WiseTrap. Generation 1 Driftsmanual. Fældetop Hanger. Guiderør. Montagegaffel. Plastskærm Connector Montagestang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "WiseTrap. Generation 1 Driftsmanual. Fældetop Hanger. Guiderør. Montagegaffel. Plastskærm Connector Montagestang"

Transkript

1 WiseTrap Generation 1 Driftsmanual Fældetop Hanger Guiderør Montagegaffel Plastskærm Connector Montagestang

2 Håndtag Display Lyssensor Styreboks Fire / manuel ned Stop / menuvalg Stop menuvalg Run / manuel op Antenne for modem Kroge til ophæng af overskydende kabel Udgang for kabel til fælde 2

3 Indledning Tekniske data Sikkerhed SIM-kort Isæt SIM-kort Skift batteri Førstegangs registrering af bruger og fælde Brugeregistrering hos WiseCon Brugeregistrering af WiseTrap Aktivering af WiseTrap Opret ny bruger Redigering af alarmmodtager Placering af fælde Alarm liste Opret ny fælde/enhed Udskrift af lister Montage af WiseTrap Kalibrering [cali] Manuel betjening [MAnu] Test [test] Drift [redy] Ingen net-dækning Øvrige Display informationer Antal skud siden batteriskift [cnt] Antal drift timer siden batteri skift [Hr] Spændings niveau på Batteriet [batt] Indstil følsomhed [cens] SMS besked Forsinket opstart [drun] Stop WiseTrap Afmontering af WiseTrap Fejlmeddelelser Garanti og afhjælpning af fejl og mangler Noter: Produkt serienummer & Produkt kontrol kode

4 Indledning. WiseTrap er en patenteret, intelligent og giftfri rottefælde, der er designet til at fungere som et yderst effektivt våben mod rotter, direkte i kloakrøret. Når rotten registreres, aktiveres fælden, hvorefter et antal spyd med stor kraft skydes mod rotten. Rotten dør hurtigt og smertefrit, og skylles ud med kloakvandet. Spyddene trækkes op igen, og fælden er funktionsklar. WiseTrap påvirker ikke flowet i kloakken, men sikre fuld og uhindret gennemgang for kamerainspektion samt gør det muligt at spule kloakken uden forudgående at deaktivere eller afmontere fælden. 4

5 Tekniske data. Rørdiameter: Alle typer Ø110, Ø160 og Ø200 mm Plastskærm: Plastskærm til montage af WiseTrap i kloakrøret. WiseTrap 110: 297 mm WiseTrap 160: 294 mm, for Ø315 brønd 347 mm, standard brønd WiseTrap 200: 294 mm, for Ø315 brønd 364 mm, Standard brønd Brønd: Alle typer fra Ø315 mm. Ubegrænset dybde. Se separat datablad: Montageudstyr og tilbehør. Kabel: Fastmonteret kabel mellem styring og fælde. Standardlængde 5,5 meter. Andre længder leveres som specialvare. Sensorer på fælde: 2 stk. bevægelses-, 2 stk. varme- og 1 stk. lyssensorer Sensor på styring: 1 stk. lyssensor Styring: Elektronisk fuldautomatisk styring. Displayinformation bl.a.: Batteriniveau Antal skud siden batteriskift Antal driftstimer siden batteriskift Datatransmission: 5

6 Via SMS / GPRS-modem information bl.a.: Hvis der ikke registreres rotter i en given periode Ved lav batteriniveau Ved driftsforstyrrelse Ved overflow af brønden Batteri eller strømforsyning: 230V / 12 V Batteri kapacitet: Ca. 3 måneders drift. Fældekonstruktion: Vandtæt kabinet, spyd rengøres ved optrækning Miljø: Fælden er selvtømmende og fungerer fuldautomatisk uden at personer kommer i berøring med den eller med rotterne. Døde rotter glider med kloakvandet til rensningsanlægget og nedbrydes biologisk. Ingen smittefare eller risiko for tilskadekomst. Der anvendes ingen gift eller lokkemad Godkendelse: WiseTrap er godkendt af Skadedyrslaboratoriet i Danmark. 6 Patentnr.: PA PCT/DK2007/000449

7 PCT/EP2008/ PCT/EP2008/ /

8 Sikkerhed. WiseTrap driftsmanual skal gennemlæses før montage og idriftsætning. Udvis altid stor agtpågivenhed ved håndtering af fælden. Sæt aldrig WiseTrap i drift før følgende procedure er gennemført i den angivne rækkefølge. 1. Monter fælden (se afsnit om montage side 34) 2. Spænd overskydende kabel op på de 2 kroge som sidder på bagsiden af styreboksen 8

9 3. Kalibrer fælden (se afsnit om kalibrering [cali] side 38), dette må først udføres når fælden er korrekt monteret i brønden. Hvis WiseTrap er blevet flyttet skal der altid foretages en kalibrering. Da WiseTrap i modsat fald kan udøve skade på brønd og fælde. 4. Test fælden (se afsnit om Test [test] side 40), må først udføres når fælden er kalibreret. 5. Drift af fælden (se afsnit om Drift [redy] side 41), må først udføres når fælden er testet og kalibreret. Tryk altid på styringen før servicering af fælden. Transporter altid WiseTrap i håndtag eller transportboks. 9

10 Bemærk! WiseTrap arbejder med stor kraft og er derfor sikret på en række områder: Lyspåvirkning. - WiseTrap desarmeres omgående ved påvirkning af lys, da både fælde og styring er udstyret med lyssensorer. Kamerainspektion. - WiseTrap desarmeres omgående ved kamerainspektion da fælden er udstyret med lyssensor i bunden af fælden. Spuling / rengøring af kloak. - WiseTrap er inaktiv grundet manglende varmeregistrering Bemærk! WiseTrap må kun benyttes i kloakker, og kun til bekæmpelse af ROTTER. Bemærk! Hvis vandtemperaturen i kloaken overstiger 40 vil WiseTrap skyde på alt der bevæger sig. Bemærk! Hvis batteriet udsættes for temperaturer over 25 C i længere perioder, vil batteriets levetid forringes. 10

11 Følg altid de beskrevne retningslinjer i manualen. Benyttes uoriginalt batteri eller lader bortfalder garantien for WiseCon produkter Vedligehold WiseTrap. Lys og bevægelses sensorerne på styreboksen og i bunden af fælden skal holdes rene og må ikke tildækkes. Rengøres med vatpinde. Lyssensor Bevægelses sensor & varmesensor Lyssensor Bevægelses sensor & varmesensor 11

12 SIM-kort. SIM-kort kan købes hos alle udbydere af mobiltelefoner, WiseCon s hjemmeside henviser til flere af disse teleudbydere. Når De kontakter Deres teleudbyder, skal De bestille et telemetri abonnement. Abonnementet kaldes også et Machine-to-machine (M2M) abonnement, eller Data-abonnement. Det er den samme type som f.eks. benyttes i en Dankort terminal. Bemærk: De skal sikre dem at abonnementet kan overføre data og SMS på samme nummer, samt at kortet ikke er PIN- eller PUK-kode låst. Hos TDC hedder abonnementet Mobilintelligens. (IKKE Basis) Isæt SIM-kort. 1. Afmonter toppen af styreboks og aftag pakningen ved at trække i de to knopper på toppen af pakningen 2. Indfør SIM kort i kortholderen 3. Sæt pakningen på plads igen Knopper SIM-kort 12

13 Skift batteri. 1. Aftag toppen af styreboks 2. Adskil de to kabler 3. Løft batteriet op i de to håndtag som er fastgjort på batteriet 4. Placer et nyopladet batteri i styreboksen 5. Tilslut batteriet og sæt toppen af styreboks tilbage på plads 13

14 Førstegangs registrering af bruger og fælde Før WiseTrap kan benyttes, skal de som bruger registreres, og fælden skal opstartes hos WiseCon. Registreringen foregår online via internettet. De finder Produkt serienummer og Produkt kontrol kode på bagsiden af denne manual, og på pakningen inde i styreboksen. Brugeregistrering hos WiseCon 1. På Deres internet eksplorer skal de indtaste 2. Som førstegangs bruger, tryk på Wiseplan og registrer ny bruger. Hvis de i forvejen er registreret tryk Eksisterende bruger Indtast Produkt serienummer og Produkt kontrol kode som de finder 14

15 på bagsiden af denne manual, og på pakningen inde i styreboksen. Tryk Bekræft indtastning 3. Indtast ønsket brugernavn og -adresse samt en adgangskode og tryk Opret bruger 15

16 4. Tryk fortsæt for at blive oprettet som bruger 5. Indtast Deres Firma informationer og tryk næste 16

17 6. Indtast Deres administrator informationer, Hvis disse er identiske med firma informationer tryk på overfør firma informationer fra forrige side og tryk gem 7. Hvis Deres mobilnummer er indtastet korrekt, tryk Send en SMS til mig. Herefter vil de efter kort tid modtage en SMS med en kode. Koden indtastes i indtast modtagne kode 8. Tjek om koden er indskrevet korrekt og Tryk Bekræft koden 17

18 9. De er nu registreret som bruger hos WiseCon. Tryk fortsæt Brugeregistrering af WiseTrap Herunder følger registrering af resten af fælden. 1. Sørg for at batteriet er fuld opladet 2. Isæt SIM kort i WiseTrap som beskrevet på side 12 18

19 3. Indtast det Produkt serienummer og kontrol kode som de finder på bagsiden af denne manual og på pakningen inde i styreboksen. Tryk kontrollér indtastningen 4. Udfyld felterne og tryk Opret fælde. VIGTIGT! Mobilnummeret som her skal indtastes er nummeret som tilhører det SIM kort der er indsat i Deres WiseTrap fælde (se side 12) 19

20 Aktivering af WiseTrap Deres fælde er nu oprettet hos WiseCon. For at aktivere Deres WiseTrap så den enkelte fælde er i stand til trådløst at korresponderer med denne hjemmeside, Deres og mobiltelefon i form af SMS, skal de følge den nedenstående procedure. 1. Tryk Ændre fældestatus 20

21 2. Tryk Aktivér fælden. 3. Tryk på Afslut 4. Systemet vil nu inden for max. 72 timer godkende fælden. Dette ses ved at displayet styreboksen ændres status fra til. Deres protokol vil samtidigt ændre status fra Ingen status til Aktiv OK Deres WiseTrap er nu aktiv og klar til at blive monteret. 21

22 Opret ny bruger 1. Klik på Opret/rediger en bruger i systemet 2. Tryk opret bruger 3. Udfyld felterne og tryk Opret Wiseplan konto 22

23 4. Udfyld felterne og sæt flueben ud for hvilken tilgængelighed brugeren skal have og tryk afslut De har nu oprettet en ny bruger 23

24 Redigering af alarmmodtager 1. Klik på fælde liste 2. Klik på Opsætning ud for det fældenavn som de ønsker at aktiverer 3. I nedenstående felter kan der ændres i nuværende alarmmodtagere, eller tilføjes en ekstra. Evt. en servicemedarbejder eller Administrator. Tryk Rediger profil 24

25 4. Vælg en af de i forvejen indtastede brugeren i drop down menuen. Udfyld de resterende felter og husk flueben for at aktivere brugeren. 5. Tryk Gem ændringerne i profilen og afslut De har nu aktiveret en ny alarmprofil 25

26 Placering af fælde 1. Klik på fælde liste 2. Klik på Placering ud for det fældenavn som de ønsker at aktiverer 3. I nedenstående felter kan de udfyldes med navn og telefon nummer på personer der skal adviseres for at få adgang til en fælde eks. Pedel, vicevært o.s.v Udfyld Vej/gade evt hus nr. samt postnummer og by

27 5. Herefter kan de trykke søg via adresse. Herefter vil placeringen blive vist på kortet herunder 6. For at få et rigtigkort kan de så vælge Hybrid. De kan gøre billedet større eller mindre ved at trække i håndtaget i venstre side 7. De kan nu trykke på placeringsnålen, holde venstre klik nede og flytte placeringsnålen til den præcise placering. 8. Afslut med gem position og afslut 27

28 Alarm liste 1. Klik på fælde liste 2. I denne menu kan de trykke Vis ud for den fælde de ønsker at se nærmere på. Hvorefter de kan aflæse informationer om fældens placering og alarmliste. 28

29 Opret ny fælde/enhed 1. Tryk på Opret en ny fældeenhed 2. Indtast det Produkt serienummer og kontrol kode som de finder på bagsiden af denne manual og på pakningen inde i styreboksen. Tryk kontrollér indtastningen 3. Udfyld felterne og tryk Opret fælde. 29

30 VIGTIGT! Mobilnummeret som her skal indtastes er nummeret som tilhører det SIM kort der er indsat i Deres WiseTrap fælde (se side 12) 4. Tryk Ændre fældestatus 30

31 5. Tryk Aktivér fælden 31

32 6. Tryk på Afslut 7. Systemet vil nu inden for max. 72 timer godkende fælden. Dette ses ved at displayet styreboksen ændres status fra til. Deres protokol vil samtidigt ændre status fra Ingen status til Aktiv OK 32

33 Udskrift af lister Alle skærmbilleder kan udskrives ved at højreklikke på skærmbilledet og vælge udskriv. 33

34 Montage af WiseTrap 1. Sammenføj montagestangen til nødvendig længde 2. Før montagestangen igennem fældetoppen og ned i Guide røret. 3. Skru montage stangen helt i bund, når dette er sket vil plastskærmen være klemt sammen 4. Vær sikker på at brøndens udformning er korrekt 34

35 5. Benyt montagestangen til at fører WiseTrap ned i brønden og presse den ud i det rør fælden skal side i. 6. Skru herefter montagestangen løs af gaflen og fjern den. WiseTrap er nu spændt fast i kloakbrønden. 35

36 7. Placer herefter Hanger i brøndåbningen, vær opmærksom på at benene på montagebøjlen er så langt fra hinanden som muligt før den spændes fast med fingerskruen Hæng styreboksen på Hangeren. Alt overskydende kabel vikles op på de to bøjler bag på styreboksen. Der må ikke hænge kabel nede i brønden, da dette kan spærre for gennemløbet og derved medføre opstuvning. Desuden kan rotterne gnave i kablet med driftstop til følge.

37 9. Fælden er nu klar til at blive kalibrerer (se kalibrering [cali] side38) WiseTrap skal altid kalibreres før der sættes i drift, Da det i modsat fald kan medføre skade på brønd eller fælde. Benyt altid den beskrevne fremgangsmåde på side 38 37

38 Kalibrering [cali]. Kalibrering foregår ved at spyddene kører ned i brønden for at føle sig frem til den optimale slaglængde i den benyttede brønd. Det er meget vigtigt at WiseTrap ved omplacering eller flytning fra en brønd til en anden ALTID bliver kalibreret, i modsat fald kan WiseTrap medføre skade på brønd eller fælde. Når fælden er korrekt monteret, trykkes gentagende gange på indtil der står i displayet. Tryk på dette tager ca. 2 minutter. og fælden vil nu automatisk kalibrerer sig selv, Når fælden er færdig med kalibreringen, vil der stå i displayet. Tryk på 38

39 Manuel betjening [MAnu]. Tryk gentagende gange på til der står i displayet. Tryk på og fælden kører op (stopper selv). Tryk på og fælden kører ned (stopper selv). Man kan altid stoppe fældens bevægelser ved at trykke på 39

40 Test [test]. I test menuen gives mulighed for at prøveskyde WiseTrap. Test må kun udføres når fælden er korrekt monteret og kalibreret i brønden. Benyt altid den beskrevne fremgangsmåde på side 38 Tryk på gentagende gange til der står i displayet. Tryk på og, afvent til displayet blinker imellem Tryk på. Hermed afskydes fælden, displayet blinker imellem og Ved at efterfølgende at trykke på, kan du gentage testen. Tryk altid på Displayet skifter nu til når testen er færdig. 40

41 Drift [redy]. Hver gang WiseTrap placeres eller flyttes til en brønd, skal den kalibreres. Benyt altid den beskrevne fremgangsmåde på side 38 Når fælden er kalibreret står der i displayet. Tryk på og luk brønddækslet. Efter 10 minutter i mørke, armerer WiseTrap sig selv og er klar til skud, denne forsinkelse er indsat som en sikkerhedsforanstaltning, (se afsnit sikkerhed side 8-11). Ingen net-dækning. Hvis de har placeret Deres WiseTrap fælde i et område som er uden for mobil-nettets dækning vil der, når de trykker på knappen stå i displayet Dette er ingen hindring for at fælden kan køre. Tryk igen på og luk brønddækslet. OBS. Deres WiseTrap fælde er nu aktiv, men er ikke i stand til at korresponderer med hjemmesiden, Deres eller mobiltelefon 41

42 Øvrige Display informationer Antal skud siden batteriskift [cnt]. Tryk gentagende gange på til der står i displayet. Displayet skifter nu imellem og antallet, der er skudt siden der blev skiftet batteri feks. Nulstilles når: bruger strømmen er blivet afbrudt.(batteri skift). Aktiver fælden ved at benytte den beskrevne fremgangsmåde for drift [redy] på side 41 Antal drift timer siden batteri skift [Hr]. Tryk gentagende gange på til der står i displayet. Displayet, skifter nu imellem og antallet af timer, fælden har været i drift siden der blev skiftet batteri f.eks. Ved tryk på viser fælden antal timer siden fælden skød sidste gang. nulstilles når strømmen bliver afbrudt. (batteri skift). Aktiver fælden ved at benytte fremgangsmåden for Drift [redy] på side 41 42

43 Spændings niveau på Batteriet [batt]. Tryk gentagende gange, til der står i displayet. Displayet skifter nu imellem og spændings niveau på batteriet f.eks. = Volt. Aktiver fælden ved at benytte fremgangsmåden for Drift [redy] på side 41 43

44 Indstil følsomhed [cens]. Her er det muligt at stille for fældens følsomhed. Som standard er følsomheden stillet til værdi = 10, forøges værdien bliver fældens følsomhed nedsat. Formindskes værdien forøges fældens følsomhed. Tryk gentagende gange på I displayet til der står Tryk på Tryk på Hold for at mindske fælden følsomhed. for at øge fældens følsomhed. nede i til displayet skriver Hermed er ændringen lagret i fældens hukommelse. OBS. Ved stor følsomhed (tal < 10) Kan det risikeres WiseTrap skyder på vand, papir eller lignende. Om vinteren bør følsomheden nedsættes (værdi øges) pga. den lavere temperatur i kloakken. Aktiver fælden ved at benytte fremgangsmåden for Drift [redy] på side 41 44

45 SMS besked. WiseTrap er udstyret med et modem kan sende SMS beskeder til den i forvejen oprettede WiseTrap bruger, se Opret ny bruger side 22. Følgende beskeder vil blive afsendt: Driftsfejl opstået i fælden. Fejlen kan aflæses på fældens display, se Fejlmeddelelser side 50 Fældens batteriniveau er kritisk. Skift batteri. Der er ingen aktivitet i fælden. WiseTrap er udstyret med en tæller der sender en besked hvis fælden ikke har fanget rotter i 10 dage, bemærk at funktionen nulstilles og starter forfra hver gang fældens har været stoppet. Overflow sket ved fælden Aktiver fælden ved at benytte fremgangsmåden for Drift [redy] på side 41 45

46 Forsinket opstart [drun]. I områder hvor der er mistanke om at rotterne har udviklet fældeskyhed kan man med fordel forsinke opstarten af fælden. Tryk gentagende gange på til der står i displayet Displayet skifter nu imellem og Tryk på, herefter vil der stå i displayet. Der vil nu gå 7 døgn før fælden vil begynde at skyde. Trykkes på skifter displayet tilbage til Herved er funktionen deaktiveret. Hold nede i til displayet skriver Hermed er ændringen lagret i fældens hukommelse. Ved batteriskift sættes funktionen automatisk til Aktiver fælden ved at benytte fremgangsmåden for Drift [redy] på side 41 46

47 Stop WiseTrap. Når brønddækslet åbnes og der kommer lys til WiseTrap, vil man høre fælden begynder at arbejde. Dette er en sikkerhedsforanstaltning, (se afsnit sikkerhed side 8-11). Vent til fælden er stoppet. Displayet skifter nu imellem og Tryk på. Displayet skifter nu til, og man kan nu arbejde med fælden eller i brønden. OBS. Skal man ikke i brønden eller arbejde med fælden, behøver men ikke trykke. Når brønddækslet er lukket og der har været mørkt omkring fælden i 10 minutter armerer fælden atter sig selv. Aktiver fælden ved at benytte fremgangsmåden for Drift [redy] på side 41 47

48 Afmontering af WiseTrap. Når brønddækslet åbnes og der kommer lys til WiseTrap, vil man høre fælden begynder at arbejde. Dette er en sikkerhedsforanstaltning, (se afsnit sikkerhed side 8-11). Tryk på. Displayet skifter nu til. 1. Afmonter styreboks og montagebøjle 2. Sammenføj montagestangen til nødvendig længde 3. Før montagestangen igennem fældetoppen og ned i Guiderøret. 4. Skru montage stangen helt i bund - nu er plast skærmen klemt sammen. Herefter vrikkes WiseTrap frem og tilbage indtil den er ude af røret. 48

49 5. Når WiseTrap er fri, benyttes montagestangen til at løfte den op af kloakrøret, hvorefter montagestang, styreboks og fælde placeres i transportkassen. WiseTrap kan nu transporteres til næste brønd. 49

50 Fejlmeddelelser I WiseTrap display Erro Nr. Værdi. 1* 1 Kontrol tid udløbet 2 2 Batteri stand for lav 3* 4 Motor overbelast 4 8 Høj vandstand i brønd 5* 16 Fejl på Reed kontakt 6* 32 Fejl på lysføler *Kontakt Deres fældeleverandør OBS. For at nulstille en error skal batteriet frakobles i 10 sek. Via SMS Meddelelse Nr. 1 1 Ingen rotter 4 8 Niveau for højt 5 16 Batteri skift 50

51 Garanti og afhjælpning af fejl og mangler. Varer, der inden for 12 måneder fra levering fra Wisecon, måtte vise sig at være behæftet med WiseCon tilregnelige fejl og mangler, som Kunden ikke burde have konstateret ved levering eller montage, og som umiddelbart efter konstatering heraf og inden fristens udløb indsendes til WiseCon adresse, erstattes således, at WiseCon valgfrit reparerer eller ombytter det indsendte eller refunderer varens pris. 51

52 Noter: 52

53 53

54 54

55 55

56 Bæredygtig rottebekæmpelse WiseCon udvikler, producerer og markedsfører koncepter og højteknologiske produkter, der gør det muligt at opnå et rottefrit miljø hurtigt og bæredygtigt. Vore produkter anvendes til systematisk at bekæmpe rottebestanden i et område og bidrager således til en hverdag, der er fri for rotter. WiseCon s metoder er 100% fri for gift. De er automatiske, hurtige, præcise og bygger på rottens naturlige adfærd. Det er vigtig for os, at indsatsen mod rotteplagen er så miljøvenlig som muligt, og vi arbejder kontinuerligt på at videreudvikle vore metoder og produkter på det grundlag. Produkt serienummer & Produkt kontrol kode 56

WiseTrap. Intelligent rottefælde til bekæmpelse i kloakken Datablad. Patenteret rottefælde der placeres direkte i kloakrøret.

WiseTrap. Intelligent rottefælde til bekæmpelse i kloakken Datablad. Patenteret rottefælde der placeres direkte i kloakrøret. Intelligent rottefælde til bekæmpelse i kloakken Patenteret rottefælde der placeres direkte i kloakrøret. Når rottens bevægelse og kropsvarme registreres, aktiveres fælden, der udskyder et bundt spyd med

Læs mere

WiseTrap Generation 2 Driftsmanual

WiseTrap Generation 2 Driftsmanual Fældetop WiseTrap Generation 2 Driftsmanual Hanger Guiderør Montagestang Connector Montagegaffel Plastskærm 1 Håndtag Display Lyssensor Fire / manuel ned Stop / menuvalg Run / manuel op Antenne for modem

Læs mere

WiseCam. Driftsmanual. Hanger. Styreboks. Håndtag Stop Kontol lampe Run. Kamera

WiseCam. Driftsmanual. Hanger. Styreboks. Håndtag Stop Kontol lampe Run. Kamera WiseCam Driftsmanual Hanger Håndtag Stop Kontol lampe Run Styreboks Kamera Indledning.... 3 Tekniske data.... 4 Sikkerhed.... 5 Skift Mini SD kort... 6 Skift batteri... 7 Montage af WiseCam... 8 Installation

Læs mere

WiseCam. Driftsmanual. Hanger. Håndtag Stop Kontol lampe Run

WiseCam. Driftsmanual. Hanger. Håndtag Stop Kontol lampe Run WiseCam Driftsmanual Hanger Håndtag Stop Kontol lampe Run 1 Indhold Indledning. 3 Tekniske data. 4 Sikkerhed. 5 Skift Mini SD kort 6 Skift batteri 7 Kontrol af Batter niveau 9 Installation af MemoCam ip

Læs mere

WiseBox. Driftsmanual

WiseBox. Driftsmanual WiseBox Driftsmanual 1 2 Indhold Indledning 4 Tekniske data 5 Sikkerhed 6 Åbning af WiseBox 8 Montering af topplade 9 Skift af pose 10 Vedligehold WiseBox 12 SIM-kort og isætning af dette 14 Skift batteri

Læs mere

WiseTrap. Miniguide. High tech environmentally friendly rodent control

WiseTrap. Miniguide. High tech environmentally friendly rodent control WiseTrap Miniguide High tech environmentally friendly rodent control Version 2 - June 2016 1 Indholdsfortegnelse Opret WiseTrap på WisePlan...3 Oprettelse...3 Opsætning af WiseTrap...3 Opstart...3 Klargøring

Læs mere

Rottebekæmpelse og forebyggelse på Nordmarksvænge 2013

Rottebekæmpelse og forebyggelse på Nordmarksvænge 2013 Rottebekæmpelse og forebyggelse på Nordmarksvænge 2013 Til Grundejerforeningen Nordmarksvænge, Vallensbæk Forslag om at bekæmpe rotter i kloaken i Nordmarksvænge Jeg præciserer hermed mit forslag (fra

Læs mere

WiseBox. Miniguide. High tech environmentally friendly rodent control

WiseBox. Miniguide. High tech environmentally friendly rodent control WiseBox Miniguide High tech environmentally friendly rodent control Version 2 - May 2016 1 Indholdsfortegnelse Opret WiseBox på WisePlan...3 Oprettelse...3 Opsætning af WiseBox...3 Opstart...3 Klargøring

Læs mere

WiseBox. Løsningen indendørs og udendørs Datablad. Beskrivelse: WiseBox udnytter rottens medfødte trang til at søge sikkerhed i bl.a. huller.

WiseBox. Løsningen indendørs og udendørs Datablad. Beskrivelse: WiseBox udnytter rottens medfødte trang til at søge sikkerhed i bl.a. huller. Løsningen indendørs og udendørs Beskrivelse: WiseBox udnytter rottens medfødte trang til at søge sikkerhed i bl.a. huller. Når rotten løber ind i WiseBox og aktiverer fældens sensorer, lukker fælden og

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

2014-09. TC06 Brugermanual

2014-09. TC06 Brugermanual 2014-09 TC06 Brugermanual 1. Isæt SIM kort Inden SIM kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortet skydes ind fra siden, med guld-kontakterne

Læs mere

Wise-I. Driftmanual. High tech environmentally friendly rodent control

Wise-I. Driftmanual. High tech environmentally friendly rodent control Wise-I Driftmanual High tech environmentally friendly rodent control Version 4 - Maj. 2015 Tak for dit køb af Wise-I. Læs altid driftmanualen før installation og idriftsætning. For kundesupport kontakt

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

Wise-I. Miniguide. High tech environmentally friendly rodent control

Wise-I. Miniguide. High tech environmentally friendly rodent control Wise-I Miniguide High tech environmentally friendly rodent control Version 6 - Maj 2016 1 Indholdsfortegnelse Runningmode og servicemode...3 Opsætning af system...3 Tilslutning og oprettelse af Master...3

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Brugermanual, Duplex 312, Side 1 Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Sådan virker Duplex 312 Funktionsoversigt Brugermanual, Duplex 312, Side 2 GSM styring og

Læs mere

Quick guide. Secvest alarm (FUAA50010) Quick guiden er en hjælp til at gøre standard opsætningen nemmere.

Quick guide. Secvest alarm (FUAA50010) Quick guiden er en hjælp til at gøre standard opsætningen nemmere. Quick guide Secvest alarm (FUAA50010) Quick guiden er en hjælp til at gøre standard opsætningen nemmere. Hvis der ønskes yderligere eller avancerede indstillinger henvises til installatør- eller brugervejledningen

Læs mere

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores.

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. I den følgende vejledning er der mulighed for at lære din nye varmepumpestyring meget bedre at kende. Der findes også en meget forenklet vejledning,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores.

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. I den følgende vejledning er der mulighed for, at lære din nye varmepumpestyring meget bedre at kende. Der findes også en meget forenklet vejledning,

Læs mere

GSM / SMS dør/port kontrol enhed

GSM / SMS dør/port kontrol enhed 11-07-2013 GSM / SMS dør/port kontrol enhed 6 stk. Digitale indgange med egen tekst besked via SMS 4 stk. Udgange med aktivering via SMS besked 4 stk. Administrator telefonnumre der modtager SMS alarm

Læs mere

Manual til PRO DK180

Manual til PRO DK180 Manual til PRO DK180 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen... 11 Indtastning af egen

Læs mere

G-WebControl 2-v1.03-dk GSM-STYRESYSTEM TIL BILER. WebControl 2 BRUGERMANUAL

G-WebControl 2-v1.03-dk GSM-STYRESYSTEM TIL BILER. WebControl 2 BRUGERMANUAL GSM-STYRESYSTEM TIL BILER WebControl BRUGERMANUAL Indholdsfortegnelse. SYSTEMBESKRIVELSER.... TERMER OG FORKORTELSER.... FUNKTIONER...4. Betjeningsfunktioner...4. Overvågningsfunktioner...4 4. OPSÆTNING...4

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL FJERNBETJENING

BRUGERVEJLEDNING TIL FJERNBETJENING BRUGERVEJLEDNING TIL FJERNBETJENING Side 2 til din LOCKON fjernbetjening Introduktion Før du starter, skal du have installeret og aktiveret din LOCKON centralenhed. Tips: Brug fjernbetjeningen som en nem

Læs mere

TM100 Brugermanual 2014-07

TM100 Brugermanual 2014-07 TM100 Brugermanual 2014-07 1. Pakkens indhold GPS enhed Relæ Manual Kabel 1. SIM kort Inden SIM-kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortets

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

Brugsanvisning til Poda SMS Alarm

Brugsanvisning til Poda SMS Alarm Brugsanvisning til Poda SMS Alarm Varenummer 19512. Version 1, oktober 2014 Tillykke med din nye Poda SMS Alarm. Poda SMS Alarm er en alarmboks, der sluttes til et elhegn og sender en SMS og/eller en e-mail

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER Side 1 til signalforstærker Introduktion Signalforstærkeren fra LOCKON bruges til at forlænge og forstærke det trådløse signal fra centralenheden ud til de forskellige

Læs mere

Med en mængde nye muligheder og nyt out look anderledes opbygning af display med beskrivelse af Vandvagtens funktioner:

Med en mængde nye muligheder og nyt out look anderledes opbygning af display med beskrivelse af Vandvagtens funktioner: NY MODEL VANDVAGT VV800 SERIE Med en mængde nye muligheder og nyt out look anderledes opbygning af display med beskrivelse af Vandvagtens funktioner: 1 Efter fuldendt montering af sagkyndig tilsluttes

Læs mere

Kom godt fra start. Kom godt fra start. med din nye mobiltelefon JUNI 06

Kom godt fra start. Kom godt fra start. med din nye mobiltelefon JUNI 06 Kom godt fra start Kom godt fra start med din nye mobiltelefon JUNI 06 2 Indhold: SIM-kort...1 "Tryk selv" service a. Viderestilling (ved optaget, ved manglende svar, ved alle opkald)...3 b. Banke på...4

Læs mere

Kom godt i gang. telenor. Redigering. Søgeplan Selvbetjening. Oprettelse. Redigering. - gør det selv

Kom godt i gang. telenor. Redigering. Søgeplan Selvbetjening. Oprettelse. Redigering. - gør det selv Redigering Oprettelse Vælg Tom profil og klik på Stamoplysninger (se næste side). Redigering Vælg en profil, fx Helpdesk, og klik på Søg for at få en liste over de medarbejdere, der er med i søgeplanen.

Læs mere

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning Webstech Trådløs Sensor Overvågning Brugervejledning Besøg venligst vores hjemmeside for senest opdaterede udgave eller for hjælp Support Dato Version Ændringer 1. Januar 2013 1.0 Nyt layout for 2013 kunder

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Vejledning til KMD Educa SMS, Fravær

Vejledning til KMD Educa SMS, Fravær Vejledning til KMD Educa SMS, Fravær Vejledning til sekretær Du kan på din skole anvende KMD Educa SMS på fravær, når modulet er tilkøbt, og når skolen i forvejen har tilkøbt KMD Educa Fravær og/eller

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul GRIPO 4925 er let at tilslutte og anvende. Læs hvor simpelt det kan gøres i denne manual. Indhold 1 Introduktion... 1 Vedligeholdelse...1 Gripo hotline...1 Gripo hjemmeside...1

Læs mere

SENSSILAGE. Temperatur, Manuel konfigurering. SENSSILAGE. Brugervejledning. Anvendelse. SENSSILAGE må kun anvendes til græs- og majsensilage i stak.

SENSSILAGE. Temperatur, Manuel konfigurering. SENSSILAGE. Brugervejledning. Anvendelse. SENSSILAGE må kun anvendes til græs- og majsensilage i stak. SENSSILAGE Temperatur, manuel konfigurering Anvendelse SENSSILAGE må kun anvendes til græs- og majsensilage i stak. 1 Temperatur, Manuel konfigurering. SENSSILAGE Udstyr 1 basestation udstyret med SIM-kort

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 1 21.11.2010 Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 Ny version December 2010 Med variabel kode længde SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk

Læs mere

LEMAN / Præsentation

LEMAN / Præsentation LEMAN / Præsentation Velkommen til LEMAN Internet booking. Vi vil i det følgende gennemgå login, opsætning og indtastnings-muligheder. Systemet findes på http://booking.leman.dk eller via LEMAN s hjemmeside.

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

Brugsanvisning 700 Yacht Timer

Brugsanvisning 700 Yacht Timer Brugsanvisning 700 Yacht Timer 700 YACHT TIMER DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og længst mulig gavn af det, anbefaler vi dig

Læs mere

D210 GSM Strømstyringsmodul med temperatursensor

D210 GSM Strømstyringsmodul med temperatursensor Side 1 af 11 D210 GSM Strømstyringsmodul med temperatursensor Vigtig: Maks 8A 110-230V AC Indgang Vejledning Manual version 1.0 1. Beskrivelse GSM Strømstyrings modul med indbygget 12VDC 200mA strømforsyning

Læs mere

Special Ops Live. Dansk Quick Guide. Kamera indstillinger ved Foto mode. Nu kan du styre dit kamera live via sms

Special Ops Live. Dansk Quick Guide. Kamera indstillinger ved Foto mode. Nu kan du styre dit kamera live via sms Dansk Quick Guide Nu kan du styre dit kamera live via sms Når du modtager dit kamera pakkes det ud, du finder 12 Stk. NYE batterier, finder dit Sandisk SD Kort og dit nye simkort fra det teleselskab du

Læs mere

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Quickguide Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Contents NVR guide... 3 1.0 Optageren:... 3 1.1 Tilslutning... 3 1.2 Installation af harddisk:... 3 2.0 Først gang din optager bliver startet:... 4 3.0

Læs mere

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Comfort CSx75 Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Introduktion CS7002 GSM/GPRS modulet er en fuldt integreret enhed som kan sende alarmer trådløst enten via GSM eller GPRS nettet. Der er desuden

Læs mere

Brugeradministrationsvejledning til SMS Web

Brugeradministrationsvejledning til SMS Web Brugeradministrationsvejledning til SMS Web Administration Denne side vil være forskellig afhængig af om man er administrator eller bruger. Administrator får oversigt over alle brugerne samt konfiguration,

Læs mere

Vejledning Flex-Control:

Vejledning Flex-Control: Vejledning Flex-Control: Når du kommer hjem med din startpakke eller dine løse komponenter, så er du nu klar til at komme i gang. 1. Start med at pakke alle komponenter ud. 2. Fjern nu det lille stykke

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Conventus og SFGIF Hvordan opretter jeg en ny træner?

Conventus og SFGIF Hvordan opretter jeg en ny træner? Kaj Heydt 18-09- INDHOLDSFORTEGNELSE LOG IND I CONVENTUS... 3 TRÆNEREN ER OPRETTET I CONVENTUS MEN HAR INGEN RETTIGHEDER... 4 TRÆNEREN ER IKKE OPRETTET I CONVENTUS... 10 TRÆNEREN KNYTTES / FJERNES FRA

Læs mere

Intelligent bekæmpelse af rotter og mus

Intelligent bekæmpelse af rotter og mus Intelligent bekæmpelse af rotter og mus High tech environmental friendly rodent control Et rottefrit miljø for alle Rotteplagen i Danmark har været stigende de seneste årtier. Rotter spreder smitte og

Læs mere

Autoriseret forhandler Quick Guide DLC Covert Special OPS

Autoriseret forhandler Quick Guide DLC Covert Special OPS Autoriseret forhandler Quick Guide DLC Covert Special OPS Når du modtager dit nye DLC Covert Special Ops mms kamera Anbefaler vi du følger vejledning i opstarten af kameraet. Du sikre dig kameraet er SLUKKET

Læs mere

QUICKVEJLEDNING. Montering

QUICKVEJLEDNING. Montering QUICKVEJLEDNING Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes som vist nedenfor.

