Danak-NYT. Tema: Teknisk Assessor. Ny bestyrelsesformand hos DANAK. Resultatet af kundeundersøgelsen. Nye usikkerhedsdokumenter på vej i kalibrering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danak-NYT. Tema: Teknisk Assessor. Ny bestyrelsesformand hos DANAK. Resultatet af kundeundersøgelsen. Nye usikkerhedsdokumenter på vej i kalibrering"

Transkript

1 Danak-NYT Nr april 2011 Ny bestyrelsesformand hos DANAK Resultatet af kundeundersøgelsen Nye usikkerhedsdokumenter på vej i kalibrering Tema: Teknisk Assessor DANAK tilbyder akkreditering til virksomheder, der ønsker NA tional og international anerkendelse af deres prøvnings- og kalibreringsydelser samt certificeringsaktiviteter og inspektion.

2 6 INDHOLD Ny bestyrelsesformand hos DANAK DANAK har tilfredse kunder EA Generalforsamling Ny spørgeskemaundersøgelse om certificering Nordisk-baltisk møde om akkreditering inden for certificering Teknisk assessor i DANAK Interview Teknisk Assessor Jørgen Leisner Ny lovgivning hvor akkreditering anvendes Gratis emissionskvoter - CO 2 DANAK har tilfredse kunder Ny udgave af ISO/IEC Krav til præstationsprøvning - ILAC-P9 og EA-4/18 Nye usikkerhedsdokumenter på vej i kalibrering Nyt sektorudvalg for certificering Nyt kursus hos DANAK Kurser 2011 Personalia Nye akkrediteringer Nye eller reviderede dokumenter fra DANAK, EA, og ILAC DANAK Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond Dyregårdsvej 5B 2740 Skovlunde Tlf.: Fax: DANAK tilbyder akkreditering til virksomheder, der ønsker na tional og international anerkendelse af deres prøvnings- og kalibreringsydelser samt certificeringsaktiviteter og inspektion. DANAK-NYT Udgiver: Danak Ny bestyrelsesformand hos DANAK Jesper Høy, tlf: , En enig bestyrelse har udpeget Erik Rasmussen fra Rockwool som ny formand for DANAK s bestyrelse. Der har været en større udskiftning i DANAK s bestyrelse. Formand Lis Gamborg, vicedirektør i Arbejdstilsynet, næstformand Hanne Benn Thomsen, director Global REQ Compliance i Chr. Hansen Holding A/S og Peter Johansen, bestyrelsesformand i Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, er alle trådt ud af bestyrelsen. På bestyrelsesmødet 6. december 2010 skulle der derfor både siges goddag til tre nye medlemmer, samt vælges en ny formand og næstformand. Bestyrelsen valgte Erik Rasmussen som formand og Stig Uffe Pedersen fra Erhvervs- og Byggestyrelsen som næstformand. Nye medlemmer er Charlotte Martin fra Arbejdstilsynet, Jacob Holmblad fra ISO og den nyudnævnte formand Erik Rasmussen. DANAK s bestyrelse Formand: Erik Rasmussen, Public Affairs Manager i Rockwool International A/S - udpeget af DI Næstformand: Stig Uffe Pedersen, kontorchef i Internationalt center i Erhvervs- og Byggestyrelsen - udpeget af Økonomi- og Erhvervsministeren Jakob Egelund, tlf , DANAK har i 2010 gennemført en kundetilfredshedsundersøgelse, og vi vil i den forbindelse gerne sige tak til alle dem, der har besvaret spørgeskemaet. Undersøgelsen er meget værdifuld for DANAK, og bliver brugt i arbejdet med at forbedre vores ydelser. Da vi udførte en identisk undersøgelse i 2006, har vi mulighed for at sammenligne resultaterne og afdække, om der er sket en positiv eller negativ udvikling i tilfredsheden hos vore kunder. Der er generelt høj tilfredshed blandt DANAK s kunder. 77 % er således overordnet tilfreds med samarbejdet med DANAK, og blot 7 % er utilfredse. Bag disse tal gemmer der sig et fald i tilfredsheden fra 83 % i 2006, mens utilfredsheden er på niveau med De områder hvor tilfredsheden er størst, er assessor-teamets attitude og åbenhed, faglige kompetencer og DANAK s overholdelse af aftaler. De områder hvor tilfredsheden er mindst, er DANAK s samlede tidsforbrug samt hjemmesiden. Samtidig er respondenterne blevet bedt om at vurdere, hvilken betydning de tillægger forskellige elementer i samarbejdet med DANAK (f.eks. hjemmesiden, faglig sparring under besøg og tidsforbrug). Her er tendensen klar. I alle kategorier er den gennemsnitlige vurdering af betydningen af det enkelte element i akkrediteringen steget. Det vil sige, at kunderne på alle punkter har højere forventninger til DANAK. De områder hvor betydningen er vokset mest, er DANAK s hjemmeside, klar formulering af akkrediteringsbestemmelser og det samlede tidsforbrug. Det er positivt, at de områder kunderne tillægger størst betydning, også er dem, de er mest tilfredse med. Det er overholdelse af aftaler, teamets faglig kompetence og teamets attitude og åbenhed. Det er til gengæld negativt, at tilfredsheden på næsten alle punkter er lavere end betydningen. Kun når det gælder DANAK s telefonbetjening og DANAK-Nyt er tilfredsheden større, men til gengæld tillægger kunderne ikke disse to elementer stor betydning. Konklusionen fra DANAK s side er, at vi er glade for de mange tilfredse kunder, og for at de tillægger de enkelte elementer i akkrediteringsprocessen så stor betydning. Det betyder naturligvis også større forventninger til DANAK, og det arbejde vi udfører, men det er en udfordring, vi er parate til at løfte. Vi vil i den kommende tid have et særligt fokus på de områder, hvor der er størst forskel på kundernes vurdering af betydningen og tilfredsheden. Det er DANAK s samlede tidsforbrug, klar formulering af akkrediteringsbestemmelser, fokus på de emner der er vigtige for kvaliteten af de akkrediterede ydelser samt DANAK s hjemmeside. Alt taget i betragtning, hvor tilfredse eller utilfredse er I så med samarbejdet med DANAK? 50 Ansvarshavende: Jesper Høy, DANAK Michael Kjær, administrerende direktør i Dansk Fundamental Metrologi A/S - udpeget af DANIAmet 40 Redaktion: Jakob Egelund, DANAK Peter Blinksbjerg, kvalitetschef i FORCE Technology - udpeget af Eurolab Helga Møller, administrerende direktør i Dansk Varefakta Nævn - udpeget af 30 Grafisk og teknisk produktion: Jon Kabell ApS Forbrugerrådet Jacob Holmblad, vicepræsident i ISO - udpeget af certificerings- og inspektions- 20 Oplag: Yderligere eksemplarer af DANAK-NYT kan rekvireres hos Karin-Ulla Thaysen, tlf eller printes fra organerne Charlotte Martin, kontorchef i Arbejdstilsynet - udpeget af Økonomi- og Erhvervsministeren Emil Dyrelund Jakobsen, sektionsleder i DANAK - medarbejderrepræsentant Erik Bruun Lorentzen, ledende assessor i DANAK - medarbejderrepræsentant Meget tilfredse Tilfredse Hverken tilfredse eller utilfredse Utilfredse Meget utilfredse Ved ikke Ønsker ikke at besvare 2 3

3 EA Generalforsamling Ingen enighed om et fælles europæisk akkrediteringsmærke Vagn Andersen, tlf , Det lykkedes ikke medlemmerne af European co-operation for Accreditation (EA) at nå til enighed om et europæisk akkrediteringsmærke på EA s årlige generalforsamling. Det lykkedes ikke medlemmerne af European co-operation for Accreditation (EA) at nå til enighed om et europæisk akkrediteringsmærke på EA s årlige generalforsamling. Den årlige generalforsamling i EA foregik i november måned 2010 i Montenegro. På mødet blev der stillet forslag om, at EA indfører et fælleseuropæisk akkrediteringsmærke. Baggrunden for forslaget var, at forordning 765/2008 om akkreditering kræver, at virksomheder skal søge om akkreditering hos det nationale akkrediteringsorgan, og derfor er det vigtigt for akkrediterede virksomheder, at deres ydelser certifikater og rapporter anerkendes på tværs af landegrænser. EA MLA en har til formål at sikre dette, hvis rapporter og certifikater bærer det nationale akkrediteringsmærke. Forslaget var enten at udskifte det nationale akkrediteringsmærke med et fælles EA-mærke eller kombinere det nationale mærke med et EA-mærke. Generalforsamlingen støttede ikke indførelsen af et EA-akkrediteringsmærke, og anbefalede i stedet, at EA udarbejder klare regler for hvordan: Akkrediteringsorganer skal henvise til EA MLA en på akkrediteringscertifikater. Akkrediterede virksomheder på certifikater kan henvise til, at ydelsen er omfattet af den eksisterende EA MLA-aftale. De nationale akkrediteringsorganer kan erklære, at et certifikat udstedt under en akkreditering er ligeværdigt med andre certifikater under EA MLA en. Akkrediteringsorganerne aktivt skal medvirke til at sikre anerkendelsen af akkrediterede certifikater på det nationale marked. Desuden blev det besluttet at udarbejde en pjece om MLA-aftalen. Reviderede vedtægter for EA blev godkendt, så vedtægterne nu fuldt ud afspejler de opgaver, som i forordning 765/2008 er henlagt til EA. Desuden blev en samarbejdsaftale med EFTA godkendt, hvorefter EFTA i lighed med EU Kommissionen yder økonomisk støtte til EA. Arbejdsprogram for EA for 2011 blev godkendt, og det beskriver de aktiviteter, som EU og EFTA yder tilskud til gennemførelsen af i Tilskuddet fra EU og EFTA udgør i alt Euro. Endelig blev godkendt en række interne procedurer, som skal følges ved udførelsen af de aktiviteter, som er omfattet af budgettet med Kommissionen og EFTA. Generalforsamlingen godkendte en samarbejdsaftale med EGAC, som er det nationale akkrediteringsorgan i Ægypten. Det blev endvidere besluttet at iværksætte en proces med at udvide EA MLA en med standarden ISO Drivhusgasser - Krav til validerings- og verifikationsorganer til brug ved akkreditering eller anden form for anerkendelse, idet Kommissionen i den kommende forordning om akkreditering af CO 2 verifikatorer forventes at anerkende denne standard som akkrediteringsgrundlag. Ny spørgeskemaundersøgelse om certificering Vagn Andersen, tlf , Det internationale Akkrediterings Forum (IAF) har produceret et spørgeskema til certificerede virksomheder om deres motivation for at være certificeret virksomhed. Det er en international undersøgelse, og IAF har i den forbindelse anmodet DANAK om at videreformidle undersøgelsen i Danmark. DANAK har opfordret de akkrediterede certificeringsorganer til at tilskynde deres kunder til at deltage i undersøgelsen. Det var det lettiske akkrediteringsorgan, LATAK, der var vært for det årlige møde for nordiske og baltiske akkrediteringsorganer, der blev holdt i Riga i januar Mødet havde deltagelse af ledende assessorer og andet personale fra de nordiske og baltiske lande, i alt 21 deltagere, og er et godt forum for drøftelse af praktiske spørgsmål vedr. akkreditering. Deltagerne udveksler erfaringer, og opnår derigennem øget harmonisering mellem deltagerlandenes akkrediteringsorganer. I år var nogle af emnerne på dagsordenen: indførelse af EA-2/17 for akkrediteringer, der skal anvendes til notificering Man kan også finde et link til undersøgelsen på danak.dk under nyheder. Der er 22 spørgsmål i undersøgelsen, så det tager ikke lang tid at besvare. anvendelse af EU kommissionens beslutning om regler for CO 2 -verifikation habilitetsproblemer ved markedsføring af andre ydelser i relation til certificering auditering med halvårlige intervaller for virksomheder med certificerede ledelsessystemer kvalificering af certificeringsorganers auditorer til nye fagområder (NACEkoder) anvendelse af fleksibelt scope ved akkreditering til produktcertificering evaluering af certificeringsordninger for personcertificering Spørgeskemaet er på engelsk og vil være tilgængeligt frem til den 1. september Resultatet af undersøgelsen vil blive offentliggjort på IAF-årsmødet i november 2011, og resultatet vil indgå i drøftelserne om forbedring og udvikling af de ydelser, som akkrediteringssystemet tilbyder. Spørgeskemaet findes på følgende adresse: Nordisk-baltisk møde om akkreditering inden for certificering Allan Munck, tlf.: , Ved gennemgangen af emnerne opnår deltagerne en forståelse for, hvordan kravene bliver opfattet i de enkelte lande, og hvordan de bliver håndteret. For nogle emner kan der vise sig behov for efterfølgende at tage emnet op i et bredere forum som EA. Det var f.eks. tilfældet med emnet om auditering med halvårlige intervaller. Der har desuden været drøftelser om at gennemføre fælles nordiske træningskurser på nye områder, hvilket dog ikke er realiseret endnu. 4 5

