Microtracker EPS2 Brugermanual

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Microtracker EPS2 Brugermanual"

Transkript

1 Microtracker EPS2 Brugermanual Version Valid for Firmware 1.19 or newer GPS / GSM tracker Denne manual beskriver egenskaber, opsætning og brug af EPS2 Microtracker KEY 7 A/S

2 INDHOLDSFORTEGELSE 1. GENEREL INFORMATION 3 2. SIM KORT OG BATTERIER 4 a. SIM KORT 4 b. BATTERIER 4 3. KONFIGURATION 6 a. KOM I GANG I EN FART 6 b. RESET 6 c. GRUNDLÆGGENDE BEGREBER 7 d. BASIS KONFIGURATION 9 i. BASISPARAMETRE 10 ii. STATUSKOMMANDOER 15 e. FUNKTIONSKONFIGURATION 16 i. WAKEUPS 16 ii. TRIGGERS 17 iii. ACTIONS 20 f. ALTERNATIV DATA OVERFØRSEL 22 g. VALG AF TEMA 24 h. OPTIONER DAGLIG BRUG 27 a. PLACERING 27 b. SMS 27 c. I TILFÆLDE AF ALARM 27 d. LIVE TRACKING 29 i. WORLDTRACKING.ORG 30 ii. GPSGATE.COM I TILFÆLDE AF FEJL KOMMANDOOVERSIGT SPECIFIKATIONER 34 Brugermanual for EPS2 Side 2

3 GENEREL INFORMATION Tillykke med din EPS2 Microtracker. EPS2 er designet med den nyeste tilgængelige teknik og vil give dig mange års sikker drift. EPS2 er specielt udviklet til at bruge meget lidt strøm og kan fungere i helt op til 5 år på dens 3 batterier. For at få mest mulig glæde af dine nye EPS2 opfordres du til at læse hele denne vejledning igennem så du forstår de muligheder du nu har til overvågning af dine værdigenstande og samtidig får den optimale udnyttelse af batterierne. Skulle der opstå behov for at få besvaret spørgsmål i forbindelse med driften vil vi bede dig læse afsnittet Ofte stillede spørgsmål på før du eventuelt vælger at kontakte din forhandler da netop dit spørgsmål erfaringsmæssigt vil kunne besvares ved at læse om andres spørgsmål. Skulle du ikke kunne finde en besvarelse på dit spørgsmål i Ofte stillede spørgsmål så har du mulighed for at sende dit spørgsmål til os på Rigtig god fornøjelse Microtracker Team, KEY7 A/S Brugermanual for EPS2 Side 3

4 SIM KORT OG BATTERIER For at EPS2 kan kommunikere med omverden skal den forsynes med både et gyldigt SIM-kort og batterier. SIM KORT Der stilles ikke særlige krav til SIM-kort der skal anvendes i EPS2. SIM-kortet skal kunne bruges til SMS og til GSM (2G) GPRS (mobilt internet). 3G netværk understøttes ikke. Selv et almindeligt taletidskort kan anvendes men det er dog vigtigt at sørge for at SIM-kortet ikke pludseligt løber tør for taletid. Det anbefales at bruge et SIM-kort hvor der er arrangeret aftale om kontinuerlig drift / automatisk optankning. Der findes mange udbydere af SIM-kort i Danmark men fælles for dem alle er at de bruger 1 ud af 3 mulige mobilnetværk. Disse er p.t. TDC, Telenor og Telia. F.eks. bruger UNOTEL (unotel.dk) TDC s netværk og CBB bruger Telenor s netværk. Er du i tvivl om hvilket kort du skal vælge eller ønsker du en professionel løsning så kan vi tilbyde et godt og økonomisk abonnement til dig. Kontakt os for yderligere oplysninger. SIM-kortet isættes før batterierne! BATTERIER EPS2 kan benyttes med almindelige alkaline engangsbatterier (medfølger) eller med genopladelige batterier. Hvor lang batteritid du vil opleve afhænger af flere faktorer: - Batteritype - Hvor mange SMS er der sendes - Hvor mange rapporter der sendes via GPRS - Hvor mange gange EPS2 vågner fra dvale - Hvor gode GSM modtagerforholdene er - Hvor gode GPS modtagerforholdene er - Temperaturen Brugermanual for EPS2 Side 4

5 Alkaline engangsbatterier EPS2 leveres med 3 styk AA alkaline batterier som også kendes som penlight eller LR6. Alkaline batterier er billige og giver en lang batteritid ved temperaturer fra 0-60 grader Celsius. Alkaline batterier kan ikke anbefales ved temperaturer under 0 grader. De medfølgende batterier er af en særlig god kvalitet og sikrer længst mulig drift af din EPS2. En tommelfingerregel for alkalinebatterier (ved 20 grader Celsius): - Skal din EPS2 Microtracker sende sin position 2 gange i døgnet så vil dette give en batterilevetid på op til 2½ år (typisk 2 år). - Skal din EPS2 Microtracker kun sende 1 gang i døgnet så vil der kunne opnås en batteritid på op til 5 år. - Skal EPS2 vågne f.eks. 20 gange dagligt men kun sende en rapport/sms 1 gang i døgnet så kan man forvente en batteritid på ca. 1 år. Det er vigtigt at der kun anvendes helt friske og ens alkaline batterier da der i modsat fald kan forekomme væsentligt forkortet driftstid og i værste fald lækage, der kan ødelægge elektronikken. Er du i tvivl så henvend dig til os så vi kan sende dig et friskt sæt batterier. Ni-MH genopladelige batterier EPS2 kan med fordel strømforsynes fra Ni-MH (Nikkel-Metalhydrid) batterier såfremt trackeren skal bruges i minusgrader. Ni-MH batterier kan genoplades men har til gengæld en større selvafladning end alkaline batterier. Dette betyder at Ni-MH primært anbefales til brug i minusgrader. Ønsker du at anvende Ni-MH batterier så skal du konfigurere din EPS2 til dette med BATTYPE-kommandoen se side 13. Batteriskift Efter skift til friske batterier bør man trykket på RESET-knappen for at EPS2 opdager at batterier er blevet skiftet. Den røde lysdiode blinker herefter hurtigt i nogle få minutter og EPS2 er klar til at modtage SMS er. Tryk på RESET-knappen har ingen indflydelse på dine indstillinger af EPS2. Brugermanual for EPS2 Side 5

6 KONFIGURATION For at spare på strømmen er EPS2 normalt i dvale og vågner kun op enten når wakeup-tiden er gået eller hvis EPS2 tror den er i bevægelse (Motion). Kun når EPS2 er vågen kan den modtage SMS og dermed kan den kun konfigureres når den er vågnet op. Hvis du ikke kan vente på at EPS2 selv vågner så kan du tage batterierne ud og sætte dem i igen herefter vil EPS2 være vågen i ca. 5 minutter. Bemærk at SMS er, som sendes til EPS2 mens den er i dvale, normalt ikke vil gå tabt. Når EPS2 vågner op vil den modtage SMS er (ikke nødvendigvis i samme rækkefølge som de blev afsendt) og behandle dem. I de følgende afsnit bruges for at angive at der skal indsættes et mellemrum i SMS der sendes til EPS2. KOM I GANG I EN FART 1. Isæt SIM-kort (fjern forinden PIN-koden v.h.a. en mobiltelefon) 2. Isæt batterierne (Vend dem rigtigt!) 3. Vælg det tema på side 24 der svarer bedst til dit brug (f.eks. tema 7 til motorcykel) og Send SMS 1234 THEME 7 til EPS2 og afvent bekræftende SMS svar. 4. Log på og følg EPS2 på kortet Det anbefales at læse resten i afsnittet Konfiguration for at forstå virkemåden og for at få det fulde udbytte af din EPS2 Microtracker. RESET Hvis du ønsker at sætte EPS2 tilbage til fabriksindstillingerne kan dette gøre RESET kommandoen: 1234 INIT 1234 Efter modtagelse af OK kvittering er EPS2 indstillet til fabriksindstillinger og eventuelle ændringer skal foretages igen. Brugermanual for EPS2 Side 6

