DET DANSKE MARKED FOR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DET DANSKE MARKED FOR"

Transkript

1 KANDIDATAFHANDLNG CAND.MERC. EMF INSTITUT FOR AFSÆTNING DET DANSKE MARKED FOR GRATISAVISER EN ANVENDELSESORIENTERET ANALYSE AF HVEM DER LÆSER OG HVORFOR DE GØR DET MARIE BAKHOLDT ANDERSEN OG CHRISTOFFER HUSTED RASMUSSEN AFLEVERET 4. JUNI 2007 VEJLEDER ANNE MARTENSEN COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL

2 Executive summary Investigating what actually drives readership in the crowded and competitive Danish market for free newspapers is relevant and needed. And, given the fact that the papers are distributed to either households or in traffic, it is relevant to investigate whether the people who read at home and away from home actually differ and whether the drivers of readership differ in importance between them. Building on a basis of theoretical and qualitative research this thesis presents a structural equation model analysing what drives readership as well as a model for segmenting the readers. Data for the quantitative analyses stems from a survey conducted among a representative sample of frequent readers of MetroXpress, Urban, Nyhedsavisen, 24Timer and Dato and contains 815 respondents. Three questions are answered: 1. Which variables can explain what drives readership of free newspapers? 2. Does the importance of these drivers differ between different reader segments? 3. How can these insights be applied to increase readership of the individual publications? Further, it is discussed what drives advertising revenue and how future scenarios for the market may look like as well as which forces will determine the market s future. It is determined that content, brand, subjective norm, layout and distribution are the independent latent variables that best explain the intention to read. Attitude towards the paper and satisfaction with the paper work as mediating latent variables between the independent variables and the intention to read. Brand and layout are generally the two variables with the highest impact on intention to read. Two segments are identified: Readers, who primarily read at home, who are relatively more focused on getting broad news information. And readers, who primarily read away from their homes, who are relatively more focused on just being entertained. Brand and layout are the areas to be improved to increase readership in both segments. For readers at home, brand is significantly more important than for those reading away from home. The people who read away from home evaluate their newspapers significantly lower than those who read at home. In order to increase readership among core readers MetroXpress should focus on its layout and content. Specifically, content should be improved in the areas of entertaining elements, such as cartoons and special sections, such as fashion. 24Timer should focus the effort on content and brand. Regarding improvements to the brand, the paper should seek to develop a more unique profile compared to the other free papers. In order to increase readership among non-core readers, i.e. those consuming their paper away from home, 24Timer should seek to improve content and brand with more focus on jobs and education and, again, seek to develop a more unique profile. 2

3 Free newspapers are financed through advertising. Due primarily to a lack of adequate sophisticated information on the characteristics of the readers it is solely the number of readers that determine advertisers interest in the publications. Increasing the documentation of effect and knowledge about the readers should be focus areas for the publishers. In the short term it is considered equally likely that the competition will either continue with the same number of players or that either 24Timer or Nyhedsavisen will cease operations. The factor determining what the market will look like is the willingness to sustain economic losses from the organizations behind. In the long term the free newspapers that have survived the intense competition in the short term will together likely capture a larger share of readers from the paid newspapers and more narrow titles, e.g. business newspapers, will possibly appear on the market either as expansion of existing publishers portfolios or from new entrants on the market. 3

4 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Introduktion Struktur 12 1 Metode Afhandlingens opbygning og analysedesign Sekundære data Empiriske data Kvalitative teknikker Kvantitative teknikker Afgrænsninger Begrænsninger 15 DEL I: TEORETISK REFERENCERAMME 2 Den teoretiske referenceramme: En introduktion 18 3 Gratisaviser og mediemarkedet Mediemarkedet og forbrugerne Markedet for gratisaviser Gratisavisernes historiske udvikling Konceptet gratisaviser Markedet og konkurrencen Positionering af spillerne 26 4 Læserne af gratisaviser Hvorfor læses der avis Segmentering i et teoretisk perspektiv Segmentering på gratisavismarkedet Opstilling af segmenteringsmodel Formålet med læsning Situationen Læsefrekvensen og mængden af aviser der læses Måden at vælge avis på 35 5 Adfærd i forbindelse med læsning af gratisaviser Forbrugeres adfærd og beslutningsproces Valgkriterier anvendt af forbrugeren 37 4

5 5.1.2 Hvorfor valgkriterierne er vigtige for forbrugeren Involvering og beslutningsprocessens karakteristika Medieforbrug og mediers virkemåde Årsags-virkningsmodel: Drivkraften bag forbrugeres læsning Læseintention Attitudedannelse Tilfredshed Journalistik Layout Distribution Brand/Image 47 6 Delkonklusion fra del I 49 DEL II - KVALITATIVE STUDIER 7 Kvalitative studier: En introduktion 51 8 Kvalitative teknikker Fokusgrupper Dybdeinterviews 55 9 Segmentering Segmenteringsvariabler Situation Formål Frekvens, mængde samt måden at vælge avis på Årsags-virkningsmodellen Tolkning af latente variabler Læseintention og adfærd Attitude Tilfredshed Brand Indhold Grafisk udtryk Distribution Subjektiv norm Revidering af teoretisk model for drivere 65 5

6 11 Delkonklusion fra del II 65 DEL III: KVANTITATIVE STUDIER 12 Kvantitative studier: En introduktion Spørgeskemaundersøgelsen Dataindsamling i Wilkes panel Spørgeskemaet struktur og opbygning Indledende deskriptiv analyse af datamateriale Rensning af data Overblik over data: Frekvens- og krydstabeller Segmentering Faktoranalyse Metode Gennemførelse af faktoranalysen Resultater Klyngeanalyse Metode Gennemførelse af klyngeanalyse Resultater af klyngeanalysen Er der tale om segmenter? Konklusion på segmenteringen Drivere for læsning af gratisaviser Baggrund for valg af strukturel ligningsmodel Metode i årsags-virkningsmodellen Faktoranalyse Metode Gennemførelse af faktoranalyse for de uafhængige variabler Resultater af faktoranalysen for de uafhængige variabler Gennemførelse af faktoranalyse for afhængige og medierende variabler Resultater af faktoranalyse for afhængige og medierende variabler Konklusion på faktoranalyse PLS-analyse Gennemførelse og tolkning af data Resultater for den generelle PLS-model 92 6

