Årsrapport Lersøpark Allé København Ø Tlf Co. Videncenter for Allergi Ledreborg Allé 40, Gentofte Tlf.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2006. Lersøpark Allé 21 2100 København Ø Tlf. 21 48 46 07. Co. Videncenter for Allergi Ledreborg Allé 40, 1. 2820 Gentofte Tlf."

Transkript

1 Årsrapport 2006 Lersøpark Allé København Ø Tlf Co. Videncenter for Allergi Ledreborg Allé 40, Gentofte Tlf

2 Indholdsfortegnelse Om Videncenter for Frisører og Kosmetikere Formål Succeskriterier Telefonrådgivning Handsker Hjemmeside Miljømærket hårfarve Spørgeskemaundersøgelse Folder om Videncenter for Frisører og Kosmetikere Direkte kommunikation af resultater til myndigheder Fremtidigt arbejde i Videncenter for Frisører og Kosmetikere Deltagelse i kurser Styregruppemøder Deltagelse i kongres og messe Foredrag Undervisning varetaget af medarbejdere Diverse møder Finansiering og forskningsstøtte Medarbejdere 2006 Presse 2

3 Om Videncenter for Frisører og Kosmetikere Videncenter for Frisører og Kosmetikere blev etableret den 12. januar 2006 i et samarbejde mellem Dansk Frisør og Kosmetik Forbund og Videncenter for Allergi. Officielt åbnede Centret den 24. august Finansieringen er kommet fra Københavns Kommune (ansøgt af Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund & Danmarks Frisørmesterforening), Videncenter for Allergi, selvstændig bevilling fra Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund, Kgl. Hof bundtmager Aage Bangs Fond og Ydre Nørrebros Miljøpulje. Videncenter for Frisører og Kosmetikeres formål er at: 1. udvikle og understøtte processen for et mere miljø- og arbejdsmiljørigtigt frisørog kosmetikerfag. 2. forebygge arbejdsskader specielt hud- og luftvejssygdomme og derved at nedsætte risikoen for nedsat arbejdsevne og udstødning fra arbejdsmarkedet. 3. tilvejebringe og formidle viden til aktører, med henblik på at reducere emissionerne til spildevand, luft mv. 4. rådgive om forebyggelse af allergi og eksem ved produktsubstitution og ændrede arbejdsrutiner. 5. foretage undersøgelser af frisører og kosmetikeres arbejdsrutiner og sundhedsstatus. 6. samle eksisterende viden om arbejdsmiljø og miljø i faget. 7. undervise frisører og kosmetikere i grønt frisør og kosmetikerfag. Opfyldelse af formål Formål 1-4 er primært blevet opfyldt gennem telefonrådgivning. I gennemsnit er der blevet behandlet 2 spørgsmål per uge. Et eksempel på en telefonrådgivningssucces er publiceret i augustnummeret af Spejlet august nr. 8, side 6-7. I det beskrevne tilfælde har Videncenter for Frisører og Kosmetikeres rådgivning ført til substitution til produkter der ikke fremkaldte luftvejsgener hos frisøren, samtidig med at hun kunne fortsætte sit normale arbejde. Artiklen kan læses her: pdf) Succeskriteriet om, at frisørerne skal kunne købe miljømærkede hårfarver og andre frisørprodukter er ikke nået endnu, men processen er i gang. Der er etableret et samarbejde med producenter, Miljøstyrelsen og Miljømærkesekretariatet. Hvis det lykkes at få statskontrolerede miljømærkede frisørprodukter, vil brugen af sådanne produkter føre til en nedsat emission af skadelige kemikalier til vand, luft mv. Formål 2. For at forebygge sundhedsskader er der blevet igangsat en løbende undersøgelse af handsker til brug i frisørsaloner. Der er eksisterende viden om at korrekt brug af handsker kan forebygge håndeksem blandt frisører. Formål 5. Der skal foretages en spørgeskemaundersøgelse på ca Københavnske frisører for at undersøge deres arbejdsrutiner og sundhedsstatus. En bredere indsats for forebyggelse af arbejdsskader skal foregå efter spørgeskemaundersøgelsen er blevet gennemført. Udførelse af spørgeskemaundersøgelsen har fulgt tidsplanen tilfredsstillende. 3

4 Formål 6 om at samle eksisterende viden om frisørers arbejdsmiljø og miljø er blevet opfyldt. Dels ved at Arbejdstilsynet har givet os deres skriftlige oplysningsmateriale vedr. frisørfaget tilbage til Dels ved møde med Arbejdsmiljøinstituttets forskere, hvor vi udvekslede viden og erfaringer. Mødet resulterede i at vi udarbejdede et spørgsmål vedr. livskvalitet til vores spørgeskemaundersøgelse. Formål 7 er blevet opfyldt ved undervisning i brug af grønne produkter på Tekniske skoler i frisør og kosmetikerfag. Videncenter for Frisører og Kosmetikere har haft indlæg på fyraftensmøder i Frisøinspirationsgruppen samt været holdt foredrag til frisører og kosmetikere på tekniske skoler i Århus, Kolding, Odense, Ålborg og København. Telefonrådgivning Videncentret har fra årets start til 23. november 2006 haft ca. 150 telefoniske henvendelser. Spørgsmålene handler fx om: hvorvidt et hårfarveprodukt er uden traditionelle farvestoffer hvad frisøren skal gøre med sit håndeksem eller luftvejsproblemer. Hvordan personen kommer videre i sundhedssystemet. frisøren der gerne vil tilbyde miljøvenlige produkter i salonen kosmetikeren der gerne vil anvende økologiske produkter industri, skoleelever NGO-er der vil vide alt om hårfarvning og muligheden for at skaffe sunde farver advokaten der vil diskutere frisørens retssikkerhed myndigheder der vil have hjælp til høringssvar frisøren der spørger om der findes hårblegningsprodukter uden persulfater kan gravide farve hår frisøren der ringer vedr. en kunde med akut ætsning i nakken skoleeleven der vil skrive rapport om hårfarveallergi Handsker Et projekt vedrørende permeabilitet af hårfarver gennem handsker er etableret. Ved samtale med forskellige frisører og ved søgning på Internettet er udvalgte handskeproducenter blevet kontaktet med henblik på om de kunne lave test af deres handskers permeabilitet af 23 meget anvendte hårfarver samt blegemiddel. Henvendelserne foregik per brev eller e- mail. Firmaerne blev bedt om at vedlægge dokumentation for permeabiliteten af handsker som kan anvendes i frisørfaget. Der kom kun svar fra et firma som viste sig at have dokumentation for permeabiliteten af alle de ønskede ingredienser på nær 7 hårfarveingredienser som firmaet ikke kunne skaffe. Dette firmas handsker kunne modstå alle de testede ingredienser i 8 timer. Handskerne er blevet indkøbt og sendt til frisører som ønskede at teste dem for brugbarhed. En frisørsalon oplevede at handsker flækkede over håndryggen ved brug af Elumen hårfarve fra Goldwell. I fremtiden vil firmaerne blive bedt om at fremvise testresultater for anvendelse af færdigblandede hårfarveprodukter. Til møde i den danske branche forening for sæbe parfume og teknisk kemiske artikler (SPT) er det blevet diskuteret om der er mulighed for at firmaerne vil vedlægge gratis 4

5 handsker til alle professionelle hårprodukter. Forslaget er også blevet forelagt cheftoksikologer i L Oreal. Hjemmeside Videncenter for Frisører og Kosmetikere har fået sit logo på Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund s hjemmeside Her kan man læse om telefonlinjen, Videncentrets faglige fundament samt gode råd vedr. forebyggelse af arbejdsbetinget håndeksem på hænder. På linket er der lydinterview med centrets medarbejdere vedrørende ingredienser i produkter og forebyggelse af håndeksem. Miljømærket hårfarve Substitution af traditionelle hårfarver til miljømærkede hårfarver i frisørsaloner ville mindske udslippet af miljøskadelige stoffer. Endvidere beror miljømærkerne dog i mindre grad også på sundhedsvenlighed. Der findes på nuværende tidspunkt ikke nogen miljømærkede hårfarver. statskontrollerede miljømærker, Svanen og EU-blomsten. Ifølge Miljømærkesekretariatet kommer miljømærket hårfarve forhåbentlig på dagsordenen til EUblomst udvalgsmøde i december. Miljøstyrelsen vil evt. give støtte til betaling af den faglige del af udvikling af miljømærket hårfarve, hvis det er muligt at finde en Dansk producent. Derfor har Videncenter for Frisører og Kosmetikere haft møder med to producenter i forbindelse med dette projekt. Spørgeskemaundersøgelse Frisører har den højeste forekomst af arbejdsbetingede hudlidelser. En svensk undersøgelse har vist at hårfarvestoffer ud over i kundens hår også sætter sig på børster, føntørrere, sakse, rulleborde og ikke mindst på frisørernes hænder både før under og efter arbejdet. Upublicerede forundersøgelser i Københavnske saloner har vist at flere saloner ikke bruger udsugning og der blandes ikke konsekvent i blandeskab, til trods for at der arbejdes med stærkt allergifremkaldende stoffer og luftvejsirritanter. Derudover er det kendt i frisørkredse, at handsker genbruges. Derfor er der planlagt en spørgeskemaundersøgelse blandt Københavnske frisører. Formålet med spørgeskemaundersøgelsen er at få viden om frisørernes hudproblemer og luftvejslidelser, årsager, omfang, sværhedsgrad samt anvendelse af personlige værnemidler (handsker og udsugning). Blandt Københavnske frisører og frisørelever ønskes det at bestemme: udsættelser for vand, shampoo, hårfarve, hårblegning og permanentvæske andelen som benytter handsker og creme samt frekvensen af bruget andelen som har udsugning tilgængeligt samt andelen der bruger udsugning. hyppigheden af luftvejsgener samt de sundhedsmæssige konsekvenser (lægekontakt, sygemelding). 5

6 frekvensen af egne hårfarvninger samt sundhedsmæssige konsekvenser (irritativt- og allergisk eksem samt lægekontakt) andelen der rapporterer kontakt allergi overfor shampoo, lotion, deodorant mv. og nikkel samt andelen der er blevet udredt hos hudlæge andelen med atopisk eksem andelen med håndeksem samt de sundhedsmæssige konsekvenser (behandling, lægekontakt, sygemeldinger) selvvurderet arbejdsevne samt selvvurderet helbred Populationen udgør ca frisører der er medlem af enten Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund eller Dansk Frisørmester Forening med bopæl i København. Tidsplan for spørgeskemaundersøgelsen: Dato Juli 2006 August 2006 September 2006 Oktober 2006 November 2006 November, december 2006 Januar 2007 Februar 2007 Marts-september 2007 Handling Ansøgning til Datatilsynet Pilotundersøgelse udført på 13 frisører Spørgeskema færdiggøres Spørgeskema færdiggøres og populationen klargøres Godkendelse fra Datatilsynet Spørgeskemaer pakkes Spørgeskemaer udsendes Rykker udsendes Databearbejdning 6

7 Folder om Videncenter for Frisører og Kosmetikere Ved undervisningsseancer og foredrag har frisører og kosmetikere spurgt efter en folder der fortalte om, hvad de kan bruge Centret til samt kontaktdata. Via tilskud fra Ydre Nørrebros Miljøpulje er layoutfasen og tekstfasen af en folder igangsat. Den forventes at blive trykt i starten af 2007 i eksemplarer. Den grønne uddannelse og det grønne dokument Videncenter for Frisører og Kosmetikere arbejder med at definere hvad ordet grøn betyder i frisørsammenhæng. Sidste år kunne frisører for første gang vælge at uddanne sig som grøn frisør og i den forbindelse har vi undervist frisørlærere og kosmetikerlærere i toksikologi vedr. produkter. Der er blevet udarbejdet et baggrundsdokument, hvor risici ved forskellige hårfarve-produkt-typer beskrives. Direkte kommunikation af resultater til myndigheder I et tilfælde blev et produkt, der var mistænkt for ikke at opfylde lovgivningen meldt til Kemikalieinspektionen, Miljøstyrelsen. Fremtidigt arbejde i Videncenter for Frisører og Kosmetikere På baggrund af den viden som spørgeskemaundersøgelsen genererer, er det ønsket at kunne foreslå specifikke forebyggende foranstaltninger, yde rådgivning/undervise og synliggøre frisørernes arbejdsmiljøproblemer og herved fastholde flere frisører på arbejdsmarkedet samt give dem et bedre arbejdsliv. Sundhed og miljø går ofte hånd i hånd derfor forventes det, at sundhedstiltag der sker også får en positiv afsmitning på det ydre miljø i og med at de mest skadelige kemikalier skiftes ud med mindre skadelige. En gruppe frisører skal undervises i brug af handsker, håndcreme, udsugning og kontaminering. Efter et år vil det blive tjekket om deres sundhedsmæssige tilstand er blevet forbedret sammenlignet med en ikke-undervist kontrolgruppe. Arbejdet vedrørende en grøn frisøruddannelse vil blive fulgt op med litteraturundersøgelser og øget produktkendskab. På internationalt plan har vi deltaget i et møde i Uni Hair and Beauty, som er en global organisation for ansatte frisører. Herigennem vil vi fortsat arbejde for forbedret arbejdsmiljø for frisører og kosmetikere og vil bruge denne organisation som løftestang fx i Europæisk sammenhæng med henblik på at få et professionelt kosmetikdirektiv. Dette arbejde leder os mod ønsket støtte fra Beskæftigelsesministeriet. Arbejdet med udvikling af en økologisk hårfarve vil fortsætte i samarbejde med Miljøstyrelsen, Miljømærkesekretariatet og producenter. Deltagelse i kurser Hansen HS. Fundraising. Dansk Magisterforenings Efteruddannelse, København marts Hansen HS. Introduktion til SPSS, Introduktionskursus til SPSS. Lyngby marts

8 Søsted H og Hansen HS deltager ugentligt i undervisningsmøder i Videncenter for Allergi, dermatologisk afd. K, Amtssygehuset i Gentofte. Styregruppemøder Der er blevet afholdt møder i styregruppen for Videncenter for Frisører og Kosmetikere den 12. januar, 11. maj og 20. september Deltagelse i kongres og messe Søsted H, Hansen HS. 8 th Congress of the European Society of Contact Dermatitis, Berlin, Germany September Hansen HS. Søsted H. Landsstævne Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund og Dansk Frisørmesterforening. Stå på stand og fortælle om Videncentret. Forum, København. 1. oktober 2006 Foredrag Søsted H. Videncenter for Frisører og Kosmetikere indlæg på hovedbestyrelsesmøde i Dansk Frisør og Kosmetikerforbund. 9.maj 2006 Hansen HS. Oplæg om Videncenter for Frisører og Kosmetikere til Frisørinspirationsgruppen. Salon Dojo, Sankt Pederstræde 10. Kbh. 14. juni Søsted H. Tale til Åbning af Videncenter for Frisører og Kosmetikere. Videncentrets fundament og visioner. Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund, Lersø Park Allé 21, København. 24. august 2006 Søsted H. Information om frisørprojekt. Artikelgennemgang for læger og Ph.d. studerende. Dermatologisk afdeling konferencelokalet. Gentofte Hospital. 9. oktober 2006 Søsted H. Frisørprojektet. Indlæg ved Temadag for Dermatologisk afdeling, Store auditorium, Gentofte Hospital. 23. oktober 2006 Hansen HS. Videncentrets arbejde samt oplæg om kemiske stoffer i frisørprodukter. Århus Tekniske Skole. 30. oktober 2006 Hansen HS. Videncentrets arbejde samt oplæg om kemiske stoffer i frisørprodukter. CEU Kolding. 31. oktober 2006 Hansen HS. Videncentrets arbejde samt oplæg om kemiske stoffer i frisørprodukter. Odense Tekniske Skole. 6. november 2006 Hansen HS. Videncentrets arbejde samt oplæg om kemiske stoffer i frisørprodukter. Ålborg Tekniske Skole. 7. november

9 Hansen HS. Videncentrets arbejde samt oplæg om kemiske stoffer i frisørprodukter. CPH West Frisørskolen København. 13. november 2006 Søsted H. Danish Knowledge Centre for Hairdressers & Beauticians. Speech at UNI Hair and Beauty Global Union Meeting in Vilnius, Lithuania. 15. November 2006 Søsted H. Nyt fra Videncenter for Frisører og Kosmetikere for Frisørinspirationsgruppen på Bispebjerg Miljøcenter 29. november 2006 Hansen HS. frisørers eksponering for hårfarveingredienser. Artikelgennemgang for ansatte i Videncenter for Allergi. Gentofte Hospital. 13. december 2006 Undervisning varetaget af medarbejdere Søsted H. Undervisning af frisørlærere Grønne hårfarveprodukter ny bekendtgørelse. TeSe Teknisk skole, København N. 3. april 2006 Hansen HS. Undervisning af kosmetikerlærere Kosmetik og sundhed. TeSe Teknisk skole, København N. 21. august Søsted H. og Hansen HS. Oplæg om Videncentret for frisør og kosmetiker lærere på Næstved frisørskole. 25. september 2006 Hansen HS. Undervisning om kemi og frisørprodukter for lærere fra Næstved frisørskole. Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund, Lersø Park Allé 21, København. 2. oktober 2006 Diverse møder Søsted H. Hansen HS. Møde i Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund vedr. Nordisk Frisør Union, Lersø Park allé 21, København. 9. februar Søsted H. Hansen HS. Møde med Johan Galster, Miljøkontrollen, Københavns Kommune i Videncenter for Allergi, Ledreborg Allé 40, Gentofte. 8. marts 2006 Hansen HS. Arbejdsmiljøinstituttet møde om arbejdsbetingede hudlidelser. Østerbro 18. maj Hansen HS. Møde med importør af professionelle hudplejeprodukter. Videncenter for Allergi, Ledreborg Allé 40, Gentofte. 4. juli 2006 Søsted H. Møde med Anne Sophie Villumsen fra frisør Zenz. Gennemgang af produkter og pilotundersøgelse af spørgeskema. 24. juli Søsted H. Hansen HS. Møde med dermatolog Elisabeth Held. Dermatologisk Afdeling Amtssygehuset i Gentofte. 18. august 2006 Søsted H. Gennemgang af produkter hos frisør Hos Nielsen, Nørrebro. 23. august

10 Hansen HS. Åbning af Videncenter for Frisører og Kosmetikere. Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund, Lersø Park Allé 21, København. 24. august 2006 Søsted H. Arbejdsmiljøinstituttet møde om arbejdsbetingede lidelser blandt frisører. Lersøpark Allé 105, Østerbro 25. august Søsted H. Møde med potentiel ny medarbejder vedrørende Svanemærkede hårfarver. 27. august Søsted H. Hansen HS. Johansen JD. Møde i Arbejdstilsynet vedr. deres aktiviteter på frisørområdet. 28. august Hansen HS. Møde med importør vedrørende svanemærket hårfarve. Videncenter for Allergi, Ledreborg Allé 40, Gentofte 29. august Møde med Liselotte Schmidt Kallesøe, Miljøkontrollen. Københavns Kommune Miljønetværk. Videncenter for Allergi, Ledreborg Allé 40, Gentofte. 5. september Søsted H. og Hansen HS. Møde med SPT. Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund, Lersø Park Allé 21, København. 3. oktober Søsted H. Hansen HS. Møde med Lasse Kenborg, Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Miljøkontrollen. Lersøpark Allé 21, København 6. oktober Hansen HS. Møde med SPT om ingredienser og frisørprodukter. Videncenter for Allergi, Gentofte. 24. oktober Søsted H. Møde med importør Claus Vedersø. 5 december 2006 Hansen HS. Søsted H. Møde med kosmetikproducent KG Pharma 5. december 2006 Søsted H. Oplæg til Kosmetikrådet om direktiv for professionelle. 6. december Søsted H. Møde med Det Norske Frisørforbund. 15. december Søsted H. Hansen HS. Offentliggørelse af kræftundersøgelse udført af Kræftens Bekæmpelse for Branche Arbejdsmiljørådet. Kbh. 15. december Finansiering og forskningsstøtte for 2006 Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund (DFKF) og Danmarks Frisørmesterforening (DF) har via ansøgning fra Bispebjerg Miljøcenter fået støtte fra Københavns Kommune. Beløb i kr. Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund (DFKF) har selvstændig bidraget med: Husleje, rejseudgifter, hjemmeside, mobiltlf. Materialer, kurser, løn kr kr. 10

11 Kgl. Hof bundtmager Aage Bangs Fond har bidraget med støtte til spørgeskemaundersøgelse Ydre Nørrebros Miljøpulje har bidraget med støtte til udarbejdelse af en folder: Videncenter for Allergi har bidraget med: IT-support Adgang til videnskabelig litteratur Sekretærassistance Husleje Overlæger og lektorer Seniorforsker ½ tid Honorar indtægter for undervisning, Hansen HS kr kr kr kr kr kr kr kr kr. I 2006 har Videncenter for Frisører og Kosmetikere kostet kr. Medarbejdere 2006 Heidi Søsted, cand.pharm. er ansat som leder af Videncenter for Frisører og Kosmetikere ifølge kontrakt mellem Videncenter for Allergi og Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund. Henriette Seiler Hansen cand. scient. er ansat 20 timer per uge som projektmedarbejder i Videncenter for Frisører og Kosmetikere. Presse Videncenter for Frisører og Kosmetikere har været citeret eller nævnt i: Spejlet. November nr. 11, 2006, side 30 Tænk. November 2006, side 5 Frisørfaget. November nr. 11, 2006, side 33 Spejlet. oktober nr. 10, 2006, side Frisørfaget nr.10, oktober 2006, side 24 Spejlet september nr side12 Frisørfaget nr.9, september 2006, side 4+18 I forbindelse med åbningen af Centret 24. august 2006 var der omtale i Radio100FM. 11

12 Politiken den 24.august sektion Lokalavisen for Nørrebro og Nord-Vest. Den 16. august 2006, side 11 Jyllandsposten. Den 23. august 2006 Spejlet august nr. 8, side 6-7 Frisørfaget nr.8, august 2006, side 10 Spejlet nr side AstmaAllergi Bladet 5/2006, side 28 Spejlet nr. 5 maj, 2006, side 25 Frisørfaget april nr.4, side Spejlet april nr , side

Årsrapport 2007. Videncenter for Frisører og Kosmetikere Ledreborg Allé 40, 1. 2820 Gentofte Tlf. 39 77 73 03 hesos@geh.regionh.dk

Årsrapport 2007. Videncenter for Frisører og Kosmetikere Ledreborg Allé 40, 1. 2820 Gentofte Tlf. 39 77 73 03 hesos@geh.regionh.dk Årsrapport 2007 Videncenter for Frisører og Kosmetikere Ledreborg Allé 40, 1. 2820 Gentofte Tlf. 39 77 73 03 hesos@geh.regionh.dk Lersøpark Allé 21 2100 København Ø Tlf. 21 48 46 07 Indhold Om Videncenter

Læs mere

Risiko over for allergi i frisørfaget?

Risiko over for allergi i frisørfaget? Risiko over for allergi i frisørfaget? ph.d. er Tel. 39 77 73 03 E-mail:hesos@geh.regionh.dk Forskning, overvågning, information og forebyggelse af allergi over for kemiske stoffer. Miljø- og Sundhedsstyrelsen.

Læs mere

Årsrapport 2008. Videncenter for Frisører og Kosmetikere Ledreborg Allé 40, 1. 2820 Gentofte Tlf. 39 77 73 03 hesos@geh.regionh.dk

Årsrapport 2008. Videncenter for Frisører og Kosmetikere Ledreborg Allé 40, 1. 2820 Gentofte Tlf. 39 77 73 03 hesos@geh.regionh.dk Årsrapport 2008 Videncenter for Frisører og Kosmetikere Ledreborg Allé 40, 1. 2820 Gentofte Tlf. 39 77 73 03 hesos@geh.regionh.dk Indhold Om Videncenter for Frisører og Kosmetikere 3 Medarbejdere og tilknyttede

Læs mere

Fremtiden er i dine hænder Undgå håndeksem som frisørelev

Fremtiden er i dine hænder Undgå håndeksem som frisørelev Fremtiden er i dine hænder Undgå håndeksem som frisørelev Forord Hvert eneste år er der flere hundrede frisørelever, der får håndeksem. Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser har lavet

Læs mere

Om Videncenter for Frisører og Kosmetikere 3. - Forebyggelse af håndeksem blandt frisørelever 7

Om Videncenter for Frisører og Kosmetikere 3. - Forebyggelse af håndeksem blandt frisørelever 7 Årsrapport 2009 Videncenter for Frisører og Kosmetikere Dermato-allergologisk afd. K Gentofte Hospital Ledreborg Allé 40, 1. 2820 Gentofte Tlf. 39 77 73 03 hesos@geh.regionh.dk Indhold Om Videncenter for

Læs mere

Tanker om 2015. - Ulrik Fischer Friis, April 2015. www.vffk.dk 1

Tanker om 2015. - Ulrik Fischer Friis, April 2015. www.vffk.dk 1 Årsrapport 2015 Tanker om 2015 2015 fortsætte hvor 2014 slap 2015 har også været præget af forandringer! Videncentrets hjemmeside har fået nyt design. Erhvervsskolereformen er blevet indført og derfor

Læs mere

Fremtiden er i dine hænder. Årsrapport 2011. www.videncenterfrisører.dk

Fremtiden er i dine hænder. Årsrapport 2011. www.videncenterfrisører.dk Fremtiden er i dine hænder Årsrapport 2011 www.videncenterfrisører.dk Indhold Side Om Videncenter for Frisører og Kosmetikere 3 Formål 4 Medarbejdere 5 Tilknyttede personer 6 Finansiering 7 Forskningsprojekter

Læs mere

Kontakteksem. Råd fra Astma-Allergi Forbundet

Kontakteksem. Råd fra Astma-Allergi Forbundet Kontakteksem Råd fra Astma-Allergi Forbundet Indholdsfortegnelse Allergisk kontakteksem... 5 Irritativt kontakteksem... 6 Test... 8 Behandling og forebyggelse... 10 Hudplejetips... 11 Erhvervsvalg... 12

Læs mere

SPT. Brancheforeningen for Sæbe, Parfume og Teknisk/kemiske artikler. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries

SPT. Brancheforeningen for Sæbe, Parfume og Teknisk/kemiske artikler. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries Om hårfarve Information om hårfarver København den 9. november 2010 En stor del af den danske befolkning farver hår, og det er en kendsgerning, at hårfarve har været anvendt i mange år til at ændre udseende,

Læs mere

grøn salon Grønne Erhverv en guide til Frisører i en certificeret Grøn Salon - et netværk i Københavns Kommune

grøn salon Grønne Erhverv en guide til Frisører i en certificeret Grøn Salon - et netværk i Københavns Kommune grøn salon en guide til Frisører i en certificeret Grøn Salon foto frisørforbundet layout tmf grafisk design Grønne Erhverv - et netværk i Københavns Kommune Grøn Salon Grøn Salon er en frivillig ordning

Læs mere

Fremtiden er i dine hænder. Årsrapport 2010. www.videncenterfrisører.dk

Fremtiden er i dine hænder. Årsrapport 2010. www.videncenterfrisører.dk Fremtiden er i dine hænder Årsrapport 2010 www.videncenterfrisører.dk Indhold Side Om Videncenter for Frisører og Kosmetikere 3 Formål 4 Medarbejdere 5 Tilknyttede personer 6 Finansiering 7 Forskningsprojekter

Læs mere

BABY PÅ VEJ? GODE RÅD OM KEMI OG GRAVIDITET GRAVID MED GOD KEMI GRAVID MED GOD KEMI

BABY PÅ VEJ? GODE RÅD OM KEMI OG GRAVIDITET GRAVID MED GOD KEMI GRAVID MED GOD KEMI BABY PÅ VEJ? GODE RÅD OM KEMI OG GRAVIDITET GRAVID MED GOD KEMI GRAVID MED GOD KEMI Kemikalier findes i alt, hvad vi omgiver os med. De hjælper os i hverdagen for eksempel når vi bruger kosmetik og rengøringsmidler

Læs mere

Tanker om 2014. - Ulrik Fischer Friis, December 2014. www.vffk.dk 1

Tanker om 2014. - Ulrik Fischer Friis, December 2014. www.vffk.dk 1 Årsrapport 2014 Tanker om 2014 Forandringens år! - Mange nye ansigter er kommet til, nogle er forsvundet. I begyndelsen af 2014 afgik Heidi Søsted som leder af Videncenter for Frisører og Kosmetikere og

Læs mere

Årsrapport 2012. Frisører stopper efter 8,4 år i faget. Frisører vender engangshandsker. Healthy worker effect blandt frisørelever

Årsrapport 2012. Frisører stopper efter 8,4 år i faget. Frisører vender engangshandsker. Healthy worker effect blandt frisørelever Årsrapport 2012 Frisører stopper efter 8,4 år i faget Frisører vender engangshandsker Healthy worker effect blandt frisørelever Tanker om 2012 Videncenter for frisører bliver nogle gange kontaktet af frisører

Læs mere

Ex-frisører har mere duft- og kemikalieoverfølsomhed end de der stadig arbejder som frisører

Ex-frisører har mere duft- og kemikalieoverfølsomhed end de der stadig arbejder som frisører Årsrapport 2013 Ex-frisører har mere duft- og kemikalieoverfølsomhed end de der stadig arbejder som frisører Flere hårfarver end de fem kendte kan give allergi i huden Persulfat er ofte skyld i allergi

Læs mere

Private frisøruddannelser stavnsbinder de ansatte

Private frisøruddannelser stavnsbinder de ansatte Uddannelsesudvalget (2. samling) B 61 - Bilag 4 Offentligt Private frisøruddannelser stavnsbinder de ansatte Frisørkæder bag korte diplomuddannelser med ringe fagligt niveau og dårlige jobudsigter - frisørmestre

Læs mere

Arbejdsbetinget hudsygdom

Arbejdsbetinget hudsygdom AMI 2006 AMI Formidlingsmøde, Maj 2006 Jeanne Duus Johansen Videncenter for Allergi over for kemiske stoffer Amtssygehuset i Gentofte Hovedsagelig kontakteksem (>99%) Afficerer 10-15% af eksempatienter

Læs mere

INFORMATIONSMØDE D. 24. NOVEMBER 2010. kl. 16.00 18.00 VELKOMMEN

INFORMATIONSMØDE D. 24. NOVEMBER 2010. kl. 16.00 18.00 VELKOMMEN INFORMATIONSMØDE D. 24. NOVEMBER 2010 kl. 16.00 18.00 VELKOMMEN 1 Videncentret i TV2-Nyhederne mandag d. 26.10.2010 2 Program Velkomst v/ forskningsleder Sine Skovbjerg 16.05-16.15: Status for Videncentret

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisninger. Skemaer. Arbejdspladsbrugsanvisninger Skemaer. Billede. Billede. Arbejdspladsbrugsanvisninger. Skemaer.

Arbejdspladsbrugsanvisninger. Skemaer. Arbejdspladsbrugsanvisninger Skemaer. Billede. Billede. Arbejdspladsbrugsanvisninger. Skemaer. 14-08-2006 Arbejdspladsbrugsanvisninger Arbejdspladsbrugsanvisninger Skemaer Skemaer 14-08-2006 Billede Billede Arbejdspladsbrugsanvisninger Skemaer Tillæg til Branchevejledning om arbejde med frisørprodukter

Læs mere

Vådt arbejde og hudproblemer

Vådt arbejde og hudproblemer Formidlingsmøde - Formidlingsmøde om marts 2007 Seniorforsker, Cand.scient, Ph.D. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Arbejdsbetingede hudlidelser Anmeldelser af arbejdsskader (2000-2005) ca.

Læs mere

God kemi er ikke altid nok

God kemi er ikke altid nok God kemi er ikke altid nok 9 om 9 gode vaner til gravide og ammende - kemikalier i kosmetik, babyprodukter og legetøj. www.babykemi.dk Udgiver: Miljøstyrelsen Tlf.: 3266 0100 Fax: 3266 0479 mst@mst.dk

Læs mere

Udsagn om kosmetik. Tabelrapport

Udsagn om kosmetik. Tabelrapport t Udsagn om kosmetik Tabelrapport Miljøstyrelsen Juni 2013 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvenser... 5 2 1. KORT

Læs mere

God kemi er ikke altid nok

God kemi er ikke altid nok God kemi er ikke altid nok 9 om 9 gode vaner til gravide og ammende - kemikalier i kosmetik, babyprodukter og legetøj. www.babykemi.dk PMet nulla adignibh ea faci tatem ilit illamcor alissisis et lorperilit

Læs mere

Allergi på arbejdet. SikkertNyt.dk nr. 01/2013

Allergi på arbejdet. SikkertNyt.dk nr. 01/2013 SikkertNyt.dk nr. 01/2013 Allergi på arbejdet Mange kemiske stoffer i arbejdsmiljøet kan fremkalde allergi. Allergi kan vise sig som astma eller eksem. Hvert år får 10.000 danskere konstateret allergi

Læs mere

Arbejdsbetingede hudlidelser

Arbejdsbetingede hudlidelser Projekt Sund hud på mejerier og tarmafdelinger Mari-Ann Flyvholm Karen Mygind Gitte Lindhard 1 Anker Jensen 2 Karen Frydendall Jepsen Lea Sell Ebbe Villadsen Arbejdsmiljøinstituttet 1) Mejeriindustriens

Læs mere

Arbejdsbetinget eksem i Danmark - Særligt belastede brancher. Jeanne Duus Johansen Hud- og allergiafdelingen, Gentofte Hospital

Arbejdsbetinget eksem i Danmark - Særligt belastede brancher. Jeanne Duus Johansen Hud- og allergiafdelingen, Gentofte Hospital Arbejdsbetinget eksem i Danmark - Særligt belastede brancher Jeanne Duus Johansen Hud- og allergiafdelingen, Gentofte Hospital Arbejdsbetinget hudsygdom: definition MEDICINSK: Work related skin disease

Læs mere

SafeHair. Kære frisør,

SafeHair. Kære frisør, Kære frisør, vedlagte spørgeskema blev udviklet, for at kunne fastslå og langfristet forbedre forholdsreglerne til sundhedsbeskyttelsen for frisører på arbejdspladser over hele Europa især ang. hudbeskyttelse.

Læs mere

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10 M E R K U R A N D E L S K A S S E T I D S S K R I F T F O R N Y B A N K K U L T U R N R. 2 2 0 1 5 PENSIONSMEDLEMMER FRAVÆLGER FOSSIL ENERGI 14 SÆT OPSPARINGEN I FREMTIDENS BÆREDYGTIGE TEKNOLOGI 18 TEMA:

Læs mere

Hvordan virker reguleringen

Hvordan virker reguleringen Hvordan virker reguleringen REACH og Arbejdstilsynets regler v. Bent Horn Andersen Kontorchef Arbejdstilsynet Forsyningskæden Brug EU EU EU Stof Råmateriale Produkt Slutbruger Producent SDS Leverandør

Læs mere

Arbejdsbetinget eksem og hudallergi. Jeanne Duus Johansen Hud- og allergiafdelingen, Gentofte Hospital

Arbejdsbetinget eksem og hudallergi. Jeanne Duus Johansen Hud- og allergiafdelingen, Gentofte Hospital Arbejdsbetinget eksem og hudallergi Jeanne Duus Johansen Hud- og allergiafdelingen, Gentofte Hospital Jeanne.duus.johansen@regionh.dk Stigning i anmeldte og anerkendte hudlidelser (eksem) i Danmark 3500

Læs mere

Dansk Ramazzini Center Epoxy og Risiko for Allergisk Sygdom

Dansk Ramazzini Center Epoxy og Risiko for Allergisk Sygdom Dansk Ramazzini Center Epoxy og Risiko for Allergisk Sygdom Ane Marie Thulstrup Arbejdsmedicinsk Klinik, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus Dansk Ramazzini Center Arbejdsmedicinens Fader Om Sygdom

Læs mere

Kender du Danmarks største arbejdsmiljørådgiver?

Kender du Danmarks største arbejdsmiljørådgiver? Kender du Danmarks største arbejdsmiljørådgiver? Hvem er vi? Danmarks største arbejdsmiljørådgiver Autoriseret Landsdækkende Afdelinger i: Virum Odense Århus Kolding Ca. 750 medarbejdere i ALECTIA Herunder

Læs mere

Se hvordan du kan starte omstillingen til Grøn Salon sidst i dette dokument.

Se hvordan du kan starte omstillingen til Grøn Salon sidst i dette dokument. Grøn Salon skal vise frisørfaget, at moderne og kreativ frisørkunst og rentabel salondrift ikke kræver sundhedsfarlige eller miljøskadelige kemikalier. De certificerede Grønne Saloner sætter høje krav

Læs mere

Eksem, måneansigt. åndedrætsbesvær

Eksem, måneansigt. åndedrætsbesvær 16 TÆNK // September 2012 // Hårfarve Funktionstest Eksem, måneansigt og åndedrætsbesvær Du risikerer at få voldsom allergi af at farve hår. Selv med hårfarver, der markedsføres som grønne, kan du risikere

Læs mere

GRØN SALON. Grønne Erhverv DRIFT MED MILJØHENSYN KRITERIER OG TJEKLISTE I DANMARK OG SVERIGE. Salonens navn: Dato for kontrol: Kontrolleret af:

GRØN SALON. Grønne Erhverv DRIFT MED MILJØHENSYN KRITERIER OG TJEKLISTE I DANMARK OG SVERIGE. Salonens navn: Dato for kontrol: Kontrolleret af: GRØN SALON DRIFT MED MILJØHENSYN KRITERIER OG TJEKLISTE I DANMARK OG SVERIGE Salonens navn: Dato for kontrol: Kontrolleret af: LAYOUT TMF GRAFISK DESIGN Grønne Erhverv - et netværk i Københavns Kommune

Læs mere

Metode: Projektet bestod af to dele

Metode: Projektet bestod af to dele 1 Håndeksem hos sundhedspersonale Kristina Ibler, reservelæge, phd. Dermatologisk afdeling, Roskilde Sygehus Tove Agner, professor, overlæge. dr.med. d Dermatologisk afdeling, Bispebjerg Hospital H 2 Håndeksem

Læs mere

NOVEMBER 2009 KEMI MILJØ FRISØR SUNDHED SYGDOMME KOSMETIKER FOREBYGGELSE FRISURE KOSMETIK MODE WELLNESS DANSK FRISØR & KOSMETIKER FORBUND

NOVEMBER 2009 KEMI MILJØ FRISØR SUNDHED SYGDOMME KOSMETIKER FOREBYGGELSE FRISURE KOSMETIK MODE WELLNESS DANSK FRISØR & KOSMETIKER FORBUND II NOVEMBER 2009 NR KEMI MILJØ FRISØR SUNDHED SYGDOMME KOSMETIKER FOREBYGGELSE FRISURE KOSMETIK MODE WELLNESS DANSK FRISØR & KOSMETIKER FORBUND 2 Tegning: Jan Kallesen FRISØRFAGET ER I ALT FOR HØJ GRAD

Læs mere

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål K, L og M stillet af Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål K, L og M stillet af Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 161 Offentligt Ministeren J.nr. Den 3. december 2008 Miljøministerens besvarelse af spørgsmål K, L og M stillet af Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg

Læs mere

Branchevejledning om arbejde med frisørprodukter

Branchevejledning om arbejde med frisørprodukter F r i s ø r p ro d u k t e r Branchevejledning om arbejde med frisørprodukter Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser har i samarbejde med Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund og Danmarks

Læs mere

Arbejdstilsynets bemærkninger til strategi for 1. runde af kemiske stoffer på listen over uønskede stoffer (LOUS)

Arbejdstilsynets bemærkninger til strategi for 1. runde af kemiske stoffer på listen over uønskede stoffer (LOUS) Arbejdstilsynets bemærkninger til strategi for 1. runde af kemiske stoffer på listen over uønskede stoffer (LOUS) Alkylphenoler & alkylphenolethoxylater: Der skal laves nogle udtræk i Produktregisteret,

Læs mere

EKSEM EKSEM. og behandling er stort set de samme for alle typer eksem.

EKSEM EKSEM. og behandling er stort set de samme for alle typer eksem. Eksem EKSEM Eksem er en kløende hudlidelse, som kan optræde overalt på kroppen. Det er en slags betændelsestilstand i huden, der ikke skyldes bakterier. Huden bliver rød og hævet, og måske er der små vandblærer.

Læs mere

Kemikalier på arbejdspladsen

Kemikalier på arbejdspladsen 6. maj 2014 Kemikalier på arbejdspladsen FOA har i perioden 21. til 31. marts 2014 gennemført en undersøgelse om kemikalier på arbejdspladsen blandt samtlige medlemmer med e-mailadresse i forbundets Kost-

Læs mere

Eksem. Læs i dette nummer om: Videncenter for Allergi. Undersøgelse om atopisk eksem og psoriasis. At forberede sig til møde med hudlæge

Eksem. Læs i dette nummer om: Videncenter for Allergi. Undersøgelse om atopisk eksem og psoriasis. At forberede sig til møde med hudlæge Eksem Årgang 17 nr. 2 2011 Læs i dette nummer om: Videncenter for Allergi Undersøgelse om atopisk eksem og psoriasis At forberede sig til møde med hudlæge Eksem udgives af Atopisk Eksem Forening Redaktør:

Læs mere

FRISURE KOSMETIK MODE WELLNESS DANSK FRISØR & KOSMETIKER FORBUND MAJ NR. 5 2008

FRISURE KOSMETIK MODE WELLNESS DANSK FRISØR & KOSMETIKER FORBUND MAJ NR. 5 2008 FRISURE KOSMETIK MODE WELLNESS DANSK FRISØR & KOSMETIKER FORBUND MAJ NR. 5 2008 Indhold Kendte navne på fine flasker...4-5 Gun-Britt...6 Stuhr...7 René Fris...8 ChaChaCha...9 Dennis Knudsen...10 Hele Danmark

Læs mere

Handsker - argumenter og modargumenter

Handsker - argumenter og modargumenter Løsningsforslag www.safehair.eu Handsker - argumenter og modargumenter "Men jeg kan ikke bære handsker, fordi jeg ingen finfølelse har med dem!" Finfølelsen kommer tilbage med tiden! Læger kan sågar udføre

Læs mere

Hudsygdomme og kosmetik

Hudsygdomme og kosmetik Hudlægen informerer om Hudsygdomme og kosmetik Dansk dermatologisk Selskab http://www.danderm-pdv.is.kkh.dk/dds/infofolders/kosmetik/kosmetik.htm (1 of 7)03-01-2006 17:49:21 HUDSYGDOMME OG KOSMETIK Hudbivirkninger

Læs mere

BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER/ANDEN SERVICE

BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER/ANDEN SERVICE så kan du holde liv i den gode stemning, forebygge og håndtere konflikter Lær spillereglerne at kende BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER/ANDEN SERVICE VÆRKTØJSKASSER gode råd til

Læs mere

Ansøgninger om støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18-3. runde 2015

Ansøgninger om støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18-3. runde 2015 Ansøgninger om støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18-3. runde 2015 Nr. Ansøger Målgruppe ------------------------ Aktivitet/projekt Tidligere bevilget i 2012, 2013 og 2014 Kr. Ansøgt beløb (afr.

Læs mere

Årsrapport 2007. Dermatologisk afd. K Gentofte Hospital. Lungemedicinsk afd. Y Gentofte Hospital. Dermatologisk afd. I Odense Universitetshospital

Årsrapport 2007. Dermatologisk afd. K Gentofte Hospital. Lungemedicinsk afd. Y Gentofte Hospital. Dermatologisk afd. I Odense Universitetshospital Ledreborg Allé 40 1. 2820 Gentofte Tlf. 3977 7300 www.videncenterforallergi.dk Årsrapport 2007 Dermatologisk afd. K Gentofte Hospital Lungemedicinsk afd. Y Gentofte Hospital Dermatologisk afd. I Odense

Læs mere

Overvågning af arbejdsmiljøaktørernes. virksomhederne. Forord Denne pjece henvender sig først og fremmest til de arbejdsmiljøprofessionelle

Overvågning af arbejdsmiljøaktørernes. virksomhederne. Forord Denne pjece henvender sig først og fremmest til de arbejdsmiljøprofessionelle Overvågning af arbejdsmiljøaktørernes aktiviteter i virksomhederne Hans Sønderstrup-Andersen og Thomas Fløcke Arbejdsmiljøinstituttet Forord Denne pjece henvender sig først og fremmest til de arbejdsmiljøprofessionelle

Læs mere

½ OPGAVER FOR ET BEDRE ARBEJDSMILJØ I ARBEJDSTILSYNET

½ OPGAVER FOR ET BEDRE ARBEJDSMILJØ I ARBEJDSTILSYNET 5 + 5 + 5½ OPGAVER FOR ET BEDRE ARBEJDSMILJØ I ARBEJDSTILSYNET ARBEJDSMILJØPOLITIK 3 BEDRE RESULTATER MED ET ARBEJDSMILJØCERTIFIKAT 4 TRE GODE RÅD 5 SAT-ORGANISATIONEN 5 5 OPGAVER I DET ENKELTE CENTER

Læs mere

Læringsmateriale til undervisning på erhvervsskoler. Håndeksem. Hjælp eleverne med at undgå eksem og kontaktallergi på hænderne

Læringsmateriale til undervisning på erhvervsskoler. Håndeksem. Hjælp eleverne med at undgå eksem og kontaktallergi på hænderne Læringsmateriale til undervisning på erhvervsskoler Håndeksem Hjælp eleverne med at undgå eksem og kontaktallergi på hænderne Lærervejledning Mange elever tænker ikke på, at deres valg af erhverv kan føre

Læs mere

Faglig profil Arbejdsmedicin

Faglig profil Arbejdsmedicin Faglig profil Arbejdsmedicin Generelt om specialet Specialet arbejdsmedicin er orienteret mod sygdommes årsager og forebyggelse Hovedvægten ligger på det arbejdsmedicinske område, men omfatter tillige

Læs mere

Graviditetspolitik i laboratoriet. Fasthold den glade. begivenhed. Tillæg til branchevejledning om graviditetspolitik

Graviditetspolitik i laboratoriet. Fasthold den glade. begivenhed. Tillæg til branchevejledning om graviditetspolitik Fasthold den glade begivenhed Tillæg til branchevejledning om graviditetspolitik Indhold Hvorfor denne vejledning...3 Kemikalier...4 Arbejde med radioaktive stoffer...5 Arbejde med forsøgsdyr...6 Arbejde

Læs mere

VELKOMMEN FØLGEGRUPPEMØDE MANDAG D. 30.11.2009 V/FORSKNINGSLEDER SINE SKOVBJERG. www.mcsvidencenter.dk

VELKOMMEN FØLGEGRUPPEMØDE MANDAG D. 30.11.2009 V/FORSKNINGSLEDER SINE SKOVBJERG. www.mcsvidencenter.dk Dermato-Allergologisk Afdeling, Gentofte Hospital FØLGEGRUPPEMØDE MANDAG D. 30.11.2009 VELKOMMEN V/FORSKNINGSLEDER SINE SKOVBJERG www.mcsvidencenter.dk PROGRAM 15.00 15.05 Velkommen v/forskningsleder Sine

Læs mere

industriens hus 23. november 2016, kl til kl.16.30

industriens hus 23. november 2016, kl til kl.16.30 16 Kemi og arbejdsmiljø reach og kemikalielovgivningens betydning for arbejdsmiljøet industriens hus 23. november 2016, kl.09.00 til kl.16.30 For både virksomheder og medarbejdere har det stor betydning,

Læs mere

Maling skyld i voldsom allergistigning

Maling skyld i voldsom allergistigning Af Stine Ramlyng FOTO: David Askholm Tema Maling skyld i voldsom allergistigning Konserveringsmidlet med det knap så mundrette navn methylisothiazolinone, er skyld i så voldsom en stigning af allergiske

Læs mere

astma-allergi danmark Vi hjælper dig i din hverdag Læs her om vores arbejde med pollen, produkter og individuel rådgivning

astma-allergi danmark Vi hjælper dig i din hverdag Læs her om vores arbejde med pollen, produkter og individuel rådgivning astma-allergi danmark Vi hjælper dig i din hverdag Læs her om vores arbejde med pollen, produkter og individuel rådgivning Hos os får du individuel Har du prøvet at komme hjem fra lægen med en recept i

Læs mere

Tidslinie. 2004 Folketinget. 2005 Miljøministeriet. 2006-2009 Gentofte Hospital

Tidslinie. 2004 Folketinget. 2005 Miljøministeriet. 2006-2009 Gentofte Hospital Status 2009 Jesper Elberling læge PHD Seniorforsker Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed Dermato-Allergologisk afdeling, Gentofte Hospital jeel@geh.regionh.dk 1 1 Tidslinie 2004 Folketinget

Læs mere

Samrådsspørgsmål B, stillet den 17. september 2015 efter ønske fra Christian Juhl (EL).

Samrådsspørgsmål B, stillet den 17. september 2015 efter ønske fra Christian Juhl (EL). Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 27 Offentligt T A L E Samråd om arbejdsmiljø og partikelforurening i Københavns Lufthavn i Beskæftigelsesudvalget den 20. oktober 2015

Læs mere

Blomsten og Svanen. Skrappe miljøkrav Hensyn til sundhed God kvalitet

Blomsten og Svanen. Skrappe miljøkrav Hensyn til sundhed God kvalitet Blomsten og Svanen Skrappe miljøkrav Hensyn til sundhed God kvalitet Hensyn til sundhed Blomsten og Svanen er din garanti, når det gælder kemikalier og sundhed. Med miljømærker er der tjek på det, der

Læs mere

FRISØRKURSER EFTERÅR 2014 PÅ SYDDANSK ERHVERVSSKOLE CENTER FOR HÅR OG WELLNESS

FRISØRKURSER EFTERÅR 2014 PÅ SYDDANSK ERHVERVSSKOLE CENTER FOR HÅR OG WELLNESS FRISØRKURSER EFTERÅR 2014 PÅ SYDDANSK ERHVERVSSKOLE CENTER FOR HÅR OG WELLNESS FRISØRKURSER GRIB DER SKER HELE TIDEN NOGET INDEN FOR FRISØRFAGET. PÅ CENTER FOR HÅR & WELLNESS HAR VI FINGEREN PÅ PULSEN

Læs mere

Brug creme og handsker undgå hudproblemer ved vådt arbejde

Brug creme og handsker undgå hudproblemer ved vådt arbejde Brug creme og handsker undgå hudproblemer ved vådt arbejde Sund hud Brug creme og handsker undgå hudproblemer ved vådt arbejde Mari-Ann Flyvholm og Gitte Lindhard, 2005 Redaktion: Signe Bonnén Layout:

Læs mere

Se hvordan du kan starte omstillingen til Grøn Salon sidst i dette dokument.

Se hvordan du kan starte omstillingen til Grøn Salon sidst i dette dokument. GRØN SALON Grøn Salon Drift med miljøhensyn Kriterier i Danmark og Sverige Grøn Salon skal vise frisørfaget, at moderne og kreativ frisørkunst og rentabel salondrift ikke kræver sundhedsfarlige eller miljøskadelige

Læs mere

Arbejdsmedicin Præsentation

Arbejdsmedicin Præsentation Arbejdsmedicin Præsentation Gert Thomsen Arbejdet med arbejdsmedicin siden 91 Overlæge her i Esbjerg siden 2001 Særlige interesser: Allergi og Astma Skulder-, arm-, håndbesvær Dagens emner Andre arbejdsbetingede

Læs mere

Hvordan foregår kontrol og overvågning af Svanen og EU Blomsten?

Hvordan foregår kontrol og overvågning af Svanen og EU Blomsten? Kontrolrapporten for 2011 Kontrol af den nordiske Svane og EU Blomsten Der er ingen tvivl om at vores licenshavere overordnet set er glade for at der gennemføres kontrol. De synes at det er vigtigt for

Læs mere

Evidensbaserede anbefalinger om forebyggelse af arbejdsbetingede hudlidelser

Evidensbaserede anbefalinger om forebyggelse af arbejdsbetingede hudlidelser AMI Formidlingsmøde, Evidensbaserede anbefalinger om forebyggelse af arbejdsbetingede hudlidelser Formidlingsmøde om 18. maj 2006 Seniorforsker, Cand.scient, Ph.D. Arbejdsmiljøinstituttet AMI-hud: Forebyggelseskoncept

Læs mere

29. maj 2015. Årsrapport 2014

29. maj 2015. Årsrapport 2014 29. maj 215 Årsrapport 214 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

DM Dansk Magisterforening. DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation

DM Dansk Magisterforening. DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation DM Dansk Magisterforening DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation DM for kommunikatører DM (Dansk Magisterforening) er mødested for 36.000 kandidater og studerende inden for humaniora, samfundsfag, naturvidenskab

Læs mere

EFTER- UDDANNELSE 2018

EFTER- UDDANNELSE 2018 EFTER- UDDANNELSE 2018 Nutricia Academia Styrker sundhedsfaglige gennem uddannelse og vidensdeling kursusoversigt 2018 Nutricia udbyder efteruddannelse og en række af kurser inden for klinisk ernæring

Læs mere

BLIV EN DEL AF FÆLLESSKABET! DANMARKS FRISØRMESTERFORENING ER OGSÅ FOR ETNISKE FRISØRER

BLIV EN DEL AF FÆLLESSKABET! DANMARKS FRISØRMESTERFORENING ER OGSÅ FOR ETNISKE FRISØRER BLIV EN DEL AF FÆLLESSKABET! DANMARKS FRISØRMESTERFORENING ER OGSÅ FOR ETNISKE FRISØRER HVAD KAN DU BRUGE EN BRANCHEORGANISATION TIL? Hvad gør du, hvis du * har omkostninger, der løber løbsk? * kommer

Læs mere

Professionel makeupartist

Professionel makeupartist Professionel makeupartist Kunne du tænke dig en uddannelse som makeupartist/hairstylist uden allergifremkaldende konserveringsmidler? green beauty academy byder på undervisning i en kreativ og grøn verden

Læs mere

Blomsten og Svanen. Skrappe miljøkrav Hensyn til sundhed God kvalitet

Blomsten og Svanen. Skrappe miljøkrav Hensyn til sundhed God kvalitet Blomsten og Svanen Skrappe miljøkrav Hensyn til sundhed God kvalitet Vil du gerne bidrage til et bedre miljø? Er du træt af at bekymre dig om kemikalier? Og går du efter kvalitet? Så se efter Blomsten

Læs mere

Håndeksem. Hvad er håndeksem. Irritativt kontakteksem. Allergisk kontakteksem

Håndeksem. Hvad er håndeksem. Irritativt kontakteksem. Allergisk kontakteksem Håndeksem Håndeksem Hvad er håndeksem Håndeksem er en almindelig sygdom. Håndeksem begynder ofte tidligt i livet hos 1/3 allerede inden 20-års alderen. Kvinder får hyppigere håndeksem end mænd. De fleste

Læs mere

Sommer, solskin og solsikker. hinanden i solen

Sommer, solskin og solsikker. hinanden i solen Sommer, solskin og solsikker Pas på hinanden i solen Pas på de små solstråler Siesta. Solhat. Solcreme. Alle børn nyder at lege udenfor i solen og varmen. Og ophold i solen er både sundt og dejligt, men

Læs mere

REN INFORMATION KEND DIT MÆRKE

REN INFORMATION KEND DIT MÆRKE REN INFORMATION KEND DIT MÆRKE MÆRKERNE ER LADET MED MILJØ OG SUNDHED MILJØMÆRKER: MILJØMÆRKERNE DÆKKER BREDT Hvordan ved du hvilke produkter, der er mere miljø- eller sundhedsvenlige end andre? Kan du

Læs mere

13.00 Hjerte-kar-sygdom og arbejdsmarkedet Sygemelding, arbejdsfastholdelse, revalidering og fleksjob Socialrådgiver Malene Stærmose; Hjerteforeningen

13.00 Hjerte-kar-sygdom og arbejdsmarkedet Sygemelding, arbejdsfastholdelse, revalidering og fleksjob Socialrådgiver Malene Stærmose; Hjerteforeningen 09.00 Kaffe/te og morgenbrød. Præsentation 09.15 Nyt fra Hjerteforeningens rådgivning Hanne 10.00 Erfaringsudveksling 11.00 Pause og frugt 11.15 Motion efter Hjerte-kar sygdom. Oplæg og dialog Fysioterapeut

Læs mere

Opslagsprocedure for uddeling af Dansk Dermatologisk Selskabs midler for 1 million kr. i 2016:

Opslagsprocedure for uddeling af Dansk Dermatologisk Selskabs midler for 1 million kr. i 2016: Opslagsprocedure for uddeling af Dansk Dermatologisk Selskabs midler for 1 million kr. i 2016: Dette dokument beskriver opslags- og behandlingsproceduren for ansøgninger til uddeling af 1 Mio. kr. af Dansk

Læs mere

GENVEJE TIL EN SUND OG VELPLEJET BABY UDEN UNØDIG KEMI FOR FREMTIDENS SKYLD INGEN PARFUME INGEN PARABENER INGEN FARVESTOFFER

GENVEJE TIL EN SUND OG VELPLEJET BABY UDEN UNØDIG KEMI FOR FREMTIDENS SKYLD INGEN PARFUME INGEN PARABENER INGEN FARVESTOFFER 10 GENVEJE TIL EN SUND OG VELPLEJET BABY UDEN UNØDIG KEMI FOR FREMTIDENS SKYLD INGEN PARFUME INGEN PARABENER INGEN FARVESTOFFER DEN VIGTIGSTE INGREDIENS I BABYPLEJE ER KÆRLIGHED OG SUND FORNUFT Verdens

Læs mere

Videncenter for diakoni og pædagogikp. Diakonhøjskolen i Århus, Lyseng Alle 15, DK-8270 Højbjerg

Videncenter for diakoni og pædagogikp. Diakonhøjskolen i Århus, Lyseng Alle 15, DK-8270 Højbjerg Videncenter for diakoni og pædagogikp Diakonhøjskolen i Århus, Lyseng Alle 15, DK-8270 Højbjerg g Oversigt Hvorfor et videncenter? Formål Centrale aktiviteter Struktur Aktører Hvorfor et videncenter? Uddannelse

Læs mere

Hvordan foregår kontrol og overvågning af Blomsten og Svanen?

Hvordan foregår kontrol og overvågning af Blomsten og Svanen? Kontrolrapporten for 2012 Kontrol af den europæiske Blomst og den nordiske Svane Der er ingen tvivl om at vores licenshavere overordnet set er glade for at der gennemføres kontrol. De synes, at det er

Læs mere

Erhvervshåndbogen Grøn Lov og Praksis

Erhvervshåndbogen Grøn Lov og Praksis Erhvervshåndbogen GrønLovogPraksis Særtryk Grønnefrisører af DirektørAnneSophieVillumsen,ZENZ April2014 Grøn Lov og Praksis Forlaget Andersen 5.5 Grønne frisører Af Direktør Anne-Sophie Villumsen, ZENZ

Læs mere

Risikoen for en helbredsskade er en kombination af, hvor alvorlig helbredsskade der er fare for, og sandsynligheden for at den indtræffer.

Risikoen for en helbredsskade er en kombination af, hvor alvorlig helbredsskade der er fare for, og sandsynligheden for at den indtræffer. 13-12-2010 14:11 Arbejdspladsvurdering Procedure Definitioner Arbejdspladsvurdering (APV) er en systematisk vurdering af arbejdsmiljøet med henblik på at identificere og fjerne, reducere eller informere

Læs mere

Ingen parfume, farvestoffer eller parabener! Pleje af hårbunden

Ingen parfume, farvestoffer eller parabener! Pleje af hårbunden Ingen parfume, farvestoffer eller parabener! Pleje af hårbunden Får hårbunden nok opmærksomhed? Hårbunden er der ikke mange der tænker på i det daglige. Den lever sit skjulte liv dækket af hår, og først

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af den nationale kliniske retningslinje for behandling af håndeksem

Kommissorium for udarbejdelse af den nationale kliniske retningslinje for behandling af håndeksem KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af den nationale kliniske retningslinje for behandling af håndeksem Baggrund og formål I løbet af et år oplever mere end hver tiende dansker at have håndeksem

Læs mere

Tilbage til fysisk krævende arbejde med ondt i ryggen. Et prospektivt kontrolleret interventionsprojekt GoBack.

Tilbage til fysisk krævende arbejde med ondt i ryggen. Et prospektivt kontrolleret interventionsprojekt GoBack. Tilbage til fysisk krævende arbejde med ondt i ryggen. Et prospektivt kontrolleret interventionsprojekt GoBack. Vi vil spørge om du vil deltage i en videnskabelig undersøgelse. Det er frivilligt at deltage

Læs mere

At-VEJLEDNING. Cromat i cement

At-VEJLEDNING. Cromat i cement At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.1.4 Cromat i cement Maj 2006 Erstatter At-meddelelse nr. 3.01.1 af februar 1986 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

Fremtidens arbejdsmiljø

Fremtidens arbejdsmiljø Analyse Aaj 01-12-2005 Fremtidens arbejdsmiljø En ny plan fra Regeringen skal sikre opretholdelse af arbejdsstyrken, mindske sygefraværet og holde folk så længe som muligt på arbejdsmarkedet. Af Allan

Læs mere

Arbejdsmiljø og sikkerhed ved svejsning og skæring i metal ( 26) (Kursus nr. 42749) Uddannelsesplan med præciseringer af landbrugets særlige behov

Arbejdsmiljø og sikkerhed ved svejsning og skæring i metal ( 26) (Kursus nr. 42749) Uddannelsesplan med præciseringer af landbrugets særlige behov Arbejdsmiljø og sikkerhed ved svejsning og skæring i metal ( 26) (Kursus nr. 42749) Uddannelsesplan med præciseringer af landbrugets særlige behov Handlingsorienteret målformulering for arbejdsmarkedsuddannelserne

Læs mere

Kontaktallergi Hårfarver, parfume, konserveringsmidler. Jeanne Duus Johansen Videncenter for Allergi Gentofte Hospital

Kontaktallergi Hårfarver, parfume, konserveringsmidler. Jeanne Duus Johansen Videncenter for Allergi Gentofte Hospital Landskursus Kontaktallergi Hårfarver, parfume, konserveringsmidler Jeanne Duus Johansen Videncenter for Allergi Gentofte Hospital Kontaktallergener Lav-molekylære Organiske stoffer Metaller ca. 3000 beskrevet

Læs mere

Styrensagens betydning for kompositvirksomhederne?

Styrensagens betydning for kompositvirksomhederne? Styrensagens betydning for kompositvirksomhederne? Styrenreguleringen Ministerens initiativer Hvad kan vi lære Reguleringen af styren Styren koncentratio n 'rer tekst 0.1 24 og 25 Alle materialer, færdighærdet

Læs mere

Anvendt Miljøvurdering. Rådgivning som gavner miljøet og understøtter en bæredygtig erhvervsudvikling

Anvendt Miljøvurdering. Rådgivning som gavner miljøet og understøtter en bæredygtig erhvervsudvikling Anvendt Miljøvurdering Rådgivning som gavner miljøet og understøtter en bæredygtig erhvervsudvikling Anvendt miljøvurdering I FORCE Technologys afdeling for Anvendt Miljøvurdering arbejder vi med en bred

Læs mere

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros en nem og direkte vej til et bedre arbejdsmiljø Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Sådan etablerer I en arbejdsmiljøorganisation Er I 10 eller

Læs mere

Formålet med tilsynsinstruksen er at orientere om særlige forhold samt opstille en fælles ramme for gennemførelse af tilsyn inden for frisører.

Formålet med tilsynsinstruksen er at orientere om særlige forhold samt opstille en fælles ramme for gennemførelse af tilsyn inden for frisører. Instruks for tilsyn hos frisører Ressortenhed: VG Oprettet: Februar 2007 Senest revideret: April 2012 Emne og baggrund Frisører er emnet for denne instruks. Den skal ses som et supplement til arbejdsmiljøvejviser

Læs mere

GRØN SALON. Grøn Salon Drift med miljøhensyn Kriterier i Danmark og Sverige. Grøn Salon krav

GRØN SALON. Grøn Salon Drift med miljøhensyn Kriterier i Danmark og Sverige. Grøn Salon krav Målet med Grøn Salon er at fremhæve de saloner, som gør en systematisk indsats for at forbedre frisørernes arbejdsmiljø ved at nedbringe kemikaliebelastningen og dens miljøpåvirkning. I en Grøn Salon kan

Læs mere

Evaluering - kommuner

Evaluering - kommuner Baggrund I forbindelse med afslutning af Spar 20% projektet har Energi tjenesten sendt et link til en elektronisk spørgeskemaundersøgelse til alle de deltagende kommuner, som hermed fik mulighed for at

Læs mere

ZENZ ORGANIC HAIR Svanemærket professionel hårpleje & styling. ZENZ ORGANIC OIL Multifunktionelle olier til hår & hud

ZENZ ORGANIC HAIR Svanemærket professionel hårpleje & styling. ZENZ ORGANIC OIL Multifunktionelle olier til hår & hud ZENZ ORGANIC HAIR Svanemærket professionel hårpleje & styling ZENZ ORGANIC OIL Multifunktionelle olier til hår & hud ZENZ HAIR COLOUR Botaniske hennahårfarver uden parfume ZENZ MINERAL MAKE-UP Professionel

Læs mere

Kost, kræft og helbred Næste generationer

Kost, kræft og helbred Næste generationer EN BEFOLKNINGSUNDERSØGELSE FOR FREMTIDEN KRÆFTENS BEKÆMPELSE Kost, kræft og helbred Næste generationer INFORMATION OM DELTAGELSE I FORSKNINGSPROJEKTET Foto: Shutterstock Med denne folder vil vi uddybe

Læs mere

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Af Knud Ramian I bogens første udgave fandtes et kapitel om, hvordan man organiserer sig omkring et casestudie. Det indeholdt gode råd til dem, der skal

Læs mere

Personlig sikkerhed ved arbejde med epoxy og isocyanater for udlændinge

Personlig sikkerhed ved arbejde med epoxy og isocyanater for udlændinge Personlig sikkerhed ved arbejde med epoxy og isocyanater for udlændinge Med udgangspunkt i nr. 43996 er kurset tilrettelagt med hovedvægten på at udfordre og bearbejde kursisternes holdning til at arbejde

Læs mere