Sejladsreglement for Aalborg Søspejdere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sejladsreglement for Aalborg Søspejdere"

Transkript

1 Sejladsreglement for Aalborg Søspejdere, 23. november 2005 Side 1 Sejladsreglement for Aalborg Søspejdere Gruppens fartøjer. Gruppen anvender Aalborgjoller og Svendborgjoller til øvelsessejlads for minier, juniorer og tropsspejdere. Som senior- og lederfartøj benyttes en Nordisk Folkebåd. Som senior- og lederfartøj benyttes desuden ketchen Marina. Til brug ved sejladstræning mv. anvendes en let motorjolle eller gummibåd. Fartøjernes udrustning. Aalborg- og Svendborgjoller: 3-4 årer/ padler 3-4 åregafler (Å-jolle) 2 fald 2 fendere, 6" X 23" 2 skøder 1 udhaler (Å-jolle) 1 landbrugsspand 1 radarrefleks, fastmonteret 2 fortøjninger af 5 m 2 fortøjninger a 8 m Storsejl og fok 1 bådshage 1 rorpind i flg. konstruktionstegning 1 anker (min. 10 Kg), 6 m ankerkæde, 8 mm, kortledet, alternativt bly i ankertrosse. 25 m ankertrosse (1700 kg brudstyrke.) Udrustning ved weekendsejlads og togter med Aalborg- og Svendborgjoller: Foruden udrustning ved almindelig sejlads medbringes: Søkort Petroleumslampe Nød-spand med følgende indhold: Kniv Sjækkelåbner Kompas Lommelygte Ekstra batterier til lygte Førstehjælpskasse 2 røde nødraketter 2 hvide håndblus 2 røde håndblus Er flere fartøjer af sted på samlet togt, skal der kun være kompas og kikkert i lederfartøjet. Marina

2 Sejladsreglement for Aalborg Søspejdere, 23. november 2005 Side 2 Udrustning og bemanding ifølge afsnittet Vedtægter for klan gasen og Marina Folkebåd: 1 padle 12 m kasteline 1 landbrugsspand 4 fortøjninger af 9 m, (2600 kg brudstyrke.) 1 bådshage 1 anker (min. 15 Kg) 8 m ankerkæde, 8 mm, kortledet, alternativt bly i ankertrosse 30 m ankertrosse (2600 kg brudstyrke.) 1 radarrefleks, fastmonteret 2 fald Storsejl og fok Storskøde Fokkeskøde Lanterner Velopladt akkumulator Udrustning ved weekendsejlads Søkort for det aktuelle sejladsområde Havnelods Kort A Kompas Kikkert Passer Parallellineal eller kurslineal Petroleumslampe Førstehjælpskasse Tågehorn Nødraketter Fartøjernes maximale bemanding. I Aalborg- og Svendborgjollerne må der maximalt være 7 ombord under almindelig sejlads og maximalt 6 på weekendsejlads eller togt. I Folkebåden må der maximalt være 6 ombord under almindelig sejlads og maximalt 5 på weekendsejlads eller togt. Fartøjsførerens beføjelser og pligter. En fartøjsfører må kun sejle som fartøjsfører indenfor det sejladsområde, der svarer til hendes/hans sejlprøver. En lille 3 eller 3 fartøjsfører skal, ved sejlads i Aalborg- og Svendborgjolle, altid have mindst èn forgast og èn gast ombord og må kun sejle i vindhastigheder til og med 5 m/s. En 2 fartøjsfører skal altid have mindst 2 gaster ombord og må kun sejle i vindhastigheder til og med 8 m/s. Dog må sejlads i 3 området foregå med èn forgast.

3 Sejladsreglement for Aalborg Søspejdere, 23. november 2005 Side 3 En 2 fartøjsfører der har haft sin 2 i mere end et år må sejle alene i frisejladsområdet i vindhastigheder til og med 5 m/s. Frisejladsområdet strækker sig fra Jernbanebroen i øst til Dynen i vest. En 1 fartøjsfører må sejle alene i vindhastighed til og med 8 m/s. En fartøjsfører med sejlprøve til Folkebåden må sejle sammen med en gast der også har Folkebådsprøve, eller sammen med 2 forgaster i vindhastighed op til 10 m/s. Fartøjsførere med topsejlprøve må benytte gruppens topsejl. Fartøjsførere med spilerprøve må sejle med spiler. Fartøjsførere med motorprøve må sejle med påhængsmotor. Såfremt en fartøjsfører uden fartøj ønsker at sejle som fartøjsfører i et andet fartøj, skal hun/han henvende sig til patrulje-, junior- eller klanlederen fra dette fartøj, for at få tilladelse til at låne fartøjet. Fartøjsføreren har ansvaret for fartøjet og dets besætning og for at fartøjet er klargjort før under og efter sejlads, at der er skrevet logbog, at skilte hænges ud og tages ind, at alle bærer redningsveste, at alle ved hvem der er fartøjsføreren og at alle skader på grej eller fartøj omgående meddeles til lederne, samt skrives i logbogen. Fartøjsføreren er øverste myndighed ombord og enhver ordre fra hende/ham skal omgående efterkommes. Klargøring før, under og efter sejlads. Inden og under sejlads skal alt tovværk være klaret op, der skal være orden ombord og fartøjet skal være lænset. Efter sejlads skal fartøjet fortøjes forsvarligt, affenderes, spules og lænses. Alt tovværk skal være klaret op og der skal være orden ombord. Sejl og redningsveste skal hænges op i bådehallen når fartøjet ligger i Aalborg. Storsejl til Svendborgjoller og Folkebåd kan efterlades oprullet på bommen. Sejlprøvernes aflæggelse. Sejlprøverne til Aalborg- og Svendborgjoller skal aflægges i denne rækkefølge: Forgast, lille 3, 3, 2 og 1. 3 fartøjsfører kan desuden aflægge motorprøve, topsejladsprøve og spilerprøve. Sejlprøven 2º kan kun erhverves når 3º er bestået for både Aalborgjolle og Svendborgjolle. Fjordsejladsprøven kan kun erhverves af fartøjsfører med 2 sejlprøve. Havsejladsprøven kan kun erhverves af fartøjsfører med 1 sejlprøve. Fjordsejladsprøven aflægges før havsejladsprøven. Kapsejladsprøven kan kun aflægges af fartøjsfører med fjordsejladsprøven. Spejdere i troppen skal aflægge sejlprøver for tropsledelsen eller for andre af denne bemyndigede. Seniorer og ledere skal aflægge sejlprøver for en sejlkyndig leder fra en anden af gruppens afdelinger, en sejlkyndig gruppeleder eller det søkyndige medlem. Forgast og lille 3 skal aflægges i en Aalborg- eller Svendborgjolle. 3, 2 og 1 skal altid aflægges i en Aalborg- og Svendborgjolle.

4 Sejladsreglement for Aalborg Søspejdere, 23. november 2005 Side 4 Fjordsejlads-, kapsejlads- og havsejladsprøven skal altid aflægges i folkebåden. Sejlprøverne opbevares af det søkyndige medlem Det søkyndige medlem kan dispensere for dele af prøverne eller hele prøver når det skønnes relevant. Sejlprøvernes sejladsområder. - Lille 3 område strækker sig fra Jernbanebroen i øst til linien Tvillingsiloen - Skudehavnsindsejlingen i vest. - 3 området strækker sig fra jernbanebroen i øst til linien mellem Egholmsfærgens færgelejer i vest. - 2 området strækker sig fra tvillingfyret på Hals Barre i øst til vest-enden af Løgstør Rende. - 1 området strækker sig langs alle indre danske kyster. - Fjordsejladsprøven giver ret til sejlads i hele Limfjorden. - Havsejladsprøven giver ret til sejlads i alle indre danske farvande. Frisejlads. Ledere i de enkelte afdelinger kan bestemme at afdelingens fartøjer på bestemte tidspunkter ikke må benyttes til andet end frisejlads. Ved frisejlads forstås at fartøjerne ikke forlader frisejladsområdet, der strækker sig fra Jernbanebroen i øst til Dynen i vest. Alle frisejladser skal være afsluttet inden solnedgang. Svømmefærdigheder. Det tilstræbes at alle skal kunne svømme for at kunne deltage i en sejlads, men minierne forventes først at kunne svømme når de optages som juniorer. Juniorer skal kunne svømme mindst 200 m uden hvil. Alle andre søspejdere skal kunne svømme mindst 350 m uden hvil. Snarest efter indmeldelsen skal minier og juniorer, der ikke kan svømme, påbegynde deltagelse i regelmæssig svømmeundervisning. Alle svømmeprøver skal aflægges for en af gruppens ledere. Svømmebeviser eller lignende dokumentation er ikke tilstrækkeligt. Alle søspejdere under 18 år, undtagen minier, skal inden sejlsæsonens begyndelse have aflagt en svømmeprøve i svømmehal. For nyindmeldte spejdere er forældrenes underskrift om svømmefærdighed gældende op til et år. Brug af redningsvest. Alle ombordværende skal under sejlads være iført en godkendt redningsvest EU-regler: DS/EN 395, CE-mærket, Varefaktamærket efter 1993, mærket SOLAS eller nyere redningsveste mærket Godkendt af Søfartsstyrelsen. Dog kan ledere (hos seniorer, fartøjsføreren) dispensere fra søspejdernes brug af redningsvest i magsvejr. Gæster der er med ombord, skal således altid være iført redningsvest. Ingen under 18 år, der ikke har aflagt 350 m svømmeprøve, kan få lov at sejle uden redningsvest.

5 Sejladsreglement for Aalborg Søspejdere, 23. november 2005 Side 5 Alle redningsveste skal inden sejlsæsonens start godkendes af det søkyndige medlem. Oppustelige veste og sejlerveste må benyttes af medlemmer over 18 år. De skal godkendes i henhold til fabrikantens anvisninger. Togter og weekender. Enhver tur under 4 døgn med overnatning betragtes som en weekendtur og enhver tur der strækker sig over 4 døgn betragtes som et togt. På togter og weekender skal der indberettes til en telefonsvarer om togtets eller weekendens forløb På togter hvor flere fartøjer er af sted samlet, skal et af fartøjerne have status som lederfartøj og de andre fartøjer skal altid være på prajehold af dette. Togter og weekendture må kun foretages med et tropsfartøj, når tilladelse er givet af tropledelsen. Togter og weekendture må kun foretages med et seniorfartøj efter aftale med klanlederen eller de andre seniorer. Almindelige regler for sejlads. Unødig sejlads i bådehavnene er ikke tilladt. Fartøjerne skal godkendes af det søkyndige medlem hvert år inden sejlsæsonen begynder. Det søkyndige medlem kan inddrage et fartøjs godkendelse og dermed sejltilladelse, såfremt hun/han skønner at fartøjet ikke er i forsvarlig stand. Enhver ordre fra Stationen eller lederfartøj skal omgående efterkommes. Ingen søspejdere, der har lyst til at deltage i en sejlads, må efterlades i land, hvis der er plads i et fartøj. Passagerer må kun medføres i frisejladsområdet. Gruppeledelsen kan dog dispensere herfra. Ved sejlads med gæster i Folkebåden skal der foruden fartøjsføreren mindst være 2 ombord med sejladserfaring, der efter fartøjsførerens skøn svarer til lille 3 sejlprøve, eller én der efter fartøjsførerens skøn har sejladserfaring svarende til folkebådsprøven. Blandede regler for gruppen. Aalborg Søspejdere er en blandet gruppe for både piger og drenge. Intet grej må efterlades udendørs på Stationen. Efterlades et fartøj i fremmed havn må det kun efterlades med fartøjets almindelige udrustning eksklusiv sejl. Efterlades et fartøj i fremmed havn skal den faste besætning straks efter hjemkomsten underrettes. Låneren skal sørge for at fartøjet så hurtigt som muligt bringes hjem, og orientere den faste

6 Sejladsreglement for Aalborg Søspejdere, 23. november 2005 Side 6 besætning om fartøjets forventede hjemkomsttidspunkt. Folkebåden er til fælles brug for seniorer og ledere, der selv finder en rimelig fordeling af sejladstiden. Booking foregår via gruppeledelsen. Folkebåden istandsættes af seniorer der ikke samtidig er ledere. Al benzin der bringes ombord i Folkebåden skal være blandet med olie inden det tages ombord. Der kan oprettes blandede patruljer af piger og drenge, såfremt behovet herfor opstår. Sker dette, skal der tages hensyn til deltagernes sammensætning og ønsker, og gruppestyrelsen skal godkende overgangen til blandede patruljer. Usædvanlige situationer som f.eks. indbrud, skader osv. skal omgående meldes til formand, kasserer eller en leder. Enhver overtrædelse af gruppens reglement kan straffes af ledelsen eventuelt i værste fald med bortvisning.

7 Sejladsreglement for Aalborg Søspejdere, 23. november 2005 Side 7 Sejlprøve : Forgast. Aflagt af : Benævnelser på romanøvrer. Føre en åre på rohold. Kendskab til vrikning. Redningsrebskast. 4 træffere af 5 kast. 12 meters afstand, 1 meter bredt mål. Relevante vigeregler. Lanterner for små robåde. Søsportens 10 bud. Knob. To enkelte. Flagknob med rundtørn. Pælestik. Råbåndsknob. Klampestik. Ottetalsstik Dobbelt halvstik Slå glas og kende vagtinddelingen 32 kompasstreger Benævnelser på skrog og rig. Kende de mest almindelige benævnelser på skrog og rig. Klargøring før og efter sejlads. lænse før sejlads, oprydning, lænsning, spuling, kvejle tovværk op, klare skøder, ophængning af sejl og affendring efter sejlads. Fortøjning ved pælepladser i havnen. Prøven aflagt i Svendborgjolle eller Prøven aflagt i Aalborgjolle Godkendt Dato: (Ansvarlig leder)

8 Sejladsreglement for Aalborg Søspejdere, 23. november 2005 Side 8 Sejlprøve : Lille 3 (Skal aflægges i vindhastigheder fra 3-5 m/s). Aflagt af : Knob og splejsninger: Kordelstrop Øjesplejsning Spansk takling Syet takling Sejlsætning. Ved slingers. Holde skibet på en fast kurs. Holde i vindøjet. Trimme sejl efter forskellige vindretninger og vide hvad disse retninger hedder. Vending: Kovende Stagvende Tilløb til bro under alle vindforhold. Håndtering af anker. Klargøre, fastgøre og kaste et anker, samt bjærge det igen og stuve det væk. Ankring og letning. Foretage korrekte manøvrer med fartøjet under ankring og letning. Mand over bord. Bjærge sejl i søen. I forbindelse med havnemanøvre hvor man smider sejlene og ror på plads. Rebning i søen med rorsmand uden sejlprøver. Grundstødning. Komme fri med hjælp af sejlene. Vigeregler for sejlbåde. Vide hvordan roret virker ved bak. Lægge baglæns ud. IALA. Kende sømærkernes udseende og signaturer i søkortet. Navigation. Demonstrere kendskab til søkortet mellem Hals og Løgstør. Fortøjning og affendring under alle forhold med brug af spring. Kunne føre logbog. Rutine. Kunne føre en Aalborgjolle på betryggende vis. eller Rutine. Kunne føre en Svendborgjolle på betryggende vis. Godkendt Dato: (Ansvarlig leder)

9 Sejladsreglement for Aalborg Søspejdere, 23. november 2005 Side 9 Sejlprøve : 3 (Skal aflægges i vindhastigheder fra 3-6 m/s). Aflagt af : Rebning i søen med rorsmand uden sejlprøver. Kunne føre logbog. Rutine. Kunne føre en Aalborg- og Svendborgjolle på betryggende vis. Godkendt Dato: (Ansvarlig leder)

10 Sejladsreglement for Aalborg Søspejdere, 23. november 2005 Side 10 Sejlprøve : 2 (Skal aflægges i vindhastigheder fra 6-8 m/s). Aflagt af Tilløb til bro med samtidig ankring. Tilløb til bøje. F.eks. tilløb til fast punkt på slingers, fuldstændigt som var det en lille bøje. Styre med sejl alene og styre med åre. Bugsering. Tilløb til havarist med besætning, som tages på slæb og bugseres. Rebning i søen i vindhastighed 9 m/s og med rorsmand uden sejlprøver. Mand over bord alene. Ligge underdrejet. Knob og splejsninger. Øjesplejsning med kovs Søvejsregler. Følgende regler skal læses og forstås, men ikke læres udenad: Reglernes anvendelse: Regel 1 pkt.a, 2, 3, Alm. sømandskab : 5, 6, 8, 9 pkt.abdg, Vigeregler : 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 pkt.abd, Nat- og dagsignaler : 21, 23 pkt.ac, 25, 27 pkt.abe, 28, 30 pkt.ab, Lyd- og lyssignaler : 32, 34 pkt.abd, 35 pkt. ABCH. Nødsignaler : Tillæg IV Nødsignaler side 62. Afmærkning. Følgende afsnit i IALA system A skal læses og forstås, men ikke læres udenad: 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 og 5.7 Navigation. Kunne sætte en kurs i et søkort. Lave en pejling. Kendskab til kort A. Bremse med sejl og sejle 10 m baglæns. Kunne rigge en Aalborg- og Svendborgjolle. Kunne forklare alle riggens enkeltheder og vide hvordan de monteres. Kunne aflytte og forstå vejrmeldingen på tlf Rutine. Kunne føre en Aalborg- og Svendborgjolle på betryggende vis. Godkendt Dato: (Ansvarlig leder)

11 Sejladsreglement for Aalborg Søspejdere, 23. november 2005 Side 11 Sejlprøve : 1 (Skal aflægges i vindhastigheder fra 6-8 m/s). Aflagt af : Tilløb til bro med samtidig ankring. Tilløb til bøje. F.eks. tilløb til fast punkt på slingers uden at tage fra stød og ringen skal kunne nås fra fordækket, fuldstændig som var det en lille bøje. Varpning. F.eks. mellem to slingers. Styre med sejl alene og styre med åre. Grundstødning. Komme fri uden brug af åre. Bugsering. Tilløb til havarist, som tages på slæb og bugseres. Rebning i søen. Vindstyrke 9 m/s. Søvejsregler. Følgende regler skal læses og forstås, men ikke læres udenad: Reglernes anvendelse: Regel 1-3 Alm. sømandskab : Regel 4-10 Vigeregler : Regel Nat- og dagsignaler : Regel Lyd- og lyssignaler : Regel Skematisk oversigt over lydsignaler side 76-78, Radiotjenesten side og Redningssignaler side Godkendt Dato: (Ansvarlig leder)

12 Sejladsreglement for Aalborg Søspejdere, 23. november 2005 Side 12 Sejlprøve : Motorprøve. Aflagt af : Kende og forstå indholdet af instruktionsbogen. Vedligeholdelse. Sejlads frem. Sejlads bak. Indlægning med stævn til bolværk. Indlægning med siden til bolværk. Montering af motor. Påfyldning og kende blandingsforhold mellem benzin/olie. Trimme motoren for korrekt balance i båden. Bugsering. Rutine: Kunne sejle motorbåd på betryggende vis. Godkendt Dato: (Ansvarlig leder)

13 Sejladsreglement for Aalborg Søspejdere, 23. november 2005 Side 13 Sejlprøve : Spilerprøve (Skal aflægges i vindhastigheder fra 3-5 m/s). Aflagt af : Sætning med rorsmand uden sejlprøver. Bjærgning med rorsmand uden sejlprøver. Trimning. Godkendt Dato: (Ansvarlig leder)

14 Sejladsreglement for Aalborg Søspejdere, 23. november 2005 Side 14 Sejlprøve : Folkebådsprøve, fjordsejlads (Skal aflægges i vindhastigheder fra 6-8 m/s med sejlkyndig rorsmand). Aflagt af : Erhvervet 2 sejlprøve i Aalborg- og Svendborgjolle. Erhvervet motorprøven. Kende benævnelser på alt ombord. Sætte sejl i havn og på søen Bjerge sejl i havn og på søen Klargøre båden før og efter sejlads Fortøje og affendre fartøjet forsvarligt ved pæleplads og ved boldværk. Tilløb til bro med samtidig ankring. Lægge ind til og lette fra pæleplads under alle vindretninger. Tillægning med siden til boldværk med og uden brug af motor. Foretage ko- og stagvending Foretage "mand over bord" manøvre. Tilløb til bøje. F.eks. tilløb til fast punkt på slingers uden at tage fra stød og ringen skal kunne nås fra fordækket, fuldstændig som var det en lille bøje. Kunne vælge en sikker ankerplads. Bugsering. Tilløb til havarist, som tages på slæb og bugseres. Grundstødning. Komme fri med og uden brug af motor. Kende brosignalerne. Have kendskab til havnelodsen. kende bådens mål. (dybgang, længde og bredde) Rutine. Kunne føre en Folkebåd på betryggende vis. Godkendt Dato: (Ansvarlig leder)

15 Sejladsreglement for Aalborg Søspejdere, 23. november 2005 Side 15 Sejlprøve : Folkebådsprøve, havsejlads (Skal aflægges i vindhastigheder fra 6-8 m/s med sejlkyndig rorsmand). Aflagt af : Erhvervet 1 sejlprøve i Aalborgjolle Ankerkendskab. Fordele og ulemper ved forskellige ankertyper i forhold til bundens beskaffenhed. Kunne rigge en Folkebåd. Kunne forklare alle riggens enkeltheder og vide hvordan de monteres. Trimme sejl og mast i både let og hårdt vejr. Vide hvordan man ligger underdrejet. Kunne læse og forstå et søkort. Navigation. Forstå og kunne bruge begreberne: Strømtrekant, afdrift og pejlinger. Rutine: Kunne føre en Folkebåd på betrykkende vis. Godkendt Dato: (Ansvarlig leder)

16 Sejladsreglement for Aalborg Søspejdere, 23. november 2005 Side 16 Sejlprøve : Folkebådsprøve, kapsejlads. Aflagt af : Erhvervet fjordsejladsprøven i Folkebåden Teori. Kende kapsejladsreglerne. Kende "onsdags banen". Kende trekantsbanen. Rutine. Kunne bedømme andres fart Kunne føre båden på betryggende vis i kapsejladsfelt. Deltaget i min. 3 kapsejladser med Folkebåden. Godkendt Dato: (Ansvarlig leder)

17 Sejladsreglement for Aalborg Søspejdere, 23. november 2005 Side 17 Sejlprøve : Skipperprøve Marina. Aflagt af : Medlem af Gasen/Aalborg Søspejdere Teori. Motorkendskab Internationale søvejsregler Detailkendskab til skibets indretning Praksis. Kunne håndtere skibet i enhver situation Rutine Dato: Godkendt af: Attesteret af: (Prøveansvarlig skipper) (Reder)

18 Sejladsreglement for Aalborg Søspejdere, 23. november 2005 Side 18 Vedtægter for klan Gasen og Marina. 1. Organisation og formål. Klanen organiseres som en afdeling under Aalborg Søspejdere. Klanens formål er at tilbyde aktiviteter for medlemmer i DDS, herunder at drive, vedligeholde, udlåne og sejle skib. Klanen skal virke for aktiviteter i overensstemmelse med DDS' formål og idegrundlag. 2. Forretningsudvalg, FU, og rederi. Til Søfartsstyrelsen er indberettet et rederi med en reder. Reder skal altid være medlem af Aalborg Søspejdere. Der nedsættes et forretningsudvalg, FU, der varetager de løbende opgaver i forbindelse med drift af klan og skib, herunder økonomi, revision af almindelige regler for klanen mv. FU administrerer indenfor de af Bestyrelsen fastsatte økonomiske rammer. FU består af 7 medlemmer fra klanen. Klanen udpeger forslag til FU-medlemmer på et årligt medlemsmøde inden grupperådsmødet. Klanen indstiller til Bestyrelsen forslag om valg af FU-medlemmer. FU udpeger Klanleder, Kassemester, Fartøjsmester og Udlåner der alle er medlem af FU. Reder er altid medlem af FU. Bestyrelsen nedsætter det endelige FU. FU indstiller til bestyrelsen ændringer til vedtægter for klanen. Almindelige regler kan ændres af FU. 3. Drift og midler. Klanen indgår som en del af Aalborg Søspejderes drift. Klanens FU og kassemester administrerer økonomien i den daglige drift. Udgifter, skal forhåndsgodkendes af kassemester. Bestyrelsen godkender årsregnskab og vedtager næste års budget. Klanens kassemester aflægger årsregnskab og stiller forslag til næste års budget. 4. Sikkerhedsregler for Marina.. Sikkerhedsudstyr - 3 stk. nødraketter - 5 stk. nødblus - 1 stk. 6 kg pulverslukker i cockpit - 1 stk. 2 kg pulverslukker i kahyt

19 Sejladsreglement for Aalborg Søspejdere, 23. november 2005 Side 19-1 stk. ordentlig pøs, (landbrugsspand) - 1 stk. bådshage - 1 stk. danforth-anker - 1 stk. ankerkæde 9,5 mm, 50 m. - 4 stk. fortøjninger 20mm a 16 m - 1 stk. radarreflektor, fastmonteret - 1 stk. redningsreb/kasteline - 1 stk. kikkert - 1 stk. Havnelods, incl. gældende tillæg. - 1 stk. søvejsregler - 1 stk. Kort A - 1 stk. IALA System A - 1 stk. passer - 1 stk. parallellineal - 1 stk. tågehorn - 1 stk. førstehjælpskasse - Søkort for de områder hvori der sejles - 1 stk. værktøjskasse - 1 stk. redningsvest pr. ombordværende. - 2 stk. håndlygter med reservebatterier. - 1 stk. Logbog - 1 stk. lejder/rebstige Bemandingsregler: - Min 3 mand: Skipper, bedstemand med sejladserfaring og gast. - Max 16 ved ture med overnatning. - Max 25 ved kortere ture. Logbog: Der føres logbog ved enhver sejlads. Ved ture med overnatning og ture forbi Hals eller Løgstør udfyldes ekstra logbogsblad med navne på besætning og sejladsplan. Det udfyldte logbogsblad lægges i postkassen på land, indtil videre på Søspejderstationen. 5. Skippere. Skipperprøve: Skipperprøve aflægges til skippere udpegede af reder. Reder godkender endeligt skippere efter indstilling og opbevarer liste over skippere. Følgende punkter indgår i skipperprøven: - Motorkendskab - Internationale søvejsregler - Detailkendskab til skibets indretning - Kunne håndtere skibet i enhver situation - Rutine - Medlem af Gasen/Aalborg Søspejdere Reder kan dispensere i enkelttilfælde.

