LANGÅ I UDVIKLING Udviklingsplan for Langå Februar 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LANGÅ I UDVIKLING Udviklingsplan for Langå Februar 2014"

Transkript

1 LANGÅ I UDVIKLING Udviklingsplan for Langå Februar 2014

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Forord Fra borgermøde til lokalråd Vi vil skabe sammenhænge Side 4-5 Vision og forudsætninger Det er godt at bo i Langå Side 6-7 Strategi og indsatsområder Sådan skaber vi sammenhænge Side 8-9 Indsatsområde 1: En sammenhængende by Side Indsatsområde 2: En levende og attraktiv boligby Side Indsatsområde 3: Byen i naturen Side Indsatsområde 4: Et endnu stærkere foreningsliv Side Indsatsområde 5: Sammenhængende kommunikation Side Oversigter over projekter og initiativer Endelig redaktion: Foto; Grafisk opsætning: Anne Norskov Christensen Kirsten Haslund Christian Halgreen Jens Jensen Lene Lebech Dorthe T. Nielsen Lou Næraa Jørgen Jensen Irene Ø 2

3 Forord FRA BORGERMØDE TIL LOKALRÅD Denne udviklingsplan er resultat af borgeres samarbejde og diskussioner. Planen er blevet til med støtte og vejledning fra LAG Randers. Langå har meget at tilbyde, men vi er ikke blinde for, at Langå trods svagt stigende befolkningstal oplever tilbagegang på nogle fronter. Det bliver stadig sværere at få udlejet/solgt fraflyttede butikslokaler. Bredgade bliver langsomt mere tom og huse forfalder. 10. klasse er væk fra skolen, og det har været til debat også at fjerne 9. klasserne, hvilket vil være et hårdt slag for bl.a. foreningslivet og potentielle tilflytteres lyst til at vælge Langå. Men vi tror på, at vi sammen kan påvirke og ændre udviklingen så Langå bliver et endnu bedre sted at bo og leve. Vi tror, at en fortsat udvikling af nye aktiver og en styrkelse af eksisterende kvaliteter kan give flere lyst til at bosætte sig her, så et lidt større befolkningsunderlag kan styrke forretningslivet, arbejdspladser, skolen, daginstitutionerne og foreningslivet. Vi har udarbejdet denne plan for at få gang i processen med at gøre Langå endnu mere attraktiv både for os der bor her og for dig som måske overvejer at flytte hertil. Planen er borgernes bud på fremtidens Langå. Vi er parate til at tage fat og håber, at vi møder opbakning fra byrådet i Randers kommune og andre offentlige aktører. Det er jo ikke det hele vi kan klare selv. Udviklingsplanen er et værktøj som vi byens borgere - kan bruge, når vi taler udvikling med kommunen, grundejere, investorer osv. Med planen håber vi også, at få mange flere af byens borgere i tale, så vi kan styrke en udviklingsproces i vores by baseret på lokal vilje og lokalt engagement til gavn og glæde for os alle. Planen og processen skal fremover være forankret i et demokratisk valgt organ med bred, lokal opbakning. Derfor overdrages udviklingsplanen, når den er færdiggjort, til et nystiftet lokalråd, som får ansvar for at følge op på de initiativer, der udspringer af planen, hjælpe med igangsætning af nye initiativer, koordinere initiativerne, samt sørge for løbende opdatering og videreudvikling af udviklingsplanen. 3

4 Vision VI VIL SKABE SAMMENHÆNGE Denne vision er det fælles pejlemærke for udviklingen i Langå. Vi vil skabe sammenhænge ved at: Videreudvikle Langå som en attraktiv og levende boligby i en fantastisk natur. Forbinde de forskellige bydele, på tværs af jernbanen, i bymidten, mellem by og natur, mellem Langå og de omliggende byer, imellem foreningerne og borgerne imellem. Udbrede kendskabet til Langås kvaliteter lokalt for at styrke fællesskabet og bredt for at byde besøgende og nye tilflyttere velkommen. 4

5 Forudsætninger DET ER GODT AT BO I LANGÅ I Langå bor vi knap 3000 indbyggere og rigtig mange tager del i og bakker op om de ting, der foregår og vi er så mange, at der er underlag for et rimeligt serviceniveau. Vi oplever Langå som en overskuelig by med trygge og sammenhængende rammer i hverdagen. Her er der plads og tilbud til alle: børn, unge, voksne, ældre og gamle. Og vi har en lang tradition for at bakke op om lokale initiativer og løfte i flok. Vi har: Langå er en stationsby, der fungerer som forstad til Aarhus og Randers. Aarhus C. ligger kun 28 min. væk med toget, Ålborg ca. 1 time, Randers 7 min., Viborg 35 min. og her er direkte tog til København og Kastrup Lufthavn minimum en gang i timen. Toget gør Langå attraktiv for pendlere og betyder at mange familier kan nøjes med én bil eller måske helt undvære. De gode togforbindelser samt billige boliger gør det nærliggende at vælge at bo i Langå. Adgang til en unik natur med Gudenåen, skovene, engene og søen ad fine cykel- og gangstier. En 2-sporet skole til og med 9. klasse Et alsidigt udbud af boliger ejerboliger, andelsboliger og lejeboliger, der er billigere end i de større byer. Et rimeligt udbud af dagligvarer og enkelte, men gode specialbutikker 3 velfungerende børnehaver Et aktivt, brugerstyret kulturhus med bl.a. bibliotek, museum, aktivitetsklub for de ældre, billedskole, foreningslokaler, lokaler til store og små offentlige eller private arrangementer m.m. Aftenskole med mange forskellige kursustilbud Musikforening med øve- og mødelokale, styret af de unge brugere selv Flere virksomheder Et godt idrætscenter med sportshal, udendørs svømmebassin, tennisbaner, motionscenter m.m. Et stærkt foreningsliv med mange forskellige kultur-, sports- og oplevelsestilbud. Campingplads Dagpleje til de mindste Ungdomsskole, Randers musikskole SFO Tusindvis af jobs nåes fra Langå Lægehus og tandlæger Postekspedition Groos hus et dagtilbud for psykisk syge Plejehjem Ældreboliger Kirke, kapel, sognepræst og menighedshus - og meget mere 5

6 Strategi og indsatsområder SÅDAN SKABER VI SAMMENHÆNGE Med udgangspunkt i Langås mange kvaliteter vil vi arbejde for løsninger på områder, hvor der mangler sammenhæng sammenhæng geografisk mellem forskellige byområder og funktioner, sammenhæng socialt og sammenhæng i kommunikation. Initiativerne skal komme fra os selv, borgerne, og løsningerne skal findes i samarbejde og partnerskaber med Randers kommune, grundejere, det lokale erhvervsliv og relevante organisationer. Indsatsområder Udviklingsplanen udpeger 5 områder for indsatser, der skal understøtte visionen om at skabe sammenhænge, og dermed gøre Langå til et endnu bedre sted at bo. De 5 indsatsområder uddybes og beskrives på de følgende sider. Vi har markeret de større konkrete projektforslag på kortet og listet projekter og forslag op i skemaer bagerst i planen. Indsatsområde 1: En sammenhængende by Langå bindes sammen på tværs af banen og skolevejene skal sikres, så der skabes trafiksikre og sammenhængende forbindelser for de bløde trafikanter mellem områderne og funktionerne i byen og mellem byen og naturen. Indsatsområde 2: En levende og attraktiv boligby Vi vil udvikle Langå som en by for alle. En by, der rummer de nødvendige muligheder og tilbud for børn og børnefamilier, unge, voksne og ældre. I Langå skal der være et bredt udbud af boligformer. Vi vil arbejde for at området langs Bredgade fra Stationen til Kulturhuset udvikles, omdannes, forskønnes og aktiveres som et levende kultur-, butiks- og boligområde. Vi vil give plads til nye boliger og boligformer, ved at bruge de muligheder der findes inden for, eller på kanten af bygrænsen. Indsatsområde 3: Byen i naturen Vi vil arbejde for, at adgangen til og brugen af den unikke natur i Gudenådalen aktiveres til gavn og glæde for både byens gæster og vi, som bor her. Vi har sat særligt fokus på området langs Gudenåen, som vi ønsker at videreudvikle til byens naturlige grønne omdrejningspunkt og ikke mindst samlingspunkt. Gudenåen og området langs den skal fremstå som et område, hvor lokale og turister inviteres til at udfolde sig rekreativt, mens de nyder og respekterer områdets unikke natur og dets landskabelige og kulturhistoriske værdier. Indsatsområde 4: Et sammenhængende og endnu stærkere foreningsliv Vi vil arbejde for, at foreningslivet i Langå bliver endnu mere sammenhængende, samarbejdende, levende og aktivt både for de organiserede og spontane aktiviteter. Foreningslivet skal understøtte ønsket om en levende og aktiv by, som byder gæster velkommen og giver beboerne adgang til en bred vifte af valgmuligheder. Indsatsområde 5: Sammenhængende kommunikation Vi vil gøre opmærksom på Langås mange kvaliteter, og give alle mulighed for at holde sig løbende orienteret om, hvad der sker i byen. 6

7 Kort/ideer KORT / IDEER Bredgade område afgrænsning Broforbindelse over banen Fremtidige stiforbindelser Eksisterende stiforbindelser Sikker skolevej - Ny cykelsti Egeskov og Campingplads Nyt byrum Nyt grønt opholdsrum Gudenå - åkultur Byrum til leg / skaterbane Byudviklingsområder Mulig bygningsfornyelse Nye udbyggede idrætsfaciliteter i tilknytning til hallen. 7

8 Strategi og indsatsområder Indsatsområde 1: En sammenhængende by 8

9 Hvis de to bydele på hver side af jernbanen skal hænge sammen, er det en forudsætning, at man får elimineret den barriere, som jernbanen er i dag: Ved at etablere passager ved henholdsvis Langå station og ved Gydevej kan man sikre adgang for alle mellem bydelene, og fra bydelene til det grønne strøg langs Gudenåen med engene og Egeskoven, til skoven og engene ved Mosevej og til Vestparken/aktieplantagen, Åbrostien og søen. Det skal være nemt og sikkert at færdes i Langå: Børn skal trygt kunne cykle til og fra skole og fritidsaktiviteter. Det skal være nemt og direkte at komme til stationen/bussen for de mange daglige brugere, fx de børn og unge der skal til skole, uddannelser og gymnasier og de der skal på arbejde eller besøge en af de større byer i nærheden. Det ser heldigvis ud til at Randers kommune bakker op om begge dele. 3. Forlægning af en del af cykelstien Randers-Silkeborg til baneterrænet langs Skovlystvej, under vejbroen og videre langs med jernbanesporene. Forslaget indgår i Kommunens stiplan og vil sammen med en stitunnel ved Gydevej sikre en trafiksikker skolevej fra Skovlyst. 4. Trafiksikre skoleveje for de bløde trafikanter. Vi vil arbejde for, at Byrådet prioriterer en opgradering af trafiksikkerheden ved Skovlystvej/Væthvej, cykelstier langs Væthvej til Bredgade, cykelstier langs Ulstrupvej til rundkørslen, T-krydset Randersvej, Bredgade, Ulstrupvej og cykelstier langs hele Randersvej fra byen til skolen. Projekter 1. Cykel/gangbro med adgang for alle bløde trafikanter på tværs af jernbanen fra Bredgade/stationsbygningen, igennem stationsbygningen, hen over spor 4, til vandtårnet og remisebygningen. Både byens borgere og tilrejsende gæster får derved sammenhængende adgang til byen på begge sider af jernbanen, til stationen og til Bredgade med butikker, service og kultur og til naturområderne, uanset om de er gående, cyklende, i kørestol, med barnevogne, rollatorer m.m. Med en bro vil det også være mere attraktivt evt. at omdanne dele af fodboldbanerne i Skovlyst til nye boliger. Se også indsatsområde 2 og 4. Banedanmark har fået grønt lys til, at etablere bro/elevator adgang mellem perron 1 og 2. Vi mener, at nu hvor der er politisk velvilje til at binde byen sammen, er en forlængelse af dette projekt til Vandtårnet/Remisen ud fra både en ressourcemæssig og funktionel betragtning den rigtige løsning. Vi håber derfor, at Byrådet vil støtte vores forslag og arbejde for en samlet broløsning. 2. Etablering af stitunnel under jernbanen ved Sølyst, med stiforbindelse til Gydevej - Langå skole, Idrætsområdet, Kildevang og det store boligområde Digterparken. Det vil give beboerne i Digterparken og Sølyst sikker, direkte og lovlig adgang til Gudenå-området og til cykelstien Langå/Randers og herfra videre til stationen, stadion, Langå Marina, Egeskoven m.m. Stien mellem skolen og Digterparken er med på Kommunes stiplan. 9

10 Indsatsområde 2: En levende og attraktiv boligby Langå skal være en by med muligheder for alle: børn og børnefamilier, unge, voksne, ældre og gamle. Her skal der være plads til mange forskellige livsformer og boligformer - enfamiliehuse, tæt/lav bebyggelse, lejligheder, kollektivbebyggelser, ungdomsboliger, ældreboliger, boliger for medborgere med særlige behov, bæredygtige boliger m.m. Vi vil udnytte de muligheder for nye boliger, der findes inden for byens grænse i dag eller i kanten af byen; fx ved at omdanne nedlagte butikker til boliger, anbefale boliger på det gamle cementstøberi, færdigudbygning af Digterparken, evt. nye boliger på sportspladsen i Skovlyst. Projekter 1. Forskønnelse af byens rum og udvikling af Bredgade-området Byen skal gøres mere levende og attraktiv. Byens hovedgade, Bredgade, er i dag præget af et stigende antal tomme butikslokaler og enkelte misligholdte bygninger et billede der giver indtryk af afvikling. Stationen står tom og skæmmet af manglende vedligeholdelse. Bredgade og stationen er en del af Langås ansigt udadtil og dermed det første indtryk af byen. Udviklingen skal vendes, så byens gæster og potentielle tilflyttere ikke skræmmes væk, inden de har set hvad byen egentlig rummer. De tomme butikker i Bredgade åbner mulighed for at gentænke hovedgaden som et sted, hvor der både er butikker, service og mødesteder, men også flere boliger. Det vil give nyt liv i gaden. Ved at fjerne nedrivningsmodne huse kan bymiljøet forskønnes og der kan skabes rum for nye huse eller mødesteder, fx en god og spændende legeplads på en central plads i byen, der vil kunne fungere som socialt mødested. Langå rummer stadig mange fine huse, der er med til at fortælle om byens historie. Fx det gamle hospital, gårdene omkring kirken, bygningerne omkring banen, Lohmannsgade med mange oprindelige huse m.m. I udviklingen og omdannelsen af byen skal der værnes om byens kulturhistorie og nye tiltag skal indpasses med respekt herfor. Randers Byråd søger her i 2014 om statslige midler til områdefornyelse i Langå. Bliver vi de heldige, får vi et godt afsæt for at gøre Langå til en endnu mere levende og attraktiv boligby.. 2. Fokus på skole og daginstitutioner Børnefamilier ønsker tidssvarende pasningsmuligheder. Typisk flytter nye børnefamilier til Langå fra en større by, hvor mange har været vant til og glade for vuggestuer som pasningstilbud til de allermindste. At gå fra vuggestue til dagpleje opleves af mange som et stort kompromis. Vi vil arbejde for etablering af en vuggestue fx i forbindelse med en integreret institution. En velfungerende skole til og med 9. klasse er en vigtig faktor for at fastholde og tiltrække børnefamilier. Den er også vigtig for at understøtte og udbygge gode lokale ungdomsaktiviteter. 3. Kulturhuset Byens brugerstyrede kulturhus ligger centralt i byen og er et stort aktiv, hvor mange mødes om fælles interesser, foredrag, musik, kunst, bibliotek, museum, ældreklub m.m. Et godt eksempel på, at aktive borgere, lokal opbakning og et velvilligt Byråd skaber synergi og resultater. For at gøre Langå til en endnu mere levende og attraktiv boligby, skal vi have meget mere samarbejde af den slags. 4. Langå og kultur Arbejdsgruppen de små, de vilde og de skæve er optaget af kultur som et pift til byen og de øvrige indsatsområder og fokuserer på borgeres aktive deltagelse og på kultur, der er med til at synliggøre og give en ekstra dimension. Det være sig til stier i naturen, stationen eller Bredgade. Aktiviteter, der omfatter børn og unge er højt prioriteret. Konkrete projektideer: en kunststi i naturen, skabt af voksne og børn i fællesskab fleksibel udstillingsmulighed på banegården en event for og med unge omfattende streetart i Bredgade, koncert og teater arbejde for at inddrage unge i såvel Kulturhuset Langå som det fortsatte udviklingsprojekt oprettelse af en eller flere socialøkonomiske stillinger med henblik på service, byens forskønnelse og assistance ved arrangementer i byen/kulturhuset. 10

11 11

12 Strategi og indsatsområder Indsatsområde 3: Byen i naturen 12

13 Projekter Mange fremhæver den skønne natur, som Langås største kvalitet. Vi vil udnytte denne perle til at tiltrække besøgende og tilflyttere. Vi skal styrke sammenhængen mellem by og natur til gavn og glæde for os der bor her og for byens gæster. Vi vil arbejde for at skabe en bedre og mere synlig sammenhæng mellem Langå by og den omgivende natur. Det rekreative potentiale i naturen omkring os skal dyrkes - med respekt for områdets unikke natur og dets landskabelige og kulturhistoriske værdier. Placeret i Gudenådalen er vi er omgivet af en rig og afvekslende natur med et rigt dyreliv: Gudenåen, Langå Egeskov, søen, Vestskoven, Boels Bakker, Væth Enge, Hasselager Ege (nord for Amtmand Hoppes Bro), Løjstrupskoven,og området langs Lilleå til Laurbjerg. Langå har stort potentiale for den grønne turisme: Langå byder på et enestående, spændende lakseog havørredfiskeri, som tiltrækker lystfiskere fra hele Europa. Gudenåen er et aktiv for kano- og kajaksejlere og mindre motorbåde. Pramdragerstien langs Gudenåen og den regionale sammenhængende cykelsti fra Randers til Horsens går gennem byen. For os som bor her, er der god adgang til dejlige og afvekslende naturoplevelser til skove, vandløb, storslåede enge m.m. til hverdagens aktiviteter til fods, i løb, på cykel eller i båd. Men for besøgende og nye tilflyttere i byen kan det være svært at gennemskue, hvordan man kommer ud i naturen. Stierne hænger ikke sammen alle steder og især den manglende passage over banen blokerer for et sammenhængende stinet. I arbejdet med denne plan har vi sat særligt fokus på området langs Gudenåen, som vi ønsker at udvikle til byens naturlige grønne omdrejningspunkt og ikke mindst samlingspunkt. Gudenåen og området langs den skal fremstå som et område, hvor lokale og turister inviteres til udfolde sig rekreativt. På sigt kan aktiveringen af de mange andre naturtilbud foldes ud. Forbindelser på tværs af banen vil løse meget og en tydeligere information om steder og ture vil åbne adgangen til vores storslåede natur. 1. Området langs Gudenåen åbne det centrale område, Borger- og Håndværkerforeningens arealer som et å-aktivitetscenter, der udover sejladsen med motorbåde inviterer til kano- og kajaksejlads, sportsfiskeri, motion og fitness, og eventuelt (vinter) badning. sikre området en fremtræden og faciliteter, som toilet og madpakkehus/bålhytte, mulighed for træklatring, gorillabane, evt. shelters der inviterer børneinstitutioner, familier og andre til at bruge området til leg og som støttepunkt for ture i de ekstensivt anvendte naturområder. etablere en udgravet marina med motorbådspladser, rampe, ophalerbro til kano og kajak. Det kan være enkel udgravning, som i Ulstrup, eller et naturligt forløb som ved Indelukket i Silkeborg. etablere en lystfiskersti, der åbner Gudenåfiskeriet for handicappede og samtidig gør det mere tilgængeligt for sportsfiskere og åbner mulighed for alle åtekniske fiskedicipliner (flue, orm og diverse kunstagn) etablere alsidige klubfaciliteter for bådeklubben, en eventuelt integreret kano- og kajakklub, sportsfiskere og motionister. Et alsidigt klubliv sammen med øget besøgstal fra land- og vandsiden kan forbedre grundlaget for drift af et serveringssted og evt. et vandrehjem. 2. Langå Egeskov intensivere afgræsningen og plejen af Langå Egeskov så dens præg af Guldalderskov retableres og opstille borde og bænke med udsigt til åen, engen og jernbanebroerne. at øge tilgængeligheden af Egeskoven ved at forbedre stien fra marina til P-pladsen ved Skovlystvej, så den kan bruges med barnevogne og el-scootere. 3. Pramdragerstien Stien gøres tilgængelig med almindeligt fodtøj, hvor den går gennem Langå 4. Skabe bedre adgang til naturoplevelser. Det indebærer bl.a. Etablering af langrends-ruter Etablering af flere løbe- gå og cykelstier evt. en mountainbike-rute Naturvejledning ved i form af skiltning, foldere, smartphone guides via QR koder og guidede ture Fysisk skiltning, der viser vej til oplevelserne bl.a. som velkomstinformation på stationen og åen. Materiale på hjemmesiden 5. Mange går og sejler forbi Langå vi vil gøre mere for at få dem til at stoppe op og blive længe. 11

14 Strategi og indsatsområder Indsatsområde 4: Et endnu stærkere og samarbejdende foreningsliv Langå skal have et sammenhængende, samarbejdende, levende og aktivt foreningsliv. Foreningslivet skal være synligt, let at deltage i som udøver eller frivillig og let at bevæge sig til og fra (logistisk). Foreningslivet skal understøtte de mange muligheder der er for idræt, bevægelse, kunstnerisk udfoldelse og friluftsliv i bredden. Foreningslivet skal være medvirkende til at understøtte ønsket om en levende og aktiv by, som byder gæster velkommen og giver beboerne adgang til en bred vifte af valgmuligheder. I Langå finder man rigtig mange foreninger, med mange forskellige tilbud indenfor idræt og kulturliv. Et rigt foreningsliv, som har mange engagerede frivillige tilknyttet. Der er muligheder for alle aldersgrupper, og foreningerne repræsenterer mange, vidt forskellige interesser. Der er således rig mulighed for at dyrke fritidsinteresser i byen, så man ikke behøver at bevæge sig til Randers eller andre større omkringliggende byer. Langå har et forholdsvis nyt kulturhus, hvor der er rig mulighed for at skabe aktiviteter, som samler byen endnu mere. Mange foreninger er allerede flyttet ind i huset, og en bestyrelse tager sig af bygningen, materiel osv. (Kulturhusets bestyrelse tidligere Lokalsamfundet). Der er i dag liv i Kulturhuset hver dag, både på biblioteket og i de mange forskellige forenings- og mødelokaler der findes rundt omkring i huset. Her er kreative værksteder og kunstforeninger, der undervises i kunst og kunstudfoldelse, afholdes mange forskellige møder, banko, musikalske aftner med kammermusik, kor osv. Et fælleshus som borgerne i byen har taget til sig, værner om og fyldes mere og mere med liv lige midt i byens hjerte. Vestparkfestivalen er en årlig, 2-dages musikfestival for alle aldersgrupper. Festivalen har eksisteret siden 1978, og er en tradition, som tiltrækker både nuværende og tidligere Langåborgere. Derudover danner fællesskabet og de mange frivillige en aktiv basis for mange andre aktiviteter i byen. I byens nordøstlige ende ligger Idrætscenteret ved siden af skolen. Her er hal, fitnesscenter, friluftsbad, skydebaner og fodboldbaner. I bygningen findes også juniorklubben (4-7 kl.), hvor børn fra Langå skole søger hen efter skoletid. I og omkring centret findes flere foreninger, som badmintonklubben, håndboldklubben og til dels også fodboldklubben (i vinterhalvåret). Der er således masser af liv og bevægelse i Idrætscentret så meget liv, at der pt. knapt er plads nok. I dag er det f.eks. ikke muligt at afholde større stævner, da der simpelthen mangler baner. Også naturen omkring byen byder på mange oplevelser og muligheder inden for friluftslivet. Den lokale lystfiskerforening har landets bedste fiskevand, sejlklubben har til huse ved et smukt strøg af Gudenåen, og her er rideklub. Foreningerne i byen er i god kontakt med det lokale erhvervsliv. Der bakkes op om foreningslivet med kontante håndsrækninger, støtte i form af reel arbejdskraft, materialer osv. Mange i byen engagerer sig som frivillige i foreningslivet. Både trænerarbejde i idrætsklubberne, arbejdet med at realisere div. kulturarrangementer, tillidshverv i div. bestyrelser osv. løftes af en frivillig indsats. Der bruges mange hænder, hoveder og hjerter for at skabe liv og oplevelser. Det betyder også, at der er mulighed for at skabe nogle tilbud og aktiviteter, som de fleste har mulighed og økonomi til at deltage i. Men hvis de frivillige hænder er spredt ud over for mange foreninger, hvor der oven i købet mangler en koordineret indsats, så er der i en by som Langå ikke hænder nok. Man vælger frivilligt arbejde ud fra interesse med hjertet. Bliver det for surt eller for omfangsrigt, så vælges det fra. Geografisk set er foreningslivet spredt ud over byen. Som eksempel ligger rideskolen 2 km. udenfor byen via en af de mest befærdede veje (uden cykelsti). Der mangler derfor i høj grad sikre adgangsveje til idrætsanlæg, kulturhus, stadion, rideskole osv., så børn og unge sikkert kan cykle/gå til deres fritidsaktiviteter. 14

15 Projekter 1. Åbning af Kulturhuset for yderligere aktiviteter Især skal der satses endnu mere på at få børn og unge til at bruge huset. Derfor skal der etableres en parallel organisation til Kulturhusets bestyrelse som varetager aktiviteter og events i Kulturhuset. Der mangler koordinering og synliggørelse af husets aktiviteter, samt en i huset forankret enhed, som kan skabe/hjælpe med nye aktiviteter og events. Derudover skal den fortsatte varetagelse af husets drift i samarbejde med Randers Kommune garanteres. 2. Langå Idrætscenter udbygges som ramme om et sammenhængende idrætsliv Langå Idrætscenter skal udvides med endnu en hal, så der er mulighed for at afholde stævner og så byens idrætsforeninger ikke skal udenbys for at afvikle træning. Samlet set skal følgende findes i en plan for det fremtidige idrætscenter i Langå: Ekstra (hel) hal Etablering af udendørs baner til fodbold, herunder etablering af kunstbane til vintertræning Effektiv belysning af udendørsarealer Faciliteter til LIK, som ligner det de har nu, dvs. klubhus og rum til opbevaring af materiel i forbindelse med at klubben flyttes til Idrætscentret Etablering af atletik faciliteter udendørs, udvidelse af fit ness faciliteter inkl. muligheden for at skabe møderum, rum til dans, kampsport mv. Ny svømmehal eller opgradering af friluftsbadet, så det kan bruges året rundt. Udendørs fitness i forbindelse med baner og atletikområder, kombineret med løbestier Langå skal være en bosætningsby og tiltrække tilflytte re, så fritidsfaciliteterne skal være tilstrækkelige og omfattende nok til at dække kommende behov. 4. Etablering af paraplyorganisation/fællessekretariat for byens foreninger Organisatorisk kunne foreningerne samles under én hat, således at der ved en fælles indsats skabes synlighed, koordineres på tværs af foreningerne og skabes variation i tilbuddene. Det vil samtidig styrke udviklingsmulighederne for foreningslivet i byen, samt give foreningerne en større gennemslagskraft. Der er store muligheder for at skabe et samlet, levende foreningsliv af høj kvalitet. Det kræver en organisatorisk (og evt. geografisk samling af foreningerne). Den organisatoriske samling af foreningerne skal komme indefra fra foreningerne selv. 3. Flytning af Stadion i Skovlyst til Idrætscentret Dette skal ske sammen med klubbens bestyrelse, og medføre at klubben får samme vilkår som de har nu. Igennem mange år har byens fodboldklub LIK haft hjemme i Skovlystområdet med baner og klubhus, som benyttes af ca. 250 klubmedlemmer. LIK har stolte traditioner, mange aktive frivillige og klubhuset er samlingspunkt for mange af byens børn, unge og voksne. Igennem mange år har kommunen og bestyrelsen i LIK diskuteret muligheden for at samle idrætsfaciliteterne i Langå, hvilket betyder, at LIK skal flyttes ud til Idrætscentret. Dette giver god mening, så længe LIK får de samme faciliteter som de råder over i dag, og derved kan bibeholde det sociale liv og det store engagement fra klubbens spillere og øvrige medlemmer. 15

16 Strategi og indsatsområder Indsatsområde 5: Sammenhængende kommunikation Langås kvaliteter skal være synlige for alle! I første step skal det være nemt at finde information om byen og naturen omkring Langå, der hvor man kan forvente at finde den. Vi vil kommunikere bredt, så alle kan følge med i, hvad der sker og kommer til at ske i byen. Information om Langå og det der sker i området skal være synlig i bybilledet, på de centrale mødesteder på banegården, ved åen, langs indfaldsvejene. Næste step er, at Langå skal være synlig på internet, i turistbrochurer, i boligblade og alle andre steder, hvor hvor man søger information om fritidsoplevelser eller boligmuligheder. På længere sigt er målet, at Langå er positivt kendt overalt. 16

17 Projekter 1. Ny hjemmeside Hjemmesiden skal indeholde al relevant information om byen og omegnen hvor man finder hvad, hvem man kontakter, hvad der sker hvor og hvornår. En væsentlig forudsætning for hjemmesiden er, at der etableres en gruppe af mennesker med ansvar for daglig/ ugentlig vedligeholdelse af informationer på hjemmesiden. Vi forudser, at arbejdet skal forankres i en forening med demokratisk valgt bestyrelse. 2. Elektronisk nyhedsbrev. Der skal udvikles/anskaffes et system til håndtering af elektroniske nyhedsbreve, som man (dvs borgere og andre interesserede) abonnerer på. Tanken er at udsende nyhedsbrevene med korte, regelmæssige intervaller, gerne ugentligt. Nyhedsbrevene fortæller, hvad der sker i Langå og omegn. 3. Plakatsøjle/opslagstavle i Bredgade. Af hensyn til den (stadig) relativt store gruppe borgere, der ikke har PC og ikke regelmæssigt går på biblioteket for at anvende PC der, opstilles en plakatsøjle/opslagstavle centralt i byen, og de ansvarlige for det elektroniske nyhedsbrev sørger for, at den holdes opdateret. 4. Skiltning på stationen, ved indfaldsveje, ved åen osv. Der opsættes skilte, der hvor man møder byen på rastepladser ved indfaldsveje, på banegården, ved kanolandingspladser og på Campingpladsen. Skiltene skal vise vej til byen og til steder, hvor der sker noget. På stationen opsættes store plancher, der med smukke fotos, kort m.m. fortæller om by og landskab. 5. Udarbejde turbeskrivelser (foldere/hjemmeside via QR eller...?) For at give flere mulighed for at nyde Langå områdets natur fremstilles et antal foldere, der beskriver gode turforslag. Folderne kan trykkes, men vi tænker mere, at de gøres tilgængelige via den nye hjemmeside. Ude i terrænet opsættes skilte med QR koder, der linker til turbeskrivelser på hjemmesiden. 6. Markedsføre oplevelser og aktiviteter i Langå og omegn overfor turistorganisationer. Der skal være jævnlig kontakt med Randers turistbureau, Visit Østjylland, kanoudlejerne langs Gudenå m.fl. 7. Markedsføre Langå som boligby. I samarbejde med bl.a. ejendomsmæglere og det lokale erhvervsliv udvikles kampagnemateriale. 8. By- og naturvandringer. Et korps af frivillige guider tilbyder guidede ture i Langå og omegn. Vi tænker det specielt som en service og markedsføringsaktivitet i forhold til potentielle tilflyttere. 9. Modtagelse af tilflyttere. For at nye tilflyttere skal føle sig velkomne, for at lette deres første tid på et nyt sted og for at inddrage dem hurtigst muligt i fællesskabet, modtages tilflyttere af lokalrådet og tilbydes kontaktpersoner/-familier, som kan hjælpe med bl.a. praktiske oplysninger om, hvor man kan gøre hvad, hvem man skal tage kontakt med om en given forening osv. 17

