August Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "August 2010. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø"

Transkript

1 August 2010 Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø DEN NY Med augustnummeret følger tillæg om Venø Færgefart i anledning af indsættelsen af Venø Færgen. Fotos: Preben Friis og Jan Bendix

2 VENØ KIRKE Venø Kirke kontakter Sognepræst Per Mikkelsen, tlf , mandag fri, Formand Ove Bjerre-Pedersen, tlf , Graver, Struer kirkegård, kirkegårdsleder Bent Vincents, tlf Kirketjener Anker F. Jensen, tlf , Servicemedarbejdere: Lene Marie Jensen, tlf og Julie Gjern, tlf Kirkeværge Ellen Hylleberg, tlf , Organist Julia Tabakova Kirkesanger Grethe Munk- Andersen, tlf , Kirkesanger Irma Bjerre-Pedersen, tlf , RELIGION KONTRA ATEISME AT VÆRE BIPERSON ELLER HOVEDPERSON Det at tjene andre er en kristen grundværdi. Den kristne kirkes hovedfigur, Jesus, satte buddet om næstekærlighed op på linje med det første bud i loven og siger, at du skal elske Herren din Gud og din næste som dig selv. Og han demonstrerede selv denne tilgang til livet. Det at tjene andre er kort sagt en del af kristendommens centralnervesystem. Men det kan måske godt synes os ganske almindelige, nutidige mennesker at være et temmeligt halsbrækkende foretagende. Thi for at leve op til de kristne idealer om at tjene andre, så skal man lave helt om på sig selv, kan det synes. Med andre ord, så skal man mentalt set skynde sig at blive munk i en fart! Man skal i den grad anstrenge sig på det nærmeste overanstrenge sig og det spørgsmål melder sig, om kristendom i virkeligheden er en munke- og nonnereligion? Beregnet for ganske få og særligt nidkære tjenere? I et forsøg på at besvare det spørgsmål og for bedre at komme til en begribelse af, hvad den kristne religion mener med fænomenet tjeneste, så kan det være formålstjenligt at se tjenerskab snarere som et perspektiv på verden end som en række krav. Kristendom er også krav om tjeneste for andre, men kravene stammer fra den anskuelse, som kristendommen har på verden. Kravene er blot en konsekvens af anskuelsen, og for bedre at begribe denne religiøse anskuelse, så kan vi for klarheds skyld sætte den op mod sin nutidige modsætning, nemlig den ateistiske. For en irreligiøs humanist, ateisten, der er al mening og alle værdier, der er i verden, skabt af mennesker. Det er først mennesker, der bringer gnisten af mening ind i en kold verden, mener ateisten. For kun mennesker kan formulere formål, have idealer og i det hele taget beherske et udviklet sprog, hvor vi kan kommunikere med hinanden og skabe gode resultater og bæredygtige samfund. Deri er mennesket enestående, siger ateisten. At mennesket er enestående, giver den religiøse den irreligiøse humanist ret i, men i modsætning til ateisten siger den religiøse, at al mening og alle værdier, som mennesker skaber, dybest set er et svar eller et ekko, et genlydsord af en allerede eksisterende mening og værdi, som findes i universet. Det er ikke mennesket, som antænder den første gnist af mening i en kold verden, som er fri af mening og værdi, men den gnist er allerede blevet tændt i det ved dets blotte fødsel. Universet er ikke blot vores omgivelse, men det er vort ophav. Vi er selv et stykke af universet. Den mening og værdi, som mennesket skaber, er et svar på en mening og værdi, som vi har modtaget. Det er ikke mennesket, som har skabt verden, men mennesket er en skabning, der ret beset daglig er i et modtagende og tjenende forhold til tilværelsen. For den irreligiøse humanist er mennesket hovedperson i sin egen verden; den religiøse derimod nøjes med at være biperson. Lad det stå som en påstand. / Per Mikkelsen 2

3 VENØ SOGN ORGANIST VED VENØ KIRKE Fra august har Venø Kirke ansat en fast organist. Hun hedder Julia Tabakova og er fra Ukraine. Hun er uddannet pianist fra Det Nationale Musikakademi i Kiev, Ukraine (2004) hos professor Eleonora Tkatch. Efterfølgende har Julia studeret på det Jyske Musikkonservatorium og bestået solistklasse i 2008 ved professor Anne Øland, og har endvidere gået på Kirkemusikskolen i Vestervig og bestod i 2009 PO1 prøven. Siden hun har haft sin debut ved DJM i 2008, har hun undervist på Malling musikskole og på Orkesterefterskolen i Holstebro, hvor hun fortsat er klaverlærer. I har Julia arbejdet meget med den Jyske Opera, hvor hun har været ansat som repetitør på Idomeneo (Mozart), La Traviata (Verdi) samt Jeppe på Bjerget (Bent Lorentzen). Som organist har Julia vikarieret for organisten ved Sahl og Gullev kirker og Tiset kirke. Julia interesserer sig meget for kontakten, der opstår mellem musikken og ordet i gudstjenesten og føler det er inspirerende at øve sig hertil, når man ved, at det om søndagen skal klinge i kirken. Julia vil blive ansat i 75 % af organiststillingen. Derfor bliver det også fremover nødvendigt at trække på vores trofaste vikarer, som vi skylder stor tak for deres indsats ved de kirkelige handlinger i Venø Kirke. Tak til Lilly Møller, Louise Bjerre-Pedersen og Henrik Nørsøller. / Venø Menighedsråd Ove Bjerre-Pedersen Julia Tabakova TRAVLHED I VENØ KIRKE Juli måned er præget af stor travlhed og megen omtale af aktiviteterne i Venø Kirke. Udover gudstjenesterne så er der solnedgangsmusikken hver torsdag, samt noget nyt i år, Limfjordsfortællinger, som finder sted hver fredag kl. 14:00. De varetages af Axel Steenkjær og rækker ind i august måned samt i efterårsferien. Har du ikke nået solnedgangsmusik, så er den sidste koncert torsdag 5. august med en ung jazzduo. / Venø Menighedsråd Ove Bjerre-Pedersen FLAGET BLAFRER RØDT OG HVIDT HVORFOR IKKE? Overskriften er taget fra Helge Rodes sang: Som en rejselysten flåde (1921). Det er samtidig en opfordring til alle os venøboere om at være mere gavmilde med at vise flaget, når øen eller øens beboere har mærkedage, som fx barnedåb, bryllup, guld- eller sølvbryllup, konfirmation osv. Den 7. august er der i hvert fald en rigtig god grund til både at hejse og kippe med flaget, når Venø får sin nye færge. Det er en god lejlighed til at vise venøboernes glæde over, at projektet er lykkedes til øens mange gæster den dag. Samtidig er det signalet om et tillykke til færgens medarbejdere med deres nye arbejdsværkstøj. / VenøPosten Jan Bendix Foto Jan Bendix 3

4 VenøBoen Anker Jensen (formand) tlf Karin Christensen (kasserer) tlf Medlemskab af VenøBoen opnås ved at indbetale kr. 100,- pr. voksen til: Hvidbjerg Bank, konto Venø Borger- og Grundejerforening Peter Henriksen (formand) tlf Per Vestergaard (kasserer) tlf , mobil Foreningen er åben for alle fastboende og/eller grundejere på Venø. Kontakt Peter Henriksen. Venø Børne- og Ungdomshus kan lejes af Børnehusets medlemmer for kr. 100 pr. døgn ved henvendelse til Antoinette Jensen på tlf Medlemskab tegnes hos Børnehusets kasserer, Helle Gjern, tlf , og koster kr. 75 pr. person pr. år. / Bestyrelsen Sygeplejerske på Venø Mette Jaffke, Riisvej 14, Venø tlf , mobil Se mere om Venø på: SKAL DEN LILLE VENØFÆRGE BEVARES? Det siger sig selv, når alene det blotte syn af færgen vil vække minder om sære, morsomme og dramatiske hændelser i færgens firsårige historie. Efter forundersøgelser og rådføring med Venø Færgefarts overfartsleder Søren Adsersen, fhv. overfartsleder Thorkild Brosbøll samt Teknisk Forvaltning i Struer Kommune, Skibsbevaringsfonden m.fl. ser det ud til at kunne lykkes, hvis vi får bred opbakning til at stifte et Venøsund Færgelaug, som kan få ansvar for drift og vedligeholdelse af M/F Venøsund med hjemsted i Venø Havn. De nærmere bestemmelser fastlægges efter aftale med Struer Kommune. Værksteder og mødelokaler stilles til rådighed af foreningen Nordvestjysk Fjordkultur i Struer. Der ligger en god opgave i, at vi i fællesskab vil bevare Danmarks ældste bilfærge i drift. Andre formål vil være, at færgen kan fungere som akut nødfærge for den nye Venøfærge. Endvidere kan der: arrangeres temature for elever og mindre grupper med formidling omkring fjordkultur, lokalhistorie og naturoplevelser skabes liv i Venø Havn evt. uddannes ubefarne laugsmedlemmer i at sejle og vedligeholde færgen tilføres en ny turistattraktion til Kommunen Alle, som kunne tænke sig at være aktive medlemmer eller støtte Venøsund Færgelaug, vil blive indbudt til et orienterende møde, når der kan præsenteres et forslag til vedtægter, budget og lovmæssige rammer. Nyhedsbrev og opslag vil blive præsenteret på samt i VenøPosten. Jeg modtager gerne allerede nu navn, adresse, tlf. nr. og , hvis du er interesseret i at støtte oprettelsen af lauget. / Bjarne Tingkær Sørensen, Vigen 3, Venø, tlf / Foto: Jan Bendix 4

5 VENØ UDVIKLINGSPLAN FLOT TILBAGEMELDING PÅ ENERGISPØRGESKEMAER! Tak for de mange hurtige (og udfyldte!) skemaer, som vi i energiprojektet har fået retur fra venøboere og sommerhusejere. Tidsfristen var som bekendt den 1. august, så vi ser gerne, at de beboere, der har lyst til at spare på energien og begrænse CO 2 belastningen samtidig, men som ikke nåede at aflevere, gør det snarest. Er skemaet blevet væk i sommerheden, så klik ind på og hent det frem. Kontakt undertegnede på tlf , hvis der er brug for hjælp til udfyldning. Næste fase i projektet er at tilrettelægge besøg af energirådgiver. Den opgave udføres i samarbejde med NOE, så det bliver enkelt og praktisk for alle. Fra projektets side tager vi direkte kontakt til de husstande, der har ønsket besøg. Erfaringerne fra de første husbesøg vil blive omtalt i det kommende nummer af VenøPosten. / Energi på Venø Morten Gjern NÅR MÅLEREN LØBER BAGLÆNS Og det er ingen gang løgn! Det kan interesserede bekræfte sig selv i ved at deltage i et kursus om Solcelle selvbyg. Producerer en husstand vedvarende energi op til 6000 KWH på årsbasis, er eneste omkostning målerafgiften til NOE. Kurset afholdes den 28. august på Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi i Hurup kl Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendig på (tlf ). I juni deltog energiprojektets rådgiver, Skafti Halldórsson, i et tilsvarende kursus. Skafti anbefaler deltagelse for kommende brugere, da kurset giver en masse praktiske oplysninger om anvendelsesmuligheder, økonomi og forskellige løsninger. Kursusdeltagelse er gratis (betaling for fortæring). / Energi på Venø Morten Gjern VELKOMMEN! VenøBoen har fremstillet en ny velkomstbrochure til fastlandsfolk, der ønsker at slå sig ned på Venø. Brochuren, der er et af resultaterne af arbejdet med Venø udviklingsplan, blev første gang taget i brug i forbindelse med det succesfulde åben-ø -arrangement, der blev gennemført i juni. Brochuren indgik i det materiale, som Struers ejendomsmæglere kunne udlevere til interesserede huskøbere. Den indbydende brochure er skrevet og fotoillustreret af Bjarne Tingkær, Vigen 3. Eventuelle forbedringsforslag og ekstraeksemplarer kan gives til / fås fra Bjarne. Første revision bliver med foto af Venø Færgen efter den 1. september. / VenøPosten Red. MIDLER TIL ENERGIPROJEKTET Energiprojektet har fået et økonomisk skub fremad. Venø- Boen søgte tidligere på året midler fra Indenrigs og Sundhedsministeriets Landdistriktsmidler. Det positive svar fra ministeriet kom i midten af juli. Det samlede beløb på kr. skal sammen med den frivillige indsats fra venøboerne, og de ressourcer, som NOE stiller til rådighed, være med til at fastholde projektformålet. Som det fremgår af projektbeskrivelsen (www.venoe.dk), så er der masser af praktiske opgaver, der skal gennemføres, så pengene er kommet på et tørt sted. VenøBoen glæder sig over den anerkendelse, som de bevilgede midler er udtryk for og ønsker projektet: Tillykke og god fremdrift! / VenøBoen Anker F. Jensen 5

6 VENØ UDVIKLINGSPLAN GRISEMØDE ALTSÅ MOSE- GRISE! Som en lidt sen, men dog en reaktion på Venø- Boens henvendelse til Skov- og Naturstyrelsen om aktiv indsats for bekæmpelse af mosegrise, er vi blevet orienteret om, at Klosterhedens Skovdistrikt vil indkalde til møde om emnet i september. Sidst det skete var i 2005 og det kom der, som bekendt, kun flere mosegrise ud af! Vi håber på, at den offentlige myndighed denne gang har mere med i posen, så vi kan vende tilbage til normal naturtilstand, som den, der for eksempel fandtes i 1930 erne, hvor Achton Friis skrev om dyrelivet på Venø. De gener, som mosegrisene forvolder på naturen, er det på tide at få gjort noget ved. Venø- Boen ser frem til venøboernes forslag og ikke mindst Skovdistriktets handlinger. / VenøBoen Anker F. Jensen VENØ ERHVERVSKLUB Vi starter igen efter en dejlig sommer, og første møde efter sommerferien er den 1. september i Havnehuset kl. 19:30 På mødet har vi også denne gang en spændende gæst på besøg. Det er Niels Bugge, Modus, der vil gøre det helt klart, hvordan man som selvstændig kan gøre sin hverdag mest effektiv. Hvad skal vi selv gøre, og hvad skal vi overlade til andre (uddelegere). Derudover vil vi høre noget om praktiske løsninger i hverdagen demo af bogholderi system, formularer og hjemmesider. Kai Rostrup har tilbudt en kort orientering. Mødeagenda: Velkomst Gæst Niels Bugge, Modus Kaffe Bordet rundt hvad er aktuelt for din virksomhed lige nu? Kai Rostrup om praktiske løsninger i hverdagen. Den gode idé for virksomheden tage en god idé med til os andre Afslutning Et praktisk punkt: Vi skal denne gang selv betale for kaffe osv. På mødet i oktober har vi også en gæst. Det er advokat Jørgen Makholm, der vil orientere om juridiske forhold for vores virksomheder. Jeg har samlet nogle af de punkter, vi har haft oppe på tidligere møder. Disse punkter vil Jørgen Makholm tage udgangspunkt i: Forretningsaftaler (kunder leverandører) Kontrakter (ansatte) Ansvarsafgrænsning Reklamationslovgivning Leverings- og salgsbetingelser Tænk over eventuelle spørgsmål, der kan være aktuelle for din virksomhed. Måske kan vi få dem med. Vi tager det op på mødet den 1. september. Næste møde er den 20. oktober. / Venø Erhvervsklub Frede Kristensen 6

7 DET SKER IDRÆTSDAG FOR HELE FAMILIEN Søndag den 22. august kl. 13:00 17:00 arrangerer Venø GIF idrætsdag for hele familien og gerne med eventuelle gæster i Gryden på Venø efterskole. Vi skal lege, spille forskellige boldspil lige fra rundbold til volleyball. Kom gerne med ønsker. Der bliver hoppeborg til de mindste børn! Vi arrangerer gadekamp-turnering i rundbold, ligesom sidste år. I løbet af august bliver alle kontaktet af en vejformand, så holdene kan blive sat. Der er selvfølgelig en præmie til det bedste hold. Mod 20,- kr. pr. person eller et klip for børn serverer vi kaffe/saft/ kage. Der kan købes øl og sodavand til rimelige priser. Vi håber på opbakning til arrangementet vi ses med sportsskoene på! / Venø GIF Laila Mejlholm Olsen og Dorte Sauer GYMNASTIK Så skal vi snart i gang med motion igen. Efter tirsdagsgåturen den 24. august 2010 har jeg sat kaffe over og bagt en kage, så vi sammen kan planlægge den nye gymnastiksæson. Mød op med gode idéer til aktiviteter. / Venø GIF Jonna Stenkjær, Kimingen 1B ÅBNINGSTIDER I AUGUST Gårdbutikken på Nørskov Salg af kartofler og frosset lammekød i forskellige udskæringer. Desuden lammespegepølser. Åbent efter forudgående telefonisk henvendelse på tlf Havnehuset Venø Alle dage fra kl. 8-9, 11-17:30 og 19:30-21:30 (Til og med uge 32. Derefter se opslag i Havnehuset). Morgenbrød kan bestilles dagen før. Tlf , mobil DER BESKÆRES I BUSKADSER ELLER GØRES DER? Det er ikke nemt at komme rundt overalt på Venøs veje med større køretøjer, eller når to biler skal passere hinanden. Formelt er det øens grundejere, der har ansvaret for at klippe og beskære, så reglerne overholdes. VenøBoen har søgt dialog med Kommunens teknikere om opgaven. Indtil resultatet af den dialog foreligger, så bringer vi her mål for frihøjder, som forventes overholdt. / VenøBoen Anker F. Jensen Venø Billedværksted Åbent efter aftale Lis Jensen, Tangvej 1, tlf Venø Kro Køkkenet har åbent mandag - søndag til frokost fra kl. 11:30-14:00 samt aften fra kl. 17:30-21:00 Søndagsbrunch den 29. august fra kl. 11:00-15:00 Husk bordreservation. Bordbestilling: tlf

8 DET SKETE Færgetrafik i juni Passagerer Personbiler Busser Lastbiler Gods (tons) Cykler Campingvogne LIVET I SKOLEN FOR LIVET Venø Efterskole har redigeret sin indbydende pjece om efterskolen. Den henvender sig til kommende elever og deres forældre. I korte træk og med masser af flotte fotos fortæller den om dagligdagen og praktiske spørgsmål, som nye elever har god brug for at kende svarene på. Pjecen ligger fremme i Havnehuset! / VenøPosten Red. GODT BEGYNDT KVART FULDENDT? Der var så dejligt ude på landet; det var sommer! Kornet stod gult, havren grøn,. Indledningen er lånt fra H.C. Andersen eventyret: Den grimme ælling, men her er det indledningen til en lille omtale af et uopfordret besøg på Venø Camping i juli. Det er ikke lykkedes for redaktionen at få svar på sidste måneders henvendelser om planerne for pladsens fremtid. Men et klik på hjemmesiden giver indtryk af, at Venø Camping er i live. Området er under oprydning, og har fortsat behov for fjernelse af vrag, der kan give mindelser om losseplads. Der, hvor der er liv, er der også orden af sædvanlig campingplads standard. Toilet- og køkkenforhold bærer præg af, at campisterne følger de trykte opslag om selv at holde rent. Tillykke med det. Hvordan får Venø Camping taget de næste trin med at åbne pladsen for korttids-turisme, så andre end fastliggere får fornøjelse af pladsens beliggenhed og Venøs natur i øvrigt? Ejeren har mulighederne, men er viljen også til stede? Svarene blæser i vinden! / Jan Bendix Fotos: Jan Bendix 8

9 DET SKER LOKALPLAN FOR HAVNEN FORSLAG Orientering til Venøs beboere og sommerhusejere Arbejdsgruppen vedrørende Venø Havnehus fremtid har indsendt et ændringsforslag til "Forslag til lokalplan nr. 313 for Venø Havn", der ligger til høring til den 28. juli Vi foreslår, at Venø Havnehus kan få status af et multihus, således at mange forskellige funktioner kan rummes i huset. Derudover beder vi Kommunen vurdere, om autocampere kan parkere på havneområdet for overnatning. Havnehusets fremtid? Møde i Havnehuset mandag den 23. august kl. 19:30 angående Havnehusets fremtid. Orientering om gruppens arbejde Hvad skal/kan Havnehuset bruges til i fremtiden? Nye idéer/tiltag modtages med glæde Det er meget vigtigt at møde talstærkt op! / Arbejdsgruppen Mette Jaffke, Aase Askanius, Alice Frederiksen og Inge Baggesen LÆSEKREDS NY SÆSON Kom og vær med alle er velkomne såvel unge som gamle, mænd og kvinder. Opstartmøde afholdes torsdag den 2. september kl. 19:30 i Havnehuset. Husk penge til kaffe og boller. Tænk over, om du har ønske om en bestemt tema-gruppe. For at vække lidt nysgerrighed kan vi sige, at ikke alt kommer til at foregå som det plejer denne aften. Tilmelding senest d. 31. august til en af undertegnede. / Læsekredsen Margit Petersen, tlf og Annette Friis, VENØ SVØMNING Svømmesæsonen begynder igen til september. Som sædvanlig foregår det om lørdagen fra kl. 13:00 til 13:40 i Struer Svømmehal, hvor vi har hele svømmehallen med livredder for os selv. Venø Svømning er for alle aldersgrupper så både børn og voksne kan deltage. Udover det store bassin i svømmehallen kan vi også benytte det lille bassin med 34 grader varmt vand, og som har en dybde mellem 60 og 90 cm. I efteråret er der svømning følgende 10 lørdage: den 4., 11. og 18. september den 2., 9. og 30. oktober den 6., 13., 20. og 27. november Fotos: Jan Bendix / Venø GIF Søren Lang Hindkjær 9

10 GENERALFORSAMLINGEN DEN 25. JUNI 2010 Grundejerforeningen afholdt den 25. juni sin ordinære generalforsamling på Venø Kro. Det var første gang i foreningens 13-årige eksistens, at generalforsamlingen ikke blev afholdt på Venø Camping, men såvel rammer som omkostningsniveau var ypperlige. Formanden gennemgik i sin beretning årets aktiviteter og sager. Der har været stor succes og tilfredshed med julestue og sommerfest. Forsøget med en sangaften anses også som noget, der helt sikkert kan og bør bygges videre på. Foreningen har søgt og fået tilsagn om et beløb på kr. fra Tips- og Lottomidlerne, som skal anvendes i forbindelse med etableringen af overdækkede frokostfaciliteter mv. på Venø Havn. Dette i en naturlig forlængelse af foreningens borde-/bænkesæt, der i mange år har stået rundt om på øen. I færgeudvalget har der selvfølgelig været en del mødeaktivitet. Bestyrelsens var meget aktiv i forbindelse med retableringen af udvalget, som egentlig blev nedlagt under kommunalreformen, men vi må i nuværende praksis måske nok nærmere opfatte udvalget som en informationskilde end som en instans, vi har praktisk indflydelse i. Der har været en del snak om den løbende udgivelse af VenøPosten, som efterhånden er blevet noget dyrere end de samvirkende foreninger egentlig har råd til. Vi har også udtrykt en vis utilfredshed med visse dele af den redaktionelle linje. Der er afholdt møde om sagen, og vi arbejder i fællesskab med de andre udgivere videre med den. Foreningens anvendelse af indsigelsesretten i forbindelse med lokalplanen vedrørende efterskolens hal blev meget debatteret. Det er bestyrelsens holdning, at vort klare ønske om at støtte halplanerne, men at foreslå en lidt anden placering, blev fordrejet og misforstået. Heldigvis mødtes vi senere med efterskolens forstander og bestyrelsesformand, og fik tingene snakket igennem. Der resterer, så vidt bestyrelsen skønner, ingen fjendtlighed eller negative holdninger imod hinanden hos hverken skolen eller os, og Venø Borger- og Grundejerforening bidrager gerne i bestræbelserne på at realisere hallen. Ønsket om et fortsat tæt samarbejde med Venø- Boen blev bekræftet af begge bestyrelser under den traditionelle fælles julefrokost. Det har dog været me- get svært for os at forstå VenøBoens stejle afvisning af at inkludere os i projektet om en udviklingsplan for Venø. Vi var sammen om idéfasen, men blev så aldeles udelukket. Selv efter gentagne argumenter om, hvordan en plan for hele øen ville blive bedst, både i gennemførelse og i slutresultat, hvis begge foreninger stod fadder dertil, blev vi afvist. Nogle af os deltog i projektets tidlige mødeaktivitet som enkeltpersoner, og har dermed været bidragende til, at projektledelsen påfaldende ofte har kunnet omtale et deltagerantal på 70 personer. Der er 200 øboere og et betydeligt antal medlemmer, som ikke bor her permanent. Selv med fradrag for børn m.fl. er det den siddende bestyrelses holdning, at havde vi som planlagt gennemført dette projekt i fællesskab ville såvel deltagerantal som opbakning have været betydeligt højere end omtalte 70. VenøBoens (bestyrelse?) holdning om at holde os udenfor udviklingsplanen har været hovedårsagen til, at vi i den siddende bestyrelse anser dens påstand om at ville samarbejde som tom snak. Dens løbende praksis vedrørende alle andre fælles sager har selvfølgelig også været medvirkende. Der er ført samarbejdsog sammenlægningsforhandlinger med VenøBoen i 12 år. Samarbejdet fungerede rigtig godt, da Hans Peter Jensen, Laila Mejlholm Olsen og Linda Ulfkjær var formænd. Der har ikke været den store udskiftning i vores bestyrelse, så hvordan kan det være, at det nu går dårligt? Formanden gav udtryk for sin personlige holdning, at alle foreninger på Venø ikke bare to med fordel kunne sammenlægges, og at de to borgerforeninger for et par år siden i praksis næsten var sammensmeltet. Bestyrelsen er dog helt enig om, at der på nuværende tidspunkt slet ikke findes det fornødne fælles grundlag. Den ønsker på ingen måde at pege fingre af VenøBoens bestyrelse eller dens enkelte medlemmer, men må fremlægge sagen, som den forholder sig. Der blev allerede sidste efterår sagt, at generalforsamlingen skulle spørges, om den ønsker en foreningssammenlægning, og kræfter uden for foreningen har løbende mindet derom. En positiv holdning blev fremført af flere fremmødte, men det lå efter en god debat helt klart, at ingen af de godt 40 deltagere p.t. mener, at der er basis for det. fortsættes på side

11 VENØ HUSE KLITTEN 3A EGERIIS, VENØ Matrikel nr. 5M Byggeår: 1908 Hvem? Egeriis er en fritliggende bolig bygget af Peter Christian Jensen i mursten, der er pudsede og malede. Huset er arkitektonisk og kulturhistorisk interessant og med mange håndværksdetaljer. De nuværende ejere er Jørgen og Aase Kristiane (Kris) Bjerre. Egeriis Arkivfoto fra VenøPosten, maj 2006 Og så lidt historie Peter Christian Jensen ønskede at blive gift med frøken Bitheline (Line) Sørensen, der var kommet til Venø i 1884 for at blive pige i præstegården hos pastor Sigurd Konstantin Hansen (bror til kunstneren Elise). For at gifte sig med Peter Christian betingede Line sig to ting. For det første ville hun et halvt år på Askov Højskole, og dernæst skulle der plantes buske og træer. På den tid var der ikke et træ på Venø. Alle forstandige folk vidste, at Lines idéer var umulige. Nutidens bevoksning og mindestenen over for indkørslen til Venø Efterskole er det tydelige bevis for, at Lines ønsker gik i opfyldelse. Ved en offentlig auktion i 1946 solgtes ejendom og indbo. Pengene fra auktionen dannede grundlaget for Foto: Preben Friis Peter Christian og Lines mindelegat, som gennem årene har støttet Venøs unge i dygtiggørelse på skoler og inden for håndværk. Det fortælles, at en flok unge venøboere inden den nye ejers overtagelse besatte huset i et par timer og dansede og morede sig på de nyferniserede gulve. Navnene på de skyldige blev efterfølgende søndag oplæst i kirken. / Axel Steenkjær (forkortet af red. efter aftale)...fortsat fra side 10 Bestyrelsen har også arbejdet med idéen om en fælles internetportal for Venø, som beskrevet i Venø Havns igangværende projekt. Da der var givet forhåndstilsagn fra VenøBoen og os (samt et par andre), satte havnen forarbejdet i gang, men da så VenøBoen sprang fra igen for at ville have (eller beholde) eneretten til konceptet, måtte vi omlægge planerne. Vi har derfor etableret vores egen hjemmeside, hvor der bortset fra løbende information om foreningens arbejde og aktiviteter er links til alle andre relevante sider. Formandens beretning godkendtes, mens bestyrelsen blev opfordret til at holde samarbejdsviljen ved lige og holde fast i de løbende aktiviteter. Regnskabet blev fremlagt og godkendt med en balance på kr. Kontingent er fortsat kr. 100 pr. pers./år, men udenøs medlemmer i lyset af de hurtigt stigende portoomkostninger får valget mellem selv at betale portoen (ca. kr. 150/år) eller nøjes med internetversionen af VenøPosten. Der var ingen indkomne forslag, og da Per Vestergaard ønskede at udtræde af bestyrelsen nyvalgtes Otto Kiørboe, mens resten af bestyrelsen fortsatte uændret. Efter generalforsamlingen fortsatte aftenen med et sandt overflødighedshorn af skøn mad, dejlige drikkevarer, fællessang, Per Vestergaards amerikanske lotteri med flotte præmier og ikke mindst dejligt hyggeligt samvær. / Venø Borger- og Grundejerforening Peter Henriksen 11

12 VENØ I AUGUST Foto: Preben Friis Indlæg og/eller optagelse i kalenderen, der ønskes bragt i VenøPosten september 2010 bedes sendt til: senest den 25. august i elektronisk form (uden formatering, indryk og spalter mm.). Indlæg er dog også velkomne fra folk uden elektroniske forsendelsesmuligheder. Men så vil redaktionen dog gerne have dem senest den 23. august. VenøPostens spalter er åbne for alle. Signerede meningstilkendegivelser optages. Redaktionen forbeholder sig ret til af pladshensyn at redigere og forkorte det indsendte materiale. Kommentering af meningstilkendegivelser kan ikke forventes at ske før i det følgende nummer af VenøPosten. Udgivere: VenøPosten udgives af Venø Menighedsråd, VenøBoen og Venø Borger og Grundejerforening. Abonnement: VenøPosten kan tegnes i abonnement ved henvendelse til udgiverne. Redaktion og grafik: Bente Bjerre, Jan Bendix og Bettina Kjær. Trykning: Jan Bendix a/s. Venø-kalender På findes en årskalender med alle registrerede ø-aktiviteter så langt frem, som arrangørerne indmelder dem. Brug kalenderen som værktøj i planlægningen og registrer via når arrangementtidspunkt foreligger. / VenøPosten red. 1. august kl. 14:00 Gudstjeneste v/ Per Mikkelsen 5. august kl. 21:00 Solnedgangsmusik, Venø Kirke 6. august kl. 14:00 Limfjordsfortællinger ved Venø Kirke 7. august kl. 10:00 Indvielse af Venø Færgen 8. august kl. 10:00 Højmesse v/ Per Mikkelsen 11. august kl. 18:30 Sejlads for venøboere med den ny færge 13. august kl. 14:00 Limfjordsfortællinger ved Venø Kirke 15. august kl. 10:00 Højmesse v/ Per Mikkelsen 20. august kl. 14:00 Limfjordsfortællinger ved Venø Kirke 22. august kl. 13:00 GIF, familieidrætsdag, Venø Efterskole 22. august kl. 14:00 Gudstjeneste v/ Karen Togsverd Hansen 23. august kl. 19:30 Havnehusets fremtid, Havnehuset Venø 27. august kl. 16:00 Fredagsklub, Børnehuset 28. august ca. kl. 18:30 Hjem-Is bilen kommer til Venø 29. august kl. 10:00 Højmesse v/ Per Mikkelsen 1. september kl. 19:30 Venø Erhvervsklub, Havnehuset Venø 2. september kl. 19:30 Læsekreds, Havnehuset Venø (tilmeld. 31/8) Bogbussen holder sommerferie til og med den 8. august. GIF: Tirsdagsgåtur v/ Havnehuset, hver tirsdag kl. 19:00 start den 24. august Venø Aktivitetsklub i Børnehuset, hver mandag kl. 14:00 12

VELKOMMEN TIL ÅBEN Ø DEN 16. AUGUST (Læs mere inde i bladet)

VELKOMMEN TIL ÅBEN Ø DEN 16. AUGUST (Læs mere inde i bladet) August 2014 Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Foto: :Jan Bendix VELKOMMEN TIL ÅBEN Ø DEN 16. AUGUST (Læs mere inde i bladet) VENØ SOGN Venø Kirke kontakter Sognepræst Per Mikkelsen,

Læs mere

20 års jubilæum 1989-2009

20 års jubilæum 1989-2009 VENØ MUSIKFORENING 20 års jubilæum 1989-2009 Venø Musikforening - 20 år En flok venøboere Initiativgruppen - søsatte Venø Musikforening. Initiativgruppen talte Søren Baggesen, Jørgen Anker Jørgensen, Ellen

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

for Lyne Sogn Marts 2014

for Lyne Sogn Marts 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Marts 2014 Indhold: * Avisindsamling: * Konfirmationer i 2015 & 2016 * Vennekredsen: Foredrag * Familie & Fritid: Køkkenfri aften

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

August 2012. Forenings- og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. Foto: Jan Bendix. Sommer!

August 2012. Forenings- og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. Foto: Jan Bendix. Sommer! August 2012 Forenings- og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Foto: Jan Bendix Sommer! VENØ SOGN Venø Kirke kontakter Sognepræst Per Mikkelsen, tlf. 97 86 80 15, mandag fri, pm@km.dk Formand

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

September 2010 TILLÆG EN NY EPOKE I VENØS HISTORIE

September 2010 TILLÆG EN NY EPOKE I VENØS HISTORIE September 2010 TILLÆG EN NY EPOKE I VENØS HISTORIE DEN 7. AUGUST 2010 VenøPosten tillæg Udgivet til erindring om Venø Færgens første måned, august 2010. Fotos: Preben Friis, Kai Rostrup Jensen, Peter Petersen,

Læs mere

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13.

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13. DAMSØGAARD Alle hverdage Avislæsning kl. 11.45 i stuen Gymnastikken kl. 9.00-12.30 Fællesgymnastik i kælderen kl. 10.30 11.00 Terapien kl. 9.00-15.30 POSTEN NR. 5 MAJ 2008 (kig ind i terapien og få en

Læs mere

Nyhedsbrev fra klynge 2

Nyhedsbrev fra klynge 2 Nyhedsbrev fra klynge 2 Så blev det til det sidste nyhedsbrev i år 2014. Den har stået på masser af julehygge i december måned, hvilket nyhedsbrevet også bærer præg af. Der har været en fantastisk opbakning

Læs mere

200 ud af mere end 5.000.000. (Læs mere om besøget på side 5) September 2012. Forenings- og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø

200 ud af mere end 5.000.000. (Læs mere om besøget på side 5) September 2012. Forenings- og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø September 2012 Forenings- og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Foto: Knud Erik Christensen 200 ud af mere end 5.000.000 Venø har grund til at glæde sig over det besøg, som øen får den 4.-5.

Læs mere

Februar 2011. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø

Februar 2011. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Februar 2011 Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø VENØ KIRKE Venø Kirke kontakter Sognepræst Per Mikkelsen, tlf. 97 86 80 15, mandag fri, pm@km.dk Formand Ove Bjerre-Pedersen, tlf.

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2017-18 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Juni 2012. Forenings- og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. Læs mere om VenøBoens Åben Ø-arrangement på side 7 og om fotoet på side 6.

Juni 2012. Forenings- og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. Læs mere om VenøBoens Åben Ø-arrangement på side 7 og om fotoet på side 6. Juni 2012 Forenings- og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Læs mere om VenøBoens Åben Ø-arrangement på side 7 og om fotoet på side 6. VENØ KIRKE Venø Kirke kontakter Sognepræst Per Mikkelsen,

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 20. juni 2014 Fredagsbrev nr. 786 Næste uge: 23. juni 24. juni 25. juni 26. juni 27. juni 28. juni Hjemgruppeuge 4.kl. på tur til København Farvel-fest for Erwin LM besøger 6.kl.

Læs mere

Forældrekaffe på tirsdag fra 14.30-16.

Forældrekaffe på tirsdag fra 14.30-16. Vi er kommet godt i gang efter ferien - og vi får rigtig tit besøg af de børn, som nu er startet i skole både i vuggestuen og i børnehaven. Som I kan se, er barnevognsskuret næsten klar til at komme i

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

Generalforsamling i TIF onsdag den 3. marts kl. 19.30. Håndbold, (volley) hovedbestyrelsen. Regnskabet fremlægges. Alle er velkomne!

Generalforsamling i TIF onsdag den 3. marts kl. 19.30. Håndbold, (volley) hovedbestyrelsen. Regnskabet fremlægges. Alle er velkomne! MØDEREFERAT Mødedeltagere Jepsen Carsten Holm Bodil Andersen Kristian Møller Klaus Thøstesen Jonna Bjerregaard Fraværende Frank Jepsen Kopi Deltagerne, Frank Jepsen Sted Bodil Andersen, Nygade 10 Mødedato

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010

Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010 Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010 0) Indkaldelse til generalforsamling I henhold til vedtægter er generalforsamlingen ikke indkaldt rettidigt. Dette skyldes at Årskonferencen indtil

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

VIGTIGT : AFDELINGSADRESSER: Afdelingshuset: Rødegårdsvej 315, 5230 Odense M MØDETIDER: MEDARBEJDERE:

VIGTIGT : AFDELINGSADRESSER: Afdelingshuset: Rødegårdsvej 315, 5230 Odense M MØDETIDER: MEDARBEJDERE: AFDELINGSADRESSER: Afdelingshuset: Rødegårdsvej 315, 5230 Odense M Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12

Læs mere

Lillevangsposten. November - December 2015. 17. årgang nr. 6

Lillevangsposten. November - December 2015. 17. årgang nr. 6 Lillevangsposten November - December 2015 17. årgang nr. 6 1 Indhold: Side 3: Side 5: Side 6: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side 16: Side 18: Side 19: Side 21: Kalender Lillevangs dagtilbuds aktiviteter

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

INDHOLD I DETTE NUMMER! Fastelavn på Steins Plads! Cykeldagen 2016! Loppemarked den ! Havevandring den !

INDHOLD I DETTE NUMMER! Fastelavn på Steins Plads! Cykeldagen 2016! Loppemarked den ! Havevandring den ! Maj 2016 INDHOLD I DETTE NUMMER Fastelavn på Steins Plads Cykeldagen 2016 Loppemarked den 05.6.2016 Havevandring den 12.06.2016 Adresseliste Kære Naboer, Så blev det efterhånden forår. Vi kan nu for alvor

Læs mere

for Lyne Sogn Januar 2015 Indhold:

for Lyne Sogn Januar 2015 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Januar 2015 Indhold: Lyne Kirke/Vennekredsen: Per Nielsen Lyne Kirke: Nytårsgudstjeneste, Menighedsmøde Sdr. Bork Kirke: Sangaften

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn April 2014. På Østervejrupvej

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn April 2014. På Østervejrupvej Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn April 2014 På Østervejrupvej Indhold: * Bypedeller: * Energimesse: * Familie & Fritid: Konstitueret * Informationsmøde i Lyne

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

for Lyne Sogn Januar 2014

for Lyne Sogn Januar 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Januar 2014 Indhold: * Lyne kirke: Sang * Borgerforening: Generalforsamling * Vennekredsen: Sang & Musik * Familie & Fritid: Køkkenfri

Læs mere

Nyhedsbrev Uge 6 2015

Nyhedsbrev Uge 6 2015 Nyhedsbrev Uge 6 2015 Et helt nyt år er godt i gang, og vi glæder os til at udfylde det med mange aktiviteter, oplevelser og stjernestunder for beboerne på Meta. Vi har nu lavet nyhedsbrev i et år, og

Læs mere

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerternes fest Klumme, december 2017 Man kan betragte højtider som forstørrelsesglas. Når vi fejrer noget, sker der nemlig det, at vi tager en lille del

Læs mere

Efterårsudsendelse 2015

Efterårsudsendelse 2015 Efterårsudsendelse 2015 Indhold 1. Indkaldelse til generalforsamling Generalforsamlingen afholdes lørdag d. 30. januar 2016 i Den Grimme Ælling, Hans Jensens Stræde 1, Odense BEMÆRK at mødet er i januar

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Vester Lindet Borgerforening Nyhedsbrev juli 2014

Vester Lindet Borgerforening Nyhedsbrev juli 2014 Vester Lindet Borgerforening Nyhedsbrev juli 2014 Sportsuge og sommerfest Traditionen tro afholdes der sportsuge i Vester Lindet. Igen i år bliver det i uge 31. Udvalget for sportsugen har lagt op til

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 15. maj 2014 sbrev nr. 781 Næste uge: 16. maj 19. maj 22. maj 23. maj St. Bededag Fri Majfestuge hele ugen Generalprøve kl. 11.00 Majfest kl. 18.30 Alle elever møder kl. 9.00

Læs mere

Menighedsrådsmøde tirsdag d. 14. juni 2016, kl. 19,15 i Vedsted Sognegård

Menighedsrådsmøde tirsdag d. 14. juni 2016, kl. 19,15 i Vedsted Sognegård Vedsted sogns menighedsråd Møde 14. juni 2016 136 Menighedsrådsmøde tirsdag d. 14. juni 2016, kl. 19,15 i Vedsted Sognegård Dagsordenstekst: Protokollat: Fraværende: Godkendelse af dagsorden. Der indsættes

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Rosenbladet Juni - juli 2015

Rosenbladet Juni - juli 2015 Rosenbladet Juni - juli 2015 Kære beboer og pårørende Rosenbladet informerer om de praktiske ting og aktiviteter, man kan deltage i på hjemmet, desuden bringer vi billeder, og beskrivelser af arrangementer

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 10. JUNI 2006 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Fastsættelse af kontingent for året 2007

Læs mere

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke INVITATION TIL INDVIELSE AF VORES NYE HUS. AFDELINGSADRESSER:

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke INVITATION TIL INDVIELSE AF VORES NYE HUS. AFDELINGSADRESSER: AFDELINGSADRESSER: Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12 14 59 MØDETIDER: Mandag: 18.00-20.00 Boldspil og

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Juli kvartal 2012

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Juli kvartal 2012 PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Juli kvartal 2012 PARKINSON-EXPRESSEN juli kvartal 2012 Oplag: 150 REDAKTION: Bent Folkmann Fabrksvej 4 3700 Rønne 56 97 44 79 jbfolkmann@mail.dk Husk at

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent.

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012.

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012. Referat fra generalforsamling i støttegruppen for Bakkehallen tirsdag den 28. februar kl. 19.00 på Hejnsvig skole. Valg af dirigent: Lauritz Heick foreslået og valgt Fremlæggelse af årets beretning: V/

Læs mere

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES!

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! PROGRAM For dit nærmiljø i 2014 Gundersted Borgerforening Michael, Sanne, Svend Erik, Ulrik og Åse JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! KOM OG VÆR MED! 40 år - men ej fed og færdig! I år er det 40 år siden

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 49 2014

Nyhedsbrev. uge 49 2014 Nyhedsbrev uge 49 2014 Så blev det december, der er ingen sne men vejret er blevet koldere, og den første nattefrost har vist sig. Jeg er sikker på, at en del af os håber der kommer lidt sne, mens andre

Læs mere

Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk

Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk Ugens højdepunkter Denne uge står den jo i festens tegn og med en spændende emneuge op til. Vi har hver morgen hørt gode historier om konger og desuden på de enkelte

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad.

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. December 2001 2 OPSLAGSTAVLEN Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. Den 25. November kl. 10.00 DGI Løb/Marienlyst Skoven

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 Et vindue i Padesø Kirke Hvor mange bruger kirken? Hen over sommeren sidste år var et af de store temaer i medierne Folkekirkens krise og manglende kirkegængere.

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn November 2014

AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn November 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn November 2014 Indhold: Vennekredsen: Bankospil Borgerforeningen: Opråb Friskolen: Ny legeplads Friskolen: Åben skole Lyne Brugs:

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 7. juni Fredagsbrev nr. 743 Næste uger: 8. juni 10+11. juni 12. juni 13.juni 13.+14. juni 14. juni Fælles arbejdsdag Mundt.prøve Historie Lærermøde + P-møde Helle L- kursus Lejrskole

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Sabro Lokalcenter Gårdhavecaféen Specielle arrangementer Januar Februar - Marts

Sabro Lokalcenter Gårdhavecaféen Specielle arrangementer Januar Februar - Marts Sabro Lokalcenter Gårdhavecaféen Specielle arrangementer Januar Februar - Marts Julefrokosten den 11. december Caféens ugentlige menuer og alt om arrangementer og aktiviteter på Lokalcenteret kan ses på

Læs mere

TORSDAGS-NYT STØT FORÆLDREFORENINGEN! 8. oktober 2009

TORSDAGS-NYT STØT FORÆLDREFORENINGEN! 8. oktober 2009 TORSDAGS-NYT 8. oktober 2009 EFTERÅRSFERIE Fredag løber og cykler hele skolen i skolernes årlige motionsløb. Det er en dejlig begivenhed, som viser Hvinningdalskolens elever som særdeles aktive i forhold

Læs mere

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15. Referat. Indledning

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15. Referat. Indledning MØRKHØJ MENIGHEDSRÅD MØRKHØJVEJ 177 2730 HERLEV Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15 Referat MR = menighedsrådet, MR-møde = menighedsrådsmøde Indledning I Menighedsrådet: Bent

Læs mere

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program:

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kl. 14.00 Kaffe og kage kan købes i Onsdagsklubbens store kaffebod. Kl. 14.30 Aktiviteter:

Læs mere

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside:

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside: P R O G R A M 0 1 FORÅR Velkommen i Tommerup Indre Mission Tommerup Missionshus Skovstrupvej 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Carsten

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

Februar 2016. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø

Februar 2016. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Februar 2016 Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø VENØ SOGN Venø Kirke kontakter Sognepræst Per Mikkelsen, tlf. 97 86 80 15, mandag fri, pm@km.dk Enhver kan få en samtale med præsten.

Læs mere

IDRÆTSFORENINGEN. Godt Gået VINTERPROGRAM. 2 o 1 4 / 2 o 15. Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune.

IDRÆTSFORENINGEN. Godt Gået VINTERPROGRAM. 2 o 1 4 / 2 o 15. Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune. IDRÆTSFORENINGEN Godt Gået VINTERPROGRAM 2 o 1 4 / 2 o 15 Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune. Idrætsforeningen GODT GÅET Idrætsforeningens formål er at tilbyde idræt og

Læs mere

Aggerhusavisen. November 2015. Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90. Løssalg kr. 10.00

Aggerhusavisen. November 2015. Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90. Løssalg kr. 10.00 Aggerhusavisen Løssalg kr. 10.00 November 2015 Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90 Forsiden: Efterårsløv. Pedel Karl Speth kan i dagtimerne og på alle hverdage træffes på telefon: 30 53 02 37. I week-

Læs mere

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5.

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5. Søndag den: 26.05.2013 kl.10: Referat fra ordinær generalforsamling i Sønderballe Ejerlavs Beboerforening sted: Lejrskolen Sønderballe Gåsevig der serveres morgenbrød! Dagsorden: 1. Valg af dirigent, forslag?

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

BlivØbo.nu Læs om kampagnen på side 5.

BlivØbo.nu Læs om kampagnen på side 5. Maj 2012 Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Foto: Jan Bendix BlivØbo.nu Læs om kampagnen på side 5. VENØ KIRKE Venø Kirke kontakter Sognepræst Per Mikkelsen, tlf. 97 86 80 15, mandag

Læs mere

Spørring Menighedsråd Dagsorden torsdag d. 12. marts, 2009

Spørring Menighedsråd Dagsorden torsdag d. 12. marts, 2009 Mødedeltagere: LH,WNR,DS,KJ,PEJ,TQF,RSS,ASS,LKB Afbud: LH DAGSORDEN PKT SAGSINDHOLD BESLUTNING 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2. Meddelelser og info 3. Siden sidst/evaluering Se pkt. 2 Meddelelser,

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

LOKALCENTER TRANBJERG. Koloritten. Februar Marts. Gratis

LOKALCENTER TRANBJERG. Koloritten. Februar Marts. Gratis LOKALCENTER TRANBJERG Koloritten Februar Marts Gratis 2016 Til læserne Hermed det første nummer af Koloritten udarbejdet af det nye brugerråd, så der vil komme mere information i de næste numre. Redaktionen

Læs mere

Kære Andelshavere. Med venlig hilsen, Bestyrelsen i HS1. 9.september 2011 Rensning afudluftningen i badet og filter iemhætten

Kære Andelshavere. Med venlig hilsen, Bestyrelsen i HS1. 9.september 2011 Rensning afudluftningen i badet og filter iemhætten 15 oktober 2011 Fliserneigården enstatus Kære Andelshavere Velvidende om, at fliserne i gården fortsat er til gene for alle, indgår de imidlertid i en verserende sag med Hoffmann. Derfor kan vi endnu ikke

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

August - September 2013

August - September 2013 August - September 2013 Forhaven på Lyngparken har fået en ansigtsløftning Aktiviteter på Lyngparken i August måned Onsdag, den 7. Sang kl. 10.00 kl. 13.30 Torsdag, den 8. kl. 10.10 Gudstjeneste ved Morten

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Referat fra Menighedsrådsmøde. Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00. Konfirmandstuen, Rødding Præstegård

Referat fra Menighedsrådsmøde. Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00. Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Rødding Menighedsråd Referat fra Menighedsrådsmøde Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00 Mødested: Deltager: Afbud fra: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Anger Nissen, Svend Enevoldsen,

Læs mere

Nyt fra AKTIVITETSHUSET HOLLUF PILE Hjulets Kvarter 119, HOLLUF PILE

Nyt fra AKTIVITETSHUSET HOLLUF PILE Hjulets Kvarter 119, HOLLUF PILE Nyt fra AKTIVITETSHUSET HOLLUF PILE Hjulets Kvarter 119, HOLLUF PILE Nyhedsbrev Forår 2016.vi har måske et tilbud til dig, som det er svært at sige nej til! Røde Kors Cafe Square dance Modelteater På hyggelig

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 26. ÅRGANG 2012 1 Maj Juni 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte

Læs mere

Tversted Borger- og Turistforening Nyhedsbrev Januar 2016

Tversted Borger- og Turistforening Nyhedsbrev Januar 2016 Tversted Borger- og Turistforening ønsker at udvise åbenhed omkring vores arbejde og aktiviteter. Derfor vil der blive udsendt et lille nyhedsbrev (ca. 8-10 gange om året) på www.tverstedliv.dk om hvad

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

2016 blev i december måned rundet af med 3 velbesøgte arrangementer:

2016 blev i december måned rundet af med 3 velbesøgte arrangementer: Af Viggo Kaspersen. Foto: Henning Olsen 2016 blev i december måned rundet af med 3 velbesøgte arrangementer: Gudstjeneste i Andst kirke med efterfølgende kaffe i konfirmandstuen. Julefrokost på Linie Fem

Læs mere

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 Klubnyt 2017-2018 Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 www.randersbridgeklub.dk Program for den 85. turneringssæson 2017-2018 Mandage: Start

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 14. marts 2013 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra

Læs mere

Godt nytår! VEDHOLDENHED. Januar 2013. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø

Godt nytår! VEDHOLDENHED. Januar 2013. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Januar 2013 Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø 1 Foto: Jan Bendix VEDHOLDENHED Overskriften er ikke et af tidens mest anerkendte og benyttede begreber. For venøboerne er det imidlertid

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN november 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. november 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

FORMANDSBERETNING 2013-2014

FORMANDSBERETNING 2013-2014 FORMANDSBERETNING 2013-2014 Så er året ved at være gået og det har igen været et rigtig godt år for BGF. Vi har i år 180 medlemmer. Heraf ca. 95 børnegymnaster. Det er omkring det samme antal som sidste

Læs mere

Praktiske informationer

Praktiske informationer HK Senior Djursland Praktiske informationer Seniorklubben bestyrelse 2016 Formand: Ruth Nyhuus, tlf. 86325881 mail: jephus@stofanet.dk Næstformand: Inge Ejsing Rasmussen, tlf. 86363640 mail:ejsing.rasmussen@gmail.com

Læs mere

APRIL 2011 ÅRGANG 7, NUMMER

APRIL 2011 ÅRGANG 7, NUMMER Nyhedsbladet APRIL 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 4 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 06.04.2011 kl.18:45 Udflugt til Orion Planetarium Onsdag den 13.04.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 17.04.2011 kl.14.00

Læs mere