Uge marts 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uge 12 2015 20. marts 2015"

Transkript

1 Ny NYHEDSBREV Uge marts Tak for deltagelse i personalemødet og ønske om deltagelse i udviklingsgruppe 2. Deltagelse i kompetenceudvikling koblet til processen med at udarbejde en udviklingsplan for Faaborg Gymnasium 3. Nyt fra elevrådet Livsglædeuge i april 4. Retningslinjer i forbindelse med elevernes deltagelse i elevrådsarbejdet. 5. Læringsdepechen Google Analyse 6. Kort om AT 3 og AT-årsprøven 7. Invitation til deltagelse i AT-arbejdsgruppe 8. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever om sundhed, adfærd og trivsel 9. Besøg på afleverende skoler 1. Tak for deltagelse i personalemødet og ønske om deltagelse i udviklingsgruppe Tak for jeres deltagelse i personalemødet! Jeg ser frem til flere møder som dette, der kan være med til at understøtte en åben og tillidsfuld dialog, som er afgørende for en velfungerende arbejdsplads med en lærende organisationskultur. Tillid i vores relationer er fundamentet for, at alle kan fokusere på forbedringer og kontinuerlig læring i en kultur, hvor vi kan anvende relevant forskning og praksisorienteret viden til at løse komplekse problemer, som også fremadrettet skal sikre undervisning og læring af høj kvalitet. Vi skal i den forbindelse bygge videre på alle de gode tiltag, som I på Faaborg Gymnasium har udviklet gennem de sidste mange år. Tiltag som der også findes forskningsmæssigt belæg for i relation til at opnå en positiv indvirkning på elevernes læring, og som understøtter elevernes faglige og personlige udvikling, som fx: Mentorordningen Den kommende buddyordning Arbejdet med skrivemetro og skriftlig progression i fagene Friluftsdimensionen Arbejdet med internationalisering Flipped learning Film/medier Science lab og alle øvrige samarbejder med ml grundskolen og Faaborg Gymnasium

2 Samtidig peger både elever og lærere ved Faaborg Gymnasium samstemmende på, at vi især kan gøre noget for at hjælpe eleverne med at blive endnu bedre til eksempelvis at forstå, hvordan det skriftlige arbejde evalueres. Som nævnt i forbindelse med mødet nedsættes en udviklingsgruppe, som skal deltage i processen med at udarbejde en fremadrettet strategisk udviklingsplan for Faaborg Gymnasium, der skal ligge til grund for det videre kvalitetsudviklingsarbejde med vores overordnede mission for øje. Missionen er vores omdrejningspunkt, og det alle tiltag i relation til kvalitetsudviklingsarbejdet skal holdes op imod. Et bud på en formulering af vores mission, der netop har fokus på at opnå en positiv indvirkning på elevernes læring og deres faglige og personlige udvikling, kan lyde således: Vi er til for at danne og uddanne alle vores elever til at blive så dygtige, som de kan, så de kan gennemføre uddannelsen til studentereksamen, hvor alle elever gennem 3 år tilegner sig almendannelse, viden og kompetencer, så de bliver parate til at fortsætte i videregående uddannelse og til at bidrage positivt til vores fælles samfund - klædt på til livslang læring! Missionen fremhæver Faaborg Gymnasiums fornemste opgave, som vi hele tiden skal holde os selv op på. UVM har tilsvarende en skærpet opmærksomhed på netop elevernes resultater og skolernes løfteevne og kvalitetsudvikling generelt. Kvalitetsudvikling var i øvrigt også et af emnerne på bestyrelsesmødet i mandags, hvilket blandt andet fremgik af et hyrdebrev fra departementschefen til bestyrelserne, som vores bestyrelsesformand Jens Oddershede overordnet gengav hovedpointerne fra. Synlig læring ligger desuden helt i tråd med dette fokus på at skaffe sig viden om og fokusere sin opmærksomhed på de tiltag med dokumenteret positiv effekt på elevernes læring og præstationer, så alle elever løftes mest muligt. Og det er derfor synlig læring er interessant som overordnet ramme omkring vores fremadrettede kvalitetsudviklingsarbejde. Som nævnt på personalemødet er samtalerne med alle medarbejdere og undersøgelsen i klasserne af elevernes syn på kvalitet i undervisningen en del af afsættet for det strategiske kvalitetsudviklingsarbejde, som udviklingsgruppen skal arbejde videre med. Udviklingsgruppen skal således deltage i denne kvalitetsudviklingsproces med diagnose, afdækning af vidensbehov, ideer til relevante interventioner og evaluering på baggrund af opstillede effektmål, der skal munde ud i en samlet flerårig strategisk udviklingsplan for Faaborg Gymnasium. Skitsen over processen i kvalitetsudviklingsarbejdet samt præsentationen fra personalemødet er vedlagt nyhedsbrevet som bilag. Jeg vil bede interesserede i at deltage i udviklingsgruppen om at indgive ønske til mig senest onsdag d. 25. marts og gerne før. Næste personale/ lærermøde bliver 8. Maj i 4. modul med kaffe og kage/frugt SHS

3 2. Deltagelse i kompetenceudvikling koblet til processen med at udarbejde en udviklingsplan for Faaborg Gymnasium Vigtige kompetenceudviklingselementer i relation til processen med at udarbejde en fremadrettet udviklingsplan for Faaborg Gymnasium er som nævnt i nyhedsbrevet i uge 8: Synlig læring et empirisk, videns-informeret og praksisorienteret udgangspunkt for kvalitetsudviklingsarbejdet på Faaborg Gymnasium med henblik på at opnå en positiv indvirkning på alle elevers læring o SH, TS, PG, SB, SD, JM og SHS deltager i de udmeldte netværksseminarer om synlig læring og evidensbaseret skoleudvikling i februar, marts og april o Det almenpædagogiske samarbejde har udbudt et 1-dags-kursus om synlig læring 8. april, som afvikles på Nyborg Gymnasium alle interesserede bedes senest 23. marts rette henvendelse til JM Målrettet arbejde med skriftlighed, feedback og rette-strategier - Netværksprojekt med SDU, o Fra faggrupperne dansk, matematik, samfundsfag og engelsk har BN, MK, CS, MN og HL samt SD og SHS søgt om deltagelse i dette netværksprojekt, som afvikles i det kommende skoleår FIP - faggruppeudvikling i praksis. Matematik faggruppen sender TS og SD til dette udviklingsforløb arrangeret af UVM som opfølgning på SIP skoleudvikling i praksis Derudover deltager ledelsesgruppen i et ledelsesudviklingsforløb med erhvervspsykolog Ejnar Bryld. Hvis I fra medarbejderside har ønsker til særlige emner, vi skal tage op i forbindelse med dette ledelsesudviklingsforløb, som ikke allerede er kommet frem i forbindelse med samtalerne, må I gerne sende dem til SHS. SHS 3. Nyt fra elevrådet Livsglædeuge i april Vi vil I elevrådet afholde en livsglædesuge d april. Denne vil indeholde Instagram-konkurrencer, kaffe- og morgenbrødsuddeling, temadage som næstekærlighedsdag og mange andre dejlige events. Denne uge vil kulminere i elevrådets årlige konkurrencefredagscafé, hvor alle klasserne får mulighed for at opstille et hold, som kan konkurrere om æren som årets vinder af konkurrencefredagscaféen, og en lille præmie. Lasse, 2a

4 4. Retningslinjer i forbindelse med elevernes deltagelse i elevrådsarbejdet. På det seneste Studierådsmøde tirsdag d. 17. marts blev retningslinjerne i forbindelse med elevrådsarbejdet drøftet. Det blev slået fast, at lærerne skal angive fravær i alle tilfælde. Eleverne vil efterfølgende blive godskrevet ud fra den liste over deltagende elever, det påhviler Elevrådsformanden at aflevere til kontoret efter hvert møde. JM 5. Læringsdepechen Google Analyse Et af mange værktøjer, som Google stiller til rådighed ganske gratis, hedder Google Analyse. Det er et fikst lille program, der kan bruges til en lang række af analyser af forskellige datasæt, hvoraf nogle er ganske anvendelige i undervisningsøjemed. Det er, når man lige får lært det grundlæggende, ret nemt at gå til. Man kan vha. programmet nemt oprette spørgeskemaer, der minder en del om de tilsvarende i lectio. Således kan man bl.a. vælge, om der skal svares med tekst eller foretages et valg blandt forskellige muligheder (evt. flere valg), men Google Analyse adskiller sig dog fra lectio på forskellige væsentlige parametre. Det er eksempelvis nemt at indsætte billeder, videoklip (hvem sagde flipped??) eller formler. Når eleverne arbejder med spørgeskemaet, får man besvarelserne med det samme i et regneark, og ved hjælp af et lille tilføjelsesprogram (kaldet Flubaroo ) kan man nemt tildele hvert spørgsmål point, hvilket dog lige kræver, at man også selv deltager, og sætter sin egen besvarelse til facit. Programmet regner så automatisk ud, hvor mange point hver enkelt elev har, samt hvor mange point der i alt er blevet givet pr. spørgsmål. Man får således lynhurtigt et overblik over, hvorledes den enkelte elev har klaret sig samt klassens/holdets niveau som helhed. På linket herunder kan man se et eksempel: https://docs.google.com/forms/d/1in6fdxhmq7ilnlmejg4agop7mgx2d4_cvfoc5zya92q/edit - man er velkommen til at svare, men husk at jeg kan se dine svar, så dine evner, hvad angår noget af det mest basale ved 2.gradsligninger, kommer i mine hænder! Herunder er et par eksempler, hvor jeg brugt programmet i forbindelse med undervisningen: 1. Lektier. I forbindelse med lektier til en lektion bliver eleverne bedt om en besvarelse på nogle af de centrale elementer og begreber. På den måde får man et overblik over, om de centrale ting er forstået, og som bonus afslører det de elever, der ikke har lavet lektien. 2. Sidst i modullet. Som afslutning på et modul kan man bede eleverne lave en besvarelse, der koncentrerer sig om de grundlæggende ting, der er blevet gennemgået. Det er en hurtig og nem måde, at tjekke om eleverne har fået styr på det, der var hensigten med den afholdte undervisning - og har eleverne ikke fulgt med, klapper fælden. 3. Test. Som en helt almindelig prøve. Man kan i øvrigt få spørgsmålene stillet tilfældigt op fra elev til elev, så det ikke giver mening at kigge ved sidemanden. Svarene bliver automatisk rettet, og hvis man ønsker, kan programmet som nævnt automatisk tildele hver enkelt besvarelse point/karakter. Programmets store styrke er, at man hurtigt kan lave et tjek af elevernes viden, samt at man får resultatet lynhurtigt og overskueligt. Desuden tvinger det eleverne til at lave lektier og følge med, da det afsløres tydeligt, hvis det ikke er tilfældet. Desuden kan spørgeskemaet/testen genbruges til andre klasser eller hold, næste gang man underviser i stoffet.

5 Man er naturligvis velkommen til at spørge, hvis man vil prøve det af. I første omgang kan jeg henvise til følgende videoer. Der findes mange andre på YouTube, der giver en indføring i anvendelsen (søg eksempelvis på Flubaroo ) https://www.youtube.com/watch?v=ew8yzo9c8k0 https://www.youtube.com/watch?v=n_lrrmw0i8a I næste nummer af nyhedsbrevet er Stine stafetholder. TS 6. Kort om AT 3 og AT-årsprøven Innovation er blevet en integreret del af AT, og der er fra UVM krav om, at der arbejdes innovativt i undervisningen i AT. Dertil kommer, at der ligesom de foregående år fortsat vil blive stillet en innovationsopgave ved AT-eksamen. Som konsekvens heraf vil FG styrke arbejdet med innovation i AT. Vi har allerede integreret innovation i AT-4, men vi vil gerne udbrede muligheden for at arbejde med innovation, således at eleverne får rutiner i redskaberne og processerne, der er knyttet til innovation og derved får et bedre grundlag for at arbejde innovativt ved AT-eksamen. Derfor laver vi to nye tiltag. Til sommer afprøves en ny model for AT-3. Forløbet bliver et samarbejde med Faaborg-Midtfyn Kommune og Midtfyns Gymnasium; kommunen giver en række konkrete og autentiske problemstillinger, som eleverne arbejder med. Borgmester Christian Thygesen kommer den 19. maj og skyder forløbet i gang. I ATugen kommer embedsmænd fra forskellige grene af kommunen og giver korte oplæg til inspiration. Eleverne arbejder innovativt med løsning af problemstillingerne og den 28. maj vil et panel af rektor, borgmesteren og embedsmænd fra kommunen kåre de tre bedste løsninger. I arbejdet med innovation anvendes værktøjet Indekskompasset. BA og PG fungerer som innovationskonsulenter på AT-forløbet. Dertil kommer fem (og muligvis flere) lærere fra AT-3 på kursus i Indekskompasset. Det er tanken, at redskaberne fra Indekskompasset også anvendes i AT-4, samt at der i AT-4 sker en overføring af erfaringer fra arbejdet med innovation i AT-3. Da vores AT-årsprøvemodel er et forsøg på at lave et komprimeret forløb, der ligner AT-eksamen, så er det oplagt at integrere muligheden for at arbejde innovativt her. Den eksisterende model for AT-årsprøven fastholdes, men der bliver fra sommer mulighed for i alle fagpakker at arbejde innovativt. Elever, der ønsker at arbejde innovativt i AT-årsprøven, guides af BA og PG, der introducerer innovationsredskaber og stilladserer processen gennem oplæg for og workshops med elever, igen med anvendelse af Indekskompasset. SD 7. Invitation til deltagelse i AT-arbejdsgruppe Alle interesserede inviteres hermed til at deltage i en AT-arbejdsgruppe. Arbejdsgruppen skal undersøge udfordringerne ved den eksisterende AT-plan og give forslag til strukturelle og indholdsmæssige ændringer med henblik på næste skoleår. Tidsplanen for arbejdet er stram, da ændringsforslag kan have betydning for opgavefordelingen for næste skoleår, og processen med opgavefordelingen sættes i gang medio april. Interesserede bedes skrive til SD senest den 27. marts. SD

6 8. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever om sundhed, adfærd og trivsel Vedhæftet nyhedsbrevet finder I resultaterne fra en spørgeskemaundersøgelse om sundhed, adfærd og trivsel blandt elever på ungdomsuddannelser i Danmark. Vedhæftede skoleprofil for Faaborg Gymnasium - Ungdomsprofilen 2014 viser en sammenfatning af elevernes besvarelser fra Faaborg Gymnasium til orientering. SHS 9. Besøg på afleverende skoler I løbet af april vil SHS og JM besøge de afleverende skoler: Brobyskolerne, Enghaveskolen, Sundskolen og Toftegårdsskolen og holde møde med skolernes ledelser. På møderne vil vi blandt andet drøfte skolestruktur, overgangsfrekvens og samarbejde, herunder brobygning. Har du specifikke ønsker og ideer til, hvad vi kan tale med den enkelte eller alle skoler om, vil vi meget gerne have det med. Så skriv til enten SHS eller JM. SHS/JM

Evaluering af Projekt Læring i Virkeligheden (LIV)

Evaluering af Projekt Læring i Virkeligheden (LIV) Evaluering af Projekt Læring i Virkeligheden (LIV) INDHOLD 1. RESUMÉ... 3 2. BAGGRUND... 4 1.1. Formålet med evalueringen... 4 1.2. Evalueringens design og metoder... 4 1.2.1. Fokusgrupper... 4 1.2.2.

Læs mere

Ansøgning til Region Syddanmarks Uddannelsespulje januar 2014

Ansøgning til Region Syddanmarks Uddannelsespulje januar 2014 1. Generelle informationer Projektnavn Ansøgning til Region Syddanmarks Uddannelsespulje januar 2014 Ansøgt beløb 1.972.768 Flipped Learning en it-pædagogisk metode til at styrke gymnasie/hf og SOSU-elevers

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN Til Formandskabet for Rådet for Børns Læring Dokumenttype Rapport Dato Februar 2015 RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Et interventionsprojekt blandt modul 4 studerende på Herlev Hospital. August 2011 Marts 2012. Institut for sygepleje Dorte Vilstrup, Anne Prip

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere

Nyhedsbrev. Dansk og innovation. Dansk stx/hf. Indhold

Nyhedsbrev. Dansk og innovation. Dansk stx/hf. Indhold Fagkonsulent Sune Weile #15 august 2014 Nyhedsbrev Dansk stx/hf Dansk og innovation Vi hører af og til elever eller kursister stille spørgsmålet: Jamen, hvad skal vi bruge det til? Spørgsmålet er både

Læs mere

Vejledning til opfølgning

Vejledning til opfølgning Vejledning til opfølgning Metoder til opfølgning: HVAD KAN VEJLEDNING TIL OPFØLGNING? 2 1. AFTALER OG PÅMINDELSER I MICROSOFT OUTLOOK 3 2. SAMTALE VED GENSIDIG FEEDBACK 4 3. FÆLLES UNDERSØGELSE GENNEM

Læs mere

Lektiehjælp og faglig fordybelse. Nye regler, nye muligheder

Lektiehjælp og faglig fordybelse. Nye regler, nye muligheder Lektiehjælp og faglig fordybelse Nye regler, nye muligheder Lektiehjælp og faglig fordybelse Nye regler, nye muligheder Lektiehjælp og faglig fordybelse nye regler, nye muligheder Redaktion: Ministeriet

Læs mere

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole 2015 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er kun udgivet i elektronisk

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Progression og stilladsering

Progression og stilladsering D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Progression og stilladsering Forsøgs- og udviklingsprojekter vedr. skriftlighed i de gymnasiale uddannelser 2011-12

Læs mere

Nyhedsbrevet Årgang 3 - nr. 1-20. januar 2011

Nyhedsbrevet Årgang 3 - nr. 1-20. januar 2011 Nyhedsbrevet Årgang 3 - nr. 1-20. januar 2011 Klik på boksen for at læse artiklen Ledelsesakademiet godt fra start side 2 MUS-kurser til alle ledere i Fredericia Kommune side 3 LEDERKONFERENCEN også en

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

NATIONAL TEST DANSK, LÆSNING 2., 4., 6. OG 8. KLASSE

NATIONAL TEST DANSK, LÆSNING 2., 4., 6. OG 8. KLASSE NATIONAL TEST DANSK, LÆSNING 2., 4., 6. OG 8. KLASSE abcdef ijklmno rstuvxy æøå Inspiration og vejledning Testen i dansk, læsning De nationale test i dansk, læsning er it-baserede test, der tegner et billede

Læs mere

It som hjælpemiddel til at styrke mundtligheden i matematik og naturvidenskabelige fag

It som hjælpemiddel til at styrke mundtligheden i matematik og naturvidenskabelige fag It som hjælpemiddel til at styrke mundtligheden i matematik og naturvidenskabelige fag Projekt eskoler Midt Rapport til region Midtjylland Forfattere: Lars Moeslund, Thao Cao og Peter Leineweber Horsens

Læs mere

- om medarbejderudviklingssamtaler

- om medarbejderudviklingssamtaler - om medarbejderudviklingssamtaler Udviklet af HK/Privat, HK HANDEL og Dansk Erhverv i samarbejde med Right Kjaer & Kjerulf indholdsfortegnelse 1. Kompetenceudvikling 1.1 Hvad er kompetenceudvikling? o

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Væksthus for Ledelse, 2012 Projektledelse: Magnus Bryde, KL Nicolaj

Læs mere

Understøttende undervisning. En ny folkeskole

Understøttende undervisning. En ny folkeskole Understøttende undervisning En ny folkeskole 2 Understøttende undervisning Understøttende undervisning Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er,

Læs mere

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole Virksomhedsplan 2013 Danmarks bedste læringsmiljø Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden Kongevejens Skole 1 Indholdsfortegnelse 1. Skolens værdier og vision 3 2. Politiske mål 4 Høj

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Revidering af Samarbejdssekretariatets SU-kurser

Revidering af Samarbejdssekretariatets SU-kurser Revidering af Samarbejdssekretariatets SU-kurser Baggrund, proces, læringsmål læringsteori, designprincipper og metode/øvelser Indledning Samarbejdssekretariatet udviklede nyt kursuskoncept i 2013 og 2014.

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Inspiration til at arbejde med lokale personalepolitisk udviklingsprojekter

Inspiration til at arbejde med lokale personalepolitisk udviklingsprojekter Bilag A til kredsuds. nr. 011/2014 Inspiration til at arbejde med lokale personalepolitisk udviklingsprojekter februar 2014 Hvad er formålet med et udviklingsprojekt? Formålet med at gennemføre personalepolitiske

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer

Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer Sådan kommer vi videre - anbefalinger, baggrund og overvejelser November 2007 Foto: Kissen Møller Hansen

Læs mere