Velkommen på Oddense Ældrecenter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen på Oddense Ældrecenter"

Transkript

1 Velkommen på Oddense Ældrecenter

2 Velkommen: Vi vil gerne byde dig og dine pårørende hjertelig velkommen til Oddense Ældrecenter. Når du læser dette, er du ved at overveje at flytte i plejebolig eller har besluttet dig. Dette er en stor beslutning at tage, og mange spørgsmål trænger sig på og er med til at gøre det vanskeligt at træffe dette valg. Som personale på Oddense Ældrecenter er det vores erfaring, at de fleste bliver meget glade for valget, fordi bekymringer for at klare dagligdagens gøremål forsvinder, og der kommer tilbud om aktiviteter, socialt samvær og tryghed. Vi håber, at Oddense Ældrecenter vil være en stabil, tryg og fast ramme omkring din fremtidige tilværelse. Vi håber, at denne pjece kan give dig et indtryk af de muligheder, der er på Oddense Ældrecenter. Præsentation af Oddense Ældrecenter: Oddense Ældrecenter er renoveret i Bygningen ejes af Kommunen, men administreres af Spøttrup Boligselskab. Ældrecentret består af 19 lejligheder på ca. 75 m2 inkl. Fællesarealer samt en midlertidig bolig, der er et-rums. Alle lejligheder er med bad, køkken, faste skabe og fællesarealer.

3 I fællesarealerne findes der små hyggekroge, et fælles køkken, hvor maden bliver forberedt samt spisestue/dagligstue, hvor måltiderne kan indtages sammen med husets øvrige beboere. Dagligdagen på Oddense Ældrecenter: Vi tilstræber, at dagligdagen tilrettelægges, så den enkelte beboer får mulighed for at leve det hverdagsliv, de ønsker og magter. De daglige gøremål så som tøjvask, vedligeholdelse af tøjet, indkøb, rengøring og madlavning, varetages i samarbejde med beboerne, og der er en forventning om, at de deltager på den måde, de magter det. Deltagelsen i fællesskabet med de øvrige beboere sker ud fra lyst og kræfter. At beboerne har reel selv og medbestemmelse. Lejligheden er dit hjem, og dine gæster og pårørende er altid hjertelig velkomne. Vi håber, at dine pårørende vil aflægge lige så hyppige besøg som tidligere. Det er meget vigtigt, at din hverdag fungerer så tæt som muligt på det, du er vant til. Vi vil gøre vores bedste for, at overgangen til at bo på Oddense Ældrecenter bliver så let som muligt. Vi vil tage udgangspunkt i dine aktuelle behov, ressourcer og muligheder, ligesom vi i størst muligt omfang vil tage udgangspunkt i din livshistorie, vaner og ønsker. Vi håber, at vi på denne måde kan give dig de bedst mulige rammer for et godt og indholdsrigt liv. Vi vil gerne, at du hjælper til med det, du kan, og dine pårørende er også meget velkomne til at tage del i din hverdag og gøremål. Det skaber liv og hjemlig hygge og hjælper os som personale til at lave aktiviteter sammen med dig og dine pårørende.

4 Personale på Oddense Ældrecenter: Vi er ca. 20 ansatte med forskellige uddannelser, der arbejder inde på centret. Derudover modtager vi elever og studerende fra uddannelserne til social- og sundhedshjælper og sygeplejerske. Vi modtager forskellige praktikanter, der har brug for erfaring inden påbegyndelse af en af uddannelserne. Sygeplejerskerne, der kører ude i området, kommer også på Oddense Ældrecenter, og måske kender du allerede en eller flere af dem. Pleje og praktisk bistand: Personalet vil hjælpe dig med de ting, du ikke selv kan klare jf. Skive Kommunes Kvalitetsstandarder. Dine pårørende er også meget velkommen til at hjælpe dig både med de ting, vi ikke kan hjælpe dig med, men også med de ting vi kan hjælpe med. Du får en kontaktperson ved indflytningen, og sammen med kontaktpersonen afholdes der indflytningssamtale indenfor de første 14 dage. Formålet med denne samtale er at få drøftet gensidige forventninger og øvrige forhold. I samtalen deltager Ny beboer. Pårørende/netværk. Kommende kontaktperson Sygeplejerske / Områdeleder Valgfri ydelser: Der kan købes valgfri ydelser på Oddense Ældrecenter. Disse aftales ved indflytning, og der er følgende muligheder: Priser pr. døgn (2010 priser): Morgenmad inkl. drikkevarer (kaffe, the, mælkeprodukter og juice) 14,00 kr. Middagsmad inkl. isvand 47,50 kr. Aftensmad inkl. drikkevarer (the, mælkeprodukter) 26,00 kr. Mellemmåltider (kaffe, the eller saft med brød eller frugt) 15,50 kr. Hvis man vælger at købe alle måltider er prisen pr. måned 3.111,00 kr. De valgte ydelser er pr. person og skal betales efter regning. Adresseændring: Du skal huske at melde adresseændring til folkeregistret og postvæsenet.

5 Bruger- pårørenderåd: Oddense Ældrecenter har et bruger- pårørenderåd. Medlemmerne af bruger- og pårørenderådet fremgår af opslagstavlen. Der afholdes generalforsamling og valg 1 gang årligt. Fodpleje og frisør: Vi kan være dig behjælpelig med, at bestille tid hos fodplejer og frisør. Der kommer en fodplejer og frisør i huset, der kan benyttes. Forsikring: Skive Kommune har ikke en indboforsikring, der dækker dit indbo. Du skal selv have en ansvars- og indboforsikring. Under arbejdet kan personalet være uheldig at beskadige ting eller tøj, som tilhører dig. Erstatning fra Skive Kommunes forsikringsselskab vurderes i hvert enkelt tilfælde via skadesanmeldelse. Fødselsdage og lignende arrangementer: Du kan holde din fødselsdag og andre arrangementer på Oddense Ældrecenter. Aftale om leje af lokale træffes i forvejen. Service og lignende er med i lejen af lokale. I skal selv dække bord og rydde op. Kaffebord til mindre sammenkomster kan bestilles i køkkenet. Middag og lignende skal man selv sørge for. Gæster: Du kan bestille mad til dine gæster i køkkenet. Maden bestilles 8 dage før Hvis du får mere end 4 gæster kan vi ikke levere maden. Hjælpemidler: Har du brug for et nødkald eller andre hjælpemidler, kan der ansøges om dette ved Kommunens hjælpemiddelafdeling. For at få bevilget et nødkald skal du have en telefonforbindelse. Husleje: Indskud og husleje afregnes direkte med Spøttrup Boligselskab. Der kan søges om Boligydelse på skema, der er vedlagt huslejekontrakten.

6 Varme, el og vand afregnes direkte med leverandørerne. Vand, varme og el beregnes efter måler for hver lejlighed. Der betales a`conto, og faktisk forbrug opgøres årligt eller ved fraflytning. Der kan ansøges om varmetillæg. Hvis du ikke har økonomiske midler til indskud, kan der ansøges om boligindskud hos kommunen. Husleje m.m. forfalder til betaling månedsvis forud hver den 1. Indskud og første måneds husleje skal være betalt inden indflytning. Lejekontrakten indgås pr. den 1. eller 15. i en måned. Kiosken: Der er en kiosk i huset, der passes af en af de frivillige i huset. Her kan du købe de fleste dagligvarer og andet kan bestilles hjem hos Brugsen. Du skal betale kontant i kiosken. Den holder til i spisestuen og har åbent hver tirsdag fra Køkken På Oddense Ældrecenter fremstilles morgenmad, aftensmad og mellemmåltiderne. Middagsmaden modtages fra Det danske Madhus som kølemad 1 gang om ugen og varmes i vores køkken. Ved indlæggelser og andet fravær kan maden fra Oddense Ældrecenter afbestilles. Din kontaktperson vil være dig behjælpelig hermed. Da maden kommer fra Det danske Madhus 1 gang om ugen, skal afbestillingen ske inden leveringen herfra spørg kontaktpersonen hvilken dag det er. De øvrige måltider afbestilles senest en uge inden Også i køkkenet er du velkommen til at hjælpe til og fremkomme med ønsker til menuen. Ledsagelse: Skal du til læge eller på sygehuset er vi behjælpelige med at bestille transport. Vi kan desværre ikke ledsage ud af huset. Er der ikke pårørende, der har mulighed for at tage med, kan vi henvise til en tidligere medarbejder, der gerne vil ledsage, hvis det er muligt. Læge:

7 Du kan bibeholde egen læge ved indflytning, hvis lægen bor indenfor 15 km fra Ældrecentret. Rengøring: Rengøringsredskaber skal du selv anskaffe / medbringe. Af hensyn til vores arbejdsmiljø vil vi gerne, at du har en gulvskrubbe med teleskopstang. Rengøringsmidler kan købes i kiosken, hvilket vi er behjælpelig med, medmindre du ønsker andet. Køber du selv rengøringsmidler, skal de være Svanemærkede, igen af hensyn til vores arbejdsmiljø. Spisetider: Morgenmad kl til kl som morgenbuffet i spisestuen. Formiddagskaffe kl. ca AMiddagsmad med hovedret og biret kl. ca Eftermiddagskaffe kl. ca Aftensmad med brød, pålæg og evt. lun ret kl. ca Aftenskaffe kl. ca Måltiderne foregår i spisestuen, men du må gerne spise i din egen lejlighed, hvis du hellere vil dette. Sygdom: Hvis du bliver syg og ikke selv kan give tilladelse til at kontakte læge, da vil vi kontakte din pårørende herfor. Kan det ikke vente herpå, vil der blive orienteret bagefter. Tobaksrygning: Personalet må ikke ryge på afdelingen. Beboerne må ryge efter behov i egen bolig. Pårørende og gæster må kun ryge i beboerens bolig efter aftale med beboeren. Vasketøj: Der er forberedt for vaskemaskine i hver lejlighed og det forventes, at du medbringer din vaskemaskine ved indflytning., der er også plads til en tørretumbler. Vaskemiddel kan købes i kiosken, hvilket vi er behjælpelig med, medmindre du ønsker andet. Vi vil gerne, at du har en snavsetøjskurv og et lille tørrestativ.

8 Venneforening: Oddense Ældrecenter har en lille kreds af venner, der er behjælpelig i forbindelse med nogle af aktiviteterne i huset. Værdigrundlag for Skive Kommune og Oddense Ældrecenter. Værdiord Skive Kommune Oddense Ældrecenter Udvikling: Vi vil skabe de bedst mulige livsvilkår for kommunens borgere Trivsel: Vores arbejdsplads skal være præget af arbejdsglæde, humor og engagement. Ordentlighed: Alle vores beslutninger og handlinger skal være holdbare. Det gør vi ved at: Arbejde for udvikling af vores egn. Være lydhøre overfor borgernes ønsker og behov. Anvende de bedste og mest effektive metoder. Arbejde dynamisk, kreativt og engageret. Arbejde målrettet og med den bedst mulige service for øje. Det sikrer vi ved at: Lade motivation være det der driver værket. Hver enkelt medarbejder er med til at gøre en forskel. Alle medarbejdere har indflydelse, kompetence og ansvar. Åbenhed, respekt og tillid er fundamentet for vores arbejdspladser. Derfor bygger vores arbejde på: Faglighed, saglighed, kvalitet og professionalisme Gode, medmenneskelige omgangsformer Åbenhed og inddragelse Er under udarbejdelse Er under udarbejdelse Er under udarbejdelse

9 Ansvarlighed og troværdighed Respekt for vores mål, rammer og beslutninger Respekt for det enkelte menneske. Økonomi: Personalet må ikke administrere dine penge. Hvis du ikke selv er i stand til at administrere dine penge, skal lederen kun inddrages, hvis dine pårørende eller andre ikke er i stand til at påtage sig opgaven. Oddense Ældrecenter vil i de tilfælde søge om en økonomisk værge til at varetage administrationen af dine penge. Administration af dine penge aftales mellem dig, leder og pårørende ved indflytning. Hvis centret i en periode indtil værgemål er i orden skal varetage administrationen af dine penge aftales udformning af fuldmagt ved indflytning. Evt. regninger fra køkken trækkes via klientbetaling. Centrets adresse og telefonnumre: Oddense Ældrecenter Næstildvej 2, Oddense 7860 Spøttrup Telefon Oddense Ældrecenter Telefon Kirsten Kjær / E - mail Med venlig hilsen Personale og leder på Oddense Ældrecenter Kirsten Kjær

10 Aftale om valgfri ydelser! Navn: Adresse: Cpr.: Gældende fra: Valgfri Ydelser. Priser pr. døgn (2010 priser): Døgnkost pr. måned Morgenmad inkl. drikkevarer Middagsmad, hovedret + biret inkl. drikkevarer Aftensmad inkl. drikkevarer Mellemmåltider 3.111,00 kr. 14,00 kr. 47,50 kr. 26,00 kr. 15,50 kr. Måltider, der er afbestilt senest en uge før, refunderes næstfølgende måned Prisen reguleres pr. 1. januar hvert år. De aftalte ydelser betales efter regning.

11 Dato: Underskrift: Aftaler i forbindelse med indflytning på Oddense Ældrecenter! Navn: Adresse: Cpr.: Gældende fra: Nærmeste pårørende: Navn: Adresse: Telefonnummer Mobilnummer: Navn: Adresse: Telefonnummer Mobilnummer: Hjælp til økonomi: Er ikke nødvendig Gives af: Hjælp til indkøb af tøj, sko, m.m. Er ikke nødvendig Gives af:

12 Regninger for tøj, sko, m.m. Sendes til: Betaler selv Regninger fra apotek: Sendes til: Betaler selv Regninger fra frisør: Sendes til: Betaler selv Regninger fra fodpleje: Sendes til: betaler selv Regninger fra køkken: Trækkes via klientbetaling Post: Kiosk: Andet:

13 Dato: Underskrift:

Personale på Jebjerg Ældrecenter: Dagcenter: Køkken

Personale på Jebjerg Ældrecenter: Dagcenter: Køkken Velkommen som beboer og pårørende i midlertidig bolig på Jebjerg Ældrecenter Velkommen: Med denne pjece vil vi gerne byde dig og dine pårørende hjertelig velkommen til Jebjerg Ældrecenter. Du er bevilget

Læs mere

Velkommen til din nye bolig. Omsorgscenteret Solgården

Velkommen til din nye bolig. Omsorgscenteret Solgården Velkommen til din nye bolig Omsorgscenteret Solgården Indholdsfortegnelse Velkommen til Solgården... 3 Omsorgscentret Solgården... 4 Privatliv og fællesskab... 4 Rygning... 4 Solgårdens værdier og målsætning...

Læs mere

VELKOMMEN TIL BOBJERGCENTRET

VELKOMMEN TIL BOBJERGCENTRET Plejecentre VELKOMMEN TIL BOBJERGCENTRET Information til nye beboere deres nærmeste Velkommen til Bobjergcentret. Med denne pjece, håber vi at kunne besvare nogle af alle de mange spørgsmål, der trænger

Læs mere

Mergeltoften Plejeboliger Mergeltoften 2-14 2990 Nivå

Mergeltoften Plejeboliger Mergeltoften 2-14 2990 Nivå Mergeltoften Plejeboliger Mergeltoften 2-14 2990 Nivå Vi er fokuserede og udadrettede Vi er ambitiøse Velkommen og fornyende Vi har forskellighed og fællesskab. 1 Velkommen til din nye bolig på Mergeltoften...

Læs mere

Du og dine pårørende ønskes hermed velkommen til Kløckershave. Vi håber at nedenstående oplysninger vil give en god information om Kløckershave.

Du og dine pårørende ønskes hermed velkommen til Kløckershave. Vi håber at nedenstående oplysninger vil give en god information om Kløckershave. Kære nye beboer i Kløckershave Du og dine pårørende ønskes hermed velkommen til Kløckershave. Vi håber at nedenstående oplysninger vil give en god information om Kløckershave. Boligens indretning Boligen

Læs mere

NOTATER: Sundeved Ældrecenter Katforte 20, Nybøl 6400 Sønderborg tlf. 88 72 66 16. Revideret dec. 2012

NOTATER: Sundeved Ældrecenter Katforte 20, Nybøl 6400 Sønderborg tlf. 88 72 66 16. Revideret dec. 2012 24 NOTATER: Sundeved Ældrecenter Katforte 20, Nybøl 6400 Sønderborg tlf. 88 72 66 16 Revideret dec. 2012 2 Indholdsfortegnelse: 23 Velkommen... 5 Adresse... 6 Adresseændring... 6 Aviser... 6 Besøg... 6

Læs mere

Plejecenter - Valby Langgade 97, 2500 Valby Telefon 36141600 Telefax 36141700 www.langgadehus.dk

Plejecenter - Valby Langgade 97, 2500 Valby Telefon 36141600 Telefax 36141700 www.langgadehus.dk Plejecenter - Valby Langgade 97, 2500 Valby Telefon 36141600 Telefax 36141700 www.langgadehus.dk Kære nye beboer Vi vil gerne byde dig velkommen til Langgadehus. Ved hjælp af denne brochure håber vi, at

Læs mere

VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6

VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6 VESTERBO VELKOMMEN INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6 STØRRELSE... 6 BOLIGSELSKAB/HUSLEJE...

Læs mere

Kastaniegården. Skolegade 5 7490 Aulum. Velkommen til Kastaniegården

Kastaniegården. Skolegade 5 7490 Aulum. Velkommen til Kastaniegården Kastaniegården Skolegade 5 7490 Aulum Velkommen til Kastaniegården Kastaniegården har 16 plejeboliger og 15 ældreboliger. Boligerne administreres af boligselskabet Fællesbo i samarbejde med Herning Kommune.

Læs mere

Velkommen. Din adresse bliver:

Velkommen. Din adresse bliver: Velkommen Vi har forsøgt at samle nogle praktiske oplysninger, som kan hjælpe dig og din familie til at blive fortrolig med hverdagen på Rise plejehjem Din adresse bliver: Velkommen til Rise Parken Medarbejdere

Læs mere

Plejecenter Øst Svendborg Kommune

Plejecenter Øst Svendborg Kommune Velkommen til Plejecenter Ådalen Egemosevej 3, 5882 Vejstrup Plejecenter Øst Svendborg Kommune Velkommen til Plejecenter Ådalen 3 Hvordan får jeg en plejebolig på Ådalen? 4 Indretning 4 Samarbejde 5 Kontaktpersoner

Læs mere

Velkommen til beboere i Ulleruphus plejeboliger

Velkommen til beboere i Ulleruphus plejeboliger Velkommen til beboere i Ulleruphus plejeboliger Det er vort håb, at du kommer til at befinde dig godt her. Vi vil på de kommende sider prøve at besvare de mange spørgsmål, der altid opstår, når man skal

Læs mere

BRYGGERGÅRDEN VELKOMMEN

BRYGGERGÅRDEN VELKOMMEN BRYGGERGÅRDEN VELKOMMEN INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL BRYGGERGÅRDEN... 3 BELIGGENHED... 3 FAKTA OM BRYGGERGÅRDEN... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE...

Læs mere

Velkommen til Ammershøjparken

Velkommen til Ammershøjparken Velkommen til Ammershøjparken Center for Velfærd & Omsorg Indholdsfortegnelse Præsentation af Ammershøjparken 3 Beskrivelse af boligerne / haven 4 Indflytning og udflytning 5 Indretningen af lejligheden

Læs mere

Velkommen! VELKOMMEN! Vi håber, at du bliver glad for dit nye hjem. Personale og beboere byder dig hjertelig velkommen til ROSENLUNDEN

Velkommen! VELKOMMEN! Vi håber, at du bliver glad for dit nye hjem. Personale og beboere byder dig hjertelig velkommen til ROSENLUNDEN Velkommen! VELKOMMEN! Vi håber, at du bliver glad for dit nye hjem Personale og beboere byder dig hjertelig velkommen til ROSENLUNDEN 2 Indhold DIN NYE BOLIG...3 Indflytning...3 Indflytningssamtale...2

Læs mere

Velkommen til beboere i Ulleruphus plejeboliger

Velkommen til beboere i Ulleruphus plejeboliger Velkommen til beboere i Ulleruphus plejeboliger Det er vort håb, at du kommer til at befinde dig godt her. Vi vil på de kommende sider prøve at besvare de mange spørgsmål, der altid opstår, når man skal

Læs mere

Hareskovbo Et trygt plejehjem ved Bagsværd sø Velkommen

Hareskovbo Et trygt plejehjem ved Bagsværd sø Velkommen Hareskovbo Et trygt plejehjem ved Bagsværd sø Velkommen Vision Den enkelte beboers behov er styrende for vort arbejde Værdier Hareskovbo er et hus, hvor beboere, personale og pårørende med deres forskellighed,

Læs mere

Rosengade 1 1309 København K Tlf. 35 30 47 47 Fax 35 30 47 48 www.rosenborgcentret.dk BEBOERHÅNDBOG. Revideret: Februar 2010 (Trykt 02/10) 1

Rosengade 1 1309 København K Tlf. 35 30 47 47 Fax 35 30 47 48 www.rosenborgcentret.dk BEBOERHÅNDBOG. Revideret: Februar 2010 (Trykt 02/10) 1 Rosengade 1 1309 København K Tlf. 35 30 47 47 Fax 35 30 47 48 www.rosenborgcentret.dk BEBOERHÅNDBOG Revideret: Februar 2010 (Trykt 02/10) 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. VELKOMMEN TIL ROSENBORGCENTRET... 4 2.

Læs mere

Genvejen 25 B og 27 6780 Skærbæk Tlf. 74 92 87 60

Genvejen 25 B og 27 6780 Skærbæk Tlf. 74 92 87 60 Genvejen 25 B og 27 6780 Skærbæk Tlf. 74 92 87 60 Indholdsfortegnelse Husleje, varme og forsikring m.v.... 5 Serviceydelser... 7 Hverdagen på Mosbølparken... 9 Aktivitet... 9 Årets gang... 10 Beboerbladet...

Læs mere

Velkommen til Deres plejebolig

Velkommen til Deres plejebolig Velkommen til Deres plejebolig 1 Indholdsfortegnelse Velkommen til plejehjemmet... 3 Lions Park Søllerød... 3 Fakta om Lions Park Søllerød... 4 Fakta om plejehjemmet... 6 Indflytning i Deres plejebolig...

Læs mere

Protektor H.K.H. Prinsesse Benedikte. OK-Centret Baeshøjgård Baeshøjgårdsvej 2-6 4560 Vig. 10.udgave 2014 Gitte Holgaard & Dorte Lykke

Protektor H.K.H. Prinsesse Benedikte. OK-Centret Baeshøjgård Baeshøjgårdsvej 2-6 4560 Vig. 10.udgave 2014 Gitte Holgaard & Dorte Lykke Protektor H.K.H. Prinsesse Benedikte OK-Centret Baeshøjgård Baeshøjgårdsvej 2-6 4560 Vig 10.udgave 2014 Gitte Holgaard & Dorte Lykke Indholdsfortegnelse Ok-fonden side 3 Plejecentret Baeshøjgård side 3

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Juli 2013 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling side

Læs mere

MØLLEHAVEN VELKOMMEN 26-03-2015 1

MØLLEHAVEN VELKOMMEN 26-03-2015 1 MØLLEHAVEN VELKOMMEN 26-03-2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL MØLLEHAVEN... 3 BELIGGENHED... 3 FAKTA OM MØLLEHAVEN... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 KONTAKTPERSON... 4 HUSENES TELEFONNUMRE...

Læs mere

Velkommen til Thurøhus

Velkommen til Thurøhus Velkommen til Thurøhus I september 2011 startede et rehabiliteringsprojekt på ældreområdet i Svendborg kommune Nye veje til aktivt liv. Projektets formål på plejecentrene er, at den enkelte borger skal

Læs mere

Velkommen til Plejecenter Caroline Amalie

Velkommen til Plejecenter Caroline Amalie Velkommen til Plejecenter Caroline Amalie Plejecenter Øst Svendborg kommune I september 2011 startede et rehabiliteringsprojekt på ældreområdet i Svendborg kommune Nye veje til aktivt liv. Projektets formål

Læs mere

Velkommen. Johannesgården er et trygt hjem, hvor det er godt at bo, arbejde og gæste.

Velkommen. Johannesgården er et trygt hjem, hvor det er godt at bo, arbejde og gæste. Velkommen Med denne informationspjece vil jeg gerne byde Dem velkommen til Johannesgården. Jeg håber pjecen, kan være med til at lette den vanskelige overgang, det er for Dem at skifte fra Deres nuværende

Læs mere

Behandling: Lindely har tilknyttet fodterapeut og mobil frisør. Begge ydelser kræver kontant betaling.

Behandling: Lindely har tilknyttet fodterapeut og mobil frisør. Begge ydelser kræver kontant betaling. PLEJEBOLIGER PRAKTISK INFORMATION (i alfabetisk orden) Aktivitetstilbud: Kulturelle aktiviteter: aktiviteter som gåture, gymnastik, spil, højtlæsning af bøger og aviser, sang og musik enkeltvis og i grupper

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Februar, 2015 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling

Læs mere

Velkommen til Plejehjemmet Uttrupgaard. Lerumbakken 1 9400 Nørresundby

Velkommen til Plejehjemmet Uttrupgaard. Lerumbakken 1 9400 Nørresundby Velkommen til Plejehjemmet Uttrupgaard Lerumbakken 1 9400 Nørresundby Velkommen til Uttrupgaard Jeg og personalet på Uttrupgaard Plejehjem vil gerne byde dig velkommen. Vi håber, at du og dine pårørende

Læs mere

Velkommen til Øsby Plejecenter. rev.jan 2013 b. Haderslev Kommune, Gåskærgade 26-28, tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk

Velkommen til Øsby Plejecenter. rev.jan 2013 b. Haderslev Kommune, Gåskærgade 26-28, tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk Velkommen til Øsby Plejecenter rev.jan 2013 b S Haderslev Kommune, Gåskærgade 26-28, tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk De bydes velkommen som beboer på Øsby Plejecenter. Vi ser frem til et godt og positivt

Læs mere