7 GRUNDLÆGGENDE BEGREBER Der opereres i denne vejledning med 4 begreber, som skal forstås for at få det fulde udbytte af EPS2 Microtrackeren: Wakeups: Triggers: Actions: Utils: De ting, der kan få EPS2 til at vågne fra sin dvale. De ting der kan udløse en Actions Generering af en RAPPORT og afsendelse af en SMS Øvrig opsætning af EPS2 Generelt fungerer EPS2 således: 1) EPS2 vågner op pga. en Wakeups 2) EPS2 checker Triggers 3) EPS2 udfører en eller flere Actions, hvis en eller flere Triggers er til stede Sagt med andre ord i et eksempel: EPS2 vågner fordi wakeup-tiden er gået (1) og mens den er vågen checker den en række ting (2) og finder und af den er kommet udenfor det tilladte område (FENCE). Herefter checker EPS2, hvad den skal gøre og beslutter sig for nu at sende en SMS (3) for så igen at falde i søvn. For at få EPS2 Microtrackeren til at fungere optimalt til den ønskede opgave skal følgende indstilles: a) GPRS forbindelsen skal indstilles (kun ved brug af eget SIM-kort) b) Der skal angives telefonnumre på dem som skal modtage SMS er c) Hvor hyppigt skal EPS2 vågne af sig selv? (WAKEUP kommando) d) Skal EPS2 vågne ved bevægelser? (MOTION kommando) e) Skal der opstilles et geo-hegn (FENCE kommando)? f) Skal der være en minimumsbevægelse (DIST kommando) for at der sendes SMS / rapport? g) Hvad skal udløse en SMS eller rapport? (WAKEUP, MOTION, FENCE, SPEED, DIST, TEMP, BAT) Brugermanual for EPS2 Side 7

8 I det følgende gennemgås indstillingerne I afsnittene Basis konfiguration, Wakeups, Triggers og Actions. Alternativt til den manuelle konfiguration kan man vælge et ud af de mange forudindstillede temaer (og evt. vælge efterfølgende at lave en mindre justering). Se afsnittet Valg af Tema. Er du meget utålmodig så spring tilbage og kast dig ud i det med afsnittet Kom i gang i en fart. Brugermanual for EPS2 Side 8

9 BASIS KONFIGURATION For at EPS2 kan udføre de opgaver som er beskrevet i afsnittene WAKEUPS, TRIGGERS og ACTIONS så skal en række basis parametre først specificeres. Disse er: PIN APN **) IP *) URL *) DNS **) NAME LOG PHONE SMSTYPE BATTYPE - Ændre PIN-koden i EPS2 - APN - IP adresse på live tracking server - Live Tracking server - DNS - Navn på din EPS2 Microtracker - Indstilling af log funktion (ALL / ERROR) - Opsætning af telefonnumre som EPS2 skal sende SMS til - Valg af hvorledes koordinater skal vises i SMS - Valg af batteri type *) Disse er konfigureret ab fabrik og skal ikke ændres. **) Disse er konfigureret ab fabrik til brug med TDC s netværk og skal kun ændres, hvis man anvender et SIM-kort der ikke bruger TDC s netværk. Desuden er der nogle informative kommandoer: INFO HELP - Returnerer SMS med nyttig information på EPS2 - Returner en liste over mulige kommandoer På de følgende sider gennemgås ovenstående kommandoer. Brugermanual for EPS2 Side 9

10 BASIS PARAMETRE Basis parametre beskriver de nødvendige basale indstillinger. PIN: 1234 PIN [XXXX] Denne kommando ændrer den 4-ciffrede kode som bruges i forbindelse med al SMS kommunikation med EPS2 trackeren. Ab fabrik er denne kode 1234 og bør ændres af hensyn til sikkerheden PIN 4321 Ovenstående får EPS2 til at ændre pinkoden til PIN-koden er ab fabrik sat til Skulle du komme til at glemme din PIN-kode så kan du sætte den tilbage til fabriksindstilling ved at tage batteriet ud, fjerne SIM-kort, isætte batteri og vente 60 sekunder for derefter tage batteriet ud igen og isætte SIM-kort og så batteriet. APN: 1234 APN [APNNAVN] Denne kommando indstiller det APNnavn som ens SIM-kort udbyder anvender. F.eks. gælder disse APN er i Danmark: TDC s net: Telenor s net: Telia s net: internet internet APN internet Ovenstående får EPS2 til at ændre APN til internet. Hvis teleudbyderen kræver brugernavn og adgangskode kan disse tilføjes (ikke nødvendig i DK): 1234 APN internet user pass Ab fabrik er APN sat til internet og intet brugernavn eller adgangskode. IP: 1234 IP [IPNUMMER] [PORTNUMMER] Med denne kommando indstilles IP og PORT nummeret til live tracking serveren (www.worldtracking.org). Hvis IP nummeret kendes kan man bruge dette og derved undlade at konfigurere både DNS og URL. IP nummeret er og PORT nummeret er og vil kun ændre sig hvis serveren en dag fysisk Brugermanual for EPS2 Side 10

11 skal flyttes (hvilket KEY7 naturligvis vil meddele deres kunder i god tid om) men hvis man vil være helt sikker på ikke at miste forbindelsen en dag så bør man i stedet angive DNS og URL IP Ovenstående får EPS2 til at ændre IP nummeret og PORT nummeret til : Ab fabrik er IP og PORT sat til: :20000 og behøves derfor ikke at blive ændret hvis du vil anvende som live tracking applikation. Hvis du vil anvende en anden live tracking server f.eks. (gratis buddy-tracking), så skal du anvende: 1234 IP Bemærk: Hvis der ønskes større datasikkerhed, f.eks. at data overføres selvom der ikke er GPRS dækning så se afsnittet om ALTERNATIV DATA OVERFØRSEL. URL: 1234 URL [URLNAVN] [PORTNUMMER] Denne kommando bruges til at fortælle EPS2 trackeren hvilken server den skal aflevere sine positioner til. For at kunne benytte live tracking på så skal URL-navnet angives til og port URL Ovenstående får EPS2 til at ændre URL en til og sætte port nummeret til Ab fabrik er URL og port sat til: og For at URL en kan virke skal DNS også konfigureres se følgende afsnit om DNS: DNS: 1234 DNS [DNS1] [DNS2] Denne kommando bruges til at fortælle EPS2 trackeren hvilke DNS-server den skal bruge til at slå URL en op på. DNS er angives med deres IP nummer og dette nummer varierer fra SIM-kort leverandør. F.eks. gælder disse i Danmark: TDC s net: DNS1: DNS2: Telenor s net: DNS1: DNS2: Telia s net: DNS1: DNS2: DNS Brugermanual for EPS2 Side 11

12 Ovenstående får EPS2 til at ændre DNS til at bruge TDC s net. Ab fabrik er DNS sat til at bruge TDC s net. LOG: 1234 LOG [LOGTYPE] Denne kommando bruges til at fortælle EPS2 trackeren hvorledes den skal bruge dens interne log. EPS2 kan huske op til 100 positioner (med tid og dato). Logtype kan være en af disse 3 muligheder: OFF: Betyder at loggen ikke bruges (mest batteri og data besparende) ERROR: Kun positioner, der skulle have været sendt (via GSM) men som ikke kunne sendes gemmes og overføres næste gang det er muligt. ALL: Til forskel fra ERROR vil her alle positioner lægges i loggen d.v.s. også de positioner som EPS2 har fundet undervejs men som ikke har udløst en indmelding eller alarm. Denne logtype er den mindst batteri og data besparende. For både ERROR og ALL gælder at kun 100 positioner kan gemmes. Når 100 positioner er gemt vil derefter de ældste blive overskrevet således at det altid er de nyeste 100 positioner der overføres LOG ERROR Ovenstående får EPS2 til at gemme de positioner som skulle have været sendt til live tracking serveren men som den af en eller anden grund ikke kunne få sendt. Ved næstkommende lejlighed vil disse positioner blive overført. Ab fabrik er LOG sat til ALL. PHONE: 1234 PHONE [X] [Y] Denne kommando bruges til at fortælle EPS2 trackeren hvilke mobilnumre den skal sende sine alarmmeddelelser til. EPS2 kan sende sine alarmer til op til 8 mobilnumre. Man kan tilføje, slette et eller alle numre og bede om en SMS med listen af numre. Eksempel1: 1234 PHONE ADD Ovenstående tilføjer mobilnummeret til EPS2 s liste over modtagere af alarm SMS er. Eksempel2: 1234 PHONE DEL Ovenstående eksempel fjerner mobilnummeret fra EPS2 s liste over modtagere af alarm SMS er. Eksempel3: 1234 PHONE DELALL Brugermanual for EPS2 Side 12

13 Ovenstående eksempel fjerner alle mobilnumre EPS2 s liste over modtagere af alarm SMS er. Herefter vil kun det nummer som EPS2 sidst har set en SMS fra modtage alarm SMS er. Eksempel4: 1234 PHONE Ovenstående eksempel returnerer en SMS med en liste af de mobilnumre som EPS2 har gemt i dens hukommelse. Hvis ikke der gemmes noget nummer i EPS2 så vil den kun sende SMS til det nummer som den sidst har modtaget en gyldig SMS fra. NAME: 1234 NAME [NYTNAVN] Denne kommando ændrer navnet på trackeren. Som standard leveres trackeren med navnet EPS2. Navnet vises i de SMS er man modtager fra trackeren NAME VOGN1 Ovenstående får EPS2 til at ændre EPS2 s navn til VOGN1. Navnet kan være på op til 15 bogstaver/tal og må ikke indeholde mellemrum eller specialtegn. SMSTYPE: 1234 SMSTYPE [TYPE] Denne kommando bruges til at fortælle EPS2 trackeren hvorledes den skal præsentere GPS koordinater i SMS er. Der er mulighed for at se koordinaterne i almindeligt format (bredde-/længdegrader) eller som link til GoogleMaps. Sidstnævnte er en meget brugervenligt hvis man bruger en iphone SmartPhone, idet man så blot klikker på linket i SMS en, hvorefter GoogleMaps automatisk åbner og trackeren position vises på kortet. Type kan være en af disse 2 muligheder: NORMAL: GOOGLE: Koordinater vises som almindelige bredde-/længdegrader. Koordinater vises som link til GoogleMaps SMSTYPE GOOGLE Ovenstående får EPS2 til angive koordinater i SMS er som link direkte til Googlemaps eksempelvis: Ab fabrik er SMSTYPE sat til GOOGLE. Brugermanual for EPS2 Side 13

14 BATTYPE: 1234 BATTYPE [TYPE] Denne kommando bruges til at fortælle EPS2 hvilken type batterier der anvendes. Dette er nødvendigt for at EPS2 kan sende batteri alarmer ved for lav batterispænding svarende til den type batterier der anvendes. Denne kommando skal kun bruges hvis der skal anvendes Ni-MH batterier i stedet for de medfølgende alkaline batterier. Type kan være en af disse 2 muligheder: ALKALINE: NIMH: Almindelige alkaline batterier. Genopladelige Ni-MH (Nikkel-Metalhydrid) batterier BATTYPE NIMH Ab fabrik er BATTYPE sat til ALKALINE. Brugermanual for EPS2 Side 14

15 STATUS KOMMANDOER Disse kommandoer bruges kun til check for hvordan EPS2 er indstillet og for at se hvordan EPS2 har det lige nu. INFO: 1234 INFO Denne kommando får EPS2 til at returnere en SMS med nogle basale informationer INFO Ovenstående får EPS2 til at sende en SMS tilbage med oplysninger om: Software version, Hardware version, IMEI nummer, GSM signalstyrke, Batterispænding, Temperatur og den målte totale distance (triptæller). HELP: 1234 HELP [KOMMANDO] Hvis Kommando ikke angives så vil HELP returnere en SMS med en liste over tilgængelige kommandoer. Angives en parameter så vil EPS2 returnere en SMS med hjælp for denne kommando HELP FENCE Ovenstående får EPS2 til at sende en SMS tilbage med oplysninger om hvordan FENCE-kommandoen skal anvendes. Brugermanual for EPS2 Side 15

16 FUNKTIONS KONFIGURATION WAKEUPS EPS2 kan køre meget lang tid på sine batterier ved at spare på strømmen. Dette opnås ved at trackeren kun vågner op i intervaller (WAKEUP), hvis dens bevægelsessensor registrerer at den flyttes (MOTION) eller hvis der er gået en FENCE-alarm. Disse hændelser kaldes under ét for WAKEUPS. Wakeups kommandoer: WAKEUP: 1234 WAKEUP [XS/XM/XH] Tiden mellem to wakeup angives i sekunder, i minutter eller i timer: X = antal, s = sekunder, m = minutter, h = timer 1234 WAKEUP 12h Ovenstående får EPS2 til at vågne hver 12. time. betyder at der skal indsættes et mellemrum. MOTION: 1234 MOTION [ON INT OFF] Kommandoen specificerer hvad der opfattes som bevægelse, hvor stort intervallet er til næste gang motion-signalet sættes og hvad der opfattes som værende i ro. on hvor lang tid skal trackeren bevæges før det registreres som en bevægelse Int hvornår skal trackeren næste gang sætter motion signalet off den tid som trackeren skal have været i ro for at den tror den ikke er i bevægelse De 3 tider angives alle i sekunder eller minutter MOTION 1m 15m 10m Ovenstående eksempel angiver at trackeren skal være i bevægelse i mindst 1 minut for at opfatte det som en bevægelse (og dermed vågne op) og at trackeren efter 15 minutter igen vågner og sætter motion signalet. Trackeren skal have været i ro i mindst 10 minutter for at tro den ligger stille. Bemærk at såfremt trackeren sætte i bevægelse og MOTION er specificeret så vil motion signalet mindst blive aktiveret 2 gange første gang når trackeren finder ud af at den er i bevægelse og ved udløb af interval tiden (int). Brugermanual for EPS2 Side 16

17 TRIGGERS Triggers er ting der kan udløse en handling (Actions). Signalerne i sig selv gør ikke noget men de danner et beslutningsgrundlag for aktiviteterne. Om et signal sættes eller ej afgøres når EPS2 trackeren vågner op (se afsnittet om WAKEUPS). EPS2 opererer med i alt 7 signaler, hvoraf de 6 har tilknyttet en parameter, der afgør om et signal bliver sat. Følgende signaler er til rådighed og beskrives nærmere i det følgende: W - Wakeup M - Motion F - Fence, ubetinget E - Fence, betinget (Energi besparende) S - Speed D - Distance B - Battery T - Temperature FENCE: 1234 FENCE [D] [W] D er radius angivet i km. Hvis trackeren er udenfor denne radius bliver FENCE signalet aktivt. Bemærk at trackeren bruger den sidst kendte position som udgangspunkt for denne beregning. W er en valgfri ekstra parameter som angiver hvor længe der er til næste gang trackeren skal vågne op så længe den befinder sig udenfor FENCE området. Hvis ikke W specificeres så vil wakeup-tiden blive brugt. Denne parameter er særlig nyttig hvis man f.eks. vil have en hyppigere positionsrapport så snart trackeren har opdaget at den er udenfor FENCE området f.eks. ved hurtig sporing af en stjålen genstand FENCE 10 Ovenstående eksempel angiver et usynligt cirkulært hegn med en radius på 10km. Sendes kommandoen uden parameter, d.v.s. blot 1234 FENCE så svarer EPS2 med den nuværende indstilling. Fjern fence med 1234 FENCE OFF SPEED: 1234 SPEED [S] S maksimal hastighed i km/t. Hvis trackeren bevæger sig hurtigere så bliver SPEED signalet aktivt SPEED 130 Ovenstående eksempel angiver at SPEED signalet aktiveres hvis trackeren bevæger sig hurtigere end 130km/t. Brugermanual for EPS2 Side 17

18 Sendes kommandoen uden parameter, d.v.s. blot 1234 SPEED så svarer EPS2 med den nuværende indstilling. DIST: 1234 DIST [D] D er afstand givet i meter. Hvis trackeren har bevæget sig mere end denne afstand bliver DIST signalet aktivt. Bemærk at trackeren bruger den sidst kendte position som udgangspunkt for denne beregning DIST 250 Ovenstående eksempel angiver at trackeren for hver 250 meter vil aktivere DIST signalet. Sendes kommandoen uden parameter, d.v.s. blot 1234 DIST så svarer EPS2 med den nuværende indstilling. TEMP: 1234 TEMP [UNDER/OVER/OFF/C/F/K T] TEMP signalet kan aktiveres ved for høje og ved for lave temperaturer. Temperaturen kan angives i grader Celsius (C), Fahrenheit (F) eller Kelvin (K). Ab fabrik måles temperaturen i grader Celsius. Ønskes f.eks. alarm ved temperaturer under -5 grader og også ved temperaturer over 35 grader så bruges disse eksempler: 1234 TEMP UNDER TEMP OVER 35 Ønskes TEMP signalet deaktieveret så bruges parameteren OFF. Måleenheden kan ændres til at være Fahrenheit eller Kelvin I stedet for Celsius ved at angive respektivt F eller K som parameter. F.eks. kan EPS2 anvende Kelvin ved at sende denne SMS: 1234 TEMP F C sætter måleenheden tilbage til Celsius.. BEMÆRK ændring af måleenhed bør foretages før angivelse af øvre og nedre temperaturgrænse. Sendes kommandoen uden parameter, d.v.s. blot 1234 TEMP så svarer EPS2 med den nuværende indstilling. Brugermanual for EPS2 Side 18

19 E (FENCE, BETINGET) Denne trigger kan ikke konfigureres fordi det er en sammensat funktion af FENCE og MOTION. Hvis E vælges som trigger (se afsnittet Report i næste sektion, Actions) så betyder det at trackeren vil generere en rapport når den er kommet uden for området (FENCE) og fortsætter med det så længe den er i bevægelse (MOTION). For at E kan bruges skal såvel FENCE (parameter W behøves dog ikke at blive konfigureret) som MOTION være konfigureret. BAT (INGEN PARAMETRE) BAT signalet vil blive aktiveret når batterispændingen kommer under et lavt niveau og bruges typisk i SMS meddelelser for at advisere brugeren om at batterierne bør skiftes. Brugermanual for EPS2 Side 19

20 ACTIONS Når EPS2 vågner op undersøger den en række forhold og ud fra disse besluttes om: der skal sendes en position (til Live Tracking serveren) (REPORT-kommando) positionen skal gemmes i trackerens egen log der skal sendes en SMS (SMS-kommando) der intet skal ske REPORT: 1234 REPORT [TRIGGERS] REPORT-kommandoen bruges til at konfigurere, hvornår EPS2 Microtrackeren skal sende en rapport (via GPRS) til Live Tracking serveren. Triggers er de mulige signaler som er beskrevet i afsnittet Triggers: W = WAKEUP signalet M = MOTION signalet F = FENCE signalet E = FENCE signalet men kun hvis i bevægelse (MOTION parametrene skal være indstillet) S = SPEED signalet D = DIST signalet T = TEMP signalet B = BAT signalet Eksempel 1: 1234 REPORT WM Dette eksempel vil få EPS2 til at sende en positionsrapport til Live Tracking serveren når EPS2: vågner op pga. WAKEUP eller har detekteret en bevægelse Eksempel 2: 1234 REPORT WFD Dette eksempel vil få EPS2 til at sende en positionsrapport til Live Tracking serveren når EPS2: Brugermanual for EPS2 Side 20

21 vågner op pga. WAKEUP eller har bevæget sig udenfor FENCE området eller har flyttet sig mere end DIST afstanden Eksempel 3: 1234 REPORT WE Dette eksempel vil få EPS2 til at sende en positionsrapport til Live Tracking serveren når EPS2: vågner op pga. WAKEUP eller har bevæget sig udenfor FENCE området eller fortsætter med at være udenfor FENCE området OG er i bevægelse Dette eksempel er meget anvendeligt til brug i ting som gerne på bevæge sig rundt i et område (indenfor FENCE) og hvor man gerne vil have hyppige positionsindmeldinger hvis trackeren er udenfor området og er i bevægelse. Holder trackeren stille udenfor området sendes kun positioner med WAKEUP intervaller. Dette er en batteribesparende konfiguration. Såfremt EPS2 Microtracker ikke kan komme af med sin rapport til Live Tracking serveren vil rapporten blive gemt i dens interne log. EPS2 har hukommelse til op til 100 positioner. Disse vil blive sendt til serveren så snart der igen er GPRS forbindelse. Se afsnittet LOG. SMS: 1234 SMS [TRIGGERS] SMS-kommandoen fungerer på samme måde som REPORT-kommandoen (se ovenfor) men i stedet for at sende positions rapport til serveren sendes rapporten til det/de specificerede mobilnumre (se PHONEkommandoen). Ønskes f.eks. en SMS når EPS2 forlader FENCE området eller hvis der er temperaturalarm eller hvis batteriniveauet er ved at være lavt så ser SMS-kommandoen således ud: 1234 SMS FTB Se kommando SMSTYPE for repræsentation af format på koordinaterne i de modtagne SMS er. Brugermanual for EPS2 Side 21

22 ALTERNATIV DATA OVERFØRSEL EPS2 sender normalt sine data til live tracking serveren via GPRS se afsnittet Basis konfiguration. I visse situationer kan dataoverførsel via GPRS ikke lade sig gøre (ingen GPRS eller kun meget dyr GPRS) eller der er behov for ekstra høj sikkerhed for dataoverførsel eller måske ønskes live tracking data overført til to servere. Alt dette er muligt ved at benytte den alternative dataoverførsels kanal SMS. For at kunne benytte den alternative data kanal så skal EPS2 først konfigureres hertil med SMSDATA kommandoen og eventuelt også med SREPORT kommandoen. Begge er beskrevet i det følgende. SMSDATA: 1234 SMSDATA [MODE] [PHONE] SMSDATA-kommandoen bruges til at definere en alternativ data kanal til live tracking serveren. Dette er særligt anvendeligt I områder med ingen eller kun dyr GPRS. Den alternative data kanel er baseret på SMS. Se også SREPORT kommandoen. MODE kan være en af nedenstående muligheder: OFF: ROAMING: NOGPRS: Alternativ data kanal ikke i brug (kun GPRS bruges) Data sendes via SMS hvis GSM forbindelsen roamer (GPRS slås fra mens der roames) Data sendes via SMS hvis det ikke er muligt at etablere forbindelse via GPRS. SMS: Data sendes kun via SMS GPRS slås. Anvendes I områder hvor der er ikke er GPRS! SMSGPRS: Data sendes både via SMS og GPRS. Kan anvendes til indmelding til to servere. PHONE angiver telefonnummeret på live tracking serveren SMSDATA NOGPRS Dette eksempel konfigurerer EPS2 til at sende data til live tracking serveren (www.worldtracking.org) via SMS hvis det ikke er muligt at få forbindelse via GPRS. Ab fabrik er MODE sat til OFF. BEMÆRK: Hvis der den alternative data kanal (SMS) er valgt så bør indstilling for LOG ændres til OFF eller ERROR for at undgå afsendelse af store mængder SMS. Se afsnittet LOG. Brugermanual for EPS2 Side 22

23 SREPORT: 1234 SREPORT [TRIGGERS] SREPORT-kommandoen bruges til at fortælle hvad den skal sende via den alternative data kanal (SMS). Typisk vil man vælge at sende færre data via SMS for at begrænse omkostningerne. Er man i et område hvor eneste mulighed er SMS (f.eks. i lande uden GPRS) så kan man dog vælge at få samme mængde data som der normalt overføres via GPRS. I dette tilfælde kan man undlade at konfigurere SREPORT men blot benytte den almindelige REPORT-kommando. På samme måde som ved REPORT er følgende Triggers mulige ved SREPORT: W = WAKEUP signal M = MOTION signal F = FENCE signal E = FENCE signal men kun hvis i bevægelse (MOTION parametrene skal være indstillet) S = SPEED signal D = DIST signal T = TEMP signal B = BAT signal 1234 SREPORT W Dette eksempel får EPS2 til at sendes en positionsrapport til live tracking serveren ved: Wakes up (WAKEUP interval) Eksemplet er typisk da dette kun overfører en begrænset mængde data via SMS. Brugermanual for EPS2 Side 23

24 VALG AF TEMA For at lette indstillingerne er det muligt at vælge en ud af flere forudindstillede temaer. Skal trackeren f.eks. bruges til en campingvogn så sendes: 1234 THEME 3 Jfr. nedenstående tabel vil ovenstående kommando forudindstille til værdier der typisk er optimale for netop campingvogne. Det vil være muligt efterfølgende selv at foretage eventuelle justeringer med de normale kommandoer. TEMA oversigt TEMA NUMMER TEMA BESKRIVELSE WAKEUP, TIME WAKEUP, MOTION REPORT SMS SPEED (km/h) DISTANCE (meters) 1 Værdiforsendelser (standard) 24h 30s/1h/1h WD B OFF Butik demo 0 5s/2m/5s M BM OFF OFF 3 Campingvogn 12h 10s/15m/5m WD B OFF Container (land/mobile) 12h 10s/15m/15m WD BD OFF Container (off shore) 24h OFF WD B OFF Trailer 12h 10s/15m/5m WD BDS Motorcykler / ATV 12h 10s/15m/5m WD BF OFF Biler - udlejning 12h 10s/15m/5m WD BS Biler - prøvning 0 5s/5m/5m D BSF Biler - leasing 24h 10s/10m/5m WD B OFF Entreprenørmaskiner 12h 10s/1h/1h WE BF OFF OFF 12 Demente / Kørestole 4h OFF WF BF OFF OFF 13 Sport events 60s OFF D B OFF Vandsccooter - udlejning 12h 30s/1h/1h WF BF OFF OFF 15 Barnevogn 24h 10s/15m/15m WD BSF Big bags 12h OFF W B OFF OFF 17 Attachétastke 4h OFF W B OFF OFF 18 Møbler / Kunst / TV 24h 10s/5m/5m WD BD OFF Søsportssikkerhed 3h OFF W B OFF OFF 20 Kreaturer 12h OFF WF BF OFF OFF 21 Søfartsafmærkning / Bøje 24h OFF W BF OFF OFF 22 Kabeltromle 12h 10s/15m/5m WD BM OFF TEST 10m OFF W B OFF OFF Brugermanual for EPS2 Side 24

25 Oversat til tekst vil tema nr. 3 fra ovenstående tabel betyde disse indstillinger: EPS2 vågner op hver 12. time. EPS2 vågner op hvis den har bevæget sig i mindst 10 sekunder og herefter checker den hver 15. minut. Først efter 5 minutters stilstand tror den at den holder stille og falder i søvn igen. En positionsrapport sendes til Live Tracking serveren hvis EPS2 er i bevægelse og er flyttet mindst 500 meter siden sidste indmelding. Desuden sendes en positionsrapport hver 12. time. SMS sendes hvis EPS2 sættes i bevægelse. Selvom der vælges et Tema er det muligt at finjustere parametrene ved efterfølgende manuelt at foretage ændringer i konfigurationen. EPS2 er ab fabrik sat til THEME 99. Med dette tema er det nemt at konfigurere og teste trackeren da den vågner op for hver 10 minutter og melder sin position til Live Tracking serveren. Trackeren foretager sig intet andet. Brugermanual for EPS2 Side 25

2014-09. TC06 Brugermanual

2014-09. TC06 Brugermanual 2014-09 TC06 Brugermanual 1. Isæt SIM kort Inden SIM kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortet skydes ind fra siden, med guld-kontakterne

Læs mere

TC06 Brugermanual 2014-07

TC06 Brugermanual 2014-07 TC06 Brugermanual 2014-07 1. Isæt SIM kort Inden SIM kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortet skydes ind fra siden, med guld-kontakterne

Læs mere

TM100 Brugermanual 2014-07

TM100 Brugermanual 2014-07 TM100 Brugermanual 2014-07 1. Pakkens indhold GPS enhed Relæ Manual Kabel 1. SIM kort Inden SIM-kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortets

Læs mere

Venligst bemærk, at specifikationer og oplysninger er underlagt ændringer uden forudgående varsel i denne vejledning.

Venligst bemærk, at specifikationer og oplysninger er underlagt ændringer uden forudgående varsel i denne vejledning. TK201 Vejledning Forord Tillykke med din nye GPS tracker TK201. Denne manual viser hvordan du betjener enheden nemt og korrekt. Sørg for at læse denne manual grundigt, før du bruger dette produkt. Venligst

Læs mere

indream SmartCar GPS tracker

indream SmartCar GPS tracker indream SmartCar GPS tracker REV 2.4-27-05-2015 Specifikationer Type Lokationshastighed GPS / GSM antenne Forsyningsspænding indream SmartCar Hot start < 2 sekunder (Åben himmel) Kold start < 38 sekunder

Læs mere

DENVER SBT-10BLACK. Bluetooth Selfie Stick

DENVER SBT-10BLACK. Bluetooth Selfie Stick DENVER SBT-10BLACK Bluetooth Selfie Stick Læs denne vejledning grundigt før brug, og gem den til fremtidig brug. Erklæring om ansvarsfraskrivelse Denver Electronics A/S vil under ingen omstændigheder tage

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

Denne manual må ikke kopieres, printes, trykkes eller på anden måde gengives uden skriftlig tilladelse fra Greenway ApS.

Denne manual må ikke kopieres, printes, trykkes eller på anden måde gengives uden skriftlig tilladelse fra Greenway ApS. Denne manual må ikke kopieres, printes, trykkes eller på anden måde gengives uden skriftlig tilladelse fra Greenway ApS. INDLEDNING Tak fordi du har købt din nye GSM/GPRS/GPS TRACKER hos Greenway. På de

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

Bluetooth Fitness Armband

Bluetooth Fitness Armband Bluetooth Fitness Armband User's Manual DENVER BFA-10 ALL RIGHTS RESERVED.COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics.com DENVER BFA-10 Smart armbånd - Betjeningsvejledning - Dansk Kompatibilitet

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

ME Control Bruger Manual

ME Control Bruger Manual ME Control Bruger Manual Her finder jeg ME Control-enheden på Internettet Den sidst opdaterede brugermanual findes på adressen www.mecontrol.eu 1. Sådan fungerer ME Control-enheden Alt hvad du sender (SMS

Læs mere

GPS 102B Mini Tracker 04.02.2013

GPS 102B Mini Tracker 04.02.2013 GPS 102B Mini Tracker 04.02.2013 Brugsanvisning Tak fordi du købte GPS Mini Tracker model 102. Denne brugsanvisning vil vise dig hvordan du kommer i gang med at bruge Trackeren og giver udførlig forklaring

Læs mere

Sporing af demente med GPS-teknologi

Sporing af demente med GPS-teknologi Sporing af demente med GPS-teknologi Større tryghed og bevægelsesfrihed for demente Med GPS-TRACKER ved man altid, hvor den demente befinder sig. Sporing af demente med GPS-teknologi Hvorfor skulle demente

Læs mere

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual 08.11.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 Tillykke med din 302 GPS Junior / Senior telefon med indbygget GPS Sporing.

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Denne manual må ikke kopieres, printes, trykkes eller på anden måde gengives uden skriftlig tilladelse fra Greenway ApS.

Denne manual må ikke kopieres, printes, trykkes eller på anden måde gengives uden skriftlig tilladelse fra Greenway ApS. Denne manual må ikke kopieres, printes, trykkes eller på anden måde gengives uden skriftlig tilladelse fra Greenway ApS. INDLEDNING Tak fordi du har købt din nye GSM/GPRS/GPS TRACKER hos Greenway. På de

Læs mere

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Comfort CSx75 Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Introduktion CS7002 GSM/GPRS modulet er en fuldt integreret enhed som kan sende alarmer trådløst enten via GSM eller GPRS nettet. Der er desuden

Læs mere

BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL. Kom godt i gang med GPS System

BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL. Kom godt i gang med GPS System BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL Kom godt i gang med GPS System 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: Indholdsfortegnelse 2 Forord 3 Systemet indeholder 3 SIM-kort & operatørvalg 3 Afmontering af PIN-kode på SIM-kort 3 Montering

Læs mere

GSM/GPRS/GPS TRACKER BRUGER MANUAL

GSM/GPRS/GPS TRACKER BRUGER MANUAL GSM/GPRS/GPS TRACKER BRUGER MANUAL Forord Tak for at du købte din GPS Tracker hos Alarmgruppen ApS. Læs bruger manualen igennem, inden du bruger din GPS Tracker. Enhver ændring vil blive integreret i den

Læs mere

Kom godt i gang. Kom godt igang med fiberbredbånd. TMS v3

Kom godt i gang. Kom godt igang med fiberbredbånd. TMS v3 Kom godt igang med fiberbredbånd TMS v3 1 Indholdfortegnelse 1 Introduktion side 4 2 Installation side 4 3 Tilslutning af udstyr side 5 4 Selvbetjening side 5 5 Opsætning af e-mail side 6 6 Hjælp side

Læs mere

LightOn. Mobiltelefonsensor. DK Brugervejledning

LightOn. Mobiltelefonsensor. DK Brugervejledning LightOn Mobiltelefonsensor DK Brugervejledning Indholdsfortegnelse Sikkerhedsinformation og vigtige oplysninger... 4 Om LightOn... 5 Pakkens indhold... 6 Sådan kommer du i gang... 7 Isætning af batteri...

Læs mere

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores.

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. I den følgende vejledning er der mulighed for, at lære din nye varmepumpestyring meget bedre at kende. Der findes også en meget forenklet vejledning,

Læs mere

MVT380 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT380.

MVT380 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT380. MVT380 Vejledning Forord Tillykke med din nye GPS tracker MVT380. Denne manual viser hvordan du installerer enheden korrekt. Sørg for at læse denne manual grundigt, før du bruger dette produkt. Brugermanualen

Læs mere

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter...

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter... CS 47 Syntax Side 2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...4 1.1 Funktioner...4 1.2 Forsyning...4 1.3 PSTN support...5 1.4 GSM support...5 1.5 SMS support...5 1.6 Indgange...5 1.7 Udgange...5 1.8 Password...5

Læs mere

FDM travel SimSwap brugermanual

FDM travel SimSwap brugermanual FDM travel SimSwap brugermanual FDM travel SimSwap er et sim-kort, der er meget simpelt at anvende og giver store besparelser på opkald og data på mobilen i udlandet. Følg denne manual og få maksimal glæde

Læs mere

Quick Guide SuperSail Container Alarm app.

Quick Guide SuperSail Container Alarm app. Quick Guide SuperSail Container Alarm app. Applikationen startes via browser på nedenstående adresse: http://server.super-sail.dk:49715/supersailalarm/#/login Adressen kan oprettes som genvej på f.eks.

Læs mere

Special Ops Live. Dansk Quick Guide. Kamera indstillinger ved Foto mode. Nu kan du styre dit kamera live via sms

Special Ops Live. Dansk Quick Guide. Kamera indstillinger ved Foto mode. Nu kan du styre dit kamera live via sms Dansk Quick Guide Nu kan du styre dit kamera live via sms Når du modtager dit kamera pakkes det ud, du finder 12 Stk. NYE batterier, finder dit Sandisk SD Kort og dit nye simkort fra det teleselskab du

Læs mere

Startguide. kom godt i gang

Startguide. kom godt i gang Startguide kom godt i gang Indholdsfortegnelse Installation af Autolog programmet At skrive kørebog er 100% tidsspilde når Autolog gør det 100% automatisk Autolog programmets funktioner Autolog Hardwaretyper

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

CCTR-610 GPS tracker. Brugervejledning. SSIHuset v/svane Electronic. Tracker model 610 GPS

CCTR-610 GPS tracker. Brugervejledning. SSIHuset v/svane Electronic. Tracker model 610 GPS 1 CCTR-610 GPS tracker Brugervejledning SSIHuset v/svane Electronic 2 Tillykke med Deres køb af denne GPS-tracker, som har mange funktioner, såsom øjeblikkelig at finde position, objekt bevægelses alarm

Læs mere

MVT800 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT800.

MVT800 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT800. MVT800 Vejledning Forord Tillykke med din nye GPS tracker MVT800. Denne manual viser hvordan du installerer enheden korrekt. Sørg for at læse denne manual grundigt, før du bruger dette produkt. Brugermanualen

Læs mere

DK1.1 STARTVEJLEDNING PLACÉR. LOG IND. SPOR. KOM HURTIGT I GANG MED SKYEYE GPS SPORING. Med Lommy Blue GPS-enhed STARTVEJLEDNING

DK1.1 STARTVEJLEDNING PLACÉR. LOG IND. SPOR. KOM HURTIGT I GANG MED SKYEYE GPS SPORING. Med Lommy Blue GPS-enhed STARTVEJLEDNING DK1.1 PLACÉR. LOG IND. SPOR. KOM HURTIGT I GANG MED SKYEYE GPS SPORING. Med Lommy Blue GPS-enhed Velkommen Tak fordi du har valgt SkyEye GPS sporing med en Lommy Blue GPS-enhed. Din nye GPS sporings-enhed

Læs mere

Automatisk satellit overvågning af

Automatisk satellit overvågning af Automatisk satellit overvågning af dine ejendele InteT abonnement eller gebyr Få adgang til al information direkte via mobiltelefon eller Internet Bevægelses sensor - autosporing samt aflytning Markedets

Læs mere

SMS kommandoliste. Indholdsfortegnelse: Website: www.smartgps.dk Kontakt: support@smartgps.dk

SMS kommandoliste. Indholdsfortegnelse: Website: www.smartgps.dk Kontakt: support@smartgps.dk SMS kommandoliste Dette dokument er udarbejdet af SmartGPS.dk. Indholdet må ikke kopieres hverken elektronisk eller på papir uden forudgående aftale med SmartGPS. Vi forbeholder os retten til at ændre

Læs mere

CCTR-600 GPS tracker brugervejledning

CCTR-600 GPS tracker brugervejledning CCTR-600 GPS tracker brugervejledning Velkommen til at bruge denne GPS-tracker, den har mange funktioner, såsom at finde straks, real tracking mode, høj hastigheds rapport, nødhjælps behandling hjælp osv.

Læs mere

GSM CallStarter Type TC202

GSM CallStarter Type TC202 Introduktion GSM Callstarter er lavet til fjernbetjent start af bil og bådvarmer via SMS eller direkte opkald fra en telefon, mobil eller fastnet. Enheden er baseret på brug af GSM nettet, og skal derfor

Læs mere

K2-SMS Drift & veligeholdelse

K2-SMS Drift & veligeholdelse K2-SMS Drift & veligeholdelse SMS modul Telefonnummer til mit SMS modul. Indledning OBS! Læs vejledningen grundigt igennem inden ibrugtagning af K2 SMS modul. Med K2-SMS styrer du din Bosch Varmepumpe

Læs mere

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning Webstech Trådløs Sensor Overvågning Brugervejledning Besøg venligst vores hjemmeside for senest opdaterede udgave eller for hjælp Support Dato Version Ændringer 1. Januar 2013 1.0 Nyt layout for 2013 kunder

Læs mere

Opsætning af Bolyguard/Scoutguard MG982 til GPRS

Opsætning af Bolyguard/Scoutguard MG982 til GPRS Opsætning af Bolyguard/Scoutguard MG982 til GPRS Med GPRS opsætningen kan man via datanetværket sende billeder til sin mail. Indsæt SD kortet i din PC eller forbind kameraet med PC en vha. USB stikket.

Læs mere

GSM ALARM BASIC 6 ZONER

GSM ALARM BASIC 6 ZONER GSM ALARM BASIC 6 ZONER Brugervejledning dansk Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Sirene lydstyrke 9-12V DC / 500mA

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl220g

Installationsvejledning til Mobile iwl220g Installationsvejledning til Mobile iwl220g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0127 1. Indledning Før

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl220g

Installationsvejledning Mobile iwl220g Installationsvejledning Mobile iwl220g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0121 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

BrunataNet GateGPRS med fast strømforsyning

BrunataNet GateGPRS med fast strømforsyning BrunataNet GateGPRS med fast strømforsyning Installationsvejledning Version 1.1 QB10.1468 / 19.08.2011 Brunata a/s er et 100 % danskejet selskab. Vi har mere end 90 års erfaring med udvikling og fremstilling

Læs mere

Brugervejledning DK. Mobeye i110

Brugervejledning DK. Mobeye i110 Brugervejledning DK Mobeye i110 Indholdsfortegnelse 1. Bliv klar i fire trin 6 1.1 TRIN 1: SIM-kort 6 1.2 TRIN 2: Placer batterierne 6 1.3 TRIN 3: Programmering af telefon numre 7 1.4 TRIN 4: Se indstillingerne

Læs mere

Opsætning af ipad. med IOS7

Opsætning af ipad. med IOS7 Opsætning af ipad med IOS7 27-11-2013 Forord Tillykke med din nye ipad. Denne manual beskriver opsætningen af ipad i forbindelse med adgang til Aabenraa Kommunes systemer. Side 2 af 28 Indhold Hvor kan

Læs mere

Betjeningsvejledning. Thermo Call TC3

Betjeningsvejledning. Thermo Call TC3 Betjeningsvejledning Thermo Call TC3 Generelle oplysninger Kære Webasto-kunde! Vi takker dig for valget af den nye Thermo Call TC3. Du får med dette produkt en komfortabel og moderne betjeningsmulighed

Læs mere

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. 26.03.2012 Ver3. Side

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. 26.03.2012 Ver3. Side GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk 26.03.2012 Ver3 Side Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Sirene lydstyrke Relæudgang (NO) 9-12V DC

Læs mere

Heatime. SMS Remote Control

Heatime. SMS Remote Control Heatime SMS Remote Control Brugervejledning V252E 02.07.2008 Al information indeholdt i dette dokument kan ændres uden meddelelse herom, og uden at Milkline kan drages til ansvar herfor. www.milkline.com

Læs mere

SnapShot Extra / Extra black SnapShot Mobil / Mobil black 5.1

SnapShot Extra / Extra black SnapShot Mobil / Mobil black 5.1 Flash Infrarød SIM kort Linse Tænd/Sluk Ekstern V-forbindelse SD kort Batterikasse 1) Åbn kameraet ved hjælp af sidebeslagende 2) Sørg for at kameraet altid er slukket ( OFF ), når du skifter batterier

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl250g

Installationsvejledning til Mobile iwl250g Installationsvejledning til Mobile iwl250g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0128 1. Indledning Før

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE living connect Installations- og Brugervejledning Danfoss Heating Solutions 2 living connect Tak fordi du købte et Danfoss produkt Danfoss Heating Solutions 3 Indhold 1. Systemoversigt....5

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

WT-1011RC Programmer User Guide

WT-1011RC Programmer User Guide WT-1011RC Programmer User Guide Firmware Version 1.9 Note: 1. Information in this manual is subject to change without notice and does not represent a commitment of manufacturer. 2. Manufacturer shall not

Læs mere

Installationsvejledning til Countertop ict250eg

Installationsvejledning til Countertop ict250eg Installationsvejledning til Countertop ict250eg Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0126 1. Indledning

Læs mere

AE10011. Ældre / Handicap Hjælpecentral 12.06.2012. Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm-import.dk Servicetelefon: 8748 6000

AE10011. Ældre / Handicap Hjælpecentral 12.06.2012. Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm-import.dk Servicetelefon: 8748 6000 AE10011 Ældre / Handicap Hjælpecentral 12.06.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm-import.dk Servicetelefon: 8748 6000 Introduktion AE10011 Ældre / Handicap Hjælpecentral er et nyt produkt, udviklet

Læs mere

Installationsvejledning til Countertop ict220eg

Installationsvejledning til Countertop ict220eg Installationsvejledning til Countertop ict220eg Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0125 1. Indledning

Læs mere

QUICKVEJLEDNING. Montering

QUICKVEJLEDNING. Montering QUICKVEJLEDNING Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes som vist nedenfor.

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering QUICKVEJLEDNING til 4-moduler Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes

Læs mere

MANUAL. Hav det sjovt med dit køretøj! Hilsen AMA teamet / MotoPro A/S. Kære bruger, Tak for købet af din AMA2 eller AMA3.

MANUAL. Hav det sjovt med dit køretøj! Hilsen AMA teamet / MotoPro A/S. Kære bruger, Tak for købet af din AMA2 eller AMA3. MANUAL Kære bruger, Tak for købet af din AMA2 eller AMA3. Venligst læs sikkerheds instruktionen før brug af din AMA2/3: Brug af andet end beskrevet i denne manual kan føre til beskadigelse af produktet.

Læs mere

Brugermanual SuperSail System Release 2.0

Brugermanual SuperSail System Release 2.0 Brugermanual SuperSail System Release 2.0 Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 LOGIN MENU... 4 3 HOVED MENU... 5 4 TRACKER INFO MENU... 6 5 OVERVÅGNING MENU... 7 6 ALARM MENU... 9 7 KAPSEJLADS

Læs mere

Betjeningsvejledning. SMS modul

Betjeningsvejledning. SMS modul Betjeningsvejledning SMS modul HW: P052A.0517 / MC35i SW: P052ASMS.070628 LBJ electronic, DK-7100 Vejle Før du tager dit nye SMS modul i brug, er det vigtigt, at du gennemlæser denne vejledning, og udfører

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Ver. 5. Side

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Ver. 5. Side GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk Side Ver. 5 Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Sirene lydstyrke Relæudgang (NO) 9-12V DC / 500mA

Læs mere

DanTrack DT-30 Satellit tracking alarm

DanTrack DT-30 Satellit tracking alarm DanTrack DT-30 Satellit tracking alarm DT-serien: forskellige funktioner til forskellige behov Nyeste generation af DanTrack's Satellit tracking alarmer - DT-30 - lever lige som sin forgænger, DT-100 op

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

Konzoom Commerce Solutions Business / Hjemme GSM Alarmanlæg

Konzoom Commerce Solutions Business / Hjemme GSM Alarmanlæg Konzoom Commerce Solutions Business / Hjemme GSM Alarmanlæg Installations og brugervejledning Generel information: Denne tyverialarm er meget velegnet til mindre kontorer og private hjem. Alarmanlægget

Læs mere

Brugervejledning. LED Alarm

Brugervejledning. LED Alarm Brugervejledning LED Alarm 2 INHOLD 1. FUNKTIONER... 4 2. OPSÆTNING... 4 3. 12/24 TIMERS VISNING... 5 4. CELSIUS OR FAHRENHEIT FORMAT... 5 5. AFLÆS TEMPERATUR, DATO, ALARM og UDSÆT ALARM INTERVAL... 5

Læs mere

Parkeringsskive. Eco. Brugervejledning

Parkeringsskive. Eco. Brugervejledning Parkeringsskive Eco Brugervejledning 2 - DK Indhold DK Introduktion 4 Produktoversigt 5 Inden montering 6 Montering af Park n go Eco 9 Hvordan virker Park n go Eco? 11 Park n go app - hvordan virker den?

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl250g

Installationsvejledning Mobile iwl250g Installationsvejledning Mobile iwl250g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0122 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

SG550M Vildtkamera / fotoalarm med mms brugsanvisning

SG550M Vildtkamera / fotoalarm med mms brugsanvisning SG550M Vildtkamera / fotoalarm med mms brugsanvisning 28.12.2011 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 1.1 Generel beskrivelse af SG550M Digital Jagtkamera SG550 M

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict250eg

Installationsvejledning Countertop ict250eg Installationsvejledning Countertop ict250eg Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18 Vare nr.: R336-0120 1. Indledning Før

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til iphone. Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til iphone. Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved TDC Scale Assistent til iphone Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved Revision Date 1 kw 20101128 Initial version 2 kw 20101201 Stavefejl og layout rettelser 3 kw 20101202 FAQ udvidet 4

Læs mere

40 Brugsanvisning AM

40 Brugsanvisning AM 40 Brugsanvisning AM Cardio 40 1 2 AM 4 5 3 OK (OK) Tryk i ur-visningen for at komme til menu-tilstand. I tilstanden Menu, tryk på knappen for at indtaste eller bekræfte et valg. Når du registrerer, kan

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

sådan kommer Du i gang med mobilepay business Danske bank 1

sådan kommer Du i gang med mobilepay business Danske bank 1 sådan kommer Du i gang med mobilepay business Danske bank 1 2 Danske bank velkommen til mobilepay business MobilePay Business er en betalingsløsning, som giver din virksomhed mulighed for at modtage betalinger

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Manual IHC Kompatibelt SMS modem. Generel info:... 2 Controllere:... 2 Manualen... 2 Komandoer syntax... 2 Lysdioder... 2 Tilslutning:...

Manual IHC Kompatibelt SMS modem. Generel info:... 2 Controllere:... 2 Manualen... 2 Komandoer syntax... 2 Lysdioder... 2 Tilslutning:... Manual IHC Kompatibelt SMS modem. Modemmet er kompatibelt med LK IHC visual2 controllere. IHC er registreret varemærke hos LK, Schneider Electric. Generel info:... 2 Controllere:... 2 Manualen... 2 Komandoer

Læs mere

ThermIT ApS. Sct. Cathrine Vej 21. 9800 Hjørring. Telefon +45 70 26 66 62. www.thermit.dk. salg@thermit.dk

ThermIT ApS. Sct. Cathrine Vej 21. 9800 Hjørring. Telefon +45 70 26 66 62. www.thermit.dk. salg@thermit.dk ThermIT ha ndbog Indhold Indledning... 2 Tekniske data... 3 Ordforklaring:... 4 Hovedmoduler... 4 Sensor information... 5 SMS Kommandoer... 6 Leverandøropgaver inden levering... 7 Tekniker Installationsvejledning...

Læs mere

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328 RYOM Vildtkamera Premium med MMS/data Manual Nr. 218-328 Vildtkamera Premium - nr. 218-328 ACORN LTL-5310MM KAMERA MENU OG KNAPPER: På bagsiden af kameraet er der et LCD display, 4 retningsknapper, menu

Læs mere

Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 1.0

Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 1.0 Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 1.0 Dokument: SuperSail DS Users Manual 1.0.docx Dato: 09. December - 2013 Revision: 1.0 Antal sider: 19 Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Brugermanual, Duplex 312, Side 1 Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Sådan virker Duplex 312 Funktionsoversigt Brugermanual, Duplex 312, Side 2 GSM styring og

Læs mere

UniLock System 10. Manual til T560 telefonnummer læser. Version 2.0 Revision 150206

UniLock System 10. Manual til T560 telefonnummer læser. Version 2.0 Revision 150206 UniLock System 10 Manual til T560 telefonnummer læser Projekt PRJ167 Version 2.0 Revision 150206 Telefonnummer læser T560 er en GSM modtager, som aflæser en opkalders telefonnummer og videresender dette

Læs mere

CCTR-800 bærbar GPS-Tracker med realtid

CCTR-800 bærbar GPS-Tracker med realtid CCTR-800 bærbar GPS-Tracker med realtid Tillykke med din nye GPS-Tracker, CCTR-800, med realtid. Sporingsenheden er forsynet med et GPS- og et GSM-modul. Den har mange nye og unikke funktioner, f.eks.

Læs mere

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til Android. Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til Android. Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved TDC Scale Assistent til Android Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved Revision Date 1 kw 20110518 Initial version 2 KW 20110522 Sproglige rettelser 3 KW 20110525 Afsnit vedr. Automatick

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

Mærkning af produkter (BAT)

Mærkning af produkter (BAT) November 2011 Mærkning af produkter (BAT) DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens regler

Læs mere

SMSRemote manual. 019D903122_01 LKIHCSMSRemote Schneider Electric Danmark A/S - All rights reserved

SMSRemote manual. 019D903122_01 LKIHCSMSRemote Schneider Electric Danmark A/S - All rights reserved SMSRemote manual 019D903122_01 LKIHCSMSRemote Schneider Electric Danmark A/S - All rights reserved Indledning SMSRemote er en applikation til smartphones til let kommunikation med LK SMS Modem når det

Læs mere