7 Resultaterne for Hjemme vs. Trafik aviserne Resultater for de specifikke variabler Indsatsområder for 24Timer og MetroXpress Indsats over for nye grupper: 24Timer og på-farten læserne Delkonklusion fra del III 104 DEL IV: PERSPEKTIVERING 18 Perspektivering: En introduktion Ledelsesmæssige implikationer af afhandlingens konklusioner Forslag til yderligere forskning Drivere for annoncekronerne til gratisaviserne Forventede fremtidige udviklingsscenarier Scenario 1 Status quo Scenarie 2 Mindst én gratisavis er lukket Gratisaviserne i en 5-årig tidshorisont Konklusion Litteraturliste Interviewliste 125 Afhandlingen omfatter 120 normalsider inklusiv figurer og tabeller jævnfør cand.merc. studieordningens retningslinier. 7

8 Bilag 1: Procesbeskrivelse Bilag 2: Oversigt over de primære distributører af gratisaviserne i Danmark Bilag 3: Model for European Customer Satisfaction Index (ECSI) Bilag 4: Profiler på respondenter til dybdeinterviews og fokusgruppe Bilag 5: Fremgangsmåde for fokusgruppeanalysen Bilag 6: Referat af fokusgruppe Bilag 7: Fremgangsmåde for dybdeinterviews Bilag 8: Referat af dybdeinterviews Bilag 9: MEC kæder Bilag 10: Spørgeskema Bilag 11: Spørgeskema grupperet Bilag 12: Frekvenstabeller Bilag 13: Krydstabeller Bilag 14: Faktoranalyse til klyngeanalysen Bilag 15: Reliabilitet og validitet i faktoranalysen Bilag 16: Tests udført i forbindelse med klyngeanalysen Bilag 17: Klyngeanalyse: Valg af klynger Bilag 18: Beskrivelse af klyngerne Bilag 19: Outputs fra klyngeanalysen fra SPSS Bilag 20: På farten læserne Bilag 21: Hjemmelæserne Bilag 22: Faktoranalyse til uafhængige variabler Bilag 23: Endelige faktorer og uafhængige variabler PLS analyse Bilag 24: Endelige faktorer og afhængige variabler PLS analyse Bilag 25: PLS model: Bootstrapping analyse Bilag 26: Teststatistikker til PLS model Bilag 27: Prioriteringskort for læseintention alle udgivelser Bilag 28: Prioriteringskort for attitude alle udgivelser Bilag 29: Prioriteringskort 24Timer og MetroXpress Bilag 30: Prioriteringskort for attitude for 24Timers På farten læsere Bilag 31: Andre overvejelser vedrørende latente variabler

9 9

10 1 Introduktion Forbrugere bombarderes i dag med budskaber og informationer i alle former og via alle tænkelige kanaler. Mulighederne for at nå mennesker med budskaber, hvad enten det er nyheder eller reklamer, er på en gang lettere og sværere end nogensinde før. Lettere, fordi det kan gøres på alle tidspunkter af døgnet, ved næsten alle gøremål og for alle målgrupper. Sværere, netop fordi der er så mange om buddet. Engang var betalte aviser danskernes foretrukne medium at informere sig igennem, og historisk har aviser også været den eneste reelle mulighed for nyhedsformidling. Så kom radioen, fjernsynet, derefter internettet, og avisen mistede langsomt sin betydning for stadig flere danskere. Dette har afspejlet sig tydeligt på faldende oplag og læsertal gennem tiden. I midten af halvfemserne kom den svenske koncern Modern Times Group (herefter MTG) på den idé, at en nyhedsavis ikke behøvede koste penge, lige som for eksempel heller ikke distriktsblade koster penge. Metro, som avisen blev opkaldt, viste sig at blive en succes både læsertalsmæssigt og kommercielt, og konceptet bredte sig til hele verden også til Danmark i form af lanceringen af MetroXpress, som avisens navn blev i Danmark, i MTG s avis MetroXpress og Det Berlingske Officins avis Urban, som blev lanceret kort tid efter, er omdelt via trafikknudepunkter. Den primære grund til avisernes succes er, at de kæmper om læsernes opmærksomhed på et tidspunkt af dagen, hvor der næsten er fred for konkurrerende medier: Under transporten til og fra arbejde. I efteråret 2006 kom en ny type gratisaviser på markedet: Husstandsomdelte aviser. 24Timer og Dato, lanceret af to af landets største mediehuse, JP/Politikens Hus og Det Berlingske Officin, søgte at nå at vinde danskernes gunst, før opkomlingen Nyhedsavisen fra islandske Dagsbrún, som var hele årsagen til de andre lanceringer, nåede markedet. Med motivationen at levere aviser til at konkurrere med de andre gratisaviser og samtidig konkurrere med de betalte morgenaviser, har disse nye spillere på avismarkedet fra dag ét kæmpet med dårlig distribution og svigtende læsertal. En udgivelse, Dato, har allerede måttet lade livet. I dette konkurrenceprægede marked er udgiverne nødt til at interessere sig for, hvorfor folk læser gratisaviserne, og om der overhovedet er behov for de husstandsomdelte af slagsen. Dette er essentielt for at skabe læsere og dermed annoncører til aviserne. Markedet for gratisaviser er et relativt nyt og uudforsket marked hvad angår studier i såvel forbrugernes karakteristika, som hvad der driver deres læsning både fra akademisk og fra branchens side er der mangel på relevant viden. Udgiverne har brug for denne viden for at afgøre, hvorvidt det er nødvendigt med forskellige produkter til husstandsomdeling og til trafikomdeling. Samtidig er det nødvendigt med 10

11 denne viden i forhold til annoncørerne for at få indsigt i, om der er forskel på læserne af trafik- og husstandsomdelte aviser. Dette vil vise om annoncer i begge typer aviser giver mulighed for at ramme nye læsergrupper, eller om det blot betyder mere eksponering for de samme læsere. Mere viden omkring, hvad der driver læsningen, er af vigtighed for udgiverne på et marked karakteriseret ved, at kvalitativt genereret viden og mavefornemmelser i høj grad bestemmer, hvordan aviserne udformes. Der er dermed behov for en kvantificeret og statistisk baseret model, der kan generere de første indsigter i, hvilke variabler der driver læsningen på dette hastigt udviklende marked. Med dette menes en model, der bevæger sig videre fra at kigge på eksempelvis behovsdækning til at gå i dybden med mere nuancerede variabler for, hvad der driver læsningen. Denne viden kan være med til at sikre at avismediet ikke blot overlever kampen med sig selv men også med konkurrerende medieformer. På baggrund af ovenstående diskussion har denne afhandling til formål at segmentere markedet for gratisaviser samt bestemme, hvad der driver læsningen for de enkelte grupper. Konkret gøres dette ud fra følgende tre spørgsmål: 1. Hvad driver læsningen af gratisaviser? Herunder opstilles en generel model for, hvilke variabler der driver læsningen på det danske marked for gratisaviser. 2. Afviger disse drivere i betydning blandt forskellige grupper af læsere? Herunder foretages en markedssegmentering, og det analyseres, hvilke forskelle der er mellem driverne for læsning blandt de forskellige kundesegmenter Disse indsigter skal anvendes til at svare på følgende operationelle spørgsmål: 3. Hvordan kan disse indsigter anvendes til at øge læsningen af de enkelte udgivelser? Herunder opstilles en model for hver enkelt avis og deres relative performance analyseres. Dernæst analyseres det, hvilke bagvedliggende variabler, der bør prioriteres for at øge læsningen for såvel eksisterende læsere som over for nye grupper af læsere Kort sagt skal vi finde ud af hvem der læser, hvorfor de gør det og hvad man kan bruge den viden til. Når disse hovedspørgsmål er besvaret vil opgaven endvidere diskutere fire relaterede problemstillinger: Hvilke ledelsesmæssige implikationer har afhandlingens konklusioner? Hvilke implikationer har afhandlingens konklusioner for såvel akademisk som praktisk fremtidig forskning? 11

12 Hvilke drivere gør sig gældende for gratisavisernes eneste indtægskilde annoncørerne? Hvordan udvikler det danske marked for gratisaviser sig i fremtiden og hvad bestemmer denne udvikling? 1.1 Struktur Afhandlingens opbygning og metodevalget tager udgangspunkt i problemformuleringen og dermed afhandlingens kundskabsmæssige formål og genstandsfelt. Den omfatter fire hovedfaser, der via en blanding af induktive og deduktive metoder gradvis bringer os frem mod besvarelse af opgavens problemstillinger, som vist i nedenstående figur. Figur 1: Afhandlingens struktur Del I Teoretisk referenceramme Introduktion Analyse Fortolkning Del III Kvantitativ test af referenceramme Del IV Perspektivering Konklusion Del II Kvalitativ revidering af referenceramme Kilde: Egen tilvirkning med inspiration i Andersen (2006) Del I har til formål at opstille den teoretiske referenceramme for analysen. Denne del omfatter for det første en beskrivelse af markedet for gratisaviser og for det andet en gennemgang af teori og studier med relevans for mediemarkedet og for en segmentering af læserne. Derudover studeres relevant teori omkring forbrugeradfærd og medieteori. Del II har til formål at generere indsigter om markedet og dets læsere på baggrund af kvalitative studier. De kvalitative studier indeholder fokusgruppe- og dybdeinterviews og disse har til formål at generere yderligere indsigt i forhold til den teoretiske referenceramme samt at sætte rammerne for den kvantitative analyse. Dermed er denne fase induktiv, idet indsigterne fra enkeltstående observationer anvendes til generelle hypoteser om læsernes adfærd. Del III omfatter de kvantitative studier og disse konkretiserer gennem statistisk analyse de kvalitative indsigter og søger at danne endelige kvantificerede konklusioner. Disse kvantitative studier udgør den deduktive fase, idet denne fase tester og validerer den teori, som vores studier har til formål at udvikle. Del IV har til formål at opsamle og endeligt konkludere på resultaterne fra analyserne. Dette leder for det første frem til en diskussion af implikationerne for såvel markedet for gratisaviser som for videre research. For det andet diskuteres to problemstillinger relateret til opgavens hovedproblemstillinger. 12

13 2 Metode 2.1 Afhandlingens opbygning og analysedesign Bagozzi og Philipps (1982) argumenterer for, at en teori kan indeholde tre typer af koncepter teoretisk abstrakte koncepter om en social helhed, empiriske koncepter som stammer fra direkte observationer samt uobserverbare, afledte koncepter, der er direkte forbundet med empiriske koncepter. Haenlein og Kaplan (2004) bruger denne referenceramme til at konstruere en analysemodel, hvor en teori fremkommer ved at konvertere teoretiske, empiriske og afledte koncepter til en række hypoteser, som skal definere teorien. I praksis betyder dette, at for at kunne bestemme, hvad der driver læsningen af gratisaviserne, er det nødvendigt at lave research blandt forbrugere på de elementer, som ligger bag beslutningen om at læse. Dette gøres gennem research på observerbare elementer, indikatorvariabler, som herefter kobles sammen med uobserverbare, operationaliserede teoretiske koncepter, de latente variabler. Sammenhængende i modellen bæres af hypoteser opstillet gennem research og teori. Hvordan dette konkretiseres i den anvendte model vil blive forklaret senere, men konceptuelt er det illustreret i nedenstående figur. Figur 2: Teoretisk tilgang til analysedesignet Kilde: Egen tilvirkning med udgangspunkt i Haenlein og Kaplan (2004) Dette samspil mellem teori og empiri vil altså anvende teorier som klassifikationsmateriale 1 det vil sige til at skabe rammen for undersøgelsesdesignet og orden i specielt de kvalitative data og slutteligt bidrage til at skabe en ny teori på området. Konkret udføres dette gennem anvendelse af såvel sekundære som empiriske (primære) data. Se bilag 1 for en beskrivelse af processen og dens forskellige faser i forhold til afhandlingens tidshorisont. 1 Andersen (A, 2006, s. 72) 13

14 2.2 Sekundære data Sekundære data, som defineret af Andersen (2006) omfatter for det første akademisk materiale. Dette stammer fra anerkendt marketinglitteratur inden for områderne forbrugeradfærd, medieteori og segmentering, indsamlet fra såvel bøger som journaler, og anvendes til at skabe den teoretiske referenceramme for de anvendte modeller. For det andet omfatter de sekundære data materiale fra danske og internationale tidsskrifter, aviser samt rapporter og præsentationer fra medieorganisationer og konsulentfirmaer. Idet markedet for gratisaviser er relativt nyt og har udviklet sig særdeles dynamisk under udarbejdelsen af dette speciale er data indsamlet gennem periodiske tidsskrifter så som aviser af høj vigtighed for at sikre en opdateret behandling af markedet. 2.3 Empiriske data Den empiriske dataindsamling antager såvel kvalitativ som kvantitativ form og foregår dels selvstændigt, dels i samarbejde med Wilke A/S (herefter Wilke). Wilke er et dansk analyseinstitut som laver såvel kvalitativ som kvantitativ research for virksomheder. I relation til dette speciale er der tale om vederlagsfri ydelser fra Wilke mod fælles ejerskab af de genererede data. De leverede ydelser fra Wilke vedrører såvel den kvalitative som den kvantitative dataindsamling og dette vil blive beskrevet, hvor det er relevant gennem afhandlingen Kvalitative teknikker Den kvalitative dataindsamling inkluderer interviews med flere personer ad gangen samt med enkeltpersoner. Hvad angår interviews med flere personer ad gangen anvendes fokusgruppen som metode. Fremgangsmåden af denne beskrives indgående i afsnit 8.1. Hvad angår interviews med enkeltpersoner anvendes disse i afhandlingens første del til at generere indsigter i markedet for gratisaviser. Disse interviews, såkaldte informantinterviews, er karakteriseret ved at være relativt åbne, således at informanten driver en stor del af informationsstrømmen, idet vores viden på dette stadie er begrænset. Efterhånden som vores viden på området udbygges, bevæger interviewene sig i retning af delvist strukturerede interviews. 2 Disse interviews anvendes derudover i afhandlingens sidste del til perspektiveringen. Her antager diskussionen en semi-struktureret form, hvor personen, der interviewes, forelægges nogle specifikke konklusioner og spørgsmål at forholde sig til. 2 Andersen (A, 2006, s. 167) 14

15 Derudover anvendes dybdeinterviews med læsere i tilknytning til fokusgrupperne. Denne metode forklares ligeledes mere specifikt under de kvalitative studier i afsnit Kvantitative teknikker I den kvantitative analyse indsamles data via et spørgeskema. De kvantitative analyser anvendes for at konkretisere de indsigter, der er opnået gennem de kvalitative studier og drage endelige konklusioner. Kombinationen af kvalitative og kvantitative studier giver bedre indsigt i emnet, der studeres, idet de forskellige metoders relative styrker og svagheder supplerer hinanden Afgrænsninger Dette speciale anlægger et forbrugerperspektiv på hvad der driver læsningen og er dermed målrettet ledelserne hos de enkelte udgivelser. Samtidig undersøges om der er forskel på markederne for trafikhenholdsvis husstandsomdelte aviser, hvilket ligeledes er relevant fra et udgiverperspektiv. Afhandlingen kunne imidlertid have taget andre synsvinkler, eksempelvis kunne vi have valgt at anskue problemstillingen fra et annoncørperspektiv eller et distributørperspektiv. Indsigter med relevans for disse grupper vil blive diskuteret i perspektiveringen og ikke implicit i afhandlingen. Specialet koncentrerer sig om gratisaviserne MetroXpress, Urban, Nyhedsavisen, Dato og 24Timer. Dermed afgrænses der fra at analysere andre gratisaviser, såsom andre lokale, daglige gratisaviser eksempelvis Centrum, der udkommer i Ålborg samt ugeaviser så som Søndagsavisen og diverse lokalaviser. Derudover kigger vi ikke på andre medier, som i større eller mindre omfang agerer konkurrenter til gratisaviserne, specielt pod-castede nyheder og radio. Derudover begrænser anbefalingerne til udgiverne sig til identifikation af indsatsområder konkrete planer til at omsætte dette til praksis samt de økonomiske konsekvenser af dette berøres ikke, udover kortfattet i perspektiveringen i afsnit Begrænsninger Hvad angår den sekundære indsamling af data er der en risiko for at validiteten ikke er i top, idet vi ikke ved hvordan data er indsamlet og dermed hvad konklusionerne bygger på. Dette har vi søgt mindsket ved at tage udgangspunkt i forskningsartikler fra anerkendte udgivelsessteder samt respekterede periodiske tidsskrifter, samt at have mange kilder, der tilsammen giver et billede af sandheden. I indsamlingen af de kvalitative data er der risiko for, at vores egne holdninger og fortolkninger har påvirket de fortolkede resultater. Dette søges begrænset, hvilket beskrives nærmere i de respektive afsnit, men det er altid en risiko ved kvalitative teknikker. 3 Andersen (A, 2006, s. 212) 15

16 Derudover ligger der en begrænsning i validiteten af de genererede indsigter som følge af rekrutteringen af respondenter. Den lille stikprøve, der i sagens natur indgår i kvalitative studier, dækker målgruppen men kan qua størrelsen ikke være repræsentativ. Det er dog en god måde at skabe indsigt i forbrugeradfærd, hvilket kvantitative teknikker ikke i samme grad kan generere, og derfor mener vi ikke at metoden er en begrænsning, snarere en berigelse, for opgaven som helhed, fordi de to teknikker i samspil giver et nuanceret billede af virkeligheden. Hvad angår den kvantitative dataindsamling er det som nævnt forsøgt at ramme respondenter i de områder, hvor gratisaviserne uddeles, og som har adgang til samtlige titler. Det er imidlertid en risiko at fordelingen ikke er nået optimalt. 16

17 Del I: Opstilling af teoretisk referenceramme Del I har til formål at opstille den teoretiske referenceramme for projektet. For det første præsenteres en introduktion til markedet for gratisaviser i konteksten af den generelle medieudvikling. For det andet opstilles en model for segmentering af læserne af gratisaviserne. Dette gøres ud fra en gennemgang af segmentering fra et teoretisk perspektiv samt identifikation af de relevante segmenteringsvariable. For det tredje opstilles en model for hvad der driver læsningen af gratisaviserne. Dette gøres på baggrund af en gennemgang af relevant forbruger- og medieadfærdsteori samt identifikation af de relevante variable. Dette leder frem til del II, som har til formål at revidere den teoretiske referenceramme gennem kvalitative studier. 17

18 3 Den teoretiske referenceramme: En introduktion Den foreliggende teoretiske diskussion har til formål at lægge fundamentet for vores viden om såvel gratisavismarkedet, som hvad der bestemmer om folk læser aviserne. Udviklingen på mediemarkedet som helhed, både hvad angår ændringer i forbrugernes vaner og ændringer i udbuddet, har medvirket til at gratisaviser har fået deres nuværende position i dagens medieudbud. Derfor vil denne del af opgaven have fokus på netop dette, for at forstå hvilke mekanismer der har indflydelse på valg af medier og hvilke strukturelle ændringer, der er sket i mediebilledet over de sidste år. Derudover er en mere generel forståelse for, hvordan forbrugere træffer beslutninger, og hvordan denne proces kan påvirkes, nødvendig for at forstå mekanismerne i modellen for, hvad der driver læsningen af gratisaviserne. Gennem dette opnås således en forståelse for de problemstillinger, der i del II skal undersøges empirisk. 4 Gratisaviser og mediemarkedet 4.1 Mediemarkedet og forbrugerne Som nutidens forbrugere er vi kendetegnet ved at være individualistiske flokdyr, der er flygtige, hurtigt keder os, er nysgerrige og forandringsvillige samt kræver flere ting på én gang. Vores behov er flyttet til toppen af Maslows behovspyramide og der er ikke længere status i passiv underholdning og masseforbrugsvarer. Kunden ønsker at være medskaber af de budskaber, som han/hun vil modtage. 4 Dette stiller i højere grad end nogensinde krav til nyhedsmedierne om at levere stof tilpasset den enkelte forbruger. Særligt de interaktive medier, som hurtigt kan opdateres, har haft succes med at efterleve disse krav, både som nyhedsmedie, fordi de altid bringer seneste nyt, og i forbindelse med skabelse af brugergenereret indhold, for eksempel i forbindelse med blogs, communities og share-video sites. Med internettets hastige udbredelse over de seneste år har flere og flere danskere mulighed for at gå på nettet og blive opdateret med nyheder flere gange dagligt. Dette har affødt mange diskussioner om, hvorvidt de traditionelle medier er på vej ud. Disse tendenser konkretiseres af det globale strategikonsulentfirma McKinsey & Company, som sidste år udgav rapporten Profiting from Proliferation, der har tre hovedkonklusioner, som er relevante for denne afhandling: (1) Tendensen går mod et stigende antal medier og distributionskanaler. (2) Mediebrugerne benytter flere medier samtidig, såkaldt multitasking. (3) Forbrugerne har behov for øget kontrol over deres medieforbrug. Hvad angår 1), det stigende antal medier og distributionskanaler, sker der en fragmentering både hvad angår udbud af indhold og hvad angår mængden af kanaler, som indholdet distribueres gennem. På 4 Karakteristikken er tegnet af Michael Thim, IUM på et seminar om reklameeffekt (8. september 2006) 18

19 udbudssiden er det særligt de adskillige tusinde budskaber og valgmuligheder forbrugeren står over for, der spiller en rolle, mens der på kanalsiden er en stor stigning i kanaler og en stigende zapning mellem kanaler, der er kendetegnende for situationen. I sammenhæng med dette forudser IBM-rapporten Media and Entertainment 2010, at fremtiden vil bringe en fortsat kamp om forbrugernes opmærksomhed på grund af de mange nye medieintroduktioner. En kamp, der skal vindes af medieudbyderne ved at give forbrugerne frihed til at styre deres eget medieforbrug. 5 Rapporten anbefaler således blandt andet, at medieudbyderne skal være åbne over for distribution når og hvor, der er behov for mediet, åbne digitale døre for at skabe et dynamisk indhold og endelig stræbe efter at levere on-demand produkter. 6 Denne diskussion er specielt relevant for gratisavismarkedet, fordi udgiverne af disse produkter netop retfærdiggør deres eksistens ud fra et rationale om, at man har fundet en tidslomme, hvor forbrugernes behov for nyhedskonsumering ikke er dækket. Dermed er gratisaviser blevet et produkt, der lever op til tendenserne på markedet - mindre tid til hvert enkelt medie, et større krav om brugerstyring og et større behov for målrettede nyheder. 7 Hvad angår 2), multitasking, illustrerer figur 3 på hvilke tidspunkter af døgnet og ved hvilke rutiner, de enkelte medier søger at fange forbrugerens opmærksomhed. Som det ses, er der stor kamp om forbrugerne i netop de tidslommer, hvor gratisaviserne også kæmper om opmærksomheden. Det, der er fordelen ved gratisaviser i modsætning til specielt TV er, at gratisavisen opfylder et behov hos forbrugerne, der kan opfyldes eksempelvis under transport, hvor alternativerne kun er andre bærbare medier som radio, ipod, bøger, betalingsaviser eller blot tidsfordriv. Dermed kan dette medie noget, som ikke ret mange andre medier kan, nemlig fungere som et nyhedsmedie, der kan benyttes i de tidslommer, som mange mennesker oplever at have på en dag. Teknologien til podcasting af TVudsendelser som for eksempel Nyhederne er til stede i dag, men benyttes kun af et meget begrænset antal mennesker i Danmark. 8 Hermed står gratisavismediet stærkt, fordi det er et medie der er i stand til at få koncentreret opmærksomhed fra brugerne. 5 En tidligere rapport Vying for attention af IBM consulting (2001) fastslog, at forbrugernes opmærksomhed er en knap ressource for medierne, fordi vi konstant bombarderes med budskaber. Udfordringen for medievirksomheder er derfor at vinde og fastholde forbrugernes opmærksomhed på en omkostningseffektiv måde. 6 Media and entertainment 2010 (2006) 7 Interview (9. maj 2007) med David Trads og (29. januar 2007) med Søren Østergaard Sørensen 8 Baseret på estimater lavet af TV 2s analyseafdeling. Interview (1. marts 2007) med Mette Lehrmann 19

20 Figur 3: Nyhedsmediernes placering i døgnet Husstandsomdelte gratisaviser Trafikdistribuerede gratisaviser Trad. dagblade Internet Radio TV Andet (Podcasting, nyhedsskærme etc.) Tidspunkt Morgen Middag Aften Indhold Morgenrutiner Pendling Arbejdsdag Pendling Aftenrutiner Kilde: Egen tilvirkning En ny medieforbrugsundersøgelse fra USA viser, at en gennemsnitsamerikaner bruger 9,5 time om dagen på medier. 9 Tallet herhjemmefra er noget lavere, men ligger dog stadig højt, på gennemsnitligt cirka 6 timer om dagen. 10 Nettoforbruget af medier, det vil sige det faktiske tidsforbrug, er imidlertid kun 3 timer og 55 minutter på medier, 11 hvilket selvsagt indikerer, at multitasking er en væsentlig del af mediebilledet. Ikke bare ved brug af flere medier på samme tid, men også brug af medier i samspil med andre aktiviteter. Gallups undersøgelse viser eksempelvis, at kun halvdelen af den tid, der bruges foran tv-skærmen, er rent dedikeret til tv-mediet. Resten af tiden bliver programmerne set samtidig med at der læses avis eller bøger, tales i telefon, laves mad, bruges internet og så videre. 12 For avismediet gælder, at der i hverdagene bruges gennemsnitlig 18 minutter på at læse avis, og i ca. 20% af den tid bliver der også hørt radio. 13 Hvad angår 3), behovet for øget kontrol over medieforbruget, skyldes dette dels, at udbuddet af medier gør, at forbrugerne, har fået magten, dels at mange oplever større stress end tidligere, og derfor har brug for medier, der opfylder specifikke behov i specifikke situationer og i højere grad er mere personligt målrettet. Det er særligt de nye digitale og interaktive medier, der har haft mulighed at personalisere mediet til den enkelte bruger, hvor de traditionelle massemedier lægger mindre kontrol over til brugerne. Overordnet set er aviser som mediegruppe gået fra at have en dagsordensættende position til at blive et medie blandt mange andre, og mediegruppen har i mange tilfælde set faldende 9 Koeppel (2007) 10 TNS Gallup (2004). Tallet er efter vores vurdering steget en smule siden 2004 pga. den større udbredelse af internettet 11 Randrup (2006, s. 84) 12 TNS Gallup (2004) 13 TNS Gallup (2004) 20

Analyse og måling af reklameeffekten for luksusbiler

Analyse og måling af reklameeffekten for luksusbiler Analyse og måling af reklameeffekten for luksusbiler Kandidatafhandling Cand.merc. EMF Institut for Afsætningsøkonomi Copenhagen Business School December 2009 Forfattere: Maria Funder Louise Kjær Lauritsen

Læs mere

PAYWALLS! !!!!!!!!!!! !!!! En receptionsanalyse af holdninger til paywalls! Roskilde Universitet Forår 2014! Gruppe 13! 56.451 anslag!

PAYWALLS! !!!!!!!!!!! !!!! En receptionsanalyse af holdninger til paywalls! Roskilde Universitet Forår 2014! Gruppe 13! 56.451 anslag! PAYWALLS En receptionsanalyse af holdninger til paywalls Roskilde Universitet Forår 2014 Gruppe 13 56.451 anslag Mathilde Reimer Larsen, Pauline Ida Schweitz, Senem Aydinoglu, Caroline Sophie Hvolbøl Sønnichsen

Læs mere

Kundetilfredshed og loyalitet

Kundetilfredshed og loyalitet Cand.merc.EMF Institut for Afsætningsøkonomi Kandidatafhandling Økonomisk Markedsføring Kundetilfredshed og loyalitet - på det danske mobiltelefonimarked Susanne Barbara Reitzner Kieger Camilla Sook Mark

Læs mere

BETAL ELLER FORSVIND [SKRIV FIRMA ENAVN] Jakob Hansen Kasper Lydik Almst Vejleder: Jannie Møller Hartley

BETAL ELLER FORSVIND [SKRIV FIRMA ENAVN] Jakob Hansen Kasper Lydik Almst Vejleder: Jannie Møller Hartley Jakob Hansen Kasper Lydik Almst Vejleder: Jannie Møller Hartley [SKRIV FIRMA ENAVN] BETAL ELLER FORSVIND En analyse af brugernes villighed til at betale for digitale nyheder Specialeafhandling i Journalistik

Læs mere

Forside til projektrapport 1. semester, BP1:

Forside til projektrapport 1. semester, BP1: Forside til projektrapport 1. semester, BP1: År: 2013 Semester: 1. semester Hus: 20.1 Dansk projekttitel: Er avisernes krise også demokratiets krise? et projekt om medieudviklingen og dens demokratiske

Læs mere

1.0 Summary... 4 2.0 Problemidentifikation... 5 2.1 Metode... 6 2.2 Videnskab og tilgang... 7 2.3 Tolkning af begreber... 7 2.4 Kildekritik... 8 2.

1.0 Summary... 4 2.0 Problemidentifikation... 5 2.1 Metode... 6 2.2 Videnskab og tilgang... 7 2.3 Tolkning af begreber... 7 2.4 Kildekritik... 8 2. 1.0 Summary... 4 2.0 Problemidentifikation... 5 2.1 Metode... 6 2.2 Videnskab og tilgang... 7 2.3 Tolkning af begreber... 7 2.4 Kildekritik... 8 2.5 Afgrænsning... 9 2.6 Udsigtsniveau... 9 3.0 Intern beskrivelse...

Læs mere

Marketing og branding på de sociale medier En analyse af IWC s og Linde Werdelins tilgang til marketing og branding på Facebook og Instagram

Marketing og branding på de sociale medier En analyse af IWC s og Linde Werdelins tilgang til marketing og branding på Facebook og Instagram Marketing og branding på de sociale medier En analyse af IWC s og Linde Werdelins tilgang til marketing og branding på Facebook og Instagram Kandidatafhandling Af Andreas Ejbye Andersen Uddannelse Cand.ling.merc,

Læs mere

Modebloggere som stakeholdere

Modebloggere som stakeholdere CBS November 2012 Anine Arnild Typeenheder: 129.727 Sider: 72 Modebloggere som stakeholdere Vejleder: Pernille Schnoor/IKL Cand.ling.merc - En analyse af kommunikationen mellem virksomheder og modebloggere

Læs mere

Product Placement. - i reklame og forbrugeranalytisk perspektiv

Product Placement. - i reklame og forbrugeranalytisk perspektiv Cand. Merc. (EMF) Økonomisk Markedsføring Institut for Afsætningsøkonomi Kandidatafhandling November 2006 Product Placement Udarbejdet af: Ulrik B. Kristensen Vejleder: Flemming Hansen Afl: 17.11.2006

Læs mere

Tweens og de nye medier En analyse af tweens, deres mediebrug og markedsføring

Tweens og de nye medier En analyse af tweens, deres mediebrug og markedsføring Tweens og de nye medier En analyse af tweens, deres mediebrug og markedsføring Udarbejdet af: Maria Enemærke Møller Cand.ling.merc i engelsk og interkulturelle markedsstudier Vejleder: Birgitte Tufte Institut

Læs mere

Kundeloyalitet hos Føtex. Customer Loyalty at Føtex. Jesper Tingleff & Alan Busch Andersen

Kundeloyalitet hos Føtex. Customer Loyalty at Føtex. Jesper Tingleff & Alan Busch Andersen 2013 Kundeloyalitet hos Føtex - En analyse af kundeloyaliteten samt effekten af loyalitetsprogrammer hos Føtex Customer Loyalty at Føtex - An analysis of customer loyalty and the effect of customer loyalty

Læs mere

Titelblad. Er der gået sport i den? - Et casestudie i content marketing. Aalborg Universitet Juni 2015 10. semester Cand.mag.komm.

Titelblad. Er der gået sport i den? - Et casestudie i content marketing. Aalborg Universitet Juni 2015 10. semester Cand.mag.komm. Titelblad Er der gået sport i den? - Et casestudie i content marketing Aalborg Universitet Juni 2015 10. semester Cand.mag.komm. Vejleder: Jørgen Riber Christensen Specialets omfang: Anslag: 177.820 Normalsider:

Læs mere

CAND.LING.MERC. COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL NOVEMBER 2011 MOBILE WITH MEANING WITH BILE MO- BILE MO- NING WITH MEA- MOBILE MOBILE WITH -NING MEA

CAND.LING.MERC. COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL NOVEMBER 2011 MOBILE WITH MEANING WITH BILE MO- BILE MO- NING WITH MEA- MOBILE MOBILE WITH -NING MEA MEA- NING CAND.LING.MERC. COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL NOVEMBER 2011 MOBILE WITH MEANING MOBILE WITH WITH MO- BILE MO- BILE WITH MOBILE MEA MEA -NING MOBILE - EN ANALYSE AF MOBILENS MARKETINGPOTENTIALE FOR

Læs mere

Copenhagen Games -Et produkt med muligheder?

Copenhagen Games -Et produkt med muligheder? Copenhagen Games -Et produkt med muligheder? RUC, Sambas Gruppe, 7: 2. semester, 2012 Bo Jul Jeppesen Hus: 20.1 Rasmus Stampe Skovgaard Vejleder: Niels Nolsoe Grünbaum Jakob Aaberg Lauridsen Emil Gede

Læs mere

Familiens beslutningsproces i forbindelse med købet af første mobiltelefon til barnet.

Familiens beslutningsproces i forbindelse med købet af første mobiltelefon til barnet. Familiens beslutningsproces i forbindelse med købet af første mobiltelefon til barnet. - The decision process for at family, when buying the child s first mobile phone. Udarbejdet af: Udarbejdet af: Cand.merc.

Læs mere

En analyse af Danske Spils CSR-udfordringer i forbindelse med kommunikation på de sociale medier.

En analyse af Danske Spils CSR-udfordringer i forbindelse med kommunikation på de sociale medier. ? En analyse af Danske Spils CSR-udfordringer i forbindelse med kommunikation på de sociale medier. Copenhagen Business School Forfattet af: Jens Jensen Michael Clausen Kellberg Vejleder: Anne Mette Christiansen,

Læs mere

Social Media Marketing

Social Media Marketing Social Media Marketing Postmodern consumer behaviour Markedsføring i sociale medier & den postmoderne forbruger Bachelor afhandling, Maj 2015 Udarbejdet af: Amira Alsehli Vejleder: Diana Dreier studienr.

Læs mere

Business and Social Sciences, Aarhus Universitet. Michael Lindberg. Antal tegn: 109.384

Business and Social Sciences, Aarhus Universitet. Michael Lindberg. Antal tegn: 109.384 Business and Social Sciences, Aarhus Universitet Bachelorafhandling Institut BADM Maj 2014 Forfatter: Kasper Toft Axelsen Eksamensnummer: 302642 Vejleder: Michael Lindberg Antal tegn: 109.384 Det danske

Læs mere

Et casestudie af brandet: copenhagen Open for you

Et casestudie af brandet: copenhagen Open for you 4. semester, maj 2010 Sam. Bas hus 19.1 Et casestudie af brandet: copenhagen Open for you Lasse Berg Mathias Alsted Flinck Morten Skøtt Jensen Simon Friis Mortensen Ditte Bloch Noer Nikolaj Træholt Vejleder:

Læs mere

Digitalt Tv. - En analyse af Tv-udbydernes innovative, konkurrencemæssige udfordringer og. muligheder ved overgang til digitalt betalings. Tv.

Digitalt Tv. - En analyse af Tv-udbydernes innovative, konkurrencemæssige udfordringer og. muligheder ved overgang til digitalt betalings. Tv. Digitalt Tv - En analyse af Tv-udbydernes innovative, konkurrencemæssige udfordringer og muligheder ved overgang til digitalt betalings Tv. Digital TV - An analysis of TV providers innovative, competitive

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2.

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2.1 Kvalitativ metode... 9 2.2 Kvantitativ metode... 10 2.3

Læs mere

Kundeklubber vejen til kundens hjerte?

Kundeklubber vejen til kundens hjerte? Kundeklubber vejen til kundens hjerte? Forfatter: Bjørn Ejersbo Roesen Vejleder: Christian Linnelyst Studium: Cand.ling.merc i engelsk (Interkulturelle markedsstudier) Dato for aflevering: 13-08-2010 Anslag:

Læs mere

Forbrugeradfærd på internettet

Forbrugeradfærd på internettet Institut for Marketing og Statistik HA Almen - Bachelorafhandling Forfattere: Nanna Juul Thomsen Peter Ravn Vejleder: Maria Kümpel Nørgaard Forbrugeradfærd på internettet Case: EDGE Boardshop Handelshøjskolen

Læs mere

1. INDLEDNING... 3 2. METODE... 5. 2.1 TEORI... 5 2.2 EMPIRI... 6 2.2.1 Kildekritik... 7 2.3 CASES... 7 2.4 BEREBSAFKLARING... 8 2.5 AFGRÆNSNING...

1. INDLEDNING... 3 2. METODE... 5. 2.1 TEORI... 5 2.2 EMPIRI... 6 2.2.1 Kildekritik... 7 2.3 CASES... 7 2.4 BEREBSAFKLARING... 8 2.5 AFGRÆNSNING... Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 1.1 PROBLEMFORMULERING... 3 2. METODE... 5 2.1 TEORI... 5 2.2 EMPIRI... 6 2.2.1 Kildekritik... 7 2.3 CASES... 7 2.4 BEREBSAFKLARING... 8 2.5 AFGRÆNSNING... 8 3. BAGGRUND...

Læs mere

Fra iværksættervirksomhed til vækstvirksomhed

Fra iværksættervirksomhed til vækstvirksomhed Fra iværksættervirksomhed til vækstvirksomhed 5. semesterprojekt Gruppens medlemmer: Kristine Branebjerg: 50974 Martin Jacobsen: 49114 Nanna Madsen: 49020 Antal anslag / sider : 163.037 / 68 ns Vejleder:

Læs mere

Sociale medier og online marketing

Sociale medier og online marketing Sociale medier og online marketing Et eksplorativt studie af sociale mediers betydning for online marketing Social media and online marketing an explorative study of social media s significance for online

Læs mere

Mobil markedsføring i et B2C marked

Mobil markedsføring i et B2C marked Mobil markedsføring i et B2C marked Kandidatafhandling udarbejdet af Kenneth Nowotny Claus Svanholm Vejleder: Per Østergaard Jacobsen Uddannelse: Cand.merc, Økonomisk Markedsføring ved Copenhagen Business

Læs mere

Kampen om kontakten. - En Markedsanalyse af mulighederne for en lancering af den intelligente stikkontakt. Udarbejdet af Anders Rosenqvist

Kampen om kontakten. - En Markedsanalyse af mulighederne for en lancering af den intelligente stikkontakt. Udarbejdet af Anders Rosenqvist Kampen om kontakten - En Markedsanalyse af mulighederne for en lancering af den intelligente stikkontakt Udarbejdet af Anders Rosenqvist Vejleder: Morten Sloth Virksomhedsstudier Bachelormodulet, 2005-06,

Læs mere

Line K. Nielsen. Vejleder: Mona Toft Madsen

Line K. Nielsen. Vejleder: Mona Toft Madsen Institut for Ledelse Kandidatafhandling Forfattere: Sisse Gry Jensen Line K. Nielsen Vejleder: Mona Toft Madsen Handelshøjskolen, Aarhus Universitet August 2008 Employer branding i Salling Bank - En afhandling

Læs mere

Revisors ansvar i forbindelse med besvigelser og forventningskløften

Revisors ansvar i forbindelse med besvigelser og forventningskløften Auditor s responsibility in connection with fraud and the expectation gap Tim Stolbin Madsen Nicklas Rasmussen Studie: Cand.merc.aud. Opgave: Kandidatafhandling Dato: 10. November 2014 Vejleder: Nikolaj

Læs mere