Referent: Udfærdiget dato : Mødested. Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med to yderligere emner. TL og PKW havde meldt afbud.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referent: Udfærdiget dato : Mødested. Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med to yderligere emner. TL og PKW havde meldt afbud."

Transkript

1 Referat bestyrelsesmøde i UDDU /6 1.0 Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med to yderligere emner. TL og PKW havde meldt afbud. 2.0 Godkendelse af referat fra mødet d med gennemgang af bullits Bullits gennemgået. 3.0 Ny udgave af symposievejledning Vejledning gennemgås og findes. Uddannelsesudvalget er fortsat ansvarlig for den praktiske afvikling af symposierne og kontakt foregår gennem UDDU, der kan uddelegere ansvaret. Symposiet om tirsdagen skal gerne have et relevant uddannelseselement, som appellerer til både kommende og nuværende speciallæger, og gerne bredt. Symposiet om torsdagen er et fagområdesymposium, som gerne skal have emner der henvender sig bredt til selskabet medlemmer og gerne over flere fagområder. MB har udviklet en rulleplan for afholdelse af symposierne, således at alle fagområderne får ansvar for et symposium. Der er endvidere mulighed for at byde ind på ekstrasymposier. Rulleplan og medfølgende brev kan på nær enkelte punkter godkendes og sendes til fagområderne. 4.0 Simulatorkirurgi: Der er rettet henvendelse til SAKS mhp. at få afdækket forhold og muligheder for simulatortræning i artroskopisk kirurgi. Vi afnventer fortsat svar. IT kan berette at der er indkøbt en skopisk simulator på Hillerød Sygehus. Det er ganske bekosteligt og kræver kontinuerlig teknisk bistand. Der bør således foregå samarbejde på regionalt plan for at udnytte ressoucerne bedst muligt. Det diskuteres at bestået simulatortræning kunne blive obligatorisk i løbet af introduktionsuddannelsen. Simulatortræning kunne ligeledes være emne for en uddannelsesdag

2 Referat bestyrelsesmøde i UDDU /6 eller et symposium og vi vil i UDDU arbejde videre med emnet. Vi afventer tilbagemelding fra SAKS. 5.0 Fase III status. Portefølje. TL Arbejdet med målbeskrivelsen er nu afsluttet og godkendt af SST. Porteføljen vil blive færdigredigeret snarrest. For hurtigst muligt at få implementeret målbeskrivelsen er det besluttet, at alle som har påbegyndt hoveduddannelse efter 30. april 2009 skal anvende den nye målbeskrivelse. Såfremt man allerede har gennemført fokuserede ophold i en sektion vil dette dog fortsat være godkend. 6.0 Fase IV status Der er ikke kommet flere tilbagemeldinger fra fagområderne, og de skal rykkes for dette. Hvis tankerne i fase IV skal kunne implementeres vil det blive nødvendigt med mere fleksible og evt. tidsbegrænsede afdelingslægestillinger. YL har en principiel holdning om at afdelingslægestillinger er tidsubegrænsede og efteruddannelse og specialisering bør foregå i disse. Muligheden for orlov fra fast stilling som afdelingslæge på mindre sygehus for at få 1 års specialiseret ansættelse skulle være muligt i henhold til gældende regler. Se link. ublic_visningstype=1&public_nyhedsid=52418 Vi mener dog det er uhensigtsmæssigt med disse ufleksible forhold og vil arbejde for en ændring i dette. 7.0 Nyt om HU i det private TL har meldt afbud og punktet flyttes til næste møde. SST er i gang med at undersøge kvaliteten af uddannelse i det private.

3 Referat bestyrelsesmøde i UDDU /6 8.0 Uddannelsesdagen blev aflyst hvad gør vi så? Grundet for få tilmeldte (17 UAO og 17 uddannelsessøgende)- så vi os nødsaget til at aflyse uddannelsesdagen. Mange der allerede havde tilmeldt sig, har meldt tilbage at de undrer sig over at så få havde tilmeldt sig og at de fandt arrangementet og emnerne højst relevante. De fandt det således beklageligt at Uddannelsesdagen blev aflyst. En del uddannelsessøgende læger kan have prioriteret at tage til YODA s årsmøde ugen efter, men det forklarer ikke den manglende tilslutning fra UAO. Søren Overgaard har luftet muligheden for at uddannelsesdagen kunne gennemføres i løbet af efterårsmødet. Der var dog bred enighed i UDDU om at det ikke var praktisk gennemførligt, da der i forvejen er mange arrangementer under DOS-mødet. I stedet kunne uddannelsesdagen afholdes i samarbejde med YODA s årsmøde til næste forår. Der vil således blive bred tilslutning fra uddannelsessøgende læger og det vil måske også være mere attraktivt for UAO. Der er enighed i UDDU om at dette er en god ide. Der er fortsat behov for at få belyst emnet: hvordan sikrer vi kvaliteten i uddannelsen. Det er vigtigt at vi får vurderet kursisterne godkendelserne af kompetencekortene skal strammes op, i stedet for praksis om at det bare bliver godkendt. De enkelte vejledere eller UAO, skal måske have noget vejledning til at lave en mere eksamenpræget vurdering. Fagligt rettede vejlederkurser afholdes i PUF regi i region Syd. Det var en mulighed at oprette sådanne kurser for ortopædkirurgien for at opkvalificere vejlederne. I første omgang kan det kombineres som en spørgeskemaundersøgelse af UAO s arbejdsforhold. 9.0 Høring i forbindelse med dimensionering af speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsen ønsker høring i forbindelse med hvor mange speciallæger der skal uddannes i periode Der er frist i september, men DOS s bestyrelse ønsker svar 27. juni.

4 Referat bestyrelsesmøde i UDDU /6 Aktuelt haves fremskrivningen af antallet af speciallæger fra SST som eneste grundlag. Det vil ikke være muligt at forudsige behovet og dermed dimensioneringen i detaljer, men det bør kunne lade sig gøre at vurdere en tendens. FAME vil kræve flere speciallæger i front. Det kræves centralt fra og vil kræve flere stillinger. SPECIALEPLANEN: Behov for færre stillinger pga. nedlæggelse af akutte beredskaber, men flere stillinger pga. øget behov for specialisering i henhold til højt specialiserede og regionsfunktioner. DELTIDSSTILLINGER: Der kan blive behov for deltidsstillinger i fremtiden, da denne udvikling sker flere steder i udlandet og i samfundet. ORTOGERIATRI: Øgede behandlingsmuligheder i den ældre population der i øvrigt vokser hofte og knæ, degenerativ rygkirurgi. Øget administrations- og dokumentationsbyrde samt mulig opgaveglidning PKL og hjemmesiden Link er lagt op hjemmesiden. UEMS Bruxelles 8. og 9. april 2011 Europæisk spørgeskemaundersøgelse NWP orienterer at der er udsendt spørgeskemaer til UEMS/EBOT repræsentanter i hele Europa for at bl.a. at afdække rekrutteringsproblemer og forhold omkring dette. Det er ikke en videnskabelig undersøgelse, men bliver et fingerpeg om hvad der rører sig. Rekruttering ikke et generelt problem, men ofte et regionalt problem. Der er eksamen i forløbet af HUF i næsten alle lande.

5 Referat bestyrelsesmøde i UDDU /6 Danmark ligger godt med, men har ingen eksamen Program Survey-monkey. Nemt og effektivt online program med mange indbyggede funktioner. Abonnement koster 86 kr. om måneden. Specialisteksamen i Danmark? Eksamen bruges i næsten alle lande, enten som obligatorisk eller frivillig eksamen. Det er indtrykket at der er mange af de yngre kolleger som ikke har tilstrækkelig teoretisk viden. Eksamen vil være en fornuftig motivator for de uddannelsessøgende for at søge mere viden. Den uformelle kontrol af de uddannelsessøgende som der eksisterer i øjeblikket er for usystematisk og usikker i at vurdere de uddannelsessøgende. Der er behov for forbedring. I Sverige er der frivillig eksamen, som aktuelt bliver taget af 60-70%. Det kunne være en model. Det vil være lettest at indføre en frivillig test i slutningen af hoveduddannelsesforløbet, som kan få betydning for om folk kan få en stilling, specielt på de mere attraktive afdelinger. Eksamen kunne afholdes 2 gange om året i alle tre uddannelsesregioner. Eksamen skal være frivillig og gratis og skal kunne tages ubegrænset antal gange. Opgaver kunne laves af fagområderne i et katalog på baggrund af målbeskrivelserne. Afdelingerne skal opfordres til at lægge vægt på bestået eksamen ved ansættelse. UAO skal medvirke ved afholdelse af eksamen. Link til svensk eksamen Spørgeskemaundersøgelse bland uddannelsesansvarlige overlæger? MB vil gerne lave en spørgeskemaundersøgelse til UAO mhp. af afklare arbejdsforhold og muligheder. Det er vigtigt at vi beslutter os for hvad vi gerne vil vide og

6 Referat bestyrelsesmøde i UDDU /6 derefter formulerer spørgsmål, så de bliver operationelle og valide. Eksempler kunne være: Er der intersse for specialisteksamen. Arbejdsforhold, hvor meget tid er allokeret til uddannelse. Hvor meget i almindelig arbejdstid, hvor meget i fritiden. Hvor mange uddannelsesaktiviteter er du involveret i. Hvad forventer de af UDDU og mangler de nogle services. Er det relevant med test i introduktionsuddannelsen Nyt fra hovedkursuslederen PWK har meldt afbud og punktet sættes på dagsordenen til næste møde Eventuelt Bestyrelsen ønsker at der skal udarbejdes en strategiplan for fremtiden i DOS. Uddannelsesudvalget har fået til opgave at udarbejde strategi for - Rekruttering - Kønsfordeling - Uddannelsesregioner - Målbeskrivelse - kurser - YODA - Universiteter Der vil blive arbejdet videre med dette ved næste møde.

STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014

STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014 STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014 0 Indhold Kapitel 1. Indledning... 1 Kapitel 2. Arbejdsgruppens opgaver og sammensætning...

Læs mere

ANÆSTESIUDVALGET ÅRSBERETNING 2014

ANÆSTESIUDVALGET ÅRSBERETNING 2014 ANÆSTESIUDVALGET ÅRSBERETNING 2014 I året der er gået har fokus i anæstesiudvalget været at færdiggøre de igangsatte rekommandationer. Således er der i foråret kommet rekommandation for Anlæggelse af centralt

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri. Dato Fredag den 14. marts 2014 Tid 9.00-11.30 Klarskovgård, Comwell, Korsør

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri. Dato Fredag den 14. marts 2014 Tid 9.00-11.30 Klarskovgård, Comwell, Korsør Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri Dato Fredag den 14. marts 2014 Tid 9.00-11.30 Sted Klarskovgård, Comwell, Korsør Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent. 2. Formandens

Læs mere

SPECIALLÆGEUDDANNELSEN

SPECIALLÆGEUDDANNELSEN SPECIALLÆGEUDDANNELSEN status og perspektivering 2012 Speciallægeuddannelsen - Status og perspektivering Sundhedsstyrelsen, 2012 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk

Læs mere

DOS BULLETIN WWW.ORTOPAEDI.DK

DOS BULLETIN WWW.ORTOPAEDI.DK DOS BULLETIN OKTOBER 2012 41. ÅRGANG FORORD.........................................................3 DOS KONGRESSEN 2012 - OVERSIGT...................................5 LISTE OVER UDSTILLERE.............................................6

Læs mere

Kirsten Holm & Ole Weis Bjerrum i samarbejde med øvrige Postgraduate

Kirsten Holm & Ole Weis Bjerrum i samarbejde med øvrige Postgraduate Side 1 af 18 i medicinsk uddannelse Kirsten Holm & Ole Weis Bjerrum i samarbejde med øvrige Postgraduate kliniske lektorer, den Pædagogisk Udviklende Funktion, Region Øst og Kbh. Universitet sept. 2008.

Læs mere

VEJLEDNING FOR INSPEKTORORDNINGEN

VEJLEDNING FOR INSPEKTORORDNINGEN VEJLEDNING FOR INSPEKTORORDNINGEN 2007 Vejledning for Inspektorordningen Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Inspektor; Kvalitetssikring; Kvalitetsudvikling;

Læs mere

SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST

SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST Notat vedr. håndtering af "skæve" uddannelsesforløb i Region Øst Bilag 6.1 BORNHOLMS AMT FREDERIKSBORG AMT HOVEDSTADENS SYGEHUSFÆLLESSKAB KØBENHAVNS

Læs mere

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø AMO i praksis en vej til et godt arbejdsmiljø Indledning Regler om APV Dette inspirationsmateriale er det tredje i rækken fra Grafisk BAR om de nye regler i arbejdsmiljøarbejdet og omhandler arbejdsmiljødrøftelse,

Læs mere

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE Onsdag 13. marts 2013, kl. 9.30 17.30 Odense Universitetshospital, Patienthotellet, 5. sal, nord Sdr. Boulevard 29, indgang 1, 5000 Odense C Deltagere fra bestyrelsen

Læs mere

BILAG - DEL I. SPECIALLÆGEUDDANNELSEN - status og perspektivering: BILAG FRA ARBEJDSGRUPPER

BILAG - DEL I. SPECIALLÆGEUDDANNELSEN - status og perspektivering: BILAG FRA ARBEJDSGRUPPER BILAG - DEL I SPECIALLÆGEUDDANNELSEN - status og perspektivering: BILAG FRA ARBEJDSGRUPPER 2012 Bilagsfortegnelse Bilag 1. Den nordiske overenskomst og EU-direktiv 2005/36/EF 3 Bilag 2. Udvikling i antal

Læs mere

REFERAT - FYGO bestyrelsesinternat Molslaboratoriet 13-14 maj 2011

REFERAT - FYGO bestyrelsesinternat Molslaboratoriet 13-14 maj 2011 REFERAT - FYGO bestyrelsesinternat Molslaboratoriet 13-14 maj 2011 Fredag d. 13. Maj 1. Formalia Valg af referent: Helene. Kasper vælges som ordstyrer. 2. Godkendelse af referat fra BM April 2010 Referatet

Læs mere

Forsidebilledet er en kollage fra YODAs forårsmøde. Fotograf Dennis Hallager Nielsen

Forsidebilledet er en kollage fra YODAs forårsmøde. Fotograf Dennis Hallager Nielsen Årsrapport 2013-2014 Årsrapport 2013-2014 Yngre Ortopædkirurger Danmark c/o Christen Ravn Møllehøjvej 113 5792 Årslev CVR: 34771979 Lægernes Pensionsbank 6771 6367913 Hjemmeside: www.yngreortopaedkirurger.dk

Læs mere

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS.

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS. MUS koncept Indhold Medarbejderudviklingssamtalens formål Afsnittet beskriver formålet med MUS. Samtalen skal dels evaluere det forgange års arbejdsopgaver og udviklingsplaner, dels se fremad med henblik

Læs mere

Kortlægning af lægers arbejdsopgaver og arbejdstilrettelæggelse

Kortlægning af lægers arbejdsopgaver og arbejdstilrettelæggelse Kortlægning af lægers arbejdsopgaver og arbejdstilrettelæggelse Slutrapport Danske Regioner og Foreningen af Yngre Læger 7. februar 2012 Implement Consulting Group P/S Tel +45 4586 7900 CVR 32767788 Slotsmarken

Læs mere

De specialespecifikke kurser Håndbog for hoved- og delkursusledere

De specialespecifikke kurser Håndbog for hoved- og delkursusledere De specialespecifikke kurser Håndbog for hoved- og delkursusledere 2014 De specialespecifikke kurser. Håndbog for hoved- og delkursusledere Sundhedsstyrelsen, 2014. Publikationen kan frit refereres med

Læs mere

Regionshospitalet Randers Anæstesiologisk afd. Referat fra URSARN-møde den 11.09.08, kl. 09.00 11.30 på Hotel Comwell, Rebild Bakker.

Regionshospitalet Randers Anæstesiologisk afd. Referat fra URSARN-møde den 11.09.08, kl. 09.00 11.30 på Hotel Comwell, Rebild Bakker. Regionshospitalet Randers Anæstesiologisk afd. Referat fra URSARN-møde den 11.09.08, kl. 09.00 11.30 på Hotel Comwell, Rebild Bakker. Tilstede: Max Powey, Berit Bjerre Handberg, Jesper Hedegaard, Christine

Læs mere

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Udviklingsudvalg for ArbejdsOrganisering BILAG 1.1 Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Deltagere DI-repræsentanter:

Læs mere

Referat af generalforsamling i DNS den 29. marts 2014 i Vejle

Referat af generalforsamling i DNS den 29. marts 2014 i Vejle Referat af generalforsamling i DNS den 29. marts 2014 i Vejle 1. Valg af dirigent Jesper Gyllenborg blev valgt til dirigent. 2. Formandens beretning Mads Ravnborg startede med at opsummere medlemssituationen:

Læs mere

Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin. En manual til små og store virksomheder

Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin. En manual til små og store virksomheder Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin En manual til små og store virksomheder Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin. En manual til små og store virksomheder. Udgivet af Nationalt Center for

Læs mere

Evaluering af IKV i AMU

Evaluering af IKV i AMU Evaluering af IKV i AMU inden for industriens uddannelser Industriens Fællesudvalg for erhvervs og arbejdsmarkedsuddannelser og Metalindustriens uddannelsesudvalg Maj 2009 Side 1 Mærsk Nielsen HR Jystrup

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 19. og 20. november 2011 kl. 10.30 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne.

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 19. og 20. november 2011 kl. 10.30 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 19. og 20. november 2011 kl. 10.30 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Carsten

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

SENIORPAKKE. Postboks 2000 2300 København S T: 3396 3648 E: seniorpakker@forebyggelsesfonden.dk www.forebyggelsesfonden.dk

SENIORPAKKE. Postboks 2000 2300 København S T: 3396 3648 E: seniorpakker@forebyggelsesfonden.dk www.forebyggelsesfonden.dk SENIORPAKKE drejebog - juni 2013 1 Indholdsfortegnelse Hurtigt overblik 3 Formål 3 Tid 3 I får støtte til at gennemføre seniorpakken 3 Økonomi 4 Sådan kan I få udbetalt støtte 5 Forberedelse inden forløbet

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Juni 2007 Indholdsfortegnelse Forord og læsevejledning 1 1. Executive summary 2 1.1 Udfordringerne for de fagtekniske netværk 2 1.2 Konklusioner 3 1.3

Læs mere

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Anæstesiologi

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Anæstesiologi Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Anæstesiologi BEMÆRK: Det er første gang at ansættelsesproceduren er elektronisk for anæstesiologi. Flere specialer har haft

Læs mere

DOS Bulletin DOS Kongressen 2014

DOS Bulletin DOS Kongressen 2014 DOS Bulletin Oktober 2014 43. årgang DOS Kongressen 2014 Radisson Blu Scandinavia Hotel 22.-24. oktober www.ortopaedi.dk DOS Kongressen 2014 1 DOS Bulletin Udgiver Dansk Ortopædisk Selskab Lyngskrænten

Læs mere

Uddannelsesprogram for. Almen medicinsk blok i Ortopædkirurgi. Nykøbing Falster

Uddannelsesprogram for. Almen medicinsk blok i Ortopædkirurgi. Nykøbing Falster Uddannelsesprogram for Almen medicinsk blok i Ortopædkirurgi Nykøbing Falster Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Afdelingsbeskrivelse 3. Præsentation af uddannelsesforløbet 4. Præsentation af kompetenceudvikling

Læs mere

Metalindustriens uddannelsesudvalg 2. udgave, juli 2009

Metalindustriens uddannelsesudvalg 2. udgave, juli 2009 Metalindustriens uddannelsesudvalg 2. udgave, juli 2009 Vejledningen er udarbejdet af Metalindustriens uddannelsesudvalg i samarbejde med repræsentanter fra erhvervsskoler/amu-centre samt eksterne konsulenter

Læs mere