af puljen til Andre Kulturelle Arrangementer. Høring Ingen Bilag: 1 Åben Fornyet ansøgning Sandfolket Tirpitz - Ny ansøgning Sandfolket Tirpitz.pdf 49825/14 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at projektet støttes, og at beløbets størrelse fastsættes af Udvalget. Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den Fraværende: Ingen Udvalget besluttede, at projektet skal støttes med kr. Udvalget ønsker at følge projektet. Side 150

9 Varde Kommune Udvalget for Kultur og Fritid A Støtte til Nordisk Mesterskab i BMX 2014 Dok.nr.: 5064 Sagsid.: 14/4660 Initialer: anpe Åben sag Sagsfremstilling Varde BMX Klub ansøger om tilskud på kr. i forbindelse med afvikling af Nordisk Mesterskab på Varde BMX-Stadion fra 30. juli 2. august Ansøgningen er begrundet med store udgifter til sikkerhed for kørerne og opbygning af tribune, så oplevelsen for publikum bliver optimal, og den rette stemning opnås. Der forventes deltagere, der sammen med deres familier vil være at opleve i Varde By i dagene omkring mesterskabet. Der forventes et publikum på på Varde BMX-stadion den 2. august Der kommer deltagere fra Norge, Sverige, Finland og Danmark. Budget: Akuttjeneste Leje af tribune Erindringsgaver I alt kr kr kr kr. Forvaltningens vurdering Kultur og Fritid vurderer vigtigheden af at støtte op om de foreninger og klubber, der tager initiativ og lægger energi og vilje i at tilbyde sig som værter ved så store arrangementer, og kan derfor anbefale at kommunen støtter arrangementet økonomisk. Retsgrundlag Ingen Økonomi Der er ikke i Kultur og Fritid afsat en pulje til støtte af større event af idrætslig karakter. Hvis arrangementet skal støttes, er der tale om ufinansieret tilskud. Høring Ingen Bilag: 1 Åben VS: Nordisk mesterskab på Varde BMX-Stadion - Ansøgning Varde Kommune 27 feb (1).pdf 49898/14 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, Side 151

10 Varde Kommune Udvalget for Kultur og Fritid at Varde Kommune støtter BMX-klubben med et beløb til primært sikring af sikkerhed for deltagerne og gode publikumsfaciliteter. Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den Fraværende: Ingen Udvalget besluttede, at der gives støtte på kr. Side 152

11 Varde Kommune Udvalget for Kultur og Fritid A Lån til energiforbedring, Blåvandshuk Idrætscenter Dok.nr.: 5048 Sagsid.: 14/4521 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling Blåvandshuk Idrætscenter har 3. april 2014 indsendt ansøgning om lån til energiforbedrende tiltag i forbindelse med ombygning og renovering af en fløj med aktivitetslokale, et tidligere solcenter og et mødelokale til et nyt aktivitetslokale på 290 m 2. Ansøgningen begrundes med, at der opleves en stigende efterspørgsel på mindre aktivitetsrum frem for haller, og at centret ved ombygningen vil imødekomme dette behov. Renoveringen omfatter nedbrydning, fornyelse af lofter, gulve og belysning samt optimering af ventilation og temperaturstyring. Projektsummen udgør samlet kr. Heraf udgør energirenoveringen kr., som omfatter følgende udgifter: Ny loftskonstruktion Udskiftning af facadepartier og vinduer Udskiftning af armaturer Optimering af ventilation og varmestyring kr kr kr kr. Renoveringen vil medføre et reduceret energiforbrug, og den årlige reduktion af energiudgifterne er beregnet til kr. Ved at anvende besparelsen til afdrag på et lån på kr., vil dette kunne tilbagebetales over ca. 17,6 år. Kommunens energikonsulent anbefaler den energibesparende del af projektet, som er vurderet til at være rentabel. Forvaltningens vurdering Forvaltningen vurderer, at Blåvandshuk Idrætscenters ansøgning om et lån til energibesparende foranstaltninger kan imødekommes ved, at Kommunen stiller garanti for et lån på kr., som afvikles over maksimalt 18 år. Dette begrundes med, at projektet medvirker til en sikring af centrets indtægtsgrundlag og en langsigtet reduktion af energiforbruget, og at beregninger viser, at investeringen er rentabel. Blåvandshuk Idrætscenter modtager et kommunalt udligningstilskud til hjælp til afvikling af langfristet gæld. En betingelse for dette tilskud er, at centret kun må optage ny langfristet gæld med kommunens godkendelse. Forvaltningen vurderer, at optagelse af dette lån kan godkendes, fordi energibesparelserne ud fra det oplyste kan dække afdragene på energilånet. Side 153

12 Varde Kommune Udvalget for Kultur og Fritid Retsgrundlag Kommunalfuldmagten Økonomi En kommunal garantistillelse for lån til energiforbedrende foranstaltninger påvirker ikke lånerammen. Det påvirker derfor ikke Kommunens likviditet m.v. at imødekomme ansøgningen. Høring Ingen Bilag: 1 Åben Ansøgning om energilån 48503/14 2 Åben Energilån - Beregningsmodel 48504/14 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet, at det godkendes, at Blåvandshuk Idrætscenter optager et lån på kr. til ombygning og energirenovering af aktivitetslokale, at lånet afvikles over 18 år, at Varde Kommune stiller garanti for lånet. Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den Fraværende: Ingen Anbefalingen blev godkendt. Side 154

13 Varde Kommune Udvalget for Kultur og Fritid Øget tilskud til foreningslivet Dok.nr.: 5020 Sagsid.: 14/4146 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling Udvalget drøftede 12. marts 2014 forskellige muligheder for at give øget støtte til foreningslivet. Udvalget besluttede bl.a., at forvaltningen skal arbejde videre med beregninger i forhold til, at 25 års-reglen på lokaletilskudsområdet ophæves, og at det undersøges, hvorvidt det er muligt at forhøje medlemstilskud. Budgettet for foreningsområdet (medlems- og/eller lokaletilskud) er forhøjet med kr. fra Folkeoplysningsudvalget har samtidig omprioriteret kr. til andre formål, så der er tale om en nettoudvidelse af foreningsområdet med kr. Forvaltningen har udarbejdet fire forslag til, hvordan foreningslivet kan støttes: 1. Forøget medlemstilskud per medlem under 25 år 2. Ophævelse af 25-års reglen for indeidrætsforeninger 3. Ophævelse af 25-års reglen generelt 4. Ophævelse af 25 års reglen, undtagen for voksenforeninger Det bemærkes at alle beregninger er udført med udgangspunkt i nuværende kendte foreninger, deres medlemssammensætning og aktivitetsniveau. Det skal derfor understreges, at beregningerne ikke tager højde for, at ændringerne kan medføre øget antal tilskudsberettigede foreninger, flere medlemmer eller flere aktivitetstimer. Merudgiften for ændringen må derfor forventes at blive højere, da nye foreninger, som forvaltningen ikke kender til, vil blive tilskudsberettiget, dernæst kan bedre økonomisk støtte til foreningerne også give mere aktivitet, som også påvirker til øget forbrug, ud over det her anslåede. Merudgiften kan ikke anslås. Beregningerne er udført med udgangspunkt i 2013 satser, og der er ikke taget højde for pristalsregulering. Ad. 1. Forhøjet medlemstilskud per medlem under 25 år Det koster kr. årligt, når medlemstilskuddet øges med 5 kr./medlem under 25 år. Ad. 2. Ophævelse af 25-års reglen for indeidrætsforeninger Ved ophævelse af 25 års-reglen for indeidrætsforeninger, ydes der lokaletilskud på 75 % til alle foreninger uanset medlemmernes aldersfordeling. Ophævelse af 25 års-reglen for indeidrætsforeninger er anslået at koste ca kr. årligt. Ad. 3. Ophævelse af 25 års-reglen generelt Ved ophævelse af 25 års-reglen generelt ydes der lokaletilskud på 75 % til alle foreninger uanset medlemmernes aldersfordeling. Ophævelse af 25 års-reglen generelt er anslået til at koste ca kr. årligt. Omkostningen er dog behæftet med betydelig usikkerhed og må antages at blive betydeligt større. Side 155

14 Varde Kommune Udvalget for Kultur og Fritid Ad. 4. Ophævelse af 25 års reglen, undtagen for voksenforeninger 25 års-reglen ophæves, dog således at voksenforeninger ikke modtager tilskud. Der er tale om en justering af tilskudsordningen. En voksenforening kan enten defineres ved a) at være en forening med typer af aktiviteter der defineres som primært at være vedrørende voksne, f.eks. jagt, billard, folkedans, kroket mv. eller b) at foreningen har mere end 90 % voksne blandt medlemmerne. Afhængig af hvordan voksenforeninger defineres, vil det påvirke nettoudgiften. Hvis der sættes en 10 % grænse, vil nettoudgiften være ca kr. Modellerne er yderligere beskrevet i bilaget. Kultur og Fritid har undersøgt, hvordan andre kommuner giver lokaletilskud. Flertallet har en mere differentieret tilskudsmodel, end det her skitserede, og mere differentierede, end den model Varde Kommune har på nuværende tidspunkt. Fordelen ved de skitserede modeller for fjernelse af 25 års-reglen er, at de administrativt er mere enkle for både foreninger og myndighed. I 2013 oversteg udgiften til lokaletilskud budgettet med 1 mio. kr. i Med uændret aktivitet og forbrug på lokaletilskudskontoen i 2014 i forhold til 2013 forventes der at være et merforbrug på ca kr. inkl. nettoudvidelsen. Forvaltningens vurdering Forvaltningen vurderer, at en forhøjelse af medlemstilskud til medlemmer under 25 år vil være en motivation for foreningerne til at få flere unge medlemmer. Medlemsstøtten er en økonomisk fordel for foreninger med mange unge medlemmer. I henhold til folkeoplysningsloven skal kommunerne støtte foreninger med aktiviteter for børn og unge. Dette imødekommes ved medlemstilskuddet. Der er ikke særlige krav til størrelsen af tilskuddet. Forvaltningen vurderer, at fjernelse af 25 års-reglen for indeidrætsforeninger vil være et økonomisk incitamentet for foreningerne til at udbyde flere aktiviteter eller aktivitetstimer uanset medlemmernes alder. Det vil ligeledes fjerne grundlaget for eventuelle overvejelser om optagelse/afvisning af medlemmer med en given alder for at opretholde høj lokaletilskudssats, da alle modtager lokaletilskud efter samme sats. Ændringen skaber dog ikke yderlig økonomisk motivation for øget medlemsantal. Forvaltningen vurderer, at fjernelse af 25-års-reglen generelt vil være et økonomisk incitament for foreningerne til at udbyde flere aktiviteter eller aktivitetstimer, da det bliver billigere at have aktiviteter. Det vil ligeledes fjerne grundlaget for eventuelle overvejelser om optag/afvisning af optagelse af medlemmer. Der vil være en stor usikkerhed med de økonomiske konsekvenser, fordi mange foreninger, som ikke tidligere har modtaget tilskud, nu er tilskudsberettigede. Intentionen i folkeoplysningsloven er at kommunerne især skal støtte foreninger med aktiviteter for børn og unge. Dette taler for, at der kan overvejes at have en tilskudsmodel, hvor udprægede voksenforeninger ikke modtager tilskud. Samtidig vil det imødekomme den store økonomiske usikkerhed, der er ved at give alle foreninger inkl. foreninger, der ikke tidligere har modtaget tilskud, et højt lokaletilskud. Fjernelse af 25 års-reglen vil være en administrativ forenkling for både foreninger og forvaltning. Omvendt lægger fastholdelse eller justering af 25 års-reglen sig mere op af intentionerne i folkeoplysningsloven, hvor der lægges vægt på en særlig støtte til børn- Side 156

