DECT-Telefon_MD41570_DK.book Seite 1 Dienstag, 21. September :28 09

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DECT-Telefon_MD41570_DK.book Seite 1 Dienstag, 21. September 2004 9:28 09"

Transkript

1 DECT-Telefon_MD41570_DK.book Seite 1 Dienstag, 21. September :28 09 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger Introduktion Ibrugtagning Udpakning Kontrol af pakkens indhold Placering Vægmontering af ladeenhed Tilslutning af baseenheden Tilslutningen af mobilenheden Opladningsstatus Vigtige batterihenvisninger Displayvisning Mobilenhed Baseenhed Tænd og sluk for mobilenheden Tastespærring Opkald Du skal ringe en op Du bliver kaldt op Genopkald Afbrydelse af lyd på mobilenheden ved samtale Indstilling af lydstyrke Gem et telefonnummer i telefonbogen Telefonbog Valg af telefonnummer fra telefonbogen Gem telefonnumre i telefonbogen Valgpause

2 DECT-Telefon_MD41570_DK.book Seite 2 Dienstag, 21. September :28 09 Indholdsfortegnelse Ændring af telefonnumre i telefonbogen Sletning af telefonnumre i telefonbogen SMS-tjeneste Sende SMS Modtage SMS Indkodning og ændring af SMS-Centrenes telefonnummer Til-/afmelding hos SMS-center Skrive og sende SMS Gemme SMS i udbakken Læse SMS SMS udbakke Læse gemte SMS'er Modtagebekræftelse SMS som FAX SMS som SMS sendes til en gruppe modtagere Videresende SMS Slå videresending fra Forespørgsel vedrørende videresending SMS med ISDN-telefonanlæg SMS med analogt telefonanlæg Beskeder Fremkaldelse af opkaldsliste og valg Tale med flere personer på én gang Interne forespørgsler Viderestilling af eksterne samtaler Modtagelse af en ekstern samtale mens der tales i telefon internt

3 DECT-Telefon_MD41570_DK.book Seite 3 Dienstag, 21. September :28 09 Indholdsfortegnelse Modtage andet eksternt opkald Veksle mellem to samtaler Viderestilling af opkald Indstilling af opkaldsviderestilling Aktivering/deaktivering af "banke på" Driftssikkerhed Ændring af PIN-kode Omstillingsanlæg Gemme forvalgnummer Indstillinger Valg af sprog på display Indstilling af lydstyrke og ringetone for mobilenheden.. 58 Indstilling af lydstyrke og ringetone for baseenheden Ændring af servicetastens telefonnummer Aktivering/deaktivering af Advarselstone Til- og afmelding af mobiltelefonen Afmelding af mobilenheden Indstilling af Flashtid Valg af baseenhed/skift til en anden baseenhed Ændring af mobilnavn Ændring af netværk Indstilling af kontrast Indstilling af dato og tid Gemme nødopkaldsnummer Genopretning af fabriksindstillingerne Bilag Afhjælpning af fejl Tekniske data

4 DECT-Telefon_MD41570_DK.book Seite 4 Dienstag, 21. September :28 09 Sikkerhedshenvisninger Læs sikkerhedsoplysningerne grundigt igennem før apparatet tages i brug. Vær opmærksom på advarslerne i brugsanvisningen. Gem brugsanvisningen, så at du altid har den ved hånden. Hvis du sælger apparatet eller forærer det væk, skal du huske, at brugsanvisningen skal følge med. Elektriske apparater er ikke beregnet til børn Lad aldrig børn benytte elektriske apparater uden opsyn. Det kan være livsfarligt at sluge batterier. Anlægget og batterierne skal derfor opbevares utilgængelige for børn. Hvis nogen alligevel skulle komme til at sluge et batteri, skal der straks søges lægehjælp. Emballagen skal også holdes uden for børns rækkevidde. Plastemballage kan medføre kvælningsfare. 4

5 DECT-Telefon_MD41570_DK.book Seite 5 Dienstag, 21. September :28 09 Placering af telefonen Placer telefonen på en fast, plan overflade. Telefonen er ikke beregnet til anvendelse i rum med høj luftfugtighed (f.eks. badeværelse). Vær opmærksom på, at > telefonen ikke påvirkes af nogen direkte varmekilder (f.eks. varmeapparater); > telefonen ikke udsættes for direkte sollys; > fugtighed, vand eller vandsprøjt undgås; > anlægget ikke står i nærheden af brandkilder (f.eks. brændende stearinlys). Nettilslutning Tilslut kun telefonen til en let tilgængelig stikdåse (230 V ~ 50 Hz), der befinder sig i nærheden af opstillingsstedet. For det tilfælde, at telefonen skal afbrydes hurtigt, skal stikdåsen være frit tilgængelig. For at undgå, at man falder over ledningerne, bør der ikke anvendes forlængerledning. Sikkerhedshenvisninger 5

6 DECT-Telefon_MD41570_DK.book Seite 6 Dienstag, 21. September :28 09 Sikkerhedshenvisninger Reparer aldrig selv Træk, ved beskadigelse af apparatet eller tilslutningskablet, straks netstikket ud af stikkontakten. Forsøg aldrig selv at åbne og/eller reparere apparatet. Man kan blive udsat for elektrisk stød! Ved fejl på apparatet bør du henvende dig til vores Service Center eller til et andet fagværksted. Miljørigtig bortskaffelse af batterier Brugte batterier må ikke smides i husholdningsaffaldet. Batterier skal afleveres i opstillede containere til brugte batterier. Emballage og pakkehjælpemidler Emballage og pakkehjælpemidler er genbrugelige og skal principielt føres til genbrug, når de ikke skal bruges mere. Emballagematerialer skal holdes væk fra børn. 6

7 DECT-Telefon_MD41570_DK.book Seite 7 Dienstag, 21. September :28 09 Rengøring af telefonen Træk netstikket ud af stikdåsen, inden anlægget rengøres. Anvend en tør, blød klud til rengøringen. Undgå kemiske opløsnings- og rengøringsmidler! Sikkerhedshenvisninger 7

8 DECT-Telefon_MD41570_DK.book Seite 8 Dienstag, 21. September :28 09 Introduktion Den trådløse telefon kan tilsluttes et analogt telefonnet eller et analogt omstillingsbord. Den digitale teknik i den internationale standard DECT (Digital European Cordless Telecommunication) og GAP (Generic Access Protocol) giver en udmærket talekvalitet. Mobiltelefonen understøtter kendemærket CLIP (nummerviser), hvis det er med i dit telefonabonnement, og hvis den der ringer op ikke har hemmeligt nummer. Med telefonen kan du sende og modtage SMS-beskeder, såfremt denne tjeneste er oprettet hos din udbyder. Vær venligst opmærksom på, at denne tjeneste endnu ikke findes i Danmark. Du kan arbejde med op til 5 mobilenheder på en baseenhed. En mobil kan være tilsluttet op til 4 baseenheder ad gangen. Du kan på den måde forøge din aktionsradius. 8

9 DECT-Telefon_MD41570_DK.book Seite 9 Dienstag, 21. September :28 09 Ibrugtagning Udpakning Fjern al indpakningsmateriale. Lad ikke små børn lege med plastfolie. Det kan medføre kvælningsfare! Kontrol af pakkens indhold > 1 mobilenheden > 1 baseenhed > 1 strømforsyning > 1 telefonledning > 2 genopladelige batterier > 1 brugsanvisning Placering For at opnå den bedst mulige rækkevidde anbefales et centralt placeringssted. Den maksimale rækkevidde er ca. 300 meter. Rækkevidden er ringere i bygninger end i det fri. Afstanden mellem baseenheden og andre elektroniske apparater bør være mindst 1 meter. Hvis du bruger høreapparat, skal du være 9

10 DECT-Telefon_MD41570_DK.book Seite 10 Dienstag, 21. September :28 09 Ibrugtagning opmærksom på, at radiosignaler kan trænge ind og forårsage forstyrrelser i høreapparatet. Vægmontering af ladeenhed Telefonen kan let fastmonteres på en væg. Sæt 2 dyvler lodret under hinanden i en afstand af 80 mm, og drej de passende skruer ind. Lad der være en afstand mellem skruehovedet og væggen på 3 mm. Vær opmærksom på følgende: > Undgå at beskadige eventuelle ledninger, som befinder sig i væggen. > Strømforsyningen og telefontilslutningen skal ligge indenfor kablets rækkevidde. 10

11 DECT-Telefon_MD41570_DK.book Seite 11 Dienstag, 21. September :28 09 Tilslutning af baseenheden Forbind telefonkablet med de tilhørende bøsninger i baseenheden og indlæg kablet i den passende føring. Telefonstikket stikkes ind i telefondåsen. Netdelen forbindes med den tilhørende tilslutningsbøsning på undersiden af baseenheden. Først derefter stikkes netdelen ind i en frit tilgængelig stikdåse på 230 V ~ 50 Hz i nærheden af baseenheden. Anvend kun den medfølgende, originale netdel! Ibrugtagning Telefonen kan ikke bruges ved strømsvigt. 11

12 DECT-Telefon_MD41570_DK.book Seite 12 Dienstag, 21. September :28 09 Ibrugtagning Tilslutningen af mobilenheden Åben batterirummet og læg de medfølgende genopladelige batterier (størrelse AAA) i. Vær opmærksom på den rigtige position og polaritet. Luk batterirummet igen og sæt mobilenheden i baseenheden så batterierne kan oplades. Før telefonen tages i brug, skal batterierne oplade i mindst 14 timer for problemfri anvendelse. Benyt kun NiMH batterier (genopladelige), aldrig almindelige batterier/primærceller. Når den mobile telefonen placeres i baseenheden, gennemføres en 10 minutter lang tvangsopladning. Det er ikke muligt at bruge telefonen i denne periode. Vær opmærksom på, at batterivisningen kun fungerer korrekt, hvis batterierne er blevet fuldstændigt opladet fra starten. 12

13 DECT-Telefon_MD41570_DK.book Seite 13 Dienstag, 21. September :28 09 Opladningsstatus Når et nyt batteri placeres i apparatet, gengives batteriets faktiske opladningsstatus først efter en komplet opladning/afladning. Du kan følge batteriets opladningsstatus på batterisymbolet på mobilenhedens display. Når batterierne er ved at være brugt op, blinker batterisymbolet på mobilenhedens display. Der er så ca. 10 minutters taletid tilbage. Når advarselstonen lyder, bliver du yderlige advaret. Ibrugtagning Vigtige batterihenvisninger > Batterierne opnår først den fulde kapacitet efter nogle opladninger/ afladninger. > Batterierne må ikke demonteres. > De nævnte anvendelsestider og opladningstider gælder kun med den foruddefinerede minimumskapacitet (750 ma) for batterierne. 13

14 DECT-Telefon_MD41570_DK.book Seite 14 Dienstag, 21. September :28 09 Ibrugtagning > Brug af andre batterityper eller ikkegenopladelige batterier er farligt. Det kan forårsage beskadigelse af apparatet eller dets funktion. > Du kan forbedre batteriernes kapacitet ved først at aflade dem fuldstændigt og derefter genoplade dem igen. > Undgå at tage batterierne ud af mobilenheden medmindre det er absolut nødvendigt, da det kan påvirke batteriernes ladeevne. Displayvisning Dette symbol lyser uafbrudt, når der findes en radioforbindelse til baseenheden. Det blinkende symbol viser, at mobilenheden har nået sin grænse for rækkevidde. 14

15 DECT-Telefon_MD41570_DK.book Seite 15 Dienstag, 21. September :28 09 Du har trykket på taletasten. Dette bogstav viser, at mobilenheden er tilsluttet baseenhed A. Dette symbol viser, at der er en ny besked. Ibrugtagning Du har aktiveret tastebeskyttelsen. Du har slået toneopkald fra. Din mobilenhed blev skiftet til "lydløs". Symbolet viser batteriernes opladningsstatus. Telefonen tilmeldes under dette navn. Du kan tilslutte op til 5 mobilenheder til baseenheden. Du kan på den måde ringe internt uden omkostninger. 15

16 DECT-Telefon_MD41570_DK.book Seite 16 Dienstag, 21. September :28 09 Ibrugtagning Mobilenhed 16

17 DECT-Telefon_MD41570_DK.book Seite 17 Dienstag, 21. September :28 09 Baseenhed Opkaldstasterne på baseenheden bruges til at aktivere gruppeopkald og til at tilmelde andre mobilenheder. Ibrugtagning 17

18 DECT-Telefon_MD41570_DK.book Seite 18 Dienstag, 21. September :28 09 Ibrugtagning Tænd og sluk for mobilenheden Tænd: Mobilenheden tændes automatisk efter den første opladning. Skulle mobilenheden slukke, kan du tænde den igen ved at trykke på opkaldstasten. Tastespærring Sluk: > Vælg Menu. > Vælg med styretasterne sluk mobil. > Vælg Ja. Opkald kan hverken modtages eller foretages fra en slukket mobilenhed. For at aktivere og deaktivere tastespærringen holdes nøgletasten nede i ca. 2 sekunder. 18

19 DECT-Telefon_MD41570_DK.book Seite 19 Dienstag, 21. September :28 09 Opkald Du skal ringe en op Valg af eksternt nummer > Tryk på opkaldstasten enten før eller efter indtastningen af telefonnummeret. Det ønskede nummer vælges. For at afslutte opkaldet: Tryk på opkaldstasten. Valg af internt nummer Når du har tilmeldt flere mobilenheder, kan du ringe til dem via interne telefonnumre. > Vælg Int. og vælg det ønskede interne nummer. > For at afslutte opkaldet trykkes på opkaldstasten igen. 19

20 DECT-Telefon_MD41570_DK.book Seite 20 Dienstag, 21. September :28 09 Opkald Du bliver kaldt op På mobilenheden og på baseenheden lyder opkaldssignalet; i displayet vises "Ringer" > Tryk på opkaldstasten. Telefonopkaldet kan gennemføres. For at afslutte opkaldet: Tryk på opkaldstasten. Nummeret på den der ringer op vises i displayet, hvis denne tjeneste er med i dit abonnement, og hvis den der ringer op ikke har hemmeligt nummer. 20

21 DECT-Telefon_MD41570_DK.book Seite 21 Dienstag, 21. September :28 09 Genopkald Telefonen gemmer de 20 sidst valgte telefonnumre. > Vælg Genopkald med > Tryk på styretasterne for at udvælge det ønskede telefonnummer. > Tryk på opkaldstasten. Nummeret vælges. For at afslutte opkaldet: > Tryk på opkaldstasten. Opkald Afbrydelse af lyd på mobilenheden ved samtale Du fører en samtale. > Tryk på C-tasten og den du taler med kan ikke høre dig. > Tryk på C-tasten igen og den du taler med kan høre dig igen. 21

22 DECT-Telefon_MD41570_DK.book Seite 22 Dienstag, 21. September :28 09 Opkald Indstilling af lydstyrke Du fører en samtale. > Tryk på styretasterne og indstil den ønskede lydstyrke. > Tryk på OK og fortsæt samtalen. Gem et telefonnummer i telefonbogen > Vælg Genopkald med > Vælg telefonnummeret. > Vælg Optioner og vælg derefter Gemme nummer med > Bekræft med OK. > Indtast navnet og vælg Gemme. 22

23 DECT-Telefon_MD41570_DK.book Seite 23 Dienstag, 21. September :28 09 Telefonbog Det er muligt at gemme op til 60 telefonnumre (med navn). Du kan ændre og slette enkelte telefonnumre i telefonbogen og/eller slette hele listen. Valg af telefonnummer fra telefonbogen > Tryk på tasten Telefonbog. > Angiv det første bogstav med ciffertasterne (0-9). > Vælg det ønskede telefonnummer med > Tryk på opkaldstasten. 23

24 DECT-Telefon_MD41570_DK.book Seite 24 Dienstag, 21. September :28 09 Telefonbog Gem telefonnumre i telefonbogen > Tryk på tasten Telefonbog. > Vælg Optioner. > Vælg Ny angivelse med > Indtast telefonnummeret med ciffertasterne (0-9). > Indtast navnet med ciffertasterne (0-9). Hvert tryk på en ciffertast står for et bogstav eller tal. Eksempel: TELEFON T- Der trykkes på (8) én gang E- Der trykkes på (3) 2 gange L- Der trykkes på (5) tre gange E- Der trykkes på (3) 2 gange F- Der trykkes på (3) tre gange O- Der trykkes på (6) tre gange N- Der trykkes på (6) 2 gange 24

25 DECT-Telefon_MD41570_DK.book Seite 25 Dienstag, 21. September :28 09 Oversigt over betydningen af tasterne (Tildeling af bogstaverne og tallene på tastaturet): Telefonbog > Vælg Gem. Det indtastede telefonnummer er nu gemt. 25

26 DECT-Telefon_MD41570_DK.book Seite 26 Dienstag, 21. September :28 09 Telefonbog Valgpause Valgpausen benyttes ved ældre telefonanlæg for at "komme ud af huset" efter at der er trykket "0" (se dit anlægs brugsanvisning). > Indtast valgpausen ved at trykke "0" tasten ned i nogle sekunder. Der vises et P foran telefonnummeret. Ændring af telefonnumre i telefonbogen > Tryk på tasten Telefonbog. > Vælg Optioner. > Vælg Ændre angivelse med > Indtast det ændrede telefonnummer. > Indtast det ændrede navn. > Vælg Gemme. 26

27 DECT-Telefon_MD41570_DK.book Seite 27 Dienstag, 21. September :28 09 Telefonbog Sletning af telefonnumre i telefonbogen > Tryk på tasten Telefonbog. > Vælg Optioner. > Vælg Angiv. slettet! med > Vælg Ja. Telefonnummeret slettes. 27

28 DECT-Telefon_MD41570_DK.book Seite 28 Dienstag, 21. September :28 09 SMS-tjeneste Vær venligst opmærksom på, at denne tjeneste endnu ikke findes i Danmark. Du kan modtage og sende tekstbeskeder med din mobilenhed Via din netudbyders SMS-tjeneste kan du sende en SMS til enhver tilslutning til fastnettet eller i mobilnettet. Hvis modtageren ikke har en telefon med SMS-funktion, får han læst SMS'en op. Indgående SMS'er bliver gemt i baseenheden. Derfor kan du fra hver mobilenhed læse, skrive eller videresende din SMS. Ved benyttelse af flere mobilenheder kan kun én mobilenhed læse, skrive eller videresende en SMS ad gangen. Der kan maksimalt gemmes 15 SMS'er. Når hukommelsen er fuld, viser displayet meddelelsen SMS HUK. FULD. Forudsætninger... For at du kan sende og modtage SMS skal du abonnere på vis nummer og viderestilling af opkald.... For at sende en SMS skal telefonnummeret, som SMS'en skal sendes til, være kodet ind i mobilenheden.... For at modtage en SMS skal du registrere dit telefonnummer hos din udbyder. Denne tilmelding foregår via en gratis SMS. 28

29 DECT-Telefon_MD41570_DK.book Seite 29 Dienstag, 21. September :28 09 Forhør dig hos din udbyder:... Hvad det koster at sende og modtage SMS. SMS-tjeneste... Til hvilken mobiludbyder du kan sende SMS, og fra hvilken mobiludbyder du kan modtage SMS.... Hvilke funktioner din udbyder kan tilbyde via SMStjenesten. SMS-Center SMS bliver udvekslet gennem SMS-Centre. For at sende og modtage en SMS benyttes din udbyders SMS-Centers telefonnummer. I din telefon er der indkodet tre telefonnumre til SMScentrene med forskellige betydninger:... SMS-Center 1... SMS-Center 2 og 3 29

30 DECT-Telefon_MD41570_DK.book Seite 30 Dienstag, 21. September :28 09 SMS-tjeneste Sende SMS SMS-Centerets telefonnummer, som SMS'en skal sendes igennem, skal indkodes som SMS-Center 1. Dette telefonnummer bliver automatisk brugt til at sende SMS'er med. Du kan altså kun sende SMS'er gennem dette SMS-Center. Modtage SMS For at kunne modtage SMS-beskeder via et SMS-Center, skal du tilmelde dig dette SMS-Center. Du kan tilmelde dig hos yderligere to andre udbyderes SMS- Centre. Deres telefonnumre skal indkodes som SMS-Center 2 og 3. For at til- og afmelde dig ved et yderligere SMS-Center med en SMS, skal du først indkode dette SMS-Centers telefonnummer i SMS-Center 1. Få information om hvilke til- og afmeldingsoplysninger du skal sende til SMS-Centeret hos din udbyder. Husk efter til- eller afmeldingen hos SMS-Center 1 at indkode det SMS-Centers telefonnummer igen, som du vil sende SMS'er igennem. 30

