DM - Fagligt Nyt. DM vil gerne forbedre arbejdsforholdene for dig som tillidsvalgt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DM - Fagligt Nyt. DM vil gerne forbedre arbejdsforholdene for dig som tillidsvalgt"

Transkript

1 DM - Fagligt Nyt Til DM s tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter september 2013 DM vil gerne forbedre arbejdsforholdene for dig som tillidsvalgt Det akademiske arbejdsmarked er i opbrud. De offentlige arbejdsgivere har et ønske om mere decentralisering, og det stiller større og anderledes krav til dig som tillidsvalgt. Derfor har DM sat et større arbejde i gang med at forbedre TR ernes arbejdsforhold. En spørgeskemaundersøgelse inden sommerferien har været med til at kortlægge TR ernes arbejde lokalt. Af Troels Mørk, DM har sat et omfattende arbejde i gang for at forbedre forholdene som tillidsvalgt i DM. Arbejdet er blandt andet sat i gang ved hjælp af en spørgeskemaundersøgelse, som blev sendt ud til udvalgte tillidsvalgte i DM inden sommerferien. Resultaterne skal bruges i DM s i konkrete arbejde for at forbedre forholdene som tillidsvalgt. Undersøgelsen havde blandt andet til formål at kortlægge: komstudvalg en hovedperson i denne proces. Ifølge ham vil arbejdet med at være tillidsrepræsentant ændre sig de kommende år. Den primære funktion for en tillidsrepræsentant har tidligere været at udfylde overenskomstens rammer, fx gennem lønforhandlinger, samarbejdsudvalg og i forhold til ansættelse og afsked af kolleger. Det vil naturligvis også være tilfældet fremadrettet. Men TR ernes fokus vil også have det centrale element at sørge for at indgå egentlige aftaler lokalt. Altså aftaler som udvider eller endog fraviger overenskomsten, siger han. Den uformelle kontakt og sparring med ledelsen fortsat vigtig De formelle organer, hvor tillidsvalgte kan søge indflydelse er fortsat vigtige fora, hvor du som tillidsvalgt har direkte adgang til ledelsen. Men undersøgelsen viser også, at det uformelle samspil med ledelsen har en vigtig rolle i dag. Ud over møder i diverse udvalg og lønforhandlinger er den uformelle sparring med ledelsen den mest tidskrævende opgave som tillidsvalgt. Det viser, at TR erne allerede nu har øje for gevinsten ved at bruge tid på den uformelle sparring. Og det arbejde vil vi intensivere fremover. Peter Grods Hansen, næstformand i DM og formand for DM s Overenskomst- og Arbejdspladsudvalg fortsætter på næste side... Indhold: DM vil gerne forbedre TR-forholdene Fakta og hovedpointer fra undersøgelsen Leder: Mobning på dagsordenen... 9 Kort nyt Indstil til årets tillidspris Brevkassen IDA tilbage hos Akademikerne Kom til konference om arbejdsmiljø...14 Nye TR ere Kurser

2 DM vil gerne forbedre TR-forholdene DM - Fagligt Nyt september fortsat... DM vurderer, at den uformelle sparring og kontakt med ledelsen fremadrettet vil spille en endnu vigtigere rolle. Med den udvikling, vi ser, hvor tillidsvalgte i højere grad skal indgå egentlige aftaler lokalt, vil det være overordentligt vigtigt at have adgang til den uformelle kontakt med ledelsen, fortsætter. Ud over møder i diverse udvalg og lønforhandlinger er den uformelle sparring med ledelsen den mest tidskrævende opgave som tillidsvalgt. Det viser, at TR erne allerede nu har øje for gevinsten ved at bruge tid på den uformelle sparring. Og det arbejde vil vi intensivere fremover, siger han. Når flere ting skal udmøntes og aftales lokalt, giver det en helt anden tilgang til tillidshvervet og stiller større krav til at være medarbejdernes talerør. Det vil vi gerne komme i forkøbet ved at sætte spørgsmålstegn ved nogle af de praksisser og retningslinjer, vi arbejder ud fra i DM, siger Peter Grods Læs mere om TR-undersøgelsen på side 3-7 i denne udgave af Fagligt Nyt. Undersøgelse giver DM en vidensbank Undersøgelsen skal give en DM en vidensbank, som sammenholdt med erfaringerne fra OK 13 skal ruste DM og dermed både tillidsvalgte og medlemmer til fremtidens akademiske arbejdsmarked.

3 Fakta og hovedpointer fra undersøgelsen DM - Fagligt Nyt september Fakta fra undersøgelsen Til brug for DM s igangværende og kommende arbejde med at forbedre forholdene for DM s tillidsvalgte, sendte DM inden sommerferien en spørgeskemaundersøgelse ud. De vigtigste resultater fra undersøgelsen, som DM vil tage med i arbejdet, er: fortsætter på næste side...

4 Fakta og hovedpointer fra undersøgelsen DM - Fagligt Nyt september fortsat... fortsætter på næste side...

5 Fakta og hovedpointer fra undersøgelsen DM - Fagligt Nyt september fortsat... Oplever tillidsrepræsentanterne, at deres arbejde anerkendes? Oplever tillidsrepræsentanterne, at de har indflydelse i forhold til nedenstående emner: fortsætter på næste side...

