KONTAKTBLAD FOR TYBJERG - AVERSI - TYVELSE - SANDBY - VRANGSTRUP

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KONTAKTBLAD FOR TYBJERG - AVERSI - TYVELSE - SANDBY - VRANGSTRUP"

Transkript

1 KONTAKTBLAD FOR TYBJERG - AVERSI - TYVELSE - SANDBY - VRANGSTRUP 34. ÅRGANG SEPTEMBER 2015 NR. 7

2 FORENINGER & KONTAKTPERSONER MENIGHEDSRÅDENE I TYBJERG, AVERSI, TYVELSE OG VRANGRSTUP Formand: Ida Laustsen tlf Kirkeværge Tyvelse Kirke: Knud Erik Ingerslev Jensen tlf Kirkeværge Vrangstrup Kirke: Henri Larsen tlf Kirkeværge Aversi Kirke: Holger Lunden tlf Kirkeværge Tybjerg Kirke: Susanne Haunstrup Jeppesen tlf Kasserer: Knud Myrhøj tlf SANDBY MENIGHEDSRÅD Formand: Kirsten Larsen tlf Kontaktperson: Leif Jensen. tlf Kirkeværge: Bente Vistisen, tlf Kasserer: Naja Poulsen, tlf TYBJERG GYMNASTIKFORENING Formand: Susanne Feldthusen Tlf TYBJERGLILLE BAKKER VANDVÆRK Formand Johnny Sørvin Tlf SANDBY-VRANGSTRUP FORSAMLINGSHUS Kontaktperson: Lise Nielsen , mobil bedst mellem kl TYBJERG FORSAMLINGSHUS Formand Mitzi Jensen. Tlf Husbestilling v/solveig Olsen Tlf.: torsdag i hver måned mellem kl. 19 og 20 er Forsamlingshuset åbent for besigtigelse. LANDSBYFORENINGEN TYBJERG & OMEGN ww.tybjerg.info Formand Jørn Haaber Christiansen Tlf.: TYBJERG PRIVATSKOLE Kontakt: Skoleleder Kenneth Oksborg Tlf FORENINGEN TYBJERGHUS Formand: Tina Olsen Tlf.: Vedr. Café: Lene Pedersen. Tlf LOKALRÅDET TYBJERG & OMEGN Formand Peter Seedorff Tlf TYBJERG SPEJDERNE Kontaktperson: Helge Christensen Tlf AVERSI FALDSKÆRMS CLUB Tornelundsvej 8, Aversi, 4690 Haslev. Form.: Giacomo Lindorff. Tlf HERLUFLILLE MØLLELAUG Formand: Peter Castberg Tvedevej 10, Tybjerglille, 4160 Herlufmagle Tlf Møllen: TYBJERG OG OMEGNS FOLKEDANSERFORENING Formand: Nina Hossy Tlf.: Mobil SUSÅ HUSHOLDNINGSFORNING Formand: Liselotte Andersen Tlf.: SUSÅ EGNSHISTORISKE FORENING Formand: Anni Dam Tlf RIDERS CUP Kontaktperson: Jesper Poulsen Tlf SOGNEBLADETS BESTYRELSE Formand: Johnny Sørvin tlf Næstformand: Jens Barlund tlf Kasserer: Knud Arne Jensen tlf SOGNEBLADET KAN OGSÅ SES PÅ HJEMMESIDEN 2

3 Kast hjertet ud først og spring så selv e er! De e gamle mundheld gælder stadig i mange af livets forhold. Når man f. eks. står over for en næsten umulig udfordring, men som det fremgår af et par af reportagerne i de e nummer af bladet, så bliver det helt aktuelt, hvis man er faldskærmeudspringer eller springry er. Men det med hjertet kan pludseligt blive et meget alvorligt problem. I Tybjerg på skolen har man en hjertestarter, men hvor mange i Tybjerglille Bakker, som har den tæ este befolkning i området, ved egentligt det? Nu er sæsonen for vinterhalvårets ak viteter i de mange foreninger så småt gået i gang, men udendørs sker stadig en masse, og d. 12. september kommer det store mo onscykelløb igen gennem Tybjerg. Da de e skete for første gang var i 2012, og det blev markeret så festligt på Smedebakken, at mange af de i pedalerne trampende så ihærdige cykelry er e erfølgende skrev mange begejstrede indlæg på Facebook. De e skule meget gentages, så mød endelig talrigt op lørdag d. 12. september omkring Tybjerghus, som vil have åbent i caféen for salg af lækkerier, og mon ikke det a er bliver l et kort besøg af et par tørs ge mo onister? Det store rykind forventes at ankomme l Tybjerg omkring kl. 17:30. Søndag d. 20. er der Åbent Landbrug på Assendrup Hovedgaard, og det er al d et besøg værd. Gymnas kforeningen står for det kulinariske, som anbefales på det kra igste. Herudover kan Tybjerg Forsamlingshus s tradi onelle høs est også anbefales. Det tegner l at blive en rig g god og sjov september! Annegrete Forside: Faldskærmsklubben i Aversi set fra luften med dalende skærm. Læs mere side 21. Foto: Aversi Faldskærms Club ANSVARSHAVENDE REDAKTØR DEADLINE: 15. SEPTEMBER Annegrete Schmidt (agt) Tlf , mobil TRYK: Sangill Grafisk, Holme-Olstrup OPLAG: eksemplarer OBS. OBS. Udebliver månedens udgave af Sognebladet, kontakt da venligst Jens Barlund på tlf , mobil: ANNONCEPRISER 1/1 side: 300,00 kr. 1/2 side: kr. 1/4 side: 75,00 kr. Sognebladet udkommer 10 gange årligt, dvs. ikke i januar og juli måneder. Udgives af Foreningen Sognebladet. Brug af tekst, og fotos eller dele deraf er kun tilladt med kildeangivelse 3

4 Kirkelig vejviser Sognepræst og provst Vagn Birk Jensen Birkelundsvej 10, Tyvelse 4171 Glumsø BEGRAVELSESKAFFE En god afslutning er altid vigtig. Vi kan garantere rolige og harmoniske omgivelser, og personale, der har fuld forståelse for, hvordan I har det netop denne dag. Vores begravelseskaffe består af kaffebord med boller og kringle/lagkage. Kontakt Lene Andersen på tlf.: Mobil Træffes på tlf.: eller Træffetider: tirsdag 10-11, onsdage kl , torsdag og fredag kl Fredag er fridag. Sognepræst Mette Paulin Blomgren Med venlig hilsen Støtteforeningen for Tybjerg Forsamlingshus Tlf Mail: Træffes efter aftale. Mandag er fridag. Graver for Aversi og Tybjerg kirker: Annette Olsen tlf.: Graver for Vrangstrup - Sandby og Tyvelse kirker: Jørgen Jensen tlf.: Gravermedhjælper Tanja Saamkopf Jacobsen Organist: Flemming Mørk Pedersen tlf Kirkesangere for de 5 sogne er: Stine Horslev og Knud Østergaard Jensen Tlf Kirkebil: Der kan bestilles kirkebil til gudstjenester og arrangementer i Præstegården samt til Sognehøjskolen både i og udenfor sognet. 1). Der kan bestilles kirkebil med Flextrafik, tlf , hvis man er visiteret til handicapkørsel. Bestil venligst dagen før. 2). Er man ikke visiteret til Flextrafik, kan kørsel bestilles hos Næstved Taxa, tlf Bestil venligst dagen før. Kirkekassen betaler. 4

5 Aversi Tybjerg Sandby Tyvelse Vrangstrup Gudstjenester Oplysning om tidspunkter for gudstjenester og arrangementer kan ses på nettet: Klik ind på - indtast sogn, eller kirke, hvorefter du efter et enter og endnu et klik vil kunne se de planlagte gudstjenester og arrangementer. Har du en iphone eller Smartphone så download gratis App en Kirkekalenderen Kirkekalenderen giver en let adgang til gudstjenester, møder og arrangementer i ca kirker, som er tilknyttet Den Danske Folkekirke. App en viser som standard kirker i en radius af 10 km, og det er muligt at få kirker vist over hele Danmark. Under hver kirke kan du se sognetilhørsforhold, og der er adresser og kontaktoplysninger på præster. 5

6 SØVANG. Altergangsgudstjeneste torsdage kl Torsdag d. 3. september v/connie Beier Torsdag. D. 1. oktober v/vagn Birk Jensen Alle er velkomne! Sognepræsterne: Provst og sognepræst Vagn Birk Jensen holder fridag fredag. Kursus september. Friweekend september Sognepræst Mette Paulin Blomgrens holder fridag mandag. Friweekend september Kirkens aktivitetskalender. SEPTEMBER 1. Konfirmationsforberedelse begynder for elever i Tybjerg Privatskole 12:15 Kirkely 13. Høstgudstjeneste se side 09:00 Vrangstrup Kirke 13. Høstgudstjeneste se side 10:30 Tybjerg Kirke 15. Koncert med Anne Dorte Michelsen (UDSOLGT) 19:30 Tybjerg Kirke 20. Glumsø Pensionistkor medvirker ved gudstjenesten i Sandby 10:30 Sandby Kirke Efter gudstjenesten serveres en sandwich 24. Juniorkonfirmandundervisningen starter v/sognepræst Mette Paulin Blomgren. Se side 8 12:15 Kirkely 29. Fælles menighedsrådsmøde for de to menighedsråd i pastoratet 19:00 Tyvelse Pr.gård OKTOBER 7. Familiegudstjeneste. Efterfølgende serveres spaghetti + kødsovs I Tybjerg Forsamlingshus. Se side 27. Sognehøjskolens nye sæson starter. Se side 9 17:00 Tybjerg Kirke 18:00 Tyvelse Pr.gård Konfirmationsdatoer for de kommende år: Aversi-og Tybjerg Kirker Tyvelse Kirke Vrangstrup og Sandby Kirker 2016: 1. maj. 2016: 22. maj. 2016: 29. maj : 7. maj. 2017: 14. maj. 2017: 28. maj. 2018: 6. maj 2018: 13. maj. 2018: 27. maj

7 Månedens salme september 2015: DDS 727: Gud, du fra dine de herlige højelo ssale. Synges ved høstgudstjenesterne d. 13.sept. i Vrangstrup kl og Tybjerg kl Gud, du fra dine de herlige højelo ssale vander, som bjergenes top, så de dybeste dale, dig vi med sang takker for kornet i vang, du vil os evig husvale! Jorden vi pløjer, og sæden vi sår i det lave, vækst og velsignelse dog kun er Himmelens gave, og med dit ord planted du, Herre, på jord l os en paradishave. Kornet vi mejed og bandt og det sanked i lade; nu vi for høsten, o Herre, dig takker så glade; du, som gav alt, du, som har stjernerne talt, vogte os vel for al skade! I september fejrer vi i kirkerne høstgudstjeneste. Her synger vi de dejlige høstsalmer. I salmebogen er flere salmer centrale. Jeg har denne gang valgt salmebogens nr Salmen er skrevet af N.F.S. Grundtvig, som skrev den på bes lling fra sognepræsten i Mern, Peter Rørdam. Den havde oprindeligt seks vers. Han havde anmodet Grundtvig om en salme l brug ved den kommende høstgudstjeneste, da han ikke ville genbruge høstsalmen fra året før af Ingemann. Rørdam s llede sig som be ngelse, at den skulle gå på melodien l 'Lover den Herre..', som han anså for at være en rig g salmemelodi. Grundtvig var dog ikke særlig begejstret for det endelige resultat: Mig huer den for resten ikke synderlig, thi tonen maa være saa smuk, som den vil, saa kræver den et versemaal, som paa dansk falder s vt, og hvori jeg ikke kan røre mig frit. Heller ikke Rørdam var lfreds og bad derfor om en anden melodi. Grundtvig sendte da 'Nu falmer skoven'. Historien melder dog intet om hvilken salme der blev sunget ved den pågældende høstgudstjeneste. Salmen advarer os om, at vi ikke må blive for opslugt af at samle os ska e og samle (sanke) i lade. Nok skal jorden dyrkes og høsten bringes i hus, men vi har ikke kun os selv at takke for udby et. Gud er den almæg ge skaber, der fra sine Højelo ssale (et billede på Himlen) drager omsorg for at høsten lykkedes og vi ikke lider nød. I andet vers hører vi om den jordiske høst, nemlig de frodige marker, der er resultat af menneskets egne evner. Denne rige høst skyldes dog ikke kun os selv, men skyldes den rigdom, som ligger i evangeliet. I Guds ord ligger kimen l paradiset, som er plantet på jorden. Gennem ordet får vi en forsmag på paradiset. E er døden venter os et meget frodigt righoldigt liv. Salmen er en takkesalme, som det antydes i sidste vers. Dog er det i sidste ende Gud vi har at takke for det rige høstudby e. Det afslu es med en bøn om fortsat beskærmelse mod nød og ulykker. Gud er den almæg ge skaber, der råder over hele skaberværket. De e hører vi om sidst i salmen, der er en henvisning l Salme 147, hvor der står at Han bestemmer stjernernes tal og kalder dem alle ved navn. Organist Flemming Mørk Pedersen. 7

8 Høstgudstjeneste i Vrangstrup og Tybjerg kirker søndag den 13. september kl og kl Vi har i Tyvelse Pastorat skabt en tradi on for at holde høstgudstjenesten i børnehøjde. Det er vig gt, at børn allerede som små lærer at være taknemmelig for livet og naturens rige gaver l os. Det er ingen selvfølge. Det ved rig g mange mennesker rundt omkring på kloden, hvor tørke, hungersnød og oversvømmelser lurer. Her i Danmark er der god grund l taknemmelighed for alt det gode, vi henter i på marken og i naturen. Landmændene har også i 2015 kunnet glæde sig over en god høst. Men det er ikke kun landmænd, der bør takke. Alle mennesker bør takke Skaberen, for der er intet her i verden, der er en selvfølge. Det gør vi ved høstgudstjenesterne og ikke alene for afgrøderne, men også for livet, kærligheden, sundheden, naturen og medmenneskene. Og så er kirkerne så flot pyntede. Pastoratets høstgudstjenester finder sted søndag den 13. september kl i Vrangstrup Kirke og kl i Tybjerg Kirke. Der er også i år, som nævnt, lagt op l at lære børnene at vise taknemmelighed og takke for alt det de får. Derfor bedes de voksne invitere børn eller måske børnebørn med l høstgudstjeneste og sørge for, at børnene medbringer frugt, grønt og blomster fra haven, eller andet der kan relateres l høst. Gudstjenesten indledes med, at børnene bærer de medbragte gaver ind i kirken. Det, vi forhåbentlig bærer ud bage er, er taknemmelighed over Guds gode gaver, glæde, lyst l at dele glæden og Guds velsignelse. E er gudstjenesterne vil der sædvanen tro blive holdt auk on over alt det, børnene har bragt med sig. Hele det indkomne beløb, vil e erfølgende blive sendt l børn i nød ude i den store verden. Sidste år blev der indsamlet omkring kr. E er gudstjenesten bydes der på sodavand, kaffe og kage. Kom og vær med! Vi håber, at også mange voksne vil være med når auk onen løber af stablen og byde på herlighederne. På gensyn. Vagn Birk Jensen, provst og sognepræst Vil du være juniorkonfirmand? Børn, som går i Tybjerg Privatskoles 3. klasse, vil omkring 15. september modtage lbud om at deltage i undervisningen v/ sognepræst Me e Paulin Blomgren. Det foregår i Kirkely og begynder torsdag 24. september ca. kl

9 Efterårsmøde MAF nyt fra verdens brændpunkter Folkekirkens Mission indbyder til efterårsmøde i Skt. Jørgens Kirke og Sognegård lørdag den 26. september kl Alle er velkomne. Programmet byder på rapport fra MAFs arbejde, fælles spisning og sange, nyt om provstikomiteens volontørordning mv., eftermiddagskaffe, lotteri og afslutning ca. kl Deltagerpris kr. 75, inkl. spisning og kaffe/te, som betales, når mødet begynder. Tilmelding fra den 15. aug sep. til: Inge Strikkertsen, Næstved, tlf eller Karin Schmidt, Toksværd, tlf eller Erling Nielsen, Fuglebjerg, tlf Eventuelle spørgsmål om mødet rettes til formanden, Henning Marcher, tlf MAF (Mission Aviation Fellowship) er en international, evangelisk og fælleskirkelig missionsorganisation med afdelinger i hele verden. MAF har mere end ansatte, heraf er mere end halvdelen lokale medarbejdere. MAF opererer i 30 u-lande og har ca. 200 piloter og 130 fly i aktiv tjeneste. Suså Sognehøjskole HØJMIDDELALDEREN Højmiddelalderen er temaet for de tre foredragsa ner i Sognehøjskolen. Den første sognea en den 27. oktober er i Tyvelse Præstegård og indledes med spisning kl , hvore er Bodil Busk Sørensen kl holder foredrag. Hun er forfa er og har skrevet en historisk roman om Birgi a af Vadstena. Birgi a var en markant kvinde, der skilte sig ud fra andre helgeninder i kirkens historie. Hun ønskede som barn at blive nonne, men blev anbragt i et arrangeret ægteskab, blev mor l o e børn og modtog åbenbaringer, hvor jom- Birgitta af Vadstena fru Maria og Kristus talte l hende. Hun levede halvdelen af sit liv i Rom og fik opre e en ny klosterorden, Birgi nerordenen. Den anden foredragsa en finder sted i Herlufmagle Præstegård den 24. november kl med historikeren Brian Patrick McGuire. Emnet er kristen spiritualitet i middelalderen og i dag. Pilgrimsfærd, lystænding, ritualer for at mindes de afdøde, genoptagelsen af skri emål: alle disse fænomener afspejler et ønske om at forene krop og sjæl i en erkendelse af vores lhørsforhold som pilgrimme på vej l Gud. Hvordan kan for den bidrage l vores nu dige iden tet som kristne? Den tredje foredragsa en finder sted i Glumsø Præstegård den 23. februar kl Steffen Heiberg, historiker, v. forskningschef ved Frederiksborgmuseet, vil give nogle bud på, hvorfor Europa gik fra pest og befolkningskatastrofe l renæssance og ekspansion. Temaet for denne a en vil føre os fra den sorte død frem l reforma onen. Der vil blive udarbejdet et program med nærmere uddybelse af emnerne, og der bliver arbejdet på at planlægge en tur l Vadstena i foråret

10 Spaghe gudstjeneste for hele familien onsdag den 7. oktober kl i Tybjerg Kirke v/sognepræst Me e Paulin Blomgren Vi prøver som noget nyt at holde en spage gudstjeneste på en hverdag. E er gudstjenesten serveres er der spaghe og kødsovs i forsamlingshuset. Af hensyn l madlavningen er der lmelding l spisning. Tilmelding bedes sendt l eller sms l mobil Husk at skrive antal. Spisningen er gra s, og alle er velkomne. Præstens hjørne. Den 1. september begynder konfirma onsforberedesen for pastoratets konfirmander anno Det har al d været noget meget livsbekræ ende for mig, at møde de unge og drø e nogle af livets store spørgsmål. Men hvad er konfirma on? Konfirma on betyder i kirkelig sammenhæng bekræ else. Det er en religiøs handling, som går ud på, at de unge ved overgangen l voksenalderen får bekræ et det lø e om lhørsforhold l kristendommen, som fadderne aflagde på deres vegne, da de var små. Uden dåb ingen konfirma on. De unge bliver her i pastoratet konfirmeret, når de er ca. 14 år. I Danmark blev konfirma onen indført af Chris an d. 6. i Både kirken og kongen var på det dspunkt stærkt påvirket af pie smen, en protestan sk fromhedsbevægelse, som lagde stor vægt på den personlige omvendelse og bekendelse, og som mente, at de e skulle være det centrale i konfirma onen. Senere i 1800-tallet fremhævede Grundtvig, at konfirma onen betød Guds bekræ else af dåben. Ind l begyndelsen af 1900-tallet blev man ved konfirma onen overhørt i Luthers katekismus, og det gjaldt om ikke at dumpe, for det var pinligt og også dyrt, fordi præsten så skulle betales igen. Overhøringen slap man for i 1909, idet konfirma onen here er udelukkende blev en velsignelseshandling uden overhøring af den unge. De fleste bliver konfirmeret i folkekirken, men medlemmer af andre kristne trossamfund kan også blive konfirmeret der. Med venlig hilsen Provst og sognepræst Vagn Birk Jensen KREATIV CAFÉ Så er det igen d l af finde snakketøj, strikketøj eller andet håndarbejde frem. Vi starter den 24. september i cafeen. Og mødes hver anden torsdag i ulige uger kl. 19:00 og slu er senest kl 21:30. Det koster et medlemskort på 200 kr. for hele sæsonen, som slu er i april, eller 25 kr. pr gang. Vi ski es l at sørge for kaffe og kage. Tag selv en kop med, så slipper vi for opvasken, ligesom vi ski es l at lukke op og lukke af. Håber at rig g mange har lyst l at være med. Hvis der er tvivlspørgsmål, så ring l undertegnede. Hilsen Lo e Tlf

11 Søndag d. 9. august var der fest på Tybjerg privatskole, hvor skolens 4 års fødselsdag blev fejret sam dig med det nye skoleår blev skudt i gang. 1. klasse overrækker roser l de nye børnehaveklassebørn Flaget strøg l top i det smukke sommervejr og sang og musik dannede rammen om de gode tradi oner, som der heldigvis snart er mange af. Skoleleder Kenneth bød personligt alle elever velkommen l et nyt skoleår, og de nye børnehaveklassebørn fik også en særlig velkomst. Undervejs var der underholdning med skolens band og kor og l slut musikalsk underholdning fra eksterne gæster, som spillede og dansede med børnene. Stø eforeningen sørgede som al d for, at der var kolde og varme drikkevarer samt sandwich og kage l alle. Skolens kor skal senere i august måned optræde på Rønnebæksholm sammen med DR s pigekor og strygere fra Symfoniorkesteret. En kæmpe udfordring og oplevelse, som korleder Me e fortrøstningsfuldt og ihærdigt kaster sig over med de elever, som jo kun har et par uger l at øve sig i. Som optakt og forberedelse l koncerten får koret hjælp af en dirigent fra Symfoniorkesteret, som i ugen op l koncerten besøger skolen for at instruere eleverne. Lørdag d. 12. september skal der igen være fest i Tybjerg. Denne gang med langt flere gæster end vi er vant l Mere præcist forventes det, at mellem cyklister gør stop ved skolen, som er depot ved cykelløbet Århus- København. Deltagerne ankommer l Tybjerg fra kl Vi håber, at rig g mange forældre, elever og alle i lokalområdet vil være med l at gøre a enen festlig. I 2013 fik Tybjerg stor ros for den storslåede indsats på depotet på skolen og for en fantas sk stemning og opbakning i på strækningerne før og e er depotet. Det vil vi gøre vores l, at vi kan leve op l endnu engang! Dans og musik med ekstern gæsteoptræden Tekst og fotos: Sabine 11 TYBJERG

12 Sommeren, eller hvad vi i år skal kalde den, er forbi, og det er klart blevet mørkere. Men e eråret har også sine kvaliteter, og derfor skal denne d også nydes med de smukke farver og det hele! Vi var nogle stykker, der var l nabodag i Aversi Faldskærmsklub, det var en dejlig dag med god orientering, som vi siger tak for! Også Riders Cup viste stor gæs rihed ved at invitere os l en omvisning lørdag den 8. august. Vi skal som lokalbefolkning bare vide, at vi er endog meget velkomne l at være lskuere ved deres stævner. Der er gra s adgang, for de deltagende heste betaler hele fores llingen. Den fremragende restaurant er også et besøg værd, hvor man kan invitere hele sin familie l spisning og mærke den fantas ske stemning ved stævnerne. Tak l Riders Cup, vi kommer gerne igen! September er fyldt med ak viteter, se bare bagsiden af de e blad. Lørdag den 5. er der Beatles fest i Tybjerghus, søndag den 6. høs ur ved Ravnstrup Sø, fredag den 18. høs est i Tybjerghus, og ikke mindst: Lørdag den 12. september kommer cykelløbet Århus-København gennem bakkerne og Tybjerg l vores skole, hvor der er depot. De e skete sidste gang i 2012, hvor vi stod på Smedebakken og modtog dem med stor hyldest. Vores modtagelse af ry erne gav genklang langt borte, og jeg vil opfordre l, at vi gør det igen. Landsbyforeningen starter blødt op med vores første visea en i Cafe Tybjerghus med Erik Christensen ved klaveret. De e sker torsdag den 3. september TYBJERG kl Jeg modtager gerne forslag l repertoiret enten pr. mail eller telefon. Se i øvrigt annoncen herom andetsteds i Sognebladet. Vi ses! Venlig hilsen Jørn Haaber Chris ansen, formand. 12

13 Sandby-Vrangstrup Forsamlingshus indbyder til SANGAFTEN torsdag d. 17. september kl Foreningen er vært ved kaffebord Entre 40,00 kr. ALLE ER VELKOMMNE Med venlig hilsen Bestyrelsen Skattekistens klumme.. Der har været gang i det kreative værksted. Flere af børnene har lavet deres eget lille relief af stumper af profilbrædder, søm og bomuldsgarn. Først blev der slået søm i, i det antal man ønskede, dernæst skulle der vikles garn om sømmene på kryds og på tværs. På vores legeplads har vi en stor hybenrose, som dufter så skønt, så længe der er roser på. I år har vi lavet de fineste små hybenkranse. De hænger og pynter på huset.. Tekst og fotos: Pernille 13

14 Riders Cup i Tybjerg Set ude fra Tybjergbjerg syner Riders Cup ikke af meget, men kommer man indenfor, bliver man mere end forbavset, og set fra oven bliver man endnu mere benovet. Den første weekend i august var det stort interna onalt stævne med deltage af 400 heste og 150 ry ere fra bl.a. Japan, USA, Kina, Europa og ikke mindst fra Danmark. Lørdag d. 8. august havde Glen Nielsen igen inviteret l rundvisning med e erfølgende orientering om hele projektet. 23 personer samt Sjællandske e erkom indbydelsen og fik et godt indblik i denne del af hestesporten. Den store nye ridehal på 80x30 m er Danmarks største med alle former for bekvemmeligheder så som restaurant, lounge, bad- og toilet udover selvfølgelig den store ridebane som centrum. Hele herligheden forventes klar l indendørs stævner her i e eråret, og Glen har netop fået bygge lladelse l endnu en stor ridehal, som skal bruges l opvarmning inden konkurrencerne. Det er Glen store ønske, at disse stævner skal være en oplevelse for alle ikke kun de hesteinteresserede. Derfor er der bl.a. gra s adgang for publikum l stævnerne og det store interna onale stævne i august skulle gerne gå hen at blive en folkefest. Heste og gulerødder hører sammen, så hvad har været mere nærliggende, end at det er Gulerodshuset ved Næstved, som har forpagtningen af restaura onsteltet, og det absolut ikke kun de lange rodfrugter, som bliver serveret! Alle er velkomne l at spise frokost eller a ensmad, når der er stævne på Tybjergvej. Weekenden e er var der DM i holdspringning for ponyer, og humøret blandt ry erne var højt. Det var tydeligt at se, hvor glade de unge mennesker er for deres sport, deres heste og samværet på et stævne. Fotos: Riders Cup og Aversi Faldskærmsklub. Tekst: agt 14

15 Aversi Faldskærmsklub var en tur henover og tog de e meget fortællende billede. Bagest ses springarealet, restaura onsteltet, opvarmningsbane og nederst de mange stalde, som ikke er sta onære, med plads l 400 heste. Desuden de mange transportvogne,så hele de e område virker som en helt lille landsby. Udby Kirke 15

16 Tybjerg Forsamlingshus inviterer til Høstfest 2015 Fredag den 18. september kl. 18:30 Så holder vi igen årets sjoveste fest med lækker mad og dans til den lyse morgen. Traditionen tro afholdes den årlige auktion, hvor alle pengene går ubeskåret til Tybjerg Forsamlingshus. Entre & spisning: kr. 250,00 Bindende tilmelding senest onsdag den 9. sept. på tlf eller Høstfest 2015 en fest du ikke må gå glip af. 16

17 Menu Høstfest 2015 Marineret sild med løg og kapers Karrysild med æbler /æg Lune fiskefilet med remoulade og citron Koldrøget laks med røræg og asparges Rejer med mayonnaise Blandet salater Ribbensteg med rødkål Frikadeller med surt Svinemedaljon med bløde løg Ostefad med druer og kiks Kaffe /the med hjemmebagt kage Høstfest en fest du ikke må gå glip af. 17

18 SE DEN NYE HJEMMESIDE Altid et besøg værd og du skal være hjerteligt velkommen! Kender du Forever Living Products? Hvis ikke, så kommer jeg gerne og præsenterer produkterne for dig og dine venner. Jeg kan tilbyde præsentationer inden for wellness, hudpleje og kosttilskud. Produkterne er baseret på økologisk dyrket Aloe Vera. Hvis ja, men ved du ikke hvor du kan købe produkterne, så kan du kontakte mig. Jeg kommer selvfølgelig også gerne og holder en præsentation hos dig. Hjulmandens Aloe Vera v/ Christian Jensen Krogsøvej Herlufmagle Tlf.: CVR-nr.: Tømrermester Søren Dahl Jensen Klintemarksvej 2 Tybjerg 4160 Herlufmagle Tlf Kontakt os med dine ønsker og få et uforpligtende tilbud 18

19 Nyt fra Tybjergspejderne Sommerferien er slut og hverdagen kalder igen. I år bød sommerlejren på helte og skurke, idet temaet var Marvels Superhelte. Hver gruppe blev ldelt en helt, som man skulle være klædt ud som. Vores gruppe fik den blinde Dare Devil (DD) og derfor fik vi lavet nogle sorte T-shirts med DD på brystet og sorte tørklæder l at trække ned over øjnene. Spejderne og ulvene mødte glade om lørdagen, hvor Næsby-centrets porte blev åbnet. Dagen blev brugt l at bygge lejren op med indgangsportal, spisebord og naturligvis hejst telte l os alle. Lejrbålet om a enen lovede godt for resten af lejren, for staben viste, at de ikke var bange for at udlevere sig selv gennem en både overraskende og klam sketch, der handlede om tandbørstning. Vores nye mastesejl blev hængt op over spisebordet, og det var dejligt at kunne sidde i tørvejr, da der jo kom en del regn om mandagen. Dagene blev brugt på hygge og man var på løb. Vi prøvede kanosejlads, fang tøjmand, Hulk, slimkla er, stjerneløb, Rosintræet, lejrbål, flaghejsning, portaler og meget meget mere alt i alt en rig g hygge lejr, som sam dig var lærerig. (teksten leveret af juniorerne) Bæverne kom om onsdagen og tog hjem sammen med de andre om fredagen e er afslutnings-lejrbålet. Hver dag kunne man komme i biksen og snolde. Fredag a en var der lejrfest for de store (over 13 år). Onsdag den 9. september holder vi Åbent Hus, hvor man kan prøve at være spejder for en dag. Alle børn født i 2010 eller dligere er velkomne naturligvis sammen med deres forældre. Tekst og fotos: Inge Spejder for en dag: 9. september EFTERÅRETS PROGRAM: Bævere: Ledere: Inge og Katja Sankt Georgsløb 26. september TYBJERGSPEJDERNE Adresse: Bjergbakken 26, 4160 Herlufmagle Ulve: Ledere: Mikael og Jonn Weekendtur september Sankt Gerogsløb 26. september Mødeaftener: Bæver, ulve og juniorer: Onsdage kl Juniorer: Ledere: Helge og Stine Weekendtur august Sankt Gerorgsløb sept. Rovere: TYT Hver anden tirsdag (lige uger) kl Roverklan: Leder: Helge 19

20 VIL DU HJÆLPE DIN LOKALE IDRÆTSFORENING TIL ÅBENT LANDBRUG SØNDAG D. 20. SEPTEMBER? SØNDAG D. 20. SEPTEMBER KL ER ASSENDRUP HOVEDGÅRD IGEN VÆRTER VED DET ÅRLIGE ÅBENT LANDBRUG ARRANGEMENT. TRADITIONEN TRO STÅR TYBJERG GYMNASTIK FORENING FOR SALG AF PØLSER, SANDWICH, KAGE, KOLDE OG VARME DRIKKE MM. VI HAR ALTID EN MEGET FORNØJELIG DAG, MEN VI KAN GODT BRUGE NETOP DIN HJÆLP! SÅ HAR DU LYST TIL AT VÆRE EN DEL AF DIN LOKALE FORENINGS TEAM DEN DAG ELLER BLOT STØTTE OS MED EN KAGE, SÅ KONTAKT SUSANNE FELDTHUSEN (FORMAND), TLF ELLER Assendrup Hovegård har et langt historisk avlsarbejde omkring Rød Dansk Malkerace som basis for de køer, der kan ses ved Åbent Landbrug PROGRAM FOR DAGEN Søndag d. 20. september kl Mød køerne på gården og oplev en moderne mælkeproduktion Se køerne blive malket i malkerobotten Kæl med de små kalve Gårdquiz om produktionen på Assendrup Hovedgård. Deltag i lodtrækningen om to køletasker med mejeriprodukter fra Arla. Kuponen afleveres ved smagsprøverne, og der udtrækkes en vinder klokken 13 og klokken 15. Nyd smagsprøver på friske mælkeprodukter fra Arla Hop i halmlegepladsen, eller tag en tur på ponyerne Salg af pølser, sandwich, kaffe og kag ved den lokale idrætsforening Få en rundtur i stalden, og tal med en rigtig Arla-landmand 20

33. ÅRGANG JUNI Nr. 5 KONTAKTBLAD FOR TYBJERG - AVERSI - TYVELSE - SANDBY - VRANGSTRUP

33. ÅRGANG JUNI Nr. 5 KONTAKTBLAD FOR TYBJERG - AVERSI - TYVELSE - SANDBY - VRANGSTRUP 33. ÅRGANG JUNI Nr. 5 2014 KONTAKTBLAD FOR TYBJERG - AVERSI - TYVELSE - SANDBY - VRANGSTRUP FORENINGER & KONTAKTPERSONER MENIGHEDSRÅDENE I TYBJERG, AVERSI, TYVELSE OG VRANGRSTUP Formand: Ida Laustsen tlf.

Læs mere

KONTAKTBLAD FOR TYBJERG - AVERSI - TYVELSE - SANDBY - VRANGSTRUP

KONTAKTBLAD FOR TYBJERG - AVERSI - TYVELSE - SANDBY - VRANGSTRUP 33. ÅRGANG OKTOBER Nr. 8 2014 KONTAKTBLAD FOR TYBJERG - AVERSI - TYVELSE - SANDBY - VRANGSTRUP Camma,NanogCathrinekommedfrugtoggrønt lauk onenvedhøstgudstjenesteniaversikirke FORENINGER & KONTAKTPERSONER

Læs mere

KONTAKTBLAD FOR TYBJERG - AVERSI - TYVELSE - SANDBY - VRANGSTRUP

KONTAKTBLAD FOR TYBJERG - AVERSI - TYVELSE - SANDBY - VRANGSTRUP KONTAKTBLAD FOR TYBJERG - AVERSI - TYVELSE - SANDBY - VRANGSTRUP 34. ÅRGANG MAJ 2015 NR. 4 Velkommen til ALLE FORENINGERS DAG I TYBJERG SØNDAG D. 10.MAJ Suså Egnshistoriske Forening Hjulmandens Aloe Vera

Læs mere

Nummer 60 16. årgang Juli 2013

Nummer 60 16. årgang Juli 2013 Nummer 60 16. årgang Juli 2013 Så er Byparken åben for alle! (side 22) Udsigten fra Vinderslevvej 37 den 25. maj (side 28) De nye medarbejdere ved Vinderslev Kirke (side 13) Initiativtageren til Byparken

Læs mere

Nors - Tved Tidende. Klar - parat... go` sommerfest! Hannes glas med mer` - nyt i Tved! Atlas - gammelt firma i nye klær. NemPapir - nyt firma i Nors

Nors - Tved Tidende. Klar - parat... go` sommerfest! Hannes glas med mer` - nyt i Tved! Atlas - gammelt firma i nye klær. NemPapir - nyt firma i Nors Nors - Tved Tidende Klar - parat... go` sommerfest! NemPapir - nyt firma i Nors Atlas - gammelt firma i nye klær Hannes glas med mer` - nyt i Tved! September - oktober 2013-5. udgave - Årgang 9 Sommerfesten

Læs mere

LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD. December 2014 NR. 6

LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD. December 2014 NR. 6 LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD December 2014 NR. 6 2 ANNONCER Lokalt Nyt mellem Arresø og Hillerød ønsker alle vore læsere og annoncører en rigtig glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår

Læs mere

KirkeNyt. Mygdal Borgerforening. Udgivere: Bjergby-Mygdal Skole. Bjergby Borger & Grundejerforening. Bjergby-Mygdal lokalhistoriske Forening

KirkeNyt. Mygdal Borgerforening. Udgivere: Bjergby-Mygdal Skole. Bjergby Borger & Grundejerforening. Bjergby-Mygdal lokalhistoriske Forening To sogne Udgivere: Bjergby-Mygdal Skole Bjergby Borger & Grundejerforening Mygdal Borgerforening Bjergby-Mygdal lokalhistoriske Forening KirkeNyt Mygdal Kirke Bjergby Kirke Nr. 4-36. årgang 2014 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Mørke skyer over børnehuset...

Mørke skyer over børnehuset... Mørke skyer over børnehuset... Frederik er en gut med krummer i Vinderkagen September - Oktober 2014 5. udgave - årgang 10 Sommerfesten 2014... Vinderkagen fra byens sommerfest 2014 Bagt af Willy Venstad

Læs mere

Sognebladet. Vester Nebel Sogn + Øster Starup Sogn. Nr. 2 - Maj 2013. Sognebladet. Sognebladet. Kom til Sommerfest

Sognebladet. Vester Nebel Sogn + Øster Starup Sogn. Nr. 2 - Maj 2013. Sognebladet. Sognebladet. Kom til Sommerfest Sognebladet Vester Nebel Sogn + Øster Starup Sogn Sognebladet 36. årgang Nr. 2 - Maj 2013 Sognebladet Kom til Sommerfest på sportspladsen i Vester Nebel 13.-16. juni 2013 1 ARNE S. ANDERSEN SMEDE- & MASKINFABRIK

Læs mere

Juni 2013. Dilettant i Serup. Dagplejebørnene arbejder koncentreret, mens de snakker og hygger sig. Arbejdsdag på Friskolen

Juni 2013. Dilettant i Serup. Dagplejebørnene arbejder koncentreret, mens de snakker og hygger sig. Arbejdsdag på Friskolen Nummer 45 11. Årgang Juni 2013 Læs om Lemming Byfest U8 Pigerne fra Lemming IF Dagplejebørnene arbejder koncentreret, mens de snakker og hygger sig. Dilettant i Serup Arbejdsdag på Friskolen 1 SHELL/SPAR

Læs mere

LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD. Marts 2014 NR. 2

LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD. Marts 2014 NR. 2 LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD Marts 2014 NR. 2 2 ANNONCER Her kunne din annonce have stået Efter devisen først til mølle princippet tilbydes en kvart side til en årlig pris på kr. 4.000 excl. moms.

Læs mere

Nummer 59 16. årgang April 2013

Nummer 59 16. årgang April 2013 Nummer 59 16. årgang April 2013 Modtager af dette blads rose Damer til VIF gymnastik Børnehjørnet til fastelavnsgudstjeneste Der var mange flotte udklædninger til skolens fastelavnsarrangement Ophængte

Læs mere

Badminton. Fodbold. Gymnastik. Håndbold. SVIF fen. Volleyball. August 2013 32. årgang

Badminton. Fodbold. Gymnastik. Håndbold. SVIF fen. Volleyball. August 2013 32. årgang 1964 August 2013 32. årgang SVIF fen SVIF s Medlemsblad venner Seniorklubben for Idrætsforeningen Volleyball i Håndbold området Skallerup Gymnastik Vennebjerg Fodbold og Lønstrup Badminton Fra Bestyrelsen

Læs mere

for Øster Brønderslev og Hallund området Samlingshus - Skattejægere - Julegaver - Kirke-Nyt Myretue - Grøftekant - Modeshow - Sparekassefond

for Øster Brønderslev og Hallund området Samlingshus - Skattejægere - Julegaver - Kirke-Nyt Myretue - Grøftekant - Modeshow - Sparekassefond LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Samlingshus - Skattejægere - Julegaver - Kirke-Nyt Myretue - Grøftekant - Modeshow - Sparekassefond Nummer 63 december - februar 2012 Samlingshuset

Læs mere

Hvide Løgne. Picnickoncert DE STØRSTE DANSKE HITS. ved Stillingehallen. fredag d. 31. august kl. 18.00 gratis entré.

Hvide Løgne. Picnickoncert DE STØRSTE DANSKE HITS. ved Stillingehallen. fredag d. 31. august kl. 18.00 gratis entré. Beboerblad for Hejninge og Stillinge Nr. 4 35. årgang August 2012 Picnickoncert ved Stillingehallen fredag d. 31. august kl. 18.00 gratis entré Læs mere side 10 Hvide Løgne DE STØRSTE DANSKE HITS Markedsdag/Gadeteaterfestival

Læs mere

KirkeNyt. Mygdal Borgerforening. Udgivere: Bjergby-Mygdal Skole. Bjergby Borger & Grundejerforening. Bjergby-Mygdal lokalhistoriske Forening

KirkeNyt. Mygdal Borgerforening. Udgivere: Bjergby-Mygdal Skole. Bjergby Borger & Grundejerforening. Bjergby-Mygdal lokalhistoriske Forening To sogne Udgivere: Bjergby-Mygdal Skole Bjergby Borger & Grundejerforening Mygdal Borgerforening Bjergby-Mygdal lokalhistoriske Forening KirkeNyt Mygdal Kirke Bjergby Kirke Nr. 4-35. årgang 2013 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bjert får en helt ny Dagli Brugs

Bjert får en helt ny Dagli Brugs Nummer 8, 16. årgang, september 2010 Uddeles gratis til samtlige husstande i 6091 Bjert og 6092 Sdr. Stenderup Bjert får en helt ny Dagli Brugs Læs side 3 Nu kommer der en ungdomsklub i Bjert Læs side

Læs mere

BØGEBLADET. Pejrup, Vester Aaby og Aastrup

BØGEBLADET. Pejrup, Vester Aaby og Aastrup November 2014 6. årgang BØGEBLADET Pejrup, Vester Aaby og Aastrup Bladet udgives af NYT fra: Bøgebjerg Idrætsforening -Bøgebjergfesten - Egnsfesten - Bøgebjerghallen - Bøgebjergmessen Bøgebjerghuset/Bøgebjergskolen

Læs mere

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup VI-TO Lokalbladet for Tornby-Vidstrup Syttende årgang Nr. 3 Juni - Juli 2012 Indholdsfortegnelse side Leder........................ 2 Havbakken.................... 3 Tornby Forsamlingshus.......... 4 Tornby-Vidstrup

Læs mere

LOKAL NYT MAGASIN. En dejlig mølle. At kysse en karusse. Faldsled I Millinge I Svanninge. Hold fingrene fra Svanninge skole EFTERÅR 2014 NR.

LOKAL NYT MAGASIN. En dejlig mølle. At kysse en karusse. Faldsled I Millinge I Svanninge. Hold fingrene fra Svanninge skole EFTERÅR 2014 NR. Faldsled I Millinge I Svanninge LOKAL NYT MAGASIN 4 Hold fingrene fra Svanninge skole 8 En dejlig mølle 12 At kysse en karusse Altid kirkebladet for Svanninge Sogn midt i bladet. EFTERÅR 2014 NR. 38 Dagli

Læs mere

Nors - Tved Tidende. Jul. - aug. 2014 4. udg. - årg. 10. Lokalt vinderbillede -fra fotokonkurrencen i Nationalpark Thy

Nors - Tved Tidende. Jul. - aug. 2014 4. udg. - årg. 10. Lokalt vinderbillede -fra fotokonkurrencen i Nationalpark Thy Nors - Tved Tidende Jul. - aug. 2014 4. udg. - årg. 10 Lokalt vinderbillede -fra fotokonkurrencen i Nationalpark Thy Sankt Hans Fest i Parken Det er nu blevet en tradition, at vi afholder bålfest i Parken

Læs mere

Foreningsbladet. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.østernykirke.dk

Foreningsbladet. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.østernykirke.dk www.østernykirke.dk Foreningsbladet for ØSTER NYKIRKE SOGN 18. årgang Nummer 1 Mar-Maj 2012 Drømme kan blive til virkelighed Anders præsterede at komme på DGI s verdenshold for gymnaster, og fik derfor

Læs mere

for Øster Brønderslev og Hallund området Fowli 09 Sommerfest Byfest Vine Cavy Cats Køretøjer Gadespejl Valg Kirkenyt Knopper Nummer 54

for Øster Brønderslev og Hallund området Fowli 09 Sommerfest Byfest Vine Cavy Cats Køretøjer Gadespejl Valg Kirkenyt Knopper Nummer 54 LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Fowli 09 Sommerfest Byfest Vine Cavy Cats Køretøjer Gadespejl Valg Kirkenyt Knopper Nummer 54 august-december 2009 Lokal miljøsang & # # c œ I D A/c

Læs mere

Nummer 33 8. Årgang Juni 2010

Nummer 33 8. Årgang Juni 2010 Nummer 33 8. Årgang Juni 2010 Konfirmanderne fra Serup Kirke Konfirmanderne fra Lemming Kirke Lukas, konfirmeret i Lemming Kirke LÆS OM: Rejsebrev fra Australien, Kirkenyt, U15-drenge i Holland, LGIFtrænere,

Læs mere

Til foreninger / klubber, firmaer, m.v. Så bringer vi det i bladet - (hvis pladsen tillader) Skriv og send inden det er for sent, husk deadline

Til foreninger / klubber, firmaer, m.v. Så bringer vi det i bladet - (hvis pladsen tillader) Skriv og send inden det er for sent, husk deadline Gelsted Bladet Bladet er trykt i 2500 eksemplarer og omdeles i Gelsted, Ålsbo, Husby, Tanderup en del af Ejby., m.fl. Layout Billedværkstedet Gelsted Bladets adresse: Postkassen v/pakkebordet, SuperBrugsen,

Læs mere

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup VI-TO Lokalbladet for Tornby-Vidstrup Femtende årgang Nr. 2 April - Maj 2010 2 Indholdsfortegnelse side Leder........................ 2 Redaktionen................... 3 Havbakken.................... 4

Læs mere

KirkeNyt. Mygdal Borgerforening. Udgivere: Bjergby-Mygdal Skole. Bjergby Borger & Grundejerforening. Bjergby-Mygdal lokalhistoriske Forening

KirkeNyt. Mygdal Borgerforening. Udgivere: Bjergby-Mygdal Skole. Bjergby Borger & Grundejerforening. Bjergby-Mygdal lokalhistoriske Forening To sogne Udgivere: Bjergby-Mygdal Skole Bjergby Borger & Grundejerforening Mygdal Borgerforening Bjergby-Mygdal lokalhistoriske Forening KirkeNyt Mygdal Kirke Bjergby Kirke Nr. 3-36. årgang 2014 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

AASTRUP & VONSBÆK SOGNEBLAD. 21. årgang nummer 3 2015 juni juli- august

AASTRUP & VONSBÆK SOGNEBLAD. 21. årgang nummer 3 2015 juni juli- august AASTRUP & VONSBÆK SOGNEBLAD 21. årgang nummer 3 2015 juni juli- august www.aastrupsogn.dk www.vonsbaeksogn.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Lige værdighed... 2 Sognenyt... 2 Kor og Koncerter...

Læs mere

for Øster Brønderslev og Hallund området Samlingshus - Efterlysninger - Sjov - Bank Vindmøller - Vin - Work Out Nummer 67

for Øster Brønderslev og Hallund området Samlingshus - Efterlysninger - Sjov - Bank Vindmøller - Vin - Work Out Nummer 67 LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Samlingshus - Efterlysninger - Sjov - Bank Vindmøller - Vin - Work Out Nummer 67 November 2012 - marts 2013 MANGE, MANGE TAK! I sidste nummer af råbte

Læs mere

Til foreninger / klubber, firmaer, m.v. Så bringer vi det i bladet - (hvis pladsen tillader) Skriv og send inden det er for sent, husk deadline

Til foreninger / klubber, firmaer, m.v. Så bringer vi det i bladet - (hvis pladsen tillader) Skriv og send inden det er for sent, husk deadline Gelsted Bladet Bladet er trykt i 2500 eksemplarer og omdeles i Gelsted, Ålsbo, Husby, Tanderup en del af Ejby., m.fl. Layout Billedværkstedet Gelsted Bladets adresse: Postkassen v/pakkebordet, SuperBrugsen,

Læs mere