DECT-Telefon_MD41570_DK.book Seite 1 Dienstag, 21. September :28 09

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DECT-Telefon_MD41570_DK.book Seite 1 Dienstag, 21. September 2004 9:28 09"

Transkript

1 DECT-Telefon_MD41570_DK.book Seite 1 Dienstag, 21. September :28 09 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger Introduktion Ibrugtagning Udpakning Kontrol af pakkens indhold Placering Vægmontering af ladeenhed Tilslutning af baseenheden Tilslutningen af mobilenheden Opladningsstatus Vigtige batterihenvisninger Displayvisning Mobilenhed Baseenhed Tænd og sluk for mobilenheden Tastespærring Opkald Du skal ringe en op Du bliver kaldt op Genopkald Afbrydelse af lyd på mobilenheden ved samtale Indstilling af lydstyrke Gem et telefonnummer i telefonbogen Telefonbog Valg af telefonnummer fra telefonbogen Gem telefonnumre i telefonbogen Valgpause

2 DECT-Telefon_MD41570_DK.book Seite 2 Dienstag, 21. September :28 09 Indholdsfortegnelse Ændring af telefonnumre i telefonbogen Sletning af telefonnumre i telefonbogen SMS-tjeneste Sende SMS Modtage SMS Indkodning og ændring af SMS-Centrenes telefonnummer Til-/afmelding hos SMS-center Skrive og sende SMS Gemme SMS i udbakken Læse SMS SMS udbakke Læse gemte SMS'er Modtagebekræftelse SMS som FAX SMS som SMS sendes til en gruppe modtagere Videresende SMS Slå videresending fra Forespørgsel vedrørende videresending SMS med ISDN-telefonanlæg SMS med analogt telefonanlæg Beskeder Fremkaldelse af opkaldsliste og valg Tale med flere personer på én gang Interne forespørgsler Viderestilling af eksterne samtaler Modtagelse af en ekstern samtale mens der tales i telefon internt

3 DECT-Telefon_MD41570_DK.book Seite 3 Dienstag, 21. September :28 09 Indholdsfortegnelse Modtage andet eksternt opkald Veksle mellem to samtaler Viderestilling af opkald Indstilling af opkaldsviderestilling Aktivering/deaktivering af "banke på" Driftssikkerhed Ændring af PIN-kode Omstillingsanlæg Gemme forvalgnummer Indstillinger Valg af sprog på display Indstilling af lydstyrke og ringetone for mobilenheden.. 58 Indstilling af lydstyrke og ringetone for baseenheden Ændring af servicetastens telefonnummer Aktivering/deaktivering af Advarselstone Til- og afmelding af mobiltelefonen Afmelding af mobilenheden Indstilling af Flashtid Valg af baseenhed/skift til en anden baseenhed Ændring af mobilnavn Ændring af netværk Indstilling af kontrast Indstilling af dato og tid Gemme nødopkaldsnummer Genopretning af fabriksindstillingerne Bilag Afhjælpning af fejl Tekniske data

4 DECT-Telefon_MD41570_DK.book Seite 4 Dienstag, 21. September :28 09 Sikkerhedshenvisninger Læs sikkerhedsoplysningerne grundigt igennem før apparatet tages i brug. Vær opmærksom på advarslerne i brugsanvisningen. Gem brugsanvisningen, så at du altid har den ved hånden. Hvis du sælger apparatet eller forærer det væk, skal du huske, at brugsanvisningen skal følge med. Elektriske apparater er ikke beregnet til børn Lad aldrig børn benytte elektriske apparater uden opsyn. Det kan være livsfarligt at sluge batterier. Anlægget og batterierne skal derfor opbevares utilgængelige for børn. Hvis nogen alligevel skulle komme til at sluge et batteri, skal der straks søges lægehjælp. Emballagen skal også holdes uden for børns rækkevidde. Plastemballage kan medføre kvælningsfare. 4

5 DECT-Telefon_MD41570_DK.book Seite 5 Dienstag, 21. September :28 09 Placering af telefonen Placer telefonen på en fast, plan overflade. Telefonen er ikke beregnet til anvendelse i rum med høj luftfugtighed (f.eks. badeværelse). Vær opmærksom på, at > telefonen ikke påvirkes af nogen direkte varmekilder (f.eks. varmeapparater); > telefonen ikke udsættes for direkte sollys; > fugtighed, vand eller vandsprøjt undgås; > anlægget ikke står i nærheden af brandkilder (f.eks. brændende stearinlys). Nettilslutning Tilslut kun telefonen til en let tilgængelig stikdåse (230 V ~ 50 Hz), der befinder sig i nærheden af opstillingsstedet. For det tilfælde, at telefonen skal afbrydes hurtigt, skal stikdåsen være frit tilgængelig. For at undgå, at man falder over ledningerne, bør der ikke anvendes forlængerledning. Sikkerhedshenvisninger 5

6 DECT-Telefon_MD41570_DK.book Seite 6 Dienstag, 21. September :28 09 Sikkerhedshenvisninger Reparer aldrig selv Træk, ved beskadigelse af apparatet eller tilslutningskablet, straks netstikket ud af stikkontakten. Forsøg aldrig selv at åbne og/eller reparere apparatet. Man kan blive udsat for elektrisk stød! Ved fejl på apparatet bør du henvende dig til vores Service Center eller til et andet fagværksted. Miljørigtig bortskaffelse af batterier Brugte batterier må ikke smides i husholdningsaffaldet. Batterier skal afleveres i opstillede containere til brugte batterier. Emballage og pakkehjælpemidler Emballage og pakkehjælpemidler er genbrugelige og skal principielt føres til genbrug, når de ikke skal bruges mere. Emballagematerialer skal holdes væk fra børn. 6

7 DECT-Telefon_MD41570_DK.book Seite 7 Dienstag, 21. September :28 09 Rengøring af telefonen Træk netstikket ud af stikdåsen, inden anlægget rengøres. Anvend en tør, blød klud til rengøringen. Undgå kemiske opløsnings- og rengøringsmidler! Sikkerhedshenvisninger 7

8 DECT-Telefon_MD41570_DK.book Seite 8 Dienstag, 21. September :28 09 Introduktion Den trådløse telefon kan tilsluttes et analogt telefonnet eller et analogt omstillingsbord. Den digitale teknik i den internationale standard DECT (Digital European Cordless Telecommunication) og GAP (Generic Access Protocol) giver en udmærket talekvalitet. Mobiltelefonen understøtter kendemærket CLIP (nummerviser), hvis det er med i dit telefonabonnement, og hvis den der ringer op ikke har hemmeligt nummer. Med telefonen kan du sende og modtage SMS-beskeder, såfremt denne tjeneste er oprettet hos din udbyder. Vær venligst opmærksom på, at denne tjeneste endnu ikke findes i Danmark. Du kan arbejde med op til 5 mobilenheder på en baseenhed. En mobil kan være tilsluttet op til 4 baseenheder ad gangen. Du kan på den måde forøge din aktionsradius. 8

9 DECT-Telefon_MD41570_DK.book Seite 9 Dienstag, 21. September :28 09 Ibrugtagning Udpakning Fjern al indpakningsmateriale. Lad ikke små børn lege med plastfolie. Det kan medføre kvælningsfare! Kontrol af pakkens indhold > 1 mobilenheden > 1 baseenhed > 1 strømforsyning > 1 telefonledning > 2 genopladelige batterier > 1 brugsanvisning Placering For at opnå den bedst mulige rækkevidde anbefales et centralt placeringssted. Den maksimale rækkevidde er ca. 300 meter. Rækkevidden er ringere i bygninger end i det fri. Afstanden mellem baseenheden og andre elektroniske apparater bør være mindst 1 meter. Hvis du bruger høreapparat, skal du være 9

10 DECT-Telefon_MD41570_DK.book Seite 10 Dienstag, 21. September :28 09 Ibrugtagning opmærksom på, at radiosignaler kan trænge ind og forårsage forstyrrelser i høreapparatet. Vægmontering af ladeenhed Telefonen kan let fastmonteres på en væg. Sæt 2 dyvler lodret under hinanden i en afstand af 80 mm, og drej de passende skruer ind. Lad der være en afstand mellem skruehovedet og væggen på 3 mm. Vær opmærksom på følgende: > Undgå at beskadige eventuelle ledninger, som befinder sig i væggen. > Strømforsyningen og telefontilslutningen skal ligge indenfor kablets rækkevidde. 10

11 DECT-Telefon_MD41570_DK.book Seite 11 Dienstag, 21. September :28 09 Tilslutning af baseenheden Forbind telefonkablet med de tilhørende bøsninger i baseenheden og indlæg kablet i den passende føring. Telefonstikket stikkes ind i telefondåsen. Netdelen forbindes med den tilhørende tilslutningsbøsning på undersiden af baseenheden. Først derefter stikkes netdelen ind i en frit tilgængelig stikdåse på 230 V ~ 50 Hz i nærheden af baseenheden. Anvend kun den medfølgende, originale netdel! Ibrugtagning Telefonen kan ikke bruges ved strømsvigt. 11

12 DECT-Telefon_MD41570_DK.book Seite 12 Dienstag, 21. September :28 09 Ibrugtagning Tilslutningen af mobilenheden Åben batterirummet og læg de medfølgende genopladelige batterier (størrelse AAA) i. Vær opmærksom på den rigtige position og polaritet. Luk batterirummet igen og sæt mobilenheden i baseenheden så batterierne kan oplades. Før telefonen tages i brug, skal batterierne oplade i mindst 14 timer for problemfri anvendelse. Benyt kun NiMH batterier (genopladelige), aldrig almindelige batterier/primærceller. Når den mobile telefonen placeres i baseenheden, gennemføres en 10 minutter lang tvangsopladning. Det er ikke muligt at bruge telefonen i denne periode. Vær opmærksom på, at batterivisningen kun fungerer korrekt, hvis batterierne er blevet fuldstændigt opladet fra starten. 12

13 DECT-Telefon_MD41570_DK.book Seite 13 Dienstag, 21. September :28 09 Opladningsstatus Når et nyt batteri placeres i apparatet, gengives batteriets faktiske opladningsstatus først efter en komplet opladning/afladning. Du kan følge batteriets opladningsstatus på batterisymbolet på mobilenhedens display. Når batterierne er ved at være brugt op, blinker batterisymbolet på mobilenhedens display. Der er så ca. 10 minutters taletid tilbage. Når advarselstonen lyder, bliver du yderlige advaret. Ibrugtagning Vigtige batterihenvisninger > Batterierne opnår først den fulde kapacitet efter nogle opladninger/ afladninger. > Batterierne må ikke demonteres. > De nævnte anvendelsestider og opladningstider gælder kun med den foruddefinerede minimumskapacitet (750 ma) for batterierne. 13

14 DECT-Telefon_MD41570_DK.book Seite 14 Dienstag, 21. September :28 09 Ibrugtagning > Brug af andre batterityper eller ikkegenopladelige batterier er farligt. Det kan forårsage beskadigelse af apparatet eller dets funktion. > Du kan forbedre batteriernes kapacitet ved først at aflade dem fuldstændigt og derefter genoplade dem igen. > Undgå at tage batterierne ud af mobilenheden medmindre det er absolut nødvendigt, da det kan påvirke batteriernes ladeevne. Displayvisning Dette symbol lyser uafbrudt, når der findes en radioforbindelse til baseenheden. Det blinkende symbol viser, at mobilenheden har nået sin grænse for rækkevidde. 14

15 DECT-Telefon_MD41570_DK.book Seite 15 Dienstag, 21. September :28 09 Du har trykket på taletasten. Dette bogstav viser, at mobilenheden er tilsluttet baseenhed A. Dette symbol viser, at der er en ny besked. Ibrugtagning Du har aktiveret tastebeskyttelsen. Du har slået toneopkald fra. Din mobilenhed blev skiftet til "lydløs". Symbolet viser batteriernes opladningsstatus. Telefonen tilmeldes under dette navn. Du kan tilslutte op til 5 mobilenheder til baseenheden. Du kan på den måde ringe internt uden omkostninger. 15

16 DECT-Telefon_MD41570_DK.book Seite 16 Dienstag, 21. September :28 09 Ibrugtagning Mobilenhed 16

17 DECT-Telefon_MD41570_DK.book Seite 17 Dienstag, 21. September :28 09 Baseenhed Opkaldstasterne på baseenheden bruges til at aktivere gruppeopkald og til at tilmelde andre mobilenheder. Ibrugtagning 17

18 DECT-Telefon_MD41570_DK.book Seite 18 Dienstag, 21. September :28 09 Ibrugtagning Tænd og sluk for mobilenheden Tænd: Mobilenheden tændes automatisk efter den første opladning. Skulle mobilenheden slukke, kan du tænde den igen ved at trykke på opkaldstasten. Tastespærring Sluk: > Vælg Menu. > Vælg med styretasterne sluk mobil. > Vælg Ja. Opkald kan hverken modtages eller foretages fra en slukket mobilenhed. For at aktivere og deaktivere tastespærringen holdes nøgletasten nede i ca. 2 sekunder. 18

19 DECT-Telefon_MD41570_DK.book Seite 19 Dienstag, 21. September :28 09 Opkald Du skal ringe en op Valg af eksternt nummer > Tryk på opkaldstasten enten før eller efter indtastningen af telefonnummeret. Det ønskede nummer vælges. For at afslutte opkaldet: Tryk på opkaldstasten. Valg af internt nummer Når du har tilmeldt flere mobilenheder, kan du ringe til dem via interne telefonnumre. > Vælg Int. og vælg det ønskede interne nummer. > For at afslutte opkaldet trykkes på opkaldstasten igen. 19

20 DECT-Telefon_MD41570_DK.book Seite 20 Dienstag, 21. September :28 09 Opkald Du bliver kaldt op På mobilenheden og på baseenheden lyder opkaldssignalet; i displayet vises "Ringer" > Tryk på opkaldstasten. Telefonopkaldet kan gennemføres. For at afslutte opkaldet: Tryk på opkaldstasten. Nummeret på den der ringer op vises i displayet, hvis denne tjeneste er med i dit abonnement, og hvis den der ringer op ikke har hemmeligt nummer. 20

21 DECT-Telefon_MD41570_DK.book Seite 21 Dienstag, 21. September :28 09 Genopkald Telefonen gemmer de 20 sidst valgte telefonnumre. > Vælg Genopkald med > Tryk på styretasterne for at udvælge det ønskede telefonnummer. > Tryk på opkaldstasten. Nummeret vælges. For at afslutte opkaldet: > Tryk på opkaldstasten. Opkald Afbrydelse af lyd på mobilenheden ved samtale Du fører en samtale. > Tryk på C-tasten og den du taler med kan ikke høre dig. > Tryk på C-tasten igen og den du taler med kan høre dig igen. 21

22 DECT-Telefon_MD41570_DK.book Seite 22 Dienstag, 21. September :28 09 Opkald Indstilling af lydstyrke Du fører en samtale. > Tryk på styretasterne og indstil den ønskede lydstyrke. > Tryk på OK og fortsæt samtalen. Gem et telefonnummer i telefonbogen > Vælg Genopkald med > Vælg telefonnummeret. > Vælg Optioner og vælg derefter Gemme nummer med > Bekræft med OK. > Indtast navnet og vælg Gemme. 22

23 DECT-Telefon_MD41570_DK.book Seite 23 Dienstag, 21. September :28 09 Telefonbog Det er muligt at gemme op til 60 telefonnumre (med navn). Du kan ændre og slette enkelte telefonnumre i telefonbogen og/eller slette hele listen. Valg af telefonnummer fra telefonbogen > Tryk på tasten Telefonbog. > Angiv det første bogstav med ciffertasterne (0-9). > Vælg det ønskede telefonnummer med > Tryk på opkaldstasten. 23

24 DECT-Telefon_MD41570_DK.book Seite 24 Dienstag, 21. September :28 09 Telefonbog Gem telefonnumre i telefonbogen > Tryk på tasten Telefonbog. > Vælg Optioner. > Vælg Ny angivelse med > Indtast telefonnummeret med ciffertasterne (0-9). > Indtast navnet med ciffertasterne (0-9). Hvert tryk på en ciffertast står for et bogstav eller tal. Eksempel: TELEFON T- Der trykkes på (8) én gang E- Der trykkes på (3) 2 gange L- Der trykkes på (5) tre gange E- Der trykkes på (3) 2 gange F- Der trykkes på (3) tre gange O- Der trykkes på (6) tre gange N- Der trykkes på (6) 2 gange 24

25 DECT-Telefon_MD41570_DK.book Seite 25 Dienstag, 21. September :28 09 Oversigt over betydningen af tasterne (Tildeling af bogstaverne og tallene på tastaturet): Telefonbog > Vælg Gem. Det indtastede telefonnummer er nu gemt. 25

26 DECT-Telefon_MD41570_DK.book Seite 26 Dienstag, 21. September :28 09 Telefonbog Valgpause Valgpausen benyttes ved ældre telefonanlæg for at "komme ud af huset" efter at der er trykket "0" (se dit anlægs brugsanvisning). > Indtast valgpausen ved at trykke "0" tasten ned i nogle sekunder. Der vises et P foran telefonnummeret. Ændring af telefonnumre i telefonbogen > Tryk på tasten Telefonbog. > Vælg Optioner. > Vælg Ændre angivelse med > Indtast det ændrede telefonnummer. > Indtast det ændrede navn. > Vælg Gemme. 26

27 DECT-Telefon_MD41570_DK.book Seite 27 Dienstag, 21. September :28 09 Telefonbog Sletning af telefonnumre i telefonbogen > Tryk på tasten Telefonbog. > Vælg Optioner. > Vælg Angiv. slettet! med > Vælg Ja. Telefonnummeret slettes. 27

28 DECT-Telefon_MD41570_DK.book Seite 28 Dienstag, 21. September :28 09 SMS-tjeneste Vær venligst opmærksom på, at denne tjeneste endnu ikke findes i Danmark. Du kan modtage og sende tekstbeskeder med din mobilenhed Via din netudbyders SMS-tjeneste kan du sende en SMS til enhver tilslutning til fastnettet eller i mobilnettet. Hvis modtageren ikke har en telefon med SMS-funktion, får han læst SMS'en op. Indgående SMS'er bliver gemt i baseenheden. Derfor kan du fra hver mobilenhed læse, skrive eller videresende din SMS. Ved benyttelse af flere mobilenheder kan kun én mobilenhed læse, skrive eller videresende en SMS ad gangen. Der kan maksimalt gemmes 15 SMS'er. Når hukommelsen er fuld, viser displayet meddelelsen SMS HUK. FULD. Forudsætninger... For at du kan sende og modtage SMS skal du abonnere på vis nummer og viderestilling af opkald.... For at sende en SMS skal telefonnummeret, som SMS'en skal sendes til, være kodet ind i mobilenheden.... For at modtage en SMS skal du registrere dit telefonnummer hos din udbyder. Denne tilmelding foregår via en gratis SMS. 28

29 DECT-Telefon_MD41570_DK.book Seite 29 Dienstag, 21. September :28 09 Forhør dig hos din udbyder:... Hvad det koster at sende og modtage SMS. SMS-tjeneste... Til hvilken mobiludbyder du kan sende SMS, og fra hvilken mobiludbyder du kan modtage SMS.... Hvilke funktioner din udbyder kan tilbyde via SMStjenesten. SMS-Center SMS bliver udvekslet gennem SMS-Centre. For at sende og modtage en SMS benyttes din udbyders SMS-Centers telefonnummer. I din telefon er der indkodet tre telefonnumre til SMScentrene med forskellige betydninger:... SMS-Center 1... SMS-Center 2 og 3 29

30 DECT-Telefon_MD41570_DK.book Seite 30 Dienstag, 21. September :28 09 SMS-tjeneste Sende SMS SMS-Centerets telefonnummer, som SMS'en skal sendes igennem, skal indkodes som SMS-Center 1. Dette telefonnummer bliver automatisk brugt til at sende SMS'er med. Du kan altså kun sende SMS'er gennem dette SMS-Center. Modtage SMS For at kunne modtage SMS-beskeder via et SMS-Center, skal du tilmelde dig dette SMS-Center. Du kan tilmelde dig hos yderligere to andre udbyderes SMS- Centre. Deres telefonnumre skal indkodes som SMS-Center 2 og 3. For at til- og afmelde dig ved et yderligere SMS-Center med en SMS, skal du først indkode dette SMS-Centers telefonnummer i SMS-Center 1. Få information om hvilke til- og afmeldingsoplysninger du skal sende til SMS-Centeret hos din udbyder. Husk efter til- eller afmeldingen hos SMS-Center 1 at indkode det SMS-Centers telefonnummer igen, som du vil sende SMS'er igennem. 30

31 DECT-Telefon_MD41570_DK.book Seite 31 Dienstag, 21. September :28 09 SMS-tjeneste Indkodning og ændring af SMS-Centrenes telefonnummer Du kan ændre telefonnummeret til SMS-Centrene. > Vælg Menu. > Vælg Meddelelser med > Vælg SMS med > Vælg SMS-Center med > Vælg SMS-Center med > Ændr telefonnummeret med ciffertasterne. 31

32 DECT-Telefon_MD41570_DK.book Seite 32 Dienstag, 21. September :28 09 SMS-tjeneste Til-/afmelding hos SMS-center For at kunne modtage SMS med din mobil skal du have registreret dit telefonnummer hos din SMS udbyder. Tilmelding > Vælg Menu. > Vælg Meddelelser med > Vælg Skrive SMS med > Indtast "TILMELDE!" med ciffertasterne. > Indtast din udbyders telefonnummer* med ciffertasterne. > Bekræft Sende SMS med OK. SMS'en sendes. 32

33 DECT-Telefon_MD41570_DK.book Seite 33 Dienstag, 21. September :28 09 Afmelding Hvis du vil afmeldes hos SMS-Centeret, skal du sende en SMS med teksten FRAMELD til din udbyders telefonnummer. SMS-tjeneste Skrive og sende SMS En SMS må max. være på 160 tegn. Tekstbeskeder bliver kun gemt automatisk ved sendeafbrydelser. Hvis du har skrevet en vigtig SMS og gerne vil gemme den, skal dette gøres inden den sendes. For at forlade menupunktet uden at gemme eller sende trykkes på C-tasten. > Vælg Menu. > Vælg Meddelelser med > Vælg Skrive SMS med 33

34 DECT-Telefon_MD41570_DK.book Seite 34 Dienstag, 21. September :28 09 SMS-tjeneste > Skriv teksten med ciffertasterne. > Tryk på OK. > Indtast telefonnummeret med ciffertasterne. > Bekræft Sende SMS med OK. Gemme SMS i udbakken Når du vil gemme en SMS i udbakken, skal det ske, før den sendes. > Vælg gem SMS med 34

35 DECT-Telefon_MD41570_DK.book Seite 35 Dienstag, 21. September :28 09 Læse SMS SMS-tjeneste Der gives besked om nye SMS'er på alle mobilenhederne via meldingen Ny meddelelse eller Ny SMS samt det tilsvarende symbol i displayet. Desuden lyser beskedtasten. For hver SMS der modtages, vises dato og tid. SMS'erne sorteres efter, hvornår de er modtaget. De modtagne SMS'er sorteres efter, hvornår de er modtaget. > Tryk på tasten Beskeder. > Vælg mit den Steuertasten SMS / modtaget SMS med > Du kan vælge mellem SMS'erne med > Tryk læse. SMS'ens tekst vises. > Brug styretasterne for at læse flere linjer af SMS-beskeden. > Tryk på C-tasten for at vende tilbage til afsenderdata. 35

36 DECT-Telefon_MD41570_DK.book Seite 36 Dienstag, 21. September :28 09 SMS-tjeneste Hvis du bliver ringet op, mens du skriver en SMS, bliver SMS'en automatisk gemt. Du kan tage mod opkaldet og skrive videre på eller sende SMS'en senere, idet du igen fremkalder "Skrive SMS". Når en SMS sendes, vises der på alle mobilenhederne "SMS sendes". Skulle forbindelsen afbrydes, mens en SMS sendes, forsynes SMS'en med en fejlstatus og gemmes i udbakken. Vær opmærksom på, at nogle udbydere tager et gebyr for etablering af forbindelsen til SMS-Centeret. Alle indstillinger og gemte SMS'er bibeholdes ved strømafbrydelse. Efter læsningen af en SMS kan du vælge mellem flere forskellige muligheder. > Vælg Optioner. > Vælg det ønskede menupunkt med styretasterne: Besvar SMS Når du vil anvende den modtagne tekst eller vil skrive en ny SMS. Afsenderens telefonnummer overføres automatisk. 36

37 DECT-Telefon_MD41570_DK.book Seite 37 Dienstag, 21. September :28 09 Slet SMS Besvar de efterfølgende sikkerhedsspørgsmål med JA for at slette SMS'en. Ring telefonnummeret op Efter valg af dette menupunkt oprettes telefonforbindelse til afsenderen. Gem telefonnummeret Afsenderens telefonnummer overføres til telefonbogen; angiv et navn til denne indkodning. SMS-tjeneste SMS udbakke I indbakken og udbakken kan du tilsammen gemme 15 SMS'er. Det er alle de SMS'er, som du har gemt og de SMS'er, som ikke har kunnet sendes. Disse SMS'er gemmes, indtil du sletter dem. 37

38 DECT-Telefon_MD41570_DK.book Seite 38 Dienstag, 21. September :28 09 SMS-tjeneste Læse gemte SMS'er > Tryk på tasten Beskeder. > Vælg Meddelelse med > Vælg SMS med > Vælg med styretasterne udgående SMS. Du kan vælge mellem SMS'erne med > Vælg læse og SMS-beskedens tekst vises. > Tryk på C-tasten for at vende tilbage til afsenderdata. > Vælg Optioner. 38

39 DECT-Telefon_MD41570_DK.book Seite 39 Dienstag, 21. September :28 09 > Vælg det ønskede menupunkt med styretasterne: Send SMS Du kan sende den valgte SMS. Et allerede indtastet og gemt telefonnummer vises og kan ændres. Bearbejde SMS Du kan ændre teksten eller telefonnummeret og derefter sende og gemme. Slette SMS Besvar det efterfølgende sikkerhedsspørgsmål med ja for at slette SMS'en. Tryk på OK. SMS-tjeneste Modtagebekræftelse Du kan få information, om en SMS er blevet modtaget eller ej. Hvis du begynder din SMS med tegnene *T#, får du en besked, om SMS'en er modtaget eller ej. 39

40 DECT-Telefon_MD41570_DK.book Seite 40 Dienstag, 21. September :28 09 SMS-tjeneste SMS som FAX En SMS kan sendes som fax, hvis du indtaster et tocifret områdenummer foran telefonnummeret. Kontakt venligst dit telefonselskab for de nødvendige numre for afsendelse af fax. SMS som En SMS kan sendes som , hvis du starter SMS'en med adressen efterfulgt af et mellemrum og til sidst skriver teksten. Kontakt venligst dit telefonselskab for det krævede modtagernummer for at sende SMS som . SMS sendes til en gruppe modtagere Du kan sende en SMS med samme indhold til max. 10 modtagere på én gang.... Lav en SMS med gruppelisten. SMS'en skal begynde med NY LISTE. Derefter følger et mellemrum og maksimalt 10 telefonnumre, der hver adskilles af et mellemrum. Foran hvert telefonnummer indtastes områdenummeret. 40

41 DECT-Telefon_MD41570_DK.book Seite 41 Dienstag, 21. September :28 09 SMS-tjeneste... Send SMS'en med gruppelisten til din udbyders telefonnummer. Du modtager derefter en SMS med listenummeret til din gruppeliste.... Skriv SMS'en og indtast din udbyders telefonnummer efterfulgt af listenummeret på din gruppeliste. Til bearbejdning af gruppelisten har du har en række kommandoer til din rådighed. Kommandoerne skal du sende via en SMS til din udbyders telefonnummer. Vær opmærksom på, at i kommandoerne skal telefonnumrene altid starte med et områdenummer: VIS_listenummer Gruppelistens telefonnumre med det angivne listenummer bliver vist. SLET_LISTE_Listenummer Gruppelisten med det angivne listenummer slettes. INDSÆT_Listenummer_Telefonnummer Det angivne telefonnummer indsættes i gruppelisten med det angivne listenummer. SLET_Listenummer_Telefonnummer Det angivne telefonnummer slettes fra gruppelisten med det angivne listenummer. 41

42 DECT-Telefon_MD41570_DK.book Seite 42 Dienstag, 21. September :28 09 SMS-tjeneste SEND_Listenummer_Telefonnummer Gruppelisten med det angivne listenummer bliver videresendt til alle telefonnumrene i gruppelisten. Ved afsendelse af en SMS til en gruppeliste kan du blive informeret, om din besked er kommet frem til modtagerne. Videresende SMS Du kan videresende en SMS til et andet telefonnummer, hvis du f.eks. er ude at rejse. Med følgende kommandoer kan du aktivere videresendingen. Kommandoerne skal du sende via en SMS til din udbyders telefonnummer. Telefonnummeret, som SMS'en skal viderestilles til, skal altid starte med områdenummeret. I det følgende står _ for et mellemrum. VIDSE_TEL_Telefonnummer Alle indgående SMS'er bliver videresendt til en telefon, der er i stand til at modtage SMS, med det angivne telefonnummer. VIDSE_MOB_Telefonnummer Alle indgående SMS'er bliver videresendt til en mobiltelefon med det angivne telefonnummer. VIDSE_FAX_Telefonnummer Alle indgående SMS'er bliver videresendt til en fax med det angivne telefonnummer. 42

43 DECT-Telefon_MD41570_DK.book Seite 43 Dienstag, 21. September :28 09 Slå videresending fra Send en SMS med kommandoen til din udbyders telefonnummer. Forespørgsel vedrørende videresending SMS-tjeneste Send en SMS med kommandoen INFO til din udbyders telefonnummer. Du modtager en SMS som tilbagemelding. Forhør dig hos din udbyder hvad SMS-tjenesten koster. SMS med ISDN-telefonanlæg Din mobiltelefon er tilsluttet et ISDN-telefonanlæg. Afsendelse af en SMS er mulig fra alle mobilenheder. 43

44 DECT-Telefon_MD41570_DK.book Seite 44 Dienstag, 21. September :28 09 SMS-tjeneste Sende og modtage SMS Det er kun muligt at sende og modtage SMS via mobilenhedens tildelte MSN-nummer. SMS med analogt telefonanlæg Sende SMS: Ved afsendelse af en SMS bliver afsenderens telefonnummer eventuelt sendt uden omstillingsnummeret. I dette tilfælde er det ikke muligt for modtageren at svare direkte. Modtage SMS: Du kan kun modtage en SMS, når telefonnummeret bliver ført igennem til telefonanlæggets ekstra apparat. Udnyttelsen af SMS-Centrenes telefonnumre finder sted i mobilenheden. 44

45 DECT-Telefon_MD41570_DK.book Seite 45 Dienstag, 21. September :28 09 Beskeder Overførte telefonnumre gemmes i opkaldslisten, såfremt denne tjeneste er med i dit abonnement, og den der ringer op har aktiveret sin telefonnummer-overførselsfunktion. Denne opkaldsliste kan max. indeholde 20 numre. Ikke besvarede opkald vises på displayet. Fremkaldelse af opkaldsliste og valg > Tryk på die tasten Beskeder. > Vælg det ønskede telefonnummer. > Tryk på opkaldstasten for at gennemføre telefonsamtalen. 45

46 DECT-Telefon_MD41570_DK.book Seite 46 Dienstag, 21. September :28 09 Beskeder Visning af detaljer: > Vælg det ønskede telefonnummer. > Vælg Detaljer. Slet telefonnummeret eller overfør det til telefonbogen. > Vælg Slette for at slette telefonnummeret. > Vælg Gemme for at gemme telefonnummeret. 46

47 DECT-Telefon_MD41570_DK.book Seite 47 Dienstag, 21. September :28 09 Tale med flere personer på én gang Du kan under en samtale ringe en anden op internt eller videregive samtalen til en anden mobiltelefon. Ydermere giver telefonen dig mulighed for at veksle mellem en ekstern og en intern samtale eller at tale med både den eksterne og interne samtalepartner samtidig. Interne forespørgsler > Vælg Intern. > Vælg det ønskede nummer med styretasterne. > Med Mægle kan du videregive den eksterne samtale. Viderestilling af eksterne samtaler Under en ekstern samtale > Vælg Intern. > Vælg den interne modtager med 47

DECT-Telefon_MD8010_DK.book Seite 1 Mittwoch, 25. Februar 2004 10:22 10

DECT-Telefon_MD8010_DK.book Seite 1 Mittwoch, 25. Februar 2004 10:22 10 DECT-Telefon_MD8010_DK.book Seite 1 Mittwoch, 25. Februar 2004 10:22 10 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger........................ 4 Introduktion.................................. 8 Ibrugtagning.................................

Læs mere

MD80488 Anrufbeantworter_Manual_DK.fm Seite 1 Freitag, 25. November :13 12 INDHOLDSFORTEGNELSE

MD80488 Anrufbeantworter_Manual_DK.fm Seite 1 Freitag, 25. November :13 12 INDHOLDSFORTEGNELSE MD80488 Anrufbeantworter_Manual_DK.fm Seite 1 Freitag, 25. November 2005 12:13 12 INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsanvisninger............. 2 Forberedelse................... 5 Pakkens indhold.......................

Læs mere

BRAVO Fastnettelefon DECT fastnettelefon. Bruger manual. Tele Call Danmark Ene distributør i Danmark for BRONDI

BRAVO  Fastnettelefon DECT fastnettelefon. Bruger manual. Tele Call Danmark Ene distributør i Danmark for BRONDI BRAVO Fastnettelefon DECT fastnettelefon Bruger manual Side 1 af 11 1. Overordnede funktioner Stort håndsæt med store taster og display Håndfri betjening Høj ringestyrke Lyssigal ved tilringning Høj lydstyrke

Læs mere

Kort vejledning. Tilslutninger. DECT-telefon PQQW15795ZA DC0807PF0 NE-1/3. Model nr. KX-TG8200NE

Kort vejledning. Tilslutninger. DECT-telefon PQQW15795ZA DC0807PF0 NE-1/3. Model nr. KX-TG8200NE TG8200NE_QG_(da-da).fm Page 1 Friday, September 7, 2007 10:57 AM Kort vejledning Regelmæssig vedligeholdelse L Brug en tør blød klud til at rengøre produktet. Produktets overflade kan blive ridset, hvis

Læs mere

Mambo 300 / 300-2. Brugervejledning. sikkerhedshenvisninger. Trådløs DECT - telefon med nummervisning. 12/05hj V.2

Mambo 300 / 300-2. Brugervejledning. sikkerhedshenvisninger. Trådløs DECT - telefon med nummervisning. 12/05hj V.2 Mambo 300 / 300-2 Brugervejledning og sikkerhedshenvisninger Trådløs DECT - telefon med nummervisning 12/05hj V.2 1 Kort vejledning - håndsæt Tastetoner til/fra Ekstern opkald Intern opkald Genopkald (sidste

Læs mere

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder LINDE No2 indeholder LINDE No2 TWIN indeholder 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INSTALLATION 6 BATTERIER - TÆND HÅNDSÆT OG BASE 7 ISÆT BATTERIER 4 3 2 1 1 2 3 4 8 BASE OG HÅNDSÆT Tilslut headset LED* Udgående kald

Læs mere

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data Indhold Indhold...1 Sikkerhedshanvisninger...2 Rengøring af apparatet...4 Håndtering af genopladelige batterier...5 Om dette apparat...6 Ibrugtagning...12 Udpacing af apparatet...12 Opladning af 9V blokbatterier...15

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D120. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D120. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support D120 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning på bordtelefon Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

Vigtige sikkerhedsinstruktioner. Oversigt

Vigtige sikkerhedsinstruktioner. Oversigt Lynhåndbog CD180 Vigtige sikkerhedsinstruktioner Anvend kun den strømforsyning, der er angivet i de tekniske data. Lad ikke produktet komme i kontakt med væske. Der er risiko for eksplosion, hvis batteriet

Læs mere

Personvægt MD Betjeningsvejledning

Personvægt MD Betjeningsvejledning Personvægt MD 13523 Betjeningsvejledning Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Om dette apparat... 4 Generelt... 4 Håndter batterierne korrekt... 4 Reparer aldrig selv... 5 Pakkens indhold... 5 Isætning af

Læs mere

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data...

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data... Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Om dette apparat...4 Generelt...4 Korrekt håndtering af batterierne...5 Foretag aldrig reparationer på egen hånd...5 Ibrugtagning... 6 Kontroller leveringen...6

Læs mere

Indholdsfortegnelse Udpakning af telefonen....................... 7 Sikkerhedsanvisninger........................ 8

Indholdsfortegnelse Udpakning af telefonen....................... 7 Sikkerhedsanvisninger........................ 8 Indholdsfortegnelse Udpakning af telefonen....................... 7 Sikkerhedsanvisninger........................ 8 Elektriske apparater er ikke legetøj....................... 8 Områder med eksplosionsfare..........................

Læs mere

BeoCom 2. Vejledning

BeoCom 2. Vejledning BeoCom 2 Vejledning Før du starter Denne vejledning indeholder instruktioner i opsætning og brug af BeoCom 2 håndsættet med en BeoLine base. Du kan også bruge håndsættet med andre baser, f.eks. en BeoCom

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Kort brugervejledning

Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome D150 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 4 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 6 Foretag et opkald... 6 Besvar et opkald... 6 Omstilling af opkald... 7 Træk

Læs mere

Premio 500 / 500-2. Betjeningsvejledning. sikkerhedsanvisninger. Trådløs DECT-telefon med vis nummer-funktion, SMS og farvedisplay. 12/05hj V.

Premio 500 / 500-2. Betjeningsvejledning. sikkerhedsanvisninger. Trådløs DECT-telefon med vis nummer-funktion, SMS og farvedisplay. 12/05hj V. Premio 500 / 500-2 Betjeningsvejledning og sikkerhedsanvisninger Trådløs DECT-telefon med vis nummer-funktion, SMS og farvedisplay 12/05hj V.3 Kort brugervejledning, håndsæt Aktivering/deaktivering af

Læs mere

Digital kabelløs telefon Digital kabelløs telefon med telefonsvarer. Velkommen. Kort betjeningsvejledning. Forbind. Installér.

Digital kabelløs telefon Digital kabelløs telefon med telefonsvarer. Velkommen. Kort betjeningsvejledning. Forbind. Installér. Digital kabelløs telefon Digital kabelløs telefon med telefonsvarer SE140 SE145 Velkommen Kort betjeningsvejledning 1 2 3 Forbind Installér Brug Hvad finder du i æsken? SE140/SE145 håndsæt SE140 eller

Læs mere

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...2 Oversigt...6 Betjeningselementer...7 Ibrugtagning...8 Genopladning...8 Barbering...10 Tørbarbering...10

Læs mere

Gigaset SL3 Professional

Gigaset SL3 Professional Gigaset SL3 Gigaset SL3 Professional Siemens HiPath Uddannelse April 2009/II / 1 1. Oversigt 16 1. Højttaler 2. Display 3. Displaytaster 4. Menu knap (Intern menu, Lydindstilling, Tlf. menu og telefonbog).

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 360 telefonen.

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På den

Læs mere

Batterilader. Håndbog MD 13599

Batterilader. Håndbog MD 13599 Batterilader Håndbog MD 13599 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Fejl... 3 Rengøring og vedligeholdelse... 4 Om dette apparat... 5 Apparatoversigt...

Læs mere

Indhold Sikkerhedsforskrifter... 4 Ibrugtagning... 6 Drift... 7

Indhold Sikkerhedsforskrifter... 4 Ibrugtagning... 6 Drift... 7 Indhold Sikkerhedsforskrifter... 4 Korrekt brug... 4 Generelt... 4 Korrekt håndtering af batterierne... 5 Reparer ikke selv... 5 Ibrugtagning... 6 Kontroller pakkens indhold... 6 Udskiftning af batteriet...

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO Frontpage to be replaced with 4 colour print 1 Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

Brugervejledning til TDC Scale. Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119

Brugervejledning til TDC Scale. Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119 Brugervejledning til TDC Scale Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119 Indledning... 3 Indledning... 3 Parkering af opkald...

Læs mere

VITRA. Brugervejledning og sikkerhedshenvisninger. Trådløs DECT-telefon med nummerviser

VITRA. Brugervejledning og sikkerhedshenvisninger. Trådløs DECT-telefon med nummerviser VITA Brugervejledning og sikkerhedshenvisninger Trådløs DECT-telefon med nummerviser 1 Oversigt: Håndsæt Højttaler Display Antennesymbol Telefonbog Fuldt opladet batteri Afladet batteri Opkaldsliste Optaget

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

Digital Trådløs Telefon (DECT) med Vis Nummer & Håndfri Betjening DDP-300 BETJENINGSVEJLEDNING. Bør læses før brugen og gemmes

Digital Trådløs Telefon (DECT) med Vis Nummer & Håndfri Betjening DDP-300 BETJENINGSVEJLEDNING. Bør læses før brugen og gemmes Digital Trådløs Telefon (DECT) med Vis Nummer & Håndfri Betjening DDP-300 BETJENINGSVEJLEDNING Bør læses før brugen og gemmes Før brug Nærmere oplysninger findes i afsnittet om opsætning. Vigtigt - alarmopkald

Læs mere

Svenska (se sidan 4-17) 1 Radera/sekretess 2 Kortnummerknapp 3 R-knapp/internsamtal 4 Linjeknapp 5 * och ringsignal av/på. Suomi (sivut 18-31)

Svenska (se sidan 4-17) 1 Radera/sekretess 2 Kortnummerknapp 3 R-knapp/internsamtal 4 Linjeknapp 5 * och ringsignal av/på. Suomi (sivut 18-31) 1 2 3 4 9 8 7 5 6 Svenska (se sidan 4-17) 1 Radera/sekretess 2 Kortnummerknapp 3 R-knapp/internsamtal 4 Linjeknapp 5 * och ringsignal av/på 6 # och knapplås 7 Programmering 8 Återuppringning 9 Nummerpresentation

Læs mere

4_SinioA1/Sinio1_da 12.06.2007 9:42 Uhr Seite 2

4_SinioA1/Sinio1_da 12.06.2007 9:42 Uhr Seite 2 4_SinioA1/Sinio1_da 12.06.2007 9:42 Uhr Seite 2 INDHOLD 2 5-7 INFORMATIONER 5 Forord 5 Henvisninger vedrørende anvendelsen 5-6 Sikkerhedshenvisninger 7 Miljø 7 Emballagen 7 Batterier og genopladelige batterier

Læs mere

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370 telefonen.

Læs mere

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsforskrifter... 5 Elektriske apparater er ikke legetøj... 5 Driftssikkerhed... 5 Sikker opstilling...

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsforskrifter... 5 Elektriske apparater er ikke legetøj... 5 Driftssikkerhed... 5 Sikker opstilling... Designtelefon med slankt håndsæt MEDION LIFE S63005 ( MD 82130) 04/09/11 Medion Nordic A/S Naverland 31 2600 Glostrup Danmark Hotline: (+45) 70212020 Fax: (+45) 70212029 E-Mail: service-denmark@medion.com

Læs mere

Registrer dit produkt og få hjælp på CD250 CD255 SE250 SE255. Kort betjeningsvejledning. Tilslutning. Installation.

Registrer dit produkt og få hjælp på  CD250 CD255 SE250 SE255. Kort betjeningsvejledning. Tilslutning. Installation. Registrer dit produkt og få hjælp på www.philips.com/welcome CD250 CD255 SE250 SE255 Kort betjeningsvejledning 1 Tilslutning 2 Installation 3 Betjening Medfølgende dele Basestation ELLER Håndsæt Låg til

Læs mere

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING DELTA S3 DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer 7 1.4 Indstilling af sprog 7 1.5 Indstilling

Læs mere

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer.

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer. Mobil FlexConnect Din mobiltelefon har en webside, hvor du kan lave forskellige indstillinger for dine kald til og fra din mobiltelefon. Websiden hedder Mobil FlexConnect: www.mobilflex-connect.dk Denne

Læs mere

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning TDC Scale LG IP 8815 Brugervejledning Februar 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Besvarelse af opkald... 5 Afvis opkald... 5 Foretag opkald... 6 Afslut opkald... 6 Genkald... 6 Skjul nummer per kald...

Læs mere

Betjeningsvejledning. DECT-Telefon med Bluetooth-funktion og 2 håndsæt MEDION LIFE S63182 (MD 83542)

Betjeningsvejledning. DECT-Telefon med Bluetooth-funktion og 2 håndsæt MEDION LIFE S63182 (MD 83542) Betjeningsvejledning DECT-Telefon med Bluetooth-funktion og 2 håndsæt MEDION LIFE S63182 (MD 83542) Indhold 1. Pakkens indhold...7 2. Om denne brugsanvisning...8 2.1. Advarselssymboler og signalord, der

Læs mere

PRÆSENTATION. Base. Kontrollampe elnet/linie. Display. SOS tast Tast til genopringning (bis) Tast til nummerfortegnelse

PRÆSENTATION. Base. Kontrollampe elnet/linie. Display. SOS tast Tast til genopringning (bis) Tast til nummerfortegnelse PRÆSENTATION Base Kontrollampe elnet/linie Hørerør Display Tast til nummerfortegnelse Linietast Tastatur til indtastning af nummer SOS tast Tast til genopringning (bis) Tast interkommunikation/ venteposition

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Korrekt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 4 Sikker opstilling af apparatet... 5 Lad nettilslutningen være tilgængelig... 5 Foretag aldrig reparationer selv...

Læs mere

LG IP 8830 og LG IP 8840

LG IP 8830 og LG IP 8840 TDC A/S, København, CVR 14773908 Communication/SP, 8830/8840-0936 LG IP 8830 og LG IP 8840 Brugervejledning Kundeservice 80 80 80 90 Internet tdc.dk TDC A/S Teglholmensgade 1-3 0900 København C Version

Læs mere

Headsæt med Bluetooth-funktion MEDION E83047 (MD 86751)

Headsæt med Bluetooth-funktion MEDION E83047 (MD 86751) Headsæt med Bluetooth-funktion MEDION E83047 (MD 86751) Betjeningsvejledning Indhold Om denne brugsanvisning... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne brugsanvisning... 2 Korrekt anvendelse... 3

Læs mere

DELTA S1. Brugervejledning

DELTA S1. Brugervejledning DELTA S1 Brugervejledning DELTA S1 BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer 7 1.4 Indstilling af ur 7 2

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA S3. Front-page to be replaced with 4 colour print

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA S3. Front-page to be replaced with 4 colour print BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA S3 Front-page to be replaced with 4 colour print 1 Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer

Læs mere

Universel, professionel lynoplader. Håndbog MD 13482

Universel, professionel lynoplader. Håndbog MD 13482 Universel, professionel lynoplader Håndbog MD 13482 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Fejl... 3 Rengøring og vedligeholdelse... 4 Om dette apparat...

Læs mere

Kort oversigt over håndsættet

Kort oversigt over håndsættet Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject to

Læs mere

Kære bruger! Skriv venligst til: Bang & Olufsen Telecom a/s Kundeservice Kjeldsmarkvej 1 7600 Struer

Kære bruger! Skriv venligst til: Bang & Olufsen Telecom a/s Kundeservice Kjeldsmarkvej 1 7600 Struer BeoTalk 1200 2 Kære bruger! Vi håber, du får glæde af din nye Beo- Talk 1200 fra Bang & Olufsen og anbefaler, at du læser vejledningen, før du tager telefonsvareren i brug. Vi vil meget gerne høre om dine

Læs mere

Betjeningsvejledning. Nødhjælps Alarm System NAS-100

Betjeningsvejledning. Nødhjælps Alarm System NAS-100 Betjeningsvejledning Nødhjælps Alarm System NAS-100 Indholdsfortegnelse Egenskaber... 02 Vorbereitung der Nutzung... 03 Indsæt simkort... 03 Tilslut alle de enheder, du har brug for... 03 Strøm... 03 Udfør

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning via hjemmeside Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon

Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon Brugervejledning 1. Genkaldstast 2. Hurtigkaldstast M1 3. Slet/Lagring 4. Hurtigkaldstast M2 5. Scroll opad 6. Hurtigkaldstast 7. Scroll nedad 8. Opkaldsliste (CID)/Afbryd

Læs mere

Indholdsfortegnelse Pakkens indhold...4 Sikkerhedsforskrifter...5 Elektriske apparater er ikke legetøj... 5 Områder med eksplosionsfare...

Indholdsfortegnelse Pakkens indhold...4 Sikkerhedsforskrifter...5 Elektriske apparater er ikke legetøj... 5 Områder med eksplosionsfare... Indholdsfortegnelse Pakkens indhold...4 Sikkerhedsforskrifter...5 Elektriske apparater er ikke legetøj... 5 Områder med eksplosionsfare... 5 Strømforsyning... 5 Sikker opstilling af apparatet... 6 Sørg

Læs mere

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Denne telefon har indbygget telespole, der opfylder M4/T4 standarden. Telespolen kan anvendes,

Læs mere

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Brugervejledning 1. Display 2. Højttaler 3. Forøg lydstyrken 4. Forrige besked 5. Justér hastigheden 6. Optag 7. Tænd/sluk, stop afspilning 8. Reducér

Læs mere

DPP-700 INDHOLDSFORTEGNELSE

DPP-700 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE DPP-700 i ET HURTIGT OVERBLIK en kort gennemgang af knapper og kontroller på håndsættet og baseenheden samt meddelelserne på håndsættets display Håndsættet 1 Håndsættets display 2 Baseenheden

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. M550 M555. Lynvejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  M550 M555. Lynvejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome M550 M555 Lynvejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde, hvorpå

Læs mere

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON Beskrivelse af ST30 system telefonen. Fire liniers display Højttaler under håndsæt. 10 funktionstaster med lys diode Label Mikrofon atur telefon numre og input data.

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

BeoCom 4. Vejledning

BeoCom 4. Vejledning BeoCom 4 Vejledning Før du starter Sådan anvendes denne vejledning Brug nedenstående nøgle til at finde ud af, hvordan en tast eller et statusdisplay ser ud i en instruktionssekvens. Taster på håndsættet

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D6050. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D6050. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome D6050 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th Funktionstaster (IDSTIL.) (R-TAST) (HØJTTALER) (GEOPKALD/P) Beskrivelse Indstil. Til indstilling af tid og dato samt kontrast. R-tasten benyttes under omstillingsanlæg og til nogle Ekstra Services, så

Læs mere

Oniso apparatet. Hørerør. Display Viser alle nødvendige oplysninger til anvendelse af apparatet.

Oniso apparatet. Hørerør. Display Viser alle nødvendige oplysninger til anvendelse af apparatet. Stand-by R TELEFONBOG (NUMMERFORTEGNELSEN) Registrering af et nummer Strygning af et nummer 6 SETUP RINGETYPER (RINGERS) Apparat Base Automatisk pause Overføringsmåde for nummer Type netværk Type flash

Læs mere

SimPal-T4. GSM Stikkontakt. SimPal T4 GSM stikkontakt. Den korte opstart

SimPal-T4. GSM Stikkontakt. SimPal T4 GSM stikkontakt. Den korte opstart 1 SimPal-T4 GSM Stikkontakt Den korte opstart SimPal T4 GSM stikkontakt 2 Tak, fordi du har købt SimPal-T4. SimPal T4 GSM stikkontakt er en fjernbetjent stikdåse, der består af et GSM modul. Strømforsyningen

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændringer af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

Behold emballagen i tilfælde af, du får brug for at transportere telefonen senere. Behold kassebonen, da den også er dit garantibevis.

Behold emballagen i tilfælde af, du får brug for at transportere telefonen senere. Behold kassebonen, da den også er dit garantibevis. KANSO M100 indeholder mobiltelefon batteri (genopladeligt Li-ion, 3.7 V 750 mah) dock lader brugermanual Behold emballagen i tilfælde af, du får brug for at transportere telefonen senere. Behold kassebonen,

Læs mere

Kære bruger! På forhånd tak! Kundeservice Kjeldsmarkvej 1 7600 Struer. Bang & Olufsen Telecom A/S. Kundeservice 96 84 44 01

Kære bruger! På forhånd tak! Kundeservice Kjeldsmarkvej 1 7600 Struer. Bang & Olufsen Telecom A/S. Kundeservice 96 84 44 01 BeoTalk 1100 2 Kære bruger! Vi håber, De får glæde af Deres nye BeoTalk 1100 fra Bang & Olufsen. BeoTalk 1100 er en kombineret telefonsvarer og Vis Nummer modtager, hvor design, komfort og funktionalitet

Læs mere

Tunstall DECT 7202/7212

Tunstall DECT 7202/7212 Tunstall DECT 7202/7212 Brugervejledning D3302/D3312 Tunstall A/S Tel. +45 87 93 50 00 Niels Bohrs Vej 42, Stilling Fax. +45 87 93 50 10 8660 Skanderborg info@tunstallnordic.com Danmark www.tunstallnordic.com

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 300 Juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 300 Juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 300 Juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen.

Læs mere

D 9+ & D 9+TWIN. Brugervejledning og sikkerhedsanvisninger. Trådløs DECT telefon med nummerviser D9 + D9 + TWIN. 04/04 jfs

D 9+ & D 9+TWIN. Brugervejledning og sikkerhedsanvisninger. Trådløs DECT telefon med nummerviser D9 + D9 + TWIN. 04/04 jfs D 9+ & D 9+TWIN D9 + D9 + TWIN Brugervejledning og sikkerhedsanvisninger Trådløs DECT telefon med nummerviser Billeder i denne vejledning kan afvige fra det købte produkt. Oversigt: Håndsæt AEG har 3 modeller

Læs mere

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret.

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret. BeoCom 2500 er en betjeningsvenlig telefon med mange praktiske og tidsbesparende faciliteter, der vil lette telefoneringen i det daglige. Det lette og formrigtige rør samt vippetasterne på det brugervenlige

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 7010 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

Lad din telefon arbejde for dig

Lad din telefon arbejde for dig Telia Fastnet XtraServices Brugervejledning Mulighederne er mange på www.telia.dk/minesider På www.telia.dk/minesider kan du se, hvilke XtraServices du er tilmeldt eller bestille andre Xtraservices. Desuden

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

BeoCom 2. Kom hurtigt i gang

BeoCom 2. Kom hurtigt i gang BeoCom 2 Kom hurtigt i gang Før du starter Denne vejledning indeholder instruktioner i opsætning og brug af BeoCom 2 håndsættet med en BeoLine base. Du kan også bruge håndsættet med andre baser, f.eks.

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

KANSO M300 indeholder mobiltelefon hovedsæt (via USB) batteri (genopladeligt Li-ion, 3.7 V 1000 mah) USB-oplader brugermanual

KANSO M300 indeholder mobiltelefon hovedsæt (via USB) batteri (genopladeligt Li-ion, 3.7 V 1000 mah) USB-oplader brugermanual 3 KANSO M300 indeholder mobiltelefon hovedsæt (via USB) batteri (genopladeligt Li-ion, 3.7 V 1000 mah) USB-oplader brugermanual Behold emballagen hvis du skal transportere telefonen senere. Behold kassebonen,

Læs mere

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis.

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. INDLEDNING Tillykke med jeres telefonanlæg fra DanDial A/S. Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. Brug venligst tid på at læse vejledningen og blive fortrolig med betjeningen

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 1.1. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-112 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to mobilenheder

Læs mere

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476)

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476) Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476) Betjeningsvejledning INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 3 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning...

Læs mere

Stereohovedtelefoner MEDION LIFE P69066 (MD 84091) Betjeningsvejledning

Stereohovedtelefoner MEDION LIFE P69066 (MD 84091) Betjeningsvejledning Stereohovedtelefoner MEDION LIFE P69066 (MD 84091) Betjeningsvejledning Indhold 1. Om denne vejledning... 4 1.1. Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne brugsanvisning... 4 2. Korrekt anvendelse...

Læs mere

Kreppeisen_MD41267_DK.book Seite 3 Dienstag, 23. März 2004 3:08 15. Sikkerhedshenvisninger... 4 Med et enkelt blik... 7 Anvendelse...

Kreppeisen_MD41267_DK.book Seite 3 Dienstag, 23. März 2004 3:08 15. Sikkerhedshenvisninger... 4 Med et enkelt blik... 7 Anvendelse... Kreppeisen_MD41267_DK.book Seite 3 Dienstag, 23. März 2004 3:08 15 INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedshenvisninger............. 4 Med et enkelt blik.................. 7 Anvendelse....................... 8 Påsætning

Læs mere

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING Vi, undertegnede, Firma: Adresse: TE-Group NV Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIEN erklære, at følgende udstyr: Produktnavn: Produkt Type: Mr. Handsfree Blue Easy Bluetooth

Læs mere

1. Bluetooth Speakerphone

1. Bluetooth Speakerphone 1. Bluetooth Speakerphone Denne Bluetooth speakerphone i mini-størrelse er designet til at du kan nyde maksimal frihed ved trådløs kommunikation med den avancerede S.S.P-løsning med Ekko- og støjreduktioner,

Læs mere

Bilbatterilader med LCD-display

Bilbatterilader med LCD-display Bilbatterilader med LCD-display Betjeningsvejledning MD 13323 Indholdsfortegnelse Om denne vejledning...5 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 5 Korrekt anvendelse... 6 Pakkens indhold...6

Læs mere

DECT-telefon MEDION LIFE E63063 (MD 84058) Betjeningsvejledning

DECT-telefon MEDION LIFE E63063 (MD 84058) Betjeningsvejledning DECT-telefon MEDION LIFE E63063 (MD 84058) Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Om denne brugsanvisning...6 1.1. Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne brugsanvisning... 6 2. Pakkens

Læs mere

Voic indeholder følgende hovedfunktioner (komplet menu-struktur vises senere):

Voic indeholder følgende hovedfunktioner (komplet menu-struktur vises senere): 1 Voicemail Voicemail er en praktisk telefonsvarer, hvor du kan modtage beskeder, når mobiltelefonen er optaget, slukket, uden forbindelse eller kaldet ikke besvares. Voicemail kan bruges i Danmark og

Læs mere

81395 Videosender Scart Aldi DK Final Content.fm Seite 3 Mittwoch, 16. April :21 09

81395 Videosender Scart Aldi DK Final Content.fm Seite 3 Mittwoch, 16. April :21 09 81395 Videosender Scart Aldi DK Final Content.fm Seite 3 Mittwoch, 16. April 2008 9:21 09 INHOLDSFORTEGNELSE Betjeningselementer....................... 4 Sender................................ 4 Infrarød

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

Kvikguide AGFEO Telefone. www.agfeo.com

Kvikguide AGFEO Telefone. www.agfeo.com Kvikguide GFEO Telefone www.agfeo.com Om denne kvikguide Denne kvikguide giver en forklaring på GFEO TKanlæggets mest almindelige funktioner. For at få et overblik over alle GFEO TKanlæggets funktioner

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-110 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to telefoner på

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Manual til PRO DK180

Manual til PRO DK180 Manual til PRO DK180 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen... 11 Indtastning af egen

Læs mere

Guide til ] abonnement. 02 Ekstra serviceydelser

Guide til ] abonnement. 02 Ekstra serviceydelser Guide til ] abonnement og ekstra serviceydelser Denne oplysende guide er en oversigt over alle de ekstra serviceydelser, der findes med ACN abonnement, og hvordan du kan benytte dem og få mere ud af din

Læs mere

Doro Secure 580IUP. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580IUP. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580IUP Brugermanual Dansk 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Bemærk! Alle figurer har kun illustrative formål og gengiver ikke nødvendigvis denne enhed helt præcist. Dansk 1. Strøm til/fra

Læs mere