Spørgeskemaundersøgelse.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spørgeskemaundersøgelse."

Transkript

1 SEC/ILU, Box 2136, Uppsala Pedagogiska institutionen Box 2109, Uppsala Spørgeskemaundersøgelse. Studerende ved videregående uddannelser. Denne spørgeskemaundersøgelse indgår som led i et forskningsprojekt om rekrutteringen til sygeplejerskeuddannelsen og andre videregående uddannelser i Danmark og Sverige. Formålet med undersøgelsen er at skabe en større viden om studerendes forudsætninger og vilkår, veje gennem uddannelsessystemet og syn på studiet og fremtiden, samt at sammenligne rekrutteringen mellem forskellige uddannelser inden for og uden for universitetet. Undersøgelsen er helt anonym, og dit navn kommer ikke til at havne i noget register. Den information, du giver, bliver behandlet fortroligt og videregives ikke. Da det er vigtigt for os at give et så korrekt billede som muligt af de uddannelser, som undersøgelsen omfatter, beder vi dig udfylde skemaet så nøjagtigt, du kan. Hensigten er ikke at undersøge enkelte studerendes forhold, men at sammenligne grupper af studerende og uddannelser. Hvilke forskelle er der mellem uddannelserne inden for de videregående uddannelser? Hvilke forskelle er der på studerendes forudsætninger og vilkår på forskellige uddannelser? Hvordan er man som studerende kommet frem til den uddannelse, man går på? Hvilke forskelle er der i fremtidsperspektiverne? Som supplement til spørgeskemaundersøgelsen vil der blive gennemført interviews på de berørte uddannelser. På forhånd tak for din medvirken! Hvis der er noget, som du undrer dig over, eller hvis du har synspunkter på undersøgelsen, er du velkommen til at henvende dig til os via eller telefon. Donald Broady, professor SEC/ILU, Uppsala universitet Projektleder for undersøgelsen Kampen om studenterna. Det svenska högskolefältet och lärosätenas rekryteringsstrategier Karin Anna Petersen, univ. lektor/professor Staf Callewaert Pedagogiska Institutionen, Uppsala universitet Projektleder for undersøgelsen Sygeplejerskeuddannelsen: Rekruttering og fagidentitet under omstrukturering. E-post Telefon Gerd Halskov Dansk koordinator og kontaktperson for undersøgelsen E-post Telefon: /

2 INSTRUKTIONER FOR BESVARELSE Skriv ikke med rødt! I de små almindeligt forekommende svarrubrikker, sæt et kryds:.. I de spørgsmål, hvor svaret er et tal, skriv for eksempel: l I spørgsmål med åbne svar, skriv tydeligt på linien:

3 A. Her følger spørgsmål om dit valg af uddannelse og om dine studier kvinde mand Fødselsår: 19 Uddannelsesinstitution. Skriv hele navnet samt hvilken skole: Angiv i hvilken grad du er enig i følgende påstande! 1. Dit valg af uddannelse: Helt enig Helt uenig jeg vil arbejde med netop det, som denne uddannelse uddanner mig til jeg er åben for flere erhvervskarrierer, og denne uddannelse åbner mange muligheder Jeg kom ind på denne uddannelse, men ikke på andre som jeg søgte Jeg valgte uddannelsen fordi jeg syntes, at fagene virkede interessante 2. Dit valg af uddannelsesinstitution: Jeg valgte denne uddannelsesinstitution, fordi det var praktisk at læse her Jeg valgte denne uddannelsesinstitution, fordi den har et godt rygte Jeg valgte denne institution, fordi den er bedst inden for sit område Jeg ville gerne have taget uddannelsen på en anden uddannelsesinstitution 3. Din uddannelses rygte eller status: uddannelsen har høj status inden for sit område (sundhedsuddannelserne) uddannelsen har høj status inden for samtlige videregående uddannelser 4. Hvordan ser du på forholdet mellem studierne og dit øvrige liv? det, jeg foretager mig ved siden af studierne, er lige så vigtigt, som studierne er set i forhold til den erhvervskarriere, jeg forbereder mig til

4 5. Hvad synes du er vigtigt at lære på sygeplejerskeuddannelsen? Helt enig Helt uenig kundskaber, som er direkte relevante for det fag, jeg uddanner mig til til enhver tid at udvikle et personligt forhold til indholdet at sætte sig ind i et omfattende materiale på kort tid kundskaber som giver en almen dannelse, men som ikke er umiddelbart nødvendige i forhold til det erhverv, jeg uddanner mig til 6. Hvordan ser du på karakterer og bedømmelser i forhold til sygeplejerskeuddannelsen? Det man lærer, kan godt måles ud fra 13-skalaen el.lign. gradueret skala 13-skalaen el.lign. gradueret skala bør forefindes i uddannelsen lærerne bør give kvalitative bedømmelser af de studerendes præstationer individuelle karakterer og bedømmelser bør offentliggøres, fx på opslagstavler en tydelig karakterfastsættelse er vigtig, for at jeg kan opfatte studierne som seriøse 7. Søgte du, eller overvejede du at søge, andre uddannelser end sygeplejerskeuddannelsen? ja nej Hvis ja, angiv de tre vigtigste uddannelser som du søgte på eller overvejede at søge på: 1) (uddannelse) på uddannelsesinstitution 2) (uddannelse) på uddannelsesinstitution 3) (uddannelse) på uddannelsesinstitution 8. Hvad synes du optagelsesgrundlaget til uddannelsen burde være? Sæt et eller flere kryds! studentereksamen, HF, HHX,HTX erhvervserfaring interview lodtrækning specifik optagelsesprøve folkeskolens 10. klasse enhver som søger, bør kunne optages personlighedstest

5 9. Hvordan skaffede du dig informationer om sygeplejerskeuddannelsen, inden du traf dit valg? Sæt et eller flere kryds! via uddannelsens web-sider via venner via publiceret informationsmateriale via De Studerendes Råd via mine forældre eller deres venner via studievejlederne på min skole via informationsansvarlige på uddannelsen på anden vis, nemlig: 10. Hvordan har du hidtil finansieret dine studier? Sæt et eller flere kryds! SU samt studielån med maksimal udnyttelse SU samt studielån med delvis udnyttelse kun SU personligt lån i banken erhvervsarbejde finansiel støtte fra familien legater personligt lån af personer i min nærhed på anden vis, nemlig: 11. Har du erhvervsarbejde ved siden af studierne (udover feriearbejde)? Sæt kun ét kryds! nej, slet ikke mindre end 2 timer om ugen mellem 2 og 10 timer om ugen mellem 10 og 20 timer om ugen mere end 20 timer om ugen, men ikke på fuld tid jeg arbejder på fuld tid hvis du har erhvervsarbejde parallelt med studierne, hvad arbejder du så med? 12. Hvor mange timer bruger du gennemsnitligt om ugen på selvstudier i dette semester? Sæt kun ét kryds! mindre end 5 timer mindst 5 timer men mindre end 15 timer mindst 15 timer men mindre end 25 timer mindst 25 timer

6 13. Hvor mange timer bruger du på selvstudier i dette semester per dag ugen før en eksamen eller prøve? Sæt kun ét kryds! mindre end 3 timer mindst 3 men mindre end 5 timer mindst 5 men mindre end 8 timer mindst 8 timer eksaminer eller prøver forekommer ikke på mit studium 14. Hvor krævende synes du, at studierne er på din uddannelse? Sæt kun ét kryds! meget lette ganske lette hverken lette eller krævende ganske krævende meget krævende 15. Hvilke af følgende aktiviteter har du foretaget dig sammen med dine studiekammerater uden for selve uddannelsen? Sæt et eller flere kryds! været i byen (på værtshus, pub, diskotek e.l.) deltaget i private middage eller fester været på ski- eller badeferie deltaget i kulturelle events (musik, teater e.l.) deltaget i andre arrangementer (sport e.l.) andet deltaget aktivt i sportsaktiviteter (håndbold, fodbold e.l.) deltaget i læsekreds e.l. ingen af de nævnte aktiviteter 16. Hvilke af følgende sideaktiviteter har du foretaget dig i løbet af dit studium? Sæt et eller flere kryds! arrangeret fester skrevet indlæg i nyhedsbrev, årbog e.l. opgaver i relation til De Studerendes Råd, fx arbejdsgrupper, udvalg eller festkomité været med i en idrætsforening deltaget i studenterudvekslingsprogrammer deltaget i musikgruppe kor, orkester e.l. deltaget i teatergruppe deltaget i en politisk forening, eller anden form for forening, fx miljø- el. feministisk forening arrangeret rustur arrangeret rejser deltaget i studenterpolitiske aktiviteter andet arrangeret studiebesøg ingen af de nævnte aktiviteter

7 17. Hvilken/hvilke af følgende traditioner synes du burde findes (også selv om de allerede finder sted) blandt de studerende på sygeplejerskeuddannelsen? Sæt et eller flere kryds! organiserede kulturelle aktiviteter som fx teaterbesøg organiserede udenlandsrejser organiseret idrætsvirksomhed organiserede studenterpolitiske aktiviteter større fester for alle studerende på uddannelsen mindre private fester for studiekammeraterne festmiddage med bordplan, taler og krav vedr. påklædning indvielsesfest, hvor nye studerende lærer hinanden at kende særlige indvielsesceremonier for nye studerende skolebluser med uddannelsesinstitutionens eller uddannelsens logo og navn sammenslutninger af studerende fra forskellige regioner i landet ingen af de nævnte traditioner bør finde sted 18. Studerer du på en anden videregående uddannelse og/eller tager du andre kurser parallelt med din nuværende uddannelse? ja Nej Hvis ja, angiv hvilke fag/hvilken uddannelse og på hvilket niveau du læser (for fritstående kurser angiv A, B, C niveau el.lign.; for studieprogram angiv hvilket kursus). Angiv endvidere hvor mange point eller ECTS studierne omfatter samt på hvilken uddannelsesinstitution, du studerer! fag/uddannelse: niveau: point/ects: uddannelsesinstitution: 19. Har du tidligere læst på universitetet eller på en anden videregående institution i Danmark? ja Nej Hvis ja, angiv hvilke fag/hvilken uddannelse og på hvilket niveau du læser (for fritstående kurser angiv A, B, C niveau el.lign.; for studieprogram angiv hvilket kursus). Angiv endvidere hvor mange point eller ECTS studierne omfatter samt på hvilken uddannelsesinstitution, du studerer! fag/uddannelse: niveau: point/ects: uddannelsesinstitution:

8 20. Har du tidligere læst i udlandet på universitets- el.videregående niveau (mindst 3 mdr.)? ja Nej Hvis ja, angiv hvilke fag du har læst eller på hvilken uddannelse du har studeret i mindst tre måneder. Angiv hvor mange semestre du har læst, hvilken uddannelsesinstitution du har studeret på samt i hvilket land! fag/uddannelse: antal semestre uddannelsesinstitution: land: 21. Har du læst i udlandet via et udvekslingsprogram? ja Nej Hvis ja, hvilke uddannelsesinstitutioner omfattede aftalen? dansk uddannelsesinstitution: og udenlandsk uddannelsesinstitution: inden for rammerne af udvekslingsprogrammet: 22. Driver du egen virksomhed ved siden af dine studier? ja Nej 23. Hvis du fik mulighed for at invitere en offentligt kendt person (nulevende), som du sætter pris på, til uddannelsen, hvem skulle det så være? Skriv kun ét navn!

9 B. Her følger spørgsmål, som vedrører din tidligere skolegang, samt evt. tidligere erhverv 24. Hvilket eksamensgennemsnit havde du i folkeskolen? mit gennemsnit var ca. det husker jeg ikke 25. Hvilken skolemæssig baggrund har du som grundlag for dit nuværende studium? studentereksamen HF (hel eksamen) HHX/HTX HF-enkeltfag samt erhvervserfaring specifik adgangsprøve andet: 26. Hvad var dit afsluttende eksamensgennemsnit? studentereksamen HF HHX/HTX det husker jeg ikke

10 27. Hvis du gået på en almindelig dansk gymnasieskole hvilket år begyndte du på gymnasiet? hvilket år tog du studentereksamen? hvilken linje gik du på? 28. Hvis du har gået i gymnasiet, hvad var da dine karakterer i følgende fag? Fag Husker ikke Dansk A Engelsk A Engelsk B Matematik A Matematik B Matematik C 29. Gik du på privat- eller frigymnasium? Sæt ét kryds! nej ja, på gymnasium med en speciel trosretning ja, på internationalt gymnasium ja, på kostskole ja, på gymnasium med speciel pædagogisk retning 30. Har du i den periode, hvor du gik på gymnasiet studeret i udlandet i mere end tre måneder? nej ja, i USA ja, i andet land, nemlig

11 31. Har du haft arbejde efter din afsluttende skolegang og før påbegyndelsen af din nuværende uddannelse? ja nej Hvis ja, hvor længe har du da arbejdet? under 1 års erhvervserfaring 1-2 års erhvervserfaring 3-4 års erhvervserfaring 5-7 års erhvervserfaring 7-10 års erhvervserfaring mere end 10 års erhvervserfaring 32. Har du en anden erhvervsuddannelse? nej ja Hvis ja, hvilken? 33. Har du været værnepligtig?? nej ja Hvis ja, hvor længe? (antal måneder) 34. Hvilken kvote har du fået tildelt studieplads efter? Kvote 1 Kvote 2

12 C. Her følger nogle spørgsmål om din familiære baggrund og dine nuværende familieforhold. 35. Hvad er/var dine forældres erhverv? Markér med et kryds for din far og et kryds for din mor den beskrivelse, der bedst modsvarer dine forældres erhverv. Hvis du hovedsageligt er vokset op med en eller to stedforældre, angiv i så fald deres erhverv. Far Mor Erhverv Far Mor Erhverv Tekniske erhverv Pleje/omsorgserhverv, behandling tekniker, ingeniør (ikke civilingeniør) sygehjælper, SoSu e.l. civilingeniør, arkitekt, landmåler, naturvidenskabsmand e.l. sygeplejerske, fysioterapeut e.l. Pædagogisk eller religiøst erhverv læge, dyrlæge, tandlæge e.l. lærer (folkeskole, børnehave) Arbejde inden for handel butiksbestyrer, butiksejer, grossist lærer folkehøjskole eller lignende gymnasielærer universitetslærer e.l. Arbejdserhverv præst (med teologiuddannelse) andet religiøst arbejde faguddannet inden for produktion Erhverv inden for medier, kunstnerisk eller kulturformidlende erhverv. ikke faguddannet inden for service journalist, redaktør faguddannet inden for service kunstnerisk erhverv (kunstner, forfatter ansat inden for handel (butik, ekspedient, kasserer, sælger e.l.) ikke faguddannet arbejder inden for produktion filminstruktør, skuespiller, musiker) formand, arbejdsleder kulturformidlende erhverv (bibliotekar, museumstjenestemand e.l.) Landbrug mv. Administrativt erhverv mv. bonde, landarbejder, fisker e.l. virksomhedsleder ( direktør, bankdirektør, e.l.) Politi, militært arbejde jurist, advokat politibetjent højere tjenestemand (kontorchef, afd.direktør, personalechef, revisor e.l.) officer tjenestemand på mellemniveau (fx bankrådgiver, socialrådgiver, fuldmægtig) kontoransat (sekretær, kontorassistent eller lignende) I øvrigt politiker, aflønnet erhverv inden for fagforeningen (fx tillidsmand) hjemmegående mor eller far andet militært arbejde (med undtagelse af officer) Skriv din fars og mors erhverv nedenfor. Angiv erhvervet så nøjagtigt som muligt, skriv for eksempel ikke arbejder i en bank, men skriv bankbestyrer, bankkasserer, bankdirektør. Far: Mor:

13 36. Hvilken sektor arbejder/arbejdede dine forældre hovedsageligt inden for? Sæt ét kryds per forældre! 37. Er/var din far og din mor... Sæt ét kryds per forældre!! Far Mor Far Mor den private sektor i selvstændigt erhverv m. ansatte den offentlige sektor konsulent eller selvstændigt erhvervsdrivende uden ansatte ved ikke ej selvstændigt erhvervsdrivende ved ikke 38. Hvad er din fars/mors højeste uddannelse? Sæt ét kryds per forældre! 39. Har far/mor arbejdet og/eller studeret i udlandet? Far Mor Far Mor folkeskole, mellem- realeksamen arbejdet studentereksamen, el. Hf HTX/HHX studeret kort videregående udd. (< 3 år) nej, ingen af delene mellemlang videregående uddannelse (> 3 år) lang videregående uddannelse (5-6 år eller mere) forskeruddannelse (Magister, Lic./ phd. e.l.) ved ikke 40. Hvordan er du hovedsageligt vokset op i løbet af dine 20 første leveår? Sæt kun ét kryds! med begge forældre kun med min mor kun med min far med min mor og stedfader med min far og stedmoder med andre 41. Har du søskende, og læser eller har de læst på universitet eller anden videregående institution? nej ja, jag har yngre søskende og af dem læser/ har læst på universitet e.l. ja, jag har ældre søskende og af dem læser/har læst på universitetet e.l.

14 42. Hvilke sprog forstår du selv og dine forældre uden større besvær? Sæt ét eller flere kryds per person! Du selv Far Mor dansk engelsk tysk fransk spansk andet, nemlig andet, nemlig 43. Boede du i løbet af din opvækst i udlandet (uden for Norden) med din familie (mor eller far) i en periode på mindst tre måneder? Sæt et eller flere kryds! nej Østeuropa Vesteuropa, inkl. Sydeuropa Nordamerika Central- og Sydamerika Asien Afrika Australien 44. Var du i løbet af din opvækst på ferie med dine forældre i udlandet (uden for Norden)? Sæt et eller flere kryds! nej Østeuropa Vesteuropa, inkl. Sydeuropa Nordamerika Central- og Sydamerika Asien Afrika Australien 45. Har du været på ferie eller rejser i udlandet (uden for Norden) uden dine forældre? Sæt et eller flere kryds! nej Østeuropa Vesteuropa, inkl. Sydeuropa Nordamerika Central- og Sydamerika Asien Afrika Australien

15 46. I hvilket land er du og dine forældre født? Danmark Andet land, nemlig Omtrentligt indvandringsår Du selv Far Mor 47. Hvor boede du hovedsageligt i løbet af din skoletid (7 19 år)? Sæt kun ét kryds! dansk storby inkl. forstæder anden by i Danmark ( inb.) mindre provinsby i Danmark ( inb.) mindre samfund i Danmark andet land 48. Såfremt du hovedsageligt har boet i Danmark i løbet af din skoletid (7 19 år), hvilket amt boede du så i? Angiv det amt du boede længst tid i! 49. Hvordan bor du? Sæt kun ét kryds! på kollegium i lejelejlighed i ejerlejlighed eller eget hus andet bor hos en eller begge forældre deler lejlighed/hus med én eller flere (studerende) bor til fremleje el. l. 50. Hvad er dit aktuelle postnummer? 51. Er du? Sæt kun ét kryds! alene samboende gift skilt i parforhold, hvor I bor hver for sig

16 52. Hvis du har en partner, hvad er da din partners beskæftigelse? Sæt kun ét kryds! er ansat med løn selvstændigt erhvervsdrivende eller konsulent studerende går hjemme for tiden 53. Hvis du har en partner, hvad er da din partners højeste uddannelse? Sæt kun ét kryds! folkeskole, mellemskole- realeksamen studentereksamen, Højere Forberedelseseksamen el.lign. (HF,HHX,HTX) kort videregående uddannelse (< 3 år) Mellemlang videregående uddannelse (>3 år) 54. Har du børn? lang videregående uddannelse (5-6 år) forskeruddannelse (Magister, Lic./ phd.) ved ikke nej ja, den ældste er år. 55. Hvilken/hvilke type(r) af organisation(er), forening(er) eller klub(ber) (fx af typen idrætsforening, kor, teater, partipolitisk, feministisk, religiøs) er du, eller har du været engageret i? Angiv både foreningstype og navn. navn på organisation/forening/klub type af organisation/forening/klub 1) 2) 3) 4) 5) 56. Hvilket erhverv og uddannelse har dine nærmeste venner? igangværende eller højeste uddannelse erhverv (skriv student såfremt personen læser på universitet el. videregående udd.) mand kvinde 1) 2) 3) 4)

17 D. Her følger nogle spørgsmål om dine interesser og din fritid. 57. Hvilke af følgende aviser læser du under normale omstændigheder mindst én gang om ugen? Sæt et eller flere kryds! Berlingske Tidende Politikken BT Kristeligt Dagblad Jyllandsposten Ekstrabladet lokalavis (gratis) Information Metro (gratis) Urban (gratis) Week-end Avisen det lokale dagblad andet, nemlig læser ikke avis 58. Såfremt du regelmæssigt læser avis, hvilket af følgende indhold plejer du at læse? Sæt et eller flere kryds! ledersiden indenrigssiderne økonomisiderne debatsiderne lokalt nyhedsstof sportssiderne udenrigssiderne kultursiderne tegneserierne 59. Læser du regelmæssigt danske tidsskrifter, uge- eller månedsmagasiner? nej ja, nemlig 60. Plejer du regelmæssigt at læse udenlandske aviser eller tidsskrifter? nej ja, nemlig 61. Hvilke af følgende radiokanaler lytter du gerne til? Sæt et eller flere kryds! P1 P2 P3 lokalradio sport reklameradio hører aldrig/meget sjældent radio

18 62. Hvor meget plejer du at se TV en normal ugedag? Sæt kun ét kryds! ser aldrig på TV mindre end en halv time mellem en halv time og en time mellem en og to timer mere end to timer 63. Hvilke TV-programmer synes du er gode (uanset om du har tid til at se dem eller ej)? Sæt ét kryds for kanaler/genrer, hvis der findes blot ét program inden for kanalen/genren, som du synes er seværdigt. aftennyheder TV-teater talkshows morgennyheder dramaserier kulturprogrammer kriminalfilm dokumentarprogrammer komedieserier TV3 debatprogrammer spillefilm MTV sport doku-sope Discovery quiz-programmer e.l. CNN/BBC-World e.l. 64. Hvilke af følgende aktiviteter har du foretaget dig inden for det seneste år? været i operaen været til rock/popkoncert/musik jogget været i Folketeateret i København været på kunstgalleri været i Viborg Teater været på kunstmuseum været i Aarhus Teater været på et andet slags museum været i Odin Teatret været i Cinomateket, Husets Biograf, biograf for smalle film været i Det Kgl. Teater været i almindelig biograf set et stykke opført af en fri teatergruppe været i privatteater, til revy el. lign. deltaget aktivt i boldsport i organiseret form deltaget aktivt i anden form for idræt i organiseret form været til klassisk koncert el. kunstmusikkoncert gået til gymnastik fx Callanetics været til jazzkoncert el. jazzmusik været i fitness center (aerobic, spinning,motionsredskaber etc.) rejst til badested i udlandet stået på ski i fjeldet el. Alperne været på fjeldvandring været i skoven og plukket svampe været på jagt deltaget i gudstjeneste sunget i kor været til middag, hvor der var lagt bordplan ingen af nævnte aktiviteter

19 65. Hvilken karakter giver du følgende film? meget god ganske god midt imellem dårlig ved ej/ ej set Tal med hende Elsker dig for evigt Mulholland Drive Sunset Boulevard Casablanca Brændt af solen Idioterne Persona Arven Godfader I Blinkende lygter Matrix I Ringenes herre 3 En kærlighedshistorie Kops Terminator I Politiskolen I The King Is Alive (Kristian Levring) 66. Nævn tre film og/eller filminstruktører, som du synes meget om 1) 2) 3) 67. Hvor meget tid bruger du (i gennemsnit) om ugen på at læse skønlitteratur (som ikke indgår i dit studiepensum)? Sæt kun ét kryds! læser aldrig skønlitteratur mindre end en halv time mellem en halv time og en time mellem en og to timer mere end to timer

20 68. Hvilke af følgende forfattere har du læst? Asimov Henrik Nordbrandt Liza Marklund Jean M. Auel Jane Åmund V.S. Naipul Paul Auster Tove Ditlevsen Bjarne Reuter Suzanne Brøgger Jan Guillou Annika von Holdt J.M. Coetzee Stephen King J.R.R. Tolkien Bente Clod Kirsten Thorup Villy Sørensen Kerstin Ekman Jan Stage F.P. Jac Henrik Stangerup Leif Davidsen Ingenaf disse 69. Nævn tre forfattere som du synes meget om. 1) 2) 3) 70. Hvilke af følgende musikgenrer kan du lide?sæt et eller flere kryds! hip-hop R n B indiepop rock alternativ rock heavy metal hård rock slager/pop singer/songwriter country house electronica techno spillemandsmusik reggae verdensmusik/etnisk musik latinsk musik folkemusik/viser barokmusik (fx Bach) wienerklassicismen (fx Mozart) sen 1800-talsmusik (fx. Bruckner) 1900-tals kunstmusik (fx Kodaly) klassisk opera (fx Mozart, Verdi, Puccini) bebop jazz/fusion/souljazz moderne dansk opera (fx Poul Ruders) ingen af de nævnte genrer 71. Nævn tre musikgrupper/-artister som du synes meget om. 1) 2) 3) 72. Nævn tre komponister af klassisk musik som du synes meget om. 1) 2) 3)

21 73. I hvilke tøjbutikker eller hvilke af følgende tøjmærker plejer du at købe til dig selv? Diesel Gucci Paul Smith DKNY H&M InWear Dressman Isabell Kristensen Bruuns Bazaar Esprit Jack and Jones SAND Filippa K Kenzo Sonia Rykiel Noa Noa Nørgaard Tony Hilfiger Gant ONLY UFF Red and Green Part Two ingen af de nævnte 74. Hvilke af følgende påstande synes du stemmer med dit tøjvalg? Sæt et eller flere kryds! det er vigtigt, at tøjet er praktisk jeg køber ofte dyrt tøj jeg klæder mig meget bevidst jeg køber næsten aldrig dyrt tøj jeg vil helst ikke skille mig ud, hvad angår tøj det er vigtigt, at jeg klæder mig, så tøjet passer til situationen jeg vil gerne skille mig ud, hvad angår tøj jeg vil helst ikke være for pæn jeg tænker ikke særligt på, hvordan jeg klæder mig det er vigtigt, at mit tøj udtrykker min personlighed det er ikke så vigtigt, at tøjet er af høj kvalitet det er vigtigt, at tøjet er af høj kvalitet 75. Hvad er din generelle holdning til karakterer i grundskolen? Sæt kun ét kryds! karakterer behøves overhovedet ikke det er godt som det er nu, d.v.s. at der gives karakterer fra og med 8. klasse der bør gives karakterer fra 4. klasse der bør gives karakterer fra 1. klasse

22 76. Her følger en række forslag, som er forekommet i den politiske debat. Hvad er din mening om de enkelte forslag? Helt enig Helt uenig den offentlige sektor skal mindskes forsvarsudgifterne skal mindskes staten skal ikke finansiere friskoler med en bestemt trosretning sænk skatten på de høje indkomster ulandsbistanden skal mindskes Danmark skal tage imod færre flygtninge stop privatbilismen i storbyerne sælg statens ejendomme og forretninger til private købere finansmarkedets indflydelse på politik skal mindskes der skal satses på et samfund med øget lighed mellem mænd og kvinder begræns retten til fri abort indkomstforskelle skal mindskes i samfundet økonomisk støtte til indvandrere skal øges, så de kan bevare deres egen kultur en større del af sundhedsvæsenet skal lægges over i privat regi indfør seks timers arbejdsdag for alle erhvervsarbejdere bevar kernekraften efter 2010 Danmark bør være medlem af EMU homoseksuelle skal have ret til at adoptere børn indfør en s. k. Tobinskat (afgift 0.05%) på de internationale finansmarkeders transaktioner hæv benzinskatten kraftigt for at forbedre miljøet forbyd alle former for pornografi sats mere på friskoler EU skal udvikles til Europas forenede stater Danmark bør gå ud af EU Danmark bør gå ud af Nato Ingen mening

23 E. Her følger spørgsmål angående dine fremtidige studier og erhvervsplaner 77. Hvilken retning eller specialisering funderer du på at vælge inden for sygeplejefaget, når du har afsluttet din grunduddannelse? 78. Har du planer om på et senere tidspunkt at gennemføre studier i udlandet? nej ja, nemlig (type af studier) ved (uddannelsesinstitution) i (land) 79. Overvejer du at tage en anden videregående uddannelse i Danmark? nej ja, nemlig (type af studier) ved (uddannelsesinstitution 80. Har du planer om at tage en forskeruddannelse efter afsluttet grunduddannelse? nej ja, inden for det fag jeg læser nu ja, inden for et andet fag 81. Har du planer om at arbejde i udlandet? Sæt kun ét kryds! nej nej, men jeg kunne tænke mig et arbejde i Danmark, som indebærer mange korte rejser til udlandet ja, jeg kunne tænke mig at arbejde i udlandet men for en begrænset tid (max. to år) ja, jeg kunne tænke mig at bosætte mig og arbejde i udlandet for en længere periode (mere end to år) ved ikke

24 82. Såfremt du kunne tænke dig at arbejde i udlandet for en begrænset tid eller permanent, hvilke dele af verden ønsker du da først og fremmest at arbejde i? Sæt et eller flere kryds! Vesteuropa, inkl. Sydeuropa Japan Nordamerika Østeuropa Kina Afrika øvrige Asien Australien udviklingsland i den tredje verden Central- og Sydamerika andet land, nemlig 83. Hvilken sektor vil du helst arbejde inden for i fremtiden? Sæt kun ét kryds! den private sektor den offentlige sektor ved ikke/det spiller ingen rolle 84. Hvilket erhverv tror du, at du har om 10 år? 85. Har du synspunkter på spørgeskemaet? Stor tak for din medvirken!

Kapitel 2 11.08.2014. Skolen bliver lukket efter sommerferien, så nu diskuterer vi, om vi skal oprette en friskole.

Kapitel 2 11.08.2014. Skolen bliver lukket efter sommerferien, så nu diskuterer vi, om vi skal oprette en friskole. Om skoletyper A Folkeskolen, friskole eller privatskole? Anna skal gå i en almindelig folkeskole. Vi vil gerne have, hun går sammen med børn fra mange forskellige miljøer. Skolen bliver lukket efter sommerferien,

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle videregående uddannelser, såfremt

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

UNDER UDARBEJDELSE. Net-opgaver: Facitliste

UNDER UDARBEJDELSE. Net-opgaver: Facitliste Net-opgaver: Facitliste Kapitel 1: Arbejde og uddannelse Ordforråd: Job og jobfunktioner Grammatik: Inversion Grammatik: Datid Grammatik: Possessive pronominer Udtale: R Billedserie: Josefs arbejde Kapitel

Læs mere

Del 4.1: Bilag til Cameo-analyse

Del 4.1: Bilag til Cameo-analyse BOSÆTNING 2012 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 4.1: Bilag til Cameo-analyse -Geo-demografisk husstandsklassifikation 1A Karrierefamilie - meget velhavende familier i større

Læs mere

Tryk på "language"-knappen nedenfor og vælg "English" hvis du ønsker en engelsk version af spørgeskemaet. Tryk "next" for at fortsætte.

Tryk på language-knappen nedenfor og vælg English hvis du ønsker en engelsk version af spørgeskemaet. Tryk next for at fortsætte. Velkommen til Introundersøgelsen // Welcome to the Introduction Survey Tryk på "language"-knappen nedenfor og vælg "English" hvis du ønsker en engelsk version af spørgeskemaet. Tryk "next" for at fortsætte.

Læs mere

LIGHED - ULIGHED Aalborg Universitet November 2000

LIGHED - ULIGHED Aalborg Universitet November 2000 Løbenr. LIGHED - ULIGHED? Aalborg Universitet November 2000 Sådan udfyldes skemaet Inden De besvarer et spørgsmål, bedes De læse både spørgsmål og svarmuligheder igennem. De fleste af spørgsmålene besvares

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Nordisk sprog og litteratur. Navn på universitet i udlandet: Deakin university

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Nordisk sprog og litteratur. Navn på universitet i udlandet: Deakin university US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Nordisk sprog og litteratur Navn på universitet i udlandet: Deakin university Land: Australien Periode: Fra:25 juni 2012 Til:4 december 2012

Læs mere

03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 NonUsers 2012 en kortlægning af de fynske ikke-brugere 1 Bilag 1.1 Bilag 1: Spørgeskema - NonUsers 2012 Kortlægning af ikke-brugere i det fynske Page 1 - Question 1 - Choice

Læs mere

Om at vælge uddannelse. http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391

Om at vælge uddannelse. http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391 Om at vælge uddannelse http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391 Hvad skal jeg være? Smed Lærer Advokat Fysiker Mediegrafiker Dyrlæge Økonom Diætist Frisør Socialrådgiver Kok IT-supporter Skuespiller

Læs mere

Gold-MSI spørgeskema Juni 2014 Dansk (version 1.0)

Gold-MSI spørgeskema Juni 2014 Dansk (version 1.0) Sæt venligst ring om den mest passende kategori: 1 1. Jeg bruger meget af min fritid på musik-relaterede aktiviteter. Gold-MSI spørgeskema Juni 01 Dansk (version 1.0) Meget Uenig Hverken enig eller Enig

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie Navn på universitet i udlandet: University of Kent at Canterbury Land: Storbritannien Periode: Fra:

Læs mere

Forevisningskort til hovedskema. ESS 5. runde, 2010 US NR.: 4252. Indsamlingsperiode: 2010-2011

Forevisningskort til hovedskema. ESS 5. runde, 2010 US NR.: 4252. Indsamlingsperiode: 2010-2011 ESS DOCUMENT DATE: 15.09.2010 Forevisningskort til hovedskema ESS 5. runde, 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE US NR.: 4252 Indsamlingsperiode: 2010-2011 Spørgsmål: A1, A2, A3, A4, A5, A6 KORT 1 Slet ingen tid Mindre

Læs mere

Forældreundersøgelse. Om dig. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse

Forældreundersøgelse. Om dig. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse Om dig 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse 1.2 Hvad er din alder? 1.3 Hvad er din højeste fuldførte uddannelse? a. Folkeskole 9. eller 10. klasse b. EFG/HG/Teknisk

Læs mere

Hvordan du bruger medier: Bibliotekets hjemmeside bliver brugt af og til, nettet bruges til kortere info, tv, mobil, sms tjenester

Hvordan du bruger medier: Bibliotekets hjemmeside bliver brugt af og til, nettet bruges til kortere info, tv, mobil, sms tjenester A Du bruger biblioteket en del, både i forbindelse med dit arbejde, men også sammen med dine børn. Du synes, det er en fantastisk mulighed for at introducere børnene til leg og læring og samtidig bruge

Læs mere

Malmø Universitet. og det svenske uddannelsessystem. Susan Grahl & Mia Andersson Studier och karriär

Malmø Universitet. og det svenske uddannelsessystem. Susan Grahl & Mia Andersson Studier och karriär Malmø Universitet og det svenske uddannelsessystem Susan Grahl & Mia Andersson Studier och karriär Om Malmø Universitet Sveriges sydligste universitet 100 programmer 350 fritstående kurser 24 000 studenter

Læs mere

Epinion og Pluss Leadership

Epinion og Pluss Leadership Epinion og Pluss Leadership DANSKERNES KULTUR,- FRITIDS- OG MEDIEVANER 2012 1964 1975 1987 1993 1998 2004-2012 Kvantitativ: Spørgeskema til mere end 12.000 borgere 3.600 voksne (15 +) 1.500 børn (7-14

Læs mere

1.1 Unge på videregående uddannelse

1.1 Unge på videregående uddannelse 1.1 Unge på videregående uddannelse Jeg kan godt finde på at bruge mit lokale bibliotek som læsesal, fordi der er en egentlig læsesal. Ung mand på videregående uddannelse, bruger Segmentet unge på videregående

Læs mere

Forevisningskort til hovedskema. (3. runde, 2006/7)

Forevisningskort til hovedskema. (3. runde, 2006/7) Spørgsmål: A1, A2, A3, A4, A5, A6 Forevisningskort til hovedskema (3. runde, 2006/7) INDHOLDSFORTEGNELSE US NR.: 5819 Indsamlingsperiode: September-december 2006 Spørgsmål: A1, A2, A3, A4, A5, A6 Kort

Læs mere

Politrådets Socialundersøgelse

Politrådets Socialundersøgelse Politrådets Socialundersøgelse Sommer 2013 Den typiske politstuderende er en mand på 20 år, som er opvokset øst for Storebælt, og enten er ikke troende eller er kristen. Hans far tilhører socialgruppe

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: SciencesPo Paris.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: SciencesPo Paris. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: SciencesPo Paris Land: Frankrig Periode: Fra: August 2012 Til: December 2013 Udvekslingsprogram:

Læs mere

RØDKILDE 2015/2016 SKOLEN - VALGFAG - STUDIERETNINGER

RØDKILDE 2015/2016 SKOLEN - VALGFAG - STUDIERETNINGER RØDKILDE 2015/2016 SKOLEN - VALGFAG - STUDIERETNINGER RØDKILDE GYMNASIUM HVAD SKAL VI GØRE DIG TIL? Her på Rødkilde Gymnasium er det vores mission at give dig de bedste forudsætninger med på vejen og gøre

Læs mere

Fremtidens Biblioteker Tænketanken 30.0 2013. Epinion og Pluss Leadership

Fremtidens Biblioteker Tænketanken 30.0 2013. Epinion og Pluss Leadership Fremtidens Biblioteker Tænketanken 30.0 2013 Epinion og Pluss Leadership ALLE DE PROCENTER Alt kan ikke måles og vejes! Kvantitet som udgangspunkt for: Kvalificeret debat, Udvikling og Kvalitet State of

Læs mere

Jeg har været til en fest indenfor det sidste halve år, hvor jeg IKKE drak alkohol Krydset med: Er du...??

Jeg har været til en fest indenfor det sidste halve år, hvor jeg IKKE drak alkohol Krydset med: Er du...?? Jeg har været til en fest indenfor det sidste halve år, hvor jeg IKKE drak alkohol Krydset med: Er du...?? Antal / Procent (%kolonne) kvinde mand 6 526 5 419 59% 945 32% 260 41% 320 36% 580 26 6% 48 74

Læs mere

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i.

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Internt spørgeskema Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Det er din

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Civilingeniør - Architectural Engineering

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Civilingeniør - Architectural Engineering US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Civilingeniør - Architectural Engineering Navn på universitet i udlandet: University College London - UCL Land: UK Periode: Fra:15.09.2013 Til:15.01.2014

Læs mere

VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM

VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM EUX BUSINESS DIN EGEN VEJ SIDE 2 / HANDELSSKOLEN.COM FREMTIDEN ER ÅBEN EUX Business er for dig, der både ønsker en faglært uddannelse og også vil have mulighed for at

Læs mere

Nyt om uddannelsessystemet.1. runde

Nyt om uddannelsessystemet.1. runde Nyt om uddannelsessystemet.1. runde Aalborghus Gymnasium & HF Onsdag den 8. april 2015 Vita Schou, Vejleder Studievalg Nordjylland vas@studievalg.dk Emner Adgangskrav til videregående uddannelser Adgangsbegrænsning

Læs mere

Rekrutteringsmønstre og professionsidentitet blandt studerende på professionsuddannelserne

Rekrutteringsmønstre og professionsidentitet blandt studerende på professionsuddannelserne U N V E R S T Y C O L L E G E LLLEBÆLT Rekrutteringsmønstre og professionsidentitet blandt studerende på professionsuddannelserne Oplæg temadag klinisk undervisning 22.08.2012 Jette Rasmussen UNVERSTY

Læs mere

3. Hvilket familieforhold har du til den 14/15-årige, som deltager i VestLiv årgang 89? (sæt kun ét kryds) Stedfar/ morens samlever Andet

3. Hvilket familieforhold har du til den 14/15-årige, som deltager i VestLiv årgang 89? (sæt kun ét kryds) Stedfar/ morens samlever Andet Dagens dato 2 0 Dag Måned År Baggrundsoplysninger 1. Er du kvinde eller mand? Kvinde Mand 2. Hvornår er du født? Dag Måned 1 9 År 3. Hvilket familieforhold har du til den 14/15-årige, som deltager i VestLiv

Læs mere

Livstestamente. Livet skal leves - hele livet

Livstestamente. Livet skal leves - hele livet Livet skal leves - hele livet Hvad er et Livstestamente? Ved at udfylde et Livstestamente får du mulighed for at tilkendegive, hvilken form for pleje og omsorg du ønsker, hvis du en dag bliver ude af stand

Læs mere

Bilag B. Præsentation af de interviewede soldater

Bilag B. Præsentation af de interviewede soldater Bilag B Præsentation af de interviewede soldater Sprogofficer A (SOA) Alder: 28 Tidligere uddannelser og beskæftigelse: Gymnasiet. Aftjente 3 måneders værnepligt i Garderhusarregimentet i 2002. Efterfølgende

Læs mere

1.1 Modne fra lavere middelklasse

1.1 Modne fra lavere middelklasse 1.1 Modne fra lavere middelklasse Det er dæleme lang tid jeg har brugt biblioteket. Det er nok ti år. Jeg brugte det meget i en periode, da jeg var yngre ( ) det har nok noget med mageligheden at gøre

Læs mere

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd Uddannelse er vejen til en god fremtid Uddannelsessystemet Krav til unge i uddannelse Den unge skal: Ønske

Læs mere

Man burde jo bruge det (biblioteket) men jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal bruge det til

Man burde jo bruge det (biblioteket) men jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal bruge det til 1.1 Senioren Man burde jo bruge det (biblioteket) men jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal bruge det til Mandlig senior, ikke-bruger Seniorerne skiller sig primært ud ved at være det ældste segment samt

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) Sept. 2013 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen.

Læs mere

Eggeslevmagle Skole vil med linjerne skabe en endnu bedre skole i samarbejde med en række virksomheder og klubber.

Eggeslevmagle Skole vil med linjerne skabe en endnu bedre skole i samarbejde med en række virksomheder og klubber. FREMTIDENS SKOLE elever 8. årgang - udskolingslinjerne Du kan her se resultatet af spørgeskemaundersøgelsen, som har været udsendt i december 2012 til alle elever i 8. årgang. 79 elever ud af årgangens

Læs mere

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Titelblad Navn Mark Friis (10512) Email mark-f.r.i.i.s@hotmail.com Semester Forår 2012 Dagens dato 13 August 2012 Spørgsmål: Hvilke faktorer motiverede dig til

Læs mere

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2010 Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2010 Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Tørring Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse - Datarapportering Undersøgelsen på Tørring Gymnasium Der har deltaget i

Læs mere

KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET

KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET SIDE 2 / handelsskolen.com KLAR TIL ET LIV MED UDFORDRINGER Har du lyst til et liv med handel og eksport? Eller med marketing og ledelse? Vil du rustes til en

Læs mere

KORT 4 KORT 3. De fleste mennesker ville prøve at. De fleste mennesker ville prøve. på at være reelle. udnytte mig. Man kan ikke være for forsigtig 00

KORT 4 KORT 3. De fleste mennesker ville prøve at. De fleste mennesker ville prøve. på at være reelle. udnytte mig. Man kan ikke være for forsigtig 00 KORT 3 Man kan ikke være for forsigtig 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 De fleste mennesker er til at stole på 10 KORT 4 De fleste mennesker ville prøve at udnytte mig De fleste mennesker ville prøve på at

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Antropologi. Navn på universitet i udlandet: Universidad Carlos III de Madrid

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Antropologi. Navn på universitet i udlandet: Universidad Carlos III de Madrid US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Antropologi Navn på universitet i udlandet: Universidad Carlos III de Madrid Land: Spanien Periode: Fra: 16/1/12 Til: 23/5/12 Udvekslingsprogram:

Læs mere

[Introduction] Hej mit navn er Elvi Nielsen, jeg ringer på vegne af NOTA.

[Introduction] Hej mit navn er Elvi Nielsen, jeg ringer på vegne af NOTA. [Introduction] Hej mit navn er Elvi Nielsen, jeg ringer på vegne af NOTA. Jeg ringer fordi vi er i færd med at gennemføre en undersøgelse om medievaner og skolegang blandt unge. Træffer jeg @name? Når

Læs mere

Individualisten er primært karakteriseret ved, at alle i segmentet har individuel sport som en hovedinteresse.

Individualisten er primært karakteriseret ved, at alle i segmentet har individuel sport som en hovedinteresse. 1.1 Individualisten Man kan blive inspireret på biblioteket; hvad de lige har stillet frem. Jeg finder tit nogle bøger, som jeg ikke havde tænkt på, og som viste sig at være rigtig gode. Kvindelig individualist,

Læs mere

Eggeslevmagle Skole vil med linjerne skabe en endnu bedre skole i samarbejde med en række virksomheder og klubber.

Eggeslevmagle Skole vil med linjerne skabe en endnu bedre skole i samarbejde med en række virksomheder og klubber. FREMTIDENS SKOLE - elever 7. årgang Du kan her se resultat af spørgeskemaundersøgelsen, som har været udsendt i december 2012 til alle elever i 7. årgang. 91 elever ud af årgangens 103 elever har svaret,

Læs mere

1.1 Unge under ungdomsuddannelse

1.1 Unge under ungdomsuddannelse 1.1 Unge under ungdomsuddannelse Jeg plejer at bruge biblioteket meget, jeg læser gerne flere bøger hver uge, men har ikke så meget tid nu jeg er startet på gymnasiet. Ung kvinde under ungdomsuddannelse,

Læs mere

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Studievalg og videregående uddannelse Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Hvem er jeg? Charlotte Høygaard Hansen Vejleder, Studievalg Nordjylland Uddannelse: Student Hjørring Gymnasium og HF Cand.mag.

Læs mere

US AARH. Studie på Aarhus Universitet: Spansk og latinamerikansk sprog kultur og historie. Navn på universitet i udlandet: Universidad de Valencia

US AARH. Studie på Aarhus Universitet: Spansk og latinamerikansk sprog kultur og historie. Navn på universitet i udlandet: Universidad de Valencia US AARH Studie på Aarhus Universitet: Spansk og latinamerikansk sprog kultur og historie Navn på universitet i udlandet: Universidad de Valencia Land: Spanien Periode: Fra: Februar 2012 Til: Juni 2012

Læs mere

www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering

www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering Gymnasial Supplering Mangler du ét eller flere fag på bestemte niveauer for at komme ind på ønskestudiet, eller skal du have forbedret karakteren i et

Læs mere

Plejetestamenteskabelon

Plejetestamenteskabelon Plejetestamenteskabelon Med et plejetestamente har du den tryghed, at du på forhånd har taget stilling til helt almindelige hverdagsting. Eksempelvis hvilket tøj du gerne vil have på, og hvilke interesser,

Læs mere

Forældreundersøgelse. Om dig. Fru Flora:2,11,028, 46,48,810;Fæll es Fodslag:73,82, 201,100,55;Ind

Forældreundersøgelse. Om dig. Fru Flora:2,11,028, 46,48,810;Fæll es Fodslag:73,82, 201,100,55;Ind Om dig 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse 1.2 Hvad er din alder? 1.3 Hvad er din højte fuldførte uddannelse? a. Folkkole 9. eller 10. klasse b. EFG/HG/Teknisk

Læs mere

1.1 Børneforældre over 30

1.1 Børneforældre over 30 1.1 Børneforældre over 30 Jeg kommer der med mine børn de bruger det rigtig meget i skolen. De tager derned for at søge efter bøger. Børneforælder over 30, kvindelig bruger Segmentet er, som navnet antyder,

Læs mere

Plejetestamente. Navn: CPR nr.:

Plejetestamente. Navn: CPR nr.: Plejetestamente Med et plejetestamente har du den tryghed, at du på forhånd har taget stilling til helt almindelige hverdagsting. Eksempelvis hvilket tøj du gerne vil have på, og hvilke interesser der

Læs mere

Aarhusmålene Aarhus Kommune

Aarhusmålene Aarhus Kommune Aarhusmålene Aarhus Kommune Måling af Aarhusmålene [Introtekst til Web-survey] Tak, fordi du vil deltage i undersøgelsen. Vi gennemfører for øjeblikket en undersøgelse på vegne af Aarhus Kommune. Vi vil

Læs mere

Prøv et gymnasium MED

Prøv et gymnasium MED Prøv et gymnasium MED plads til dine drømme Søvej 6 4900 Nakskov Merkurs Plads 1 4800 Nykøbing F. www.hhxlf.dk Handelsgymnasiet Lolland-Falster er en del af CELF Vi har plads til dine drømme 3 gode grunde

Læs mere

Solrød Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S

Solrød Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S Solrød Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse 200 Datarapportering ASPEKT R&D A/S Undersøgelsen på Solrød Gymnasium Solrød Gymnasium - Elevtrivselsundersøgelse 200 Der har deltaget i alt 60 elever ud af 6

Læs mere

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange Vi håber, at denne brochure kan svare på jeres spørgsmål omkring det at være værtsfamilie. Har I yderligere spørgsmål er I selvfølgelig velkomne til at kontakte Dansk ICYE s sekretariat. Hvis I er interesserede

Læs mere

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Jeg er meget tilfreds, det har været godt, skidt osv. osv. men en helt uvurderlig oplevelse.

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Jeg er meget tilfreds, det har været godt, skidt osv. osv. men en helt uvurderlig oplevelse. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: International Virksomhedskommunikation Engelsk og Fransk Navn på universitet i udlandet: Université Paris Nord 13 Land: Frankrig Periode: Fra:15.

Læs mere

1.1 Den unge arbejder

1.1 Den unge arbejder 1.1 Den unge arbejder Jeg bruger det nok ikke så meget. Bøger har aldrig rigtig interesseret mig Ung kvindelig arbejder, ikke- bruger De unge arbejdere er defineret ved at være mellem 20 og 29 år og ved

Læs mere

Glæder mig rigtig meget til at møde jer, lære jer at kende og hjælpe jer mod jeres mål. Vi ses ;-)

Glæder mig rigtig meget til at møde jer, lære jer at kende og hjælpe jer mod jeres mål. Vi ses ;-) Aarhus 1900 CÆCILIE Jeg er 24 år og kommer oprindeligt fra Aalborg, hvor jeg har læst idræt i et år på Aalborg Universitet. Jeg følte for at prøve noget nyt, og jeg valgte at tage overlov fra studiet for

Læs mere

HANDELSGYMNASIET KLAR TIL LIVET

HANDELSGYMNASIET KLAR TIL LIVET HANDELSGYMNASIET KLAR TIL LIVET SIDE 2 / HANDELSGYMNASIET.COM KLAR TIL ET LIV MED UDFORDRINGER HAR DU LYST TIL ET LIV MED HANDEL OG EKSPORT? ELLER MED MARKETING OG LEDELSE? VIL DU RUSTES TIL EN VERDEN

Læs mere

Et aktivt liv på sin egen måde

Et aktivt liv på sin egen måde Artikel i Muskelkraft nr. 4, 2005 Et aktivt liv på sin egen måde Om et halvt år flytter 29-årige Marc Jørgensen hjemmefra og ind i sit eget hus en opfyldelse af et af hans mål i livet Af Jane W. Schelde

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Løbenummer: Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet. Skemaet kan benyttes til at kortlægge

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: Universitetet i Oslo.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: Universitetet i Oslo. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: Universitetet i Oslo Land: Norge Periode: Fra: 010813 Til: 311213 Udvekslingsprogram: Nordplus

Læs mere

Segmenter og landdistrikter

Segmenter og landdistrikter Segmenter og landdistrikter Analyse af segmenter med fokus på landdistrikter Herning Bibliotekerne den 26. maj 2015 1 Disposition 1. Målgruppebaseret biblioteksudvikling 2. Segmentfordeling i landdistrikter

Læs mere

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation Uddannelser efter 9. og 10. klasse Job eller uddannelse Erhvervsuddannelser 1½ - 5 år Fx murer, smed, bager, elektriker, salgsassistent, social- og sundhedsassistent EUX Gymnasiale uddannelser 3 år STX

Læs mere

8. klasse - UEA Opgaver til www.ug.dk

8. klasse - UEA Opgaver til www.ug.dk 8. klasse - UEA Opgaver til www.ug.dk Arbejdsark 1 Opgave 1 Jacob leder efter en erhvervsuddannelse. Han vil gerne arbejde med dyr og planter og vil gerne se på mulighederne. 1. Hvor mange erhvervsuddannelser

Læs mere

HF Et aktivt valg! 1

HF Et aktivt valg! 1 HF Et aktivt valg! 1 HF Et aktivt valg! Kobling mellem teori og praksis VELKOMMEN TIL BRØNDERSLEV GYMNASIUM OG HF Brønderslev Gymnasium og HF lægger vægt på at flytte den enkelte elev mest muligt, skabe

Læs mere

HF Enkeltfag. Fagpakker En hel HF

HF Enkeltfag. Fagpakker En hel HF HF Enkeltfag Fagpakker En hel HF Uddannelsesprogram 2015-2016 HF-enkeltfag, pakker eller en hel HF-eksamen på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Kursusstart er i uge 34 (17. -21. august 2015) eller

Læs mere

bliv sygeplejerske Et naturligt valg University College Nordjylland Sygeplejerske i virkeligheden

bliv sygeplejerske Et naturligt valg University College Nordjylland Sygeplejerske i virkeligheden PROFESSIONSHØJSKOLEN University College Nordjylland Bistrupvej 3 9800 Hjørring Tlf. 9633 1500 www.ucn.dk Selma Lagerløfs Vej 2 9220 Aalborg Øst Tlf. 9633 1400 Et naturligt valg Jeg har orlov fra min stilling

Læs mere

Naturfag i folkeskolen

Naturfag i folkeskolen marts 2011 Naturfag i folkeskolen Resume Unge menneskers interesse for naturfagene har været dalende i de seneste år, og det har betydning for bl.a. søgningen til ingeniøruddannelserne såvel som til læreruddannelsernes

Læs mere

1.1 Den kulturelle superbruger

1.1 Den kulturelle superbruger 1.1 Den kulturelle superbruger Jeg bruger biblioteket meget. Jamen, minimum én gang om ugen, sommetider hyppigere. Kvindelig kulturel superbruger Den kulturelle superbruger er særligt kendetegnet ved at

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film Vesthimmerlands Gymnasium & HF... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle

Læs mere

Rød skrift er besvarelser fra Systofte Blå skrift er besvarelser fra Lågerup. Spørgeskema. Crossklubmiljø

Rød skrift er besvarelser fra Systofte Blå skrift er besvarelser fra Lågerup. Spørgeskema. Crossklubmiljø Rød skrift er besvarelser fra Systofte Blå skrift er besvarelser fra Lågerup Spørgeskema Crossklubmiljø Før du går i gang med at udfylde skemaet, skal du læse følgende igennem: Tag dig tid til at læse

Læs mere

Videre i uddannelsessystemet

Videre i uddannelsessystemet Videre i uddannelsessystemet - fra de gymnasiale uddannelser Mette Skak-Nielsen Nuri Peker Videre i uddannelsessystemet - fra de gymnasiale uddannelser Udgivet af Danmarks Statistik Juni 25 Oplag: 5 Danmarks

Læs mere

1.1 De unge børneforældre

1.1 De unge børneforældre 1.1 De unge børneforældre Når jeg så kommer på biblioteket, er det også fordi, min datter gerne vil have, der kommer nogle nye ting. Det er så ikke kun bøger, det er også puslespil. Ung børneforælder,

Læs mere

Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere

Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere 1 Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere Færre med ikke-vestlige oprindelse end dansk oprindelse er medlem af en forening. Men ikke-vestlige indvandrere og efterkommere

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: KU Leuven. Land: Belgien

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: KU Leuven. Land: Belgien US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Jura Navn på universitet i udlandet: KU Leuven Land: Belgien Periode: Fra:1/2-2013 Til:1/7-2013 Udvekslingsprogram: Erasmus Hvorfor har du valgt

Læs mere

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk 40 KULTUR OG OPLEVELSER KULTUR Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk vækst. José Manuel Barroso, formand for Europakommissionen

Læs mere

Produktivitetskommissionens rapport Uddannelse og Innovation del 1. Baggrund om uddannelsessystemet

Produktivitetskommissionens rapport Uddannelse og Innovation del 1. Baggrund om uddannelsessystemet Produktivitetskommissionens rapport Uddannelse og Innovation del 1 Baggrund om uddannelsessystemet Forskning viser, at en bedre uddannet arbejdsstyrke har højere produktivitet, er mere innovativ og er

Læs mere

Handelsskolen Viborg. Handelsskolen Viborg er for dig, som ønsker en erhvervsrettet uddannelse

Handelsskolen Viborg. Handelsskolen Viborg er for dig, som ønsker en erhvervsrettet uddannelse Handelsskolen Viborg Handelsskolen Viborg er for dig, som ønsker en erhvervsrettet uddannelse Det er stedet hvor unge og voksne dannes, uddannes og udvikles både fagligt og personligt og hvor man kan erhverve

Læs mere

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad vælger du? På VHG kan du vælge mellem 7 forskellige studieretninger.

Læs mere

DANMARK LÆSER SEGMENTERINGSSTUDIE

DANMARK LÆSER SEGMENTERINGSSTUDIE DANMARK LÆSER SEGMENTERINGSSTUDIE INDHOLD METODE TRE IKKE-LÆSER -SEGMENTER SEGMENTERNE PROFIL LÆSEADFÆRD BESLUTNINGSPROCES DRIVERS OG BARRIERER SEGMENTERNE FORDELT PÅ REGIONER METODE 1 Fokusgruppe 2 Segmenteringsstudie

Læs mere

Beskæftigelse i de sociale klasser i 2012

Beskæftigelse i de sociale klasser i 2012 Beskæftigelse i de sociale klasser i Denne analyse er den del af baggrundsanalyserne til bogen Klassekamp fra oven. Analysen beskriver arbejdsmarkedets sammensætning på brancher fordelt på de fem sociale

Læs mere

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: Luiss Guido Carli.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: Luiss Guido Carli. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Jura Navn på universitet i udlandet: Luiss Guido Carli Land: Italien Periode: Fra: September 2012 Til: December 2012 Udvekslingsprogram: Erasmus

Læs mere

VUC kursustilbud 2014

VUC kursustilbud 2014 VUC kursustilbud 2014 Uddannelse skaber ny fremtid Herning HF & VUC 1 velkommen til Herning HF & VUC Vi er en stor uddannelsesinstitution med mange forskellige uddannelsesområder, som giver dig mulighed

Læs mere

BORGER- PANEL. Unge mænd står udenfor foreningslivet. Januar 2015

BORGER- PANEL. Unge mænd står udenfor foreningslivet. Januar 2015 BORGER- PANEL Januar 2015 Unge mænd står udenfor foreningslivet 3 ud af 4 danskere er medlem af en forening. Mest populært er det at være en del af sports- og fritidsforeninger efterfulgt af medlemskab

Læs mere

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER 1 NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE Denne folder er en oversigt over, hvilke linjer, du som elev kan vælge imellem,

Læs mere

HHX. Esnord.dk. Handelsgymnasium Helsingør - din uddannelse til fremtiden EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS

HHX. Esnord.dk. Handelsgymnasium Helsingør - din uddannelse til fremtiden EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS Handelsgymnasium Helsingør - din uddannelse til fremtiden På HHX giver projektarbejde indsigt i, hvordan man driver virksomhed i det virkelige liv. Mathias Fredsby, HHX3 Esnord.dk EUD EUX HG HHX HTX 10

Læs mere

Forældrebrev den 25. oktober 2013

Forældrebrev den 25. oktober 2013 Forældrebrev den 25. oktober 2013 1. Præsentation af vores lærerpraktikanter Line Quistgaard Larsen og Kirstine Vægter 1.1. Præsentation af 1. årgang -matematikgruppen Vi udgør den matematiske gruppe af

Læs mere

VK Det bedste fundament for uddannelse

VK Det bedste fundament for uddannelse 2014 VK Det bedste fundament for uddannelse 1 Stephanie, 2.g og rytter Dét at være Team Danmark elev på VK, gør at jeg ikke er nødsaget til at gå på kompromis med min sport pga. min uddannelse, eller omvendt.

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse STX, HHX, HTX, HF

Elevtrivselsundersøgelse STX, HHX, HTX, HF 2013 Elevtrivselsundersøgelse STX, HHX, HTX, HF 1. Sådan besvarer du spørgeskemaet Inden du besvarer et spørgsmål bedes du læse både spørgsmål og svarmuligheder igennem. Det er vigtigt, at du svarer på

Læs mere

Rapport om udlandsophold foråret 2014 San Diego State University

Rapport om udlandsophold foråret 2014 San Diego State University Rapport om udlandsophold foråret 2014 San Diego State University Mwansa Tilsted Mumba Tlf. nr. 60 29 20 11 Mwansa91@hotmail.com Motivation Da jeg startede på Ingeniørhøjskolen Aarhus gik jeg direkte fra

Læs mere

Lær at tackle kronisk sygdom

Lær at tackle kronisk sygdom Lær at tackle kronisk sygdom Deltaget på tre eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler i kurset Lær at tackle kronisk sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema,

Læs mere

KULTURSTYRELSEN PRÆSENTATION AF SEGMENTERINGSSTUDIE CARATDEEPBLUE FEBRUAR 2014

KULTURSTYRELSEN PRÆSENTATION AF SEGMENTERINGSSTUDIE CARATDEEPBLUE FEBRUAR 2014 KULTURSTYRELSEN PRÆSENTATION AF SEGMENTERINGSSTUDIE CARATDEEPBLUE FEBRUAR 2014 AGENDA 1. Baggrund og formål 2. Metode 3. Resultater 4. Strategiske anbefalinger for segmenter BAGGRUND OG FORMÅL Undersøgelser

Læs mere

Analyse 21. marts 2014

Analyse 21. marts 2014 21. marts 2014 Adgangskrav på 7 til gymnasier vil få stor betydning for uddannelsessystemet Af Kristian Thor Jakobsen Reformen af landets erhvervsuddannelser indfører karakterkrav til ungdomsuddannelserne.

Læs mere

IDA Landerapport 2013. Norge. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48

IDA Landerapport 2013. Norge. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 IDA Landerapport 013 Norge Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 Landerapporten Hvert anden år foretager IDA en survey af medlemmer i

Læs mere

IDA Landerapport 2013 USA. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48

IDA Landerapport 2013 USA. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 IDA Landerapport 203 USA Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 3-33 mc@ida.dk IDA DK 780 København V ida.dk/global +45 3 8 48 48 Landerapporten Hvert andet år foretager IDA en survey af medlemmer i udlandet

Læs mere

www.gsdanmark.dk Gymnasial Supplering 2011 / 2012 GYMNASIAL SUPPLERING Information Regionale Studievalgcentre www.studievalg.dk

www.gsdanmark.dk Gymnasial Supplering 2011 / 2012 GYMNASIAL SUPPLERING Information Regionale Studievalgcentre www.studievalg.dk GYMNASIAL SUPPLERING Vejledning og optagelse GS-koordinatorer www.gsdanmark.dk Information Regionale Studievalgcentre www.studievalg.dk www.gsdanmark.dk Nørresundby Gymnasium og HF Studievej 14, 9400 Nørresundby

Læs mere