Indhold. Skole-plan.dk er en ressourceside, som tilbyder gratis online skolemateriale til brug i folkeskolen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Skole-plan.dk er en ressourceside, som tilbyder gratis online skolemateriale til brug i folkeskolen."

Transkript

1 1

2 2 Indhold Formålet med SkolePlan og skolens anvendelse af programmet s. 3 Skole-plan.dk er en ressourceside, som tilbyder gratis online skolemateriale til brug i folkeskolen. Pædagogiske rammer s. 5 Om brug af Skoleplan s. 8 Baggrundsstof om børnearbejde og Børnekonventionen s. 11 Diskussionsoplæg og opgaver s. 20 Evalueringsskema s. 23 Litteraturliste s. 25 Nyttige links s. 30 2

3 1. Formålet med SkolePlan og Kampen mod børnearbejde 3

4 1. Formålet med SkolePlan og Kampen mod børnearbejde Alle er enige i, at børnearbejde er en uskik. Og på samme tid er millioner af familier verden over afhængige af, at deres børn arbejder. Alternativet for mange er at sulte. Der findes ikke noget enkelt og hurtigt svar på, hvordan vi kan bekæmpe børnearbejde. Plan har arbejdet mod de værste former i årtier, og har en bred erfaring med hvilke tiltag, som virker bedst. Hvis det skal lykkes, er en af forudsætningerne, at der skabes et bredt engagement verden over, og at det generelle vidensniveau om børnearbejde hæves. Denne skolepakke er et bidrag til at bevidstgøre danske folkeskoleelever om børnearbejde og FN s Børnekonvention og har ikke til hensigt at fremme Plan Danmark som organisation. Men vi tror på, at hvis børn og unge får viden om temaet i en ung alder, vil de nemmere kunne engagere sig i arbejdet for børns rettigheder. Undervisningsprogrammet er udviklet og pædagogisk tilrettelagt ud fra mange skolers mulighed for at lave emneuge, dvs. ugen hvor fx klasserne arbejder med et aktuelt og væsentligt emne, som meget vel kunne være børnearbejde - et stort og alvorligt problem for millioner af børn. Fagligheden skal være i orden i emnearbejde. Vi vil derfor anbefale, at lærerne tager udgangspunkt i rammerne som angivet i Fælles Mål (www.faellesmaal.uvm.dk) for først og fremmest geografien på 7. klassetrin og dansk 7. klasse. Vi håber på samarbejde med andre fag f.eks. kristendomskundskab og samfundsfag på 8. klassetrin. Vi anbefaler, at de mindre klasser tager udgangspunkt i pc spillet, mens de større klasser kan gå direkte til opgaverne i baggrundsstof om børnearbejde og Børnekonventionen, afsnit 4. Programmet forudsætter adgang til pc med adgang til Internet, og vi forestiller os max tre elever pr. pc. Programmet er selvforklarende for eleverne, og det tager ca. to lektioner at gennemføre programmet i sin helhed. Undervisningsoplægget kan udvides ved at arbejde med opgaverne, som medfølger i lærervejledningen. Det er også muligt at forkorte oplægget, ved kun at bruge enkeltkapitler i programmet. 4

5 2. Pædagogiske rammer 5

6 2. Pædagogiske rammer GEOGRAFI Faget geografi beskæftiger sig ofte med produktion og handel. Læreren må i fagets almindelige timer have øje for om den produktion, man arbejder med, anvender børnearbejde, eller om der er forbud eller anden begrænsning heraf. Mange firmaer, der producerer i den tredje verden, har i deres kontrakter med lokale entreprenører og fabrikker indføjet en aftale om, at der ikke anvendes børnearbejde. FÆLLESMÅL FOR 7. KLASSE i GEOGRAFI Formålet med undervisningen i geografi er, at eleverne tilegner sig viden om og forståelse af de naturgivne og kultur skabte forudsætninger for levevilkår i Danmark og i andre lande samt samfundenes udnyttelse af naturgrundlag og ressourcer. Stk. 2. Undervisningen skal bygge på elevernes egne iagttagelser, oplevelser og undersøgelser og på geografiske kilder, så de udvikler interesse for selv at udbygge deres viden om omverdenen. Stk. 3. Undervisningen skal fremme elevernes forståelse af fremmede kulturer og give dem mulighed for at udvikle engagement, selvstændig stillingtagen til og ansvarlighed over for problemer vedrørende udnyttelse af naturgrundlag, ressourcer og den kultur skabte omverden og konsekvenserne for miljø og levevilkår. DANSK Dansk er jo ofte et redskabsfag, men faget har også en etisk side. Vi forstår det således: at dansklæreren opfordres til at arbejde med litteratur om etiske dilemmaer. Det kunne fx være dilemmaet mellem, at fattige familier har brug for barnets indkomst, men at barnets erhvervsarbejde forhindrer det i at passe skolen. FÆLLES MÅL FOR DANSK (udvalgte dele) Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som en kilde til udvikling af personlig og kulturel identitet, der bygger på æstetisk, etisk og historisk forståelse. 6

7 2. Pædagogiske rammer SAMFUNDSFAG Selve PC spillet egner sig bedst for de lidt yngre klasser, men i afsnittene Baggrundsstof om børnearbejde og Børnekonventionen samt Diskussionsspørgsmål og opgaver ligger der idéer for samfundsfag i 8. og 9. klasse - se afsnit 4 & 5. FÆLLES MÅL FOR SAMFUNDSFAG kende forskellige kulturer, deres værdier og normer give eksempler på forskellige kulturmøder og tage udgangspunkt i de værdier, der ligger til grund for religioner og normer beskrive forskellige livsformer give forklaringer på nationalisme, herunder fremtrædelsesformer og historiske grunde 7

8 3. Om brug af Skoleplan 8

9 3. Om brug af Skoleplan Undervisningsprogrammet om børnearbejde og Børnekonventionen starter i PC spillet med en introduktion af animationsfiguren Sara og hendes møde med børnearbejde. Alle billeder og historier i programmet er autentiske, men navnene er ændret for at beskytte børnene, Figuren Sara leder eleverne gennem programmet med instruktioner og kommentarer. Med hendes hjælp bliver programmet selvforklarende for eleverne. Det er vigtigt, at eleverne tager sig tid til at læse hele teksten i programmet. Programmet kan bruges med eller uden lyd og består af fem kapitler. Hvert kapitel afsluttes med nogle korte opgaver. Disse er ment som en hurtig opsummering og eleverne kan klikke sig tilbage i programmet for at finde svarene. Svarene gemmes ikke i programmet, men kan udskrives eller besvares i notesbogen. Opgaver som kræver dybere refleksion er lagt i lærervejledningen. 9

10 3. Om brug av Skoleplan Kapitel 1: Timeplan Dette kapitel skal vise eleverne kontrasten mellem deres egen hverdag og en børnearbejders hverdag. Kapitel 2: Hvad er børnearbejde Dette er det vigtigste og derfor det længste kapitel. Her skal eleverne få en forståelse for begrebet børnearbejde, og de nuancer der er. De får også indblik i forskellige typer børnearbejde og hvilke skader det medfører. Kapitel 3: Hvorfor findes børnearbejde Her skal eleverne få kendskab til de vigtigste årsager til børnearbejde. Hvorfor børnearbejde findes er et komplekst spørgsmål og det er vigtigt, at eleverne undersøger alle elementerne i billedet, de bliver bedt om at udforske for at opnå fuld forståelse. Kapitel 5: Børns rettigheder Her præsenteres Børnekonventionen. For at engagere eleverne er indfaldsvinklen, at få dem til at reflektere over deres egen situation. Eleverne skal tage stilling til betydningen af begrebet barndom og børns rettigheder. Det er vigtigt, at børnene undersøger alle elementerne i det billede, de bliver bedt om at udforske for at opnå fuld forståelse. Konkurrencer Undervisningsprogrammet afsluttes med to konkurrencer. De er ment både som en opsummering, mere viden og som en belønning for at have gennemført programmet. Kapitel 4: Hvordan stoppes børnearbejde I dette kapitel præsenteres scenarier, hvor eleverne får kendskab til forskellige indfaldsvinkler til, hvordan børnearbejde kan stoppes. Her kan det være nødvendigt med en opfølgning for at sikre sig, at eleverne går igennem hvert scenario, således at de får et sammenhængende billede. 10

11 4. Baggrundsstof om børnearbejde og Børnekonventionen 11

12 4. Baggrundsstof om børnearbejde og Børnekonventionen 4.1. BØRNEARBEJDE Hvad er børnearbejde? En definition på børnearbejde er al økonomisk aktivitet foretaget af en person i eller under skolealder. Denne definition bruges af den internationale arbejdsgiverorganisation ILO. Alt børnearbejde er ikke nødvendigvis negativt, men der er uenighed om både definitioner og hvad der er acceptabelt. På engelsk skelner man mellem child labour og child work. Child work er ifølge UNICEF, børns deltagelse i økonomisk aktivitet, som ikke er skadelig for helbredet, udvikling eller skolegang. Child labour er børn, der har arbejde, som ikke er forenelig med standarden for child work. ILO har sat en nedre aldersgrænse på 12 år for alle typer arbejde. UNICEF har en egen liste over uacceptabelt arbejde. UNICEFS LISTE OVER UACCEPTABELT BØRNEARBEJDE: - Fuldtidsarbejde i al for tidlig alder - For mange arbejdstimer pr. dag - Arbejde med for stort fysisk, socialt eller psykisk pres - Arbejde som medfører at bo og leve på gaden under dårlige forhold - Dårligt betalt arbejde - Arbejde der medfører for meget ansvar - Arbejde som gør, at barnet ikke får skolegang - Arbejde der undergraver et barns selvfølelse og stolthed, såsom slaveri og seksuel udnyttelse En vigtig del af dette er altså, om arbejdet går ud over barnets udvikling. Barnet skal have lov til at have en barndom, gå i skole og få en normal udvikling mod at blive voksen. 12

13 4. Baggrundsstof om børnearbejde og Børnekonventionen Antal børnearbejdere: I dag er der ca. 250 millioner børnearbejdere mellem 5 og 14 år. I disse tal er piger, som arbejder i hjemmet, ikke medtaget, noget der ville øge tallet yderligere. Det er svært at fastslå nøjagtigt, hvor mange børnearbejdere der findes, fordi der er mange gråzoner. Nogle typer arbejde regnes ikke som et job, og bliver ikke registreret som børnearbejde. Der kan være så mange som 400 millioner børnearbejdere i verden i dag. Former for børnearbejde og relaterede skader: Hushjælp Den største andel af de skjulte børnearbejdere er hushjælp. Børn der arbejder indenfor husets fire vægge er ofte usynlige og alene. De kan arbejde i deres egen familie eller være ansat af andre, derfor er det svært at vide, hvor mange der arbejder med denne type arbejde. Arbejdsgiverne kan kræve, at en hushjælp arbejder på en hvilken som helst tid af døgnet, de har aldrig fri. 90 procent af alle hushjælp er piger. I mange lande bliver husarbejde ikke anset som et job, derfor findes der få love og regler, som beskytter børnene. Vold og seksuelle overgreb kan ofte være en del af en hushjælps hverdag og ILO mener, at det at være hushjælp, er en af de værste former for børnearbejde. Landbrug De fleste børnearbejdere vi kender til arbejder indenfor landbruget. Børn arbejder gerne på familiens gård, eller de kan blive sendt til andre gårdejere for at arbejde på store plantager. Akkordarbejde på plantager fører ofte til, at forældre tager deres børn med sig for at øge indtægten. Landbruget er sæsonafhængigt, så nogle af børnene kan også gå i skole. Børn, der arbejder indenfor landbruget, bruges i nogle tilfælde som gældsslaver. Det vil sige, at forældrene har fået et lån af gårdejeren, og børnene betaler renterne på lånet ved at arbejde. Børn indenfor landbrugsarbejde er ofte udsat for biologiske og kemiske stoffer. Mange af disse stoffer er meget giftige, og kan forårsage kræft, nerveskader og svækket immunforsvar. Prostitution og salg af børn Stadig flere børn udnyttes seksuelt. Mange af børnene, som bruges i prostitution, er kidnappet eller solgt af forældrene på grund af fattigdom. Børnene bliver købt og solgt på tværs af landegrænser. I Asien er én million børn ofre for sexhandel. At tvinge børn til at prostituere sig er en alvorlig form for mishandling. Det kan også føre til uønsket graviditet, sygdomme og psykiske lidelser. 13

14 4. Baggrundsstof om børnearbejde og Børnekonventionen Affaldssamling På nogle af verdens største lossepladser lever mange familier af det, de kan sælge eller spise. Børnene, som samler affald, risikerer blandt andet at blive kørt over af store affalds biler eller at blive skadet af glasskår, hospitalsaffald eller farlige gasser. Rigtig mange får hudproblemer og lungesygdomme som tuberkulose og astma. Børnesoldater Det er svært at sige, hvor mange børnesoldater der findes i verden, men man regner med, at mellem og børn er involveret i væbnede konflikter. De kan være soldater, bærere, sexslaver, m.m. Problemet er størst i Afrika. De fleste børnesoldater er mellem 14 og 18 år, men der findes også yngre. Børn kan blive kidnappet og tvunget ind i væbnede konflikter, men mange melder sig også frivilligt. Det viser sig imidlertid, at de fleste ikke har noget valg. I lande der er hærget af borgerkrig, bliver mange familier splittet og børn mister deres forældre. Børnesoldater får ofte narkotika og bliver tvunget til at dræbe og skade andre. Tæppeindustri I mange asiatiske lande er tæppeindustrien stor og her arbejder der mange børn. Der rapporteres om slavelignende forhold fra blandt andet Indien. De yngste vævere er 4-5 år, og tusinder af børn arbejder 20 timer i døgnet, hver dag, uden pause. Blandt andet deformeres skelettet, fordi børnene sidder sammenkrøbne i timevis ad gangen. Tændstikproduktion, minearbejde og gadesalg I tændstikproduktionen arbejder børn helt ned til treårsalderen. I denne industri er brand og eksplosionsfare stor. I mange lande arbejder børn som minearbejdere. De unge minearbejdere har lange og tunge arbejdsdage uden ordentligt sikkerhedsudstyr eller oplæring. Børnene bliver udsat for høj fugtighed, ekstreme temperaturer, gasser og faldende genstande. Det er også normalt, at børn arbejder på gaden i storbyer som skopudsere, bil vaskere og sælgere. Her bliver de ofte truet af både fodgængere og politi. Generelle helbredsproblemer En undersøgelse fra Indien viser, at børnearbejderne bliver tyndere og kortere end andre børn. Børnearbejde fører ofte til psykiske skader. Børn der bliver behandlet dårligt over lang tid kan efterhånden have svært ved at skelne mellem rigtigt og forkert. 14

15 4. Baggrundsstof om børnearbejde og Børnekonventionen Hvorfor eksisterer børnearbejde? Hovedårsagen til børnearbejde er fattigdom. 1,2 milliarder mennesker verden over lever i absolut fattigdom. Det vil sige, at de lever for under én dollar om dagen. I tillæg kan forældres sygdom eller død betyde, at mange børn bliver nødt til at arbejde. De ældste børn får ansvaret for at passe de yngre søskende. Specielt i nogle dele af Afrika er dette et problem, fordi mange dør af AIDS. Forældre sælger deres børn til mennesker, der lover dem en bedre fremtid, selv om de fleste ved, at det er risikabelt. Mange af børnene sælges videre som slaver eller til sexindustrien. Nogle børn bliver også kidnappede. Børnearbejde skaber en ond cirkel og skolen spiller en central rolle i at vende denne. Når børn arbejder i stedet for at gå i skole, får de ikke en uddannelse. Uddannelse ville give dem mulighed for at få jobs, som kunne hjælpe dem ud af fattigdommen. I stedet bliver de fanget i jobs, som er skadelige og dårligt betalt. jobs som er skadelige og dårlig betalt. Børnearbejdere får heller ikke mulighed for fritid og leg, der udvikler og ruster dem til at klare sig senere i livet. Børnearbejde handler ikke kun om fattigdom, det handler også om, at arbejdsgivere og kunder tjener på barnets arbejde. Børn er nemmere at udnytte, de er billig arbejdskraft og de kræver mindre. Børns rettigheder bliver der ikke taget hensyn til og arbejdsgiveren kan nemmere behandle dem dårligt. 15

16 4. Baggrundsstof om børnearbejde og Børnekonventionen Hvordan bekæmpes børnearbejde? For at kunne bekæmpe børnearbejde må vi bekæmpe fattigdom. Der er mange måder at gøre det på, blandt andet mikrofinans. Fattige har svært ved at få lån, og mikrofinans vil sige, at en gruppe går sammen om at få et lille lån. Alle i gruppen er ansvarlige for, at lånet bliver tilbagebetalt. På den måde gør mikrofinans det muligt for fattige at investere i noget, der giver afkast, for eksempel en traktor eller en hest. Når familien tjener flere penge, kan børnene arbejde mindre og gå i skole i stedet for. Uddannelse er centralt i fattigdomsbekæmpelse, fordi det giver udviklingsmuligheder. Men mange familier har ikke råd til at betale for skolepenge eller udstyr til deres børn. At folkeskolen er gratis og obligatorisk er derfor vigtigt. Dersom børnearbejdet foregår i regulerede og åbne former, er det muligt at give børnene helse og skoletilbud. Sådan kan de hjælpes til at udvikle sig og blive i stand til at kontrollere deres liv. Flere bistandsorganisationer driver aftenskoler for børn, som ikke har mulighed for at gå i skole om dagen, fordi de skal arbejde. Man kan også tilrettelægge det sådan, at unge får tilbud om at lære sig et fag, således at de nemmere kan skaffe sig et arbejde. Dersom reglerne for børnearbejde bliver fulgt, kan de positive siderne ved dét at arbejde komme frem. At tjene penge kan give børnene mulighed for at gå i skole, og de får også en følelse af stolthed ved at kunne hjælpe deres familie. Børnearbejde handler om rettigheder og etik. De fleste lande har regler for børnearbejde, men det varierer, hvorvidt regelsættet overholdes. Derfor er det vigtigt at informere børn, forældre og arbejdsgivere om børns rettigheder. Hovedansvaret for at hindre børnearbejde ligger fortsat hos myndighederne i de enkelte lande. En vigtig rettighed er fødselsattest. I Danmark bliver man registreret i Folkeregisteret, når man bliver født, og man får en fødselsattest. I mange ulande sker dette ikke, og det bliver dermed vanskeligt for børn at dokumentere deres alder. Et sådant bevis, kombineret med love mod børnearbejde, kan hjælpe mange børn. Hvis det kan bevises, at et barn er for ungt til én type arbejde, kan arbejdsgiveren straffes. Derfor er det vigtigt at have et klart regelsæt for, hvor unge børnene kan være i forskellige typer jobs. 16

17 4. Baggrundsstof om børnearbejde og Børnekonventionen Skal vi boykotte? En almindelig måde at reagere på i vesten, når vi hører om børnearbejde, er at boykotte produkter der laves af børn. Men kun at bruge boykot som virkemiddel for at stoppe børnearbejde, er en for enkel løsning på et meget stort og komplekst problem. Handelsaktioner og boykot kan vække opmærksomhed og engagement, men det kan også føre til problemer for børnearbejderne. Boykot kan føre til, at en fabrik nedlægges og at børnene mister muligheden for at tjene penge. Det kan igen føre til, at børnene presses ud i skjulte og endnu mere skadelige jobs for at kunne overleve. Boykot er et tema i en af de to konkurrencer i undervisningsprogrammet. Eleverne opfordres til at skrive et læserbrev, hvor de skal diskutere for og imod boykot. Her har vi vedlagt nogle links, der kan være til inspiration. 17

18 4. Baggrundsstof om børnearbejde og Børnekonventionen Links McDonalds opdagede, at legetøjet i Happy Meal æskerne var produceret af kinesiske børnearbejdere. Et ramaskrig gjaldede gennem forbrugsverdenen og burgerkæden sendte straks inspektører til Kina for at stoppe produktionen. Læs mere her: tema/slaveri/bornearbejde/ Har børneslaver dyrket kakaobønnen i din marsbar? Flere af de store chokoladeproducenter er opmærksomme på deres sociale ansvar. Alligevel kender de intet eller meget lidt til forholdene i kakaoplantagerne. Børnearbejde er ikke altid et ukvemsord, mener en række virksomheder, der vedkender sig, at de gør brug af børns arbejde i den tredje verden. Red Barnet er enig og efterlyser, at også medier og forbrugere ser mere nuanceret på børnearbejde. Dansk fagbevægelse kan ikke finde sit ben at stå på. Den tænker for meget på egne interesser, mener lektor. Læs mere her: view.asp?id=4834 Læs mere her: sw9176.asp 18

19 4. Baggrundsstof om børnearbejde og Børnekonventionen 4.2 BØRNEKONVENTIONEN Børnekonventionen beskriver det børn har ret til og krav på. Børnekonventionen skal gælde for alle børn under 18 år i hele verden og alle lande i verden, bortset fra USA og Somalia, har ratificeret Børnekonventionen. Dette hænger sammen med disse landes retssystem. I USA gør systemet med føderalstater processen med ratificering kompliceret. Somalia har ikke et centralt styringssystem, der har autoritet til at ratificere konventionen. Centrale temaer i Børnekonventionen er: - Børn er selvstændige mennesker med egne rettigheder, akkurat som voksne. - Det staten gør for børn, skal være det bedste for barnet. - Børn skal ikke diskrimineres. - Børn har ret til et godt helbred. - Børn har ret til at gå i skole og udvikle sig. - Børn har ret til at blive hørt og at få indflydelse på sager, som angår dem. - Børn har ret til at blive beskyttet mod alle former for vold, misbrug og udnyttelse. På denne net side kan du se en forenklet udgave af Børnekonventionen: Link: Børnekonventionen indeholder fire hovedområder. Disse er maksimum overlevelse og udvikling, ikke-diskriminering, barnets bedste og deltagelse. Maksimum overlevelse og udvikling Ret til overlevelse og udvikling betyder blandt andet at børn skal have nok mad og vand, lægehjælp og medicin og et godt sted at bo. Alle børn har ret til at gå i skole. Der skal de blandt andet lære at læse, skrive og regne. De skal også lære om deres rettigheder i børnekonventionen. Rundt regnet 113 millioner børn i verden går fortsat ikke i skole. Et af FN s tusinde årsmål er, at alle børn skal gå i skole inden Der er langt igen, før dette mål er nået, men hvis alle verdens lande samarbejder, er det fuldt ud muligt at klare det på de resterende år. Ikke-diskriminering Ikke-diskriminering betyder, at man ikke må behandle folk forskelligt på grund af for eksempel: hudfarve, udseende, køn, religion, kultur eller funktionshæmning. Målet med ikke-diskriminering er, at alle børn skal respekteres og have lige muligheder. Børn der har det svært har ret til ekstra hjælp, som kan give dem muligheden til at udvikle sig og få en god fremtid. 19

20 4. Baggrundsstof om børnearbejde og Børnekonventionen Barnets bedste Alle voksne har pligt til at lægge vægt på, hvad der er bedst for børnene, når de træffer beslutninger. Når forældrene ikke er enige, siger Børnekonventionen, at børnene skal spørges, før de voksne træffer en afgørelse. Fattigdom bliver nemt en ond cirkel, hvor det er svært at se, hvad der er gode alternativer for børnene. Det bedste for børnene er derfor, at familiens muligheder for at tage sig af dem bliver bedre. Deltagelse Børn har ret til at deltage i alle afgørelser, som vedrører deres liv. At deltage betyder, at man har ret til at sige sin mening. Voksne har pligt til at lytte til, hvad børn siger. Det vigtigste er at nå frem til en løsning, som er bedst for barnet. Børn har også ret til at deltage i samfundet. For at være i stand til det, må børn kende deres rettigheder. Informationen om deres rettigheder kan børn få i skolen eller gennem tv, radio, blade, aviser, klubber eller organisationer. Det er først, når man kender sine rettigheder, at man kan kæmpe for dem. Links I undervisningsprogrammet er der forslag til links, der er egnede for eleverne til at lære mere om børnearbejde og Børnekonventionen. Disse kan du finde under fordybning. Nedenunder har vi indsat nogle links, der er lidt mere avancerede, men som giver et indblik i temaet

21 5. Diskussionsspørgsmål og opgaver 21

22 5. Diskussionsspørgsmål og opgaver Der er lagt op til opgaver efter hvert afsluttende tema i undervisningspakken. I tillæg har vi udarbejdet forslag til opgaver, der kan bruges bagefter, som en fordybning i temaet. Diskussionsspørgsmål Hvad er børnearbejde? Forklar forskellen på acceptabelt, uacceptabelt og de værste former for børnearbejde. (Påpeg betydningen af børns alder og hvorvidt arbejdet går udover helbred, udvikling og skolegang). Findes der nogen positive sider ved børnearbejde? (For eksempel børnearbejde der ikke skader barnet, arbejde som gør, at barnet lærer nyttige færdigheder, tjener penge til mad og som betyder, at de selv kan gå i skole osv). Bør man forbyde børnearbejde? Hvordan kan skolegang hjælpe til at bekæmpe udnyttelse af børn? Hvad kan vi i klassen gøre for at bekæmpe børnearbejde? Opgaver Opgave 1: Rollespil / film Eleverne skal lave et rollespil eller en film, hvor de fortæller historien om et barn, der bliver kidnappet og solgt til en rig familie for at arbejde som hushjælp. Opgave 2: Avisindlæg Eleverne skal skrive et indlæg til lokalavisen, hvor de forklarer, hvorfor det er vigtigt at stoppe børnearbejde. Opgave 3: Børns rettigheder i kommunen a) Bed eleven om at lave et kort over deres eget nærmiljø. Bed dem om at diskutere, hvad der er godt og hvad der ikke er godt med det sted, hvor de bor. Eleverne markerer på kortet, hvad der er ok og ikke ok. Hvad vil de have lavet om på? b) Eleverne skal finde ud af, hvem der er ansvarlig for at varetage børns interesser i kommunen. c) Er der noget, de undrer sig over i deres nærmiljø, eller har de andre spørgsmål til personen, der er ansvarlig for børns rettigheder i kommunen? Klassen kan samle spørgsmålene og sende dem til børnenes repræsentant, eller invitere denne til at komme på besøg i klassen. 22

23 5. Diskussionsspørgsmål og opgaver Opgave 4: Ret til at blive hørt En af de vigtigste rettigheder i Børnekonventionen er børns ret til at deltage og blive hørt i sager, som angår dem. Del eleverne i grupper på 4 og bed dem med ord og/eller billeder/tegninger at beskrive indflydelse. Alle skal have lov til at bidrage med det, de associerer. Hvor har de f.eks. mulighed for at få indflydelse på deres eget liv, derhjemme, i skolen, i fritiden. Efter at grupperne er færdige samles klassen og hver gruppe præsenterer for de andre. Er der lighedstegn mellem præsentationerne? Hvad er forskellene? Hvor deltager børn i Danmark? Hvor bliver børn ikke hørt? Hvorfor er det vigtigt, at børn bliver hørt i sager, som angår dem? Tænk hvis du som ung ikke havde indflydelse på dit eget liv. Opgave 5: De vigtigste rettigheder Del eleverne i grupper og bed dem læse rettighederne i Børnekonventionen. Eleverne skriver de 5 rettigheder ned, som de synes er vigtigst for børn, der bor i Indien. Derefter skal de skrive de 5 rettigheder ned, der er vigtigst for børn i Danmark. Hvilken rettighed mener de, der er vigtigst for alle børn i verden. Klassen samles og læser de rettigheder op, de har noteret ned for børn i Indien og børn i Danmark. Er der forskelle? Hvorfor hvorfor ikke? 23

24 6. Evalueringsskema 24

25 6. Evalueringsskema Plan Danmark er meget interesseret i at få tilbagemeldinger fra lærere, der har brugt programmet i deres undervisning, således at programmet kan forbedres. Temaet om børnearbejde og Børnekonventionen er det første af flere undervisningsprogrammer, som vil blive udarbejdet af Plan. Tilbagemeldinger vil dermed også være med til at forme de næste programmer. Her følger nogle vejledende spørgsmål vi gerne ser tilbagemelding på. Vi sætter også pris på egne kommentarer. 1. Hvordan brugte du programmet i undervisningen? (For eksempel: Hele, dele eller udvidet med diskussionsspørgsmål / ekstraopgaver). 2. Hvordan var sværhedsgraden? 3. Var programmet for omfattende eller burde det indeholde mere information? 4. Hvordan reagerede eleverne på programmet? 5. Var der nogle dele af programmet, der ikke fungerede i undervisningen og eventuelt hvorfor? 6. Var lærervejledningen tilfredsstillende? (Var der nok uddybende information, vejledning og opgaver). 7. Generelle synspunkter. 25

26 7. Medieliste 26

27 7. Medieliste Litteraturliste Af Frans Bay klasse: Colin Hynson: Et liv som gadebarn. Kampen for at overleve på gaderne i Brasilien. Bogfabrikken Fakta, sider: ill. Om drengen Hamiltons opvækst i et fattigt slumområde i en storby. Om hvorfor han og mange jævnaldrende lever deres liv som gadebørn. Om børnearbejde og om hvordan man overlever i den barske verden. Mange Faktaoplysninger og illustrationer Charlotte Toft m.fl.: Eddiemer fra skraldebjerget - og andre gadebørn i Manila. Dansk Røde Kors, sider: ill. Læs om nogle af de ca børn, som bor og arbejder i slumkvartererne i Filippinernes hovedstad. Deres barske hverdag er skildret gennem tekst og egne udtalelser. Faktaoplysninger og fine farvefotos klasse Red.: Bettina Gram: Globale pige: Pigeliv anno Mellemfolkeligt Samvirke, sider: ill. Om pigers vilkår rundt om i verden, hvor drenge mange steder kommer i første række, mens piger ses som en økonomisk byrde. Samt om FN s 2015 mål som vil få betydning for pigers liv, status og rettigheder Red.: Birgitte Kabel m.fl.: Børnearbejde - fattigdommens grimmeste ansigt. Red Barnet, sider: ill. Læs om nogle af de mange hundrede millioner børnearbejdere i verden. Om deres arbejde og deres hverdag. Om hvad nogle danske virksomheder gør i kampen mod børnearbejde. Forskellige Faktaoplysninger Kaye Stearman: Børnearbejde. Flachs, sider: ill. Gennemgår bl.a. forskellige typer børnearbejde og synspunkter om hvorfor børnearbejde. Forslag til hvad der kan gøres ved problemerne. 27

28 7. Medieliste Lærere og andre voksne Red. Anette Eklund Hansen: Børnearbejde en antologi om 1900-tallets børn og arbejde. Arbejdermuseet, sider: ill. Bogen er udgivet i forbindelse med en udstilling om børnearbejde på Arbejdermuseet. Handler primært om børnearbejde i Danmark i tallet. Tekst og referater. Sidste afsnit handler om børnearbejde i ulandene og beskriver børns arbejde i Bangladesh. (Se nedenstående henvisning til Internettet: Arbejdermuseet.) Anne Mette Skipper: Mennesker til salg. Om menneskesmugling, prostitution og børneporno, børnearbejde og moderne slaveri. JP Bøger, sider. I bogen sættes fokus på det internationale arbejdsmarkeds absolutte bund, udnyttelsen af samfundets allersvageste herunder børn. Mange eksempler på børnearbejde og børneporno Ulrik T. Skafte: Jordens arbejdere. Arbejdermuseet og 3F, sider: ill. I hæftet fortælles historien om nogle af de mennesker, som knokler under elendige forhold og til en ringe løn for at producere forbrugsgoder til Vesten. Flest afsnit om voksne (som sikkert har arbejdet som børn også), men 4 afsnit handler om børnearbejde. Interessevækkende illustrationer Red.: Bettina Gram: Børnearbejde: Hård hud. Mellemfolkeligt Samvirke, sider: ill. (Zapp jorden rundt). De første afsnit handler om børn og unges arbejde i Danmark. Dernæst fokus på forskellige slags børnearbejde i verden. Afsnit om danske virksomheders synspunkter på børnearbejde. Faktaafsnit, gode illustrationer og oplysninger til debat. 28

Hvad er børnearbejde?

Hvad er børnearbejde? Hvad er børnearbejde? 1 Børns arbejde er at gå i skole og udvikle sig. Det er den holdning, der de seneste år, har vundet stærkt frem i vores del af verden. Selvfølgelig ved vi, at der også hos os er problemer

Læs mere

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen . Indledning. Baggrund for undersøgelsen TNS Gallup har for UNICEF Danmark og Institut for Menneskerettigheder gennemført

Læs mere

BUDSKABSNOTITS. J.nr.: Bilag: Dato: Samråd i Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri den 21. april Talepunkter til besvarelse af spørgsmål.

BUDSKABSNOTITS. J.nr.: Bilag: Dato: Samråd i Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri den 21. april Talepunkter til besvarelse af spørgsmål. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2009-10 FLF alm. del Svar på Spørgsmål 307 Offentligt BUDSKABSNOTITS Til: Udviklingsministeren J.nr.: 104.X.60-29. CC: Økonomi- og erhvervsministeren Bilag:

Læs mere

B Ø R N E K O N V E N T I O N E N

B Ø R N E K O N V E N T I O N E N B Ø R N E K O N V E N T I O N E N FNs Konvention om Barnets Rettigheder Børn og unge i hele verden har ret til at overleve, blive beskyttet og udvikle sig. Det fastslår Børnekonventionen konventionen om

Læs mere

BØRNEKONVENTIONEN. FNs Konvention om Barnets Rettigheder GADENS BØRN

BØRNEKONVENTIONEN. FNs Konvention om Barnets Rettigheder GADENS BØRN BØRNEKONVENTIONEN FNs Konvention om Barnets Rettigheder 1 GADENS BØRN Børn og unge i hele verden har ret til at overleve, blive beskyttet og udvikle sig. Det fastslår Børnekonventionen konventionen om

Læs mere

Børns rettigheder. - Bilag 3

Børns rettigheder. - Bilag 3 Børns rettigheder - Bilag 3 Artikel 1: Aldersgrænsen for et barn I børnekonventionen forstås et barn som et menneske under 18 år. Artikel 2: Lige rettigheder for alle Børnekonventionens rettigheder gælder

Læs mere

Et liv med rettigheder?

Et liv med rettigheder? Et liv med rettigheder? Et liv med rettigheder? Udgivet af LO, Landsorganisationen i Danmark med støtte fra DANIDA/Udenrigsministeriet Tekst og layout: LO Foto: Polfoto. Tryk: Silkeborg Bogtryk LO-varenr.:

Læs mere

Læseplan for emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Læseplan for emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Læseplan for emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Indhold Indledning 3 1. trinforløb for børnehaveklasse til 3. klassetrin 4 Sundhed og trivsel 4 Køn, krop og seksualitet 6 2. trinforløb

Læs mere

Vi har brug for jeres hjælp til at finde nye, opfindsomme og brugbare løsninger...

Vi har brug for jeres hjælp til at finde nye, opfindsomme og brugbare løsninger... Flere børn i skole Vi har brug for jeres hjælp til at finde nye, opfindsomme og brugbare løsninger... Hvem er UNICEF I dag er UNICEF verdens største hjælpeorganisation for børn. Vi arbejder med nødhjælp,

Læs mere

FNs børnekonvention i forkortet version

FNs børnekonvention i forkortet version FNs børnekonvention i forkortet version ARTIKEL 1 Definitionen på et barn Alle personer under 18 år, medmindre den nationale lovgivning fastsætter en lavere myndighedsalder. ARTIKEL 2 Ligestilling og beskyttelse

Læs mere

FN Konvention om barnets rettigheder - på et børnevenligt sprog

FN Konvention om barnets rettigheder - på et børnevenligt sprog FN Konvention om barnets rettigheder - på et børnevenligt sprog Rettigheder er ting alle børn skal have muligheder for at gøre. Alle børn har de samme rettigheder. Disse rettigheder er nedskrevet i FNs

Læs mere

Indskoling. Børn i verden

Indskoling. Børn i verden Indskoling Børn i verden Børn i verden Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Verdensdele og lande Ulande og Ilande Børn i Malawi Skole og Fritid Børn i verden 1. modul Introduktion til ugen.

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Spillekort med Børnekonventionen* (klip ud og brug)

Spillekort med Børnekonventionen* (klip ud og brug) Børnekonventionens rettigheder gælder for alle børn uanset hvem de er. Rettighederne gælder uanset dit sprog, din religion, din hudfarve, dit køn, din etnicitet eller nationalitet, din kultur, dine værdier,

Læs mere

Læseplan for emnet Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Læseplan for emnet Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Læseplan for emnet Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Indledning Emnet Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab er et obligatorisk emne i Folkeskolen fra børnehaveklasse til

Læs mere

En håndsrækning til læreren

En håndsrækning til læreren En håndsrækning til læreren I denne håndsrækning findes forslag til forløb, der tager udgangspunkt i udvalgte opgaver fra web-siden. Håndsrækningen er opbygget ud fra de forskellige temaer i materialet

Læs mere

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen 1 Indledning Baggrund for undersøgelsen KANTAR Gallup har for UNICEF Danmark og Institut for Menneskerettigheder gennemført

Læs mere

De nye verdensmål for bæredygtig udvikling

De nye verdensmål for bæredygtig udvikling De nye verdensmål for bæredygtig udvikling Nu skal I høre om nogle fælles mål for at gøre verden et bedre sted, som ledere fra alle lande har arbejdet med. Først vil nogle måske gerne vide, hvad et mål

Læs mere

2. klasse. Børn i verden

2. klasse. Børn i verden 2. klasse Børn i verden Børn i verden Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Verdensdele og lande Ulande og Ilande Børn i Malawi Skole og Fritid Børn i verden 1. modul Introduktion til ugen.

Læs mere

SOCIAL ULIGHED I SUNDHED

SOCIAL ULIGHED I SUNDHED KAPITEL 2: SOCIAL ULIGHED I SUNDHED de rige er raske, de fattige er syge 20 www.op-i-røg.dk GÅ OP I RØG Kræftens Bekæmpelse www.op-i-røg.dk 21 Kapitel 2: Nogle er sundere end andre Det er dit eget valg,

Læs mere

Forste / indtryk -ligeva e rd og fa ellesskab O M

Forste / indtryk -ligeva e rd og fa ellesskab O M Forste / indtryk -ligeva e rd og fa ellesskab T D A O M K E R I Indhold Vurderingsøvelse, filmspot og diskussion. Eleverne skal ved hjælp af billeder arbejde med deres egne forventninger til og fordomme

Læs mere

Vidste du at. Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15. Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø.

Vidste du at. Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15. Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø. 1 Vidste du at Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15 Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø Indhold En quiz, hvor eleverne præsenteres for ord og begreber omhandlende LGBT-personer,

Læs mere

Hvad er hovedårsagen til, at piger mellem 15 og 19 år dør i fattige lande? ➊ Aids. ➋ Graviditet. ➌ Sult MED LIVET. Svar: 2

Hvad er hovedårsagen til, at piger mellem 15 og 19 år dør i fattige lande? ➊ Aids. ➋ Graviditet. ➌ Sult MED LIVET. Svar: 2 Hvad er hovedårsagen til, at piger mellem 15 og 19 år dør i fattige lande? ➊ Aids ➋ Graviditet ➌ Sult Svar: 2 MED LIVET SPIL Hvor mange piger mellem 15 og 19 år bliver årligt gravide i Afrika syd for

Læs mere

Undervisning i brugen af Cornell-noten

Undervisning i brugen af Cornell-noten Undervisning i brugen af Cornell-noten I denne lektion arbejder I med at skrive for at lære Målet for denne lektion: Du lærer at bruge Cornell-noten til at Eleverne får et Cornell-noteark og udfylder det

Læs mere

Barnets Bedste R D O MK A E T I

Barnets Bedste R D O MK A E T I Barnets Bedste T D A O M K E R I Indhold Vurderingsøvelse med diskussion i plenum fulgt op af kortere oplæg fra læreren. Med udgangspunkt i en fiktiv forestilling om, at eleverne skal passe en baby, konkretiseres

Læs mere

lærervejledning når BØRN for slås alvor for alvor regler og konsekvenser og konsekvenser for børnesoldater for regler børnesoldater

lærervejledning når BØRN for slås alvor for alvor regler og konsekvenser og konsekvenser for børnesoldater for regler børnesoldater lærervejledning når BØRN slås når BØRN for slås alvor for alvor regler og konsekvenser for regler børnesoldater og konsekvenser for børnesoldater d+ d+ Undervisningsmaterialet består af denne lærervejledning

Læs mere

1.OM AT TAGE STILLING

1.OM AT TAGE STILLING 1.OM AT TAGE STILLING Læringsmål Beskrivelse Underviseren introducerer klassen til arbejdsformen. Underviseren gør eleverne opmærksom på; Det handler om at tage stilling Der ikke er noget korrekt svar

Læs mere

Pens for Kids sender skriveredskaber til Afrika..

Pens for Kids sender skriveredskaber til Afrika.. Pens for Kids sender skriveredskaber til Afrika.. ..fordi vi må starte et sted.. I Afrika vokser mange børn op i hytter som disse - lavet af ko-lort eller diverse affald. Fattige mennesker har ingen pension,

Læs mere

En håndsrækning til læreren www.sextilsalg.info

En håndsrækning til læreren www.sextilsalg.info En håndsrækning til læreren I denne håndsrækning findes forslag til forløb, der tager udgangspunkt i udvalgte opgaver fra web-siden. Håndsrækningen er opbygget ud fra de forskellige temaer i materialet

Læs mere

Undersøg job ARBEJDSKORT 1. Job i dagligdagen. Opgaven. Sådan kommer du i gang. Resultat. Tid

Undersøg job ARBEJDSKORT 1. Job i dagligdagen. Opgaven. Sådan kommer du i gang. Resultat. Tid ARBEJDSKORT 1 Undersøg job Job i dagligdagen Hver dag møder du, overalt hvor du kommer, mennesker på job. Hos bageren, i indkøbscentret, i sportshallen, i biografen, på gaden. På skolen er der dine lærere,

Læs mere

Sammenligningsniveau 1: Landsplan - Klassetrin ( Alle ) - Antal besvarelser: 30603

Sammenligningsniveau 1: Landsplan - Klassetrin ( Alle ) - Antal besvarelser: 30603 RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. klasse) UNDERSØGELSE Ungeprofilundersøgelsen 2015 - Fredericia GRUNDLAG

Læs mere

Et kærligt hjem til alle børn

Et kærligt hjem til alle børn SOS Børnebyerne programpolitik Et kærligt hjem til alle børn SOS Børnebyernes programpolitik 2 programpolitik SOS Børnebyerne Indhold 1. Den danske programpolitik... 3 2. Del af en international strategi...

Læs mere

Code of Conduct for leverandører

Code of Conduct for leverandører April 2011 Code of Conduct for leverandører Group_Su ppliercodeofconduct_april2011_dk.doc INDLEDNING Etiske overvejelser har altid været en integreret del af vores forretningspraksis. Derfor har vi formuleret

Læs mere

CODE OF CONDUCT ID HUSET A/S Marts 2009

CODE OF CONDUCT ID HUSET A/S Marts 2009 CODE OF CONDUCT ID HUSET A/S Marts 2009 1. Introduktion 1.1 Formål Formålet med denne code of conduct er at sikre, at id husets leverandører i videst muligt omfang driver deres virksomhed i overensstemmelse

Læs mere

Verdens Børns Grundlov

Verdens Børns Grundlov Verdens Børns Grundlov Populariseret og forkortet udgave af FNs Børnekonvention 1 I) Bø r n e k o n v e n t i on e n s rettigheder Artikel 1 Aldersgrænsen for et barn I Børnekonventionen forstås et barn

Læs mere

WWW.REDENUNG.DK/GRAAZONER SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL

WWW.REDENUNG.DK/GRAAZONER SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL Skemaerne viser udvalgte kompetencemål, som helt eller delvis kan opfyldes gennem Gråzoner-forløbet. Der er ved hvert færdighedsmål udvalgt de mest relevante dele

Læs mere

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL DISKUSSIONSSPØRGSMÅL FOMUSOH IVO FEH, CAMEROUN 1) Hvorfor sidder Ivo i fængsel? 2) Hvad stod der i sms en? 3) Hvem er Boko Haram? 4) Hvorfor mener myndighederne, at Ivo og hans venner er en trussel mod

Læs mere

BØRN OG TOBAK I DEN TREDJE VERDEN

BØRN OG TOBAK I DEN TREDJE VERDEN 62 www.op-i-røg.dk GÅ OP I RØG Kræftens Bekæmpelse KAPITEL 7: BØRN OG TOBAK I DEN TREDJE VERDEN hvordan tobak påvirker børn i ulande www.op-i-røg.dk 63 Kapitel 7: Børn i tobaksproduktionen Meget tobak

Læs mere

Klassens egen grundlov O M

Klassens egen grundlov O M Klassens egen grundlov T D A O M K E R I Indhold Argumentations- og vurderingsøvelse. Eleverne arbejder med at formulere regler for samværet i klassen og udarbejder en grundlov for klassen, som beskriver

Læs mere

Der er brug for helhed i indsatsen. . I skal møde Jakob, Amalie og Rasmus.

Der er brug for helhed i indsatsen. . I skal møde Jakob, Amalie og Rasmus. Der er brug for helhed i indsatsen Lad mig præsentere jer for 3 børn i Danmark der møder konssekvensen af at vokse op i fattigdom:. I skal møde Jakob, Amalie og Rasmus. 1) Jakob er otte år og bor alene

Læs mere

INDHOLD OMRÅDE INDHOLD DELTAGERE ÅRGANG SIDE

INDHOLD OMRÅDE INDHOLD DELTAGERE ÅRGANG SIDE SAMARBEJDSKATALOG I FORHOLD TIL SSP FOREBYGGELSES- OG LÆSEPLAN I NORDDJURS KOMMUNE REV. APRIL 2015 : NÆSTE SIDE OMRÅDE DELTAGERE ÅRGANG SIDE Forebyggelses- og læseplan Introduktion af planerne Forældre

Læs mere

Tale af ligestillingsordfører for SF Trine Schøning Torp ved 8.marts-initiativets demonstration på Rådhuspladsen 2016

Tale af ligestillingsordfører for SF Trine Schøning Torp ved 8.marts-initiativets demonstration på Rådhuspladsen 2016 Tale af ligestillingsordfører for SF Trine Schøning Torp ved 8.marts-initiativets demonstration på Rådhuspladsen 2016 8.marts er en vigtig dag at fejre. Vi markerer, at vi er nået langt i kampen for ligestilling

Læs mere

Undersøg job. Arbejdskort 1. Job på skolen. Opgave. Hjælp. Resultat. Tid

Undersøg job. Arbejdskort 1. Job på skolen. Opgave. Hjælp. Resultat. Tid Arbejdskort 1 Undersøg job Job på skolen Hver dag møder du mennesker på job overalt, hvor du kommer. Hos bageren, i butikker, i sportshallen, i biografen, på gaden. På skolen er der dine lærere, servicemedarbejdere

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER VOLD I HJEMMET BØRNEOG UNGEPANEL BØRNERÅDETS

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER VOLD I HJEMMET BØRNEOG UNGEPANEL BØRNERÅDETS ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER VOLD I HJEMMET BØRNEOG UNGEPANEL BØRNERÅDETS 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET VOLD I HJEMMET En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel Udgivet af Børnerådet november

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. PIXI nr. 1/2015 FAMILIELIV BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. PIXI nr. 1/2015 FAMILIELIV BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER PIXI nr. 1/2015 FAMILIELIV BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 Familieliv En undersøgelse blandt 8. klasses elever i Børnerådets Børne- og Ungepanel Udgivet af Børnerådet juni 2015

Læs mere

sisg GDE D T E T SK S R K I R V V DE D T E se s N E D N DDE D T E

sisg GDE D T E T SK S R K I R V V DE D T E se s N E D N DDE D T E sig DET SKRIV DET SEND DET Lærervejledning & Redaktion: Jakob Skov Øllgård Grafisk design: Marianne Eriksen Foto: Mette Frandsen INDHOLD Til læreren Mistanke om vold? - hvad gør du? Sådan kan materialet

Læs mere

Digital mobning og chikane

Digital mobning og chikane Film 3 7. 10. klasse Lærervejledning >> Kolofon Digital mobning er udgivet af Børns Vilkår. Materialet er produceret i samarbejde med Feldballe Film og TV. Kort om materialet Tidsforbrug To til tre lektioner.

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING NÅR KATASTROFEN RAMMER (FILM)

LÆRERVEJLEDNING NÅR KATASTROFEN RAMMER (FILM) LÆRERVEJLEDNING NÅR KATASTROFEN RAMMER (FILM) Oplysningsfilm om katastrofer og Red Barnets arbejde. Filmen viser, hvordan katastrofer rammer børns liv både de naturskabte som tsunamien i Asien og hungersnød

Læs mere

Inde eller ude? Om etik og psykisk sygdom

Inde eller ude? Om etik og psykisk sygdom Inde eller ude? Om etik og psykisk sygdom Indhold 3 Om Etisk Forum for Unge 2013 6 Kapitel 1 Etik og psykisk sygdom 11 Kapitel 2 Unge fortæller 17 Kapitel 3 Mødet med sundhedsvæsenet 22 Kapitel 4 Etik

Læs mere

Lærervejledning Til internet-spillet Kræftkampen og undervisningshæftet Hvorfor opstår kræft? Biologi 8.-9. klasse

Lærervejledning Til internet-spillet Kræftkampen og undervisningshæftet Hvorfor opstår kræft? Biologi 8.-9. klasse kraeftkampen.dk Kræftens Bekæmpelse Lærervejledning Til internet-spillet Kræftkampen og undervisningshæftet Hvorfor opstår kræft? Biologi 8.-9. klasse Hvorfor arbejde med Kræft? Erhvervsskolernes Forlag

Læs mere

Vores Code of Conduct kan imidlertid indeholde krav, der går ud over kravene i den nationale lovgivning.

Vores Code of Conduct kan imidlertid indeholde krav, der går ud over kravene i den nationale lovgivning. Code of conduct 1 Introduktion Vi anvender vores Code of Conduct som minimumstandard i vores bestræbelser på at nå vores mål med hensyn til løbende forbedringer af vores produktionsmiljø og arbejdsforhold

Læs mere

NÅR KASTASTROFEN RAMMER. Jonathan Hyams/Red Barnet. Undervisningsvejledning

NÅR KASTASTROFEN RAMMER. Jonathan Hyams/Red Barnet. Undervisningsvejledning NÅR KASTASTROFEN RAMMER Jonathan Hyams/Red Barnet Undervisningsvejledning indhold 3 4 TIL UNDERVISEREN hvad skal man være opmærksom på? 4 information til forældre 5 målgruppe, tidsforbrug og anvendelse

Læs mere

Debathjørnet for 7. 10. klassetrin Debat, argumentationslære og perspektivering

Debathjørnet for 7. 10. klassetrin Debat, argumentationslære og perspektivering Debathjørnet for 7. 10. klassetrin Debat, argumentationslære og perspektivering EMU-gsk/webetik Medierådet for Børn og Unge Efter en kort introduktion til webetik, præsenteres eleverne for en skrabet argumentationsmodel,

Læs mere

BØRN OG TOBAK I DEN TREDJE VERDEN

BØRN OG TOBAK I DEN TREDJE VERDEN 62 www.op-i-røg.dk GÅ OP I RØG Kræftens Bekæmpelse KAPITEL 7: BØRN OG TOBAK I DEN TREDJE VERDEN hvordan tobak påvirker børn i ulande www.op-i-røg.dk 63 Kapitel 7: Indhold Kapitlet ser på de problematikker,

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Bliv red barnet AMBASSADØRSKOLE

Bliv red barnet AMBASSADØRSKOLE Bliv red barnet AMBASSADØRSKOLE VELKOMMEN! Tak fordi I nu overvejer eller har besluttet jer for at blive Red Barnet ambassadørskole. Red Barnet har nemlig meget brug for at samarbejde med jer. Over hele

Læs mere

Hvad laver dine. skattekroner. i et uland? Debatkaravane om udviklingsbistand

Hvad laver dine. skattekroner. i et uland? Debatkaravane om udviklingsbistand Hvad laver dine skattekroner i et uland? Debatkaravane om udviklingsbistand Udgivet i forbindelse med Debatkaravanens rundtur i Danmark efteråret 2014 med støtte fra Danidas Oplysningsbevilling. AOF DANMARK

Læs mere

Lav en udstilling på skolen, på gangen eller i klassen om 1950'erne

Lav en udstilling på skolen, på gangen eller i klassen om 1950'erne Klassetrin: Undervisningsforløb: Opgavetitel Udskoling, 7.-10. klasse Farlig Ungdom Version: 200901 Forfatter: Lav en udstilling på skolen, på gangen eller i klassen om 1950'erne Linda Nørgaard Andersen

Læs mere

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8:

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8: FNs 2015 mål Mål 1: Udrydde ekstrem fattigdom og sult Mål 2: Sikre grundskoleuddannelse for alle Mål 3: Fremme ligestilling mellem kønnene Mål 4: Reducere børnedødeligheden Mål 5: Reducere dødeligheden

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Sundhed, krop og stil

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Sundhed, krop og stil Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Sundhed, krop og stil November 2014 Indledning Faget Sundhed, krop og stil som valgfag, er etårigt og kan placeres i 7./8./9. klasse. Eleverne

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Indlægget i Fællessalen Christiansborg, den 15. marts 2005. Det grænseløse arbejde

Indlægget i Fællessalen Christiansborg, den 15. marts 2005. Det grænseløse arbejde Indlægget i Fællessalen Christiansborg, den 15. marts 2005 Det grænseløse arbejde Hvilke årsager kan der være til, at mange føler sig pressede i hverdagen? Tilgangen til problemstillingen - overskrifterne

Læs mere

identifikation & Fa Ellesskab O M

identifikation & Fa Ellesskab O M identifikation & Fa Ellesskab D A O M K E T R I Indhold Dette er en legende vurderingsøvelse, hvor eleverne på kort og i forhold til forskellige identifikationsmarkører skal bevæge sig rundt i forskellige

Læs mere

2013 Serious Games Interactive ApS, All Rights Reserved ELEV OPGAVER

2013 Serious Games Interactive ApS, All Rights Reserved ELEV OPGAVER 2013 Serious Games Interactive ApS, All Rights Reserved ELEV OPGAVER INDHOLD Introduktion 3 Opgaver 4 Tema 1. 4 Hungersnød forårsaget af klimaforandringer og tørke. 4 Tema 2. 5 Udenlandsk indblanding.

Læs mere

Erfaringer i arbejdet med nega/v social kontrol hos folkeskoleelever

Erfaringer i arbejdet med nega/v social kontrol hos folkeskoleelever Erfaringer i arbejdet med nega/v social kontrol hos folkeskoleelever Christian Damborg Trivsels-/ SSP vejleder Gl. Lindholm Skole, Aalborg kommune cb@glind.dk Tre fokusområder Hvad er min rolle som fagperson

Læs mere

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning? A B C Ja - på min arbejdsplads Det ved jeg ikke, om vi har på min arbejdsplads Nej, det har vi

Læs mere

Sammenligningsniveau 1: Horsens - Klassetrin ( Alle ) - - Antal besvarelser: : Horsens - Klassetrin ( Alle ) - og - Antal besvarelser: 1820

Sammenligningsniveau 1: Horsens - Klassetrin ( Alle ) - - Antal besvarelser: : Horsens - Klassetrin ( Alle ) - og - Antal besvarelser: 1820 RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. klasse) UNDERSØGELSE Anonym ungeprofilundersøgelse for GRUNDLAG Horsens

Læs mere

OM BØRNS RETTIGHEDER TIL KLASSE

OM BØRNS RETTIGHEDER TIL KLASSE 1 UDDRAG AF STÆRKE SAMMEN OM TIL 7. 10. KLASSE 2 Modul 1 - STÆRKE SAMMEN Til dette tema indgår en stribe links til undersider på redbarnet.dk/skole og andre hjemmesider. Når du har dette dokument åbent

Læs mere

Jeopardy-quiz om C.W. Obels Tobaksfabrik. Spillevejledning

Jeopardy-quiz om C.W. Obels Tobaksfabrik. Spillevejledning Jeopardy-quiz om C.W. Obels Tobaksfabrik Spillevejledning 1. Klik ind på hjemmesiden http://jeopardylabs.com/play/jeopardy-cw-obels-tobaksfabrik 2. Vælg hvor mange hold I skal være og tryk derefter på

Læs mere

børneret.nu Hvad har du ret til? en bog om FNs Børnekonvention FNs Børnekonvention DUI-LEG og VIRKE

børneret.nu Hvad har du ret til? en bog om FNs Børnekonvention FNs Børnekonvention DUI-LEG og VIRKE børneret.nu Hvad har du ret til? en bog om FNs Børnekonvention FNs Børnekonvention DUI-LEG og VIRKE Hvad har du ret til? en bog om FNs Børnekonvention Tekst: Hans Stavnsager Redaktion: Simon Bauer (2007)

Læs mere

ÅRSPLAN FOR SAMFUNDSFAG I 8. KLASSE - 2013/2014 -KENNETH HOLM

ÅRSPLAN FOR SAMFUNDSFAG I 8. KLASSE - 2013/2014 -KENNETH HOLM Uge 33 12-16 Hvad er samfundsfag? Dette forløb er et introduktionsforløb til samfundsfag. Eleverne skal stifte bekendtskab med, hvad samfundsfags indhold og metoder er. I samfundsfag skal eleverne blandt

Læs mere

Appetitvækkende rollespil om verdens uligheder. Uretfærdig middag

Appetitvækkende rollespil om verdens uligheder. Uretfærdig middag Appetitvækkende rollespil om verdens uligheder Uretfærdig middag Befolkning Vand Verdens befolkning har meget forskellige levevilkår. Du mærkede nogle af forskellene på din egen krop ved den uretfærdige

Læs mere

Modul 2 - BØRNS RETTIGHEDER 53 BØRNS RETTIGHEDER MODUL

Modul 2 - BØRNS RETTIGHEDER 53 BØRNS RETTIGHEDER MODUL Modul 2 - BØRNS RETTIGHEDER 53 BØRNS RETTIGHEDER 2 MODUL 54 Modul 1 - STÆRKE SAMMEN Modul 2 - BØRNS RETTIGHEDER 55 BØRNS RETTIGHEDER MODULET BERØRER SÆRLIGT FØLGENDE RETTIGHEDER FRA BØRNEKONVENTIONEN:

Læs mere

Dilemmaløbet. Start dilemma:

Dilemmaløbet. Start dilemma: Dilemmaløbet Du står nu overfor et dilemma løb som tager sig udgangspunkt i Zambia. Hver gang du træffer et valg, har det betydning for, hvordan dit liv udvikler sig, så overvej det grundigt inden du går

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING TIL ØVELSEN STANDPUNKTER

LÆRERVEJLEDNING TIL ØVELSEN STANDPUNKTER LÆRERVEJLEDNING TIL ØVELSEN STANDPUNKTER FORMÅL Denne øvelse fungerer som opvarmning til forløbet. Formålet med øvelsen er at skabe nysgerrighed omkring emnet, så eleverne føler det vedkommende og relevant

Læs mere

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014 Tale til 8. Marts Tak for invitationen. I morges hørte jeg i radioen at i dag er kvindernes dag. Kvindernes dag? nej i dag er kvindernes internationale kampdag! Jeg synes også at I dag, er en dag, hvor

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle

Læs mere

FAKTA OM RETTIGHEDER

FAKTA OM RETTIGHEDER FAKTA OM RETTIGHEDER Børn og unge har ret til at bestemme over deres egen krop. De har ret til selv at bestemme, hvem der må give dem et knus, hvem de vil være kæreste med, og hvem der må se deres private

Læs mere

Indhold. Del 1 Kulturteorier. Indledning... 11

Indhold. Del 1 Kulturteorier. Indledning... 11 Indhold Indledning... 11 Del 1 Kulturteorier 1. Kulturbegreber... 21 Ordet kultur har mange betydninger. Det kan både være en sektion i avisen og en beskrivelse af menneskers måder at leve. Hvordan kultur

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

A Trip Around the USA

A Trip Around the USA A Trip Around the USA Niveau 6 klasse Varighed 8-12 lektioner Om forløbet Forløbet A Trip Around the USA tager eleverne med på en rejse rundt i USA, hvor de får et indblik i landets opbygning, geografien

Læs mere

Børnearbejde. Titel. Forfatter. Hvad forestiller forsidebilledet? Hvad fortæller bagsideteksten om bogen?

Børnearbejde. Titel. Forfatter. Hvad forestiller forsidebilledet? Hvad fortæller bagsideteksten om bogen? A FØR JEG LÆSER BOGEN Fakta om bogen Titel _ Forfatter Hvornår er bogen udgivet? _ På hvilken side findes Indholdsfortegnelse? _ Stikordsregister? Bøger og www? Hvor mange kapitler er der i bogen? Hvad

Læs mere

Al-Anon-vejledninger

Al-Anon-vejledninger At foretage en gruppeselvransagelse (G-8a) Al-Anon-vejledninger En gruppeselvransagelse fra tid til anden styrker gruppen og medvirker til at holde den sund. Medlemmer kan bruge selvransagelsen som et

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle af

Læs mere

introduktion lærervejledning Hvad er Xciters? 3 Hvorfor Xciters? 4 Planlægning 5 Undervisningsmaterialer 6 Koordinering 7

introduktion lærervejledning Hvad er Xciters? 3 Hvorfor Xciters? 4 Planlægning 5 Undervisningsmaterialer 6 Koordinering 7 lærer vejledning 1 lærervejledning Indhold side 1 2 3 4 5 Hvad er Xciters? 3 Hvorfor Xciters? 4 Planlægning 5 Undervisningsmaterialer 6 Koordinering 7 introduktion På Experimentarium er vi vilde med at

Læs mere

SKOLEPOLITIK - KALUNDBORG KOMMUNE

SKOLEPOLITIK - KALUNDBORG KOMMUNE SKOLEPOLITIK - KALUNDBORG KOMMUNE 2 SKOLEN undervisning trivsel sundhed Børn og ungeudvalget ønsker med denne folder at sætte en debat om skolepolitikken i Kalundborg Kommune i gang. Skolepolitikken er

Læs mere

PROJEKT X:IT Undervisningsvejledning til konkurrence for X. IT klasser

PROJEKT X:IT Undervisningsvejledning til konkurrence for X. IT klasser til konkurrence for X. IT klasser Indledning Konkurrencen for 7.-9. klasser på X:IT skoler har to formål: Dels skal konkurrencen være med til at fastholde elevernes interesse for projektet og de røgfri

Læs mere

Læremiddelanalyser eksempler på læremidler fra fem fag

Læremiddelanalyser eksempler på læremidler fra fem fag Fra antologien Læremiddelanalyser eksempler på læremidler fra fem fag Den indledende artikel fra antologien Mål, evaluering og læremidler v/bodil Nielsen, lektor, ph.d., professionsinstituttet for didaktik

Læs mere

IdÉer til sundheds- og seksualundervisning

IdÉer til sundheds- og seksualundervisning IdÉer til sundheds- og seksualundervisning Du kan både som ny og erfaren underviser få viden og inspiration i denne idébank. Du kan frit benytte og kopiere idéerne. Har du selv gode erfaringer eller idéer,

Læs mere

Baggrunden for dilemmaspillet om folkedrab

Baggrunden for dilemmaspillet om folkedrab Baggrunden for dilemmaspillet om folkedrab Ideen med dilemmaspillet er at styrke elevernes refleksion over, hvilket ansvar og hvilke handlemuligheder man har, når man som borger, stat eller internationalt

Læs mere

Børn og unges digitale liv

Børn og unges digitale liv Børn og unges digitale liv Børns Vilkår For børn Med børn Dagens program Mobil og internet en del af børn og unges hverdag Mobilens og internettets mulige faldgruber Gode råd til børn og voksne Digitale

Læs mere

FN s Børnekonvention. Information til Langelinieskolens forældre om børns rettigheder

FN s Børnekonvention. Information til Langelinieskolens forældre om børns rettigheder FN s Børnekonvention Information til Langelinieskolens forældre om børns rettigheder Der er mange forskellige forståelser af, hvordan børnerettigheder adskiller sig fra menneskerettigheder, og hvad de

Læs mere

rettigheder for personer med handicap

rettigheder for personer med handicap FN s KONVENTION OM rettigheder for personer med handicap PÅ LET DANSK FN s KONVENTION OM RETTIGHEDER FOR PERSONER MED HANDICAP PÅ LET DANSK Udgivet af: Socialministeriet, 2010 Bearbejdning af FN s konvention

Læs mere

... Undervisningsvejledning 0.-3. KLASSE

... Undervisningsvejledning 0.-3. KLASSE ... Undervisningsvejledning 0.-3. KLASSE Indhold Til læreren side 3 Hele tre på én gang Målgruppe, tidsforbrug og anvendelse af materialet Målene giver ramerne nye Fælles Mål side 4 side 5 side 7 Redaktion:

Læs mere

Hvad er RedenUng? Christina Wind & Mayke van der Kamp, projektmedarbejdere og rådgivere på RedenUng Kontakt os via Christina på

Hvad er RedenUng? Christina Wind & Mayke van der Kamp, projektmedarbejdere og rådgivere på RedenUng Kontakt os via Christina på SSP Gladsaxe - 2017 Hvad er RedenUng? RedenUngs formål er at forebygge prostitution og gråzoneprostitution blandt unge under 18 år RedenUng har en oplysnings- og rådgivningsportal for unge, forældre og

Læs mere

6. klasse. Børnearbejde

6. klasse. Børnearbejde 6. klasse Børnearbejde Børnearbejde Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Introduktion til børnearbejde Skole og arbejde Baggårdens børnearbejdere Børnearbejde Børnearbejde før og nu Modul 1

Læs mere

Sult på skemaet. Følgende materiale anvendes. Introduktion. Læreplanen. Emne: Sult og ernæring Klassetrin: 7-9 klasse

Sult på skemaet. Følgende materiale anvendes. Introduktion. Læreplanen. Emne: Sult og ernæring Klassetrin: 7-9 klasse Sult på skemaet Emne: Sult og ernæring Klassetrin: 7-9 klasse Følgende materiale anvendes Internet forbindelse og computere Overheadprojektor / smart board Blyanter og kladdehæfter Introduktion I anledning

Læs mere

Skolemateriale til Forestillingen om den Lykkelige Luder af Teater Fluks

Skolemateriale til Forestillingen om den Lykkelige Luder af Teater Fluks FORESTILLINGEN OM DEN LYKKELIGE LUDER Skolemateriale til Forestillingen om den Lykkelige Luder af Teater Fluks Kære lærer Tak fordi du har valgt at se Forestillingen om den Lykkelige Luder med dine elever.

Læs mere

GODE RÅD TIL MØDELEDER

GODE RÅD TIL MØDELEDER GODE RÅD TIL MØDELEDER Dette dokument er beregnet til dig som mødeleder. Dokumentet giver dig alle de nødvendige oplysninger og gode råd, så du bedst muligt kan forberede og afholde mødet. Det forventes

Læs mere