15 Varde Kommune Udvalget for Kultur og Fritid og ungeforeninger. Varde Kommune ligger dog allerede pænt over lovens minimumskrav i forhold til lokaletilskud og giver også et medlemstilskud til børn og unge, som er på højde med eller over niveauet i nogle af nabokommunerne. Sundhedskonsekvensvurdering Fjernelse af 25 års-reglen vil medføre en bedre støtte til foreninger med flere voksne. Det kan siges i højere grad at støtte op om kommunens sundhedspolitik, der er rettet mod alle borgere. En økonomisk forbedring af lokaletilskudsordningen kan aflede øget foreningsaktivitet, fordi nogle foreninger får øget tilskud til aktiviteterne. Retsgrundlag Lov om Folkeoplysning Varde Kommunes tilskudsregler Kommunalfuldmagten Økonomi Forvaltningen foreslår, at ændringer på foreningsområdet finansieres fra henholdsvis det øgede budget på foreningsområdet og udviklingspuljen for idrætshaller. Der bør tillige tages højde for dækning af forventet budgetmanko på kr. Høring Det foreslås at sagens sendes til høring i Fritidsrådet. SIV har tidligere tilkendegivet, at de er positive overfor, at økonomiske forbedringer for foreningerne kan finansieres af udviklingspuljen, da de forventer, det også giver øget lokaleleje i hallerne. Bilag: 1 Åben Modelbeskrivelse vedr. evt. ændringer i medlems- og lokaletilskud 49967/14 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at Udvalget beslutter hvilke ændringer, det ønsker at gennemføre, at finansiering sker via udviklingspuljen, og at ændringen træder i kraft med virkning fra budget Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den Fraværende: Ingen Udvalget indstiller, at 25 års reglen ophæves, og at medlemstilskud til unge under 25 år forhøjes med 5 kr. Anbefalingen i øvrigt blev godkendt. Side 157

16 Varde Kommune Udvalget for Kultur og Fritid Udvalget ønsker kvartalsvis status i forbindelse med budgetopfølgning. Merudgiften finansieres af de dertil afsatte midler og udviklingspuljen. Sagen fremsendes til Fritidsrådet til høring. Side 158

17 Varde Kommune Udvalget for Kultur og Fritid Sager til kommende udvalgsmøder Dok.nr.: 4044 Sagsid.: 14/87 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling Forvaltningen planlægger følgende sager til behandling på kommende udvalgsmøder: 7-kantens udviklingsplaner maj Tilskud til frivilligt socialt arbejde maj Dialogmøde med Frivillighuset maj Tilskud til eliteidræt maj Øget brug af Smedeværkestedet - maj Ønsker til budget 2015 maj, juni Stillingtagen til udviklingspuljen juni Organisering af foreningsdialogen - juni Evaluering af projekt Åbne haller juni Fordeling af udviklingspuljen juni Evaluering af projekt Åbne Haller juni Fritids- Idræts- og Kulturpolitik - juni Bemyndigelsesordningen, revurdering af sommer 2014 Status på Blomstrende Landsbyer - september Dialogmøder med aftaleholdere - november Dialogmøde med foreninger som modtager over 0,5 mio. kr. i tilskud - november Retsgrundlag Ingen Økonomi Ingen Høring Ingen Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den Fraværende: Ingen Foreningstilskud skal på i juni måned. Side 159

18 Varde Kommune Udvalget for Kultur og Fritid Orienteringen blev taget til efterretning Side 160

19 Varde Kommune Udvalget for Kultur og Fritid Bilagsliste 70. Gensidig orientering 1. Oversigt over bevillinger/tilskud i kulturpuljen (41152/14) 2. Bilagsstatistik - Udvalget for Kultur og Fritid 2013 og 2014 (55285/14) 72. A Tirpitz Projektet - Sandfolket 1. Fornyet ansøgning Sandfolket Tirpitz - Ny ansøgning Sandfolket Tirpitz.pdf (49825/14) 73. A Støtte til Nordisk Mesterskab i BMX VS: Nordisk mesterskab på Varde BMX-Stadion - Ansøgning Varde Kommune 27 feb (1).pdf (49898/14) 74. A Lån til energiforbedring, Blåvandshuk Idrætscenter 1. Ansøgning om energilån (48503/14) 2. Energilån - Beregningsmodel (48504/14) 75. Øget tilskud til foreningslivet 1. Modelbeskrivelse vedr. evt. ændringer i medlems- og lokaletilskud (49967/14) Side 161

20 Varde Kommune Udvalget for Kultur og Fritid Underskriftsblad Lisbet Rosendahl Mads Sørensen Ingvard Ladefoged Per Rask Jensen Preben Olesen Holger Grumme Nielsen Erhardt Jull Side 162

21 Bilag: Oversigt over bevillinger/tilskud i kulturpuljen Udvalg: Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: 29. april Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 41152/14

22 Andre kulturelle Arrangementer - Oversigt over udgifter 2014 Projekter Fest og Kulturuge 2014 kr ,00 I alt kr ,00 Bevilgede tilskud i 2014 Folk Skovlund kr ,00 Blåbjerg Musikfestival i Outrup Anlæg kr ,00 V6 Nymindegab kr ,00 Saldo I alt kr ,00 Budget 2014 kr ,00 Projekter kr ,00 Øvrige posteringer kr ,00 I alt kr ,00 Bevillinger underskudsgarantier Rollerock Gårde kr ,00 Syd- og Vestjyske Mandskor kr ,00 KS 2014 kr ,00 Foredrag Fore. Alslev Forsamlingshus kr ,00 I alt kr ,00 Bevillinger under behandling I alt kr. -

23 udbetalt udbetalt udbetalt

24 Bilag: Bilagsstatistik - Udvalget for Kultur og Fritid 2013 og 2014 Udvalg: Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: 29. april Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 55285/14

25 Udvalget for Kultur og Fritid 2014 Måned Antal åbne sager Antal lukkede sager Sager i alt Bilag Sidetal Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December I alt Udvalg for Kultur og Fritid 2013 Måned Antal åbne sager Antal lukkede sager Sager i alt Bilag Sidetal Januar Februar Marts April Maj Juni Juli 32 August September Oktober November December I alt

26 Bilag: Fornyet ansøgning Sandfolket Tirpitz - Ny ansøgning Sandfolket Tirpitz.pdf Udvalg: Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: 29. april Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 49825/14

27 Ansøgning Spændende ny turistattraktion Sammen med Varde Museum og lokale aktører har 7-kanten Event udarbejdet et forslag til en helt ny måde at levendegøre historien, naturen og området ved Tirpitz for de besøgende gæster. Det sker igennem fortællingen om Sandfolket, der til evig tid har levet i klitterne. Normalt er Sandfolket usynlige, men når turisterne oplever dem er de blevet synlige og kan i små tableauer fortælle en spændende historie, der vil trække folk til langvejs fra. Overskrifterne er at Lege - Lære og få naturen med i det hele. Sandfolket bliver så unikke, at de vil være et naturligt udgangspunkt for kommende souvenirs og som formidlere i kommunikationsmateriale. (Se vedlagte beskrivelse af Sandfolket). Første gang Sandfolket vil optræde for publikum bliver til Vadehavs Festivalen september kanten Event forventer at driften fremover vil kunne klares ved en kombination af sponsorer og entreindtægter. Vi har imidlertid brug for midler til at finansere opstarten af dette store projekt og søger derfor kr hos Varde Kommune. Vedlagt finder I beskrivelse af projektet og budget. Vi ser frem til at få en positiv tilbagemelding. Janderup 2. april 2014 Venlig hilsen Erik Dyhr Thomsen Tovholder 7-kanten Event Ternevej 6, 6851 Janderup mobil

28 Sandfolket Ide og tekst: Jens Jager Illustration: Anette Løschenkohl Haslund Ude ved vestkysten bor Sandfolket og det har de gjort længe før Gorm den gamle var ung. Sandfolket? er der nok nogen der vil sige. Sådan nogle har vi da aldrig set. Og det har de sandsynligvis heller ikke fordi sandfolk er usynlige ligesom elverpiger, nisser og skovånder for det meste er usynlige. Sandfolkene er i forvejen ikke ret store. Ja faktisk er de ikke større end 2 hønseæg på højkant og når de så oveni købet er usynlige, er det da helt umuligt at se dem. Der er drenge sandfolk og pige sandfolk. Drengene har strithår og et hoved fyldt med fregner. De kan godt minde lidt om en pære med hoved, arme og ben for de er lidt tykke rundt om livet. På deres maver har de et gevind ligesom på en skrue så de kan bore sig ind gennem de store sandklitter. I hovedet sidder øjnene og ørene som de fleste øjne og ører sidder bortset fra at deres ører hænger nedad, så de ikke får sand i dem når de borer sig igennem sandet. Deres hænder og fødder er gode til at grave med, for hvis de samler fingrene og tæerne ligner det små skovle. De går mest med korte bukser som bliver holdt oppe af en strop fordi det er svært at få bukser til at holde på så tykke maver. Pigerne ligner drengene, bortset fra at de går med kjoler og at de er meget kønnere. Hvordan ved man egentlig det? er der nok nogen der vil sige. Er de ikke usynlige? Joh, men det er en lang historie og den kommer vi til en anden gang.

29 Budget for Tirpitz Projektet - Sandfolket Skabelse af koncept og gennemførelse af første Event i 2014 Udarbejdelse af koncept Honorarer Transport Skuespiller honorar Forplejning Designbeskyttelse Div. Sceneopbygning Lys Lyd Rekvisitter Dragtleje Sminke Hår Div. Ialt kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. Vi forestiller os en finansering fordelt på følgende partnere: Kulturregion Vadehavet: kr. (er bevilliget) Varde Kommune: kr. Sponsorer: kr. Den fremtidige drift bliver klaret ved entreindtægter, annoncer og sponsorer. Erik Dyhr Thomsen Tovholder 7-kanten Event

30 Bilag: VS: Nordisk mesterskab på Varde BMX-Stadion - Ansøgning Varde Kommune 27 feb (1).pdf Udvalg: Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: 29. april Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 49898/14

31 Til Varde Kommune Nordisk Mesterskab på Varde BMX-Stadion, 30. juli til 2. august Varde Bmx klub afholder Nordisk Mesterskab fra den 30. juli til den 2. august Vi har valgt at have særlig fokus på mesterskabet omkring sikkerhed for kørerne og en fantastisk oplevelse for publikum. For at kunne opfylde disse ønsker søger vi Varde Kommune om støtte til arrangementet. Varde BMX klub ønsker at sætte særlig fokus på sikkerheden for kørerne, og har derfor indgået en kontrakt med Akuttjenesten, som stiller med en godkendt ambulance og mandskab, der hurtig kan rykke ud, hvis der er brug for det, hvilket vi ikke håber. Varde BMX klub ønsker også at mesterskabet skal være en særlig oplevelse for både kørere og publikum. Vi ønsker derfor at opstille en tribune til publikum, som giver et godt overblik over hele banen og håber på, at det vil være med til at skabe en fantastisk stemning under mesterskabet i samarbejde med stævnets speaker. Ansøgningen omfatter støtte til: Akuttjenesten (samaritter) Leje af tribune Errindringsgave I alt kr kr kr kr. Klubben er i kontakt med Lisbeth Rosendal, som i hele klubbens historie har givet opbakning og støtte til klubbens aktiviteter. Til åbningen bliver Varde Kommune inviteret til at være med. Det vil være op til kommunen hvilke repræsentanter, der deltager. Vi forventer ca deltagere der sammen med deres familier vil være at opleve i Varde By i dagene omkring mesterskabet. Der forventes at der vil være omkring til mennesker på Varde BMX-Stadion, lørdag den, 2. august. Deltagerne kommer fra Norge, Sverige, Finland og selvfølgelig Danmark som vil være repræsenteret med flest kørere. Varde BMX-Klub vil deltage med mange kørere, og der forventes at flere af klubbens kørere kommer på podiet. Måske en mester eller to. Varde BMX-Klub vil i forbindelse med afholdelse af NM, sætte stor fokus på Varde By og opland. Der vil blive henvist til overnatningssteder og indkøbsmuligheder. Der udarbejdes en folder med alle relevante oplysninger, som bliver udleveret ved ankomst og lagt på vardebmx.dk og på facebook omkring 1. maj. Har I brug for supplerende oplysninger er I velkommen til at kontakte Hans Lund Varde BMX klub. Klubben håber Varde Kommune vil se velvilligt på ansøgningen, og vi håber på et positivt svar. På vegne af Varde BMX-Klub - Nordisk Udvalg Hans Lund Tlf Mail:

32 Bilag: Ansøgning om energilån Udvalg: Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: 29. april Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 48503/14

33 Varde Kommune Att.: Kirstine Gottlieb Bytoften Varde Oksbøl, den 3. april 2014 Vedr.: Ansøgning af energi til renovering af aktivitetslokaler Vi oplever en meget større søgning på et mindre aktivitetslokale end haller, så derfor har vi valgt at foretage en ombygning af en fløj, hvor et nuværende aktivitetslokale, det tidligere og nu ledige solcenter samt et mødelokale indgår. Renoveringen omfatter nedbrydning, etablering af nye lofter, udskiftning af vinduer, nye gulve, nyt belysning, optimering af ventilation og installation af varmepumpe til effektiv og hurtig styring af temperaturer. Samlet er det kommende lokale på 290 kvm. Bygningen er fra centrets start og derfor er behovet meget stor for energirenovering og omfatter hovedparten af renoveringen. Projektsummen udgør Kr ,00, hvor energirenovering omfatter følgende: - Renovering af 290 kvm. loftkonstruktion ny dampspær + ny 290 mm isolering Kr Udskiftning af 9 stk. facadepartier/vinduer 950 x 1600mm Kr Udskiftning af nuværende armaturer til 37 stk. armaturer Kr Optimering af ventilationsanlæg + etablering af varmepumpe Kr Samlet energirenovering i projektet Kr Ansøgning omfatter, med udgangspunkt i ovennævnte og beregning foretaget af kommunens energikonsulent, et energilån på Kr ,00 med afdrag over de beregnede 17,6 år. Projektet har været i udbud blandt lokale håndværksmestre, hvilket har sikret attraktive priser. Vi har planlagt projektstart maj, da vores lavsæson ligger i juni og juli måned. Vi håber naturligvis på en positiv tilbagemelding med udgangspunkt i energikonsulentens rapport og anbefaling. Vi står altid til jeres rådighed med yderligere information. Med venlig hilsen Blåvandshuk Idrætscenter Peter Nielsen Centerdirektør Blåvandshuk Danhostel, Kursus & Idrætscenter Strandvejen Oksbøl Tlf blåvandshuk.com

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Onsdag den 6. november 2013 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Titan - Kantinen stuen Lisbet Rosendahl, Ingvard

Læs mere

Åbent Referat. til. Folkeoplysningsudvalg

Åbent Referat. til. Folkeoplysningsudvalg Åbent Referat til Folkeoplysningsudvalg Mødedato: Tirsdag den 21. januar 2014 Mødetidspunkt: 17:00-18:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Hos Kultur og Fritid - Torvet i Varde Carsten Thorhauge,

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 11. november 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: BCV - mødelokale 9 Deltagere: Fraværende: Referent: Lisbet Rosendahl, Mads Sørensen,

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid. Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Hans Jørgen Gammelgaard, Erhardt Jull

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid. Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Hans Jørgen Gammelgaard, Erhardt Jull Åbent Referat til Mødedato: Tirsdag den 22. januar 2013 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Hans Jørgen Gammelgaard,

Læs mere

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Dato August 2014 Doknr. 98847-14 Sag. nr. 11-3121 på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Projekter som Kultur og Fritid er ansvarlig for i 2014 1. Fritids-, Idræts- og Kulturpolitik Fritids-,

Læs mere

Åbent Referat. til. Fritidsrådet

Åbent Referat. til. Fritidsrådet Åbent Referat til Fritidsrådet Mødedato: Torsdag den 14. august 2014 Mødetidspunkt: 19:00-21:00 Mødested: Fritidscentret, Lerpøtvej - Mødelokale 2 Deltagere: Fraværende: Referent: Egon Sørensen, Erhardt

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 10. september 2013 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 17. marts 2015 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle rådhus Lisbet Rosendahl,

Læs mere

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid Varde Kommune Åben Tillægsdagsorden til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 21. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

Åbent Referat. til. Fritidsrådet

Åbent Referat. til. Fritidsrådet Varde Kommune Åbent Referat til Fritidsrådet Mødedato: Torsdag den 14. august 2014 Mødetidspunkt: 19:00-21:00 Mødested: Fritidscentret, Lerpøtvej - Mødelokale 2 Deltagere: Fraværende: Referent: Egon Sørensen,

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 16. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle rådhus Lisbet

Læs mere

Forud for borgmesterens deltagelse i mødet bedes medlemmerne overveje følgende spørgsmål:

Forud for borgmesterens deltagelse i mødet bedes medlemmerne overveje følgende spørgsmål: Referat af mødet i Udvalget for Kultur og Fritid den 3. januar 2012 kl. 15:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Jens Riise Dalgaard deltog fra kl. 15.40 og pkt. 2. Mødet sluttede

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

Åbent Referat. til. Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved MED-udvalg

Åbent Referat. til. Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved MED-udvalg Åbent Referat til Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved Mødedato: Onsdag den 28. august 2013 Mødetidspunkt: 11:30-12:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 1K1, BCV (stor del) Keld Jacobsen,

Læs mere

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 4. marts 2015 Mødested: Mødelokale 620 Gothersgade 20, 7000 Fredericia Mødetidspunkt: Kl. 17:00-19:00 Medlemmer:

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning Åbent Referat til Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: Mandag den 26. november 2012 Mødetidspunkt: 15:00-16:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 2, Bytoften Karl Haahr, Keld

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 21. juni 2011 Mødested: Hansborg, mødelokale 3-2 Mødet starter kl. 16.30. Der startes med besøg ved Haderslev Kamp Kunst Klub, og derefter Haderslev

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 19-05-2009 Mødested: 218 Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:30 Afbud: Leif Pedersen, Morten Jørgensen, Karsten Boe og Allan Fraværende:

Læs mere

Skive-ordningen respekterer foreningernes forankring i de lokale miljøer, med respekt for foreningernes forskelligheder.

Skive-ordningen respekterer foreningernes forankring i de lokale miljøer, med respekt for foreningernes forskelligheder. Skiveordningen 2007 Formål 1. Skive-ordningens formål er i henhold til Lov om støtte til folkeoplysning at yde tilskud til foreninger, herunder idrætsforeninger, børne- og ungdomsorganisationer og andre,

Læs mere

Åbent Referat. til. Virksomheds-MED, Social- og Sundhedsafdelingen

Åbent Referat. til. Virksomheds-MED, Social- og Sundhedsafdelingen Åbent Referat til Mødedato: Fredag den 22. november Mødetidspunkt: 8:00-9:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Titan - Mellemgang 1. sal Christel Zøhner, Pia Maria Nielsen, Sanne Schroll, Kirsten

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Page 1 of 6 Referat Folkeoplysningsudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. Fraværende Til stede 22. november 2004 17:30 Mødelokale 2 Hans Krarup Olesen med afbud Indholdsfortegnelse 1. Budget 2005 for

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 23-09-2008 Mødested: Haderslev Idrætscenter, Stadionvej 5, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:30 Afbud: Bent Steenberg

Læs mere

Åbent Referat. til. Ældrerådet

Åbent Referat. til. Ældrerådet Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 24. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-16:00 Mødested: Mødelokale 2, Bytoften Deltagere: Edna Jessen, Anne-Marie Søndergaard, Rigmor Jensen, Gerda Møller Nielsen, Anette

Læs mere

Driftstilskud til lokaler

Driftstilskud til lokaler Driftstilskud til lokaler Retningslinjer for driftstilskud til lokaler til folkeoplysende aktiviteter for børn og unge under 25 år Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012 og

Læs mere

Åbent referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed Åbent referat fra ekstraordinært møde i Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Mandag den 5. januar 2015 Mødetidspunkt: 16:30-17:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 9, BCV Thyge

Læs mere

Åbent Tillægsreferat. til. Udvalget for Plan og Teknik

Åbent Tillægsreferat. til. Udvalget for Plan og Teknik Åbent Tillægsreferat til Udvalget for Plan og Teknik Mødedato: Mandag den 22. september 2014 Mødetidspunkt: 8:00-11:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kvist Industries, Siggårdsvej 2, 6818 Årre

Læs mere

Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14

Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14 Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14 Vedr. sag nr. 155 på Kommunalbestyrelsens møde d. 11. august 2015. Notat til Kommunalbestyrelsen vedr. justeringer af haltilskudsmodel i forbindelse

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 24. september 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 15:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget kl. 17:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Folkeoplysningsudvalget Punkter på åbent møde: 37. Bemærkninger til referat fra sidste møde...1 38. Nyt fra formanden...2 39. Nyt

Læs mere

ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Mødedato: 15. juni 2010. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: 18:40

ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Mødedato: 15. juni 2010. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: 18:40 ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET Mødedato: 15. juni 2010 Mødested: Byrådssalen Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: 18:40 Deltagere: Just Eiskjær Sørensen, Rita Primdahl, Erik Preisler, Ebba Lund, Finn

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. september 2013 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. september 2013 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Anden placering

Læs mere

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Dagsorden åben Mødedato 17. juni 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Gentofte Sportspark, lokale 24 ved Ishallen Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse

Læs mere

4 Udvalget for Kultur og Fritid 47.263.368 42.538.638 4.724.730

4 Udvalget for Kultur og Fritid 47.263.368 42.538.638 4.724.730 4 Udvalget for Kultur og Fritid 47.263.368 42.538.638 4.724.730 Samlet overførsel! ovf begrundelse 04001 00.25 Faste ejendomme og 1.977.847 1.944.142 33.705 fritidsfaciliteter 13 Andre faste ejendomme

Læs mere

Social og Sundhed Tilskudsordninger for foreninger

Social og Sundhed Tilskudsordninger for foreninger Social og Sundhed Tilskudsordninger for foreninger Indhold Forord...3 Ansøgningsfrister og skemaer... 4 Ansøgning om medlemstilskud...5 Budget/Fordeling af tilskud... 7 Egne notater... 15 Fordeling af

Læs mere

Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018

Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018 Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018 Kulturregion Vadehavet har et ønske om at være i løbende dialog

Læs mere

Referat til. Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse

Referat til. Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse Referat til Mødedato: Mandag den 2. september 2013 Mødetidspunkt: 9:00-11:00 Mødested: Jobcenter, møderum 3 Deltagere: Fra medarbejdersiden: Michael Frandsen, FTF, Jobcenter Varde Nikolaj Dybdal Winther,

Læs mere

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket 1 Formål: Brønderslev Ordningens formål er at yde hjælp til selvhjælp for de i kommunen hjemmehørende og i samvirket optagne foreninger, der ud fra sine aktiviteter

Læs mere

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Mødetidspunkt 22-04-2015 17:00 Mødeafholdelse Kulturskolerne Duntzfelts Allé 8, 2 sal, 2900 Hellerup Indholdsfortegnelse Folkeoplysningsudvalget

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Referat fra møde i onsdag den 12. december 2007 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden 12.12.07... 3 2. FOU - Efterretninger 12.12.07... 4

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30. Hækkerupsvej 1

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30. Hækkerupsvej 1 Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30 Mødested: Hækkerupsvej Hækkerupsvej 1 Medlemmer Erik Schaumann (ES) - Formand Palle

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Elinor Harder, Birgit Sørensen, Frank Müller-Bøgh,

Læs mere

BØRNE- OG UNGEFORENINGER

BØRNE- OG UNGEFORENINGER BØRNE- OG UNGEFORENINGER Medlemstilskud, retningslinjerne 4.3.1 Aldersgrupperne 0 12 år og 19 24 år modtager tilskud med faktor 1, mens aldersgruppen 13 18 år modtager tilskud med faktor 2. For handicappede

Læs mere

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen

Læs mere

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen MØDESTED: MØDEDATO: Kulturcenter Limfjord 19-06-2007 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme 07.45 13.00 Deltagere: Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Onsdag den 18-11-2009 Mødested: Bispen, lokale 12, 1. sal Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:00 Afbud: Børge Koch, Bent Steenberg, Birgit Sørensen,

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 27. januar 2015 Tid 15:00 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Børge Jensen Stedfortræder Medlemmer Steen Jensen (Frederikshavn Ungdoms Fællesråd) -

Læs mere

Ny Tønder Kommune Kultur- og FritidsudvalgetBeslutningsprotokol. Beslutningsprotokol. Mødedato: 16. november 2006

Ny Tønder Kommune Kultur- og FritidsudvalgetBeslutningsprotokol. Beslutningsprotokol. Mødedato: 16. november 2006 Beslutningsprotokol Mødedato: 16. november 2006 Mødelokale: Løgumkloster Rådhus, udvalgsværelse 1 Starttidspunkt for møde 15:00 Sluttidspunkt for møde 16:00 Fraværende: Johan Sørensen 16. november 2006

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR Indholdsfortegnelse 46 Præsentation af forvaltningen 47 Valg af formand og næstformand

Læs mere

Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed

Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed Skanderborg Kommune Vedtaget af Skanderborg Kommune den 27. marts 2014 1 Tilskud til den folkeoplysende virksomhed Indledende bemærkninger Nærværende regelsæt

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. GENERELLE OPLYSNINGER Afleveringsfrister: Ansøgning om aktivitetstilskud Aflevering

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Referat Dato: Mandag den 22. juni 2015 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: Svømmeklubben Pilehaveskolen Horsbred 197 A Indgang til højre for svømmehallen

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 7. maj 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Temadrøftelse - Professor Bjarne Ibsen SDU - Indlæg vedrørende

Læs mere

Folkeoplysningsudvalg

Folkeoplysningsudvalg REFERAT Folkeoplysningsudvalg Mødedato: Tirsdag den 19-01-2010 Mødested: Ny Hansborg Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:15 Afbud: Morten Jørgensen, John Lauridsen, Connie Andersen Fraværende:

Læs mere

Referat af møde i. Folkeoplysningsudvalget. torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på. Pandrup Rådhus, mødelokale 1

Referat af møde i. Folkeoplysningsudvalget. torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på. Pandrup Rådhus, mødelokale 1 Ad hoc - Folkeoplysningsudvalg J.NR.: Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på Pandrup Rådhus, mødelokale 1 Ad hoc - Folkeoplysningsudvalg 6 J.NR.: 18.14.00

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Beredskabskommission. Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013. Mødetidspunkt: 12:00-15:00

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Beredskabskommission. Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013. Mødetidspunkt: 12:00-15:00 Åbent Referat til Beredskabskommission Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013 Mødetidspunkt: 12:00-15:00 Mødested: BCV - Mødelokale 5.3.4 Frisvadvej 35, Varde Deltagere: Fraværende: Referent: Gylling Haahr,

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 9. juni 2015 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset, det gamle rådhus Lisbet Rosendahl,

Læs mere

Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015

Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015 Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015 1. Folkeoplysningsloven. Disse regler fastsættes efter lov om Folkeoplysning. 2. Undervisningens formål. Formålet

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for Side 1 af 10 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet i kælderen Kultur- og Socialudvalg Mødetidspunkt: 2. november 2004, kl. 13:00 Åben sag: 334. Efterretning Åben sag: 335. Budgetopfølgning

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [] EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [BEARBEJDNING AF INDSTILLING I NY SKABELON - oprindeligt behandlet på ordinært møde torsdag den 23. marts 2006] 11. Samarbejdsaftale for 2006 om kultur- og fritidstilbud

Læs mere

Foreninger og Kolding Kommune

Foreninger og Kolding Kommune Foreninger og styres af et politisk valgt Byråd, som består af 25 medlemmer Administrativ organisering Direktion Centralforvaltningen Arbejdsmarked (Jobcenter) Koncernstabe - Økonomi, HR, IT og Kommunikation

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001 FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001 Mødedato: 22-05-2001 Mødetidspunkt: kl. 15.00-16.15 Mødested: B 101, Børne- og kulturforvaltningen Jørn Larsen, Hans Ulrik Vadmann # 173078/23-05-2001

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Folkeoplysningsrådet, 03-09-2014 Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 3. september 2014 Mødested: Mødelokale 620 Gothersgade 20, 7000 Fredericia

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Mødedato: 28. september 2010. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Mødedato: 28. september 2010. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET Mødedato: 28. september 2010 Mødested: Byrådssalen Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Just Eiskjær Sørensen, Rita Primdahl, Erik Preisler, Ebba Lund, Finn

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 32 TORSDAG DEN 2. APRIL 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Teknik- og Miljøudvalget 2. april 2009 Side: 2 Fraværende: Til

Læs mere

Referat. fra. FællesMED Børn og Unge

Referat. fra. FællesMED Børn og Unge Referat fra FællesMED Børn og Unge Mødedato: Onsdag den 14. januar 2015 Mødetidspunkt: 13:00-15:10 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 2 på BCV Louise Raunkjær, Anette Brodde, Flemming

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5 Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5 Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Jan Bunkenborg, Kurt Sorknæs, Erik Jakobsen, Preben Juhl Rasmussen,

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 23-03-2009 Mødested: Haderslev Handelsskole, mødelokale 61 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:00 Afbud: Uwe Jessen, Holger Mikkelsen,

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 29. august 2014 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 18:04 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-01-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-01-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-01-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Jan Bunkenborg, Erik Jakobsen, Preben Juhl Rasmussen,

Læs mere

Revision. Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven

Revision. Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven Revision Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012. REVISIONSVEJLEDNING... 3 KRAV TIL FORENINGEN...

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 13-10-2010, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Protokol Onsdag den 13. oktober 2010 kl. 08:30 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

Åbent Referat. til. Integrationsrådet

Åbent Referat. til. Integrationsrådet Åbent Referat til Integrationsrådet Mødedato: Onsdag den 22. oktober 2014 Mødetidspunkt: 19:00-21:30 Mødested: Deltagere: Kantinen, BCV (lille del) Abder Razak Jenayah, Saida Guled, Lone H. Pedersen, Keld

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Informationsmøde for foreningsledere. 5. februar 2014

Bornholms Regionskommune. Informationsmøde for foreningsledere. 5. februar 2014 Bornholms Regionskommune Informationsmøde for foreningsledere 5. februar 2014 (Husk revisorerne i 2014) Foreningsåret 1. april Ansøgning medlemstilskud 2014 1. april Regnskab lokaletilskud 2013 1. april

Læs mere

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 06.05.2009 kl. 16:00 Mødested: Byrådssalen, Kerteminde rådhus Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 06.05.2009 kl. 16:00 Mødested: Byrådssalen, Kerteminde rådhus Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 06.05.2009 kl. 16:00 Mødested: Byrådssalen, Kerteminde rådhus Tilgår pressen side 2 Kaare Jørgensen deltog ikke i punkt 214-222 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Fritids- og Kulturudvalget. Referat Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 13. august 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen (A)

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Tirsdag den 19. februar 2013 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 19. marts 2013 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Birgit Skytte (formand), Sonja Fladstrand, Annette

Læs mere

Vejledning for revisor

Vejledning for revisor Århus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice Vestergade 55, 2. Postboks 619, 8100 Århus C Tel 8940 4857 og 8940 4867 epost sport-fritid@aarhus.dk www.aarhuskommune.dk 02 / 2009 Vejledning for revisor

Læs mere

Møde i Folkeoplysningsudvalget. tirsdag den 19. august 2003, Kl. 17.00. i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1.

Møde i Folkeoplysningsudvalget. tirsdag den 19. august 2003, Kl. 17.00. i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Møde i tirsdag den 19. august 2003, Kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelser * 2. Godkendelse af Ballerup Wildhorse Lindedancers * 3. Udvalgets konference den 5. - 6. september

Læs mere

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 11. juni 2014. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde. Fraværende Kjeld Pedersen

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 11. juni 2014. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde. Fraværende Kjeld Pedersen Referat for: Varde Provstiudvalg PU møde 11. juni 2014. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Fraværende Kjeld Pedersen Mødepunkt 1 Sag: Synsudskrifter (945) - Fåborg Sogn Fåborg kirke Fåborg

Læs mere

Lokaletilskud til foreninger. for egne eller lejede lokaler

Lokaletilskud til foreninger. for egne eller lejede lokaler Lokaletilskud til foreninger for egne eller lejede lokaler Kort og godt om lokaletilskud Aarhus Kommune støtter børne- og ungdomsaktiviteter i henhold til Folkeoplysningsloven. Det sker primært på tre

Læs mere

Notat. Inden for modellen kan følgende ændringer overvejes:

Notat. Inden for modellen kan følgende ændringer overvejes: Notat 1. Opsamling: Forslag til ændringer i haltilskudsmodellen Notatet har gennemgået en række emner, der knytter an til haltilskudsmodellens udformning og hvordan den har virket i perioden fra 2010 til

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 22-11-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 22-11-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 22-11-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Jan Bunkenborg, Gunner Henriksen, Preben Juhl Rasmussen,

Læs mere

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven Reviderede retningslinier for tilskud til foreninger i henhold til Folkeoplysningsloven 2008 1 Godkendelse af folkeoplysende foreninger...3 1.1 Der ydes tilskud til...3 1.2 Der ydes ikke tilskud til...3

Læs mere