Reglement for Kajakklubben Nova

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Reglement for Kajakklubben Nova"

Transkript

1 Reglement for Kajakklubben Nova 1 Generelt Definitioner Myndigheder og Søvejsregler Sikkerhed & påklædning Svømme- / redningsvest Langtur Hvor må jeg ro? Børne- og ungdomsroere Begynderprøve ikke bestået Begynderprøve bestået Afstand til kysten Sommersæson Vintersæson Rokort Nødhavn eller ændrede roplaner Forbudte områder Nøgle til klubben Klubudstyr Klubkajakker Betingelser for benyttelse af klubbens tur- og kapkajakker Betingelser for benyttelse af klubbens havkajakker Håndtering og benyttelse af klubkajakker Udlån af klubkajakker i mindre end 12 timer Udlån af klubkajakker i mere end 12 timer Skader på klubkajakker Regler for instruktion af nybegyndere Fra aspirant til frigivelse Regler for privat instruktion Havkajakkursus Gæsteroning Kajak-reservation til løb Handicap Interne løb Betaling ved eksterne løb og ture Privat bådplads Skabsplads Rygning Udlån af klubhus nova_reglement_ doc Side 1 af 11

2 1 Generelt Alle medlemmer af Kajakklubben Nova er forpligtiget til at være bekendt med og overholde reglerne i nærværende reglement. Ved overtrædelse af reglerne kan bestyrelsen idømme et medlem karantæne. Bestyrelsen kan, når den finder det hensigtsmæssigt, dispensere fra nærværende regler. 2 Definitioner Sommersæson Fra 1/5 til 30/9. Vintersæson Fra 1/10 til 30/4. Begynder Et medlem, der endnu ikke har bestået begynderprøven (jf. pkt. 12). Aspirant Et medlem, der har bestået begynderprøven (jf. pkt. 12), men endnu ikke er frigivet (jf. pkt. 12.1). Erfaren roer Et medlem, der har roet mere end 1000 km. "NB-bogen" Bog til meddelelser fra medlem til medlem. Ligger ved rokortene. 3 Myndigheder og Søvejsregler Medlemmer skal overholde gældende søvejrsregler samt andre regler for færdsel på vandet og i havne, som fastsat af relevante myndigheder. Ved ind- og udsejling af havn holdes såvidt muligt til højre. Der bør altid roes svarende til, at kajakker har vigepligt for alle andre fartøjer, specielt ved krydsning af markerede sejlruter og sejlrender. 4 Sikkerhed & påklædning Ethvert medlem er pligtigt til at bidrage til, at kajaksporten dyrkes under de mest betryggende former. Under roning skal roeren iøvrigt være iført egnet påklædning. Særlig bemærkes, at det er forbudt at benytte svært fodtøj, fx gummistøvler. 4.1 Svømme- / redningsvest I sommersæsonen skal medlemmer under roning medføre godkendt svømme- eller redningsvest, dog skal medlemmer, der har roet under 250 km, være iført svømme- eller redningsvest. Det anbefales dog for alle medlemmer altid at være iført svømme- eller redningsvest. I vintersæsonen skal alle medlemmer være iført svømme- eller redningsvest. Bestyrelsen kan efter skøn forlænge perioden for brug af svømme- eller redningsvest. 4.2 Langtur For havkajakroere på langtur skal der udover det sædvanlige sikkerhedsudstyr medbringes: paddlefloat pumpe slæbetov reservepagaj nova_reglement_ doc Side 2 af 11

3 5 Hvor må jeg ro? 5.1 Børne- og ungdomsroere Børne- og ungdomsroere må ikke ikke ro i vintersæsonen. Roere under 15 år må, såfremt de er to sammen og såfremt vejret er egnet (dvs. i stille vejr), ro til Charlottenlund Badeanstalt og retur, hvis begge har bestået entringsprøven. Roere under 18 år må ikke ro i Københavns Havn med mindre et bestyrelsesmedlem har givet særlig tilladelse. 5.2 Begynderprøve ikke bestået Medlemmer, der endnu ikke har bestået begynderprøven (jf. pkt. 12) må kun ro mellem klubben og Charlottenlund Badeanstalt, og max 50 meter fra land. Al roning skal endvidere foregå sammen med mindst eet medlem, der har bestået begynderprøven. Der må kun roes i sommersæsonen. 5.3 Begynderprøve bestået Følgende er gældende når begynderprøven er bestået Afstand til kysten Kystlinien skal følges så nær, at roeren har stadig føling med land. Det vil i praksis sige max. 600 meter fra kystlinien, i vintersæsonen dog max 50 meter fra land. Dog er det tilladt, når de meteorologiske forhold er gunstige, dvs. i roligt vejr uden udsigt til tåge, blæst eller uvejr, at sætte over bugter eller vige, hvis turen ellers ville blive forlænget uforholdsmæssigt. I forbindelse med fællesture kan dette kun ske, når bestemmelse derom er taget enstemmigt af alle turens deltagere. For havkajakroere gælder det, at ved ovenstående gunstige vejrforhold kan der laves længere kryds over åbent hav Sommersæson Samlet antal Begrænsning roede kilometer Under 100 km Alene: Fra klubben til Charlottenlund Badeanstalt. Min. 2 roere sammen: Fra klubben til Skovshoved. Med erfaren roer: Ingen begrænsning km Alene: Fra klubben til Skovshoved. Min 2 roere sammen: Fra "Skudehavnen" til Tårbæk. Med erfaren roer: Ingen begrænsning. Over 250 km Ingen begrænsning Vintersæson Medlemmer, der endnu ikke har roet 250 km, må i vintersæsonen kun ro i selskab med en erfaren roer, jf. nedenfor. nova_reglement_ doc Side 3 af 11

4 Samlet antal Begrænsning roede kilometer Under 250 km Med erfaren roer: Fra klubben til Charlottenlund Badeanstalt. Over 250 km Alene: Fra klubben til Charlottenlund Badeanstalt. Min 2 roere sammen: Fra "Skudehavnen" til Tårbæk. Med erfaren roer: Ingen begrænsning. Over 1000 km Ingen begrænsning. 6 Rokort Forinden et medlem begiver sig ud på en tur, skal medlemmets navn, bådens navn, afgangstid samt ro-retning indføres på medlemmets rokort. Ved langtur også mål for turen. Langtur defineres som en tur af mere end en dags varighed. Efter hjemkomst indføres ankomsttid samt antallet af roede km. 7 Nødhavn eller ændrede roplaner I det tilfælde, at en roer har været nødt til at søge nødhavn eller på anden måde har været nødt til at lave ændringer af alvorlig karakter i sine roplaner, er vedkommende pligtig til hurtigst muligt at sætte sig i forbindelse med klub, hjem eller bestyrelse således, at de ændrede planer kan blive noteret på medlemmets rokort. Hvis roeren har en fornemmelse af, at vedkommendes udeblivelse fra klubben kan have medført, at en eftersøgning er igangsat, skal vedkommende underrette politiet ved førstkommende lejlighed. 8 Forbudte områder Det påhviler til enhver tid den enkelte roer at gøre sig bekendt med eventuelle forbudte roområder. 9 Nøgle til klubben Medlemmer, der har bestået begynderprøven, kan mod gebyr på kr. 200 få udleveret et nøglekort til klubben. Nøglekortet skal opbevares forsvarligt og må ikke påføres nogen form for indikation af, at det er til brug i Nova. Hvis nøglekortet bortkommer skal bestyrelsen straks orienteres, så kortet kan spærres. Nyt nøglekort udleveres mod et gebyr på kr Nøglekort-gebyr betales kontant i.f.m. udlevering af kortet. 10 Klubudstyr Klubudstyr (pagajer, veste og evt. overtræk) er tydeligt mærket og findes på bestemte pladser i bådskuret. Veste er mærket med "NOVA" på ryggen. Klubudstyr må anvendes af alle klubbens medlemmer, men må ikke tages med på private langture. 11 Klubkajakker Klubbens medlemmer er berettiget til at benytte klubbens kajakker, når det sker i overensstemmelse med klubbens formål, love og reglementer. Dog er det altid bestyrelsen, der bestemmer, hvilke medlemmer og arrangementer, der skal prioriteres i forbindelse med f.eks. nova_reglement_ doc Side 4 af 11

