Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift"

Transkript

1 Ribe Stift, marts 2013 Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Hermed det halvårlige nyhedsbrev fra Det Religionspædagogiske Sekretariat, som holder til i Hundehuset ved Tårnborg i Ribe. Der er fortsat tre konsulenter ansat: Anna- Sofie Arendt, Peter Søgaard og Annesofie Munch, der fungerer som barselsvikar for Sara Huulgaard indtil august i år. Endelig er det Jørgen Hanssen, der som hidtil bestyrer Stiftssamlingen. Siden sidst har sekretariatet gennemført en stor spørgeskemaundersøgelse blandt alle præster i stiftet. Undersøgelsen havde til formål at kortlægge, hvad der findes af religionspædagogisk arbejde rundt om i sognene, det være sig f.eks. tilbud til børn i førskolealderen, minikonfirmander og konfirmander, samt aktiviteter for unge efter konfirmationsalderen og voksne. I undersøgelsen spurgte vi også, hvad man evt. har planer om at sætte igang ude i sognene, og måske ønsker hjælp, inspiration og materialer til. Når vi har valgt at bruge ressourcer på en sådan undersøgelse, skyldes det, at vi meget gerne vil målrette sekretariatets tilbud til de behov, der rent faktisk findes i stiftet. I øjeblikket er vi derfor i gang med at følge op på de materialer og den inspiration, der efterspørges rundt omkring. Helt konkret har det givet sig udslag i fire nye projekter for førskolebørn, som er en af de aldersgrupper, flere præster i stiftet savner materiale til. det kan I læse mere om inde i nyhedsbrevet. Ribe Stift har forsøgt sig med et helt nyt tiltag for gymnasie- og hf- elever. I januar var der arrangeret en weekend i Løgumkloster for de unge, hvor dagsordenen stod på religion og samfund. Her blev der debatteret og udvekslet synspunkter på kryds og tværs i en hyggelig atmosfære, hvor der også blev plads til fest og socialt samvær. Flere af de unge har efterfølgende givet udtryk for deres begejstring for et tiltag af denne type, og derfor overvejer vi i øjeblikket, hvordan vi fremover evt. kan lave flere af den slags arrangementer. Endelig er der kommet godt gang i det landsdækkende kateketikprojekt, som Ribe Stift er med i. Unge, nyuddannede præster i stiftet indgår i et netværk, hvor de får mulighed for at udveksle og diskutere deres erfaringer fra konfirmandundervisningen, ligesom de tilbydes supervision af konfirmationsforberedelsen.

2 Venlig hilsen Elisabeth Dons Christensen Biskop over Ribe Stift

3 Stiftssamlingen Religionspædagogisk Stiftssamling er et bibliotek for alle folkekirkemedlemmer i Ribe Stift, som beskæftiger sig med kristendom og undervisning. Stiftssamlingen består for tiden af ca titler, og vokser hele tiden, idet der indkøbes relevant materiale til de forskellige undervisningssituationer. Er der titler, der savnes, så giv endelig besked til undertegnede. Ved at klikke på fanebladet Katalog på hjemmesiden (http://www.stiftssamlingen.dk), vil man ikke blot kunne søge efter titler og forfattere, men også emner (f. eks. specialundervisning eller dåbsoplæring). På hjemmesiden er der også en liste over nyanskaffelser. Alt kan hjemlånes gratis - både til eget brug og til undervisningsbrug. Bemærk dog betingelser for offentlig fremvisning af film, som er omfattet af licens. Stiftssamlingen anskaffer jævnligt film (DVD-formatet), som må fremvises med en CVLIlicens. Der anskaffes også film, hvor licensen er betalt. Under fanebladet Film på hjemmesiden vil man kunne finde filmanmeldelser, og her kan man også søge efter specifikke emner (skyld, had, arvesynd, humor etc.), som så fører en videre til relevante film. Endvidere kan man under samme faneblad orientere sig om, hvilke film, der egner sig til forskellige aldersgrupper. Hjemmeside: Kontakt: Jørgen Hanssen Kend din kirke I efteråret præsenterede vi et nyt materiale, Kend din kirke, som henvender sig til menighedsråd og alle, der arbejder i og omkring kirken. Materialet indeholder et tilbud om en studiedag i det lokale sogn, hvor man mødes på tværs af faggrænser og diskuterer kristendommen, som den f.eks. kommer til udtryk på kirkegården, i kirkerummet og menighedsrådsarbejdet. Ideen er, at deltagerne selv får mulighed for at sætte ord på kristendommen og diskutere deres opfattelse af kirken med hinanden.

4 I materialet findes et forslag til program for studiedagen, samt forslag til, hvordan dagen evt. kan sluttes med fællesspisning. Materialet kan downloades på Kontakt Peter Søgaard - Spørgeskemaundersøgelse I løbet af efteråret gennemførte vi en spørgeskemaundersøgelse blandt alle præster i Ribe Stift. Undersøgelsen havde dels til formål at afdække, hvad der findes af religionspædagogiske aktiviteter rundt om i sognene, dels at få klarlagt, hvilke behov, der er for nye aktiviteter, samt hjælp, inspiration og materialer dertil. Skemaerne blev uddelt til ca. 160 præster, hvoraf 54 svarede. Undersøgelsen viste bl.a., at der er et højt aktivitetsniveau, når det gælder minikonfirmander og konfirmander, mens der derimod kun er få eller slet ingen aktiviteter for unge efter konfirmationen. Tiltag for voksne og før- skole børn havnede fortrinsvis i kategorien en del og lidt. Langt de fleste steder er der ingen planer om at starte flere aktiviteter, og de steder, hvor man ønsker nye tiltag, ligger behovet inden for området voksne, unge efter konfirmationen og før- skole børn. Det er også navnlig her, hvor inspiration, sparring, materialer og kurser efterlyses. En mere detaljeret analyse af undersøgelsen kan ses på Kontakt Annesofie Munch - eller Peter Søgaard - Gud bevare Danmark? - weekend for gymnasieelever I januar afholdt vi en weekend for gymnasieelever på Løgumkloster Højskole. Temaet var religion og samfund gensidig påvirkning og udfordring. På weekenden deltog 23 elever fra gymnasier i hhv. Esbjerg, Ribe og Tønder. Programmet bestod bl.a. af en paneldebat mellem en repræsentant for kristendommen, Islam og ateismen. Debatten glødede, og eleverne var meget optaget af, at lade deres opfattelse af religion og samfund brydes med de tre debattørers. Weekenden bød også på en forevisning og diskussion af Lars von Triers stærke og mærkelige film Antichist, et oplæg om Gud og sex og Søren Kierkegaards kirkekamp. Lørdag aften var der fest med Klezmorkester, der spillede jødisk folkemusik, og søndag forlod en flok glade og tilfredse elever højskolen, med en stærk

5 opfordring til, at vi gentager arrangementet en anden gang. På vores hjemmeside kan man læse et referat af weekenden, se billeder og nogle af elevernes egne udtalelser om weekenden. Kontakt Peter Søgaard - Materialer til daginstitutioner Siden 2004 har alle børnehaver/ daginstitutioner skullet formulere pædagogiske læreplaner, hvor de redegør for det stof, børnene skal stifte bekendtskab med, mens de opholder sig i institutionen. Et af punkterne i læreplanen hedder kulturelle udtryksformer og værdier, og herunder anfører mange børnehaver, at de ønsker at lære børnene om årstider, højtider og traditioner. Derfor er det Det Religionspædagogiske Sekretariat i øjeblikket i gang med at lave fire materialer om hhv. jul, påske, pinse og høst, som kan bruges som inspiration i daginstitutionerne. Materialerne indeholder også tilbud om besøg i den lokale kirke, hvor præsten kan fortælle om højtiden og evt. holde gudstjeneste sammen med børnene. I øjeblikket foreligger materialet til påske og høst, og kan downloades på De to øvrige er stadig under udarbejdelse, og bliver lagt på hjemmesiden, så snart de er klar. Kontakt Annesofie Munch - eller Peter Søgaard - Kateketikprojekt for nydannede og nyansatte præster i Ribe Stift Siden september har Anna- Sofie Arendt brugt sin tid som religionspædagogisk konsulent i et 2-årigt pilot-projekt, der sigter på at styrke præsten som konfirmand-underviser. Projektet er et samarbejde mellem stiftet, den obligatoriske efteruddannelse, Pastoralseminarierne og TPC. Projektet er rettet mod nyuddannede præster I Ribe Stift er der pt. syv præster med i projektet.

6 I efteråret besøgte hun disse præster til en indledende samtale, og nu følger vi op med etablering af en netværks-gruppe, der mødes første gang i februar. Netværks-gruppen skal, som en del af efteruddannelsen, mødes til gensidig inspiration og erfaringsudveksling. Anna- Sofie Arendt tilbyder derudover supervision af konfirmations-forberedelsen til de af de medvirkende præster, der ønsker det. Hun står også til rådighed med hjælp til at finde materiale, ressource-personer og lignende i forbindelse med konfirmations-forberedelsen. Kontakt Anna- Sofie Arendt - De religionspædagogiske konsulenter Det er til enhver tid muligt at kontakte én af konsulenterne, hvis du har brug for inspiration eller hjælp til en religionspædagogisk opgave. Vi vil efter bedste evne forsøge at svare på behovet, enten ved selv at stille os til rådighed eller henvise til én med de rette kompetencer og erfaringer. Kontakt: Peter H. Søgaard: Anna- Sofie Arendt: Annesofie Munch: eller

Dåbsoplæring i folkekirken

Dåbsoplæring i folkekirken Dåbsoplæring i folkekirken Beretning fra den af biskopperne nedsatte arbejdsgruppe om dåbsoplæring 2010 2 3 Forord Biskopperne har på møde den 9. april 2008 besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe vedrørende

Læs mere

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Til ungdomsråd i NAU, Kommunalvalget står for døren, og det betyder en unik mulighed til et ungdomsråd for at sætte de unges dagsorden. Mangler I et sted at være, vil I gerne

Læs mere

Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din tro, min tro, og hvad vi sammen tror

Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din tro, min tro, og hvad vi sammen tror Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din tro, min tro, og hvad vi sammen tror Kirsten Grube Center for Ungdomsstudier (CUR) November 2011 1 Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din Tro, min tro,

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Forældrenetværk Forældrenetværk er grupper af forældre, der ønsker at sætte

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 OM UNGDOMMENS RØDE KORS OG RØDE KORS 4 Selvstændig i 1988 4 Både tale og handling 4 Verdensomspændende bevægelse 4 Samarbejde

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN!

Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN! Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN! 5 VELKOMMEN til ÅVM-familien! 5 Hjertelig velkommen i Aarhus Valgmenighed! Vi er en fornyet folkekirke, som blander velkendt tradition med nutidig fornyelse, og alle

Læs mere

INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING. 14 KAPITEL 3 ERHVERVSUDDANNELSER - STRUKTUR OG INDHOLD Reform 2015 Generelle adgangskrav til erhvervsuddannelserne

INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING. 14 KAPITEL 3 ERHVERVSUDDANNELSER - STRUKTUR OG INDHOLD Reform 2015 Generelle adgangskrav til erhvervsuddannelserne SIDE 1 INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING 6 KAPITEL 1 OVERSIGT OVER DDANNELSESSYSTEMET Du er kontakten Du har hjælpere Bolden er din 8 KAPITEL 2 TIPS TIL DET PRAKTISKE ARBEJDE 1. OM SELVE MØDERNE Formøder

Læs mere

KLUBBLAD FOR ROUGSØ-SØNDERHALD Y's MEN's CLUB ÅRGANG 19 Marts 2011 NUMMER 70

KLUBBLAD FOR ROUGSØ-SØNDERHALD Y's MEN's CLUB ÅRGANG 19 Marts 2011 NUMMER 70 KLUBBLAD FOR ROUGSØ-SØNDERHALD Y's MEN's CLUB ÅRGANG 19 Marts 2011 NUMMER 70 Aarhus Valgmenighed Gennem de seneste år er der etableret flere valgmenigheder i Aarhus. Den største af dem er Aarhus valgmenighed.

Læs mere

Operation Gudsværk: Gør en forskel i sognet

Operation Gudsværk: Gør en forskel i sognet Operation Gudsværk: Gør en forskel i sognet Fokus: At give konfirmanderne en oplevelse af, at de kan være med til at gøre en forskel i sognet/menigheden og dermed være en del af kirken. Med inspiration

Læs mere

Velkommen. Uddannelse af kursusleder

Velkommen. Uddannelse af kursusleder v/ 2 Velkommen Tusinde tak for at du har valgt at blive frivillig kursusleder. Gennem dit frivillige arbejde er du med til at sikre, at forældre til børn med ADHD, voksne med ADHD og søskende til børn

Læs mere

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER OG MULIGHEDER 13:16 ELSE CHRISTENSEN 13:16 UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER

Læs mere

Regler og medbestemmelse i børnehaven

Regler og medbestemmelse i børnehaven Regler og medbestemmelse i børnehaven En undersøgelse i Børnerådets Minibørnepanel BØRNERÅDETS Minibørnepanel Regler og medbestemmelse i børnehaven 1 2 Børnerådets Minibørnepanel Indhold Indledning / 3

Læs mere

FRIVILLIG FREDAG ERHVERVSLEDER I PRAKTIK

FRIVILLIG FREDAG ERHVERVSLEDER I PRAKTIK FRIVILLIG FREDAG ERHVERVSLEDER I PRAKTIK Bliv praktikvært og få ny inspiration til foreningen HVAD ER EN PRAKTIK? Erhvervsleder i praktik er en aktivitet, der er udviklet i et samarbejde mellem IBM Danmark

Læs mere

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Katja Jørgensen Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Aalborg 2007 Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde 1. udgave

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

Ungdomshøringer i Aalborg Stift. Kirsten Grube Suzette Munksgaard. Center for Ungdomsstudier

Ungdomshøringer i Aalborg Stift. Kirsten Grube Suzette Munksgaard. Center for Ungdomsstudier Hvis jeg skulle bruge en præst, skulle han være mere som et menneske end en præst med en titel - at bygge bro mellem kirkens budskab og unges virkelighed Ungdomshøringer i Aalborg Stift. Kirsten Grube

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Nyhedsbrev. Husk en margin!

Nyhedsbrev. Husk en margin! Nyhedsbrev Nr. 2 Maj 2011 / 12. årgang ISSN: 1603-8983 Husk en margin! For mange bliver hverdagen effektiv og travl og prioritering en svær øvelse. Vigtige gøremål som indkøb, opdatering af nyheder, job,

Læs mere

Mellem hjem og børnehave

Mellem hjem og børnehave Mellem hjem og børnehave En undersøgelse i Børnerådets Minibørnepanel BØRNERÅDETS Minibørnepanel Mellem hjem og børnehave 1 2 Børnerådets Minibørnepanel Indhold Indledning / 3 Resultater af undersøgelsen

Læs mere

Nye vilkår for Konfirmationsforberedelsen. "Førstehjælp" til de strukturelle og pædagogiske udfordringer. Teologisk Pædagogisk Center Løgumkloster

Nye vilkår for Konfirmationsforberedelsen. Førstehjælp til de strukturelle og pædagogiske udfordringer. Teologisk Pædagogisk Center Løgumkloster Nye vilkår for Konfirmationsforberedelsen "Førstehjælp" til de strukturelle og pædagogiske udfordringer Teologisk Pædagogisk Center Løgumkloster Nye vilkår for konfirmationsforberedelsen "Førstehjælp"

Læs mere

Nr. 2 2012 Aug. nov. 73. årgang. www.foto-lab.dk

Nr. 2 2012 Aug. nov. 73. årgang. www.foto-lab.dk Kirkebladet for Ulstrup og Gundersted sogne Nr. 2 2012 Aug. nov. 73. årgang www.foto-lab.dk 2 Støvlerne knrikede En gammel skrædderske forandrede min afdøde faders overkjole til en konfirmationsdragt for

Læs mere

Jeg synes egentlig, at det er fint nok, de har sat den der procentgrænse på vores skole. Dreng 17 år. Dreng 17 år

Jeg synes egentlig, at det er fint nok, de har sat den der procentgrænse på vores skole. Dreng 17 år. Dreng 17 år en guide til Klar alkoholpolitik Jeg sidder faktisk og undrer mig lidt over, at vi slet ikke har fået noget at vide på forhånd om, hvad skolen forventer, eller hvad reglerne om alkohol er her på vores

Læs mere

FORENINGS- HÅNDBOGEN

FORENINGS- HÅNDBOGEN HÅNDBOG FOR LOKALFORENINGER OG KREDSE FORENINGS- HÅNDBOGEN En praktisk hjælp til alle områder indenfor foreningsopbygning af lokalforeningen samt opbygningen af kredsen SIDE 01 FORORD Velkommen som lokalforening

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

Integrationsnet En del af Dansk Flygtningehjælp. DK-worker Hjælp til udenlandske arbejdstagere og deres familier

Integrationsnet En del af Dansk Flygtningehjælp. DK-worker Hjælp til udenlandske arbejdstagere og deres familier Integrationsnet En del af Dansk Flygtningehjælp DK-worker Hjælp til udenlandske arbejdstagere og deres familier Integrationsnet en del af Dansk Flygtningehjælp DK-worker Hjælp til udenlandske arbejdstagere

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere