DECT-Telefon_MD41570_DK.book Seite 1 Dienstag, 21. September :28 09

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DECT-Telefon_MD41570_DK.book Seite 1 Dienstag, 21. September 2004 9:28 09"

Transkript

1 DECT-Telefon_MD41570_DK.book Seite 1 Dienstag, 21. September :28 09 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger Introduktion Ibrugtagning Udpakning Kontrol af pakkens indhold Placering Vægmontering af ladeenhed Tilslutning af baseenheden Tilslutningen af mobilenheden Opladningsstatus Vigtige batterihenvisninger Displayvisning Mobilenhed Baseenhed Tænd og sluk for mobilenheden Tastespærring Opkald Du skal ringe en op Du bliver kaldt op Genopkald Afbrydelse af lyd på mobilenheden ved samtale Indstilling af lydstyrke Gem et telefonnummer i telefonbogen Telefonbog Valg af telefonnummer fra telefonbogen Gem telefonnumre i telefonbogen Valgpause

2 DECT-Telefon_MD41570_DK.book Seite 2 Dienstag, 21. September :28 09 Indholdsfortegnelse Ændring af telefonnumre i telefonbogen Sletning af telefonnumre i telefonbogen SMS-tjeneste Sende SMS Modtage SMS Indkodning og ændring af SMS-Centrenes telefonnummer Til-/afmelding hos SMS-center Skrive og sende SMS Gemme SMS i udbakken Læse SMS SMS udbakke Læse gemte SMS'er Modtagebekræftelse SMS som FAX SMS som SMS sendes til en gruppe modtagere Videresende SMS Slå videresending fra Forespørgsel vedrørende videresending SMS med ISDN-telefonanlæg SMS med analogt telefonanlæg Beskeder Fremkaldelse af opkaldsliste og valg Tale med flere personer på én gang Interne forespørgsler Viderestilling af eksterne samtaler Modtagelse af en ekstern samtale mens der tales i telefon internt

3 DECT-Telefon_MD41570_DK.book Seite 3 Dienstag, 21. September :28 09 Indholdsfortegnelse Modtage andet eksternt opkald Veksle mellem to samtaler Viderestilling af opkald Indstilling af opkaldsviderestilling Aktivering/deaktivering af "banke på" Driftssikkerhed Ændring af PIN-kode Omstillingsanlæg Gemme forvalgnummer Indstillinger Valg af sprog på display Indstilling af lydstyrke og ringetone for mobilenheden.. 58 Indstilling af lydstyrke og ringetone for baseenheden Ændring af servicetastens telefonnummer Aktivering/deaktivering af Advarselstone Til- og afmelding af mobiltelefonen Afmelding af mobilenheden Indstilling af Flashtid Valg af baseenhed/skift til en anden baseenhed Ændring af mobilnavn Ændring af netværk Indstilling af kontrast Indstilling af dato og tid Gemme nødopkaldsnummer Genopretning af fabriksindstillingerne Bilag Afhjælpning af fejl Tekniske data

4 DECT-Telefon_MD41570_DK.book Seite 4 Dienstag, 21. September :28 09 Sikkerhedshenvisninger Læs sikkerhedsoplysningerne grundigt igennem før apparatet tages i brug. Vær opmærksom på advarslerne i brugsanvisningen. Gem brugsanvisningen, så at du altid har den ved hånden. Hvis du sælger apparatet eller forærer det væk, skal du huske, at brugsanvisningen skal følge med. Elektriske apparater er ikke beregnet til børn Lad aldrig børn benytte elektriske apparater uden opsyn. Det kan være livsfarligt at sluge batterier. Anlægget og batterierne skal derfor opbevares utilgængelige for børn. Hvis nogen alligevel skulle komme til at sluge et batteri, skal der straks søges lægehjælp. Emballagen skal også holdes uden for børns rækkevidde. Plastemballage kan medføre kvælningsfare. 4

5 DECT-Telefon_MD41570_DK.book Seite 5 Dienstag, 21. September :28 09 Placering af telefonen Placer telefonen på en fast, plan overflade. Telefonen er ikke beregnet til anvendelse i rum med høj luftfugtighed (f.eks. badeværelse). Vær opmærksom på, at > telefonen ikke påvirkes af nogen direkte varmekilder (f.eks. varmeapparater); > telefonen ikke udsættes for direkte sollys; > fugtighed, vand eller vandsprøjt undgås; > anlægget ikke står i nærheden af brandkilder (f.eks. brændende stearinlys). Nettilslutning Tilslut kun telefonen til en let tilgængelig stikdåse (230 V ~ 50 Hz), der befinder sig i nærheden af opstillingsstedet. For det tilfælde, at telefonen skal afbrydes hurtigt, skal stikdåsen være frit tilgængelig. For at undgå, at man falder over ledningerne, bør der ikke anvendes forlængerledning. Sikkerhedshenvisninger 5

6 DECT-Telefon_MD41570_DK.book Seite 6 Dienstag, 21. September :28 09 Sikkerhedshenvisninger Reparer aldrig selv Træk, ved beskadigelse af apparatet eller tilslutningskablet, straks netstikket ud af stikkontakten. Forsøg aldrig selv at åbne og/eller reparere apparatet. Man kan blive udsat for elektrisk stød! Ved fejl på apparatet bør du henvende dig til vores Service Center eller til et andet fagværksted. Miljørigtig bortskaffelse af batterier Brugte batterier må ikke smides i husholdningsaffaldet. Batterier skal afleveres i opstillede containere til brugte batterier. Emballage og pakkehjælpemidler Emballage og pakkehjælpemidler er genbrugelige og skal principielt føres til genbrug, når de ikke skal bruges mere. Emballagematerialer skal holdes væk fra børn. 6

7 DECT-Telefon_MD41570_DK.book Seite 7 Dienstag, 21. September :28 09 Rengøring af telefonen Træk netstikket ud af stikdåsen, inden anlægget rengøres. Anvend en tør, blød klud til rengøringen. Undgå kemiske opløsnings- og rengøringsmidler! Sikkerhedshenvisninger 7

8 DECT-Telefon_MD41570_DK.book Seite 8 Dienstag, 21. September :28 09 Introduktion Den trådløse telefon kan tilsluttes et analogt telefonnet eller et analogt omstillingsbord. Den digitale teknik i den internationale standard DECT (Digital European Cordless Telecommunication) og GAP (Generic Access Protocol) giver en udmærket talekvalitet. Mobiltelefonen understøtter kendemærket CLIP (nummerviser), hvis det er med i dit telefonabonnement, og hvis den der ringer op ikke har hemmeligt nummer. Med telefonen kan du sende og modtage SMS-beskeder, såfremt denne tjeneste er oprettet hos din udbyder. Vær venligst opmærksom på, at denne tjeneste endnu ikke findes i Danmark. Du kan arbejde med op til 5 mobilenheder på en baseenhed. En mobil kan være tilsluttet op til 4 baseenheder ad gangen. Du kan på den måde forøge din aktionsradius. 8

9 DECT-Telefon_MD41570_DK.book Seite 9 Dienstag, 21. September :28 09 Ibrugtagning Udpakning Fjern al indpakningsmateriale. Lad ikke små børn lege med plastfolie. Det kan medføre kvælningsfare! Kontrol af pakkens indhold > 1 mobilenheden > 1 baseenhed > 1 strømforsyning > 1 telefonledning > 2 genopladelige batterier > 1 brugsanvisning Placering For at opnå den bedst mulige rækkevidde anbefales et centralt placeringssted. Den maksimale rækkevidde er ca. 300 meter. Rækkevidden er ringere i bygninger end i det fri. Afstanden mellem baseenheden og andre elektroniske apparater bør være mindst 1 meter. Hvis du bruger høreapparat, skal du være 9

10 DECT-Telefon_MD41570_DK.book Seite 10 Dienstag, 21. September :28 09 Ibrugtagning opmærksom på, at radiosignaler kan trænge ind og forårsage forstyrrelser i høreapparatet. Vægmontering af ladeenhed Telefonen kan let fastmonteres på en væg. Sæt 2 dyvler lodret under hinanden i en afstand af 80 mm, og drej de passende skruer ind. Lad der være en afstand mellem skruehovedet og væggen på 3 mm. Vær opmærksom på følgende: > Undgå at beskadige eventuelle ledninger, som befinder sig i væggen. > Strømforsyningen og telefontilslutningen skal ligge indenfor kablets rækkevidde. 10

11 DECT-Telefon_MD41570_DK.book Seite 11 Dienstag, 21. September :28 09 Tilslutning af baseenheden Forbind telefonkablet med de tilhørende bøsninger i baseenheden og indlæg kablet i den passende føring. Telefonstikket stikkes ind i telefondåsen. Netdelen forbindes med den tilhørende tilslutningsbøsning på undersiden af baseenheden. Først derefter stikkes netdelen ind i en frit tilgængelig stikdåse på 230 V ~ 50 Hz i nærheden af baseenheden. Anvend kun den medfølgende, originale netdel! Ibrugtagning Telefonen kan ikke bruges ved strømsvigt. 11

12 DECT-Telefon_MD41570_DK.book Seite 12 Dienstag, 21. September :28 09 Ibrugtagning Tilslutningen af mobilenheden Åben batterirummet og læg de medfølgende genopladelige batterier (størrelse AAA) i. Vær opmærksom på den rigtige position og polaritet. Luk batterirummet igen og sæt mobilenheden i baseenheden så batterierne kan oplades. Før telefonen tages i brug, skal batterierne oplade i mindst 14 timer for problemfri anvendelse. Benyt kun NiMH batterier (genopladelige), aldrig almindelige batterier/primærceller. Når den mobile telefonen placeres i baseenheden, gennemføres en 10 minutter lang tvangsopladning. Det er ikke muligt at bruge telefonen i denne periode. Vær opmærksom på, at batterivisningen kun fungerer korrekt, hvis batterierne er blevet fuldstændigt opladet fra starten. 12

13 DECT-Telefon_MD41570_DK.book Seite 13 Dienstag, 21. September :28 09 Opladningsstatus Når et nyt batteri placeres i apparatet, gengives batteriets faktiske opladningsstatus først efter en komplet opladning/afladning. Du kan følge batteriets opladningsstatus på batterisymbolet på mobilenhedens display. Når batterierne er ved at være brugt op, blinker batterisymbolet på mobilenhedens display. Der er så ca. 10 minutters taletid tilbage. Når advarselstonen lyder, bliver du yderlige advaret. Ibrugtagning Vigtige batterihenvisninger > Batterierne opnår først den fulde kapacitet efter nogle opladninger/ afladninger. > Batterierne må ikke demonteres. > De nævnte anvendelsestider og opladningstider gælder kun med den foruddefinerede minimumskapacitet (750 ma) for batterierne. 13

14 DECT-Telefon_MD41570_DK.book Seite 14 Dienstag, 21. September :28 09 Ibrugtagning > Brug af andre batterityper eller ikkegenopladelige batterier er farligt. Det kan forårsage beskadigelse af apparatet eller dets funktion. > Du kan forbedre batteriernes kapacitet ved først at aflade dem fuldstændigt og derefter genoplade dem igen. > Undgå at tage batterierne ud af mobilenheden medmindre det er absolut nødvendigt, da det kan påvirke batteriernes ladeevne. Displayvisning Dette symbol lyser uafbrudt, når der findes en radioforbindelse til baseenheden. Det blinkende symbol viser, at mobilenheden har nået sin grænse for rækkevidde. 14

15 DECT-Telefon_MD41570_DK.book Seite 15 Dienstag, 21. September :28 09 Du har trykket på taletasten. Dette bogstav viser, at mobilenheden er tilsluttet baseenhed A. Dette symbol viser, at der er en ny besked. Ibrugtagning Du har aktiveret tastebeskyttelsen. Du har slået toneopkald fra. Din mobilenhed blev skiftet til "lydløs". Symbolet viser batteriernes opladningsstatus. Telefonen tilmeldes under dette navn. Du kan tilslutte op til 5 mobilenheder til baseenheden. Du kan på den måde ringe internt uden omkostninger. 15

16 DECT-Telefon_MD41570_DK.book Seite 16 Dienstag, 21. September :28 09 Ibrugtagning Mobilenhed 16

17 DECT-Telefon_MD41570_DK.book Seite 17 Dienstag, 21. September :28 09 Baseenhed Opkaldstasterne på baseenheden bruges til at aktivere gruppeopkald og til at tilmelde andre mobilenheder. Ibrugtagning 17

18 DECT-Telefon_MD41570_DK.book Seite 18 Dienstag, 21. September :28 09 Ibrugtagning Tænd og sluk for mobilenheden Tænd: Mobilenheden tændes automatisk efter den første opladning. Skulle mobilenheden slukke, kan du tænde den igen ved at trykke på opkaldstasten. Tastespærring Sluk: > Vælg Menu. > Vælg med styretasterne sluk mobil. > Vælg Ja. Opkald kan hverken modtages eller foretages fra en slukket mobilenhed. For at aktivere og deaktivere tastespærringen holdes nøgletasten nede i ca. 2 sekunder. 18

19 DECT-Telefon_MD41570_DK.book Seite 19 Dienstag, 21. September :28 09 Opkald Du skal ringe en op Valg af eksternt nummer > Tryk på opkaldstasten enten før eller efter indtastningen af telefonnummeret. Det ønskede nummer vælges. For at afslutte opkaldet: Tryk på opkaldstasten. Valg af internt nummer Når du har tilmeldt flere mobilenheder, kan du ringe til dem via interne telefonnumre. > Vælg Int. og vælg det ønskede interne nummer. > For at afslutte opkaldet trykkes på opkaldstasten igen. 19

20 DECT-Telefon_MD41570_DK.book Seite 20 Dienstag, 21. September :28 09 Opkald Du bliver kaldt op På mobilenheden og på baseenheden lyder opkaldssignalet; i displayet vises "Ringer" > Tryk på opkaldstasten. Telefonopkaldet kan gennemføres. For at afslutte opkaldet: Tryk på opkaldstasten. Nummeret på den der ringer op vises i displayet, hvis denne tjeneste er med i dit abonnement, og hvis den der ringer op ikke har hemmeligt nummer. 20

21 DECT-Telefon_MD41570_DK.book Seite 21 Dienstag, 21. September :28 09 Genopkald Telefonen gemmer de 20 sidst valgte telefonnumre. > Vælg Genopkald med > Tryk på styretasterne for at udvælge det ønskede telefonnummer. > Tryk på opkaldstasten. Nummeret vælges. For at afslutte opkaldet: > Tryk på opkaldstasten. Opkald Afbrydelse af lyd på mobilenheden ved samtale Du fører en samtale. > Tryk på C-tasten og den du taler med kan ikke høre dig. > Tryk på C-tasten igen og den du taler med kan høre dig igen. 21

22 DECT-Telefon_MD41570_DK.book Seite 22 Dienstag, 21. September :28 09 Opkald Indstilling af lydstyrke Du fører en samtale. > Tryk på styretasterne og indstil den ønskede lydstyrke. > Tryk på OK og fortsæt samtalen. Gem et telefonnummer i telefonbogen > Vælg Genopkald med > Vælg telefonnummeret. > Vælg Optioner og vælg derefter Gemme nummer med > Bekræft med OK. > Indtast navnet og vælg Gemme. 22

23 DECT-Telefon_MD41570_DK.book Seite 23 Dienstag, 21. September :28 09 Telefonbog Det er muligt at gemme op til 60 telefonnumre (med navn). Du kan ændre og slette enkelte telefonnumre i telefonbogen og/eller slette hele listen. Valg af telefonnummer fra telefonbogen > Tryk på tasten Telefonbog. > Angiv det første bogstav med ciffertasterne (0-9). > Vælg det ønskede telefonnummer med > Tryk på opkaldstasten. 23

24 DECT-Telefon_MD41570_DK.book Seite 24 Dienstag, 21. September :28 09 Telefonbog Gem telefonnumre i telefonbogen > Tryk på tasten Telefonbog. > Vælg Optioner. > Vælg Ny angivelse med > Indtast telefonnummeret med ciffertasterne (0-9). > Indtast navnet med ciffertasterne (0-9). Hvert tryk på en ciffertast står for et bogstav eller tal. Eksempel: TELEFON T- Der trykkes på (8) én gang E- Der trykkes på (3) 2 gange L- Der trykkes på (5) tre gange E- Der trykkes på (3) 2 gange F- Der trykkes på (3) tre gange O- Der trykkes på (6) tre gange N- Der trykkes på (6) 2 gange 24

25 DECT-Telefon_MD41570_DK.book Seite 25 Dienstag, 21. September :28 09 Oversigt over betydningen af tasterne (Tildeling af bogstaverne og tallene på tastaturet): Telefonbog > Vælg Gem. Det indtastede telefonnummer er nu gemt. 25

26 DECT-Telefon_MD41570_DK.book Seite 26 Dienstag, 21. September :28 09 Telefonbog Valgpause Valgpausen benyttes ved ældre telefonanlæg for at "komme ud af huset" efter at der er trykket "0" (se dit anlægs brugsanvisning). > Indtast valgpausen ved at trykke "0" tasten ned i nogle sekunder. Der vises et P foran telefonnummeret. Ændring af telefonnumre i telefonbogen > Tryk på tasten Telefonbog. > Vælg Optioner. > Vælg Ændre angivelse med > Indtast det ændrede telefonnummer. > Indtast det ændrede navn. > Vælg Gemme. 26

27 DECT-Telefon_MD41570_DK.book Seite 27 Dienstag, 21. September :28 09 Telefonbog Sletning af telefonnumre i telefonbogen > Tryk på tasten Telefonbog. > Vælg Optioner. > Vælg Angiv. slettet! med > Vælg Ja. Telefonnummeret slettes. 27

28 DECT-Telefon_MD41570_DK.book Seite 28 Dienstag, 21. September :28 09 SMS-tjeneste Vær venligst opmærksom på, at denne tjeneste endnu ikke findes i Danmark. Du kan modtage og sende tekstbeskeder med din mobilenhed Via din netudbyders SMS-tjeneste kan du sende en SMS til enhver tilslutning til fastnettet eller i mobilnettet. Hvis modtageren ikke har en telefon med SMS-funktion, får han læst SMS'en op. Indgående SMS'er bliver gemt i baseenheden. Derfor kan du fra hver mobilenhed læse, skrive eller videresende din SMS. Ved benyttelse af flere mobilenheder kan kun én mobilenhed læse, skrive eller videresende en SMS ad gangen. Der kan maksimalt gemmes 15 SMS'er. Når hukommelsen er fuld, viser displayet meddelelsen SMS HUK. FULD. Forudsætninger... For at du kan sende og modtage SMS skal du abonnere på vis nummer og viderestilling af opkald.... For at sende en SMS skal telefonnummeret, som SMS'en skal sendes til, være kodet ind i mobilenheden.... For at modtage en SMS skal du registrere dit telefonnummer hos din udbyder. Denne tilmelding foregår via en gratis SMS. 28

29 DECT-Telefon_MD41570_DK.book Seite 29 Dienstag, 21. September :28 09 Forhør dig hos din udbyder:... Hvad det koster at sende og modtage SMS. SMS-tjeneste... Til hvilken mobiludbyder du kan sende SMS, og fra hvilken mobiludbyder du kan modtage SMS.... Hvilke funktioner din udbyder kan tilbyde via SMStjenesten. SMS-Center SMS bliver udvekslet gennem SMS-Centre. For at sende og modtage en SMS benyttes din udbyders SMS-Centers telefonnummer. I din telefon er der indkodet tre telefonnumre til SMScentrene med forskellige betydninger:... SMS-Center 1... SMS-Center 2 og 3 29

30 DECT-Telefon_MD41570_DK.book Seite 30 Dienstag, 21. September :28 09 SMS-tjeneste Sende SMS SMS-Centerets telefonnummer, som SMS'en skal sendes igennem, skal indkodes som SMS-Center 1. Dette telefonnummer bliver automatisk brugt til at sende SMS'er med. Du kan altså kun sende SMS'er gennem dette SMS-Center. Modtage SMS For at kunne modtage SMS-beskeder via et SMS-Center, skal du tilmelde dig dette SMS-Center. Du kan tilmelde dig hos yderligere to andre udbyderes SMS- Centre. Deres telefonnumre skal indkodes som SMS-Center 2 og 3. For at til- og afmelde dig ved et yderligere SMS-Center med en SMS, skal du først indkode dette SMS-Centers telefonnummer i SMS-Center 1. Få information om hvilke til- og afmeldingsoplysninger du skal sende til SMS-Centeret hos din udbyder. Husk efter til- eller afmeldingen hos SMS-Center 1 at indkode det SMS-Centers telefonnummer igen, som du vil sende SMS'er igennem. 30

31 DECT-Telefon_MD41570_DK.book Seite 31 Dienstag, 21. September :28 09 SMS-tjeneste Indkodning og ændring af SMS-Centrenes telefonnummer Du kan ændre telefonnummeret til SMS-Centrene. > Vælg Menu. > Vælg Meddelelser med > Vælg SMS med > Vælg SMS-Center med > Vælg SMS-Center med > Ændr telefonnummeret med ciffertasterne. 31

32 DECT-Telefon_MD41570_DK.book Seite 32 Dienstag, 21. September :28 09 SMS-tjeneste Til-/afmelding hos SMS-center For at kunne modtage SMS med din mobil skal du have registreret dit telefonnummer hos din SMS udbyder. Tilmelding > Vælg Menu. > Vælg Meddelelser med > Vælg Skrive SMS med > Indtast "TILMELDE!" med ciffertasterne. > Indtast din udbyders telefonnummer* med ciffertasterne. > Bekræft Sende SMS med OK. SMS'en sendes. 32

33 DECT-Telefon_MD41570_DK.book Seite 33 Dienstag, 21. September :28 09 Afmelding Hvis du vil afmeldes hos SMS-Centeret, skal du sende en SMS med teksten FRAMELD til din udbyders telefonnummer. SMS-tjeneste Skrive og sende SMS En SMS må max. være på 160 tegn. Tekstbeskeder bliver kun gemt automatisk ved sendeafbrydelser. Hvis du har skrevet en vigtig SMS og gerne vil gemme den, skal dette gøres inden den sendes. For at forlade menupunktet uden at gemme eller sende trykkes på C-tasten. > Vælg Menu. > Vælg Meddelelser med > Vælg Skrive SMS med 33

34 DECT-Telefon_MD41570_DK.book Seite 34 Dienstag, 21. September :28 09 SMS-tjeneste > Skriv teksten med ciffertasterne. > Tryk på OK. > Indtast telefonnummeret med ciffertasterne. > Bekræft Sende SMS med OK. Gemme SMS i udbakken Når du vil gemme en SMS i udbakken, skal det ske, før den sendes. > Vælg gem SMS med 34

35 DECT-Telefon_MD41570_DK.book Seite 35 Dienstag, 21. September :28 09 Læse SMS SMS-tjeneste Der gives besked om nye SMS'er på alle mobilenhederne via meldingen Ny meddelelse eller Ny SMS samt det tilsvarende symbol i displayet. Desuden lyser beskedtasten. For hver SMS der modtages, vises dato og tid. SMS'erne sorteres efter, hvornår de er modtaget. De modtagne SMS'er sorteres efter, hvornår de er modtaget. > Tryk på tasten Beskeder. > Vælg mit den Steuertasten SMS / modtaget SMS med > Du kan vælge mellem SMS'erne med > Tryk læse. SMS'ens tekst vises. > Brug styretasterne for at læse flere linjer af SMS-beskeden. > Tryk på C-tasten for at vende tilbage til afsenderdata. 35

36 DECT-Telefon_MD41570_DK.book Seite 36 Dienstag, 21. September :28 09 SMS-tjeneste Hvis du bliver ringet op, mens du skriver en SMS, bliver SMS'en automatisk gemt. Du kan tage mod opkaldet og skrive videre på eller sende SMS'en senere, idet du igen fremkalder "Skrive SMS". Når en SMS sendes, vises der på alle mobilenhederne "SMS sendes". Skulle forbindelsen afbrydes, mens en SMS sendes, forsynes SMS'en med en fejlstatus og gemmes i udbakken. Vær opmærksom på, at nogle udbydere tager et gebyr for etablering af forbindelsen til SMS-Centeret. Alle indstillinger og gemte SMS'er bibeholdes ved strømafbrydelse. Efter læsningen af en SMS kan du vælge mellem flere forskellige muligheder. > Vælg Optioner. > Vælg det ønskede menupunkt med styretasterne: Besvar SMS Når du vil anvende den modtagne tekst eller vil skrive en ny SMS. Afsenderens telefonnummer overføres automatisk. 36

37 DECT-Telefon_MD41570_DK.book Seite 37 Dienstag, 21. September :28 09 Slet SMS Besvar de efterfølgende sikkerhedsspørgsmål med JA for at slette SMS'en. Ring telefonnummeret op Efter valg af dette menupunkt oprettes telefonforbindelse til afsenderen. Gem telefonnummeret Afsenderens telefonnummer overføres til telefonbogen; angiv et navn til denne indkodning. SMS-tjeneste SMS udbakke I indbakken og udbakken kan du tilsammen gemme 15 SMS'er. Det er alle de SMS'er, som du har gemt og de SMS'er, som ikke har kunnet sendes. Disse SMS'er gemmes, indtil du sletter dem. 37

38 DECT-Telefon_MD41570_DK.book Seite 38 Dienstag, 21. September :28 09 SMS-tjeneste Læse gemte SMS'er > Tryk på tasten Beskeder. > Vælg Meddelelse med > Vælg SMS med > Vælg med styretasterne udgående SMS. Du kan vælge mellem SMS'erne med > Vælg læse og SMS-beskedens tekst vises. > Tryk på C-tasten for at vende tilbage til afsenderdata. > Vælg Optioner. 38

39 DECT-Telefon_MD41570_DK.book Seite 39 Dienstag, 21. September :28 09 > Vælg det ønskede menupunkt med styretasterne: Send SMS Du kan sende den valgte SMS. Et allerede indtastet og gemt telefonnummer vises og kan ændres. Bearbejde SMS Du kan ændre teksten eller telefonnummeret og derefter sende og gemme. Slette SMS Besvar det efterfølgende sikkerhedsspørgsmål med ja for at slette SMS'en. Tryk på OK. SMS-tjeneste Modtagebekræftelse Du kan få information, om en SMS er blevet modtaget eller ej. Hvis du begynder din SMS med tegnene *T#, får du en besked, om SMS'en er modtaget eller ej. 39

40 DECT-Telefon_MD41570_DK.book Seite 40 Dienstag, 21. September :28 09 SMS-tjeneste SMS som FAX En SMS kan sendes som fax, hvis du indtaster et tocifret områdenummer foran telefonnummeret. Kontakt venligst dit telefonselskab for de nødvendige numre for afsendelse af fax. SMS som En SMS kan sendes som , hvis du starter SMS'en med adressen efterfulgt af et mellemrum og til sidst skriver teksten. Kontakt venligst dit telefonselskab for det krævede modtagernummer for at sende SMS som . SMS sendes til en gruppe modtagere Du kan sende en SMS med samme indhold til max. 10 modtagere på én gang.... Lav en SMS med gruppelisten. SMS'en skal begynde med NY LISTE. Derefter følger et mellemrum og maksimalt 10 telefonnumre, der hver adskilles af et mellemrum. Foran hvert telefonnummer indtastes områdenummeret. 40

41 DECT-Telefon_MD41570_DK.book Seite 41 Dienstag, 21. September :28 09 SMS-tjeneste... Send SMS'en med gruppelisten til din udbyders telefonnummer. Du modtager derefter en SMS med listenummeret til din gruppeliste.... Skriv SMS'en og indtast din udbyders telefonnummer efterfulgt af listenummeret på din gruppeliste. Til bearbejdning af gruppelisten har du har en række kommandoer til din rådighed. Kommandoerne skal du sende via en SMS til din udbyders telefonnummer. Vær opmærksom på, at i kommandoerne skal telefonnumrene altid starte med et områdenummer: VIS_listenummer Gruppelistens telefonnumre med det angivne listenummer bliver vist. SLET_LISTE_Listenummer Gruppelisten med det angivne listenummer slettes. INDSÆT_Listenummer_Telefonnummer Det angivne telefonnummer indsættes i gruppelisten med det angivne listenummer. SLET_Listenummer_Telefonnummer Det angivne telefonnummer slettes fra gruppelisten med det angivne listenummer. 41

42 DECT-Telefon_MD41570_DK.book Seite 42 Dienstag, 21. September :28 09 SMS-tjeneste SEND_Listenummer_Telefonnummer Gruppelisten med det angivne listenummer bliver videresendt til alle telefonnumrene i gruppelisten. Ved afsendelse af en SMS til en gruppeliste kan du blive informeret, om din besked er kommet frem til modtagerne. Videresende SMS Du kan videresende en SMS til et andet telefonnummer, hvis du f.eks. er ude at rejse. Med følgende kommandoer kan du aktivere videresendingen. Kommandoerne skal du sende via en SMS til din udbyders telefonnummer. Telefonnummeret, som SMS'en skal viderestilles til, skal altid starte med områdenummeret. I det følgende står _ for et mellemrum. VIDSE_TEL_Telefonnummer Alle indgående SMS'er bliver videresendt til en telefon, der er i stand til at modtage SMS, med det angivne telefonnummer. VIDSE_MOB_Telefonnummer Alle indgående SMS'er bliver videresendt til en mobiltelefon med det angivne telefonnummer. VIDSE_FAX_Telefonnummer Alle indgående SMS'er bliver videresendt til en fax med det angivne telefonnummer. 42

43 DECT-Telefon_MD41570_DK.book Seite 43 Dienstag, 21. September :28 09 Slå videresending fra Send en SMS med kommandoen til din udbyders telefonnummer. Forespørgsel vedrørende videresending SMS-tjeneste Send en SMS med kommandoen INFO til din udbyders telefonnummer. Du modtager en SMS som tilbagemelding. Forhør dig hos din udbyder hvad SMS-tjenesten koster. SMS med ISDN-telefonanlæg Din mobiltelefon er tilsluttet et ISDN-telefonanlæg. Afsendelse af en SMS er mulig fra alle mobilenheder. 43

44 DECT-Telefon_MD41570_DK.book Seite 44 Dienstag, 21. September :28 09 SMS-tjeneste Sende og modtage SMS Det er kun muligt at sende og modtage SMS via mobilenhedens tildelte MSN-nummer. SMS med analogt telefonanlæg Sende SMS: Ved afsendelse af en SMS bliver afsenderens telefonnummer eventuelt sendt uden omstillingsnummeret. I dette tilfælde er det ikke muligt for modtageren at svare direkte. Modtage SMS: Du kan kun modtage en SMS, når telefonnummeret bliver ført igennem til telefonanlæggets ekstra apparat. Udnyttelsen af SMS-Centrenes telefonnumre finder sted i mobilenheden. 44

45 DECT-Telefon_MD41570_DK.book Seite 45 Dienstag, 21. September :28 09 Beskeder Overførte telefonnumre gemmes i opkaldslisten, såfremt denne tjeneste er med i dit abonnement, og den der ringer op har aktiveret sin telefonnummer-overførselsfunktion. Denne opkaldsliste kan max. indeholde 20 numre. Ikke besvarede opkald vises på displayet. Fremkaldelse af opkaldsliste og valg > Tryk på die tasten Beskeder. > Vælg det ønskede telefonnummer. > Tryk på opkaldstasten for at gennemføre telefonsamtalen. 45

46 DECT-Telefon_MD41570_DK.book Seite 46 Dienstag, 21. September :28 09 Beskeder Visning af detaljer: > Vælg det ønskede telefonnummer. > Vælg Detaljer. Slet telefonnummeret eller overfør det til telefonbogen. > Vælg Slette for at slette telefonnummeret. > Vælg Gemme for at gemme telefonnummeret. 46

47 DECT-Telefon_MD41570_DK.book Seite 47 Dienstag, 21. September :28 09 Tale med flere personer på én gang Du kan under en samtale ringe en anden op internt eller videregive samtalen til en anden mobiltelefon. Ydermere giver telefonen dig mulighed for at veksle mellem en ekstern og en intern samtale eller at tale med både den eksterne og interne samtalepartner samtidig. Interne forespørgsler > Vælg Intern. > Vælg det ønskede nummer med styretasterne. > Med Mægle kan du videregive den eksterne samtale. Viderestilling af eksterne samtaler Under en ekstern samtale > Vælg Intern. > Vælg den interne modtager med 47

INDHOLD. 16-19 KORT OVERSIGT 16 Håndsæt 17 Basestation (Calios A1) 18 Basestation (Calios) 19 Display symboler og deres betydning

INDHOLD. 16-19 KORT OVERSIGT 16 Håndsæt 17 Basestation (Calios A1) 18 Basestation (Calios) 19 Display symboler og deres betydning 04 Calios_da 29.06.2007 8:32 Uhr Seite 2 INDHOLD 5-7 INFORMATIONER 5 Forord 5 Henvisninger vedrørende anvendelsen 5-6 Sikkerhedshenvisninger 7 Miljø 7 Emballagen 7 Batterier og genopladelige batterier

Læs mere

Spirit 500. Brugervejledning. Trådløs DECT - telefon med SMS - funktion. og sikkerhedshenvisninger. 06/05wh V.1

Spirit 500. Brugervejledning. Trådløs DECT - telefon med SMS - funktion. og sikkerhedshenvisninger. 06/05wh V.1 Spirit 500 Brugervejledning og sikkerhedshenvisninger Trådløs DECT - telefon med SMS - funktion 06/05wh V.1 1 Kort brugervejledning håndsæt Håndsæt slukkes Håndsæt tændes Eksternt opkald Intern opkald

Læs mere

PPF 685 PPF 695. DK Betjeningsvejledning

PPF 685 PPF 695. DK Betjeningsvejledning PPF 685 PPF 695 Betjeningsvejledning Kære kunde Med købet af denne enhed har du valgt et PHILIPS kvalitetsprodukt. Apparatet opfylder alle de krav, der stilles til privat brug eller brug i hverdagen på

Læs mere

Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig! Læs mere på www.gigaset.com.

Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig! Læs mere på www.gigaset.com. Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig! Læs mere på www.gigaset.com. Gigaset C610 IP Din smarte følgesvend Gigaset C610 IP Din

Læs mere

Gigaset S685 IP / S675 IP. Gigaset

Gigaset S685 IP / S675 IP. Gigaset s Gigaset S685 IP / S675 IP Gigaset Kort oversigt over håndsættet Kort oversigt over håndsættet 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 Ð ½ V INT 1 15.01.08 09:45? SMS Taster på håndsættet 1 Display i standbytilstand

Læs mere

HiPath 3000 fra V3.0. Gigaset SL 1 professional Gigaset S1 professional an HiPath Cordless Office. Betjeningsvejledning

HiPath 3000 fra V3.0. Gigaset SL 1 professional Gigaset S1 professional an HiPath Cordless Office. Betjeningsvejledning HiPath 3000 fra V3.0 Gigaset SL 1 professional Gigaset S1 professional an HiPath Cordless Offie Betjeningsvejledning Sikkerhedsanvisninger Sikkerhedsanvisninger Håndsæt Fare: Anvend ikke håndsættet i omgivelser,

Læs mere

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING DELTA S3 DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer 7 1.4 Indstilling af sprog 7 1.5 Indstilling

Læs mere

Seniortelefon GSP-100. www.facebook.com/denverelectronics. Betjeningsvejledning

Seniortelefon GSP-100. www.facebook.com/denverelectronics. Betjeningsvejledning Seniortelefon GSP-100 www.facebook.com/denverelectronics Betjeningsvejledning 1 4 Ilægning/ Udtagning af batteri 4 Isætning/ Udtagning af SIM-kort 7 Opladning af batteriet 8 Sådan tændes og slukkes telefonen

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO Frontpage to be replaced with 4 colour print 1 Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 2300. 9310784 1. udgave

Brugervejledning til Nokia 2300. 9310784 1. udgave Brugervejledning til Nokia 2300 9310784 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RM-4 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Din brugermanual PHILIPS CT8598/00SBEURO http://da.yourpdfguides.com/dref/979486

Din brugermanual PHILIPS CT8598/00SBEURO http://da.yourpdfguides.com/dref/979486 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i PHILIPS CT8598/00SBEURO i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

DX800. DX800 A all in one. A all in one GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

DX800. DX800 A all in one. A all in one GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. DX800 A all in one A all in one DX800 GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. Gigaset DX800A all in one din smarte telefon Gigaset DX800A all in one din smarte telefon... med overbevisende indre og ydre værdier.

Læs mere

Brugervejledning 9352419 2. udgave

Brugervejledning 9352419 2. udgave Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9352419 2.

Læs mere

DUAL-BAND GPRS-TELEFON SGH-E700

DUAL-BAND GPRS-TELEFON SGH-E700 * En del af indholdet i denne manual kan afvige fra din telefon afhængigt af det installerede software eller din serviceudbyder. DUAL-BAND GPRS-TELEFON SGH-E700 ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Læs mere

KX-PRX150NE. Brugsanvisning. Førsteklasses designtelefon med touchscreen. Model nr. Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt.

KX-PRX150NE. Brugsanvisning. Førsteklasses designtelefon med touchscreen. Model nr. Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt. Brugsanvisning Førsteklasses designtelefon med touchscreen Model nr. KX-PRX150NE Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt. Læs dette dokument, og gem det til fremtidig brug. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476)

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476) Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476) Betjeningsvejledning INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 3 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning...

Læs mere

1.1. Betjeningsvejledning

1.1. Betjeningsvejledning 1.1 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Velkommen 4 2. Lær Roger Pen at kende 6 2.1 Æskens indhold 6 2.2 Sådan fungerer Roger Pen 7 2.3 Beskrivelse af enheden 8 2.4 Indikatorlys (LED-status) 9

Læs mere

SF65. Designed for life. Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich

SF65. Designed for life. Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich s s ssued by nformation and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Siemens AG 2004 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved. Siemens Aktiengesellschaft

Læs mere

Brugervejledning til Nokia C2 05

Brugervejledning til Nokia C2 05 Brugervejledning til Nokia C2 05 1.2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang 5 Taster og dele 5 Indsætning af et SIM-kort og batteri 6 Indsætning af et hukommelseskort

Læs mere

Phonak ComPilot. Betjeningsvejledning

Phonak ComPilot. Betjeningsvejledning Phonak ComPilot Betjeningsvejledning Indhold 1. Velkommen 5 2. Lær ComPilot at kende 6 2.1 Oversigt 7 2.2 Tilbehør 8 3. Introduktion 9 3.1 Klargøring af strømforsyningen 9 3.2 Opladning af ComPilot-batteriet

Læs mere

Unitron udirect 2 vejledning

Unitron udirect 2 vejledning Unitron udirect 2 vejledning Tak Tak, fordi du har valgt en Unitron udirect 2. Hos Unitron interesserer vi os for mennesker med høretab. Vi er i tæt samarbejde med dygtige fagfolk om at udvikle avancerede,

Læs mere

Brugervejledning 9354251 Udgave 3

Brugervejledning 9354251 Udgave 3 Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9354251 Udgave

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Velkommen. Se alt det nye!

Velkommen. Se alt det nye! Velkommen Motorola byder dig hermed velkommen til en hel verden af digitale og trådløse kommunikationsmuligheder. Det glæder os, at du har valgt den trådløse Motorola V620 GSM-telefon. Velkommen - 1 Se

Læs mere

SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 4.4

SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 4.4 SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 4.4 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Inden alarmsystemet tages i brug... 2 VIGTIGT AT VIDE INDEN DU GÅR I GANG... 2 FORBEREDELSE AF TRÅDLØSE

Læs mere

Tak fordi du har købt dette Panasonic-produkt. Læs denne vejledning omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug.

Tak fordi du har købt dette Panasonic-produkt. Læs denne vejledning omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Betjeningsvejledninger Smart bordtelefon Modelnr. KX-UT670 Tak fordi du har købt dette Panasonic-produkt. Læs denne vejledning omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. KX-UT670:

Læs mere

TWIG DISCOVERY FRA BENEFON. Brugerhåndbog. Publikationsnummer YZ3000-01 Alle rettigheder forbeholdes. Benefon Oyj, 2006

TWIG DISCOVERY FRA BENEFON. Brugerhåndbog. Publikationsnummer YZ3000-01 Alle rettigheder forbeholdes. Benefon Oyj, 2006 TWIG DISCOVERY FRA BENEFON Brugerhåndbog Publikationsnummer YZ3000-01 Alle rettigheder forbeholdes. Benefon Oyj, 2006 Telefonen er udviklet til brug i E-GSM900/ DCS 1800/ PCS 1900 MHZ Tri Band-netværk.

Læs mere

Letanvendelig mobiltelefon

Letanvendelig mobiltelefon DCP50 Deltaco TALA Enkel Letanvendelig mobiltelefon DK Brugervejledning Indhold af pakken Introduktion Velkommen til din nye DELTACO ENKEL mobiltelefon. Den er designet til at være nem og bruge, men stadig

Læs mere

HomeSecure HS-ZONE-01 version nr. 01

HomeSecure HS-ZONE-01 version nr. 01 1 Indholdfortegnelse: INTRODUKTION 4 1.1 INTRODUKTION: 4 1.2 FUNKTIONER 4 INSTALLATION AF ALARMSYSTEMET 6 2.1 PLANLÆGNING INDEN INSTALLATION 7 2.2 KLARGØR ALARMPANELET 8 TILSLUT GSM ANTENNEN... 8 TILSLUT

Læs mere

Brugervejledning Nokia 130

Brugervejledning Nokia 130 Brugervejledning Nokia 130 1.0. udgave DA Brugervejledning Nokia 130 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Taster og dele 4 Indsæt SIM- og hukommelseskortet og batteriet 4

Læs mere