DNX7210BT DNX5210BT DNX4210BT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DNX7210BT DNX5210BT DNX4210BT"

Transkript

1 DNX7210BT DNX5210BT DNX4210BT GPS NAVIGATIONSSYSTEM Quick Start Guide 2011 JVC KENWOOD Corporation / AS Marketing ApS

2 Quick Start Guide Om Quick Start Guiden Denne Quick Start Guide forklarer de grundlæggende funktioner for denne enhed. For funktioner der ikke er dækket i denne vejledning, henvises til instruktionsmanualen medfølgende CD-ROM Instruktionsmanual. En PC med Microsoft Windows XP/ Vista/7 eller Mac OS X 10.4 eller nyere er sammen med Adobe Reader 7.1 eller Adobe Acrobat 7.1 eller nyere nødvendig for at kunne læse instruktionsmanualen. kationerne i Instruktionsmanualen vil blive ændret fra tid til anden. Du kan downloade den nyeste version på com/cs/ce/. Panelerne vist i denne guide er eksempler til at give forklaringer på betjeningen. Derfor kan de adskille sig fra de egentlige paneler. I denne manual vises hvert modelnavn således. DNX7210BT: DNX5210BT and DNX5510BT: DNX4210BT: Hvis ovenforviste ikoner vises, læs artiklen der passer til den enhed der benyttes. I betjeningsprocedurer indikerer paranteser den knap der skal betjenes. < >: indikerer navnet på panelknappen. [ ]: indikerer navnet på tasten. Indhold Om Quick Start Guiden 2 Indhold 2 Forholdsregler 3 2ADVARSEL 3 Rengøring af enheden 4 Nulstil enheden 4 Sikkerhedsforanstaltninger og vigtig information 5 2ADVARSLER 5 2FORHOLDSREGLER 5 VIGTIG INFORMATION 5 Første trin 6 Basis betjening 8 Tasterne på forpanelets funktioner 8 Grundlæggende betjening 12 Afmonter skærmpanelet 13 Brug af navigationssystemet 14 Andre funktioner 16 Afspil musik 17 Af 19 Lyt til radio 20 Ring op 21 2

3 DNX72010BT - DNX5210BT - DNX4210BT Forholdsregler 2ADVARSEL Tag følgende forholdsregler for at undgå skader eller brand: F a r r t t v r t K r r r r H v r a w for r Forholdsregler i forbindelse med brug af produktet V w for a r V r r y S Sprogindstillinger (side 68) R atasyst r r c t t r a Forsigtighed med batteriet att r f r r r s S t att r r H att r s Eft r att r r t ys t f r r Plac r var t tbr t t D r f a att for rt a att r att r Linsen dugger v f var c f r D for r c a f r c v a for r H r ft f w for r Betjen disc'en R v ' af t S ' ct r R ' r t f r r r talt H t av t f ' ft av r t f s 8 f s rv av f f s D f c ' D f t t r rr D f v f t t F f roc r ftwar f Beskyt skærmen B r ar s 3

4 Quick Start Guide Hent GPS signaler Første gang du tænder denne enhed, skal du vente på at systemet henter satellitsignaler første gang. Dette k re minutter. Sørg for at dit køretøj er udenfor i et åbent område væk fra høje bygninger og træer for hurtigt at kunne hente signalerne. Efter systemet første gang har hentet signalerne, vil det efterfølgende hver gang hurtigt hente dem. Om forpanelet Nulstil enheden Hvis enheden eller den tilsluttede enhed ikke fungerer korrekt nulstil enheden. 1 Tryk på <Reset> knappen. Enheden vender tilbage til fabriksindstillingerne. Når du tager produktet ud af æsken eller når du installerer det, kan forpanelet være i i den viste vinkel (Fig. 1). Dette skyldes, at produktet er forsynet med en særlig mekanisme. Hvis programmet, som bliver aktiveret, når produktet første gang tændes, virker rigtigt, vil forpanelet automatisk rykke sig ind i den viste position (indledende indstilllingsvinkel) på (Fig. 2). (Fig. 1) (Fig. 2) Rengør enheden Hvis enhedens front er plettet tør den af med en tør, blød klud såsom en silikoneklud. Hvis fronten er meget plettet, tør af med en klud fugtet med et neutralt rengøringsmiddel, og tør efter med en ren, tør og blød klud. Det kan påvirke enhedens mekaniske dele at spraye rengøringsmiddel direkte på enheden. Det kan ridse over at tørre fronten af med en hård klud eller med et rengøringsmiddel indeholdende alkohol. Fjern USB enheden før der trykkes på Reset, ellers kan dataene på USB enheden blive skadet. For a rne USB enheden se Afspilning af medie (side 17). Når enheden tændes efter tryk på Reset knappen vises den oprindelige indstillingsskærm. Se Første Trin (side 6). 4

5 DNX72010BT - DNX5210BT - DNX4210BT Sikkerhedsforanstaltninger og vigtig information Læs denne information omhyggeligt før betjeningen af Kenwood Car Navigation System og følg instruktionerne i denne manual. Hverken Kenwood eller Garmin er ansvarlig for problemer eller ulykker som følge af manglende overholdelse af instruktionerne i denne manual. 2ADVARSLER Tag følgende forholdsregler for at undgå ulykke eller brand: For at undgå kortslutning, efterlad aldrig metalgenstande (såsom mønter eller værktøj) inde i enheden. Kig ikke på skærmen i længere tid mens du kører. Montering af dette produkt kræver erfaring. Overlad for en sikkerheds skyld monteringen til en professionel. Undgås følgende potentielt farlige situationer ikke, kan det resultere i en ulykke med død eller alvorlig skade til følge. Når du kører bør du omhyggeligt sammenholde de viste informationer på skærmen med alle tilgængelige kilder såsom vejskilte, synsindtryk og kort. Løs for en sikkerheds skyld alle uoverensstemmelser eller spørgsmål før du fortsætter kørslen. Betjen altid køretøjet forsvarligt. Bliv ikke distraheret af navigationssystemet mens du kører, og vær altid opmærksom på alle køreforhold. Kig på skærmen så lidt som muligt mens du kører og brug stemmevejledning hvis muligt. Indtast ikke destinationer, indstillinger eller andre funktioner der kræver længere tids betjening af navigationssystemet mens du kører. Stands køretøjet et sikkert og lovligt sted før du betjener navigationssystemet. Hold volumen på så lavt et niveau at du kan høre udefrakommende lyde mens du kører. Hvis du ikke kan høre udefrakommende lyde, kan du være ude af stand til at agere hensigtsmæssigt på den tr kale situation. Dette kan medføre ulykker. Første gang navigationssystemet bruges eller hvis køretøjets batteri har været afbrudt vil navigationssystemet ikke vise køretøjets korrekte position. GPS satellitsignaler vil dog hurtigt blive modtaget og den korrekte position vist. Vær forsigtig med temperaturen. Brug af navigationssystemet ved ekstreme temperaturer kan medføre fejlfunktion eller skader. Vær også opmærksom på at enheden kan blive skadet af stærke vibrationer, af metalgenstande eller hvis der kommer vand ind i enheden. 2FORHOLDSREGLER Undgås følgende potentielt farlige situationer ikke kan det medføre i personskade eller skade på ejendom. Navigationssystemet er skabt til at give dig ruteforslag. Det tager ikke højde for lukning af veje eller vejforhold, vejrforhold eller andre faktorer som kan påvirke sikkerhed eller timing under kørslen. Brug kun navigationssystemet som en hjælp til at navigere. Brug ikke navigationssystemet hvor der kræves præcis opmåling af retning, afstand, lokation eller topogr The Global Positioning System (GPS) betjenes af USA s regering, som alene er ansvarlig for nøjagtighed og vedligehold. Regeringssystemet tager forbehold for ændringer der kan påvirke nøjagtigheden og ektiviteten af alt GPS udstyr, inkl. navigationssystemet. Selvom navigationsystemet er en præcisions navigationsenhed, kan ethvert navigationsapparat blive misbrugt eller fejlfortolket og dermed blive usikkert. VIGTIG INFORMATION Køretøjets batteri Dette navigationssystem kan bruges når tændingsnøglen er tændt eller på ACC. For at bevare batteriet bør det dog benyttes når motoren kører. Benyttes navigationsystemet i længere tid med motoren slukket kan batteriet løbe tør for strøm. 5

6 Quick Start Guide Første trin Tænd for enheden og foretag de første indstillinger før brug. 1 Tryk på den tilsvarende tast og indstil værdien. Tryk på <NAV>, <MENU>, eller <TEL> knappen. Enheden er tændt. For at slukke enheden: Tryk på <MENU> knappen 1 sekund. Tryk på <MENU> knappen. Enheden er tændt. For at slukke enheden: Tryk på <MENU> knappen 1 sekund. Disse indstillinger er kun nødvendige første gang du bruger enheden og efter du har nulstillet enheden. Sprog Vælg sproget for kontrolskærmen og indstillingerne.. Standard er britisk engelskfor DNX7280BT/DNX5280BT/ DNX4280BT og russisk for DNX5580BT. Efter indstilling, tryk [Enter]. Vinkel Du kan tilpasse skærmens position. Standard er 0. Efter indstilling, tryk [ ] ipod AV Interface brug Du kan bestemme hvilken terminal din ipod er tilsluttet. Standard er "ipod. Farve Indstiller skærm- og tastelysfarverne. Du kan vælge om der skal udføres farveskanning og tilpasse skanningsfarven. Efter indstilling, tryk [ ]. EXT SW Indstiller kontrollen for de eksterne apparater.. Efter indstilling, tryk [ ]. Kamera Indstiller kameraet. Efter indstilling, tryk [ ]. 6

7 DNX72010BT - DNX5210BT - DNX4210BT 2 Tryk [Finish]. F forma hv 7

8 Quick Start Guide Basis betjening Tasterne på forpanelets funktioner DNX7210BT

9 DNX72010BT - DNX5210BT - DNX4210BT Nr. Navn Betjening (Reset) H t k t 1 t k v e. (Instruktionsmanual s.99) ATT AUD NAV MENU TEL (V ct) R t S T k v T k k kæ T v k k v F v k V ze -skæ (Instruktionsmanual s.87).* T k k k yet. V kæ T k ki t A k e. T kket. V t kæ (Instruktionsmanual s.17). T k k T kket.. V kæ (Instruktionsmanual s.54). T k kæ t kæ T kket.. S '. T k t e t k k t k t '. kket k k t t. M t D k (Instruktionsmanual s.70). H kket y T. T t e. T t t t te v tet F te v tet yst t. D k y tet. y ki t k kæ 9

10 Quick Start Guide DNX5210BT/DNX5510BT/DNX4210BT

11 DNX72010BT - DNX5210BT - DNX4210BT Number Name Motion (Reset) H t k ekt v 1 e yk k (Instruktionsmanual side 99) MENU NAV H t k t k (Instruktionsmanual side 69). V t k (Instruktionsmanual side17). T k k kket V k T k ki t A k. TEL V k (Instruktionsmanual side 54). T k k k V K T k v R t (Eject) R D k v T k t t k (Instruktionsmanual side 87).* V k t k T k y t k M t D k R t (Instruktionsmanual side 70). H R t kket T.. ' T k t '.. '. A te t. D t te v tet F te v tet yst. F B k y tet.. 13 (Instruktionsmanual side 72). y ki t k t t k 11

12 Quick Start Guide Grundlæggende betjening Generelt Der er nogle funktioner som kan betjenes fra de fleste skærme. Listeskærm Der er nogle fælles funktionstaster på listeskærmene for de fleste kilder. [Menu] Går tilbage til topmenuskærmen. (RETURN) Går tilbage til den foregående skærm. (fællesmenu) Tryk for at vise fællesmenuen. Menuens indhold er følgende. : Viser EXT SW kontrolskærmen. : Viser Indstillingsmenuskærmen. : Viser lydkontrolmenuskærmen. : Viser menuskærmen for den nuværende kilde. Ikonvisningen er forskellig afhængig af kilden. : Lukker menuen. (Rul) Ruller op og ned i den viste tekst. etc. Taster med flere funktioner vises her. De viste tasters funktioner er forskellige afhængig af den nuværende lydkilde, status, etc. For eksempler se Listeskærm (s.19) i instruktionsmanualen. Rul på skærmen Du kan rulle i listeskærmen ved at rulle op/ned eller højre/venstre. 12

13 DNX72010BT - DNX5210BT - DNX4210BT Afmonter forpanelet Du kan afmontere forpanelet for at undgå tyveri. Tryk på <0> knappen i 3 sekunder for at åbne forpanelet. Afmontér derefter panelet som vist nedenfor. Afmontér panelet som vist nedenfor Efter afmontering: Put panelet i den beskyttende pose der kommer med enheden. 4 Pladen lukker automatisk 10 sekunder efter forpanelet er afmonteret. Fjern panelet før dette sker. Det lukker automatisk når det ikke betjenes i ca. 1 minut. Undgå at røre enhedens terminaler og frontpladen med fingrene. Hvis terminalerne eller frontpladen bliver beskidte, tør dem af med en ren, blød og tør klud. For montering af panelet se Montering af forpanelet (s. 25). 13

14 Quick Start Guide Brug af navigationssystem 1 Tryk på <NAV> for at vise navigationsskærmen. 2 Betjen den ønskede funktion fra hovedmenuskærmen. GPS satellitstyrke. Finder en destination. Viser kortet. Tilpasser indstillingerne. Bruger værktøjer såsom ecoroute og Hjælp. Du kan få yderligere information om brug af navigationssystemet fra Hjælp. For at vise Hjælp, tryk på [Værktøjer] og derefter [Hjælp]. For mere information om dit navigationssystem download den seneste version af Ejermanualen fra manual.kenwood.com/edition/im Indtast din destination og start vejledningen. Find interessante steder 1 Tryk på [Hvortil?] i hovedmenuen. 2 Tryk på [Interessante steder]. 3 Vælg en kategori og en underkategori. 4 Vælg en destination og tryk på [Go!]. For at indtaste bogstaver i navnet, tryk på [Hvortil?] - [Interessante steder] - [Stav navn]. For at søge efter et sted i et andet område, tryk på [Hvortil?] og derefter [Tæt på]. 14

15 DNX72010BT - DNX5210BT - DNX4210BT 4 Følg din rute til destination. Fartgr k forma att k fører v f a over fartgrænsesk t r nytt k Gar nw k var f r f over rafik ov k te t rker rø M r avigationsyst a temmev g rt r øv kortet H r r t reg avigationssyst n rute V t vejkry s t. V t ov g. V Hv Z. G ov V ataf t. V r ren. H rt f a r rtet E rtgr k r tørr veje Tilføj et stop på vejen 1) M aviger r reft Hvor 2) S ft r to. 3) Tr G 4) Tr T f f a f t t f ation. Tag en omvej 1) M aviger r 2) Tr 15

16 Quick Start Guide Andre funktioner Undgå trafik på din rute manuelt 1) Fra kortet, tryk på trafikikonet. 2) Tryk på [Trafik på ruten]. 3) Om nødvendigt, tryk på pilene for at se andre trafikforsinkelser på din rute 4) Tryk på [Undgå]. Se trafikkortet Trafikkortet viser farvekodede trafikforløb og forsinkelser på nærliggende veje. Om trafik Garmin og Kenwood er ikke ansvarlige for nøjagtigheden eller tiden for trafikinformationen. Med en FM trafikmodtager kan navigationssystemet modtage og bruge trafikinformationen. Når en trafikbesked modtages kan du se hændelsen på kortet og ændre din rute for at undgå hændelsen. FM TMC abonnementet aktiveres automatisk efter dit navigationssystem har hentet satellitsignaler mens det modtager trafiksignaler fra erviceudbyderen. Læs mere på Opdatering af Software For at opdatere navigationssystemets software, skal du have et SD kort, en SD kortlæser, og en internetforbindelse. Enheden genstarter eventuelt når du indsætter et memory card. 1) Gå til 2) Find din model og vælg Software Updates >Download< 3) Læs og accepter betingelserne for Software License Agreement. 4) Følg instruktionerne på hjemmesiden til at fuldføre installationen af opdateringen.. Opdatering af kort Du kan købe opdateret kortdata fra Garmin eller spørge din Kenwood forhandler eller Kenwood service center om yderligere information. 1) Gå til 2) Vælg Order Map Updates til din Kenwood enhed. 3) Følg instruktionerne på hjemmesiden for at opdatere dit kort. 16

17 DNX72010BT - DNX5210BT - DNX4210BT Afspil musik Du kan afspille lydfiler fra musik-cd, disc medie, USB stik, SD kort og ipod. For information om afspillelige filformater, medieformater, ipod modeller, etc., se instruktionsmanualen. 1 Tilslut det medie du ønsker at afspille som vist nedenfor. Disc 1) Tryk på <0> knappen 1 sekund for at åbne forpanelet. 2) Indsæt disc'en. 0 1) Indsæt disc'en. Afspilning starter. Send disc'en ud: Tryk på <0> knappen. ipod, USB enhed 1) Tilslut enheden med hvert kabel. Afspilning starter. For at afbryde enheden: Tryk på [ ] på skærmen, og tryk derefter på [ 0 ] i 1 sekund. Fjern kablet fra enheden. SD kort 0 Nobret side Labelside DNX7210BT 1) Tryk på [0] mere end 1 sekund for at åbne forpanelet og indsætte kortet. DNX5210BT 1) Afmonter forpanelet og indsæt kortet. Afspilning starter. Send kortet ud igen: Tryk på kortet indtil det siger klik og fjern fingeren fra kortet. Kortet kommer ud så du kan hive det ud. 17 Fortsat

18 Quick Start Guide 2 Kontroller musikken på kildekontrolskærmen. De følgende symboler indikerer tasterne på skærmen. Tasternes funktioner er de samme selvom du lytter til forskellige lydkilder. Tryk [ ] Basis betjening fra denne skærm Afspiller eller pauser: Stopper afspilningen: Afbryder enheden: Søger efter det foregående/næste: Spoler frem eller tilbage: eller flyt kurseren på midterbaren Gentager det igangværende: Afspiller alt i tilfældig rækkefølge: For anden betjening, se instruktionsmanualen. Hvis den ønskede tast ikke vises på multifunktionsbaren, tryk på [ ] for at skifte menuen. 3 Søg efter den sang/fil du ønsker at lytte til. Listesøgning 1) Tryk på midten af skærmen. Det afspillede medies indholdsliste vises. Hvis det nuværende nummers information kun vises tryk på [ ] for at gå til listevisningen. Udvidet søgning 1) Tryk [ ]. 2) Tryk på den ønskede søgemetode. Listen defineres af det du udvælger. 3) Tryk på det ønskede. For detaljer om søgebetjening se Søgebetjening (s. 34) i instruktionsmanualen. 18

19 DNX72010BT - DNX5210BT - DNX4210BT Afspil film/billede Du kan afspille DVD video, Video CD (VCD), filmfiler fra disc medie, ipod, og billedfiler fra USB enhed og SD card. For detaljer om afspillelige filformater, enhedsformater mm. se instruktionsmanualen. 1 Tilslut det medie du ønsker at afspille. For tilslutning se Afspil musik (side17). 2 Kontroller filmen/billedet ved at trykke på skærmen. Hvert område på skærmen har sin egen funktion Viser kildekontrolskærmen. DVD: Viser DVD menuen.* 1 VCD: Viser Zoom kontrolskærmen.* 2 Disc media: Viser disc menuen.* 3 Søger efter foregående/næste indhold eller fil. Spoler frem eller tilbage når du kører mod højre eller venstre For at stoppe med at spole tryk midt på skærmen.* 4 * 1 Se DVD Disc Menu betjening (side 25) i instruktionsmanualen. * 2 Se Zoomkontrol for DVD og VCD (side 26) i instruktionsmanualen. * 3 Se Filmkontrol (side 41) i instruktionsmanualen. * 4 For ipod/usb/sd card, er denne funktion måske ikke tilgængelig afhængig af filformatet. For betjening på kildekontrolskærmen se Afspil musik (side 17). Dog er det ikke muligt at søge på kategori/link/album artwork. Tryk på [ ] (vises ved at trykke på [ ] i kildekontrolskærmen) for at skjule alle taster. 19

20 Quick Start Guide Lyt til radio 1 Tryk [Menu] på enhver skærm. Topmenuskærmen vises. 2 Tryk på [TUNER]. Enheden skifter til radiokilden. 3 Betjening på kildekontrolskærmen. Søg efter stationer 1) Tryk på [ ]. Underfunktionsmenuen vises. 2) Tryk [AM] eller [FM]. 3) Tryk [ ] eller [ ] for at finde den ønskede station. Autohukommelse 1) Tryk [ ]. Underfunktionsmenuen vises. 2) Tryk [AM] eller [FM]. 3) Tryk [ ]. 4) Tryk [AME]. 5) Tryk [ ] eller [ ] i underfunktionsmenuen. Autohukommelse starter. Find stationer i hukommelsen 1) Tryk [P#]. Du kan også få vist listen over stationer i hukommelsen ved at trykke på frekvensdisplayet i midten. For anden betjening se Basis radiobetjening (side 44) i instruktionsmanualen. 20

21 DNX72010BT - DNX5210BT - DNX4210BT Ring op Du kan benytte din Bluetooth mobil når den er registreret af denne enhed. 1 Registrer din mobil i enheden. Følg proceduren nedenfor. For detaljeret betjening se Registrering af Bluetooth enhed (side 53) i instruktionsmanualen. 1) Tryk på <TEL> og tryk [BT SETUP]. 2) Tryk [SET] i [Registrer ny enhed] i Bluetooth indstillingsskærmen. 3) Tryk [PIN kodeindstillinger] i listen over søgte enheder. 4) Indtast PIN kode og tryk [Enter]. 5) Vælg din mobil fra den viste liste over søgte enheder. Registrering er fuldført. 2 Tilslut din mobil til enheden. 1) Tryk [SET] i [Registreret enhedsliste] i Bluetooth indstillingsskærmen. 2) Tryk på den ønskede enhed på listen og tryk [TEL(HFP)]. Den valgte enhed er nu tilsluttet enheden. Tryk [Audio(A2DP)] hvis du vil tilslutte enheden som en lydafspiller. Denne tast vises kun for. 3 Download din telefonbog. 1) Betjen mobiltelefonen for at sende telefonbogen til denne enhed. 2) Betjen mobiltelefonen for at starte den håndfri forbindelse. Se mobiltelefonens instruktionsmanual for betjening.. 21 Fortsat

22 Quick Start Guide 4 Foretag eller modtage et opkald. Se tabellen nedenfor for hver betjeningsmetode. Ring op ved at indtaste nummer 1 Tryk på [Direct Number]. 2 Indtast et telefonnummer ved hjælp af tastaturet. 3 Tryk [ ]. Ring op ved hjælp af opkaldslister 1 Tryk på [Udgående opkald], [Indgående opkald], eller [Ubesvarede opkald]. 2 Vælg et telefonnummer fra listen. 3 Tryk [ ]. Genopkald 1 Tryk [Genopkaldl] for at vise det tidligere kaldte nummer. 2 Tryk [ ]. Ring op ved hjælp af telefonbogen 1 Tryk på [Phonebook]. 2 Vælg navnet fra listen. 3 Vælg nummeret fra listen. 4 Tryk [ ]. Ring op ved hjælp af et forudindstillet nummer 1 Tryk [Forudindstillet#] for at ringe op til nummeret. Ring op ved hjælp af stemmegenkendelse. Du kan foretage et taleopkald ved hjælp af mobiltelefonens stemmegenkendelses funktion. 1 Tryk [Stemme]. 2 Sig navnet registreret i telefonbogen. For detaljeret betjening se Brug den håndfrie enhed (side 58) i instruktionsmanualen. 22

23 DNX72010BT - DNX5210BT - DNX4210BT

24 Der tages forbehold for trykfejl og ændringer af tekniske specifikationer.

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent nüvi Vejledning til lynstart 700-serien personlig rejseassistent 2007 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber August 2007 190-00859-56 Rev. B Trykt i Taiwan ADVARSEL: Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

nüvi 1490TV lynstartvejledning

nüvi 1490TV lynstartvejledning nüvi 1490TV lynstartvejledning Sådan ser din nüvi ud Advarsel Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Tv-antenne

Læs mere

Navigation og Multimedia system. Composition Media. Volkswagen Golf 7. Brugermanual

Navigation og Multimedia system. Composition Media. Volkswagen Golf 7. Brugermanual Navigation og Multimedia system Composition Media - Volkswagen Golf 7 Brugermanual Kære kunde. Tillykke med dit nye system. Vi vil gerne henlede din opmærk- - somhed på en vigtig information. Pas på det

Læs mere

nüvi 1690 lynstartvejledning

nüvi 1690 lynstartvejledning nüvi 1690 lynstartvejledning 0110229 Sådan ser din nüvi ud Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Tænd/sluk-knap:

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På den

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Navigation og Multimedia system. Composition color. Volkswagen Golf 7. Brugermanual

Navigation og Multimedia system. Composition color. Volkswagen Golf 7. Brugermanual Navigation og Multimedia system Composition color - Volkswagen Golf 7 Brugermanual Kære kunde. Tillykke med dit nye system. Vi vil gerne henlede opmærksomheden på en vigtig information. Pas på det nøglekort

Læs mere

VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING

VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING LYT1254-007A COPYRIGHT 2004 VICTOR COMPANY OF JAPAN, LTD. M4D3 DSC DANSK Trykt i Tyskland 0104HOH-ID-VE Dette dokument indeholder grundlæggende oplysninger

Læs mere

mobilguide Brugervejledning Version 2.0

mobilguide Brugervejledning Version 2.0 mobilguide Brugervejledning Version 2.0 mobilguide INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 MOBILTELEFONER 3 RELEASE NOTES 4 DEFINITIONER 4 INSTALLATION & OPSTART 5 START & BRUG AF MOBIL GUIDEN 7 FUNKTIONER

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

WOOFit HEADPHONE. Brugermanual

WOOFit HEADPHONE. Brugermanual WOOFit HEADPHONE Brugermanual 1 Tak! Tak fordi du valgte WOOFit Headphone med Bluetooth og Active Noice Cancellation fra SACKit. Vi beder dig læse hele denne brugermanual grundigt, før du tager WOOFit

Læs mere

Guide til opdatering af Parrot CK3100 LCD, 3200LS Color, 3200LS+ og MK6100 med en Parrot Dongle

Guide til opdatering af Parrot CK3100 LCD, 3200LS Color, 3200LS+ og MK6100 med en Parrot Dongle Hvis man bruger en Bluetooth dongle fra Parrot (Parrot Dongle), så skal man følge nedenstående guide. Guiden er baseret med opdateringssoftware, version 3.4.1.0, til Microsoft Windows XP. For at kunne

Læs mere

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 HD 2850-ST Kom hurtigt i gang med din HD Entertain Mini Endnu bedre tv 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 resolution 2850 manual 1 Pakkens indhold Kontroller, at pakkens indhold er komplet,

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

Det er muligt at opdatere kittet når det er installeret i bilen eller før det installeres, som dog kræver at man f.eks. tilslutter det et demopodie.

Det er muligt at opdatere kittet når det er installeret i bilen eller før det installeres, som dog kræver at man f.eks. tilslutter det et demopodie. Parrot s produkter kan opdateres med ny software, som i visse tilfælde kan være nødvendigt eller i fremtiden når man har købt en ny telefon som kræver nyeste software version. Det er muligt at opdatere

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning Før du starter Om denne vejledning Parrot foretrækker at lægge brugervejledningerne ud online i stedet for at få dem trykt for at begrænse papirforbruget og af hensyn til miljøet.

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

Brugermanual VST VOH-1200DV

Brugermanual VST VOH-1200DV Brugermanual VST VOH-1200DV IR-øje for fjernbetjening styrer forbindelsen mellem fjernbetjening og skærm Trådløse infrarøde hovedtelefoner styres af IR-sensor i skærmen. Når TV-funktion skal bruges, vælges

Læs mere

Introduktion til ARP 3. Generation Autoradioer

Introduktion til ARP 3. Generation Autoradioer Introduktion til ARP 3. Generation Autoradioer Efter mange års udvikling og samarbejde er vi endelig klar til at præsentere vores 3. generation modelspecifikke autoradioer. Der findes utallige producenter

Læs mere

TRAKA21 MANUAL 10/2/2015 - VERSION 1.1

TRAKA21 MANUAL 10/2/2015 - VERSION 1.1 TRAKA21 MANUAL 10/2/2015 - VERSION 1.1 1 2 INDHOLD Afsnit Omhandler Side 1 Kontakt information Ruko 3 2 Hvad og hvem er denne guide for? 3 3 Hvad indeholder pakken, når Traka21 leveres? 3 4 Montering af

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

ZoomText 10.1 Hurtig Brugervejledning Tillæg

ZoomText 10.1 Hurtig Brugervejledning Tillæg ZoomText 10.1 Hurtig Brugervejledning Tillæg Dette tillæg til ZoomText 10 kortvejledning dækker de nye funktioner og andre ændringer er specifikke for ZoomText 10.1 til Windows 8.x. For primære instruktioner

Læs mere

3OMSTILLING. Brugermanual til 3SoftPhone

3OMSTILLING. Brugermanual til 3SoftPhone 3OMSTILLING Brugermanual til 3SoftPhone Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION... 3 2. OVERBLIK... 3 3. INSTALLATION... 4 4. LOG IND... 4 5. BESVAR OPKALD... 4 6. 3SOFTPHONE OG OMSTILLINGSBORDET... 5 7. FORETAG

Læs mere

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING KOMMANDOOVERSIGT TIL BRUG PÅ WINDOWS COMPUTERE MED JAWS INTRODUKTION: Brailliant displays har indbygget BlueTooth og USB. BlueTooth anvendes til at forbinde

Læs mere

mobile PhoneTools Brugerhåndbog

mobile PhoneTools Brugerhåndbog mobile PhoneTools Brugerhåndbog Indhold Systemkrav...2 Før installering...3 Installering af mobile PhoneTools...4 Installering og konfigurering af mobiltelefon...5 Registrering på Internet...7 Fjerne mobile

Læs mere

Quick Guide. Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder:

Quick Guide. Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder: Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder: Fitbit Aria Wi-Fi Smart Scale 4 AA batterier, der allerede er installeret Aria Quick Start Guide Sådan kommer du i gang Din Aria skala leveres

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand The world s favourite lock User Manual An ASSA ABLOY Group brand 1 Tak for at de valgte Yale Doorman Denne manual, quick guiden og installations manualen, sikre at produktet anvendes sikkert og korrekt,

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl250g

Installationsvejledning til Mobile iwl250g Installationsvejledning til Mobile iwl250g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0128 1. Indledning Før

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning Dansk Multifunktionelt Zoom Digitalkamera Betjeningsvejledning ii INDHOLD Oversigt over knapper og funktioner... 1 Ikoner på LCD-displayet... 2 Klargøring... 2 Isætning af batterier... 2 Isætning af SD/MMC-kort...

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

210 Hurtigvejledning

210 Hurtigvejledning 210 Hurtigvejledning m Rider 210 Rider 210 er forsynet med et barometer som viser højde i realtid. Denne enhed har tre taster som bliver brugt til flere funktioner. Hovedfunktioner 1 TILBAGE ( ) Tryk for

Læs mere

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning)

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning) Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station (installations vejledning) Bemærk Venligst se Chapter 2 Get to Know the Hardware i den engelske User s Guide for detaljeret beskrivelse af knapperne samt LEDs funktioner.

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

myway Brugervejledning Version 2.2

myway Brugervejledning Version 2.2 myway Brugervejledning Version 2.2 myway INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 MOBILTELEFONER 3 RELEASE NOTES 4 DEFINITIONER 4 INSTALLATION & OPSTART 5 START & BRUG AF MYWAY 7 FUNKTIONER I MYWAY 8 AFSLUT

Læs mere

Manual til at arbejde med POI på Garmin GPS.

Manual til at arbejde med POI på Garmin GPS. Manual til at arbejde med POI på Garmin GPS. Michael Pedersen (mike42dk) mike42dk@gratispoi.dk Juli 2009 Version 2.1 Jeg fralægger mig alt ansvar for den skade du kan komme til at forsage ved din GPS,

Læs mere

ZoomText 10.1 for Windows 8 Hurtig Brugervejledning Tillæg

ZoomText 10.1 for Windows 8 Hurtig Brugervejledning Tillæg ZoomText 10.1 for Windows 8 Hurtig Brugervejledning Tillæg Dette tillæg til ZoomText 10 kortvejledning dækker de nye funktioner og andre ændringer er specifikke for ZoomText 10.1 til Windows 8. For primære

Læs mere

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 1 0 GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Advarsel Dette produkt indeholder et litiumionbatteri, som ikke kan udskiftes. Konsulter altid din læge, inden

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl220g

Installationsvejledning til Mobile iwl220g Installationsvejledning til Mobile iwl220g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0127 1. Indledning Før

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl250g

Installationsvejledning Mobile iwl250g Installationsvejledning Mobile iwl250g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0122 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

Brugervejledning for. Telenor Dialer

Brugervejledning for. Telenor Dialer Brugervejledning for Telenor Dialer 1 Indholdsfortegnelse Generelt om Telenor Dialer.... 5 Telenor Dialer og OneNumber.... 6 Telenor Dialer og OneNumber Mobile.... 6 Faciliteter i Telenor Dialer...7 Installation

Læs mere

TM100 Brugermanual 2014-07

TM100 Brugermanual 2014-07 TM100 Brugermanual 2014-07 1. Pakkens indhold GPS enhed Relæ Manual Kabel 1. SIM kort Inden SIM-kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortets

Læs mere

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt Installationsvejledning Farvestyring af LCD-farveskærm Vigtigt Læs PRECAUTIONS (FORHOLDSREGLER), denne installationsvejledning og brugervejledningen på cd-rommen omhyggeligt for at blive fortrolig med

Læs mere

IT OG TELEFONI TIL ERHVERVSLIVET

IT OG TELEFONI TIL ERHVERVSLIVET Forberedelse af Mobile WiFi:... 3 Fejlfinding... 5 Mere information om dit 4G-modem... 6 Specifikationer... 7 1. Indsæt dit SIM-kort. Kontrollér, at du indsætter SIM-kortet i den rigtige retning. Se illustrationen.

Læs mere

Nokia 500-autonavigation Kom godt i gang

Nokia 500-autonavigation Kom godt i gang Nokia 500-autonavigation Kom godt i gang 9205371 3. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret PD-14 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser

Læs mere

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor Læs venligst hele manualen før ibrugtagning, og det er selvsagt vigtigt at instruktionerne følges meget nøje. Modellen kan også leveres med løse pads, med hvilke det er muligt at foretage kontinuerlige

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Carry it Easy Brugermanual

Carry it Easy Brugermanual Carry it Easy Brugermanual Brugermanual Version 2.0 2004-2006 CoSoSys SRL Carry it Easy Brugermanual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...I 1. Introduktion...1 2. Systemkrav...2 3. Installation...2

Læs mere

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual 08.11.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 Tillykke med din 302 GPS Junior / Senior telefon med indbygget GPS Sporing.

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers KORT VEJLEDNING TIL Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Nødvendige elementer...1 3. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Inden

Læs mere

FREMGANGSMÅDE VED FEJLAFHJÆLPNING SD-NAVI (version 1.00)

FREMGANGSMÅDE VED FEJLAFHJÆLPNING SD-NAVI (version 1.00) 1 - INDHOLDSFORTEGNELSE Kundens reklamation Diagnose Overblik og pinout Kap. 2 Generelt funktionsproblem Kap. 3 Ingen betjening eller ingen opstart (sort skærm): Kap. 3-1 Knap inaktiv Kap. 3-2 Berøringsskærm

Læs mere

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter Brugermanual EnVivo Cassette Converter INDHOLD Introduktion... 3 Produktegenskaber... 3 Udpakning af Cassette Converter... 3 Isætning / udskiftning af batterier... 4 Installation af software... 4 Beskrivelse

Læs mere

Sådan får du e-bøger på læseren

Sådan får du e-bøger på læseren Sådan får du e-bøger på læseren 2010 Sony Corporation 4-259-024-11(1) Få e-bøger Få e-bøger e-boghandel Reader Library-software Læser Med Sony Reader Library-softwaren (Reader Library) kan du indkøbe og

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder LINDE No2 indeholder LINDE No2 TWIN indeholder 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INSTALLATION 6 BATTERIER - TÆND HÅNDSÆT OG BASE 7 ISÆT BATTERIER 4 3 2 1 1 2 3 4 8 BASE OG HÅNDSÆT Tilslut headset LED* Udgående kald

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl220g

Installationsvejledning Mobile iwl220g Installationsvejledning Mobile iwl220g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0121 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

FAQ. 6. Er lithium-ion batterier klassificeret som farligt gods? Ja, jf. lovgivningen er lithion-ion batterier klassificeret som farligt gods.

FAQ. 6. Er lithium-ion batterier klassificeret som farligt gods? Ja, jf. lovgivningen er lithion-ion batterier klassificeret som farligt gods. FAQ Generel information om Leitz mobilladere: 1. Hvor længe holder 3-i-1 lader/transportable USB lader: Alle Leitz ladere er traditionelle batterier som typisk anvendes i laptops, smartphones og lignende

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5. Vigtigt!

Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5. Vigtigt! Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5 Vigtigt! I forbindelse med installation af dankort terminalen, skal du på den computer hvor dankort

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Linio Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2

Indholdsfortegnelse. Side 2 www.adesk.dk Indholdsfortegnelse Opsætning af computeren...3 Installation af styresystem...4 Backupprocedurer...5 Vedligehold...6 Vista / Windows 7 Recoverysystem...7 Side 2 Opsætning af computeren Det

Læs mere

Quick Guide. BEMÆRK: Hvis du allerede har Fitbit Connect installeret på din computer, skal du at hente den nyeste version for at oprette din One.

Quick Guide. BEMÆRK: Hvis du allerede har Fitbit Connect installeret på din computer, skal du at hente den nyeste version for at oprette din One. Kom godt i gang Hvad er inkluderet Din Fitbit One pakke indeholder: 1. Fitbit One Wireless Activity + Sleep Tracker 2. Holder 3. Trådløs synkroniserings dongle 4. Armbånd til at sove med 5. Opladning kabel

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Bakkamerafunktionen er en medhjælper; Producenten er ikke ansvarlig for uheld

Bakkamerafunktionen er en medhjælper; Producenten er ikke ansvarlig for uheld Strømforsyningen af denne enhed er 12V eneste (negativ jord), skal du ikke slutte den til 24V, ellers vil det beskadige denne enhed. Brug ikke systemet under kørslen. Vær venlig ikke at se programmer eller

Læs mere

MM030 Sweex-videograbber med USB-stik

MM030 Sweex-videograbber med USB-stik MM030 Sweex-videograbber med USB-stik Tak, fordi du har købt dette Sweex-produkt. Her hos Sweex bestræber vi os altid på at udvikle pålidelige, funktionelle, driftsikre og brugervenlige produkter af høj

Læs mere

Kom hurtigt i gang med din APD1217WIFID radio.

Kom hurtigt i gang med din APD1217WIFID radio. APD1217WIFID Kom hurtigt i gang med din APD1217WIFID radio. Bemærk!: APD1217WIFID er internetradio hvorfor du behøver at tilknytte enheden til internettet enten via et internetkabel eller en trådløs forbindelse

Læs mere

Motorola Phone Tools. Kvikstart

Motorola Phone Tools. Kvikstart Motorola Phone Tools Kvikstart Indhold Minimumskrav... 2 Før installering Motorola Phone Tools... 3 Installering af Motorola Phone Tools... 4 Installering og konfigurering af mobil enhed... 5 Registrering

Læs mere

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328 RYOM Vildtkamera Premium med MMS/data Manual Nr. 218-328 Vildtkamera Premium - nr. 218-328 ACORN LTL-5310MM KAMERA MENU OG KNAPPER: På bagsiden af kameraet er der et LCD display, 4 retningsknapper, menu

Læs mere

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MB Advarsel: Dette produkt indeholder et litiumionbatteri. Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet

Læs mere

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide LEOGICS Pen-tablet Hurtig installationsguide Velkommen Tak for købet af LEOGICS PT-1001 Pen-tablet. Du vil opdage hvor nemt det er at styre din computer ved brug af en digital pen i stedet for en mus.

Læs mere

Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53

Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53 Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53 Indhold 1. 1. Windows 8 installationsproces 2. Systemkrav 3. Forberedelser 2. 3. 4. 5. Ren 6. 1. Personlige indstillinger 2. Trådløst 3. Brugerdefinerede

Læs mere

Brugervejledning til Echo Smartpen

Brugervejledning til Echo Smartpen Brugervejledning til Echo Smartpen VIGTIGT START HER! Livescribe Danmark ønsker dig tillykke med købet af din nye Echo Smartpen For at opnå den bedste brugeroplevelse med din nye Echo Smartpen er det vigtigt

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

montana 600-serien lynstartvejledning til brug med modellerne 600, 650, 650t Lynstartvejledning til Montana 600-serien 1

montana 600-serien lynstartvejledning til brug med modellerne 600, 650, 650t Lynstartvejledning til Montana 600-serien 1 montana 600-serien lynstartvejledning til brug med modellerne 600, 650, 650t Lynstartvejledning til Montana 600-serien 1 Sådan kommer du i gang advarsel Se guiden Vigtige produkt.- og sikkerhedsinformationer

Læs mere

Overvågningskamera Model 2472

Overvågningskamera Model 2472 Overvågningskamera Model 2472 Januar 2010 Indhold: A. Pakkens indhold 3 B. Beskrivelse af produktet 4 C. Forklaring til produktet 6 D. Montering 13 E. Ibrugtagen - indstilling 14 F. Indstilling valg af

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Konfigurationsværktøj for MJK Instrumenter

Konfigurationsværktøj for MJK Instrumenter Konfigurationsværktøj for MJK Instrumenter Quick Guide Version nr.: 840150-002 www.mjk.com DK: +45 45 56 06 56 NO: +47 69 20 60 70 SE: +46 53 31 77 50 NL: +31 251 672171 USA: +1 847 482 8655 AUS: +61 3

Læs mere

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk NVR Client system Bruger Manual SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk 1 Indholdsfortegnelse. Side 3: Side 4-5: Side 6: Side 8: Side 10: Side 11:

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony)

Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony) Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony) Generelt Mobil Reception er et værktøj som bruges til at overvåge medarbejdere, kø er og meget andet samt styre dit omstillingsanlæg

Læs mere

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul GRIPO 4925 er let at tilslutte og anvende. Læs hvor simpelt det kan gøres i denne manual. Indhold 1 Introduktion... 1 Vedligeholdelse...1 Gripo hotline...1 Gripo hjemmeside...1

Læs mere

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Hvis Mac OS X v10.3 eller en nyere version allerede er installeret på computeren: Alt, du behøver at gøre, er at opdatere til Leopard. Se

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

2014-09. TC06 Brugermanual

2014-09. TC06 Brugermanual 2014-09 TC06 Brugermanual 1. Isæt SIM kort Inden SIM kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortet skydes ind fra siden, med guld-kontakterne

Læs mere

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Læs dette dokument, før du installerer Mac OS X. Det indeholder vigtige oplysninger om installering af Mac OS X. Systemkrav Når du skal

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR-produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet og bruge det til at registrere dit produkt

Læs mere