Reglement for Kajakklubben Nova

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Reglement for Kajakklubben Nova"

Transkript

1 Reglement for Kajakklubben Nova 1 Generelt Definitioner Myndigheder og Søvejsregler Sikkerhed & påklædning Svømme- / redningsvest Langtur Hvor må jeg ro? Børne- og ungdomsroere Begynderprøve ikke bestået Begynderprøve bestået Afstand til kysten Sommersæson Vintersæson Rokort Nødhavn eller ændrede roplaner Forbudte områder Nøgle til klubben Klubudstyr Klubkajakker Betingelser for benyttelse af klubbens tur- og kapkajakker Betingelser for benyttelse af klubbens havkajakker Håndtering og benyttelse af klubkajakker Udlån af klubkajakker i mindre end 12 timer Udlån af klubkajakker i mere end 12 timer Skader på klubkajakker Regler for instruktion af nybegyndere Fra aspirant til frigivelse Regler for privat instruktion Havkajakkursus Gæsteroning Kajak-reservation til løb Handicap Interne løb Betaling ved eksterne løb og ture Privat bådplads Skabsplads Rygning Udlån af klubhus nova_reglement_ doc Side 1 af 11

2 1 Generelt Alle medlemmer af Kajakklubben Nova er forpligtiget til at være bekendt med og overholde reglerne i nærværende reglement. Ved overtrædelse af reglerne kan bestyrelsen idømme et medlem karantæne. Bestyrelsen kan, når den finder det hensigtsmæssigt, dispensere fra nærværende regler. 2 Definitioner Sommersæson Fra 1/5 til 30/9. Vintersæson Fra 1/10 til 30/4. Begynder Et medlem, der endnu ikke har bestået begynderprøven (jf. pkt. 12). Aspirant Et medlem, der har bestået begynderprøven (jf. pkt. 12), men endnu ikke er frigivet (jf. pkt. 12.1). Erfaren roer Et medlem, der har roet mere end 1000 km. "NB-bogen" Bog til meddelelser fra medlem til medlem. Ligger ved rokortene. 3 Myndigheder og Søvejsregler Medlemmer skal overholde gældende søvejrsregler samt andre regler for færdsel på vandet og i havne, som fastsat af relevante myndigheder. Ved ind- og udsejling af havn holdes såvidt muligt til højre. Der bør altid roes svarende til, at kajakker har vigepligt for alle andre fartøjer, specielt ved krydsning af markerede sejlruter og sejlrender. 4 Sikkerhed & påklædning Ethvert medlem er pligtigt til at bidrage til, at kajaksporten dyrkes under de mest betryggende former. Under roning skal roeren iøvrigt være iført egnet påklædning. Særlig bemærkes, at det er forbudt at benytte svært fodtøj, fx gummistøvler. 4.1 Svømme- / redningsvest I sommersæsonen skal medlemmer under roning medføre godkendt svømme- eller redningsvest, dog skal medlemmer, der har roet under 250 km, være iført svømme- eller redningsvest. Det anbefales dog for alle medlemmer altid at være iført svømme- eller redningsvest. I vintersæsonen skal alle medlemmer være iført svømme- eller redningsvest. Bestyrelsen kan efter skøn forlænge perioden for brug af svømme- eller redningsvest. 4.2 Langtur For havkajakroere på langtur skal der udover det sædvanlige sikkerhedsudstyr medbringes: paddlefloat pumpe slæbetov reservepagaj nova_reglement_ doc Side 2 af 11

3 5 Hvor må jeg ro? 5.1 Børne- og ungdomsroere Børne- og ungdomsroere må ikke ikke ro i vintersæsonen. Roere under 15 år må, såfremt de er to sammen og såfremt vejret er egnet (dvs. i stille vejr), ro til Charlottenlund Badeanstalt og retur, hvis begge har bestået entringsprøven. Roere under 18 år må ikke ro i Københavns Havn med mindre et bestyrelsesmedlem har givet særlig tilladelse. 5.2 Begynderprøve ikke bestået Medlemmer, der endnu ikke har bestået begynderprøven (jf. pkt. 12) må kun ro mellem klubben og Charlottenlund Badeanstalt, og max 50 meter fra land. Al roning skal endvidere foregå sammen med mindst eet medlem, der har bestået begynderprøven. Der må kun roes i sommersæsonen. 5.3 Begynderprøve bestået Følgende er gældende når begynderprøven er bestået Afstand til kysten Kystlinien skal følges så nær, at roeren har stadig føling med land. Det vil i praksis sige max. 600 meter fra kystlinien, i vintersæsonen dog max 50 meter fra land. Dog er det tilladt, når de meteorologiske forhold er gunstige, dvs. i roligt vejr uden udsigt til tåge, blæst eller uvejr, at sætte over bugter eller vige, hvis turen ellers ville blive forlænget uforholdsmæssigt. I forbindelse med fællesture kan dette kun ske, når bestemmelse derom er taget enstemmigt af alle turens deltagere. For havkajakroere gælder det, at ved ovenstående gunstige vejrforhold kan der laves længere kryds over åbent hav Sommersæson Samlet antal Begrænsning roede kilometer Under 100 km Alene: Fra klubben til Charlottenlund Badeanstalt. Min. 2 roere sammen: Fra klubben til Skovshoved. Med erfaren roer: Ingen begrænsning km Alene: Fra klubben til Skovshoved. Min 2 roere sammen: Fra "Skudehavnen" til Tårbæk. Med erfaren roer: Ingen begrænsning. Over 250 km Ingen begrænsning Vintersæson Medlemmer, der endnu ikke har roet 250 km, må i vintersæsonen kun ro i selskab med en erfaren roer, jf. nedenfor. nova_reglement_ doc Side 3 af 11

