DNX7210BT DNX5210BT DNX4210BT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DNX7210BT DNX5210BT DNX4210BT"

Transkript

1 DNX7210BT DNX5210BT DNX4210BT GPS NAVIGATIONSSYSTEM Quick Start Guide 2011 JVC KENWOOD Corporation / AS Marketing ApS

2 Quick Start Guide Om Quick Start Guiden Denne Quick Start Guide forklarer de grundlæggende funktioner for denne enhed. For funktioner der ikke er dækket i denne vejledning, henvises til instruktionsmanualen medfølgende CD-ROM Instruktionsmanual. En PC med Microsoft Windows XP/ Vista/7 eller Mac OS X 10.4 eller nyere er sammen med Adobe Reader 7.1 eller Adobe Acrobat 7.1 eller nyere nødvendig for at kunne læse instruktionsmanualen. kationerne i Instruktionsmanualen vil blive ændret fra tid til anden. Du kan downloade den nyeste version på com/cs/ce/. Panelerne vist i denne guide er eksempler til at give forklaringer på betjeningen. Derfor kan de adskille sig fra de egentlige paneler. I denne manual vises hvert modelnavn således. DNX7210BT: DNX5210BT and DNX5510BT: DNX4210BT: Hvis ovenforviste ikoner vises, læs artiklen der passer til den enhed der benyttes. I betjeningsprocedurer indikerer paranteser den knap der skal betjenes. < >: indikerer navnet på panelknappen. [ ]: indikerer navnet på tasten. Indhold Om Quick Start Guiden 2 Indhold 2 Forholdsregler 3 2ADVARSEL 3 Rengøring af enheden 4 Nulstil enheden 4 Sikkerhedsforanstaltninger og vigtig information 5 2ADVARSLER 5 2FORHOLDSREGLER 5 VIGTIG INFORMATION 5 Første trin 6 Basis betjening 8 Tasterne på forpanelets funktioner 8 Grundlæggende betjening 12 Afmonter skærmpanelet 13 Brug af navigationssystemet 14 Andre funktioner 16 Afspil musik 17 Af 19 Lyt til radio 20 Ring op 21 2

3 DNX72010BT - DNX5210BT - DNX4210BT Forholdsregler 2ADVARSEL Tag følgende forholdsregler for at undgå skader eller brand: F a r r t t v r t K r r r r H v r a w for r Forholdsregler i forbindelse med brug af produktet V w for a r V r r y S Sprogindstillinger (side 68) R atasyst r r c t t r a Forsigtighed med batteriet att r f r r r s S t att r r H att r s Eft r att r r t ys t f r r Plac r var t tbr t t D r f a att for rt a att r att r Linsen dugger v f var c f r D for r c a f r c v a for r H r ft f w for r Betjen disc'en R v ' af t S ' ct r R ' r t f r r r talt H t av t f ' ft av r t f s 8 f s rv av f f s D f c ' D f t t r rr D f v f t t F f roc r ftwar f Beskyt skærmen B r ar s 3

4 Quick Start Guide Hent GPS signaler Første gang du tænder denne enhed, skal du vente på at systemet henter satellitsignaler første gang. Dette k re minutter. Sørg for at dit køretøj er udenfor i et åbent område væk fra høje bygninger og træer for hurtigt at kunne hente signalerne. Efter systemet første gang har hentet signalerne, vil det efterfølgende hver gang hurtigt hente dem. Om forpanelet Nulstil enheden Hvis enheden eller den tilsluttede enhed ikke fungerer korrekt nulstil enheden. 1 Tryk på <Reset> knappen. Enheden vender tilbage til fabriksindstillingerne. Når du tager produktet ud af æsken eller når du installerer det, kan forpanelet være i i den viste vinkel (Fig. 1). Dette skyldes, at produktet er forsynet med en særlig mekanisme. Hvis programmet, som bliver aktiveret, når produktet første gang tændes, virker rigtigt, vil forpanelet automatisk rykke sig ind i den viste position (indledende indstilllingsvinkel) på (Fig. 2). (Fig. 1) (Fig. 2) Rengør enheden Hvis enhedens front er plettet tør den af med en tør, blød klud såsom en silikoneklud. Hvis fronten er meget plettet, tør af med en klud fugtet med et neutralt rengøringsmiddel, og tør efter med en ren, tør og blød klud. Det kan påvirke enhedens mekaniske dele at spraye rengøringsmiddel direkte på enheden. Det kan ridse over at tørre fronten af med en hård klud eller med et rengøringsmiddel indeholdende alkohol. Fjern USB enheden før der trykkes på Reset, ellers kan dataene på USB enheden blive skadet. For a rne USB enheden se Afspilning af medie (side 17). Når enheden tændes efter tryk på Reset knappen vises den oprindelige indstillingsskærm. Se Første Trin (side 6). 4

5 DNX72010BT - DNX5210BT - DNX4210BT Sikkerhedsforanstaltninger og vigtig information Læs denne information omhyggeligt før betjeningen af Kenwood Car Navigation System og følg instruktionerne i denne manual. Hverken Kenwood eller Garmin er ansvarlig for problemer eller ulykker som følge af manglende overholdelse af instruktionerne i denne manual. 2ADVARSLER Tag følgende forholdsregler for at undgå ulykke eller brand: For at undgå kortslutning, efterlad aldrig metalgenstande (såsom mønter eller værktøj) inde i enheden. Kig ikke på skærmen i længere tid mens du kører. Montering af dette produkt kræver erfaring. Overlad for en sikkerheds skyld monteringen til en professionel. Undgås følgende potentielt farlige situationer ikke, kan det resultere i en ulykke med død eller alvorlig skade til følge. Når du kører bør du omhyggeligt sammenholde de viste informationer på skærmen med alle tilgængelige kilder såsom vejskilte, synsindtryk og kort. Løs for en sikkerheds skyld alle uoverensstemmelser eller spørgsmål før du fortsætter kørslen. Betjen altid køretøjet forsvarligt. Bliv ikke distraheret af navigationssystemet mens du kører, og vær altid opmærksom på alle køreforhold. Kig på skærmen så lidt som muligt mens du kører og brug stemmevejledning hvis muligt. Indtast ikke destinationer, indstillinger eller andre funktioner der kræver længere tids betjening af navigationssystemet mens du kører. Stands køretøjet et sikkert og lovligt sted før du betjener navigationssystemet. Hold volumen på så lavt et niveau at du kan høre udefrakommende lyde mens du kører. Hvis du ikke kan høre udefrakommende lyde, kan du være ude af stand til at agere hensigtsmæssigt på den tr kale situation. Dette kan medføre ulykker. Første gang navigationssystemet bruges eller hvis køretøjets batteri har været afbrudt vil navigationssystemet ikke vise køretøjets korrekte position. GPS satellitsignaler vil dog hurtigt blive modtaget og den korrekte position vist. Vær forsigtig med temperaturen. Brug af navigationssystemet ved ekstreme temperaturer kan medføre fejlfunktion eller skader. Vær også opmærksom på at enheden kan blive skadet af stærke vibrationer, af metalgenstande eller hvis der kommer vand ind i enheden. 2FORHOLDSREGLER Undgås følgende potentielt farlige situationer ikke kan det medføre i personskade eller skade på ejendom. Navigationssystemet er skabt til at give dig ruteforslag. Det tager ikke højde for lukning af veje eller vejforhold, vejrforhold eller andre faktorer som kan påvirke sikkerhed eller timing under kørslen. Brug kun navigationssystemet som en hjælp til at navigere. Brug ikke navigationssystemet hvor der kræves præcis opmåling af retning, afstand, lokation eller topogr The Global Positioning System (GPS) betjenes af USA s regering, som alene er ansvarlig for nøjagtighed og vedligehold. Regeringssystemet tager forbehold for ændringer der kan påvirke nøjagtigheden og ektiviteten af alt GPS udstyr, inkl. navigationssystemet. Selvom navigationsystemet er en præcisions navigationsenhed, kan ethvert navigationsapparat blive misbrugt eller fejlfortolket og dermed blive usikkert. VIGTIG INFORMATION Køretøjets batteri Dette navigationssystem kan bruges når tændingsnøglen er tændt eller på ACC. For at bevare batteriet bør det dog benyttes når motoren kører. Benyttes navigationsystemet i længere tid med motoren slukket kan batteriet løbe tør for strøm. 5

6 Quick Start Guide Første trin Tænd for enheden og foretag de første indstillinger før brug. 1 Tryk på den tilsvarende tast og indstil værdien. Tryk på <NAV>, <MENU>, eller <TEL> knappen. Enheden er tændt. For at slukke enheden: Tryk på <MENU> knappen 1 sekund. Tryk på <MENU> knappen. Enheden er tændt. For at slukke enheden: Tryk på <MENU> knappen 1 sekund. Disse indstillinger er kun nødvendige første gang du bruger enheden og efter du har nulstillet enheden. Sprog Vælg sproget for kontrolskærmen og indstillingerne.. Standard er britisk engelskfor DNX7280BT/DNX5280BT/ DNX4280BT og russisk for DNX5580BT. Efter indstilling, tryk [Enter]. Vinkel Du kan tilpasse skærmens position. Standard er 0. Efter indstilling, tryk [ ] ipod AV Interface brug Du kan bestemme hvilken terminal din ipod er tilsluttet. Standard er "ipod. Farve Indstiller skærm- og tastelysfarverne. Du kan vælge om der skal udføres farveskanning og tilpasse skanningsfarven. Efter indstilling, tryk [ ]. EXT SW Indstiller kontrollen for de eksterne apparater.. Efter indstilling, tryk [ ]. Kamera Indstiller kameraet. Efter indstilling, tryk [ ]. 6

7 DNX72010BT - DNX5210BT - DNX4210BT 2 Tryk [Finish]. F forma hv 7

8 Quick Start Guide Basis betjening Tasterne på forpanelets funktioner DNX7210BT

9 DNX72010BT - DNX5210BT - DNX4210BT Nr. Navn Betjening (Reset) H t k t 1 t k v e. (Instruktionsmanual s.99) ATT AUD NAV MENU TEL (V ct) R t S T k v T k k kæ T v k k v F v k V ze -skæ (Instruktionsmanual s.87).* T k k k yet. V kæ T k ki t A k e. T kket. V t kæ (Instruktionsmanual s.17). T k k T kket.. V kæ (Instruktionsmanual s.54). T k kæ t kæ T kket.. S '. T k t e t k k t k t '. kket k k t t. M t D k (Instruktionsmanual s.70). H kket y T. T t e. T t t t te v tet F te v tet yst t. D k y tet. y ki t k kæ 9

10 Quick Start Guide DNX5210BT/DNX5510BT/DNX4210BT

11 DNX72010BT - DNX5210BT - DNX4210BT Number Name Motion (Reset) H t k ekt v 1 e yk k (Instruktionsmanual side 99) MENU NAV H t k t k (Instruktionsmanual side 69). V t k (Instruktionsmanual side17). T k k kket V k T k ki t A k. TEL V k (Instruktionsmanual side 54). T k k k V K T k v R t (Eject) R D k v T k t t k (Instruktionsmanual side 87).* V k t k T k y t k M t D k R t (Instruktionsmanual side 70). H R t kket T.. ' T k t '.. '. A te t. D t te v tet F te v tet yst. F B k y tet.. 13 (Instruktionsmanual side 72). y ki t k t t k 11

12 Quick Start Guide Grundlæggende betjening Generelt Der er nogle funktioner som kan betjenes fra de fleste skærme. Listeskærm Der er nogle fælles funktionstaster på listeskærmene for de fleste kilder. [Menu] Går tilbage til topmenuskærmen. (RETURN) Går tilbage til den foregående skærm. (fællesmenu) Tryk for at vise fællesmenuen. Menuens indhold er følgende. : Viser EXT SW kontrolskærmen. : Viser Indstillingsmenuskærmen. : Viser lydkontrolmenuskærmen. : Viser menuskærmen for den nuværende kilde. Ikonvisningen er forskellig afhængig af kilden. : Lukker menuen. (Rul) Ruller op og ned i den viste tekst. etc. Taster med flere funktioner vises her. De viste tasters funktioner er forskellige afhængig af den nuværende lydkilde, status, etc. For eksempler se Listeskærm (s.19) i instruktionsmanualen. Rul på skærmen Du kan rulle i listeskærmen ved at rulle op/ned eller højre/venstre. 12

13 DNX72010BT - DNX5210BT - DNX4210BT Afmonter forpanelet Du kan afmontere forpanelet for at undgå tyveri. Tryk på <0> knappen i 3 sekunder for at åbne forpanelet. Afmontér derefter panelet som vist nedenfor. Afmontér panelet som vist nedenfor Efter afmontering: Put panelet i den beskyttende pose der kommer med enheden. 4 Pladen lukker automatisk 10 sekunder efter forpanelet er afmonteret. Fjern panelet før dette sker. Det lukker automatisk når det ikke betjenes i ca. 1 minut. Undgå at røre enhedens terminaler og frontpladen med fingrene. Hvis terminalerne eller frontpladen bliver beskidte, tør dem af med en ren, blød og tør klud. For montering af panelet se Montering af forpanelet (s. 25). 13

14 Quick Start Guide Brug af navigationssystem 1 Tryk på <NAV> for at vise navigationsskærmen. 2 Betjen den ønskede funktion fra hovedmenuskærmen. GPS satellitstyrke. Finder en destination. Viser kortet. Tilpasser indstillingerne. Bruger værktøjer såsom ecoroute og Hjælp. Du kan få yderligere information om brug af navigationssystemet fra Hjælp. For at vise Hjælp, tryk på [Værktøjer] og derefter [Hjælp]. For mere information om dit navigationssystem download den seneste version af Ejermanualen fra manual.kenwood.com/edition/im Indtast din destination og start vejledningen. Find interessante steder 1 Tryk på [Hvortil?] i hovedmenuen. 2 Tryk på [Interessante steder]. 3 Vælg en kategori og en underkategori. 4 Vælg en destination og tryk på [Go!]. For at indtaste bogstaver i navnet, tryk på [Hvortil?] - [Interessante steder] - [Stav navn]. For at søge efter et sted i et andet område, tryk på [Hvortil?] og derefter [Tæt på]. 14

15 DNX72010BT - DNX5210BT - DNX4210BT 4 Følg din rute til destination. Fartgr k forma att k fører v f a over fartgrænsesk t r nytt k Gar nw k var f r f over rafik ov k te t rker rø M r avigationsyst a temmev g rt r øv kortet H r r t reg avigationssyst n rute V t vejkry s t. V t ov g. V Hv Z. G ov V ataf t. V r ren. H rt f a r rtet E rtgr k r tørr veje Tilføj et stop på vejen 1) M aviger r reft Hvor 2) S ft r to. 3) Tr G 4) Tr T f f a f t t f ation. Tag en omvej 1) M aviger r 2) Tr 15

16 Quick Start Guide Andre funktioner Undgå trafik på din rute manuelt 1) Fra kortet, tryk på trafikikonet. 2) Tryk på [Trafik på ruten]. 3) Om nødvendigt, tryk på pilene for at se andre trafikforsinkelser på din rute 4) Tryk på [Undgå]. Se trafikkortet Trafikkortet viser farvekodede trafikforløb og forsinkelser på nærliggende veje. Om trafik Garmin og Kenwood er ikke ansvarlige for nøjagtigheden eller tiden for trafikinformationen. Med en FM trafikmodtager kan navigationssystemet modtage og bruge trafikinformationen. Når en trafikbesked modtages kan du se hændelsen på kortet og ændre din rute for at undgå hændelsen. FM TMC abonnementet aktiveres automatisk efter dit navigationssystem har hentet satellitsignaler mens det modtager trafiksignaler fra erviceudbyderen. Læs mere på Opdatering af Software For at opdatere navigationssystemets software, skal du have et SD kort, en SD kortlæser, og en internetforbindelse. Enheden genstarter eventuelt når du indsætter et memory card. 1) Gå til 2) Find din model og vælg Software Updates >Download< 3) Læs og accepter betingelserne for Software License Agreement. 4) Følg instruktionerne på hjemmesiden til at fuldføre installationen af opdateringen.. Opdatering af kort Du kan købe opdateret kortdata fra Garmin eller spørge din Kenwood forhandler eller Kenwood service center om yderligere information. 1) Gå til 2) Vælg Order Map Updates til din Kenwood enhed. 3) Følg instruktionerne på hjemmesiden for at opdatere dit kort. 16

17 DNX72010BT - DNX5210BT - DNX4210BT Afspil musik Du kan afspille lydfiler fra musik-cd, disc medie, USB stik, SD kort og ipod. For information om afspillelige filformater, medieformater, ipod modeller, etc., se instruktionsmanualen. 1 Tilslut det medie du ønsker at afspille som vist nedenfor. Disc 1) Tryk på <0> knappen 1 sekund for at åbne forpanelet. 2) Indsæt disc'en. 0 1) Indsæt disc'en. Afspilning starter. Send disc'en ud: Tryk på <0> knappen. ipod, USB enhed 1) Tilslut enheden med hvert kabel. Afspilning starter. For at afbryde enheden: Tryk på [ ] på skærmen, og tryk derefter på [ 0 ] i 1 sekund. Fjern kablet fra enheden. SD kort 0 Nobret side Labelside DNX7210BT 1) Tryk på [0] mere end 1 sekund for at åbne forpanelet og indsætte kortet. DNX5210BT 1) Afmonter forpanelet og indsæt kortet. Afspilning starter. Send kortet ud igen: Tryk på kortet indtil det siger klik og fjern fingeren fra kortet. Kortet kommer ud så du kan hive det ud. 17 Fortsat

18 Quick Start Guide 2 Kontroller musikken på kildekontrolskærmen. De følgende symboler indikerer tasterne på skærmen. Tasternes funktioner er de samme selvom du lytter til forskellige lydkilder. Tryk [ ] Basis betjening fra denne skærm Afspiller eller pauser: Stopper afspilningen: Afbryder enheden: Søger efter det foregående/næste: Spoler frem eller tilbage: eller flyt kurseren på midterbaren Gentager det igangværende: Afspiller alt i tilfældig rækkefølge: For anden betjening, se instruktionsmanualen. Hvis den ønskede tast ikke vises på multifunktionsbaren, tryk på [ ] for at skifte menuen. 3 Søg efter den sang/fil du ønsker at lytte til. Listesøgning 1) Tryk på midten af skærmen. Det afspillede medies indholdsliste vises. Hvis det nuværende nummers information kun vises tryk på [ ] for at gå til listevisningen. Udvidet søgning 1) Tryk [ ]. 2) Tryk på den ønskede søgemetode. Listen defineres af det du udvælger. 3) Tryk på det ønskede. For detaljer om søgebetjening se Søgebetjening (s. 34) i instruktionsmanualen. 18

19 DNX72010BT - DNX5210BT - DNX4210BT Afspil film/billede Du kan afspille DVD video, Video CD (VCD), filmfiler fra disc medie, ipod, og billedfiler fra USB enhed og SD card. For detaljer om afspillelige filformater, enhedsformater mm. se instruktionsmanualen. 1 Tilslut det medie du ønsker at afspille. For tilslutning se Afspil musik (side17). 2 Kontroller filmen/billedet ved at trykke på skærmen. Hvert område på skærmen har sin egen funktion Viser kildekontrolskærmen. DVD: Viser DVD menuen.* 1 VCD: Viser Zoom kontrolskærmen.* 2 Disc media: Viser disc menuen.* 3 Søger efter foregående/næste indhold eller fil. Spoler frem eller tilbage når du kører mod højre eller venstre For at stoppe med at spole tryk midt på skærmen.* 4 * 1 Se DVD Disc Menu betjening (side 25) i instruktionsmanualen. * 2 Se Zoomkontrol for DVD og VCD (side 26) i instruktionsmanualen. * 3 Se Filmkontrol (side 41) i instruktionsmanualen. * 4 For ipod/usb/sd card, er denne funktion måske ikke tilgængelig afhængig af filformatet. For betjening på kildekontrolskærmen se Afspil musik (side 17). Dog er det ikke muligt at søge på kategori/link/album artwork. Tryk på [ ] (vises ved at trykke på [ ] i kildekontrolskærmen) for at skjule alle taster. 19

20 Quick Start Guide Lyt til radio 1 Tryk [Menu] på enhver skærm. Topmenuskærmen vises. 2 Tryk på [TUNER]. Enheden skifter til radiokilden. 3 Betjening på kildekontrolskærmen. Søg efter stationer 1) Tryk på [ ]. Underfunktionsmenuen vises. 2) Tryk [AM] eller [FM]. 3) Tryk [ ] eller [ ] for at finde den ønskede station. Autohukommelse 1) Tryk [ ]. Underfunktionsmenuen vises. 2) Tryk [AM] eller [FM]. 3) Tryk [ ]. 4) Tryk [AME]. 5) Tryk [ ] eller [ ] i underfunktionsmenuen. Autohukommelse starter. Find stationer i hukommelsen 1) Tryk [P#]. Du kan også få vist listen over stationer i hukommelsen ved at trykke på frekvensdisplayet i midten. For anden betjening se Basis radiobetjening (side 44) i instruktionsmanualen. 20

21 DNX72010BT - DNX5210BT - DNX4210BT Ring op Du kan benytte din Bluetooth mobil når den er registreret af denne enhed. 1 Registrer din mobil i enheden. Følg proceduren nedenfor. For detaljeret betjening se Registrering af Bluetooth enhed (side 53) i instruktionsmanualen. 1) Tryk på <TEL> og tryk [BT SETUP]. 2) Tryk [SET] i [Registrer ny enhed] i Bluetooth indstillingsskærmen. 3) Tryk [PIN kodeindstillinger] i listen over søgte enheder. 4) Indtast PIN kode og tryk [Enter]. 5) Vælg din mobil fra den viste liste over søgte enheder. Registrering er fuldført. 2 Tilslut din mobil til enheden. 1) Tryk [SET] i [Registreret enhedsliste] i Bluetooth indstillingsskærmen. 2) Tryk på den ønskede enhed på listen og tryk [TEL(HFP)]. Den valgte enhed er nu tilsluttet enheden. Tryk [Audio(A2DP)] hvis du vil tilslutte enheden som en lydafspiller. Denne tast vises kun for. 3 Download din telefonbog. 1) Betjen mobiltelefonen for at sende telefonbogen til denne enhed. 2) Betjen mobiltelefonen for at starte den håndfri forbindelse. Se mobiltelefonens instruktionsmanual for betjening.. 21 Fortsat

22 Quick Start Guide 4 Foretag eller modtage et opkald. Se tabellen nedenfor for hver betjeningsmetode. Ring op ved at indtaste nummer 1 Tryk på [Direct Number]. 2 Indtast et telefonnummer ved hjælp af tastaturet. 3 Tryk [ ]. Ring op ved hjælp af opkaldslister 1 Tryk på [Udgående opkald], [Indgående opkald], eller [Ubesvarede opkald]. 2 Vælg et telefonnummer fra listen. 3 Tryk [ ]. Genopkald 1 Tryk [Genopkaldl] for at vise det tidligere kaldte nummer. 2 Tryk [ ]. Ring op ved hjælp af telefonbogen 1 Tryk på [Phonebook]. 2 Vælg navnet fra listen. 3 Vælg nummeret fra listen. 4 Tryk [ ]. Ring op ved hjælp af et forudindstillet nummer 1 Tryk [Forudindstillet#] for at ringe op til nummeret. Ring op ved hjælp af stemmegenkendelse. Du kan foretage et taleopkald ved hjælp af mobiltelefonens stemmegenkendelses funktion. 1 Tryk [Stemme]. 2 Sig navnet registreret i telefonbogen. For detaljeret betjening se Brug den håndfrie enhed (side 58) i instruktionsmanualen. 22

23 DNX72010BT - DNX5210BT - DNX4210BT

24 Der tages forbehold for trykfejl og ændringer af tekniske specifikationer.

nüvi 3700-serien til Volvo

nüvi 3700-serien til Volvo nüvi 3700-serien til Volvo lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3760, 3790 Juli 2010 190-01265-56 Rev. A Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige oplysninger om

Læs mere

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent nüvi Vejledning til lynstart 700-serien personlig rejseassistent 2007 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber August 2007 190-00859-56 Rev. B Trykt i Taiwan ADVARSEL: Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

nüvi 2300-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370

nüvi 2300-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 nüvi 2300-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med

Læs mere

nüvi 2400-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460

nüvi 2400-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460 nüvi 2400-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460 Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for at

Læs mere

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront 1 Medier & introduktion: Tillykke med dit nye music hall anlæg. Med AV2.1 har du let adgang til

Læs mere

Clarion NX702E softwareopdatering MPU, MCU og Bluetooth - Okt. 2013 13SN017-R

Clarion NX702E softwareopdatering MPU, MCU og Bluetooth - Okt. 2013 13SN017-R VIGTIGT: Denne opdateringspakke er KUN beregnet for Clarion 2-DIN modellen NX702E!!!! Opdateringspakke 1 af 3. Denne opdatering indeholder tre forskellige opdateringer. Derudover findes der en MPEG opdatering,

Læs mere

nüvi 3700-serien lynstartvejledning Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien lynstartvejledning Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

Vejledning til lynstart. nüvi. 760 til Volvo. personlig rejseassistent

Vejledning til lynstart. nüvi. 760 til Volvo. personlig rejseassistent Vejledning til lynstart nüvi 760 til Volvo personlig rejseassistent ADVARSEL: Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at få oplysninger om produktadvarsler og

Læs mere

Tillykke med dit nye Navigationssystem

Tillykke med dit nye Navigationssystem Tillykke med dit nye Navigationssystem BEMÆRK : Der må IKKE afspilles film på skærmen under kørsel Musik som skal afspilles fra din mobiltelefon SKAL afspilles via blue-tooth Bilens originale USB kan bruges

Læs mere

nüvi 3700-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for

Læs mere

Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27

Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27 Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27 Sådan kommer du i gang Det er der i kassen Indhold MojoMINI skærm USB kabel til skærm SD hukommelseskort Pegepind Billader til skærm Monteringsbeslag

Læs mere

WOOF it. Brugermanual

WOOF it. Brugermanual WOOF it Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit højttaleren fra SACKit! Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højttaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for personeller produktskader

Læs mere

EBO-600E. Quick Start Guide

EBO-600E. Quick Start Guide EBO-600E Quick Start Guide Knapper og kontroller 1. Knappen Power 2. Knappen Enter (ok) 3.Pileknap Op/ Vol + 4. Pileknap Ned/ Vol - 5. Pileknap Venstre 6. Pileknap Højre 7.Genvej til musikafspilning: 1

Læs mere

1.0 Udpakning DALI KATCH Knapper og Tilslutninger Lyd Indstilling

1.0 Udpakning DALI KATCH Knapper og Tilslutninger Lyd Indstilling DALI KATCH MANUAL INDHOLD 1.0 Udpakning...3 2.0 DALI KATCH Knapper og Tilslutninger.4 2.1 DALI KATCH Knap Oversigt....4 2.2 DALI KATCH Tilslutnings Oversigt...5 3.0 Tænd/Sluk...6 3.1 Tænd...6 3.2 Sluk....6

Læs mere

zūmo 590 Lynstartvejledning

zūmo 590 Lynstartvejledning zūmo 590 Lynstartvejledning Marts 2014 190-01706-56_0A Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for at se produktadvarsler

Læs mere

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370 telefonen.

Læs mere

nülink! 2300-serien lynstartvejledning

nülink! 2300-serien lynstartvejledning nülink! 2300-serien lynstartvejledning Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

AUTO-HIFI AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-482. Instruction manual

AUTO-HIFI AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-482. Instruction manual AUTO-HIFI R AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-8 Instruction manual DIGITAL AUDIO CD-8GD AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL. BRUGSANVISNING

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 4 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 6 Foretag et opkald... 6 Besvar et opkald... 6 Omstilling af opkald... 7 Træk

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På den

Læs mere

nüvi 1490TV lynstartvejledning

nüvi 1490TV lynstartvejledning nüvi 1490TV lynstartvejledning Sådan ser din nüvi ud Advarsel Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Tv-antenne

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

QUICK MANUAL - HUAWEI E3276

QUICK MANUAL - HUAWEI E3276 Indhold Forberedelse af mobile WiFi... 3 Fejlfinding... 5 Hvis installationen mislykkes... 5 Hvis du ikke kan oprette forbindelse til internettet via dit modem... 5 Hvis det tager lang tid, før modemmet

Læs mere

WiseCam. Miniguide. High tech environmentally friendly rodent control

WiseCam. Miniguide. High tech environmentally friendly rodent control WiseCam Miniguide High tech environmentally friendly rodent control Version 1 - April 2016 1 Indholdsfortegnelse Opsætning af WiseCam...3 Opstart...3 Klargøring af WiseCam...3 Start WiseCam...3 Planlæg

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændringer af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

nüvi 1690 lynstartvejledning

nüvi 1690 lynstartvejledning nüvi 1690 lynstartvejledning 0110229 Sådan ser din nüvi ud Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Tænd/sluk-knap:

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

nüvi lynstartvejledning

nüvi lynstartvejledning nüvi 510 lynstartvejledning Vigtige oplysninger Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Advarsel: Dette produkt

Læs mere

Direct Access Keyboard

Direct Access Keyboard Direct Access Keyboard Brugervejledning Version 1.0 Copyright Det er forbudt uden producentens skriftlige samtykke at reproducere eller overføre nogen del af denne vejledning i noget format, hverken elektronisk

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 360 telefonen.

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D120. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D120. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support D120 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

Instruktioner ved første anvendelse

Instruktioner ved første anvendelse Instruktioner ved første anvendelse Kapitel 1. Tilslutning (4.1) 2. Afinstallering af gamle drivere og enheder (4.2) 3. Installation i Windows (4.3) 4. Kontrol efter installation (5)! 1 Introduktion Denne

Læs mere

Introduktion til PSS (Personal Sound System)

Introduktion til PSS (Personal Sound System) QSG_dan 29/12/04 15:19 Page 49 Introduktion til PSS (Personal Sound System) Læs dette, inden du begynder at bruge dit PSS-system. Vi håber,du bliver glad for din personligt lydsystem (pss). Registrere

Læs mere

Informationerne i dette dokument bliver ikke ændret eller udvidet uden varsel. Uret skal lade i mindst 2 timer inden brug.

Informationerne i dette dokument bliver ikke ændret eller udvidet uden varsel. Uret skal lade i mindst 2 timer inden brug. Informationerne i dette dokument bliver ikke ændret eller udvidet uden varsel. Uret skal lade i mindst 2 timer inden brug. 1.Produktspecifikationer CPU MTK2502D ARM7 260MHz Hukommelse: RAM 32Mb+ ROM 32Mb,

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Quick-guide til Konftel 300IP

Quick-guide til Konftel 300IP Conference phones for every situation Quick-guide til Konftel 300IP DANSK Beskrivelse Konftel 300IP er en konferencetelefon til IP-telefoni. På www.konftel.com/300ip finder du en håndbog med en mere udførlig

Læs mere

Navigation og Multimedia system. Composition Media. Volkswagen Golf 7. Brugermanual

Navigation og Multimedia system. Composition Media. Volkswagen Golf 7. Brugermanual Navigation og Multimedia system Composition Media - Volkswagen Golf 7 Brugermanual Kære kunde. Tillykke med dit nye system. Vi vil gerne henlede din opmærk- - somhed på en vigtig information. Pas på det

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

WOOFit HEADPHONE. Brugermanual

WOOFit HEADPHONE. Brugermanual WOOFit HEADPHONE Brugermanual 1 Tak! Tak fordi du valgte WOOFit Headphone med Bluetooth og Active Noice Cancellation fra SACKit. Vi beder dig læse hele denne brugermanual grundigt, før du tager WOOFit

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

OS Update. Program. Brugsvejledning. (ClassPad OS version 3.03) http://edu.casio.com. http://edu.casio.com/products/classpad/ http://edu.casio.

OS Update. Program. Brugsvejledning. (ClassPad OS version 3.03) http://edu.casio.com. http://edu.casio.com/products/classpad/ http://edu.casio. Til ClassPad 330 De OS Update (ClassPad OS version 3.03) Program Brugsvejledning CASIO uddannelses-webside URL http://edu.casio.com ClassPad webside URL http://edu.casio.com/products/classpad/ ClassPad

Læs mere

Brugervejledning M300. Simpel og kraftfuld

Brugervejledning M300. Simpel og kraftfuld Brugervejledning M300 Simpel og kraftfuld Rev. 10.12.2015 Indhold 1. GENEREL BESKRIVELSE 1.1. Monitor skærm status 2. MENU IKONER, BESKRIVELSE OG FUNKTIONER 2.1. Panel tracking 2.2. Portner kald 2.3.

Læs mere

Guide til opdatering af Parrot CK3100 LCD, 3200LS Color, 3200LS+ og MK6100 med en Parrot Dongle

Guide til opdatering af Parrot CK3100 LCD, 3200LS Color, 3200LS+ og MK6100 med en Parrot Dongle Hvis man bruger en Bluetooth dongle fra Parrot (Parrot Dongle), så skal man følge nedenstående guide. Guiden er baseret med opdateringssoftware, version 3.4.1.0, til Microsoft Windows XP. For at kunne

Læs mere

Kort vejledning. Tilslutninger. DECT-telefon PQQW15795ZA DC0807PF0 NE-1/3. Model nr. KX-TG8200NE

Kort vejledning. Tilslutninger. DECT-telefon PQQW15795ZA DC0807PF0 NE-1/3. Model nr. KX-TG8200NE TG8200NE_QG_(da-da).fm Page 1 Friday, September 7, 2007 10:57 AM Kort vejledning Regelmæssig vedligeholdelse L Brug en tør blød klud til at rengøre produktet. Produktets overflade kan blive ridset, hvis

Læs mere

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller Brugermanual 4GB MP3/ MP4 afspiller Mail: aldi@feiyue.dk 1 VIGTIGT! For optimal brugertilfredshed foreslår vi, at du bruger en pen eller negl, når du betjener skærmen. Mail: aldi@feiyue.dk 2 INDHOLD KNAP

Læs mere

dēzl 560 lynstartvejledning

dēzl 560 lynstartvejledning dēzl 560 lynstartvejledning Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige sikkerheds- og produkinformationer om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Linio Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder

Læs mere

VENTUS GPS G730 DATA LOGGER. Brugervejledning

VENTUS GPS G730 DATA LOGGER. Brugervejledning VENTUS GPS G730 DATA LOGGER Brugervejledning 1 Advarsel Læs før brug: Det globale positionssystem (GPS) administreres af det amerikanske forsvarsministerium og de har det fulde ansvar for dets præcision

Læs mere

Navigation og Multimedia system. Composition color. Volkswagen Golf 7. Brugermanual

Navigation og Multimedia system. Composition color. Volkswagen Golf 7. Brugermanual Navigation og Multimedia system Composition color - Volkswagen Golf 7 Brugermanual Kære kunde. Tillykke med dit nye system. Vi vil gerne henlede opmærksomheden på en vigtig information. Pas på det nøglekort

Læs mere

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 HD 2850-ST Kom hurtigt i gang med din HD Entertain Mini Endnu bedre tv 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 resolution 2850 manual 1 Pakkens indhold Kontroller, at pakkens indhold er komplet,

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

SENSUS Web edition. Infotainment guide VELKOMMEN TIL SENSUS INFOTAINMENT

SENSUS Web edition. Infotainment guide VELKOMMEN TIL SENSUS INFOTAINMENT Infotainment guide SENSUS Web edition VELKOMMEN TIL SENSUS INFOTAINMENT I dette tillæg finder du en kort oversigt over de mest almindelige funktioner i Sensus Infotainment og hjælp til at få mest muligt

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Pocket 1. Vend PLEXTALK Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder i bunden

Læs mere

GPS 72H. Lynstartvejledning

GPS 72H. Lynstartvejledning GPS 72H Lynstartvejledning Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Generelt om brugervejledningen Når du bliver

Læs mere

Kort brugervejledning

Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome D150 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING

VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING LYT1254-007A COPYRIGHT 2004 VICTOR COMPANY OF JAPAN, LTD. M4D3 DSC DANSK Trykt i Tyskland 0104HOH-ID-VE Dette dokument indeholder grundlæggende oplysninger

Læs mere

mobilguide Brugervejledning Version 2.0

mobilguide Brugervejledning Version 2.0 mobilguide Brugervejledning Version 2.0 mobilguide INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 MOBILTELEFONER 3 RELEASE NOTES 4 DEFINITIONER 4 INSTALLATION & OPSTART 5 START & BRUG AF MOBIL GUIDEN 7 FUNKTIONER

Læs mere

Brugermanual VST VOH-1200DV

Brugermanual VST VOH-1200DV Brugermanual VST VOH-1200DV IR-øje for fjernbetjening styrer forbindelsen mellem fjernbetjening og skærm Trådløse infrarøde hovedtelefoner styres af IR-sensor i skærmen. Når TV-funktion skal bruges, vælges

Læs mere

Firmwareopdatering til iphone med Lightning-stik, som er kompatibel med AppRadio Mode

Firmwareopdatering til iphone med Lightning-stik, som er kompatibel med AppRadio Mode Firmwareopdatering til iphone med Lightning-stik, som er kompatibel med AppRadio Mode Opdateringsinstruktioner for navigationsmodeller: AVIC-F40BT, AVIC-F940BT, AVIC-F840BT og AVIC-F8430BT som er blevet

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

Det er muligt at opdatere kittet når det er installeret i bilen eller før det installeres, som dog kræver at man f.eks. tilslutter det et demopodie.

Det er muligt at opdatere kittet når det er installeret i bilen eller før det installeres, som dog kræver at man f.eks. tilslutter det et demopodie. Parrot s produkter kan opdateres med ny software, som i visse tilfælde kan være nødvendigt eller i fremtiden når man har købt en ny telefon som kræver nyeste software version. Det er muligt at opdatere

Læs mere

TRAKA21 MANUAL 10/2/2015 - VERSION 1.1

TRAKA21 MANUAL 10/2/2015 - VERSION 1.1 TRAKA21 MANUAL 10/2/2015 - VERSION 1.1 1 2 INDHOLD Afsnit Omhandler Side 1 Kontakt information Ruko 3 2 Hvad og hvem er denne guide for? 3 3 Hvad indeholder pakken, når Traka21 leveres? 3 4 Montering af

Læs mere

WOOF it JAM. Brugermanual

WOOF it JAM. Brugermanual WOOF it JAM Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit JAM højtaleren fra SACKit. Vi beder dig læse denne manual grundigt før du tager din nye højtaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for person- eller

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

Manual til at arbejde med POI på Garmin GPS.

Manual til at arbejde med POI på Garmin GPS. Manual til at arbejde med POI på Garmin GPS. Michael Pedersen (mike42dk) mike42dk@gratispoi.dk Juli 2009 Version 2.1 Jeg fralægger mig alt ansvar for den skade du kan komme til at forsage ved din GPS,

Læs mere

Mini DVB-T USB stik S6

Mini DVB-T USB stik S6 Technaxx Mini DVB-T USB stik S6 Brugermanual Find venligst Overensstemmelseserklæring for denne enhed under følgende internetadresse-link: www.technaxx.de/konformitätserklärung/mini_dvbt_stick_s6 Denne

Læs mere

FREMGANGSMÅDE VED FEJLAFHJÆLPNING SSD-NAVI (version 3.00)

FREMGANGSMÅDE VED FEJLAFHJÆLPNING SSD-NAVI (version 3.00) 1 - INDHOLDSFORTEGNELSE Kundens reklamation Diagnose Overblik og pinout Kap. 2 Generelt funktionsproblem Kap. 3 Ingen betjening eller ingen opstart (sort skærm): Kap. 3-1 Knap inaktiv Kap. 3-2 Berøringsskærm

Læs mere

Indhold. Tablet Guides

Indhold. Tablet Guides Indhold Start tablet og Arbejdsmiljøbog... 2 Grund indstillinger... 3 Opret notat i PDF... 5 Overfør Arbejdsmiljøbogen fra PC til tablet... 6 Overfør filer mellem PC og tablet... 9 Start tablet og Arbejdsmiljøbog

Læs mere

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning HSU-4 CUW-3 9232831 2. udgave 2004-2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller

Læs mere

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Beo4 Vejledning Indhold 3 Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4 Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Tilpasning af Beo4, 9 Sådan konfigureres

Læs mere

TP200 TP TUBE. Brugervejledning. HDsx. High Definition Sound Expansion

TP200 TP TUBE. Brugervejledning. HDsx. High Definition Sound Expansion TP200 Brugervejledning HDsx High Definition Sound Expansion TP TUBE (( ( TILSLUTNINGER 230V Kassen indeholder: 1 x TP200 højttaler 1 x Netledning 230V (2m) 1 x Bordstand 1 x Brugervejledning AUX Alle lydkilder

Læs mere

BRUGERMANUAL. MOVEit Bluetooth

BRUGERMANUAL. MOVEit Bluetooth BRUGERMANUAL MOVEit Bluetooth INDHOLDSFORTEGNELSE TAK! Tak fordi du valgte MOVEit Bluetooth højttaleren fra SACKit. Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højtaler i brug. Vi er

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...8 Hentning af

Læs mere

3OMSTILLING. Brugermanual til 3SoftPhone

3OMSTILLING. Brugermanual til 3SoftPhone 3OMSTILLING Brugermanual til 3SoftPhone Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION... 3 2. OVERBLIK... 3 3. INSTALLATION... 4 4. LOG IND... 4 5. BESVAR OPKALD... 4 6. 3SOFTPHONE OG OMSTILLINGSBORDET... 5 7. FORETAG

Læs mere

Uanset hvilken bil systemet monteres i er grundprincip for montering den samme.

Uanset hvilken bil systemet monteres i er grundprincip for montering den samme. Eftermontering af Navigation / Bakkamera / Frontkamera på Peugeot 208, 2008, 308, 508, Partner - Citroën C4, C4 Picasso, C4 Grand Picasso, C4 Cactus, Berlingo, DS4 Uanset hvilken bil systemet monteres

Læs mere

TPM II Sensor Controller Installationsvejledning

TPM II Sensor Controller Installationsvejledning TPM II Sensor Controller Installationsvejledning Introduktion: Tak fordi du besluttede at købe TPM II Sensor Controllert. De følgende sider vil gøre dig fortrolig med programmeringsværktøjet og programmerings-app

Læs mere

Din brugermanual PIONEER AVIC-F220 http://da.yourpdfguides.com/dref/5597111

Din brugermanual PIONEER AVIC-F220 http://da.yourpdfguides.com/dref/5597111 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater

InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater InterVideo Home Theater er den komplette digitale underholdningsløsning, hvormed du kan se TV og optage billeder, musik,

Læs mere

mobile PhoneTools Brugerhåndbog

mobile PhoneTools Brugerhåndbog mobile PhoneTools Brugerhåndbog Indhold Systemkrav...2 Før installering...3 Installering af mobile PhoneTools...4 Installering og konfigurering af mobiltelefon...5 Registrering på Internet...7 Fjerne mobile

Læs mere

3OMSTILLING. Brugermanual til 3SoftPhone

3OMSTILLING. Brugermanual til 3SoftPhone 3OMSTILLING Brugermanual til 3SoftPhone Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION... 3 2. OVERBLIK... 3 3. INSTALLATION... 4 4. LOG IND... 4 5. BESVAR OPKALD... 4 6. 3SOFTPHONE OG OMSTILLINGSBORDET... 5 7. FORETAG

Læs mere

Udlæsning af stregkodefil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt).

Udlæsning af stregkodefil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt). Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Udlæsning af stregkodefil til scanneren... 3 Installation af scanneren... 5 Indlæsning af datafil i scanneren... 7 Brug af scanneren... 8 Sådan scanner du... 8 Sådan

Læs mere

Produkt Detaljer: Indhold i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur

Produkt Detaljer: Indhold i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur Produkt Detaljer: 1) ipad Cover ) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur 5) Funktionstaster 6) Bluetooth LED 7) Opladnings LED 8) Tænd/Sluk & Bluetooth tilslutnings knap 9) USB opladning 5V/DC 1 5 3

Læs mere

WOOF it JAM S. Brugermanual

WOOF it JAM S. Brugermanual WOOF it JAM S Brugermanual Tak! Indhold Quick Start Guide Tak fordi du har valgt WOOFit JAM S højttaleren fra SACKit. Vi beder dig læse denne manual grundigt før du tager din nye højttaler i brug. Vi er

Læs mere

210 Hurtigvejledning

210 Hurtigvejledning 210 Hurtigvejledning m Rider 210 Rider 210 er forsynet med et barometer som viser højde i realtid. Denne enhed har tre taster som bliver brugt til flere funktioner. Hovedfunktioner 1 TILBAGE ( ) Tryk for

Læs mere

Radio R 4.0 IntelliLink FAQ

Radio R 4.0 IntelliLink FAQ Indholdsfortegnelse 1. Audio... 1 2. Telefon... 2 3. Apple CarPlay... 2 4. Android Auto... 5 5. Galleri... 7 6. Andet... 8 1. Audio Sp.: Hvordan kan jeg skifte mellem forskellige lydkilder (f.eks. FM-radio

Læs mere

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING KOMMANDOOVERSIGT TIL BRUG PÅ WINDOWS COMPUTERE MED JAWS INTRODUKTION: Brailliant displays har indbygget BlueTooth og USB. BlueTooth anvendes til at forbinde

Læs mere

Kend din Easi-Speak optager

Kend din Easi-Speak optager Kend din Easi-Speak optager Easi-Speak Kontrol-symboler Optag og afspil for første gang Tænd for Easi-Speak ved at skubbe On-Off-knappen mod On indtil statuslampen blinker eller lyser vedvarende ORANGE.

Læs mere

TP200 TP TUBE. Brugervejledning. HDsx. High Definition Sound Expansion

TP200 TP TUBE. Brugervejledning. HDsx. High Definition Sound Expansion TP200 Brugervejledning HDsx High Definition Sound Expansion TP TUBE Tilslutninger (( ( 230V Kassen indeholder: 1 x TP200 højttaler 1 x Netledning 230V (2m) 1 x Bordstand 1 x Brugervejledning AUX Alle lydkilder

Læs mere

OREGON. -serien. lynstartvejledning. 450, 450t, 550, 550t

OREGON. -serien. lynstartvejledning. 450, 450t, 550, 550t OREGON -serien 450, 450t, 550, 550t lynstartvejledning Advarsel Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Oregon-enheder

Læs mere

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER.

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER. Advarsel FOR AT FORHINDRE ILDEBRAND SAMT MULIGHEDEN FOR AT FÅ ALVORLIGE STØD, BØR DER IKKE BENYTTES FORLÆNGERLEDNINGER TIL DENNE ADAPTER. UDSÆT IKKE ADAPTEREN FOR REGN, FUGT ELLER ANDRE FORMER FOR VÆSKE.

Læs mere