Klar til ny skole ?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klar til ny skole 2014-2015?"

Transkript

1 Klar til ny skole ? Skolereformen medfører store krav til kompetenceudvikling. Der sker rigtig meget nyt i skolen i de kommende år, samtidig med at de eksisterende udfordringer som inklusion og undervisningsdifferentiering øges. Det forsøger vi at matche med en række faglige og almene pædagogiske kurser. For det første gælder nye såkaldte forenklede Fælles. Det sætter en anden ramme for fagdidaktik og prøver. lle netværksmøder og andre faglige kurser tager afsæt i det. Helhedsskole og længere skoledag fordrer mere bevægelse og øget samarbejde mellem pædagoger og lærere. Der vil derfor også være fokus på det i en række kurser. Praktiske vinkler på inklusion ud fra en teoretisk indsigt står centralt i nogle kurser, fordi opgaven er blevet stadig mere krævende. Krav til lærernes kompetence i undervisningsfag er skærpet, og her tilbyder Læreruddannelsen 3 fag, bl.a. det helt nye fag Håndværk og design ligesom det er muligt at blive optaget på 3 almen- didaktiske grundmoduler. Det betyder, at der ikke er så meget plads til de mere kreative og skæve tilbud denne gang. Men forhåbentlig kan en længere skolehverdag og et tættere professionelt samarbejde give mulighed for at designe spændende og sammenhængende undervisningsforløb, der både øger læring og trivsel. Det er jo det, der er ambitionen, og som vi i beskedent omfang søger at medvirke til. Hans Jocob Binzer CFU Leder, UCC Bornholm FORORD UCC Kurser & uddannelser

2 INDHOLD KOMPETENCELØFT I SKOLENS FG Dansk 10 Helt på afveje: Dansk i 10erne - nye medier, genrer og udtryksformer 10 Netværksmøder læs-special 10 Bliv opdateret på børne- og ungdomslitteraturen 11 Læs og skriv i genrer på mellemtrinnet KTIV læsning og skrivning 11 Netværksmøder for overbygningen 12 Differentierede og meningsfulde danskværksteder 12 Netværksmøder for mellemtrinnet 13 Netværksmøder for indskolingen 13 Billedbøger og graphic novels for de ældste elever 14 Lyrik i indskolingen - lyt, tal, læs og skriv og bliv klogere på livet 14 Prøveform B i mundtlig dansk 15 Netværksmøde for børnehaveklasseledere og pædagoger i børnehaveklassen 16 Dansklærerens dag 16 Kreativ fiktionsskrivning på mellemtrinnet 17 Rettemøde i dansk - FS 17 Dyrk dansk derude! 18 Sprog (engelsk, tysk og fransk) 20 Spielend Deutsch ab klasse 5 20 Starting English in the 1st class 20 Let's Kick-Start Speaking 21 Spass am Screiben mit Digitalen Medien 21 Netværksmøde for fransklærere 22 Netværksmøde for engelsklærere 22 Netværksmøde for tysklærere 23 Matematik og Naturfag 24 Viden fra et vandhul 24 Nye forenklede Fælles i naturfag 24 Nye forenklede Fælles i matematik 25 Netværksmøde for matematiklærere 25 Matematik i bevægelse 26 Geogebra for øvede - 3D 26 De mundtlige prøveoplæg i matematik 27 WordMat - hvorfor og hvordan? 27 Netværksmøde for matematikvejledere 28 Rettemøde i matematik - FS 28 Kulturfag og Praktisk musiske fag 30 fgangsprøven i historie og samfundsfag og de nye forenklede Fælles 30

3 Idræt i skolen - Prøven i idræt 30 Nye bestemmelser i Kristendom-Religion 31 Pædagogiske metoder i seksualundervisningen 31 Brug af sanser og krop til læring og udvikling 32 Håndværk og design 32 Bassinprøven - Lærere og pædagogers deltagelse ved svømning 33 GENERELLE LÆRER- OG PÆDGOGKOMPETENCER PD-diplommodul: Pædagogisk viden og forskning (videnskabsteori) 36 Skolen i 200 år 37 Netværksmøder KT og inklusion minutters bevægelse for indskoling og mellemtrin 38 Det inkluderende fællesskab - Redskaber og metoder til indskoling og mellemtrin minutters bevægelse for udskolingen 40 Pædagogisk Café: Ugeskemarevolutionen 41 ngst og autisme 42 Pædagogisk Café: Udsatte børn og unge i alkoholfamilier 43 Introduktion til tegneseriesamtaler 44 Pædagogisk Café: Inklusion i praksis 44 Livsduelighed og børns karakterstyrker 45 Snak om det - at leve med pyskisk sygdom 45 Bombekursus - Hvordan arbejde med børn med eksplosiv adfærd? 46 Praktisk tilgang til inklusion af elever med DHD 47 Pædagogisk Café: Børn og ung med selvskadende adfærd 48 Fagbørsen Lokalsamfundet som læringsressource 48 IT-kurser 50 ipad i indskolingen 50 ipad som støttende og kompenserende værktøj i undervisningen 50 CD-ORD i alle fag 51 Præsentationsprogrammer til indskoling og mellemtrin 51 Præsentationsprogrammer mellemtrin og udskoling 52 Sociale medier i undervisningen 52 It-kursus på egen skole 53

4 UNDERVISNINGSFG FR LÆRERUDDNNELSEN BORNHOLM Matematik (4 moduler) 55 Geografi (3 moduler) 56 Håndværk og design (3 moduler) 57 Pædagogik og lærerens grundfaglighed (3 grundfag) 57 SKOLETILBUD Oplæg om en forfatter 60 Med Skolen i Biografen november Oplæsningskonkurrence for 7. klasserne marts PRKTISKE OPLYSNINGER Praktiske oplysninger 62 Vurdering og valg af læremidler 63 Skræddersyede forløb fra UCC 63 UCC Bornholm kontakt 64 Åbningstider, kørsel og lukkeperioder 65

5

6 * 8 XXXXXXXXXX CFU kurser & uddannelser på Bornholm

7 Dansk Sprog Matematik Naturfag Kulturfag Praktisk musiske fag It i fagene KOMPETENCELØFT I SKOLENS FG XXXXXXXXXX CFU kurser & uddannelser på Bornholm

8 DNSK Helt på afveje: Dansk i 10'erne - nye medier, genrer og udtryksformer KURSUSNR Kl timer PRIS 550,00 kr. Maiken delsten, i samarbejde med linea Simon Skov Fougt, Ph.D-stipendiat Mød eleverne i det kendte. Bliv klædt på til at inddrage nye medier, genrer og udtryksformer i danskundervisningen i udskolingen både som analysetekster og som tekster produceret af eleverne. Gennem bogen Helt på afveje - nye fortællemåder i lineas serie Tid til dansk i overbygningen vil ph.d.-stipendiat Simon Skov Fougt guide tilhørerne gennem et væld af genrer i nye medier. Lærere, der underviser i dansk i udskolingen. t deltagerne bliver klædt på til at inddrage nye medier og genrer i danskundervisningen. Simon Fougt vil i sit oplæg præsentere de pædagogiske tanker og holdninger, der ligger i og bag undervisningsmaterialet Helt på afveje, introducere nye genrer og nye måder at fortælle på og inddrage hypertekstfortællinger, computerspil, sms-noveller, blogs, selvfortællinger (Facebook), cross-overs og billedfortællinger. Oplægget tager udgangspunkt i fortællingen. rbejdsform Ud fra fortællingen arbejdes der med de nye genrer og medier i en vekslen mellem korte oplæg, selvstændigt arbejde og gruppearbejde med indlagte diskussioner af danskfaget i 10'erne og de nye medier og genrer. Netværksmøder læs-special KURSUSNR , , , Kl * 2 timer PRIS 275,00 Kirsten Lenz, Helle Vaabengaard, Læse-skrivekonsulent Bliv opdateret på det faglige område, se de nyeste materialer og del viden og erfaringer med dine kolleger. Lærere og pædagoger, som arbejder med specialundervisning og læsevejledning. t deltagerne bliver fagligt opdaterede og får inspiration til forskellige tilgange til læring. t deltagerne bliver præsenteret for de nyeste læremidler og deler viden og erfaringer med kolleger i et fagligt forum. Holde deltagerne opdateret på ny viden og forskning på læse- og skriveområdet. Gøre deltagerne bekendt med nye materialer og lovgivning inden for specialundervisning og specialpædagogisk bistand. Mindre oplæg. Forum for erfaringsudveksling, faglig sparring og videndeling. Dagsorden vil blive sendt ca. en uge før mødet på skolekomkonferencen. 10 KOMPETENCELØFT I SKOLENS FG CFU kurser & uddannelser på Bornholm

9 DNSK Bliv opdateret på børne- og ungdomslitteraturen KURSUSNR Kl timer PRIS 475,00 kr. Maiken delsten, Steffen Larsen, boganmelder Vil du gerne have overblik over, hvad der er kommet af ny børne- og ungdomslitteratur? Vil du gerne vide, what's hot og what's not? lle med interesse for børnelitteratur. t inspirere og opdatere undervisere i børnelitteraturen netop nu. Steffen Larsen fortæller engageret om nogle af den senere tids bedste (og værste) bøger. Han kommer rundt om alle genrer i børne- og ungdomsbøger og fænger tilhøreren med sin humor og store viden. Steffen Larsen anmelder børnelitteratur i Politiken og er desuden medarbejder ved magasinet Børn & Bøger. Steffen holder desuden en lang række kurser og foredrag over hele landet. Læs og skriv i genrer på mellemtrinnet KTIV læsning og skrivning KURSUSNR Kl Kl timer PRIS 850,00 Kirsten Lenz, Helle Vaabengaard, Birgitte Blomgren, Lene René Nielsen, Lisbeth Haahr KTIV læsning og skrivning på mellemtrinnet er et nyt kreativt undervisningsmateriale til mellemtrinnet. KTIV læsning og skrivning på mellemtrinnet byder på konkrete tiltag, der kan skabe et miljø og undervisningsstrukturer i klassen, som motiverer elever til faglig læsning og skrivning. Hør tankerne bag undervisningsmaterialet og lær, hvordan man i praksis lærer sine elever faglig læsning og skrivning. Dansklærere på mellemtrinnet. t kursisterne bliver rustet til at undervise i faglig læsning og skrivning. Forfatterne bag undervisningssystemet KTIV læsning og skrivning på mellemtrinnet vil gennemgå tankerne, der ligger til grund for undervisningsmaterialet og guide kursisterne til at prøve det i praksis. nden kursusgang bruges til evaluering og erfaringsudveksling. rbejdsform En vekslen mellem teori og hands on. KOMPETENCELØFT I SKOLENS FG CFU kurser & uddannelser på Bornholm

10 DNSK Netværksmøder for overbygningen KURSUSNR Kl * 2 timer PRIS 275,00 kr. Maiken delsten, Maiken delsten, Kom til eftermiddage med fokus på danskfaget set i lyset af skolereformen. Du bliver opdateret på faglige områder og forskellige tilgange til læring. Se de nyeste materialer og del viden og erfaringer med dine kolleger. ndet netværksmøde ligger i forbindelse med Dansklærerens dag. Dansklærere i overbygningen. t deltagerne bliver fagligt opdaterede og får inspiration til forskellige tilgange til læring. t deltagerne bliver præsenteret for de nyeste læremidler og deler viden og erfaringer med kolleger i et fagligt forum. Danskfaget og skolereformen: Hvad betyder de nye faglige mål i dagligdagen? Hvordan planlægger vi forløb ift. understøttende undervisning? It og danskfaget. Præsentation af nyeste læremidler. Erfaringsudveksling og videndeling: Små oplæg ved adspurgte lærere. rbejdsform Vekslen mellem oplæg og diskussion. Differentierede og meningsfulde danskværksteder KURSUSNR Kl timer PRIS 980,00 kr. Maiken delsten, Janus Madsen, lærebogsforfatter, oplægsholder Værkstedsundervisning giver unikke muligheder for at differentiere og organisere danskundervisningen, så den tilgodeser elevernes forskellige behov, interesser og niveauer. Lær, hvordan det kan foregå i praksis. Børnehaveklasseledere, dansk- og ressourcelærere i indskolingen. t kursisterne bliver klædt på til at differentiere undervisningen gennem værkstedsundervisning. Kurset giver en række idéer til, hvordan digitale, praktiske og meningsfulde aktiviteter kan sættes i spil i den daglige undervisning. Kursister vil selv få mulighed for at afprøve og udtænke forskellige danskfaglige værkstedsmaterialer. rbejdsform Variation mellem oplæg og hands on. 12 KOMPETENCELØFT I SKOLENS FG CFU kurser & uddannelser på Bornholm

11 Netværksmøder for mellemtrinnet KURSUSNR Kl * 2 timer PRIS 275,00 kr. Maiken delsten, Maiken delsten, Kom til eftermiddage med fokus på danskfaget set i lyset af skolereformen. Du bliver opdateret på faglige områder og forskellige tilgange til læring. Se de nyeste materialer og del viden og erfaringer med dine kolleger. ndet netværksmøde ligger i forbindelse med Dansklærerens dag. Dansklærere på mellemtrinnet. t deltagerne bliver fagligt opdaterede og får inspiration til forskellige tilgange til læring. t deltagerne bliver præsenteret for de nyeste læremidler og deler viden og erfaringer med kolleger i et fagligt forum. Danskfaget og skolereformen: Hvad betyder de nye faglige mål i dagligdagen? Hvordan planlægger vi forløb ift. understøttende undervisning? It og danskfaget. Præsentation af nyeste læremidler. Erfaringsudveksling og videndeling: Små oplæg ved adspurgte lærere. rbejdsform Vekslen mellem oplæg og diskussion. Netværksmøder for indskolingen KURSUSNR Kl * 2 timer PRIS 275,00 kr. Maiken delsten, Maiken delsten, Kom til eftermiddage med fokus på danskfaget set i lyset af skolereformen. Du bliver opdateret på faglige områder og forskellige tilgange til læring. Se de nyeste materialer og del viden og erfaringer med dine kolleger. ndet netværksmøde ligger i forbindelse med Dansklærerens dag. Lærere og pædagoger i indskolingen. t deltagerne bliver fagligt opdaterede og får inspiration til forskellige tilgange til læring. t deltagerne bliver præsenteret for de nyeste læremidler og deler viden og erfaringer med kolleger i et fagligt forum. Danskfaget og skolereformen: Hvad betyder de nye faglige mål i dagligdagen? Hvordan planlægger vi forløb ift. understøttende undervisning? It og danskfaget. Præsentation af nyeste læremidler. Erfaringsudveksling og videndeling: Små oplæg ved adspurgte lærere. rbejdsform Vekslen mellem oplæg og diskussion. KOMPETENCELØFT I SKOLENS FG CFU kurser & uddannelser på Bornholm

12 DNSK Billedbøger og graphic novels for de ældste elever KURSUSNR Kl timer PRIS 750,00 kr. Maiken delsten, Inger-Lise Lund, Lærebogsforfatter, danskkonsulent Hvordan kan de nye typer af udfordrende billedbøger inddrages i litteraturundervisningen i udskolingen? De ofte komplekse fortællinger kræver kompetente læsere. Deltagerne får inspiration til og forudsætninger for at bringe denne type litteratur i spil i undervisningen bl.a. ved brug af digitale værktøjer. Lærere, der underviser i dansk i udskolingen, læse- og danskvejledere samt skolebibliotekarer. t deltagerne får: Kendskab til de nyeste titler på CFU med fokus på billeder. Inspiration til didaktik og planlægning af forløb med aktuelle billedbogsgenrer. Konkrete idéer til forløb ud fra titler, som kan lånes på CFU. Litteraturpædagogiske strømninger. Fælles analyse og fortolkning af bøger, der på forskellige måder kombinerer tekst og billeder. Litteraturdidaktisk tilrettelæggelse af konkrete forløb. fprøvning af (digitale) meddigtende opgaver. rbejdsform Kurset indeholder teoretiske oplæg, analyseopgaver og meddigtningsopgaver. Lyrik i indskolingen - lyt, tal, læs og skriv og bliv klogere på sproget og på livet KURSUSNR Kl timer PRIS 980,00 kr. Maiken delsten, Lena Bülow-Olsen Lyrik i indskolingen giver store muligheder for sproglig leg og kreativitet og for udvikling af sproglig bevidsthed og viden. Få indblik i, hvorfor og hvordan lyrik bliver integreret i din undervisning. Lærere i børnehaveklassen - 3. kl. og læsevejledere for indskolingen. Gennem lyrikken skal vi lære at tænke i billeder, og gennem digtets koncentrerede form kan vi opleve de store dybder, de eksistentielle dilemmaer og den befriende humor. Med udgangspunkt i den fortællende lyrik og sjove rim og remser, vil der være særlig fokus på, hvordan digte skaber basis for filosofiske samtaler, på hvordan sproglige oplevelser kan give basis for sproglig viden og bevidsthed og hvordan dette igen hænger tæt sammen med læse- og skriveundervisningen. 14 KOMPETENCELØFT I SKOLENS FG CFU kurser & uddannelser på Bornholm

13 DNSK Prøveform B i mundtlig dansk KURSUSNR Kl timer PRIS 275,00 kr. Maiken delsten, Maiken delsten, beskikket censor i dansk Prøveform B er en gave til danskundervisningen. Den giver gode muligheder for fordybelse, faglige samtaler, differentiering og elevengagement. Lærere, der underviser i dansk i klasse, samt skolebibliotekarer. t deltagerne får overblik over forløbet, kravene og indholdet i den mundtlige B-prøve. På kurset arbejder vi med: Kravene ved prøveform B. Fordybelsesområder opgivelser, indhold og tilrettelæggelse. Lodtrækning og fordybelsesperiode. Vejlederrollen. Synopser. Tilrettelæggelse af undervisningen. Selve den mundtlige prøve. Bedømmelse af eleverne. rbejdsform Oplæg og enkelte gruppearbejder. KOMPETENCELØFT I SKOLENS FG CFU kurser & uddannelser på Bornholm

14 DNSK Netværksmøde for børnehaveklasseledere og pædagoger i børnehaveklassen KURSUSNR Kl timer PRIS 275,00 kr. Kirsten Lenz, Kirsten Lenz, Bliv opdateret på det faglige område, se de nyeste materialer og del viden og erfaringer med dine kolleger. Børnehaveklasseledere og pædagoger i børnehaveklassen. t deltagerne bliver fagligt opdaterede og får inspiration til forskellige tilgange til læring. t deltagerne bliver præsenteret for de nyeste læremidler og deler viden og erfaringer med kolleger i et fagligt forum. Børnehaveklassen og skolereformen: Hvad betyder de nye faglige mål? It og børnehaveklassen. Præsentation af nyeste materialer. Erfaringsudveksling og videndeling. DNSK Dansklærerens dag 2015 Dette er dagen, hvor CFU forkæler dansklærerne. Kom og få inspiration til din undervisning i form af spændende og aktuelle oplæg direkte via videokonference fra København. Dagen veksler mellem oplæg og debat om anvendelse i praksis. Reserver dagen nu! Folder med mere information udsendes efterår DTO kl PRIS 550,00 kr. NSVRLIG Maiken delsten, STED, Snorrebakken KOMPETENCELØFT I SKOLENS FG CFU kurser & uddannelser på Bornholm

15 DNSK Kreativ fiktionsskrivning på mellemtrinnet KURSUSNR Kl timer PRIS 900,00 kr. Maiken delsten, Nicole Boyle Rødtnes, forfatter Lær at lave kreative og lærerige skriveøvelser af Nicole Boyle Rødtnes, der selv er børnebogsforfatter og har flere års erfaring med skrivekurser for børn og unge. Kurset giver teknikker til at lave et anderledes skoleforløb, som kombinerer leg og læring, og som kickstarter fantasien hos eleverne. Lærere, der underviser i dansk på mellemtrinnet, læsevejledere og danskvejledere samt skolebibliotekarer. Deltagerne får skriveøvelser og teknikker til at gennemføre et anderledes skoleforløb, som kombinerer leg og læring og kickstarter fantasien hos eleverne. Øvelserne er tilrettelagt, så der er noget til både svage og stærke elever. Her handler det ikke om stavning og grammatik, men om at sætte gang i kreativiteten hos eleverne og gennem sjove øvelser at træne genrekendskab, historieopbygning og sproglige billeder, men mest af alt at vise elever, at det er sjovt at skrive! På kurset får du: En række kreative skriveøvelser Teknikker til, hvordan du selv kan udarbejde nye og flere skriveøvelser. Teknikker til, hvordan man sammensætter et godt skriveøvelsesprogram. Teknikker til at få både de urolige og de stille elever til at deltage. rbejdsform Vi skriver, læser højt og arbejder i grupper, så du kommer til at afprøve skriveøvelserne på egen krop. Rettemøde i dansk - FS KURSUSNR Kl timer PRIS 275,00 kr. Maiken delsten, Maiken delsten, beskikket censor i dansk Ud fra helt nye opgavebesvarelser gennemgås hele processen mht. vurdering og forhandling af skriftlig dansk ved FS. Dansklærere i overbygningen. t klæde dansklæreren på til at bedømme sine egne elevers besvarelser og forhandle den endelige karakter med den beskikkede censor. fklaring af, hvilke opgaver og udfordringer, som læreren vil møde. Gennemgang af årets opgavesæt: Hvilke krav og forventninger er der til de enkelte opgaver? Gennemgang af de formelle forhold (procedure, forhandling m.m.). Diskussion på baggrund af eksempler på besvarelser, vurderingskriterier. rbejdsform Vekslen mellem oplæg og gruppearbejde. KOMPETENCELØFT I SKOLENS FG CFU kurser & uddannelser på Bornholm

16 DNSK Dyrk dansk derude! KURSUSNR Kl timer PRIS 375,00 kr. Hans Jacob Binzer, leder, Jens Raahauge, Formand for Dansklærerforeningens Folkeskolesektion Jens Raahauge har udgivet en bog om danskfaget i udeskolen. Kom og hør ham selv fortælle om at undervise i uderummet med sproget og litteraturen som omdrejningspunkt. Dansklærere, skolebibliotekarer og andre interesserede. t få danskfaget med i uderumslæring. Undervisningsministeren har talt varmt for udeskoler, altså at lade dele af undervisningen foregå udendørs. Mange skoler og kommuner har taget ideen op med stor succes - og flere vil følge. Eleverne trives, og det er aldrig dårligt for deres udbytte. Men faget dansk er sjældent med i udeskoleundervisningen. Og det er ærgerligt, for der findes næppe noget mere oplagt og frugtbart end at lade sproget spire, skrivningen gro og litteraturen sætte frø, når man underviser i det ordløse uderum. Her kan man skabe! > Fagbørs 2015! Kom og del erfaringer om skolereform og helhedsskolen. Hvordan bruger vi virksomheder og lokalmiljø. Kan det omgivende samfund og understøttende timer fremme læringsmål? Læs mere på side KOMPETENCELØFT I SKOLENS FG CFU kurser & uddannelser på Bornholm

17 KOMPETENCELØFT I SKOLENS FG CFU kurser & uddannelser på Bornholm

18 SPROG Spielend Deutsch lernen ab Klasse 5 KURSUSNR Kl timer PRIS 1150,00 kr. Jane Thisted, Mette Frederiksen, lærer Tysk er fra skoleåret obligatorisk fra 5. klasse. Hvordan skal tysklæreren på en kompetent og inspirerende måde møde eleverne på mellemtrinnet, så de får et godt fundament og allerede fra første lektion får en oplevelse af at kunne bruge sproget? Lærere, der underviser i tysk i klasse. t klæde deltagerne på til at undervise elever fra 5. klasse på en faglig relevant og engagerende måde. Deltagerne får viden om, hvordan de kan planlægge et undervisningsforløb, hvor de skaber mulighed for, at eleverne kan forstå, genkende og bruge sproget helt fra begyndelsen. De får ideer til, hvordan man kan integrere "Landeskunde" på en inspirerende og engagerende måde. Kurset sætter fokus på fagets mål samt valg af aktiviteter, der understøtter målene og evalueringen af de kompetencer, eleverne skal opnå. Der sættes fokus på følgende emner: Hvordan planlægger man et undervisningsforløb? Hvad indeholder det gode undervisningsforløb bl.a. med fokus på spil og sange? Hvordan kan man arbejde varieret med forskellige organisationsformer og strukturer? Hvordan kan forskellige læremidler understøtte processen og hvordan kan it inddrages og bruges relevant i forhold til tysk i 5. klasse? Hvordan dokumenterer og evaluerer man? rbejdsform På kurset vil der være oplæg, praktiske eksempler, aktiviteter og diskussion. Starting English in the 1st class KURSUSNR Kl timer PRIS 1080,00 kr. Jane Thisted, Sarah Nakel, lærer, engelskvejleder This course has been designed to help you to get the younger students actively involved in English from the first day. It gives practical and fun activities, including games, daily routines, songs and role-playing games, so that the students will play their way to learning English. Lærere, der underviser i engelsk i klasse. To give ideas about how to: get started teaching English when the students are so young and have few reading and writing skills. Create good daily routines Use different practical and fun activities in the classroom. ctive games to promote listening, speaking, reading and writing. Roleplay and acting. Music, songs and chants. Silly rhymes and poems. Warm-ups, fillers and coolers. Integrating it in beginner English. Using Cuisenaire Rods in language Teaching. How to create daily routines to promote confidence and a safe learning environment English is spoken throughout the course. Bring your USB to upload files 20 KOMPETENCELØFT I SKOLENS FG CFU kurser & uddannelser på Bornholm

19 SPROG Let's Kick-Start Speaking KURSUSNR Kl timer PRIS 1080,00 kr. Jane Thisted, Sarah Nakel, lærer, engelskvejleder Let's Kick-Start Speaking is a course designed to add exitement and laughter to your English classroom, stimulating the learners to interact together in English, at all levels. The primary focus is how to provide a safe and friendly environment, in order to stimulate conversation and to enhance vocabulary. Lærere, der underviser i engelsk på mellemtrinnnet. Get ideas of how to: Stimulate the learners into speaking English, without thinking of making mistakes or looking stupid. Integrate more games and activities into your lessons. Using picture cards to stimulate vocabulary. Telephone interviews. Role-play. How to work with rhymes and tongue twisters. Short stories and sketches. Speaking games and more speaking games. Songs. Bring your USB to upload files. rbejdsform English is spoken throughout the course. Spass am Schreiben mit Digitalen Medien KURSUSNR Kl timer PRIS 900,00 kr. Jane Thisted, Marianne Kastbjerg Hubert, UC Sjælland Den skriftlige dimension er central i Fælles mål, og det er oplagt at integrere denne side af faget med it og medier i undervisningen, så eleverne opnår bedst mulige kompetencer inden FS og FS10 og bliver engagerede i processen. Lærere, der underviser i tysk. t deltagerne får ideer og inspiration til, hvordan digitale medier som f.eks. computer, mobiltelefon, ipad og virtuelle samarbejdsplatforme kan understøtte arbejdet med den skriftlige dimension i tyskundervisningen. Med udgangspunkt i Fælles og faghæfte 48 (web 2.0) introduceres deltagerne til forskellige værktøjer/programmer og eksempler på brug af disse i undervisningen. Deltagerne vil i løbet af kurset afprøve og udvikle ideer til egen undervisning inden for bl.a. følgende områder: Mobiltelefonen i undervisningen. Book Creator på ipad/mobiltelefon. rbejde kollaborativt i et virtuelt arbejdsrum. Internationalt samarbejde (Das Bild der nderen). Medbring gerne smartphone eller ipad. KOMPETENCELØFT I SKOLENS FG CFU kurser & uddannelser på Bornholm

20 SPROG Netværksmøde for fransklærere KURSUSNR Kl timer PRIS 275,00 kr. Jane Thisted, Jane Thisted, Kom til en eftermiddag med fokus på franskfaget set i lyset af skolereformen. Du bliver opdateret på faglige områder og forskellige tilgange til læring. Se de nyeste materialer og del viden og erfaringer med dine kolleger. Lærere, der underviser i fransk. t deltagerne bliver fagligt opdaterede og får inspiration til forskellige tilgange til læring. t deltagerne bliver præsenteret for de nyeste læremidler og deler viden og erfaringer med kolleger i et fagligt forum. Franskfaget og skolereformen: Hvad betyder de nye forenklede Fælles? Hvordan planlægger vi forløb ift. understøttende undervisning? It og franskfaget. Præsentation af nyeste læremidler. Erfaringsudveksling og videndeling. rbejdsform Oplæg og diskussion. Netværksmøde for engelsklærere KURSUSNR Kl timer PRIS 275,00 kr. Jane Thisted, Jane Thisted, Kom til en eftermiddag med fokus på engelskfaget set i lyset af skolereformen. Du bliver opdateret på faglige områder og forskellige tilgange til læring. Se de nyeste materialer og del viden og erfaringer med dine kolleger. Lærere, der underviser i engelsk. t deltagerne bliver fagligt opdaterede og får inspiration til forskellige tilgange til læring. t deltagerne bliver præsenteret for de nyeste læremidler og deler viden og erfaringer med kolleger i et fagligt forum. Engelskfaget og skolereformen: Hvad betyder de nye forenklede Fælles? Hvordan planlægger vi forløb ift. understøttende undervisning? It og engelskfaget. Præsentation af nyeste læremidler. Erfaringsudveksling og videndeling. rbejdsform Oplæg og diskussion. 22 KOMPETENCELØFT I SKOLENS FG CFU kurser & uddannelser på Bornholm

21 SPROG Netværksmøde for tysklærere KURSUSNR Kl timer PRIS 275,00 kr. Jane Thisted, Jane Thisted, Kom til en eftermiddag med fokus på tyskfaget set i lyset af skolereformen. Du bliver opdateret på faglige områder og forskellige tilgange til læring. Se de nyeste materialer og del viden og erfaringer med dine kolleger. Lærere, der underviser i tysk. t deltagerne bliver fagligt opdaterede og får inspiration til forskellige tilgange til læring. t deltagerne bliver præsenteret for de nyeste læremidler og deler viden og erfaringer med kolleger i et fagligt forum. Tyskfaget og skolereformen: Hvad betyder de nye forenklede Fælles? Hvordan planlægger vi forløb ift. Understøttende undervisning? It og tyskfaget. Præsentation af nyeste læremidler. Erfaringsudveksling og videndeling. rbejdsform Oplæg og diskussion. KOMPETENCELØFT I SKOLENS FG CFU kurser & uddannelser på Bornholm

22 NTURFG Viden fra et vandhul KURSUSNR Kl timer PRIS 375,00 kr. Hans Jacob Binzer, leder, René Larsen, naturvejleder, cand.scient. STED NaturBornholm, akirkeby Få idéer til naturfaglig undervisning i uderummet med brug af digitale medier og se NaturBornholms muligheder. Lærere, der underviser i natur/teknik, biologi og geografi. Kurset retter sig ikke kun mod dem med linjefag i biologi. t deltagerne får indblik i nogle af de læringsforløb og trinmål, der kan kobles på en tur til det lokale vandhul, samt inspiration til at bruge mobiltelefoner, ipads, tablets mv. i undervisningen. Yderligere introduceres deltagerne til de mange nye forløb NaturBornholm tilbyder skoleklasser, hvor de fleste er gratis for bornholmske skoleafdelinger med årskort til NaturBornholm. Vi tager fangstgrejet med ud i naturen, og ud fra fangsten vises nogle lette metoder til at kategorisere dyrene, og få behandlet emnerne livsformer, levesteder og tilpasning, der alle er vigtige emner i trinmålene. Samtidig bruger vi mobilerne, ipads og tablets som hjælpemiddel til at undersøge naturen. Medbring gerne egne mobiler, ipads og tablets. Med den nye skolereform er der lagt op til, at skolerne bruger NaturBornholm mere end tidligere. Det byder vi meget velkommen. Derfor har vi indrettet et NaturVærksted, og lavet 14 forskellige forløb, som bliver præsenteret. BEMÆRK: KURSET FOREGÅR PÅ NTURBORNHOLM I KIRKEBY Nye forenklede Fælles i naturfag KURSUSNR Kl timer PRIS 375,00 kr. Maiken delsten, Maj-Britt Berndtsson, naturfagskonsulent Hvad går de nye forenklede Fælles ud på? Hvordan kan man med basis i disse nye mål lave en fyldestgørende årsplan? Kurset giver indblik i indholdet af de nye mål, og du får redskaber til at arbejde med planlægning og udførelse af undervisning i naturfagene. Lærere i Natur/teknik, geografi, biologi og fysik. t deltagerne bliver opdaterede omkring de nye forenklede Fælles i naturfagene og får inspiration til undervisning ud fra disse. Naturfagene og skolereformen: Hvilke ændringer er der i målsætningen for de enkelte af naturfagene? Hvad betyder de nye faglige mål for undervisningen? Hvordan planlægger vi forløb med basis i de nye, forenklede mål? 24 KOMPETENCELØFT I SKOLENS FG CFU kurser & uddannelser på Bornholm

Kompetencer til skolens nye hverdag

Kompetencer til skolens nye hverdag Kompetencer til skolens nye hverdag Efter at have gennemført 3 store seminarer om læringsmålsstyret undervisning for Undervisningsministeriet her på Bornholm med rigtig mange lærere og ledere står det

Læs mere

kravet om fuld kompetencedækning glig og didaktisk udvikling på skolerne gennem udvikling af stærke fagteam og skolens faglige

kravet om fuld kompetencedækning glig og didaktisk udvikling på skolerne gennem udvikling af stærke fagteam og skolens faglige Middelfart Kommune kompetenceudvikling i forbindelse med folkeskolereform På baggrund af møde mellem Middelfart Kommunes reformgruppe og UCL d. 3. april 2014 fremsendes hermed udkast til kompetenceudviklingsforløb

Læs mere

1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag)

1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag) 1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag) Læreren er den faktor i skolesystemet, der har størst indflydelse på elevens læring, herunder de faglige resultater. Det gælder

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Den følgende beskrivelse er et supplement til informationsmødet afholdt på skolen d. 16. juni 2014. >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse.

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Ny Folkeskolereform Bogense Skole Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Program 16. juni 2014. Velkomst. Bogense skoles visioner, mål og pejlemærker Skolereformen 2014. formål og indhold. Skolereformen

Læs mere

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag.

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag. Folkeskolereformen Folkeskolereformen Når det nye skoleår begynder efter sommerferien, vil det være med en ny ramme for hverdagen på alle landets folkeskoler. Regeringen har vedtaget en folkeskolereform,

Læs mere

Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole har vores opgave været at føre tilsyn med:

Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole har vores opgave været at føre tilsyn med: Tilsynets opgave Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole har vores opgave været at føre tilsyn med: 1:Elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik, engelsk og idræt. 2: At skolens samlede undervisningstilbud,

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk Sådan bliver dit barns skoledag En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning gladsaxe.dk Efter sommerferien møder eleverne ind til en ny og anderledes skoledag med flere stimer, mere

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Børn & Kultur Skoleadministration Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Kompetenceudviklingsplanen er baseret på publikationen fra ministeriet: Pejlemærker for kompetenceudvikling

Læs mere

LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER

LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER Læreruddannelsen i Aarhus Læreruddannelsen i Aarhus er landets største læreruddannelse og udbyder samtlige undervisningsfag. Udover et solidt fundament

Læs mere

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk Naturfagene i folkeskolereformen Overblik over reformens indhold på Undervisningsministeriets hjemmeside: www.uvm.dk/i fokus/aftale om et fagligt loeft affolkeskolen/overblik over reformen Eller som kortlink:

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform

Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform 1. Gennemgang af forslag om ny skolestruktur i Køge Kommune 2. Gennemgang af hovedoverskrifterne i folkeskolereformen 3. Kommunal proces 4. Proces på

Læs mere

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.?

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.? Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen Hvor sejler vi hen.? Program 1. Skolereformen generelt 2. Initiativer på Vittenbergskolen 3. Særligt for indskoling, mellemtrin og udskoling 1. Skolereformen

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Vi tilbyder kursuskonceptet. ipad I UNDERVISNINGEN

Vi tilbyder kursuskonceptet. ipad I UNDERVISNINGEN Vi tilbyder kursuskonceptet ipad I UNDERVISNINGEN Konceptet er modulopbygget og rettet mod skoler, der anskaffer ipads til hele klasser eller årgange, hvor ipaden bliver elevernes digitale penalhus. Konceptet

Læs mere

Oplæg for deltagere på messen.

Oplæg for deltagere på messen. 1 Oplæg for deltagere på messen. Side 1 2 Baggrunden for skolereformen Den danske folkeskole står over for store udfordringer Det faglige niveau særligt i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt

Læs mere

19.7 ALMEN PÆDAGOGIK. Pædagogisk diplomuddannelse

19.7 ALMEN PÆDAGOGIK. Pædagogisk diplomuddannelse Pædagogisk diplomuddannelse 19.7 ALMEN PÆDAGOGIK Mål for læringsudbytte skal opnå kompetencer inden for pædagogisk virksomhed i offentlige og private institutioner, hvor uddannelse, undervisning og læring

Læs mere

Information omkring næste skoleår

Information omkring næste skoleår Information omkring næste skoleår Kære forældre til elever på Skolecenter Jetsmark Sommerferien nærmer sig og vi skal sige farvel til en velkendt skoledag og goddag til en ny og anderledes skoledag. Ikke

Læs mere

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole.

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Side 1 af 5 Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Institutionens formål er at drive en friskole efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler

Læs mere

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen.

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen. Tilsynserklæring for: Margrethelyst Friskole Persievej 2 8300 Odder Telefon: 77348529 www.margrethelyst.dk Email:info@margrethelyst.dk Skolekode:280214 Tilsynsførende: Pædagogisk konsulent ML- Consult

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Center for Skole 14. november 2014 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen af børn og

Læs mere

Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14

Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14 Skolereform på Hummeltofteskolen 14-1515 Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14 Program 1. Præsentation af den nye bestyrelse, bestyrelsens årsplan 14-1515 samt principper for kontaktforældrearbejdet.

Læs mere

Bornholms Regionskommune Center for Skole, Kultur og Fritid Kompetenceudviklingsplan 2015 2020

Bornholms Regionskommune Center for Skole, Kultur og Fritid Kompetenceudviklingsplan 2015 2020 Status 9. juli 2015 1. Undervisningsfag: a Dansk 1. 6. kl. b Matematik c Tysk d Engelsk e Fysik/kemi f Natur/teknologi g Geografi h Biologi i Musik j. Madkundskab Tema 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Q1

Læs mere

Folkeskolens Fornyelse Frederikssund Gruppe 3 - Skolens resultater. Oplæg til følgegruppemøde 12. juni 2012. Indhold. Udfordring

Folkeskolens Fornyelse Frederikssund Gruppe 3 - Skolens resultater. Oplæg til følgegruppemøde 12. juni 2012. Indhold. Udfordring Folkeskolens Fornyelse Frederikssund Gruppe 3 - Skolens resultater Oplæg til følgegruppemøde 12. juni 2012 Indhold Udfordring... 1 1. Stærke faglige miljøer... 4 2. Evalueringskultur... 5 3. Kommunalt

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune

Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune Haderslev Kommunes kompetenceudviklingsplan for skoleområdet 2014-2020 Kompetenceudviklingsplanen skal ses i sammenhæng med Børne- og Familieserviceområdets

Læs mere

Temadag for skolebestyrelser lørdag den 25. januar 2014

Temadag for skolebestyrelser lørdag den 25. januar 2014 1 Temadag for skolebestyrelser lørdag den 25. januar 2014 Side 1 2 Program 10.00 10.10 Velkomst ved formand for Børne- og Skoleudvalget Henrik Dalgaard 10.10 11.10 Folkeskolereformen baggrund og lovstof

Læs mere

Efterårskurser på PPR 2013

Efterårskurser på PPR 2013 For at få folderen i elektronisk udgave: Se Nyt fra AKT/læsekonsulent på Fællesnettet via Skoleintra eller Kontakt din læsevejleder eller skolens akt-medarbejder Efterårskurser på PPR 2013 Hvordan løser

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen

Talentudvikling i folkeskolen 1 Center for Skole 2015 Talentudvikling i folkeskolen - En strategi Center for Skole 05.05.2015 2 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen

Læs mere

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen På Hindholm Privatskole er evaluering en naturlig del af undervisningen. Den foregår dels løbende og i forskellig form - dels på fastlagte tidspunkter

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

Hyldgård 17-03-2014. Ny folkeskolereform

Hyldgård 17-03-2014. Ny folkeskolereform Hyldgård 17-03-2014 Ny folkeskolereform Oplæg 23-05-2013 Skolerne er i fuld gang med at lave en masterplan for et nyt læringshus Undervisning i skole og leg i SFO Læring i undervisning og fritid Ny folkeskolereform

Læs mere

Skolereformen i Greve. - lad os sammen gøre en god skole bedre

Skolereformen i Greve. - lad os sammen gøre en god skole bedre Skolereformen i Greve - lad os sammen gøre en god skole bedre Dialogforum 12. maj 2014 De overordnede nationale mål Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Mindst 80% af

Læs mere

På vej mod folkeskolereformen marts 2014

På vej mod folkeskolereformen marts 2014 Bornholm På vej mod folkeskolereformen marts 2014 Birgit Lise Andersen Reformen har 3 klare mål : Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan Folkeskolen skal mindske betydningen

Læs mere

Ifølge skolens overordnede formål prioriteres idræt meget højt, da man tilstræber et vekslende samspil mellem idræt og læringen i de andre grundfag.

Ifølge skolens overordnede formål prioriteres idræt meget højt, da man tilstræber et vekslende samspil mellem idræt og læringen i de andre grundfag. Tilsyn Køng Idrætsfriskole i skoleåret 2011-2012 Tilsynets opgave Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole er det vores opgave at føre tilsyn med elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik og engelsk

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Munkebjergskolen juni 2014 Alle elever

Læs mere

Fokusområder 2015-2016

Fokusområder 2015-2016 Fokusområder 2015-2016 Formål (Visionen) Børns læring - Udfordringer for alle 2015-2016 Mål (Hvad vil vi opnå?) Udtryk Handleplan (Sådan gør vi) Børnene udfordres og udvikler deres faglige, personlige

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM KL-INSPIRATION OM PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN AUGUST 2015 KL INSPIRATION PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN

FOLKESKOLEREFORM KL-INSPIRATION OM PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN AUGUST 2015 KL INSPIRATION PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN FOLKESKOLEREFORM KL-INSPIRATION OM PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN AUGUST 2015 KL INSPIRATION PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN 2 Forord FORORD Folkeskolen er midt i en stor omstilling. Et af reformens centrale elementer

Læs mere

Skolereform har tre overordnede formål:

Skolereform har tre overordnede formål: Skolereform har tre overordnede formål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan. Mål: Flere dygtige elever i dansk og matematik 2. Folkeskolen skal mindske betydningen

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Din og min nye skole

Din og min nye skole Din og min nye skole Folkeskolereformen i Mariagerfjord Kommune Læring i centrum Når klokken ringer ind til en ny skoledag den 11. august 2014, så bliver det til en ny, mere spændende og alsidig skoledag.

Læs mere

Tilbud til elever i læsevanskeligheder

Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder i Faaborg-Midtfyn Kommune - en beskrivelse Faaborg-Midtfyn Kommune opretter pr. 1. august 2014 et tilbud til elever i vanskeligheder

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

Oversigt over ryk-ud-kurser i Frivillignet forår 2014

Oversigt over ryk-ud-kurser i Frivillignet forår 2014 1 Oversigt over ryk-ud-kurser i Frivillignet forår 2014 Workshop om dilemmaer og konflikter i arbejdet som frivillig, s. 1 Interkulturel forståelse, s. 2 Sådan kan du støtte før-skole-børns sproglige udvikling,

Læs mere

Fagteamsamarbejde og matematikvejledning Arne Mogensen, Læreruddannelsen i Aarhus

Fagteamsamarbejde og matematikvejledning Arne Mogensen, Læreruddannelsen i Aarhus Fagteamsamarbejde og matematikvejledning Arne Mogensen, Læreruddannelsen i Aarhus UVM s ekspertarbejdsgruppe i matematik: Der mangler viden om, hvordan faglærerne har organiseret sig i fagteam i matematik

Læs mere

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingens læringssyn Læring er individets bestræbelser på at forstå og mestre verden. Børn og læring ser vi som en dynamisk proces, der involvere børn og voksne.

Læs mere

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014 Folkeskolereformen på Engbjergskolen Tirsdag den 8. april 2014 Første spadestik Engbjergskolen -Version 2014 Intentionen med folkeskolereformen Intentionen er, at det faglige niveau i folkeskolen skal

Læs mere

Pædagogisk viden og forskning

Pædagogisk viden og forskning PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk viden og forskning Et obligatorisk modul i den Pædagogiske Diplomuddannelse (PD) Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for det obligatoriske

Læs mere

Faglige dage Fantastiske oplæg Forrygende debatter

Faglige dage Fantastiske oplæg Forrygende debatter Faglige dage Fantastiske oplæg Forrygende debatter 2015-2016 vil gerne medvirke til at forandre, forankre og diskutere på kryds og tværs. Derfor inviterer vi i løbet af 2015 og 2016 til følgende: Forrygende

Læs mere

Brøndbyvester Skole har godt 1000 elever, 150 lærere og pædagoger

Brøndbyvester Skole har godt 1000 elever, 150 lærere og pædagoger Brøndbyvester Skole som uddannelsessted Brøndbyvester Skole har godt 1000 elever, 150 lærere og pædagoger Brøndbyvester Skole er firesporet og rummer ud over almenklasser også kommunens specialklasserække

Læs mere

Folkeskolereform 2014

Folkeskolereform 2014 Folkeskolereform 2014 Tre nationale mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

Læs mere

NY FOLKESKOLEREFORM PÅ SKÅDE SKOLE

NY FOLKESKOLEREFORM PÅ SKÅDE SKOLE NY FOLKESKOLEREFORM PÅ SKÅDE SKOLE 1. august 2014 træder en ny folkeskolereform i kraft på alle landets skoler. Det betyder en længere skoledag for vores elever, nye fag, mere bevægelse, mulighed for lektiehjælp

Læs mere

HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser

HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser 1 Bilag 1 - Projektbeskrivelse: HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser Kreativitet og innovation er på trods af mange gode intentioner og flotte ord en mangelvare

Læs mere

Program: Velkomst. Skolereformen generelt. FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre. Principper for skole-hjem samarbejdet.

Program: Velkomst. Skolereformen generelt. FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre. Principper for skole-hjem samarbejdet. Program: Velkomst Skolereformen generelt FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre Principper for skole-hjem samarbejdet Spørgsmål Overblik over fagfordelingen FællesSkolen (SKOLEREFORM) for nutidens

Læs mere

Oversigt over oprettede PD moduler ved professionshøjskolerne - Forår 2015

Oversigt over oprettede PD moduler ved professionshøjskolerne - Forår 2015 Oversigt over oprettede PD moduler ved professionshøjskolerne - Forår 2015 Studieordning 1. august 2014 Oprettede hold Uddannelsesretning Modul C Syd VIA N OBLIGATORISKE MODULER Obligatorisk modul Pædagogisk

Læs mere

Natur/teknik i naturen fra haver til maver. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk

Natur/teknik i naturen fra haver til maver. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk Natur/teknik i naturen fra haver til maver ohc@nts Centeret.dk Natur/teknik i naturen fra haver til maver 9.00 Kaffe/te og rundstykker 9.10 Velkomst 9.10 Naturfagene i folkeskolereformen ved Christensen,

Læs mere

Læsning og skrivning i børnehaveklasse og 1. klasse

Læsning og skrivning i børnehaveklasse og 1. klasse Læsning og skrivning i børnehaveklasse og 1. klasse Kære læsevejledere Så er alle børnebillederne væk, og I får som lovet de kedelige slides. I fik undervisningsforløbet udleveret, så her er næsten kun

Læs mere

Arbejdsgruppemøde om læringsmiljø

Arbejdsgruppemøde om læringsmiljø Arbejdsgruppemøde om læringsmiljø Dagsorden. onsdag den 20. november 2013 kl. 14.30-16.30 på Mariager Rådhus lok.1 Mødeform: Arbejdsgruppemøde Facilitator: Jens L Pedersen Faste deltagere: Arbejdsgruppen

Læs mere

Organisering af dsa- og sprogvejlederindsatsen på NfS. Styrkelse af tosprogede elevers faglighed sproget som dimension i fagundervisningen

Organisering af dsa- og sprogvejlederindsatsen på NfS. Styrkelse af tosprogede elevers faglighed sproget som dimension i fagundervisningen Organisering af dsa- og sprogvejlederindsatsen på NfS Styrkelse af tosprogede elevers faglighed sproget som dimension i fagundervisningen Læringsmål At inspirere og motivere til at bruge vejledere til

Læs mere

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen 1 Tre overordnede nationale mål! Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold

Læs mere

Skolebiblioteket og skolen som læringscenter

Skolebiblioteket og skolen som læringscenter Lyshøjskolen, 2014 Skolebiblioteket og skolen som læringscenter Vi ønsker dialog om læring med alle parter! 1 Indhold Skolebiblioteket og skolen som læringscenter Status Hvem er tilknyttet Læringscenteret

Læs mere

Halvårsplan for 4.-5. klasse i dansk. Efteråret 2015. Livets Skole

Halvårsplan for 4.-5. klasse i dansk. Efteråret 2015. Livets Skole Halvårsplan for 4.-5. klasse i dansk Efteråret 2015 Livets Skole Dette er en samlet årsplan for 4.-5. klasse. Vi følger Undervisningsministeriets Fælles mål for faget dansk. Undervisningen vil være planlagt,

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Risskov Skole

FOLKESKOLEREFORMEN. Risskov Skole FOLKESKOLEREFORMEN Risskov Skole Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014 Afdeling for Folkeskole og Internationale opgaver Frederiksholms Kanal 26 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Præsentation af projekt Udvikling af

Læs mere

DEN NYE FOLKESKOLEREFORM. Hvad er det for en størrelse?

DEN NYE FOLKESKOLEREFORM. Hvad er det for en størrelse? DEN NYE FOLKESKOLEREFORM Hvad er det for en størrelse? FOLKESKOLEREFORMEN REFORMEN TRÆDER I KRAFT I AUGUST 2014, IDET TID TIL FAGLIG FORDYBELSE OG LEKTIEHJÆLP FREM TIL NÆSTE FOLKETINGSVALG BLIVER OBLIGATORISK

Læs mere

Folkeskolereformen. Indhold og udmøntning

Folkeskolereformen. Indhold og udmøntning Folkeskolereformen Indhold og udmøntning Aftale om et fagligt løft af folkeskolen Aftale mellem regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen (7. juni 2013) Ny forligskreds

Læs mere

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Torsdag den 19. juni 2014 kl. 18.30-20.00 Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Kort orientering om overskrifterne i skolereformen Hvordan implementeres skolereformen på Brovst Skole,

Læs mere

Kære forældre. Om skolefusionen

Kære forældre. Om skolefusionen Kære forældre Tusind tak for den flotte opbakning vi har fået her i opstarten af det nye skolerår til alle de nye tiltag, der er sat i værk, og der har været rigtig meget at skulle forholde sig til både

Læs mere

Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17

Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17 Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17 Med denne plan er der lagt op til markante ændringer inden for de rammer og metoder vi traditionelt har benyttet i undervisningen. For hver fase henholdsvis

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

N Æ RVÆ R O G E M P AT I I SKOLEN

N Æ RVÆ R O G E M P AT I I SKOLEN Præsentation af undervisere Som fælles grundlag og inspiration var vi deltagere på et kursus i 2007 afholdt på Vækstcenteret. Vi arbejder alle professionelt med børn og unge. Kurset var arrangeret af foreningen

Læs mere

Nye Fælles Mål og årsplanen. Thomas Kaas, Lektor og Kirsten Søs Spahn, pæd. konsulent

Nye Fælles Mål og årsplanen. Thomas Kaas, Lektor og Kirsten Søs Spahn, pæd. konsulent Nye Fælles Mål og årsplanen Thomas Kaas, Lektor og Kirsten Søs Spahn, pæd. konsulent Interview Find en makker, som du ikke kender i forvejen Stil spørgsmål, så du kan fortælle os andre om vedkommende ift.:

Læs mere

1. klasse 28 timer Der indføres 1 lektion engelsk. Idræt forhøjes med 1 lektion om ugen. Musik forhøjes med 1 lektion om ugen.

1. klasse 28 timer Der indføres 1 lektion engelsk. Idræt forhøjes med 1 lektion om ugen. Musik forhøjes med 1 lektion om ugen. Folkeskolereform Regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti er blevet enige med de Konservative om at lade folkeskoleaftalens hovedelementer træde i kraft allerede i 2014. Nogle elementer træder først i kraft

Læs mere

Motion og bevægelse. En ny folkeskole

Motion og bevægelse. En ny folkeskole Motion og bevægelse En ny folkeskole 2 Motion og bevægelse Motion og bevægelse Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er, at alle elever skal blive

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

Revidering af den langsigtede plan for kompetenceudvikling af medarbejdere - Skoleårene 2014/15-2019/20

Revidering af den langsigtede plan for kompetenceudvikling af medarbejdere - Skoleårene 2014/15-2019/20 Sag: 13-8191 Dok: 32766-15 Revidering af den langsigtede plan for kompetenceudvikling af medarbejdere - Skoleårene 2014/15-2019/20 1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag)

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

Hvad er der med den der skolereform?

Hvad er der med den der skolereform? Hvad er der med den der skolereform? Hvorfor? Niveauet i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt. Danske skoleelever ligger omkring gennemsnittet i OECD i dansk, matematik og naturfag, når de

Læs mere

- et informationsbrev fra ledelsen.

- et informationsbrev fra ledelsen. MÆLKEVEJEN SOMMER 2014. - et informationsbrev fra ledelsen. Efter et dejligt og solrigt forår er det nu sommerferietid. Foråret har været en travl tid for både børn og voksne på skolen, så noget af det

Læs mere

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Afslutningen på dette skoleår er ved at være en realitet. Det har været et anderledes skoleår med ændringer og nye krav, der skal implementeres i forhold til

Læs mere

Skolereform 2014 Forældreinformation d. 10. juni 2014 HVAD GØR VI PÅ AUGUSTENBORG SKOLE?

Skolereform 2014 Forældreinformation d. 10. juni 2014 HVAD GØR VI PÅ AUGUSTENBORG SKOLE? Skolereform 2014 Forældreinformation d. 10. juni 2014 HVAD GØR VI PÅ AUGUSTENBORG SKOLE? SKOLEREFORM 2014 UVM Sønderborg Augustenborg Kommune Skole SKOLEREFORM 2014 Folkeskolen skal udfordre alle elever,

Læs mere

FAGLIG VURDERING VED SLUTNINGEN AF SKOLEÅRET 2010-2011

FAGLIG VURDERING VED SLUTNINGEN AF SKOLEÅRET 2010-2011 FAGLIG VURDERING VED SLUNINGEN AF SKOLEÅRE 2010-2011 Nedenstående skemaer indeholder den tilpassede udgave af SUMO analyse, hvor der er fokus på styrker og udviklingspotentialer. Analysen gennemføres primært

Læs mere

Folkeskolereformen 2013

Folkeskolereformen 2013 Program Oplæg om: - Folkeskolereformen - Hvad gør vi på Kragelundskolen? - SFO Skolebestyrelsen - valg Spørgsmål og debat - Valg til skolebestyrelsen - Kragelundskolen næste skoleår Folkeskolereformen

Læs mere

Stensnæsskolen. Rammebetingelser. Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3

Stensnæsskolen. Rammebetingelser. Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3 Rammebetingelser Elevtal i normalklasser: klasser 1 elever 2 Gennemsnitlig klassekvotient Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3 Elever der modtager undervisning i dansk som andetsprog 4 Elever

Læs mere

Folkeskolereform 2014

Folkeskolereform 2014 Folkeskolereform 2014 Tre nationale mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

Læs mere

Kursuskatalog Ringkøbing skole. Skoleåret 2012-2013

Kursuskatalog Ringkøbing skole. Skoleåret 2012-2013 Kursuskatalog Ringkøbing skole Skoleåret 2012-2013 Massage i skolen Massage i skolen Når børn lærer at massere hinanden i skolen, får de meget bedre forudsætninger for at udvikle naturlig tryghed og for

Læs mere

Konference Sprogpædagogik i hverdagen 2015

Konference Sprogpædagogik i hverdagen 2015 Find vejen frem VIA Videreuddannelse & Kompetenceudvikling Konference Sprogpædagogik i hverdagen 2015 6. maj kl. 09.00-15.15 2 3 Konference Sprogpædagogik i hverdagen 2015 sprog og bevægelse hører sammen

Læs mere

Kurser/efteruddannelse i skoleåret 2014/15.

Kurser/efteruddannelse i skoleåret 2014/15. Den 11. marts 2015 Kurser/efteruddannelse i skoleåret 2014/15. Denne orientering drejer sig om følgende kurser/efteruddannelse: 1. Kursus i ministeriets sprogvurderingsmateriale til børnehaveklassen (se

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehaven Rømersvej Deltagere: Pædagoger Heidi Bødker, Dorte Nielsen, Leder Lene Mariegaard, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering. Sprogpakken Beskriv hvorledes

Læs mere

Understøttende undervisning. En ny folkeskole

Understøttende undervisning. En ny folkeskole Understøttende undervisning En ny folkeskole 2 Understøttende undervisning Understøttende undervisning Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er,

Læs mere

Nyhedsbrev juni 2015. Ugeskema

Nyhedsbrev juni 2015. Ugeskema Nyhedsbrev juni 2015 Ugeskema En folkeskole med plads til alle. Undervisningsdifferentiering, inklusion og klasserumsledelse i praksis. En tilgang som fremmer elevernes egen motivation og lyst til læring,

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. www.aarhus.dk/skolereform

FOLKESKOLEREFORMEN. www.aarhus.dk/skolereform FOLKESKOLEREFORMEN www.aarhus.dk/skolereform DET OVERORDNEDE FORMÅL MED REFORMEN Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Thyregod Skole. Folkeskolens afgangsprøve for 9. klasse 2013. Bundne prøvefag

Thyregod Skole. Folkeskolens afgangsprøve for 9. klasse 2013. Bundne prøvefag Thyregod Skole Folkeskolens afgangsprøve for 9. klasse 2013 Bundne prøvefag Dansk: Prøven er skriftlig og mundtlig. Læsning og retskrivning Ved den skriftlige del af prøven må der anvendes trykte og elektroniske

Læs mere

Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015

Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015 Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015 Hvem, hvad, hvor og hvordan? Juni 2014 Indledning I dette skrift vil vi forsøge at give et billede af hvordan hverdagen kommer til at se ud på Borup Skole

Læs mere

Kragenyt april 2014 Indhold

Kragenyt april 2014 Indhold Kragenyt april 2014 Indhold Forår på Kragelundskolen Kragelundskolen og den nye reform Infomøde for forældre Valg til skolebestyrelsen Nye personalefaciliteter og håndværk/design. Kalender april juli 2014

Læs mere