31 DECT-Telefon_MD41570_DK.book Seite 31 Dienstag, 21. September :28 09 SMS-tjeneste Indkodning og ændring af SMS-Centrenes telefonnummer Du kan ændre telefonnummeret til SMS-Centrene. > Vælg Menu. > Vælg Meddelelser med > Vælg SMS med > Vælg SMS-Center med > Vælg SMS-Center med > Ændr telefonnummeret med ciffertasterne. 31

32 DECT-Telefon_MD41570_DK.book Seite 32 Dienstag, 21. September :28 09 SMS-tjeneste Til-/afmelding hos SMS-center For at kunne modtage SMS med din mobil skal du have registreret dit telefonnummer hos din SMS udbyder. Tilmelding > Vælg Menu. > Vælg Meddelelser med > Vælg Skrive SMS med > Indtast "TILMELDE!" med ciffertasterne. > Indtast din udbyders telefonnummer* med ciffertasterne. > Bekræft Sende SMS med OK. SMS'en sendes. 32

33 DECT-Telefon_MD41570_DK.book Seite 33 Dienstag, 21. September :28 09 Afmelding Hvis du vil afmeldes hos SMS-Centeret, skal du sende en SMS med teksten FRAMELD til din udbyders telefonnummer. SMS-tjeneste Skrive og sende SMS En SMS må max. være på 160 tegn. Tekstbeskeder bliver kun gemt automatisk ved sendeafbrydelser. Hvis du har skrevet en vigtig SMS og gerne vil gemme den, skal dette gøres inden den sendes. For at forlade menupunktet uden at gemme eller sende trykkes på C-tasten. > Vælg Menu. > Vælg Meddelelser med > Vælg Skrive SMS med 33

34 DECT-Telefon_MD41570_DK.book Seite 34 Dienstag, 21. September :28 09 SMS-tjeneste > Skriv teksten med ciffertasterne. > Tryk på OK. > Indtast telefonnummeret med ciffertasterne. > Bekræft Sende SMS med OK. Gemme SMS i udbakken Når du vil gemme en SMS i udbakken, skal det ske, før den sendes. > Vælg gem SMS med 34

35 DECT-Telefon_MD41570_DK.book Seite 35 Dienstag, 21. September :28 09 Læse SMS SMS-tjeneste Der gives besked om nye SMS'er på alle mobilenhederne via meldingen Ny meddelelse eller Ny SMS samt det tilsvarende symbol i displayet. Desuden lyser beskedtasten. For hver SMS der modtages, vises dato og tid. SMS'erne sorteres efter, hvornår de er modtaget. De modtagne SMS'er sorteres efter, hvornår de er modtaget. > Tryk på tasten Beskeder. > Vælg mit den Steuertasten SMS / modtaget SMS med > Du kan vælge mellem SMS'erne med > Tryk læse. SMS'ens tekst vises. > Brug styretasterne for at læse flere linjer af SMS-beskeden. > Tryk på C-tasten for at vende tilbage til afsenderdata. 35

36 DECT-Telefon_MD41570_DK.book Seite 36 Dienstag, 21. September :28 09 SMS-tjeneste Hvis du bliver ringet op, mens du skriver en SMS, bliver SMS'en automatisk gemt. Du kan tage mod opkaldet og skrive videre på eller sende SMS'en senere, idet du igen fremkalder "Skrive SMS". Når en SMS sendes, vises der på alle mobilenhederne "SMS sendes". Skulle forbindelsen afbrydes, mens en SMS sendes, forsynes SMS'en med en fejlstatus og gemmes i udbakken. Vær opmærksom på, at nogle udbydere tager et gebyr for etablering af forbindelsen til SMS-Centeret. Alle indstillinger og gemte SMS'er bibeholdes ved strømafbrydelse. Efter læsningen af en SMS kan du vælge mellem flere forskellige muligheder. > Vælg Optioner. > Vælg det ønskede menupunkt med styretasterne: Besvar SMS Når du vil anvende den modtagne tekst eller vil skrive en ny SMS. Afsenderens telefonnummer overføres automatisk. 36

37 DECT-Telefon_MD41570_DK.book Seite 37 Dienstag, 21. September :28 09 Slet SMS Besvar de efterfølgende sikkerhedsspørgsmål med JA for at slette SMS'en. Ring telefonnummeret op Efter valg af dette menupunkt oprettes telefonforbindelse til afsenderen. Gem telefonnummeret Afsenderens telefonnummer overføres til telefonbogen; angiv et navn til denne indkodning. SMS-tjeneste SMS udbakke I indbakken og udbakken kan du tilsammen gemme 15 SMS'er. Det er alle de SMS'er, som du har gemt og de SMS'er, som ikke har kunnet sendes. Disse SMS'er gemmes, indtil du sletter dem. 37

38 DECT-Telefon_MD41570_DK.book Seite 38 Dienstag, 21. September :28 09 SMS-tjeneste Læse gemte SMS'er > Tryk på tasten Beskeder. > Vælg Meddelelse med > Vælg SMS med > Vælg med styretasterne udgående SMS. Du kan vælge mellem SMS'erne med > Vælg læse og SMS-beskedens tekst vises. > Tryk på C-tasten for at vende tilbage til afsenderdata. > Vælg Optioner. 38

39 DECT-Telefon_MD41570_DK.book Seite 39 Dienstag, 21. September :28 09 > Vælg det ønskede menupunkt med styretasterne: Send SMS Du kan sende den valgte SMS. Et allerede indtastet og gemt telefonnummer vises og kan ændres. Bearbejde SMS Du kan ændre teksten eller telefonnummeret og derefter sende og gemme. Slette SMS Besvar det efterfølgende sikkerhedsspørgsmål med ja for at slette SMS'en. Tryk på OK. SMS-tjeneste Modtagebekræftelse Du kan få information, om en SMS er blevet modtaget eller ej. Hvis du begynder din SMS med tegnene *T#, får du en besked, om SMS'en er modtaget eller ej. 39

40 DECT-Telefon_MD41570_DK.book Seite 40 Dienstag, 21. September :28 09 SMS-tjeneste SMS som FAX En SMS kan sendes som fax, hvis du indtaster et tocifret områdenummer foran telefonnummeret. Kontakt venligst dit telefonselskab for de nødvendige numre for afsendelse af fax. SMS som En SMS kan sendes som , hvis du starter SMS'en med adressen efterfulgt af et mellemrum og til sidst skriver teksten. Kontakt venligst dit telefonselskab for det krævede modtagernummer for at sende SMS som . SMS sendes til en gruppe modtagere Du kan sende en SMS med samme indhold til max. 10 modtagere på én gang.... Lav en SMS med gruppelisten. SMS'en skal begynde med NY LISTE. Derefter følger et mellemrum og maksimalt 10 telefonnumre, der hver adskilles af et mellemrum. Foran hvert telefonnummer indtastes områdenummeret. 40

41 DECT-Telefon_MD41570_DK.book Seite 41 Dienstag, 21. September :28 09 SMS-tjeneste... Send SMS'en med gruppelisten til din udbyders telefonnummer. Du modtager derefter en SMS med listenummeret til din gruppeliste.... Skriv SMS'en og indtast din udbyders telefonnummer efterfulgt af listenummeret på din gruppeliste. Til bearbejdning af gruppelisten har du har en række kommandoer til din rådighed. Kommandoerne skal du sende via en SMS til din udbyders telefonnummer. Vær opmærksom på, at i kommandoerne skal telefonnumrene altid starte med et områdenummer: VIS_listenummer Gruppelistens telefonnumre med det angivne listenummer bliver vist. SLET_LISTE_Listenummer Gruppelisten med det angivne listenummer slettes. INDSÆT_Listenummer_Telefonnummer Det angivne telefonnummer indsættes i gruppelisten med det angivne listenummer. SLET_Listenummer_Telefonnummer Det angivne telefonnummer slettes fra gruppelisten med det angivne listenummer. 41

42 DECT-Telefon_MD41570_DK.book Seite 42 Dienstag, 21. September :28 09 SMS-tjeneste SEND_Listenummer_Telefonnummer Gruppelisten med det angivne listenummer bliver videresendt til alle telefonnumrene i gruppelisten. Ved afsendelse af en SMS til en gruppeliste kan du blive informeret, om din besked er kommet frem til modtagerne. Videresende SMS Du kan videresende en SMS til et andet telefonnummer, hvis du f.eks. er ude at rejse. Med følgende kommandoer kan du aktivere videresendingen. Kommandoerne skal du sende via en SMS til din udbyders telefonnummer. Telefonnummeret, som SMS'en skal viderestilles til, skal altid starte med områdenummeret. I det følgende står _ for et mellemrum. VIDSE_TEL_Telefonnummer Alle indgående SMS'er bliver videresendt til en telefon, der er i stand til at modtage SMS, med det angivne telefonnummer. VIDSE_MOB_Telefonnummer Alle indgående SMS'er bliver videresendt til en mobiltelefon med det angivne telefonnummer. VIDSE_FAX_Telefonnummer Alle indgående SMS'er bliver videresendt til en fax med det angivne telefonnummer. 42

43 DECT-Telefon_MD41570_DK.book Seite 43 Dienstag, 21. September :28 09 Slå videresending fra Send en SMS med kommandoen til din udbyders telefonnummer. Forespørgsel vedrørende videresending SMS-tjeneste Send en SMS med kommandoen INFO til din udbyders telefonnummer. Du modtager en SMS som tilbagemelding. Forhør dig hos din udbyder hvad SMS-tjenesten koster. SMS med ISDN-telefonanlæg Din mobiltelefon er tilsluttet et ISDN-telefonanlæg. Afsendelse af en SMS er mulig fra alle mobilenheder. 43

44 DECT-Telefon_MD41570_DK.book Seite 44 Dienstag, 21. September :28 09 SMS-tjeneste Sende og modtage SMS Det er kun muligt at sende og modtage SMS via mobilenhedens tildelte MSN-nummer. SMS med analogt telefonanlæg Sende SMS: Ved afsendelse af en SMS bliver afsenderens telefonnummer eventuelt sendt uden omstillingsnummeret. I dette tilfælde er det ikke muligt for modtageren at svare direkte. Modtage SMS: Du kan kun modtage en SMS, når telefonnummeret bliver ført igennem til telefonanlæggets ekstra apparat. Udnyttelsen af SMS-Centrenes telefonnumre finder sted i mobilenheden. 44

45 DECT-Telefon_MD41570_DK.book Seite 45 Dienstag, 21. September :28 09 Beskeder Overførte telefonnumre gemmes i opkaldslisten, såfremt denne tjeneste er med i dit abonnement, og den der ringer op har aktiveret sin telefonnummer-overførselsfunktion. Denne opkaldsliste kan max. indeholde 20 numre. Ikke besvarede opkald vises på displayet. Fremkaldelse af opkaldsliste og valg > Tryk på die tasten Beskeder. > Vælg det ønskede telefonnummer. > Tryk på opkaldstasten for at gennemføre telefonsamtalen. 45

46 DECT-Telefon_MD41570_DK.book Seite 46 Dienstag, 21. September :28 09 Beskeder Visning af detaljer: > Vælg det ønskede telefonnummer. > Vælg Detaljer. Slet telefonnummeret eller overfør det til telefonbogen. > Vælg Slette for at slette telefonnummeret. > Vælg Gemme for at gemme telefonnummeret. 46

47 DECT-Telefon_MD41570_DK.book Seite 47 Dienstag, 21. September :28 09 Tale med flere personer på én gang Du kan under en samtale ringe en anden op internt eller videregive samtalen til en anden mobiltelefon. Ydermere giver telefonen dig mulighed for at veksle mellem en ekstern og en intern samtale eller at tale med både den eksterne og interne samtalepartner samtidig. Interne forespørgsler > Vælg Intern. > Vælg det ønskede nummer med styretasterne. > Med Mægle kan du videregive den eksterne samtale. Viderestilling af eksterne samtaler Under en ekstern samtale > Vælg Intern. > Vælg den interne modtager med 47

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data Indhold Indhold...1 Sikkerhedshanvisninger...2 Rengøring af apparatet...4 Håndtering af genopladelige batterier...5 Om dette apparat...6 Ibrugtagning...12 Udpacing af apparatet...12 Opladning af 9V blokbatterier...15

Læs mere

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder LINDE No2 indeholder LINDE No2 TWIN indeholder 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INSTALLATION 6 BATTERIER - TÆND HÅNDSÆT OG BASE 7 ISÆT BATTERIER 4 3 2 1 1 2 3 4 8 BASE OG HÅNDSÆT Tilslut headset LED* Udgående kald

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Svenska (se sidan 4-17) 1 Radera/sekretess 2 Kortnummerknapp 3 R-knapp/internsamtal 4 Linjeknapp 5 * och ringsignal av/på. Suomi (sivut 18-31)

Svenska (se sidan 4-17) 1 Radera/sekretess 2 Kortnummerknapp 3 R-knapp/internsamtal 4 Linjeknapp 5 * och ringsignal av/på. Suomi (sivut 18-31) 1 2 3 4 9 8 7 5 6 Svenska (se sidan 4-17) 1 Radera/sekretess 2 Kortnummerknapp 3 R-knapp/internsamtal 4 Linjeknapp 5 * och ringsignal av/på 6 # och knapplås 7 Programmering 8 Återuppringning 9 Nummerpresentation

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO Frontpage to be replaced with 4 colour print 1 Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

Universel, professionel lynoplader. Håndbog MD 13482

Universel, professionel lynoplader. Håndbog MD 13482 Universel, professionel lynoplader Håndbog MD 13482 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Fejl... 3 Rengøring og vedligeholdelse... 4 Om dette apparat...

Læs mere

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING DELTA S3 DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer 7 1.4 Indstilling af sprog 7 1.5 Indstilling

Læs mere

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476)

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476) Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476) Betjeningsvejledning INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 3 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning...

Læs mere

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer.

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer. Mobil FlexConnect Din mobiltelefon har en webside, hvor du kan lave forskellige indstillinger for dine kald til og fra din mobiltelefon. Websiden hedder Mobil FlexConnect: www.mobilflex-connect.dk Denne

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På den

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

Brugervejledning til TDC Scale. Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119

Brugervejledning til TDC Scale. Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119 Brugervejledning til TDC Scale Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119 Indledning... 3 Indledning... 3 Parkering af opkald...

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning TDC Scale LG IP 8815 Brugervejledning Februar 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Besvarelse af opkald... 5 Afvis opkald... 5 Foretag opkald... 6 Afslut opkald... 6 Genkald... 6 Skjul nummer per kald...

Læs mere

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th Funktionstaster (IDSTIL.) (R-TAST) (HØJTTALER) (GEOPKALD/P) Beskrivelse Indstil. Til indstilling af tid og dato samt kontrast. R-tasten benyttes under omstillingsanlæg og til nogle Ekstra Services, så

Læs mere

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Denne telefon har indbygget telespole, der opfylder M4/T4 standarden. Telespolen kan anvendes,

Læs mere

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING Vi, undertegnede, Firma: Adresse: TE-Group NV Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIEN erklære, at følgende udstyr: Produktnavn: Produkt Type: Mr. Handsfree Blue Easy Bluetooth

Læs mere

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret.

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret. BeoCom 2500 er en betjeningsvenlig telefon med mange praktiske og tidsbesparende faciliteter, der vil lette telefoneringen i det daglige. Det lette og formrigtige rør samt vippetasterne på det brugervenlige

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON Beskrivelse af ST30 system telefonen. Fire liniers display Højttaler under håndsæt. 10 funktionstaster med lys diode Label Mikrofon atur telefon numre og input data.

Læs mere

Kvikguide AGFEO Telefone. www.agfeo.com

Kvikguide AGFEO Telefone. www.agfeo.com Kvikguide GFEO Telefone www.agfeo.com Om denne kvikguide Denne kvikguide giver en forklaring på GFEO TKanlæggets mest almindelige funktioner. For at få et overblik over alle GFEO TKanlæggets funktioner

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual 08.11.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 Tillykke med din 302 GPS Junior / Senior telefon med indbygget GPS Sporing.

Læs mere

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis.

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. INDLEDNING Tillykke med jeres telefonanlæg fra DanDial A/S. Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. Brug venligst tid på at læse vejledningen og blive fortrolig med betjeningen

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

1. Bluetooth Speakerphone

1. Bluetooth Speakerphone 1. Bluetooth Speakerphone Denne Bluetooth speakerphone i mini-størrelse er designet til at du kan nyde maksimal frihed ved trådløs kommunikation med den avancerede S.S.P-løsning med Ekko- og støjreduktioner,

Læs mere

Betjeningsvejledning. Thermo Call TC3

Betjeningsvejledning. Thermo Call TC3 Betjeningsvejledning Thermo Call TC3 Generelle oplysninger Kære Webasto-kunde! Vi takker dig for valget af den nye Thermo Call TC3. Du får med dette produkt en komfortabel og moderne betjeningsmulighed

Læs mere

Kære mobilejer! Hjertelig tillykke med købet af din emporiaessence mobiltelefon!

Kære mobilejer! Hjertelig tillykke med købet af din emporiaessence mobiltelefon! Kære mobilejer! Hjertelig tillykke med købet af din emporiaessence mobiltelefon! For at du hurtigt kan blive fortrolig med din nye mobiltelefon, har vi sammenfattet de væsentligste oplysninger på nogle

Læs mere

BeoCom 6000. Vejledning

BeoCom 6000. Vejledning BeoCom 6000 Vejledning Før du starter 3 Denne Vejledning indeholder instruktioner om, hvordan håndsættet på BeoCom 6000 anvendes sammen med en base af typen BeoLine ISDN, BeoLine PSTN eller BeoCom 6000.

Læs mere

BeoCom 6000. Vejledning

BeoCom 6000. Vejledning BeoCom 6000 Vejledning Før du starter 3 Vejledningen indeholder instruktioner i, hvordan håndsættet på BeoCom 6000 anvendes sammen med en base af typen BeoLine PSTN, BeoLine ISDN eller BeoCom 6000. Den

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Quick Guide til IP-telefoner

Quick Guide til IP-telefoner Quick Guide til IP-telefoner Marts 2011 Indholdsfortegnelse Quick Guide til... 1 IP-telefoner... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Generelt om IP-telefonen... 4 Grundlæggende opkaldsfunktioner... 5 Forskellige

Læs mere

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

Letanvendelig mobiltelefon

Letanvendelig mobiltelefon DCP50 Deltaco TALA Enkel Letanvendelig mobiltelefon DK Brugervejledning Indhold af pakken Introduktion Velkommen til din nye DELTACO ENKEL mobiltelefon. Den er designet til at være nem og bruge, men stadig

Læs mere

Brugervejledning. LG LKD-8/30-apparater. Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg

Brugervejledning. LG LKD-8/30-apparater. Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg Brugervejledning LG LKD-8/30-apparater Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg Indholdsfortegnelse Billeder af forskellige typerdigitaltelefoner....5 Beskrivelse af de forskellige taster...6 Digitaltelefonens

Læs mere

PowerTel 60 Plus (PT60)

PowerTel 60 Plus (PT60) Brugervejledning PowerTel 60 Plus (PT60) forstærkertelefon Introduktion Læs denne brugervejledning grundigt før ibrugtagning. Herved får du det største udbytte af forstærkertelefonens funktioner. Tillykke

Læs mere

LU Illiom DA.book Page 1 Vendredi, 14. septembre 2007 12:05 12 DECT TELEPHONE ILLION A1 ILLION 1

LU Illiom DA.book Page 1 Vendredi, 14. septembre 2007 12:05 12 DECT TELEPHONE ILLION A1 ILLION 1 LU Illiom DA.book Page 1 Vendredi, 14. septembre 2007 12:05 12 DECT TELEPHONE ILLION A1 ILLION 1 dk LU Illiom DA.book Page 2 Vendredi, 14. septembre 2007 12:05 12 INDHOLDSFORTEGNELSE 4 INFORMATIONER 4

Læs mere

Dansk. Advarsel, AmpliPOWER40/50 kan komme op på en særdeles kraftig lydstyrke! (Risiko for akustisk chok)

Dansk. Advarsel, AmpliPOWER40/50 kan komme op på en særdeles kraftig lydstyrke! (Risiko for akustisk chok) AmpliPOWER 40/50 Dansk Advarsel, AmpliPOWER40/50 kan komme op på en særdeles kraftig lydstyrke! (Risiko for akustisk chok) Brugermanual - læs omhyggeligt før brugen! VÆR FORSIGTIG: Denne telefon er specielt

Læs mere

Spirit 500. Brugervejledning. Trådløs DECT - telefon med SMS - funktion. og sikkerhedshenvisninger. 06/05wh V.1

Spirit 500. Brugervejledning. Trådløs DECT - telefon med SMS - funktion. og sikkerhedshenvisninger. 06/05wh V.1 Spirit 500 Brugervejledning og sikkerhedshenvisninger Trådløs DECT - telefon med SMS - funktion 06/05wh V.1 1 Kort brugervejledning håndsæt Håndsæt slukkes Håndsæt tændes Eksternt opkald Intern opkald

Læs mere

SSI GSM samtaleanlæg

SSI GSM samtaleanlæg SSI GSM samtaleanlæg GSM baseret samtaleanlæg og adgangskontrol Installation og bruger vejledning Bestillings nummer: 26008005 SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

i740/m740e Quick guide

i740/m740e Quick guide i740/m740e Quick guide Din i740/m740e Du har lige fået en ny telefon. Din i740/m740e systemtelefon giver dig adgang til tjenester og faciliteter som er tilgængelige i NeXspan porteføljen. Din i740/m740e

Læs mere

Stereoradio til undermontering

Stereoradio til undermontering Stereoradio til undermontering MEDION LIFE E66226 (MD 84104) Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1..Om denne brugsanvisning...2 1.1..Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne brugsanvisning...2

Læs mere

Gigaset. Gigaset SL37H

Gigaset. Gigaset SL37H s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

D 4500 / D 4500 Twin Set

D 4500 / D 4500 Twin Set D 4500 / D 4500 Twin Set Betjeningsvejledning og Sikkerhedsanvisninger Trådløs DECT - telefon med nummervisning 07/04hj Kort betjeningsvejledning til håndsæt Eksternt opkald eller Internt opkald Genopkald

Læs mere

PPF 685 PPF 695. DK Betjeningsvejledning

PPF 685 PPF 695. DK Betjeningsvejledning PPF 685 PPF 695 Betjeningsvejledning Kære kunde Med købet af denne enhed har du valgt et PHILIPS kvalitetsprodukt. Apparatet opfylder alle de krav, der stilles til privat brug eller brug i hverdagen på

Læs mere

Gigaset. Gigaset SL370. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset. Gigaset SL370. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Gigaset SL370 Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2007 All rights reserved.

Læs mere

VEJLEDNING I IP TELEFONI

VEJLEDNING I IP TELEFONI VEJLEDNING I IP TELEFONI Indholdsfortegnelse IP telefoni hvad er nyt?... 3 1. Telefonens udseende og funktioner... 5 2. Funktioner på din IP telefon... 6 3. Log ind/log ud af telefonen og afdelingstelefonnummer...

Læs mere

Sporing af demente med GPS-teknologi

Sporing af demente med GPS-teknologi Sporing af demente med GPS-teknologi Større tryghed og bevægelsesfrihed for demente Med GPS-TRACKER ved man altid, hvor den demente befinder sig. Sporing af demente med GPS-teknologi Hvorfor skulle demente

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. 26.03.2012 Ver3. Side

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. 26.03.2012 Ver3. Side GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk 26.03.2012 Ver3 Side Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Sirene lydstyrke Relæudgang (NO) 9-12V DC

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores.

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. I den følgende vejledning er der mulighed for, at lære din nye varmepumpestyring meget bedre at kende. Der findes også en meget forenklet vejledning,

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning Før du starter Om denne vejledning Parrot foretrækker at lægge brugervejledningerne ud online i stedet for at få dem trykt for at begrænse papirforbruget og af hensyn til miljøet.

Læs mere

INDHOLD. 16-19 KORT OVERSIGT 16 Håndsæt 17 Basestation (Calios A1) 18 Basestation (Calios) 19 Display symboler og deres betydning

INDHOLD. 16-19 KORT OVERSIGT 16 Håndsæt 17 Basestation (Calios A1) 18 Basestation (Calios) 19 Display symboler og deres betydning 04 Calios_da 29.06.2007 8:32 Uhr Seite 2 INDHOLD 5-7 INFORMATIONER 5 Forord 5 Henvisninger vedrørende anvendelsen 5-6 Sikkerhedshenvisninger 7 Miljø 7 Emballagen 7 Batterier og genopladelige batterier

Læs mere

Gigaset. Gigaset SL370. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset. Gigaset SL370. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Gigaset SL370 Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2007 All rights reserved.

Læs mere

Velkommen til den mobile verden

Velkommen til den mobile verden Velkommen til den mobile verden Hos Call me fokuserer vi på at gøre det nemt for dig at købe din nye mobil, mobilt bredbånd eller mobiltilbehør. Du kan handle på www.callme.dk, når du har tid og til priser

Læs mere

Part No.: 18934 Version 1.0

Part No.: 18934 Version 1.0 Offentlig Information Samsung Telecoms kan uden forudgående varsel revidere denne brugervejledning uanset grunden til dette. Samsung Telecoms kan endvidere uden forudgående varsel ændre design, komponenter

Læs mere

Brugsanvisning. Olympia Babyalarm MBF 1213 plus

Brugsanvisning. Olympia Babyalarm MBF 1213 plus Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 1213 plus 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 1213 plus hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke

Læs mere

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul GRIPO 4925 er let at tilslutte og anvende. Læs hvor simpelt det kan gøres i denne manual. Indhold 1 Introduktion... 1 Vedligeholdelse...1 Gripo hotline...1 Gripo hjemmeside...1

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

ME Control Bruger Manual

ME Control Bruger Manual ME Control Bruger Manual Her finder jeg ME Control-enheden på Internettet Den sidst opdaterede brugermanual findes på adressen www.mecontrol.eu 1. Sådan fungerer ME Control-enheden Alt hvad du sender (SMS

Læs mere

Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail

Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail Side 2 Indhold 1. Priser/ Produktnummer... 3 2. Faktablad... 3 3. Produktbeskrivelse... 3 3.1. Beskrivelse af produktet... 3 3.1.1. A-abonnentens brugergrænseflade... 3 3.1.2.

Læs mere

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01 Trådløst Alarm System Med indbygget GSM modem Brugsanvisning 1 Indhold Side 2 - Forord Side 3 - Alarm oversigt Side 4 - Opstart af alarm Side 4 - Programmering af alarmcentral Side 4 - Indtastning af kode

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

Kom godt i gang. Læs om dine muligheder. Mobilsvarer Få nyheder på din mobil Selvbetjening SMS og MMS

Kom godt i gang. Læs om dine muligheder. Mobilsvarer Få nyheder på din mobil Selvbetjening SMS og MMS Kom godt i gang Læs om dine muligheder Mobilsvarer Få nyheder på din mobil Selvbetjening SMS og MMS Mobilopsætning Spærring af opkald Data på din mobil Mobilt bredbånd Og meget meget mere Callme.dk Velkommen

Læs mere

HICOM 150 E OFFICE Version 2.2

HICOM 150 E OFFICE Version 2.2 HICOM 150 E OFFICE Version 2.2 OPTISET E STANDARD ADVANCE MEMORY Denne mappe tilhører: Siemens A/S OVO, 04.01.2001 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------------------------------------------------------------2

Læs mere

DECT-telefon med videodørtelefon MEDION LIFE P63025 (MD 84184)

DECT-telefon med videodørtelefon MEDION LIFE P63025 (MD 84184) DECT-telefon med videodørtelefon MEDION LIFE P63025 (MD 84184) Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Om denne brugsanvisning... 8 1.1. Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne brugsanvisning...

Læs mere

Håndsættet skal oplades i 24 timer før brugen.

Håndsættet skal oplades i 24 timer før brugen. DK Betjeningsvejledning Håndsættet skal oplades i 24 timer før brugen. Indholdsfortegnelse DK 3 Indholdsfortegnelse 4 Vigtige informationer 6 Hvad finder du i boksen 7 Din VOIP 321 9 Symboler på håndsættets

Læs mere

Brugervejledning NL200. Bluetooth halsteleslynge

Brugervejledning NL200. Bluetooth halsteleslynge Brugervejledning NL200 Bluetooth halsteleslynge Introduktion Læs denne brugervejledning grundigt før ibrugtagning. Herved får du det største udbytte af halsteleslyngens funktioner. Tillykke med din nye

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

Seniortelefon GSP-100. www.facebook.com/denverelectronics. Betjeningsvejledning

Seniortelefon GSP-100. www.facebook.com/denverelectronics. Betjeningsvejledning Seniortelefon GSP-100 www.facebook.com/denverelectronics Betjeningsvejledning 1 4 Ilægning/ Udtagning af batteri 4 Isætning/ Udtagning af SIM-kort 7 Opladning af batteriet 8 Sådan tændes og slukkes telefonen

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

TELTONIKA GSM Bordtelefon DPH200. Brugervejledning v. 1.02

TELTONIKA GSM Bordtelefon DPH200. Brugervejledning v. 1.02 TELTONIKA GSM Bordtelefon DPH200 Brugervejledning v. 1.02 LEGAL NOTICE Teltonika 2008, GSM Bordtelefon DPH200 Brugervejledning v. 1.02 Copyright 2008 Teltonika Ltd. Alle rettigheder forbeholdes. Enhver

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 5 Korrekt anvendelse... 5 Driftssikkerhed... 6 Reparation... 9 Pakkens indhold... 10 Apparatoversigt... 11 Stik...

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 5 Korrekt anvendelse... 5 Driftssikkerhed... 6 Reparation... 9 Pakkens indhold... 10 Apparatoversigt... 11 Stik... Indhold Sikkerhedsanvisninger... 5 Korrekt anvendelse... 5 Driftssikkerhed... 6 Reparation... 9 Pakkens indhold... 10 Apparatoversigt... 11 Stik... 13 Ibrugtagning... 14 Etablering af elektrisk forbindelse...

Læs mere

TDC Scale. Kom godt i gang - betjening af IP-telefon. Kvikguide

TDC Scale. Kom godt i gang - betjening af IP-telefon. Kvikguide TDC Scale Kom godt i gang - betjening af IP-telefon Kvikguide Ip-telefoner i TDC Scale Ved overgangen til TDC Scale har du udskiftet din bordtelefon med en ip-telefon. Vær opmærksom på, at du kan programmere

Læs mere

Gigaset. Gigaset E450

Gigaset. Gigaset E450 s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset E450 Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved.

Læs mere

Brugervejledning TAL Evolution

Brugervejledning TAL Evolution 1 BRUGSVEJLEDNING TAL EVOLUTION Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TAL Evolution er startmodellen blandt de automatiske lasere. Her er THEIS ikke gået

Læs mere

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til Android. Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til Android. Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved TDC Scale Assistent til Android Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved Revision Date 1 kw 20110518 Initial version 2 KW 20110522 Sproglige rettelser 3 KW 20110525 Afsnit vedr. Automatick

Læs mere

indream SmartCar GPS tracker

indream SmartCar GPS tracker indream SmartCar GPS tracker REV 2.4-27-05-2015 Specifikationer Type Lokationshastighed GPS / GSM antenne Forsyningsspænding indream SmartCar Hot start < 2 sekunder (Åben himmel) Kold start < 38 sekunder

Læs mere

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Ver. 5. Side

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Ver. 5. Side GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk Side Ver. 5 Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Sirene lydstyrke Relæudgang (NO) 9-12V DC / 500mA

Læs mere

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning NEO GSM nødkaldeapparat Betjeningsvejledning Kidde Danmark A/S Kidde Danmark A/S Industriholmen 17-19 Viborgvej 798 2650 Hvidovre 8471 Sabro 3686 9600 8694 8711 info@kidde-danmark.dk info@kidde-danmark.dk

Læs mere

Business Communications Manager Telefonens funktioner

Business Communications Manager Telefonens funktioner Business Communications Manager Telefonens funktioner 2002 Nortel Networks P0341611 Version 02 Taster Funktionstasten i Business Series Terminal (T-series) er et lille globusikon. På funktionstasten i

Læs mere

GSM CallStarter Type TC202

GSM CallStarter Type TC202 Introduktion GSM Callstarter er lavet til fjernbetjent start af bil og bådvarmer via SMS eller direkte opkald fra en telefon, mobil eller fastnet. Enheden er baseret på brug af GSM nettet, og skal derfor

Læs mere

Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk. Brugervejledning for analoge telefoner

Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk. Brugervejledning for analoge telefoner Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk Brugervejledning for analoge telefoner Siemens AS180 trådløs telefon kun 99,- INDHOLDSFORTEGNELSE Tonesignaler Opkald Modtage kald Samtale venter Viderestilling

Læs mere

GPRS-TELEFON SGH-X450

GPRS-TELEFON SGH-X450 * Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den software du har installeret eller din tjenesteudbyder. GPRS-TELEFON SGH-X450 ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Læs mere

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for brugere V2.0

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for brugere V2.0 3OMSTILLING Manual til 3Omstilling Webklient for brugere V2.0 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION... 3 2. MINIMUMSKRAV FOR WEBKLIENT... 3 3. LOG IND... 3 4. HURTIGT OVERBLIK... 3 5. ÆNDRING AF STATUS...

Læs mere