MANUAL Ver. 3.05

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "www.profort.dk MANUAL Ver. 3.05"

Transkript

1 MANUAL Ver INDHOLD 1 FUNKTIONSBESKRIVELSE FUNKTIONSTEGNING 3 2 MONTERING KLARGØR ENHEDEN ELEKTRISK MONTAGE MONTER SIM-KORT TILSLUT ENHEDEN 5 3 KLARGØRING AF PC EN MINIMUMSKRAV TIL PC EN FIND COM-NR. 6 4 INSTALLATION AF PC-PROGRAMMET 8 5 OPSÆTNING PÅ PC MED QUICK SETUP INDSTILLINGER QUICK SETUP. VINDUE TIL MODEMOPLYSNINGER QUICK SETUP 2. VINDUE TIL MODTAGERE QUICK SETUP 3. VINDUE TIL INDGANGE KOMMANDOER I TEKSTFELT QUICK SETUP 4. VINDUE TIL UDGANG OG ANDET 17 6 OPSÆTNING PÅ PC MED BASIS SETUP INDSTILLINGER HOVEDSIDEN FANEBLAD: MODEM FANEBLAD: INDGANGE KOMMANDOER I TEKSTFELT FANEBLAD: UDGANGE FANEBLAD: TRÅDLØS FANEBLAD: ANDET 30 7 OPSÆTNING MED SMS ENHEDENS TELEFONNUMMER PINKODE OG PASSWORD MODTAGER(E) INDGANGE DIGITALE INDGANGE ANALOG INDGANG FÆLLES FOR DEN DIGITALE OG DEN ANALOGE INDGANG AFVIKLE KOMMANDO I TEKSTFELT UDGANGE MAKRO MED KOMMANDOER ELLER IR-KODER INFRARØDE KODER OPRET TIDER I ENHEDEN SYSTEMBESKEDER OG ALARMER STRØMBESPARENDE TILSTAND INTERNETADGANG TEKST TIL OG FRA EN SERIEL PORT (RS-232) 44 8 LOG HÆNDELSESLOG 46 9 INTERNET OVERSIGT OVER HÅNDTERING AF ENHEDEN OPSÆTNING BETJENING TIL- OG FRAKOBLING AF ENHEDEN STYRING AF RELÆUDGANGE FORESPØRGSLER TIL ENHEDEN MAKROAFVIKLING GENDAN FABRIKSINDSTILLING OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL SPECIFIKATIONER 62

2 0BFunktionsbeskrivelse 1 FUNKTIONSBESKRIVELSE GSM-enheden benyttes til overvågning og fjernstyring. Enheden indeholder GSM-modem og kan overføre data og alarmer via sms, , internettet eller kabel. Enheden kan desuden optage og afspille infrarøde koder. Denne model fås i to udformninger: til DIN-skinne (fire moduler) eller i designkasse. Modellen i designkassen leveres med temperaturføler. I designkasse: Til DIN-skinne: GSM-enheden kan sættes op på mange parametre f.eks. med egne alarmtekster. Det foregår nemmest vha. det medfølgende pc-program fra Profort a/s. Data overføres fra computeren til enheden via et kabel i COM-porten eller over internettet. Opsætningen kan også klares med sms er. Funktionsoversigt 1 digital indgang: Slutte (NC) / bryde (NO) Gnd/24V DC 1 analoge indgang: 0-10 V 0/4-20 ma PT100 Profort temperaturføler Som digital indgang 1 relæ-udgang: Fjernaktivering med sms, internet og DTMF Automatisk aktivering ved alarm på indgang (fra 10 sek. til 16 min.) eller følger indgang 2 indbyggede infrarøde sendere (gælder kun modellen i designkasse) Afsendelse af alarmer: Op til 25 modtagere Som sms-beskeder Som taleopkald med DTMF-toner Som (operatørafhængigt) Over internettet Via RS232-port til computeren Alarm: Automatisk alarm ved strømsvigt (også i frakoblet tilstand) Kvittering for alarm med # under afspilning (opkaldsliste afbrydes) Nøddrift i 30 min. ved strømsvigt med 3,6 V genopladeligt batteri Kommando i tekst på indgange Oprettelse af ur til: Tidsstyret til- og frakobling Timerfunktion Styring af statusmeddelelser Status med minutters intervaller Status med kvarters intervaller Status én gang dagligt Status én gang ugentligt (onsdag) Tidsangivelse i log Opdeling af alarmer i otte zoner (områder) Hændelseslog: 256 hændelser Klimalog: I alt f.eks. to målinger/time. Fra fire punkter i et år til 16 punkter i tre mdr. Eksport til.csv-fil 90 sek. talehukommelse Datakommunikation med PLC via RS-232 Variabel filtertid for indgange: 10 sek. til 30 min. Afventning i 30 sek. før alarm udløses Styring af enheden via makroer og kommandoer i tekst (simple PLC-funktioner) 2 Ver. 3.05

3 0BFunktionsbeskrivelse Som ekstraudstyr findes f.eks.: 12 V DC strømforsyning med to m kabel (Profort nr ) Temperaturprobe (Profort nr ) Udvidet pc-program Basis til mange opsætninger på PC (Profort nr / ) Professionel. Pc-program til overvågningscenter (Profort nr ) Ekstern antenne med 2,5 m kabel (Profort nr ) 3,6V genopladeligt li-ionbatteri til nøddrift (Profort nr ) Temperaturprobe (Profort nr ) IR-forlænger, 2m (Profort nr ) Vandtæt kasse IP-65 (Profort nr ) 1.1 Funktionstegning GSM nettet ALARMMODTAGELSE Vagtcentral Kan modtage alarmer fra enheden som analoge opkald. Mobiltelefon Kan modtage alarmbeskeder, sende kommandoer til enheden og aktivere relæoutput. Fastnettelefon Kan modtage alarmer som talebeskeder og aktivere relæ-udgange. PC Opsætning via PC-program, og viser alarmer på skærmen. Internet Overvågning af indgange og aktivering af relæer på internettet. 3

4 1BMontering 2 MONTERING Afhængig af enhedens udformning kan den monteres på en væg eller en DIN-skinne. Skal enheden styre f.eks. en varmepumpe ved hjælp af de infrarøde sendere, skal den sidde i synlig afstand af pumpen. 2.1 Klargør enheden Husk enheden skal være slukket! Løft frontpanelet af. 2.2 Elektrisk montage Figur 2-1 Enheden i designkasse Enheden til DIN-skinne Forbind relæ-udgangen og indgange til enheden. Anvend min. 0,25Ø gerne kraftigere. Monter udgangen. Relæ-udgangen er potentialefri relæ-kontaktsæt, der brydes (NO) eller sluttes (NC) vha. instruktioner til enheden. Før opstart er relæ-udgangen brudt. Monter den digitale indgang. Den digitale indgang er optokoblere. Aktivering sker ved tilslutning af enten 0V (gnd) eller 24VDC på indgangen (kan ændres via opsætning i det medfølgende pcprogram eller med sms). Fjernes tilslutningen, deaktiverer indgangen. Både når tilslutningen sker og når den fjernes, afsender enheden alarm. NB! Indgang 0 kan bruges som til- og frakobling (vippekontakt eller ringetryk). Indgang 1 kan benyttes som puls- eller timetæller. Bemærk: denne enhed har kun en indgang (indgang nul), og Indgang 1 er derfor defineret til Indgang 0. Det er således kun muligt at benytte indgangen enten til fra-til-kobling eller som tæller. Monter den analoge indgang. Som standard virker den analoge indgang som alm. digital indgang (alle DIP-switche er off). Skal indgangen fungere analogt, må udstyr og prober forbindes mellem gnd og Ain1 eller mellem gnd og Ain2. 4 Ver. 3.05

5 1BMontering Figur 2-2 Den analoge indgang har fire DIP-switche. Ønsker man at tilpasse indgangen til standardudstyr (0-10VDC, 0/4-20 ma eller PT100 probe), skal DIP-switchene i GSM-modulet sættes jf. følgende: 0-10VDC: 0/4-20mA: PT100: Profort prober: DIP-switch nr. 1 on (øvrige off) DIP-switch nr. 2 on (øvrige off) DIP-switch nr. 3 on (øvrige off) DIP-switch nr. 4 on (øvrige off) Ønskes en alarm ved strømsvigt, skal et genopladeligt batteri monteres. Hvis GSM-modtageforholdene er dårlige kan en ekstern antenne tilkobles: 1. Skru den interne antenne af 2. Monter dernæst en ekstern antenne 2.3 Monter SIM-kort Enheden leveres med GSM-modem. For at modemmet kan fungere, skal du installere et SIM-kort. Alle gængse SIM-kort kan benyttes, bortset fra 3G-kort. Profort a/s anbefaler at benytte SIM-kort med abonnement og ikke taletidskort, da sidstnævnte ofte har en udløbsdato efter f.eks. seks mdr. 1. Vælg SIM-kort til enheden 2. Indsæt SIM-kortet i en almindelig mobiltelefon 3. Sæt kortets pinkode til 1234 eller deaktiver det 4. Afprøv, om der kan ringes og sendes sms til og fra SIM-kortet i telefonen 5. Tag SIM-kortet ud af telefonen og monter det i GSM-enheden. Se evt. på Figur 2-1 hvordan kortet skal vende 2.4 Tilslut enheden 1. Kontroller at indgange og relæ-udgangen er tilsluttet korrekt 2. Tilslut enheden til V AC/DC. Vent ca. 10 sek. mens GSM-modemmet får kontakt til GSMnettet. Når den røde diode begynder at blinke efter ca. 20 sek., er enheden klar. 3. Placer fronten på enheden igen 4. Send evt. en sms med 1234 OK og få målt GSM-signalet. Det skal helst være over 25 %. 5

6 2BKlargøring af pc en 3 KLARGØRING AF PC EN Tænd for pc en. Start med at tilslutte et serielt RS-232-kabel i computerens COM-port eller via et USB-stik. Anvend et nipolet (han/hun) serielt kabel eller benyt evt. en USB til RS-232-seriel-konverter. Benytter du et USB-kabel skal driveren for kablet være installeret. Følg i givet fald vejledningen hertil. Forbind dernæst kablet til enhedens RS-232-port. Figur 3-1 Nedenfor vises de forbindelser, der skal benyttes i et RS-232-kabel. Figur Minimumskrav til pc en Windows 95 Skærmopløsning 1024x768 COM-port eller USB-port 3.2 Find COM-nr. En pc kan have flere COM-porte, og tildelingen af COM-nr. afhænger af hvilken COM-port, der bruges til opsætning. Det er derfor nødvendigt at undersøge hvilket COM-nr., Windows har tildelt den valgte COMport. Find nummeret på den valgte COM-port (her gennemgået vha. Windows XP): 1. Vælg menuen Start på din pc 2. Vælg Kontrolpanel > System 6 Ver. 3.05

7 2BKlargøring af pc en Figur Vælg fanen Hardware > Enhedshåndtering 4. Vælg Porte (COM & LPT) > Kommunikationsport eller USB-to-Serial Comm. Port 5. Aflæs nummeret på COM-porten. Figur 3-3 illustrerer, at COM-porten er COM1 ved anvendelse af kommunikationsporten og COM3, hvis USB-stikket benyttes. Bemærk, at næste gang du monterer et kabel i samme eller en anden COM-port, kan det tildelte COM-nr. være ændret. Anvender du USB-kabel, skal du bruge det samme slot i computeren hver gang. 7

8 3BInstallation af pc-programmet 4 INSTALLATION AF PC-PROGRAMMET Når COM-nummeret er identificeret, skal du starte pc-programmet til opsætning af enheden. Installer Profort a/s pc-program på computeren: Figur Kontroller at enhedens COM-port er sluttet til RS-232-porten eller USB-stikket på din pc 2. Indsæt cd-rommen i pc en og tryk OK 3. Installationsprogrammet anbefaler at øvrige programmer på computeren lukkes, mens installationen foregår 4. Windows foreslår en placering, hvor setup-programmet installeres. For at ændre denne position skal du trykke på Change Directory (jf. Figur 4-1) og vælge den ønskede mappe. 5. Tryk på ikonet med en computer øverst til venstre (Figur 4-1) for at starte installationen. Installationen kører automatisk og tager ca. 20 sek. 6. Start setup-programmet på pc'en. Vises Version conflict under installationen, så vælg nyeste udgave. 7. Indtast produktnøgle i vinduet Produktnøgle. Vinduet åbner automatisk. Produktnøglen står på coveret af cd-rommen. 8. Programmet er nu klart, og du kan sætte enheder op til brug Efter indtastning af produktnøglen åbner programmet automatisk. Start med at definere indstillingerne og fortsæt med den øvrige opsætning. Benyt Quick setup (se kapitel 5 side 9) eller vælg evt. Basis setup (se kapitel 6 side 20), hvis du har Proforts pc-program med Basis Setup. 8 Ver. 3.05

9 4BOpsætning på pc med Quick setup 5 OPSÆTNING PÅ PC MED QUICK SETUP Ved opsætning med Quick setup skal du først udfylde programmets indstillinger som beskrevet i kapitel: 5.1: Indstillinger. Dernæst defineres enheden jævnfør kapitel Opsætningen overføres og lagres i GSM-enhedens flash memory og bevares, hvis enheden slukkes. Når du arbejder med Profort a/s pc-program, kan du trykke F1 for hjælp. 5.1 Indstillinger Når programmet installeres, hopper det automatisk til vinduet med indstillinger, efter produktnøglen er indtastet (se Figur 5-1). Efterfølgende vil programmet åbne med vinduet til modemoplysninger (se evt. Figur 5-2). Tryk da på knappen Tilbage for at komme til indstillingerne. Figur 5-1 1) Indtast nummeret på den kommunikationsport, som enheden er tilsluttet. Kun ledige COM-porte er vist. 2) Ønsker du muligheden for at håndtere enheden online, skal Forbindelse via internet krydses af. Enheden skal desuden have aktiveret og sat den ønskede adgang til nettet op. Se hvordan under afsnittet GPRS side 19 (eller kapitel 7.10, hvis du anvender sms). 3) Skriv et brugernavn, du vil have på internettet. Det kan bestå af bogstaver og tal og må indeholde op til 16 karakterer. Tegn, specialtegn og mellemrum er ikke tilladt. Brugernavnet skal anvendes, når du logger ind på Proforts internet-site til styring af enheder via 4) Vælg sprog 5) Tryk på Næste Nu kan opsætningen af en GSM-enhed begynde. 9

10 4BOpsætning på pc med Quick setup 5.2 Quick Setup. Vindue til modemoplysninger Definer enheden her. Figur 5-2 Nuværende password: Ved opstart er enhedens password 1234 som standard. Bemærk, pinkoden på enhedens SIM-kort skal være 1234 eller deaktiveret ved opstart. GSM-nummer: Nyt password: Telefonnummeret på enhedens SIM-kort angives her. Muligheden er valgfri men dog en nødvendighed, hvis ur-funktionen skal benyttes (f.eks. i forbindelse med logning af klimadata). Indtast evt. et nyt password på fire cifre. Må kun indeholde tal ikke bogstaver. Hvis pinkoden på SIM-kortet er aktiveret, vil det hermed også være ændret. Du kan også vælge at deaktivere passwordet, så det fremover ikke skal anvendes. Deaktiver SIM-kortets pinkode i din mobiltelefon og monter det i enheden igen. Se evt. mobiltelefonens manual for hjælp til deaktivering. Id: Her indtastes evt. et id på enheden bestående af tal eller bogstaver (maks. 32 tegn). Id et vil blive sendt med alle alarmer. Skal enheden sende alarmer med SIA-IP skal kontrolcentralens id-nummer benyttes som id (se evt. Alarm-typer side 11). NB! Passwordet benyttes for at kunne sende kommandoer til enheden. Id medsendes fra enheden ved alarm. Hvis feltet ikke er udfyldt, bliver id det samme som password. 10 Ver. 3.05

11 4BOpsætning på pc med Quick setup 5.3 Quick Setup 2. Vindue til modtagere Figur 5-3 Modtagere Telefonnummer: Alarm-typer: Der kan oprettes i alt 25 telefonnumre til at samarbejde med enheden. De kan modtage alarmer og/eller godkendes til at operere i systemet. Et telefonnummer må maks. være på 15 cifre. +45 er ikke nødvendigt. Vil du benytte landekode skal den indtastes +45 og ikke Alarmer kan modtages enten som SMS, DTMF, eller Sia ip. Tale kan ikke vælges til denne enhed. Ved DTMF ringer modemmet op f.eks. til en vagtcentral og afspiller en tonesekvens. Ønskes alarmen som en , angives det nummer, som tele-operatøren anvender ved s. Kontakt evt. selskabet bag dit SIM-kort for at få oplyst denne. Ved afkrydsning af kommer et nyt felt til mail-adressen frem. adressen kan maks. være 48 tegn. Ønskes alarmen afsendt som SIA-IP-protokol til en kontrolcentral skal det angives ud for modtager 1. Centralens IP-nummer og portnummer skal noteres i feltet til telefonnummer. De to numre adskilles af et kolon. Der skal ikke benyttes mellemrum og punktum i IP-nummeret skal bevares. For at kontrolcentralen kan genkende enheden, får du et id-nummer, som du skal definere som GSM-enhedens id (id se s. 10). Det er en forudsætning, at der er indgået aftale med kontrolcentralen, som også oplyser om de relevante numre. Ønskes flere typer alarmer, f.eks. både sms og opkald med DTMF, er det nødvendigt at oprette det samme nummer to gange. 11

12 4BOpsætning på pc med Quick setup Alarmer med DTMF-toner kan modtageren kvittere for med #. Kvitterer en modtager, stopper alarmeringen og de efterfølgende på modtagerlisten forstyrres ikke. Ved manglende kvittering fortsætter alarmeringen i modtagerlisten. Godkend: Zone: Angiver hvilke numre, der har lov til at ændre i opsætningen eller f.eks. trække relæer. Hvis et eller flere telefonnumre vinges af i feltet Godkend, accepterer enheden kun sms er og opkald fra disse numre. Der kan kun angives ét nummer pr. linje og enten godkend eller alarmtype. NB! Hvis der er fejl i det godkendte telefonnummer, skal det rettes i opsætningen. Det vil være nødvendigt at sætte kabel på for at få kontakt til enheden. Zone kan benyttes til at opdele alarmerne i områder med hver sine specifikke modtagere. En indgang i en bestemt zone alarmerer kun modtagere i samme zone. Undlades zone, sendes alle alarmer til samtlige modtagere. Kun én zone kan angives. Hvis det samme telefon-nummer skal ringes op ved alarm fra f.eks. to zoner, skal nummeret oprettes to gange. Hvis Zone står blank, modtages alarm fra alle zoner. Systemalarmer er som standard tilknyttet zone 0. Opsætning Send alarm til brugeren, der seneste har kontaktet enheden: Vælges muligheden sendes alarmer som normalt i forhold til den definerede modtagerliste samt til den person, der senest har haft kontakt til enheden. I denne GSM-model kan den seneste bruger kun modtage alarmen som sms. Funktionen giver mulighed for at flere kan betjene enheden og få de relevante beskeder uden at være oprettet som modtagere. På samme tid undgår brugerne at få alarmer, når de ikke benytter enheden. På en arbejdsplads kan det f.eks. være forskellige personer fra dag til dag, der skal aktivere en enhed, og det er kun denne person, der har gavn af at modtage alarmer. 12 Ver. 3.05

13 4BOpsætning på pc med Quick setup 5.4 Quick Setup 3. Vindue til indgange Figur 5-4 Digital indgang Tekst når indgang : Under Digitale indgange tastes den tekst (maks. 64 tegn), der skal sendes ved alarm (når tilstanden på en indgang ændres). Hvis du kun ønsker alarm ved enten brydes eller sluttes, skal der kun være tekst i feltet for den ønskede funktion. Desuden skal enten Tekst eller ID + Tekst vælges i Send kun alarm hvis tekst er oprettet under opsætning nederst på fanebladet. Kodes enheden ikke med brugerdefinerede tekster, sendes standardbeskeder ved alarm: S0: Slutte/lukke på indgang 0 (nul) B0: Bryde/åbne på indgang 0 (nul) Zone: Zone er valgfrit og kan benyttes til at opdele alarmer i op til otte områder. F.eks. sendes alarmer i zone 1 kun til modtagere i zone 1 (Husk også at angive zonen i opkaldslisten, se kapitel 5.2 side 10). Angives en zone, der ikke har en tilsvarende modtager, sendes ingen alarm. Benyttes, hvor et input blot skal styre et relæ f.eks. en sirene. 13

14 4BOpsætning på pc med Quick setup Filter: Vent: Zoneinddeling foretages ved at angive et tal i zonefeltet. Når der arbejdes med zoner, reagerer centralenheden med at fordele alle indgange på udgange. NB! Centralenheden lægger automatisk relæ-udgangen i zone 0. Det vil sige, man kan ikke flytte den til andre zoner. Hvis Filter er valgt, vil alarm kun blive sendt, hvor tilstandsændringen har været stabil i filtertiden. Overflødige tilstande, der varer et ubetydeligt antal sek., frasorteres og frembringer derved ikke en alarm. Benyttes f.eks. når en flyder i en pumpebrønd skal falde til ro, så der kun sendes én alarm. Filter kan ikke anvendes sammen med Vent. Ønsker du, at enheden afventer et halvt min, før en alarm udløses, skal Vent vinges af. Et evt. personale kan så f.eks. nå ud af et alarmområde efter tilkobling. Analog indgang Enheden har en analog indgang. Den kan tilknyttes teknisk udstyr til at måle en eksakt værdi, f.eks. temperatur. Type: Måleudstyr vælges (0-10V, 0/4-20mA, PT 100, Profort ). Udfyldes typefeltet ikke, virker den analoge indgang som en digital. Skala (min max): Ok (min max): Alarm/Ok tekst: For 0-10V og 0/4-20mA definerer man selv de ønskede værdier for volt og milliampere (fra 999 til +999). Decimaler er ikke tilladt. Værdierne for det øvrige måleudstyr er angivet med faste intervaller, som dog kan ændres. Eksempel: Værdierne for 0V og 10V skal defineres. min svarer til 0V, og max svarer til 10V (standardindstilling). Definer f.eks. at 20 ºC svarer til 0V og 60 C til 10V. Det tilladte interval defineres. Bliver værdien mindre eller større sendes en alarmtekst. Definer f.eks. min. til 0 ºC og maks. til 30 ºC. Falder temperaturen til under 0 ºC eller stiger til 31 ºC, sendes en alarm. Tekst i felterne Alarm tekst og Ok tekst må maks. indeholde 64 tegn. Alarmteksten sendes når det tilladte interval overskrides (se Ok (min max)), mens ok-teksten sendes, når værdien igen ligger mellem Oks min. og maks. Ønsker man i mellemtiden en måling oplyst, f.eks. en temperatur i et lokale, sender man en forespørgsel til enheden via sms med kommandoen V1 R for at forespørge på indgangen. Opsætning Indgang 0 anvendes til fra-/tilkobling: Vælg hvordan tilstanden på indgangen skal ændres. Enten Niveau (niveaustyring), hvor sluttet er tilkoblet eller Puls (pulsstyring). 14 Ver. 3.05

15 4BOpsætning på pc med Quick setup Ved blank fungerer indgangen som normal indgang (forudsætter at Indgang 1 anvendes som tæller også er blank se NB). NB: Denne enheds Indgang 1 er defineret til feltet med Indgang 0. Det er derfor kun muligt at benytte indgangen enten til fra-til-kobling eller som tæller (se nedenfor). Indgang 1 anvendes som tæller: Hvis du vil bruge indgangen som tæller, skal du vinge af, om der skal tælles pulse eller minutter. I feltet ved indgangen kan defineres en grænseværdi, f.eks. 500 i sluttet tekst. Enheden sender da automatisk en sms og nulstiller sig, når grænseværdien er nået. Ved blank fungerer indgangen som normal indgang (forudsætter at Indgang 0 anvendes til fra-/tilkobling også er blank se NB). NB: Denne enheds Indgang 1 er defineret til feltet med Indgang 0. Det er derfor kun muligt at benytte indgangen enten til fra-til-kobling (se ovenfor) eller som tæller. Filtertid: Angiver variabel filtertid for indgange. Under Digitale indgange (se tidligere) vinges af, hvilke indgange, der skal bruge den angivne filtertid. Vælg mellem 10 sek., 20 sek., 40 sek., 1 min., 2 min., 4 min., 8 min., 15 min. og 30 min. Send kun alarm hvis tekst er oprettet: Såfremt tekst er oprettet på indgange, sendes alarm. Ved blanke tekstfelter frasorteres alarm. Ved ID + Tekst sendes tilstand, ID og tekst. Ved Tekst sendes kun tekst. Send forskellige talebeskeder: Hvis vinget af, kan der sendes en talebesked på tre sekunder, når indgangen brydes og en anden på tre sekunder når indgangen sluttes. Er feltet blankt, sendes samme talebesked for brudt og sluttet tilstand. Aktivering af digitale indgange: Indgangene skal opsættes som enten GND- eller 24-VDC-mode. I GNDmode aktiveres indgangen ved tilslutning til 0 VDC (GND) og sluttet tilstand opnås. Fjernes tilslutningen opnås brudt tilstand. I 24 VDC-mode aktiveres indgangen ved tilslutning til 24 VDC og sluttet tilstand opnås. Fjernes tilslutningen opnås brudt tilstand Kommandoer i tekstfelt Det er muligt at skrive en eller flere kommandoer i tekstfeltet for den digitale og den analoge indgang. Herved kan der både sendes en sms-besked samt udføres en kommando, når tilstanden på indgangen ændres. Kommandoer forrest i tekstfeltet bevirker, at kommandoen udføres, også når enheden er frakoblet. Står kommandoer sidst i tekstfeltet, udføres kommandoen ikke i frakoblet tilstand Ved brug af flere kommandoer adskilles disse med et semikolon Kommandoer starter med < og slutter med >. 15

16 4BOpsætning på pc med Quick setup Eksempel på kommando i tekstfelt Skriv f.eks. kommandoen <S0> (S + nul) for at slutte relæ 1. Eksempel 5-1 I Eksempel 5-1 vil enheden sende en alarm med sætningen ALARM, når indgang 0 brydes. Kommandoen <S0> i slutningen af tekstfeltet bevirker desuden, at enheden slutter udgang nul, samt sender alarmen, når enheden er tilkoblet. Eksempel på zonetilkobling: For at tilkoble en enkelt zone sendes følgende kommando til enheden: Eksempel 5-2 I Eksempel 5-2 tilkobles zone 1, når indgang 0 brydes. For at tilkoble flere zoner ad gangen skrives de pågældende zoner adskilt af semikolon: Eksempel 5-3 I Eksempel 5-3 tilkobles zonerne 1 til 3, når indgang 0 brydes. Det er nødvendigt at gentage ON foran hver zone. I alt syv zoner (Z0 Z7) kan tilkobles. 16 Ver. 3.05

17 4BOpsætning på pc med Quick setup 5.5 Quick Setup 4. Vindue til udgang og andet Figur 5-5: Opsætning Aktivering af udgang ved alarm: Angiver om udgang skal aktivere ved alarm og hvor længe. 10 sek., 20 sek., 40 sek., 1 min., 2 min., 4 min. 8 min., 15 min., uendeligt, afspejler indgange. Afspejler indgange betyder, at udgangen afspejler den tilsvarende indgang, hvis der er oprettet tekst. Blankt felt angiver, at udgangen ikke aktiverer. Er der tekst for både den analoge og den digitale indgang, vil den analoge indgang have fortrinsret til at trække udgangen. Udgange afspejler fra-/tilkoblet: Hvis vinget af, er udgangen sluttet, når enheden er frakoblet og brudt, når enheden er tilkoblet. Hvis feltet ikke er udfyldt, virker relæet som normalt. Hvis udgangen skal være sluttet i frakoblet tilstand, markeres Sluttet i rubrikken Udgange. Kvittering for kommando: Hvis vinget af sendes en kvittering på en afsendt kommando til afsenderen og til enheden. Hvis feltet ikke er markeret, kvitteres der ikke. Enheden kvitterer med OK>> + den afsendte kommando, når den kender kommandoen, og??>> + den afsendte kommando, når enheden ikke genkender den afsendte kommando. Kvitteringer leveres til afsenderen. Send også sabotagealarm : Hvis vinget af sendes en sabotagealarm, også selv om enheden er frakoblet. Hvis blank sendes sabotagealarmen ikke i frakoblet tilstand. 17

18 4BOpsætning på pc med Quick setup Send power alarm: Ved afkrydsning med Straks sendes teksten Power alarm med det samme, når den eksterne forsyningsspænding svigter. Herefter kører enheden videre i 30 min., hvorefter den lukker ned. Kommer spændingen tilbage inden 30 min., sendes standardteksten Power Ok. Hvis 30 min markeres kører enheden i 30 min, mens den overvåger, om spændingen kommer tilbage. Sker det ikke, sender enheden power-alarmen og lukker ned. Når spændingen kommer tilbage, sendes standardteksten Power Ok. Poweralarm forudsætter, at enheden er monteret med et backup-batteri. Timer Interval: Vælg mellem Ugentlig, daglig, Antal kvarter og Antal minutter for hvor tit, timeren skal aktivere. Eller marker det blanke felt for at deaktivere. Som standard er timeren programmeret til at forsætte, til du stopper den. Det kan gøres ved at vælge det blanke felt som interval eller ved hjælp af kommandoen Tx (x = 0-9). T + nul stopper timeren, mens 1-9 angiver antal gange timeren skal aktivere, f.eks. starter den to gange ved T2. Brug kommandoen TU, hvis timeren igen skal køre uendeligt (indtil deaktivering). Kommandoen kan sendes via tekst på indgangen, med en sms eller indbygget i en makro. Tidspunkt: Kommandoer: Angiver klokkeslæt for aktivering af timeren. Ved Ugentlig (altid onsdag) og Daglig angives tidspunktet med TTMM. Ved Antal kvarter angives antallet af kvarter mellem aktiveringer, f.eks for hver time. Minutter angives med antal minutter mellem aktivering, f.eks for hvert 10. minut. Indtast evt. kommandoer, som enheden skal udfører, når timeren aktiverer. Indtaster du f.eks. MA D1;MA A1 vil enheden sende en statusopdatering for digital indgang 1(MA D1) samt en statusopdatering for analog indgang 1 (MA A1), når timeren aktiverer. Er kommandofeltet tomt, mens timeren er slået til, vil enheden sende statusbeskeder om tilstanden på indgangene. Statusbeskeder rapporterer fra de analoge og digitale indgange, som er tekstdefinerede. Kan vise sluttet eller brudt tilstand, en analog værdi eller antal pulse. Enheden vil også sende en statusbesked ved tilkobling af enheden. Sendes en statusbesked fra en indgang med en kommando i tekstfeltet, vil enheden også udføre den pågældende kommando. 18 Ver. 3.05

19 4BOpsætning på pc med Quick setup Automatisk til-/frakobling: Angiver tidspunkt for automatisk fra- og tilkobling af enheden. Hvis der kun ønskes automatisk tilkobling udfyldes Frakobling ikke. Angives med TTMM (TT = time / MM = minutter), f.eks Udgange Brudt: Sluttet: GPRS Teleselskab: Angiver normaltilstand af relæet. Hvis udgangen skal slutte ved aktivering af alarm, markeres Brudt. Udgangen vil da være brudt ved opstart. Angiver normaltilstand af relæet. Hvis udgangen skal bryde ved aktivering af alarm, markeres Sluttet. Udgangen vil da være sluttet ved opstart. Angiv enhedens internetadgang. Vælg enten at internettet ikke skal bruges ( GPRS anvendes ikke ) eller aktiver netadgangen ved at markere teleselskabet bag dit SIM-kort. Er dit selskab ikke på listen, skal Ikke på listen benyttes. Vær opmærksom på, at felterne angående internettet under Indstillinger også skal være udfyldt (se evt. kapitel 5.1 punkt 2) og 3) side 9). APN, Bruger og Kodeord: APN er en forkortelse for Access Point Name og angiver hvordan enheden får forbindelse til internettet via dit teleselskab. Nogle teleselskaber kræver desuden brugernavn og adgangskode for at skabe forbindelsen. Vælges et teleselskab fra listen, udfylder programmet automatisk felterne. Har du valgt et selskab, der ikke er på listen, skal du selv udfylde disse felter. Kontakt dit teleselskab, hvis du har brug for hjælp. Makroer Makronavn: Kommandoer: Her angives et navn efter eget valg på op til 16 tegn, f.eks. Start pumpe. Modtager enheden en sms med denne tekst, udføres de instruktioner, der er tastet i feltet Kommandoer. Det er således ikke nødvendigt at huske og indtaste den normale kommando. Der kan oprettes 10 makroer i alt (M0-M9). Her angives den eller de instruktioner/kommandoer (maks. 48 tegn), der skal tilknyttes det valgte makronavn. Flere kommandoer adskilles af semikolon. Eksempelvis P0;T1 for at pulse relæ 0 og aktivere timeren en gang. 19

20 5BOpsætning på pc med Basis setup 6 OPSÆTNING PÅ PC MED BASIS SETUP Ved opsætning med Basis setup skal du først udfylde programmets indstillinger som beskrevet i kapitel 6.1: Indstillinger. Dernæst defineres enheden jævnfør kapitel Opsætningen overføres og lagres i GSM-enhedens flash memory og bevares, hvis enheden slukkes. Når du arbejder med Profort a/s pc-program, kan du trykke F1 for hjælp. 6.1 Indstillinger Udfyld enhedens indstillinger ved at gå til vinduets øverste venstre hjørne og vælge: Kartoteker > Indstillinger (se evt. Figur 6-2). Et vindue som Figur 6-1 åbner. Figur 6-1 1) Har computeren et GSM-modem tilsluttet, skal du skrive den pinkode modemmets SIM-kort har. Ellers skal feltet være tomt. 2) Indtast nummeret på den COM-port, som enheden er tilsluttet. Kun ledige COM-porte er vist. 3) Ønsker du muligheden for at håndtere enheden online, skal Forbindelse via internet krydses af. Enheden skal desuden have aktiveret og sat den ønskede adgang til nettet op. Se hvordan under afsnittet GPRS i kapitel 6.7 Faneblad: Andet, hvis du bruger pc-programmet eller i kapitel 7.10 Internetadgang, hvis du anvender sms. 4) Skriv et brugernavn, du vil have på internettet. Det kan bestå af bogstaver og tal og må indeholde op til 16 karakterer. Tegn, specialtegn og mellemrum er ikke tilladt. Brugernavnet skal anvendes, når du logger ind på 5) Vælg sprog 6) Tryk på Ok Nederst til venstre i skærmbilledet vises, om forbindelse til enheden er oprettet. 20 Ver. 3.05

Manual til GSM-enheder fra Profort a/s Ver. 5.04

Manual til GSM-enheder fra Profort a/s Ver. 5.04 Manual til GSM-enheder fra Profort a/s 1 MANUAL TIL PROFORTS GSM-ENHEDER 2 1.1 SPECIFIKATIONER 2 1.2 FUNKTIONER 4 1.3 BESKRIVELSE 6 1.4 FUNKTIONSTEGNING 7 2 MONTERING 8 2.1 KLARGØR ENHEDEN 8 2.2 ELEKTRISK

Læs mere

GSM port styring for 400 brugere

GSM port styring for 400 brugere 1 29-1-2015 GSM port styring for 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere kan modtage alarm beskeder via SMS Bruger / Installations vejledning for 6000.0170 Program version GSM

Læs mere

GSM telefonsender tale/sms besked

GSM telefonsender tale/sms besked 1 GSM telefonsender tale/sms besked Installation manual til GSM sender med mobiltelefon FVK 41 EZS SSIHuset Svane Electronic 2 Indhold: 1. Grundlæggende oplysninger... 3 1.1 Beskrivelse af enheden... 3

Læs mere

Brugervejledning til intelligent GSM / SMS Alarmsystem

Brugervejledning til intelligent GSM / SMS Alarmsystem Brugervejledning til intelligent GSM / SMS Alarmsystem 8 Zonegrupper, 51 sensorer, 7 kabelførte sensorer, 1 x 12V udgang Tak for valget af vores produkter. Du bedes læse vejledningen grundigt, før du tager

Læs mere

Manual. GSM- / PSTN-Com. Gældende fra software version. GSM Com 835504 PSTN Com 839000 MGSMPSTNDK0911

Manual. GSM- / PSTN-Com. Gældende fra software version. GSM Com 835504 PSTN Com 839000 MGSMPSTNDK0911 GSM- / PSTN-Com Gældende fra software version GSM Com 835504 PSTN Com 839000 1 INDLEDNING... 4 Produktidentifikation... 4 VARENUMMER LISTE... 4 GSM Com... 4 GPRS Com... 4 PSTN Com... 4 Antenne... 4 Akkumulator

Læs mere

HouseGuard GSM-alarm (basis)

HouseGuard GSM-alarm (basis) HouseGuard GSM-alarm (basis) Dansk manual www.houseguard.dk Side 0 af 51 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 PLACERING AF DE ENKELTE ENHEDER... 4 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN

Læs mere

HomeSecure HS-ZONE-01 version nr. 01

HomeSecure HS-ZONE-01 version nr. 01 1 Indholdfortegnelse: INTRODUKTION 4 1.1 INTRODUKTION: 4 1.2 FUNKTIONER 4 INSTALLATION AF ALARMSYSTEMET 6 2.1 PLANLÆGNING INDEN INSTALLATION 7 2.2 KLARGØR ALARMPANELET 8 TILSLUT GSM ANTENNEN... 8 TILSLUT

Læs mere

HouseGuard GSM-alarm (plus)

HouseGuard GSM-alarm (plus) HouseGuard GSM-alarm (plus) Dansk manual www.houseguard.dk Side 0 af 55 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 PLACERING AF DE ENKELTE ENHEDER... 4 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN

Læs mere

SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 4.4

SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 4.4 SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 4.4 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Inden alarmsystemet tages i brug... 2 VIGTIGT AT VIDE INDEN DU GÅR I GANG... 2 FORBEREDELSE AF TRÅDLØSE

Læs mere

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 09-9-2013 SSI400 GSM ALARM Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2013 model - GSM alarm SSI400 433/868MHz Version December 2012 Brug vores app til Android og iphone til betjening

Læs mere

Midlertidig udgave. Manual. MJK Comtroller 702. Stations ID: Serienr.: Gældende for softwareversion 83XXXX COMLI PROTOKOL

Midlertidig udgave. Manual. MJK Comtroller 702. Stations ID: Serienr.: Gældende for softwareversion 83XXXX COMLI PROTOKOL Manual MJK Comtroller 702 Gældende for softwareversion 83XXXX COMLI PROTOKOL Stations ID: Serienr.: M702DK/0110 Rev. 111001 Da vore produkter er under løbende udvikling, kan der forekomme ændringer i de

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

HouseGuard Pro GSM-alarm Installations og opsætnings-manual

HouseGuard Pro GSM-alarm Installations og opsætnings-manual HouseGuard Pro GSM-alarm Installations og opsætnings-manual www.houseguard.dk Side 0 af 39 HouseGuard Pro GSM-alarmsystem dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER...

Læs mere

House Guard Pro GSM alarm system Dansk installations manual INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER... 3

House Guard Pro GSM alarm system Dansk installations manual INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER... 3 www.houseguard.dk Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER... 3 OVERSIGT OVER HOUSEGUARD PRO KONTROLPANEL... 5 TRIN 1: MONTERING AF SIM KORT.... 6 TRIN 2: OPSTART AF

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 4 EN VIGTIG INFO TIL BRUGEN AF ALARMCENTRALEN...4 BETJENING... 5 ALPHAVISION LCD TASTATUR...5 ALPHAVISION LCD TASTATUR MED PROXIMITY

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

HomeSecure GSM AD 003 version nr. 01

HomeSecure GSM AD 003 version nr. 01 1 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION 4 1.1 INTRODUKTION: 4 1.2 FUNKTIONER 4 INSTALLATION AF ALARMSYSTEMET 5 2.1 PLANLÆGNING INDEN INSTALLATION 6 2.2 KLARGØR ALARMPANELET 7 TILSLUT GSM ANTENNEN OG SIRENE

Læs mere

Elite Alarm. Version 3.12. www.gsmteknik.dk

Elite Alarm. Version 3.12. www.gsmteknik.dk Elite Alarm Version 3.12 www.gsmteknik.dk VELKOMMEN Tillykke med din nye tyverialarm fra GSM teknik. Her er lidt overordnet information, som skal hjælpe dig godt i gang. Følgende har vi på forhånd foretaget

Læs mere

OASIS. MASTER manual. Til systemadministrator

OASIS. MASTER manual. Til systemadministrator OASIS MASTER manual Til systemadministrator Programsekvenser begynder med tast 1 Tilkobler hele systemet (svarer til ABC tasten) 2 Tilkobler område A (svarer til A tasten) 1 ) 3 Tilkobler område A og B,

Læs mere

El- Matic IP- alarm Dansk manual

El- Matic IP- alarm Dansk manual El- Matic IP- alarm Dansk manual Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 3 PLACERING AF DE ENKELTE ENHEDER... 4 TRIN 1: REGISTRERING OG AKTIVERING... 6 TRIN 2: TILFØJELSE AF SENSORER MV.... 8 ZONETYPER...

Læs mere

ValTronics alarmsystem

ValTronics alarmsystem ValTronics alarmsystem Brugermanual ValTronics Alarmsystem VT-1188-B 1 VELKOMMEN Tillykke med dit nye alarmsystem fra Valtronics ApS. Her er lidt overordnet information, som skal hjælpe dig godt i gang.

Læs mere

BRUGERMANUAL. PowerMaster-10 G2. Tovejs trådløst indbruds alarmsystem. www.visonic.com

BRUGERMANUAL. PowerMaster-10 G2. Tovejs trådløst indbruds alarmsystem. www.visonic.com BRUGERMANUAL PowerMaster-10 G2 Tovejs trådløst indbruds alarmsystem www.visonic.com PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 Forord... 3 Oversigt... 3 Systemfunktioner...

Læs mere

Brugervejledning til PowerMaxComplete

Brugervejledning til PowerMaxComplete Brugervejledning til PowerMaxComplete Indholdsfortegnelse Oversigt over alarmsystemets vigtigste funktioner...2 Formular med kontaktoplysninger...2 Lysindikatorsignaler...2 Sirenesignaler...3 Praktiske

Læs mere

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual HouseGuard SmartGSM-alarmsystem Dansk manual HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 OPSÆTNINGS TRIN... 3 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 1: MONTERING AF GSM-SIM-KORT....

Læs mere

StokerKontrol Brugervejledning

StokerKontrol Brugervejledning StokerKontrol Brugervejledning StokerKontrol 3.20 TILLYKKE... 3 INSTALLATION... 3 OPDATERING... 4 SYSTEMKRAV... 4 MULIGHEDER... 4 PROGRAMMETS OPBYGNING... 5 URSTYRING FRA PC... 5 OVERSIGTSBILLEDER... 6

Læs mere

Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual

Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual SmartGSM-alarmsystem dansk manual Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 2: OPSTART AF ALARMSYSTEMET... 8 MENUSYSTEMER... 8 TRIN

Læs mere

23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner. 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500. Version januar 2014

23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner. 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500. Version januar 2014 1 23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500 Version januar 2014 Brug vores app's til Android og iphone til betjening af enheden!

Læs mere

HouseGuard Pro+ Dansk manual

HouseGuard Pro+ Dansk manual El-Matic GSM-system dansk manual HouseGuard Pro+ Dansk manual Side 0 af 54 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION TIL HOUSEGUARD PRO+... 2 OPSTART AF ALARMSYSTEMET... 7 OPSÆTNING VHA.

Læs mere

HomeSecure HS-BASIC-V2 Brugermanual: 16-06-2015

HomeSecure HS-BASIC-V2 Brugermanual: 16-06-2015 2 3 Tillykke med dit nye HomeSecure BASIC alarmsystem. I denne manual finder du informationer om alarmsystemets funktioner, installationsprocedure og betjening. Det er vigtigt, at du først gennemlæser

Læs mere