Sejladsreglement for Aalborg Søspejdere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sejladsreglement for Aalborg Søspejdere"

Transkript

1 Sejladsreglement for Aalborg Søspejdere, 23. november 2005 Side 1 Sejladsreglement for Aalborg Søspejdere Gruppens fartøjer. Gruppen anvender Aalborgjoller og Svendborgjoller til øvelsessejlads for minier, juniorer og tropsspejdere. Som senior- og lederfartøj benyttes en Nordisk Folkebåd. Som senior- og lederfartøj benyttes desuden ketchen Marina. Til brug ved sejladstræning mv. anvendes en let motorjolle eller gummibåd. Fartøjernes udrustning. Aalborg- og Svendborgjoller: 3-4 årer/ padler 3-4 åregafler (Å-jolle) 2 fald 2 fendere, 6" X 23" 2 skøder 1 udhaler (Å-jolle) 1 landbrugsspand 1 radarrefleks, fastmonteret 2 fortøjninger af 5 m 2 fortøjninger a 8 m Storsejl og fok 1 bådshage 1 rorpind i flg. konstruktionstegning 1 anker (min. 10 Kg), 6 m ankerkæde, 8 mm, kortledet, alternativt bly i ankertrosse. 25 m ankertrosse (1700 kg brudstyrke.) Udrustning ved weekendsejlads og togter med Aalborg- og Svendborgjoller: Foruden udrustning ved almindelig sejlads medbringes: Søkort Petroleumslampe Nød-spand med følgende indhold: Kniv Sjækkelåbner Kompas Lommelygte Ekstra batterier til lygte Førstehjælpskasse 2 røde nødraketter 2 hvide håndblus 2 røde håndblus Er flere fartøjer af sted på samlet togt, skal der kun være kompas og kikkert i lederfartøjet. Marina

2 Sejladsreglement for Aalborg Søspejdere, 23. november 2005 Side 2 Udrustning og bemanding ifølge afsnittet Vedtægter for klan gasen og Marina Folkebåd: 1 padle 12 m kasteline 1 landbrugsspand 4 fortøjninger af 9 m, (2600 kg brudstyrke.) 1 bådshage 1 anker (min. 15 Kg) 8 m ankerkæde, 8 mm, kortledet, alternativt bly i ankertrosse 30 m ankertrosse (2600 kg brudstyrke.) 1 radarrefleks, fastmonteret 2 fald Storsejl og fok Storskøde Fokkeskøde Lanterner Velopladt akkumulator Udrustning ved weekendsejlads Søkort for det aktuelle sejladsområde Havnelods Kort A Kompas Kikkert Passer Parallellineal eller kurslineal Petroleumslampe Førstehjælpskasse Tågehorn Nødraketter Fartøjernes maximale bemanding. I Aalborg- og Svendborgjollerne må der maximalt være 7 ombord under almindelig sejlads og maximalt 6 på weekendsejlads eller togt. I Folkebåden må der maximalt være 6 ombord under almindelig sejlads og maximalt 5 på weekendsejlads eller togt. Fartøjsførerens beføjelser og pligter. En fartøjsfører må kun sejle som fartøjsfører indenfor det sejladsområde, der svarer til hendes/hans sejlprøver. En lille 3 eller 3 fartøjsfører skal, ved sejlads i Aalborg- og Svendborgjolle, altid have mindst èn forgast og èn gast ombord og må kun sejle i vindhastigheder til og med 5 m/s. En 2 fartøjsfører skal altid have mindst 2 gaster ombord og må kun sejle i vindhastigheder til og med 8 m/s. Dog må sejlads i 3 området foregå med èn forgast.

3 Sejladsreglement for Aalborg Søspejdere, 23. november 2005 Side 3 En 2 fartøjsfører der har haft sin 2 i mere end et år må sejle alene i frisejladsområdet i vindhastigheder til og med 5 m/s. Frisejladsområdet strækker sig fra Jernbanebroen i øst til Dynen i vest. En 1 fartøjsfører må sejle alene i vindhastighed til og med 8 m/s. En fartøjsfører med sejlprøve til Folkebåden må sejle sammen med en gast der også har Folkebådsprøve, eller sammen med 2 forgaster i vindhastighed op til 10 m/s. Fartøjsførere med topsejlprøve må benytte gruppens topsejl. Fartøjsførere med spilerprøve må sejle med spiler. Fartøjsførere med motorprøve må sejle med påhængsmotor. Såfremt en fartøjsfører uden fartøj ønsker at sejle som fartøjsfører i et andet fartøj, skal hun/han henvende sig til patrulje-, junior- eller klanlederen fra dette fartøj, for at få tilladelse til at låne fartøjet. Fartøjsføreren har ansvaret for fartøjet og dets besætning og for at fartøjet er klargjort før under og efter sejlads, at der er skrevet logbog, at skilte hænges ud og tages ind, at alle bærer redningsveste, at alle ved hvem der er fartøjsføreren og at alle skader på grej eller fartøj omgående meddeles til lederne, samt skrives i logbogen. Fartøjsføreren er øverste myndighed ombord og enhver ordre fra hende/ham skal omgående efterkommes. Klargøring før, under og efter sejlads. Inden og under sejlads skal alt tovværk være klaret op, der skal være orden ombord og fartøjet skal være lænset. Efter sejlads skal fartøjet fortøjes forsvarligt, affenderes, spules og lænses. Alt tovværk skal være klaret op og der skal være orden ombord. Sejl og redningsveste skal hænges op i bådehallen når fartøjet ligger i Aalborg. Storsejl til Svendborgjoller og Folkebåd kan efterlades oprullet på bommen. Sejlprøvernes aflæggelse. Sejlprøverne til Aalborg- og Svendborgjoller skal aflægges i denne rækkefølge: Forgast, lille 3, 3, 2 og 1. 3 fartøjsfører kan desuden aflægge motorprøve, topsejladsprøve og spilerprøve. Sejlprøven 2º kan kun erhverves når 3º er bestået for både Aalborgjolle og Svendborgjolle. Fjordsejladsprøven kan kun erhverves af fartøjsfører med 2 sejlprøve. Havsejladsprøven kan kun erhverves af fartøjsfører med 1 sejlprøve. Fjordsejladsprøven aflægges før havsejladsprøven. Kapsejladsprøven kan kun aflægges af fartøjsfører med fjordsejladsprøven. Spejdere i troppen skal aflægge sejlprøver for tropsledelsen eller for andre af denne bemyndigede. Seniorer og ledere skal aflægge sejlprøver for en sejlkyndig leder fra en anden af gruppens afdelinger, en sejlkyndig gruppeleder eller det søkyndige medlem. Forgast og lille 3 skal aflægges i en Aalborg- eller Svendborgjolle. 3, 2 og 1 skal altid aflægges i en Aalborg- og Svendborgjolle.

4 Sejladsreglement for Aalborg Søspejdere, 23. november 2005 Side 4 Fjordsejlads-, kapsejlads- og havsejladsprøven skal altid aflægges i folkebåden. Sejlprøverne opbevares af det søkyndige medlem Det søkyndige medlem kan dispensere for dele af prøverne eller hele prøver når det skønnes relevant. Sejlprøvernes sejladsområder. - Lille 3 område strækker sig fra Jernbanebroen i øst til linien Tvillingsiloen - Skudehavnsindsejlingen i vest. - 3 området strækker sig fra jernbanebroen i øst til linien mellem Egholmsfærgens færgelejer i vest. - 2 området strækker sig fra tvillingfyret på Hals Barre i øst til vest-enden af Løgstør Rende. - 1 området strækker sig langs alle indre danske kyster. - Fjordsejladsprøven giver ret til sejlads i hele Limfjorden. - Havsejladsprøven giver ret til sejlads i alle indre danske farvande. Frisejlads. Ledere i de enkelte afdelinger kan bestemme at afdelingens fartøjer på bestemte tidspunkter ikke må benyttes til andet end frisejlads. Ved frisejlads forstås at fartøjerne ikke forlader frisejladsområdet, der strækker sig fra Jernbanebroen i øst til Dynen i vest. Alle frisejladser skal være afsluttet inden solnedgang. Svømmefærdigheder. Det tilstræbes at alle skal kunne svømme for at kunne deltage i en sejlads, men minierne forventes først at kunne svømme når de optages som juniorer. Juniorer skal kunne svømme mindst 200 m uden hvil. Alle andre søspejdere skal kunne svømme mindst 350 m uden hvil. Snarest efter indmeldelsen skal minier og juniorer, der ikke kan svømme, påbegynde deltagelse i regelmæssig svømmeundervisning. Alle svømmeprøver skal aflægges for en af gruppens ledere. Svømmebeviser eller lignende dokumentation er ikke tilstrækkeligt. Alle søspejdere under 18 år, undtagen minier, skal inden sejlsæsonens begyndelse have aflagt en svømmeprøve i svømmehal. For nyindmeldte spejdere er forældrenes underskrift om svømmefærdighed gældende op til et år. Brug af redningsvest. Alle ombordværende skal under sejlads være iført en godkendt redningsvest EU-regler: DS/EN 395, CE-mærket, Varefaktamærket efter 1993, mærket SOLAS eller nyere redningsveste mærket Godkendt af Søfartsstyrelsen. Dog kan ledere (hos seniorer, fartøjsføreren) dispensere fra søspejdernes brug af redningsvest i magsvejr. Gæster der er med ombord, skal således altid være iført redningsvest. Ingen under 18 år, der ikke har aflagt 350 m svømmeprøve, kan få lov at sejle uden redningsvest.

5 Sejladsreglement for Aalborg Søspejdere, 23. november 2005 Side 5 Alle redningsveste skal inden sejlsæsonens start godkendes af det søkyndige medlem. Oppustelige veste og sejlerveste må benyttes af medlemmer over 18 år. De skal godkendes i henhold til fabrikantens anvisninger. Togter og weekender. Enhver tur under 4 døgn med overnatning betragtes som en weekendtur og enhver tur der strækker sig over 4 døgn betragtes som et togt. På togter og weekender skal der indberettes til en telefonsvarer om togtets eller weekendens forløb På togter hvor flere fartøjer er af sted samlet, skal et af fartøjerne have status som lederfartøj og de andre fartøjer skal altid være på prajehold af dette. Togter og weekendture må kun foretages med et tropsfartøj, når tilladelse er givet af tropledelsen. Togter og weekendture må kun foretages med et seniorfartøj efter aftale med klanlederen eller de andre seniorer. Almindelige regler for sejlads. Unødig sejlads i bådehavnene er ikke tilladt. Fartøjerne skal godkendes af det søkyndige medlem hvert år inden sejlsæsonen begynder. Det søkyndige medlem kan inddrage et fartøjs godkendelse og dermed sejltilladelse, såfremt hun/han skønner at fartøjet ikke er i forsvarlig stand. Enhver ordre fra Stationen eller lederfartøj skal omgående efterkommes. Ingen søspejdere, der har lyst til at deltage i en sejlads, må efterlades i land, hvis der er plads i et fartøj. Passagerer må kun medføres i frisejladsområdet. Gruppeledelsen kan dog dispensere herfra. Ved sejlads med gæster i Folkebåden skal der foruden fartøjsføreren mindst være 2 ombord med sejladserfaring, der efter fartøjsførerens skøn svarer til lille 3 sejlprøve, eller én der efter fartøjsførerens skøn har sejladserfaring svarende til folkebådsprøven. Blandede regler for gruppen. Aalborg Søspejdere er en blandet gruppe for både piger og drenge. Intet grej må efterlades udendørs på Stationen. Efterlades et fartøj i fremmed havn må det kun efterlades med fartøjets almindelige udrustning eksklusiv sejl. Efterlades et fartøj i fremmed havn skal den faste besætning straks efter hjemkomsten underrettes. Låneren skal sørge for at fartøjet så hurtigt som muligt bringes hjem, og orientere den faste

6 Sejladsreglement for Aalborg Søspejdere, 23. november 2005 Side 6 besætning om fartøjets forventede hjemkomsttidspunkt. Folkebåden er til fælles brug for seniorer og ledere, der selv finder en rimelig fordeling af sejladstiden. Booking foregår via gruppeledelsen. Folkebåden istandsættes af seniorer der ikke samtidig er ledere. Al benzin der bringes ombord i Folkebåden skal være blandet med olie inden det tages ombord. Der kan oprettes blandede patruljer af piger og drenge, såfremt behovet herfor opstår. Sker dette, skal der tages hensyn til deltagernes sammensætning og ønsker, og gruppestyrelsen skal godkende overgangen til blandede patruljer. Usædvanlige situationer som f.eks. indbrud, skader osv. skal omgående meldes til formand, kasserer eller en leder. Enhver overtrædelse af gruppens reglement kan straffes af ledelsen eventuelt i værste fald med bortvisning.

7 Sejladsreglement for Aalborg Søspejdere, 23. november 2005 Side 7 Sejlprøve : Forgast. Aflagt af : Benævnelser på romanøvrer. Føre en åre på rohold. Kendskab til vrikning. Redningsrebskast. 4 træffere af 5 kast. 12 meters afstand, 1 meter bredt mål. Relevante vigeregler. Lanterner for små robåde. Søsportens 10 bud. Knob. To enkelte. Flagknob med rundtørn. Pælestik. Råbåndsknob. Klampestik. Ottetalsstik Dobbelt halvstik Slå glas og kende vagtinddelingen 32 kompasstreger Benævnelser på skrog og rig. Kende de mest almindelige benævnelser på skrog og rig. Klargøring før og efter sejlads. lænse før sejlads, oprydning, lænsning, spuling, kvejle tovværk op, klare skøder, ophængning af sejl og affendring efter sejlads. Fortøjning ved pælepladser i havnen. Prøven aflagt i Svendborgjolle eller Prøven aflagt i Aalborgjolle Godkendt Dato: (Ansvarlig leder)

8 Sejladsreglement for Aalborg Søspejdere, 23. november 2005 Side 8 Sejlprøve : Lille 3 (Skal aflægges i vindhastigheder fra 3-5 m/s). Aflagt af : Knob og splejsninger: Kordelstrop Øjesplejsning Spansk takling Syet takling Sejlsætning. Ved slingers. Holde skibet på en fast kurs. Holde i vindøjet. Trimme sejl efter forskellige vindretninger og vide hvad disse retninger hedder. Vending: Kovende Stagvende Tilløb til bro under alle vindforhold. Håndtering af anker. Klargøre, fastgøre og kaste et anker, samt bjærge det igen og stuve det væk. Ankring og letning. Foretage korrekte manøvrer med fartøjet under ankring og letning. Mand over bord. Bjærge sejl i søen. I forbindelse med havnemanøvre hvor man smider sejlene og ror på plads. Rebning i søen med rorsmand uden sejlprøver. Grundstødning. Komme fri med hjælp af sejlene. Vigeregler for sejlbåde. Vide hvordan roret virker ved bak. Lægge baglæns ud. IALA. Kende sømærkernes udseende og signaturer i søkortet. Navigation. Demonstrere kendskab til søkortet mellem Hals og Løgstør. Fortøjning og affendring under alle forhold med brug af spring. Kunne føre logbog. Rutine. Kunne føre en Aalborgjolle på betryggende vis. eller Rutine. Kunne føre en Svendborgjolle på betryggende vis. Godkendt Dato: (Ansvarlig leder)

9 Sejladsreglement for Aalborg Søspejdere, 23. november 2005 Side 9 Sejlprøve : 3 (Skal aflægges i vindhastigheder fra 3-6 m/s). Aflagt af : Rebning i søen med rorsmand uden sejlprøver. Kunne føre logbog. Rutine. Kunne føre en Aalborg- og Svendborgjolle på betryggende vis. Godkendt Dato: (Ansvarlig leder)

10 Sejladsreglement for Aalborg Søspejdere, 23. november 2005 Side 10 Sejlprøve : 2 (Skal aflægges i vindhastigheder fra 6-8 m/s). Aflagt af Tilløb til bro med samtidig ankring. Tilløb til bøje. F.eks. tilløb til fast punkt på slingers, fuldstændigt som var det en lille bøje. Styre med sejl alene og styre med åre. Bugsering. Tilløb til havarist med besætning, som tages på slæb og bugseres. Rebning i søen i vindhastighed 9 m/s og med rorsmand uden sejlprøver. Mand over bord alene. Ligge underdrejet. Knob og splejsninger. Øjesplejsning med kovs Søvejsregler. Følgende regler skal læses og forstås, men ikke læres udenad: Reglernes anvendelse: Regel 1 pkt.a, 2, 3, Alm. sømandskab : 5, 6, 8, 9 pkt.abdg, Vigeregler : 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 pkt.abd, Nat- og dagsignaler : 21, 23 pkt.ac, 25, 27 pkt.abe, 28, 30 pkt.ab, Lyd- og lyssignaler : 32, 34 pkt.abd, 35 pkt. ABCH. Nødsignaler : Tillæg IV Nødsignaler side 62. Afmærkning. Følgende afsnit i IALA system A skal læses og forstås, men ikke læres udenad: 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 og 5.7 Navigation. Kunne sætte en kurs i et søkort. Lave en pejling. Kendskab til kort A. Bremse med sejl og sejle 10 m baglæns. Kunne rigge en Aalborg- og Svendborgjolle. Kunne forklare alle riggens enkeltheder og vide hvordan de monteres. Kunne aflytte og forstå vejrmeldingen på tlf Rutine. Kunne føre en Aalborg- og Svendborgjolle på betryggende vis. Godkendt Dato: (Ansvarlig leder)

11 Sejladsreglement for Aalborg Søspejdere, 23. november 2005 Side 11 Sejlprøve : 1 (Skal aflægges i vindhastigheder fra 6-8 m/s). Aflagt af : Tilløb til bro med samtidig ankring. Tilløb til bøje. F.eks. tilløb til fast punkt på slingers uden at tage fra stød og ringen skal kunne nås fra fordækket, fuldstændig som var det en lille bøje. Varpning. F.eks. mellem to slingers. Styre med sejl alene og styre med åre. Grundstødning. Komme fri uden brug af åre. Bugsering. Tilløb til havarist, som tages på slæb og bugseres. Rebning i søen. Vindstyrke 9 m/s. Søvejsregler. Følgende regler skal læses og forstås, men ikke læres udenad: Reglernes anvendelse: Regel 1-3 Alm. sømandskab : Regel 4-10 Vigeregler : Regel Nat- og dagsignaler : Regel Lyd- og lyssignaler : Regel Skematisk oversigt over lydsignaler side 76-78, Radiotjenesten side og Redningssignaler side Godkendt Dato: (Ansvarlig leder)

12 Sejladsreglement for Aalborg Søspejdere, 23. november 2005 Side 12 Sejlprøve : Motorprøve. Aflagt af : Kende og forstå indholdet af instruktionsbogen. Vedligeholdelse. Sejlads frem. Sejlads bak. Indlægning med stævn til bolværk. Indlægning med siden til bolværk. Montering af motor. Påfyldning og kende blandingsforhold mellem benzin/olie. Trimme motoren for korrekt balance i båden. Bugsering. Rutine: Kunne sejle motorbåd på betryggende vis. Godkendt Dato: (Ansvarlig leder)

13 Sejladsreglement for Aalborg Søspejdere, 23. november 2005 Side 13 Sejlprøve : Spilerprøve (Skal aflægges i vindhastigheder fra 3-5 m/s). Aflagt af : Sætning med rorsmand uden sejlprøver. Bjærgning med rorsmand uden sejlprøver. Trimning. Godkendt Dato: (Ansvarlig leder)

14 Sejladsreglement for Aalborg Søspejdere, 23. november 2005 Side 14 Sejlprøve : Folkebådsprøve, fjordsejlads (Skal aflægges i vindhastigheder fra 6-8 m/s med sejlkyndig rorsmand). Aflagt af : Erhvervet 2 sejlprøve i Aalborg- og Svendborgjolle. Erhvervet motorprøven. Kende benævnelser på alt ombord. Sætte sejl i havn og på søen Bjerge sejl i havn og på søen Klargøre båden før og efter sejlads Fortøje og affendre fartøjet forsvarligt ved pæleplads og ved boldværk. Tilløb til bro med samtidig ankring. Lægge ind til og lette fra pæleplads under alle vindretninger. Tillægning med siden til boldværk med og uden brug af motor. Foretage ko- og stagvending Foretage "mand over bord" manøvre. Tilløb til bøje. F.eks. tilløb til fast punkt på slingers uden at tage fra stød og ringen skal kunne nås fra fordækket, fuldstændig som var det en lille bøje. Kunne vælge en sikker ankerplads. Bugsering. Tilløb til havarist, som tages på slæb og bugseres. Grundstødning. Komme fri med og uden brug af motor. Kende brosignalerne. Have kendskab til havnelodsen. kende bådens mål. (dybgang, længde og bredde) Rutine. Kunne føre en Folkebåd på betryggende vis. Godkendt Dato: (Ansvarlig leder)

15 Sejladsreglement for Aalborg Søspejdere, 23. november 2005 Side 15 Sejlprøve : Folkebådsprøve, havsejlads (Skal aflægges i vindhastigheder fra 6-8 m/s med sejlkyndig rorsmand). Aflagt af : Erhvervet 1 sejlprøve i Aalborgjolle Ankerkendskab. Fordele og ulemper ved forskellige ankertyper i forhold til bundens beskaffenhed. Kunne rigge en Folkebåd. Kunne forklare alle riggens enkeltheder og vide hvordan de monteres. Trimme sejl og mast i både let og hårdt vejr. Vide hvordan man ligger underdrejet. Kunne læse og forstå et søkort. Navigation. Forstå og kunne bruge begreberne: Strømtrekant, afdrift og pejlinger. Rutine: Kunne føre en Folkebåd på betrykkende vis. Godkendt Dato: (Ansvarlig leder)

16 Sejladsreglement for Aalborg Søspejdere, 23. november 2005 Side 16 Sejlprøve : Folkebådsprøve, kapsejlads. Aflagt af : Erhvervet fjordsejladsprøven i Folkebåden Teori. Kende kapsejladsreglerne. Kende "onsdags banen". Kende trekantsbanen. Rutine. Kunne bedømme andres fart Kunne føre båden på betryggende vis i kapsejladsfelt. Deltaget i min. 3 kapsejladser med Folkebåden. Godkendt Dato: (Ansvarlig leder)

17 Sejladsreglement for Aalborg Søspejdere, 23. november 2005 Side 17 Sejlprøve : Skipperprøve Marina. Aflagt af : Medlem af Gasen/Aalborg Søspejdere Teori. Motorkendskab Internationale søvejsregler Detailkendskab til skibets indretning Praksis. Kunne håndtere skibet i enhver situation Rutine Dato: Godkendt af: Attesteret af: (Prøveansvarlig skipper) (Reder)

18 Sejladsreglement for Aalborg Søspejdere, 23. november 2005 Side 18 Vedtægter for klan Gasen og Marina. 1. Organisation og formål. Klanen organiseres som en afdeling under Aalborg Søspejdere. Klanens formål er at tilbyde aktiviteter for medlemmer i DDS, herunder at drive, vedligeholde, udlåne og sejle skib. Klanen skal virke for aktiviteter i overensstemmelse med DDS' formål og idegrundlag. 2. Forretningsudvalg, FU, og rederi. Til Søfartsstyrelsen er indberettet et rederi med en reder. Reder skal altid være medlem af Aalborg Søspejdere. Der nedsættes et forretningsudvalg, FU, der varetager de løbende opgaver i forbindelse med drift af klan og skib, herunder økonomi, revision af almindelige regler for klanen mv. FU administrerer indenfor de af Bestyrelsen fastsatte økonomiske rammer. FU består af 7 medlemmer fra klanen. Klanen udpeger forslag til FU-medlemmer på et årligt medlemsmøde inden grupperådsmødet. Klanen indstiller til Bestyrelsen forslag om valg af FU-medlemmer. FU udpeger Klanleder, Kassemester, Fartøjsmester og Udlåner der alle er medlem af FU. Reder er altid medlem af FU. Bestyrelsen nedsætter det endelige FU. FU indstiller til bestyrelsen ændringer til vedtægter for klanen. Almindelige regler kan ændres af FU. 3. Drift og midler. Klanen indgår som en del af Aalborg Søspejderes drift. Klanens FU og kassemester administrerer økonomien i den daglige drift. Udgifter, skal forhåndsgodkendes af kassemester. Bestyrelsen godkender årsregnskab og vedtager næste års budget. Klanens kassemester aflægger årsregnskab og stiller forslag til næste års budget. 4. Sikkerhedsregler for Marina.. Sikkerhedsudstyr - 3 stk. nødraketter - 5 stk. nødblus - 1 stk. 6 kg pulverslukker i cockpit - 1 stk. 2 kg pulverslukker i kahyt

19 Sejladsreglement for Aalborg Søspejdere, 23. november 2005 Side 19-1 stk. ordentlig pøs, (landbrugsspand) - 1 stk. bådshage - 1 stk. danforth-anker - 1 stk. ankerkæde 9,5 mm, 50 m. - 4 stk. fortøjninger 20mm a 16 m - 1 stk. radarreflektor, fastmonteret - 1 stk. redningsreb/kasteline - 1 stk. kikkert - 1 stk. Havnelods, incl. gældende tillæg. - 1 stk. søvejsregler - 1 stk. Kort A - 1 stk. IALA System A - 1 stk. passer - 1 stk. parallellineal - 1 stk. tågehorn - 1 stk. førstehjælpskasse - Søkort for de områder hvori der sejles - 1 stk. værktøjskasse - 1 stk. redningsvest pr. ombordværende. - 2 stk. håndlygter med reservebatterier. - 1 stk. Logbog - 1 stk. lejder/rebstige Bemandingsregler: - Min 3 mand: Skipper, bedstemand med sejladserfaring og gast. - Max 16 ved ture med overnatning. - Max 25 ved kortere ture. Logbog: Der føres logbog ved enhver sejlads. Ved ture med overnatning og ture forbi Hals eller Løgstør udfyldes ekstra logbogsblad med navne på besætning og sejladsplan. Det udfyldte logbogsblad lægges i postkassen på land, indtil videre på Søspejderstationen. 5. Skippere. Skipperprøve: Skipperprøve aflægges til skippere udpegede af reder. Reder godkender endeligt skippere efter indstilling og opbevarer liste over skippere. Følgende punkter indgår i skipperprøven: - Motorkendskab - Internationale søvejsregler - Detailkendskab til skibets indretning - Kunne håndtere skibet i enhver situation - Rutine - Medlem af Gasen/Aalborg Søspejdere Reder kan dispensere i enkelttilfælde.