20 Sejladsreglement for Aalborg Søspejdere, 23. november 2005 Side 20 Overdragelse af skippermyndighed: Hvis skippermyndighed overdrages til ny skipper under togt skal dette omgående meddeles udlåner. Overdragelse af skippermyndighed skal gå fra skipper til skipper. Ikke gennem tredjemand. Havarier: Skipper sørger for at bringe evt. beskadigede sejl mv. med hjem til evt. reparation. Udlåner underrettes. Det er skippers ansvar at få ødelagte ting repareret hurtigst muligt. (Ikke økonomisk ansvarlig) 6. Regler for sejlads: Det anbefales at være max. 11 overnattende ombord. Øvrige må sove i telt. Hvis skibet må efterlades i fremmed havn: Havnemyndigheder og udlåner underrettes omgående om situationen, om nødvendigt skriftligt. Der tages fra skippers side skridt til hurtigst muligt at få skibet tilbage igen. Skipper har et moralsk ansvar for at det sker. Havnepenge, mens skibet ligger forladt i fremmed havn, betales af Gasen fra det tidspunkt udlåner er blevet underrettet. I tilfælde af at en anden skipper skal hente skibet hjem skal den nye skipper plus 2 mand som besætning holdes økonomisk skadesløse. Transport til havnen og motortimer på hjemturen betales af den gamle besætning. Reservering: Der indkaldes en gang årligt ønsker om lån og brug af skibet. Ved flere samtidige ønsker om booking benyttes følgende prioritering: - Gruppen - Udlån - Øvrigt Herudover tildeler udlåner skibet ved henvendelse. Skippere skal konferere med udlåner før enhver brug af skibet. 7. Medlemskab. Medlemskategorier: - Aktive der forpligtiger sig til 5 arbejdsdage om året. De 5 arbejdsdage kan erlægges som kassemester, udlåner eller sejlads som skipper under udlån. - Støttemedlemmer der får tilsendt Vandposten og øvrig generelt udsendt information og får evt. tilbudt en sejltur. Kontingent følger gruppens almindelige kontingent. Alle betaler kontingent. Mini-, junior, og tropsledere betaler kun 1/3 kontingent for medlemskab af Gasen.

21 Sejladsreglement for Aalborg Søspejdere, 23. november 2005 Side Betaling ved brug af Marina. Udlån til eksterne: Udlån: Skibet udlånes mod betaling af et beløb til dækning af skibets drift Der forudbetales depositum svarende til betaling for 1 dags lån. Depositum betales ved reservering. Betaling for lån foretages senest 14 dage før brug. Betalingsstruktur: - Depositum. - Lån pr. dag - Lån pr weekend, fredag til søndag - Lån pr halvdags- og aftenture - Motortimer: pr time - VHF betales efter forbrug. Der skelnes prismæssigt mellem udlån til DDS-spejdere og øvrige. FU udarbejder prisblad og ajourfører dette. Medlemmernes almindelige brug: Ture afregnes af skipperen til kassemesteren senest 8 dage efter endt sejlads. Betalingsstruktur: - Aktive medlemmer: pr dag- eller aftenture - Aktive medlemmer: pr døgn - Gæster : pr eftermiddag, aften eller døgn - Motortimer: pr time - VHF betales efter forbrug - Aktive medlemmers børn sejler gratis med indtil de er 14 år. Aalborg Søspejderes egen brug: Afregning foretages som om de andre afdelinger i Aalborg Søspejdere var aktive medlemmer i klan Gasen. Motortimer og VHF afregnes efter forbrug. Hermed godkendes "Sejladsreglement for Aalborg Søspejdere" af bestyrelsen i Aalborg Søspejdere: Dato: 23. november 2005 John Sloth Bestyrelsesformand Curt Sloth Søkyndig medlem

Sejladsreglementet gælder for alle ombordværende ved enhver sejlads i gruppens både.

Sejladsreglementet gælder for alle ombordværende ved enhver sejlads i gruppens både. Sidste rettelse: 27/3 2012 Sejladsreglement for Struer Sø 1. Sejladsreglementets gyldighedsområde Sejladsreglementet gælder for alle ombordværende ved enhver sejlads i gruppens både. Sejladsreglementet

Læs mere

Sejladsreglement RAGNAR LODBROGS SØNNER Revision 10, 2012

Sejladsreglement RAGNAR LODBROGS SØNNER Revision 10, 2012 Revision 10, 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Formål... 3 Udfærdigelse... 3 Definitioner... 3 Dispensation... 3 Overtrædelse... 3 Havari... 3 Fordelingsliste... 3 Godkendelse... 3 Udrustning og vedligeholdelse...

Læs mere

Sikkerhedsbestemmelser for søaktiviteter i Peter Lassen Gruppe.

Sikkerhedsbestemmelser for søaktiviteter i Peter Lassen Gruppe. Maj 2015 Sikkerhedsbestemmelser for søaktiviteter i Peter Lassen Gruppe. Indhold Afsnit 1 Sikkerhedsbestemmelserne gælder for:... 2 Afsnit 2 Bestyrelse, søkyndigt medlem og lederes ansvar... 2 Afsnit 2A

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for Matcher 37 - sejlads med kølbåd over 20 målet (længde x bredde)

Sikkerhedsinstruks for Matcher 37 - sejlads med kølbåd over 20 målet (længde x bredde) Sikkerhedsinstruks for Matcher 37 - sejlads med kølbåd over 20 målet (længde x bredde) Udarbejdet af Ranum Efterskole vers.26.11.12 OS 1. Identifikation af redderen Olav Storm, Forstander Ranum Efterskole

Læs mere

5 GODE RÅD. Denne bog tilhører:

5 GODE RÅD. Denne bog tilhører: SØMANDSBOG Denne bog tilhører: 5 GODE RÅD 1 Lær at sejle Ha styr på, hvordan du redder en mand ombord igen 2 Hold dit grej i orden Giv dit udstyr og motor et sikkerhedstjek 3 Planlæg din tur Tjek søkort,

Læs mere

Sæl diplom. At han/hun kan: At han/hun ved: At han/hun tør: har vist

Sæl diplom. At han/hun kan: At han/hun ved: At han/hun tør: har vist Sæl diplom Tømme båden for vand. Svømme m med redningsvest Få båden til at ligge stille i vindøjet og få den til at sejle igen. Lave råbåndsknob og ottetalsknob. Nævne navnene på holdkammeraterne og træneren.

Læs mere

Megin Teorihæfte. Frederikssund Maritime Børne- og unge center, Sejlerskolen

Megin Teorihæfte. Frederikssund Maritime Børne- og unge center, Sejlerskolen Megin Teorihæfte Frederikssund Maritime Børne- og unge center, Sejlerskolen Indholdsfortegnelse Side 2 Indholdsfortegnelse... Megin, mål og vægt... Hvad hedder det... Sejl & udstyr... Sejlerudtryk... Terminologi...

Læs mere

Sejl og sikkerhedsinstruks for Vemmelev junior- og ungdomsklub.

Sejl og sikkerhedsinstruks for Vemmelev junior- og ungdomsklub. En rigtig god dag på vandet Udarbejdet af: Vemmelev Junior- og ungdomsklub Skolevej 2 4241 Vemmelev. Vemmelev d. 8. maj 2012. 1 1. Redder. Vemmelev junior- og ungdomsklub Skolevej 2 4241 Vemmelev V/ leder:

Læs mere

HMI Sikkerhedsinstruks! Kølbåd

HMI Sikkerhedsinstruks! Kølbåd HMI Sikkerhedsinstruks! Kølbåd Godt sømandskab Ansvar og sund fornuft! Sikkerhedsinstruksen For at sejle sikkert skal det ske inden for rammerne af "godt sømandsskab". Alle skal tage et ansvar og bruge

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Side 1 Udarbejdet: 2014 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Megin jolle 1. Identifikation af rederen Center for Kystfriluftsliv Kirkestræde

Læs mere

Drabant 24 data. Skroget. Sejlene. Storsejl 13,3 m² Genua 19,3 m² Fok 13,0 m² Spiler 35,9 m². Diverse

Drabant 24 data. Skroget. Sejlene. Storsejl 13,3 m² Genua 19,3 m² Fok 13,0 m² Spiler 35,9 m². Diverse Elev hæfte Logbog Indeks: Bådenes data side 2 Logblad side 3 Hvad checker vi før vi sejler side 4 Bådens benævnelser side 5 9 Knob vi skal kunne udføre side 10 14 Vindretninger side 15 Vigeregler side

Læs mere

Kontakt Sejlerskoleudvalget:

Kontakt Sejlerskoleudvalget: Hvor varmt skal man være påklædt? Hav hellere for meget tøj på end for lidt. Vær klædt på i lag på lag det er varmest og det gør det let at regulere tøjmængden. Der er koldere på vandet end i land, særligt

Læs mere

Sikkerhedsinstruks sejlerlinjen, Kerteminde Efterskole

Sikkerhedsinstruks sejlerlinjen, Kerteminde Efterskole Sikkerhedsinstruks sejlerlinjen, Kerteminde Efterskole 1) Identifikation af rederen og dennes juridisk ansvarlige person Kerteminde Efterskole, Degnehøjvej 20, 5300 kerteminde. Forstander Lars Brudvig

Læs mere

AFTALE MELLEM HAN HERRED HAVBÅDE OG DE BÅDELAG, DER ER DANNET OMKRING FORENINGENS FARTØJER.

AFTALE MELLEM HAN HERRED HAVBÅDE OG DE BÅDELAG, DER ER DANNET OMKRING FORENINGENS FARTØJER. Han Herred Havbåde September 2014 Bådelagsaftale AFTALE MELLEM HAN HERRED HAVBÅDE OG DE BÅDELAG, DER ER DANNET OMKRING FORENINGENS FARTØJER. 1. Definition af "bådelag". Interesserede medlemmer af Han Herred

Læs mere

Tegnet af Peer Bruun Inspireret af vikingeskibene

Tegnet af Peer Bruun Inspireret af vikingeskibene Tegnet af Peer Bruun Inspireret af vikingeskibene Længde: 465 cm Bredde: 162 cm Skroghøjde: 70 cm Vægt : 145 kg Flydetanke: 300 liter Ballast: 100 kg Dybdegang: 30/68 cm Sejlarial: 10 m2 CE godkendt til

Læs mere

Sejlads på Tommerup Efterskole. Generelt & Sikkerhedsinstruks

Sejlads på Tommerup Efterskole. Generelt & Sikkerhedsinstruks Sejlads på Tommerup Efterskole Generelt & Sikkerhedsinstruks Generelt Søfart/sejlads med TE Regler, retningslinjer og vejledning i forbindelse med sejlads på Tommerup Efterskole Efteråret 2013 Generelle

Læs mere

STÆVNESKEMAER. Låneerklæring. Andet / ændret sejlnummer DM - Sejlskema Sejl-kontrolskema DANSK BB 10m KLUB

STÆVNESKEMAER. Låneerklæring. Andet / ændret sejlnummer DM - Sejlskema Sejl-kontrolskema DANSK BB 10m KLUB STÆVNESKEMAER Låneerklæring Andet / ændret sejlnummer DM - Sejlskema Sejl-kontrolskema DANSK BB 10m SEJLUNIN DANSK BB 10m STANDARDMÅLEBREV MÅLTAL FR DH-SEJLADSER LÅNEERKLÆRING Kapsejlads:... Klasse: BB

Læs mere

side 1 af 6 Sikkerhedsinstruks for sejlads med DRACO speedbåd Dragør Navigationsskole

side 1 af 6 Sikkerhedsinstruks for sejlads med DRACO speedbåd Dragør Navigationsskole side 1 af 6 Sikkerhedsinstruks for sejlads med DRACO speedbåd Dragør Navigationsskole Udarbejdet: 7. april 2014 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Matilde, 17 fods DRACO 1700 TL motorbåd

Læs mere

Reglement KDR Revideret Marts 2015 Stiftet 27. Juni 1922. Medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) under Dansk Idrætsforbund.

Reglement KDR Revideret Marts 2015 Stiftet 27. Juni 1922. Medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) under Dansk Idrætsforbund. Reglement KDR Revideret Marts 2015 Stiftet 27. Juni 1922. Medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) under Dansk Idrætsforbund. Kolding Dame- Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Reglement: 1 Sæson Sæsonen

Læs mere

viden giver sejlglæde //

viden giver sejlglæde // øyvind bordal // magne klann Sejlerbogen viden giver sejlglæde // Sektion 1 Grundlæggende sejlads Sejlerbogen Sejlerbogen//Viden giver sejlglæde Blue Ocean Media FORFATTERE Øyvind Bordal, Magne Klann FOTO

Læs mere

Så i løbet af den første vinter gik jeg i gang med diverse ændringer.

Så i løbet af den første vinter gik jeg i gang med diverse ændringer. OBS! Vær opmærksom på, at en ændring af masten med slæder og skinner på masten ikke er i overensstemmelse med klassereglerne. Båden er således ikke en klassebåd. Folkebåd til en singlehand hygge-sejler

Læs mere

Sikkerhedsinstruktion for sejlads i matchracebåde ved Rødkilde Gymnasium

Sikkerhedsinstruktion for sejlads i matchracebåde ved Rødkilde Gymnasium Sikkerhedsinstruktion for sejlads i matchracebåde ved Rødkilde Gymnasium 1. Identifikation af rederen Rødkilde Gymnasium Rødkildevej 42 7100 Vejle -Rektor Hans Erik Duschek-Hansen, tlf. 6020 7500 -Ansvarlig

Læs mere

K.A.S. sejlerskole. Strandvænget 43 2100 København Ø Tlf. 39 20 71 72

K.A.S. sejlerskole. Strandvænget 43 2100 København Ø Tlf. 39 20 71 72 K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B K.A.S. sejlerskole SEJLERSKOLE Strandvænget 43 2100 København Ø Tlf. 39 20 71 72 K.A.S. sejlerskole tilbyder en toårig sejleruddannelse, hvor du gennemgår

Læs mere

FORTOLKNINGER AF REGEL 42, FREMDRIVNINGSMIDLER

FORTOLKNINGER AF REGEL 42, FREMDRIVNINGSMIDLER FORTOLKNINGER AF REGEL 42, FREMDRIVNINGSMIDLER FORTOLKNINGER AF ANVENDTE BEGREBER Når et begreb anvendes som defineret herunder, er det skrevet i kursiv. Andre begreber, som har betydning i regel 42, er

Læs mere

Værd at vide om lov & ret på vandet SØENS ELEMENTÆRE FÆRDSELSREGLER WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om lov & ret på vandet SØENS ELEMENTÆRE FÆRDSELSREGLER WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om lov & ret på vandet SØENS ELEMENTÆRE FÆRDSELSREGLER WWW.SOESPORT.DK Sejlende har pligt til at hjælpe nødstedte på søen. Det betyder, at sejlere bør kende søens nødsignaler og nogle af de

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for kanosejlads i Struer FDF

Sikkerhedsinstruks for kanosejlads i Struer FDF Sikkerhedsinstruks for kanosejlads i Struer FDF For al sejlads i Struer FDF gælder: o Lovgivning og retningslinjer fra offentlige myndigheder, herunder søvejsregler, skal som minimum altid følges.. Denne

Læs mere

DELEBÅDSPROJEKT BLUE-LINE 2013.

DELEBÅDSPROJEKT BLUE-LINE 2013. DELEBÅDSPROJEKT BLUE-LINE 2013. Blue Line H-båd ejet af Svendborg Sunds Sejlklub 1. Parthavere Båden udbydes i alt i 4 parter, og som parthavere har tilmeldt sig følgende: Navn Adresse E. mail Telefon

Læs mere

www.koldingbaadelaug.dk

www.koldingbaadelaug.dk www.koldingbaadelaug.dk Indholdsfortegnelse Instruktørpolitik. side 1 Instruktøruddannelse.. side 2 Organisationsplan...side 3 Vedligeholdelsesplan for skole bådene.. side 4 Elevpolitik.. side 6 Sikkerhedspolitik...

Læs mere

HVIDOVRE ROKLUB. Medlem af DFfR under DIF. Roreglement. Vinter roreglement ROREGLEMENT.

HVIDOVRE ROKLUB. Medlem af DFfR under DIF. Roreglement. Vinter roreglement ROREGLEMENT. HVIDOVRE ROKLUB Medlem af DFfR under DIF Roreglement og Vinter roreglement Hvidovre Roklub Medlemsmøde d. 6. November 1997 (rettes til Medlemsmøde 16. september 2014) ROREGLEMENT. Reglementet for Hvidovre

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for Kyst- og Fjordcentrets kurser, undervisning og aktiviteter på Randers Fjord, Grenåen og i Kattegat

Sikkerhedsinstruks for Kyst- og Fjordcentrets kurser, undervisning og aktiviteter på Randers Fjord, Grenåen og i Kattegat Sikkerhedsinstruks for Kyst- og Fjordcentrets kurser, undervisning og aktiviteter på Randers Fjord, Grenåen og i Kattegat 1) Identifikation af rederen og dennes juridisk ansvarlige person Kyst- og Fjordcentret

Læs mere

J/70 - flere detaljer

J/70 - flere detaljer 4 KAPSEJLADSUDVALGET J/70 - flere detaljer Som beskrevet i flere numre af BARKAS- SEN har K.A.S. investeret i en J/70 er. Nedenfor får du lidt flere detaljer om bookingmuligheder, priser mv. Den nye båd

Læs mere

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad. Y3Søv-1/99

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? 16 kajakker, 12 kanoer og 2 robåde 1. Identifikation af rederen Skriv navn

Læs mere

SØFARTSSTYRELSEN. Fulde navn: SØVEJSREGLER

SØFARTSSTYRELSEN. Fulde navn: SØVEJSREGLER SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad.

Læs mere

Brugsret til skolebåd i Marselisborg Sejlklub

Brugsret til skolebåd i Marselisborg Sejlklub Maj 2010 AFTALE OM BRUGSRET Mellem Marselisborg Sejlklub (kaldet MS) og Brugerne til sammen kaldet Parterne er der i dag indgået følgende aftale om Brugsret til skolebåd i Marselisborg Sejlklub Preambel

Læs mere

RØRVIG SEJLKLUB FØLGEBÅDSFØRER UDDANNELSE. Ver. W 14-2

RØRVIG SEJLKLUB FØLGEBÅDSFØRER UDDANNELSE. Ver. W 14-2 1 KONTAKT OPLYSNINGER Navn:.. Adresse:.. Sommer:.... Mobiltelefon:..... Mail:... Sejler erfaring:... Indmeldt i RØS som aktivt medlem den Samtykkeerklæring til børneattest afleveret til Ole B A d.. Børneattest

Læs mere

SIKKERHEDSBESTEMMELSER FOR SØAKTIVITETER

SIKKERHEDSBESTEMMELSER FOR SØAKTIVITETER SIKKERHEDSBESTEMMELSER FOR SØAKTIVITETER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Omfang side 3 2. Definitioner side 3 3. Materiel side 5 4. Søaktivitet side 9 5. Spejderen side 10 6. Fartøjsføreren side 11 7. Lederen side

Læs mere

Roreglement for Hellerup Roklub

Roreglement for Hellerup Roklub gældende roning i inrigger og outrigger både. Rosæson 1 Rosæsonen, hvis nøjagtige længde fastlægges af bestyrelsen, går maximalt fra ultimo marts til og med oktober. Styrmandsvagten 2 Ved rosæsonens begyndelse

Læs mere

Sejlklubben Greve Strand SIKKERHEDSPOLITIK

Sejlklubben Greve Strand SIKKERHEDSPOLITIK SIKKERHEDSPOLITIK Gældende fra den 24. april 2008 I Sejlklubben Greve Strand (SGS) prioriterer vi sejlernes sikkerhed højt. En klar ansvarsfordeling under afvikling af uddannelse, træning og sejladser

Læs mere

Landpladsreglement. for. Sejlklubben Sundet København

Landpladsreglement. for. Sejlklubben Sundet København Landpladsreglement Version 2.00 for Sejlklubben Sundet København Stiftet 8. november 1901 Gældende pr 26 november 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Administration... 3 3. Sanktionsbestemmelser...

Læs mere

Værd at vide om lov & ret på vandet SØENS ELEMENTÆRE FÆRDSELSREGLER WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om lov & ret på vandet SØENS ELEMENTÆRE FÆRDSELSREGLER WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om lov & ret på vandet SØENS ELEMENTÆRE FÆRDSELSREGLER WWW.SOESPORT.DK DENNE PJECE ER SPONSERET AF IVER C. WEILBACH & CO A/S Nødsignaler Langsom hævning og sænkning af udstrakte arme. Orangefarvet

Læs mere

Det mobile Søcenter og

Det mobile Søcenter og Udviklingsaftale mellem Det mobile Søcenter og Patrulj e aktivitet Læring - udnytter potentialet for vækst igennem udbredelse og styrkelse af søspejd som et supplement til KFUM Spejdernes mange aktivitetsmuligheder

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer side 1 af 3 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: 14. september 2015 23:00 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Skriv navn(e) og kaldesignal(er) eller identificer

Læs mere

Håndbog i MEGIN-joller Til brug i Grejbanken på Brejning Efterskole v. 1.03.01-20040606 anden info på www.brejning.dk/megin

Håndbog i MEGIN-joller Til brug i Grejbanken på Brejning Efterskole v. 1.03.01-20040606 anden info på www.brejning.dk/megin Side I Håndbog i MEGIN-joller Til brug i Grejbanken på Brejning Efterskole v. 1.03.01-20040606 anden info på www.brejning.dk/megin Formålet med hæftet er at man på forhånd har mulighed for at danne sig

Læs mere

Marselisborg Sejlklubs Sejlerskole

Marselisborg Sejlklubs Sejlerskole Indholdsfortegnelse: Politikker og procedurer for Marselisborg Sejlklubs Sejlerskole 1 SIKKERHEDSPOLITIK... 2 1.1 INDLEDNING... 2 1.2 SEJLADSOMRÅDE... 2 1.3 UDARBEJDELSE, ANSVAR OG HÅNDHÆVELSE... 2 1.4

Læs mere

REGLEMENT FOR MOSEDE HAVN

REGLEMENT FOR MOSEDE HAVN REGLEMENT FOR MOSEDE HAVN Havnens område: Det til havnen hørende søområde, jfr. bilag 1, begrænses af havnens ydre dækkende værker. Samt af følgende linier: a) Mod nord : en linie i retning 270 fra nordmolens

Læs mere

Ordensreglement for benyttelse af Korsør Fiskerihavn 2011

Ordensreglement for benyttelse af Korsør Fiskerihavn 2011 Ordensreglement for benyttelse af Korsør Fiskerihavn 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE: Bådpladser i Korsør Fiskerihavn.... 3 Benyttelse af bådpladser.... 3 Orden i Fiskerihavnen.... 4 Affaldshåndtering i Fiskerihavnen....

Læs mere

YNGLING Tovværk & Sømandskab

YNGLING Tovværk & Sømandskab YNGLING Tovværk & Sømandskab Udgave Oktober 2004 Side Indhold 2 Knob og stik 7 Taklinger 9 Splejsninger 14 Navnestof 21 Sejludtryk 25 Manøvre 29 Sikkerhed 30 Vigeregler 33 Yachtflaget - Opgaver Udarbejdet

Læs mere

Sjælland Rundt 2015 Racing Sejladsbestemmelser

Sjælland Rundt 2015 Racing Sejladsbestemmelser Sjælland Rundt 2015 Racing Sejladsbestemmelser 1 REGLER 1.1 Racingbåde: Sejler efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler incl. Skandinavisk Sejlerforbunds og Dansk Sejlunions forskrifter. Disse Bestemmelser,

Læs mere

DIF-DM 2014 for H-både Sejlklubben Ebeltoft Vig 3. - 6. juli 2014 INDBYDELSE

DIF-DM 2014 for H-både Sejlklubben Ebeltoft Vig 3. - 6. juli 2014 INDBYDELSE DIF-DM 2014 for H-både Sejlklubben Ebeltoft Vig 3. - 6. juli 2014 INDBYDELSE 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne (RRS) definerede regler incl. Skandinavisk Sejler-forbunds og Dansk

Læs mere

LILLA DAN Togtplan 2015

LILLA DAN Togtplan 2015 ! LILLA DAN Togtplan 2015 Hvad med en anderledes og aktiv ferie? Oplev det danske ørige eller den svenske skærgård ombord på skonnerten Lilla Dan. 64 års aktiv drift for J. Lauritzen A/S! Rederiet J. Lauritzen

Læs mere

Sluppen RUTH. Togtrapport for Sommertogt 2006

Sluppen RUTH. Togtrapport for Sommertogt 2006 Af Niels Svarø Skipper på sluppen Ruth Januar 2007 Til Vikingeskibsmuseet Vindeboder 4000 Roskilde Vedr.: Sluppen Ruths togtrappport for Sommertogt 2006 Ref.: Havarirapport 27 JULI 2006 Tillæg A. Sejlplan

Læs mere

EPP 4 (Havkajak) Havkajak Videregående

EPP 4 (Havkajak) Havkajak Videregående Standarder for teknik- og egenfærdighedsniveauet: EPP 4 (Havkajak) Havkajak Videregående Udarbejdet af Dansk Kano og Kajak Forbund 1. udgave, januar 2007 - www.europaddlepass.dk På www.europaddlepass.dk

Læs mere

Erhverve kniv sikkerhedsbevis og lære at vedligeholde egen kniv.

Erhverve kniv sikkerhedsbevis og lære at vedligeholde egen kniv. Færdighed Mini Junior Trop Kniv Erhverve kniv sikkerhedsbevis. Knivens historie samt Erhverve kniv sikkerhedsbevis og lære at vedligeholde egen kniv. Erhverve kniv sikkerhedsbevis og lære at vedligeholde

Læs mere

BEK nr 233 af 05/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2015

BEK nr 233 af 05/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2015 BEK nr 233 af 05/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 2014024172 Senere ændringer til

Læs mere

Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter.

Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. I uge 31: søn 28. juli fre 2. august 2013 Så er det igen tid for tilmelding til årets super sommersejlercamp i uge 31 fra søndag eftermiddag

Læs mere

Vilkår og betingelser for søfartøjer hos søspejderenheder hos DDS

Vilkår og betingelser for søfartøjer hos søspejderenheder hos DDS Vilkår og betingelser for søfartøjer hos søspejderenheder hos DDS Det Danske Spejderkorps reviderede 1. januar 2007 forsikringsvilkårene for søfartøjer hos søspejderenheder hos DDS. Før denne revidering

Læs mere

SIKKERHEDSINSTRUKS. for aktiviteter med havkajakker hos Qayak.dk. Juni 2014. Side 1 af 5

SIKKERHEDSINSTRUKS. for aktiviteter med havkajakker hos Qayak.dk. Juni 2014. Side 1 af 5 SIKKERHEDSINSTRUKS for aktiviteter med havkajakker hos Qayak.dk Juni 2014 Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse 1. Identifkation af rederen 2. Beskrivelse af sejladsaktiviteter 3. Identifkation af risici 4.

