aktionærnyt September 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "aktionærnyt September 2013"

Transkript

1 aktionærnyt September 2013

2 Vi står stadigvæk på begge ben Hvidbjerg Banks basisindtjening forbedret ganske væsentligt, men tilsynskrav til nedskrivninger skæmmer Vi står stadigvæk på begge ben. Vores basisindtjening udvikler sig fortsat fantastisk positivt. Vores omkostninger falder. Vi får stadig flere nye kunder. Og vi har formået at klare os igennem krisen uden statslige midler. Vi syntes også, at vi selv havde nedskrevet alt rigeligt, men Finanstilsynet ville have, at vi skulle nedskrive endnu mere. Så derfor skæmmer nedskrivninger vores bundlinje i første halvår. Med disse ord kommenterer direktør Oluf Vestergaard Hvidbjerg Banks regnskab for første halvår 2013, der udviser et resultat før og efter skat på -15,7 mio. kr. Ellers god udvikling på alle områder Hvidbjerg Bank har ellers i 1. halvår af 2013 oplevet en fortsat god udvikling i forretningsomfanget med øget udlån og indlån som følge af, at stadig flere kunder vælger at skifte til banken. Samtidig er omkostningerne faldet med hele 7 %. Derfor kom Hvidbjerg Bank ud af halvåret med en basisindtjening, der er steget med mere end 80 % i forhold til samme periode i fjor til 8,8 mio. kr. mod 4,9 mio. kr. sidste år. Imidlertid fortsætter nedskrivningerne på samme høje niveau som sidste år. Hertil kommer, at Finanstilsynet efter en funktionsundersøgelse, som blev gennemført i slutningen af juni, har bedt banken om at foretage yderligere nedskrivninger på 10,3 mio. kr. ud over de nedskrivninger, som allerede var foretaget. Dermed kommer nedskrivningerne i 1. halvår op på 24,7 mio. kr. Til trods for det negative halvårsresultat er Hvidbjerg Bank fortrøstningsfuld og forventer, at det som følge af en fortsat stærk basisindtjening samt andre tiltag vil kunne lade sig gøre at realisere et positivt resultat for 2. halvår isoleret set i niveauet 5 mio. kr. Således at resultatet for 2013 som helhed ender i et niveau omkring -10 mio. kr. AktionærNYT Udgives af: Hvidbjerg Bank Østergade Thyholm Tlf.: Ansvarshavende: Jens Odgaard Oplag: stk. Layout og tryk: Johansen Grafisk, Holstebro 2 AktionærNYT September 2013

3 Nedskrivninger er langtfra endelige tab Heldigvis er det langtfra alle nedskrivningerne, der er udtryk for endeligt registrerede tab. Det påpeger Oluf Vestergaard. Tværtimod har vores nedskrivningskonto (korrektivkontoen) aldrig nogensinde været så stor som nu. Jeg kan således oplyse, at de samlede nedskrivninger, som ikke er endeligt tabt, pr udgjorde 73,7 mio. kr. eller mere end halvanden gang så meget som for et år siden. Det positive er, at vi står med en udlånsportefølje, der er gennemtjekket af Finanstilsynet. Og jeg kan oplyse, at de engagementer, som tilsynet har ønsket ekstra nedskrivninger på, er stort set de samme, som blev gennemgået, da tilsynet sidst var på inspektion i Vi oplever derfor de ekstra nedskrivninger som et udtryk for en generel opstramning fra Finanstilsynets side, siger direktøren. Han udtrykker i samme moment håb om, at det en dag bliver muligt at tilbageføre nogle af de mange nedskrivninger. Vi har virkelig stor fokus på at reducere vores nedskrivninger i de kommende måneder og vil bruge flere ressourcer på at fjerne det hul, som nedskrivningerne har efterladt i vores ellers gode drift. Dels ved at tage action på de forholdsvis få engagementer, som forårsager nedskrivninger. Dels ved at forebygge nye nedskrivninger. Finanstilsynets redegørelse om inspektionen i Hvidbjerg Bank i juni kan læses i sin helhed på Hvidbjerg Banks hjemmeside Hovedtal og nøgletal 1. halvår 2013 (tkr.) 1. halvår 2012 (tkr.) Hele 2012 RESULTATOPGØRELSE Netto renteindtægter Netto rente- og gebyrindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på materielle aktiver Basisindtjening Kursreguleringer Andre driftsudgifter Nedskrivninger på udlån Resultat før skat Resultat efter skat BALANCE Udlån Indlån Egenkapital Balancesum Garantier AktionærNYT September

4 Kapitalgrundlag styrket med indskud på 10 mio. kr. fra AL Hvidbjerg Bank har pr. 28. juni 2013 fået tilført 10 mio. kr. i hybrid kernekapital. Det er sket ved udstedelse af kapitalbeviser for ligeledes 10 mio. kr., som er tegnet af Arbejdernes Landsbank til kurs 100. Renten på kapitalindskuddet er variabel, men er i en periode på fem år låst fast til 11,5 %. Baggrunden for kapitaltilførslen er, at vi ønsker at styrke vores solvens. Blandt andet og ikke mindst som følge af, at vi i august 2012 indfriede ansvarlig kapital på 10 mio. kr. i forbindelse med ordinært udløb, forklarer direktør Oluf Vestergaard, Hvidbjerg Bank. Desuden er kapitaltilførslen med til at afbøde virkningen af, at vi på grund af de gældende kapital- og regnskabsregler ikke længere kan medregne eksisterende ansvarlig kapital på 25 mio. kr. fuldt ud i vores basiskapital. Og sidst, men ikke mindst, støtter kapitaltilførslen os i forbindelse med den uventede ekstra nedskrivning i 1. halvår af 2013, siger Oluf Vestergaard. Markedsmæssig rente Nogle har hæftet sig ved, at vi betaler 11,5 % i rente af indskuddet. Men det er der flere gode grunde til. For det første er renten på niveau med den rente, som staten har taget af kapitalindskud i en række gruppe III-banker, siden den såkaldte Bankpakke II blev introduceret i Og rentesatsen må på den baggrund nærmest betegnes som værende markedskonform, pointerer Oluf Vestergaard. Desuden er hybrid kernekapital jo en ganske særlig form for kapitalindskud, der indebærer en høj risiko for indskyderen i dette tilfælde Arbejdernes Landsbank. Dels kan indskuddet ikke kræves tilbagebetalt af investor, mens vi har mulighed for men ikke pligt til at indfri indskuddet efter fem år. Dels risikerer investor at miste sine renter, hvis Hvidbjerg Banks frie reserver en skønne dag måtte være væk. Det er derfor helt naturligt, at hybrid kernekapital forrentes med en forholdsvis høj rente. Sidst, men ikke mindst, skal man ikke være blind for, at et kapitalindskud af denne størrelsesorden alt andet lige sætter Hvidbjerg Bank i stand til at øge bankens udlån med i størrelsesordenen 100 mio. kr. Et simpelt regnestykke viser, at det giver os en indtjeningsmulighed på ca. 6,5 mio. kr. om året og koster os 1,15 mio. kr. Selvom renten på den hybride kernekapital er forholdsvis høj, er den trods alt ikke højere, end at det fortsat er en fornuftig forretning for os, fastslår Oluf Vestergaard. Flere initiativer til styrkelse af kapitalgrundlaget Oluf Vestergaard påpeger, at Hvidbjerg Bank fortsat har flere initiativer i gang med henblik på at opnå en yderligere polstring af banken. Men han har samtidig stor tiltro til, at bankens egne indsatser for at reducere nedskrivningsomfanget vil forbedre kapitalsituationen. 4 AktionærNYT September 2013

5 Nu er vi også i Hurup Hvidbjerg Bank har åbnet en ny afdeling i Hurup. Afdelingen har foreløbig åbent tirsdag og torsdag fra kl og er bemandet på skift med medarbejdere fra hovedkontoret i Hvidbjerg. Lørdag den 17. august havde banken tændt op for grillen og inviterede indenfor i de nye lokaler, hvilket rigtig mange benyttede sig af og der var gaver fra mange af de handlende i Hurup, der bød Hvidbjerg Bank velkommen i gadebilledet. Den nye afdeling er indrettet i ejendommen Bredgade 133, der tidligere fungerede som børnetøjsbutik. Her er der god plads og lyse og venlige omgivelser. Afdelingen er lavet med nytænkning og utraditionel tankegang. Medarbejderne er til stede udenfor normal åbningstid. Der bliver brugt bærbare computere som er koblet op trådløst og der er ikke faste telefoner men i stedet mobiltelefoner. Både computere og mobiltelefoner er koblet op på netværket hjemme i banken. Det tyggede vi så på et stykke tid og kom til det resultat, at vi gerne ville imødekomme ønskerne fra nuværende og kommende kunder samt den lokale befolkning. Det er op til folk i Hurup om vi skal have en permanet afdeling i byen. Foreløbigt har vi fået rigtig pæn tilgang af kunder efter åbningen. Bliver det en fornuftig succes på sigt, vil jeg ikke afvise, at vi vil udvide åbningstiden. Vi er i hvert fald absolut konkurrencedygtige og har allerede mange gode ambassadører i Sydthy, siger Jens Odgaard. Man bestiller normalt en aftale med medarbejderne i Hurup ved at ringe på de direkte telefonnumre i Hvidbjerg eller ved at komme forbi i åbningstiden. Det er også muligt at få en aftale uden for de faste åbningstider. Afdelingen er blevet skabt gennem et flot og engageret forløb fra alle medarbejdere i Hvidbjerg og der er brugt masser af fritid på at forberede lanceringen i Hurup. Efter at tre andre pengeinstitutter har lukket deres afdelinger i Hurup, har vi fået mange opfordringer om at komme til byen, fortæller kundechef Jens Odgaard. AktionærNYT September

6 Uformel bankmand med let til smil fyldte 60 Afdelingsdirektør i Hvidbjerg Bank i Struer, Karl Kristian Seerup, fyldte 5. september 60 år. Karl K. Seerup er født og opvokset i Humlum. Efter endt handelsskoleeksamen kom han i 1971 i lære i den daværende Struer Bank. Siden fusionerede banken med Handelsbanken, som senere igen blev lagt sammen med Danske Bank og Provinsbanken. På et tidspunkt var banken repræsenteret hele 8 steder på egnen og beskæftigede mere end 100 medarbejdere, da man var flest. Allerede som elev stiftede Seerup bekendtskab med rollen som leder. Det var godt nok i Struer Banks absolut mindste afdeling i Linde. Den var ikke åben hver dag, og det var heller ikke hver åbningsdag, at der kom en kunde, husker 60-års fødselaren og sender et af de smittende smil, som han har så let til. Men jeg fik alligevel blod på tanden og drømte om at blive leder af en af bankens indenbys afdelinger. Så ville min lykke være gjort, og jeg ville have nået alt, hvad jeg kunne ønske mig her i livet, mente jeg. Efter en afstikker på et par år til København kom han tilbage til Struer, denne gang ikke til bankverdenen, men til skattevæsenet. Det varede dog ikke længe, inden han fandt tilbage til bankverdenen. I 1990 fusionerede Handelsbanken, Den Danske Bank og Provinsbanken. I den forbindelse blev han konstitueret afdelingsdirektør for Handelsbanken i Holstebro. Efter fusionen blev Seerup tilknyttet bankens erhvervsafdeling i Herning. Her arbejdede han med akkvisition dvs. at skaffe nye kunder. Supersælger Det var en spændende tid, som jeg lærte meget af. Selv synes jeg nu, det gik lidt trægt i starten, og jeg var faktisk på vej til at opgive, men min chef sagde, at jeg bare skulle klø på. Og efter et par år oplevede jeg faktisk at blive den medarbejder i hele landet, der skaffede den store bank flest nye kunder og mest volumen. Det var jeg ret stolt af det år, fortæller Seerup. Efter tre år i erhvervsafdelingen vendte han tilbage til Struer til et job som erhvervskundechef. Her blev han en dag i foråret 1997 ringet op af Hvidbjerg Bank, hvor bestyrelsen havde besluttet at etablere en afdeling i Struer om det var noget for ham at blive leder af den nye afdeling og bygge den op helt fra grunden? På det tidspunkt var jeg 44 år og tænkte, at det kunne da være en spændende udfordring, men havde naturligvis mine forbehold. Ånden og værdierne i Hvidbjerg Bank blev afgørende Når man arbejder med store kunder i Danske Bank i nålestribet habit og slips, så gør man sig naturligt nogle tanker om, hvorvidt en lille bank som Hvidbjerg Bank kan leve op til den store banks rådgivningsmæssige standard. Men jeg kørte op og hilste 6 AktionærNYT September 2013

7 på Oluf Vestergaard og den daværende formand, Mogens Knudsen. Og jeg må indrømme, at jeg fik et rigtig godt indtryk. Ikke mindst af ånden i Hvidbjerg Bank og dens værdier. Der blev lyttet og de forholdt sig til det, jeg sagde. Kort sagt en ligeværdig kommunikation i øjenhøjde. Så da jeg den aften kørte hjem igen, havde jeg en rigtig god fornemmelse i maven. En fornemmelse af, at her kunne jeg være med til at gøre en forskel. Smed slipset Så han smed slipset. Karl K. Seerup blev til Kalle, og så gik det ellers derudad med opsmøgede ærmer. Kunderne væltede ind i en lind strøm, og Struer-afdelingen er i dag Hvidbjerg Banks største målt på antal kunder. Sideløbende med sit job har Kalle gennem alle årene været engageret i byens ve og vel. Tidligere har han været formand for både Struer Erhvervs- og Turistcenter, Struer Handelsstandsforening og Struer Turistforening samt formand for Struer-Messen. Han er i dag næstformand for Nordvestjysk Erhvervsråd, der er under transformering fra at være en operationel virksomhed til at blive et erhvervspolitisk forum. Desuden er han bestyrelsesmedlem i VIFU, Videncenter for Fødevareudvikling. Endelig er han også formand for Bremdal Aktivitetscenter. Og indimellem bliver der også tid til at spille lidt golf i Struer Golfklub og løbetræne i Bremdal Løbeklub. Har lige fået barnebarn nr. to Privat har Kalle siden 1978 været gift med Ingelise, og de har hele tiden været bosat i Bremdal. Parret har tre voksne børn og foreløbig to børnebørn. Den seneste er helt ny fra 24. august, og det er tydeligt at se, at Kalle trives fint med rollen som morfar. Den uformelle bankmand lytter gerne til al slags musik bare det ikke er eksperimenterende jazz med alt for mange disharmonier. Han nyder meget, at Struer er en by, der tilbyder mange forskellige musikarrangementer. Forleden havde han således inviteret hele familien med til Nordatlantisk Festival på Gimsinghoved. Derimod bliver det ikke til meget TV-kiggeri eller ret mange film. Der ligger heller ingen bøger på natbordet, for når først hovedet rammer puden, går der højst tre minutter, før han sover, hvilket er naturligt nok med den overtegnede kalender, Kalle går rundt med. Men på ferier læser fødselaren gerne spændingslitteratur eller lytter til en lydbog. Jeg kan godt lide at komme sydpå og nyde solen sammen med min familie, men de ferier, jeg husker bedst, er dem, der skiller sig ud kulturelt og oplevelsesmæssigt, siger han og nævner både Grønland, Island og Rusland. En af de mest fantastiske rejseoplevelser, jeg har haft, foregik i Usbekistan, hvor jeg var ude i min egenskab af formand for Struer Erhvervs- og Turistcenter. Det var en tur helt ud over det sædvanlige, som jeg kunne fortælle om i timevis Men det har vi ikke tid og plads til her. risikoklassificering af lån Hvidbjerg Bank har i henhold til en bekendt gørelse fra Erhvervs- og Vækstministeriet indført risikoklassificering af bankens låne- og kredittilbud over kr., der ydes med sikkerhed i fast ejendom. Ordningen, der også kaldes trafiklysordningen, fungerer på samme måde som den ordning, der allerede gælder for investeringsprodukter. De mest enkle låneformer er grønne, forklarer Hvidbjerg Banks boligekspert, Annie Olesen. Det gælder stort set kun fastforrentede obligationslån med afdrag. De fleste lånetyper er gule dvs. at de er mere komplekse og risikable. Det gælder fx alle banklån, da de er med variabel rente, og derved kan løbetiden blive kortere eller længere end anslået, alt afhængigt af, hvor meget renten ændrer sig i lånets løbetid. Det gælder også alle lån uden afdrag, fordi afdragsfrihed gør det vanskeligere at beregne både ydelsernes størrelse og størrelsen af det beløb, som lånet vil kunne indfries til før tid. Ved afdragsfrihed er der samtidig større risiko for, at den belånte ejendom kan være faldet i værdi, så det ikke er muligt at indfri lånet ved salg. Og endelig er avancerede låneformer røde. Dem er der nu ikke mange af og slet ikke i Hvidbjerg Bank, men det gælder fx lån, der er optaget i en anden valuta end danske kroner eller euro, siger Annie Olesen. I forbindelse med indførelse af trafiklysordningen for låne- og kredittilbud har samtlige medarbejdere i Hvidbjerg Bank, der kan bevilge kreditter med pant i fast ejendom, været på skolebænken for at kunne rådgive kunderne bedst muligt om, hvilke lån der passer til vedkommendes risikoprofil. AktionærNYT September

8 Kun fantasien sætter grænser i Vejrumstad Forestil dig, at du sandblæser motoren i din bil for at få den til at ligne en ny. Nej, vel. Ud over at efterlade en masse fint sand indebærer metoden stor risiko for at ødelægge følsomme komponenter. Det samme gælder ved traditionel motorvask med diverse kemikalier. Forestil dig så, at du gennemfører nøjagtig den samme proces med bittesmå piller af tøris. Effekten er fuldstændig den samme. Motoren bliver affedtet, rust fjernes og motoren bliver som ny uden at blive hverken våd eller få ødelagt ledninger og andre følsomme komponenter. Pillerne af tøris opløses simpelt hen og bliver til C0 2, efter at de har løst deres opgave. Kun fantasien sætter grænser for, hvad tøris kan bruges til, når det gælder rengøring. Og det er netop den fantasi, som en lille iværksættervirksomhed i Vejrumstad mellem Struer og Holstebro nu satser på at gøre til en industri. Mange fortræffeligheder Vi har renset en lastbil for gylle og taxier for bræk. Vi har bortspulet tyggegummi på asfalt og fjernet grafitti. Vi har fjernet fedt fra emhætter i storkøkkener. Vi har renset eltavler for støv og fjernet ir i transformatorer. Vi har renset kalk af i svømmehaller og Bjørn Sønstabø (tv.) og Steen Olsen ved en af firmabilerne med de selvforklarende før/ efter billeder. rengjort ventilationsanlæg. Vi har bortspulet alge belægninger samt bundmaling på lystbåde. Vi har rengjort Storebæltsbroen efter den store påsejling for nogle år siden. Og vi har fjernet rust og skidt og møg fra motor cykler, veteranbiler og fly Talestrømmen fra Bjørn Sønstabø er svær at stoppe, når han først begynder at rulle sig ud om tørisens fortræffeligheder i henseende til grundig og dyb rengøring af overflader og fjernelse af aflejringer. Teknologien er oprindeligt udviklet af NASA helt tilbage i 1942 og har i større udstrækning været brugt i USA til at rense fly siden I 1990 erne kom teknologien til Europa, dog uden at opnå den helt store udbredelse, forklarer Bjørn. Flere drive-in centre Det forhold vil han imidlertid gerne ændre på. Sammen med kompagnonen Steen Olsen startede han i 2005 virksomheden Dry Ice Technology efter en årelang karriere i ISS Skadeservice. Det skete i Vejle, men familiære relationer for begges vedkommende til Holstebro-Struer kanten fik i 2013 d herrer til at flytte virksomheden til Vejrumstad. Og her kom Hvidbjerg Bank ind i billedet i forbindelse med købet af ejendommen Møllebakken 3 B. Sådan rengør man med tøris Piller af tøris blæses ved hjælp af trykluft med høj hastighed mod en given overflade. Ved kontakten med emnet opstår der et mikrotermisk chok som følge af den ekstreme kulde (-79 C), som bryder bindingen mellem overfladen og aflejringen. Processen fjerner skidtet fra overfladen, imens tørisen fordamper uden at efterlade vand eller andet materiale. Møllebakken er vores første drive-in center, hvor man kan komme og få afrenset biler, både og alskens emner med vores teknologi. På sigt har vi planer om at åbne lignende centre andre steder i Danmark, hvor der måske er basis for 6-8 tilsvarende anlæg, siger Bjørn Sønstabø. 8 AktionærNYT September 2013

9 IT-nørd og handyman IT- og complianceansvarlig i Hvidbjerg Bank, Fritz Sloth fylder 24. september 60 år. Fritz Sloth er født og opvokset i Sydthy, tæt på Vestervig. I 1971 blev han elev i Danske Bank i Thisted, der dengang hed Landmandsbanken. Efter endt uddannelse fortsatte han sit virke i Danske Bank i Herning, hvor han arbejdede i 10 år som rådgiver og senere markedsansvarlig, inden han i 1987 blev ekspeditionsleder i bankens Ikast-afdeling. I alt blev det til 26 år i Danske Bank, inden Fritz Sloth i 1997 var en af de 320 medarbejdere i banken, der blev fyret på én dag i forbindelse med en større strukturrationalisering. Ledighedsperioden blev dog ganske kort. Efter en måned blev han ansat i administrationen i Hvidbjerg Bank, som skulle udvides i forbindelse med bankens etablering i Struer. Ansvarlig for IT-området På grund af en personlig interesse for computere og datateknologi udviklede jobbet i Hvidbjerg Bank sig hurtigt til, at Fritz Sloth fik ansvaret for IT-området. Min første opgave var at udvikle og implementere et overtrækssystem, husker Fritz Sloth og fortsætter med slet skjult stolthed i stemmen: Og det kører faktisk stadigvæk i banken, nu mere end 15 år efter. Jeg føler selv, at min styrke er, at jeg har en god forståelse for det forretningsmæssige i relation til bankforretninger kombineret med en solid indsigt i IT. Fx havde vi en udfordring, da vi åbnede i Viborg og Holstebro og skulle integrere 14 nye medarbejdere, som var vant til at arbejde med andre IT-systemer, i vores setup, der på daværende tidspunkt bestod af tre forskellige systemer. Vores edb-central havde allerede udviklet en slags løsning, men Hvidbjerg Bank var den første til at se lyset. Vi fik tilpasset modellen, og det er stadigvæk den, vi kører på. Senest er Sloth også blevet ansvarlig for compliance, der handler om at sikre, at banken overholder alle regelsæt og love, samt de interne forretningsgange. Mobiltelefonen er det store lys i åbenbaringen Når det gælder fremtiden er Fritz Sloth ikke i tvivl om, at den mobile platform bliver det store lys i åbenbaringen. Men det er også en stor udfordring, især for en lille bank som Hvidbjerg Bank, fordi det er nødvendigt at understøtte fire forskellige teknologier (iphone, Android, Windows Phone og Windows 8), hvis man vil lege med, pointerer Fritz Sloth. Den nærmest forestående udfordring i Hvidbjerg Bank bliver udskiftning af bankens edb-udstyr. Banken har nemlig besluttet at sende sine pc er på pension og i stedet implementere såkaldte tynde klienter, hvilket efter planen kommer til at ske i Også lidt af en handyman Privat er fødselaren bosat i Tjørring på 36. år. Huset bærer præg af, at det er lidt af en IT-nørd, der bor i det. Uden at han dog har et køleskab med indbygget pc endnu. Desuden er Fritz Sloth ganske habil som handyman. Han har selv indrettet 1-salen i villaen og giver gerne sine to voksne børn en hånd med i forbindelse med modernisering og vedligeholdelse af deres respektive boliger. Men Fritz er også familiemenneske med stort F, og sammen med sin kone, Kirsten, der har været dagplejemor i en menneskealder, er parret engagerede bedsteforældre til fem børnebørn, heraf 2x2 tvillinger på fire og otte år. Og forleden var tvillingerne og deres forældre med Fritz og Kirsten til bedsteforældredag i Djurs Sommerland, hvor børnene på forhånd havde lagt slemme planer om at få morfar med op i de værste rutsjebaner. Når det gælder fritidsinteresser er Fritz Sloth med egne ord ikke et kulturelt menneske. Han er mere til at opleve, hvordan man lever andre steder. Det bruger han så ferierne til, der de sidste mange år særligt er gået til landene omkring Middelhavet. Og 60-års fødselaren er da også udrejst på selve den runde dag. AktionærNYT September

10 Bevægelsesanlæg på Hvidbjerg Stadion i støbeskeen Vi vil gerne lave et aktivitetsområde for børn, unge og voksne, som har lyst til at udfordre sig selv og i fællesskab. Det skal være nyt og anderledes og skal kunne bruges døgnet rundt. Og så skal det være så vedligeholdelsesfrit som muligt. Sådan beskriver Karsten Jørgensen grundtanken bag et bevægelsesanlæg på Hvidbjerg Stadion med streetbane, parkouranlæg, crossfitbane, petanquebane og aktivitetsplads for de mindste. Karsten Jørgensen er lærer og aktiv i Thyholm IF s fodboldafdeling og Thyholm Løbeklub. Sammen med et par kolleger satte han sig for tre år siden for at udvikle ideen og rejse penge til nyskabelsen. Anlægget er designet af firmaet Uno Koncept, der bl.a. leverer legeredskaber og -pladser, multibaner og parkouranlæg til boligforeninger, kommuner, sportsklubber og forlystelsesparker. Prisen for bevægelsesanlægget på Hvidbjerg Stadion er ca. 2,2 mio. kr. Heraf er det foreløbig lykkedes at indsamle ca. 1 mio. kr. Bl.a. har TIF Fodbold skudt kr. i projektet. Der er altså et stykke vej endnu, men alligevel drømmer vi om at kunne åbne det nye anlæg 1. maj 2014, siger Karsten Jørgensen. For at nå det ambitiøse mål, planlægger Karsten & Co. bl.a. at stable et løbe-cykelsponsorløb på benene i løbet af efteråret. Men vi håber også på godvillighed fra diverse fonde, firmaer og enkeltpersoner, siger Karsten Jørgensen. På findes der en detaljeret beskrivelse af Bevægelsesanlægget Hvidbjerg Stadion. Hvis du vil støtte projektet kan du indbetale et hvilket som helst beløb på en særlig støttekonto i Hvidbjerg Bank: Reg. nr. 7500, konto nr Det nye bevægelsesanlæg er tænkt placeret i det sydøstlige hjørne af Hvidbjerg Stadion. Langs den eksisterende 100-meter-løbebane etableres der en crossfit-bane. Parkour-anlægget placeres i det runde felt til højre for løbebanen. Det store, grønne areal er streetbanen, og de hvide områder længst til venstre er legeområdet for de mindste. 10 AktionærNYT September 2013

11 Samarbejde med ejendomsmægler Hvidbjerg Bank i Holstebro har indledt et samarbejde med RealMæglerne Bjerre gaard & Engelbredt. Samarbejdet inde bærer, at ejendomsmæglerfirmaet fore tager ejendomsvurderinger i forbindelse med realkreditbelåning via Totalkredit. Samtidig henviser banken og ejendomsmæglerne gensidigt kunder til hinanden. Derfor giver vi os mere tid til at hjælpe kunderne end ejendomsmæglere generelt gør. Det er en meget bevidst investering, men vi er overbeviste om, at denne investering betaler sig tilbage i form af et hurtigere salg og ofte også en bedre pris, samt sidst men ikke mindst mere tilfredse kunder, siger Anders Bjerregaard og Ole Engelbredt samstemmende. Lige nu vejrer ejendomsmæglerne i Jeppe Schous Gade 4 i øvrigt morgenluft på det lokale boligmarked. Der er grøde i den økonomiske udvikling, og det smitter positivt af på både købelyst og prisudvikling. Virksomheden, der indtil 1. september hed RealMæglerne Flemming K. Andersen, er Holstebros ældste ejendomsmæglerfirma og har til huse i ejendommen Jeppe Schous Gade 4. Det er oprindeligt grundlagt af nu afdøde Peder Bjerregaard, som solgte forretningen til Flemming K. Andersen i I 2004 blev sønnen Anders Bjerregaard ansat, og i 2009 overtog den nu 38-årige statsautoriserede ejendomsmægler firmaet i forbindelse med et generationsskifte. Netop derfor er vi også glade for samarbejdet med Hvidbjerg Bank. Det er vores oplevelse, at banken ikke er så fastlåst som mange andre, men forholder sig mere fleksibelt, personligt og individuelt til kundernes situation. Flemming K. Andersen er fortsat ansat i firmaet. Derudover er boligassistent Louise Andersen ligeledes en del af personalet. På grund af stigende aktivitetsniveau blev medarbejderstaben 1. marts i år udvidet med statsaut. ejendomsmægler Ole Engelbredt, der er 35 år og kommer med 11 års erfaring fra en tilsvarende stilling som ejendomsmægler i Herning som ballast. Og han er netop blevet Anders Bjerregaards kompagnon. Derfor navneskiftet, som også har givet anledning til et makeover af butikken og forretningsgangen. Alfa og omega For både Anders og Ole er en grundig rådgivning alfa og omega i samarbejdet med kunderne. På billedet ses fra venstre: Ole Engelbredt, Anders Bjerregaard, Louise Andersen og Flemming K. Andersen. AktionærNYT September

12 Swipp en ny form for nem mobilbetaling Swipp er en ny og nem måde at overføre penge via mobiltelefonen fra din konto til modtagerens konto - blot du kender modtagerens mobilnummer. Du kan swippe op til kr. fra din smartphone/mobilbank til modtagerens konto uden at skulle have NemID-nøglekortet frem. Modtageren skal dog også være tilsluttet Swipp. Hvem står bag? Swipp er et samarbejde mellem Nordea, Nykredit, Arbejdernes Landsbank, Spar Nord, Sydbank og Jyske Bank samt Lokale Pengeinstitutter heriblandt Hvidbjerg Bank. Sådan tilmelder du dig Swipp Som kunde i Hvidbjerg Bank kan du tilmelde dig ordningen nu. I løbet af året vil andre banker også åbne for tjenesten. Når du har hentet den seneste opdatering af vores app til Mobilbank, kan du tilmelde dig Swipp i din Mobilbank ved brug af NemID nøglekortet. iphone-brugere finder Swipp under Mere, mens Android- eller Windows Phone-brugere finder Swipp på startsiden. Herefter kan du swippe til alle modtagere, der er tilmeldt Swipp. Du kan med en sms fortælle modtageren, at pengene er på vej. Gode råd Swipp er et nemt, hurtigt og sikkert betalingsmiddel. Men vær altid opmærksom på nedenstående gode råd, når du bruger din mobiltelefon som betalingsmiddel. Opfat din mobiltelefon som rede penge. Opbevar den derfor sikkert såvel ude som hjemme. Hold øje med mobiltelefonen, og pas på den, som du passer på din pengepung. Forsyn din mobiltelefon med en kode, hvis telefonen giver mulighed for dette. Oplys aldrig koden til andre. Vær klar over, at Swipp-overførsler er uigenkaldelige har du sendt pengene, kan du ikke kalde overførslen tilbage. Hold styr på, hvem du har sendt penge til. Gem meddelelser om Swipp på din telefon, indtil du har haft lejlighed til at tjekke posteringer i din netbank/mobilbank eller på kontoudtog, og tjek posteringerne løbende. Et godt råd er, at du kun overfører penge med Swipp til personer, du kender. Meld det straks, hvis din mobiltelefon forsvinder eller bliver stjålet. Det samme skal ske, hvis du har mistanke om, at andre anvender din telefon uretmæssigt. Kontakt straks Hvidbjerg Bank, og opgiv dit navn, din adresse og cprnr. samt mobilens telefonnummer. Så bliver adgangen til Swipp straks stoppet. 12 AktionærNYT September 2013

13 Hvidbjerg Bank Løbet Søndag den 9. juni fandt Hvidbjerg Bank Løbet sted for tredje gang. Det er Holstebro Cykle Klub, der arrangerer løbet, som foregår på to ruter syd og vest for Struer med start og mål på Park Allé ved Struer Hallen. Der deltog omkring 550 cykelryttere i løbet, som også omfattede Danmarks Cykle Unions jysk/fynske mesterskab, ligesom flere af de danske kontinentalteams stillede op til starten. Rammerne ved Struer Hallen er perfekte til at afholde cykelløb med gode parkeringsforhold og et flot opløbsområde med god plads til publikum, siger seniorrådgiver Vagn Kalhøj, Hvidbjerg Bank, der selv har været med til at trække løbet til egnen. Samtidig ligger ruterne på 16 og 25 km i et godt cykelområde med flere udfordrende bakker, som ellers er svære at finde i det flade Vestjylland. Noget for noget Hvidbjerg Bank i Holstebro er hvert år vært ved et sponsorarrangement for Holstebro Cykelmotion. Vi byder på lidt at spise og drikke og fortæller lidt om Hvidbjerg Bank, beretter afdelingsdirektør Bertil Bøje Jensen. Samtidig afvikler vi en konkurrence, og endelig overrækker vi en check. Checkens størrelse afhænger af, hvor mange familier cykelklubben har henvist som kunder, hvilket er en løbende noget for noget-aftale. I det forgangne år havde cykelklubben henvist to familier, og det berettigede jo til en check på kr. Næste år bliver der givetvis tale om en endnu større check til cykelmotionsklubben. I forbindelse med årets sponsorarrangement blev deltagerne nemlig spurgt, om banken måtte henvende sig til dem. Ni sagde god for det, og af dem har Hvidbjerg Bank foreløbig lavet aftale med de tre om at blive kunde. Formand for Holstebro Cykelmotion får overrakt årets sponsorcheck af afdelingsdirektør Bertil Bøje Jensen. AktionærNYT September

AktionærNYT.» August 2011 «

AktionærNYT.» August 2011 « AktionærNYT» August 2011 « Væsentligt forbedret resultat i 2. kvartal 2011 2 Oluf Vestergaard, bankdirektør i Hvidbjerg Bank. AktionærNYT Udgives af: Hvidbjerg Bank / Østergade 2 / 7790 Thyholm Tlf. 9695

Læs mere

aktionærnyt September 2012

aktionærnyt September 2012 aktionærnyt September 2012 Flere kunder og bedre basisindtjening men også uventet høje nedskrivninger Hvidbjerg Bank kom ud af 1. halvår 2012 med en forbedring af basisindtjeningen på 3,1 mio. kr., svarende

Læs mere

aktionærnyt Marts 2013

aktionærnyt Marts 2013 aktionærnyt Marts 2013 CVR 64 85 54 17 Bedste basisindtjening nogensinde i Hvidbjerg Bank Alligevel betyder omfanget af nedskrivninger minus på bundlinjen, men udviklingen synes at have vendt, og Hvidbjerg

Læs mere

AktionærNYT.» Marts 2012 «

AktionærNYT.» Marts 2012 « AktionærNYT» Marts 2012 « God udvikling i Hvidbjerg Bank trods tab på bankkrak og nedskrivninger Hvidbjerg Bank kom ud af 2011 med det næstbedste resultat af den primære bankvirksomhed i bankens historie,

Læs mere

Nyt fra. MønsBank. Møns Bank åbner i Næstved. Tid til nyt boliglån? Smag på Møn. Banken med stærke relationer - værd at anbefale.

Nyt fra. MønsBank. Møns Bank åbner i Næstved. Tid til nyt boliglån? Smag på Møn. Banken med stærke relationer - værd at anbefale. Oktober 2014 Nyt fra MønsBank Møns Bank åbner i Næstved Smag på Møn Tid til nyt boliglån? Banken med stærke relationer - værd at anbefale NYT FRA BANKEN Velkommen til godt Nyt fra Møns Bank I denne udgave

Læs mere

Fokus. Fuld fokus på rådgivning i Sparekassen. Sparekassen. udvider med tre nye afdelinger. Århus-virksomhed har valgt. Sparekassen.

Fokus. Fuld fokus på rådgivning i Sparekassen. Sparekassen. udvider med tre nye afdelinger. Århus-virksomhed har valgt. Sparekassen. Fokus Sparekassen udvider med tre nye afdelinger De tre nye afdelinger i Skovlund, Alslev og Billum har fået solidt fodfæste. Side 18 september 2010 Side 5 Århus-virksomhed har valgt Sparekassen Den tætte

Læs mere

Hold på hat og briller. Sponsorater. Accepter livet. når du går i banken. Det handler om engagement. og drop selvmedlidenheden, siger Anders Hansen

Hold på hat og briller. Sponsorater. Accepter livet. når du går i banken. Det handler om engagement. og drop selvmedlidenheden, siger Anders Hansen S E P T E M B E R 2 0 0 9 K U N D e - o G A K t I o N æ r m A G A S I N Hold på hat og briller når du går i banken Sponsorater Det handler om engagement Accepter livet og drop selvmedlidenheden, siger

Læs mere

Aktionær. Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S. "Der er begået fejl..." Samarbejde og opbakning. Købstædernes Forsikring

Aktionær. Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S. Der er begået fejl... Samarbejde og opbakning. Købstædernes Forsikring Aktionær Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S "Der er begået fejl..." Og de skal naturligvis rettes Samarbejde og opbakning Studerende startede håndboldhold Købstædernes Forsikring Banken kan nu tilbyde

Læs mere

Aktionær. Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S. Søren Dahl fra Cafe Hack. Årsregnskab 2011. Efterløn eller ej? - Radioens bedste ven

Aktionær. Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S. Søren Dahl fra Cafe Hack. Årsregnskab 2011. Efterløn eller ej? - Radioens bedste ven Aktionær Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S Søren Dahl fra Cafe Hack - Radioens bedste ven Årsregnskab 2011 - Tilfredsstillende basisindtjening, men utilfredsstillende resultat Efterløn eller ej? -

Læs mere

JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN

JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN Tidsskrift for bæredygtig økonomi 82. årgang Nummer 4 oktober 2012 Bladet JaK medlemsbank sverige side 4 Hvad er JaK? side 8 syntesetanken 2012 side 12 JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN 1931

Læs mere

2. ÅRGANG NR. 1 2008 VINTEREN HAR BUDT PÅ ENKELTE SOLSKINSDAGE, OG HER BESØGTE VI SKEL- BÆKPARKEN I ØLSTYKKE OG FREDERIKSBERG HUSE I + II I ROSKILDE.

2. ÅRGANG NR. 1 2008 VINTEREN HAR BUDT PÅ ENKELTE SOLSKINSDAGE, OG HER BESØGTE VI SKEL- BÆKPARKEN I ØLSTYKKE OG FREDERIKSBERG HUSE I + II I ROSKILDE. 2. ÅRGANG NR. 1 2008 VINTEREN HAR BUDT PÅ ENKELTE SOLSKINSDAGE, OG HER BESØGTE VI SKEL- BÆKPARKEN I ØLSTYKKE OG FREDERIKSBERG HUSE I + II I ROSKILDE. ROSKILDES BYDEL TRE- KRONER HAR FORAN- DRET SIG MEGET

Læs mere

Mundtlig beretning. 4. marts 2015

Mundtlig beretning. 4. marts 2015 4. marts 2015 Mundtlig beretning Forestil jer at I træder ind ad døren i en af vores filialer og bliver budt velkommen af en robot, der kan hjælpe med jeres bankforretninger. Det lyder som science fiction,

Læs mere

I mors fodspor. Kollegaskab førte til ægteskab /12. undgår fyringer /2. indtog /10

I mors fodspor. Kollegaskab førte til ægteskab /12. undgår fyringer /2. indtog /10 medlemsblad for kreds vest / En finanskreds i Finansforbundet / Juni 2014 I mors fodspor Ringkjøbing Landbobank tager ni nye finanselever ind til august, og for en af dem, Julie Stie Bjerg, bliver det

Læs mere

Morten Ankerdal Man skal bekæmpe magelighed

Morten Ankerdal Man skal bekæmpe magelighed Din digitale bank Kombiner den personlige rådgivning med "at gå i banken elektronisk 2. kvartal 2014 Tønder Festival Vind partout-armbånd og musik Hvilket boliglån skal du vælge? Prioritetslån, realkredit,

Læs mere

04 06 10 11 12-15 16-21 22-23 24 25 26 27-28 29 30-31 32 34 35

04 06 10 11 12-15 16-21 22-23 24 25 26 27-28 29 30-31 32 34 35 Årsrapport 2011 1912-2012 Fredag den 1. juni 2012 er det 100 år siden Hvidbjerg Bank for første gang slog dørene op for kunderne. Det skete i to stuer i malermester C.N. Rokkjærs privatbolig på adressen

Læs mere

GarantenEfterår 2010

GarantenEfterår 2010 GarantenEfterår 21 Rekordresultat Det bedste halvårsresultat i sparekassens historie! www.sparv.dk Historisk resultat i sparekassen Indhold 2 Nyt fra ledelsen 3 Erhvervsbesøg ved Expert, Brovst 4 Fokus

Læs mere

årsrapport 2014 Hvidbjerg Bank A/S CVR 64 85 54 17 Regnskabsåret 1. januar 31. december 2014

årsrapport 2014 Hvidbjerg Bank A/S CVR 64 85 54 17 Regnskabsåret 1. januar 31. december 2014 årsrapport 2014 Regnskabsåret 1. januar 31. december 2014 Hvidbjerg Bank A/S CVR 64 85 54 17 INDHOLD Ledelsesberetning Overordnede ledelsesorganer og revision 04 Bestyrelse, ledelsesudvalg og øvrige ledelseshverv

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Organiserne vender skuden HOVEDSTADENOKTOBER/2011

Organiserne vender skuden HOVEDSTADENOKTOBER/2011 HOVEDSTADENOKTOBER/2011 Organiserne vender skuden Med teamet af organisere er fagforeningen igen flyttet ud på arbejdspladserne, hvor den hører hjemme. Og det virker. Skuden er vendt, så HK Service Hovedstaden

Læs mere

Kunde Bank Nr. 1 Februar 2010

Kunde Bank Nr. 1 Februar 2010 Kunde Bank Nr. 1 Februar 2010 Læs om: Solen titter atter frem bag skyerne Virksomhed med vokseværk Når du går, gavner det både helbred og humør ØkonomiEftersyn Tilfredsstillende resultat i et turbulent

Læs mere

Finansforbundets magasin nr. 02, 2010. Frosset image

Finansforbundets magasin nr. 02, 2010. Frosset image Finansforbundets magasin nr. 02, 2010 Frosset image Bankernes troværdighed er styrtdykket under krisen. Ord og handling skal i langt højere grad hænge sammen, mener kommunikationseksperter Læs side 12

Læs mere

P.T.2. 6 generationer. Hvem er du? lave renter. mit boliglån TEMA. historisk. Skal jeg omlægge. hold øje med disse

P.T.2. 6 generationer. Hvem er du? lave renter. mit boliglån TEMA. historisk. Skal jeg omlægge. hold øje med disse MARTS 2015 / familieliv / boliglån / rådgivning / drømme / overskud / investering P.T.2 historisk lave renter Skal jeg omlægge mit boliglån hold øje med disse aktier TEMA 6 generationer I Danmark er vi

Læs mere

En trist dag/2 Til tops med Danske Bank/4 Vi mistede kassen

En trist dag/2 Til tops med Danske Bank/4 Vi mistede kassen Medlemsblad for DANSKE KREDS / en virksomhedskreds i finansforbundet / december 2012 En trist dag/2 Til tops med Danske Bank/4 Vi mistede kassen den 4.juli/6 Det var det eneste rigtige/8 Tænk dig godt

Læs mere

Nye tider nye muligheder

Nye tider nye muligheder Nr. 9 marts 2010 Bevar optimismen - og vær realistisk... En moderne leder med gamle værdier... Bedre vilkår på vej for de lokale virksomheder... Plads til 45 iværksættere i Holbæks nye vækstfabrik... Ansæt

Læs mere

JYSK FODBOLD. Banebryder med bankende. fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8. Juni 2010

JYSK FODBOLD. Banebryder med bankende. fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8. Juni 2010 JYSK FODBOLD Juni 2010 Banebryder med bankende fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8 Jysk Fodbold er Jydsk Boldspil-Unions officielle fodboldmagasin Kommentar Ud med

Læs mere

2.969 i. Unge sikrer fremtiden de klarer selv pensionen. Ja, pengenyt. IndskydergarantIen er blevet fordoblet se om det betyder noget for dig

2.969 i. Unge sikrer fremtiden de klarer selv pensionen. Ja, pengenyt. IndskydergarantIen er blevet fordoblet se om det betyder noget for dig 3 pengenyt 2010 Ja, din pension er kedelig lige til du får brug for den! Unge sikrer fremtiden de klarer selv pensionen konvertere eller ej? 2.969 i så er det lån vist betalt ÅoP Nye kort Nye muligheder

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013. For Hvidbjerg Bank A/S CVR 64 85 54 17. Regnskabsåret 1. januar 31. december 2013

ÅRSRAPPORT 2013. For Hvidbjerg Bank A/S CVR 64 85 54 17. Regnskabsåret 1. januar 31. december 2013 ÅRSRAPPORT 2013 Regnskabsåret 1. januar 31. december 2013 For Hvidbjerg Bank A/S CVR 64 85 54 17 INDHOLD Ledelsesberetning Overordnede ledelsesorganer og revision 04 Bestyrelse og bestyrelsens øvrige

Læs mere

Rekordåret 2012. Tilmeld dig nyhedsbrevet og del viden og vækst med dine medarbejdere. Se mere på www.heforum.dk

Rekordåret 2012. Tilmeld dig nyhedsbrevet og del viden og vækst med dine medarbejdere. Se mere på www.heforum.dk Nr. 21 - marts 2013 Kunderne vil have stabil drift og faste, økonomiske aftaler Holdånd blandt Holbæks turistaktører Træskibsfestival i sigte Flydende ferieboliger på Isefjorden Facebook er bedre til branding

Læs mere

Kontanter i hård konkurrence

Kontanter i hård konkurrence Finansforbundets magasin nr. 6, 2013 Finansfolk truet på helbredet Side 24 Kontanter i hård konkurrence Smartphonens fortsatte udbredelse kan meget vel blive enden for sedler og mønter Side 10 Med Vækstlån

Læs mere

Finansforbundets magasin nr. 3, 2011. Pengeblind

Finansforbundets magasin nr. 3, 2011. Pengeblind Finansforbundets magasin nr. 3, 2011 Pengeblind Mange unge er uvidende om helt elementær privatøkonomi. Det giver bankerne en stor udfordring i at øge unges finansielle forståelse Læs side 12 www.bankpension.dk

Læs mere