Sikker vandforsyning. posten. Registrering af vandværkernes. Store heddinge Vandværk 100 år. medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sikker vandforsyning. posten. Registrering af vandværkernes. Store heddinge Vandværk 100 år. medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark"

Transkript

1 medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark posten juni nr vandtilstandsrapporter Sikker vandforsyning Registrering af vandværkernes ledningsnet Store heddinge Vandværk 100 år

2 Xergi a /s forsyner de danske vandværker med sikkerhed... Komplette vandværksstyringer aqa2000p - automatik til udpumpning aqa automatik til råvandsstyring aqa Integreret løsninger til mindre vandværker aqa-web - Overvågning aqa sro anlæg automatik til råvands stationer automatik til sektionsbrønde automatik til trykforøgere Engageret rådgivning og effektive løsninger Teknisk rådgivning Tilstandsvurderinger Individuelle løsninger Optimering af vandforsyningen Hovedtavle med AQA2000 og AQA2500 Xergi a/s er en aktiv og fleksibel samarbejdspartner for både store og små vandforsyninger. Vi har egen software udvikling og tilbyder vandværkerne optimal sikkerhed for service, kvalitet og udvikling af effektive løsninger på vandforsyningsområdet AQA3000 Komplet hovedtavle Standardtavle for 4 pumper 2,2 kw Xergi A/S Hermesvej støvring Tlf Fax: Døgnvagt

3 Indhold Udsendes som medlemsblad for Foreningen af Vandværker i Danmark FVD. Udkommer fem gange årligt medio februar, april, juni, september og november. Oplag: eksemplarer. Sidste frist for indsendelse af stof er den 10. i måneden inden udgivelsesmåneden. Ansvarshavende redaktør: Bent Soelberg Redaktionen: Steen Sørensen Layout: Susanne Witten Tryk: Zeuner Grafisk FVD Solrød Center 22 C 2680 Solrød Strand Tlf , Hjemmeside CVR nr Bank Reg.nr Kontonr Telefontid: Mandag til torsdag kl. 9-14, fredag kl Abonnementspris for 2012: Kr. 230,00 (ex. moms). Opsigelse af Vandpost abonnement og medlemskab af FVD skal ske skriftligt med min. 3 måneders varsel til årsskifte. Annoncepriser 2012 (ex. moms): 1/4 side: kr ,00 1/2 side: kr ,00 1/1 side: kr ,00 Bagside: kr ,00 Indstik: kr ,00 Annoncemateriale: Annoncer modtages i PDF-format. Farver skal være gråtoner eller CMYK. Satsformat: 1/1 side, bredde højde: mm. 1/1 side til kant: mm til beskæring. 1/2 side: mm og mm. 1/4 side: mm og mm. Vandposten trykkes med miljørigtige vegetabilske farver. leder 4 Sikker vandforsyning praktisk 6 Nye medlemmer 7 Aktiviteter, energiafgifter forsikring 9 Alle styretavler skal termograferes - uanset størrelse foreningsnyt 11 OBS udstilling!! Nu over 2 dage 13 Bio-Bottle. Ny leverandør af drikkedunke 16 Generalforsamling i Region Øst Generalforsamling i Region Nord, den 14. april Generalforsamlingen i Region Midt den 21. april Region Fyn afholdt ordinær generalforsamling, den 18. april Nyt glaskunst med logo 26 FVD s vandværksudstilling 28 Besøg fra Kina Nyt fra sagsbehandlerne 31 Honorar eller diæt? artikler 32 Digitialisering af ledningsnettet 37 Temafri 2 mio. kr. pulje uden ansøgningsfrist 37 I/S eller A.m.b.a. - medlem eller køber? 40 Prøvesteder til vandkvalitetskontrol 43 Notat om justering af nitratfølsomme områder og indsatsområder mht. nitrat 46 Registrering af vandværkernes ledningsnet Post til Vandposten 48 Lunderskov fremtidssikrer beluftning 50 Lækageovervågning 54 Tavle-pc en fuldender SRO-systemet personalia 57 Vindeby Vandforsyning 75 års fødselsdag 57 Ny international direktør 58 Nyt personale hos Orbicon 61 Nyt ansigt i FVD, Nyt persoanle hos Orbicon, Store Heddinge 100 års jubilæum månedens vandværk 66 Marielyst vandværks reduktion af vandsplid fra 19,8 % til 1,6% Forside billedet er venligst udlånt af: Bente Magelius

4 leder sikker vandværksdrift Sikker vandværksdrift Af Ole Wiil, Landsformand, FVD I al den snak om vandsektorloven og den fremtidige organisering af vandsektoren har der været påstande om, at den danske vandforsyning består af for mange vandværker og bør ændres til ganske få og store vandværker men vi har aldrig hørt en politiker komme med disse udtalelser. Når jeg taler med politikere fra de forskellige partier, er der aldrig tale om at samle vandforsyningen i store enheder, nej her taler vi om at bevare den decentrale vandforsyning. Og den decentrale vandforsyning er en helt unik styrke for dansk drikkevand. Nej, det krav, som alle politikere stiller er kravet om sikker forsyning af rent drikkevand til alle, uanset hvor man bor i landet. For at drive et privat vandværk i dag, som skal kunne leve op til de mange krav der stilles på alle områder er det nødvendigt: At vi har organiseringen på plads. At vi dokumentationen på plads. Med organisering mener jeg, at vi er nødt til at se på bestyrelsens funktion og arbejde, dels som bestyrelse altså selve bestyrelsesarbejdet - og dels hvilket arbejde bestyrelsen i øvrigt måtte beskæftige sig med i forhold til den konkrete drift af vandværket. Så længe vi ikke indser, at det er nødvendigt at skille det overordnede bestyrelsesarbejde fra den almindelige vandværksdrift med store arbejdsbyrder til følge, vil det medføre, at det er vanskeligt at tiltrække nye bestyrelsesmedlemmer, hvilket igen betyder, at bestyrelsen ikke kan supplere sig med nye medlemmer. Det er en ærgerlig og helt unødvendig udvikling, men den kan kun forhindres ved, at vi erkender, at vandværket skal drives af en folkevalgt bestyrelse, som kun tager sig af det nødvendige bestyrelsesarbejde, det vil sige træffer de overordnede beslutninger og, at al 4

5 sikker vandværksdrift leder vandværksdrift, såvel teknikken som det administrative, varetages af enten ansatte medarbejdere på vandværket eller ved, at disse opgaver udliciteres til forskellige virksomheder. Med dokumentation mener jeg, at hver eneste privat vandforsyning skal kunne dokumentere, at vandværket lever op til alle de krav, som forefindes til drift, herunder hygiejne og til sikker ledelse og administration. Vi kan være sikre på, at der ikke er nogen der kommer og takker os bagefter, når noget er gået galt i misforstået sparehensyn. Når jeg gang på gang nævner, at bestyrelsen skal træffe de overordnede beslutninger og, at der bør ansættes driftspersonale til det tekniske og administrative, er det også nødvendigt, at foreningen har en række uddannelsestilbud. Vi skal kunne dokumentere, at alle driftsled fra boringer til forbrugerens skel er i orden og at vort drikkevand opfylder alle krav til vandkvalitet og at vi har styr på forsyningssikkerheden. Derfor sætter vi nu et hygiejnekursus i søen som gennemføres over to dage med overnatning. Undervisningen gennemføres efter de ministerielle regler og af professionelle undervisere. Kursus afsluttes med en prøve, der skal bestås, for at FVD kan udstede et hygiejnebevis. vi har styr på forsyningssikkerheden Et godt udgangspunkt for at danne sig et overblik over værkets helbredstilstand er få foretaget et eftersyn af fremmede øjne i form af en tilstandsrapport med tilhørende handleplan. Herved får værket et godt værktøj for bestyrelsens beslutninger vedr. investeringer til sikring af drikkevandskvaliteten. Denne tilstandsrapport udarbejdes normalt af et rådgivende ingeniørfirma. Det har vi fået foretaget på mit eget vandværk som kun er 20 år gammelt. Men ikke desto mindre, blev der konstateret nogle uhensigtsmæssigheder som efterfølgende er blevet rettet. Vi fik foretaget et grundigt eftersyn af værkets installationer, rentvandstanke og indvindingsboringer. Det kom der en fyldig rapport ud af med en række anbefalinger til forbedringer på værket. Jeg kan kun anbefale alle at få udarbejdet en tilstandsrapport vi er jo en fødevarevirksomhed og forbrugerne har naturligvis en begrundet forventning om at tingene er i orden. Næste projekt er en videreførelse af vores populære aftenkursus i vandværksdrift, men nu over flere dage med afsluttende prøve og udstedelse af kursusbevis. Jeg kunne også ønske mig et kursus i vandværksadministration. Men der er jo flere relevante emner. Har I gode ideer, må I ikke tøve med at ringe eller maile til sekretariatet eller til mig. Afslutningsvis vil jeg takke for jeres store engagement i arbejdet med at skaffe rent drikkevand til halvdelen af Danmarks befolkning og ønske alle held og lykke med virket i den private decentrale vandforsynings tjeneste. God sommer. 5

6 noter udstilling Abonnement på Vandposten Et abonnement på Vandposten koster 230 kr. om året, og der kommer fem blade om året. Ønsker du at tegne abonnement, skal du kontakte FVD på Du bliver orienteret - hvis du tilmelder dig! På kan du tilmelde dig til vores elektroniske nyhedsbrev og jævnligt modtage aktuelle informationer om alt inden for vandsektoren. Hjemmeside til vandværket FVD har i samarbejde med Condurra sammensat en utrolig flot hjemmeside med standardtekster og standardopsætning. Man behøver ikke at være it-haj for at få denne hjemmesideløsning op at køre. Kontakt FVD på tlf eller skriv til Condurra på mail: Vandværker Marienlyst Vandværk Nøruplund Vandværk Pasive medlemmer Aquasense Hede Danmark Care Construction VTU Tofting Instrumentering Kemp & Lauritzen A/S J. A. Elektric Holtab AB Nye medlemmer Indlæg til Vandposten Har I forslag til emner der skal tages op i Vandposten - eller ønsker I at blive månedens vandværk, så hører vi meget gerne fra jer. Ring til sekretariatet på tlf eller send en mail til Vi vil meget gerne have billeder til alle artikler. FVD ønsker alle en rigtig god sommer 6

7 aktiviteter praktisk Kommende aktiviteter i FVD Aktivitet Region August September Temaaften med indbudte firmaer Syd 23. Regionsvandrådsmøde Øst 29. DHL stafet - Aalborg FVD 30. Håndbog 4: Vandkvalitet og vandanalyser Øst 3. Regionsvandrådsmøde Øst 5. Energioptimering, tilbageløbssikring og kontrol af vandmålere Øst 10. Hygiejnekursus FVD 25. For tilmelding: klik ind på Rettelse til artikel på side 29 i Vandposten februar Nye tal kom i hus efter bladet fra trykt - se derfor de korrekte tal nedenfor: Kalender år Nedsættelse i øre/kwh 1,6 1,6 3,0 3,5 3,5 3,6 1/1-31/ /1-31/ /1-31/ Fradrag Energiafgift el øre/kwh 63,50 64,70 65,80 ja Elsparebidrag øre/kwh 0,60 0,60 0,60 ja Eldistributionsbidrag øre/kwh 4,00 4,00 4,00 ja Tillægsafgift øre/kwh 6,10 6,20 6,30 ja Energispareafgift øre/kwh 6,40 6,50 6,60 nej Afgift i alt øre/kwh 80,60 82,00 83,30 1/1-31/ /1-31/ /1-31/ Energiafgift el øre/kwh 60,50 61,20 62,30 Elsparebidrag øre/kwh 0,60 0,60 0,60 Eldistributionsbidrag øre/kwh 3,00 3,00 3,00 Tillægsafgift øre/kwh 6,10 6,20 6,30 Fradrag i alt øre/kwh 70,20 71,00 72,20 7

8 Lækagesporing og ledningssøgning på jordlagte vandledninger Vi kan bl.a. tilbyde: Lækagesporing på hele eller dele af ledningsnettet Sporgasundersøgelse af stik-/jordledninger samt hovedledninger m.m. Korrelatoranalyse og akustisk jordmikrofon til finlokalisering af lækager 0-punkt og gennemstrømningsanalyse - sektionering i forbindelse med grovlokalisering Spindel- og ledningssøgning på ledninger i alle materialer - også plastledninger Tryklogning og lækageforebyggelse Online lækageovervågning med alarmer Totalentrepriser i forbindelse med etablering af logger overvågning Kurser på egen prøvebane eller på jeres ledningsnet Hele Danmark - Hele året - Hele døgnet Leif Koch A/S Rugvænget 31, 2630 Taastrup Tlf.: (døgnvagt), Leif Koch A/S er et af Danmarks ældste og største firmaer med speciale i lækagesporing og ledningssøgning. Vi råder over 5 veludrustede målevogne med erfarne operatører, og dækker hele Danmark. Derudover lagerfører vi et komplet program i instrumenter, lige fra små håndlytteinstrumenter, spindelsøgere, plast- og jernledningssøgere, korrelatorer, lækagestøj loggere, trykloggere og sporgasudstyr m.m. til udstyr for komplet udrustede målevogne.

9 termografering forsikring Vigtigt! Alle el-styretavler skal termograferes uanset størrelse Det gælder forsyningssikkerheden! Fra udgangen af 2012 skal alle el-styretavler termograferes. Begrundelsen herfor er først og fremmest ønsket om at sikre størst mulig forsyningssikkerhed for vores forbrugere, men selvfølgelig også for at sikre mindst mulige skader, således at vi kan holde vores forsikringspræmier så lave som muligt. FVD & Tryg besluttede i år, at kun tavler over 0,7 m 2 skulle termograferes. Desuden var selvrisikoen aftalt til at blive 5-doblet såfremt termograferingen ikke var udført og der skete en skade. På baggrund af adskillige henvendelser fra vores medlemmer, som var utilfredse med dels regler om størrelsen af styretavler og dels kravene om mangedobling af selvrisiko, har vi ændret betingelserne til følgende: Alle el-tavler, uanset størrelse, skal være termograferet inden udgangen af 2012 Termografering skal foretages hvert 2. år. Der skal ikke betales selvrisiko ved skade, såfremt termografering er foretaget Er el-tavlen ikke termograferet takseres med dobbelt selvrisiko ved skade. Se mere om termografering på: 9

10 V A F O S M Å L E R B R Ø N D E NYHED! Kørefast løsning til flisebelægning Ulefos lancerer nu en firkantet karm og dæksel til målerbrønde, der tåler belastning på 1,5 T. Ideelt til gangstier eller indkørsler med flisebelægning. Dækslet passer i Ø400 VAFOS standard målerbrønd. Så har du et dæksel der tit bliver kørt i stykker kan det med fordel udskiftes med dette nye kørefaste dæksel. Fordele: Kørefast dæksel med lås 1,5 T Firkantet karm for flisebelægning 100% genanvendelig Mulighed for eget logo Fremstillet af 100% overskudsmateriale fra industriel produktion. Se flere VAFOS produkter på eller kontakt os for yderligere oplysninger på tlf VAFOS Vand- og afløbsprodukter Ulefos NV A/S T:

11 vandværksudstilling foreningsnyt OBS Udstilling!! Nu over 2 dage Af Karina Jespersen, FVD På baggrund af flere opfordringer, afholder FVD som noget helt nyt, nu udstillinger over 2 dage. Startskuddet er allerede på Fredericia udstillingen d oktober i år, og vi glæder os. For at både udstillere og vandværksfolk kan få mere udbytte af FVD s vandværks udstillinger, udvider vi nu tiden, så der er mulighed for så mange som muligt at deltage. Sæt X i kalenderen allerede nu, vi håber at se rigtig mange. Husk at tilmelding kun er nødvendig, såfremt du ønsker at bestille frokost og/ eller morgenmad. Der åbnes for madbestilling på medio september. Program for dagene Fredag Kl Frokost kl Udstillingen åbner kl Udstillingen lukker Lørdag Kl Morgenmad Kl Udstillingen åbner Kl Frokost, udstillingen lukker 11

12

13 bio bottle foreningsnyt Bio-Bottle FVD har fundet en ny leverandør af drikkedunke: Jørgensen Engros A/S Drikkedunken er miljøvenlig og biologisk nedbrydelig. Drikkedunken leveres med FVD s logo og sloganet Det bedste vand kommer altid fra hanen. Gør reklame for jeres vandværk. Det er muligt, at få jeres eget vandværkslogo/ tekst trykt direkte på drikkedunken, hvis der bestilles minimum 500 stk. Se priser og oplysninger på under salgsartikler Det bedste vand kommer altid fra hanen 13

14 visitkort_simon_oplæg.indd , 13:36 Kvalitet for miljøets skyld Brøndboring: boring i dimensioner fra ø160 til ø800 mm. via: Lufthæveboringer. Skylleboringer. Tørboringer. Snegleboringer. Overboring af eksisterende boringer. Boring/Råvandsstationer: Regenerering af boringer. Montering eller renovering af råvandspumper. Nye råvandsstationer. Vandværks..drift: Renovering/nybygning af vandværker. Hovedentreprise eller delentreprise. Filteranlæg. Udpumpningsanlæg Eftersyn og reparation af pumper og andre tekniske installationer. Rensning af rentvandstanke, iltningstrapper og åbne filtre m.m. Salg og udskiftning af flowmålere, kompressorer, blæsere og affugtere. Styringer: Sro anlæg fjernstyring og overvågning. Fremtid: Service- og vedligeholdelsesplan. Serviceaftale Energioptimering. Fremtidssikring. Andet: Rådgivning og dimensionering Miljøundersøgelser. Grundvandssænkning. Kontakt til offentlige myndigheder. regenerering af boringer Hydropuls en nyhed i danmark Som den første i Danmark har Søren Pedersen Brøndboring AS taget denne nye teknik i brug. Nøgleordene er: Højere effektivitet Enklere teknik Miljøvenlig Ingen kemikalier Den enkelte borings ydelse falder med tiden. Dette skyldes som regel tiltagende udfældning af jern- og manganforbindelser samt af finkornet materiale (silt og finsand) der blokerer porehalse i filtersandet eller i den nære formation nedsætter gradvist effektiviteten af indvindingsboringer. De hidtil traditionelle løsninger af dette problem har været enten kemisk eller mekanisk. Hydropuls-metoden hører til den mekaniske metode, men i forhold til de traditionelle metoder er virkemekanismen grundlæggende anderledes. Metoden virker i korte træk ved en trykpuls fra komprimeret nitrogen skaber en trykbølge i filter og filtersætning efterfulgt af kollops af trykboblen, som derved skaber et vacuum og en sugebølge. Dette sker med en hastighed på ca m/s denne vekslen mellem tryk og vaccum løsner belægninger, udfældninger og fastsiddende finkornet materiale (finsand og silt) som kan pumpes bort fra boringen. Fordelene er bl.a.: Effekten af regenereringen er uafhængig af eksisterende strømningsveje, da forplantningen af tryk sker via kornskellet. Det betyder, at effekten bliver meget fuldstændig og samtidig rækker langt ud i formationen. En væsentlig fordel er, at der ikke tilføres magasinet aktive stoffer eller vand med afvigende kemi som kan medføre utilsigtede negative effekter. Endelig er den arbejdsmæssige fordel ved brug af Hydropuls i forhold til kemiske regenereringsmetoder meget stor. Hydropuls-metoden kan anvendes til langt de fleste typer boringer, såsom drikkevandsboringer, injiceringsboringer, råstofboringer samt miljøboringer. Kontakt os, vore erfarne medarbejdere står gerne til rådighed med yderligere oplysninger om denne epokegørende og miljøvenlige arbejdsmetode. Kvalitet for miljøets skyld NORDJYLLANDS Søren PederSen brøndboring BRØNDBORING AS nordjyllands SØREN PEDERSEN brøndboring BRØNDBORING AS Tlf Tlf Haurum byvej 7, Haurum 8450 Hammel Håndværkervej 1, Haverslev 9610 nørager Tlf Fax Haurum Byvej 7 Haurum Tlf Fax Hammel

15 bio-bottle foreningsnyt Akkrediterede vandanalyser Ved akkrediteret prøvetagning og analyse sikres vandkvaliteten fra grundvand til forbruger. Hos Højvang Miljølaboratorium er kunden i fokus og serviceniveauet ekstra højt. Vores veluddannede prøvetagere tilbyder professionel prøvetagning af drikkevand akkrediteret af DANAK i henhold til gældende BEK 1024: Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg. Højvang Miljølaboratorium har et bredt udvalg af metoder til både kemiske og mikrobiologiske analyser, og vi udfører rutineanalyser såvel som specialanalyser. Højvang Miljølaboratorium A/S Industri Vest Dianalund / Karetmagervej 13B 7000 Fredericia Telefon: Web: - Modulopbygget Køb hvad du har brug for. - Automatisk styring & overvågning af dit vandværk - nu og i fremtiden. Hvad sker der, hvis din vandværksstyring - I får en tidssvarende løsning tilpasset netop jeres behov. holder op med at virke kan du få - Fuld kontrol via computeren hjemmefra eller på ferien. reservedele? Kontakt os nu, og få et forslag til hel eller delvis opgradering af din styring/sro til vandværket Vi er klar med et hurtigt svar! Energioptimering SMS alarmhåndtering Rapportering Driftsikkerhed Betjeningsvenlig Skalerbarhed El-tavler & Installation Døgnservice Vores viden Din løsning SAAP Engineering A/S Karetmagervej Fredericia Bio-Bottle Tel

16 Generalforsamling 2012 i Region Øst Af Søren Hvilshøj, Region Øst Regionsformand Søren Hvilshøj bød de fremmødte velkommen og håbede at deltagerne havde besøgt interessante stande på udstillingen. Miljøminister Ida Auken var inviteret til at åbne generalforsamlingen, men hun meldte desværre fra grundet arbejdet med EU s formandskab. Formandens beretning Det forgangne år har i Region Øst været præget af aktivitet omkring gennemførelse af kurser, firmabesøg og temaarrangementer samt forskellige vandrådsarrangementer. Regionsbestyrelsen har også deltaget aktivt i landsforeningens arbejde og initiativer. Af særlige indsatser kan nævnes Jørgen Østermarks kæmpe arbejde for etablering af et certificeret hygiejnekursus, Naturstyrelsens høringsproces af vandplanerne med Søren Hvilshøjs deltagelse i ugentlige ½-dagsmøder gennem flere måneder, deltagelse i møder i DANVA s Grundvandskomite, et stort arbejde for Vandsektorens Teknologiudviklingsfond (VTUF) samt ikke mindst etablering af vandsektorens nye TænkeTank under FVD regi hvoraf flere deltagere kommer fra vandværker i Region Øst. Endelig kan tilføjes, at Region Øst s formand Søren Hvilshøj i December 2011 blev valgt til næstformand i landsforeningen. Ved siden af regionsbestyrelsens arbejde bør også fremhæves, at ERFA-gruppen i Region Øst har arbejdet ihærdigt for at få trukket de private vandværker ud af vandsektorloven. Dette er desværre endnu ikke sket, men FVD giver ikke op. Kurser og temaarrangementer I 2011 gennemførtes to temalørdage og en rigtig vellykket studietur til Grundfos. Vi har endvidere afholdt en temaaften på Bornholm med deltagere repræsenterende alle vandværker og med deltagelse fra den kommunale forvaltning. Vi har i 2011 afholdt kurser i håndbog 1, 3, 4 og 6. Det er dog rigtig ærgerligt, at vi på generalforsamlingen hvert eneste år, gentagne gange i Vandposten og på hvert eneste arrangement føler behov for at fortælle om nødvendigheden af jeres aktive deltagelse i FVD kurser og temaarrangementer. Det er simpelthen essentielt for at alle i bestyrelsesmedlemmer i vandværkerne, at holde sig ajour med udviklingen og opnå den grad af professionalisme som påkræves for drift af et vandværk. Hvordan skal bestyrelsesmedlemmer og driftspersonale kunne hjælpe til, hvis de ikke sættes ind i ansvar og problematik omkring vandværksdrift? Fra Regionsbestyrelsen lød således en opfordring om at deltage i vores arrangementer og det blev understreget at kommunale vandfolk er yderst velkomne disse deltager faktisk gratis. Vandrådsarbejde Fra regionsbestyrelsen side har vi deltaget i forskellige vandrådsmøder og -arrangementer rundt omkring i regionen, og vi stiller meget gerne op. Det Cummins generatorer Fra 22 til 3000 kva Er jeres anlæg sikret ved strømudfald? Som importør af generatorer og nødtrømsanlæg fra verdens førende producent, kan vi tilbyde komplette anlæg med automatisk opstart, der overtager elforsyningen ved netsvigt. Vi tilbyder fast 24/7 service, bindende servicekontrakter og betjening af erfarne serviceteknikere. Kontakt Ole Pilgaard på dir. tel eller mobil Granly Diesel A/S Hovedvejen 233 B, Osted Lejre Fiskerihavnsgade Esbjerg Tlf Fax

17 aktiviteter foreningsnyt skal dog bemærkes, at deltagelsen er behovsstyret. Derfor opfordres I andre som ønsker vores deltagelse i jeres vandrådsmøder til at tage fat i os. I september holdt vi et regionsvandrådsmøde, hvor der i alt var 25 ud af regionens 30 kommuner repræsenteret. I 2012 vil vi i stedet for regionsvandrådsmøde forsøge at afholde to områdevandrådsmøder. Forslag om udarbejdelse af standard udbudsmateriale Regionsbestyrelsen havde på et medlems opfordring arbejdet et forslag omkring udarbejdelse af standard udbudsmateriale. Forslaget blev grundigt debatteret hvorefter generalforsamlingen af regionens formue ekstraordinært bevilligede kr. Valg til bestyrelse og suppleant Regionens næstformand Aksel Madsen valgte i januar 2012 at udtræde af vandværksbestyrelsen i Tune Vandværk, hvorfor han efter mere end 20 års meget aktivt engagement følgelig udtrådte af FVD s landsbestyrelse samt Øst s regionsbestyrelse. Ole Sørensen fra Vordingborg har som 1. suppleant overtaget pladsen i regionsbestyrelsen for resten af valgperioden. Til de opstillede fra bestyrelsen var der genvalg og pladserne som suppleanter til Region Øst blev besat af Thomas Stokholm formand for Kirkebjerg Vandværk (Lejre) og Henrik Jørgensen, formand for Reedtzholm Vandværk (Næstved). Fra regionsbestyrelsen lød en kæmpe stor tak til Aksel Madsen for arbejdet for den decentrale vandforsyning. Ikke mindst er vi mange, som har nydt godt af entusiasmen for at sikre både udvikling og gennemførelse af rigtigt mange faglige kurser og temaarrangementer i FVD regi. Aksel Madsen takkede de fremmødte for de mange år han har nydt sammen med FVD s mangfoldige medlemmer. Formanden Søren Hvilshøj afsluttede generalforsamlingen med at takke dirigenten Per Feldby for at have sikret god ro og orden, hvorefter FVD s landsformand Ole Wiil holdt et afsluttende indlæg omkring foreningens politik og virke. RENSNING OG INSPEKTION AF RENTVANDS TANKE Rensning + videoinspektion + tilstandskontrol af vandtanke og vandbeholdere Spuling + desinficering af vandtanke og vandbeholdere Læs mere på Rensning, herefter videoinspektion og tilstandskontrol af vandtanken udført af en dykker, dette sker samtidig med at værket er i drift. Vi udfører også spuling og desinficering af vandtanke. Samtidig foretages et grundigt tjek af vedligeholdelsestilstanden. Alt sammen dokumenteret i en rapportmappe. JH-DYK har siden 2001 udarbejdet tilstandskontroller for vandværker i hele landet. Bjarkevej 12 - Skovby Galten - Tlf.:

18 Undgå driftsstop med en serviceaftale fra SILHORKO SILHORKO sammensætter en serviceaftale så den passer til dit vandværk. Aftalen sikrer at vandbehandlingsprocessen altid fungerer optimalt og leverer rent drikkevand. Vores serviceteknikere er specialuddannede og særdeles erfarne i at servicere vandværker. Vi arbejder efter gældende forskrifter indenfor arbejdsmiljø og de højeste hygiejnestandarder. Det får I med en SILHORKO serviceaftale Råd og vejledning Individuel risikovurdering Standard serviceaftale Udvidet serviceaftale Efter hvert besøg modtager vandværket en komplet oversigt over de aftalte kontrolpunkter og en servicerapport med angivelse af driftsdata, anlægsindstillinger, analyseresultater mv. Specialuddannede serviceteknikere Vandanalyse på udvalgte parametre Fuld dokumenteret service med tjekskemaer Tilkaldevagt døgnet rundt Ring til serviceleder Bjarne Søes eller gå ind på for at læse mere om vores serviceaftaler. Udskiftning af defekte dele Intet tillæg for tilkaldevagt Præventiv udskiftning af udvalgte dele SILHORKO-EUROWATER A/S Bortskaffelse af udskiftede dele Jylland/Fyn: Sjælland: DK00

19 aktiviteter foreningsnyt Generalforsamling i Region Nord, den 14. april 2012 Af Kristen Simonsen, Regino Nord Der var 130 deltagere til generalforsamlingen. Formanden indledte med at byde velkommen til medlemmerne, (aktive som passive) og gæster fra de øvrige regioner og lokale, og medarbejdere og direktør fra FVD. Som dirigent blev valgt Mogens Christensen fra Løkken, som konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet efter vedtægterne, og dermed beslutningsdygtigt. Bestyrelsens årsberetning blev aflagt af formanden, som omtalte de mange arrangementer i årets løb, og alle de ting bestyrelsen havde været involveret i, bl.a. 2 dages virksomhedsbesøg hos Wavin i Hammel, Grundfos i Wahlstadt i Tyskland, vandråd i samarbejde med Lars Kærsgaard. Der blev givet en orientering om EU` s vanrammedirektiv som blev vedtaget den 22. december 2000, direktivets formål er at fastlægge rammerne for beskyttelse af vandløb og søer, kystvande og grundvand i alle EU lande. Vandrammedirektivet er implementeret i dansk lovgivning i miljømålsloven. Den foreskriver, at staten udarbejder vandplaner med tilhørende indsatsprogrammer, som redegør for hvordan Danmark vil nå EU- målet om god tilstand for de danske vandområder inden udgangen af Den 22. december 2011, meddelte miljøministeriet, at vandplanerne var færdige. Målene er sat for den indsats der frem til 2015 skal sikre renere vand i Danmarks søer, fjorde og åer. Nu er det op til kommunerne at føre planerne ud i livet. Der gøres opmærksom på, at ud over en reduktion af kvælstof på de 9000 tons, udestår en yderligere kvælstofreduktion på minimum tons. Danmark er opdelt i 6 vandområderdistrikter, og der udarbejdet 23 vandplaner, og den plan der interesserer vi nordjyder mest hedder Limfjorden. Limfjordsområdets hovedopland er godt km2, og dækker en 1/6 af Danmarks samlede areal fra Hals i øst til Thyborøn i vest. I alt 18 kommuner har arealer i hovedoplandet i Limforden. Der bor indbyggere i området. Vandplanen omfatter km. vandløb, 158 søer, 59 grundvandsforekomster, 588 almene vandforsyninger der tilsammen har en årlig indvindingstilladelse på 54 millioner m3 vand. Der er 82 kortlægningsområder, hvor der skal laves indsatsplaner. Alt dette skal være færdig inden udgangen af Et forslag fra Grønhøj Vandværk, om at Region Nord, skulle afholde generalforsamling i forbindelse med udstillingen Aars, blev efter nogen drøftelse trukket tilbage. Kasseren fremlagde regionens årsrapport, som fremviste et underskud på kr. samt budget for Årsberetning, årsrapport samt budget blev enstemmigt godkendt. Ved valg til bestyrelse, blev Erik Skjøtt genvalgt, mendens Albert Veggerby Andersen fra Løgstør blev nyvalgt. Der var om eftermiddagen ledsagerunderholdning ved journalisten Frode Muldkær. Der var 84 deltagere. Ved generalforsamlingens festaften deltog 167 personer. Det begyndte med velkomstdrink i foryeren, og derefter festmiddag blev indledt med regionens sang. Derefter med en 3 retters midag, og underholdning. Regionens husorkester, MOKASINO underholdt med hyggemusik under festmiddagen. Den tidligere GRANPRIX vinder, sangerinden Kirsten Siggård, var arrangeret til at synge for og med os. Efter kaffen spillede Mokasino op til dans, og aftenen sluttede med fællessang og pølsebord til natmad. 19

20 foreningsnyt region midt Generalforsamlingen i Region Midt den 21. april 2012 Af Niels Christian Ravn, Region Midt Med generalforsamlingen i Region Midt vel overstået, satte jeg mig ned nogle dage senere for at fundere over og bearbejde de indtryk og tilbagemeldinger, vi fik under generalforsamlingen og ikke mindst i pauserne før og efter at generalforsamlingen var afsluttet. Lad mig straks takke de mange medlemmer, der møder op gang på gang, samt de nye medlemmer, der havde fulgt opfordringen i indkaldelsen, og måske for første gang havde valgt at prioritere deltagelse og bruge en eftermiddag til formålet. Deltagelsen var, til stor tilfredshed for bestyrelsen, noget højere end året forud med i alt 97 tilstedeværende inklusiv gæster fra de øvrige regioner, repræsenterende 38 vandværker mod henholdsvis 70 deltager fra 27 vandværker året forud. En deltagelse bestyrelsen håber vil blive endnu større til næste år, når fremmødte til kollegaer forhåbentlig omtaler dagen som værende givtig med en hel del hygge og snak kollegaer imellem, samt ikke mindst faglig viden og information om vandværksforeningens virke og store arbejde for bevarelse af de decentrale og forbrugerstyrede vandforsyninger. Fra talerstolen kunne jeg se, at frokosten havde været vellykket og lagt sig tungt hos enkelte, og at der blev nikket til beretningen, også på de forkerte tidspunkter, hvilket er forventeligt efter at have indtaget Pejsegårdens overdådige tag selv frokostbord, for derefter kl en lørdag eftermiddag at blive tvangsindlagt til at overvære en bestyrelsesberetning. En situation som senere på eftermiddagen blev ændret til det mere underholdende eller det modsatte vil nogle mene, idet enkelte fremmødte havde en mening om, at dirigentens korrekte efterlevelse af vedtægterne skulle være anderledes, hvilket gav en smule uro, som dog på bedste vis blev styret af dirigenten til alle øvriges tilfredshed. Et par flasker rødvin blev dagen derpå eftersendt til dirigenten med tak fra alle tilstedeværende for hans kompetente måde, at lede generalforsamlingen på, og med ønsket om, at han igen til næste år vil påtage sig opgaven. Som advaret om under indledningen havde jeg bevidst indlagt nogle provokationer, der beviseligt kunne støde selv den mest tolerante tilhører, hvilket til dels også lykkedes, uden dog at der i kommentarerne fra salen fremkom de helt store uenigheder. 20

Vandværksudstilling. Messe C - Fredericia. 4. oktober 2013. HUSK! Lang åbningstid: 09:00-17:00

Vandværksudstilling. Messe C - Fredericia. 4. oktober 2013. HUSK! Lang åbningstid: 09:00-17:00 Vandværksudstilling Messe C - Fredericia 4. oktober 2013 HUSK! Lang åbningstid: 09:00-17:00 Undgå driftsstop med en serviceaftale fra SILHORKO SILHORKO sammensætter en serviceaftale så den passer til dit

Læs mere

Referat Generalforsamling Region Nord

Referat Generalforsamling Region Nord Referat Generalforsamling Region Nord Lørdag den 14. april 2012 på Hotel Comwell, Rebild Bakker Formanden bød velkommen til vandværker, firmaer, ansatte fra FVD og gæster fra andre regioner. Som stemmetællere

Læs mere

Formanden foreslog Børge V. Rasmussen, forsamlingen godkendte valget.

Formanden foreslog Børge V. Rasmussen, forsamlingen godkendte valget. Referat fra Generalforsamlingen i Liseleje Vandværk Afholdt på Le Papillon Liselejevej 64 Søndag den 4. august 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsen aflægger beretning om det forløbne

Læs mere

Det omtalte fælles vandrådsmøde vil blive afholdt ultimo januar eller primo februar.

Det omtalte fælles vandrådsmøde vil blive afholdt ultimo januar eller primo februar. REFERAT TEMADAG den. 19. november i Odense Der var 23 vandværker med til temadagen. Indledningsvis havde jeg nogle praktiske bemærkninger og en præsentation af de mennesker der skulle holde indlæg på mødet.

Læs mere

Alan Lunde Sørvad Formand Henning J. Rasmussen Snejbjerg Johannes Støttrup Sdr. Felding Kasserer. Søren Andersen Aulum Referent

Alan Lunde Sørvad Formand Henning J. Rasmussen Snejbjerg Johannes Støttrup Sdr. Felding Kasserer. Søren Andersen Aulum Referent Referat af repræsentantskabsmødet 28. april 2014 Deltagere fra vandrådet i Herning Kommune: Alan Lunde Sørvad Formand Henning J. Rasmussen Snejbjerg Johannes Støttrup Sdr. Felding Kasserer Torben Jensen

Læs mere

Dåstrup Vandværk A.m.b.A.

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Referat fra den ordinære generalforsamling tirsdag den 17. marts 2015 Tirsdag den 17. marts 2015 kl.19.30 afholdt Dåstrup Vandværk a.m.b.a. ordinær generalforsamling i Dåstrup Forsamlingshus med følgende

Læs mere

Søtofte Vandværk - Generalforsamling 12. marts 2012

Søtofte Vandværk - Generalforsamling 12. marts 2012 Søtofte Vandværk, General forsamling 2012. Side 1 of 5 Søtofte Vandværk - Generalforsamling 12. marts 2012 Store Merløse Hallen REFERAT 1. Valg af dirigent a. Kenth Poulsen blev valgt til ordstyrer b.

Læs mere

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE. Torsdag den 18. april 2013 kl. 19.00 i Bramsnæsvighallen

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE. Torsdag den 18. april 2013 kl. 19.00 i Bramsnæsvighallen ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE Torsdag den 18. april 2013 kl. 19.00 i Bramsnæsvighallen Dagsorden 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Bestyrelsens beretning 3. Det reviderede regnskab forelægges til

Læs mere

Udstilling. Vandværksudstilling. Messecenter Vesthimmerland Messevej 1, 9600 Aars Fredag 21. marts 2014. foreningen af vandværker i danmark

Udstilling. Vandværksudstilling. Messecenter Vesthimmerland Messevej 1, 9600 Aars Fredag 21. marts 2014. foreningen af vandværker i danmark Vandværks foreningen af vandværker i danmark Udstilling aars 21. marts 2014 Vandværksudstilling Messecenter Vesthimmerland Messevej 1, 9600 Aars Fredag 21. marts 2014 Åbningstid: 9.00-16.00 Fuld dokumenteret

Læs mere

Generalforsamling d. 13.04.15 Kl. 19.30 på Faldsled gl. skole. Dagsorden. Flemming Lunde Hansen. Mona Rasmussen

Generalforsamling d. 13.04.15 Kl. 19.30 på Faldsled gl. skole. Dagsorden. Flemming Lunde Hansen. Mona Rasmussen Generalforsamling d. 13.04.15 Kl. 19.30 på Faldsled gl. skole Dagsorden 1. Valg af dirigent / stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse 4. Budget for

Læs mere

Emne 4. Indvindingsområde

Emne 4. Indvindingsområde Slåenvej 2 4. Indvindingsområde 4.1 Forureningstrusler Ingen kendte. Afventer oplysninger fra kommunen om forsyningsområder. 4.2 Forureningskilder i området 4.3 Kildepladsvurdering og indsatsplaner 4.4

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. Generalforsamling i (NDV) Norddjurs Vandråd. Tidspunkt: Den onsdag 2. marts 2011 kl. 19.00 Sted: Fjellerup Aktivitetshus, Niels Iuels Plads 3, 8585 Glesborg. Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden:

Læs mere

FORENINGEN AF VANDVÆRKER I DANMARK. FVD. NIELS CHRISTIAN RAVN FVD, Region Midt / Kursusudvalget.

FORENINGEN AF VANDVÆRKER I DANMARK. FVD. NIELS CHRISTIAN RAVN FVD, Region Midt / Kursusudvalget. FORENINGEN AF VANDVÆRKER I DANMARK. FVD NIELS CHRISTIAN RAVN FVD, Region Midt / Kursusudvalget. Vandværksforeningen er ikke en kontrol- eller tilsynsmyndighed. Det ligger ved Kommunen. Eksisterende lovgivning:

Læs mere

Spildevandsforsyninger har brug for målerdata

Spildevandsforsyninger har brug for målerdata medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark februar nr. 182 2012 posten Ny FVD drikkedunk Spildevandsforsyninger har brug for målerdata Klokken er 7 om morgenen, og kaffen snurrer på kanden... Til

Læs mere

Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Læs mere

Referat af. Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal.

Referat af. Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Oxby Ho Vandværk. Hygiejnekursus Ja Driftskursus Ja

TILSYNSRAPPORT. Oxby Ho Vandværk. Hygiejnekursus Ja Driftskursus Ja TILSYNSRAPPORT Oxby Ho Vandværk Kontaktoplysninger på tilsynsførende: Navn: Hardy Skov E-mail: hask@varde.dk Telefon: 79 94 74 60 Sags nr. 11/1583 Dok. nr. 127918/14 Dato for sidste tilsyn: 30. 08. 2011

Læs mere

Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105

Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105 Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105 Emne: Forbrugerinformation Ifølge 28 i bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg skal vandværkerne stille

Læs mere

På vej: Nye regler om hygiejne- og driftskursus og kvalitetsstyring. Siger vi farvel til. medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark

På vej: Nye regler om hygiejne- og driftskursus og kvalitetsstyring. Siger vi farvel til. medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark vandposten medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark februar nr. 187 2013 Siger vi farvel til vandsektorloven i 2013? På vej: Nye regler om hygiejne- og driftskursus og kvalitetsstyring Fuld dokumenteret

Læs mere

Varde Vandråd. Kursus i Tilstandsrapport og Handlingsplan

Varde Vandråd. Kursus i Tilstandsrapport og Handlingsplan Varde Vandråd d. 9. oktober 2012 Kursus i Tilstandsrapport og Handlingsplan Indledning Formål Værktøj til optimal drift af vandværket Gøre bestyrelse og vandværks-passer vidende Forebyggende vedligeholdelse

Læs mere

Delrapport 3. Generel vejledning til Tilstandsrapport. og handlingsplan.

Delrapport 3. Generel vejledning til Tilstandsrapport. og handlingsplan. Delrapport 3 Generel vejledning til Tilstandsrapport & Handlingsplan Version 2012 Her findes generel information, som kan læses helt eller delvis i forbindelse med tilstandsrapport og handlingsplan. Her

Læs mere

Formanden for Region Fyn Palle Christensen bød velkommen og efter nogle praktiske bemærkninger og kaffe med rundstykker var man klar til at gå i gang.

Formanden for Region Fyn Palle Christensen bød velkommen og efter nogle praktiske bemærkninger og kaffe med rundstykker var man klar til at gå i gang. Region Fyn TEMADAG 23. marts 2013 35 deltagere drøftede 6 forskellige emner gennem dagen. Formanden for Region Fyn Palle Christensen bød velkommen og efter nogle praktiske bemærkninger og kaffe med rundstykker

Læs mere

Vallensbæk Strands Vandforsyning amba generalforsamling tirsdag den 28. maj 2013. Beretning for år 2012.

Vallensbæk Strands Vandforsyning amba generalforsamling tirsdag den 28. maj 2013. Beretning for år 2012. Vallensbæk Strands Vandforsyning amba generalforsamling tirsdag den 28. maj 2013. Beretning for år 2012. Vandmængder er som anført i skemaet for indvinding/egen produktion, køb af vand, udpumpet total

Læs mere

Til interesserede Vandråd, grupper af vandværker eller enkeltstående vandværker

Til interesserede Vandråd, grupper af vandværker eller enkeltstående vandværker Til interesserede Vandråd, grupper af vandværker eller enkeltstående vandværker v/ Jørgen Krogh Andersen, DVN Indledning Flere vandråd og enkelte vandværker har vist interesse for KUV - ledelsessystem

Læs mere

10-11-2011 Side 1 af 5

10-11-2011 Side 1 af 5 Side 1 af 5 Låstrup - Nr. Rind Vandværk har holdt ordinær generalforsamling torsdag den 22.februar kl. 19 00 2007 i Nr. Rind Forsamlingshus. Tilstede: Der var mødt 12 forbrugere op, formanden bød velkommen.

Læs mere

Ledelsessystem. Dalby-Rode VANDVÆRK. for. Foreningen af Vandværker i Danmark. medlem af

Ledelsessystem. Dalby-Rode VANDVÆRK. for. Foreningen af Vandværker i Danmark. medlem af Dalby-Rode Vandværk Karisevej 5/Højtoften 15 Dalby, 4690 Haslev www.dalby-rodevandvaerk.dk CVR: 23703319 tlf 20154748 Ledelsessystem for Dalby-Rode VANDVÆRK medlem af Foreningen af Vandværker i Danmark

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2014

Bestyrelsens beretning for 2014 Bestyrelsens beretning for 2014 Vi har 1266 forbrugere tilsluttet Skovby Vandværk, hvilket er en stigning på 43 i forhold til året før. Der er blevet udpumpet 140.000 m 3 i 2013. Vandforbruget er stabilt,

Læs mere

Lækagekurser 2015. L E IF KO CH A/ S - Ru g v æn g et 31-2 6 30 T aa st ru p T elef o n : 7 02 3 9 8 98 15-05-2015. Side 1

Lækagekurser 2015. L E IF KO CH A/ S - Ru g v æn g et 31-2 6 30 T aa st ru p T elef o n : 7 02 3 9 8 98 15-05-2015. Side 1 15-05-2015 Lækagekurser 2015 L E IF KO CH A/ S - Ru g v æn g et 31-2 6 30 T aa st ru p T elef o n : 7 02 3 9 8 98 ma ilt o @ le if k o c h.d k - w w w.le if k o c h.d k Side 1 Grundkursus i lednings og

Læs mere

Lovtidende A 2013. Bekendtgørelse om kvalitetssikring på Almene Vandværker BEK. nr. 132

Lovtidende A 2013. Bekendtgørelse om kvalitetssikring på Almene Vandværker BEK. nr. 132 Lovtidende A 2013 Bekendtgørelse om kvalitetssikring på Almene Vandværker BEK. nr. 132 1. En ledelsesmæssig ramme. Ledelsessystem er et bestyrelsesansvar! Alle vandværker uanset størrelse skal have et

Læs mere

Orientering vedr. myndighedsforhold. Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz.

Orientering vedr. myndighedsforhold. Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz. Orientering vedr. myndighedsforhold Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz. Underretningsforpligtigelse Hvis vandets kvalitet ikke er i overensstemmelse med de fastsatte krav, skal Vandværket straks

Læs mere

2010 var et år med mange udfordringer og ting der skulle tages hånd om i vandrådet bestyrelsen har holdt ca. 12 møder med kommunen og i bestyrelsen.

2010 var et år med mange udfordringer og ting der skulle tages hånd om i vandrådet bestyrelsen har holdt ca. 12 møder med kommunen og i bestyrelsen. Bestyrelsens beretning 2011 2010 var et år med mange udfordringer og ting der skulle tages hånd om i vandrådet bestyrelsen har holdt ca. 12 møder med kommunen og i bestyrelsen. Bestyrelsen finder at samarbejdet

Læs mere

Nordfyns Vandværk CVR: 5870 1718. Referater 2012 2013. Der afholdtes ordinært bestyrelsesmøde torsdag den 29. august 2013 kl.

Nordfyns Vandværk CVR: 5870 1718. Referater 2012 2013. Der afholdtes ordinært bestyrelsesmøde torsdag den 29. august 2013 kl. Der afholdtes ordinært bestyrelsesmøde torsdag den 29. august 2013 kl. 19:00 Mødested: MS Revision, Thygesensvej 2. Mødt: Frans Tange, Jens T. Rasmussen, Kristian Andersen, Palle Knudsen og Mogens Stougaard.

Læs mere

Referat af generalforsamling i Sneslev vandværk Den 12-03-2015

Referat af generalforsamling i Sneslev vandværk Den 12-03-2015 Referat af generalforsamling i Sneslev vandværk Den 12-03-2015 1. Valg af dirigent Otto Hansen blev valgt. 2. Beretning for 2014 Beretning ved Erik Larsen Beretning 2014 Sneslev Vandværk har gennem 2014

Læs mere

Kirkebjerg Vandværk I/S

Kirkebjerg Vandværk I/S Kirkebjerg Vandværk I/S Hovedvejen 223, Osted kirkebjerg-vand.dk Marts 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19.00 Osted Hallens Cafeteria, Langetoften 25, Osted DAGSORDEN: 1. Valg

Læs mere

Ordinær Generalforsamling Bøsserup Vandværk

Ordinær Generalforsamling Bøsserup Vandværk . maj 201 Ordinær Generalforsamling Bøsserup Vandværk Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling lørdag den 31. maj 2013, kl 10:00 i Egebjerg Forsamlingshus, Ved Kirken, Egebjerg, 500 Nykøbing

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2010.

Bestyrelsens beretning for 2010. Bestyrelsens beretning for 2010. 2010 har været et tilfredsstillende år for Vemmelev Forlev Vandværk (VFV). Produktion: VFV har i 2010 produceret 167.000 m³ (163 000 m³) drikkevand, af god kvalitet, til

Læs mere

Udføring af opgaver. Lækagesporing. Spindel- og ledningssøgning. 0-punkt og ydelsesmålinger. Ventilkontrol og motionering.

Udføring af opgaver. Lækagesporing. Spindel- og ledningssøgning. 0-punkt og ydelsesmålinger. Ventilkontrol og motionering. november 2012 Lækagesporing Ledningssøgning Spindelsøgning 0-punktsmåling Korrelatoranalyse Ventilmotionering Sporgasundersøgelse Lækageforebyggelse Tryklogning Ydelsesmåling af brandhaner Salg af instrumenter

Læs mere

deltaget i et lovpligttig hygiejnekursus for dem som drifter vandværket. Vores VVS mand, Lars

deltaget i et lovpligttig hygiejnekursus for dem som drifter vandværket. Vores VVS mand, Lars Vi havde med udgangen af 2014 1266 forbrugere tilsluttet vandværket. Vi udpumper 150.000 m 3 vand. Bestyrelsen har igennem årene prioriteret vedligeholdelse af ledningsnettet kvalitet højt og vi har derfor

Læs mere

Skabelon til vedtægter Hjælp til forbruger og økonomisystem blandt medlems vandværker.

Skabelon til vedtægter Hjælp til forbruger og økonomisystem blandt medlems vandværker. Bestyrelsens beretning 2012. Velkommen til generalforsamling i Vandråd Randers. Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent. Bestyrelsen vil foreslå Jens Erik Thomsen, Kristrup Vandværk. Aktivitetsplan

Læs mere

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan. - marts 2014. Homå Vandværk

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan. - marts 2014. Homå Vandværk Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Marts 2014 Homå Vandværk 1. Del Tilstandsrapport og handlingsplan, opdateret Tilstandsrapport er udarbejdet af: Jørgen Krogh Andersen, Hydrogeolog, DVN -

Læs mere

Syddjurs Kommune 5. maj 2015

Syddjurs Kommune 5. maj 2015 Møde mellem Vandværker og Syddjurs Kommune 5. maj 2015 Morten Hundahl Steen S. Wengel Marie Dehli Anne-Mette Randrup Rasmussen (Anna Okkerlund Brahe) Velkomst: v/ Morten Hundahl Dagsorden: 1. Beredskabsplan

Læs mere

I/S HØVELTE VANDVÆRK REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Torsdag den 26. marts 2015 kl. 19.30

I/S HØVELTE VANDVÆRK REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Torsdag den 26. marts 2015 kl. 19.30 I/S HØVELTE VANDVÆRK REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag den 26. marts 2015 kl. 19.30 På KFUM's soldaterhjem, Hesselgårdsvej 29, 3460 Birkerød. 0. Indledning På bestyrelsens vegne har formand

Læs mere

Nordfyns Vandværk CVR: 5870 1718. Referater 2013 2014. Der afholdtes bestyrelsesmøde tirsdag den 19. august 2014 kl. 19:00 på Thygesensvej 2.

Nordfyns Vandværk CVR: 5870 1718. Referater 2013 2014. Der afholdtes bestyrelsesmøde tirsdag den 19. august 2014 kl. 19:00 på Thygesensvej 2. Der afholdtes bestyrelsesmøde tirsdag den 19. august 2014 kl. 19:00 på Thygesensvej 2. Mødte: Jens Rasmussen, Kristian Andersen, Palle Knudsen og Mogens Stougaard Afbud: Frans Tange Velkomst, vi indledte

Læs mere

Temaaften Syddjurs kommune. onsdag d. 10-04-2013

Temaaften Syddjurs kommune. onsdag d. 10-04-2013 Temaaften Syddjurs kommune onsdag d. 10-04-2013 11/04/2013 1 Agenda onsdag d. 10-04-2013 Energibesparelser på vandværker o Kildeplads/indvinding o Vandbehandling (iltning) o Distribution / vandspild 11/04/2013

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2008-2009.

Bestyrelsens beretning 2008-2009. Bestyrelsens beretning 2008-2009. Så er der igen generalforsamling i Skovby Vandværk. I beretningen vil jeg komme ind på hvilke aktiviteter, der har været hen igennem året, og samtidig indvi jer i nogle

Læs mere

Udstilling. Udstilling. Fredag 20. marts 2015. Messecenter Vesthimmerland Messevej 1, 9600 Aars. foreningen af vandværker i danmark.

Udstilling. Udstilling. Fredag 20. marts 2015. Messecenter Vesthimmerland Messevej 1, 9600 Aars. foreningen af vandværker i danmark. Vandværks foreningen af vandværker i danmark Udstilling aars, 20. marts 2015 Åbningstid: 9.00-16.00 Udstilling Fredag 20. marts 2015 Messecenter Vesthimmerland Messevej 1, 9600 Aars UV i beredskabsplanen?

Læs mere

Erfaringer fra udvidelse af jernbanen. VANDSEKTORLOVEN: Så galt kan det gå. Jubilæum. Ø-vand i 100 år

Erfaringer fra udvidelse af jernbanen. VANDSEKTORLOVEN: Så galt kan det gå. Jubilæum. Ø-vand i 100 år vandposten medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark september nr. 185 2012 Jubilæum Ø-vand i 100 år Erfaringer fra udvidelse af jernbanen VANDSEKTORLOVEN: Så galt kan det gå Hvad er forskellen

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 ArbejdsmiljøNET Referat af ordinær generalforsamling 2015 26. april 2015 Sekretær Bente Nørgård Referat af Ordinær generalforsamling Onsdag den 15. april 2015, kl. 17.00-18.00 på Comwell Kolding, Skovbrynet

Læs mere

Dåstrup Vandværk A.m.b.A.

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Referat fra den ordinære generalforsamling tirsdag den 25. marts 2014 Tirsdag den 25. marts 2014 kl.19.30 afholdt Dåstrup Vandværk a.m.b.a. ordinær generalforsamling i Dåstrup Forsamlingshus med følgende

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

1. Vandrådets fælles hjemmeside med elektronisk beredskabsplan

1. Vandrådets fælles hjemmeside med elektronisk beredskabsplan Om vandværksdrift og ledelsesværktøjer. Fåborg - Midtfyn Vandråd - d. 27. okt. 2010 Disposition: 1. Vandrådets fælles hjemmeside med elektronisk beredskabsplan 2.Tilstandsrapport og vandværks-passer system.

Læs mere

Med vandværkets IT-Styring bliver det nemt at dokumentere, at vandværket har orden i»tingene«

Med vandværkets IT-Styring bliver det nemt at dokumentere, at vandværket har orden i»tingene« En god investering for vandværker som ønsker at bestå i fremtiden Med vandværkets IT-Styring bliver det nemt at dokumentere, at vandværket har orden i»tingene«af Dorthe Michelsen, DVN Dansk Vand- og Naturcenter

Læs mere

Generalforsamling. Region Øst. Hotel Comwell, Køge Torsdag den 9. april 2015 Strandvejen 111, 4600 Køge

Generalforsamling. Region Øst. Hotel Comwell, Køge Torsdag den 9. april 2015 Strandvejen 111, 4600 Køge Generalforsamling Region Øst 2015 Hotel Comwell, Køge Torsdag den 9. april 2015 Strandvejen 111, 4600 Køge Tilmelding til arrangementet Kl. 17.00 senest torsdag d. 26. marts på www.fvd.dk Side 2 Aftenens

Læs mere

Den store deltagelse er igen med til at sætte Klitmøller på kortet sammen med Cold Hawaii og begge dele har jo noget med vand at gøre.

Den store deltagelse er igen med til at sætte Klitmøller på kortet sammen med Cold Hawaii og begge dele har jo noget med vand at gøre. Klitmøller Vandværk - Generalforsamling 2013 12. marts 2o13 Velkomst v/formand Søren Konradsen På bestyrelsens vegne er det mig en glæde at byde velkommen til årets generalforsamling. Vi er igen i år Vandvittig

Læs mere

Vandrådet i Haderslev Kommune

Vandrådet i Haderslev Kommune Vandrådet i Haderslev Kommune Referat nr. 18. Sekretær: Svend Hansen. Repræsentantskabsmøde på Fjelstrup kro, mandag den 19.05.2014. Med følgende dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

På Tårs Vandværk er forsyningen i orden. »Årets Vandværk«2013

På Tårs Vandværk er forsyningen i orden. »Årets Vandværk«2013 På Tårs Vandværk er forsyningen i orden Af Thorkil Christensen»Årets Vandværk«2013 De 1250 forbrugere ved Tårs Vandværk i Hjørring Kommune i Vendsyssel er sikret godt vand mange år frem. Vandværket er

Læs mere

Dale Korsvej Vandværk I/S Aggebogårdsvej 21 3080 Tikøb. Referat af ordinær generalforsamling, afholdt lørdag den 21, april 2012

Dale Korsvej Vandværk I/S Aggebogårdsvej 21 3080 Tikøb. Referat af ordinær generalforsamling, afholdt lørdag den 21, april 2012 Referat af ordinær generalforsamling, afholdt lørdag den 21, april 2012 Generalforsamlingen blev afholdt i Tikøb Idrætsforenings lokaler, Præstegårdsvej 19 B, Tikøb Pkt. 1. Valg af dirigent: Knud Stokholm

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 25.03.2013 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 25.03.2013 på Toftegårdsskolen. Dagsorden Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år til godkendelse. 3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse. 4.

Læs mere

Maj 2011. Vedtægter. for. Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934. Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk

Maj 2011. Vedtægter. for. Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934. Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk Maj 2011 Vedtægter for Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934 Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk Indholdsfortegnelse Paragraffer side 1. Navn og hjemsted... 2 2. Formål... 2 3.

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Vejlby Pumpelag af 2011

Referat af Ordinær Generalforsamling i Vejlby Pumpelag af 2011 Referat af Ordinær Generalforsamling i Vejlby Pumpelag af 2011 Dato : Fredag d.19 april 2013, Harboøre Centeret. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Godkendelse

Læs mere

Mødeindkaldelse. Bestyrelsesmøde, onsdag, den 18. juni 2014 kl. 19:00 hos Børge Ravn, Gaunøvej 14, 2665 Vallensbæk Strand, med følgende dagsorden:

Mødeindkaldelse. Bestyrelsesmøde, onsdag, den 18. juni 2014 kl. 19:00 hos Børge Ravn, Gaunøvej 14, 2665 Vallensbæk Strand, med følgende dagsorden: Vallensbæk Strands Vandforsyning, amba. Mødeindkaldelse. Bestyrelsesmøde, onsdag, den 18. juni 2014 kl. 19:00 hos Børge Ravn, Gaunøvej 14, 2665 Vallensbæk Strand, med følgende dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Aquis. Optimering af vandforsyninger

Aquis. Optimering af vandforsyninger Aquis Optimering af vandforsyninger 80 % af forsyningens investering ligger i distributionsnettet Aquis giver dig fuld kontrol 2 Fremtidens udfordringer Uden realtidsinformationer om driften, netværkets

Læs mere

Alan Lunde Sørvad Formand Henning J. Rasmussen Snejbjerg Johannes Støttrup Sdr. Felding Kasserer

Alan Lunde Sørvad Formand Henning J. Rasmussen Snejbjerg Johannes Støttrup Sdr. Felding Kasserer Referat af repræsentantskabsmødet 16. april 2013 Deltagere fra vandrådet i Herning Kommune: Alan Lunde Sørvad Formand Henning J. Rasmussen Snejbjerg Johannes Støttrup Sdr. Felding Kasserer Torben Jensen

Læs mere

Emne Offentligt orienteringsmøde om forslag til Vandforsyningsplan 2009-2020

Emne Offentligt orienteringsmøde om forslag til Vandforsyningsplan 2009-2020 Administrationen Dato: 21.08.2009 Init.: lbj R e f e r a t Sagsnr: 2009-41950 Doknr.: 2009-230312 Emne Offentligt orienteringsmøde om forslag til Vandforsyningsplan 2009-2020 Tid Torsdag den 20.08.2009,

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

De små & mindre vandværker. Ledelses kvalitetssikring. BEK nr. 132 af 08.02.2013 fra. Miljøministeriet. Skal være indført senest 31.

De små & mindre vandværker. Ledelses kvalitetssikring. BEK nr. 132 af 08.02.2013 fra. Miljøministeriet. Skal være indført senest 31. NYHEDSBREV Kvalitetssikring på vandværker De små & mindre vandværker Ledelses kvalitetssikring BEK nr. 132 af 08.02.2013 fra Miljøministeriet Skal være indført senest 31. december 2014 [Indsæt billedtekst

Læs mere

Husk at opdatere LER-oplysninger. FVD efterlyser nemmere adgang til UV-behandling. Månedens vandværk: En renovering kan også være administrativ

Husk at opdatere LER-oplysninger. FVD efterlyser nemmere adgang til UV-behandling. Månedens vandværk: En renovering kan også være administrativ vandposten medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark juni nr. 189 2013 FVD efterlyser nemmere adgang til UV-behandling Tethys: FVD s ledelsessystem Prøv gratis i 30 dage (inkl. support) Månedens

Læs mere

Aarestrup Vandværk. Tilstandsrapport, februar 2015.

Aarestrup Vandværk. Tilstandsrapport, februar 2015. Aarestrup Vandværk. Tilstandsrapport, februar 2015. Den 25 februar 2015 blev Aarestrup Vandværk gennemgået af undertegnede, hvilket danner grundlag for følgende kommentarer. Side 1 af 8 Generelt. Aarestrup

Læs mere

Møllegårdens Grundejerforening og Vandværk Generalforsamling 2011 Grundejerforening & Vandværk

Møllegårdens Grundejerforening og Vandværk Generalforsamling 2011 Grundejerforening & Vandværk Møllegårdens Grundejerforening og Vandværk Generalforsamling 2011 Grundejerforening & Vandværk Torsdag den 28. april 2011 kl. 19.30 Sted: Fællesrummet på Kirke Sonnerup Skole Dagsorden 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Vandværksudstilling Roskilde Kongres og Idrætscenter Hal D Fredag 24. januar 2014

Vandværksudstilling Roskilde Kongres og Idrætscenter Hal D Fredag 24. januar 2014 foreningen af vandværker i danmark Vandværks Udstilling roskilde 24. januar 2014 Vandværksudstilling Roskilde Kongres og Idrætscenter Hal D Fredag 24. januar 2014 Åbningstid: 9.00-16.00 Fuld dokumenteret

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Referat af møde i Teknisk Råd

Referat af møde i Teknisk Råd Referat af møde i Teknisk Råd Dato og tid: 16. december 2014 9:00-16:00 Sted: Referent: Mødedeltagere: Afbud: Vandcenter Djurs, Teknologivej 2, 8500 Grenaa Stine Bærentzen Region Øst: Niels Rasmussen,

Læs mere

Klarup Vandværk a.m.b.a.

Klarup Vandværk a.m.b.a. Klarup Vandværk a.m.b.a. Referat af generalforsamling på Klarup Kro Torsdag den 28. februar 2013 kl. 19:30 1. Valg af dirigent a. Per Vagn Nielsen blev valgt b. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen

Læs mere

Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1.

Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1. Ref. gen.fors. 2011. Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1. Referat fra ordinær generalforsamling Torsdag, den 24. marts 2011. kl. 18.30 i Fælleshuset. Formanden bød velkommen til generalforsamlingen.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet, der oprindelig er stiftet som interessentskab i 1906, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Hornbæk Vandværk a.m.b.a. Selskabet har

Læs mere

Komplette SRO-løsninger til vandværker

Komplette SRO-løsninger til vandværker Vandværker Komplette SRO-løsninger til vandværker optimer driften gennem styring, regulering og overvågning B.v. electronic a/s Automation med ansvar Den stærke partner i Vandværksbranchen Gennem mange

Læs mere

Samlet vandforsyning på Sejerø Borgermøde 16 august 2014

Samlet vandforsyning på Sejerø Borgermøde 16 august 2014 Samlet vandforsyning på Sejerø Borgermøde 16 august 2014 www.kalundborgforsyning.dk Indhold: Kalundborg Forsyning Baggrund oversigtskort vandmængder vandkvalitet Teknisk totalløsning Forudsætninger Økonomi

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK. a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK. a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK a.m.b.a. Navn og hjemsted Ærøskøbing Vandværk, der er stiftet den 22. maj 1951, er et andelsselskab med begrænset ansvar (a.m.b.a.) 1 Selskabet har hjemsted i Ærøskøbing

Læs mere

Dagsorden Kontaktgruppemøder 2011 Landområde Nord

Dagsorden Kontaktgruppemøder 2011 Landområde Nord Dagsorden Kontaktgruppemøder 2011 Landområde Nord 1. Orientering fra Vandmyndigheden (Lise) 2. Indsatsplanlægning og Grundvandsbeskyttelse (Pernille) Opfølgning på indsatsplanerne 3. Områdets emner 4.

Læs mere

Generalforsamling i DanFiber A/S Onsdag, den 4. maj 2011 Hos DanFiber A/S, Søborg

Generalforsamling i DanFiber A/S Onsdag, den 4. maj 2011 Hos DanFiber A/S, Søborg Til stede var: Generalforsamling i DanFiber A/S Onsdag, den 4. maj 2011 Hos DanFiber A/S, Søborg Bestyrelsen: Direktør Peter Thorup Hovgaard (PTH), formand Vicedirektør Birger Johansson (BJ) Executive

Læs mere

Målet med etableringen af Ganløse Vandværk - er at fremtidssikre prisen for og kvaliteten af vort vand i Ganløse.

Målet med etableringen af Ganløse Vandværk - er at fremtidssikre prisen for og kvaliteten af vort vand i Ganløse. Der indkaldes til Generalforsamling for Ganløse Nordre Vandværk A.m.b.a. (GNV) mandag 31 marts kl 19.00 på Rytterskolen* Dagsorden for den ordinære generalforsamling har følgende punkter: 1. Valg af dirigent

Læs mere

I/S Reedtzholm Vandværk

I/S Reedtzholm Vandværk I/S Reedtzholm Vandværk Referat fra Plenarmøde 18/4-2015 1. Valg af Diregent: Gert Bigum Valg af referent: Charlotte Vincent Jørgensen Begge godkendt af forsamlingen. Direngenten konstatere at indkaldelsen

Læs mere

Lækagesporing. 0-punkt og ydelsesmålinger

Lækagesporing. 0-punkt og ydelsesmålinger januar 2013 Lækagesporing Ledningssøgning Spindelsøgning 0-punktsmåling Korrelatoranalyse Ventilmotionering Sporgasundersøgelse Lækageforebyggelse Tryklogning Ydelsesmåling af brandhaner Salg af instrumenter

Læs mere

NFS VAND A/S Tirsdag, den 24. februar 2015 Blad nr. kl. 8.30 Mødested: Administrationen

NFS VAND A/S Tirsdag, den 24. februar 2015 Blad nr. kl. 8.30 Mødested: Administrationen 1 Fraværende Dagsorden 1.0 Meddelelser fra formanden Formanden bød Per Høegh velkommen i bestyrelsen. Søren Svendsen orienterede bestyrelsen om svar på læserbrev. 2.0 Meddelelser fra direktøren/selskabet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SLIMMINGE VANDVÆRK A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR SLIMMINGE VANDVÆRK A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR SLIMMINGE VANDVÆRK A.M.B.A. VEDTÆGTER for SLIMMINGE VANDVÆRK A.M.B.A. 1 NAVN OG FORMÅL Selskabet, der er stiftet den 12. november 1963, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn

Læs mere

Referat 15. marts 2012 Bestyrelsesmøde Skamlebæk Vandværk

Referat 15. marts 2012 Bestyrelsesmøde Skamlebæk Vandværk Referat 15. marts 2012 Bestyrelsesmøde Skamlebæk Vandværk Til stede: Orla Zinck ( OZ ), Carsten Lebrecht (CL), Jeanette Møltov Jepsen (JMJ), Max Engelberth ( ME ) Dagsorden: 1. Siden sidst opfølgning på

Læs mere

Referat fra generalforsamling 2015

Referat fra generalforsamling 2015 Referat fra generalforsamling 2015 Afholdt tirsdag d.17. februar 2015 kl. 19.00 i Næshallen s Cafeteria, Kelstrup Bygade 45. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Det reviderede

Læs mere

Mødeindkaldelse. Bestyrelsesmøde, mandag, den 5. januar 2015 kl. 19:00 hos Børge Ravn, Gaunøvej 14, 2665 Vallensbæk Strand, med følgende dagsorden:

Mødeindkaldelse. Bestyrelsesmøde, mandag, den 5. januar 2015 kl. 19:00 hos Børge Ravn, Gaunøvej 14, 2665 Vallensbæk Strand, med følgende dagsorden: Vallensbæk Strands Vandforsyning, amba. Mødeindkaldelse. Bestyrelsesmøde, mandag, den 5. januar 2015 kl. 19:00 hos Børge Ravn, Gaunøvej 14, 2665 Vallensbæk Strand, med følgende dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

TETHYS Ledelsessystem udviklet af vandværksfolk til vandværksfolk. Velbesøgt udstilling i Aars. medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark

TETHYS Ledelsessystem udviklet af vandværksfolk til vandværksfolk. Velbesøgt udstilling i Aars. medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark vandposten medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark april nr. 188 2013 Velbesøgt udstilling i Aars TETHYS Ledelsessystem udviklet af vandværksfolk til vandværksfolk TIL MÅLING OG OVERVÅGNING

Læs mere

Att.: Yyyy Xxxx, Driftsleder, e-mail: vand@mail.dk, mob.: 99 88 77 11. Tilbud nr. 2015-xxx, robotstyret inspektion af én 960 m3 rentvandstank

Att.: Yyyy Xxxx, Driftsleder, e-mail: vand@mail.dk, mob.: 99 88 77 11. Tilbud nr. 2015-xxx, robotstyret inspektion af én 960 m3 rentvandstank Vandværk s.m.b.a. Sorø, d. 10. februar 2015 Vej 9999 Danmark Att.: Yyyy Xxxx, Driftsleder, e-mail: vand@mail.dk, mob.: 99 88 77 11 Tilbud nr. 2015-xxx, robotstyret inspektion af én 960 m3 rentvandstank

Læs mere

Vandforsyningens CVR / P nummer: CVR-nr. 31884993. Ravnsnæsvej 231, 2970 Hørsholm Ib Ambrosiusen og Elisabeth Hartelius

Vandforsyningens CVR / P nummer: CVR-nr. 31884993. Ravnsnæsvej 231, 2970 Hørsholm Ib Ambrosiusen og Elisabeth Hartelius TILSYNSRAPPORT Sagsnr.: 005021-2007 Sagsnavn: Sjælsø Vandværk - myndighedstilsyn Kommune: Gentofte Kontaktoplysninger på tilsynsførende: Navn: Liselotte Ludvigsen og Winnie Remtoft (ref.) Email: lkl@gentofte.dk,

Læs mere

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6 Side 1 af 6 Referat fra generalforsamlingen i Skuldelev Energi A.M.B.A. 27. september 2007 Referent: Hanne Normann Hansen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne regnskabsår 3. Den

Læs mere

Vedtægter for Herslev Vandværk I/S

Vedtægter for Herslev Vandværk I/S Vedtægter for Herslev Vandværk I/S 1 Navn og hjemsted. I/S Herslev Vandværk er et interessentskab stiftet den 30. april 1907. Selskabet har hjemsted i Lejre kommune. 2 Formål Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

Kend dine livliner i en nødsituation

Kend dine livliner i en nødsituation medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark April nr. 183 2012 posten Kend dine livliner i en nødsituation Har vandværket en tilstandsrapport? Gratis energigevinst med genbrugsvarme i Vindeby Lunderskov

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Dale Korsvej Vandværk I/S. Afholder ordinær generalforsamling Torsdag den 7. Maj 2015 Kl. 19.00

Dale Korsvej Vandværk I/S. Afholder ordinær generalforsamling Torsdag den 7. Maj 2015 Kl. 19.00 Dale Korsvej Vandværk I/S. Afholder ordinær generalforsamling Torsdag den 7. Maj 2015 Kl. 19.00 I Idrætsforeningens klubhus Præstegårdsvej 19 b. 3080 Tikøb. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. a. Valg

Læs mere

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen Kære medlem Brush up kursus for frigivne roere og turpas Hvis du ikke har fået roet ret meget siden frigivelsen eller måske slet ikke, og er utryg ved at skulle i en kajak til foråret. Så er her et tilbud

Læs mere