Sikker vandforsyning. posten. Registrering af vandværkernes. Store heddinge Vandværk 100 år. medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sikker vandforsyning. posten. Registrering af vandværkernes. Store heddinge Vandværk 100 år. medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark"

Transkript

1 medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark posten juni nr vandtilstandsrapporter Sikker vandforsyning Registrering af vandværkernes ledningsnet Store heddinge Vandværk 100 år

2 Xergi a /s forsyner de danske vandværker med sikkerhed... Komplette vandværksstyringer aqa2000p - automatik til udpumpning aqa automatik til råvandsstyring aqa Integreret løsninger til mindre vandværker aqa-web - Overvågning aqa sro anlæg automatik til råvands stationer automatik til sektionsbrønde automatik til trykforøgere Engageret rådgivning og effektive løsninger Teknisk rådgivning Tilstandsvurderinger Individuelle løsninger Optimering af vandforsyningen Hovedtavle med AQA2000 og AQA2500 Xergi a/s er en aktiv og fleksibel samarbejdspartner for både store og små vandforsyninger. Vi har egen software udvikling og tilbyder vandværkerne optimal sikkerhed for service, kvalitet og udvikling af effektive løsninger på vandforsyningsområdet AQA3000 Komplet hovedtavle Standardtavle for 4 pumper 2,2 kw Xergi A/S Hermesvej støvring Tlf Fax: Døgnvagt

3 Indhold Udsendes som medlemsblad for Foreningen af Vandværker i Danmark FVD. Udkommer fem gange årligt medio februar, april, juni, september og november. Oplag: eksemplarer. Sidste frist for indsendelse af stof er den 10. i måneden inden udgivelsesmåneden. Ansvarshavende redaktør: Bent Soelberg Redaktionen: Steen Sørensen Layout: Susanne Witten Tryk: Zeuner Grafisk FVD Solrød Center 22 C 2680 Solrød Strand Tlf , Hjemmeside CVR nr Bank Reg.nr Kontonr Telefontid: Mandag til torsdag kl. 9-14, fredag kl Abonnementspris for 2012: Kr. 230,00 (ex. moms). Opsigelse af Vandpost abonnement og medlemskab af FVD skal ske skriftligt med min. 3 måneders varsel til årsskifte. Annoncepriser 2012 (ex. moms): 1/4 side: kr ,00 1/2 side: kr ,00 1/1 side: kr ,00 Bagside: kr ,00 Indstik: kr ,00 Annoncemateriale: Annoncer modtages i PDF-format. Farver skal være gråtoner eller CMYK. Satsformat: 1/1 side, bredde højde: mm. 1/1 side til kant: mm til beskæring. 1/2 side: mm og mm. 1/4 side: mm og mm. Vandposten trykkes med miljørigtige vegetabilske farver. leder 4 Sikker vandforsyning praktisk 6 Nye medlemmer 7 Aktiviteter, energiafgifter forsikring 9 Alle styretavler skal termograferes - uanset størrelse foreningsnyt 11 OBS udstilling!! Nu over 2 dage 13 Bio-Bottle. Ny leverandør af drikkedunke 16 Generalforsamling i Region Øst Generalforsamling i Region Nord, den 14. april Generalforsamlingen i Region Midt den 21. april Region Fyn afholdt ordinær generalforsamling, den 18. april Nyt glaskunst med logo 26 FVD s vandværksudstilling 28 Besøg fra Kina Nyt fra sagsbehandlerne 31 Honorar eller diæt? artikler 32 Digitialisering af ledningsnettet 37 Temafri 2 mio. kr. pulje uden ansøgningsfrist 37 I/S eller A.m.b.a. - medlem eller køber? 40 Prøvesteder til vandkvalitetskontrol 43 Notat om justering af nitratfølsomme områder og indsatsområder mht. nitrat 46 Registrering af vandværkernes ledningsnet Post til Vandposten 48 Lunderskov fremtidssikrer beluftning 50 Lækageovervågning 54 Tavle-pc en fuldender SRO-systemet personalia 57 Vindeby Vandforsyning 75 års fødselsdag 57 Ny international direktør 58 Nyt personale hos Orbicon 61 Nyt ansigt i FVD, Nyt persoanle hos Orbicon, Store Heddinge 100 års jubilæum månedens vandværk 66 Marielyst vandværks reduktion af vandsplid fra 19,8 % til 1,6% Forside billedet er venligst udlånt af: Bente Magelius

4 leder sikker vandværksdrift Sikker vandværksdrift Af Ole Wiil, Landsformand, FVD I al den snak om vandsektorloven og den fremtidige organisering af vandsektoren har der været påstande om, at den danske vandforsyning består af for mange vandværker og bør ændres til ganske få og store vandværker men vi har aldrig hørt en politiker komme med disse udtalelser. Når jeg taler med politikere fra de forskellige partier, er der aldrig tale om at samle vandforsyningen i store enheder, nej her taler vi om at bevare den decentrale vandforsyning. Og den decentrale vandforsyning er en helt unik styrke for dansk drikkevand. Nej, det krav, som alle politikere stiller er kravet om sikker forsyning af rent drikkevand til alle, uanset hvor man bor i landet. For at drive et privat vandværk i dag, som skal kunne leve op til de mange krav der stilles på alle områder er det nødvendigt: At vi har organiseringen på plads. At vi dokumentationen på plads. Med organisering mener jeg, at vi er nødt til at se på bestyrelsens funktion og arbejde, dels som bestyrelse altså selve bestyrelsesarbejdet - og dels hvilket arbejde bestyrelsen i øvrigt måtte beskæftige sig med i forhold til den konkrete drift af vandværket. Så længe vi ikke indser, at det er nødvendigt at skille det overordnede bestyrelsesarbejde fra den almindelige vandværksdrift med store arbejdsbyrder til følge, vil det medføre, at det er vanskeligt at tiltrække nye bestyrelsesmedlemmer, hvilket igen betyder, at bestyrelsen ikke kan supplere sig med nye medlemmer. Det er en ærgerlig og helt unødvendig udvikling, men den kan kun forhindres ved, at vi erkender, at vandværket skal drives af en folkevalgt bestyrelse, som kun tager sig af det nødvendige bestyrelsesarbejde, det vil sige træffer de overordnede beslutninger og, at al 4

