Biblioteker og biblioteksbrug i tal. Statistisk vidensbank anno 2012 Tænketank for fremtidens biblioteker - Danmarks Biblioteksforening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Biblioteker og biblioteksbrug i tal. Statistisk vidensbank anno 2012 Tænketank for fremtidens biblioteker - Danmarks Biblioteksforening"

Transkript

1 Biblioteker og biblioteksbrug i tal Statistisk vidensbank anno 2012 Tænketank for fremtidens biblioteker - Danmarks Biblioteksforening

2 Indhold: 1. Eksisterende Statistiske Databaser a. KPI Index b. Folke- og forskningsbibliotekets statistik c. Styrelsens biblioteksbarometer 2. Spørgeskemaundersøgelser af brugere og borgere a. Kulturvaneundersøgelsen 2004 b. Opinionsundersøgelser for DB 2011 og 2012 c. Bibliometerundersøgelser v. Moos-Bjerre Analyse d. Det Nationale Benchmark v. Rambøll e. Undersøgelse af Ikke-brugere på Fyn v. Moos-Bjerre Analyse.

3 1 Eksisterende Statistiske Databaser Database Dataindsamling Indeholder statistik om: KPI Index Internetstatistik fra hjemmesider, kataloger og netbiblioteker. Bibliotekernes hjemmesider Webbaserede materialer Folke- og Forskningsbiblioteks statistik (2010). Styrelsens biblioteks- Barometer Årlig indberetning af nøgletal til Danmarks Statistik. Spørgeskemaer indsamlet fra 97 biblioteksvæsener. Udlån og fornyelser Materialebestand Besøgstal Åbningstimer Udgifter og indtægter Elektroniske ressourcer Betaling/gebyr Borgerservice og andre kommunale opgaver

4 1.a KPI Index Danmarks Biblioteks Index dokumenterer på et ensartet datagrundlag de danske Folke- og Netbibliotekers onlineaktiviteter, uge for uge. Index er anvendeligt som bechmark værktøj. Dataindsamlingen sker ved hjælp af software, der henter internetstatistik fra hjemmesider, kataloger og netbiblioteker. Databasen indeholder statistik om Bibliotekernes hjemmesider og deres webbaserede materialer.

5 1.b Folke- og forskningsbiblioteks statistik Nøgletal der belyser folkebibliotekernes virksomhed og økonomi. Dataindsamling sker ved årlig indberetning fra bibliotekerne. Tidligere håndteret af kulturministeriet, nu overtaget af Danmarks statistik. Indeholder statistik om antal biblioteker, besøgstal, brugere, udlån og fornyelser, arrangementer, materialebestand, åbningstimer, personaleårsværk, udgifter og indtægter m.v.

6 1.c Styrelsens biblioteksbarometer Spørgeskemaundersøgelse blandt 97 biblioteksvæsener. Supplerende biblioteksstatistik Omhandler betaling/gebyr, sms og , selvbetjeningsautomater, storskærme mm samt borgerservice og andre kommunale opgaver.

7 2 Undersøgelser blandt brugere og borgere Kulturvane Opinionsmåling Bibliometer- Nationale Ikke-brugere undersøgelsen DB, undersøgelse Benchmark på Fyn Type Befolkningsundersøgelse Befolkningsundersøgelser Brugerundersøgelse Brugerundersøgelse Ikke-bruger undersøgelse Data Postal spørgeskema undersøgelse Epinions Webpanel Spørgeskemau ndersøgelse Spørgeskema undersøgelse Telefoninterview Centrale resultater Sammenhæng mellem socioøkonomiske forhold og biblioteksbrug. Biblioteksbrug øger sandsynlighed for videregående uddannelse. Stort bidrag til it kompetencer. Brugerværdi og brugertilfredshed på relevante dimensioner. Høj brugertilfredhed Stor ikkebruger andel. Potentiale for fremtidigt brug.

8 2.a Kulturvane Undersøgelsen fra 2004 Befolkningsundersøgelse Undersøger blandt andet sammenhængen mellem besøgsfrekvens på biblioteker, og de besøgendes socioøkonomiske karakteristika. Undersøgelsen er en postal spørgeskemaundersøgelse med deltagelse af ca voksne over 5 år og ca børn og unge i alderen 7 15 år.

9 2.a Kulturvane Undersøgelsens centrale resultater Finder signifikante sammenhænge bag befolkningens brug af biblioteker: Køn Kvinder bruger biblioteket oftere end mænd Alder Med stigende alder falder besøgshyppighed Uddannelse Højtuddannede har højere besøgsfrekvens Indkomst Besøgsfrekvensen falder med indkomst Urbaniseringsgrad Byfolk benytter oftere biblioteket Studerende Studerende har højere besøgsfrekvens Etnicitet Ikke-vestlig baggrund giver højere besøgsfrekvens

10 2.b Opinionsmåling for DB Befolkningsundersøgelse I 2011 undersøges bibliotekernes effekt på befolkningens uddannelsesniveau I 2012 undersøges bl.a. bibliotekernes bidrag til IT-kompetencer. Undersøgelsen er en spørgeskemaundersøgelse gennemført af Moos-Bjerre Analyse via Epinions Webpanel.

11 2.b Opinionsmålingernes centrale resultater Centralt resultat i 2011: Biblioteksbrug øger sandsynlighed for videregående uddannelse. Centrale resultater i 2012: Biblioteker øger befolkningens it kompetencer. Unge er hyppige brugere af bibliotekerne og unge vurderer i højere grad end andre, at de i fremtiden vil benytte biblioteker.

12 2.c Bibliometerundersøgelserne Brugerundersøgelse blandt individuelle bibliotekers brugere. Undersøge brugerværdi og brugertilfredshed ud fra dimensioner udledt af biblioteksloven Spørgeskemaundersøgelse med mindst respondenter, hvor indsamling af svar sker ved en kombination af indsamlingsmetoder, men elektronisk besvarelse via direkte invitation udgør størstedelen.

13 2.c Bibliometerundersøgelsernes centrale resultater Ud af Bibliometerundersøgelsernes 14 dimensioner, er der systematisk 3 dimensioner der scorer højt og 3 der scorer lavt. Høj score: Samfundsværdi Service Tilfredshed Lav score: Inspiration Borgeroplysning Brugerinvolvering

14 2.c Centrale resultater fortsat Meget siges med 2/3 2/3 er kvinder 2/3 har ingen hjemmeboende børn under 15 år 2/3 er 40 år eller ældre 2/3 har videregående uddannelse (stor variation, 26% af befolkning). Godt 2/3 af brugerne benytter biblioteket månedligt eller oftere Knap hver anden bruger søger ofte hjælp hos personalet.

15 2.d De Nationale Benchmark Undersøgelser Brugerundersøgelse blandt individuelle bibliotekers brugere. Undersøge brugertilfredshed på udvalgte dimensioner Spørgeskemaundersøgelse, hvor indsamling af svar sker ved en kombination af 2 indsamlingsmetoder: Elektronisk besvarelse via link på bibliotekets hjemmeside og udleverede papirskema på biblioteket.

16 2.d Nationale Benchmark - Centrale resultater De nationale Benchmarkundersøgelser viser, at bibliotekerne har meget tilfredse brugere. Analysen viser blandt andet, at tilfredsheden er høj i forhold til: Service Faciliteter Materialer.

17 2.e Undersøgelse af ikke-brugere på Fyn Ikke-brugerundersøgelse blandt fynske biblioteker. Undersøge andelen af ikke-brugere på de fynske biblioteker og især undersøge hvad der karakteriserer ikke-brugere, hvilke segmenter og typer af ikke-brugere, der kan være tale om. Der er gennemført telefoninterviews med i alt borgere heraf 671 ikke-brugere.

18 2.e Undersøgelse af ikke-brugere Centrale resultater Ikke-brugerandel på 47% mod tidligere undersøgelsers 33% 50% er interesseret i lovligt og gratis at se/høre musik og film hjemmefra 71 % af ikke-brugerne mener, at biblioteker er vigtige for samfundet Ikke-brugernes årsager til fravalg: køber selv materialer (64%) og mange angiver ikke at vide hvad biblioteket kan tilbyde (33%). Få angiver beliggenhed, åbningstid og service m.m. Den typiske ikke-bruger: mænd og personer med kortere eller ingen uddannelse. De foretrækker populærkultur frem for teater, museer og kunst Identificerer 7 segmenter af ikke-brugere: Senioren, den uddannelsessøgende, den midaldrende funktionær, den ufaglærte arbejder, arbejderfaderen, funktionæren og den faglærte arbejder.

Segmentering af biblioteksbrugere

Segmentering af biblioteksbrugere Segmentering af biblioteksbrugere - En analyse af 4 segmenter af brugere af Fredericia Bibliotek Moos-Bjerre Analyse Vartov, Farvergade 27A 1463 København K tel. 2624 6806 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

OPLÆG TIL UDVIKLING AF MODELPROGRAM FOR FREMTIDENS BIBLIOTEK.

OPLÆG TIL UDVIKLING AF MODELPROGRAM FOR FREMTIDENS BIBLIOTEK. OPLÆG TIL UDVIKLING AF MODELPROGRAM FOR FREMTIDENS BIBLIOTEK. Støttet af.com 1 Har biblioteket sejret sig ihjel? Står det i dag som et monument over industrisamfundets behov for oplyste borgere? Hvad skal

Læs mere

Fremtidens Biblioteker

Fremtidens Biblioteker Fremtidens Biblioteker Fremtidens Biblioteker i et målgruppeperspektiv målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling Fremtidens biblioteker -målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling Udarbejdet af

Læs mere

Fremtidens Biblioteker

Fremtidens Biblioteker Fremtidens Biblioteker Fremtidens Biblioteker i et målgruppeperspektiv målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling Fremtidens biblioteker -målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling Udarbejdet af

Læs mere

Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K tel. 2624 6806 moos-bjerre.dk

Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K tel. 2624 6806 moos-bjerre.dk Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K tel. 2624 6806 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse for billagsrapporten 1 BILAG 1: KEND DIN MÅLGRUPPE DETALJERET BESKRIVELSE AF DE 10 SEGMENTER... 3 1.1

Læs mere

Effektivisering Ikast-Brande Bibliotek Rapportering og scenarieberegninger. Ikast-Brande kommune den 20. maj 2015

Effektivisering Ikast-Brande Bibliotek Rapportering og scenarieberegninger. Ikast-Brande kommune den 20. maj 2015 Effektivisering Ikast-Brande Bibliotek Rapportering og scenarieberegninger Ikast-Brande kommune den 20. maj 2015 1 Disposition 1. Analysens formål og bibliotekernes samfundsbidrag 2. Bibliotekets udgiftsniveau

Læs mere

1 INDLEDNING... 3 1.1 Undersøgelsens resultater... 4 1.2 Fakta om bibliotekerne... 5

1 INDLEDNING... 3 1.1 Undersøgelsens resultater... 4 1.2 Fakta om bibliotekerne... 5 Borgerundersøgelse- Bibliotekerne Efterår 2008 Natur og Udvikling BORGERUNDERSØGELSE BIBLIOTEKERNE EFTERÅR 2008 1 INDLEDNING... 3 1.1 Undersøgelsens resultater... 4 1.2 Fakta om bibliotekerne... 5 2 SÅDAN

Læs mere

Analyse af sammenhæng mellem tandlægebesøg og demografiske og socioøkonomiske forhold

Analyse af sammenhæng mellem tandlægebesøg og demografiske og socioøkonomiske forhold ANALYSE Analyse af sammenhæng mellem tandlægebesøg og demografiske og socioøkonomiske forhold Af Bodil Helbech Hansen Formålet med denne analyse er at undersøge forskelle i hvor mange borgere, der går

Læs mere

Folkebibliotekernes samfundsøkonomiske værdi

Folkebibliotekernes samfundsøkonomiske værdi Folkebibliotekernes samfundsøkonomiske værdi Udarbejdet af Copenhagen Economics for Tænketanken Fremtidens Biblioteker med støtte fra Kulturstyrelsens udviklingspulje for folke- og skolebiblioteker og

Læs mere

Evidens om bibliotekernes brugere

Evidens om bibliotekernes brugere Evidens om bibliotekernes brugere Af Niels Ole Pors Abstrakt Formålet med denne artikel er at undersøge i hvilken udstrækning danske og nordiske brugerundersøgelser kan siges at etablere en forholdsvis

Læs mere

1.1 Den kulturelle superbruger

1.1 Den kulturelle superbruger 1.1 Den kulturelle superbruger Jeg bruger biblioteket meget. Jamen, minimum én gang om ugen, sommetider hyppigere. Kvindelig kulturel superbruger Den kulturelle superbruger er særligt kendetegnet ved at

Læs mere

Danskernes KULTUR. vaner 2012. Epinion og Pluss Leadership

Danskernes KULTUR. vaner 2012. Epinion og Pluss Leadership Danskernes KULTUR vaner 2012 Epinion og Pluss Leadership Danskernes kulturvaner 2012 Danskernes kulturvaner 2012 Udarbejdet af Epinion og Pluss Leadership for Kulturministeriet Danskernes Kulturvaner 2012

Læs mere

Information om formålet med medlemsundersøgelsen, anvendelse, selve undersøgelsen, repræsentativitet, MSI-modellen mv.

Information om formålet med medlemsundersøgelsen, anvendelse, selve undersøgelsen, repræsentativitet, MSI-modellen mv. Indhold og forord Indholdsfortegnelse Introduktion Information om formålet med medlemsundersøgelsen, anvendelse, selve undersøgelsen, repræsentativitet, MSI-modellen mv. 3 Sammenfatning af medlemsundersøgelsen

Læs mere

National brugerundersøgelse

National brugerundersøgelse National brugerundersøgelse Årsrapport for 2014 Viborg Stiftsmuseum, Viborg Stiftsmuseum, Viborg Antal besvarelser: 91 Indhold 1. Indledning s. 3 Undersøgelsens resultater 2. Brugernes vurderinger af udstillingsstedet

Læs mere

FOLKEBIBLIOTEKER I TAL 2013 BASERET PÅ KULTURSTYRELSENS BIBLIOTEKSBAROMETER OG UDTRÆK FRA DANMARKS STATISTIK

FOLKEBIBLIOTEKER I TAL 2013 BASERET PÅ KULTURSTYRELSENS BIBLIOTEKSBAROMETER OG UDTRÆK FRA DANMARKS STATISTIK SEPTEMBER 2014 WWW.KULTURSTYRELSEN.DK FOLKEBIBLIOTEKER I TAL 2013 BASERET PÅ KULTURSTYRELSENS BIBLIOTEKSBAROMETER OG UDTRÆK FRA DANMARKS STATISTIK INDHOLD Forord 3 01 02 03 04 05 06 07 Indledning 4 Hvad

Læs mere

Museernes webbrugere. En brugerundersøgelse af museernes hjemmesider KULTURARVSSTYRELSEN

Museernes webbrugere. En brugerundersøgelse af museernes hjemmesider KULTURARVSSTYRELSEN Museernes webbrugere En brugerundersøgelse af museernes hjemmesider 2010 KULTURARVSSTYRELSEN TITEL: Museernes webbrugere En brugerundersøgelse af museernes hjemmesider UDGIVER / Kulturarvsstyrelsen (2010)

Læs mere

1.1 Børneforældre over 30

1.1 Børneforældre over 30 1.1 Børneforældre over 30 Jeg kommer der med mine børn de bruger det rigtig meget i skolen. De tager derned for at søge efter bøger. Børneforælder over 30, kvindelig bruger Segmentet er, som navnet antyder,

Læs mere

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2007:42 10. juli 2007. Befolkningens brug af internet 2007

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2007:42 10. juli 2007. Befolkningens brug af internet 2007 STATISTISKE EFTERRETNINGER SERVICEERHVERV 2007:42 10. juli 2007 Rettet 31. juli kl. 16. Figur 11 på side 13 er rettet i forhold til oprindelig version Befolkningens brug af internet 2007 Resumé: I 2007

Læs mere

1.1 De unge børneforældre

1.1 De unge børneforældre 1.1 De unge børneforældre Når jeg så kommer på biblioteket, er det også fordi, min datter gerne vil have, der kommer nogle nye ting. Det er så ikke kun bøger, det er også puslespil. Ung børneforælder,

Læs mere

Man burde jo bruge det (biblioteket) men jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal bruge det til

Man burde jo bruge det (biblioteket) men jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal bruge det til 1.1 Senioren Man burde jo bruge det (biblioteket) men jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal bruge det til Mandlig senior, ikke-bruger Seniorerne skiller sig primært ud ved at være det ældste segment samt

Læs mere

Individualisten er primært karakteriseret ved, at alle i segmentet har individuel sport som en hovedinteresse.

Individualisten er primært karakteriseret ved, at alle i segmentet har individuel sport som en hovedinteresse. 1.1 Individualisten Man kan blive inspireret på biblioteket; hvad de lige har stillet frem. Jeg finder tit nogle bøger, som jeg ikke havde tænkt på, og som viste sig at være rigtig gode. Kvindelig individualist,

Læs mere

Minianalyse: En kvart million borgere med dårlige færdigheder i Region Hovedstaden

Minianalyse: En kvart million borgere med dårlige færdigheder i Region Hovedstaden Minianalyse: En kvart million borgere med dårlige færdigheder i Region Hovedstaden Hovedkonklusioner 143.000 borgere i Region Hovedstaden er læsesvage, 134.000 er regnesvage og 265.000 har meget ringe

Læs mere

Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere

Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere 1 Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere Færre med ikke-vestlige oprindelse end dansk oprindelse er medlem af en forening. Men ikke-vestlige indvandrere og efterkommere

Læs mere

Brugerundersøgelse af universitetsbiblioteksfunktionen på Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket og Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige

Brugerundersøgelse af universitetsbiblioteksfunktionen på Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket og Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Brugerundersøgelse af universitetsbiblioteksfunktionen på Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket og Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek København 2003 Indhold Indledning...3 1. Brugerprofil...4

Læs mere

Museer og Tal. Danskernes museumsvaner 2012

Museer og Tal. Danskernes museumsvaner 2012 Museer og Tal Danskernes museumsvaner 2012 1 Udarbejdet af: Pluss Leadership A/S, Lene Bak. Marts 2013 Udarbejdet for: Organisationen Danske Museer Grafisk tilrettelæggelse: Karen Hedegaard Tryk: Kailow

Læs mere

Epinion og Pluss Leadership

Epinion og Pluss Leadership Epinion og Pluss Leadership DANSKERNES KULTUR,- FRITIDS- OG MEDIEVANER 2012 1964 1975 1987 1993 1998 2004-2012 Kvantitativ: Spørgeskema til mere end 12.000 borgere 3.600 voksne (15 +) 1.500 børn (7-14

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

It-anvendelse i befolkningen - EU sammenligninger

It-anvendelse i befolkningen - EU sammenligninger It-anvendelse i befolkningen - EU sammenligninger 12 IT-anvendelse i befolkningen EU sammenligninger 12 It-anvendelse i befolkningen EU-sammenligninger 12 Udgivet af Danmarks Statistik 24. juni 13 Foto

Læs mere

Analyse af vejledningsindsatsen i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse. The Boston Consulting Group

Analyse af vejledningsindsatsen i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse. The Boston Consulting Group Analyse af vejledningsindsatsen i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse The Boston Consulting Group Juli 2013 Indhold 1 Indledning og resumé... 4 1.1 Fokus i analysen... 6 1.2 Hovedresultater...

Læs mere

UNGE OG FRITIDSAKTIVITETER

UNGE OG FRITIDSAKTIVITETER UNGE OG FRITIDSAKTIVITETER CASA Oktober 2012 Marianne Malmgren, Karl Vogt Nielsen, Henning Hansen & Carina Børgesen 1 Forord CASA har initieret og gennemført denne undersøgelse af unges brug og barrierer

Læs mere