Sejladsreglement for Aalborg Søspejdere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sejladsreglement for Aalborg Søspejdere"

Transkript

1 Sejladsreglement for Aalborg Søspejdere, 23. november 2005 Side 1 Sejladsreglement for Aalborg Søspejdere Gruppens fartøjer. Gruppen anvender Aalborgjoller og Svendborgjoller til øvelsessejlads for minier, juniorer og tropsspejdere. Som senior- og lederfartøj benyttes en Nordisk Folkebåd. Som senior- og lederfartøj benyttes desuden ketchen Marina. Til brug ved sejladstræning mv. anvendes en let motorjolle eller gummibåd. Fartøjernes udrustning. Aalborg- og Svendborgjoller: 3-4 årer/ padler 3-4 åregafler (Å-jolle) 2 fald 2 fendere, 6" X 23" 2 skøder 1 udhaler (Å-jolle) 1 landbrugsspand 1 radarrefleks, fastmonteret 2 fortøjninger af 5 m 2 fortøjninger a 8 m Storsejl og fok 1 bådshage 1 rorpind i flg. konstruktionstegning 1 anker (min. 10 Kg), 6 m ankerkæde, 8 mm, kortledet, alternativt bly i ankertrosse. 25 m ankertrosse (1700 kg brudstyrke.) Udrustning ved weekendsejlads og togter med Aalborg- og Svendborgjoller: Foruden udrustning ved almindelig sejlads medbringes: Søkort Petroleumslampe Nød-spand med følgende indhold: Kniv Sjækkelåbner Kompas Lommelygte Ekstra batterier til lygte Førstehjælpskasse 2 røde nødraketter 2 hvide håndblus 2 røde håndblus Er flere fartøjer af sted på samlet togt, skal der kun være kompas og kikkert i lederfartøjet. Marina

2 Sejladsreglement for Aalborg Søspejdere, 23. november 2005 Side 2 Udrustning og bemanding ifølge afsnittet Vedtægter for klan gasen og Marina Folkebåd: 1 padle 12 m kasteline 1 landbrugsspand 4 fortøjninger af 9 m, (2600 kg brudstyrke.) 1 bådshage 1 anker (min. 15 Kg) 8 m ankerkæde, 8 mm, kortledet, alternativt bly i ankertrosse 30 m ankertrosse (2600 kg brudstyrke.) 1 radarrefleks, fastmonteret 2 fald Storsejl og fok Storskøde Fokkeskøde Lanterner Velopladt akkumulator Udrustning ved weekendsejlads Søkort for det aktuelle sejladsområde Havnelods Kort A Kompas Kikkert Passer Parallellineal eller kurslineal Petroleumslampe Førstehjælpskasse Tågehorn Nødraketter Fartøjernes maximale bemanding. I Aalborg- og Svendborgjollerne må der maximalt være 7 ombord under almindelig sejlads og maximalt 6 på weekendsejlads eller togt. I Folkebåden må der maximalt være 6 ombord under almindelig sejlads og maximalt 5 på weekendsejlads eller togt. Fartøjsførerens beføjelser og pligter. En fartøjsfører må kun sejle som fartøjsfører indenfor det sejladsområde, der svarer til hendes/hans sejlprøver. En lille 3 eller 3 fartøjsfører skal, ved sejlads i Aalborg- og Svendborgjolle, altid have mindst èn forgast og èn gast ombord og må kun sejle i vindhastigheder til og med 5 m/s. En 2 fartøjsfører skal altid have mindst 2 gaster ombord og må kun sejle i vindhastigheder til og med 8 m/s. Dog må sejlads i 3 området foregå med èn forgast.

3 Sejladsreglement for Aalborg Søspejdere, 23. november 2005 Side 3 En 2 fartøjsfører der har haft sin 2 i mere end et år må sejle alene i frisejladsområdet i vindhastigheder til og med 5 m/s. Frisejladsområdet strækker sig fra Jernbanebroen i øst til Dynen i vest. En 1 fartøjsfører må sejle alene i vindhastighed til og med 8 m/s. En fartøjsfører med sejlprøve til Folkebåden må sejle sammen med en gast der også har Folkebådsprøve, eller sammen med 2 forgaster i vindhastighed op til 10 m/s. Fartøjsførere med topsejlprøve må benytte gruppens topsejl. Fartøjsførere med spilerprøve må sejle med spiler. Fartøjsførere med motorprøve må sejle med påhængsmotor. Såfremt en fartøjsfører uden fartøj ønsker at sejle som fartøjsfører i et andet fartøj, skal hun/han henvende sig til patrulje-, junior- eller klanlederen fra dette fartøj, for at få tilladelse til at låne fartøjet. Fartøjsføreren har ansvaret for fartøjet og dets besætning og for at fartøjet er klargjort før under og efter sejlads, at der er skrevet logbog, at skilte hænges ud og tages ind, at alle bærer redningsveste, at alle ved hvem der er fartøjsføreren og at alle skader på grej eller fartøj omgående meddeles til lederne, samt skrives i logbogen. Fartøjsføreren er øverste myndighed ombord og enhver ordre fra hende/ham skal omgående efterkommes. Klargøring før, under og efter sejlads. Inden og under sejlads skal alt tovværk være klaret op, der skal være orden ombord og fartøjet skal være lænset. Efter sejlads skal fartøjet fortøjes forsvarligt, affenderes, spules og lænses. Alt tovværk skal være klaret op og der skal være orden ombord. Sejl og redningsveste skal hænges op i bådehallen når fartøjet ligger i Aalborg. Storsejl til Svendborgjoller og Folkebåd kan efterlades oprullet på bommen. Sejlprøvernes aflæggelse. Sejlprøverne til Aalborg- og Svendborgjoller skal aflægges i denne rækkefølge: Forgast, lille 3, 3, 2 og 1. 3 fartøjsfører kan desuden aflægge motorprøve, topsejladsprøve og spilerprøve. Sejlprøven 2º kan kun erhverves når 3º er bestået for både Aalborgjolle og Svendborgjolle. Fjordsejladsprøven kan kun erhverves af fartøjsfører med 2 sejlprøve. Havsejladsprøven kan kun erhverves af fartøjsfører med 1 sejlprøve. Fjordsejladsprøven aflægges før havsejladsprøven. Kapsejladsprøven kan kun aflægges af fartøjsfører med fjordsejladsprøven. Spejdere i troppen skal aflægge sejlprøver for tropsledelsen eller for andre af denne bemyndigede. Seniorer og ledere skal aflægge sejlprøver for en sejlkyndig leder fra en anden af gruppens afdelinger, en sejlkyndig gruppeleder eller det søkyndige medlem. Forgast og lille 3 skal aflægges i en Aalborg- eller Svendborgjolle. 3, 2 og 1 skal altid aflægges i en Aalborg- og Svendborgjolle.

4 Sejladsreglement for Aalborg Søspejdere, 23. november 2005 Side 4 Fjordsejlads-, kapsejlads- og havsejladsprøven skal altid aflægges i folkebåden. Sejlprøverne opbevares af det søkyndige medlem Det søkyndige medlem kan dispensere for dele af prøverne eller hele prøver når det skønnes relevant. Sejlprøvernes sejladsområder. - Lille 3 område strækker sig fra Jernbanebroen i øst til linien Tvillingsiloen - Skudehavnsindsejlingen i vest. - 3 området strækker sig fra jernbanebroen i øst til linien mellem Egholmsfærgens færgelejer i vest. - 2 området strækker sig fra tvillingfyret på Hals Barre i øst til vest-enden af Løgstør Rende. - 1 området strækker sig langs alle indre danske kyster. - Fjordsejladsprøven giver ret til sejlads i hele Limfjorden. - Havsejladsprøven giver ret til sejlads i alle indre danske farvande. Frisejlads. Ledere i de enkelte afdelinger kan bestemme at afdelingens fartøjer på bestemte tidspunkter ikke må benyttes til andet end frisejlads. Ved frisejlads forstås at fartøjerne ikke forlader frisejladsområdet, der strækker sig fra Jernbanebroen i øst til Dynen i vest. Alle frisejladser skal være afsluttet inden solnedgang. Svømmefærdigheder. Det tilstræbes at alle skal kunne svømme for at kunne deltage i en sejlads, men minierne forventes først at kunne svømme når de optages som juniorer. Juniorer skal kunne svømme mindst 200 m uden hvil. Alle andre søspejdere skal kunne svømme mindst 350 m uden hvil. Snarest efter indmeldelsen skal minier og juniorer, der ikke kan svømme, påbegynde deltagelse i regelmæssig svømmeundervisning. Alle svømmeprøver skal aflægges for en af gruppens ledere. Svømmebeviser eller lignende dokumentation er ikke tilstrækkeligt. Alle søspejdere under 18 år, undtagen minier, skal inden sejlsæsonens begyndelse have aflagt en svømmeprøve i svømmehal. For nyindmeldte spejdere er forældrenes underskrift om svømmefærdighed gældende op til et år. Brug af redningsvest. Alle ombordværende skal under sejlads være iført en godkendt redningsvest EU-regler: DS/EN 395, CE-mærket, Varefaktamærket efter 1993, mærket SOLAS eller nyere redningsveste mærket Godkendt af Søfartsstyrelsen. Dog kan ledere (hos seniorer, fartøjsføreren) dispensere fra søspejdernes brug af redningsvest i magsvejr. Gæster der er med ombord, skal således altid være iført redningsvest. Ingen under 18 år, der ikke har aflagt 350 m svømmeprøve, kan få lov at sejle uden redningsvest.

5 Sejladsreglement for Aalborg Søspejdere, 23. november 2005 Side 5 Alle redningsveste skal inden sejlsæsonens start godkendes af det søkyndige medlem. Oppustelige veste og sejlerveste må benyttes af medlemmer over 18 år. De skal godkendes i henhold til fabrikantens anvisninger. Togter og weekender. Enhver tur under 4 døgn med overnatning betragtes som en weekendtur og enhver tur der strækker sig over 4 døgn betragtes som et togt. På togter og weekender skal der indberettes til en telefonsvarer om togtets eller weekendens forløb På togter hvor flere fartøjer er af sted samlet, skal et af fartøjerne have status som lederfartøj og de andre fartøjer skal altid være på prajehold af dette. Togter og weekendture må kun foretages med et tropsfartøj, når tilladelse er givet af tropledelsen. Togter og weekendture må kun foretages med et seniorfartøj efter aftale med klanlederen eller de andre seniorer. Almindelige regler for sejlads. Unødig sejlads i bådehavnene er ikke tilladt. Fartøjerne skal godkendes af det søkyndige medlem hvert år inden sejlsæsonen begynder. Det søkyndige medlem kan inddrage et fartøjs godkendelse og dermed sejltilladelse, såfremt hun/han skønner at fartøjet ikke er i forsvarlig stand. Enhver ordre fra Stationen eller lederfartøj skal omgående efterkommes. Ingen søspejdere, der har lyst til at deltage i en sejlads, må efterlades i land, hvis der er plads i et fartøj. Passagerer må kun medføres i frisejladsområdet. Gruppeledelsen kan dog dispensere herfra. Ved sejlads med gæster i Folkebåden skal der foruden fartøjsføreren mindst være 2 ombord med sejladserfaring, der efter fartøjsførerens skøn svarer til lille 3 sejlprøve, eller én der efter fartøjsførerens skøn har sejladserfaring svarende til folkebådsprøven. Blandede regler for gruppen. Aalborg Søspejdere er en blandet gruppe for både piger og drenge. Intet grej må efterlades udendørs på Stationen. Efterlades et fartøj i fremmed havn må det kun efterlades med fartøjets almindelige udrustning eksklusiv sejl. Efterlades et fartøj i fremmed havn skal den faste besætning straks efter hjemkomsten underrettes. Låneren skal sørge for at fartøjet så hurtigt som muligt bringes hjem, og orientere den faste

6 Sejladsreglement for Aalborg Søspejdere, 23. november 2005 Side 6 besætning om fartøjets forventede hjemkomsttidspunkt. Folkebåden er til fælles brug for seniorer og ledere, der selv finder en rimelig fordeling af sejladstiden. Booking foregår via gruppeledelsen. Folkebåden istandsættes af seniorer der ikke samtidig er ledere. Al benzin der bringes ombord i Folkebåden skal være blandet med olie inden det tages ombord. Der kan oprettes blandede patruljer af piger og drenge, såfremt behovet herfor opstår. Sker dette, skal der tages hensyn til deltagernes sammensætning og ønsker, og gruppestyrelsen skal godkende overgangen til blandede patruljer. Usædvanlige situationer som f.eks. indbrud, skader osv. skal omgående meldes til formand, kasserer eller en leder. Enhver overtrædelse af gruppens reglement kan straffes af ledelsen eventuelt i værste fald med bortvisning.

7 Sejladsreglement for Aalborg Søspejdere, 23. november 2005 Side 7 Sejlprøve : Forgast. Aflagt af : Benævnelser på romanøvrer. Føre en åre på rohold. Kendskab til vrikning. Redningsrebskast. 4 træffere af 5 kast. 12 meters afstand, 1 meter bredt mål. Relevante vigeregler. Lanterner for små robåde. Søsportens 10 bud. Knob. To enkelte. Flagknob med rundtørn. Pælestik. Råbåndsknob. Klampestik. Ottetalsstik Dobbelt halvstik Slå glas og kende vagtinddelingen 32 kompasstreger Benævnelser på skrog og rig. Kende de mest almindelige benævnelser på skrog og rig. Klargøring før og efter sejlads. lænse før sejlads, oprydning, lænsning, spuling, kvejle tovværk op, klare skøder, ophængning af sejl og affendring efter sejlads. Fortøjning ved pælepladser i havnen. Prøven aflagt i Svendborgjolle eller Prøven aflagt i Aalborgjolle Godkendt Dato: (Ansvarlig leder)

8 Sejladsreglement for Aalborg Søspejdere, 23. november 2005 Side 8 Sejlprøve : Lille 3 (Skal aflægges i vindhastigheder fra 3-5 m/s). Aflagt af : Knob og splejsninger: Kordelstrop Øjesplejsning Spansk takling Syet takling Sejlsætning. Ved slingers. Holde skibet på en fast kurs. Holde i vindøjet. Trimme sejl efter forskellige vindretninger og vide hvad disse retninger hedder. Vending: Kovende Stagvende Tilløb til bro under alle vindforhold. Håndtering af anker. Klargøre, fastgøre og kaste et anker, samt bjærge det igen og stuve det væk. Ankring og letning. Foretage korrekte manøvrer med fartøjet under ankring og letning. Mand over bord. Bjærge sejl i søen. I forbindelse med havnemanøvre hvor man smider sejlene og ror på plads. Rebning i søen med rorsmand uden sejlprøver. Grundstødning. Komme fri med hjælp af sejlene. Vigeregler for sejlbåde. Vide hvordan roret virker ved bak. Lægge baglæns ud. IALA. Kende sømærkernes udseende og signaturer i søkortet. Navigation. Demonstrere kendskab til søkortet mellem Hals og Løgstør. Fortøjning og affendring under alle forhold med brug af spring. Kunne føre logbog. Rutine. Kunne føre en Aalborgjolle på betryggende vis. eller Rutine. Kunne føre en Svendborgjolle på betryggende vis. Godkendt Dato: (Ansvarlig leder)

9 Sejladsreglement for Aalborg Søspejdere, 23. november 2005 Side 9 Sejlprøve : 3 (Skal aflægges i vindhastigheder fra 3-6 m/s). Aflagt af : Rebning i søen med rorsmand uden sejlprøver. Kunne føre logbog. Rutine. Kunne føre en Aalborg- og Svendborgjolle på betryggende vis. Godkendt Dato: (Ansvarlig leder)

10 Sejladsreglement for Aalborg Søspejdere, 23. november 2005 Side 10 Sejlprøve : 2 (Skal aflægges i vindhastigheder fra 6-8 m/s). Aflagt af Tilløb til bro med samtidig ankring. Tilløb til bøje. F.eks. tilløb til fast punkt på slingers, fuldstændigt som var det en lille bøje. Styre med sejl alene og styre med åre. Bugsering. Tilløb til havarist med besætning, som tages på slæb og bugseres. Rebning i søen i vindhastighed 9 m/s og med rorsmand uden sejlprøver. Mand over bord alene. Ligge underdrejet. Knob og splejsninger. Øjesplejsning med kovs Søvejsregler. Følgende regler skal læses og forstås, men ikke læres udenad: Reglernes anvendelse: Regel 1 pkt.a, 2, 3, Alm. sømandskab : 5, 6, 8, 9 pkt.abdg, Vigeregler : 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 pkt.abd, Nat- og dagsignaler : 21, 23 pkt.ac, 25, 27 pkt.abe, 28, 30 pkt.ab, Lyd- og lyssignaler : 32, 34 pkt.abd, 35 pkt. ABCH. Nødsignaler : Tillæg IV Nødsignaler side 62. Afmærkning. Følgende afsnit i IALA system A skal læses og forstås, men ikke læres udenad: 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 og 5.7 Navigation. Kunne sætte en kurs i et søkort. Lave en pejling. Kendskab til kort A. Bremse med sejl og sejle 10 m baglæns. Kunne rigge en Aalborg- og Svendborgjolle. Kunne forklare alle riggens enkeltheder og vide hvordan de monteres. Kunne aflytte og forstå vejrmeldingen på tlf Rutine. Kunne føre en Aalborg- og Svendborgjolle på betryggende vis. Godkendt Dato: (Ansvarlig leder)

11 Sejladsreglement for Aalborg Søspejdere, 23. november 2005 Side 11 Sejlprøve : 1 (Skal aflægges i vindhastigheder fra 6-8 m/s). Aflagt af : Tilløb til bro med samtidig ankring. Tilløb til bøje. F.eks. tilløb til fast punkt på slingers uden at tage fra stød og ringen skal kunne nås fra fordækket, fuldstændig som var det en lille bøje. Varpning. F.eks. mellem to slingers. Styre med sejl alene og styre med åre. Grundstødning. Komme fri uden brug af åre. Bugsering. Tilløb til havarist, som tages på slæb og bugseres. Rebning i søen. Vindstyrke 9 m/s. Søvejsregler. Følgende regler skal læses og forstås, men ikke læres udenad: Reglernes anvendelse: Regel 1-3 Alm. sømandskab : Regel 4-10 Vigeregler : Regel Nat- og dagsignaler : Regel Lyd- og lyssignaler : Regel Skematisk oversigt over lydsignaler side 76-78, Radiotjenesten side og Redningssignaler side Godkendt Dato: (Ansvarlig leder)

12 Sejladsreglement for Aalborg Søspejdere, 23. november 2005 Side 12 Sejlprøve : Motorprøve. Aflagt af : Kende og forstå indholdet af instruktionsbogen. Vedligeholdelse. Sejlads frem. Sejlads bak. Indlægning med stævn til bolværk. Indlægning med siden til bolværk. Montering af motor. Påfyldning og kende blandingsforhold mellem benzin/olie. Trimme motoren for korrekt balance i båden. Bugsering. Rutine: Kunne sejle motorbåd på betryggende vis. Godkendt Dato: (Ansvarlig leder)

13 Sejladsreglement for Aalborg Søspejdere, 23. november 2005 Side 13 Sejlprøve : Spilerprøve (Skal aflægges i vindhastigheder fra 3-5 m/s). Aflagt af : Sætning med rorsmand uden sejlprøver. Bjærgning med rorsmand uden sejlprøver. Trimning. Godkendt Dato: (Ansvarlig leder)

14 Sejladsreglement for Aalborg Søspejdere, 23. november 2005 Side 14 Sejlprøve : Folkebådsprøve, fjordsejlads (Skal aflægges i vindhastigheder fra 6-8 m/s med sejlkyndig rorsmand). Aflagt af : Erhvervet 2 sejlprøve i Aalborg- og Svendborgjolle. Erhvervet motorprøven. Kende benævnelser på alt ombord. Sætte sejl i havn og på søen Bjerge sejl i havn og på søen Klargøre båden før og efter sejlads Fortøje og affendre fartøjet forsvarligt ved pæleplads og ved boldværk. Tilløb til bro med samtidig ankring. Lægge ind til og lette fra pæleplads under alle vindretninger. Tillægning med siden til boldværk med og uden brug af motor. Foretage ko- og stagvending Foretage "mand over bord" manøvre. Tilløb til bøje. F.eks. tilløb til fast punkt på slingers uden at tage fra stød og ringen skal kunne nås fra fordækket, fuldstændig som var det en lille bøje. Kunne vælge en sikker ankerplads. Bugsering. Tilløb til havarist, som tages på slæb og bugseres. Grundstødning. Komme fri med og uden brug af motor. Kende brosignalerne. Have kendskab til havnelodsen. kende bådens mål. (dybgang, længde og bredde) Rutine. Kunne føre en Folkebåd på betryggende vis. Godkendt Dato: (Ansvarlig leder)

15 Sejladsreglement for Aalborg Søspejdere, 23. november 2005 Side 15 Sejlprøve : Folkebådsprøve, havsejlads (Skal aflægges i vindhastigheder fra 6-8 m/s med sejlkyndig rorsmand). Aflagt af : Erhvervet 1 sejlprøve i Aalborgjolle Ankerkendskab. Fordele og ulemper ved forskellige ankertyper i forhold til bundens beskaffenhed. Kunne rigge en Folkebåd. Kunne forklare alle riggens enkeltheder og vide hvordan de monteres. Trimme sejl og mast i både let og hårdt vejr. Vide hvordan man ligger underdrejet. Kunne læse og forstå et søkort. Navigation. Forstå og kunne bruge begreberne: Strømtrekant, afdrift og pejlinger. Rutine: Kunne føre en Folkebåd på betrykkende vis. Godkendt Dato: (Ansvarlig leder)

