WiseTrap. Generation 1 Driftsmanual. Fældetop Hanger. Guiderør. Montagegaffel. Plastskærm Connector Montagestang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "WiseTrap. Generation 1 Driftsmanual. Fældetop Hanger. Guiderør. Montagegaffel. Plastskærm Connector Montagestang"

Transkript

1 WiseTrap Generation 1 Driftsmanual Fældetop Hanger Guiderør Montagegaffel Plastskærm Connector Montagestang

2 Håndtag Display Lyssensor Styreboks Fire / manuel ned Stop / menuvalg Stop menuvalg Run / manuel op Antenne for modem Kroge til ophæng af overskydende kabel Udgang for kabel til fælde 2

3 Indledning Tekniske data Sikkerhed SIM-kort Isæt SIM-kort Skift batteri Førstegangs registrering af bruger og fælde Brugeregistrering hos WiseCon Brugeregistrering af WiseTrap Aktivering af WiseTrap Opret ny bruger Redigering af alarmmodtager Placering af fælde Alarm liste Opret ny fælde/enhed Udskrift af lister Montage af WiseTrap Kalibrering [cali] Manuel betjening [MAnu] Test [test] Drift [redy] Ingen net-dækning Øvrige Display informationer Antal skud siden batteriskift [cnt] Antal drift timer siden batteri skift [Hr] Spændings niveau på Batteriet [batt] Indstil følsomhed [cens] SMS besked Forsinket opstart [drun] Stop WiseTrap Afmontering af WiseTrap Fejlmeddelelser Garanti og afhjælpning af fejl og mangler Noter: Produkt serienummer & Produkt kontrol kode

4 Indledning. WiseTrap er en patenteret, intelligent og giftfri rottefælde, der er designet til at fungere som et yderst effektivt våben mod rotter, direkte i kloakrøret. Når rotten registreres, aktiveres fælden, hvorefter et antal spyd med stor kraft skydes mod rotten. Rotten dør hurtigt og smertefrit, og skylles ud med kloakvandet. Spyddene trækkes op igen, og fælden er funktionsklar. WiseTrap påvirker ikke flowet i kloakken, men sikre fuld og uhindret gennemgang for kamerainspektion samt gør det muligt at spule kloakken uden forudgående at deaktivere eller afmontere fælden. 4

5 Tekniske data. Rørdiameter: Alle typer Ø110, Ø160 og Ø200 mm Plastskærm: Plastskærm til montage af WiseTrap i kloakrøret. WiseTrap 110: 297 mm WiseTrap 160: 294 mm, for Ø315 brønd 347 mm, standard brønd WiseTrap 200: 294 mm, for Ø315 brønd 364 mm, Standard brønd Brønd: Alle typer fra Ø315 mm. Ubegrænset dybde. Se separat datablad: Montageudstyr og tilbehør. Kabel: Fastmonteret kabel mellem styring og fælde. Standardlængde 5,5 meter. Andre længder leveres som specialvare. Sensorer på fælde: 2 stk. bevægelses-, 2 stk. varme- og 1 stk. lyssensorer Sensor på styring: 1 stk. lyssensor Styring: Elektronisk fuldautomatisk styring. Displayinformation bl.a.: Batteriniveau Antal skud siden batteriskift Antal driftstimer siden batteriskift Datatransmission: 5

6 Via SMS / GPRS-modem information bl.a.: Hvis der ikke registreres rotter i en given periode Ved lav batteriniveau Ved driftsforstyrrelse Ved overflow af brønden Batteri eller strømforsyning: 230V / 12 V Batteri kapacitet: Ca. 3 måneders drift. Fældekonstruktion: Vandtæt kabinet, spyd rengøres ved optrækning Miljø: Fælden er selvtømmende og fungerer fuldautomatisk uden at personer kommer i berøring med den eller med rotterne. Døde rotter glider med kloakvandet til rensningsanlægget og nedbrydes biologisk. Ingen smittefare eller risiko for tilskadekomst. Der anvendes ingen gift eller lokkemad Godkendelse: WiseTrap er godkendt af Skadedyrslaboratoriet i Danmark. 6 Patentnr.: PA PCT/DK2007/000449

7 PCT/EP2008/ PCT/EP2008/ /

8 Sikkerhed. WiseTrap driftsmanual skal gennemlæses før montage og idriftsætning. Udvis altid stor agtpågivenhed ved håndtering af fælden. Sæt aldrig WiseTrap i drift før følgende procedure er gennemført i den angivne rækkefølge. 1. Monter fælden (se afsnit om montage side 34) 2. Spænd overskydende kabel op på de 2 kroge som sidder på bagsiden af styreboksen 8

9 3. Kalibrer fælden (se afsnit om kalibrering [cali] side 38), dette må først udføres når fælden er korrekt monteret i brønden. Hvis WiseTrap er blevet flyttet skal der altid foretages en kalibrering. Da WiseTrap i modsat fald kan udøve skade på brønd og fælde. 4. Test fælden (se afsnit om Test [test] side 40), må først udføres når fælden er kalibreret. 5. Drift af fælden (se afsnit om Drift [redy] side 41), må først udføres når fælden er testet og kalibreret. Tryk altid på styringen før servicering af fælden. Transporter altid WiseTrap i håndtag eller transportboks. 9

10 Bemærk! WiseTrap arbejder med stor kraft og er derfor sikret på en række områder: Lyspåvirkning. - WiseTrap desarmeres omgående ved påvirkning af lys, da både fælde og styring er udstyret med lyssensorer. Kamerainspektion. - WiseTrap desarmeres omgående ved kamerainspektion da fælden er udstyret med lyssensor i bunden af fælden. Spuling / rengøring af kloak. - WiseTrap er inaktiv grundet manglende varmeregistrering Bemærk! WiseTrap må kun benyttes i kloakker, og kun til bekæmpelse af ROTTER. Bemærk! Hvis vandtemperaturen i kloaken overstiger 40 vil WiseTrap skyde på alt der bevæger sig. Bemærk! Hvis batteriet udsættes for temperaturer over 25 C i længere perioder, vil batteriets levetid forringes. 10

11 Følg altid de beskrevne retningslinjer i manualen. Benyttes uoriginalt batteri eller lader bortfalder garantien for WiseCon produkter Vedligehold WiseTrap. Lys og bevægelses sensorerne på styreboksen og i bunden af fælden skal holdes rene og må ikke tildækkes. Rengøres med vatpinde. Lyssensor Bevægelses sensor & varmesensor Lyssensor Bevægelses sensor & varmesensor 11

12 SIM-kort. SIM-kort kan købes hos alle udbydere af mobiltelefoner, WiseCon s hjemmeside henviser til flere af disse teleudbydere. Når De kontakter Deres teleudbyder, skal De bestille et telemetri abonnement. Abonnementet kaldes også et Machine-to-machine (M2M) abonnement, eller Data-abonnement. Det er den samme type som f.eks. benyttes i en Dankort terminal. Bemærk: De skal sikre dem at abonnementet kan overføre data og SMS på samme nummer, samt at kortet ikke er PIN- eller PUK-kode låst. Hos TDC hedder abonnementet Mobilintelligens. (IKKE Basis) Isæt SIM-kort. 1. Afmonter toppen af styreboks og aftag pakningen ved at trække i de to knopper på toppen af pakningen 2. Indfør SIM kort i kortholderen 3. Sæt pakningen på plads igen Knopper SIM-kort 12

13 Skift batteri. 1. Aftag toppen af styreboks 2. Adskil de to kabler 3. Løft batteriet op i de to håndtag som er fastgjort på batteriet 4. Placer et nyopladet batteri i styreboksen 5. Tilslut batteriet og sæt toppen af styreboks tilbage på plads 13

14 Førstegangs registrering af bruger og fælde Før WiseTrap kan benyttes, skal de som bruger registreres, og fælden skal opstartes hos WiseCon. Registreringen foregår online via internettet. De finder Produkt serienummer og Produkt kontrol kode på bagsiden af denne manual, og på pakningen inde i styreboksen. Brugeregistrering hos WiseCon 1. På Deres internet eksplorer skal de indtaste 2. Som førstegangs bruger, tryk på Wiseplan og registrer ny bruger. Hvis de i forvejen er registreret tryk Eksisterende bruger Indtast Produkt serienummer og Produkt kontrol kode som de finder 14

15 på bagsiden af denne manual, og på pakningen inde i styreboksen. Tryk Bekræft indtastning 3. Indtast ønsket brugernavn og -adresse samt en adgangskode og tryk Opret bruger 15

16 4. Tryk fortsæt for at blive oprettet som bruger 5. Indtast Deres Firma informationer og tryk næste 16

17 6. Indtast Deres administrator informationer, Hvis disse er identiske med firma informationer tryk på overfør firma informationer fra forrige side og tryk gem 7. Hvis Deres mobilnummer er indtastet korrekt, tryk Send en SMS til mig. Herefter vil de efter kort tid modtage en SMS med en kode. Koden indtastes i indtast modtagne kode 8. Tjek om koden er indskrevet korrekt og Tryk Bekræft koden 17

18 9. De er nu registreret som bruger hos WiseCon. Tryk fortsæt Brugeregistrering af WiseTrap Herunder følger registrering af resten af fælden. 1. Sørg for at batteriet er fuld opladet 2. Isæt SIM kort i WiseTrap som beskrevet på side 12 18

19 3. Indtast det Produkt serienummer og kontrol kode som de finder på bagsiden af denne manual og på pakningen inde i styreboksen. Tryk kontrollér indtastningen 4. Udfyld felterne og tryk Opret fælde. VIGTIGT! Mobilnummeret som her skal indtastes er nummeret som tilhører det SIM kort der er indsat i Deres WiseTrap fælde (se side 12) 19

20 Aktivering af WiseTrap Deres fælde er nu oprettet hos WiseCon. For at aktivere Deres WiseTrap så den enkelte fælde er i stand til trådløst at korresponderer med denne hjemmeside, Deres og mobiltelefon i form af SMS, skal de følge den nedenstående procedure. 1. Tryk Ændre fældestatus 20

21 2. Tryk Aktivér fælden. 3. Tryk på Afslut 4. Systemet vil nu inden for max. 72 timer godkende fælden. Dette ses ved at displayet styreboksen ændres status fra til. Deres protokol vil samtidigt ændre status fra Ingen status til Aktiv OK Deres WiseTrap er nu aktiv og klar til at blive monteret. 21

22 Opret ny bruger 1. Klik på Opret/rediger en bruger i systemet 2. Tryk opret bruger 3. Udfyld felterne og tryk Opret Wiseplan konto 22

23 4. Udfyld felterne og sæt flueben ud for hvilken tilgængelighed brugeren skal have og tryk afslut De har nu oprettet en ny bruger 23

24 Redigering af alarmmodtager 1. Klik på fælde liste 2. Klik på Opsætning ud for det fældenavn som de ønsker at aktiverer 3. I nedenstående felter kan der ændres i nuværende alarmmodtagere, eller tilføjes en ekstra. Evt. en servicemedarbejder eller Administrator. Tryk Rediger profil 24

25 4. Vælg en af de i forvejen indtastede brugeren i drop down menuen. Udfyld de resterende felter og husk flueben for at aktivere brugeren. 5. Tryk Gem ændringerne i profilen og afslut De har nu aktiveret en ny alarmprofil 25

26 Placering af fælde 1. Klik på fælde liste 2. Klik på Placering ud for det fældenavn som de ønsker at aktiverer 3. I nedenstående felter kan de udfyldes med navn og telefon nummer på personer der skal adviseres for at få adgang til en fælde eks. Pedel, vicevært o.s.v Udfyld Vej/gade evt hus nr. samt postnummer og by

27 5. Herefter kan de trykke søg via adresse. Herefter vil placeringen blive vist på kortet herunder 6. For at få et rigtigkort kan de så vælge Hybrid. De kan gøre billedet større eller mindre ved at trække i håndtaget i venstre side 7. De kan nu trykke på placeringsnålen, holde venstre klik nede og flytte placeringsnålen til den præcise placering. 8. Afslut med gem position og afslut 27

28 Alarm liste 1. Klik på fælde liste 2. I denne menu kan de trykke Vis ud for den fælde de ønsker at se nærmere på. Hvorefter de kan aflæse informationer om fældens placering og alarmliste. 28

29 Opret ny fælde/enhed 1. Tryk på Opret en ny fældeenhed 2. Indtast det Produkt serienummer og kontrol kode som de finder på bagsiden af denne manual og på pakningen inde i styreboksen. Tryk kontrollér indtastningen 3. Udfyld felterne og tryk Opret fælde. 29

30 VIGTIGT! Mobilnummeret som her skal indtastes er nummeret som tilhører det SIM kort der er indsat i Deres WiseTrap fælde (se side 12) 4. Tryk Ændre fældestatus 30

31 5. Tryk Aktivér fælden 31

32 6. Tryk på Afslut 7. Systemet vil nu inden for max. 72 timer godkende fælden. Dette ses ved at displayet styreboksen ændres status fra til. Deres protokol vil samtidigt ændre status fra Ingen status til Aktiv OK 32

33 Udskrift af lister Alle skærmbilleder kan udskrives ved at højreklikke på skærmbilledet og vælge udskriv. 33

34 Montage af WiseTrap 1. Sammenføj montagestangen til nødvendig længde 2. Før montagestangen igennem fældetoppen og ned i Guide røret. 3. Skru montage stangen helt i bund, når dette er sket vil plastskærmen være klemt sammen 4. Vær sikker på at brøndens udformning er korrekt 34

35 5. Benyt montagestangen til at fører WiseTrap ned i brønden og presse den ud i det rør fælden skal side i. 6. Skru herefter montagestangen løs af gaflen og fjern den. WiseTrap er nu spændt fast i kloakbrønden. 35

36 7. Placer herefter Hanger i brøndåbningen, vær opmærksom på at benene på montagebøjlen er så langt fra hinanden som muligt før den spændes fast med fingerskruen Hæng styreboksen på Hangeren. Alt overskydende kabel vikles op på de to bøjler bag på styreboksen. Der må ikke hænge kabel nede i brønden, da dette kan spærre for gennemløbet og derved medføre opstuvning. Desuden kan rotterne gnave i kablet med driftstop til følge.

37 9. Fælden er nu klar til at blive kalibrerer (se kalibrering [cali] side38) WiseTrap skal altid kalibreres før der sættes i drift, Da det i modsat fald kan medføre skade på brønd eller fælde. Benyt altid den beskrevne fremgangsmåde på side 38 37

38 Kalibrering [cali]. Kalibrering foregår ved at spyddene kører ned i brønden for at føle sig frem til den optimale slaglængde i den benyttede brønd. Det er meget vigtigt at WiseTrap ved omplacering eller flytning fra en brønd til en anden ALTID bliver kalibreret, i modsat fald kan WiseTrap medføre skade på brønd eller fælde. Når fælden er korrekt monteret, trykkes gentagende gange på indtil der står i displayet. Tryk på dette tager ca. 2 minutter. og fælden vil nu automatisk kalibrerer sig selv, Når fælden er færdig med kalibreringen, vil der stå i displayet. Tryk på 38

39 Manuel betjening [MAnu]. Tryk gentagende gange på til der står i displayet. Tryk på og fælden kører op (stopper selv). Tryk på og fælden kører ned (stopper selv). Man kan altid stoppe fældens bevægelser ved at trykke på 39

40 Test [test]. I test menuen gives mulighed for at prøveskyde WiseTrap. Test må kun udføres når fælden er korrekt monteret og kalibreret i brønden. Benyt altid den beskrevne fremgangsmåde på side 38 Tryk på gentagende gange til der står i displayet. Tryk på og, afvent til displayet blinker imellem Tryk på. Hermed afskydes fælden, displayet blinker imellem og Ved at efterfølgende at trykke på, kan du gentage testen. Tryk altid på Displayet skifter nu til når testen er færdig. 40

41 Drift [redy]. Hver gang WiseTrap placeres eller flyttes til en brønd, skal den kalibreres. Benyt altid den beskrevne fremgangsmåde på side 38 Når fælden er kalibreret står der i displayet. Tryk på og luk brønddækslet. Efter 10 minutter i mørke, armerer WiseTrap sig selv og er klar til skud, denne forsinkelse er indsat som en sikkerhedsforanstaltning, (se afsnit sikkerhed side 8-11). Ingen net-dækning. Hvis de har placeret Deres WiseTrap fælde i et område som er uden for mobil-nettets dækning vil der, når de trykker på knappen stå i displayet Dette er ingen hindring for at fælden kan køre. Tryk igen på og luk brønddækslet. OBS. Deres WiseTrap fælde er nu aktiv, men er ikke i stand til at korresponderer med hjemmesiden, Deres eller mobiltelefon 41

42 Øvrige Display informationer Antal skud siden batteriskift [cnt]. Tryk gentagende gange på til der står i displayet. Displayet skifter nu imellem og antallet, der er skudt siden der blev skiftet batteri feks. Nulstilles når: bruger strømmen er blivet afbrudt.(batteri skift). Aktiver fælden ved at benytte den beskrevne fremgangsmåde for drift [redy] på side 41 Antal drift timer siden batteri skift [Hr]. Tryk gentagende gange på til der står i displayet. Displayet, skifter nu imellem og antallet af timer, fælden har været i drift siden der blev skiftet batteri f.eks. Ved tryk på viser fælden antal timer siden fælden skød sidste gang. nulstilles når strømmen bliver afbrudt. (batteri skift). Aktiver fælden ved at benytte fremgangsmåden for Drift [redy] på side 41 42

43 Spændings niveau på Batteriet [batt]. Tryk gentagende gange, til der står i displayet. Displayet skifter nu imellem og spændings niveau på batteriet f.eks. = Volt. Aktiver fælden ved at benytte fremgangsmåden for Drift [redy] på side 41 43

44 Indstil følsomhed [cens]. Her er det muligt at stille for fældens følsomhed. Som standard er følsomheden stillet til værdi = 10, forøges værdien bliver fældens følsomhed nedsat. Formindskes værdien forøges fældens følsomhed. Tryk gentagende gange på I displayet til der står Tryk på Tryk på Hold for at mindske fælden følsomhed. for at øge fældens følsomhed. nede i til displayet skriver Hermed er ændringen lagret i fældens hukommelse. OBS. Ved stor følsomhed (tal < 10) Kan det risikeres WiseTrap skyder på vand, papir eller lignende. Om vinteren bør følsomheden nedsættes (værdi øges) pga. den lavere temperatur i kloakken. Aktiver fælden ved at benytte fremgangsmåden for Drift [redy] på side 41 44

45 SMS besked. WiseTrap er udstyret med et modem kan sende SMS beskeder til den i forvejen oprettede WiseTrap bruger, se Opret ny bruger side 22. Følgende beskeder vil blive afsendt: Driftsfejl opstået i fælden. Fejlen kan aflæses på fældens display, se Fejlmeddelelser side 50 Fældens batteriniveau er kritisk. Skift batteri. Der er ingen aktivitet i fælden. WiseTrap er udstyret med en tæller der sender en besked hvis fælden ikke har fanget rotter i 10 dage, bemærk at funktionen nulstilles og starter forfra hver gang fældens har været stoppet. Overflow sket ved fælden Aktiver fælden ved at benytte fremgangsmåden for Drift [redy] på side 41 45

46 Forsinket opstart [drun]. I områder hvor der er mistanke om at rotterne har udviklet fældeskyhed kan man med fordel forsinke opstarten af fælden. Tryk gentagende gange på til der står i displayet Displayet skifter nu imellem og Tryk på, herefter vil der stå i displayet. Der vil nu gå 7 døgn før fælden vil begynde at skyde. Trykkes på skifter displayet tilbage til Herved er funktionen deaktiveret. Hold nede i til displayet skriver Hermed er ændringen lagret i fældens hukommelse. Ved batteriskift sættes funktionen automatisk til Aktiver fælden ved at benytte fremgangsmåden for Drift [redy] på side 41 46

47 Stop WiseTrap. Når brønddækslet åbnes og der kommer lys til WiseTrap, vil man høre fælden begynder at arbejde. Dette er en sikkerhedsforanstaltning, (se afsnit sikkerhed side 8-11). Vent til fælden er stoppet. Displayet skifter nu imellem og Tryk på. Displayet skifter nu til, og man kan nu arbejde med fælden eller i brønden. OBS. Skal man ikke i brønden eller arbejde med fælden, behøver men ikke trykke. Når brønddækslet er lukket og der har været mørkt omkring fælden i 10 minutter armerer fælden atter sig selv. Aktiver fælden ved at benytte fremgangsmåden for Drift [redy] på side 41 47

48 Afmontering af WiseTrap. Når brønddækslet åbnes og der kommer lys til WiseTrap, vil man høre fælden begynder at arbejde. Dette er en sikkerhedsforanstaltning, (se afsnit sikkerhed side 8-11). Tryk på. Displayet skifter nu til. 1. Afmonter styreboks og montagebøjle 2. Sammenføj montagestangen til nødvendig længde 3. Før montagestangen igennem fældetoppen og ned i Guiderøret. 4. Skru montage stangen helt i bund - nu er plast skærmen klemt sammen. Herefter vrikkes WiseTrap frem og tilbage indtil den er ude af røret. 48

49 5. Når WiseTrap er fri, benyttes montagestangen til at løfte den op af kloakrøret, hvorefter montagestang, styreboks og fælde placeres i transportkassen. WiseTrap kan nu transporteres til næste brønd. 49

50 Fejlmeddelelser I WiseTrap display Erro Nr. Værdi. 1* 1 Kontrol tid udløbet 2 2 Batteri stand for lav 3* 4 Motor overbelast 4 8 Høj vandstand i brønd 5* 16 Fejl på Reed kontakt 6* 32 Fejl på lysføler *Kontakt Deres fældeleverandør OBS. For at nulstille en error skal batteriet frakobles i 10 sek. Via SMS Meddelelse Nr. 1 1 Ingen rotter 4 8 Niveau for højt 5 16 Batteri skift 50

51 Garanti og afhjælpning af fejl og mangler. Varer, der inden for 12 måneder fra levering fra Wisecon, måtte vise sig at være behæftet med WiseCon tilregnelige fejl og mangler, som Kunden ikke burde have konstateret ved levering eller montage, og som umiddelbart efter konstatering heraf og inden fristens udløb indsendes til WiseCon adresse, erstattes således, at WiseCon valgfrit reparerer eller ombytter det indsendte eller refunderer varens pris. 51

52 Noter: 52

53 53

54 54

55 55

56 Bæredygtig rottebekæmpelse WiseCon udvikler, producerer og markedsfører koncepter og højteknologiske produkter, der gør det muligt at opnå et rottefrit miljø hurtigt og bæredygtigt. Vore produkter anvendes til systematisk at bekæmpe rottebestanden i et område og bidrager således til en hverdag, der er fri for rotter. WiseCon s metoder er 100% fri for gift. De er automatiske, hurtige, præcise og bygger på rottens naturlige adfærd. Det er vigtig for os, at indsatsen mod rotteplagen er så miljøvenlig som muligt, og vi arbejder kontinuerligt på at videreudvikle vore metoder og produkter på det grundlag. Produkt serienummer & Produkt kontrol kode 56

WiseTrap Generation 2 Driftsmanual

WiseTrap Generation 2 Driftsmanual Fældetop WiseTrap Generation 2 Driftsmanual Hanger Guiderør Montagestang Connector Montagegaffel Plastskærm 1 Håndtag Display Lyssensor Fire / manuel ned Stop / menuvalg Run / manuel op Antenne for modem

Læs mere

WiseCam. Driftsmanual. Hanger. Håndtag Stop Kontol lampe Run

WiseCam. Driftsmanual. Hanger. Håndtag Stop Kontol lampe Run WiseCam Driftsmanual Hanger Håndtag Stop Kontol lampe Run 1 Indhold Indledning. 3 Tekniske data. 4 Sikkerhed. 5 Skift Mini SD kort 6 Skift batteri 7 Kontrol af Batter niveau 9 Installation af MemoCam ip

Læs mere

WiseBox. Driftsmanual

WiseBox. Driftsmanual WiseBox Driftsmanual 1 2 Indhold Indledning 4 Tekniske data 5 Sikkerhed 6 Åbning af WiseBox 8 Montering af topplade 9 Skift af pose 10 Vedligehold WiseBox 12 SIM-kort og isætning af dette 14 Skift batteri

Læs mere

Rottebekæmpelse og forebyggelse på Nordmarksvænge 2013

Rottebekæmpelse og forebyggelse på Nordmarksvænge 2013 Rottebekæmpelse og forebyggelse på Nordmarksvænge 2013 Til Grundejerforeningen Nordmarksvænge, Vallensbæk Forslag om at bekæmpe rotter i kloaken i Nordmarksvænge Jeg præciserer hermed mit forslag (fra

Læs mere

WiseBox. Løsningen indendørs og udendørs Datablad. Beskrivelse: WiseBox udnytter rottens medfødte trang til at søge sikkerhed i bl.a. huller.

WiseBox. Løsningen indendørs og udendørs Datablad. Beskrivelse: WiseBox udnytter rottens medfødte trang til at søge sikkerhed i bl.a. huller. Løsningen indendørs og udendørs Beskrivelse: WiseBox udnytter rottens medfødte trang til at søge sikkerhed i bl.a. huller. Når rotten løber ind i WiseBox og aktiverer fældens sensorer, lukker fælden og

Læs mere

Wise-I. Driftmanual. High tech environmentally friendly rodent control

Wise-I. Driftmanual. High tech environmentally friendly rodent control Wise-I Driftmanual High tech environmentally friendly rodent control Version 4 - Maj. 2015 Tak for dit køb af Wise-I. Læs altid driftmanualen før installation og idriftsætning. For kundesupport kontakt

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

2014-09. TC06 Brugermanual

2014-09. TC06 Brugermanual 2014-09 TC06 Brugermanual 1. Isæt SIM kort Inden SIM kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortet skydes ind fra siden, med guld-kontakterne

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning Webstech Trådløs Sensor Overvågning Brugervejledning Besøg venligst vores hjemmeside for senest opdaterede udgave eller for hjælp Support Dato Version Ændringer 1. Januar 2013 1.0 Nyt layout for 2013 kunder

Læs mere

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul GRIPO 4925 er let at tilslutte og anvende. Læs hvor simpelt det kan gøres i denne manual. Indhold 1 Introduktion... 1 Vedligeholdelse...1 Gripo hotline...1 Gripo hjemmeside...1

Læs mere

Intelligent bekæmpelse af rotter og mus

Intelligent bekæmpelse af rotter og mus Intelligent bekæmpelse af rotter og mus High tech environmental friendly rodent control Et rottefrit miljø for alle Rotteplagen i Danmark har været stigende de seneste årtier. Rotter spreder smitte og

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

SENSSILAGE. Temperatur, Manuel konfigurering. SENSSILAGE. Brugervejledning. Anvendelse. SENSSILAGE må kun anvendes til græs- og majsensilage i stak.

SENSSILAGE. Temperatur, Manuel konfigurering. SENSSILAGE. Brugervejledning. Anvendelse. SENSSILAGE må kun anvendes til græs- og majsensilage i stak. SENSSILAGE Temperatur, manuel konfigurering Anvendelse SENSSILAGE må kun anvendes til græs- og majsensilage i stak. 1 Temperatur, Manuel konfigurering. SENSSILAGE Udstyr 1 basestation udstyret med SIM-kort

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores.

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. I den følgende vejledning er der mulighed for, at lære din nye varmepumpestyring meget bedre at kende. Der findes også en meget forenklet vejledning,

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Brugermanual, Duplex 312, Side 1 Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Sådan virker Duplex 312 Funktionsoversigt Brugermanual, Duplex 312, Side 2 GSM styring og

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

DK1.1 STARTVEJLEDNING PLACÉR. LOG IND. SPOR. KOM HURTIGT I GANG MED SKYEYE GPS SPORING. Med Lommy Blue GPS-enhed STARTVEJLEDNING

DK1.1 STARTVEJLEDNING PLACÉR. LOG IND. SPOR. KOM HURTIGT I GANG MED SKYEYE GPS SPORING. Med Lommy Blue GPS-enhed STARTVEJLEDNING DK1.1 PLACÉR. LOG IND. SPOR. KOM HURTIGT I GANG MED SKYEYE GPS SPORING. Med Lommy Blue GPS-enhed Velkommen Tak fordi du har valgt SkyEye GPS sporing med en Lommy Blue GPS-enhed. Din nye GPS sporings-enhed

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

Brugermanual SuperSail System Release 2.0

Brugermanual SuperSail System Release 2.0 Brugermanual SuperSail System Release 2.0 Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 LOGIN MENU... 4 3 HOVED MENU... 5 4 TRACKER INFO MENU... 6 5 OVERVÅGNING MENU... 7 6 ALARM MENU... 9 7 KAPSEJLADS

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

TM100 Brugermanual 2014-07

TM100 Brugermanual 2014-07 TM100 Brugermanual 2014-07 1. Pakkens indhold GPS enhed Relæ Manual Kabel 1. SIM kort Inden SIM-kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortets

Læs mere

QUICKVEJLEDNING. Montering

QUICKVEJLEDNING. Montering QUICKVEJLEDNING Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes som vist nedenfor.

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Comfort CSx75 Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Introduktion CS7002 GSM/GPRS modulet er en fuldt integreret enhed som kan sende alarmer trådløst enten via GSM eller GPRS nettet. Der er desuden

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl250g

Installationsvejledning til Mobile iwl250g Installationsvejledning til Mobile iwl250g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0128 1. Indledning Før

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Automatisk satellit overvågning af

Automatisk satellit overvågning af Automatisk satellit overvågning af dine ejendele InteT abonnement eller gebyr Få adgang til al information direkte via mobiltelefon eller Internet Bevægelses sensor - autosporing samt aflytning Markedets

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering QUICKVEJLEDNING til 4-moduler Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes

Læs mere

Introduktion til WisePlan Pro.

Introduktion til WisePlan Pro. Introduktion til WisePlan Pro. Vi anbefaler at samtlige funktioner læses igennem, før De går videre. Indhold Sæt en fælde i drift via WisePlan:...2 Fældelisten:...3 OBS i fældelisten:...4 Symbolforklaring:...4

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl220g

Installationsvejledning til Mobile iwl220g Installationsvejledning til Mobile iwl220g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0127 1. Indledning Før

Læs mere

hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring!

hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring! hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring! CA hjertestarterskab HSS201GSM er markedets bedste og mest fremtidssikrede model. Skabet sikrer optimal opbevaring af jeres hjertestarter, samt

Læs mere

Intelligent bekæmpelse af rotter og mus

Intelligent bekæmpelse af rotter og mus Intelligent bekæmpelse af rotter og mus High tech environmental friendly rodent control Et rottefrit miljø for alle Mus- og rotteplagen har været stigende de seneste årtier. Rotter og mus spreder smitte

Læs mere

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter...

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter... CS 47 Syntax Side 2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...4 1.1 Funktioner...4 1.2 Forsyning...4 1.3 PSTN support...5 1.4 GSM support...5 1.5 SMS support...5 1.6 Indgange...5 1.7 Udgange...5 1.8 Password...5

Læs mere

Brugsanvisning 700 Yacht Timer

Brugsanvisning 700 Yacht Timer Brugsanvisning 700 Yacht Timer 700 YACHT TIMER DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og længst mulig gavn af det, anbefaler vi dig

Læs mere

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro 1. Adgang til kablerne. A. Skruen i bunden løsnes og fjernes. B. Drej dækslet i bunden mod uret for at få adgang til kabler. 2. Montering af antenne. Fjern beskyttelseskappen

Læs mere

TDC Scale Mobil. Administratorvejledning. opsætning af TDC Scale Mobil

TDC Scale Mobil. Administratorvejledning. opsætning af TDC Scale Mobil TDC Scale Mobil Administratorvejledning til opsætning af TDC Scale Mobil 1 Indhold Side Indledning 3 1. Tilpasning af din Scaleløsning generelt 3 2. Lokalnummerlængde 3 3. Hovednummervisning 6 Opsætning

Læs mere

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01 Trådløst Alarm System Med indbygget GSM modem Brugsanvisning 1 Indhold Side 2 - Forord Side 3 - Alarm oversigt Side 4 - Opstart af alarm Side 4 - Programmering af alarmcentral Side 4 - Indtastning af kode

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING ALARMEN GENERELT

BRUGERVEJLEDNING ALARMEN GENERELT BRUGERVEJLEDNING ALARMEN GENERELT Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Dit online kontrolpanel...4 1.1 Slå alarmen til og fra via hjemmet, nettet eller sms... 5 1.2.1 Deaktivering af alle alarmbeskeder... 6 1.2.2

Læs mere

Copyright 2014 HomeAlarm ApS

Copyright 2014 HomeAlarm ApS Nogle pakker indeholder et trådløst tastatur. Ellers er det muligt at tilkøbe. Denne manual omhandler kun, hvordan tastaturet kobles til HomeSecure BASIC V2 alarmsystem. Strøm indikator: Lyser rødt, når

Læs mere

SENSSEED. Anvendelse. Temperatur og temperatur/relativ fugtighed, manuel konfigurering. SENSSEED. Brugervejledning

SENSSEED. Anvendelse. Temperatur og temperatur/relativ fugtighed, manuel konfigurering. SENSSEED. Brugervejledning SENSSEED Temperatur og Temperatur/relativ fugtighed, manuel konfigurering Anvendelse SENSSEED må kun anvendes til korn og frø på lager. 1 Temperatur og temperatur/relativ fugtighed, manuel konfigurering.

Læs mere

Online madbestilling. Opret dig som bruger. Første gang du bruger systemet skal du oprettes som bruger. Dette gøres ved at trykke på linket Ny bruger

Online madbestilling. Opret dig som bruger. Første gang du bruger systemet skal du oprettes som bruger. Dette gøres ved at trykke på linket Ny bruger Online madbestilling På Mejrup Skole har vi et samarbejde med Sognegården og Godskolemad.dk om levering af mad til eleverne, så de kan tilbydes en sund og varieret kost. Sognegården leverer maden og Godskolemad.dk

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Quickguide Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Contents NVR guide... 3 1.0 Optageren:... 3 1.1 Tilslutning... 3 1.2 Installation af harddisk:... 3 2.0 Først gang din optager bliver startet:... 4 3.0

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

ME Control Bruger Manual

ME Control Bruger Manual ME Control Bruger Manual Her finder jeg ME Control-enheden på Internettet Den sidst opdaterede brugermanual findes på adressen www.mecontrol.eu 1. Sådan fungerer ME Control-enheden Alt hvad du sender (SMS

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

Everhome. Installationsguide til alarmchip-læser

Everhome. Installationsguide til alarmchip-læser :7 LRMCHIP-LÆSER Installationsguide til alarmchip-læser Med denne guide kan du nemt tilslutte alarmchip-læseren til dit GS Everhome trådløse alarmsystem. Det er en god idé at læse den igennem, før du går

Læs mere

TC06 Brugermanual 2014-07

TC06 Brugermanual 2014-07 TC06 Brugermanual 2014-07 1. Isæt SIM kort Inden SIM kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortet skydes ind fra siden, med guld-kontakterne

Læs mere

LEMAN / Præsentation

LEMAN / Præsentation LEMAN / Præsentation Velkommen til LEMAN Internet booking. Vi vil i det følgende gennemgå login, opsætning og indtastnings-muligheder. Systemet findes på http://booking.leman.dk eller via LEMAN s hjemmeside.

Læs mere

Funktions Manual. Skyhost WebPortal. Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost)

Funktions Manual. Skyhost WebPortal. Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost) Funktions Manual Skyhost WebPortal Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost) 1: Gå ind i på www.skyhost.dk - Klik på WebPortal knappen øverst på siden

Læs mere

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Brugervejledning Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 Gør dig fortrolig med din router... 4 Klargøring af routeren... 6 Tilkobling til internettet... 7 Sådan får du adgang

Læs mere

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Indhold For dig der skal i gang med at bruge ditmer edagsorden på ipad eller web 1. Sådan får du adgang til ditmer edagsorden... 2 2. Find udvalg

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

Brugervejledning til FiberBredbånd Internet. Kom godt i gang!

Brugervejledning til FiberBredbånd Internet. Kom godt i gang! SÆT STIKKET I OG SÅ ER DU GODT KØRENDE Brugervejledning til FiberBredbånd Internet Kom godt i gang! Kom godt i gang! Med denne vejledning kommer du godt i gang med at bruge FiberBredbånd internet - en

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

AE10011. Ældre / Handicap Hjælpecentral 12.06.2012. Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm-import.dk Servicetelefon: 8748 6000

AE10011. Ældre / Handicap Hjælpecentral 12.06.2012. Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm-import.dk Servicetelefon: 8748 6000 AE10011 Ældre / Handicap Hjælpecentral 12.06.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm-import.dk Servicetelefon: 8748 6000 Introduktion AE10011 Ældre / Handicap Hjælpecentral er et nyt produkt, udviklet

Læs mere

Sådan bruger du en online-kalender sammen med din mobiltelefon

Sådan bruger du en online-kalender sammen med din mobiltelefon Hvorfor er det en god ide at bruge en online-kalender sammen med min mobiltelefon? Der er næsten kun fordele ved at bruge en online-kalender sammen med sin mobiltelefon: Du har altid din kalender med dig,

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

SMSRemote manual. 019D903122_01 LKIHCSMSRemote Schneider Electric Danmark A/S - All rights reserved

SMSRemote manual. 019D903122_01 LKIHCSMSRemote Schneider Electric Danmark A/S - All rights reserved SMSRemote manual 019D903122_01 LKIHCSMSRemote Schneider Electric Danmark A/S - All rights reserved Indledning SMSRemote er en applikation til smartphones til let kommunikation med LK SMS Modem når det

Læs mere

Indhold SAMSUNG GALAXY SIII... 1

Indhold SAMSUNG GALAXY SIII... 1 SAMSUNG GALAXY SIII Her er en guide til softwareopdatering af SAMSUNG GALAXY SIII, opsætning og sletning af e-mail, skift af adgangskode og signatur, nulstilling ved bortkomst, samt opsætning af skærmlås.

Læs mere

PLAY er et helt unikt tilbud til TDC kunder, som giver dig adgang til Danmarks bedste online musiksamling som en del af dit abonnement.

PLAY er et helt unikt tilbud til TDC kunder, som giver dig adgang til Danmarks bedste online musiksamling som en del af dit abonnement. Velkommen til PLAY PLAY er et helt unikt tilbud til TDC kunder, som giver dig adgang til Danmarks bedste online musiksamling som en del af dit abonnement. Se om du kan få PLAY under Vilkår på tdc.dk/musik

Læs mere

Brugervejledning for Alarmsystem AL-01 & AL-02

Brugervejledning for Alarmsystem AL-01 & AL-02 Kære bruger. Brugervejledning for Alarmsystem AL-01 & AL-02 Velkommen til en introduktion i brugen af Birkegårdens Alarmsystem. Husk: Dette er en helt ny nem måde at sikre dit hjem på, og alarmsystemet

Læs mere

Quick Guide SuperSail Container Alarm app.

Quick Guide SuperSail Container Alarm app. Quick Guide SuperSail Container Alarm app. Applikationen startes via browser på nedenstående adresse: http://server.super-sail.dk:49715/supersailalarm/#/login Adressen kan oprettes som genvej på f.eks.

Læs mere

Express Import system

Express Import system Express Import system Vejledning til modtagere TNT Express Import system TNTs Express Import system gør det let for dig at få afhentet dokumenter, pakker eller paller i 168 lande på Modtager betaler basis.

Læs mere

indream SmartCar GPS tracker

indream SmartCar GPS tracker indream SmartCar GPS tracker REV 2.4-27-05-2015 Specifikationer Type Lokationshastighed GPS / GSM antenne Forsyningsspænding indream SmartCar Hot start < 2 sekunder (Åben himmel) Kold start < 38 sekunder

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning 1) Installation af parabolen Saml parabolen i viste rækkefølge. 2 2) Find korrekt retning og hældning på hjemmesiden http://finder.tooway-instal.com og indtast monteringsadressen:

Læs mere

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net MailMax / Web v4.1 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på webmailen Start med at gå ind på http://webmail.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email-adresse samt Adgangskode, som hører til din konto.

Læs mere

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328 RYOM Vildtkamera Premium med MMS/data Manual Nr. 218-328 Vildtkamera Premium - nr. 218-328 ACORN LTL-5310MM KAMERA MENU OG KNAPPER: På bagsiden af kameraet er der et LCD display, 4 retningsknapper, menu

Læs mere

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer.

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer. Mobil FlexConnect Din mobiltelefon har en webside, hvor du kan lave forskellige indstillinger for dine kald til og fra din mobiltelefon. Websiden hedder Mobil FlexConnect: www.mobilflex-connect.dk Denne

Læs mere

Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5. Vigtigt!

Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5. Vigtigt! Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5 Vigtigt! I forbindelse med installation af dankort terminalen, skal du på den computer hvor dankort

Læs mere

Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp

Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp Denne vejledning er en hjælp til dig, der skal søge ind på IT-Universitetets kandidatuddannelser. Ansøgning om optagelse foregår digitalt via Ansøgningsportalen.

Læs mere

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet, skal du have tilsluttet computer, TV og telefon til fiberboksen. Med denne

Læs mere

Brugsvejledning. ABAX Kørebog. www.abax.dk. The difference is ABAX

Brugsvejledning. ABAX Kørebog. www.abax.dk. The difference is ABAX Brugsvejledning ABAX Kørebog www.abax.dk The difference is ABAX 2 The difference is ABAX Indhold Til lykke med dit valg af ABAX kørebog 3 Brug af kørebogen 3 Menuer 3 Kørebog 4 Turdetaljer 5 Slå ture sammen

Læs mere

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen...

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... Quickguide Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... 4 Logon på Dynamics NAV... 4 Overblik over Dynamics

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL. Kom godt i gang med GPS System

BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL. Kom godt i gang med GPS System BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL Kom godt i gang med GPS System 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: Indholdsfortegnelse 2 Forord 3 Systemet indeholder 3 SIM-kort & operatørvalg 3 Afmontering af PIN-kode på SIM-kort 3 Montering

Læs mere

Brugervejledning til SMS-database i Lotus Notes.

Brugervejledning til SMS-database i Lotus Notes. Brugervejledning til SMS-database i Lotus Notes. Denne brugervejledning er skrevet til personer, som har rollen [Admin] i denne SMS database. Administrator 3 Opret Admin setup 4 Oversigten: Alle Brugerprofiler

Læs mere

For at påbegynde administration af brugere, skal du på ind på websiden https://kundeadmin.ski.dk/.

For at påbegynde administration af brugere, skal du på ind på websiden https://kundeadmin.ski.dk/. Bilag 2 VEJLEDNING I BRUGERADMINISTRATION PÅ SKI.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Brugeradministrations portal...1 3. Oprette brugere...2 3.1 Forhåndsoprettede brugere...2 Slet forhåndsoprettede

Læs mere

Installationsvejledning til kabel-modem

Installationsvejledning til kabel-modem Installationsvejledning til kabel-modem Kære nye Canal Digital Internet-kunde, Du har fået tilsendt følgende 3 dele til din nye internetforbindelse. 1. Kabelmodem med strømforsyning 2. Netværkskabel 3.

Læs mere

Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk

Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold 4 Opkobling til internettet 5 Oprettelse på

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

Betjeningsvejledning. SMS modul

Betjeningsvejledning. SMS modul Betjeningsvejledning SMS modul HW: P052A.0517 / MC35i SW: P052ASMS.070628 LBJ electronic, DK-7100 Vejle Før du tager dit nye SMS modul i brug, er det vigtigt, at du gennemlæser denne vejledning, og udfører

Læs mere

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Fiberbredbånd TV Telefoni www.gefibernet.dk Indhold 4 Aktivering af det trådløse netværk 7 Opkobling

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

AF2208N og AF2208N + trådløse Wi-fi forstærker / AP Long-range

AF2208N og AF2208N + trådløse Wi-fi forstærker / AP Long-range AF2208N og AF2208N + trådløse Wi-fi forstærker / AP Long-range INDLEDNING: Vær opmærksom på at AF2208N er en forstærker. Det vil sige at den er og kan aldrig være bedre, end det signal den får ind. Så

Læs mere

PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken

PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken Download først de relevante installere til både Maple 18 og til Gym-pakken, og placer dem et sted på din PC, hvor du kan finde dem igen. Hvis du højre-klikker

Læs mere

Mobile Arbejdssedler. Mobile TID. Mobile Observationer

Mobile Arbejdssedler. Mobile TID. Mobile Observationer Næsgaard MOBILE Generelt Flere vejledninger Næsgaard MOBILE kan anvendes til markregistrering og/eller til tidsregistrering. Har du adgang till både Mark og TID i PC program kan du som administrator bestemme

Læs mere