5 sikker vandværksdrift leder vandværksdrift, såvel teknikken som det administrative, varetages af enten ansatte medarbejdere på vandværket eller ved, at disse opgaver udliciteres til forskellige virksomheder. Med dokumentation mener jeg, at hver eneste privat vandforsyning skal kunne dokumentere, at vandværket lever op til alle de krav, som forefindes til drift, herunder hygiejne og til sikker ledelse og administration. Vi kan være sikre på, at der ikke er nogen der kommer og takker os bagefter, når noget er gået galt i misforstået sparehensyn. Når jeg gang på gang nævner, at bestyrelsen skal træffe de overordnede beslutninger og, at der bør ansættes driftspersonale til det tekniske og administrative, er det også nødvendigt, at foreningen har en række uddannelsestilbud. Vi skal kunne dokumentere, at alle driftsled fra boringer til forbrugerens skel er i orden og at vort drikkevand opfylder alle krav til vandkvalitet og at vi har styr på forsyningssikkerheden. Derfor sætter vi nu et hygiejnekursus i søen som gennemføres over to dage med overnatning. Undervisningen gennemføres efter de ministerielle regler og af professionelle undervisere. Kursus afsluttes med en prøve, der skal bestås, for at FVD kan udstede et hygiejnebevis. vi har styr på forsyningssikkerheden Et godt udgangspunkt for at danne sig et overblik over værkets helbredstilstand er få foretaget et eftersyn af fremmede øjne i form af en tilstandsrapport med tilhørende handleplan. Herved får værket et godt værktøj for bestyrelsens beslutninger vedr. investeringer til sikring af drikkevandskvaliteten. Denne tilstandsrapport udarbejdes normalt af et rådgivende ingeniørfirma. Det har vi fået foretaget på mit eget vandværk som kun er 20 år gammelt. Men ikke desto mindre, blev der konstateret nogle uhensigtsmæssigheder som efterfølgende er blevet rettet. Vi fik foretaget et grundigt eftersyn af værkets installationer, rentvandstanke og indvindingsboringer. Det kom der en fyldig rapport ud af med en række anbefalinger til forbedringer på værket. Jeg kan kun anbefale alle at få udarbejdet en tilstandsrapport vi er jo en fødevarevirksomhed og forbrugerne har naturligvis en begrundet forventning om at tingene er i orden. Næste projekt er en videreførelse af vores populære aftenkursus i vandværksdrift, men nu over flere dage med afsluttende prøve og udstedelse af kursusbevis. Jeg kunne også ønske mig et kursus i vandværksadministration. Men der er jo flere relevante emner. Har I gode ideer, må I ikke tøve med at ringe eller maile til sekretariatet eller til mig. Afslutningsvis vil jeg takke for jeres store engagement i arbejdet med at skaffe rent drikkevand til halvdelen af Danmarks befolkning og ønske alle held og lykke med virket i den private decentrale vandforsynings tjeneste. God sommer. 5

6 noter udstilling Abonnement på Vandposten Et abonnement på Vandposten koster 230 kr. om året, og der kommer fem blade om året. Ønsker du at tegne abonnement, skal du kontakte FVD på Du bliver orienteret - hvis du tilmelder dig! På kan du tilmelde dig til vores elektroniske nyhedsbrev og jævnligt modtage aktuelle informationer om alt inden for vandsektoren. Hjemmeside til vandværket FVD har i samarbejde med Condurra sammensat en utrolig flot hjemmeside med standardtekster og standardopsætning. Man behøver ikke at være it-haj for at få denne hjemmesideløsning op at køre. Kontakt FVD på tlf eller skriv til Condurra på mail: Vandværker Marienlyst Vandværk Nøruplund Vandværk Pasive medlemmer Aquasense Hede Danmark Care Construction VTU Tofting Instrumentering Kemp & Lauritzen A/S J. A. Elektric Holtab AB Nye medlemmer Indlæg til Vandposten Har I forslag til emner der skal tages op i Vandposten - eller ønsker I at blive månedens vandværk, så hører vi meget gerne fra jer. Ring til sekretariatet på tlf eller send en mail til Vi vil meget gerne have billeder til alle artikler. FVD ønsker alle en rigtig god sommer 6

7 aktiviteter praktisk Kommende aktiviteter i FVD Aktivitet Region August September Temaaften med indbudte firmaer Syd 23. Regionsvandrådsmøde Øst 29. DHL stafet - Aalborg FVD 30. Håndbog 4: Vandkvalitet og vandanalyser Øst 3. Regionsvandrådsmøde Øst 5. Energioptimering, tilbageløbssikring og kontrol af vandmålere Øst 10. Hygiejnekursus FVD 25. For tilmelding: klik ind på Rettelse til artikel på side 29 i Vandposten februar Nye tal kom i hus efter bladet fra trykt - se derfor de korrekte tal nedenfor: Kalender år Nedsættelse i øre/kwh 1,6 1,6 3,0 3,5 3,5 3,6 1/1-31/ /1-31/ /1-31/ Fradrag Energiafgift el øre/kwh 63,50 64,70 65,80 ja Elsparebidrag øre/kwh 0,60 0,60 0,60 ja Eldistributionsbidrag øre/kwh 4,00 4,00 4,00 ja Tillægsafgift øre/kwh 6,10 6,20 6,30 ja Energispareafgift øre/kwh 6,40 6,50 6,60 nej Afgift i alt øre/kwh 80,60 82,00 83,30 1/1-31/ /1-31/ /1-31/ Energiafgift el øre/kwh 60,50 61,20 62,30 Elsparebidrag øre/kwh 0,60 0,60 0,60 Eldistributionsbidrag øre/kwh 3,00 3,00 3,00 Tillægsafgift øre/kwh 6,10 6,20 6,30 Fradrag i alt øre/kwh 70,20 71,00 72,20 7

8 Lækagesporing og ledningssøgning på jordlagte vandledninger Vi kan bl.a. tilbyde: Lækagesporing på hele eller dele af ledningsnettet Sporgasundersøgelse af stik-/jordledninger samt hovedledninger m.m. Korrelatoranalyse og akustisk jordmikrofon til finlokalisering af lækager 0-punkt og gennemstrømningsanalyse - sektionering i forbindelse med grovlokalisering Spindel- og ledningssøgning på ledninger i alle materialer - også plastledninger Tryklogning og lækageforebyggelse Online lækageovervågning med alarmer Totalentrepriser i forbindelse med etablering af logger overvågning Kurser på egen prøvebane eller på jeres ledningsnet Hele Danmark - Hele året - Hele døgnet Leif Koch A/S Rugvænget 31, 2630 Taastrup Tlf.: (døgnvagt), Leif Koch A/S er et af Danmarks ældste og største firmaer med speciale i lækagesporing og ledningssøgning. Vi råder over 5 veludrustede målevogne med erfarne operatører, og dækker hele Danmark. Derudover lagerfører vi et komplet program i instrumenter, lige fra små håndlytteinstrumenter, spindelsøgere, plast- og jernledningssøgere, korrelatorer, lækagestøj loggere, trykloggere og sporgasudstyr m.m. til udstyr for komplet udrustede målevogne.

9 termografering forsikring Vigtigt! Alle el-styretavler skal termograferes uanset størrelse Det gælder forsyningssikkerheden! Fra udgangen af 2012 skal alle el-styretavler termograferes. Begrundelsen herfor er først og fremmest ønsket om at sikre størst mulig forsyningssikkerhed for vores forbrugere, men selvfølgelig også for at sikre mindst mulige skader, således at vi kan holde vores forsikringspræmier så lave som muligt. FVD & Tryg besluttede i år, at kun tavler over 0,7 m 2 skulle termograferes. Desuden var selvrisikoen aftalt til at blive 5-doblet såfremt termograferingen ikke var udført og der skete en skade. På baggrund af adskillige henvendelser fra vores medlemmer, som var utilfredse med dels regler om størrelsen af styretavler og dels kravene om mangedobling af selvrisiko, har vi ændret betingelserne til følgende: Alle el-tavler, uanset størrelse, skal være termograferet inden udgangen af 2012 Termografering skal foretages hvert 2. år. Der skal ikke betales selvrisiko ved skade, såfremt termografering er foretaget Er el-tavlen ikke termograferet takseres med dobbelt selvrisiko ved skade. Se mere om termografering på: 9

10 V A F O S M Å L E R B R Ø N D E NYHED! Kørefast løsning til flisebelægning Ulefos lancerer nu en firkantet karm og dæksel til målerbrønde, der tåler belastning på 1,5 T. Ideelt til gangstier eller indkørsler med flisebelægning. Dækslet passer i Ø400 VAFOS standard målerbrønd. Så har du et dæksel der tit bliver kørt i stykker kan det med fordel udskiftes med dette nye kørefaste dæksel. Fordele: Kørefast dæksel med lås 1,5 T Firkantet karm for flisebelægning 100% genanvendelig Mulighed for eget logo Fremstillet af 100% overskudsmateriale fra industriel produktion. Se flere VAFOS produkter på eller kontakt os for yderligere oplysninger på tlf VAFOS Vand- og afløbsprodukter Ulefos NV A/S T:

11 vandværksudstilling foreningsnyt OBS Udstilling!! Nu over 2 dage Af Karina Jespersen, FVD På baggrund af flere opfordringer, afholder FVD som noget helt nyt, nu udstillinger over 2 dage. Startskuddet er allerede på Fredericia udstillingen d oktober i år, og vi glæder os. For at både udstillere og vandværksfolk kan få mere udbytte af FVD s vandværks udstillinger, udvider vi nu tiden, så der er mulighed for så mange som muligt at deltage. Sæt X i kalenderen allerede nu, vi håber at se rigtig mange. Husk at tilmelding kun er nødvendig, såfremt du ønsker at bestille frokost og/ eller morgenmad. Der åbnes for madbestilling på medio september. Program for dagene Fredag Kl Frokost kl Udstillingen åbner kl Udstillingen lukker Lørdag Kl Morgenmad Kl Udstillingen åbner Kl Frokost, udstillingen lukker 11

12

13 bio bottle foreningsnyt Bio-Bottle FVD har fundet en ny leverandør af drikkedunke: Jørgensen Engros A/S Drikkedunken er miljøvenlig og biologisk nedbrydelig. Drikkedunken leveres med FVD s logo og sloganet Det bedste vand kommer altid fra hanen. Gør reklame for jeres vandværk. Det er muligt, at få jeres eget vandværkslogo/ tekst trykt direkte på drikkedunken, hvis der bestilles minimum 500 stk. Se priser og oplysninger på under salgsartikler Det bedste vand kommer altid fra hanen 13

14 visitkort_simon_oplæg.indd , 13:36 Kvalitet for miljøets skyld Brøndboring: boring i dimensioner fra ø160 til ø800 mm. via: Lufthæveboringer. Skylleboringer. Tørboringer. Snegleboringer. Overboring af eksisterende boringer. Boring/Råvandsstationer: Regenerering af boringer. Montering eller renovering af råvandspumper. Nye råvandsstationer. Vandværks..drift: Renovering/nybygning af vandværker. Hovedentreprise eller delentreprise. Filteranlæg. Udpumpningsanlæg Eftersyn og reparation af pumper og andre tekniske installationer. Rensning af rentvandstanke, iltningstrapper og åbne filtre m.m. Salg og udskiftning af flowmålere, kompressorer, blæsere og affugtere. Styringer: Sro anlæg fjernstyring og overvågning. Fremtid: Service- og vedligeholdelsesplan. Serviceaftale Energioptimering. Fremtidssikring. Andet: Rådgivning og dimensionering Miljøundersøgelser. Grundvandssænkning. Kontakt til offentlige myndigheder. regenerering af boringer Hydropuls en nyhed i danmark Som den første i Danmark har Søren Pedersen Brøndboring AS taget denne nye teknik i brug. Nøgleordene er: Højere effektivitet Enklere teknik Miljøvenlig Ingen kemikalier Den enkelte borings ydelse falder med tiden. Dette skyldes som regel tiltagende udfældning af jern- og manganforbindelser samt af finkornet materiale (silt og finsand) der blokerer porehalse i filtersandet eller i den nære formation nedsætter gradvist effektiviteten af indvindingsboringer. De hidtil traditionelle løsninger af dette problem har været enten kemisk eller mekanisk. Hydropuls-metoden hører til den mekaniske metode, men i forhold til de traditionelle metoder er virkemekanismen grundlæggende anderledes. Metoden virker i korte træk ved en trykpuls fra komprimeret nitrogen skaber en trykbølge i filter og filtersætning efterfulgt af kollops af trykboblen, som derved skaber et vacuum og en sugebølge. Dette sker med en hastighed på ca m/s denne vekslen mellem tryk og vaccum løsner belægninger, udfældninger og fastsiddende finkornet materiale (finsand og silt) som kan pumpes bort fra boringen. Fordelene er bl.a.: Effekten af regenereringen er uafhængig af eksisterende strømningsveje, da forplantningen af tryk sker via kornskellet. Det betyder, at effekten bliver meget fuldstændig og samtidig rækker langt ud i formationen. En væsentlig fordel er, at der ikke tilføres magasinet aktive stoffer eller vand med afvigende kemi som kan medføre utilsigtede negative effekter. Endelig er den arbejdsmæssige fordel ved brug af Hydropuls i forhold til kemiske regenereringsmetoder meget stor. Hydropuls-metoden kan anvendes til langt de fleste typer boringer, såsom drikkevandsboringer, injiceringsboringer, råstofboringer samt miljøboringer. Kontakt os, vore erfarne medarbejdere står gerne til rådighed med yderligere oplysninger om denne epokegørende og miljøvenlige arbejdsmetode. Kvalitet for miljøets skyld NORDJYLLANDS Søren PederSen brøndboring BRØNDBORING AS nordjyllands SØREN PEDERSEN brøndboring BRØNDBORING AS Tlf Tlf Haurum byvej 7, Haurum 8450 Hammel Håndværkervej 1, Haverslev 9610 nørager Tlf Fax Haurum Byvej 7 Haurum Tlf Fax Hammel

15 bio-bottle foreningsnyt Akkrediterede vandanalyser Ved akkrediteret prøvetagning og analyse sikres vandkvaliteten fra grundvand til forbruger. Hos Højvang Miljølaboratorium er kunden i fokus og serviceniveauet ekstra højt. Vores veluddannede prøvetagere tilbyder professionel prøvetagning af drikkevand akkrediteret af DANAK i henhold til gældende BEK 1024: Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg. Højvang Miljølaboratorium har et bredt udvalg af metoder til både kemiske og mikrobiologiske analyser, og vi udfører rutineanalyser såvel som specialanalyser. Højvang Miljølaboratorium A/S Industri Vest Dianalund / Karetmagervej 13B 7000 Fredericia Telefon: Web: - Modulopbygget Køb hvad du har brug for. - Automatisk styring & overvågning af dit vandværk - nu og i fremtiden. Hvad sker der, hvis din vandværksstyring - I får en tidssvarende løsning tilpasset netop jeres behov. holder op med at virke kan du få - Fuld kontrol via computeren hjemmefra eller på ferien. reservedele? Kontakt os nu, og få et forslag til hel eller delvis opgradering af din styring/sro til vandværket Vi er klar med et hurtigt svar! Energioptimering SMS alarmhåndtering Rapportering Driftsikkerhed Betjeningsvenlig Skalerbarhed El-tavler & Installation Døgnservice Vores viden Din løsning SAAP Engineering A/S Karetmagervej Fredericia Bio-Bottle Tel

16 Generalforsamling 2012 i Region Øst Af Søren Hvilshøj, Region Øst Regionsformand Søren Hvilshøj bød de fremmødte velkommen og håbede at deltagerne havde besøgt interessante stande på udstillingen. Miljøminister Ida Auken var inviteret til at åbne generalforsamlingen, men hun meldte desværre fra grundet arbejdet med EU s formandskab. Formandens beretning Det forgangne år har i Region Øst været præget af aktivitet omkring gennemførelse af kurser, firmabesøg og temaarrangementer samt forskellige vandrådsarrangementer. Regionsbestyrelsen har også deltaget aktivt i landsforeningens arbejde og initiativer. Af særlige indsatser kan nævnes Jørgen Østermarks kæmpe arbejde for etablering af et certificeret hygiejnekursus, Naturstyrelsens høringsproces af vandplanerne med Søren Hvilshøjs deltagelse i ugentlige ½-dagsmøder gennem flere måneder, deltagelse i møder i DANVA s Grundvandskomite, et stort arbejde for Vandsektorens Teknologiudviklingsfond (VTUF) samt ikke mindst etablering af vandsektorens nye TænkeTank under FVD regi hvoraf flere deltagere kommer fra vandværker i Region Øst. Endelig kan tilføjes, at Region Øst s formand Søren Hvilshøj i December 2011 blev valgt til næstformand i landsforeningen. Ved siden af regionsbestyrelsens arbejde bør også fremhæves, at ERFA-gruppen i Region Øst har arbejdet ihærdigt for at få trukket de private vandværker ud af vandsektorloven. Dette er desværre endnu ikke sket, men FVD giver ikke op. Kurser og temaarrangementer I 2011 gennemførtes to temalørdage og en rigtig vellykket studietur til Grundfos. Vi har endvidere afholdt en temaaften på Bornholm med deltagere repræsenterende alle vandværker og med deltagelse fra den kommunale forvaltning. Vi har i 2011 afholdt kurser i håndbog 1, 3, 4 og 6. Det er dog rigtig ærgerligt, at vi på generalforsamlingen hvert eneste år, gentagne gange i Vandposten og på hvert eneste arrangement føler behov for at fortælle om nødvendigheden af jeres aktive deltagelse i FVD kurser og temaarrangementer. Det er simpelthen essentielt for at alle i bestyrelsesmedlemmer i vandværkerne, at holde sig ajour med udviklingen og opnå den grad af professionalisme som påkræves for drift af et vandværk. Hvordan skal bestyrelsesmedlemmer og driftspersonale kunne hjælpe til, hvis de ikke sættes ind i ansvar og problematik omkring vandværksdrift? Fra Regionsbestyrelsen lød således en opfordring om at deltage i vores arrangementer og det blev understreget at kommunale vandfolk er yderst velkomne disse deltager faktisk gratis. Vandrådsarbejde Fra regionsbestyrelsen side har vi deltaget i forskellige vandrådsmøder og -arrangementer rundt omkring i regionen, og vi stiller meget gerne op. Det Cummins generatorer Fra 22 til 3000 kva Er jeres anlæg sikret ved strømudfald? Som importør af generatorer og nødtrømsanlæg fra verdens førende producent, kan vi tilbyde komplette anlæg med automatisk opstart, der overtager elforsyningen ved netsvigt. Vi tilbyder fast 24/7 service, bindende servicekontrakter og betjening af erfarne serviceteknikere. Kontakt Ole Pilgaard på dir. tel eller mobil Granly Diesel A/S Hovedvejen 233 B, Osted Lejre Fiskerihavnsgade Esbjerg Tlf Fax

17 aktiviteter foreningsnyt skal dog bemærkes, at deltagelsen er behovsstyret. Derfor opfordres I andre som ønsker vores deltagelse i jeres vandrådsmøder til at tage fat i os. I september holdt vi et regionsvandrådsmøde, hvor der i alt var 25 ud af regionens 30 kommuner repræsenteret. I 2012 vil vi i stedet for regionsvandrådsmøde forsøge at afholde to områdevandrådsmøder. Forslag om udarbejdelse af standard udbudsmateriale Regionsbestyrelsen havde på et medlems opfordring arbejdet et forslag omkring udarbejdelse af standard udbudsmateriale. Forslaget blev grundigt debatteret hvorefter generalforsamlingen af regionens formue ekstraordinært bevilligede kr. Valg til bestyrelse og suppleant Regionens næstformand Aksel Madsen valgte i januar 2012 at udtræde af vandværksbestyrelsen i Tune Vandværk, hvorfor han efter mere end 20 års meget aktivt engagement følgelig udtrådte af FVD s landsbestyrelse samt Øst s regionsbestyrelse. Ole Sørensen fra Vordingborg har som 1. suppleant overtaget pladsen i regionsbestyrelsen for resten af valgperioden. Til de opstillede fra bestyrelsen var der genvalg og pladserne som suppleanter til Region Øst blev besat af Thomas Stokholm formand for Kirkebjerg Vandværk (Lejre) og Henrik Jørgensen, formand for Reedtzholm Vandværk (Næstved). Fra regionsbestyrelsen lød en kæmpe stor tak til Aksel Madsen for arbejdet for den decentrale vandforsyning. Ikke mindst er vi mange, som har nydt godt af entusiasmen for at sikre både udvikling og gennemførelse af rigtigt mange faglige kurser og temaarrangementer i FVD regi. Aksel Madsen takkede de fremmødte for de mange år han har nydt sammen med FVD s mangfoldige medlemmer. Formanden Søren Hvilshøj afsluttede generalforsamlingen med at takke dirigenten Per Feldby for at have sikret god ro og orden, hvorefter FVD s landsformand Ole Wiil holdt et afsluttende indlæg omkring foreningens politik og virke. RENSNING OG INSPEKTION AF RENTVANDS TANKE Rensning + videoinspektion + tilstandskontrol af vandtanke og vandbeholdere Spuling + desinficering af vandtanke og vandbeholdere Læs mere på Rensning, herefter videoinspektion og tilstandskontrol af vandtanken udført af en dykker, dette sker samtidig med at værket er i drift. Vi udfører også spuling og desinficering af vandtanke. Samtidig foretages et grundigt tjek af vedligeholdelsestilstanden. Alt sammen dokumenteret i en rapportmappe. JH-DYK har siden 2001 udarbejdet tilstandskontroller for vandværker i hele landet. Bjarkevej 12 - Skovby Galten - Tlf.:

18 Undgå driftsstop med en serviceaftale fra SILHORKO SILHORKO sammensætter en serviceaftale så den passer til dit vandværk. Aftalen sikrer at vandbehandlingsprocessen altid fungerer optimalt og leverer rent drikkevand. Vores serviceteknikere er specialuddannede og særdeles erfarne i at servicere vandværker. Vi arbejder efter gældende forskrifter indenfor arbejdsmiljø og de højeste hygiejnestandarder. Det får I med en SILHORKO serviceaftale Råd og vejledning Individuel risikovurdering Standard serviceaftale Udvidet serviceaftale Efter hvert besøg modtager vandværket en komplet oversigt over de aftalte kontrolpunkter og en servicerapport med angivelse af driftsdata, anlægsindstillinger, analyseresultater mv. Specialuddannede serviceteknikere Vandanalyse på udvalgte parametre Fuld dokumenteret service med tjekskemaer Tilkaldevagt døgnet rundt Ring til serviceleder Bjarne Søes eller gå ind på for at læse mere om vores serviceaftaler. Udskiftning af defekte dele Intet tillæg for tilkaldevagt Præventiv udskiftning af udvalgte dele SILHORKO-EUROWATER A/S Bortskaffelse af udskiftede dele Jylland/Fyn: Sjælland: DK00

19 aktiviteter foreningsnyt Generalforsamling i Region Nord, den 14. april 2012 Af Kristen Simonsen, Regino Nord Der var 130 deltagere til generalforsamlingen. Formanden indledte med at byde velkommen til medlemmerne, (aktive som passive) og gæster fra de øvrige regioner og lokale, og medarbejdere og direktør fra FVD. Som dirigent blev valgt Mogens Christensen fra Løkken, som konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet efter vedtægterne, og dermed beslutningsdygtigt. Bestyrelsens årsberetning blev aflagt af formanden, som omtalte de mange arrangementer i årets løb, og alle de ting bestyrelsen havde været involveret i, bl.a. 2 dages virksomhedsbesøg hos Wavin i Hammel, Grundfos i Wahlstadt i Tyskland, vandråd i samarbejde med Lars Kærsgaard. Der blev givet en orientering om EU` s vanrammedirektiv som blev vedtaget den 22. december 2000, direktivets formål er at fastlægge rammerne for beskyttelse af vandløb og søer, kystvande og grundvand i alle EU lande. Vandrammedirektivet er implementeret i dansk lovgivning i miljømålsloven. Den foreskriver, at staten udarbejder vandplaner med tilhørende indsatsprogrammer, som redegør for hvordan Danmark vil nå EU- målet om god tilstand for de danske vandområder inden udgangen af Den 22. december 2011, meddelte miljøministeriet, at vandplanerne var færdige. Målene er sat for den indsats der frem til 2015 skal sikre renere vand i Danmarks søer, fjorde og åer. Nu er det op til kommunerne at føre planerne ud i livet. Der gøres opmærksom på, at ud over en reduktion af kvælstof på de 9000 tons, udestår en yderligere kvælstofreduktion på minimum tons. Danmark er opdelt i 6 vandområderdistrikter, og der udarbejdet 23 vandplaner, og den plan der interesserer vi nordjyder mest hedder Limfjorden. Limfjordsområdets hovedopland er godt km2, og dækker en 1/6 af Danmarks samlede areal fra Hals i øst til Thyborøn i vest. I alt 18 kommuner har arealer i hovedoplandet i Limforden. Der bor indbyggere i området. Vandplanen omfatter km. vandløb, 158 søer, 59 grundvandsforekomster, 588 almene vandforsyninger der tilsammen har en årlig indvindingstilladelse på 54 millioner m3 vand. Der er 82 kortlægningsområder, hvor der skal laves indsatsplaner. Alt dette skal være færdig inden udgangen af Et forslag fra Grønhøj Vandværk, om at Region Nord, skulle afholde generalforsamling i forbindelse med udstillingen Aars, blev efter nogen drøftelse trukket tilbage. Kasseren fremlagde regionens årsrapport, som fremviste et underskud på kr. samt budget for Årsberetning, årsrapport samt budget blev enstemmigt godkendt. Ved valg til bestyrelse, blev Erik Skjøtt genvalgt, mendens Albert Veggerby Andersen fra Løgstør blev nyvalgt. Der var om eftermiddagen ledsagerunderholdning ved journalisten Frode Muldkær. Der var 84 deltagere. Ved generalforsamlingens festaften deltog 167 personer. Det begyndte med velkomstdrink i foryeren, og derefter festmiddag blev indledt med regionens sang. Derefter med en 3 retters midag, og underholdning. Regionens husorkester, MOKASINO underholdt med hyggemusik under festmiddagen. Den tidligere GRANPRIX vinder, sangerinden Kirsten Siggård, var arrangeret til at synge for og med os. Efter kaffen spillede Mokasino op til dans, og aftenen sluttede med fællessang og pølsebord til natmad. 19

20 foreningsnyt region midt Generalforsamlingen i Region Midt den 21. april 2012 Af Niels Christian Ravn, Region Midt Med generalforsamlingen i Region Midt vel overstået, satte jeg mig ned nogle dage senere for at fundere over og bearbejde de indtryk og tilbagemeldinger, vi fik under generalforsamlingen og ikke mindst i pauserne før og efter at generalforsamlingen var afsluttet. Lad mig straks takke de mange medlemmer, der møder op gang på gang, samt de nye medlemmer, der havde fulgt opfordringen i indkaldelsen, og måske for første gang havde valgt at prioritere deltagelse og bruge en eftermiddag til formålet. Deltagelsen var, til stor tilfredshed for bestyrelsen, noget højere end året forud med i alt 97 tilstedeværende inklusiv gæster fra de øvrige regioner, repræsenterende 38 vandværker mod henholdsvis 70 deltager fra 27 vandværker året forud. En deltagelse bestyrelsen håber vil blive endnu større til næste år, når fremmødte til kollegaer forhåbentlig omtaler dagen som værende givtig med en hel del hygge og snak kollegaer imellem, samt ikke mindst faglig viden og information om vandværksforeningens virke og store arbejde for bevarelse af de decentrale og forbrugerstyrede vandforsyninger. Fra talerstolen kunne jeg se, at frokosten havde været vellykket og lagt sig tungt hos enkelte, og at der blev nikket til beretningen, også på de forkerte tidspunkter, hvilket er forventeligt efter at have indtaget Pejsegårdens overdådige tag selv frokostbord, for derefter kl en lørdag eftermiddag at blive tvangsindlagt til at overvære en bestyrelsesberetning. En situation som senere på eftermiddagen blev ændret til det mere underholdende eller det modsatte vil nogle mene, idet enkelte fremmødte havde en mening om, at dirigentens korrekte efterlevelse af vedtægterne skulle være anderledes, hvilket gav en smule uro, som dog på bedste vis blev styret af dirigenten til alle øvriges tilfredshed. Et par flasker rødvin blev dagen derpå eftersendt til dirigenten med tak fra alle tilstedeværende for hans kompetente måde, at lede generalforsamlingen på, og med ønsket om, at han igen til næste år vil påtage sig opgaven. Som advaret om under indledningen havde jeg bevidst indlagt nogle provokationer, der beviseligt kunne støde selv den mest tolerante tilhører, hvilket til dels også lykkedes, uden dog at der i kommentarerne fra salen fremkom de helt store uenigheder. 20

Spildevandsforsyninger har brug for målerdata

Spildevandsforsyninger har brug for målerdata medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark februar nr. 182 2012 posten Ny FVD drikkedunk Spildevandsforsyninger har brug for målerdata Klokken er 7 om morgenen, og kaffen snurrer på kanden... Til

Læs mere

På vej: Nye regler om hygiejne- og driftskursus og kvalitetsstyring. Siger vi farvel til. medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark

På vej: Nye regler om hygiejne- og driftskursus og kvalitetsstyring. Siger vi farvel til. medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark vandposten medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark februar nr. 187 2013 Siger vi farvel til vandsektorloven i 2013? På vej: Nye regler om hygiejne- og driftskursus og kvalitetsstyring Fuld dokumenteret

Læs mere

TETHYS Ledelsessystem udviklet af vandværksfolk til vandværksfolk. Velbesøgt udstilling i Aars. medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark

TETHYS Ledelsessystem udviklet af vandværksfolk til vandværksfolk. Velbesøgt udstilling i Aars. medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark vandposten medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark april nr. 188 2013 Velbesøgt udstilling i Aars TETHYS Ledelsessystem udviklet af vandværksfolk til vandværksfolk TIL MÅLING OG OVERVÅGNING

Læs mere

På udkig efter skifergas: Hvad betyder det for vandværkerne? Tilbageløbssikring. Sådan beregner du prisen på måleroplysninger

På udkig efter skifergas: Hvad betyder det for vandværkerne? Tilbageløbssikring. Sådan beregner du prisen på måleroplysninger vandposten medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark november nr. 186 2012 Tilbageløbssikring På udkig efter skifergas: Hvad betyder det for vandværkerne? Sådan beregner du prisen på måleroplysninger

Læs mere

Kend dine livliner i en nødsituation

Kend dine livliner i en nødsituation medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark April nr. 183 2012 posten Kend dine livliner i en nødsituation Har vandværket en tilstandsrapport? Gratis energigevinst med genbrugsvarme i Vindeby Lunderskov

Læs mere

Dialog med kommunen gav fornuftig indsatsplan fremfor BNBO. FVD om atomaffald: Gør som Holland. Generalforsamlinger. i regionerne.

Dialog med kommunen gav fornuftig indsatsplan fremfor BNBO. FVD om atomaffald: Gør som Holland. Generalforsamlinger. i regionerne. vandposten medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark juni nr. 194 2014 Generalforsamlinger i regionerne Fra side 9 Dialog med kommunen gav fornuftig indsatsplan fremfor BNBO FVD om atomaffald:

Læs mere

Sådan fungerer det på Hesselager Vandværk

Sådan fungerer det på Hesselager Vandværk vandposten medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark februar nr. 192 2014 Stor reportage fra Roskildeudstillingen Læs også: Erfarne folk glade for kurser Vandværker: Vi kan godt lide Tethys Bliv

Læs mere

Fladbjerg behøver hverken dykpumpe, filter eller tank. Procesbenchmarking. åben for alle vandværker

Fladbjerg behøver hverken dykpumpe, filter eller tank. Procesbenchmarking. åben for alle vandværker vandposten medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark september nr. 190 2013 Læs også: Vejledninger om takstblad, regulativ og regnskab Forsigtig med frivillige indsatsplaner Procesbenchmarking

Læs mere

Vandværksudstilling. Messe C - Fredericia. 4. oktober 2013. HUSK! Lang åbningstid: 09:00-17:00

Vandværksudstilling. Messe C - Fredericia. 4. oktober 2013. HUSK! Lang åbningstid: 09:00-17:00 Vandværksudstilling Messe C - Fredericia 4. oktober 2013 HUSK! Lang åbningstid: 09:00-17:00 Undgå driftsstop med en serviceaftale fra SILHORKO SILHORKO sammensætter en serviceaftale så den passer til dit

Læs mere

Sammenlægning af vandværker:

Sammenlægning af vandværker: vandposten medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark april nr. 198 2015 Sammenlægning af vandværker: Ny boring eller fusion Hørning Stationsbys Vandværk: Topmoderne og arkitektonisk perle Tema:

Læs mere

FVD s mening om vandsektorlovsrapporten

FVD s mening om vandsektorlovsrapporten vandposten medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark april nr. 193 2014 FVD s mening om vandsektorlovsrapporten Læs også: - Få hjælp til Jupiter - Status på BNBO - Risikovurdering i Tethys - Slam

Læs mere

Ny direktør: Jeg vil dyrke dialogen. Fra BAM til boring. Arden Vandværk: Læs også : Minitema om vandspild. Nytårshilsner.

Ny direktør: Jeg vil dyrke dialogen. Fra BAM til boring. Arden Vandværk: Læs også : Minitema om vandspild. Nytårshilsner. vandposten medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark februar nr. 197 2015 Nytårshilsner fra regionerne Ny direktør: Jeg vil dyrke dialogen Arden Vandværk: Fra BAM til boring Læs også : Minitema

Læs mere

Læs også: Sidste udkald for kurser og kvalitetssikring Tema: Videregående vandbehandling. Løve-Knudstrup Vandværk: Ståltanke til det rene vand

Læs også: Sidste udkald for kurser og kvalitetssikring Tema: Videregående vandbehandling. Løve-Knudstrup Vandværk: Ståltanke til det rene vand vandposten medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark november nr. 196 2014 Løve-Knudstrup Vandværk: Ståltanke til det rene vand Læs også: Sidste udkald for kurser og kvalitetssikring Tema: Videregående

Læs mere

Udstilling. Vandværksudstilling. Messecenter Vesthimmerland Messevej 1, 9600 Aars Fredag 21. marts 2014. foreningen af vandværker i danmark

Udstilling. Vandværksudstilling. Messecenter Vesthimmerland Messevej 1, 9600 Aars Fredag 21. marts 2014. foreningen af vandværker i danmark Vandværks foreningen af vandværker i danmark Udstilling aars 21. marts 2014 Vandværksudstilling Messecenter Vesthimmerland Messevej 1, 9600 Aars Fredag 21. marts 2014 Åbningstid: 9.00-16.00 Fuld dokumenteret

Læs mere

Samarbejde i Brøndby. Tema: Klimatilpasning

Samarbejde i Brøndby. Tema: Klimatilpasning 3 Juni 2012 Årgang 80 Tema: Klimatilpasning Spildevandscenter Avedøre, Brøndby Kommune og Brøndby Kloakforsyning A/S samarbejder bl.a. om et LAR-projekt på Brøndbyvester Skole Samarbejde i Brøndby 19 18

Læs mere

Generalforsamling. Region Øst. Hotel Comwell, Køge Torsdag den 9. april 2015 Strandvejen 111, 4600 Køge

Generalforsamling. Region Øst. Hotel Comwell, Køge Torsdag den 9. april 2015 Strandvejen 111, 4600 Køge Generalforsamling Region Øst 2015 Hotel Comwell, Køge Torsdag den 9. april 2015 Strandvejen 111, 4600 Køge Tilmelding til arrangementet Kl. 17.00 senest torsdag d. 26. marts på www.fvd.dk Side 2 Aftenens

Læs mere

Vandværksudstilling Roskilde Kongres og Idrætscenter Hal D Fredag 24. januar 2014

Vandværksudstilling Roskilde Kongres og Idrætscenter Hal D Fredag 24. januar 2014 foreningen af vandværker i danmark Vandværks Udstilling roskilde 24. januar 2014 Vandværksudstilling Roskilde Kongres og Idrætscenter Hal D Fredag 24. januar 2014 Åbningstid: 9.00-16.00 Fuld dokumenteret

Læs mere

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang 2014 Juni Nr. 2 41. årgang Vellerup Sommerby s/s Skjelskør Det gamle dampskib blev første gang søsat 5.december 1914 og har siden 1994 haft fast station i Frederikssund, hvorfra der hver sommer sejles

Læs mere

Mødereferat fra Fællesmødet for Vandværker i Vejen kommune den 15. november 2011 i Brørup.

Mødereferat fra Fællesmødet for Vandværker i Vejen kommune den 15. november 2011 i Brørup. Mødereferat fra Fællesmødet for Vandværker i Vejen kommune den 15. november 2011 i Brørup. Dato: 15-11-2011 Ref.: BHJ Kopi: Velkomst Udbud vandanalyser 2012 2015 v/peder Dall Jørgensen Gennemgang af den

Læs mere

FAKTUELT. Ny titel til kloakmesteren? VVS og EL installatører har det allerede, skal kloakmesteren have tilsvarende titel? Fag- & Indkøbsmesse

FAKTUELT. Ny titel til kloakmesteren? VVS og EL installatører har det allerede, skal kloakmesteren have tilsvarende titel? Fag- & Indkøbsmesse FAKTUELT FAKTUELT nr. 1 7 D e c e m b e r 2011 Ny titel til kloakmesteren? VVS og EL installatører har det allerede, skal kloakmesteren have tilsvarende titel? Læs mere side 37 Fag- & Indkøbsmesse 2012

Læs mere

FAKTUELT. Succésfuld messe. Vandløbsloven. bestyrelse. Genvalg, udtrædelse, nyvalg. Mød den nye

FAKTUELT. Succésfuld messe. Vandløbsloven. bestyrelse. Genvalg, udtrædelse, nyvalg. Mød den nye FAKTUELT FAKTUELT nr. 1 4 m a r t s 2011 Succésfuld messe Danmarks bedste fagfolk i kloakbranchen blev kåret ved årets begivenhed Se billede Vandløbsloven Politisk strid, røde mod blå. Smutter kommunerne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Lørdag den 17. april 2010 Kl. 09.30 Karleby forsamlingshus. Dagsorden:

Referat af ordinær generalforsamling. Lørdag den 17. april 2010 Kl. 09.30 Karleby forsamlingshus. Dagsorden: Referat af ordinær generalforsamling Lørdag den 17. april 2010 Kl. 09.30 Karleby forsamlingshus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning for 2009/2010 3. Forelæggelse af regnskab for 2009

Læs mere

FAKTUELT. Succésfuld messe. Vandløbsloven. bestyrelse. Politisk strid, røde mod blå. Smutter kommunerne bare uden om?

FAKTUELT. Succésfuld messe. Vandløbsloven. bestyrelse. Politisk strid, røde mod blå. Smutter kommunerne bare uden om? FAKTUELT FAKTUELT NR. 1 4 MARTS 2011 Succésfuld messe Danmarks bedste fagfolk i kloakbranchen blev kåret ved årets begivenhed Se billede Vandløbsloven Politisk strid, røde mod blå. Smutter kommunerne bare

Læs mere

FAKTUELT. Brdr. Dahl kåret som Danmarks bedste kloakmester leverandør 2010" Vigtigt. DANSKE KLOAKMESTRE.DK Dit miljø - vores ansvar

FAKTUELT. Brdr. Dahl kåret som Danmarks bedste kloakmester leverandør 2010 Vigtigt. DANSKE KLOAKMESTRE.DK Dit miljø - vores ansvar Danske Kloakmestre. Marts 2010 Danske Kloakmestre. nr. 10 Side. Marts 1 2010 FAKTUELT Brdr. Dahl kåret som Danmarks bedste kloakmester leverandør 2010" Vigtigt Den mest besøgte hjemmeside på www.danskekloakmestre.dk

Læs mere

Faktuelt. Vi ønsker alle kloakmestre og leverandøre en knald god jul og et stabilt nytår! Danske Kloakmestre

Faktuelt. Vi ønsker alle kloakmestre og leverandøre en knald god jul og et stabilt nytår! Danske Kloakmestre Danske Kloakmestre. December 2008 Danske Kloakmestre. nr. 5. December Side 2008 Faktuelt Vi ønsker alle kloakmestre og leverandøre en knald god jul og et stabilt nytår! Danske Kloakmestre Side Danske Kloakmestre.

Læs mere

FAKTUELT. Samarbejde er vejen frem! Ida Auken kvitterer Danske Kloakmestre for god indsats for klimasikring

FAKTUELT. Samarbejde er vejen frem! Ida Auken kvitterer Danske Kloakmestre for god indsats for klimasikring ISSN 2245-506X FAKTUELT FAKTUELT nr. 2 2 m a r t s 2013 Samarbejde er vejen frem! Ida Auken kvitterer Danske Kloakmestre for god indsats for klimasikring Læs mere side 5 Ny formand Henning Lübcke tager

Læs mere

Fl d & Fakta. Tilmelding til Marinabooking.dk. Få et Sikker Havn certifikat. reddet af hjertestarter. Tema-nummer miljø på vinterpladsen

Fl d & Fakta. Tilmelding til Marinabooking.dk. Få et Sikker Havn certifikat. reddet af hjertestarter. Tema-nummer miljø på vinterpladsen Fl d & Fakta december 2012 Årgang 13, nr. 4 Medlemsblad for Foreningen af Lystbådehavne I Danmark Tema-nummer miljø på vinterpladsen Tilmelding til Marinabooking.dk Få et Sikker Havn certifikat reddet

Læs mere

Svejsning 3. Juni 2014 41. årgang Dansk Svejseteknisk Landsforening Dansk NDT Forening www.dslsvejs.dk. TEMA: CE-mærkning EN 1090

Svejsning 3. Juni 2014 41. årgang Dansk Svejseteknisk Landsforening Dansk NDT Forening www.dslsvejs.dk. TEMA: CE-mærkning EN 1090 3 Juni 2014 41. årgang Dansk Svejseteknisk Landsforening Dansk NDT Forening www.dslsvejs.dk TEMA: CE-mærkning EN 1090 LEDER Ingeniør Niels Ovesen, FORCE Certification. Hvorvidt resultatet af det netop

Læs mere

Som i 2011 vil området automation have flest udstillere.

Som i 2011 vil området automation have flest udstillere. &proces www.automatik.nu 38. årgang juni/juli 2013 nr. 6/7 TIL MÅLING OG OVERVÅGNING AF DRIKKE-, SPILDE- OG PROCESVAND Som i 2011 vil området automation have flest udstillere. hi[13]: Nordens største industrimesse

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere