BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE 2014 2015"

Transkript

1 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

2 FORMÅLET MED DAGEN Drøfte udviklingen på arbejdsmarkedet og i beskæftigelsesindsatsen i Assens Kommune Udpege og drøfte de vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer og muligheder i Assens Kommune Udpege mål og sigtepunkter for beskæftigelsesindsatsen i Assens Kommune Input til beskæftigelsesplanen for 2015

3 Velkomst og program for dagen Beskæftigelsespolitiske udfordringer og sigtelinjer, oplæg og debat v / Niels Kristoffersen, mploy Pause I oplægget sættes der fokus på følgende temaer: Udviklingen på arbejdsmarkedet - nationalt, regionalt og lokalt De største muligheder og udfordringer for beskæftigelsesindsatsen Intentioner, linjer og konsekvenser af de nye reformer på beskæftigelsesområdet førtidspensions- og fleksjobreformen, kontanthjælpsreformen og sygedagpengereformen Perspektivering af anbefalingerne fra Carsten Kock udvalget Beskæftigelsesministerens mål Indsatsen for at styrke samarbejdet med virksomhederne, oplæg og debat v/ Niels Kristoffersen Frokost Med afsæt i en undersøgelse mploy netop har afviklet blandt virksomheder i Assens sættes bl.a. fokus på: Hvad er formålet og målet med virksomhedsindsatsen? Hvor meget deltager virksomhederne i indsatsen i Assens? Hvordan er virksomhedernes kendskab til jobcentret? Hvilken service og samarbejde ønsker virksomhederne? Hvordan kan samarbejdet med virksomhederne udvikles? Drøftelse og input til beskæftigelsesplanen:

4 Indsatsen for at flere unge gennemfører en uddannelse Oplæg og debat v/ Niels Kristoffersen Pause I oplægget vil der bl.a. være fokus på: Udviklingen i gruppen af unge over 18 år i Assens Hvor mange unge får en uddannelse og hvilke uddannelser? Hvad betyder den nye kontanthjælpsreform for ungeindsatsen Indsatsen for de forskellige ungegrupper? Drøftelse og input til beskæftigelsesplan: Indsatsen for at forebygge og afhjælpe langtidsledighed v/ Niels Kristoffersen, mploy I oplægget og debatten vil der bl.a. være fokus på: Udviklingen i ledighed og langtidsledighed i Assens Hvad ved vi om indsatsen for de ledige og langtidsledige? Hvad kan anbefalingerne fra Carsten Kock udvalget komme til at betyde for indsatsen for de forsikrede ledige? Drøftelse og input til beskæftigelsesplan og strategi: Opsamling og afrunding på seminariet

5 BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR 2014

6 MINISTERENS MÅL FOR 2014 OG MÅSKE FOR 2015 Flere unge skal have en uddannelse Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet færre personer på førtidspension Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres Langtidsledigheden skal bekæmpes Jobcentrene skal sikre, at antallet af langtidsledige personer begrænses mest muligt En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder Jobcentrene skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen

7 SITUATIONEN PÅ ARBEJDSMARKEDET I ASSENS OG SYDDANMARK

8 Ultimo 2009 Ultimo 2010 Ultimo 2011 Ultimo 2012 Ultimo 2013 Ultimo 2014 Ultimo 2015 Ultimo 2009 Ultimo 2010 Ultimo 2011 Ultimo 2012 Ultimo 2013 Ultimo 2014 Ultimo 2015 UDVIKLINGEN I BESKÆFTIGELSEN Stigning på i BRS i 2014 og 2015 Udviklingen i beskæftigelsen i Syddanmark Udviklingen i beskæftigelsen i Assens Personer Personer Personer Personer

9 Odense Kerteminde Nyborg Vejle Kolding Faaborg-Midtfyn Fredericia Middelfart Vejen Haderslev Esbjerg Varde Billund Assens Svendborg Nordfyns Sønderborg Langeland Tønder Aabenraa Fanø Syddanmark STORE FORSKELLE I UDVIKLINGEN I BESKÆFTIGELSEN I DE SYDDANSKE KOMMUNER AUGUST 2012 TIL AUGUST 2013 Procent 1,0 0,6 0,5 0,0-0,5-1,0-1,5-2,0-2,5-3,0-3,5-4,0 0,1-0,2-0,4-0,9-1,1-1,3-1,8-2,3-2,9 Procent 1,0 0,5 0,0-0,5-1,0-0,9-1,5-2,0-2,5-3,0-3,5-3,5-4,0

10 UDVIKLINGEN I BESKÆFTIGELSEN I SYDDANMARK FORDELT PÅ BRANCHER Indeks kv08 2kv09 2kv10 2kv11 2kv12 2kv13 Landbrug Off. service Privat service I alt Handel/ transport Byggeri Industri

11 UDVIKLINGEN I ANTAL LØNMODTAGERE OG ANTAL JOB I ASSENS, Antal 3. kv Udv. 3kv11 til 3kv12 Udv. 3kv12 til 3kv13 Udv. i alt Antal 3. kv 2013 Antal 3. kv Udv. 3kv11 til 3kv12 Udv. 3kv12 til 3kv13 Fuldtidslønmodtagere i Assens ,4% -2,0% -3,4% ,3% -0,5% -0,2% Fuldtidslønmodtagere i Syddanmark ,5% -1,0% -1,5% ,0% -0,7% 0,3% Berørte lønmodtagere i Assens fordelt efter branche: Lønmodtagere (bopæl) Job (arbejdssted) - Landbrug mv % -1% 5% % 3% 8% Industri mv % -2% -3% % -4% -3% Bygge/anlæg % 3% 1% % -1% 6% Handel/transport % -3% -5% % -1% 0% Privat service % 3% 4% % -3% -2% Offentlig service % -2% -4% % 2% 1% Uoplyst % -23% -47% % -56% -93% 4 Berørte lønmodtagere i alt ,1% -1,3% -3,3% ,7% -0,9% -0,2% Udv. i alt Antal 3. kv 2013

12 JOBÅBNINGER I SYDDANMARK I 2012 Antal jobåbninger i kommunerne i Syddanmark i 2012 Godt jobåbninger i arbejdskraft-opland Fyn Antal Antal jobåbninger på Fyn og i trekantsområdet Assens Resten af Fyn

13 SÆRLIGT OM INFRASTRUKTURPROJEKTER I SYDDANMARK

14 INFRASTRUKTURINVESTERINGER I SYDDANMARK PÅ 10 år gennemføres infrastrukturinvesteringer i Syddanmark på mere end 20 mia. kr. Sygehuse: Universitetshospital + Sundhedsvidenskabeligt Fakultet, Odense (6,3 + 1,1 mia. kr.), Sygehus i Aabenraa (1,25 mia. kr.), Kolding Sygehus (0,9 mia. kr.), Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg (0,6). Offentlig transport: Letbane, Odense (1,8 mia. kr.), Jernbane, Vamdrup-Vojens (0,7 mia. kr.). Motorvej: Udvidelse, Middelfart-Nørre Aaby (1 mia. kr.), nyt tilslutningsanlæg, Odense (0,16 mia. kr.). Vindmøllepark ved Horns Rev (beløb ikke kendt) samt ilandføringsanlæg (1,5 mia. kr.). Gasledning mellem Egtved og Ellund (1,5 mia. kr.). Desuden gennemføres der en række vej- og byggeprojekter i Odense for et større mia. beløb.

15 EFTERSPØRGSLEN EFTER ARBEJDSKRAFT I BYGGEPROJEKTER ANTAL EFTERSPØRGSLEN EFTER ARBEJDSKRAFT I BYGGEPROJEKTER - UDDANNELSE Personer Personer Gennemsnit Personer Ufaglærte og struktører Faglærte Konstruktører, ingeniører mv. Personer

16 UDVIKLINGEN I LEDIGHEDEN I ASSENS KOMMUNE

17 jan-07 apr-07 jul-07 okt-07 jan-08 apr-08 jul-08 okt-08 jan-09 apr-09 jul-09 okt-09 jan-10 apr-10 jul-10 okt-10 jan-11 apr-11 jul-11 okt-11 jan-12 apr-12 jul-12 okt-12 jan-13 apr-13 jul-13 okt-13 UDVIKLINGEN I ANTALLET AF LEDIGE OG LANGTIDSLEDIGE DAGPENGEMODTAGERE I ASSENS KOMMUNE Personer På et år er ledighedsprocenten i Assens faldet fra 7,2 til 5,9 Personer i februar 2014 Ledige dagpengemodtagere Langtidsledige dagpengemodtagere

18 Ufaglært Faglært KVU MVU LVU I alt Antal Ledige Procent LEDIGHEDSPROCENTEN FORDELT EFTER UDDANNELSE, OKTOBER 2013 Alle ledige Nyuddannede Middelfart 5,8 4,0 3,3 2,5 2,2 3,9 48 8,5 Faaborg-Midtfyn 6,6 5,8 4,1 3,5 3,2 5, ,7 Assens 8,6 4,8 3,8 3,5 3,0 5, ,3 Nordfyn 8,1 5,2 3,6 3,2 1,6 5, ,1 Kerteminde 7,9 6,0 3,4 3,4 2,3 5, ,7 Odense 9,5 7,6 6,0 4,8 4,0 7, ,1 Svendborg 7,3 6,7 5,0 4,3 1,9 6, ,7 Nyborg 7,8 5,8 4,5 4,2 2,7 5, ,2 Langeland 9,8 5,5 3,8 5,0 2,1 6, ,1 Syddanmark 7,7 5,3 4,3 3,5 2,8 5, ,5

19 LIDT OM DE OFFENTLIG FORSØRGEDE I ASSENS KOMMUNE

20 Andel offentligt forsørgede (%) ANDEL OG UDVIKLING I ANTALLET AF ÅRIGE PÅ OFFENTLIG FORSØRGEDE FORDELT PÅ KOMMUNER 27 Langeland Odense Nordfyns Nyborg Kerteminde Svendborg FborgMfyn Assens Middelfart Kolding Haderslev Vejle Aabenraa Fredericia Esbjerg Tønder Syddanmark Hele landet Sønderborg Vejen Varde Ærø Billund Gns. 15 Fanø Udvikling i antal offentligt forsørgede juni 2012 til juni 2013 (%)

21 OMFANGET AF OFFENTLIGT FORSØRGEDE I ASSENS KOMMUNE Assens Syddanmark Antal personer Andel år Udvikling seneste år Andel år Udvikling seneste år Dagpenge 771 3,1% -31% 2,9% -27% Særlig uddannelsesydelse 89 0,4% - 0,4% - Kontanthjælp match ,4% 16% 1,2% 11% Kontanthjælp match ,8% -1% 3,2% 3% Kontanthjælp I alt ,2% 4% 4,3% 5% For- og revalidering 43 0,2% -10% 0,3% -17% Sygedagpenge 617 2,5% 0% 2,3% -8% Ledighedsydelse 136 0,6% -12% 0,5% -3% Ressourceforløb 36 0,1% - 0,1% - Fleksjob 541 2,2% 6% 1,9% 5% Jobcentermålgruppe i alt ,3% -5% 12,6% -4% Førtidspension ,8% -3% 7,7% -4% Efterløn 944 3,8% -8% 3,2% -5% Forsørgede i alt ,9% -5% 23,5% -4%

22 jan-10 apr-10 jul-10 okt-10 jan-11 apr-11 jul-11 okt-11 jan-12 apr-12 jul-12 okt-12 jan-13 apr-13 jul-13 okt-13 jan-07 apr-07 jul-07 okt-07 jan-08 apr-08 jul-08 okt-08 jan-09 apr-09 jul-09 okt-09 jan-10 apr-10 jul-10 okt-10 jan-11 apr-11 jul-11 okt-11 jan-12 apr-12 jul-12 okt-12 jan-13 apr-13 jul-13 okt-13 UDVIKLINGEN I JOBCENTERETS MÅLGRUPPER I ASSENS, ANTAL BORGERE I ASSENS MED MINDST 3 ÅRS UAFBRUDT OFF. FORSØRGELSE, Personer Personer Personer 600 Personer RES LEY SDP REVA DGP SUY KTH RES LEY SDP REVA DGP SUY KTH

23 DE NYE REFORMER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET

24 NYE REFORMER OG NY LOVGIVNING PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET Førtidspensions- og fleksjobreform 1. januar 2013 Kontanthjælpsreform 1. januar 2014 Ny sygedagpengelovgivning juli 2014 / januar 2015 Lovforslag om indsatsen for forsikrede ledige på baggrund af Carsten Koch udvalgets rapport (forventes fremsat i foråret 2014) Ny refusionsmodel? Carsten Koch udvalgets fase to indsatsen for ikke-arbejdsmarkedsparate

25 HOVEDLINJER OG INTENTIONER I DE NYE REFORMER (I) Tidlig indsats vi skal sættes tidligt ind overfor de borgere der har et behov Screening / profilering vi skal være gode til at afdække og vurdere borgers ressourcer og barrierer Differentiering og målretning vi skal levere en indsats, der afspejler borgernes ressourcer og behov vi skal væk fra at behandle borgerne ens og vi skal prioritere de borgere der har behov Større valgfrihed for borgerne vi skal give borgerne større valgfrihed og dermed øge motivationen Samtaler er vigtige vi skal sikre høj kvalitet og effektivitet i samtaler med de forskellige borgergrupper afdækning, afklaring, rådgivning, motivation, involvering, plan, opfølgning, mv. Styrket virksomhedsrettet indsats vi skal sikre, at så stor en del af indsatsen som muligt foregår på eller i et samarbejde med virksomheder og vi skal sikre et effektivt og professionelt samarbejde med virksomhederne på alle områder i indsatsen

26 HOVEDLINJER OG INTENTIONER I DE NYE REFORMER (II) Uddannelse til bestemte grupper vi skal sikre at unge uden uddannelse og visse grupper af ufaglærte understøttes i at gå i gang med og gennemføre uddannelse - uddannelse skal primært foregå i uddannelsessystemet på SU Tværfaglig indsats for de udsatte borgere vi skal i stigende omfang tilbyde helhedsorienteret, tværfaglig og koordineret indsats for de udsatte borgere indsatsen skal tage udgangspunkt i den enkelt borger og skal foregå på tværs af sektorer Udviklingsfokus vi skal blive bedre til at se og skabe udvikling og progression for den enkelte Længere sigte i indsatsen for udsatte borgere vi kan tilrettelægge en indsats med et længere sigte end tidligere accept af at visse grupper af borgere har lang vej til selvforsørgelse Borgerinddragelse - vi skal blive bedre til at inddrage borgerne i indsatsen - skal opnå større forståelse og ejerskab, og skal tage mere ansvar og selv bære større dele af indsatsen

27 HOVEDLINJER OG INTENTIONER I DE NYE REFORMER (III) Koordinerende sagsbehandlere vi skal i stigende omfang sikre, at indsatsen for udsatte borgere koordineres og optimeres på tværs af sektorer og leverandører indsatserne skal gerne supplere hinanden (synergi) indsatserne skal som minimum ikke modarbejde hinanden Mentorer vi skal understøtte borgerne i at tager ansvar, ejerskab og deltage i aktiviteter mentorer er udpeget som et vigtigt redskab til dette Beskæftigelsesindsatsen kan ikke stå alene vi skal udvikle og optimere samarbejdet om alle dele af beskæftigelsesindsatsen gode resultater og effekter afhænger af et godt samarbejde Større fokus på resultater vi skal i stigende omfang tilrettelægge og styre indsatsen efter det der virker og giver effekt vi skal blive bedre til at måle effekter af alle indsatser Mindre fokus på proceskrav og færre detaljerede krav i lovgivningen vi får mere plads til at tilrettelægge indsatsen individuelt og mere plads til kommunale forskelle Statslig styring på en kombination af lovgivning og økonomiske incitamenter

28 CARSTEN KOCH UDVALGETS ANBEFALINGER VEJE TIL JOB EN ARBEJDSMARKEDSINDSATS MED MENING

29 CARSTEN KOCH UDVALGET (EKSPERTGRUPPEN) Regeringen nedsatte i februar 2013 en ekspertgruppe med det formål, at: Udrede den aktive beskæftigelsesindsats og komme med anbefalinger til en ny og bedre indsats, der varigt løfter beskæftigelsen Ekspertgruppen har forholdt sig til indsatsen for forsikrede ledige (39 anbefalinger) Ekspertgruppen har arbejdet med tre spørgsmål: 1. Hvordan sikres en beskæftigelsesindsats, der hjælper de ledige hurtigst muligt i varig job? 2. Hvordan sikres en meningsfuld indsats, der tager udgangspunkt i den enkelte lediges behov? 3. Hvordan kan samarbejdet mellem virksomheder og jobcentre styrkes?

30 EKSPERTGRUPPENS GRUNDLÆGGENDE VURDERINGER At redskaberne i den aktive beskæftigelsesindsats i dag ikke i tilstrækkeligt omfang er målrettet den enkelte lediges konkrete behov indsatsen er for standardiseret At indsatsen ikke i tilstrækkelig grad tilrettelægges ud fra viden om, hvad der virker At der er for lidt fokus på virksomhedernes behov for arbejdskraft i indsatsen. At ressourcerne i beskæftigelsesindsatsen kan anvendes bedre end i dag, hvis: kommunerne får større frirum til at tilrettelægge indsatsen der bliver klarere økonomiske incitamenter til at investere i de rigtige løsninger det bliver lettere at administrere indsatsen indsatsen i større omfang bygger på viden om effekter indsatsen målrettes ledige, der har størst behov for hjælp til at komme i job.

31 FEM SØJLER I EN NY INDSATS FOR FORSIKREDE LEDIGE 1) Ny, individuel og jobrettet indsats for den enkelte 2) Målrettet uddannelse og opkvalificering for ledige i beskæftigelsessystemet 3) Styrket fokus på virksomhedernes behov 4) Styrkede økonomiske incitamenter og mindre bureaukrati og proceskrav 5) Ny tværgående organisering og interessentinddragelse

32 1) Ny, individuel og jobrettet indsats for den enkelte Tidlig og intensiveret jobsøgningsstøtte til alle fra uge 2 og i det første halve år Screening for risiko for langtidsledighed - ledige med høj risiko skal understøttes via jobsøgning, formidling, uddannelse, mv. Indflydelse på eget jobsøgningsforløb rettigheder, valgfrihed, selvbooking Valgfrihed i ft. kontaktforløb - lav risiko for langtidsledighed kan vælge mellem jobcenter og a-kasse (risiko for langtidsledighed skal vælge jobcentret) Jobcenter og a-kasser skal udvikle differentierede redskaber, kvaliteten i samtaler, digitale redskaber, jobsøgningsforløb mv. Omlægning af offentlig løntilskud ingen kvote i offentlige institutioner, satsen harmoniseres med privat løntilskud, varighedsbegrænsning på 6 måneder, offentlig løntilskud kan først gives efter 6 måneders ledighed Kompetenceløft i a-kasser og jobcentre styrkede kompetencer og redskaber til samtaler og rådgivning af ledige

33 2) Målrettet uddannelse og opkvalificering for ledige Fleksibel mulighed for opkvalificering til ledige med behov og som er motiverede Ledige med 6 måneders ledighed får ret til korte, jobrettede kurser, hvis de har jobgaranti opkvalificeringsjob, korte kurser op til 3 mdr. Ufaglærte ledige over 30 år får ret til erhvervsuddannelse på reduceret dagpengeydelse, men med mulighed for lån Ufaglærte over 30 år får ret til realkompetenceafklaring Ufaglærte over 30 år får mulighed for brobygningsforløb til uddannelse Ret til basale kurser i at læse, regne og skrive (FVU og OBU kurser) Ret til 6 ugers jobrettet udd. efter 6 mdr. ledighed efter aftale med jobcentret Jobcentret skal rådgive ufaglærte over 30 år om mulighederne for uddannelse

34 3) Styrket fokus på virksomhedernes behov Systematisk opsøgende virksomhedskontakt baseret på viden: Alle jobcentre skal have en strategi for virksomhedskontakt Virksomhedskontakt skal baseres på data og analyser af efterspørgslen suppleret med lokalt indhentet viden Øget service fra jobcentrene til virksomhederne: Rekruttering - hjælp til jobopslag, konkret jobformidling udsøgning, screening, henvisning, tværkommunalt jobformidling, udbygning af jobnet Styrket rådgivning om opkvalificering og fastholdelse Styrket samarbejde på tværs af kommuner: Skal drøfte mulighed for samarbejde om kampagner, infrastrukturprojekter, større opsigelsesrunder Etablering af én indgang for landsdækkende virksomheder ift. rekruttering Systematisk styrkelse af sagsbehandleres viden om arbejdsmarkedet

35 4) Mindre bureaukrati og nye incitamenter 5) Ny tværgående organisering og interessentinddra gelse Afskaffelse af alle proceskrav i ft. indkaldelse til samtaler og gentagende tilbud de ledige får selv ansvaret for at booke samtaler Omlægning af den kommunale refusion (Arbejdsmarkedskommissionens forslag) LBR og RBR nedlægges i stedet 8-12 Tværgående Arbejdsmarkedsråd (TAR) TAR sammensættes med arbejdsgivere, arbejdstagere, kommuner, handicaporganisationerne, Vækstforum og uddannelsesinstitutioner TAR skal bl.a. løse følgende opgaver: Understøtte samarbejdet ml. kommuner, a-kasser, VEU-centrene og de regionale Vækstfora Udvikling af indsatsen i det enkelte jobcenter og den enkelte a-kasse Understøtte udviklingsinitiativer og en sammenhængende indsats på tværs af kommunegrænser og fagområder og a-kasser Prioritere og udmønte midlerne fra en samlet regional pulje til opkvalificering Koordination mellem beskæftigelses-, uddannelses- og erhvervsområdet Mv.

36 PAUSE

37 DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE INDSATS I ASSENS KOMMUNE

38 HVORFOR ER VIRKSOMHEDSINDSATSEN VIGTIG?

39 MINISTEREN HAR SAT ET MÅL FOR VIRKSOMHEDSINDSATSEN En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder Jobcentrene skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen

40 HVORFOR ER VIRKSOMHEDSINDSATSEN VIGTIG? Et godt og velfungerende samarbejde mellem virksomheder og jobcenter er til fordel for alle! Virksomhederne kan understøttes i omstilling, udvikling og vækst Jobcentret kan få flere ledige i arbejde, opkvalificering og afprøvning Jobcenteret kan understøtte unge i at blive afklaret i ft. uddannelse og finde praktikpladser Borgere kan understøttes i at opnå job, opkvalificering og fastholdelse Kommunen kan understøtte vækst i lokalområdet og understøtte job og selvforsørgelse til så mange borgere som muligt (økonomisk gevinst)

41 41 KERNEOPGAVER I VIRKSOMHEDSINDSATSEN Kerneopgave Skaffe pladser til ledige og sygemeldte, der har svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet Kerneopgave Understøtte virksomheders rekruttering Kerneopgave Synliggøre jobåbninger og understøtte at ledige og virksomheder mødes Kerneopgave Understøtte fastholdelse af sygemeldte på arbejdsmarkedet

42 SUCCESKRITERIER FOR VIRKSOMHEDSINDSATSEN Virksomhederne kender og ønsker at samarbejde med jobcentret Virksomhederne oplever, at de får en god og målrettet service (tilfredse virksomheder) Virksomhederne ønsker at fortsætte og udvikle samarbejdet med jobcentret Jobcentret får overblik over udviklingen på arbejdsmarkedet og i de lokale virksomheder Flere jobåbninger synliggøres for jobcentret og ledige Pejlemærker for opkvalificering af ledige og langtidsledige Uddannelsespladser i samarbejde med virksomheder til unge og ufaglærte voksne Jobrotationsprojekter og andre målrettede opkvalificeringsforløb Løntilskuds- og praktikpladser (indslusning, afprøvning, afklaring, optræning, vedligeholdelse mv.) Fastholdelse og delvise raskmeldinger for sygemeldte Fleksjob og særlige pladser for udsatte grupper af borgere (virksomhedscentre mv.)

43 LOGIKKEN I SAMARBEJDET Noget for noget hvis jobcentret understøtter og hjælper virksomhederne med eksempelvis rekruttering, opkvalificering og fastholdelse, så vil virksomhederne gerne hjælpe jobcentret med løntilskud, praktikker, arbejdsprøvninger mv... Virksomhederne har en høj efterspørgsel på service fra jobcenteret, når de påtager sig at tage udsatte grupper ind i virksomheden. Der er behov for at støtte op med bl.a. økonomisk tilskud, mentorstøtte til borgeren og tæt opfølgning fra jobcenteret.

44 BRUGERUNDERSØGELSE HVAD ER STATUS PÅ OG DE FREMADRETTEDE MULIGHEDER FOR VIRKSOMHEDSINDSATSEN?

45 MANGE VIRKSOMHEDER KENDER IKKE JOBCENTERETS SERVICES Status: pct. af virksomhederne har et begrænset kendskab til jobcenterets services Virksomhedernes brug af jobcenterets services hænger snævert sammen med kendskabet til de forskellige services Fremadrettede muligheder: Øget markedsføring af jobcenterets services Overskuelige beskrivelser af serviceprodukterne Brug af kommunens hjemmeside og nyhedsmails til virksomhederne Deltagelse i eksisterende virksomhedsnetværk mhp. at synligøre service Øget virksomhedskontakt

46 HALVDELEN AF VIRKSOMHEDERNE BRUGER JOBCENTERETS SERVICE, MEN TIL ET RELATIVT SNÆVERT FORMÅL Status: Ca. 50 pct. af virksomhederne har gjort brug af jobcenteret service inden for det seneste år Brugen af jobcenterets service er dog relativ snæver og har ofte handlet om udplacering af ledige i virksomhedspraktik eller løntilskudsansættelse Fremadrettede muligheder: Systematisk fokus på jobcenterets øvrige services i virksomhedskontakten: Rekrutteringsservice, fastholdelsesservice og opkvalificeringsservice Målrettede kampagner og information overfor virksomhederne

47 VIRKSOMHEDERNE SIGNALERER ET STORT SAMARBEJDSPOTENTIALE Status: En større andel af virksomhederne er interesseret i at bruge jobcenterets services fremadrettet Den positive interesse er højere end den aktuelle brugerandel på alle serviceområderne Fremadrettede muligheder: Strategi for øget dialog og kontakt med virksomhederne Afprøvning af nye og mindre ressourcekrævende dialog- og kontaktformer: Servicebeskrivelser på hjemmeside Nyhedsmails Informationsudveksling via virksomhedspanel

48 VIRKSOMHEDERNE HAR FORSKELLIGE ØNSKER TIL SERVICE OG SAMARBEJDE Status: Knap 50 pct. af virksomhederne opfatter jobcenteret som en vigtig sparringspartner og ønsker tætte relationer til jobcenteret Ca. 40 pct. af virksomhederne ser kun jobcenteret som en serviceleverandør Ca. 15 pct. af virksomhederne ønsker ikke at benytte jobcenteret service Fremadrettede muligheder: Systematisk screening af virksomheder ud fra deres serviceefterspørgsel Udvikling af servicepakker, der imødekommer serviceefterspørgslen fra de forskellige virksomhedssegmenter Udvikling af serviceberedskab til virksomheder, der ønsker en her-og-nu service

49 VIRKSOMHEDERNES FORSKELLIGARTEDE EFTERSPØRGSEL PÅ SERVICE GIVER MULIGHED FOR DIFFERENTIERE VIRKSOMHEDSINDSATSEN Status: Der er grundlag for at tilrettelægge en balanceret virksomhedsindsats, der tilgodeser både virksomhedernes og jobcenterets behov Der vil være perspektiver i at målrette indsatsen mest mod virksomhederne i samarbejdssegmenterne og at have et beredskab overfor virksomhederne i servicesegmenterne Vigtigt samtidig at prioritere virksomheder med vækst og mange jobåbninger Fremadrettede muligheder: Prioritering af ressourcer til indsats overfor virksomheder, der ønsker tætte relationer Prioritering af virksomheder der oplever vækst / mange jobåbninger Fastlæggelse af noget-for-noget principper i servicepakker til virksomheder Målretning af virksomhedskontakt til vækstvirksomheder og virksomheder, der vil synliggøre jobåbninger og samarbejde om beskæftigelsesindsatsen

50 FIRE SEGMENTER AF VIRKSOMHEDER I ASSENS KOMMUNE Gruppe 4 Gruppe 1 Ønsker ikke samarbejde 15% Ønsker samarbejdsaftale 18% Gruppe 3 Ønsker situationsbestemt kontakt 41% Ønsker løbende kontakt 26% Gruppe 2

51 VIRKSOMHEDERNE EFTERSPØRGER NYE SERVICEPRODUKTER Status: Virksomhederne sender et signal om, at de efterspørger flere valgmuligheder og nye serviceprodukter Langt flere virksomheder er interesseret i service og samarbejde, hvis der tilbydes nye og flere serviceprodukter inden for rekruttering og fastholdelse Fremadrettede muligheder: Udvikling af nye serviceprodukter, fx.: Screening af ledige Opkvalificering af ledige til job før/efter ansættelse Tværkommunal jobformidling Emnebanker til virksomheder / brancher Præsentation af CV-profiler Job- og uddannelsesmesser Samarbejde med vikarbureauer Fælles virksomhedsbesøg med udd.inst. Mv.

52 EN STRATEGI FOR VIRKSOMHEDSINDSATSEN MED AFSÆT I BÅDE VIRKSOMHEDERNES OG JOBCENTERETS BEHOV

53 EKSEMPLER PÅ ELEMENTER I EN STRATEGIPROCES MED UDGANGSPUNKT I VIRKSOMHEDERNES EFTERSPØRGSEL Opdel og prioriter virksomheder efter interesse, efterspørgsel og jobåbninger (segmenter af virksomheder) Sæt mål for hvad der skal nås i ft. de enkelte segmenter Beslut hvilke produkter og services, der skal tilbydes til de enkelte segmenter af virksomheder Overvej hvordan der kan skabes balance mellem mål for og ressourcer til virksomhedsindsatsen Beslut hvordan kontakten til og dialogen med de enkelte segmenter skal tilrettelægges og udføres Beslut hvor mange og hvilke ressourcer i jobcentret, der skal afsættes til de enkelte segmenter Beslut hvordan der skal måles og følges op på samarbejdet med de enkelte segmenter Gruppe 4 Gruppe 1 Gruppe 3 Ønsker ikke samarbejde 15% Ønsker situationsbestemt kontakt 41% Ønsker samarbejdsaftale 18% Ønsker løbende kontakt 26% Gruppe 2

54 EKSEMPLER PÅ MÅL FOR VIRKSOMHEDSINDSATSEN Strategiske mål Jobcenteret skal være en attraktiv samarbejdspartner for virksomhederne Beskæftigelsesindsatsen skal sikre, at jobåbninger i Assens og nabokommunerne bringes i spil overfor de ledige Samarbejdet med virksomhederne skal øges i de kommende år (volumen) Samarbejdet med virksomhederne skal styrkes i de kommende år (indhold / tilfredshed) Andelen af virksomheder, der bruger jobcenterets rekrutteringsservice skal øges Virksomhederne skal tilbydes en servicepakke, der svarer til deres efterspørgsel på service og samarbejde Operationelle mål Jobsynligheden i virksomhederne skal frem til udgangen af 2015 øges med 10 procentpoint Andelen af virksomheder, der bruger jobcenterets service skal hæves til 60 pct. i 2015 Andelen af virksomheder, der bruger jobcenterets rekrutteringsservice, skal årligt øges med 5 procentpoint i 2014 og 2015 Jobcenteret skal årligt have dialog eller kontakt med mindst 60 pct. af virksomhederne Jobcenteret skal i 2014 udvikle målrettede servicepakker til de fire segmenter af virksomheder Andelen af virksomheder der er tilfreds med jobcentrets service skal stige med 10 procentpoint

55 SPØRGSMÅL TIL DRØFTELSE

56 TEMA 1: DIFFERENTIERING OG MÅLRETNING AF VIRKSOMHEDSINDSATSEN 1) Hvilke mål og sigtepunkter skal der være for virksomhedsindsatsen i Assens? 2) Skal virksomhedsindsatsen i stigende omfang målrettes de virksomheder, som efterspørger service og samarbejde med jobcentret? Hvis ja hvorfor? hvad vurderer I, at der kan opnås ved det? Hvis nej hvorfor ikke? hvilke risici ser I? 3) Hvilke veje skal vi gå for at indfri de store samarbejdspotentialer som brugerundersøgelsen viser? Hvordan kan virksomhedernes kendskab til jobcentret øges? Er der bestemte virksomhedstyper og/eller brancher som skal prioriteres? hvorfor? Hvad skal vi tilbyde til virksomhederne for at øge samarbejdet? eksempelvis øget rekrutteringsservice 4) Hvordan kan service og samarbejde i virksomhedsindsatsen differentieres? eksempelvis: Forskellige serviceniveauer og servicepakker målrettet forskellige grupper af virksomheder Forskellige samarbejdsaftaler og kontaktformer målrettet forskellige grupper af virksomheder

57 TEMA 2: STYRKET VIDEN OG KENDSKAB 1) Hvilke mål og sigtepunkter skal der være for virksomhedsindsatsen? 2) Hvordan øger vi virksomhedernes viden om ledige i jobcentret og jobcentrets forskellige services? (services kan eks. være bistand til rekruttering, formidling, opkvalificering, fastholdelse, mv.) 3) Skal der satses mere på markedsføring? hvordan når vi bedst ud til virksomhederne? 4) Hvor har vi (beslutningstagere og jobcenter) behov for at få en øget viden? Øget viden om udviklingen i bestemte brancher og virksomhedstyper Øget viden om virksomhedernes efterspørgsel på arbejdskraft Øget viden om virksomhedernes efterspørgsel på service og deres tilfredshed med service mv. 5) Hvem kan jobcentret samarbejde med for at opnå bedre overblik og viden om udviklingen på arbejdsmarkedet og i de lokale virksomheder? eksempelvis: Brancheorganisationer og nøglevirksomheder, andre jobcentre, uddannelsesinstitutioner, a-kasser / faglige organisationer, erhvervsorganisationer, andre afdelinger i kommunen

58 INDSATSEN FOR DE UNGE I ASSENS KOMMUNE

59 MINISTEREN HAR SAT ET MÅL FOR UNGEINDSATSEN Flere unge skal have en uddannelse Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse

60 OVERORDNET STATUS PÅ AT FÅ UNGE I UDDANNELSE I ASSENS

61 Tilgang til uddannelse juli 2011-juli 2012 (pct.) TILGANG TIL OG FRAFALD FRA UDDANNELSE BLANDT UFAGLÆRTE OFFENTLIGT FORSØRGEDE UNGE I DE SYDDANSKE KOMMUNER I 2012 Få påbegynder en uddannelse (13 pct.) og relativ mange af dem falder fra (45 pct.) Billund Nyborg Middelfart Kolding Odense Sønderborg Varde Fborg-Mfyn Kerteminde Fredericia Hele landet Tønder Vejen Syddanmark Esbjerg Svendborg Haderslev Aabenraa Assens Vejle Langeland Nordfyns Frafald fra uddannelse i 2012 (pct.)

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning juni 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport indeholder

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Carsten Koch Ekspertgruppens anbefalinger til en ny arbejdsmarkedsindsats. Oplæg ved Centerchef Flemming Søborg

Carsten Koch Ekspertgruppens anbefalinger til en ny arbejdsmarkedsindsats. Oplæg ved Centerchef Flemming Søborg Carsten Koch Ekspertgruppens anbefalinger til en ny arbejdsmarkedsindsats Oplæg ved Centerchef Flemming Søborg Udgangspunkt i tre spørgsmål: Hvordan sikres en beskæftigelsesindsats, der hjælper de ledige

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

Strategi for virksomhedsindsatsen i Lyngby-Taarbæk Kommune

Strategi for virksomhedsindsatsen i Lyngby-Taarbæk Kommune 21. januar 2015 Strategi for virksomhedsindsatsen i Lyngby-Taarbæk Kommune Beskæftigelsesindsatsen er under stor politisk bevågenhed og forandring. En række politiske reformer sætter nye rammer for service

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Reformerne og konsekvenser for beskæftigelsespolitikken Vejen, 20. august 2014

Reformerne og konsekvenser for beskæftigelsespolitikken Vejen, 20. august 2014 Reformerne og konsekvenser for beskæftigelsespolitikken Vejen, 20. august 2014 v. Karl Schmidt, Mange ting i spil Nyttejob Vi er i gang med Reform af førtidspension og fleksjob Akutpakke, akutjob, særlig

Læs mere

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet ARBEJDSMARKED Dato: 01-06-15 Kontaktperson: E-mail: NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet De senere år har budt på en række reformer af beskæftigelsesindsatsen: førtids- og fleksjobreform

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer 1 Indsatsgrupper med risiko for eller med langtidsledighed Indsatsgruppe Mål og delmål for indsatsgruppen Indsatser og tilbud Forventede effekter 1) Ved ikke

Læs mere

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Kommune (adresse, e-mail, tlf.) Formål med projektet Iflg. regionens retningslinjer er det overordnede formål med projektet at få i arbejde eller ordinær

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE Februar 214 Indholdsfortegnelse 1. FORORD...1 2. SITUATIONEN PÅ ARBEJDSMARKEDET I VARDE...2 2.1. BESKÆFTIGELSEN FORVENTES AT STIGE I 214...2

Læs mere

Notat om reform af beskæftigelsesindsatsen formål og hovedindhold samt implementering i Stevns Kommune

Notat om reform af beskæftigelsesindsatsen formål og hovedindhold samt implementering i Stevns Kommune Notat om reform af beskæftigelsesindsatsen formål og hovedindhold samt implementering i Stevns Kommune Baggrund for ny reform af beskæftigelsesindsatsen Den 18. november 2014 begyndte 1. behandlingen af

Læs mere

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Den 25. juni 20013 Lone Englund Stjer og Jakob Jensen Forløbet Oktober 2012 Budgetforlig for 2013 Nedsætte forbruget på området April

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indhold Beskæftigelsesplan... 3 1. Indledning... 3 2. Overordnede mål 2016... 3 2.1 Beskæftigelsesministerens mål for 2016... 3 2.2 Lokale mål... 6 3. Udfordringer og muligheder...

Læs mere

Screeningsmodel med screeningsværktøj til segmentering af virksomheder i Jobcenter Struer

Screeningsmodel med screeningsværktøj til segmentering af virksomheder i Jobcenter Struer 14. oktober 2014 Screeningsmodel med screeningsværktøj til segmentering af virksomheder i Jobcenter Struer 1. Indledning Jobcenter Struer ønsker at styrke den gode relation til de lokale virksomheder for

Læs mere

Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER

Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER Forord En ny reform på beskæftigelsesområdet er lige på trapperne. Denne gang drejer det sig om reformen

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

Beskæftigelsesregion Syddanmark

Beskæftigelsesregion Syddanmark KKR oplæg om FØP/Fleks reformen og unge 06. oktober 2012 Antal personer Flere på varig forsørgelse end forventet 48.700 flere end forventet! = + 8,6 mia. kr. i ekstra udgifter 180.000 160.000 140.000 +

Læs mere

Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune

Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune 2016 2018 Indledning: Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune 2016 2018 beskriver vision og målsætninger for den beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Oversigt over aktiviteter og initiativer knyttet til strategien for beskæftigelsesindsatsen

Oversigt over aktiviteter og initiativer knyttet til strategien for beskæftigelsesindsatsen Oversigt over aktiviteter initiativer knyttet til strategien for beskæftigelsesindsatsen Nedenfor oplistes de udviklingsaktiviteter initiativer, som igangsættes som led i den udarbejdede strategi for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Projektbeskrivelse Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige Baggrund: I Assens kommune har langtidsledigheden generelt været faldende det seneste

Læs mere

REFORMCOCKTAIL VINDER PÅ GODT OG LOVENDE INDHOLD

REFORMCOCKTAIL VINDER PÅ GODT OG LOVENDE INDHOLD Page 1 of 5 REFORMCOCKTAIL VINDER PÅ GODT OG LOVENDE INDHOLD Uddannelse til ledige målrettes virksomhedernes behov Styrket kontakt mellem ledige og jobcenter Løft i jobcentrenes service til virksomhederne

Læs mere

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund... 2 2. Servicering og samarbejde med virksomheder... 3 2.1 Jobcenter Rebilds hensigtserklæring

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Virksomhedsstørrelse 2012 (antal ansatte 2206 virksomheder) 10-19 ansatte

Læs mere

Opfølgningsrapport for Fredericia - Side 1

Opfølgningsrapport for Fredericia - Side 1 Opfølgningsrapport for - Side 1 Klynge : Aalborg - Albertslund - Brøndby - - København - Odense - Svendborg - Aarhus Uddannelsesgrad. (Ministermål 1) Tilgang til førtidspension (Ministermål ) 1 1 1 1 1

Læs mere

LO konference den 15. september 2005

LO konference den 15. september 2005 ,GHDOHURJDPELWLRQHUIRUGHQ IUHPWLGLJHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV LO konference den 15. september 2005 1 Udfordringer for Århus jobcenter 'HNRPPXQDOHPnOJUXSSHU: 'HIRUVLNUHGHOHGLJH: 21.000 berørte kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune I indeværende notat beskrives hvordan forskellige elementer i beskæftigelsesreformen

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

STYRINGEN AF BESKÆFTIGELSESPOLITIKKEN OG EFFEKTER AF INDSATSEN FOR IKKE- ARBEJDSMARKEDSPARATE LEDIGE

STYRINGEN AF BESKÆFTIGELSESPOLITIKKEN OG EFFEKTER AF INDSATSEN FOR IKKE- ARBEJDSMARKEDSPARATE LEDIGE STYRINGEN AF BESKÆFTIGELSESPOLITIKKEN OG EFFEKTER AF INDSATSEN FOR IKKE- ARBEJDSMARKEDSPARATE LEDIGE HVEM TALER VI OM? 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000-1984 1985 1986 1987 1988 1989

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Punkt 6 Overordnet præsentation til beskæftigelsesområdet. Sagsnr. 2014-2531

Punkt 6 Overordnet præsentation til beskæftigelsesområdet. Sagsnr. 2014-2531 Punkt 6 Overordnet præsentation til beskæftigelsesområdet Sagsnr. 2014-2531 Tema: Beskæftigelsesområdet overordnet Indhold Vi kommer kort rundt om: Formål, lovgivning og reformer på beskæftigelsesområdet

Læs mere

UDVIKLING AF JOBCENTRETS VIRKSOMHEDSINDSATS. KL s Beskæftigelsestræf Den 25. februar 2015

UDVIKLING AF JOBCENTRETS VIRKSOMHEDSINDSATS. KL s Beskæftigelsestræf Den 25. februar 2015 UDVIKLING AF JOBCENTRETS VIRKSOMHEDSINDSATS KL s Beskæftigelsestræf Den 25. februar 2015 PUNKTER I MIT OPLÆG Tilgang til udvikling af virksomhedsindsatsen Hvordan kan der arbejdes med at udvikle og styrke

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Samsø Kommune

Beskæftigelsesplan 2015 Samsø Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Samsø Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning.. 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen.. 4 1.1 Mål 1 Flere unge skal have en uddannelse. 4 1.2 Mål 2 Bedre

Læs mere

Unge... 6. Ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 6. Langtidsledighed... 7. Virksomhedskontakt... 7. Flere unge skal have en uddannelse...

Unge... 6. Ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 6. Langtidsledighed... 7. Virksomhedskontakt... 7. Flere unge skal have en uddannelse... Beskæftigelsesplan 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Visioner for beskæftigelsesindsatsen... 4 Arbejdsmarkedet i Ikast-Brande Kommune... 5 Udfordringer... 6 Unge... 6 Ledige på kanten af arbejdsmarkedet...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen og resultatmål for Jobcenter Syddjurs 1.1 Flere unge skal have en uddannelse

Læs mere

Fra Koch til Christiansborg

Fra Koch til Christiansborg Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Aalborg Universitet Per Kongshøj Madsen Fra Koch til Christiansborg Seminar om IKV i AMU Tirsdag den 23. september 2014 i Odense Per Kongshøj Madsen Økonom Professor

Læs mere

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato Jobindsats introduktion AMU Introduktion til Jobindsats Arbejder med: Dagpengemodtagere Borgere på uddannelsesydelse Borgere på arbejdsmarkedsydelse Vi arbejder efter: Tidlig, individuel og virksomhedsrettet

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 1)Lejre kommunes aktiveringsstrategi for 2014-15 Borgere på overførselsindkomst har ret til og er forpligtet til at modtage beskæftigelsesfremmende

Læs mere

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation Administration og udvikling Sagsnr. 264290 Brevid. 2066110 Ref. KRPE Dir. tlf. kristinep@roskilde.dk NOTAT: Konkrete tiltag i forbindelse med justering af Beskæftigelsesstrategi 24. februar 2015 Forsikrede

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK DEBATOPLÆG FOR FAABORG-MIDTFYN Februar 213 Forord Beskæftigelsesregion ønsker med dette debatoplæg at understøtte den lokale tilrettelæggelse af og dialog om beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Fra Koch til Christiansborg

Fra Koch til Christiansborg Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Aalborg Universitet Per Kongshøj Madsen Fra Koch til Christiansborg Fremtidens beskæftigelsesindsats set i lyset af projekt Nye Veje - Nye Job Roskilde Kongres

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2015

BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 1 Indhold 1. Forord... 3 2. Indledning og indhold i beskæftigelsesplanen... 5 3. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen i 2015... 6 4. De vigtigste beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR

Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR 2013 Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR LBR udarbejder årligt en handleplan for, hvordan rådet vil understøtte den virksomhedsrettede indsats i kommunen og anvende

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Forord Esbjerg Byråd ønsker med denne Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 at sætte fokus

Læs mere

Debatoplæg. Status og perspektiver for reformerne på beskæftigelsesområdet i. Aabenraa

Debatoplæg. Status og perspektiver for reformerne på beskæftigelsesområdet i. Aabenraa Debatoplæg Status og perspektiver for reformerne på beskæftigelsesområdet i Arbejdsmarkedskontor Syd Marts 21 1 Indholdsfortegnelse FORORD... 3 1. UDVIKLINGEN PÅ ARBEJDSMARKEDET... 4 1.1. BESKÆFTIGELSEN

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2015

BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 AABENRAA KOMMUNE Næsten hver fjerde borger i den arbejdsduelige alder i Aabenraa Kommune var på offentlig forsørgelse i 2013. Det vil Byrådet og LBR ændre. Beskæftigelsesplan 2015

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015. Sorø Kommune

Beskæftigelsesplan 2015. Sorø Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Sorø Kommune Indhold Indledning... 2 Opbygning af planen... 4 De beskæftigelsespolitiske mål for indsatsen i 2015... 5 Arbejdsmarkedet generelt... 6 Lokale udfordringer mål 1 Flere

Læs mere

Job og Vejledning, Jobcenter Aarhus. Beskæftigelsesudvalget d. 15. januar 2015. V/Centerchef Karin Rasmussen

Job og Vejledning, Jobcenter Aarhus. Beskæftigelsesudvalget d. 15. januar 2015. V/Centerchef Karin Rasmussen Job og Vejledning, Jobcenter Aarhus Beskæftigelsesudvalget d. 15. januar 2015 V/Centerchef Karin Rasmussen Reformens hovedtræk Principper for kontaktforløbet Hvor mange jobsøgende har vi? Den individuelle

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016. LEJRE KOMMUNE (Godkendt den xx. xxxxxxx 2015 af Kommunalbestyrelsen) Udkast ver.1

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016. LEJRE KOMMUNE (Godkendt den xx. xxxxxxx 2015 af Kommunalbestyrelsen) Udkast ver.1 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 LEJRE KOMMUNE (Godkendt den xx. xxxxxxx 2015 af Kommunalbestyrelsen) Udkast ver.1 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 LEJRE KOMMUNE Side 1 1. INDLEDNING Denne Beskæftigelsesplan for Lejre Kommune

Læs mere

Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed

Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed AFTALE Maj, 2010 Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed Regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Per Ørum Jørgensen er enige om at bekæmpe

Læs mere

Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014. Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år

Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014. Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014 Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år Fra mødet om indsatsen for de jobparate blev de følgende pointer nævnt som

Læs mere

Undersøgelse af virksomhedernes kendskab til og efterspørgsel på service fra Jobcenter Middelfart. Virksomhedsundersøgelse 2013

Undersøgelse af virksomhedernes kendskab til og efterspørgsel på service fra Jobcenter Middelfart. Virksomhedsundersøgelse 2013 Undersøgelse af virksomhedernes kendskab til og efterspørgsel på service fra Jobcenter Middelfart Virksomhedsundersøgelse 213 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. SAMMENFATNING OG INDSATSMÆSSIGE PERSPEKTIVER...

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Assens Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen et stærkt partnerskab. Et stærkt partnerskab skaber fordel for alle parter Jobcenter

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Ministermål 1: Flere unge skal sikres en uddannelse. Vigtigste målgrupper: Vigtigste aktører: Uddannelse til alle

Ministermål 1: Flere unge skal sikres en uddannelse. Vigtigste målgrupper: Vigtigste aktører: Uddannelse til alle Ministermål 1: Flere unge skal sikres en uddannelse Unge forsikrede ledige under 30 år uden kompetencegivende uddannelse Modtagere af uddannelseshjælp UngeGuiden Uddannelsesinstitutionerne, især erhvervsskolerne

Læs mere

Beskæftigelsesreform 2015-17

Beskæftigelsesreform 2015-17 Beskæftigelsesreform 2015-17 07-10-2014 1 Tidsplan Aftalen blev indgået den 18. maj 2014 Lovforslagene fremsættes medio november Besluttes medio december Træder i kraft på forskellige tidspunkter 1. januar

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunes Beskæftigelsesplan 2015

Lyngby-Taarbæk Kommunes Beskæftigelsesplan 2015 Lyngby-Taarbæk Kommunes Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Indhold... 1 1. Indledning... 2 2. De strukturelle rammer for indsatsen i Lyngby-Taarbæk... 2 3. Lokale fokuspunkter for indsatsen i 2015... 4 4.

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020

ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020 ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020 1 Resumé På baggrund af reformer på beskæftigelsesområdet og behovet for en mere virksomhedsrettet indsats i Jobcenter Roskilde, har forvaltningen, i samarbejde

Læs mere

Undersøgelse af virksomhedernes kendskab til og efterspørgsel på service fra Jobcenter Faaborg-Midtfyn. Virksomhedsundersøgelse 2013

Undersøgelse af virksomhedernes kendskab til og efterspørgsel på service fra Jobcenter Faaborg-Midtfyn. Virksomhedsundersøgelse 2013 Undersøgelse af virksomhedernes kendskab til og efterspørgsel på service fra Jobcenter Faaborg-Midtfyn Virksomhedsundersøgelse 213 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. SAMMENFATNING OG INDSATSMÆSSIGE

Læs mere

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Aarhus Kommune Jobcenter Aarhus Værkmestergade 5 8000 Aarhus C Beskæftigelsesregion Midtjylland Søren Frichs vej 38K st. 8230 Åbyhøj Tlf.: 72 22 3700 E-mail: brmidt@ams.dk Att.: Christian Schacht-Magnussen

Læs mere

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter Strategi: At unge under 30 år hurtigst muligt bliver optaget på og gennemfører en kompetencegivende uddannelse og at voksne over 30 år hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse på ordinære vilkår. Der

Læs mere

Afdækning af jobparate kontanthjælpsmodtagere i København, Høje-Taastrup og Lolland. Karakteristika, barrierer, indsatser og behov

Afdækning af jobparate kontanthjælpsmodtagere i København, Høje-Taastrup og Lolland. Karakteristika, barrierer, indsatser og behov 15 Afdækning af jobparate kontanthjælpsmodtagere i København, Høje-Taastrup og Lolland Karakteristika, barrierer, indsatser og behov 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. SAMMENFATNING... 4 2.1.

Læs mere

Bilag: Bygge- og anlægsstrategi 2015 Jobcenter Svendborg

Bilag: Bygge- og anlægsstrategi 2015 Jobcenter Svendborg Bilag: Bygge- og anlægsstrategi 2015 Jobcenter Svendborg Formål Formålet med bygge- og anlægsstrategi 2015 er at sikre, at Jobcenter Svendborg drager optimal udnyttelse af (job)vækstpotentialet, der vil

Læs mere

Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper

Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper Sag 13-13482/Dok 13475-14 Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper Nedenstående er den seneste version over Jobcenter Vardes samlede tilbudskatalog. Tilbuddene er inddelt

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Syddjurs

Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Syddjurs Jobcenter Syddjurs Beskæftigelsesplan 2015 Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen og resultatmål for Jobcenter Syddjurs Flere unge skal have en uddannelse Langvarige

Læs mere

Nordfyns Kommunes. Beskæftigelsesplan

Nordfyns Kommunes. Beskæftigelsesplan Nordfyns Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Indledning og indhold Beskæftigelsesplanens opbygning Beskæftigelsesplanen er opbygget med udgangspunkt i Beskæftigelsesministeriets skabelon. Kapitel 1: Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Beskæftigelsesplan for Job- og Vækstcenter Middelfart 2014

Beskæftigelsesplan for Job- og Vækstcenter Middelfart 2014 Beskæftigelsesplan 214 Beskæftigelsesplan for Job- og Vækstcenter Middelfart 214 Forord Middelfart Kommune skal i 213 udarbejde en Beskæftigelsesplan for 214. Beskæftigelsesplanen er Middelfart Kommunes

Læs mere

Danmarks inflation under EU28 gennemsnit Forbrugerne forventer lavere ledighed om et år Fortsat faldende tendens i den amerikanske ledighed

Danmarks inflation under EU28 gennemsnit Forbrugerne forventer lavere ledighed om et år Fortsat faldende tendens i den amerikanske ledighed Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 26 Indhold: Ugens tema Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen Ugens tendens I Højeste detailsalg i to år Ugens tendens II Største forbrugertillid siden 2007 Internationalt

Læs mere

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 NOTA ØDC Økonomistyring 3-11-2014 1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

3 perspektiver på vejledning og håndtering 10.15 A-kasse perspektiv v/jesper Falkenberg Clausen, Dansk Metal 10.35 Spørgsmål og debat

3 perspektiver på vejledning og håndtering 10.15 A-kasse perspektiv v/jesper Falkenberg Clausen, Dansk Metal 10.35 Spørgsmål og debat 09.00 Velkomst v/peter Thomsen, AMU Nordjylland 09.10 Uddannelsesmuligheder i beskæftigelsesreformen v/kristian Bak, STAR 10.00 Kursusudbud på VEU-hjemmeside v/veu-center 3 perspektiver på vejledning og

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 INDHOLD Forord... 3 Om beskæftigelsesplan 2015... 4 Mål for beskæftigelsesindsatsen i 2015... 5 De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer... 7 Udfordringer i forhold til

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt!

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt! Side 1 af 9 kort fortalt! s ansvarsområde omfatter drift af Jobcenter Svendborg samt overførselsindkomster på områderne Beskæftigelsesindsats, Sociale ydelser, Sygedagpenge og Forsikrede ledige. Kommunens

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Kvalitetsstandard for visitation af unge under 30 år til uddannelseshjælp / kontanthjælp

Kvalitetsstandard for visitation af unge under 30 år til uddannelseshjælp / kontanthjælp Kvalitetsstandard for visitation af unge under 30 år til uddannelseshjælp / kontanthjælp Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den

Læs mere

Reformer og Rummelighed. Vejledningsjura. Jannie Dyring Mobil: 23 42 82 49 E-mail: jd@i-ku.dk

Reformer og Rummelighed. Vejledningsjura. Jannie Dyring Mobil: 23 42 82 49 E-mail: jd@i-ku.dk Reformer og Rummelighed Vejledningsjura Jannie Dyring Mobil: 23 42 82 49 E-mail: jd@i-ku.dk Kontanthjælpsreformen Grundlag og baggrund for reformen Målgrupper i LAB 2 Uddannelseshjælp og kontanthjælp efter

Læs mere

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning til beskæftigelsesplan 2014... 6 2 Den overordnede udfordring... 7 3 Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 7 4 Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 4. marts 2011 Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker 1. Indledning Beskæftigelsesindsatsen skal i videst muligt omfang baseres på det, der virker

Læs mere

Kali Konsulenter APS. Axel Heidesvej 73. 2970 Hørsholm. Tlf. 70 26 43 40. info@kalikonsulenter.com. www.kalikonsulenter.com

Kali Konsulenter APS. Axel Heidesvej 73. 2970 Hørsholm. Tlf. 70 26 43 40. info@kalikonsulenter.com. www.kalikonsulenter.com KK KK KK KALIKONSULENTER APS ER EN STÆRK PRIVAT VIRKSOMHED MED MASSIVE FAGLIGE KOMPETENCER OG ERHVERVSERFARING Vore konsulenter har alle solid erhvervserfaring fra både private og offentlige virksomheder.

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 Indledning Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2014. Mål 1 4 er beskæftigelsesministerens udmeldte mål, som er obligatoriske

Læs mere

Initiativer på bygge- og anlægsområdet

Initiativer på bygge- og anlægsområdet 7. marts 2012 Initiativer på bygge- og anlægsområdet Over de næste år forventes en væsentlig stigning i efterspørgslen efter arbejdskraft på bygge- og anlægsområdet i Region Midtjylland. Det skyldes bl.a.

Læs mere

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 2 3 4 Indholdsfortegnelse 1 Indledning til beskæftigelsesplan 2014... 6 2 Den overordnede udfordring... 7 3 Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 7 4 Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den 24.02.2015 Indhold Indledning - arbejdsmarkedspolitikkens tilblivelse...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015. Nordfyns Kommune

Beskæftigelsesplan 2015. Nordfyns Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Nordfyns Kommune Indholdsfortegnelse Indledning og indhold... 2 Beskæftigelsesministerens mål for 2015... 3 De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer... 7 Mål og strategi

Læs mere