KONTAKTBLAD FOR TYBJERG - AVERSI - TYVELSE - SANDBY - VRANGSTRUP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KONTAKTBLAD FOR TYBJERG - AVERSI - TYVELSE - SANDBY - VRANGSTRUP"

Transkript

1 KONTAKTBLAD FOR TYBJERG - AVERSI - TYVELSE - SANDBY - VRANGSTRUP 34. ÅRGANG SEPTEMBER 2015 NR. 7

2 FORENINGER & KONTAKTPERSONER MENIGHEDSRÅDENE I TYBJERG, AVERSI, TYVELSE OG VRANGRSTUP Formand: Ida Laustsen tlf Kirkeværge Tyvelse Kirke: Knud Erik Ingerslev Jensen tlf Kirkeværge Vrangstrup Kirke: Henri Larsen tlf Kirkeværge Aversi Kirke: Holger Lunden tlf Kirkeværge Tybjerg Kirke: Susanne Haunstrup Jeppesen tlf Kasserer: Knud Myrhøj tlf SANDBY MENIGHEDSRÅD Formand: Kirsten Larsen tlf Kontaktperson: Leif Jensen. tlf Kirkeværge: Bente Vistisen, tlf Kasserer: Naja Poulsen, tlf TYBJERG GYMNASTIKFORENING Formand: Susanne Feldthusen Tlf TYBJERGLILLE BAKKER VANDVÆRK Formand Johnny Sørvin Tlf SANDBY-VRANGSTRUP FORSAMLINGSHUS Kontaktperson: Lise Nielsen , mobil bedst mellem kl TYBJERG FORSAMLINGSHUS Formand Mitzi Jensen. Tlf Husbestilling v/solveig Olsen Tlf.: torsdag i hver måned mellem kl. 19 og 20 er Forsamlingshuset åbent for besigtigelse. LANDSBYFORENINGEN TYBJERG & OMEGN ww.tybjerg.info Formand Jørn Haaber Christiansen Tlf.: TYBJERG PRIVATSKOLE Kontakt: Skoleleder Kenneth Oksborg Tlf FORENINGEN TYBJERGHUS Formand: Tina Olsen Tlf.: Vedr. Café: Lene Pedersen. Tlf LOKALRÅDET TYBJERG & OMEGN Formand Peter Seedorff Tlf TYBJERG SPEJDERNE Kontaktperson: Helge Christensen Tlf AVERSI FALDSKÆRMS CLUB Tornelundsvej 8, Aversi, 4690 Haslev. Form.: Giacomo Lindorff. Tlf HERLUFLILLE MØLLELAUG Formand: Peter Castberg Tvedevej 10, Tybjerglille, 4160 Herlufmagle Tlf Møllen: TYBJERG OG OMEGNS FOLKEDANSERFORENING Formand: Nina Hossy Tlf.: Mobil SUSÅ HUSHOLDNINGSFORNING Formand: Liselotte Andersen Tlf.: SUSÅ EGNSHISTORISKE FORENING Formand: Anni Dam Tlf RIDERS CUP Kontaktperson: Jesper Poulsen Tlf SOGNEBLADETS BESTYRELSE Formand: Johnny Sørvin tlf Næstformand: Jens Barlund tlf Kasserer: Knud Arne Jensen tlf SOGNEBLADET KAN OGSÅ SES PÅ HJEMMESIDEN 2

3 Kast hjertet ud først og spring så selv e er! De e gamle mundheld gælder stadig i mange af livets forhold. Når man f. eks. står over for en næsten umulig udfordring, men som det fremgår af et par af reportagerne i de e nummer af bladet, så bliver det helt aktuelt, hvis man er faldskærmeudspringer eller springry er. Men det med hjertet kan pludseligt blive et meget alvorligt problem. I Tybjerg på skolen har man en hjertestarter, men hvor mange i Tybjerglille Bakker, som har den tæ este befolkning i området, ved egentligt det? Nu er sæsonen for vinterhalvårets ak viteter i de mange foreninger så småt gået i gang, men udendørs sker stadig en masse, og d. 12. september kommer det store mo onscykelløb igen gennem Tybjerg. Da de e skete for første gang var i 2012, og det blev markeret så festligt på Smedebakken, at mange af de i pedalerne trampende så ihærdige cykelry er e erfølgende skrev mange begejstrede indlæg på Facebook. De e skule meget gentages, så mød endelig talrigt op lørdag d. 12. september omkring Tybjerghus, som vil have åbent i caféen for salg af lækkerier, og mon ikke det a er bliver l et kort besøg af et par tørs ge mo onister? Det store rykind forventes at ankomme l Tybjerg omkring kl. 17:30. Søndag d. 20. er der Åbent Landbrug på Assendrup Hovedgaard, og det er al d et besøg værd. Gymnas kforeningen står for det kulinariske, som anbefales på det kra igste. Herudover kan Tybjerg Forsamlingshus s tradi onelle høs est også anbefales. Det tegner l at blive en rig g god og sjov september! Annegrete Forside: Faldskærmsklubben i Aversi set fra luften med dalende skærm. Læs mere side 21. Foto: Aversi Faldskærms Club ANSVARSHAVENDE REDAKTØR DEADLINE: 15. SEPTEMBER Annegrete Schmidt (agt) Tlf , mobil TRYK: Sangill Grafisk, Holme-Olstrup OPLAG: eksemplarer OBS. OBS. Udebliver månedens udgave af Sognebladet, kontakt da venligst Jens Barlund på tlf , mobil: ANNONCEPRISER 1/1 side: 300,00 kr. 1/2 side: kr. 1/4 side: 75,00 kr. Sognebladet udkommer 10 gange årligt, dvs. ikke i januar og juli måneder. Udgives af Foreningen Sognebladet. Brug af tekst, og fotos eller dele deraf er kun tilladt med kildeangivelse 3

4 Kirkelig vejviser Sognepræst og provst Vagn Birk Jensen Birkelundsvej 10, Tyvelse 4171 Glumsø BEGRAVELSESKAFFE En god afslutning er altid vigtig. Vi kan garantere rolige og harmoniske omgivelser, og personale, der har fuld forståelse for, hvordan I har det netop denne dag. Vores begravelseskaffe består af kaffebord med boller og kringle/lagkage. Kontakt Lene Andersen på tlf.: Mobil Træffes på tlf.: eller Træffetider: tirsdag 10-11, onsdage kl , torsdag og fredag kl Fredag er fridag. Sognepræst Mette Paulin Blomgren Med venlig hilsen Støtteforeningen for Tybjerg Forsamlingshus Tlf Mail: Træffes efter aftale. Mandag er fridag. Graver for Aversi og Tybjerg kirker: Annette Olsen tlf.: Graver for Vrangstrup - Sandby og Tyvelse kirker: Jørgen Jensen tlf.: Gravermedhjælper Tanja Saamkopf Jacobsen Organist: Flemming Mørk Pedersen tlf Kirkesangere for de 5 sogne er: Stine Horslev og Knud Østergaard Jensen Tlf Kirkebil: Der kan bestilles kirkebil til gudstjenester og arrangementer i Præstegården samt til Sognehøjskolen både i og udenfor sognet. 1). Der kan bestilles kirkebil med Flextrafik, tlf , hvis man er visiteret til handicapkørsel. Bestil venligst dagen før. 2). Er man ikke visiteret til Flextrafik, kan kørsel bestilles hos Næstved Taxa, tlf Bestil venligst dagen før. Kirkekassen betaler. 4

5 Aversi Tybjerg Sandby Tyvelse Vrangstrup Gudstjenester Oplysning om tidspunkter for gudstjenester og arrangementer kan ses på nettet: Klik ind på - indtast sogn, eller kirke, hvorefter du efter et enter og endnu et klik vil kunne se de planlagte gudstjenester og arrangementer. Har du en iphone eller Smartphone så download gratis App en Kirkekalenderen Kirkekalenderen giver en let adgang til gudstjenester, møder og arrangementer i ca kirker, som er tilknyttet Den Danske Folkekirke. App en viser som standard kirker i en radius af 10 km, og det er muligt at få kirker vist over hele Danmark. Under hver kirke kan du se sognetilhørsforhold, og der er adresser og kontaktoplysninger på præster. 5

6 SØVANG. Altergangsgudstjeneste torsdage kl Torsdag d. 3. september v/connie Beier Torsdag. D. 1. oktober v/vagn Birk Jensen Alle er velkomne! Sognepræsterne: Provst og sognepræst Vagn Birk Jensen holder fridag fredag. Kursus september. Friweekend september Sognepræst Mette Paulin Blomgrens holder fridag mandag. Friweekend september Kirkens aktivitetskalender. SEPTEMBER 1. Konfirmationsforberedelse begynder for elever i Tybjerg Privatskole 12:15 Kirkely 13. Høstgudstjeneste se side 09:00 Vrangstrup Kirke 13. Høstgudstjeneste se side 10:30 Tybjerg Kirke 15. Koncert med Anne Dorte Michelsen (UDSOLGT) 19:30 Tybjerg Kirke 20. Glumsø Pensionistkor medvirker ved gudstjenesten i Sandby 10:30 Sandby Kirke Efter gudstjenesten serveres en sandwich 24. Juniorkonfirmandundervisningen starter v/sognepræst Mette Paulin Blomgren. Se side 8 12:15 Kirkely 29. Fælles menighedsrådsmøde for de to menighedsråd i pastoratet 19:00 Tyvelse Pr.gård OKTOBER 7. Familiegudstjeneste. Efterfølgende serveres spaghetti + kødsovs I Tybjerg Forsamlingshus. Se side 27. Sognehøjskolens nye sæson starter. Se side 9 17:00 Tybjerg Kirke 18:00 Tyvelse Pr.gård Konfirmationsdatoer for de kommende år: Aversi-og Tybjerg Kirker Tyvelse Kirke Vrangstrup og Sandby Kirker 2016: 1. maj. 2016: 22. maj. 2016: 29. maj : 7. maj. 2017: 14. maj. 2017: 28. maj. 2018: 6. maj 2018: 13. maj. 2018: 27. maj

7 Månedens salme september 2015: DDS 727: Gud, du fra dine de herlige højelo ssale. Synges ved høstgudstjenesterne d. 13.sept. i Vrangstrup kl og Tybjerg kl Gud, du fra dine de herlige højelo ssale vander, som bjergenes top, så de dybeste dale, dig vi med sang takker for kornet i vang, du vil os evig husvale! Jorden vi pløjer, og sæden vi sår i det lave, vækst og velsignelse dog kun er Himmelens gave, og med dit ord planted du, Herre, på jord l os en paradishave. Kornet vi mejed og bandt og det sanked i lade; nu vi for høsten, o Herre, dig takker så glade; du, som gav alt, du, som har stjernerne talt, vogte os vel for al skade! I september fejrer vi i kirkerne høstgudstjeneste. Her synger vi de dejlige høstsalmer. I salmebogen er flere salmer centrale. Jeg har denne gang valgt salmebogens nr Salmen er skrevet af N.F.S. Grundtvig, som skrev den på bes lling fra sognepræsten i Mern, Peter Rørdam. Den havde oprindeligt seks vers. Han havde anmodet Grundtvig om en salme l brug ved den kommende høstgudstjeneste, da han ikke ville genbruge høstsalmen fra året før af Ingemann. Rørdam s llede sig som be ngelse, at den skulle gå på melodien l 'Lover den Herre..', som han anså for at være en rig g salmemelodi. Grundtvig var dog ikke særlig begejstret for det endelige resultat: Mig huer den for resten ikke synderlig, thi tonen maa være saa smuk, som den vil, saa kræver den et versemaal, som paa dansk falder s vt, og hvori jeg ikke kan røre mig frit. Heller ikke Rørdam var lfreds og bad derfor om en anden melodi. Grundtvig sendte da 'Nu falmer skoven'. Historien melder dog intet om hvilken salme der blev sunget ved den pågældende høstgudstjeneste. Salmen advarer os om, at vi ikke må blive for opslugt af at samle os ska e og samle (sanke) i lade. Nok skal jorden dyrkes og høsten bringes i hus, men vi har ikke kun os selv at takke for udby et. Gud er den almæg ge skaber, der fra sine Højelo ssale (et billede på Himlen) drager omsorg for at høsten lykkedes og vi ikke lider nød. I andet vers hører vi om den jordiske høst, nemlig de frodige marker, der er resultat af menneskets egne evner. Denne rige høst skyldes dog ikke kun os selv, men skyldes den rigdom, som ligger i evangeliet. I Guds ord ligger kimen l paradiset, som er plantet på jorden. Gennem ordet får vi en forsmag på paradiset. E er døden venter os et meget frodigt righoldigt liv. Salmen er en takkesalme, som det antydes i sidste vers. Dog er det i sidste ende Gud vi har at takke for det rige høstudby e. Det afslu es med en bøn om fortsat beskærmelse mod nød og ulykker. Gud er den almæg ge skaber, der råder over hele skaberværket. De e hører vi om sidst i salmen, der er en henvisning l Salme 147, hvor der står at Han bestemmer stjernernes tal og kalder dem alle ved navn. Organist Flemming Mørk Pedersen. 7

8 Høstgudstjeneste i Vrangstrup og Tybjerg kirker søndag den 13. september kl og kl Vi har i Tyvelse Pastorat skabt en tradi on for at holde høstgudstjenesten i børnehøjde. Det er vig gt, at børn allerede som små lærer at være taknemmelig for livet og naturens rige gaver l os. Det er ingen selvfølge. Det ved rig g mange mennesker rundt omkring på kloden, hvor tørke, hungersnød og oversvømmelser lurer. Her i Danmark er der god grund l taknemmelighed for alt det gode, vi henter i på marken og i naturen. Landmændene har også i 2015 kunnet glæde sig over en god høst. Men det er ikke kun landmænd, der bør takke. Alle mennesker bør takke Skaberen, for der er intet her i verden, der er en selvfølge. Det gør vi ved høstgudstjenesterne og ikke alene for afgrøderne, men også for livet, kærligheden, sundheden, naturen og medmenneskene. Og så er kirkerne så flot pyntede. Pastoratets høstgudstjenester finder sted søndag den 13. september kl i Vrangstrup Kirke og kl i Tybjerg Kirke. Der er også i år, som nævnt, lagt op l at lære børnene at vise taknemmelighed og takke for alt det de får. Derfor bedes de voksne invitere børn eller måske børnebørn med l høstgudstjeneste og sørge for, at børnene medbringer frugt, grønt og blomster fra haven, eller andet der kan relateres l høst. Gudstjenesten indledes med, at børnene bærer de medbragte gaver ind i kirken. Det, vi forhåbentlig bærer ud bage er, er taknemmelighed over Guds gode gaver, glæde, lyst l at dele glæden og Guds velsignelse. E er gudstjenesterne vil der sædvanen tro blive holdt auk on over alt det, børnene har bragt med sig. Hele det indkomne beløb, vil e erfølgende blive sendt l børn i nød ude i den store verden. Sidste år blev der indsamlet omkring kr. E er gudstjenesten bydes der på sodavand, kaffe og kage. Kom og vær med! Vi håber, at også mange voksne vil være med når auk onen løber af stablen og byde på herlighederne. På gensyn. Vagn Birk Jensen, provst og sognepræst Vil du være juniorkonfirmand? Børn, som går i Tybjerg Privatskoles 3. klasse, vil omkring 15. september modtage lbud om at deltage i undervisningen v/ sognepræst Me e Paulin Blomgren. Det foregår i Kirkely og begynder torsdag 24. september ca. kl

9 Efterårsmøde MAF nyt fra verdens brændpunkter Folkekirkens Mission indbyder til efterårsmøde i Skt. Jørgens Kirke og Sognegård lørdag den 26. september kl Alle er velkomne. Programmet byder på rapport fra MAFs arbejde, fælles spisning og sange, nyt om provstikomiteens volontørordning mv., eftermiddagskaffe, lotteri og afslutning ca. kl Deltagerpris kr. 75, inkl. spisning og kaffe/te, som betales, når mødet begynder. Tilmelding fra den 15. aug sep. til: Inge Strikkertsen, Næstved, tlf eller Karin Schmidt, Toksværd, tlf eller Erling Nielsen, Fuglebjerg, tlf Eventuelle spørgsmål om mødet rettes til formanden, Henning Marcher, tlf MAF (Mission Aviation Fellowship) er en international, evangelisk og fælleskirkelig missionsorganisation med afdelinger i hele verden. MAF har mere end ansatte, heraf er mere end halvdelen lokale medarbejdere. MAF opererer i 30 u-lande og har ca. 200 piloter og 130 fly i aktiv tjeneste. Suså Sognehøjskole HØJMIDDELALDEREN Højmiddelalderen er temaet for de tre foredragsa ner i Sognehøjskolen. Den første sognea en den 27. oktober er i Tyvelse Præstegård og indledes med spisning kl , hvore er Bodil Busk Sørensen kl holder foredrag. Hun er forfa er og har skrevet en historisk roman om Birgi a af Vadstena. Birgi a var en markant kvinde, der skilte sig ud fra andre helgeninder i kirkens historie. Hun ønskede som barn at blive nonne, men blev anbragt i et arrangeret ægteskab, blev mor l o e børn og modtog åbenbaringer, hvor jom- Birgitta af Vadstena fru Maria og Kristus talte l hende. Hun levede halvdelen af sit liv i Rom og fik opre e en ny klosterorden, Birgi nerordenen. Den anden foredragsa en finder sted i Herlufmagle Præstegård den 24. november kl med historikeren Brian Patrick McGuire. Emnet er kristen spiritualitet i middelalderen og i dag. Pilgrimsfærd, lystænding, ritualer for at mindes de afdøde, genoptagelsen af skri emål: alle disse fænomener afspejler et ønske om at forene krop og sjæl i en erkendelse af vores lhørsforhold som pilgrimme på vej l Gud. Hvordan kan for den bidrage l vores nu dige iden tet som kristne? Den tredje foredragsa en finder sted i Glumsø Præstegård den 23. februar kl Steffen Heiberg, historiker, v. forskningschef ved Frederiksborgmuseet, vil give nogle bud på, hvorfor Europa gik fra pest og befolkningskatastrofe l renæssance og ekspansion. Temaet for denne a en vil føre os fra den sorte død frem l reforma onen. Der vil blive udarbejdet et program med nærmere uddybelse af emnerne, og der bliver arbejdet på at planlægge en tur l Vadstena i foråret

10 Spaghe gudstjeneste for hele familien onsdag den 7. oktober kl i Tybjerg Kirke v/sognepræst Me e Paulin Blomgren Vi prøver som noget nyt at holde en spage gudstjeneste på en hverdag. E er gudstjenesten serveres er der spaghe og kødsovs i forsamlingshuset. Af hensyn l madlavningen er der lmelding l spisning. Tilmelding bedes sendt l eller sms l mobil Husk at skrive antal. Spisningen er gra s, og alle er velkomne. Præstens hjørne. Den 1. september begynder konfirma onsforberedesen for pastoratets konfirmander anno Det har al d været noget meget livsbekræ ende for mig, at møde de unge og drø e nogle af livets store spørgsmål. Men hvad er konfirma on? Konfirma on betyder i kirkelig sammenhæng bekræ else. Det er en religiøs handling, som går ud på, at de unge ved overgangen l voksenalderen får bekræ et det lø e om lhørsforhold l kristendommen, som fadderne aflagde på deres vegne, da de var små. Uden dåb ingen konfirma on. De unge bliver her i pastoratet konfirmeret, når de er ca. 14 år. I Danmark blev konfirma onen indført af Chris an d. 6. i Både kirken og kongen var på det dspunkt stærkt påvirket af pie smen, en protestan sk fromhedsbevægelse, som lagde stor vægt på den personlige omvendelse og bekendelse, og som mente, at de e skulle være det centrale i konfirma onen. Senere i 1800-tallet fremhævede Grundtvig, at konfirma onen betød Guds bekræ else af dåben. Ind l begyndelsen af 1900-tallet blev man ved konfirma onen overhørt i Luthers katekismus, og det gjaldt om ikke at dumpe, for det var pinligt og også dyrt, fordi præsten så skulle betales igen. Overhøringen slap man for i 1909, idet konfirma onen here er udelukkende blev en velsignelseshandling uden overhøring af den unge. De fleste bliver konfirmeret i folkekirken, men medlemmer af andre kristne trossamfund kan også blive konfirmeret der. Med venlig hilsen Provst og sognepræst Vagn Birk Jensen KREATIV CAFÉ Så er det igen d l af finde snakketøj, strikketøj eller andet håndarbejde frem. Vi starter den 24. september i cafeen. Og mødes hver anden torsdag i ulige uger kl. 19:00 og slu er senest kl 21:30. Det koster et medlemskort på 200 kr. for hele sæsonen, som slu er i april, eller 25 kr. pr gang. Vi ski es l at sørge for kaffe og kage. Tag selv en kop med, så slipper vi for opvasken, ligesom vi ski es l at lukke op og lukke af. Håber at rig g mange har lyst l at være med. Hvis der er tvivlspørgsmål, så ring l undertegnede. Hilsen Lo e Tlf

11 Søndag d. 9. august var der fest på Tybjerg privatskole, hvor skolens 4 års fødselsdag blev fejret sam dig med det nye skoleår blev skudt i gang. 1. klasse overrækker roser l de nye børnehaveklassebørn Flaget strøg l top i det smukke sommervejr og sang og musik dannede rammen om de gode tradi oner, som der heldigvis snart er mange af. Skoleleder Kenneth bød personligt alle elever velkommen l et nyt skoleår, og de nye børnehaveklassebørn fik også en særlig velkomst. Undervejs var der underholdning med skolens band og kor og l slut musikalsk underholdning fra eksterne gæster, som spillede og dansede med børnene. Stø eforeningen sørgede som al d for, at der var kolde og varme drikkevarer samt sandwich og kage l alle. Skolens kor skal senere i august måned optræde på Rønnebæksholm sammen med DR s pigekor og strygere fra Symfoniorkesteret. En kæmpe udfordring og oplevelse, som korleder Me e fortrøstningsfuldt og ihærdigt kaster sig over med de elever, som jo kun har et par uger l at øve sig i. Som optakt og forberedelse l koncerten får koret hjælp af en dirigent fra Symfoniorkesteret, som i ugen op l koncerten besøger skolen for at instruere eleverne. Lørdag d. 12. september skal der igen være fest i Tybjerg. Denne gang med langt flere gæster end vi er vant l Mere præcist forventes det, at mellem cyklister gør stop ved skolen, som er depot ved cykelløbet Århus- København. Deltagerne ankommer l Tybjerg fra kl Vi håber, at rig g mange forældre, elever og alle i lokalområdet vil være med l at gøre a enen festlig. I 2013 fik Tybjerg stor ros for den storslåede indsats på depotet på skolen og for en fantas sk stemning og opbakning i på strækningerne før og e er depotet. Det vil vi gøre vores l, at vi kan leve op l endnu engang! Dans og musik med ekstern gæsteoptræden Tekst og fotos: Sabine 11 TYBJERG

12 Sommeren, eller hvad vi i år skal kalde den, er forbi, og det er klart blevet mørkere. Men e eråret har også sine kvaliteter, og derfor skal denne d også nydes med de smukke farver og det hele! Vi var nogle stykker, der var l nabodag i Aversi Faldskærmsklub, det var en dejlig dag med god orientering, som vi siger tak for! Også Riders Cup viste stor gæs rihed ved at invitere os l en omvisning lørdag den 8. august. Vi skal som lokalbefolkning bare vide, at vi er endog meget velkomne l at være lskuere ved deres stævner. Der er gra s adgang, for de deltagende heste betaler hele fores llingen. Den fremragende restaurant er også et besøg værd, hvor man kan invitere hele sin familie l spisning og mærke den fantas ske stemning ved stævnerne. Tak l Riders Cup, vi kommer gerne igen! September er fyldt med ak viteter, se bare bagsiden af de e blad. Lørdag den 5. er der Beatles fest i Tybjerghus, søndag den 6. høs ur ved Ravnstrup Sø, fredag den 18. høs est i Tybjerghus, og ikke mindst: Lørdag den 12. september kommer cykelløbet Århus-København gennem bakkerne og Tybjerg l vores skole, hvor der er depot. De e skete sidste gang i 2012, hvor vi stod på Smedebakken og modtog dem med stor hyldest. Vores modtagelse af ry erne gav genklang langt borte, og jeg vil opfordre l, at vi gør det igen. Landsbyforeningen starter blødt op med vores første visea en i Cafe Tybjerghus med Erik Christensen ved klaveret. De e sker torsdag den 3. september TYBJERG kl Jeg modtager gerne forslag l repertoiret enten pr. mail eller telefon. Se i øvrigt annoncen herom andetsteds i Sognebladet. Vi ses! Venlig hilsen Jørn Haaber Chris ansen, formand. 12

13 Sandby-Vrangstrup Forsamlingshus indbyder til SANGAFTEN torsdag d. 17. september kl Foreningen er vært ved kaffebord Entre 40,00 kr. ALLE ER VELKOMMNE Med venlig hilsen Bestyrelsen Skattekistens klumme.. Der har været gang i det kreative værksted. Flere af børnene har lavet deres eget lille relief af stumper af profilbrædder, søm og bomuldsgarn. Først blev der slået søm i, i det antal man ønskede, dernæst skulle der vikles garn om sømmene på kryds og på tværs. På vores legeplads har vi en stor hybenrose, som dufter så skønt, så længe der er roser på. I år har vi lavet de fineste små hybenkranse. De hænger og pynter på huset.. Tekst og fotos: Pernille 13

14 Riders Cup i Tybjerg Set ude fra Tybjergbjerg syner Riders Cup ikke af meget, men kommer man indenfor, bliver man mere end forbavset, og set fra oven bliver man endnu mere benovet. Den første weekend i august var det stort interna onalt stævne med deltage af 400 heste og 150 ry ere fra bl.a. Japan, USA, Kina, Europa og ikke mindst fra Danmark. Lørdag d. 8. august havde Glen Nielsen igen inviteret l rundvisning med e erfølgende orientering om hele projektet. 23 personer samt Sjællandske e erkom indbydelsen og fik et godt indblik i denne del af hestesporten. Den store nye ridehal på 80x30 m er Danmarks største med alle former for bekvemmeligheder så som restaurant, lounge, bad- og toilet udover selvfølgelig den store ridebane som centrum. Hele herligheden forventes klar l indendørs stævner her i e eråret, og Glen har netop fået bygge lladelse l endnu en stor ridehal, som skal bruges l opvarmning inden konkurrencerne. Det er Glen store ønske, at disse stævner skal være en oplevelse for alle ikke kun de hesteinteresserede. Derfor er der bl.a. gra s adgang for publikum l stævnerne og det store interna onale stævne i august skulle gerne gå hen at blive en folkefest. Heste og gulerødder hører sammen, så hvad har været mere nærliggende, end at det er Gulerodshuset ved Næstved, som har forpagtningen af restaura onsteltet, og det absolut ikke kun de lange rodfrugter, som bliver serveret! Alle er velkomne l at spise frokost eller a ensmad, når der er stævne på Tybjergvej. Weekenden e er var der DM i holdspringning for ponyer, og humøret blandt ry erne var højt. Det var tydeligt at se, hvor glade de unge mennesker er for deres sport, deres heste og samværet på et stævne. Fotos: Riders Cup og Aversi Faldskærmsklub. Tekst: agt 14

15 Aversi Faldskærmsklub var en tur henover og tog de e meget fortællende billede. Bagest ses springarealet, restaura onsteltet, opvarmningsbane og nederst de mange stalde, som ikke er sta onære, med plads l 400 heste. Desuden de mange transportvogne,så hele de e område virker som en helt lille landsby. Udby Kirke 15

16 Tybjerg Forsamlingshus inviterer til Høstfest 2015 Fredag den 18. september kl. 18:30 Så holder vi igen årets sjoveste fest med lækker mad og dans til den lyse morgen. Traditionen tro afholdes den årlige auktion, hvor alle pengene går ubeskåret til Tybjerg Forsamlingshus. Entre & spisning: kr. 250,00 Bindende tilmelding senest onsdag den 9. sept. på tlf eller Høstfest 2015 en fest du ikke må gå glip af. 16

17 Menu Høstfest 2015 Marineret sild med løg og kapers Karrysild med æbler /æg Lune fiskefilet med remoulade og citron Koldrøget laks med røræg og asparges Rejer med mayonnaise Blandet salater Ribbensteg med rødkål Frikadeller med surt Svinemedaljon med bløde løg Ostefad med druer og kiks Kaffe /the med hjemmebagt kage Høstfest en fest du ikke må gå glip af. 17

18 SE DEN NYE HJEMMESIDE Altid et besøg værd og du skal være hjerteligt velkommen! Kender du Forever Living Products? Hvis ikke, så kommer jeg gerne og præsenterer produkterne for dig og dine venner. Jeg kan tilbyde præsentationer inden for wellness, hudpleje og kosttilskud. Produkterne er baseret på økologisk dyrket Aloe Vera. Hvis ja, men ved du ikke hvor du kan købe produkterne, så kan du kontakte mig. Jeg kommer selvfølgelig også gerne og holder en præsentation hos dig. Hjulmandens Aloe Vera v/ Christian Jensen Krogsøvej Herlufmagle Tlf.: CVR-nr.: Tømrermester Søren Dahl Jensen Klintemarksvej 2 Tybjerg 4160 Herlufmagle Tlf Kontakt os med dine ønsker og få et uforpligtende tilbud 18

19 Nyt fra Tybjergspejderne Sommerferien er slut og hverdagen kalder igen. I år bød sommerlejren på helte og skurke, idet temaet var Marvels Superhelte. Hver gruppe blev ldelt en helt, som man skulle være klædt ud som. Vores gruppe fik den blinde Dare Devil (DD) og derfor fik vi lavet nogle sorte T-shirts med DD på brystet og sorte tørklæder l at trække ned over øjnene. Spejderne og ulvene mødte glade om lørdagen, hvor Næsby-centrets porte blev åbnet. Dagen blev brugt l at bygge lejren op med indgangsportal, spisebord og naturligvis hejst telte l os alle. Lejrbålet om a enen lovede godt for resten af lejren, for staben viste, at de ikke var bange for at udlevere sig selv gennem en både overraskende og klam sketch, der handlede om tandbørstning. Vores nye mastesejl blev hængt op over spisebordet, og det var dejligt at kunne sidde i tørvejr, da der jo kom en del regn om mandagen. Dagene blev brugt på hygge og man var på løb. Vi prøvede kanosejlads, fang tøjmand, Hulk, slimkla er, stjerneløb, Rosintræet, lejrbål, flaghejsning, portaler og meget meget mere alt i alt en rig g hygge lejr, som sam dig var lærerig. (teksten leveret af juniorerne) Bæverne kom om onsdagen og tog hjem sammen med de andre om fredagen e er afslutnings-lejrbålet. Hver dag kunne man komme i biksen og snolde. Fredag a en var der lejrfest for de store (over 13 år). Onsdag den 9. september holder vi Åbent Hus, hvor man kan prøve at være spejder for en dag. Alle børn født i 2010 eller dligere er velkomne naturligvis sammen med deres forældre. Tekst og fotos: Inge Spejder for en dag: 9. september EFTERÅRETS PROGRAM: Bævere: Ledere: Inge og Katja Sankt Georgsløb 26. september TYBJERGSPEJDERNE Adresse: Bjergbakken 26, 4160 Herlufmagle Ulve: Ledere: Mikael og Jonn Weekendtur september Sankt Gerogsløb 26. september Mødeaftener: Bæver, ulve og juniorer: Onsdage kl Juniorer: Ledere: Helge og Stine Weekendtur august Sankt Gerorgsløb sept. Rovere: TYT Hver anden tirsdag (lige uger) kl Roverklan: Leder: Helge 19

20 VIL DU HJÆLPE DIN LOKALE IDRÆTSFORENING TIL ÅBENT LANDBRUG SØNDAG D. 20. SEPTEMBER? SØNDAG D. 20. SEPTEMBER KL ER ASSENDRUP HOVEDGÅRD IGEN VÆRTER VED DET ÅRLIGE ÅBENT LANDBRUG ARRANGEMENT. TRADITIONEN TRO STÅR TYBJERG GYMNASTIK FORENING FOR SALG AF PØLSER, SANDWICH, KAGE, KOLDE OG VARME DRIKKE MM. VI HAR ALTID EN MEGET FORNØJELIG DAG, MEN VI KAN GODT BRUGE NETOP DIN HJÆLP! SÅ HAR DU LYST TIL AT VÆRE EN DEL AF DIN LOKALE FORENINGS TEAM DEN DAG ELLER BLOT STØTTE OS MED EN KAGE, SÅ KONTAKT SUSANNE FELDTHUSEN (FORMAND), TLF ELLER Assendrup Hovegård har et langt historisk avlsarbejde omkring Rød Dansk Malkerace som basis for de køer, der kan ses ved Åbent Landbrug PROGRAM FOR DAGEN Søndag d. 20. september kl Mød køerne på gården og oplev en moderne mælkeproduktion Se køerne blive malket i malkerobotten Kæl med de små kalve Gårdquiz om produktionen på Assendrup Hovedgård. Deltag i lodtrækningen om to køletasker med mejeriprodukter fra Arla. Kuponen afleveres ved smagsprøverne, og der udtrækkes en vinder klokken 13 og klokken 15. Nyd smagsprøver på friske mælkeprodukter fra Arla Hop i halmlegepladsen, eller tag en tur på ponyerne Salg af pølser, sandwich, kaffe og kag ved den lokale idrætsforening Få en rundtur i stalden, og tal med en rigtig Arla-landmand 20

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program:

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kl. 14.00 Kaffe og kage kan købes i Onsdagsklubbens store kaffebod. Kl. 14.30 Aktiviteter:

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 31 marts / april 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 2. sep Svanesang To, Ki, Ja,

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

Sabro Lokalcenter Gårdhavecaféen Specielle arrangementer Januar Februar - Marts

Sabro Lokalcenter Gårdhavecaféen Specielle arrangementer Januar Februar - Marts Sabro Lokalcenter Gårdhavecaféen Specielle arrangementer Januar Februar - Marts Julefrokosten den 11. december Caféens ugentlige menuer og alt om arrangementer og aktiviteter på Lokalcenteret kan ses på

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Nyhedsbrev fra klynge 2

Nyhedsbrev fra klynge 2 Nyhedsbrev fra klynge 2 Så blev det til det sidste nyhedsbrev i år 2014. Den har stået på masser af julehygge i december måned, hvilket nyhedsbrevet også bærer præg af. Der har været en fantastisk opbakning

Læs mere

Aktuelt nyt. Se kalender på bagsiden! LOKALbladet oktober-november 2014

Aktuelt nyt. Se kalender på bagsiden! LOKALbladet oktober-november 2014 Aktuelt nyt Side 2 RUBRIK: Kontakt de lokale foreninger Side 3 Husmoderforeningen: Program for Side 3 Husmoderforeningen: Julehygge i et 25. nov. Side 4 Kreativ Naturskole på Friland 13. og 14. Side 4

Læs mere

Rosenbladet Juni - juli 2015

Rosenbladet Juni - juli 2015 Rosenbladet Juni - juli 2015 Kære beboer og pårørende Rosenbladet informerer om de praktiske ting og aktiviteter, man kan deltage i på hjemmet, desuden bringer vi billeder, og beskrivelser af arrangementer

Læs mere

Plejecentrene Poppelbo

Plejecentrene Poppelbo Arrangementer. December, jul og nytår Plejecentrene Poppelbo og Lærkebo 2014 Kære beboere og pårørende i Poppelbo og Lærkebo 1 Med denne folder vil vi meget gerne synliggøre de mange fælles arrangementer,

Læs mere

S C T. M O R T E N S S O G N

S C T. M O R T E N S S O G N KIRKEBLADET S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 3 September-november 2015 Menighedsudvalget Efterår 2015 Udflugt, musik, sang og foredrag Udflugt tirsdag d. 1. september kl. 13.00-18.00 med afgang

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2017-18 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt månedsblad fra Roskilde Frikirke Så er der nu mulighed for, at du kan udfolde din kreative sider. I cafémiljø mødes vi hver 2. mandag (ulige uger) fra kl. 19.00-21.30. Hanne Friberg og Sanne Nielsen

Læs mere

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk FAKTOR 29 Side 1 FAKTOR 29 Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk Side 2 FAKTOR 29 RART AT VIDE OM AKTIVITETSHUSET: Åbningstider i værestedet: Tirsdag

Læs mere

Nyhedsbrev Juli - August. Hust at tilmelde jer nyhedsbrevet på vores hjemmeside. Tjek vores hjemmeside ud på www.klub144.dk

Nyhedsbrev Juli - August. Hust at tilmelde jer nyhedsbrevet på vores hjemmeside. Tjek vores hjemmeside ud på www.klub144.dk Nyhedsbrev Juli - August Hust at tilmelde jer nyhedsbrevet på vores hjemmeside. Tjek vores hjemmeside ud på www.klub144.dk Side 2 Kære alle. Så kom sommeren endelig til landet efter lang tids venten. Klub

Læs mere

Torslunde Sogn & Kirke

Torslunde Sogn & Kirke Juni GUDSTJENESTER Torslunde Ishøj Vejleå Dato kl. 4/06 10 C. B. Petersen A. Bækgaard A. Gyldenkærne 5/06 10 C. B. Petersen Lukket V. Ahle 11/06 10 A. Gyldenkærne Lukket S. Nielsen 18/06 10 C. B. Petersen

Læs mere

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur.

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur. Juni - Juli - August 2015 Sognebladet Tødsø - Alsted - Sdr. Dråby Pastorat Inde i bladet: Præstens side 2 Konfirmandindskrivning 2016 3 Sogneudflugt 4 Kirkeskibe 5 Nyt fra beboerforeningerne 6 Adresser

Læs mere

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13.

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13. DAMSØGAARD Alle hverdage Avislæsning kl. 11.45 i stuen Gymnastikken kl. 9.00-12.30 Fællesgymnastik i kælderen kl. 10.30 11.00 Terapien kl. 9.00-15.30 POSTEN NR. 5 MAJ 2008 (kig ind i terapien og få en

Læs mere

Indhold. Siden sidst. Mal med sæbebobler. Sømændene i Vordingborg. Vandkamp. Besøg hos Thea. Fisketur. Herlufmagle friluftsbad.

Indhold. Siden sidst. Mal med sæbebobler. Sømændene i Vordingborg. Vandkamp. Besøg hos Thea. Fisketur. Herlufmagle friluftsbad. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 1. jul Mal med sæbebobler

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2016-17 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Nr. 1 2015. Godt at vide Den lille lette Forårs fornemmelser Vi er Frivillige

Nr. 1 2015. Godt at vide Den lille lette Forårs fornemmelser Vi er Frivillige Nr. 1 2015 Godt at vide Den lille lette Forårs fornemmelser Vi er Frivillige Indholdsfortegnelse Informa on Formandens ord 3 Kontakt informa oner 4 Konkurrence 5 Madholdet Gistrup e erår 2014 6 Forårets

Læs mere

Afslutning på folkedanse-sæsonen.

Afslutning på folkedanse-sæsonen. Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2015 31. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning på folkedanse-sæsonen. Midtvejsholdet tager 9.marts på besøg i Ringkøbing, hvorfor

Læs mere

September Oktober 2017

September Oktober 2017 Hovergården September Oktober 2017 Børnegården Hover Fredag den 15. september og torsdag den 5. oktober kl. 10.30 Cafe`Oasen, får vi besøg af sangglade børn fra Børnegården Hover. Du er velkommen til at

Læs mere

Så skal der arbejdes...

Så skal der arbejdes... Så skal der arbejdes... Som mange ved har vi nogle dage om året, hvor der virkelig skal knokles! Det er frivilligt at komme, men som medlemmer vi deles om læsset.. Gad hvide hvad det næste projekt bliver?

Læs mere

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 4, maj 2010 29. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 4, maj 2010 29. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 4, maj 2010 29. årgang Rotur på fjorden 10. april 2010 Læs inde i bladet... Formandens hjørne Roklubbens 110 års fødselsdag Morgenroture Søndagslangture Sea

Læs mere

BEMÆRK PRISEN: KUN 175,- pr. kuvert.!

BEMÆRK PRISEN: KUN 175,- pr. kuvert.! August 2006 www.krejbjerg.dk Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn Høstfest Lørdag 30. september kl. 19.00 Slut op om den traditionsrige høstfest - invitér hele besætningen! Menu Hønsesalat m.

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2012/2013 i Tånum Forsamlingshus. Med et stigende medlemstal og en fantastik stor opbakning og interesse for at

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN marts 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. marts 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige indlæg,

Læs mere

Rosenbladet Udgivet af Rosengården Plejehjem, Dagcenter og Café

Rosenbladet Udgivet af Rosengården Plejehjem, Dagcenter og Café Årgang 7, nr. 8 August 2017 Rosenbladet Udgivet af Rosengården Plejehjem, Dagcenter og Café Nyt fra Centerlederen En herlig tur til Hvidbjerg Vi var bare ualmindelig heldige med vejret igen i år. Hele

Læs mere

Dag Dato Aktivitet Personale

Dag Dato Aktivitet Personale Dag Dato Aktivitet Personale Søn 3. Sep Store Hestedage Ca Tir 5. Sep Nordisk filmaften: Olsenbanden + Klubråd To Ki Ja Jo Tor 7. Sep Basket Ki Ca Ti As Tir 12. Sep Toppen af Poppen live To Ki Ja Jo Tor

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN november 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. november 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige

Læs mere

VSVAvisen. September 2013. Vordingborg Sociale Virksomhed

VSVAvisen. September 2013. Vordingborg Sociale Virksomhed VSVAvisen September 2013 Vordingborg Sociale Virksomhed Nyt siden sidst - Regentparret var på besøg i vores kommune. - Miljøminister Ida Auken kom forbi Hyldevang. Danmarks Den 5. september besøgte Dronning

Læs mere

Program for Hylke Festuge 2014. lørdag d. 14. mandag d. 25. juni

Program for Hylke Festuge 2014. lørdag d. 14. mandag d. 25. juni Program for Hylke Festuge 2014 lørdag d. 14. mandag d. 25. juni Familiedag kl. 9.30 16.30 Kl. 9.00 11.00 er der fodboldskole for de mindste. De store børn har været i gang siden fredag d. 14. kl. 15.00

Læs mere

Kære bruger. Der vil også blive mulighed for at få fornyet garderoben når vi får besøg af Pasgård og Smartex.

Kære bruger. Der vil også blive mulighed for at få fornyet garderoben når vi får besøg af Pasgård og Smartex. Kære bruger Så er forårsprogrammet for 2015 klar. Vi har glædet os til at præsentere et varieret program med underholdning, fest, sang, musik og ikke mindst bankospil. Der vil også blive mulighed for at

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2014

Kirkenyt juli og august 2014 Kirkenyt juli og august 2014 Foredrag om Brasilien Hør Marie Sødertoft Pedersen fortælle om sine begivenhedsrige rejser i Brasilien. Hun holder foredrag i kirken onsdag den 13. august. Gudstjeneste under

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

file:///c:/documents and Settings/Venø/Dokumenter/Ilskov.net/nyheder...

file:///c:/documents and Settings/Venø/Dokumenter/Ilskov.net/nyheder... 1 af 10 24-07-2011 16:55 For første gang i mange år blev der igen afholdt Sct. Hans fest i Ilskov. Borgerforeningen og Ilskov FDF havde indbudt store som små til at møde op ved FDF Hytten & den nye sø

Læs mere

Torsdag den 30. august 2007

Torsdag den 30. august 2007 TORSDAGS-NYT Torsdag den 30. august 2007 REJSEGILDE OG 30 ÅRS FØDSELSDAG Den 5. september fylder skolen år. I år er det en ekstra festlig dag, da vi runder med en 30 års fødselsdag. Vi plejer at festligholde

Læs mere

Velkommen til Dagcenteret på Damgården

Velkommen til Dagcenteret på Damgården Velkommen til Dagcenteret på Damgården Plejecenter Øst Svendborg Kommune Velkommen til dagcenteret på Damgården Plejecenter Damgården er en del af Plejecenter Øst i Svendborg Kommune. Damgården er beliggende

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 10. årgang nr 58 sept.- okt. 2013 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen

Læs mere

SFO1 Pavillonen sommer 2012. Tlf. nummer: 36 37 83 41 Hjemmeside: www.rk.dk/nyager-skole/

SFO1 Pavillonen sommer 2012. Tlf. nummer: 36 37 83 41 Hjemmeside: www.rk.dk/nyager-skole/ Stjernebrevet SFO1 Pavillonen sommer 2012 Tlf. nummer: 36 37 83 41 Hjemmeside: www.rk.dk/nyager-skole/ Juni måned står for døren og dermed kan vi både byde på kulturel aften, bedsteforældredag og gamle

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 4, 2014 Tybjerg Privatskole

Nyhedsbrev nr. 4, 2014 Tybjerg Privatskole Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev! D. 26. april blev der holdt arbejdsdag på skolen. Det var en rigtig god dag og der blev lavet rigtig mange gode ting til jeres børn.

Læs mere

Krejbjerg Nyt. Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn Oktober Det er i år fredag, den 29. november kl

Krejbjerg Nyt. Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn Oktober Det er i år fredag, den 29. november kl Krejbjerg Nyt Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn Oktober 2013 Fællesspisning Fredag, den 25. oktober er der fællesspisning i forsamlingshuset kl. 18.30. Kortklubben som består af Kirsten Hundahl,

Læs mere

Aktiviteter i juni måned Læs under årgangene, der er mange aktiviteter ud af huset i denne måned.

Aktiviteter i juni måned Læs under årgangene, der er mange aktiviteter ud af huset i denne måned. Kære forældre Goddag og Farvel Juni måned er på en skole tiden for velkomst og afsked. Vi har lige budt de kommende 0. klasses børn velkommen ved Forårsprojektet i Mosen. Vi glæder os til at byde dem rigtigt

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad.

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. December 2001 2 OPSLAGSTAVLEN Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. Den 25. November kl. 10.00 DGI Løb/Marienlyst Skoven

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale 1. jan Ki, Tr 6. jan Aftengymnastik

Læs mere

Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk

Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk Ugens højdepunkter Denne uge står den jo i festens tegn og med en spændende emneuge op til. Vi har hver morgen hørt gode historier om konger og desuden på de enkelte

Læs mere

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014 Goddag og farvel Præsentation af ny præstevikar I forbindelse med, at Torben Jensen har fået nyt embede, er jeg blevet

Læs mere

Aktiviteter November 2015

Aktiviteter November 2015 Aktiviteter November 2015 Vestergården Annebergvej 73 9000 Aalborg Tlf: 9931 6900 Åbningstider mandag til fredag fra kl. 8.30 16.00 Faste aktiviteter på Vestergården EFTERÅRET 2015 Mandag: : Madgruppe

Læs mere

Tennisskole i Hylke. Lørdag og søndag den 13. og 14. Juni fra kl. 9-15

Tennisskole i Hylke. Lørdag og søndag den 13. og 14. Juni fra kl. 9-15 Kære Hylkeborger, medborger, nabo Du sidder nu med programmet for Hylke Festuge 2015 i hånden, og vi håber, at du vil komme og bakke op om aktiviteterne og være med til at vise hvorfor, og fejre, at Hylke

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 21+22 2013. Grundlovsdag 5. juni!

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 21+22 2013. Grundlovsdag 5. juni! Fælles info Grundlovsdag 5. juni! Denne dag holder både skole og SFO lukket! Så god grundlovsdag til jer alle! Personalet i SFO Afslutningsfest for vores 2. klasser -en opgave for børn, forældre og ansatte

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Velkommen )l IF Hasle KFUM Håndbold. Billederne er taget af fotograf Rikke Grøn Larsson

Velkommen )l IF Hasle KFUM Håndbold. Billederne er taget af fotograf Rikke Grøn Larsson Velkommen )l IF Hasle KFUM Håndbold Billederne er taget af fotograf Rikke Grøn Larsson! Tilmelding *l IF Hasle KFUM Hold: (sæt ring) U8 U10 U12 U14 U16 U18 Køn: (sæt ring) Dreng Pige Navn: Fødselsdag:

Læs mere

Christiania er informeret om, at vi kommer på forskellige køretøjer, og turen er handicapvenlig.

Christiania er informeret om, at vi kommer på forskellige køretøjer, og turen er handicapvenlig. E-mail nyhedsbrev nr. 36 Guidet tur til Christiania. Lørdag den 23. august kl. 16.00 Vi mødes ved Porten/Hovedindgangen ved Prinsessegade, hvor en guide venter på os. Turen varer 1 1/2 til 2 timer. Turen

Læs mere

for Lyne Sogn Januar 2014

for Lyne Sogn Januar 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Januar 2014 Indhold: * Lyne kirke: Sang * Borgerforening: Generalforsamling * Vennekredsen: Sang & Musik * Familie & Fritid: Køkkenfri

Læs mere

Oddense-Otting. november 2013. Det er så nemt - at skifte til os. Det er lettere end du tror! Ring 97 56 44 22 og aftal et møde!

Oddense-Otting. november 2013. Det er så nemt - at skifte til os. Det er lettere end du tror! Ring 97 56 44 22 og aftal et møde! So -Otting november 2013 Det er så nemt - at skifte til os Det er lettere end du tror! Og vi gør det helt uden besvær for dig. Vi skal bare have din underskrift lettere bliver det ikke Ring 97 56 44 22

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens Bestyrelsen Formand: Næstformand: Hanne Skjødt Peter Rabjerg Brådhusvej 7 Gedhøjen 7, Hatting 86 55 15 70 75 65 36 16 skjoedt@pc.dk peter@rabjerg.eu

Læs mere

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 10 - oktober 2013 Helenenyt Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Bøgen. Nr. 13 juni 2016. Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1]

Bøgen. Nr. 13 juni 2016. Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1] Bøgen Nr. 13 juni 2016. Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1] INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 3 Nyt fra centerchef Maria Tønnersen Side 4 Velkommen til Bøgeskovhus Side 4-7 Nyt fra aktivitetskoordinator Helle

Læs mere

Rosenbladet Udgivet af Rosengården Plejehjem, Dagcenter og Café

Rosenbladet Udgivet af Rosengården Plejehjem, Dagcenter og Café Årgang 7, nr. 9 September 2017 Rosenbladet Udgivet af Rosengården Plejehjem, Dagcenter og Café Nyt fra Centerlederen Mon sommeren er forbi? I skrivende stund er der ret køligt og vådt og blæsende. Alligevel

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad sommer 2016

Vanløse Frikirke. Kirkeblad sommer 2016 Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk LÆS OM: Gospelkoncert Sankt Hans på Søvang Børnekirken overnatter i kirken Sommergudstjenester Sommerstævne Musik på Engen Velkommen til Kbh Kirkeblad sommer 2016

Læs mere

IDRÆTSFORENINGEN. Godt Gået VINTERPROGRAM. 2 o 1 4 / 2 o 15. Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune.

IDRÆTSFORENINGEN. Godt Gået VINTERPROGRAM. 2 o 1 4 / 2 o 15. Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune. IDRÆTSFORENINGEN Godt Gået VINTERPROGRAM 2 o 1 4 / 2 o 15 Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune. Idrætsforeningen GODT GÅET Idrætsforeningens formål er at tilbyde idræt og

Læs mere

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Indhold: * Forsamlingshuset: Ekstraordinær generalforsamling * LYNE krocket

Læs mere

Dronningborg Boldklub Håndbold afdelingen

Dronningborg Boldklub Håndbold afdelingen Dronningborg Boldklub Håndbold afdelingen LØRDAG AFTEN 18 24 Velkommen til Håndboldevent 2012 for Vi byder velkommen til en stor håndboldweekend for alle interesserede. Vi håber at rigtig mange børn og

Læs mere

Februar 2010 21. ÅRGANG

Februar 2010 21. ÅRGANG Februar 2010 21. ÅRGANG Solhjem Søndermarksvej 53...75 84 08 44 Kredsleder Søren W. Nielsen...75 83 83 90 / 26 83 50 01 Formand Jørgen Bæk...75 82 48 65 Puslinge Tove Pedersen...75 82 59 13 Tumlinge Hanne

Læs mere

KØLKÆR/FASTERHOLT S. G.

KØLKÆR/FASTERHOLT S. G. i Kølkær 3. juni - 7. juni 2014 KØLKÆR/FASTERHOLT S. G. og I. Velkommen til endnu en byfest i Kølkær. Landsby med vilje. Tirsdag den 3. juni 2014 Byfesten starter med fællesspisning i hallens cafeteria.

Læs mere

SMÅNYT. Kalenderen. 36. ÅRGANG NR. 3 Oktober 2014. Registrering I anden halvdel af 2014 mødes vi følgende aftener kl.19.

SMÅNYT. Kalenderen. 36. ÅRGANG NR. 3 Oktober 2014. Registrering I anden halvdel af 2014 mødes vi følgende aftener kl.19. Adresselabels 12 Kalenderen ISSN 1602 9577 1 Den 26. oktober kl. 13.30 Tur til Københavns Rådhus Sted: Foran Københavns Rådhus (Rådhuspladsen) Den 13. november kl. 19.30 Foredrag om Rakkerne Ved Mette

Læs mere

Klub Svanen. Kontakt. Åbningstider

Klub Svanen. Kontakt. Åbningstider Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Jul Sang og musik i haven To Ja Jo Tor 7. Jul Bowling i Haslev Ca To Tir 12. Jul Musikquiz med Leif To Ki Ca Tor 14. Jul Eventyr ved bålet Ki Ca Ti Tir 19. Jul Udendørslege

Læs mere

Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014

Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014 Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014 Med bakker skabt af is Høstmarkedsandagt på plænen i Asnæs lørdag den 13. september kl. 9.30-10.00 Asnæs kirke flytter traditionen tro ud

Læs mere

KLC-Bladet November 2014

KLC-Bladet November 2014 KLC-Bladet November 2014 1 Generel Information Adresse : Knud Lavard Centret Eksercerpladsen 3 4100 Ringsted Ansvarshavende redaktør : Inger Boye - ibo@ringsted.dk Bruger- og pårørende rådet på KLC 2014/2015

Læs mere

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES!

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! PROGRAM For dit nærmiljø i 2014 Gundersted Borgerforening Michael, Sanne, Svend Erik, Ulrik og Åse JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! KOM OG VÆR MED! 40 år - men ej fed og færdig! I år er det 40 år siden

Læs mere

Julefællesspisning: Fredag 3. december kl

Julefællesspisning: Fredag 3. december kl Krejbjerg Nyt Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn November 2010 www.krejbjerg.dk Julefællesspisning: Fredag 3. december kl. 19.00 Nu er der ikke længe til Dermed nærmer sig tiden også til et

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 20. juni 2014 Fredagsbrev nr. 786 Næste uge: 23. juni 24. juni 25. juni 26. juni 27. juni 28. juni Hjemgruppeuge 4.kl. på tur til København Farvel-fest for Erwin LM besøger 6.kl.

Læs mere

VIGTIGT : AFDELINGSADRESSER: Afdelingshuset: Rødegårdsvej 315, 5230 Odense M MØDETIDER: MEDARBEJDERE:

VIGTIGT : AFDELINGSADRESSER: Afdelingshuset: Rødegårdsvej 315, 5230 Odense M MØDETIDER: MEDARBEJDERE: AFDELINGSADRESSER: Afdelingshuset: Rødegårdsvej 315, 5230 Odense M Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12

Læs mere

ANDET KIRKELIV: Søndag d. 23. aug. ca. kl. 20 Konfirmandindskrivning. Torsdag d. 20. aug. kl. 19.00 Menighedsrådsmøde

ANDET KIRKELIV: Søndag d. 23. aug. ca. kl. 20 Konfirmandindskrivning. Torsdag d. 20. aug. kl. 19.00 Menighedsrådsmøde " Nyt stykke fortov i Andst " Som I kan se her, så har Andst skole (ABC ) Skolebestyrelsen og Andst lokalråd haft kontakt til Vejen kommune, vedr. færdiggørelse eller forlængelse af fortovet på Østervang,

Læs mere

Sdr. Vium Nyt. Nr. 279 Sdr. Vium Sogneforeningen april 2015. God påske

Sdr. Vium Nyt. Nr. 279 Sdr. Vium Sogneforeningen april 2015. God påske Sdr. Vium Nyt Nr. 279 Sdr. Vium Sogneforeningen april 2015 God påske Næste nummer af Sdr. Vium Nyt udkommer 1. maj 2015 Emner skal være meddelt Aase Rahbek på mail skipper@mail.mira.dk senest d. 10. april

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

Aktiviteter 1. halvår 2016 Gundorfslund aktivitetscenter

Aktiviteter 1. halvår 2016 Gundorfslund aktivitetscenter Aktiviteter 1. halvår 2016 Gundorfslund aktivitetscenter Gundorfslund 32 9000 Aalborg Tlf 9812 7600 Åbningstider mandag-torsdag kl 9-16 Fredag kl 9-13 Faste aktiviteter Mandage Sundhed på en anden måde*

Læs mere

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2014/2015 i Tånum Forsamlingshus. Med et fantastisk nyt gulv i begge sale tager vi fat på en ny sæson i Tånum Forsamlingshus.

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere