DET DANSKE MARKED FOR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DET DANSKE MARKED FOR"

Transkript

1 KANDIDATAFHANDLNG CAND.MERC. EMF INSTITUT FOR AFSÆTNING DET DANSKE MARKED FOR GRATISAVISER EN ANVENDELSESORIENTERET ANALYSE AF HVEM DER LÆSER OG HVORFOR DE GØR DET MARIE BAKHOLDT ANDERSEN OG CHRISTOFFER HUSTED RASMUSSEN AFLEVERET 4. JUNI 2007 VEJLEDER ANNE MARTENSEN COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL

2 Executive summary Investigating what actually drives readership in the crowded and competitive Danish market for free newspapers is relevant and needed. And, given the fact that the papers are distributed to either households or in traffic, it is relevant to investigate whether the people who read at home and away from home actually differ and whether the drivers of readership differ in importance between them. Building on a basis of theoretical and qualitative research this thesis presents a structural equation model analysing what drives readership as well as a model for segmenting the readers. Data for the quantitative analyses stems from a survey conducted among a representative sample of frequent readers of MetroXpress, Urban, Nyhedsavisen, 24Timer and Dato and contains 815 respondents. Three questions are answered: 1. Which variables can explain what drives readership of free newspapers? 2. Does the importance of these drivers differ between different reader segments? 3. How can these insights be applied to increase readership of the individual publications? Further, it is discussed what drives advertising revenue and how future scenarios for the market may look like as well as which forces will determine the market s future. It is determined that content, brand, subjective norm, layout and distribution are the independent latent variables that best explain the intention to read. Attitude towards the paper and satisfaction with the paper work as mediating latent variables between the independent variables and the intention to read. Brand and layout are generally the two variables with the highest impact on intention to read. Two segments are identified: Readers, who primarily read at home, who are relatively more focused on getting broad news information. And readers, who primarily read away from their homes, who are relatively more focused on just being entertained. Brand and layout are the areas to be improved to increase readership in both segments. For readers at home, brand is significantly more important than for those reading away from home. The people who read away from home evaluate their newspapers significantly lower than those who read at home. In order to increase readership among core readers MetroXpress should focus on its layout and content. Specifically, content should be improved in the areas of entertaining elements, such as cartoons and special sections, such as fashion. 24Timer should focus the effort on content and brand. Regarding improvements to the brand, the paper should seek to develop a more unique profile compared to the other free papers. In order to increase readership among non-core readers, i.e. those consuming their paper away from home, 24Timer should seek to improve content and brand with more focus on jobs and education and, again, seek to develop a more unique profile. 2

3 Free newspapers are financed through advertising. Due primarily to a lack of adequate sophisticated information on the characteristics of the readers it is solely the number of readers that determine advertisers interest in the publications. Increasing the documentation of effect and knowledge about the readers should be focus areas for the publishers. In the short term it is considered equally likely that the competition will either continue with the same number of players or that either 24Timer or Nyhedsavisen will cease operations. The factor determining what the market will look like is the willingness to sustain economic losses from the organizations behind. In the long term the free newspapers that have survived the intense competition in the short term will together likely capture a larger share of readers from the paid newspapers and more narrow titles, e.g. business newspapers, will possibly appear on the market either as expansion of existing publishers portfolios or from new entrants on the market. 3

4 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Introduktion Struktur 12 1 Metode Afhandlingens opbygning og analysedesign Sekundære data Empiriske data Kvalitative teknikker Kvantitative teknikker Afgrænsninger Begrænsninger 15 DEL I: TEORETISK REFERENCERAMME 2 Den teoretiske referenceramme: En introduktion 18 3 Gratisaviser og mediemarkedet Mediemarkedet og forbrugerne Markedet for gratisaviser Gratisavisernes historiske udvikling Konceptet gratisaviser Markedet og konkurrencen Positionering af spillerne 26 4 Læserne af gratisaviser Hvorfor læses der avis Segmentering i et teoretisk perspektiv Segmentering på gratisavismarkedet Opstilling af segmenteringsmodel Formålet med læsning Situationen Læsefrekvensen og mængden af aviser der læses Måden at vælge avis på 35 5 Adfærd i forbindelse med læsning af gratisaviser Forbrugeres adfærd og beslutningsproces Valgkriterier anvendt af forbrugeren 37 4

5 5.1.2 Hvorfor valgkriterierne er vigtige for forbrugeren Involvering og beslutningsprocessens karakteristika Medieforbrug og mediers virkemåde Årsags-virkningsmodel: Drivkraften bag forbrugeres læsning Læseintention Attitudedannelse Tilfredshed Journalistik Layout Distribution Brand/Image 47 6 Delkonklusion fra del I 49 DEL II - KVALITATIVE STUDIER 7 Kvalitative studier: En introduktion 51 8 Kvalitative teknikker Fokusgrupper Dybdeinterviews 55 9 Segmentering Segmenteringsvariabler Situation Formål Frekvens, mængde samt måden at vælge avis på Årsags-virkningsmodellen Tolkning af latente variabler Læseintention og adfærd Attitude Tilfredshed Brand Indhold Grafisk udtryk Distribution Subjektiv norm Revidering af teoretisk model for drivere 65 5

6 11 Delkonklusion fra del II 65 DEL III: KVANTITATIVE STUDIER 12 Kvantitative studier: En introduktion Spørgeskemaundersøgelsen Dataindsamling i Wilkes panel Spørgeskemaet struktur og opbygning Indledende deskriptiv analyse af datamateriale Rensning af data Overblik over data: Frekvens- og krydstabeller Segmentering Faktoranalyse Metode Gennemførelse af faktoranalysen Resultater Klyngeanalyse Metode Gennemførelse af klyngeanalyse Resultater af klyngeanalysen Er der tale om segmenter? Konklusion på segmenteringen Drivere for læsning af gratisaviser Baggrund for valg af strukturel ligningsmodel Metode i årsags-virkningsmodellen Faktoranalyse Metode Gennemførelse af faktoranalyse for de uafhængige variabler Resultater af faktoranalysen for de uafhængige variabler Gennemførelse af faktoranalyse for afhængige og medierende variabler Resultater af faktoranalyse for afhængige og medierende variabler Konklusion på faktoranalyse PLS-analyse Gennemførelse og tolkning af data Resultater for den generelle PLS-model 92 6

7 Resultaterne for Hjemme vs. Trafik aviserne Resultater for de specifikke variabler Indsatsområder for 24Timer og MetroXpress Indsats over for nye grupper: 24Timer og på-farten læserne Delkonklusion fra del III 104 DEL IV: PERSPEKTIVERING 18 Perspektivering: En introduktion Ledelsesmæssige implikationer af afhandlingens konklusioner Forslag til yderligere forskning Drivere for annoncekronerne til gratisaviserne Forventede fremtidige udviklingsscenarier Scenario 1 Status quo Scenarie 2 Mindst én gratisavis er lukket Gratisaviserne i en 5-årig tidshorisont Konklusion Litteraturliste Interviewliste 125 Afhandlingen omfatter 120 normalsider inklusiv figurer og tabeller jævnfør cand.merc. studieordningens retningslinier. 7

8 Bilag 1: Procesbeskrivelse Bilag 2: Oversigt over de primære distributører af gratisaviserne i Danmark Bilag 3: Model for European Customer Satisfaction Index (ECSI) Bilag 4: Profiler på respondenter til dybdeinterviews og fokusgruppe Bilag 5: Fremgangsmåde for fokusgruppeanalysen Bilag 6: Referat af fokusgruppe Bilag 7: Fremgangsmåde for dybdeinterviews Bilag 8: Referat af dybdeinterviews Bilag 9: MEC kæder Bilag 10: Spørgeskema Bilag 11: Spørgeskema grupperet Bilag 12: Frekvenstabeller Bilag 13: Krydstabeller Bilag 14: Faktoranalyse til klyngeanalysen Bilag 15: Reliabilitet og validitet i faktoranalysen Bilag 16: Tests udført i forbindelse med klyngeanalysen Bilag 17: Klyngeanalyse: Valg af klynger Bilag 18: Beskrivelse af klyngerne Bilag 19: Outputs fra klyngeanalysen fra SPSS Bilag 20: På farten læserne Bilag 21: Hjemmelæserne Bilag 22: Faktoranalyse til uafhængige variabler Bilag 23: Endelige faktorer og uafhængige variabler PLS analyse Bilag 24: Endelige faktorer og afhængige variabler PLS analyse Bilag 25: PLS model: Bootstrapping analyse Bilag 26: Teststatistikker til PLS model Bilag 27: Prioriteringskort for læseintention alle udgivelser Bilag 28: Prioriteringskort for attitude alle udgivelser Bilag 29: Prioriteringskort 24Timer og MetroXpress Bilag 30: Prioriteringskort for attitude for 24Timers På farten læsere Bilag 31: Andre overvejelser vedrørende latente variabler

9 9

10 1 Introduktion Forbrugere bombarderes i dag med budskaber og informationer i alle former og via alle tænkelige kanaler. Mulighederne for at nå mennesker med budskaber, hvad enten det er nyheder eller reklamer, er på en gang lettere og sværere end nogensinde før. Lettere, fordi det kan gøres på alle tidspunkter af døgnet, ved næsten alle gøremål og for alle målgrupper. Sværere, netop fordi der er så mange om buddet. Engang var betalte aviser danskernes foretrukne medium at informere sig igennem, og historisk har aviser også været den eneste reelle mulighed for nyhedsformidling. Så kom radioen, fjernsynet, derefter internettet, og avisen mistede langsomt sin betydning for stadig flere danskere. Dette har afspejlet sig tydeligt på faldende oplag og læsertal gennem tiden. I midten af halvfemserne kom den svenske koncern Modern Times Group (herefter MTG) på den idé, at en nyhedsavis ikke behøvede koste penge, lige som for eksempel heller ikke distriktsblade koster penge. Metro, som avisen blev opkaldt, viste sig at blive en succes både læsertalsmæssigt og kommercielt, og konceptet bredte sig til hele verden også til Danmark i form af lanceringen af MetroXpress, som avisens navn blev i Danmark, i MTG s avis MetroXpress og Det Berlingske Officins avis Urban, som blev lanceret kort tid efter, er omdelt via trafikknudepunkter. Den primære grund til avisernes succes er, at de kæmper om læsernes opmærksomhed på et tidspunkt af dagen, hvor der næsten er fred for konkurrerende medier: Under transporten til og fra arbejde. I efteråret 2006 kom en ny type gratisaviser på markedet: Husstandsomdelte aviser. 24Timer og Dato, lanceret af to af landets største mediehuse, JP/Politikens Hus og Det Berlingske Officin, søgte at nå at vinde danskernes gunst, før opkomlingen Nyhedsavisen fra islandske Dagsbrún, som var hele årsagen til de andre lanceringer, nåede markedet. Med motivationen at levere aviser til at konkurrere med de andre gratisaviser og samtidig konkurrere med de betalte morgenaviser, har disse nye spillere på avismarkedet fra dag ét kæmpet med dårlig distribution og svigtende læsertal. En udgivelse, Dato, har allerede måttet lade livet. I dette konkurrenceprægede marked er udgiverne nødt til at interessere sig for, hvorfor folk læser gratisaviserne, og om der overhovedet er behov for de husstandsomdelte af slagsen. Dette er essentielt for at skabe læsere og dermed annoncører til aviserne. Markedet for gratisaviser er et relativt nyt og uudforsket marked hvad angår studier i såvel forbrugernes karakteristika, som hvad der driver deres læsning både fra akademisk og fra branchens side er der mangel på relevant viden. Udgiverne har brug for denne viden for at afgøre, hvorvidt det er nødvendigt med forskellige produkter til husstandsomdeling og til trafikomdeling. Samtidig er det nødvendigt med 10

11 denne viden i forhold til annoncørerne for at få indsigt i, om der er forskel på læserne af trafik- og husstandsomdelte aviser. Dette vil vise om annoncer i begge typer aviser giver mulighed for at ramme nye læsergrupper, eller om det blot betyder mere eksponering for de samme læsere. Mere viden omkring, hvad der driver læsningen, er af vigtighed for udgiverne på et marked karakteriseret ved, at kvalitativt genereret viden og mavefornemmelser i høj grad bestemmer, hvordan aviserne udformes. Der er dermed behov for en kvantificeret og statistisk baseret model, der kan generere de første indsigter i, hvilke variabler der driver læsningen på dette hastigt udviklende marked. Med dette menes en model, der bevæger sig videre fra at kigge på eksempelvis behovsdækning til at gå i dybden med mere nuancerede variabler for, hvad der driver læsningen. Denne viden kan være med til at sikre at avismediet ikke blot overlever kampen med sig selv men også med konkurrerende medieformer. På baggrund af ovenstående diskussion har denne afhandling til formål at segmentere markedet for gratisaviser samt bestemme, hvad der driver læsningen for de enkelte grupper. Konkret gøres dette ud fra følgende tre spørgsmål: 1. Hvad driver læsningen af gratisaviser? Herunder opstilles en generel model for, hvilke variabler der driver læsningen på det danske marked for gratisaviser. 2. Afviger disse drivere i betydning blandt forskellige grupper af læsere? Herunder foretages en markedssegmentering, og det analyseres, hvilke forskelle der er mellem driverne for læsning blandt de forskellige kundesegmenter Disse indsigter skal anvendes til at svare på følgende operationelle spørgsmål: 3. Hvordan kan disse indsigter anvendes til at øge læsningen af de enkelte udgivelser? Herunder opstilles en model for hver enkelt avis og deres relative performance analyseres. Dernæst analyseres det, hvilke bagvedliggende variabler, der bør prioriteres for at øge læsningen for såvel eksisterende læsere som over for nye grupper af læsere Kort sagt skal vi finde ud af hvem der læser, hvorfor de gør det og hvad man kan bruge den viden til. Når disse hovedspørgsmål er besvaret vil opgaven endvidere diskutere fire relaterede problemstillinger: Hvilke ledelsesmæssige implikationer har afhandlingens konklusioner? Hvilke implikationer har afhandlingens konklusioner for såvel akademisk som praktisk fremtidig forskning? 11

12 Hvilke drivere gør sig gældende for gratisavisernes eneste indtægskilde annoncørerne? Hvordan udvikler det danske marked for gratisaviser sig i fremtiden og hvad bestemmer denne udvikling? 1.1 Struktur Afhandlingens opbygning og metodevalget tager udgangspunkt i problemformuleringen og dermed afhandlingens kundskabsmæssige formål og genstandsfelt. Den omfatter fire hovedfaser, der via en blanding af induktive og deduktive metoder gradvis bringer os frem mod besvarelse af opgavens problemstillinger, som vist i nedenstående figur. Figur 1: Afhandlingens struktur Del I Teoretisk referenceramme Introduktion Analyse Fortolkning Del III Kvantitativ test af referenceramme Del IV Perspektivering Konklusion Del II Kvalitativ revidering af referenceramme Kilde: Egen tilvirkning med inspiration i Andersen (2006) Del I har til formål at opstille den teoretiske referenceramme for analysen. Denne del omfatter for det første en beskrivelse af markedet for gratisaviser og for det andet en gennemgang af teori og studier med relevans for mediemarkedet og for en segmentering af læserne. Derudover studeres relevant teori omkring forbrugeradfærd og medieteori. Del II har til formål at generere indsigter om markedet og dets læsere på baggrund af kvalitative studier. De kvalitative studier indeholder fokusgruppe- og dybdeinterviews og disse har til formål at generere yderligere indsigt i forhold til den teoretiske referenceramme samt at sætte rammerne for den kvantitative analyse. Dermed er denne fase induktiv, idet indsigterne fra enkeltstående observationer anvendes til generelle hypoteser om læsernes adfærd. Del III omfatter de kvantitative studier og disse konkretiserer gennem statistisk analyse de kvalitative indsigter og søger at danne endelige kvantificerede konklusioner. Disse kvantitative studier udgør den deduktive fase, idet denne fase tester og validerer den teori, som vores studier har til formål at udvikle. Del IV har til formål at opsamle og endeligt konkludere på resultaterne fra analyserne. Dette leder for det første frem til en diskussion af implikationerne for såvel markedet for gratisaviser som for videre research. For det andet diskuteres to problemstillinger relateret til opgavens hovedproblemstillinger. 12

13 2 Metode 2.1 Afhandlingens opbygning og analysedesign Bagozzi og Philipps (1982) argumenterer for, at en teori kan indeholde tre typer af koncepter teoretisk abstrakte koncepter om en social helhed, empiriske koncepter som stammer fra direkte observationer samt uobserverbare, afledte koncepter, der er direkte forbundet med empiriske koncepter. Haenlein og Kaplan (2004) bruger denne referenceramme til at konstruere en analysemodel, hvor en teori fremkommer ved at konvertere teoretiske, empiriske og afledte koncepter til en række hypoteser, som skal definere teorien. I praksis betyder dette, at for at kunne bestemme, hvad der driver læsningen af gratisaviserne, er det nødvendigt at lave research blandt forbrugere på de elementer, som ligger bag beslutningen om at læse. Dette gøres gennem research på observerbare elementer, indikatorvariabler, som herefter kobles sammen med uobserverbare, operationaliserede teoretiske koncepter, de latente variabler. Sammenhængende i modellen bæres af hypoteser opstillet gennem research og teori. Hvordan dette konkretiseres i den anvendte model vil blive forklaret senere, men konceptuelt er det illustreret i nedenstående figur. Figur 2: Teoretisk tilgang til analysedesignet Kilde: Egen tilvirkning med udgangspunkt i Haenlein og Kaplan (2004) Dette samspil mellem teori og empiri vil altså anvende teorier som klassifikationsmateriale 1 det vil sige til at skabe rammen for undersøgelsesdesignet og orden i specielt de kvalitative data og slutteligt bidrage til at skabe en ny teori på området. Konkret udføres dette gennem anvendelse af såvel sekundære som empiriske (primære) data. Se bilag 1 for en beskrivelse af processen og dens forskellige faser i forhold til afhandlingens tidshorisont. 1 Andersen (A, 2006, s. 72) 13

14 2.2 Sekundære data Sekundære data, som defineret af Andersen (2006) omfatter for det første akademisk materiale. Dette stammer fra anerkendt marketinglitteratur inden for områderne forbrugeradfærd, medieteori og segmentering, indsamlet fra såvel bøger som journaler, og anvendes til at skabe den teoretiske referenceramme for de anvendte modeller. For det andet omfatter de sekundære data materiale fra danske og internationale tidsskrifter, aviser samt rapporter og præsentationer fra medieorganisationer og konsulentfirmaer. Idet markedet for gratisaviser er relativt nyt og har udviklet sig særdeles dynamisk under udarbejdelsen af dette speciale er data indsamlet gennem periodiske tidsskrifter så som aviser af høj vigtighed for at sikre en opdateret behandling af markedet. 2.3 Empiriske data Den empiriske dataindsamling antager såvel kvalitativ som kvantitativ form og foregår dels selvstændigt, dels i samarbejde med Wilke A/S (herefter Wilke). Wilke er et dansk analyseinstitut som laver såvel kvalitativ som kvantitativ research for virksomheder. I relation til dette speciale er der tale om vederlagsfri ydelser fra Wilke mod fælles ejerskab af de genererede data. De leverede ydelser fra Wilke vedrører såvel den kvalitative som den kvantitative dataindsamling og dette vil blive beskrevet, hvor det er relevant gennem afhandlingen Kvalitative teknikker Den kvalitative dataindsamling inkluderer interviews med flere personer ad gangen samt med enkeltpersoner. Hvad angår interviews med flere personer ad gangen anvendes fokusgruppen som metode. Fremgangsmåden af denne beskrives indgående i afsnit 8.1. Hvad angår interviews med enkeltpersoner anvendes disse i afhandlingens første del til at generere indsigter i markedet for gratisaviser. Disse interviews, såkaldte informantinterviews, er karakteriseret ved at være relativt åbne, således at informanten driver en stor del af informationsstrømmen, idet vores viden på dette stadie er begrænset. Efterhånden som vores viden på området udbygges, bevæger interviewene sig i retning af delvist strukturerede interviews. 2 Disse interviews anvendes derudover i afhandlingens sidste del til perspektiveringen. Her antager diskussionen en semi-struktureret form, hvor personen, der interviewes, forelægges nogle specifikke konklusioner og spørgsmål at forholde sig til. 2 Andersen (A, 2006, s. 167) 14

15 Derudover anvendes dybdeinterviews med læsere i tilknytning til fokusgrupperne. Denne metode forklares ligeledes mere specifikt under de kvalitative studier i afsnit Kvantitative teknikker I den kvantitative analyse indsamles data via et spørgeskema. De kvantitative analyser anvendes for at konkretisere de indsigter, der er opnået gennem de kvalitative studier og drage endelige konklusioner. Kombinationen af kvalitative og kvantitative studier giver bedre indsigt i emnet, der studeres, idet de forskellige metoders relative styrker og svagheder supplerer hinanden Afgrænsninger Dette speciale anlægger et forbrugerperspektiv på hvad der driver læsningen og er dermed målrettet ledelserne hos de enkelte udgivelser. Samtidig undersøges om der er forskel på markederne for trafikhenholdsvis husstandsomdelte aviser, hvilket ligeledes er relevant fra et udgiverperspektiv. Afhandlingen kunne imidlertid have taget andre synsvinkler, eksempelvis kunne vi have valgt at anskue problemstillingen fra et annoncørperspektiv eller et distributørperspektiv. Indsigter med relevans for disse grupper vil blive diskuteret i perspektiveringen og ikke implicit i afhandlingen. Specialet koncentrerer sig om gratisaviserne MetroXpress, Urban, Nyhedsavisen, Dato og 24Timer. Dermed afgrænses der fra at analysere andre gratisaviser, såsom andre lokale, daglige gratisaviser eksempelvis Centrum, der udkommer i Ålborg samt ugeaviser så som Søndagsavisen og diverse lokalaviser. Derudover kigger vi ikke på andre medier, som i større eller mindre omfang agerer konkurrenter til gratisaviserne, specielt pod-castede nyheder og radio. Derudover begrænser anbefalingerne til udgiverne sig til identifikation af indsatsområder konkrete planer til at omsætte dette til praksis samt de økonomiske konsekvenser af dette berøres ikke, udover kortfattet i perspektiveringen i afsnit Begrænsninger Hvad angår den sekundære indsamling af data er der en risiko for at validiteten ikke er i top, idet vi ikke ved hvordan data er indsamlet og dermed hvad konklusionerne bygger på. Dette har vi søgt mindsket ved at tage udgangspunkt i forskningsartikler fra anerkendte udgivelsessteder samt respekterede periodiske tidsskrifter, samt at have mange kilder, der tilsammen giver et billede af sandheden. I indsamlingen af de kvalitative data er der risiko for, at vores egne holdninger og fortolkninger har påvirket de fortolkede resultater. Dette søges begrænset, hvilket beskrives nærmere i de respektive afsnit, men det er altid en risiko ved kvalitative teknikker. 3 Andersen (A, 2006, s. 212) 15

16 Derudover ligger der en begrænsning i validiteten af de genererede indsigter som følge af rekrutteringen af respondenter. Den lille stikprøve, der i sagens natur indgår i kvalitative studier, dækker målgruppen men kan qua størrelsen ikke være repræsentativ. Det er dog en god måde at skabe indsigt i forbrugeradfærd, hvilket kvantitative teknikker ikke i samme grad kan generere, og derfor mener vi ikke at metoden er en begrænsning, snarere en berigelse, for opgaven som helhed, fordi de to teknikker i samspil giver et nuanceret billede af virkeligheden. Hvad angår den kvantitative dataindsamling er det som nævnt forsøgt at ramme respondenter i de områder, hvor gratisaviserne uddeles, og som har adgang til samtlige titler. Det er imidlertid en risiko at fordelingen ikke er nået optimalt. 16

17 Del I: Opstilling af teoretisk referenceramme Del I har til formål at opstille den teoretiske referenceramme for projektet. For det første præsenteres en introduktion til markedet for gratisaviser i konteksten af den generelle medieudvikling. For det andet opstilles en model for segmentering af læserne af gratisaviserne. Dette gøres ud fra en gennemgang af segmentering fra et teoretisk perspektiv samt identifikation af de relevante segmenteringsvariable. For det tredje opstilles en model for hvad der driver læsningen af gratisaviserne. Dette gøres på baggrund af en gennemgang af relevant forbruger- og medieadfærdsteori samt identifikation af de relevante variable. Dette leder frem til del II, som har til formål at revidere den teoretiske referenceramme gennem kvalitative studier. 17

18 3 Den teoretiske referenceramme: En introduktion Den foreliggende teoretiske diskussion har til formål at lægge fundamentet for vores viden om såvel gratisavismarkedet, som hvad der bestemmer om folk læser aviserne. Udviklingen på mediemarkedet som helhed, både hvad angår ændringer i forbrugernes vaner og ændringer i udbuddet, har medvirket til at gratisaviser har fået deres nuværende position i dagens medieudbud. Derfor vil denne del af opgaven have fokus på netop dette, for at forstå hvilke mekanismer der har indflydelse på valg af medier og hvilke strukturelle ændringer, der er sket i mediebilledet over de sidste år. Derudover er en mere generel forståelse for, hvordan forbrugere træffer beslutninger, og hvordan denne proces kan påvirkes, nødvendig for at forstå mekanismerne i modellen for, hvad der driver læsningen af gratisaviserne. Gennem dette opnås således en forståelse for de problemstillinger, der i del II skal undersøges empirisk. 4 Gratisaviser og mediemarkedet 4.1 Mediemarkedet og forbrugerne Som nutidens forbrugere er vi kendetegnet ved at være individualistiske flokdyr, der er flygtige, hurtigt keder os, er nysgerrige og forandringsvillige samt kræver flere ting på én gang. Vores behov er flyttet til toppen af Maslows behovspyramide og der er ikke længere status i passiv underholdning og masseforbrugsvarer. Kunden ønsker at være medskaber af de budskaber, som han/hun vil modtage. 4 Dette stiller i højere grad end nogensinde krav til nyhedsmedierne om at levere stof tilpasset den enkelte forbruger. Særligt de interaktive medier, som hurtigt kan opdateres, har haft succes med at efterleve disse krav, både som nyhedsmedie, fordi de altid bringer seneste nyt, og i forbindelse med skabelse af brugergenereret indhold, for eksempel i forbindelse med blogs, communities og share-video sites. Med internettets hastige udbredelse over de seneste år har flere og flere danskere mulighed for at gå på nettet og blive opdateret med nyheder flere gange dagligt. Dette har affødt mange diskussioner om, hvorvidt de traditionelle medier er på vej ud. Disse tendenser konkretiseres af det globale strategikonsulentfirma McKinsey & Company, som sidste år udgav rapporten Profiting from Proliferation, der har tre hovedkonklusioner, som er relevante for denne afhandling: (1) Tendensen går mod et stigende antal medier og distributionskanaler. (2) Mediebrugerne benytter flere medier samtidig, såkaldt multitasking. (3) Forbrugerne har behov for øget kontrol over deres medieforbrug. Hvad angår 1), det stigende antal medier og distributionskanaler, sker der en fragmentering både hvad angår udbud af indhold og hvad angår mængden af kanaler, som indholdet distribueres gennem. På 4 Karakteristikken er tegnet af Michael Thim, IUM på et seminar om reklameeffekt (8. september 2006) 18

19 udbudssiden er det særligt de adskillige tusinde budskaber og valgmuligheder forbrugeren står over for, der spiller en rolle, mens der på kanalsiden er en stor stigning i kanaler og en stigende zapning mellem kanaler, der er kendetegnende for situationen. I sammenhæng med dette forudser IBM-rapporten Media and Entertainment 2010, at fremtiden vil bringe en fortsat kamp om forbrugernes opmærksomhed på grund af de mange nye medieintroduktioner. En kamp, der skal vindes af medieudbyderne ved at give forbrugerne frihed til at styre deres eget medieforbrug. 5 Rapporten anbefaler således blandt andet, at medieudbyderne skal være åbne over for distribution når og hvor, der er behov for mediet, åbne digitale døre for at skabe et dynamisk indhold og endelig stræbe efter at levere on-demand produkter. 6 Denne diskussion er specielt relevant for gratisavismarkedet, fordi udgiverne af disse produkter netop retfærdiggør deres eksistens ud fra et rationale om, at man har fundet en tidslomme, hvor forbrugernes behov for nyhedskonsumering ikke er dækket. Dermed er gratisaviser blevet et produkt, der lever op til tendenserne på markedet - mindre tid til hvert enkelt medie, et større krav om brugerstyring og et større behov for målrettede nyheder. 7 Hvad angår 2), multitasking, illustrerer figur 3 på hvilke tidspunkter af døgnet og ved hvilke rutiner, de enkelte medier søger at fange forbrugerens opmærksomhed. Som det ses, er der stor kamp om forbrugerne i netop de tidslommer, hvor gratisaviserne også kæmper om opmærksomheden. Det, der er fordelen ved gratisaviser i modsætning til specielt TV er, at gratisavisen opfylder et behov hos forbrugerne, der kan opfyldes eksempelvis under transport, hvor alternativerne kun er andre bærbare medier som radio, ipod, bøger, betalingsaviser eller blot tidsfordriv. Dermed kan dette medie noget, som ikke ret mange andre medier kan, nemlig fungere som et nyhedsmedie, der kan benyttes i de tidslommer, som mange mennesker oplever at have på en dag. Teknologien til podcasting af TVudsendelser som for eksempel Nyhederne er til stede i dag, men benyttes kun af et meget begrænset antal mennesker i Danmark. 8 Hermed står gratisavismediet stærkt, fordi det er et medie der er i stand til at få koncentreret opmærksomhed fra brugerne. 5 En tidligere rapport Vying for attention af IBM consulting (2001) fastslog, at forbrugernes opmærksomhed er en knap ressource for medierne, fordi vi konstant bombarderes med budskaber. Udfordringen for medievirksomheder er derfor at vinde og fastholde forbrugernes opmærksomhed på en omkostningseffektiv måde. 6 Media and entertainment 2010 (2006) 7 Interview (9. maj 2007) med David Trads og (29. januar 2007) med Søren Østergaard Sørensen 8 Baseret på estimater lavet af TV 2s analyseafdeling. Interview (1. marts 2007) med Mette Lehrmann 19

20 Figur 3: Nyhedsmediernes placering i døgnet Husstandsomdelte gratisaviser Trafikdistribuerede gratisaviser Trad. dagblade Internet Radio TV Andet (Podcasting, nyhedsskærme etc.) Tidspunkt Morgen Middag Aften Indhold Morgenrutiner Pendling Arbejdsdag Pendling Aftenrutiner Kilde: Egen tilvirkning En ny medieforbrugsundersøgelse fra USA viser, at en gennemsnitsamerikaner bruger 9,5 time om dagen på medier. 9 Tallet herhjemmefra er noget lavere, men ligger dog stadig højt, på gennemsnitligt cirka 6 timer om dagen. 10 Nettoforbruget af medier, det vil sige det faktiske tidsforbrug, er imidlertid kun 3 timer og 55 minutter på medier, 11 hvilket selvsagt indikerer, at multitasking er en væsentlig del af mediebilledet. Ikke bare ved brug af flere medier på samme tid, men også brug af medier i samspil med andre aktiviteter. Gallups undersøgelse viser eksempelvis, at kun halvdelen af den tid, der bruges foran tv-skærmen, er rent dedikeret til tv-mediet. Resten af tiden bliver programmerne set samtidig med at der læses avis eller bøger, tales i telefon, laves mad, bruges internet og så videre. 12 For avismediet gælder, at der i hverdagene bruges gennemsnitlig 18 minutter på at læse avis, og i ca. 20% af den tid bliver der også hørt radio. 13 Hvad angår 3), behovet for øget kontrol over medieforbruget, skyldes dette dels, at udbuddet af medier gør, at forbrugerne, har fået magten, dels at mange oplever større stress end tidligere, og derfor har brug for medier, der opfylder specifikke behov i specifikke situationer og i højere grad er mere personligt målrettet. Det er særligt de nye digitale og interaktive medier, der har haft mulighed at personalisere mediet til den enkelte bruger, hvor de traditionelle massemedier lægger mindre kontrol over til brugerne. Overordnet set er aviser som mediegruppe gået fra at have en dagsordensættende position til at blive et medie blandt mange andre, og mediegruppen har i mange tilfælde set faldende 9 Koeppel (2007) 10 TNS Gallup (2004). Tallet er efter vores vurdering steget en smule siden 2004 pga. den større udbredelse af internettet 11 Randrup (2006, s. 84) 12 TNS Gallup (2004) 13 TNS Gallup (2004) 20

Agenda. Trendanalysen 2010. TNS Media. Morten Kromann-Larsen. Mindshare og Børsen TNS

Agenda. Trendanalysen 2010. TNS Media. Morten Kromann-Larsen. Mindshare og Børsen TNS Trendanalysen 2010 Agenda 1. Trendanalysen 2010 om undersøgelsen 2. Tilbageblik Trends 2009 3. Forventninger til 2010 4. Mediaplanerne - forventningerne til mediamarkedet 5. Konklusion Trendanalysen 2010

Læs mere

Trends 2013. Ansvarlig hos MEGAFON: Asger Nielsen ahn@megafon.dk. Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening

Trends 2013. Ansvarlig hos MEGAFON: Asger Nielsen ahn@megafon.dk. Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening Trends 2013 En MEGAFON undersøgelse med Huset Markedsføring, Dagligvareleverandørerne (DLF), Dansk Annoncørforening (DAF), Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening (DRRB) og Berlingske Tidende

Læs mere

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

Content Marketing den kommercielle redaktion. Danske Medier, 14. januar 2014

Content Marketing den kommercielle redaktion. Danske Medier, 14. januar 2014 Content Marketing den kommercielle redaktion Danske Medier, 14. januar 2014 1 Intro til Morten Asmussen: 1. Berlingske Media er et stort mediehus med masser af medier. 2. Normalt er det journalisterne,

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Agenda. Trendanalysen 2011. TNS Media Kontaktperson Morten Kromann-Larsen. Mindshare TNS

Agenda. Trendanalysen 2011. TNS Media Kontaktperson Morten Kromann-Larsen. Mindshare TNS Trendanalysen 2011 Agenda 1. Trendanalysen 2011 - om undersøgelsen 2. Tilbageblik - Trends 2010 3. Forventninger til 2011 4. Mediaplanerne - forventningerne til mediamarkedet 5. Konklusion Trendanalysen

Læs mere

SPAR NORD OPNÅR FORNEMME SYNERGIEFFEKTER VIA TV-SPOTS, LOKAL ANNONCERING OG MÅLRETTEDE ÉN-TIL-ÉN MEDIER

SPAR NORD OPNÅR FORNEMME SYNERGIEFFEKTER VIA TV-SPOTS, LOKAL ANNONCERING OG MÅLRETTEDE ÉN-TIL-ÉN MEDIER SPAR NORD OPNÅR FORNEMME SYNERGIEFFEKTER VIA TV-SPOTS, LOKAL ANNONCERING OG MÅLRETTEDE ÉN-TIL-ÉN MEDIER Synergi og skarp segmentering kan løfte Return on Investment markant. Det viser en test, Spar Nord

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare

Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare Danskerne har været trofaste TV-seere i mange år, men efter

Læs mere

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune 7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune Professor Majken Schultz Copenhagen Business School Hvad er et Brand? The American Marketing Association definerer et brand som Et navn, et udtryk, et symbol,

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Side 1 af 12 YouSee A/S, Presse DATO 17/4-2013 INITIALER BWJ/IKJE Version: FINAL Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Forord Denne analyse er den fjerde i en række, som YouSee

Læs mere

Ny metode bag læsertal i Index Danmark/Gallup

Ny metode bag læsertal i Index Danmark/Gallup Ny metode bag læsertal i Index Danmark/Gallup Parterne bag Index Danmark/Gallup har med virkning fra 1. januar 2009 implementeret en række ændringer til optimering af metoden bag læsertallene i Index Danmark/Gallup.

Læs mere

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 2. februar 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Validitet og repræsentativitet Stikprøver Dataindsamling Kausalitet Undervejs vil

Læs mere

Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575. Mobil

Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575. Mobil Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575 Mobil Godteposen Det mobile markedet og Ekstra Bladet Status på Ekstra Bladets mobile aktiviteter Strategi og markedsposition Hvem benytter sig af

Læs mere

Facts om det danske mobilmarked II

Facts om det danske mobilmarked II Facts om det danske mobilmarked II Udviklingen på annoncemarkedet Konsulent Johan Winbladh, Danske Medier johanwinbladh@gmail.com - Tel: 21915612 74% af danskerne har en smartphone Smartphones står for

Læs mere

HVEM ER SØNDAGSAVISEN

HVEM ER SØNDAGSAVISEN HVEM ER SØNDAGSAVISEN Fakta 1.147.000 læsere hver uge Målrettet annoncering i 24 lokale udgaver Over 1.500 lokale, regionale og landsdækkende annoncører Udgivelse fredag Den mest læste avis i weekenden

Læs mere

PLUS gruppen. Annoncering med regionalt perspektiv

PLUS gruppen. Annoncering med regionalt perspektiv PLUS gruppen Annoncering med regionalt perspektiv Målrettet markedsføring med PLUSgruppen PLUSgruppen skaber værdi for din virksomhed via: Redaktionel værdi Attraktive målgrupper Det er PLUSgruppens mission,

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

PLUSgruppen er et annoncesamarbejde mellem fire lokale jyske dagblade, der ud kommer mandag-lørdag:

PLUSgruppen er et annoncesamarbejde mellem fire lokale jyske dagblade, der ud kommer mandag-lørdag: PLUSgruppen er et annoncesamarbejde mellem fire lokale jyske dagblade, der ud kommer mandag-lørdag: Aviserne er førende medier i deres lokaleområder og giver dig mulighed for at skabe kontakt til potentielle

Læs mere

Læserprofil Fyens Stiftstidende (H)

Læserprofil Fyens Stiftstidende (H) Præsentation af Fynske Medier Læserprofil Fyens Stiftstidende (H) Fyens Stiftstidende (H) har 142.000 læsere Den typiske læser: 40 år og opefter Høj husstandsindkomst Højere uddannelse Funktionær Ejerbolig

Læs mere

Uge 40 2009 Stop før 5

Uge 40 2009 Stop før 5 Uge 40 2009 Stop før 5 Baggrund Danmark har en kedelig europæisk rekord, hvad angår unge og alkoholforbrug. Hvor det i mange andre lande er uacceptabelt at være fuld og ukontrolleret, er det i Danmark

Læs mere

Introduktion til mediebranchen

Introduktion til mediebranchen Introduktion til mediebranchen Introduktion til mediebranchen Formålet med branchefokus er at fastholde og sammenkæde metoderne til brancherelevante emner, hvorved kurset også kan ses som en fungerende

Læs mere

Trendanalysen 2013. Trendanalysen 2013

Trendanalysen 2013. Trendanalysen 2013 TNS 22. november 2012 Contents 1 Om undersøgelsen 3 2 Tilbageblik - 2012 5 3 Forventninger til 9 4 Mediaplanerne 20 5 Konklusion 29 TNS 22. november 2012 2 1 Om undersøgelsen TNS 22. november 2012 Om undersøgelsen

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt?

Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt? Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt? Af seniorkonsulent hos Wilke, Søren Pedersen (sp@wilke.dk) Amerikansk forskning viser, at Word of Mouth er en af de potentielt stærkeste markedsføringsparametre,

Læs mere

Activity-Based Costing (ABC)

Activity-Based Costing (ABC) Activity-Based Costing (ABC) Sammendrag af undersøgelsen om danske virksomheders anvendelsesmotiver og erfaringer med ABC Af Steen Nielsen Preben Melander René Sørensen and Morten Jakobsen ** Introduktion

Læs mere

Mediebranchen anno 2012: Forskningsbaserede udfordringer

Mediebranchen anno 2012: Forskningsbaserede udfordringer Anker Brink Lund: Mediebranchen anno 2012: Forskningsbaserede udfordringer abl.dbp@cbs.dk Den digitale distributionsrevolution XXIth century XXth century ANALOGUE SATELLITE TELEVISION CINEMA DVB-H 3G SVOD

Læs mere

2. En mere fleksibel løsning der er endnu nemmere at anvende for den enkelte bruger

2. En mere fleksibel løsning der er endnu nemmere at anvende for den enkelte bruger CatMan Solution V3 er klar til at blive rullet ud Vi arbejder hele tiden på mange fronter, for at sikre jer endnu bedre og hurtigere adgang til den viden der kan genereres fra store mængder af data. Lancering

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

Crossmedia Øvelse 4 d. 11/2 2013

Crossmedia Øvelse 4 d. 11/2 2013 Crossmedia Øvelse 4 d. 11/2 2013 Gruppe 7: Melissa, Line, Terese, Anita og (Sofie). Spørgsmål ud fra teksterne af Jenkins, Mossberg og Fuchs: Danmarksindsamlingen (Byg videre på jeres tidligere observationer

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Reklameanalysen 2013 Danskernes holdning til reklamer

Reklameanalysen 2013 Danskernes holdning til reklamer Reklameanalysen 2013 Danskernes holdning til reklamer Indhold Formål og metode Spørgeskema indhold Generel holdning Fanger opmærksomhed Reklame & irritation Brug Præference Baggrundsvariable 2 Reklameanalysen

Læs mere

Jyllands-Posten præsenterer..

Jyllands-Posten præsenterer.. præsenterer.. Tour holder læserne up-to-date med det vigtigste inden for bil, båd og camping. Et miks af nyheder, tests, råd og oplevelseshistorier er hovedingredienserne i Tour, ligesom fantastiske biler

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

GRAFIKKER AF HOVEDRESULTATER 2015

GRAFIKKER AF HOVEDRESULTATER 2015 GRAFIKKER AF HOVEDRESULTATER 2015 Danske husstandes forbrug på de medierelaterede udgiftsposter stiger og udgør i 2012*) 11,3 % af husstandenes samlede forbrug mod 5,5 % i 1994. For husstande med de laveste

Læs mere

BRAND SECRETS Udfold hemmelighederne bag dit brand!

BRAND SECRETS Udfold hemmelighederne bag dit brand! BRAND SECRETS Udfold hemmelighederne bag dit brand! EN FORUNDERLIG, OMSKIFTELIG VERDEN Er du nysgerrig omkring dit brand? Er der ikke altid en vinkel, der kan overraske? Verden forandrer sig hele tiden

Læs mere

Devoteam Consulting. Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME

Devoteam Consulting. Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME Devoteam Consulting Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME Maj 26 Ledelsesresume Side 1 Maj 26 1. INDLEDNING Devoteam bistår Erhvervs-

Læs mere

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Kvantitative og kvalitative metoder Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Program 1. Forskningsspørgsmål 2. Kvantitative vs. kvalitative metoder 3. Eksempler på konkrete forskningsmetoder 4. Sampling-begrebet

Læs mere

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case Aspector v/morten Kamp Andersen Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case PROGRAM 1. Hvorfor er der (igen) fokus på Talent Management? 2. Hvad er Talent Management? 3. Hvad er business casen?

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet v./ Mette Skovgaard Frich, seniorkonsulent Retail Institute Scandinavia Baggrund for projektet STIGENDE FORBRUGERKRAV OG MAGT: I takt med en stigende

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Kortlægning af PS-mediers brug af internettet som platform for publikation af nyheder

Kortlægning af PS-mediers brug af internettet som platform for publikation af nyheder Kortlægning af PS-mediers brug af internettet som platform for publikation af nyheder Af journalistisk lektor Filip Wallberg Center for Journalistik, Syddansk Universitet Odense, marts 213 1 af 5 Forord

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 # METODE METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere.

Læs mere

Registre og kliniske kvalitetsdatabaser - en introduktion. Lau Caspar Thygesen Lektor, ph.d.

Registre og kliniske kvalitetsdatabaser - en introduktion. Lau Caspar Thygesen Lektor, ph.d. Registre og kliniske kvalitetsdatabaser - en introduktion Lau Caspar Thygesen Lektor, ph.d. Introduktion Stigende brug af registre Infrastruktur forbedret Mange forskningsspørgsmål kan besvares hurtigt

Læs mere

VERDEN FORANDRER SIG Mediestøj Reklameresistens Effekt af traditionelle media

VERDEN FORANDRER SIG Mediestøj Reklameresistens Effekt af traditionelle media Born Creative! VERDEN FORANDRER SIG Mediestøj Reklameresistens Effekt af traditionelle media Kommercielle partnerskaber? En virksomhed // Et brand Et område // En rettighed Et medie Jeg mener, at vi har

Læs mere

CRM & Markedslederskab

CRM & Markedslederskab Henrik Andersen Direktør, Andersen&Partners Management Consulting Thomas Ritter Professor, Copenhagen Business School Publiceret i 24. april 2008 Andersen&Partners Management Consulting www.andersenpartners.com

Læs mere

Blandt de redaktionelle medier er de lokale ugeaviser det medie, der læses/bladres igennem af flest og gemmes i længst tid, før det smides ud.

Blandt de redaktionelle medier er de lokale ugeaviser det medie, der læses/bladres igennem af flest og gemmes i længst tid, før det smides ud. Konklusioner Undersøgelsen viser at: Blandt de redaktionelle medier er de lokale ugeaviser det medie, der læses/bladres igennem af flest og gemmes i længst tid, før det smides ud. I husstanden læser de

Læs mere

Ydelseskatalog. Tak fordi du downloadede dette dokument vores ydelseskatalog. Vi hjælper dig helt i mål! Ydelseskatalog. Indhold

Ydelseskatalog. Tak fordi du downloadede dette dokument vores ydelseskatalog. Vi hjælper dig helt i mål! Ydelseskatalog. Indhold Indhold 2 Business intelligence workshops 3 Customer Intelligence workshops 4 at få flere kunder 5 at kunne vækste sine kunder 6 at kunne fastholde sine kunder 7 Generelt om segmentering 8 Behovsbasere

Læs mere

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TEORI OG ANTAGELSER TIDSSYN 1995 KVALITATIV UNDERSØGELSE 10 interview KVANTITATIV UNDERSØGELSE 22 spørgsmål TIDSSYN 2004 Tidssynsundersøgelsens metode Tidssyn er en ny

Læs mere

Skattespekulation og samfundsansvar

Skattespekulation og samfundsansvar Skattespekulation og samfundsansvar Rapporten er udarbejdet af Analyse Danmark A/S for Mellemfolkeligt Samvirke 2014 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Metode...3 1.1.1. Dataindsamlingsperiode...3 1.1.2.

Læs mere

MARKETING USABILITYMETODER FOR WEBSITES MMD

MARKETING USABILITYMETODER FOR WEBSITES MMD DEL I Kvalitativ og kvantitativ research Researchparadigmer Kvalitativ og kvantitativ reseach Ofte er der et mix mellem de to paradigmer. Qualitative Data Quantitative Data PRIMARY DATA Observations Interviews

Læs mere

Hovedkonklusioner Kendskab til Fornyelsesfonden. Erhvervsstyrelsen

Hovedkonklusioner Kendskab til Fornyelsesfonden. Erhvervsstyrelsen 1 Hovedkonklusioner Kendskab til Fornyelsesfonden Erhvervsstyrelsen INDHOLDSFORTEGNELSE Formål Målgruppe Metode Hovedkonklusioner virksomheder Hovedkonklusioner - revisorer 4 5 6 7 21 2 Formål, målgruppe

Læs mere

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse (MMT) Torben Andersen direktør, cand.merc. og ph.d. Torben Andersen Team Copenhagen efterår 2007 1 Indhold Talent management en af tidens buzz words Den større eksterne

Læs mere

DET DANSKE REKLAMEMARKED

DET DANSKE REKLAMEMARKED DET DANSKE REKLAMEMARKED Annonceomsætningen 1. halvår 013 Ad Spend 1st half year 013 Udarbejdet af DET DANSKE REKLAMEMARKED 1. halvår 013 Forord Siden 1994 har hvert år gennemført og offentliggjort en

Læs mere

Det vil i den web baserede udgave af rapporten være muligt at klikke grafer og tabeller frem bag hver figur.

Det vil i den web baserede udgave af rapporten være muligt at klikke grafer og tabeller frem bag hver figur. MEDIERNES UDVIKLING 20 I DANMARK 014 AVIS / PRIN NT H. C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk medieudviklingen@kulturstyrelsen.dk Indholdsfortegnelse 1. Introduktion...

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

Iværksættere og selvstændige i DM

Iværksættere og selvstændige i DM Iværksættere og selvstændige i DM Dansk Magisterforening har i foråret 2015 foretaget en undersøgelse blandt foreningens medlemmer, der er selvstændige erhvervsdrivende. Undersøgelsen har til formål at

Læs mere

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Effekter af eksportfremme for danske virksomheder Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Hvad ved vi om eksportfremme? De fleste lande bruger betydelige ressourcer på

Læs mere

AGENDA MARKEDSANALYSE. Multimediedesigner uddannelsen 2. semester Mandag d. 29. April 2002. 12.00 12.45 Introduktion til markedsanalyse

AGENDA MARKEDSANALYSE. Multimediedesigner uddannelsen 2. semester Mandag d. 29. April 2002. 12.00 12.45 Introduktion til markedsanalyse MARKEDSANALYSE Multimediedesigner uddannelsen 2. semester Mandag d. 29. April 2002 AGENDA 12.00 12.45 Introduktion til markedsanalyse Kvantitativ markedsanalyse Morten 12.45 13.00 PAUSE 13.00 13.45 Kvalitativ

Læs mere

Den danske økonomi i fremtiden

Den danske økonomi i fremtiden Den danske økonomi i fremtiden AT-synopsis til sommereksamen 2008 X-købing Gymnasium Historie og samfundsfag Indledning og problemformulering Ifølge det økonomiske råd vil den danske økonomi i fremtiden

Læs mere

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING.

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. 3 TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. Tlf. 70 268 264 info@relationwise.dk København - London - Stockholm Introduktion Loyalitets-guruen Frederick Reichheld beskriver, at loyale kunder er en fantastisk profit-generator,

Læs mere

Multichannel Retail & Marketing

Multichannel Retail & Marketing Multichannel Retail & Marketing Fundamental anvendelse E-handel bruges til: Køb Prækvalificering Danske kunder researcher på nettet før køb (fra kædernes konkurrencekraft 2009) Kun 36% af danske detailkæder

Læs mere

> Giv dit medie optimal Et unikt medieoverblik.

> Giv dit medie optimal Et unikt medieoverblik. > > Giv dit medie optimal Et unikt medieoverblik. opmærksomhed! Medieportal for online planlægning Bliv repræsenteret på førende medieportal med 300 print-medier Unikke eksponeringsmuligheder Search, medieinfo

Læs mere

Afrapportering til Kartoffelafgiftsfonden af Brug Knolden 2009/2010

Afrapportering til Kartoffelafgiftsfonden af Brug Knolden 2009/2010 Afrapportering til Kartoffelafgiftsfonden af Brug Knolden 2009/2010 Titel Brug Knolden generisk markedsføring af kartofler Projektansvarlig og deltagere Projektleder Lene Toft Johansen, Projekt- og Udviklingskonsulenterne,

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Medlemsundersøgelsen 2012

Medlemsundersøgelsen 2012 Medlemsundersøgelsen 2012 Fokus på hvilke indsatsområder Foreningen af Speciallæger bør prioritere for at forbedre tilfredshed og loyalitet blandt medlemmerne af Foreningen af Praktiserende Speciallæger

Læs mere

Kundefokus handler i høj grad om engagement Morten Schrøder, Wilke Fremtidens biblioteker, 5. marts 2014

Kundefokus handler i høj grad om engagement Morten Schrøder, Wilke Fremtidens biblioteker, 5. marts 2014 Kundefokus handler i høj grad om engagement Morten Schrøder, Wilke Fremtidens biblioteker, 5. marts 2014 Min oplevelse fra 15 år med marketing og kundeansvar Produkt Pris Placering Promotion Purpose BEHOV

Læs mere

DET DANSKE REKLAMEMARKED

DET DANSKE REKLAMEMARKED DET DANSKE REKLAMEMARKED Annonceomsætningen 1. halvår 2014 Ad Spend 1st half year 2014 Udarbejdet af DET DANSKE REKLAMEMARKED 1. halvår 2014 Forord Siden 1994 har hvert år gennemført og offentliggjort

Læs mere

Spredningsnetværk. Spredningsnetværk Forskelle og ligheder ift. læringsteori Opinionsledere Kritisk masse. Efter denne lektion skal du:

Spredningsnetværk. Spredningsnetværk Forskelle og ligheder ift. læringsteori Opinionsledere Kritisk masse. Efter denne lektion skal du: Spredningsnetværk Spredningsnetværk Forskelle og ligheder ift. læringsteori Opinionsledere Kritisk masse Slide no.: 1 Efter denne lektion skal du: Kende og kunne forklare begreberne spredningsnetværk og

Læs mere

Sociale medier & B2B. Status og trends fra Danmark

Sociale medier & B2B. Status og trends fra Danmark Sociale medier & B2B Status og trends fra Danmark Agenda Hvad er sociale medier? Sociale medier på B2B? Vores undersøgelse baggrund og resultater Muligheder og konkrete bud Status & trends USA Afrunding

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Kulturens digitale udfordringer: Konkurrencen med de globale aktører. Kulturstyrelsen, 3/10

Kulturens digitale udfordringer: Konkurrencen med de globale aktører. Kulturstyrelsen, 3/10 Kulturens digitale udfordringer: Konkurrencen med de globale aktører Kulturstyrelsen, 3/10 Konkurrencen med de globale aktører Hvad sker der med Ekstra Bladet i en global og digital verden? - Internationale

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

FDIH FRA SHOP TIL SERVICE.DK

FDIH FRA SHOP TIL SERVICE.DK FDIH FRA SHOP TIL SERVICE.DK EFFEKTIV ECOMMERCE ER I DAG LANGT MERE END ET OPTIMERET KØBSFLOW OG RELATEREDE TILBUD. I OPLÆGGET SÆTTER KLAUS BUNDVIG FOKUS PÅ TO TENDENSER, SOM SER UD TIL AT FÅ STOR BETYDNING

Læs mere

Retningslinjer af 1. oktober 2013 om god markedsføringsskik ved omdeling af forsendelser uden påført navn. Indledning 1.

Retningslinjer af 1. oktober 2013 om god markedsføringsskik ved omdeling af forsendelser uden påført navn. Indledning 1. Dato: 20. september 2013 Sag: FO-13/05672-28 Sagsbehandler: /AZN Retningslinjer af 1. oktober 2013 om god markedsføringsskik ved omdeling af forsendelser uden påført navn. Indledning 1. Afgrænsninger 2.

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud Lars Kayser Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet Andre Kushniruk, Richard

Læs mere

REGIONAL UDVIKLING. Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser

REGIONAL UDVIKLING. Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser REGIONAL UDVIKLING Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser i Nordjylland Indhold Indledning.............................................................................. 3 Kampen om de unge......................................................................

Læs mere

Kvantitative metoder, teori og praksis

Kvantitative metoder, teori og praksis Kvantitative metoder, teori og praksis Kvantitative metoder Målet med de kvantitative metoder Forskellige typer kvantitative metoder Styrker og svagheder Repræsentativitet og udtræksperioder Det gode spørgeskema

Læs mere

Fremtidens TV, de unge og det regionale TV. Marianne Levinsen Forskningschef Cand.scient.pol.

Fremtidens TV, de unge og det regionale TV. Marianne Levinsen Forskningschef Cand.scient.pol. Fremtidens TV, de unge og det regionale TV Marianne Levinsen Forskningschef Cand.scient.pol. Fremtidens TV, de unge, Verden og det regionale TV Marianne Levinsen Forskningschef Cand.scient.pol. Privatforbruget

Læs mere

User Experience metoder i fødevarebranchen

User Experience metoder i fødevarebranchen User Experience metoder i fødevarebranchen Rådgivning i produktudvikling, innovation og brugerinvolvering til primært fødevarebranchen Helle Heiselberg, Cand.ling.merc. og projektleder for forbrugerplatformen

Læs mere

Jagten på The Missing Link

Jagten på The Missing Link Jagten på The Missing Link ictnorcom 27. august 2009 Halvfuldt eller halvtomt Does IT matter? IT is everything! Jan Horsager Jan Horsager Journalist fra DJH i 1993 Dansk VVS Dagbladet Børsen Koncerninformation

Læs mere

PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY:

PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY: PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY: MODELING CONSUMER ADOPTION, CHOICE BEHAVIOR AND CONSUMER SWITCHING By Yingkui Yang THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE

Læs mere

Projektbeskrivelse: 2. undersøge de mest brugte undervisningsprogrammer mht. læsefaglige elementer og metoder samt bagvedliggende læsesyn.

Projektbeskrivelse: 2. undersøge de mest brugte undervisningsprogrammer mht. læsefaglige elementer og metoder samt bagvedliggende læsesyn. Projektbeskrivelse: Projekt IT og læsning Indledning: Fokus på læsning og undervisning i læsning og skrivning samtidig med et stærkt øget fokus på IT som hjælpemiddel i undervisningen og integrationen

Læs mere

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling En undersøgelse af Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling Undersøgelsen er foretaget af et uvildigt konsulentfirma LABH Consult I/S, som ikke har nogen tilknytning til Lions Quest Danmark.

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

Program for dagen. Digital Formidling. Opsamling. De sidste to gange. Hvad er en målgruppe? 3. Møde Den 25. maj 2010. Spørgsmål til projekterne?

Program for dagen. Digital Formidling. Opsamling. De sidste to gange. Hvad er en målgruppe? 3. Møde Den 25. maj 2010. Spørgsmål til projekterne? Digital Formidling 3. Møde Den 25. maj 2010 Program for dagen Kl.9 Velkomst, kaffe Kl.9.15 Målgruppeanalyse Kl.10 Digitale personas Kl.10.30 Pause Kl.10.45 Projektarbejdets faser Kl.11 Præsentation af

Læs mere

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010 Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 1 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Tilfredshed og Loyalitet Vurderinger og sammenligninger 5 Hvordan skaber du større

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Vurdering af økonomisk potentiale ved ændring af skolestrukturen i Randers Kommune

Vurdering af økonomisk potentiale ved ændring af skolestrukturen i Randers Kommune Vurdering af økonomisk potentiale ved ændring af skolestrukturen i Randers Kommune (Genberegning) Vurdering af økonomisk potentiale ved ændring af skolestrukturen i Randers Kommune 1. Formål og ændringer

Læs mere

En Verdensomfattende. Standard. Finn Havaleschka, Garuda

En Verdensomfattende. Standard. Finn Havaleschka, Garuda En verdensomfattende Standard En Verdensomfattende Standard for Human Ressource Assessment Instrumenter Finn Havaleschka, Garuda En vision Ikke mange ved det, men faktisk har der de sidste 3 år været bestræbelser

Læs mere

VTU. Auto College. Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse. Uddannelser: Personvognsmekaniker Lastvognsmekaniker.

VTU. Auto College. Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse. Uddannelser: Personvognsmekaniker Lastvognsmekaniker. VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: 71,0 77,6 62,4 Administration og information Rekruttering af elever 58,7 71,2 Skoleperiodernes indhold Motivation 72,4 72,1

Læs mere

Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country 10364 Stockholm Sweden

Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country 10364 Stockholm Sweden Application Applicants Institution Institution name ViS, Vuxenutbildning i samverkan Institution type Adult Education Association Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country

Læs mere

Uddrag bragt i... Best paper. 6* i Danske Kommuner. 5* i JP

Uddrag bragt i... Best paper. 6* i Danske Kommuner. 5* i JP Prisvindende praktisk teori til samarbejde om hurtig udvikling løsninger på vigtige udfordringer www.fairproces.dk Best paper Boston 2012 Uddrag bragt i... 6* i Danske Kommuner 5* i JP www.fairproces.dk

Læs mere

8 TRADE MARKETING INDSIGTER MOMENT OF TRUTH

8 TRADE MARKETING INDSIGTER MOMENT OF TRUTH MOMENT OF TRUTH 8 TRADE MARKETING INDSIGTER Kunden går forbi vores produkt i butikken. Ser hun det? Stopper hun op? Tager hun det op? Ser hun på prisen? Køber hun det, eller går hun videre? Shopper Marketing

Læs mere

On-line dialog startes off-line

On-line dialog startes off-line On-line dialog startes off-line Af: Anette Boiesen Petersen Markedskonsulent Post Danmark A/S Søren Pedersen Senior Consultant Wilke A/S Synopsis: Word of Mouth er en af de mest effektive kommunikationsfomer

Læs mere

SKE BERLING PRISLISTE

SKE BERLING PRISLISTE BERLINGSKE DIGITAL PRISLISTE 2014 VELKOMMEN Velkommen til Berlingske Medias onlinepriser for landsdækkende medier. De følgende priser og placeringer er kun et udsnit af alle de mange kreative muligheder

Læs mere