WiseTrap. Generation 1 Driftsmanual. Fældetop Hanger. Guiderør. Montagegaffel. Plastskærm Connector Montagestang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "WiseTrap. Generation 1 Driftsmanual. Fældetop Hanger. Guiderør. Montagegaffel. Plastskærm Connector Montagestang"

Transkript

1 WiseTrap Generation 1 Driftsmanual Fældetop Hanger Guiderør Montagegaffel Plastskærm Connector Montagestang

2 Håndtag Display Lyssensor Styreboks Fire / manuel ned Stop / menuvalg Stop menuvalg Run / manuel op Antenne for modem Kroge til ophæng af overskydende kabel Udgang for kabel til fælde 2

3 Indledning Tekniske data Sikkerhed SIM-kort Isæt SIM-kort Skift batteri Førstegangs registrering af bruger og fælde Brugeregistrering hos WiseCon Brugeregistrering af WiseTrap Aktivering af WiseTrap Opret ny bruger Redigering af alarmmodtager Placering af fælde Alarm liste Opret ny fælde/enhed Udskrift af lister Montage af WiseTrap Kalibrering [cali] Manuel betjening [MAnu] Test [test] Drift [redy] Ingen net-dækning Øvrige Display informationer Antal skud siden batteriskift [cnt] Antal drift timer siden batteri skift [Hr] Spændings niveau på Batteriet [batt] Indstil følsomhed [cens] SMS besked Forsinket opstart [drun] Stop WiseTrap Afmontering af WiseTrap Fejlmeddelelser Garanti og afhjælpning af fejl og mangler Noter: Produkt serienummer & Produkt kontrol kode

4 Indledning. WiseTrap er en patenteret, intelligent og giftfri rottefælde, der er designet til at fungere som et yderst effektivt våben mod rotter, direkte i kloakrøret. Når rotten registreres, aktiveres fælden, hvorefter et antal spyd med stor kraft skydes mod rotten. Rotten dør hurtigt og smertefrit, og skylles ud med kloakvandet. Spyddene trækkes op igen, og fælden er funktionsklar. WiseTrap påvirker ikke flowet i kloakken, men sikre fuld og uhindret gennemgang for kamerainspektion samt gør det muligt at spule kloakken uden forudgående at deaktivere eller afmontere fælden. 4

5 Tekniske data. Rørdiameter: Alle typer Ø110, Ø160 og Ø200 mm Plastskærm: Plastskærm til montage af WiseTrap i kloakrøret. WiseTrap 110: 297 mm WiseTrap 160: 294 mm, for Ø315 brønd 347 mm, standard brønd WiseTrap 200: 294 mm, for Ø315 brønd 364 mm, Standard brønd Brønd: Alle typer fra Ø315 mm. Ubegrænset dybde. Se separat datablad: Montageudstyr og tilbehør. Kabel: Fastmonteret kabel mellem styring og fælde. Standardlængde 5,5 meter. Andre længder leveres som specialvare. Sensorer på fælde: 2 stk. bevægelses-, 2 stk. varme- og 1 stk. lyssensorer Sensor på styring: 1 stk. lyssensor Styring: Elektronisk fuldautomatisk styring. Displayinformation bl.a.: Batteriniveau Antal skud siden batteriskift Antal driftstimer siden batteriskift Datatransmission: 5

6 Via SMS / GPRS-modem information bl.a.: Hvis der ikke registreres rotter i en given periode Ved lav batteriniveau Ved driftsforstyrrelse Ved overflow af brønden Batteri eller strømforsyning: 230V / 12 V Batteri kapacitet: Ca. 3 måneders drift. Fældekonstruktion: Vandtæt kabinet, spyd rengøres ved optrækning Miljø: Fælden er selvtømmende og fungerer fuldautomatisk uden at personer kommer i berøring med den eller med rotterne. Døde rotter glider med kloakvandet til rensningsanlægget og nedbrydes biologisk. Ingen smittefare eller risiko for tilskadekomst. Der anvendes ingen gift eller lokkemad Godkendelse: WiseTrap er godkendt af Skadedyrslaboratoriet i Danmark. 6 Patentnr.: PA PCT/DK2007/000449

7 PCT/EP2008/ PCT/EP2008/ /

8 Sikkerhed. WiseTrap driftsmanual skal gennemlæses før montage og idriftsætning. Udvis altid stor agtpågivenhed ved håndtering af fælden. Sæt aldrig WiseTrap i drift før følgende procedure er gennemført i den angivne rækkefølge. 1. Monter fælden (se afsnit om montage side 34) 2. Spænd overskydende kabel op på de 2 kroge som sidder på bagsiden af styreboksen 8

9 3. Kalibrer fælden (se afsnit om kalibrering [cali] side 38), dette må først udføres når fælden er korrekt monteret i brønden. Hvis WiseTrap er blevet flyttet skal der altid foretages en kalibrering. Da WiseTrap i modsat fald kan udøve skade på brønd og fælde. 4. Test fælden (se afsnit om Test [test] side 40), må først udføres når fælden er kalibreret. 5. Drift af fælden (se afsnit om Drift [redy] side 41), må først udføres når fælden er testet og kalibreret. Tryk altid på styringen før servicering af fælden. Transporter altid WiseTrap i håndtag eller transportboks. 9

10 Bemærk! WiseTrap arbejder med stor kraft og er derfor sikret på en række områder: Lyspåvirkning. - WiseTrap desarmeres omgående ved påvirkning af lys, da både fælde og styring er udstyret med lyssensorer. Kamerainspektion. - WiseTrap desarmeres omgående ved kamerainspektion da fælden er udstyret med lyssensor i bunden af fælden. Spuling / rengøring af kloak. - WiseTrap er inaktiv grundet manglende varmeregistrering Bemærk! WiseTrap må kun benyttes i kloakker, og kun til bekæmpelse af ROTTER. Bemærk! Hvis vandtemperaturen i kloaken overstiger 40 vil WiseTrap skyde på alt der bevæger sig. Bemærk! Hvis batteriet udsættes for temperaturer over 25 C i længere perioder, vil batteriets levetid forringes. 10

11 Følg altid de beskrevne retningslinjer i manualen. Benyttes uoriginalt batteri eller lader bortfalder garantien for WiseCon produkter Vedligehold WiseTrap. Lys og bevægelses sensorerne på styreboksen og i bunden af fælden skal holdes rene og må ikke tildækkes. Rengøres med vatpinde. Lyssensor Bevægelses sensor & varmesensor Lyssensor Bevægelses sensor & varmesensor 11

12 SIM-kort. SIM-kort kan købes hos alle udbydere af mobiltelefoner, WiseCon s hjemmeside henviser til flere af disse teleudbydere. Når De kontakter Deres teleudbyder, skal De bestille et telemetri abonnement. Abonnementet kaldes også et Machine-to-machine (M2M) abonnement, eller Data-abonnement. Det er den samme type som f.eks. benyttes i en Dankort terminal. Bemærk: De skal sikre dem at abonnementet kan overføre data og SMS på samme nummer, samt at kortet ikke er PIN- eller PUK-kode låst. Hos TDC hedder abonnementet Mobilintelligens. (IKKE Basis) Isæt SIM-kort. 1. Afmonter toppen af styreboks og aftag pakningen ved at trække i de to knopper på toppen af pakningen 2. Indfør SIM kort i kortholderen 3. Sæt pakningen på plads igen Knopper SIM-kort 12

13 Skift batteri. 1. Aftag toppen af styreboks 2. Adskil de to kabler 3. Løft batteriet op i de to håndtag som er fastgjort på batteriet 4. Placer et nyopladet batteri i styreboksen 5. Tilslut batteriet og sæt toppen af styreboks tilbage på plads 13

14 Førstegangs registrering af bruger og fælde Før WiseTrap kan benyttes, skal de som bruger registreres, og fælden skal opstartes hos WiseCon. Registreringen foregår online via internettet. De finder Produkt serienummer og Produkt kontrol kode på bagsiden af denne manual, og på pakningen inde i styreboksen. Brugeregistrering hos WiseCon 1. På Deres internet eksplorer skal de indtaste 2. Som førstegangs bruger, tryk på Wiseplan og registrer ny bruger. Hvis de i forvejen er registreret tryk Eksisterende bruger Indtast Produkt serienummer og Produkt kontrol kode som de finder 14

15 på bagsiden af denne manual, og på pakningen inde i styreboksen. Tryk Bekræft indtastning 3. Indtast ønsket brugernavn og -adresse samt en adgangskode og tryk Opret bruger 15

16 4. Tryk fortsæt for at blive oprettet som bruger 5. Indtast Deres Firma informationer og tryk næste 16

17 6. Indtast Deres administrator informationer, Hvis disse er identiske med firma informationer tryk på overfør firma informationer fra forrige side og tryk gem 7. Hvis Deres mobilnummer er indtastet korrekt, tryk Send en SMS til mig. Herefter vil de efter kort tid modtage en SMS med en kode. Koden indtastes i indtast modtagne kode 8. Tjek om koden er indskrevet korrekt og Tryk Bekræft koden 17

18 9. De er nu registreret som bruger hos WiseCon. Tryk fortsæt Brugeregistrering af WiseTrap Herunder følger registrering af resten af fælden. 1. Sørg for at batteriet er fuld opladet 2. Isæt SIM kort i WiseTrap som beskrevet på side 12 18

19 3. Indtast det Produkt serienummer og kontrol kode som de finder på bagsiden af denne manual og på pakningen inde i styreboksen. Tryk kontrollér indtastningen 4. Udfyld felterne og tryk Opret fælde. VIGTIGT! Mobilnummeret som her skal indtastes er nummeret som tilhører det SIM kort der er indsat i Deres WiseTrap fælde (se side 12) 19

20 Aktivering af WiseTrap Deres fælde er nu oprettet hos WiseCon. For at aktivere Deres WiseTrap så den enkelte fælde er i stand til trådløst at korresponderer med denne hjemmeside, Deres og mobiltelefon i form af SMS, skal de følge den nedenstående procedure. 1. Tryk Ændre fældestatus 20

21 2. Tryk Aktivér fælden. 3. Tryk på Afslut 4. Systemet vil nu inden for max. 72 timer godkende fælden. Dette ses ved at displayet styreboksen ændres status fra til. Deres protokol vil samtidigt ændre status fra Ingen status til Aktiv OK Deres WiseTrap er nu aktiv og klar til at blive monteret. 21

22 Opret ny bruger 1. Klik på Opret/rediger en bruger i systemet 2. Tryk opret bruger 3. Udfyld felterne og tryk Opret Wiseplan konto 22

23 4. Udfyld felterne og sæt flueben ud for hvilken tilgængelighed brugeren skal have og tryk afslut De har nu oprettet en ny bruger 23

24 Redigering af alarmmodtager 1. Klik på fælde liste 2. Klik på Opsætning ud for det fældenavn som de ønsker at aktiverer 3. I nedenstående felter kan der ændres i nuværende alarmmodtagere, eller tilføjes en ekstra. Evt. en servicemedarbejder eller Administrator. Tryk Rediger profil 24

25 4. Vælg en af de i forvejen indtastede brugeren i drop down menuen. Udfyld de resterende felter og husk flueben for at aktivere brugeren. 5. Tryk Gem ændringerne i profilen og afslut De har nu aktiveret en ny alarmprofil 25

26 Placering af fælde 1. Klik på fælde liste 2. Klik på Placering ud for det fældenavn som de ønsker at aktiverer 3. I nedenstående felter kan de udfyldes med navn og telefon nummer på personer der skal adviseres for at få adgang til en fælde eks. Pedel, vicevært o.s.v Udfyld Vej/gade evt hus nr. samt postnummer og by

27 5. Herefter kan de trykke søg via adresse. Herefter vil placeringen blive vist på kortet herunder 6. For at få et rigtigkort kan de så vælge Hybrid. De kan gøre billedet større eller mindre ved at trække i håndtaget i venstre side 7. De kan nu trykke på placeringsnålen, holde venstre klik nede og flytte placeringsnålen til den præcise placering. 8. Afslut med gem position og afslut 27

28 Alarm liste 1. Klik på fælde liste 2. I denne menu kan de trykke Vis ud for den fælde de ønsker at se nærmere på. Hvorefter de kan aflæse informationer om fældens placering og alarmliste. 28

29 Opret ny fælde/enhed 1. Tryk på Opret en ny fældeenhed 2. Indtast det Produkt serienummer og kontrol kode som de finder på bagsiden af denne manual og på pakningen inde i styreboksen. Tryk kontrollér indtastningen 3. Udfyld felterne og tryk Opret fælde. 29

30 VIGTIGT! Mobilnummeret som her skal indtastes er nummeret som tilhører det SIM kort der er indsat i Deres WiseTrap fælde (se side 12) 4. Tryk Ændre fældestatus 30

31 5. Tryk Aktivér fælden 31

32 6. Tryk på Afslut 7. Systemet vil nu inden for max. 72 timer godkende fælden. Dette ses ved at displayet styreboksen ændres status fra til. Deres protokol vil samtidigt ændre status fra Ingen status til Aktiv OK 32

33 Udskrift af lister Alle skærmbilleder kan udskrives ved at højreklikke på skærmbilledet og vælge udskriv. 33

34 Montage af WiseTrap 1. Sammenføj montagestangen til nødvendig længde 2. Før montagestangen igennem fældetoppen og ned i Guide røret. 3. Skru montage stangen helt i bund, når dette er sket vil plastskærmen være klemt sammen 4. Vær sikker på at brøndens udformning er korrekt 34

35 5. Benyt montagestangen til at fører WiseTrap ned i brønden og presse den ud i det rør fælden skal side i. 6. Skru herefter montagestangen løs af gaflen og fjern den. WiseTrap er nu spændt fast i kloakbrønden. 35

36 7. Placer herefter Hanger i brøndåbningen, vær opmærksom på at benene på montagebøjlen er så langt fra hinanden som muligt før den spændes fast med fingerskruen Hæng styreboksen på Hangeren. Alt overskydende kabel vikles op på de to bøjler bag på styreboksen. Der må ikke hænge kabel nede i brønden, da dette kan spærre for gennemløbet og derved medføre opstuvning. Desuden kan rotterne gnave i kablet med driftstop til følge.

37 9. Fælden er nu klar til at blive kalibrerer (se kalibrering [cali] side38) WiseTrap skal altid kalibreres før der sættes i drift, Da det i modsat fald kan medføre skade på brønd eller fælde. Benyt altid den beskrevne fremgangsmåde på side 38 37

38 Kalibrering [cali]. Kalibrering foregår ved at spyddene kører ned i brønden for at føle sig frem til den optimale slaglængde i den benyttede brønd. Det er meget vigtigt at WiseTrap ved omplacering eller flytning fra en brønd til en anden ALTID bliver kalibreret, i modsat fald kan WiseTrap medføre skade på brønd eller fælde. Når fælden er korrekt monteret, trykkes gentagende gange på indtil der står i displayet. Tryk på dette tager ca. 2 minutter. og fælden vil nu automatisk kalibrerer sig selv, Når fælden er færdig med kalibreringen, vil der stå i displayet. Tryk på 38

39 Manuel betjening [MAnu]. Tryk gentagende gange på til der står i displayet. Tryk på og fælden kører op (stopper selv). Tryk på og fælden kører ned (stopper selv). Man kan altid stoppe fældens bevægelser ved at trykke på 39

40 Test [test]. I test menuen gives mulighed for at prøveskyde WiseTrap. Test må kun udføres når fælden er korrekt monteret og kalibreret i brønden. Benyt altid den beskrevne fremgangsmåde på side 38 Tryk på gentagende gange til der står i displayet. Tryk på og, afvent til displayet blinker imellem Tryk på. Hermed afskydes fælden, displayet blinker imellem og Ved at efterfølgende at trykke på, kan du gentage testen. Tryk altid på Displayet skifter nu til når testen er færdig. 40

41 Drift [redy]. Hver gang WiseTrap placeres eller flyttes til en brønd, skal den kalibreres. Benyt altid den beskrevne fremgangsmåde på side 38 Når fælden er kalibreret står der i displayet. Tryk på og luk brønddækslet. Efter 10 minutter i mørke, armerer WiseTrap sig selv og er klar til skud, denne forsinkelse er indsat som en sikkerhedsforanstaltning, (se afsnit sikkerhed side 8-11). Ingen net-dækning. Hvis de har placeret Deres WiseTrap fælde i et område som er uden for mobil-nettets dækning vil der, når de trykker på knappen stå i displayet Dette er ingen hindring for at fælden kan køre. Tryk igen på og luk brønddækslet. OBS. Deres WiseTrap fælde er nu aktiv, men er ikke i stand til at korresponderer med hjemmesiden, Deres eller mobiltelefon 41

42 Øvrige Display informationer Antal skud siden batteriskift [cnt]. Tryk gentagende gange på til der står i displayet. Displayet skifter nu imellem og antallet, der er skudt siden der blev skiftet batteri feks. Nulstilles når: bruger strømmen er blivet afbrudt.(batteri skift). Aktiver fælden ved at benytte den beskrevne fremgangsmåde for drift [redy] på side 41 Antal drift timer siden batteri skift [Hr]. Tryk gentagende gange på til der står i displayet. Displayet, skifter nu imellem og antallet af timer, fælden har været i drift siden der blev skiftet batteri f.eks. Ved tryk på viser fælden antal timer siden fælden skød sidste gang. nulstilles når strømmen bliver afbrudt. (batteri skift). Aktiver fælden ved at benytte fremgangsmåden for Drift [redy] på side 41 42

43 Spændings niveau på Batteriet [batt]. Tryk gentagende gange, til der står i displayet. Displayet skifter nu imellem og spændings niveau på batteriet f.eks. = Volt. Aktiver fælden ved at benytte fremgangsmåden for Drift [redy] på side 41 43

44 Indstil følsomhed [cens]. Her er det muligt at stille for fældens følsomhed. Som standard er følsomheden stillet til værdi = 10, forøges værdien bliver fældens følsomhed nedsat. Formindskes værdien forøges fældens følsomhed. Tryk gentagende gange på I displayet til der står Tryk på Tryk på Hold for at mindske fælden følsomhed. for at øge fældens følsomhed. nede i til displayet skriver Hermed er ændringen lagret i fældens hukommelse. OBS. Ved stor følsomhed (tal < 10) Kan det risikeres WiseTrap skyder på vand, papir eller lignende. Om vinteren bør følsomheden nedsættes (værdi øges) pga. den lavere temperatur i kloakken. Aktiver fælden ved at benytte fremgangsmåden for Drift [redy] på side 41 44

45 SMS besked. WiseTrap er udstyret med et modem kan sende SMS beskeder til den i forvejen oprettede WiseTrap bruger, se Opret ny bruger side 22. Følgende beskeder vil blive afsendt: Driftsfejl opstået i fælden. Fejlen kan aflæses på fældens display, se Fejlmeddelelser side 50 Fældens batteriniveau er kritisk. Skift batteri. Der er ingen aktivitet i fælden. WiseTrap er udstyret med en tæller der sender en besked hvis fælden ikke har fanget rotter i 10 dage, bemærk at funktionen nulstilles og starter forfra hver gang fældens har været stoppet. Overflow sket ved fælden Aktiver fælden ved at benytte fremgangsmåden for Drift [redy] på side 41 45

46 Forsinket opstart [drun]. I områder hvor der er mistanke om at rotterne har udviklet fældeskyhed kan man med fordel forsinke opstarten af fælden. Tryk gentagende gange på til der står i displayet Displayet skifter nu imellem og Tryk på, herefter vil der stå i displayet. Der vil nu gå 7 døgn før fælden vil begynde at skyde. Trykkes på skifter displayet tilbage til Herved er funktionen deaktiveret. Hold nede i til displayet skriver Hermed er ændringen lagret i fældens hukommelse. Ved batteriskift sættes funktionen automatisk til Aktiver fælden ved at benytte fremgangsmåden for Drift [redy] på side 41 46

47 Stop WiseTrap. Når brønddækslet åbnes og der kommer lys til WiseTrap, vil man høre fælden begynder at arbejde. Dette er en sikkerhedsforanstaltning, (se afsnit sikkerhed side 8-11). Vent til fælden er stoppet. Displayet skifter nu imellem og Tryk på. Displayet skifter nu til, og man kan nu arbejde med fælden eller i brønden. OBS. Skal man ikke i brønden eller arbejde med fælden, behøver men ikke trykke. Når brønddækslet er lukket og der har været mørkt omkring fælden i 10 minutter armerer fælden atter sig selv. Aktiver fælden ved at benytte fremgangsmåden for Drift [redy] på side 41 47

48 Afmontering af WiseTrap. Når brønddækslet åbnes og der kommer lys til WiseTrap, vil man høre fælden begynder at arbejde. Dette er en sikkerhedsforanstaltning, (se afsnit sikkerhed side 8-11). Tryk på. Displayet skifter nu til. 1. Afmonter styreboks og montagebøjle 2. Sammenføj montagestangen til nødvendig længde 3. Før montagestangen igennem fældetoppen og ned i Guiderøret. 4. Skru montage stangen helt i bund - nu er plast skærmen klemt sammen. Herefter vrikkes WiseTrap frem og tilbage indtil den er ude af røret. 48

49 5. Når WiseTrap er fri, benyttes montagestangen til at løfte den op af kloakrøret, hvorefter montagestang, styreboks og fælde placeres i transportkassen. WiseTrap kan nu transporteres til næste brønd. 49

50 Fejlmeddelelser I WiseTrap display Erro Nr. Værdi. 1* 1 Kontrol tid udløbet 2 2 Batteri stand for lav 3* 4 Motor overbelast 4 8 Høj vandstand i brønd 5* 16 Fejl på Reed kontakt 6* 32 Fejl på lysføler *Kontakt Deres fældeleverandør OBS. For at nulstille en error skal batteriet frakobles i 10 sek. Via SMS Meddelelse Nr. 1 1 Ingen rotter 4 8 Niveau for højt 5 16 Batteri skift 50

51 Garanti og afhjælpning af fejl og mangler. Varer, der inden for 12 måneder fra levering fra Wisecon, måtte vise sig at være behæftet med WiseCon tilregnelige fejl og mangler, som Kunden ikke burde have konstateret ved levering eller montage, og som umiddelbart efter konstatering heraf og inden fristens udløb indsendes til WiseCon adresse, erstattes således, at WiseCon valgfrit reparerer eller ombytter det indsendte eller refunderer varens pris. 51

52 Noter: 52

53 53

54 54

55 55

56 Bæredygtig rottebekæmpelse WiseCon udvikler, producerer og markedsfører koncepter og højteknologiske produkter, der gør det muligt at opnå et rottefrit miljø hurtigt og bæredygtigt. Vore produkter anvendes til systematisk at bekæmpe rottebestanden i et område og bidrager således til en hverdag, der er fri for rotter. WiseCon s metoder er 100% fri for gift. De er automatiske, hurtige, præcise og bygger på rottens naturlige adfærd. Det er vigtig for os, at indsatsen mod rotteplagen er så miljøvenlig som muligt, og vi arbejder kontinuerligt på at videreudvikle vore metoder og produkter på det grundlag. Produkt serienummer & Produkt kontrol kode 56

Rottebekæmpelse og forebyggelse på Nordmarksvænge 2013

Rottebekæmpelse og forebyggelse på Nordmarksvænge 2013 Rottebekæmpelse og forebyggelse på Nordmarksvænge 2013 Til Grundejerforeningen Nordmarksvænge, Vallensbæk Forslag om at bekæmpe rotter i kloaken i Nordmarksvænge Jeg præciserer hermed mit forslag (fra

Læs mere

Brugermanual SuperSail System

Brugermanual SuperSail System Brugermanual SuperSail System Side 1 af 21 Indholdsfortegnelse... 1 1 INDLEDNING... 3 2 LOGIN MENU... 4 3 HOVED MENU... 5 4 TRACKER INFO MENU... 6 5 OVERVÅGNING MENU... 7 6 ALARM MENU... 9 6.1 FUNKTIONER...

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

House Guard Pro GSM alarm system Dansk installations manual INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER... 3

House Guard Pro GSM alarm system Dansk installations manual INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER... 3 www.houseguard.dk Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER... 3 OVERSIGT OVER HOUSEGUARD PRO KONTROLPANEL... 5 TRIN 1: MONTERING AF SIM KORT.... 6 TRIN 2: OPSTART AF

Læs mere

HouseGuard Pro GSM-alarm Installations og opsætnings-manual

HouseGuard Pro GSM-alarm Installations og opsætnings-manual HouseGuard Pro GSM-alarm Installations og opsætnings-manual www.houseguard.dk Side 0 af 39 HouseGuard Pro GSM-alarmsystem dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER...

Læs mere

HomeSecure HS-BASIC-V2 Brugermanual: 16-06-2015

HomeSecure HS-BASIC-V2 Brugermanual: 16-06-2015 2 3 Tillykke med dit nye HomeSecure BASIC alarmsystem. I denne manual finder du informationer om alarmsystemets funktioner, installationsprocedure og betjening. Det er vigtigt, at du først gennemlæser

Læs mere

Version 1.32 2010. Servicemanual. Skal opbevares ved terminalen!

Version 1.32 2010. Servicemanual. Skal opbevares ved terminalen! Version 1.32 2010 Servicemanual Skal opbevares ved terminalen!! Før du ringer til support skal du prøve at løse dit problem, via denne servicemanual så du undgår unødige telefonopkald, mens kunderne venter..

Læs mere

El- Matic IP- alarm Dansk manual

El- Matic IP- alarm Dansk manual El- Matic IP- alarm Dansk manual Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 3 PLACERING AF DE ENKELTE ENHEDER... 4 TRIN 1: REGISTRERING OG AKTIVERING... 6 TRIN 2: TILFØJELSE AF SENSORER MV.... 8 ZONETYPER...

Læs mere

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 09-9-2013 SSI400 GSM ALARM Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2013 model - GSM alarm SSI400 433/868MHz Version December 2012 Brug vores app til Android og iphone til betjening

Læs mere

Brugervejledning for Alarmsystem AL-01 & AL-02

Brugervejledning for Alarmsystem AL-01 & AL-02 Kære bruger. Brugervejledning for Alarmsystem AL-01 & AL-02 Velkommen til en introduktion i brugen af Birkegårdens Alarmsystem. Husk: Dette er en helt ny nem måde at sikre dit hjem på, og alarmsystemet

Læs mere

Manual til GSM-enheder fra Profort a/s Ver. 5.04

Manual til GSM-enheder fra Profort a/s Ver. 5.04 Manual til GSM-enheder fra Profort a/s 1 MANUAL TIL PROFORTS GSM-ENHEDER 2 1.1 SPECIFIKATIONER 2 1.2 FUNKTIONER 4 1.3 BESKRIVELSE 6 1.4 FUNKTIONSTEGNING 7 2 MONTERING 8 2.1 KLARGØR ENHEDEN 8 2.2 ELEKTRISK

Læs mere

HouseGuard GSM-alarm (basis)

HouseGuard GSM-alarm (basis) HouseGuard GSM-alarm (basis) Dansk manual www.houseguard.dk Side 0 af 51 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 PLACERING AF DE ENKELTE ENHEDER... 4 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN

Læs mere

SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 4.4

SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 4.4 SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 4.4 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Inden alarmsystemet tages i brug... 2 VIGTIGT AT VIDE INDEN DU GÅR I GANG... 2 FORBEREDELSE AF TRÅDLØSE

Læs mere

HouseGuard GSM-alarm (plus)

HouseGuard GSM-alarm (plus) HouseGuard GSM-alarm (plus) Dansk manual www.houseguard.dk Side 0 af 55 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 PLACERING AF DE ENKELTE ENHEDER... 4 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-11 Stage

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60 NBE PILLEFYR Black Star Fra version 6.60 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering

Læs mere

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual HouseGuard SmartGSM-alarmsystem Dansk manual HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 OPSÆTNINGS TRIN... 3 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 1: MONTERING AF GSM-SIM-KORT....

Læs mere

SmokeCloak Privat. installation og instruktion

SmokeCloak Privat. installation og instruktion SmokeCloak Privat installation og instruktion Der er truffet alle tænkelige forholdsregler for at sikre rigtigheden af denne manual. Producenten MSS Professional A/S står ikke til ansvar for tab eller

Læs mere

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3 husqvarna AUTOMOWER 260 ACX BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

Elite Alarm. Version 3.12. www.gsmteknik.dk

Elite Alarm. Version 3.12. www.gsmteknik.dk Elite Alarm Version 3.12 www.gsmteknik.dk VELKOMMEN Tillykke med din nye tyverialarm fra GSM teknik. Her er lidt overordnet information, som skal hjælpe dig godt i gang. Følgende har vi på forhånd foretaget

Læs mere

Manual til trådløs alarm

Manual til trådløs alarm Manual til trådløs alarm Beckersberg Secure BS1200 Læs venligst manualen grundigt, før du tager din Beckersberg Secure alarmpakke i brug. Side 1 af 16 Indholdsfortegnelse 1Introduktion...4 2Før installation

Læs mere

Brugervejledning til intelligent GSM / SMS Alarmsystem

Brugervejledning til intelligent GSM / SMS Alarmsystem Brugervejledning til intelligent GSM / SMS Alarmsystem 8 Zonegrupper, 51 sensorer, 7 kabelførte sensorer, 1 x 12V udgang Tak for valget af vores produkter. Du bedes læse vejledningen grundigt, før du tager

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Visse funktioner beskrevet i denne manual er ikke tilgængelige i alle versioner af Autolog.

Visse funktioner beskrevet i denne manual er ikke tilgængelige i alle versioner af Autolog. Brugervejledning Til den 100% automatiske kørebog Version 3.7.xx Visse funktioner beskrevet i denne manual er ikke tilgængelige i alle versioner af Autolog. Funktioner markeret GARMIN, er kun tilgængelig

Læs mere

Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual

Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual SmartGSM-alarmsystem dansk manual Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 2: OPSTART AF ALARMSYSTEMET... 8 MENUSYSTEMER... 8 TRIN

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Garantibevis og brugervejledning For Alarmsystem AL-01 & AL-02.

Garantibevis og brugervejledning For Alarmsystem AL-01 & AL-02. Garantibevis og brugervejledning For Alarmsystem AL-01 & AL-02. Kære bruger. Velkommen til en introduktion i brugen af Birkegårdens Alarmsystem. Husk: Dette er en helt ny nem måde at sikre dit hjem på,

Læs mere

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01 Trådløst Alarm System Med indbygget GSM modem Brugsanvisning 1 Indhold Side 2 - Forord Side 3 - Alarm oversigt Side 4 - Opstart af alarm Side 4 - Programmering af alarmcentral Side 4 - Indtastning af kode

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere