Referat fra temamøde om cykeltiltag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra temamøde om cykeltiltag 15-04-2013"

Transkript

1 Referat fra temamøde om cykeltiltag Gode rammer for cyklister på hospitalerne v/ Regitze Rugholm, Glostrup Hospital, Annette Precht-Sparre, Herlev Hospital og Louise Voss Bendixen, Bispebjerg Hospital Hospitalerne fremlagde en række af de tiltag, de har indført: - Vi Cykler Til Arbejde-kampagne: På Herlev Hospital bliver medarbejdernes deltagergebyr betalt, der er gratis cykeltjek til deltagerne og der er uddelt gratis cykeltrøjer med Herlev Hospitals logo. De andre hospitaler kører også VCTA-kampagne. - Udlån af elcykler: På Herlev Hospital udlånes 5 elcykler til medarbejderne over en periode på 3 måneder. Der kræves sundhedstjek før og efter perioden. Der har været stor efterspørgsel efter at blive testperson. På Glostrup Hospital afprøves projektet i en mindre skala; her udlånes 1 elcykel til medarbejdere over en periode på 4 uger. - Din Cykelven: Bispebjerg Hospital har netop startet ordningen, her gives de første 30 cykeltjek gratis. De andre hospitaler har haft ordningen over en længere periode (men Herlev bruger Baisikeli). - Gratis ting: Generelt har hospitalerne erfaringer med at gratis ting, som f.eks. cykeltrøjen, er en måde at øge fokus på cykeltiltagene på. Cykelservice på arbejdspladsen v/ Simon Søndergaard, Cykelven - Cykelven samarbejder med arbejdspladser, hvor der tilbydes cykelservice på arbejdspladsen inden for arbejdstiden. Cykelven kommer fast på arbejdspladsen så ofte det ønskes og er en gratis ordning medarbejderne booker og betaler selv deres cykelservice. - Cykelven er en socialøkonomisk virksomhed, som udover at tilbyde cykelservice ligeledes arbejder for at øge cyklismen i Danmark. Fra bilist til cyklist hvad skal der til? v/ Hanne Scheller, Kræftens Bekæmpelse - Hanne Scheller har skrevet speciale om, hvad der får folk til at skifte fra bil til cykel det har ført til projektet Fra Bil til Cykel, som Kræftens Bekæmpelse står for, der omhandler, hvordan man får bilister til at cykle (mere) til arbejde. - Projektet er et samarbejde med Herlev Hospital, Ballerup Kommune, PFA Pension og Skagerak Pelagic A/S. På baggrund af en spørgeskemaundersøgelse er der foretaget fokusgruppeinterviews (5-8 bilister med mere end 10 km til arbejde) og feltstudier, som har ført til en række anbefalinger til virksomhederne. Virksomhederne vælger selv en eller flere cykelaktiviteter ud fra anbefalingerne, som igangsættes efterfølgende. - Projektets hovedbudskaber indtil videre er (fra Hannes handout): 1

2 o Cykelfaciliteter og infrastruktur er afgørende for, om cyklen er et alternativ til bilen o Virksomhederne har generelt gode cykelforhold, men medarbejderne kender ikke til dem generelt er den manglende kommunikation en barriere o Løbende formidling af mulighederne for at cykle er afgørende skiltning, PR, cykelambassadører, kampagner etc. o At indarbejde cykling i HR-strategi sætter fokus på cykelmuligheder på arbejdspladsen, få vist faciliteterne, cykler ledelsen også er et godt signal o Årshjul giver overblik over kritiske tidspunkter for medarbejderne efter ferie er det godt at sætte fokus på cykling, f.eks. gennem kampagner eller konkurrencer o Konkurrencer kan få medarbejderne i gang med at cykle, f.eks. VCTA, cykelscore, cykelstafet o Udstyr og ekstra-goder, f.eks. regntøj og cykelhjelme, tilgodeser de der cykler i forvejen, men flytter ikke bilister ud af bilen o Sundhed er en afgørende faktor for, om cyklen overvejes, mens økonomi og andre fordele rangeres lavere - Projektet afsluttes i juni 2013 med opsamling af resultaterne, liste over hvad findes der af tiltag. Spørgsmål til de tre første præsentationer: Cykelven: ansatte i virksomhederne, men er medlem af Din Cykel Ven. Hvor er resten? Selvfølgelig cykler alle ikke, men det er dog stadigvæk et lavt deltagerantal. Ledelsen og projektleder skal begge gå i front. Vi har ledelsen i front, jeg mangler argumentationen for at få medarbejderne med på idéen? De vil hellere tage bilen til arbejde og så tage i fitnesscenter bagefter. Interessen er højere for firmafester end MM. Er et tiltag i komfort-zone eller ej? Noget med at vinde, gratis får flere hits. Vi skal passe på ikke at skære alle over en kam. Måske kan Glostrup Hospital lave en gruppe for dem, som har svært ved at komme i gang. Kommunikation til bilisterne f.eks. elcykler til bilisterne i stedet for cykelværksted som taler til cyklisterne. Høj konkurrence om kommunikationskanalerne og cykeltiltag er ikke ledelsens højeste prioritet. Udlån af elcykler til borgere v/ Jesper Toft, Herlev Kommune - Herlev Kommune har udlånt 5 elcykler til borgere over en periode på 3 måneder. Der kræves, at borgeren normalt er bilpendler med mere end 5 km. til arbejde/uddannelse, at de får et 2

3 sundhedstjek (body age) før og efter udlånet, at de har en indboforsikring, en cykelhjelm og at de vil stå til rådighed for lokale medier. - Resultaterne viser, at deltagernes CO 2 -udslip bliver reduceret fra 271 g/km til 22 g/km ved skift fra bil til elcykel. - Resultater for udlån i foråret 2012: 4/5 deltagere har købt en elcykel, 1 har solgt sin bil, i alt er der kørt 4115 km. og samlet er deltagernes body age målt til 16 år yngre. - Resultater for udlån i efteråret 2012: 2/5 deltagere har købt en elcykel (1 køber muligvis i foråret 2013), i alt er der kørt 3603 km. og samlet er deltagernes body age målt til 1 år yngre (dog kun målt på 2 deltagere pga. tekniske problemer). - Generelt er der gode resultater: Deltagerne melder tilbage, at forsøget er gået over forventning, at de er blevet gladere, har fået større mentalt overskud, at elcyklen er let og sjov og en enkelt har også ændret madvaner i forbindelse med projektet (i forbindelse med at alle deltagere også får udleveret bogen Sandheden om sundhed af Bente Klarlund). - Samlet antal ansøgere for 2012 var 38, mens ansøgerantallet i foråret 2013 var 18. Jesper tillægger nedgangen markedsføringen, som havde et anerledes fokus i Yderligere er Herlev Kommune i gang med at udvikle et koncept, som skal gøre det muligt for borgere med fysisk handikap at køre på elcykel. - Jesper tilføjer desuden (med samtykke fra andre), at man bør investere i elcykler til minimum kr. for at sikre kvaliteten af cyklen. Udlån af foldecykler til borgere v/ Sofie Caspersen, Helsingør Kommune - Helsingør Kommune har over en periode på ½ år udlånt 100 foldecykler Helsingørcyklen til kommunens borgere. Projektet har fået støtte fra Cykelpuljen og har indkøbt cyklerne fra Dansk Cyklist Forbund. - Helsingør Kommune betegner sig selv som en udpendlerkommune, og projektet var især rettet mod bilpendlere, men også brugere af den kollektive trafik kunne deltage projektet skulle demonstrere, at en foldecykel i kombination med kollektiv trafik eller bil udgør et alternativ til at køre hele turen til arbejde i bil. - Alle deltagere blev udstyret med en mobiltelefon med GPS, således at alle cykelture blev registreret. - Resultater fra projektet: o Antallet af daglige ture næsten fordoblet fra førperioden til midtperioden o Den cyklede afstand steget med 36% fra førperioden til midtperioden o 84% af de cyklede ture var under 5 km o 2-4% af de cyklede ture var over 20 km o Efter 80 dage havde deltagerne tilsammen cyklet km halvvejs rundt om jorden - Efter udlånsperioden bruges cyklerne nu internt i kommunen til forskellige projekter, bl.a. udlån til borgere i et socialt belastet boligområde og til de forskellige centre i kommunen i forbindelse med vedtagelsen af en mobilitetsplan for Helsingør Kommune. 3

4 Cykelparkering ved busstoppesteder v/ Christine Thorsen, Ballerup Kommune - Ballerup Kommune har implementeret flere forskellige tiltag, som de selv betegner som quick wins i forbindelse med at forbedre forholdene for pendlere som kombinerer bus og cykel - Slidt cykelparkering ved busstoppested blev udskiftet med 20 overdækkede cykel parkeringspladser - Læskur udskiftet med nyt - Opsat realtidsmoduler ved to stoppesteder - Pris for overdækket cykelparkering: kr. pr. modul (10 cykler) inkl. montering, befæstelse mm. - Kommunen har besluttet at anlægge en gang- og cykelsti, som kobler internt stinet i erhvervsområde med busstoppested tidligere har der været en trampet sti. Workshop med quick wins - Gruppearbejde med brainstorm på quick wins hvilke tiltag er lette og hurtige at implementere? - Se vedlagte dokument med samlet liste over quick wins - Øvrige pointer som blev nævnt i diskussionen: o Det er vigtigt, at tiltagene sikres i driften o Tiltagene skal forankres i organisationen f.eks. i tvær-afdelings-arbejde o Gode erfaringer med at bruge digitale løsninger fra starten o Italesætte den brændende platform o Mindske administrationen Arbejdsspørgsmål Hvad har været det mest inspirerende i dag og hvorfor? - Oplæg fra Hanne Scheller, Kræftens Bekæmpelse: Der er allerede bevidsthed omkring transportvaner, men flere oplever, at de mangler det næste redskab til at flytte folk væk fra bilen derfor er det interessant at høre, hvilke resultater Hanne kommer frem til. - Oplæg fra Cykelven: Interessant at høre at deres budskaber går videre end kun at reparere cykler man kunne måske udvikle konceptet videre og udbyde det i boligområder også. - De gode erfaringer med el- og foldecykler er inspirerende for de andre deltagere. - Begejstringskampagne. Erfaring fra Fredericia Kommune i forbindelse med el-bils-projekt. Arbejdsspørgsmål Hvordan bliver dit demonstrationsprojekt anderledes efter i dag? - Flere vil kontakte medarbejdercyklen.dk - Flere vil sætte fokus på kommunikationen i deres arbejde - Flere nævner, at de synes deres aktiviteter blive bedre efter netværksmøder, fordi man inspirerer hinanden 4

5 Andre inputs i løbet af dagen - Interessant at forsøge at bruge mere humor i kampagnerne det må ikke blive for helligt eller politisk korrekt - Det vil være interessant at høre sagen fra målgruppens side f.eks. ved at invitere bilister 5

6 Liste over quick wins fra workshop - Gratis tiltag f.eks. gratis cykeltjek, gratis cykeltrøjer etc. - Bruge og aktivere ambassadører first movers - Opstarts-kit + event - Kørselsgodtgørelse højere for cykel, lavere for bil - Konkurrencer/kampagner mellem forvaltninger/afdelinger - Godt udstyr regntøj, hjelme, lygter - Vedligeholdelse vinterklargørelse af cykel - Flyer til nye medarbejdere info om afstand til s-tog og cykelfaciliteter - Fokusboks på intranet/medarbejderside - Cykelparkering tilgængelighed og synlighed - Skabe til opbevaring - Mulighed for omklædning - Cykelstafetten blandt virksomheder - Nyhed på intranet eller i medarbejderblad - Medarbejdercyklen.dk gratis for virksomheder - Cykelservice f.eks. Cykelven gratis for virksomheder - Italesætte den brændende platform - Bruge digitale løsninger fra starten - Service som en del af cykelprojekter - Bruge andres erfaringer copy-paste - Udlån af elcykler - Bruge færdige kampagner - Læg elcykler i det almindelige bookingsystem - Videreformidling af oplevelser, f.eks. med at prøve elcykler evt. igennem blog - Stille noget nyt til rådighed, som man ellers ikke ville prøve - Cykelværksted - Storytelling om de gode eksempler - Vi Cykler til Arbejde-kampagne - Cykelkælder til elcykler - PR for eksisterende/eksisterende tiltag f.eks. cykelsupersti - Gratis cykeltjek - Vi cykler til møde -kampagne med elcykler - Information til nye medarbejdere rundvisning med cykelparkering, nævne tiltag i personalehåndbog - Intranet/medarbejdersider information om kollektiv transport, cyklisme, bilisme - Gøre information tilgængelig flyers/postkort - Facebookgruppe skaber et socialt fællesskab - Kort som viser vejen fra stationen til virksomheden/rådhuset/hospitalet - Cykelpumpe til rådighed - Bedre skiltning 6

7 Deltagerliste 1 Asger Gad 2 Birgitte Jacobsen 3 Jens Frost 4 Tina Karlsen 5 Mette Sanne Mikkelsen 6 Annette Precht-Sparre 7 Regitze Kristiane Rugholm 8 Louise Voss Bendixen 9 Pernille Friis Brødsgaard 10 Anne From 11 Laura Kromann Vestergaard 12 Anna Thormann 13 Julie Magelund 14 Hanne Bebendorf Scheller 15 Jesper Toft 16 Sofie Caspersen 17 Suzanne Beck Vinther 18 Maj Marie Carlsen 19 Kenneth Agerholm 20 Maria Kiilsholm Christensen 21 Simon Søndergaard 22 Christine Thorsen 23 Lisbet Dall Kristensen 24 Anja Puggaard 7

IDÉKATALOG TIL FREMME AF BÆREDYGTIG TRANSPORT PÅ ARBEJDSPLADSEN. Grønt Transportnetværk for Virksomheder i Allerød ALLERØD KOMMUNE

IDÉKATALOG TIL FREMME AF BÆREDYGTIG TRANSPORT PÅ ARBEJDSPLADSEN. Grønt Transportnetværk for Virksomheder i Allerød ALLERØD KOMMUNE IDÉKATALOG TIL FREMME AF BÆREDYGTIG TRANSPORT PÅ ARBEJDSPLADSEN Grønt Transportnetværk for Virksomheder i Allerød ALLERØD KOMMUNE Forord Formålet med dette idékatalog er at give virksomheder i Allerød

Læs mere

Grøn transport i NRGi

Grøn transport i NRGi Grøn transport i NRGi Mobilitetsplan for NRGi Dusager Udarbejdet af VEKSØ Mobility og NRGi i februar 2012 I NRGi leverer vi hver dag bæredygtige løsninger til vores kunder, og vi arbejder naturligvis også

Læs mere

MOBILITET I DANSKE KOMMUNER

MOBILITET I DANSKE KOMMUNER MOBILITET I DANSKE KOMMUNER Inspiration og resultater fra Danmarks største mobilitetsprojekt Formel M FORORD Med denne folder bevæger du dig ind i et univers, der handler om at planlægge og udvikle en

Læs mere

Bæredygtig medarbejdertransport. - et Carbon 20 innovationsprojekt

Bæredygtig medarbejdertransport. - et Carbon 20 innovationsprojekt Bæredygtig medarbejdertransport - et Carbon 20 innovationsprojekt Bæredygtig medarbejdertransport - Widex I denne case får du gode råd til, hvordan virksomheder kan nedsætte sin CO 2 -udledning ved at

Læs mere

Flere er sprunget på cyklerne i årets Cykelkommune, Randers

Flere er sprunget på cyklerne i årets Cykelkommune, Randers 1 Flere er sprunget på cyklerne i årets Cykelkommune, Randers 2013 er et fantastisk cykelår i Randers. I maj måned blev Randers kåret som årets Cykelkommune, fordi det er lykkedes at få flere borgere til

Læs mere

avisen NR. 1 MARTS 2014

avisen NR. 1 MARTS 2014 TIL VIRKSOMHEDER I BALLERUP KOMMUNE avisen NR. 1 MARTS 2014 Ballerup får medvind på cykelstierne og mindsker trængsel side 2 Guide til grønne indkøb side 9 Ballerup får medvind på cykelstierne og mindsker

Læs mere

Pendlere vælger frivilligt bilen fra med mobility management Anna Thormann, Projektleder. Anna.thormann@gate21.dk Gate 21

Pendlere vælger frivilligt bilen fra med mobility management Anna Thormann, Projektleder. Anna.thormann@gate21.dk Gate 21 Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 21-05-2013 17:00:00. Regionsgården. Regionaludvalget - mødesager

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 21-05-2013 17:00:00. Regionsgården. Regionaludvalget - mødesager DAGSORDEN Regionaludvalget - mødesager MØDETIDSPUNKT 21-05-2013 17:00:00 MØDESTED Regionsgården MEDLEMMER Karsten Skawbo-Jensen Kenneth Kristensen Berth Maja Holt Højgaard Marianne Stendell Niels Borre

Læs mere

- med. cykel, tog og. F ra dør til dør. bus

- med. cykel, tog og. F ra dør til dør. bus - med cykel, F ra dør til dør tog og bus Indhold 4 Cykelparkering 6 Cyklen og bussen 7 Cyklen med på rejsen 8 Cykel nummer 2 10 Sikkerhed og Tryghed 11 Når det går galt 12 Fra rat til cykelstyr og togkort

Læs mere

Cykelpuljen 2014. Status og udvalgte eksempler Rapport 523

Cykelpuljen 2014. Status og udvalgte eksempler Rapport 523 Cykelpuljen 2014 Status og udvalgte eksempler Rapport 523 Cykelpuljen 2014 Status og udvalgte eksempler Rapport 523 Dato: December 2014 Tryk: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-93184-42-8 Copyright: Vejdirektoratet,

Læs mere

Fra bil til cykel hvordan virksomheder kan få deres medarbejdere i cykelsadlen

Fra bil til cykel hvordan virksomheder kan få deres medarbejdere i cykelsadlen Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

UNDERSØGELSE AF TRANSPORTVANER 11 VIRKSOMHEDER I SKEJBY

UNDERSØGELSE AF TRANSPORTVANER 11 VIRKSOMHEDER I SKEJBY UNDERSØGELSE AF TRANSPORTVANER VIRKSOMHEDER I SKEJBY Dato December 0 Citat fra undersøgelsen: "Jeg behøver ikke bestikkelse for at cykle" Citat fra undersøgelsen: "Af ideologiske grunde ser jeg ikke nogen

Læs mere

Bike n ride Eksempler fra Øresundsregionen på kombinationen af cykel- og den kollektive trafik

Bike n ride Eksempler fra Øresundsregionen på kombinationen af cykel- og den kollektive trafik Bike n ride Eksempler fra Øresundsregionen på kombinationen af cykel- og den kollektive trafik December 2012 Bike n ride Eksempeler fra Øresundsregionen på kombination af cykel- og den kollektive trafik

Læs mere

Cykelpuljen 2012 Status og udvalgte eksempler. Rapport 435

Cykelpuljen 2012 Status og udvalgte eksempler. Rapport 435 Cykelpuljen 2012 Status og udvalgte eksempler Rapport 435 indhold Overblik og sammenfatning...4 Flere skal cykle i Helsingør...8 Planlægning af cykeloplevelser på nettet...10 Cykelturister på Fur og Salling

Læs mere

Danmark op på cyklen!

Danmark op på cyklen! Danmark op på cyklen! Den nationale cykelstrategi Juli 2014 Danmark op på cyklen! 4. Danmark op på cyklen! Danmark op på cyklen! Udgivet af: Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27F 1220 København

Læs mere

Ny undersøgelse: Gyllevogne øger vejsliddet med 34%

Ny undersøgelse: Gyllevogne øger vejsliddet med 34% Trafikplanlægning i ét blik Ny undersøgelse: Gyllevogne øger vejsliddet med 34% Motorvejskryds Vejle - Planlægning og udførelse Letbanen er blot et led i mobilitetskæden INDHOLD N0. 05 2014 KOLOFON ISSN

Læs mere

Grønt regnskab 2011-2012. Miljøet i din kommune. Grønt Regnskab Ballerup Kommune 11-12. side 1

Grønt regnskab 2011-2012. Miljøet i din kommune. Grønt Regnskab Ballerup Kommune 11-12. side 1 Grønt regnskab 211-212 Miljøet i din kommune side 1 Indhold Forord Bæredygtighed Ballerups samlede energiforbrug Affald Erhvervslivet Erhvervslivets energiforbrug Trafik Formel M Cyklerne Borgerne Vandforbuget

Læs mere

GRØNT. regnskab. Klima og miljø i din kommune. grønt regnskab. Ballerup Kommune 13-14 side 1

GRØNT. regnskab. Klima og miljø i din kommune. grønt regnskab. Ballerup Kommune 13-14 side 1 GRØNT regnskab Klima og miljø i din kommune side 1-214 3 4 5 7 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 2 21 22 24 26 28 29 3 34 34 35 36 36 37 Forord Bæredygtighed Novo passer på padderne Ballerups samlede energiforbrug

Læs mere

Fremme af sikker cykeltrafik - en strategi

Fremme af sikker cykeltrafik - en strategi Fremme af sikker cykeltrafik - en strategi Denne strategi til fremme af sikker cykeltrafik er regeringens bud på, hvordan vi får flere danskere til at vælge cyklen. Strategien skal ses både som en udmelding

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Delebiler og trængsel grundlæggende vilkår og virkemidler

Delebiler og trængsel grundlæggende vilkår og virkemidler 1. oktober 2012 Delebiler og trængsel grundlæggende vilkår og virkemidler Notatet er forfattet af Bjarke Fonnesbech, Direktør, Delebilfonden. Delebilfonden driver delebilordningen LetsGo. I det følgende

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

KØR SMART KØR SAMMEN TRANSPORT. Analyserapport juni 2014. Samkørsel er også en sag for samfundet. Indhold

KØR SMART KØR SAMMEN TRANSPORT. Analyserapport juni 2014. Samkørsel er også en sag for samfundet. Indhold KØR SMART KØR SAMMEN Analyserapport juni 2014 TRANSPORT Samkørsel er også en sag for samfundet Det er afsættet for denne rapport om, hvad der skal til for at accelerere samkørsel i pendlingen i hovedstadsregionen.

Læs mere

Etnografisk analyse WICKED PROBLEM

Etnografisk analyse WICKED PROBLEM Præsentation loop 1 og loop 2 Etnografisk analyse WICKED PROBLEM Københavns Kommune Ved IS IT A BIRD 2. oktober 2013 Line Groes, line@isitabird.dk WICKED PROBLEM 35% I DAG 50% I 2015 (kilde: Cykelbyen

Læs mere

SKOLE CYKLINGS HÅNDBOG

SKOLE CYKLINGS HÅNDBOG SKOLE CYKLINGS HÅNDBOG Rømersgade 5-7 1362 København K T 3332 3121 www.cyklistforbundet.dk dcf@dcf.dk SKOLECYKLINGSHÅNDBOGEN Håndbogen er fi nansieret af TrygFonden og Den Statslige Cykelpulje Tekst: Anette

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer Anbefaling fra Tænketanken angående foreningens fremtid & dens form. Baggrund Umiddelbart før generalforsamlingen 2008 blev der nedsat en tænketank, der skulle se på fremtiden for trekkies.dk. Grundlaget

Læs mere

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport 14. marts 2014 TVO/IH INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 PILOTPROJEKTET... 4 POTENTIALER OG UDFORDRINGER... 5 OVERFLYTNING TIL CYKEL... 6 OVERFLYTNING

Læs mere

Klimaplan 2015-18. Klimaplan 2015-18 for Roskilde Kommune

Klimaplan 2015-18. Klimaplan 2015-18 for Roskilde Kommune Klimaplan 2015-18 Klimaplan 2015-18 for Roskilde Kommune Forord Klimaplan 2015-18 Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Energiforsyning 6 Transport 10 Bygninger 14 Rammer og organisering 18 Bilag 20

Læs mere

Bilag 1 Projektbeskrivelse Herning Cykler Fase 3

Bilag 1 Projektbeskrivelse Herning Cykler Fase 3 Bilag 1 Projektbeskrivelse Herning Cykler Fase 3 Baggrund Herning Kommune igangsatte i 2011 projekt Herning Cykler, med støtte fra cykelpuljen. Projektet er et storstilet projekt, som skal fremme cyklismen

Læs mere