Reglement for Kajakklubben Nova

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Reglement for Kajakklubben Nova"

Transkript

1 Reglement for Kajakklubben Nova 1 Generelt Definitioner Myndigheder og Søvejsregler Sikkerhed & påklædning Svømme- / redningsvest Langtur Hvor må jeg ro? Børne- og ungdomsroere Begynderprøve ikke bestået Begynderprøve bestået Afstand til kysten Sommersæson Vintersæson Rokort Nødhavn eller ændrede roplaner Forbudte områder Nøgle til klubben Klubudstyr Klubkajakker Betingelser for benyttelse af klubbens tur- og kapkajakker Betingelser for benyttelse af klubbens havkajakker Håndtering og benyttelse af klubkajakker Udlån af klubkajakker i mindre end 12 timer Udlån af klubkajakker i mere end 12 timer Skader på klubkajakker Regler for instruktion af nybegyndere Fra aspirant til frigivelse Regler for privat instruktion Havkajakkursus Gæsteroning Kajak-reservation til løb Handicap Interne løb Betaling ved eksterne løb og ture Privat bådplads Skabsplads Rygning Udlån af klubhus nova_reglement_ doc Side 1 af 11

2 1 Generelt Alle medlemmer af Kajakklubben Nova er forpligtiget til at være bekendt med og overholde reglerne i nærværende reglement. Ved overtrædelse af reglerne kan bestyrelsen idømme et medlem karantæne. Bestyrelsen kan, når den finder det hensigtsmæssigt, dispensere fra nærværende regler. 2 Definitioner Sommersæson Fra 1/5 til 30/9. Vintersæson Fra 1/10 til 30/4. Begynder Et medlem, der endnu ikke har bestået begynderprøven (jf. pkt. 12). Aspirant Et medlem, der har bestået begynderprøven (jf. pkt. 12), men endnu ikke er frigivet (jf. pkt. 12.1). Erfaren roer Et medlem, der har roet mere end 1000 km. "NB-bogen" Bog til meddelelser fra medlem til medlem. Ligger ved rokortene. 3 Myndigheder og Søvejsregler Medlemmer skal overholde gældende søvejrsregler samt andre regler for færdsel på vandet og i havne, som fastsat af relevante myndigheder. Ved ind- og udsejling af havn holdes såvidt muligt til højre. Der bør altid roes svarende til, at kajakker har vigepligt for alle andre fartøjer, specielt ved krydsning af markerede sejlruter og sejlrender. 4 Sikkerhed & påklædning Ethvert medlem er pligtigt til at bidrage til, at kajaksporten dyrkes under de mest betryggende former. Under roning skal roeren iøvrigt være iført egnet påklædning. Særlig bemærkes, at det er forbudt at benytte svært fodtøj, fx gummistøvler. 4.1 Svømme- / redningsvest I sommersæsonen skal medlemmer under roning medføre godkendt svømme- eller redningsvest, dog skal medlemmer, der har roet under 250 km, være iført svømme- eller redningsvest. Det anbefales dog for alle medlemmer altid at være iført svømme- eller redningsvest. I vintersæsonen skal alle medlemmer være iført svømme- eller redningsvest. Bestyrelsen kan efter skøn forlænge perioden for brug af svømme- eller redningsvest. 4.2 Langtur For havkajakroere på langtur skal der udover det sædvanlige sikkerhedsudstyr medbringes: paddlefloat pumpe slæbetov reservepagaj nova_reglement_ doc Side 2 af 11

3 5 Hvor må jeg ro? 5.1 Børne- og ungdomsroere Børne- og ungdomsroere må ikke ikke ro i vintersæsonen. Roere under 15 år må, såfremt de er to sammen og såfremt vejret er egnet (dvs. i stille vejr), ro til Charlottenlund Badeanstalt og retur, hvis begge har bestået entringsprøven. Roere under 18 år må ikke ro i Københavns Havn med mindre et bestyrelsesmedlem har givet særlig tilladelse. 5.2 Begynderprøve ikke bestået Medlemmer, der endnu ikke har bestået begynderprøven (jf. pkt. 12) må kun ro mellem klubben og Charlottenlund Badeanstalt, og max 50 meter fra land. Al roning skal endvidere foregå sammen med mindst eet medlem, der har bestået begynderprøven. Der må kun roes i sommersæsonen. 5.3 Begynderprøve bestået Følgende er gældende når begynderprøven er bestået Afstand til kysten Kystlinien skal følges så nær, at roeren har stadig føling med land. Det vil i praksis sige max. 600 meter fra kystlinien, i vintersæsonen dog max 50 meter fra land. Dog er det tilladt, når de meteorologiske forhold er gunstige, dvs. i roligt vejr uden udsigt til tåge, blæst eller uvejr, at sætte over bugter eller vige, hvis turen ellers ville blive forlænget uforholdsmæssigt. I forbindelse med fællesture kan dette kun ske, når bestemmelse derom er taget enstemmigt af alle turens deltagere. For havkajakroere gælder det, at ved ovenstående gunstige vejrforhold kan der laves længere kryds over åbent hav Sommersæson Samlet antal Begrænsning roede kilometer Under 100 km Alene: Fra klubben til Charlottenlund Badeanstalt. Min. 2 roere sammen: Fra klubben til Skovshoved. Med erfaren roer: Ingen begrænsning km Alene: Fra klubben til Skovshoved. Min 2 roere sammen: Fra "Skudehavnen" til Tårbæk. Med erfaren roer: Ingen begrænsning. Over 250 km Ingen begrænsning Vintersæson Medlemmer, der endnu ikke har roet 250 km, må i vintersæsonen kun ro i selskab med en erfaren roer, jf. nedenfor. nova_reglement_ doc Side 3 af 11

4 Samlet antal Begrænsning roede kilometer Under 250 km Med erfaren roer: Fra klubben til Charlottenlund Badeanstalt. Over 250 km Alene: Fra klubben til Charlottenlund Badeanstalt. Min 2 roere sammen: Fra "Skudehavnen" til Tårbæk. Med erfaren roer: Ingen begrænsning. Over 1000 km Ingen begrænsning. 6 Rokort Forinden et medlem begiver sig ud på en tur, skal medlemmets navn, bådens navn, afgangstid samt ro-retning indføres på medlemmets rokort. Ved langtur også mål for turen. Langtur defineres som en tur af mere end en dags varighed. Efter hjemkomst indføres ankomsttid samt antallet af roede km. 7 Nødhavn eller ændrede roplaner I det tilfælde, at en roer har været nødt til at søge nødhavn eller på anden måde har været nødt til at lave ændringer af alvorlig karakter i sine roplaner, er vedkommende pligtig til hurtigst muligt at sætte sig i forbindelse med klub, hjem eller bestyrelse således, at de ændrede planer kan blive noteret på medlemmets rokort. Hvis roeren har en fornemmelse af, at vedkommendes udeblivelse fra klubben kan have medført, at en eftersøgning er igangsat, skal vedkommende underrette politiet ved førstkommende lejlighed. 8 Forbudte områder Det påhviler til enhver tid den enkelte roer at gøre sig bekendt med eventuelle forbudte roområder. 9 Nøgle til klubben Medlemmer, der har bestået begynderprøven, kan mod gebyr på kr. 200 få udleveret et nøglekort til klubben. Nøglekortet skal opbevares forsvarligt og må ikke påføres nogen form for indikation af, at det er til brug i Nova. Hvis nøglekortet bortkommer skal bestyrelsen straks orienteres, så kortet kan spærres. Nyt nøglekort udleveres mod et gebyr på kr Nøglekort-gebyr betales kontant i.f.m. udlevering af kortet. 10 Klubudstyr Klubudstyr (pagajer, veste og evt. overtræk) er tydeligt mærket og findes på bestemte pladser i bådskuret. Veste er mærket med "NOVA" på ryggen. Klubudstyr må anvendes af alle klubbens medlemmer, men må ikke tages med på private langture. 11 Klubkajakker Klubbens medlemmer er berettiget til at benytte klubbens kajakker, når det sker i overensstemmelse med klubbens formål, love og reglementer. Dog er det altid bestyrelsen, der bestemmer, hvilke medlemmer og arrangementer, der skal prioriteres i forbindelse med f.eks. nova_reglement_ doc Side 4 af 11

5 daglig roning, løbsdeltagelse og fællesture m.v Betingelser for benyttelse af klubbens tur- og kapkajakker Kajakker med grønt bånd (grønne kajakker) må roes af alle klubbens medlemmer og af gæsteroere. Kun de grønne kajakker må bruges til træning af entring. Entring skal - såvidt muligt - undgås for de øvrige kajakker, da konstruktionen af disse er svagere og derfor lettere går i stykker i.f.m. entring. Kajakker med blåt bånd (blå kajakker) må roes af alle klubbens medlemmer. Kajakker med rødt bånd (røde kajakker) må roes erfarne roere. Røde kajakker må ikke medbringes på ture udenfor "hjemligt farvand" (dvs. Øresund, Bagsværd Sø og Lyngby Sø) arrangeret af klubben eller privat. Kajakkerne må dog gerne medbringes til løb udenfor hjemligt farvand. K-4'eren kan benyttes, hvis mindst 2 af roerne ror kapbåd Betingelser for benyttelse af klubbens havkajakker Havkajakker kan benyttes af frigivne medlemmer, der har bestået klubbens havkajakkursus, et tilsvarende kursus eller i følgeskab med en instruktør. Se også punkt Håndtering og benyttelse af klubkajakker Når man kommer hjem skal kajakken håndteres således: Hvis kajakken kortvarigt lægges på broen, da skal forsigtighed udvises, så kajakken ikke kommer til at ligge på roret. Kajakken bæres op foran klubhuset. Kajakken bør bæres med begge hænder. Om nødvendigt spules kajakken. Kajakken aftørres indvendig og udvendig. Sædet skrues af og lægges løst i kajakken. Kajakken henlægges på sin plads i bådhuset. Kajakken skal skubbes helt ind, så porten kan lukkes uden at ramme kajakkerne. Kajakker må ikke efterlades henliggende på broen eller pladsen foran huset. For havkajakker gælder endvidere, at kajakken hænges på plads med lugerne aftaget pumpe placeret i bageste pakrum paddlefloat hængende over bagenden af kajakken. Håndtering af specifikke både: Kajakker med sæde monteret på skinne (fx Marathon Swift kajakker) Disse kajakker har sæde-skruer, der ofte strammes meget. Efter brug skal sæde-skruerne løsnes, så en efterfølgende roer med færre finger-kræfter ikke skal "slås" med at få dem løsnet. "Badedyret" (Epic V10 Sport) Denne kajak har et afløb der "stikker ud" under cockpittet. Kajakken må derfor ikke lægges på broen med bunden nedad, men bør bæres direkte fra bådvuggerne til vandet (og omvendt). Vær også ekstra opmærksom på det meget store ror på denne båd samt den store længde. Landgang, i forbindelse med den daglige roning fra klubben, må kun ske i kortere tidsrum og kajakkerne må ikke efterlades på strande eller lign. uden behørigt opsyn. nova_reglement_ doc Side 5 af 11

6 Det er forbudt at være flere personer i en båd, end den beregnet til. Endvidere må en båd ikke lastes mere, end den stadig er fuldt manøvre- og sødygtig. Badning fra klubkajakkerne er ikke tilladt. De kajakker der, med tydelig mærkning, er reserveret til løbsdeltagelse eller til brug for medlemmer, der aktivt deltager i kaproning, må ikke benyttes uden bestyrelsens godkendelse Udlån af klubkajakker i mindre end 12 timer Klubbens kajakker må transporteres til "fremmed rovand" for at ro dér, forudsat følgende overholdes: Klubbens ro-reglement skal overholdes. Medlemmet, der låner en kajak, skal være frigivet og have roet mindst 250 km. Dog må kajakkerne ikke fjernes fra klubben i mere end 12 timer (se også 11.5 ang. udlån i mere end 12 timer, samt 11.6 ang. transport & skader) Udlån af klubkajakker i mere end 12 timer Et mindre udvalg af klubbens kajakker kan udlånes til brug for roture af varighed på mere end 12 timer, forudsat at følgende overholdes: Klubbens ro-reglement skal overholdes. Medlemmet, der låner en kajak, skal være frigivet og have roet mindst 250 km. Bestyrelsen skal søges om tilladelse til lån af kajak. Ansøgningen skal fremsendes senest 14 dage før start af udlån og helst inden et bestyrelsesmøde. Bestyrelsen skal godkende tidspunkt og hvilken kajak, som udlånes. I tilfælde af skade på kajakker udlånt i mere end 12 timer, skal låner selv forestå reparation af skaden. Følgende kajakker udlånes: Navn Type Castor Turkajak Cassiopeia Turkajak (Kirton Escape) Capella Havkajak (PH Capella) Classic Havkajak (PH Sirius) 11.6 Skader på klubkajakker Eventuelle skader på klubkajakkerne skal umiddelbart efter skadens opståen noteres i NB-bogen og mappen for fejlmelding af kajakker (ligger ved skrivepulten). Hvis skaden på kajakken har en karakter, så kajakken ikke kan eller ikke bør benyttes, da sættes et "Defekt"-skilt på kajakken. Defekt skilte findes ved skrivepulten. Enhver benyttelse af klubbens kajakker, herunder transport til løb m.v. skal altid ske med omhu og forsigtighed, således at risikoen for skader begrænses mest muligt. Det enkelte medlem er økonomisk ansvarlig for det lånte. Disse regler administreres af bestyrelsen, således at udgifter i forbindelse med skader, tyveri nova_reglement_ doc Side 6 af 11

7 eller hærværk m.v. der sker på en sådan måde, at låneren må betragtes som værende uden egentlig skyld, vil blive betalt af klubben. Andre skader eller tab, der opstår f.eks. i forbindelse med et medlems uagtsomhed eller manglende omhu, betales af medlemmet selv og betragtes som en pligtig ydelse i medlemsforholdet. 12 Regler for instruktion af nybegyndere Nybegyndere skal bestå begynderprøven samt opfylde nogle yderligere betingelser for at blive frigivet. Begynderprøven består af følgende øvelser: Eleven skal kunne svømme mindst 600 m. ved egen hjælp (svømmebevis accepteres). Skal kunne tømme kajak på lavt vand. Skal kunne tømme kajak ved bro. Entre kajak på dybt vand: Der må ikke bæres våddragt under øvelsen. Kajakken roes ud på dybt vand, hvor man ikke kan bunde. Eleven er iført svømme/redningsvest. Eleven skal vælte i vandet fra kajakken, således at kajakken ligger med bunden i vejret. Eleven finder pagaj og svømmer hen til kajakkens bagende og tømmer kajakken ved at løfte den op af vandet og vende den rundt 180 grader. Alternativt kan kajakken vendes ved at give den et hurtigt og fast skub rundt ved cockpitkanten. Herefter kravler eleven op i kajakken og roer et par tag med pagajen. Øvelsen gentages denne gang dog uden svømme/redningsvest Der roes ca. 20 m (fx rundt om inderste røde bøje i Hellerup-løbet). Øvelsen kan godkendes, såfremt eleven ikke er faldet i vandet mere end de to gange og såfremt der ikke er mere vand i kajakken, end at sædets overside kan friholdes fra vand. Makkerredning: Eleven skal siddende i egen kajak kunne hjælpe en anden roer op i kajak efter kæntring og selv kunne entre egen kajak ved hjælp af en anden roer. Svømning med kajak: Eleven roer ud til den anden røde bøje (ca. 60 m) vender kajakken rundt om denne og vælter i vandet. Pagajen lægges i kajakken, som svømmes ind til land. Kajakken kan enten skubbes eller trækkes. Eleven skal kunne ro stabilt og sikkert i roligt vand. Eleven skal kunne ro baglæns. Eleven skal kunne skodde. Tømning af kajak samt ind- og udstigning på lavt vand. Når man skal i kajakken fra strand må der ikke benyttes edderkoppeteknik /"cowboyteknik" hvor man sætter sig overskrævs på kajakken - der skal bruges løbehjulsteknik hvor man sætter den ene fod på kajakken og støtter med pagajen på vandet mens man sætter af med den anden fod. Eleven skal have erhvervet sig viden om: Kajakkens indretning og pagajtyper Søvejsregler Klubregler Når en begynder har bestået begynderprøven overgår man til at være aspirant. Som aspirant kan man få udleveret et nøglekort til klubben, se afsnit Fra aspirant til frigivelse For at blive frigivet skal aspiranter opfylde følgende betingelser: nova_reglement_ doc Side 7 af 11