20 Sejladsreglement for Aalborg Søspejdere, 23. november 2005 Side 20 Overdragelse af skippermyndighed: Hvis skippermyndighed overdrages til ny skipper under togt skal dette omgående meddeles udlåner. Overdragelse af skippermyndighed skal gå fra skipper til skipper. Ikke gennem tredjemand. Havarier: Skipper sørger for at bringe evt. beskadigede sejl mv. med hjem til evt. reparation. Udlåner underrettes. Det er skippers ansvar at få ødelagte ting repareret hurtigst muligt. (Ikke økonomisk ansvarlig) 6. Regler for sejlads: Det anbefales at være max. 11 overnattende ombord. Øvrige må sove i telt. Hvis skibet må efterlades i fremmed havn: Havnemyndigheder og udlåner underrettes omgående om situationen, om nødvendigt skriftligt. Der tages fra skippers side skridt til hurtigst muligt at få skibet tilbage igen. Skipper har et moralsk ansvar for at det sker. Havnepenge, mens skibet ligger forladt i fremmed havn, betales af Gasen fra det tidspunkt udlåner er blevet underrettet. I tilfælde af at en anden skipper skal hente skibet hjem skal den nye skipper plus 2 mand som besætning holdes økonomisk skadesløse. Transport til havnen og motortimer på hjemturen betales af den gamle besætning. Reservering: Der indkaldes en gang årligt ønsker om lån og brug af skibet. Ved flere samtidige ønsker om booking benyttes følgende prioritering: - Gruppen - Udlån - Øvrigt Herudover tildeler udlåner skibet ved henvendelse. Skippere skal konferere med udlåner før enhver brug af skibet. 7. Medlemskab. Medlemskategorier: - Aktive der forpligtiger sig til 5 arbejdsdage om året. De 5 arbejdsdage kan erlægges som kassemester, udlåner eller sejlads som skipper under udlån. - Støttemedlemmer der får tilsendt Vandposten og øvrig generelt udsendt information og får evt. tilbudt en sejltur. Kontingent følger gruppens almindelige kontingent. Alle betaler kontingent. Mini-, junior, og tropsledere betaler kun 1/3 kontingent for medlemskab af Gasen.

21 Sejladsreglement for Aalborg Søspejdere, 23. november 2005 Side Betaling ved brug af Marina. Udlån til eksterne: Udlån: Skibet udlånes mod betaling af et beløb til dækning af skibets drift Der forudbetales depositum svarende til betaling for 1 dags lån. Depositum betales ved reservering. Betaling for lån foretages senest 14 dage før brug. Betalingsstruktur: - Depositum. - Lån pr. dag - Lån pr weekend, fredag til søndag - Lån pr halvdags- og aftenture - Motortimer: pr time - VHF betales efter forbrug. Der skelnes prismæssigt mellem udlån til DDS-spejdere og øvrige. FU udarbejder prisblad og ajourfører dette. Medlemmernes almindelige brug: Ture afregnes af skipperen til kassemesteren senest 8 dage efter endt sejlads. Betalingsstruktur: - Aktive medlemmer: pr dag- eller aftenture - Aktive medlemmer: pr døgn - Gæster : pr eftermiddag, aften eller døgn - Motortimer: pr time - VHF betales efter forbrug - Aktive medlemmers børn sejler gratis med indtil de er 14 år. Aalborg Søspejderes egen brug: Afregning foretages som om de andre afdelinger i Aalborg Søspejdere var aktive medlemmer i klan Gasen. Motortimer og VHF afregnes efter forbrug. Hermed godkendes "Sejladsreglement for Aalborg Søspejdere" af bestyrelsen i Aalborg Søspejdere: Dato: 23. november 2005 John Sloth Bestyrelsesformand Curt Sloth Søkyndig medlem

Sejladsreglementet gælder for alle ombordværende ved enhver sejlads i gruppens både.

Sejladsreglementet gælder for alle ombordværende ved enhver sejlads i gruppens både. Sidste rettelse: 27/3 2012 Sejladsreglement for Struer Sø 1. Sejladsreglementets gyldighedsområde Sejladsreglementet gælder for alle ombordværende ved enhver sejlads i gruppens både. Sejladsreglementet

Læs mere

Søsikkerhedsbestemmelser. Krage Sø Egeskov Division Det Danske Spejderkorps

Søsikkerhedsbestemmelser. Krage Sø Egeskov Division Det Danske Spejderkorps Søsikkerhedsbestemmelser Krage Sø Egeskov Division Det Danske Spejderkorps Sikkerhedsreglerne er godkendt af gruppebestyrelsen Maj 2016. 1. Fartøjer Svendborgjolle og J22 skal under sejlads være bemandet

Læs mere

Sejladsreglement RAGNAR LODBROGS SØNNER Revision 10, 2012

Sejladsreglement RAGNAR LODBROGS SØNNER Revision 10, 2012 Revision 10, 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Formål... 3 Udfærdigelse... 3 Definitioner... 3 Dispensation... 3 Overtrædelse... 3 Havari... 3 Fordelingsliste... 3 Godkendelse... 3 Udrustning og vedligeholdelse...

Læs mere

Sikkerhedsbestemmelser for søaktiviteter i Peter Lassen Gruppe.

Sikkerhedsbestemmelser for søaktiviteter i Peter Lassen Gruppe. Maj 2015 Sikkerhedsbestemmelser for søaktiviteter i Peter Lassen Gruppe. Indhold Afsnit 1 Sikkerhedsbestemmelserne gælder for:... 2 Afsnit 2 Bestyrelse, søkyndigt medlem og lederes ansvar... 2 Afsnit 2A

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for Matcher 37 - sejlads med kølbåd over 20 målet (længde x bredde)

Sikkerhedsinstruks for Matcher 37 - sejlads med kølbåd over 20 målet (længde x bredde) Sikkerhedsinstruks for Matcher 37 - sejlads med kølbåd over 20 målet (længde x bredde) Udarbejdet af Ranum Efterskole vers.26.11.12 OS 1. Identifikation af redderen Olav Storm, Forstander Ranum Efterskole

Læs mere

Praktisk sejlads. udarbejdet af skoleudvalget. 24. februar 2015

Praktisk sejlads. udarbejdet af skoleudvalget. 24. februar 2015 Praktisk sejlads udarbejdet af skoleudvalget 24. februar 2015 Indhold Sikkerhed 3 Forsikringsforhold............................. 3 Søvejsregler................................ 3 Kulde...................................

Læs mere

Logbog. Sundets Sejlerskole

Logbog. Sundets Sejlerskole Logbog Sundets Sejlerskole Indholdsfortegnelse Introduktion til logbogen... 3 Vejledning i brug af logbogen... 3 Forventninger, undervisningen og prøven... 4 Forventninger til lærerne... 4 Forventninger

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for Stortriss og Triss Norlin - sejlads med mindre fartøjer under 20 målet ( længde x bredde)

Sikkerhedsinstruks for Stortriss og Triss Norlin - sejlads med mindre fartøjer under 20 målet ( længde x bredde) Sikkerhedsinstruks for Stortriss og Triss Norlin - sejlads med mindre fartøjer under 20 målet ( længde x bredde) Udarbejdet af Ranum Efterskole vers.12.11.12 OS 1. Identifikation af rederen Olav Storm,

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer side 1 af 5 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: 24. februar 2016 13:03 Denne sikkerhedsinstruks er gældende for bevaringsværdigt fiskefartøj Elisabeth K571 kaldesignal OU 8893.

Læs mere

FØRERPRØVE PRAKTISK. Prøve i praktisk sejlads. Strandvænget 43 H 2100 København Ø H kas@kas.dk

FØRERPRØVE PRAKTISK. Prøve i praktisk sejlads. Strandvænget 43 H 2100 København Ø H kas@kas.dk FØRERPRØVE PRAKTISK Prøve i praktisk sejlads Strandvænget 43 H 2100 København Ø H kas@kas.dk Indledning K.A.S. praktisk prøve i sejlads Kjøbenhavns Amatør-Sejlklub afholder prøve i praktisk sejlads i den

Læs mere

PRAKTISK PRØVE. Kjøbenhavns Amatør-Sejlklub

PRAKTISK PRØVE. Kjøbenhavns Amatør-Sejlklub PRAKTISK PRØVE Kjøbenhavns Amatør-Sejlklub 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 2 PRØVEN TIL SØS... 3 MOTORPRØVEN... 4 PRØVEN I LAND... 5 SELVE BEDØMMELSEN... 6 INDLEDNING Kjøbenhavns Amatør-Sejlklub

Læs mere

HMIs gummibåde har fastmonteret VHF, ligesom stationær VHF altid står tændt på lærerværelset ved sejlads.

HMIs gummibåde har fastmonteret VHF, ligesom stationær VHF altid står tændt på lærerværelset ved sejlads. Kølbådsejlads Sejladsområde (perioden fra søsætning sidst i marts til bådoptagning midt oktober). 1. Sejlads i synlig afstand fra havnen eller stranden ved HMI. 2. Sejlads efter aftale rundt om Hou Røn

Læs mere

Sikkerhedsbestemmelser for søaktiviteter i Peter Lassen Gruppe. Indhold Afsnit 1 Sikkerhedsbestemmelserne gælder for:... 2

Sikkerhedsbestemmelser for søaktiviteter i Peter Lassen Gruppe. Indhold Afsnit 1 Sikkerhedsbestemmelserne gælder for:... 2 Side 1 af 5 April 2016 Sikkerhedsbestemmelser for søaktiviteter i Peter Lassen Gruppe. Indhold Afsnit 1 Sikkerhedsbestemmelserne gælder for:... 2 Afsnit 2 Bestyrelse, søkyndigt medlem og lederes ansvar....

Læs mere

Prøvekrav for speedbådsprøven

Prøvekrav for speedbådsprøven Prøvekrav for speedbådsprøven Teori Forskellige typer af både og fordele og ulemper ved de forskellige skrogformer i forhold til sødygtighed. Muligheder for placering af besætning. Forskellige former for

Læs mere

5 GODE RÅD. Denne bog tilhører:

5 GODE RÅD. Denne bog tilhører: SØMANDSBOG Denne bog tilhører: 5 GODE RÅD 1 Lær at sejle Ha styr på, hvordan du redder en mand ombord igen 2 Hold dit grej i orden Giv dit udstyr og motor et sikkerhedstjek 3 Planlæg din tur Tjek søkort,

Læs mere

Sæl diplom. At han/hun kan: At han/hun ved: At han/hun tør: har vist

Sæl diplom. At han/hun kan: At han/hun ved: At han/hun tør: har vist Sæl diplom Tømme båden for vand. Svømme m med redningsvest Få båden til at ligge stille i vindøjet og få den til at sejle igen. Lave råbåndsknob og ottetalsknob. Nævne navnene på holdkammeraterne og træneren.

Læs mere

Sejl og sikkerhedsinstruks for Vemmelev junior- og ungdomsklub.

Sejl og sikkerhedsinstruks for Vemmelev junior- og ungdomsklub. En rigtig god dag på vandet Udarbejdet af: Vemmelev Junior- og ungdomsklub Skolevej 2 4241 Vemmelev. Vemmelev d. 8. maj 2012. 1 1. Redder. Vemmelev junior- og ungdomsklub Skolevej 2 4241 Vemmelev V/ leder:

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Side 1 Udarbejdet: 2014 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? RIB/følgebåd Båden er en Bombard Explorer CE-mærket, under dimensionstal 20

Læs mere

Sejlreglement 2010. Skibslaget Sebbe Als

Sejlreglement 2010. Skibslaget Sebbe Als Sejlreglement 2010 Skibslaget Sebbe Als Revideret og godkendt af bestyrelsen Februar 2010 1 Reglementet Gælder for skibe, naust og udstyr under skibslaget Sebbe Als og er udarbejdet for bedst muligt at

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer side 1 af 3 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: 2014 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Traditionel åben jolle Båden er under dimensionstal 20, medtager op til

Læs mere

Megin Teorihæfte. Frederikssund Maritime Børne- og unge center, Sejlerskolen

Megin Teorihæfte. Frederikssund Maritime Børne- og unge center, Sejlerskolen Megin Teorihæfte Frederikssund Maritime Børne- og unge center, Sejlerskolen Indholdsfortegnelse Side 2 Indholdsfortegnelse... Megin, mål og vægt... Hvad hedder det... Sejl & udstyr... Sejlerudtryk... Terminologi...

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med følgebåd. Faxehus Efterskole.

Sikkerhedsinstruks for sejlads med følgebåd. Faxehus Efterskole. side 1 af 7 Sikkerhedsinstruks for sejlads med følgebåd. Faxehus Efterskole. Udarbejdet: 19. maj 2017 14:28 Sikkerhedsinstruksen For at sejle sikkert skal det ske inden for rammerne af godt sømandsskab.

Læs mere

Instruktørerne på sejlerskolen skal sikre, at dette formål kan opfyldes for den enkelte elev.

Instruktørerne på sejlerskolen skal sikre, at dette formål kan opfyldes for den enkelte elev. Instruktørpolitik og uddannelse af instruktører Mål og formål Kvindelig Sejlklubs sejlerskole har et ambitiøst mål om at uddanne dygtige sejlere. Klubben har siden 1951 drevet en officielt anerkendt sejlerskole,

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Side 1 Udarbejdet: 2014 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Megin jolle 1. Identifikation af rederen Center for Kystfriluftsliv Kirkestræde

Læs mere

Sejlads på HMI. - en introduktion

Sejlads på HMI. - en introduktion Sejlads på HMI - en introduktion Forord Formålet med dette lille hæfte, er at forberede dig på sejlads. Hæftet skal kunne bruges som et lille opslagsværk til sejlads, og til reglerne på HMI! Sejlerlærerne

Læs mere

HMI Sikkerhedsinstruks! Kølbåd

HMI Sikkerhedsinstruks! Kølbåd HMI Sikkerhedsinstruks! Kølbåd Godt sømandskab Ansvar og sund fornuft! Sikkerhedsinstruksen For at sejle sikkert skal det ske inden for rammerne af "godt sømandsskab". Alle skal tage et ansvar og bruge

Læs mere

Egå sejlklub Duelighedsbevis. Vinteren 2016/ Aften aften. Søvejsregler Kapitel B Regler for styring og sejlads

Egå sejlklub Duelighedsbevis. Vinteren 2016/ Aften aften. Søvejsregler Kapitel B Regler for styring og sejlads Egå sejlklub Duelighedsbevis 5. Aften Vinteren 2016/17 5. aften Søvejsregler: af 7, 8 og nu 9-10 af 27, 28, 29 og nu 30-31 Folder Havets hovedveje Navigation Sikkerhed: Fra 3 gang Manglende Farvandsafmærkning

Læs mere

Velkommen tilbage. Egå sejlklub Duelighedsbevis 7. Aften Vinteren 2015/

Velkommen tilbage. Egå sejlklub Duelighedsbevis 7. Aften Vinteren 2015/ Egå sejlklub Duelighedsbevis 7. Aften Vinteren 2015/16 Velkommen tilbage 7. Aften : af søvejsregler 13 (11) 16 (vigeregler) Gennemgang opgave 36-59 næsten alle af kurser, strøm, afdrift, misvisning og

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejladsaktiviteter Ung i Århus, Fritidscenter Horsensvej, Århus kommune

Sikkerhedsinstruks for sejladsaktiviteter Ung i Århus, Fritidscenter Horsensvej, Århus kommune 1. Identifikation af rederen og dennes juridisk ansvarlige person. Reder for sejladsaktiviteterne er: Fritidscenter Horsensvej Skjoldhøjvej 11 8381 Tilst 5157 5024 2. Sejladsaktiviteter. Aktiviteter med

Læs mere

Logbog. Sundets Sejlerskole. Indholdsfortegnelse. Introduktion til logbogen... 3 Vejledning i brug af logbogen... 3

Logbog. Sundets Sejlerskole. Indholdsfortegnelse. Introduktion til logbogen... 3 Vejledning i brug af logbogen... 3 Indholdsfortegnelse Introduktion til logbogen... 3 Vejledning i brug af logbogen... 3 Forventninger, undervisningen og prøven... 4 Forventninger til lærerne... 4 Forventninger til eleverne... 4 Undervisningen...

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med kølbåde. Faxehus Efterskole.

Sikkerhedsinstruks for sejlads med kølbåde. Faxehus Efterskole. side 1 af 9 Sikkerhedsinstruks for sejlads med kølbåde. Faxehus Efterskole. Udarbejdet: 19. maj 2017 14:26 Sikkerhedsinstruksen For at sejle sikkert skal det ske inden for rammerne af godt sømandsskab.

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING SIKKERHED VED SEJLADS MED REDNINGS- BADE. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING SIKKERHED VED SEJLADS MED REDNINGS- BADE. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING SIKKERHED VED SEJLADS MED REDNINGS- BADE Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Denne branchevejledning er udarbejdet af Planudvalget for brand og redning for at sikre, at

Læs mere

Deltagerkvalifikationer

Deltagerkvalifikationer Deltagerkvalifikationer 1. stk. 1 Skanderborg Roklubs Reglement (Senest revideret af bestyrelsen 26. juni 2014) a) Kun medlemmer, der er i besiddelse af fornøden svømmefærdighed, har adgang til deltagelse

Læs mere

Drabant 24 data. Skroget. Sejlene. Storsejl 13,3 m² Genua 19,3 m² Fok 13,0 m² Spiler 35,9 m². Diverse

Drabant 24 data. Skroget. Sejlene. Storsejl 13,3 m² Genua 19,3 m² Fok 13,0 m² Spiler 35,9 m². Diverse Elev hæfte Logbog Indeks: Bådenes data side 2 Logblad side 3 Hvad checker vi før vi sejler side 4 Bådens benævnelser side 5 9 Knob vi skal kunne udføre side 10 14 Vindretninger side 15 Vigeregler side

Læs mere

UKLASSIFICERET FAGPLAN. 1. FAG Sømandskab MHV, Lovpligtig uddannelse 2, 1481 Udgivelse FEB 2016

UKLASSIFICERET FAGPLAN. 1. FAG Sømandskab MHV, Lovpligtig uddannelse 2, 1481 Udgivelse FEB 2016 UKLASSIFICERET FAGPLAN 1. FAG Sømandskab MHV, Lovpligtig uddannelse 2, 1481 Udgivelse FEB 2016 2. FAGETS MÅL Ved fagets afslutning skal kursisten kunne løse opgaver og anvende materiel, der vedrører dæksarbejde

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 6-53 Bestemmelser om typeuddannelse af piloter på søflyvemaskine, herunder PFT og instruktørbevis/søflyvemaskine Udgave 1, 26. marts 1993 I medfør

Læs mere

AFTALE MELLEM HAN HERRED HAVBÅDE OG DE BÅDELAG, DER ER DANNET OMKRING FORENINGENS FARTØJER.

AFTALE MELLEM HAN HERRED HAVBÅDE OG DE BÅDELAG, DER ER DANNET OMKRING FORENINGENS FARTØJER. Han Herred Havbåde September 2014 Bådelagsaftale AFTALE MELLEM HAN HERRED HAVBÅDE OG DE BÅDELAG, DER ER DANNET OMKRING FORENINGENS FARTØJER. 1. Definition af "bådelag". Interesserede medlemmer af Han Herred

Læs mere

Elevhåndbog. Sejlerskolen Sejlklubben Snekken

Elevhåndbog. Sejlerskolen Sejlklubben Snekken Elevhåndbog Sejlerskolen Sejlklubben Snekken 1 Velkommen til Sejlerskolen - Sejlklubben Snekken Hvis du har lyst til at lære at sejle, så tilbyder Snekken Sejlerskole undervisning i praktisk sejlads. Sejlerskolens

Læs mere

Onsdagssejladser 2015. Køge Sejlklub. Sejladsbestemmelser

Onsdagssejladser 2015. Køge Sejlklub. Sejladsbestemmelser Onsdagssejladser 2015 Køge Sejlklub Sejladsbestemmelser Regler : Sejladserne sejles efter de i kapsejladsreglernes definerede regler incl. Skandinavisk Sejlforbunds og Dansk Sejlunions forskrifter Desuden

Læs mere

SAS. Havne-, Ordens- og pladsreglement

SAS. Havne-, Ordens- og pladsreglement SAS Havne-, Ordens- og pladsreglement Gældende fra 19. august 2013 Havne- og ordensreglement Bådejere med bådplads ved klubbens anlæg er, i lighed med gæstesejlere og andre der opholder sig, eller færdes

Læs mere

Ordensreglement for Aalborg Havn A/S

Ordensreglement for Aalborg Havn A/S Ordensreglement for Aalborg Havn A/S Gældende fra 1. januar 2011 Dette reglement, der er udfærdiget i medfør af 15 og 18, stk. 2, i lov nr. 326 af 28. maj 1999 om havne med senere ændringer er i henhold

Læs mere

HVIDOVRE ROKLUB. Medlem af DFfR under DIF. Roreglement. Vinter roreglement ROREGLEMENT.

HVIDOVRE ROKLUB. Medlem af DFfR under DIF. Roreglement. Vinter roreglement ROREGLEMENT. HVIDOVRE ROKLUB Medlem af DFfR under DIF Roreglement og Vinter roreglement Hvidovre Roklub Vedtaget på medlemsmøde den 16. september 2014. ROREGLEMENT. Reglementet for Hvidovre Roklubs roaktiviteter. Dette

Læs mere

Tegnet af Peer Bruun Inspireret af vikingeskibene

Tegnet af Peer Bruun Inspireret af vikingeskibene Tegnet af Peer Bruun Inspireret af vikingeskibene Længde: 465 cm Bredde: 162 cm Skroghøjde: 70 cm Vægt : 145 kg Flydetanke: 300 liter Ballast: 100 kg Dybdegang: 30/68 cm Sejlarial: 10 m2 CE godkendt til

Læs mere

3/10/2015. Eksempel på prøveopgave. Testopgave 4. Generel opgave. Hjælpemidler: Ingen. Opgaven bør kunne besvares på en halv time. Opgave 1.

3/10/2015. Eksempel på prøveopgave. Testopgave 4. Generel opgave. Hjælpemidler: Ingen. Opgaven bør kunne besvares på en halv time. Opgave 1. Eksempel på prøveopgave Testopgave 4 Generel opgave Hjælpemidler: Ingen Opgaven bør kunne besvares på en halv time. Opgave 1 Hvilken signalfigur skal du føre, om dagen når du ligger til ankers? En sort

Læs mere

Kronprins Frederiks Bro

Kronprins Frederiks Bro Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 6-1-2017 Kronprins Frederiks Bro Sidste opdateringer Tekst: 6-4-2016 Beliggenhed Roskilde Fjord ca. 1200 m N for Frederikssund Havn. 55 50,6'N 12 02,3'E - kort

Læs mere

STÆVNESKEMAER. Låneerklæring. Andet / ændret sejlnummer DM - Sejlskema Sejl-kontrolskema DANSK BB 10m KLUB

STÆVNESKEMAER. Låneerklæring. Andet / ændret sejlnummer DM - Sejlskema Sejl-kontrolskema DANSK BB 10m KLUB STÆVNESKEMAER Låneerklæring Andet / ændret sejlnummer DM - Sejlskema Sejl-kontrolskema DANSK BB 10m SEJLUNIN DANSK BB 10m STANDARDMÅLEBREV MÅLTAL FR DH-SEJLADSER LÅNEERKLÆRING Kapsejlads:... Klasse: BB

Læs mere

viden giver sejlglæde //

viden giver sejlglæde // øyvind bordal // magne klann Sejlerbogen viden giver sejlglæde // Sektion 1 Grundlæggende sejlads Sejlerbogen Sejlerbogen//Viden giver sejlglæde Blue Ocean Media FORFATTERE Øyvind Bordal, Magne Klann FOTO

Læs mere

K.A.S. sejlerskole. Strandvænget 43 2100 København Ø Tlf. 39 20 71 72

K.A.S. sejlerskole. Strandvænget 43 2100 København Ø Tlf. 39 20 71 72 K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B K.A.S. sejlerskole SEJLERSKOLE Strandvænget 43 2100 København Ø Tlf. 39 20 71 72 K.A.S. sejlerskole tilbyder en toårig sejleruddannelse, hvor du gennemgår

Læs mere

Sikkerhedsinstruks sejlerlinjen, Kerteminde Efterskole

Sikkerhedsinstruks sejlerlinjen, Kerteminde Efterskole Sikkerhedsinstruks sejlerlinjen, Kerteminde Efterskole 1) Identifikation af rederen og dennes juridisk ansvarlige person Kerteminde Efterskole, Degnehøjvej 20, 5300 kerteminde. Forstander Lars Brudvig

Læs mere

Reglement KDR Revideret Marts 2015 Stiftet 27. Juni 1922. Medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) under Dansk Idrætsforbund.

Reglement KDR Revideret Marts 2015 Stiftet 27. Juni 1922. Medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) under Dansk Idrætsforbund. Reglement KDR Revideret Marts 2015 Stiftet 27. Juni 1922. Medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) under Dansk Idrætsforbund. Kolding Dame- Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Reglement: 1 Sæson Sæsonen

Læs mere

ROREGLEMENT. Roklubben Furesø s daglige rofarvand er Furesø, Vejlesø, Farum Sø, Bagsværd Sø og Lyngby Sø.

ROREGLEMENT. Roklubben Furesø s daglige rofarvand er Furesø, Vejlesø, Farum Sø, Bagsværd Sø og Lyngby Sø. ROREGLEMENT Roklubben Furesø Medlem af Dansk Forening for Rosport Under Dansk Idræts Forbund Vedtaget af bestyrelsen den 24 november 2014, gældende fra vintersæsonens start i 2015 Afsnit A. Roning i dagligt

Læs mere

Version 1.0 Dato: 27. juni 2013

Version 1.0 Dato: 27. juni 2013 UDDANNELSESPLAN FOR DUELIGHEDSPRØVE I SEJLADS FOR FRITIDSSEJLERE OG PRØVE FOR FØRERE AF VISSE MOTORDREVNE FRITIDSFARTØJER MED EN SKROGLÆNGDE UNDER 15 METER (SPEEDBÅDE) 1. Formål Version 1.0 Dato: 27. juni

Læs mere

Sikkerhedsudstyr til kystsejlads.

Sikkerhedsudstyr til kystsejlads. Sikkerhedsudstyr til kystsejlads. Af Benjamin Kristensen, redaktør, www.duelighed.dk Man kan købe sig fattig i forkromet udstyr, så herunder vil jeg udelukkende koncentrere mig om det udstyr, der kan øge

Læs mere

Så det gode spørgsmål er om sejladsreglerne hjælper os med i tilstrækkelig omfang at opfylde ovenstående formål????

Så det gode spørgsmål er om sejladsreglerne hjælper os med i tilstrækkelig omfang at opfylde ovenstående formål???? Oplæg til diskussion om sejlladsregler fra Hans Jørgen Et glad lille skib Martha: jeg er et glad lille skib, jeg er så glad når nogen kommer og passer og plejer mig. Når min agterende og dæk bliver sat

Læs mere

Kontakt Sejlerskoleudvalget:

Kontakt Sejlerskoleudvalget: Hvor varmt skal man være påklædt? Hav hellere for meget tøj på end for lidt. Vær klædt på i lag på lag det er varmest og det gør det let at regulere tøjmængden. Der er koldere på vandet end i land, særligt

Læs mere

SØFARTSSTYRELSEN. Fulde navn: SØVEJSREGLER. b) Hvad vil du i skibet A foretage dig, så snart du får øje på lysene fra B?

SØFARTSSTYRELSEN. Fulde navn: SØVEJSREGLER. b) Hvad vil du i skibet A foretage dig, så snart du får øje på lysene fra B? SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad.

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for kanosejlads i Struer FDF

Sikkerhedsinstruks for kanosejlads i Struer FDF Sikkerhedsinstruks for kanosejlads i Struer FDF For al sejlads i Struer FDF gælder: o Lovgivning og retningslinjer fra offentlige myndigheder, herunder søvejsregler, skal som minimum altid følges.. Denne

Læs mere

Så i løbet af den første vinter gik jeg i gang med diverse ændringer.

Så i løbet af den første vinter gik jeg i gang med diverse ændringer. OBS! Vær opmærksom på, at en ændring af masten med slæder og skinner på masten ikke er i overensstemmelse med klassereglerne. Båden er således ikke en klassebåd. Folkebåd til en singlehand hygge-sejler

Læs mere

Korsør Lystfiskerforening STOREBÆLTSMAPPEN

Korsør Lystfiskerforening STOREBÆLTSMAPPEN Mappen indeholder vigtige oplysninger vedrørende brugen af MAKRELLEN, så gør dig bekendt med indholdet i denne mappe før du sejler ud! Afprøve din viden om sikkerhed til søs på: www.sejlsikkert.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Nivå Bådelaugs Sejlerskole Kom og lær at sejle hos Nivå Bådelaugs Sejlerskole

Nivå Bådelaugs Sejlerskole Kom og lær at sejle hos Nivå Bådelaugs Sejlerskole Nivå Bådelaugs Sejlerskole Kom og lær at sejle hos Nivå Bådelaugs Sejlerskole Sejlads er en sjov, udfordrende og afstressende aktivitet, som du kan dele med familien og dyrke på dine rejser. Vi tilbyder

Læs mere

UDDANNELSESPLAN FOR DUELIGHEDSPRØVE I SEJLADS FOR FRITIDSSEJLERE

UDDANNELSESPLAN FOR DUELIGHEDSPRØVE I SEJLADS FOR FRITIDSSEJLERE UDDANNELSESPLAN FOR DUELIGHEDSPRØVE I SEJLADS FOR FRITIDSSEJLERE 1. Formål Version 1.1 Dato: 1. juni 2016 Formålet med denne uddannelsesplan er at fastlægge Søfartsstyrelsens krav for opnåelse af Duelighedsbevis

Læs mere

SØFARTSSTYRELSEN. Fulde navn SØVEJSREGLER

SØFARTSSTYRELSEN. Fulde navn SØVEJSREGLER SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad. Y3Søv

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejladsaktiviteter Ung i Århus, Fritidscenter Horsensvej, Århus kommune

Sikkerhedsinstruks for sejladsaktiviteter Ung i Århus, Fritidscenter Horsensvej, Århus kommune 1. Identifikation af rederen og dennes juridisk ansvarlige person. Reder for sejladsaktiviteterne er: Fritidscenter Horsensvej Skjoldhøjvej 11 8381 Tilst 5157 5024 2. Sejladsaktiviteter.. Aktiviteter med

Læs mere

Ansvar og vagthold. Det skal du gøre

Ansvar og vagthold. Det skal du gøre Ansvar og vagthold Det er føreren, der har ansvar for, at der bliver holdt behørig bro-, maskinog radiovagt. Vagten er førerens stedfortræder. Der skal altid holdes behørig bro- og maskinvagt, når skibet

Læs mere

Ejer rorsmands forpligtelser ved Kapsejlads:

Ejer rorsmands forpligtelser ved Kapsejlads: 1 Dansk Knarr Klub Ejer rorsmands forpligtelser ved Kapsejlads: Gyldigt klassebevis: For at starte som klassebåd i kapsejlads skal båden være udstyret med et gyldigt klassebevis. Klassebeviset er udstedt

Læs mere

DELEBÅDSPROJEKT BLUE-LINE 2013.

DELEBÅDSPROJEKT BLUE-LINE 2013. DELEBÅDSPROJEKT BLUE-LINE 2013. Blue Line H-båd ejet af Svendborg Sunds Sejlklub 1. Parthavere Båden udbydes i alt i 4 parter, og som parthavere har tilmeldt sig følgende: Navn Adresse E. mail Telefon

Læs mere

VEDBÆK SEJLKLUB MANUAL H-BÅD LÆS DETTE FØR DU SEJLER!! Spørgsmål? Forslag til forbedringer? Kontakt Bådsmændene: Henning 26112290 eller Mads 26244067

VEDBÆK SEJLKLUB MANUAL H-BÅD LÆS DETTE FØR DU SEJLER!! Spørgsmål? Forslag til forbedringer? Kontakt Bådsmændene: Henning 26112290 eller Mads 26244067 VEDBÆK SEJLKLUB MANUAL H-BÅD LÆS DETTE FØR DU SEJLER!! Spørgsmål? Forslag til forbedringer? Kontakt Bådsmændene: Henning 26112290 eller Mads 26244067 Velkommen ombord! Du står nu på en af klubbens skønne

Læs mere

side 1 af 6 Sikkerhedsinstruks for sejlads med DRACO speedbåd Dragør Navigationsskole

side 1 af 6 Sikkerhedsinstruks for sejlads med DRACO speedbåd Dragør Navigationsskole side 1 af 6 Sikkerhedsinstruks for sejlads med DRACO speedbåd Dragør Navigationsskole Udarbejdet: 7. april 2014 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Matilde, 17 fods DRACO 1700 TL motorbåd

Læs mere

Brugsret til skolebåd i Marselisborg Sejlklub

Brugsret til skolebåd i Marselisborg Sejlklub Maj 2010 AFTALE OM BRUGSRET Mellem Marselisborg Sejlklub (kaldet MS) og Brugerne til sammen kaldet Parterne er der i dag indgået følgende aftale om Brugsret til skolebåd i Marselisborg Sejlklub Preambel

Læs mere

Når din båd skal måles:

Når din båd skal måles: Side 1 af 5 Når din båd skal måles: Til alle stævner, hvor du deltager med din Folkebåd, er du underlagt klassereglerne (I det følgende CR =Class Rules). Hvis du har et gyldigt klassebevis, har du også

Læs mere

Reglement Søholm Yacht Service A/S (SYS) Velkommen til Søholm Yacht Service A/S

Reglement Søholm Yacht Service A/S (SYS) Velkommen til Søholm Yacht Service A/S Reglement Søholm Yacht Service A/S (SYS) Velkommen til Søholm Yacht Service A/S Overtrædelse af nærværende reglement medfører erstatningspligt ifølge dansk rets almindelige erstatningsregler. Åbningstider:

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? 16 kajakker, 12 kanoer og 2 robåde 1. Identifikation af rederen Skriv navn

Læs mere

Uddannelsesvejledning

Uddannelsesvejledning Uddannelsesvejledning SØMANDSBOG 5 GODE RÅD Indledning 1 Lær at sejle Ha styr på, hvordan du redder en mand ombord igen 2 Hold dit grej i orden Giv dit udstyr og motor et sikkerhedstjek 3 Planlæg din tur

Læs mere

Fokus på tursejlads. Artikel nr. 6

Fokus på tursejlads. Artikel nr. 6 Fokus på tursejlads Artikel nr. 6 Jeg går og glæder mig til den kommende sejlersæson og tænker på de mange muligheder, der ligger i kombinationen: En folkebåd og en hel sommer forude, det er en dejlig

Læs mere

REGLEMENT. for K.A.S. sejlerskole

REGLEMENT. for K.A.S. sejlerskole REGLEMENT for K.A.S. sejlerskole 1. Sejlerskolens formål og opbygning Et af K.A.S.s formål er at tilrettelægge og give undervisning i praktisk og teoretisk sejlads. Tilrettelæggelsen af undervisningen

Læs mere

Sejlads på Tommerup Efterskole. Generelt & Sikkerhedsinstruks

Sejlads på Tommerup Efterskole. Generelt & Sikkerhedsinstruks Sejlads på Tommerup Efterskole Generelt & Sikkerhedsinstruks Generelt Søfart/sejlads med TE Regler, retningslinjer og vejledning i forbindelse med sejlads på Tommerup Efterskole Efteråret 2013 Generelle

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer side 1 af 3 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: 14. september 2015 23:00 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Skriv navn(e) og kaldesignal(er) eller identificer

Læs mere

HMI Sikkerhedsinstruks! Surf

HMI Sikkerhedsinstruks! Surf HMI Sikkerhedsinstruks! Surf Godt sømandskab Ansvar og sund fornuft! Sikkerhedsinstruksen For at sejle sikkert skal det ske inden for rammerne af "godt sømandsskab". Alle skal tage et ansvar og bruge deres

Læs mere

Limfjordsbroen. Beliggenhed. Brotype. Brolængde. Gennemsejlingshøjde. Gennemsejlingsbredde. Afmærkning. Strøm. Sidste opdateringer Tekst:

Limfjordsbroen. Beliggenhed. Brotype. Brolængde. Gennemsejlingshøjde. Gennemsejlingsbredde. Afmærkning. Strøm. Sidste opdateringer Tekst: Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 4-3-2017 Limfjordsbroen Sidste opdateringer Tekst: 29-7-2015 Beliggenhed Limfjorden, mellem Aalborg og Nørresundby. 57 03,3'N 9 55,2'E - kort 107 Set fra E - fotograferet

Læs mere

Søfartsstyrelsen refereres i denne Bekendtgørelse: Forsvarsministeriet / Anvendelse af lods

Søfartsstyrelsen refereres i denne Bekendtgørelse: Forsvarsministeriet / Anvendelse af lods Søfartsstyrelsen refereres i denne Bekendtgørelse: Forsvarsministeriet / Anvendelse af lods Orientering Dette er en skrivelse ved databasen Retsinformation, som indeholder teksten "Søfartsstyrelsen" Bekendtgørelse

Læs mere

FORTOLKNINGER AF REGEL 42, FREMDRIVNINGSMIDLER

FORTOLKNINGER AF REGEL 42, FREMDRIVNINGSMIDLER FORTOLKNINGER AF REGEL 42, FREMDRIVNINGSMIDLER FORTOLKNINGER AF ANVENDTE BEGREBER Når et begreb anvendes som defineret herunder, er det skrevet i kursiv. Andre begreber, som har betydning i regel 42, er

Læs mere

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad. Y3Søv-1/99

Læs mere

Fulde navn: b) Hvad vil De i skibet A foretage Dem, så snart De får øje på lysene fra B?

Fulde navn: b) Hvad vil De i skibet A foretage Dem, så snart De får øje på lysene fra B? SØFARTSSTYRELSEN Eks. nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad. SØVEJSREGLER Y3Søv-2/98

Læs mere

Sikkerhedsinstruktion for sejlads i matchracebåde ved Rødkilde Gymnasium

Sikkerhedsinstruktion for sejlads i matchracebåde ved Rødkilde Gymnasium Sikkerhedsinstruktion for sejlads i matchracebåde ved Rødkilde Gymnasium 1. Identifikation af rederen Rødkilde Gymnasium Rødkildevej 42 7100 Vejle -Rektor Hans Erik Duschek-Hansen, tlf. 6020 7500 -Ansvarlig

Læs mere

Oddesundbroen. Beliggenhed. Brotype. Brolængde. Gennemsejlingshøjde. Gennemsejlingsbredde. Afmærkning. Sidste opdateringer Tekst:

Oddesundbroen. Beliggenhed. Brotype. Brolængde. Gennemsejlingshøjde. Gennemsejlingsbredde. Afmærkning. Sidste opdateringer Tekst: Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 16-1-2017 Oddesundbroen Sidste opdateringer Tekst: 9-11-2016 Beliggenhed Limfjorden, Oddesund mellem W-siden af Grisetåodde og E-spidsen af Sunddraget. 56 34,7'N

Læs mere

Sømandskab. Duelighedsbogen, kapitel 5 3 lektioner. Sejlskib - begreber Tovværk Ankring Slæbning Sejlads i hårdt vejr Vejret til søs (Rasmus) Indhold

Sømandskab. Duelighedsbogen, kapitel 5 3 lektioner. Sejlskib - begreber Tovværk Ankring Slæbning Sejlads i hårdt vejr Vejret til søs (Rasmus) Indhold Sømandskab Duelighedsbogen, kapitel 5 3 lektioner Sejlskib - begreber Tovværk Ankring Slæbning Sejlads i hårdt vejr Vejret til søs (Rasmus) Indhold Søvejsregler De Internationale Søvejsregler 1840 - DK

Læs mere

Havne- og ordensreglement For SHS. Nørre Uttrup Lystbådehavns område. Områdets afgrænsninger fremgår af kortet på side 2

Havne- og ordensreglement For SHS. Nørre Uttrup Lystbådehavns område. Områdets afgrænsninger fremgår af kortet på side 2 1 Havne- og ordensreglement For SHS Nørre Uttrup Lystbådehavns område. Områdets afgrænsninger fremgår af kortet på side 2 Og søterritoriet mellem anduvningsbøjen og inderste afmærkningspar. Søterritorits

Læs mere

Sikkerhedsbestemmelser og ordensregler m.m. for Kajakklubben Strømmen -gældende fra februar 2006-1. Sikkerhedsregler 2. Ordensregler 3.

Sikkerhedsbestemmelser og ordensregler m.m. for Kajakklubben Strømmen -gældende fra februar 2006-1. Sikkerhedsregler 2. Ordensregler 3. Sikkerhedsbestemmelser og ordensregler m.m. for Kajakklubben Strømmen -gældende fra februar 2006-1. Sikkerhedsregler 2. Ordensregler 3. Kursus Sikkerhedsbestemmelser: 1.1 Alle aktive medlemmer skal orienteres

Læs mere

HMI Sikkerhedsinstruks! RIB

HMI Sikkerhedsinstruks! RIB HMI Sikkerhedsinstruks! RIB Godt sømandskab Ansvar og sund fornuft! Sikkerhedsinstruksen For at sejle sikkert skal det ske inden for rammerne af "godt sømandsskab". Alle skal tage et ansvar og bruge deres

Læs mere

Kong Frederik IXs Bro

Kong Frederik IXs Bro Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 12-5-2010 Kong Frederik IXs Bro Sidste opdateringer Tekst: 30-7-2008 Beliggenhed Guldborg Sund, S for Nykøbing Falster Havn. 54 45,5'N 11 51,8'E - kort 163 Set

Læs mere

Oversigt over opgaver til DKS sæt 5 nr. fra og til kort nat vejr beregn signaler 1 Frederikshavn Skagen 501 // 510 koldfront

Oversigt over opgaver til DKS sæt 5 nr. fra og til kort nat vejr beregn signaler 1 Frederikshavn Skagen 501 // 510 koldfront Oversigt over opgaver til DKS sæt 5 nr. fra og til kort nat vejr beregn signaler 1 Frederikshavn Skagen 501 // 510 koldfront 540 // 542 2 Skagen Frederikshavn 540 // 542 søbrise 501 // 510 3 Strandby Vesterø

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for havkajak Faxehus Efterskole

Sikkerhedsinstruks for havkajak Faxehus Efterskole Sikkerhedsinstruks for havkajak Faxehus Efterskole Udarbejdet 07.05.2015/ Joachim Mottel og Jakob Rud Hansen Sikkerhedsinstrukser: For at en havkajaksejlads kan kaldes sikker, skal den foregå inden for

Læs mere

Søfartsstyrelsen. Eksaminationssted (by) Fulde navn: Yachtskippereksamen af 3. grad. Søvejsregler

Søfartsstyrelsen. Eksaminationssted (by) Fulde navn: Yachtskippereksamen af 3. grad. Søvejsregler Søfartsstyrelsen Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: Yachtskippereksamen af 3. grad. Y3Søv-1/03 Søvejsregler Hjælpemidler: Bilag med billeder af skibslys (Y3Søv -1/03) 1. Du er fører af et maskindrevet

Læs mere

HOBRO ROKLUB. Klubbesøg 14. april 2015

HOBRO ROKLUB. Klubbesøg 14. april 2015 HOBRO ROKLUB Klubbesøg 14. april 2015 HVEM ER JEG? KAN MAN BLIVE FOR GAMMEL TIL AT RO? Hvad er jeres eget bud? I har rederansvaret = I definerer svaret på spørgsmålet DFfR s holdning = JA. Det kan man

Læs mere

Hvidovre Kommunale Ungdomsskoles sikkerhedsinstruks for sejldage En dag på vandet med skoleklasser.

Hvidovre Kommunale Ungdomsskoles sikkerhedsinstruks for sejldage En dag på vandet med skoleklasser. side 1 af 5 Hvidovre Kommunale Ungdomsskoles sikkerhedsinstruks for sejldage En dag på vandet med skoleklasser. Udarbejdet: 1. august 2015 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Hvidovre Kommunale

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for Kyst- og Fjordcentrets kurser, undervisning og aktiviteter på Randers Fjord, Grenåen og i Kattegat

Sikkerhedsinstruks for Kyst- og Fjordcentrets kurser, undervisning og aktiviteter på Randers Fjord, Grenåen og i Kattegat Sikkerhedsinstruks for Kyst- og Fjordcentrets kurser, undervisning og aktiviteter på Randers Fjord, Grenåen og i Kattegat 1) Identifikation af rederen og dennes juridisk ansvarlige person Kyst- og Fjordcentret

Læs mere

Værd at vide om sikkerhed for windsurfere PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om sikkerhed for windsurfere PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om sikkerhed for windsurfere PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Formål Formålet med denne brochure er at sætte fokus på sikkerheden i forbindelse med windsurfing, herunder søvejsregler,

Læs mere

Sejlklubben Greve Strand SIKKERHEDSPOLITIK

Sejlklubben Greve Strand SIKKERHEDSPOLITIK SIKKERHEDSPOLITIK Gældende fra den 24. april 2008 I Sejlklubben Greve Strand (SGS) prioriterer vi sejlernes sikkerhed højt. En klar ansvarsfordeling under afvikling af uddannelse, træning og sejladser

Læs mere

HVIDOVRE ROKLUB. Medlem af DFfR under DIF. Roreglement. Vinter roreglement ROREGLEMENT.

HVIDOVRE ROKLUB. Medlem af DFfR under DIF. Roreglement. Vinter roreglement ROREGLEMENT. HVIDOVRE ROKLUB Medlem af DFfR under DIF Roreglement og Vinter roreglement Hvidovre Roklub Medlemsmøde d. 6. November 1997 (rettes til Medlemsmøde 16. september 2014) ROREGLEMENT. Reglementet for Hvidovre

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer - KANO

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer - KANO Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer - KANO Udarbejdet: Den 13. juni 2013 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Skriv navn(e) og kaldesignal(er) eller identificer gruppen af

Læs mere