Adoption & Samfund. Den koreanske dansker De lyserøde kaniner Præsentation af redaktionen Invitation til landsmøde Essaykonkurrence for teenagere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Adoption & Samfund. Den koreanske dansker De lyserøde kaniner Præsentation af redaktionen Invitation til landsmøde Essaykonkurrence for teenagere"

Transkript

1 Adoption & Samfund Medlemsblad for Adoption & Samfund Nr. 5 Oktober årgang Læs i dette nummer: Den koreanske dansker De lyserøde kaniner Præsentation af redaktionen Invitation til landsmøde Essaykonkurrence for teenagere

2 Indhold Leder: Konkrete forslag fra A & S Carsten Henriksen: Den koreanske dansker Lisbet Mogensen: De lyserøde kaniner Præsentation af redaktionen Nyt fra lokalforeningerne Nyt fra GEA Lokalforeninger Landegrupper Rådgivningsguide Kalender Adoption & Samfund Foreningstelefon: Hjemmeside: Hovedbestyrelse Formand: Michael Paaske Klanghøj Låsby (priv.) / (mob.) Næstformand: Paul K. Jeppesen Granparken Lyngby (priv.) / (arb.) Sekretær: Carl Erik Agerholm Teglvej 4, Frifelt 6780 Skærbæk Bestyrelsesmedlemmer: Inge Fabricius Vermundsgade Kbh. Ø (mobil) Marianne Østergaard Vesterbrogade 191, Frederiksberg C Jørn K. Pedersen Prangerager Vejle Øst Hans Ejnar Bonnichsen Kildevænget Sommersted Bente Pedersen Assensvej 52, st. th Ringe Louise Svendsen Rymarksvej th Hellerup Lene Borg Tveje-Merløse 2B 4300 Holbæk Jens Damkjær Vestre Fasanvej Rønde Suppleanter: Sidsel Babette Johansen Englodden Mårslet Henrik Lund Kærvej 12, Blovstrød 3450 Allerød Jette Kristensen Solbakken Kibæk Kenneth Aaen Højager Aulum Kasserer (valgt uden for HB): Ellen Larsen Glenstrup Søvej Fårup Medlemsadministration: Adoption & Samfund Medlemsadministrationen C/O Leonhardt Fundraising Skibbroen 6,2. Postboks Aabenraa Kolofon Redaktion: Hovgårdsparken Greve Redaktionsmedlemmer: Heidi Senderovitz Hovgårdsparken 53 (kontakt efter 19) 2670 Greve Anne-Louise Linnemann Bech Enighedsvej 49B 2920 Charlottenlund Tina Johansen Krogh Borgmester Jensens allé 22, st. th København Ø Anne Marie Andresen Raunstrupvej 6 (kontakt 17-19) 2720 Vanløse Jeanette Hedegaard Ny Carlsberg Vej 20, København V Ansvarshavende for dette nummer: Anne Marie Andresen Medlæser: Tina Johansen Krogh Grafisk produktion: Eks-Skolens Trykkeri ApS Oplag: stk. Adresseændring, udmeldelse m.v. bedes meddelt medlemsadministrator på Abonnement kr. 375,- Medlemskab inkl. blad kr. 375,- Annoncepris Kr. 10,- pr. spaltemilimeter. Bladet modtager altid gerne billeder. Hvis man ønsker fotografens navn nævnt, skal det anføres. Husk at oplyse om navn, adresse, motiv, afgiverland og tidspunkt. Bladet (inklusive billederne) lægges altid efterfølgende på Artikler i bladet udtrykker forfatternes synspunkter og ikke redaktionens eller foreningens. Bladet udkommer i februar, april, juni, september, oktober og december. Forsiden: Maya An, 11 år, født i Kina. Deadline næste nummer: Leder Konkrete forslag fra A&S Vi har før brugt megen spalteplads på at argumentere for en videreførelse af PAS- ordningen, og at den skulle gøres permanent og udvides, nu her hvor forsøgsperioden udløber. Den endelige evalueringsrapport er på vej, når disse linjer skrives, og det skulle undre meget, om ikke denne i forlængelse af midtvejsevalueringen rummer en række meget positive tilbagemeldinger om dette tilbud om gratis hjælp og vejledning. For at hjælpe med forslag til, hvordan ordningen kan videreføres, har vi politisk netop fremsat følgende konkrete forslag: Åben rådgivning med mulighed for i alt 2 gratis konsultationer pr. adoptivbarn hos psykolog, psykoterapeut eller læge. Tilbuddet skal gælde inden for 5 år efter hjemtagelse Mulighed for visitation fra den åbne rådgivning for adoptivbørn og familier med særlige behov til i alt 5 gratis konsultationer per barn hos psykolog, psykoterapeut, læge eller anden relevant fagligt uddannet behandler. Tilbuddet skal gælde indenfor 5 år efter hjemtagelse Etablering af et nationalt forskningscenter vedrørende adoption, personlighedsudvikling og socialisation i samfund og uddannelse. Centeret skal særligt generere og formidle viden vedrørende adoptivbørns udvikling fra barn til voksen. Forskningscenteret etableres med 1 fuldtidsstilling i tilknytning til relevant forskningsmiljø. Formålet med forskningscentret er opsamling af viden og rådgivning der formidles til behandlere, daginstitutioner og folkeskoler. Da vi må indse at vi lige nu og her næppe får alt, hvad vi beder om, bygger forslaget på en offentlig finansiering af de indledende faser og ved ekstraordinære behov, suppleret med en eventuel brugerbetaling ved efterfølgende faser. Med til billedet af en vurdering af behovet for PAS hører også de strømninger, der pt. er på adoptionsområdet, hvor især de formidlende organisationer gerne ser så brede godkendelsesrammer (barnets alder og helbred mv.) som muligt indført. Det er muligt at det vil lette de formidlendes arbejde, men set med vore øjne vil det i væsentlig grad øge behovet for koordineret og kvalificeret, rettidig hjælp. Der er rigtig mange gode grunde til at fortsætte PASordningen; se nu at få det gjort! Michael Paaske Landsformand 2 Adoption & Samfund Nr

3 Artiklen har tidligere været bragt i magasinet Asterisk fra Danmarks Pædagogiske Universitetsskole (DPU) Den koreanske dansker Af Carsten Henriksen, DPU At være eller ikke være dansker. Det plejer at være spørgsmålet, for vi har det bedst med, at man enten er det ene eller det andet. Men hvad nu hvis man er både-og eller midtimellem eller måske ingen af delene, men noget helt tredje? Lene Myong Petersen har som den første i danmark skrevet ph.d.-afhandling om adoption et fænomen, der er som skabt til at vende vrangen ud på traditionelle identitetspejlemærker som navn og nationalitet, seksualitet og slægtskab. Og race. Det belastede begreb er ifølge lene myong petersen nemlig ikke til at slippe uden om, hvis man vil forstå vilkårene for adopterede i Danmark. Hvis man kan tale om særlige dage i den danske ph.d.-afhandlings historie, var 19. juni 2009 en af dem. For første gang skulle der forsvares en afhandling om adoption. Det foregik på DPU, og personen i centrum hed Lene Myong Petersen. Men som subjekt er hun selv uden centrum, for hun hedder også Cho Shin-hee. Hun bor i Danmark og er født i Korea, men ser hverken sig selv som dansk, koreansk eller dansk-koreansk. Hun minder om de fleste af os andre, men ligner os ikke. For hendes asiatiske kropstegn er forskellige, fra det hvide flertals. Hendes forældre var der, men på den anden side var de der ikke, for hun har både nogle forældre, hun kender, og nogle, hun ikke kender. Lene Myong Petersen kom til Danmark fra Korea, da hun var fire måneder gammel. Og nu er hun så ph.d. på en afhandling, der nok handler om adoption, men først og fremmest kaster kritisk lys over de måder, vi går rundt og giver os selv og hinanden identitet på. Jeg blev interesseret i feltet, fordi jeg selv er adopteret. Det undrede mig, at der fandtes så lidt kritisk adoptionsforskning i Danmark, og jeg var nødt til at starte fra bunden med at definere det som forskningsfelt. Måske er det et udtryk for den danske forestilling om transnational adoption som en uproblematisk slægtskabsform, siger Lene Myong Petersen. Det personlige hang up Lene Myong Petersens afhandling bygger på kvalitative interview med 35 koreansk adopterede mænd og kvinder, der alle er født mellem 1967 og Faren for reduktionisme er et grundvilkår for forskningen, når den skal formidles og forstås af andre. Kompleksitet, nuancer og helheder fortoner sig til fordel for firkantede budskaber og spektakulære detaljer. Og Lene Myong Petersens 300 sider lange analyse af identitetspolitiske grundspørgsmål og betingelser for minoritetsliv kunne risikere at blive overskygget af interessen for hendes personlige adoptionshistorie. Det er nemt at sætte min forskning på plads med, at her er bare en kvinde, der sidder og forsker i sig selv og sine personlige hang ups men jeg foretrækker at vende den om og sige, at det er det, der har givet mig motivationen. Jeg har brugt mine egne erfaringer og forsøgt at gøre det synligt, hvor jeg investerer mig selv. Det er noget af det, folk lægger mærke til. Den metodologiske pointe består i at reflektere over, at man ikke skriver fra en neutral position, men som forsker selv er indskrevet i de erfaringer og diskurser, man skriver om, siger Lene Myong Petersen. Hvad betyder: Koreansk adopteret i Danmark? Lene Myong Petersen er inspireret af poststrukturalistisk og feministisk teori om, hvordan et subjekt bliver til. Disse teorier er ikke kendt for at dyrke ideen om en entydig og stabil identitet, der eksisterer uafhængigt af den sociale og kulturelle dynamik og de værdiladede måder, vi handler og taler om tingene på i forskellige sammenhænge diskurserne i samfundet. For eksempel påviser hun, hvordan en oplagt identitet som koreansk adopteret i Danmark er en fiktion. Men også kan opleves som virkelig. Mens hun interviewede sine informanter, blev det klart, at man ikke Race. Jeg har øvet mig på at sige ordet på dansk. Det er som om, min krop modsætter sig italesættelse af r-a-c-e. Ordet vil ikke rigtig op gennem min hals og ud af min mund. Jeg har altid fundet det nemmere at sige race på engelsk eller skrive det ned på papir, om end jeg må bekæmpe en tilbøjelighed til at sætte det i anførselstegn. Race føles mere trygt. Som om jeg ikke helt mener det. Anførselstegnene bliver til de stødpuder, der afbøder slaget. Det gør ikke helt så nas med race som med race. For der er noget ved race, der genererer stærkt ubehag og modstand i både en dansk og en bredere europæisk kontekst. Og det er der vægtige historiske årsager til. Alligevel insisterer jeg med dette arbejde på at anvende racialiseret subjektivering som analytisk begreb deler holdninger, erfaringer og følelser, blot fordi man er adopteret heller ikke selvom det er fra samme land. Identiteten koreansk adopteret gennemkrydses af alle mulige andre identiteter. Men samtidig viser det sig, at det er en kategori, der fungerer. Ikke blot bliver man som koreansk adopteret faktisk forstået gennem den. Man forstår også sig selv gennem den. Og der er situationer, hvor den leves med tyngde og vægt. Det er jo svært at sige nej til den fællesskabsfølelse, kategorien tilbyder, men samtidig kan den opleves som en fiktion, når det viser sig, at man måske alligevel ikke har så meget tilfælles, siger hun. Idealiseringen af adoption Lene Myong Petersen vil gerne rykke ved den idealiserede forståelse af transnational adoption som en indlysende og uproblematisk løsning på visse uretfærdigheder i verden. Der hersker stadig forestillinger om transnational adoption som en altruistisk gerning fra adoptanterne og det danske samfunds side. Det er trist, at der findes mennesker, der ikke kan beholde deres børn, men det er trods alt bedre, de så kommer hertil, hvor vi kan hjælpe dem, hedder det. Og det kan der jo være noget om, men idealiseringen kommer til at skygge for en diskussion af de betingelser, der overhovedet nødvendiggør adoption. Jeg forholder mig kritisk til myten om, at der eksisterer et kæmpestort udbud af forældreløse børn, der blot venter på at blive taget imod i den danske velfærdsstat. Den brede opbakning til fænomenet blandt befolkningen og i de politiske partier betyder, at der er nogle spørgsmål om skæve magtforhold og global ulighed, der ikke bliver stillet, siger hun. Det sidste årti har antallet af transnationale adoptioner i Danmark ligget på om året. Og siden 1970 er der blevet adopteret mere end børn fra udlandet til Danmark. Ifølge Lene Myong Petersen udvisker fortællingen om den altruistiske adoption også spørgsmålet om, hvad det er for et behov, der dækkes i Danmark med alle disse adoptioner og ikke mindst hvordan det er opstået. Med adoptionerne fastholdes en norm om, at man realiserer sig selv som menneske gennem forældreskab. Denne norm producerer en efterspørgsel på børn hos de mennesker, der ikke selv kan få børn. Jeg forstår godt, man gerne vil have et barn, hvis man som barnløs bliver opfattet som mislykket. Den stærke idealisering af adoption skygger for den uproblematiserede præmis: at for at blive et helt og fuldt menneske skal man realisere familieliv på en bestemt måde. Det er den præmis, jeg gerne vil diskutere og ikke konkrete menneskers længsel efter at få et barn, siger hun. Transnational adoption praktiseres i Danmark som anonym adoption. Det betyder, at ét slægtskab det danske muliggøres ved, at et andet fx det koreanske lukkes ned. Man kan som voksen adopteret forsøge at kontakte sine biologiske forældre, men de har ingen krav på at få noget at vide om eller kontakte det bortadopterede barn. Selv om vi i dag med skilsmisser og nye familieformer er vant til at leve med slægtskabsdiversitet i form af bonusbørn 4 Adoption & Samfund Nr

4 og papforældre, sidder den rigtige mor og far stadig på toppen af kransekagen. Den anonyme adoptionspraksis reproducerer en slægtskabsstruktur, der er defineret af eksklusiv forbundethed. Mor/far føler deres position truet, hvis der er flere mødre/ fædre. Og for den adopterede bliver det vanskeligt at forestille sig, rent mentalt, at man kan have flere ligestillede forældre, når man hele tiden skal svare på, hvem man synes, ens rigtige forældre er, siger Lene Myong Petersen. Koreansk adopterede er således nok assimilerede i det danske samfund, men de bærer et andet racialt kropstegn end flertallet, og uanset hvilke myter, vi danskere har fået produceret om os selv, får dette kropstegn en betydning for identitetsdannelse og livsmuligheder. Minoriteten alle kan lide Lene Myong Petersens informanter er alle blevet socialiseret gennem fortællingen om, at man som transnationalt adopteret vokser op og bliver som alle andre danskere. Transnational adoption er derfor også interessant som en særlig variation over det tidstypiske tema: integration af etniske minoriteter, mener hun. Transnationalt adopterede konstrueres som den optimale minoritet. Der er ingen diskrimination, de integreres helt naturligt og bliver som en selvfølge danske. Men mine informanters fortællinger punkterer denne konstruktion. De udfordrer dels opfattelsen af danskhed som farveblind identitet, og dels det jeg kalder danskhedens imperativ : hvordan det at blive dansk og dansker ikke er et tilbud til den adopterede, men noget man ikke kan undslå sig. Jeg har selvfølgelig ikke noget imod, at adopterede opfatter sig som danske. Men jeg er kritisk over for, at assimilation til danskhed ses som et selvfølgeligt ideal, siger hun. Koreansk adopterede er således nok assimilerede i det danske samfund, men de bærer et andet racialt kropstegn end flertallet, og uanset hvilke myter, vi danskere har fået produceret om os selv, får dette kropstegn en betydning for identitetsdannelse og livsmuligheder, insisterer Lene Myong Petersen. Det er dissekeringen af denne racialiserede tilblivelse, der er kernen i hendes ph.d.-projekt. Og selvom Lene Myong Petersen i begyndelsen af sin afhandling skriver om sine betænkeligheder ved at bruge et belastet begreb som race, ender det alligevel med at blive bærende for afhandlingen. Mine informanter fortæller både om at blive opfattet som danske og så alligevel ikke helt pga. deres racialiserede kropstegn. Det dilemma kan etnicitetsbegrebet ikke fange. Det kommer ofte til at handle om religion, traditioner og vaner og ikke om de fysiske kropstegn og de betydninger, der indlejres i disse. Mellem anerkendelse og stigmatisering Da Forskningsrådet gav Lene Myong Petersen et ph.d.-stipendium, valgte hun at blive tilknyttet DPU og det var ikke kun fordi forskningsmiljøet trak i hende. Min afhandling handler om subjektivering og tilblivelse, hvilket kan ses som en kulturel læringsproces. Mit studie rejser også en række spørgsmål til den pædagogiske praksis. Det vigtigste handler måske om, hvordan man på den ene side kan anerkende den forskellighed, som de adopterede faktisk oplever. Og hvordan man på den anden side undgår at reproducere den som en stigmatiserende forskel. Som minoritet kan det føles vigtigt, at den forskellighed, der erfares som et grundvilkår, anerkendes af majoriteten at man ikke bare siger: Pjat med dig, der eksisterer ikke racisme. Men naturligvis uden at anerkendelsen kommer til at virke ekskluderede. Der kan ikke trækkes en tydelig grænse mellem disse poler, men de spørgsmål, der kan stilles i spændingsfeltet mellem dem, er interessante og vigtige, siger hun. Fakta om Lene Myong Petersen: Lene Myong Petersen hvis koreanske navn er Cho Shin-hee er cand.mag. i litteraturvidenskab fra Københavns Universitet og ph.d. fra DPU, Aarhus Universitet, Hun blev født i Korea i Fire måneder senere blev hun bortadopteret til Danmark. Hendes ph.d.-afhandling Adopteret Fortællinger om transnational og racialiseret tilblivelse kan lånes på Danmarks Pædagogiske Bibliotek. Indkaldelse til generalforsamling i Landsforeningen Adoption & Samfund Lørdag den 6. november 2010 kl på Scandic Odense, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV Foreløbig dagsorden for generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden. 3. Bestyrelsens beretning. 4. Regnskab for 2009/10 forelæggelse og godkendelse. 5. Indkomne forslag: a. Vedtægtsændringer. b. Godkendelse af interessegrupper. 6. Arbejdsprogram for det kommende år. 7. Orientering om budget for igangværende år samt Fastlæggelse af kontingent for kommende år. Fastlæggelse af abonnementspris for bladet Adoption & Samfund for det kommende år. Fastlæggelse af lokalforeninger og interessegruppers andel af det samlede kontingent. 8. Valg til hovedbestyrelse. 9. Valg af suppleanter til hovedbestyrelsen. 10. Valg af revisor samt revisorsuppleant. 11. Eventuelt. Regnskab og budget sendes til lokalforeningerne ultimo september, herunder forslag til medlemskontingent for det kommende år samt abonnementspris for bladet for det kommende år og forslag til lokalforeningernes og interessegruppernes andel af det samlede kontingent. Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden skriftlig i hænde senest den 16. oktober. Hvis der sker ændringer i dagsordenen, sendes den endelige dagsorden til lokalforeningerne senest 23. oktober. Ved afslutningen (ca. kl. 17) er foreningen vært ved et mindre traktement. HOVEDBESTYRELSEN Foto illustrerer ikke artikel Foto illustrerer ikke artikel Vil du være med til at drøfte foreningens resultater og handlingsplan og komme med forslag til de kommende opgaver, så mød op og gør netop din indflydelse gældende på vores årlige generalforsamling. Vi har brug for dig og din mening! Vi har også ledige bestyrelsespladser. Har du en mening om, hvordan Adoption & Samfund skal arbejde fremover, eller lyst til at deltage i et meget interessant bestyrelsesarbejde, så kontakt endelig et nuværende hovedbestyrelsesmedlem for at høre nærmere om arbejdet. Vi sidder parate ved telefonen eller på mail for at besvare din henvendelse. Vi ser frem til at høre fra dig, således at vi på selve generalforsamlingen kan få sammensat en stærk og handledygtig bestyrelse. Sofie, 9 år, Josefine, 7 år, og Noah, 3 år. Alle er født i Bolivia. Den dejlige pige på 2½ år er født i Thailand. 6 Adoption & Samfund Nr Foto illustrerer ikke artikel

5 De lyserøde Lisbet Mogensen, bestyrelsesmedlem af Adoption & Samfund, Vestjylland. Hvad har lyserøde kaniner med Adoption & Samfund at gøre, kunne man spørge? Hvor findes der overhovedet lyserøde kaniner udover i fantasi- og drømmeverdenen? Jo, i Midt- og Vestjylland render der en flok lyserøde kaniner rundt og mødes og hygger sig, så ofte det kan lade sig gøre! Ti lyserøde kaniner, mellem 10 og 13 år, adopteret fra vidt forskellige lande i verden, har dannet deres egen kaninklub! Hvorfor nu lave sådan en klub? Jo, den er kommet i stand som resultat af et samarbejde mellem en gruppe adoptivforældre og Adoption og Samfunds Vestjyllandsgruppe. Som adoptivforældre lever vi med en stor opmærksomhed på vores børns trivsel, traumer og integration i det miljø, de bliver omplantet i. Fra dag et bruger vi mange ressourcer og kæmper ihærdigt for kaniner at skabe den ideelle ramme om vores børns nye liv. Når vi så endelig har fået lidt ro på efter de første års kampe, og guldklumpen er blevet godt og grundigt knyttet til sine nye forældre, trives og er velintegreret, begynder en ny fase med løsrivelse og selvstændiggørelse fra forældrene. Vi bevæger os ind i en præteenagefase og ved, at når adoptivbørn kommer i puberteten vækkes gamle traumer og følelsen af ensomhed og svigt ofte på ny. Denne fase er svær for mange pubertetsbørn, men måske især svær for adoptivbørn. Nu er der for alvor brug for andre ligestillede at spejle sig i. Nogen at snakke med, der kender lige præcis den samme følelse af at være anderledes og have en anden baggrund, oplevelser og tanker. Vi ved, at uanset hvor kærlige, rummelige, forstående og indlevende vi er som forældre, vil der altid være en del af vores børns tanker og følelser, vi aldrig vil kunne indleve os i. Det kan kun andre adopterede. Det var på baggrund af disse overvejelser, at vi i bestyrelsen i Adoption & Samfund i Vestjylland besluttede at prøve, om vi kunne etablere et fælles forum for præteenagere i aldersgruppen ca år. Det var tanken, at klubben skulle fungere på tværs af landeklubber, være for begge køn og være på børnenes præmisser men med den nødvendige forældrestøtte og hjælp, der skal til i den aldersgruppe. Det var også tanken, at hvis præteenageklubben kunne fungere, ville børnene sandsynligvis af sig selv fortsætte klubben, når de blev ældre, og dermed havde de opbygget det netværk, der er så vigtigt at have i teenageårene. I foråret efterlyste vi børn (og forældre), der havde lyst til at indgå i klubben, der dengang intet navn havde, og en lørdag eftermiddag i juni måned mødtes 7 piger og drenge med forældre til et træf, hvor dagsordenen var at finde et navn til klubben og finde ud af, hvilke aktiviteter, der skulle foregå. Mens forældrene blev sendt udenfor gik snakken lystigt, og der blev foreslået en række navne og aktiviteter. Et af børnene foreslog navnet: De Lyserøde Kaniner og da alle kunne enes om det, blev det sådan. Det var heller ikke svært at finde på en række aktiviteter, der spændte fra en tur i Badeland til filmaften. Det var fra start af et krav fra arrangørernes side, at det der skulle foregå, var på børnenes præmisser. Forældrene blev naturligvis hurtigt enige om, at ture til Disneyland i Paris ikke var i dette regi men hvis aktiviteterne ellers var inden for rimelighedens grænse, var forældrene med på næsten hvad som helst. Ved det første møde hyggede børnene sig så godt, at de ønskede at mødes igen meget hurtigt. Da forældrene absolut også hyggede sig i hinandens selskab og kunne se, hvor godt børnene havde det med hinanden, blev næste træf hurtigt arrangeret. I den efterfølgende tid er kontakten mellem børnene vokset. De mødes ca. hver anden måned med eller uden egne forældre, men altid med et par forældre på skift til at passe på og se efter. De andre forældre mødes hos det forældrepar, der bor tættest på, hvor aktiviteten foregår. Børnene sms er på livet løs, og det virker som om, der er løbende kontakt. Vi voksne tror, at klubben fungerer så godt, netop på grund af den forståelse adoptivbørn har for hinandens situation. En mor fortalte, at hendes barn om klubben havde sagt: Her er der endelig nogen, der forstår mig! Hvis det føles sådan at være med i klubben, så har den opfyldt sit formål. Næste træf er i begyndelsen af oktober hos et af forældreparrene. Her skal børnene hygge sig med at se et par film og spise nogle af børnenes livretter. Det skal nok blive rigtig hyggeligt. Det efterfølgende træf foregår fredag den 26. november kl i Holstebro Vandland. De kommende aktiviteter planlægges for ca. ½ år ad gangen og Adoption & Samfund i Vestjylland vil også være vært ved et årligt arrangement i klubben. Her bliver det muligt for andre årige at mødes med de nuværende medlemmer. Mere om tid og sted senere på året. Har du et barn i rette alder og tror, at denne klub kunne være af interesse for ham eller hende, så send en mail med navn, alder, adresse og telefonnummer til undertegnede på: Selv om klubben er vokset, er der stadig plads til nye medlemmer! Aya, 9 år, til ridestævne. Aya er født i Kina. Alberte og Maria, begge 5 år, til gymnastikopvisning. Alberte er født i Kina og Maria er født i Bolivia. To venner spiser frokost: Robel, 1½ år, og Hanan, 1 år. Begge er født i Etiopien. Foto illustrerer ikke artikel Foto illustrerer ikke artikel Foto illustrerer ikke artikel 8 Adoption & Samfund Nr

6 Har du lyst til udfordrende og spændende opgaver på adoptionsområdet? Johanna på 5 år får lagt festmakeup. Hun er født i Kina. Anne Mahika 9 år og Sofie Mahita 8 år, biologiske søskende født i Indien. Bliv medlem af Adoption & Samfunds hovedbestyrelse LANDSMØDE i Adoption & Samfund Hvis du ikke allerede har sat X ved datoen for landsmødet 2011, så gør det nu! Mødet afholdes på Dalum Landbrugsskole ved Odense i weekenden d. 2. og 3. april 2011 Vi arbejder stadig ihærdigt på programmet og kan allerede nu løfte sløret for landsmødets tema, som bliver: Adoption et område i forandring! Vi håber, at mange af vore medlemmer har lyst at deltage! Læs mere om landsmødet 2011 i decemberudgaven af dette blad! Mange hilsner fra Landsmødeudvalget 2011 Bente Pedersen, Jens Damkjær og Lene Borg Ved den kommende Landsgeneralforsamling skal vi sige farvel til flere af hovedbestyrelsens medlemmer, som ønsker nye ufordringer. Derfor har vi brug for nye medlemmer, der ønsker at arbejde for adoptionssagen. Vi søger mennesker, der har lyst til at arbejde med adoption i bred forstand. Det er et område i konstant forandring og med opgaver af både intern karakter i vores egen forening og udadrettet arbejde, hvor vi bevæger os på de bonede gulve blandt politikere på Christiansborg. Blandt rigtig mange forskelligartede opgaver beskæftiger vi os med: Politik herunder lovgivning og PAS-rådgivning Rådgivning af medlemmer Kursusvirksomhed Blad/foldere Kommunikation og Web Landsmøder med temaoplæg- og diskussioner Samarbejde med andre organisationer i ind- og udland Samarbejde med vore lokalforeninger, lande- og interessegrupper Administration og sekretariatsopgaver Arbejdet er ulønnet og frivilligt. Der vil blive ydet tilskud til dokumenterede udgifter i forbindelse med arrangementer i hovedbestyrelsessammenhæng eller relevant kursusdeltagelse. Der forventes at være cirka 10 møder om året. Vil du være med? Ring eller skriv til et medlem af Hovedbestyrelsen for at høre mere. Du finder navne og telefonnumre på side 2 i bladet. Med venlig hilsen Hovedbestyrelsen 10 Adoption & Samfund Nr

7 Invitation til Temaformiddag om adoptivbørn i daginstitutionen Præsentation af redaktionen Redaktionsmedlemmer Skribenter Familiestyrelsen afslutter i år et 4-årigt forsøgsprojekt med Post Adoption Service (PAS), som omfatter forskellige former for rådgivning, vejledning og støtte til adoptivforældre, efter at de har hjemtaget deres barn. Projektet giver også mulighed for, at fagpersoner, som er i kontakt med børnene/familierne, får tilført adoptionsspecifik viden. Denne temaformiddag kan blive den sidste af slagsen. Hidtidige erfaringer i PAS-projektet viser, at det kræver et helt særligt samarbejde mellem daginstitutionspersonale og adoptivforældre at tage fælles ansvar for at sikre gode udviklingsbetingelser for adoptivbarnet. Derfor inviterer Statsforvaltningen Hovedstaden pædagogisk personale, som aktuelt har adoptivbørn i daginstitutionen, til at få udbygget kendskabet til de særlige problematikker, der knytter sig til adoptivbarnet og dets særlige forudsætninger og livsvilkår: Onsdag den 17. november kl i Statsforvaltningen Hovedstaden, Borups Alle 177, opgang D og E, 2400 København NV Marie Olsen-Kludt og Anne Stahlschmidt, der begge er psykologer og PAS-konsulenter tilknyttet Statsforvaltningen Hovedstaden, vil tage udgangspunkt i deltagernes praktiske erfaringer omkring adopterede børn og deres forældre, og de problemstillinger der opleves i hverdagen i sammenhæng hermed. Den nyere teori og viden om betydningen af forstyrrelser i den helt tidlige relationsdannelse hos børn vil blive inddraget. Der vil især blive fokuseret på, hvorledes man som pædagog kan integrere denne ny viden og teori i dagligdagens praktiske arbejde. Kurset vil veksle mellem oplæg, film og drøftelser i plenum med inddragelse af deltagernes praktiske erfaringer. Deltagelse i kurset er gratis. Der er plads til 40 deltagere. Kursister optages på kurset under hensyntagen til en geografisk spredning i regionen. Tilmelding skal ske senest den 9. november 2010 på: NB: Afsæt tid til at finde en parkeringsplads. Parker kun, hvor det er tilladt der er P-vagter på området. Anne-Louise Linnemann Bech Profession: Jeg er cand.ling.merc. i engelsk. I mit professionelle virke underviser jeg jurister og advokatsekretærer i juridisk engelsk og kommunikation. Børn: Min mand og jeg har to piger på 6 og 8 år, der begge er født i Kina. Redaktionelt: Jeg har været med i bladets redaktion siden Ud over det almindelige redaktionsarbejde, som blandt andet omfatter redigering og korrekturlæsning, har jeg bidraget med boganmeldelser i bladet. Anne Marie Andresen Profession: Lærer. Ud over de almindelige skolefag, arbejder jeg i støttecenterregi med børn, der har ondt i livet. Børn: Jeg er mor til Zemedhun 13 år, Workaferahu 10 år og Medferiashwork 7 år, født i Etiopien. Desuden er jeg bonusmor til Jeppe 26 år og Mette 22 år. Redaktionelt: Jeg har været medlem af redaktionen siden 2006 og bidrager foruden det almindelige redaktionsarbejde med artikler til bladet. Annette Smedegaard Christiansen Gunhild Korsgaard Profession: Lærer i sprogfag og dansk. Børn: Jeg er mor til Lea 8 år og Anna 6 år, begge født i Kina. Redaktionelt: Jeg har været medlem af redaktionen siden Frem til 2009 har jeg deltaget i det almindelige redaktionsarbejde samt bidraget med diverse artikler. Siden 2009 har jeg skrevet en række reportager til bladet. Profession: Journalist Børn: To piger på henholdsvis 12 og 14 år, begge født i Kina. Redaktionelt: Er netop blevet ekstern skribent for redaktionen. Skal for eksempel bidrage med anmeldelser, referater og interviews. Invitation til Temaeftermiddag om adoptivbørn i indskolingen Familiestyrelsen afslutter i år et 4-årigt forsøgsprojekt med Post Adoption Service (PAS), som omfatter forskellige former for rådgivning, vejledning og støtte til adoptivfamilier, efter at de har hjemtaget deres barn. Herudover afholdes der temadage for forskellige faggrupper i det professionelle netværk, hvor denne måske bliver den sidste. Mange adoptivbørn har brug for særlig opmærksomhed og støtte i skolen, og som følge af en svær start på livet kan de f.eks. have svært ved at indgå i socialt samspil, være motorisk urolige, ukoncentrerede, have sproglige problemer eller have svært ved at opfatte en kollektiv besked. Adoptivbarnets reaktioner tolkes ofte ud fra en ADHD-forståelse, men skal snarere forklares ud fra dets særlige historie med utilstrækkelig kontakt med voksne omsorgspersoner. Statsforvaltningen Hovedstaden afholder derfor en temaeftermiddag om Adoptivbarnet i indskolingen: Mandag den 8. november kl i Statsforvaltningen Hovedstaden, Borups Alle 177, opgang D og E, 2400 København NV Anne Stahlschmidt og Birgit Cederholm, som begge er psykologer og PAS-konsulenter tilknyttet Statsforvaltningen Hovedstaden, vil komme med oplæg om adoptivbarnets særlige forudsætninger og behov, som baggrund for en fælles drøftelse af den pædagogiske praksis over for adoptivbarnet i indskolingen. Ved hjælp af cases vil de forholde sig konkret til det daglige arbejde med børnene og til samarbejdet med adoptivforældrene. Gratis deltagelse. Tilmelding er dog af pladshensyn nødvendig senest torsdag den 1. november 2010 kl. 14 på mailadressen: NB: Afsæt tid til at finde en parkeringsplads. Parker kun, hvor det er tilladt der er P-vagter på området. Heidi Senderovitz Profession: Arbejder som oversætter i et privat IT-firma. Børn: Mor til Sally 9 år og Molly 11 år, født i Kina og Vietnam. Redaktionelt: Medlem af redaktionen siden 2000 og bidrager ud over det almindelige redaktionsarbejde især med artikler, anmeldelser og oversættelser. Jeanette Hedegaard Profession: Freelance kommunikatør Børn: Solvei, 5 år, født i Kina Redaktionelt: Jeg er nyeste skud på stammen i redaktionen. Jeg satser på at bidrage til nogle temaer i bladet i løbet af Tina Krogh Profession: Jeg er uddannet biolog og arbejder med vacciner på Statens Serum Institut. Børn: Jeg er mor til Ida og Klara på 12 og 8 1/2 år, som begge er født i Kina. Redaktionelt: Jeg har været med i redaktionsgruppen i snart 8 år, og det er et godt sted at holde sig orienteret om, hvad der foregår på adoptionsområdet, og spændende at være med til at påvirke, hvilke sider af adoption, der tages op i bladet. Lisbet Mogensen Profession: Ph.d. studerende ved Ringkøbing- Skjern Museum. Mag.art. i kunsthistorie af uddannelse. Børn: En søn på 12 år fra Ecuador og en datter på 10 fra Guatemala. Redaktionelt: Bestyrelsesmedlem af Adoption & Samfund i Vestjylland. Bidrager med artikler til bladet. 12 Adoption & Samfund Nr

8 Vil du være med i Adoption & Samfunds redaktion? Vi søger et nyt medlem til redaktionsarbejdet. Arbejdet består i at være med til at tilrettelægge indholdet af bladet. Der kan være tale om opsøgende arbejde for at få artikler på plads, at redigere stoffet, oversætte, interviewe relevante personer, anmelde bøger mulighederne er mange. Du må naturligvis gerne være fuld af gode idéer, og det vil være godt, hvis du har en vis portion sproglig sans. Det er dog ikke et krav, at man bidrager ved selv at skrive. I praksis foregår arbejdet på den måde, at vi mødes seks gange om året, hvor vi diskuterer og tilrettelægger de kommende blade. Vi mødes om aftenen på hverdage på skift hos hinanden. Af praktiske årsager holdes vores redaktionsmøder i hovedstadsområdet. Hvis du har lyst til at være med, vil vi meget gerne høre fra dig. Skriv til os på eller ring til et af redaktionsmedlemmerne, hvis du gerne vil høre nærmere (telefonnumre findes på side 2 i bladet). ADOPTION & SAMFUND Lokalforeningen Sydøstjylland Invitation til julefest Søndag den 5. december 2010, kl i Det Grønne Forsamlingshus ved Dyrehaven, Haderslev Vi glæder os til at se rigtig mange medlemmer og deres familier børn og bedsteforældre m.v. til julefest, og har du/i endnu ikke børn, så kom alligevel og nyd alle de glade nissebørn. Vi starter med en fælles lille gåtur i Dyrehaven. Herefter skal vi hygge med gløgg og æbleskiver, og der vil være mulighed for at klippe julepynt og lave juledekorationer. Vi synger og danser om det pyntede juletræ. Du skal medbringe fad/skål til dekorationer, en saks til papirklip og saks til det grønne. Vi sørger for papir, gran, pynt, lys og ler samt gløgg, saft og æbleskiver, kaffe & te. Måske kommer JULEMANDEN også lige forbi med lidt godt til børnene? Så kom og vær med til en hyggelig eftermiddag. Arrangementet koster kr. 50,- per familie, som betales på dagen tilmelding nødvendig på eller efter kl inden den 29. november. Mange julehilsner fra Bestyrelsen for Adoption & Samfund Sydøstjylland S ø v n ADOPTION & SAMFUND Lokalforeningen Vestjylland Juletur til Ry for hele familien ADOPTION & SAMFUND Lokalforeningen Fyn Juletræsfest i Adoption & Samfund Fyn Kom og deltag i årets juletræsfest: Gave: Da julemanden har frygtelig travlt i december, bedes I tage en lille gave (værdi ca. 20 kr.) med til jeres barn/børn (sæt navn på). Vi lover, at julemanden klarer resten. Julepynt: For at juletræet skal blive rigtig flot, beder vi om, at hvert barn medbringer et stk. julepynt til træet Til Adoption & Samfunds decembernummer planlægger redaktionen et lille tema om søvn og den særlige udfordring, søvnen kan være i adoptivfamilier. I den forbindelse modtager vi meget gerne bidrag fra læserne. Det kan være om egne erfaringer, børnenes oplevelse af det at sove, tegninger, professionelle tilgange, gode råd eller andet godt Bidrag sendes til Deadline for decembernummeret er den 10. november Søndag d. 12. december 2010, kl Randersvej 121, 8680 Ry Vi gentager sidste års succes med hestevognstur for hele familien hos Niels og Lene Søndergaard i Ry. Vi skal på en hyggelig hestevognskørsel i skoven, se ting fra gamle dage, drikke kaffe, te og sodavand, bage vafler i Niels hyggelige julestue og sidst men ikke mindst snakke og julehygge. Vi får også besøg af nissen Nulle fra Grønland, og mon ikke han har sin guitar og store julebog med og godteposer til børnene. På gården hos Niels og Lene er der mulighed for at købe juletræ, gran, pyntegrønt, grøntsager m.m. Vi mødes hos Niels og Lene Søndergård på Randersvej 121, 8680 Ry. Tilmelding til Karina Stampe fra den 15. oktober til senest den 1. december på mail: eller telefon: / Prisen for julearrangementet er 50 kr. pr person over 2 år Bemærk! Der er kun plads til 60 deltagere, derfor er først til mølle gældende. BETALINGEN skal finde sted senest den 2. december og refunderes ikke (kontonummer oplyses ved tilmelding). Mangler betalingen, bortfalder tilmeldingen! Adoption & Samfund Vestjylland Søndag den 5. december 2010, kl til senest kl Ferritslev Fritidshus, Ørbækvej 916, 5863 Ferritslev Program: Vi begynder med kaffe, saftevand og hjemmebag og så går vi om juletræet. Der bliver musikalsk underholdning, og måske dukker julemanden op med gaver og slikposer til børnene Pris: Kr. 40,- pr. gæst over 2 år ADOPTION & SAMFUND Lokalforeningen København Juletræsfest på Frøbelseminariet Lørdag den 27. november kl Grundtvigsvej 11, 2000 Frederiksberg Det bliver en rigtig gammeldaws juletræsfest med æbleskiver, godteposer og dans om juletræet. Og hvem ved måske kommer selveste julemanden forbi? Kage: Hvis I medbringer en kage, så kommer den ene gratis ind. I kan give besked ved tilmelding, om I tager kage med! Tilmelding: Elsebeth Jegsen ring på tlf eller mail på: SENEST den 30. november!!! Vi glæder os til at se jer Mange hilsner Bestyrelsen Arrangementet koster 100 kr. pr. voksen deltager. Gratis for børn. Tilmelding skal ske senest den 20. november til Charlotte Sistrup på mail: Samtidig med tilmeldingen bedes deltagerbetalingen indsat på foreningens konto: Husk ved betaling at angive navn i meddelelsesfeltet! Vel mødt til en rigtig hyggelig eftermiddag. 14 Adoption & Samfund Nr

9 Materiale fra foreningen Billeder til bladet GEA (Gruppen af Eneadoptanter) en forening under Adoption & Samfund Foreningen har udgivet nogle forskellige pjecer med mere, som kan bestilles hos sekretæren. Særligt skal nævnes pjecerne Når adoptivbørn skal passes og Adoptivbarn i klassen samt Adopteret og voksen og Adoptionsrådgivning før, under og efter adoptionen. Herudover har vi udgivet en litteraturliste (blad). Vi er ligeledes i besiddelse af en del ældre blade, især vores temablade om skolestart og sent adopterede børn samt andre temanumre. Herudover har vi også en del af tillægget til decembernummeret 2007 med overskriften Fortællinger om hjem. Der henvises ligeledes til vores hjemmeside: Her kan der også findes meget rådgivning og information. Ovenstående materiale kan bestilles på: Vi vil også gerne gøre opmærksom på folderen International adoption, som kan findes på Adoptionsnævnets hjemmeside: Konflikterne? TeEnaGEr! Hvem er jeg? Frigorelse? SKRIIIV! At blive voksen? Glaeden og samvaeret? Teenageliv? essaykonkurrence Find penalhuset, computeren eller mobilen frem. Redaktionen sætter en Mp3-afspiller på højkant i en forrygende essaykonkurrence, hvor DU får chancen for at skrive dit hjerte ud! BeTinGeLSEr Du er mellem 13 og 20 år. Du skriver et essay på max anslag (ca. et par sider). Dit essay handler om det at være adopteret. Du sender dit essay til: senest den 4. januar. Har du brug for hjælp undervejs, så skriv til Vi glæder os til at høre fra dig! Mange hilsener Redaktionen Vi vil meget gerne have billeder af jeres børn til at anbringe i vores blad. Send venligst max. 3 billeder ad gangen. Husk at oplyse navn, land, alder, adresse og lignende. Billederne skal være i høj opløsning (min. 1 MB). Bladet (inklusive billederne) lægges altid efterfølgende på Adoption & Samfunds hjemmeside. Billederne skal sendes til: Annonce KROP OG MUSIK legeterapi i eget hjem Irmelin Stockmarr Annonce Advokat Michael Jørgensen Juridisk bistand til klage over adoption. Mangeårig erfaring på adoptionsområdet fra Adoptionsnævnet og Familiestyrelsen. Få et prisoverslag ved henvendelse til: Michael Jørgensen, advokat CPHLEX ADVOKATER Ny Vestergade 17, 1471 København K Tlf: , Annonce Venlig hilsen Redaktionen Terapi for adopterede børn og unge Kunstterapi Sandlegsterapi Historieterapi Spædbørnsterapi Vejledning Jenny Vejbæk Kunstterapeut / Sandplayterapeut Holstebro Tlf , hverdage Zoo-tur i København Dato: 10. oktober 2010 Tid og sted: Kl lige inden for hovedindgangen ved bænkene i Zoo, København. Bemærkninger: Vi går en tur i Zoo og kigger på dyr og leger på legepladsen i børnezoo. Vi skal også ae en ged og spise hver vores medbragte madpakker og drikkevarer i børnezoo. GEA giver en is til alle efter frokost. Arrangement er kun for medlemmer af GEA. Andre eneadoptanter/eneansøgere kan efter aftale deltage mod et gebyr på kr. 25,00. Tilmelding er nødvendig senest lørdag, den 2. oktober til Charlotte Knop på adressen: Yderligere information: Charlotte Knop på ovenstående mailadresse. Forskellige familieformer i børnehøjde hvordan kan vi bruge børnebøgerne? GEA-Jylland i samarbejde med Adoption og Samfund. Tidspunkt: Lørdag, d. 30. oktober 2010 kl Sted: Åby Bibliotek, L. Feibergs Vej 7, 8230 Åbyhøj Tílmelding: Jeanette Lyk på senest mandag d. 25. oktober 2010 Entré: kr. 75,00 som betales ved indgangen. Bemærkninger: Anne Pedersen, lektor ved pædagoguddannelsen og medarbejder ved Videnscenter for Børn og unges kultur (University College) vil komme med eksempler på hvilke børnebøger, der kan tages afsæt i, når vi skal tale med vores børn om deres savn og sorg, og hvordan sådanne samtaler kan gribes an. For yderligere information kontakt: Margit Johansen, GEA-Jylland, på: Foredrag: At vokse op i eneadoptantfamilie v. Ruth og Janne Hansen (GEA) Dato: 14. november 2010 Tid og sted: Kl , Valby Kulturhus (dørene åbnes kl ). Bemærkninger: Entre for medlemmer kr. 25,00, for ikke-medlemmer kr. 50,00. Vi går efterfølgende ned i cafeen og nyder en drik sammen. Arrangementet er for eneansøgere og -adoptanter. Tilmelding: Bindende tilmelding til Linda Berkowitz på senest lørdag den 30. oktober Tilmelding kun gyldig ved samtidig indbetaling af entre via overførsel til bankkonto eller ved indbetaling på girokonto Husk venligst at tilføje din betaling bemærkningen foredrag Noah Wu, 1 år, nyder den første is i haven. Noah er født i Korea. Andrea, 3 år, født i Kina. Maya An, 11 år, er på rundrejse i Kina. 16 Adoption & Samfund Nr

10 Lokalforeninger Her finder du din lokalforening. Ikke alle har hjemmesider. Er du i tvivl om dit tilhørsforhold, så se under adresser og links på wvw.adoption.dk Lokalforeninger i Region Nordjylland Nordjylland Torben Fristrup, Wilhelm Jensensvej 1, 9500 Hobro Web: Mail: Tlf.: Lokalforeninger i Region Midtjylland Gudenåen Mona Østergård, Sanglærkevej 12, Mønsted, 8800 Viborg Web: Mail: Tlf.: Vestjylland Charlotte Christensen, Ringkøbingvej 1, 7400 Herning Web: Mail: Tlf.: Landegrupper Bolivia Anette Buch-Illing, Benny Nielsen, Katinka Hoydal, Bulgarien Bo Persson Burkinagruppen Benedikte Lohse Kollundvej 38 Kastrup, tlf Colombia Ann Geertsen Faksingevej 7, 2700 Brønshøj, tlf Danmark Fam. Behmer tlf Ecuador Jens Reiermam Englystvej 46, 3600 Frederikssund, tlf Etiopien Jens L. Tranholm Damkjær tlf Guatemala Anni Bech Nielsen tlf Hviderusland Østjylland Jeanette Lyk, Langballevej 14, 8320 Mårslet Mail: tlf.: Lokalforeninger i Region Syddanmark Sydvestjylland Jørn K. Pedersen, Prangeager 38, 7120 Vejle Øst Web: Mail: Tlf.: Sydøstjylland Ulla Grau, Hydevadvej 28, 6270 Rødekro Mail: Tlf.: Fyn Sanne Pedersen, Lundsbjergvej 38, 5863 Ferritslev Web: adoption.dk Mail: Tlf.: Lokalforeninger i Region Sjælland Sydsjælland Charlotte Flaskager Thomasen, Ladebyvej 76, 4700 Næstved Mail: Tlf.: Indien Svend Erik Holm tlf Kaliningrad/Moskva Helle Pedersen tlf Kina Michael Johansen Tandervej 45, 8320 Mårslet, tlf Koreatrolde (Landegruppe for Sydkorea) Sisse Jacobsen tlf Nepal Hanne og Hans Doktor tlf Nigeria Formand: Maija-Liisa Kylmäluoma Pedersen Mail: tlf Medlemskontakt: Yvonne Hegaard Hansen Mail: tlf nigeriaadoption.dk Peru Bjørn Rude Voldborg Æblehaven 1, 3400 Hillerød, tlf Rumænien Lars Birk Sørensen tlf Midt- og Vestsjælland Lene Borg, Tveje-Merløse 28, 4300 Holbæk Web: Mail: Tlf.: Lokalforeninger i Region Hovedstaden København Kurt Nielsen, Dæmningen 55, 2500 Valby Web: Mail: Tlf.: Københavns Omegn Lene Brydensholt, Virum Stationsvej 200, 2830 Virum Web: Mail: Tlf.: Nordsjælland Sune Rasborg, Bentevej 3, 3060 Espergærde Mail: Tlf.: Bornholm Mail: VAKANT Sri Lanka (Dansk Sri Lanka Forening) Flemming Bratved Gårdager 10, 2640 Hedehusene, tlf sri-lanka.adoption.dk Sydafrika Hanne Forsbæk Mortensen Kjærsvej 6, 4220 Korsør, tlf Thailand Ebbe Møller tlf / Tjekkiet Anne-Lise Balle tlf Vietnam Peter Skjøt Vigerslevstræde 12, 2500 Valby, tlf Interessegrupper Bal Vikas Venner, Indien Annette Havemann Linnet, tlf Hanne Juhl Holm, tlf Colombia Fanas venner Torben Sørensen, tlf Eneadoptanter Lene Rohde, tlf Linda Berkowitz, tlf Børnehjemmet Palna, Indien MetteThomsen, tlf R å d g i v n i n g s g u i d e Adoption & Samfund tilbyder rådgivning i alle faser af en adoption. Rådgiverne er enten faglige rådgivere med en specifik relevant uddannelse og særlig viden om adoption eller adopterede og adoptanter, som gerne lægger øre til din historie og kan komme med råd baseret på deres personlige erfaringer og foreningens viden i øvrigt. Rådgiverne arbejder på frivillig basis. De har tavshedspligt. De fleste rådgivere besvarer rådgivningsopkald i deres hjem. Bemærk faglige- og sær lige rådgivere har lukket i juli. Sagsrådgiverne kan kontaktes hele sommeren. Generelt vil det være mest belejligt, hvis I ringer efter kl. 20. Sagsrådgivere: Sagsrådgiverne svarer på generelle spørgsmål om adoption og rådgiver i alle faser af adoptionsproceduren fra de første overvejelser om adoption til adoptionsbevillingen er givet. Simple spørgsmål kan fremsendes på mail til adressen: For egentlig rådgivning i adoptionssager er det bedre at henvende sig telefonisk til en af rådgiverne nedenfor, især hvis det drejer sig om lidt mere komplicerede sager, f.eks.: Sager, hvor ansøgerne fornemmer risiko for helt eller delvist afslag på godkendelse. Anke- og klagesager. Problemer i matchningssager. Problemer i forhold til de formidlende organisationer. Janet Majlund Bente Romanoff Annike Kjær Hansen Claus Stenmose Josie Køhlert Mie Olesen Faglige rådgivere: Rådgiverne er fagfolk, der frivilligt rådgiver inden for deres professionelle fagområde. Læge: Besvarer spørgsmål, der vedrører helbredsog handicapforhold hos såvel adoptionsansøgere som barn i forslag og adopterede. Jens Bertelsen, Ida Bjerrum Bach Sundhedsplejerske: Rådgiver om den gensidige tilknytningsproces mellem barn og forældre, almindelige reaktionsmønstre hos barnet f.eks. i forbindelse med søvn, måltider og andre dagligdags ting som pusling og bad. Hvordan kan man som forældre hjælpe sit barn gennem skiftet fra børnehjem/plejefamilie til adoptivfamilie. Gitte Korsholm Jørgensen Pædagog: Rådgivning i forbindelse med barnets/børnenes start i institution og dagpleje samt eventuelle vanskeligheder i institutionen/ dagplejen. Rie Østergaard Charlotte Christensen Telefontid kl Pædagogisk konsulent: Rådgivning i forbindelse med institutionsstart, indskoling og vanskeligheder i institutioner/skoler. Gitte Stæhr Larsen / Speciallærer: Rådgiver hvis der er behov for eller overvejelser om en særlig undervisningsindsats i skolen, særligt i forbindelse med omsorgssvigtede børn. Pia Robinson Talepædagog og speciallærer: Rådgiver om tale- og sprogvanskeligheder før eller efter barnets ankomst. Sparrer evt. med den lokale talepædagog. Irene Bjerregaard Psykolog: Rådgiver unge og voksne adopterede og adoptivfamilier. Herudover kan psykologen medvirke til at videreformidle eventuelle behov for længerevarende indsats til relevante behandlere og/eller instanser. Birgit Cederholm Socialrådgiver: Tilbyder råd og vejledning om det at samarbejde med sociale myndigheder, dvs. at finde vej i systemerne, rådgivning om lov og ret, herunder at forstå bevillinger og afslag. Rådgiveren kan ikke afgøre eller omstøde kommunens afgørelse, men bistå med vejledning om muligheder for at anke en afgørelse. Lise Rytter Krogh Forældrerådgivere: Rådgiverne er medlemmer med særlig interesse i et bestemt emne inden for adoptionsområdet. Ventelistefrustrationer: Rådgivning om at håndtere den situation, som kan overvælde én, når man er i et adoptionsforløb, og man oplaver, at forløbet ikker går som forventet, eller når det opleves som vanskeligt at klare ventetiden. Anette Mark Adoption af danske børn: Rådgivning om anonym adoption af danske børn. Rådgivningen vejleder ikke i forbindelse med familie- eller stedbarnsadoption. Fam. Behmer Adoption af større børn: Rådgivningssamtaler samt mulighed for kontakt til andre familier, der har modtaget større børn, som tilbyder telefonisk støtte og hjælp omkring de problemer, der kan være forbundet hermed. Anne Marie Poulsen Adoption af præmature børn: Rådgivning om det at få et præmaturt barn i forslag eller at have et præmaturt barn. Trine Boardman Klavs Frisdahl Tab af barn i forslag: Rådgivning som hjælp og støtte til dem, der har mistet et barn, som de har haft i forslag og været godkendt til. Janne Skov Skoleproblemer: Rådgivning i forbindelse med vanskeligheder knyttet til den adopteredes skolegang. Bente Pedersen Eneadoptanter: Gruppen af EneAdoptanter, GEA, tilbyder eneansøgere rådgivning før, under og efter godkendelse samt efter hjemtagelse af barn. Endvidere har GEA faglige rådgivere, hvis udgangspunkt er eneadoption. GEA tilbyder desuden hjælp til opstart af samtalegrupper på et hvilket som helst tidspunkt i adoptionsprocessen. Charlotte Posselt Linda Berkowitz Adoptionslinjen: Voksne adopterede tilbyder rådgivning omkring det at være adopteret. Telefontid tirs. kl Adoption af danske børn uden samtykke, åbne eller lukkede adoptioner: Rådgivningen er baseret på erfaringer med adoption af danske børn uden samtykke, hvad end det drejer sig om åben eller lukket adoption ud fra den danske lovgivning fra 2009 om tvangsbortadoption. Rådgivningen omhandler også erfaringer om plejeanbringelse med henblik på senere adoption. Henvendelse sker via psykologrådgiveren eller rådgivningskoordinatorerne (se andetsteds). 18 Adoption & Samfund Nr

11 ID-nr: Afs: Adoption & Samfund, Medlemsadm., C/o Klaus Leonhardt, Skibbroen 6, 2., Postboks 13, 6200 Aabenraa ADOPTIONSKALENDER Husk, du er altid velkommen til at deltage i et arrangement i andre lokalforeninger end din egen Dato Tid og sted Arrangement Arrangør og tilmelding kl Valby Kulturhus Introaften for kommende adoptanter Kom og mød en sagsbehandler, en fase 2-underviser og flere erfarne adoptanter. LF København Nærmere information kommer senere Scandic Odense Generalforsamling i hovedforeningen Adoption & Samfund HB Scandic Odense HB-møde HB Forslag til dagsorden indsendes senest 2 uger før kl Tornbjerg Kirke, Skærmhatten Odense SØ kl (dørene åbnes 13.45) Valby Kulturhus Valgårdsvej Valby kl Frøbelseminaret Grundtvigsvej Frederiksberg kl (senest) Ferritslev Fritidshus Ørbækvej Ferritslev kl Det Grønne Forsamlingshus Dyrehaven, Haderslev Adoption en mulighed? Se også her: At vokse op i en eneadoptantfamilie v. Ruth Hansen Kun for eneansøgere og eneadoptanter. Medlemmer: kr 25,00 / ikke-medlemmer: kr 50,00 Juletræsfest Gammeldaws juletræsfest 100 kr pr. voksen deltager, børn deltager gratis. Julefest Se annonce i bladet eller Julearrangement Fælles gåtur i Dyrehaven. Derefter julehygge. Kr. 50 pr familie. Betales på dagen. LF Fyn Tlf Tilmelding senest d. 3 november GEA Linda Berkowitz Bindende tilmelding senest d. 30 oktober LF København LF Fyn Elsebeth Jegsen tlf Tilmelding inden d. 29 november LF Sydøstjylland Ulla Grau Tilmeldng inden d. 29 november Se flere detaljer om arrangementerne på Optagelse til kalenderen: Forkortelser: HB = Hovedbestyrelsen, LF = Lokalforening

Lise Almind Rønsholt blev nyt medlem i bestyrelsen velkommen til Lise.

Lise Almind Rønsholt blev nyt medlem i bestyrelsen velkommen til Lise. Kære medlemmer af lokalafdeling Fyn I år afholdt vi den lokale generalforsamling i Odense midtby på Kulturmaskinen ved Brandts. Vi synes at Kulturmaskinen er et dejligt sted, gode lokaler, god stemning

Læs mere

Telefon nr.: 50 42 83 82 Telefon nr.: 65 97 22 97 Mail: lone@lindberg-carstensen.dk Mail: mai.lan@mail.dk

Telefon nr.: 50 42 83 82 Telefon nr.: 65 97 22 97 Mail: lone@lindberg-carstensen.dk Mail: mai.lan@mail.dk Kære medlemmer af lokalafdeling Fyn Sjældent har adoption fyldt så meget i medierne som i de forløbne måneder, og bevågenheden har været stor også politisk. For en adoptivfamilie er denne bevågenhed både

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00. Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00. Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00 Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart Undertegnede erklærer referatet godkendt. Dato Henning Moritzen

Læs mere

INTERNATIONAL ADOPTION. Information til ansøgere om international adoption

INTERNATIONAL ADOPTION. Information til ansøgere om international adoption INTERNATIONAL ADOPTION Information til ansøgere om international adoption INTERNATIONAL ADOPTION Ved international adoption kender ansøgeren i langt de fleste tilfælde ikke i forvejen det barn, som de

Læs mere

Se kalender på bagsiden!

Se kalender på bagsiden! LOKALbladet 2012-2013 Aktuelt nyt 2 Feldballe Hallen: Overdragelsesfest 13. 2 Feldstrup Revyen: Møde for nye aktive 3. 3 KulturKlubben: Fællesspisning - Fredagscafe - Julehygge 7. 4 : Juletræsfest 20.

Læs mere

DanAdopts informationsog rådgivningstilbud. DanAdopt. Danish Society for International Child Care

DanAdopts informationsog rådgivningstilbud. DanAdopt. Danish Society for International Child Care DanAdopts informationsog rådgivningstilbud DanAdopt Danish Society for International Child Care Informationsmøder Vi holder informationsmøder regelmæssigt både på Sjælland og i Jylland. Hvis du ønsker

Læs mere

VIP-mappe. En introduktion til aktive i foreningen

VIP-mappe. En introduktion til aktive i foreningen VIP-mappe En introduktion til aktive i foreningen Januar 2010 Praktisk mappe til aktive medlemmer af Adoption & Samfund Indhold: o Velkomstbrev o Praktiske oplysninger bl.a. vedr. brevpapir, udgifter,

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling - Lørdag d. 8/5 2010

Referat fra stiftende generalforsamling - Lørdag d. 8/5 2010 Referat fra stiftende generalforsamling - Lørdag d. 8/5 2010 Burkinagruppen blev stiftet lørdag den 8. maj 2010 i Stavtrup ved Århus. 19 voksne og 8 børn deltog i stiftelsen af foreningen. Efter velkomst

Læs mere

ARRANGEMENTER FOR BØRN FORÅR. www.tbib.dk

ARRANGEMENTER FOR BØRN FORÅR. www.tbib.dk ARRANGEMENTER FOR BØRN FORÅR 2016 www.tbib.dk Indholdsfortegnelse Film- og historie............. side 3 Hyggedag for tumlinge.......... side 3 Småbørnswing - 0-3 år.......... side 4 Dagplejetræf i Løgumkloster........

Læs mere

Medlemsblad nr. 1-2012

Medlemsblad nr. 1-2012 Medlemsblad nr. 1-2012 Indhold i dette blad Opstartsstævne m/indkaldelse til generalforsamling Midterstævne / Afriggerstævne Opråb fra bestyrelsen Kære alle Opstartsstævne 2012 Campingsæsonen skydes i

Læs mere

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie,

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie, Nyhedsbrev Marts 2011 Kære alle WS ere med familie, Fastelavn er mit navn.. Fastelavn er just overstået og straks er tankerne i årsmøde planlægning. 2011 er for Dansk forening for Williams Syndrom et lidt

Læs mere

STATISTIK 2013. Internationale og nationale adoptioner

STATISTIK 2013. Internationale og nationale adoptioner STATISTIK 2013 Internationale og nationale adoptioner Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Amaliegade 25 1022 København K Tlf. 33 41 12 00 www.ast.dk Adoptionsnævnet 2014 1. udgave Publikationen kan hentes

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Nyhedsbladet MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 11.05.2011 kl.19.00 Netcafe Onsdag den 18.05.2011 kl.19.00 Mini Banko Onsdag den 25.05.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 29.05.2011

Læs mere

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Dagsorden 1. a. Valg af dirigent b. Valg af referent c. Valg af bisidder d. Valg af 2 stemmetæller 2. Årsberetning af: a. Tegnsprogsforeningen

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2012/2013 i Tånum Forsamlingshus. Med et stigende medlemstal og en fantastik stor opbakning og interesse for at

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Nytårstraveturen. I år blev vi sendt op forbi området hvor bygningen af det nye museum

Nytårstraveturen. I år blev vi sendt op forbi området hvor bygningen af det nye museum LØBESEDLEN BMI Motion Januar 2011 Nytårstraveturen Den 31. december kl. 12 er endnu et tidspunkt der for rigtig mange BMI-motionister står fast indgraveret i kalenderen. Her foretages den årlige travetur

Læs mere

Efterårsudsendelse 2015

Efterårsudsendelse 2015 Efterårsudsendelse 2015 Indhold 1. Indkaldelse til generalforsamling Generalforsamlingen afholdes lørdag d. 30. januar 2016 i Den Grimme Ælling, Hans Jensens Stræde 1, Odense BEMÆRK at mødet er i januar

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Nr. 1 Februar 2013 44. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Midlertidig adresse: Georg Hansens Ager 7, 2640 Hedehusene Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

NYHEDSBREV NYT FRA FORMANDEN JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN

NYHEDSBREV NYT FRA FORMANDEN JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN NYHEDSBREV JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN GENERALFORSAMLINGEN NY CAFÈ +35 I ÅRS NY PÅRØRENDEGRUPPE FACEBOOKGRUPPER BØRN/UNGEGRUPPER HALVÅRLIGT PROGRAM NYT FRA FORMANDEN Kære medlemmer. Godt nytår til jer

Læs mere

Evaluering af børnesamtalen

Evaluering af børnesamtalen Evaluering af børnesamtalen 15. august - 14. oktober 2011 Statsforvaltningernes evaluering af børnesamtalen 1. Indledning I resultatkontrakt 2011 er der fastsat et krav om, at statsforvaltningerne i 2011

Læs mere

CISV Fyn, bestyrelsesmøde onsdag d. 27. november kl.19.30, hos Cecilie (Bindekildevej 89, 5250 Odense SV)

CISV Fyn, bestyrelsesmøde onsdag d. 27. november kl.19.30, hos Cecilie (Bindekildevej 89, 5250 Odense SV) CISV Fyn, bestyrelsesmøde onsdag d. 27. november kl.19.30, hos Cecilie (Bindekildevej 89, 5250 Odense SV) Forslag de unge sætter sig med Christina og planlægger aktiviteter, mens de gamle tager alt det

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

NATIONAL ADOPTION. Information til ansøgere om national adoption

NATIONAL ADOPTION. Information til ansøgere om national adoption NATIONAL ADOPTION Information til ansøgere om national adoption INFORMATION OM NATIONAL ADOPTION Denne information retter sig til jer, som overvejer at adoptere et barn, der er født i Danmark, og som formidles

Læs mere

TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved

TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved 1 TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved INFORMATION OM / RUNDVISNING PÅ SENIOR VÆRKSTEDET SAMT UNDERHOLDNING AF SENIORKORET Seniorværkstedet i Næstved

Læs mere

Udgivet i: Tidsskriftet Adoption og Samfund. Nr. 2. April 2007, 31 årgang.

Udgivet i: Tidsskriftet Adoption og Samfund. Nr. 2. April 2007, 31 årgang. Udgivet i: Tidsskriftet Adoption og Samfund. Nr. 2. April 2007, 31 årgang. ADOPTIONSNETVÆRK FOR ADOPTIVFAMILIER PSYKOLOGISK RÅDGIVNING OG INFORMATION SOM ÈN FORM FOR NETVÆRK Af: Susanne Høeg, mor til datter

Læs mere

Børn skal favnes i fællesskab

Børn skal favnes i fællesskab Center for Dagtilbud og Skole Børn skal favnes i fællesskab - om inklusion i Furesø Kommune BØRN SKAL FAVNES I FÆLLESSKAB 2 FORORD Alle børn og unge har brug for at indgå i et fællesskab med forældre,

Læs mere

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling på Friskolen City Odense, Buchwaldsgade 46, 5000 Odense C. Torsdag den 21. marts 2012 kl.

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling på Friskolen City Odense, Buchwaldsgade 46, 5000 Odense C. Torsdag den 21. marts 2012 kl. Odense, den 5. marts 2013 Kære Forældre- og skolekreds ved FCO Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling på Friskolen City Odense, Buchwaldsgade 46, 5000 Odense C. Torsdag den 21. marts 2012 kl.

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

Nr. 2 oktober 2014-28. årgang

Nr. 2 oktober 2014-28. årgang Hosebåndet Medlemsblad Sæsonstart Nr. 2 oktober 2014-28. årgang Vi har nu danset de to første måneder af sæsonen 14-15 og kan konstatere, at vi har haft en medlemstilgang, der bevirker at vi på en normal

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2014/2015 i Tånum Forsamlingshus. Med et fantastisk nyt gulv i begge sale tager vi fat på en ny sæson i Tånum Forsamlingshus.

Læs mere

Adoption en politisk hånd til et godt liv også til de biologiske mødre

Adoption en politisk hånd til et godt liv også til de biologiske mødre Socialudvalget 2012-13 SOU alm. del Bilag 72 Offentligt Adoption en politisk hånd til et godt liv også til de biologiske mødre Den 19 september blev der afholdt en stor konference på Christiansborg med

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland kan med glæde og stolthed fortælle, at vi har modtaget Handicapprisen 2014 uddelt af Handicaprådet i Sorø Nyhedsbrev Januar 2015 Aktivitetskalender

Læs mere

Efterløn s & Pensionistklub Skive

Efterløn s & Pensionistklub Skive Efterløn s & Pensionistklub Skive Program 2013 Programmet kan også ses på: http://midt-vestjylland.nnf.dk/seniorer/skive Efterløn s & Pensionistklubben s Bestyrelse Formand Ivan Christiansen 97 54 15 82

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

ADOPTION EN GOD VEJ TIL EN FAMILIE Udgivet af AC Børnehjælp

ADOPTION EN GOD VEJ TIL EN FAMILIE Udgivet af AC Børnehjælp ADOPTION EN GOD VEJ TIL EN FAMILIE Udgivet af AC Børnehjælp En far til en datter adopteret fra Kina: Jeg har aldrig prøvet at elske et lille barn, så jeg frygtede, om jeg kunne. Det har jeg gået og været

Læs mere

Efterår 2014. Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner. DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune

Efterår 2014. Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner. DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune Efterår 2014 Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune Lad os mødes I denne folder kan du læse om aktiviteter og

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1 Børn Unge & Sorg Susanne Svane 1 Der er mange ting, der gør det enormt svært at gå i gymnasiet, når man mister en forælder. Det var rigtig svært for mig at se mine karakterer dale, netop fordi jeg var

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN november 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. november 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige

Læs mere

Adoption & Samfund. Danmarks første Kenya-prinsesse Det forbyttede kongebarn. Læs i dette nummer:

Adoption & Samfund. Danmarks første Kenya-prinsesse Det forbyttede kongebarn. Læs i dette nummer: Adoption & Samfund Medlemsblad for Adoption & Samfund Nr. 4 September 2010 34. årgang Læs i dette nummer: Danmarks første Kenya-prinsesse Det forbyttede kongebarn Indhold Leder: Besparelser på adoptionsområdet?....

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

Sdr. Vium Nyt. Nr. 286 Sdr. Vium Sogneforeningen februar 2016

Sdr. Vium Nyt. Nr. 286 Sdr. Vium Sogneforeningen februar 2016 Sdr. Vium Nyt Nr. 286 Sdr. Vium Sogneforeningen februar 2016 Landsby pedeller Jeg har længe gået med den tanke, at når Lyne med succes kan etabler by pedeller og det går rigtig godt, så kan vi også i Sdr.

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Februar 2007 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Sidste tilmelding til Foredrag onsdag den 28. februar FOREDRAG Kostkompasset mandag den 5. marts kl. 19.00 Generalforsamling torsdag den 15. marts kl. 19.30

Læs mere

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig?

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig? Frivillig i børn unge & sorg - er det noget for dig? Dét, at jeg har kunnet bruge min sorg direkte til at hjælpe andre, det har givet mening Som frivillig i Børn, Unge & Sorg er du med til at vise unge

Læs mere

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Juli kvartal 2012

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Juli kvartal 2012 PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Juli kvartal 2012 PARKINSON-EXPRESSEN juli kvartal 2012 Oplag: 150 REDAKTION: Bent Folkmann Fabrksvej 4 3700 Rønne 56 97 44 79 jbfolkmann@mail.dk Husk at

Læs mere

UNGE LIGHED FÆLLESSKAB

UNGE LIGHED FÆLLESSKAB Vi elsker ferie UNGE LIGHED FÆLLESSKAB Vi har festet i 7 Bulgarien Tag med til datingfest 11 2. årgang Nr. 3 September 2015 Vi er glade for inklusion Der bliver snakket meget om folkeskolen for tiden.

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 11. Årgang nr. 60 jan. / feb. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Sydfyns Sydfyns single- Single- og venskabsklub Venskabsklub

Sydfyns Sydfyns single- Single- og venskabsklub Venskabsklub Sydfyns Sydfyns single- Single- og venskabsklub og Venskabsklub www.svendborgsingleklub.dk OKTOBER 2012 Fredag den 5. oktober kl. 19 Klubaften på Færgegården, Færgevej 13, 5700 Svendborg Der serveres krydderstegt

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Velkommen. i Frederikssund dagpleje

Velkommen. i Frederikssund dagpleje Velkommen i Frederikssund dagpleje Kære Forældre Velkommen i dagpleje Det sætter mange tanker i gang, når man skal aflevere sit barn i dagpleje for første gang. Det er vigtigt at I føler jer trygge og

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

Tirsdag den 18. februar 2014 kl. 19.00 Foredragsaften i Toldkammeret, Havnepladsen 1, 3000 Helsingør, lille sal på 1. sal.

Tirsdag den 18. februar 2014 kl. 19.00 Foredragsaften i Toldkammeret, Havnepladsen 1, 3000 Helsingør, lille sal på 1. sal. E-mail Nyhedsbrev nr. 31 Kære medlemmer af Scleroseafdelingens Lokalafdeling. Hermed fremsender vi invitation til arrangementer i januar, februar og marts 2014 Vi starter det nye år med en Caféaften med

Læs mere

HyllingeBy.dk. Lokalblad for Hyllinge og omegn, udgivet af Beboerforeningen i Hyllinge. Beboerforeningen holder ordinær generalforsamling

HyllingeBy.dk. Lokalblad for Hyllinge og omegn, udgivet af Beboerforeningen i Hyllinge. Beboerforeningen holder ordinær generalforsamling HyllingeBy.dk Lokalblad for Hyllinge og omegn, udgivet af Beboerforeningen i Hyllinge Kom til fællesspisning i Centergården Onsdag den 18. feb. kl. 18.00 Spisning er først til mølle Vi er glade for succesen

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang 2014 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Medl.nr. IDNr / Par Nr «Navn» «Kontat» «Gade og nr#» «Postnr#» «BY» Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Til kalenderen: 07.02.16 kl. 14-16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

STATISTIK 2015 Adoptioner

STATISTIK 2015 Adoptioner STATISTIK Adoptioner Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Teglholmsgade 3 2450 København S Tlf. 33 41 12 00 Adoptionsnævnet 2016 1. udgave Publikationen kan hentes på www.ast.dk/adoptionsnævnet INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Billedet er fra "En anderledes handicapkonference" med Hjerneskadeforeningen og DFDS. Billedet er fra Oslo i maj 2013. Nyhedsbrev Januar 2014 Aktivitetskalender 1. kvartal

Læs mere

Gl. Åby Dagtilbud Område Silkeborgvej, Børn & Unge. Dagtilbudsavisen 4. udgave. Gl. Åby Dagtilbud

Gl. Åby Dagtilbud Område Silkeborgvej, Børn & Unge. Dagtilbudsavisen 4. udgave. Gl. Åby Dagtilbud Område Silkeborgvej, Børn & Unge Dagtilbudsavisen 4. udgave Gl. Åby Dagtilbud NR. 4 August 2013 Introduktion Ved dagtilbudsleder Tina Haugstrup Andersen Kære alle Velkommen tilbage efter sommerferien sikke

Læs mere

for Lyne Sogn Marts 2014

for Lyne Sogn Marts 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Marts 2014 Indhold: * Avisindsamling: * Konfirmationer i 2015 & 2016 * Vennekredsen: Foredrag * Familie & Fritid: Køkkenfri aften

Læs mere

Sydfyns Single- og Venskabsklub. Januar 2014

Sydfyns Single- og Venskabsklub. Januar 2014 Januar 2014 Mandag den 6. januar kl. 19 - Besøg hos Hanne Design på Gestelev Gamle Mejeri. Hanne laver bl.a. smukke smykker og tasker i gummi, som vi får lejlighed til at se på. Hun lukker snart sin butik

Læs mere

PROGRAM 2016. Midtvendsyssels Lærerkreds. Fraktion 4. Slut på vinteren. Forår på Samsø. Farsø og Jenle. Julearrangement. Midtvendsyssels Lærerkreds

PROGRAM 2016. Midtvendsyssels Lærerkreds. Fraktion 4. Slut på vinteren. Forår på Samsø. Farsø og Jenle. Julearrangement. Midtvendsyssels Lærerkreds Midtvendsyssels Lærerkreds Fraktion 4 Slut på vinteren Forår på Samsø Farsø og Jenle Julearrangement PROGRAM 2016 Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade 52, 9700 Brønderslev Tlf. 98 80 19 33 150@dlf.org

Læs mere

Alle forældre og ansatte fra en institution, som er medlem af FOLA, deltager til medlemspris.

Alle forældre og ansatte fra en institution, som er medlem af FOLA, deltager til medlemspris. v/ann Elisabeth Knudsen, cand. mag i dansk og psykologi, hjerneforsker og forfatter. Esbjerg d. 7. marts 2012 kl. 19.00 til 21.00 Syddansk Universitet, Niels Bohrsvej 9-10, 6700 Esbjerg Hjerner udvikler

Læs mere

Hilsen fra kassereren

Hilsen fra kassereren Godt nytår Så er vi i gang med 2009, godt i gang endda. Vi vil fra bestyrelsens side sige stor tak til alle hjælpere som har brugt kostbar fritid på at hjælpe med at holde klubben i gang. Det sætter vi

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

Adoption & Kulturmødet

Adoption & Kulturmødet AF6bupN_ Grundlæg Adoption & Kulturmødet To hænder, to farver Foreningssang for Adoption & Samfund En nat med frost, en bjørn i hi Vågner og er fri En sommermorgen vækket den Med en humlebi Du vækked mig

Læs mere

Observationer i vuggestuen

Observationer i vuggestuen 1 Observationer i vuggestuen 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Lotte = Mommy Maria = Mor Mille og Ida= Ida og Marias døtre Institutionen: Vuggestuen er en del

Læs mere

Hjems Børnehaves lille A Å

Hjems Børnehaves lille A Å Hjems Børnehaves lille A Å A Afhentning ; Sig altid farvel til en personale! Skal foregå inden 16.45, hvor døren skal være låst - udefra! Giv besked, hvis det er andre der henter, vi må ellers ikke udlevere

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Foråret er på vej! April 2010 10. årgang nummer 4. Kildeskolen Høffdingsvej 14 2500 Valby Kontor: 38790140 Lærervær.: 38797140

Foråret er på vej! April 2010 10. årgang nummer 4. Kildeskolen Høffdingsvej 14 2500 Valby Kontor: 38790140 Lærervær.: 38797140 Kildeskolenyt! Foråret er på vej! Vi har fået et nyt elevråd, og medlemmerne vil koncentrere sig om at skabe et endnu bedre forhold mellem klasser og elever: Venskabsvenner, som er store elever der tager

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvinder Herning er kommet godt fra start i dette nye år. Hvad kan lokke friske og aktive kvinder ud i sne, frost, kulde og... fra en håndboldkamp? - Det kunne

Læs mere

Hans Henriks side. Bemærk, at datoen er rykket en uge frem, således at vi når at få de rejsende hjem!

Hans Henriks side. Bemærk, at datoen er rykket en uge frem, således at vi når at få de rejsende hjem! Hans Henriks side Refleks Vores buschauffører er urolige over, at vi stadig har børn, der venter i vejsiden uden refleksvest eller reflekser. På med vanten - på med refleksen! Oprydning af sommertøj Der

Læs mere

Brugerkonferencen Lev dit liv Fredag 4. oktober og lørdag 5. oktober 2013 INVITATION

Brugerkonferencen Lev dit liv Fredag 4. oktober og lørdag 5. oktober 2013 INVITATION INVITATION Kom og få nogle hyggelige og inspirerende dage på årets brugerkonference. I år foregår den på Sjælland og byder på foredrag og syv forskellige workshop i dejlige omgivelser. Vi håber, at det

Læs mere

Kampagnen Opgør med tabuet

Kampagnen Opgør med tabuet Kampagne: Opgør med tabuet Landsforeningen har i begyndelsen af 2014, i ugerne 5 til 8, sat en mindre kampagne i værk på facebook og hjemmesiden. Kampagnen Opgør med tabuet handler om at give hjælp til

Læs mere

SENIORKLUBBENS PROGRAM 2014

SENIORKLUBBENS PROGRAM 2014 SENIORKLUBBENS PROGRAM 2014 Så er FOA Senior Klub igen klar med et nyt program for 2014. Velkommen i klubben til alle jer, der trofast slutter op om vore arrangementer i seniorklubben og Velkommen til

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Erik Grave. 4.

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

Tine Olesen. Mor sidste udkald. 10 kvinder fortæller om at få barn som 40+ Forlaget Peregrina

Tine Olesen. Mor sidste udkald. 10 kvinder fortæller om at få barn som 40+ Forlaget Peregrina Mor sidste udkald Tine Olesen Mor sidste udkald 10 kvinder fortæller om at få barn som 40+ Forlaget Peregrina Mor sidste udkald 10 kvinder fortæller om at få barn som 40+ Forlaget Peregrina og Tine Olesen,

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Referat Generalforsamling 25.maj 2016

Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Generalforsamlingen er rettidig indkaldt iflg. vedtægterne. Indkaldelse er udsendt pr. mail til alle klubbens medlemmer den 7.4. Der er 3 indkomne forslag. (se punkt

Læs mere

Vedtægter for Adoption & Samfund (landsforeningen)

Vedtægter for Adoption & Samfund (landsforeningen) Vedtægter for Adoption & Samfund (landsforeningen) Navn 1. Foreningens navn er Adoption & Samfund (herefter forkortet til A & S). Formål 2. A & S er en dansk landsforening, hvis formål det er at varetage

Læs mere

VELKOMMEN - til bisidderkursus 3. internat.

VELKOMMEN - til bisidderkursus 3. internat. VELKOMMEN - til bisidderkursus 3. internat. Bisidder hvornår og hvordan? Program for Bisidderkursus 3. internat 13-14. januar 2012 Fredag den 13.01.12 14.30 15.00 Ankomst og indkvartering med kaffe/ the

Læs mere

Generalforsamling i SAND Hovedstaden, 23.2.16

Generalforsamling i SAND Hovedstaden, 23.2.16 Generalforsamling i SAND Hovedstaden, 23.2.16 Deltagere: Sanna (SANDs sekr., praktikant), René (SANDs sek.), Niels Elbrønd (E- huset, SAND Hovedstaden), Ole Svendsen (SAND Hovedstaden), Michael Høyer (Bornholm),

Læs mere