16 Sejladsreglement for Aalborg Søspejdere, 23. november 2005 Side 16 Sejlprøve : Folkebådsprøve, kapsejlads. Aflagt af : Erhvervet fjordsejladsprøven i Folkebåden Teori. Kende kapsejladsreglerne. Kende "onsdags banen". Kende trekantsbanen. Rutine. Kunne bedømme andres fart Kunne føre båden på betryggende vis i kapsejladsfelt. Deltaget i min. 3 kapsejladser med Folkebåden. Godkendt Dato: (Ansvarlig leder)

17 Sejladsreglement for Aalborg Søspejdere, 23. november 2005 Side 17 Sejlprøve : Skipperprøve Marina. Aflagt af : Medlem af Gasen/Aalborg Søspejdere Teori. Motorkendskab Internationale søvejsregler Detailkendskab til skibets indretning Praksis. Kunne håndtere skibet i enhver situation Rutine Dato: Godkendt af: Attesteret af: (Prøveansvarlig skipper) (Reder)

18 Sejladsreglement for Aalborg Søspejdere, 23. november 2005 Side 18 Vedtægter for klan Gasen og Marina. 1. Organisation og formål. Klanen organiseres som en afdeling under Aalborg Søspejdere. Klanens formål er at tilbyde aktiviteter for medlemmer i DDS, herunder at drive, vedligeholde, udlåne og sejle skib. Klanen skal virke for aktiviteter i overensstemmelse med DDS' formål og idegrundlag. 2. Forretningsudvalg, FU, og rederi. Til Søfartsstyrelsen er indberettet et rederi med en reder. Reder skal altid være medlem af Aalborg Søspejdere. Der nedsættes et forretningsudvalg, FU, der varetager de løbende opgaver i forbindelse med drift af klan og skib, herunder økonomi, revision af almindelige regler for klanen mv. FU administrerer indenfor de af Bestyrelsen fastsatte økonomiske rammer. FU består af 7 medlemmer fra klanen. Klanen udpeger forslag til FU-medlemmer på et årligt medlemsmøde inden grupperådsmødet. Klanen indstiller til Bestyrelsen forslag om valg af FU-medlemmer. FU udpeger Klanleder, Kassemester, Fartøjsmester og Udlåner der alle er medlem af FU. Reder er altid medlem af FU. Bestyrelsen nedsætter det endelige FU. FU indstiller til bestyrelsen ændringer til vedtægter for klanen. Almindelige regler kan ændres af FU. 3. Drift og midler. Klanen indgår som en del af Aalborg Søspejderes drift. Klanens FU og kassemester administrerer økonomien i den daglige drift. Udgifter, skal forhåndsgodkendes af kassemester. Bestyrelsen godkender årsregnskab og vedtager næste års budget. Klanens kassemester aflægger årsregnskab og stiller forslag til næste års budget. 4. Sikkerhedsregler for Marina.. Sikkerhedsudstyr - 3 stk. nødraketter - 5 stk. nødblus - 1 stk. 6 kg pulverslukker i cockpit - 1 stk. 2 kg pulverslukker i kahyt

19 Sejladsreglement for Aalborg Søspejdere, 23. november 2005 Side 19-1 stk. ordentlig pøs, (landbrugsspand) - 1 stk. bådshage - 1 stk. danforth-anker - 1 stk. ankerkæde 9,5 mm, 50 m. - 4 stk. fortøjninger 20mm a 16 m - 1 stk. radarreflektor, fastmonteret - 1 stk. redningsreb/kasteline - 1 stk. kikkert - 1 stk. Havnelods, incl. gældende tillæg. - 1 stk. søvejsregler - 1 stk. Kort A - 1 stk. IALA System A - 1 stk. passer - 1 stk. parallellineal - 1 stk. tågehorn - 1 stk. førstehjælpskasse - Søkort for de områder hvori der sejles - 1 stk. værktøjskasse - 1 stk. redningsvest pr. ombordværende. - 2 stk. håndlygter med reservebatterier. - 1 stk. Logbog - 1 stk. lejder/rebstige Bemandingsregler: - Min 3 mand: Skipper, bedstemand med sejladserfaring og gast. - Max 16 ved ture med overnatning. - Max 25 ved kortere ture. Logbog: Der føres logbog ved enhver sejlads. Ved ture med overnatning og ture forbi Hals eller Løgstør udfyldes ekstra logbogsblad med navne på besætning og sejladsplan. Det udfyldte logbogsblad lægges i postkassen på land, indtil videre på Søspejderstationen. 5. Skippere. Skipperprøve: Skipperprøve aflægges til skippere udpegede af reder. Reder godkender endeligt skippere efter indstilling og opbevarer liste over skippere. Følgende punkter indgår i skipperprøven: - Motorkendskab - Internationale søvejsregler - Detailkendskab til skibets indretning - Kunne håndtere skibet i enhver situation - Rutine - Medlem af Gasen/Aalborg Søspejdere Reder kan dispensere i enkelttilfælde.

20 Sejladsreglement for Aalborg Søspejdere, 23. november 2005 Side 20 Overdragelse af skippermyndighed: Hvis skippermyndighed overdrages til ny skipper under togt skal dette omgående meddeles udlåner. Overdragelse af skippermyndighed skal gå fra skipper til skipper. Ikke gennem tredjemand. Havarier: Skipper sørger for at bringe evt. beskadigede sejl mv. med hjem til evt. reparation. Udlåner underrettes. Det er skippers ansvar at få ødelagte ting repareret hurtigst muligt. (Ikke økonomisk ansvarlig) 6. Regler for sejlads: Det anbefales at være max. 11 overnattende ombord. Øvrige må sove i telt. Hvis skibet må efterlades i fremmed havn: Havnemyndigheder og udlåner underrettes omgående om situationen, om nødvendigt skriftligt. Der tages fra skippers side skridt til hurtigst muligt at få skibet tilbage igen. Skipper har et moralsk ansvar for at det sker. Havnepenge, mens skibet ligger forladt i fremmed havn, betales af Gasen fra det tidspunkt udlåner er blevet underrettet. I tilfælde af at en anden skipper skal hente skibet hjem skal den nye skipper plus 2 mand som besætning holdes økonomisk skadesløse. Transport til havnen og motortimer på hjemturen betales af den gamle besætning. Reservering: Der indkaldes en gang årligt ønsker om lån og brug af skibet. Ved flere samtidige ønsker om booking benyttes følgende prioritering: - Gruppen - Udlån - Øvrigt Herudover tildeler udlåner skibet ved henvendelse. Skippere skal konferere med udlåner før enhver brug af skibet. 7. Medlemskab. Medlemskategorier: - Aktive der forpligtiger sig til 5 arbejdsdage om året. De 5 arbejdsdage kan erlægges som kassemester, udlåner eller sejlads som skipper under udlån. - Støttemedlemmer der får tilsendt Vandposten og øvrig generelt udsendt information og får evt. tilbudt en sejltur. Kontingent følger gruppens almindelige kontingent. Alle betaler kontingent. Mini-, junior, og tropsledere betaler kun 1/3 kontingent for medlemskab af Gasen.

21 Sejladsreglement for Aalborg Søspejdere, 23. november 2005 Side Betaling ved brug af Marina. Udlån til eksterne: Udlån: Skibet udlånes mod betaling af et beløb til dækning af skibets drift Der forudbetales depositum svarende til betaling for 1 dags lån. Depositum betales ved reservering. Betaling for lån foretages senest 14 dage før brug. Betalingsstruktur: - Depositum. - Lån pr. dag - Lån pr weekend, fredag til søndag - Lån pr halvdags- og aftenture - Motortimer: pr time - VHF betales efter forbrug. Der skelnes prismæssigt mellem udlån til DDS-spejdere og øvrige. FU udarbejder prisblad og ajourfører dette. Medlemmernes almindelige brug: Ture afregnes af skipperen til kassemesteren senest 8 dage efter endt sejlads. Betalingsstruktur: - Aktive medlemmer: pr dag- eller aftenture - Aktive medlemmer: pr døgn - Gæster : pr eftermiddag, aften eller døgn - Motortimer: pr time - VHF betales efter forbrug - Aktive medlemmers børn sejler gratis med indtil de er 14 år. Aalborg Søspejderes egen brug: Afregning foretages som om de andre afdelinger i Aalborg Søspejdere var aktive medlemmer i klan Gasen. Motortimer og VHF afregnes efter forbrug. Hermed godkendes "Sejladsreglement for Aalborg Søspejdere" af bestyrelsen i Aalborg Søspejdere: Dato: 23. november 2005 John Sloth Bestyrelsesformand Curt Sloth Søkyndig medlem

Index Side 3 4 5 5 6 7 22 25 26 28 29 31 32 33 34 35 37 38 39 40 41 42 43 45 56 59

Index Side 3 4 5 5 6 7 22 25 26 28 29 31 32 33 34 35 37 38 39 40 41 42 43 45 56 59 p 1 Index Side 3 4 5 5 6 7 22 25 26 28 29 31 32 33 34 35 37 38 39 40 41 42 43 45 56 59 Kære Søkyndige velkommen. Ansvarsfordelingen i en Søgruppe. Udskrift af korpsets love fra Mini-håndbogen. Bestyrelsens

Læs mere

Sejlermappe Sejlklubben Sundet 2003, 2006

Sejlermappe Sejlklubben Sundet 2003, 2006 Sejlermappe Sejlklubben Sundet 2003, 2006 Sejlermappen 1. udgave, 1. oplag 2003 Copyright 2003, 2006 Sejlklubben Sundet Forfatter: Lars Nielsen/Morten Wittrup Forlagsredaktion: Sejlklub Sundets skoleudvalg

Læs mere

Love for Hvidovre Sejlklub Suset

Love for Hvidovre Sejlklub Suset Love for Hvidovre Sejlklub Suset 1. Navn og formål. Foreningens navn er Hvidovre Sejlklub Suset. Navnet er dannet ved sammenslutningen den 12. Maj 1946 af de hidtil eksisterende klubber: Hvidovre Sejlklub

Læs mere

www.koldingbaadelaug.dk

www.koldingbaadelaug.dk www.koldingbaadelaug.dk Indholdsfortegnelse Instruktørpolitik. side 1 Instruktøruddannelse.. side 2 Organisationsplan...side 3 Vedligeholdelsesplan for skole bådene.. side 4 Elevpolitik.. side 6 Sikkerhedspolitik...

Læs mere

Gyldig fra: 10/2-2007 Kapitel: 1 Afsnit: 1 Version: 1 00B-Forside-revision.indd Skrevet af: EN Godkendt af: EN Side 1 af 1. Safety Management System

Gyldig fra: 10/2-2007 Kapitel: 1 Afsnit: 1 Version: 1 00B-Forside-revision.indd Skrevet af: EN Godkendt af: EN Side 1 af 1. Safety Management System Skonnerten Martha Gyldig fra: 10/2-2007 Kapitel: 1 Afsnit: 1 Version: 1 00B-Forside-revision.indd Skrevet af: EN Godkendt af: EN Side 1 af 1 Skonnerten Sidste opdatering Martha 9/4-2007 af Vejle Revisions

Læs mere

Marselisborg Sejlklubs Sejlerskole

Marselisborg Sejlklubs Sejlerskole Indholdsfortegnelse: Politikker og procedurer for Marselisborg Sejlklubs Sejlerskole 1 SIKKERHEDSPOLITIK... 2 1.1 INDLEDNING... 2 1.2 SEJLADSOMRÅDE... 2 1.3 UDARBEJDELSE, ANSVAR OG HÅNDHÆVELSE... 2 1.4

Læs mere

Kano- og Kajakklubben Gudenaa

Kano- og Kajakklubben Gudenaa Kano- og Kajakklubben Gudenaa Information til nye medlemmer 2015 1 Velkommen i Gudenaa I dette hæfte vil vi give dig en introduktion til begynderkurset samt klubbens love og regler. På side 4 finder du

Læs mere

KERTEMINDE SEJLERSKOLE

KERTEMINDE SEJLERSKOLE KERTEMINDE SEJLERSKOLE 29-01-2014 Drejebog for sejlerskolen Dette dokument indeholder ud over Kerteminde Sejlerskoles vision og målsætning information om et givent års aktiviteter, ansvarsområder for tilknyttede

Læs mere

Ordensregler for Frederikssund Lystbådehavn A.m.b.a.

Ordensregler for Frederikssund Lystbådehavn A.m.b.a. Ordensregler for Frederikssund Lystbådehavn A.m.b.a. Ordensreglement for Frederikssund Lystbådehavn A.m.b.a. 10.10..2012 1/11 Ordensregler for Frederikssund Lystbådehavn A.m.b.a. Forord Bestyrelsen lægger

Læs mere

YNGLING Tovværk & Sømandskab

YNGLING Tovværk & Sømandskab YNGLING Tovværk & Sømandskab Udgave Oktober 2004 Side Indhold 2 Knob og stik 7 Taklinger 9 Splejsninger 14 Navnestof 21 Sejludtryk 25 Manøvre 29 Sikkerhed 30 Vigeregler 33 Yachtflaget - Opgaver Udarbejdet

Læs mere

Marsejleren. Nyt fra Havnen...side 4 Onsdagsbanen 2014...side 7 Nyt om omdeling af Marsejleren...side 8 På sommertogt i Kroatien...

Marsejleren. Nyt fra Havnen...side 4 Onsdagsbanen 2014...side 7 Nyt om omdeling af Marsejleren...side 8 På sommertogt i Kroatien... Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2014 NR. 01 Nyt fra Havnen...side 4 Onsdagsbanen 2014...side 7 Nyt om omdeling af Marsejleren...side 8 På sommertogt i Kroatien...side 16

Læs mere

J/70 - flere detaljer

J/70 - flere detaljer 4 KAPSEJLADSUDVALGET J/70 - flere detaljer Som beskrevet i flere numre af BARKAS- SEN har K.A.S. investeret i en J/70 er. Nedenfor får du lidt flere detaljer om bookingmuligheder, priser mv. Den nye båd

Læs mere

Megin Teorihæfte. Frederikssund Maritime Børne- og unge center, Sejlerskolen

Megin Teorihæfte. Frederikssund Maritime Børne- og unge center, Sejlerskolen Megin Teorihæfte Frederikssund Maritime Børne- og unge center, Sejlerskolen Indholdsfortegnelse Side 2 Indholdsfortegnelse... Megin, mål og vægt... Hvad hedder det... Sejl & udstyr... Sejlerudtryk... Terminologi...

Læs mere

Velkommen som Liaison Officer (LO) under Tall Ship Race 2015 i Aalborg

Velkommen som Liaison Officer (LO) under Tall Ship Race 2015 i Aalborg Velkommen som Liaison Officer (LO) under Tall Ship Race 2015 i Aalborg Vi ønsker på Skibsgruppens vegne at byde alle LO er (Forbindelses officerer) velkommen og ser frem til at løse den meget vigtige opgave

Læs mere

Bådeklubben Sjællandsbroen Vedtægter Side 2 Bådplads regulativ Side 8 Ordensregler Side 10 Praktiske oplysninger Side 11

Bådeklubben Sjællandsbroen Vedtægter Side 2 Bådplads regulativ Side 8 Ordensregler Side 10 Praktiske oplysninger Side 11 Bådeklubben Sjællandsbroen Vedtægter Side 2 Bådplads regulativ Side 8 Ordensregler Side 10 Praktiske oplysninger Side 11 1. Klubbens navn er: Bådeklubben Sjællandsbroen (B.K.S.) Stiftet den 14. august

Læs mere

Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. Handlingsplan og politikker 2009-11 Feb. 2009

Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. Handlingsplan og politikker 2009-11 Feb. 2009 Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter Handlingsplan og politikker 2009-11 Feb. 2009 Formål Indholdet af denne handlingsplan har til formål at skabe og fastholde grundlaget for at Frederikssund / Marbæk

Læs mere

Bekendtgørelse om mindre fartøjer der medtager op til 12 passagerer

Bekendtgørelse om mindre fartøjer der medtager op til 12 passagerer Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Almindelige bestemmelser Kapitel 2 Krav til konstruktion, udstyr, syn, registrering og certifikater Kapitel 3 Straffebestemmelser Kapitel 4 Ikrafttræden Bilag 1

Læs mere

Love og reglement. for. Lemvig Roklub. April 2009. Stiftet 1929 Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund. rev.

Love og reglement. for. Lemvig Roklub. April 2009. Stiftet 1929 Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund. rev. Love og reglement for Lemvig Roklub April 2009 rev. 2011, 12 og 13 Stiftet 1929 Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund 1 Indhold Love 3 Klubbens ledelse 4 Generalforsamling 5 Forårsmedlemsmøde

Læs mere

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S. Gruppehåndbog. 3. Vesterbro Vildgæssene Absalon Division

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S. Gruppehåndbog. 3. Vesterbro Vildgæssene Absalon Division D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Gruppehåndbog 3. Vesterbro Vildgæssene Absalon Division Forord Du sidder nu med 3. Vesterbro Vildgæssenes Gruppehåndbog. Håndbogen giver svar på alle praktiske

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 19. ÅRGANG NR. 129-02/2009 19. ÅRGANG NR. 131-06/2009 Medlemsblad for Virksund Lystbådehavn og Virksund Sejlklub Medlemsblad for Virksund Lystbådehavn og Virksund Sejlklub Virksund

Læs mere

WORLD SAILING KAPSEJLADSREGLERNE

WORLD SAILING KAPSEJLADSREGLERNE WORLD SAILING KAPSEJLADSREGLERNE 2013-2016 UDSÆTTELSESSIGNALER KAPSEJLADSSIGNALER Betydningen af visuelle signaler og lydsignaler er beskrevet nedenfor. En pil, der peger opad eller nedad (á â), betyder,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Bådforsikring Version 6. september 2014

Forsikringsbetingelser for Bådforsikring Version 6. september 2014 Forsikringsbetingelser for Bådforsikring Version 6. september 2014 Lidt om First bådforsikring Med mindre andet fremgår af policen, består bådforsikringen af: En kaskoforsikring, der dækker skade på båden

Læs mere

KANO- OG KAJAKKLUBBEN GUDENAA

KANO- OG KAJAKKLUBBEN GUDENAA Gudenå Glimt Medlemsblad for Kano- og Kajakklubben Gudenaa SÆRNUMMER Indkaldelse til GENERALFORSAMLING KANO- OG KAJAKKLUBBEN GUDENAA Lørdag d. 27. februar 2010 kl. 14.00 Indhold Side Indkaldelse og dagsorden

Læs mere

viden giver sejlglæde //

viden giver sejlglæde // øyvind bordal // magne klann Sejlerbogen viden giver sejlglæde // Sektion 2 kølbådssejlads Sejlerbogen Sejlerbogen//Viden giver sejlglæde Blue Ocean Media FORFATTERE Øyvind Bordal, Magne Klann FOTO Forsidefoto:

Læs mere

Værd at vide om lov & ret på vandet SØENS ELEMENTÆRE FÆRDSELSREGLER WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om lov & ret på vandet SØENS ELEMENTÆRE FÆRDSELSREGLER WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om lov & ret på vandet SØENS ELEMENTÆRE FÆRDSELSREGLER WWW.SOESPORT.DK DENNE PJECE ER SPONSERET AF IVER C. WEILBACH & CO A/S Nødsignaler Langsom hævning og sænkning af udstrakte arme. Orangefarvet

Læs mere

DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND VEDBÆK HAVN S VILKÅR OG TAKSTER FOR BÅDPLADSER OG BENYTTELSE AF HAVNEINSTALLATIONER M.M.

DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND VEDBÆK HAVN S VILKÅR OG TAKSTER FOR BÅDPLADSER OG BENYTTELSE AF HAVNEINSTALLATIONER M.M. DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND VEDBÆK HAVN S VILKÅR OG TAKSTER FOR BÅDPLADSER OG BENYTTELSE AF HAVNEINSTALLATIONER M.M. De følgende vilkår og takstbestemmelser er et supplement til - og præcisering af Ordensreglement

Læs mere

3. Lyngby Gruppes Lederhåndbog 2010

3. Lyngby Gruppes Lederhåndbog 2010 3. Lyngby Gruppes Lederhåndbog 2010 1 11. april 2010 2. udgave redigeret på lederweekend 2010 Redaktion: Jesper Palner, Roar Borgen, Martha Johansen Ansvarlig: Gruppestaben 2 1 Indledning... 5 2 Strategi

Læs mere

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2013 NR. 01. l Ny kranløsning på Marselisborg Havn... side 6

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2013 NR. 01. l Ny kranløsning på Marselisborg Havn... side 6 Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2013 NR. 01 l Ny kranløsning på Marselisborg Havn... side 6 l Kasko- og ansvarsforsikring... side 10 l Solceller på sejlklubbens klubhus...

Læs mere

Love... 7 1 Formål... 8 2 Hjemsted... 8 3 Medlemsskab... 8 4 Udmeldelse/eksklusion... 8 5 Forbundets organer... 9 6 Årsmøde... 9 7 Bestyrelsen...

Love... 7 1 Formål... 8 2 Hjemsted... 8 3 Medlemsskab... 8 4 Udmeldelse/eksklusion... 8 5 Forbundets organer... 9 6 Årsmøde... 9 7 Bestyrelsen... Love... 7 1 Formål... 8 2 Hjemsted... 8 3 Medlemsskab... 8 4 Udmeldelse/eksklusion... 8 5 Forbundets organer... 9 6 Årsmøde... 9 7 Bestyrelsen... 10 8 Kredse/aktivitetsgrupper... 11 9 Ophævelse... 11 10

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere