DNX7210BT DNX5210BT DNX4210BT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DNX7210BT DNX5210BT DNX4210BT"

Transkript

1 DNX7210BT DNX5210BT DNX4210BT GPS NAVIGATIONSSYSTEM Quick Start Guide 2011 JVC KENWOOD Corporation / AS Marketing ApS

2 Quick Start Guide Om Quick Start Guiden Denne Quick Start Guide forklarer de grundlæggende funktioner for denne enhed. For funktioner der ikke er dækket i denne vejledning, henvises til instruktionsmanualen medfølgende CD-ROM Instruktionsmanual. En PC med Microsoft Windows XP/ Vista/7 eller Mac OS X 10.4 eller nyere er sammen med Adobe Reader 7.1 eller Adobe Acrobat 7.1 eller nyere nødvendig for at kunne læse instruktionsmanualen. kationerne i Instruktionsmanualen vil blive ændret fra tid til anden. Du kan downloade den nyeste version på com/cs/ce/. Panelerne vist i denne guide er eksempler til at give forklaringer på betjeningen. Derfor kan de adskille sig fra de egentlige paneler. I denne manual vises hvert modelnavn således. DNX7210BT: DNX5210BT and DNX5510BT: DNX4210BT: Hvis ovenforviste ikoner vises, læs artiklen der passer til den enhed der benyttes. I betjeningsprocedurer indikerer paranteser den knap der skal betjenes. < >: indikerer navnet på panelknappen. [ ]: indikerer navnet på tasten. Indhold Om Quick Start Guiden 2 Indhold 2 Forholdsregler 3 2ADVARSEL 3 Rengøring af enheden 4 Nulstil enheden 4 Sikkerhedsforanstaltninger og vigtig information 5 2ADVARSLER 5 2FORHOLDSREGLER 5 VIGTIG INFORMATION 5 Første trin 6 Basis betjening 8 Tasterne på forpanelets funktioner 8 Grundlæggende betjening 12 Afmonter skærmpanelet 13 Brug af navigationssystemet 14 Andre funktioner 16 Afspil musik 17 Af 19 Lyt til radio 20 Ring op 21 2

3 DNX72010BT - DNX5210BT - DNX4210BT Forholdsregler 2ADVARSEL Tag følgende forholdsregler for at undgå skader eller brand: F a r r t t v r t K r r r r H v r a w for r Forholdsregler i forbindelse med brug af produktet V w for a r V r r y S Sprogindstillinger (side 68) R atasyst r r c t t r a Forsigtighed med batteriet att r f r r r s S t att r r H att r s Eft r att r r t ys t f r r Plac r var t tbr t t D r f a att for rt a att r att r Linsen dugger v f var c f r D for r c a f r c v a for r H r ft f w for r Betjen disc'en R v ' af t S ' ct r R ' r t f r r r talt H t av t f ' ft av r t f s 8 f s rv av f f s D f c ' D f t t r rr D f v f t t F f roc r ftwar f Beskyt skærmen B r ar s 3

4 Quick Start Guide Hent GPS signaler Første gang du tænder denne enhed, skal du vente på at systemet henter satellitsignaler første gang. Dette k re minutter. Sørg for at dit køretøj er udenfor i et åbent område væk fra høje bygninger og træer for hurtigt at kunne hente signalerne. Efter systemet første gang har hentet signalerne, vil det efterfølgende hver gang hurtigt hente dem. Om forpanelet Nulstil enheden Hvis enheden eller den tilsluttede enhed ikke fungerer korrekt nulstil enheden. 1 Tryk på <Reset> knappen. Enheden vender tilbage til fabriksindstillingerne. Når du tager produktet ud af æsken eller når du installerer det, kan forpanelet være i i den viste vinkel (Fig. 1). Dette skyldes, at produktet er forsynet med en særlig mekanisme. Hvis programmet, som bliver aktiveret, når produktet første gang tændes, virker rigtigt, vil forpanelet automatisk rykke sig ind i den viste position (indledende indstilllingsvinkel) på (Fig. 2). (Fig. 1) (Fig. 2) Rengør enheden Hvis enhedens front er plettet tør den af med en tør, blød klud såsom en silikoneklud. Hvis fronten er meget plettet, tør af med en klud fugtet med et neutralt rengøringsmiddel, og tør efter med en ren, tør og blød klud. Det kan påvirke enhedens mekaniske dele at spraye rengøringsmiddel direkte på enheden. Det kan ridse over at tørre fronten af med en hård klud eller med et rengøringsmiddel indeholdende alkohol. Fjern USB enheden før der trykkes på Reset, ellers kan dataene på USB enheden blive skadet. For a rne USB enheden se Afspilning af medie (side 17). Når enheden tændes efter tryk på Reset knappen vises den oprindelige indstillingsskærm. Se Første Trin (side 6). 4

5 DNX72010BT - DNX5210BT - DNX4210BT Sikkerhedsforanstaltninger og vigtig information Læs denne information omhyggeligt før betjeningen af Kenwood Car Navigation System og følg instruktionerne i denne manual. Hverken Kenwood eller Garmin er ansvarlig for problemer eller ulykker som følge af manglende overholdelse af instruktionerne i denne manual. 2ADVARSLER Tag følgende forholdsregler for at undgå ulykke eller brand: For at undgå kortslutning, efterlad aldrig metalgenstande (såsom mønter eller værktøj) inde i enheden. Kig ikke på skærmen i længere tid mens du kører. Montering af dette produkt kræver erfaring. Overlad for en sikkerheds skyld monteringen til en professionel. Undgås følgende potentielt farlige situationer ikke, kan det resultere i en ulykke med død eller alvorlig skade til følge. Når du kører bør du omhyggeligt sammenholde de viste informationer på skærmen med alle tilgængelige kilder såsom vejskilte, synsindtryk og kort. Løs for en sikkerheds skyld alle uoverensstemmelser eller spørgsmål før du fortsætter kørslen. Betjen altid køretøjet forsvarligt. Bliv ikke distraheret af navigationssystemet mens du kører, og vær altid opmærksom på alle køreforhold. Kig på skærmen så lidt som muligt mens du kører og brug stemmevejledning hvis muligt. Indtast ikke destinationer, indstillinger eller andre funktioner der kræver længere tids betjening af navigationssystemet mens du kører. Stands køretøjet et sikkert og lovligt sted før du betjener navigationssystemet. Hold volumen på så lavt et niveau at du kan høre udefrakommende lyde mens du kører. Hvis du ikke kan høre udefrakommende lyde, kan du være ude af stand til at agere hensigtsmæssigt på den tr kale situation. Dette kan medføre ulykker. Første gang navigationssystemet bruges eller hvis køretøjets batteri har været afbrudt vil navigationssystemet ikke vise køretøjets korrekte position. GPS satellitsignaler vil dog hurtigt blive modtaget og den korrekte position vist. Vær forsigtig med temperaturen. Brug af navigationssystemet ved ekstreme temperaturer kan medføre fejlfunktion eller skader. Vær også opmærksom på at enheden kan blive skadet af stærke vibrationer, af metalgenstande eller hvis der kommer vand ind i enheden. 2FORHOLDSREGLER Undgås følgende potentielt farlige situationer ikke kan det medføre i personskade eller skade på ejendom. Navigationssystemet er skabt til at give dig ruteforslag. Det tager ikke højde for lukning af veje eller vejforhold, vejrforhold eller andre faktorer som kan påvirke sikkerhed eller timing under kørslen. Brug kun navigationssystemet som en hjælp til at navigere. Brug ikke navigationssystemet hvor der kræves præcis opmåling af retning, afstand, lokation eller topogr The Global Positioning System (GPS) betjenes af USA s regering, som alene er ansvarlig for nøjagtighed og vedligehold. Regeringssystemet tager forbehold for ændringer der kan påvirke nøjagtigheden og ektiviteten af alt GPS udstyr, inkl. navigationssystemet. Selvom navigationsystemet er en præcisions navigationsenhed, kan ethvert navigationsapparat blive misbrugt eller fejlfortolket og dermed blive usikkert. VIGTIG INFORMATION Køretøjets batteri Dette navigationssystem kan bruges når tændingsnøglen er tændt eller på ACC. For at bevare batteriet bør det dog benyttes når motoren kører. Benyttes navigationsystemet i længere tid med motoren slukket kan batteriet løbe tør for strøm. 5

6 Quick Start Guide Første trin Tænd for enheden og foretag de første indstillinger før brug. 1 Tryk på den tilsvarende tast og indstil værdien. Tryk på <NAV>, <MENU>, eller <TEL> knappen. Enheden er tændt. For at slukke enheden: Tryk på <MENU> knappen 1 sekund. Tryk på <MENU> knappen. Enheden er tændt. For at slukke enheden: Tryk på <MENU> knappen 1 sekund. Disse indstillinger er kun nødvendige første gang du bruger enheden og efter du har nulstillet enheden. Sprog Vælg sproget for kontrolskærmen og indstillingerne.. Standard er britisk engelskfor DNX7280BT/DNX5280BT/ DNX4280BT og russisk for DNX5580BT. Efter indstilling, tryk [Enter]. Vinkel Du kan tilpasse skærmens position. Standard er 0. Efter indstilling, tryk [ ] ipod AV Interface brug Du kan bestemme hvilken terminal din ipod er tilsluttet. Standard er "ipod. Farve Indstiller skærm- og tastelysfarverne. Du kan vælge om der skal udføres farveskanning og tilpasse skanningsfarven. Efter indstilling, tryk [ ]. EXT SW Indstiller kontrollen for de eksterne apparater.. Efter indstilling, tryk [ ]. Kamera Indstiller kameraet. Efter indstilling, tryk [ ]. 6

7 DNX72010BT - DNX5210BT - DNX4210BT 2 Tryk [Finish]. F forma hv 7

8 Quick Start Guide Basis betjening Tasterne på forpanelets funktioner DNX7210BT

9 DNX72010BT - DNX5210BT - DNX4210BT Nr. Navn Betjening (Reset) H t k t 1 t k v e. (Instruktionsmanual s.99) ATT AUD NAV MENU TEL (V ct) R t S T k v T k k kæ T v k k v F v k V ze -skæ (Instruktionsmanual s.87).* T k k k yet. V kæ T k ki t A k e. T kket. V t kæ (Instruktionsmanual s.17). T k k T kket.. V kæ (Instruktionsmanual s.54). T k kæ t kæ T kket.. S '. T k t e t k k t k t '. kket k k t t. M t D k (Instruktionsmanual s.70). H kket y T. T t e. T t t t te v tet F te v tet yst t. D k y tet. y ki t k kæ 9

10 Quick Start Guide DNX5210BT/DNX5510BT/DNX4210BT

11 DNX72010BT - DNX5210BT - DNX4210BT Number Name Motion (Reset) H t k ekt v 1 e yk k (Instruktionsmanual side 99) MENU NAV H t k t k (Instruktionsmanual side 69). V t k (Instruktionsmanual side17). T k k kket V k T k ki t A k. TEL V k (Instruktionsmanual side 54). T k k k V K T k v R t (Eject) R D k v T k t t k (Instruktionsmanual side 87).* V k t k T k y t k M t D k R t (Instruktionsmanual side 70). H R t kket T.. ' T k t '.. '. A te t. D t te v tet F te v tet yst. F B k y tet.. 13 (Instruktionsmanual side 72). y ki t k t t k 11

12 Quick Start Guide Grundlæggende betjening Generelt Der er nogle funktioner som kan betjenes fra de fleste skærme. Listeskærm Der er nogle fælles funktionstaster på listeskærmene for de fleste kilder. [Menu] Går tilbage til topmenuskærmen. (RETURN) Går tilbage til den foregående skærm. (fællesmenu) Tryk for at vise fællesmenuen. Menuens indhold er følgende. : Viser EXT SW kontrolskærmen. : Viser Indstillingsmenuskærmen. : Viser lydkontrolmenuskærmen. : Viser menuskærmen for den nuværende kilde. Ikonvisningen er forskellig afhængig af kilden. : Lukker menuen. (Rul) Ruller op og ned i den viste tekst. etc. Taster med flere funktioner vises her. De viste tasters funktioner er forskellige afhængig af den nuværende lydkilde, status, etc. For eksempler se Listeskærm (s.19) i instruktionsmanualen. Rul på skærmen Du kan rulle i listeskærmen ved at rulle op/ned eller højre/venstre. 12

13 DNX72010BT - DNX5210BT - DNX4210BT Afmonter forpanelet Du kan afmontere forpanelet for at undgå tyveri. Tryk på <0> knappen i 3 sekunder for at åbne forpanelet. Afmontér derefter panelet som vist nedenfor. Afmontér panelet som vist nedenfor Efter afmontering: Put panelet i den beskyttende pose der kommer med enheden. 4 Pladen lukker automatisk 10 sekunder efter forpanelet er afmonteret. Fjern panelet før dette sker. Det lukker automatisk når det ikke betjenes i ca. 1 minut. Undgå at røre enhedens terminaler og frontpladen med fingrene. Hvis terminalerne eller frontpladen bliver beskidte, tør dem af med en ren, blød og tør klud. For montering af panelet se Montering af forpanelet (s. 25). 13

14 Quick Start Guide Brug af navigationssystem 1 Tryk på <NAV> for at vise navigationsskærmen. 2 Betjen den ønskede funktion fra hovedmenuskærmen. GPS satellitstyrke. Finder en destination. Viser kortet. Tilpasser indstillingerne. Bruger værktøjer såsom ecoroute og Hjælp. Du kan få yderligere information om brug af navigationssystemet fra Hjælp. For at vise Hjælp, tryk på [Værktøjer] og derefter [Hjælp]. For mere information om dit navigationssystem download den seneste version af Ejermanualen fra manual.kenwood.com/edition/im Indtast din destination og start vejledningen. Find interessante steder 1 Tryk på [Hvortil?] i hovedmenuen. 2 Tryk på [Interessante steder]. 3 Vælg en kategori og en underkategori. 4 Vælg en destination og tryk på [Go!]. For at indtaste bogstaver i navnet, tryk på [Hvortil?] - [Interessante steder] - [Stav navn]. For at søge efter et sted i et andet område, tryk på [Hvortil?] og derefter [Tæt på]. 14

15 DNX72010BT - DNX5210BT - DNX4210BT 4 Følg din rute til destination. Fartgr k forma att k fører v f a over fartgrænsesk t r nytt k Gar nw k var f r f over rafik ov k te t rker rø M r avigationsyst a temmev g rt r øv kortet H r r t reg avigationssyst n rute V t vejkry s t. V t ov g. V Hv Z. G ov V ataf t. V r ren. H rt f a r rtet E rtgr k r tørr veje Tilføj et stop på vejen 1) M aviger r reft Hvor 2) S ft r to. 3) Tr G 4) Tr T f f a f t t f ation. Tag en omvej 1) M aviger r 2) Tr 15

16 Quick Start Guide Andre funktioner Undgå trafik på din rute manuelt 1) Fra kortet, tryk på trafikikonet. 2) Tryk på [Trafik på ruten]. 3) Om nødvendigt, tryk på pilene for at se andre trafikforsinkelser på din rute 4) Tryk på [Undgå]. Se trafikkortet Trafikkortet viser farvekodede trafikforløb og forsinkelser på nærliggende veje. Om trafik Garmin og Kenwood er ikke ansvarlige for nøjagtigheden eller tiden for trafikinformationen. Med en FM trafikmodtager kan navigationssystemet modtage og bruge trafikinformationen. Når en trafikbesked modtages kan du se hændelsen på kortet og ændre din rute for at undgå hændelsen. FM TMC abonnementet aktiveres automatisk efter dit navigationssystem har hentet satellitsignaler mens det modtager trafiksignaler fra erviceudbyderen. Læs mere på Opdatering af Software For at opdatere navigationssystemets software, skal du have et SD kort, en SD kortlæser, og en internetforbindelse. Enheden genstarter eventuelt når du indsætter et memory card. 1) Gå til 2) Find din model og vælg Software Updates >Download< 3) Læs og accepter betingelserne for Software License Agreement. 4) Følg instruktionerne på hjemmesiden til at fuldføre installationen af opdateringen.. Opdatering af kort Du kan købe opdateret kortdata fra Garmin eller spørge din Kenwood forhandler eller Kenwood service center om yderligere information. 1) Gå til 2) Vælg Order Map Updates til din Kenwood enhed. 3) Følg instruktionerne på hjemmesiden for at opdatere dit kort. 16

17 DNX72010BT - DNX5210BT - DNX4210BT Afspil musik Du kan afspille lydfiler fra musik-cd, disc medie, USB stik, SD kort og ipod. For information om afspillelige filformater, medieformater, ipod modeller, etc., se instruktionsmanualen. 1 Tilslut det medie du ønsker at afspille som vist nedenfor. Disc 1) Tryk på <0> knappen 1 sekund for at åbne forpanelet. 2) Indsæt disc'en. 0 1) Indsæt disc'en. Afspilning starter. Send disc'en ud: Tryk på <0> knappen. ipod, USB enhed 1) Tilslut enheden med hvert kabel. Afspilning starter. For at afbryde enheden: Tryk på [ ] på skærmen, og tryk derefter på [ 0 ] i 1 sekund. Fjern kablet fra enheden. SD kort 0 Nobret side Labelside DNX7210BT 1) Tryk på [0] mere end 1 sekund for at åbne forpanelet og indsætte kortet. DNX5210BT 1) Afmonter forpanelet og indsæt kortet. Afspilning starter. Send kortet ud igen: Tryk på kortet indtil det siger klik og fjern fingeren fra kortet. Kortet kommer ud så du kan hive det ud. 17 Fortsat

18 Quick Start Guide 2 Kontroller musikken på kildekontrolskærmen. De følgende symboler indikerer tasterne på skærmen. Tasternes funktioner er de samme selvom du lytter til forskellige lydkilder. Tryk [ ] Basis betjening fra denne skærm Afspiller eller pauser: Stopper afspilningen: Afbryder enheden: Søger efter det foregående/næste: Spoler frem eller tilbage: eller flyt kurseren på midterbaren Gentager det igangværende: Afspiller alt i tilfældig rækkefølge: For anden betjening, se instruktionsmanualen. Hvis den ønskede tast ikke vises på multifunktionsbaren, tryk på [ ] for at skifte menuen. 3 Søg efter den sang/fil du ønsker at lytte til. Listesøgning 1) Tryk på midten af skærmen. Det afspillede medies indholdsliste vises. Hvis det nuværende nummers information kun vises tryk på [ ] for at gå til listevisningen. Udvidet søgning 1) Tryk [ ]. 2) Tryk på den ønskede søgemetode. Listen defineres af det du udvælger. 3) Tryk på det ønskede. For detaljer om søgebetjening se Søgebetjening (s. 34) i instruktionsmanualen. 18

19 DNX72010BT - DNX5210BT - DNX4210BT Afspil film/billede Du kan afspille DVD video, Video CD (VCD), filmfiler fra disc medie, ipod, og billedfiler fra USB enhed og SD card. For detaljer om afspillelige filformater, enhedsformater mm. se instruktionsmanualen. 1 Tilslut det medie du ønsker at afspille. For tilslutning se Afspil musik (side17). 2 Kontroller filmen/billedet ved at trykke på skærmen. Hvert område på skærmen har sin egen funktion Viser kildekontrolskærmen. DVD: Viser DVD menuen.* 1 VCD: Viser Zoom kontrolskærmen.* 2 Disc media: Viser disc menuen.* 3 Søger efter foregående/næste indhold eller fil. Spoler frem eller tilbage når du kører mod højre eller venstre For at stoppe med at spole tryk midt på skærmen.* 4 * 1 Se DVD Disc Menu betjening (side 25) i instruktionsmanualen. * 2 Se Zoomkontrol for DVD og VCD (side 26) i instruktionsmanualen. * 3 Se Filmkontrol (side 41) i instruktionsmanualen. * 4 For ipod/usb/sd card, er denne funktion måske ikke tilgængelig afhængig af filformatet. For betjening på kildekontrolskærmen se Afspil musik (side 17). Dog er det ikke muligt at søge på kategori/link/album artwork. Tryk på [ ] (vises ved at trykke på [ ] i kildekontrolskærmen) for at skjule alle taster. 19

20 Quick Start Guide Lyt til radio 1 Tryk [Menu] på enhver skærm. Topmenuskærmen vises. 2 Tryk på [TUNER]. Enheden skifter til radiokilden. 3 Betjening på kildekontrolskærmen. Søg efter stationer 1) Tryk på [ ]. Underfunktionsmenuen vises. 2) Tryk [AM] eller [FM]. 3) Tryk [ ] eller [ ] for at finde den ønskede station. Autohukommelse 1) Tryk [ ]. Underfunktionsmenuen vises. 2) Tryk [AM] eller [FM]. 3) Tryk [ ]. 4) Tryk [AME]. 5) Tryk [ ] eller [ ] i underfunktionsmenuen. Autohukommelse starter. Find stationer i hukommelsen 1) Tryk [P#]. Du kan også få vist listen over stationer i hukommelsen ved at trykke på frekvensdisplayet i midten. For anden betjening se Basis radiobetjening (side 44) i instruktionsmanualen. 20

21 DNX72010BT - DNX5210BT - DNX4210BT Ring op Du kan benytte din Bluetooth mobil når den er registreret af denne enhed. 1 Registrer din mobil i enheden. Følg proceduren nedenfor. For detaljeret betjening se Registrering af Bluetooth enhed (side 53) i instruktionsmanualen. 1) Tryk på <TEL> og tryk [BT SETUP]. 2) Tryk [SET] i [Registrer ny enhed] i Bluetooth indstillingsskærmen. 3) Tryk [PIN kodeindstillinger] i listen over søgte enheder. 4) Indtast PIN kode og tryk [Enter]. 5) Vælg din mobil fra den viste liste over søgte enheder. Registrering er fuldført. 2 Tilslut din mobil til enheden. 1) Tryk [SET] i [Registreret enhedsliste] i Bluetooth indstillingsskærmen. 2) Tryk på den ønskede enhed på listen og tryk [TEL(HFP)]. Den valgte enhed er nu tilsluttet enheden. Tryk [Audio(A2DP)] hvis du vil tilslutte enheden som en lydafspiller. Denne tast vises kun for. 3 Download din telefonbog. 1) Betjen mobiltelefonen for at sende telefonbogen til denne enhed. 2) Betjen mobiltelefonen for at starte den håndfri forbindelse. Se mobiltelefonens instruktionsmanual for betjening.. 21 Fortsat

22 Quick Start Guide 4 Foretag eller modtage et opkald. Se tabellen nedenfor for hver betjeningsmetode. Ring op ved at indtaste nummer 1 Tryk på [Direct Number]. 2 Indtast et telefonnummer ved hjælp af tastaturet. 3 Tryk [ ]. Ring op ved hjælp af opkaldslister 1 Tryk på [Udgående opkald], [Indgående opkald], eller [Ubesvarede opkald]. 2 Vælg et telefonnummer fra listen. 3 Tryk [ ]. Genopkald 1 Tryk [Genopkaldl] for at vise det tidligere kaldte nummer. 2 Tryk [ ]. Ring op ved hjælp af telefonbogen 1 Tryk på [Phonebook]. 2 Vælg navnet fra listen. 3 Vælg nummeret fra listen. 4 Tryk [ ]. Ring op ved hjælp af et forudindstillet nummer 1 Tryk [Forudindstillet#] for at ringe op til nummeret. Ring op ved hjælp af stemmegenkendelse. Du kan foretage et taleopkald ved hjælp af mobiltelefonens stemmegenkendelses funktion. 1 Tryk [Stemme]. 2 Sig navnet registreret i telefonbogen. For detaljeret betjening se Brug den håndfrie enhed (side 58) i instruktionsmanualen. 22

23 DNX72010BT - DNX5210BT - DNX4210BT

24 Der tages forbehold for trykfejl og ændringer af tekniske specifikationer.

INDHOLD. Sikkerhedsforeskrifter Produkt introduktion. Funktioner og menuer. Andre funktioner. Standard tilbehør Generel fejlbeskrivelse

INDHOLD. Sikkerhedsforeskrifter Produkt introduktion. Funktioner og menuer. Andre funktioner. Standard tilbehør Generel fejlbeskrivelse Bruger manual INDHOLD Sikkerhedsforeskrifter Produkt introduktion Basale funktioner Kalibretion Funktioner og menuer Hovedmenu Navigator Satellit signal modtagelse Musik Radio Indstillinger RDS DVD Apps

Læs mere

GOLF 7 Bruger manual

GOLF 7 Bruger manual ruger manual GOLF 7 INDHOLD Sikkerhedsforeskrifter Produkt introduktion Basale funktioner Kalibretion Funktioner og menuer Hovedmenu Navigator Satellit signal modtagelse Musik Radio Indstillinger RDS

Læs mere

Mazda NB1 Online-vejledning

Mazda NB1 Online-vejledning Mazda NB1 Online-vejledning Indhold Læs dette først 4 Tænd og sluk... 4 Opsætning... 4 GPS-modtagelse... 4 Enheden starter ikke... 4 Pas godt på enheden... 5 Hukommelseskortet 6 Om hukommelseskortet...

Læs mere

Navigation og Multimedia system. Composition Media. Volkswagen Golf 7. Brugermanual

Navigation og Multimedia system. Composition Media. Volkswagen Golf 7. Brugermanual Navigation og Multimedia system Composition Media - Volkswagen Golf 7 Brugermanual Kære kunde. Tillykke med dit nye system. Vi vil gerne henlede din opmærk- - somhed på en vigtig information. Pas på det

Læs mere

nüvi 30/40/50 brugervejledning August 2011 190-01336-36_0A Trykt i Taiwan

nüvi 30/40/50 brugervejledning August 2011 190-01336-36_0A Trykt i Taiwan nüvi 30/40/50 brugervejledning August 2011 190-01336-36_0A Trykt i Taiwan 2011 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. Denne vejledning må hverken helt eller delvist reproduceres,

Læs mere

Brugervejledning til nüvi -serierne

Brugervejledning til nüvi -serierne Brugervejledning til nüvi -serierne 1200/1300/1400 til brug med disse nüvi-modeller: 1200, 1210, 1240, 1245, 1250, 1255, 1260 1300, 1310, 1340, 1350, 1370, 1390 1410, 1440, 1450, 1490 2009-2011 Garmin

Læs mere

TomTom Online-vejledning

TomTom Online-vejledning TomTom Online-vejledning Indhold Æskens indhold 7 Æskens indhold... 7 Læs dette først 8 Placering af enheden... 8 Montering i bilen... 8 Tænd og sluk... 9 Opsætning... 9 GPS-modtagelse... 9 Stik til micro-sd-kort...

Læs mere

Move&Fun. Brugermanual. Dansk

Move&Fun. Brugermanual. Dansk Move&Fun Brugermanual Dansk Oktober 2011 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden, men også

Læs mere

maps + more Brugermanual Dansk

maps + more Brugermanual Dansk maps + more Brugermanual Dansk Oktober 2011 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden, men også

Læs mere

A B. A Opladningsindikator B Tænd/Sluk-knap C Nulstillingsknap D Højttaler E USB-stik F RDS-TMC-stik. b Biloplader. c Dokumentationspakk e

A B. A Opladningsindikator B Tænd/Sluk-knap C Nulstillingsknap D Højttaler E USB-stik F RDS-TMC-stik. b Biloplader. c Dokumentationspakk e TomTom ONE 1. Æskens indhold Æskens indhold a TomTom ONE A B D E F C A Opladningsindikator B Tænd/Sluk-knap C Nulstillingsknap D Højttaler E USB-stik F RDS-TMC-stik b Biloplader c Dokumentationspakk e

Læs mere

nüvi 42/52-serien Brugervejledning Januar 2013 190-01530-36_0A Trykt i Taiwan

nüvi 42/52-serien Brugervejledning Januar 2013 190-01530-36_0A Trykt i Taiwan nüvi 42/52-serien Brugervejledning Januar 2013 190-01530-36_0A Trykt i Taiwan 2013 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. Denne vejledning må hverken helt eller delvist reproduceres,

Læs mere

1. INDLEDNING 3 2. OPLADNING AF SCALA RIDER 5 3. CARDO COMMUNITY PLATFORM 5 4. KOM GODT IGANG 6 4.1 GENERELLE FUNKTIONER 6 4.2 STATUS LYS 6 4.

1. INDLEDNING 3 2. OPLADNING AF SCALA RIDER 5 3. CARDO COMMUNITY PLATFORM 5 4. KOM GODT IGANG 6 4.1 GENERELLE FUNKTIONER 6 4.2 STATUS LYS 6 4. 1. INDLEDNING 3 2. OPLADNING AF SCALA RIDER 5 3. CARDO COMMUNITY PLATFORM 5 4. KOM GODT IGANG 6 4.1 GENERELLE FUNKTIONER 6 4.2 STATUS LYS 6 4.3 AUDIO KILDER OG PRIORITETER 7 4.4 OPSÆTNING 7 4.5 VOICE MENU

Læs mere

Revision: R00 (2007/5)

Revision: R00 (2007/5) Brugermanual Revision: R00 (2007/5) Varemærker Alle navne og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker af deres respektive firmaer. Bemærk Informationen i denne manual kan ændres uden forudgående

Læs mere

Revision: R01 (2007/12)

Revision: R01 (2007/12) Brugermanual Revision: R01 (2007/12) Varemærker Alle navne og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker af deres respektive firmaer. Bemærk Informationen i denne manual kan ændres uden forudgående

Læs mere

GENERELLE FORHOLDSREGLER

GENERELLE FORHOLDSREGLER MEDIA-NAV Indhold Generelle forholdsregler.................................................................. DK.3 Generelt...............................................................................

Læs mere

TomTom GO Referencevejledning

TomTom GO Referencevejledning TomTom GO Referencevejledning Indhold Velkommen til navigation med TomTom 6 Nyheder 7 Nyt i denne version... 7 Kom i gang 8 Montering i bilen... 8 Placering af enheden... 8 Tænd og sluk... 8 Bemærkninger

Læs mere

www.htc.com Brugervejledning

www.htc.com Brugervejledning www.htc.com Brugervejledning Læs inden du fortsætter BATTERIET ER IKKE OPLADT NÅR DU TAGER DET UD AF BOKSEN. FJERN IKKE BATTERIPAKKEN, NÅR ENHEDEN OPLADER. DIN GARANTI UGYLDIGGØRES, HVIS DU ÅBNER ELLER

Læs mere

mobilguide Brugervejledning Version 2.0

mobilguide Brugervejledning Version 2.0 mobilguide Brugervejledning Version 2.0 mobilguide INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 MOBILTELEFONER 3 RELEASE NOTES 4 DEFINITIONER 4 INSTALLATION & OPSTART 5 START & BRUG AF MOBIL GUIDEN 7 FUNKTIONER

Læs mere

Forholdsregler ved brug

Forholdsregler ved brug R-Link Indhold Generelle forholdsregler.................................................................. DK.3 Generelt............................................................................... DK.4

Læs mere

Letanvendelig mobiltelefon

Letanvendelig mobiltelefon DCP50 Deltaco TALA Enkel Letanvendelig mobiltelefon DK Brugervejledning Indhold af pakken Introduktion Velkommen til din nye DELTACO ENKEL mobiltelefon. Den er designet til at være nem og bruge, men stadig

Læs mere

Forerunner 205 & 305. Manual - dansk brugervejledning og reference. Forerunner dansk brugervejledning

Forerunner 205 & 305. Manual - dansk brugervejledning og reference. Forerunner dansk brugervejledning Forerunner 205 & 305 Manual - dansk brugervejledning og reference Forerunner dansk brugervejledning GARMIN Forerunner 205 & 305 Eftertryk forbudt. Denne manual må ikke videregives eller reproduceres i

Læs mere

Navigationssystemet Amundsen+ Betjeningsvejledning

Navigationssystemet Amundsen+ Betjeningsvejledning SIMPLY CLEVER www.skoda-auto.com Navigationssystemet Amundsen+ Betjeningsvejledning Amundsen+: Superb, Octavia, Yeti, Fabia, Roomster, Rapid Navigacní systém dánsky 05.2012 S00.5610.83.38 3T0 012 149 FM

Læs mere

Tak fordi du har købt dette Panasonic-produkt. Læs denne vejledning omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug.

Tak fordi du har købt dette Panasonic-produkt. Læs denne vejledning omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Betjeningsvejledninger Smart bordtelefon Modelnr. KX-UT670 Tak fordi du har købt dette Panasonic-produkt. Læs denne vejledning omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. KX-UT670:

Læs mere

A50 brugervejledning

A50 brugervejledning A50 brugervejledning 2010 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber og ASUSTeK Computer, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Denne vejledning må hverken helt eller delvist reproduceres, kopieres, transmitteres,

Læs mere

Version 1.3. November 2006

Version 1.3. November 2006 Version 1.3 November 2006 Copyright 1993-2006 ROUTE 66. Alle rettigheder forbeholdes. ROUTE 66 og ROUTE 66 logoet er registrerede varemærker. Data copyright NAVTEQ B.V. IMPORTANT REMARK: Intet af denne

Læs mere

Mobile navigation system

Mobile navigation system Mobile navigation system MEDION GoPal E3140, E3240, E4440 Instruktionsbog Betjeningsvejledning Denne betjeningsvejledning er opbygget på en sådan måde, at man via indholdsfortegnelsen får oplysninger om,

Læs mere

Betjeningsvejledning Blu-ray TM -diskafspiller

Betjeningsvejledning Blu-ray TM -diskafspiller Betjeningsvejledning Blu-ray TM -diskafspiller Model nr. DMP-BDT375 DMP-BDT374 DMP-BDT373 DMP-BDT371 DMP-BDT370 Firmware-opdatering Panasonic forbedrer løbende enhedens firmware for at sikre, at vores

Læs mere

TomTom Urban Rider TomTom Rider Pro

TomTom Urban Rider TomTom Rider Pro TomTom Urban Rider TomTom Rider Pro 1. Æskens indhold Æsken s indhold A TomTom RIDER 1 2 3 4 1. Berøringsfølsom skærm 2. Tænd/Sluk-knap 3. Opladningsindikator 4. USB-stik B Holder C RAM Mount -monteringssæt

Læs mere

Velkommen. Se alt det nye!

Velkommen. Se alt det nye! Velkommen Motorola byder dig hermed velkommen til en hel verden af digitale og trådløse kommunikationsmuligheder. Det glæder os, at du har valgt den trådløse Motorola V620 GSM-telefon. Velkommen - 1 Se

Læs mere

DANSK. Kortfattet Instruktion - Dansk

DANSK. Kortfattet Instruktion - Dansk DANSK 3 Kortfattet Instruktion - Dansk Velkommen til en verden af Android TM NGM. Tak for dit køb af NGM Dynamik Stylo. Med denne enhed kan du få adgang til de mange funktioner i Android TM OS 4.2.1 Jelly

Læs mere