Ny Trafik- og mobilitetsplan for Odense Kommune. Status for en vejregel. Kan man regne med regnen. Vejudstyr nu - og i fremtiden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ny Trafik- og mobilitetsplan for Odense Kommune. Status for en vejregel. Kan man regne med regnen. Vejudstyr nu - og i fremtiden"

Transkript

1 Status for en vejregel Kan man regne med regnen Ny Trafik- og mobilitetsplan for Odense Kommune Vejudstyr nu - og i fremtiden

2 INDHOLD no Månedens synspunkt 3 Tanker på vej mod årets vejforum Status for vejreglerne Kenneth Kjemtrup, Vejdirektoratet 6 Kan man regne med regnen? 18 Vejudstyr nu - og i fremtiden 26 Nye vejregler vedrørende afmærkning 30 Nyt fra Vejregelgruppen for Varmblandet asfalt AG U Nye udbudsforskrifter for»styring og samarbejde«og «Arbejdsplads«52 Status for en vejregel 60 Nyt fra arbejdsgruppen om IT på vej Vejforum Otto Schiøtz, Viatrafik KOLOFON ISSN Nummer årgang 85 Udgivet af Dansk Vejtidsskrift ApS, reg. nr Meddelelsesblad for: Transport- og Energiministeriet Vejdirektoratet Dansk Vejhistorisk Selskab Produktion, regnskab, administration og annoncesalg: Grafisk Design (ISO 14001) Nørregade 8, 9640 Farsø. Telf Fax Regnskab/abonnement: Inge Rasmussen Annoncer: Inge Rasmussen Abonnementspris: Kr. 480,- + moms pr. år for 11 numre. Kr. 800,- udland, + moms og porto Løssalg: Kr. 80,- + moms og porto Uddannelsesinstitutioner kr. 37,50 + moms og porto Medlem af: 10 Hastighed og sikkerhed på motorvejene efter indførelse af 130 km/t 16 Vejen til fremtiden 22 Automatiske parkeringsanlæg i Danmark 32 Vejprojektering i Roskilde Kommune 36 SMA - det stærke belægningsvalg 40 Succeskriterier for gode kunderelationer 42 Hvad gemmer sig i dybet...? 44 Ny Trafik- og mobilitetsplan for Odense Kommune 50 Forsegling af asfaltbelægninger betaler sig 56 Administration af gadejord og private fællesveje på gadejord 62 Grønne Korridorer -Dedikerede Lastvognsbaner Diverse 4 Dansk Vejtidsskrift bliver til Trafik & Veje 8 Proffessor P.H. Bendtsen's Trafikforskningspris 14 Dansk version af Warm-Mix-Asphalt med flere miljøgevinster 28 Børn & Trafik 54 Vejdirektoratets brev af 28. marts 2008 om afhændelse af offentligt vejareak 65 Fra den store verden: Forskningsbehov vedrørende erhvervstransporter og miljø 66 Kalenderen 67 Leverandørregister Oplag: eksemplarer if. Fagpressens Medie Kontrol for perioden 1. juli juni Indlæg i bladet dækker ikke nødvendigvis redaktionens opfattelse. Redaktion: Civ. ing. Svend Tøfting (ansv. redaktør) Bygaden 48, 9000 Aalborg Telf Telf (aften) Fax (aften) Mobil: Civ. ing. Tim Larsen (redaktør) Parkvej 5, 2830 Virum Telf Fax Mobil: Redaktionelle medarbejdere: Akademiingeniør, Carl Johan Hansen Direktør Henning Elkjær Kaas, Colas Danmark A/S Kommunikationskonsulent Mikkel Bruun, Vejdirektoratet Afdelingsleder Hans Faarup, LE34 Professor Bent Thagesen Civilingeniør, Dr. Tech. Jens Rørbech Direktør Lene Herrstedt, Trafitec ApS Dansk Vejtidsskrift er på internettet: Kopiering af tekst og billeder til erhvervsmæssig benyttelse må kun ske med Dansk Vejtidsskrifts tilladelse. 2 DANSK VEJTIDSSKRIFT 2008 NOVEMBER

3 Månedens synspunkt Tanker på vej mod årets VEJFORUM Af teknisk direktør Jacob Madsen, Egedal Kommune, formand for VEJFORUM s repræsentantskab Hård budgetlægning For mange af årets deltagere i VEJFORUM har de sidste måneder været som en tur i den strideste efterårsstorm. Jeg tænker på den netop afsluttede kommunale budgetlægning, hvor det set med vejsektorbriller i mange kommuner igen er gået ud over vejbudgetterne. Nogle steder endda meget hårdt. På ny vil der i mange af landets kommuner til næste år blive tæret yderligere på den i vejnettet anbragte kapital som følge af ingen eller kun yderst ringe fornyelse af slidlag. På anlægsområdet er situationen mange steder også yderst bekymrende, idet man ikke har kunnet finde midler til blot de allermest nødvendige trafiksikkerhedsfremmende anlæg, og heller ikke midler til forskønnende tiltag, som selvfølgelig må komme i 2. omgang. Heldigvis har den kommunale budgetlægning da nogle steder været tilsmilet af sensommersol eller kun meget lidt modvind. På det statslige område har vi en ny finanslov til gode. Som jeg husker det, har vore kolleger i Vejdirektoratet ofte også højlydt ytret stor bekymring for udsigterne på såvel drifts- som anlægsområdet. Det skal blive spændende at se, hvordan det går denne gang. At dømme efter yderst spektakulære aktiviteter mange steder i landet tyder meget dog på, at direktoratet også til næste år vil have meget at se til. Ovenstående synspunkter skal ikke forstås anderledes end, at undertegnede naturligvis fortsat har den største respekt for beslutningstagernes fulde legitime ret og pligt til at træffe beslutninger, som hver gang skal afspejle en nødvendig prioritering blandt mange påtrængende behov i samfundet, og det hvad enten det er i det mindre, lokale eller i det store, nationale samfund. Men man kan godt spørge, om vi vejfolk er gode nok til at gøre opmærksom på sektorens behov? Hvad gør kollegerne der, hvor det går godt? Har vi behov for nye dokumentationsværktøjer? Eller er der simpelthen behov for en ny finansieringsreform, hvor der ad lovgivningsvejen fastlægges minimumsbudgetter for drift og vedligeholdelse? Naturligvis ikke blot på vejområdet, men på alle områder, hvor samfundet har investeret midler i et aktiv. Eller skal alle områder, der driver et aktiv, bl.a. vejene, som vandsektoren selskabsgøres og finansieres af brugerbetaling? Dette alene tænkt for at få det nødvendige gjort. Store og spændende udfordringer Regeringen modtog i januar i år Infrastrukturkommissionens rapport om nødvendige investeringer i den nationale infrastruktur. Vejinfrastrukturen blev naturligvis meget omtalt, men også den skinnebårne kollektive trafik fik mange ord og anbefalinger med på vejen, og godstrafik på havet blev tilgodeset. Hvordan det ender, ved vi ikke i skrivende stund, men forventningerne er, at vi kender et udspil til efterfølgende politisk diskussion inden, vi mødes til VEJFORUM i begyndelsen af december. Men forventningerne er store rundt omkring. Et andet spændende udspil fra regeringens side, som også forventes at fremkomme meget snart, har en naturlig tilknytning til investeringsplanen. Det er den længe ventede CO 2 -handlingsplan for transportområdet. Vi har planlagt, at begge disse store tiltag får kompetent omtale på det kommende VEJFORUM. Et forhold, som til gengæld nok ikke vil blive berørt så meget på dette års VEJFO- RUM, er problemerne for den ikke-skinnebårne kollektive trafik. De generelt stigende omkostninger, ændringer i byrdefordelingen og en aftagende kundetilstrømning gør, at sektoren er inde i en dødsspiral. Mange kommuner overvejer at reducere trafikomfanget, hvilket efter undertegnedes mening kun vil forværre situationen. Udfordringen for sektoren er derfor at samarbejde, så meget vi kan, om de kommunegrænse-krydsende ruter og i øvrigt pege på tiltag på vejnettet, som kan forbedre den kollektive trafiks vilkår. Naturligvis skal vi også være med til at pege på reduktioner der, hvor sammenlægningen af kommuner har gjort dette muligt. Men alt i alt er der altså generelt grund til stor bekymring for fremtiden for denne del af den kollektive trafik. En hjælpende hånd fra regeringens side er nødvendig også på dette område. Samarbejdet i sektoren Et af formålene med kommunalreformen var, at der inden for alle fagområder skulle skabes bæredygtige miljøer i alle kommuner. Også inden for vejsektoren. Selv om der ved reformen blev fjernet 13 fagmiljøer i amterne, hvilket ikke var rart at gennemføre, er der i de fleste kommuner skabt reel mulighed for bæredygtige vej- og trafikmiljøer, og der er dannet 6 nye statslige vejcentre. Da samarbejdet imellem vejcentrene og kommunerne er kommet godt fra start, bl.a. inden for planlægning, trafiksikkerhed og vintertjeneste, og de centrale dele af Vejdirektoratet i øvrigt er fortsat ad de gamle kendte veje også omkring anlæg, drift og vedligeholdelse, forskning og udvikling og information, er det ikke forkert at sige, at den offentlige del af sektoren er kommet godt i gang efter reformen. Med den større kompetence og de større volumener har jeg vanskeligt ved at forestille mig, at den øvrige del af sektoren ikke også er godt tilfredse med udviklingen. Med de store udfordringer, som vi står overfor, er der brug for en vejsektor i fortsat udvikling. Et af midlerne hertil er videndeling. Her bidrager dette fantastiske fagtidsskrift. Et andet er VEJFORUM, hvor sektoren i år mødes for 8. gang omkring et bredt udsnit af udfordringer og muligheder. Vi bliver ca. 825 deltagere. Jeg glæder mig. Vel mødt i Nyborg den december < NOVEMBER 2008 DANSK VEJTIDSSKRIFT 3

