aktionærnyt September 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "aktionærnyt September 2013"

Transkript

1 aktionærnyt September 2013

2 Vi står stadigvæk på begge ben Hvidbjerg Banks basisindtjening forbedret ganske væsentligt, men tilsynskrav til nedskrivninger skæmmer Vi står stadigvæk på begge ben. Vores basisindtjening udvikler sig fortsat fantastisk positivt. Vores omkostninger falder. Vi får stadig flere nye kunder. Og vi har formået at klare os igennem krisen uden statslige midler. Vi syntes også, at vi selv havde nedskrevet alt rigeligt, men Finanstilsynet ville have, at vi skulle nedskrive endnu mere. Så derfor skæmmer nedskrivninger vores bundlinje i første halvår. Med disse ord kommenterer direktør Oluf Vestergaard Hvidbjerg Banks regnskab for første halvår 2013, der udviser et resultat før og efter skat på -15,7 mio. kr. Ellers god udvikling på alle områder Hvidbjerg Bank har ellers i 1. halvår af 2013 oplevet en fortsat god udvikling i forretningsomfanget med øget udlån og indlån som følge af, at stadig flere kunder vælger at skifte til banken. Samtidig er omkostningerne faldet med hele 7 %. Derfor kom Hvidbjerg Bank ud af halvåret med en basisindtjening, der er steget med mere end 80 % i forhold til samme periode i fjor til 8,8 mio. kr. mod 4,9 mio. kr. sidste år. Imidlertid fortsætter nedskrivningerne på samme høje niveau som sidste år. Hertil kommer, at Finanstilsynet efter en funktionsundersøgelse, som blev gennemført i slutningen af juni, har bedt banken om at foretage yderligere nedskrivninger på 10,3 mio. kr. ud over de nedskrivninger, som allerede var foretaget. Dermed kommer nedskrivningerne i 1. halvår op på 24,7 mio. kr. Til trods for det negative halvårsresultat er Hvidbjerg Bank fortrøstningsfuld og forventer, at det som følge af en fortsat stærk basisindtjening samt andre tiltag vil kunne lade sig gøre at realisere et positivt resultat for 2. halvår isoleret set i niveauet 5 mio. kr. Således at resultatet for 2013 som helhed ender i et niveau omkring -10 mio. kr. AktionærNYT Udgives af: Hvidbjerg Bank Østergade Thyholm Tlf.: Ansvarshavende: Jens Odgaard Oplag: stk. Layout og tryk: Johansen Grafisk, Holstebro 2 AktionærNYT September 2013

3 Nedskrivninger er langtfra endelige tab Heldigvis er det langtfra alle nedskrivningerne, der er udtryk for endeligt registrerede tab. Det påpeger Oluf Vestergaard. Tværtimod har vores nedskrivningskonto (korrektivkontoen) aldrig nogensinde været så stor som nu. Jeg kan således oplyse, at de samlede nedskrivninger, som ikke er endeligt tabt, pr udgjorde 73,7 mio. kr. eller mere end halvanden gang så meget som for et år siden. Det positive er, at vi står med en udlånsportefølje, der er gennemtjekket af Finanstilsynet. Og jeg kan oplyse, at de engagementer, som tilsynet har ønsket ekstra nedskrivninger på, er stort set de samme, som blev gennemgået, da tilsynet sidst var på inspektion i Vi oplever derfor de ekstra nedskrivninger som et udtryk for en generel opstramning fra Finanstilsynets side, siger direktøren. Han udtrykker i samme moment håb om, at det en dag bliver muligt at tilbageføre nogle af de mange nedskrivninger. Vi har virkelig stor fokus på at reducere vores nedskrivninger i de kommende måneder og vil bruge flere ressourcer på at fjerne det hul, som nedskrivningerne har efterladt i vores ellers gode drift. Dels ved at tage action på de forholdsvis få engagementer, som forårsager nedskrivninger. Dels ved at forebygge nye nedskrivninger. Finanstilsynets redegørelse om inspektionen i Hvidbjerg Bank i juni kan læses i sin helhed på Hvidbjerg Banks hjemmeside Hovedtal og nøgletal 1. halvår 2013 (tkr.) 1. halvår 2012 (tkr.) Hele 2012 RESULTATOPGØRELSE Netto renteindtægter Netto rente- og gebyrindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på materielle aktiver Basisindtjening Kursreguleringer Andre driftsudgifter Nedskrivninger på udlån Resultat før skat Resultat efter skat BALANCE Udlån Indlån Egenkapital Balancesum Garantier AktionærNYT September

4 Kapitalgrundlag styrket med indskud på 10 mio. kr. fra AL Hvidbjerg Bank har pr. 28. juni 2013 fået tilført 10 mio. kr. i hybrid kernekapital. Det er sket ved udstedelse af kapitalbeviser for ligeledes 10 mio. kr., som er tegnet af Arbejdernes Landsbank til kurs 100. Renten på kapitalindskuddet er variabel, men er i en periode på fem år låst fast til 11,5 %. Baggrunden for kapitaltilførslen er, at vi ønsker at styrke vores solvens. Blandt andet og ikke mindst som følge af, at vi i august 2012 indfriede ansvarlig kapital på 10 mio. kr. i forbindelse med ordinært udløb, forklarer direktør Oluf Vestergaard, Hvidbjerg Bank. Desuden er kapitaltilførslen med til at afbøde virkningen af, at vi på grund af de gældende kapital- og regnskabsregler ikke længere kan medregne eksisterende ansvarlig kapital på 25 mio. kr. fuldt ud i vores basiskapital. Og sidst, men ikke mindst, støtter kapitaltilførslen os i forbindelse med den uventede ekstra nedskrivning i 1. halvår af 2013, siger Oluf Vestergaard. Markedsmæssig rente Nogle har hæftet sig ved, at vi betaler 11,5 % i rente af indskuddet. Men det er der flere gode grunde til. For det første er renten på niveau med den rente, som staten har taget af kapitalindskud i en række gruppe III-banker, siden den såkaldte Bankpakke II blev introduceret i Og rentesatsen må på den baggrund nærmest betegnes som værende markedskonform, pointerer Oluf Vestergaard. Desuden er hybrid kernekapital jo en ganske særlig form for kapitalindskud, der indebærer en høj risiko for indskyderen i dette tilfælde Arbejdernes Landsbank. Dels kan indskuddet ikke kræves tilbagebetalt af investor, mens vi har mulighed for men ikke pligt til at indfri indskuddet efter fem år. Dels risikerer investor at miste sine renter, hvis Hvidbjerg Banks frie reserver en skønne dag måtte være væk. Det er derfor helt naturligt, at hybrid kernekapital forrentes med en forholdsvis høj rente. Sidst, men ikke mindst, skal man ikke være blind for, at et kapitalindskud af denne størrelsesorden alt andet lige sætter Hvidbjerg Bank i stand til at øge bankens udlån med i størrelsesordenen 100 mio. kr. Et simpelt regnestykke viser, at det giver os en indtjeningsmulighed på ca. 6,5 mio. kr. om året og koster os 1,15 mio. kr. Selvom renten på den hybride kernekapital er forholdsvis høj, er den trods alt ikke højere, end at det fortsat er en fornuftig forretning for os, fastslår Oluf Vestergaard. Flere initiativer til styrkelse af kapitalgrundlaget Oluf Vestergaard påpeger, at Hvidbjerg Bank fortsat har flere initiativer i gang med henblik på at opnå en yderligere polstring af banken. Men han har samtidig stor tiltro til, at bankens egne indsatser for at reducere nedskrivningsomfanget vil forbedre kapitalsituationen. 4 AktionærNYT September 2013

5 Nu er vi også i Hurup Hvidbjerg Bank har åbnet en ny afdeling i Hurup. Afdelingen har foreløbig åbent tirsdag og torsdag fra kl og er bemandet på skift med medarbejdere fra hovedkontoret i Hvidbjerg. Lørdag den 17. august havde banken tændt op for grillen og inviterede indenfor i de nye lokaler, hvilket rigtig mange benyttede sig af og der var gaver fra mange af de handlende i Hurup, der bød Hvidbjerg Bank velkommen i gadebilledet. Den nye afdeling er indrettet i ejendommen Bredgade 133, der tidligere fungerede som børnetøjsbutik. Her er der god plads og lyse og venlige omgivelser. Afdelingen er lavet med nytænkning og utraditionel tankegang. Medarbejderne er til stede udenfor normal åbningstid. Der bliver brugt bærbare computere som er koblet op trådløst og der er ikke faste telefoner men i stedet mobiltelefoner. Både computere og mobiltelefoner er koblet op på netværket hjemme i banken. Det tyggede vi så på et stykke tid og kom til det resultat, at vi gerne ville imødekomme ønskerne fra nuværende og kommende kunder samt den lokale befolkning. Det er op til folk i Hurup om vi skal have en permanet afdeling i byen. Foreløbigt har vi fået rigtig pæn tilgang af kunder efter åbningen. Bliver det en fornuftig succes på sigt, vil jeg ikke afvise, at vi vil udvide åbningstiden. Vi er i hvert fald absolut konkurrencedygtige og har allerede mange gode ambassadører i Sydthy, siger Jens Odgaard. Man bestiller normalt en aftale med medarbejderne i Hurup ved at ringe på de direkte telefonnumre i Hvidbjerg eller ved at komme forbi i åbningstiden. Det er også muligt at få en aftale uden for de faste åbningstider. Afdelingen er blevet skabt gennem et flot og engageret forløb fra alle medarbejdere i Hvidbjerg og der er brugt masser af fritid på at forberede lanceringen i Hurup. Efter at tre andre pengeinstitutter har lukket deres afdelinger i Hurup, har vi fået mange opfordringer om at komme til byen, fortæller kundechef Jens Odgaard. AktionærNYT September

6 Uformel bankmand med let til smil fyldte 60 Afdelingsdirektør i Hvidbjerg Bank i Struer, Karl Kristian Seerup, fyldte 5. september 60 år. Karl K. Seerup er født og opvokset i Humlum. Efter endt handelsskoleeksamen kom han i 1971 i lære i den daværende Struer Bank. Siden fusionerede banken med Handelsbanken, som senere igen blev lagt sammen med Danske Bank og Provinsbanken. På et tidspunkt var banken repræsenteret hele 8 steder på egnen og beskæftigede mere end 100 medarbejdere, da man var flest. Allerede som elev stiftede Seerup bekendtskab med rollen som leder. Det var godt nok i Struer Banks absolut mindste afdeling i Linde. Den var ikke åben hver dag, og det var heller ikke hver åbningsdag, at der kom en kunde, husker 60-års fødselaren og sender et af de smittende smil, som han har så let til. Men jeg fik alligevel blod på tanden og drømte om at blive leder af en af bankens indenbys afdelinger. Så ville min lykke være gjort, og jeg ville have nået alt, hvad jeg kunne ønske mig her i livet, mente jeg. Efter en afstikker på et par år til København kom han tilbage til Struer, denne gang ikke til bankverdenen, men til skattevæsenet. Det varede dog ikke længe, inden han fandt tilbage til bankverdenen. I 1990 fusionerede Handelsbanken, Den Danske Bank og Provinsbanken. I den forbindelse blev han konstitueret afdelingsdirektør for Handelsbanken i Holstebro. Efter fusionen blev Seerup tilknyttet bankens erhvervsafdeling i Herning. Her arbejdede han med akkvisition dvs. at skaffe nye kunder. Supersælger Det var en spændende tid, som jeg lærte meget af. Selv synes jeg nu, det gik lidt trægt i starten, og jeg var faktisk på vej til at opgive, men min chef sagde, at jeg bare skulle klø på. Og efter et par år oplevede jeg faktisk at blive den medarbejder i hele landet, der skaffede den store bank flest nye kunder og mest volumen. Det var jeg ret stolt af det år, fortæller Seerup. Efter tre år i erhvervsafdelingen vendte han tilbage til Struer til et job som erhvervskundechef. Her blev han en dag i foråret 1997 ringet op af Hvidbjerg Bank, hvor bestyrelsen havde besluttet at etablere en afdeling i Struer om det var noget for ham at blive leder af den nye afdeling og bygge den op helt fra grunden? På det tidspunkt var jeg 44 år og tænkte, at det kunne da være en spændende udfordring, men havde naturligvis mine forbehold. Ånden og værdierne i Hvidbjerg Bank blev afgørende Når man arbejder med store kunder i Danske Bank i nålestribet habit og slips, så gør man sig naturligt nogle tanker om, hvorvidt en lille bank som Hvidbjerg Bank kan leve op til den store banks rådgivningsmæssige standard. Men jeg kørte op og hilste 6 AktionærNYT September 2013

7 på Oluf Vestergaard og den daværende formand, Mogens Knudsen. Og jeg må indrømme, at jeg fik et rigtig godt indtryk. Ikke mindst af ånden i Hvidbjerg Bank og dens værdier. Der blev lyttet og de forholdt sig til det, jeg sagde. Kort sagt en ligeværdig kommunikation i øjenhøjde. Så da jeg den aften kørte hjem igen, havde jeg en rigtig god fornemmelse i maven. En fornemmelse af, at her kunne jeg være med til at gøre en forskel. Smed slipset Så han smed slipset. Karl K. Seerup blev til Kalle, og så gik det ellers derudad med opsmøgede ærmer. Kunderne væltede ind i en lind strøm, og Struer-afdelingen er i dag Hvidbjerg Banks største målt på antal kunder. Sideløbende med sit job har Kalle gennem alle årene været engageret i byens ve og vel. Tidligere har han været formand for både Struer Erhvervs- og Turistcenter, Struer Handelsstandsforening og Struer Turistforening samt formand for Struer-Messen. Han er i dag næstformand for Nordvestjysk Erhvervsråd, der er under transformering fra at være en operationel virksomhed til at blive et erhvervspolitisk forum. Desuden er han bestyrelsesmedlem i VIFU, Videncenter for Fødevareudvikling. Endelig er han også formand for Bremdal Aktivitetscenter. Og indimellem bliver der også tid til at spille lidt golf i Struer Golfklub og løbetræne i Bremdal Løbeklub. Har lige fået barnebarn nr. to Privat har Kalle siden 1978 været gift med Ingelise, og de har hele tiden været bosat i Bremdal. Parret har tre voksne børn og foreløbig to børnebørn. Den seneste er helt ny fra 24. august, og det er tydeligt at se, at Kalle trives fint med rollen som morfar. Den uformelle bankmand lytter gerne til al slags musik bare det ikke er eksperimenterende jazz med alt for mange disharmonier. Han nyder meget, at Struer er en by, der tilbyder mange forskellige musikarrangementer. Forleden havde han således inviteret hele familien med til Nordatlantisk Festival på Gimsinghoved. Derimod bliver det ikke til meget TV-kiggeri eller ret mange film. Der ligger heller ingen bøger på natbordet, for når først hovedet rammer puden, går der højst tre minutter, før han sover, hvilket er naturligt nok med den overtegnede kalender, Kalle går rundt med. Men på ferier læser fødselaren gerne spændingslitteratur eller lytter til en lydbog. Jeg kan godt lide at komme sydpå og nyde solen sammen med min familie, men de ferier, jeg husker bedst, er dem, der skiller sig ud kulturelt og oplevelsesmæssigt, siger han og nævner både Grønland, Island og Rusland. En af de mest fantastiske rejseoplevelser, jeg har haft, foregik i Usbekistan, hvor jeg var ude i min egenskab af formand for Struer Erhvervs- og Turistcenter. Det var en tur helt ud over det sædvanlige, som jeg kunne fortælle om i timevis Men det har vi ikke tid og plads til her. risikoklassificering af lån Hvidbjerg Bank har i henhold til en bekendt gørelse fra Erhvervs- og Vækstministeriet indført risikoklassificering af bankens låne- og kredittilbud over kr., der ydes med sikkerhed i fast ejendom. Ordningen, der også kaldes trafiklysordningen, fungerer på samme måde som den ordning, der allerede gælder for investeringsprodukter. De mest enkle låneformer er grønne, forklarer Hvidbjerg Banks boligekspert, Annie Olesen. Det gælder stort set kun fastforrentede obligationslån med afdrag. De fleste lånetyper er gule dvs. at de er mere komplekse og risikable. Det gælder fx alle banklån, da de er med variabel rente, og derved kan løbetiden blive kortere eller længere end anslået, alt afhængigt af, hvor meget renten ændrer sig i lånets løbetid. Det gælder også alle lån uden afdrag, fordi afdragsfrihed gør det vanskeligere at beregne både ydelsernes størrelse og størrelsen af det beløb, som lånet vil kunne indfries til før tid. Ved afdragsfrihed er der samtidig større risiko for, at den belånte ejendom kan være faldet i værdi, så det ikke er muligt at indfri lånet ved salg. Og endelig er avancerede låneformer røde. Dem er der nu ikke mange af og slet ikke i Hvidbjerg Bank, men det gælder fx lån, der er optaget i en anden valuta end danske kroner eller euro, siger Annie Olesen. I forbindelse med indførelse af trafiklysordningen for låne- og kredittilbud har samtlige medarbejdere i Hvidbjerg Bank, der kan bevilge kreditter med pant i fast ejendom, været på skolebænken for at kunne rådgive kunderne bedst muligt om, hvilke lån der passer til vedkommendes risikoprofil. AktionærNYT September

8 Kun fantasien sætter grænser i Vejrumstad Forestil dig, at du sandblæser motoren i din bil for at få den til at ligne en ny. Nej, vel. Ud over at efterlade en masse fint sand indebærer metoden stor risiko for at ødelægge følsomme komponenter. Det samme gælder ved traditionel motorvask med diverse kemikalier. Forestil dig så, at du gennemfører nøjagtig den samme proces med bittesmå piller af tøris. Effekten er fuldstændig den samme. Motoren bliver affedtet, rust fjernes og motoren bliver som ny uden at blive hverken våd eller få ødelagt ledninger og andre følsomme komponenter. Pillerne af tøris opløses simpelt hen og bliver til C0 2, efter at de har løst deres opgave. Kun fantasien sætter grænser for, hvad tøris kan bruges til, når det gælder rengøring. Og det er netop den fantasi, som en lille iværksættervirksomhed i Vejrumstad mellem Struer og Holstebro nu satser på at gøre til en industri. Mange fortræffeligheder Vi har renset en lastbil for gylle og taxier for bræk. Vi har bortspulet tyggegummi på asfalt og fjernet grafitti. Vi har fjernet fedt fra emhætter i storkøkkener. Vi har renset eltavler for støv og fjernet ir i transformatorer. Vi har renset kalk af i svømmehaller og Bjørn Sønstabø (tv.) og Steen Olsen ved en af firmabilerne med de selvforklarende før/ efter billeder. rengjort ventilationsanlæg. Vi har bortspulet alge belægninger samt bundmaling på lystbåde. Vi har rengjort Storebæltsbroen efter den store påsejling for nogle år siden. Og vi har fjernet rust og skidt og møg fra motor cykler, veteranbiler og fly Talestrømmen fra Bjørn Sønstabø er svær at stoppe, når han først begynder at rulle sig ud om tørisens fortræffeligheder i henseende til grundig og dyb rengøring af overflader og fjernelse af aflejringer. Teknologien er oprindeligt udviklet af NASA helt tilbage i 1942 og har i større udstrækning været brugt i USA til at rense fly siden I 1990 erne kom teknologien til Europa, dog uden at opnå den helt store udbredelse, forklarer Bjørn. Flere drive-in centre Det forhold vil han imidlertid gerne ændre på. Sammen med kompagnonen Steen Olsen startede han i 2005 virksomheden Dry Ice Technology efter en årelang karriere i ISS Skadeservice. Det skete i Vejle, men familiære relationer for begges vedkommende til Holstebro-Struer kanten fik i 2013 d herrer til at flytte virksomheden til Vejrumstad. Og her kom Hvidbjerg Bank ind i billedet i forbindelse med købet af ejendommen Møllebakken 3 B. Sådan rengør man med tøris Piller af tøris blæses ved hjælp af trykluft med høj hastighed mod en given overflade. Ved kontakten med emnet opstår der et mikrotermisk chok som følge af den ekstreme kulde (-79 C), som bryder bindingen mellem overfladen og aflejringen. Processen fjerner skidtet fra overfladen, imens tørisen fordamper uden at efterlade vand eller andet materiale. Møllebakken er vores første drive-in center, hvor man kan komme og få afrenset biler, både og alskens emner med vores teknologi. På sigt har vi planer om at åbne lignende centre andre steder i Danmark, hvor der måske er basis for 6-8 tilsvarende anlæg, siger Bjørn Sønstabø. 8 AktionærNYT September 2013

9 IT-nørd og handyman IT- og complianceansvarlig i Hvidbjerg Bank, Fritz Sloth fylder 24. september 60 år. Fritz Sloth er født og opvokset i Sydthy, tæt på Vestervig. I 1971 blev han elev i Danske Bank i Thisted, der dengang hed Landmandsbanken. Efter endt uddannelse fortsatte han sit virke i Danske Bank i Herning, hvor han arbejdede i 10 år som rådgiver og senere markedsansvarlig, inden han i 1987 blev ekspeditionsleder i bankens Ikast-afdeling. I alt blev det til 26 år i Danske Bank, inden Fritz Sloth i 1997 var en af de 320 medarbejdere i banken, der blev fyret på én dag i forbindelse med en større strukturrationalisering. Ledighedsperioden blev dog ganske kort. Efter en måned blev han ansat i administrationen i Hvidbjerg Bank, som skulle udvides i forbindelse med bankens etablering i Struer. Ansvarlig for IT-området På grund af en personlig interesse for computere og datateknologi udviklede jobbet i Hvidbjerg Bank sig hurtigt til, at Fritz Sloth fik ansvaret for IT-området. Min første opgave var at udvikle og implementere et overtrækssystem, husker Fritz Sloth og fortsætter med slet skjult stolthed i stemmen: Og det kører faktisk stadigvæk i banken, nu mere end 15 år efter. Jeg føler selv, at min styrke er, at jeg har en god forståelse for det forretningsmæssige i relation til bankforretninger kombineret med en solid indsigt i IT. Fx havde vi en udfordring, da vi åbnede i Viborg og Holstebro og skulle integrere 14 nye medarbejdere, som var vant til at arbejde med andre IT-systemer, i vores setup, der på daværende tidspunkt bestod af tre forskellige systemer. Vores edb-central havde allerede udviklet en slags løsning, men Hvidbjerg Bank var den første til at se lyset. Vi fik tilpasset modellen, og det er stadigvæk den, vi kører på. Senest er Sloth også blevet ansvarlig for compliance, der handler om at sikre, at banken overholder alle regelsæt og love, samt de interne forretningsgange. Mobiltelefonen er det store lys i åbenbaringen Når det gælder fremtiden er Fritz Sloth ikke i tvivl om, at den mobile platform bliver det store lys i åbenbaringen. Men det er også en stor udfordring, især for en lille bank som Hvidbjerg Bank, fordi det er nødvendigt at understøtte fire forskellige teknologier (iphone, Android, Windows Phone og Windows 8), hvis man vil lege med, pointerer Fritz Sloth. Den nærmest forestående udfordring i Hvidbjerg Bank bliver udskiftning af bankens edb-udstyr. Banken har nemlig besluttet at sende sine pc er på pension og i stedet implementere såkaldte tynde klienter, hvilket efter planen kommer til at ske i Også lidt af en handyman Privat er fødselaren bosat i Tjørring på 36. år. Huset bærer præg af, at det er lidt af en IT-nørd, der bor i det. Uden at han dog har et køleskab med indbygget pc endnu. Desuden er Fritz Sloth ganske habil som handyman. Han har selv indrettet 1-salen i villaen og giver gerne sine to voksne børn en hånd med i forbindelse med modernisering og vedligeholdelse af deres respektive boliger. Men Fritz er også familiemenneske med stort F, og sammen med sin kone, Kirsten, der har været dagplejemor i en menneskealder, er parret engagerede bedsteforældre til fem børnebørn, heraf 2x2 tvillinger på fire og otte år. Og forleden var tvillingerne og deres forældre med Fritz og Kirsten til bedsteforældredag i Djurs Sommerland, hvor børnene på forhånd havde lagt slemme planer om at få morfar med op i de værste rutsjebaner. Når det gælder fritidsinteresser er Fritz Sloth med egne ord ikke et kulturelt menneske. Han er mere til at opleve, hvordan man lever andre steder. Det bruger han så ferierne til, der de sidste mange år særligt er gået til landene omkring Middelhavet. Og 60-års fødselaren er da også udrejst på selve den runde dag. AktionærNYT September

10 Bevægelsesanlæg på Hvidbjerg Stadion i støbeskeen Vi vil gerne lave et aktivitetsområde for børn, unge og voksne, som har lyst til at udfordre sig selv og i fællesskab. Det skal være nyt og anderledes og skal kunne bruges døgnet rundt. Og så skal det være så vedligeholdelsesfrit som muligt. Sådan beskriver Karsten Jørgensen grundtanken bag et bevægelsesanlæg på Hvidbjerg Stadion med streetbane, parkouranlæg, crossfitbane, petanquebane og aktivitetsplads for de mindste. Karsten Jørgensen er lærer og aktiv i Thyholm IF s fodboldafdeling og Thyholm Løbeklub. Sammen med et par kolleger satte han sig for tre år siden for at udvikle ideen og rejse penge til nyskabelsen. Anlægget er designet af firmaet Uno Koncept, der bl.a. leverer legeredskaber og -pladser, multibaner og parkouranlæg til boligforeninger, kommuner, sportsklubber og forlystelsesparker. Prisen for bevægelsesanlægget på Hvidbjerg Stadion er ca. 2,2 mio. kr. Heraf er det foreløbig lykkedes at indsamle ca. 1 mio. kr. Bl.a. har TIF Fodbold skudt kr. i projektet. Der er altså et stykke vej endnu, men alligevel drømmer vi om at kunne åbne det nye anlæg 1. maj 2014, siger Karsten Jørgensen. For at nå det ambitiøse mål, planlægger Karsten & Co. bl.a. at stable et løbe-cykelsponsorløb på benene i løbet af efteråret. Men vi håber også på godvillighed fra diverse fonde, firmaer og enkeltpersoner, siger Karsten Jørgensen. På findes der en detaljeret beskrivelse af Bevægelsesanlægget Hvidbjerg Stadion. Hvis du vil støtte projektet kan du indbetale et hvilket som helst beløb på en særlig støttekonto i Hvidbjerg Bank: Reg. nr. 7500, konto nr Det nye bevægelsesanlæg er tænkt placeret i det sydøstlige hjørne af Hvidbjerg Stadion. Langs den eksisterende 100-meter-løbebane etableres der en crossfit-bane. Parkour-anlægget placeres i det runde felt til højre for løbebanen. Det store, grønne areal er streetbanen, og de hvide områder længst til venstre er legeområdet for de mindste. 10 AktionærNYT September 2013

11 Samarbejde med ejendomsmægler Hvidbjerg Bank i Holstebro har indledt et samarbejde med RealMæglerne Bjerre gaard & Engelbredt. Samarbejdet inde bærer, at ejendomsmæglerfirmaet fore tager ejendomsvurderinger i forbindelse med realkreditbelåning via Totalkredit. Samtidig henviser banken og ejendomsmæglerne gensidigt kunder til hinanden. Derfor giver vi os mere tid til at hjælpe kunderne end ejendomsmæglere generelt gør. Det er en meget bevidst investering, men vi er overbeviste om, at denne investering betaler sig tilbage i form af et hurtigere salg og ofte også en bedre pris, samt sidst men ikke mindst mere tilfredse kunder, siger Anders Bjerregaard og Ole Engelbredt samstemmende. Lige nu vejrer ejendomsmæglerne i Jeppe Schous Gade 4 i øvrigt morgenluft på det lokale boligmarked. Der er grøde i den økonomiske udvikling, og det smitter positivt af på både købelyst og prisudvikling. Virksomheden, der indtil 1. september hed RealMæglerne Flemming K. Andersen, er Holstebros ældste ejendomsmæglerfirma og har til huse i ejendommen Jeppe Schous Gade 4. Det er oprindeligt grundlagt af nu afdøde Peder Bjerregaard, som solgte forretningen til Flemming K. Andersen i I 2004 blev sønnen Anders Bjerregaard ansat, og i 2009 overtog den nu 38-årige statsautoriserede ejendomsmægler firmaet i forbindelse med et generationsskifte. Netop derfor er vi også glade for samarbejdet med Hvidbjerg Bank. Det er vores oplevelse, at banken ikke er så fastlåst som mange andre, men forholder sig mere fleksibelt, personligt og individuelt til kundernes situation. Flemming K. Andersen er fortsat ansat i firmaet. Derudover er boligassistent Louise Andersen ligeledes en del af personalet. På grund af stigende aktivitetsniveau blev medarbejderstaben 1. marts i år udvidet med statsaut. ejendomsmægler Ole Engelbredt, der er 35 år og kommer med 11 års erfaring fra en tilsvarende stilling som ejendomsmægler i Herning som ballast. Og han er netop blevet Anders Bjerregaards kompagnon. Derfor navneskiftet, som også har givet anledning til et makeover af butikken og forretningsgangen. Alfa og omega For både Anders og Ole er en grundig rådgivning alfa og omega i samarbejdet med kunderne. På billedet ses fra venstre: Ole Engelbredt, Anders Bjerregaard, Louise Andersen og Flemming K. Andersen. AktionærNYT September

12 Swipp en ny form for nem mobilbetaling Swipp er en ny og nem måde at overføre penge via mobiltelefonen fra din konto til modtagerens konto - blot du kender modtagerens mobilnummer. Du kan swippe op til kr. fra din smartphone/mobilbank til modtagerens konto uden at skulle have NemID-nøglekortet frem. Modtageren skal dog også være tilsluttet Swipp. Hvem står bag? Swipp er et samarbejde mellem Nordea, Nykredit, Arbejdernes Landsbank, Spar Nord, Sydbank og Jyske Bank samt Lokale Pengeinstitutter heriblandt Hvidbjerg Bank. Sådan tilmelder du dig Swipp Som kunde i Hvidbjerg Bank kan du tilmelde dig ordningen nu. I løbet af året vil andre banker også åbne for tjenesten. Når du har hentet den seneste opdatering af vores app til Mobilbank, kan du tilmelde dig Swipp i din Mobilbank ved brug af NemID nøglekortet. iphone-brugere finder Swipp under Mere, mens Android- eller Windows Phone-brugere finder Swipp på startsiden. Herefter kan du swippe til alle modtagere, der er tilmeldt Swipp. Du kan med en sms fortælle modtageren, at pengene er på vej. Gode råd Swipp er et nemt, hurtigt og sikkert betalingsmiddel. Men vær altid opmærksom på nedenstående gode råd, når du bruger din mobiltelefon som betalingsmiddel. Opfat din mobiltelefon som rede penge. Opbevar den derfor sikkert såvel ude som hjemme. Hold øje med mobiltelefonen, og pas på den, som du passer på din pengepung. Forsyn din mobiltelefon med en kode, hvis telefonen giver mulighed for dette. Oplys aldrig koden til andre. Vær klar over, at Swipp-overførsler er uigenkaldelige har du sendt pengene, kan du ikke kalde overførslen tilbage. Hold styr på, hvem du har sendt penge til. Gem meddelelser om Swipp på din telefon, indtil du har haft lejlighed til at tjekke posteringer i din netbank/mobilbank eller på kontoudtog, og tjek posteringerne løbende. Et godt råd er, at du kun overfører penge med Swipp til personer, du kender. Meld det straks, hvis din mobiltelefon forsvinder eller bliver stjålet. Det samme skal ske, hvis du har mistanke om, at andre anvender din telefon uretmæssigt. Kontakt straks Hvidbjerg Bank, og opgiv dit navn, din adresse og cprnr. samt mobilens telefonnummer. Så bliver adgangen til Swipp straks stoppet. 12 AktionærNYT September 2013

13 Hvidbjerg Bank Løbet Søndag den 9. juni fandt Hvidbjerg Bank Løbet sted for tredje gang. Det er Holstebro Cykle Klub, der arrangerer løbet, som foregår på to ruter syd og vest for Struer med start og mål på Park Allé ved Struer Hallen. Der deltog omkring 550 cykelryttere i løbet, som også omfattede Danmarks Cykle Unions jysk/fynske mesterskab, ligesom flere af de danske kontinentalteams stillede op til starten. Rammerne ved Struer Hallen er perfekte til at afholde cykelløb med gode parkeringsforhold og et flot opløbsområde med god plads til publikum, siger seniorrådgiver Vagn Kalhøj, Hvidbjerg Bank, der selv har været med til at trække løbet til egnen. Samtidig ligger ruterne på 16 og 25 km i et godt cykelområde med flere udfordrende bakker, som ellers er svære at finde i det flade Vestjylland. Noget for noget Hvidbjerg Bank i Holstebro er hvert år vært ved et sponsorarrangement for Holstebro Cykelmotion. Vi byder på lidt at spise og drikke og fortæller lidt om Hvidbjerg Bank, beretter afdelingsdirektør Bertil Bøje Jensen. Samtidig afvikler vi en konkurrence, og endelig overrækker vi en check. Checkens størrelse afhænger af, hvor mange familier cykelklubben har henvist som kunder, hvilket er en løbende noget for noget-aftale. I det forgangne år havde cykelklubben henvist to familier, og det berettigede jo til en check på kr. Næste år bliver der givetvis tale om en endnu større check til cykelmotionsklubben. I forbindelse med årets sponsorarrangement blev deltagerne nemlig spurgt, om banken måtte henvende sig til dem. Ni sagde god for det, og af dem har Hvidbjerg Bank foreløbig lavet aftale med de tre om at blive kunde. Formand for Holstebro Cykelmotion får overrakt årets sponsorcheck af afdelingsdirektør Bertil Bøje Jensen. AktionærNYT September

14 Organisationsændringer Med virkning fra 1. september har Hvidbjerg Bank gennemført en række organisationsændringer. Bankens kundechef i Hvidbjerg, Jens Odgaard, som tiltrådte 1. januar i år, har fået udvidet sit ansvarsområde som ansvarlig for kreditområdet lokalt til at omfatte den overordnede kreditstyring og -opfølgning i alle bankens afdelinger. Det overordnede mål med ændringen er at reducere omfanget af allerede foretagne nedskrivninger og forebygge nye. Det indebærer samtidig, at de væsentligste erhvervskunder i Viborg og Holstebro fremover serviceres fra hovedkontoret i Hvidbjerg, hvor erhvervskompetencerne nu samles. For at kompensere for de ekstra arbejdsopgaver for kunde- og kreditchefen, flytter Annie Olesen fra Struer-afdelingen til Hvidbjerg, hvor hun skal fungere som ekspedi tionsleder. Samtidig bliver Stella Vestergaard salgsleder i Hvidbjerg og Lene Vangsgaard bliver leder af serviceområdet. Niels Chr. Nielsen flytter fra afdelingen i Holstebro til hovedkontoret, hvor han vil blive tilknyttet erhvervsområdet. Erhvervssiden i Viborg styrkes I Viborg styrkes erhvervssiden ved, at Vagn Kalhøj og Niels Chr. Nielsen fremover servicerer erhvervskunderne. Begge vil kunne træffes i afdelingen på Vævervej efter aftale. Vagn Kalhøj, der tidligere var kundechef i Hvidbjerg, er i forvejen kendt af erhvervskunderne i Viborg, idet han tidligere har arbejdet her. Tidligere afdelingsdirektør René Bysted har søgt nye udfordringer og er fratrådt pr. udgangen af august. Jens Odgaard Annie Olesen Stella Vestergaard Lene Vangsgaard Niels Chr. Nielsen Vagn Kalhøj

15 Hvidbjerg bank går digitalt Dette er den sidste udgave af Aktionærnyt i trykt form. Fremover satser Hvidbjerg Bank på at kommunikere med sine aktionærer og kunder via digitale platforme og med computerskærmen, tabletten eller smartphonen som medie. Til gengæld kan både kunder og aktionærer se frem til at høre nyt fra banken lidt oftere. I stedet for Aktionærnyt introducerer vi et elektronisk nyhedsbrev, som efter planen skal udkomme mindst fire gange om året, hvor Aktionærnyt i dag kun udgives to gange om året. Og hvor Aktionærnyt kun udsendes til bankens aktionærer, får alle kunder fremover tilbud om at abonnere på nyhedsbrevet, fortæller kundechef Jens Odgaard. Der er flere gode grunde til at gå digitalt, fortsætter kundechefen. For det første kan vi spare en del penge på produktion og ikke mindst forsendelse af de trykte publikationer. Desuden kan vi øge oplaget uden at det koster ekstra og dermed forbedre kommunikationen med de af vores kunder, som ikke er aktionærer. For det tredje kan vi øge udgivelsesfrekvensen, ligeledes uden at det koster ekstra, og dermed være mere aktuelle. Sidst, men ikke mindst, må vi bare erkende, at det er den vej udviklingen går. Flere og flere læser i dag aviser, magasiner og nyhedsbreve på ipads og tablet-computere eller smartphones, pointerer Jens Odgaard. Snart også på Facebook Hvidbjerg Bank har også planer om at lave en Facebook-side for at kommunikere endnu tættere med kunderne. Sociale medier er nutidens gadekær, og vi tror på, at vores kunder i fremtiden vil basere deres valg mere på viden, som de henter via de sociale medier. Som bankfolk er det ikke længere en selvfølge for os at være i hyppig kontakt med kunderne. Derfor giver det god mening for os at vedligeholde kontakten og dialogen med vores kunder på fx Facebook, slutter Jens Odgaard. Tilmeld dig vores nyhedsbrev Hvidbjerg Bank ønsker ikke at spamme sine kunder. Derfor er det nødvendigt at tegne abonnement på bankens elektroniske nyhedsbrev. Det er gratis, og du kan til enhver tid afbestille abonnementet. Hvis du vil modtage Nyt fra Hvidbjerg Bank i din e-postkasse lige fra starten, beder vi dig udfylde nedenstående kupon. Du kan også klikke ind på og tegne abonnement elektronisk. Samtidig kan du krydse af, hvis du gerne vil have en mail, når vi åbner vores Facebook-side. KUPON Jeg vil gerne modtage Hvidbjerg Banks nyhedsbrev Send mig en mail, når Hvidbjerg Banks Facebook-side åbner Østergade Thyholm Navn: Sydjylland-Fyn USF B

16 23-årig iværksætter-woman bag ny skønheds-clinique Nu behøver thyholmerne ikke længere at rejse udenbys for at få plejet hænder og negle. 14. august åbnede 23-årige Camilla Dølrath Sørensen nemlig Clinique Woman. Den nye skønhedsklinik er indrettet i et hjørne af frisørforretningen Salon Woman på Bredgade i Hvidbjerg. Her tilbyder Camilla manicure, gelénegle og voksbehandlinger. Men snart håber hun også på at kunne sætte ansigtsbehandlinger på listen over tjenester. Camilla er uddannet kosmetolog, negletekniker og fodplejer. Men mange vil genkende hende fra Spar-købmanden henne om hjørnet. Det er nemlig hendes far, der ejer butikken. Og her vil hun fortsat husere på deltid indtil kundeunderlaget i Clinique Woman forhåbentlig vokser sig stort nok til, at den unge iværksætter tør satse 100 procent på skønheden. Lovende start Starten har imidlertid været meget lovende, fortæller Camilla Dølrath Sørensen. Jeg er glædeligt overrasket over interessen, siger hun. Det er mit indtryk, at thyholmerne er glade for, at de ikke behøver at køre helt til Struer eller Holstebro for at få ordnet hænder og negle. Og det er absolut en fordel at dele salon med frisørerne, der i forvejen har mange kunder også udefra. Det nytter jo heller ikke, at vi nedlægger og flytter alt ud fra Thyholm. Så jeg håber, at jeg måske kan medvirke til en modsatrettet trend. 80-årig fik lavet gelénegle Camilla havde egentlig ikke planlagt, at hun skulle være selvstændig allerede nu. Men et barselsvikariat på en kosmetologklinik i Struer, hvor hun i et halvt år helt på egen hånd stod for forretningen, gav hende blod på tanden. Ikke mindst viste praktikperioden, at der bestemt er et marked for det, jeg arbejder med. Det gælder både i forhold til mænd og kvinder og i alle aldre. Fx havde jeg i Struer en kvindelig kunde på 80 år, som regelmæssigt kom og fik lavet gelénegle. Men jeg er forberedt på en langsom start. Til gengæld er jeg meget fleksibel, og man kan booke en tid både tidligt og sent, siger Camilla, der har sin egen Facebookside som foreløbig mere end 200 thyholmere har liket. Hovedsæde Hvidbjerg Østergade Thyholm Tlf Fax Afdelinger Struer Toldbodstræde Struer Tlf Fax Viborg Vævervej Viborg Tlf Fax Holstebro Lavhedevej 48 A 7500 Holstebro Tlf Fax A/S-reg.nr.: 5682 CVR-nr.:

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Som formand for Hvidbjerg Bank er det mig en glæde at kunne byde velkommen til vores ordinære generalforsamling nummer 101.

Som formand for Hvidbjerg Bank er det mig en glæde at kunne byde velkommen til vores ordinære generalforsamling nummer 101. 1 Velkomst Kære aktionærer Som formand for Hvidbjerg Bank er det mig en glæde at kunne byde velkommen til vores ordinære generalforsamling nummer 101. Det er en glæde at se den opbakning og interesse,

Læs mere

IT-kurser. Forår 2015

IT-kurser. Forår 2015 IT-kurser Forår 2015 Sådan tilmelder du dig På bibliotekets hjemmeside kan du tilmelde dig et eller flere af vores kurser. Det er nemt og bekvemt, og du kan gøre det, lige når det passer dig. Har du bestilt

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter 2. halvår 2012 CVR-nr. 32 77 66 55 Denne redegørelse er udarbejdet i henhold til lov om statsligt kapitalindskud

Læs mere

Guide. Foto: Scanpix. Januar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Sådan betaler du let med. mobilen. side

Guide. Foto: Scanpix. Januar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Sådan betaler du let med. mobilen. side Foto: Scanpix Guide Januar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan betaler du let med mobilen 12 r side Guide til de forskellige muligheder Guide: Sådan betaler du let med mobilen INDHOLD:

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 1. halvår 2014. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 1. halvår 2014. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 1. halvår 2014 CVR-nr. 32 77 66 55 Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt

Læs mere

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 2 MIDDELFART SPAREKASSE TREDOBLER RESULTATET Middelfart Sparekasse leverer et resultat før skat

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013 CVR-nr. 32 77 66 55 Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt

Læs mere

Sådan ruster du dine penge mod bankkrak

Sådan ruster du dine penge mod bankkrak Sådan ruster du dine penge mod bankkrak Konkursen i Tønder Bank kom som et lyn fra en klar himmel. Hvor stor er sandsynligheden for, at det sker for din bank? Af Louise Kastberg, 12. november 2012 03 Bliver

Læs mere

Lær IT på biblioteket

Lær IT på biblioteket Lær IT på biblioteket Program for forår 2014 Kik ind i bibliotekets IT-værksted på eller på. Her kan du få hjælp til at komme videre. Og du kan møde andre begyndere. Filmstriben- hvad er det? Hvordan bruger

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

2/6. Bankens ledelse henvendte sig derfor til Nationalbanken for at få stillet likviditet til rådighed.

2/6. Bankens ledelse henvendte sig derfor til Nationalbanken for at få stillet likviditet til rådighed. Finansudvalget FIU alm. del - 8 Bilag 6 Offentligt 24. november 2008 Eksp.nr. 579816 Redegørelse vedrørende Roskilde Bank Roskilde Bank A/S var landets 8. største bank (målt ved arbejdende kapital) med

Læs mere

Garantkapital. Fakta om Garantkapital i Middelfart Sparekasse gældende fra 1. juni 2015.

Garantkapital. Fakta om Garantkapital i Middelfart Sparekasse gældende fra 1. juni 2015. Garantkapital Fakta om Garantkapital i Middelfart Sparekasse gældende fra 1. juni 2015. 02 // Garantkapital Garantkapital i Middelfart Sparekasse Alle har mulighed for at tegne garantkapital i Middelfart

Læs mere

Sikker på nettet. Tryg selvbetjening. Din kontakt med det offentlige starter på nettet

Sikker på nettet. Tryg selvbetjening. Din kontakt med det offentlige starter på nettet Sikker på nettet Tryg selvbetjening Din kontakt med det offentlige starter på nettet Det offentlige bliver mere digitalt Oplysninger om folkepension og andre offentlige ydelser, ændringer af selvangivelsen,

Læs mere

Værd at vide om din bank

Værd at vide om din bank Værd at vide om din bank August 2011 www.sparekassenfaaborg.dk Overskud i 1. halvår 2011 Sparekassen igen i plus Sparekassen Faaborgs regnskab for første halvår af 2011 viser mange positive tendenser.

Læs mere

Sådan gør du. Lær at bruge banken på en ny måde. Trin for trin

Sådan gør du. Lær at bruge banken på en ny måde. Trin for trin Sådan gør du Lær at bruge banken på en ny måde Trin for trin danske BANK sådan gør du Trin for trin Vores samfund bliver mere og mere digitalt. Og det bliver banken også. Så hvordan betaler du regninger,

Læs mere

Du kan ringe til Swipp Kundeservice på 70 30 19 30 mandag-torsdag kl. 8-22, fredag kl. 8-18, lørdag kl. 10-22 og søndag 10-18.

Du kan ringe til Swipp Kundeservice på 70 30 19 30 mandag-torsdag kl. 8-22, fredag kl. 8-18, lørdag kl. 10-22 og søndag 10-18. Swipp brugere Ofte Stillede Spørgsmål Du kan ringe til Swipp Kundeservice på 70 30 19 30 mandag-torsdag kl. 8-22, fredag kl. 8-18, lørdag kl. 10-22 og søndag 10-18. 1. Tilmelding og brug af Swipp 1.1.

Læs mere

Hvad kan ministeren oplyse om Tønder Banks krak og Finanstilsynets

Hvad kan ministeren oplyse om Tønder Banks krak og Finanstilsynets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU alm. del Bilag 49 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 20. november 2012 [Det talte ord gælder] Samråd i ERU spørgsmål J: Hvad kan ministeren oplyse om Tønder

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Du skal downloade Swipp-app en fra App Store eller Google Play og tilmelde dig i Swipp-app en med NemID.

Du skal downloade Swipp-app en fra App Store eller Google Play og tilmelde dig i Swipp-app en med NemID. Du kan ringe til Swipp Kundeservice på 70 30 19 30 mandag til fredag kl. 08.00 20.00, lørdag og søndag fra kl. 11.00 17.00 eller sende os på kundeservice@swipp.dk. FAQ TILMELDING OG BRUG AF SWIPP Hvordan

Læs mere

Lær IT GRATIS Forår 2015 KURSER -dog er tilmelding nødvendig

Lær IT GRATIS Forår 2015 KURSER -dog er tilmelding nødvendig Lær IT Forår 2015 GRATIS KURSER -dog er tilmelding nødvendig Velkommen til forårets Lær Mere Om IT kurser Vi tilbyder gratis IT kurser for alle både for nybegyndere og for dem der trænger til at få opgraderet

Læs mere

Internetkurser. Varde Bibliotek. Efterår 2014. Varde Bibliotek. Rådhusstræde 2. 6800 Varde

Internetkurser. Varde Bibliotek. Efterår 2014. Varde Bibliotek. Rådhusstræde 2. 6800 Varde Internetkurser Efterår 2014 Rådhusstræde 2 6800 Varde Internetkurser efterår 2014 Velkommen til en ny undervisningssæson på. Vi har fået nye muligheder for at holde internetkurser, så vi nu kan benytte

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

1/2014 den 31. marts 2014. Dronninglund Sparekasse - vi er her for dig. GarantNyt 6,25% Væsentlige personalerokeringer

1/2014 den 31. marts 2014. Dronninglund Sparekasse - vi er her for dig. GarantNyt 6,25% Væsentlige personalerokeringer Dronninglund Sparekasse - vi er her for dig 1/2014 den 31. marts 2014 GarantNyt 2014 6,25% Tilmelding til garantfesten Vigtigt nyt om garantbeviser Væsentlige personalerokeringer 2013 blev tilfredsstillende

Læs mere

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2015

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2015 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Reykjavik Marathon 2014

Reykjavik Marathon 2014 Reykjavik Marathon 2014 Af Henriette Lau og Lasse Andersen Den 22. august satte vi os i flyet for at rejse til Island, hvor Reykjavik marathon ventede. Løbet i Reykjavik bød både på 10km, halvmarathon,

Læs mere

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002. Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002. Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002 Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001 Totalkredit A/S s bestyrelse har på et møde den 6. februar 2002 behandlet årsrapport og regnskab

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

SÅDAN KOMMER DU I GANG MED MOBILEPAY BUSINESS DANSKE BANK 1

SÅDAN KOMMER DU I GANG MED MOBILEPAY BUSINESS DANSKE BANK 1 SÅDAN KOMMER DU I GANG MED MOBILEPAY BUSINESS DANSKE BANK 1 2 DANSKE BANK VELKOMMEN TIL MOBILEPAY BUSINESS MobilePay Business er en betalingsløsning, som giver din virksomhed mulighed for at modtage betalinger

Læs mere

sådan kommer Du i gang med mobilepay business Danske bank 1

sådan kommer Du i gang med mobilepay business Danske bank 1 sådan kommer Du i gang med mobilepay business Danske bank 1 2 Danske bank velkommen til mobilepay business MobilePay Business er en betalingsløsning, som giver din virksomhed mulighed for at modtage betalinger

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for Andelskassen Fælleskassen

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for Andelskassen Fælleskassen Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for Andelskassen Fælleskassen Baggrund Finanstilsynet har medio januar 212 udgivet en ny vejledning der nøje beskriver de forhold, et pengeinstitut skal overveje

Læs mere

Hvordan du bruger medier: Bibliotekets hjemmeside bliver brugt af og til, nettet bruges til kortere info, tv, mobil, sms tjenester

Hvordan du bruger medier: Bibliotekets hjemmeside bliver brugt af og til, nettet bruges til kortere info, tv, mobil, sms tjenester A Du bruger biblioteket en del, både i forbindelse med dit arbejde, men også sammen med dine børn. Du synes, det er en fantastisk mulighed for at introducere børnene til leg og læring og samtidig bruge

Læs mere

Innovation gennem medarbejdere. SCKK Excellence Seminar Århus Universitet 16. november 2006

Innovation gennem medarbejdere. SCKK Excellence Seminar Århus Universitet 16. november 2006 Innovation gennem medarbejdere SCKK Excellence Seminar Århus Universitet 16. november 2006 Eksemplet Jyske Bank Kan en bank virkelig være Midtjyllands mest innovative virksomhed? Profil Dannet i 1967 ved

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Kom godt i gang med Netbank

Kom godt i gang med Netbank Velkommen til din nye netbank. Kom godt i gang med Netbank Vi har her samlet lidt nyttig information til dig, som du kan have glæde af indtil du har lært din Netbank bedre at kende. Ud over denne Kom godt

Læs mere

Skanderborg Kommunes Biblioteker. Kurser efterår 2014 4102/08

Skanderborg Kommunes Biblioteker. Kurser efterår 2014 4102/08 Kurser efterår 2014 4102/08 Kom i gang med din ipad eller iphone - for begyndere Galten Bibliotek tirsdag d. 23.9. kl. 10.00-12.00 Hørning Bibliotek mandag d. 27.10. kl. 10.00-12.00 Ry Bibliotek onsdag

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l lo. NOVEMBER 2012 J.nr.: 8915742 BORlam Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l Tønder Bank A/S under konkurs Skifteretten i Sønderborg - SKS SOl-63 4/20 12 Konkursdag: 5. november 20 12 Fristdag:

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser efterår 2011 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

Værd at vide om din bank

Værd at vide om din bank Værd at vide om din bank Er du godt kørende? De positive resultater fortsætter Sparekassen har fundet melodien. Regnskabet for årets første ni måneder viser et overskud på 17,7 mio. kr. før skat og en

Læs mere

Truck of the year 2008.

Truck of the year 2008. Den nye TGS. Truck of the year 2008. www.man.dk S for Sejrherre af Truck of the Year 2008 Ingen anden lastbilproducent har vundet prisen Truck of the Year 7 gange og det overrasker ikke. MAN har med den

Læs mere

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 2 Tilfredsstillende indtjening, solide økonomiske nøgletal og rekord mange nye kunder i Middelfart

Læs mere

SÅDAN KOMMER DU I GANG MED MOBILEPAY BUSINESS

SÅDAN KOMMER DU I GANG MED MOBILEPAY BUSINESS DANSKE BANK DANSKE BANK HOLMENS KANAL DK 09 KØBENHAVN K TELEFON 45 3 4 WWW.DANSKEBANK.DK SÅDAN KOMMER DU I GANG MED MOBILEPAY BUSINESS 7876 05.03 Danske Bank A/S CVR-nr. 6 6 8 København DANSKE BANK DANSKE

Læs mere

SIKKER PÅ NETTET - TRYG SELVBETJENING

SIKKER PÅ NETTET - TRYG SELVBETJENING SIKKER PÅ NETTET - TRYG SELVBETJENING Din kontakt med det offentlige starter på nettet www.borger.dk DET OFFENTLIGE BLIVER MERE DIGITALT Oplysninger om folkepension og andre offentlige ydelser, ændringer

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter: København, 29. januar 2014 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2013 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2014 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Hvad mener du om din nye smartphone? - resultater fra spørgeskemaundersøgelse 1

Hvad mener du om din nye smartphone? - resultater fra spørgeskemaundersøgelse 1 Hvad mener du om din nye smartphone? - resultater fra spørgeskemaundersøgelse 1 To til fire uger efter at deltagende landmænd havde fået udleveret en smartphone 15 fik en android og 5 en Windows mobil

Læs mere

Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv

Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv INDLÆG FOR VIDENCENTER FOR ØKONOMI OG FINANS - KONFERENCE MARTS 2012 VED JESPER RANGVID COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Aktuel tilstand

Læs mere

f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig

f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig Det handler om mennesker Social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter er helt specielle mennesker.

Læs mere

Swipp er tiltænkt privatpersoner. Swipp-overførsler kan kun foretages i danske kroner (DKK), og Swipp må ikke benyttes til ulovlige formål.

Swipp er tiltænkt privatpersoner. Swipp-overførsler kan kun foretages i danske kroner (DKK), og Swipp må ikke benyttes til ulovlige formål. Regler for Swipp Gældende fra 8. august 2013 Reglerne for Swipp er særlige regler, som supplerer Alm. Brand Banks Almindelige forretningsbetingelser, og sammen med øvrige relevante regler for betalingsinstrumenter

Læs mere

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager.

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager. Brugerregler for Swipp Nedenfor finder du de regler, der gælder for Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave konto-til-konto-overførsler

Læs mere

Brugerregler for Swipp privatkunder

Brugerregler for Swipp privatkunder Læs om Gældende pr. 13. juni 2014 Brugerregler for Swipp privatkunder Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. BANK_00071

Læs mere

Serviceydelser, der er gratis eller koster gebyr

Serviceydelser, der er gratis eller koster gebyr Andelskassen J.A.K. Serviceydelser, der er gratis eller koster gebyr Checks: Check kr. 4,00 Check med følgeskr. (brevcheck) kr. 5,00 Udstedelse af check/gavecheck kr. 20,00 Fremsendelse af check/gavecheck

Læs mere

Kære medlemmer! Efter sommerferien fortsætter vi med it-cafe mandag, onsdag og torsdag kl. 10-12, fra mandag den 20. august.

Kære medlemmer! Efter sommerferien fortsætter vi med it-cafe mandag, onsdag og torsdag kl. 10-12, fra mandag den 20. august. Solrød Computer & Fotoklub Kære medlemmer! Der har været stor aktivitet i forårsperioden med mange gæster i it-cafeen mandag, onsdag og torsdag i hver uge. Fotogrupperne har mandag, tirsdag og fredag både

Læs mere

Je3 har lært en S?ec-;a/;st ;nden -For 3eV;nst Ved IYKKeS?;1at Kende 03 bedt ham OM at Jv'æi?e d;3...

Je3 har lært en S?ec-;a/;st ;nden -For 3eV;nst Ved IYKKeS?;1at Kende 03 bedt ham OM at Jv'æi?e d;3... Je3 har lært en S?ec-;a/;st ;nden -For 3eV;nst Ved IYKKeS?;1at Kende 03 bedt ham OM at Jv'æi?e d;3... Hr Peter Knudsen A L Meyers Vænge 3 6 Tv 2450 København Sv ENMARK Marcos von Ring Kære Peter! Jeg har

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET Jeg er glad for at kunne sende dig den anden pixi-rapport fra

Læs mere

Apple iphone. For at komme i gang med at bruge icloud på din iphone skal du gøre følgende:

Apple iphone. For at komme i gang med at bruge icloud på din iphone skal du gøre følgende: Apple iphone Herunder får du en hurtig guide til, hvordan du kommer i gang med at bruge icloud, Dropbox, Onedrive og Google foto-backup-tjeneste på din iphone. icloud: Med icloud får du 5 gigabyte gratis

Læs mere

Unge iværksættere mangler hjælp

Unge iværksættere mangler hjælp Unge iværksættere mangler hjælp Den danske iværksætterverden efterlyser mere hjælp til unge under 18 år, der ønsker at starte egen virksomhed. Processen i dag er for bøvlet, mener uafhængige kilder. Dansk

Læs mere

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen.

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen. Formandsberetning til generalforsamlingen i Frivilligcenter & Selvhjælp den 18. marts 2014. Det har været et rigtigt spændende år i Frivilligcenter & Selvhjælp, som jeg kan aflægge beretning for. Jeg vil

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

VORES NET ER KOMPLET!

VORES NET ER KOMPLET! D A N M A R K VORES NET ER KOMPLET! Med 18 veluddannede service- og salgspartnere i Danmark, er PALFINGER tæt på kunderne i hele landet. PALFINGER tilbyder således den bedste service, kvalitet og teknologi

Læs mere

Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014

Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014 28-10-2014 1 Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014 Sydbanks plan for at øge lønsomheden skaber nu resultater Telekonference 28. oktober 2014 28-10-2014 2 Dagsorden Regnskabet for 1. 3. kvartal 2014 Indtjening

Læs mere

Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt

Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt Finansudvalget Folketinget 1240 København K 4. november 2008 Eksp.nr. 568014 a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at

Læs mere

Finansrådet. Indlæg af Henrik Bjerre-Nielsen direktør i Finanstilsynet

Finansrådet. Indlæg af Henrik Bjerre-Nielsen direktør i Finanstilsynet Finansrådet - Hotel Munkebjerg den 11. september 2006 Indlæg af Henrik Bjerre-Nielsen direktør i Finanstilsynet 1 Først vil jeg sige - tak for invitationen til at tale her i dag ved denne konference. Jeg

Læs mere

40 pct. har afdragsfrit lån med variabel rente

40 pct. har afdragsfrit lån med variabel rente NR. 5 MAJ 2010 40 pct. har afdragsfrit lån med variabel rente Et variabelt forrentet lån med afdragsfrihed er danskernes mest benyttede låneform i dag. Et sådant lån har 40 pct. af boligejerne, hvilket

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser forår 2012 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

DIGITAL LÆRING - KURSER FORÅR 2015

DIGITAL LÆRING - KURSER FORÅR 2015 www.taarnbybib.dk DIGITAL LÆRING - KURSER FORÅR 2015 TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKER VELKOMMEN TIL TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKERS KURSER Vil du gerne blive bedre til at bruge en computer, lære at bruge din digitale

Læs mere

Forord...1. 4. Konkurrencegenet vågner... 29. 5. Iværksætteri er også et fag...41. 6. Forretningen eksploderer...53

Forord...1. 4. Konkurrencegenet vågner... 29. 5. Iværksætteri er også et fag...41. 6. Forretningen eksploderer...53 Bog 1 af 3 Forfattere : Casper Blom og journalist Carsten Lorenzen Udgiver, salg og distribution: Casperblom.dk Forlag: Video2web.dk Korrekturlæsning: Maria Jensen Sat med The Serif 10/14 pt Trykt hos:

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Guide: Undgå at miste penge på bankkrak

Guide: Undgå at miste penge på bankkrak Guide: Undgå at miste penge på bankkrak Spar Lolland var en af de sidste. Bølgen af bankkrak og fusioner er slut, spår fremtidsforsker. Men skulle heldet være ude, så får du her en guide til, hvordan du

Læs mere

Muligheder med STRUKTUR

Muligheder med STRUKTUR Muligheder med STRUKTUR STRUKTUR Dette hæfte er til dig, der overvejer at bruge den mobile app STRUKTUR som støtteredskab til borgere med ADHDdiagnose eller lignende kognitive vanskeligheder. Samtaler

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2015

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2015 Kurser for voksne Forår 2015 1 Velkommen til bibliotekets kurser Sønderborg tilbyder en række kurser, der alle er relevante i forhold til bibliotekets digitale tilbud. Vi tilbyder også Drop In, hvor bibliotekets

Læs mere

Introduktion til GrønlandsBANKEN Hoved- og nøgletal Fremtiden i Grønland og GrønlandsBANKEN

Introduktion til GrønlandsBANKEN Hoved- og nøgletal Fremtiden i Grønland og GrønlandsBANKEN Oplæg ved bankdirektør Martin Kviesgaard, 22. september 2015 Introduktion til GrønlandsBANKEN Hoved- og nøgletal Fremtiden i Grønland og GrønlandsBANKEN Introduktion til GrønlandsBANKEN Forretningsomfang:

Læs mere

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2004 26. april 2004 Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 KVARTALSorientering pr. 31. marts 2004 (3 mdr.) KORT resumé Væksten fortsætter

Læs mere

Læs om alle grundende til at få internet i dit Torp

Læs om alle grundende til at få internet i dit Torp Læs om alle grundende til at få internet i dit Torp Det er nemt at få internet på dit torp! Bestil nu, og du har internet indenfor en uge Selvom vinteren nærmer sig, er der mange gode grunde til at få

Læs mere

FINANSIERING AF VINDMØLLER MED SPAR NORD

FINANSIERING AF VINDMØLLER MED SPAR NORD Dette billede kan ikke vises i øjeblikket. FINANSIERING AF VINDMØLLER MED SPAR NORD Bankdirektør Lars Møller og Kundechef, Erhverv Carsten Lauth Jacobsen 2. oktober 2014 SPAR NORD ANNO 2014 OVERBLIK PÅ

Læs mere

Pas på familien og hjemmet med Europas mest populære privatalarm!

Pas på familien og hjemmet med Europas mest populære privatalarm! Pas på familien og hjemmet med Europas mest populære privatalarm! Velkommen til det opkoblede smarte hjem. Smarte tjenester til familien og hjemmet. Forestil dig et alarmsystem, der kan slukke for kaffemaskinen,

Læs mere

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken 1 Introduktion Den 10. oktober 2008 vedtog folketinget lov om finansiel stabilitet, der introducerer en garantiordning

Læs mere

Læs om alle grundene til at få internet i dit Torp

Læs om alle grundene til at få internet i dit Torp Læs om alle grundene til at få internet i dit Torp Det er nemt at få internet på dit torp! Bestil nu, og du har internet indenfor en uge Selvom vinteren nærmer sig, er der mange gode grunde til at få internet

Læs mere

Regler for Swipp - privat

Regler for Swipp - privat Side 1 Reglerne for Swipp angivet nedenfor er særlige regler for privatpersoners brug af Swipp, som supplerer Sådan handler Jyske Bank - generelle forretningsbetingelser, og sammen med øvrige relevante

Læs mere

Nyhedsbrev fra DDBU. Nyt fra DDBU Regionalmøder. Møderne afholdes følgende steder: Saxenhus, Juniorsgade 35, 4990 Sakskøbing. kl. 18.00 20.

Nyhedsbrev fra DDBU. Nyt fra DDBU Regionalmøder. Møderne afholdes følgende steder: Saxenhus, Juniorsgade 35, 4990 Sakskøbing. kl. 18.00 20. N Y T F R A D D B U O G K L U B B E R N E Nummer 1 Januar 2015 Nyt fra DDBU Regionalmøder Møderne afholdes følgende steder: Mandag den 19. jan 2015 kl. 18.00 20.00 Tirsdag den 20. jan. 2015 kl. 18.00 20.00

Læs mere

Guide. Foto: Iris. Så BILLIGT er det nye FLEKSLÅN. sider. F1-lånets afløser Eksperternes lånetips

Guide. Foto: Iris. Så BILLIGT er det nye FLEKSLÅN. sider. F1-lånets afløser Eksperternes lånetips Foto: Iris Guide Så BILLIGT er det nye FLEKSLÅN 20 sider F1-lånets afløser Eksperternes lånetips 2 PLUS udgives af Berlingske Media, Pilestræde 34, 1147 København K, Mail: plus@bt.dk, Web: www.bt.dk/plus

Læs mere

Jule frokost bag tremmer????

Jule frokost bag tremmer???? FTK nyhedsbrev Februar 2014 ********************************************** Har klubben afholdt den årlige dyst for medlemmerne. Denne gang i en stemning af ølbar. Der var diverse konkurrence måder, så

Læs mere

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Helle Larsen, Hune Bageri Merete Hansen, Hune Blokhus Cykeludlejning Baggrunden/opstarten på samarbejde med Naturstyrelsen Merete Startede samarbejde

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Velkommen som ung i Nykredit

Velkommen som ung i Nykredit Dig og dine penge Velkommen som ung i Nykredit Som ung i Nykredit har du en Ung Konto, som du kan beholde, indtil du fylder 36 år. Med den kan du få hjælp til at holde styr på økonomien, mens du er ung,

Læs mere

OPG. 3: STRATEGI FOR BRUGERINVOLVERING TAXAQUIZZEN GRUPPE 8: SALLY//LARS//ERIK//LINE BRUUN PROGRAM: TAXAQUIZZEN

OPG. 3: STRATEGI FOR BRUGERINVOLVERING TAXAQUIZZEN GRUPPE 8: SALLY//LARS//ERIK//LINE BRUUN PROGRAM: TAXAQUIZZEN OPG. 3: STRATEGI FOR BRUGERINVOLVERING PROGRAM: Taxaquizzen er en dansk tv-serie på Tv2, produceret efter det internationale koncept Cash Cab, som første gang blev vist på britisk tv i 2005. I programmet

Læs mere

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for brugere V2.0

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for brugere V2.0 3OMSTILLING Manual til 3Omstilling Webklient for brugere V2.0 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION... 3 2. MINIMUMSKRAV FOR WEBKLIENT... 3 3. LOG IND... 3 4. HURTIGT OVERBLIK... 3 5. ÆNDRING AF STATUS...

Læs mere

2. februar 2015 RENTESATSER

2. februar 2015 RENTESATSER 2. februar 2015 RENTESATSER Indlånssatser 2. februar 2015 Produkter Pålydende rente Nominel årlig rente Bemærkninger Standardkonto 0,125 % 0,125 % Kvartårlig rentetilskrivning Budgetkonto 0,125 % 0,125

Læs mere

Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2014 2015

Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2014 2015 Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2014 2015 Mål for 2014 Evaluering af mål A: Arbejde med den narrative metode og brugen af FIT Da erfaringerne fra 2013 med den narrative metode og

Læs mere

Swipp - Regler for selvbetjening

Swipp - Regler for selvbetjening Swipp - Regler for selvbetjening Ret til at fortryde aftalen vedrørende Swipp Kontohaver/bruger har mulighed for at fortryde indgåelse af aftalen om Swipp inden for en frist på 14 dage, jf. forbrugeraftalelovens

Læs mere

Mit Børnehus - Hvordan kommer du i gang?

Mit Børnehus - Hvordan kommer du i gang? Mit Børnehus - Hvordan kommer du i gang? Mit Børnehus din indgang til dit barns institution Kære forælder. Mit Børnehus er din digitale indgang til dit barns institution. Her kan du se næste uges aktivitetsplan,

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset

Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset Michael Rohde var stødt på vej op ad karrierestigen, inden han valgte at ændre kurs. I dag hjælper han andre mennesker med at leve et bedre liv i pagt med deres

Læs mere