Læs mere

TDC Scale Mobil. Administratorvejledning. opsætning af TDC Scale Mobil

TDC Scale Mobil. Administratorvejledning. opsætning af TDC Scale Mobil TDC Scale Mobil Administratorvejledning til opsætning af TDC Scale Mobil 1 Indhold Side Indledning 3 1. Tilpasning af din Scaleløsning generelt 3 2. Lokalnummerlængde 3 3. Hovednummervisning 6 Opsætning

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

Automatisk satellit overvågning af

Automatisk satellit overvågning af Automatisk satellit overvågning af dine ejendele InteT abonnement eller gebyr Få adgang til al information direkte via mobiltelefon eller Internet Bevægelses sensor - autosporing samt aflytning Markedets

Læs mere

DK1.1 STARTVEJLEDNING PLACÉR. LOG IND. SPOR. KOM HURTIGT I GANG MED SKYEYE GPS SPORING. Med Lommy Blue GPS-enhed STARTVEJLEDNING

DK1.1 STARTVEJLEDNING PLACÉR. LOG IND. SPOR. KOM HURTIGT I GANG MED SKYEYE GPS SPORING. Med Lommy Blue GPS-enhed STARTVEJLEDNING DK1.1 PLACÉR. LOG IND. SPOR. KOM HURTIGT I GANG MED SKYEYE GPS SPORING. Med Lommy Blue GPS-enhed Velkommen Tak fordi du har valgt SkyEye GPS sporing med en Lommy Blue GPS-enhed. Din nye GPS sporings-enhed

Læs mere

Kommandoer for SMS boks.

Kommandoer for SMS boks. Kommandoer for SMS boks. For at skifte mellem Bosch og Panasonic varmepumpe sendes følgende besked: MODEL0 = Panasonic MODEL1 = Bosch (Som standard står SMS-boksen altid til Panasonic. D.v.s at hvis du

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING INDENDØRSSIRENE

BRUGERVEJLEDNING INDENDØRSSIRENE BRUGERVEJLEDNING INDENDØRSSIRENE Side 1 til din indendørssirene fra LOCKON Introduktion Sirenen bruges som et supplement til den indbyggede sirene i centralenheden samt som en ekstra sikkerhed ved alarm.

Læs mere

hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring!

hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring! hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring! CA hjertestarterskab HSS201GSM er markedets bedste og mest fremtidssikrede model. Skabet sikrer optimal opbevaring af jeres hjertestarter, samt

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE

BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE Side 1 til den udendørssirene Introduktion Den udendørs sirene bruges som en ekstra sikkerhed, for at naboer kan høre og se, at der er gået en alarm og for at stresse en

Læs mere

Manual til Neopost IJ-40 og IJ-50

Manual til Neopost IJ-40 og IJ-50 Manual til Neopost IJ-40 og IJ-50 1. Skift af farvepatron Ved skift af farvepatron er det vigtigt, at man bruger følgende fremgangsmåde: HUSK! Fjern beskyttelsestapen fra printhovederne! 1.1. Log på som

Læs mere

SimPal-T4. GSM Stikkontakt Bestillings nummer Vejledning Manual version 2.0

SimPal-T4. GSM Stikkontakt Bestillings nummer Vejledning Manual version 2.0 Side 1 af 14 SimPal-T4 GSM Stikkontakt Bestillings nummer 6000.0165 Vejledning Manual version 2.0 Side 2 af 14 Indhold 1. Funktioner og Specifikationer... 3 1.1 Funktioner... 3 1.2 Specifikationer... 3

Læs mere

TUSASS Mobil. Kom godt fra start

TUSASS Mobil. Kom godt fra start TUSASS Mobil Kom godt fra start 1 Indhold DIN TUSASS PAKKE INDEHOLDER... 3 KOM GODT FRA START MED TUSASS... 3 SÅDAN TANKER DU OP... 3 SERVICER MED TUSASS... 4 TELEsvar... 4 Aflytning af TELEsvar... 5 Andre

Læs mere

Vejledning til brugeradministrator. EDI systemet

Vejledning til brugeradministrator. EDI systemet Vejledning til brugeradministrator EDI systemet 15. november 2017 Vejledning til brugeradministrator Denne vejledning beskriver de opgaver du har som brugeradministrator. Opgaverne er: - Oprette og vedligeholde

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

ONTOUR DE LUXE DE LUXE EDITION IC LINE EXCELLENT PRESTIGE PREMIUM LANDHAUS. Brugsanvisning til Campingvogn HobbyConnect - MyHobby-app

ONTOUR DE LUXE DE LUXE EDITION IC LINE EXCELLENT PRESTIGE PREMIUM LANDHAUS. Brugsanvisning til Campingvogn HobbyConnect - MyHobby-app ONTOUR DE LUXE DE LUXE EDITION IC LINE EXCELLENT PRESTIGE PREMIUM LANDHAUS Brugsanvisning til Campingvogn 2017 DK - HobbyConnect - MyHobby-app HobbyConnect* HobbyConnect gør det muligt at styre de fleste

Læs mere

TC06 Brugermanual 2014-07

TC06 Brugermanual 2014-07 TC06 Brugermanual 2014-07 1. Isæt SIM kort Inden SIM kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortet skydes ind fra siden, med guld-kontakterne

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 2.0

Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 2.0 Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 2.0 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse 1 LOGIN MENU... 3 2 HOVED MENU... 4 3 TRACKER INFO MENU... 5 4 KAPSEJLADS MENU... 6 4.1 TILMELD KAPSEJLADS

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR Side 1 til rumsensor Introduktion Rumsensoren fra LOCKON er en bevægelsessensor, som reagerer på bevægelser inden for rumsensorens dækningsområde. Når sensoren er slået til og

Læs mere

Indhold Generelt om indkodning... 3 Indkodning i 433MHz alarmer (f.eks. DK080, DK180 DK190)... 3 Indkodning i 868MHz alarmer (ST-3)...

Indhold Generelt om indkodning... 3 Indkodning i 433MHz alarmer (f.eks. DK080, DK180 DK190)... 3 Indkodning i 868MHz alarmer (ST-3)... Sensor indkodning Indhold Generelt om indkodning... 3 Indkodning i 433MHz alarmer (f.eks. DK080, DK180 DK190)... 3 Indkodning i 868MHz alarmer (ST-3)... 3 433 MHz sensorer... 4 Dyreimmun bevægelsessensor...

Læs mere

ThermoCall TC 4. App Store. Hvilken type simkort skal jeg vælge. Hvordan skal kontakten blinke. Hvordan bruger jeg min app (i grundtræk).

ThermoCall TC 4. App Store. Hvilken type simkort skal jeg vælge. Hvordan skal kontakten blinke. Hvordan bruger jeg min app (i grundtræk). ThermoCall TC 4 App Store Hvilken type simkort skal jeg vælge. Hvordan skal kontakten blinke. Hvordan bruger jeg min app (i grundtræk). Forbehold for ændringer og opdatering. 01.03.2016 Webasto Danmark

Læs mere

Tunstall DECT 7202/7212

Tunstall DECT 7202/7212 Tunstall DECT 7202/7212 Brugervejledning D3302/D3312 Tunstall A/S Tel. +45 87 93 50 00 Niels Bohrs Vej 42, Stilling Fax. +45 87 93 50 10 8660 Skanderborg info@tunstallnordic.com Danmark www.tunstallnordic.com

Læs mere

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01 Trådløst Alarm System Med indbygget GSM modem Brugsanvisning 1 Indhold Side 2 - Forord Side 3 - Alarm oversigt Side 4 - Opstart af alarm Side 4 - Programmering af alarmcentral Side 4 - Indtastning af kode

Læs mere

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer.

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer. Mobil FlexConnect Din mobiltelefon har en webside, hvor du kan lave forskellige indstillinger for dine kald til og fra din mobiltelefon. Websiden hedder Mobil FlexConnect: www.mobilflex-connect.dk Denne

Læs mere

Ændring af indstillinger s. 3. Parkering i lande med andre regler s. 4. Parkering i land med anden tidszone s. 7. Tilbage til fabriksindstilling s.

Ændring af indstillinger s. 3. Parkering i lande med andre regler s. 4. Parkering i land med anden tidszone s. 7. Tilbage til fabriksindstilling s. INDHOLDSFORTEGNELSE Indstilling af P-Watch s. 2 Ændring af indstillinger s. 3 Parkering i lande med andre regler s. 4 Parkering i land med anden tidszone s. 7 Tilbage til fabriksindstilling s. 8 Parkering,

Læs mere

e-mailkonsultation Patientinformation

e-mailkonsultation Patientinformation Side 1 e-mailkonsultation Patientinformation Side 2 Indholdsfortegnelse : Indholdsfortegnelse :... 2 Emailkonsultation Login... 3 Patientens postkasse... 4 e-mailkonsultation til lægen... 5 Receptfornyelse...

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp.

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. Funktioner: 1. 5 cm TFT LCD-skærm med angivelse af optage tilstand, hukommelse på kort og batteri

Læs mere

Vejledning til opsætningsportalen

Vejledning til opsætningsportalen Denne vejledning beskriver brugen af den browser baserede opsætningsportal: INDHOLD Opret dig som bruger:... 2 Opret en enhed:... 3 Hent opsætning fra enheden:... 5 Hent en skabelon:... 5 Ændring af opsætning:...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

QUICKGUIDE multiguard Klima

QUICKGUIDE multiguard Klima QUICKGUIDE multiguard Klima Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes som

Læs mere

Brugermanual SuperSail System Release 2.0

Brugermanual SuperSail System Release 2.0 Brugermanual SuperSail System Release 2.0 Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 LOGIN MENU... 4 3 HOVED MENU... 5 4 TRACKER INFO MENU... 6 5 OVERVÅGNING MENU... 7 6 ALARM MENU... 9 7 KAPSEJLADS

Læs mere

Brugervejledning for Man Down sender MD900

Brugervejledning for Man Down sender MD900 Brugervejledning for Man Down sender MD900 SW 2.1-1 - Indhold: KNOP ELEKTRONIK A/S Tilsigtet anvendelse af MD900 side 2 Fabriksvej 20 DK-7600 Struer knop@knop.dk www.knop.dk Tlf: +45 97840444 Fax: +45

Læs mere

X88. X88 er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 8 indgange 8 relæudgange Mulighed for temperaturføler

X88. X88 er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 8 indgange 8 relæudgange Mulighed for temperaturføler X88 X88 er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 8 indgange 8 relæudgange Mulighed for temperaturføler Let at betjene. Hurtig montering. Let konfiguration. Hurtig. Fleksibel. Passer i en alm gruppetavle.

Læs mere

ME Control Bruger Manual

ME Control Bruger Manual ME Control Bruger Manual Her finder jeg ME Control-enheden på Internettet Den sidst opdaterede brugermanual findes på adressen www.mecontrol.eu 1. Sådan fungerer ME Control-enheden Alt hvad du sender (SMS

Læs mere

Quickguide til GladsaxeKortet. Indholdsfortegnelse

Quickguide til GladsaxeKortet. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1.Ny Bruger... 2 1.2 Stamoplysninger... 2 2. Opret Konti (Aktivér dit barns kort)... 3 3. Indbetaling... 5 3.1 Automatisk optankning... 6 4. Tilmelding til Aktiviteter... 7 gladsaxekortet@gladsaxe.dk

Læs mere

For at påbegynde administration af brugere, skal du på ind på websiden https://kundeadmin.ski.dk/.

For at påbegynde administration af brugere, skal du på ind på websiden https://kundeadmin.ski.dk/. Bilag 2 VEJLEDNING I BRUGERADMINISTRATION PÅ SKI.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Brugeradministrations portal...1 3. Oprette brugere...2 3.1 Forhåndsoprettede brugere...2 Slet forhåndsoprettede

Læs mere

KMD Educa WEB-elevfravær

KMD Educa WEB-elevfravær KMD Educa WEB-elevfravær Vejledning til skolens sekretær Klassens lærere har mulighed for at indberette elevers fravær og sende SMS til elevernes kontaktpersoner, når eleven er fraværende. De medarbejdere,

Læs mere

Installationsvejledning til kabel-modem

Installationsvejledning til kabel-modem Installationsvejledning til kabel-modem Kære nye Canal Digital Internet-kunde, Du har fået tilsendt følgende 3 dele til din nye internetforbindelse. 1. Kabelmodem med strømforsyning 2. Netværkskabel 3.

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

Copyright 2014 HomeAlarm ApS

Copyright 2014 HomeAlarm ApS Nogle pakker indeholder et trådløst tastatur. Ellers er det muligt at tilkøbe. Denne manual omhandler kun, hvordan tastaturet kobles til HomeSecure BASIC V2 alarmsystem. Strøm indikator: Lyser rødt, når

Læs mere