8 Have roet mindst 100 km. Mindst 2 gange have bidraget med praktisk arbejde i klubben. Fx deltaget i arbejdsdag, arrangeret fest eller lignende. Have gennemført mindst 2 kajakløb. Dette kan være eksterne løb - fx Mølleåens Blå Bånd, Esrum Sø - eller interne løb - fx fødselsdagsløb, standerstrygningsløb eller klubmesterskab. Ifm. praktiskt arbejde og deltagelse i løb er det aspirantens ansvar at påse, at han/hun får de relevante "krydser". Diplom for frigivelse overrækkes ved efterfølgende standerstrygning eller standerhejsning. 13 Regler for privat instruktion Bestyrelsen skal ansøges skriftligt - ansøgningen vedlægges bevis for svømmeprøve på 600 meter - og accept fra bestyrelsen skal foreligge inden instruktionen starter. Instruktionen kan kun foregå i sommersæsonen og alle prøver skal være afsluttet inden 1. september samme år. Den private instruktør skal enten være uddannet instruktør eller have roet minimum 1000 km. Omfanget af instruktionen skal som minimum følge øvelserne fra begynderprøven samt nedenstående punkter: Eleven præsenteres for mindst et bestyrelsesmedlem (typisk bestyrelsens instruktionsansvarlige) der efter forevisning af kvittering for betalt kontingent kort vil gennemgå instruktionens omfang. Præsentation af klubben generelt, husregler samt motionsrum og garage. Udlevering af skriftligt materiale - klublove, klubreglement, specielt begyndernes rofarvand, diverse foldere for Søsportens Sikkerhedsråd osv. Gennemgang af reglerne i nærværende reglement. Gennemgang af kajakker og udstyr - klubbens udstyr/privat udstyr grønne, blå og røde kajakker. I forbindelse med instruktionen skal både eleven og instruktøren ro i turbåd (eleven kun i grønne). Behandling af kajakker specielt på land og ved isætning og optagning af vandet, specielt på Nova s bro. Se pkt Rostil og roteknik - forebyggelse af skader. Orientering om vind og vejr, bølger og strøm. Roning i både roligt og lidt hårdere vejr - roningen skal være sikker i begge tilfælde. Udformningen af de enkelte prøver (begynderprøven) kan oplyses ved henvendelse til en erfaren instruktør eller bestyrelsens instruktionsansvarlige, det er aldrig for sent at bede om hjælp i forbindelse med vanskeligheder med udførelsen af prøverne, en erfaren instruktør kan ofte se hvor fejlen ligger. Godkendelse af begynderprøven kan gives af et bestyrelsensmedlem efter udført og godkendte prøver, samt hvis alle ovenstående punkter er gennemført tilfredsstillende og eleven ror stabilt og sikkert - godkendelsen er dog afhængig af en kort overhøring. Privateleven er herefter aspirant og kan få udleveret en nøgle mod betaling. Frigivelse følger herefter de samme regler som for øvrige aspiranter, jf. pkt Havkajakkursus For at kunne ro klubbens havkajakker, skal medlemmer være frigivet have roet 250 km nova_reglement_ doc Side 8 af 11

9 have bestået et havkajakkursus omfattende følgende: o Ud- og indstigning i kajak v. kyst og bro o Roteknik: Alm. roteknik, lavt støttetag, styretag, sideforflytning o Kantning af kajak o Komme ud af kajakken efter kæntring, inkl. aftagelse cockpit overtræk under vand. o Selvredning med paddlefloat efter kæntring o Makkerredning (begge roller) Medlemmer, der enten ikke er frigivet eller ikke har roet 250 km, optages ikke på klubbens havkajakkurser. Hvis havkajakkurset er taget uden for klubben skal medlemmet fremlægge dokumentation for gennemført kursus og i praksis vise, at ovennævnte teknikker beherskes. 15 Gæsteroning Formålet med gæsteroning er, at et medlem kan tage en ven, veninde, kæreste el. lign. med ud og prøve at ro kajak inden et evt. ønske om medlemskab. Det er tilladt at tage en gæst med ud at ro, forudsat af følgende overholdes: Medlemmet skal være frigivet Medlemmet skal have roet mindst 250 km. Et medlem må max have 1 gæst med ud ad gangen. Samme gæst må max komme med ud 3 gange. Gæster må kun tages med ud i sommersæsonen. Gæster, som ikke har roet mindst 1000 km, må kun ro i de grønne både. Gæster må ikke ro i klubbens havkajakker. Gæster skal skrives ud og ind i NB-bogen. 16 Kajak-reservation til løb Et medlem kan tidligst tirsdag efter handicap reservere en kajak til løb i den efterfølgende weekend. Det medlem, der har roet flest km i indeværende sæson eller har størst chance for en god placering, har førsteret til at vælge kajak. I tilfælde af tvister så tilfalder afgørelsen bestyrelsen. Den ønskede kajak reserveres ved at medlemmet skriver den i NB-bogen Handicap Et medlem der er tilmeldt handicap reserverer en kajak ved at skrive sig på handicaplisten, som hænger på løbsopslagstavlen. Reservationen gælder hver tirsdag fra kl , så længe handicap sæsonen varer. Reservationen frafalder til det enkelte handicap, hvis man ikke er mødt op i Nova kl Interne løb Der afholdes løb i Nova i forbindelse med standerhejsning og strygning. Derudover afholdes fødselsdagsløb i weekenden nær Novas fødselsdag den 12. juni, samt klubmesterskab medio august. nova_reglement_ doc Side 9 af 11

10 Løbene afholdes efter følgende forskrifter: Standerhejsning Fødselsdagsløb Klubmesterskab Standerstrygning 3 km damer og herre 3 km damer, 6 km herre 500 m damer/ob/junior, 1000 m herre, 10 km damer/herre 3 km K2. Deltagerne bliver blandet efter styrke og lodtrækning. Klasser ved interne løb: Yngste Under 15 Ungdom Junior Senior Old Grand Old Over 50 (alderen går til og med det år man fylder år) 18 Betaling ved eksterne løb og ture Gebyrer til kajakløb og O-løb betales af klubben. Dog vil et medlem blive afkrævet løbsgebyret, hvis vedkommende har meldt sig til, men ikke deltager i løbet. Medmindre en lægeerklæring kan fremvises. Ved Handicap skal deltages i mindst 5 løb for at klubben betaler. 19 Privat bådplads Aktive medlemmer, der har egen kajak, får så vidt det er muligt anvist en privat bådplads. Bådpladsen må ikke uden bestyrelsens samtykke overlades til andre. Bestyrelsen vurderer en gang hvert år i januar / februar måned, hvorvidt de udlånte bådpladser anvendes aktivt og er berettiget til at bestemme, hvilke medlemmer der skal råde over egen bådplads. Private bådpladser uddeles efter følgende kriterier, en faktuel del og socialengagement. Faktuel del: Social del: Antal roede km i privat båd og klub både, samt stabilitet fra flere sæsoner. Antal ture fra klubben i privat båd. Det sociale engagement i klubben. Ansøgning om privat bådplads for det kommende kalenderår skal indsendes til bestyrelsen senest 15. januar. I ansøgningen skal redegøres for i hvilken grad ovenstående tildelingskriterier opfyldes. Privat bådplads tildeles kun for eet år ad gangen og ansøgning skal således indsendes hvert år. Bestyrelsen træffer beslutning om tildeling af private bådpladser senest 1. marts. Klubben påtager sig intet ansvar for skader på eller bortkomst af privat udstyr, herunder både, der er opbevaret i klubben. 20 Skabsplads Medlemmer, der ved årsskiftet har roet mindst 250 km og er frigivet efter gældende regler i 2007, kan ansøge om skabsplads i den efterfølgende sæson. Ansøgning skal sendes til bestyrelsen i januar. Medlemmer, der har erhvervet sig et skab, skal ikke søge om fornyelse af dette. nova_reglement_ doc Side 10 af 11

11 21 Rygning Rygning er ikke tilladt i Novas lokaler. 22 Udlån af klubhus Klubhuset udlånes til medlemmer der har rund fødselsdag, jubilæum, kandidatfest, bryllup el.lign. personlige mærkedage. Bestyrelsen skal ansøges om udlånet mindst en måned i forvejen. Klubhuset kan kun udlånes i vintersæsonen. Klubbens medlemmer har stadig adgang til alle faciliteter. Ved reservation betales 500 kr. for lån af klubben. Lokalerne skal afleveres i rengjort stand inden kl. 12 næste dag. nova_reglement_ doc Side 11 af 11

Reglement KDR Revideret Marts 2015 Stiftet 27. Juni 1922. Medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) under Dansk Idrætsforbund.

Reglement KDR Revideret Marts 2015 Stiftet 27. Juni 1922. Medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) under Dansk Idrætsforbund. Reglement KDR Revideret Marts 2015 Stiftet 27. Juni 1922. Medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) under Dansk Idrætsforbund. Kolding Dame- Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Reglement: 1 Sæson Sæsonen

Læs mere

HVIDOVRE ROKLUB. Medlem af DFfR under DIF. Roreglement. Vinter roreglement ROREGLEMENT.

HVIDOVRE ROKLUB. Medlem af DFfR under DIF. Roreglement. Vinter roreglement ROREGLEMENT. HVIDOVRE ROKLUB Medlem af DFfR under DIF Roreglement og Vinter roreglement Hvidovre Roklub Medlemsmøde d. 6. November 1997 (rettes til Medlemsmøde 16. september 2014) ROREGLEMENT. Reglementet for Hvidovre

Læs mere

Velkommen til Horsens Kajakklub

Velkommen til Horsens Kajakklub Velkommen til Horsens Kajakklub Vi stiller trænere og materiel til rådighed og forventer så af dig, at du har lysten og viljen til: At lære at ro kajak At du efter endt træning deltager i den sociale del

Læs mere

Materielregler for Vedbæk Kano- og Kajakklub

Materielregler for Vedbæk Kano- og Kajakklub Materielregler for Vedbæk Kano- og Kajakklub Hvorfor materielregler? Det er skønt at ro, og det er vi mange der nyder at gøre året rundt i klubbens materiel. Det giver mange glæder og selvfølgelig også

Læs mere

Du må ikke anvende romateriel, som du ikke er fortrolig med og har fået instruktion i.

Du må ikke anvende romateriel, som du ikke er fortrolig med og har fået instruktion i. Roreglement Dagligt rofarvand Dagligt rofarvand er Tissø. Roning skal foregå fra 100 til 300 m fra søbredden. Den enkeltes ansvar Du har som roer i et fartøj medansvar for sejladsen og sikkerheden. Du

Læs mere

Roreglement for Hellerup Roklub

Roreglement for Hellerup Roklub gældende roning i inrigger og outrigger både. Rosæson 1 Rosæsonen, hvis nøjagtige længde fastlægges af bestyrelsen, går maximalt fra ultimo marts til og med oktober. Styrmandsvagten 2 Ved rosæsonens begyndelse

Læs mere

Roerniveau 3 (tur/konkurrencekajak) In compliance with EPP level 3 Flatwater /Marathon Racing. Niveaubeskrivelse

Roerniveau 3 (tur/konkurrencekajak) In compliance with EPP level 3 Flatwater /Marathon Racing. Niveaubeskrivelse Roerniveau 3 (tur/konkurrencekajak) In compliance with EPP level 3 Flatwater /Marathon Racing Niveaubeskrivelse Produceret af Dansk Kano og Kajak Forbund 2. udgave, april 2009 www.kano-kajak.dk Niveaubeskrivelse

Læs mere

Vedtægter for KANOKLUBBEN PUST. Navn og formål

Vedtægter for KANOKLUBBEN PUST. Navn og formål Stiftet den 25. januar 1978 Vedtægter for KANOKLUBBEN PUST Sidste ændringer vedtaget på generalforsamlingen d. 3. marts 2010 Navn og formål Klubbens navn er KANOKLUBBEN PUST, hjemsted er radiobugten ved

Læs mere

Kajakklubben Nova's Love revideret marts 2008

Kajakklubben Nova's Love revideret marts 2008 Kajakklubben Nova's Love revideret marts 2008 1. NAVN OG HJEMSTED Klubbens navn er kajakklubben Nova, og dens hjemsted er Gentofte. 2. FORMÅL Klubbens formål er at dyrke kajaksporten under betryggende

Læs mere

Reglement 2015 Hvem gør hvad, hvornår, håndbog

Reglement 2015 Hvem gør hvad, hvornår, håndbog Reglement 2015 Hvem gør hvad, hvornår, håndbog Nærværende reglement er udfærdiget jævnfør 9 i vedtægterne for Kolding Roklub. Overtrædelse af reglementet kan medføre nægtet adgang til klubben, og / eller

Læs mere

Holbæk Roklub. Reglementer. Stiftet 10. juni 1886. Medlem af: Dansk Forening for Rosport under Danmarks Idræts forbund.

Holbæk Roklub. Reglementer. Stiftet 10. juni 1886. Medlem af: Dansk Forening for Rosport under Danmarks Idræts forbund. Reglementer Holbæk Roklub Stiftet 10. juni 1886 Medlem af: Dansk Forening for Rosport under Danmarks Idræts forbund. Holbæk Roklub Reglementer Klub reglement Side 1 af 18 KLUB Reglement 1 1. Holbæk Roklub

Læs mere

Love for Kajakklubben Viking

Love for Kajakklubben Viking Love for Kajakklubben Viking 1 Navn, beliggenhed og stander Klubbens navn er Kajakklubben Viking. Dens hjemsted er stranden v. Silistria, Ørneredevej 19, 8270 Højbjerg Standeren symboliserer klubben ved

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Kano og Kajakklub

Vedtægter for Skanderborg Kano og Kajakklub Vedtægter for Skanderborg Kano og Kajakklub 1 Klubbens navn Klubbens navn er SKANDERBORG KANO- OG KAJAKKLUB. Dens hjemsted er Skanderborg Kommune. 2 Klubbens formål Klubbens formål er at fremme kano- og

Læs mere

VEDTÆGTER REGLEMENTER

VEDTÆGTER REGLEMENTER VEDTÆGTER OG REGLEMENTER (REVIDERET FEBRUAR ) TØNDER ROKLUB Medlem af D.F.f.R. under D.I.F. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... Side Forord... Side Vedtægter for Tønder Roklub... Side Reglement

Læs mere

Frederikssund Roklub. Stiftet 29. Maj 1908. Funktionsbeskrivelser

Frederikssund Roklub. Stiftet 29. Maj 1908. Funktionsbeskrivelser Frederikssund Roklub Stiftet 29. Maj 1908 Funktionsbeskrivelser - 1 - Revideret juli 2005 Funktionsbeskrivelser for: Bestyrelsen...3 Formand...4 Næstformand...5 Kasserer...6 Kontingentkasserer...7 Nøgleansvarlige...8

Læs mere

Nykøbing F. Roklub. Reglement Nykøbing F. Roklub

Nykøbing F. Roklub. Reglement Nykøbing F. Roklub Reglement Nykøbing F. Roklub 1. Hvem må ro Kun aktive medlemmer af klubben må benytte materiellet uden særlig tilladelse fra bestyrelsen. Roere fra andre klubber kan dog af bestyrelsen få tilladelse til

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? 16 kajakker, 12 kanoer og 2 robåde 1. Identifikation af rederen Skriv navn

Læs mere

Bestyrelsen er foreningens.

Bestyrelsen er foreningens. Forslag 6.1 Fremsat af Bestyrelsen. Nuværende lovtekst: Ændrings forslag: Motivering: Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og består af 7 medlemmer, der skal repræsentere foreningen i alle forhold

Læs mere

Indhold. Velkommen til Kajakklubben Skjolds kajakkursus... 3. Hvordan er begynderkurset skruet sammen... 4. Prøver og krav... 7. Roteknik...

Indhold. Velkommen til Kajakklubben Skjolds kajakkursus... 3. Hvordan er begynderkurset skruet sammen... 4. Prøver og krav... 7. Roteknik... Indhold Velkommen til Kajakklubben Skjolds kajakkursus... 3 Formålet med Skjolds begynderundervisning... 3 Forudsætninger for at blive medlem af Skjold... 3 Sikkerhed på vandet... 3 Kulde, sult og træthed...

Læs mere

VÅDBOG. Nappedam Kajak. Manual til instruktion af begyndere i Nappedam Kajak. Nappedam kajak Vådbog Side 1

VÅDBOG. Nappedam Kajak. Manual til instruktion af begyndere i Nappedam Kajak. Nappedam kajak Vådbog Side 1 Nappedam kajak Vådbog Side 1 Nappedam Kajak VÅDBOG Version 5. marts 2011 Manual til instruktion af begyndere i Nappedam Kajak Dette hæfte kan både benyttes af instruktører og roere i begynderundervisningen.

Læs mere

Sejlads på Tommerup Efterskole. Generelt & Sikkerhedsinstruks

Sejlads på Tommerup Efterskole. Generelt & Sikkerhedsinstruks Sejlads på Tommerup Efterskole Generelt & Sikkerhedsinstruks Generelt Søfart/sejlads med TE Regler, retningslinjer og vejledning i forbindelse med sejlads på Tommerup Efterskole Efteråret 2013 Generelle

Læs mere

Kano- og Kajakklubben Gudenaa

Kano- og Kajakklubben Gudenaa Kano- og Kajakklubben Gudenaa Information til nye medlemmer 2015 1 Velkommen i Gudenaa I dette hæfte vil vi give dig en introduktion til begynderkurset samt klubbens love og regler. På side 4 finder du

Læs mere

Det er det enkelte medlem, der selv skal ind i medlemsregisteret på hjemmesiden og registrere de prøver, man har aflagt.

Det er det enkelte medlem, der selv skal ind i medlemsregisteret på hjemmesiden og registrere de prøver, man har aflagt. Kære medlem Turpas 150 km Bestyrelsen var samlet torsdag den 18. april se referatet på hjemmesiden. Her blev det besluttet at justere et af kriterierne for at opnå turpasset fra 250 km årlig roning til

Læs mere

Kajakklubben Vikingen Silistria.

Kajakklubben Vikingen Silistria. Kajakklubben Vikingen Silistria. Referat af bestyrelsesmøde den 15. januar 2008 kl. 1915 hos Mariann, P.S. Krøyer vej 16. Tilstede: Mariann, Ejlev, René, Grethe, Marianne og Jacob. speciel indbudt ankom

Læs mere

En fortælling om klubetablering og klubbens brug af EPP systemet

En fortælling om klubetablering og klubbens brug af EPP systemet En fortælling om klubetablering og klubbens brug af EPP systemet Vision 2015 Den foretrukne kajakklub i KøbenhavnK Medlem 500 frigivne medlemmer over 18 år Instruktør 25 aktive instruktør 1 hav og tur-/kap

Læs mere

Landpladsreglement. for. Sejlklubben Sundet København

Landpladsreglement. for. Sejlklubben Sundet København Landpladsreglement Version 2.00 for Sejlklubben Sundet København Stiftet 8. november 1901 Gældende pr 26 november 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Administration... 3 3. Sanktionsbestemmelser...

Læs mere

EPP 4 (Havkajak) Havkajak Videregående

EPP 4 (Havkajak) Havkajak Videregående Standarder for teknik- og egenfærdighedsniveauet: EPP 4 (Havkajak) Havkajak Videregående Udarbejdet af Dansk Kano og Kajak Forbund 1. udgave, januar 2007 - www.europaddlepass.dk På www.europaddlepass.dk

Læs mere

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen Kære medlem Brush up kursus for frigivne roere og turpas Hvis du ikke har fået roet ret meget siden frigivelsen eller måske slet ikke, og er utryg ved at skulle i en kajak til foråret. Så er her et tilbud

Læs mere

Vejledning ersion 2010 V

Vejledning ersion 2010 V Version 2010 2 DKF PaddlePower PaddlePower er et system målrettet undervisningen af børn og unge i kano og kajaksporten. Det er udviklet med henblik på at inspirere og hjælpe klubbernes ungdomstrænere

Læs mere

Værd at vide om sikkerhed i kano og kajak NYTTIG VIDEN OG GODE RÅD WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om sikkerhed i kano og kajak NYTTIG VIDEN OG GODE RÅD WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om sikkerhed i kano og kajak NYTTIG VIDEN OG GODE RÅD WWW.SOESPORT.DK Kano og kajakker Danmarks vandsystem er som skabt for kano og kajak, men desværre medfører denne form for roning også

Læs mere

Billeder fra sidste års roskole

Billeder fra sidste års roskole Billeder fra sidste års roskole NYBORG ROKLUB WWW.NYBORG-ROKLUB.DK VELKOMMEN TIL NYE MEDLEMMER På de følgende sider kan du læse om roning og klubben. Du kan læse vores reglementer for roning, lære kommandoer

Læs mere

Love og reglement. for. Lemvig Roklub. April 2009. Stiftet 1929 Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund. rev.

Love og reglement. for. Lemvig Roklub. April 2009. Stiftet 1929 Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund. rev. Love og reglement for Lemvig Roklub April 2009 rev. 2011, 12 og 13 Stiftet 1929 Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund 1 Indhold Love 3 Klubbens ledelse 4 Generalforsamling 5 Forårsmedlemsmøde

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af Bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af Bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den15. oktober 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Deltagere Mogens K Hansen, MH

Læs mere

Kerteminde Kajakklub. Nyhedsbrev nr. 7. Kære medlem

Kerteminde Kajakklub. Nyhedsbrev nr. 7. Kære medlem Nyhedsbrev nr. 7 Den 24. juli 2012 Kære medlem Sea Challenge Fyn 2012 der er brug for din indsats Der er stort brug for din indsats, når vi skal afvikle vores del af Sea Challenge Fyn 2012 fra torsdag

Læs mere

Skovshoved Coastal Open 2013 INDBYDELSE & STÆVNEINFORMATION

Skovshoved Coastal Open 2013 INDBYDELSE & STÆVNEINFORMATION Skovshoved Coastal Open 2013 INDBYDELSE & STÆVNEINFORMATION Søndag d. 23. juni 2013 Skt. Hans Aftens dag Skovshoved Roklub har hermed i sit 75. jubilæumsår fornøjelsen at invitere danske og udenlandske

Læs mere

SIKKERHEDSINSTRUKS. for aktiviteter med havkajakker hos Qayak.dk. Juni 2014. Side 1 af 5

SIKKERHEDSINSTRUKS. for aktiviteter med havkajakker hos Qayak.dk. Juni 2014. Side 1 af 5 SIKKERHEDSINSTRUKS for aktiviteter med havkajakker hos Qayak.dk Juni 2014 Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse 1. Identifkation af rederen 2. Beskrivelse af sejladsaktiviteter 3. Identifkation af risici 4.

Læs mere

Færdighedsniveauer i Havkajak

Færdighedsniveauer i Havkajak Færdighedsniveauer i Havkajak EPP 1-4 Oversigt over de tekniske færdighedsniveauer for EPP havkajak niveau 1-4, som aftalt mellem Dansk Kano og Kajak Forbund og Havkajaksamrådet 2010. Læseren refereres

Læs mere

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben!

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Alt det nye bliver præsenteret på MEDLEMSMØDET ALLEREDE NU PÅ TIRSDAG DEN 12. MARTS KL. 19.00-21.00 I KLUBHUSET. Dagsorden

Læs mere

NYHEEDSARKIV 2006. Alle medlemmer ønskes en glædelig jul samt et godt nytår. Tak for det gamle år hilsen fra bestyrelsen. 200620.

NYHEEDSARKIV 2006. Alle medlemmer ønskes en glædelig jul samt et godt nytår. Tak for det gamle år hilsen fra bestyrelsen. 200620. Glædelig jul NYHEEDSARKIV 2006 Alle medlemmer ønskes en glædelig jul samt et godt nytår. Tak for det gamle år hilsen fra bestyrelsen. 200620.dec 31.december 2006 Nytårsroning kl. 10.00, hvis vejret tillader.

Læs mere

Klubbens forventninger til sejlerforældre. Aktiviteter i MS Ungdom. Aktiviteter i sommersæsonen:

Klubbens forventninger til sejlerforældre. Aktiviteter i MS Ungdom. Aktiviteter i sommersæsonen: Klubbens forventninger til sejlerforældre Alle aktiviteter i klubben drives af frivillige forældre og aktiviteterne afhænger af forældrenes indsats. Klubbens minimum forventninger til jer som forældre,

Læs mere

EPP 5 (Havkajak) International Havkajakguide

EPP 5 (Havkajak) International Havkajakguide Standarder for teknik- og egenfærdighedsniveauet: EPP 5 (Havkajak) International Havkajakguide Udarbejdet af Dansk Kano og Kajak Forbund 1. udgave, januar 2007 - www.europaddlepass.dk På www.europaddlepass.dk

Læs mere

Retningslinjer for den daglige drift.

Retningslinjer for den daglige drift. Retningslinjer for den daglige drift. Rev. marts 2015 - EP 1. FORMÅL. Disse retningslinjer skal tjene til orientering om hvad der på basis af kutyme og praktiske overvejelser skal betragtes som gældende

Læs mere

Nyt klubhus til Rungsted Kajakklub

Nyt klubhus til Rungsted Kajakklub Nyt klubhus til Rungsted Kajakklub Rungsted Kajakklubs nye klubhus er tegnet ind på Rungsted strand (nord for roklubben) Indhold 1. Resume... 2 2. Rungsted Kajakklub... 3 3. Aktiviteter... 4 4. Nuværende

Læs mere

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Kolding Dame Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Vedtægter: 1 Navn og formål Klubbens navn er Kolding Dame- Roklub med hjemsted i Kolding Kommune. Klubbens stander

Læs mere

Forslag til ændring af foreningens vedtægter Generalforsamlingen 13-02-2010

Forslag til ændring af foreningens vedtægter Generalforsamlingen 13-02-2010 Kajakklubben Strømmen Middelfart Forslag til ændring af foreningens vedtægter Generalforsamlingen 13-02-2010 Bestyrelsen blev i 2009 opfordret til at gennemarbejde foreningens vedtægter i lyset af de ændringer,

Læs mere

Indbydelse. Tursejlere. 5.-7. juni 2015 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B

Indbydelse. Tursejlere. 5.-7. juni 2015 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B Indbydelse Tursejlere 5.-7. juni 2015 K E R T E M I N D E S E J L K L U B Velkommen til Kerteminde Kerteminde Sejlklub har fornøjelsen af at indbyde til Classic Fyn Rundt 2015 Kerteminde Sejlklub indbyder

Læs mere

Niveau- og rammebeskrivelse for DKF Havkajakinstruktør 1-3. Som aftalt mellem Dansk Kano og Kajak Forbund og Havkajaksamrådet 2010

Niveau- og rammebeskrivelse for DKF Havkajakinstruktør 1-3. Som aftalt mellem Dansk Kano og Kajak Forbund og Havkajaksamrådet 2010 Niveau- og rammebeskrivelse for DKF Havkajakinstruktør 1-3 Som aftalt mellem Dansk Kano og Kajak Forbund og Havkajaksamrådet 2010 Instruktørniveauerne DKF instruktør 1 (hav) DKF instruktør 2 (hav) DKF

Læs mere

KANOJAK. Nr. 2 april 2005. Klubblad for Kajakklubben Esrum Sø. Sponsor ved saunatilbygningen: WSJ Consult Aps (XAL & Axapta) - www.wsj.

KANOJAK. Nr. 2 april 2005. Klubblad for Kajakklubben Esrum Sø. Sponsor ved saunatilbygningen: WSJ Consult Aps (XAL & Axapta) - www.wsj. Nr. 2 april 2005 Klubblad for Kajakklubben Esrum Sø KANOJAK Klubhuset set lidt fra oven (Foto: Claus) Sponsor ved saunatilbygningen: WSJ Consult Aps (XAL & Axapta) - www.wsj.dk Bestyrelsen: TILLIDSPOSTER

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde, tirsdag d. 11. september 2012

Referat af Bestyrelsesmøde, tirsdag d. 11. september 2012 Referat af Bestyrelsesmøde, tirsdag d. 11. september 2012 Til stede: Bjørn Ejlersen, Jesper Lorentzen, Susanne Mainz, Dan Guldhammer, Niels Høgfeldt, Michael Jacobsen, Nina Ravn Meden Referatet af bestyrelsesmødet

Læs mere

Referat: Kajakklubben Strømmen

Referat: Kajakklubben Strømmen Referat: Kajakklubben Strømmen Mødegruppe: Bestyrelsesmøde 1 sæson 2008/09 Dato: Tirsdag den 4. marts 2008 kl. 19:00 22:00 Sted: Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte deltagere: Mogens K Hansen, Christian

Læs mere

Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn

Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn 1. Generelt Disse regler er vedtaget af bestyrelsen for fonden Marselisborg Havn S/I ( i det følgende kaldet Havnen) og godkendt

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 12.maj 2015

Bestyrelsesmøde tirsdag den 12.maj 2015 Klubhuset. Bestyrelsesmøde tirsdag den 12.maj 2015 kl 19 i klubhuset Bestyrelsen : Bente Meunier Thomas Schmidt Claus Svenningsen Rasmus Jørgensen Flemming Laursen Niels Martin Larsen Flemming Larsen Per

Læs mere

Referat: Kajakklubben Strømmen

Referat: Kajakklubben Strømmen Referat: Kajakklubben Strømmen Mødegruppe: Bestyrelsesmøde 8 sæson 2007/08 Dato: Tirsdag den 3. juli 2007 kl. 19:00 22:00 Sted: Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte deltagere: Mogens K Hansen, Christian

Læs mere

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 FORSLAG TIL VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Klubbens navn og formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Generalforsamling

Læs mere

ÅKS 2015 Dagsorden og referat for møder i ÅKS

ÅKS 2015 Dagsorden og referat for møder i ÅKS ÅKS 2015 Dagsorden og referat for møder i ÅKS REFERAT 9. marts 2015 Deltagere: Skjold: Morten Eld, Trine Færch MKC: Max, Jørn Maler Viking: Carsten Buus (repræsenterer også Den Blå Rambla i dag), Ejlev

Læs mere

Turoversigt 2014. 13. 14. Juni - Skibelund tur. Start: Fredag d.13.6 kl 17:00. Hjemkomst: Lørdag til frokost. Turlængde: 2 x 11 km.

Turoversigt 2014. 13. 14. Juni - Skibelund tur. Start: Fredag d.13.6 kl 17:00. Hjemkomst: Lørdag til frokost. Turlængde: 2 x 11 km. Turoversigt 2014 13. 14. Juni - Skibelund tur Start: Fredag d.13.6 kl 17:00 Hjemkomst: Lørdag til frokost Turlængde: 2 x 11 km Medbring: Madpakke og drikkevarer til fredag aften Der er frisk vand på pladsen

Læs mere

Ordensreglement for benyttelse af Korsør Fiskerihavn 2011

Ordensreglement for benyttelse af Korsør Fiskerihavn 2011 Ordensreglement for benyttelse af Korsør Fiskerihavn 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE: Bådpladser i Korsør Fiskerihavn.... 3 Benyttelse af bådpladser.... 3 Orden i Fiskerihavnen.... 4 Affaldshåndtering i Fiskerihavnen....