4 Teknisk assessor i DANAK DANAK har et korps på mere end hundrede tekniske assessorer (TA), hvoraf omkring 30 er fra de andre nordiske lande, England, Tyskland og Frankrig. For de akkrediterede laboratorier er det som oftest de tekniske assessorer, som folk i laboratorierne møder. I denne artikel fortæller vi om det arbejde, der går forud for, at den tekniske assessor slippes løs i laboratoriet. Erik Øhlenschlæger, tlf.: , Rekruttering af TA Når DANAK mangler en teknisk assessor, er det den ledende assessors ansvar at finde frem til en kvalificeret person, som har lyst og vilje til at lade sig indrullere i korpset af tekniske assessorer. DANAK modtager også fra tid til anden henvendelser fra kvalificerede personer, der ønsker at blive teknisk assessor, og listen med uopfordrede ansøgere bliver naturligvis gennemgået, hver gang der er behov for nye tekniske assessorer. Når en passende assessor er fundet og der ikke er gjort indsigelse fra laboratoriet, tegner DANAK normalt en 5-årig kontrakt med den tekniske assessor. Kontrakten er samtidig en sikring af laboratoriernes fortrolighed i henhold til kravene i forvaltningsloven. Gennemsnitsalderen for TA ere er ikke specielt lav. Det er der flere årsager til. Den mest afgørende er, at vi har brug for folk der både har solid erfaring i et givet område og tid til at påtage sig jobs som TA. En anden årsag er, at mange TA ere har været med hele vejen fra opbygningen af akkreditering tog fart i 1980erne og frem til i dag, og har derfor meget stærke kompetencer indenfor akkrediteringsområdet. Det er desuden en udfordring, at de potentielle TA ere ikke kender til muligheden for at udvide deres horisont gennem TA-arbejdet, og endelig er der i dag færre virksomheder der tillader, at deres erfarne medarbejdere bruger tid udenfor virksomheden. Uanset hvad vil DANAK gøre sit yderste for fortsat at rekruttere de bedste kandidater til at arbejde som TA, og der er stort fokus på at sikre dette generationsskifte, så det er til mindst mulig gene for laboratorierne. DANAK sørger for aldrig at have for få eller for mange TA ere. For få TA ere på et område kan øge sårbarheden ved forfald, kan indebære for stor belastning af den enkelte TA i visse fagområder, og det kan umuliggøre rotation mellem sagerne. For mange TA ere kan til gengæld betyde, at der ikke er nok arbejde til den enkelte TA, hvilket gør det svært at holde rutinen. Det øger også omkostningerne ved drift af korpset, hvilket i sidste ende betyder højere timepriser for TA og større udgifter for virksomhederne. Assessorkursus Uddannelse som teknisk assessor kræver deltagelse i DANAK s assessorkursus, som afholdes på såvel ISO som ISO Ved det første besøg vil en ny TA arbejde under supervision fra enten den ledende assessor eller en erfaren TA. På basis af erfaringer fra dette besøg og efter deltagelse i assessorkursus evaluerer og indstiller den ledende assessor den ny TA til at kunne arbejde på egen hånd som TA. Evaluering og fortsat træning Hvert år gennemfører DANAK en evaluering af de tekniske assessorer, og træffer beslutning om rotation af de tekniske assessorer på kundesagerne, og om hvorvidt kontrakter skal fornyes for en ny 5-årig periode. Derudover afholdes TA-seminarer og kurser i relevant omfang (normalt hvert andet år), således at der kan drøftes nye tiltag og erfaringer fra bedømmelserne. Endelig opdateres TA løbende med nye akkrediteringskriterier, som tilkommer i overensstemmelse med DANAK s kvalitetsstyringssystem. Udgifter Der er naturligvis en del udgifter ved at finde, rekruttere, uddanne og evaluere en TA. DANAK betaler uddannelsen og den fortsatte træning som TA, mens TA lægger tid og rejseomkostninger til. Antal tekniske assessorer fordelt på fagområde antal gennemsnitsalder Kalibrering samt fysisk, mekanisk og elektrisk prøvning Medicinsk undersøgelse Kemi og mikrobiologi i alt 129 Tekniske assessorer i DANAK fordelt på nationalitet Danmark 103 Sverige 16 Norge 4 England 3 Tyskland 1 Frankrig 1 Finland 1 6 7

5 Interview DANAK-Nyt har sat Teknisk Assessor (TA) Jørgen Leisner stævne, for at spørge ham om hans arbejde som TA. Jørgen Leisner arbejder til dagligt som lektor ved Det Biovidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet, hvor han forsker og underviser i sygdomsfremkaldende bakterier i fødevarer. Teknisk Assessor Jørgen Leisner Jakob Egelund, tlf.: , Fortæl hvordan du blev Teknisk Assessor? Det var lidt tilfældigt. Jeg blev introduceret til konceptet af Kirsten Jørgensen (Kirsten Jørgensen har været TA i mange år, og er det stadig), som tænkte at det var noget for mig og jeg tog kontakt til DANAK. Så kom jeg på kursus, og har nu været TA i 6 år. Det foregår i min fritid, så det skal jo være lysten, der driver værket. DANAK spurgte mig for et stykke tid siden, om jeg havde lyst til at anbefale arbejdet som TA i mit netværk. Derigennem har jeg hjulpet med at rekruttere nye TA ere, hvor jeg vurderede, at arbejdet som TA ville være relevant i forhold til deres normale arbejde. Har dit arbejde som TA haft betydning for dit arbejde som lektor? Det vil jeg mene. Det er grundlæggende en berigelse for mig at komme ud og se det virkelige liv. Når jeg er i forskningsverdenen på KU LIFE, er mit fokus meget fremadrettet og eksperimenterende, og samtidig oplærer jeg folk. I mit arbejde som TA er jeg i en verden, hvor mit fokus er på metoder og dokumentation. Du får ikke så mange gode historier til din undervisning, når du er ude som TA. Det er nok mere i forhold til det overordnede undervisningsfokus, at arbejdet som TA yder en positiv indflydelse. Jeg bruger også mit arbejde som TA i undervisningssituationer. For eksempel har jeg en øvelse, hvor de studerende skal bestemme kimtal af det samme produkt. Så kigger vi på, hvordan de ligger i forhold til biologiske kriterier for den pågældende fødevare. Der plejer jeg så, anonymt, at kunne hente nogle ringtest (præstationsprøvninger) ud fra de laboratorier jeg er ude at besøge som TA. På den måde kan de studerende så få en mulighed for at sammenligne deres resultater med prøver foretaget på akkrediterede laboratorier. Snakker I myndighedskrav i din undervisning? Det afhænger af kurset, men som hovedregel snakker vi kun om myndighedskrav, når det er vigtigt i forbindelse med en given problemstilling. Er der god sammenhæng mellem dit almindelige arbejde og dit arbejde som TA? Jeg synes det er meget inspirerende at komme ud i landet og se hvordan de arbejder på de forskellige virksomheder. Det kan også være meget spændende at komme ud og se de metoder, de arbejder med. Selvom jeg kender dem, er det jo ikke nødvendigvis nogen jeg arbejder med særligt tit, og som TA kan jeg så se, hvad man kan bruge dem til. Har det betydning for din opfattelse af laboratoriearbejde, at du er engageret i bedømmelse af professionelle laboratorier? I høj grad. Også i forbindelse med vores egne laboratorier på KU LIFE. Jeg kan give et konkret eksempel: Når jeg er ude og vurdere laboratorier, så er referenceprøver et lille men vigtigt punkt, hvor laboratorierne skal dokumentere sporbarheden af de bakterier, de køber. Det har inspireret mig i mit daglige arbejde på universitetet, hvor jeg har mere fokus på at kunne dokumentere mit arbejde, end jeg tidligere havde. Her til sidst vil jeg spørge om din uddannelse som TA, hvad synes du om den? Jeg startede jo med at være på et tre dages grundkursus. Det foregik på Hjalet ved Vordingborg, og det er jo et dejligt sted. Jeg synes grundkurset var godt skruet sammen, og så møder man jo også nogle interessante mennesker. Derudover har jeg deltaget i opfølgningskurser, som DANAK arrangerer en gang hvert andet år. I det hele taget bliver man godt klædt på til arbejdet som TA fra DANAK s side. 8 9

6 Gratis emissionskvoter Niels-Christian Dalstrup, tlf , Ny lovgivning hvor akkreditering anvendes Nedenstående love og bekendtgørelser kan findes på Ref. nr. titel Udgivet BEK nr. 13 Økonomi- og Erhvervsministeriet Bekendtgørelse om sikkerhedskrav til legetøjsprodukter. 12/01/2011 Bemyndigede organer skal være akkrediteret for de moduler, hvor de vil tilbyde ydelser. BEK nr. 32 Miljøministeriet Bekendtgørelse om dumpning af optaget havbundsmateriale (klapning). 7/01/2011 analyse på akkrediterede laboratorier af indholdet af forurenede stoffer i henhold til særlige prøveudtagnings- og analysemetoder. BEK nr Miljøministeriet Bekendtgørelse om anvendelseskrav til bygge- og anlægsarbejde. 21/12/2010 analyser af jord og restprodukter skal udføres af akkrediterede laboratorier jf. bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger. BEK nr Klima- og Energiministeriet Bekendtgørelse om drift m.v. af offshoreanlæg m.v. 21/12/2010 Opstillingskontrol og periodiske undersøgelser udføres af akkrediterede inspektionsorganer. CO 2 I december 2010 blev EU Kommissionens beslutning om harmoniserede regler for kvotetildeling for perioden vedtaget i Kommissionens Climate Change Committee. Den formelle vedtagelse forventes i april 2011 efter høring i Europa-Parlamentet. Baggrunden for denne beslutning findes i artikel 10a i direktiv 2003/87/EC, der kræver implementering af harmoniserede retningslinjer for tildeling af gratis emissionskvoter, der i højst mulig grad sikrer, at tildelingen giver incitament til reduktion af CO 2 emission og indførelse af energi-effektiviseringsteknikker. I Danmark er det Energistyrelsen, der er ansvarlig for tildeling af gratis kvoter, som skal ske før start af en ny handelsperiode. Tildelingen af gratiskvoter til den enkelte produktionsenhed baseres på den gennemsnitlige præstation for de 10 % mest effektive anlæg i en sektor eller delsektor. Derfor skal der ske en opdeling af produktionsenhederne i en eller flere af nedenstående del-anlæg: et produktbenchmark delanlæg et varmebenchmark delanlæg et brændselbenchmark delanlæg et procesemissions delanlæg Produktionsenheden skal udarbejde en metoderapport, der beskriver, hvordan opdeling i del-anlæg er foretaget, samt hvilke metoder der er anvendt til at opgøre historiske aktivitetsdata for del-anlæg i basisperioden. Basisperioden er defineret som perioden 1. januar 2005 til 31. december 2008 eller perioden 1. januar 2009 til 31. december 2010, hvis aktivitetsniveauerne for sidstnævnte periode er højere. Der skal udarbejdes en datarapport for den valgte periode. Metoderapporten og datarapporten skal verificeres af et akkrediteret verifikationsselskab. Krav til verifikationsselskabet Krav i Kommissionens beslutning indebærer, at produktionsenhedernes data skal verificeres før rapportering til Energistyrelsen. Energistyrelsen har fastsat fristen til den 1. juli Verifikatorer, der udfører verifikation i henhold til Kommissionens beslutning om gratis kvoter, skal være akkrediterede. Akkreditering vil ske i henhold til DS/EN og AB 16. Et verifikationsselskab der er akkrediteret til verifikation af CO 2 -emissionsrapporter, og som ønsker at foretage verificering af data i henhold til EU Kommissionens beslutning om harmoniserede regler for kvotetildeling for perioden , skal ansøge om en udvidelse af akkrediteringen. Hvis ikke der fremgår andet af ansøgningen, vil udvidelse med verifikation af data for kvotetildeling for perioden omfatte de i kvoteloven, som den eksisterende akkreditering omfatter. I forbindelse med udvidelse af akkrediteringsområdet for en eksisterende akkreditering, vil DANAK gennemgå den fremsendte dokumentation, samt overvåge praktisk gennemførelse af verifikation ved et markbesøg. BEK nr. 928 Fødevareministeriet Bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2010/ /07/2010 og om plantedække. Energimålere på varmeveksleren i forbrændingsanlæg skal være kalibreret på et akkrediteret laboratorium. BEK nr. 866 Miljøministeriet Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger udført af akkrediterede laboratorier, 07/07/2010 certificerede personer m.v. Generelle krav til miljømålinger. BEK nr. 62 Klima- og Energiministeriet Bekendtgørelse om eftersyn af kedel- og varmeanlæg i bygninger. 29/01/2011 Elektroniske måleinstrumenter, der anvendes ved energimålinger og energisyn, skal være underkastet kontrol og kalibrering af et akkrediteret laboratorium. BEK nr. 61 Klima- og Energiministeriet Bekendtgørelse om energimærkning af bygninger. 29/01/2011 Virksomheder, der udfører certificeret energimærkning, skal være certificeret hertil af et certificeringsorgan, der er akkrediteret til at certificere energimærkningsfirmaer. BEK nr. 29 Fødevareministeriet Bekendtgørelse om sporbarheds- og oprindelsesmærkning m.v. af oksekød. 19/01/2011 Uvildige kontrolorganer, der medvirker ved kontrol under ordningen for frivillig mærkning af oksekød, skal være akkrediteret til produktcertificering. Ny udgave af ISO/IEC Allan Munck, tlf: Den 1. februar 2011 blev den nye udgave af ISO/ IEC udgivet. Ændringerne i forhold til den tidligere udgave består af en række tilføjede afsnit om auditorers kompetence og om auditeringsprocessen, der erstatter de tidligere henvisninger til ISO IAF har besluttet en overgangsperiode på 2 år, hvor den gamle udgave af standarden stadig er gældende. Derefter skal alle gældende akkrediteringer være efter den nye udgave af ISO/IEC Ved nye ansøgninger om akkreditering gælder ISO/IEC dog allerede nu. Arbejdet med at oversætte den nye standard til dansk er i gang og forventes afsluttet indenfor kort tid. ISO og IAF har i fællesskab udgivet et kommuniké om udgivelsen, som kan findes på DANAK s hjemmeside under akkrediteringskrav. For at tydeliggøre ændringerne er standarden, udover en normal udgave, også udgivet i en særlig udgave, hvor ændringerne er markerede. Den kan købes særskilt

7 Nye usikkerhedsdokumenter på vej i kalibrering - fra WECC 19 til ILAC-P14 og AB 11 Erik Øhlenschlæger, tlf.: , Kalibrering er den ældste aktivitet, som er måske endda et udenlandsk akkrediteringsor- Ad 3. omfattet af akkreditering såvel globalt som gans guide til estimering af usikkerhed. Ene- Når det kommer til rapportering, er kravene nationalt. Målinger og usikkerheden, der er ste krav er, at den metode man benytter, har- generelt formuleret meget enkelt og præcist. knyttet til målinger, er fortsat og har altid monerer med GUM. Der står i ILAC-P14, at: været af central betydning. Længe før European co-operation for Accreditation (EA) så Ad 2. Usikkerheden skal angives med maksimalt dagens lys, udgav WECC (Western European Der er ikke krav i ILAC-P14, som indebærer to betydende cifre, og at resultatet skal Calibration Cooperation), som forgængeren store ændringer for kalibreringslaboratori- afrundes til det mindst betydende af disse. for EA hed indenfor kalibrering, et dokument erne. Til gengæld vil den indebære afklarin- Usikkerheder skal rapporteres med en for usikkerhed ved navn WECC Doc. ger og optioner, som vil kunne have betyd- dækningssandsynlighed på ca. 95 % Dokumentet blev siden omdøbt til ning for mange akkrediterede laboratorier. (typisk svarende til k=2). først EAL-R2 og siden til EA-04/02, og er obli- Da dokumentet som sagt skal implementeres Resultatet kan angives på tabelform. gatorisk for akkrediteringsorganerne at imple- gennem en ændring af AB 11, så er det mentere. DANAK implementerede i sin tid endnu for tidligt at udtale sig om den eksakte Det er indtrykket, at dette i forvejen er prak- dokumentet som Teknisk Forskrift nr. 8, og i ordlyd af kravene/mulighederne. sis for danske laboratorier, og derfor vil dette dag foreligger det som akkrediteringsbestem- krav, når implementering af ILAC-P14 er sket, melse AB 11. Dokumenterne baserer sig på Med hensyn til måleevnen vil der komme nye indgå som et helt almindeligt bedømmelses- tegn på Evaluation of measurement data muligheder. Måleevnen er i visse tilfælde punkt ved besøgene på kalibreringslaborato- Guide to the expression of uncertainty in svær at bestemme, hvis definitionerne i rierne. measurement (GUM), som først udkom i De fleste akkrediterede laboratorier EA-04/02 skal tages bogstaveligt. EA-04/02 kræver, at der skal findes et instrument, som Processen for revision af AB 11 synes dog, at GUM er et svært dokument at kan kalibreres med en usikkerhed, som er lig I skrivende stund arbejder EA hektisk på at få læse, og derfor foretrækker de AB 11. med den bedste måleevne (nu måleevnen, revisionen af EA-04/02 på plads, så der ikke Ny ILAC-politik for usikkerhed - ILAC-P14 CMC). Her åbner ILAC-P14 op for, at et instrumentbidrag kan udelades, hvis dette klart fremgår af måleevneskemaet. Tanken er bliver overlap endsige konflikt mellem krav i EA-04/02 og ILAC-P14. Det forventes, at en status vil kunne præsenteres på akkredite- Men nu er der ændringer på vej. I EA-4/02 (og ikke, at et instrumentbidrag efter forgodtbe- ringsdagen den 9. juni Herefter vil Krav til præstationsprøvning - ILAC-P9 og EA-4/18 dermed i AB 11) er politik for usikkerhed og metodik for estimering af denne blandet sammen. Dette er anderledes i ILAC-P14 ILAC Policy for Uncertainty in Calibration, som DANAK skal implementere inden november ILAC-P14 rummer politikker for: findende kan udelades af måleevnen. DANAK vil nøje overveje formuleringen for og brugen af denne option efter samråd med såvel de tekniske assessorer som laboratorierne, så den benyttes, hvor det er teknisk velbegrundet og på et rimeligt harmoniseret grundlag. arbejdet med revision af AB 11 tage fart, så den kan udgives i god tid før november Erik Øhlenschlæger, tlf.: , International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) udgav i november 2010 ILAC-P9: ILAC Policy for Participation in Proficiency Testing Activities efter lang tids intens diskussion mellem præstationsprøvningsudbydere og laboratorierne. Dermed fjernes den usikkerhed, der har været omkring begrebet major subdisciplines, som var et centralt men uigennemskueligt begreb i såvel den tidligere ILAC-P9 som i EA-2/10 EA Policy for Participation in National and International Proficiency Testing Activities fra Både ILAC-P9 og EA- 2/10 er obligatorisk for DANAK at implementere. Ved en oprydning i reglerne i 2009 blev DANAK s krav til laboratoriernes deltagelse i præstationsprøvning imidlertid tilpasset den forventede og altså nu udgivne politik i ILAC-P9, og derfor er revision af AB 3 ikke nødvendigt. Derfor er det fortsat de 3 P er, som gælder: Politik, procedure og plan for præstationsprøvning. I samme forbindelse har EEE (Eurachem-Eurolab og EA) i fællesskab udarbejdet EA-4/18 Guidance on the level and frequency of proficiency testing, som blev udgivet juni Dette dokument er vejledende, og blev implementeret af DANAK i slutningen af 2010, og i den forbindelse fik de berørte laboratorier direkte besked. EA-4/18 kan findes på DANAK s hjemmeside. 1. Estimering af usikkerhed. 2. Angivelse af laboratoriets måleevne (CMC). 3. Rapportering af usikkerhed i kalibreringscertifikater. Ad 1. ILAC-P14 stiller nu krav om at der estimeres usikkerhed, men ikke om hvordan det skal gøres. Det forventes at EA-04/02 vil blive revideret til alene at omfatte beregningsmodellen, således at laboratorierne fortsat med sindsro kan anvende denne, GUM eller Måleevnen, CMC, (Calibration and Measurement Capability) er ikke længere bare en usikkerhed, som den tidligere BMC (Best Measurement Capability) var. En CMC er mere end det. CMC rummer såvel den målte værdi, usikkerheden på denne, samt det udstyr eller/og den metode/procedure der anvendes. På sin vis er det en logisk følge af, at et resultat i henhold til vokabulariet for metrologi (VIM), rummer såvel den målte værdi som usikkerheden på denne. Ligheden mellem termen BMC og CMC anfægtes dog ikke, da det for BMC altid har været underforstået, at den knyttes til en målt værdi for et givet udstyr i henhold til en given kalibreringsprocedure

8 Nyt sektorudvalg for certificering Personalia Bo Thejls, Tlf.: , DANAK s bestyrelse har oprettet et sektorudvalg for certificering, der har til formål at yde DANAK rådgivning i sager af principiel betydning for akkreditering til certificering. Udvalget beskæftiger sig med området akkreditering til certificering af personer og produkter samt ledelsessystemer inden for kvalitet og arbejdsmiljø. Spørgsmål om miljøledelsessystemer behandles i et særskilt udvalg. Det har været vigtigt at sikre medvirken fra alle væsentlige interessentgrupper. Det er lykkedes, og udvalget har derfor deltagelse af certificeringsorganer, myndigheder og brugere af certificering (virksomheder og deres kunder). Udvalget holdt sit første møde den 1. februar og vil fremover mødes 2 gange om året næste gang i september Referater fra udvalgets møder vil løbende blive offentliggjort på hvor det også er muligt at se kommissorium og en oversigt over udpegende organisationer og udvalgsmedlemmer. Nyt kursus hos DANAK Niels-Christian Dalstrup, Tlf.: , Den 2. og 3. februar 2011 afholdt DANAK for første gang kursus i ISO 17020, som er standarden for bedømmelse af inspektionsorganer. ISO er vidt favnende, og derfor var det også en bred vifte af firmaer og organisationer, der var repræsenteret på kurset. Det er blevet mere udbredt at anvende akkrediteret inspektion gennem de seneste år, blandt andet på grund af privatisering af en række myndighedstilsyn. Blandt de 27 kursusdeltagere var både DANAK s gamle kunder og mange fra nytilkomne akkrediterede virksomheder. Kursisternes forskellige indgangsvinkler og erfaring med standarden gav, sammen med rigtig god spørgelyst, en god dialog omkring de mange vinkler, som ISO kan blive anskuet fra. Derudover gav kursusevalueringerne god inspiration til videreudvikling af kurset. Det er planen, at DANAK skal fortsætte med at afholde kurser i standarden. Kommende kurser vil blive annonceret her i DANAK-Nyt og i DANAK s kursusplan, som kan findes på hjemmesiden. Da der i ISO-regi arbejdes på en revision af ISO 17020, vil der, når den nye udgave sandsynligvis foreligger i 2012, også blive gennemført opfølgningskurser, der vil tage udgangspunkt i ændringerne i den nye udgave. Tiltrådt Jakob Egelund tiltrådte den 1. marts 2011 Jakob Egelund er uddannet Cand. comm. fra Roskilde Universitetscenter med en bachelorgrad i geografi. Han kommer fra en stilling som kommunikationsmedarbejder på Bornholms Hospital, hvor han har arbejdet med intern og ekstern kommunikation. I DANAK er Jakobs arbejdsområde kommunikation. Tlf. direkte: Tiltrådt Louise Grabowski Bondo tiltrådte den 1. februar 2011 Louise Bondo er uddannet agronom, og har suppleret sin uddannelse med en mastergrad i fødevarekvalitet- og sikkerhed. Louise kommer fra en stilling som Lead Auditor i Bureau Veritas Certification, og har arbejdet som auditor inden for kvalitet, fødevaresikkerhed og Globalgap. Arbejdsområdet i DANAK er akkreditering til certificering og inspektion. Tlf. direkte: Tiltrådt Anne Lumholdt tiltrådte den 7. februar 2011 Anne Lumholdt har en administrativ baggrund, og har prøvet stort set alt indenfor administration. Anne kommer fra Dansk Fundamental Metrologi A/S (DFM), hvor hun har arbejdet med generel administration, kursusadministration og kommunikation. Anne har tidligere arbejdet på Nordisk Institut for Teoretisk Fysik (NORDITA), hvor arbejdsområdet har været generel administration, arrangement af konferencer, workshops, samt sommer- og vinterskoler for nordiske fysikstuderende. Anne arbejder i sektionen for Certificering og Inspektion. Tlf. direkte: Fratrådt Sekretær Marianne Høeg går på efterløn Kurser Tid Titel sted M maks. antal Sidste frist for tilmelding Grundkursus DS/EN ISO/IEC 17025:2005 Hjalet, Vordingborg 18/20 Der er stadig ledige pladser Akkrediteringsdag 2011 Hotel Nyborg Strand Kursus for inspektionsorganer Hotel HesseletNyborg Strand 15/ Efter 29 år i DANAK og dens forgængere, valgte sekretær Marianne Høeg at gå på efterløn marts måned Marianne Høeg var ansat i DANAK siden stiftelsen i Hun blev i 1982 ansat i Teknologistyrelsen, den styrelse, som var ansvarlig for akkreditering og (fra 1. januar 1983) for Metrologi, Her blev Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond dannet. Marianne har gennem årene løst mange opgaver, primært på metrologiområdet. Marianne styrede tilsynet med, at reglerne for vægte og benzinstandere blev overholdt, og var en nøglefigur i administrationen af typegodkendelser af måleinstrumenter. Bekendtgørelser og andre regler sørgede Marianne for at lægge ind på den statslige database Retsinfo, og hun var også ansvarlig for at ajourføre metrologidelen af DANAK s hjemmeside. Siden ansvaret for varetagelsen af metrologi overgik til Sikkerhedsstyrelsen, har Marianne været den daglige sekretær for certificeringssektionen. Samtidig har Marianne været DANAK s koordinator i relation til notificering efter byggevaredirektivet, og været ansvarlig for DANAK s kontrakter med de notificerede organer

9 Nye akkrediteringer/godkendelser I perioden fra 1. november marts 2011 inspektion 9074 E. Klink A/S inspektion af ventilations- og klimaanlæg 9092 Erik Lytzen A/S inspektion af ventilations- og klimaanlæg laboratorier 0503 Statens Institut for Strålebeskyttelse Akkreditering til kalibrering: Ioniserende stråling 0519 Energinet.dk akkreditering til kalibrering: Tryk, vakuum og temperatur 0520 ELLAB A/S akkreditering til kalibrering: Temperatur 0522 Eurofins Product Testing A/S Akkreditering til prøvning: Kemisk og sensorisk prøvning af produkter samt prøvetagning 1011 Klinisk Farmakologisk Laboratorium Akkreditering til medicinsk undersøgelse: Farmakologi For yderligere oplysninger se DANAK s hjemmeside Nye eller reviderede dokumenter fra DANAK Alle dokumenterne kan hentes på DANAK s hjemmeside: Ref. nr. Titel Udgivet Status AMC 06 Akkreditering til verifikation af data for tildeling af gratiskvoter Feb Ny AML 14 Måleevne for skydelærere og mikrometerskruer nov Revideret AML 15 Overgangsordning fra ILAC G13 til ISO/IEC nov Ny Nye eller reviderede dokumenter fra EA (European Co-operation for Accreditation) Alle dokumenterne kan hentes på EA s hjemmeside: Ref. nr. Titel Udgivet Status EA-1/01 EA Publications Feb Revideret EA-1/05 Contact Persons of EA Members, Contracts of Co-operation and Observers Feb Revideret EA-1/14 Procedure for Development and Approval of EA Documents and the Adoption of Feb Ny ILAC/IAF Documents EA-1/16 Statement of equivalence to be used by the EA MLA Signatories nov Ny Nye eller reviderede dokumenter fra ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation) Alle dokumenterne kan hentes på ILAC s hjemmeside: Ref. nr. Titel Udgivet Status ILAC-P9:11/2010 ILAC Policy for Participation in Proficiency Testing Activities nov Revideret ILAC-P13:10/2010 Application of ISO/IEC for the Accreditation of Proficiency Testing Providers Oct Ny ILAC-P14:12/2010 ILAC Policy for Uncertainty in Calibration Dec Ny 16

Information om DANAK-akkreditering til

Information om DANAK-akkreditering til Information om DANAK-akkreditering til Prøvning Kalibrering Medicinsk undersøgelse Certificering af referencematerialer Præstationsprøvning Akkrediteringsforløbet trin for trin December 2010 DANAK Dyregårdsvej

Læs mere

November 2010 i Kursusprogram 1. halvår 2011

November 2010 i Kursusprogram 1. halvår 2011 November 2010 i Kursusprogram 1. halvår 2011 FORORD Det er DANAK s politik at udbyde kurser, der henvender sig til akkrediterede laboratorier, laboratorier, der ønsker at blive akkrediteret, samt virksomheder,

Læs mere

Nyt fra DANAK. Jesper Høy, DANAK juni 2017

Nyt fra DANAK. Jesper Høy, DANAK juni 2017 Nyt fra DANAK Jesper Høy, DANAK juni 2017 1 Finanslov 2017 I finanslovsforliget, der blev indgået mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti den 18. november blev

Læs mere

DANAK s akkrediteringsmærke og henvisning til akkreditering Nr. : AB 2 Dato : 2015.xx.yy Udkast til revision af AB 2, juni 2015 Side : 1/9

