Beton. Efterspændt beton giver fleksibilitet. Gennembrud for lavenergifacader. Arkitekt vil udfordre betonbranchen TEMA.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beton. Efterspændt beton giver fleksibilitet. Gennembrud for lavenergifacader. Arkitekt vil udfordre betonbranchen TEMA."

Transkript

1 Beton 2 Maj 2010 TEMA Efterspænding Efterspændt beton giver fleksibilitet Fremtidssikring: Bygninger uden behov for stabiliserende vægge Gennembrud for lavenergifacader Danmarks mindste elementfabrik går forrest Arkitekt vil udfordre betonbranchen Interview med Lone Wiggers, medlem af Dansk Betonråd

2 Cement til landbrugsbyggeri For at sikre gode og holdbare resultater i landbrugsbyggeriet er det vigtigt at vælge den rette cement. I landbrugsbyggeriet optræder aggressive forhold bl.a. i forbindelse med foder, da ensilage og valle samt andre fodertyper kan udvikle organiske syrer, som kan være særdeles aggressive overfor beton. Derfor er en god betonkvalitet afgørende. BASIS AALBORG CEMENT CEM II/A-LL 52,5 R (IS/LA/ 2) anbefales til - Betonlag - Sokler - Fundamenter - Vægge - Udstøbningsblokke RAPID AALBORG CEMENT CEM I 52,5 N (MS/LA/ 2) anbefales til - Landbrugsbyggeri - Gulve - Slidlag - Udendørsbelægninger - Vandbassiner LA står for lavt alkaliindhold, hvilket minimerer risikoen for alkalikisel reaktioner, såsom revner i betonen. LA er din garanti for, at cementen har et lavt alkaliindhold og dermed kan bruges i aggressive miljøer Få mere at vide på

3 Efterspænding Beton Nr. 2 Maj årgang Beton har til formål at orientere om den betonteknologiske udvikling i Danmark, at udbrede kendskabet til betons anvendelses muligheder samt at medvirke til, at beton anvendes optimalt teknisk, æstetisk, økonomisk og miljømæssigt. Metropolis i København er stabiliseret for vandrette kræfter ved lodret efterspænding af elevatorkerner. ISSN Udkommer 4 gange årligt i februar, maj, august og november. Distribueret oplag Udgivere Redaktion Abonnement, produktion og administration Annoncer Abonnementspris DANSK BETONFORENING Jan Broch Nielsen (ansvarshavende) Beton, Brøndbytoften 11, 2605 Brøndby Tlf Prinfoparitas Brøndbytoften 11, 2605 Brøndby, Poul B. Eriksen, Tlf Media-People ApS Landskronagade 56B, 2100 København Ø Ole Bolvig Hansen Tlf , fax Indland, kr. 210,- excl. moms (4 numre) Udland, kr. 260,- (4 numre) Løssalg, kr. 65,00 excl. moms NORDISK MILJØMÆRKNING Efterspændt beton giver fleksible bygninger Kort fortalt om for-, før- og efterspænding Store problemer med standarder for spændarmering.. 10 Optimer betonkonstruktioner med forspændt armering Første arkitekt i Dansk Betonråd glæder sig til at udfordre branchen Direktør med drive Lavenergifacader på vej mod gennembrud Plakatsøjle uden hundetække Fire fine bygninger nomineret til betonpris Betoncenter med skarpere profil Kæmpe Ikea på rekordtid Når studerende møder beton Betonelement-Foreningen Nyt fra Betoncentret Nyt fra Aalborg Portlands arbejdsmark Mødekalender w w w. d a n s k b e t o n. d k (Efter)spændende muligheder En veludstyret værktøjskasse kan gøre mange opgaver nemmere og skabe nye muligheder for kreativitet. Det gælder på alle planer, fra hobbyprojekter til anlægsarbejder. Derfor sætter vi i denne udgave af beton fokus på efterspænding af beton som et af de mange værktøjer i ingeniørens og arkitektens værktøjskasse. Med efterspændt beton kan man designe konstruktioner, der er slankere, stivere og med større spændvidde. Samtidig bliver bygninger mere fleksible, fordi man kan minimere eller helt fjerne behovet for stabiliserende vægge ved lodret efterspænding af trappe- og elevatorkerner. Efterspænding er derfor et godt redskab i designernes værktøjskasse i en tid, hvor overraskende og udfordrende bygningskonstruktioner er efterspurgte. Det ses blandt andet i Ørestad i København, hvor efterspænding er blevet anvendt i en række byggerier. Alligevel anslår fagfolk, at efterspændt beton enten i bygningskerner, dæk eller begge dele kun er blevet anvendt i cirka 150 danske bygninger. Det på trods af, at princippet er velkendt og i vidt omfang anvendes til betonbroer i Danmark. Måske er værktøjskassen ikke helt up-to-date alle steder? I en artikel i Beton fortæller en chefrådgiver fra Rambøll om de mange spændende muligheder, der opstår, hvis man søger at optimere betonkonstruktioner ved at integrere alle fordelene ved spændt armering. Flere burde overveje disse muligheder, konkluderer han. Gælder det også dig? Forside Plakatsøjle af jernbeton fra 1923 i Gentofte. Tegnet af Knud Valdemar Engelhardt. jbn

4 Efterspændt beton giver fleksible bygninger Efterspænding Flyt rundt på væggene som du vil. Det er lodret efterspændte betonkonstruktioners tilbud til bygningsejere. Der er nemlig ikke behov for stabiliserende vægge. Efterspænding af betonkonstruktioner i bygninger har i de seneste år udviklet sig fra et nødvendigt onde til et ønsket gode. I mange tilfælde er baggrunden for efterspænding således i dag et ønske om fleksible bygninger og ikke en absolut nødvendighed af hensyn til bygningens stabilitet. Vi oplever en stigende bevidsthed hos rådgivere og bygherrer om de ekstra fordele, der følger med efterspænding ud over den fundamentale styrke og stabilitet, siger direktør Bjarne Landgrebe fra Skandinavisk Spændbeton, som udfører efterspænding til alle former for betonkonstruktioner. Fleksibiliteten udspringer af den store stabilitet, der kan opnås med efterspændte bygningskerner og eventuelt efterspændte etagedæk. Uden stabiliserende vægge Hvor tit skal huset efterspændes? Direktør Bjarne Landgrebe fra Skandinavisk Spændbeton kunne godt tænke sig, at betonbranchen droppede begrebet efterspændt til fordel for spændt beton. Blandt teknikere er det fint at tale om for-, før- og efterspændt beton. Men jeg har flere gange oplevet, at arkitekter reagerer negativt på begrebet efterspændt med spørgsmål som: Hvor tit skal det så efterspændes? De opfatter det sådan, at nogle bolte en gang i mellem skal strammes for at betonen kan holde, og det vil de selvfølgelig helst undgå, siger Bjarne Landgrebe. Lodret efterspændte bygningskerner mindsker eller eliminerer behovet for stabiliserende vægge i bygningen. Dækskiverne kan direkte overføre al vindlast til kernen, som er solidt fastspændt til bundpladen. Efterspændte kerner kan både realiseres med elementer og ved pladsstøbning. Det gør det muligt at flytte eller fjerne vægge, hvis bygningen på et tidspunkt skal bruges til et andet formål som fx den gang alle pludselig skulle have åbne kontorlandskaber. Et andet eksempel er, at kravene til indretning af skoler, institutioner og hospitaler ændrer jbn 4

5 Brøndby Stadion har 32 lodret efterspændte trappetårne af betonelementer, som bærer vandret efterspændte tribunedragere, der igen bærer selve tribuneelementerne. sig med samfundets udvikling, lige som den typiske bolig i dag er større end for 50 år siden. Efterspændte betonkonstruktioner fremtidssikrer derfor bygningen. Det har faktisk udviklet sig til lidt af en dansk specialitet at bruge lodret efterspænding i bygninger. I alt er der cirka opført 150 bygninger med lodret efterspænding i Danmark, siger Bjarne Landgrebe. Han tilføjer, at der er mange, som vender tilbage til efterspændingen, når de først en gang har opdaget fordelene. Bygherren opnår fleksibilitet, en god statisk løsning og en fornuftig økonomi. Meget af boligbyggeriet i Ørestad som fx Karen Blixen Parken er opført med lodret efterspænding, siger Bjarne Landgrebe. Dæk med stor spændvidde I de seneste år har vandret efterspænding til in-situ dæk vundet indpas i Danmark. Teknikken er velkendt fra utallige brokonstruktioner, hvor efterspænding er næsten enerådende af hensyn til spændvidde og revnekontrol. Med vandret efterspænding kan vi opnå de styrkemæssige fordele, der kendes fra forspændte dækelementer men fleksibiliteten er større. Det er muligt at lave tyndere dæk samt dæk med kurvede former og stor spændvidde, så der er behov for færre søjler. Samtidig kan man undvære mange bjælker, så bygningen fx kan få vinduer fra gulv til loft uden tværgående facadebjælker, siger Bjarne Landgrebe. I Danmark er det prisbelønnede Allerhus et godt eksempel. Bygningen har otte efterspændte in-situ dæk med skæve vinkler og store udkragninger. jbn B e t o n 2 M a j

