DM - Fagligt Nyt. DM vil gerne forbedre arbejdsforholdene for dig som tillidsvalgt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DM - Fagligt Nyt. DM vil gerne forbedre arbejdsforholdene for dig som tillidsvalgt"

Transkript

1 DM - Fagligt Nyt Til DM s tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter september 2013 DM vil gerne forbedre arbejdsforholdene for dig som tillidsvalgt Det akademiske arbejdsmarked er i opbrud. De offentlige arbejdsgivere har et ønske om mere decentralisering, og det stiller større og anderledes krav til dig som tillidsvalgt. Derfor har DM sat et større arbejde i gang med at forbedre TR ernes arbejdsforhold. En spørgeskemaundersøgelse inden sommerferien har været med til at kortlægge TR ernes arbejde lokalt. Af Troels Mørk, DM har sat et omfattende arbejde i gang for at forbedre forholdene som tillidsvalgt i DM. Arbejdet er blandt andet sat i gang ved hjælp af en spørgeskemaundersøgelse, som blev sendt ud til udvalgte tillidsvalgte i DM inden sommerferien. Resultaterne skal bruges i DM s i konkrete arbejde for at forbedre forholdene som tillidsvalgt. Undersøgelsen havde blandt andet til formål at kortlægge: komstudvalg en hovedperson i denne proces. Ifølge ham vil arbejdet med at være tillidsrepræsentant ændre sig de kommende år. Den primære funktion for en tillidsrepræsentant har tidligere været at udfylde overenskomstens rammer, fx gennem lønforhandlinger, samarbejdsudvalg og i forhold til ansættelse og afsked af kolleger. Det vil naturligvis også være tilfældet fremadrettet. Men TR ernes fokus vil også have det centrale element at sørge for at indgå egentlige aftaler lokalt. Altså aftaler som udvider eller endog fraviger overenskomsten, siger han. Den uformelle kontakt og sparring med ledelsen fortsat vigtig De formelle organer, hvor tillidsvalgte kan søge indflydelse er fortsat vigtige fora, hvor du som tillidsvalgt har direkte adgang til ledelsen. Men undersøgelsen viser også, at det uformelle samspil med ledelsen har en vigtig rolle i dag. Ud over møder i diverse udvalg og lønforhandlinger er den uformelle sparring med ledelsen den mest tidskrævende opgave som tillidsvalgt. Det viser, at TR erne allerede nu har øje for gevinsten ved at bruge tid på den uformelle sparring. Og det arbejde vil vi intensivere fremover. Peter Grods Hansen, næstformand i DM og formand for DM s Overenskomst- og Arbejdspladsudvalg fortsætter på næste side... Indhold: DM vil gerne forbedre TR-forholdene Fakta og hovedpointer fra undersøgelsen Leder: Mobning på dagsordenen... 9 Kort nyt Indstil til årets tillidspris Brevkassen IDA tilbage hos Akademikerne Kom til konference om arbejdsmiljø...14 Nye TR ere Kurser

2 DM vil gerne forbedre TR-forholdene DM - Fagligt Nyt september fortsat... DM vurderer, at den uformelle sparring og kontakt med ledelsen fremadrettet vil spille en endnu vigtigere rolle. Med den udvikling, vi ser, hvor tillidsvalgte i højere grad skal indgå egentlige aftaler lokalt, vil det være overordentligt vigtigt at have adgang til den uformelle kontakt med ledelsen, fortsætter. Ud over møder i diverse udvalg og lønforhandlinger er den uformelle sparring med ledelsen den mest tidskrævende opgave som tillidsvalgt. Det viser, at TR erne allerede nu har øje for gevinsten ved at bruge tid på den uformelle sparring. Og det arbejde vil vi intensivere fremover, siger han. Når flere ting skal udmøntes og aftales lokalt, giver det en helt anden tilgang til tillidshvervet og stiller større krav til at være medarbejdernes talerør. Det vil vi gerne komme i forkøbet ved at sætte spørgsmålstegn ved nogle af de praksisser og retningslinjer, vi arbejder ud fra i DM, siger Peter Grods Læs mere om TR-undersøgelsen på side 3-7 i denne udgave af Fagligt Nyt. Undersøgelse giver DM en vidensbank Undersøgelsen skal give en DM en vidensbank, som sammenholdt med erfaringerne fra OK 13 skal ruste DM og dermed både tillidsvalgte og medlemmer til fremtidens akademiske arbejdsmarked.

3 Fakta og hovedpointer fra undersøgelsen DM - Fagligt Nyt september Fakta fra undersøgelsen Til brug for DM s igangværende og kommende arbejde med at forbedre forholdene for DM s tillidsvalgte, sendte DM inden sommerferien en spørgeskemaundersøgelse ud. De vigtigste resultater fra undersøgelsen, som DM vil tage med i arbejdet, er: fortsætter på næste side...

4 Fakta og hovedpointer fra undersøgelsen DM - Fagligt Nyt september fortsat... fortsætter på næste side...

5 Fakta og hovedpointer fra undersøgelsen DM - Fagligt Nyt september fortsat... Oplever tillidsrepræsentanterne, at deres arbejde anerkendes? Oplever tillidsrepræsentanterne, at de har indflydelse i forhold til nedenstående emner: fortsætter på næste side...

6 Fakta og hovedpointer fra undersøgelsen DM - Fagligt Nyt september fortsat... Oplever tillidsrepræsentanterne, at de har indflydelse hvordan og på hvad? fortsætter på næste side...

7 Fakta og hovedpointer fra undersøgelsen DM - Fagligt Nyt september fortsat... fortsætter på næste side...

8 Fakta og hovedpointer fra undersøgelsen DM - Fagligt Nyt september fortsat... Hovedpointer fra undersøgelsen Undersøgelsen er delt op i delundersøgelser for henholdsvis tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter og kontaktpersoner, således at hver gruppe modtog hver deres spørgeskema. Svarprocenten fra undersøgelsen til kontaktpersonerne er dog så lille, at data fra denne del af undersøgelsen er udeladt. Undersøgelse af tillidsrepræsentanternes arbejde end forventet. Når TR erne bliver spurgt om, hvad der kan gøre det mere attraktivt at være TR, scorer en bedre tidsmæssig balance mellem TR-arbejdet og faglige opgaver dog en tredjeplads, hvilket indikerer, at balancen opleves som udfordrende for målgruppen. Undersøgelsen af arbejdsmiljørepræsentanters arbejde de klassiske arbejdsmiljøopgaver som fx arbejdspladsvurdering og møder i arbejdsmiljøgruppen. Det er værd at bemærke, at fysisk arbejdsmiljø fylder meget. AMR erne, at den uformelle sparring med ledelsen er en vigtig opgave. Flere af AMR erne ønsker også at opruste kompetencer i forhold til rollen som uformel sparringspartner. uddannelsestilbud fra DM dog vil de gerne orienteres bedre. løn og trivsel meget. Det er dog værd at bemærke, at TR erne også er meget optagede af rollen som uformel sparringspartner for ledelsen, særligt de erfarne tillidsrepræsentanter. Dette aspekt bør integreres på flere niveauer i DM s tilbud. ancienniteten, hvilket ikke er overraskende, men dog en væsentlig pointe i forhold til, at DM skal være gode til at fastholde tillidsrepræsentanterne, hvis DM skal have indflydelse på medlemmernes arbejdsvilkår gennem TR erne. rede i tilbud om udviklingssamtaler med udgangspunkt i rollen som TR samt netværk med andre tillidsrepræsentanter. Tillidsrepræsentanterne er også interesserede i flere uddannelsestilbud, og en større grad af løbende kontakt med DM s sekretariat.

9 Formandskommentar DM - Fagligt Nyt september Leder: Mobning på dagsordenen Af næstformand i DM, Peter Grods Hansen, TR-undersøgelsen er interessant på rigtig mange fronter. Den giver os et godt billede af, hvad I som tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter bruger tid på, hvad I prioriterer og på hvilke områder I har brug for kompetenceudvikling i rollen. Et af de emner, der springer i øjnene, er mobning og chikane. Den scorer lavest i forhold til tidsforbrug og vigtigheden i forhold til øvrige opgaver. Til gengæld føler langt de fleste, at I er klædt på til at håndtere mobning og chikane på arbejdspladsen. Og det er godt. I december sidste år lavede vi i DM en undersøgelse blandt medlemmerne. Undersøgelsen viser, at tilbageholdelse af information, der påvirker arbejdsindsatsen, meninger der bliver ignoreret og ovedrevent kontrol af arbejdet, er hverdag for nogle af DM s medlemmer. Undersøgelser, der havde 885 besvarelser viser, at hvert 6. oplever at føle sig mobbet på den ene eller anden måde. Og det falder meget godt i tråd med, at vores arbejdsmiljøkonsulenter oplever en stigning i antallet af medlemmer, der kontakter os, fordi de har det dårligt på deres arbejdsplads. Men vi blev alligevel chokerede over, at det er hvert 6., der i vores undersøgelse svarer, at de bliver mobbet. Men det er naturligvis ikke nemt, hvis det er selvsamme leder, der udøver mobningen. 41 procent siger, at det er deres leder, der mobber, mens 61 procent peger på kollegaerne. Samtidig siger hvert 5. af de mobbede, at de ikke gør noget ved, at de bliver mobbede og det fortæller os, at det er vigtigt at være opmærksom på den skjulte mobning. Når DM s sekretariat bliver kontaktet, er det ofte nået så langt, at der er brug for psykologhjælp. Og det tilbyder vi så den enkelte, ligesom vores arbejdsmiljøkonsulenter kan give den enkelte og arbejdspladsen redskaber til at komme mobningen til livs. Men det bedste er naturligvis at forebygge mobningen. Et godt arbejdsmiljø sikres blandt andet ved hjælp af kommunikation. Som tillidsrepræsentanterne skal I være klædt på til at minde ledelsen om, at arbejdsmiljøet skal have høj prioritet. Men det kræver en ledelse, der ikke er bange for at sætte fo- andet kræve, at mobning bliver sat på dagsordenen i samarbejdsudvalgene. Vi ser med stor alvor på problemet, da det i den grad går ud over trivslen på arbejdspladsen. Når en kollega bliver mobbet, vidner det om et dårligt arbejdsmiljø både for den enkelte og for arbejdspladsen. 90 procent af deltagerne i undersøgelsen har svaret, at de i høj grad mener, at det er den nærmeste leder, der er ansvarlig for at gribe ind, hvis der foregår mobning på arbejdspladsen, og det er jeg enig i. Det er arbejdspladsens og især ledelsens opgave at skabe et godt arbejdsmiljø.

10 Kort Nyt DM - Fagligt Nyt september Kort nyt Mød en tillidsrepræsentant på dm.dk Som en del af DM s fastholdelseskampagne kan du møde flere af DM s medlemmer og ansatte i sekretariatet i videoklip på dm.dk. er tillidsrepræsentant på Professionshøjskolen Metropol, hvor han udover sit virke som lektor arbejder for medlemmernes vilkår på arbejdspladsen. DM har tillidsrepræsentanter og kontaktpersoner på flere end 500 arbejdspladser. dm.dk/begavet Kom til stormøde om budgetter og kommunalvalg Som tillidsvalgt har du tidligere modtaget invitation til stormøde for kommunale tillidsrepræsentanter om det kommunale budget og det lokale samarbejde, som DM holder sammen med en række andre forbund på det offentlige område: På stormødet vil du få mulighed for at høre om kommunalvalget kommuner. Stormødet giver sig som TR grundlag for lokalt engagement og samarbejde og sigter mod at få sat velfærden på dagsordenen i de lokale valgkampe i forbindelse med kommunevalget 19. november. Mødet foregår mandag 30. september klokken i Odense Kongrescenter. Tilmelding skal ske til Kieth Lau Andersen, politisk konsulent navn, kontaktoplysninger og arbejdsplads. DM afholder TR-dag 26. november Kom med til DM s dag for tillidsrepræsentanter tirsdag 26. november TR-dagen bliver afholdt med titlen: Interessevaretagelse og indflydelse i decentralisererede aftalerum. Dagen bliver som altid fyldt med oplæg, workshops, faglig sparring og mulighed for at netværke på tværs af brancher og arbejdspladser. Det hele foregår i DM s nyrenoverede mødelokaler i Nimbusparken på Frederiksberg i København. Dagen afsluttes som altid med middag. Læs mere på og tilmeld dig på dm.dk/kalender Katastrofal kovending fra regeringen DM ryster på hovedet over, at regeringen trodser sit eget regeringsgrundlag og afviser at øremærke barsel til fædre. Sprit ny DM-undersøgelse viser, at fædre i høj grad ville gøre brug af øremærket barsel. Med regeringens beslutning vil det stadig være svært for mange fædre at overbevise deres arbejdsgiver om, at de skal holde barsel, når det ikke er en ret, men blot en mulighed. Min ærgrelse bliver om muligt endnu større, når vi faktisk ved, at fædrene ville vælge at gøre brug af deres øremærkede barsel, hvis de fik den. Sådan lyder udmeldingen fra formand for DM s ligestil- ny undersøgelse fra DM, der omhandler fædres erfaringer og holdninger til barsel. Fædre vil gerne Undersøgelsen viser, at mere end to tredjedele helt sikkert ville gøre brug af tre måneders barsel med løn, hvis de havde ret til det. Desuden svarer knap hver femte, at de måske ville gøre brug af retten til tre måneders barsel med løn. Undersøgelsen er foretaget blandt 1303 fædre mellem 30 og 45 år, der har været på barsel med et eller flere børn. Det peger stik i mod ligestillingsminister Manu Sarens undsige sig regeringsgrundlaget. Jeg tror simpelthen ikke problemet ville være så stort. Vi har spurgt fædre, der har været på barsel, og de er meget positive over for øremærkning. Samtidig giver en del udtryk for at være mere effektive efter endt barsel, så det er oven i købet en fordel for arbejdspladsen, siger Charlotte Palludan til dm.dk.

11 Tillidsprisen 2013 DM - Fagligt Nyt september Fortjener jeres tillidsrepræsentant et skulderklap? Vis tillid og indstil jeres kandidat senest 1. oktober. Der er kroner til den vindende kandidat. DM uddeler i november 2013 for anden gang tillidsprisen. Prisen går til et tillidsvalgt DM-medlem, der har gjort en særlig indsats for faglig aktivitet og har været en god talsmand for kollegerne. Med kåringen som årets tillidsrepræsentant følger en pris på kroner som anerkendelse for det gode arbejde. Prisen uddeles på årets DM-dag for tillidsvalgte 19. november. På dm.dk/tillidspris kan du selv eller sammen med dine kolleger indstille kandidaten. Skriv en kort motivation, og læs mere om tillidsprisen og kriterierne for at vinde.

12 Brevkasse DM - Fagligt Nyt september Spørgsmål Spørgsmål En af mine kolleger er blevet opsagt og fritstillet, og han Svar Ved fritstilling anses den ferie, der kan rummes i fritstillingsperioden, for afholdt. Det vil sige, at ferielovens varsler på tre måneder for hovedferien og en måned for restferien overholdes, og feriedagene skal kunne holdes inden opsigelsesperiodens udløb. sel, anses hele ferien for afholdt. ses ferien ikke for afholdt, hvis han ikke har haft en arbejdsfri periode, der svarer til feriens længde. Det forudsætter selvfølgelig, at han reelt ikke holder sin ferie i perioden. arbejde allerede en måned efter opsigelsen, har han krav på måneder, har han krav på at få hovedferien med. Undtagelsen gælder dog ikke, hvis det er aftalt, at arbejdsgiveren ikke kan modregne løn fra det nye arbejde, eller hvis arbejdsgiveren er gået konkurs inden opsigelsesperiodens udløb. Konsulent Liselotte Jespersen, Jeg blev ansat som adjunkt på en professionshøjskole for et år siden og er i gang med min lektorkvalificering. Nu er der indført en ny stillingsstruktur og aftalt nogle hø- Svar Den nye stillingsstruktur, som er indført pr. 1. august 2013, gælder for ansættelser fra denne dato eller senere. Der er dog aftalt en overgangsordning for adjunkter, der allerede er ansat på dette tidspunkt. Overgangsordningen indebærer, at alle, der overgår til lektorvilkår 1. august 2013 eller senere, får det nye højere lektortillæg. Du vil altså få det nye højere lektortillæg, uanset om du bliver lektorbedømt efter de gamle eller de nye regler. Overgangsordningen indebærer endvidere for dig og andre adjunkter, der pr. 1. august 2013 er i gang med lektorkvalificering, at du inden 1. august 2014 kan vælge at gøre din lektorkvalificering færdig efter de nye regler i stedet for at fortsætte på det oprindelige grundlag. Umiddelbart vil det give dig et adjunkttillæg, der er godt 500 kroner højere end det, du har i dag. Til gengæld skal du kvalificere dig efter de nye krav, som fx indebærer, at mindst 25 procent af dine arbejdsopgaver i adjunktperioden skal bestå af forsknings- og udviklingsopgaver, hvilket er en skærpelse af kravet i forhold til den stillingsstruktur, du oprindeligt var ansat efter. din professionshøjskole derfor mulighed for at fastsætte en ny og længere adjunktperiode, hvis dette er nødvendigt af hensyn til de skærpede bedømmelseskrav i den nye stillingsstruktur. tales sig at gå over på den nye stillingsstruktur, anbefaler vi derfor, at du, inden du træffer valget, afklarer med din chef, om en overgang til ny stillingsstruktur vil komme til at indebære en forlænget adjunktperiode. Konsulent Helge Nielsen,

13 Brevkasse DM - Fagligt Nyt september Spørgsmål Svar Jeg er en medarbejder, som er omfattet af funktionærloven. Jeg har en del overarbejdstimer og tænker på, om arbejdsgiveren kan kræve, at jeg bruger overarbejdstimer, hvis jeg melder mig syg midt på dagen. Altså, hvis jeg melder mig syg klokken 13, kan arbejdsgiveren så kræve, at den resterende Nej, din arbejdsgiver kan ikke kræve, at du bruger afspadsering, når du er syg. Som omfattet af funktionærloven har du ret til løn under sygdom. Du har altid krav på din fulde løn uanset, at du rent faktisk ikke arbejder hele eller dele af dagen. Uanset hvornår på dagen, du bliver syg og må forlade din arbejdsplads, har du ret til løn. Det skal derfor ikke regnes som afspadsering. Konsulent Charlotte Dester, IDA IDA tilbage hos Akademikerne Ingeniørforeningen har netop meldt sig ind i Akademikerne (AC) igen. Det er godt nyt for tillidsrepræsentanterne og arbejdet lokalt. Af Gitte Grønnemose Butler, Jeg er rigtig glad for, at IDA har besluttet sig for at gå ind i fællesskabet igen. Vi står meget stærkere med IDA i folden, særligt på det private område, hvor vi har brug for at styrke vores indflydelse, så vi sikrer vækst og skabelse af akademiske arbejdspladser, siger DM s næstformand, Peter Grods Det samarbejde bliver nu styrket som et resultat af, at IDA igen er del af Akademikerne ikke mindst ved kommende overenskomstforhandlinger. IDA indtrådte officielt igen i Akademikerne 1. september Godt nyt for tillidsrepræsentanterne bejdet blandt tillidsrepræsentanter. Jeg ved, at nyheden også vil glæde tillidsrepræsentanterne på de mange offentlige arbejdspladser, hvor magistre og ingeniører arbejder side om side og i årtier har haft et godt samarbejde.

14 Konference om arbejdsmiljø DM - Fagligt Nyt september Bedre arbejdsmiljø FÅ INDFLYDELSE PÅ FORANDRINGSPROCESSER I DIN ORGANISATION Brug en dag sammen med eksperter og andre arbejdsmiljørepræsentanter og sæt fokus på, hvordan du kan påvirke indsatsen for et godt arbejdsmiljø, så både medarbejdere og organisationen kommer godt igennem de uundgåelige forandringsprocesser. HØR TRE EKSPERTER: FORANDRINGER OG HVORDAN MENNESKER TRIVES MED DEM Thomas Milsted Forfatter og generalsekretær i Stresstænketanken Er det naturligt at reagere negativt på forandringer? Ja, men med god forberedelse og dialog kan vi komme bedre igennem forandringsprocesser. Hør om de mekanismer, som forandringer sætter i gang i mennesker, og om hvordan vi kan undgå stress og skabe bedre trivsel. ORGANISATIONSUDVIKLING GODE OG DÅRLIGE PROCESSER Vibe Strøier Organisationspsykolog Hvad bliver arbejdsmiljørepræsentanternes vigtigste redskaber og roller i årene, der kommer? Få inspiration til at blive en reel, synlig og vigtig sparringspartner for ledelsen og til at inddrage hele organisationen, så et bedre psykisk arbejdsmiljø bliver et fælles ansvar. ORGANISATIONSÆNDRINGER, STRESS OG HELBRED Martin Lindhardt Nielsen Speciallæge på Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital Hvilke konsekvenser har organisationsforandringer for sygefravær, stress, blodtryk og depression? Hvad har positiv og hvad har negativ effekt på helbredet? Hør blandt andet om forskningsresultaterne fra en stor dansk undersøgelse af kommunalreformens betydning for helbred og trivsel. DELTAG I DEBATTEN: TID OG STED På dagen får du mulighed for at diskutere og reflektere med andre arbejdsmiljørepræsentanter og de tre eksperter. Konferencen er for arbejdsmiljørepræsentanter og gratis for medlemmer af DM, JA, Den Danske Dyrlægeforening og Dansk Psykolog Forening. 10. oktober 2013 kl Peter Bangs Vej 30, Frederiksberg Tilmeldingsfrist: 20. september

15 Nye TR ere DM - Fagligt Nyt september Nye tillidsvalgte Niels Arne Wahl, TRS Naturstyrelsen Aalborg Roy Leif Frandix, TRS Københavns kommune, Arbejdsmarkedscentret Kultur- og Fritidsforvaltningen, Sekretariat og Kommunikation Thomas Kanstrup, TR Region Nordjylland, Regionshuset/Fællesområdet og Specialsektoren Mette Rasmussen, TR Københavns kommune, Kultur- og Fritidsforvaltningen, Servicecentret Koncern Praksis Carsten Wolf Andersen, TR Danmarks Radio Naturstyrelsen Thy og Naturstyrelsen Vendsyssel Kristine Meesenburg, TR Københavns Universitet, Mette Fersløv Schultz, TR Designskolen Kolding Jesper Jensen, TR Nordsøfonden Inger Salomonsen, TRS Nordsøfonden Maria Louise Christensen, TRS Aarhus kommune, Risskov Katrine Cobbold, TR Kriminalforsorgens Uddannelsescenter Lene Juncher Lind, TR Svendborg kommune, Teknik og Miljø Astrid Cermark, TRS KU, Samfundsvidenskabeligt Fakultet, Fakultetsadministrationen samt sekretariaterne på ANT/SOC, ØKO, STATS og PSYK Marie Falkesgaard Slot, TRS UCL Lillebælt, Forskning og Innovation Udvikling og Kvalitet Jesper Dam Larsen, TR SOSU Nord Karen Kaas Lind, TR Københavns kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Renhold samt Center for Trafik Kresten Roland Johansen, TR Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Campus vest Peter Østergaard Sørensen, TR Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Campus øst Torben Nielsen, FTR Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Campus vest og øst Charlotte Svendler Nielsen, TR KU, Institut for Idræt & Ernæring Niels Gylling Mortensen, TRS DTU, Vindenergi Leif Søndergaard, FTR KU, Fakultet Science Foulum Anja Solak Storgaard, TRS Danske Regioner Stina Marlene Sørensen, TR Post Danmark A/S øvrige enheder Mette Nielsen, kontaktperson Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund

16 Kurser for tillidsvalgte i DM DM - Fagligt Nyt september For nyvalgte TR er - grunduddannelse DM s grunduddannelse for nye tillidsvalgte består af tre elementer: En introduktionsdag, som er et valgfrit tilbud, hvor du bliver introduceret til DM og tillidshvervet samt grundkurser, hvor du får en grundig indføring i tillidsrepræsentantens opgaver og udfordringer. Introdag for nye tillidsvalgte (valgfri) Indhold: Introduktionsdagen giver dig svar på disse spørgsmål: Tid og sted: 18. september 2013 kl i DM på Frederiksberg. Grundkursus 1 for nye TR er på offentlige arbejdspladser Indhold: Tid og sted: 29. oktober 2013 kl oktober 2013 kl i Middelfart. Grundkursus 1 for nye TR er på private arbejdspladser For DM s repræsentanter på private arbejdspladser er der tilrettelagt en fleksibel uddannelse. Uddannelsen består af i alt tre dele. Første del indeholder tre moduler à tre timers varighed. Du tilmelder dig på modulerne hos konsulent Michael Larsen Modulerne kan gennemføres om aftenen eller om dagen afhængig af, lægges for flere ad gangen, er det en fordel. Derefter er der et valgfrit fællesmodul à tre timers varighed, og anden del af uddannelsen er et tredages internatkursus Grundkursus 2. du kan deltage på TR-uddannelsens Grundkursus Modul 2. Modul 3. Modul akademikerklub sygdomspolitik, overarbejde Tid og sted: Efter behov. Tilmelding på modulerne aftales direkte med konsulent Michael Larsen Grundkursus 2 for nye TR er på private og offentlige arbejdspladser Indhold: holdninger og ønsker på den ene side, og ledelsen mål og muligheder på den anden arbejdsmiljø fx lokal udmøntning af Overenskomstbestemmelserne om stresspolitik redskaber. Tid og sted: 5. november 2013 kl november 2013 kl i Roskilde. fortsætter på næste side...

17 Kurser for tillidsvalgte i DM DM - Fagligt Nyt september fortsat... Temakursus for alle TR er Få overblik over alternative ansættelsesformer På temadagen vil du få overblik over alternative ansættelsesformer, såsom løntilskud, introduktionsstillinger, praktik, seniorjob mv. Vi vil herunder komme ind på din rolle som TR og dine handlemuligheder i konkrete situationer samt fordele og ulemper ved ansættelsesformerne. Endelig vil vi komme ind på DM s politik på området. Tid og sted: 3. oktober 2013 fra kl. 12 til kl i DM på Frederiksberg. Sådan hjælper a-kassen og pensionskassen fyringstruede medlemmer Sammen med MA og MP tilbyder DM et kursus, hvor du som TR kan få et overblik over medlemmernes muligheder for at få hjælp fra henholdsvis a-kassen og pensionskassen i forbindelse med ledighed, efterløn og sygdom. Indhold: Tid og sted: 10. oktober kl i Gentofte. For erfarne TR er overbygning: Overbygningskurserne henvender sig til tillidsvalgte, der har gennemgået DM s grunduddannelse for tillidsvalgte. Dog har tillidsrepræsentanter og suppleanter på private og offentlige arbejdspladser samt klubformænd og kontaktpersoner på det private område fortrinsret. Forhandlingstræning Indhold: Underviser: Ole Smit er selvstændig konsulent, foredragsholder og underviser i kommunikation og forhandlingsteknik. Tid og sted 24. september 2013 kl september 2013 kl i Roskilde. fortsætter på næste side...

18 Kurser for tillidsvalgte i DM DM - Fagligt Nyt september fortsat... Den indflydelsesrige TR hvordan bidrager vi til organisationsudviklingen? Vi oplever forandringer overalt omkring os. Der sker en løbende udvikling i vores samfund, som vi er nødt til at forholde os til. I vores organisationer er denne udvikling heller ikke til at tage fejl af. Som tillidsrepræsentant er organisationsændringer en stor del af vores virkelighed og hverdag. På kurset arbejder du med at udvikle forståelser, viden og kompetencer, så du som tillidsrepræsentant kan bidrage endnu mere til en konstruktiv organisationsudvikling. Underviser: bl.a. en baggrund fra forsvaret og er uddannet erhvervs- Tid og sted 22. oktober 2013 kl oktober 2013 kl i Roskilde. At hjælpe andre med at hjælpe sig selv mer bedst muligt, hvad enten de befinder sig i en vanskelig situation, er blevet afskediget, er i krise eller er et brokke- dan kan du yde kollegial assistance til andre tillidsrepræsen- Få svar på, hvordan du sætter den rette grænse for involvering og samtidig udvikler din emotionelle intelligens, og hvordan du bliver i stand til at bevare engagement og overskud og hindre udbrændthed. Underviser: Tid og sted 13. november 2013 kl november 2013 kl i Roskilde. På finder du flere kurser samt uddybende kursusbeskrivelser. Du tilmelder dig via DM s hjemmeside Kurser og arrangementer TR-kurser og arrangementer DM Fagligt Nyt udsendes hver måned til tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter, suppleanter, kontaktpersoner og bestyrelsesmedlemmer. Øvrige medlemmer kan få nyhedsbrevet gratis, hvis de ønsker det. Abonnement og arkiv: dm.dk/fagligtnyt Kontakt redaktionen på Tilrettelæggelse: Datagraf Communications DM Dansk Magisterforening Nimbusparken Frederiksberg Telefon dm.dk ISSN

DM - Fagligt Nyt. DM i tænkeboks: Hvordan varetager vi bedst medlemmernes kollektive interesser?

DM - Fagligt Nyt. DM i tænkeboks: Hvordan varetager vi bedst medlemmernes kollektive interesser? DM - Fagligt Nyt Til DM s tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter juni 2013 DM i tænkeboks: Hvordan varetager vi bedst medlemmernes kollektive interesser? Med OK 13 i frisk erindring har DM påbegyndt arbejdet

Læs mere

Velkommen på holdet!

Velkommen på holdet! F O A f a g o g a r b e j d e Velkommen på holdet! - En pjece til dig, der skal starte på FOAs grunduddannelse for tillidsrepræsentanter Læs om: At være tillidsrepræsentant TR-løftet Dine typiske opgaver

Læs mere

Arbejdsmiljørepræsentant i DM. dm.dk

Arbejdsmiljørepræsentant i DM. dm.dk Arbejdsmiljørepræsentant i DM dm.dk 2 Tillykke med dit nye hverv og tak fordi du kaster dig ud i opgaven med at passe på dit og kollegernes arbejdsmiljø. For langt de fleste mennesker på arbejdsmarkedet

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

Tid til årets tillidspris

Tid til årets tillidspris DM - Fagligt Nyt september 2014 Tid til årets tillidspris Har du en TR-kollega, som du mener, fortjener hæder og anerkendelse, har du chancen nu. Det er nemlig tid til nomineringer til årets tillidspris

Læs mere

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Velkommen Frie Skolers Lærerforening byder alle nyvalgte tillidsrepræsentanter velkommen til en grunduddannelse med mulighed for bl.a. en faglig indsigt

Læs mere

DM Dansk Magisterforening. DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation

DM Dansk Magisterforening. DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation DM Dansk Magisterforening DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation DM for kommunikatører DM (Dansk Magisterforening) er mødested for 36.000 kandidater og studerende inden for humaniora, samfundsfag, naturvidenskab

Læs mere

DM Fagforening for højtuddannede. Velkommen til DM

DM Fagforening for højtuddannede. Velkommen til DM DM Fagforening for højtuddannede Velkommen til DM Velkommen til DM Fagforening for højtuddannede DM yder både kollektiv interessevaretagelse og råd og vejledning til det enkelte medlem med hensyn til

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Bliv inspireret og klogere på årets TR-dag

Bliv inspireret og klogere på årets TR-dag DM - Fagligt Nyt oktober 2014 Bliv inspireret og klogere på årets TR-dag På årets TR-dag 18. november i DM vil du blive klogere på, hvordan du kan kommunikere med både ledelse og bagland, og du lærer at

Læs mere

DM dansk magisterforening. rådighedstillæg. DM s vejledning om. til tillidsrepræsentanter i kommuner og regioner. dm.dk

DM dansk magisterforening. rådighedstillæg. DM s vejledning om. til tillidsrepræsentanter i kommuner og regioner. dm.dk 1 DM s vejledning om til tillidsrepræsentanter i kommuner og regioner dm.dk 2 DM ere har ret til Siden 2008 har DM ere haft ret til. Det var en principiel sejr for DM, da retten til blev udvidet til også

Læs mere

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Baggrund for undersøgelsen Undersøgelsen kortlægger, hvor stor udbredelsen af mobning er i forhold til medlemmernes egne oplevelser og erfaringer

Læs mere

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014.

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Centrale elementer i et styrket samarbejde mellem tillidsvalgte

Læs mere

Akademikerne siger ja til OK 15-resultaterne

Akademikerne siger ja til OK 15-resultaterne DM - Fagligt Nyt april 2015 Akademikerne siger ja til OK 15-resultaterne Landets akademikere har stemt ja til overenskomsterne for kommunalt, regionalt og statsligt ansatte. 91,6 procent godkendte forhandlingsresultaterne,

Læs mere

Antal besvarelser: 105 Områderapport Svarprocent: 51% Randers Ungdomsskole TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 2016

Antal besvarelser: 105 Områderapport Svarprocent: 51% Randers Ungdomsskole TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 2016 beelser: 5 Svarprocent: 5 TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 26 SÅDAN BRUGES RAPPORTEN Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivselsmåling for medarbejdere 26 i Randers Kommune, der er

Læs mere

Faktaark om social kapital 2014

Faktaark om social kapital 2014 Ref. KAB/- Faktaark om social kapital 2014 12.06.2015 Indhold Baggrund: Hvad er social kapital?...2 Social kapital opdelt efter sektor...4 Social kapital opdelt efter køn...5 Sammenhæng mellem social kapital,

Læs mere

Varenummer: Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen

Varenummer: Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen Varenummer: 5504-5 Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen Få et skræddersyet kursus Når du er ude og se på tøj, er det ikke sikkert, at du kan finde noget i butikkerne, der passer. Vi er jo alle

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK ARBEJDS- MILJØPOLITIK

GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK ARBEJDS- MILJØPOLITIK GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK ARBEJDS- MILJØPOLITIK GENTOFTE KOMMUNES ARBEJDSMILJØPOLITIK SIDE 1 / 6 Tre fokusområder i arbejdsmiljøet: INDLEDNING For at kunne løfte de opgaver, der er omtalt her

Læs mere

Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse

Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse 2014 Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse 2 TR-uddannelsen 2014 TR-uddannelse 2014 Beskrivelsen af uddannelsens forløb og indhold for TR skal ses i sammenhæng med Morgendagens TR (vision og strategi)

Læs mere

FORBUND. Stå stærkt som AMR. Efter FOAs faglige AMR-uddannelse tilbyder FOA dig en samarbejdsaftale

FORBUND. Stå stærkt som AMR. Efter FOAs faglige AMR-uddannelse tilbyder FOA dig en samarbejdsaftale FORBUND Stå stærkt som AMR Efter FOAs faglige AMR-uddannelse tilbyder FOA dig en samarbejdsaftale 2 FOA STÅ STÆRKT SOM AMR Indhold Sammen gør vi forskellen for arbejdsmiljøet 3 FOA giver dig 3 løfter 4

Læs mere

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13 Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13 Velkommen Frie Skolers Lærerforening byder alle nyvalgte tillidsrepræsentanter velkommen til en grunduddannelse med mulighed for bl.a. en faglig indsigt

Læs mere

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger Ergoterapeutforeningens TR-kursuskatalog 2014 I 2014 kan Etf s tillidsrepræsentanter, TR, fællestillidsrepræsentanter, FTR, og arbejdsmiljørepræsentanter, AMiR, vælge mellem uddannelse, kurser og workshops

Læs mere

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø 22. september 2014 Trivsel og psykisk arbejdsmiljø Program mandag den 22. september 10.00 Velkomst - Ugens program, fællesaktiviteter og præsentation 10.35 Gruppearbejde:

Læs mere

Strategi for den organisatoriske indsats og udvikling

Strategi for den organisatoriske indsats og udvikling Strategi for den organisatoriske indsats og udvikling 2017-2019 (for tillidsvalgte - TR og FTR - i Kreds Nordjylland) Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland Sofiendalsvej 3 9200 Aalborg SV Tlf. 4695 4850

Læs mere

Kursustilbud Efterår Sygefravær & Trivsel

Kursustilbud Efterår Sygefravær & Trivsel Kursustilbud Efterår 2014 Sygefravær & Trivsel Sproget, som skabes af fælles kultur og trivsel Målgruppe: Formål: Indhold: Undervisere Afdelings-, funktionsledere, tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter.

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Mobning på arbejdspladsen

Mobning på arbejdspladsen Kort og godt om Mobning på arbejdspladsen Få viden om mobning og inspiration til en handlingsplan www.arbejdsmiljoviden.dk/mobning Hvad er mobning på arbejdspladsen? Det er mobning, når en eller flere

Læs mere

Trivselsrådgiver uddannelsen

Trivselsrådgiver uddannelsen Trivselsrådgiver uddannelsen En trivselsrådgiver er en resurseperson i organisationen, som kan udspørge, opsamle og formidle viden om trivsel. Rådgiveren er ikke behandler, terapeut eller proceskonsulent.

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT Fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere HK Stat er en del af HK. Vi er fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter

Læs mere

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Udgivet af Samarbejdssekretariatet Layout: Operate A/S Tryk: FOA Publikationen kan hentes digitalt, eller

Læs mere

Vælg en tillidsrepræsentant. Hvorfor Hvem Hvad Hvordan

Vælg en tillidsrepræsentant. Hvorfor Hvem Hvad Hvordan Vælg en tillidsrepræsentant Hvorfor Hvem Hvad Hvordan Vælg en tillidsrepræsentant og stå stærkere Med en tillidsrepræsentant (TR) står du og dine kolleger stærkt over for jeres arbejdsgiver. Din TR har

Læs mere

Til tillidsrepræsentanten. Velkommen på holdet! en pjece til dig, der skal starte på FOAs TR-grunduddannelse

Til tillidsrepræsentanten. Velkommen på holdet! en pjece til dig, der skal starte på FOAs TR-grunduddannelse Til tillidsrepræsentanten F O A F A G O G A R B E J D E Velkommen på holdet! en pjece til dig, der skal starte på FOAs TR-grunduddannelse Velkommen på holdet! En pjece til dig, der skal starte på FOAs

Læs mere

Se skabelon til mail om kontaktoplysninger, som du kan sende til dine kolleger nederst på denne side.

Se skabelon til mail om kontaktoplysninger, som du kan sende til dine kolleger nederst på denne side. Tillidsrepræsentant på en konfliktramt arbejdsplads - en guide til dig, der er tillidsrepræsentant på en arbejdsplads, der er ramt af strejke eller lock out. Lige nu ser du ind i en helt ny og uvant rolle,

Læs mere

Du er dine kollegers nye tillidsrepræsentant

Du er dine kollegers nye tillidsrepræsentant danske bioanalytikere Du er dine kollegers nye tillidsrepræsentant Du er dine kollegers nye tillidsrepræsentant Copyright 2012 Danske Bioanalytikere Sankt Annæ Plads 30 Postboks 74 1003 København K. Tlf.:

Læs mere

Ok 15 og det offentlige arbejdsmarked

Ok 15 og det offentlige arbejdsmarked Center for Arbejdsmarkedsforskning, (CARMA) Aalborg Universitet IDA Offentlig delegeretforsamling København den 7. Maj 2015 Ok 15 og det offentlige arbejdsmarked Oplæg v/professor emeritus Flemming Ibsen

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU 1 Indholdsfortegnelse 3 5 6 7 8 9 9 10 Overenskomstresultatet for 2015 Løn Minipension Styrket lokalt samarbejde Bedre

Læs mere

Kurser for tillidsvalgte

Kurser for tillidsvalgte Kurser for tillidsvalgte Nyvalgt tillidsrepræsentant En dygtig og aktiv tillidsvalgt er en gevinst for kollegerne, for HK og for arbejdsgiveren. Det er også en fantastisk mulighed for dig for personlig

Læs mere

08.86 O.13 42/2014 Side 1. Protokollat om uddannelse på medindflydelses- og medbestemmelsesområdet

08.86 O.13 42/2014 Side 1. Protokollat om uddannelse på medindflydelses- og medbestemmelsesområdet Side 1 Protokollat om uddannelse på medindflydelses- og medbestemmelsesområdet KL Sundhedskartellet Side 2 Indledning Til brug for de kommuner, der indgår en lokal aftale i henhold til Rammeaftale om medindflydelse

Læs mere

Velkommen til dit nye hverv som MED-repræsentant. Du er udpeget af FTF s regionsbestyrelse til at være repræsentant i et Hovedudvalg.

Velkommen til dit nye hverv som MED-repræsentant. Du er udpeget af FTF s regionsbestyrelse til at være repræsentant i et Hovedudvalg. Velkommen til dit nye hverv som MED-repræsentant Du er udpeget af FTF s regionsbestyrelse til at være repræsentant i et Hovedudvalg. Kære FTF-repræsentant Tak fordi du stiller dig til rådighed. Der venter

Læs mere

SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE

SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE Udgivet: Samarbejdssekretariatet 2014 Layout: Operate A/S Tryk: FOA Publikationen kan hentes digitalt,

Læs mere

Arbejdsmiljørepræsentanters uddannelse og vilkår

Arbejdsmiljørepræsentanters uddannelse og vilkår FOA Kampagne og Analyse Januar 2012 Arbejdsmiljørepræsentanters uddannelse og vilkår Dette notat fortæller om FOAs arbejdsmiljørepræsentanter deres udfordringer, vilkår og ikke mindst muligheder for at

Læs mere

DM - FAGLIGT NYT GRUNDIG FORBEREDELSE OG LØNEFTERSLÆB SIKRER STOR LØNSTIGNING INDHOLD:

DM - FAGLIGT NYT GRUNDIG FORBEREDELSE OG LØNEFTERSLÆB SIKRER STOR LØNSTIGNING INDHOLD: DM - FAGLIGT NYT T I L D M S T I L L I D S - O G A R B E J D S M I L J Ø R E P R Æ S E N T A N T E R A P R I L 2 0 1 2 TEMA OM PRIVATE OVERENSKOMSTER AF TROELS MØRK, TM@DM.DK GRUNDIG FORBEREDELSE OG LØNEFTERSLÆB

Læs mere

OK 13 Staten. Resultatet

OK 13 Staten. Resultatet OK 13 Staten Resultatet Det økonomiske resultat af OK13 på Statens område skal afgjort fortolkes ud fra den kontekst der er forhandlet i Lønstigning: 1. april 2013 0,82% som præcis modsvares af negativ

Læs mere

BILAG 13. PROTOKOLLAT OM UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET

BILAG 13. PROTOKOLLAT OM UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET Side 75 BILAG 13. PROTOKOLLAT OM UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET Indledning Til brug for de regioner, der indgår en lokal aftale i henhold til Rammeaftale om medindflydelse og

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU OK15 INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU Udgivet af Offentligt Ansattes

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2016 i Langeland Kommune.

Trivselsundersøgelse 2016 i Langeland Kommune. Trivselsundersøgelse 2016 i Langeland Kommune. Læsevejledning Der er tilføjet forslag til nogle nye spørgsmål, der omhandler kerneopgave, udviklingspartnerskabsaftalen samt samarbejdet mellem leder og

Læs mere

Nyt MED-uddannelseskoncept i Region Nordjylland

Nyt MED-uddannelseskoncept i Region Nordjylland Nyt MED-uddannelseskoncept i Region Nordjylland Baggrund og det eksisterende uddannelsestilbud Protokollat om uddannelse på medindflydelses- og medbestemmelsesområdet blev revideret i forbindelse med OK

Læs mere

Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse

Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse 2015 Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse 2 TR-uddannelsen 2015 TR-uddannelse 2015 Beskrivelsen af uddannelsens forløb og indhold for TR skal ses i sammenhæng med Morgendagens TR (vision og strategi)

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 2 af juni F-medlemmer i regioner

NYHEDSBREV NR. 2 af juni F-medlemmer i regioner NYHEDSBREV NR. 2 af juni 2009 3F-medlemmer i regioner læs i dette nummer Valg til TR Forum i PensionDanmark Køre- og hviletidsbestemmelser Sådan holder du din ferie Aktuelle kurser og temadage Valg til

Læs mere

intro Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant

intro Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant intro Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant TYPISKE TR-OPGAVER Når du er valgt som tillidsrepræsentant, er dine vigtigste opgaver at: arbejde for at fremme ro og orden på arbejdspladsen

Læs mere

Notat Dato 19. april 2012 EHP ESDH-sag: Side 1 af 9. Undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings arbejdsmiljørepræsentanter 2012

Notat Dato 19. april 2012 EHP ESDH-sag: Side 1 af 9. Undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings arbejdsmiljørepræsentanter 2012 Notat Dato 19. april 2012 EHP ESDH-sag: 10318 Side 1 af 9 Undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings arbejdsmiljørepræsentanter 2012 Side 2 af 9 Baggrund I januar 2012 har Dansk Socialrådgiverforening

Læs mere

Tilfredshed 2012. Personalekantiner. Oktober 2012. Region Nordjylland. Svarprocent: 82% (18/22)

Tilfredshed 2012. Personalekantiner. Oktober 2012. Region Nordjylland. Svarprocent: 82% (18/22) Tilfredshed 12 Oktober 12 Region Nordjylland Svarprocent: 82% (18/22) Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Social kapital Information og overordnede resultater

Læs mere

Tips & Tricks til mødeleder. Spørgekort om trivsel i virksomheden. Introduktion til:

Tips & Tricks til mødeleder. Spørgekort om trivsel i virksomheden. Introduktion til: Introduktion til: Dette er et redskab til at tage en dialog om, hvordan I trives i jeres virksomhed. Redskabet består af: Denne Introduktion En liste med Tips & Tricks til den, der leder mødet 13 kort

Læs mere

Årets tillidspris går til fighter fra Aarhus

Årets tillidspris går til fighter fra Aarhus DM Fagligt Nyt Til DM s tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter november 2012 TR-prisen Årets tillidspris går til fighter fra Aarhus Modtager af årets tillidspris bliver Mette Dupont, som i 25 år har arbejdet

Læs mere

Trivsel. Social Kapital & Psykisk arbejdsmiljø. Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning?

Trivsel. Social Kapital & Psykisk arbejdsmiljø. Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning? KONCERN OG ENHEDSSPØRGSMÅL I MTU 2014 Sygehus Lillebælt Trivsel Meget tilfreds Tilfreds tilfreds utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning?

Læs mere

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning? A B C Ja - på min arbejdsplads Det ved jeg ikke, om vi har på min arbejdsplads Nej, det har vi

Læs mere

indmeld dig her

indmeld dig her m e l d e M v i l B / k d. k www.h Indmeld dig her Whats in it for me Hvorfor Jeg har et professionelt talerør og optimal indflydelse på mit fag og min arbejdsplads Jeg har et kæmpe netværk og egne jurister

Læs mere

Sæt det sociale arbejde på dagsordenen ved Kommunalvalget

Sæt det sociale arbejde på dagsordenen ved Kommunalvalget 19. AUGUST 2014 TR & AMiR Nyhedsbrev 15. juni 2017 I dette nummer: Sæt det sociale arbejde på dagsordenen ved Kommunalvalget 2017 OK18 - Har I drøftet prioriteringer på din arbejdsplads? Afbrydelse af

Læs mere

Få øjnene op for ældres kompetencer og udfordringer

Få øjnene op for ældres kompetencer og udfordringer DM - Fagligt Nyt Til DM s tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter juni 2012 Ældre på arbejdsmarkedet Få øjnene op for ældres kompetencer og udfordringer I den offentlige sfære bliver gruppen over 55 år

Læs mere

Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger

Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger Et oplæg til diskussion med kolleger, TR-suppleant og AMiR etf.dk/tr Afklarede forventninger det bedste afsæt for dig som TR 2 Dine kolleger har valgt

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

Nyvalgt tillidsrepræsentant. April 2013. Velkommen tillidsrepræsentant

Nyvalgt tillidsrepræsentant. April 2013. Velkommen tillidsrepræsentant Nyvalgt tillidsrepræsentant April 2013 Velkommen tillidsrepræsentant Indhold Velkommen Introduktion 3 Uddannelse for TR 3 Arrangementer for TR 4 TR og klubben 5 Tid til arbejdet 6 Vilkår for TR 6 Samarbejde

Læs mere

Danske Fysioterapeuters Uddannelse for TR og AMIR

Danske Fysioterapeuters Uddannelse for TR og AMIR 2016 Danske Fysioterapeuters Uddannelse for TR og AMIR 2 Uddannelse for TR og AMIR 2016 Oversigt over opbygningen af TR og AMiR-uddannelsen (tallene henviser til afsnittene i denne folder) 1. Kurser for

Læs mere

PERSONALE- POLITIK. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm. GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm. POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.

PERSONALE- POLITIK. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm. GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm. POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm NEGATIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.25 pt POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.12 pt PERSONALE- POLITIK Om denne pjece Denne pjece

Læs mere

KURSER OG UDDANNELSER 2013/2014

KURSER OG UDDANNELSER 2013/2014 SundTrivsel A/S KURSER OG UDDANNELSER 2013/2014 VELKOMMEN Sammensætningen i vores kursus- og uddannelsesrække bygger på vores forståelse af trivsel hos det hele menneske. For os indebærer trivsel/sundhed,

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE I HELSINGØR KOMMUNE

TRIVSELSUNDERSØGELSE I HELSINGØR KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSE I HELSINGØR KOMMUNE H-MED har besluttet, at Helsingør Kommune gennemfører en fælles trivselsundersøgelse for alle ansatte hvert andet år. Særligt ved Trivselsundersøgelsen 2015: Ledere,

Læs mere

I har nu hørt 4 arbejdspladshistorier

I har nu hørt 4 arbejdspladshistorier AM2010 workshop 215 Fremtidens arbejdsmiljørepræsentant og det strategiske arbejdsmiljøarbejde Erfaringer med uddannelse i samarbejde og ledelse Uddannelse og kurser i strategisk arbejdsmiljøarbejde Fremtidige

Læs mere

8: Social kapital. Februar 2014

8: Social kapital. Februar 2014 8: Social kapital Februar 2014 Djøfs undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø, stress og balance 2012 Faktaark nr. 8: Social kapital Dette faktaark omhandler djøfernes vurdering af den sociale kapital på deres

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

HSU. Vedr.: HSU konference den 11. oktober Sagsbehandler: Karen Boesen og Ingrid Skovsmose

HSU. Vedr.: HSU konference den 11. oktober Sagsbehandler: Karen Boesen og Ingrid Skovsmose K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T HSU S A G S N O T A T NOVEMBER 2010 Vedr.: HSU konference den 11. oktober 2010 Sagsbehandler: Karen Boesen og Ingrid Skovsmose HR OG ORGANISATION ARBEJDSMILJØ

Læs mere

Referat fra TR møde i Region Sjælland

Referat fra TR møde i Region Sjælland Referat fra TR møde i Region Sjælland Tid: Onsdag d. 3. juni 2015. Sted: Ringsted Sygehus, Bøllingsvej 30, 4100 Ringsted Ordstyrer: Line Reffelt Jørgensen. Referent: Marie Krestensen Lauridsen Dagsorden:

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

Undersøgelse om ros og anerkendelse

Undersøgelse om ros og anerkendelse Undersøgelse om ros og anerkendelse Lønmodtagere savner ros af chefen Hver tredje lønmodtager får så godt som aldrig ros og anerkendelse af den nærmeste chef. Til gengæld er de fleste kolleger gode til

Læs mere

Kursuskatalog. Ergoterapeutforeningens. for tillidsvalgte og ledere

Kursuskatalog. Ergoterapeutforeningens. for tillidsvalgte og ledere Kursuskatalog Ergoterapeutforeningens 2015 for tillidsvalgte og ledere I 2015 kan Etf s og F, AMiR og ledere vælge mellem uddannelse, kurser og workshops og glæd dig til flere nye tilbud på programmet

Læs mere

Vær MED i en dans for alle ansatte! En pixi-udgave om medarbejdernes MED-indflydelse og MED-bestemmelse i Næstved Kommune

Vær MED i en dans for alle ansatte! En pixi-udgave om medarbejdernes MED-indflydelse og MED-bestemmelse i Næstved Kommune Vær MED i en dans for alle ansatte! En pixi-udgave om medarbejdernes MED-indflydelse og MED-bestemmelse i Næstved Kommune 1 Hvad er MED? 3 Hvad laver MED-organisationen? 4 4 niveauer i samarbejdet 6 Hvad

Læs mere

Styrk din platform som TR

Styrk din platform som TR FORBUND Styrk din platform som TR Efter endt grunduddannelse, tilbyder FOA dig en aftale Indhold Sammen gør vi forskellen 3 De 5 TR-løfter 4 Løfte 1: En aftale om dine TR-opgaver 4 Løfte 2: Information

Læs mere

www.dsr.dk/hovedstaden 1

www.dsr.dk/hovedstaden 1 DSR Kreds Hovedstadens AMiRstrategi Revideret version vedtaget af kredsbestyrelsen maj 2010 Indledning I kredsens arbejde med at medvirke til at forbedre sygeplejerskernes arbejdsmiljø er et godt og tæt

Læs mere

uddannelse2001 Kurser for tillidsvalgte Overbygningskurser

uddannelse2001 Kurser for tillidsvalgte Overbygningskurser uddannelse2001 Kurser for tillidsvalgte 2001 Overbygningskurser Overbygningskurser 2001 er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte, TRafdelingen. Pjecen henvender sig til tillidsvalgte Politisk ansvarlig:

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen sætter fokus dels på FOAs egne

Læs mere

Er du dbio s nye tillidsrepræsentant?

Er du dbio s nye tillidsrepræsentant? Er du dbio s nye tillidsrepræsentant? Du har så mange forskellige slags kolleger, og du er lige meget tillidsrepræsentant for dem alle sammen - Emilie Frijs Jørgensen, tillidsrepræsentant danske bioanalytikere

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017 DIN GUIDE TIL FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017 1 SE HVAD DINE KOLLEGER I HELE LANDET FÅR I LØN! 2 DET HER SKAL DU VIDE! Blik- og Rørarbejderforbundet forhandler overenskomsterne på VVS- området,

Læs mere

Trivselsundersøgelse/APV 2013

Trivselsundersøgelse/APV 2013 Trivselsundersøgelse/APV 203 Benchmarkrapport University colleges Totalrapport Maj 203 Antal besvarelser: Svarprocent: 3687 8% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL : OVERORDNEDE RESULTATER 4 MEDARBEJDERTRIVSELINDEKS

Læs mere

VIDEREUDDANNELSEN FOR TILLIDSVALGTE

VIDEREUDDANNELSEN FOR TILLIDSVALGTE 2017 VIDEREUDDANNELSEN FOR TILLIDSVALGTE Styrk dine kompetencer Hej tillidsvalgte Det er med stor glæde, at vi præsenterer vores nye katalog over vores tilbud på videreuddannelsen for tillidsvalgte. Dette

Læs mere

Rådighedstillæg er også for magistre

Rådighedstillæg er også for magistre DM - Fagligt Nyt Rådighedstillæg maj 2014 Rådighedstillæg er også for magistre Rådighedstillægget er for alle akademikergrupper i kommuner, regioner og staten. Det er der bare ikke alle, der er klar over.

Læs mere

Organisatorisk robusthed SL TR-møde 31. januar 2017

Organisatorisk robusthed SL TR-møde 31. januar 2017 Organisatorisk robusthed SL TR-møde 31. januar 2017 Gentofte Kommune Robusthed 2 Program: Præsentation og introduktion arbejdsplads\tr Hvad er organisatorisk robusthed for jer? Oplæg: Organisatorisk robusthed

Læs mere

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune Politik for den attraktive arbejdsplads i Gentofte Kommune Indhold personalepolitik 1. Indledning: Gentofte Kommune, landets mest attraktive kommunale arbejdsplads 4 1.1. Forankring i MED-systemet 5 1.2.

Læs mere

TR-rollen. Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant

TR-rollen. Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant TR-rollen Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant TYPISKE TR-OPGAVER Når du er valgt som tillidsrepræsentant, er dine vigtigste opgaver at: være talsmand for de medarbejdere, der indgår

Læs mere

Sammen igennem krisen nye veje

Sammen igennem krisen nye veje Sammen igennem krisen nye veje Oversigt over spørgsmål i diskussionsoplæg til KTO s forhandlingskonference den 12. marts 2012 1. Brug for at gå nye veje Der er økonomisk krise og en meget stram økonomi

Læs mere

Akademikernes psykiske arbejdsmiljø. tendenser og anbefalinger Ved Minna Melgaard og Berit Krøyer Rasmussen

Akademikernes psykiske arbejdsmiljø. tendenser og anbefalinger Ved Minna Melgaard og Berit Krøyer Rasmussen Akademikernes psykiske arbejdsmiljø tendenser og anbefalinger Ved Minna Melgaard og Berit Krøyer Rasmussen 2 Akademikernes undersøgelse 2015 - I Fokus på akademikeres psykiske arbejdsmiljø delrapporter

Læs mere

Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før os i generationer

Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før os i generationer 8 0 1 2 FO R U N E G I3 F U N G O D M A K K TI A V TA IT LO ET G S- U K N Æ G E R M E ED A LE LL M E M ER Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før

Læs mere

DM dansk magisterforening årsrapport 2013

DM dansk magisterforening årsrapport 2013 DM kort fortalt 2013 1 2 Christian Strøm har været adm. direktør i DM siden 2008. Som øverste administrative chef i DM er han ansvarlig for et budget på 150 millioner kroner og 110 fuldtidsansatte medarbejdere.

Læs mere

Samråd inddragelse af betalte fridage i statsinstitutioner

Samråd inddragelse af betalte fridage i statsinstitutioner Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Talepapir 5. januar 2017 IO Samråd inddragelse af betalte fridage i statsinstitutioner Indledende bemærkninger [Det

Læs mere

Det er vores store indsatsområde frem til generalforsamlingen 2013.

Det er vores store indsatsområde frem til generalforsamlingen 2013. 1 Mundtlig beretning 2012 Fastholde og tiltrække flere medlemmer Det er vores store indsatsområde frem til generalforsamlingen 2013. Vi skal gøre fagforeningen attraktiv for de unge, der kommer ind på

Læs mere

Godt psykisk arbejdsmiljø. Inspiration og metoder til ledere og medarbejdere

Godt psykisk arbejdsmiljø. Inspiration og metoder til ledere og medarbejdere Godt psykisk arbejdsmiljø Inspiration og metoder til ledere og medarbejdere 8 Vi forebygger stress sammen Vi forebygger stress sammen er en revideret og udvidet serie på 10 værktøjshæfter. Værktøjerne

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner NYHEDSBREV NR. 4 af 3F-medlemmer i regioner læs i dette nummer OK11 Er der ekstraordinært ansatte på DIN arbejdsplads? Sne Sne Aktuelle kurser og temadage i foråret 2011 OK 11 - Udtagelse af tværgående

Læs mere

Tillæg til Beretning. Årsmøde 2009 Service- og Rengøringsassistenter.

Tillæg til Beretning. Årsmøde 2009 Service- og Rengøringsassistenter. Tillæg til Beretning Årsmøde 2009 Service- og Rengøringsassistenter. Årets Lønforhandlinger Århus kommune. For første gang er lønforhandlingerne for daginstitutionernes rengøringsassistenter i Århus Kommune

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere