Årsrapport Lersøpark Allé København Ø Tlf Co. Videncenter for Allergi Ledreborg Allé 40, Gentofte Tlf.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2006. Lersøpark Allé 21 2100 København Ø Tlf. 21 48 46 07. Co. Videncenter for Allergi Ledreborg Allé 40, 1. 2820 Gentofte Tlf."

Transkript

1 Årsrapport 2006 Lersøpark Allé København Ø Tlf Co. Videncenter for Allergi Ledreborg Allé 40, Gentofte Tlf

2 Indholdsfortegnelse Om Videncenter for Frisører og Kosmetikere Formål Succeskriterier Telefonrådgivning Handsker Hjemmeside Miljømærket hårfarve Spørgeskemaundersøgelse Folder om Videncenter for Frisører og Kosmetikere Direkte kommunikation af resultater til myndigheder Fremtidigt arbejde i Videncenter for Frisører og Kosmetikere Deltagelse i kurser Styregruppemøder Deltagelse i kongres og messe Foredrag Undervisning varetaget af medarbejdere Diverse møder Finansiering og forskningsstøtte Medarbejdere 2006 Presse 2

3 Om Videncenter for Frisører og Kosmetikere Videncenter for Frisører og Kosmetikere blev etableret den 12. januar 2006 i et samarbejde mellem Dansk Frisør og Kosmetik Forbund og Videncenter for Allergi. Officielt åbnede Centret den 24. august Finansieringen er kommet fra Københavns Kommune (ansøgt af Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund & Danmarks Frisørmesterforening), Videncenter for Allergi, selvstændig bevilling fra Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund, Kgl. Hof bundtmager Aage Bangs Fond og Ydre Nørrebros Miljøpulje. Videncenter for Frisører og Kosmetikeres formål er at: 1. udvikle og understøtte processen for et mere miljø- og arbejdsmiljørigtigt frisørog kosmetikerfag. 2. forebygge arbejdsskader specielt hud- og luftvejssygdomme og derved at nedsætte risikoen for nedsat arbejdsevne og udstødning fra arbejdsmarkedet. 3. tilvejebringe og formidle viden til aktører, med henblik på at reducere emissionerne til spildevand, luft mv. 4. rådgive om forebyggelse af allergi og eksem ved produktsubstitution og ændrede arbejdsrutiner. 5. foretage undersøgelser af frisører og kosmetikeres arbejdsrutiner og sundhedsstatus. 6. samle eksisterende viden om arbejdsmiljø og miljø i faget. 7. undervise frisører og kosmetikere i grønt frisør og kosmetikerfag. Opfyldelse af formål Formål 1-4 er primært blevet opfyldt gennem telefonrådgivning. I gennemsnit er der blevet behandlet 2 spørgsmål per uge. Et eksempel på en telefonrådgivningssucces er publiceret i augustnummeret af Spejlet august nr. 8, side 6-7. I det beskrevne tilfælde har Videncenter for Frisører og Kosmetikeres rådgivning ført til substitution til produkter der ikke fremkaldte luftvejsgener hos frisøren, samtidig med at hun kunne fortsætte sit normale arbejde. Artiklen kan læses her: pdf) Succeskriteriet om, at frisørerne skal kunne købe miljømærkede hårfarver og andre frisørprodukter er ikke nået endnu, men processen er i gang. Der er etableret et samarbejde med producenter, Miljøstyrelsen og Miljømærkesekretariatet. Hvis det lykkes at få statskontrolerede miljømærkede frisørprodukter, vil brugen af sådanne produkter føre til en nedsat emission af skadelige kemikalier til vand, luft mv. Formål 2. For at forebygge sundhedsskader er der blevet igangsat en løbende undersøgelse af handsker til brug i frisørsaloner. Der er eksisterende viden om at korrekt brug af handsker kan forebygge håndeksem blandt frisører. Formål 5. Der skal foretages en spørgeskemaundersøgelse på ca Københavnske frisører for at undersøge deres arbejdsrutiner og sundhedsstatus. En bredere indsats for forebyggelse af arbejdsskader skal foregå efter spørgeskemaundersøgelsen er blevet gennemført. Udførelse af spørgeskemaundersøgelsen har fulgt tidsplanen tilfredsstillende. 3

