DET DANSKE MARKED FOR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DET DANSKE MARKED FOR"

Transkript

1 KANDIDATAFHANDLNG CAND.MERC. EMF INSTITUT FOR AFSÆTNING DET DANSKE MARKED FOR GRATISAVISER EN ANVENDELSESORIENTERET ANALYSE AF HVEM DER LÆSER OG HVORFOR DE GØR DET MARIE BAKHOLDT ANDERSEN OG CHRISTOFFER HUSTED RASMUSSEN AFLEVERET 4. JUNI 2007 VEJLEDER ANNE MARTENSEN COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL

2 Executive summary Investigating what actually drives readership in the crowded and competitive Danish market for free newspapers is relevant and needed. And, given the fact that the papers are distributed to either households or in traffic, it is relevant to investigate whether the people who read at home and away from home actually differ and whether the drivers of readership differ in importance between them. Building on a basis of theoretical and qualitative research this thesis presents a structural equation model analysing what drives readership as well as a model for segmenting the readers. Data for the quantitative analyses stems from a survey conducted among a representative sample of frequent readers of MetroXpress, Urban, Nyhedsavisen, 24Timer and Dato and contains 815 respondents. Three questions are answered: 1. Which variables can explain what drives readership of free newspapers? 2. Does the importance of these drivers differ between different reader segments? 3. How can these insights be applied to increase readership of the individual publications? Further, it is discussed what drives advertising revenue and how future scenarios for the market may look like as well as which forces will determine the market s future. It is determined that content, brand, subjective norm, layout and distribution are the independent latent variables that best explain the intention to read. Attitude towards the paper and satisfaction with the paper work as mediating latent variables between the independent variables and the intention to read. Brand and layout are generally the two variables with the highest impact on intention to read. Two segments are identified: Readers, who primarily read at home, who are relatively more focused on getting broad news information. And readers, who primarily read away from their homes, who are relatively more focused on just being entertained. Brand and layout are the areas to be improved to increase readership in both segments. For readers at home, brand is significantly more important than for those reading away from home. The people who read away from home evaluate their newspapers significantly lower than those who read at home. In order to increase readership among core readers MetroXpress should focus on its layout and content. Specifically, content should be improved in the areas of entertaining elements, such as cartoons and special sections, such as fashion. 24Timer should focus the effort on content and brand. Regarding improvements to the brand, the paper should seek to develop a more unique profile compared to the other free papers. In order to increase readership among non-core readers, i.e. those consuming their paper away from home, 24Timer should seek to improve content and brand with more focus on jobs and education and, again, seek to develop a more unique profile. 2

3 Free newspapers are financed through advertising. Due primarily to a lack of adequate sophisticated information on the characteristics of the readers it is solely the number of readers that determine advertisers interest in the publications. Increasing the documentation of effect and knowledge about the readers should be focus areas for the publishers. In the short term it is considered equally likely that the competition will either continue with the same number of players or that either 24Timer or Nyhedsavisen will cease operations. The factor determining what the market will look like is the willingness to sustain economic losses from the organizations behind. In the long term the free newspapers that have survived the intense competition in the short term will together likely capture a larger share of readers from the paid newspapers and more narrow titles, e.g. business newspapers, will possibly appear on the market either as expansion of existing publishers portfolios or from new entrants on the market. 3

4 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Introduktion Struktur 12 1 Metode Afhandlingens opbygning og analysedesign Sekundære data Empiriske data Kvalitative teknikker Kvantitative teknikker Afgrænsninger Begrænsninger 15 DEL I: TEORETISK REFERENCERAMME 2 Den teoretiske referenceramme: En introduktion 18 3 Gratisaviser og mediemarkedet Mediemarkedet og forbrugerne Markedet for gratisaviser Gratisavisernes historiske udvikling Konceptet gratisaviser Markedet og konkurrencen Positionering af spillerne 26 4 Læserne af gratisaviser Hvorfor læses der avis Segmentering i et teoretisk perspektiv Segmentering på gratisavismarkedet Opstilling af segmenteringsmodel Formålet med læsning Situationen Læsefrekvensen og mængden af aviser der læses Måden at vælge avis på 35 5 Adfærd i forbindelse med læsning af gratisaviser Forbrugeres adfærd og beslutningsproces Valgkriterier anvendt af forbrugeren 37 4

5 5.1.2 Hvorfor valgkriterierne er vigtige for forbrugeren Involvering og beslutningsprocessens karakteristika Medieforbrug og mediers virkemåde Årsags-virkningsmodel: Drivkraften bag forbrugeres læsning Læseintention Attitudedannelse Tilfredshed Journalistik Layout Distribution Brand/Image 47 6 Delkonklusion fra del I 49 DEL II - KVALITATIVE STUDIER 7 Kvalitative studier: En introduktion 51 8 Kvalitative teknikker Fokusgrupper Dybdeinterviews 55 9 Segmentering Segmenteringsvariabler Situation Formål Frekvens, mængde samt måden at vælge avis på Årsags-virkningsmodellen Tolkning af latente variabler Læseintention og adfærd Attitude Tilfredshed Brand Indhold Grafisk udtryk Distribution Subjektiv norm Revidering af teoretisk model for drivere 65 5

6 11 Delkonklusion fra del II 65 DEL III: KVANTITATIVE STUDIER 12 Kvantitative studier: En introduktion Spørgeskemaundersøgelsen Dataindsamling i Wilkes panel Spørgeskemaet struktur og opbygning Indledende deskriptiv analyse af datamateriale Rensning af data Overblik over data: Frekvens- og krydstabeller Segmentering Faktoranalyse Metode Gennemførelse af faktoranalysen Resultater Klyngeanalyse Metode Gennemførelse af klyngeanalyse Resultater af klyngeanalysen Er der tale om segmenter? Konklusion på segmenteringen Drivere for læsning af gratisaviser Baggrund for valg af strukturel ligningsmodel Metode i årsags-virkningsmodellen Faktoranalyse Metode Gennemførelse af faktoranalyse for de uafhængige variabler Resultater af faktoranalysen for de uafhængige variabler Gennemførelse af faktoranalyse for afhængige og medierende variabler Resultater af faktoranalyse for afhængige og medierende variabler Konklusion på faktoranalyse PLS-analyse Gennemførelse og tolkning af data Resultater for den generelle PLS-model 92 6

7 Resultaterne for Hjemme vs. Trafik aviserne Resultater for de specifikke variabler Indsatsområder for 24Timer og MetroXpress Indsats over for nye grupper: 24Timer og på-farten læserne Delkonklusion fra del III 104 DEL IV: PERSPEKTIVERING 18 Perspektivering: En introduktion Ledelsesmæssige implikationer af afhandlingens konklusioner Forslag til yderligere forskning Drivere for annoncekronerne til gratisaviserne Forventede fremtidige udviklingsscenarier Scenario 1 Status quo Scenarie 2 Mindst én gratisavis er lukket Gratisaviserne i en 5-årig tidshorisont Konklusion Litteraturliste Interviewliste 125 Afhandlingen omfatter 120 normalsider inklusiv figurer og tabeller jævnfør cand.merc. studieordningens retningslinier. 7

8 Bilag 1: Procesbeskrivelse Bilag 2: Oversigt over de primære distributører af gratisaviserne i Danmark Bilag 3: Model for European Customer Satisfaction Index (ECSI) Bilag 4: Profiler på respondenter til dybdeinterviews og fokusgruppe Bilag 5: Fremgangsmåde for fokusgruppeanalysen Bilag 6: Referat af fokusgruppe Bilag 7: Fremgangsmåde for dybdeinterviews Bilag 8: Referat af dybdeinterviews Bilag 9: MEC kæder Bilag 10: Spørgeskema Bilag 11: Spørgeskema grupperet Bilag 12: Frekvenstabeller Bilag 13: Krydstabeller Bilag 14: Faktoranalyse til klyngeanalysen Bilag 15: Reliabilitet og validitet i faktoranalysen Bilag 16: Tests udført i forbindelse med klyngeanalysen Bilag 17: Klyngeanalyse: Valg af klynger Bilag 18: Beskrivelse af klyngerne Bilag 19: Outputs fra klyngeanalysen fra SPSS Bilag 20: På farten læserne Bilag 21: Hjemmelæserne Bilag 22: Faktoranalyse til uafhængige variabler Bilag 23: Endelige faktorer og uafhængige variabler PLS analyse Bilag 24: Endelige faktorer og afhængige variabler PLS analyse Bilag 25: PLS model: Bootstrapping analyse Bilag 26: Teststatistikker til PLS model Bilag 27: Prioriteringskort for læseintention alle udgivelser Bilag 28: Prioriteringskort for attitude alle udgivelser Bilag 29: Prioriteringskort 24Timer og MetroXpress Bilag 30: Prioriteringskort for attitude for 24Timers På farten læsere Bilag 31: Andre overvejelser vedrørende latente variabler

9 9

10 1 Introduktion Forbrugere bombarderes i dag med budskaber og informationer i alle former og via alle tænkelige kanaler. Mulighederne for at nå mennesker med budskaber, hvad enten det er nyheder eller reklamer, er på en gang lettere og sværere end nogensinde før. Lettere, fordi det kan gøres på alle tidspunkter af døgnet, ved næsten alle gøremål og for alle målgrupper. Sværere, netop fordi der er så mange om buddet. Engang var betalte aviser danskernes foretrukne medium at informere sig igennem, og historisk har aviser også været den eneste reelle mulighed for nyhedsformidling. Så kom radioen, fjernsynet, derefter internettet, og avisen mistede langsomt sin betydning for stadig flere danskere. Dette har afspejlet sig tydeligt på faldende oplag og læsertal gennem tiden. I midten af halvfemserne kom den svenske koncern Modern Times Group (herefter MTG) på den idé, at en nyhedsavis ikke behøvede koste penge, lige som for eksempel heller ikke distriktsblade koster penge. Metro, som avisen blev opkaldt, viste sig at blive en succes både læsertalsmæssigt og kommercielt, og konceptet bredte sig til hele verden også til Danmark i form af lanceringen af MetroXpress, som avisens navn blev i Danmark, i MTG s avis MetroXpress og Det Berlingske Officins avis Urban, som blev lanceret kort tid efter, er omdelt via trafikknudepunkter. Den primære grund til avisernes succes er, at de kæmper om læsernes opmærksomhed på et tidspunkt af dagen, hvor der næsten er fred for konkurrerende medier: Under transporten til og fra arbejde. I efteråret 2006 kom en ny type gratisaviser på markedet: Husstandsomdelte aviser. 24Timer og Dato, lanceret af to af landets største mediehuse, JP/Politikens Hus og Det Berlingske Officin, søgte at nå at vinde danskernes gunst, før opkomlingen Nyhedsavisen fra islandske Dagsbrún, som var hele årsagen til de andre lanceringer, nåede markedet. Med motivationen at levere aviser til at konkurrere med de andre gratisaviser og samtidig konkurrere med de betalte morgenaviser, har disse nye spillere på avismarkedet fra dag ét kæmpet med dårlig distribution og svigtende læsertal. En udgivelse, Dato, har allerede måttet lade livet. I dette konkurrenceprægede marked er udgiverne nødt til at interessere sig for, hvorfor folk læser gratisaviserne, og om der overhovedet er behov for de husstandsomdelte af slagsen. Dette er essentielt for at skabe læsere og dermed annoncører til aviserne. Markedet for gratisaviser er et relativt nyt og uudforsket marked hvad angår studier i såvel forbrugernes karakteristika, som hvad der driver deres læsning både fra akademisk og fra branchens side er der mangel på relevant viden. Udgiverne har brug for denne viden for at afgøre, hvorvidt det er nødvendigt med forskellige produkter til husstandsomdeling og til trafikomdeling. Samtidig er det nødvendigt med 10

11 denne viden i forhold til annoncørerne for at få indsigt i, om der er forskel på læserne af trafik- og husstandsomdelte aviser. Dette vil vise om annoncer i begge typer aviser giver mulighed for at ramme nye læsergrupper, eller om det blot betyder mere eksponering for de samme læsere. Mere viden omkring, hvad der driver læsningen, er af vigtighed for udgiverne på et marked karakteriseret ved, at kvalitativt genereret viden og mavefornemmelser i høj grad bestemmer, hvordan aviserne udformes. Der er dermed behov for en kvantificeret og statistisk baseret model, der kan generere de første indsigter i, hvilke variabler der driver læsningen på dette hastigt udviklende marked. Med dette menes en model, der bevæger sig videre fra at kigge på eksempelvis behovsdækning til at gå i dybden med mere nuancerede variabler for, hvad der driver læsningen. Denne viden kan være med til at sikre at avismediet ikke blot overlever kampen med sig selv men også med konkurrerende medieformer. På baggrund af ovenstående diskussion har denne afhandling til formål at segmentere markedet for gratisaviser samt bestemme, hvad der driver læsningen for de enkelte grupper. Konkret gøres dette ud fra følgende tre spørgsmål: 1. Hvad driver læsningen af gratisaviser? Herunder opstilles en generel model for, hvilke variabler der driver læsningen på det danske marked for gratisaviser. 2. Afviger disse drivere i betydning blandt forskellige grupper af læsere? Herunder foretages en markedssegmentering, og det analyseres, hvilke forskelle der er mellem driverne for læsning blandt de forskellige kundesegmenter Disse indsigter skal anvendes til at svare på følgende operationelle spørgsmål: 3. Hvordan kan disse indsigter anvendes til at øge læsningen af de enkelte udgivelser? Herunder opstilles en model for hver enkelt avis og deres relative performance analyseres. Dernæst analyseres det, hvilke bagvedliggende variabler, der bør prioriteres for at øge læsningen for såvel eksisterende læsere som over for nye grupper af læsere Kort sagt skal vi finde ud af hvem der læser, hvorfor de gør det og hvad man kan bruge den viden til. Når disse hovedspørgsmål er besvaret vil opgaven endvidere diskutere fire relaterede problemstillinger: Hvilke ledelsesmæssige implikationer har afhandlingens konklusioner? Hvilke implikationer har afhandlingens konklusioner for såvel akademisk som praktisk fremtidig forskning? 11

12 Hvilke drivere gør sig gældende for gratisavisernes eneste indtægskilde annoncørerne? Hvordan udvikler det danske marked for gratisaviser sig i fremtiden og hvad bestemmer denne udvikling? 1.1 Struktur Afhandlingens opbygning og metodevalget tager udgangspunkt i problemformuleringen og dermed afhandlingens kundskabsmæssige formål og genstandsfelt. Den omfatter fire hovedfaser, der via en blanding af induktive og deduktive metoder gradvis bringer os frem mod besvarelse af opgavens problemstillinger, som vist i nedenstående figur. Figur 1: Afhandlingens struktur Del I Teoretisk referenceramme Introduktion Analyse Fortolkning Del III Kvantitativ test af referenceramme Del IV Perspektivering Konklusion Del II Kvalitativ revidering af referenceramme Kilde: Egen tilvirkning med inspiration i Andersen (2006) Del I har til formål at opstille den teoretiske referenceramme for analysen. Denne del omfatter for det første en beskrivelse af markedet for gratisaviser og for det andet en gennemgang af teori og studier med relevans for mediemarkedet og for en segmentering af læserne. Derudover studeres relevant teori omkring forbrugeradfærd og medieteori. Del II har til formål at generere indsigter om markedet og dets læsere på baggrund af kvalitative studier. De kvalitative studier indeholder fokusgruppe- og dybdeinterviews og disse har til formål at generere yderligere indsigt i forhold til den teoretiske referenceramme samt at sætte rammerne for den kvantitative analyse. Dermed er denne fase induktiv, idet indsigterne fra enkeltstående observationer anvendes til generelle hypoteser om læsernes adfærd. Del III omfatter de kvantitative studier og disse konkretiserer gennem statistisk analyse de kvalitative indsigter og søger at danne endelige kvantificerede konklusioner. Disse kvantitative studier udgør den deduktive fase, idet denne fase tester og validerer den teori, som vores studier har til formål at udvikle. Del IV har til formål at opsamle og endeligt konkludere på resultaterne fra analyserne. Dette leder for det første frem til en diskussion af implikationerne for såvel markedet for gratisaviser som for videre research. For det andet diskuteres to problemstillinger relateret til opgavens hovedproblemstillinger. 12

13 2 Metode 2.1 Afhandlingens opbygning og analysedesign Bagozzi og Philipps (1982) argumenterer for, at en teori kan indeholde tre typer af koncepter teoretisk abstrakte koncepter om en social helhed, empiriske koncepter som stammer fra direkte observationer samt uobserverbare, afledte koncepter, der er direkte forbundet med empiriske koncepter. Haenlein og Kaplan (2004) bruger denne referenceramme til at konstruere en analysemodel, hvor en teori fremkommer ved at konvertere teoretiske, empiriske og afledte koncepter til en række hypoteser, som skal definere teorien. I praksis betyder dette, at for at kunne bestemme, hvad der driver læsningen af gratisaviserne, er det nødvendigt at lave research blandt forbrugere på de elementer, som ligger bag beslutningen om at læse. Dette gøres gennem research på observerbare elementer, indikatorvariabler, som herefter kobles sammen med uobserverbare, operationaliserede teoretiske koncepter, de latente variabler. Sammenhængende i modellen bæres af hypoteser opstillet gennem research og teori. Hvordan dette konkretiseres i den anvendte model vil blive forklaret senere, men konceptuelt er det illustreret i nedenstående figur. Figur 2: Teoretisk tilgang til analysedesignet Kilde: Egen tilvirkning med udgangspunkt i Haenlein og Kaplan (2004) Dette samspil mellem teori og empiri vil altså anvende teorier som klassifikationsmateriale 1 det vil sige til at skabe rammen for undersøgelsesdesignet og orden i specielt de kvalitative data og slutteligt bidrage til at skabe en ny teori på området. Konkret udføres dette gennem anvendelse af såvel sekundære som empiriske (primære) data. Se bilag 1 for en beskrivelse af processen og dens forskellige faser i forhold til afhandlingens tidshorisont. 1 Andersen (A, 2006, s. 72) 13

14 2.2 Sekundære data Sekundære data, som defineret af Andersen (2006) omfatter for det første akademisk materiale. Dette stammer fra anerkendt marketinglitteratur inden for områderne forbrugeradfærd, medieteori og segmentering, indsamlet fra såvel bøger som journaler, og anvendes til at skabe den teoretiske referenceramme for de anvendte modeller. For det andet omfatter de sekundære data materiale fra danske og internationale tidsskrifter, aviser samt rapporter og præsentationer fra medieorganisationer og konsulentfirmaer. Idet markedet for gratisaviser er relativt nyt og har udviklet sig særdeles dynamisk under udarbejdelsen af dette speciale er data indsamlet gennem periodiske tidsskrifter så som aviser af høj vigtighed for at sikre en opdateret behandling af markedet. 2.3 Empiriske data Den empiriske dataindsamling antager såvel kvalitativ som kvantitativ form og foregår dels selvstændigt, dels i samarbejde med Wilke A/S (herefter Wilke). Wilke er et dansk analyseinstitut som laver såvel kvalitativ som kvantitativ research for virksomheder. I relation til dette speciale er der tale om vederlagsfri ydelser fra Wilke mod fælles ejerskab af de genererede data. De leverede ydelser fra Wilke vedrører såvel den kvalitative som den kvantitative dataindsamling og dette vil blive beskrevet, hvor det er relevant gennem afhandlingen Kvalitative teknikker Den kvalitative dataindsamling inkluderer interviews med flere personer ad gangen samt med enkeltpersoner. Hvad angår interviews med flere personer ad gangen anvendes fokusgruppen som metode. Fremgangsmåden af denne beskrives indgående i afsnit 8.1. Hvad angår interviews med enkeltpersoner anvendes disse i afhandlingens første del til at generere indsigter i markedet for gratisaviser. Disse interviews, såkaldte informantinterviews, er karakteriseret ved at være relativt åbne, således at informanten driver en stor del af informationsstrømmen, idet vores viden på dette stadie er begrænset. Efterhånden som vores viden på området udbygges, bevæger interviewene sig i retning af delvist strukturerede interviews. 2 Disse interviews anvendes derudover i afhandlingens sidste del til perspektiveringen. Her antager diskussionen en semi-struktureret form, hvor personen, der interviewes, forelægges nogle specifikke konklusioner og spørgsmål at forholde sig til. 2 Andersen (A, 2006, s. 167) 14

15 Derudover anvendes dybdeinterviews med læsere i tilknytning til fokusgrupperne. Denne metode forklares ligeledes mere specifikt under de kvalitative studier i afsnit Kvantitative teknikker I den kvantitative analyse indsamles data via et spørgeskema. De kvantitative analyser anvendes for at konkretisere de indsigter, der er opnået gennem de kvalitative studier og drage endelige konklusioner. Kombinationen af kvalitative og kvantitative studier giver bedre indsigt i emnet, der studeres, idet de forskellige metoders relative styrker og svagheder supplerer hinanden Afgrænsninger Dette speciale anlægger et forbrugerperspektiv på hvad der driver læsningen og er dermed målrettet ledelserne hos de enkelte udgivelser. Samtidig undersøges om der er forskel på markederne for trafikhenholdsvis husstandsomdelte aviser, hvilket ligeledes er relevant fra et udgiverperspektiv. Afhandlingen kunne imidlertid have taget andre synsvinkler, eksempelvis kunne vi have valgt at anskue problemstillingen fra et annoncørperspektiv eller et distributørperspektiv. Indsigter med relevans for disse grupper vil blive diskuteret i perspektiveringen og ikke implicit i afhandlingen. Specialet koncentrerer sig om gratisaviserne MetroXpress, Urban, Nyhedsavisen, Dato og 24Timer. Dermed afgrænses der fra at analysere andre gratisaviser, såsom andre lokale, daglige gratisaviser eksempelvis Centrum, der udkommer i Ålborg samt ugeaviser så som Søndagsavisen og diverse lokalaviser. Derudover kigger vi ikke på andre medier, som i større eller mindre omfang agerer konkurrenter til gratisaviserne, specielt pod-castede nyheder og radio. Derudover begrænser anbefalingerne til udgiverne sig til identifikation af indsatsområder konkrete planer til at omsætte dette til praksis samt de økonomiske konsekvenser af dette berøres ikke, udover kortfattet i perspektiveringen i afsnit Begrænsninger Hvad angår den sekundære indsamling af data er der en risiko for at validiteten ikke er i top, idet vi ikke ved hvordan data er indsamlet og dermed hvad konklusionerne bygger på. Dette har vi søgt mindsket ved at tage udgangspunkt i forskningsartikler fra anerkendte udgivelsessteder samt respekterede periodiske tidsskrifter, samt at have mange kilder, der tilsammen giver et billede af sandheden. I indsamlingen af de kvalitative data er der risiko for, at vores egne holdninger og fortolkninger har påvirket de fortolkede resultater. Dette søges begrænset, hvilket beskrives nærmere i de respektive afsnit, men det er altid en risiko ved kvalitative teknikker. 3 Andersen (A, 2006, s. 212) 15

16 Derudover ligger der en begrænsning i validiteten af de genererede indsigter som følge af rekrutteringen af respondenter. Den lille stikprøve, der i sagens natur indgår i kvalitative studier, dækker målgruppen men kan qua størrelsen ikke være repræsentativ. Det er dog en god måde at skabe indsigt i forbrugeradfærd, hvilket kvantitative teknikker ikke i samme grad kan generere, og derfor mener vi ikke at metoden er en begrænsning, snarere en berigelse, for opgaven som helhed, fordi de to teknikker i samspil giver et nuanceret billede af virkeligheden. Hvad angår den kvantitative dataindsamling er det som nævnt forsøgt at ramme respondenter i de områder, hvor gratisaviserne uddeles, og som har adgang til samtlige titler. Det er imidlertid en risiko at fordelingen ikke er nået optimalt. 16

17 Del I: Opstilling af teoretisk referenceramme Del I har til formål at opstille den teoretiske referenceramme for projektet. For det første præsenteres en introduktion til markedet for gratisaviser i konteksten af den generelle medieudvikling. For det andet opstilles en model for segmentering af læserne af gratisaviserne. Dette gøres ud fra en gennemgang af segmentering fra et teoretisk perspektiv samt identifikation af de relevante segmenteringsvariable. For det tredje opstilles en model for hvad der driver læsningen af gratisaviserne. Dette gøres på baggrund af en gennemgang af relevant forbruger- og medieadfærdsteori samt identifikation af de relevante variable. Dette leder frem til del II, som har til formål at revidere den teoretiske referenceramme gennem kvalitative studier. 17

18 3 Den teoretiske referenceramme: En introduktion Den foreliggende teoretiske diskussion har til formål at lægge fundamentet for vores viden om såvel gratisavismarkedet, som hvad der bestemmer om folk læser aviserne. Udviklingen på mediemarkedet som helhed, både hvad angår ændringer i forbrugernes vaner og ændringer i udbuddet, har medvirket til at gratisaviser har fået deres nuværende position i dagens medieudbud. Derfor vil denne del af opgaven have fokus på netop dette, for at forstå hvilke mekanismer der har indflydelse på valg af medier og hvilke strukturelle ændringer, der er sket i mediebilledet over de sidste år. Derudover er en mere generel forståelse for, hvordan forbrugere træffer beslutninger, og hvordan denne proces kan påvirkes, nødvendig for at forstå mekanismerne i modellen for, hvad der driver læsningen af gratisaviserne. Gennem dette opnås således en forståelse for de problemstillinger, der i del II skal undersøges empirisk. 4 Gratisaviser og mediemarkedet 4.1 Mediemarkedet og forbrugerne Som nutidens forbrugere er vi kendetegnet ved at være individualistiske flokdyr, der er flygtige, hurtigt keder os, er nysgerrige og forandringsvillige samt kræver flere ting på én gang. Vores behov er flyttet til toppen af Maslows behovspyramide og der er ikke længere status i passiv underholdning og masseforbrugsvarer. Kunden ønsker at være medskaber af de budskaber, som han/hun vil modtage. 4 Dette stiller i højere grad end nogensinde krav til nyhedsmedierne om at levere stof tilpasset den enkelte forbruger. Særligt de interaktive medier, som hurtigt kan opdateres, har haft succes med at efterleve disse krav, både som nyhedsmedie, fordi de altid bringer seneste nyt, og i forbindelse med skabelse af brugergenereret indhold, for eksempel i forbindelse med blogs, communities og share-video sites. Med internettets hastige udbredelse over de seneste år har flere og flere danskere mulighed for at gå på nettet og blive opdateret med nyheder flere gange dagligt. Dette har affødt mange diskussioner om, hvorvidt de traditionelle medier er på vej ud. Disse tendenser konkretiseres af det globale strategikonsulentfirma McKinsey & Company, som sidste år udgav rapporten Profiting from Proliferation, der har tre hovedkonklusioner, som er relevante for denne afhandling: (1) Tendensen går mod et stigende antal medier og distributionskanaler. (2) Mediebrugerne benytter flere medier samtidig, såkaldt multitasking. (3) Forbrugerne har behov for øget kontrol over deres medieforbrug. Hvad angår 1), det stigende antal medier og distributionskanaler, sker der en fragmentering både hvad angår udbud af indhold og hvad angår mængden af kanaler, som indholdet distribueres gennem. På 4 Karakteristikken er tegnet af Michael Thim, IUM på et seminar om reklameeffekt (8. september 2006) 18

19 udbudssiden er det særligt de adskillige tusinde budskaber og valgmuligheder forbrugeren står over for, der spiller en rolle, mens der på kanalsiden er en stor stigning i kanaler og en stigende zapning mellem kanaler, der er kendetegnende for situationen. I sammenhæng med dette forudser IBM-rapporten Media and Entertainment 2010, at fremtiden vil bringe en fortsat kamp om forbrugernes opmærksomhed på grund af de mange nye medieintroduktioner. En kamp, der skal vindes af medieudbyderne ved at give forbrugerne frihed til at styre deres eget medieforbrug. 5 Rapporten anbefaler således blandt andet, at medieudbyderne skal være åbne over for distribution når og hvor, der er behov for mediet, åbne digitale døre for at skabe et dynamisk indhold og endelig stræbe efter at levere on-demand produkter. 6 Denne diskussion er specielt relevant for gratisavismarkedet, fordi udgiverne af disse produkter netop retfærdiggør deres eksistens ud fra et rationale om, at man har fundet en tidslomme, hvor forbrugernes behov for nyhedskonsumering ikke er dækket. Dermed er gratisaviser blevet et produkt, der lever op til tendenserne på markedet - mindre tid til hvert enkelt medie, et større krav om brugerstyring og et større behov for målrettede nyheder. 7 Hvad angår 2), multitasking, illustrerer figur 3 på hvilke tidspunkter af døgnet og ved hvilke rutiner, de enkelte medier søger at fange forbrugerens opmærksomhed. Som det ses, er der stor kamp om forbrugerne i netop de tidslommer, hvor gratisaviserne også kæmper om opmærksomheden. Det, der er fordelen ved gratisaviser i modsætning til specielt TV er, at gratisavisen opfylder et behov hos forbrugerne, der kan opfyldes eksempelvis under transport, hvor alternativerne kun er andre bærbare medier som radio, ipod, bøger, betalingsaviser eller blot tidsfordriv. Dermed kan dette medie noget, som ikke ret mange andre medier kan, nemlig fungere som et nyhedsmedie, der kan benyttes i de tidslommer, som mange mennesker oplever at have på en dag. Teknologien til podcasting af TVudsendelser som for eksempel Nyhederne er til stede i dag, men benyttes kun af et meget begrænset antal mennesker i Danmark. 8 Hermed står gratisavismediet stærkt, fordi det er et medie der er i stand til at få koncentreret opmærksomhed fra brugerne. 5 En tidligere rapport Vying for attention af IBM consulting (2001) fastslog, at forbrugernes opmærksomhed er en knap ressource for medierne, fordi vi konstant bombarderes med budskaber. Udfordringen for medievirksomheder er derfor at vinde og fastholde forbrugernes opmærksomhed på en omkostningseffektiv måde. 6 Media and entertainment 2010 (2006) 7 Interview (9. maj 2007) med David Trads og (29. januar 2007) med Søren Østergaard Sørensen 8 Baseret på estimater lavet af TV 2s analyseafdeling. Interview (1. marts 2007) med Mette Lehrmann 19

20 Figur 3: Nyhedsmediernes placering i døgnet Husstandsomdelte gratisaviser Trafikdistribuerede gratisaviser Trad. dagblade Internet Radio TV Andet (Podcasting, nyhedsskærme etc.) Tidspunkt Morgen Middag Aften Indhold Morgenrutiner Pendling Arbejdsdag Pendling Aftenrutiner Kilde: Egen tilvirkning En ny medieforbrugsundersøgelse fra USA viser, at en gennemsnitsamerikaner bruger 9,5 time om dagen på medier. 9 Tallet herhjemmefra er noget lavere, men ligger dog stadig højt, på gennemsnitligt cirka 6 timer om dagen. 10 Nettoforbruget af medier, det vil sige det faktiske tidsforbrug, er imidlertid kun 3 timer og 55 minutter på medier, 11 hvilket selvsagt indikerer, at multitasking er en væsentlig del af mediebilledet. Ikke bare ved brug af flere medier på samme tid, men også brug af medier i samspil med andre aktiviteter. Gallups undersøgelse viser eksempelvis, at kun halvdelen af den tid, der bruges foran tv-skærmen, er rent dedikeret til tv-mediet. Resten af tiden bliver programmerne set samtidig med at der læses avis eller bøger, tales i telefon, laves mad, bruges internet og så videre. 12 For avismediet gælder, at der i hverdagene bruges gennemsnitlig 18 minutter på at læse avis, og i ca. 20% af den tid bliver der også hørt radio. 13 Hvad angår 3), behovet for øget kontrol over medieforbruget, skyldes dette dels, at udbuddet af medier gør, at forbrugerne, har fået magten, dels at mange oplever større stress end tidligere, og derfor har brug for medier, der opfylder specifikke behov i specifikke situationer og i højere grad er mere personligt målrettet. Det er særligt de nye digitale og interaktive medier, der har haft mulighed at personalisere mediet til den enkelte bruger, hvor de traditionelle massemedier lægger mindre kontrol over til brugerne. Overordnet set er aviser som mediegruppe gået fra at have en dagsordensættende position til at blive et medie blandt mange andre, og mediegruppen har i mange tilfælde set faldende 9 Koeppel (2007) 10 TNS Gallup (2004). Tallet er efter vores vurdering steget en smule siden 2004 pga. den større udbredelse af internettet 11 Randrup (2006, s. 84) 12 TNS Gallup (2004) 13 TNS Gallup (2004) 20

Det internationale område

Det internationale område Det internationale område Tema: Globalisering Fag: Dansk Fag: Samtidshistorie Titel: Medierne, samfundet og kulturen Indhold 1.0 Indledning udvikling i nyhedsmedier.3 2.0 Problemformulering..3 3.0 Tv-mediets

Læs mere

Vejledning til Projektopgave. Akademiuddannelsen i projektstyring

Vejledning til Projektopgave. Akademiuddannelsen i projektstyring Vejledning til Projektopgave Akademiuddannelsen i projektstyring Indholdsfortegnelse: Layout af projektopgave!... 3 Opbygning af projektopgave!... 3 Ad 1: Forside!... 4 Ad 2: Indholdsfortegnelse inkl.

Læs mere

Tænk-selv -øvelser i Index Danmark/Gallup.

Tænk-selv -øvelser i Index Danmark/Gallup. Tænk-selv -øvelser i Index Danmark/Gallup. Bemærk! Alle øvelserne beregnes med udgangspunkt i tallene for 2005 (med mindre andet står angivet i selve opgaven)! Øvelse A) MetroXpress og de unge. Hvor mange

Læs mere

Den larmende verden!!

Den larmende verden!! BLOG DIG TIL SUCCES Den larmende verden Den larmende verden Overflod af indhold og afsendere 1/4 af alt indhold er i dag skabt af brugerne selv 10 timer Så meget content indtager vi hver eneste dag 5x

Læs mere

Agenda. Trendanalysen 2010. TNS Media. Morten Kromann-Larsen. Mindshare og Børsen TNS

Agenda. Trendanalysen 2010. TNS Media. Morten Kromann-Larsen. Mindshare og Børsen TNS Trendanalysen 2010 Agenda 1. Trendanalysen 2010 om undersøgelsen 2. Tilbageblik Trends 2009 3. Forventninger til 2010 4. Mediaplanerne - forventningerne til mediamarkedet 5. Konklusion Trendanalysen 2010

Læs mere

Multi Media Mennesket. Optimering af medie valg på tværs af mediegrupper

Multi Media Mennesket. Optimering af medie valg på tværs af mediegrupper Multi Media Mennesket Optimering af medie valg på tværs af mediegrupper Agenda 1. Situationen 2. Formål 3. Partnere 4. Design 5. Analyseværktøjet Multi Media Mennesket Optimering af medie valg på tværs

Læs mere

Spørg dine læsere. Danske Mediers inspirationsseminar om læserundersøgelser 18. Marts Due & Partners

Spørg dine læsere. Danske Mediers inspirationsseminar om læserundersøgelser 18. Marts Due & Partners Spørg dine læsere Danske Mediers inspirationsseminar om læserundersøgelser 18. Marts 2014 www.due.dk med flere Mediesamarbejder over tiden Kristeligt Dagblad Ofir Søndagsavisen Bedre Hjem Audimagazine

Læs mere

SPAR NORD OPNÅR FORNEMME SYNERGIEFFEKTER VIA TV-SPOTS, LOKAL ANNONCERING OG MÅLRETTEDE ÉN-TIL-ÉN MEDIER

SPAR NORD OPNÅR FORNEMME SYNERGIEFFEKTER VIA TV-SPOTS, LOKAL ANNONCERING OG MÅLRETTEDE ÉN-TIL-ÉN MEDIER SPAR NORD OPNÅR FORNEMME SYNERGIEFFEKTER VIA TV-SPOTS, LOKAL ANNONCERING OG MÅLRETTEDE ÉN-TIL-ÉN MEDIER Synergi og skarp segmentering kan løfte Return on Investment markant. Det viser en test, Spar Nord

Læs mere

Trends 2013. Ansvarlig hos MEGAFON: Asger Nielsen ahn@megafon.dk. Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening

Trends 2013. Ansvarlig hos MEGAFON: Asger Nielsen ahn@megafon.dk. Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening Trends 2013 En MEGAFON undersøgelse med Huset Markedsføring, Dagligvareleverandørerne (DLF), Dansk Annoncørforening (DAF), Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening (DRRB) og Berlingske Tidende

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

Runde 2: November 2014

Runde 2: November 2014 Runde 2: November 2014 INDHOLD Metode Forbrugeradfærd Mærkekendskab Mærkeevaluering Opsummering Målgruppestudie METODE Formål: At måle opfattelse og overvejelse af Cphbusiness, med hensigt på at kunne

Læs mere

Content Marketing den kommercielle redaktion. Danske Medier, 14. januar 2014

Content Marketing den kommercielle redaktion. Danske Medier, 14. januar 2014 Content Marketing den kommercielle redaktion Danske Medier, 14. januar 2014 1 Intro til Morten Asmussen: 1. Berlingske Media er et stort mediehus med masser af medier. 2. Normalt er det journalisterne,

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

Med denne viden vil det være muligt at tilrettelægge fremtidige markedsføringsstrategier.

Med denne viden vil det være muligt at tilrettelægge fremtidige markedsføringsstrategier. Indledning Explora har i foråret 2005 udført en instrumentalitetsanalyse for De Lokale Ugeaviser. Formålet med instrumentalitetsanalysen er at beskrive, hvordan danskerne læser ugeaviserne, og hvorfor

Læs mere

FRA DISTRIBUTION TIL HANDLING Tilbudsavisens plads i det samlede mediebillede. 1 Gennemført af

FRA DISTRIBUTION TIL HANDLING Tilbudsavisens plads i det samlede mediebillede. 1 Gennemført af FRA DISTRIBUTION TIL HANDLING Tilbudsavisens plads i det samlede mediebillede 1 TILBUDSAVISEN PLADS I DET SAMLEDE MEDIEBILLEDE Post Danmark har bedt IUM om at belyse tilbudsavisens plads i det samlede

Læs mere

Indledning. Problemformulering:

Indledning. Problemformulering: Indledning En 3 år gammel voldssag blussede for nylig op i medierne, da ofret i en kronik i Politiken langede ud efter det danske retssystem. Gerningsmanden er efter 3 års fængsel nu tilbage på gaden og

Læs mere

SPECIALRAPPORT Journalistiske kvaliteter 1999-2014

SPECIALRAPPORT Journalistiske kvaliteter 1999-2014 SPECIALRAPPORT Journalistiske kvaliteter 1999-2014 Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk medieudviklingen@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk/medieudviklingen

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

Agenda. Trendanalysen 2011. TNS Media Kontaktperson Morten Kromann-Larsen. Mindshare TNS

Agenda. Trendanalysen 2011. TNS Media Kontaktperson Morten Kromann-Larsen. Mindshare TNS Trendanalysen 2011 Agenda 1. Trendanalysen 2011 - om undersøgelsen 2. Tilbageblik - Trends 2010 3. Forventninger til 2011 4. Mediaplanerne - forventningerne til mediamarkedet 5. Konklusion Trendanalysen

Læs mere

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

HVEM ER SØNDAGSAVISEN

HVEM ER SØNDAGSAVISEN HVEM ER SØNDAGSAVISEN Fakta 1.147.000 læsere hver uge Målrettet annoncering i 24 lokale udgaver Over 1.500 lokale, regionale og landsdækkende annoncører Udgivelse fredag Den mest læste avis i weekenden

Læs mere

TNS Gallup Trendanalysen 2009

TNS Gallup Trendanalysen 2009 TNS Gallup Trendanalysen 2009 Morten Kromann-Larsen Direktør, Media I samarbejde med: Media om undersøgelsen En undersøgelse, hvor de 450 største annoncører i Danmark blev inviteret til at deltage i et

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning Folk og forskning Forskningsformidling - Danskernes kilder til viden om forskning Notat 2001/2 ISSN: 1399-8897 Analyseinstitut for Forskning/ The Danish Institute for Studies

Læs mere

Afsluttende opgave Kommunikation/it Roskilde Tekniske Gymnasium Emad Osman

Afsluttende opgave Kommunikation/it Roskilde Tekniske Gymnasium Emad Osman Afsluttende opgave Kommunikation/it 16-05-2008 Roskilde Tekniske Gymnasium Emad Osman Indledning I denne afsluttende opgave har fået vi et emne for og nogle under emner vi kan vælge imellem fx markedsføring,

Læs mere

Eniro-Krak // SME-analyse. Tabelrapport (DK & SE)

Eniro-Krak // SME-analyse. Tabelrapport (DK & SE) Eniro-Krak // SME-analyse Tabelrapport (DK & SE) www.radiuskommunikation.dk i Indhold Om analysen... iv Hovedkonklusioner... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Tabel 1: Hvilken branche tilhører din virksomhed?...1

Læs mere

Et oplæg til dokumentation og evaluering

Et oplæg til dokumentation og evaluering Et oplæg til dokumentation og evaluering Grundlæggende teori Side 1 af 11 Teoretisk grundlag for metode og dokumentation: )...3 Indsamling af data:...4 Forskellige måder at angribe undersøgelsen på:...6

Læs mere

Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare

Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare Danskerne har været trofaste TV-seere i mange år, men efter

Læs mere

Kære annoncører og mediebureauer

Kære annoncører og mediebureauer 2012 Kære annoncører og mediebureauer Vi er glade for at kunne give dig opskriften på større effekt for annoncekronerne: Tag Danmarks mest læste avis. Kombiner med stærk dækning både lokalt og regionalt.

Læs mere

Bilag 7: Afviklingsguide til fokusgrupper

Bilag 7: Afviklingsguide til fokusgrupper Bilag 7: Afviklingsguide til fokusgrupper 0. Introduktion Informanterne tildeles computer eller tablet ved lodtrækning og tilbydes kaffe/te/lignende. Først og fremmest skal I have en stor tak, fordi I

Læs mere

Fra Share of Wallet til Share of Life Finanskonferencen 2015 Per Østergaard Jacobsen, CBS

Fra Share of Wallet til Share of Life Finanskonferencen 2015 Per Østergaard Jacobsen, CBS Fra Share of Wallet til Share of Life Finanskonferencen 2015 Per Østergaard Jacobsen, CBS Dagens filosofiske betragtning Det var godt, vi fik det bedre - men det havde været bedre, hvis vi havde fået det

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Forbrug af medier i Danmark. Mediestøtteudvalget den 8. februar 2011

Forbrug af medier i Danmark. Mediestøtteudvalget den 8. februar 2011 Forbrug af medier i Danmark Mediestøtteudvalget den 8. februar 2011 Agenda 1. De trykte medier, Index Danmark Gallup p. 3 2. Multi Media Mennekset p. 16 Forbrug af medier i Danmark Mediestøtteudvalget

Læs mere

2017 MEDIERNES UDVIKLING I DANMARK INTERNETTRAFIK FOTO: COLOURBOX ISSN X

2017 MEDIERNES UDVIKLING I DANMARK  INTERNETTRAFIK FOTO: COLOURBOX ISSN X 2017 MEDIERNES UDVIKLING I DANMARK WWW.SLKS.DK/MEDIEUDVIKLINGEN INTERNETTRAFIK FOTO: COLOURBOX ISSN 2445-852X Internettrafik Indhold 1 Introduktion... 2 2 Hovedresultater... 3 3 Konklusion... 4 4 Trafikken

Læs mere

Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt?

Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt? Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt? Af seniorkonsulent hos Wilke, Søren Pedersen (sp@wilke.dk) Amerikansk forskning viser, at Word of Mouth er en af de potentielt stærkeste markedsføringsparametre,

Læs mere

Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575. Mobil

Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575. Mobil Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575 Mobil Godteposen Det mobile markedet og Ekstra Bladet Status på Ekstra Bladets mobile aktiviteter Strategi og markedsposition Hvem benytter sig af

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Læserprofil Fyens Stiftstidende (H)

Læserprofil Fyens Stiftstidende (H) Præsentation af Fynske Medier Læserprofil Fyens Stiftstidende (H) Fyens Stiftstidende (H) har 142.000 læsere Den typiske læser: 40 år og opefter Høj husstandsindkomst Højere uddannelse Funktionær Ejerbolig

Læs mere

Reklameanalysen 2013 Danskernes holdning til reklamer

Reklameanalysen 2013 Danskernes holdning til reklamer Reklameanalysen 2013 Danskernes holdning til reklamer Indhold Formål og metode Spørgeskema indhold Generel holdning Fanger opmærksomhed Reklame & irritation Brug Præference Baggrundsvariable 2 Reklameanalysen

Læs mere

PLUS gruppen. Annoncering med regionalt perspektiv

PLUS gruppen. Annoncering med regionalt perspektiv PLUS gruppen Annoncering med regionalt perspektiv Målrettet markedsføring med PLUSgruppen PLUSgruppen skaber værdi for din virksomhed via: Redaktionel værdi Attraktive målgrupper Det er PLUSgruppens mission,

Læs mere

PLUSgruppen er et annoncesamarbejde mellem fire lokale jyske dagblade, der ud kommer mandag-lørdag:

PLUSgruppen er et annoncesamarbejde mellem fire lokale jyske dagblade, der ud kommer mandag-lørdag: PLUSgruppen er et annoncesamarbejde mellem fire lokale jyske dagblade, der ud kommer mandag-lørdag: Aviserne er førende medier i deres lokaleområder og giver dig mulighed for at skabe kontakt til potentielle

Læs mere

Læserundersøgelse af En venlig hilsen. Odense Kommunes blad til borgere over 65 år. December Rapport

Læserundersøgelse af En venlig hilsen. Odense Kommunes blad til borgere over 65 år. December Rapport Læserundersøgelse af En venlig hilsen Odense Kommunes blad til borgere over 65 år December 2010 Rapport Rapporten er udarbejdet af Christian Krogsgaard Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Formålet med

Læs mere

Til vurderingen af en tjenestes indvirkning på markedet vil det være relevant at tage udgangspunkt i de følgende fem forhold:

Til vurderingen af en tjenestes indvirkning på markedet vil det være relevant at tage udgangspunkt i de følgende fem forhold: Værditest: Generelle retningslinier for vurdering af nye tjenesters indvirkning på markedet Denne vejledning indeholder retningslinier for den vurdering af en planlagt ny tjenestes indvirkning på markedet,

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

MEDIEANALYSE Publicity for Business Region North Denmark August 2016

MEDIEANALYSE Publicity for Business Region North Denmark August 2016 MEDIEANALYSE Publicity for Business Region North Denmark August 2016 Analysens indhold 1. Indledning... 2 Introduktion... 2 Data... 2 Medierne... 2 2. Medieomtaler... 2 Antal omtaler... 2 Fordelt på måneder...

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Danskernes medievaner ud fra et demokratisk perspektiv

Danskernes medievaner ud fra et demokratisk perspektiv Danskernes medievaner ud fra et demokratisk perspektiv Trine Bille Associate Professor, Ph.D. Institut for Innovation og Organisationsøkonomi Copenhagen Business School Udvalget om den fremtidige offentlige

Læs mere

Ny metode bag læsertal i Index Danmark/Gallup

Ny metode bag læsertal i Index Danmark/Gallup Ny metode bag læsertal i Index Danmark/Gallup Parterne bag Index Danmark/Gallup har med virkning fra 1. januar 2009 implementeret en række ændringer til optimering af metoden bag læsertallene i Index Danmark/Gallup.

Læs mere

En varm velkomst til. Poul Melbye Analysechef, Politiken

En varm velkomst til. Poul Melbye Analysechef, Politiken En varm velkomst til Poul Melbye Analysechef, Politiken Fra fiasko til succes Poul Melbye, Analysechef, Politiken Politiken Første udgave: 1. oktober 1884 3 ansatte Oplag på 2000 STØT FALDENDE OPLAG 150.000

Læs mere

Gruppeopgave kvalitative metoder

Gruppeopgave kvalitative metoder Gruppeopgave kvalitative metoder Vores projekt handler om radikalisering i Aarhus Kommune. Vi ønsker at belyse hvorfor unge muslimer bliver radikaliseret, men også hvordan man kan forhindre/forebygge det.

Læs mere

QUESTIONNAIRE DESIGN. Center for OPinion & ANalyse (COPAN) betydningen heraf for datakvalitet. Lektor Sanne Lund Clement E-mail: clement@dps.aau.

QUESTIONNAIRE DESIGN. Center for OPinion & ANalyse (COPAN) betydningen heraf for datakvalitet. Lektor Sanne Lund Clement E-mail: clement@dps.aau. QUESTIONNAIRE DESIGN og betydningen heraf for datakvalitet Lektor Sanne Lund Clement E-mail: clement@dps.aau.dk Center for OPinion & ANalyse (COPAN) 1 QUESTIONNAIRE DESIGN Design er her ikke lig layout

Læs mere

Indholdsfortegnelse. PLUS gruppen +4. Dobbeltdækning. PLUS gruppen +7. Online muligheder. Plusgruppen skaber værdi. Print + Online. Profiler.

Indholdsfortegnelse. PLUS gruppen +4. Dobbeltdækning. PLUS gruppen +7. Online muligheder. Plusgruppen skaber værdi. Print + Online. Profiler. Indholdsfortegnelse PLUS gruppen +4 Dobbeltdækning PLUS gruppen +7 Online muligheder Plusgruppen skaber værdi Print + Online Profiler Kontakt Kilde: Index Danmark/Gallup 2.3. kvartal 2011 Base: 4.772.000

Læs mere

Indehaver af kommunikationsvirksomheden Kontrabande, Udviklingsdirektør, redaktør og journalist på Ugebrevet Mandag Morgen,

Indehaver af kommunikationsvirksomheden Kontrabande, Udviklingsdirektør, redaktør og journalist på Ugebrevet Mandag Morgen, Ph.d. i mediesociologi og journalistik, SDU og Fyens Stiftstidende, 2016 Indehaver af kommunikationsvirksomheden Kontrabande, 2005- Udviklingsdirektør, redaktør og journalist på Ugebrevet Mandag Morgen,

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 # METODE METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere.

Læs mere

2 Hovedresultater. Slots og Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2016/Branche og forbrug Side 4 af 37. forbrugsart, husstandsgrupper og prisenhed.

2 Hovedresultater. Slots og Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2016/Branche og forbrug Side 4 af 37. forbrugsart, husstandsgrupper og prisenhed. 2 Hovedresultater Husstandenes forbrug på medierelaterede forbrugsposter 1994 2014 Den andel af det samlede forbrug i husstandene, som går til de medierelaterede forbrugsposter, er steget fra at udgøre

Læs mere

Pendlermåling Øresund 0608

Pendlermåling Øresund 0608 Pendlermåling Øresund 0608 DAGENS PROGRAM INDHOLD Konklusioner Hvem pendler og hvorfor? Medievaner Tilfredshed med medierne/ Hvad mangler pendlerne 2 FORMÅL OG METODE Undersøgelsens primære formål er at

Læs mere

Studieforløbsbeskrivelse

Studieforløbsbeskrivelse 1 Projekt: Josef Fritzl manden bag forbrydelserne Projektet på bachelormodulet opfylder de givne krav til studieordningen på Psykologi, da det udarbejdede projekts problemstilling beskæftiger sig med seksualforbryderen

Læs mere

FLIPPED CLASSROOM MULIGHEDER OG BARRIERER

FLIPPED CLASSROOM MULIGHEDER OG BARRIERER FLIPPED CLASSROOM MULIGHEDER OG BARRIERER Er video vejen frem til at få de studerendes opmærksomhed? Udgivet af Erhvervsakademi Aarhus, forsknings- og innovationsafdelingen DERFOR VIRKER VIDEO 6 hovedpointer

Læs mere

Process Mapping Tool

Process Mapping Tool Process Mapping Tool Summary of Documentation Selected recommendations from PA Mål, midler og indsatser: Det bør fremgå hvilke målsætninger, der vedrører kommunens ydelser/indsatser og hvilke målsætninger,

Læs mere

Sammenfatning Danskernes brug af pakketjenester, juni 2015. 2015 Side 1

Sammenfatning Danskernes brug af pakketjenester, juni 2015. 2015 Side 1 Sammenfatning Danskernes brug af pakketjenester, juni 2015 2015 Side 1 Indhold Baggrund Side 3 Hypoteser Side 4 Borgere og mindre virksomheder i landområder er fortsat afhængige af befordringspligten (Post

Læs mere

BRAND SECRETS Udfold hemmelighederne bag dit brand!

BRAND SECRETS Udfold hemmelighederne bag dit brand! BRAND SECRETS Udfold hemmelighederne bag dit brand! EN FORUNDERLIG, OMSKIFTELIG VERDEN Er du nysgerrig omkring dit brand? Er der ikke altid en vinkel, der kan overraske? Verden forandrer sig hele tiden

Læs mere

Lektiebusser. Evaluering af gratis internet i busser. December 2013

Lektiebusser. Evaluering af gratis internet i busser. December 2013 Lektiebusser Evaluering af gratis internet i busser December 2013 1 Indhold 1 Baggrund og formål... 3 2 Facts og metode... 4 2.1 Repræsentativitet og validitet... 5 3 Respondenter... 6 4 Konklusioner...

Læs mere

PRIVATKLIENTUNDERSØGELSE

PRIVATKLIENTUNDERSØGELSE Rapport - borgernes behov for og anvendelse af juridisk rådgivning ved køb og salg af bolig 11. april 2003 Notater INDHOLD Baggrund for undersøgelsen... 4 Undersøgelsens formål... 5 Målgruppe... 5 Metode...

Læs mere

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13. Formulering af forskningsspørgsmål

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13. Formulering af forskningsspørgsmål + Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13 Formulering af forskningsspørgsmål + Læringsmål Formulere det gode forskningsspørgsmål Forstå hvordan det hænger sammen med problemformulering og formålserklæring/motivation

Læs mere

Resumé Fysisk aktivitet som forebyggende og sundhedsfremmende strategi

Resumé Fysisk aktivitet som forebyggende og sundhedsfremmende strategi Resumé Fysisk aktivitet som forebyggende og sundhedsfremmende strategi En undersøgelse af fysisk aktivitet og idræt brugt som forebyggelse og sundhedsfremme i to udvalgte kommuner. Undersøgelsen tager

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION BORGERPANELUNDERSØGELSE AUGUST 2015 Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Om undersøgelsen Side 4 Sammenfatning Side 5 Resultater fordelt på emnerne: Information om Holbæk

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

Facts om det danske mobilmarked II

Facts om det danske mobilmarked II Facts om det danske mobilmarked II Udviklingen på annoncemarkedet Konsulent Johan Winbladh, Danske Medier johanwinbladh@gmail.com - Tel: 21915612 74% af danskerne har en smartphone Smartphones står for

Læs mere

MEDIEUDVIKLING TV-BRANCHEN TV2 JANNE, MELANIE, DANIEL OG FREDERIK MPL 2015-2018

MEDIEUDVIKLING TV-BRANCHEN TV2 JANNE, MELANIE, DANIEL OG FREDERIK MPL 2015-2018 MEDIEUDVIKLING TV-BRANCHEN TV2 JANNE, MELANIE, DANIEL OG FREDERIK MPL 2015-2018 TV-BRANCHEN 10200 Omsætning 10000 9800 9600 9400 9200 9000 8800 8600 Tal opgjort i mio. kr. 2008 2009 2010 2011 Omsætning

Læs mere

> Giv dit medie optimal Et unikt medieoverblik.

> Giv dit medie optimal Et unikt medieoverblik. > > Giv dit medie optimal Et unikt medieoverblik. opmærksomhed! Medieportal for online planlægning Bliv repræsenteret på førende medieportal med 300 print-medier Unikke eksponeringsmuligheder Search, medieinfo

Læs mere

Indledning. Sikkerhed I: At undgå det forkerte. Notat om oplæg til sikkerhedsforskning. Erik Hollnagel

Indledning. Sikkerhed I: At undgå det forkerte. Notat om oplæg til sikkerhedsforskning. Erik Hollnagel Notat om oplæg til sikkerhedsforskning Erik Hollnagel Indledning En konkretisering af forskning omkring patientsikkerhed må begynde med at skabe klarhed over, hvad der menes med patientsikkerhed. Dette

Læs mere

Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt.

Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt. Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt. Kort gennemgang omkring opgaver: Som udgangspunkt skal du når du skriver opgaver i idræt bygge den op med udgangspunkt i de taksonomiske niveauer. Dvs.

Læs mere

Reklamer i tv er ikke

Reklamer i tv er ikke salg og markedsføring // tv-reklamer Reklamer i tv er ikke Det er ikke kun de store virksomheder, der kan have glæde af tv-mediets evne til at skabe hurtige resultater. Også mindre virksomheder kan med

Læs mere

VELKOMMEN OG PRÆSENTATION AF DAGENS AGENDA. Claus Ohrt, Salgschef, Ekstra Bladet & Claus Dalgaard, CEO, Starcom

VELKOMMEN OG PRÆSENTATION AF DAGENS AGENDA. Claus Ohrt, Salgschef, Ekstra Bladet & Claus Dalgaard, CEO, Starcom WEB TV SEMINAR VELKOMMEN OG PRÆSENTATION AF DAGENS AGENDA Claus Ohrt, Salgschef, Ekstra Bladet & Claus Dalgaard, CEO, Starcom AGENDA VELKOMMEN FREMTIDENS WEB TV PLATFORM DANSKERNES TV BRUG & WEB TV CASES

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case Aspector v/morten Kamp Andersen Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case PROGRAM 1. Hvorfor er der (igen) fokus på Talent Management? 2. Hvad er Talent Management? 3. Hvad er business casen?

Læs mere

Sne, Vand, Is og Permafrost i Arktis

Sne, Vand, Is og Permafrost i Arktis Sne, Vand, Is og Permafrost i Arktis Morten Skovgaard Olsen Gennemsnitstemperatur i Arktis Alle dele af kryosfæren påvirkes Havis Havis Økosystemer Feedbacks Katey Walter Anthony, UAF Muligheder og udfordringer

Læs mere

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 18. Den videnskabelige artikel

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 18. Den videnskabelige artikel + Forskningsprojekt og akademisk formidling - 18 Den videnskabelige artikel + Læringsmål Definere en videnskabelig artikel Redegøre for de vigtigste indholdselementer i en videnskabelig artikel Vurdere

Læs mere

Regnskabsmeddelelse 2010

Regnskabsmeddelelse 2010 Regnskabsmeddelelse 2010 Historisk godt år for JP/Politikens Hus JP/Politikens Hus fik i 2010 et overskud på 267,1 mio. kroner før skat. Det er en fremgang på 197,5 mio. kroner i forhold til året før.

Læs mere

CONTENT MARKETING. video facebook sociale medier artikler linkedin mål pinterest animation content strategi instagram hjemmeside WEMAKEGRAPHICS

CONTENT MARKETING. video facebook sociale medier artikler linkedin mål pinterest animation content strategi instagram hjemmeside WEMAKEGRAPHICS 7VIGTIGE TRICKS TIL DIN CONTENT MARKETING video facebook sociale medier artikler linkedin mål pinterest animation content strategi instagram hjemmeside HVAD ER CONTENT MARKETING Content Marketing er markedsføring,

Læs mere

REKRUTTERING BLANDT VIRKSOMHEDER MED FORGÆVES REKRUTTERINGER, FORÅRET 2013. 1. Indledning. 2. Analysedesign

REKRUTTERING BLANDT VIRKSOMHEDER MED FORGÆVES REKRUTTERINGER, FORÅRET 2013. 1. Indledning. 2. Analysedesign REKRUTTERING BLANDT VIRKSOMHEDER MED FORGÆVES REKRUTTERINGER, FORÅRET 2013 Dato 2013-06-10 1. Indledning Arbejdsmarkedsstyrelsen (AMS) har bedt Rambøll gennemføre en tillægssurvey til styrelsens ordinære

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Side 1 af 12 YouSee A/S, Presse DATO 17/4-2013 INITIALER BWJ/IKJE Version: FINAL Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Forord Denne analyse er den fjerde i en række, som YouSee

Læs mere

Effekter & virkningsgrader af markedsføring Casestudie af tilbudsaviser i detailhandlen

Effekter & virkningsgrader af markedsføring Casestudie af tilbudsaviser i detailhandlen Casestudie af tilbudsaviser i detailhandlen Claus Varnes & Per Østergaard Jacobsen Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Observationer fra tidligere analyser Maksimering frem for optimering Strategi

Læs mere

Medieforbrug på tablets 2013-14

Medieforbrug på tablets 2013-14 Medieforbrug på tablets 2013-14 Stock and flow Flow is the feed. It s the posts and the tweets. It s the stream of daily and sub-daily updates that remind people that you exist. Stock is the durable

Læs mere

Internettet og sociale medier bringer danskerne længere omkring i nyhedsuniverset

Internettet og sociale medier bringer danskerne længere omkring i nyhedsuniverset Reuters Digital News Report 2015 Kim Schrøder, kimsc@ruc.dk, 4098 5378 Internettet og sociale medier bringer danskerne længere omkring i nyhedsuniverset Notat om hovedresultater for med særligt henblik

Læs mere

MICHAEL CHRISTIANSEN / BESTYRELSESFORMAND MARIA RØRBYE RØNN / GENERALDIREKTØR GITTE RABØL / MEDIEDIREKTØR

MICHAEL CHRISTIANSEN / BESTYRELSESFORMAND MARIA RØRBYE RØNN / GENERALDIREKTØR GITTE RABØL / MEDIEDIREKTØR Kulturudvalget 2012-13 KUU Alm.del Bilag 171 Offentligt MICHAEL CHRISTIANSEN / BESTYRELSESFORMAND MARIA RØRBYE RØNN / GENERALDIREKTØR GITTE RABØL / MEDIEDIREKTØR ØGET DEBAT OM DR OG PUBLIC SERVICE FØRST

Læs mere

Optagelsesprøve 2010. Velkommen. til optagelsesprøven 2010. Temaet for optagelsesprøven er: Unge vil revolutionere livsstilsbrancherne

Optagelsesprøve 2010. Velkommen. til optagelsesprøven 2010. Temaet for optagelsesprøven er: Unge vil revolutionere livsstilsbrancherne Velkommen til optagelsesprøven 2010 Temaet for optagelsesprøven er: BEC Design Forord Unge vil revolutionere livsstilsbrancherne Mange trends og tendenser er i gennem tiderne blevet sparket i gang af konjunkturernes

Læs mere

Trendanalysen 2013. Trendanalysen 2013

Trendanalysen 2013. Trendanalysen 2013 TNS 22. november 2012 Contents 1 Om undersøgelsen 3 2 Tilbageblik - 2012 5 3 Forventninger til 9 4 Mediaplanerne 20 5 Konklusion 29 TNS 22. november 2012 2 1 Om undersøgelsen TNS 22. november 2012 Om undersøgelsen

Læs mere

2. En mere fleksibel løsning der er endnu nemmere at anvende for den enkelte bruger

2. En mere fleksibel løsning der er endnu nemmere at anvende for den enkelte bruger CatMan Solution V3 er klar til at blive rullet ud Vi arbejder hele tiden på mange fronter, for at sikre jer endnu bedre og hurtigere adgang til den viden der kan genereres fra store mængder af data. Lancering

Læs mere

Præsentation for Danske Regioner Regionsrådsvalg 2013 kampagne Strategisk og kreativt oplæg Anbefaling på medievalg

Præsentation for Danske Regioner Regionsrådsvalg 2013 kampagne Strategisk og kreativt oplæg Anbefaling på medievalg Præsentation for Danske Regioner Regionsrådsvalg 2013 kampagne Strategisk og kreativt oplæg Anbefaling på medievalg PrimeTime Kommunikation A/S Onsdag 20. december 2012 Baggrund for kampagnen > Regionsrådsvalg

Læs mere

Relancering af wikien for den fælleskommunale rammearkitektur

Relancering af wikien for den fælleskommunale rammearkitektur Bilag 5 Punkt 13 Projektbeskrivelse Relancering af wikien for den fælleskommunale rammearkitektur Sammenfatning Projektets første fase skal afdække grundlaget for og stille forslag til den efterfølgende

Læs mere

Iværksættere og selvstændige i DM

Iværksættere og selvstændige i DM Iværksættere og selvstændige i DM Dansk Magisterforening har i foråret 2015 foretaget en undersøgelse blandt foreningens medlemmer, der er selvstændige erhvervsdrivende. Undersøgelsen har til formål at

Læs mere

Kendskabs- og læserundersøgelse

Kendskabs- og læserundersøgelse Kendskabs- og læserundersøgelse Magasinet Sammen om Rødovre Konsulent: Connie F. Larsen Konsulent: Asger H. Nielsen Gennemført d. 16. til 21. november, 2016 1 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

9. KONKLUSION... 119

9. KONKLUSION... 119 9. KONKLUSION... 119 9.1 REFLEKSIONER OVER PROJEKTETS FUNDAMENT... 119 9.2 WWW-SØGEVÆRKTØJER... 119 9.3 EGNE ERFARINGER MED MARKEDSFØRING PÅ WWW... 120 9.4 UNDERSØGELSE AF VIRKSOMHEDERNES INTERNATIONALISERING

Læs mere

Mistede oplysninger i forbindelse

Mistede oplysninger i forbindelse Mistede oplysninger i forbindelse med fravalg af revision -Analyse af 2014-regnskaberne www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager

Læs mere

ENGAGE, EXPLORE, DEVELOP: SKAB NYE MULIGHEDER GENNEM INDDRAGELSE

ENGAGE, EXPLORE, DEVELOP: SKAB NYE MULIGHEDER GENNEM INDDRAGELSE Et workshopforløb i tre dele med Teori og Praksis som case 12. februar, 5. marts og 19. marts, Keywords: brugerinddragelse, co-creation, proces, værdiskabelse og projektdesign. klokken 16.00-19.00 ENGAGE,

Læs mere

Notat vedr. resultaterne af specialet:

Notat vedr. resultaterne af specialet: Notat vedr. resultaterne af specialet: Forholdet mellem fagprofessionelle og frivillige Et kvalitativt studie af, hvilken betydning inddragelsen af frivillige i den offentlige sektor har for fagprofessionelles

Læs mere

WWW.REDENUNG.DK/GRAAZONER SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL

WWW.REDENUNG.DK/GRAAZONER SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL Skemaerne viser udvalgte kompetencemål, som helt eller delvis kan opfyldes gennem Gråzoner-forløbet. Der er ved hvert færdighedsmål udvalgt de mest relevante dele

Læs mere

Kulturgæst segment: SPECIAL INTEREST/TYSKLAND

Kulturgæst segment: SPECIAL INTEREST/TYSKLAND Kulturgæst segment: SPECIAL INTEREST/TYSKLAND 4a. SPECIAL INTEREST TURISTER Tyskland Case eksempel: Mennesker med interesse for events, sport og kultur Special interest turister Eksempel: Mennesker med

Læs mere