6 Fakta og hovedpointer fra undersøgelsen DM - Fagligt Nyt september fortsat... Oplever tillidsrepræsentanterne, at de har indflydelse hvordan og på hvad? fortsætter på næste side...

7 Fakta og hovedpointer fra undersøgelsen DM - Fagligt Nyt september fortsat... fortsætter på næste side...

8 Fakta og hovedpointer fra undersøgelsen DM - Fagligt Nyt september fortsat... Hovedpointer fra undersøgelsen Undersøgelsen er delt op i delundersøgelser for henholdsvis tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter og kontaktpersoner, således at hver gruppe modtog hver deres spørgeskema. Svarprocenten fra undersøgelsen til kontaktpersonerne er dog så lille, at data fra denne del af undersøgelsen er udeladt. Undersøgelse af tillidsrepræsentanternes arbejde end forventet. Når TR erne bliver spurgt om, hvad der kan gøre det mere attraktivt at være TR, scorer en bedre tidsmæssig balance mellem TR-arbejdet og faglige opgaver dog en tredjeplads, hvilket indikerer, at balancen opleves som udfordrende for målgruppen. Undersøgelsen af arbejdsmiljørepræsentanters arbejde de klassiske arbejdsmiljøopgaver som fx arbejdspladsvurdering og møder i arbejdsmiljøgruppen. Det er værd at bemærke, at fysisk arbejdsmiljø fylder meget. AMR erne, at den uformelle sparring med ledelsen er en vigtig opgave. Flere af AMR erne ønsker også at opruste kompetencer i forhold til rollen som uformel sparringspartner. uddannelsestilbud fra DM dog vil de gerne orienteres bedre. løn og trivsel meget. Det er dog værd at bemærke, at TR erne også er meget optagede af rollen som uformel sparringspartner for ledelsen, særligt de erfarne tillidsrepræsentanter. Dette aspekt bør integreres på flere niveauer i DM s tilbud. ancienniteten, hvilket ikke er overraskende, men dog en væsentlig pointe i forhold til, at DM skal være gode til at fastholde tillidsrepræsentanterne, hvis DM skal have indflydelse på medlemmernes arbejdsvilkår gennem TR erne. rede i tilbud om udviklingssamtaler med udgangspunkt i rollen som TR samt netværk med andre tillidsrepræsentanter. Tillidsrepræsentanterne er også interesserede i flere uddannelsestilbud, og en større grad af løbende kontakt med DM s sekretariat.

9 Formandskommentar DM - Fagligt Nyt september Leder: Mobning på dagsordenen Af næstformand i DM, Peter Grods Hansen, TR-undersøgelsen er interessant på rigtig mange fronter. Den giver os et godt billede af, hvad I som tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter bruger tid på, hvad I prioriterer og på hvilke områder I har brug for kompetenceudvikling i rollen. Et af de emner, der springer i øjnene, er mobning og chikane. Den scorer lavest i forhold til tidsforbrug og vigtigheden i forhold til øvrige opgaver. Til gengæld føler langt de fleste, at I er klædt på til at håndtere mobning og chikane på arbejdspladsen. Og det er godt. I december sidste år lavede vi i DM en undersøgelse blandt medlemmerne. Undersøgelsen viser, at tilbageholdelse af information, der påvirker arbejdsindsatsen, meninger der bliver ignoreret og ovedrevent kontrol af arbejdet, er hverdag for nogle af DM s medlemmer. Undersøgelser, der havde 885 besvarelser viser, at hvert 6. oplever at føle sig mobbet på den ene eller anden måde. Og det falder meget godt i tråd med, at vores arbejdsmiljøkonsulenter oplever en stigning i antallet af medlemmer, der kontakter os, fordi de har det dårligt på deres arbejdsplads. Men vi blev alligevel chokerede over, at det er hvert 6., der i vores undersøgelse svarer, at de bliver mobbet. Men det er naturligvis ikke nemt, hvis det er selvsamme leder, der udøver mobningen. 41 procent siger, at det er deres leder, der mobber, mens 61 procent peger på kollegaerne. Samtidig siger hvert 5. af de mobbede, at de ikke gør noget ved, at de bliver mobbede og det fortæller os, at det er vigtigt at være opmærksom på den skjulte mobning. Når DM s sekretariat bliver kontaktet, er det ofte nået så langt, at der er brug for psykologhjælp. Og det tilbyder vi så den enkelte, ligesom vores arbejdsmiljøkonsulenter kan give den enkelte og arbejdspladsen redskaber til at komme mobningen til livs. Men det bedste er naturligvis at forebygge mobningen. Et godt arbejdsmiljø sikres blandt andet ved hjælp af kommunikation. Som tillidsrepræsentanterne skal I være klædt på til at minde ledelsen om, at arbejdsmiljøet skal have høj prioritet. Men det kræver en ledelse, der ikke er bange for at sætte fo- andet kræve, at mobning bliver sat på dagsordenen i samarbejdsudvalgene. Vi ser med stor alvor på problemet, da det i den grad går ud over trivslen på arbejdspladsen. Når en kollega bliver mobbet, vidner det om et dårligt arbejdsmiljø både for den enkelte og for arbejdspladsen. 90 procent af deltagerne i undersøgelsen har svaret, at de i høj grad mener, at det er den nærmeste leder, der er ansvarlig for at gribe ind, hvis der foregår mobning på arbejdspladsen, og det er jeg enig i. Det er arbejdspladsens og især ledelsens opgave at skabe et godt arbejdsmiljø.

10 Kort Nyt DM - Fagligt Nyt september Kort nyt Mød en tillidsrepræsentant på dm.dk Som en del af DM s fastholdelseskampagne kan du møde flere af DM s medlemmer og ansatte i sekretariatet i videoklip på dm.dk. er tillidsrepræsentant på Professionshøjskolen Metropol, hvor han udover sit virke som lektor arbejder for medlemmernes vilkår på arbejdspladsen. DM har tillidsrepræsentanter og kontaktpersoner på flere end 500 arbejdspladser. dm.dk/begavet Kom til stormøde om budgetter og kommunalvalg Som tillidsvalgt har du tidligere modtaget invitation til stormøde for kommunale tillidsrepræsentanter om det kommunale budget og det lokale samarbejde, som DM holder sammen med en række andre forbund på det offentlige område: På stormødet vil du få mulighed for at høre om kommunalvalget kommuner. Stormødet giver sig som TR grundlag for lokalt engagement og samarbejde og sigter mod at få sat velfærden på dagsordenen i de lokale valgkampe i forbindelse med kommunevalget 19. november. Mødet foregår mandag 30. september klokken i Odense Kongrescenter. Tilmelding skal ske til Kieth Lau Andersen, politisk konsulent navn, kontaktoplysninger og arbejdsplads. DM afholder TR-dag 26. november Kom med til DM s dag for tillidsrepræsentanter tirsdag 26. november TR-dagen bliver afholdt med titlen: Interessevaretagelse og indflydelse i decentralisererede aftalerum. Dagen bliver som altid fyldt med oplæg, workshops, faglig sparring og mulighed for at netværke på tværs af brancher og arbejdspladser. Det hele foregår i DM s nyrenoverede mødelokaler i Nimbusparken på Frederiksberg i København. Dagen afsluttes som altid med middag. Læs mere på og tilmeld dig på dm.dk/kalender Katastrofal kovending fra regeringen DM ryster på hovedet over, at regeringen trodser sit eget regeringsgrundlag og afviser at øremærke barsel til fædre. Sprit ny DM-undersøgelse viser, at fædre i høj grad ville gøre brug af øremærket barsel. Med regeringens beslutning vil det stadig være svært for mange fædre at overbevise deres arbejdsgiver om, at de skal holde barsel, når det ikke er en ret, men blot en mulighed. Min ærgrelse bliver om muligt endnu større, når vi faktisk ved, at fædrene ville vælge at gøre brug af deres øremærkede barsel, hvis de fik den. Sådan lyder udmeldingen fra formand for DM s ligestil- ny undersøgelse fra DM, der omhandler fædres erfaringer og holdninger til barsel. Fædre vil gerne Undersøgelsen viser, at mere end to tredjedele helt sikkert ville gøre brug af tre måneders barsel med løn, hvis de havde ret til det. Desuden svarer knap hver femte, at de måske ville gøre brug af retten til tre måneders barsel med løn. Undersøgelsen er foretaget blandt 1303 fædre mellem 30 og 45 år, der har været på barsel med et eller flere børn. Det peger stik i mod ligestillingsminister Manu Sarens undsige sig regeringsgrundlaget. Jeg tror simpelthen ikke problemet ville være så stort. Vi har spurgt fædre, der har været på barsel, og de er meget positive over for øremærkning. Samtidig giver en del udtryk for at være mere effektive efter endt barsel, så det er oven i købet en fordel for arbejdspladsen, siger Charlotte Palludan til dm.dk.

11 Tillidsprisen 2013 DM - Fagligt Nyt september Fortjener jeres tillidsrepræsentant et skulderklap? Vis tillid og indstil jeres kandidat senest 1. oktober. Der er kroner til den vindende kandidat. DM uddeler i november 2013 for anden gang tillidsprisen. Prisen går til et tillidsvalgt DM-medlem, der har gjort en særlig indsats for faglig aktivitet og har været en god talsmand for kollegerne. Med kåringen som årets tillidsrepræsentant følger en pris på kroner som anerkendelse for det gode arbejde. Prisen uddeles på årets DM-dag for tillidsvalgte 19. november. På dm.dk/tillidspris kan du selv eller sammen med dine kolleger indstille kandidaten. Skriv en kort motivation, og læs mere om tillidsprisen og kriterierne for at vinde.

12 Brevkasse DM - Fagligt Nyt september Spørgsmål Spørgsmål En af mine kolleger er blevet opsagt og fritstillet, og han Svar Ved fritstilling anses den ferie, der kan rummes i fritstillingsperioden, for afholdt. Det vil sige, at ferielovens varsler på tre måneder for hovedferien og en måned for restferien overholdes, og feriedagene skal kunne holdes inden opsigelsesperiodens udløb. sel, anses hele ferien for afholdt. ses ferien ikke for afholdt, hvis han ikke har haft en arbejdsfri periode, der svarer til feriens længde. Det forudsætter selvfølgelig, at han reelt ikke holder sin ferie i perioden. arbejde allerede en måned efter opsigelsen, har han krav på måneder, har han krav på at få hovedferien med. Undtagelsen gælder dog ikke, hvis det er aftalt, at arbejdsgiveren ikke kan modregne løn fra det nye arbejde, eller hvis arbejdsgiveren er gået konkurs inden opsigelsesperiodens udløb. Konsulent Liselotte Jespersen, Jeg blev ansat som adjunkt på en professionshøjskole for et år siden og er i gang med min lektorkvalificering. Nu er der indført en ny stillingsstruktur og aftalt nogle hø- Svar Den nye stillingsstruktur, som er indført pr. 1. august 2013, gælder for ansættelser fra denne dato eller senere. Der er dog aftalt en overgangsordning for adjunkter, der allerede er ansat på dette tidspunkt. Overgangsordningen indebærer, at alle, der overgår til lektorvilkår 1. august 2013 eller senere, får det nye højere lektortillæg. Du vil altså få det nye højere lektortillæg, uanset om du bliver lektorbedømt efter de gamle eller de nye regler. Overgangsordningen indebærer endvidere for dig og andre adjunkter, der pr. 1. august 2013 er i gang med lektorkvalificering, at du inden 1. august 2014 kan vælge at gøre din lektorkvalificering færdig efter de nye regler i stedet for at fortsætte på det oprindelige grundlag. Umiddelbart vil det give dig et adjunkttillæg, der er godt 500 kroner højere end det, du har i dag. Til gengæld skal du kvalificere dig efter de nye krav, som fx indebærer, at mindst 25 procent af dine arbejdsopgaver i adjunktperioden skal bestå af forsknings- og udviklingsopgaver, hvilket er en skærpelse af kravet i forhold til den stillingsstruktur, du oprindeligt var ansat efter. din professionshøjskole derfor mulighed for at fastsætte en ny og længere adjunktperiode, hvis dette er nødvendigt af hensyn til de skærpede bedømmelseskrav i den nye stillingsstruktur. tales sig at gå over på den nye stillingsstruktur, anbefaler vi derfor, at du, inden du træffer valget, afklarer med din chef, om en overgang til ny stillingsstruktur vil komme til at indebære en forlænget adjunktperiode. Konsulent Helge Nielsen,

13 Brevkasse DM - Fagligt Nyt september Spørgsmål Svar Jeg er en medarbejder, som er omfattet af funktionærloven. Jeg har en del overarbejdstimer og tænker på, om arbejdsgiveren kan kræve, at jeg bruger overarbejdstimer, hvis jeg melder mig syg midt på dagen. Altså, hvis jeg melder mig syg klokken 13, kan arbejdsgiveren så kræve, at den resterende Nej, din arbejdsgiver kan ikke kræve, at du bruger afspadsering, når du er syg. Som omfattet af funktionærloven har du ret til løn under sygdom. Du har altid krav på din fulde løn uanset, at du rent faktisk ikke arbejder hele eller dele af dagen. Uanset hvornår på dagen, du bliver syg og må forlade din arbejdsplads, har du ret til løn. Det skal derfor ikke regnes som afspadsering. Konsulent Charlotte Dester, IDA IDA tilbage hos Akademikerne Ingeniørforeningen har netop meldt sig ind i Akademikerne (AC) igen. Det er godt nyt for tillidsrepræsentanterne og arbejdet lokalt. Af Gitte Grønnemose Butler, Jeg er rigtig glad for, at IDA har besluttet sig for at gå ind i fællesskabet igen. Vi står meget stærkere med IDA i folden, særligt på det private område, hvor vi har brug for at styrke vores indflydelse, så vi sikrer vækst og skabelse af akademiske arbejdspladser, siger DM s næstformand, Peter Grods Det samarbejde bliver nu styrket som et resultat af, at IDA igen er del af Akademikerne ikke mindst ved kommende overenskomstforhandlinger. IDA indtrådte officielt igen i Akademikerne 1. september Godt nyt for tillidsrepræsentanterne bejdet blandt tillidsrepræsentanter. Jeg ved, at nyheden også vil glæde tillidsrepræsentanterne på de mange offentlige arbejdspladser, hvor magistre og ingeniører arbejder side om side og i årtier har haft et godt samarbejde.

14 Konference om arbejdsmiljø DM - Fagligt Nyt september Bedre arbejdsmiljø FÅ INDFLYDELSE PÅ FORANDRINGSPROCESSER I DIN ORGANISATION Brug en dag sammen med eksperter og andre arbejdsmiljørepræsentanter og sæt fokus på, hvordan du kan påvirke indsatsen for et godt arbejdsmiljø, så både medarbejdere og organisationen kommer godt igennem de uundgåelige forandringsprocesser. HØR TRE EKSPERTER: FORANDRINGER OG HVORDAN MENNESKER TRIVES MED DEM Thomas Milsted Forfatter og generalsekretær i Stresstænketanken Er det naturligt at reagere negativt på forandringer? Ja, men med god forberedelse og dialog kan vi komme bedre igennem forandringsprocesser. Hør om de mekanismer, som forandringer sætter i gang i mennesker, og om hvordan vi kan undgå stress og skabe bedre trivsel. ORGANISATIONSUDVIKLING GODE OG DÅRLIGE PROCESSER Vibe Strøier Organisationspsykolog Hvad bliver arbejdsmiljørepræsentanternes vigtigste redskaber og roller i årene, der kommer? Få inspiration til at blive en reel, synlig og vigtig sparringspartner for ledelsen og til at inddrage hele organisationen, så et bedre psykisk arbejdsmiljø bliver et fælles ansvar. ORGANISATIONSÆNDRINGER, STRESS OG HELBRED Martin Lindhardt Nielsen Speciallæge på Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital Hvilke konsekvenser har organisationsforandringer for sygefravær, stress, blodtryk og depression? Hvad har positiv og hvad har negativ effekt på helbredet? Hør blandt andet om forskningsresultaterne fra en stor dansk undersøgelse af kommunalreformens betydning for helbred og trivsel. DELTAG I DEBATTEN: TID OG STED På dagen får du mulighed for at diskutere og reflektere med andre arbejdsmiljørepræsentanter og de tre eksperter. Konferencen er for arbejdsmiljørepræsentanter og gratis for medlemmer af DM, JA, Den Danske Dyrlægeforening og Dansk Psykolog Forening. 10. oktober 2013 kl Peter Bangs Vej 30, Frederiksberg Tilmeldingsfrist: 20. september

15 Nye TR ere DM - Fagligt Nyt september Nye tillidsvalgte Niels Arne Wahl, TRS Naturstyrelsen Aalborg Roy Leif Frandix, TRS Københavns kommune, Arbejdsmarkedscentret Kultur- og Fritidsforvaltningen, Sekretariat og Kommunikation Thomas Kanstrup, TR Region Nordjylland, Regionshuset/Fællesområdet og Specialsektoren Mette Rasmussen, TR Københavns kommune, Kultur- og Fritidsforvaltningen, Servicecentret Koncern Praksis Carsten Wolf Andersen, TR Danmarks Radio Naturstyrelsen Thy og Naturstyrelsen Vendsyssel Kristine Meesenburg, TR Københavns Universitet, Mette Fersløv Schultz, TR Designskolen Kolding Jesper Jensen, TR Nordsøfonden Inger Salomonsen, TRS Nordsøfonden Maria Louise Christensen, TRS Aarhus kommune, Risskov Katrine Cobbold, TR Kriminalforsorgens Uddannelsescenter Lene Juncher Lind, TR Svendborg kommune, Teknik og Miljø Astrid Cermark, TRS KU, Samfundsvidenskabeligt Fakultet, Fakultetsadministrationen samt sekretariaterne på ANT/SOC, ØKO, STATS og PSYK Marie Falkesgaard Slot, TRS UCL Lillebælt, Forskning og Innovation Udvikling og Kvalitet Jesper Dam Larsen, TR SOSU Nord Karen Kaas Lind, TR Københavns kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Renhold samt Center for Trafik Kresten Roland Johansen, TR Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Campus vest Peter Østergaard Sørensen, TR Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Campus øst Torben Nielsen, FTR Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Campus vest og øst Charlotte Svendler Nielsen, TR KU, Institut for Idræt & Ernæring Niels Gylling Mortensen, TRS DTU, Vindenergi Leif Søndergaard, FTR KU, Fakultet Science Foulum Anja Solak Storgaard, TRS Danske Regioner Stina Marlene Sørensen, TR Post Danmark A/S øvrige enheder Mette Nielsen, kontaktperson Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund

16 Kurser for tillidsvalgte i DM DM - Fagligt Nyt september For nyvalgte TR er - grunduddannelse DM s grunduddannelse for nye tillidsvalgte består af tre elementer: En introduktionsdag, som er et valgfrit tilbud, hvor du bliver introduceret til DM og tillidshvervet samt grundkurser, hvor du får en grundig indføring i tillidsrepræsentantens opgaver og udfordringer. Introdag for nye tillidsvalgte (valgfri) Indhold: Introduktionsdagen giver dig svar på disse spørgsmål: Tid og sted: 18. september 2013 kl i DM på Frederiksberg. Grundkursus 1 for nye TR er på offentlige arbejdspladser Indhold: Tid og sted: 29. oktober 2013 kl oktober 2013 kl i Middelfart. Grundkursus 1 for nye TR er på private arbejdspladser For DM s repræsentanter på private arbejdspladser er der tilrettelagt en fleksibel uddannelse. Uddannelsen består af i alt tre dele. Første del indeholder tre moduler à tre timers varighed. Du tilmelder dig på modulerne hos konsulent Michael Larsen Modulerne kan gennemføres om aftenen eller om dagen afhængig af, lægges for flere ad gangen, er det en fordel. Derefter er der et valgfrit fællesmodul à tre timers varighed, og anden del af uddannelsen er et tredages internatkursus Grundkursus 2. du kan deltage på TR-uddannelsens Grundkursus Modul 2. Modul 3. Modul akademikerklub sygdomspolitik, overarbejde Tid og sted: Efter behov. Tilmelding på modulerne aftales direkte med konsulent Michael Larsen Grundkursus 2 for nye TR er på private og offentlige arbejdspladser Indhold: holdninger og ønsker på den ene side, og ledelsen mål og muligheder på den anden arbejdsmiljø fx lokal udmøntning af Overenskomstbestemmelserne om stresspolitik redskaber. Tid og sted: 5. november 2013 kl november 2013 kl i Roskilde. fortsætter på næste side...

17 Kurser for tillidsvalgte i DM DM - Fagligt Nyt september fortsat... Temakursus for alle TR er Få overblik over alternative ansættelsesformer På temadagen vil du få overblik over alternative ansættelsesformer, såsom løntilskud, introduktionsstillinger, praktik, seniorjob mv. Vi vil herunder komme ind på din rolle som TR og dine handlemuligheder i konkrete situationer samt fordele og ulemper ved ansættelsesformerne. Endelig vil vi komme ind på DM s politik på området. Tid og sted: 3. oktober 2013 fra kl. 12 til kl i DM på Frederiksberg. Sådan hjælper a-kassen og pensionskassen fyringstruede medlemmer Sammen med MA og MP tilbyder DM et kursus, hvor du som TR kan få et overblik over medlemmernes muligheder for at få hjælp fra henholdsvis a-kassen og pensionskassen i forbindelse med ledighed, efterløn og sygdom. Indhold: Tid og sted: 10. oktober kl i Gentofte. For erfarne TR er overbygning: Overbygningskurserne henvender sig til tillidsvalgte, der har gennemgået DM s grunduddannelse for tillidsvalgte. Dog har tillidsrepræsentanter og suppleanter på private og offentlige arbejdspladser samt klubformænd og kontaktpersoner på det private område fortrinsret. Forhandlingstræning Indhold: Underviser: Ole Smit er selvstændig konsulent, foredragsholder og underviser i kommunikation og forhandlingsteknik. Tid og sted 24. september 2013 kl september 2013 kl i Roskilde. fortsætter på næste side...

18 Kurser for tillidsvalgte i DM DM - Fagligt Nyt september fortsat... Den indflydelsesrige TR hvordan bidrager vi til organisationsudviklingen? Vi oplever forandringer overalt omkring os. Der sker en løbende udvikling i vores samfund, som vi er nødt til at forholde os til. I vores organisationer er denne udvikling heller ikke til at tage fejl af. Som tillidsrepræsentant er organisationsændringer en stor del af vores virkelighed og hverdag. På kurset arbejder du med at udvikle forståelser, viden og kompetencer, så du som tillidsrepræsentant kan bidrage endnu mere til en konstruktiv organisationsudvikling. Underviser: bl.a. en baggrund fra forsvaret og er uddannet erhvervs- Tid og sted 22. oktober 2013 kl oktober 2013 kl i Roskilde. At hjælpe andre med at hjælpe sig selv mer bedst muligt, hvad enten de befinder sig i en vanskelig situation, er blevet afskediget, er i krise eller er et brokke- dan kan du yde kollegial assistance til andre tillidsrepræsen- Få svar på, hvordan du sætter den rette grænse for involvering og samtidig udvikler din emotionelle intelligens, og hvordan du bliver i stand til at bevare engagement og overskud og hindre udbrændthed. Underviser: Tid og sted 13. november 2013 kl november 2013 kl i Roskilde. På finder du flere kurser samt uddybende kursusbeskrivelser. Du tilmelder dig via DM s hjemmeside Kurser og arrangementer TR-kurser og arrangementer DM Fagligt Nyt udsendes hver måned til tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter, suppleanter, kontaktpersoner og bestyrelsesmedlemmer. Øvrige medlemmer kan få nyhedsbrevet gratis, hvis de ønsker det. Abonnement og arkiv: dm.dk/fagligtnyt Kontakt redaktionen på Tilrettelæggelse: Datagraf Communications DM Dansk Magisterforening Nimbusparken Frederiksberg Telefon dm.dk ISSN

DM - FAGLIGT NYT GRUNDIG FORBEREDELSE OG LØNEFTERSLÆB SIKRER STOR LØNSTIGNING INDHOLD:

DM - FAGLIGT NYT GRUNDIG FORBEREDELSE OG LØNEFTERSLÆB SIKRER STOR LØNSTIGNING INDHOLD: DM - FAGLIGT NYT T I L D M S T I L L I D S - O G A R B E J D S M I L J Ø R E P R Æ S E N T A N T E R A P R I L 2 0 1 2 TEMA OM PRIVATE OVERENSKOMSTER AF TROELS MØRK, TM@DM.DK GRUNDIG FORBEREDELSE OG LØNEFTERSLÆB

Læs mere

Rådighedstillæg er også for magistre

Rådighedstillæg er også for magistre DM - Fagligt Nyt Rådighedstillæg maj 2014 Rådighedstillæg er også for magistre Rådighedstillægget er for alle akademikergrupper i kommuner, regioner og staten. Det er der bare ikke alle, der er klar over.

Læs mere

Bliv inspireret og klogere på årets TR-dag

Bliv inspireret og klogere på årets TR-dag DM - Fagligt Nyt oktober 2014 Bliv inspireret og klogere på årets TR-dag På årets TR-dag 18. november i DM vil du blive klogere på, hvordan du kan kommunikere med både ledelse og bagland, og du lærer at

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESOVERENSKOMST

VEDLIGEHOLDELSESOVERENSKOMST DM - FAGLIGT NYT T I L D M S T I L L I D S - O G S I K K E R H E D S R E P R Æ S E N T A N T E R M A R T S 2 0 1 1 VEDLIGEHOLDELSESOVERENSKOMST DET ER IKKE HELT LET AT ANBEFALE DENNE OVERENSKOMST, MEN

Læs mere

Akademikerne siger ja til OK 15-resultaterne

Akademikerne siger ja til OK 15-resultaterne DM - Fagligt Nyt april 2015 Akademikerne siger ja til OK 15-resultaterne Landets akademikere har stemt ja til overenskomsterne for kommunalt, regionalt og statsligt ansatte. 91,6 procent godkendte forhandlingsresultaterne,

Læs mere

Mål med tillidsreform: Mere tillid mellem ledelse og medarbejdere

Mål med tillidsreform: Mere tillid mellem ledelse og medarbejdere DM - Fagligt Nyt Til DM s tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter marts 2014 Mål med tillidsreform: Mere tillid mellem ledelse og medarbejdere DM s formand og næstformand for alle akademikere, Ingrid Stage,

Læs mere

FORMANDENS KOMMENTAR 9 FOKUS PÅ LIGELØN 10 KARRIEREUDVIKLING 11 MUS BETALER SIG 12 KVINDER SKIFTER JOB 12 FAGLIG BREVKASSE 13

FORMANDENS KOMMENTAR 9 FOKUS PÅ LIGELØN 10 KARRIEREUDVIKLING 11 MUS BETALER SIG 12 KVINDER SKIFTER JOB 12 FAGLIG BREVKASSE 13 DM - FAGLIGT NY T T I L D M S T I L L I D S - O G S I K K E R H E D S R E P R Æ S E N T A N T E R J U N I 2 0 1 0 AF ANNA DALSGAARD, ADA@DM.DK MASSEAFSKEDIGELSER: HVORDAN HÅNDTERER DU DEM? MASSEAFSKEDIGELSER

Læs mere

Private overenskomster er det muliges kunst

Private overenskomster er det muliges kunst DM - Fagligt Nyt Til DM s tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter december 2013 Private overenskomster er det muliges kunst Årets privatindgåede overenskomster vidner om stilstand og signalerer ren vedligeholdelse

Læs mere

Rapport Ingeniørernes arbejdsmiljø for fremtiden - Ledelsesteknologier og fagidentitet - Resultater fra 5 spørgeskemaundersøgelser

Rapport Ingeniørernes arbejdsmiljø for fremtiden - Ledelsesteknologier og fagidentitet - Resultater fra 5 spørgeskemaundersøgelser Rapport Ingeniørernes arbejdsmiljø for fremtiden - Ledelsesteknologier og fagidentitet - Resultater fra 5 spørgeskemaundersøgelser Flemming Nielsen & Vibeke Andersen, DTU Management Juli 2008 Forord Denne

Læs mere

i dialog med jobcentrene

i dialog med jobcentrene N y h e d s a v i s n r. 7 j u n i 2 0 1 1 Beskæftigelsesudvalget i dialog med jobcentrene Beskæftigelsesudvalget har nu for alvor sat fokus på dialogen om den gode arbejdsplads på landets jobcentre. Og

Læs mere

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6]

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Nr. 2 / 2014 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Personaleforeningen er DFL i dit selskab [ TEMA 4-12 ] Lokalt Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Med far på

Læs mere

magisterbladet Mellemspil om Metropols arbejdsmiljø Seniorjobbere oversvømmer kommunerne Tag elevatoren fra joblab til jobmarkedet

magisterbladet Mellemspil om Metropols arbejdsmiljø Seniorjobbere oversvømmer kommunerne Tag elevatoren fra joblab til jobmarkedet magisterbladet MAGASIN FOR MEDLEMMER AF DM NR. 05 12. APRIL 2013 Magister med side profil 20-22 Mellemspil om Metropols arbejdsmiljø Det muliges kunst om OK 2013 Seniorjobbere oversvømmer kommunerne Tag

Læs mere

Problemknuserne Karin og Kasper/2 Ingen lønfest/4 Trivslen halter i Danske Bank/7 Forandringer i centrum/8 Stærk støtte i en svær tid/14 Har du en

Problemknuserne Karin og Kasper/2 Ingen lønfest/4 Trivslen halter i Danske Bank/7 Forandringer i centrum/8 Stærk støtte i en svær tid/14 Har du en Medlemsblad for DANSKE KREDS / en virksomhedskreds i finansforbundet / juni 2013 Problemknuserne Karin og Kasper/2 Ingen lønfest/4 Trivslen halter i Danske Bank/7 Forandringer i centrum/8 Stærk støtte

Læs mere

SUCCES FOR PRAKTIKPLADSKAMPAGNE

SUCCES FOR PRAKTIKPLADSKAMPAGNE SUCCES FOR PRAKTIKPLADSKAMPAGNE Praktikpladskampagnen har skaffet flere lærlinge- og elevpladser og haft flere positive sidegevinster Af Dorthe Kragh Der er blevet plads til 142 ekstra lærlinge og elever,

Læs mere

Forsikring. Tema. Mobning kan føre til alvorlige psykiske problemer Tema side 4-16. Mød Søren Boe Mortensen, topchef for Alm.

Forsikring. Tema. Mobning kan føre til alvorlige psykiske problemer Tema side 4-16. Mød Søren Boe Mortensen, topchef for Alm. Nr. 3 - Maj 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Psykisk arbejdsmiljø Mobning kan føre til alvorlige psykiske problemer Tema side 4-16 Mød Søren Boe Mortensen, topchef

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011 MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011 NY STRUKTUR I SYDBANK KREDS/3 JEG VIL GØRE NOGET FOR MINE KOLLEGER/4 VI SKAL HAVE FLERE TILLIDSMÆND/5 TILLIDSMÆND ER

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Hun er i konstant udvikling/2 Visionen holder/4 Ny varedeklaration på dit job/6 God debat om nye krav til overenskomsten/7

Læs mere

magisterbladet Respekt for dynamik og frækhed side 36-38 Nul ligestilling til selvstændige side 10-11 Kamp om Italiens universiteter side 24-29

magisterbladet Respekt for dynamik og frækhed side 36-38 Nul ligestilling til selvstændige side 10-11 Kamp om Italiens universiteter side 24-29 nr. 10 5. juni 2009 magisterbladet Respekt for dynamik og frækhed side 36-38 Nul ligestilling til selvstændige side 10-11 Den humanistiske bro mellem tanker og teknik side 14-21 Kamp om Italiens universiteter

Læs mere

Forsikring. Tema. Vejen til et direktørjob side 6. En tillidsrepræsentants værste mareridt side 10. Det faglige system er også et karrierevalg side 12

Forsikring. Tema. Vejen til et direktørjob side 6. En tillidsrepræsentants værste mareridt side 10. Det faglige system er også et karrierevalg side 12 Nr. 3 - Maj 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Vejen til et direktørjob side 6 En tillidsrepræsentants værste mareridt side 10 Det faglige system er også et karrierevalg

Læs mere

IBM-ansatte. Overenskomst sikrer ro. Vejen til bedre løn- og arbejdsforhold LÆS INDE I AVISEN:

IBM-ansatte. Overenskomst sikrer ro. Vejen til bedre løn- og arbejdsforhold LÆS INDE I AVISEN: EN AVIS UDGIVET AF: DM - FAGFORENING FOR HØJTUDDANNEDE / FINANSFORBUNDET / INGENIØRFORENINGEN I DANMARK KOMMUNIKATION OG SPROG / PROSA - FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE IBM-ansatte Vejen til bedre løn-

Læs mere

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:44 Side 2 Indhold: Håndbog i massefyringer................ 3 Når rygterne svirrer.................... 4

Læs mere

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10]

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Nr. 1 / 2015 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Fleksjob en guds gave eller en fandens plage? [Side 14] Kend faldgruberne på de sociale medier [Side

Læs mere

SENIORPAKKE. Postboks 2000 2300 København S T: 3396 3648 E: seniorpakker@forebyggelsesfonden.dk www.forebyggelsesfonden.dk

SENIORPAKKE. Postboks 2000 2300 København S T: 3396 3648 E: seniorpakker@forebyggelsesfonden.dk www.forebyggelsesfonden.dk SENIORPAKKE drejebog - juni 2013 1 Indholdsfortegnelse Hurtigt overblik 3 Formål 3 Tid 3 I får støtte til at gennemføre seniorpakken 3 Økonomi 4 Sådan kan I få udbetalt støtte 5 Forberedelse inden forløbet

Læs mere

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT Værd at vide som arbejdsmiljørepræsentant - Nyttige informationer når du er nyvalgt Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

Jobhop. dm privat. Tema: Jobskifte, løn og arbejdsglæde. Jeg får aldrig en 25-års-nål 3. Parat til arbejdsglæde 4. Mere held end planlægning 5

Jobhop. dm privat. Tema: Jobskifte, løn og arbejdsglæde. Jeg får aldrig en 25-års-nål 3. Parat til arbejdsglæde 4. Mere held end planlægning 5 dm privat NR. 1 11. FEBRUAR 2011 Jeg får aldrig en 25-års-nål 3 Parat til arbejdsglæde 4 Mere held end planlægning 5 Mød et mentorpar 6 Kommunikation forandrer din verden 8 SEKTOREN FOR PRIVATANSATTE Jobhop

Læs mere

HOVEDSTADEN. Arbejdspladsen flytter 100 kilometer væk. 22. marts 2013 HK HANDEL

HOVEDSTADEN. Arbejdspladsen flytter 100 kilometer væk. 22. marts 2013 HK HANDEL 22. marts 2013 HK HANDEL HOVEDSTADEN Nordsjælland Bornholm Arbejdspladsen flytter 100 kilometer væk Peter Justesen Company A/S flytter fra Nordhavn til Slagelse. Det gav 25 lagermedarbejdere et svært valg:

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere