KONTAKTBLAD FOR TYBJERG - AVERSI - TYVELSE - SANDBY - VRANGSTRUP

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KONTAKTBLAD FOR TYBJERG - AVERSI - TYVELSE - SANDBY - VRANGSTRUP"

Transkript

1 KONTAKTBLAD FOR TYBJERG - AVERSI - TYVELSE - SANDBY - VRANGSTRUP 34. ÅRGANG SEPTEMBER 2015 NR. 7

2 FORENINGER & KONTAKTPERSONER MENIGHEDSRÅDENE I TYBJERG, AVERSI, TYVELSE OG VRANGRSTUP Formand: Ida Laustsen tlf Kirkeværge Tyvelse Kirke: Knud Erik Ingerslev Jensen tlf Kirkeværge Vrangstrup Kirke: Henri Larsen tlf Kirkeværge Aversi Kirke: Holger Lunden tlf Kirkeværge Tybjerg Kirke: Susanne Haunstrup Jeppesen tlf Kasserer: Knud Myrhøj tlf SANDBY MENIGHEDSRÅD Formand: Kirsten Larsen tlf Kontaktperson: Leif Jensen. tlf Kirkeværge: Bente Vistisen, tlf Kasserer: Naja Poulsen, tlf TYBJERG GYMNASTIKFORENING Formand: Susanne Feldthusen Tlf TYBJERGLILLE BAKKER VANDVÆRK Formand Johnny Sørvin Tlf SANDBY-VRANGSTRUP FORSAMLINGSHUS Kontaktperson: Lise Nielsen , mobil bedst mellem kl TYBJERG FORSAMLINGSHUS Formand Mitzi Jensen. Tlf Husbestilling v/solveig Olsen Tlf.: torsdag i hver måned mellem kl. 19 og 20 er Forsamlingshuset åbent for besigtigelse. LANDSBYFORENINGEN TYBJERG & OMEGN ww.tybjerg.info Formand Jørn Haaber Christiansen Tlf.: TYBJERG PRIVATSKOLE Kontakt: Skoleleder Kenneth Oksborg Tlf FORENINGEN TYBJERGHUS Formand: Tina Olsen Tlf.: Vedr. Café: Lene Pedersen. Tlf LOKALRÅDET TYBJERG & OMEGN Formand Peter Seedorff Tlf TYBJERG SPEJDERNE Kontaktperson: Helge Christensen Tlf AVERSI FALDSKÆRMS CLUB Tornelundsvej 8, Aversi, 4690 Haslev. Form.: Giacomo Lindorff. Tlf HERLUFLILLE MØLLELAUG Formand: Peter Castberg Tvedevej 10, Tybjerglille, 4160 Herlufmagle Tlf Møllen: TYBJERG OG OMEGNS FOLKEDANSERFORENING Formand: Nina Hossy Tlf.: Mobil SUSÅ HUSHOLDNINGSFORNING Formand: Liselotte Andersen Tlf.: SUSÅ EGNSHISTORISKE FORENING Formand: Anni Dam Tlf RIDERS CUP Kontaktperson: Jesper Poulsen Tlf SOGNEBLADETS BESTYRELSE Formand: Johnny Sørvin tlf Næstformand: Jens Barlund tlf Kasserer: Knud Arne Jensen tlf SOGNEBLADET KAN OGSÅ SES PÅ HJEMMESIDEN 2

3 Kast hjertet ud først og spring så selv e er! De e gamle mundheld gælder stadig i mange af livets forhold. Når man f. eks. står over for en næsten umulig udfordring, men som det fremgår af et par af reportagerne i de e nummer af bladet, så bliver det helt aktuelt, hvis man er faldskærmeudspringer eller springry er. Men det med hjertet kan pludseligt blive et meget alvorligt problem. I Tybjerg på skolen har man en hjertestarter, men hvor mange i Tybjerglille Bakker, som har den tæ este befolkning i området, ved egentligt det? Nu er sæsonen for vinterhalvårets ak viteter i de mange foreninger så småt gået i gang, men udendørs sker stadig en masse, og d. 12. september kommer det store mo onscykelløb igen gennem Tybjerg. Da de e skete for første gang var i 2012, og det blev markeret så festligt på Smedebakken, at mange af de i pedalerne trampende så ihærdige cykelry er e erfølgende skrev mange begejstrede indlæg på Facebook. De e skule meget gentages, så mød endelig talrigt op lørdag d. 12. september omkring Tybjerghus, som vil have åbent i caféen for salg af lækkerier, og mon ikke det a er bliver l et kort besøg af et par tørs ge mo onister? Det store rykind forventes at ankomme l Tybjerg omkring kl. 17:30. Søndag d. 20. er der Åbent Landbrug på Assendrup Hovedgaard, og det er al d et besøg værd. Gymnas kforeningen står for det kulinariske, som anbefales på det kra igste. Herudover kan Tybjerg Forsamlingshus s tradi onelle høs est også anbefales. Det tegner l at blive en rig g god og sjov september! Annegrete Forside: Faldskærmsklubben i Aversi set fra luften med dalende skærm. Læs mere side 21. Foto: Aversi Faldskærms Club ANSVARSHAVENDE REDAKTØR DEADLINE: 15. SEPTEMBER Annegrete Schmidt (agt) Tlf , mobil TRYK: Sangill Grafisk, Holme-Olstrup OPLAG: eksemplarer OBS. OBS. Udebliver månedens udgave af Sognebladet, kontakt da venligst Jens Barlund på tlf , mobil: ANNONCEPRISER 1/1 side: 300,00 kr. 1/2 side: kr. 1/4 side: 75,00 kr. Sognebladet udkommer 10 gange årligt, dvs. ikke i januar og juli måneder. Udgives af Foreningen Sognebladet. Brug af tekst, og fotos eller dele deraf er kun tilladt med kildeangivelse 3

4 Kirkelig vejviser Sognepræst og provst Vagn Birk Jensen Birkelundsvej 10, Tyvelse 4171 Glumsø BEGRAVELSESKAFFE En god afslutning er altid vigtig. Vi kan garantere rolige og harmoniske omgivelser, og personale, der har fuld forståelse for, hvordan I har det netop denne dag. Vores begravelseskaffe består af kaffebord med boller og kringle/lagkage. Kontakt Lene Andersen på tlf.: Mobil Træffes på tlf.: eller Træffetider: tirsdag 10-11, onsdage kl , torsdag og fredag kl Fredag er fridag. Sognepræst Mette Paulin Blomgren Med venlig hilsen Støtteforeningen for Tybjerg Forsamlingshus Tlf Mail: Træffes efter aftale. Mandag er fridag. Graver for Aversi og Tybjerg kirker: Annette Olsen tlf.: Graver for Vrangstrup - Sandby og Tyvelse kirker: Jørgen Jensen tlf.: Gravermedhjælper Tanja Saamkopf Jacobsen Organist: Flemming Mørk Pedersen tlf Kirkesangere for de 5 sogne er: Stine Horslev og Knud Østergaard Jensen Tlf Kirkebil: Der kan bestilles kirkebil til gudstjenester og arrangementer i Præstegården samt til Sognehøjskolen både i og udenfor sognet. 1). Der kan bestilles kirkebil med Flextrafik, tlf , hvis man er visiteret til handicapkørsel. Bestil venligst dagen før. 2). Er man ikke visiteret til Flextrafik, kan kørsel bestilles hos Næstved Taxa, tlf Bestil venligst dagen før. Kirkekassen betaler. 4

5 Aversi Tybjerg Sandby Tyvelse Vrangstrup Gudstjenester Oplysning om tidspunkter for gudstjenester og arrangementer kan ses på nettet: Klik ind på - indtast sogn, eller kirke, hvorefter du efter et enter og endnu et klik vil kunne se de planlagte gudstjenester og arrangementer. Har du en iphone eller Smartphone så download gratis App en Kirkekalenderen Kirkekalenderen giver en let adgang til gudstjenester, møder og arrangementer i ca kirker, som er tilknyttet Den Danske Folkekirke. App en viser som standard kirker i en radius af 10 km, og det er muligt at få kirker vist over hele Danmark. Under hver kirke kan du se sognetilhørsforhold, og der er adresser og kontaktoplysninger på præster. 5

6 SØVANG. Altergangsgudstjeneste torsdage kl Torsdag d. 3. september v/connie Beier Torsdag. D. 1. oktober v/vagn Birk Jensen Alle er velkomne! Sognepræsterne: Provst og sognepræst Vagn Birk Jensen holder fridag fredag. Kursus september. Friweekend september Sognepræst Mette Paulin Blomgrens holder fridag mandag. Friweekend september Kirkens aktivitetskalender. SEPTEMBER 1. Konfirmationsforberedelse begynder for elever i Tybjerg Privatskole 12:15 Kirkely 13. Høstgudstjeneste se side 09:00 Vrangstrup Kirke 13. Høstgudstjeneste se side 10:30 Tybjerg Kirke 15. Koncert med Anne Dorte Michelsen (UDSOLGT) 19:30 Tybjerg Kirke 20. Glumsø Pensionistkor medvirker ved gudstjenesten i Sandby 10:30 Sandby Kirke Efter gudstjenesten serveres en sandwich 24. Juniorkonfirmandundervisningen starter v/sognepræst Mette Paulin Blomgren. Se side 8 12:15 Kirkely 29. Fælles menighedsrådsmøde for de to menighedsråd i pastoratet 19:00 Tyvelse Pr.gård OKTOBER 7. Familiegudstjeneste. Efterfølgende serveres spaghetti + kødsovs I Tybjerg Forsamlingshus. Se side 27. Sognehøjskolens nye sæson starter. Se side 9 17:00 Tybjerg Kirke 18:00 Tyvelse Pr.gård Konfirmationsdatoer for de kommende år: Aversi-og Tybjerg Kirker Tyvelse Kirke Vrangstrup og Sandby Kirker 2016: 1. maj. 2016: 22. maj. 2016: 29. maj : 7. maj. 2017: 14. maj. 2017: 28. maj. 2018: 6. maj 2018: 13. maj. 2018: 27. maj

7 Månedens salme september 2015: DDS 727: Gud, du fra dine de herlige højelo ssale. Synges ved høstgudstjenesterne d. 13.sept. i Vrangstrup kl og Tybjerg kl Gud, du fra dine de herlige højelo ssale vander, som bjergenes top, så de dybeste dale, dig vi med sang takker for kornet i vang, du vil os evig husvale! Jorden vi pløjer, og sæden vi sår i det lave, vækst og velsignelse dog kun er Himmelens gave, og med dit ord planted du, Herre, på jord l os en paradishave. Kornet vi mejed og bandt og det sanked i lade; nu vi for høsten, o Herre, dig takker så glade; du, som gav alt, du, som har stjernerne talt, vogte os vel for al skade! I september fejrer vi i kirkerne høstgudstjeneste. Her synger vi de dejlige høstsalmer. I salmebogen er flere salmer centrale. Jeg har denne gang valgt salmebogens nr Salmen er skrevet af N.F.S. Grundtvig, som skrev den på bes lling fra sognepræsten i Mern, Peter Rørdam. Den havde oprindeligt seks vers. Han havde anmodet Grundtvig om en salme l brug ved den kommende høstgudstjeneste, da han ikke ville genbruge høstsalmen fra året før af Ingemann. Rørdam s llede sig som be ngelse, at den skulle gå på melodien l 'Lover den Herre..', som han anså for at være en rig g salmemelodi. Grundtvig var dog ikke særlig begejstret for det endelige resultat: Mig huer den for resten ikke synderlig, thi tonen maa være saa smuk, som den vil, saa kræver den et versemaal, som paa dansk falder s vt, og hvori jeg ikke kan røre mig frit. Heller ikke Rørdam var lfreds og bad derfor om en anden melodi. Grundtvig sendte da 'Nu falmer skoven'. Historien melder dog intet om hvilken salme der blev sunget ved den pågældende høstgudstjeneste. Salmen advarer os om, at vi ikke må blive for opslugt af at samle os ska e og samle (sanke) i lade. Nok skal jorden dyrkes og høsten bringes i hus, men vi har ikke kun os selv at takke for udby et. Gud er den almæg ge skaber, der fra sine Højelo ssale (et billede på Himlen) drager omsorg for at høsten lykkedes og vi ikke lider nød. I andet vers hører vi om den jordiske høst, nemlig de frodige marker, der er resultat af menneskets egne evner. Denne rige høst skyldes dog ikke kun os selv, men skyldes den rigdom, som ligger i evangeliet. I Guds ord ligger kimen l paradiset, som er plantet på jorden. Gennem ordet får vi en forsmag på paradiset. E er døden venter os et meget frodigt righoldigt liv. Salmen er en takkesalme, som det antydes i sidste vers. Dog er det i sidste ende Gud vi har at takke for det rige høstudby e. Det afslu es med en bøn om fortsat beskærmelse mod nød og ulykker. Gud er den almæg ge skaber, der råder over hele skaberværket. De e hører vi om sidst i salmen, der er en henvisning l Salme 147, hvor der står at Han bestemmer stjernernes tal og kalder dem alle ved navn. Organist Flemming Mørk Pedersen. 7

8 Høstgudstjeneste i Vrangstrup og Tybjerg kirker søndag den 13. september kl og kl Vi har i Tyvelse Pastorat skabt en tradi on for at holde høstgudstjenesten i børnehøjde. Det er vig gt, at børn allerede som små lærer at være taknemmelig for livet og naturens rige gaver l os. Det er ingen selvfølge. Det ved rig g mange mennesker rundt omkring på kloden, hvor tørke, hungersnød og oversvømmelser lurer. Her i Danmark er der god grund l taknemmelighed for alt det gode, vi henter i på marken og i naturen. Landmændene har også i 2015 kunnet glæde sig over en god høst. Men det er ikke kun landmænd, der bør takke. Alle mennesker bør takke Skaberen, for der er intet her i verden, der er en selvfølge. Det gør vi ved høstgudstjenesterne og ikke alene for afgrøderne, men også for livet, kærligheden, sundheden, naturen og medmenneskene. Og så er kirkerne så flot pyntede. Pastoratets høstgudstjenester finder sted søndag den 13. september kl i Vrangstrup Kirke og kl i Tybjerg Kirke. Der er også i år, som nævnt, lagt op l at lære børnene at vise taknemmelighed og takke for alt det de får. Derfor bedes de voksne invitere børn eller måske børnebørn med l høstgudstjeneste og sørge for, at børnene medbringer frugt, grønt og blomster fra haven, eller andet der kan relateres l høst. Gudstjenesten indledes med, at børnene bærer de medbragte gaver ind i kirken. Det, vi forhåbentlig bærer ud bage er, er taknemmelighed over Guds gode gaver, glæde, lyst l at dele glæden og Guds velsignelse. E er gudstjenesterne vil der sædvanen tro blive holdt auk on over alt det, børnene har bragt med sig. Hele det indkomne beløb, vil e erfølgende blive sendt l børn i nød ude i den store verden. Sidste år blev der indsamlet omkring kr. E er gudstjenesten bydes der på sodavand, kaffe og kage. Kom og vær med! Vi håber, at også mange voksne vil være med når auk onen løber af stablen og byde på herlighederne. På gensyn. Vagn Birk Jensen, provst og sognepræst Vil du være juniorkonfirmand? Børn, som går i Tybjerg Privatskoles 3. klasse, vil omkring 15. september modtage lbud om at deltage i undervisningen v/ sognepræst Me e Paulin Blomgren. Det foregår i Kirkely og begynder torsdag 24. september ca. kl

9 Efterårsmøde MAF nyt fra verdens brændpunkter Folkekirkens Mission indbyder til efterårsmøde i Skt. Jørgens Kirke og Sognegård lørdag den 26. september kl Alle er velkomne. Programmet byder på rapport fra MAFs arbejde, fælles spisning og sange, nyt om provstikomiteens volontørordning mv., eftermiddagskaffe, lotteri og afslutning ca. kl Deltagerpris kr. 75, inkl. spisning og kaffe/te, som betales, når mødet begynder. Tilmelding fra den 15. aug sep. til: Inge Strikkertsen, Næstved, tlf eller Karin Schmidt, Toksværd, tlf eller Erling Nielsen, Fuglebjerg, tlf Eventuelle spørgsmål om mødet rettes til formanden, Henning Marcher, tlf MAF (Mission Aviation Fellowship) er en international, evangelisk og fælleskirkelig missionsorganisation med afdelinger i hele verden. MAF har mere end ansatte, heraf er mere end halvdelen lokale medarbejdere. MAF opererer i 30 u-lande og har ca. 200 piloter og 130 fly i aktiv tjeneste. Suså Sognehøjskole HØJMIDDELALDEREN Højmiddelalderen er temaet for de tre foredragsa ner i Sognehøjskolen. Den første sognea en den 27. oktober er i Tyvelse Præstegård og indledes med spisning kl , hvore er Bodil Busk Sørensen kl holder foredrag. Hun er forfa er og har skrevet en historisk roman om Birgi a af Vadstena. Birgi a var en markant kvinde, der skilte sig ud fra andre helgeninder i kirkens historie. Hun ønskede som barn at blive nonne, men blev anbragt i et arrangeret ægteskab, blev mor l o e børn og modtog åbenbaringer, hvor jom- Birgitta af Vadstena fru Maria og Kristus talte l hende. Hun levede halvdelen af sit liv i Rom og fik opre e en ny klosterorden, Birgi nerordenen. Den anden foredragsa en finder sted i Herlufmagle Præstegård den 24. november kl med historikeren Brian Patrick McGuire. Emnet er kristen spiritualitet i middelalderen og i dag. Pilgrimsfærd, lystænding, ritualer for at mindes de afdøde, genoptagelsen af skri emål: alle disse fænomener afspejler et ønske om at forene krop og sjæl i en erkendelse af vores lhørsforhold som pilgrimme på vej l Gud. Hvordan kan for den bidrage l vores nu dige iden tet som kristne? Den tredje foredragsa en finder sted i Glumsø Præstegård den 23. februar kl Steffen Heiberg, historiker, v. forskningschef ved Frederiksborgmuseet, vil give nogle bud på, hvorfor Europa gik fra pest og befolkningskatastrofe l renæssance og ekspansion. Temaet for denne a en vil føre os fra den sorte død frem l reforma onen. Der vil blive udarbejdet et program med nærmere uddybelse af emnerne, og der bliver arbejdet på at planlægge en tur l Vadstena i foråret

10 Spaghe gudstjeneste for hele familien onsdag den 7. oktober kl i Tybjerg Kirke v/sognepræst Me e Paulin Blomgren Vi prøver som noget nyt at holde en spage gudstjeneste på en hverdag. E er gudstjenesten serveres er der spaghe og kødsovs i forsamlingshuset. Af hensyn l madlavningen er der lmelding l spisning. Tilmelding bedes sendt l eller sms l mobil Husk at skrive antal. Spisningen er gra s, og alle er velkomne. Præstens hjørne. Den 1. september begynder konfirma onsforberedesen for pastoratets konfirmander anno Det har al d været noget meget livsbekræ ende for mig, at møde de unge og drø e nogle af livets store spørgsmål. Men hvad er konfirma on? Konfirma on betyder i kirkelig sammenhæng bekræ else. Det er en religiøs handling, som går ud på, at de unge ved overgangen l voksenalderen får bekræ et det lø e om lhørsforhold l kristendommen, som fadderne aflagde på deres vegne, da de var små. Uden dåb ingen konfirma on. De unge bliver her i pastoratet konfirmeret, når de er ca. 14 år. I Danmark blev konfirma onen indført af Chris an d. 6. i Både kirken og kongen var på det dspunkt stærkt påvirket af pie smen, en protestan sk fromhedsbevægelse, som lagde stor vægt på den personlige omvendelse og bekendelse, og som mente, at de e skulle være det centrale i konfirma onen. Senere i 1800-tallet fremhævede Grundtvig, at konfirma onen betød Guds bekræ else af dåben. Ind l begyndelsen af 1900-tallet blev man ved konfirma onen overhørt i Luthers katekismus, og det gjaldt om ikke at dumpe, for det var pinligt og også dyrt, fordi præsten så skulle betales igen. Overhøringen slap man for i 1909, idet konfirma onen here er udelukkende blev en velsignelseshandling uden overhøring af den unge. De fleste bliver konfirmeret i folkekirken, men medlemmer af andre kristne trossamfund kan også blive konfirmeret der. Med venlig hilsen Provst og sognepræst Vagn Birk Jensen KREATIV CAFÉ Så er det igen d l af finde snakketøj, strikketøj eller andet håndarbejde frem. Vi starter den 24. september i cafeen. Og mødes hver anden torsdag i ulige uger kl. 19:00 og slu er senest kl 21:30. Det koster et medlemskort på 200 kr. for hele sæsonen, som slu er i april, eller 25 kr. pr gang. Vi ski es l at sørge for kaffe og kage. Tag selv en kop med, så slipper vi for opvasken, ligesom vi ski es l at lukke op og lukke af. Håber at rig g mange har lyst l at være med. Hvis der er tvivlspørgsmål, så ring l undertegnede. Hilsen Lo e Tlf

11 Søndag d. 9. august var der fest på Tybjerg privatskole, hvor skolens 4 års fødselsdag blev fejret sam dig med det nye skoleår blev skudt i gang. 1. klasse overrækker roser l de nye børnehaveklassebørn Flaget strøg l top i det smukke sommervejr og sang og musik dannede rammen om de gode tradi oner, som der heldigvis snart er mange af. Skoleleder Kenneth bød personligt alle elever velkommen l et nyt skoleår, og de nye børnehaveklassebørn fik også en særlig velkomst. Undervejs var der underholdning med skolens band og kor og l slut musikalsk underholdning fra eksterne gæster, som spillede og dansede med børnene. Stø eforeningen sørgede som al d for, at der var kolde og varme drikkevarer samt sandwich og kage l alle. Skolens kor skal senere i august måned optræde på Rønnebæksholm sammen med DR s pigekor og strygere fra Symfoniorkesteret. En kæmpe udfordring og oplevelse, som korleder Me e fortrøstningsfuldt og ihærdigt kaster sig over med de elever, som jo kun har et par uger l at øve sig i. Som optakt og forberedelse l koncerten får koret hjælp af en dirigent fra Symfoniorkesteret, som i ugen op l koncerten besøger skolen for at instruere eleverne. Lørdag d. 12. september skal der igen være fest i Tybjerg. Denne gang med langt flere gæster end vi er vant l Mere præcist forventes det, at mellem cyklister gør stop ved skolen, som er depot ved cykelløbet Århus- København. Deltagerne ankommer l Tybjerg fra kl Vi håber, at rig g mange forældre, elever og alle i lokalområdet vil være med l at gøre a enen festlig. I 2013 fik Tybjerg stor ros for den storslåede indsats på depotet på skolen og for en fantas sk stemning og opbakning i på strækningerne før og e er depotet. Det vil vi gøre vores l, at vi kan leve op l endnu engang! Dans og musik med ekstern gæsteoptræden Tekst og fotos: Sabine 11 TYBJERG

12 Sommeren, eller hvad vi i år skal kalde den, er forbi, og det er klart blevet mørkere. Men e eråret har også sine kvaliteter, og derfor skal denne d også nydes med de smukke farver og det hele! Vi var nogle stykker, der var l nabodag i Aversi Faldskærmsklub, det var en dejlig dag med god orientering, som vi siger tak for! Også Riders Cup viste stor gæs rihed ved at invitere os l en omvisning lørdag den 8. august. Vi skal som lokalbefolkning bare vide, at vi er endog meget velkomne l at være lskuere ved deres stævner. Der er gra s adgang, for de deltagende heste betaler hele fores llingen. Den fremragende restaurant er også et besøg værd, hvor man kan invitere hele sin familie l spisning og mærke den fantas ske stemning ved stævnerne. Tak l Riders Cup, vi kommer gerne igen! September er fyldt med ak viteter, se bare bagsiden af de e blad. Lørdag den 5. er der Beatles fest i Tybjerghus, søndag den 6. høs ur ved Ravnstrup Sø, fredag den 18. høs est i Tybjerghus, og ikke mindst: Lørdag den 12. september kommer cykelløbet Århus-København gennem bakkerne og Tybjerg l vores skole, hvor der er depot. De e skete sidste gang i 2012, hvor vi stod på Smedebakken og modtog dem med stor hyldest. Vores modtagelse af ry erne gav genklang langt borte, og jeg vil opfordre l, at vi gør det igen. Landsbyforeningen starter blødt op med vores første visea en i Cafe Tybjerghus med Erik Christensen ved klaveret. De e sker torsdag den 3. september TYBJERG kl Jeg modtager gerne forslag l repertoiret enten pr. mail eller telefon. Se i øvrigt annoncen herom andetsteds i Sognebladet. Vi ses! Venlig hilsen Jørn Haaber Chris ansen, formand. 12

13 Sandby-Vrangstrup Forsamlingshus indbyder til SANGAFTEN torsdag d. 17. september kl Foreningen er vært ved kaffebord Entre 40,00 kr. ALLE ER VELKOMMNE Med venlig hilsen Bestyrelsen Skattekistens klumme.. Der har været gang i det kreative værksted. Flere af børnene har lavet deres eget lille relief af stumper af profilbrædder, søm og bomuldsgarn. Først blev der slået søm i, i det antal man ønskede, dernæst skulle der vikles garn om sømmene på kryds og på tværs. På vores legeplads har vi en stor hybenrose, som dufter så skønt, så længe der er roser på. I år har vi lavet de fineste små hybenkranse. De hænger og pynter på huset.. Tekst og fotos: Pernille 13

14 Riders Cup i Tybjerg Set ude fra Tybjergbjerg syner Riders Cup ikke af meget, men kommer man indenfor, bliver man mere end forbavset, og set fra oven bliver man endnu mere benovet. Den første weekend i august var det stort interna onalt stævne med deltage af 400 heste og 150 ry ere fra bl.a. Japan, USA, Kina, Europa og ikke mindst fra Danmark. Lørdag d. 8. august havde Glen Nielsen igen inviteret l rundvisning med e erfølgende orientering om hele projektet. 23 personer samt Sjællandske e erkom indbydelsen og fik et godt indblik i denne del af hestesporten. Den store nye ridehal på 80x30 m er Danmarks største med alle former for bekvemmeligheder så som restaurant, lounge, bad- og toilet udover selvfølgelig den store ridebane som centrum. Hele herligheden forventes klar l indendørs stævner her i e eråret, og Glen har netop fået bygge lladelse l endnu en stor ridehal, som skal bruges l opvarmning inden konkurrencerne. Det er Glen store ønske, at disse stævner skal være en oplevelse for alle ikke kun de hesteinteresserede. Derfor er der bl.a. gra s adgang for publikum l stævnerne og det store interna onale stævne i august skulle gerne gå hen at blive en folkefest. Heste og gulerødder hører sammen, så hvad har været mere nærliggende, end at det er Gulerodshuset ved Næstved, som har forpagtningen af restaura onsteltet, og det absolut ikke kun de lange rodfrugter, som bliver serveret! Alle er velkomne l at spise frokost eller a ensmad, når der er stævne på Tybjergvej. Weekenden e er var der DM i holdspringning for ponyer, og humøret blandt ry erne var højt. Det var tydeligt at se, hvor glade de unge mennesker er for deres sport, deres heste og samværet på et stævne. Fotos: Riders Cup og Aversi Faldskærmsklub. Tekst: agt 14

15 Aversi Faldskærmsklub var en tur henover og tog de e meget fortællende billede. Bagest ses springarealet, restaura onsteltet, opvarmningsbane og nederst de mange stalde, som ikke er sta onære, med plads l 400 heste. Desuden de mange transportvogne,så hele de e område virker som en helt lille landsby. Udby Kirke 15

16 Tybjerg Forsamlingshus inviterer til Høstfest 2015 Fredag den 18. september kl. 18:30 Så holder vi igen årets sjoveste fest med lækker mad og dans til den lyse morgen. Traditionen tro afholdes den årlige auktion, hvor alle pengene går ubeskåret til Tybjerg Forsamlingshus. Entre & spisning: kr. 250,00 Bindende tilmelding senest onsdag den 9. sept. på tlf eller Høstfest 2015 en fest du ikke må gå glip af. 16

17 Menu Høstfest 2015 Marineret sild med løg og kapers Karrysild med æbler /æg Lune fiskefilet med remoulade og citron Koldrøget laks med røræg og asparges Rejer med mayonnaise Blandet salater Ribbensteg med rødkål Frikadeller med surt Svinemedaljon med bløde løg Ostefad med druer og kiks Kaffe /the med hjemmebagt kage Høstfest en fest du ikke må gå glip af. 17

18 SE DEN NYE HJEMMESIDE Altid et besøg værd og du skal være hjerteligt velkommen! Kender du Forever Living Products? Hvis ikke, så kommer jeg gerne og præsenterer produkterne for dig og dine venner. Jeg kan tilbyde præsentationer inden for wellness, hudpleje og kosttilskud. Produkterne er baseret på økologisk dyrket Aloe Vera. Hvis ja, men ved du ikke hvor du kan købe produkterne, så kan du kontakte mig. Jeg kommer selvfølgelig også gerne og holder en præsentation hos dig. Hjulmandens Aloe Vera v/ Christian Jensen Krogsøvej Herlufmagle Tlf.: CVR-nr.: Tømrermester Søren Dahl Jensen Klintemarksvej 2 Tybjerg 4160 Herlufmagle Tlf Kontakt os med dine ønsker og få et uforpligtende tilbud 18

19 Nyt fra Tybjergspejderne Sommerferien er slut og hverdagen kalder igen. I år bød sommerlejren på helte og skurke, idet temaet var Marvels Superhelte. Hver gruppe blev ldelt en helt, som man skulle være klædt ud som. Vores gruppe fik den blinde Dare Devil (DD) og derfor fik vi lavet nogle sorte T-shirts med DD på brystet og sorte tørklæder l at trække ned over øjnene. Spejderne og ulvene mødte glade om lørdagen, hvor Næsby-centrets porte blev åbnet. Dagen blev brugt l at bygge lejren op med indgangsportal, spisebord og naturligvis hejst telte l os alle. Lejrbålet om a enen lovede godt for resten af lejren, for staben viste, at de ikke var bange for at udlevere sig selv gennem en både overraskende og klam sketch, der handlede om tandbørstning. Vores nye mastesejl blev hængt op over spisebordet, og det var dejligt at kunne sidde i tørvejr, da der jo kom en del regn om mandagen. Dagene blev brugt på hygge og man var på løb. Vi prøvede kanosejlads, fang tøjmand, Hulk, slimkla er, stjerneløb, Rosintræet, lejrbål, flaghejsning, portaler og meget meget mere alt i alt en rig g hygge lejr, som sam dig var lærerig. (teksten leveret af juniorerne) Bæverne kom om onsdagen og tog hjem sammen med de andre om fredagen e er afslutnings-lejrbålet. Hver dag kunne man komme i biksen og snolde. Fredag a en var der lejrfest for de store (over 13 år). Onsdag den 9. september holder vi Åbent Hus, hvor man kan prøve at være spejder for en dag. Alle børn født i 2010 eller dligere er velkomne naturligvis sammen med deres forældre. Tekst og fotos: Inge Spejder for en dag: 9. september EFTERÅRETS PROGRAM: Bævere: Ledere: Inge og Katja Sankt Georgsløb 26. september TYBJERGSPEJDERNE Adresse: Bjergbakken 26, 4160 Herlufmagle Ulve: Ledere: Mikael og Jonn Weekendtur september Sankt Gerogsløb 26. september Mødeaftener: Bæver, ulve og juniorer: Onsdage kl Juniorer: Ledere: Helge og Stine Weekendtur august Sankt Gerorgsløb sept. Rovere: TYT Hver anden tirsdag (lige uger) kl Roverklan: Leder: Helge 19

20 VIL DU HJÆLPE DIN LOKALE IDRÆTSFORENING TIL ÅBENT LANDBRUG SØNDAG D. 20. SEPTEMBER? SØNDAG D. 20. SEPTEMBER KL ER ASSENDRUP HOVEDGÅRD IGEN VÆRTER VED DET ÅRLIGE ÅBENT LANDBRUG ARRANGEMENT. TRADITIONEN TRO STÅR TYBJERG GYMNASTIK FORENING FOR SALG AF PØLSER, SANDWICH, KAGE, KOLDE OG VARME DRIKKE MM. VI HAR ALTID EN MEGET FORNØJELIG DAG, MEN VI KAN GODT BRUGE NETOP DIN HJÆLP! SÅ HAR DU LYST TIL AT VÆRE EN DEL AF DIN LOKALE FORENINGS TEAM DEN DAG ELLER BLOT STØTTE OS MED EN KAGE, SÅ KONTAKT SUSANNE FELDTHUSEN (FORMAND), TLF ELLER Assendrup Hovegård har et langt historisk avlsarbejde omkring Rød Dansk Malkerace som basis for de køer, der kan ses ved Åbent Landbrug PROGRAM FOR DAGEN Søndag d. 20. september kl Mød køerne på gården og oplev en moderne mælkeproduktion Se køerne blive malket i malkerobotten Kæl med de små kalve Gårdquiz om produktionen på Assendrup Hovedgård. Deltag i lodtrækningen om to køletasker med mejeriprodukter fra Arla. Kuponen afleveres ved smagsprøverne, og der udtrækkes en vinder klokken 13 og klokken 15. Nyd smagsprøver på friske mælkeprodukter fra Arla Hop i halmlegepladsen, eller tag en tur på ponyerne Salg af pølser, sandwich, kaffe og kag ved den lokale idrætsforening Få en rundtur i stalden, og tal med en rigtig Arla-landmand 20

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Nr. 1 2015. Godt at vide Den lille lette Forårs fornemmelser Vi er Frivillige

Nr. 1 2015. Godt at vide Den lille lette Forårs fornemmelser Vi er Frivillige Nr. 1 2015 Godt at vide Den lille lette Forårs fornemmelser Vi er Frivillige Indholdsfortegnelse Informa on Formandens ord 3 Kontakt informa oner 4 Konkurrence 5 Madholdet Gistrup e erår 2014 6 Forårets

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

KONTAKTBLAD FOR TYBJERG - AVERSI - TYVELSE - SANDBY - VRANGSTRUP

KONTAKTBLAD FOR TYBJERG - AVERSI - TYVELSE - SANDBY - VRANGSTRUP 33. ÅRGANG OKTOBER Nr. 8 2014 KONTAKTBLAD FOR TYBJERG - AVERSI - TYVELSE - SANDBY - VRANGSTRUP Camma,NanogCathrinekommedfrugtoggrønt lauk onenvedhøstgudstjenesteniaversikirke FORENINGER & KONTAKTPERSONER

Læs mere

ANDET KIRKELIV: Søndag d. 23. aug. ca. kl. 20 Konfirmandindskrivning. Torsdag d. 20. aug. kl. 19.00 Menighedsrådsmøde

ANDET KIRKELIV: Søndag d. 23. aug. ca. kl. 20 Konfirmandindskrivning. Torsdag d. 20. aug. kl. 19.00 Menighedsrådsmøde " Nyt stykke fortov i Andst " Som I kan se her, så har Andst skole (ABC ) Skolebestyrelsen og Andst lokalråd haft kontakt til Vejen kommune, vedr. færdiggørelse eller forlængelse af fortovet på Østervang,

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

KONTAKTBLAD FOR TYBJERG - AVERSI - TYVELSE - SANDBY - VRANGSTRUP

KONTAKTBLAD FOR TYBJERG - AVERSI - TYVELSE - SANDBY - VRANGSTRUP KONTAKTBLAD FOR TYBJERG - AVERSI - TYVELSE - SANDBY - VRANGSTRUP 34. ÅRGANG JUNI 2015 NR. 5 TYBJERG PRIVATSKOLES FANTASTISKE SKOLEKOR INDLEDTE I TYBJERG KIRKE ALLE FORENINGERS DAG D. 10 MAJ FORENINGER

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM Dag Dato Aktivitet Personale Tors 2. Jul Kåring af årets sommer is Ki Ja Ca Tirs

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Krejbjerg - Nyt Juni 2015

Krejbjerg - Nyt Juni 2015 Krejbjerg - Nyt Juni 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn ÅRETS BYFEST 2015 Den 23. 27. juni afholdes der byfest i Krejbjerg. Tirsdag den 23. juni kl. 18.30 Cykeltur til Nymølle kl. 20.00

Læs mere

Sydfyns Single- og Venskabsklub

Sydfyns Single- og Venskabsklub Sydfyns Single- og Venskabsklub www.svendborgsingleklub.dk OBS!! Af hensyn til danseaftner på Skærven i Nyborg, er klubaftnerne fremover flyttet til 3. fredag i måneden April 2013 Søndag den 7. april kl.

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

Nyhedsbrev Juli - August. Hust at tilmelde jer nyhedsbrevet på vores hjemmeside. Tjek vores hjemmeside ud på www.klub144.dk

Nyhedsbrev Juli - August. Hust at tilmelde jer nyhedsbrevet på vores hjemmeside. Tjek vores hjemmeside ud på www.klub144.dk Nyhedsbrev Juli - August Hust at tilmelde jer nyhedsbrevet på vores hjemmeside. Tjek vores hjemmeside ud på www.klub144.dk Side 2 Kære alle. Så kom sommeren endelig til landet efter lang tids venten. Klub

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2015

Kirkenyt juli og august 2015 Kirkenyt juli og august 2015 Orgelkoncert med Frantizek Vaincek Den internationalt anerkendte organist Frantizek Vanicek holder koncert i Strandmarkskirken søndag den 23. august. Der er gratis adgang til

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale 1. jan Ki, Tr 6. jan Aftengymnastik

Læs mere

VSVAvisen. September 2013. Vordingborg Sociale Virksomhed

VSVAvisen. September 2013. Vordingborg Sociale Virksomhed VSVAvisen September 2013 Vordingborg Sociale Virksomhed Nyt siden sidst - Regentparret var på besøg i vores kommune. - Miljøminister Ida Auken kom forbi Hyldevang. Danmarks Den 5. september besøgte Dronning

Læs mere

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU Marts DEN 2011 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338 Side 1 Christian Petersen Anna Rasmussen Ingrid Petersen 1. Marts 25. Marts 28. Marts Redaktionen ønsker

Læs mere

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør.

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør. INVITATION Kære sejler Vi vil gerne gentage succesen fra sidste år og invitere dig og din familie til det 2 Lotus møde, i rækken af de årlige møder der gerne skulle blive en hyggelig og udbytterig tradition

Læs mere

Velkommen )l IF Hasle KFUM Håndbold. Billederne er taget af fotograf Rikke Grøn Larsson

Velkommen )l IF Hasle KFUM Håndbold. Billederne er taget af fotograf Rikke Grøn Larsson Velkommen )l IF Hasle KFUM Håndbold Billederne er taget af fotograf Rikke Grøn Larsson! Tilmelding *l IF Hasle KFUM Hold: (sæt ring) U8 U10 U12 U14 U16 U18 Køn: (sæt ring) Dreng Pige Navn: Fødselsdag:

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad maj-juni 2015 LÆS OM: 1. Peters Brev Bøn på St. Bededag Festlige begivenheder Kr. Himmelfartsudflugt Sommerstævne og lejre Børnekirkeovernatning Informationsmøde

Læs mere

Program for NLD-lejr den 4.-6. april 2014

Program for NLD-lejr den 4.-6. april 2014 Program for NLD-lejr den 4.-6. april 2014 Så er det igen tid til at pakke familien, tandbørsterne og det gode humør. NLD-lejren afholdes i naturskønne omgivelser i Fuglsø ved Mols Bjerge Bogensholmlejren

Læs mere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere 1. sal: Dagcenteret: 6. årgang 1. udgave 1. juni 2015 5. Eva Hjort 6. Anna Elvira Andersen 7. Anna Wraa 15. Eli Agnethe Hansen 2. sal: 1. Rigmor Vils 2. Ole Kragh Pedersen 3. Vagner Hansen 12. Gerda Jepsen

Læs mere

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne.

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne. Sysselkoret Planlægning af besøg af Gaudium i dagene fra søndag, den 4. maj til tirsdag, den 6. maj. Planlægningsgruppen: Karin BH, Daniel, Jens samt fra bestyrelsen Flemming, Åse og Elisabeth. Referat

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Program Byfest for 2014 Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Bjerregrav 2015 Den 11. - 14. juni Program Torsdag d. 11. juni Programmet er foreløbigt, og der kan komme ændringer/justeringer

Læs mere

ARENDSE NYT Juni 2013

ARENDSE NYT Juni 2013 ARENDSE NYT Juni 2013 Sankt Hans 23. juni 2013 Indholdsfortegnelse Juni 2013 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Nye Priser Velkommen til nye medarbejdere Fødselsdage Referat af beboermøde April

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

Til frivillige på HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV JULI & AUGUST 2014 v/frivilligkoordinator Tina Gyldmark

Til frivillige på HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV JULI & AUGUST 2014 v/frivilligkoordinator Tina Gyldmark Til frivillige på HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV JULI & AUGUST 2014 v/frivilligkoordinator Tina Gyldmark Kære alle, Så er det tid til sommerferie Jeg holder ferie i uge 30-31-32, samt torsdag i uge 27, hvor

Læs mere

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens Bestyrelsen Formand: Næstformand: Hanne Skjødt Peter Rabjerg Brådhusvej 7 Gedhøjen 7, Hatting 86 55 15 70 75 65 36 16 skjoedt@pc.dk peter@rabjerg.eu

Læs mere

SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer

SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer Velkommen tilbage Kære alle, Så er sommerferien endegyldigt forbi og et nyt skoleår venter. Vi går det nye år i møde med 45 elever et plus på tre elever i

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja!

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja! Butterup-Tuse Kirkeblad 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3 Ja! Ja! Det JA, jeg denne gang har sat på kirkebladets forside både som tekst og billede og som overskrift for denne artikel, kunne

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet

for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet Indhold: * Sdr. Vium: Byttemarked * Dagli Brugsen: Generalforsamling

Læs mere

Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune

Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune Alle kirker har forskellige tilbud om samvær og aktiviteter for voksne og ældre. Der er foredrag, udflugter, samtaler, fællessang og hygge.

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

for Lyne Sogn Februar 2015

for Lyne Sogn Februar 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Februar 2015 Nedbrydning af gødningshus 2014 Indhold: * Bork Præstegård: Skumringstime * Lyne Kroket & Petanqueklub: Generalforsamling

Læs mere

Sydfyns Single- og Venskabsklub

Sydfyns Single- og Venskabsklub Juli 2014 Lørdag d. 5. juli. Jazz og æggekage på Carlslund, Fruens Bøge Skov 7, 5250 Odense. En tilbagevende tradition er, at vi mødes på Restauration Carlslund og nyder den gode æggekage og jazzmusikken

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Program for Landdistrikternes Uge

Program for Landdistrikternes Uge Program for Landdistrikternes Uge For 16. gang afholdes i Sønderho Landdistrikternes Uge 11. til 18. oktober 2015 Søndag d. 11. oktober. Kl. 9.30: Gudstjeneste i Sønderho Kirke. Arrangør: Nordby og Sønderho

Læs mere

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter 1. Velkomst ved Bjarne Svendsen Ordstyrer: Bjarne Referent: Anette 2. Kort orientering fra alle deltagende foreninger obs om der er noget særligt alle foreninger bør vide FIF ved Karina, Jørgen og Bente.

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Velkommen til byfest i Vester Nebel

Velkommen til byfest i Vester Nebel Velkommen til byfest i Vester Nebel Så er det byfesttid i Vester Nebel, og på de følgende sider vil programmet kunne findes. Byfesten afholdes i år: torsdag den 12. juni søndag den 15. juni 2014 Byfestprogrammet

Læs mere

Bofællesskabet Stenlille

Bofællesskabet Stenlille Bofællesskabet Stenlille Nyhedsbrev vinter 2014 Vinteren går på hæld og vi begynder at glæde os over de små forårstegn. Heldigvis har vinteren ikke været slem i år. Der har kun været få dage, hvor det

Læs mere

INVITATION TIL NLD-LEJR 9. - 11. oktober 2015

INVITATION TIL NLD-LEJR 9. - 11. oktober 2015 INVITATION TIL NLD-LEJR 9. - 11. oktober 2015 Lejr for børn med diagnoser og deres familier NLD-lejren afholdes i naturskønne omgivelser i Fuglsø ved Mols Bjerge OPLEV Dejlige fællesrum Familieværelser

Læs mere

Uge-dag Tidsrum Aktivitet Sted Med-arbejder: Lærkebo Lærkebo 11.30-12-15 13.30 14.15. Ditte 11.30 12.15 Holdmotion

Uge-dag Tidsrum Aktivitet Sted Med-arbejder: Lærkebo Lærkebo 11.30-12-15 13.30 14.15. Ditte 11.30 12.15 Holdmotion 10.15 11.00 11.30-12-15 13.30 14.15 Styrketræning Poppelbos kælder 13.30 14.30 Motion for borgere med KOL 10.15-11.00 Stavgang / Walk and talk om det vi går forbi Udendørs Desuden er alle medlemmer naturligvis

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

Nyhedsbrev. Så er det tid for tilmelding, til rollespillet i Alslev, kolonien i Givskud, og årets grillfest. Til alle fritidsklubmedlemmer

Nyhedsbrev. Så er det tid for tilmelding, til rollespillet i Alslev, kolonien i Givskud, og årets grillfest. Til alle fritidsklubmedlemmer Nyhedsbrev Til alle fritidsklubmedlemmer Så er det tid for tilmelding, til rollespillet i Alslev, kolonien i Givskud, og årets grillfest. Der sker altid noget i klubben. Så er sommeren over os og vi skal

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet Hørning d. 1.2.2012 Kære Forældre Vinterferie I uge 7 er der pasning på Højbo SFO. Der er ingen tilmelding, åbningstiderne er som vanligt fra

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien.

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien. Nyhedsbrev nr.7-2013 Nyt fra Skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev. Årets sommerfest blev afholdt torsdag den 13. juni. Der har været en flot opbakning og jeg har haft mange gode

Læs mere

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Dejligt mange havde tilmeldt sig vores påskefrokost, som blev en god oplevelse. Der var pyntet fine påskeborde, og maden var som sædvanlig vellykket (og

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14 I denne udgave af nyhedsbrevet Efteråret er kommet...1 Røgfri på Arendalsvej...2 Fitness - så er vi igang...4 Trænger din økonomi til et servicetjek?...5 Café Solskin - en solskinshistorie...6 Bagagerumsmarked...8

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

KONTAKTBLAD FOR TYBJERG - AVERSI - TYVELSE - SANDBY - VRANGSTRUP

KONTAKTBLAD FOR TYBJERG - AVERSI - TYVELSE - SANDBY - VRANGSTRUP 33. ÅRGANG NOVEMBER 2014 Nr. 9 KONTAKTBLAD FOR TYBJERG - AVERSI - TYVELSE - SANDBY - VRANGSTRUP Tybjerg Privatskole indledte kartoffelferien på deres helt egen facon! FORENINGER & KONTAKTPERSONER MENIGHEDSRÅDENE

Læs mere

- Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11)

- Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11) - Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11) Så er det fjerde gang at man på CSV-SydØstfyn kan læse et fremragende skoleblad. På grund af lidt manglende arbejdskraft og en sommerferie

Læs mere

RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. HER ER DER PLADS. Til opslagstavlen

RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. HER ER DER PLADS. Til opslagstavlen HER ER DER PLADS RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. Til opslagstavlen Kære forældre og andre. Lidt hjælp kan vi altid bruge, både i klubben og til 4Hskuet, så hvad

Læs mere

EFTERÅRSKURSUS KIRKENS GENBRUG

EFTERÅRSKURSUS KIRKENS GENBRUG EFTERÅRSKURSUS KIRKENS GENBRUG den 8. 9. og 10. oktober 2014 GENBRUG I ØST & VEST Samvirkende Menighedsplejer har i år fornøjelsen af at indbyde til inspirationskursus rettet mod frivillige i Kirkens Genbrug.

Læs mere

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk.

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk. Program 2015. JUNIOR - hver onsdag (undtaget i ferierne) er der juniorklubaften fra 19.00-21.00 i klubhuset. Fra 6/5 tager vi på søerne fra 18.30, først Sorø Sø, og senere (fra 3/6) på Tuel Sø. Spørgsmål

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Vi har set frem til denne dag, hvor ca. 300 gymnaster skal i konkurrence og vi glæder os til at se en masse flot acrobatik.

Vi har set frem til denne dag, hvor ca. 300 gymnaster skal i konkurrence og vi glæder os til at se en masse flot acrobatik. Side 2-6 Velkommen til Sports Acro DM2015 for Junior og Senior Kære gymnaster, instruktører og dommere. Det er en stor glæde for Slagelse Gymnastik Forening at kunne byde Jer velkommen til Sports Acro

Læs mere

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014 Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Regnskab og budget 4) Indkomne forlag 5) Valg af bestyrelse 6) Valg af suppleanter 7) Valg

Læs mere

JUNI 2015. Maglebrænde Sogns Beboerforening www.maglebraendeforsamlingshus.dk

JUNI 2015. Maglebrænde Sogns Beboerforening www.maglebraendeforsamlingshus.dk JUNI 2015 Maglebrænde Sogns Beboerforening www.maglebraendeforsamlingshus.dk Bestyrelsen Kaj Andersen og Henny Boch har ønsket at udtræde af bestyrelsen. I stedet er indtrådt Niels Hansen og Carl Petersen.

Læs mere

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen.

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Vi startede med en kort præsentation, og det var godt at se, at alle årgange undtagen en enkelt var repræsenterede. Der var også en del nye ansigter i blandt.

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

BORBJERG HVAM BYFEST 2013 Side 1. Kort byfestprogram

BORBJERG HVAM BYFEST 2013 Side 1. Kort byfestprogram BORBJERG HVAM BYFEST 2013 Side 1 Kort byfestprogram Borbjerg - løbet Pladespil Bilorienteringsløb Friluftsgudstjeneste Familiedag Kæledyrsudstilling flagkonkurrence Gadedysten Fodboldkampe Stjerne for

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 81. årgang September-Oktober-November 2014 Nr. 3

Butterup-Tuse Kirkeblad. 81. årgang September-Oktober-November 2014 Nr. 3 Butterup-Tuse Kirkeblad 81. årgang September-Oktober-November 2014 Nr. 3 EFTERÅR MED KONTRASTER Jeg ved ikke, hvad det er, der gør efteråret til den særlige årstid, som det er. Hvad det er ved efteråret,

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 4, 2014 Tybjerg Privatskole

Nyhedsbrev nr. 4, 2014 Tybjerg Privatskole Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev! D. 26. april blev der holdt arbejdsdag på skolen. Det var en rigtig god dag og der blev lavet rigtig mange gode ting til jeres børn.

Læs mere

Nyt fra menighedsråd/præst

Nyt fra menighedsråd/præst AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2012 Nyt fra menighedsråd/præst To datoer at huske: 5. september og 13. november 2012 Den 5. september 2012 kl. 19 i Himmelrummet på Juelsminde

Læs mere

Her kan du tilmelde dig vores hold, der hedder: Team Ejby Løb For Livet her: http://www.stafetforlivet.dk/dit-hold/

Her kan du tilmelde dig vores hold, der hedder: Team Ejby Løb For Livet her: http://www.stafetforlivet.dk/dit-hold/ Stafet for Livet Sted: Køge Marina. Tid: 20-21 juni fra kl 14-12 Hvad er Stafet for Livet Stafetten er en event, der løber over 22 timer, og formålet er at støtte kræftpatienter, og samtidig have en fest

Læs mere

33. ÅRGANG JUNI Nr. 5 KONTAKTBLAD FOR TYBJERG - AVERSI - TYVELSE - SANDBY - VRANGSTRUP

33. ÅRGANG JUNI Nr. 5 KONTAKTBLAD FOR TYBJERG - AVERSI - TYVELSE - SANDBY - VRANGSTRUP 33. ÅRGANG JUNI Nr. 5 2014 KONTAKTBLAD FOR TYBJERG - AVERSI - TYVELSE - SANDBY - VRANGSTRUP FORENINGER & KONTAKTPERSONER MENIGHEDSRÅDENE I TYBJERG, AVERSI, TYVELSE OG VRANGRSTUP Formand: Ida Laustsen tlf.

Læs mere

NRUI Sports- og Byfest 2013

NRUI Sports- og Byfest 2013 NRUI Sports- og Byfest 2013 Program for Sports- og Byfesten 2013 Søndag den 25/8 kl. 14,00 Opstilling af telt Teltet skal rejses, borde stole, bar, køkken, lys m.m. skal opstilles, så vi glæder os til

Læs mere

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014 Sommerkursus 2014 29. juni 5. juli 2014 Musik og Teaterhøjskolen vil summe af livsglæde, musik, udendørsaktiviteter, foredrag og hyggeligt samvær for dig, som har lyst til at være en del af et fællesskab

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Nyhedsbrev Årgang 6 ~ Nr. 2. Marts 2007 Åbnings-/træffetider og tlf. nr. Formand Jette Sloth kan træffes personligt: Mandag kl. 9.00 13.00 samt efter nærmere aftale

Læs mere

Skolenyt uge 37 www.ørdingfriskole.dk

Skolenyt uge 37 www.ørdingfriskole.dk Skolenyt uge 37 www.ørdingfriskole.dk Ugens højdepunkter Efter en dejlig uge med solskin er vi nu nået til at kigge lidt tilbage på ugens løb og evaluere samt kigge lidt frem på næste undervisningsuge

Læs mere

Folkemusikseminar. i St. Bededagsferien d. 15. - 18. maj 2014 i Skørping. www.folkemusikskole.dk / kontakt@folkemusikskole.dk / Tlf.

Folkemusikseminar. i St. Bededagsferien d. 15. - 18. maj 2014 i Skørping. www.folkemusikskole.dk / kontakt@folkemusikskole.dk / Tlf. Folkemusikseminar i St. Bededagsferien d. 15. - 18. maj 2014 i Skørping www.folkemusikskole.dk / kontakt@folkemusikskole.dk / Tlf. 3082 5010 Velkommen 2014 til Folkemusikseminar Folkemusikseminaret i St.

Læs mere

KONTAKT 12/13 nr. Indhold: A P R I L

KONTAKT 12/13 nr. Indhold: A P R I L KONTAKT 12/13 nr. A P R I L Indhold: Aktuelt i april s. 2 Fritternyt s. 3 4.a syr slanger s. 3 Besøg af Vejen Musiksko le s. 4 8.årgang i Odense s. 4 A-dage i E 3 s. 5 Foredrag med forfatter s. 6 Skolefest

Læs mere