Læs mere

!!! LOVE og ORDENSREGLER FOR BÅDFORENINGEN STIBOERNE VED SLUSEN 30 2450 KØBENHAVN SV. 1. Navn, hjemsted og kendemærker

!!! LOVE og ORDENSREGLER FOR BÅDFORENINGEN STIBOERNE VED SLUSEN 30 2450 KØBENHAVN SV. 1. Navn, hjemsted og kendemærker LOVE og ORDENSREGLER FOR BÅDFORENINGEN STIBOERNE VED SLUSEN 30 2450 KØBENHAVN SV. 1. Navn, hjemsted og kendemærker 1. Klubbens navn er Bådforeningen Stiboerne. Dens hjemsted er Ved Slusen 30, 2450 København

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 36 medlemmer inkl. bestyrelsen deltog i generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmer: Kenneth Bergenhagen, Pia Jørgensen,

Læs mere

Medlemsønsker 2005. Resultater af spørgeskemaundersøgelse

Medlemsønsker 2005. Resultater af spørgeskemaundersøgelse Medlemsønsker 25 Resultater af spørgeskemaundersøgelse 8. november 25 Sammenfattet af Bo Kayser Holte Roklub Frederikslundsvej. Postboks 71 28 Holte Tlf. 45424232 Indholdsfortegnelse 1. SAMMENFATNING...3

Læs mere

Sikkerhedsbestemmelser for søaktiviteter i Peter Lassen Gruppe.

Sikkerhedsbestemmelser for søaktiviteter i Peter Lassen Gruppe. Maj 2015 Sikkerhedsbestemmelser for søaktiviteter i Peter Lassen Gruppe. Indhold Afsnit 1 Sikkerhedsbestemmelserne gælder for:... 2 Afsnit 2 Bestyrelse, søkyndigt medlem og lederes ansvar... 2 Afsnit 2A

Læs mere

Vision og Strategi. Forslag til Vision og Strategi 2015. Formål

Vision og Strategi. Forslag til Vision og Strategi 2015. Formål Bestyrelsen : 01.02.2015 Forslag til Vision og Strategi 2015 Baggrund Vision og Strategi indeholder de værdier, som klubben vil være kendt for og sætter en retning for den udvikling, vi ønsker i forhold

Læs mere

Referat til dagsorden til bestyrelsesmøde Onsdag den 5. marts 2014

Referat til dagsorden til bestyrelsesmøde Onsdag den 5. marts 2014 Referat til dagsorden til bestyrelsesmøde Onsdag den 5. marts 2014 Deltagere: Christian G, Anne G, Lis Poulsen, Jens Bl. Poulsen, Yrsa Brølling, Ulla Jensen. Afbud fra Jesper Hansen Henrik Kragh og Peter

Læs mere

1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen og Erik Breum

1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen og Erik Breum Referat fra generalforsamling i Kajakklubben Strømmen. Generalforsamling afhold lørdag den 10. februar 2007.02.18 1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen

Læs mere

BBU aktiviteter. Dansk Kano og Kajak Forbund 2006. Eftertryk tilladt med Side tydelig 1 kildeangivelse

BBU aktiviteter. Dansk Kano og Kajak Forbund 2006. Eftertryk tilladt med Side tydelig 1 kildeangivelse Dansk Kano og Kajak Forbund 2006 BBU aktiviteter Dansk Kano og Kajak Forbund 2006 Eftertryk tilladt med Side tydelig 1 kildeangivelse Kære Læser Dansk Kano og Kajak Forbund byder endnu engang medlemmerne

Læs mere

Skanderborg Vandski Klub. Arrangementer

Skanderborg Vandski Klub. Arrangementer Skanderborg Vandski Klub Arrangementer Skanderborg Vandski Klub Alpinavej 13 Stilling - 8660 Skanderborg Tlf. 86 57 17 95 Email: info@skvk.dk Hjemmeside: www.skvk.dk Indhold Skanderborg Vandski Klub...

Læs mere

Formandens klumme. 44. Årgang april 2014 nr. 1

Formandens klumme. 44. Årgang april 2014 nr. 1 Formandens klumme 44. Årgang april 2014 nr. 1 Formand Bente Meunier Buggesgade 5 5500 Middelfart tlf. 2571 1760 Kasserer Thomas Schmidt Byvejen 25 5466 Asperup tlf. 2871 8744 Næstformand Mogens K. Hansen

Læs mere

Vedtægter og roreglement for Næstved Roklub.

Vedtægter og roreglement for Næstved Roklub. Vedtægter og roreglement for Næstved Roklub. 27.06.2012 Sidst revideret 27.06.2012 vedtaget på ekstra ordinær generalforsamling - 6 og 9 er ændret. 1 Navn og formål. 1. Klubbens navn er Næstved Roklub,

Læs mere

Frederikssund Roklub Stiftet 29.- maj 1908. Love

Frederikssund Roklub Stiftet 29.- maj 1908. Love Frederikssund Roklub Stiftet 29.- maj 1908 Love Revideret 2015 1 1. Klubbens navn er "Frederikssund Roklub", og dens formål er at give medlemmerne adgang til at dyrke rosport og kano- og kajaksport under

Læs mere

De generelle turneringsbestemmelser er gældende i alle klubturneringer medmindre andet er bestemt i den enkelte turnering.

De generelle turneringsbestemmelser er gældende i alle klubturneringer medmindre andet er bestemt i den enkelte turnering. De generelle turneringsbestemmelser er gældende i alle klubturneringer medmindre andet er bestemt i den enkelte turnering. 1. Regler Alle turneringer afvikles efter de af The Royal & Ancient Golf Club

Læs mere

Kontakt Sejlerskoleudvalget:

Kontakt Sejlerskoleudvalget: Hvor varmt skal man være påklædt? Hav hellere for meget tøj på end for lidt. Vær klædt på i lag på lag det er varmest og det gør det let at regulere tøjmængden. Der er koldere på vandet end i land, særligt

Læs mere

Generelt om sikkerhed og ansvar Tarup-Davinde 2015

Generelt om sikkerhed og ansvar Tarup-Davinde 2015 Generelt om sikkerhed og ansvar Tarup-Davinde 2015 Ansvaret for deltagerne i forbindelse med aktiviteter i området er alt afhængig af omstændighederne placeret mellem tre forhold: 1. Naturskolen Åløkkestedet

Læs mere

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM 1 Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Sejl- og Motorbådsklubben FREM. Stiftet den 16. november 1953. Klubbens hjemsted er Gammelsø 49, 5000 Odense C 2 Klubbens formål. Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Aars Touring Club. Redigeret April 2009 VEDTÆGTER FOR AARS TOURING CLUB ******************************* FORENINGENS HJEMSTED, NAVN OG FORMÅL: # 1.

Aars Touring Club. Redigeret April 2009 VEDTÆGTER FOR AARS TOURING CLUB ******************************* FORENINGENS HJEMSTED, NAVN OG FORMÅL: # 1. Arne Binslev Himmerlandsgade 109 Postboks 140 9600 Aars L. Aarup Redigeret April 2009 VEDTÆGTER FOR AARS TOURING CLUB ******************************* FORENINGENS HJEMSTED, NAVN OG FORMÅL: # 1. Foreningens

Læs mere

Vilkår for bådplads i Rungsted Havn

Vilkår for bådplads i Rungsted Havn Vilkår for bådplads i Rungsted Havn 1 Indholdsfortegnelse. c\vilkår 1. januar 2010 Venteliste, bopælspligt...side 3 Depositum, opsigelse...side 3 Pladsleje...side 4 Dokumentation af ejerforhold...side

Læs mere

NYHEDSARKIV 2002. Der er ingen gymnastik 7. og 14 november. Grundet ombygning. 20026.nov

NYHEDSARKIV 2002. Der er ingen gymnastik 7. og 14 november. Grundet ombygning. 20026.nov Billeder fra 8'er Grand Prix NYHEDSARKIV 2002 Se billederne i Galleriet! Billederne er indsendt af: Evan Jeppesen GYMNASTIK- torsdag Der er ingen gymnastik 7. og 14 november. Grundet ombygning. 8. grand

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BRENDERUP OG OMEGNS CIVILE HUNDEFØRERFORENING

VEDTÆGTER FOR BRENDERUP OG OMEGNS CIVILE HUNDEFØRERFORENING VEDTÆGTER FOR BRENDERUP OG OMEGNS CIVILE HUNDEFØRERFORENING 1. Foreningens navn er Brenderup og Omegns civile Hundeførerforening (BocH). Dens hjemsted er Middelfart Kommune. Foreningen er medlem af landsforeningen

Læs mere

Sejladsreglementet gælder for alle ombordværende ved enhver sejlads i gruppens både.

Sejladsreglementet gælder for alle ombordværende ved enhver sejlads i gruppens både. Sidste rettelse: 27/3 2012 Sejladsreglement for Struer Sø 1. Sejladsreglementets gyldighedsområde Sejladsreglementet gælder for alle ombordværende ved enhver sejlads i gruppens både. Sejladsreglementet

Læs mere

Referat: Kajakklubben Strømmen

Referat: Kajakklubben Strømmen Referat: Kajakklubben Strømmen Mødegruppe: Bestyrelsesmøde 5 sæson 2008/09 Dato: Tirsdag den 6. maj 2008 kl. 19:00 22:00 Sted: Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte deltagere: Mogens K Hansen, MH Christian

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde. Tirsdag den 25. marts 2008 kl. 19.00

Referat fra bestyrelsesmøde. Tirsdag den 25. marts 2008 kl. 19.00 Referat fra bestyrelsesmøde Aabenraa, 03.04.2008 Tirsdag den 25. marts 2008 kl. 19.00 Tilstede var: Anne Gryning, Annelise Furdal, Annemette From, Christian Geerthsen, Jesper Hansen, Marianne Æbeløe og

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2013. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2013. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2013 Læs inde i bladet: INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING SPÆNDENDE FOREDRAG I FORBINDELSE MED GENERALFORSAMLINGEN SE ÅRETS ARRANGEMENTSKALENDER

Læs mere

NYHEDSBREV. Forsiden. Indholdsfortegnelse APRIL 2012

NYHEDSBREV. Forsiden. Indholdsfortegnelse APRIL 2012 Forsiden NYHEDSBREV APRIL 2012 Indholdsfortegnelse Forsiden...1 Bestyrelsens planer for det kommende år...2 Renovering af bad og omklædning...2 Forårsrengøring...2 Vores løb...2 24 timers kajakstafet...2

Læs mere

Leje og Leveringsbetingelser

Leje og Leveringsbetingelser Leje og Leveringsbetingelser Så længe lejemålet varer, bærer lejeren enhver risiko og ansvar for det lejede materiel Lejer er, ved tilbagelevering, forpligtet til at aflevere det lejede i samme stand (

Læs mere

Beretning for 2008. Blandt de positive forhold er naturligvis vore 2 nye både Næsset og Lillesø, som vi døbte 23. august med mange fremmødte.

Beretning for 2008. Blandt de positive forhold er naturligvis vore 2 nye både Næsset og Lillesø, som vi døbte 23. august med mange fremmødte. Beretning for 2008 1. Generelt om 2008 2008 var et godt år for Skanderborg Roklub. Det mest negative var, at vi mistede vores trofaste morgenroer Per Rasmussen knap 75 år gammel. Romæssigt er det gået

Læs mere

Medlemsblad for Nykøbing Falster Roklub NFR. Nov 2012 jan 2013 NR.4 ÅRGANG 65. Pålidelighedssejlads

Medlemsblad for Nykøbing Falster Roklub NFR. Nov 2012 jan 2013 NR.4 ÅRGANG 65. Pålidelighedssejlads Medlemsblad for Nykøbing Falster Roklub NFR Nov 2012 jan 2013 NR.4 ÅRGANG 65 Pålidelighedssejlads 1 Aktivteter December 11. December 18.00: Julefrokost Januar 22. januar kl.19 i klubben. Medlemsmøde O-løb

Læs mere

Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug.

Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug. Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug. Tremandsmøde i skurvognen på pladsen i Brønsodde Lørdag den 16. april 1988 kl. 10 Man blev enige om, at foreningen skulle hedde BRØNSODDE FISKERI OG BÅDLAUG,

Læs mere

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen.

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen. Bilag 3 ANERKENDELSESORDNING FOR STATIKERE Ingeniørforeningen i Danmarks regler om anerkendelsesordning for statikere. 1 Anerkendelse Anerkendelse tildeles ved beslutning af det i 2 nævnte anerkendelsesudvalg.

Læs mere

EPP FAQ De mest almindelige spørgsmål og svar.

EPP FAQ De mest almindelige spørgsmål og svar. EPP FAQ De mest almindelige spørgsmål og svar. Skal man bruge EPP systemet? Jeg er instruktør fra DKF gamle uddannelsessystem hvad skal jeg gøre? Er EPP kun for havkajakker? Hvor finder jeg kano standarderne?

Læs mere

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i XXXXX (for kortvarigt udlån udleje til private samt eksterne myndigheder)

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i XXXXX (for kortvarigt udlån udleje til private samt eksterne myndigheder) Forsvarets Bygnings- & Etablissementstjeneste Lokalstøtteelement XXXXX STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i XXXXX (for kortvarigt udlån udleje til private samt eksterne myndigheder)

Læs mere

Sportslige aktiviteter

Sportslige aktiviteter Året der gik.. 2011 Sportslige aktiviteter Metaller DM Sprint Ingen metal, men finalepladser til URO (Marc, Jonas Hall, Rasmus) Og en flot 5. plads til Marc i K1 5000m DM Marathon Guld: Connie, K2 (40+)

Læs mere

Vejledning - Centralt ForeningsRegister

Vejledning - Centralt ForeningsRegister Vejledning - Centralt ForeningsRegister A) FORENINGER For at være en del af CFR skal foreningerne opfylde alle nedenstående kriterier: Have formuleret et (idrætsligt) formål med foreningsdannelsen, som

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for kanosejlads i Struer FDF

Sikkerhedsinstruks for kanosejlads i Struer FDF Sikkerhedsinstruks for kanosejlads i Struer FDF For al sejlads i Struer FDF gælder: o Lovgivning og retningslinjer fra offentlige myndigheder, herunder søvejsregler, skal som minimum altid følges.. Denne

Læs mere

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 Indhold 1. Bestyrelse og ejendomsservice 2. Husdyr 3. Navneskilte 4. Nøgler 5. Pulterrum 6. Støj 7. Musiceren og fester 8. Værktøj og vaskemaskiner mv. 9. Ophold

Læs mere

Nyt, elektronisk rokort

Nyt, elektronisk rokort Nyt, elektronisk rokort Hans Jesper Pihl, Anders Bressendorff, 13 marts 2014 Hellerup Roklub har fra sæsonen 2014 valgt at bruge det elektroniske Rokort til registrering af roaktiviterne i klubben. Rokort

Læs mere

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983 Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001 og april 2003. 1 Klubbens navn er Pyttur, som binavn

Læs mere

Det er den enkelte skole/institution, der har ansvaret for udarbejdelsen af sikkerhedsinstruksen.

Det er den enkelte skole/institution, der har ansvaret for udarbejdelsen af sikkerhedsinstruksen. Retningslinjer for skoler og institutioner under Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) i Københavns Kommune ifm. de nye sejladsregler fra Søfartsstyrelsen. Søfartsstyrelsen har den 1. oktober 2012 udsendt

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Stk. 2. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Stk. 3. Klubben er stiftet den 27. maj 1980.

Læs mere

Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej 1, Vejen

Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej 1, Vejen TEKNIK & MILJØ Team Administration Dato: 13-07-2014 Sagsnr.: 14/24150 Kontaktperson: Birgith M. Hansen Dir. tlf.: 7996 6203 E-mail: teknik@vejen.dk Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej

Læs mere

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for samletanke

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for samletanke Tårnby Kommune Regulativ for Tømningsordning for samletanke 1 Indhold: side 1 Formål 3 2 Gyldighedsområde 3 3 Grundejerens forpligtelser 3 4 Tømning 5 5 Tilmelding og afmelding 5 6 Økonomi 6 7 Henvendelser,

Læs mere

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1.

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1. VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENING HOVEDAFDELINGEN 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved Kommune. 2,

Læs mere