[Introduction] [A. Kendskab] [B. Forståelse] [Info]

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "[Introduction] [A. Kendskab] [B. Forståelse] [Info]"

Transkript

1 [Introduction] Goddag mit navn er, og jeg ringer fra Epinion. Vi er i øjeblikket i gang med en undersøgelse blandt danske virksomheder for Konkurrence og Forbrugerstyrelsen. Må jeg i den forbindelse have lov at tale med den ansvarlige for salg/salgsafdeling (salgsdirektør, direktør, daglig leder). [INTW: EFTER AT VÆRE STILLET OM TIL RETTE PERSON] Undersøgelsen varer ca minutter og handler om hvad man som virksomhed må og ikke må i forhold til forbrugerne. Det er anonymt at deltage i undersøgelsen, så Konkurrenceog Forbrugerstyrelsen vil ikke se dine svar. Resultaterne er vigtige, fordi de gør det lettere for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen at hjælpe virksomhederne med at overholde reglerne på forbrugerområdet. Jeg håber, at du har lyst til at deltage. [1 - single] Hvor mange ansatte har virksomheden på adressen? 1. 1 ansat [Filtered] ansatte ansatte ansatte ansatte ansatte 7. Mere end 250 ansatte [2 - single] Indgår virksomheden på adressen i en større koncern?, notér ca. antal ansatte: [3 - single] Hvad beskæftiger din virksomhed sig primært med? [INTW: LÆS OP] 1. Salg af varer til private forbrugere via fysiske salgssteder (fx butik, callcenter) 2. Salg af varer til private forbrugere via nettet 3. Salg af services til private forbrugere via fysiske salgssteder (fx butik, callcenter) 4. Salg af services til private forbrugere via nettet 5. Andet [Filtered] [A. Kendskab] [4 - single] Hvor meget kender du til reglerne på forbrugerområdet, herunder markedsføringsreglerne? [INTW: LÆS OP] 1. Meget 2. En del 3. Lidt 4. Har aldrig hørt om [B. Forståelse] [Condition 4= 4] [B1] Selvom du aldrig har hørt om reglerne på forbrugerområdet vil jeg gerne stille dig nogle spørgsmål om, hvad man som virksomhed må og ikke må ift. reglerne på forbrugerområdet Du bedes svare, hvad du tror, er det rigtige svar. Hvis du ikke ved det, skal du svare ''ved ikke''. [Condition 4= 1 OR 4= 2 OR 4= 3] [B2] Jeg vil nu stille dig et par spørgsmål om indholdet af reglerne på forbrugerområdet. Du bedes svare, hvad du tror, er det rigtige svar. Hvis du ikke ved det, skal du svare ''ved ikke''. [Info] Vi skal nu se på en række almindelige situationer, som du som virksomhed nemt kan komme i. For hver situation skal du tage stilling til, hvad du må og ikke må i forhold til forbrugerne. Du vil blive præsenteret for en række svarmuligheder, hvor du skal bedømme, om det er noget du som virksomhed kan gøre og stadig være inden for reglerne på forbrugerområdet. [5 - single] Må din virksomhed sende s til en forbruger for at sælge virksomhedens produkter uden først at have aftalt det med forbrugeren? [INTW: LÆS OP] altid

2 , man må som udgangspunkt kun sende s til en forbruger for at sælge noget, hvis det på forhånd er aftalt med forbrugeren 3. Nej, aldrig [Info] [6 - single] Hvis en forbruger har tilføjet sit navn til den såkaldte Robinsonliste, betyder det så...: [INTW: LÆS OP] 1. At virksomheden ikke må sende uadresserede, husstandsomdelte reklamer til forbrugeren 2. At kun bestemte typer virksomheder må henvende sig personligt eller telefonisk uden at forbrugerne har bedt om det 3. At virksomheder ikke må sende adresserede reklamer eller henvende sig telefonisk til forbrugeren 4. Jeg kender ikke Robinsonlisten [7 - single] En kunde ønsker at betale med et gavekort, som er 4 år gammelt. Hvor længe gælder et gavekort, hvis ikke andet er aftalt? [INTW: LÆS OP] 1. 1 år 2. 3 år 3. 5 år 4. Gavekort forældes aldrig, de fungerer som kontanter [8 - single] Din virksomhed tilbyder en forbruger en gratis vare eller service. Accepterer forbrugeren tilbuddet, tegner forbrugeren samtidig et abonnement på den vare eller service du sælger. Er det lovligt? [INTW: LÆS OP], men det er kun lovligt for visse typer af varer / services 2. Ja, hvis forbrugeren får varen / servicen gratis, og forbrugeren straks kan opsige abonnementet 3. Ja, hvis forbrugeren får varen / servicen gratis, og det klart fremgår, at forbrugeren tegner et abonnement, som der skal betales for [9 - single] Hvordan skal prisen på en vare/service oplyses overfor en forbruger? [INTW: LÆS OP] 1. Prisen kan oplyses inklusiv moms eller eksklusiv moms, når det samtidig oplyses, at momsen skal tillægges 2. Den samlede pris inklusiv moms og andre omkostninger skal oplyses 3. Kunden skal kun på forespørgsel have den samlede pris oplyst 4. Det afhænger af den konkrete vare/service [10 - single] Hvor mange uger skal en vare / service have været til salg til den samme pris hos din virksomhed - før prisen kan sættes ned og I kan reklamere med før-og-nuprisen? Her tænkes på andre varer/services end dagligvarer. [INTW: LÆS OP] 1. 2 uger 2. 4 uger 3. 6 uger 4. 8 uger [11 - single] Må din virksomhed lade muligheden for at deltage i en konkurrence afhænge af, om forbrugeren køber noget? [INTW: LÆS OP] 1. Nej det er ikke lovligt 2. Ja, det er lovligt, hvis betingelserne oplyses 3. Ja, men det er kun lovligt for visse varer/services [Condition 3= 1 OR 3= 2] [12-14] [12 - single] Hvor længe har en kunde ret til at klage ifølge købeloven, hvis en vare ikke er i orden? [INTW: LÆS OP] dage 2. 6 måneder 3. 1 år 4. 2 år 5. 3 år 6. Ved ikke [13 - single] Er det muligt for din virksomhed at aftale sig til en kortere reklamationsperiode på sine varer med privat kunder? [INTW: LÆS OP] 3. Det afhænger af varen

3 [14 - single] En måned efter en kunde har købt en vare, reparerer din virksomhed varen, fordi den er i stykker. En uge efter kommer kunden tilbage med varen, som stadig er i stykker. Kunden vil nu have pengene tilbage. Hvad er reglerne? [INTW: LÆS OP] 1. Virksomheden skal ikke betale pengene tilbage, før den har forsøgt afhjælpning tre gange 2. Virksomheden har ret til at forsøge afhjælpningen inden for rimelig tid 3. Det afhænger af, hvad virksomheden har aftalt med kunden i forbindelse med køb [Condition 3= 2 OR 3= 4] [15-16] [15 - multiple] Hvilke af disse oplysninger om virksomheden skal din netbutik give sine kunder? [INTW: LÆS OP] (gerne flere svar) 1. Firmanavn 2. Navn på virksomhedens direktør 3. Fysisk adresse 4. Tidspunkter, hvor det er muligt at komme i telefonisk kontakt med virksomheden 5. adresse 6. Antallet af forbrugerklager, virksomheden årligt modtager 7. Om hjemmesiden er etableret i eller uden for EU 8. CVR-nummer (hvis virksomheden er registreret i CVR) 9. Ved ikke [16 - single] Ifølge forbrugeraftaleloven har kunder fortrydelsesret for langt de fleste produkter købt i danske netbutikker. Hvor lang er fortrydelsesretten? [INTW: LÆS OP] 1. 7 dage dage dage 4. Én måned [C. Informationsindhentning] [17 - multiple] Hvilke af disse offentlige hjemmesider benytter du og hvor ofte? [INTW: LÆS OP] (gerne flere svar) 1. Virk.dk 2. Skat.dk 3. Borger.dk 4. Forbrug.dk 5. Forbrugerombudsmanden.dk 6. KFST.dk 7. ERST.dk 8. Andre [Condition 17= 8] [18 - single] Hvilke andre offentlige hjemmesider benytter du? 1. Noter: [Condition 17= 1 OR 17= 2 OR 17= 3 OR 17= 4 OR 17= 5 OR 17= 6 OR 17= 7 OR 17= 8] [Informationsindhentning] Hvor ofte benytter du... [Condition 17= 1] [19 - single] Virk.dk [Condition 17= 2] [20 - single] Skat.dk [Condition 17= 3] [21 - single] Borger.dk [Condition 17= 4] [22 - single] Forbrug.dk [Condition 17= 5] [23 - single]

4 Forbrugerombudsmanden.dk [Condition 17= 6] [24 - single] KFST.dk [Condition 17= 7] [25 - single] ERST.dk [Condition 17= 8] [26 - single] #Andet [27 - multiple] Hvilke informationskanaler benytter din virksomhed til at få information om reglerne på forbrugerområdet? [INTW: LÆS IKKE OP] (gerne flere svar) 1. Virksomhedens hovedkontor 2. Brancheorganisation 3. Ekstern juridisk bistand (advokater) 4. Reklamebureau 5. Pressen 6. Forbrugerombudsmanden 7. Forbrugerrådet 8. Ministerier, styrelser eller andre offentlige myndigheder 9. Andre virksomheder 10. Familie og venner 11. Andre, notér: 12. Ingen [Condition 4= 1 OR 4= 2 OR 4= 3] [D. Handling] [28 - multiple] Hvilke af følgende tiltag benytter din virksomhed sig af for at sikre, at virksomheden overholder reglerne på forbrugerområdet [INTW: LÆS OP] (gerne flere svar) 1. Reklamekampagner, aftalebetingelser mv. vurderes efter en formel procedure i virksomheden 2. Medarbejdere, der er ansat til at sikre, at virksomheden overholder reglerne 3. En håndbog til salgsmedarbejdere og butikspersonale 4. Ekstern rådgivning 5. Uddannelse af nøglemedarbejdere 6. Løn, bonusser og forfremmelse er knyttet til overholdelse af lovene 7. En procedure for håndtering af forbrugerklager 8. Kontrol (fx stikprøver, mystery shopping) 9. Vi handler ud fra almindelig sund fornuft og benytter ingen af ovenstående tiltag 10. Vi oplever ikke, at reglerne er relevante for os, og har derfor ikke iværksat tiltag for at sikre, at reglerne overholdes 11. Andet, notér: [E. Kultur] Virksomheder har mange forskellige måder at gribe tingene an på. Nogle virksomheder har formelle procedurer, mens andre mere tager tingene som de kommer. [29 - single] Hvis du skulle beskrive, hvordan din virksomhed tager beslutninger på en skala fra 1-10, hvor 10 er en virksomhed med mange formelle procedurer, mens 1 er en virksomhed med meget uformelle måder at tage beslutninger på. Hvor vil du da placere din virksomhed? Der er ingen strukturer for, hvordan vi tager beslutninger Alt er skemalagt [30 - single] På samme skala, hvor vil du placere virksomhedens arbejde med at overholde reglerne på forbrugerområdet? Der er ingen strukturer for, hvordan vi arbejder med at overholde reglerne på forbrugerområdet 2. 2

5 Vores arbejde med at overholde reglerne på forbrugerområdet er meget skemalagt og struktureret [G. Motivation] Hvor vigtig er hver af følgende faktorer i forhold til at afholde din virksomhed fra at bryde reglerne på forbrugerområdet? Vil du sige, at det er...? [31 - single] Bøder til virksomheden [32 - single] Tab af anseelse i branchen [33 - single] Civile søgsmål/erstatningskrav fra forbrugerne [34 - single] Interne sanktioner i virksomheden [35 - single] Negativ medieopmærksomhed (dårlig PR) [36 - single] Utilfredse kunder [37 - single] Sagsomkostninger [38 - multiple] Hvilke af følgende faktorer har ellers betydning for, at I overholder reglerne på forbrugerområdet? [INTW: LÆS OP] (gerne flere svar) 1. Det er moralsk rigtigt at overholde loven 2. Det er godt for forretningen 3. Det giver mere tilfredse medarbejdere 4. Positiv medieopmærksomhed 5. Andet, notér: [39 - multiple] Hvorfor tror du, at nogen virksomheder overtræder reglerne på forbrugerområdet? [INTW: LÆS OP] (gerne flere svar) 1. De tjener penge på det 2. De har ikke noget imod at have et image, som nogen, der er på kant med loven 3. Sandsynligheden for at blive opdaget er lille 4. Overholdelse af reglerne er ikke et væsentligt konkurrenceparameter i branchen 5. Loven er svær at overholde 6. Andet 7. Ved ikke [40 - multiple (max 3)] Hvem lægger det største pres på din virksomhed for at overholde reglerne på forbrugerområdet? (gerne flere svar - vælg maks 3) [INTW: LÆS OP] 1. Medierne 2. Brancheorganisation 3. Kunderne 4. Myndighederne 5. Samarbejdspartnere (fx reklamebureau, leverandør eller lignende) 6. Medarbejderne 7. Andre 8. Ingen af disse

6 9. Ved ikke [41 - single] Hvor stor vurderer du, at sandsynligheden er for at blive opdaget af myndighederne, hvis I overtræder reglerne på forbrugerområdet? 1. Meget stor 2. Stor 3. Lille 4. Meget lille [F. Efterlevelse] [42 - single] Hvor ofte er det dit indtryk, at virksomhederne i din branche overtræder reglerne på forbrugerområdet? 1. Meget ofte 2. Ofte 3. Indimellem 4. Sjældent 5. Aldrig 6. Ved ikke [43 - multiple] Hvilke konsekvenser har andre virksomheders overtrædelse af reglerne på forbrugerområdet haft for din virksomhed? [INTW: LÆS IKKE OP] (gerne flere svar) 1. Min virksomhed har mistet kunder 2. Det har sænket kvaliteten af varerne/servicen i markedet 3. Det har skabt urealistisk lave priser i markedet 4. Det har givet branchen et dårligt ry 5. Det har forhindret nye og bedre produkter i at komme på markedet 6. Det har øget vores omkostninger 7. Min virksomhed har tjent flere penge 8. Det har øget kvaliteten af varerne/servicen på markedet 9. Det har skabt urealistisk høje priser i markedet 10. Det har givet branchen et bedre ry 11. Der er kommet nye og bedre produkter på markedet 12. Det har mindsket vores omkostninger 13. Andet, notér: 14. Ingen 1 [44 - single] I hvor høj grad overholder din virksomhed reglerne på forbrugerområdet i dag? 1. Fuldt ud 2. I høj grad 3. I nogen grad 4. I ringe grad 5. Slet ikke 6. Ved ikke [Info] Jeg vil nu spørge lidt ind til din virksomheds overholdelse af markedsføringsloven. [45 - single] Har din virksomhed de seneste 2 år væsentligt ændret eller helt opgivet et markedsføringstiltag af frygt for, at Forbrugerombudsmanden ville gribe ind? 3. Ved ikke [Condition 45= 1] [46 - single] Hvor mange gange inden for de seneste 2 år har din virksomhed væsentligt ændret eller helt opgivet et markedsføringstiltag af frygt for, at Forbrugerombudsmanden ville gribe ind? 1. Antal: 2. Ved ikke [I. Nye tiltag] [47 - multiple (max 3)] Hvor vil din virksomhed foretrække at søge viden om reglerne på forbrugerområdet? (gerne flere svar - vælg maks 3) [INTW: LÆS OP] 1. Via en telefonisk hotline 2. Via en webhotline, hvor virksomheden selv kan klikke sig frem til spørgsmål og svar 3. Via nyhedsbreve 4. Via en hjemmeside 5. Via pressen 6. Via samarbejdspartnere (fx eksterne advokater, brancheorganisation, reklamebureau) 7. Via forhåndsgodkendelser af fx markedsføringstiltag fra myndighederne 8. Via kurser for virksomhedens medarbejdere udbudt af myndighederne 9. Via branchespecifikke informations-/netværksmøder 10. Andet, notér: 11. Har ikke behov for information om reglerne på forbrugerområdet 12. Ved ikke

7 [H. Baggrund] [48 - single] Er din virksomhed medlem af en brancheforening? 3. Ved ikke [49 - single] Har din virksomhed haft en sag hos forbrugerombudsmanden, forbrugerklagenævnet eller andre forbrugertilsynsmyndigheder inden for de seneste 2 år? 3. Ved ikke [50 - single] Oplever du, at konkurrencepresset fra eksisterende konkurrenter er...? Beskedent Meget intenst 8. Ved ikke [End of Interview] Det var det sidste spørgsmål. Tak for din tid.

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE ? OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE Hvorfor skal jeg overholde konkurrencereglerne? Det kan have alvorlige konsekvenser at overtræde konkurrencereglerne. Hvis du ikke ved, hvad reglerne går

Læs mere

Markedsføring i sociale medier en lille håndbog i do s and dont s

Markedsføring i sociale medier en lille håndbog i do s and dont s Markedsføring i sociale medier en lille håndbog i do s and dont s I er kendelsen af, at det kan være svært selv at skulle sætte sig ind i eller følge udviklingen i markedsføringslovgivningen i forbindelse

Læs mere

10 grunde til hvorfor din hjemmeside ikke giver nok kunder!

10 grunde til hvorfor din hjemmeside ikke giver nok kunder! 10 grunde til hvorfor din hjemmeside ikke giver nok kunder! Jacob Elton og Martin Bengaard Jensen og Jensen Marketing ApS People search for information - to find solutions. When they do and it fits their

Læs mere

Brug af kundeoplysninger

Brug af kundeoplysninger fremtiden starter her... Gode råd om... Brug af kundeoplysninger INDHOLD Hvilke oplysninger må du registrere? 3 Hvordan skal oplysningerne opbevares? 4 Hvordan må oplysningerne bruges? 4 Adresseret post

Læs mere

RÅD 7 GRATIS DKK LAZYJOE.DK DKK DKK BUREAU. 7 råd til hvordan du selv kan være med til at skabe mere salg elle få flere leads online DKK DKK DKK

RÅD 7 GRATIS DKK LAZYJOE.DK DKK DKK BUREAU. 7 råd til hvordan du selv kan være med til at skabe mere salg elle få flere leads online DKK DKK DKK 7 GRATIS RÅD $ $ 7 råd til hvordan du selv kan være med til at skabe mere salg elle få flere leads online MERE SALG ELLER FLERE KONTAKTER HELT GRATIS. Som ejer eller leder af en virksomhed med en kommerciel

Læs mere

Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 06

Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 06 Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling Konkurrence- og Forbrugeranalyse 06 2012 Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling Konkurrence-

Læs mere

Vi har ca. 1 time. Jeg har taget lidt med, så vi ikke sidder her og tørster. Tag en kop kaffe/te/kakao og en croissant. Gør dig det behageligt.

Vi har ca. 1 time. Jeg har taget lidt med, så vi ikke sidder her og tørster. Tag en kop kaffe/te/kakao og en croissant. Gør dig det behageligt. Bilag 6: Spørgeguide inklusiv forskningsspørgsmål Intro: (5 min.) Velkommen og tusind tak, fordi du vil deltage i vores samtale om unge og økonomi. Jeg hedder XX. Vi er 5 studerende fra Roskilde Universitet,

Læs mere

Når Vi kører en sag for Dig

Når Vi kører en sag for Dig Når Vi kører en sag for Dig FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE II00I00II Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk akasse-kbh@prosa.dk

Læs mere

Oftede Stillede Spørgsmål

Oftede Stillede Spørgsmål Oftede Stillede Spørgsmål Værd at vide om Shopbox Hvorfor bruge Shopbox? Mere end 3 millioner danskere bruger dagligt Facebook, Google og læser e-mail på nettet. Med Shopbox kan virksomheder drage fordel

Læs mere

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv.

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv. Net-tjek Introduktion Net-tjek er en guide, som henvender sig til dig, der vil oprette din egen web-butik med salg af varer og tjenesteydelser, og til dig, der allerede har en web-butik, men vil tjekke,

Læs mere

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Det diskuteres i øjeblikket at ændre reglerne for revisorer for at skabe en større adskillelse imellem revisor og kunder. Et forslag er

Læs mere

Få ret til mere. rabat kredit frihed. Spørgsmål & svar for LO Plus Guldkort. det rette supplement til Dankortet

Få ret til mere. rabat kredit frihed. Spørgsmål & svar for LO Plus Guldkort. det rette supplement til Dankortet Få ret til mere rabat kredit frihed Spørgsmål & svar for LO Plus Guldkort det rette supplement til Dankortet 1. Om LO Plus Guldkort generelt 2 2. Brug og betaling 3 3. Om kreditkort 6 4. Ansvarsfuld långivning

Læs mere

Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling

Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling 2013 Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling

Læs mere

Forbrugernes skift af mobil- og forsikringsudbyder. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 08

Forbrugernes skift af mobil- og forsikringsudbyder. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 08 - - 2012 Forbrugernes skift af mobil- og forsikringsudbyder Konkurrence- og Forbrugeranalyse 08 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf. 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk

Læs mere

Danske forbrugerforhold 2011. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 08.11

Danske forbrugerforhold 2011. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 08.11 Danske forbrugerforhold 2011 Konkurrence- og Forbrugeranalyse 08.11 Forord Gode forbrugerforhold er en vigtig drivkraft for vækst og nye muligheder for forbrugerne. Når der er gode forbrugerforhold, er

Læs mere

Sådan får du din virksomhed til at ligne en million!

Sådan får du din virksomhed til at ligne en million! Sådan får du din virksomhed til at ligne en million! 7 ting der giver bedre signalværdi og gladere kunder Ligesom vi alle bedømmer en person vi møder første gang på dennes ansigt, frisure og påklædning,

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - CRI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 7. marts 2013 V-105-11 Experian A/S (Advokat Thomas Munk Rasmussen) mod Debitor Registret A/S (Advokat Kresten M. Valdal) Indledning Sagen handler

Læs mere

Casé 3 Garden Style. Henrik Dehlendorff Jensen 250188-2073 Århus Købmandsskole HGS Hold 5 Salg og Service v. Lars Henrik Jedig Pedersen

Casé 3 Garden Style. Henrik Dehlendorff Jensen 250188-2073 Århus Købmandsskole HGS Hold 5 Salg og Service v. Lars Henrik Jedig Pedersen Casé 3 Garden Style Henrik Dehlendorff Jensen 250188-2073 Århus Købmandsskole HGS Hold 5 Salg og Service v. Lars Henrik Jedig Pedersen Indholdsfortegnelse 1. Idé og Idégrundlag... 4 2. Segmentering og

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE Det har været særdeles opløftende at opleve dialogen med repræsentanterne for de tre interessentgrupper. Hans Erik Brønserud administrerende direktør SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Unges normer for brug af kreative produkter på internettet 2012

Unges normer for brug af kreative produkter på internettet 2012 Unges normer for brug af kreative produkter på internettet 2012 RettighedsAlliancen & UBVA Forfattet af Christian Stenz Kirkebæk for RettighedsAlliancen & UBVA Februar 2013 Forsideillustration v/ Maria

Læs mere

Nedenstående handelsbetingelser er gældende for alle ordrer foretaget på optimera.dk.

Nedenstående handelsbetingelser er gældende for alle ordrer foretaget på optimera.dk. Handelsbetingelser Nedenstående handelsbetingelser er gældende for alle ordrer foretaget på optimera.dk. optimera.dk ejes og opdateres af: Saint Gobain Distribution Denmark A/S Park Allé 370 2605 Brøndby

Læs mere

Gode råd. til jobsøgning. - til medlemmer over 50 år

Gode råd. til jobsøgning. - til medlemmer over 50 år Gode råd til jobsøgning - til medlemmer over 50 år Hvorfor denne pjece? Denne pjece har til formål at formidle en række gode råd om jobsøgning til medlemmer over 50 år. Disse råd er opstået i forbindelse

Læs mere

Fokus på din forretning

Fokus på din forretning Fokus på din forretning 1.000 mindre virksomheders syn på udfordringer og muligheder i hverdagen og fremtiden Maj 2014 Mindre virksomheder i Danmark vejrer morgenluft Mindre virksomheder er vigtige for

Læs mere

FORHOLDENE FOR SERVICE SMV ERNE 2014

FORHOLDENE FOR SERVICE SMV ERNE 2014 Danske Services Brancheundersøgelse af små og mellemstore virksomheder i servicebranchen 2014: FORHOLDENE FOR SERVICE SMV ERNE 2014 D a n s k e S e r v i c e s B r a n c h e a n a l y s e 2 0 1 4 S i d

Læs mere

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE INDHOLD INDLEDNING... 3 RESUMÉ AF PROJEKTBESKRIVELSE... 5 BAGGRUNDSOPLYSNINGER OM SELVSTÆNDIGE INDVANDRERE... 6 OM DEN DANSKE ERHVERVSSTRUKTUR... 6 BRANCHEVALG...

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Køb og salg af virksomhed

Køb og salg af virksomhed Køb og salg af virksomhed Ejerskiftehåndbogen OM EJERSKIFTEHÅNDBOGEN Alle teksterne i Ejerskiftehåndbogen findes på www.startvækst.dk Startvækst er en portal til iværksættere og virksomheder i vækst og

Læs mere