4 Samlet antal Begrænsning roede kilometer Under 250 km Med erfaren roer: Fra klubben til Charlottenlund Badeanstalt. Over 250 km Alene: Fra klubben til Charlottenlund Badeanstalt. Min 2 roere sammen: Fra "Skudehavnen" til Tårbæk. Med erfaren roer: Ingen begrænsning. Over 1000 km Ingen begrænsning. 6 Rokort Forinden et medlem begiver sig ud på en tur, skal medlemmets navn, bådens navn, afgangstid samt ro-retning indføres på medlemmets rokort. Ved langtur også mål for turen. Langtur defineres som en tur af mere end en dags varighed. Efter hjemkomst indføres ankomsttid samt antallet af roede km. 7 Nødhavn eller ændrede roplaner I det tilfælde, at en roer har været nødt til at søge nødhavn eller på anden måde har været nødt til at lave ændringer af alvorlig karakter i sine roplaner, er vedkommende pligtig til hurtigst muligt at sætte sig i forbindelse med klub, hjem eller bestyrelse således, at de ændrede planer kan blive noteret på medlemmets rokort. Hvis roeren har en fornemmelse af, at vedkommendes udeblivelse fra klubben kan have medført, at en eftersøgning er igangsat, skal vedkommende underrette politiet ved førstkommende lejlighed. 8 Forbudte områder Det påhviler til enhver tid den enkelte roer at gøre sig bekendt med eventuelle forbudte roområder. 9 Nøgle til klubben Medlemmer, der har bestået begynderprøven, kan mod gebyr på kr. 200 få udleveret et nøglekort til klubben. Nøglekortet skal opbevares forsvarligt og må ikke påføres nogen form for indikation af, at det er til brug i Nova. Hvis nøglekortet bortkommer skal bestyrelsen straks orienteres, så kortet kan spærres. Nyt nøglekort udleveres mod et gebyr på kr Nøglekort-gebyr betales kontant i.f.m. udlevering af kortet. 10 Klubudstyr Klubudstyr (pagajer, veste og evt. overtræk) er tydeligt mærket og findes på bestemte pladser i bådskuret. Veste er mærket med "NOVA" på ryggen. Klubudstyr må anvendes af alle klubbens medlemmer, men må ikke tages med på private langture. 11 Klubkajakker Klubbens medlemmer er berettiget til at benytte klubbens kajakker, når det sker i overensstemmelse med klubbens formål, love og reglementer. Dog er det altid bestyrelsen, der bestemmer, hvilke medlemmer og arrangementer, der skal prioriteres i forbindelse med f.eks. nova_reglement_ doc Side 4 af 11

5 daglig roning, løbsdeltagelse og fællesture m.v Betingelser for benyttelse af klubbens tur- og kapkajakker Kajakker med grønt bånd (grønne kajakker) må roes af alle klubbens medlemmer og af gæsteroere. Kun de grønne kajakker må bruges til træning af entring. Entring skal - såvidt muligt - undgås for de øvrige kajakker, da konstruktionen af disse er svagere og derfor lettere går i stykker i.f.m. entring. Kajakker med blåt bånd (blå kajakker) må roes af alle klubbens medlemmer. Kajakker med rødt bånd (røde kajakker) må roes erfarne roere. Røde kajakker må ikke medbringes på ture udenfor "hjemligt farvand" (dvs. Øresund, Bagsværd Sø og Lyngby Sø) arrangeret af klubben eller privat. Kajakkerne må dog gerne medbringes til løb udenfor hjemligt farvand. K-4'eren kan benyttes, hvis mindst 2 af roerne ror kapbåd Betingelser for benyttelse af klubbens havkajakker Havkajakker kan benyttes af frigivne medlemmer, der har bestået klubbens havkajakkursus, et tilsvarende kursus eller i følgeskab med en instruktør. Se også punkt Håndtering og benyttelse af klubkajakker Når man kommer hjem skal kajakken håndteres således: Hvis kajakken kortvarigt lægges på broen, da skal forsigtighed udvises, så kajakken ikke kommer til at ligge på roret. Kajakken bæres op foran klubhuset. Kajakken bør bæres med begge hænder. Om nødvendigt spules kajakken. Kajakken aftørres indvendig og udvendig. Sædet skrues af og lægges løst i kajakken. Kajakken henlægges på sin plads i bådhuset. Kajakken skal skubbes helt ind, så porten kan lukkes uden at ramme kajakkerne. Kajakker må ikke efterlades henliggende på broen eller pladsen foran huset. For havkajakker gælder endvidere, at kajakken hænges på plads med lugerne aftaget pumpe placeret i bageste pakrum paddlefloat hængende over bagenden af kajakken. Håndtering af specifikke både: Kajakker med sæde monteret på skinne (fx Marathon Swift kajakker) Disse kajakker har sæde-skruer, der ofte strammes meget. Efter brug skal sæde-skruerne løsnes, så en efterfølgende roer med færre finger-kræfter ikke skal "slås" med at få dem løsnet. "Badedyret" (Epic V10 Sport) Denne kajak har et afløb der "stikker ud" under cockpittet. Kajakken må derfor ikke lægges på broen med bunden nedad, men bør bæres direkte fra bådvuggerne til vandet (og omvendt). Vær også ekstra opmærksom på det meget store ror på denne båd samt den store længde. Landgang, i forbindelse med den daglige roning fra klubben, må kun ske i kortere tidsrum og kajakkerne må ikke efterlades på strande eller lign. uden behørigt opsyn. nova_reglement_ doc Side 5 af 11

6 Det er forbudt at være flere personer i en båd, end den beregnet til. Endvidere må en båd ikke lastes mere, end den stadig er fuldt manøvre- og sødygtig. Badning fra klubkajakkerne er ikke tilladt. De kajakker der, med tydelig mærkning, er reserveret til løbsdeltagelse eller til brug for medlemmer, der aktivt deltager i kaproning, må ikke benyttes uden bestyrelsens godkendelse Udlån af klubkajakker i mindre end 12 timer Klubbens kajakker må transporteres til "fremmed rovand" for at ro dér, forudsat følgende overholdes: Klubbens ro-reglement skal overholdes. Medlemmet, der låner en kajak, skal være frigivet og have roet mindst 250 km. Dog må kajakkerne ikke fjernes fra klubben i mere end 12 timer (se også 11.5 ang. udlån i mere end 12 timer, samt 11.6 ang. transport & skader) Udlån af klubkajakker i mere end 12 timer Et mindre udvalg af klubbens kajakker kan udlånes til brug for roture af varighed på mere end 12 timer, forudsat at følgende overholdes: Klubbens ro-reglement skal overholdes. Medlemmet, der låner en kajak, skal være frigivet og have roet mindst 250 km. Bestyrelsen skal søges om tilladelse til lån af kajak. Ansøgningen skal fremsendes senest 14 dage før start af udlån og helst inden et bestyrelsesmøde. Bestyrelsen skal godkende tidspunkt og hvilken kajak, som udlånes. I tilfælde af skade på kajakker udlånt i mere end 12 timer, skal låner selv forestå reparation af skaden. Følgende kajakker udlånes: Navn Type Castor Turkajak Cassiopeia Turkajak (Kirton Escape) Capella Havkajak (PH Capella) Classic Havkajak (PH Sirius) 11.6 Skader på klubkajakker Eventuelle skader på klubkajakkerne skal umiddelbart efter skadens opståen noteres i NB-bogen og mappen for fejlmelding af kajakker (ligger ved skrivepulten). Hvis skaden på kajakken har en karakter, så kajakken ikke kan eller ikke bør benyttes, da sættes et "Defekt"-skilt på kajakken. Defekt skilte findes ved skrivepulten. Enhver benyttelse af klubbens kajakker, herunder transport til løb m.v. skal altid ske med omhu og forsigtighed, således at risikoen for skader begrænses mest muligt. Det enkelte medlem er økonomisk ansvarlig for det lånte. Disse regler administreres af bestyrelsen, således at udgifter i forbindelse med skader, tyveri nova_reglement_ doc Side 6 af 11

7 eller hærværk m.v. der sker på en sådan måde, at låneren må betragtes som værende uden egentlig skyld, vil blive betalt af klubben. Andre skader eller tab, der opstår f.eks. i forbindelse med et medlems uagtsomhed eller manglende omhu, betales af medlemmet selv og betragtes som en pligtig ydelse i medlemsforholdet. 12 Regler for instruktion af nybegyndere Nybegyndere skal bestå begynderprøven samt opfylde nogle yderligere betingelser for at blive frigivet. Begynderprøven består af følgende øvelser: Eleven skal kunne svømme mindst 600 m. ved egen hjælp (svømmebevis accepteres). Skal kunne tømme kajak på lavt vand. Skal kunne tømme kajak ved bro. Entre kajak på dybt vand: Der må ikke bæres våddragt under øvelsen. Kajakken roes ud på dybt vand, hvor man ikke kan bunde. Eleven er iført svømme/redningsvest. Eleven skal vælte i vandet fra kajakken, således at kajakken ligger med bunden i vejret. Eleven finder pagaj og svømmer hen til kajakkens bagende og tømmer kajakken ved at løfte den op af vandet og vende den rundt 180 grader. Alternativt kan kajakken vendes ved at give den et hurtigt og fast skub rundt ved cockpitkanten. Herefter kravler eleven op i kajakken og roer et par tag med pagajen. Øvelsen gentages denne gang dog uden svømme/redningsvest Der roes ca. 20 m (fx rundt om inderste røde bøje i Hellerup-løbet). Øvelsen kan godkendes, såfremt eleven ikke er faldet i vandet mere end de to gange og såfremt der ikke er mere vand i kajakken, end at sædets overside kan friholdes fra vand. Makkerredning: Eleven skal siddende i egen kajak kunne hjælpe en anden roer op i kajak efter kæntring og selv kunne entre egen kajak ved hjælp af en anden roer. Svømning med kajak: Eleven roer ud til den anden røde bøje (ca. 60 m) vender kajakken rundt om denne og vælter i vandet. Pagajen lægges i kajakken, som svømmes ind til land. Kajakken kan enten skubbes eller trækkes. Eleven skal kunne ro stabilt og sikkert i roligt vand. Eleven skal kunne ro baglæns. Eleven skal kunne skodde. Tømning af kajak samt ind- og udstigning på lavt vand. Når man skal i kajakken fra strand må der ikke benyttes edderkoppeteknik /"cowboyteknik" hvor man sætter sig overskrævs på kajakken - der skal bruges løbehjulsteknik hvor man sætter den ene fod på kajakken og støtter med pagajen på vandet mens man sætter af med den anden fod. Eleven skal have erhvervet sig viden om: Kajakkens indretning og pagajtyper Søvejsregler Klubregler Når en begynder har bestået begynderprøven overgår man til at være aspirant. Som aspirant kan man få udleveret et nøglekort til klubben, se afsnit Fra aspirant til frigivelse For at blive frigivet skal aspiranter opfylde følgende betingelser: nova_reglement_ doc Side 7 af 11

8 Have roet mindst 100 km. Mindst 2 gange have bidraget med praktisk arbejde i klubben. Fx deltaget i arbejdsdag, arrangeret fest eller lignende. Have gennemført mindst 2 kajakløb. Dette kan være eksterne løb - fx Mølleåens Blå Bånd, Esrum Sø - eller interne løb - fx fødselsdagsløb, standerstrygningsløb eller klubmesterskab. Ifm. praktiskt arbejde og deltagelse i løb er det aspirantens ansvar at påse, at han/hun får de relevante "krydser". Diplom for frigivelse overrækkes ved efterfølgende standerstrygning eller standerhejsning. 13 Regler for privat instruktion Bestyrelsen skal ansøges skriftligt - ansøgningen vedlægges bevis for svømmeprøve på 600 meter - og accept fra bestyrelsen skal foreligge inden instruktionen starter. Instruktionen kan kun foregå i sommersæsonen og alle prøver skal være afsluttet inden 1. september samme år. Den private instruktør skal enten være uddannet instruktør eller have roet minimum 1000 km. Omfanget af instruktionen skal som minimum følge øvelserne fra begynderprøven samt nedenstående punkter: Eleven præsenteres for mindst et bestyrelsesmedlem (typisk bestyrelsens instruktionsansvarlige) der efter forevisning af kvittering for betalt kontingent kort vil gennemgå instruktionens omfang. Præsentation af klubben generelt, husregler samt motionsrum og garage. Udlevering af skriftligt materiale - klublove, klubreglement, specielt begyndernes rofarvand, diverse foldere for Søsportens Sikkerhedsråd osv. Gennemgang af reglerne i nærværende reglement. Gennemgang af kajakker og udstyr - klubbens udstyr/privat udstyr grønne, blå og røde kajakker. I forbindelse med instruktionen skal både eleven og instruktøren ro i turbåd (eleven kun i grønne). Behandling af kajakker specielt på land og ved isætning og optagning af vandet, specielt på Nova s bro. Se pkt Rostil og roteknik - forebyggelse af skader. Orientering om vind og vejr, bølger og strøm. Roning i både roligt og lidt hårdere vejr - roningen skal være sikker i begge tilfælde. Udformningen af de enkelte prøver (begynderprøven) kan oplyses ved henvendelse til en erfaren instruktør eller bestyrelsens instruktionsansvarlige, det er aldrig for sent at bede om hjælp i forbindelse med vanskeligheder med udførelsen af prøverne, en erfaren instruktør kan ofte se hvor fejlen ligger. Godkendelse af begynderprøven kan gives af et bestyrelsensmedlem efter udført og godkendte prøver, samt hvis alle ovenstående punkter er gennemført tilfredsstillende og eleven ror stabilt og sikkert - godkendelsen er dog afhængig af en kort overhøring. Privateleven er herefter aspirant og kan få udleveret en nøgle mod betaling. Frigivelse følger herefter de samme regler som for øvrige aspiranter, jf. pkt Havkajakkursus For at kunne ro klubbens havkajakker, skal medlemmer være frigivet have roet 250 km nova_reglement_ doc Side 8 af 11

9 have bestået et havkajakkursus omfattende følgende: o Ud- og indstigning i kajak v. kyst og bro o Roteknik: Alm. roteknik, lavt støttetag, styretag, sideforflytning o Kantning af kajak o Komme ud af kajakken efter kæntring, inkl. aftagelse cockpit overtræk under vand. o Selvredning med paddlefloat efter kæntring o Makkerredning (begge roller) Medlemmer, der enten ikke er frigivet eller ikke har roet 250 km, optages ikke på klubbens havkajakkurser. Hvis havkajakkurset er taget uden for klubben skal medlemmet fremlægge dokumentation for gennemført kursus og i praksis vise, at ovennævnte teknikker beherskes. 15 Gæsteroning Formålet med gæsteroning er, at et medlem kan tage en ven, veninde, kæreste el. lign. med ud og prøve at ro kajak inden et evt. ønske om medlemskab. Det er tilladt at tage en gæst med ud at ro, forudsat af følgende overholdes: Medlemmet skal være frigivet Medlemmet skal have roet mindst 250 km. Et medlem må max have 1 gæst med ud ad gangen. Samme gæst må max komme med ud 3 gange. Gæster må kun tages med ud i sommersæsonen. Gæster, som ikke har roet mindst 1000 km, må kun ro i de grønne både. Gæster må ikke ro i klubbens havkajakker. Gæster skal skrives ud og ind i NB-bogen. 16 Kajak-reservation til løb Et medlem kan tidligst tirsdag efter handicap reservere en kajak til løb i den efterfølgende weekend. Det medlem, der har roet flest km i indeværende sæson eller har størst chance for en god placering, har førsteret til at vælge kajak. I tilfælde af tvister så tilfalder afgørelsen bestyrelsen. Den ønskede kajak reserveres ved at medlemmet skriver den i NB-bogen Handicap Et medlem der er tilmeldt handicap reserverer en kajak ved at skrive sig på handicaplisten, som hænger på løbsopslagstavlen. Reservationen gælder hver tirsdag fra kl , så længe handicap sæsonen varer. Reservationen frafalder til det enkelte handicap, hvis man ikke er mødt op i Nova kl Interne løb Der afholdes løb i Nova i forbindelse med standerhejsning og strygning. Derudover afholdes fødselsdagsløb i weekenden nær Novas fødselsdag den 12. juni, samt klubmesterskab medio august. nova_reglement_ doc Side 9 af 11

10 Løbene afholdes efter følgende forskrifter: Standerhejsning Fødselsdagsløb Klubmesterskab Standerstrygning 3 km damer og herre 3 km damer, 6 km herre 500 m damer/ob/junior, 1000 m herre, 10 km damer/herre 3 km K2. Deltagerne bliver blandet efter styrke og lodtrækning. Klasser ved interne løb: Yngste Under 15 Ungdom Junior Senior Old Grand Old Over 50 (alderen går til og med det år man fylder år) 18 Betaling ved eksterne løb og ture Gebyrer til kajakløb og O-løb betales af klubben. Dog vil et medlem blive afkrævet løbsgebyret, hvis vedkommende har meldt sig til, men ikke deltager i løbet. Medmindre en lægeerklæring kan fremvises. Ved Handicap skal deltages i mindst 5 løb for at klubben betaler. 19 Privat bådplads Aktive medlemmer, der har egen kajak, får så vidt det er muligt anvist en privat bådplads. Bådpladsen må ikke uden bestyrelsens samtykke overlades til andre. Bestyrelsen vurderer en gang hvert år i januar / februar måned, hvorvidt de udlånte bådpladser anvendes aktivt og er berettiget til at bestemme, hvilke medlemmer der skal råde over egen bådplads. Private bådpladser uddeles efter følgende kriterier, en faktuel del og socialengagement. Faktuel del: Social del: Antal roede km i privat båd og klub både, samt stabilitet fra flere sæsoner. Antal ture fra klubben i privat båd. Det sociale engagement i klubben. Ansøgning om privat bådplads for det kommende kalenderår skal indsendes til bestyrelsen senest 15. januar. I ansøgningen skal redegøres for i hvilken grad ovenstående tildelingskriterier opfyldes. Privat bådplads tildeles kun for eet år ad gangen og ansøgning skal således indsendes hvert år. Bestyrelsen træffer beslutning om tildeling af private bådpladser senest 1. marts. Klubben påtager sig intet ansvar for skader på eller bortkomst af privat udstyr, herunder både, der er opbevaret i klubben. 20 Skabsplads Medlemmer, der ved årsskiftet har roet mindst 250 km og er frigivet efter gældende regler i 2007, kan ansøge om skabsplads i den efterfølgende sæson. Ansøgning skal sendes til bestyrelsen i januar. Medlemmer, der har erhvervet sig et skab, skal ikke søge om fornyelse af dette. nova_reglement_ doc Side 10 af 11

11 21 Rygning Rygning er ikke tilladt i Novas lokaler. 22 Udlån af klubhus Klubhuset udlånes til medlemmer der har rund fødselsdag, jubilæum, kandidatfest, bryllup el.lign. personlige mærkedage. Bestyrelsen skal ansøges om udlånet mindst en måned i forvejen. Klubhuset kan kun udlånes i vintersæsonen. Klubbens medlemmer har stadig adgang til alle faciliteter. Ved reservation betales 500 kr. for lån af klubben. Lokalerne skal afleveres i rengjort stand inden kl. 12 næste dag. nova_reglement_ doc Side 11 af 11

Kano- og Kajakklubben Gudenaa

Kano- og Kajakklubben Gudenaa Kano- og Kajakklubben Gudenaa Information til nye medlemmer 2015 1 Velkommen i Gudenaa I dette hæfte vil vi give dig en introduktion til begynderkurset samt klubbens love og regler. På side 4 finder du

Læs mere

Love for Kajakklubben Viking

Love for Kajakklubben Viking Love for Kajakklubben Viking 1 Navn, beliggenhed og stander Klubbens navn er Kajakklubben Viking. Dens hjemsted er stranden v. Silistria, Ørneredevej 19, 8270 Højbjerg Standeren symboliserer klubben ved

Læs mere

Love og reglement. for. Lemvig Roklub. April 2009. Stiftet 1929 Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund. rev.

Love og reglement. for. Lemvig Roklub. April 2009. Stiftet 1929 Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund. rev. Love og reglement for Lemvig Roklub April 2009 rev. 2011, 12 og 13 Stiftet 1929 Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund 1 Indhold Love 3 Klubbens ledelse 4 Generalforsamling 5 Forårsmedlemsmøde

Læs mere

KANO- OG KAJAKKLUBBEN GUDENAA

KANO- OG KAJAKKLUBBEN GUDENAA Gudenå Glimt Medlemsblad for Kano- og Kajakklubben Gudenaa SÆRNUMMER Indkaldelse til GENERALFORSAMLING KANO- OG KAJAKKLUBBEN GUDENAA Lørdag d. 27. februar 2010 kl. 14.00 Indhold Side Indkaldelse og dagsorden

Læs mere

Reglement 2015 Hvem gør hvad, hvornår, håndbog

Reglement 2015 Hvem gør hvad, hvornår, håndbog Reglement 2015 Hvem gør hvad, hvornår, håndbog Nærværende reglement er udfærdiget jævnfør 9 i vedtægterne for Kolding Roklub. Overtrædelse af reglementet kan medføre nægtet adgang til klubben, og / eller

Læs mere

Vedtægter for KANOKLUBBEN PUST. Navn og formål

Vedtægter for KANOKLUBBEN PUST. Navn og formål Stiftet den 25. januar 1978 Vedtægter for KANOKLUBBEN PUST Sidste ændringer vedtaget på generalforsamlingen d. 3. marts 2010 Navn og formål Klubbens navn er KANOKLUBBEN PUST, hjemsted er radiobugten ved

Læs mere

Love... 7 1 Formål... 8 2 Hjemsted... 8 3 Medlemsskab... 8 4 Udmeldelse/eksklusion... 8 5 Forbundets organer... 9 6 Årsmøde... 9 7 Bestyrelsen...

Love... 7 1 Formål... 8 2 Hjemsted... 8 3 Medlemsskab... 8 4 Udmeldelse/eksklusion... 8 5 Forbundets organer... 9 6 Årsmøde... 9 7 Bestyrelsen... Love... 7 1 Formål... 8 2 Hjemsted... 8 3 Medlemsskab... 8 4 Udmeldelse/eksklusion... 8 5 Forbundets organer... 9 6 Årsmøde... 9 7 Bestyrelsen... 10 8 Kredse/aktivitetsgrupper... 11 9 Ophævelse... 11 10

Læs mere

Værd at vide om sikker sejlads med kano og kajak PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om sikker sejlads med kano og kajak PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om sikker sejlads med kano og kajak PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Formål Formålet med denne brochure er at sætte fokus på sikkerhed ved sejlads med kano og kajak. Brochuren henvender

Læs mere

Love for Hvidovre Sejlklub Suset

Love for Hvidovre Sejlklub Suset Love for Hvidovre Sejlklub Suset 1. Navn og formål. Foreningens navn er Hvidovre Sejlklub Suset. Navnet er dannet ved sammenslutningen den 12. Maj 1946 af de hidtil eksisterende klubber: Hvidovre Sejlklub

Læs mere

Index Side 3 4 5 5 6 7 22 25 26 28 29 31 32 33 34 35 37 38 39 40 41 42 43 45 56 59

Index Side 3 4 5 5 6 7 22 25 26 28 29 31 32 33 34 35 37 38 39 40 41 42 43 45 56 59 p 1 Index Side 3 4 5 5 6 7 22 25 26 28 29 31 32 33 34 35 37 38 39 40 41 42 43 45 56 59 Kære Søkyndige velkommen. Ansvarsfordelingen i en Søgruppe. Udskrift af korpsets love fra Mini-håndbogen. Bestyrelsens

Læs mere

Værd at vide om sikkerhed i kano og kajak NYTTIG VIDEN OG GODE RÅD WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om sikkerhed i kano og kajak NYTTIG VIDEN OG GODE RÅD WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om sikkerhed i kano og kajak NYTTIG VIDEN OG GODE RÅD WWW.SOESPORT.DK Kano og kajakker Danmarks vandsystem er som skabt for kano og kajak, men desværre medfører denne form for roning også

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den19. november 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte Deltagere Mogens K

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Kano og Kajakklub

Vedtægter for Skanderborg Kano og Kajakklub Vedtægter for Skanderborg Kano og Kajakklub 1 Klubbens navn Klubbens navn er SKANDERBORG KANO- OG KAJAKKLUB. Dens hjemsted er Skanderborg Kommune. 2 Klubbens formål Klubbens formål er at fremme kano- og

Læs mere

Reglement for K.A.S.s bådpladser

Reglement for K.A.S.s bådpladser Bådpladserne er en væsentlig del af sejlklubbens liv. Den er derudover et godt og billigt tilbud til medlemmerne - endda med ekstra faciliteter som toilet, Oasen (frokostlokale), værksteder mv. Bådpladsudvalget

Læs mere

Du må ikke anvende romateriel, som du ikke er fortrolig med og har fået instruktion i.

Du må ikke anvende romateriel, som du ikke er fortrolig med og har fået instruktion i. Roreglement Dagligt rofarvand Dagligt rofarvand er Tissø. Roning skal foregå fra 100 til 300 m fra søbredden. Den enkeltes ansvar Du har som roer i et fartøj medansvar for sejladsen og sikkerheden. Du

Læs mere

Retningslinjer for den daglige drift.

Retningslinjer for den daglige drift. Retningslinjer for den daglige drift. Rev. marts 2015 - EP 1. FORMÅL. Disse retningslinjer skal tjene til orientering om hvad der på basis af kutyme og praktiske overvejelser skal betragtes som gældende

Læs mere

LIMNYT Nr. 2 - Juni 2012

LIMNYT Nr. 2 - Juni 2012 LIMNYT Nr. 2 - Juni 2012 I dette nummer: Fotokonkurrencen Portræt af Mai en begynder fra hold 1 Hvor går roturen hen? En beskrivelse af vores rovand Miniguide til klubbens turbåde Stævneresultater fra

Læs mere

Håndbog for SSF1896, Version 03.04 er godkendt af bestyrelsen d.??-??-??

Håndbog for SSF1896, Version 03.04 er godkendt af bestyrelsen d.??-??-?? Forord Denne håndbog er tænkt som en hjælp til de spørgsmål, som foreningens medlemmer måtte have. Den skal derfor afspejle SSF1896. Det er først og fremmest medlemmernes håndbog. Bestyrelsen opfordrer

Læs mere

Forord. Opdatering af håndbogen

Forord. Opdatering af håndbogen Forord Denne håndbog er tænkt som en hjælp til de spørgsmål, som foreningens medlemmer måtte have. Den skal derfor afspejle SSF1896. Det er først og fremmest medlemmernes håndbog. Bestyrelsen opfordrer

Læs mere

Formanden har lovet at sige et par ord og gi en lille en til halsen,

Formanden har lovet at sige et par ord og gi en lille en til halsen, Nr. 28 Oktober 2012 Infostrømmen fra Hellerup Roklub www.hellerup-roklub.dk Formanden har lovet at sige et par ord og gi en lille en til halsen, så der er al mulig god grund til at møde frem, når standeren

Læs mere

Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. Handlingsplan og politikker 2009-11 Feb. 2009

Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. Handlingsplan og politikker 2009-11 Feb. 2009 Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter Handlingsplan og politikker 2009-11 Feb. 2009 Formål Indholdet af denne handlingsplan har til formål at skabe og fastholde grundlaget for at Frederikssund / Marbæk

Læs mere

Bådeklubben Sjællandsbroen Vedtægter Side 2 Bådplads regulativ Side 8 Ordensregler Side 10 Praktiske oplysninger Side 11

Bådeklubben Sjællandsbroen Vedtægter Side 2 Bådplads regulativ Side 8 Ordensregler Side 10 Praktiske oplysninger Side 11 Bådeklubben Sjællandsbroen Vedtægter Side 2 Bådplads regulativ Side 8 Ordensregler Side 10 Praktiske oplysninger Side 11 1. Klubbens navn er: Bådeklubben Sjællandsbroen (B.K.S.) Stiftet den 14. august

Læs mere

Praktiske oplysninger

Praktiske oplysninger Praktiske oplysninger Kajaksæsonen starter torsdag 2. maj, kl. 18.00. Herefter trænes tirsdage og torsdage frem til sæsonudløbet, 1. oktober. Klokkeslettet kan rykkes afhængigt af lysforholdene. Kontingent

Læs mere

N R. 1 A P R I L 2 0 0 5. D A N S K K A N O O G K A J A K F O R B U N D.

N R. 1 A P R I L 2 0 0 5. D A N S K K A N O O G K A J A K F O R B U N D. KANO & KAJAK N R. 1 A P R I L 2 0 0 5. D A N S K K A N O O G K A J A K F O R B U N D. Jørgen Samson 24.09.1918-03.02.2005 Et langt og konstruktivt liv, til gavn for alle kano- og kajakroere DKF s miljøpris

Læs mere

Generelle salgs-, leverings- og betalingsbetingelser

Generelle salgs-, leverings- og betalingsbetingelser Generelle salgs-, leverings- og betalingsbetingelser Afsnit A omhandler generelle betingelser Afsnit B omhandler betingelser for leje af udstyr Afsnit C omhandler betingelser for leje af studier A.1. Indledning

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 19. ÅRGANG NR. 129-02/2009 19. ÅRGANG NR. 131-06/2009 Medlemsblad for Virksund Lystbådehavn og Virksund Sejlklub Medlemsblad for Virksund Lystbådehavn og Virksund Sejlklub Virksund

Læs mere

Club Supercar Ansøgningsskema Samt Vilkår Og Betingelser

Club Supercar Ansøgningsskema Samt Vilkår Og Betingelser Club Supercar Ansøgningsskema Samt Vilkår Og Betingelser Vigtigt De bedes venligst forsikre Dem om, at De har læst og forstået Club Supercars Vilkår og Betingelser, før De udfylder dette ansøgningsskema.

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN - for foreninger, der vil søge tilskud til børne- og ungemedlemmer (under 25 år) Retningslinierne er vedtaget i Borgerrepræsentationen den 1. december

Læs mere

Prøveledermappe B- prøver

Prøveledermappe B- prøver B- prøver Dansk Retriever Klub Februar 2009-1 - Indhold Prøvelederens ansvar og kompetence på B-prøver Ansvar Kompetence Praktiske forhold Tilrettelæggelse af prøven Ledemotivet Vildt På selve dagen Efter

Læs mere

Velkommen til Dansk L hombre-union

Velkommen til Dansk L hombre-union Maj 2014 Velkommen til Dansk L hombre-union Dansk L hombre-union er en landsdækkende organisation, hvor klubber rundt omkring i hele landet er tilknyttet. Unionen medvirker til udbredelse og kendskab til

Læs mere