Ny Trafik- og mobilitetsplan for Odense Kommune. Status for en vejregel. Kan man regne med regnen. Vejudstyr nu - og i fremtiden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ny Trafik- og mobilitetsplan for Odense Kommune. Status for en vejregel. Kan man regne med regnen. Vejudstyr nu - og i fremtiden"

Transkript

1 Status for en vejregel Kan man regne med regnen Ny Trafik- og mobilitetsplan for Odense Kommune Vejudstyr nu - og i fremtiden

2 INDHOLD no Månedens synspunkt 3 Tanker på vej mod årets vejforum Status for vejreglerne Kenneth Kjemtrup, Vejdirektoratet 6 Kan man regne med regnen? 18 Vejudstyr nu - og i fremtiden 26 Nye vejregler vedrørende afmærkning 30 Nyt fra Vejregelgruppen for Varmblandet asfalt AG U Nye udbudsforskrifter for»styring og samarbejde«og «Arbejdsplads«52 Status for en vejregel 60 Nyt fra arbejdsgruppen om IT på vej Vejforum Otto Schiøtz, Viatrafik KOLOFON ISSN Nummer årgang 85 Udgivet af Dansk Vejtidsskrift ApS, reg. nr Meddelelsesblad for: Transport- og Energiministeriet Vejdirektoratet Dansk Vejhistorisk Selskab Produktion, regnskab, administration og annoncesalg: Grafisk Design (ISO 14001) Nørregade 8, 9640 Farsø. Telf Fax Regnskab/abonnement: Inge Rasmussen Annoncer: Inge Rasmussen Abonnementspris: Kr. 480,- + moms pr. år for 11 numre. Kr. 800,- udland, + moms og porto Løssalg: Kr. 80,- + moms og porto Uddannelsesinstitutioner kr. 37,50 + moms og porto Medlem af: 10 Hastighed og sikkerhed på motorvejene efter indførelse af 130 km/t 16 Vejen til fremtiden 22 Automatiske parkeringsanlæg i Danmark 32 Vejprojektering i Roskilde Kommune 36 SMA - det stærke belægningsvalg 40 Succeskriterier for gode kunderelationer 42 Hvad gemmer sig i dybet...? 44 Ny Trafik- og mobilitetsplan for Odense Kommune 50 Forsegling af asfaltbelægninger betaler sig 56 Administration af gadejord og private fællesveje på gadejord 62 Grønne Korridorer -Dedikerede Lastvognsbaner Diverse 4 Dansk Vejtidsskrift bliver til Trafik & Veje 8 Proffessor P.H. Bendtsen's Trafikforskningspris 14 Dansk version af Warm-Mix-Asphalt med flere miljøgevinster 28 Børn & Trafik 54 Vejdirektoratets brev af 28. marts 2008 om afhændelse af offentligt vejareak 65 Fra den store verden: Forskningsbehov vedrørende erhvervstransporter og miljø 66 Kalenderen 67 Leverandørregister Oplag: eksemplarer if. Fagpressens Medie Kontrol for perioden 1. juli juni Indlæg i bladet dækker ikke nødvendigvis redaktionens opfattelse. Redaktion: Civ. ing. Svend Tøfting (ansv. redaktør) Bygaden 48, 9000 Aalborg Telf Telf (aften) Fax (aften) Mobil: Civ. ing. Tim Larsen (redaktør) Parkvej 5, 2830 Virum Telf Fax Mobil: Redaktionelle medarbejdere: Akademiingeniør, Carl Johan Hansen Direktør Henning Elkjær Kaas, Colas Danmark A/S Kommunikationskonsulent Mikkel Bruun, Vejdirektoratet Afdelingsleder Hans Faarup, LE34 Professor Bent Thagesen Civilingeniør, Dr. Tech. Jens Rørbech Direktør Lene Herrstedt, Trafitec ApS Dansk Vejtidsskrift er på internettet: Kopiering af tekst og billeder til erhvervsmæssig benyttelse må kun ske med Dansk Vejtidsskrifts tilladelse. 2 DANSK VEJTIDSSKRIFT 2008 NOVEMBER

3 Månedens synspunkt Tanker på vej mod årets VEJFORUM Af teknisk direktør Jacob Madsen, Egedal Kommune, formand for VEJFORUM s repræsentantskab Hård budgetlægning For mange af årets deltagere i VEJFORUM har de sidste måneder været som en tur i den strideste efterårsstorm. Jeg tænker på den netop afsluttede kommunale budgetlægning, hvor det set med vejsektorbriller i mange kommuner igen er gået ud over vejbudgetterne. Nogle steder endda meget hårdt. På ny vil der i mange af landets kommuner til næste år blive tæret yderligere på den i vejnettet anbragte kapital som følge af ingen eller kun yderst ringe fornyelse af slidlag. På anlægsområdet er situationen mange steder også yderst bekymrende, idet man ikke har kunnet finde midler til blot de allermest nødvendige trafiksikkerhedsfremmende anlæg, og heller ikke midler til forskønnende tiltag, som selvfølgelig må komme i 2. omgang. Heldigvis har den kommunale budgetlægning da nogle steder været tilsmilet af sensommersol eller kun meget lidt modvind. På det statslige område har vi en ny finanslov til gode. Som jeg husker det, har vore kolleger i Vejdirektoratet ofte også højlydt ytret stor bekymring for udsigterne på såvel drifts- som anlægsområdet. Det skal blive spændende at se, hvordan det går denne gang. At dømme efter yderst spektakulære aktiviteter mange steder i landet tyder meget dog på, at direktoratet også til næste år vil have meget at se til. Ovenstående synspunkter skal ikke forstås anderledes end, at undertegnede naturligvis fortsat har den største respekt for beslutningstagernes fulde legitime ret og pligt til at træffe beslutninger, som hver gang skal afspejle en nødvendig prioritering blandt mange påtrængende behov i samfundet, og det hvad enten det er i det mindre, lokale eller i det store, nationale samfund. Men man kan godt spørge, om vi vejfolk er gode nok til at gøre opmærksom på sektorens behov? Hvad gør kollegerne der, hvor det går godt? Har vi behov for nye dokumentationsværktøjer? Eller er der simpelthen behov for en ny finansieringsreform, hvor der ad lovgivningsvejen fastlægges minimumsbudgetter for drift og vedligeholdelse? Naturligvis ikke blot på vejområdet, men på alle områder, hvor samfundet har investeret midler i et aktiv. Eller skal alle områder, der driver et aktiv, bl.a. vejene, som vandsektoren selskabsgøres og finansieres af brugerbetaling? Dette alene tænkt for at få det nødvendige gjort. Store og spændende udfordringer Regeringen modtog i januar i år Infrastrukturkommissionens rapport om nødvendige investeringer i den nationale infrastruktur. Vejinfrastrukturen blev naturligvis meget omtalt, men også den skinnebårne kollektive trafik fik mange ord og anbefalinger med på vejen, og godstrafik på havet blev tilgodeset. Hvordan det ender, ved vi ikke i skrivende stund, men forventningerne er, at vi kender et udspil til efterfølgende politisk diskussion inden, vi mødes til VEJFORUM i begyndelsen af december. Men forventningerne er store rundt omkring. Et andet spændende udspil fra regeringens side, som også forventes at fremkomme meget snart, har en naturlig tilknytning til investeringsplanen. Det er den længe ventede CO 2 -handlingsplan for transportområdet. Vi har planlagt, at begge disse store tiltag får kompetent omtale på det kommende VEJFORUM. Et forhold, som til gengæld nok ikke vil blive berørt så meget på dette års VEJFO- RUM, er problemerne for den ikke-skinnebårne kollektive trafik. De generelt stigende omkostninger, ændringer i byrdefordelingen og en aftagende kundetilstrømning gør, at sektoren er inde i en dødsspiral. Mange kommuner overvejer at reducere trafikomfanget, hvilket efter undertegnedes mening kun vil forværre situationen. Udfordringen for sektoren er derfor at samarbejde, så meget vi kan, om de kommunegrænse-krydsende ruter og i øvrigt pege på tiltag på vejnettet, som kan forbedre den kollektive trafiks vilkår. Naturligvis skal vi også være med til at pege på reduktioner der, hvor sammenlægningen af kommuner har gjort dette muligt. Men alt i alt er der altså generelt grund til stor bekymring for fremtiden for denne del af den kollektive trafik. En hjælpende hånd fra regeringens side er nødvendig også på dette område. Samarbejdet i sektoren Et af formålene med kommunalreformen var, at der inden for alle fagområder skulle skabes bæredygtige miljøer i alle kommuner. Også inden for vejsektoren. Selv om der ved reformen blev fjernet 13 fagmiljøer i amterne, hvilket ikke var rart at gennemføre, er der i de fleste kommuner skabt reel mulighed for bæredygtige vej- og trafikmiljøer, og der er dannet 6 nye statslige vejcentre. Da samarbejdet imellem vejcentrene og kommunerne er kommet godt fra start, bl.a. inden for planlægning, trafiksikkerhed og vintertjeneste, og de centrale dele af Vejdirektoratet i øvrigt er fortsat ad de gamle kendte veje også omkring anlæg, drift og vedligeholdelse, forskning og udvikling og information, er det ikke forkert at sige, at den offentlige del af sektoren er kommet godt i gang efter reformen. Med den større kompetence og de større volumener har jeg vanskeligt ved at forestille mig, at den øvrige del af sektoren ikke også er godt tilfredse med udviklingen. Med de store udfordringer, som vi står overfor, er der brug for en vejsektor i fortsat udvikling. Et af midlerne hertil er videndeling. Her bidrager dette fantastiske fagtidsskrift. Et andet er VEJFORUM, hvor sektoren i år mødes for 8. gang omkring et bredt udsnit af udfordringer og muligheder. Vi bliver ca. 825 deltagere. Jeg glæder mig. Vel mødt i Nyborg den december < NOVEMBER 2008 DANSK VEJTIDSSKRIFT 3

4 Dansk Vejtidsskrift bliver til Trafik & veje Bestyrelsen for Dansk Vejtidsskrift har vedtaget, at bladet fra januar 2009 skal skifte navn til Trafik & Veje. Bladets forside vil i fremtiden se anderledes ud. Det vil blive afsløret, når januarnummeret kommer på gaden. Af ansv. red. Svend Tøfting, Dansk Vejtidsskrift Vejsektoren er under forandring. Efter strukturreformen er kommunerne og Vejdirektoratet efterhånden ved at have fastlagt de fremtidige organisationer. Dansk Vejtidsskrift har i den sidste tid også fået mange flere abonnementer i kommunerne og i Vejdirektoratet. Antallet af abonnementer er således de seneste 2 år steget fra 1500 til Og vi har godt fat i annoncemarkedet, og Vejviseren giver et godt overskud. Så er det overhovedet behov for justeringer? Bestyrelsen har vurderet situationen og konkluderet ja det er der. Der er ingen tvivl om, at bladet kan fortsætte, som den gør i dag i hvert fald i en årrække. Men på længere sigt vil der være behov for justeringer. Flere forhold gør det nærliggende at foretage et par ændringer her og nu bl.a.: at situationen er den, at næsten alle artikler om veje og trafik nu bliver bragt i Dansk Vejtidsskrift at artiklerne i Dansk Vejtidsskrift deler sig nogenlunde ligelig mellem trafik- og vejrelaterede artikler at bestyrelsen også har ønsket, at vi bevæger os mere ud på det skandinaviske marked at vores nuværende Internet-site er ikke tilsvarende. Bestyrelsen har på denne baggrund vedtaget at bladet pr. 1. januar 2009 omdøbes til Trafik & Veje at Internettet samtidig relanceres og placeres på Uændret organisation Der vil ikke ske de store justeringer i redaktionen. Redaktionen får i fremtiden følgende opbygning: Ansv. redaktør Redaktør Bestyrelsen som deltager i drøftelse af den overordnede redaktionelle linje i forbindelse med bestyrelsesmøderne Fagredaktører, der hver dækker et specielt område. De deltager ikke i redaktionsmøder m.v., men inviteres til at deltage i generalforsamlingen i maj og redaktionsmødet i forbindelse med Vejforum i december. Artikler og temaer Vi har i bladet to temaer hver måned. Der har siden 2000 været 4159 sider artikler i Dansk Vejtidsskrift fordelt på emner som vist i tabel 1. Tabellen viser, at ca. halvdelen af artiklerne har været om veje og resten overvejende om trafikale emner. Internettet Internetsiden relanceres også pr. 1. januar Tabel 1. Fordeling af temaer siden Hjemmesiden vil blive åbnet 1. januar. Internettet omfatter i dag en omfattende artikeldatabase med ca artikler, der har været bragt i Dansk Vejtidsskrift siden Det er muligt at finde aktuelle artikler bl.a. via titel, forfatter, stikord og fuldtekstsøgning. Artiklerne er siden 2000 lagt ud på Internettet i PDF-format, når de er ca. et halvt år gamle. Vejviserdatabaserne indeholder nu : 2020 personer hvoraf 1910 har e-postadresse 1173 firmaer, kommuner m.v. hvoraf 893 har e-postadresse 446 poster i fagregistret fordelt på ca. 175 forskellige fagemner. Hertil kommer en kalenderfunktion, hvor firmaer kan indlægge deres aktiviteter. Der er ca. 50 forespørgsler på den nuværende hjemmeside hver dag, og ca. 700 forskellige besøger hjemmesiden hver måned. Hertil kommer 350 daglige søgninger i vejviserdatabasen og knap 1000 daglige søgninger i artikeldatabasen. Alle søgefunktioner vil i afpudset form blive ført videre på den nye hjemmeside. Vejforum 2008 Vi skal alle sammen vænne os til, at bladet fremover hedder Trafik og Veje. Det gamle navn vil dog også være en det af logoet Dansk Vejtidsskrift ligesom også vil lede til den nye hjemmeside. Spørgsmålet er nu, hvorledes den fremtidige redaktionelle linie skal være. Det får du mulighed for at drøfte på en workshop på Vejforum onsdag eftermiddag. Her vil jeg sammen med Chefredaktør Michael Nørgård, Teknik & Miljø, Pressechef Brian Christensen, Vejdirektoratet og Direktør Ib Frandsen, Asfaltindustrien lægge op til debat. Hvis du er interesseret i at påvirke den fremtidige redaktionelle linie så mød op til workshoppen. <

5 Foto: Søren Wesseltoft Vejen til fremtidens medarbejdere En af de største udfordringer vejsektoren står overfor er at sikre tilstrækkeligt med medarbejdere til at drive og udvikle vores infrastruktur i de kommende mange år. Derfor inviterer Odense Kommune, Ingeniørforeningen og GMCB alle deltagerne på Vejforum til deltagelse i workshoppen Vores medarbejdere i fremtiden torsdag den 4. december kl Formålet er: at informere og inspirere hinanden angående aktiviteter målrettet den fremtidige mangel på medarbejdere at udpege en række aktiviteter, som vi i vejsektoren i fællesskab vil arbejde med for at modvirke den fremtidige medarbejdermangel. En række forskellige personer fra vejbestyrelserne, Universiteterne, KL, IDA og Vej-EU indgår med korte inspirationsindlæg på workshoppen. Læs mere på NOVEMBER 2008 DANSK VEJTIDSSKRIFT 5

6 Status for vejreglerne Kan man regne med regnen? Der tales i denne tid meget om klimaændringer, der venter os ude i fremtiden. Man forventer et ændret regnmønster, som vil medføre ændrede dimensioneringskriterier for fremtidens vejafvandingssystemer. Men inden vi når til fremtiden, og de udfordringer der ligger der, må vi kigge på nutiden. Hvilke regndata har vi i dag og bruger vi dem rigtigt? Af Ole Jensen, Vejdirektoratet Peter Nielsen, Orbicon A/S En svær fødsel Vejreglen Afvandingskonstruktioner indgår som hæfte 2 i serien: Konstruktion og vedligehold af veje og stier. Den tidligere arbejdsgruppe 3.5 færdiggjorde den efter endt høring i 2001 men grundet bl.a. drøftelse af normtekst kontra vejledningstekst, omstrukturering i vejregelarbejdet mv. forelå den som Vejregelforslag indtil den i 2005 blev ophøjet til egentlig vejregel. Vejreglen indeholder afsnit om hydraulisk dimensionering, styrkeberegning, fysisk udformning, myndighedsbehandling mv., og kan anvendes som en projekteringsvejledning. Da vejreglen blev skrevet, bestod det gældende grundlag for hydraulisk dimensionering af Spildevandskomiteens Skrift nr. 16 (SVK 16) og Spildevandskomiteens Skrift nr. 26 (SVK 26). SVK 16, som udkom i 1979, indeholder regndata for årene 1933 til Man kan således mene, at dataene allerede dengang ikke var helt up to date men til gengæld udmærkede SVK 16 sig ved at være meget brugervenlig, f.eks. kunne man ved simpel aflæsning i en figur få angivet et bassinvolumen ud fra få parametre. Figur 1. Inddeling af Danmark i regnregioner (SVK 28). Løbende indsamling af regndata har vist, at de gamle regndata fra før 70 erne ikke falder i tråd med det regnmønster, man har registreret de seneste årtier. Man har således opsamlet og behandlet data for perioden 1979 til 1996 i SVK 26. Nye regndata I tiden fra vejreglens færdiggørelse og til i dag har tingene ikke ligget stille. Dels har man i afløbskredse haft en diskussion om gængs dimensioneringspraksis for afløbssystemer, dels har man løbende opsamlet og behandlet nedbørsdata. Man har således udvidet den samlede periode i SVK 26 ( ) med yderligere 8,5 år og samlet disse i skriftet SVK 28, der dækker perioden 1979 til og med juli Ved behandlingen af data i SVK 26 fandt man, at Danmark kunne inddeles i 3 regn-regioner, hvor der indenfor de 6 DANSK VEJTIDSSKRIFT 2008 NOVEMBER

7 enkelte regioner var et nogenlunde ens nedbørsmønster, afhængig af den enkelte lokalitets årsmiddelnedbør. De tre regioner var København Øst, København Vest og Øvrige Danmark. Den seneste opsamling og behandling af data i SVK 28 viser, at denne inddeling ikke længere holder stik man arbejder nu i stedet med 2 overordnede regioner: Vestdanmark og Øst danmark, med Storebælt som skillelinje (se figur 1). Nok mere vigtigt er det, at man kan konstatere, at regnintensiteter for regnhændelser med samme varighed og gentagelsesperiode, der typisk er relevante for ledningsdimensionering, i perioden fra 1997 til 2005 er steget med ca. 10%, og for visse ekstreme Mht. ændret nedbørsmønster viser de forskellige klimascenarier for Danmark, at nedbørsmængden om sommeren vil blive mindre til gengæld vil det regne mere intenst, når det regner. Dette vil alt andet lige stille øgede krav til ledningsdimensioner. Om vinteren vil nedbørsmængden stige, og der vil være flere længerevarende regnhændelser, der typisk er dimensionsgivende for regnvandsbassiner. For at fremtidssikre sit afvandingssystem vil det således være formålstjenligt at dimensionere med et sikkerhedstillæg, der kan modsvare bl.a. den usikkerhed som de anvendte regndata og modeller indeholder, samt de forøgede nedbørsintensiteter og -mængder, der forventes at komme som niveau og Normalt dokumentationsniveau. Lempet dokumentationsniveau vil typisk blive udført som en håndberegning med opslag af nødvendig ledningsdimension i tabeller eller nomogrammer. Lempet dokumentationsniveau tillades hvor afvandingssystemet ikke er kompliceret opbygget, og hvor konsekvenser af overskridelser af systemets kapacitet (typisk opstuvning over dækselniveau, dvs. oversvømmelse), ikke skønnes at være for alvorlige. Normalt dokumentationsniveau vil kræve en edb-beregning, for at eftervise, at dimensioneringskriterier er overholdt. Normalt dokumentationsniveau skal anvendes, hvor afvandingssystemet er komplekst opbygget med f.eks. flere bassiner i serie, pumregn med mere end 20%, i forhold til perioden 1979 til 1996! Hvorvidt disse stigninger skal tilskrives statistiske udsving eller egentlige klimaændringer, kan man ikke afgøre entydigt. Der er dog god overensstemmelse mellem resultater fra tidlige klimamodeller og de faktisk registrerede ændringer i regnmønsteret. Klimaændringer eller ej mht. dimensionering af vejafvandingssystemer skal vi forholde os til seneste regndatagrundlag, og det vil i det væsentlige sige SVK 28. Revision af vejreglen Den gamle SVK 16 med data fra 1933 til 1962 udgår, og til gengæld bliver SVK 28 skrevet ind som gældende dimensioneringsgrundlag. Det bemærkes, at selvom SVK 28 umiddelbart dækker perioden 1979 til 2005, så er opsamling og behandling af regndata ikke indstillet. Nedbørsmålinger bliver fortløbende registreret, og man kan fra de enkelte regnmålere i Spildevandkomiteens regnmålersystem indhente regndata fra 1979 og op til i dag. Regnserierne bliver således løbende forlænget, og deres statistiske validitet forbedret. Dokumentationsniveauer og overskridelseshyppigheder Afvandingsvejreglen opererer med beregninger på to niveauer: Lempet dokumentations- pestationer osv., eller hvor konsekvenser af opstuvning over dækselniveau medfører oversvømmelse af følsomme arealtyper (trafikveje, bebyggede arealer mv.) SVK 28 åbner ikke umiddelbart op for et simpelt opslag, hvor man kan finde en dimensionsgivende regnintensitet eller et bassinvolumen, som den gamle SVK 16 gjorde det. Mht. regnintensiteter kan man få dette beregnet på frit tilgængelige regneark på hvor Spildevandskomiteen har lagt deres skrifter ud, foruden regneark til beregning af regnintensiteter og regneark til beregning af bassinvolumen. Det nuværende regneark til beregning af bassinvolumen er begrænset til to afløbstal, hhv. 1,0 og 10,0 l/s/ha. Der er dog udarbejdet nyt regneark for vilkårligt afløbstal. Regnearket forventes lagt ud på hjemmesiden i den nærmeste fremtid. For begge dokumentationsniveauer gælder det, at acceptable overskridelseshyppigheder for det givne afvandingssystem skal fastlægges. Vejreglen angiver minimumskrav til disse overskridelseshyppigheder. Det står således den enkelte vejbestyrelse frit for evt. at skærpe disse krav. Hvad med klimaændringerne? Et af tidens store fokusemner er klimaændringer, og de medfølgende udfordringer vi som samfund bliver mødt med. følge af klimaændringer. Man kan nu spørge: hvor meget mere regn, skal vi dimensionere for? Er det 10, 20 eller 30%? Og hvor meget koster det ekstra i anlægsomkostninger? Disse spørgsmål bliver IKKE besvaret i vejreglen. Fastsættelsen af sikkerhedsfaktor er dels en afvejning af, hvilke klimascenarier og dermed udvikling i fremtidens regnmønster man tror på, dels en afvejning af hvilken sikkerhed den enkelte vejbestyrelse vil indbygge. I den kommende revision af vejreglen vil vi derfor omtale klimaændringsproblematikken og henvise til det mest opdaterede grundlag for fastsættelse af sikkerhedsfaktorer, herunder klimafaktoren. I det væsentlige udgør SVK 27: Funktionspraksis for afløbssystemer under regn og SVK 29: Forventede ændringer i ekstremregn som følge af klimaændringer dette grundlag. Hvornår kommer den reviderede vejregel? Der arbejdes i skrivende stund på at få de sidste detaljer på plads, og det forventes, at vejreglen kan udsendes i høring omkring årsskiftet 2008/2009 efter endt behandling i Vejregelrådet i december Høringsudgaven vil blive lagt ud på sammen med et nyhedsopslag, der kortfattet beskriver de væsentligste ændringer. < NOVEMBER 2008 DANSK VEJTIDSSKRIFT 7

8 PROFESSOR P.H. BENDTSEN S TRAFIKFORSKNINGSPRIS Trafikforskningspris til en yngre forsker En testamentarisk gave fra professor P. H. Bendtsen, som var professor i trafik ved DTU fra 1949 til 1977, har gjort det muligt at oprette en fond, hvis formål er at uddele en Trafikforskningspris til en yngre dansk forsker. Professor Bendtsen arbejdede ved Institut for Veje, Trafik og Byplan, som i dag hovedsagelig indgår i Institut for Transport på DTU. Prisen uddeles normalt hvert andet år som belønning for et videnskabeligt arbejde, fortrinsvis inden for trafikteknik, trafikplanlægning, trafikmiljø, transportøkonomi eller trafiksikkerhed. Da konferencen Trafikdage på Aalborg Universitet velvilligt har tilbudt at bidrage med supplerende midler, vil prisen fremover foreløbig blive uddelt hvert år. Med prisen følger i 2009 et rejselegat på kr ,-. Hermed indkaldes ansøgninger fra danske trafik- og transportforskere, som er under 40 år den 31. marts 2009, og som mener at kunne komme i betragtning ved uddelingen af prisen i Med ansøgningen skal følge en artikel eller et resumé på ca. 10 sider af et videnskabeligt arbejde, hvoraf arbejdets indhold og lødighed kan vurderes. Arbejdet må gerne have været publiceret, fx som en ph.d.-afhandling, en artikel eller et konferenceindlæg. Fondsbestyrelsen vurderer de indkomne ansøgninger. Bestyrelsen kan indhente sagkyndige vurderinger udefra af de indkomne arbejder, men bestyrelsen alene har det fulde ansvar for prisuddelingen. Bestyrelsen består for tiden af: Professor Oli B.G. Madsen, DTU, formand Adjungeret professor Jens Rørbech, DTU, samt rådgivende ingeniør Direktør Carsten Falk Hansen, Trafikstyrelsen for Jernbane og Færger Direktør Per Jacobsen, Vejdirektoratet Seniorforsker Hans Bendtsen, Vejdirektoratet/Vejteknisk Institut Prisuddelingen forventes i 2009 at finde sted i forbindelse med Trafikdage på Aalborg Universitet 2009 eller ved et møde arrangeret af Institut for Transport, og prismodtageren forventes at give en forelæsning om arbejdet ved denne lejlighed. Fondsbestyrelsen ønsker at medvirke til, at det prisbelønnede arbejde publiceres, hvis det ikke er sket. Det ønskes derfor oplyst, om et indsendt arbejde har været publiceret tidligere. Ansøgning om at komme i betragtning ved prisuddelingen skal, som nævnt, indeholde en artikel eller et resumé af arbejdet, som ønskes bedømt, oplysning om arbejdet har været publiceret samt oplysninger om ansøgerens navn, adresse og fødselsdato. Ansøgning indsendes inden 1. april 2009 til: Professor P.H. Bendtsens Trafikforskningspris att.: Afdelingen for Forskning og Innovation, DTU Bygning 101 A 2800 Kgs. Lyngby Vi tilbyder nye løsninger på gamle problemer... Overfladebehandling - slidlag og kørebaneafmærkning på veje, pladser og stier Forsegling - giver en målbar forlængelse af levetiden på gamle asfaltbelægninger Sporopretning og slidlag med Colfalt Plus - just in time udførelse - kort spærretid Asfaltreparationer - mindre reparationer og opretning af veje med videre KVALITET TIL TIDEN... Dansk Overfladebehandling I/S har i mere end 25 år lavet gode, holdbare og økonomisk fordelagtige løsninger til vedligehold af det eksisterende vejnet for stat, amt og kommune siden DANSK OVERFLADEBEHANDLING I/S RUGÅRDSVEJ BRENDERUP TLF FAX KVALITET TIL TIDEN... 8 DANSK VEJTIDSSKRIFT 2008 NOVEMBER

9 NOVEMBER 2008 DANSK VEJTIDSSKRIFT 9

10 Vejforum Hastighed og sikkerhed Af Lars Klit Reiff, projektleder, kompetencecenter for trafiksikkerhed, Vejdirektoratet Seniorforsker Tove Hels, DTU Transport Civilingeniør Hans V. Lund, Vejdirektoratet IT projektleder Stig Hemdorff, Vejdirektoratet Projektleder Inger Foldager, Vejdirektoratet på motorvejene efter indførelse af 130 km/t Vejdirektoratet og DTU Transport har i samarbejde undersøgt effekten af, at den generelle hastighedsgrænse på motorvejene i 2004 blev hævet til 130 km/t: Gennemsnitshastigheden steg med knap én km/t, og antallet af dræbte og tilskadekomne steg med ca. 9 pct. Hastighedsstigningen medførte en stigning i emissionerne på ca. én procent. På den halvdel af vejnettet, hvor der nu er en skiltet hastighedsbegrænsning på 110 km/t, faldt gennemsnitshastigheden med 3-4 km/t, og her faldt antallet af dræbte og tilskadekomne med 40 pct. og emissionerne faldt med 3-5 pct. En sammenligning med uheldsudviklingen på landevejene viser, at der i efterperioden er signifikant flere tilskadekomne på 130-vejene og signifikant færre på 110- vejene. Datagrundlaget er så stort, at det har været muligt at lave en statistisk modellering af sammenhængen mellem hastighedsudviklingen og antallet af tilskadekomne. På 110-vejene er der en særdeles signifikant sammenhæng: En hastighedsændring på én km/t modsvares af en tilsvarende ændring i antallet af tilskadekomne på ca. 13 pct. På 130-vejene beregnes den tilsvarende sammenhæng til 4 pct., men dette resultat er ikke signifikant. Baggrund Den 30. april 2004 blev den generelle hastighedsgrænse på motorvejene hævet fra 110 km/t til 130 km/t. På knap halvdelen af motorvejsnettet fastholdt man imidlertid hastighedsgrænsen på 110 km/t. På disse strækninger er der nu hastighedstavler med 110 km/t. Ændringen af hastighedsgrænsen blev ledsaget af en række tiltag, som normalt vil påvirke hastigheden i nedadgående retning. Det drejer sig bl.a. om en periode med et betydeligt højere antal hastighedskontroller på motorvejsnettet, skærpede straffe for overtrædelser, betydelig kampagneaktivitet samt skiltning af hastighedsgrænsen på 110- strækningerne. Der er derfor både foretaget en vurdering af konsekvenserne for de strækninger, hvor hastighedsgrænsen blev hævet til 130 km/t, og for de strækninger hvor den forblev 110 km/t. Vurderingen gælder de faktiske gennemsnitshastigheder; antallet af uheld og personskader samt miljøbelastningen. Endvidere har vi beregnet sammenhængen mellem hastighedsændringerne og antallet af uheld og personskader. Vurdering af korttidseffekten Undersøgelsen vurderer alene korttidseffekten af den nye hastighedsgrænse vi har alene set på effekten de første 16 måneder med den nye hastighedsgrænse. Herefter blev klippekortet indført, og dermed er det ikke længere muligt at analysere en hastigheds- eller uheldsudvikling, som med rimelig sikkerhed kan isoleres til alene at være en effekt af den nye hastighedsgrænse og de ledsagende tiltag. Hastighedsudviklingen I de første fire måneder med den nye hastighedsgrænse var der overraskende store udsving, i nedadgående retning, i gennemsnitshastigheden på motorvejene. Ændringerne var særligt markante på de veje, hvor hastighedsgrænsen uændret var 110 km/t. Her faldt hastighederne betydeligt. På grund af den særlige situation de fire første måneder med 130 km/t behandles hastighederne i denne periode initialperioden 10 DANSK VEJTIDSSKRIFT 2008 NOVEMBER NOVEMBER 2008 DANSK VEJTIDSSKRIFT 10

11 Tabel 1. Effekt på gennemsnitshastigheden på tre strækningstyper. Tabel 2. Antal personskader pr. år, før og efter indførelsen af 130 km/t. kontrolgruppe, og her faldt antal tilskadekomne med 18 pct. Der er tale om markante forskelle i udviklingen, og dette bekræftes af de statistiske tests, som er udført på tallene: Når man sammenligner med udviklingen på landevejene, er der i efterperioden signifikant flere tilskadekomne på 130-vejene og signifikant færre på 110-vejene. Udviklingen i trafikkens fordeling på vejnettet kan ikke forklare de store ændringer i antallet af tilskadekomne. I perioden fra 2002 til 2005 var der en stigning i trafikken på motorvejsnettet; men stigningen var nogenlunde ens på 130-vejene og på 110- vejene. I 2002 foregik 34,3 pct. af motorvejstrafikken på 130-vejene, og i 2005 var andelen steget til 34,7 pct. Den beskedne ændring er jævnt fordelt over perioden. Tabel 3. Ændringer i emissioner fra motorvejene (CO 2 og NO x ) før/efter 130 km/t. særskilt i undersøgelsen. De efterfølgende 12 måneder betragtes som den egentlige efterperiode, og resultaterne for denne periode kan opsummeres til følgende: På de veje, hvor hastighedsgrænsen på 130 km/t blev indført, steg gennemsnitshastigheden med knap én km/t til ca. 121 km/t. På den halvdel af motorvejsnettet, hvor hastighedsgrænsen forblev 110 km/t, viser beregningerne, at hastighederne faldt med ca. 3 km/t til ca. 111 km/t i københavnsområdet og til ca. 116 km/t på de øvrige motorveje. Beregningerne er foretaget på data fra Vejdirektoratets hastighedsbarometer. Resultaterne er vist i tabel 1. Effekterne er beregnet i statistikprogrammet SAS med multipel lineær regression, hvor der er taget højde for sæsonudsving, og hvor trenden i hastighedsudviklingen fra måned til måned kan være forskellig i før- og efterperioden. Udviklingen i antal uheld og personskader Uheldsudviklingen er belyst for 130-vejene samt for 110-vejene under ét (dvs. inklusive motorveje med 110 km/t i Storkøbenhavn). Udviklingen i antallet af personskader er vist i tabel 2. Som det ses af tabel 2, steg det samlede antal tilskadekomne pr. år på 130-vejene med 9 pct. efter indførelsen af 130 km/t. På 110-vejene faldt antallet i samme periode med 40 pct. Landevejene er benyttet som Miljøpåvirkningen Emissionerne fra trafikken hænger bl.a. sammen med hastighedsniveauet. For at vurdere hastighedsændringernes betydning for emissionerne blev der hos Danmarks Miljøundersøgelser foretaget en modelberegning. Grundlaget er, udover gennemsnitshastighederne, baggrundsdata fra modellen COPERT IV. Resultaterne fremgår af tabel 3. På 130-vejene er emissionerne steget med ca. én pct. På 110-vejene ligger faldet på mellem ca. tre og fem pct., med størst fald på de københavnske motorveje. I absolutte tal er der tale om et betydeligt større MORA MAST Eftergivelige aluminiums master Danintra A/S Frederiksværkvej 24 DK-3600 Frederikssund Tel fax MORA MAST nydesignede eftergivelige belysningsmast i aluminium. Denne nye mast er baseret på, og er en videreudvikling af den velkendte Oktal-mast, som er opsat mange steder i Danmark. Testet og godkendte efter EN som eftergivelige i både LE & HE - klassen. Masterne kan forsynes med forskellige arme hvorpå der let kan monteres det ønskede belysningsarmatur. Tidløst design Anodiseret aluminium Lang levetid uden nogen form for vedligeholdelse Danintra markedsfører et bredt program i eftergivelige master i stål og aluminium til både belysning og trafiksignaler 11 DANSK VEJTIDSSKRIFT 2008 NOVEMBER NOVEMBER 2008 DANSK VEJTIDSSKRIFT 11 Oplæg til annonce Skal selvfølgelig tilpasses aktuelle spaltebredde og længe og medie i øvrigt/pl.

Hvordan vi taler samme sprog inden for ITS-området

Hvordan vi taler samme sprog inden for ITS-området 10 gange Vejforum Hvordan vi taler samme sprog inden for ITS-området Paradigmeskift på ITS verdenskongressen i Busan Nye tilgængelighedsløsninger INDHOLD N0. 11 2010 KOLOFON ISSN 1903-7384 Nummer 11 2010

Læs mere

Adaptiv signalstyring i Aalborg

Adaptiv signalstyring i Aalborg Letbane igennem signalanlæg i Aarhus Adaptiv signalstyring i Aalborg Trafikal overvågning i signalanlæg Formidling af støjforhold i VVM-undersøgelser INDHOLD N0. 9 2011 KOLOFON ISSN 1903-7384 Nummer 9

Læs mere

Nye udbudsforskrifter for ubundne bærelag af knust beton, tegl og asfalt

Nye udbudsforskrifter for ubundne bærelag af knust beton, tegl og asfalt Vinterføre og variable vejtavler Nye udbudsforskrifter for ubundne bærelag af knust beton, tegl og asfalt Helhedsorienteret inspektion af transportanlæg i byer Den nye privatvejslov INDHOLD N0. 11 2011

Læs mere

Aarhus Cykelby giver cykeltyvene kamp til stregen

Aarhus Cykelby giver cykeltyvene kamp til stregen Vandet af vejen Aarhus Cykelby giver cykeltyvene kamp til stregen Slagelse Kommune fra sammenlægning til udvikling En bro og en motorvej INDHOLD N0. 9 2012 KOLOFON ISSN 1903-7384 Nummer 9 2012 - årgang

Læs mere

Trainee i Vejsektoren - en succes

Trainee i Vejsektoren - en succes Cykel Score når chips sætter gang i cyklisterne Trainee i Vejsektoren - en succes Cykelgader nu også i Danmark! Hvem viser vej for fremtidens Vejvisere? INDHOLD N0. 6/7 2012 KOLOFON ISSN 1903-7384 Nummer

Læs mere

Test af GPS-styret saltspredning

Test af GPS-styret saltspredning Etablering af fundamenter uden opgravning Test af GPS-styret saltspredning 2.500 lygter udskiftes til LED-lys EU-projekt forfiner detaljerne Afmærkning af vejarbejde om natten INDHOLD N0. 10 2011 KOLOFON

Læs mere

Vejtrafikstøj - og børns helbred

Vejtrafikstøj - og børns helbred Vejtrafikstøj - og børns helbred Nord2000 håndbog - om beregning af vejstøj Trafikstyring i signalanlæg - kan det gøres enklere? Omlægning af Aulbyvej INDHOLD N0. 09 2013 KOLOFON ISSN 1903-7384 Nummer

Læs mere

Vejplanlægning i Grønland. Kønnere transport. Åbning af Djurslandmotorvejen - Skejby til Skødstrup. Når vejret kommer i vejen

Vejplanlægning i Grønland. Kønnere transport. Åbning af Djurslandmotorvejen - Skejby til Skødstrup. Når vejret kommer i vejen Kønnere transport Åbning af Djurslandmotorvejen - Skejby til Skødstrup Vejplanlægning i Grønland Når vejret kommer i vejen INDHOLD no. 8 2008 Månedens synspunkt 3 Effektiv mobilitet kræver en fælles indsats

Læs mere

Miljørigtige køretøjer i Aarhus

Miljørigtige køretøjer i Aarhus Hvad skal EU's forskningspenge bruges til? Miljørigtige køretøjer i Aarhus 5 vinkler på vejen til grøn transpor Regnvandsbassiner - deres funktion og fremtid INDHOLD N0. 8 2012 KOLOFON ISSN 1903-7384 Nummer

Læs mere

Ny undersøgelse: Gyllevogne øger vejsliddet med 34%

Ny undersøgelse: Gyllevogne øger vejsliddet med 34% Trafikplanlægning i ét blik Ny undersøgelse: Gyllevogne øger vejsliddet med 34% Motorvejskryds Vejle - Planlægning og udførelse Letbanen er blot et led i mobilitetskæden INDHOLD N0. 05 2014 KOLOFON ISSN

Læs mere

Svendborg Gymnasium satser på cyklen. Bolighandel nu med digitale vejmidter. Ny udformning af cykelstier i signalanlæg. Status på cykeltrafikken

Svendborg Gymnasium satser på cyklen. Bolighandel nu med digitale vejmidter. Ny udformning af cykelstier i signalanlæg. Status på cykeltrafikken Svendborg Gymnasium satser på cyklen Status på cykeltrafikken Bolighandel nu med digitale vejmidter Ny udformning af cykelstier i signalanlæg INDHOLD N0. 05 2013 KOLOFON ISSN 1903-7384 Nummer 05 2013 -

Læs mere

Broer på Køge Bugt Motorvejen

Broer på Køge Bugt Motorvejen Broer på Køge Bugt Motorvejen Nye veje med Wirtgen - og et led mere i kæden Funder Ådals broen - set med landskabsarkitektens briller Hovedistandsættelse af Mønbroen INDHOLD N0. 02 2014 KOLOFON ISSN 1903-7384

Læs mere

Indhold December 2004

Indhold December 2004 k Indledende årgang Indhold December 2004 h -i Månedens synspunkt: 3 Behov for tværgående koordinering og fornuftig bodeling Af Jane Olesen, formand KVF Vejadministration Temaredaktor: Bo Tarp, Vejdirektoratet

Læs mere

I.. ::tb: -: I.-...: s- -: -: -. I-: _ %_.- -

I.. ::tb: -: I.-...: s- -: -: -. I-: _ %_.- - - - -: -: -. -. L. i. I.. I.-...: s- I-: ::tb: -: : _ %_.- - ARTIKLER Februar 2000 ;H= j_ Forside:Stromperenovering. Foto: PerAorsleff4/5 Månedens synspunkt: 3 Kloakker - en Iivsnerve Afcenterchef Inge

Læs mere

1MK. Koloton: Månedens synspunkt: Status for vejreglerne. Vejforum Temaredaktør: Svend Tøfting, Nordjyllands Amt

1MK. Koloton: Månedens synspunkt: Status for vejreglerne. Vejforum Temaredaktør: Svend Tøfting, Nordjyllands Amt Kolding - :. _J Månedens synspunkt: 3 Vejforum Afvejchefiens Kr ørnskok Ribe Amt Status for vejreglerne - t:t Temaredaktor: Kenneth Kjemtrup,Vejdirektoratet -,,.S _. -s, j :- 10 Revision af Udbuds- og

Læs mere

Funktionspraksis for afløbssystemer under regn

Funktionspraksis for afløbssystemer under regn Skrift nr. 27 Funktionspraksis for afløbssystemer under regn 2005 IDA Spildevandskomiteen Ingeniørforeningen i Danmark - IDA Spildevandskomiteen Skrift nr. 27 Funktionspraksis for afløbssystemer under

Læs mere

ARTIKLER Marts 2003. Kolofon: Månedens synspunkt: 3 Retten til vejene Afafdelingsleder Hans Faarup, Århus Amt

ARTIKLER Marts 2003. Kolofon: Månedens synspunkt: 3 Retten til vejene Afafdelingsleder Hans Faarup, Århus Amt - hvad - Præsentation,forlob - Det ARTIKLER Marts 2003 rorside: Skanderborgmotorvejen i retning mod syd roro. Hans Faarup Februar 2003 Månedens synspunkt: 3 Retten til vejene Afafdelingsleder Hans Faarup,

Læs mere

XHusk tilmelding til: Den norske cykelkonference i Stavanger 2006. Konferencen afholdes i perioden 23. til 24. oktober. Der er noget i luften...

XHusk tilmelding til: Den norske cykelkonference i Stavanger 2006. Konferencen afholdes i perioden 23. til 24. oktober. Der er noget i luften... Nyhedsbrev om sikker cykeltrafik Nr. 11 Årgang 5 september 2006 Udgivet af Dansk Cyklist Forbund og Cykelnetværket Indeks Der er noget i luften Svendborg Sikker Cykelby Læg dit eget transportbudget Cykelscannere

Læs mere

Dansk Vejtidsskr[ft. Det kniber med vejafmærkningen MÅNEDENS SYNSPUNKT: j b. Af Politiassistent Hans Jørgen Sunesen Vejteknisk afdeling Aalborg Politi

Dansk Vejtidsskr[ft. Det kniber med vejafmærkningen MÅNEDENS SYNSPUNKT: j b. Af Politiassistent Hans Jørgen Sunesen Vejteknisk afdeling Aalborg Politi -I, CD 0 - G 0 01 z-. I -n 0 c cl) 0 IB en årgang en Generalforsamling nu farvemæssigt eller i DANSK VEJTIDSSKRIFT NR. 2 1995 Dansk Vejtidsskr[ft ISSN 0011-6548 Nummer 2/95-72 Udgivet af Dansk Vejtidsskrift

Læs mere

Det er ganske forbløffende hvor meget tid jeg sparer. Lønservice er virkelig en lettelse..

Det er ganske forbløffende hvor meget tid jeg sparer. Lønservice er virkelig en lettelse.. 3. årgang nr 1 januar 2005 Det er ganske forbløffende hvor meget tid jeg sparer. Lønservice er virkelig en lettelse.. Grethe Ørbæk, Tømrerfirmaet Poul Ladefoged I/S www.wikingcom.dk 70998 Grethe Ørbæk

Læs mere

Vejlederen. 25 års digitalisering for kommunerne

Vejlederen. 25 års digitalisering for kommunerne 25. årgang, nr. 1 Danmark Maj 2012 Nyt fra Grontmij Vejlederen Foto: Grontmij Carl Bro 25 års digitalisering for kommunerne Netop i disse dage er det 25 år siden, at Hillerød Kommune som den første i Danmark

Læs mere

Mere trafiksikkerhed på vejene. Juni 2006

Mere trafiksikkerhed på vejene. Juni 2006 Mere trafiksikkerhed på vejene Juni 2006 1 Mere trafiksikkerhed på vejene 3 Mere trafiksikkerhed på vejene Udgivet af: Transport- og Energiministeriet Frederiksholms Kanal 27 1220 København K e-mail: trm@trm.dk

Læs mere

Dansk infrastruktur i forfald?

Dansk infrastruktur i forfald? AKADEMIET FOR DE TEKNISKE VIDENSKABER Dansk infrastruktur i forfald? - En hvidbog om vedligeholdelse % p.a. Samfundsmæssigt afkast Kloakker, veje, baner Havne markedsrenten Elnettet Renovering og vedligeholdelse,

Læs mere

November 1996. den danske vejsektor 1971-96. Nr.11 -Focuspå

November 1996. den danske vejsektor 1971-96. Nr.11 -Focuspå November 1996 den danske vejsektor 1971-96 Nr.11 -Focuspå ISSN (Xli (-6548 Nummer 11)96 - årgang 73 Udgivet af Dansk Vejtidsskrift ApS, reg, nr, 10279. Medlemsblad for Dansk Amisvejingeniørforening. Meddelelsesbiad

Læs mere

FUNKTIONSPRAKSIS FOR AFLØBSSYSTEMER UNDER REGN Baggrundsrapport for Skrift Nr. 27. DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening

FUNKTIONSPRAKSIS FOR AFLØBSSYSTEMER UNDER REGN Baggrundsrapport for Skrift Nr. 27. DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening FUNKTIONSPRAKSIS FOR AFLØBSSYSTEMER UNDER REGN Baggrundsrapport for Skrift Nr. 27 DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening Indholdsfortegnelse Forord...5 Kapitel 1. Indledning og baggrund...6 Kapitel 2.

Læs mere

MÅNEDENS SYNSPUNKI: AT Ivar Schacke International chef i Vejdirektoratet

MÅNEDENS SYNSPUNKI: AT Ivar Schacke International chef i Vejdirektoratet = i I -k Ç (D-h mm CD tekniske udføres - og INDHOLD: MÅNEDENS SYNSPUNKT: Efteruddannelse - en livsopgave Af Ivar Sehacke, international chef i Vejdirektoratet og formand for VEJ-EU 2 FOCUS ARTIKLER: Uheld

Læs mere

DANMARKS INFRASTRUKTUR 5TIPS TIL BEDRE

DANMARKS INFRASTRUKTUR 5TIPS TIL BEDRE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET Nr.1/Feb. 10 DANMARKS INFRASTRUKTUR 5TIPS TIL BEDRE INFRASTRUKTUR Signalprogram København- Ringsted projekt gentænker dansk togdrift F OTO: JAHN TEIGEN/SCANPIX

Læs mere

Begrænsning af transportsektorens CO 2 -udslip. Regeringens handlingsplan

Begrænsning af transportsektorens CO 2 -udslip. Regeringens handlingsplan Begrænsning af transportsektorens CO 2 -udslip Regeringens handlingsplan 2 Indhold FORORD... 4 1. INDLEDNING... 5 1.1 Effektivisering af transportsektoren... 6 1.2 Indikatorer for udviklingen i effektivisering

Læs mere

Barrierer for energieffektivt byggeri - med særligt henblik på ventilation

Barrierer for energieffektivt byggeri - med særligt henblik på ventilation konsulen ter PAR refshale vej 163a, 2. dk- 1432 køben havn k tlf. + 45 32 83 19 68 fax + 45 32 83 19 67 lad ing@mail.dk Barrierer for energieffektivt byggeri - med særligt henblik på ventilation Byggeri

Læs mere

Vejudstyr Stojskærme Vejbelysning Marts 1999. Nr. 3. Focus: DanskVejtidsskrifl

Vejudstyr Stojskærme Vejbelysning Marts 1999. Nr. 3. Focus: DanskVejtidsskrifl Vejudstyr Stojskærme Vejbelysning Marts 1999. Nr. 3 Focus: DanskVejtidsskrifl MINISTERIELLE AFGØRELSER: længere sigt. Stabilitetsprøvning af Jysmaster Af Lars Haslund, DAN-INTRA El-Teknik AIS 4 Når teknologi

Læs mere