4 Formål 6 om at samle eksisterende viden om frisørers arbejdsmiljø og miljø er blevet opfyldt. Dels ved at Arbejdstilsynet har givet os deres skriftlige oplysningsmateriale vedr. frisørfaget tilbage til Dels ved møde med Arbejdsmiljøinstituttets forskere, hvor vi udvekslede viden og erfaringer. Mødet resulterede i at vi udarbejdede et spørgsmål vedr. livskvalitet til vores spørgeskemaundersøgelse. Formål 7 er blevet opfyldt ved undervisning i brug af grønne produkter på Tekniske skoler i frisør og kosmetikerfag. Videncenter for Frisører og Kosmetikere har haft indlæg på fyraftensmøder i Frisøinspirationsgruppen samt været holdt foredrag til frisører og kosmetikere på tekniske skoler i Århus, Kolding, Odense, Ålborg og København. Telefonrådgivning Videncentret har fra årets start til 23. november 2006 haft ca. 150 telefoniske henvendelser. Spørgsmålene handler fx om: hvorvidt et hårfarveprodukt er uden traditionelle farvestoffer hvad frisøren skal gøre med sit håndeksem eller luftvejsproblemer. Hvordan personen kommer videre i sundhedssystemet. frisøren der gerne vil tilbyde miljøvenlige produkter i salonen kosmetikeren der gerne vil anvende økologiske produkter industri, skoleelever NGO-er der vil vide alt om hårfarvning og muligheden for at skaffe sunde farver advokaten der vil diskutere frisørens retssikkerhed myndigheder der vil have hjælp til høringssvar frisøren der spørger om der findes hårblegningsprodukter uden persulfater kan gravide farve hår frisøren der ringer vedr. en kunde med akut ætsning i nakken skoleeleven der vil skrive rapport om hårfarveallergi Handsker Et projekt vedrørende permeabilitet af hårfarver gennem handsker er etableret. Ved samtale med forskellige frisører og ved søgning på Internettet er udvalgte handskeproducenter blevet kontaktet med henblik på om de kunne lave test af deres handskers permeabilitet af 23 meget anvendte hårfarver samt blegemiddel. Henvendelserne foregik per brev eller e- mail. Firmaerne blev bedt om at vedlægge dokumentation for permeabiliteten af handsker som kan anvendes i frisørfaget. Der kom kun svar fra et firma som viste sig at have dokumentation for permeabiliteten af alle de ønskede ingredienser på nær 7 hårfarveingredienser som firmaet ikke kunne skaffe. Dette firmas handsker kunne modstå alle de testede ingredienser i 8 timer. Handskerne er blevet indkøbt og sendt til frisører som ønskede at teste dem for brugbarhed. En frisørsalon oplevede at handsker flækkede over håndryggen ved brug af Elumen hårfarve fra Goldwell. I fremtiden vil firmaerne blive bedt om at fremvise testresultater for anvendelse af færdigblandede hårfarveprodukter. Til møde i den danske branche forening for sæbe parfume og teknisk kemiske artikler (SPT) er det blevet diskuteret om der er mulighed for at firmaerne vil vedlægge gratis 4

5 handsker til alle professionelle hårprodukter. Forslaget er også blevet forelagt cheftoksikologer i L Oreal. Hjemmeside Videncenter for Frisører og Kosmetikere har fået sit logo på Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund s hjemmeside Her kan man læse om telefonlinjen, Videncentrets faglige fundament samt gode råd vedr. forebyggelse af arbejdsbetinget håndeksem på hænder. På linket er der lydinterview med centrets medarbejdere vedrørende ingredienser i produkter og forebyggelse af håndeksem. Miljømærket hårfarve Substitution af traditionelle hårfarver til miljømærkede hårfarver i frisørsaloner ville mindske udslippet af miljøskadelige stoffer. Endvidere beror miljømærkerne dog i mindre grad også på sundhedsvenlighed. Der findes på nuværende tidspunkt ikke nogen miljømærkede hårfarver. statskontrollerede miljømærker, Svanen og EU-blomsten. Ifølge Miljømærkesekretariatet kommer miljømærket hårfarve forhåbentlig på dagsordenen til EUblomst udvalgsmøde i december. Miljøstyrelsen vil evt. give støtte til betaling af den faglige del af udvikling af miljømærket hårfarve, hvis det er muligt at finde en Dansk producent. Derfor har Videncenter for Frisører og Kosmetikere haft møder med to producenter i forbindelse med dette projekt. Spørgeskemaundersøgelse Frisører har den højeste forekomst af arbejdsbetingede hudlidelser. En svensk undersøgelse har vist at hårfarvestoffer ud over i kundens hår også sætter sig på børster, føntørrere, sakse, rulleborde og ikke mindst på frisørernes hænder både før under og efter arbejdet. Upublicerede forundersøgelser i Københavnske saloner har vist at flere saloner ikke bruger udsugning og der blandes ikke konsekvent i blandeskab, til trods for at der arbejdes med stærkt allergifremkaldende stoffer og luftvejsirritanter. Derudover er det kendt i frisørkredse, at handsker genbruges. Derfor er der planlagt en spørgeskemaundersøgelse blandt Københavnske frisører. Formålet med spørgeskemaundersøgelsen er at få viden om frisørernes hudproblemer og luftvejslidelser, årsager, omfang, sværhedsgrad samt anvendelse af personlige værnemidler (handsker og udsugning). Blandt Københavnske frisører og frisørelever ønskes det at bestemme: udsættelser for vand, shampoo, hårfarve, hårblegning og permanentvæske andelen som benytter handsker og creme samt frekvensen af bruget andelen som har udsugning tilgængeligt samt andelen der bruger udsugning. hyppigheden af luftvejsgener samt de sundhedsmæssige konsekvenser (lægekontakt, sygemelding). 5

6 frekvensen af egne hårfarvninger samt sundhedsmæssige konsekvenser (irritativt- og allergisk eksem samt lægekontakt) andelen der rapporterer kontakt allergi overfor shampoo, lotion, deodorant mv. og nikkel samt andelen der er blevet udredt hos hudlæge andelen med atopisk eksem andelen med håndeksem samt de sundhedsmæssige konsekvenser (behandling, lægekontakt, sygemeldinger) selvvurderet arbejdsevne samt selvvurderet helbred Populationen udgør ca frisører der er medlem af enten Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund eller Dansk Frisørmester Forening med bopæl i København. Tidsplan for spørgeskemaundersøgelsen: Dato Juli 2006 August 2006 September 2006 Oktober 2006 November 2006 November, december 2006 Januar 2007 Februar 2007 Marts-september 2007 Handling Ansøgning til Datatilsynet Pilotundersøgelse udført på 13 frisører Spørgeskema færdiggøres Spørgeskema færdiggøres og populationen klargøres Godkendelse fra Datatilsynet Spørgeskemaer pakkes Spørgeskemaer udsendes Rykker udsendes Databearbejdning 6

7 Folder om Videncenter for Frisører og Kosmetikere Ved undervisningsseancer og foredrag har frisører og kosmetikere spurgt efter en folder der fortalte om, hvad de kan bruge Centret til samt kontaktdata. Via tilskud fra Ydre Nørrebros Miljøpulje er layoutfasen og tekstfasen af en folder igangsat. Den forventes at blive trykt i starten af 2007 i eksemplarer. Den grønne uddannelse og det grønne dokument Videncenter for Frisører og Kosmetikere arbejder med at definere hvad ordet grøn betyder i frisørsammenhæng. Sidste år kunne frisører for første gang vælge at uddanne sig som grøn frisør og i den forbindelse har vi undervist frisørlærere og kosmetikerlærere i toksikologi vedr. produkter. Der er blevet udarbejdet et baggrundsdokument, hvor risici ved forskellige hårfarve-produkt-typer beskrives. Direkte kommunikation af resultater til myndigheder I et tilfælde blev et produkt, der var mistænkt for ikke at opfylde lovgivningen meldt til Kemikalieinspektionen, Miljøstyrelsen. Fremtidigt arbejde i Videncenter for Frisører og Kosmetikere På baggrund af den viden som spørgeskemaundersøgelsen genererer, er det ønsket at kunne foreslå specifikke forebyggende foranstaltninger, yde rådgivning/undervise og synliggøre frisørernes arbejdsmiljøproblemer og herved fastholde flere frisører på arbejdsmarkedet samt give dem et bedre arbejdsliv. Sundhed og miljø går ofte hånd i hånd derfor forventes det, at sundhedstiltag der sker også får en positiv afsmitning på det ydre miljø i og med at de mest skadelige kemikalier skiftes ud med mindre skadelige. En gruppe frisører skal undervises i brug af handsker, håndcreme, udsugning og kontaminering. Efter et år vil det blive tjekket om deres sundhedsmæssige tilstand er blevet forbedret sammenlignet med en ikke-undervist kontrolgruppe. Arbejdet vedrørende en grøn frisøruddannelse vil blive fulgt op med litteraturundersøgelser og øget produktkendskab. På internationalt plan har vi deltaget i et møde i Uni Hair and Beauty, som er en global organisation for ansatte frisører. Herigennem vil vi fortsat arbejde for forbedret arbejdsmiljø for frisører og kosmetikere og vil bruge denne organisation som løftestang fx i Europæisk sammenhæng med henblik på at få et professionelt kosmetikdirektiv. Dette arbejde leder os mod ønsket støtte fra Beskæftigelsesministeriet. Arbejdet med udvikling af en økologisk hårfarve vil fortsætte i samarbejde med Miljøstyrelsen, Miljømærkesekretariatet og producenter. Deltagelse i kurser Hansen HS. Fundraising. Dansk Magisterforenings Efteruddannelse, København marts Hansen HS. Introduktion til SPSS, Introduktionskursus til SPSS. Lyngby marts

8 Søsted H og Hansen HS deltager ugentligt i undervisningsmøder i Videncenter for Allergi, dermatologisk afd. K, Amtssygehuset i Gentofte. Styregruppemøder Der er blevet afholdt møder i styregruppen for Videncenter for Frisører og Kosmetikere den 12. januar, 11. maj og 20. september Deltagelse i kongres og messe Søsted H, Hansen HS. 8 th Congress of the European Society of Contact Dermatitis, Berlin, Germany September Hansen HS. Søsted H. Landsstævne Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund og Dansk Frisørmesterforening. Stå på stand og fortælle om Videncentret. Forum, København. 1. oktober 2006 Foredrag Søsted H. Videncenter for Frisører og Kosmetikere indlæg på hovedbestyrelsesmøde i Dansk Frisør og Kosmetikerforbund. 9.maj 2006 Hansen HS. Oplæg om Videncenter for Frisører og Kosmetikere til Frisørinspirationsgruppen. Salon Dojo, Sankt Pederstræde 10. Kbh. 14. juni Søsted H. Tale til Åbning af Videncenter for Frisører og Kosmetikere. Videncentrets fundament og visioner. Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund, Lersø Park Allé 21, København. 24. august 2006 Søsted H. Information om frisørprojekt. Artikelgennemgang for læger og Ph.d. studerende. Dermatologisk afdeling konferencelokalet. Gentofte Hospital. 9. oktober 2006 Søsted H. Frisørprojektet. Indlæg ved Temadag for Dermatologisk afdeling, Store auditorium, Gentofte Hospital. 23. oktober 2006 Hansen HS. Videncentrets arbejde samt oplæg om kemiske stoffer i frisørprodukter. Århus Tekniske Skole. 30. oktober 2006 Hansen HS. Videncentrets arbejde samt oplæg om kemiske stoffer i frisørprodukter. CEU Kolding. 31. oktober 2006 Hansen HS. Videncentrets arbejde samt oplæg om kemiske stoffer i frisørprodukter. Odense Tekniske Skole. 6. november 2006 Hansen HS. Videncentrets arbejde samt oplæg om kemiske stoffer i frisørprodukter. Ålborg Tekniske Skole. 7. november

9 Hansen HS. Videncentrets arbejde samt oplæg om kemiske stoffer i frisørprodukter. CPH West Frisørskolen København. 13. november 2006 Søsted H. Danish Knowledge Centre for Hairdressers & Beauticians. Speech at UNI Hair and Beauty Global Union Meeting in Vilnius, Lithuania. 15. November 2006 Søsted H. Nyt fra Videncenter for Frisører og Kosmetikere for Frisørinspirationsgruppen på Bispebjerg Miljøcenter 29. november 2006 Hansen HS. frisørers eksponering for hårfarveingredienser. Artikelgennemgang for ansatte i Videncenter for Allergi. Gentofte Hospital. 13. december 2006 Undervisning varetaget af medarbejdere Søsted H. Undervisning af frisørlærere Grønne hårfarveprodukter ny bekendtgørelse. TeSe Teknisk skole, København N. 3. april 2006 Hansen HS. Undervisning af kosmetikerlærere Kosmetik og sundhed. TeSe Teknisk skole, København N. 21. august Søsted H. og Hansen HS. Oplæg om Videncentret for frisør og kosmetiker lærere på Næstved frisørskole. 25. september 2006 Hansen HS. Undervisning om kemi og frisørprodukter for lærere fra Næstved frisørskole. Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund, Lersø Park Allé 21, København. 2. oktober 2006 Diverse møder Søsted H. Hansen HS. Møde i Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund vedr. Nordisk Frisør Union, Lersø Park allé 21, København. 9. februar Søsted H. Hansen HS. Møde med Johan Galster, Miljøkontrollen, Københavns Kommune i Videncenter for Allergi, Ledreborg Allé 40, Gentofte. 8. marts 2006 Hansen HS. Arbejdsmiljøinstituttet møde om arbejdsbetingede hudlidelser. Østerbro 18. maj Hansen HS. Møde med importør af professionelle hudplejeprodukter. Videncenter for Allergi, Ledreborg Allé 40, Gentofte. 4. juli 2006 Søsted H. Møde med Anne Sophie Villumsen fra frisør Zenz. Gennemgang af produkter og pilotundersøgelse af spørgeskema. 24. juli Søsted H. Hansen HS. Møde med dermatolog Elisabeth Held. Dermatologisk Afdeling Amtssygehuset i Gentofte. 18. august 2006 Søsted H. Gennemgang af produkter hos frisør Hos Nielsen, Nørrebro. 23. august

10 Hansen HS. Åbning af Videncenter for Frisører og Kosmetikere. Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund, Lersø Park Allé 21, København. 24. august 2006 Søsted H. Arbejdsmiljøinstituttet møde om arbejdsbetingede lidelser blandt frisører. Lersøpark Allé 105, Østerbro 25. august Søsted H. Møde med potentiel ny medarbejder vedrørende Svanemærkede hårfarver. 27. august Søsted H. Hansen HS. Johansen JD. Møde i Arbejdstilsynet vedr. deres aktiviteter på frisørområdet. 28. august Hansen HS. Møde med importør vedrørende svanemærket hårfarve. Videncenter for Allergi, Ledreborg Allé 40, Gentofte 29. august Møde med Liselotte Schmidt Kallesøe, Miljøkontrollen. Københavns Kommune Miljønetværk. Videncenter for Allergi, Ledreborg Allé 40, Gentofte. 5. september Søsted H. og Hansen HS. Møde med SPT. Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund, Lersø Park Allé 21, København. 3. oktober Søsted H. Hansen HS. Møde med Lasse Kenborg, Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Miljøkontrollen. Lersøpark Allé 21, København 6. oktober Hansen HS. Møde med SPT om ingredienser og frisørprodukter. Videncenter for Allergi, Gentofte. 24. oktober Søsted H. Møde med importør Claus Vedersø. 5 december 2006 Hansen HS. Søsted H. Møde med kosmetikproducent KG Pharma 5. december 2006 Søsted H. Oplæg til Kosmetikrådet om direktiv for professionelle. 6. december Søsted H. Møde med Det Norske Frisørforbund. 15. december Søsted H. Hansen HS. Offentliggørelse af kræftundersøgelse udført af Kræftens Bekæmpelse for Branche Arbejdsmiljørådet. Kbh. 15. december Finansiering og forskningsstøtte for 2006 Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund (DFKF) og Danmarks Frisørmesterforening (DF) har via ansøgning fra Bispebjerg Miljøcenter fået støtte fra Københavns Kommune. Beløb i kr. Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund (DFKF) har selvstændig bidraget med: Husleje, rejseudgifter, hjemmeside, mobiltlf. Materialer, kurser, løn kr kr. 10

11 Kgl. Hof bundtmager Aage Bangs Fond har bidraget med støtte til spørgeskemaundersøgelse Ydre Nørrebros Miljøpulje har bidraget med støtte til udarbejdelse af en folder: Videncenter for Allergi har bidraget med: IT-support Adgang til videnskabelig litteratur Sekretærassistance Husleje Overlæger og lektorer Seniorforsker ½ tid Honorar indtægter for undervisning, Hansen HS kr kr kr kr kr kr kr kr kr. I 2006 har Videncenter for Frisører og Kosmetikere kostet kr. Medarbejdere 2006 Heidi Søsted, cand.pharm. er ansat som leder af Videncenter for Frisører og Kosmetikere ifølge kontrakt mellem Videncenter for Allergi og Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund. Henriette Seiler Hansen cand. scient. er ansat 20 timer per uge som projektmedarbejder i Videncenter for Frisører og Kosmetikere. Presse Videncenter for Frisører og Kosmetikere har været citeret eller nævnt i: Spejlet. November nr. 11, 2006, side 30 Tænk. November 2006, side 5 Frisørfaget. November nr. 11, 2006, side 33 Spejlet. oktober nr. 10, 2006, side Frisørfaget nr.10, oktober 2006, side 24 Spejlet september nr side12 Frisørfaget nr.9, september 2006, side 4+18 I forbindelse med åbningen af Centret 24. august 2006 var der omtale i Radio100FM. 11

12 Politiken den 24.august sektion Lokalavisen for Nørrebro og Nord-Vest. Den 16. august 2006, side 11 Jyllandsposten. Den 23. august 2006 Spejlet august nr. 8, side 6-7 Frisørfaget nr.8, august 2006, side 10 Spejlet nr side AstmaAllergi Bladet 5/2006, side 28 Spejlet nr. 5 maj, 2006, side 25 Frisørfaget april nr.4, side Spejlet april nr , side

Årsrapport 2008. Videncenter for Frisører og Kosmetikere Ledreborg Allé 40, 1. 2820 Gentofte Tlf. 39 77 73 03 hesos@geh.regionh.dk

Årsrapport 2008. Videncenter for Frisører og Kosmetikere Ledreborg Allé 40, 1. 2820 Gentofte Tlf. 39 77 73 03 hesos@geh.regionh.dk Årsrapport 2008 Videncenter for Frisører og Kosmetikere Ledreborg Allé 40, 1. 2820 Gentofte Tlf. 39 77 73 03 hesos@geh.regionh.dk Indhold Om Videncenter for Frisører og Kosmetikere 3 Medarbejdere og tilknyttede

Læs mere

Om Videncenter for Frisører og Kosmetikere 3. - Forebyggelse af håndeksem blandt frisørelever 7

Om Videncenter for Frisører og Kosmetikere 3. - Forebyggelse af håndeksem blandt frisørelever 7 Årsrapport 2009 Videncenter for Frisører og Kosmetikere Dermato-allergologisk afd. K Gentofte Hospital Ledreborg Allé 40, 1. 2820 Gentofte Tlf. 39 77 73 03 hesos@geh.regionh.dk Indhold Om Videncenter for

Læs mere

Fremtiden er i dine hænder. Årsrapport 2011. www.videncenterfrisører.dk

Fremtiden er i dine hænder. Årsrapport 2011. www.videncenterfrisører.dk Fremtiden er i dine hænder Årsrapport 2011 www.videncenterfrisører.dk Indhold Side Om Videncenter for Frisører og Kosmetikere 3 Formål 4 Medarbejdere 5 Tilknyttede personer 6 Finansiering 7 Forskningsprojekter

Læs mere

Årsrapport 2012. Frisører stopper efter 8,4 år i faget. Frisører vender engangshandsker. Healthy worker effect blandt frisørelever

Årsrapport 2012. Frisører stopper efter 8,4 år i faget. Frisører vender engangshandsker. Healthy worker effect blandt frisørelever Årsrapport 2012 Frisører stopper efter 8,4 år i faget Frisører vender engangshandsker Healthy worker effect blandt frisørelever Tanker om 2012 Videncenter for frisører bliver nogle gange kontaktet af frisører

Læs mere

Indholdsfortegnelse Indledning og kort opsummering... 3 - Om Videncentret... 3 - Status for forskning i 2005... 3 - Overvågning og kvalitetsudvikling

Indholdsfortegnelse Indledning og kort opsummering... 3 - Om Videncentret... 3 - Status for forskning i 2005... 3 - Overvågning og kvalitetsudvikling Indholdsfortegnelse Indledning og kort opsummering... 3 - Om Videncentret... 3 - Status for forskning i... 3 - Overvågning og kvalitetsudvikling status... 4 - Formidling... 4 Kort beskrivelse af de enkelte

Læs mere

Årsrapport 2010. Gentofte Hospital Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup +45 3977 7300. videncenterforallergi.dk

Årsrapport 2010. Gentofte Hospital Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup +45 3977 7300. videncenterforallergi.dk Årsrapport 2010 Gentofte Hospital Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup +45 3977 7300 SIDE 1 videncenterforallergi.dk SIDE 2 ÅRSRAPPORT 2010 Om Videncentret 4 Året - kort fortalt 5 Viden Post.doc.-projekter

Læs mere

Indhold Indledning og kort opsummering... 3 - Om Videncentret... 3 - Status for forskning i 2004... 3 - Overvågning og kvalitetsudvikling status...

Indhold Indledning og kort opsummering... 3 - Om Videncentret... 3 - Status for forskning i 2004... 3 - Overvågning og kvalitetsudvikling status... Indhold Indledning og kort opsummering... 3 - Om Videncentret... 3 - Status for forskning i 2004... 3 - Overvågning og kvalitetsudvikling status... 4 - Formidling 2004... 4 - Evaluering og fremtid... 4

Læs mere

FRISURE KOSMETIK MODE WELLNESS DANSK FRISØR & KOSMETIKER FORBUND MAJ NR. 5 2008

FRISURE KOSMETIK MODE WELLNESS DANSK FRISØR & KOSMETIKER FORBUND MAJ NR. 5 2008 FRISURE KOSMETIK MODE WELLNESS DANSK FRISØR & KOSMETIKER FORBUND MAJ NR. 5 2008 Indhold Kendte navne på fine flasker...4-5 Gun-Britt...6 Stuhr...7 René Fris...8 ChaChaCha...9 Dennis Knudsen...10 Hele Danmark

Læs mere

SEPTEMBER NR. 9 2009 TEMA: ELEVER FRISURE KOSMETIK MODE WELLNESS DANSK FRISØR & KOSMETIKER FORBUND

SEPTEMBER NR. 9 2009 TEMA: ELEVER FRISURE KOSMETIK MODE WELLNESS DANSK FRISØR & KOSMETIKER FORBUND SEPTEMBER NR. 9 2009 TEMA: ELEVER FRISURE KOSMETIK MODE WELLNESS DANSK FRISØR & KOSMETIKER FORBUND Det arbejder dit forbund med lige nu! Mestrene skal blive bedre Jette Damgaard har talt med forbundsformand

Læs mere

DECEMBER NR. 12 2007 FRISURE KOSMETIK MODE WELLNESS DANSK FRISØR & KOSMETIKER FORBUND

DECEMBER NR. 12 2007 FRISURE KOSMETIK MODE WELLNESS DANSK FRISØR & KOSMETIKER FORBUND 42130_spejl12.qxd 06/12/07 9:39 Side 1 DECEMBER NR. 12 2007 FRISURE KOSMETIK MODE WELLNESS DANSK FRISØR & KOSMETIKER FORBUND 42130_spejl12.qxd 06/12/07 9:39 Side 2 Indhold Det arbejder dit forbund med

Læs mere

FRISURE KOSMETIK MODE WELLNESS DANSK FRISØR & KOSMETIKER FORBUND MAJ NR. 5 2009

FRISURE KOSMETIK MODE WELLNESS DANSK FRISØR & KOSMETIKER FORBUND MAJ NR. 5 2009 FRISURE KOSMETIK MODE WELLNESS DANSK FRISØR & KOSMETIKER FORBUND MAJ NR. 5 2009 Indhold SHOOTING STAR...4-5 Det arbejder dit forbund med lige nu! Fik hjælp efter faldulykke...6 En historisk aften...8-9

Læs mere

Projekt Svær overvægt håndtering og etik Afsluttende rapport

Projekt Svær overvægt håndtering og etik Afsluttende rapport Projekt Svær overvægt håndtering og etik Afsluttende rapport 25. marts 2010 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Sammendrag af projektforløb... 4 Arbejdsmiljøprisen 2009... 5 Personalepolitisk messe 2010...

Læs mere

15:12 UNGE I GRØNLAND MED FOKUS PÅ SEKSUALITET OG SEKSUELLE OVERGREB ELSE CHRISTENSEN SIDDHARTHA BAVISKAR

15:12 UNGE I GRØNLAND MED FOKUS PÅ SEKSUALITET OG SEKSUELLE OVERGREB ELSE CHRISTENSEN SIDDHARTHA BAVISKAR 15:12 UNGE I GRØNLAND MED FOKUS PÅ SEKSUALITET OG SEKSUELLE OVERGREB ELSE CHRISTENSEN SIDDHARTHA BAVISKAR KØBENHAVN 2015 SFI DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD UNGE I GRØNLAND MED FOKUS PÅ SEKSUALITET

Læs mere

UNGE I GRØNLAND MED FOKUS PÅ SEKSUALITET OG SEKSUELLE OVERGREB

UNGE I GRØNLAND MED FOKUS PÅ SEKSUALITET OG SEKSUELLE OVERGREB UNGE I GRØNLAND MED FOKUS PÅ SEKSUALITET OG SEKSUELLE OVERGREB 15:12 Else Christensen Siddhartha Baviskar 15:12 UNGE I GRØNLAND MED FOKUS PÅ SEKSUALITET OG SEKSUELLE OVERGREB ELSE CHRISTENSEN SIDDHARTHA

Læs mere

23. april 2012. J.nr. 2011-0007278

23. april 2012. J.nr. 2011-0007278 23. april 2012 J.nr. 2011-0007278 Rapport fra arbejdsgruppen om anmeldelse af arbejdsskader (erhvervssygdomme) Maj 2012 Indholdsfortegnelse: 1. Baggrund for rapporten... 3 1.2 Arbejdsgruppens sammensætning

Læs mere

Maling skyld i voldsom allergistigning

Maling skyld i voldsom allergistigning Af Stine Ramlyng FOTO: David Askholm Tema Maling skyld i voldsom allergistigning Konserveringsmidlet med det knap så mundrette navn methylisothiazolinone, er skyld i så voldsom en stigning af allergiske

Læs mere

FRISURE KOSMETIK MODE WELLNESS DANSK FRISØR & KOSMETIKER FORBUND MARTS NR. 3 2008

FRISURE KOSMETIK MODE WELLNESS DANSK FRISØR & KOSMETIKER FORBUND MARTS NR. 3 2008 FRISURE KOSMETIK MODE WELLNESS DANSK FRISØR & KOSMETIKER FORBUND MARTS NR. 3 2008 Indhold Konkurs og millionudgifter...4-5 Billig overenskomst sikrer kædernes overskud...6-7 Polske frisører lokket i gældsfælde...8-9

Læs mere

INDHOLDSLISTE. Side 2 af 25

INDHOLDSLISTE. Side 2 af 25 BESLUTNINGER Sundhedsudvalget - mødesager SUNDHEDSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 17-02-2015 13:00 MØDESTED Regionsgården MEDLEMMER Karin Friis Bach Formand Flemming Pless Næstformand Annie Hagel Rådsmedlem Leila

Læs mere

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT Værd at vide som arbejdsmiljørepræsentant - Nyttige informationer når du er nyvalgt Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

HÅNDBOG FOR PARTNERSKAB FOR OFFENTLIGE GRØNNE INDKØB

HÅNDBOG FOR PARTNERSKAB FOR OFFENTLIGE GRØNNE INDKØB Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb Dokumenttype Håndbog for Partnerskabet Dato September, 2013 HÅNDBOG FOR PARTNERSKAB FOR OFFENTLIGE GRØNNE INDKØB INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Hvad er baggrunden

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 INDLEDNING... 4 RESUMÉ... 4. BAGGRUND... 5 National fokus... 5 Branche fokus... 6

INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 INDLEDNING... 4 RESUMÉ... 4. BAGGRUND... 5 National fokus... 5 Branche fokus... 6 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 INDLEDNING... 4 RESUMÉ... 4 BAGGRUND... 5 National fokus... 5 Branche fokus... 6 MÅL OG MÅLGRUPPER... 7 Mål... 7 Målgrupper for projektet... 7 AFGRÆNSNINGER...

Læs mere

Indholdsfortegnelse...1. Indledning...2. Videnscentrene...2 Forskning...2

Indholdsfortegnelse...1. Indledning...2. Videnscentrene...2 Forskning...2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Videnscentrene...2 Forskning...2 Videnscenterfunktion om Sociale Indsatser ved Seksuelle Overgreb mod børn, SISO...4 Team for Seksuelt Misbrugte

Læs mere

Videnregnskab 2002. Videnregnskab 2002 fra Kræftens Bekæmpelse

Videnregnskab 2002. Videnregnskab 2002 fra Kræftens Bekæmpelse Videnregnskab 2002 Videnregnskab 2002 fra Kræftens Bekæmpelse Indhold INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens beretning 4 Videngrundlag 7 Værdigrundlag 7 Kræftforskning 8 Den biologiske kræftforskning 8 Den epidemiologiske

Læs mere

Nr. 11 November 2004. Medlemsblad for Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund

Nr. 11 November 2004. Medlemsblad for Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund Nr. 11 November 2004 Medlemsblad for Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund INDHOLD november 2004 4-5 LANDSSTÆVNE - den franske mester - langt hår med glæde 6-7 Kvinder har også ret - interview med Monique

Læs mere

INFORMATIONSCENTER FOR MILJØ OG SUNDHED ÅRSBERETNING 2008

INFORMATIONSCENTER FOR MILJØ OG SUNDHED ÅRSBERETNING 2008 ÅRSBERETNING 2008 Denne årsberetning 2008 for Informationscenter for Miljø & Sundhed er redigeret af sekretariatsleder, cand. comm. Thomas Breck. Der må gerne citeres fra årsberetningen med kilde - angivelse.

Læs mere

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø AMO i praksis en vej til et godt arbejdsmiljø Indledning Regler om APV Dette inspirationsmateriale er det tredje i rækken fra Grafisk BAR om de nye regler i arbejdsmiljøarbejdet og omhandler arbejdsmiljødrøftelse,

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger. Oktober 2013

Beretning til Statsrevisorerne om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger. Oktober 2013 Beretning til Statsrevisorerne om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger Oktober 2013 BERETNING OM BRUGERVENLIGHED OG BRUGERINDDRAGELSE I OFFFENTLIGE DIGITALE LØSNINGER Indholdsfortegnelse

Læs mere

Innovative virksomheder med grønne job

Innovative virksomheder med grønne job Erfaringer fra evalueringen af Den Grønne Jobpulje Innovative virksomheder med grønne job Center for Alternativ Samfundsanalyse Erfaringer fra evalueringen af Den Grønne Jobpulje Innovative virksomheder

Læs mere

AUGUST NR. 8 2009 FRISURE KOSMETIK MODE WELLNESS DANSK FRISØR & KOSMETIKER FORBUND

AUGUST NR. 8 2009 FRISURE KOSMETIK MODE WELLNESS DANSK FRISØR & KOSMETIKER FORBUND AUGUST NR. 8 2009 FRISURE KOSMETIK MODE WELLNESS DANSK FRISØR & KOSMETIKER FORBUND Indhold Plej fødderne, de skal holde hele livet...4 Sko til enhver lejlighed...5 Med Emma Gad på arbejde...6-7 Det arbejder

Læs mere

34. årgang, december 2014 nr. 4

34. årgang, december 2014 nr. 4 34. årgang, december 2014 nr. 4 Milepæl for alle parkinsonramte 6,8 millioner bevilget til fortsættelse af rehabiliteringsprojektet. Fra husmandssøn i Thy til bedstefar med Parkinson. Oberst Jens Chr.

Læs mere