Klar til ny skole ?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klar til ny skole 2014-2015?"

Transkript

1 Klar til ny skole ? Skolereformen medfører store krav til kompetenceudvikling. Der sker rigtig meget nyt i skolen i de kommende år, samtidig med at de eksisterende udfordringer som inklusion og undervisningsdifferentiering øges. Det forsøger vi at matche med en række faglige og almene pædagogiske kurser. For det første gælder nye såkaldte forenklede Fælles. Det sætter en anden ramme for fagdidaktik og prøver. lle netværksmøder og andre faglige kurser tager afsæt i det. Helhedsskole og længere skoledag fordrer mere bevægelse og øget samarbejde mellem pædagoger og lærere. Der vil derfor også være fokus på det i en række kurser. Praktiske vinkler på inklusion ud fra en teoretisk indsigt står centralt i nogle kurser, fordi opgaven er blevet stadig mere krævende. Krav til lærernes kompetence i undervisningsfag er skærpet, og her tilbyder Læreruddannelsen 3 fag, bl.a. det helt nye fag Håndværk og design ligesom det er muligt at blive optaget på 3 almen- didaktiske grundmoduler. Det betyder, at der ikke er så meget plads til de mere kreative og skæve tilbud denne gang. Men forhåbentlig kan en længere skolehverdag og et tættere professionelt samarbejde give mulighed for at designe spændende og sammenhængende undervisningsforløb, der både øger læring og trivsel. Det er jo det, der er ambitionen, og som vi i beskedent omfang søger at medvirke til. Hans Jocob Binzer CFU Leder, UCC Bornholm FORORD UCC Kurser & uddannelser

2 INDHOLD KOMPETENCELØFT I SKOLENS FG Dansk 10 Helt på afveje: Dansk i 10erne - nye medier, genrer og udtryksformer 10 Netværksmøder læs-special 10 Bliv opdateret på børne- og ungdomslitteraturen 11 Læs og skriv i genrer på mellemtrinnet KTIV læsning og skrivning 11 Netværksmøder for overbygningen 12 Differentierede og meningsfulde danskværksteder 12 Netværksmøder for mellemtrinnet 13 Netværksmøder for indskolingen 13 Billedbøger og graphic novels for de ældste elever 14 Lyrik i indskolingen - lyt, tal, læs og skriv og bliv klogere på livet 14 Prøveform B i mundtlig dansk 15 Netværksmøde for børnehaveklasseledere og pædagoger i børnehaveklassen 16 Dansklærerens dag 16 Kreativ fiktionsskrivning på mellemtrinnet 17 Rettemøde i dansk - FS 17 Dyrk dansk derude! 18 Sprog (engelsk, tysk og fransk) 20 Spielend Deutsch ab klasse 5 20 Starting English in the 1st class 20 Let's Kick-Start Speaking 21 Spass am Screiben mit Digitalen Medien 21 Netværksmøde for fransklærere 22 Netværksmøde for engelsklærere 22 Netværksmøde for tysklærere 23 Matematik og Naturfag 24 Viden fra et vandhul 24 Nye forenklede Fælles i naturfag 24 Nye forenklede Fælles i matematik 25 Netværksmøde for matematiklærere 25 Matematik i bevægelse 26 Geogebra for øvede - 3D 26 De mundtlige prøveoplæg i matematik 27 WordMat - hvorfor og hvordan? 27 Netværksmøde for matematikvejledere 28 Rettemøde i matematik - FS 28 Kulturfag og Praktisk musiske fag 30 fgangsprøven i historie og samfundsfag og de nye forenklede Fælles 30

3 Idræt i skolen - Prøven i idræt 30 Nye bestemmelser i Kristendom-Religion 31 Pædagogiske metoder i seksualundervisningen 31 Brug af sanser og krop til læring og udvikling 32 Håndværk og design 32 Bassinprøven - Lærere og pædagogers deltagelse ved svømning 33 GENERELLE LÆRER- OG PÆDGOGKOMPETENCER PD-diplommodul: Pædagogisk viden og forskning (videnskabsteori) 36 Skolen i 200 år 37 Netværksmøder KT og inklusion minutters bevægelse for indskoling og mellemtrin 38 Det inkluderende fællesskab - Redskaber og metoder til indskoling og mellemtrin minutters bevægelse for udskolingen 40 Pædagogisk Café: Ugeskemarevolutionen 41 ngst og autisme 42 Pædagogisk Café: Udsatte børn og unge i alkoholfamilier 43 Introduktion til tegneseriesamtaler 44 Pædagogisk Café: Inklusion i praksis 44 Livsduelighed og børns karakterstyrker 45 Snak om det - at leve med pyskisk sygdom 45 Bombekursus - Hvordan arbejde med børn med eksplosiv adfærd? 46 Praktisk tilgang til inklusion af elever med DHD 47 Pædagogisk Café: Børn og ung med selvskadende adfærd 48 Fagbørsen Lokalsamfundet som læringsressource 48 IT-kurser 50 ipad i indskolingen 50 ipad som støttende og kompenserende værktøj i undervisningen 50 CD-ORD i alle fag 51 Præsentationsprogrammer til indskoling og mellemtrin 51 Præsentationsprogrammer mellemtrin og udskoling 52 Sociale medier i undervisningen 52 It-kursus på egen skole 53

4 UNDERVISNINGSFG FR LÆRERUDDNNELSEN BORNHOLM Matematik (4 moduler) 55 Geografi (3 moduler) 56 Håndværk og design (3 moduler) 57 Pædagogik og lærerens grundfaglighed (3 grundfag) 57 SKOLETILBUD Oplæg om en forfatter 60 Med Skolen i Biografen november Oplæsningskonkurrence for 7. klasserne marts PRKTISKE OPLYSNINGER Praktiske oplysninger 62 Vurdering og valg af læremidler 63 Skræddersyede forløb fra UCC 63 UCC Bornholm kontakt 64 Åbningstider, kørsel og lukkeperioder 65

5

6 * 8 XXXXXXXXXX CFU kurser & uddannelser på Bornholm

7 Dansk Sprog Matematik Naturfag Kulturfag Praktisk musiske fag It i fagene KOMPETENCELØFT I SKOLENS FG XXXXXXXXXX CFU kurser & uddannelser på Bornholm

8 DNSK Helt på afveje: Dansk i 10'erne - nye medier, genrer og udtryksformer KURSUSNR Kl timer PRIS 550,00 kr. Maiken delsten, i samarbejde med linea Simon Skov Fougt, Ph.D-stipendiat Mød eleverne i det kendte. Bliv klædt på til at inddrage nye medier, genrer og udtryksformer i danskundervisningen i udskolingen både som analysetekster og som tekster produceret af eleverne. Gennem bogen Helt på afveje - nye fortællemåder i lineas serie Tid til dansk i overbygningen vil ph.d.-stipendiat Simon Skov Fougt guide tilhørerne gennem et væld af genrer i nye medier. Lærere, der underviser i dansk i udskolingen. t deltagerne bliver klædt på til at inddrage nye medier og genrer i danskundervisningen. Simon Fougt vil i sit oplæg præsentere de pædagogiske tanker og holdninger, der ligger i og bag undervisningsmaterialet Helt på afveje, introducere nye genrer og nye måder at fortælle på og inddrage hypertekstfortællinger, computerspil, sms-noveller, blogs, selvfortællinger (Facebook), cross-overs og billedfortællinger. Oplægget tager udgangspunkt i fortællingen. rbejdsform Ud fra fortællingen arbejdes der med de nye genrer og medier i en vekslen mellem korte oplæg, selvstændigt arbejde og gruppearbejde med indlagte diskussioner af danskfaget i 10'erne og de nye medier og genrer. Netværksmøder læs-special KURSUSNR , , , Kl * 2 timer PRIS 275,00 Kirsten Lenz, Helle Vaabengaard, Læse-skrivekonsulent Bliv opdateret på det faglige område, se de nyeste materialer og del viden og erfaringer med dine kolleger. Lærere og pædagoger, som arbejder med specialundervisning og læsevejledning. t deltagerne bliver fagligt opdaterede og får inspiration til forskellige tilgange til læring. t deltagerne bliver præsenteret for de nyeste læremidler og deler viden og erfaringer med kolleger i et fagligt forum. Holde deltagerne opdateret på ny viden og forskning på læse- og skriveområdet. Gøre deltagerne bekendt med nye materialer og lovgivning inden for specialundervisning og specialpædagogisk bistand. Mindre oplæg. Forum for erfaringsudveksling, faglig sparring og videndeling. Dagsorden vil blive sendt ca. en uge før mødet på skolekomkonferencen. 10 KOMPETENCELØFT I SKOLENS FG CFU kurser & uddannelser på Bornholm

9 DNSK Bliv opdateret på børne- og ungdomslitteraturen KURSUSNR Kl timer PRIS 475,00 kr. Maiken delsten, Steffen Larsen, boganmelder Vil du gerne have overblik over, hvad der er kommet af ny børne- og ungdomslitteratur? Vil du gerne vide, what's hot og what's not? lle med interesse for børnelitteratur. t inspirere og opdatere undervisere i børnelitteraturen netop nu. Steffen Larsen fortæller engageret om nogle af den senere tids bedste (og værste) bøger. Han kommer rundt om alle genrer i børne- og ungdomsbøger og fænger tilhøreren med sin humor og store viden. Steffen Larsen anmelder børnelitteratur i Politiken og er desuden medarbejder ved magasinet Børn & Bøger. Steffen holder desuden en lang række kurser og foredrag over hele landet. Læs og skriv i genrer på mellemtrinnet KTIV læsning og skrivning KURSUSNR Kl Kl timer PRIS 850,00 Kirsten Lenz, Helle Vaabengaard, Birgitte Blomgren, Lene René Nielsen, Lisbeth Haahr KTIV læsning og skrivning på mellemtrinnet er et nyt kreativt undervisningsmateriale til mellemtrinnet. KTIV læsning og skrivning på mellemtrinnet byder på konkrete tiltag, der kan skabe et miljø og undervisningsstrukturer i klassen, som motiverer elever til faglig læsning og skrivning. Hør tankerne bag undervisningsmaterialet og lær, hvordan man i praksis lærer sine elever faglig læsning og skrivning. Dansklærere på mellemtrinnet. t kursisterne bliver rustet til at undervise i faglig læsning og skrivning. Forfatterne bag undervisningssystemet KTIV læsning og skrivning på mellemtrinnet vil gennemgå tankerne, der ligger til grund for undervisningsmaterialet og guide kursisterne til at prøve det i praksis. nden kursusgang bruges til evaluering og erfaringsudveksling. rbejdsform En vekslen mellem teori og hands on. KOMPETENCELØFT I SKOLENS FG CFU kurser & uddannelser på Bornholm

10 DNSK Netværksmøder for overbygningen KURSUSNR Kl * 2 timer PRIS 275,00 kr. Maiken delsten, Maiken delsten, Kom til eftermiddage med fokus på danskfaget set i lyset af skolereformen. Du bliver opdateret på faglige områder og forskellige tilgange til læring. Se de nyeste materialer og del viden og erfaringer med dine kolleger. ndet netværksmøde ligger i forbindelse med Dansklærerens dag. Dansklærere i overbygningen. t deltagerne bliver fagligt opdaterede og får inspiration til forskellige tilgange til læring. t deltagerne bliver præsenteret for de nyeste læremidler og deler viden og erfaringer med kolleger i et fagligt forum. Danskfaget og skolereformen: Hvad betyder de nye faglige mål i dagligdagen? Hvordan planlægger vi forløb ift. understøttende undervisning? It og danskfaget. Præsentation af nyeste læremidler. Erfaringsudveksling og videndeling: Små oplæg ved adspurgte lærere. rbejdsform Vekslen mellem oplæg og diskussion. Differentierede og meningsfulde danskværksteder KURSUSNR Kl timer PRIS 980,00 kr. Maiken delsten, Janus Madsen, lærebogsforfatter, oplægsholder Værkstedsundervisning giver unikke muligheder for at differentiere og organisere danskundervisningen, så den tilgodeser elevernes forskellige behov, interesser og niveauer. Lær, hvordan det kan foregå i praksis. Børnehaveklasseledere, dansk- og ressourcelærere i indskolingen. t kursisterne bliver klædt på til at differentiere undervisningen gennem værkstedsundervisning. Kurset giver en række idéer til, hvordan digitale, praktiske og meningsfulde aktiviteter kan sættes i spil i den daglige undervisning. Kursister vil selv få mulighed for at afprøve og udtænke forskellige danskfaglige værkstedsmaterialer. rbejdsform Variation mellem oplæg og hands on. 12 KOMPETENCELØFT I SKOLENS FG CFU kurser & uddannelser på Bornholm

11 Netværksmøder for mellemtrinnet KURSUSNR Kl * 2 timer PRIS 275,00 kr. Maiken delsten, Maiken delsten, Kom til eftermiddage med fokus på danskfaget set i lyset af skolereformen. Du bliver opdateret på faglige områder og forskellige tilgange til læring. Se de nyeste materialer og del viden og erfaringer med dine kolleger. ndet netværksmøde ligger i forbindelse med Dansklærerens dag. Dansklærere på mellemtrinnet. t deltagerne bliver fagligt opdaterede og får inspiration til forskellige tilgange til læring. t deltagerne bliver præsenteret for de nyeste læremidler og deler viden og erfaringer med kolleger i et fagligt forum. Danskfaget og skolereformen: Hvad betyder de nye faglige mål i dagligdagen? Hvordan planlægger vi forløb ift. understøttende undervisning? It og danskfaget. Præsentation af nyeste læremidler. Erfaringsudveksling og videndeling: Små oplæg ved adspurgte lærere. rbejdsform Vekslen mellem oplæg og diskussion. Netværksmøder for indskolingen KURSUSNR Kl * 2 timer PRIS 275,00 kr. Maiken delsten, Maiken delsten, Kom til eftermiddage med fokus på danskfaget set i lyset af skolereformen. Du bliver opdateret på faglige områder og forskellige tilgange til læring. Se de nyeste materialer og del viden og erfaringer med dine kolleger. ndet netværksmøde ligger i forbindelse med Dansklærerens dag. Lærere og pædagoger i indskolingen. t deltagerne bliver fagligt opdaterede og får inspiration til forskellige tilgange til læring. t deltagerne bliver præsenteret for de nyeste læremidler og deler viden og erfaringer med kolleger i et fagligt forum. Danskfaget og skolereformen: Hvad betyder de nye faglige mål i dagligdagen? Hvordan planlægger vi forløb ift. understøttende undervisning? It og danskfaget. Præsentation af nyeste læremidler. Erfaringsudveksling og videndeling: Små oplæg ved adspurgte lærere. rbejdsform Vekslen mellem oplæg og diskussion. KOMPETENCELØFT I SKOLENS FG CFU kurser & uddannelser på Bornholm

12 DNSK Billedbøger og graphic novels for de ældste elever KURSUSNR Kl timer PRIS 750,00 kr. Maiken delsten, Inger-Lise Lund, Lærebogsforfatter, danskkonsulent Hvordan kan de nye typer af udfordrende billedbøger inddrages i litteraturundervisningen i udskolingen? De ofte komplekse fortællinger kræver kompetente læsere. Deltagerne får inspiration til og forudsætninger for at bringe denne type litteratur i spil i undervisningen bl.a. ved brug af digitale værktøjer. Lærere, der underviser i dansk i udskolingen, læse- og danskvejledere samt skolebibliotekarer. t deltagerne får: Kendskab til de nyeste titler på CFU med fokus på billeder. Inspiration til didaktik og planlægning af forløb med aktuelle billedbogsgenrer. Konkrete idéer til forløb ud fra titler, som kan lånes på CFU. Litteraturpædagogiske strømninger. Fælles analyse og fortolkning af bøger, der på forskellige måder kombinerer tekst og billeder. Litteraturdidaktisk tilrettelæggelse af konkrete forløb. fprøvning af (digitale) meddigtende opgaver. rbejdsform Kurset indeholder teoretiske oplæg, analyseopgaver og meddigtningsopgaver. Lyrik i indskolingen - lyt, tal, læs og skriv og bliv klogere på sproget og på livet KURSUSNR Kl timer PRIS 980,00 kr. Maiken delsten, Lena Bülow-Olsen Lyrik i indskolingen giver store muligheder for sproglig leg og kreativitet og for udvikling af sproglig bevidsthed og viden. Få indblik i, hvorfor og hvordan lyrik bliver integreret i din undervisning. Lærere i børnehaveklassen - 3. kl. og læsevejledere for indskolingen. Gennem lyrikken skal vi lære at tænke i billeder, og gennem digtets koncentrerede form kan vi opleve de store dybder, de eksistentielle dilemmaer og den befriende humor. Med udgangspunkt i den fortællende lyrik og sjove rim og remser, vil der være særlig fokus på, hvordan digte skaber basis for filosofiske samtaler, på hvordan sproglige oplevelser kan give basis for sproglig viden og bevidsthed og hvordan dette igen hænger tæt sammen med læse- og skriveundervisningen. 14 KOMPETENCELØFT I SKOLENS FG CFU kurser & uddannelser på Bornholm

13 DNSK Prøveform B i mundtlig dansk KURSUSNR Kl timer PRIS 275,00 kr. Maiken delsten, Maiken delsten, beskikket censor i dansk Prøveform B er en gave til danskundervisningen. Den giver gode muligheder for fordybelse, faglige samtaler, differentiering og elevengagement. Lærere, der underviser i dansk i klasse, samt skolebibliotekarer. t deltagerne får overblik over forløbet, kravene og indholdet i den mundtlige B-prøve. På kurset arbejder vi med: Kravene ved prøveform B. Fordybelsesområder opgivelser, indhold og tilrettelæggelse. Lodtrækning og fordybelsesperiode. Vejlederrollen. Synopser. Tilrettelæggelse af undervisningen. Selve den mundtlige prøve. Bedømmelse af eleverne. rbejdsform Oplæg og enkelte gruppearbejder. KOMPETENCELØFT I SKOLENS FG CFU kurser & uddannelser på Bornholm

14 DNSK Netværksmøde for børnehaveklasseledere og pædagoger i børnehaveklassen KURSUSNR Kl timer PRIS 275,00 kr. Kirsten Lenz, Kirsten Lenz, Bliv opdateret på det faglige område, se de nyeste materialer og del viden og erfaringer med dine kolleger. Børnehaveklasseledere og pædagoger i børnehaveklassen. t deltagerne bliver fagligt opdaterede og får inspiration til forskellige tilgange til læring. t deltagerne bliver præsenteret for de nyeste læremidler og deler viden og erfaringer med kolleger i et fagligt forum. Børnehaveklassen og skolereformen: Hvad betyder de nye faglige mål? It og børnehaveklassen. Præsentation af nyeste materialer. Erfaringsudveksling og videndeling. DNSK Dansklærerens dag 2015 Dette er dagen, hvor CFU forkæler dansklærerne. Kom og få inspiration til din undervisning i form af spændende og aktuelle oplæg direkte via videokonference fra København. Dagen veksler mellem oplæg og debat om anvendelse i praksis. Reserver dagen nu! Folder med mere information udsendes efterår DTO kl PRIS 550,00 kr. NSVRLIG Maiken delsten, STED, Snorrebakken KOMPETENCELØFT I SKOLENS FG CFU kurser & uddannelser på Bornholm

15 DNSK Kreativ fiktionsskrivning på mellemtrinnet KURSUSNR Kl timer PRIS 900,00 kr. Maiken delsten, Nicole Boyle Rødtnes, forfatter Lær at lave kreative og lærerige skriveøvelser af Nicole Boyle Rødtnes, der selv er børnebogsforfatter og har flere års erfaring med skrivekurser for børn og unge. Kurset giver teknikker til at lave et anderledes skoleforløb, som kombinerer leg og læring, og som kickstarter fantasien hos eleverne. Lærere, der underviser i dansk på mellemtrinnet, læsevejledere og danskvejledere samt skolebibliotekarer. Deltagerne får skriveøvelser og teknikker til at gennemføre et anderledes skoleforløb, som kombinerer leg og læring og kickstarter fantasien hos eleverne. Øvelserne er tilrettelagt, så der er noget til både svage og stærke elever. Her handler det ikke om stavning og grammatik, men om at sætte gang i kreativiteten hos eleverne og gennem sjove øvelser at træne genrekendskab, historieopbygning og sproglige billeder, men mest af alt at vise elever, at det er sjovt at skrive! På kurset får du: En række kreative skriveøvelser Teknikker til, hvordan du selv kan udarbejde nye og flere skriveøvelser. Teknikker til, hvordan man sammensætter et godt skriveøvelsesprogram. Teknikker til at få både de urolige og de stille elever til at deltage. rbejdsform Vi skriver, læser højt og arbejder i grupper, så du kommer til at afprøve skriveøvelserne på egen krop. Rettemøde i dansk - FS KURSUSNR Kl timer PRIS 275,00 kr. Maiken delsten, Maiken delsten, beskikket censor i dansk Ud fra helt nye opgavebesvarelser gennemgås hele processen mht. vurdering og forhandling af skriftlig dansk ved FS. Dansklærere i overbygningen. t klæde dansklæreren på til at bedømme sine egne elevers besvarelser og forhandle den endelige karakter med den beskikkede censor. fklaring af, hvilke opgaver og udfordringer, som læreren vil møde. Gennemgang af årets opgavesæt: Hvilke krav og forventninger er der til de enkelte opgaver? Gennemgang af de formelle forhold (procedure, forhandling m.m.). Diskussion på baggrund af eksempler på besvarelser, vurderingskriterier. rbejdsform Vekslen mellem oplæg og gruppearbejde. KOMPETENCELØFT I SKOLENS FG CFU kurser & uddannelser på Bornholm

16 DNSK Dyrk dansk derude! KURSUSNR Kl timer PRIS 375,00 kr. Hans Jacob Binzer, leder, Jens Raahauge, Formand for Dansklærerforeningens Folkeskolesektion Jens Raahauge har udgivet en bog om danskfaget i udeskolen. Kom og hør ham selv fortælle om at undervise i uderummet med sproget og litteraturen som omdrejningspunkt. Dansklærere, skolebibliotekarer og andre interesserede. t få danskfaget med i uderumslæring. Undervisningsministeren har talt varmt for udeskoler, altså at lade dele af undervisningen foregå udendørs. Mange skoler og kommuner har taget ideen op med stor succes - og flere vil følge. Eleverne trives, og det er aldrig dårligt for deres udbytte. Men faget dansk er sjældent med i udeskoleundervisningen. Og det er ærgerligt, for der findes næppe noget mere oplagt og frugtbart end at lade sproget spire, skrivningen gro og litteraturen sætte frø, når man underviser i det ordløse uderum. Her kan man skabe! > Fagbørs 2015! Kom og del erfaringer om skolereform og helhedsskolen. Hvordan bruger vi virksomheder og lokalmiljø. Kan det omgivende samfund og understøttende timer fremme læringsmål? Læs mere på side KOMPETENCELØFT I SKOLENS FG CFU kurser & uddannelser på Bornholm

17 KOMPETENCELØFT I SKOLENS FG CFU kurser & uddannelser på Bornholm

18 SPROG Spielend Deutsch lernen ab Klasse 5 KURSUSNR Kl timer PRIS 1150,00 kr. Jane Thisted, Mette Frederiksen, lærer Tysk er fra skoleåret obligatorisk fra 5. klasse. Hvordan skal tysklæreren på en kompetent og inspirerende måde møde eleverne på mellemtrinnet, så de får et godt fundament og allerede fra første lektion får en oplevelse af at kunne bruge sproget? Lærere, der underviser i tysk i klasse. t klæde deltagerne på til at undervise elever fra 5. klasse på en faglig relevant og engagerende måde. Deltagerne får viden om, hvordan de kan planlægge et undervisningsforløb, hvor de skaber mulighed for, at eleverne kan forstå, genkende og bruge sproget helt fra begyndelsen. De får ideer til, hvordan man kan integrere "Landeskunde" på en inspirerende og engagerende måde. Kurset sætter fokus på fagets mål samt valg af aktiviteter, der understøtter målene og evalueringen af de kompetencer, eleverne skal opnå. Der sættes fokus på følgende emner: Hvordan planlægger man et undervisningsforløb? Hvad indeholder det gode undervisningsforløb bl.a. med fokus på spil og sange? Hvordan kan man arbejde varieret med forskellige organisationsformer og strukturer? Hvordan kan forskellige læremidler understøtte processen og hvordan kan it inddrages og bruges relevant i forhold til tysk i 5. klasse? Hvordan dokumenterer og evaluerer man? rbejdsform På kurset vil der være oplæg, praktiske eksempler, aktiviteter og diskussion. Starting English in the 1st class KURSUSNR Kl timer PRIS 1080,00 kr. Jane Thisted, Sarah Nakel, lærer, engelskvejleder This course has been designed to help you to get the younger students actively involved in English from the first day. It gives practical and fun activities, including games, daily routines, songs and role-playing games, so that the students will play their way to learning English. Lærere, der underviser i engelsk i klasse. To give ideas about how to: get started teaching English when the students are so young and have few reading and writing skills. Create good daily routines Use different practical and fun activities in the classroom. ctive games to promote listening, speaking, reading and writing. Roleplay and acting. Music, songs and chants. Silly rhymes and poems. Warm-ups, fillers and coolers. Integrating it in beginner English. Using Cuisenaire Rods in language Teaching. How to create daily routines to promote confidence and a safe learning environment English is spoken throughout the course. Bring your USB to upload files 20 KOMPETENCELØFT I SKOLENS FG CFU kurser & uddannelser på Bornholm

19 SPROG Let's Kick-Start Speaking KURSUSNR Kl timer PRIS 1080,00 kr. Jane Thisted, Sarah Nakel, lærer, engelskvejleder Let's Kick-Start Speaking is a course designed to add exitement and laughter to your English classroom, stimulating the learners to interact together in English, at all levels. The primary focus is how to provide a safe and friendly environment, in order to stimulate conversation and to enhance vocabulary. Lærere, der underviser i engelsk på mellemtrinnnet. Get ideas of how to: Stimulate the learners into speaking English, without thinking of making mistakes or looking stupid. Integrate more games and activities into your lessons. Using picture cards to stimulate vocabulary. Telephone interviews. Role-play. How to work with rhymes and tongue twisters. Short stories and sketches. Speaking games and more speaking games. Songs. Bring your USB to upload files. rbejdsform English is spoken throughout the course. Spass am Schreiben mit Digitalen Medien KURSUSNR Kl timer PRIS 900,00 kr. Jane Thisted, Marianne Kastbjerg Hubert, UC Sjælland Den skriftlige dimension er central i Fælles mål, og det er oplagt at integrere denne side af faget med it og medier i undervisningen, så eleverne opnår bedst mulige kompetencer inden FS og FS10 og bliver engagerede i processen. Lærere, der underviser i tysk. t deltagerne får ideer og inspiration til, hvordan digitale medier som f.eks. computer, mobiltelefon, ipad og virtuelle samarbejdsplatforme kan understøtte arbejdet med den skriftlige dimension i tyskundervisningen. Med udgangspunkt i Fælles og faghæfte 48 (web 2.0) introduceres deltagerne til forskellige værktøjer/programmer og eksempler på brug af disse i undervisningen. Deltagerne vil i løbet af kurset afprøve og udvikle ideer til egen undervisning inden for bl.a. følgende områder: Mobiltelefonen i undervisningen. Book Creator på ipad/mobiltelefon. rbejde kollaborativt i et virtuelt arbejdsrum. Internationalt samarbejde (Das Bild der nderen). Medbring gerne smartphone eller ipad. KOMPETENCELØFT I SKOLENS FG CFU kurser & uddannelser på Bornholm

20 SPROG Netværksmøde for fransklærere KURSUSNR Kl timer PRIS 275,00 kr. Jane Thisted, Jane Thisted, Kom til en eftermiddag med fokus på franskfaget set i lyset af skolereformen. Du bliver opdateret på faglige områder og forskellige tilgange til læring. Se de nyeste materialer og del viden og erfaringer med dine kolleger. Lærere, der underviser i fransk. t deltagerne bliver fagligt opdaterede og får inspiration til forskellige tilgange til læring. t deltagerne bliver præsenteret for de nyeste læremidler og deler viden og erfaringer med kolleger i et fagligt forum. Franskfaget og skolereformen: Hvad betyder de nye forenklede Fælles? Hvordan planlægger vi forløb ift. understøttende undervisning? It og franskfaget. Præsentation af nyeste læremidler. Erfaringsudveksling og videndeling. rbejdsform Oplæg og diskussion. Netværksmøde for engelsklærere KURSUSNR Kl timer PRIS 275,00 kr. Jane Thisted, Jane Thisted, Kom til en eftermiddag med fokus på engelskfaget set i lyset af skolereformen. Du bliver opdateret på faglige områder og forskellige tilgange til læring. Se de nyeste materialer og del viden og erfaringer med dine kolleger. Lærere, der underviser i engelsk. t deltagerne bliver fagligt opdaterede og får inspiration til forskellige tilgange til læring. t deltagerne bliver præsenteret for de nyeste læremidler og deler viden og erfaringer med kolleger i et fagligt forum. Engelskfaget og skolereformen: Hvad betyder de nye forenklede Fælles? Hvordan planlægger vi forløb ift. understøttende undervisning? It og engelskfaget. Præsentation af nyeste læremidler. Erfaringsudveksling og videndeling. rbejdsform Oplæg og diskussion. 22 KOMPETENCELØFT I SKOLENS FG CFU kurser & uddannelser på Bornholm

21 SPROG Netværksmøde for tysklærere KURSUSNR Kl timer PRIS 275,00 kr. Jane Thisted, Jane Thisted, Kom til en eftermiddag med fokus på tyskfaget set i lyset af skolereformen. Du bliver opdateret på faglige områder og forskellige tilgange til læring. Se de nyeste materialer og del viden og erfaringer med dine kolleger. Lærere, der underviser i tysk. t deltagerne bliver fagligt opdaterede og får inspiration til forskellige tilgange til læring. t deltagerne bliver præsenteret for de nyeste læremidler og deler viden og erfaringer med kolleger i et fagligt forum. Tyskfaget og skolereformen: Hvad betyder de nye forenklede Fælles? Hvordan planlægger vi forløb ift. Understøttende undervisning? It og tyskfaget. Præsentation af nyeste læremidler. Erfaringsudveksling og videndeling. rbejdsform Oplæg og diskussion. KOMPETENCELØFT I SKOLENS FG CFU kurser & uddannelser på Bornholm

22 NTURFG Viden fra et vandhul KURSUSNR Kl timer PRIS 375,00 kr. Hans Jacob Binzer, leder, René Larsen, naturvejleder, cand.scient. STED NaturBornholm, akirkeby Få idéer til naturfaglig undervisning i uderummet med brug af digitale medier og se NaturBornholms muligheder. Lærere, der underviser i natur/teknik, biologi og geografi. Kurset retter sig ikke kun mod dem med linjefag i biologi. t deltagerne får indblik i nogle af de læringsforløb og trinmål, der kan kobles på en tur til det lokale vandhul, samt inspiration til at bruge mobiltelefoner, ipads, tablets mv. i undervisningen. Yderligere introduceres deltagerne til de mange nye forløb NaturBornholm tilbyder skoleklasser, hvor de fleste er gratis for bornholmske skoleafdelinger med årskort til NaturBornholm. Vi tager fangstgrejet med ud i naturen, og ud fra fangsten vises nogle lette metoder til at kategorisere dyrene, og få behandlet emnerne livsformer, levesteder og tilpasning, der alle er vigtige emner i trinmålene. Samtidig bruger vi mobilerne, ipads og tablets som hjælpemiddel til at undersøge naturen. Medbring gerne egne mobiler, ipads og tablets. Med den nye skolereform er der lagt op til, at skolerne bruger NaturBornholm mere end tidligere. Det byder vi meget velkommen. Derfor har vi indrettet et NaturVærksted, og lavet 14 forskellige forløb, som bliver præsenteret. BEMÆRK: KURSET FOREGÅR PÅ NTURBORNHOLM I KIRKEBY Nye forenklede Fælles i naturfag KURSUSNR Kl timer PRIS 375,00 kr. Maiken delsten, Maj-Britt Berndtsson, naturfagskonsulent Hvad går de nye forenklede Fælles ud på? Hvordan kan man med basis i disse nye mål lave en fyldestgørende årsplan? Kurset giver indblik i indholdet af de nye mål, og du får redskaber til at arbejde med planlægning og udførelse af undervisning i naturfagene. Lærere i Natur/teknik, geografi, biologi og fysik. t deltagerne bliver opdaterede omkring de nye forenklede Fælles i naturfagene og får inspiration til undervisning ud fra disse. Naturfagene og skolereformen: Hvilke ændringer er der i målsætningen for de enkelte af naturfagene? Hvad betyder de nye faglige mål for undervisningen? Hvordan planlægger vi forløb med basis i de nye, forenklede mål? 24 KOMPETENCELØFT I SKOLENS FG CFU kurser & uddannelser på Bornholm

Kompetencer til skolens nye hverdag

Kompetencer til skolens nye hverdag Kompetencer til skolens nye hverdag Efter at have gennemført 3 store seminarer om læringsmålsstyret undervisning for Undervisningsministeriet her på Bornholm med rigtig mange lærere og ledere står det

Læs mere

Skole Pædagogik Didaktik Vejledning Ledelse

Skole Pædagogik Didaktik Vejledning Ledelse Skole Pædagogik Didaktik Vejledning Ledelse Kurser & uddannelser 2014-2015 for lærere, ledere og pædagoger i grundskolen Klar til ny folkeskole 2014-2015? I UCC s kursus- og uddannelseskatalog finder du

Læs mere

CFU Center for Undervisningsmidler Kurser forår 2014

CFU Center for Undervisningsmidler Kurser forår 2014 LÆRINGSRESSOURCER VIDEN KOMPETENCER CFU Center for Undervisningsmidler Kurser forår 2014 Den nye skolereform set gennem Danmarks Sproglærerforenings briller Om materialevalg til udlånssamlingerne ved Center

Læs mere

reflex ISSN: 1601-8737 Kurser Få viden til at vælge VIA Center for Undervisningsmidler

reflex ISSN: 1601-8737 Kurser Få viden til at vælge VIA Center for Undervisningsmidler reflex ISSN: 1601-8737 Kurser 2015 2016 Få viden til at vælge VIA Center for Undervisningsmidler reflex Kurser VIA Center for Undervisningsmidler viacfu.dk cfu@via.dk Tlf.: 87 55 27 00 Afdelingen i Aarhus

Læs mere

LÆRINGSRESSOURCER VIDEN KOMPETENCER CFU. Center for Undervisningsmidler. Kurser efterår 2014. Udvikling af skolens pædagogiske læringscenter hvordan?

LÆRINGSRESSOURCER VIDEN KOMPETENCER CFU. Center for Undervisningsmidler. Kurser efterår 2014. Udvikling af skolens pædagogiske læringscenter hvordan? LÆRINGSRESSOURCER VIDEN KOMPETENCER CFU Center for Undervisningsmidler Kurser efterår 2014 Udvikling af skolens pædagogiske læringscenter hvordan? Kolofon Udvikling af skolens pædagogiske læringscenter

Læs mere

lærere og pædagoger 2010-11 Glostrup København Hillerød Centre for Undervisningsmidler Kurser til lærere og pædagoger 2010-11 3

lærere og pædagoger 2010-11 Glostrup København Hillerød Centre for Undervisningsmidler Kurser til lærere og pædagoger 2010-11 3 CFUKurser til lærere og pædagoger 2010-11 Glostrup København Hillerød Centre for Undervisningsmidler Kurser til lærere og pædagoger 2010-11 3 Udgivet af Professionshøjskolen UCC Centre for Undervisningsmidler

Læs mere

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole Virksomhedsplan 2013 Danmarks bedste læringsmiljø Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden Kongevejens Skole 1 Indholdsfortegnelse 1. Skolens værdier og vision 3 2. Politiske mål 4 Høj

Læs mere

De Pædagogiske Læringscentre i Hvidovre Kommune 2014-2017

De Pædagogiske Læringscentre i Hvidovre Kommune 2014-2017 Vision og handleplan for De Pædagogiske Læringscentre i Hvidovre Kommune 2014-2017 Børne- og Velfærdsforvaltningen Efteråret 2014 Indholdsfortegnelse Det Pædagogiske Læringscenter: Når skolereformen omsættes

Læs mere

Sammen gør vi en god skole bedre

Sammen gør vi en god skole bedre Sammen gør vi en god skole bedre 3 1 Danmark ligger i top i en international undersøgelse af, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i hele verden forbereder eleverne på deres fremtidige liv som samfundsborgere.

Læs mere

Undervisningsmaterialer udviklet til GRUNDSKOLEN

Undervisningsmaterialer udviklet til GRUNDSKOLEN Entreprenørskab er, når der bliver handlet på muligheder og gode ideer, og disse bliver omsat til værdi for andre. Værdien kan være af økonomisk, kulturel eller social art. Undervisningsmaterialer udviklet

Læs mere

Engelskfaget i vidensamfundet [ENGELSKFAGET I VIDENSAMFUNDET ] Dorte Halberg Jakobsen

Engelskfaget i vidensamfundet [ENGELSKFAGET I VIDENSAMFUNDET ] Dorte Halberg Jakobsen [ENGELSKFAGET I VIDENSAMFUNDET ] Afgangsprojekt Engelskfaget i vidensamfundet Dorte Halberg Jakobsen Modul 169013005 Vejleder Vibeke Haaning Foråret 2013 ii Afgangsprojekt - Dorte Halberg Jakobsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Inspiration til bedre seksualundervisning i folkeskolen

Inspiration til bedre seksualundervisning i folkeskolen Inspiration til bedre seksualundervisning i folkeskolen Ministeriet for Børn og Undervisning 2012 Inspiration til bedre seksualundervisning i folkeskolen Ministeriet for Børn og Undervisning 2012 Inspiration

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige - et læringsgrundlag Januar 2011 Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 10-14 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet

Læs mere

Møllenyt nr. 3. Indholdet i dette nummer: Efterårshilsen... 2 Taltrygforløb... 4 Nye medarbejdere på T2:... 6

Møllenyt nr. 3. Indholdet i dette nummer: Efterårshilsen... 2 Taltrygforløb... 4 Nye medarbejdere på T2:... 6 Møllenyt nr. 3 Indholdet i dette nummer: Efterårshilsen... 2 Taltrygforløb... 4 Nye medarbejdere på T2:... 6 Næste nummer af MØLLENYT udkommer til foråret Det bliver et temanummer om arbejdet med inklusion.

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere

ANDERLEDES SKOLEDAG. Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN

ANDERLEDES SKOLEDAG. Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN ANDERLEDES SKOLEDAG En TEMAAVIS om FOLKESKOLEREFORMENS ELEMENTER - den nye skoledag med mere bevægelse og nye aktiviteter, nye samarbejdspartnere m.m. - og fortællinger

Læs mere

PÆDAGOGISK HÅNDSRÆKNING. skolereformen. Middelfart Kommune. udkast

PÆDAGOGISK HÅNDSRÆKNING. skolereformen. Middelfart Kommune. udkast PÆDAGOGISK HÅNDSRÆKNING til skolereformen i Middelfart Kommune udkast 1 Indhold Forord 3 Introduktion 4 Vision 5 1. De skolepolitiske mål 6 Samarbejde på tværs 8 Understøttelse af læring 10 2. Folkeskolereformen

Læs mere

Talent er for Alle. Tablets i udeskoleundervisning. Projekt: Talent er for Alle

Talent er for Alle. Tablets i udeskoleundervisning. Projekt: Talent er for Alle Talent er for Alle Tablets i udeskoleundervisning Projektet tager udgangspunkt i overbevisningen om, at talent er for alle. Alle børn har talent, og det er skolens opgave, at give eleverne de bedste muligheder

Læs mere

Mange måder at lære på

Mange måder at lære på SIS akademi Kursus og konsulentydelser til skoler, daginstitutioner og virksomheder Mange måder at lære på Ønsker du at udvikle forståelse for forskellige måder at kommunikere, lære og samarbejde på? Vil

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 Furesø Kommune Center for dagtilbud og skole Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 KVALITETSRAPPORT 2011 2012 LILLE VÆRLØSE SKOLE INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Skolens indledning... 6 Faglig vurdering

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 1 Indholdsfortegnelse Indledning og præsentation af Linieskolen s. 3 Madlavning s. 5 Kost og sundhed s. 6 Håndens fag s. 7 Idræt s. 8 Familie og samfund s. 8 Boglige

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik 2012-2017 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Læring Digital skole Innovation og kreativitet Inklusion (Udkast 19. april 2012) Juni 2012 Forord Børn og unge i Greve Kommune

Læs mere

Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere

Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere Skoleåret 2013/14 Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere Kurser fra GL-E, IKV - Syddansk Universitet, DPU - Aarhus Universitet og de faglige foreninger 2 FOTO: Efteruddannelse til fremtidens undervisning

Læs mere

FORSKNINGSBASERET VIDEN OM VARIERET LÆRING, UDESKOLE, BEVÆGELSE OG LEKTIEHJÆLP

FORSKNINGSBASERET VIDEN OM VARIERET LÆRING, UDESKOLE, BEVÆGELSE OG LEKTIEHJÆLP FORSKNINGSBASERET VIDEN OM VARIERET LÆRING, UDESKOLE, BEVÆGELSE OG LEKTIEHJÆLP DANSK CLEARINGHOUSE FOR UDDANNELSESFORSKNING INDHOLD 1. Varieret undervisning, der virker... side 3 2. Andendelsesorienteret

Læs mere

Naturfagsstrategi 2012-2016. Fredericia Kommune

Naturfagsstrategi 2012-2016. Fredericia Kommune 2012-2016 Indholdsfortegnelse VISION... 3 FORMÅL MED EN NATURFAGSSTRATEGI... 3 FORMÅLSPUNKTER:... 4 RESUMÉ... 4 FORMÅL OG PRINCIPPER FOR LÆRINGEN I DAGTILBUD... 5 INDHOLDET I ARBEJDET MED NATURFAGENE I

Læs mere

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010)

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Hadbjerg Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 5 3.1. Udvikling

Læs mere