DANAK s akkrediteringsmærke og henvisning til akkreditering Nr. : AB 2 Dato : 2015.xx.yy Udkast til revision af AB 2, juni 2015 Side : 1/9 Udkast til revision af AB 2, juni 2015 Side : 1/9 1. Anvendelsesområde 1.1 Akkrediteringsbestemmelsen finder anvendelse på akkrediterede laboratorier, udbydere af præstationsprøvning, laboratorier akkrediteret

Læs mere

Notificering som bemyndiget organ i henhold til Byggevareforordningen, baseret på akkrediteret

Notificering som bemyndiget organ i henhold til Byggevareforordningen, baseret på akkrediteret Information om Notificering som bemyndiget organ i henhold til Byggevareforordningen, baseret på akkrediteret Certificering af kvalitetsstyringssystemer Certificering af produkter Prøvning Forløbet trin

Læs mere

Information om akkreditering til

Information om akkreditering til Information om akkreditering til Certificering af produkter personer og ledelsessystemer Inspektion Miljøverifikation (EMAS) CO 2 -verifikation Akkrediteringsforløbet trin for trin XX 2016 DANAK Dyregårdsvej

Læs mere

DANAK s akkrediteringsmærke og henvisning til akkreditering Nr. : AB 2 Dato : 2015.08.03 Side : 1/9

DANAK s akkrediteringsmærke og henvisning til akkreditering Nr. : AB 2 Dato : 2015.08.03 Side : 1/9 Side : 1/9 1. Anvendelsesområde 1.1 Akkrediteringsbestemmelsen finder anvendelse på akkrediterede laboratorier, udbydere af præstationsprøvning, laboratorier akkrediteret til certificering af referencematerialer,

Læs mere

DANAKs strategi 2010-2014

DANAKs strategi 2010-2014 DANAKs strategi 2010-2014 DANAKs mission DANAK sikrer troværdig dokumentation gennem akkreditering. DANAKs vision DANAK vil udbrede markedets kendskab til akkreditering, og være en troværdig samarbejdspartner.

Læs mere

38. møde i DANAK's sektorudvalg for kalibrering

38. møde i DANAK's sektorudvalg for kalibrering 38. møde i DANAK's sektorudvalg for kalibrering Tid : Tirsdag den 26. november 2013 kl. 10.30-14.30 03-01-2014 Sag 21-06-0001 mta Sted Deltagere Afbud Referent : DANAK, Dyregårdsvej 5B, 2740 Skovlunde

Læs mere

Akkreditering i medierne Roundup

Akkreditering i medierne Roundup DANAK-NYT NR. 23 - NOVEMBER 2011 Ny forordning om byggevarer Kombineret akkreditering til inspektion & prøvning Akkreditering i medierne Roundup DANAK TILBYDER AKKREDITERING TIL VIRKSOMHEDER, DER ØNSKER

Læs mere

REFERAT. 10. november 2015 Sag 21-06-0025. 8. møde i DANAKs Sektorudvalg for Certificering

REFERAT. 10. november 2015 Sag 21-06-0025. 8. møde i DANAKs Sektorudvalg for Certificering REFERAT 10. november 2015 Sag 21-06-0025 8. møde i DANAKs Sektorudvalg for Certificering Tid : 19. marts 2015, kl. 10:00 14:00 Sted : DANAK, Dyregårdsvej 5B, 2740 Skovlunde Deltagere: Anders Mortensen

Læs mere

Generel bestemmelse om akkreditering af virksomheder Nr. : AB 1 Dato : 2013.08.21 Side : 1/6

Generel bestemmelse om akkreditering af virksomheder Nr. : AB 1 Dato : 2013.08.21 Side : 1/6 Side : 1/6 1. Anvendelsesområde 1.1 Denne generelle akkrediteringsbestemmelse finder anvendelse på virksomheder, der ansøger om akkreditering af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond (herefter DANAK),

Læs mere

Introduktion til hvervet som teknisk assessor i DANAK

Introduktion til hvervet som teknisk assessor i DANAK Introduktion til hvervet som teknisk assessor i DANAK 2.udgave Januar 2011 Akkreditering af laboratorier DANAK påbegyndte akkreditering af laboratorier tilbage i 1973 som det daværende Statens Tekniske

Læs mere

Akkreditering til certificering Nr. : AMC 15 samt til verifikation Dato : 2015.05.08 - Omfang af DANAK s bedømmelsesaktiviteter (Markbesøg) Side : 1/6

Akkreditering til certificering Nr. : AMC 15 samt til verifikation Dato : 2015.05.08 - Omfang af DANAK s bedømmelsesaktiviteter (Markbesøg) Side : 1/6 - Omfang af DANAK s bedømmelsesaktiviteter (Markbesøg) Side : 1/6 Indledning Akkreditering til certificering samt til verifikation omfatter, at DANAK udfører bedømmelse/overvågning af certificeringsorganers/verifikatorers

Læs mere

31. møde i DANAK's sektorudvalg for kalibrering

31. møde i DANAK's sektorudvalg for kalibrering 31. møde i DANAK's sektorudvalg for kalibrering Tid : Mandag den 10. november 2008, kl. 13.00-16.00. Sted : DANAK, Dyregårdsvej 5B, 2740 Skovlunde Deltagere : Kim Carneiro (KC), Dansk Fundamental Metrologi

Læs mere

Udvalgets medlemmer (fremmødte) præsenterede sig og gjorde herunder rede for tilhørsforhold og kendskab til akkreditering.

Udvalgets medlemmer (fremmødte) præsenterede sig og gjorde herunder rede for tilhørsforhold og kendskab til akkreditering. Referat af 1. møde i DANAK s sektorudvalg for akkreditering til certificering Tid : 1. februar 2011, kl. 10:00 12:30 Sted : DANAK, Dyregårdsvej 5B, Skovlunde Deltagere : Emil Dyrelund Jakobsen EDJ (mødeleder/formand),

Læs mere

Kundetilfredshedsanalyse: DANAK. Kundetilfredshedsanalyse 2010: DANAK - Svarprocent: 55% (133/243)

Kundetilfredshedsanalyse: DANAK. Kundetilfredshedsanalyse 2010: DANAK - Svarprocent: 55% (133/243) Kundetilfredshedsanalyse: DANAK Kundetilfredshedsanalyse 010: DANAK - Svarprocent: 55% (133/43) 1 1. Indledning I denne rapport fremlægges resultaterne af kundetilfredshedsanalysen for DANAK foretaget

Læs mere

KALIBRERINGSCERTIFIKAT

KALIBRERINGSCERTIFIKAT Side 1 af 5 KALIBRERINGSCERTIFIKAT Udarbejdet i henhold til Dansk Akkrediterings ovennævnte registringsnummer 1. For: Henrik Tofteng A/S Nyager 6 265 Brøndby 2. er i overensstemmelse med DANAK's retningslinier

Læs mere

DANAKs strategi 2015-2020

DANAKs strategi 2015-2020 DANAKs strategi 2015-2020 DANAKs mission At sikre troværdig dokumentation for overholdelse af kravspecifikationer gennem akkreditering. DANAKs vision At øge værdien af akkrediterede ydelser. Den Danske

Læs mere

Danak-NYT. Forenkling af akkrediteringsprocessen. Mange nye standarder på vej. Østersømøde om. Nr. 21 - November 2010

Danak-NYT. Forenkling af akkrediteringsprocessen. Mange nye standarder på vej. Østersømøde om. Nr. 21 - November 2010 Danak-NYT Nr. 21 - November 2010 Mange nye standarder på vej Østersømøde om GHG-verifikation Forenkling af akkrediteringsprocessen DANAK tilbyder akkreditering til virksomheder, der ønsker NA tional og

Læs mere

36. møde i DANAK's sektorudvalg for kalibrering

36. møde i DANAK's sektorudvalg for kalibrering 36. møde i DANAK's sektorudvalg for kalibrering Tid : Onsdag den 7. november 2012 kl. 10.30-14.30 7. december 2012 Sag 21-06-0001 mta Sted Deltagere Afbud Referent : DANAK, Dyregårdsvej 5B, 2740 Skovlunde

Læs mere

Danak Nyt. DANAK s bestyrelse. Scene of Crime. DANIAmet stifter ny organisation. Akkrediteret inspektion af ventilations- og klimaanlæg

Danak Nyt. DANAK s bestyrelse. Scene of Crime. DANIAmet stifter ny organisation. Akkrediteret inspektion af ventilations- og klimaanlæg TEST Reg.nr. XXXX Nr. 18 - Marts 2009 EXAM Reg.nr. XXXX CAL Reg.nr. XXXX DANAK s bestyrelse Scene of Crime -Findestedsundersøgelser DANIAmet stifter ny organisation Akkrediteret inspektion af ventilations-

Læs mere

Nyt NY VEDTÆGT NYT NAVN NYT DESIGN TILLID TIL LEVERING AF ENERGI WORLD ACCREDITATION DAY BLIVER FEJRET DEN 9. JUNI 2014

Nyt NY VEDTÆGT NYT NAVN NYT DESIGN TILLID TIL LEVERING AF ENERGI WORLD ACCREDITATION DAY BLIVER FEJRET DEN 9. JUNI 2014 DANAK Den Danske Akkrediteringsfond Nr 28 I Juni 2014 TEST Reg.nr. XXXX NY VEDTÆGT NYT NAVN NYT DESIGN TILLID TIL LEVERING AF ENERGI WORLD ACCREDITATION DAY BLIVER FEJRET DEN 9. JUNI 2014 ST Reg.nr. XXXX

Læs mere

Bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand

Bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand Bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand I medfør af 28, stk. 2, 31, stk. 1, og 31 A, stk. 1, i byggeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1185 af 14. oktober 2010,

Læs mere

REFERAT. Sektorudvalg for Certificering. : 10. marts 2016, kl.10.00-12.00. Dyregårdsvej 5B, 2740 Skovlunde. 31. marts 2016 21-06-0025

REFERAT. Sektorudvalg for Certificering. : 10. marts 2016, kl.10.00-12.00. Dyregårdsvej 5B, 2740 Skovlunde. 31. marts 2016 21-06-0025 Sektorudvalg for Certificering Tid Sted : 10. marts 2016, kl.10.00-12.00 : DANAK Dyregårdsvej 5B, 2740 Skovlunde 1. Velkomst og præsentation af nye medlemmer 31. marts 2016 21-06-0025 Deltagere: Annette

Læs mere

40. møde i DANAK's sektorudvalg for kalibrering

40. møde i DANAK's sektorudvalg for kalibrering 40. møde i DANAK's sektorudvalg for kalibrering 27-01-2015 Sag 21-06-0001 mta Tid: Tirsdag den 25. november 2014 kl. 10.30-14.30 Sted: Deltagere: Afbud: Referent: DANAK, Dyregårdsvej 5B, 2740 Skovlunde

Læs mere

Afbud fra: Jacob Færgemann, som efter planen skulle fortælle om nye fødevareschemes.

Afbud fra: Jacob Færgemann, som efter planen skulle fortælle om nye fødevareschemes. Referat 5. møde i DANAKs sektorudvalg for Certificering Tid : 31. oktober 2013, kl. 10:00 14:00 Sted : DANAK, Dyregårdsvej 5B, 2740 Skovlunde Deltagere : Anders Mortensen, Niels Kofod, Anette Dragsdahl,

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT Til: Brugere af Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger udført af akkrediterede laboratorier, certificerede personer mv.

Læs mere

sektorudvalg Referater fra møder i de enkelte sektorudvalg kan findes på www.danak.dk.

sektorudvalg Referater fra møder i de enkelte sektorudvalg kan findes på www.danak.dk. Danak-NYT Nr. 16. April 2008 Ny lovgivning der omhandler DANAK Nedenstående love og bekendtgørelser, der refererer til DANAK, kan findes på www.retsinfo.dk. Ref. No Titel Udgivet BEK nr. 1160 Bekendtgørelse

Læs mere

Kvalifikationskrav ved Miljøcertificering Nr.: RL 13 og Miljøverifikation Dato: 2009.03.27 Side: 1/5

Kvalifikationskrav ved Miljøcertificering Nr.: RL 13 og Miljøverifikation Dato: 2009.03.27 Side: 1/5 Side: 1/5 1. AFGRÆNSNING OG FORMÅL Denne retningslinje fastlægger DANAK s fortolkning af kravene til faglig kompetence, som miljøcertificeringsorganer og miljøverifikatorer skal råde over ved miljøcertificering

Læs mere

Møbeltype: Bakke til høj barnestol Lab.nr.: 412419 Længde: 516 mm Bredde: 484 mm Højde: 40 mm Vægt: 1,45 kg Materialer: Sprøjtestøbt plast

Møbeltype: Bakke til høj barnestol Lab.nr.: 412419 Længde: 516 mm Bredde: 484 mm Højde: 40 mm Vægt: 1,45 kg Materialer: Sprøjtestøbt plast 4mykid ApS Att.: Anders Jørgensen Holmensvej 36 A 3600 Frederikssund Ordrenr. 412419 Bilag 2 Initialer laha/flg/hbs Prøvningsrapport Materiale: Model: PlayTray Møbeltype: Bakke til høj barnestol Lab.nr.:

Læs mere

Akkrediteringsområde DANAK. Erik Øhlenschlæger, DANAK april 2016

Akkrediteringsområde DANAK. Erik Øhlenschlæger, DANAK april 2016 Akkrediteringsområde DANAK Erik Øhlenschlæger, DANAK april 2016 1 Er det tid til revision af vores akkrerediteringsområder? EA scope er udgået og EA databasen ophørt. Kalibreringsområder fungerer tilfredsstillende.

Læs mere

Møbeltype: Længde: 507 mm Bredde: 581 mm Højde: 854 mm. Materialer: Stel: Ø 16 mm metalrør

Møbeltype: Længde: 507 mm Bredde: 581 mm Højde: 854 mm. Materialer: Stel: Ø 16 mm metalrør Four Design A/S Faaborgvej 14 5854 Gislev Ordrenr. 645296-2-1 Bilag 2 Prøvningsrapport Materiale: Model: Four Cast 2 Four Møbeltype: Stol Længde: 507 mm Bredde: 581 mm Højde: 854 mm Vægt: 5,7 kg Materialer:

Læs mere

4.1 Ændret kommissorium for udvalget. Kommissorium samt udkast til forretningsorden for udvalget var udsendt til sektorudvalget 5. november 2012.

4.1 Ændret kommissorium for udvalget. Kommissorium samt udkast til forretningsorden for udvalget var udsendt til sektorudvalget 5. november 2012. Referat af 39. møde i sektorudvalget for teknisk prøvning på miljøområdet Tid : Onsdag, den 14. november 2012 Sted : DANAK, Dyregårdsvej 5B, Skovlunde Deltagere : Anders Kjærulff Svaneborg AKS, Pia Lassen

Læs mere

Akkreditering som grundlag for notificering Nr. : AB 18 Dato : 2011.12.02 Side : 1/23

Akkreditering som grundlag for notificering Nr. : AB 18 Dato : 2011.12.02 Side : 1/23 DANAK-AKKREDITERINGSBESTEMMELSE Akkreditering som grundlag for notificering Nr. : AB 18 Dato : 2011.12.02 Side : 1/23 1. Anvendelsesområde 1.1 Denne akkrediteringsbestemmelse indeholder krav til de virksomheder

Læs mere

Danak-NYT. Akkreditering til gavn for erhvervsliv og klima. En epoke for legal metrologi i Danmark er slut. er offentliggjort

Danak-NYT. Akkreditering til gavn for erhvervsliv og klima. En epoke for legal metrologi i Danmark er slut. er offentliggjort Danak-NYT Nr. 20 - april 2010 En epoke for legal metrologi i Danmark er slut EMAS III er offentliggjort Udledning af drivhusgas fra luftfarten Akkreditering til gavn for erhvervsliv og klima DANAK tilbyder

Læs mere

der fortsat giver gode rammer for dialog og samarbejde.

der fortsat giver gode rammer for dialog og samarbejde. DANAK flytter DANAK har nu eksisteret som selvstændig organisation i 1 år, eller hvis det skal være formelt i snart 2 år, da udskillelsen reelt skete med virkning fra den 1. januar 2002. Vi har i denne

Læs mere

Møbeltype: Høj barnestol Længde 440 mm Bredde: 582 mm Højde: 951 mm Vægt: 14,65 kg Materialer: Bøg/krydsfiner

Møbeltype: Høj barnestol Længde 440 mm Bredde: 582 mm Højde: 951 mm Vægt: 14,65 kg Materialer: Bøg/krydsfiner M-kids Janumvej 20 DK-9460 Brovst Ordrenr. 631254-1 Side 1 af 1 Bilag 2 Initialer laha/prni/hbs Prøvningsrapport Materiale: Model: Høj barnestol Møbeltype: Høj barnestol Længde 440 mm Bredde: 582 mm Højde:

Læs mere

ERFARINGER MED PED-AUDIT KRAV TIL PERSONCERTIFICERING TIL PED:

ERFARINGER MED PED-AUDIT KRAV TIL PERSONCERTIFICERING TIL PED: KRAV TIL PERSONCERTIFICERING TIL PED: AT Bekendtgørelse nr. 743 af 23.09.1999 Bilag 1 afsnit 3.1.2 Endelig sammenføjning Personalet skal være godkendt af kompetent tredjepartsorgan: - et bemyndiget organ

Læs mere

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning V EJLEDNING rev. 30. september 2014 J.nr. 3009/3027-0063 Ref. ABK/SRO Energibesparelser Side 1/ 12 Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning Indholdsfortegnelse

Læs mere

World Accreditation Day

World Accreditation Day Danak-NYT Nr. 26 - MAJ 2013 World Accreditation Day Nye regler om EA MLA Arbejdsgruppen EA WG ILC Calibration Ny ILAC politik for sporbarhed DANAK tilbyder akkreditering til virksomheder, der ønsker NA

Læs mere

CERTIFICERING STYRKER ARBEJDSMILJØET. Politiet sætter aftryk på akkreditering. DANAK godkendt under MLA-aftale om CO 2

CERTIFICERING STYRKER ARBEJDSMILJØET. Politiet sætter aftryk på akkreditering. DANAK godkendt under MLA-aftale om CO 2 DANAK-NYT NR. 27 - NOVEMBER 2013 CERTIFICERING STYRKER ARBEJDSMILJØET Regler samles i ny indpakning Politiet sætter aftryk på akkreditering DANAK godkendt under MLA-aftale om CO 2 -verifikation Nye standarder

Læs mere

Dansk Passiv Brandsikring 2008-03-25. DS Certificering A/S

Dansk Passiv Brandsikring 2008-03-25. DS Certificering A/S Dansk Passiv Brandsikring 2008-03-25 Thomas Bruun DS Certificering A/S Program Certificering hvad er det Certificering Værdien af certificering Elementer i en certificeringsordning Hvordan foregår certificering

Læs mere

Møbeltype: Bord Lab.nr.: 429756C Længde: 1800 mm Bredde: 800 mm. Enkeltresultater fremgår af bilag 1.

Møbeltype: Bord Lab.nr.: 429756C Længde: 1800 mm Bredde: 800 mm. Enkeltresultater fremgår af bilag 1. Birkemose A/S Att.: Inge Prebble Faaborgvej 14 5854 Gislev Ordrenr. 429756 Side 1 af 1 Bilag 2 Initialer laha/flg/hbs Prøvningsrapport Materiale: Model: Four Eating Møbeltype: Bord Lab.nr.: 429756C Længde:

Læs mere

Særlige bestemmelser for DS-certificering af tæthedsmåling gennemført DS/SBC efter DS/EN

Særlige bestemmelser for DS-certificering af tæthedsmåling gennemført DS/SBC efter DS/EN Certificering af virksomheder 0 Indledning Denne SBC er udarbejdet med henblik på DS-certificering af tæthedsmåling af bygninger gennemført efter DS/EN 13829 anneks A.3 1 Forudsætninger for certificering

Læs mere

Bekendtgørelse om bemyndigelse af laboratorier til at udføre måleteknisk kontrol

Bekendtgørelse om bemyndigelse af laboratorier til at udføre måleteknisk kontrol BEK nr 322 af 29/03/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 23. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 644-35-00026 Senere ændringer

Læs mere

Spillemyndighedens certificeringsprogram. Retningslinjer for sårbarhedsscanning SCP.05.00.DK.1.0

Spillemyndighedens certificeringsprogram. Retningslinjer for sårbarhedsscanning SCP.05.00.DK.1.0 SCP.05.00.DK.1.0 Indhold Indhold... 2 1 Formålet med retningslinjer for sårbarhedsscanning... 3 1.1 Overblik over dette dokument... 3 1.2 Version... 3 2 Certificering... 3 2.1 Certificeringsfrekvens...

Læs mere

Vigtig dialog med myndighederne

Vigtig dialog med myndighederne Vigtig dialog med myndighederne DANAK-NYT Nr. 3. December 2001 Flere myndigheder har vist stor interesse for akkreditering og DANAK har brugt mange ressourcer på vejledning bl.a. i forbindelse med indførelsen

Læs mere

Nye konstruktions- og brandklasser Overførsel af driftsmæssige bestemmelser for hoteller mv., plejeinstitutioner,

Nye konstruktions- og brandklasser Overførsel af driftsmæssige bestemmelser for hoteller mv., plejeinstitutioner, Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk tbst.dk Notat 04-05-2017 Til høringsparterne Høring over udkast til bygningsreglement 2018 og bekendtgørelse om certificeringsordning

Læs mere

Model: Klarskov Egoret højstol. Møbeltype: Høj barnestol Lab.nr.: 469420 Længde: 529 mm Bredde: 529 mm Højde: 808 mm

Model: Klarskov Egoret højstol. Møbeltype: Høj barnestol Lab.nr.: 469420 Længde: 529 mm Bredde: 529 mm Højde: 808 mm Klarskov ApS Att.: Ros-Mari Mattsson Ladegårdsgade 74 5610 Assens Ordrenr. 469420 Bilag 2 Initialer laha/prni/hbs Prøvningsrapport Materiale: Model: Klarskov Egoret højstol Møbeltype: Høj barnestol Lab.nr.:

Læs mere

INSPEKTION Nr. : AB 17 Bestemmelser for anvendelse af Dato : 2014.11.21 ISO/IEC 17020:2012 Side : 1/11

INSPEKTION Nr. : AB 17 Bestemmelser for anvendelse af Dato : 2014.11.21 ISO/IEC 17020:2012 Side : 1/11 ISO/IEC 17020:2012 Side : 1/11 I. Anvendelsesområde Denne akkrediteringsbestemmelse finder anvendelse ved DANAK s akkreditering i henhold til DS/EN ISO/IEC 17020:2012 Overensstemmelsesvurdering Krav til

Læs mere

Prøveemnet blev fremsendt af rekvirenten og modtaget på Teknologisk Institut, Aarhus den Emnet blev mærket H af laboratoriet.

Prøveemnet blev fremsendt af rekvirenten og modtaget på Teknologisk Institut, Aarhus den Emnet blev mærket H af laboratoriet. TEST Reg.nr. 2 Schüco International KG Selauer Straβe 155 D-06667 Weiβenfels GERMANY Ordre nr. Side 1 af 2 Bilag 2 Initialer MOJ/LTN Teknologiparken Kongsvang Allé 29 8000 Aarhus C 72 20 20 00 info@teknologisk.dk

Læs mere

Nyt AKKREDITERING GIVER FØDEVARER MERE KVALITET VERDENS AKKREDITERINGS- DAG MED FOKUS PÅ SUNDHEDSOMRÅDET EA MARKERER JUBILÆUM MED NYT LOGO

Nyt AKKREDITERING GIVER FØDEVARER MERE KVALITET VERDENS AKKREDITERINGS- DAG MED FOKUS PÅ SUNDHEDSOMRÅDET EA MARKERER JUBILÆUM MED NYT LOGO DANAK Den Danske Akkrediteringsfond Nr 30 I Juni 2015 AKKREDITERING GIVER FØDEVARER MERE KVALITET VERDENS AKKREDITERINGS- DAG MED FOKUS PÅ SUNDHEDSOMRÅDET EA MARKERER JUBILÆUM MED NYT LOGO KALIBRERING

Læs mere

Guideline. - anbefalinger ved besøg af 3. parts auditorer. FødevareIndustrien En del af Dansk Industri

Guideline. - anbefalinger ved besøg af 3. parts auditorer. FødevareIndustrien En del af Dansk Industri Guideline - anbefalinger ved besøg af 3. parts auditorer INDLEDNING Mange fødevarevirksomheder får besøg af certificerede auditorer og/eller kundeauditorer med henblik på kontrol af overholdelse af standarder,

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder 1)

Bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder 1) (Gældende) Udskriftsdato: 23. november 2014 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 3007/3015-0001 Senere ændringer til

Læs mere

Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: Udg. 3

Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: Udg. 3 Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: 1. Definitioner Dancerts bestemmelser for certificering af ledelsessystemer omfatter: - Alm. vilkår for certificerings,

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

Grafisk og teknisk produktion: Brandt & Co.

Grafisk og teknisk produktion: Brandt & Co. NYE ELLER REVIDEREDE DOKUMENTER UDGIVET ELLER ANERKENDT AF EA (EUROPEAN CO-OPERATION FOR ACCREDITATION) Dokumenter markeret med fed i nedenstående oversigt vedrører de akkrediterede organers udførelse

Læs mere

41. møde i DANAK's sektorudvalg for kalibrering

41. møde i DANAK's sektorudvalg for kalibrering 41. møde i DANAK's sektorudvalg for kalibrering 10-08-2015 Sag 21-06-0001 mta Tid: Tirsdag den 28. april 2015 kl. 10.30-14.30 Sted: Deltagere: Afbud: Referent: DANAK, Dyregårdsvej 5B, 2740 Skovlunde Jan

Læs mere

Møbeltype: Længde: 550 mm Bredde: 520 mm Højde: 835 mm. Ø 11 mm metalramme

Møbeltype: Længde: 550 mm Bredde: 520 mm Højde: 835 mm. Ø 11 mm metalramme Four Design A/S Faaborgvej 14 5854 Gislev Ordrenr. 603552-7-1 Bilag 2 Initialer laha/prni/hbs Prøvningsrapport Materiale: Model: Four Sure 88 Møbeltype: Stol Længde: 550 mm Bredde: 520 mm Højde: 835 mm

Læs mere

Arbejdsmiljø Nr. : RL 18 Kompetencekrav ved inspektion og certificering Dato : 2009.03.26 Side : 1/6

Arbejdsmiljø Nr. : RL 18 Kompetencekrav ved inspektion og certificering Dato : 2009.03.26 Side : 1/6 Side : 1/6 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE Retningslinjen er gældende for alle organer, som er eller ansøger om at blive akkrediteret til inspektion af arbejdsmiljø og/eller certificering af arbejdsmiljøledelsessystemer.

Læs mere

VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT

VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT KSO ordningen 2012 Leon Buhl Teknologisk institut Energi & klima KSO-ordningen 2012 Status for ordningen Aktiviteter inden for ordningen VE direktivet Godkendte solvarmeanlæg

Læs mere

Spørgsmål fra laboratorium

Spørgsmål fra laboratorium Spørgsmål fra laboratorium Samme virksomhed med akkrediterede laboratorier i flere lande har oplevet, at der er forskel i den måde som akkrediteringsorganer, såsom DANAK, tolker ISO 17025: Dette giver

Læs mere

Akkreditering af laboratorier Nr. : AB 3 Dato : 2011.12.14 Side : 1/10

Akkreditering af laboratorier Nr. : AB 3 Dato : 2011.12.14 Side : 1/10 Side : 1/10 1. Anvendelsesområde 1.1 Denne akkrediteringsbestemmelse finder anvendelse ved DANAK s akkreditering af laboratorier i henhold til: 1. DS/EN ISO/IEC 17025 Generelle krav til prøvnings- og kalibreringslaboratoriers

Læs mere

Installation af solvarmeanlæg, VE direktivet. Leon Buhl Teknologisk institut Energi & Klima

Installation af solvarmeanlæg, VE direktivet. Leon Buhl Teknologisk institut Energi & Klima Installation af solvarmeanlæg, VE direktivet og KSO ordningen Leon Buhl Teknologisk institut Energi & Klima KSO ordningen 2011 Hovedoversigt for indlæg Hvad er KSO ordningen i dag Status for ordningen

Læs mere

Spillemyndighedens certificeringsprogram. Teststandarder for online væddemål SCP.01.01.DK.1.0

Spillemyndighedens certificeringsprogram. Teststandarder for online væddemål SCP.01.01.DK.1.0 SCP.01.01.DK.1.0 Indhold Indhold... 2 1 Formålet med teststandarderne... 3 1.1 Overblik over dette dokument... 3 1.2 Version... 3 2 Certificering... 3 2.1 Certificeringsfrekvens... 3 2.1.1 Første certificering...

Læs mere

Fælles fundament. Den nordiske arbejdsmiljølovgivning

Fælles fundament. Den nordiske arbejdsmiljølovgivning Arbejdsmiljøcertificering som tilsynsredskab og -strategi Kåre Hendriksen Master of Environmental Management Har siden midten af 1980 erne periodisk været beskæftiget med: Arbejdsmiljøforskning Arbejdsmiljø-

Læs mere

Høringsnotat for AB 1 og AB Generelt Høringssvar DANAKs respons Bekendtgørelse om akkreditering: CPD-netværk:

Høringsnotat for AB 1 og AB Generelt Høringssvar DANAKs respons Bekendtgørelse om akkreditering: CPD-netværk: Høringsnotat for AB 1 og AB 2 2013-08-21 Generelt Høringssvar DANAKs respons Bekendtgørelse om akkreditering: CPD-netværk: DANAK har valgt ikke at have Det er netværkets opfattelse at henvisninger i AB-erne,

Læs mere

Møbeltype: Kontorstol Lab.nr.: A Materialer: Metal

Møbeltype: Kontorstol Lab.nr.: A Materialer: Metal Labofa Stole A/S Att.: Finn Pedersen Borgergade 42 4241 Vemmelev Ordrenr. 470981 Bilag 2 Initialer laha/prni/hbs Prøvningsrapport Materiale: Model: Cobra Møbeltype: Kontorstol Lab.nr.: 470981A Materialer:

Læs mere

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning V EJLEDNING rev. 30. januar 2015 J.nr. 3009/3027-0079 Ref. ABK/ Energibesparelser Side 1/ 12 Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bekendtgørelse om markedsføring og salg af byggevarer i kontakt. med drikkevand

Bekendtgørelse om markedsføring og salg af byggevarer i kontakt. med drikkevand Bekendtgørelse om markedsføring og salg af byggevarer i kontakt med drikkevand I medfør af 28, stk. 2, 30, stk. 2, 31, stk. 1, og 31 A, stk. 1, i byggeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1185 af 14. oktober

Læs mere

Godkendelse af husstandsmøller

Godkendelse af husstandsmøller Godkendelse af husstandsmøller Temadag om mini- og husstandsmøller Fredag den 14. september 2012 i Messe C i Fredericia Peggy Friis DTU Vindenergi Energistyrelsens Godkendelsessekretariat Energistyrelsens

Læs mere

Indretning trykbærende udstyr

Indretning trykbærende udstyr Indretning trykbærende udstyr Nyt PED Aerosoler Nyt simpelt SPVD Transportabelt Regler TPED Tidligere regler Off-shore Nyt (ikke PED), ombygning og reparation Nyindretning - Stationært Direktivet om indretning

Læs mere

Danak-NYT. Onlinespil Spillemyndigheden satser på akkreditering. Nyt produkt verificering af miljøteknologi. Nr. 24 - april 2012

Danak-NYT. Onlinespil Spillemyndigheden satser på akkreditering. Nyt produkt verificering af miljøteknologi. Nr. 24 - april 2012 Danak-NYT Nr. 24 - april 2012 Onlinespil Spillemyndigheden satser på akkreditering Nyt produkt verificering af miljøteknologi DANAK tilbyder akkreditering til virksomheder, der ønsker NA tional og international

Læs mere

Implementering af EU s Energieffektiviseringsdirektiv. v. Benét Hermind Erhvervsteam, Energistyrelsen

Implementering af EU s Energieffektiviseringsdirektiv. v. Benét Hermind Erhvervsteam, Energistyrelsen Implementering af EU s Energieffektiviseringsdirektiv v. Benét Hermind Erhvervsteam, Energistyrelsen Direktivets artikel 8 Energisyn i virksomheder Hensigten med direktivet: 2020 mål 20% EE ift 2007 Alle

Læs mere

07-12-2015. Måleusikkerhed. FVM temadag, 1. oktober 2015, Hotel Koldingfjord

07-12-2015. Måleusikkerhed. FVM temadag, 1. oktober 2015, Hotel Koldingfjord Måleusikkerhed FVM temadag, 1. oktober 2015, Hotel Koldingfjord 1 Baggrund Teknologisk Institut Selvejende, almennyttigt, non-profit GTS-institut 1000+ medarbejdere fordelt på MANGE forskellige områder

Læs mere

Referat udsendt 10. november 2015 blev godkendt. KRM bemærkede, at hendes initialer et par steder var angivet forkert som KMR.

Referat udsendt 10. november 2015 blev godkendt. KRM bemærkede, at hendes initialer et par steder var angivet forkert som KMR. Sektorudvalg for Certificering Tid Sted : 12. november 2015, kl.10.00-14.00 : DANAK Dyregårdsvej 5B, 2740 Skovlunde 1. Velkomst og præsentation af nye medlemmer Deltagere i 9. møde Annette Dragsdahl (AD),

Læs mere

Danak-NYT. Fonden fylder rundt. Notificering til byggevareforordningen. EA evaluering af DANAK. Nr. 25 - November 2012

Danak-NYT. Fonden fylder rundt. Notificering til byggevareforordningen. EA evaluering af DANAK. Nr. 25 - November 2012 Danak-NYT Nr. 25 - November 2012 Fonden fylder rundt Notificering til byggevareforordningen EA evaluering af DANAK DANAK tilbyder akkreditering til virksomheder, der ønsker NA tional og international anerkendelse

Læs mere

DBI retningslinje 010-2. El-termografering. Virksomhedsgodkendelse. 1. udgave

DBI retningslinje 010-2. El-termografering. Virksomhedsgodkendelse. 1. udgave Dato: 10.01.2013 Sign.: MEP/- Sag: FURA023 DBI retningslinje 010-2 El-termografering Virksomhedsgodkendelse 1. udgave Side 1 af 12 Forord Revisionen af DBI retningslinje 010-2 El-termografering, Virksomhedsgodkendelse

Læs mere

Tv-overvågning (TVO)

Tv-overvågning (TVO) Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation Certificering af TVO-installationsvirksomheder Indholdsfortegnelse 10 Forord side 2 20 Krav til certificeringsorganet side 2 30 Krav til installationsvirksomheden

Læs mere

INTERN AUDITOR MØDEPLAN FOR 2014. Bureau Veritas nye Netværksgruppe

INTERN AUDITOR MØDEPLAN FOR 2014. Bureau Veritas nye Netværksgruppe Bureau Veritas nye Netværksgruppe INTERN AUDITOR Inspiration, idéudveksling og faglig sparring er nøgleordene for Bureau Veritas` netværksgrupper. Bureau Veritas har bl.a. grupper inden for kvalitet, miljø,

Læs mere

Møbeltype: Længde: 507 mm Bredde: 581 mm Højde: 854 mm. Materialer: Stel: Ø 16 mm metalrør

Møbeltype: Længde: 507 mm Bredde: 581 mm Højde: 854 mm. Materialer: Stel: Ø 16 mm metalrør Four Design A/S Faaborgvej 14 5854 Gislev Ordrenr. 645296-1-1 Bilag 2 Initialer laha/prni/hbs Prøvningsrapport Materiale: Model: Four Cast 2 Four Møbeltype: Stol Længde: 507 mm Bredde: 581 mm Højde: 854

Læs mere

INTERN AUDITOR MØDEPLAN FOR 2014. Bureau Veritas nye Netværksgruppe

INTERN AUDITOR MØDEPLAN FOR 2014. Bureau Veritas nye Netværksgruppe Bureau Veritas nye Netværksgruppe INTERN AUDITOR Inspiration, idéudveksling og faglig sparring er nøgleordene for Bureau Veritas` netværksgrupper. Bureau Veritas har bl.a. grupper inden for kvalitet, miljø,

Læs mere

PRØVNINGSRAPPORT. Energi og Klima

PRØVNINGSRAPPORT. Energi og Klima PRØVNINGSRAPPORT Produkt: Brugg præisoleret fleksibelt fjernvarmerør 2 20/110 mm Isoplus præisoleret fleksibelt fjernvarmerør 2 20/110 mm Logstor præisoleret fleksibelt fjernvarmerør 2 20/110 mm Set Pipe

Læs mere

Særlige bestemmelser for DS-certificering af DS/SBC 13187 termografiinspektion af bygninger gennemført efter DS/EN 13187 2007-12-01

Særlige bestemmelser for DS-certificering af DS/SBC 13187 termografiinspektion af bygninger gennemført efter DS/EN 13187 2007-12-01 Certificering af virksomheder der udfører termografiinspektioner 0 Indledning Denne SBC er udarbejdet med henblik på DS-certificering af termografiinspektion af bygninger gennemført efter DS/EN 13187.

Læs mere

Implementering af EU s Energieffektiviseringsdirektiv Transport. v. Benét Hermind Erhvervsteam, Energistyrelsen

Implementering af EU s Energieffektiviseringsdirektiv Transport. v. Benét Hermind Erhvervsteam, Energistyrelsen Implementering af EU s Energieffektiviseringsdirektiv Transport v. Benét Hermind Erhvervsteam, Energistyrelsen Direktivets artikel 8 Energisyn i virksomheder Hensigten med direktivet: 2020 mål 20% EE ift

Læs mere

Referat af 18. møde i sektorudvalget for teknisk prøvning på fødevareområdet:

Referat af 18. møde i sektorudvalget for teknisk prøvning på fødevareområdet: Dato: 29. oktober 2005/ LLU Sag: 21-06-02 Referat af 18. møde i sektorudvalget for teknisk prøvning på fødevareområdet: Sted: DANAK, Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond, Dyregårdsvej 5B, Skovlunde

Læs mere

ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence

ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence HVORFOR 2015 REVISIONEN? I en verden hvor de økonomiske, teknologiske og miljømæssige udfordringer

Læs mere

Q-S systemet har ikke taget stilling til, at den nye GMP B2 (2010) ligner B1 væsentligt mere end tidligere.

Q-S systemet har ikke taget stilling til, at den nye GMP B2 (2010) ligner B1 væsentligt mere end tidligere. Nyheder fra Bureau Veritas kursusafdeling FODER NYHEDER Seneste nyt fra Q-S opdateringskursus fra ledende auditor Inge Dorthe Hansen, Bureau Veritas Certification Det årlige opdateringskursus i Q-S foderstof

Læs mere

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Nordisk Guideline Certificering af personer, der udfører el-termografering Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Side 1 af 8 BF 1020:1 Forord De nordiske brandforsvarsforeninger er blevet enige om at

Læs mere

MØDEPLAN FOR 2014: Bureau Veritas Netværksgruppe NYE HORISONTER World Class Quality

MØDEPLAN FOR 2014: Bureau Veritas Netværksgruppe NYE HORISONTER World Class Quality Bureau Veritas Netværksgruppe NYE HORISONTER World Class Quality Er din virksomhed klar til at tage skridtet og bygge videre på ISO 9001, ISO 14001, DS/OHSAS 18001 og ISO 22000. Gennem årtier er der opbygget

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Grundlægger af bl.a. RETRO giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven baseret

Læs mere

Bilag 2 af 23. maj 2017 Reg. nr Annex 2 of 23 May 2017

Bilag 2 af 23. maj 2017 Reg. nr Annex 2 of 23 May 2017 Specificering af akkrediteringsområder: Specificering af akkrediteringsområde for national lovgivning: Produkter Procedurer Specifikation Trykbærende udstyr Periodiske undersøgelser udført som egenkontrol

Læs mere

Spillemyndighedens certificeringsprogram. Retningslinjer for indtrængningsefterprøvning SCP DK.1.1

Spillemyndighedens certificeringsprogram. Retningslinjer for indtrængningsefterprøvning SCP DK.1.1 SCP.04.00.DK.1.1 Indhold Indhold... 2 1 Formålet med retningslinjer for indtrængningsefterprøvning... 3 1.1 Overblik over dette dokument... 3 1.2 Version... 3 1.3 Anvendelsesområde... 3 2 Certificering...

Læs mere

Indhold... 2 GCP-enhedens mission GCP-enhedens vision Organisation... 4 Aktiviteter... 5 Intern Kvalitetssikring...

Indhold... 2 GCP-enhedens mission GCP-enhedens vision Organisation... 4 Aktiviteter... 5 Intern Kvalitetssikring... Årsrapport 2015 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

11. møde i Sektorudvalget for de diagnostiske specialer og det retsmedicinske område

11. møde i Sektorudvalget for de diagnostiske specialer og det retsmedicinske område 11. møde i Sektorudvalget for de diagnostiske specialer og det retsmedicinske område 7. marts 2011 Sag 21-06-0005 Akt.nr. 40 Tid : 9. februar 2011, kl. 10.00 14.00 Sted : Referent : Anders Hansen Referat

Læs mere

Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige værnemidler, KOM (2014) 186

Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige værnemidler, KOM (2014) 186 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 245 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 24. april 2014 Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0402 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0402 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0402 Bilag 2 Offentligt MILJØstyrelsen Erhverv J.nr. MST-140-00019 Ref UR 22. august 2008 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG OG MILJØ- OG PLAN- LÆGNINGSUDVALGET Kommissionens

Læs mere

look at Calibration

look at Calibration Take a look at Calibration Kalibrering er en samling af handlinger som, under specifikke betingelser, etablerer forholdet mellem værdier fra et måleinstrument eller målesystem, eller værdier fra et referencemateriale

Læs mere

Mere sikkerhed på det indre marked

Mere sikkerhed på det indre marked Danak-NYT Nr. 15. November 2007 Lovgivningsarbejdet med EU s store varepakke til forbedring af det indre markeds funktion er i gang. Jeg er ordfører for hele Europa-Parlamentet på den del af pakken, der

Læs mere