DM - Fagligt Nyt. DM vil gerne forbedre arbejdsforholdene for dig som tillidsvalgt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DM - Fagligt Nyt. DM vil gerne forbedre arbejdsforholdene for dig som tillidsvalgt"

Transkript

1 DM - Fagligt Nyt Til DM s tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter september 2013 DM vil gerne forbedre arbejdsforholdene for dig som tillidsvalgt Det akademiske arbejdsmarked er i opbrud. De offentlige arbejdsgivere har et ønske om mere decentralisering, og det stiller større og anderledes krav til dig som tillidsvalgt. Derfor har DM sat et større arbejde i gang med at forbedre TR ernes arbejdsforhold. En spørgeskemaundersøgelse inden sommerferien har været med til at kortlægge TR ernes arbejde lokalt. Af Troels Mørk, DM har sat et omfattende arbejde i gang for at forbedre forholdene som tillidsvalgt i DM. Arbejdet er blandt andet sat i gang ved hjælp af en spørgeskemaundersøgelse, som blev sendt ud til udvalgte tillidsvalgte i DM inden sommerferien. Resultaterne skal bruges i DM s i konkrete arbejde for at forbedre forholdene som tillidsvalgt. Undersøgelsen havde blandt andet til formål at kortlægge: komstudvalg en hovedperson i denne proces. Ifølge ham vil arbejdet med at være tillidsrepræsentant ændre sig de kommende år. Den primære funktion for en tillidsrepræsentant har tidligere været at udfylde overenskomstens rammer, fx gennem lønforhandlinger, samarbejdsudvalg og i forhold til ansættelse og afsked af kolleger. Det vil naturligvis også være tilfældet fremadrettet. Men TR ernes fokus vil også have det centrale element at sørge for at indgå egentlige aftaler lokalt. Altså aftaler som udvider eller endog fraviger overenskomsten, siger han. Den uformelle kontakt og sparring med ledelsen fortsat vigtig De formelle organer, hvor tillidsvalgte kan søge indflydelse er fortsat vigtige fora, hvor du som tillidsvalgt har direkte adgang til ledelsen. Men undersøgelsen viser også, at det uformelle samspil med ledelsen har en vigtig rolle i dag. Ud over møder i diverse udvalg og lønforhandlinger er den uformelle sparring med ledelsen den mest tidskrævende opgave som tillidsvalgt. Det viser, at TR erne allerede nu har øje for gevinsten ved at bruge tid på den uformelle sparring. Og det arbejde vil vi intensivere fremover. Peter Grods Hansen, næstformand i DM og formand for DM s Overenskomst- og Arbejdspladsudvalg fortsætter på næste side... Indhold: DM vil gerne forbedre TR-forholdene Fakta og hovedpointer fra undersøgelsen Leder: Mobning på dagsordenen... 9 Kort nyt Indstil til årets tillidspris Brevkassen IDA tilbage hos Akademikerne Kom til konference om arbejdsmiljø...14 Nye TR ere Kurser

2 DM vil gerne forbedre TR-forholdene DM - Fagligt Nyt september fortsat... DM vurderer, at den uformelle sparring og kontakt med ledelsen fremadrettet vil spille en endnu vigtigere rolle. Med den udvikling, vi ser, hvor tillidsvalgte i højere grad skal indgå egentlige aftaler lokalt, vil det være overordentligt vigtigt at have adgang til den uformelle kontakt med ledelsen, fortsætter. Ud over møder i diverse udvalg og lønforhandlinger er den uformelle sparring med ledelsen den mest tidskrævende opgave som tillidsvalgt. Det viser, at TR erne allerede nu har øje for gevinsten ved at bruge tid på den uformelle sparring. Og det arbejde vil vi intensivere fremover, siger han. Når flere ting skal udmøntes og aftales lokalt, giver det en helt anden tilgang til tillidshvervet og stiller større krav til at være medarbejdernes talerør. Det vil vi gerne komme i forkøbet ved at sætte spørgsmålstegn ved nogle af de praksisser og retningslinjer, vi arbejder ud fra i DM, siger Peter Grods Læs mere om TR-undersøgelsen på side 3-7 i denne udgave af Fagligt Nyt. Undersøgelse giver DM en vidensbank Undersøgelsen skal give en DM en vidensbank, som sammenholdt med erfaringerne fra OK 13 skal ruste DM og dermed både tillidsvalgte og medlemmer til fremtidens akademiske arbejdsmarked.

3 Fakta og hovedpointer fra undersøgelsen DM - Fagligt Nyt september Fakta fra undersøgelsen Til brug for DM s igangværende og kommende arbejde med at forbedre forholdene for DM s tillidsvalgte, sendte DM inden sommerferien en spørgeskemaundersøgelse ud. De vigtigste resultater fra undersøgelsen, som DM vil tage med i arbejdet, er: fortsætter på næste side...

4 Fakta og hovedpointer fra undersøgelsen DM - Fagligt Nyt september fortsat... fortsætter på næste side...

5 Fakta og hovedpointer fra undersøgelsen DM - Fagligt Nyt september fortsat... Oplever tillidsrepræsentanterne, at deres arbejde anerkendes? Oplever tillidsrepræsentanterne, at de har indflydelse i forhold til nedenstående emner: fortsætter på næste side...

6 Fakta og hovedpointer fra undersøgelsen DM - Fagligt Nyt september fortsat... Oplever tillidsrepræsentanterne, at de har indflydelse hvordan og på hvad? fortsætter på næste side...

7 Fakta og hovedpointer fra undersøgelsen DM - Fagligt Nyt september fortsat... fortsætter på næste side...

8 Fakta og hovedpointer fra undersøgelsen DM - Fagligt Nyt september fortsat... Hovedpointer fra undersøgelsen Undersøgelsen er delt op i delundersøgelser for henholdsvis tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter og kontaktpersoner, således at hver gruppe modtog hver deres spørgeskema. Svarprocenten fra undersøgelsen til kontaktpersonerne er dog så lille, at data fra denne del af undersøgelsen er udeladt. Undersøgelse af tillidsrepræsentanternes arbejde end forventet. Når TR erne bliver spurgt om, hvad der kan gøre det mere attraktivt at være TR, scorer en bedre tidsmæssig balance mellem TR-arbejdet og faglige opgaver dog en tredjeplads, hvilket indikerer, at balancen opleves som udfordrende for målgruppen. Undersøgelsen af arbejdsmiljørepræsentanters arbejde de klassiske arbejdsmiljøopgaver som fx arbejdspladsvurdering og møder i arbejdsmiljøgruppen. Det er værd at bemærke, at fysisk arbejdsmiljø fylder meget. AMR erne, at den uformelle sparring med ledelsen er en vigtig opgave. Flere af AMR erne ønsker også at opruste kompetencer i forhold til rollen som uformel sparringspartner. uddannelsestilbud fra DM dog vil de gerne orienteres bedre. løn og trivsel meget. Det er dog værd at bemærke, at TR erne også er meget optagede af rollen som uformel sparringspartner for ledelsen, særligt de erfarne tillidsrepræsentanter. Dette aspekt bør integreres på flere niveauer i DM s tilbud. ancienniteten, hvilket ikke er overraskende, men dog en væsentlig pointe i forhold til, at DM skal være gode til at fastholde tillidsrepræsentanterne, hvis DM skal have indflydelse på medlemmernes arbejdsvilkår gennem TR erne. rede i tilbud om udviklingssamtaler med udgangspunkt i rollen som TR samt netværk med andre tillidsrepræsentanter. Tillidsrepræsentanterne er også interesserede i flere uddannelsestilbud, og en større grad af løbende kontakt med DM s sekretariat.

9 Formandskommentar DM - Fagligt Nyt september Leder: Mobning på dagsordenen Af næstformand i DM, Peter Grods Hansen, TR-undersøgelsen er interessant på rigtig mange fronter. Den giver os et godt billede af, hvad I som tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter bruger tid på, hvad I prioriterer og på hvilke områder I har brug for kompetenceudvikling i rollen. Et af de emner, der springer i øjnene, er mobning og chikane. Den scorer lavest i forhold til tidsforbrug og vigtigheden i forhold til øvrige opgaver. Til gengæld føler langt de fleste, at I er klædt på til at håndtere mobning og chikane på arbejdspladsen. Og det er godt. I december sidste år lavede vi i DM en undersøgelse blandt medlemmerne. Undersøgelsen viser, at tilbageholdelse af information, der påvirker arbejdsindsatsen, meninger der bliver ignoreret og ovedrevent kontrol af arbejdet, er hverdag for nogle af DM s medlemmer. Undersøgelser, der havde 885 besvarelser viser, at hvert 6. oplever at føle sig mobbet på den ene eller anden måde. Og det falder meget godt i tråd med, at vores arbejdsmiljøkonsulenter oplever en stigning i antallet af medlemmer, der kontakter os, fordi de har det dårligt på deres arbejdsplads. Men vi blev alligevel chokerede over, at det er hvert 6., der i vores undersøgelse svarer, at de bliver mobbet. Men det er naturligvis ikke nemt, hvis det er selvsamme leder, der udøver mobningen. 41 procent siger, at det er deres leder, der mobber, mens 61 procent peger på kollegaerne. Samtidig siger hvert 5. af de mobbede, at de ikke gør noget ved, at de bliver mobbede og det fortæller os, at det er vigtigt at være opmærksom på den skjulte mobning. Når DM s sekretariat bliver kontaktet, er det ofte nået så langt, at der er brug for psykologhjælp. Og det tilbyder vi så den enkelte, ligesom vores arbejdsmiljøkonsulenter kan give den enkelte og arbejdspladsen redskaber til at komme mobningen til livs. Men det bedste er naturligvis at forebygge mobningen. Et godt arbejdsmiljø sikres blandt andet ved hjælp af kommunikation. Som tillidsrepræsentanterne skal I være klædt på til at minde ledelsen om, at arbejdsmiljøet skal have høj prioritet. Men det kræver en ledelse, der ikke er bange for at sætte fo- andet kræve, at mobning bliver sat på dagsordenen i samarbejdsudvalgene. Vi ser med stor alvor på problemet, da det i den grad går ud over trivslen på arbejdspladsen. Når en kollega bliver mobbet, vidner det om et dårligt arbejdsmiljø både for den enkelte og for arbejdspladsen. 90 procent af deltagerne i undersøgelsen har svaret, at de i høj grad mener, at det er den nærmeste leder, der er ansvarlig for at gribe ind, hvis der foregår mobning på arbejdspladsen, og det er jeg enig i. Det er arbejdspladsens og især ledelsens opgave at skabe et godt arbejdsmiljø.

10 Kort Nyt DM - Fagligt Nyt september Kort nyt Mød en tillidsrepræsentant på dm.dk Som en del af DM s fastholdelseskampagne kan du møde flere af DM s medlemmer og ansatte i sekretariatet i videoklip på dm.dk. er tillidsrepræsentant på Professionshøjskolen Metropol, hvor han udover sit virke som lektor arbejder for medlemmernes vilkår på arbejdspladsen. DM har tillidsrepræsentanter og kontaktpersoner på flere end 500 arbejdspladser. dm.dk/begavet Kom til stormøde om budgetter og kommunalvalg Som tillidsvalgt har du tidligere modtaget invitation til stormøde for kommunale tillidsrepræsentanter om det kommunale budget og det lokale samarbejde, som DM holder sammen med en række andre forbund på det offentlige område: På stormødet vil du få mulighed for at høre om kommunalvalget kommuner. Stormødet giver sig som TR grundlag for lokalt engagement og samarbejde og sigter mod at få sat velfærden på dagsordenen i de lokale valgkampe i forbindelse med kommunevalget 19. november. Mødet foregår mandag 30. september klokken i Odense Kongrescenter. Tilmelding skal ske til Kieth Lau Andersen, politisk konsulent navn, kontaktoplysninger og arbejdsplads. DM afholder TR-dag 26. november Kom med til DM s dag for tillidsrepræsentanter tirsdag 26. november TR-dagen bliver afholdt med titlen: Interessevaretagelse og indflydelse i decentralisererede aftalerum. Dagen bliver som altid fyldt med oplæg, workshops, faglig sparring og mulighed for at netværke på tværs af brancher og arbejdspladser. Det hele foregår i DM s nyrenoverede mødelokaler i Nimbusparken på Frederiksberg i København. Dagen afsluttes som altid med middag. Læs mere på og tilmeld dig på dm.dk/kalender Katastrofal kovending fra regeringen DM ryster på hovedet over, at regeringen trodser sit eget regeringsgrundlag og afviser at øremærke barsel til fædre. Sprit ny DM-undersøgelse viser, at fædre i høj grad ville gøre brug af øremærket barsel. Med regeringens beslutning vil det stadig være svært for mange fædre at overbevise deres arbejdsgiver om, at de skal holde barsel, når det ikke er en ret, men blot en mulighed. Min ærgrelse bliver om muligt endnu større, når vi faktisk ved, at fædrene ville vælge at gøre brug af deres øremærkede barsel, hvis de fik den. Sådan lyder udmeldingen fra formand for DM s ligestil- ny undersøgelse fra DM, der omhandler fædres erfaringer og holdninger til barsel. Fædre vil gerne Undersøgelsen viser, at mere end to tredjedele helt sikkert ville gøre brug af tre måneders barsel med løn, hvis de havde ret til det. Desuden svarer knap hver femte, at de måske ville gøre brug af retten til tre måneders barsel med løn. Undersøgelsen er foretaget blandt 1303 fædre mellem 30 og 45 år, der har været på barsel med et eller flere børn. Det peger stik i mod ligestillingsminister Manu Sarens undsige sig regeringsgrundlaget. Jeg tror simpelthen ikke problemet ville være så stort. Vi har spurgt fædre, der har været på barsel, og de er meget positive over for øremærkning. Samtidig giver en del udtryk for at være mere effektive efter endt barsel, så det er oven i købet en fordel for arbejdspladsen, siger Charlotte Palludan til dm.dk.

11 Tillidsprisen 2013 DM - Fagligt Nyt september Fortjener jeres tillidsrepræsentant et skulderklap? Vis tillid og indstil jeres kandidat senest 1. oktober. Der er kroner til den vindende kandidat. DM uddeler i november 2013 for anden gang tillidsprisen. Prisen går til et tillidsvalgt DM-medlem, der har gjort en særlig indsats for faglig aktivitet og har været en god talsmand for kollegerne. Med kåringen som årets tillidsrepræsentant følger en pris på kroner som anerkendelse for det gode arbejde. Prisen uddeles på årets DM-dag for tillidsvalgte 19. november. På dm.dk/tillidspris kan du selv eller sammen med dine kolleger indstille kandidaten. Skriv en kort motivation, og læs mere om tillidsprisen og kriterierne for at vinde.

12 Brevkasse DM - Fagligt Nyt september Spørgsmål Spørgsmål En af mine kolleger er blevet opsagt og fritstillet, og han Svar Ved fritstilling anses den ferie, der kan rummes i fritstillingsperioden, for afholdt. Det vil sige, at ferielovens varsler på tre måneder for hovedferien og en måned for restferien overholdes, og feriedagene skal kunne holdes inden opsigelsesperiodens udløb. sel, anses hele ferien for afholdt. ses ferien ikke for afholdt, hvis han ikke har haft en arbejdsfri periode, der svarer til feriens længde. Det forudsætter selvfølgelig, at han reelt ikke holder sin ferie i perioden. arbejde allerede en måned efter opsigelsen, har han krav på måneder, har han krav på at få hovedferien med. Undtagelsen gælder dog ikke, hvis det er aftalt, at arbejdsgiveren ikke kan modregne løn fra det nye arbejde, eller hvis arbejdsgiveren er gået konkurs inden opsigelsesperiodens udløb. Konsulent Liselotte Jespersen, Jeg blev ansat som adjunkt på en professionshøjskole for et år siden og er i gang med min lektorkvalificering. Nu er der indført en ny stillingsstruktur og aftalt nogle hø- Svar Den nye stillingsstruktur, som er indført pr. 1. august 2013, gælder for ansættelser fra denne dato eller senere. Der er dog aftalt en overgangsordning for adjunkter, der allerede er ansat på dette tidspunkt. Overgangsordningen indebærer, at alle, der overgår til lektorvilkår 1. august 2013 eller senere, får det nye højere lektortillæg. Du vil altså få det nye højere lektortillæg, uanset om du bliver lektorbedømt efter de gamle eller de nye regler. Overgangsordningen indebærer endvidere for dig og andre adjunkter, der pr. 1. august 2013 er i gang med lektorkvalificering, at du inden 1. august 2014 kan vælge at gøre din lektorkvalificering færdig efter de nye regler i stedet for at fortsætte på det oprindelige grundlag. Umiddelbart vil det give dig et adjunkttillæg, der er godt 500 kroner højere end det, du har i dag. Til gengæld skal du kvalificere dig efter de nye krav, som fx indebærer, at mindst 25 procent af dine arbejdsopgaver i adjunktperioden skal bestå af forsknings- og udviklingsopgaver, hvilket er en skærpelse af kravet i forhold til den stillingsstruktur, du oprindeligt var ansat efter. din professionshøjskole derfor mulighed for at fastsætte en ny og længere adjunktperiode, hvis dette er nødvendigt af hensyn til de skærpede bedømmelseskrav i den nye stillingsstruktur. tales sig at gå over på den nye stillingsstruktur, anbefaler vi derfor, at du, inden du træffer valget, afklarer med din chef, om en overgang til ny stillingsstruktur vil komme til at indebære en forlænget adjunktperiode. Konsulent Helge Nielsen,

13 Brevkasse DM - Fagligt Nyt september Spørgsmål Svar Jeg er en medarbejder, som er omfattet af funktionærloven. Jeg har en del overarbejdstimer og tænker på, om arbejdsgiveren kan kræve, at jeg bruger overarbejdstimer, hvis jeg melder mig syg midt på dagen. Altså, hvis jeg melder mig syg klokken 13, kan arbejdsgiveren så kræve, at den resterende Nej, din arbejdsgiver kan ikke kræve, at du bruger afspadsering, når du er syg. Som omfattet af funktionærloven har du ret til løn under sygdom. Du har altid krav på din fulde løn uanset, at du rent faktisk ikke arbejder hele eller dele af dagen. Uanset hvornår på dagen, du bliver syg og må forlade din arbejdsplads, har du ret til løn. Det skal derfor ikke regnes som afspadsering. Konsulent Charlotte Dester, IDA IDA tilbage hos Akademikerne Ingeniørforeningen har netop meldt sig ind i Akademikerne (AC) igen. Det er godt nyt for tillidsrepræsentanterne og arbejdet lokalt. Af Gitte Grønnemose Butler, Jeg er rigtig glad for, at IDA har besluttet sig for at gå ind i fællesskabet igen. Vi står meget stærkere med IDA i folden, særligt på det private område, hvor vi har brug for at styrke vores indflydelse, så vi sikrer vækst og skabelse af akademiske arbejdspladser, siger DM s næstformand, Peter Grods Det samarbejde bliver nu styrket som et resultat af, at IDA igen er del af Akademikerne ikke mindst ved kommende overenskomstforhandlinger. IDA indtrådte officielt igen i Akademikerne 1. september Godt nyt for tillidsrepræsentanterne bejdet blandt tillidsrepræsentanter. Jeg ved, at nyheden også vil glæde tillidsrepræsentanterne på de mange offentlige arbejdspladser, hvor magistre og ingeniører arbejder side om side og i årtier har haft et godt samarbejde.

14 Konference om arbejdsmiljø DM - Fagligt Nyt september Bedre arbejdsmiljø FÅ INDFLYDELSE PÅ FORANDRINGSPROCESSER I DIN ORGANISATION Brug en dag sammen med eksperter og andre arbejdsmiljørepræsentanter og sæt fokus på, hvordan du kan påvirke indsatsen for et godt arbejdsmiljø, så både medarbejdere og organisationen kommer godt igennem de uundgåelige forandringsprocesser. HØR TRE EKSPERTER: FORANDRINGER OG HVORDAN MENNESKER TRIVES MED DEM Thomas Milsted Forfatter og generalsekretær i Stresstænketanken Er det naturligt at reagere negativt på forandringer? Ja, men med god forberedelse og dialog kan vi komme bedre igennem forandringsprocesser. Hør om de mekanismer, som forandringer sætter i gang i mennesker, og om hvordan vi kan undgå stress og skabe bedre trivsel. ORGANISATIONSUDVIKLING GODE OG DÅRLIGE PROCESSER Vibe Strøier Organisationspsykolog Hvad bliver arbejdsmiljørepræsentanternes vigtigste redskaber og roller i årene, der kommer? Få inspiration til at blive en reel, synlig og vigtig sparringspartner for ledelsen og til at inddrage hele organisationen, så et bedre psykisk arbejdsmiljø bliver et fælles ansvar. ORGANISATIONSÆNDRINGER, STRESS OG HELBRED Martin Lindhardt Nielsen Speciallæge på Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital Hvilke konsekvenser har organisationsforandringer for sygefravær, stress, blodtryk og depression? Hvad har positiv og hvad har negativ effekt på helbredet? Hør blandt andet om forskningsresultaterne fra en stor dansk undersøgelse af kommunalreformens betydning for helbred og trivsel. DELTAG I DEBATTEN: TID OG STED På dagen får du mulighed for at diskutere og reflektere med andre arbejdsmiljørepræsentanter og de tre eksperter. Konferencen er for arbejdsmiljørepræsentanter og gratis for medlemmer af DM, JA, Den Danske Dyrlægeforening og Dansk Psykolog Forening. 10. oktober 2013 kl Peter Bangs Vej 30, Frederiksberg Tilmeldingsfrist: 20. september

15 Nye TR ere DM - Fagligt Nyt september Nye tillidsvalgte Niels Arne Wahl, TRS Naturstyrelsen Aalborg Roy Leif Frandix, TRS Københavns kommune, Arbejdsmarkedscentret Kultur- og Fritidsforvaltningen, Sekretariat og Kommunikation Thomas Kanstrup, TR Region Nordjylland, Regionshuset/Fællesområdet og Specialsektoren Mette Rasmussen, TR Københavns kommune, Kultur- og Fritidsforvaltningen, Servicecentret Koncern Praksis Carsten Wolf Andersen, TR Danmarks Radio Naturstyrelsen Thy og Naturstyrelsen Vendsyssel Kristine Meesenburg, TR Københavns Universitet, Mette Fersløv Schultz, TR Designskolen Kolding Jesper Jensen, TR Nordsøfonden Inger Salomonsen, TRS Nordsøfonden Maria Louise Christensen, TRS Aarhus kommune, Risskov Katrine Cobbold, TR Kriminalforsorgens Uddannelsescenter Lene Juncher Lind, TR Svendborg kommune, Teknik og Miljø Astrid Cermark, TRS KU, Samfundsvidenskabeligt Fakultet, Fakultetsadministrationen samt sekretariaterne på ANT/SOC, ØKO, STATS og PSYK Marie Falkesgaard Slot, TRS UCL Lillebælt, Forskning og Innovation Udvikling og Kvalitet Jesper Dam Larsen, TR SOSU Nord Karen Kaas Lind, TR Københavns kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Renhold samt Center for Trafik Kresten Roland Johansen, TR Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Campus vest Peter Østergaard Sørensen, TR Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Campus øst Torben Nielsen, FTR Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Campus vest og øst Charlotte Svendler Nielsen, TR KU, Institut for Idræt & Ernæring Niels Gylling Mortensen, TRS DTU, Vindenergi Leif Søndergaard, FTR KU, Fakultet Science Foulum Anja Solak Storgaard, TRS Danske Regioner Stina Marlene Sørensen, TR Post Danmark A/S øvrige enheder Mette Nielsen, kontaktperson Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund

16 Kurser for tillidsvalgte i DM DM - Fagligt Nyt september For nyvalgte TR er - grunduddannelse DM s grunduddannelse for nye tillidsvalgte består af tre elementer: En introduktionsdag, som er et valgfrit tilbud, hvor du bliver introduceret til DM og tillidshvervet samt grundkurser, hvor du får en grundig indføring i tillidsrepræsentantens opgaver og udfordringer. Introdag for nye tillidsvalgte (valgfri) Indhold: Introduktionsdagen giver dig svar på disse spørgsmål: Tid og sted: 18. september 2013 kl i DM på Frederiksberg. Grundkursus 1 for nye TR er på offentlige arbejdspladser Indhold: Tid og sted: 29. oktober 2013 kl oktober 2013 kl i Middelfart. Grundkursus 1 for nye TR er på private arbejdspladser For DM s repræsentanter på private arbejdspladser er der tilrettelagt en fleksibel uddannelse. Uddannelsen består af i alt tre dele. Første del indeholder tre moduler à tre timers varighed. Du tilmelder dig på modulerne hos konsulent Michael Larsen Modulerne kan gennemføres om aftenen eller om dagen afhængig af, lægges for flere ad gangen, er det en fordel. Derefter er der et valgfrit fællesmodul à tre timers varighed, og anden del af uddannelsen er et tredages internatkursus Grundkursus 2. du kan deltage på TR-uddannelsens Grundkursus Modul 2. Modul 3. Modul akademikerklub sygdomspolitik, overarbejde Tid og sted: Efter behov. Tilmelding på modulerne aftales direkte med konsulent Michael Larsen Grundkursus 2 for nye TR er på private og offentlige arbejdspladser Indhold: holdninger og ønsker på den ene side, og ledelsen mål og muligheder på den anden arbejdsmiljø fx lokal udmøntning af Overenskomstbestemmelserne om stresspolitik redskaber. Tid og sted: 5. november 2013 kl november 2013 kl i Roskilde. fortsætter på næste side...

17 Kurser for tillidsvalgte i DM DM - Fagligt Nyt september fortsat... Temakursus for alle TR er Få overblik over alternative ansættelsesformer På temadagen vil du få overblik over alternative ansættelsesformer, såsom løntilskud, introduktionsstillinger, praktik, seniorjob mv. Vi vil herunder komme ind på din rolle som TR og dine handlemuligheder i konkrete situationer samt fordele og ulemper ved ansættelsesformerne. Endelig vil vi komme ind på DM s politik på området. Tid og sted: 3. oktober 2013 fra kl. 12 til kl i DM på Frederiksberg. Sådan hjælper a-kassen og pensionskassen fyringstruede medlemmer Sammen med MA og MP tilbyder DM et kursus, hvor du som TR kan få et overblik over medlemmernes muligheder for at få hjælp fra henholdsvis a-kassen og pensionskassen i forbindelse med ledighed, efterløn og sygdom. Indhold: Tid og sted: 10. oktober kl i Gentofte. For erfarne TR er overbygning: Overbygningskurserne henvender sig til tillidsvalgte, der har gennemgået DM s grunduddannelse for tillidsvalgte. Dog har tillidsrepræsentanter og suppleanter på private og offentlige arbejdspladser samt klubformænd og kontaktpersoner på det private område fortrinsret. Forhandlingstræning Indhold: Underviser: Ole Smit er selvstændig konsulent, foredragsholder og underviser i kommunikation og forhandlingsteknik. Tid og sted 24. september 2013 kl september 2013 kl i Roskilde. fortsætter på næste side...

18 Kurser for tillidsvalgte i DM DM - Fagligt Nyt september fortsat... Den indflydelsesrige TR hvordan bidrager vi til organisationsudviklingen? Vi oplever forandringer overalt omkring os. Der sker en løbende udvikling i vores samfund, som vi er nødt til at forholde os til. I vores organisationer er denne udvikling heller ikke til at tage fejl af. Som tillidsrepræsentant er organisationsændringer en stor del af vores virkelighed og hverdag. På kurset arbejder du med at udvikle forståelser, viden og kompetencer, så du som tillidsrepræsentant kan bidrage endnu mere til en konstruktiv organisationsudvikling. Underviser: bl.a. en baggrund fra forsvaret og er uddannet erhvervs- Tid og sted 22. oktober 2013 kl oktober 2013 kl i Roskilde. At hjælpe andre med at hjælpe sig selv mer bedst muligt, hvad enten de befinder sig i en vanskelig situation, er blevet afskediget, er i krise eller er et brokke- dan kan du yde kollegial assistance til andre tillidsrepræsen- Få svar på, hvordan du sætter den rette grænse for involvering og samtidig udvikler din emotionelle intelligens, og hvordan du bliver i stand til at bevare engagement og overskud og hindre udbrændthed. Underviser: Tid og sted 13. november 2013 kl november 2013 kl i Roskilde. På finder du flere kurser samt uddybende kursusbeskrivelser. Du tilmelder dig via DM s hjemmeside Kurser og arrangementer TR-kurser og arrangementer DM Fagligt Nyt udsendes hver måned til tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter, suppleanter, kontaktpersoner og bestyrelsesmedlemmer. Øvrige medlemmer kan få nyhedsbrevet gratis, hvis de ønsker det. Abonnement og arkiv: dm.dk/fagligtnyt Kontakt redaktionen på Tilrettelæggelse: Datagraf Communications DM Dansk Magisterforening Nimbusparken Frederiksberg Telefon dm.dk ISSN

DM - Fagligt Nyt. DM i tænkeboks: Hvordan varetager vi bedst medlemmernes kollektive interesser?

DM - Fagligt Nyt. DM i tænkeboks: Hvordan varetager vi bedst medlemmernes kollektive interesser? DM - Fagligt Nyt Til DM s tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter juni 2013 DM i tænkeboks: Hvordan varetager vi bedst medlemmernes kollektive interesser? Med OK 13 i frisk erindring har DM påbegyndt arbejdet

Læs mere

Bliv inspireret og klogere på årets TR-dag

Bliv inspireret og klogere på årets TR-dag DM - Fagligt Nyt oktober 2014 Bliv inspireret og klogere på årets TR-dag På årets TR-dag 18. november i DM vil du blive klogere på, hvordan du kan kommunikere med både ledelse og bagland, og du lærer at

Læs mere

Akademikerne siger ja til OK 15-resultaterne

Akademikerne siger ja til OK 15-resultaterne DM - Fagligt Nyt april 2015 Akademikerne siger ja til OK 15-resultaterne Landets akademikere har stemt ja til overenskomsterne for kommunalt, regionalt og statsligt ansatte. 91,6 procent godkendte forhandlingsresultaterne,

Læs mere

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Velkommen Frie Skolers Lærerforening byder alle nyvalgte tillidsrepræsentanter velkommen til en grunduddannelse med mulighed for bl.a. en faglig indsigt

Læs mere

Rådighedstillæg er også for magistre

Rådighedstillæg er også for magistre DM - Fagligt Nyt Rådighedstillæg maj 2014 Rådighedstillæg er også for magistre Rådighedstillægget er for alle akademikergrupper i kommuner, regioner og staten. Det er der bare ikke alle, der er klar over.

Læs mere

Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse

Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse 2014 Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse 2 TR-uddannelsen 2014 TR-uddannelse 2014 Beskrivelsen af uddannelsens forløb og indhold for TR skal ses i sammenhæng med Morgendagens TR (vision og strategi)

Læs mere

Du er dine kollegers nye tillidsrepræsentant

Du er dine kollegers nye tillidsrepræsentant danske bioanalytikere Du er dine kollegers nye tillidsrepræsentant Du er dine kollegers nye tillidsrepræsentant Copyright 2012 Danske Bioanalytikere Sankt Annæ Plads 30 Postboks 74 1003 København K. Tlf.:

Læs mere

Kursuskatalog. Ergoterapeutforeningens. for tillidsvalgte og ledere

Kursuskatalog. Ergoterapeutforeningens. for tillidsvalgte og ledere Kursuskatalog Ergoterapeutforeningens 2015 for tillidsvalgte og ledere I 2015 kan Etf s og F, AMiR og ledere vælge mellem uddannelse, kurser og workshops og glæd dig til flere nye tilbud på programmet

Læs mere

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger Ergoterapeutforeningens TR-kursuskatalog 2014 I 2014 kan Etf s tillidsrepræsentanter, TR, fællestillidsrepræsentanter, FTR, og arbejdsmiljørepræsentanter, AMiR, vælge mellem uddannelse, kurser og workshops

Læs mere

Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse

Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse 2015 Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse 2 TR-uddannelsen 2015 TR-uddannelse 2015 Beskrivelsen af uddannelsens forløb og indhold for TR skal ses i sammenhæng med Morgendagens TR (vision og strategi)

Læs mere

DM - FAGLIGT NYT GRUNDIG FORBEREDELSE OG LØNEFTERSLÆB SIKRER STOR LØNSTIGNING INDHOLD:

DM - FAGLIGT NYT GRUNDIG FORBEREDELSE OG LØNEFTERSLÆB SIKRER STOR LØNSTIGNING INDHOLD: DM - FAGLIGT NYT T I L D M S T I L L I D S - O G A R B E J D S M I L J Ø R E P R Æ S E N T A N T E R A P R I L 2 0 1 2 TEMA OM PRIVATE OVERENSKOMSTER AF TROELS MØRK, TM@DM.DK GRUNDIG FORBEREDELSE OG LØNEFTERSLÆB

Læs mere

OK 13 Staten. Resultatet

OK 13 Staten. Resultatet OK 13 Staten Resultatet Det økonomiske resultat af OK13 på Statens område skal afgjort fortolkes ud fra den kontekst der er forhandlet i Lønstigning: 1. april 2013 0,82% som præcis modsvares af negativ

Læs mere

Få øjnene op for ældres kompetencer og udfordringer

Få øjnene op for ældres kompetencer og udfordringer DM - Fagligt Nyt Til DM s tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter juni 2012 Ældre på arbejdsmarkedet Få øjnene op for ældres kompetencer og udfordringer I den offentlige sfære bliver gruppen over 55 år

Læs mere

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014.

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Centrale elementer i et styrket samarbejde mellem tillidsvalgte

Læs mere

DM Dansk Magisterforening. DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation

DM Dansk Magisterforening. DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation DM Dansk Magisterforening DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation DM for kommunikatører DM (Dansk Magisterforening) er mødested for 36.000 kandidater og studerende inden for humaniora, samfundsfag, naturvidenskab

Læs mere

DM dansk magisterforening årsrapport 2013

DM dansk magisterforening årsrapport 2013 DM kort fortalt 2013 1 2 Christian Strøm har været adm. direktør i DM siden 2008. Som øverste administrative chef i DM er han ansvarlig for et budget på 150 millioner kroner og 110 fuldtidsansatte medarbejdere.

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

Kurser for tillidsvalgte

Kurser for tillidsvalgte Kurser for tillidsvalgte Nyvalgt tillidsrepræsentant En dygtig og aktiv tillidsvalgt er en gevinst for kollegerne, for HK og for arbejdsgiveren. Det er også en fantastisk mulighed for dig for personlig

Læs mere

Når arbejdsgiveren får rabat på lønnen

Når arbejdsgiveren får rabat på lønnen DM - Fagligt Nyt Til DM s tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter november 2013 Når arbejdsgiveren får rabat på lønnen På det akademiske arbejdsmarked findes et hav af forskellige ansættelsesformer, hvor

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

Kursusoversigt 2014/15. Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal

Kursusoversigt 2014/15. Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal Kursusoversigt 2014/15 Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal Keld Brødsgaard Afdelingsleder/ Simon Palm Lene Boholm Bibliotekar/ Per Andersen Ulrik Rasmussen Faglig sekretær/ Metals kursus-

Læs mere

Nyvalgt tillidsrepræsentant. April 2013. Velkommen tillidsrepræsentant

Nyvalgt tillidsrepræsentant. April 2013. Velkommen tillidsrepræsentant Nyvalgt tillidsrepræsentant April 2013 Velkommen tillidsrepræsentant Indhold Velkommen Introduktion 3 Uddannelse for TR 3 Arrangementer for TR 4 TR og klubben 5 Tid til arbejdet 6 Vilkår for TR 6 Samarbejde

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE I HELSINGØR KOMMUNE

TRIVSELSUNDERSØGELSE I HELSINGØR KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSE I HELSINGØR KOMMUNE H-MED har besluttet, at Helsingør Kommune gennemfører en fælles trivselsundersøgelse for alle ansatte hvert andet år. Særligt ved Trivselsundersøgelsen 2015: Ledere,

Læs mere

Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger

Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger Et oplæg til diskussion med kolleger, TR-suppleant og AMiR etf.dk/tr Afklarede forventninger det bedste afsæt for dig som TR 2 Dine kolleger har valgt

Læs mere

NÅR STRESSEN KOMMER SNIGENDE

NÅR STRESSEN KOMMER SNIGENDE Klik for at redigere titeltypografi i masteren ARBEJDSMILJØKONFERENCEN 2013 NÅR STRESSEN KOMMER SNIGENDE Hvad gør vi så? SundTrivsel A/S Katrine Bastian Meiner kbm@sundtrivsel.dk LIDT OM INDHOLD Stressforebyggelse

Læs mere

intro Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant

intro Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant intro Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant TYPISKE TR-OPGAVER Når du er valgt som tillidsrepræsentant, er dine vigtigste opgaver at: arbejde for at fremme ro og orden på arbejdspladsen

Læs mere

AC-konference om TR. Tirsdag den 9. oktober 2012 Kl. 9.30 16.00

AC-konference om TR. Tirsdag den 9. oktober 2012 Kl. 9.30 16.00 AC-konference om TR Tirsdag den 9. oktober 2012 Kl. 9.30 16.00 Tillidsrepræsentanterne er forudsætningen for udviklingen af de offentlige arbejdspladser og for udviklingen af forhandlings- og aftalesystemet

Læs mere

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk 2 Stress skal løses i fællesskab Fakta Ifølge tal fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø er omkring 35.000 danskere dagligt sygemeldt på grund

Læs mere

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel Det Sociale Kapitel - i Region Midtjylland Region Midtjylland Det Sociale Kapitel 1. FORORD OG FORMÅL Region Midtjyllands Ledelses- og Styringsgrundlag, MED- og Arbejdsmiljøaftalen samt Personalepolitikken

Læs mere

Trivselsrådgiver uddannelsen

Trivselsrådgiver uddannelsen Trivselsrådgiver uddannelsen En trivselsrådgiver er en resurseperson i organisationen, som kan udspørge, opsamle og formidle viden om trivsel. Rådgiveren er ikke behandler, terapeut eller proceskonsulent.

Læs mere

FORÅR Kursusprogram for tillidsrepræsentanter, fællestillidsrepræsentanter og sikkerhedsrepræsentanter

FORÅR Kursusprogram for tillidsrepræsentanter, fællestillidsrepræsentanter og sikkerhedsrepræsentanter KURSER 2010 FORÅR Kursusprogram for tillidsrepræsentanter, fællestillidsrepræsentanter og sikkerhedsrepræsentanter Kære tillidsvalgte Vi er glade for at kunne præsentere en ny række af kurser, som hver

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU OK15 INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU Udgivet af Offentligt Ansattes

Læs mere

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning? A B C Ja - på min arbejdsplads Det ved jeg ikke, om vi har på min arbejdsplads Nej, det har vi

Læs mere

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST Rejsehold til dit arbejdsmiljø Minipensionen stiger Større købekraft Nu 7 ugers barsel til far Fortsat fokus på kompetenceudvikling LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST OG DELTAG I URAFSTEMNINGEN [SENEST 9. APRIL]

Læs mere

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 1 HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 Som en del af Trivselsundersøgelsen 2015 i Helsingør Kommune inviteres du hermed til at besvare et spørgeskema om din trivsel. Vi håber, at du vil give din

Læs mere

JA Nyhedsbrev onsdag den 20. marts 2013

JA Nyhedsbrev onsdag den 20. marts 2013 JA Nyhedsbrev giver dig friske nyheder fra foreningen, de faglige og sociale netværk samt en kalender, hvor du kan tilmelde dig vores arrangementer. Kan du ikke læse dette nyhedsbrev, så klik her JA Nyhedsbrev

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

KURSER KURSER FOR TILLIDSREPRÆSENTANTER EFTERÅR 2015

KURSER KURSER FOR TILLIDSREPRÆSENTANTER EFTERÅR 2015 KURSER KURSER FOR TILLIDSREPRÆSENTANTER EFTERÅR 2015 TILMELDINGSFRIST 12. MAJ 2015 TILLIDS REPRÆSENTANT EFTERÅR 2015 UDDANNELSE Formål Akademikernes tillidsrepræsentantuddannelse er tilrettelagt som henholdsvis

Læs mere

DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab

DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab DM dit naturlige valg som cand.scient. DM er en fagforening for højtuddannede og mødestedet for 36.000 kandidater og studerende inden for

Læs mere

Branchekursuskatalog 2014

Branchekursuskatalog 2014 Branchekursuskatalog 2014 Tillidsvalgte på det offentlige område ORGANI- SERING VIDEN INSPIRATION FÆLLES- SKAB DEN OFFENTLIGE GRUPPE Kære 3F-medlemmer Velkommen til kursusoversigten 2014 for det offentlige

Læs mere

DM dansk magisterforening praktik. Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb. dm.dk/studerende

DM dansk magisterforening praktik. Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb. dm.dk/studerende 1 Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb dm.dk/studerende 2 råd og vejledning til et godt praktikforløb Råd og vejledning til et godt praktikforløb Overvejer du et praktikforløb? Har du overblik

Læs mere

Danske Fysioterapeuters

Danske Fysioterapeuters Danske Fysioterapeuters nr. 2 juli. 2004 Årskonferencen den 28.09.2004 om Arbejdsmiljøundersøge lsen er udsat til den 25. januar 2005 Tilmeld dig det elektroniske nyhedsbrev om arbejdsmiljø på tillidsfolk.fysio.dk

Læs mere

Branchekursuskatalog 2015

Branchekursuskatalog 2015 Branchekursuskatalog 2015 Den Offentlige Gruppe ORGANI- SERING VIDEN INSPIRATION FÆLLES- SKAB DEN OFFENTLIGE GRUPPE Kære 3F-medlemmer Velkommen til kursusoversigten 2015 for det offentlige område. Vi tilbyder

Læs mere

Referat fra TR møde i Region Sjælland

Referat fra TR møde i Region Sjælland Referat fra TR møde i Region Sjælland Tid: Onsdag d. 3. juni 2015. Sted: Ringsted Sygehus, Bøllingsvej 30, 4100 Ringsted Ordstyrer: Line Reffelt Jørgensen. Referent: Marie Krestensen Lauridsen Dagsorden:

Læs mere

Velkommen til Danske Bioanalytikere

Velkommen til Danske Bioanalytikere Velkommen til Danske Bioanalytikere Copyright 2011 Danske Bioanalytikere Sankt Annæ Plads 30 Postboks 74 1003 København K. Tlf.: 4695 3535 dbio@dbio.dk www.dbio.dk Redaktion: Danske Bioanalytikere Foto:

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen 00. Program Program Ferie Ferieloven kort Ferie og fratræden Ferie og sygdom Arbejdstid Tilrettelæggelse af arbejdet arbejdsgivers ledelsesret

Læs mere

TRs deltagelse i det politisk-strategiske værksted i kommunen - hvad skal der egentlig til?

TRs deltagelse i det politisk-strategiske værksted i kommunen - hvad skal der egentlig til? TRs deltagelse i det politisk-strategiske værksted i kommunen - hvad skal der egentlig til? Af Karsten Brask Fischer, ekstern lektor Roskilde Universitetscenter, indehaver Impact Learning Aps Følgende

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG

VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG APRIL 2012 VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS 8 Udgivet: Samarbejdssekretariatet 2012 Layout: Operate A/S Tryk:

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner NYHEDSBREV NR. 4 af 3F-medlemmer i regioner læs i dette nummer OK11 Er der ekstraordinært ansatte på DIN arbejdsplads? Sne Sne Aktuelle kurser og temadage i foråret 2011 OK 11 - Udtagelse af tværgående

Læs mere

Kære tillidsrepræsentanter

Kære tillidsrepræsentanter Nummer 2a 2011 Redaktion: Johnna Franch, Pharmadanmark Stine Søndergaard, Jordbrugsakademikerne og Den Danske Dyrelægeforening Tine Trabolt, Arkitektforbundet. Layout: Per Rehfeldt, Arkitektforbundet I

Læs mere

Det strategiske rum for ledere og TR Perspektiver og udfordringer for MED-skabelse

Det strategiske rum for ledere og TR Perspektiver og udfordringer for MED-skabelse Det strategiske rum for ledere og TR Perspektiver og udfordringer for MED-skabelse Etf s TR-konference, 4.11.14 Karsten Brask Fischer - Impact Learning karsten@impactlearning.dk Centrale elementer som

Læs mere

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Arbejdsmiljørepræsentant - og hvad så?... 1 Opgaver, rettigheder og pligter... 2 Hvis en kollega kommer ud for en arbejdsskade eller rammes

Læs mere

Fokus på psykisk arbejdsmiljø. Cand. psych. aut. Mette Mikkelsen, arbejdsmiljøcentret i Randers

Fokus på psykisk arbejdsmiljø. Cand. psych. aut. Mette Mikkelsen, arbejdsmiljøcentret i Randers Fokus på psykisk arbejdsmiljø Cand. psych. aut. Mette Mikkelsen, arbejdsmiljøcentret i Randers Udgangspunktet Vi går alle på arbejde for at bidrage med noget værdifuldt, noget vi kan være tilfredse med

Læs mere

l For referat: Karen Fischer-Nielsen

l For referat: Karen Fischer-Nielsen Udvalgs-/mødereferat Referat af møde i TR-rådet den 25. oktober 2010 Dato for udarbejdelse: 5. november 2010 [Dagsordens pkt. / Sagstype] l For referat: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius,

Læs mere

INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER

INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER 1 06 DM Fagforening for højtuddannede INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER Ny lov om information og høring øger DM eres og akademikeres muligheder for formel indflydelse på deres private arbejdspladser.

Læs mere

PENGE TIL LOKALE LØNFORHANDLINGER KOMMUNERNE REGIONERNE SÅDAN LEVER I OP TIL DE NYE ARBEJDSMILJØREGLER 8 FORMANDENS KOMMENTAR 9

PENGE TIL LOKALE LØNFORHANDLINGER KOMMUNERNE REGIONERNE SÅDAN LEVER I OP TIL DE NYE ARBEJDSMILJØREGLER 8 FORMANDENS KOMMENTAR 9 DM - FAGLIGT NYT T I L D M S T I L L I D S - O G S I K K E R H E D S R E P R Æ S E N T A N T E R M A J 2 0 1 1 AF JON FINSEN, FORHANDLINGSCHEF, JF@DM.DK PENGE TIL LOKALE LØNFORHANDLINGER DER ER STADIG

Læs mere

TR aftale Region Syddanmark

TR aftale Region Syddanmark TR aftale Region Syddanmark Forord I forbindelse med at der blev indgået en MED-aftale i Forhandlingsorganet, bestående af repræsentanter fra Hovedorganisationerne og ledelsen I Region Syddanmark, blev

Læs mere

Gode råd om... ferie

Gode råd om... ferie Gode råd om... ferie INDHOLD Reglerne for ferie 3 Optjening 3 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 6 Ferie med feriegodtgørelse 6 Fradrag ved ferieafholdelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 1 Indholdsfortegnelse: 2 Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3 Nyvalgt/genvalgt 4 Uddannelse 5 Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 Arbejdsmiljøarbejdet 8 Arbejdsmiljøarbejdet i Mariagerfjord Lærerkreds

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i.

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i. Kære alle i kreds 3 Horsens den 31. maj 2013 Så er hverdagen ved at vende tilbage til skolerne. Alle har travlt med at nå at indhente forskellige gøremål og det bliver sikkert ikke helt godt igen, før

Læs mere

6 trin til håndtering af mobning

6 trin til håndtering af mobning 6 trin til håndtering af mobning Det tager tid og koster penge at få bugt med mobning på arbejdspladsen. Men hvis du som leder ikke handler, er konsekvenserne på sigt større end omkostningerne. Få her

Læs mere

Personaleledelse. Resume

Personaleledelse. Resume juni 2010 Personaleledelse Resume Kort afstand mellem top og bund, mindre formel ledelsesstil og højere grad af tillid præger oftere danske virksomheder end andre europæiske virksomheder, viser ny undersøgelse

Læs mere

DM - Fagligt Nyt. Sociale medier giver nye udfordringer INDHOLD:

DM - Fagligt Nyt. Sociale medier giver nye udfordringer INDHOLD: DM - Fagligt Nyt Til DM s tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter maj 2013 Sociale medier giver nye udfordringer Brugen af sociale medier er i hastig vækst, men fænomenet er endnu så nyt, at det skaber

Læs mere

??? Afskediget og hvad

??? Afskediget og hvad AF Stine Søndergaard og Sys Tarrild, forhandlingskonsulent hhv. specialkonsulent Afskediget og hvad Finanskrisen har ikke sat sig sine tydelige spor på DSLs fagområder, men vi vælger alligevel at repetere,

Læs mere

Velkommen til dit nye hverv som MED-repræsentant. Du er udpeget af FTF s regionsbestyrelse til at være repræsentant i et Hovedudvalg.

Velkommen til dit nye hverv som MED-repræsentant. Du er udpeget af FTF s regionsbestyrelse til at være repræsentant i et Hovedudvalg. Velkommen til dit nye hverv som MED-repræsentant Du er udpeget af FTF s regionsbestyrelse til at være repræsentant i et Hovedudvalg. Kære FTF-repræsentant Tak fordi du stiller dig til rådighed. Der venter

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Personalepolitik UCC Marts 2010

Personalepolitik UCC Marts 2010 HR Personalepolitik Marts 2010 Personalepolitikken hos UCC Personalepolitik UCC Marts 2010 Side 1 af 11 Indledning og personalepolitikkens opbygning Personalepolitikken ønsker at favne bredt og samtidig

Læs mere

2. dag - Modul 1A. Samarbejdssystem. Ansættelse. Frokost (kl. 12.30-14) Løn. Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1

2. dag - Modul 1A. Samarbejdssystem. Ansættelse. Frokost (kl. 12.30-14) Løn. Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1 2. dag - Modul 1A Samarbejdssystem Ansættelse Frokost (kl. 12.30-14) Løn Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1 TR-kursus Modul 1A Samarbejdssystem September 2015 10-09-2015 SIDE

Læs mere

Sådan opnår du den bedste forhandling

Sådan opnår du den bedste forhandling DM - Fagligt Nyt Til DM s tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter februar 2014 Sådan opnår du den bedste forhandling Ole Smit træner DM s tillidsvalgte i at forhandle på arbejdspladserne. Han mener, at

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Fællestillidsrepræsentanten

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Fællestillidsrepræsentanten uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Fællestillidsrepræsentanten Uddannelsesveje - FIU 2001 Fællestillidsrepræsentanten er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen sætter fokus dels på FOAs

Læs mere

POLITIK. Personalepolitik UCC. HR Udvikling Vedtaget af HSU 18. marts 2010. Side 1 af 8

POLITIK. Personalepolitik UCC. HR Udvikling Vedtaget af HSU 18. marts 2010. Side 1 af 8 POLITIK Personalepolitik UCC HR Udvikling Vedtaget af HSU 18. marts 2010 Side 1 af 8 Indhold Indledning og personalepolitikkens opbygning... 3 Personalepolitikkens grundlag... 3 1. Faglighed... 4 POLITIK

Læs mere

Hvad kendetegner IDAs/DdLs nye overenskomst på det kommunale område

Hvad kendetegner IDAs/DdLs nye overenskomst på det kommunale område Hvad kendetegner IDAs/DdLs nye overenskomst på det kommunale område IDA/DdL- overenskomsten lægger sig i sit indhold tæt op ad AC-fællesoverenskomsten men har enkelte resultater, der er specifikke for

Læs mere

det er her, du hører til

det er her, du hører til DM (Dansk Magisterforening) Peter Bangs Vej 30 2000 Frederiksberg 38 15 66 00 dm.dk MA København Peter Bangs Vej 30 2000 Frederiksberg MA Odense Slotsgade 21B 5000 Odense C MA Aarhus Vesterbro Torv 1-3,

Læs mere

Forebyggelse af mobning, konflikter og bagtalelse

Forebyggelse af mobning, konflikter og bagtalelse NOTAT Forebyggelse af mobning, konflikter og bagtalelse Udarbejdet af LAU Området for Sundhedsuddannelser Endelig udgave 31.03.2015 Indhold 1. Introduktion... 1 2. Begrebsdefinitioner... 1 2.1.1 Mobning...

Læs mere

Er du stressramt? en vejledning. dm.dk

Er du stressramt? en vejledning. dm.dk 1 Er du stressramt? en vejledning dm.dk sygemeldt 2 sygemeldt med stress Har du gennem lang tid været udsat for store belastninger på arbejdet, kan du blive ramt af arbejdsbetinget stress. Efter en periode

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

Er du dbio s nye arbejdsmiljørepræsentant?

Er du dbio s nye arbejdsmiljørepræsentant? Er du dbio s nye arbejdsmiljørepræsentant? Jeg har stor glæde af samarbejdet med vores arbejdsmiljøleder og med tillidsrepræsentanten, der giver mig gode indfaldsvinkler til opgaverne. - Camilla Sloth

Læs mere

Nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant

Nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant Nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant Velkommen Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3F byder dig velkommen som arbejdsmiljørepræsentant og ønsker dig held og lykke med tillidshvervet. At blive valgt til

Læs mere

DM Fagforening for højtuddannede. Styrk dit studieliv

DM Fagforening for højtuddannede. Styrk dit studieliv DM Fagforening for højtuddannede Styrk dit studieliv DM Fagforening for højtuddannede er mødestedet for 36.000 kandidater og studerende inden for humaniora, naturvidenskab, samfundsfag og sundhedsvidenskab.

Læs mere

HVIS DU BLIVER AFSKEDIGET. - som privatansat

HVIS DU BLIVER AFSKEDIGET. - som privatansat HVIS DU BLIVER AFSKEDIGET - som privatansat SÅDAN BEHANDLER DM EN AFSKEDIGELSESSAG NÅR DU HENVENDER DIG TIL DM I FORBINDELSE MED EN AFSKEDIGELSE, ARBEJDER DM S KONSULENTER MED EN FAST PROCEDURE FOR, HVORDAN

Læs mere

Styrkespillet. Et udviklingsværktøj til arbejdspladsen

Styrkespillet. Et udviklingsværktøj til arbejdspladsen Styrkespillet 1 TEMA Psykisk arbejdsmiljø Styrkespillet Et udviklingsværktøj til arbejdspladsen Styrkespillet er et enkelt kortspil, som kan bruges på alle typer af arbejdspladser til at udvikle kulturen,

Læs mere

Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter

Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Produktion Samarbejde og psykisk arbejdsmiljø Forretning Regnskab Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Kurset er for nyvalgte tillidsrepræsentanter, og

Læs mere

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling 12-1169 - JEKR - 26.11.2012 Kontakt: Jens Kragh - jekr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling Godkendt på FTF s kongres den 14.-15.11.2012 _ Stærke faglige organisationer

Læs mere

SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM

SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM SAMARBEJDSAFTALEN SKAL UDFY LDES KONKRET FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM 2. UDGAVE 2011 FOLDEREN ER

Læs mere

Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker

Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Redaktion: Dansk Sygeplejeråd 09-62, 6. udgave jan. 2014 Layout: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed: 09-62 ISBN 87-7266-310-3 Copyright Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter

Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Produktion Samarbejde og psykisk arbejdsmiljø Forretning Regnskab Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Kurset er for nyvalgte tillidsrepræsentanter, og

Læs mere

Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken. Rapport over afsluttende evaluering

Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken. Rapport over afsluttende evaluering Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken Rapport over afsluttende evaluering 1 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Spørgeskemaundersøgelsen... 3 3. Opmærksomhedspunkter og eventuelle fejlkilder... 3 4. Præsentation

Læs mere

Strategi og handleplan

Strategi og handleplan Strategi og handleplan for tillidsrepræsentantområdet Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland 1 1. Indledning Dansk Sygeplejeråds kongres har vedtaget Udviklingsretning for TR i fremtidens DSR, der skal

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

TRUS - TR-udviklingssamtale Guide

TRUS - TR-udviklingssamtale Guide TRUS - TR-udviklingssamtale Guide Oktober 2010 (revideret 12.12.11) Denne guide sendes til TR i god tid forud for TRUS Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til TR-udviklingssamtalen (TRUS)... 3 2. Formål...

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner

Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner Når afdelinger eller virksomheder skal sammenlægges MEDINDFLYDELSE og MEDBESTEMMELSE. KRAV til INFORMATIONER. med RESPEKT SE MULIGHED FREMFOR BEGRÆNSNINGER ÅBENHED OG

Læs mere