Livø Naturens Stillekupé

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Livø Naturens Stillekupé"

Transkript

1 Livø Naturens Stillekupé København September 2011 Indledende markedsanalyse

2

3 Introduktion I det følgende præsenteres udvalgte dele af markedsanalysen, der har tjent til at inspirere konceptudviklingen af Livø Naturens Stillekupé og den sammenfattende markedsvurdering i forretningsplanen.

4

5 Indhold 1. Introduktion 7 2. Livø-gæsterne i dag 8 3. Markedet for naturoplevelser Markedsgrundlag Besøgsopland Turismeopland Markedspotentiale Inspirationscases Øhavets Smakkecenter, Strynø Anholt Högbonden, Sverige Sort Safari, Møgeltønder 26

6 6

7 1. Introduktion Dette bilag sammenfatter resultatet af en spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt gæster på Livø sommeren 2011, en analyse af markedsgrundlaget for udviklingen af Livø til Naturens Stillekupé og fire inspirationscases, der har bidraget til at vurdere konkurrenceparametre for øen og tjent til at inspirere konceptudviklingen og markedsvurderingen af Livø. Bilaget supplerer den sammenfattende markeds- og konkurrentvurdering i forretningsplanens kapitel 7. 7 Dansk Bygningsarv A/S

8 2. Livø-gæsterne i dag En spørgeskemaundersøgelse blev i højsæsonen 2011 uddelt til overnattende gæster på Livø. Perioden tæller faste arrangementer som SFOFs LivøFerie (uge 28-30) og Livø Jazzfestival (uge 31) samt en uge med private familiearrangementer (uge 32). Formålet med undersøgelsen var at få et indblik i de besøgendes præferencer og ønsker til feriedestinationer generelt og til Livø specifikt for at kunne skærpe konceptet Naturens Stillekupé. De 156 besvarelser stammer primært fra de fire uger med SFOF-ferie og Livø Jazzfestival. Der er blandt disse Livø-gæster tale om mange gengangere (knap 80 %), hvorfor deres vurdering af overnatningsstandard og forplejning må betragtes som et udtryk for et forhåndskendskab til de eksisterende rammer og forhold. Fx har de nuværende gæster ikke højere forventninger til niveauet, end stedet kan leve op til. Hvis samme spørgsmål var blevet stillet til folk, der ikke tidligere har holdt ferie på Livø, ville svarene med stor sandsynlighed have set anderledes ud. Halvdelen af respondenterne mener, at overnatningsstandarden og forplejningen i Livø Feriecenter er 'god'. Lidt over ¼ svarer dog 'dårlig' til overnatningsstandarden og uddyber, at det især drejer sig om dårlige toilet- og badeforhold, dårlige madrasser samt manglende sengelamper og hylder på værelserne. Med undtagelse af førstnævnte er det altså relativt små forbedringer, der vil kunne indføres med stor effekt på Livø. Hvad forplejningen angår, kalder knap 1/6 maden for 'dårlig' og uddyber, at de gerne ser flere grøntsager og mere fokus på økologi og øens egne produkter. Dette ligger fint i tråd med konceptet Naturens Stillekupé og ønsket om at give Livø Avlsgård en mere aktiv rolle som leverandør af lokale produkter til gæster på øen (bl.a. korn, kød og grøntsager). Potentielle kunder er både feriecenteret, campingpladsen og lystsejlere i havnen. Livø fødevarer vil også kunne brandes som en form for Livø 'souvenir' til endagsturister. 8 Dansk Bygningsarv A/S

9 Blandt respondenterne er der flest mellem 40 og 70 år (knap 62 %), som angiver at de holder ferie på øen sammen med deres ægtefælle, venner og børn. Sidstnævnte er typisk 'voksne børn' mellem 20 og 40 år, der er kommet på Livø i deres barndom og har gjort Livø-ferie til en tradition. Kun få svarer, at de besøger Livø sammen med deres børnebørn. Der ligger umiddelbart et uudnyttet potentiale i at målrette Livø til at blive en destination, som bedsteforældre og børnebørn besøger sammen for at komme tæt på naturen. Naturekspeditionen v/ Karin Winther, Vesthimmerland Kommune, har fanget denne tendens og sælger blandt andet 'oplevelsesgaver', der tilbyder en fælles naturoplevelse for børn og voksne. I 2010 tilbød Naturekspeditionen eksempelvis en 'CO2-neutral julegave', som bestod af et naturdagsarrangement på Livø. Det var meget populært og er en form for produktudvikling og markedsføring, der bør styrkes. Der var blandt de adspurgte kun få familier med børn. Det bør formentligt tolkes med et vist forbehold, da det er muligt, at børnefamilier på Livø ikke har udfyldt spørgeskemaet og dermed ikke er repræsenteret i undersøgelsen. Det kan dog også skyldes, at spørgeskemaundersøgelsen fandt sted i en periode med hhv. en politisk sommerlejr og en jazzfestival aktiviteter som ikke forbindes med familieferie i dag, hvor færre er politisk aktive i partierne, og de færreste vil vælge en jazzfestival som destination for familieferie. SFOF LivøFerie og Jazzfestivalen optager store dele af Livø Feriecenter i de uger af højsæsonen, hvor mange børnefamilier holder sommerferie. De faste arrangementer udgør med andre ord en barriere for at udvikle Livø som en attraktiv sommerferiedestination for børnefamilier. Hvis Livø fremover skal tiltrække overnattende børnefamilier, er naturformidlende aktiviteter målrettet børn og familier et afgørende parameter. En opgradering af Livø Feriecenter, så det rummer familieværelser med eget bad, er ligeledes væsentlig. Aktiv ferie, lærende ferie, afslapning og familieaktiviteter fremhæves som de væsentligste årsager til at holde ferie på Livø. Næsten alle respondenter (90 %) peger på, at det er konkrete arrangementer, som får dem til at besøge øen. Det er en væsentlig pointe, at øen ikke 'sælger sig selv', men har brug for profilerende aktiviteter. Mere end halvdelen peger på naturen som Livøs vigtigste trækplaster, mens øens bevaringsværdige kulturmiljø nævnes i mindre grad. Spisning på kroen er ikke i dag et argument for at besøge øen, men kan i fremtiden spille en langt større rolle i forhold til at tiltrække et kvalitetsbevidst og mere købestærkt publikum. Her tænkes især på udvikling af dagsturismen og tiltrækning af seniorsegmentet. Endelig bør det nævnes, at kun få respondenter nævner nettet, trykte medier og turistorganisationer som deres kilde til viden om Livø. Der bør i fremtiden gøres en stor indsats for at formidle og markedsføre øen for nye kundegrupper, såvel digitalt som i den lokale og regionale dagspresse. 9 Dansk Bygningsarv A/S

10 3. Markedet for naturoplevelser For at skabe en bæredygtig økonomi på Livø anbefales det at kombinere guidede ture og naturvejledning med andre indtægtsgivende aktiviteter (spisning, overnatning, salg af varer mm.). Naturoplevelser skal således ikke ses som en isoleret indtægtskilde, men som en aktivitet, der sammen med overnatning, bespisning, m.m. udgør en særlig oplevelse og er med til at skabe et attraktivt sted. Skovene er et efterspurgt udflugtsmål for danskernes friluftsliv med årligt mere end 75 mio. besøg. For det meste er dog der tale om gratis oplevelser, der er omfattet af den almindelige adgangsret til skovene. Det kræver således, at der tilbydes noget ud over det sædvanlige, hvis der skal være en vilje til at betale for oplevelser i naturen. Især den ældre generation og børnefamilierne efterspørger formidling og aktiviteter i naturen. Den ældre generation lægger vægt på formidling og guidede ture i naturen, mens familier med mindre børn efterspørger anderledes, spændende formidling og aktiviteter i naturen, som familien kan være sammen om. Familier med børn over 6 år efterspørger mere almindelige og aktivitetskrævende oplevelser som f.eks. rollespil, klappe fisk eller sejle i båd. Også maritime aktiviteter er efterspurgte. Bl.a. havkajakker er et marked, der udvikler sig positivt. For at kunne imødegå efterspørgslen fra kajakroere er der behov for nye faciliteter samt formidling af mulighederne i Limfjorden. Kajakroerne efterspørger faciliteter, hvor man kan trække kajakken op, et bådskur til opbevaring af kajakken, overnatning og mulighed for bespisning. De vil også gerne have andre naturoplevelser, f.eks. en guidet tur. Livø og Limfjorden kan her lade sig inspirere af Det Sydfynske Øhav, hvor man arbejder aktivt med at gøre området til en unik havkajakdestination ved at lave faciliteter og udbyde kurser og ture. Det omfatter også en havkajakguide og et kort over forslag til ruter og henvisning til andre friluftsoplevelser i Det Sydfynske Øhav. 10 Dansk Bygningsarv A/S

11 Endelig er natur, skov og strand den primære begrundelse for at holde ferie i Danmark hos både danske og udenlandske turister er. Derudover kommer tryghed, børnevenlighed og renhed som andre væsentlige begrundelser. Alle disse kvaliteter er i særlig grad efterspurgt af udenlandske turister. Livø tilbyder samtlige af disse kvaliteter med en isoleret og uspoleret beliggenhed tæt på Limfjordens børnevenlige strande Udvikling af aktiviteter på Livø Der bør i fremtidens udvikles en række nye aktiviteter og events til Livø, så øens grønne og blå potentialer aktiveres og tiltrækker flere besøgende, også i skuldersæsonen. Aktiviteter kan variere fra mindre arrangementer af få timers varighed, målrettet den brede offentlighed, til større faglige events med overnatning. Naturvejlederforeningen afholder fx en årlig konference, der giver mulighed for faglige udfoldelser og sparring på tværs af regionale netværk af naturvejledere. Denne konference og flere andre kunne i fremtiden finde sted på Livø, der både har mulighed for overnatning og bespisning af mange, foredragssal (forsamlingshuset), workshop-rum (i pavillonerne) og udearealer til naturaktiviteter. I udviklingen af aktiviteter og events til Livø kan man lade sig inspirere af andre aktører. Samsø tilbyder fx en 'Samsø Energi Camp' - en 3-timers 'videnoplevelse' for skoleklasser. I den større ende af skalaen afholder DR's Store Nørder årligt en 'Nørd Camp' for børn ml. 9 og 12 år i uge 26 og 27 i det sønderjyske. Nørd Camp laves i samarbejde med en stor gruppe frivillige fra Det Danske Spejderkorps og er uhyre populær. I 2010 deltog 420 børn i sommerlejren, og der var venteliste til begge uger. Nørdlejren har egen hjemmeside (www.nørdcamp.dk) og en facebook-gruppe, der bruges til at aktivere forældre og børn. I en anden genre har Ringkøbing Fjord succes med den årlige surfer-event 'Waterz', der er et stort internationalt arrangement indenfor water board sportsgrenene: windsurfing, wakeboarding, kiteboarding og SUP (stand up paddle). I 2011 finder arrangementet sted den september med udgangspunkt i Hvide Sande ved den jyske vestkyst. Livø har med sin naturskønne beliggenhed et tilsvarende potentiale til at blive kendt som en enestående havkajakdestination, hvor der årligt afholdes Limfjordslegene for Nordeuropas bedste udøvere, som man kan følge i en 360 graders vinkel pga. øens størrelse. Markedsudvikling handler om at tænke i enestående potentialer og nye retninger. 11 Dansk Bygningsarv A/S

12 4. Markedsgrundlag Nordjylland er som resten af landet præget af befolkningstilvækst i de større byer og tilbagegang i landdistrikter, landsbyer og mindre byer. Region Nordjylland kan dog som den eneste region i Danmark forvente et faldende befolkningstal og dermed en faldende arbejdsstyrke i de kommende årtier. I forhold til øvrige regioner har Nordjylland en lavere gennemsnitlig indkomst og en gennemsnitlig større arbejdsløshed. Det sætter krav til prisniveauet og målgruppen for Livøs tilbud. 4.1 BESØGSOPLAND Ligesom Limfjorden er en attraktion i sig selv, bliver den også en begrænsning på grund af ufremkommeligheden. Kortet nedenfor viser tidsmæssige afstande til og fra Livø. Indenfor en halv time er det akkurat muligt at nå fastlandet i Jylland (gul zone). Indenfor en times transport med færge og personbil bliver det muligt at nå det meste af Vesthimmerland (rød zone). Hvis transporttiden sættes op til 1,5 time er det muligt at nå Vesterhavet i nord og periferien af Viborg i syd. Inden for 2 timers transport, som må formodes at være smertegrænsen for, hvor langt folk er villige til at køre for en endagstur på Livø nås større byer som Viborg, Aalborg, Thisted og Randers. Til gengæld er det kun lige akkurat muligt at nå Mors, selvom de to øer er placeret i Limfjorden med kun 10 kilometers afstand i fugleflugtslinje. Limfjordens begrænsninger mod vest og motorvejen i Østjylland betyder, at det potentielle opland for endagsgæster i høj grad er forskubbet mod øst. Der kan dog nås en del turister langs feriehusene på den jyske vestkyst samt i de større byer. 12 Dansk Bygningsarv A/S

13 Livø er mulig indenfor: 0-30 minutters transport minutters transport minutters transport minutters transport I de ni nærliggende kommuner, som umiddelbart danner grundlag for endagsturisme, vil antallet af personer over 70 år stige med 65 % frem til 2030, samtidig er der et mindre fald i aldersgruppen år, som blandt andet udgøres af børnefamilier. Det er i tråd med den generelle samfundsudvikling, hvor der bliver færre unge og flere ældre. Samtidig er den generelle tendens, at andelen af ældre i landområderne, herunder de fleste kommuner i Nordjylland, forventes at ligge betydeligt over landsgennemsnittet. Med stadig flere ældre på landsplan og lokalt vil der være et stigende marked for tilbud, der er rettet mod denne målgruppe. 13 Dansk Bygningsarv A/S

14 4.2 TURISMEOPLAND Nordjylland er danskernes foretrukne ferieområde i det hjemlige, nordmændenes foretrukne område i Danmark og nummer to og fire, når det gælder svenskere og tyskere. En af de tydeligste nordjyske styrker er naturen, attraktionerne og kulturarven med muligheder for selvudfoldelse. Nordjylland er kun overgået af Region Hovedstaden i turismens andel af den samlede økonomi. Det er specielt kommunerne langs Vesterhavet og Aalborg, der trækker op. Begge er områder, der kan nås inden for to timers kørsel og udgør et grundlag for endagsturisme på Livø. OVERNATNINGER I REGION NORDJYLLAND Hoteller Feriecentre Camping Vandrerhjem Lystbådehavne Kilde: Danmarks Statistik Camping er den primære overnatningsform i Region Nordjylland efterfulgt af hoteller og feriecentre. I forhold til Livø er det værd at notere, at kurven for feriecentre er nedadgående. En generel tendens i dag er, at turister går efter overnatning i enten den billige ende af skalaen (camping) eller den dyre ende (hoteller). Overnatningstilbuddene i mellemkategorien (feriecentre og vandrerhjem) har mistet markedsandele. Overnatningsformens pris afspejler turisternes betalingsvillighed, dvs. hotelgæster har og bruger typisk flere penge end campister. Hvis man vil tiltrække gæster med et højt gennemsnitligt forbrug, er det med andre ord en god investering at satse på overnatningsfaciliteter, der tiltrækker et købestærkt publikum. Livø Feriecenter ligger lige nu i den billige ende af skalaen, ligesom udbuddet af aktiviteter ikke kræver større omkostninger. Derfor er det forventeligt, at døgnforbruget er lavt for turisterne på Livø set i forhold til andre destinationer. I Vesthimmerland er der årligt ca registrerede overnatninger, og turismen udgør 1,5 % af den samlede økonomi, som er en smule under regionsgennemsnittet på 1,7 %. Til sammenligning udgør den 8,1 % på Fanø og i den anden ende af skalaen ligger Vejen 14 Dansk Bygningsarv A/S

15 Kommune med 0,3 %. 1 Turismen i Vesthimmerland omsætter for ca. 695 millioner kroner og bidrager med mere end fuldtidsstillinger. Ligesom andre steder i Nordjylland oplever turismen i Vesthimmerland aktuelt en tilbagegang - bl.a. som følge af stigende konkurrence fra Østeuropa, lavprisflyselskaber samt store investeringer i Midt- og Vestjylland samt hovedstaden. Danskerne udgør halvdelen af turisterne, derefter kommer nordmænd, svenskere og tyskere. Antallet af overnatninger har været nedadgående siden 2009 som følge af de internationale konjunkturer. Særligt har tyske turister, som ellers tidligere har været en stor del af turismen i Nordjylland, svigtet. De første tre måneder af 2011 har dog vist en fremgang med højere antal overnatninger end den tilsvarende periode i Turismen i Vesthimmerland differentierer sig fra resten af turismen i Nordjylland ved en lav andel af feriehuse men mange campingpladser og feriecentre. Der er således et potentiale for at samarbejde med nogle af disse overnatningssteder om endagsoplevelser på Livø til deres gæster. Der er en generel stigning i antallet af lystbådeovernatninger i Limfjorden, både i højsæsonen og i skuldersæsonen, der har oplevet en relativ stor vækst. Således var der i maj og september overnatninger mod i 2009 og et mindre fald til i Men alt i alt en stigning på 23 % på 4 år for skuldersæsonen i maj og september. OVERNATNINGER FOR LYSTBÅDE I LIMFJORDEN Maj Juni Juli August September Kilde: Danmarks Statistik Det stigende antal lystsejlere peger på et potentiale for at udvide havnen og herved øge lystbåde-overnatningerne på Livø. 1 Turismens økonomiske betydning, Dansk Bygningsarv A/S

16 4.3 MARKEDSPOTENTIALE Livø er udfordret af sin beliggenhed i en egn af Danmark, hvor der både er økonomisk og befolkningsmæssigt tilbagegang. Til gengæld er Region Nordjylland danskernes og nordmændenes fortrukne feriemål i Danmark med en stor overnatningskapacitet. De primære besøgende skal stadig findes i det lokale opland på grund af at Limfjorden udgør en fysisk barriere, men turister i både Vesthimmerland Kommune og Region Nordjylland, herunder de større byer og langs Vestkysten, udgør et urealiseret potentiale. Det kræver dog en målrettet markedsføring mod disse grupper og samarbejde med andre feriesteder i regionen om pakketilbud til turisterne. Det vurderes, at det bl.a. er muligt at øge antallet af overnattende seniorer på Livø. Seniorsegmentet udgør en stigende andel af befolkningen, både lokalt i Region Nordjylland og på nationalt og internationalt plan. Seniorer har tid og råd til at rejse og efterspørger den type natur- og kulturhistoriske oplevelser, som Livø kan tilbyde. Det kræver dog en opgradering af faciliteterne på Livø Feriecenter, både hvad angår bespisning, overnatningsmuligheder og aktiviteter. For børnefamilier vil det også være muligt at øge antallet af besøgende, især hvad angår familier med mindre børn. Livø besidder en række kvaliteter, herunder et trygt miljø, hvor børnene kan færdes frit og mulighed for oplevelser i naturen. Det kræver dog en væsentlig stigning i naturformidlende aktiviteter, som fanger hele familiens interesse. Ligeledes kræver det en opgradering af Livø feriecenters tilbud, så der etableres flere familieboliger. Med et stigende antal lystsejlere i Limfjorden er der potentiale til at øge antallet af lystbådeovernatninger på Livø både i højsæsonen og i skuldersæsonen. Det kræver en udvidelse af kapaciteten i havnen for at realisere dette potentiale. 16 Dansk Bygningsarv A/S

17 5. Inspirationscases De fire udvalgte cases tjener til at inspirere konceptet Naturens Stillekupé. Samtidig kan især de danske cases betragtes som konkurrenter til Naturens stillekupé i og med de tilbyder nogle af de samme oplevelser og aktiviteter til de samme målgrupper. Casene har bidraget til at vurdere konkurrenceparametre og foretage en indledende vurdering af konceptet for Naturens stillekupé. 5.1 ØHAVETS SMAKKECENTER, STRYNØ Øhavets Smakkecenter på Strynø har relevans for Naturens stillekupé: Viser udfordringerne ved at skabe en bæredygtig drift på en mindre ø, hvor der kun er aktiviteter i sommerhalvåret og hvor aktiviteterne er afhængige af vejret. Viser hvordan en samarbejds- og partnerskabsbaseret forretningsmodel kan bidrage til et bæredygtigt koncept Illustrerer behovet for at et naturformidlende feriecenter rummer forskelligartede overnatningsmuligheder, som imødegår flere målgruppers behov Øhavets Smakkecenter er en selvejende institution, som har til formål at formidle det Sydfynske Øhavs natur- og kulturhistorie. Der er årligt besøgende. Smakkecenteret blev en realitet i 1993, da en tidligere gårdstald blev genanvendt til at huse centeret. De første mange år blev centeret drevet af frivillig arbejdskraft og få på deltid, men i 2000 valgte Fyns Amt at stille ressourcer til rådighed for en udbygning. I samme anledning bidrog Friluftsrådet med et tilskud på 70 % af lønnen til en naturvejleder. 17 Dansk Bygningsarv A/S

18 I 2004 blev centeret yderligere udvidet med blandt andet en sovesal ved hjælp af midler fra EU, Feriefonden og Friluftsrådet. Betingelsen fra finansieringskilderne var dog en sikkerhed for driften, hvor Smakkecenteret, på grund af dens beliggenhed tæt på mange kommuner, fik driftstilskud fra 7 kommuner i en treårig periode. Dette driftstilskud er i dag blevet forlænget og suppleret fra Friluftsrådet. Således kører centeret i dag med en medarbejderstab på 2 fuldtidsansatte samt to sæsonansættelser på frivillig basis og er derfor udgiftsneutral. Her er typisk tale om unge interesserede som mod at arbejde på centeret får kost og logi i sommerhalvåret. Foruden to praktikanter har centeret haft militærnægtere, medarbejdere der udførte samfundstjeneste samt medarbejdere i jobtræning. Da Smakkecenteret arbejder med maritime aktiviteter og skal opfylde myndighedernes sikkerhedskrav er det nødvendigt med mindst to ansatte ad gangen, hvilket er en større belastning på budgettet. Udover kr. i løn- og driftstilskud fra kommuner og fonde tjener centeret penge på en kreaturtransport, som har et overskud på kr. årligt. Tilbage står et krav om en indtjening på en lille million kr. som salg i centerets aktiviteter skal indbringe for at give økonomisk overskud. Overnatningsmulighederne indebærer både sovesal, shelters, ferielejligheder, værelser og i tillæg til dette samarbejder Smakkecenteret med en lokal Bed & Breakfast. Det betyder, at centeret kan rumme mange forskellige aktiviteter og fleksibilitet er da også helt nødvendigt for at drive et sådant center. Fleksibiliteten er dog begrænset af centerets beliggenhed, da den sidste færge sejler kl Derfor er der ingen aftenaktiviteter, hvilket er et stort problem. 18 Dansk Bygningsarv A/S

19 ØHAVETS SMAKKECENTER, STRYNØ Kilde: Smakkecenter.dk 19 Dansk Bygningsarv A/S

20 Smakkecenteret samarbejder med andre naturskoler, kajakcentre, lokale skoler, Skovsgaard Gods og centeret har opstartet et samarbejde med Langeland Kommune om weekendophold til udsatte børn. Således kommer børnene den første fredag i måneden og får mulighed for en lang række sjove aktiviteter. Langeland Kommune sparer lønudgifter til pædagoger, da Smakkecenterets personale står for alt. Denne ordning udgør 35 % af centerets indtjening og derfor er håbet at starte samarbejde med flere kommuner i den nære fremtid. Desuden har Smakkecenteret i en årrække samarbejdet med en tysk bådebyggerskole. Eleverne betaler for overnatning og får lov til at bruge centerets aktiviteter gratis mod at arbejde til gengæld. Som sideeffekt er centeret blevet markedsført af eleverne i Tyskland via mund til mund, hvilket har ført til en stigning i antallet af tyske besøgende. Kravet om en årlig indtjening på 1 mio. kr. for at være økonomisk bæredygtig er en stor udfordring for Smakkecenteret. Centerets aktiviteter er i høj grad afhængige af vejret, ligesom vinterhalvåret gør det svært at finde på maritime aktiviteter. Derfor arbejder centeret på at skabe faste aftaler, således at budgettering efter vejret undgås. Centerets økonomi betyder også at der ikke er råd til at andet end den helt nødvendige vedligeholdelse af bygninger. Beliggenheden ud til vandet og den nedlagte gård gør ellers udgifter til energi til en stor post i det døde vinterhalvår og en energirenovering ville være en god investering på sigt. Beliggenheden på Strynø giver dels en række muligheder, men også en række udfordringer. Det er svært af få lokket folk til øen, men omvendt er de som er på øen nødsaget til at affinde sig med tilbuddene. Alt i alt opfattes centerets isolerede beliggenhed dog som en ulempe og en placering i eksempelvis Svendborg ville give langt flere besøgende samt mulighed for større samarbejde og oprettelse af en støtteforening. 20 Dansk Bygningsarv A/S

21 5.2 ANHOLT Anholt er relevant for Naturens stillekupé fordi: Øens forretningskoncept viser efterspørgslen efter stilhed, ro og afsondrethed og vigtigheden af at bevare det i udviklingen af øen. Øen har formået at tiltrække besøgende også uden for højsæsonen, i og med at dens tilbud og profil udover børnefamilier også henvender sig til seniorer og tyske turister. Erfaringerne fra Anholt viser, at turisterne er villige til at betale ekstra for god kvalitet og en høj standard. Anholt er større end Livø og længere væk fra fastlandet. Den har en unik natur med blandt andet Nordeuropas største ørken, en stor sælkoloni ligesom biler er en sjældenhed på den 22 km 2 store ø i Kattegat som man kan gå rundt på en dag. Anholt er på mange måder en større pendant til Livø. Anholt præges af befolkningstilbagegang og øens indbyggere bliver færre og færre til at dele de udgifter, der er forbundet med at bo på en ø. Færgeselskabet og godstransport gør øen til et dyrt sted. I starten af århundredet levede befolkningen af landbrug og senere fiskeri. I dag er turisme det suverænt største aktiv for de ca. 150 indbyggere. Turisterne kommer på grund af natur, ro, fred og tryghed. Dette betyder, at øens borgere samt Norddjurs Kommune er meget bevidst om, at øen ikke saver den gren over, den sidder på. Som konsekvens er der i højsæsonen en efterspørgsel 5 til 6 gange større end udbuddet, hvilket bevidst aldrig er blevet udnyttet af frygt for konsekvenserne for naturen og stilheden. Anholt er afhængig af Norddjurs Kommune og det lille samfund kan mærke forskel på med- og modvilje fra rådhuset på fastlandet. Andre relevante samarbejdspartnere er Sammenslutningen af danske småøer som varetager 27 danske øers interesser yder hjælp til selvhjælp. På grund af øens størrelse er det også muligt at tilbyde et større udvalg af overnatningsmuligheder. Forsamlingshus med sovesal, campingplads, Bed & Breakfast, kro, sommerhuse, lystbådehavn og Potters Hus med ferielejligheder huser turisterne, der kræver en højere standard end tidligere. Eksempelvis bruges sovesalen ikke af andre end institutioner, hvorfor der er mulighed for at indsætte skillevægge, som gør plads til par og børnefamilier. Modsat Livø er Anholt velbesøgt af udenlandske turister. Ca. halvdelen er fra udlandet, nærmere bestemt Norge, Sverige, Tyskland, Holland og England. For alle de besøgende gælder, at der er mange tilbagevendende til øen, ligesom der er en stor vægt af seniorer, 21 Dansk Bygningsarv A/S

22 som stadig er i stand til at udnytte naturen aktivt. Netop denne målgruppe udgør også fremtidspotentialet for Anholt, da de besøger øen udenfor højsæsonen. Allerede fra påsken kommer seniorer til Anholt, som senere på året overtages af familier og udlændinge i højsæsonen. Tyskernes sene sommerferie betyder, at de besøger øen i sensommeren. Sæsonens sidste store indtog er efterårsferien. Alt i alt bliver besøgstallet turister om året foruden de 150 faste beboere. Øen oplever at turisterne er villige til at betale ekstra for god kvalitet og forsøger sig med en høj standard. Udgangspunktet gør dog dette besværligt, da øen tidligere har været præget af fattigdom og nøjsomhed. Foruden dette har finanskrisen betydet, at øens gæster er væsentligt mere kritiske end tidligere. Alene transporten af varer er en fordyrende proces, som skal indhentes andre steder. 22 Dansk Bygningsarv A/S

23 23 Dansk Bygningsarv A/S

24 5.3 HÖGBONDEN, SVERIGE Högbonden i Sverige er relevant for Naturens stillekupé fordi: Högbonden er et godt eksempel på, hvordan man med afsæt i historien og en afsondret beliggenhed kan skabe et populært vandrehjem Muligheden for at koble af og nyde stilheden er den store attraktion på Högbonden Organisationen har paralleller til Livø med en række offentlige myndigheder og en privat forpagter af de kommercielle aktiviteter. Længst ude i den svenske Skärgård, ca. 4oo kilometer nord for Stockholm, ligger øen Högbonden. Da passagerbåden "Piteå" i 1902 gik på grund på de farlige skær besluttede man at bygge et fyr som stod færdigt d. 18. oktober Her boede en fyrmester, hans medhjælpere, deres familier og en overgang tillige en lærerinde. Fyret forvandlede den hidtil mørklagte og isolerede ø til et hjem for tre familier. Da der var flest, boede der 21 personer, men i 1963 flyttede den sidste, efter at fyret var blevet automatiseret ligesom skibsfarten stille og roligt mistede sin betydning. Udover vedligeholdelse af selve fyrtårnet fik stedet herefter lov at passe sig selv indtil I 1987 blev øen udnævnt til naturreservat, hvorefter Länsstyrelsen istandsatte bygningerne og derved skabte grundlaget for et af de mest populære vandrehjem i Sverige. Den utilgængelige ø havde forvandlet sig til et gæstfrit sted for både endagsturister og overnattende. I dag forvaltes øen af en række aktører. Naturreservatet, som er udnævnt til Natura-2000 område, administreres af Naturvårdsverket, forvaltningen af området er Länsstyrelsens opgave, løbende drift af fyret håndteres af Sjöfartsverket, mens vandrehjemmet med den tilhørende café er privatejet. Både fyrtårnet og fyrmesterens hus ligger på en klippeskrænt 60 meter over havet og er i dag blevet populære udflugtsmål. I sommersæsonen sejler en passagerbåd til og fra fastlandet. I 2007 startede opførelsen af et fyrmuseum i kælderen i den tidligere fyrmestervilla. Her kan besøgende se øens og fyrets historie i autentiske omgivelser. Ønsket er at formidle livet på øen, som ligger nær i tid, men alligevel er langt fra nutidens levevis. De primitive forhold og den generelle ufremkommelighed på øen sætter en del krav til øens gæster, der netop bliver tvunget til en anden levevis end hverdagens. Moderniseringen af bygningsmassen blev foretaget i 1980 med så få ændringer som muligt. Det betyder også at øens gæster må acceptere bygningernes knirken, træk og støj fra vinden og andre gæster. 24 Dansk Bygningsarv A/S

25 Aktiviteterne på øen er sparsomme, det er op til gæsterne selv at udfylde øens rammer. Der er blandt andet mulighed for at vandre i øens skove, bade og fiske, men den helt store attraktion er muligheden for at koble af og nyde freden og stilheden. 25 Dansk Bygningsarv A/S

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse 2 2 Kystturisme findes i hele Danmark Forord 3 Kære Læser De fleste danskere har holdt ferie ved

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side BEDRE Overblik Turisme BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side Aalborg har det 3. største turismeforbrug Turismen har

Læs mere

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015. Kilde: Danmarks Statistik

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015. Kilde: Danmarks Statistik Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015 Kilde: Danmarks Statistik FYN vinder frem på udenlandske overnatninger Destination Fyn i top af danske destinationer tilstrømning af udenlandske turister

Læs mere

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2 Kystturisme Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark Indhold: 1. Hvad betyder Turismeerhvervet for Danmark 2. Hvem er vores gæster 3. Motiver for ferien

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012 Det Gode Liv - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Overnatninger Side 3-5 Motivation Side 7-8 Planlægning

Læs mere

Cykelturismens økonomiske betydning

Cykelturismens økonomiske betydning Cykelturismens økonomiske betydning - for Danmark 2008 - Af Ditte Møller Munch/Temaprojektleder Aktiv Danmark Indhold Definition af en cykelturist Turistomsætning og døgnforbrug for cykelturister Overnatningsform

Læs mere

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Destinationsmonitor VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Maj 2015 Adresse Islands Brygge, 43, 3 2300 København S Tlf. +45 32 88 99 00 Kontakt: Viden & Analyse analyse@visitdenmark.com

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst September 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 1 Om rapporten... 1 Turismens økonomiske betydning i Marielyst... 2 Turismeforbrug... 2

Læs mere

SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST. Spørgeskema for face to face interview. Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview.

SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST. Spørgeskema for face to face interview. Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview. SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST Spørgeskema for face to face interview Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview. 1. Hvad er formålet med dit ophold [på/i destination]? Er du på 1. Ferie Besøg

Læs mere

Introduktion. Resultaterne af undersøgelsen er her fremlagt som powerpoint-rapport, og er udarbejdet af VisitDenmark, april 2006.

Introduktion. Resultaterne af undersøgelsen er her fremlagt som powerpoint-rapport, og er udarbejdet af VisitDenmark, april 2006. 1 Introduktion Nærværende rapport opdeler ferieturisterne i Danmark i syv grupper med udgangspunkt i de grunde, de har haft for at holde ferie i Danmark. Resultatet er et forslag til supplerende segmentering

Læs mere

Destination Fyn Overnatningstal 2014. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark

Destination Fyn Overnatningstal 2014. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark Destination Fyn Overnatningstal 214 Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark 214 - rekordår for dansk turisme 214 blev et rekord år for dansk turisme. De 23,2 mio. udenlandske overnatninger i Danmark

Læs mere

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016 MARKED DANMARK Baggrund for Danmarkskampagne 2016 Vores tilgang til marked Danmark er trindelt 1. TRIN Samle bagrund, analyser og viden for at forstå turisten og markedet FORENKLING FOKUS Markedet, målgrupper,

Læs mere

Kystturisterne i Danmark

Kystturisterne i Danmark Kystturisterne i Danmark En ABC med regionalt fokus VisitDenmark, 2012 Viden & Analyse Forord Med en samlet omsætning på 34 mia. kr. og 68.500 direkte og afledte job i Danmark er kystturismen et betydningsfuldt

Læs mere

Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet

Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet 27. okt. Svendborg Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet Lidt om Naturturisme I/S Projektets dele Overnatning med

Læs mere

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008 Danskeres ferie- Titelog fritidsrejser - I og udenfor højsæsonen Analysemøde 7. april 2008 1. Er rejser i lavsæsonen noget særligt? 2. Kan vi tjene penge på privatbesøg? 3. Har destinationerne en unik

Læs mere

Perspektiver for campismen i Danmark og naturistcampingpladsernes placering heri

Perspektiver for campismen i Danmark og naturistcampingpladsernes placering heri Perspektiver for campismen i Danmark og naturistcampingpladsernes placering heri Danske Naturisters Naturistkonference den 27. oktober 2012 Hotel Nyborg Strand Perspektiver for campismen i Danmark nej

Læs mere

Destinationsmonitor Januar september 2014

Destinationsmonitor Januar september 2014 Destinationsmonitor Januar september 2014 VisitDenmark, november 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Destinationsmonitor Januar august 2014

Destinationsmonitor Januar august 2014 Destinationsmonitor Januar august 2014 VisitDenmark, oktober 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: oktober 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1 Turismen i tal Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark Turismens betydning 1 Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Turismens betydning for det danske samfund 10 Udvikling i dansk turisme 20 Forventet

Læs mere

Destinationsmonitor Januar juni 2014

Destinationsmonitor Januar juni 2014 Destinationsmonitor Januar juni 2014 VisitDenmark, august 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: august 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. : juni

Læs mere

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio.

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. MULIGHEDER 2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. Det er 5,5% højere end i 2013, og det højeste nogensinde

Læs mere

Turistundersøgelse 2011. Mariagerfjord Kommune

Turistundersøgelse 2011. Mariagerfjord Kommune Turistundersøgelse 2011 Mariagerfjord Kommune Kilde Consult side 2/16 - din kilde til viden Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Rapport... 5 Hvilket land kommer turisterne fra... 5 Overnatninger... 6 Hvor

Læs mere

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, februar 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Målgrupper i dansk turisme - økonomiske nøgletal, 2010 Udgivet af: VisitDenmark December 2011 ISBN: 87-87393-77-8 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: DenmarkMediaCenter

Læs mere

Espen Mills/Tasteofnationaltouristroutes.com/visitnorway.com. Dansk vandreturisme

Espen Mills/Tasteofnationaltouristroutes.com/visitnorway.com. Dansk vandreturisme Espen Mills/Tasteofnationaltouristroutes.com/visitnorway.com Dansk vandreturisme Contents 1. Indledning 3 2. Introduktion 3 3. Kortlægningsfase 1: Research på internet 3 4. Kortlægningsfase 2: Dybdeinterview

Læs mere

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turisternes tilfredshed med det danske turistprodukt har vi en udfordring? Udgivet af: VisitDenmark August 2011 ISBN: 978-87-87393-81-2 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900

Læs mere

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme.

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme. 1 Nytårskur FET 2014 den 22. januar kl. 17-19.00 Kære Alle. Velkommen til nytårskuren, velkommen til et nyt år. På øen kan vi ligeledes byde velkommen til et nyt byråd. Nye udvalgsformænd og ikke mindst

Læs mere

Fyld dit balkort: Aktørerne ved bordene!

Fyld dit balkort: Aktørerne ved bordene! Aftenens program: 16:30-16:45: Nina fra Naturturisme I/S: intro samt inspiration om pakker, koncepter og former for samarbejder 16:45-17:00: Introduktion af deltagerne 1 min. hver: sted/produkter/forventninger

Læs mere

På ferie i Danmark. Turistundersøgelsen 2008. Udgivet af: VisitDenmark September 2010 ISBN: 87-87393-67-0

På ferie i Danmark. Turistundersøgelsen 2008. Udgivet af: VisitDenmark September 2010 ISBN: 87-87393-67-0 På ferie i Danmark Turistundersøgelsen 008 Udgivet af: VisitDenmark September 010 ISBN: 87-87393-7-0 Adresse: Analyse- og videnformidling Islands Brygge 43, 3. 300 København S Tlf. +4 388 9900 www.visitdenmark.com

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi 9. april 2014 NOTAT Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi Notatet indeholder Rømø-Tønder Turistforenings bestyrelses overvejelser omkring den fremtidige organisations- og samarbejdsstrategi for

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige Det svenske rejsemarked Fakta om Sverige Befolkning 9,1 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: 0,0 pct. (2,2 pct.) Privatforbrug: 0,7 pct.

Læs mere

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere

Powered by Cycling: Panorama. Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013. Powered by Cycling: Panorama TNS

Powered by Cycling: Panorama. Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013. Powered by Cycling: Panorama TNS Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013 Indhold 1 Formål og metode 3 2 Sammenfatning 6 3 Segmenter 10 4 Nationalrute 1 og 9 13 5 Grafik fremstilling af alle spørgsmålene 16 2 1 Formål og metode

Læs mere

- oplevelser med indhold...

- oplevelser med indhold... Design & opsætning: DUETdesign.dk Udgiver: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Tlf. 99 66 70 00 info@vesthimmerland.dk Turistpolitik i Vesthimmerland 2010 2013 - oplevelser med indhold...

Læs mere

Sort Safari Bæredygtig business i sorte klæder. Naturvejleder Iver Gram

Sort Safari Bæredygtig business i sorte klæder. Naturvejleder Iver Gram Sort Safari Bæredygtig business i sorte klæder Naturvejleder Iver Gram Sort Safari er de rigtig gode fortællinger/oplevelser Sort Sol Danmarks største naturevent Hvid Sol / Grå Sol Europas største fugleflokke

Læs mere

Foreningen VisitKalundborg blev etableret i 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen. VisitKalundborg er den officielle turistorganisation.

Foreningen VisitKalundborg blev etableret i 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen. VisitKalundborg er den officielle turistorganisation. Sejerø Nekselø Turismeudvikling på Sejerø og Nekselø Oplysninger om ansøger Foreningen VisitKalundborg blev etableret i 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen. VisitKalundborg er den officielle

Læs mere

Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne

Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne 10.00: Præsentation af oplæg til branding compass og værdisæt

Læs mere

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Undersøgelsen er en del af helårsturismeprojektet Naturen+ indsatsområdet Profilering af årstider Udviklet med støtte af Hjørring, Frederikshavn

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking Bornholms Kulturuge September 2014. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking Bornholms Kulturuge September 2014. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking Bornholms Kulturuge September 2014 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af Kulturugen 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide

Læs mere

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012 Moderne Storbyoplevelser - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Motivation Side 4-5 Planlægning af ferien Side 7 Ferieaktiviteter Side 9 Døgnforbrug og rejsegruppe Side 11 Overnatninger

Læs mere

Kæmpe potentiale i dansk turisme

Kæmpe potentiale i dansk turisme 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Kæmpe potentiale i dansk turisme AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER

Læs mere

Indledning. Vision. Fanø er det bedste sted i Danmark at opleve vind hele året

Indledning. Vision. Fanø er det bedste sted i Danmark at opleve vind hele året Indledning Som ø er Fanø en klar og tydelig afgrænset turistdestination. Det omgivende hav er den helt afgørende faktor for øens udvikling. Det er således også havet og stranden, der er Destination Fanø

Læs mere

www.visitdenmark.com/www.danskturisme.dk Fakta om dansk turisme

www.visitdenmark.com/www.danskturisme.dk Fakta om dansk turisme www.visitdenmark.com/www.danskturisme.dk Fakta om dansk turisme INDHOLD 1. INDLEDNING.1 2. TURISMENS ROLLE I DANSK ØKONOMI..2 3. DANSK TURISMES UDVIKLING 4 4. DANSK TURISMES KENDETEGN..6 5. DANSK TURISMES

Læs mere

Redegørelse for Juelsminde Turistforenings turismeindsats i Hedensted Kommune 2013

Redegørelse for Juelsminde Turistforenings turismeindsats i Hedensted Kommune 2013 Redegørelse for Juelsminde Turistforenings turismeindsats i Hedensted Kommune 2013 Sæsonen 2013 fik en hård start med snevejr og kulde, som ikke indbød feriegæsterne til at komme til Hedensted Kommune.

Læs mere

Cykelturister, Hvem er de og hvad efterspørger de? Peter Ole Sørensen November 2012

Cykelturister, Hvem er de og hvad efterspørger de? Peter Ole Sørensen November 2012 Cykelturister, Hvem er de og hvad efterspørger de? Peter Ole Sørensen November 2012 2 typer Turister på cykel Det er de turister, der allerede har valgt Danmark som feriemål og som har base i et feriehus,

Læs mere

Destination Nordsjælland

Destination Nordsjælland Destination Nordsjælland Liseleje, Tisvildeleje, Gilleleje, Hornbæk, Humlebæk PROJEKT KYSTBYER I VÆKST Nulpunktsmåling 2013 Om analysen Denne rapportering indeholder en række særkørsler for destination

Læs mere

OPSAMLING TILFREDSHEDSANALYSER 2013

OPSAMLING TILFREDSHEDSANALYSER 2013 OPSAMLING TILFREDSHEDSANALYSER 2013 Styregruppemøde for Kystdestination Møns Klint, 18. december 2013 Fasthold god placering men få flere til at komme Turistanalyse: Østmøn ligger på en 9. plads over 28

Læs mere

Missjø skærgården 2008 et eldorado for havkajakroeren.

Missjø skærgården 2008 et eldorado for havkajakroeren. Missjø skærgården 2008 et eldorado for havkajakroeren. I sommerferien 2008 tog Inger Marie og jeg færgen fra Frederikshavn til Gøteborg. Krydsede (med bil ) østover og ramte den sydsvenske skærgård med

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Sønderjylland

Turismens økonomiske betydning i Sønderjylland Turismens økonomiske betydning i Sønderjylland Tønder, Haderselv, Aabenraa og Sønderborg kommuner VisitDenmark, 2012 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Sønderjylland Udgivet af: VisitDenmark

Læs mere

FREMTIDENS BYGDETURISME I SKANDINAVIEN PRÆSENTATION AF UDVALGTE RESULTATER VARBERG, 9. MAJ 2012

FREMTIDENS BYGDETURISME I SKANDINAVIEN PRÆSENTATION AF UDVALGTE RESULTATER VARBERG, 9. MAJ 2012 FREMTIDENS BYGDETURISME I SKANDINAVIEN PRÆSENTATION AF UDVALGTE RESULTATER VARBERG, 9. MAJ 2012 AGENDA 1 2 BAGGRUND OG FORMÅL HVEM ER FREMTIDENS BYGDETURISTER? 3 HVAD ØNSKER FREMTIDENS BYGDETURISTER? 4

Læs mere

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Denne folder indeholder fem forslag til vandreture på Venø, hvoraf den ene også kan gennemføres

Læs mere

Familieferie med hygge, aktiviteter og oplevelser

Familieferie med hygge, aktiviteter og oplevelser Familieferie med hygge, aktiviteter og oplevelser Velkommen til en verden af oplevelser Feriehus inkl. fri entré til tropisk badeland, gratis børneunderholdning og slutrengøring Garanti for hyggelige feriedage

Læs mere

Hvordan vi får flere med færgerne

Hvordan vi får flere med færgerne Initiativgruppen Hvordan vi får flere med færgerne En samling idéer til en bedre udnyttelse af de ærøske færgers kapacitet Indledning Initiativgruppen har hos medlemmerne på Facebook-gruppen Ærø til motorvejen

Læs mere

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Udarbejdet af Signe Sejbjerg Jensen, Lemvig Kommune. Evalueringsskemaerne blev udleveret i forbindelse med velkomstmaterialet på Geopark konferencen d.3.

Læs mere

High-End Pakketering af Special Interest Tourism - Destination Ringkøbing Fjord

High-End Pakketering af Special Interest Tourism - Destination Ringkøbing Fjord High-End Pakketering af Special Interest Tourism - Destination Ringkøbing Fjord Maj 2015 1 Indhold Indledning 3 Lakseturisme 4 Food & Drinkturisme 6 Naturturisme 8 Boardsportturisme 11 Personas og Pakkeprodukter

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA Nye veje til vækst i kystturismen v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA DANSK KYSTTURISME tak for invitationen.. Dansk turisme i tal Turisterhvervet omsætter for 82,4 mia. kr. årligt Turisterhvervet

Læs mere

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2003

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2003 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor August 2004 TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2003 x Ultimo juli 2003 var der i Århus Amt 48 hoteller o.l. med mindst 40 faste senge. x Sengekapaciteten

Læs mere

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde Anna Porse Nielsen, Manto A/S Indhold Kort om Manto & jeg & oplevelsesøkonomi Udfordringerne Den turismemæssige værdikæde Formål, baggrund og eksempler

Læs mere

Turisthus Nords. udviklingsforum. Invitation til. TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby

Turisthus Nords. udviklingsforum. Invitation til. TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby Invitation til Turisthus Nords udviklingsforum TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby Tirsdag den 22. september 2015 kl. 17.00 kl. 21.15 Aalbæk Gl. Kro, Skagensvej 42, 9982 Ålbæk Turismestrategi

Læs mere

Udviklingsplan 2010-2013

Udviklingsplan 2010-2013 CAMPING HYTTER VANDLAND WELLNESS ACTION CAFE BUTIK NATUR Limfjords Camping & Vandland Ålbæk Strandvej 5 DK-7860 Spøttrup Tel.: +45 9756 0250 E-mail: camping@limfjords.dk Internet: www.limfjords.dk Udviklingsplan

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til konceptudvikling, forretningsudvikling

Læs mere

Smagsoplevelser. vejen til vækst

Smagsoplevelser. vejen til vækst Smagsoplevelser vejen til vækst INGREDIENSLISTE: Helle Bjerg Hellesøe Uddannet Cand. Mag i historie og kommunikation Baggrund blandt andet hos: Dansk Fødevare Forum Kokkelandsholdet RelationMedia Midtjysk

Læs mere

UDENLANDSKE BØRNEFAMILIER PÅ DANSK KYSTFERIE - OPLEVELSER OG TILFREDSHED HOS FØRSTEGANGSBESØGENDE

UDENLANDSKE BØRNEFAMILIER PÅ DANSK KYSTFERIE - OPLEVELSER OG TILFREDSHED HOS FØRSTEGANGSBESØGENDE UDENLANDSKE BØRNEFAMILIER PÅ DANSK KYSTFERIE - OPLEVELSER OG TILFREDSHED HOS FØRSTEGANGSBESØGENDE INDLEDNING Videncenter for Kystturisme (CKT) har i 2013 gennemført en analyse omkring turisternes oplevelse

Læs mere

Projekt - Sundby Mors Havn

Projekt - Sundby Mors Havn Onsdag den 9. Marts Projekt - Sundby Mors Havn Profileringsmøde med Morsø kommune Jesperhus Blomsterpark. Hvad kan vi profilere os på i vores område, og på den måde skabe flere arbejdspladser, og tiltrække

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Turistundersøgelsen 2011

Turistundersøgelsen 2011 Turistundersøgelsen 2011 Indhold Baggrund og metode Profil på turisterne På besøg i København 5 6 11 Mobilapplikationen, sociale medier og video Benchmark med udvalgte europæiske byer 21 26 Turistinformationen

Læs mere

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK SYDDANMARK I TAL BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK NO.21 Den afgørende rapport I en ny rapport bliver det endnu en gang slået fast, at Vestdanmark er den vigtigste handelspartner for det nordlige

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

VADEHAVSCENTRET ERHVERVSTURE

VADEHAVSCENTRET ERHVERVSTURE VADEHAVSCENTRET ERHVERVSTURE Vi tilbyder store naturoplevelser. Besøg Nationalpark Vadehavet og kom hjem med oplevelser i verdensklasse. Det lyder utroligt, men Vadehavet rummer en grad af liv, der ikke

Læs mere

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19.

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. e DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. april 2012 FORMALIA FOR ANSØGNING ØKONOMISK RAMME Den samlede økonomiske

Læs mere

Hvem vil med på Historisk Oplevelsescenter i Blåvand?

Hvem vil med på Historisk Oplevelsescenter i Blåvand? Rapport for projektet: Hvem vil med på Historisk Oplevelsescenter i Blåvand? Brugerundersøgelse i planfasen for opgradering af museumstilbud i Blåvand og omegn. Kulturstyrelsens j.nr.: 2011-7.42.06-0011

Læs mere

NP Vadehavet. Betydning for turisme-og erhvervsudvikling

NP Vadehavet. Betydning for turisme-og erhvervsudvikling NP Vadehavet Betydning for turisme-og erhvervsudvikling Nationalpark som begreb Kendt fra hele verden Yellowstone -verdens første nationalpark i 1872 Grønlands nationalpark fra 1974 -verdens største med

Læs mere

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 ØKONOMISKE EFFEKTER PÅ KORT SIGT Side 10 GÆSTERNES VURDERING AF HOLSTEBROEGNEN Side 18 BORGERNES

Læs mere

Turismens økonomiske betydning for destination Fyn

Turismens økonomiske betydning for destination Fyn Turismens økonomiske betydning for destination Fyn Assens, Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Langeland, Middelfart, Nordfyns, Nyborg, Odense, Svendborg og Ærø kommuner VisitDenmark, 2013 Viden & Analyse Turismens

Læs mere

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2001

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2001 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 7.01 December 2002 TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2001 x Ultimo juli 2001 var der i Århus Amt 51 hoteller o.l. med mindst 40 faste senge. x

Læs mere

Turisthus Nord turisme indsats for 2014.

Turisthus Nord turisme indsats for 2014. Turisthus Nord turisme indsats for 2014. Turisthus Nord har i 2014 modtaget kr. 5.300.620,00 som betaling for aftale om turismeindsatsen. I 2014 er der drevet 3 helårsåbne turistkontorer med en gennemsnitlig

Læs mere

VisitDenmark 2010 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2010 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turismen i Skive Kommune Udgivet af: VisitDenmark Oktober 2010 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: Billedet er udlånt af Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter Forfattere:

Læs mere

Medlemsfordele L A N G E L A N D K O M O G V Æ R T I L

Medlemsfordele L A N G E L A N D K O M O G V Æ R T I L Medlemsfordele L A N G E L A N D K O M O G V Æ R T I L Hvem er vi Turist- og Erhvervsforeningen Langeland herefter kaldet TEL er en dynamisk og velfungerende organisation under daglig ledelse af direktør

Læs mere

GÆSTEANALYSE PÅ DANSKE KYSTDESTINATIONER DJURSLAND/EBELTOFT EN SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE BLANDT DANSKE OG UDENLANDSKE TURISTER

GÆSTEANALYSE PÅ DANSKE KYSTDESTINATIONER DJURSLAND/EBELTOFT EN SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE BLANDT DANSKE OG UDENLANDSKE TURISTER GÆSTEANALYSE PÅ DANSKE KYSTDESTINATIONER DJURSLAND/EBELTOFT EN SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE BLANDT DANSKE OG UDENLANDSKE TURISTER MAJA FROMSEIER PETERSEN YAKUP BAS MORTEN FRØSLEV KØBENHAVN 014 SFI DET NATIONALE

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt. Æ Kassehus Glyngøre

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt. Æ Kassehus Glyngøre Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt Æ Kassehus Glyngøre Projekt beskrivelse Projekt titel: Projekt deltagere: Æ Kassehus Glyngøre Borger & Erhvervs forening Projekt

Læs mere

Den maritime lejrskole i Det Sydfynske Øhav

Den maritime lejrskole i Det Sydfynske Øhav Den maritime lejrskole i Det Sydfynske Øhav Idéen: Den overordnede idé er at bruge Det Sydfynske Øhav som destination for lejrskoler, primært for danske folkeskoler, men sekundært også for andre klassetrin,

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark

Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark VisitDenmark, 2013 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning for Region Syddanmark Udgivet af: VisitDenmark for Region Syddanmark August 2013 Adresse:

Læs mere

HAR VI OVERHOVEDET BRUG FOR STATISTIK?

HAR VI OVERHOVEDET BRUG FOR STATISTIK? TI KE L M Ja ÅN nu ED ar r 2 EN 01 S 4 AR HAR VI OVERHOVEDET BRUG FOR STATISTIK? - Statistik er som en bikini: den viser noget interessant og skjuler noget væsentligt. Af: Anne-Lotte Sjørup Mathiesen,

Læs mere

Turismestrategi 2013-2020

Turismestrategi 2013-2020 STRATEGI Turismestrategi 2013-2020 Frederikssund Kommune vil være destinationen hvor danske og svenske familier på ferie og udflugt tager hen for at få aktive oplevelser med udgangspunkt i naturen, kulturen

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKTET UDVIKLING AF STEDBUNDNE TURISMEKONCEPTER I DANSKE KYSTBYER NULPUNKTSMÅLING

EVALUERING AF PROJEKTET UDVIKLING AF STEDBUNDNE TURISMEKONCEPTER I DANSKE KYSTBYER NULPUNKTSMÅLING EVALUERING AF PROJEKTET UDVIKLING AF STEDBUNDNE TURISMEKONCEPTER I DANSKE KYSTBYER NULPUNKTSMÅLING REVIDERET RAPPORT APRIL 2013 INDHOLD 1 2 3 4 INDLEDNING Side 3 KENDSKAB OG ATTRAKTIVITET Side 8 TURISTERNES

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKTET UDVIKLING AF STEDBUNDNE TURISMEKONCEPTER I DANSKE KYSTBYER VISITNORDJYLLAND NULPUNKTSMÅLING REVIDERET RAPPORT APRIL 2013

EVALUERING AF PROJEKTET UDVIKLING AF STEDBUNDNE TURISMEKONCEPTER I DANSKE KYSTBYER VISITNORDJYLLAND NULPUNKTSMÅLING REVIDERET RAPPORT APRIL 2013 EVALUERING AF PROJEKTET UDVIKLING AF STEDBUNDNE TURISMEKONCEPTER I DANSKE KYSTBYER VISITNORDJYLLAND NULPUNKTSMÅLING REVIDERET RAPPORT APRIL 2013 INDHOLD 1 2 3 4 INDLEDNING Side 3 KENDSKAB OG ATTRAKTIVITET

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Sjællad sleden Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Hvad skal I bl.a. høre om? Naturparker som mulighed Regional Udviklingsstrategi Regional analyse Naturparknetværk Støtte

Læs mere

Camping temaer. Campingrådet VisitDenmark Juli 2005. En markedsanalyse udarbejdet og gennemført af. Markedsanalytiker, cand. mag.

Camping temaer. Campingrådet VisitDenmark Juli 2005. En markedsanalyse udarbejdet og gennemført af. Markedsanalytiker, cand. mag. Camping temaer Campingrådet VisitDenmark Juli 2005 En markedsanalyse udarbejdet og gennemført af Markedsanalytiker, cand. mag. Helle Søndergaard & Markedsanalytiker, cand. merc. Jørgen Haller Jysk Analyse

Læs mere

GÆSTEANALYSE PÅ DANSKE KYSTDESTINATIONER

GÆSTEANALYSE PÅ DANSKE KYSTDESTINATIONER GÆSTEANALYSE PÅ DANSKE KYSTDESTINATIONER EN SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE BLANDT DANSKE OG UDENLANDSKE TURISTER GÆSTEANALYSE PÅ DANSKE KYSTDESTINATIONER EN SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE BLANDT DANSKE OG UDENLANDSKE

Læs mere

MARKETINGPLAN 2014 VISIT LOLLAND-FALSTER

MARKETINGPLAN 2014 VISIT LOLLAND-FALSTER MARKETINGPLAN 2014 VISIT LOLLAND-FALSTER 2 MARKEDSFØRINGSPLAN 2014 OPDATERES LØBENDE! HUSK AT DU ALTID KAN FINDE DEN NYESTE VERSION PÅ WWW.BUSINESSLF.DK MARKEDSFØRINGSPLAN 2014 Lolland-Falster skal være

Læs mere

Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark. Claus Frelle-Petersen København 29. oktober 2010

Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark. Claus Frelle-Petersen København 29. oktober 2010 Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark Agenda 1. Situationen i dansk turisme 2. Hvad er forklaringerne? 3. Hvad kan vi gøre og skal vi gøre noget? Hvordan går det med dansk turisme? Turisterhvervet

Læs mere

Konsortiets samlede investering i Djurs Sommerland og Lübker Golf Resort vil være ca 2,1 mia. kr., når Lübker Golf Resort indvies i 2008.

Konsortiets samlede investering i Djurs Sommerland og Lübker Golf Resort vil være ca 2,1 mia. kr., når Lübker Golf Resort indvies i 2008. Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Mrk. "Internationale Oplevelsesfyrtårne" Nimtofte 11. november 2007 Vedr.: Ansøgning om analysebevilling Hermed fremsendes ansøgning om analysebevilling på

Læs mere