Betjeningsvejledning TRIAX C-209CX. Digital HDTV kabelmodtager med common interface

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betjeningsvejledning TRIAX C-209CX. Digital HDTV kabelmodtager med common interface"

Transkript

1 Betjeningsvejledning TRIAX C-209CX Digital HDTV kabelmodtager med common interface Varenr./Art. No your ultimate connection

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Introduktion 3 Sikkerhedsoplysninger 3 Netledning 3 Symboler i vejledning 4 Batterier 4 Kendetegn 5 Medfølgende tilbehør 5 Fjernbetjening 6 Oversigt over front- og bagpanel 7 Frontpanel 7 Bagpanel 7 Isætning af batterier i fjernbetjening 8 Tilslut modtageren til et TV 8 Nettilslutning 9 Antennetilslutning 9 Tænd/sluk 9 Førstegangsinstallation 10 Basis funktioner 11 Kanalskift 11 Juster lyden 11 Lyd tænd/sluk 11 Infobanner 11 Øjeblikkelig optagelse 11 Tidsforskydning (Pause direkte optagelse) 11 Menuerne 12 Hovedmenuen 12 Kanaladministration: Kanallisten 12 Brug af kanallisten 12 Fjerne kanaler 12 Flytning af kanaler i kanalisten 13 Omdøbning af kanaler 13 Låsning af kanaler 13 Favoritter 13 Tilføj en kanal til favoritlisten 13 Se Elektronisk Program Guide (EPG) 13 Optag/slet udsendelse 14 Timere 15 Optagelse med Timer 15 Bibliotek med optagelser 15 Afspilningsmuligheder 15 Menuen Kapitelmuligheder 16 Conditional Access 16 Menuen Indstillinger 16 Konfiguration 16 Land 16 Udgangsindstillinger 16 Modtageropdatering 17 Låsning af menuer 17 Timeindstilling 17 Lavt strømforbrug 18 Sprogindstillinger 18 Optagelseskonfiguration 18 Auto afvis 18 Formater HDD 18 Internetindstillinger 19 Hent indstillinger 19 Gem indstillinger 19 Installation 20 Automatisk kanalsøgning 20 Manuel søgning 20 Netværkssøgning 20 Førstegangsinstallation 20 Mediebrowser 21 Indholdet af USB disken 21 Afspilning af musik/mp3 filer 21 Foto/JPG filer 21 Afspilning af videofiler 22 Alle filer 22 No Signal 22 Ingen kanaler 22 Internet Portal 23 HbbTV 24 Tekst-TV 25 Fejlfinding 26 Produkt support 27 Egne noter 29 Overensstemmelseserklæring 30 2

3 Sikkerhedsoplysninger VIGTIGT - Læs nedenstående sikkerhedsanvisninger før installation og brug Introduktion Tak fordi du købte det produkt. Denne vejledning vil beskrive hvordan du bruger din nye modtager. Læs vejledningen grundigt igennem inden du tager modtageren i brug. Gem vejledningen til evt. senere brug. Sikkerhedsoplysninger Lysnet V AC, 50 Hz. Modtageren må kun benytte den på mærket angivne strømkilde. ADVARSEL: Frakobl modtageren fra lysnettet hvis den står ubrugt i længere tid. Netledning Anbring netledningen så den ikke kommer i klemme eller bliver trådt på. Frakobl modtagerens netledning ved at tage fat i netstikket og ikke i ledningen. Berør aldrig ledningen med våde hænder da dette kan forårsage en kortslutning eller et elektrisk stød. Lav aldrig en knude på netledningen. Du må heller ikke binde netledningen sammen med andre ledninger. En beskadiget netledning kan forårsage brand eller give et elektrisk stød.. Undersøg netledningen regelmæssigt for at undgå at den bliver beskadiget. Hvis netledningen er beskadiget eller trænger til at blive skiftet, kontakt da en autoriseret reparatør. Sæt aldrig modtageren i nærheden af eller over en radiator eller anden varmekilde samt på steder med stærkt sollys eller meget støv. Sæt modtageren på et fast, jævnt underlag. Sæt aldrig modtageren på en blød overflade som f.eks. et tæppe da det kan blokkere for ventilationshullerne i modtagerens bund. Sæt aldrig modtageren i et rum med høj luftfugtighed da kondens kan ødelægge modtageren. Sørg altid for god luftcirkulation omkring modtageren. Sæt aldrig modtageren i, f.eks et lukket skab uden god ventilation. Modtageren må heller ikke dækkes til med noget. Udsæt ikke modtageren for vand eller fugt, og stil aldrig væskefyldte genstande såsom vaser på modtageren. Brug ikke modtageren i nærheden af badekar eller svimmingpool. Træk straks netstikket ud og kontakt en autoriseret reparatør hvis der kommer væske i modtageren eller modtagerens ydre bliver kraftigt beskadiget. FORSIGTIGHED Batterier må ikke udsættes for stærk varme så som solskin, ild eller lignende. 3

4 Sikkerhedoplysninger VIGTIGT - Læs nedenstående sikkerhedsanvisninger før installation og brug Symboler i denne vejledning Bemærk at følgende symboler bliver brugt i denne vejledning til at markere begrænsninger og forholdsregler samt sikkerhedsforanstaltninger. ADVARSEL Hvis du ignorer dette symbol kan det forårsage alvorlig skade eller død. Vær opmærksom på disse advarsler for at opnå en sikker betjening af modtageren. FORSIGTIGHED Dette symbol vises for at undgå skade eller ejendomsbeskadigelse. Vær opmærksom på disse instruktioner for at opnå en sikker betjening af modtageren. VIGTIGT Advarsler og begrænsninger vises med dette symbol. Vær opmærksom på disse informationer for at opnå en sikker betjening af modtageren samt undgå skade. BEMÆRK: Informationer om betjeningen samt yderligere forklaringer er markeret på denne måde. Vær opmærksom på denne type informationer så du kan bruge modtagerens funktioner optimalt. Batterier Advarsel: Forkert isætning af batterierne kan medføre batterilækage og korrosion, hvilket kan beskadige fjernbetjeningen. Anvend ikke gamle og nye batterier sammen. Anvend ikke forskellige typer batterier sammen, som f.eks. alkaline- og manganbatterier. Bortskaf ikke batterier ved afbrænding. Bortskaf ikke batterier sammen med husholdningsaffald men indlever dem på en genbrugsplads til videre miljørigtig affaldshåndtering. FORSIGTIGHED: Isæt batterierne / genopladelige batterier til den rigtige polaritet (+/-). Forsøg ikke at genoplade batterier der ikke kan genoplades, og smid dem under ingen omstændigheder ind i et bål på grund af eksplosionsfare. Fjern batterierne hvis fjernbetjeningen ikke skal bruges i længere tid, og opbevar det på et tørt og støvfrit sted. Ukorrekt brug af batterierne kan medføre batterilækage eller en eksplosion. Hvis batterierne har være utætte, brug handsker og rengør fjernbetjeningen omhyggeligt med en tør klud! Batterierne bør ikke udsættes for stærk varme, som f.eks. solskin, ild eller lignende. 4

5 I gang Kendetegn 4000 TV-kanaler og radioprogrammer Media Browser ( USB 2.0 ) support DVB-C kompatibel HDMI stik ( som supporterer billedopløsningerne 576p, 720p, 1080i) HBBTV support Tidsforskydning Kanallås Nu/Næste udsendelsesinfo (7-Dages-EPG) Timer optagelse Forældrelås på menuen Signalstyrkebjælke for transpondere Flersproget audio support Digital audio stik (optisk) Support af tekst-tv ( DVB ) Muligt at gendanne fabriksindstilling TV Scart stik Flere muligheder for kanalsøgning. Netværkssøgning Automatisk PID korrektion (med undtagelse af brugerdefinerede PIDs) Digital dekoderegenskaber : Video ud: PAL 32-bit OSD farve, 720x576 pixels til PAL Systemskift (TV/RADIO) Senest sete kanal gemmes IR fjernbetjening Medfølgende tilbehør Fjernbetjening Netadapter Batterier: 2 x AAA Vejledning BEMÆRK: Undersøg om al tilbehør findes i kassen når du pakker modtageren ud. 5

6 I gang Fjernbetjening Sluk/tænd for lyden Standby Favoritliste Internetportal Skift mellem tv og radio Numeriske knapper Mediebrowser Tidligere program Bibliotek med optagelser Lydstyrke op/ned Kanal op/ned Exit - ud Info Elektronisk Program Guide Menu Tilbage OK/Kanalliste Navigation Afspil Optage Tilbagespoling Vis tekst-tv Undertekst Stop Fremadspoling Pause/Timeshift Indstillinger Sprog Farvede knapper 6

7 I gang Oversigt over frontpanel og bagpanel Frontpanel Tænd/sluk 2. Op 3. Ned 4. USB stik 5. Kortlæser Bagpanel AUDIO: Audio L/R stik. 2. RF OUT/TV: Til analoge TV kanaler. 3. CABLE RF IN: Antenne stik. 4. HDMI OUT: HDMI stik. 5. LAN: Ethernet stik. 6. SCART (TV): Hvis dit TV har et SCART stik kan du bruge et SCART-kabel til forbinde modtageren med dit TV. 7. DIGITAL AUDIO OUT: Brug dette stik til at sende digital audio til et ekstern apparat. Læs vejledningen til dit audio system vedr. yderligere oplysninger. 8. AC IN: Til den vedlagte strømforsyning. Sørg for at forbinde alle kabler korrekt inden du tilslutter modtageren til lysnettet. Når modtageren er tilsluttet til lysnettet, vil en lysdiode på frontpanellet lyse rødt (modtageren står standby). 7

8 I gang Isætning af fjernbetjeningens batterier Fjern batteridækslet fra bagsiden af fjernbetjeningen ved forsigtigt at trække dækslet af. Sæt to AAA/R3 (2 X 1.5Volt) eller tilsvarende type batterier i. Anbring batterierne korrekt ved at kigge på polaritetssymbolerne (+/-) og sæt derefter batteridækslet på igen. Når du bruger fjernbetjeningen skal du rette den direkte mod modtagerens frontpanel. Max. afstanden mellem modtager og fjernbetjening er ca. 7 meter. Hvis modtageren ikke længere reagerer på fjernbetjeningen skyldes det formodentlig at batterierne udtjente/flade. Hvis det er tilfældet kan du stadig bruger knapperne på modtagerens frontpanel. Udskift batterierne når de er udtjente/ flade. BEMÆRK: Fjern batterierne hvis fjernbetjeningen ikke skal bruges i længere tid, på den måde undgår du at fjernbetjeningen bliver ødelagt som følge af batterilækage. fig.1 Tilslut modtageren til et TV Du kan tilslutte modtageren til dit TV ved hjælp af SCART stikket og et SCART-kabel eller HDMI stikket og et HDMI-kabel. Modtageren sender RGB eller CVBS signaler fra Scart stikket eller højopløsningskvalitet fra HDMI stikket. fig.2 8

9 I gang Nettilslutning VIGTIGT: Modtageren må kun sluttes til en netspænding på V ~/50 Hz. Tilslut netadapteren til modtageren og stikkontakten. Når du har pakket modtageren ud bør du vente med at tilslutte modtageren og netadapteren til en stikkontakt indtil modtageren har fået samme temperatur som omgivelserne. Antennetilslutning Denne illustration viser hvordan du tilslutter en antenne. Brug CABLE RF IN stikket til at tilslutte antennekablet. Du kan også bruge RF OUT/TV til at tilslutte antennen til dit TV via modtageren med et egnet antennekabel. fig.1 Tænd / sluk Sørg for at forbinde alle kabler korrekt inden du tilslutter modtageren til lysnettet. Når modtageren er tilsluttet til lysnettet, vil en lysdiode på frontpanellet lyse rødt (modtageren står i standby). Første gang modtageren bliver tændt, skal du vente på at modtageren bliver initialiseret, dvs. at softwaren bliver booted, inden du begynder at bruge modtageren. Det varer et par minutter. Modtageren overholder de seneste af Den Europæiske Unions Strømforbrugsregulativer, og har et lavt strømforbrug i standbytilstand. Modtageren går over til den energibesparende standbytilstand ca. 2-3 minutter efter at du har trykket på standbyknappen for at slukke modtageren. Modtagerens display viser et ur indtil modtageren skifter over til den energibesparende standbytilstand. Derefter slukker displayet. Når du trykker på standbyknappen mens modtageren er i den energibesparende standbytilstand går der ca. et minut inden modtageren bliver initialiseret. Hvis du trykker på standbyknappen før modtageren er kommet i den energibesparende standbytilstand bliver den initialiseret i løbet af et par sekunder. (Aktiv standbytilstand). Selvom det ikke anbefales af miljømæssige årsager, er det muligt at slå den energibesparende standbytilstand fra via opsætningen i Konfigurationsmenuen. Automatisk sluk: Modtageren vil automatisk skifte fra aktiv tilstand til standbytilstand efter 3 timer i aktiv tilstand fra der sidst er skiftet kanal eller lignende. To minutter inden modtageren skifter til standby vil et advarselsvindue gøre opmærksom på at modtageren vil gå fra aktiv tilstand til standby. Automatisk sluk kan programmeres til: slået fra, 2 timer, 4 timer, 6 timer eller 8 timer via Konfigurationsmenuen. VIGTIGT: Hvis der er igangværende programoptagelser eller der er EPG programoptagelser og/eller manuelle optagelser som er bestemt til at starte umiddelbart efter, så skifter modtageren ikke til den energibesparende standbytilstand men forbliver i aktiv tilstand indtil optagelserne er afsluttede. I den energibesparende standbytilstand initialiserer modtageren et par minutter før end en kommende programmeret optagelse starter. VIGTIGT: Modtageren initialiserer ind i mellem for at modtage opdateringer fra EPG transmission med henblik på at synkronisere optagelser via EPG transmission. Efter at modtageren har modtaget opdateringerne bliver der automatisk skiftet til den energibesparende standbytilstand. Dette tager et øjeblik og er ikke en funktionsfejl. 9

10 I gang Førstegangsinstallation VIGTIGT: Sørg for at antennen er tilsluttet inden du tænder for modtageren første gang. Når modtageren startes fra standbytilstand og hvis der ikke er gemt nogen kanaler i databasen, bliver First Time Installation Menu vinduet vist på skærmen. I det første skærmbillede skal du vælge menusprog: Du vælger menusprog ved at markere det ønskede sprog (med eller knapperne) og trykker på OK knappen. Derefter vil et skærmbillede blive vist hvor du skal vælge, Land, TV type, Billedformat og HD-output-opløsning: På dette skærmbillede kan du vælge frekvensområde. Brug eller knapperne til at markere de linier du kan se. Du kan indtaste frekvensområdet manuelt ved at bruge de numeriske knapper på fjernbetjeningen. Indtast den ønskede Start and Stop frekvens ved hjælp af de numeriske knapper. Derefter kan du angive Søge Step til 8000 KHz eller 1000 KHz. Hvis du vælger 1000 KHz, vil modtageren foretage en meget detaljeret søgning. Søgningens varighed vil dermed øges væsentlig. Du kan ændre Symbolrate værdierne hvis der er nødvendigt. Når du er færdig med at taste værdierne ind, trykker du på OK knappen for at starte den automatiske søgning. Vælg det ønskede land, TV type, billedformat og HD-output-opløsning ved at bruge / knapperne og tryk på OK knappen for at fortsætte. Derefter vil indstillingerne for automatisk kanalsøgning blive vist. Modtageren begynder at søge efter kanaler. Kanalsøgningen kan vare flere minutter. Du kan følge kanalsøgningens forløb via procesbjælken. BEMÆRK: Du kan trykke på Menu knappen for at afbryde søgningen. 10

11 Basis funktioner Basis funktioner Kanalskift Du kan skifte kanaler ved hjælp af følgende metoder. Du kan bruge de numeriske knapper (0-9) til at trykke kanalnummeret. Tryk tallene hurtigt efter hinanden for to eller tre cifrede kanalnumre. Tryk på CH +/ CH - knapperne for skifte op eller ned til næste kanal. BEMÆRK: Tryk på OK knappen for at få vist kanallisten. Øjeblikkelig optagelse (kræver tilsluttet USB disk Tryk på (Optag) knappen for at starte optagelsen af en udsendelse samtidig med at du ser en udsendelse. Det følgende skærmbillede vises på skærmen: Juster lyden Lyd op / ned Du kan regulere lydstyrken ved at bruge VOL+ / VOL- knapperne. v Lydstyrken vil forblive den sammen indtil du ændre den igen, også selvom du i mellemtiden slukker modtageren og derefter tænder den igen. Justeringen af modtagerens audio lydstyrke fungerer uafhængigt af lydstyrken på dit TV. VIGTIGT: Vær omhyggeligt med at begge lydstyrker er på et normalt niveau såldes at når du evt. først tænder dit TV at lydstyrken ikke er for høj. Et optage skærmbillede vil blive vist et kort øjeblik og den aktuelle udsendelse vil blive optaget. Tryk på (STOP) knappen for at stoppe straks optagelse. Følgende skærmbillede vil blive vist: Lyd tænd/sluk Du kan trykke på for at slukke for lyden på din modtager. Lyden forsvinder med det samme når du trykker på knappen. Tryk på knappen igen for at slå lyden til, eller brug VOL +/- knapperne. Infobanner Tryk på INFO knappen for at få vist infobanneret. Infobanneret (hvis det forefindes) viser navne på aktuelle og næste udsendelse, start- og sluttidspunkter, varighedsbjælken, udsendelsestilstand, kanalnummer og kanalnavn. Tryk Ja ved at bruge eller / OK knapperne til at stoppe straks optagelse. BEMÆRK: Når to optagelser er i gang kan man kun se de kanaler hvor der bliver optaget fra. Det er muligt at planlægge optagelser af fire udsendelser med straks optagelse. Tidsforskydning (Pause direkte optagelse) Tryk på (PAUSE) knappen mens du ser en udsendelse for at skifte til Tidsforskydningstilstanden. 11

12 Basis funktioner Kanaladministration I Tidsforskydningstilstanden er udsendelsen sat på pause samtidig med at den bliver optaget på den tilsluttede USB disk (*). Tryk på (AFSPIL) knappen igen for at se den udsendelse du havde sat på pause fra stop tidspunktet. Denne afspilning udføres i x1 afspilningshastighed. Du kan se Tidsforskydningsforskellen mellem den reelle udsendelse og den i Tidsforskydningstilstanden i infobanneret. Brug / (TILBAGE/FREM) knapperne til at spole frem og tilbage i Tidsforskydningsafspilningen. Tryk på (STOP) knappen for at forlade Tidsforskydningstilstanden. (*) Længden af samtidig Tidsforskydningsoptagelse afhænger af filestørrelsen på din tilsluttede USB disk og den definerede Max. Tidsforskydning i Optagelses Konfigurationsmenuen. Se Optagelser for mere information om opsætning af Max. Tidsforskydning. Bemærk: Det er ikke muligt at skifte til en anden kanal eller at se hovedmenuen i forbindelse med Tidsforskydningstilstanden. Menuerne Hovedmenuen Tryk på MENU knappen for at vise hovedmenuen. Du kan bevæge dig i menuerne ved hjælp af navigationsknapperne ( / / / ) knapperne på fjernbetjeningen. Du kan vælge eller bekræfte et menuvalg ved at bruge OK knappen. I nogle af undermenuerne kan du bruge MENU knappen til at komme tilbage til det foregående skærmbillede. Hovedmenuen indeholder følgende menuer: Brug af kanallisten Tryk på eller knapperne for at vælge den foregående eller næste kanal. Du kan trykke på Rød eller Grøn knappen for at flytte en side frem eller tilbage. For at se en bestemt kanal, vælger du den med eller knapperne, trykker på OK knappen, mens Vælg punktet er valgt i Kanallistens menu ved hjælp af eller knapperne. Derefter bliver navn og nummer på den valgte kanal vist. Tryk på P<P knappen for at aktivere Kanallistens filterfunktion og brug eller knappen til vælge med. Dermed vil du kun kunne se filtrerede kanaler med mindre du slår filtreringen fra. Fjerne kanaler Kanaladministration: Kanallisten Modtageren har alle gemte kanaler i kanallisten. Tryk på MENU knappen for at se hovedmenuen. Vælg Kanalliste ved at bruge eller knappen. Tryk på OK for at se menuens indhold. BEMÆRK: Du kan få kanallisten frem ved at trykke på OK knappen. Du kan mærke en kanal ved at trykke på den Gule knap eller du kan trykke på den Blå knap for at mærke alle kanaler. Vælg den kanal du ønsker at fjerne og vælg Slet ved hjælp af / knappen. Tryk på OK knappen for at fortsætte. Et meddelsesvindue bliver vist hvor du skal bekræfte dit valg. Vælg Ja for fjerne den valgte kanal, vælg Nej for at annullere. Tryk på OK knappen for at fortsætte. 12

13 Basis funktioner Kanaladministration - fortsat, EPG Når du har trykket på OK knappen, bliver der vist et LCN beskedvindue hvor du skal bekræfte dit valg. Den valgte kanal bliver fjernet. LCN sorteringen af kanalen bliver ændret hvis du vælger Ja. Din handling bliver annulleret hvis du vælger Nej. Favoriter For at angive en favorit skal du vælge Favorit i Kanallistens menu. Tryk derefter på OK knappen og Favoritter menuen bliver vist. Flytning af kanaler i Kanallisten Tryk på eller knapperne for at vælge den kanal du vil flytte. Tryk på eller knapperne for at vælge Flyt i Kanallistens menu. Indtast det nye kanalnummer for at flytte den valgte kanal. Omdøbning af kanaler Vælg den kanal du ønsker at omdøbe og vælg Ændre navn ved hjælp af / button. Tryk på OK knappen for at fortsætte. Tryk på / knappen flytter til det foregående/ næste bogstav. Tryk på / knappen ændrer det nuværende bogstav, dvs., b bogstavet bliver til et a ved at trykke på og c ved at trykke på. Ved at trykke på de numeriske tal bliver det valgte bogstav erstattet af bogstaverne trykt på knapperne, en efter en afhængig af tryk på knapperne (som på mobiltelefoner). Tryk på MENU for at stoppe redigeringen. Når du er færdig, tryk på OK knappen for at gemme det nye navn. Låsning af kanaler Vælg den kanal du ønsker at låse og vælg Lås ved at bruge / knapperne. Tryk på OK knappen for at fortsætte. Du bliver bedt om at indtaste en PIN-kode. Som udgangspunkt er modtagerens PIN-kode Indtast PIN-kode nummeret. Tryk på OK knappen når du har markeret den kanal du ønsker at låse/låse op. Låsesymbolet vil blive vist ved siden af den valgte kanal. Du kan gentage den samme handling for at annullere låsningen. BEMÆRK: Som udgangspunkt er PIN-koden 0000 og den kan ændres via Konfigurationsmenuen. Tilføje en kanal til favoritlisten Tryk på eller knapperne for at vælge den kanal du vil tilføje til favoritlisten. Tryk på OK knappen for at tilføje den valgte kanal til favoritlisten. Favoritikonet viser at kanalen er tilføjet favoritlisten. Fjerne en kanal fra favoritlisten Du kan mærke en kanal ved at trykke på den Gule knap eller du kan trykke på den Blå knap for at mærke alle kanaler. Vælg den kanal du ønsker at fjerne fra favoritlisten, og tryk på OK knappen for at fjerne den. Du kan trykke på OK knappen endnu en gang for at tilføje kanalen igen.. Elektronisk Program Guide (EPG) Nogle men ikke alle kanaler kan vise information om den aktuelle og efterfølgende udsendelser. Tryk på EPG knappen for at se EPG menuen. Programguiden bliver vist på skærmen. EPG får information om kanaludsendelserne ugentlig via 7-dages-EPG. Alle udsendelserne på kanalerne bliver vist. Nederst i skærmvinduet vises infobjælken som indeholder alle de tilgængelige kommandoer. 13

14 Basis funktioner EPG For at slette en programmeret optagelse, vælg udsendelsen og tryk på OK knappen og vælg muligheden Annuller optagelse. Den programmerede optagelse bliver dermed slettet. BEMÆRK: Når to optagelser er aktive kan du kun se de kanaler hvor der bliver optaget fra. PR-: Viser foregående dags udsendelser. PR+: Viser næste dags udsendelser. Gul knap (Zoom): Ændre størrelsen på infoboksene - mindre/større. Blå knap (Kanalsøgning):Viser kanalsøgnings muligheder. Rød knap: Side op. Grøn knap : Side ned. OK: Åbner Indstillingermenuen. Her kan man se påmindelser/optagelser for aktuelle udsendelser. Info (Detaljer): Viser detaljer om udsendelserne. Nu ( ): Skifter til aktuelle tidspunkt. Vælg genre(subt): Mulighed for at vælge genre. Side til højre( ): Flytter en side til højre. Side til venstre( ): Flytter en side til venstre. Søg program(text): Brug denne mulighed hvis du vil søge i programguiden. Tryk på TEXT knappen på fjernbetjeningen for at se Søgemenuen. Optag: Modtageren vil optage den valgte udsendelse. BEMÆRK: USB eller harddisk skal være tilsluttet for at kunne bruge Optag muligheden. Vælg kanal Ved at bruge denne mulighed kan du skifte til den valgte udsendelse. Optag udsendelse/slet optagelse Når du har valgt en udsendelse i EPG menuen tryk på OK knappen og skærmbilledet Udsendelsesoptioner bliver vist. Vælg Optag og tryk på OK knappen. Hermed er den valgte udsendelse blevet programmeret til at blive optaget. 14

15 Basis funktioner Timere, Bibliotek med optagelser Optagelse med Timer Du åbner Timere vinduet via hovedmenuen. Vælg Timer i hovedmenuen og tryk på OK knappen. Du tilføjer en timer optagelse ved at trykke på den Gule knap på fjernbetjeningen. Derefter bliver Tilføj Timer vinduet vist. Kanal: Brug eller knapperne til at navigere i kanallisten. Optagelsestype: Optagelsestype vises.r Dato: Startdato indtastes med / knapperne og de numeriske knapper. Start: Starttidspunkt indtastes med / knapperne og de numeriske knapper. Stop: Stoptidspunkt indtastes med / knapperne og de numeriske knapper. Varighed: Tidsrummet mellem Start- og Stoptidspunkt. Gentag: Du kan gentage en Timer optagelse: En gang, Dagligt eller Ugentlig. Afspilning: Du kan bruge Brug indstillinger for forældre eller vælge Tillad eller Tillad ikke for at bestemme afspilningsmulighederne. Ændre/Slet: Tillader eller forbyder ændringer for andre brugere. Du kan gemme tilpasningerne ved at trykke på den Grønne knap eller slette det hele ved at trykke på den Røde knap. Du kan redigere listen via OK knappen og slette med den Blå knap. Listen indeholder alle optagelserne. Blå knap (Slet) : Sletter den valgte optagelse. P<P knap (Ændre): Kan ændre i den valgte optagelse. TEXT knap (Sorter): Kan ændre rækkefølgen af optagelserne. Du kan vælge mellem flere sorteringsmuligheder. OK knap: Aktivere afspilningsmulighederne: Afspil fra start: Afspiller optagelsen fra begyndelsen. Genoptag: Fortsætter afspilningen. Afspil fra offset: Angiver et afspilningspunkt. Bemærk: Under afspilning er det ikke muligt at se hovedmenuen og undermenuerne. Administrer kapitler: Håndterer kapitelpunkter. (Genoptag): Fortsætter optagelsen. INFO (Detaljer): Viser detaljer om udsendelserne. Afspilningsmuligheder Bibliotek med optagelser VIGTIGT: For at kunne optage udsendelser skal du tilslutte en USB disk til din modtager mens modtageren er slukket. Når du derefter tænder for modtageren har du adgang til at optage udsendelser. For at få adgang til listen med optagelser skal du først trykke på MENU knappen for at vise hovedmenuen og derefter bruge eller knapperne til at vælge Optagelser og dernæst trykke på OK knappen. Biblioteket/listen over tilgængelige optagelser vil dermed blive vist. Afspil fra start: Afspiller optagelsen fra begyndelsen. Genoptag: Fortsætter afspilningen fra seneste stop i afspilningen. Afspil fra offset: Afspiller fra det tidspunkt der er indtastet. Administrer kapitler: Afspiller alle mærkede kapitler (Du kan anbringe kapitelmærker ved at trykke på MENU knappen under afspilning og åbne menuen Kapitelmuligheder) og afspille fra det valgte kapitel. 15

16 Basis funktioner Konfiguration Menuen Kapitelmuligheder Hvis du trykker på MENU knappen under afspilningen af en optagelse vil menuen Kapitelmuligheder blive vist. Menuen Indstillinger Modtagerens indstillinger kan konfigureres så de passer til dine personlige præferencer. Vælg Indstillinger fra hovedmenuen ved hjælp af / knapperne og tryk på OK knappen for at vise menuen Indstillinger. Opret et nyt kapitelmærke: Du kan anbringe et kapitelmærke hvor du vil. Frem til næste kapitel: Frem til næste kapitel hvis der findes mere end et kapitel. Tilbage til start af kapitel: Frem til begyndelsen af det aktuelle kapitel. Dette er det sidst afspillede kapitel. Tilbage til det foregående kapitel: Tilbage til det foregående kapitel hvis der findes mere en et kapitel. Conditional Access Tryk på MENU knappen for at få vist hovedmenuen, og brug eller knapperne til at vælge Conditional Access og tryk derefter på OK knappen: Nogle kanaler har et pay-per-view system. Disse kanaler kræver et abonnement og et ekstern apparat. Sluk modtageren og træk netstikket ud af stikkontakten. Programkortet skal indsættes korrekt. Kortet kan ikke indsættes helt hvis det vender forkert. VIGTIGT: Programkortet eller modtageren kan blive ødelagt hvis kortet indsættes ved brug af vold. Sæt netstikket i stikkontakten, tænd modtageren og vent et par minutter indtil programkortet er blevet aktiveret. Nogle programkort kræver en opsætning. Åbn hovedmenuen, vælg Conditional Access og tryk på OK knappen. Se programkortets vejledning vedrørende oplysninger om selve opsætningen af programkortet. Bemærk: Du må kun indsætte eller fjerne programkortet når modtageren er i standby tilstand eller netstikket er fjernet fra stikkontakten. Konfiguration Du kan konfigurere modtagerens indstillinger i Konfiguration skærmvinduet. Vælg Konfiguration fra menuen Indstillinger og tryk på OK for at fortsætte. Tryk på MENU knappen for at forlade vinduet. Land Indstillingen af det aktuelle land vises i dette felt. Bemærk at denne indstilling ikke kan ændres. Udgangsindstillinger 16

17 Basis funktioner Konfiguration - fortsat TV type Kanaler kan sendes i et widescreen format som ser forskellig ud afhængig af om det er et standard TV eller et widescreen TV. Denne funktion gør det muligt at ændre skærmformatet for det tilsluttede TV sådan at udsendelserne bliver vist i det rigtige format. Vælg TV type i Konfiguration skærmvinduet og brug / knapperne til at vælge 4:3 hvis du har tilsluttet et standard TV eller 16:9 hvis det er et widescreen TV. Denne funktion kopiere det valg du foretog da du første gang installerede modtageren og kan bruges hvis du skifter TV. Billedformat Brug eller knapperne til at vælge Billedformat. Tryk på / knapperne for at vælge mellem indstillingerne Auto, Letter Box eller Pan & Scan til et 4:3 TV og Auto, Pillar Box, Zoom til et 16:9 TV. SCART mode Modtageren kan udsende RGB og CVBS signaler fra TV SCART stikket på bagpanelet. Selvom RGB formatet giver en bedre billedkvalitet er det ikke alt udstyr kom kan klare RGB signaler. Foretrækker Dolby Digital Brug / knapperne til at vælge Foretrækker Dolby Digital og tryk på / knapperne for at vælge mellem indstillingerne Ja eller Nej. HDMI-opløsning Tryk på / knapperne på fjernbetjeningen for at vælge mellem følgende HDMI-opløsninger 576P, 720P eller 1080i. Lydforsinkelse Tryk på OK og tryk derefter på / knapperne på fjernbetjeningen for at bestemme lydforsinkelsen. Du kan bruge indstillingen når der er synkroniseringsproblemer i forbindelse med udsendelserne. Tryk på / knapperne for at ændre forsinkelsen. Bemærk: Denne funktion er kun tilgængelig hvis der bruges optisk audio. Modtageropdatering Skal sikre at modtageren altid har de nyeste informationer. Sørg for at den er i standby tilstand efter brug.t Vælg Indstillinger fra hovedmenuen ved hjælp af / knapperne og tryk på OK knappen for at vise menuen Indstillinger. Vælg Konfiguration fra menuen Indstillinger og tryk på OK knappen for at fortsætte. Brug eller knapperne til at vælge Modtageropdatering og tryk på OK knappen. Tryk på / knapperne i feltet for Automatisk søgning. Vælg mellem Aktiveret eller Deaktivere. Vælg Søg efter opgradering med eller knapperne og tryk på OK for at begynde opdateringen. Låsning af menuer Menulås Med Menulås kan du låse alle menuer eller Installationsmenuen for at hindre andgang til disse menuer. Hvis låsningen af menuer er deaktiveret vil der være fri adgang til alle menuer. Brug eller knapperne til at vælge Menulås. Brug / knapperne til at vælge indstilling i Menulås. Deaktiveret: Ingen af menuerne er låste. Alle menuer: Menuerne er kun tilgængelige med den rigtige PIN-kode. Brugeren har ikke mulighed for at tilføje, fjerne, omdøbe kanaler og heller ikke programmere Timeren. Installation : Installationsmenu er låst. Brugeren kan ikke tilføje kanaler. Ændringer vil træde i kraft når du har lukket skærmvinduet Konfiguration. Indstil PIN-kode Ændre PIN-kode på modtageren. Brug eller knapperne til at vælge Indstil PIN-kode. Tryk på OK for at åbne PIN-kode felterne. Brug de numeriske knapper til at indtaste en ny PIN-kode. Du skal indtaste den nye PIN-kode to gange for at bekræfte koden. Hvis begge PIN-koder består af fire cifre og er identiske så bliver PIN-koden ændret. Som udgangspunkt er modtagerens PIN-kode Hvis du ændre PIN-koden, sørg for at skrive den ned og gem den sikkert til evt. fremtidig brug. Timerindstilling (valgfri) Brug i skærmvinduet Konfiguration, eller knapperne til at vælge Timeindstilling. Tryk på OK og undermenuen Timeindstilling bliver vist på skærmen. Tidszoneindstilling og Tidszone er tilgængelige. 17

18 Basis funktioner Sprogindstillinger, Formater disk Brug eller knapperne til at vælge Tidszoneindstilling. Tryk på / knapperne for at vælge mellem indstillingerne Auto og Manuel. Hvis du vælger Manuel kan du ændre indstillingen i Tidszone. Brug / knapperne til at skifte tidszone mellem GMT-12 og GMT+12. Aktuel tid øverst i undermenuen ændres i overensstemmelse med den valgte tidszone. Lavt strømforbrug Brug eller knapperne til at vælge Lavt strømforbrug og tryk på / knapperne for at vælge mellem indstillingerne Ja eller Nej. For at spare energi bør du vælge Ja. Automatisk sluk Brug eller knapperne til at vælge Automatisk sluk. Brug / knapperne til at vælge mellem indstillingerne Ja eller Nej. Hvis du ikke bruger modtageren i lang tid slukker den. Sprogindstillinger Her kan du ændre sprogindstillingerne for dit TV. Vælg Sprogindstillinger fra menuen Indstillinger og tryk på OK for at fortsætte. Sprog Menu: viser det sprog modtageren bruger. Bemærk:Disse indstillinger bliver brugt hvis de er tilgængelige ellers bliver de aktuelle indstillinger brugt. Lyd: Brug / knapperne til at ændre lydsprog. Undertekster: Brug / knapperne til at ændre undertekstsprog. Det valgte sprog vil blive brugt til underteksterne. Guide: Brug / knapperne til at ændre det sprog guiden bruger. Optagelseskonfiguration Vælg Optagelseskonfiguration fra menuen Indstillinger for at konfigurere indstillinger for optagelser. Tryk på OK for at fortsætte. Følgende skærmvindue viser konfigurationsmulighederne for optagelser. Følgende muligheder kan justeres: Auto afvis Afvis Når USB disken er fuld og en Timer er programmeret til at optage, vil modtageren automatisk slette tidligere optagelser baseret på denne indstilling. Mulighederne er: Ingen: Modtageren vil ikke slette nogen optagelser og derfor vil Timeren ikke kunne optage den ønskede udsendelse. Ældste: Modtageren starter med at slette de ældste optagelser for at der kan blive plads til den nye Timer programmerede udsendelse. Længste: Modtageren starter med at slette de længste optagelser for at der kan blive plads til den nye Timer programmerede udsendelse. Korteste: Modtageren starter med at slette de korteste optagelser for at der kan blive plads til den nye Timer programmerede udsendelse. Uafspillede: Hvis der her vælges Udelukket, vil uafspillede optagelser ikke blive slettet. Hvis der vælges Inkluderet vil uafspillede optagelser også blive slettet. Formater HDD Hvis du ønsker at slette alle filer på det tilsluttede USB harddisk drev eller USB-nøgle, kan du bruge Formater HDD muligheden. VIGTIGT: ALLE data gemt på USB disken vil blive slettet og diskformatet vil blive konverteret til FAT32 hvis du vælger denne mulighed. 18

19 Basis funktioner Internetindstillinger VIGTIGT: Sørg for at lave en backup af vigtige optagelser inden du formaterer USB disken. Ligeledes hvis der er problemer med din USB disk, kan du prøve at formatere USB disken. I de fleste tilfælde vil en formatering af USB disken få den til at fungerer normalt igen, men ALLE data vil blive slettet ved sådan en formatering. Internetindstillinger Brug eller knapperne til at vælge Formater HDD og tryk på OK knappen. Et vindue vil blive vist hvor du skal indtaste PINkoden. Hvis du ikke har ændret modtagerens PIN-kode, er den udgangspunkt Når du har indtastet PIN-koden vises et advarselsvindue som spørger om du er sikker på at du vil formatere harddisken. Vælg Ja og tryk på OK for at formatere harddisken. Vælg Nej tryk på OK for at annullere formateringen. Bemærk: Din modtagers Internetindstillinger inkluderer muligheder for LAN-kabel og trådløs forbindelse. Hvis din modtager ikke har en USB Wi- Fi dongle, bør du bruge en LAN-kabel forbindelse. Hvis du prøver at tilslutte via en trådløs forbindelse selvom din modtager ikke har en USB Wi-Fi dongle, bliver et advarselsvindue vist og modtageren vil ikke få en IP-adresse. Prøv derefter at tilslutte med et LAN kabel og modtageren vil være i stand til at få en IP-adresse. Hent indstillinger Du kan bruge dette menupunkt til at hente den senest gemte kanaltabel og indstillinger som er blevet gemt ved hjælp af Gem indstillinger menupunktet. Hvis du vil hente dem vælg Hent indstillinger og tryk på OK knappen. Når den følgende besked bliver vist: Er du sikker på at du vil indlæse standard program tabel og indstillinger? Du kan bekræfte ved at trykke på OK knappen eller annullere ved at bruge MENU knappen. Du kan også annullere ved at vælge Nej og derefter trykke på OK knappen. Gem indstillinger Du kan bruge dette menupunkt til at gemme kanaltabel og indstillinger som en opsætningsprofil. Vælg Gem indstillinger og tryk på OK knappen. Derefter bliver den følgende besked vist: Vil du gemme den aktuelle program tabel og indstillinger som standard? Du kan bekræfte ved at trykke på OK knappen eller annullere ved at bruge MENU knappen. Du kan også annullere ved at vælge Nej og derefter trykke på OK knappen. 19

20 Basis funktioner Installation Installation Installationsmenuen skal hjælpe dig med at lave en kanalliste. Brug / knapperne til at vælge Installation fra menuen Indstillinger og tryk på OK knappen for at fortsætte. Menuen indeholder følgende: Manuel søgning Automatisk kanalsøgning Brug / knapperne til at vælge Manuel søgning fra menuen Installation og tryk på OK knappen. Indtast Frekvens og Symbolrate ved at bruge de numeriske knapper på fjernbetjeningen. Tryk på OK knappen for at gemme værdierne og starte søgningen. Hvis der bliver fundet en ny kanal bliver den tilføjet kanallisten efter søgningen. Netværkssøgning Her kan du søge efter tilgængelige kanaler. Du kan vælge et frekvensområde i dette skærmvindue. Brug eller knapperne til at vælge med. Du kan indtaste frekvensområdet manuelt ved at bruge de numeriske knapper på fjernbetjeningen. Angiv den ønskede Start og Stop Frekvens ved at bruge de numeriske knapper på fjernbetjeningen. Derefter kan du angive Søge Step til 8000 KHz eller 1000 KHz. Hvis du vælger 1000 KHz, vil modtageren foretage en meget detaljeret søgning. Søgningens varighed vil dermed øges væsentlig. Når du er færdig tryk på OK knappen for at starte den automatiske søgning. Modtageren begynder at søge efter kanaler. Kanalsøgningen kan vare flere minutter. Du kan følge kanalsøgningens forløb via procesbjælken. Bemærk: Tidligere kanallister og favoritlister bliver slettet hvis du foretager en automatisk søgning. Med denne funktion kan du søge på netværket. Angiv den ønskede Start og Stop Frekvens ved at bruge de numeriske knapper på fjernbetjeningen. Derefter kan du angive Søge Step til 8000 KHz eller 1000 KHz. Hvis du vælger 1000 KHz, vil modtageren foretage en meget detaljeret søgning. Søgningens varighed vil dermed øges væsentlig. Når du er færdig tryk på OK knappen for at starte søgningen. Hvis der bliver fundet en ny kanal bliver den tilføjet kanallisten. Bemærk: Tidligere kanallister og favoritlister bliver slettet hvis du foretager en netværkssøgning. Førstegangsinstallation Hvis du ønsker at indlæse modtagerens standardopsætningen kan du udføre en førstegangsinstallation. Se under menupunktet/ kapitlet om Førstegangsinstallation for yderligere information. 20

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042. P/O 03-2010-B here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042. P/O 03-2010-B here TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 03-2010-B here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.dk Start Hvad følger med? Tilslutning 2 Fjernbetjening

Læs mere

Betjeningsvejledning TRIAX C-209CX. Digital HDTV kabelmodtager med indbygget Conax kortlæser

Betjeningsvejledning TRIAX C-209CX. Digital HDTV kabelmodtager med indbygget Conax kortlæser Betjeningsvejledning TRIAX C-209CX Digital HDTV kabelmodtager med indbygget Conax kortlæser Varenr. 305231 - your ultimate connection 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Introduktion

Læs mere

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD Denne guide er lavet for at forklare lidt dybere hvad de enkelte menupunkter betyder, og hvilke fordele der måtte være ved at ændre i dem. Kanal redigering m.m. Under

Læs mere

Hurtig startvejledning

Hurtig startvejledning Digital HD-modtager Hurtig startvejledning BXR-HD Standardadgangskoden er 0000. User's manual Hurtig startvejledning 1. Kontrol af tilbehør Quick Start Guide Fjernbetjening / Batterier Brugsanvisning /

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD415 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305041. Se en mere udførlig vejledning på www.triax.

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD415 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305041. Se en mere udførlig vejledning på www.triax. TRIAX C HD415 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305041 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 02-2009-B here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.com Hvad følger med? Start Tilslutning Fjernbetjening

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...8 Hentning af

Læs mere

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i STRONG SRT 51 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD405 VA Digital terrestrisk modtager P/N: P/O A here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD405 VA Digital terrestrisk modtager P/N: P/O A here TRIAX T HD405 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305046 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 01-2009-A here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.com Hvad følger med? Start Tilslutning Fjernbetjening

Læs mere

BOXER SMARTBOX. Brugermanual

BOXER SMARTBOX. Brugermanual 1 BOXER SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 8 MANUAL TIL DIN BOXER SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD409 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305049. P/O 07-2009-A here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD409 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305049. P/O 07-2009-A here TRIAX T HD409 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305049 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 07-2009-A here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.com Start Hvad følger med Tilslutning 2 Fjernbetjening

Læs mere

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Medfølgende udstyr...4 AirTies (7210 og 7310)...5 Installation... 6 Hentning af

Læs mere

Model 7210. Kom godt i gang med. AirTies TV boks. 1348 - ØST booklet 120x120 tvboks AIRTIES uden harddisk 7210.indd 1

Model 7210. Kom godt i gang med. AirTies TV boks. 1348 - ØST booklet 120x120 tvboks AIRTIES uden harddisk 7210.indd 1 Model 7210 Kom godt i gang med AirTies TV boks 1348 - ØST booklet 120x120 tvboks AIRTIES uden harddisk 7210.indd 1 30-10-2013 10:00:59 Tillykke med din nye TV boks Det er nemt både at installere og indstille

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood Installationsguide til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11 Hovedmenu...

Læs mere

Kom godt i gang med. AirTies TV boks

Kom godt i gang med. AirTies TV boks Kom godt i gang med AirTies TV boks Tillykke med din nye TV boks Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner. Vi anbefaler at du

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks 5 Tredje del

Læs mere

Brugervejledning til tilslutning af TV boks

Brugervejledning til tilslutning af TV boks Brugervejledning til tilslutning af TV boks Waoo! TV boks Airties Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold 4 Velkommen 6 Installation 10 Vigtigt 10 Generelt om brug

Læs mere

Kom godt i gang med. AirTies TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. AirTies TV boks. med harddisk Kom godt i gang med AirTies TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk Kom godt i gang med Motorola TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

Installationsguide til Waoo! TV boks Airties 7120, 7124, 7130 og 7134

Installationsguide til Waoo! TV boks Airties 7120, 7124, 7130 og 7134 Installationsguide til Waoo! TV boks Airties 7120, 7124, 7130 og 7134 December 2013 02 03 Indhold Medfølgende udstyr 6 AirTies 7120, 7124, 7130 og 7134 7 Når du skal installere tv-boksen 8 Når du skal

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: ISB0) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af tv-boksen 4 Anden del Placering af tv-boksen 5 Tredje del Tilslutning af tv-boksen

Læs mere

Mini DVB-T USB stik S6

Mini DVB-T USB stik S6 Technaxx Mini DVB-T USB stik S6 Brugermanual Find venligst Overensstemmelseserklæring for denne enhed under følgende internetadresse-link: www.technaxx.de/konformitätserklärung/mini_dvbt_stick_s6 Denne

Læs mere

Tilslutning af TV boks

Tilslutning af TV boks Tilslutning af TV boks Waoo! TV boks Airties (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold 4 Velkommen 5 Medfølgende udstyr 6 Airties (7210 og 7310) 7 Installation

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks

Læs mere

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 HD 2850-ST Kom hurtigt i gang med din HD Entertain Mini Endnu bedre tv 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 resolution 2850 manual 1 Pakkens indhold Kontroller, at pakkens indhold er komplet,

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE Waoo TV-boks AirTies 7410X Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt

Læs mere

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0 Bredbånds-TV Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.0 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134)

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Installationsguide til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 02 Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation... 8 Hentning af TV portal...12

Læs mere

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT Indhold DUNE HD TV-102 modtagerboks Strømforsyning HDMI-kabel AV-kabel (anvendes, hvis dit TV ikke har HDMI men kun scart-indgang) IR-øje (anvendes, hvis fjernbetjeningen ikke kan se boksen) Fjernbetjening

Læs mere

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983 BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983 Læs venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt, før du tilslutter, betjener eller justerer denne afspiller. www.facebook.com/denverelectronics Knapper

Læs mere

Maximum T-541 VA. Brugermanual. Vigtigt! Læs manualen, inden du tilslutter modtageren. Modtageren er beregnet til et enkelt tv.

Maximum T-541 VA. Brugermanual. Vigtigt! Læs manualen, inden du tilslutter modtageren. Modtageren er beregnet til et enkelt tv. Brugermanual Vigtigt! Læs manualen, inden du tilslutter modtageren. Modtageren er beregnet til et enkelt tv. 2 / 28 1. Sikkerhedsanvisninger...4 Kom godt i gang 2. Pakken indeholder...5 3. Opsætning...6

Læs mere

Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren.

Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren. TV via parabol og antenne. Via satelitmodtageren (Triax) Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren. Betjeningsvejledning TV Tænd

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Combo modtager TS 1232 CXCI

Combo modtager TS 1232 CXCI BRUGERVEJLEDNING DANSK Combo modtager TS 1232 CXCI Canal Digital TS 1232 CXCI 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Fjernbetjeningens funktioner... side 3 2. Betjening af knapper på modtagerens front... side 4 3. Installation...

Læs mere

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Guide til din tv-portal fra Waoo! Airties 7120 og 7130. Tag kontrollen over den nye Waoo! tv-portal

Guide til din tv-portal fra Waoo! Airties 7120 og 7130. Tag kontrollen over den nye Waoo! tv-portal Guide til din tv-portal fra Waoo! Airties 7120 og 7130 Tag kontrollen over den nye Waoo! tv-portal Februar 2014 02 Start Forfra Sådan starter du et tv-program forfra Er du kommet for sent til dit yndlingsprogram?

Læs mere

SMARTBOX. Brugermanual

SMARTBOX. Brugermanual 1 SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 7 MANUAL TIL DIN SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger de forskellige

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Installationsguide til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11 Hovedmenu...

Læs mere

TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo set top box. Brugervejledning

TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo set top box. Brugervejledning TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo set top box 305013 Brugervejledning Tak fordi du valgte TRIAX ST-HD527CI til digitalt terrestrisk tv og digitalt satellit tv. For at få den fulde udnyttelse af din nye digitale

Læs mere

Tv-boks til dig med YouSee Tv. Installationsvejledning (model: ISB2231)

Tv-boks til dig med YouSee Tv. Installationsvejledning (model: ISB2231) Tv-boks til dig med YouSee Tv Installationsvejledning (model: ISB3) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af tv-boksen 4 Anden del Placering af tv-boksen 5 Tredje del Tilslutning af tv-boksen

Læs mere

Kvik Start Guide. Volume på 80 db(a), skal begrænses til 40 timer per uge. Ved 89 db(a) bør man ikke overstige 5 timer per uge.

Kvik Start Guide. Volume på 80 db(a), skal begrænses til 40 timer per uge. Ved 89 db(a) bør man ikke overstige 5 timer per uge. Kvik Start Guide Tillykke med din nye DENVER MPG-4022NRC. ADVARSEL Læs sikkerhedsvejledningerne før du justerer lydstyrken Sikkert brug afhænger af tid for eksponering og lydstyrkeniveauet. Volume på 80

Læs mere

Installationsguide til Waoo! TV-boks Airties 7210 og 7310

Installationsguide til Waoo! TV-boks Airties 7210 og 7310 Installationsguide til Waoo! TV-boks Airties 7210 og 7310 Oktober 2013 02 03 Indhold Velkommen 4 Medfølgende udstyr 6 Airties 7210 og 7310 7 Når du skal installere TV-boksen 8 Når du skal hente TV-portalen

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Fiberboks DKT Comega Placering og tilslutning Opsætning af Fiberboks og Router klarer Bredbånd Nords tekniker i forbindelse med installationen.

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134)

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Installationsguide til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11

Læs mere

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront 1 Medier & introduktion: Tillykke med dit nye music hall anlæg. Med AV2.1 har du let adgang til

Læs mere

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller Brugermanual 4GB MP3/ MP4 afspiller Mail: aldi@feiyue.dk 1 VIGTIGT! For optimal brugertilfredshed foreslår vi, at du bruger en pen eller negl, når du betjener skærmen. Mail: aldi@feiyue.dk 2 INDHOLD KNAP

Læs mere

BOXER BIO BOKS MED OPTAGEFUNKTION

BOXER BIO BOKS MED OPTAGEFUNKTION Sådan virker den BOXER BIO BOKS MED OPTAGEFUNKTION I folderen kan du finde svar på alt det, du har brug for at vide om din nye boks. Boksen kan optage op til fire programmer samtidig med, at du ser tv,

Læs mere

Guide til din TV boks fra Waoo!

Guide til din TV boks fra Waoo! Guide til din TV boks fra Waoo! Så bestemmer du selv DINE TV oplevelser! Nyhed! TV boks klar til AirTies 7210 og 7310 Fiberbredbånd TV Telefoni fiber.aura.dk Start Forfra Sådan starter du et TV program

Læs mere

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW)

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Velkommen Indholdsfortegnelse Du har bestilt en tv-løsning. I den forbindelse har du modtaget den trådløse digitalmodtager,

Læs mere

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Beo4 Vejledning Indhold 3 Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4 Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Tilpasning af Beo4, 9 Sådan konfigureres

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING 1: KNAPPER OG KONTROLLER S1. LCD display S2. REW / søg tilbage / MENU / FF / søg frem S3. Volumen ned - S4. Volumen op + S5.

Læs mere

Quick guide til Kabelplus TV boks.

Quick guide til Kabelplus TV boks. Quick guide til Kabelplus TV boks. Tillykke med din nye Kabelplus TV boks. I denne installationsguide får du en gennemgang af, hvordan du kobler din nye TV boks til dit TV samt andre nyttige informationer.

Læs mere

guide til brugerflade

guide til brugerflade guide til brugerflade Baseret på opdateringen februar 2012 version 1.0 Velkommen til Zaptor Den nye Zaptor brugerflade er udviklet med henblik på at gøre det nemmere, hurtigere og mere simpelt at bruge

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Bluetooth højttaler BABHCK811_1

Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Oplysningerne i denne brugervejledning kan ændres uden varsel. Amitech Danmark A/S er ikke erstatningspligtig i tilfælde

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på SRP3013. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på  SRP3013. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips SRP3013 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Din universalfjernbetjening 2 Indledning

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt om brug af

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller

BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller Denne MP4-afspiller er en fuld multimedie-afspiller. Det betyder, at den kan vise fotos og e-bøger i tekstformat, optage og afspille live audio og afspille

Læs mere

Manual FaVal combo ST 2200 CX-CI T2 Version 2.4

Manual FaVal combo ST 2200 CX-CI T2 Version 2.4 Manual FaVal combo ST 2200 CX-CI T2 Version 2.4 1 Indholdsfortegnelse SIKKERHEDSOPLYSNINGER... 3 BORTSKAFFELSE AF BATTERIER OG MODTAGER... 4 HURTIG INSTALLATION... 5 FØRSTEGANGSINSTALLATION AF MODTAGEREN...

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

Trio Zap 3 i 1 Universal fjernbetjening

Trio Zap 3 i 1 Universal fjernbetjening Front Cover Trio Zap 3 i 1 Universal fjernbetjening Gode Råd Det er forbudt teknisk at ændre dette produkt eller på nogen anden måde at manipulere med dette, p.g.a. ophavsretsligeog sikkerhedsmæssige grunde.

Læs mere

BRUGERMANUAL E7450 DANSK

BRUGERMANUAL E7450 DANSK BRUGERMANUAL E7450 DANSK 2 PRODUKTET PRODUKTET Tak fordi du valgte en E7450 modtager til digitalt terrestrisk tv og digitalt satellittv. For at få den fulde udnyttelse af din nye digitale modtager anbefales

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt om brug af

Læs mere

TRIAX C-HD417 CX Digital kabel-tv modtager

TRIAX C-HD417 CX Digital kabel-tv modtager TRIAX C-HD417 CX Digital kabel-tv modtager 305042 Licens Manufactured under license from Dolby Laboratories. 2 Indholdsfortegnelse Licens... 2 Sikkerhedsoplysninger... 4 Bortskaffelse af batterier og modtager...

Læs mere

Bredbånds-tv. Brugervejledning. ComX brugervejledning v. 3.2 1

Bredbånds-tv. Brugervejledning. ComX brugervejledning v. 3.2 1 Bredbånds-tv Brugervejledning ComX brugervejledning v. 3.2 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til portalen side 4 Tilslutning

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER.

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER. Advarsel FOR AT FORHINDRE ILDEBRAND SAMT MULIGHEDEN FOR AT FÅ ALVORLIGE STØD, BØR DER IKKE BENYTTES FORLÆNGERLEDNINGER TIL DENNE ADAPTER. UDSÆT IKKE ADAPTEREN FOR REGN, FUGT ELLER ANDRE FORMER FOR VÆSKE.

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter. Model: Q0057

Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter. Model: Q0057 Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter Model: Q0057 INDHOLD Indhold Sidenr. Indhold -----------------------------2 Sikkerhedsinstruktioner ---------3 Frontpanel--------------------------4 Fjernbetjeningen

Læs mere

Quickguide til Waoo! TV-funktioner. Pause Start Forfra TV on demand Kanalbutik Waoo! Bio Netflix

Quickguide til Waoo! TV-funktioner. Pause Start Forfra TV on demand Kanalbutik Waoo! Bio Netflix Quickguide til Waoo! TV-funktioner Pause Start Forfra TV on demand Kanalbutik Waoo! Bio Netflix Få flere TV oplevelser HD så får du alle detaljer med Med HD får du krystalklart TV, så du lever dig ind

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote DVB-T Scart II Modtager. B&O betjening MPEG4 HD FTA. Type 30012663. 30012663u2

Brugervejledning. OneRemote DVB-T Scart II Modtager. B&O betjening MPEG4 HD FTA. Type 30012663. 30012663u2 Brugervejledning OneRemote DVB-T Scart II Modtager MPEG4 HD FTA Type 30012663 B&O betjening 30012663u2 Tastesekvenser til den daglige betjening Beo4, Beo5 eller Beo6 betjening Optage og afspille fra tilsluttet

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...8 Hentning af TV-portal...12

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

Brugermanual til Smile tv-portal

Brugermanual til Smile tv-portal Brugermanual til tv-portal Brugermanual til Smile tv-portal TV 1 Indholdsfortegnelse Generelt om portalen side 3 Hovedmenu side 4 Favoritter side 4 SmileTV side 6 Optagelser side 9 Video on demand side

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på SRP3014. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på  SRP3014. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips SRP3014 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Din universalfjernbetjening 2 Indledning

Læs mere

TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv modtager

TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv modtager TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv modtager 305041 Licens Manufactured under license from Dolby Laboratories. 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsoplysninger... 4 Bortskaffelse af batterier og modtager... 5

Læs mere

GUIDE TIL DIN TV-BOKS FRA WAOO

GUIDE TIL DIN TV-BOKS FRA WAOO GUIDE TIL DIN TV-BOKS FRA WAOO Så bestemmer du selv DINE TV-oplevelser! AIRTIES 7210 OG 7310 - FIBERBREDBÅND TV TELEFONI Waoo Bio din hjemmebiograf Lej film med fjernbetjeningen I Waoo Bio kan du altid

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Indholdsfortegnelse Trin 1 Inden installation af trådløs tv-boks 4 Trin 2 Placering af trådløs tv-boks 5 Trin 3 Tilslutning

Læs mere

MAG Brugsvejledning. 2 Tilslutning 3 Opsætning af Wi-FI 4 Betjening af systemet 5 Catch-Up 6 Fjernbetjeningen 7 Fejlsøgning

MAG Brugsvejledning. 2 Tilslutning 3 Opsætning af Wi-FI 4 Betjening af systemet 5 Catch-Up 6 Fjernbetjeningen 7 Fejlsøgning MAG Brugsvejledning 2 Tilslutning 3 Opsætning af Wi-FI 4 Betjening af systemet 5 Catch-Up 6 Fjernbetjeningen 7 Fejlsøgning 2 Tilslutning - MAG Tilslut din MAG-modtager Sæt modtageren i nærheden af dit

Læs mere

Dansk brugervejledning. for. Strong Digital Terrestrisk Modtager. SRT SRT5155 m.fl SatPlus 16s.indd 1 23/03/06 9:49:33

Dansk brugervejledning. for. Strong Digital Terrestrisk Modtager. SRT SRT5155 m.fl SatPlus 16s.indd 1 23/03/06 9:49:33 Dansk brugervejledning for Strong Digital Terrestrisk Modtager SRT5126 - SRT5155 m.fl. 50476 SatPlus 16s.indd 1 23/03/06 9:49:33 50476 SatPlus 16s.indd 2 23/03/06 9:49:37 50476 SatPlus 16s.indd 3 23/03/06

Læs mere

Tevion Powerbank. Manual

Tevion Powerbank. Manual Tevion Powerbank Manual Indhold Din Universal Tevion Powerbank... 3 Hvad er inkluderet i pakken?... 3 Advarsler... 5 Delenes navne... 6 Pleje og Vedligeholdelse... 6 Betjening... 7 Fejlfinding... 10 2

Læs mere

TRIAX T-HD409 VA Digital terrestrisk modtager. Brugervejledning

TRIAX T-HD409 VA Digital terrestrisk modtager. Brugervejledning TRIAX T-HD409 VA Digital terrestrisk modtager 305049 Brugervejledning 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsoplysninger... 4 Bortskaffelse af batterier og modtager... 5 Oversigt... 6 Frontpanel inkl. CA-modul

Læs mere

BRUGSANVISNING Digital Satellitmodtager

BRUGSANVISNING Digital Satellitmodtager Guide 2 BRUGSANVISNING Digital Satellitmodtager INDHOLD 2 BRUGSANVISNING INDHOLD 1 HOVEDMENU 7 1.1 PROGRAMMERING AF OPTAGELSER (1) 7 1.1.1 Videooptagelse af et kommende program 7 1.1.2 Videooptagelse af

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING DVBT-3 DANSK

BETJENINGSVEJLEDNING DVBT-3 DANSK Digital TV-modtager BETJENINGSVEJLEDNING DVBT-3 DANSK INDHOLD SIKKERHEDSOPLYSNINGER INTRODUKTION TILSLUTNING AF SYSTEMET BETJENING AF DEN DIGITALE TV-MODTAGER Førstegangsopsætning Justering af lydstyrken

Læs mere

EBO-600E. Quick Start Guide

EBO-600E. Quick Start Guide EBO-600E Quick Start Guide Knapper og kontroller 1. Knappen Power 2. Knappen Enter (ok) 3.Pileknap Op/ Vol + 4. Pileknap Ned/ Vol - 5. Pileknap Venstre 6. Pileknap Højre 7.Genvej til musikafspilning: 1

Læs mere

TRIAX T-HD505 VA Digital terrestrisk DVB-T/T2 modtager 305060-A

TRIAX T-HD505 VA Digital terrestrisk DVB-T/T2 modtager 305060-A TRIAX T-HD505 VA Digital terrestrisk DVB-T/T2 modtager 305060-A Indholdsfortegnelse Sikkerhedsoplysninger... 3 Bortskaffelse af batterier og modtager... 4 Oversigt... 5 Frontpanel inkl. CA-modul og programkort...

Læs mere

INDHOLD I KASSEN. God fornøjelse Hinke A/S

INDHOLD I KASSEN. God fornøjelse Hinke A/S BRUGERMANUAL TIL HINKE HT0210VI DANSK 2 PRODUKTET PRODUKTET Tak fordi du valgte en Hinke HT0210Vi Boxer godkendte MPEG4 modtager til digitalt terrestrisk tv. For at få den fulde udnyttelse af din nye digitale

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134)

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Installationsguide til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11

Læs mere

Guide til din tv-portal fra Waoo! Airties 7210 og 7310. Tag kontrollen over den nye Waoo! tv-portal

Guide til din tv-portal fra Waoo! Airties 7210 og 7310. Tag kontrollen over den nye Waoo! tv-portal Guide til din tv-portal fra Waoo! Airties 7210 og 7310 Tag kontrollen over den nye Waoo! tv-portal Februar 2014 02 Start Forfra Sådan starter du et tv-program forfra Er du kommet for sent til dit yndlingsprogram?

Læs mere

Digital Set Top Box. Betjeningsvejledning DMB-100HD

Digital Set Top Box. Betjeningsvejledning DMB-100HD Digital Set Top Box Betjeningsvejledning DMB-100HD DVB-T AFSPILLER Sikkerhedsanvisninger Læs altid alle sikkerhedsanvisninger omhyggeligt Gem denne brugsanvisning for fremtidig reference Undgå at apparatet

Læs mere

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01 Beskrivelse 3 2 1 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering DEN 01 13 4.Micro USB-port 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Tænd/sluk-knap til batteri 6.Knap til side op 7.Tænd/sluk-knap 8.Knappen OK

Læs mere

OneRemote DVB-T2 IV. Brugervejledning

OneRemote DVB-T2 IV. Brugervejledning OneRemote DVB-T2 IV TV modtager til modtagelse med tagantenne Kun til betjening med B&O Brugervejledning 30012727u3dk 1 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 eller BeoOne Når modtageren er installeret

Læs mere