18 Oversigter Projekter & initiativer 18

19 Oversigt, projekter og initiativer En sammenhængende by Hvad Hvem Hvordan Bemærkninger 1. Cykel/gangbro hen over alle spor, med adgang for alle lette trafikanter, evt. gennem stationsbygningen, fra Bredgade til vandtårnet og remisebygningen (Skovlyst). Randers Byråd Banedanmark/DSB Lodsejerne Randers er udnævnt til cykelkommune projekt herunder? Fonde Vigtig med timing ift. Banedanmarks igangværende projekt om bro/elevator mellem perronerne. 2. (Evt.) Alternativ broforbindelse forbindelse bag hotellet til vandtårnet/remisen. Randers Byråd Banedanmark/DSB Lodsejerne Langå Lokalråd Randers er udnævnt til cykelkommune projekt herunder? Fonde Adgangen til bymidten er mere direkte her, men en dyrere løsning, da det vil forudsætte bro både ved perronerne og her. 3. Stitunnel under jernbanen ved Sølyst, med sti til Gydevej - Langå Skole og Idrætsområdet, Kildevang og Digterparken. Randers Byråd Banedanmark Lodsejerne Randers er udnævnt til cykelkommune projekt herunder? Fonde Ved elektrificering af banen skal togdriften afbrydes i en længere periode. Tidsmæssig koordinering oplagt. Sti mellem skolen og Digterparken er med på Kommunes Stiplan. 4. Forlægning af en del af cykelstien Randers-Silkeborg til baneterrænet langs Skovlystvej, under vejbroen og videre langs med jernbanesporene. Randers Byråd Banedanmark Lodsejerne Langå Lokalråd Randers er udnævnt til cykelkommune projekt herunder? Fonde Forslaget indgår i Kommunens stiplan. Sammen med en stitunnel ved Gydevej sikres trafiksikker skolevej for børnene fra Skovlyst. 5. Trafiksikre skoleveje for de bløde trafikanter - oversigten/krydsningen ved Skovlystvej/Væthvej. - Cykelstier langs Væthvej til Bredgade. Cykelstier i byen langs Ulstrupvej til rundkørslen. - Oversigten/krydsningen ved T-krydset Randersvej, Bredgade, Ulstrupvej. Randers Byråd. Lodsejerne Langå Lokalråd Randers er udnævnt til cykelkommune projekt herunder? Fonde Randers Kommune er opmærksom på problemerne. 19

20 Oversigt, projekter og initiativer En levende og attraktiv boligby Hvad Hvem Hvordan Bemærkninger 1. En sammenhængende mere grøn, aktiv og trafik-sikker bymidte ved p-pladsen ved Kulturhuset, Byparken, p-pladsen ved Gardenia/bank/ Fakta, Bredgade og Torvet med muligheder for ophold og aktiviteter. Randers Byråd Handelsstandsforeningen Lodsejerne Bænke langs murene (nogle af dem overdækkede), lydløs skaterbane, petanquebane, flere træer - fx langs Markedsgade ved Rema, frilufts- og legeredskaber for børn og voksne i Byparken. 2. En centralt placeret legeplads - fx på kommunens areal ved Lægehuset. Lokal interessegruppe 3. Omdannelse af butikker til boliger, mødesteder, markedsplads for lokale produkter. Randers Byråd Handelsstandsforeningen Lodsejerne Ny lokalplan? 4. Sikring af byens kulturarv. Randers byråd Bevarende lokalplan SAVE registrering af bevaringsværdige huse. 5. Aflåst cykelparkering på stationen. Banedanmark 6. Nye byggemuligheder: - Området med hotellet, det gamle bageri og arealet langs Vinkelvej. - De tomme butikker på Bredgade kunne omdannes til boliger. - Stadion i Skovlyst - Det gamle betonstøberi - Digterparken 7. Liv i stationen. Forskønnelse af bygningen Cab-inn-hotel for lystfiskere og andre gæster. Håndværkets kulturhus i udbygningerne på perron 1-2 Velkommen til Langå : Se indsatsområde 5. Sammenhængende kommunikation. Randers Byråd Handelsstandsforeningen Lodsejerne DSB Banedanmark Handelsstandsforeningen Samlet plan Byfornyelse Ny lokalplan? Lokalplan og kommuneplantillæg OK Med en cykel/gangbro fra stationen til Skovlyst bliver stationen et knudepunkt i byen. 8 Liv i remisen: Aktivering af området med stationsbygning, de gamle remisebygninger, vandtårnet, grusgraven for enden af Lindevej, de grønne områder i Skovlyst og Gudenåen som et sammenhængende natur- og aktivitetskoncept, med friluftsaktiviteter. (i retning af Friluftscenter Sprækkebjerg i Hammel). Dette kunne også sammentænkes med campingpladsen og måske et vandrehjem Banedanmark Se også indsatsområde 3, En by i naturen 20

Sindal. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer

Sindal. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Sindal Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Side 1 Sindal Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Svar status Ikke svaret Afvist

Læs mere

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Forord Fritidspolitikken fastlægger retningen for fritids-, idræts- og kulturområdet. Fritidsudvalget ønsker at understøtte og udvikle byområder,

Læs mere

Til Henrik Dam Kristensen. Løsningsforslag til lovlig overgang mellem Skovlyst-området og Langå station

Til Henrik Dam Kristensen. Løsningsforslag til lovlig overgang mellem Skovlyst-området og Langå station Til Henrik Dam Kristensen Løsningsforslag til lovlig overgang mellem Skovlyst-området og Langå station Kære Henrik Dam Kristensen! Mange tak for dit besøg den 29. april 2013 i Langå Kulturhus. Vi oplevede

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Velkommen til Bredebro - by i bevægelse - efter kommunesammenlægningen - om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Områdefornyelse drejer sig om at

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune Kulturpolitik Mange stærke Fællesskaber Skanderborg Kommune 1 Indledning Mange stærke fællesskaber det er undertitlen på kulturpolitikken. Med politikken opfordrer vi til, at udnytter vore fantastiske

Læs mere

Alsønderup Sogns Lokalråd Landsbyvision 2011. Lokalrådet December 2011

Alsønderup Sogns Lokalråd Landsbyvision 2011. Lokalrådet December 2011 Alsønderup Sogns Lokalråd Landsbyvision 2011 Lokalrådet December 2011 1 Kilde. Kms/Hillerød kommune 2 Baggrund Sommeren 2011 afholdt lokalrådet for Alsønderup sogn en visionsdag på Kulsviergården i Alsønderup,

Læs mere

Udvikling af Nørreådalen - aktive beboere og landsbyer i ådalen. Visions- og idékatalog for udviklingen i ådalen 2012 2022

Udvikling af Nørreådalen - aktive beboere og landsbyer i ådalen. Visions- og idékatalog for udviklingen i ådalen 2012 2022 Udvikling af Nørreådalen - aktive beboere og landsbyer i ådalen Visions- og idékatalog for udviklingen i ådalen 2012 2022 UDKAST 21. marts 2012 1 1. Introduktion til Kataloget Visions- og idékataloget

Læs mere

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 INDLEDNING Ballerup Kommune er et dejligt sted at bo omgivet af natur, tæt på storbyen, med mange arbejdspladser og et aktivt foreningsliv. Kommunalbestyrelsen har store

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede Kommunes største by 15.855 indbyggere *pr. 1. januar 2014 Ungdomsmiljø Bedre byplanlægning m.h.t. arkitektur Turister! Meget mere aktivt torv Mere industri (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab

Læs mere

Idræts- og Fritidspolitik. for Ringsted Kommunes borgere og foreningsliv

Idræts- og Fritidspolitik. for Ringsted Kommunes borgere og foreningsliv Idræts- og Fritidspolitik for Ringsted Kommunes borgere og foreningsliv Ringsted Kommune marts 2012 Idræts- og Fritidspolitik for Ringsted Kommunes Borgere og foreningsliv Indhold 1. Kort om papir og proces

Læs mere

Strukturbillede VIBY Sjælland

Strukturbillede VIBY Sjælland Strukturbillede VIBY Sjælland Indhold Forord 3 Visionen 4 Hovedstrukturen 5 Fra vision til plan 5 Boliger 5 Bymidten 6 Erhverv 7 Den grønne struktur 7 Trafikstruktur 7 Vedtaget af Roskilde Byråd den 18.

Læs mere

LUNDERSKOV BORGERPLAN

LUNDERSKOV BORGERPLAN LUNDERSKOV BORGERPLAN Sidst vi mødtes var opgaven at få ideer på bordet. I dag handler det om at prioritere. Ideerne fra sidst er samlet under otte emner. Start med at udfylde stemmesedlen for de emner,

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

(LUP)! Lokal udviklingsplan for Kastrup, Neder Vindinge Næs og Ornebjerg

(LUP)! Lokal udviklingsplan for Kastrup, Neder Vindinge Næs og Ornebjerg (LUP)! Lokal udviklingsplan for Kastrup, Neder Vindinge Næs og Ornebjerg Hvordan skal Den lokale udviklingsplan bruges: et fælles arbejdsdokument i forhold til udvikling af lokalområdet frem mod visionen

Læs mere

Gruppe 1. Tog / Kollektiv trafik Yderligere butiksdød Lukning af Rådhus Urbanisering Manglende tilflytning Erhvervsvirksomhederne - lukning

Gruppe 1. Tog / Kollektiv trafik Yderligere butiksdød Lukning af Rådhus Urbanisering Manglende tilflytning Erhvervsvirksomhederne - lukning Gruppe 1 1. Ændring af planforhold i hovedgaden 2. Udvikling af Rådhus til kultur / Borgerhus 3. Søg prof. Hjælp - Studieprojekt Natcafe Medborgerhus Yderligere kulturliv Fibernet Velkomstpakke til tilflyttere

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Landbyrådsrepræsentanten fra Vellev inviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

VISION VEJEN. Fra visioner til handling HANDLINGSKATALOG

VISION VEJEN. Fra visioner til handling HANDLINGSKATALOG VISION VEJEN Fra visioner til handling HANDLINGSKATALOG Forord Missionen, visionen og indsatsområderne er rammen for det videre arbejde. Handlingskataloget konkretiserer det kommende arbejde og vil i foråret

Læs mere

UDVIK- LINGS- PLAN. Lydum 2020

UDVIK- LINGS- PLAN. Lydum 2020 UDVIK- LINGS- PLAN Lydum 2020 Naturen er vores styrke og kilde til store oplevelser. Gå selv på opdagelse i naturen, pas på den og del den med andre. Sammen fortæller vi verden om vores natur - #viinaturen

Læs mere

33l. Folkeoplysningspolitik

33l. Folkeoplysningspolitik 33l Folkeoplysningspolitik Godkendt af Byrådet den 1. oktober 2012 1 Forord Med den seneste ændring af folkeoplysningsloven er rammerne lagt for en ny folkeoplysningspolitik, der både favner de frivillige

Læs mere

Områdefornyelsen - Status marts 2016

Områdefornyelsen - Status marts 2016 Områdefornyelsen - Status marts 2016 Langå i Udvikling Borgerforening Ikke tidsbegrænset Formål at følge op og tage initiativ til at udviklingsplanen bliver ført ud i livet Områdefornyelse Byfornyelse

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

Din guide til SilkeborgMotorvejen

Din guide til SilkeborgMotorvejen Din guide til SilkeborgMotorvejen Oplev med 130 i timen SilkeborgMotorvejen er ikke bare en almindelig motorvej. Den passerer gennem Silkeborg by og noget af det smukkeste landskab, Danmark har at byde

Læs mere

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget 2014-17 Dette oplæg giver information og inspiration til det borgermøde, som Furesø Kommune har inviteret til den 12. juni 2013. På borgermødet præsenteres

Læs mere

Puls, sjæl og samarbejde

Puls, sjæl og samarbejde Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune I Ringsted har vi et rigt og varieret fritids- og foreningsliv og et kulturliv, der byder på gode oplevelser for børn

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Landbyrådsrepræsentanten fra Voldum og Lokalrådet i Voldum inviterede

Læs mere

en landsby i stærk udvikling

en landsby i stærk udvikling Lyne en landsby i stærk udvikling Ansvarlig: Arbejdsgruppen Lyne December 2009 Foto: Gunnar Schmidt Indhold Indhold 2 Lyne s lokal historie 3 Lokal analyse...3 Befolkningsanalyse..4 Input.4 Hvad viser

Læs mere

Velkommen til Fællesmøde 04 DEC 2014

Velkommen til Fællesmøde 04 DEC 2014 Velkommen til Fællesmøde 04 DEC 2014 Agenda 1) Formandens årsberetning. 2) Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for Mørke Distriktsråd. 3) Valg til forretningsudvalget for Mørke Distriktsråd. Følgende

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester. Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025

Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester. Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025 Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025 Indhold Vi ses på cykelstien side 4-5 Vi bevæger os mere end gennemsnittet side 6-7 Så mange som muligt skal

Læs mere

Visionsplan for Hårlev

Visionsplan for Hårlev Visionsplan for Hårlev 1 2 VISION FOR FREMTIDENS HÅRLEV Hårlev er stationsbyen i Ådalen. I Hårlev har vi det hele. Skønne naturoplevelser i baghaven, boliger til alle aldersgrupper, et levende handelsog

Læs mere

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK 2017-2029 Foto Uber Images Das Büro Per Heegaard STT Foto Flemming P. Nielsen Udarbejdelse Gentofte Kommune Layout: Operate A/S Tryk Bording A/S Oplag:1000

Læs mere

Idræt og motion til alle københavnere

Idræt og motion til alle københavnere Idræt og motion til alle københavnere Idrættens værdi for København er stor. Et aktivt deltagende idrætsliv: skaber livsglæde for den enkelte, forbedrer de sociale kompetencer og lærer ikke mindst børn

Læs mere

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

Baggrund for Town Center Management TCM Hillerød Realisering af visionen fra Købstad til Mødestad

Baggrund for Town Center Management TCM Hillerød Realisering af visionen fra Købstad til Mødestad Baggrund for Town Center Management TCM Hillerød Realisering af visionen fra Købstad til Mødestad Baggrund Ifm. budgetaftale 2014 besluttede Byrådet, at der skulle udarbejdes en vision for Bykernen Det

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

Landsbyvision 2020 Uvelse-Lystrup

Landsbyvision 2020 Uvelse-Lystrup Landsbyvision 2020 Uvelse-Lystrup Uvelse-Lystrup Lokalråd December 2011 1 Hillerød Kommune Indhold Baggrund. 3 Trafik 4 Bolig. 5 Erhverv. 5 Natur 6 Børn og Ungdom 7 Ældre 7 Foreninger fritid indkøb 8 2

Læs mere

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT -

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - November 212 Realisering Udviklingsprogrammet udstikker en retning for de kommende mange års udvikling af Jyllinge Bymidte. Det er samtidigt en ramme

Læs mere

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet!

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Når vi mennesker mødes, opstår kultur. Vi skaber i fællesskab værdier og bånd, som gennem livet er bestemmende for vore

Læs mere

Borgerplan for Sparkær, Viborg kommune

Borgerplan for Sparkær, Viborg kommune Borgerplan for Sparkær, Viborg kommune Borgerplan for Sparkær 1 Forord Denne borgerplan er lavet med udgangspunkt i et stormøde i Sparkær forsamlingshus, februar 2008. Her deltog 170 af byens indbyggere.

Læs mere

Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune. Mål for bosætningsstrategi. Indsatser: Erhverv og jobskabelse. Indsatser: Kultur- og fritidsliv

Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune. Mål for bosætningsstrategi. Indsatser: Erhverv og jobskabelse. Indsatser: Kultur- og fritidsliv Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune Mål for bosætningsstrategi Indsatser: Bolig Indsatser: Erhverv og jobskabelse Indsatser: Kultur- og fritidsliv Indsatser: Handel og bymiljø Indsatser:

Læs mere

RUNDT I BYEN OG BEGRØNNING. EGENART Projektets evne til at skille sig ud fra andre kommunale/ regionale projekter

RUNDT I BYEN OG BEGRØNNING. EGENART Projektets evne til at skille sig ud fra andre kommunale/ regionale projekter RUNDT I BYEN OG BEGRØNNING - Projektet gør Rønde til en attraktiv by at bosætte sig i. Styrken er i det grønne, som er tæt på boligområder og handelsliv skille regionale - Det er tilpasset Rønde i forhold

Læs mere

OMRÅDEFORNYELSE SKÆRBÆK

OMRÅDEFORNYELSE SKÆRBÆK OMRÅDEFORNYELSE SKÆRBÆK porten til Rømø 08-10-2014 www.toender.dk 1 Aftenens forløb VELKOMMEN til alle v/ Tønder Kommune Trafikplan 2014 v/ Fagchef Lars-Erik Skydsbjerg Forslag til PROGRAM v/ Christel

Læs mere

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 1. Formål En meget stor del af Køge Kommunens areal udgøres af landdistrikter, og en betydelig del af kommunens borgere bor i landdistrikterne.

Læs mere

Velkommen til Søndre Havn

Velkommen til Søndre Havn Velkommen til Søndre Havn På Søndre Havn i Køge er den tidligere erhvervshavn godt på vej til at blive omdannet til et attraktivt og levende boligområde med adgang til badestrand, strandeng og grønne områder.

Læs mere

Gjern fremtidens lokalsamfund! Hvordan skal vi udvikle Gjern?

Gjern fremtidens lokalsamfund! Hvordan skal vi udvikle Gjern? Resume af borgermøde indkaldt af Gjern Lokalråd Indledning: Gjern Lokalråd inviterede i samarbejde med Landdistrikternes Hus og LAG Silkeborg til borgermøde den 27. september 2012 under overskriften: Gjern

Læs mere

VORES BREDGADE - GENOPDAGELSE AF STATIONSBYENS HOVEDGADE

VORES BREDGADE - GENOPDAGELSE AF STATIONSBYENS HOVEDGADE VORES BREDGADE - GENOPDAGELSE AF STATIONSBYENS HOVEDGADE BUTIKSGADER OG BYMIDTER UNDER PRES - FORSØGSPROJEKT OMKRING UDVIDET SAMSKABELSE ( I FORLÆNGELSE AF OMRÅDEFORNYELSE I LANGÅ ) ANSØGNING TIL MINISTERIET

Læs mere

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer BAGGRUND I løbet af 2017 er interessen vokset markant for at bygge nyt i Albertslund Midtby. Det gælder særligt for byområdet

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

SOL. Lokal Udviklings Plan (LUP) for ovenover alting - stråler moder. for INDHOLD. 1. Planens status og formål. 2.

SOL. Lokal Udviklings Plan (LUP) for ovenover alting - stråler moder. for INDHOLD. 1. Planens status og formål. 2. for ovenover alting - stråler moder SOL INDHOLD 1. Planens status og formål 2. Om Stege og Omegn 3. SWOT lokalrådets vurdering af lokalområdets potentialer 4. Vision 5. Potentialer og indsatsområder /

Læs mere

Dronningborg. Udviklingsareal Tjærby dige Lokalplan 557

Dronningborg. Udviklingsareal Tjærby dige Lokalplan 557 Dronningborg Udviklingsareal Tjærby dige Lokalplan 557 Byens bedste beliggenhed Kongelig udsigt Dronningborg Bydelen Dronningborg er beliggende i den nordøstlige del af Randers By og er et af de mest attraktive

Læs mere

f f: fcykelpolitikken2012-20

f f: fcykelpolitikken2012-20 -20 f f: fcykelpolitikken2012-20 Forord Cykling er ikke alene godt set ud fra økonomiske og sundheds- og miljøperspektiver. Cykling er en ideel transportform, som medfører uafhængighed for den enkelte

Læs mere

Spørgeskemaopsamling. Antal registrerede besvarelser: 281

Spørgeskemaopsamling. Antal registrerede besvarelser: 281 18.12.2012 Spørgeskemaopsamling Antal registrerede besvarelser: 281 Spørgsmål Antal svar Svar % Køn? 269 96 Alder? 266 95 Hvor bor du? 265 94 Nævn 3 gode ting ved Hedensted bymidte og beskriv hvorfor 231

Læs mere

Puls, sjæl og samarbejde. Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune

Puls, sjæl og samarbejde. Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune Puls Sjæl Samarbejde Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune I Ringsted

Læs mere

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd Lokalråd og Toksværd Lokalområde / Toksværd Vi ønsker et stærkt lokalsamfund bygget på sammenhold, omsorg og gensidig respekt! Vi vil være synlige Lokalråd og Toksværd Forord: Hvad og hvorfor har vi sat

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Byrådets forord 3. Perspektiver og udfordringer 4-5. Fokus- og indsatsområder 6

Indholdsfortegnelse. Byrådets forord 3. Perspektiver og udfordringer 4-5. Fokus- og indsatsområder 6 Idrætspolitik 2010 1 Indholdsfortegnelse Byrådets forord 3 Perspektiver og udfordringer 4-5 Fokus- og indsatsområder 6 Organisering via Karizma Sport 7 Idrætsanlæg og træningsfaciliteter 7 Ledere og trænere

Læs mere

Photo: Stiig Hougesen. Joy Mogensen, borgmester i Roskilde Kommune

Photo: Stiig Hougesen. Joy Mogensen, borgmester i Roskilde Kommune Photo: Stiig Hougesen Byudvikling i Roskilde Kommune Joy Mogensen, borgmester i Roskilde Kommune Bygger på kommunens styrker og planstrategi Beliggenhed i smukt landskab Balanceret bystruktur Centralt

Læs mere

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt Kultur-, fritids- og idrætspolitik 2013-2016 Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik 2013-2016 Indledning Kultur-, fritids- og idrætslivet er med til at gøre Gladsaxe

Læs mere

Forord. På vegne af Byrådet

Forord. På vegne af Byrådet Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi i kommunen værdsætter højt, og som vi gerne vil værne

Læs mere

V I L I G S A T A L O G

V I L I G S A T A L O G 2 0 0 8 dviklingsrådet Hll Helle Øtd Øst dækker gerbæk ktorskoledistrikt t ikt. Heri ligger byerne Hjortkjær, Årre, Fåborg, gerbæk og tarup ofterup. er sidder i udviklingsråd dikli ådhll Helle Øt Øst:

Læs mere

AARHUS Ø. Rekreativ forbindelse Nord Bernhardt Jensens Boulevard

AARHUS Ø. Rekreativ forbindelse Nord Bernhardt Jensens Boulevard AARHUS Ø Rekreativ forbindelse Nord Bernhardt Jensens Boulevard 5448 VISIONEN I begyndelsen af dette årtusinde satte Aarhus Kommune en vision for Aarhus: Aarhus en god by for alle og en by i bevægelse.

Læs mere

Kira Maria Svankjær, chefkonsulent. Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016

Kira Maria Svankjær, chefkonsulent. Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016 Kira Maria Svankjær, chefkonsulent Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016 Jyllinge nyt halområde og boligudbygning Strategi bliver til virkelighed - i byudviklingen! Fortætning og byomdannelse

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der viser vejen for, hvordan kommunens fritids- og kulturliv skal

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1. Haderslev Kommune. Forslag til overordnet vision

Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1. Haderslev Kommune. Forslag til overordnet vision Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1 Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 De beslutninger, vi tager nu, er med til at

Læs mere

Haderslev Kommune På vej mod 2017. De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker

Haderslev Kommune På vej mod 2017. De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker Haderslev Kommune På vej mod 2017 De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker Haderslev Kommune 25.01.2007 På vej mod 2017 Haderslev Kommune 25.01.2007 Side 2

Læs mere

IDRÆTSPOLITIK Vedtaget af Byrådet d. 19.december 2012

IDRÆTSPOLITIK Vedtaget af Byrådet d. 19.december 2012 IDRÆTSPOLITIK Vedtaget af Byrådet d. 19.december 2012 HILLERØD KOMMUNE 1 Idrætspolitik Idrætten har en egenværdi, som det er vigtigt at tage udgangspunkt i. Idræt bygger på demokrati, samvær og gode oplevelser.

Læs mere

Handlingsplan. Borgerforeningen Sdr. Nissum-Fjand

Handlingsplan. Borgerforeningen Sdr. Nissum-Fjand Handlingsplan Borgerforeningen Sdr. Nissum-Fjand Projekt Vækstgrupper for landdistriktsudvikling Borgerforeningen Sdr. Nissum-Fjand Indledning Denne handlingsplan er kommet i stand på 2 møder med Borgerforeningens

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i LADING

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i LADING Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i LADING Landbyrådsrepræsentanten fra Lading og Lokalrådet i Lading inviterede

Læs mere

KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE

KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE INDLEDNING Et varieret og aktivt kulturliv spiller en vigtig rolle i visionen om, at skal være et attraktivt sted at bo med unikke og forskelligartede bysamfund og

Læs mere

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Der arbejdes målrettet og strategisk med kulturudviklingen i kommunen. I forlængelse af byrådets beslutning af juni 2011 udnyttes synergien i sammenhæng

Læs mere

POLITISK IMPLEMENTERING AF VISIONEN: FOKUSOMRÅDER FOR FRITIDS- OG IDRÆTSOMRÅDET FRITID OG IDRÆT KOLDING KOMMUNE POLITISKE FOKUSOMRÅDER

POLITISK IMPLEMENTERING AF VISIONEN: FOKUSOMRÅDER FOR FRITIDS- OG IDRÆTSOMRÅDET FRITID OG IDRÆT KOLDING KOMMUNE POLITISKE FOKUSOMRÅDER POLITISK IMPLEMENTERING AF VISIONEN: FOKUSOMRÅDER FOR FRITIDS- OG IDRÆTSOMRÅDET FRITID OG IDRÆT 1 FYSISKE RAMMER Hvordan udvikler vi bygninger og offentlige rum, så de understøtter og bidrager til fritids-

Læs mere

Bårse Søerne et rekreativt område

Bårse Søerne et rekreativt område Bårse Søerne et rekreativt område Introduktion til området I Bårse har vi et vidunderligt sted, et grønt område med to store søer. Søerne skulle egentligt havde været til brug af vandski, og derfor har

Læs mere

1. Bosætning. 2 stevns kommune

1. Bosætning. 2 stevns kommune Vision Stevns Kommune vil være kendt som et stærkt lokalsamfund i Øresundsregionen - i storslået natur, en alsidig kultur og med god plads til både at bo og leve i. 1 stevns kommune 1. Bosætning Stevns

Læs mere

Ø-politik i Lolland Kommune

Ø-politik i Lolland Kommune Forside: Forslag til: Ø-politik i Lolland Kommune Askø/Lilleø, Fejø/Skalø og Femø i udvikling Lolland Kommune 2015 Hele dokumentet tænkes opsat i henhold til Lolland Kommunes grafiske profil. Side 2. Øerne

Læs mere

Kultur og fritid for det hele menneske. Kultur- og Fritidspolitik

Kultur og fritid for det hele menneske. Kultur- og Fritidspolitik Kultur og fritid for det hele menneske Kultur- og Fritidspolitik 2017-2020 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 31. august 2017 Indhold 3 4 5 6 8 10 12 14 Én fælles politik som paraply og pejlemærke Vision:

Læs mere

Ansøgning om indhegnet hundeskov i Bording

Ansøgning om indhegnet hundeskov i Bording Ikast-Brande Kommune Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Vedrørende Bording, september 2012 Ansøgning om indhegnet hundeskov i Bording På vegne af hundeejere i Bording ansøger vi om etablering af en indhegnet hundeskov

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

SWOT. Udarbejdet af medlemmer fra Hedensted Handelsforening - opsamling fra de enkelte grupper. Styrker Hvad er godt ved bymidten?

SWOT. Udarbejdet af medlemmer fra Hedensted Handelsforening - opsamling fra de enkelte grupper. Styrker Hvad er godt ved bymidten? Styrker Hvad er godt ved bymidten? Svagheder Hvad er dårligt ved bymidten Hedensted by har en god placering på landkortet. Der er et stort opland. Det er blevet større og dermed er grundlaget for flere

Læs mere

FAKTAARK DEN PÆNE FORSTAD Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i den pæne forstad?

FAKTAARK DEN PÆNE FORSTAD Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i den pæne forstad? Det brændende spørgsmål FAKTAARK DEN PÆNE FORSTAD Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i den pæne forstad? Den pæne forstads centrale karakteristika Definition af den pæne forstad Her defineres

Læs mere

HORNE VISION 2020. 200 elever i Horne skole!

HORNE VISION 2020. 200 elever i Horne skole! Horne Vision 2020 HORNE VISION 2020 200 elever i Horne skole! 2020 Fremtidens Horne Hornes fremtid som aktiv landsby er afhængig af tilflytning primært af en karaktér som kan styrke byens trivsel herunder

Læs mere

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Til alle foreninger, organisationer, interessenter og borgere i Fredericia kommune, Fredericia, den 11. april 2016 Arbejdet med at skabe en ny kultur- og idrætspolitik

Læs mere

Fra Idrætslegeplads til Tuse Idræts- og kultur center

Fra Idrætslegeplads til Tuse Idræts- og kultur center Udbygningsplan for Idrætsfaciliteterne i Tuse-området. Fra Idrætslegeplads til Tuse Idræts- og kultur center Planens fokus: Denne plan ønsker primært at sætte fokus på at etablere nogle motions- og bevægelsesspor

Læs mere

kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition

kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition Vi ønsker mangfoldighed og sammenhæng nær & DYNAMISK Derfor vil vi styrke og udbygge kommunen, så hvert område bruger sin egenart og sine specielle kvaliteter

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune

Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE - BYRÅDET Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune I Solrød Kommune er der kultur- og fritidstilbud til alle borgere overalt i kommunen. I fritids- og kulturlivet vokser vi fra barnsben

Læs mere

Mål og plan for indsatsen i Ørebro for 2015 til 2017

Mål og plan for indsatsen i Ørebro for 2015 til 2017 Mål og plan for indsatsen i Ørebro for 2015 til 2017 - en perle i Danmark Lokalområdets mål og plan for indsatsen 2015 til 2017 Understøttelse af skole og landdistriktsudvikling Indhold 1. Lokalsamfund/skoledistrikt...

Læs mere

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012)

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Indledning Borris Rådet inviterede i samarbejde med Landdistrikternes Hus til borgermøde den 22. maj 2012 under overskriften: Borris

Læs mere

VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR.

VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR. Deltakvarteret - den første bydel i Vinge VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR. 1 Frederikssund Naturområder Vinge er en helt ny by i Frederikssund Kommune. I Vinge får du det bedste fra byen og naturen

Læs mere

Fjordlivet i Mellerup

Fjordlivet i Mellerup MELLERUP I Mellerup lever vi det gode og aktive liv. Byen, naturen og menneskene - alle er præget af Randers Fjord og de mange muligheder den giver. Det er Fjordlivet. Fjordlivet i Mellerup Mellerup landsby

Læs mere

Borgermøde om Tåsinge Plads

Borgermøde om Tåsinge Plads Borgermøde Ny Tåsinge Plads Den 27. september 2012 Borgermøde om Tåsinge Plads 27. september 2012 kl. 19-21 på Vennemindevej 39 Resumé Borgermødet blev afholdt den 27. september 2012 kl. 19-21 med omkring

Læs mere

Trylleskoven SOLRØD BEDRE SAMMENHÆNG MELLEM BY OG STRAND I SOLRØD KOMMUNE. Østre Strandvej. Lyngvej. Duevej. Staunings Ø

Trylleskoven SOLRØD BEDRE SAMMENHÆNG MELLEM BY OG STRAND I SOLRØD KOMMUNE. Østre Strandvej. Lyngvej. Duevej. Staunings Ø Trylleskoven SOLRØD BEDRE SAMMENHÆNG MELLEM BY OG STRAND I Østre Strandvej Lyngvej Duevej Staunings Ø Idéoplæg til bedre sammenhæng mellem by og strand i Solrød Kommune. Solrød Kommunes største attraktion

Læs mere

Høringssvar til ny skolestruktur Holbæk kommune

Høringssvar til ny skolestruktur Holbæk kommune Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk Kirke Eskilstrup, den 21. januar 2011 Høringssvar til ny skolestruktur Holbæk kommune Den aktive landsby er et velovervejet tilvalg Der er en skiftende tendens

Læs mere