Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Undersøgelse om bredbånd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Undersøgelse om bredbånd"

Transkript

1 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Undersøgelse om bredbånd Tabelrapport, Internetundersøgelse Juni 2014 Projektkonsulenter Asger H. Nielsen Thore Stenfeldt MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning Alhambravej 12, 1826 Frederiksberg C Tlf.:

2 Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører MEGAFON. Materialet må kun anvendes af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og denne virksomheds rådgivere. Materialet må ikke videregives, herunder kopieres til tredje part, uden skriftlig tilladelse fra MEGAFON. Offentliggørelse af materialet eller deraf udledte oplysninger er kun tilladt efter skriftlig tilladelse og kun med opgivelse af analyseinstituttet MEGAFON som kilde. - Indholdsfortegnelse - 1 Om undersøgelsen 2 Frekvenstabeller 3 Krydstabeller 4 Spørgeskema 5 s MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning Alhambravej 12, 1826 Frederiksberg C Tlf.:

3 1 Om undersøgelsen 1.1 Undersøgelsens formål Konkurrence og forbrugerstyrelsen ønsker med denne undersøgelse at afdække befolkningens valg af bredbåndsleverandør og hvilket produktype og tillægsprodukter de vælger. Undersøgeslen afdækker ligeledes i hvilken udstrækning folk skifter leverandør og årsagerne hertil. 1.2 Undersøgelsesmetode og teknik Undersøgelsen er gennemført med medlemmer af MEGAFON-panelet som en ren internetundersøgelse. Denne metode sikrer en meget stor spredning inden for målgruppen, samtidig med at undersøgelsen kan gennemføres inden for relativt begrænsede tidsmæssige og økonomiske rammer. En ren internetundersøgelse er desuden valgt, fordi det giver mulighed for at gennemføre interview med et større antal respondenter inden for de givne økonomiske rammer, end en undersøgelse baseret på telefoninterview eller personlige interview. Undersøgelsen er gennemført særskilt for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, så ingen uvedkommende spørgsmål kan påvirke besvarelsen af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen s spørgsmål. Medlemmerne af MEGAFON-panelet har deltaget anonymt i undersøgelsen. Sikringen af anonymitet er vigtig for at skabe en høj grad af troværdighed i besvarelserne. Inden undersøgelsens igangsættelse er der foretaget en foranalyse med 5 interview til brug for kontrol af spørgeskema og metode. Spørgeskemaet, der er anvendt i internetundersøgelsen, er gengivet i afsnit 4. Om undersøgelsen, side 1

4 Rekruttering til MEGAFON-panelet Medlemmerne af MEGAFON-panelet bliver løbende rekrutteret telefonisk i forbindelse med MEGAFONs almindelige befolkningsundersøgelser for at sikre den højest mulige grad af repræsentativitet. Respondenterne i MEGAFONs almindelige befolkningsundersøgelser bliver kontaktet på hverdage i tidsrummet fra kl til kl og i weekender fra kl til kl For at sikre en tilfældig udvælgelse af respondenterne ved rekrutteringen, er det den person i husstanden, der tilhører målgruppen, og som sidst havde fødselsdag, der bliver forsøgt rekrutteret. Tilhører ingen personer målgruppen, bliver husstanden fravalgt. Er rette vedkommende ikke hjemme, bliver der forsøgt lavet en aftale om, hvornår vi kan ringe igen. Er der ingen hjemme overhovedet, bliver samme telefonnummer forsøgt kontaktet op til 6 gange i løbet af den pågældende undersøgelsesperiode. Respondenterne i MEGAFONs almindelige befolkningsundersøgelser er udtrukket simpelt tilfældigt fra MEGAFONs telefonnummerbase over samtlige fastnet- og mobilnumre i Danmark. 1.3 Gennemførelsen af undersøgelsen Internetundersøgelsen blev gennemført planmæssigt og fuldt tilfredsstillende i perioden 26. maj til 2. juni Målgruppen for undersøgelsen er efter aftale med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen fastsat til personer i alderen 18 år og derover, der er ansvarig eller medansvarlig for valg af husstandens fastnet-internetforbindelse. Respondenterne i undersøgelsen er kontaktet via ved undersøgelsens start. De har haft mulighed for at besvare spørgsmålene fra 26. maj kl til 28. maj kl For en undersøgelse af denne art er 1000 interview et passende antal interview til at give tilstrækkelig statistisk sikkerhed for de opnåede resultater. Til undersøgelsen blev anvendt en bruttostikprøve på s interview er gennemført heraf 1007 respondenter der er ansvarig eller medansvarlig for valg af husstandens fastnet-internetforbindelse. Tabel A nedenfor viser gennemførelsesstatistikken for undersøgelsen. En gennemførelsesprocent på 51% er tilfredsstillende for en internetundersøgelse. Om undersøgelsen, side 2

5 Tabel A. Undersøgelsens gennemførelsesstatistik Absolutte antal og procent n % Bruttostikprøve 2770 Ikke brugbare adresser 17 Nettostikprøve % Nægtere 0 0% Ikke besvaret % Gennemførte interview % Heraf interview i målgruppen % MEGAFON 1.4 Tabellerne De forskellige tabelnumre svarer til nummeret på det tilsvarende spørgsmål i spørgeskemaet. Tabel 3 angiver således, at tabellen viser besvarelserne af spørgsmål 3 i spørgeskemaet. Der er lavet krydstabeller med følgende spørgsmål: spm. 20. Noter køn spm. 21. Hvad er din alder? spm. 22. Hvilket postnummer bor du i? spm. 24. Hvad er din højeste? spm. 25. Hvad er husstandens samlede bruttoindkomst før skat? I såvel frekvenstabeller som krydstabeller er angivet både antallet af respondenter, der har angivet det pågældende svar, og procentandelen af det samlede antal besvarelser. 1.5 Statistiske usikkerheder I nedenstående tabel B er de statistiske usikkerheder angivet på et 95% signifikansniveau for forskellige svarpopulationer med tilfældigt udvalgte respondenter. 95%-niveauet er en alment accepteret standard i både kommerciel og videnskabelig sammenhæng. Om undersøgelsen, side 3

6 Tabel B. Usikkerheder for populationers svarfordelinger, 95% signifikansniveau Svarfordeling, % Population, n Usikkerheder, % ,04 4,27 3,49 3,02 2,47 1,91 1,51 1,34 1,10 0, ,32 5,88 4,80 4,16 3,39 2,63 2,08 1,85 1,52 1, ,90 7,00 5,71 4,95 4,04 3,13 2,47 2,20 1,81 1, ,09 7,84 6,40 5,54 4,53 3,51 2,77 2,47 2,02 1, ,00 8,49 6,93 6,00 4,90 3,80 3,00 2,67 2,19 1, ,70 8,98 7,33 6,35 5,19 4,02 3,18 2,83 2,32 2, ,22 9,35 7,63 6,61 5,40 4,18 3,31 2,94 2,41 2, ,58 9,60 7,84 6,79 5,54 4,29 3,39 3,02 2,48 2, ,79 9,75 7,96 6,89 5,63 4,36 3,45 3,07 2,52 2, ,86 9,80 8,00 6,93 5,66 4,38 3,46 3,08 2,53 2,19 Af tabellen fremgår de statistiske usikkerheder ved forskellige svarfordelinger. Gennemføres der f.eks interview, og 15% af respondenterne har afgivet svar i en bestemt svarkategori, ligger den sande værdi med 95% sikkerhed indenfor det observerede +/- 2,21 procentpoints De angivne usikkerheder for populationerne bør tages i betragtning ved aflæsningen af krydstabeller, kolonnernes totaler. Bemærk, at ved populationer (kolonnetotaler) hvor n<50, er usikkerheden betydelig. 1.6 Stratificering og vægtning af datamaterialet Der foretages vægtning af svarmaterialet for at gøre materialet så repræsentativt som muligt i forhold til den samlede population. Materialet er blevet vægtet efter køn, alder og område i forhold til den aktuelle fordeling af Danmarks befolkning (kilde: Danmarks Statistik, Folketal pr. 1. januar 2013 efter kommune/region, civilstand, alder og køn Materialets fordeling før og efter vægtningen fremgår af nedenstående tre tabeller: Om undersøgelsen, side 4

7 Vægtningstabeller for køn, alder og område: Tabel C. Køn 1398 respondenter Uvægtede data Vægtede data n % n % Kvinde % % Mand % % % % MEGAFON Tabel D. Alder 1398 respondenter Uvægtede data Vægtede data n % n % år % % år % % år % % år % % år % % 70 år eller derover % % Ønsker ikke at svare 0 0% 0 0% % % MEGAFON Tabel E. MEGAFON-område X1398 respondenter Uvægtede data Vægtede data n % n % Hovedstaden, City % % Hovedstaden, Vest 111 8% 98 7% Hovedstaden, Øst 51 4% 66 5% Hovedstaden, Nord 58 4% 76 5% Sjælland, Øst 51 4% 58 4% Sjælland, Vest 52 4% 72 5% Sjælland, Syd 66 5% 74 5% Syddanmark, Øst 97 7% 90 6% Syddanmark, Midt 85 6% 72 5% Syddanmark, Syd 86 6% 80 6% Syddanmark, Vest 53 4% 59 4% Midtjylland, Syd 85 6% 85 6% Midtjylland, Vest 82 6% 63 5% Midtjylland, Århus 88 6% 82 6% Midtjylland, Nord 76 5% 79 6% Nordjylland, Syd 98 7% 79 6% Nordjylland, Nord 62 4% 67 5% % % MEGAFON Note: MEGAFON-områderne er MEGAFONs egen statistiske sammenlægning af kommuner inden for hver region, hvor en ligelig fordeling af folketallet er tilstræbt Om undersøgelsen, side 5

8 MEGAFON-områderne, kommune-oversigt Hovedstaden Hovedstaden City: Dragør Kommune, Frederiksberg Kommune, Københavns Kommune, Tårnby Kommune, Bornholms skommune. Hovedstaden Vest: Albertslund Kommune, Ballerup Kommune, Brøndby Kommune, Gladsaxe Kommune, Glostrup Kommune, Herlev Kommune, Hvidovre Kommune, Høje-Taastrup Kommune, Ishøj Kommune, Rødovre Kommune, Vallensbæk Kommune. Hovedstaden Øst: Allerød Kommune, Furesø Kommune, Gentofte Kommune, Hørsholm Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune. Hovedstaden Nord: Egedal Kommune, Fredensborg Kommune, Frederikssund Kommune, Halsnæs Kommune, Gribskov Kommune, Helsingør Kommune, Hillerød Kommune. Sjælland Sjælland Øst: Greve Kommune, Køge Kommune, Lejre Kommune, Roskilde Kommune, Solrød Kommune. Sjælland Vest: Holbæk Kommune, Kalundborg Kommune, Odsherred Kommune, Ringsted Kommune, Slagelse Kommune, Sorø Kommune. Sjælland Syd: Faxe Kommune, Guldborgsund Kommune, Lolland Kommune, Næstved Kommune, Stevns Kommune, Vordingborg Kommune. Syddanmark Syddanmark Øst: Faaborg-Midtfyn Kommune, Langeland Kommune, Nyborg Kommune, Odense Kommune, Svendborg Kommune, Ærø Kommune. Syddanmark Midt: Assens Kommune, Fredericia Kommune, Kerteminde Kommune, Middelfart Kommune, Nordfyns Kommune, Vejle Kommune. Syddanmark Syd: Haderslev Kommune, Kolding Kommune, Sønderborg Kommune, Tønder Kommune, Aabenraa Kommune. Syddanmark Vest: Billund Kommune, Esbjerg Kommune, Fanø Kommune, Varde Kommune, Vejen Kommune. Midtjylland Midtjylland Syd: Favrskov Kommune, Hedensted Kommune, Horsens Kommune, Odder Kommune, Samsø Kommune, Silkeborg Kommune, Skanderborg Kommune. Midtjylland Vest: Herning Kommune, Holstebro Kommune, Ikast-Brande Kommune, Lemvig Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune, Struer Kommune. Midtjylland Århus: Århus Kommune. Midtjylland Nord: Norddjurs Kommune, Randers Kommune, Skive Kommune, Syddjurs Kommune, Viborg Kommune. Nordjylland Nordjylland Syd: Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune, Vesthimmerlands Kommune, Aalborg Kommune. Nordjylland Nord: Brønderslev Kommune, Frederikshavn Kommune, Hjørring Kommune, Jammerbugt Kommune, Læsø Kommune, Morsø Kommune, Thisted Kommune. Rapporten er udarbejdet af adm. dir. Asger H. Nielsen og projektleder Thore Stenfeldt. Om undersøgelsen, side 6

9 MEGAFON er medlem af ESOMAR og er certificeret efter DS/EN ISO-20252:2012 standarderne. DS/EN ISO-20252:2012 er de internationale branche-specifikke standarder for markeds-, opinions- og samfundsundersøgelser. Standarderne sikrer, at der udføres fast og dokumenteret kvalitetskontrol af alle led i procedurerne fra den første kontakt med kunden helt frem til den endelige rapport. Derudover supplerer ISO-standarderne ESOMAR s regler vedrørende etiske retningslinjer og korrekt adfærd overfor kunder og respondenter. Om undersøgelsen, side 7

10 2 Frekvenstabeller 1398 respondenter

11 01. Har du (din husstand) n % internet via en fastnetforbindelse (dvs. ikke kun internet via mobilnetværk)? Ja % Nej % Ved ikke 33 2% % 02. Hvilket udsagn passer bedst n % på dig? Jeg er ene- eller medansvarlig % for husstandens valg af internetforbindelse Jeg er ikke ansvarlig for % husstandens valg af internetforbindelse Ved ikke 2 0% % 03. Hvilket udsagn passer bedst n % på din internetforbindelse? (Sæt gerne flere krydser) Jeg får stillet internetforbindelse % til rådighed fra mit (eller en anden i min husstands) arbejde (medarbejderbredbånd) Jeg har min internetforbindelse % via min boligforening/grundejerforening eller lign. Jeg har selv valgt min udbyder % af internetforbindelse Andet, beskriv 20 2% Ved ikke 1 0% Svar i alt % % Andet: 20 respondenter 20 besvarelser 2 Antenneforening 1 Antenneforening har aftale med udbyder 1 Der er en mulighed for fast internet og det er TDC 1 Der er ikke meget at vælge imellem herude på landet 1 Der var ikke andre muligheder 1 Det var der var her da vi flyyed ind, 1 Gennem Fanøs Tv-net 1 Gennem luften via radio- sender og modtager 1 Har lyslederkabel ejet af TDC, der er eneste udbyder i kablet. 1 Har også trådløs forbindelse 1 Har TDC da det eneste valg når der skal enstaleres net adgang på en adresse første gang 1 Jeg er bundet af fast udbyder i mit område 1 Jeg har bredbånd via coax-kabel fra den udbyder, som er i ejendommen / lejebolig 1 Stofanet 1 TDC 1 Tilbuddet blev lavet til boligforeningen, men jeg kan til enhver tid skifte udbyder 1 Tokal antenneforbindelse 1 Udbyderen er den eneste på adressen 1 Via fællesantenne 03a. Hvilket af følgende udsagn n % passer bedst på den internetforbindelse, du har stillet til rådighed fra dit (eller en anden i min husstands) arbejde? Arbejdet betaler hele udgiften til % internetforbindelsen Jeg (husstanden) betaler delvist 8 7% for internetforbindelsen Jeg (husstanden) betaler selv for 8 7% internetforbindelsen Ved ikke 0 0% % 03b. Hvilket af følgende udsagn n % passer bedst på den internetforbindelse, du har via din boligforening/grundejerforening eller lign.? Jeg (husstanden) er forpligtet til 41 28% at betale for internetforbindelsen, fx gennem min husleje eller foreningskontingent Jeg (husstanden) kan selv 99 68% vælge, om jeg vil betale for internetforbindelsen Ved ikke 5 4% % Frekvenstabeller, side 1

12 03d. Hvilket af følgende udsagn n % passer bedst på "" internetforbindelse, du har? Jeg (husstanden) betaler selv 19 95% helt eller delvist for internetforbindelsen Jeg (husstanden) betaler ikke 1 5% selv for internetforbindelsen Ved ikke 0 0% % 04a. Har du købt andre produkter n % sammen med din internetforbindelse i en samlet pakke? Nej, jeg har købt % internetforbindelsen alene Ja, jeg købte mit % bredbåndsabonnement i en pakke sammen med telefoni (dual-play) Ja, jeg købte mit % bredbåndsabonnement i en pakke sammen med TV (dualplay) Ja, jeg købte mit % bredbåndsabonnement i en pakke sammen med både telefoni og TV (triple-play) Andet 19 2% Ved ikke 18 2% % 04b. Hvilken type n % bredbåndsteknologi er din internetforbindelse? Fiber % Kobber % TV-kabelnet % Trådløs fast forbindelse, som fx % wifi Satellit 1 0% Andet 9 1% Ved ikke % % 05. Hvilken downloadhastighed n % har din internetforbindelse? Under 2 Mbit/s 14 1% Mindst 2 Mbit/s, under 10 Mbit/s % Mindst 10 Mbit/s, under 30 Mbit/s % Mindst 30 Mbit/s, under 50 Mbit/s % Mindst 50 Mbit/s, under % Mbit/s Mindst 100 Mbit/s 28 3% Ved ikke % % 06. Hvilken uploadhastighed har n % din internetforbindelse? Under 1 Mbit/s 38 4% Mindst 1 Mbit/s, under 2 Mbit/s % Mindst 2 Mbit/s, under 4 Mbit/s % Mindst 4 Mbit/s, under 10 Mbit/s % Mindst 10 Mbit/s, under 30 Mbit/s % Mindst 30 Mbit/s, under 50 Mbit/s 82 8% Mindst 50 Mbit/s, under % Mbit/s Mindst 100 Mbit/s 5 1% Ved ikke % % Frekvenstabeller, side 2

13 07. Hvad betaler du for dit n % internet pr. måned? Mindre end 99 kr. 31 3% kr % kr % kr. 69 7% kr. 48 5% kr. 16 2% kr. 10 1% Mere end 700 kr. 16 2% Ved ikke % % 08. Hvor mange personer i din n % husstand anvender husstandens internetforbindelse? Mindre end 1 2 0% % % Mere end % % 09. Hvor mange elektroniske n % enheder (computere, ipads, telefoner mv.) anvender din husstand på internetforbindelsen? Mindre end % % % Flere end % % 10a. Hvad anvender du (din n % husstand) internetforbindelsen til? (Sæt gerne flere krydser) Tjekker mails, nyheder og % lignende Telefoni % Køber varer og tjenester (tøj, % sko, rejser, dagligvarer mv.) Streamer TV (fx Netflix) % Streamer/downloader musik, % radio Telemedicin 51 5% Undervisning % Telekonference 59 6% Andre online tjenester fx lagring % af private billeder og film, backup, kontorpakker eller lignende. Til brug for arbejde (alm. adgang % over internettet f.eks. webmail) Til brug for arbejde (adgang via % en sikker forbindelse fx VPN) Andet (noter) 84 8% Svar i alt % % Andet: 84 respondenter 97 besvarelser 29 Spiller 5 Spil 3 informationssøgning 3 Skype 3 Sociale netværk 3 Spil 2 Gaming 2 Surfing 1 Almindelig nysgerrighed 1 Alt 1 Bank m.v. 1 Banken 1 Benytter ikke den faste forbindelse, kun den trådløse. 1 Blogs 1 Brev 1 Debatfora 1 Egne hjemmesider 1 Finde oplysninger samt brug i sforløb 1 Foreninger 1 frivilligt arbejde - bestyrelsesarbejde 1 Google, slægtsforskning, alle off. Hjemmesider 1 Henter informationer til min fritidsinteresse 1 Hjemmesidedesign 1 Hjemmesideprogrammering-hobby 1 Indspilning af musik 1 Informations søgning i relation til studie 1 Informationssøgning 1 Læser aviser Frekvenstabeller, side 3

14 1 Netbank 1 Netbank Foreningsprogram 1 online gaming 1 Online spil 1 Oplysning (leksikale opslag). Varekøb kun specielle ting, fx rejser. 1 Opslag (leksika, ordbøger etc.), supplement til vores privatbibliotek 1 Overvågning af hjemmet 1 Overvågning, Homeautomation, egne servere 1 Referater 1 Ser fjernsyn 1 Ser porno 1 Skriver noder 1 Slægtsforskning, 1 Sociale medier 1 spil 1 Streaming fra NAS 1 Studie - søgning, opgave skrivning 1 Tilgang til VPS 1 tyveri-alarm, "home-automation", cybersex, forsøg/legen med ip-teknologien 1 Udskrifter 1 Underholdning 1 Vedligeholdese af webside 1 Videnssøgning 1 Video on demand, mest dr1 1 WebMaster for andelsboligforening 1 Webserver 1 Youtube 10b. Oplever du gentagne n % problemer, når du anvender følgende tjenester? (Sæt gerne flere krydser) Tjekker mails, nyheder og 95 9% lignende Telefoni 25 2% Køber varer og tjenester (tøj, 31 3% sko, rejser, dagligvarer mv.) Streamer TV (fx Netflix) 95 9% Streamer/downloader musik, 55 5% radio Telemedicin 0 0% Undervisning 4 0% Telekonference 3 0% Andre online tjenester fx lagring 19 2% af private billeder og film, backup, kontorpakker eller lignende. Til brug for arbejde (alm. adgang 22 2% over internettet f.eks. webmail) Til brug for arbejde (adgang via 21 2% en sikker forbindelse fx VPN) Andet (noter) 6 1% Oplever ikke gentagne % problemer, når jeg anvender online tjenester Svar i alt % % 10c. Skyldes de oplevede n % problemer den tilgængelige hastighed eller andre kvalitetsparameter på din internetforbindelse? (sæt gerne flere krydser) Ja, problemer med hastighed 71 37% Ja, problemer med andre 90 47% kvalitetsparameter, der er knyttet til forbindelsen, herunder stabilitet, svartid etc. Nej, skyldes andre forhold end 39 20% forbindelsen Ved ikke 27 14% Svar i alt % % Frekvenstabeller, side 4

15 11. Hvordan betaler du for din n % internetforbindelse? Betalingen sker automatisk via % betalingsservice (BS tidligere PBS) eller via et betalingskort Jeg foretager betalingen manuelt 57 6% via fx et månedligt indbetalingskort Andet (noter) 32 3% Ved ikke 6 1% % Andet: 33 respondenter 33 besvarelser 7 Arbejdsgiver betaler 7 Via husleje 5 Via lønnen 1 Automatisk kortbetaling til udbyder 1 Automatisk med dankort efter advis. 1 Betaler ikke selv min regning 1 Betaler årligt 1 Bruttolønsordning, dvs. beløbet trækkes via lønnen 1 En del af mine faste fællesudgifter til grundejerforeningen 1 Firma ordning, betaler multimedie skat 1 Forbrugsforenngen 1 Kortbetaling 1 Kvartal via netbank 1 Net bank. 1 Via TDC s hjemmeside 1 Virksomheden hvor jeg er ansat betaler 1 Visa dankort 12. Får du tilsendt en faktura, n % regning eller anden opgørelse fra din internetudbyder? Ja, jeg får tilsendt en faktura, % regning eller anden opgørelse via fysisk post Ja, jeg får tilsendt en faktura, % regning eller anden opgørelse via elektronisk post Nej, jeg får ikke tilsendt en % faktura, regning eller anden opgørelse, men kan se mit forbrug på udbyderens hjemmeside. Nej, jeg modtager ikke en % faktura, regning eller anden opgørelse fra min internetudbyder og kan ikke se mit forbrug andetsteds Andet (noter) 42 4% Ved ikke 43 4% % Andet: 43 respondenter 43 besvarelser 11 Via PBS 1 Arbejde modtager faktura 1 Betaler et fast beløb der ikke er afhængig af forbrug 1 Bliver sendt til min kone, hvis firma betaler forbindelsen 1 BS opgørelse 1 Både elektronisk og fysisk 1 Den bliver sendt til arbejdet 1 Det er fast pris hver måned 1 er betalt via job 1 fremgår på budgetkonto oversigten 1 får opgørelse sammen med min kontoopgørelse fra pbs 1 Får regning for brug af telefon, men ikke for abb og internet 1 Jeg kan kun se telefoni-forbruget. 1 Jeg modtager en mail, med beløb osv og kan gå ind på deres hjemmeside og se den fulde regning. 1 Kan ikke se forbrug af pc men evt forbrug af telefon kan ses på betalingsservice 1 Kan se regningen på min bankudskrift 1 kanse det via PBS 1 Min arbejdsplads får fakturen tilsendt 1 Min arbejdsplads modtager regning på internet. Jeg modtager regning for tv/telefon 1 Min faktura sendes direkte til firmaet så derfor følger jeg ikke med 1 Mit arbejde betaler 1 mit arbejde betaler, så fakturaen sender dertil 1 Mit firma 1 Modtager faktura igennem banken ved betalingsservice Frekvenstabeller, side 5

16 1 Over huslejen 1 pbs 1 Regning bliver sendt til min arbejdsgiver - har aldrig checket forbrug 1 regning til arbedsgiver 1 Sendes til arbejdsgiver 1 Specifikation vedlagt betalingsservice 1 Udlejer modtager 1 Via bank 1 via nets 13. Hvornår har du senest set på n % din faktura, regning eller anden opgørelse fra din internetudbyder? Inden for den seneste måned % 1-3 måneder siden % 4-6 måneder siden 29 5% ½ til 1 år siden 18 3% Mere end 1 år siden 16 3% Jeg har aldrig set på min regning 9 2% % 14a. Hvilken betydning havde n % Udbyderen af internetforbindelsen for dit valg af internetforbindelse? Ingen betydning % Mindre betydning % Hverken eller % Stor betydning % Afgørende betydning 76 7% % 14b. Hvilken betydning havde n % Bredbåndsteknologi, dvs. om forbindelsen er via kobber-, fiber- eller kabelnet for dit valg af internetforbindelse? Ingen betydning % Mindre betydning % Hverken eller % Stor betydning % Afgørende betydning % % 14c. Hvilken betydning havde n % Mulighed for at købe telefoni/tv (dual-play) i en samlet pakke med internetforbindelsen for dit valg af internetforbindelse? Ingen betydning 92 24% Mindre betydning 52 13% Hverken eller % Stor betydning % Afgørende betydning 25 7% % 14d. Hvilken betydning havde n % Upload hastighed for dit valg af internetforbindelse? Ingen betydning % Mindre betydning % Hverken eller % Stor betydning % Afgørende betydning % % Frekvenstabeller, side 6

17 14e. Hvilken betydning havde n % Download hastighed for dit valg af internetforbindelse? Ingen betydning 89 9% Mindre betydning 74 7% Hverken eller % Stor betydning % Afgørende betydning % % 14f. Hvilken betydning havde n % Pris for dit valg af internetforbindelse? Ingen betydning 44 4% Mindre betydning 42 4% Hverken eller % Stor betydning % Afgørende betydning % % 14g. Hvilken betydning havde n % Udbyderens udbud af musiktjenestet for dit valg af internetforbindelse? Ingen betydning % Mindre betydning % Hverken eller % Stor betydning 67 7% Afgørende betydning 11 1% % 14h. Hvilken betydning havde n % Mulighed for at købe telefoni og TV (triple-play) i en samlet pakke med internetforbindelsen for dit valg af internetforbindelse? Ingen betydning 16 7% Mindre betydning 20 9% Hverken eller 35 16% Stor betydning 97 45% Afgørende betydning 47 22% % 14i. Hvilken betydning havde n % Udbyderens udbud af TV kanaler for dit valg af internetforbindelse? Ingen betydning 22 10% Mindre betydning 23 11% Hverken eller 40 19% Stor betydning 94 44% Afgørende betydning 36 17% % 14j. Hvilken betydning havde n % Forbindelsens stabilitet, dvs. hvor tit forbindelsen afbrydes (fx garanteret oppetid) for dit valg af internetforbindelse? Ingen betydning 71 7% Mindre betydning 29 3% Hverken eller % Stor betydning % Afgørende betydning % % Frekvenstabeller, side 7

18 14k. Hvilken betydning havde n % Svartid på forbindelsen (ping) for dit valg af internetforbindelse? Ingen betydning 86 9% Mindre betydning 38 4% Hverken eller % Stor betydning % Afgørende betydning % % 14.L Er der andre forhold, som n % ikke er nævnt ovenfor, der har betydning for dit valg af internetforbindelse? (hvis ja) Hvilke forhold har betydning for dit valg af internetforbindelse? Ja (noter) % Nej % Ved ikke % % Andet: 153 respondenter 153 besvarelser 2 Kundeservice 2 Ved ikke 1 Allerede installerede stik til tdc- produkter 1 Altid venlig hjælp 1 Andelsboligforeningen er medlem af en forening. 1 Antallet af IP adresser 1 Antenne aftale i grundejerforening 1 Antenne-foreningen valgte udbyder 1 Arbejdet betaler og bestemmer 1 Arbejdsgiver bestemt 1 Arbejdsgiverbetalt 1 Arbejdsgiveren bestemmer at det skal være denne forbindelse, hvis jeg ikke selv vil betale 1 At der altid er forbindelse fra telefon 1 At det er for besværligt at skifte, at man risikerer for lang tid uden netforbindelse 1 At det fungerer samt hvis der er nedbrud bliver det ordnet hurtigt + at udbyderen er til at få fat i 1 At jeg ikke kunne en hurtigere forbindelse andre steder, da der ikke forsynes med fiber her 1 At jeg kan få udbyderen hvor jeg bor 1 At nettet er frit tilgængeligt for alle. 1 At tv og internet er samlet, så tv-udbyder ikke kan skylde problemer på anden leverandør. Telefoni er aldrig kommet til at virke - der er så store lydudfald, at produktet er ubrugeligt. Stofa ved det godt, men er ligeglad. Jeg har opgivet at have telefonen tilsluttet. 1 At vi har vores TV pakke samt mobil samme sted fra 1 Bad om den højest mulige forbindelse ved selskabet, som åbenbart har eneret på fastnet via min bopæl, TDC. Alle andre er mobile netværk. 1 Besked fra antenneforening 1 Betalt af arbejdet 1 Billigst fordi det er igennem boligforening, ellers skal man selv betale for at få det lagt ind, nu er instaleringen gratis 1 Boligforening har sikret sig ok pris, men det er reelt skjult tvang mht tilmelding, da andre udbydere reelt ikke kan komme ind uden det koster for mange penge 1 Boligforeningens valg 1 Boligselskabet lavede en stor fælles aftale 1 Brøndby net aftale med boligforenengen 1 De muligheder vi har der hvor vi bor 1 De var den eneste udbyder 1 Den eneste udbyder i opgangen 1 Den nuværende forbindelse var installeret i lejligheden, da jeg købte og betales via anvendelsesafgift til andelsboligforeningen 1 Der er ikke så mange muligheder. Har haft undersøgt og kan ikke få fibernet i KBH. 1 Der skulle være fysisk forbindelse til lejligheden, hvilket begrænsede udvalget 1 Der stod ganske vist noget om udvalget af kanaler. Men mere specifikt vælger jeg internet hos dem der leverer flest/alle sportskanaler. 1 Der var ingen andre muligheder 1 Det er den bedste forbindelsestype der findes i området 1 Det er den eneste som kan vælges 1 Det er et meget begrænset udbud vi har at vælge mellem 1 Det faktum at min arbejdsgiver betaler. 1 Det skal være kablet, havde dog kun en mulig udbyder på nuværende adresse for dette. 1 Det var den eneste mulige jeg kunne vælge 1 Det var den eneste mulighed her hvor vi bor 1 Det var den udbyder ejendommen tilbød 1 Det var ikke muligt at få fiber til under ,- i etablering, ellers havde fiber været valgt. 1 Det var installeret og klart efter aftale med min andelsforening 1 Det var nemt og lidt billigere via fællesantenne 1 Dårlig forbindelse på både fastnet og mobilnet i vort område. Derfor er fastnet et must. TDC har ingen løsninger på forbedringer pt. 1 Ejer selv fiberforbindelsen, der omfatter TV, telefon og internet 1 adresse 1 Eneste mulighed 1 Eneste mulighed, da mobilt internet ikke er driftssikker der hvor jeg bor. 1 Eneste udbyder der kan levere 1 Eneste udbyder på vores adresse 1 Er netop flyttet og mit tidl. Selskab, TDC, lunne ikke tilbye samme dækning som tidligere, derfor har vi valgt Bredbånd Nord 1 Fast IP mulighed, Hvis muligt garanteret minimums hastighed (oplevet hastighed) 1 Fik muligheden gennem mit boligselskab 1 Firma bestemt ordning 1 Forhold til fri internet: Ingen 'fast-lanes' (se hvad der sker i USA mellem Comcast og Netflix) - Internetudbyder skal ikke kunne begrænse hvad jeg bruger mit internet til. 1 Fælles tilbud til Andelsboligforening Frekvenstabeller, side 8

19 1 Før havde jeg internet gennem boligforening. De foreslog mit nuværende udbyder. 1 Gammel vane, forbindelsen fungerer. 1 God kundeservice 1 God og hurtig service ved fejl, sikkerhed for stabil forbindelse. 1 God service og kundekontakt 1 Grundejerforeningen skiftede udbyder fra A Plus til You See 1 Grundejerforeningens aftale med udbyder 1 Halvt beskrevet, men har KUN yousee, pga. det praktisk med tv og finder det for besværligt at skifte 1 Har fastnetforbindelse, da mobilt bredbånd på bopæl (udkants-danmark) nærmest er ikke-eksisterende, men har dog begge dele 1 Har TV via antenneforening fra samme udbyder 1 Havde fastnettelefon og valgte internet fra sam,me udbyder 1 Havde håbet på det virkede, men bredbånd nord er mega dårlig 1 Havde i forvejen fastnet 1 Havde ikke andre valg 1 Havde kun to at vælge mellem via bruttolønsordningen 1 Hurtig betjening og dygtig medarbejdere i kundeservice 1 Hvad der var muligt fra min hustand 1 Hvilke muligheder der er i lokalområdet. Tvunget valg 1 Hvor hurtigt linien kan blive tilset ved nedbrud. 1 Høj kvalitet/stabilitet - kundeservice og teknisk support i høj kvalitet i mange timer af døgnet 1 I det område, hvor jeg bor, hat Stofanet nærmest råderet over kabelnet. TDC siger fx, at de ikke kan dække området optimalt. Så det er måske mere et spørgsmål om tvang, snarere end et egentligt valg. 1 Ikke alle udbydere tilbyder internet hvor vi bor 1 IKKE TDC 1 irriterende at skulle skifte mailadr hvis man skifter udbyder 1 Ja - et tilbud fra Stofanet ved indflytning for ti år siden 1 Ja at servicen er god når man ringer og vil flytte internet eller andet 1 Ja jeg havde ikke noget valg,internettet kører på huslejen 1 Ja, det må aldrig være TDC/YouSee pga deres svinske overpriser og bevidste forsinkelse på udbredelse af fibernet i DK. 1 Jeg er ACN-repræsentant, og valgte derfor det jeg selv sælger. 1 Jeg er tvunget gennem boligforeninger. 1 Jeg har en mailadresse tilknyttet udbyderen og det er vigtigt for mig at beholde denne. 1 Jeg har en søn der vejleder mig 1 Jeg har for eks. IKKE tdc på grund af flere dårlige oplevelser med det selskab 1 Jeg har ikke valgt selv. Jeg er tvunget til st have bolignet der hvor jeg bor 1 Jeg havde ikke mulighed for at vælge anden udbyder. Bor i boligforening. 1 Jeg havde ikke noget valg, da det bestemmes af andelsboligforeningen 1 Jeg kan kun få Internet via kabeltv og var derfor tvunget til at vælge Yousee 1 Jeg kan KUN få kobber fra TDC - ingen fiber ingen andre muligheder! 1 Jeg kan se tv på mit bredbånd 1 Jeg kan undgå fastnetabonnement 1 Jeg støtter kun andelsselskaber. 1 Jeg ville vælge fiber, hvis det var tilbudt i mit område. 1 Kan ikke få mere end 8 Mb på kobber 1 Kundeservice fra udbyder 1 Kundeservice ved fejl. Tilgængelighed i weekender. 1 Leveringstid på startpakke 1 Min antenneforening gjorde at jeg ikke havde noget valg overhovedet i forhold til valg af udbyder. 1 Mulighed for bridge mode på modem og fast offentlig ip 1 Mulighed for flere faste ip adresser 1 Mulighed for tilkobling af flere TV 1 Mulighed for tilvalg og fravalg af tv kanaler 1 Muligheden for rent faktisk at få andet end kobber forbindelse, det har vi ikke. 1 Mulighederne hvor jeg bor. Pt ikke muligt at vælge fiber forbindelse 1 Nem kundeservice, betaling o.l. skulle bare virke, mulighed for online-support. 1 Nem tilgængelighed via direkte tilkobling i lejligheden. 1 Nemt 1 Nemt at få sat op (er trukket og forbindelsen åbnes prompte ved tilmelding i kollegiets sekretariat) 1 Oprettelsesgebyrer og andre gebyrer 1 Oprettelsespris 1 Rart, at det er lokalt og at vi kender ham 1 Samme mailadresse de sidste 15 år. Stabil forbindelse. 1 Servic 1 Sikkerhed 1 Sommerhusabonnemenr 1 Stabil udbyder 1 Stabilitet af netværk 1 Stabilitet ved brug af flere enheder i hjemmet 1 Statsaftale, så hvor meget jeg end mener om de givne parametre, så har jeg ingen indflydelse 1 TV pakke følger med lejligheden 1 Udbyder er lokal og man kan tale med et menneske v evt problemer 1 Udbyder er på statens SKI aftale. Ville ikke have valgt denne udbyder 1 Udbyderen er sandsynligvi på markedet i lang tid fremover 1 Udbyderens mulighed for at levere på min adresse 1 Udbyderens sociale- og miljømæssige profil 1 Var klar i lejligheden ved indflytning. Ingen installation, kun tilslutning af wifi-router 1 Var tidligere ansat i TDC. 1 Ved nedbrud skal jeg kunne komme i kontakt med udbyderen 1 Vi er tilsluttet fællesantenne i Nykøbing Sj (Stofa p.t.) 1 Vi får vores tv pakke fra samme udbyder. Det er obligatorisk i vores andelsboligforening 1 Vi har ikke noget reelt valg her 1 Vi har ingen telefonlinie og skal have denne installeret før vi kan få internet her. 1 Vi har yousee tv forbindelse og tænkte at det var nemmest at have det samme sted - men har fundet ud af det betyder intet og har overvejet flere gange at flytte til andet selskab 1 Ville aldrig vælge mobilt internet. Svar tiden er for dårlig. 1 Ville vælge anden udbyder for hurtigere forbindelse, men bor på landet 1 Virksomheden valgte for mig 1 Vores adresse giver ikke et bredt udvalg af muligheder, så vi har valgt af to onder! Frekvenstabeller, side 9

20 1 vores mailadresser er knyttet til udbyderen og vi orker ikke at skifte mailadresser som vi har haft i 10 år 1 Web tv 1 You See, som jeg har, ejer kabelnettet 1 Ønskede at bruge fiber, men vil ikke betale 'dummebøde' (fiberafgift = 99,-/md), til hhv. DONG og TDC 1 Årlig Rabat ved køb af EL, Gas, Internet, telefoni og TV-kanaler fra samme udbyder 15. I hvilken grad passer din n % internetløsning til dit behov? I meget høj grad % I høj grad % Hverken eller 98 10% I lav grad 44 4% I meget lav grad 14 1% Ved ikke 8 1% % 16a. Da du valgte din n % internetforbindelse, undersøgte du så: Produkter hos flere forskellige udbydere? Ja % Nej % Ved ikke 32 3% % 16b. Da du valgte din n % internetforbindelse, undersøgte du så: Prisen hos flere forskellige udbydere? Ja % Nej % Ved ikke 30 3% % 16c. Da du valgte din n % internetforbindelse, undersøgte du så: Bredbåndsteknologi hos forskellige udbydere fx fiber eller kobberteknologi Ja % Nej % Ved ikke 51 5% % 16d. Da du valgte din n % internetforbindelse, undersøgte du så: Andre vilkår hos flere forskellige udbydere? Ja % Nej % Ved ikke 73 7% % 16e. Da du valgte din n % internetforbindelse, undersøgte du så: Forskelle i priser og produkter ved hjælp af et prissammenligningsværktøj fx Erhvervsstyrelsens bredbåndsguide? Ja % Nej % Ved ikke 57 6% % Frekvenstabeller, side 10

Digitaliseringsstyrelsen Digital Post

Digitaliseringsstyrelsen Digital Post Digitaliseringsstyrelsen Digital Post Tabelrapport, IT-kombiundersøgelse Juni 2014 Projektkonsulenter Asger H. Nielsen Casper Ottar Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører MEGAFON.

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen Digital Post

Digitaliseringsstyrelsen Digital Post Digitaliseringsstyrelsen Digital Post Tabelrapport, IT-kombiundersøgelse Projektkonsulenter Asger H. Nielsen Casper Ottar Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører MEGAFON. Materialet

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen Digital Post

Digitaliseringsstyrelsen Digital Post Digitaliseringsstyrelsen Digital Post Tabelrapport, IT-kombiundersøgelse Projektkonsulenter Asger H. Nielsen Casper Ottar Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører MEGAFON. Materialet

Læs mere

De Samvirkende Købmænd Undersøgelse om storcentre og hypermarkeder

De Samvirkende Købmænd Undersøgelse om storcentre og hypermarkeder De Samvirkende Købmænd Undersøgelse om storcentre og hypermarkeder Tabelrapport, internetundersøgelse Februar 2015 Projektkonsulenter Asger H. Nielsen Casper Ottar Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud 1 Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkohol 2014 2 Baggrund for undersøgelse af kommunale websider til borgere med alkoholproblemer Ved kommunalreformen i 2007 fik kommunerne

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Experian RKI analyse 1. halvår 2013

Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Folketingets Boligudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 15. juni 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse Jobcenter København... 2 Jobcenter Frederiksberg... 3 Jobcenter Ballerup... 4 Jobcenter Brøndby... 5 Jobcenter Gentofte... 6 Jobcenter Gladsaxe... 7 Jobcenter Glostrup... 8 Jobcenter Herlev... 9 Jobcenter

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) opgør årligt sygefraværet i kommunerne og regionerne. Dette notat omhandler udviklingen

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Stort set alle landets kommuner har haft et fald i antallet af arbejdspladser fra 2009 til 2012. Det gælder dog ikke Vallensbæk, Herlev, Billund,

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer

LO s jobcenterindikatorer 1 Indholdsfortegnelse Jobcenter Side Jobcenter Side Albertslund 10 Køge 27 Allerød 18 Lejre 40 Assens 47 Lemvig 68 Ballerup 4 Lolland 41 Billund 55 Lyngby-Taarbæk 13 Bornholm 45 Mariagerfjord 89 Brøndby

Læs mere

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 15.12. 2016 Sagsnr. 2016-4559 Aktid. 308901 PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang Hovedbudskaber På under tre år er antallet af praksis, der har lukket for tilgang

Læs mere

Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse

Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse Faktaark 4. oktober 2016 Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse Regeringens boligudspil vil påvirke boligejernes tebetaling på følgende vis: Automatisk tilbagebetaling af for

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-nyt november 2014 OK-Nyt Praksis nr. 024-14 14-11-2014 Sag.nr. - 12/2084

Læs mere

Experians RKI-analyse 2012 Januar 2012

Experians RKI-analyse 2012 Januar 2012 Experians RKI-analyse 2012 4,39% 6,71% 7,08% 7,50% 7,56% 7,42% 7,19% 8,00% 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Januar 2011 4,72% 4,97% streret i RKI registret

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner Oversigt over 3 natur i de nye kommuner På baggrund af data fra Miljøportalens Arealinformation præsenteres her en oversigt over fordelingen af 3 beskyttede naturtyper i de nye kommuner og regioner. De

Læs mere

Iværksætternes folkeskole

Iværksætternes folkeskole Iværksætternes folkeskole Metode og afgrænsning Populationen af iværksætterne fra Danmarks Statistiks Iværksætterdatabase matches med personer i det såkaldte Elevregister. Hermed fås oplysningen om, hvilken

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 023-13 (fejlagtigt udsendt som 015-13 i en mail til regionerne)

Læs mere

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Segregeringsgraden for hele landet er 5,2 procent i skoleåret 2012/13. Segregeringsgraden varierer betydeligt mellem kommunerne.

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer.

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer. 4. Asylkontor Kommunernes Landsforening og Kommunekontaktrådene Dato: 29. september 2014 Sagsnummer: 14/027760 Sagsbehandler: drkj Center for Asyl og Økonomi Kommunekvoter for 2015 Ved brev af 30. marts

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 15 Offentligt ANALYSENOTAT Oktober 2015 Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Resumé af resultater - Den gennemsnitlige klassekvotient i

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Elevprognoser Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Efterskoleforeningen Vartov, Farvergade 27 H, 2. 1463 København K Tlf. 33 12 86 80 Fax 33 93 80 94 info@efterskoleforeningen.dk www.efterskole.dk www.efterskoleforeningen.dk

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Finn Sørensen (EL) Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: /

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: / Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: 211808 / 2409759 Store ændringer i liggetiderne på boligmarkedet I store dele af landet var liggetiderne lavere i de første seks måneder af 2017 i forhold til sidste

Læs mere

NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV...

NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV... NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV... 4 ANALYSE AF SAMMENHÆNGEN MELLEM SERVICENIVEAU PÅ SOCIOØKONOMISKE

Læs mere

file://d:\migrationserver\work\20140212t130301.808\20140212t130302.823\6425de30-5cd4-49...

file://d:\migrationserver\work\20140212t130301.808\20140212t130302.823\6425de30-5cd4-49... Page 1 of 2 From: Vivian Grønvall Petersen Sent: 12-02-2014 13:01:11 To: Vivian Grønvall Petersen Subject: VS: Om kommuners borgmesterkørsel. Attachments: kommuner borgmesterkørsel.xls Fra: KBS@frederiksberg.dk

Læs mere

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 1 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 Ifølge FOAs beregninger stiger udgiftsbehovet i kommunerne 2 procent frem mod 2020 alene på baggrund

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 102 Offentligt Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Læs mere

Andel af personer registreret med sager i RKI register

Andel af personer registreret med sager i RKI register 8,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Juli 2010 4,62% 6,48% 6,92% 6,71% 7,08% 6,90% 7,43% 7,19% 7,50% 7,49% 7,00% 6,00% Januar 2011 4,72% 4,80% 5,00% i RKI registret 0,47% 0,49%

Læs mere

LO's jobcenterindikatorer 2. kvartal 2016

LO's jobcenterindikatorer 2. kvartal 2016 Dokumentet indeholder to sider for hvert jobcenter - indikatorværdier og antal forløb bag beregningen af indikatorværdier. Du kan nemt springe frem til den ønskede side ved at skrive sidetallet i feltet

Læs mere

Experians RKI-analyse. Januar 2015

Experians RKI-analyse. Januar 2015 Experians RKI-analyse Januar 2015 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016 Experians RKI-analyse 1. halvår 2016 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Befolkningsudvikling - 2013

Befolkningsudvikling - 2013 Ældre Sagen september 2013 Befolkningsudvikling - 2013 Befolkningens alderssammensætning har ændret sig meget over de sidste 40 år, og den vil ændre sig yderligere i fremtiden. Den såkaldte befolkningspyramide

Læs mere

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022 Kun de 9 rigeste betaler topskat i 2022 Nye tal fra Skatteministeriet viser, at der i 2022 skønnes at være ca. 437.000 topskattebetalere. Det er mere end en halvering siden 2008, hvor godt 1 million danskere

Læs mere

Klamydiaopgørelse for 2012

Klamydiaopgørelse for 2012 Klamydiaopgørelse for 2012 Opgørelserne over hvor mange klamydiatilfælde, der er fundet i hver kommune skal tolkes med forsigtighed og kan ikke sammenlignes fra kommune til kommune. Der kan nemlig være

Læs mere

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Inklusionsgrad Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Dette notat giver overblik over andelen af elever i den almindelige undervisning den såkaldte inklusionsgrad. 95,2 procent

Læs mere

Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner

Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner I juni var der 312 tvangsauktioner. Det er 11 flere end i maj. Det viser Danmarks Statistiks sæsonkorrigerede tal for juni 2014. Overordnet set er antallet

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

Bilag UU 95. Honorar medlem (2010/2011) (2010/2011) 2010. Mødediæt. Fast vederlag. 380 kr. 380 kr./760 kr. mødediæter

Bilag UU 95. Honorar medlem (2010/2011) (2010/2011) 2010. Mødediæt. Fast vederlag. 380 kr. 380 kr./760 kr. mødediæter antal sager honorar formand (2010/20) Honorar medlem (2010/20) Honorar Honorar Bemærkninger suppleant suppleant formand medlem (2010/20) (2010/20) 2010 20 Fast vederlag Møde Andet Fast vederlag Møde Andet

Læs mere

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt 16. januar 2017 J.nr. 16-1389754 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 102 - Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse

Læs mere

Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere

Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere Til Kommunaldirektøren Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere Som en del af beskæftigelsesreformen blev det vedtaget, at forsikrede ledige fra 1. juli 2015 skal tilbydes

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2013, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 11. september 2017 PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter Hovedbudskaber: Det meste af Nordjylland, det sydlige Sjælland og Lolland-Falster,

Læs mere

Økonomisk analyse. Danskerne: sammenhængskraften mellem land og by er en politisk opgave. 26. oktober 2015

Økonomisk analyse. Danskerne: sammenhængskraften mellem land og by er en politisk opgave. 26. oktober 2015 Økonomisk analyse 26. oktober 2015 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne: sammenhængskraften mellem land og by er en politisk opgave Den

Læs mere

Data rummer ikke tal for pendlere, der er bosat eller arbejder uden for landets grænser.

Data rummer ikke tal for pendlere, der er bosat eller arbejder uden for landets grænser. Notat Tværgående Planlægning J.nr. NST-104-00022 Ref. MISHE Den 6. september 2011 Pendlingskort til Forstædernes Tænketank Hermed præsenteres en række pendlingskort baseret på pendlingsdata fra 2008. Kortene

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt 11. januar 2017 J.nr. 16-1853227 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 145 af 14. december 2016

Læs mere

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere Analyse 2016: I disse kommuner vil danskerne bo og ikke bo Analysen bygger på de knap 160.000 boligsøgerannoncer og boligsøgeragenter som boligsøgere har oprettet i perioden 01/10 2015 til d. 01/10 2016.

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2012, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse DI Den 23. november 2010 Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse I oplægget til Vækstforums kommende møde om konkurrence er det bl.a. foreslået, at der indføres udbudspligt på udvalgte kommunale opgaver.

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt 4. marts 2016 J.nr. 16-0151018 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 227 5. februar 2016 (alm.

Læs mere

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF Nye tal omkring Indikator for Konkurrenceudsættelse (IKU) der måler hvor stor en del af de konkurrenceegnede

Læs mere

Iværksætterate Sorø den 3. januar Fremgangsmåde for beregning af iværksætterrate for Kolonne 1 Angivelse af det geografiske område

Iværksætterate Sorø den 3. januar Fremgangsmåde for beregning af iværksætterrate for Kolonne 1 Angivelse af det geografiske område Iværksætterate 2011 Sorø den 3. januar 2011 Fremgangsmåde for beregning af iværksætterrate for 2011 Kolonne 1 Angivelse af det geografiske område Kolonne 2: Det samlede antal CVR numre der er, inden for

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2015, der forventes at opnå mindst en ungdoms, en erhvervskompetencegivende, en videregående

Læs mere

Anvisninger i den almene boligsektor i 2016

Anvisninger i den almene boligsektor i 2016 TEMASTATISTIK 2017:1 Anvisninger i den almene boligsektor i 2016 Der er anvist 83.910 boliger i den almene boligsektor i løbet af 2016. Størstedelen af boligerne anvises til personer på ekstern venteliste

Læs mere

Projektstatistik i Pleje.net

Projektstatistik i Pleje.net Projektstatistik i Pleje.net Indledende forklaring Projekt for national udbredelse af telemedicinsk sårvurdering Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening tog i juni 2012 initiativet til

Læs mere

Oplysninger om forbrug af retten til den særlige uddannelsesordning skal indberettes ultimo hver måned indtil 31. marts 2015.

Oplysninger om forbrug af retten til den særlige uddannelsesordning skal indberettes ultimo hver måned indtil 31. marts 2015. Kommunerne Beskæftigelsesregionerne Indberetning af oplysninger om forbrug af retten til den særlige uddannelsesordning Til brug for a-kassernes administration af den midlertidige arbejdsmarkedsydelse

Læs mere

Flere kommuner anvender arbejds- og uddannelsesklausuler

Flere kommuner anvender arbejds- og uddannelsesklausuler Flere kommuner anvender arbejds- og uddannelsesklausuler Denne undersøgelse for 3F Byggegruppen bygger på en rundspørge til kommunerne, der har svaret på, om de anvender arbejds- og uddannelsesklausuler

Læs mere