4 Dansk Vejtidsskrift bliver til Trafik & veje Bestyrelsen for Dansk Vejtidsskrift har vedtaget, at bladet fra januar 2009 skal skifte navn til Trafik & Veje. Bladets forside vil i fremtiden se anderledes ud. Det vil blive afsløret, når januarnummeret kommer på gaden. Af ansv. red. Svend Tøfting, Dansk Vejtidsskrift Vejsektoren er under forandring. Efter strukturreformen er kommunerne og Vejdirektoratet efterhånden ved at have fastlagt de fremtidige organisationer. Dansk Vejtidsskrift har i den sidste tid også fået mange flere abonnementer i kommunerne og i Vejdirektoratet. Antallet af abonnementer er således de seneste 2 år steget fra 1500 til Og vi har godt fat i annoncemarkedet, og Vejviseren giver et godt overskud. Så er det overhovedet behov for justeringer? Bestyrelsen har vurderet situationen og konkluderet ja det er der. Der er ingen tvivl om, at bladet kan fortsætte, som den gør i dag i hvert fald i en årrække. Men på længere sigt vil der være behov for justeringer. Flere forhold gør det nærliggende at foretage et par ændringer her og nu bl.a.: at situationen er den, at næsten alle artikler om veje og trafik nu bliver bragt i Dansk Vejtidsskrift at artiklerne i Dansk Vejtidsskrift deler sig nogenlunde ligelig mellem trafik- og vejrelaterede artikler at bestyrelsen også har ønsket, at vi bevæger os mere ud på det skandinaviske marked at vores nuværende Internet-site er ikke tilsvarende. Bestyrelsen har på denne baggrund vedtaget at bladet pr. 1. januar 2009 omdøbes til Trafik & Veje at Internettet samtidig relanceres og placeres på Uændret organisation Der vil ikke ske de store justeringer i redaktionen. Redaktionen får i fremtiden følgende opbygning: Ansv. redaktør Redaktør Bestyrelsen som deltager i drøftelse af den overordnede redaktionelle linje i forbindelse med bestyrelsesmøderne Fagredaktører, der hver dækker et specielt område. De deltager ikke i redaktionsmøder m.v., men inviteres til at deltage i generalforsamlingen i maj og redaktionsmødet i forbindelse med Vejforum i december. Artikler og temaer Vi har i bladet to temaer hver måned. Der har siden 2000 været 4159 sider artikler i Dansk Vejtidsskrift fordelt på emner som vist i tabel 1. Tabellen viser, at ca. halvdelen af artiklerne har været om veje og resten overvejende om trafikale emner. Internettet Internetsiden relanceres også pr. 1. januar Tabel 1. Fordeling af temaer siden Hjemmesiden vil blive åbnet 1. januar. Internettet omfatter i dag en omfattende artikeldatabase med ca artikler, der har været bragt i Dansk Vejtidsskrift siden Det er muligt at finde aktuelle artikler bl.a. via titel, forfatter, stikord og fuldtekstsøgning. Artiklerne er siden 2000 lagt ud på Internettet i PDF-format, når de er ca. et halvt år gamle. Vejviserdatabaserne indeholder nu : 2020 personer hvoraf 1910 har e-postadresse 1173 firmaer, kommuner m.v. hvoraf 893 har e-postadresse 446 poster i fagregistret fordelt på ca. 175 forskellige fagemner. Hertil kommer en kalenderfunktion, hvor firmaer kan indlægge deres aktiviteter. Der er ca. 50 forespørgsler på den nuværende hjemmeside hver dag, og ca. 700 forskellige besøger hjemmesiden hver måned. Hertil kommer 350 daglige søgninger i vejviserdatabasen og knap 1000 daglige søgninger i artikeldatabasen. Alle søgefunktioner vil i afpudset form blive ført videre på den nye hjemmeside. Vejforum 2008 Vi skal alle sammen vænne os til, at bladet fremover hedder Trafik og Veje. Det gamle navn vil dog også være en det af logoet Dansk Vejtidsskrift ligesom også vil lede til den nye hjemmeside. Spørgsmålet er nu, hvorledes den fremtidige redaktionelle linie skal være. Det får du mulighed for at drøfte på en workshop på Vejforum onsdag eftermiddag. Her vil jeg sammen med Chefredaktør Michael Nørgård, Teknik & Miljø, Pressechef Brian Christensen, Vejdirektoratet og Direktør Ib Frandsen, Asfaltindustrien lægge op til debat. Hvis du er interesseret i at påvirke den fremtidige redaktionelle linie så mød op til workshoppen. <

5 Foto: Søren Wesseltoft Vejen til fremtidens medarbejdere En af de største udfordringer vejsektoren står overfor er at sikre tilstrækkeligt med medarbejdere til at drive og udvikle vores infrastruktur i de kommende mange år. Derfor inviterer Odense Kommune, Ingeniørforeningen og GMCB alle deltagerne på Vejforum til deltagelse i workshoppen Vores medarbejdere i fremtiden torsdag den 4. december kl Formålet er: at informere og inspirere hinanden angående aktiviteter målrettet den fremtidige mangel på medarbejdere at udpege en række aktiviteter, som vi i vejsektoren i fællesskab vil arbejde med for at modvirke den fremtidige medarbejdermangel. En række forskellige personer fra vejbestyrelserne, Universiteterne, KL, IDA og Vej-EU indgår med korte inspirationsindlæg på workshoppen. Læs mere på NOVEMBER 2008 DANSK VEJTIDSSKRIFT 5

6 Status for vejreglerne Kan man regne med regnen? Der tales i denne tid meget om klimaændringer, der venter os ude i fremtiden. Man forventer et ændret regnmønster, som vil medføre ændrede dimensioneringskriterier for fremtidens vejafvandingssystemer. Men inden vi når til fremtiden, og de udfordringer der ligger der, må vi kigge på nutiden. Hvilke regndata har vi i dag og bruger vi dem rigtigt? Af Ole Jensen, Vejdirektoratet Peter Nielsen, Orbicon A/S En svær fødsel Vejreglen Afvandingskonstruktioner indgår som hæfte 2 i serien: Konstruktion og vedligehold af veje og stier. Den tidligere arbejdsgruppe 3.5 færdiggjorde den efter endt høring i 2001 men grundet bl.a. drøftelse af normtekst kontra vejledningstekst, omstrukturering i vejregelarbejdet mv. forelå den som Vejregelforslag indtil den i 2005 blev ophøjet til egentlig vejregel. Vejreglen indeholder afsnit om hydraulisk dimensionering, styrkeberegning, fysisk udformning, myndighedsbehandling mv., og kan anvendes som en projekteringsvejledning. Da vejreglen blev skrevet, bestod det gældende grundlag for hydraulisk dimensionering af Spildevandskomiteens Skrift nr. 16 (SVK 16) og Spildevandskomiteens Skrift nr. 26 (SVK 26). SVK 16, som udkom i 1979, indeholder regndata for årene 1933 til Man kan således mene, at dataene allerede dengang ikke var helt up to date men til gengæld udmærkede SVK 16 sig ved at være meget brugervenlig, f.eks. kunne man ved simpel aflæsning i en figur få angivet et bassinvolumen ud fra få parametre. Figur 1. Inddeling af Danmark i regnregioner (SVK 28). Løbende indsamling af regndata har vist, at de gamle regndata fra før 70 erne ikke falder i tråd med det regnmønster, man har registreret de seneste årtier. Man har således opsamlet og behandlet data for perioden 1979 til 1996 i SVK 26. Nye regndata I tiden fra vejreglens færdiggørelse og til i dag har tingene ikke ligget stille. Dels har man i afløbskredse haft en diskussion om gængs dimensioneringspraksis for afløbssystemer, dels har man løbende opsamlet og behandlet nedbørsdata. Man har således udvidet den samlede periode i SVK 26 ( ) med yderligere 8,5 år og samlet disse i skriftet SVK 28, der dækker perioden 1979 til og med juli Ved behandlingen af data i SVK 26 fandt man, at Danmark kunne inddeles i 3 regn-regioner, hvor der indenfor de 6 DANSK VEJTIDSSKRIFT 2008 NOVEMBER

7 enkelte regioner var et nogenlunde ens nedbørsmønster, afhængig af den enkelte lokalitets årsmiddelnedbør. De tre regioner var København Øst, København Vest og Øvrige Danmark. Den seneste opsamling og behandling af data i SVK 28 viser, at denne inddeling ikke længere holder stik man arbejder nu i stedet med 2 overordnede regioner: Vestdanmark og Øst danmark, med Storebælt som skillelinje (se figur 1). Nok mere vigtigt er det, at man kan konstatere, at regnintensiteter for regnhændelser med samme varighed og gentagelsesperiode, der typisk er relevante for ledningsdimensionering, i perioden fra 1997 til 2005 er steget med ca. 10%, og for visse ekstreme Mht. ændret nedbørsmønster viser de forskellige klimascenarier for Danmark, at nedbørsmængden om sommeren vil blive mindre til gengæld vil det regne mere intenst, når det regner. Dette vil alt andet lige stille øgede krav til ledningsdimensioner. Om vinteren vil nedbørsmængden stige, og der vil være flere længerevarende regnhændelser, der typisk er dimensionsgivende for regnvandsbassiner. For at fremtidssikre sit afvandingssystem vil det således være formålstjenligt at dimensionere med et sikkerhedstillæg, der kan modsvare bl.a. den usikkerhed som de anvendte regndata og modeller indeholder, samt de forøgede nedbørsintensiteter og -mængder, der forventes at komme som niveau og Normalt dokumentationsniveau. Lempet dokumentationsniveau vil typisk blive udført som en håndberegning med opslag af nødvendig ledningsdimension i tabeller eller nomogrammer. Lempet dokumentationsniveau tillades hvor afvandingssystemet ikke er kompliceret opbygget, og hvor konsekvenser af overskridelser af systemets kapacitet (typisk opstuvning over dækselniveau, dvs. oversvømmelse), ikke skønnes at være for alvorlige. Normalt dokumentationsniveau vil kræve en edb-beregning, for at eftervise, at dimensioneringskriterier er overholdt. Normalt dokumentationsniveau skal anvendes, hvor afvandingssystemet er komplekst opbygget med f.eks. flere bassiner i serie, pumregn med mere end 20%, i forhold til perioden 1979 til 1996! Hvorvidt disse stigninger skal tilskrives statistiske udsving eller egentlige klimaændringer, kan man ikke afgøre entydigt. Der er dog god overensstemmelse mellem resultater fra tidlige klimamodeller og de faktisk registrerede ændringer i regnmønsteret. Klimaændringer eller ej mht. dimensionering af vejafvandingssystemer skal vi forholde os til seneste regndatagrundlag, og det vil i det væsentlige sige SVK 28. Revision af vejreglen Den gamle SVK 16 med data fra 1933 til 1962 udgår, og til gengæld bliver SVK 28 skrevet ind som gældende dimensioneringsgrundlag. Det bemærkes, at selvom SVK 28 umiddelbart dækker perioden 1979 til 2005, så er opsamling og behandling af regndata ikke indstillet. Nedbørsmålinger bliver fortløbende registreret, og man kan fra de enkelte regnmålere i Spildevandkomiteens regnmålersystem indhente regndata fra 1979 og op til i dag. Regnserierne bliver således løbende forlænget, og deres statistiske validitet forbedret. Dokumentationsniveauer og overskridelseshyppigheder Afvandingsvejreglen opererer med beregninger på to niveauer: Lempet dokumentations- pestationer osv., eller hvor konsekvenser af opstuvning over dækselniveau medfører oversvømmelse af følsomme arealtyper (trafikveje, bebyggede arealer mv.) SVK 28 åbner ikke umiddelbart op for et simpelt opslag, hvor man kan finde en dimensionsgivende regnintensitet eller et bassinvolumen, som den gamle SVK 16 gjorde det. Mht. regnintensiteter kan man få dette beregnet på frit tilgængelige regneark på hvor Spildevandskomiteen har lagt deres skrifter ud, foruden regneark til beregning af regnintensiteter og regneark til beregning af bassinvolumen. Det nuværende regneark til beregning af bassinvolumen er begrænset til to afløbstal, hhv. 1,0 og 10,0 l/s/ha. Der er dog udarbejdet nyt regneark for vilkårligt afløbstal. Regnearket forventes lagt ud på hjemmesiden i den nærmeste fremtid. For begge dokumentationsniveauer gælder det, at acceptable overskridelseshyppigheder for det givne afvandingssystem skal fastlægges. Vejreglen angiver minimumskrav til disse overskridelseshyppigheder. Det står således den enkelte vejbestyrelse frit for evt. at skærpe disse krav. Hvad med klimaændringerne? Et af tidens store fokusemner er klimaændringer, og de medfølgende udfordringer vi som samfund bliver mødt med. følge af klimaændringer. Man kan nu spørge: hvor meget mere regn, skal vi dimensionere for? Er det 10, 20 eller 30%? Og hvor meget koster det ekstra i anlægsomkostninger? Disse spørgsmål bliver IKKE besvaret i vejreglen. Fastsættelsen af sikkerhedsfaktor er dels en afvejning af, hvilke klimascenarier og dermed udvikling i fremtidens regnmønster man tror på, dels en afvejning af hvilken sikkerhed den enkelte vejbestyrelse vil indbygge. I den kommende revision af vejreglen vil vi derfor omtale klimaændringsproblematikken og henvise til det mest opdaterede grundlag for fastsættelse af sikkerhedsfaktorer, herunder klimafaktoren. I det væsentlige udgør SVK 27: Funktionspraksis for afløbssystemer under regn og SVK 29: Forventede ændringer i ekstremregn som følge af klimaændringer dette grundlag. Hvornår kommer den reviderede vejregel? Der arbejdes i skrivende stund på at få de sidste detaljer på plads, og det forventes, at vejreglen kan udsendes i høring omkring årsskiftet 2008/2009 efter endt behandling i Vejregelrådet i december Høringsudgaven vil blive lagt ud på sammen med et nyhedsopslag, der kortfattet beskriver de væsentligste ændringer. < NOVEMBER 2008 DANSK VEJTIDSSKRIFT 7

8 PROFESSOR P.H. BENDTSEN S TRAFIKFORSKNINGSPRIS Trafikforskningspris til en yngre forsker En testamentarisk gave fra professor P. H. Bendtsen, som var professor i trafik ved DTU fra 1949 til 1977, har gjort det muligt at oprette en fond, hvis formål er at uddele en Trafikforskningspris til en yngre dansk forsker. Professor Bendtsen arbejdede ved Institut for Veje, Trafik og Byplan, som i dag hovedsagelig indgår i Institut for Transport på DTU. Prisen uddeles normalt hvert andet år som belønning for et videnskabeligt arbejde, fortrinsvis inden for trafikteknik, trafikplanlægning, trafikmiljø, transportøkonomi eller trafiksikkerhed. Da konferencen Trafikdage på Aalborg Universitet velvilligt har tilbudt at bidrage med supplerende midler, vil prisen fremover foreløbig blive uddelt hvert år. Med prisen følger i 2009 et rejselegat på kr ,-. Hermed indkaldes ansøgninger fra danske trafik- og transportforskere, som er under 40 år den 31. marts 2009, og som mener at kunne komme i betragtning ved uddelingen af prisen i Med ansøgningen skal følge en artikel eller et resumé på ca. 10 sider af et videnskabeligt arbejde, hvoraf arbejdets indhold og lødighed kan vurderes. Arbejdet må gerne have været publiceret, fx som en ph.d.-afhandling, en artikel eller et konferenceindlæg. Fondsbestyrelsen vurderer de indkomne ansøgninger. Bestyrelsen kan indhente sagkyndige vurderinger udefra af de indkomne arbejder, men bestyrelsen alene har det fulde ansvar for prisuddelingen. Bestyrelsen består for tiden af: Professor Oli B.G. Madsen, DTU, formand Adjungeret professor Jens Rørbech, DTU, samt rådgivende ingeniør Direktør Carsten Falk Hansen, Trafikstyrelsen for Jernbane og Færger Direktør Per Jacobsen, Vejdirektoratet Seniorforsker Hans Bendtsen, Vejdirektoratet/Vejteknisk Institut Prisuddelingen forventes i 2009 at finde sted i forbindelse med Trafikdage på Aalborg Universitet 2009 eller ved et møde arrangeret af Institut for Transport, og prismodtageren forventes at give en forelæsning om arbejdet ved denne lejlighed. Fondsbestyrelsen ønsker at medvirke til, at det prisbelønnede arbejde publiceres, hvis det ikke er sket. Det ønskes derfor oplyst, om et indsendt arbejde har været publiceret tidligere. Ansøgning om at komme i betragtning ved prisuddelingen skal, som nævnt, indeholde en artikel eller et resumé af arbejdet, som ønskes bedømt, oplysning om arbejdet har været publiceret samt oplysninger om ansøgerens navn, adresse og fødselsdato. Ansøgning indsendes inden 1. april 2009 til: Professor P.H. Bendtsens Trafikforskningspris att.: Afdelingen for Forskning og Innovation, DTU Bygning 101 A 2800 Kgs. Lyngby Vi tilbyder nye løsninger på gamle problemer... Overfladebehandling - slidlag og kørebaneafmærkning på veje, pladser og stier Forsegling - giver en målbar forlængelse af levetiden på gamle asfaltbelægninger Sporopretning og slidlag med Colfalt Plus - just in time udførelse - kort spærretid Asfaltreparationer - mindre reparationer og opretning af veje med videre KVALITET TIL TIDEN... Dansk Overfladebehandling I/S har i mere end 25 år lavet gode, holdbare og økonomisk fordelagtige løsninger til vedligehold af det eksisterende vejnet for stat, amt og kommune siden DANSK OVERFLADEBEHANDLING I/S RUGÅRDSVEJ BRENDERUP TLF FAX KVALITET TIL TIDEN... 8 DANSK VEJTIDSSKRIFT 2008 NOVEMBER

9 NOVEMBER 2008 DANSK VEJTIDSSKRIFT 9

10 Vejforum Hastighed og sikkerhed Af Lars Klit Reiff, projektleder, kompetencecenter for trafiksikkerhed, Vejdirektoratet Seniorforsker Tove Hels, DTU Transport Civilingeniør Hans V. Lund, Vejdirektoratet IT projektleder Stig Hemdorff, Vejdirektoratet Projektleder Inger Foldager, Vejdirektoratet på motorvejene efter indførelse af 130 km/t Vejdirektoratet og DTU Transport har i samarbejde undersøgt effekten af, at den generelle hastighedsgrænse på motorvejene i 2004 blev hævet til 130 km/t: Gennemsnitshastigheden steg med knap én km/t, og antallet af dræbte og tilskadekomne steg med ca. 9 pct. Hastighedsstigningen medførte en stigning i emissionerne på ca. én procent. På den halvdel af vejnettet, hvor der nu er en skiltet hastighedsbegrænsning på 110 km/t, faldt gennemsnitshastigheden med 3-4 km/t, og her faldt antallet af dræbte og tilskadekomne med 40 pct. og emissionerne faldt med 3-5 pct. En sammenligning med uheldsudviklingen på landevejene viser, at der i efterperioden er signifikant flere tilskadekomne på 130-vejene og signifikant færre på 110- vejene. Datagrundlaget er så stort, at det har været muligt at lave en statistisk modellering af sammenhængen mellem hastighedsudviklingen og antallet af tilskadekomne. På 110-vejene er der en særdeles signifikant sammenhæng: En hastighedsændring på én km/t modsvares af en tilsvarende ændring i antallet af tilskadekomne på ca. 13 pct. På 130-vejene beregnes den tilsvarende sammenhæng til 4 pct., men dette resultat er ikke signifikant. Baggrund Den 30. april 2004 blev den generelle hastighedsgrænse på motorvejene hævet fra 110 km/t til 130 km/t. På knap halvdelen af motorvejsnettet fastholdt man imidlertid hastighedsgrænsen på 110 km/t. På disse strækninger er der nu hastighedstavler med 110 km/t. Ændringen af hastighedsgrænsen blev ledsaget af en række tiltag, som normalt vil påvirke hastigheden i nedadgående retning. Det drejer sig bl.a. om en periode med et betydeligt højere antal hastighedskontroller på motorvejsnettet, skærpede straffe for overtrædelser, betydelig kampagneaktivitet samt skiltning af hastighedsgrænsen på 110- strækningerne. Der er derfor både foretaget en vurdering af konsekvenserne for de strækninger, hvor hastighedsgrænsen blev hævet til 130 km/t, og for de strækninger hvor den forblev 110 km/t. Vurderingen gælder de faktiske gennemsnitshastigheder; antallet af uheld og personskader samt miljøbelastningen. Endvidere har vi beregnet sammenhængen mellem hastighedsændringerne og antallet af uheld og personskader. Vurdering af korttidseffekten Undersøgelsen vurderer alene korttidseffekten af den nye hastighedsgrænse vi har alene set på effekten de første 16 måneder med den nye hastighedsgrænse. Herefter blev klippekortet indført, og dermed er det ikke længere muligt at analysere en hastigheds- eller uheldsudvikling, som med rimelig sikkerhed kan isoleres til alene at være en effekt af den nye hastighedsgrænse og de ledsagende tiltag. Hastighedsudviklingen I de første fire måneder med den nye hastighedsgrænse var der overraskende store udsving, i nedadgående retning, i gennemsnitshastigheden på motorvejene. Ændringerne var særligt markante på de veje, hvor hastighedsgrænsen uændret var 110 km/t. Her faldt hastighederne betydeligt. På grund af den særlige situation de fire første måneder med 130 km/t behandles hastighederne i denne periode initialperioden 10 DANSK VEJTIDSSKRIFT 2008 NOVEMBER NOVEMBER 2008 DANSK VEJTIDSSKRIFT 10

11 Tabel 1. Effekt på gennemsnitshastigheden på tre strækningstyper. Tabel 2. Antal personskader pr. år, før og efter indførelsen af 130 km/t. kontrolgruppe, og her faldt antal tilskadekomne med 18 pct. Der er tale om markante forskelle i udviklingen, og dette bekræftes af de statistiske tests, som er udført på tallene: Når man sammenligner med udviklingen på landevejene, er der i efterperioden signifikant flere tilskadekomne på 130-vejene og signifikant færre på 110-vejene. Udviklingen i trafikkens fordeling på vejnettet kan ikke forklare de store ændringer i antallet af tilskadekomne. I perioden fra 2002 til 2005 var der en stigning i trafikken på motorvejsnettet; men stigningen var nogenlunde ens på 130-vejene og på 110- vejene. I 2002 foregik 34,3 pct. af motorvejstrafikken på 130-vejene, og i 2005 var andelen steget til 34,7 pct. Den beskedne ændring er jævnt fordelt over perioden. Tabel 3. Ændringer i emissioner fra motorvejene (CO 2 og NO x ) før/efter 130 km/t. særskilt i undersøgelsen. De efterfølgende 12 måneder betragtes som den egentlige efterperiode, og resultaterne for denne periode kan opsummeres til følgende: På de veje, hvor hastighedsgrænsen på 130 km/t blev indført, steg gennemsnitshastigheden med knap én km/t til ca. 121 km/t. På den halvdel af motorvejsnettet, hvor hastighedsgrænsen forblev 110 km/t, viser beregningerne, at hastighederne faldt med ca. 3 km/t til ca. 111 km/t i københavnsområdet og til ca. 116 km/t på de øvrige motorveje. Beregningerne er foretaget på data fra Vejdirektoratets hastighedsbarometer. Resultaterne er vist i tabel 1. Effekterne er beregnet i statistikprogrammet SAS med multipel lineær regression, hvor der er taget højde for sæsonudsving, og hvor trenden i hastighedsudviklingen fra måned til måned kan være forskellig i før- og efterperioden. Udviklingen i antal uheld og personskader Uheldsudviklingen er belyst for 130-vejene samt for 110-vejene under ét (dvs. inklusive motorveje med 110 km/t i Storkøbenhavn). Udviklingen i antallet af personskader er vist i tabel 2. Som det ses af tabel 2, steg det samlede antal tilskadekomne pr. år på 130-vejene med 9 pct. efter indførelsen af 130 km/t. På 110-vejene faldt antallet i samme periode med 40 pct. Landevejene er benyttet som Miljøpåvirkningen Emissionerne fra trafikken hænger bl.a. sammen med hastighedsniveauet. For at vurdere hastighedsændringernes betydning for emissionerne blev der hos Danmarks Miljøundersøgelser foretaget en modelberegning. Grundlaget er, udover gennemsnitshastighederne, baggrundsdata fra modellen COPERT IV. Resultaterne fremgår af tabel 3. På 130-vejene er emissionerne steget med ca. én pct. På 110-vejene ligger faldet på mellem ca. tre og fem pct., med størst fald på de københavnske motorveje. I absolutte tal er der tale om et betydeligt større MORA MAST Eftergivelige aluminiums master Danintra A/S Frederiksværkvej 24 DK-3600 Frederikssund Tel fax MORA MAST nydesignede eftergivelige belysningsmast i aluminium. Denne nye mast er baseret på, og er en videreudvikling af den velkendte Oktal-mast, som er opsat mange steder i Danmark. Testet og godkendte efter EN som eftergivelige i både LE & HE - klassen. Masterne kan forsynes med forskellige arme hvorpå der let kan monteres det ønskede belysningsarmatur. Tidløst design Anodiseret aluminium Lang levetid uden nogen form for vedligeholdelse Danintra markedsfører et bredt program i eftergivelige master i stål og aluminium til både belysning og trafiksignaler 11 DANSK VEJTIDSSKRIFT 2008 NOVEMBER NOVEMBER 2008 DANSK VEJTIDSSKRIFT 11 Oplæg til annonce Skal selvfølgelig tilpasses aktuelle spaltebredde og længe og medie i øvrigt/pl.

Hvad kan vejbestyrelserne bruge Automatisk Trafikkontrol (ATK) til, og hvad sker der med ATK i fremtiden?

Hvad kan vejbestyrelserne bruge Automatisk Trafikkontrol (ATK) til, og hvad sker der med ATK i fremtiden? Hvad kan vejbestyrelserne bruge Automatisk Trafikkontrol (ATK) til, og hvad sker der med ATK i fremtiden? Projektleder Lárus Ágústsson, Vejdirektoratet, e-mail: lag@vd.dk i samarbejde med Dorte Kristensen

Læs mere

HøjModul asfalt og dens anvendelsesmuligheder i Danmark.

HøjModul asfalt og dens anvendelsesmuligheder i Danmark. HøjModul asfalt og dens anvendelsesmuligheder i Danmark. Af Diplomingeniør Claus Thorup, Colas Danmark A/S, ct@colas.dk Egenskaberne for HøjModul asfalt er så forskellige fra traditionel asfalt at der

Læs mere

VEJFORUM 2009. indlæg workshops. Der åbnes for tilmelding til Vejforum 2009 tirsdag den 15. september kl. 9.00

VEJFORUM 2009. indlæg workshops. Der åbnes for tilmelding til Vejforum 2009 tirsdag den 15. september kl. 9.00 VEJFORUM 2009 Invitation indlæg workshops Der åbnes for tilmelding til Vejforum 2009 tirsdag den 15. september kl. 9.00 Du kan kun tilmelde dig på www.vejforum.dk alle skal tilmelde sig, også indlægsholdere

Læs mere

Rumlestriber ved vejarbejde på motorvej

Rumlestriber ved vejarbejde på motorvej Rumlestriber ved vejarbejde på motorvej Effekt på hastighed Lene Herrstedt Poul Greibe 9. juli 2012 tec Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Indhold Sammenfatning og konklusion... 3 1. Introduktion...

Læs mere

Dansk strategi for ITS

Dansk strategi for ITS Dansk strategi for ITS ITS udviklingsforum marts 2011 Indledning Trafikken er de senere årtier steget markant. På de overordnede veje er trafikken fordoblet de seneste 30 år, og den øgede trængsel på vejnettet

Læs mere

Hastighedsmålinger på Gurrevej

Hastighedsmålinger på Gurrevej juli 2005 Belinda la Cour Lund Lene Herrstedt Poul Greibe Aps Forskerparken SCION DTU Diplomvej, bygning 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Indhold Indledning...3 Hastighedsmålinger på Gurrevej...4 2

Læs mere

Serviceniveau for fodgængere og cyklister

Serviceniveau for fodgængere og cyklister VEJFORUM Serviceniveau for fodgængere og cyklister Trafikanters oplevelser i trafikken er en særdeles væsentlig parameter i trafikpolitik, både lokalt, regionalt og nationalt. I faglige kredse benævnes

Læs mere

Støjdæmpende vejbelægning på Motorring 3, samfundsøkonomisk analyse

Støjdæmpende vejbelægning på Motorring 3, samfundsøkonomisk analyse Støjdæmpende vejbelægning på Motorring 3, samfundsøkonomisk analyse Civilingeniør Henrik Nejst Jensen, Vejdirektoratet, Vej- og trafikområdet, hne@vd.dk Civilingeniør Carsten Bredahl Nielsen, Vejdirektoratet,

Læs mere

NCC Roads overfladebehandling. En hurtig, holdbar og økonomisk løsning med garanti. ob-løsninger er: Hurtige Konkurrencedygtige Fleksible

NCC Roads overfladebehandling. En hurtig, holdbar og økonomisk løsning med garanti. ob-løsninger er: Hurtige Konkurrencedygtige Fleksible NCC Roads overfladebehandling En hurtig, holdbar og økonomisk løsning med garanti ob-løsninger er: Hurtige Konkurrencedygtige Fleksible Holdbare Alternative Flotte Velegnede til både små og store opgaver

Læs mere

UDVIKLING AF VEJBELÆGNINGER MED MEGET STOR STØJDÆMPNING

UDVIKLING AF VEJBELÆGNINGER MED MEGET STOR STØJDÆMPNING UDVIKLING AF VEJBELÆGNINGER MED MEGET STOR STØJDÆMPNING HANS BENDTSEN, SENIORFORSKER, KOORDINATOR STØJ, VEJDIREKTORATET ERIK OLESEN, VEJDIREKTORATET HENRIK FRED LARSEN, VEJDIREKTORATET GILLES PIGASSE,

Læs mere

Regneark til bestemmelse af Regnkurver, CDS regn og bassinvoluminer

Regneark til bestemmelse af Regnkurver, CDS regn og bassinvoluminer Regneark til bestemmelse af Regnkurver, CDS regn og bassinvoluminer Teknisk dokumentation og brugervejledning 100.0 Regionalt estimat 68% konfidensgrænser Intensitet [µm/s] 10.0 1.0 T = 100 T = 10 T =

Læs mere

Abstrakt. Landstrafikmodellen og valideringsprocessen. Trafikberegninger

Abstrakt. Landstrafikmodellen og valideringsprocessen. Trafikberegninger Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

DS-HÅNDBOG 134.4.1:2005. Betonvarer. Belægningssten, fliser og kantsten af beton

DS-HÅNDBOG 134.4.1:2005. Betonvarer. Belægningssten, fliser og kantsten af beton DS-HÅNDBOG 134.4.1:2005 1. UDGAVE Betonvarer Belægningssten, fliser og kantsten af beton DS-håndbog 134.4.1 Betonvarer Del 4.1 Belægningssten, fliser og kantsten af beton Betonvarer Del 4.1: Belægningssten,

Læs mere

Vejforum 2005: CEN nyt fra Vejregelgruppen for Varmblandet asfalt AG U.21

Vejforum 2005: CEN nyt fra Vejregelgruppen for Varmblandet asfalt AG U.21 Vejforum 2005: CEN nyt fra Vejregelgruppen for Varmblandet asfalt AG U.21 Af H J Ertman Larsen, Leder af Asfaltafdelingen Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut, hje,@vd. Abstract Vejregelgruppe U.21 er

Læs mere

"Trafikinformatik på nettet - Organisation og Teknologi"

Trafikinformatik på nettet - Organisation og Teknologi Workshop: "Trafikinformatik på nettet - Organisation og Teknologi" Mødeleder: Jan Kildebogaard, CTT, DTU Trafikdage på Aalborg Universitet 2000 101 Workshop: Teknologi" "Trafikinformatik på nettet - Organisation

Læs mere

NORTEK. Møde 20. 21. november 2007 i Vejdirektoratet, København. NORTEK møde den 20. 21. november 2007, København

NORTEK. Møde 20. 21. november 2007 i Vejdirektoratet, København. NORTEK møde den 20. 21. november 2007, København NORTEK Møde 20. 21. november 2007 i Vejdirektoratet, København. Dagsorden 1. Mødet åbnes, praktiske oplysninger 2. Godkendelse af dagsorden - Drøftelse/godkendelse af arbejdsgruppens kommissorium 3. Godkendelse

Læs mere

Herved meddeles svar på spørgsmål fra de bydende samt rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte entreprise:

Herved meddeles svar på spørgsmål fra de bydende samt rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte entreprise: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER E-MAIL TELEFON 6. januar 2010 Niels Gottlieb ng@vd.dk 7244 3623 Til de bydende på 1210.26 Jord, afvanding og belægnings arbejder MOTORVEJEN KØBENHAVN FREDERIKSSUND ENTREPRISE

Læs mere

REGNINPUT HVAD KAN VI REGNE MED?

REGNINPUT HVAD KAN VI REGNE MED? REGNINPUT HVAD KAN VI REGNE MED? EVA TEMAMØDE 21. MAJ 2015, NYBORG: DET URBANE VANDKREDSLØB SØREN THORNDAHL, AALBORG UNIVERSITET Indhold Dimensionering af regnvandsledninger Niveau 1 jf. SVK Skrift 27

Læs mere

Samfundsøkonomisk vurdering af ITS

Samfundsøkonomisk vurdering af ITS Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

STØJSKÆRM VED. visualisering/foto

STØJSKÆRM VED. visualisering/foto STØJSKÆRM VED SKOVDIGEBROEN i bagsværd visualisering/foto Visualisering af støjskærmen ved Skovdigebroen UDGIVET AF Vejdirektoratet, april 2013 VISUALISERINGER Bjarrum Arkitekter Tryk & LAYOUT Vejdirektoratet,

Læs mere

Ubundne vejmaterialer nye regler og standarder Af afdelingschef, civilingeniør Flemming Berg Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut, fb@vd.

Ubundne vejmaterialer nye regler og standarder Af afdelingschef, civilingeniør Flemming Berg Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut, fb@vd. Ubundne vejmaterialer nye regler og standarder Af afdelingschef, civilingeniør Flemming Berg Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut, fb@vd.dk Som EU-medlem er Danmark forpligtet til at følge europæiske spilleregler

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

13-05 - 2012. N.C.Mikkelsen konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. velkommen og konstaterede, at årsmødet var foreningens 12.

13-05 - 2012. N.C.Mikkelsen konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. velkommen og konstaterede, at årsmødet var foreningens 12. Referat af s generalforsamling den 10.maj 2012, kl. 11.00, på Horsens rådhus. 28 deltagere. 17 kommuner var repræsenteret. 13-05 - 2012 Pkt. 1. Valg af dirigent. Pkt. 2. ens beretning. Niels Chr. Mikkelsen,

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse

Miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse Miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse Vejforum, 8. - 9. december 2010 Gregers Münter Salgs- og Entrepriseleder NCC Roads A/S gremun@ncc.dk Miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse Hvorfor miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse? Der

Læs mere

Sparede eksterne omkostninger for luftforurening ved en geografisk udvidelse af ren-luftzone i København

Sparede eksterne omkostninger for luftforurening ved en geografisk udvidelse af ren-luftzone i København Sparede eksterne omkostninger for luftforurening ved en geografisk udvidelse af ren-luftzone i København Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 11-06-2014 Forfatter: Steen Solvang Jensen

Læs mere

NY TEKNOLOGI OG INNOVATION I VEJDIREKTORATET ANLÆGS- OG DRIFTSDIREKTØR, JENS JØRGEN HOLMBOE

NY TEKNOLOGI OG INNOVATION I VEJDIREKTORATET ANLÆGS- OG DRIFTSDIREKTØR, JENS JØRGEN HOLMBOE NY TEKNOLOGI OG INNOVATION I VEJDIREKTORATET ANLÆGS- OG DRIFTSDIREKTØR, JENS JØRGEN HOLMBOE VEJDIREKTORATET PÅ VEJ MOD 2017 NYE STRATEGISKE TEMAER Bedre vej for pengene Nemt og sikkert frem o Bedre vej

Læs mere

Evaluering af minirundkørsler i Odense

Evaluering af minirundkørsler i Odense Før-og-efter uheldsstudie af fem 3-benede vigepligtskryds, der blev ombygget til minirundkørsler Søren Underlien Jensen Juni 2007 Forskerparken Scion-DTU Diplomvej, Bygning 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde 1. Projekttitel 5 fremkommelighedsprojekter på landevej 505 mellem Assens og Odense. 2. Resumé Fremkommelighed på vejene

Læs mere

Indførelse af Asset Management i Sæby kommune et pilotprojekt

Indførelse af Asset Management i Sæby kommune et pilotprojekt Indførelse af Asset Management i Sæby kommune et pilotprojekt Af Karsten Thorn, Kommuneingeniør, Sæby Kommune, Email kat@saeby.dk og Jørn R. Kristiansen, Markedschef, Carl Bro as, Email: jnk@carlbro.com

Læs mere

Borups Alle/ Hulgårdsvej Krydsombygning

Borups Alle/ Hulgårdsvej Krydsombygning 29. november 2007 Borups Alle/ Hulgårdsvej Krydsombygning Baggrund Vejdirektoratet har ønsket at forbedre trafiksikkerheden i krydset og har i forbindelse hermed hyret firmaet Hansen & Henneberg til at

Læs mere

Regional variation af ekstremregn i Danmark - ny bearbejdning (1979-2005)

Regional variation af ekstremregn i Danmark - ny bearbejdning (1979-2005) Skrift nr. 28 Regional variation af ekstremregn i Danmark - ny bearbejdning (1979-2005) 2006 IDA Spildevandskomiteen Regional variation af ekstremregn i Danmark - ny bearbejdning (1979-2005) - Spildevandskomiteen,

Læs mere

Flowmålingsmæssige udfordringer i regn- og spildevandssystemer Temadag om Flowmåling i udvikling Teknologisk Institut den 19.

Flowmålingsmæssige udfordringer i regn- og spildevandssystemer Temadag om Flowmåling i udvikling Teknologisk Institut den 19. Flowmålingsmæssige udfordringer i regn- og spildevandssystemer Temadag om Flowmåling i udvikling Teknologisk Institut den 19. november 2009 23-11-2009 Dias nr. 1 Hvem er jeg? Mads Uggerby - uddannelse

Læs mere

Brug af høj tavlevogn

Brug af høj tavlevogn Brug af høj tavlevogn Evaluering af hastighed og synlighed Foreløbig udgave Poul Greibe 2. juli 2012 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Indhold 1 Sammenfatning og konklusion... 3 2 Introduktion...

Læs mere

Skal potensmodellen lægges på hylden?

Skal potensmodellen lægges på hylden? Skal potensmodellen lægges på hylden? T R A F I K D A G E 2 0 1 4 A A L B O R G U N I V E R S I T E T K A T R I N E T E R P N I E L S E N, C O W I O G C A M I L L A S L O T H A N D E R S E N, A A U KATRINE

Læs mere

Fodgængeres og cyklisters serviceniveau i kryds

Fodgængeres og cyklisters serviceniveau i kryds Fodgængeres og cyklisters serviceniveau i kryds Af civilingeniør Søren Underlien Jensen Trafitec, suj@trafitec.dk Trafikanters oplevelser i trafikken er en vigtig parameter. I faglige kredse benævnes denne

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat for. Tillægsdagsorden til bestyrelsesmøde. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00

FynBus bestyrelse. Referat for. Tillægsdagsorden til bestyrelsesmøde. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00 FynBus bestyrelse Referat for Tillægsdagsorden til bestyrelsesmøde Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00 Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark

Læs mere

udviklingen i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens

udviklingen i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens Dato 26. januar Sagsbehandler Jesper Hemmingsen Mail JEH@vd.dk Telefon +45 7244 3348 Dokument /6-1 Side 1/23 Udvikling i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens målsætning Opfølgning på udviklingen

Læs mere

Orientering om etablering af cykelsti

Orientering om etablering af cykelsti 1 of 5 Orientering om etablering af cykelsti Langs Toftevej og Løgtenvej Syddjurs Kommune etablerer cykelsti støttet af statens Cykelpulje Projektet skal få flere til at cykle ved at forbedrede de fysiske

Læs mere

Teknisk Forvaltning Klostermarken 12

Teknisk Forvaltning Klostermarken 12 Kunde Rådgiver Viborg Kommune Orbicon A/S Teknisk Forvaltning Klostermarken 12 Sct. Mogens Gade 3 8800 Viborg 8800 Viborg Tlf. 87 28 11 00 Tlf. 87 25 25 25 Email mail@orbicon.dk Email tekniskforvaltning@viborg.dk

Læs mere

Bestyrelsesmøde 26-27. juni 2013 i Nyborg

Bestyrelsesmøde 26-27. juni 2013 i Nyborg 5. juli 2013 Bestyrelsesmøde 26-27. juni 2013 i Nyborg Deltagere: Roland Rasmussen (RR) Anette Jensen (ANE) Helle Lunding-Møller (HLM) Poul Erik Kristoffersen (PEK) Bente Rands Mortensen (BRM) Helle Schou

Læs mere

Model til fremkommelighedsprognose på veje

Model til fremkommelighedsprognose på veje Model til fremkommelighedsprognose på veje Henning Sørensen, Vejdirektoratet 1. Baggrund Ved trafikinvesteringer og i andre tilfælde hvor fremtidige forhold ønskes kortlagt, gennemføres en trafikprognose

Læs mere

REGISTRERING AF TRÆNGSEL

REGISTRERING AF TRÆNGSEL REGISTRERING AF TRÆNGSEL MED BLUETOOTH Finn Normann Pedersen Jens Peder Kristensen Management Konsulent, KeyResearch Direktør, KeyResearch fnp@keyresearch.dk jpk@keyresearch.dk +45 29 89 31 16 +45 22 23

Læs mere

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har nen gennemskæres af Holbækmotorvejen, Køge Bugt Motorvejen samt af S-banen. De to hovedfordelingsveje i kommunen er Vallensbæk Torvevej

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk Til Kerteminde Kommune att. Kent Stephensen Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Dato: 19.02.2008. Bemærkninger til planforslaget

Læs mere

STATUS 2010 - over råstofforsyningen i Region Sjælland

STATUS 2010 - over råstofforsyningen i Region Sjælland STATUS 2010 - over råstofforsyningen i Region Sjælland Siden regionens første råstofplan blev vedtaget har der været et markant fald i indvindingen af råstoffer på land og det er nu på niveau med indvindingen

Læs mere

Cykelregnskab for Region Hovedstaden

Cykelregnskab for Region Hovedstaden Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

DELEBILER ØSTERBRO NYHEDSBREV 1. JANUAR 2011. Udbetaling/baggrund

DELEBILER ØSTERBRO NYHEDSBREV 1. JANUAR 2011. Udbetaling/baggrund DELEBILER ØSTERBRO NYHEDSBREV 1. JANUAR 2011 Udbetaling/baggrund Move About ApS modtog tilsagn om tilskud fra Energistyrelsens støtteordning for elbiler d. 8. marts 2010 på i alt 439.556 kroner. Heraf

Læs mere

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 5 argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 1. Regeringen bryder en klar aftale om Aalborg Letbane noget lignende er aldrig før set i Danmark 2. Aalborg Letbane

Læs mere

Mere trafik færre ulykker Hvorfor? Chefkonsulent Sven Krarup Nielsen Vejdirektoratet

Mere trafik færre ulykker Hvorfor? Chefkonsulent Sven Krarup Nielsen Vejdirektoratet Mere trafik færre ulykker Hvorfor? Chefkonsulent Sven Krarup Nielsen Vejdirektoratet Hvorfor går det så godt? Vi har en plan og et mål! Trafikanten har skiftet holdning Trafikanten har ændret adfærd Bilteknikken

Læs mere

Indhold. Trafiksikkerhedsprojekter til prioritering 2015. Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2. Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5

Indhold. Trafiksikkerhedsprojekter til prioritering 2015. Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2. Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5 Indhold Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2 Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5 Side 5 - beskrivelse af projekter i prioritet 1 og 2 1 Projekter prioritet 1 og 2 kategori Lokalitet

Læs mere

Velkommen. Dybdeanalyse af. Landevejsulykker. Lars Klit Reiff Vejforum 2011

Velkommen. Dybdeanalyse af. Landevejsulykker. Lars Klit Reiff Vejforum 2011 Velkommen Dybdeanalyse af Landevejsulykker Lars Klit Reiff Vejforum 2011 Oversigt Datagrundlaget - kort Gennemgående ulykkestyper Særlige træk Vejen Hastighed Alkohol HVU s anbefalinger Oversigt Datagrundlaget

Læs mere

Trafik og Miljøhandlingsplaner - resultater og erfaringer

Trafik og Miljøhandlingsplaner - resultater og erfaringer Helle Huse, civilingeniør, Anders Nyvig A/S Trafik og Miljøhandlingsplaner - resultater og erfaringer Det er nu 4 år siden, at arbejdet med de første trafik- og miljøhandlingsplaner blev igangsat. Hovedparten

Læs mere

Effekt af nedsættelse af promillegrænsen

Effekt af nedsættelse af promillegrænsen Effekt af nedsættelse af promillegrænsen Inger Marie Bernhoft Civilingeniør Danmarks TransportForskning/Ermelundsvej Ermelundsvej 101, 2820 Gentofte, Danmark Baggrund Pr. 1. marts 1998 blev promillegrænsen

Læs mere

13 MÅDER ITS KAN REDUCERE TRÆNGSEL, FORBEDRE MILJØET OG REDDE MENNESKELIV

13 MÅDER ITS KAN REDUCERE TRÆNGSEL, FORBEDRE MILJØET OG REDDE MENNESKELIV 13 MÅDER ITS KAN REDUCERE TRÆNGSEL, FORBEDRE MILJØET OG REDDE MENNESKELIV 13 EFFEKTIVE ITS TILTAG ITS DANMARK er en uafhængig netværksorganisation, der samler danske interessenter indenfor ITS. Organisationen

Læs mere

GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGÅRD Kikhanebakken og Ørnebakken, 2840 Holte www.holteavlsgaard.dk 22-03-2013

GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGÅRD Kikhanebakken og Ørnebakken, 2840 Holte www.holteavlsgaard.dk 22-03-2013 Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 2. April 2013 kl. 19.30 i Mariehøjcentret lokale 3. Skal de 41 år gamle fortove renoveres samtidig med at der bliver lagt nyt asfalt på kørebanerne? Kom og hør,

Læs mere

PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR

PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR INDRAPPORTER GRATIS PÅ 8020 2060 VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØRER FUNGERER SOM OBSERVATØRER PÅ DET RUTENUMMEREREDE VEJNET, OG SÅ SNART DER

Læs mere

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 1.Valg af dirigent Søren Krab blev valgt. 2. Formandens beretning om det forløbne år Formanden berettede: Bestyrelsen har i det forløbne

Læs mere

Trafiksikkerhedsinspektion på H145, Holbæk - Sorø

Trafiksikkerhedsinspektion på H145, Holbæk - Sorø Trafiksikkerhedsinspektion på H145, Holbæk - Sorø Metode til systematisk trafiksikkerhedsinspektion og erfaringer med implementering af løsninger Vejforum 2011 1 Irene Bro Brinkmeyer, Grontmij Copyright

Læs mere

OFFENTLIGT - PRIVAT SAMARBEJDE - Partnering på vejområdet inden for drift og vedligeholdelse

OFFENTLIGT - PRIVAT SAMARBEJDE - Partnering på vejområdet inden for drift og vedligeholdelse OFFENTLIGT - PRIVAT SAMARBEJDE - Partnering på vejområdet inden for drift og vedligeholdelse 2 PARTNERING FOKUS PÅ SAMARBEJDE Partnering er en samarbejdsform, der kan supplere et almindeligt udbud mellem

Læs mere

Rejsetids-informationssystem på Helsingørmotorvejen

Rejsetids-informationssystem på Helsingørmotorvejen Rejsetids-informationssystem på Helsingørmotorvejen Afd.ing. Finn Krenk, Vejdirektoratet Nedenfor beskrives et rejsetids-informationssystem, der er implementeret på Helsingørmotorvejen for at forbedre

Læs mere

Bornholm Forsyning A/S. Mike Urban beregning for Nexø

Bornholm Forsyning A/S. Mike Urban beregning for Nexø Bornholm Forsyning A/S Mike Urban beregning for Nexø Bornholm Forsyning A/S Mike Urban beregning for Nexø Rekvirent Rådgiver Bornholm Forsyning A/S Att.: John W. Hansen Industrivej 1 3700 Rønne Orbicon

Læs mere

Lærebogsmateriale til vej- og trafikfagene. Struktur, fremstilling og publicering

Lærebogsmateriale til vej- og trafikfagene. Struktur, fremstilling og publicering Lærebogsmateriale til vej- og trafikfagene f Struktur, fremstilling og publicering Program faggruppen 10.00 - Lærebogsmateriale Præsentation af idé Status t for lærebøger Diskussion af målgruppe og indhold

Læs mere

Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej. - et trafikpuljeprojekt. Af Claus Rosenkilde, sektionsleder. Vej & Park, Københavns Kommune

Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej. - et trafikpuljeprojekt. Af Claus Rosenkilde, sektionsleder. Vej & Park, Københavns Kommune Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej - et trafikpuljeprojekt Af Claus Rosenkilde, sektionsleder Vej & Park, Københavns Kommune Før ombygning Efter ombygning Frederikssundsvej er Københavns Kommunes længste

Læs mere

NCC Profilbeton. Kantsten på forkant med tiden

NCC Profilbeton. Kantsten på forkant med tiden NCC Profilbeton Kantsten på forkant med tiden 2 Mobil støbning af kantsten NCC Profilbeton er den nye løsning, der afløser traditionelle kantsten. NCC Profilbeton er kantsten, der lægges, armeres og støbes

Læs mere

TEMA (Transporters EMissioner under Alternative forudsætninger) 2015

TEMA (Transporters EMissioner under Alternative forudsætninger) 2015 Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

et nordjylland i udvikling!

et nordjylland i udvikling! et nordjylland i udvikling! Nordjylland står sammen i samfundets interesse. Køen over Limfjorden bliver i de kommende år længere og længere. Limfjorden bliver snart en barriere for Nordjyllands udvikling.

Læs mere

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring - April 2015 Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Forord Med den politiske aftale om Togfonden

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013.

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Bestyrelsen: Formand Jesper Krogh, Kasserer Anni Olsen, Ib Christensen, Carsten Rishøj,

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Skatteudvalget SAU alm. del - O Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr.64-67 af den 21. marts 2005. (Alm. del) Kristian

Læs mere

DANMARKS VEJNET EN INVESTERING

DANMARKS VEJNET EN INVESTERING DANMARKS VEJNET EN INVESTERING December 2013 2 indhold 2 Indhold og baggrund 3 Det er dyrt at spare 4 To cases 5 Den dyre forskel 6 De kommunale budgetter 7 Et nyt mindset 1521 december 2013. Fotos: COWI/Niels

Læs mere

- EN GOD INVESTERING. 14 gode grunde 3. LIMFJORDSFORBINDELSE. www.3limfjordsforbindelse.nu info@3limfjordsforbindelse.nu

- EN GOD INVESTERING. 14 gode grunde 3. LIMFJORDSFORBINDELSE. www.3limfjordsforbindelse.nu info@3limfjordsforbindelse.nu 3. LIMFJORDSFORBINDELSE - EN GOD INVESTERING Det nye Folketing skal sikre, at der nu vedtages en anlægslov for den 3. Limfjordsforbindelse, samt at der anvises en statslig finansiering. 14 gode grunde

Læs mere

Dimensionering af LAR-anlæg Spildevandskomiteen, Ingeniørforeningen i Danmark

Dimensionering af LAR-anlæg Spildevandskomiteen, Ingeniørforeningen i Danmark Dimensionering af LAR-anlæg Spildevandskomiteen, Ingeniørforeningen i Danmark Indhold Indhold... 1 Baggrund... 1 DEL 1: DIMENSIONERING AF LAR-ANLÆG VED HJÆLP AF REGNEARK... 2 LAR afløbsteknik eller bydesign...

Læs mere

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej.

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. april 2013 12/06000-25 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF CYKELSTI I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens

Læs mere

strategiske vejnet Nyhedsbrev nr. 1, 27. februar 2015 Nyhedsbrev Velkommen til nyhedsbrevet om Det strategiske vejnet.

strategiske vejnet Nyhedsbrev nr. 1, 27. februar 2015 Nyhedsbrev Velkommen til nyhedsbrevet om Det strategiske vejnet. Velkommen til nyhedsbrevet om Det. I dette brev giver vi en orientering om den seneste udvikling i regi af Det. Emnerne er kortet Overblik Over Vejarbejder, faste omkørselsruter og fælles trafikinformation.

Læs mere

Prioriteringer ved bilkøb Civilingeniør, Mohamed El Halimi, Energistyrelsen, Miljø- og Energiministeriet

Prioriteringer ved bilkøb Civilingeniør, Mohamed El Halimi, Energistyrelsen, Miljø- og Energiministeriet Prioriteringer ved bilkøb Civilingeniør, Mohamed El Halimi, Energistyrelsen, Miljø- og Energiministeriet Baggrund Som et middel til at reducere CO2-emissionen fra biler har EU bestemt sig for at indføre

Læs mere

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Martinus Institut INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Kære venner af Martinus-Sagen Det er med stor glæde vi kan konstatere, at antallet af interesserede som bærer vores fælles Sag vokser stille og

Læs mere

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen.

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Statsforvaltningens afvisning af henvendelse fra 8 tidligere medlemmer af Frederiksborg Amtsråd

Læs mere

VEJREGEL VEJE VEJKONSTRUKTIONER. Afvandingskonstruktioner. December 2009. Vejregelrådet

VEJREGEL VEJE VEJKONSTRUKTIONER. Afvandingskonstruktioner. December 2009. Vejregelrådet VEJREGEL VEJE VEJKONSTRUKTIONER Afvandingskonstruktioner December 2009 Vejregelrådet FORORD Denne vejregel omhandler konstruktion og vedligehold af afvandingskonstruktioner. Vejregel for afvandingskonstruktioner

Læs mere

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart Det tredje spor Nørre Aaby og Middelfart LILLE- BÆLT 1 Jyllandsvej AULBY MIDDELFART Bogensevej Bogensevej Staurbyvej 2 Langagervej Hovedvejen 3 Aulbyvej Aulbyvej sti Højagervej Timsgyden Hedegårdsvej Langgyden

Læs mere

Karen Marie Lei, Sektionsleder og civilingeniør, COWI A/S klei@cowi.dk

Karen Marie Lei, Sektionsleder og civilingeniør, COWI A/S klei@cowi.dk Evaluering af pilotprojekt Variable tavler for cyklister ved højresvingende lastbiler Forfattere: Michael Bloksgaard, Ingeniør, Århus Kommune mib@aarhusdk Karen Marie Lei, Sektionsleder og civilingeniør,

Læs mere

Roadpricing - halvering af registreringsafgiften

Roadpricing - halvering af registreringsafgiften 1 Socialdemokraterne Analyse- og Informationsafdelingen Roadpricing - halvering af registreringsafgiften Massiv sænkning af registreringsafgiften for miljøvenlige biler med lavt CO2-udslip skal sikre hidtil

Læs mere

HÅNDBOG TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER I ÅBENT LAND ANLÆG OG DRIFT OKTOBER 2013

HÅNDBOG TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER I ÅBENT LAND ANLÆG OG DRIFT OKTOBER 2013 HÅNDBOG TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER I ÅBENT LAND ANLÆG OG DRIFT OKTOBER 2013 ANLÆG OG DRIFT TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER I ÅBENT LAND ANLÆG OG DRIFT TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 26. marts 2014.

Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 26. marts 2014. - 1 - Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 26. marts 2014. Bestyrelsens beretning Indledning 2013 har været stille år for Hadsten Varmeværk uden de store udfordringer, dog med en meget

Læs mere

Velkommen til vejman.dk årsmøde 2012

Velkommen til vejman.dk årsmøde 2012 årsmøde 2012 Velkommen til vejman.dk årsmøde 2012 Det er mig en stor glæde igen at kunne byde alle velkommen til vejman.dk årsmøde. Ved årsmødet i 2011 var langt de fleste vejman.dk kommuner gået i drift

Læs mere

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. 10 gode råd. til motorvejstrafikanter

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. 10 gode råd. til motorvejstrafikanter Havarikommissionen for Vejtrafikulykker 10 gode råd til motorvejstrafikanter H A V A R I K O M M I S S I O N E N Havarikommissionen for Vejtrafikulykker blev nedsat af Trafikministeren i 2001. Formålet

Læs mere

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar TALEMANUSKRIPT Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar Indledning I er med til at gøre en forskel Udfordringen i transporten Tak fordi jeg måtte komme og være en del af den 4. Fossil Frie Thy

Læs mere

Dansk vækstmotor løber tør for brændstof

Dansk vækstmotor løber tør for brændstof Dansk vækstmotor løber tør for brændstof Finansloven for 2011 og VKO s genopretningsplan medfører besparelser på over 5 milliarder kroner på forskning og uddannelse frem til 2013. Alene på ungdomsuddannelserne

Læs mere

Vandinstallationer dimensionering. Erik Brandt Leon Buhl Carsten Monrad

Vandinstallationer dimensionering. Erik Brandt Leon Buhl Carsten Monrad Vandinstallationer dimensionering Erik Brandt Leon Buhl Carsten Monrad SBi-anvisning 235 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2011 Titel Vandinstallationer dimensionering Serietitel SBi-anvisning

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat The Danish Society for Biomedical Engineering Affiliate to: International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE) and European Alliance for Medical and Biological

Læs mere

Effektiv kommunal kontraktstyring erfaringer og muligheder på vejområdet. Erfaringer med vejkontrakter Jens Chr. Binder

Effektiv kommunal kontraktstyring erfaringer og muligheder på vejområdet. Erfaringer med vejkontrakter Jens Chr. Binder Effektiv kommunal kontraktstyring erfaringer og muligheder på vejområdet Erfaringer med vejkontrakter Jens Chr. Binder Udfordringer for mange kommuner i dag Problem med kvalitet af vejbelægninger og vejenes

Læs mere

Referat Afdelingsbestyrelsens møde i fælleslokalerne tirsdag 8. januar 2013, kl. 16.30 20.00

Referat Afdelingsbestyrelsens møde i fælleslokalerne tirsdag 8. januar 2013, kl. 16.30 20.00 Referat Afdelingsbestyrelsens møde i fælleslokalerne tirsdag 8. januar 2013, kl. 16.30 20.00 http://www.islandsplads.dk Tilstede: Tony (dirigent), Vagn, Ulla, Frederikke, Svend, Henning og Niels (referent)

Læs mere

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google Brådalvej Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse Trafiksikkerhedsrevision Trin 1 google Udarbejdet af: Gunvor Winther Dato: 19.02.2014 Version: 01 Projekt nr.: 6011-006 MOE A/S Åboulevarden 22 DK-8000 Aarhus

Læs mere

Lavtryksventilation. Om lavtryksventilation. Resultater. Tekniske løsninger. Elever laver færre fejl. Kontakter

Lavtryksventilation. Om lavtryksventilation. Resultater. Tekniske løsninger. Elever laver færre fejl. Kontakter Om lavtryksventilation Resultater Tekniske løsninger Elever laver færre fejl Kontakter 56 % af de danske skoler har et dårligt indeklima på grund af alt for højt CO 2 -indhold i luften. Det skyldes ingen

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Der bor mange mennesker langs landevejene, som er bekymrede over din fart. Tænk over hvor hurtigt du kører.

Der bor mange mennesker langs landevejene, som er bekymrede over din fart. Tænk over hvor hurtigt du kører. Mit Hjem Din Fart? 2011 Kampagnebudskab: Der bor mange mennesker langs landevejene, som er bekymrede over din fart. Tænk over hvor hurtigt du kører. - 9 ud af 10 beboere langs landevejene er generede af

Læs mere

By og Byg Anvisning 202 Naturlig ventilation i erhvervsbygninger. Beregning og dimensionering. 1. udgave, 2002

By og Byg Anvisning 202 Naturlig ventilation i erhvervsbygninger. Beregning og dimensionering. 1. udgave, 2002 By og Byg Anvisning 202 Naturlig ventilation i erhvervsbygninger Beregning og dimensionering 1. udgave, 2002 2 Naturlig ventilation i erhvervsbygninger Beregning og dimensionering Karl Terpager Andersen

Læs mere