HEDENSTED BYMIDTE IDÈOPLÆG Hedensted Bymidte. Tilgængelighed Ankomst Afrejse. Parkering. Mangfoldighed. Byliv. Afrejse Handelsliv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HEDENSTED BYMIDTE IDÈOPLÆG 2013. Hedensted Bymidte. Tilgængelighed Ankomst Afrejse. Parkering. Mangfoldighed. Byliv. Afrejse Handelsliv"

Transkript

1 Hedensted Bymidte Tilgængelighed Ankomst Afrejse Parkering Mangfoldighed Forberedelse hjemmefra Afrejse Handelsliv Byliv Internet Vidensdeling Hjemme igen HEDENSTED BYMIDTE IDÈOPLÆG 2013

2

3 Indholdsfortegnelse HVORFOR DETTE IDÉOPLÆG? 4 SIDEN SIDST 5 PROCES - VEJEN FREM 7 HVOR ER VI? 9 DELPROJEKTER 10...SOM RINGE I VANDET 13 VISION OG MÅL 15 FREMTIDSSCENARIE 16 TILGÆNGELIGHED 21 HVAD ARBEJDER VI MED? 23 VI SER PÅ BYMIDTE 26 ØNSKER OG DRØMME TIL BYMIDTE 27

4 HVORFOR DETTE IDÉOPLÆG? INDLEDNING Denne brochure er et idéoplæg udarbejdet for at præsentere delresultater af arbejdet med Plan for Hedensted Bymidte og for at skabe fælles forståelse for hovedidéerne i den kommende plan. Brochuren opsummerer hidtidig del af arbejdsprocessen og de gennemførte etaper af borgerinddragelsen. Det er nemlig stort set på baggrund af borgerinddragelsen vi er kommet frem til idéerne, der er beskrevet i den nærværende brochure. Det er disse idéer, som nu skal udvikles videre og danne grundlag til Plan for Hedensted Bymidte 2013.? Hedensted Kommune vil gerne takke Hedensted Handelsforening og alle borgere, som har bidraget til planen ved at deltage i borgermøder og udfylde spørgeskemaer. Vi glæder os til det videre samarbejde om Plan for Hedensted Bymidte 2013 og ser frem til i fællesskab at formulere retningslinjer for bymidtens fremtidige udvikling. Hvorfor lave en plan for bymidten? Skabe et sted i fællesskab. Hedensted Bymidte 4 Idéoplæg for Hedensted Bymidte 2013

5 DIAGRAM SIDEN SIDST Møde med handelsforeningen Åbent debatmøde om drømmene for fremtidens Hedensted Bymidte Fase 1 Fase 2 Projektbeskrivelse Vidensindsamling Fase 3: Borgerinndragelse 1 Debatmøde med medlemmer af Hedensted Handelsforening Åbent debatmøde: Drømme for fremtidens Hedensted bymidte Skoleprojekt på Hedensted Skole og Stjernevejsskolen Spørgeskemaundersøgelse 5

6 BESKRIVELSE Spørgeskema Du kan også udfylde dette spørgeskema elektronisk på Hedensted har brug for din mening! Køn? Kvinde: Mand: Alder: år Bor du i Hedensted by? Ja: Nej, jeg bor i: Vi vil gerne høre dine tanker om Hedensted bymidte - nu og i fremtiden. Hvad mener du for eksempel om bymidten i forhold til byen som handelsby, livskvalitet, udbuddet af butikker, parkering, tryghed, sundhed, kultur og fritid, grønne områder eller noget helt andet...? Nævn 3 gode ting ved Hedensted bymidte og beskriv hvorfor? Nævn 3 dårlige ting ved Hedensted bymidte og beskriv hvorfor? Hvad er bymidtens bedste muligheder/potentialer i fremtiden? Hvad er DINE drømme for Hedensted bymidte? Hvordan ønsker du, at bymidten skal opleves om eksempelvis 10 år? Hvordan kan du være med til at skabe en bedre bymidte? Spørgeskemaet fortsætter på næste side Side 1 Spørgeskema Skoleprojekt på Hedensted Skole og Stjernevejsskolen (billederne her er kun fra Hedensted Skole) Fase 1: Projektbeskrivelse I denne periode blev der udarbejdet en beskrivelse for projektet inklusiv, hvordan processen skulle forløbe, en interessentanalyse samt en tidsplan. Fase 2: Vidensindsamling I denne fase blev der indsamlet en del viden om Hedensted. Der blev bl.a. kigget på historiske og nutidige kort, planen for Hedensted Bymidte 2005, kommuneog lokalplaner, historiske tidsskrifter og statistikker. Derudover blev der foretaget flere besigtigelser i Hedensted. Ud fra dette materiale blev der udarbejdet flere analyser af bymidten, heriblandt en SWOT-analyse (byens styrker, svagheder, muligheder og trusler). Alt dette mareiale dannede grundlaget for de tiltag, der blev gjort under fase 3: Borgerinddragelse 1. Fase 3: Borgerinddragelse 1 Borgerinddragelse 1 havde til formål, - at skabe interesse for udviklingen af bymidten, - at skabe konsensus omkring bymidtens problemstillinger/udfordringer, kvaliteter og potentialer, - at få borgernes viden om bymidten idag samt - at få dem til at formulere deres drømme for bymidten. Denne fase havde altså til formål at få input, der sammen med materialet i fase 2 kunne danne grundlaget for den videre proces. Inddragelsen i denne fase skete på 4 niveauer: - Et møde med medlemmer af Hedensted Handelsforening, - Et åbnet debatmøde for alle borgere, - Workshop med eleverne på Hedensted Skole og Stjernevejsskolen - En spørgeskemaundersøgelse Ved at inddrage borgere på flere niveauer, syntes vi, at vi fik flere inputs end hvis vi kun havde gjort 1 eller 2 af tiltagene. 6 Idéoplæg for Hedensted Bymidte 2013

7 DIAGRAM plan for hedensted bymidte PROCES - VEJEN FREM Idéoplæg for Hedensted Bymidte møde med Handelsforeningens bestyrelse Opsamling: siden sidst Aktivere Hedensted Handelsforening Debat - hvordan får vi idéen realiseret? Slogan? Erhvervskontakt og Citychef står til rådighed møde med Følgegruppe, Handelsforening og Ungerådet Opsamling siden sidst Workshop - hvordan får vi idéen realiseret? Slogan? Byrådsseminar Opsamling og bearbejdning evt. kontakt til handicaporganisationer Præsentation af udkast til Handelsforening, Følgegruppe og Ungerådet TMU + Byråd - vedtagelse Overordnet program Retningslinjer Liste af projekter 7

8 BESKRIVELSE Det er nemt og praktisk at handle i Hedensted Bymidte... Hvad skal Hedensted Bymidte være kendt for? BILLEDER ELLER DIAGRAMMER Det var faktisk en af mine idéer at lave en app skattejagt. Det er essentielt for projektets succes, at bymidtens aktører er med, da det i høj grad er byen selv, der skal arbejde for at realisere Plan for Hedensted Bymidte Det er ligeledes væsentligt, at den borgerinddragelse, der allerede er gennemført, ligger til grund for det videre arbejde. Med afsæt i den tankegang vil Hedensted Kommune mødes med Hedensted Handelsforening, borgere fra Følgegruppen* og repræsentanter af Ungerådet** for at skabe fælles forståelse for idéer præsenterede i nærværende brochure samt for at debattere, hvordan ideerne kan blive realiseret i virkeligheden. Efter en opsamling og bearbejdning af input fra møderne, skal Byrådet forholde sig til materialet. Byrådets ønsker og pejling til Plan for Hedensted Bymidte 2013 vil efterfølgende blive indarbejdet i udkast til planen, som efterfølgende vil blive præsenteret for Hedensted Handelsforening, Følgegruppen og Ungerådet. Efter indarbejdelse af kommentarer fra denne sidste etape af borgerinddragelsen, vil Byrådet vedtage planen. Der forventes, at den færdige Plan for Hedensted Bymidte 2013 vil indeholde et overordnet program med principper og retningslinjer for bymidtens ønskede funktioner og kvaliteter samt en liste over projekter og tiltag, der skal til for at ønskerne bliver realiseret. * Følgegruppen er en gruppe borgere, der meldte sig til under et tidligere debatmøde, og repræsentanter af Hedensted Handelsforening. Følgegruppens opgave er at være med til at diskutere og finpudse materialet inden det gøres helt færdigt til præsentation for øvrige borgere. ** Ungerådets formål er, at fremme de unges ønsker og meninger samt at forbedre kommunikationen mellem Byrådets medlemmer og unge i Hedensted Kommune, således at de unge høres og inddrages i kommunens planlægning og beslutningsprocesser, der vedrører unge. Rådet kan gennemføre både faglige og sociale arrangementer, aktiviteter og kurser, som opfylder de unges behov og interesser. 8 Idéoplæg for Hedensted Bymidte 2013

9 HEDENSTED BYMIDTE - KORT 1:5000 HVOR ER VI? Jørgensens Alle Mosegade Bredgade Horsensvej Bredgade Nørrebrogade Vesterbrogade HEDENSTED BYMIDTE Østerbrogade Bytorvet Kirkegade Dalbyvej Vejlevej Stationsvej Tonysalle Projektområde - Hedensted Bymidte 9

10 DELPROJEKTER - POTENTIALER OG FREMTIDIGE TEMATIKKER DELPROJEKTER 1. Sognegårdkarre og ny vej Flere af de bygninger i området mellem torvet og stationen er snart ved at være saneringsmodne, hvilket giver mulighed for byudvikling i form af byomdannelse. Samtidigt er det i dette område, at den trafikale struktur omkring jernbanestationen kan optimeres, således, at stationen bliver mere synlig og nemt tilgængelig for bløde trafikanter direkte fra torvet, mens biltrafikken ledes udenom torvet, på en ny vej langs jernbanen (i forlængelse af Østerbrogade). Ved planlægning for den nye vej skal der tages hensyn til byrumsmæssig sammenhæng mellem Østerbrogade og Vesterbrogade samt til behov for nøje bearbejdning af tunnelen under jernbanen. Udformning af ny bebyggelse vil være afgørende for afgrænsning af byrum ved Bytorvet Brugsens område og parcelhusgrunde Parkeringspladsen foran SuperBrugsen er populær hos butikkens kunder, men samtidigt er med til at sløre afgrænsningen af Bytorvet som byens hovedplads. Hvis der kom en ny, mere åben og højere (f.eks. i 2 etager) facade foran den eksisterende bygning, ville det være med til at styrke byrummets afgrænsning. Endvidere er P-pladsen bag Fakta og SuperBrugsen et eksempel på, at åbne arealer flyder sammen og der er ønskeligt at få bebyggelsen til at spille sammen ved at fremstå i samme retning som en forside. Derudover ligger der en udfordring i at styrke bymidtens afgrænsning i den sydlige retning, hvor bagsiden af SuperBrugsen og den ovennævnte parkering er direkte nabo til parcelhusgrunde. Delprojekter - Hedensted Bymidte 2 10 Idéoplæg for Hedensted Bymidte 2013

11 3. Torv og samspil mellem de nærliggende byggerier Bytorvet er bymidtens mest centrale samlingssted. Bytorvet består af selve torvet, veje, der skærer sig gennem torvet samt parkeringspladser. Afgrænsningen af Bytorvet er uklar, hvilket skyldes de omkringliggende bygningers udformning og placering samt torvets bearbejdning og forskellige funktioner. Det gør, at torvet flyder sammen med de omkringliggende mindre byrum. Der bør ske en opstramning af Bytorvet og dermed en klar stillingtagen til, hvordan rummet defineres og torvet afgrænses. Torvet virker ikke som et torv, der er interessant at opholde sig på. Dette skyldes primært inventaret på torvet og de næsten lukkede facader, der vender ud mod torvet. Til tider, når der afholdes særlige arrangementer, kan der dog være meget liv på torvet. Der ønskes derfor flere arrangementer og aktiviteter på torvet. Krydset Bytorvet er et trafikalt knudepunkt i området. Der bør ske en opstramning af krydset, eksempelvis ved at etablere en hævet flade, med henblik på forbedring af trafiksikkerheden og en tydelig adskillelse af vejarealet, parkeringspladser, arealer for bløde trafikanter og opholdssteder. Plads mellem Bytorvet 5 og 21A er en form for bindeled mellem Haralds Plads og Bytorvet. Sigte og bevægelseslinjen mellem Haralds Plads og Bytorvet går gennem dette lille byrum. Facaderne henvender sig i flere retninger. Dette giver ikke bygningerne en entydig for- og bagside, hvilket virker forvirrende og svækker byrummet. Der bør laves en fælles strategi, der dels forbedrer butiksfacaderne og dels styrker byrummet og sigtelinjen som vil lede borgerne til torvet. Byrummets disponering og æstetik bør bearbejdes nøje samtidigt med at den eksisterende cykel- og affaldsskur integreres bedre i omgivelserne Aldi-karre Bygningen, der huser Aldi, ligger trukket væk fra krydset Bytorvet og er drejet, hvilket betyder, at der er en uklar afgrænsning af gaderummet. Det er relevant at fylde ud til fortovet, så området er med til at danne en mere klar markering af gaderummet samt optage de forskellige gaderetninger, som støder sammen netop her. Så længe den eksisterende butik fungerer, vurderes det dog ikke realistisk, at dette sker ved at lave en bebyggelse på hjørnet. Opstramningen skal ske på anden måde, med mindre bebyggelsen erstattes af helt nyt byggeri. Placering af vareindleveringen til Aldi er også medvirkende til, at det er svært at definere byrummet foran Aldi, da vareindleveringer ligger i dag direkte ved indgangene til butikkerne Østerbrogade 6 og 8. Der bør være en fysisk adskillelse af kundernes færden og vareindleveringen, så kunderne naturligt og sikkert ledes til butikkerne. Der ligger en udfordring i løse dette problem på grund af pladsmangel. 1 Delprojekter - Hedensted Bymidte 2 11

12 OPSUMMERING AF DELPROJEKTER Torv og samspil mellem de nærliggende byggerier Aldi-karre Sognegårdkarre og ny vej Brugsens område og parcelhusgrunde 12 Idéoplæg for Hedensted Bymidte 2013

13 DIAGRAM BESKRIVELSE...SOM RINGE I VANDET Vi skal starte en god proces, så byen og omverden hurtigt og tydeligt kan se, at der sker noget godt. Plan for Hedensted Bymidte koncentrerer sig om området beliggende i den centrale del af Hedensted, øst for jernbanen. Området omfatter Bytorvet med tilstødende karreer. Prioritering af denne del af byen er begrundet i, at vi skal starte en god proces, så byen og omverden hurtigt og tydeligt kan se, at der sker noget godt. Det er hensigten, at hele Hedensted styrkes ved at aktiviteterne samles ét sted. Et forsøg på at løfte et større område på én gang ville kræve enorme ressourcer og resultatet ville ikke komme til at stå mål med udgiften. En koncentreret indsats i den udpegede mindre del af byen vil derimod gavne resten af byen. På sigt kan man forestille sig, at et blomstrende handelsliv fra bymidten vil sprede sig som ringe i vandet. Derfor bevarer vi i vores arbejde med Plan for Hedensted Bymidte de tætte forbindelser til den omgivende by og på den måde sikrer vi, at fysiske rammer for at den positive udvikling fra bymidten smitter på naboområderne er til stede. Området på ydersiden af Hedensted Bymidte karakteriseres i dag, ligesom selve bymidten, af god tilgængelighed og er dermed en oplagt placering for forretninger, som ikke er så afhængige af helt central placering, f.eks. en cykelsmed, der har brug for tilgængelighed og synlighed, men hvis værkstedsfaciliteter samtidig er svære at forene med bymidtens ønskede hygge og charme. Plan for Hedensted Bymidte ændrer ikke på nuværende vilkår for etablering og drift af lignende forretninger i området. 13

14 BIBLIOTEK BUTIKKER SKOLE SPORT HEDENSTED BYMIDTE STATION...Som ringe i vandet spreder det gode handels og byliv sig fra bymidte. 14 Idéoplæg for Hedensted Bymidte 2013

15 VISION OG MÅL HEDENSTED BYMIDTE Tilgængeligheds Bymidte Diagram: Nemt og praktisk ankomst til Hedensted Bymidte, parkering, handel, ophold og afrejse. VISION OG MÅL P P P På baggrund af indsamlet materiale og input fra borgere tegner der sig nedenstående vision og mål for Hedensted Bymidte. Visionen for Hedensted Bymidte er at skabe et stærkt fokus på bymidtens potentiale i forhold til andre handelsmuligheder: gode ankomst- og parkeringsmuligheder, nem orientering, spændende ophold, aktivitet og bevægelse i bymidten samt ukompliceret afrejse. Målet er at skabe et bedre samspil mellem daglig bevægelse og faciliteterne i Hedensted Bymidte. Det skal være nemt og praktisk at ordne sine ærinder i bymidten. Samtidigt skal de besøgende opleve, deltage og underholdes med de faciliteter bymidte skal tilbyde hele året. Kreative mennesker efterspørger (..) i stigende grad en livsstil, der er bygget op omkring kreative oplevelser. Vi irriteres over de strenge opdelinger, der tidligere adskilte arbejde, hjemmeliv og fritidsliv. - skriver den amerikanske vækstekspert Richard Florida, der er kendt for sine teser om kreativitet, i sin bog Den kreative Klasse. Hedensted Bymidte skal signalere et trygt og imødekommende bymiljø, som kan rumme forskellige behov til den brede målgruppe. Moderne mennesker efterspørger i stigende grad unikke oplevelser/aktiviteter, aktiv fritid for hele familien, sundhed med meget mere. Det skal de besøgende kunne finde i Hedensted Bymidte. Hedensted Bymidte skal tilbyde en livsstil med en kombination af socialt samvær, leg for alle, indkøb og aktiviteter. Hverdagens gøremål kan kombineres med sjove oplevelser for alle - nemt og praktisk på ét sted. Dagligdagen skal bare fungere, ligesom beskrevet i Fremtidsscenarier på følgende sider. 15

16 4 INDBERETNINGER FRA FREMTIDIGE HEDENSTED BYMIDTE FREMTIDSSCENARIE Vi har skitseret 4 eksempler på indberetninger fra fremtidige Hedensted Bymidte, som illustrerer de forskellige målgrupper i bybilledet og deres behov samt hvordan de oplever og formidler ankomst, ophold, indkøb, aktiviteter og afrejse fra Hedensted Bymidte. HEDENSTED BYMIDTE Butiksejer i Hedensted Bymidte - LOKAL AVIS HEDENSTED BYMIDTE Hedensted Bymidtes tiltag, events og faciliteter der er tilstede i bymidten, skal formidles mangfoldigt. Der skal skabes en god sammenhæng mellem information og brugerne via f.eks. internettet, apps, aviser og digital skiltning. Derfor er indberetningerne fortalt og formidlet gennem forskellige medier som tilpasser sig de forskellige målgrupper - det er lige fra den lokale avis, internettet, postkortet og WI FI. HEDENSTED BYMIDTE Mor til 3 børn på indkøb i Hedensted Bymidte - BLOGGER Pensionist i Hedensted Bymidte - POSTKORT HEDENSTED 2013 HEDENSTED BYMIDTE Teenager i Hedensted Bymidte - WIFI 16 Idéoplæg for Hedensted Bymidte 2013

17 HEDENSTED BYMIDTE Butiksejer i Hedensted Bymidte - LOKAL AVIS Butiksejer i Hedensted Bymidte HEDENSTED BYMIDTE Butiksejer i Hedensted Bymidte - LOKAL AVIS Uddrag fra lokal avis Den nye hjemmeside og app har virkelig skabt en interesse omkring butikkerne i Hedensted Bymidte. Det er tirsdag morgen og Frida er ved at gøre klar i udstillingsvinduet med dagens overraskelse som allerede er slået op på hjemmesiden. Mens hun går og pakker varer ud, fortæller hun om app skattejagten, som skal afprøves på fredag, hvor alle butikker har open by night. Hun glæder sig over det øgede samarbejde butiksejerne har i byen, der er stor enighed og opbakning omkring de forskellige arrangementer, som bymidte ambassadører har været rigtig gode til at få arrangeret. Resultatet er flere glade kunder og øget omsætning samt reklame for butikkerne. Det er godt at have sin butik her, hvor der er andre butikker og hvor mange mennesker kommer forbi på indkøbsture direkte fra arbejde, på vej til caféen, fra stationen eller mødes i bymidten, siger Frida og smiler til et ægtepar i butikken, som allerede er klar til at gøre de første indkøb. 17

18 Mor til 3 børn på indkøb i Hedensted Bymidte HEDENSTED BYMIDTE Skrevet på Blog Mor til 3 børn på indkøb i Hedensted Bymidte - BLOGGER Indkøbsturen kan planlægges allerede hjemmefra, skriver Line på hendes blog på internettet. Hedensted Bymidte har udviklet en helt ny brugervenlig og indbydende hjemmeside, hvor man får overblik over aktuelle tilbud i alle butikker, som ligger så tæt på hinanden. Med 3 livlige børn ud og ind af bilen i ulvetimen, kræver det praktisk planlægning allerede inden turen. Det er fantastisk at kunne parkere bilen så tæt på alle butikker, købe gave i Matas, bytte blusen i modebutikken og købe mælk i en bevægelse. Børnene bliver ikke utålmodige, da det er nemt at finde en parkeringsplads, det går stærkt med at handle og køre afsted igen. Desuden elsker børnene at komme med på indkøb i Hedensted - sikkert fordi byen tit har spændende arrangementer, som de er gode til at reklamere med på bymidtens hjemmeside. De store leger på torvet og underholder sig med balancebane, mens de små leger på vandpladsen. De vil altid til Hedensted, når der skal handles. Det er simpelthen så nemt at handle her. Selv farmand kunne finde ud af det ;-) 18 Idéoplæg for Hedensted Bymidte 2013

19 HEDENSTED BYMIDTE Pensionist i i Hedensted Bymidte - POSTKORT FLERE BILLEDER HEDENSTED BYMIDTE Pensionist i Hedensted Bymidte - POSTKORT Skrevet på et postkort fra Olga i Hedensted til Oda i Vejle. Postkortet er for øvrigt fra Bymidte Festivalen, hvor forskellige foreninger præsenterede sig over for bredt publikum i byens rum. Kære Oda I næste weekend hvor I kommer til i byen, skal vi til folkedans. På byens torv ved Brugsen er der nemlig dans under åben himmel. Bagefter tager vi en kop kaffe på bænkene under de smukke kirsebærtræer, som allerede er sprunget ud. Det er så smukt og der er ro men samtidigt kan vi se på alle menneskerne, der handler. Der er nok at se på her i vores nye bymidte. Heidi kommer også med børnene, da der er vandleg for de små ved bytorvet. HEDENSTED 2013 HEDENSTED 2013 Kærlig hilsen Olga PS. I står bare af ved stationen, så er I der. Det kunne ikke være nemmere! 19

20 Teenager i Hedensted Bymidte HEDENSTED BYMIDTE Teenager i Hedensted Bymidte - WIFI Sendt som SMS besked samt beskeder på Facebook Hey skal v ikk mødes v PQ banen i Bymidte og øve - i aften når bilerne er væk C U soon Har d set alle balanceklodserne på torvet? Det er mega sjovt kommer d? LOL Det er så cool med gratis wifi hotspots i Hedensted Bymidte, så kan vi mødes, være on line, men også få frisk luft, som mor jo siger vi skal ha Bare gå rundt, hygge og shoppe. Mega nice Street art i Hedensted!!! Vi kan også!! 20 Idéoplæg for Hedensted Bymidte 2013

21 TILGÆNGELIGHEDS BYMIDTE Et gennemgående træk i de præsenterede indberetninger fra fremtidige Hedensted Bymidte (side 16-20), som viser, hvordan bymidten ønskes at fungere, er bredt forstået tilgængelighed. Lad os nu se nærmere på dette begreb... HEDENSTED BYMIDTE Tilgængeligheds Bymidte TILGÆNGELIGHED Der findes mange definitioner af tilgængelighed, som alle har udgangspunkt i betydning af ordet tilgængelig : den, man kan komme til uden uoverstigelige hindringer. Det er også dette udgangspunkt vi tager i arbejdet med Plan for Hedensted Bymidte, da let til-gængelighed og smidig logistik af daglige indkøbsture er Hedensteds ubetvivlelig styrke, som byen kan konkurrere på. Hedensted ligger mellem Danmarks 7. og 8. største byer (Horsens og Vejle) med ca. 20 km afstand til hver. Begge store byer byder på bredt udvalg af handelsmuligheder. På grund af tæt trafik kan det dog tage forholdsvis lang tid at komme ind og ud fra de store byers centrale områder og indkøbscentre. Dette problem eksisterer ikke i Hedensted, hvor det kun tager få minutter at køre ind til bymidten fra landevejen og hvor man nemt kan finde en parkeringsplads. Dette gør Hedensted Bymidte til en attraktiv alternativ til storbyerne for dem, der befinder sig i oplandet. Hedensted Bymidte har derudover den fordel, at alt det, man skal nå og ordne på en tur i byen, kan her ligge rigtig tæt på hinanden. HORSENS En god beliggenhed og let tilgængelighed er dog ikke nok til at sikre et blomstrende handelsliv. Derfor skal vi i vores projekt sikre, at man ikke alene hurtigt kan komme ind og ud fra bymidten, men også få en god oplevelse af at være der. Bymidten skal være overskuelig, tryg og behagelig at færdes i. Derudover vil en oplevelse, der positivt adskiller sig fra andre indkøbsmuligheder, være med til at fastholde nuværende og tiltrække nye kunder. HEDENSTED Vi skal derfor udover et velfungerende transportsystem også sikre rammer for skabelse af et imødekommende, hyggeligt miljø med liv og aktiviteter, der vil berige handelsoplevelsen og styrke den lokale identitet. Et andet aspekt af tilgængelighed er at tage hensyn til og opnå størst mulig bevægelsesfrihed og sikkerhed for alle typer mennesker - også dem, der med varige eller midlertidige funktionsnedsættelser (ældre, børn, handicappede, personer med barnevogn, gangbesværede etc. ) og dem, der ikke kommer i bil, men med offentlig transport, dem der går eller cykler. Disse brugere og deres krav til bymidtens anvendelighed vil vi ligeledes have i mente, når vi i fællesskab med lokale aktører, handelsforeningen og projektudviklere vil se og planlægge på fysisk udformning af Hedensted Bymidte. VEJLE 21

22 Hedensted Bymidte Internet Tilgængelighed Ankomst Afrejse Parkering Mangfoldighed Forberedelse hjemmefra Afrejse Handelsliv Byliv Vidensdeling Hjemme igen Formidling af tilgængelighed er mindst ligeså vigtigt som tilgængelighed i sig selv. Største delen af mennesker planlægger deres indkøbsture til byen og de mennesker som i mere eller mindre grad har funktionsnedsættelse eller der kræves ekstra overvejelser i forhold til tilgængelighed med barnevogn, klapvogn eller børn. De grupper har et endnu større behov for at planlægge sin færden. Tilgængelighed er en investering for Hedensted. Overordnet går vores tilgang ud på at betragte tilgængeligheden som en løftestang for byernes udvikling. I stedet for at opfatte tilgængelighedsspørgsmålet udelukkende som et spørgsmål om at løse fysiske udfordringer i byerne, kan man bruge tilgængelighedstiltag til at tilføre byerne nye rumlige og sociale kvaliteter. Kort sagt vil vi gøre op med en traditionel tendens til at betragte udgifter til at gøre byer og attraktioner tilgængelige som en omkostning, for i stedet se tilgængelighed som en investering, der kan vækst og udvikling for byerne som helhed. Ved at skabe tilgængelighedsløsninger, der har en høj arkitektonisk og byrumsmæssig kvalitet, kan man udover at løse konkrete tilgængelighedsproblemer revitalisere byrum og bygninger, der appellerer bredt til byens brugere og bidrager til øget livskvalitet for alle. Tilgængelighed skaber byliv både i fysisk og formidlingsmæssig forstand har også et socialt og bylivsmæssigt aspekt. Det handler om at stille byens rum til rådighed for borgerne på nye måder. Ved at gøre byens rum mere tilgængelige kan man samtidig åbne for nye anvendelser til kulturelle og oplevelsesmæssige formål. Således kan tilgængelighed til kulturarven være et redskab til at skabe oplevelsesøkonomisk vækst. 22 Idéoplæg for Hedensted Bymidte 2013

23 HANDEL OG ERHVERVSLIV HVAD ARBEJDER VI MED? Et godt handelsliv skaber byliv. Byliv fremmer handelslivet. Gode handelsmuligheder tiltrækker mennesker. Borgere, der færder mellem sine daglige mål er potentielle kunder og kan bidrage til at styrke det lokale handelsliv. For at støtte udviklingsmuligheder for handelsliv i Hedensted Bymidte kunne man overveje: * Fokus på iværksættere * Butikssamarbejde * Koordinerede åbningstider * Fælles markedsføring * Bymiljø - Indkøbsmiljø * Kunst - synliggørelse af lokale kunstner * Udnytte tomme butikslokaler f.eks. til udstilling af kunstværker * Aktive / skiftende udstillingsvinduer * Fælles hjemmeside med aktuelle tilbud * Udarbejdelse af årskalender for events, oplevelser og aktiviteter 23

24 BYRUM OG BYLIV Liv skaber liv. Bliver et sted populær at bruge, kommer der sikkert endnu flere brugere til. Derfor skal byrummene i Hedensted Bymidte gøres populære at opholde sig i. Hedensted byrummene skal kickstartes ved at gøre opmærksom på stedet og dets muligheder. Man kan eksempelvis arbejde med: * Byliv hele døgnet med blandet funktioner som boliger og erhverv * Skabe byliv / aktiviteter hele året også om vinteren * Samle og koncentrere Bymidtes aktiviteter HILSEN FRA HEDEFESTIVAL 2013 * Bylivsprojekter også i form af midlertidige aktiviteter / events / installationer * Uformelle mødesteder i bymidte - opholdsmuligheder * Skabe tryghed hele døgnet * Alle aldre kan lege - leg for alle * Et godt flow gennem bymidte 24 Idéoplæg for Hedensted Bymidte 2013

25 INSPIRATION Street art - fra kedelige facader til spændende facader som bidrager til bybilledet Mobile drivhuse i byen, farverige opholdsklodser, midlertid installationer samt legeplads som f.eks. præsenterer byens kendetegn 25

26 UDFORDRINGER PÅ STEDET OG INSPIRATION TIL LØSNINGER VI SER PÅ BYMIDTE BILLEDER EL DIAGRAMMER Udfordringer i Hedensted Bymidte * Parkering - tæt på butikker og i harmoni med attraktive byrum * Trafik - sikker og effektiv * Fastholdelse af potentielle kunder i bymidtens område / Forlængelse af ophold * Byliv udenfor butikkers åbningstider * Lukkede facader - uatraktive byrum og uimødekommende butikker * Handelsorganisation - en aktiv og stærk forening, der står sammen om Bymidten Inspiration til Hedensted Bymidte * Multifunktionel parkeringsområder * Regelmæssige spændende og forskellige arrangementer på torvet * Midlertidig forskønnelse - kridttegninger, paste-on * Små legeområder/steder * Forskønnelse af facader * Opgradering af opholdsarealer (bymøbler, belægning, belysning, beplantning) 26 Idéoplæg for Hedensted Bymidte 2013

27 ?ØNSKER OG DRØMME TIL BYMIDTE Hvad skal der til for at Hedensted Bymidte fungerer som beskrevet i denne brochure? * Hvad skal der til for at skabe god tilgængelighed i bymidten? * Hvilke aktiviteter kunne blive en succes i Hedensted Bymidte? * Hvad kunne slogan for Hedensted Bymidte være? 27

28 HEDENSTED BYMIDTE Brochuren er udarbejdet af Hedensted Kommune Team By & Landskab. Juli 2013 Billederne i denne brochure må ikke genanvendes eller bruges til videre markedsføring.

Spørgeskemaopsamling. Antal registrerede besvarelser: 281

Spørgeskemaopsamling. Antal registrerede besvarelser: 281 18.12.2012 Spørgeskemaopsamling Antal registrerede besvarelser: 281 Spørgsmål Antal svar Svar % Køn? 269 96 Alder? 266 95 Hvor bor du? 265 94 Nævn 3 gode ting ved Hedensted bymidte og beskriv hvorfor 231

Læs mere

SWOT. Udarbejdet af medlemmer fra Hedensted Handelsforening - opsamling fra de enkelte grupper. Styrker Hvad er godt ved bymidten?

SWOT. Udarbejdet af medlemmer fra Hedensted Handelsforening - opsamling fra de enkelte grupper. Styrker Hvad er godt ved bymidten? Styrker Hvad er godt ved bymidten? Svagheder Hvad er dårligt ved bymidten Hedensted by har en god placering på landkortet. Der er et stort opland. Det er blevet større og dermed er grundlaget for flere

Læs mere

Visionsplan for Hårlev

Visionsplan for Hårlev Visionsplan for Hårlev 1 2 VISION FOR FREMTIDENS HÅRLEV Hårlev er stationsbyen i Ådalen. I Hårlev har vi det hele. Skønne naturoplevelser i baghaven, boliger til alle aldersgrupper, et levende handelsog

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

HEDENSTED BYMIDTEPLAN PLAN FOR UDVIKLING AF HEDENSTED BYMIDTE 2013 HEDENSTED KOMMUNE TEAM BY & LANDSKAB

HEDENSTED BYMIDTEPLAN PLAN FOR UDVIKLING AF HEDENSTED BYMIDTE 2013 HEDENSTED KOMMUNE TEAM BY & LANDSKAB HEDENSTED BYMIDTELAN LAN FOR UDVIKLING AF HEDENSTED BYMIDTE 2013 HEDENSTED KOMMUNE TEAM BY & LANDSKAB KOLOFON Denne bymidteplan er udarbejdet af Hedensted Kommune, team By & Landskab. Arbejdet med bymidteplanen

Læs mere

HØJE TAASTRUP C. VISION

HØJE TAASTRUP C. VISION HØJE TAAASTRUP C 1 HØJE TAASTRUP C. VISION EN SAMMENHÆNGENDE, MANGFOLDIG OG AKTIV OG TRYG BY Høje Taastrup ændrer sig, vokser, forfalder, blomstrer op på ny, omfortolkes og udvikler sig. Det tager helhedsplanen

Læs mere

Bymidteprojekter 2015-2018

Bymidteprojekter 2015-2018 Bilag 2, 24.11.2014 1 Bymidteprojekter 2015-2018 På følgende sider, findes en nærmere beskrivelse af udvalgte projekter. Foreslåede anlægsprojekter - Bredgade - Torvet - Søndergade - Nørregade Foreslåede

Læs mere

side 1 af 8 STØVRING BYTORV

side 1 af 8 STØVRING BYTORV 042015 side 1 af 8 STØVRING BYTORV Pladsen idé vision Velkommen til Støvring Bytorv. Visionen med nærværende projektforslag har været at skabe et nyt bytorv med en klar rumlig og funktionel identitet,

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

DETAILHANDELSSTRATEGI. Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted

DETAILHANDELSSTRATEGI. Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted DETAILHANDELSSTRATEGI 2016 Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted Forord Denne detailhandelsstrategi er resultatet af den proces, som Byrådet i Vejen Kommune igangsatte i foråret 2015.

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer BAGGRUND I løbet af 2017 er interessen vokset markant for at bygge nyt i Albertslund Midtby. Det gælder særligt for byområdet

Læs mere

Tårs. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer

Tårs. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Tårs Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Skriv en overskrift til indledningen Skriv en indledning Tårs Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01

Læs mere

LOKALPLANLÆGNING STRATEGI FOR BORGERDELTAGELSE I LOKALPLANPROCESSEN FOR ALLE DER VIL!

LOKALPLANLÆGNING STRATEGI FOR BORGERDELTAGELSE I LOKALPLANPROCESSEN FOR ALLE DER VIL! LOKALPLANLÆGNING STRATEGI FOR BORGERDELTAGELSE I LOKALPLANPROCESSEN FOR ALLE DER VIL! ? Kontakt Hedensted Kommune Fritid & Fællesskab By & Landskab Tjørnevej 6 7171 Uldum byoglandskab@hedensted.dk Indledning

Læs mere

GLESBORG BY OG TRAFIKPLAN VISIONER FOR FREMTIDENS GLESBORG

GLESBORG BY OG TRAFIKPLAN VISIONER FOR FREMTIDENS GLESBORG GLESBORG BY OG TRAFIKPLAN VISIONER FOR FREMTIDENS GLESBORG INDHOLD INTRO 2 Indhold / Intro 3 Vision: Trygge rammer for handel og hverdagsliv 4 Eksisterende forhold 5 Udfordringer i Glesborg 6 Hovedgreb:

Læs mere

Fredericia Kommune - detailhandelstendenser mv. Opstartsmøde 14/5 2014. Projektleder Torsten Bo Jørgensen, COWI

Fredericia Kommune - detailhandelstendenser mv. Opstartsmøde 14/5 2014. Projektleder Torsten Bo Jørgensen, COWI Fredericia Kommune - detailhandelstendenser mv Opstartsmøde 14/5 2014 Projektleder Torsten Bo Jørgensen, COWI 1 Detailhandelstendenser Nethandel på vej frem Storcentre på vej frem (vinder fortsat markedsandele

Læs mere

Kira Maria Svankjær, chefkonsulent. Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016

Kira Maria Svankjær, chefkonsulent. Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016 Kira Maria Svankjær, chefkonsulent Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016 Jyllinge nyt halområde og boligudbygning Strategi bliver til virkelighed - i byudviklingen! Fortætning og byomdannelse

Læs mere

Dagsorden. Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik

Dagsorden. Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik Dagsorden Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik Orientering om omverdensindragelsen Evt. Ca. 25 uheld Nordre Frihavnsgade Ca. 17

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge

krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge Butikker på Vestergade mod gadekæret. Gaden udgør den nordlige grænse af projektområdet. Materialet er bygget op i to dele: 1 Helsinge

Læs mere

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG Søkvarteret Forord Inspirationskataloget har til formål at vise en pallet af de elementer, der skal indtænkes i den kommende planlægning for Søkvarteret i Vinge. Søkvarteret

Læs mere

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans Yderligere information: Teknik og Miljø Natur og Grønne Områder Rådhuset, Torvet 7400 Herning Telefon 96282828 teknik@herning.dk www.herning.dk Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere

Stationsbyer i forandring

Stationsbyer i forandring Stationsbyer i forandring AA b y f o r n y e l s e Velkommen til Glamsbjerg Beliggenhed Tidligere vestfynsk stationsby opstået ca. 1890 i krydset mellem jernbanen Odense/Assens og landevejen Bogense/Fåborg

Læs mere

Turismestrategi 2013-2017

Turismestrategi 2013-2017 Turismestrategi 2013-2017 1 Indhold Forord... 4 Vision... 5 Strategi... 6 Fokus Stærke værdikæder... 7 Fokus Nem tilgængelighed... 8 Fokus Smart markedsføring... 9 2 Vision: Køge vil overraske dig Strategi:

Læs mere

HVALSØ BYMIDTE - BORGERMØDE D.17 APRIL. Mangor & Nagel

HVALSØ BYMIDTE - BORGERMØDE D.17 APRIL. Mangor & Nagel HVALSØ BYMIDTE - BORGERMØDE D.17 APRIL Mangor & Nagel A R K I T E K T F I R M A BAGGRUND - INTENTIONER Handelslivet i Hvalsø er i dag begrænset til tre dagligvareforretninger samt få butikker langs hovedgaden.

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

K L O S T E R V E J I R Y

K L O S T E R V E J I R Y K L O S T E R V E J I R Y DATO: 18.08.2008 NORD Vision Den gennemgående vision i forslaget er en konkretisering af de retningslinier, der beskrives i»helhedsplan for Ry«. Banebåndets omdannelse fra barriere

Læs mere

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Velkommen til Bredebro - by i bevægelse - efter kommunesammenlægningen - om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Områdefornyelse drejer sig om at

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNE SOM STED AT BO

HOLBÆK KOMMUNE SOM STED AT BO HOLBÆK KOMMUNE SOM STED AT BO BORGERPANELUNDERSØGELSE HIGH LIGHTS JANUAR 2017 Indhold Rapporten er inddelt i: Om undersøgelsen.. Side 2 Om resultat og rapport Side 3 Sammenfatning. Side 4 Holbæk by som

Læs mere

Detailhandel. 2 byer 2 strategier

Detailhandel. 2 byer 2 strategier Detailhandel 2 byer 2 strategier Faaborg og Ringe Faaborg-Midtfyn Kommune Faaborg Gl. købstad i den sydlige del af kommunen Beliggende i naturskønne områder med rigt turistliv Rigt kulturliv Ringe Ringe

Læs mere

Bygnings- og Arkitekturpolitik

Bygnings- og Arkitekturpolitik Forslag til Bygnings- og Arkitekturpolitik Middelfart Kommune Forord Denne politik Bygnings- og Arkitekturpolitikken er én af de politikker, Byrådet har besluttet at formulere i Middelfart Kommune. Formålet

Læs mere

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Aalborg den 20. december 2016 Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Indledning Aalborg Kommune er inde i en rivende udvikling og i kraftig vækst med en befolkningstilgang på ca. 2500

Læs mere

Branding- og markedsføringsstrategi

Branding- og markedsføringsstrategi Branding- og markedsføringsstrategi for Assens Kommune 1. Indledning: Assens Kommunes vision Vilje til vækst realiserer vi gennem tre indsatsområder: Flere vil bo her, Vækst og udvikling og Alle får en

Læs mere

Sindal. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer

Sindal. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Sindal Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Side 1 Sindal Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Svar status Ikke svaret Afvist

Læs mere

HVALSØ BYTORV 26.10.2012. Mangor & Nagel

HVALSØ BYTORV 26.10.2012. Mangor & Nagel HVALSØ BYTORV 26.10.2012 Mangor & Nagel A R K I T E K T F I R M A Baggrund - intentioner Handelslivet i Hvalsø er i dag begrænset til tre dagligvareforretninger samt få butikker langs hovedgaden. Dette

Læs mere

Friluftslivsstrategi. et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi. et friluftsliv, der byder op til dans Friluftslivsstrategi et friluftsliv, der byder op til dans Kolofon: Udarbejdet af: Herning Kommune, Teknik og Miljø, 2015 Illustrationer: Ole Jørgensen Indhold Forord 5 Vision for friluftslivet 7 Friluftslivet

Læs mere

BILAG 2. Afstemning om partiernes ændringsforslag til udkast til Planstrategi 2015-2027

BILAG 2. Afstemning om partiernes ændringsforslag til udkast til Planstrategi 2015-2027 BILAG 2 Afstemning om partiernes ændringsforslag til udkast til Planstrategi 2015-2027 Oversigten følger rækkefølgen i udkastet til planstrategi. Sidetalshenvisninger refererer til udkastet. Understreget

Læs mere

HELHEDSPLAN FOR VIRUM BYMIDTE November 2017

HELHEDSPLAN FOR VIRUM BYMIDTE November 2017 HELHEDSPLAN FOR VIRUM BYMIDTE November 2017 HVORFOR EN HELHEDSPLAN? FORMÅLET MED EN HELHEDSPLAN Virum er en attraktiv grøn bydel bygget op omkring stationen og Virum Torv efter en byplan fra 1930 erne.

Læs mere

Udvidelse af Skagen bymidte

Udvidelse af Skagen bymidte Debatoplæg Udvidelse af Skagen bymidte Foroffentlighedsfase Indkaldelse af idéer og synspunkter 09.09.2016-23.09.2016 Baggrund Ét af Frederikshavn Kommunes fire vækstspor er Oplevelser & Turisme. Hvert

Læs mere

Fremtidens Aabenraa, Fremtidens Købstad. Thomas Andresen Borgmester Bo Riis Duun Afdelingschef Kultur & Plan og Fritid

Fremtidens Aabenraa, Fremtidens Købstad. Thomas Andresen Borgmester Bo Riis Duun Afdelingschef Kultur & Plan og Fritid Fremtidens Aabenraa, Fremtidens Købstad Thomas Andresen Borgmester Bo Riis Duun Afdelingschef Kultur & Plan og Fritid Befolkningsprognoser 3 4 Kamp mellem kommuner om bosætning Erkendelse af at Aabenraa

Læs mere

DE RØDE LØBERE. Vordingborgs bymidte er afgørende for din, min og vores fremtid. Vil du med på den røde løber og gøre en forskel for vores by?

DE RØDE LØBERE. Vordingborgs bymidte er afgørende for din, min og vores fremtid. Vil du med på den røde løber og gøre en forskel for vores by? DE RØDE LØBERE Vordingborgs bymidte er afgørende for din, min og vores fremtid. Vil du med på den røde løber og gøre en forskel for vores by? VINDERBYEN VORDINGBORG Vordingborg er nu en vinderby. Sådan

Læs mere

NY BYDEL I VORDINGBORG

NY BYDEL I VORDINGBORG NY BYDEL I VORDINGBORG OMDANNELSE AF STATIONSOMRÅDET/ UDGANGSPUNKT FOR HELHEDSPLAN OPLÆG TIL BORGERMØDE/ AARHUS ARKITEKTERNE/ 27.09.2016 Stationsområdet i Vordingborg er det første der møder den togrejsende,

Læs mere

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

opsamling * Hvordan var det at arbejde med casen? * hvad har I lært (fokus på design)? * feedback på bloggen? * LInks til websites

opsamling * Hvordan var det at arbejde med casen? * hvad har I lært (fokus på design)? * feedback på bloggen? * LInks til websites dagens program * opsamling på IA projekt * næste temaprojekt: Go mobile * Brugsscenarier og wireframes * Øvelse * Modebranchen som case + fælles brainstorm * Øvelse/lektie * næste gang opsamling * Hvordan

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst i arbejdspladser, service,

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

Områdefornyelse i Nykøbing Sj. 20. Januar 2016. sbs

Områdefornyelse i Nykøbing Sj. 20. Januar 2016. sbs Områdefornyelse i Nykøbing Sj. 20. Januar 2016 sbs Områdefornyelse i Nykøbing Sj. Aftenens program 19.00 Velkomst v/ Borgmester Thomas Adelskov 19.15 Om områdefornyelse v/bjørk Trøst Bigum, sbs 19.30 soplæg

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

Temamøde 19. september 2012

Temamøde 19. september 2012 Brønderslev bymidte Temamøde 19. september 2012 Aktuelle udfordringer 110 105 100 95 90 85 80 2000M01 2000M07 2001M01 2001M07 2002M01 2002M07 2003M01 2003M07 2004M01 2004M07 2005M01 2005M07 2006M01 2006M07

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur- og Fritidspolitik Nordfyns Kommune Revideret den 15. august 2014 Dokument nr. 480-2014-852344 Sags nr. 480-2013-36230 Indhold FORORD... 2 INDLEDNING... 3 VISIONEN... 4 VÆRDIER... 5 NORDFYNS KOMMUNE

Læs mere

POSTHUSGRUNDEN I RY 2. UDKAST - 11. MAJ 2011

POSTHUSGRUNDEN I RY 2. UDKAST - 11. MAJ 2011 POSTHUSGRUNDEN I RY 2. UDKAST - 11. MAJ 2011 OVERSIGTSKORT LUFTFOTO Ry Møllesø Målestok 1:2.000 Skanderborgvej Baneareal Klostervej Kyhnsvej DIAGRAMMER ANVENDELSER FLOW VISUELLE FORBINDELSER Hotel Restaurant

Læs mere

Photo: Stiig Hougesen. Joy Mogensen, borgmester i Roskilde Kommune

Photo: Stiig Hougesen. Joy Mogensen, borgmester i Roskilde Kommune Photo: Stiig Hougesen Byudvikling i Roskilde Kommune Joy Mogensen, borgmester i Roskilde Kommune Bygger på kommunens styrker og planstrategi Beliggenhed i smukt landskab Balanceret bystruktur Centralt

Læs mere

HVORFOR ÅBNE BUTIK I PRÆSTØ?

HVORFOR ÅBNE BUTIK I PRÆSTØ? HVORFOR ÅBNE BUTIK I PRÆSTØ? Præstø er med sin smukke og unikke beliggenhed lige ned til Præstø fjord, omkranset af skov og åbne vidder samt kun et kvarters kørsel til motorvej, et oplagt sted at starte

Læs mere

NY BYDEL I VORDINGBORG

NY BYDEL I VORDINGBORG NY BYDEL I VORDINGBORG OMDANNELSE AF STATIONSOMRÅDET/ UDGANGSPUNKT FOR HELHEDSPLAN OPLÆG TIL BORGERMØDE/ AARHUS ARKITEKTERNE/ 27.09.2016 Stationsområdet i Vordingborg er det første der møder den togrejsende,

Læs mere

Puls, sjæl og samarbejde

Puls, sjæl og samarbejde Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune I Ringsted har vi et rigt og varieret fritids- og foreningsliv og et kulturliv, der byder på gode oplevelser for børn

Læs mere

Kravspecifikation, byrumsanalyse og masterplan Campus Slagelse 2013. Kravspecifikation. Byrumsanalyse og masterplan for Campus Slagelse

Kravspecifikation, byrumsanalyse og masterplan Campus Slagelse 2013. Kravspecifikation. Byrumsanalyse og masterplan for Campus Slagelse Kravspecifikation Byrumsanalyse og masterplan for Campus Slagelse 7. oktober 2013 Side 1 af 7 Udviklingssekretariat www.slagelse.dk 20. september 2013 Sagsid.: 330-2013-57751 Kontaktperson: Linda Choe

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

Resultat af borgerpanelundersøgelsen om Kvalitet i byudviklingen

Resultat af borgerpanelundersøgelsen om Kvalitet i byudviklingen Resultat af borgerpanelundersøgelsen om Kvalitet i byudviklingen 204 af borgerpanelets medlemmer har svaret på det elektronisk udsendte spørgeskema. Af dem, er 65% fra Odder by, 67% er mænd og 60% er mellem

Læs mere

SMUKKE INDFALDSVEJE Strategi

SMUKKE INDFALDSVEJE Strategi SMUKKE INDFALDSVEJE Strategi INDLEDNING 3 En bund af krokus ANKOMSTEN 5 INDFALDSVEJE 6 VIRKEMIDLER 7 Beplantning Bebyggelse og arkitektur Skiltning Kunst og udsmykning Belysning Forside - H. P. Hansens

Læs mere

Carlsbergvej. Fakta. Projektleder. Mægler

Carlsbergvej. Fakta. Projektleder. Mægler området er en ny dynamisk bydel med uddannelsesinstitutioner, ungdomsboliger og unikke transportmuligheder. En investering i særklasse. SPÆNDENDE BYUDVIKLINGSOMRÅDE I HILLERØD TIL SALG Freja ejendomme,

Læs mere

Kultur og oplevelser. Status

Kultur og oplevelser. Status Kultur og oplevelser Mål Bymidten skal have et mangfoldigt og varieret kulturliv, med stærke kulturinstitutioner og tilbud og mulighed for rekreation, der tilgodeser både borgere og turister i alle aldersgrupper.

Læs mere

4. oktober 2012 Byplanmødet, Svendborg. City branding Grundfortællinger og Byudvikling med bund i

4. oktober 2012 Byplanmødet, Svendborg. City branding Grundfortællinger og Byudvikling med bund i 4. oktober 2012 Byplanmødet, Svendborg City branding Grundfortællinger og Byudvikling med bund i For 25 år siden valgte 83% af alle mennesker bosted efter virksomheden eller jobbet. I dag vælger 65% af

Læs mere

Steder med sjæl. Idébank til aktiviteter i udstillingen. side 1. www.bygningskultur2015.dk

Steder med sjæl. Idébank til aktiviteter i udstillingen. side 1. www.bygningskultur2015.dk Steder med sjæl Idébank til aktiviteter i udstillingen side 1 Indholdsforetegnelse Indledning side 3 Platforme i udstillingen side 4 Samarbejdspartnere og målgrupper side 5 Ideer til brug af kulturarvscruiseren

Læs mere

Roskilde Byråd besluttede den 31. august 2011 en vision for udvikling af Ny Østergade-arealet (Røde Portområdet).

Roskilde Byråd besluttede den 31. august 2011 en vision for udvikling af Ny Østergade-arealet (Røde Portområdet). Bilag 8 Økonomiudvalgets møde den 20. september 2012 Plan og Udvikling Sagsnr. 73182 Brevid. 1338739 Ref. MOKP Dir. tlf. 46 31 35 46 dorteo@roskilde.dk NOTAT: Bilag 1 Forslag til rammer og krav for udviklingen

Læs mere

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk Uddrag af kommuneplan 2009-2020 Genereret på www.silkeborgkommune.dk Byen og landskabet Mål Silkeborg Kommune vil: Synliggøre Silkeborgs unikke placering i landskabet og bymidtens nærhed til Silkeborg

Læs mere

Strukturbillede VIBY Sjælland

Strukturbillede VIBY Sjælland Strukturbillede VIBY Sjælland Indhold Forord 3 Visionen 4 Hovedstrukturen 5 Fra vision til plan 5 Boliger 5 Bymidten 6 Erhverv 7 Den grønne struktur 7 Trafikstruktur 7 Vedtaget af Roskilde Byråd den 18.

Læs mere

Det gode liv i Galten Midtby

Det gode liv i Galten Midtby Det gode liv i Galten Midtby Statusnotat, Omdannelse af Galten Midtby Baggrund Galten Bymidte står over for en større renovering og fornyelse. Som følge af Budgetaftalen 2013 er der over tre år afsat 4

Læs mere

Hedensted har brug for din mening!

Hedensted har brug for din mening! Omvendt /negativ brainstorm Hvad skal vi gøre for at sikre, at der ikke er nogen der har lyst til at benytte Hedensted bymidte i fremtiden? Hvad kan for eksempel have en negativ indvirkning på handelslivet,

Læs mere

Baggrund for Town Center Management TCM Hillerød Realisering af visionen fra Købstad til Mødestad

Baggrund for Town Center Management TCM Hillerød Realisering af visionen fra Købstad til Mødestad Baggrund for Town Center Management TCM Hillerød Realisering af visionen fra Købstad til Mødestad Baggrund Ifm. budgetaftale 2014 besluttede Byrådet, at der skulle udarbejdes en vision for Bykernen Det

Læs mere

Fitnesscenter/kondicenter. Ridehal. Netcafe

Fitnesscenter/kondicenter. Ridehal. Netcafe Fritidsliv og foreningsliv for alle aldre Etablering af ungdomsklub Fitnesscenter/kondicenter Ridehal Netcafe Mulighed for flere udendørsaktiviteter, street fodbold basket udendørs skøjtebane om vinteren.

Læs mere

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Forord Fritidspolitikken fastlægger retningen for fritids-, idræts- og kulturområdet. Fritidsudvalget ønsker at understøtte og udvikle byområder,

Læs mere

Borgermøde 6.juni 2017

Borgermøde 6.juni 2017 Borgermøde 6.juni 2017 Program 6.juni kl. 19-21 19.00 - Velkommen - ved rådmand Hans Henrik Henriksen 19.10 - Afsløring af vinder Instachallenge - ved Hans Henrik Henriksen 19.15 - Oplæg fra Midtbyens

Læs mere

VISION VEJEN. Fra visioner til handling HANDLINGSKATALOG

VISION VEJEN. Fra visioner til handling HANDLINGSKATALOG VISION VEJEN Fra visioner til handling HANDLINGSKATALOG Forord Missionen, visionen og indsatsområderne er rammen for det videre arbejde. Handlingskataloget konkretiserer det kommende arbejde og vil i foråret

Læs mere

Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen

Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen Aftenens forløb 19.00 Velkomst v/ Herning Kommune Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen 19.45 Kaffe/kort pause 20.00 Spørgsmål og svar 21.00 Afrunding og tak for i aften!

Læs mere

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Humleby Vi er 750 mennesker, der bor i 235 byggeforeningshuse, opført i perioden 1886-91 som arbejderboliger for B&W. Husene

Læs mere

1. Etape. Vi vil gerne skabe

1. Etape. Vi vil gerne skabe Projektbeskrivelse Askov lokalråd ønsker at skabe et attraktivt område omkring Torvet, Brugsen og Dammen. Formålet er en byfornyelsen som skal skabe et fælles holdepunkt for befolkningen i Askov. Et sted,

Læs mere

VÆU den 04. Oktober 2016

VÆU den 04. Oktober 2016 VÆU den 04. Oktober 2016 Punkter til VÆU den 04. Oktober 2016 Hvor kommer vi fra? Formålet med Byforum? Udsigterne frem mod 2025 Hvad med de konkurrerende byer? Hvordan er det første år gået? Markedsføring,

Læs mere

Borgermøde om Tåsinge Plads

Borgermøde om Tåsinge Plads Borgermøde Ny Tåsinge Plads Den 27. september 2012 Borgermøde om Tåsinge Plads 27. september 2012 kl. 19-21 på Vennemindevej 39 Resumé Borgermødet blev afholdt den 27. september 2012 kl. 19-21 med omkring

Læs mere

Puls, sjæl og samarbejde. Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune

Puls, sjæl og samarbejde. Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune Puls Sjæl Samarbejde Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune I Ringsted

Læs mere

Analyse af detailhandlen i Silkeborg Kommune

Analyse af detailhandlen i Silkeborg Kommune Analyse af detailhandlen i Silkeborg Kommune Konklusioner, vurderinger og anbefalinger fra ICP, Institut for Center-Planlægning, februar 2016 Dramatisk fald i antallet af handelsbyer i Danmark I de kommende

Læs mere

UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018

UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018 UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018 Fokusområder 2016-2017 UDVALGSPOLITIK FOR PLAN OG BOLIGUDVALGET 2014 BAGGRUND Denne udvalgspolitik for Plan- og Boligudvalget er skabt i fællesskab af

Læs mere

REFERAT AF BORGERMØDE om Lokalplan 92 samt forslag til tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013-2025 Vallensbæk Rådhus den 14. april 2016 kl. 17.

REFERAT AF BORGERMØDE om Lokalplan 92 samt forslag til tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013-2025 Vallensbæk Rådhus den 14. april 2016 kl. 17. REFERAT AF BORGERMØDE om Lokalplan 92 samt forslag til tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013-2025 Vallensbæk Rådhus den 14. april 2016 kl. 17.30 Til stede Borgere: 76 Politikere: 11 Administration: 14 PROGRAM

Læs mere

Rammer og handlinger for udvikling af Ballerup Bymidte

Rammer og handlinger for udvikling af Ballerup Bymidte Rammer og handlinger for udvikling af Ballerup Bymidte Forslag 30. august 2011 1 Kommunalbestyrelsen har besluttet at skabe muligheder for udvikling og omdannelse af Ballerup Bymidte til en attraktiv by

Læs mere

KULTURCENTER. Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv

KULTURCENTER. Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv KULTURCENTER Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv IDÉOPLÆG Hvad drømmer du om? Det spørgsmål stillede Områdefornyelsen borgerne på Ydre Østerbro til borgermødet Kulturcenter for

Læs mere

Galten midtby. KONCEPT, FUNKTION og IDÈ - UDEAREALER 2014-03 - 10. UDARBEJDET AF ByMUNCH By og Landskabsplanlægning

Galten midtby. KONCEPT, FUNKTION og IDÈ - UDEAREALER 2014-03 - 10. UDARBEJDET AF ByMUNCH By og Landskabsplanlægning Galten midtby KONCEPT, FUNKTION og IDÈ - UDEAREALER 2014-03 - 10 UDARBEJDET AF ByMUNCH By og Landskabsplanlægning GALTEN MIDTBY Overordnet beskrivelse: Galten er en by med ildsjæle, en aktiv by med en

Læs mere

Konkurrence om et skitseprojekt for Bindslevs Plads Silkeborgs kultur- og campusområde

Konkurrence om et skitseprojekt for Bindslevs Plads Silkeborgs kultur- og campusområde Konkurrence om et skitseprojekt for Bindslevs Plads Silkeborgs kultur- og campusområde Baggrund Bindslevs Plads var tidligere byens markedsplads, hvor der foregik livlig handel. I dag arbejder områdets

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte forslag.

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte forslag. Punkt 14. Godkendelse af kommuneplantillæg 1.040 og Lokalplan 1-1-117 (med Miljørapport) Centerområde, Budolfi Plads, Vingårdsgade, Aalborg Midtby (1. forelæggelse) 2015-016996 By- og Landskabsudvalget

Læs mere

BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016

BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016 BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016 Program 19:00 Intro ved Emrah Tuncer og Svend Due Mikkelsen 19:15 Intro til fortællingerne ved Emrah Tuncer 19:30 Basar 2x20 minutter ved 2 selvvalgte stande +20

Læs mere

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 1. Formål En meget stor del af Køge Kommunens areal udgøres af landdistrikter, og en betydelig del af kommunens borgere bor i landdistrikterne.

Læs mere

Byrumsstrategi og Byrumsplan for Odense bymidte

Byrumsstrategi og Byrumsplan for Odense bymidte Byrumsstrategi og Byrumsplan for Odense bymidte Baggrund for Byrumsplanen Kvarterplan by havn Vision Odense: at lege er at leve Trafik- og Mobilitetsplan Bylivsundersøgelse 2008 Baggrund for Byrumsplanen

Læs mere

Frederiks Plads. Projektstatus og gennemgang for Teknisk Udvalg

Frederiks Plads. Projektstatus og gennemgang for Teknisk Udvalg Frederiks Plads Projektstatus og gennemgang for Teknisk Udvalg 20130902 DAGSORDEN OMRAADETS POTENTIALE PROJEKT VISION BEVARINGS OVERVEJELSER KULTURHISTORISKE RELATIONER AARHUS C IDAG Området har med sin

Læs mere

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk Uddrag af kommuneplan 2009-2020 Genereret på www.silkeborgkommune.dk Byfortætning og byomdannelse Mål Silkeborg Kommune vil: Skabe mulighed for yderligere byggeri i bymidten gennem fortætning og byomdannelse.

Læs mere

Det er kort fortalt baggrunden som kommunen har formuleret til en opgave.

Det er kort fortalt baggrunden som kommunen har formuleret til en opgave. Titel: Udformning af veje foran skoler, idékatalog og udformning ved seks skoler Forfatter: Birger Villadsen, projektleder, trafiksikkerhedskonsulent, COWI, bivi@cowi.dk Opgaven Stadig flere forældre kører

Læs mere

RÅDHUSPLADSEN. ØSTERGADE - SILKEBORG volumenstudie 25.05.2011

RÅDHUSPLADSEN. ØSTERGADE - SILKEBORG volumenstudie 25.05.2011 RÅDHUSPLADSEN ØSTERGADE - SILKEBORG volumenstudie facader mm. bearbejdes følgende / i visualiseringerne er faldende terræn angivet som flader med 50 cm spring 25.05.2011 RÅDHUSPLADSEN EKSISTERENDE FORHOLD

Læs mere

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du:

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du: Bæredygtighedsskema Skemaet skal udfyldes i forbindelse med udarbejdelse af en lokalplan. I skemaet skal du beskrive, hvilke bæredygtige tiltag projektet indeholder. Beskrivelsen er opdelt efter emner,

Læs mere

Roskilde leger - Kom ud og leg!

Roskilde leger - Kom ud og leg! 9. januar 2010 - Kom ud og leg! Tlf.: Fax: www.roskilde.dk Roskilde leger - Kom ud og leg! Idégrundlag En ny bylivskultur er under udvikling. Roskilde leger - Kom ud og leg! er et kulturbaseret projekt

Læs mere