Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932"

Transkript

1 Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat fra Generalforsamling i Vejle Motorbåd Klub Torsdag, den 12. april 2012 Dagsorden: Efter formandens velkomst startede generalforsamlingen med at synge klubsangen og mindes de sejlerkammerater der var døde i årets løb. l. Godkendelse af forretningsorden. Godkendt 2. Valg af dirigent. Kurt Nielsen blev valgt. Kurt takkede for valget Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet 3. Formandens beretning. Jeg vil begynde min beretning med et tilbageblik på det år, der nu er gået, siden sidste generalforsamling og hvilket år. Da vi igen i det forgangne år har fået en del nye medlemmer, vil jeg lige benytte lejligheden her til at byde velkommen i VMK. Jeg mener, vi er omkring 350 medlemmer og med ægtefæller eller samlevere, Så er vi altså ca. 700 medlemmer så skulle I kende en eller anden, der gerne vil meldes ind, så skal vedkommende være velkommen i VMK. Og det trækker jo ikke fra, hvis der er af den lidt yngre årgang!!! I vores klubblad kan alle medlemmerne jo holde sig a jour med, hvad der sker i VMK. Vi får megen ros for vores blad rund omkring både fra medlemmerne og fra vore annoncører og denne ros vil jeg give videre til Hans Jørgen, som lægger et stort arbejde i redigeringen, men også til Jørgen, som har bidraget med mange indlæg. Rent økonomisk kører bladet rimeligt, men vi kan dog godt

2 mærke, at forsendelserne er blevet dyrere, dels p.g.a. prisstigningen for forsendelsen og dels for prisen for trykningen. Men prisen pr. blad er ikke højere, end prisen for et ugeblad. Jeg vil lige minde om, at Hans Jørgen gerne modtager indlæg fra jeres side. Det kan jo være vanskeligt for bestyrelsen selv at stå med det hele, så kom bare ud af busken med nogle indlæg. Omkring aktiviteter i VMK, så vil jeg lige nævne det i korte træk: Den 23. april sidste år var der standerhejsning, hvor medlemmer kunne skyde sejlersæsonen 2011 i gang. Det var sidste sommer i den gamle lystbådehavn. Traditionen tro var der efterfølgende standerhejsningsmenu med ribbensteg, og denne tradition holder vi i hævd, så der også i år bliver serveret en lignende menu. I maj var der kræmmermarked og her skortede det ikke på dystre vejrudsigter. Heldigvis tog meteorologerne fejl, så solen kom alligevel frem. Der var en lidt træg handel i starten det hele skulle jo kikkes efter, og efter klaskene i hænderne kom turen til pølserne og til kaffen og kagen, som tøseklubben stod for. I juni var der fælles pinsetur med SNV. Turen startede i Brejning med pølser og brød, og om lørdagen gik turen videre til Strib, hvor Strib Bådehavn havde stillet deres herlige klublokaler til rådighed. Det var en vellykket pinsetur. Også i år bliver der arrangeret fælles pinsetur med SNV, hvor turen i år går til Juelsminde. Den 16. juni var det så igen tiden til vores årlige Handicap sejlads. Det havde regnet hele dagen, men heldigvis hørte regnen op, så turen kunne afvikles i helt pænt vejr, så jeg tror at alle igen nød aftenturen på fjorden. Det kan i hvert tilfælde glæde mig, at der er så mange, der er villige til at stille både båd og gaster til rådighed. Aftenen sluttede traditionen tro med kaffe, boller og en skøn lagkage på Estakaden. Aftenen var delvis sponseret af Boligforeningen Østerbo, der havde ydet kr ,- og i år har boligforeningen igen sponseret et lignende beløb og fabrikken Eaton har meddelt at de giver kr ,- til handicapsejladsen. Det er bare flot. En stor tak både til Boligforeningen Østerbo og til Eaton og selvfølgelig til de 2 medlemmer Jan Madsen og Hans Jørgen Poulsen -, der har sørget for donationerne. Den 23. juni var der igen Sct. Hansaften ude ved Andkærvig. Det blæste en frisk vestenvind, men det tog ikke fornøjelsen fra de ca. 60 personer, som var mødt op til lækre grillpølser. Det var byrådsmedlem Birgitte Vind, der stod for båltalen. I år har vi fået et folketingsmedlem til at holde båltalen. Det er Karen Klint. Og som noget nyt, så har tøserne lavet en heks til bålet. Som Jørgen lovede i sit indlæg i klubbladet, så er det ikke én af tøserne, der skal sendes til Bloksbjerg, men én heks, der er kreeret til lejligheden. Som et nyt tiltag fra bestyrelsens side, havde vi den 16. august inviteret vore sponsorer og annoncører til en aftenssejlads på fjorden. Det gjorde vi for at sige tak for støtten og annoncerne i bladet. Det er jo den støtte der gør det muligt, at sende bladet ud 4 gange om året til alle medlemmer til institutioner og til annoncørerne. Bladet er jo i høj grad med til at profilere klubben ud af til og dermed med til at rekruttere nye medlemmer. I år har vi faktisk haft en indtægt fra annoncørerne på godt kr ,- mod godt kr ,- sidste år. Et flot resultat. Den 20. august var der arrangeret grill fest. Som sædvanlig var der rejst telt og Anker havde tændt op i grillen. Det var en festlig aften der blev hjulpet godt på vej af et par guitarspillende og syngende medlemmer suppleret af Kurt på sin harmonika. Ja vi var helt nostalgiske og tænkte tilbage til 60-erne, Irland, Woodstock og andre dejlige steder.

3 Første i november måned havde vi vores årlige andespil, hvor der var 25 kornfede ænder, der efterfølgende endte på julebordene rund omkring. Derudover havde vore sponsorer givet mange fine gevinster, både til sidegevinster og til vores amerikansk lotteri. Den 12. november var der afrigger fest. Vi havde en rigtig festlig aften. I år har vi jo 80 års klubjubilæum, idet klubben blev stiftet den 16. december Bestyrelsen har derfor besluttet, at vi holder jubilæumsfesten sammen med afrigger festen den 17. november. Så det er om allerede nu at sætte et kryds i kalenderen. Her i 2012 har vi også haft et spændende program. Den 28. januar var der førstehjælpskursus i Kahytten, hvor oversergent Kennet Bøegh-Jensen og sergent Maiken Bager var instruktører. Der blev bl.a. undervist i førstehjælp og brug af hjertestarter. Er der noget der er vigtigt for alle os sejlere, så er det at strømmen er i orden i vores både. Derfor havde bestyrelsen arrangeret en aften med El i båden den 21. februar. Vi var så heldige at 2 af vore egne medlemmer kunne være instruktører, nemlig Erik Hvidtfeldt og Bruno Jensen. Det var en rigtig spændende aften, hvor alle kom godt i stødet. Den 6. marts havde bestyrelsen møde med nye medlemmer. Det var en rigtig hyggelig aften, hvor vi kunne fortæller om de nye planer for Vejle Lystbådehavn og fortælle om, hvad der foregår i klubregi. Den 13. marts var der arrangeret besøg på flyvestation Karup. Igen var der oversergent Kennet Bøegh-Jensen, der tog sig af os. Vi fik en grunddig rundvisning på flyvestationen, hvor vi så redningshelikopterne og vi fik en orientering om, hvad der bliver sat i værk, hvis uheldet er ude på vandet. En meget spændende aften. Sidste arrangement her inden generalforsamlingen var et besøg på TV-Syd den 27. marts. Jeg synes, vi i bestyrelsen har fået sammensat et meget spændende program for sæsonen. Skulle nogen gå med tanker og ideer til arrangementer, så er det bare med at give en af os fra bestyrelsen et praj. Efter sommerferien går vi jo i gang med at se på næste sæsons program. Det sidste jeg har omkring klubben er, at vi har overdraget vores gamle jernbanevogn til Lyngby Jernbaneklub. De vil istandsætte den, og så skal den videre til Frilandsmuseet. Restaurant Estakaden Om restaurant Estakaden kan jeg fortælle, at det jo er Leo og Hanne, der bliver vores nye værtspar i den nye restaurant på klubøen. Så kan jeg fortælle, at Anker og jeg var i retten i Kolding i august måned 2011 med en sag, der gik helt tilbage til 2008, hvor vi p.g.a. oversvømmelse fik renoveret gulvbelægningen i køkkenet. Vi fik på daværende tidspunkt et tilbud fra Gulventreprenør Jørgen Iversen på kr ,50. Imidlertid fik vi en regning på kr ,50, altså kr ,- mere end tilbuddet p.g.a. gulvbelægning på et større areal, ændring af gulvhøjde og påstået 20 timers flytning af inventar VMK valgte at betale de kr ,50 som var det oprindelige tilbud, idet der slet ikke kunne være tale om et så stort timetal for flytning af inventaret, da nogen fra bestyrelsen samt tømrermesteren flyttede inventaret i køkkenet. Firmaet holdt imidlertid på, at det var hans medarbejdere, der havde flyttet inventaret, så det var påstand mod påstand. Dommeren havde svært ved at træffe en afgørelse i sagen, og han besluttede at lade de 2 advokater samt VMK og Jørgen Iversen tale sammen og indgå forlig. Det ville jo fordyre sagen betydelig, såfremt der skulle indkaldes til flere retssager de eneste vindere her ville jo være de 2 advokater.

4 Vores advokat rådede os til at indgå forlig, og efter flere forhandlinger og tovtrækkeri enedes vi om at betale kr ,- samt ½ delen af udgiften til syns- og skønsmanden samt vores egen advokatudgift. Udover de kr ,- samt udgiften til syns og skønsmanden og til advokaten, så blev vi godt betalt fra forsikringen, så til syvende og sidst fik vi lavet en ok deal. Kahytten Vedr. Kahytten, så har haft en udgift til en ny Kaffemaskine. Så har vinterstormen i januar måned revet nogle tagplader af bygningen. Det har vi fået lavet, men udgiften fik vi dækket af stormskadeforsikringen. Dog havde vi en selvrisiko, som vi selv skulle dække. Ellers er der ingen problemer her, udover at der stadig er personer, der ryger i Kahytten. Beretning fra Havnen I min beretning fra havnen vil jeg starte med vores bådejermøde, som vi havde den 5. oktober sammen med Sejlklubben Neptun. Det var VMK s tur til at være vært ved mødet, som blev holdt her på Estakaden. Der var mødt ca. 170 medlemmer op til mødet, så næsten alle stole var i brug. Medlemmerne blev orienteret om status omkring forhandlingerne med Vejle Kommune på den nye lystbådehavn. Medlemmerne blev orienteret om uddybningen af lystbådehavnen samt etableringen af den nye hovedbro og flydebroerne på lystbådehavnen. Der kom rigtig mange gode indlæg fra medlemmerne denne aften, mange ting kom frem, som der arbejdes videre med. Jeg vil ikke sige så meget nu om vores nye klubø og bådpladserne, idet vi har sat det på som et særskilt punkt på dagsordenen. Jeg kan dog sige så meget, at vi har været inde i mange og til tider lange forhandlinger med Vejle Kommune og med arkitekterne omkring klubfaciliteterne, og til tider synes jeg vi er gået 1 skridt frem og 2 skridt tilbage. Allerbedst som vi regnede med, at faciliteterne til ungdom var på plads, så sprang Rødkilde Gymnasium fra projektet, for at hægte sig på kajakklubbens ø projekt som I jo også har kunnet læse i VAF. Heldigvis var SNV hurtig til at få overbevist kommunen om, at der er meget stor behov for undervisningslokaler ligesom der kunne peges på flere andre tiltag for udlejning, og så kunne vi puste lidt ud igen. Som jeg skrev i min sidste klumme, ja så var pulsen kun lige kommet ned igen, før et andet problem meldte sig på banen. Lokale- og Anlægsfondens forventede tilskud på kr. 4 mill. var ikke så sikkert endda, idet de ikke var så tilfredse med de indvendige rammer i huset for ungdom. Også restaurantdelen har været en hård nød at knække, og endnu er vi heller ikke helt i mål med vore klubfaciliteter, men vi er tæt på, og vi kæmper til det sidste for at få den optimale løsning for vore medlemmer, inden vi underskriver hovedaftalen med Vejle Kommune. Vi har i havneudvalget lavet aftale med en ny fundraiser. Det er Morten Rygaard Larsen fra Ålborg, der har stor erfaring med at få fondsmidler hjem og han er orienteret om, at l. prioritet er at få rede penge hjem til betaling af vores klubø. Det er heller ikke gået som forventet med etableringen af vore bådpladser - men igen, så vil vi appellere til fleksibilitet fra bådejerne. Der skal nok blive plads til alle. Vi har fordelt bådpladserne. Det var en langsommelig proces. Den plads den enkelte bådejer får anvist, vil ikke være en blivende plads. Den gælder kun for sæsonen Til gengæld er der ingen, der skal betale mere end de plejer at gøre for deres bådplads sæsonen vil være et prøve år bådejerne, så brug sommeren til at se, hvor I evt. kunne ønske at komme til at ligge fra næste sæson.

5 Det samlede havneudvalg har besluttet at indgå i et interessentselskab Vejle Lystbådehavn I/S i forbindelse med etableringen af den nye lystbådehavn. Formålet er naturligvis at drive Vejle Lystbådehavn, herunder drift og udleje af bådpladser, drift og vedligehold af havnearealer og drift af klubhus og restaurant. Til forskel fra nu, så lægges driften af restauranten og driften af klubhuset i dette regi, hvor VMK og SNV i kraft af lige store kapitalindskud ejer 50 % af I/S et. Der vil fortsat være 3 repræsentanter fra hver klub. Vi er ved at lægge sidste hånd på etableringen af I/S et, og vi har interessentskabskontrakten hos vores advokat i øjeblikket. Vi har naturligvis haft både statsautoriseret revisor og advokatbistand under hele dette forløb. Vejle Kommune tilbød at betale ½-delen af denne udgift, og det har de gjort. Da jeg sidste år blev valgt til formand for VMK lovede jeg så stor åbenhed som muligt omkring arbejdet dels i klubregi og dels omkring havnen. Det har bl.a. udmøntet sig i, at vi startede med at hænge referater fra bestyrelsesmøderne og havneudvalgsmøderne op i Kahytten. Det har været et af de tiltag vi har foretaget. Ellers oplyser bestyrelsen så meget som muligt på VMK s hjemmesiden. Så det er om at holde sig a jour med den. Så vil jeg slutte min beretning af med at rette en stor tak til bestyrelsen i VMK for et rigtig godt samarbejde og for stor opbakning til mig som formand. Beretningen godkendt uden bemærkninger. 4. Godkendelse af revideret regnskab samt fremlæggelse af budget for klubben. Metha gennemgik det uddelte regnskab, og fremhævede enkelte poster Regnskabet godkendt uden bemærkninger. Herefter orienterede Metha om bestyrelsens forslag til budget for 2012 Budget taget til efterretning uden bemærkninger. 5. Fremlæggelse af revideret regnskab samt fremlæggelse af budget for lystbådehavnen. Regnskab og budget taget til efterretning uden bemærkninger. 6. Fastlæggelse af kontingent for klubben. Kontingent uændret for 2012 Skabe er gratis i 2013, så længe vi har dem, indehaverne bedes være opmærksom på at få dem tømt inden nedrivning. Ansvarsforsikring stiger til 275,- kr. fra 1. januar 2013

6 7. Valg af formand ulige årstal Ingen valg i år. 8. Valg af kasserer Metha Häuser ønskede ikke genvalg. Jørgen Nielsen - Valgt uden afstemning. Valg af stemmetællere Kim, Karsten og Ole Häuser. 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer Hans Jørgen Schytz Helle Nøddelund Johnny Jensen 10. Valg af suppleant Kurt Nielsen Ønskede ikke genvalg. Vivian Hovmøller valgt uden afstemning. 11. Valg af revisor Herdis Petersen genvalgt 12. Valg af revisorsuppleant Keld Blirup Ønskede ikke genvalg. Metha Häuser valgt uden afstemning 13. Beretning fra udvalgene Der er p.t. ingen udvalg men formanden bad om ordet. Der er sikkert mange af jer, der har en bærbar computer, så derfor ved I, at en bærbar har brug for at blive ladet op, for at den virker. Det er jo ligesom vores klub den skal også have tilført nye unge friske kræfter, for at kunne bestå i fremtiden. Derfor er der brug for nogle ildsjæle, der har ideer og har lyst til at gå ind i arbejdet med evt. at få oprettet en speedbådsafdeling. Det er jo her mange unge mennesker begynder sejlerlivet.

7 Så lad nu være med at sidde på hænderne kom frem af busken og giv en af os et praj om, at I har lyst til gå ind i et sådant arbejde. Det behøver ikke at være i aften men tænk over det. Uddeling af nåle for jubilæer 25 år Svend Slot 25 år Agnethe og Svend Andersen 25 år Niels Anton Jørgensen 25 år Paasch Danielsen 40 år Allan og Britta Iversen 40 år Solvej og Benno Ravn 40 år Anne Marie Nielsen (Kurt Nielsen har tidligere modtaget nålen) Henning Sørensen udnævnt til æresmedlem - i begrundelsen nævnte Ulla blandt andet Hennings gode omgangstone på havnen og hans store hjælpsomhed for både nye og ældre medlemmer samt at Henning har været medlem af VMK i mere end 50 år. 14. Indkomne forslag Bestyrelsen fremlægger udkast til vedtægtsændringer Hans Jørgen fremlagde bestyrelsen forslag til vedtægtsændringer og svarede på enkelte spørgsmål. Lidt diskussion om betalingsfrist for medlemskontigent. Et medlem der har karantæne mister ikke sin bådplads før generalforsamlingen evt. har stadfæstet en eksklusion. 1. Ændringsforslag - Keld Blirup Foreslog: at C medlemmer når de fyldte 18 år skal betale Indskud for at blive A eller B medlemmer at både budget og regnskab skal godkendes på generalforsamlingen. at der skal gå mindst 14 dage mellem 2 generalforsamlinger at alle lån og pantsætninger skal godkendes på generalforsamlinger. at medlemmer der er i kontingent restancer skal efter første rykker, rykkes yderligere inden de slettes. at eksklusionsparagraffen helt fjernes fra vedtægterne at enlige medlemmer har hver 2 stemmer på generalforsamlingen

8 2. Ændringsforslag - Warny Jensen Foreslog: Bestyrelsens forslag med følgende ændring - Alle lån og pantsætninger skal godkendes af generalforsamling 1. ændringsforslag til afstemning 15 for 80 imod 3 blanke - forkastet 2. ændringsforslag til afstemning 27 for 53 imod 6 blanke - forkastet Bestyrelsens forslag til afstemning 65for 18 imod 5 blanke - vedtaget 15. Eventuelt intet Referent Jørgen Nielsen Dirigent Kurt Nielsen Formand Ulla Rosendal

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat af: Generalforsamling i Vejle Motorbåd Klub Torsdag, den 10. april 2014 Generalforsamling den 10. april

Læs mere

Medlemsmøde for medlemmer af sejlklubben Neptun og Vejle Motorbåd Klub på Rosborg Gymnasium mandag, den 11. april 2011.

Medlemsmøde for medlemmer af sejlklubben Neptun og Vejle Motorbåd Klub på Rosborg Gymnasium mandag, den 11. april 2011. 1 Medlemsmøde for medlemmer af sejlklubben Neptun og Vejle Motorbåd Klub på Rosborg Gymnasium mandag, den 11. april 2011. Der var lagt op til et meget spændende stormøde i aulaen på Rosborg Gymnasium.

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN www.virksundlyst.dk 18. ÅRGANG NR. 124-3/2008 MEDLEMSBLAD FOR VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN Virksund Lystbådehavns bestyrelse og udvalg: Formand... Ole Boel Pedersen... Tlf. 86 67 65 04 Næstformand...

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

K L E M Å. "E-Holdet klar til FM" 2

K L E M Å. E-Holdet klar til FM 2 K L E M Å "E-Holdet klar til FM" 2 Maj 2009 2 Redaktionen. Opsætning og div. Mogens Jensen, Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev. Telefon: 74 53 03 68. Medredaktør. Kurt Koch. Distribution. Mogens

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 3 April 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

27. årgang Nr. 1. April 2010.

27. årgang Nr. 1. April 2010. 27. årgang Nr. 1. April 2010. Viborg Sejlklubs bestyrelse 2010. Billeder Bestyrelsespost Kontakt til udvalg Telefon nr. og E-mail adresse Formand Peter Blach Kirketoften 3 9632 Møldrup Næstformand Erling

Læs mere

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 2, juli/august 2009 Artikler med ramme omkring indeholder vigtige oplysninger fra klub og bestyrelse, som alle forudsættes at kende.. Tillykke Flere af klubbens

Læs mere

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~ ~ 1 ~ ~ 2 ~ ~ 3 ~ ~ 4 ~ ~ 5 ~ ~ 6 ~ ~ 7 ~ ~ 8 ~ ~ 9 ~ ~ 10 ~ ~ 11 ~ ~ 12 ~ ~ 13 ~ ~ 14 ~ ~ 15 ~ ~ 16 ~ ~ 17 ~ ~ 18 ~ ~ 19 ~ ~ 20 ~ ~ 21 ~ ~ 22 ~ ~ 23 ~ ~ 24 ~ ~ 25 ~ ~ 26 ~ ~ 27 ~ ~ 28 ~ ~ 29 ~ ~ 30 ~

Læs mere

Generalforsamlinger. Ålholm Idrætsforening. Nr. 31 Februar 2011

Generalforsamlinger. Ålholm Idrætsforening. Nr. 31 Februar 2011 Side 1 - Ålholmeren Nr. 31 Februar 2011 Generalforsamlinger 2011 i Ålholm Idrætsforening Medlemmer og eller forældre indkaldes hermed til generalforsamling i den eller de afdelinger, man har gyldigt medlemskab

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30.

Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30. Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30. Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3) Fremlæggelse af det reviderede

Læs mere

December 32. Årgang. Nr. 1

December 32. Årgang. Nr. 1 December 32. Årgang. Nr. 1 14 Stiftet 1877 Klubadresse Toldbodgade 14, 8930 Randers NØ www.randerssejlklub.dk E-mail: post@randerssejlklub.dk Bestyrelse Formand: Ole Uglsøe Christensen 2661 3917 E-mail:

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011.

Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011. Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011. Generalforsamlingen havde 52 deltagere. Formanden Hanne Gerges bød velkommen 1: Valg af dirigent Som dirigent valgtes

Læs mere

Aarhuus. Klub. 16 årgang nr. 62. Februar 2011

Aarhuus. Klub. 16 årgang nr. 62. Februar 2011 Aarhuus Februar 2011 Klub 16 årgang nr. 62 Side 2 Blad 62 Februar 2011 Aarhuus Nimbus Klub Klublokaler: True Byvej 7 - True - 8381 Tilst Klubaftener: Onsdage fra kl. 19:00 Hjemmeside: http://aarhuusnimbusklub.dk

Læs mere

BÅDPLADSER NIBE LYSTBÅDEHAVN

BÅDPLADSER NIBE LYSTBÅDEHAVN Afs: Nibe Sejlklub Bryggen 67 9240 Nibe BÅDPLADSER NIBE LYSTBÅDEHAVN Brugsret til pladser: 3,0 X 12,5 M kr. 8.000,- 3,5 X 12,5 M kr. 10.000,- 4,0 X 15,0 M kr. 12.000,- Evt. leje (årlig) 3,0 X 12,5 M kr.

Læs mere

TANGLOPPEN. Husk Nye roere og (Poul) på roskole. Klubtur til Præstø den 9.-10. juni. Se det sidste nye på www.ishoj-roklub.dk

TANGLOPPEN. Husk Nye roere og (Poul) på roskole. Klubtur til Præstø den 9.-10. juni. Se det sidste nye på www.ishoj-roklub.dk TANGLOPPEN Medlemsblad for Ishøj Roklub 23. årgang Juni 2007 Nr. 4 Ishøj Roklub Tangloppen 1 2635 Ishøj Tlf. 4373 4843 Kontonr.: 5475-2005969 ISSN: 1603-659X www.ishoj-roklub.dk e-mail: ishoj-roklub@ishoj-roklub.dk

Læs mere

2015 23. årgang < Ny bro i indelukket >

2015 23. årgang < Ny bro i indelukket > 2 2015 23. årgang < Ny bro i indelukket > Formand Niels Johansen Tlf. 8681 2581 5136 3230 formand@s-m-k.dk Kasserer Arne Jørgensen Tlf. 4250 1062 kasserer@s-m-k.dk Næstformand Jesper Kudsk Tlf: 2348 7964

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Nummer 1 Marts 2013. Tilbageblik på sidste års Kongelig Classic. ABC 1 Makrellen

Nummer 1 Marts 2013. Tilbageblik på sidste års Kongelig Classic. ABC 1 Makrellen Nummer 1 Marts 2013 Tilbageblik på sidste års Kongelig Classic. ABC 1 Makrellen Adresseliste for bestyrelse og udvalg i Aabenraa Båd Club Bestyrelsen Formand: Svend E. Mundeling Industrivej 7, DK-6200

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestfyns Golfklub, onsdag den 26. marts 2014.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestfyns Golfklub, onsdag den 26. marts 2014. Referat af ordinær generalforsamling i Vestfyns Golfklub, onsdag den 26. marts 2014. Velkomst ved formand Bjarne Madsen 1. Valg af dirigent Christian skov blev enstemmigt valgt til dirigent. Dirigenten

Læs mere