6 Kort fortalt om for-, før- og efterspænding Efterspænding Før- og efterspænding af betonkonstruktioner kaldes under ét for forspænding. Virkningen er den samme udførelsen meget forskellig. Armerede betonkonstruktioner kan være udført med slap armering eller forspændt armering. Brug af forspændt armering øger trækstyrke og stivhed samt modvirker revnedannelse i betonen. Historisk har den franske bygningsingeniør Eugène Freyssinet ( ) med et patent fra 1928 været spændbetonens store pioner. Forspænding bruges såvel til betonelementer som til in-situ støbt beton og er et samlebegreb, der omfatter førspænding og efterspænding. Lodret efterspænding af fx trappe- eller elevatorkerner øger kernens evne til at optage vandrette kræfter og stabiliserer derved konstruktionen. Det mindsker eller eliminerer behovet for stabiliserende vægge. Danske betonbroer er næsten altid efterspændte. Her Dybbølsbro på Vesterbro i København. Vandret efterspænding muliggør tyndere dæk med større spændvidde og mindre behov for bjælker. Førspændt armering er spændt op inden udstøbning af betonen, som fx ved forspændte dækelementer, der måske retteligen burde kaldes førspændte. Efterspændt armering bliver spændt op efter udstøbning som fx ved efterspændte brodæk eller insitu støbte bygningskerner. Efterspænding anvendes også ved bygningskerner, der opføres af betonelementer. Spændarmeringen kan være enten kabler, monokabler eller stænger af højstyrkestål. Kablerne har en brudspænding på op til 1860 MPa, stænger MPa. Stænger anvendes typisk ved lodret efterspænding over kortere afstande. Fortsættes side 8 6

7 Dyckerhoff SULFADUR Doppel CEM I 42,5 R-HS/NA DS/INF Specialcement til beton med høj sulfatbestandighed, C 3 A-fri og med et særdeles lavt alkaliindhold anvendt med succes i mere end 50 år! Dyckerhoff NANODUR for UHPC Ultra High Performance Concrete without Silica fume Dyckerhoff AG Postboks Wiesbaden, Tyskland telefon fax

8 Fortsat fra side 6 Forankring af spændarmering kræver supplerende armering og omtanke for at undgå knusning og spaltning af betonen ved opspænding. Spændarmering kan placeres excentrisk og i et kurvet forløb for at opnå en optimal lodret kraftfordeling i forhold til understøtninger. Efterspænding kan udføres bonded (injiceret) eller unbonded. Ved den bondede udførelse indstøbes der rør, typisk korrugerede blikrør, i betonen. Når betonen er hærdet til en passende styrke, spændes kabler op gennem rørene, som derefter injiceres med en specialmørtel. Fordelen ved bonded efterspænding er god korrosionsbeskyttelse af kablerne, høj udnyttelse af stålets styrke og lokal kraftoverførsel fra kabel til beton over hele armeringens længde. Ved den unbondede udførelse anvendes normalt fedtindsmurte kabler, der ligger inden i en plastkappe. Kablerne er fleksible og kan følge konstruktionens form. Det er muligt at udskifte unbondede kabler. Karen Blixen Parken i Ørestad har lodret efter spændte betonkonstruktioner. Eksterne kabler er unbondede kabler, hvor kablerne føres fritliggende inde i fx en kassedrager på en bro. Eksterne kabler er nemme at inspicere og eventuelt udskifte. Den kommende bro over Funder Ådal er forberedt for ekstra, eksterne kabler, så broens bæreevne vil kunne forøges, hvis behovet opstår. jbn Efterspænding Forankring for spændarmering Kabler til efterspænding kan placeres excentrisk for at få optimal effekt i forhold til understøtningen. Princippet i lodret efterspænding. 8

9 Dynamon System Nanoteknologi i betonens tjeneste Dynamon-systemet inkluderer specialprodukter til elementindustri, færdigbeton og infrastrukturprojekter. Superplastificeringer til elementindustri Til beton med store krav til tidligstyrker. Superplastificeringer til færdigbeton Til beton som holder bearbejdeligheden i lang tid. R.E.A.L. Robustness Enhancing Admixture Line Til pumpet beton og selvkompakterende beton uden separation og bleeding. Superplastificeringer til gulvbeton Til beton med god bearbejdelighed og kontrolleret afbinding. Multi-purpose superplastificering Til beton med projekttilpassede egenskaber. Preben K. Madsen Sales Manager Mobil: Per D. Kudsk Sales Engineer Mobil: Rescon Mapei AS Vallsetvegen Sagstua, Norge Tel Fax ADHESIVES SEALANTS CHEMICAL PRODUCTS FOR BUILDING

10 Store problemer med standarder for spændarmering Umuligt at nå til enighed om europæiske standarder for spændarmering. Dybt problematisk, siger formanden for det danske standardiseringsudvalg. Spændarmering er en varm kartoffel for den europæiske standardisering, fordi de seneste forslag til produktstandarder for forspændt armering i 2009 blev nedstemt af CEN s medlemslande. Det volder bl.a. problemer i Danmark, der har indført Eurocodes og dermed Eurocode 2 for betonkonstruktioner som konstruktionsnormer. Eurocode 2 forudsætter grundlæggende, at spændarmering skal være certificeret i henhold til europæiske produktstandarder. Bent Feddersen fra Rambøll er formand for det danske standardiseringsudvalg S-1992 Eurocode betonkonstruktioner. Han kalder situationen for dybt problematisk. Kendsgerningen er, at der ikke findes officielle standarder for forspændt armering, samtidig med at den Efterspænding danske byggelovgivning, i dette tilfælde Eurocode 2, kræver at armeringen skal overholde europæiske produktstandarder og endda være certificeret i henhold til dem, siger han. Midlertidig løsning Det danske standardiseringsudvalg har derfor af nød valgt den løsning, at armeringen skal overholde kravene i en række i standardiseringssammenhæng meget foreløbige dokumenter: DSF/FprEN del 1,2,3 og 4, som omhandler henholdsvis generelle krav til forspændt armering, tråde, liner og stænger. Betydningen af betegnelsen pren er et forslag til en europæisk standard ment som et gennemarbejdet forslag, der er forholdsvis bred enighed om. FprEN kan derimod bedst betegnes som et forslag til forslaget. Disse meget foreløbige udgaver er langt fra en optimal løsning. Især er der et problem ved certificering, idet dokumenterne er uegnede som certificeringsgrundlag. Sammenfattet gør manglen på standarder det til en mere omfattende opgave at designe efterspændte konstruktioner, som overholder byggelovgivningens krav. Derfor har vi fx valgt at acceptere armering med en tysk prüfungszulassung som dokumentation for armeringens egnethed, siger Bent Feddersen, som generelt er positiv over for brugen af Eurocodes og europæiske produktstandarder, fordi det gør det enklere at arbejde på tværs af landegrænser. De store, udkragede kasser på Tietgenkollegiet i København lod sig kun realisere med spændarmering, der holder kasserne fast til facaden og fører kræfterne til fundamentet inde i selve bygningen. 10

11 Stabiliteten i det kommende Bella Hotel ved Copenhagen Congress Center opnås ved efterspænding af betonelementerne. System med børnesygdomme Men det europæiske system har også svagheder og børnesygdomme, som det vil tage adskillige år at komme til livs. De manglende standarder for forspændt armering viser en af svaghederne meget tydeligt; at industriinteresser for nemt blokerer for ingeniørfaglig viden. Det er især sydeuropæiske stålproducenter, som er imod de krav til armeringen, der findes i standardforslagene. Set med danske øjne er kravene meget fornuftige, men de passer ikke så godt med de typer stål, producenterne traditionelt fremstiller, forklarer Bent Feddersen. En tilsvarende konflikt kendes fra slap armering, hvor udfordringerne dog nu er overvundet. I Danmark blandt andet ved hjælp af DS/INF 165, som er en publikation, der kan bruges til at foreskrive armering, så alle krav, der gælder i Danmark, overholdes. DS/INF 165 dækker i øvrigt også spændarmering. Spænding giver muligheder Som rådgivende ingeniør ser Bent Feddersen en række fordele ved forspændt beton, som gør problemerne med standarder for spændarmering ekstra ærgerlige. Spændarmering bruges i stor stil til betonelementer som fx huldæk. Men i de senere år har lodret efterspænding af bygningskonstruktioner vundet indpas som en effektiv måde til at styre kræfter lodret ned gennem konstruktionen til fundamentet, og det kan bruges til at realisere spændende bygningsdesign. Man kan få en klar stabilitetsfordel ved lodret efterspænding af høje bygninger, og med vandret efterspænding kan vi opnå dæk med større spændvidde. Derfor er det gode metoder i rådgivernes værktøjskasse. Selv om opspænding og injicering er processer, der koster ekstra, kan man ofte opnå besparelser andre steder, siger Bent Feddersen, der ser netop injiceringen som efterspændingens akilleshæl. Injicering kræver meget omhyggelig udførelse, ellers fungerer konstruktionen ikke, siger han. I meget sjældne tilfælde ser man i dag ikke-injicerede løsninger, såkaldt unbonded efterspænding, brugt i bygninger. Den løsning er ikke særlig godt beskrevet i normer og standarder. Det har standardiseringsudvalget S-1992 ifølge Bent Feddersen nu besluttet se nærmere på med henblik på at sikre, at rådgivere og entreprenører ikke går galt i byen. jbn B e t o n 2 M a j

12 Efterspænding Optimer betonkonstruktioner med forspændt armering Chefrådgiver: Gode mulighederne for at optimere og slanke betonkonstruktioner med forspændt armering. Flere burde overveje at bruge spændt armering i forbindelse med optimering af betonkonstruktioner. Det mener chefrådgiver Hans Henrik Christensen fra Rambøll, der er en af landets mest erfarne rådgivere, når det gælder betonbroer. Efterspænding bruges i stort omfang i forbindelse med betonbroer i Danmark. Men der er generelt gode muligheder for at optimere og slanke mange typer af betonkonstruktioner ved at arbejde med spændarmering, siger Hans Henrik Christensen, der i 2009 blev hædret med den danske bro- og tunnelpris, som uddeles i fællesskab af Nordisk Vejforum og den danske afdeling af IABSE (International Association for Bridge and Structural Engineering). Det handler både om teknik og æstetik. Forspænding gør betonen aktiv fra start ved at sætte den under tryk på en måde, som dels modvirker den ydre belastning, dels gør det muligt at udnytte konstruktionens stivhed i fuldt omfang. Det giver fx brodæk et slankere udtryk og lavere vægt, så det er muligt at opnå længere spænd og mere elegante broer. I sidste ende opnås dette dog kun ved, at det stål, der anvendes til spændarmering, samtidig er 3-4 gange så stærkt som stål til slap armering - samt ved at betonstyrken normalt er højere for forspændte konstruktioner. Derudover kan vi dimensionere, så der ikke opstår revner i betonen. Det har både betydning for holdbarheden og for udseendet, siger Hans Henrik Christensen. Der opstår således mange spændende muligheder, hvis man søger at integrere alle disse fordele i et betonprojekt, hvad enten vi taler anlæg eller byggeri. Kræver større omhu Men ulemperne skal også med i regnestykket. Anvendelse af efterspænding kræver større omhu. Særligt injicering af spændarmeringen kræver meget omhyggelig udførelse, hvis ikke holdbarheden skal sættes over styr, da spændarmeringen er mere følsom overfor korrosion end slap armering. Desuden er forspændingens forankringszone et sted i konstruktionen, hvor der skal optages meget store kræfter med risiko for svigt og revnedannelse. Det gør design af armeringsdetaljerne teknisk set udfordrende. Allerhusets in-situ dæk har efterspændte liner langs randen for at begrænse langtidsnedbøjningen Historien om efterspænding er ikke kun lykkelig. På et tidspunkt blev der indført et midlertidigt forbud mod at anvende efterspænding i betonbroer i Storbritannien på grund af dårlige erfaringer. I dag er der dog styr på processerne, fortæller Hans Henrik Christensen, som gerne så lidt mindre konservatisme i Danmark. Savner udvikling Udviklingen på området står lidt stille herhjemme. Til danske broer anvender vi udelukkende indstøbte injicerede kabler i korrugerede blikrør. Efter min mening burde vi fx afprøve løsninger, hvor en del af forspændingen består af eksterne kabler, placeret indvendigt i kassedragerbroer, fortsætter han. En bremse for udviklingen kan være, at danske ingeniører lærer for lidt om forspænding. Jeg underviser på brobygningskurset på DTU. Kun en beskeden del af de studerende, der melder sig til kurset, har nærmere kendskab til forspænding, siger Hans Henrik Christensen. Det kan smitte af hos både rådgivere og entreprenører, som derved ikke ser mulighederne i anvendelse af forspænding. Endvidere kommer man ikke uden om, at betonen tilnærmelsesvist skal have udviklet den fulde styrke, inden opspændingen kan finde sted, hvilket kan forlænge byggeprocessen. jbn 12

13 KAN LANDSKABSARKITEKTER GØRE DET SJOVERE AT VÆRE UNG? Find svaret på Sport og foreningsliv kan få børn og unge op af sofaen. Men hvad med attraktive byrum? Bliv klogere på, hvordan bæredygtig beton kan bidrage til bedre miljø, æstetik og social ansvarlighed. Tilmeld dig vores nyhedsbrev om bæredygtig beton på danskbeton.dk vi ser både på skoler, hospitaler, byrum og andre inspirerende byggeog anlægsprojekter.

14 Første arkitekt i Dansk Betonråd glæder sig til at udfordre branchen Arkitekt maa Lone Wiggers ønsker sig større arkitektonisk frihed og bedre muligheder for at kombinere beton med andre materialer Møderne i Dansk Betonråd bliver næppe hverken kortere eller mere stille med Lone Wiggers som nyt medlem af rådet. For der er meget, rigtig meget, hun gerne vil fortælle betonbranchen. Og det sker altid med et stort og smittende engagement, når budskaber og synspunkter skal ud til omverdenen. Lone Wiggers er arkitekt maa og partner i Arkitektfirmaet C. F Møller, der med rødder tilbage til 1924 er Danmarks ældste arkitekttegnestue. Deltagelsen i Dansk Betonråd udspringer af, at DAN- SKE ARK, foreningen af private rådgivende arkitektvirksomheder, er blevet indbudt til at udpege et medlem af Dansk Betonråd. Dansk Betonråds medlemmer repræsenterer betonbranchen, forskning, rådgivere, entreprenører og leverandører. Hertil kommer nu også arkitektvirksomhederne. Det er vi glade for, men det undrer mig da samtidig lidt, at det ikke er sket for længe siden. Jeg synes faktisk, at vi arkitekter har en hel del at fortælle betonbranchen, siger Lone Wiggers med et grin. Større frihed Et af budskaberne handler om at skabe større arkitektonisk frihed og bedre mulighed for at kombinere beton med andre materialer. Betonelementer er næsten enerådende i byggeriet. De er effektive, hurtige, stærke og teknisk set fantastisk 14

15 Lone Wiggers vil udfordre betonbranchen for at skabe større frihed til arkitektonisk udfoldelse og mangfoldighed. gode. Brandmodstanden er i orden, lyddæmpningen glimrende og den termiske masse et stort plus for energirammen. Alt det tekniske er fint - men som arkitekt er det lidt træls, at elementerne samtidig indskrænker mulighederne, siger Lone Wiggers og fortsætter: Det er trods alt begrænset på hvor mange måder, man kan samle en bygning af aflange, firkantede plader, og det er også svært at arbejde med detaljer som krumninger og udkragninger. Det er jo lige før man fastlægger husenes bredde efter længden af de elementer, der er på markedet. Lone Wiggers ser det derfor som sin opgave at udfordre betonbranchen til at skabe større frihed til arkitektonisk udfoldelse og ikke mindst større mangfoldighed. Det vil også være med til at styrke betons konkurrenceevne, hvis der bliver bedre muligheder for at kombinere beton med andre materialer som limtræ eller stål. Hertil kommer mere brug af in-situ beton, gerne i kombination med elementer, så vi får det bedste fra begge verdenen. Højstyrkebeton er også et meget lovende materiale, hvor vi fx vil kunne lave meget slanke konstruktioner eller lange spænd. Vigtig dialog Men det er også vigtigt for Lone Wiggers at få sagt, at teknikken skal tages alvorligt. Arkitekterne samler alle brikker i puslespillet, og helt grundlæggende skal bygninger naturligvis være både økonomisk og miljømæssigt bæredygtige. En arkitekt skal ikke slå ud med armene og beklage sig over, at hun eller han ikke kan udfolde talentet, fordi der er tekniske begrænsninger. Dem må man bare få det bedste ud af. Men derfor er det alligevel utrolig vigtigt, at vi som arkitekter får en dialog med industrien om et så udbredt byggemateriale som beton. Der er helt sikkert uudnyttede muligheder for at skabe bygninger med stor æstetisk værdi, siger Lone Wiggers, som i Dansk Betonråd også vil slå et slag for, at kunsten får bedre vilkår i byggeriet. Ja, faktisk mener Lone Wiggers, at det er en moralsk pligt for både arkitekter og byggebranchen at stræbe efter at berige samfundet med fremragende bygninger; at bruge nutidens avancerede teknik til at skabe bygninger, der er fremragende bygningskunst også om hundrede år eller mere. jbn B e t o n 2 M a j

16 Noter Mere om vindmøller af beton Flere læsere har kommenteret Betons artikel om vindmølletårne af beton, hvor det blandt andet stod, at de tre nyopførte vindmøller ved Lemvig er de første betonmøller i Danmark siden Tvindmøllen. Du har glemt de to Nibe-møller fra , støbt af min gamle arbejdsplads Danalith. Møllerne blev bortsprængt i 2001, skriver Finn Jantzen til redaktionen. Bjørn Nordgaard Lassen påpeger, at der i firserne blev opført fem 750 kw vindmøller ved Masnedøværket, hver monteret på et ca. 40 m højt betontårn, der blev støbt med glideforskalling med variabel diameter. Tårnene blev projekteret af det daværende B. Højlund Rasmussen. Redaktionen takker vores meget betonkyndige læsere for korrektionen. Nyt P-hus i Århus Ambercon skal sammen med KPC og Arkitema opføre et parkeringshus på Peter Sabroes Gade i Århus. Parkeringsarealet bliver på kvadratmeter, og der bliver plads til i alt 365 biler. Parkeringshuset skal harmonere med de omkringliggende, røde teglstensbygninger og grønne områder. Derfor beklædes en meget åben betonelementfacade med tegllameller. Ny ejer redder PL Beton PL Beton A/S i Muleby ejes nu atter af finansmanden Ole Almeborg via OALM Holding ApS. Det er sket for at sikre et tilstrækkeligt kapitalgrundlag. For at være sikre på, at vi kommer sikkert gennem krisen, har jeg købt samtlige aktier, siger den nye ejer til netavisen Bornholm.nu. Krisen har været hård ved P L Beton, der har været oppe på 140 medarbejdere, men som efter seneste besparelsesrunde er under de 30. Direktør René Kjærsgaard-Nielsen, Spæncoms ny adm. direktør, har været langt omkring, før der kom betonelementer på arbejdsmenuen. Det sker næppe hver dag, at to direktører i fuld enighed henvender sig til en bestyrelsesformand med det presserende ønske, at han afskediger én af dem. Men sådan gik det for sig, da Spæncom fik ny administrerende direktør for nylig. Den hidtidige topchef Peter Assam og René Kjærsgaard-Nielsen, direktør med ansvar for teknik og produktion, mødte frem og bad formanden om at træffe sit valg. Peter og jeg arbejdede sammen som et godt makkerpar. Men det er usædvanligt hårde tider for Spæncom, fordi byggeriet er gået i stå. Vi har måttet sige farvel til mange medarbejdere, og vi var begge enige om, at det også var nødvendigt at slanke i toppen, siger René Kjærsgaard-Nielsen, som endte med titlen som adm. direktør. Mangfoldig karriere René Kjærsgaard-Nielsen er 57 år og uddannet som civilingeniør fra bygningsretningen på DTU. Men ikke ligefrem med betonkurser på eksamensbeviset. Faktisk var kursen nærmere stukket ud til en karriere inden for vejbygning og trafik, hvilket førte til job i en kommune efter en periode som militærnægter. Derefter fulgte ansættelse som rådgiver i Oilconsult og senere Carl Bro, hvor indsatsen i begyndelsen var 16

17 med drive Ud over at være adm. direktør for Spæncom er René Kjærsgaard-Nielsen passioneret golfspiller. rettet mod naturgasnettet og fjernvarme. Senere blev René Kjærsgaard-Nielsen bl.a. direktør for Carl Bros virksomhed i Swaziland, adm. direktør for Carl Bro International og medlem af koncernledelsen. Koncernledelse blev i længden lidt for kedeligt, erken der René Kjærsgaard-Nielsen i dag, som derefter blev salgsdirektør for Løgstør Rør lige efter at virksomheden fik en EU-bøde på 68 mio. kroner for ulovlig karteldannelse og ryddede op i toppen. René Kjærsgaard-Nielsen er født i Aalborg, så man kunne tro Løgstør i Himmerland ville være ren hjemmebane. Men nej, det blev igen for stille for mig, siger ålborgenseren, som fik sin debut med betonelementer hos Spæncom i Fra 2003 til 2005 var René Kjærsgaard-Nielsen direktør med ansvar for virksomhedens salg, projektledelse, montage og service og fra 2005 til 1. marts 2010 direktør med ansvaret for teknik og produktion. marked, og i det sidste par år at holde sammen på virksomheden i en tid, hvor ordrer er blevet en sjældenhed. Senest har det været nødvendigt at planlægge at lægge den topmoderne prestigefabrik til produktion af huldæk i Vemmelev i mølpose indtil videre. Ikke ligefrem en sjov beslutning på baggrund af, at vi lige havde fået fabrikken til at svinge for alvor. Men vi kan kun lave huldæk på fabrikken, og så er den for dyr at holde i gang. I stedet producerer vi nu huldæk i Aalborg, hvor vi kan flytte personalet rundt mellem forskellige typer elementer, siger René Kjærsgaard-Nielsen. Han understreger, at nedlukningen i Vestsjælland kun er midlertidig. For hurtigt at kunne starte produktionen op igen, har Spæncom tilbudt medarbejderne i Vemmelev ansættelse i enten Tune eller Kolding, indtil efterspørgslen vender tilbage hvad der ifølge René Kjærsgaard-Nielsen næppe sker før sent i jbn Fabrik i mølpose Hos Spæncom kan René Kjærsgaard-Nielsen ikke klage over manglende udfordringer. I de første år var opgaven at dække efterspørgslen fra et næsten umætteligt B e t o n 2 M a j

18 Driftsikkert udstyr karakteriserer alle Haarup anlæg - uanset størrelsen. Lavenergifacader på vej mod Markedet har taget godt mod Guldborgsund Elementfabriks lavenergifacader, der sparer meget CO 2 En lille og vågen er bedre, siger ordsproget, og i tilfældet Guldborgsund Elementfabrik er der noget om snakken. Danmarks mindste elementfabrik er godt i gang med at få succes med en ny type lavenergifacader, som virksomheden har færdigudviklet i samarbejde med Klaus Nielsen Rådgivende Ingeniørfirma A/S, der har søgt patent på facaderne. Effektivt og driftsikkert Haarup er specialiseret i effektivt at producere, montere og servicere driftsikre betonblande- og doseringsanlæg. På Haarups fabrik i Danmark fremstilles blandere, ophejs, doseringsog vejeudstyr, betontransportvogne, bånd og styringer. Haarup gør det nemt for Dem at modernisere eller bygge nyt. Haarup Maskinfabrik a/s Haarupvej 20 DK-8600 Silkeborg Fax: Tlf.: Web: De nye facader består af en seks cm tyk betonplade og en integreret søjle-bjælkekonstruktion, som giver den nødvendige styrke. Uden på betonpladen sidder først en polystyrenisolering, dernæst en mineraluldsisolering. Den udvendige overflade er glasfibernet-armeret puds. 18

19 gennembrud Behandlingshjemmet Kokkedal har fået en stor udbygning med de nye lavenergifacader. Det gav bedre plads inden døre, fordi vægtykkelsen trods en meget lav U-værdi kun er 37 cm. Elementerne er uden facadepuds, idet arkitekten ønskede en træbeklædning i stedet. Den første bygning med de nye facadeelementer står færdig, og to spændende projekter i Århus og Odense er tæt på underskrift. Det virker som om, vi har ramt det rigtige. Ikke mindst har entreprenørerne taget de nye facader til sig, siger direktør Gunnar Hansen fra Guldborgsund Elementfabrik, der ligger i Tingsted lidt nord for Nykøbing F. Det første færdige byggeri viser mulighederne. Behandlingshjemmet Kokkedal på strandvejen nord for København skulle have en tilbygning til blandt andet en gymnastiksal, men det var umuligt at overholde energirammen med det indendørs areal, som bygherren forventede. Vægtykkelsen ville simpelthen blive for stor. Vi kunne derimod realisere lavenergibyggeri i klasse 1 med en vægtykkelse på bare 37 cm, og så gik det hele op, siger Gunnar Hansen. Kun seks cm beton De nye elementer består af en blot seks cm tyk betonplade, der fungerer som varmeakkumulerende bagmur, og en integreret søjle-bjælkekonstruktion, som giver den nødvendige styrke. Uden på betonpladen sidder først en polystyrenisolering, dernæst en mineraluldsisolering. Den udvendige overflade er glasfibernet-armeret puds, der gør facaden tæt og uden synlige fugestreger. Om ønsket kan andre beklædninger anvendes. Elementerne samles på sædvanlig vis med en armeret fuge og understopning. En særlig detalje er et specialudviklet falseelement, som reducerer linjetabet omkring vinduer og døre til et rent nul. Et facadeelement med en U-værdi på 0,12 og dermed velegnet til at realisere klasse 1 lavenergibyggeri har en tykkelse på 37 cm. Til passivhuse kan facadeelementerne leveres med en U-værdi på 0,09 og en tykkelse på 47 cm. Stor CO 2 -besparelse Lavenergifacaderne har også fordele ud over den lavere varmeregning og beskedne tykkelse i forhold til U-værdien. Således har Gunnar Hansen regnet på den CO 2 -besparelse, der følger af, at elementerne kun vejer cirka en tredjedel af sædvanlige betonelementer. Vi bruger mindre cement, fordi der er mindre beton i elementerne. Vi bruger også mindre armering, og der udledes mindre CO 2 ved fremstilling af den grafitpolystyren isolering, som erstatter en del af den traditionelle mineraluld. Endelig udleder transporten mindre CO 2, fordi elementerne er meget lettere end sædvanlige facadeelementer, siger Gunnar Hansen, der har regnet på CO 2 -besparelsen ved at bruge de nye lavenergifacader i stedet for de traditionelle. Udgangspunktet er en årlig produktion på m² betonfacader. Det svarer til produktionen i 2005, som var et gennemsnitligt år. Sammenlagt ville vi kunne spare cirka tons CO 2 hvert år alene på nybyggeri ved at bruge lavenergifacader i stedet for almindelige sandwichfacader, siger Gunnar Hansen, som tilføjer. Hertil kommer de driftsmæssige besparelser gennem hele bygningernes levetid ved at opføre bygningerne som klasse 1 lavenergi i stedet for efter minimumskravene i BR08. Her ville den årlige besparelse være 600 ton CO 2 alene for de bygninger, der i 2005 blev opført med betonfacade. Men en gennemsnitlig bygningslevetid på 50 år ville det give bygningerne en yderligere besparelse på tons CO 2. jbn B e t o n 2 M a j

20 20 Kig efter på plakatsøjlerne, hvis du kommer til Gentofte, nord for København. Nogle af dem er nemlig af jernbeton og fra Plakatsøjlerne er tegnet af arkitekten Knud Valdemar Engelhardt, der levede fra 1882 til 1931 efter sigende den dansker, der introducerede jugendstilen herhjemme. I alt blev der fremstillet 30 søjler; de 28 findes endnu på Gentoftes gader og veje. Hovedparten er stadig i fin form, om end enkelte har tydelige betonskader. Plakatsøjlen har en i dag nærmest munter facon med en svampeformet troldmandshat og en bred, buet fod. Begge dele udspringer af plakatsøjlens funktion: Hatten beskytter plakaterne med vejrlig, foden gør plakatsøjlen mindre interessant for hunde at lette ben op ad. Nogle af søjlerne har kroge på undersiden af hatten til ophængning af lamper. jbn

KONCEPT MED TTS-ELEMENTER MATCHER ELEMENTER DER BREDDEN PÅ EN PARKERINGSBÅS TTS. KONCEPT: Føtex Parkeringshus, Herning. P-dæk forskudt en halv etage.

KONCEPT MED TTS-ELEMENTER MATCHER ELEMENTER DER BREDDEN PÅ EN PARKERINGSBÅS TTS. KONCEPT: Føtex Parkeringshus, Herning. P-dæk forskudt en halv etage. -HUS KONCEPT MED TTS-ELEMENTER 2 ELEMENTER DER MATCHER BREDDEN PÅ EN PARKERINGSBÅS Nyt koncept med TTS-elementer Nogle af de væsentligste krav til et parkeringshus er en hensigtsmæssig indretning, lavt

Læs mere

Frihed til individuelt byggeri

Frihed til individuelt byggeri In-situ Pladsstøbt beton Frihed til individuelt byggeri FABRIKSBETONGRUPPEN 1 Indhold Forord........................ 3 Villa Strata... 4 Allerhuset.... 8 2 Forord Beton er et fantastisk byggemateriale,

Læs mere

Højisolerede betonelementer. Den bedste måde at opnå lavenergi på

Højisolerede betonelementer. Den bedste måde at opnå lavenergi på Højisolerede betonelementer Den bedste måde at opnå lavenergi på Kort om HIBE - elementer HIBE - elementer er højisolerede betonelementer, udført som slanke, bærende og ikke bærende elementer, der monteres

Læs mere

Beton-Oscar til Aalborg-arkitekt Fornem hæder for utraditionelt og energirigtigt plejehjem i Gistrup

Beton-Oscar til Aalborg-arkitekt Fornem hæder for utraditionelt og energirigtigt plejehjem i Gistrup PRESSEMEDDELELSE: Beton-Oscar til Aalborg-arkitekt Fornem hæder for utraditionelt og energirigtigt plejehjem i Gistrup Stor og bæredygtig arkitektur. Med den begrundelse får arkitekt Kim Flensborg og Arkitektfirmaet

Læs mere

Højisolerede funderingselementer. Den bedste måde at opnå lavenergi på

Højisolerede funderingselementer. Den bedste måde at opnå lavenergi på Højisolerede funderingselementer Den bedste måde at opnå lavenergi på Højisolerede funderingselementer Da der blev indført nye og strammere Regler for varmetab i BR10, blev det unægteligt vanskeligere

Læs mere

Udførelsesstandard for betonarbejder

Udførelsesstandard for betonarbejder Byggelovgivning (Byggeloven + BR 10) DS/ Nationalt anneks EN 1990 DK NA DS 409 DS/ Nationalt anneks EN 1992 DK NA DS 411 Udførelsesstandard for betonarbejder DS/EN 13670 og DS 2427 DS 2426 DS481 DS/ DS/

Læs mere

Divisionen for Byggeri og Anlæg. Referencegruppemøde i resultatkontrakt Ny teknologi til anlægskonstruktioner, 28/10-2013 Mette Glavind

Divisionen for Byggeri og Anlæg. Referencegruppemøde i resultatkontrakt Ny teknologi til anlægskonstruktioner, 28/10-2013 Mette Glavind Divisionen for Byggeri og Anlæg Referencegruppemøde i resultatkontrakt Ny teknologi til anlægskonstruktioner, 28/10-2013 Mette Glavind Selvejende, almennyttigt non-profit institut Over 1.000 innovative

Læs mere

Vægelementet. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton

Vægelementet. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton Vægelementet Inspiration og Teknik kvalitetsporebeton Vægelementet Vægelementet solide fordele Vægelementet fra H+H Danmark A/S er den professionelle løsning til bagmure og skillevægge. Et effektivt system,

Læs mere

SEB Bank & Pension - Nordisk arkitektur i mange niveauer

SEB Bank & Pension - Nordisk arkitektur i mange niveauer SEB Bank & Pension - Nordisk arkitektur i mange niveauer Byens Netværk 15.09.10 Tekst og foto: Stine Vejen Eriksen En onsdag eftermiddag mødes Byens Netværk på Kalvebod Brygge, for at opleve SEB Bank &

Læs mere

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER pdc/sol TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER Indledning Teknologisk Institut, byggeri har for EPS sektionen under Plastindustrien udført dette projekt vedrørende anvendelse af trykfast

Læs mere

Beslutningsreferat fra SunshineHouse workshop 9. maj 2011.

Beslutningsreferat fra SunshineHouse workshop 9. maj 2011. 03-06-2011 Beslutningsreferat fra SunshineHouse workshop 9. maj 2011. Deltagere i workshoppen se vedhæftede deltageroversigt. Dagsorden for mødet: 1. Bygherrerådgivers og bygherres overordnede præsentation

Læs mere

Vægelementer. www.elementer.dk

Vægelementer. www.elementer.dk Vægelementer www.elementer.dk Om Give Elementfabrik Profil Give Elementfabrik A/S er en sund og moderne virksomhed med over 40 års erfaring i byggebranchen. Vi producerer, leverer og monterer præfabrikerede

Læs mere

Innovation til energi-rigtige facadelementer Schöck ComBAR Thermoanker

Innovation til energi-rigtige facadelementer Schöck ComBAR Thermoanker Innovation til energi-rigtige facadelementer Schöck ComBAR Thermoanker Den prisbelønnede Schöck ComBAR Thermoanker Økonomisk fordelagtig og nem at installere En økonomisk god løsning til elementfabrikker

Læs mere

Smartere murværk. Mere energieffektivt murværk af tegl, v/ Poul Christiansen

Smartere murværk. Mere energieffektivt murværk af tegl, v/ Poul Christiansen Smartere murværk Mere energieffektivt murværk af tegl, v/ Poul Christiansen Murværksvision 2025 Med tegl kan produceres spændende bygningsarkitektur med æstetisk patinering. Smartere murværk Udvikling

Læs mere

Statisk analyse. Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Statisk analyse Dato: 16-07-2014

Statisk analyse. Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Statisk analyse Dato: 16-07-2014 2014 Statisk analyse Statisk Redegørelse: Marienlyst alle 2 3000 Helsingør Beskrivelse af projekteret bygning. Hovedsystem: Bygningens statiske hovedsystem udgøres af et skivesystem bestående af dæk og

Læs mere

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Mange etageejendomme fra 1960 erne og 1970 erne er udført i betonelementer

Læs mere

NAVITAS PÅ AARHUS HAVN. Information om byggeprocessen

NAVITAS PÅ AARHUS HAVN. Information om byggeprocessen NAVITAS PÅ AARHUS HAVN Information om byggeprocessen Arkitektfirmaet Kjaer & Richter A/S, Christensen & Co Arkitekter a/s NAVITAS CENTRUM FOR ENERGI, INNOVATION OG UDDANNELSE BYGGEPROJEKTET ER I GANG Første

Læs mere

Isokorb referencer WE KNOWHOW

Isokorb referencer WE KNOWHOW Isokorb referencer KNOWHOW WE Lighthouse Lighthouse er et byggeprojekt egnet til beboelse og erhverv, opført på Aarhus havnefront. Byggeriet består af 3 faser. Fase 1 og 2 omfatter almene boliger samt

Læs mere

Få fingrene i en ansvarlig cement... for en klimavenlig produktion for et godt arbejdsmiljø

Få fingrene i en ansvarlig cement... for en klimavenlig produktion for et godt arbejdsmiljø Få fingrene i en ansvarlig cement... for en klimavenlig produktion for et godt arbejdsmiljø Ansvarlig på alle områder Aalborg Portland stræber konstant efter at udvise ansvarlighed til gavn for vores fælles

Læs mere

EN 1993-5 DK NA:2014 Nationalt Anneks til Eurocode 3: Design of steel structures Del 5: Piling

EN 1993-5 DK NA:2014 Nationalt Anneks til Eurocode 3: Design of steel structures Del 5: Piling EN 1993-5 DK NA:2014 Nationalt Anneks til Eurocode 3: Design of steel structures Del 5: Piling Forord I forbindelse med implementeringen af Eurocodes er der udarbejdet: Nationale Annekser til de brospecifikke

Læs mere

Hvorfor vælge Briiso?

Hvorfor vælge Briiso? Fakta om Briiso Skal fastgøres op ad K 1 10 godkendt flade Kan fastgøres på beton flader Kan fastgøres på murstens flader Kan fastgøres på pudset overflader, hvis pudset er fastsiddende Brandgodkendt i

Læs mere

MIDLERTIDIG AFLUKNING AF BYGGERIET. innovativ systemløsning med fokus på økonomi og miljø

MIDLERTIDIG AFLUKNING AF BYGGERIET. innovativ systemløsning med fokus på økonomi og miljø MIDLERTIDIG AFLUKNING AF BYGGERIET innovativ systemløsning med fokus på økonomi og miljø HVORFOR VÆLGE ALTIFLEX Altiflex interimsaflukning er et innovativt og fleksibelt system til midlertidig aflukning

Læs mere

SENHJERNESKADECENTER NORD, FREDERIKSHAVN

SENHJERNESKADECENTER NORD, FREDERIKSHAVN NYHEDSBREV NR. 6 DEN 10. maj 2011. Facader begynder at tage for med færdige overflader, Facadepuds er udført på boligerne og facadeplader på servicebygning er så småt opstartet. Facadeplader på servicebygning.

Læs mere

RC Mammutblok. rc-beton.dk

RC Mammutblok. rc-beton.dk RC Mammutblok rc-beton.dk RC MAMMUTBLOK RC Mammutblok er næste generations præisolerede fundamentsblok, hvor der er tænkt på arbejdsmiljø, energi optimering og arbejdstid. Blokkene kan anvendes til stort

Læs mere

Nr. 1 Maj 2011. Hotellet i Østergade - et helt nyt hotel skyder op bag den gamle facade

Nr. 1 Maj 2011. Hotellet i Østergade - et helt nyt hotel skyder op bag den gamle facade Nr. 1 Maj 2011 Hotellet i Østergade - et helt nyt hotel skyder op bag den gamle facade Den midtjyske motorvej - mere end 25 nye motorvejsbroer mellem Vejle og Herning Musikkens Hus i Aalborg - 8 etagers

Læs mere

PROJEKTINVENTAR. Hanstholm Køkken A/S Skyumvej 36 Vildsund 7700 Thisted Tel: 9793 1500 www.hanstholm.com HJEM MED UNIKT HÅNDVÆRK

PROJEKTINVENTAR. Hanstholm Køkken A/S Skyumvej 36 Vildsund 7700 Thisted Tel: 9793 1500 www.hanstholm.com HJEM MED UNIKT HÅNDVÆRK PROJEKTINVENTAR Hanstholm Køkken A/S Skyumvej 36 Vildsund 7700 Thisted Tel: 9793 1500 www.hanstholm.com HJEM MED UNIKT HÅNDVÆRK Fra unikt håndværk til individuelle løsninger Hanstholm Køkken er en 100

Læs mere

Multipladen. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton

Multipladen. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton Multipladen Inspiration og Teknik kvalitetsporebeton Multipladen Multipladen enkelt og effektivt Multipladen fra H+H Danmark A/S er én af hjørnestenene i produktsortimentet et enkelt og effektivt system,

Læs mere

Professionelle SOLCELLELØSNINGER

Professionelle SOLCELLELØSNINGER Til rådgivere, virksomheder og offentlige institutioner Professionelle SOLCELLELØSNINGER Tænk solceller ind i dit næste projekt 33180 solarelements Erhvervsfolder ny 2.indd 1 22/10/13 16.4906 Tænk solceller

Læs mere

Briiso facadesystem. Udviklet i samarbejde med Egernsund Tegl

Briiso facadesystem. Udviklet i samarbejde med Egernsund Tegl Visualisering: Kærsgaard & Andersen A/S Briiso facadesystem Bæredygtigt og rationelt facadesystem i tegl til energirenovering og nybyggeri. Udviklet i samarbejde med Egernsund Tegl Briiso ApS Stejlhøj

Læs mere

virksomhedsprofil - for tegnestuen Triarc A/S Arkitekter Jutlandiahus, Islands Brygge

virksomhedsprofil - for tegnestuen Triarc A/S Arkitekter Jutlandiahus, Islands Brygge virksomhedsprofil - for tegnestuen Triarc A/S Arkitekter Jutlandiahus, Islands Brygge tegnestuen Tegnestuen Triarc A/S Arkitekter bygger på social, økonomisk og miljømæssig forståelse uanset om vi arbejder

Læs mere

Offentlig-Privat Partnerskab Sikkerhed for kvalitet og god økonomi

Offentlig-Privat Partnerskab Sikkerhed for kvalitet og god økonomi Offentlig-Privat Partnerskab Sikkerhed for kvalitet og god økonomi OPP-udbudsformen sikrer en god og tæt dialog om byggeriets udformning og kvalitet mellem den offentlige bestiller og det private OPP-selskab.

Læs mere

Bella Hotel. Agenda. Betonelementer udnyttet til grænsen

Bella Hotel. Agenda. Betonelementer udnyttet til grænsen Image size: 7,94 cm x 25,4 cm Betonelementer udnyttet til grænsen Kaare K.B. Dahl Agenda Nøgletal og generel opbygning Hovedstatikken for lodret last Stål eller beton? Lidt om beregningerne Stabilitet

Læs mere

KOMFORT HUSENE. - Erfaringer fra designprocesserne. Per Heiselberg Professor Architectural Engineering, University of Aalborg, Denmark

KOMFORT HUSENE. - Erfaringer fra designprocesserne. Per Heiselberg Professor Architectural Engineering, University of Aalborg, Denmark KOMFORT HUSENE - Erfaringer fra designprocesserne Camilla Brunsgaard Ph.D. Fellow Architectural Engineering, University of Aalborg, Denmark Supported by: Saint-Gobain Isover A/S Mary-Ann Knudstrup Associated

Læs mere

Flytning af broer - en ny disciplin

Flytning af broer - en ny disciplin ÅBNING ODENSE - KVÆRNDRUP (Åbning16.september) Af Projektchef Niels Jørgensen, Bro & baneprojekter, Gimsing & Madsen A/S nj@gimsing.dk Flytning af broer - en ny disciplin I forbindelse med etableringen

Læs mere

PANELBYG.dk. Indholdsfortegnelse. Indvendig isolering. Hulmurs isolering. Kontaktoplysninger

PANELBYG.dk. Indholdsfortegnelse. Indvendig isolering. Hulmurs isolering. Kontaktoplysninger 1 2 Indholdsfortegnelse side 3 Indvendig isolering side 4 Hulmurs isolering side 6 Gulv isolering side 8 Tag isolering side 10 Facade isolering side 11 Loft isolering side 12 Løsningsforslag side 13 U-værdi

Læs mere

Store termoruder og andre problemer med vinduer

Store termoruder og andre problemer med vinduer Store termoruder og andre problemer med vinduer Revnede termoruder: Termiske revner Kantskader fra produktion eller montage Svigt i opklodsning af ruden Svigt i montage af karme Konstruktive forhold i

Læs mere

IKEA Odense - en artikel fra Byggeri 8-2009

IKEA Odense - en artikel fra Byggeri 8-2009 IKEA Odense - en artikel fra Byggeri 8-2009 Bag den eksisterende butik på bare 1400 m2 tårner den nye bygning sig op. Boligvarehus i to plan Om kort tid åbner Danmarks største Ikea i Odense Af Terkel Bo

Læs mere

Få produktkvaliteten til at spille max...

Få produktkvaliteten til at spille max... Beton 3 August 2010 Kunderne vil have eksklusive fliser og sten Farver, overflader og nye størrelser er in TEMA Bel ægninger af beton Nordisk landskab midt i København Gå en tur på hvid beton omgivet af

Læs mere

EINAR KORNERUP JYLLAND A/S. Solide kompetencer

EINAR KORNERUP JYLLAND A/S. Solide kompetencer EINAR KORNERUP JYLLAND A/S Solide kompetencer Mere end 100 år i byggebranchen Når man er del af en koncern med mere end 100 års historie i bagagen, siger det sig selv, at ord som kvalitet, konsolidering

Læs mere

Udvendig efterisolering af letbetonvægge

Udvendig efterisolering af letbetonvægge Energiløsning etageejendomme Udvendig efterisolering af letbetonvægge UDGIVET DECEMBER 2013 - REVIDERET DECEMBER 2014 I halvtredserne, tresserne og halvfjerdserne blev en del mindre etageejendomme opført

Læs mere

Statisk dokumentation

Statisk dokumentation Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 1-5 Statisk dokumentation 2.060 B1 Statisk projekteringsrapport Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

Dilatationsfuger En nødvendighed

Dilatationsfuger En nødvendighed Dilatationsfuger En nødvendighed En bekymrende stor del af Teknologisk instituts besigtigelser handler om revner i formuren, der opstår, fordi muren ikke har tilstrækkelig mulighed for at arbejde (dilatationsrevner).

Læs mere

Byggeri med visioner

Byggeri med visioner Byggeri med visioner Nøgletal 2005-2006 Kroner Resultat Egenkapital Balancesum* Soliditetsgrad 2005 29.480.813 41.965.182 351.857.585 11,9 % 2006 64.594.083 120.541.377 557.160.152 21,6 % *Balancesumsbegrebet

Læs mere

KLIMAUDFORDRINGEN Fornyelse af byen og grønne løsninger

KLIMAUDFORDRINGEN Fornyelse af byen og grønne løsninger Næstved 26. maj 2010 KLIMAUDFORDRINGEN Fornyelse af byen og grønne løsninger Anne Marie Holt Christensen Arkitekt og projektleder på kommunens klimaplan Lidt om byen og klimaplanen Byens fornyelse Boligområder

Læs mere

Byggefi rmaet Johansen

Byggefi rmaet Johansen Byggefi rmaet Johansen Januar 2010 - Magasinet om byggefi rmaet Johansen 04 03 08 06 BYGGEFIRMAET JOHANSEN Indhold BYGGEFIRMAET JOHANSEN Skribenter: Lisbet Friis Møller Layout / opsætning: Amazezig Synlighed

Læs mere

Større bygge- og renoveringsprojekter

Større bygge- og renoveringsprojekter Større bygge- og renoveringsprojekter Mini-Byggekonference 18. august : Byggeriet i Bevægelse Jens Abildgaard, Grontmij Carl Bro 1 Omdrejningspunktet Omdrejningspunktet i dagens tema er at iværksætte udgiftsneutrale

Læs mere

Sundolitt Funderingssystem

Sundolitt Funderingssystem Sundolitt Funderingssystem Sundolitt reducerer CO 2 -udledning oktober 2008 Effektivt Miljørigtigt Økonomisk System til såvel let som tungt byggeri En del af Sunde-gruppen - i Danmark, Norge, Sverige,

Læs mere

Villa OpNed, CEBRA arkitekter. Højkantparket Ask

Villa OpNed, CEBRA arkitekter. Højkantparket Ask Højkantparket Ask Villa OpNed, CEBRA arkitekter Woodfl Højkantparket Merbau. MT Højgaard - Kbh. En stærk partner for arkitekter og bygherrer Luksusboliger på havnefronter, eksklusive firmadomiciler og

Læs mere

HAVELEJLIGHEDER. - en ny boligtype. version 3.2

HAVELEJLIGHEDER. - en ny boligtype. version 3.2 HAVELEJLIGHEDER - en ny boligtype version 3.2 UiD 2004 Hvilke boligtyper imødekommer nutidens krav? Parcelhuset kan indrettes individuelt, adgangsforholdene er private og haven er ens egen... men det er

Læs mere

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo Statiske beregninger Børnehaven Troldebo Juni 2011 Bygherre: Byggeplads: Projekterende: Byggesag: Silkeborg kommune, Søvej 3, 8600 Silkeborg Engesvangvej 38, Kragelund, 8600 Silkeborg KLH Architects, Valdemar

Læs mere

Facaderenovering -Eksperter i facaderenovering...

Facaderenovering -Eksperter i facaderenovering... Facaderenovering Nordisk Facade.dk Medlem af Dansk Byggeri FØR Netpudsning - den holdbare facaderenovering EFTER Om Nordisk Facade Vi er en virksomhed i rivende udvikling. På nuværende tidspunkt har vi

Læs mere

Bæredygtighed og Facilities Management

Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed er tophistorier i mange medier, og mange virksomheder og kommuner bruger mange penge på at blive bæredygtige Men hvad er bæredygtighed er når det omhandler

Læs mere

nytænkning og innovation udvikling af energieffektiv teknologi

nytænkning og innovation udvikling af energieffektiv teknologi nytænkning og innovation udvikling af energieffektiv teknologi De globale mål om forsyningssikkerhed og markant reduktion af CO 2 skal opfyldes gennem større energieffektivisering og meget mere brug af

Læs mere

Eksempel. ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus. Rådhus i røde teglsten og med fladt tag

Eksempel. ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus. Rådhus i røde teglsten og med fladt tag Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus UDGIVET DECEMBER 2012 Rådhus i røde teglsten og med fladt tag Ombygning og energirenovering af Gladsaxe Rådhus Nænsom

Læs mere

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening EF Infanterivej 14 32 8930 Randers NØ Att: Jimmy Christensen Vor sag Vor ref Dato 11156 Infanterivej 14-32 JHJ/jhj 18. november 2011 Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening MultiConsulting

Læs mere

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTORBYGNING Betonsandwich med flere tilbygninger, 1919-1959, Ellebjergvej, Kbh UDGIVET DECEMBER 2012 Fra energimærke E til A1 Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til

Læs mere

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTORBYGNING Betonsandwich med flere tilbygninger, 1919-1959, Ellebjergvej, Kbh UDGIVET DECEMBER 2012 Fra energimærke E til A1 Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til

Læs mere

Schöck Isokorb type KS

Schöck Isokorb type KS Schöck Isokorb type 20 1VV 1 Schöck Isokorb type Indhold Side Tilslutningsskitser 13-135 Dimensioner 136-137 Bæreevnetabel 138 Bemærkninger 139 Beregningseksempel/bemærkninger 10 Konstruktionsovervejelser:

Læs mere

SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved

SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved brugen af bygningen... TEAM : Entreprenør Arkitekt Ingeniør

Læs mere

Er du nok på tværs? Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. Læs mere om behov og metoder.

Er du nok på tværs? Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. Læs mere om behov og metoder. Er du nok på tværs? Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. Læs mere om behov og metoder. Tværfaglig forståelse er blevet mere kritisk Byggeriet har

Læs mere

et nordjylland i udvikling!

et nordjylland i udvikling! et nordjylland i udvikling! Nordjylland står sammen i samfundets interesse. Køen over Limfjorden bliver i de kommende år længere og længere. Limfjorden bliver snart en barriere for Nordjyllands udvikling.

Læs mere

Bedre dækningsbidrag i byggeprojekter

Bedre dækningsbidrag i byggeprojekter Bedre dækningsbidrag i byggeprojekter Totaloverdækning giver tørvejr og øget effektivitet på byggepladsen I mange af vores byggesager har der været god økonomi i at indkalkulere Sitecover Robert Mayer

Læs mere

NCC Roads overfladebehandling. En hurtig, holdbar og økonomisk løsning med garanti. ob-løsninger er: Hurtige Konkurrencedygtige Fleksible

NCC Roads overfladebehandling. En hurtig, holdbar og økonomisk løsning med garanti. ob-løsninger er: Hurtige Konkurrencedygtige Fleksible NCC Roads overfladebehandling En hurtig, holdbar og økonomisk løsning med garanti ob-løsninger er: Hurtige Konkurrencedygtige Fleksible Holdbare Alternative Flotte Velegnede til både små og store opgaver

Læs mere

Brandisolering. Af bærende stålkonstruktioner

Brandisolering. Af bærende stålkonstruktioner Brandisolering Af bærende stålkonstruktioner Glasroc F FireCase Flot og brandsikker beklædning af stålkonstruktioner Glasroc F Firecase er et effektivt system til beklædning og passiv brandbeskyttelse

Læs mere

Miljøoptimeret. Solafskærmning i Facadeglas. MicroShade

Miljøoptimeret. Solafskærmning i Facadeglas. MicroShade Miljøoptimeret Solafskærmning i Facadeglas MicroShade Et Vindue mod Fremtiden MicroShade For Energirigtige og æredygtige Glasfacader rbejdsvenligt Lys fskærmning af solindfald spiller en vigtig rolle i

Læs mere

City of Westminster College

City of Westminster College CASE City of LOKATION: City of, London, England. Arkitekt/ designer: schmidt hammer lassen architects. City of designet af schmidt hammer lassen architects På Paddington Green Campus i London, ligger schmidt

Læs mere

29-03-2011 COAT HOUSE

29-03-2011 COAT HOUSE 29-03-2011 COAT HOUSE BAGGRUND I denne folder kan du læse om Coat House, der er et udviklingsprojekt for energirenovering under Grøn Erhvervsvækst. Huset er beliggende i Kolding, opført i 1949 og har efter

Læs mere

ORIGINAL LINK SEAL COBALCH Tætninger

ORIGINAL LINK SEAL COBALCH Tætninger COBALCH Tætninger ORIGINAL LINK SEAL modul murtætning installeres hurtigt og nemt. Arkitekter, ingeniører, bygnings- og rørledningsfirmaer foretrækker fordelene ved den ORIGINAL LINK SEAL. - tryktæt fra

Læs mere

fermacell Drift og vedligehold Fibergips Juni 2015

fermacell Drift og vedligehold Fibergips Juni 2015 fermacell Drift og vedligehold Juni 2015 222 Information IHA, Aarhus, Danmark Bygherre Arkitekt Entreprenør Ingeniør Underentreprenører Forskningsfondens Ejendomsselskab A/S Arkitektfirmaet C. F. Møller

Læs mere

Sommer 2015. Carlsbergbyen. CeresByen. Riget. Experimentarium. Personalia. Bohrs Tårn skyder i vejret med kernestøbning af PASCHAL s LOGO-form

Sommer 2015. Carlsbergbyen. CeresByen. Riget. Experimentarium. Personalia. Bohrs Tårn skyder i vejret med kernestøbning af PASCHAL s LOGO-form Sommer 2015 Carlsbergbyen Bohrs Tårn skyder i vejret med kernestøbning af PASCHAL s LOGO-form CeresByen Ny bydel i Århus med 700 lejligheder, butikker, uddannelsesbyggeri, kontor- og erhvervslokaler Riget

Læs mere

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 TILSTANDSRAPPORT Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst 1.udgave Maj 2014 Udført for: Fåborg Museum Grønnegade 75-5600 Faaborg Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: INDLEDNING... 3 BESKRIVELSE

Læs mere

På de følgende sider har vi beskrevet nogle forslag til projektopgaver. Har du andre ideer er du altid velkommen til at kontakte os.

På de følgende sider har vi beskrevet nogle forslag til projektopgaver. Har du andre ideer er du altid velkommen til at kontakte os. Rambøll Danmark er toneangivende på det danske marked for teknisk rådgivning. Vi leverer videnbaserede helhedsløsninger inden for hovedområderne: byggeri, transport og trafik, vand og miljø, energi, Olie/Gas,

Læs mere

PurePerformance DST-DEGREEZ DERUST DST-PAS DST-DEBURR. www.dstchemicals.com

PurePerformance DST-DEGREEZ DERUST DST-PAS DST-DEBURR. www.dstchemicals.com PurePerformance DST-DEGREEZ DERUST DST-PAS DST-DEBURR www.dstchemicals.com Pure Performance Et helstøbt koncept som bygger på grundig forberedelse, fra problemafdækning over løsning til after-sales. Vores

Læs mere

PHØNIX TAG Danmarks mest erfarne tagkæde SOLCELLER SOLCELLER EN SIKKER INVESTERING

PHØNIX TAG Danmarks mest erfarne tagkæde SOLCELLER SOLCELLER EN SIKKER INVESTERING PHØNIX TAG Danmarks mest erfarne tagkæde SOLCELLER SOLCELLER EN SIKKER INVESTERING Århus Akademi: Phønix Tag havde den helt rigtige og ideelle løsning på overbygningen af Århus Akademi på et fladt tag.

Læs mere

RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42

RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42 APRIL 2013 AAB VEJLE RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42 A1 PROJEKTGRUNDLAG ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk APRIL 2013 AAB VEJLE RENOVERING

Læs mere

14 Road life magazine

14 Road life magazine 14 Road life magazine Tekst & foto: Finn Williams Så kan der pumpes Til de store byggeprojekter i Hovedstaden skal der bruges meget beton. For at kunne håndtere de store mængder har Danmarks største leverandør

Læs mere

Den bedste måde at opnå lavenergi på

Den bedste måde at opnå lavenergi på Den bedste måde at opnå lavenergi på Kort om HIBE - elementer HIBE - elementer er højisolerede betonelementer, udført som slanke, bærende og ikke bærende elementer, der monteres efter traditionelle metoder.

Læs mere

» Partneringmodeller og Klimaudfordringen

» Partneringmodeller og Klimaudfordringen » Partneringmodeller og Klimaudfordringen Hvad kan kommunerne lære af partneringmodeller til håndtering af klimaudfordringen? 23. oktober 2009 MT Højgaard ved John Sommer 1 » Præsentation - Agenda MTH

Læs mere

COATHOUSE // TII -et eksempel på energirenovering

COATHOUSE // TII -et eksempel på energirenovering COATHOUSE // TII -et eksempel på energirenovering BAGGRUND I denne folder kan du læse om Coat House TII, der er et udviklingsprojekt for energirenovering under Grøn Erhvervsvækst. Huset er beliggende i

Læs mere

Udførelse af betonkonstruktioner

Udførelse af betonkonstruktioner Emne: Udførelse af betonkonstruktioner 31 01 107 DS 482/Ret. 1-1. udgave. Godkendt: 2002-02-19. Udgivet: 2002-03-08 Juni 2005 Tilbage til menu Gengivet med tilladelse fra Dansk Standard. Eftertryk forbudt

Læs mere

Kassetter. i stål og aluminium. Kassetter

Kassetter. i stål og aluminium. Kassetter Kassetter i stål og aluminium Kassetter 3 Introduktion Stål og aluminium udformet som kassetter indtager i dag en central placering i mange bygningskonstruktioner, og anvendelsen forventes at blive stærkt

Læs mere

Miljøoptimeret. Solafskærmning i Facadeglas. MicroShade

Miljøoptimeret. Solafskærmning i Facadeglas. MicroShade Miljøoptimeret Solafskærmning i Facadeglas MicroShade Et Vindue mod Fremtiden MicroShade For Energirigtige og æredygtige Glasfacader Frihed til Design MicroShade båndet har standardhøjde på 140 mm med

Læs mere

Deres ref. Vor sag nr. 253.00 MN/amp Dato: 2010.01.28

Deres ref. Vor sag nr. 253.00 MN/amp Dato: 2010.01.28 RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA Greve Kommune Center for Teknik & Miljø Rådhusholmen 10 2670 Greve Att. Michael Løgstrup Sankt Peders Stræde 4 A 4000 Roskilde Tlf. 46 32 22 55 Bredgade 11 7400 Herning Tlf. 97

Læs mere

ONV Husene. www.m2.dk

ONV Husene. www.m2.dk ONV Husene www.m2.dk INDHOLD Arkitekttegnede huse Individualitet 4 Fleksibilitet 6 Funktionalitet 8 Kvalitet 10 Økonomi 12 Proces 14 Tid 16 M2 18 4 INDIVIDUALITET> Skræddersyet typehus INDIVIDUALITET

Læs mere

OFFSHORE PÅ VINGERNE

OFFSHORE PÅ VINGERNE OFFSHORE PÅ VINGERNE Nyt projekt skal styrke og synliggøre dansk know how inden for havvindmølleteknologi Få adgang til markedet Opkvalificering af din virksomhed Få hjælp til at komme i gang Nyt, spændende

Læs mere

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet DTU-Compute Institut for Matematik & Computer Science Danmarks Teknisk Universitet Danmarks Teknisk Universitet (DTU) Lyngby Campus På DTU nord for København har Christensen & Co arkitekter skabt en ny

Læs mere

ny varmetunnel under københavn

ny varmetunnel under københavn ny varmetunnel under københavn Fotograf: Henrik Pyndt Sørensen Københavns Energi bygger en 4 km lang tunnel til miljøvenlig fjernvarme. www.ke.dk største byggeprojekt i københavn siden metroen Københavnerne

Læs mere

SPAR OP TIL 50% ved at efterisolere

SPAR OP TIL 50% ved at efterisolere 10 gode grunde til ISOLERING MED PAPIRULD SPAR Moderne og effektiv isolering OP TIL 50% ved at efterisolere Høj brandmodstand Test fortaget af Dansk Brandteknisk Institut og test vist i TV har vist, at

Læs mere

Vores navn forpligter

Vores navn forpligter Vores navn forpligter MEN DET LOVER IKKE MERE, END VI HOLDER Glas er et fantastisk byggemateriale Hos Glaseksperten strækker vores fascination af glas sig over generationer. I mere end 20 år har vi skabt

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation

Redegørelse for den statiske dokumentation KART Rådgivende Ingeniører ApS Korskildelund 6 2670 Greve Redegørelse for den statiske dokumentation Privatejendom Dybbølsgade 27. 4th. 1760 København V Matr. nr. 1211 Side 2 INDHOLD Contents A1 Projektgrundlag...

Læs mere

Træelementer. Dagsorden Thomas Larsen Produktion af tegninger Produktion af træelementer Kvalitetssikring Spørgsmål stilles gerne undervejs

Træelementer. Dagsorden Thomas Larsen Produktion af tegninger Produktion af træelementer Kvalitetssikring Spørgsmål stilles gerne undervejs Træelementer Dagsorden Thomas Larsen Produktion af tegninger Produktion af træelementer Kvalitetssikring Spørgsmål stilles gerne undervejs Thomas Larsen Uddannelser 1990-96 Teknonom Ledelsesteknisk linje

Læs mere

Få overblik over byggeprocessen

Få overblik over byggeprocessen Fra ide til beslutning er den allerførste del af byggeprocessen. Sygehuset eller regionen har konstateret et behov for nybygning eller renovering og går i gang med at undersøge mulighederne. Hvis undersøgelsen

Læs mere

Nyt design og inspiration til lofter

Nyt design og inspiration til lofter Gyptone Kant D2 Nyt design og inspiration til lofter Gyptone D2 giver harmoniske lofter med et fuldendt og let udtryk. Et nyt design til lofter med skjult skinnesystem En følelse af velvære Et loft er

Læs mere

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer det er størrelsen, der gør det Det er de store ting, man først lægger mærke til, men

Læs mere

ALLER HUSETfra traditionelt bladhus til innovativt mediehus

ALLER HUSETfra traditionelt bladhus til innovativt mediehus ALLER HUSETfra traditionelt bladhus til innovativt mediehus Byens Netværk 02.12.08. Tekst og foto: Nanna Jardorf Siden Carl Julius Aller og hans hustru Laura Aller i 1970 erne stiftede Aller Etablissement

Læs mere

Udvendig efterisolering af massive murede vægge

Udvendig efterisolering af massive murede vægge Udvendig efterisolering af massive murede vægge Energiløsning etageejendomme UDGIVET NOVEMBER 2013 - REVIDERET DECEMBER 2014 Mange ældre etageejendomme er opført med massive ydervægge med ringe varmeisolering.

Læs mere

Kalvebod Brygge 45 København KALVEBOD BRYGGE

Kalvebod Brygge 45 København KALVEBOD BRYGGE Kalvebod Brygge 45 København KALVEBOD BRYGGE Erhvervslejemål med udsigt til nye forretningsmuligheder. Kalvebod Brygge i Københavns indre havn er en af hovedstadens mest eftertragtede adresser. Området

Læs mere

ærlighed gennem enkelhed

ærlighed gennem enkelhed Paustian Arkitekt ærlighed gennem enkelhed 2 Paustian Arkitekt arbejder ud fra et ønske om, at funktion, arkitektur og byggeøkonomi skal gå op i en højere enhed. Paustian Arkitekt, ærlighed gennem enkelhed

Læs mere

VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN. www.sonnenkraft.dk

VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN. www.sonnenkraft.dk VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN SOL OG LUFT, DEN IDEELLE KOMBINATION MED DEN BEDSTE VARMEPUMPE I SIN KLASSE ET BOOST TIL EKSISTERENDE SOLVARMESYSTEMER * A2/W35 COP 4,02 i henhold til testresultat

Læs mere