5 daglig roning, løbsdeltagelse og fællesture m.v Betingelser for benyttelse af klubbens tur- og kapkajakker Kajakker med grønt bånd (grønne kajakker) må roes af alle klubbens medlemmer og af gæsteroere. Kun de grønne kajakker må bruges til træning af entring. Entring skal - såvidt muligt - undgås for de øvrige kajakker, da konstruktionen af disse er svagere og derfor lettere går i stykker i.f.m. entring. Kajakker med blåt bånd (blå kajakker) må roes af alle klubbens medlemmer. Kajakker med rødt bånd (røde kajakker) må roes erfarne roere. Røde kajakker må ikke medbringes på ture udenfor "hjemligt farvand" (dvs. Øresund, Bagsværd Sø og Lyngby Sø) arrangeret af klubben eller privat. Kajakkerne må dog gerne medbringes til løb udenfor hjemligt farvand. K-4'eren kan benyttes, hvis mindst 2 af roerne ror kapbåd Betingelser for benyttelse af klubbens havkajakker Havkajakker kan benyttes af frigivne medlemmer, der har bestået klubbens havkajakkursus, et tilsvarende kursus eller i følgeskab med en instruktør. Se også punkt Håndtering og benyttelse af klubkajakker Når man kommer hjem skal kajakken håndteres således: Hvis kajakken kortvarigt lægges på broen, da skal forsigtighed udvises, så kajakken ikke kommer til at ligge på roret. Kajakken bæres op foran klubhuset. Kajakken bør bæres med begge hænder. Om nødvendigt spules kajakken. Kajakken aftørres indvendig og udvendig. Sædet skrues af og lægges løst i kajakken. Kajakken henlægges på sin plads i bådhuset. Kajakken skal skubbes helt ind, så porten kan lukkes uden at ramme kajakkerne. Kajakker må ikke efterlades henliggende på broen eller pladsen foran huset. For havkajakker gælder endvidere, at kajakken hænges på plads med lugerne aftaget pumpe placeret i bageste pakrum paddlefloat hængende over bagenden af kajakken. Håndtering af specifikke både: Kajakker med sæde monteret på skinne (fx Marathon Swift kajakker) Disse kajakker har sæde-skruer, der ofte strammes meget. Efter brug skal sæde-skruerne løsnes, så en efterfølgende roer med færre finger-kræfter ikke skal "slås" med at få dem løsnet. "Badedyret" (Epic V10 Sport) Denne kajak har et afløb der "stikker ud" under cockpittet. Kajakken må derfor ikke lægges på broen med bunden nedad, men bør bæres direkte fra bådvuggerne til vandet (og omvendt). Vær også ekstra opmærksom på det meget store ror på denne båd samt den store længde. Landgang, i forbindelse med den daglige roning fra klubben, må kun ske i kortere tidsrum og kajakkerne må ikke efterlades på strande eller lign. uden behørigt opsyn. nova_reglement_ doc Side 5 af 11

6 Det er forbudt at være flere personer i en båd, end den beregnet til. Endvidere må en båd ikke lastes mere, end den stadig er fuldt manøvre- og sødygtig. Badning fra klubkajakkerne er ikke tilladt. De kajakker der, med tydelig mærkning, er reserveret til løbsdeltagelse eller til brug for medlemmer, der aktivt deltager i kaproning, må ikke benyttes uden bestyrelsens godkendelse Udlån af klubkajakker i mindre end 12 timer Klubbens kajakker må transporteres til "fremmed rovand" for at ro dér, forudsat følgende overholdes: Klubbens ro-reglement skal overholdes. Medlemmet, der låner en kajak, skal være frigivet og have roet mindst 250 km. Dog må kajakkerne ikke fjernes fra klubben i mere end 12 timer (se også 11.5 ang. udlån i mere end 12 timer, samt 11.6 ang. transport & skader) Udlån af klubkajakker i mere end 12 timer Et mindre udvalg af klubbens kajakker kan udlånes til brug for roture af varighed på mere end 12 timer, forudsat at følgende overholdes: Klubbens ro-reglement skal overholdes. Medlemmet, der låner en kajak, skal være frigivet og have roet mindst 250 km. Bestyrelsen skal søges om tilladelse til lån af kajak. Ansøgningen skal fremsendes senest 14 dage før start af udlån og helst inden et bestyrelsesmøde. Bestyrelsen skal godkende tidspunkt og hvilken kajak, som udlånes. I tilfælde af skade på kajakker udlånt i mere end 12 timer, skal låner selv forestå reparation af skaden. Følgende kajakker udlånes: Navn Type Castor Turkajak Cassiopeia Turkajak (Kirton Escape) Capella Havkajak (PH Capella) Classic Havkajak (PH Sirius) 11.6 Skader på klubkajakker Eventuelle skader på klubkajakkerne skal umiddelbart efter skadens opståen noteres i NB-bogen og mappen for fejlmelding af kajakker (ligger ved skrivepulten). Hvis skaden på kajakken har en karakter, så kajakken ikke kan eller ikke bør benyttes, da sættes et "Defekt"-skilt på kajakken. Defekt skilte findes ved skrivepulten. Enhver benyttelse af klubbens kajakker, herunder transport til løb m.v. skal altid ske med omhu og forsigtighed, således at risikoen for skader begrænses mest muligt. Det enkelte medlem er økonomisk ansvarlig for det lånte. Disse regler administreres af bestyrelsen, således at udgifter i forbindelse med skader, tyveri nova_reglement_ doc Side 6 af 11

7 eller hærværk m.v. der sker på en sådan måde, at låneren må betragtes som værende uden egentlig skyld, vil blive betalt af klubben. Andre skader eller tab, der opstår f.eks. i forbindelse med et medlems uagtsomhed eller manglende omhu, betales af medlemmet selv og betragtes som en pligtig ydelse i medlemsforholdet. 12 Regler for instruktion af nybegyndere Nybegyndere skal bestå begynderprøven samt opfylde nogle yderligere betingelser for at blive frigivet. Begynderprøven består af følgende øvelser: Eleven skal kunne svømme mindst 600 m. ved egen hjælp (svømmebevis accepteres). Skal kunne tømme kajak på lavt vand. Skal kunne tømme kajak ved bro. Entre kajak på dybt vand: Der må ikke bæres våddragt under øvelsen. Kajakken roes ud på dybt vand, hvor man ikke kan bunde. Eleven er iført svømme/redningsvest. Eleven skal vælte i vandet fra kajakken, således at kajakken ligger med bunden i vejret. Eleven finder pagaj og svømmer hen til kajakkens bagende og tømmer kajakken ved at løfte den op af vandet og vende den rundt 180 grader. Alternativt kan kajakken vendes ved at give den et hurtigt og fast skub rundt ved cockpitkanten. Herefter kravler eleven op i kajakken og roer et par tag med pagajen. Øvelsen gentages denne gang dog uden svømme/redningsvest Der roes ca. 20 m (fx rundt om inderste røde bøje i Hellerup-løbet). Øvelsen kan godkendes, såfremt eleven ikke er faldet i vandet mere end de to gange og såfremt der ikke er mere vand i kajakken, end at sædets overside kan friholdes fra vand. Makkerredning: Eleven skal siddende i egen kajak kunne hjælpe en anden roer op i kajak efter kæntring og selv kunne entre egen kajak ved hjælp af en anden roer. Svømning med kajak: Eleven roer ud til den anden røde bøje (ca. 60 m) vender kajakken rundt om denne og vælter i vandet. Pagajen lægges i kajakken, som svømmes ind til land. Kajakken kan enten skubbes eller trækkes. Eleven skal kunne ro stabilt og sikkert i roligt vand. Eleven skal kunne ro baglæns. Eleven skal kunne skodde. Tømning af kajak samt ind- og udstigning på lavt vand. Når man skal i kajakken fra strand må der ikke benyttes edderkoppeteknik /"cowboyteknik" hvor man sætter sig overskrævs på kajakken - der skal bruges løbehjulsteknik hvor man sætter den ene fod på kajakken og støtter med pagajen på vandet mens man sætter af med den anden fod. Eleven skal have erhvervet sig viden om: Kajakkens indretning og pagajtyper Søvejsregler Klubregler Når en begynder har bestået begynderprøven overgår man til at være aspirant. Som aspirant kan man få udleveret et nøglekort til klubben, se afsnit Fra aspirant til frigivelse For at blive frigivet skal aspiranter opfylde følgende betingelser: nova_reglement_ doc Side 7 af 11

8 Have roet mindst 100 km. Mindst 2 gange have bidraget med praktisk arbejde i klubben. Fx deltaget i arbejdsdag, arrangeret fest eller lignende. Have gennemført mindst 2 kajakløb. Dette kan være eksterne løb - fx Mølleåens Blå Bånd, Esrum Sø - eller interne løb - fx fødselsdagsløb, standerstrygningsløb eller klubmesterskab. Ifm. praktiskt arbejde og deltagelse i løb er det aspirantens ansvar at påse, at han/hun får de relevante "krydser". Diplom for frigivelse overrækkes ved efterfølgende standerstrygning eller standerhejsning. 13 Regler for privat instruktion Bestyrelsen skal ansøges skriftligt - ansøgningen vedlægges bevis for svømmeprøve på 600 meter - og accept fra bestyrelsen skal foreligge inden instruktionen starter. Instruktionen kan kun foregå i sommersæsonen og alle prøver skal være afsluttet inden 1. september samme år. Den private instruktør skal enten være uddannet instruktør eller have roet minimum 1000 km. Omfanget af instruktionen skal som minimum følge øvelserne fra begynderprøven samt nedenstående punkter: Eleven præsenteres for mindst et bestyrelsesmedlem (typisk bestyrelsens instruktionsansvarlige) der efter forevisning af kvittering for betalt kontingent kort vil gennemgå instruktionens omfang. Præsentation af klubben generelt, husregler samt motionsrum og garage. Udlevering af skriftligt materiale - klublove, klubreglement, specielt begyndernes rofarvand, diverse foldere for Søsportens Sikkerhedsråd osv. Gennemgang af reglerne i nærværende reglement. Gennemgang af kajakker og udstyr - klubbens udstyr/privat udstyr grønne, blå og røde kajakker. I forbindelse med instruktionen skal både eleven og instruktøren ro i turbåd (eleven kun i grønne). Behandling af kajakker specielt på land og ved isætning og optagning af vandet, specielt på Nova s bro. Se pkt Rostil og roteknik - forebyggelse af skader. Orientering om vind og vejr, bølger og strøm. Roning i både roligt og lidt hårdere vejr - roningen skal være sikker i begge tilfælde. Udformningen af de enkelte prøver (begynderprøven) kan oplyses ved henvendelse til en erfaren instruktør eller bestyrelsens instruktionsansvarlige, det er aldrig for sent at bede om hjælp i forbindelse med vanskeligheder med udførelsen af prøverne, en erfaren instruktør kan ofte se hvor fejlen ligger. Godkendelse af begynderprøven kan gives af et bestyrelsensmedlem efter udført og godkendte prøver, samt hvis alle ovenstående punkter er gennemført tilfredsstillende og eleven ror stabilt og sikkert - godkendelsen er dog afhængig af en kort overhøring. Privateleven er herefter aspirant og kan få udleveret en nøgle mod betaling. Frigivelse følger herefter de samme regler som for øvrige aspiranter, jf. pkt Havkajakkursus For at kunne ro klubbens havkajakker, skal medlemmer være frigivet have roet 250 km nova_reglement_ doc Side 8 af 11

9 have bestået et havkajakkursus omfattende følgende: o Ud- og indstigning i kajak v. kyst og bro o Roteknik: Alm. roteknik, lavt støttetag, styretag, sideforflytning o Kantning af kajak o Komme ud af kajakken efter kæntring, inkl. aftagelse cockpit overtræk under vand. o Selvredning med paddlefloat efter kæntring o Makkerredning (begge roller) Medlemmer, der enten ikke er frigivet eller ikke har roet 250 km, optages ikke på klubbens havkajakkurser. Hvis havkajakkurset er taget uden for klubben skal medlemmet fremlægge dokumentation for gennemført kursus og i praksis vise, at ovennævnte teknikker beherskes. 15 Gæsteroning Formålet med gæsteroning er, at et medlem kan tage en ven, veninde, kæreste el. lign. med ud og prøve at ro kajak inden et evt. ønske om medlemskab. Det er tilladt at tage en gæst med ud at ro, forudsat af følgende overholdes: Medlemmet skal være frigivet Medlemmet skal have roet mindst 250 km. Et medlem må max have 1 gæst med ud ad gangen. Samme gæst må max komme med ud 3 gange. Gæster må kun tages med ud i sommersæsonen. Gæster, som ikke har roet mindst 1000 km, må kun ro i de grønne både. Gæster må ikke ro i klubbens havkajakker. Gæster skal skrives ud og ind i NB-bogen. 16 Kajak-reservation til løb Et medlem kan tidligst tirsdag efter handicap reservere en kajak til løb i den efterfølgende weekend. Det medlem, der har roet flest km i indeværende sæson eller har størst chance for en god placering, har førsteret til at vælge kajak. I tilfælde af tvister så tilfalder afgørelsen bestyrelsen. Den ønskede kajak reserveres ved at medlemmet skriver den i NB-bogen Handicap Et medlem der er tilmeldt handicap reserverer en kajak ved at skrive sig på handicaplisten, som hænger på løbsopslagstavlen. Reservationen gælder hver tirsdag fra kl , så længe handicap sæsonen varer. Reservationen frafalder til det enkelte handicap, hvis man ikke er mødt op i Nova kl Interne løb Der afholdes løb i Nova i forbindelse med standerhejsning og strygning. Derudover afholdes fødselsdagsløb i weekenden nær Novas fødselsdag den 12. juni, samt klubmesterskab medio august. nova_reglement_ doc Side 9 af 11

10 Løbene afholdes efter følgende forskrifter: Standerhejsning Fødselsdagsløb Klubmesterskab Standerstrygning 3 km damer og herre 3 km damer, 6 km herre 500 m damer/ob/junior, 1000 m herre, 10 km damer/herre 3 km K2. Deltagerne bliver blandet efter styrke og lodtrækning. Klasser ved interne løb: Yngste Under 15 Ungdom Junior Senior Old Grand Old Over 50 (alderen går til og med det år man fylder år) 18 Betaling ved eksterne løb og ture Gebyrer til kajakløb og O-løb betales af klubben. Dog vil et medlem blive afkrævet løbsgebyret, hvis vedkommende har meldt sig til, men ikke deltager i løbet. Medmindre en lægeerklæring kan fremvises. Ved Handicap skal deltages i mindst 5 løb for at klubben betaler. 19 Privat bådplads Aktive medlemmer, der har egen kajak, får så vidt det er muligt anvist en privat bådplads. Bådpladsen må ikke uden bestyrelsens samtykke overlades til andre. Bestyrelsen vurderer en gang hvert år i januar / februar måned, hvorvidt de udlånte bådpladser anvendes aktivt og er berettiget til at bestemme, hvilke medlemmer der skal råde over egen bådplads. Private bådpladser uddeles efter følgende kriterier, en faktuel del og socialengagement. Faktuel del: Social del: Antal roede km i privat båd og klub både, samt stabilitet fra flere sæsoner. Antal ture fra klubben i privat båd. Det sociale engagement i klubben. Ansøgning om privat bådplads for det kommende kalenderår skal indsendes til bestyrelsen senest 15. januar. I ansøgningen skal redegøres for i hvilken grad ovenstående tildelingskriterier opfyldes. Privat bådplads tildeles kun for eet år ad gangen og ansøgning skal således indsendes hvert år. Bestyrelsen træffer beslutning om tildeling af private bådpladser senest 1. marts. Klubben påtager sig intet ansvar for skader på eller bortkomst af privat udstyr, herunder både, der er opbevaret i klubben. 20 Skabsplads Medlemmer, der ved årsskiftet har roet mindst 250 km og er frigivet efter gældende regler i 2007, kan ansøge om skabsplads i den efterfølgende sæson. Ansøgning skal sendes til bestyrelsen i januar. Medlemmer, der har erhvervet sig et skab, skal ikke søge om fornyelse af dette. nova_reglement_ doc Side 10 af 11

11 21 Rygning Rygning er ikke tilladt i Novas lokaler. 22 Udlån af klubhus Klubhuset udlånes til medlemmer der har rund fødselsdag, jubilæum, kandidatfest, bryllup el.lign. personlige mærkedage. Bestyrelsen skal ansøges om udlånet mindst en måned i forvejen. Klubhuset kan kun udlånes i vintersæsonen. Klubbens medlemmer har stadig adgang til alle faciliteter. Ved reservation betales 500 kr. for lån af klubben. Lokalerne skal afleveres i rengjort stand inden kl. 12 næste dag. nova_reglement_ doc Side 11 af 11

Kajakreglement for Hellerup Roklub

Kajakreglement for Hellerup Roklub Kajakreglement for Hellerup Roklub Indhold 1. Adgang til kajakroning... 2 2. Kajakstatus... 2 3. Kajaksæsoner... 2 4. Dagligt kajakområde... 2 5. Sommer-ro-område... 2 Turkajak... 2 Havkajak... 2 6. Unge

Læs mere

Sikkerhedsbestemmelser og ordensregler m.m. for Kajakklubben Strømmen -gældende fra februar 2006-1. Sikkerhedsregler 2. Ordensregler 3.

Sikkerhedsbestemmelser og ordensregler m.m. for Kajakklubben Strømmen -gældende fra februar 2006-1. Sikkerhedsregler 2. Ordensregler 3. Sikkerhedsbestemmelser og ordensregler m.m. for Kajakklubben Strømmen -gældende fra februar 2006-1. Sikkerhedsregler 2. Ordensregler 3. Kursus Sikkerhedsbestemmelser: 1.1 Alle aktive medlemmer skal orienteres

Læs mere

Oktober 2015 REGLEMENT FOR BENYTTELSE AF KAJAKKER HOS NORRPORTEN

Oktober 2015 REGLEMENT FOR BENYTTELSE AF KAJAKKER HOS NORRPORTEN Oktober 2015 REGLEMENT FOR BENYTTELSE AF KAJAKKER HOS NORRPORTEN Dette reglement er gældende for alle kajakbrugere, der måtte ønske at benytte Norrportens kajakker. Enhver der ønsker at ro kajak skal gøre

Læs mere

KORSØR ROKLUB - Reglement for roning i kajakker

KORSØR ROKLUB - Reglement for roning i kajakker KORSØR ROKLUB - Reglement for roning i kajakker Generelt Korsør Roklub er medlem af Dansk Kano og Kajak Forbund (DKF) og er i den forbindelse forpligtiget til at overholde de af DKF vedtagne regler og

Læs mere

Kajakuddannelse i Hellerup Roklub

Kajakuddannelse i Hellerup Roklub Kajakuddannelse i Hellerup Roklub Indhold 1. Kajakroer-status... 2 2. Aspirant - Roning... 2 3. Frigivelseskrav for aspiranter... 2 4. Kajakroere frigivet i anden kajakklub eller kursusudbyder... 2 5.

Læs mere

Sikkerhedsbestemmelser

Sikkerhedsbestemmelser for Kajakklubben Krogen vedtaget af bestyrelsen 2015-06-01. Bestemmelserne gælder i overensstemmelse med DKF s sikkerhedsbestemmelser både for klubbernes medlemmer og deres gæster og gælder for al roning

Læs mere

Sikkerhedsbestemmelser

Sikkerhedsbestemmelser for Kajakklubben Krogen vedtaget af bestyrelsen 2015-06-01. Bestemmelserne gælder i overensstemmelse med DKF s sikkerhedsbestemmelser både for klubbernes medlemmer og deres gæster og gælder for al roning

Læs mere

Sikkerhedsbestemmelser og generelle retningslinjer for Jordløse Boldklubs Kajakafdeling

Sikkerhedsbestemmelser og generelle retningslinjer for Jordløse Boldklubs Kajakafdeling Sikkerhedsbestemmelser og generelle retningslinjer for Jordløse Boldklubs Kajakafdeling A: Sikkerhedsbestemmelser for Jordløse Boldklubs Kajakafdeling 1 Formål og gyldighed Sikkerhedsbestemmelserne skal

Læs mere

HVIDOVRE ROKLUB. Medlem af DFfR under DIF. Roreglement. Vinter roreglement ROREGLEMENT.

HVIDOVRE ROKLUB. Medlem af DFfR under DIF. Roreglement. Vinter roreglement ROREGLEMENT. HVIDOVRE ROKLUB Medlem af DFfR under DIF Roreglement og Vinter roreglement Hvidovre Roklub Vedtaget på medlemsmøde den 16. september 2014. ROREGLEMENT. Reglementet for Hvidovre Roklubs roaktiviteter. Dette

Læs mere

Skærbæk Kajakklubs Introduktionskursus for nye medlemmer Formål At give kursisten en grundig introduktion til klubbens regler og praksis, samt at

Skærbæk Kajakklubs Introduktionskursus for nye medlemmer Formål At give kursisten en grundig introduktion til klubbens regler og praksis, samt at Skærbæk Kajakklubs Introduktionskursus for nye medlemmer Formål At give kursisten en grundig introduktion til klubbens regler og praksis, samt at gøre kursisten i stand til at færdes sikkert i klubbens

Læs mere

Begynder kursus 2017 Turkajak - Kajakklubben Krogen

Begynder kursus 2017 Turkajak - Kajakklubben Krogen Begynder kursus 2017 Turkajak - Kajakklubben Krogen Klubhuset åbner en halvtime før kursisterne skal være klar omklædte. Instruktører: Lisa - Birgit M. - Anders J. Hjælpeinstruktør: Anette, Program Efter

Læs mere

Thisted Ro- og Kajakklub Reglement og sikkerhedsbestemmelser marts 2015

Thisted Ro- og Kajakklub Reglement og sikkerhedsbestemmelser marts 2015 1: Formål og gyldighed Formålet med disse sikkerhedsbestemmelser er at fremme sikker roning i Thisted Ro- og Kajakklub Disse sikkerhedsbestemmelser supplerer DKF s sikkerhedsbestemmelser og Dansk Forening

Læs mere

Indhold - Løft, håndtering, isætning og indstigning i kajakken

Indhold - Løft, håndtering, isætning og indstigning i kajakken EPP 1 (Tur/Kap) Tur- og Kapkajak Introduktion Målet med dette kursus er at introducere kursisterne til kano- og kajaksporten, og skabe gode oplevelser i sikre rammer. Der arbejdes med grundlæggende manøvrering

Læs mere

Roning er tilladt fra ½ time før solopgang til ½ time efter solnedgang. Roning udenfor dette tidsrum er natroning.

Roning er tilladt fra ½ time før solopgang til ½ time efter solnedgang. Roning udenfor dette tidsrum er natroning. oklubs RO Formål Nyborg Roklubs kajakreglement har til formål at udstikke rammer, der tilgodeser både sikkerhed og trivsel i klubben. Det er ønsket at give medlemmerne de optimale muligheder, så de på

Læs mere

Reglement KDR Revideret Marts 2015 Stiftet 27. Juni 1922. Medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) under Dansk Idrætsforbund.

Reglement KDR Revideret Marts 2015 Stiftet 27. Juni 1922. Medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) under Dansk Idrætsforbund. Reglement KDR Revideret Marts 2015 Stiftet 27. Juni 1922. Medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) under Dansk Idrætsforbund. Kolding Dame- Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Reglement: 1 Sæson Sæsonen

Læs mere

Skelskør Roklub Kajak Reglement.

Skelskør Roklub Kajak Reglement. Skelskør Roklub Kajak Reglement. 1. Formål og gyldighed. 1Al kajakroning i Skelskør Roklubs regi følger de sikkerhedsbestemmelser, der er udarbejdet Dansk Kano og Kajak Forbund. 2Dette reglement, som er

Læs mere

Roerniveau 2 (tur/konkurrencekajak) In compliance with EPP level 2 kayak. Niveaubeskrivelse. Produceret af Dansk Kano og Kajak Forbund

Roerniveau 2 (tur/konkurrencekajak) In compliance with EPP level 2 kayak. Niveaubeskrivelse. Produceret af Dansk Kano og Kajak Forbund Roerniveau 2 (tur/konkurrencekajak) In compliance with EPP level 2 kayak Niveaubeskrivelse Produceret af Dansk Kano og Kajak Forbund 2. udgave, april 2009 www.kano-kajak.dk 1 Niveaubeskrivelse EPP 2 (tur/konkurrencekajak)

Læs mere

Begynder kursus 2016 Turkajak - Kajakklubben Krogen

Begynder kursus 2016 Turkajak - Kajakklubben Krogen Begynder kursus 2016 Turkajak - Kajakklubben Krogen Klubhuset åbner en halvtime før kursisterne skal være klar omklædte. Instruktører: Lisa - Birgit M. - Andres J. Hjælpeinstruktør: Anette, Program Efter

Læs mere

Risskov Roklubs klubreglement Gældende fra 1. april 2016

Risskov Roklubs klubreglement Gældende fra 1. april 2016 Risskov Roklubs klubreglement Gældende fra 1. april 2016 1. ALMINDELIGE BESTEMMELSER Enhver roer er klubbens repræsentant, hvad enten den pågældende opholder sig i eller udenfor klubben. Rovagt: Enhver

Læs mere

Reglement for Strib Ro- og Kajakklub Roning i robåde

Reglement for Strib Ro- og Kajakklub Roning i robåde Godkendt af bestyrelsen den 20. juni 2012 Reglement for Strib Ro- og Kajakklub Roning i robåde Rovagten leder den daglige roning og træffer de nødvendige dispositioner med hensyn til benyttelse af materiellet,

Læs mere

Velkommen til Horsens Kajakklub

Velkommen til Horsens Kajakklub Velkommen til Horsens Kajakklub Vi stiller trænere og materiel til rådighed og forventer så af dig, at du har lysten og viljen til: At lære at ro kajak At du efter endt træning deltager i den sociale del

Læs mere

Sikkerhedsbestemmelser for Kajakklubben Strømmen Middelfart

Sikkerhedsbestemmelser for Kajakklubben Strømmen Middelfart Sidst revideret Maj 2015 Sikkerhedsbestemmelser for Kajakklubben Strømmen Middelfart 1. Formål og gyldighed Formålet med sikkerhedsbestemmelserne er at fremme sikker kajakroning i Kajakklubben Strømmen.

Læs mere

ROREGLEMENT. Roklubben Furesø s daglige rofarvand er Furesø, Vejlesø, Farum Sø, Bagsværd Sø og Lyngby Sø.

ROREGLEMENT. Roklubben Furesø s daglige rofarvand er Furesø, Vejlesø, Farum Sø, Bagsværd Sø og Lyngby Sø. ROREGLEMENT Roklubben Furesø Medlem af Dansk Forening for Rosport Under Dansk Idræts Forbund Vedtaget af bestyrelsen den 24 november 2014, gældende fra vintersæsonens start i 2015 Afsnit A. Roning i dagligt

Læs mere

Nykøbing Falster Roklub - Sikkerhedsbestemmelser for kajakroning

Nykøbing Falster Roklub - Sikkerhedsbestemmelser for kajakroning Nykøbing Falster Roklub - Sikkerhedsbestemmelser for kajakroning Udgave November 2015 - Udkast til medlemmerne 1 Formål og gyldighed Formålet med disse sikkerhedsbestemmelser er at fremme sikker kajakroning

Læs mere

I henhold til Sundby Kajakklubs love indkaldes der hermed til. Sundby Kajakklubs ordinære generalforsamling forår 2015

I henhold til Sundby Kajakklubs love indkaldes der hermed til. Sundby Kajakklubs ordinære generalforsamling forår 2015 I henhold til Sundby Kajakklubs love indkaldes der hermed til Sundby Kajakklubs ordinære generalforsamling forår 2015 som afholdes i klubben tirsdag d. 24. marts 2015 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

1 Formål og gyldighed 2 Generelle bestemmelser for sikkerhed ved roning

1 Formål og gyldighed 2 Generelle bestemmelser for sikkerhed ved roning 1 Formål og gyldighed 2 Generelle bestemmelser for sikkerhed ved roning Bestemmelserne gælder for roning i Hobro Ro- og Kajakklubs kajakker, og for roning i private kajakker i klubsammenhæng. Bestemmelsernes

Læs mere

REGLEMENT FOR EGÅ ROSPORT

REGLEMENT FOR EGÅ ROSPORT REGLEMENT FOR EGÅ ROSPORT 1. Rodragt Klubbens officielle rodragt består af rød bluse og sorte shorts samt evt. sort træningsdragt. Bluse og træningsdragt bør være forsynet med klubbens stander og navn.

Læs mere

Regler og anbefalinger

Regler og anbefalinger Kano og kajakklubben Nord Regler og anbefalinger Vedtaget på klubbens ekstraordinære generalforsamling 10. maj 2012 Regler og Anbefalinger for Nords medlemmer, vedtaget 2012 Side 1 af 9 0. Indledning I

Læs mere

Materielregler for Vedbæk Kano- og Kajakklub

Materielregler for Vedbæk Kano- og Kajakklub Materielregler for Vedbæk Kano- og Kajakklub Hvorfor materielregler? Det er skønt at ro, og det er vi mange der nyder at gøre året rundt i klubbens materiel. Det giver mange glæder og selvfølgelig også

Læs mere

Roerniveau 3 (tur/konkurrencekajak) In compliance with EPP level 3 Flatwater /Marathon Racing. Niveaubeskrivelse

Roerniveau 3 (tur/konkurrencekajak) In compliance with EPP level 3 Flatwater /Marathon Racing. Niveaubeskrivelse Roerniveau 3 (tur/konkurrencekajak) In compliance with EPP level 3 Flatwater /Marathon Racing Niveaubeskrivelse Produceret af Dansk Kano og Kajak Forbund 2. udgave, april 2009 www.kano-kajak.dk Niveaubeskrivelse

Læs mere

HVIDOVRE ROKLUB. Medlem af DFfR under DIF. Roreglement. Vinter roreglement ROREGLEMENT.

HVIDOVRE ROKLUB. Medlem af DFfR under DIF. Roreglement. Vinter roreglement ROREGLEMENT. HVIDOVRE ROKLUB Medlem af DFfR under DIF Roreglement og Vinter roreglement Hvidovre Roklub Medlemsmøde d. 6. November 1997 (rettes til Medlemsmøde 16. september 2014) ROREGLEMENT. Reglementet for Hvidovre

Læs mere

Du må ikke anvende romateriel, som du ikke er fortrolig med og har fået instruktion i.

Du må ikke anvende romateriel, som du ikke er fortrolig med og har fået instruktion i. Roreglement Dagligt rofarvand Dagligt rofarvand er Tissø. Roning skal foregå fra 100 til 300 m fra søbredden. Den enkeltes ansvar Du har som roer i et fartøj medansvar for sejladsen og sikkerheden. Du

Læs mere

KORSØR ROKLUB - Reglement for roning i alle robåde

KORSØR ROKLUB - Reglement for roning i alle robåde Generelt KORSØR ROKLUB - Reglement for roning i alle robåde Korsør Roklub er medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) og er i den forbindelse forpligtiget til at overholde de af DFfR vedtagne regler

Læs mere

Roreglement for Hellerup Roklub

Roreglement for Hellerup Roklub gældende roning i inrigger og outrigger både. Rosæson 1 Rosæsonen, hvis nøjagtige længde fastlægges af bestyrelsen, går maximalt fra ultimo marts til og med oktober. Styrmandsvagten 2 Ved rosæsonens begyndelse

Læs mere

1. Klubbens navn er Roskilde Fjords Kajakklub og dens hjemsted er Roskilde kommune.

1. Klubbens navn er Roskilde Fjords Kajakklub og dens hjemsted er Roskilde kommune. Love for Roskilde Fjords Kajakklub stiftet d. 6. november 1976 Tilsluttet: Sjælland-Lolland Falster Kajakkreds Dansk Kano- og Kajakforbund Dansk Idrætsforbund Roskilde Idrætsunion 1. Klubbens navn er Roskilde

Læs mere

TEORI for kajakroere på styrmandskursus.

TEORI for kajakroere på styrmandskursus. TEORI for kajakroere på styrmandskursus. Ansvar og reglement, roområde Styreteknik Materiel Knob Organisation-DKF Der skelnes ikke mellem tur og havkajak i undervisningen Roklubbens kajak roområde. Definitioner

Læs mere

Sikkerhedsbestemmelser og roregler

Sikkerhedsbestemmelser og roregler Jyllinge sejlklub Kajakafdelingen Sikkerhedsbestemmelser og roregler 1: Formål og gyldighed 1.1. Formål: Formålet med disse sikkerhedsbestemmelser er at supplere DKF s sikkerhedsbestemmelser, så de afspejler

Læs mere

Egen erfaring og viden om kajak, vejr og kulde. Vandtemperatur. Afstand til kysten. Soloroning eller gruppe, herunder erfaring i gruppen.

Egen erfaring og viden om kajak, vejr og kulde. Vandtemperatur. Afstand til kysten. Soloroning eller gruppe, herunder erfaring i gruppen. Sikkerhedsregler Egen erfaring og viden om kajak, vejr og kulde. Vandtemperatur. Afstand til kysten. Soloroning eller gruppe, herunder erfaring i gruppen. Egne færdigheder kajakteknisk. Udstyr, kajak,

Læs mere

Roerniveau 1 (tur/konkurrencekajak) In compliance with EPP level 1 kayak. Niveaubeskrivelse. Produceret af Dansk Kano og Kajak Forbund

Roerniveau 1 (tur/konkurrencekajak) In compliance with EPP level 1 kayak. Niveaubeskrivelse. Produceret af Dansk Kano og Kajak Forbund Roerniveau 1 (tur/konkurrencekajak) In compliance with EPP level 1 kayak Niveaubeskrivelse Produceret af Dansk Kano og Kajak Forbund 2. udgave, april 2009 www.kano-kajak.dk 1 Niveaubeskrivelse Tur/konkurrencekajak

Læs mere

Reglement for Danske Studenters Roklub 2007

Reglement for Danske Studenters Roklub 2007 Reglement for Danske Studenters Roklub 2007 1. Generelt DSR er medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) og Dansk Kano og Kajak Forbund. Al færden i forbindelse med roning skal foregå på en for klubben,

Læs mere

Roreglement for Herning Roklub

Roreglement for Herning Roklub 1. Generelt Herning Roklub er medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR). Al færden i forbindelse med roning skal foregå på en for klubben og rosporten værdig måde. Nærværende reglement fastsætter, sammen

Læs mere

SR s Ro- og Sikkerhedsreglement April 2017

SR s Ro- og Sikkerhedsreglement April 2017 SR s Ro- og Sikkerhedsreglement April 2017 I. Generelle regler 1. Formål Formålet med dette reglement er at fremme sikker roning for alle bådtyper i Skovshoved Roklub. Reglementet supplerer lovgivningen,

Læs mere

RO REGLEMENT KALUNDBORG ROKLUB

RO REGLEMENT KALUNDBORG ROKLUB RO REGLEMENT KALUNDBORG ROKLUB Side 1 af 9 Ro reglement for Kalundborg Roklub Opdateret af bestyrelsen 28. marts 2015 Indhold: 1. Generelt 2. Dagligt rofarvand 3. Sikkerhed 4. Benyttelse af klubbens udstyr

Læs mere

ROREGLEMENT. Redigeret af bestyrelsen sidste gang d. 14.04. 2015. Aarhus Roklub. Hjortholmsvej 2. 8000 Århus C. Stiftet 1886

ROREGLEMENT. Redigeret af bestyrelsen sidste gang d. 14.04. 2015. Aarhus Roklub. Hjortholmsvej 2. 8000 Århus C. Stiftet 1886 ROREGLEMENT Redigeret af bestyrelsen sidste gang d. 14.04. 2015 Aarhus Roklub Hjortholmsvej 2 8000 Århus C Stiftet 1886 Medlem af DFfR under DIF og FISA GENERELT 1 1. Medlemmerne er pligtige til at rette

Læs mere

Nyborg Roklubs ROREGLEMENT

Nyborg Roklubs ROREGLEMENT Roreglementet gælder for alle medlemmer og for alle bådtyper, undtagen kajakker. Kajakker har et særskilt reglement. Ved tilfælde af kæntring, og hvor båden efterlades, ring 114 og til en fra Nyborg Roklubs

Læs mere

Reglement for Strib Ro- og Kajakklub Roning i kajakker

Reglement for Strib Ro- og Kajakklub Roning i kajakker Godkendt af bestyrelsen den 20. juni 2012 Reglement for Strib Ro- og Kajakklub Roning i kajakker Kajakreglement Dette reglement er gældende for de af Strib Ro- og Kajakklubs medlemmer, der måtte ønske

Læs mere

Reglementer for Nordborg Roklub

Reglementer for Nordborg Roklub Reglementer for Nordborg Roklub revideret august 2015 1 Indholdsfortegnelse Side 3 Side 4 Side 4 Side 4 Side 5 Side 5 Side 6 Side 6 Side 6 Side 7 Side 7 Side 7 Side 8 Side 14 Roningen Materiellet Korttursstyrmandsret

Læs mere

Viborg Ro- og Kajakklub Erik Menvedsvej Viborg januar Reglement for Viborg Ro- og Kajakklub

Viborg Ro- og Kajakklub Erik Menvedsvej Viborg januar Reglement for Viborg Ro- og Kajakklub Viborg Ro- og Kajakklub Erik Menvedsvej 28-30 Udkast 8800 Viborg januar 2013 A. Generelt B. Roreglement Reglement for Viborg Ro- og Kajakklub Dette reglement er udarbejdet af bestyrelsen og erstatter tidligere

Læs mere

EPP 1 (Havkajak) Havkajak Introduktion

EPP 1 (Havkajak) Havkajak Introduktion Standarder for teknik- og egenfærdighedsniveauet: EPP 1 (Havkajak) Havkajak Introduktion Udarbejdet af Dansk Kano og Kajak Forbund 1. udgave, januar 2007 På www.europaddlepass.dk findes de nyeste og opdaterede

Læs mere

Deltagerkvalifikationer

Deltagerkvalifikationer Deltagerkvalifikationer 1. stk. 1 Skanderborg Roklubs Reglement (Senest revideret af bestyrelsen 26. juni 2014) a) Kun medlemmer, der er i besiddelse af fornøden svømmefærdighed, har adgang til deltagelse

Læs mere

- er et uafhængigt samråd og netværk til fremme af sikkerheden ved friluftsliv med havkajak i Danmark. Havkajaksamrådet har følgende

- er et uafhængigt samråd og netværk til fremme af sikkerheden ved friluftsliv med havkajak i Danmark. Havkajaksamrådet har følgende Havkajaksamrådet - er et uafhængigt samråd og netværk til fremme af sikkerheden ved friluftsliv med havkajak i Danmark. Havkajaksamrådet har følgende medlemmer: Dansk Kano og Kajak Forbund Danske Gymnastik

Læs mere

Korttursreglement. Sidst revideret 2010. Skelskør Roklub

Korttursreglement. Sidst revideret 2010. Skelskør Roklub Korttursreglement Sidst revideret 2010 Skelskør Roklub Korttursreglement 1. Formål m.v. 1. Nærværende reglement gælder for den daglige roning i Skelskør Roklub. 2. Det daglige rofarvand dækker Skælskør

Læs mere

ROREGLEMENT FOR ISHØJ ROKLUB

ROREGLEMENT FOR ISHØJ ROKLUB ROREGLEMENT FOR ISHØJ ROKLUB Indhold: Dagligt farvand og langture for Ishøj Roklub Opnåelse af rettigheder i Ishøj Roklub DFfR's langtursreglement Revideret september 2008 ROREGLEMENT FOR ISHØJ ROKLUB

Læs mere

Reglement 2015 Hvem gør hvad, hvornår, håndbog

Reglement 2015 Hvem gør hvad, hvornår, håndbog Reglement 2015 Hvem gør hvad, hvornår, håndbog Nærværende reglement er udfærdiget jævnfør 9 i vedtægterne for Kolding Roklub. Overtrædelse af reglementet kan medføre nægtet adgang til klubben, og / eller

Læs mere

Vedtægter for KANOKLUBBEN PUST. Navn og formål

Vedtægter for KANOKLUBBEN PUST. Navn og formål Stiftet den 25. januar 1978 Vedtægter for KANOKLUBBEN PUST Sidste ændringer vedtaget på generalforsamlingen d. 3. marts 2010 Navn og formål Klubbens navn er KANOKLUBBEN PUST, hjemsted er radiobugten ved

Læs mere

Kajakklubben Nova's Love revideret marts 2008

Kajakklubben Nova's Love revideret marts 2008 Kajakklubben Nova's Love revideret marts 2008 1. NAVN OG HJEMSTED Klubbens navn er kajakklubben Nova, og dens hjemsted er Gentofte. 2. FORMÅL Klubbens formål er at dyrke kajaksporten under betryggende

Læs mere

Vejledende retningslinier til niveauer i havkajak-uddannelse udarbejdet af havkajaksamrådet Formål Generelt

Vejledende retningslinier til niveauer i havkajak-uddannelse udarbejdet af havkajaksamrådet Formål Generelt Vejledende retningslinier til niveauer i havkajak-uddannelse udarbejdet af havkajaksamrådet Udkast revideret af Havkajaksamrådet revideret 19 april 2004 Gramattisk rettet 21 sep 2004 Formål Formålet med

Læs mere

9. Det er ethvert medlems pligt at overholde klubbens love, ordensreglement samt de regler klubbens medlemskab af andre organisationer medfører.

9. Det er ethvert medlems pligt at overholde klubbens love, ordensreglement samt de regler klubbens medlemskab af andre organisationer medfører. Love LOVE FOR KAJAKKLUBBEN PAGAJ (Stiftet den 21. juni 1938) Medlem af: Jyllandskredsen under Dansk Kano & Kajakforbund International Canoe Federation Holstebro Idrætssamvirke 1. Klubbens navn er Kajakklubben

Læs mere

Lynæs Qajaq s sikkerhedsbestemmelser for kajakroning.

Lynæs Qajaq s sikkerhedsbestemmelser for kajakroning. Lynæs Qajaq s sikkerhedsbestemmelser for kajakroning. 1 Fysisk form/helbred. Alle nye medlemmer skal orienteres om risikoen ved at ro kajak, hvis man har en sygdom, der kan medføre lammelse eller bevidsthedstab.

Læs mere

HOLTE ROKLUB. Roning i Kajak. Frederikslundsvej 41B, 2840 Holte, Tlf. 4542 4232 www.holte-roklub.dk 2004 SP, LM, NKA

HOLTE ROKLUB. Roning i Kajak. Frederikslundsvej 41B, 2840 Holte, Tlf. 4542 4232 www.holte-roklub.dk 2004 SP, LM, NKA HOLTE ROKLUB Frederikslundsvej 41B, 2840 Holte, Tlf. 4542 4232 www.holte-roklub.dk Roning i Kajak 2004 SP, LM, NKA Indholdsfortegnelse 1 KAJAK ROREGLEMENT... 3 1.1 D AGLIGE RO - OMRÅDER :... 3 1.2 R ONINGEN...

Læs mere

Revideret efter 1. ekstraord. gen. fors. 11. marts 2015. Reglement for HADSUND ROKLUB. Roning En livsstil.

Revideret efter 1. ekstraord. gen. fors. 11. marts 2015. Reglement for HADSUND ROKLUB. Roning En livsstil. Revideret efter 1. ekstraord. gen. fors. 11. marts 2015. Reglement for HADSUND ROKLUB Roning En livsstil. 1 Gældende reglement Klubreglement. 1. Medlemmerne er pligtige til at rette sig efter enhver bestemmelse

Læs mere

Beskrivelse DKF s grejbanksordning

Beskrivelse DKF s grejbanksordning Bilag til punkt 6 Beskrivelse DKF s grejbanksordning Dato Generelt Grejbank 14. JANUAR 2004 revideret Christian Jacobsen Heri beskrives detaljerne i aftalen omkring klubbers funktion som grejbank. Der

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? 16 kajakker, 12 kanoer og 2 robåde 1. Identifikation af rederen Skriv navn

Læs mere

Reglement for Aalborg Roklub

Reglement for Aalborg Roklub Forord Elektronisk afskrift af et udateret reglement. Afskrevet og omformateret d. 22. november 2001 af Tomas Kristensen. Revideret foråret 2006 vedr. område for daglig roning mod vest. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Regler & Anbefalinger

Regler & Anbefalinger Kano og kajakklubben Nord Regler & Anbefalinger Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling d. 25. marts 2015 Regler og Anbefalinger for Nord, vedtaget marts 2015 Side 1 af 12 0. Indledning På de følgende

Læs mere

Klubvedtægter for Kajakklubben Krogen. 1 Formål stk. 1 2 Eksterne relationer stk. 1 hjemsted stk. 2 medlem stk. 3 tegnes 3 Medlemmer stk.

Klubvedtægter for Kajakklubben Krogen. 1 Formål stk. 1 2 Eksterne relationer stk. 1 hjemsted stk. 2 medlem stk. 3 tegnes 3 Medlemmer stk. Klubvedtægter for Kajakklubben Krogen. 1 Formål stk. 1 Klubbens formål er at fremme interessen for kajaksporten, at være samlingssted for denne sports udøvere, at værne om sikkerheden under udøvelse samt

Læs mere

Referat: Kajakklubben Strømmen

Referat: Kajakklubben Strømmen Referat: Kajakklubben Strømmen Mødegruppe: Bestyrelsesmøde 7 sæson 2006/07 Dato: Mandag 4. september 2006 kl. 19:00 22:00 Sted: Klubhuset Indkaldte deltagere: Mogens K Hansen, MH Christian Alnor, CA Bjørn

Læs mere

Sikkerhedsbestemmelser. Den 20. februar 2014

Sikkerhedsbestemmelser. Den 20. februar 2014 Sikkerhedsbestemmelser Den 20. februar 2014 Quick guide Erfaringsniveau, rettigheder og forudsætninger Rettigheder: lodret kolonne til venstre Niveauer: øverste vandrette celle Forudsætninger: I grå felter

Læs mere

Gør dette. Eksperimenter med

Gør dette. Eksperimenter med Version 2010 Kom ned i kajakken. Du må gerne få hjælp. Hold balancen i kajakken uden at holde fast i noget. Se om du samtidig kan holde en bold eller pagaj. Ro fremad. At styre kajakken. At ro fremad i

Læs mere

HAVKAJAKTURE I KAJAKKLUBBEN PAGAJ Retningslinier for klubture i havkajak Marts 2012

HAVKAJAKTURE I KAJAKKLUBBEN PAGAJ Retningslinier for klubture i havkajak Marts 2012 HAVKAJAKTURE I KAJAKKLUBBEN PAGAJ Retningslinier for klubture i havkajak Marts 2012 Niveauer og færdigheder Med udgangspunkt i EPP2 (EURO PADDLE PASS) som bliver brugt til frigivelse af nye havkajakroere

Læs mere

Love for Kajakklubben Viking

Love for Kajakklubben Viking Love for Kajakklubben Viking 1 Navn, beliggenhed og stander Klubbens navn er Kajakklubben Viking. Dens hjemsted er stranden v. Silistria, Ørneredevej 19, 8270 Højbjerg Standeren symboliserer klubben ved

Læs mere

Holbæk Roklub. Reglementer. Stiftet 10. juni 1886. Medlem af: Dansk Forening for Rosport under Danmarks Idræts forbund.

Holbæk Roklub. Reglementer. Stiftet 10. juni 1886. Medlem af: Dansk Forening for Rosport under Danmarks Idræts forbund. Reglementer Holbæk Roklub Stiftet 10. juni 1886 Medlem af: Dansk Forening for Rosport under Danmarks Idræts forbund. Holbæk Roklub Reglementer Klub reglement Side 1 af 18 KLUB Reglement 1 1. Holbæk Roklub

Læs mere

ROKLUBBEN STEVNS RO-REGLEMENT

ROKLUBBEN STEVNS RO-REGLEMENT Side 1 af 5 1. Klubbens Hjemsted og Farver. Klubbens hjemsted er Stevns, DK. Klubbens farver er Rød og Hvid. Klubpåklædningen afhænger af aktivitet og vejrlig. Samlet gælder at reglement for påklædningen

Læs mere

Aarhus Roklub ROREGLEMENT. Revideret af bestyrelsen sidste gang d Aarhus Roklub. Hjortholmsvej Århus C.

Aarhus Roklub ROREGLEMENT. Revideret af bestyrelsen sidste gang d Aarhus Roklub. Hjortholmsvej Århus C. Aarhus Roklub ROREGLEMENT Revideret af bestyrelsen sidste gang d. 07.04.2014 Aarhus Roklub Hjortholmsvej 2 8000 Århus C Stiftet 1886 Medlem af DFfR under DIF og FISA GENERELT 1 1. Medlemmerne er pligtige

Læs mere

Retningslinier for instruktion for inrigger- og kajakroere. Revideret og godkendt på bestyrelsesmøde den 7. april 2011

Retningslinier for instruktion for inrigger- og kajakroere. Revideret og godkendt på bestyrelsesmøde den 7. april 2011 Retningslinier for instruktion for inrigger- og kajakroere. Revideret og godkendt på bestyrelsesmøde den 7. april 2011 Hver kanin betaler et instruktionsgebyr. For kajakkaniner er det 500 kr. For inriggerkaniner

Læs mere

Roregl ement. 1.3 Dagligt rofarvand er Lyngby Sø, Bagsværd Sø og Kanalen, Furesøen, Vejlesø og Sundet fra Rungsted til Svanemøllen/Kalkbrænderihavnen.

Roregl ement. 1.3 Dagligt rofarvand er Lyngby Sø, Bagsværd Sø og Kanalen, Furesøen, Vejlesø og Sundet fra Rungsted til Svanemøllen/Kalkbrænderihavnen. Roregl ement 1. Daglig roning 1.1 Aktive medlemmer, som inden for de seneste 2 år har bevist at kunne svømme 300 m., kan deltage i klubbens daglige roning. For unge under 18 år efterprøves svømmefærdigheden

Læs mere

Sikkerhedsbestemmelser (roreglement)

Sikkerhedsbestemmelser (roreglement) Sikkerhedsbestemmelser (roreglement) Vedtaget af bestyrelsen den 28 april 2015 1. Indledning skal give dig mulighed for at dyrke sikker kajakroning. Sikkerhedsbestemmelserne udbygger Dansk Kano og Kajak

Læs mere

Om Kerteminde Kajakklub

Om Kerteminde Kajakklub Siden er sidst revideret den 2. januar 2016 af GRL Om Kerteminde Kajakklub Kerteminde Kajakklub blev etableret i juni 2005 ved en stiftende generalforsamling og er således stadig en ny klub. Det betyder,

Læs mere

Formålet med disse bestemmelser er at styrke sikkerheden ved kano- og kajakroning ved

Formålet med disse bestemmelser er at styrke sikkerheden ved kano- og kajakroning ved Sikkerheds bestemmelser fr Kan g Kajakklubben Limfjrden Dette dkument fastlægger sikkerheds bestemmelser sm er gældende fr medlemmer af Kan g Kajakklubben Limfjrden. Sm udgangspunkt er KKL g medlemmer

Læs mere

Love for Kajakklubben Viking

Love for Kajakklubben Viking D. 10. feb. 2009: Bestyrelsens forslag om revideringer og ændringer i vedtægter: Love for Kajakklubben Viking 1 Navn, beliggenhed og stander Klubbens navn er Kajakklubben Viking. Dens hjemsted er stranden

Læs mere

Velkommen til Svendborg Kajakklub

Velkommen til Svendborg Kajakklub Velkommen til Svendborg Kajakklub - et godt sted at være Scan med din smartphone Klubbens hjemmeside Klubbens Facebook side Send en email til klubben Ring til klubben Udgivet af Svendborg Kajakklub Tuxensvej

Læs mere

Vedtægter for Ribe Roklub

Vedtægter for Ribe Roklub Vedtægter for Ribe Roklub Ændret 12/11 2013 1 Klubbens navn er Ribe Roklub og klubben er hjemmehørende i Ribe i Esbjerg Kommune. Klubbens formål er rosportens fremme under Dansk Forening for Rosport (DFfR)

Læs mere

Velkommen til Svendborg Kajakklub

Velkommen til Svendborg Kajakklub Velkommen til Svendborg Kajakklub - et godt sted at være side 24 Overskrift Scan med din smartphone Klubbens hjemmeside Klubbens Facebook side Send en email til klubben Ring til klubben Udgivet af Svendborg

Læs mere

Instruktion havkajak

Instruktion havkajak Instruktion havkajak Discipliner for havkajak 24-04-2009 Fredericia Roklub Per Jørgensen Side 2: Side 3: Side 4: Side 5: Side 6: Side 7: Side 8: Side 9: Side 10: Side 12: Side 14: Side 15: Skadesforebyggende

Læs mere

Reglement for Rørvig Sejlklub (RØS). I dette reglement gives bestemmelser for

Reglement for Rørvig Sejlklub (RØS). I dette reglement gives bestemmelser for Marts 2015 Reglement for Rørvig Sejlklub (RØS). Dette reglement gælder for alle aktiviteter i Rørvig Sejlklub. Visse af bestemmelserne gælder efter deres indhold dog kun for juniormedlemmer af Rørvig Sejlklub,

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Kano og Kajakklub

Vedtægter for Skanderborg Kano og Kajakklub Vedtægter for Skanderborg Kano og Kajakklub 1 Klubbens navn Klubbens navn er SKANDERBORG KANO- OG KAJAKKLUB. Dens hjemsted er Skanderborg Kommune. 2 Klubbens formål Klubbens formål er at fremme kano- og

Læs mere

EPP 3 Forudsætninger EPP 2 el. tilsvarende samt tre forskellige ture i vindstyrke 5-8 m/s. Have roet min. 100 km indenfor 1 år.

EPP 3 Forudsætninger EPP 2 el. tilsvarende samt tre forskellige ture i vindstyrke 5-8 m/s. Have roet min. 100 km indenfor 1 år. Om EPP3 Niveauet Niveauet sigter på sikker roning på havet i vindstyrker på op til 5-8 m/s. [note 1]. Fokus er lagt på udvikling af roerens evne til at vurdere forholdene, håndtere problemer der opstår,

Læs mere

Nykøbing F. Roklub. Reglement Nykøbing F. Roklub

Nykøbing F. Roklub. Reglement Nykøbing F. Roklub Reglement Nykøbing F. Roklub 1. Hvem må ro Kun aktive medlemmer af klubben må benytte materiellet uden særlig tilladelse fra bestyrelsen. Roere fra andre klubber kan dog af bestyrelsen få tilladelse til

Læs mere

Kursusmuligheder i 2016

Kursusmuligheder i 2016 Kursusmuligheder i 2016 Hvis du vil lære at ro kajak, så har vi mange kursusmuligheder i Kerteminde Kajakklub. Først og fremmest vil vi invitere dig til at deltage i et Åbent Hus-arrangement, som vi har

Læs mere

Hjælpeinstruktør Kapitel 9.2

Hjælpeinstruktør Kapitel 9.2 Tips til at komme godt i gang Det er ekstra vigtigt at starte rigtigt med begyndere i kano, fordi det er sværere for dem at se fremskridt, i forhold til kajak. Så for at de ikke mister modet, men derimod

Læs mere

Sikkerhedsbestemmelser for Rungsted Kajakklub (roreglement)

Sikkerhedsbestemmelser for Rungsted Kajakklub (roreglement) Sikkerhedsbestemmelser for Rungsted Kajakklub (roreglement) 1. Indledning Af klubbens vision fremgår, at Rungsted Kajakklub skal give mulighed for at dyrke sikker kajakroning. Sikkerhedsbestemmelserne

Læs mere

VEDTÆGTER REGLEMENTER

VEDTÆGTER REGLEMENTER VEDTÆGTER OG REGLEMENTER (REVIDERET FEBRUAR ) TØNDER ROKLUB Medlem af D.F.f.R. under D.I.F. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... Side Forord... Side Vedtægter for Tønder Roklub... Side Reglement

Læs mere

Frederikssund Roklub. Stiftet 29. Maj 1908. Funktionsbeskrivelser

Frederikssund Roklub. Stiftet 29. Maj 1908. Funktionsbeskrivelser Frederikssund Roklub Stiftet 29. Maj 1908 Funktionsbeskrivelser - 1 - Revideret juli 2005 Funktionsbeskrivelser for: Bestyrelsen...3 Formand...4 Næstformand...5 Kasserer...6 Kontingentkasserer...7 Nøgleansvarlige...8

Læs mere

Reglement for Nakskov Roklub

Reglement for Nakskov Roklub Reglement for 1 Klubhuset Klubhuset er bygget af medlemmerne. Derfor har alle medlemmer pligt til at værne om det. Tobaksrygning er ikke tilladt i klubhuset. Værkstedet kan benyttes af alle aktive medlemmer.

Læs mere

Standerstrygningstale 2015

Standerstrygningstale 2015 Standerstrygningstale 2015 Så står vi her igen velkommen til jer alle dejligt at se et godt fremmøde. I dag er jo dagen, hvor sommersæsonen for alvor er slut og vi gør op, hvor mange kilometer, vi har

Læs mere

Love for HvK Vedtaget på generalforsamlingen 31-10-2012

Love for HvK Vedtaget på generalforsamlingen 31-10-2012 Love for HvK Vedtaget på generalforsamlingen 31-10-2012 Love for Hvidovre kajakklub 1. Klubbens navn er Hvidovre Kajakklub - HvK. Dens hjemsted er Hvidovre. Klubben er medlem af Dansk Kano og Kajak Forbund,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KAJAKKLUBBEN PAGAJ (Stiftet den 21. juni 1938) Medlem af: Dansk Kano- og Kajakforbund (DKF) og Holstebro Idrætssamvirke.

VEDTÆGTER FOR KAJAKKLUBBEN PAGAJ (Stiftet den 21. juni 1938) Medlem af: Dansk Kano- og Kajakforbund (DKF) og Holstebro Idrætssamvirke. VEDTÆGTER FOR KAJAKKLUBBEN PAGAJ (Stiftet den 21. juni 1938) Medlem af: Dansk Kano- og Kajakforbund (DKF) og Holstebro Idrætssamvirke. 1. Klubbens navn er Kajakklubben PAGAJ og dens hjemsted er Holstebro

Læs mere

SAS. Havne-, Ordens- og pladsreglement

SAS. Havne-, Ordens- og pladsreglement SAS Havne-, Ordens- og pladsreglement Gældende fra 19. august 2013 Havne- og ordensreglement Bådejere med bådplads ved klubbens anlæg er, i lighed med gæstesejlere og andre der opholder sig, eller færdes

Læs mere

Målsætning for Kajakaktiviteter i Korsør Roklub

Målsætning for Kajakaktiviteter i Korsør Roklub Om Klubben Målsætning for Kajakaktiviteter i Korsør Roklub Korsør Roklub er en forening beliggende i Korsør. Roklubbens historie strækker sig mere end 100 år tilbage. Aktiviteterne er baseret på to grupper,

Læs mere

INDHOLD. Regler for roning 2. Langtursreglement. Vinterroningsreglement for robåd. Vinterroningsreglement for kajak 8. Materiel 9

INDHOLD. Regler for roning 2. Langtursreglement. Vinterroningsreglement for robåd. Vinterroningsreglement for kajak 8. Materiel 9 INDHOLD Regler for roning 2 Langtursreglement Vinterroningsreglement for robåd 6 7 Vinterroningsreglement for kajak 8 Materiel 9 Frederiksværk Ro- og Kajakklub Havnelinien 14 Postboks 71 3300 Frederiksværk

Læs mere