Læs mere

Index Side 3 4 5 5 6 7 22 25 26 28 29 31 32 33 34 35 37 38 39 40 41 42 43 45 56 59

Index Side 3 4 5 5 6 7 22 25 26 28 29 31 32 33 34 35 37 38 39 40 41 42 43 45 56 59 p 1 Index Side 3 4 5 5 6 7 22 25 26 28 29 31 32 33 34 35 37 38 39 40 41 42 43 45 56 59 Kære Søkyndige velkommen. Ansvarsfordelingen i en Søgruppe. Udskrift af korpsets love fra Mini-håndbogen. Bestyrelsens

Læs mere

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad. Y3Søv-2/99

Læs mere

Referat af Foreningen Bona Gratias Generalforsamling. Lørdag d. 2. november 2013

Referat af Foreningen Bona Gratias Generalforsamling. Lørdag d. 2. november 2013 Referat af Foreningen Bona Gratias Generalforsamling Lørdag d. 2. november 2013 Dagsorden Ad 1. 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Opgørelse af stemmeberettigede medlemmer 4.

Læs mere

Love for Hvidovre Sejlklub Suset

Love for Hvidovre Sejlklub Suset Love for Hvidovre Sejlklub Suset 1. Navn og formål. Foreningens navn er Hvidovre Sejlklub Suset. Navnet er dannet ved sammenslutningen den 12. Maj 1946 af de hidtil eksisterende klubber: Hvidovre Sejlklub

Læs mere

Sejlerskole politik for Bogense Sejlklub Sejlerskole

Sejlerskole politik for Bogense Sejlklub Sejlerskole Sejlerskole politik for Bogense Sejlklub Sejlerskole Revision 1.0 5. august 2010 Indholdsfortegnelse Sejlerskolens målsætning... 2 Uddannelser... 2 Skoleudvalget... 3 Arbejds-/ansvarsområder... 4 Skoleudvalgs

Læs mere

SEJLADSBESTEMMELSER 2015

SEJLADSBESTEMMELSER 2015 SEJLADSBESTEMMELSER 2015 Gældende for torsdags sejladser Hvilke regler sejler vi efter Pkt. 1 Regler Side. 2 Pkt. 2 Max vindstyrke Side. 2 Pkt. 3 Meddelelser til deltagerne Side. 2 Banen Pkt. 4 Kapsejladsområde

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015 - regler for konkurrencen

Trolling Master Bornholm 2015 - regler for konkurrencen Trolling Master Bornholm 2015 - regler for konkurrencen Sted: Tejn Havn Alle både skal under konkurrencen afgå fra og komme tilbage til Tejn Havn af hensyn til muligheden for at håndhæve kontrollen af

Læs mere

Håndbog i Meginjollen

Håndbog i Meginjollen Et nyt Sprog Håndbog i Meginjollen af Finn R. Andersen (Megin 443) Et nyt sprog En god ven af mig bor i Mexico City langt fra havet og sejlbare søer. I forbindelse med sin uddannelse skulle han tilbringe

Læs mere

DM FOR LUFFE 37 I KERTEMINDE DEN 11.-13. AUGUST 2006.

DM FOR LUFFE 37 I KERTEMINDE DEN 11.-13. AUGUST 2006. DM FOR LUFFE 37 I KERTEMINDE DEN 11.-13. AUGUST 2006. KERTEMINDE SEJLKLUB Dansk Sejlunion Danmarks Mesterskab Luffe 37 Kerteminde Sejlklub 11.-12.-13. august 2006 1 REGLER INDBYDELSE 1.1 a Stævnet sejles

Læs mere

Nykøbing F. Roklub. Reglement Nykøbing F. Roklub

Nykøbing F. Roklub. Reglement Nykøbing F. Roklub Reglement Nykøbing F. Roklub 1. Hvem må ro Kun aktive medlemmer af klubben må benytte materiellet uden særlig tilladelse fra bestyrelsen. Roere fra andre klubber kan dog af bestyrelsen få tilladelse til

Læs mere

"PLATONISK TRIM" Trimning af forsejl:

PLATONISK TRIM Trimning af forsejl: "PLATONISK TRIM" Trimning af forsejl: Følgende artikel er oprindeligt skrevet af Poul Viesmose og tidligere offentliggjort i Drabant 22-Nyt Årgang 11 nr. 6. 1) Uldsnore og faconstriber. For at kunne vurdere,

Læs mere

Roerniveau 3 (tur/konkurrencekajak) In compliance with EPP level 3 Flatwater /Marathon Racing. Niveaubeskrivelse

Roerniveau 3 (tur/konkurrencekajak) In compliance with EPP level 3 Flatwater /Marathon Racing. Niveaubeskrivelse Roerniveau 3 (tur/konkurrencekajak) In compliance with EPP level 3 Flatwater /Marathon Racing Niveaubeskrivelse Produceret af Dansk Kano og Kajak Forbund 2. udgave, april 2009 www.kano-kajak.dk Niveaubeskrivelse

Læs mere

Referat fra Grupperådsmøde i Erik den Røde 2014 Tirsdag d. 25. februar, kl. 17.30 i hytten. Tilstede: 38 stk. (forældre og ledere)

Referat fra Grupperådsmøde i Erik den Røde 2014 Tirsdag d. 25. februar, kl. 17.30 i hytten. Tilstede: 38 stk. (forældre og ledere) Referat fra Grupperådsmøde i Erik den Røde 2014 Tirsdag d. 25. februar, kl. 17.30 i hytten. Tilstede: 38 stk. (forældre og ledere) A. Valg af dirigent og referent. Dirigent: Jannie Karlsen Referent: Dagmar

Læs mere

I aften og i nat øst omkring 3-8 m/s, i morgen drejende nordøst under 5 m/s. God sigt.

I aften og i nat øst omkring 3-8 m/s, i morgen drejende nordøst under 5 m/s. God sigt. OPGAVE 1 Hornbæk Havn Mölle Havn Planlæg en natsejlads fra Hornbæk Havn til Mölle Havn. Farvandsudsigt for Sundet, Bælthavet og Kattegat I aften og i nat øst omkring 3-8 m/s, i morgen drejende nordøst

Læs mere

J.nr: NST-942-00169 Ref: salin 02. juli 2014. Svar på spørgsmål til EU-udbud Projektering, bygning og levering af Nationalparkskib

J.nr: NST-942-00169 Ref: salin 02. juli 2014. Svar på spørgsmål til EU-udbud Projektering, bygning og levering af Nationalparkskib Nationalpark Vadehavet Havnebyvej 30 DK-6792 Rømø Tlf: +45 72 54 36 34 CVR: 34372098 EAN: 5798000860674 vadehavet@danmarksnationalparker.dk www.nationalparkvadehavet.dk J.nr: NST-942-00169 Ref: salin 02.

Læs mere

Klubbens forventninger til sejlerforældre. Aktiviteter i MS Ungdom. Aktiviteter i sommersæsonen:

Klubbens forventninger til sejlerforældre. Aktiviteter i MS Ungdom. Aktiviteter i sommersæsonen: Klubbens forventninger til sejlerforældre Alle aktiviteter i klubben drives af frivillige forældre og aktiviteterne afhænger af forældrenes indsats. Klubbens minimum forventninger til jer som forældre,

Læs mere

TRANERNE. Den Røde tråd gennem tiden som mikrospejder.

TRANERNE. Den Røde tråd gennem tiden som mikrospejder. Den Røde tråd gennem tiden som mikrospejder. Møderne starter med flaghejsning Møderne slutter med mikroråb, håndtryk og spejderbror Alle møder i uniform og tørklæde på møder og ture Sange: Flagsangen,

Læs mere

Indbydelse. Tursejlere. 5.-7. juni 2015 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B

Indbydelse. Tursejlere. 5.-7. juni 2015 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B Indbydelse Tursejlere 5.-7. juni 2015 K E R T E M I N D E S E J L K L U B Velkommen til Kerteminde Kerteminde Sejlklub har fornøjelsen af at indbyde til Classic Fyn Rundt 2015 Kerteminde Sejlklub indbyder

Læs mere

Kære Danske Zoom 8 sejlere. Først og fremmet tillykke med udtagelsen til NM i 2014 i Zoom 8 klassen.

Kære Danske Zoom 8 sejlere. Først og fremmet tillykke med udtagelsen til NM i 2014 i Zoom 8 klassen. Kære Danske Zoom 8 sejlere. Først og fremmet tillykke med udtagelsen til NM i 2014 i Zoom 8 klassen. Vi er glade for I ønsker at repræsentere de danske farver ved NM i Horten. Med venlig hilsen Hold lederne

Læs mere

Værd at vide om sikkerhed for fritidsdykkere NYTTIG VIDEN OG GODE RÅD WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om sikkerhed for fritidsdykkere NYTTIG VIDEN OG GODE RÅD WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om sikkerhed for fritidsdykkere NYTTIG VIDEN OG GODE RÅD WWW.SOESPORT.DK Pjecens formål Formålet med denne pjece er at give gode råd om sikkerhed i forbindelse med fritidsdykning. Generelt

Læs mere

Tessa Boathandling - rolle-/processkema - version 2.2-6/5-2012

Tessa Boathandling - rolle-/processkema - version 2.2-6/5-2012 Tessa Boathandling - rolle-/processkema - version 2.2-6/5-2012 Rorsmand Kryds Spiler op Trim til Gør spiler klar Spiler op -Storskøde - Hækstag -Hiv spiler op - Meld spiler oppe - Slæk hækstag, men så

Læs mere

MED VIKINGERNE TIL SØS. Skoletjenesten Vikingeskibsmuseet

MED VIKINGERNE TIL SØS. Skoletjenesten Vikingeskibsmuseet MED VIKINGERNE TIL SØS Skoletjenesten Vikingeskibsmuseet Med vikingerne til søs For at sejle et vikingeskib er det nødvendigt, at mandskabet består af dygtige søfolk. De skal have erfaring med vind og

Læs mere

Sejlermappe Sejlklubben Sundet 2003, 2006

Sejlermappe Sejlklubben Sundet 2003, 2006 Sejlermappe Sejlklubben Sundet 2003, 2006 Sejlermappen 1. udgave, 1. oplag 2003 Copyright 2003, 2006 Sejlklubben Sundet Forfatter: Lars Nielsen/Morten Wittrup Forlagsredaktion: Sejlklub Sundets skoleudvalg

Læs mere

Takster for trosseføring bortset fra krydstogtsanløb Skibets DW Takst pr. operation * Moms

Takster for trosseføring bortset fra krydstogtsanløb Skibets DW Takst pr. operation * Moms Fakta om services Rønne Havn Trosseføring Trosseføring bestilles hos Maritim Service og udføres efter nedenstående takster. Trosseføring udføres af 1 mand ved almindelige anløb for skibe under 100 m, dog

Læs mere

HADERSLEV CUP SMÅBÅDSKONKURRENCE

HADERSLEV CUP SMÅBÅDSKONKURRENCE SMÅBÅDSKONKURRENCE ÅRØSUND HAVN VED FYRET - LØRDAG 2. APRIL 2011 Stævne P Rampe VENTEPOSITION INDEN START START Rampe Stævnetelt P WC Den røde streg markerer hvor der må gives gas. Venligst respekter.

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Kano og Kajakklub

Vedtægter for Skanderborg Kano og Kajakklub Vedtægter for Skanderborg Kano og Kajakklub 1 Klubbens navn Klubbens navn er SKANDERBORG KANO- OG KAJAKKLUB. Dens hjemsted er Skanderborg Kommune. 2 Klubbens formål Klubbens formål er at fremme kano- og

Læs mere

Du må ikke anvende romateriel, som du ikke er fortrolig med og har fået instruktion i.

Du må ikke anvende romateriel, som du ikke er fortrolig med og har fået instruktion i. Roreglement Dagligt rofarvand Dagligt rofarvand er Tissø. Roning skal foregå fra 100 til 300 m fra søbredden. Den enkeltes ansvar Du har som roer i et fartøj medansvar for sejladsen og sikkerheden. Du

Læs mere

Vedtægter for KANOKLUBBEN PUST. Navn og formål

Vedtægter for KANOKLUBBEN PUST. Navn og formål Stiftet den 25. januar 1978 Vedtægter for KANOKLUBBEN PUST Sidste ændringer vedtaget på generalforsamlingen d. 3. marts 2010 Navn og formål Klubbens navn er KANOKLUBBEN PUST, hjemsted er radiobugten ved

Læs mere

EPP 5 (Havkajak) International Havkajakguide

EPP 5 (Havkajak) International Havkajakguide Standarder for teknik- og egenfærdighedsniveauet: EPP 5 (Havkajak) International Havkajakguide Udarbejdet af Dansk Kano og Kajak Forbund 1. udgave, januar 2007 - www.europaddlepass.dk På www.europaddlepass.dk

Læs mere

RUNGSTED HAVN. Efterår 2011 12 33,2E 55 53,2N

RUNGSTED HAVN. Efterår 2011 12 33,2E 55 53,2N RUNGSTED HAVN Efterår 2011 12 33,2E 55 53,2N Råd og vejledning for både i havnens faste stativer og private stativer på land Vi håber at alle, der i år ønsker at deres båd skal stå i havnens stativ på

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2013. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2013. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2013 Læs inde i bladet: INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING SPÆNDENDE FOREDRAG I FORBINDELSE MED GENERALFORSAMLINGEN SE ÅRETS ARRANGEMENTSKALENDER

Læs mere

Sikkerhedspolitik for Juniorafdelingen i Strandby Sejlklub, Vild med vand Version 1.0 April 2011

Sikkerhedspolitik for Juniorafdelingen i Strandby Sejlklub, Vild med vand Version 1.0 April 2011 Sikkerhedspolitik for Juniorafdelingen i Strandby Sejlklub, Vild med vand Version 1.0 April 2011 Denne sikkerhedspolitik beskriver hvorledes Strandby Sejlklub prioriterer sikkerhed såvel til lands og til

Læs mere

Referat fra Grupperådsmøde 2015

Referat fra Grupperådsmøde 2015 Broager Drengegruppen Referat fra Grupperådsmøde 2015 Søndag 22. Februar 2015 Sted : Stevninghus Referatet indeholder yderligere informationer og beslutninger fra Grupperådsmøde, som ikke er indeholdt

Læs mere

STCW kurser. Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv

STCW kurser. Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv STCW kurser Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv fiskeriskolen.dk Søsikkerhedskursus STCW regulation A-V1/1-1 Varighed: 1 dag Kurset kan afvikles lokalt Formålet med dette 1 dags kursus er

Læs mere

Åben Odde 2012. Deltagere. Forventninger. Både. Houens Odde Spejdercenter 8. september 2012

Åben Odde 2012. Deltagere. Forventninger. Både. Houens Odde Spejdercenter 8. september 2012 Åben Odde 2012 Deltagere Navn Mads Caspersen Svend Stenkilde Hans Ole Kofoed Bruno Kristoffersen Jesper Ivar Johnson Kim Lykke Jensen Erik Pedersen Ron Brown Finn Anker Kaj Jørgensen Mette Jørgensen Organisation

Læs mere

Aftenkapsejladser 2012

Aftenkapsejladser 2012 Aftenkapsejladser 2012 Jægerspris Sejlklub 10. maj - 28. juni og 9. august - 22. september SEJLADSBESTEMMELSER 1. REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne (RRS 2009-2012) definerede regler

Læs mere

Sejlerferie i Kroatien

Sejlerferie i Kroatien Sejlerferie i Kroatien Af: Nikolaj Richter Larsen - Side 1 af 37 - Dette hæfte er skrevet på basis af erfaringer fra sejlerferier i udlejningsbåde i Middelhavet i sammenlagt 3½ måneder i Grækenland i 1999

Læs mere

HORSENS SEJLKLUBS SEJLERSKOLE

HORSENS SEJLKLUBS SEJLERSKOLE KVALITETSHÅNDBOG FOR HORSENS SEJLKLUBS SEJLERSKOLE DEL 1 Version: 1 Dato: 20 DEC 2010 Godkendt af: Sejlerskolen Hans Chr. D. Koch Godkendt af: Horsens Sejlklub Bent Rønn Side 1 af 11 Indhold: 0. Formålet

Læs mere

Færdighedsniveauer i Havkajak

Færdighedsniveauer i Havkajak Færdighedsniveauer i Havkajak EPP 1-4 Oversigt over de tekniske færdighedsniveauer for EPP havkajak niveau 1-4, som aftalt mellem Dansk Kano og Kajak Forbund og Havkajaksamrådet 2010. Læseren refereres

Læs mere

Tre både i prøvesejlads

Tre både i prøvesejlads Denne artikel stammer fra Bådnyt nr. 9/97. I det pågældende nummer af Bådnyt står: Artikler og billeder i Bådnyt må ikke benyttes ved salgsvirksomhed. Der er ikke her tale om salgsvirksomhed. Betingelsen

Læs mere

Referat Jon Litle Best.-møde onsdag den 5. oktober 2005, kl. 2010 på Birkeholt.

Referat Jon Litle Best.-møde onsdag den 5. oktober 2005, kl. 2010 på Birkeholt. Referat Jon Litle Best.-møde onsdag den 5. oktober 2005, kl. 2010 på Birkeholt. Dagsorden Tilstede Ivan, Sune, Rolf, Boff, Karen, Helle, Per Grove, Ruth, og Christian. Afbud Elisabeth, Bjørn, Sten, Morten,

Læs mere