August Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "August 2010. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø"

Transkript

1 August 2010 Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø DEN NY Med augustnummeret følger tillæg om Venø Færgefart i anledning af indsættelsen af Venø Færgen. Fotos: Preben Friis og Jan Bendix

2 VENØ KIRKE Venø Kirke kontakter Sognepræst Per Mikkelsen, tlf , mandag fri, Formand Ove Bjerre-Pedersen, tlf , Graver, Struer kirkegård, kirkegårdsleder Bent Vincents, tlf Kirketjener Anker F. Jensen, tlf , Servicemedarbejdere: Lene Marie Jensen, tlf og Julie Gjern, tlf Kirkeværge Ellen Hylleberg, tlf , Organist Julia Tabakova Kirkesanger Grethe Munk- Andersen, tlf , Kirkesanger Irma Bjerre-Pedersen, tlf , RELIGION KONTRA ATEISME AT VÆRE BIPERSON ELLER HOVEDPERSON Det at tjene andre er en kristen grundværdi. Den kristne kirkes hovedfigur, Jesus, satte buddet om næstekærlighed op på linje med det første bud i loven og siger, at du skal elske Herren din Gud og din næste som dig selv. Og han demonstrerede selv denne tilgang til livet. Det at tjene andre er kort sagt en del af kristendommens centralnervesystem. Men det kan måske godt synes os ganske almindelige, nutidige mennesker at være et temmeligt halsbrækkende foretagende. Thi for at leve op til de kristne idealer om at tjene andre, så skal man lave helt om på sig selv, kan det synes. Med andre ord, så skal man mentalt set skynde sig at blive munk i en fart! Man skal i den grad anstrenge sig på det nærmeste overanstrenge sig og det spørgsmål melder sig, om kristendom i virkeligheden er en munke- og nonnereligion? Beregnet for ganske få og særligt nidkære tjenere? I et forsøg på at besvare det spørgsmål og for bedre at komme til en begribelse af, hvad den kristne religion mener med fænomenet tjeneste, så kan det være formålstjenligt at se tjenerskab snarere som et perspektiv på verden end som en række krav. Kristendom er også krav om tjeneste for andre, men kravene stammer fra den anskuelse, som kristendommen har på verden. Kravene er blot en konsekvens af anskuelsen, og for bedre at begribe denne religiøse anskuelse, så kan vi for klarheds skyld sætte den op mod sin nutidige modsætning, nemlig den ateistiske. For en irreligiøs humanist, ateisten, der er al mening og alle værdier, der er i verden, skabt af mennesker. Det er først mennesker, der bringer gnisten af mening ind i en kold verden, mener ateisten. For kun mennesker kan formulere formål, have idealer og i det hele taget beherske et udviklet sprog, hvor vi kan kommunikere med hinanden og skabe gode resultater og bæredygtige samfund. Deri er mennesket enestående, siger ateisten. At mennesket er enestående, giver den religiøse den irreligiøse humanist ret i, men i modsætning til ateisten siger den religiøse, at al mening og alle værdier, som mennesker skaber, dybest set er et svar eller et ekko, et genlydsord af en allerede eksisterende mening og værdi, som findes i universet. Det er ikke mennesket, som antænder den første gnist af mening i en kold verden, som er fri af mening og værdi, men den gnist er allerede blevet tændt i det ved dets blotte fødsel. Universet er ikke blot vores omgivelse, men det er vort ophav. Vi er selv et stykke af universet. Den mening og værdi, som mennesket skaber, er et svar på en mening og værdi, som vi har modtaget. Det er ikke mennesket, som har skabt verden, men mennesket er en skabning, der ret beset daglig er i et modtagende og tjenende forhold til tilværelsen. For den irreligiøse humanist er mennesket hovedperson i sin egen verden; den religiøse derimod nøjes med at være biperson. Lad det stå som en påstand. / Per Mikkelsen 2

3 VENØ SOGN ORGANIST VED VENØ KIRKE Fra august har Venø Kirke ansat en fast organist. Hun hedder Julia Tabakova og er fra Ukraine. Hun er uddannet pianist fra Det Nationale Musikakademi i Kiev, Ukraine (2004) hos professor Eleonora Tkatch. Efterfølgende har Julia studeret på det Jyske Musikkonservatorium og bestået solistklasse i 2008 ved professor Anne Øland, og har endvidere gået på Kirkemusikskolen i Vestervig og bestod i 2009 PO1 prøven. Siden hun har haft sin debut ved DJM i 2008, har hun undervist på Malling musikskole og på Orkesterefterskolen i Holstebro, hvor hun fortsat er klaverlærer. I har Julia arbejdet meget med den Jyske Opera, hvor hun har været ansat som repetitør på Idomeneo (Mozart), La Traviata (Verdi) samt Jeppe på Bjerget (Bent Lorentzen). Som organist har Julia vikarieret for organisten ved Sahl og Gullev kirker og Tiset kirke. Julia interesserer sig meget for kontakten, der opstår mellem musikken og ordet i gudstjenesten og føler det er inspirerende at øve sig hertil, når man ved, at det om søndagen skal klinge i kirken. Julia vil blive ansat i 75 % af organiststillingen. Derfor bliver det også fremover nødvendigt at trække på vores trofaste vikarer, som vi skylder stor tak for deres indsats ved de kirkelige handlinger i Venø Kirke. Tak til Lilly Møller, Louise Bjerre-Pedersen og Henrik Nørsøller. / Venø Menighedsråd Ove Bjerre-Pedersen Julia Tabakova TRAVLHED I VENØ KIRKE Juli måned er præget af stor travlhed og megen omtale af aktiviteterne i Venø Kirke. Udover gudstjenesterne så er der solnedgangsmusikken hver torsdag, samt noget nyt i år, Limfjordsfortællinger, som finder sted hver fredag kl. 14:00. De varetages af Axel Steenkjær og rækker ind i august måned samt i efterårsferien. Har du ikke nået solnedgangsmusik, så er den sidste koncert torsdag 5. august med en ung jazzduo. / Venø Menighedsråd Ove Bjerre-Pedersen FLAGET BLAFRER RØDT OG HVIDT HVORFOR IKKE? Overskriften er taget fra Helge Rodes sang: Som en rejselysten flåde (1921). Det er samtidig en opfordring til alle os venøboere om at være mere gavmilde med at vise flaget, når øen eller øens beboere har mærkedage, som fx barnedåb, bryllup, guld- eller sølvbryllup, konfirmation osv. Den 7. august er der i hvert fald en rigtig god grund til både at hejse og kippe med flaget, når Venø får sin nye færge. Det er en god lejlighed til at vise venøboernes glæde over, at projektet er lykkedes til øens mange gæster den dag. Samtidig er det signalet om et tillykke til færgens medarbejdere med deres nye arbejdsværkstøj. / VenøPosten Jan Bendix Foto Jan Bendix 3

4 VenøBoen Anker Jensen (formand) tlf Karin Christensen (kasserer) tlf Medlemskab af VenøBoen opnås ved at indbetale kr. 100,- pr. voksen til: Hvidbjerg Bank, konto Venø Borger- og Grundejerforening Peter Henriksen (formand) tlf Per Vestergaard (kasserer) tlf , mobil Foreningen er åben for alle fastboende og/eller grundejere på Venø. Kontakt Peter Henriksen. Venø Børne- og Ungdomshus kan lejes af Børnehusets medlemmer for kr. 100 pr. døgn ved henvendelse til Antoinette Jensen på tlf Medlemskab tegnes hos Børnehusets kasserer, Helle Gjern, tlf , og koster kr. 75 pr. person pr. år. / Bestyrelsen Sygeplejerske på Venø Mette Jaffke, Riisvej 14, Venø tlf , mobil Se mere om Venø på: SKAL DEN LILLE VENØFÆRGE BEVARES? Det siger sig selv, når alene det blotte syn af færgen vil vække minder om sære, morsomme og dramatiske hændelser i færgens firsårige historie. Efter forundersøgelser og rådføring med Venø Færgefarts overfartsleder Søren Adsersen, fhv. overfartsleder Thorkild Brosbøll samt Teknisk Forvaltning i Struer Kommune, Skibsbevaringsfonden m.fl. ser det ud til at kunne lykkes, hvis vi får bred opbakning til at stifte et Venøsund Færgelaug, som kan få ansvar for drift og vedligeholdelse af M/F Venøsund med hjemsted i Venø Havn. De nærmere bestemmelser fastlægges efter aftale med Struer Kommune. Værksteder og mødelokaler stilles til rådighed af foreningen Nordvestjysk Fjordkultur i Struer. Der ligger en god opgave i, at vi i fællesskab vil bevare Danmarks ældste bilfærge i drift. Andre formål vil være, at færgen kan fungere som akut nødfærge for den nye Venøfærge. Endvidere kan der: arrangeres temature for elever og mindre grupper med formidling omkring fjordkultur, lokalhistorie og naturoplevelser skabes liv i Venø Havn evt. uddannes ubefarne laugsmedlemmer i at sejle og vedligeholde færgen tilføres en ny turistattraktion til Kommunen Alle, som kunne tænke sig at være aktive medlemmer eller støtte Venøsund Færgelaug, vil blive indbudt til et orienterende møde, når der kan præsenteres et forslag til vedtægter, budget og lovmæssige rammer. Nyhedsbrev og opslag vil blive præsenteret på samt i VenøPosten. Jeg modtager gerne allerede nu navn, adresse, tlf. nr. og , hvis du er interesseret i at støtte oprettelsen af lauget. / Bjarne Tingkær Sørensen, Vigen 3, Venø, tlf / Foto: Jan Bendix 4

5 VENØ UDVIKLINGSPLAN FLOT TILBAGEMELDING PÅ ENERGISPØRGESKEMAER! Tak for de mange hurtige (og udfyldte!) skemaer, som vi i energiprojektet har fået retur fra venøboere og sommerhusejere. Tidsfristen var som bekendt den 1. august, så vi ser gerne, at de beboere, der har lyst til at spare på energien og begrænse CO 2 belastningen samtidig, men som ikke nåede at aflevere, gør det snarest. Er skemaet blevet væk i sommerheden, så klik ind på og hent det frem. Kontakt undertegnede på tlf , hvis der er brug for hjælp til udfyldning. Næste fase i projektet er at tilrettelægge besøg af energirådgiver. Den opgave udføres i samarbejde med NOE, så det bliver enkelt og praktisk for alle. Fra projektets side tager vi direkte kontakt til de husstande, der har ønsket besøg. Erfaringerne fra de første husbesøg vil blive omtalt i det kommende nummer af VenøPosten. / Energi på Venø Morten Gjern NÅR MÅLEREN LØBER BAGLÆNS Og det er ingen gang løgn! Det kan interesserede bekræfte sig selv i ved at deltage i et kursus om Solcelle selvbyg. Producerer en husstand vedvarende energi op til 6000 KWH på årsbasis, er eneste omkostning målerafgiften til NOE. Kurset afholdes den 28. august på Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi i Hurup kl Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendig på (tlf ). I juni deltog energiprojektets rådgiver, Skafti Halldórsson, i et tilsvarende kursus. Skafti anbefaler deltagelse for kommende brugere, da kurset giver en masse praktiske oplysninger om anvendelsesmuligheder, økonomi og forskellige løsninger. Kursusdeltagelse er gratis (betaling for fortæring). / Energi på Venø Morten Gjern VELKOMMEN! VenøBoen har fremstillet en ny velkomstbrochure til fastlandsfolk, der ønsker at slå sig ned på Venø. Brochuren, der er et af resultaterne af arbejdet med Venø udviklingsplan, blev første gang taget i brug i forbindelse med det succesfulde åben-ø -arrangement, der blev gennemført i juni. Brochuren indgik i det materiale, som Struers ejendomsmæglere kunne udlevere til interesserede huskøbere. Den indbydende brochure er skrevet og fotoillustreret af Bjarne Tingkær, Vigen 3. Eventuelle forbedringsforslag og ekstraeksemplarer kan gives til / fås fra Bjarne. Første revision bliver med foto af Venø Færgen efter den 1. september. / VenøPosten Red. MIDLER TIL ENERGIPROJEKTET Energiprojektet har fået et økonomisk skub fremad. Venø- Boen søgte tidligere på året midler fra Indenrigs og Sundhedsministeriets Landdistriktsmidler. Det positive svar fra ministeriet kom i midten af juli. Det samlede beløb på kr. skal sammen med den frivillige indsats fra venøboerne, og de ressourcer, som NOE stiller til rådighed, være med til at fastholde projektformålet. Som det fremgår af projektbeskrivelsen (www.venoe.dk), så er der masser af praktiske opgaver, der skal gennemføres, så pengene er kommet på et tørt sted. VenøBoen glæder sig over den anerkendelse, som de bevilgede midler er udtryk for og ønsker projektet: Tillykke og god fremdrift! / VenøBoen Anker F. Jensen 5

6 VENØ UDVIKLINGSPLAN GRISEMØDE ALTSÅ MOSE- GRISE! Som en lidt sen, men dog en reaktion på Venø- Boens henvendelse til Skov- og Naturstyrelsen om aktiv indsats for bekæmpelse af mosegrise, er vi blevet orienteret om, at Klosterhedens Skovdistrikt vil indkalde til møde om emnet i september. Sidst det skete var i 2005 og det kom der, som bekendt, kun flere mosegrise ud af! Vi håber på, at den offentlige myndighed denne gang har mere med i posen, så vi kan vende tilbage til normal naturtilstand, som den, der for eksempel fandtes i 1930 erne, hvor Achton Friis skrev om dyrelivet på Venø. De gener, som mosegrisene forvolder på naturen, er det på tide at få gjort noget ved. Venø- Boen ser frem til venøboernes forslag og ikke mindst Skovdistriktets handlinger. / VenøBoen Anker F. Jensen VENØ ERHVERVSKLUB Vi starter igen efter en dejlig sommer, og første møde efter sommerferien er den 1. september i Havnehuset kl. 19:30 På mødet har vi også denne gang en spændende gæst på besøg. Det er Niels Bugge, Modus, der vil gøre det helt klart, hvordan man som selvstændig kan gøre sin hverdag mest effektiv. Hvad skal vi selv gøre, og hvad skal vi overlade til andre (uddelegere). Derudover vil vi høre noget om praktiske løsninger i hverdagen demo af bogholderi system, formularer og hjemmesider. Kai Rostrup har tilbudt en kort orientering. Mødeagenda: Velkomst Gæst Niels Bugge, Modus Kaffe Bordet rundt hvad er aktuelt for din virksomhed lige nu? Kai Rostrup om praktiske løsninger i hverdagen. Den gode idé for virksomheden tage en god idé med til os andre Afslutning Et praktisk punkt: Vi skal denne gang selv betale for kaffe osv. På mødet i oktober har vi også en gæst. Det er advokat Jørgen Makholm, der vil orientere om juridiske forhold for vores virksomheder. Jeg har samlet nogle af de punkter, vi har haft oppe på tidligere møder. Disse punkter vil Jørgen Makholm tage udgangspunkt i: Forretningsaftaler (kunder leverandører) Kontrakter (ansatte) Ansvarsafgrænsning Reklamationslovgivning Leverings- og salgsbetingelser Tænk over eventuelle spørgsmål, der kan være aktuelle for din virksomhed. Måske kan vi få dem med. Vi tager det op på mødet den 1. september. Næste møde er den 20. oktober. / Venø Erhvervsklub Frede Kristensen 6

7 DET SKER IDRÆTSDAG FOR HELE FAMILIEN Søndag den 22. august kl. 13:00 17:00 arrangerer Venø GIF idrætsdag for hele familien og gerne med eventuelle gæster i Gryden på Venø efterskole. Vi skal lege, spille forskellige boldspil lige fra rundbold til volleyball. Kom gerne med ønsker. Der bliver hoppeborg til de mindste børn! Vi arrangerer gadekamp-turnering i rundbold, ligesom sidste år. I løbet af august bliver alle kontaktet af en vejformand, så holdene kan blive sat. Der er selvfølgelig en præmie til det bedste hold. Mod 20,- kr. pr. person eller et klip for børn serverer vi kaffe/saft/ kage. Der kan købes øl og sodavand til rimelige priser. Vi håber på opbakning til arrangementet vi ses med sportsskoene på! / Venø GIF Laila Mejlholm Olsen og Dorte Sauer GYMNASTIK Så skal vi snart i gang med motion igen. Efter tirsdagsgåturen den 24. august 2010 har jeg sat kaffe over og bagt en kage, så vi sammen kan planlægge den nye gymnastiksæson. Mød op med gode idéer til aktiviteter. / Venø GIF Jonna Stenkjær, Kimingen 1B ÅBNINGSTIDER I AUGUST Gårdbutikken på Nørskov Salg af kartofler og frosset lammekød i forskellige udskæringer. Desuden lammespegepølser. Åbent efter forudgående telefonisk henvendelse på tlf Havnehuset Venø Alle dage fra kl. 8-9, 11-17:30 og 19:30-21:30 (Til og med uge 32. Derefter se opslag i Havnehuset). Morgenbrød kan bestilles dagen før. Tlf , mobil DER BESKÆRES I BUSKADSER ELLER GØRES DER? Det er ikke nemt at komme rundt overalt på Venøs veje med større køretøjer, eller når to biler skal passere hinanden. Formelt er det øens grundejere, der har ansvaret for at klippe og beskære, så reglerne overholdes. VenøBoen har søgt dialog med Kommunens teknikere om opgaven. Indtil resultatet af den dialog foreligger, så bringer vi her mål for frihøjder, som forventes overholdt. / VenøBoen Anker F. Jensen Venø Billedværksted Åbent efter aftale Lis Jensen, Tangvej 1, tlf Venø Kro Køkkenet har åbent mandag - søndag til frokost fra kl. 11:30-14:00 samt aften fra kl. 17:30-21:00 Søndagsbrunch den 29. august fra kl. 11:00-15:00 Husk bordreservation. Bordbestilling: tlf

8 DET SKETE Færgetrafik i juni Passagerer Personbiler Busser Lastbiler Gods (tons) Cykler Campingvogne LIVET I SKOLEN FOR LIVET Venø Efterskole har redigeret sin indbydende pjece om efterskolen. Den henvender sig til kommende elever og deres forældre. I korte træk og med masser af flotte fotos fortæller den om dagligdagen og praktiske spørgsmål, som nye elever har god brug for at kende svarene på. Pjecen ligger fremme i Havnehuset! / VenøPosten Red. GODT BEGYNDT KVART FULDENDT? Der var så dejligt ude på landet; det var sommer! Kornet stod gult, havren grøn,. Indledningen er lånt fra H.C. Andersen eventyret: Den grimme ælling, men her er det indledningen til en lille omtale af et uopfordret besøg på Venø Camping i juli. Det er ikke lykkedes for redaktionen at få svar på sidste måneders henvendelser om planerne for pladsens fremtid. Men et klik på hjemmesiden giver indtryk af, at Venø Camping er i live. Området er under oprydning, og har fortsat behov for fjernelse af vrag, der kan give mindelser om losseplads. Der, hvor der er liv, er der også orden af sædvanlig campingplads standard. Toilet- og køkkenforhold bærer præg af, at campisterne følger de trykte opslag om selv at holde rent. Tillykke med det. Hvordan får Venø Camping taget de næste trin med at åbne pladsen for korttids-turisme, så andre end fastliggere får fornøjelse af pladsens beliggenhed og Venøs natur i øvrigt? Ejeren har mulighederne, men er viljen også til stede? Svarene blæser i vinden! / Jan Bendix Fotos: Jan Bendix 8

9 DET SKER LOKALPLAN FOR HAVNEN FORSLAG Orientering til Venøs beboere og sommerhusejere Arbejdsgruppen vedrørende Venø Havnehus fremtid har indsendt et ændringsforslag til "Forslag til lokalplan nr. 313 for Venø Havn", der ligger til høring til den 28. juli Vi foreslår, at Venø Havnehus kan få status af et multihus, således at mange forskellige funktioner kan rummes i huset. Derudover beder vi Kommunen vurdere, om autocampere kan parkere på havneområdet for overnatning. Havnehusets fremtid? Møde i Havnehuset mandag den 23. august kl. 19:30 angående Havnehusets fremtid. Orientering om gruppens arbejde Hvad skal/kan Havnehuset bruges til i fremtiden? Nye idéer/tiltag modtages med glæde Det er meget vigtigt at møde talstærkt op! / Arbejdsgruppen Mette Jaffke, Aase Askanius, Alice Frederiksen og Inge Baggesen LÆSEKREDS NY SÆSON Kom og vær med alle er velkomne såvel unge som gamle, mænd og kvinder. Opstartmøde afholdes torsdag den 2. september kl. 19:30 i Havnehuset. Husk penge til kaffe og boller. Tænk over, om du har ønske om en bestemt tema-gruppe. For at vække lidt nysgerrighed kan vi sige, at ikke alt kommer til at foregå som det plejer denne aften. Tilmelding senest d. 31. august til en af undertegnede. / Læsekredsen Margit Petersen, tlf og Annette Friis, VENØ SVØMNING Svømmesæsonen begynder igen til september. Som sædvanlig foregår det om lørdagen fra kl. 13:00 til 13:40 i Struer Svømmehal, hvor vi har hele svømmehallen med livredder for os selv. Venø Svømning er for alle aldersgrupper så både børn og voksne kan deltage. Udover det store bassin i svømmehallen kan vi også benytte det lille bassin med 34 grader varmt vand, og som har en dybde mellem 60 og 90 cm. I efteråret er der svømning følgende 10 lørdage: den 4., 11. og 18. september den 2., 9. og 30. oktober den 6., 13., 20. og 27. november Fotos: Jan Bendix / Venø GIF Søren Lang Hindkjær 9

10 GENERALFORSAMLINGEN DEN 25. JUNI 2010 Grundejerforeningen afholdt den 25. juni sin ordinære generalforsamling på Venø Kro. Det var første gang i foreningens 13-årige eksistens, at generalforsamlingen ikke blev afholdt på Venø Camping, men såvel rammer som omkostningsniveau var ypperlige. Formanden gennemgik i sin beretning årets aktiviteter og sager. Der har været stor succes og tilfredshed med julestue og sommerfest. Forsøget med en sangaften anses også som noget, der helt sikkert kan og bør bygges videre på. Foreningen har søgt og fået tilsagn om et beløb på kr. fra Tips- og Lottomidlerne, som skal anvendes i forbindelse med etableringen af overdækkede frokostfaciliteter mv. på Venø Havn. Dette i en naturlig forlængelse af foreningens borde-/bænkesæt, der i mange år har stået rundt om på øen. I færgeudvalget har der selvfølgelig været en del mødeaktivitet. Bestyrelsens var meget aktiv i forbindelse med retableringen af udvalget, som egentlig blev nedlagt under kommunalreformen, men vi må i nuværende praksis måske nok nærmere opfatte udvalget som en informationskilde end som en instans, vi har praktisk indflydelse i. Der har været en del snak om den løbende udgivelse af VenøPosten, som efterhånden er blevet noget dyrere end de samvirkende foreninger egentlig har råd til. Vi har også udtrykt en vis utilfredshed med visse dele af den redaktionelle linje. Der er afholdt møde om sagen, og vi arbejder i fællesskab med de andre udgivere videre med den. Foreningens anvendelse af indsigelsesretten i forbindelse med lokalplanen vedrørende efterskolens hal blev meget debatteret. Det er bestyrelsens holdning, at vort klare ønske om at støtte halplanerne, men at foreslå en lidt anden placering, blev fordrejet og misforstået. Heldigvis mødtes vi senere med efterskolens forstander og bestyrelsesformand, og fik tingene snakket igennem. Der resterer, så vidt bestyrelsen skønner, ingen fjendtlighed eller negative holdninger imod hinanden hos hverken skolen eller os, og Venø Borger- og Grundejerforening bidrager gerne i bestræbelserne på at realisere hallen. Ønsket om et fortsat tæt samarbejde med Venø- Boen blev bekræftet af begge bestyrelser under den traditionelle fælles julefrokost. Det har dog været me- get svært for os at forstå VenøBoens stejle afvisning af at inkludere os i projektet om en udviklingsplan for Venø. Vi var sammen om idéfasen, men blev så aldeles udelukket. Selv efter gentagne argumenter om, hvordan en plan for hele øen ville blive bedst, både i gennemførelse og i slutresultat, hvis begge foreninger stod fadder dertil, blev vi afvist. Nogle af os deltog i projektets tidlige mødeaktivitet som enkeltpersoner, og har dermed været bidragende til, at projektledelsen påfaldende ofte har kunnet omtale et deltagerantal på 70 personer. Der er 200 øboere og et betydeligt antal medlemmer, som ikke bor her permanent. Selv med fradrag for børn m.fl. er det den siddende bestyrelses holdning, at havde vi som planlagt gennemført dette projekt i fællesskab ville såvel deltagerantal som opbakning have været betydeligt højere end omtalte 70. VenøBoens (bestyrelse?) holdning om at holde os udenfor udviklingsplanen har været hovedårsagen til, at vi i den siddende bestyrelse anser dens påstand om at ville samarbejde som tom snak. Dens løbende praksis vedrørende alle andre fælles sager har selvfølgelig også været medvirkende. Der er ført samarbejdsog sammenlægningsforhandlinger med VenøBoen i 12 år. Samarbejdet fungerede rigtig godt, da Hans Peter Jensen, Laila Mejlholm Olsen og Linda Ulfkjær var formænd. Der har ikke været den store udskiftning i vores bestyrelse, så hvordan kan det være, at det nu går dårligt? Formanden gav udtryk for sin personlige holdning, at alle foreninger på Venø ikke bare to med fordel kunne sammenlægges, og at de to borgerforeninger for et par år siden i praksis næsten var sammensmeltet. Bestyrelsen er dog helt enig om, at der på nuværende tidspunkt slet ikke findes det fornødne fælles grundlag. Den ønsker på ingen måde at pege fingre af VenøBoens bestyrelse eller dens enkelte medlemmer, men må fremlægge sagen, som den forholder sig. Der blev allerede sidste efterår sagt, at generalforsamlingen skulle spørges, om den ønsker en foreningssammenlægning, og kræfter uden for foreningen har løbende mindet derom. En positiv holdning blev fremført af flere fremmødte, men det lå efter en god debat helt klart, at ingen af de godt 40 deltagere p.t. mener, at der er basis for det. fortsættes på side

11 VENØ HUSE KLITTEN 3A EGERIIS, VENØ Matrikel nr. 5M Byggeår: 1908 Hvem? Egeriis er en fritliggende bolig bygget af Peter Christian Jensen i mursten, der er pudsede og malede. Huset er arkitektonisk og kulturhistorisk interessant og med mange håndværksdetaljer. De nuværende ejere er Jørgen og Aase Kristiane (Kris) Bjerre. Egeriis Arkivfoto fra VenøPosten, maj 2006 Og så lidt historie Peter Christian Jensen ønskede at blive gift med frøken Bitheline (Line) Sørensen, der var kommet til Venø i 1884 for at blive pige i præstegården hos pastor Sigurd Konstantin Hansen (bror til kunstneren Elise). For at gifte sig med Peter Christian betingede Line sig to ting. For det første ville hun et halvt år på Askov Højskole, og dernæst skulle der plantes buske og træer. På den tid var der ikke et træ på Venø. Alle forstandige folk vidste, at Lines idéer var umulige. Nutidens bevoksning og mindestenen over for indkørslen til Venø Efterskole er det tydelige bevis for, at Lines ønsker gik i opfyldelse. Ved en offentlig auktion i 1946 solgtes ejendom og indbo. Pengene fra auktionen dannede grundlaget for Foto: Preben Friis Peter Christian og Lines mindelegat, som gennem årene har støttet Venøs unge i dygtiggørelse på skoler og inden for håndværk. Det fortælles, at en flok unge venøboere inden den nye ejers overtagelse besatte huset i et par timer og dansede og morede sig på de nyferniserede gulve. Navnene på de skyldige blev efterfølgende søndag oplæst i kirken. / Axel Steenkjær (forkortet af red. efter aftale)...fortsat fra side 10 Bestyrelsen har også arbejdet med idéen om en fælles internetportal for Venø, som beskrevet i Venø Havns igangværende projekt. Da der var givet forhåndstilsagn fra VenøBoen og os (samt et par andre), satte havnen forarbejdet i gang, men da så VenøBoen sprang fra igen for at ville have (eller beholde) eneretten til konceptet, måtte vi omlægge planerne. Vi har derfor etableret vores egen hjemmeside, hvor der bortset fra løbende information om foreningens arbejde og aktiviteter er links til alle andre relevante sider. Formandens beretning godkendtes, mens bestyrelsen blev opfordret til at holde samarbejdsviljen ved lige og holde fast i de løbende aktiviteter. Regnskabet blev fremlagt og godkendt med en balance på kr. Kontingent er fortsat kr. 100 pr. pers./år, men udenøs medlemmer i lyset af de hurtigt stigende portoomkostninger får valget mellem selv at betale portoen (ca. kr. 150/år) eller nøjes med internetversionen af VenøPosten. Der var ingen indkomne forslag, og da Per Vestergaard ønskede at udtræde af bestyrelsen nyvalgtes Otto Kiørboe, mens resten af bestyrelsen fortsatte uændret. Efter generalforsamlingen fortsatte aftenen med et sandt overflødighedshorn af skøn mad, dejlige drikkevarer, fællessang, Per Vestergaards amerikanske lotteri med flotte præmier og ikke mindst dejligt hyggeligt samvær. / Venø Borger- og Grundejerforening Peter Henriksen 11

12 VENØ I AUGUST Foto: Preben Friis Indlæg og/eller optagelse i kalenderen, der ønskes bragt i VenøPosten september 2010 bedes sendt til: senest den 25. august i elektronisk form (uden formatering, indryk og spalter mm.). Indlæg er dog også velkomne fra folk uden elektroniske forsendelsesmuligheder. Men så vil redaktionen dog gerne have dem senest den 23. august. VenøPostens spalter er åbne for alle. Signerede meningstilkendegivelser optages. Redaktionen forbeholder sig ret til af pladshensyn at redigere og forkorte det indsendte materiale. Kommentering af meningstilkendegivelser kan ikke forventes at ske før i det følgende nummer af VenøPosten. Udgivere: VenøPosten udgives af Venø Menighedsråd, VenøBoen og Venø Borger og Grundejerforening. Abonnement: VenøPosten kan tegnes i abonnement ved henvendelse til udgiverne. Redaktion og grafik: Bente Bjerre, Jan Bendix og Bettina Kjær. Trykning: Jan Bendix a/s. Venø-kalender På findes en årskalender med alle registrerede ø-aktiviteter så langt frem, som arrangørerne indmelder dem. Brug kalenderen som værktøj i planlægningen og registrer via når arrangementtidspunkt foreligger. / VenøPosten red. 1. august kl. 14:00 Gudstjeneste v/ Per Mikkelsen 5. august kl. 21:00 Solnedgangsmusik, Venø Kirke 6. august kl. 14:00 Limfjordsfortællinger ved Venø Kirke 7. august kl. 10:00 Indvielse af Venø Færgen 8. august kl. 10:00 Højmesse v/ Per Mikkelsen 11. august kl. 18:30 Sejlads for venøboere med den ny færge 13. august kl. 14:00 Limfjordsfortællinger ved Venø Kirke 15. august kl. 10:00 Højmesse v/ Per Mikkelsen 20. august kl. 14:00 Limfjordsfortællinger ved Venø Kirke 22. august kl. 13:00 GIF, familieidrætsdag, Venø Efterskole 22. august kl. 14:00 Gudstjeneste v/ Karen Togsverd Hansen 23. august kl. 19:30 Havnehusets fremtid, Havnehuset Venø 27. august kl. 16:00 Fredagsklub, Børnehuset 28. august ca. kl. 18:30 Hjem-Is bilen kommer til Venø 29. august kl. 10:00 Højmesse v/ Per Mikkelsen 1. september kl. 19:30 Venø Erhvervsklub, Havnehuset Venø 2. september kl. 19:30 Læsekreds, Havnehuset Venø (tilmeld. 31/8) Bogbussen holder sommerferie til og med den 8. august. GIF: Tirsdagsgåtur v/ Havnehuset, hver tirsdag kl. 19:00 start den 24. august Venø Aktivitetsklub i Børnehuset, hver mandag kl. 14:00 12

VELKOMMEN TIL ÅBEN Ø DEN 16. AUGUST (Læs mere inde i bladet)

VELKOMMEN TIL ÅBEN Ø DEN 16. AUGUST (Læs mere inde i bladet) August 2014 Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Foto: :Jan Bendix VELKOMMEN TIL ÅBEN Ø DEN 16. AUGUST (Læs mere inde i bladet) VENØ SOGN Venø Kirke kontakter Sognepræst Per Mikkelsen,

Læs mere

August 2012. Forenings- og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. Foto: Jan Bendix. Sommer!

August 2012. Forenings- og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. Foto: Jan Bendix. Sommer! August 2012 Forenings- og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Foto: Jan Bendix Sommer! VENØ SOGN Venø Kirke kontakter Sognepræst Per Mikkelsen, tlf. 97 86 80 15, mandag fri, pm@km.dk Formand

Læs mere

200 ud af mere end 5.000.000. (Læs mere om besøget på side 5) September 2012. Forenings- og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø

200 ud af mere end 5.000.000. (Læs mere om besøget på side 5) September 2012. Forenings- og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø September 2012 Forenings- og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Foto: Knud Erik Christensen 200 ud af mere end 5.000.000 Venø har grund til at glæde sig over det besøg, som øen får den 4.-5.

Læs mere

Februar 2011. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø

Februar 2011. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Februar 2011 Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø VENØ KIRKE Venø Kirke kontakter Sognepræst Per Mikkelsen, tlf. 97 86 80 15, mandag fri, pm@km.dk Formand Ove Bjerre-Pedersen, tlf.

Læs mere

20 års jubilæum 1989-2009

20 års jubilæum 1989-2009 VENØ MUSIKFORENING 20 års jubilæum 1989-2009 Venø Musikforening - 20 år En flok venøboere Initiativgruppen - søsatte Venø Musikforening. Initiativgruppen talte Søren Baggesen, Jørgen Anker Jørgensen, Ellen

Læs mere

Juni 2012. Forenings- og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. Læs mere om VenøBoens Åben Ø-arrangement på side 7 og om fotoet på side 6.

Juni 2012. Forenings- og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. Læs mere om VenøBoens Åben Ø-arrangement på side 7 og om fotoet på side 6. Juni 2012 Forenings- og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Læs mere om VenøBoens Åben Ø-arrangement på side 7 og om fotoet på side 6. VENØ KIRKE Venø Kirke kontakter Sognepræst Per Mikkelsen,

Læs mere

BlivØbo.nu Læs om kampagnen på side 5.

BlivØbo.nu Læs om kampagnen på side 5. Maj 2012 Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Foto: Jan Bendix BlivØbo.nu Læs om kampagnen på side 5. VENØ KIRKE Venø Kirke kontakter Sognepræst Per Mikkelsen, tlf. 97 86 80 15, mandag

Læs mere

G o d t n y t å r! SAMLET SET! Januar 2012. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø

G o d t n y t å r! SAMLET SET! Januar 2012. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Januar 2012 Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø SAMLET SET! Velkommen til 2012! Det er det andet og sidste år, der er omfattet af Venø udviklingsplan. Årsskifter har det med at blive

Læs mere

Godt nytår! VEDHOLDENHED. Januar 2013. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø

Godt nytår! VEDHOLDENHED. Januar 2013. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Januar 2013 Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø 1 Foto: Jan Bendix VEDHOLDENHED Overskriften er ikke et af tidens mest anerkendte og benyttede begreber. For venøboerne er det imidlertid

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

FREMTIDEN FOR VENØ SOGN OG VENØ KIRKE

FREMTIDEN FOR VENØ SOGN OG VENØ KIRKE Oktober 2011 Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Foto: Jan Bendix FREMTIDEN FOR VENØ SOGN OG VENØ KIRKE Kirkeordningen på Venø er OK - Det kirkelige arbejde fungerer godt på Venø,

Læs mere

???? HVAD NU? Maj 2010. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø

???? HVAD NU? Maj 2010. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Maj 2010 Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø???? Foto: Jan Bendix HVAD NU? Venø Campings fremtid har været det store samtaleemne på øen, efter at ejerskiftet blev kendt for et par

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Godt nytår! PÅ VEJ. Januar 2010. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø

Godt nytår! PÅ VEJ. Januar 2010. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Januar 2010 Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Foto: Charly Clemmensen PÅ VEJ 2010 bliver et begivenhedsrigt år for Venø. Efter lang tro tjeneste tager venøboerne og øens besøgende

Læs mere

December 2013. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. God jul!

December 2013. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. God jul! December 2013 Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø God jul! VENØ KIRKE Venø Kirke kontakter Sognepræst Per Mikkelsen, tlf. 97 86 80 15, mandag fri, pm@km.dk Formand Ove Bjerre-Pedersen,

Læs mere

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15. Referat. Indledning

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15. Referat. Indledning MØRKHØJ MENIGHEDSRÅD MØRKHØJVEJ 177 2730 HERLEV Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15 Referat MR = menighedsrådet, MR-møde = menighedsrådsmøde Indledning I Menighedsrådet: Bent

Læs mere

for Lyne Sogn Februar 2015

for Lyne Sogn Februar 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Februar 2015 Nedbrydning af gødningshus 2014 Indhold: * Bork Præstegård: Skumringstime * Lyne Kroket & Petanqueklub: Generalforsamling

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

VENØ VIL TURISTER! Februar 2014. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø

VENØ VIL TURISTER! Februar 2014. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Februar 2014 Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø VENØ VIL TURISTER! Står det til Venøs turistaktører, så skal der sættes flere skibe i søen for at øge turisternes interesse for at

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Denne folder indeholder fem forslag til vandreture på Venø, hvoraf den ene også kan gennemføres

Læs mere

April 2011. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. Foto: Kai Rostrup Jensen

April 2011. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. Foto: Kai Rostrup Jensen April 2011 Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Foto: Kai Rostrup Jensen VENØBOERNE VENTER SPÆNDT! Havnehuset har, som det kan læses i dette nummer af VenøPosten, fået nye forpagtere.

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

SKIBET SOGNS MENIGHEDSRÅD

SKIBET SOGNS MENIGHEDSRÅD Referat af menighedsrådsmøde tirsdag den 30. oktober 2012 kl. 19.00 i kirkehuset Fraværende: Ingen Dagsorden: Beslutninger: 1. Bemærkninger til dagsordenen Ingen bemærkninger 2. Meddelelser fra Formanden.

Læs mere

Oktober 2015. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø

Oktober 2015. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Oktober 2015 Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø VENØ KIRKE Venø Kirke kontakter Sognepræst Per Mikkelsen, tlf. 97 86 80 15, mandag fri, pm@km.dk Enhver kan få en samtale med præsten.

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Her bor de... nternetadresser... Vigtige nternetadresser Sognepræst: Jonas Jonas Serner-Pedersen Kirkevej Kirkevej 9, 7560 9, 7560 Hjerm Hjerm www.hjermkirker.dk tlf. 97 tlf. 46 9741 4614 41 14 Hjemmeside

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Ferielandet Danmark - camping

Ferielandet Danmark - camping Ferielandet Danmark - camping I skal nu udforske Danmark med campingbriller på. 3 familier eller venner skal på camping, og I skal finde ud af hvorhen, og så skal I også arrangere turen. De har hver især

Læs mere

for Lyne Sogn December 2014

for Lyne Sogn December 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn December 2014 Bedsteforældredag i Børnebo Indhold: * Lyne Kirke/Vennekredsen: Per Nielsen * Vennekredsen: Julehygge i fælleshuset

Læs mere

Grundejerforeningen Store Vangen

Grundejerforeningen Store Vangen Grundejerforeningen Store Vangen Generalforsamling 10. april 2013 Referat Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Foreningens regnskab (vedlagt). 4. Indkomne forslag. 5. Budget 2013

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

VENØ-ØNSKE OPFYLDES I UGE 36!

VENØ-ØNSKE OPFYLDES I UGE 36! August 2011 Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø VENØ-ØNSKE OPFYLDES I UGE 36! Forsidebilledet er denne gang en tegning af den mobilmast, som teleselskabet Telia opsætter i løbet

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

Maj 2011. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. Foto: Preben Friis

Maj 2011. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. Foto: Preben Friis Maj 2011 Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Foto: Preben Friis LIVSBEKRÆFTENDE! En søndag eftermiddag i april gav Venøs børn og unge koncert på Nørskov. Koncerten var arrangeret

Læs mere

April 2013. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. Foto: Karen Damgaard. Lys forude!

April 2013. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. Foto: Karen Damgaard. Lys forude! April 2013 Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Foto: Karen Damgaard Lys forude! VENØ SOGN Venø Kirke kontakter Sognepræst Per Mikkelsen, tlf. 97 86 80 15, mandag fri, pm@km.dk Formand

Læs mere

Juni 2013. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. Foto: Karen Damgaard. Venø fester!

Juni 2013. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. Foto: Karen Damgaard. Venø fester! Juni 2013 Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Foto: Karen Damgaard Venø fester! VENØ KIRKE Venø Kirke kontakter Sognepræst Per Mikkelsen, tlf. 97 86 80 15, mandag fri, pm@km.dk Formand

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

Februar 2015. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. Foto: Preben Friis EGON!

Februar 2015. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. Foto: Preben Friis EGON! Februar 2015 Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø EGON! VENØ KIRKE Venø Kirke kontakter Sognepræst Per Mikkelsen, tlf. 97 86 80 15, mandag fri, pm@km.dk Enhver kan få en samtale med

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Næste Aadum Nyt udkommer i uge 5. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 23/1-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com HUSK!!!!

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

HALBYGGERIET SAT PÅ HOLD!

HALBYGGERIET SAT PÅ HOLD! Juni 2010 Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø HALBYGGERIET SAT PÅ HOLD! Jeg elsker den brogede verden., det er første linje i Højskolesangbogens sang nr. 97.Men nu er verden lige

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Tillæg til Ulleroden sommer 2006 :

Tillæg til Ulleroden sommer 2006 : Tillæg til Ulleroden sommer 2006 : referat fra generalforsamling april 2006 formandens beretning godkendt regnskab 2005 og budget 2006 annonce : Træ til salg - Ry 246 motiv fra Rypevænget Grundejerforeningen

Læs mere

ANDET KIRKELIV: Søndag d. 23. aug. ca. kl. 20 Konfirmandindskrivning. Torsdag d. 20. aug. kl. 19.00 Menighedsrådsmøde

ANDET KIRKELIV: Søndag d. 23. aug. ca. kl. 20 Konfirmandindskrivning. Torsdag d. 20. aug. kl. 19.00 Menighedsrådsmøde " Nyt stykke fortov i Andst " Som I kan se her, så har Andst skole (ABC ) Skolebestyrelsen og Andst lokalråd haft kontakt til Vejen kommune, vedr. færdiggørelse eller forlængelse af fortovet på Østervang,

Læs mere

Vængernes Beboerlaug. Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013.

Vængernes Beboerlaug. Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013. Den 23. oktober 2013 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Se også grundejerforeningens hjemmeside: www.helsingenord.dk 1. Valg af dirigent Formanden bød velkommen

Læs mere

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov.

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov. Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30 ordstyrer: Elsemarie referent: Alice Fraværende: Dorte DAGSORDEN: 1. Godkendelse af dagsorden Blev godkendt 2. Godkendelse

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Januar 2011. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. Foto: Jan Bendix

Januar 2011. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. Foto: Jan Bendix Januar 2011 Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Foto: Jan Bendix Godt nytår! VENØ SOGN Venø Kirke kontakter Sognepræst Per Mikkelsen, tlf. 97 86 80 15, mandag fri, pm@km.dk Formand

Læs mere

Maj 2015. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. Vi ses Pinselørdag! Foto: Gertrud Damgaard

Maj 2015. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. Vi ses Pinselørdag! Foto: Gertrud Damgaard Maj 2015 Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Vi ses Pinselørdag! Foto: Gertrud Damgaard VENØ SOGN Venø Kirke kontakter Sognepræst Per Mikkelsen, tlf. 97 86 80 15, mandag fri, pm@km.dk

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad maj-juni 2015 LÆS OM: 1. Peters Brev Bøn på St. Bededag Festlige begivenheder Kr. Himmelfartsudflugt Sommerstævne og lejre Børnekirkeovernatning Informationsmøde

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

Referat af Generalforsamling d. 18.marts-2014 på Skårup skole

Referat af Generalforsamling d. 18.marts-2014 på Skårup skole Skårup 18,marts-2014 Referat af Generalforsamling d. 18.marts-2014 på Skårup skole Repræsenteret på generalforsamling husnumre (antal personer i parentes): Agerskiftet nr. 1(2)-3(1)-4(1)-6(1)-8(2)-10(1)-11(2)-14(1)

Læs mere

Juni 2014. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. Foto: Jan Bendix BLÅT TIL LYST

Juni 2014. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. Foto: Jan Bendix BLÅT TIL LYST Juni 2014 Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Foto: Jan Bendix BLÅT TIL LYST VENØ KIRKE Venø Kirke kontakter Sognepræst Per Mikkelsen, tlf. 97 86 80 15, mandag fri, pm@km.dk Formand

Læs mere

Juli 2015. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. Foto: Gertrud Damgaard SPEJLING

Juli 2015. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. Foto: Gertrud Damgaard SPEJLING Juli 2015 Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Foto: Gertrud Damgaard SPEJLING VENØ KIRKE Venø Kirke kontakter Sognepræst Per Mikkelsen, tlf. 97 86 80 15, mandag fri, pm@km.dk Enhver

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Referat af Grupperådsmøde lørdag d. 2. marts 2013 Hammermølle gruppe, DDS Pkt. 1; Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Charlie vælges

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

Projekt Besættelsestidens Han Herred

Projekt Besættelsestidens Han Herred Læs i dette nyhedsbrev Projekt Besættelsestidens Han Herred stormøde på Sanden Bjerggaard tirsdag 9. april kl. 19.00 Hyggeeftermiddag på Bratskov i Brovst torsdag 21. marts kl. 14.00 Besættelsestidens

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved

TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved 1 TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved INFORMATION OM / RUNDVISNING PÅ SENIOR VÆRKSTEDET SAMT UNDERHOLDNING AF SENIORKORET Seniorværkstedet i Næstved

Læs mere

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet.

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Side 1 af 6 FORMANDENS INDLÆG Nu når vi alle er kommet godt

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 14. April 2009. Kære æbleven.

Nyhedsbrev nr. 14. April 2009. Kære æbleven. Nyhedsbrev nr. 14. April 2009 Kære æbleven. Der er gået godt og vel tre måneder siden sidste nyhedsbrev så nu er det på tide at få fulgt op på noget af det, der har været siden sidste nyhedsbrev. Indhold:

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Dagsorden. 1. Dagsorden: 2. Referat: 3. Godkendelse af: 4. Valg af: 5. Opfølgning: Rudkøbing - Simmerbølle Menighedsråd. Beslutningsprotokol

Dagsorden. 1. Dagsorden: 2. Referat: 3. Godkendelse af: 4. Valg af: 5. Opfølgning: Rudkøbing - Simmerbølle Menighedsråd. Beslutningsprotokol Blad nr. 82 Dagsorden Tilstede: Janne (JRP). Jens Christian (JCB), Kirsten (KKO), Kjeld (KM), Lars (LF), Tine (TS), Tom (TVS), Vibeke (VW), Helle (HJ), Kisser (KW), Mai (MBA), Benny (BR) Afbud: Anders

Læs mere

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter 1. Velkomst ved Bjarne Svendsen Ordstyrer: Bjarne Referent: Anette 2. Kort orientering fra alle deltagende foreninger obs om der er noget særligt alle foreninger bør vide FIF ved Karina, Jørgen og Bente.

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5.

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5. Søndag den: 26.05.2013 kl.10: Referat fra ordinær generalforsamling i Sønderballe Ejerlavs Beboerforening sted: Lejrskolen Sønderballe Gåsevig der serveres morgenbrød! Dagsorden: 1. Valg af dirigent, forslag?

Læs mere

Menighedsrådsmøde. Torsdag den 28. august 2014 kl. 19.00 Husk der er ingen aftensang før mødet. Referat

Menighedsrådsmøde. Torsdag den 28. august 2014 kl. 19.00 Husk der er ingen aftensang før mødet. Referat MØRKHØJ MENIGHEDSRÅD MØRKHØJVEJ 177 2860 SØBORG Menighedsrådsmøde Torsdag den 28. august 2014 kl. 19.00 Husk der er ingen aftensang før mødet. Referat MR = menighedsrådet, MR-møde = menighedsrådsmøde I

Læs mere

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014 Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Regnskab og budget 4) Indkomne forlag 5) Valg af bestyrelse 6) Valg af suppleanter 7) Valg

Læs mere

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang GVF-Avisen www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Generalforsamling Der indkaldes til ordinær generalforsamling i GVF Grundejerforeningen Vejlby Fed tirsdag

Læs mere

LÆS OM: Et forvandlende møde med Jesus Missionsaften med Jariya Menighedsweekend Dåbsundervisning Gæsteprædikant Røde Kors-indsamling Teen U&S

LÆS OM: Et forvandlende møde med Jesus Missionsaften med Jariya Menighedsweekend Dåbsundervisning Gæsteprædikant Røde Kors-indsamling Teen U&S LÆS OM: Et forvandlende møde med Jesus Missionsaften med Jariya Menighedsweekend Dåbsundervisning Gæsteprædikant Røde Kors-indsamling Teen U&S www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad september-oktober 2014 Vanløse

Læs mere

SPRØJTEN. April - Maj 2014 MEDLEMSBLAD FOR DUI LEG OG VIRKE STRUER AFD. TELEFONLISTE For DUI LEG og VIRKE STRUER AFD.

SPRØJTEN. April - Maj 2014 MEDLEMSBLAD FOR DUI LEG OG VIRKE STRUER AFD. TELEFONLISTE For DUI LEG og VIRKE STRUER AFD. TELEFONLISTE For DUI LEG og VIRKE STRUER AFD. Formand Flemming Karlsen 86 95 08 86 / 23 61 39 95 fkarlsen@email.dk Kasserer Helle Jeppesen 69 14 69 34 / 30 27 06 86 havremarken6@gmail.com Sekretær Dorte

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

December 2012. Forenings- og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. Venø by (1946). Povl Povlsen. Læs og se mere på side 8-9. God jul!

December 2012. Forenings- og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. Venø by (1946). Povl Povlsen. Læs og se mere på side 8-9. God jul! December 2012 Forenings- og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Venø by (1946). Povl Povlsen. Læs og se mere på side 8-9. God jul! VENØ KIRKE Venø Kirke kontakter Sognepræst Per Mikkelsen, tlf.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i HF Rørvangsparken

Referat af ordinær generalforsamling i HF Rørvangsparken Referat af ordinær generalforsamling i HF Rørvangsparken Torsdag d. 5. marts 2015 kl. 19.00 Holbæk Slot, Slotsvolden 2 1. Valg af dirigent og referent. Kredsformand Conni Jensen blev valgt som dirigent.

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

Lyngvejens Grundejerforening

Lyngvejens Grundejerforening Lyngvejens Grundejerforening Dagsorden: Der indkaldes hermed til generalforsamling i Lyngvejens Grundejerforening Lørdag den 14. april 2007 kl. 15.00 på Hotel Strandkroen, Nordsøvej 2, Søndervig 1 2 3

Læs mere

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne.

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne. Sysselkoret Planlægning af besøg af Gaudium i dagene fra søndag, den 4. maj til tirsdag, den 6. maj. Planlægningsgruppen: Karin BH, Daniel, Jens samt fra bestyrelsen Flemming, Åse og Elisabeth. Referat

Læs mere

KUN 189! Oktober 2010. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø

KUN 189! Oktober 2010. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Oktober 2010 Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Foto: Preben Friis KUN 189! Det går den gale vej med befolkningstallet. Den sidste oplysning fra Struer Kommunes folkeregister afslører,

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015 Punkt 1: Valg af ordstyrer Bestyrelsen foreslår Per Therkelsen, som vælges. Han konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt varslet i henhold til foreningens vedtægter. Punkt 2: Formandens beretning

Læs mere

Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset

Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset Alle var mødt frem til menighedsrådsmødet. Henriette Oxbøll var mødt som medarbejderrepræsentant. Der var mødt 3 tilhørere. Orø,

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente!

Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente! Brøruphus, den 20. februar 2015 NYHEDSBREV Kære forældre! Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente! Skolerejsen

Læs mere