Årsrapport Lersøpark Allé København Ø Tlf Co. Videncenter for Allergi Ledreborg Allé 40, Gentofte Tlf.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2006. Lersøpark Allé 21 2100 København Ø Tlf. 21 48 46 07. Co. Videncenter for Allergi Ledreborg Allé 40, 1. 2820 Gentofte Tlf."

Transkript

1 Årsrapport 2006 Lersøpark Allé København Ø Tlf Co. Videncenter for Allergi Ledreborg Allé 40, Gentofte Tlf

2 Indholdsfortegnelse Om Videncenter for Frisører og Kosmetikere Formål Succeskriterier Telefonrådgivning Handsker Hjemmeside Miljømærket hårfarve Spørgeskemaundersøgelse Folder om Videncenter for Frisører og Kosmetikere Direkte kommunikation af resultater til myndigheder Fremtidigt arbejde i Videncenter for Frisører og Kosmetikere Deltagelse i kurser Styregruppemøder Deltagelse i kongres og messe Foredrag Undervisning varetaget af medarbejdere Diverse møder Finansiering og forskningsstøtte Medarbejdere 2006 Presse 2

3 Om Videncenter for Frisører og Kosmetikere Videncenter for Frisører og Kosmetikere blev etableret den 12. januar 2006 i et samarbejde mellem Dansk Frisør og Kosmetik Forbund og Videncenter for Allergi. Officielt åbnede Centret den 24. august Finansieringen er kommet fra Københavns Kommune (ansøgt af Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund & Danmarks Frisørmesterforening), Videncenter for Allergi, selvstændig bevilling fra Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund, Kgl. Hof bundtmager Aage Bangs Fond og Ydre Nørrebros Miljøpulje. Videncenter for Frisører og Kosmetikeres formål er at: 1. udvikle og understøtte processen for et mere miljø- og arbejdsmiljørigtigt frisørog kosmetikerfag. 2. forebygge arbejdsskader specielt hud- og luftvejssygdomme og derved at nedsætte risikoen for nedsat arbejdsevne og udstødning fra arbejdsmarkedet. 3. tilvejebringe og formidle viden til aktører, med henblik på at reducere emissionerne til spildevand, luft mv. 4. rådgive om forebyggelse af allergi og eksem ved produktsubstitution og ændrede arbejdsrutiner. 5. foretage undersøgelser af frisører og kosmetikeres arbejdsrutiner og sundhedsstatus. 6. samle eksisterende viden om arbejdsmiljø og miljø i faget. 7. undervise frisører og kosmetikere i grønt frisør og kosmetikerfag. Opfyldelse af formål Formål 1-4 er primært blevet opfyldt gennem telefonrådgivning. I gennemsnit er der blevet behandlet 2 spørgsmål per uge. Et eksempel på en telefonrådgivningssucces er publiceret i augustnummeret af Spejlet august nr. 8, side 6-7. I det beskrevne tilfælde har Videncenter for Frisører og Kosmetikeres rådgivning ført til substitution til produkter der ikke fremkaldte luftvejsgener hos frisøren, samtidig med at hun kunne fortsætte sit normale arbejde. Artiklen kan læses her: pdf) Succeskriteriet om, at frisørerne skal kunne købe miljømærkede hårfarver og andre frisørprodukter er ikke nået endnu, men processen er i gang. Der er etableret et samarbejde med producenter, Miljøstyrelsen og Miljømærkesekretariatet. Hvis det lykkes at få statskontrolerede miljømærkede frisørprodukter, vil brugen af sådanne produkter føre til en nedsat emission af skadelige kemikalier til vand, luft mv. Formål 2. For at forebygge sundhedsskader er der blevet igangsat en løbende undersøgelse af handsker til brug i frisørsaloner. Der er eksisterende viden om at korrekt brug af handsker kan forebygge håndeksem blandt frisører. Formål 5. Der skal foretages en spørgeskemaundersøgelse på ca Københavnske frisører for at undersøge deres arbejdsrutiner og sundhedsstatus. En bredere indsats for forebyggelse af arbejdsskader skal foregå efter spørgeskemaundersøgelsen er blevet gennemført. Udførelse af spørgeskemaundersøgelsen har fulgt tidsplanen tilfredsstillende. 3

4 Formål 6 om at samle eksisterende viden om frisørers arbejdsmiljø og miljø er blevet opfyldt. Dels ved at Arbejdstilsynet har givet os deres skriftlige oplysningsmateriale vedr. frisørfaget tilbage til Dels ved møde med Arbejdsmiljøinstituttets forskere, hvor vi udvekslede viden og erfaringer. Mødet resulterede i at vi udarbejdede et spørgsmål vedr. livskvalitet til vores spørgeskemaundersøgelse. Formål 7 er blevet opfyldt ved undervisning i brug af grønne produkter på Tekniske skoler i frisør og kosmetikerfag. Videncenter for Frisører og Kosmetikere har haft indlæg på fyraftensmøder i Frisøinspirationsgruppen samt været holdt foredrag til frisører og kosmetikere på tekniske skoler i Århus, Kolding, Odense, Ålborg og København. Telefonrådgivning Videncentret har fra årets start til 23. november 2006 haft ca. 150 telefoniske henvendelser. Spørgsmålene handler fx om: hvorvidt et hårfarveprodukt er uden traditionelle farvestoffer hvad frisøren skal gøre med sit håndeksem eller luftvejsproblemer. Hvordan personen kommer videre i sundhedssystemet. frisøren der gerne vil tilbyde miljøvenlige produkter i salonen kosmetikeren der gerne vil anvende økologiske produkter industri, skoleelever NGO-er der vil vide alt om hårfarvning og muligheden for at skaffe sunde farver advokaten der vil diskutere frisørens retssikkerhed myndigheder der vil have hjælp til høringssvar frisøren der spørger om der findes hårblegningsprodukter uden persulfater kan gravide farve hår frisøren der ringer vedr. en kunde med akut ætsning i nakken skoleeleven der vil skrive rapport om hårfarveallergi Handsker Et projekt vedrørende permeabilitet af hårfarver gennem handsker er etableret. Ved samtale med forskellige frisører og ved søgning på Internettet er udvalgte handskeproducenter blevet kontaktet med henblik på om de kunne lave test af deres handskers permeabilitet af 23 meget anvendte hårfarver samt blegemiddel. Henvendelserne foregik per brev eller e- mail. Firmaerne blev bedt om at vedlægge dokumentation for permeabiliteten af handsker som kan anvendes i frisørfaget. Der kom kun svar fra et firma som viste sig at have dokumentation for permeabiliteten af alle de ønskede ingredienser på nær 7 hårfarveingredienser som firmaet ikke kunne skaffe. Dette firmas handsker kunne modstå alle de testede ingredienser i 8 timer. Handskerne er blevet indkøbt og sendt til frisører som ønskede at teste dem for brugbarhed. En frisørsalon oplevede at handsker flækkede over håndryggen ved brug af Elumen hårfarve fra Goldwell. I fremtiden vil firmaerne blive bedt om at fremvise testresultater for anvendelse af færdigblandede hårfarveprodukter. Til møde i den danske branche forening for sæbe parfume og teknisk kemiske artikler (SPT) er det blevet diskuteret om der er mulighed for at firmaerne vil vedlægge gratis 4

5 handsker til alle professionelle hårprodukter. Forslaget er også blevet forelagt cheftoksikologer i L Oreal. Hjemmeside Videncenter for Frisører og Kosmetikere har fået sit logo på Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund s hjemmeside Her kan man læse om telefonlinjen, Videncentrets faglige fundament samt gode råd vedr. forebyggelse af arbejdsbetinget håndeksem på hænder. På linket er der lydinterview med centrets medarbejdere vedrørende ingredienser i produkter og forebyggelse af håndeksem. Miljømærket hårfarve Substitution af traditionelle hårfarver til miljømærkede hårfarver i frisørsaloner ville mindske udslippet af miljøskadelige stoffer. Endvidere beror miljømærkerne dog i mindre grad også på sundhedsvenlighed. Der findes på nuværende tidspunkt ikke nogen miljømærkede hårfarver. statskontrollerede miljømærker, Svanen og EU-blomsten. Ifølge Miljømærkesekretariatet kommer miljømærket hårfarve forhåbentlig på dagsordenen til EUblomst udvalgsmøde i december. Miljøstyrelsen vil evt. give støtte til betaling af den faglige del af udvikling af miljømærket hårfarve, hvis det er muligt at finde en Dansk producent. Derfor har Videncenter for Frisører og Kosmetikere haft møder med to producenter i forbindelse med dette projekt. Spørgeskemaundersøgelse Frisører har den højeste forekomst af arbejdsbetingede hudlidelser. En svensk undersøgelse har vist at hårfarvestoffer ud over i kundens hår også sætter sig på børster, føntørrere, sakse, rulleborde og ikke mindst på frisørernes hænder både før under og efter arbejdet. Upublicerede forundersøgelser i Københavnske saloner har vist at flere saloner ikke bruger udsugning og der blandes ikke konsekvent i blandeskab, til trods for at der arbejdes med stærkt allergifremkaldende stoffer og luftvejsirritanter. Derudover er det kendt i frisørkredse, at handsker genbruges. Derfor er der planlagt en spørgeskemaundersøgelse blandt Københavnske frisører. Formålet med spørgeskemaundersøgelsen er at få viden om frisørernes hudproblemer og luftvejslidelser, årsager, omfang, sværhedsgrad samt anvendelse af personlige værnemidler (handsker og udsugning). Blandt Københavnske frisører og frisørelever ønskes det at bestemme: udsættelser for vand, shampoo, hårfarve, hårblegning og permanentvæske andelen som benytter handsker og creme samt frekvensen af bruget andelen som har udsugning tilgængeligt samt andelen der bruger udsugning. hyppigheden af luftvejsgener samt de sundhedsmæssige konsekvenser (lægekontakt, sygemelding). 5

6 frekvensen af egne hårfarvninger samt sundhedsmæssige konsekvenser (irritativt- og allergisk eksem samt lægekontakt) andelen der rapporterer kontakt allergi overfor shampoo, lotion, deodorant mv. og nikkel samt andelen der er blevet udredt hos hudlæge andelen med atopisk eksem andelen med håndeksem samt de sundhedsmæssige konsekvenser (behandling, lægekontakt, sygemeldinger) selvvurderet arbejdsevne samt selvvurderet helbred Populationen udgør ca frisører der er medlem af enten Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund eller Dansk Frisørmester Forening med bopæl i København. Tidsplan for spørgeskemaundersøgelsen: Dato Juli 2006 August 2006 September 2006 Oktober 2006 November 2006 November, december 2006 Januar 2007 Februar 2007 Marts-september 2007 Handling Ansøgning til Datatilsynet Pilotundersøgelse udført på 13 frisører Spørgeskema færdiggøres Spørgeskema færdiggøres og populationen klargøres Godkendelse fra Datatilsynet Spørgeskemaer pakkes Spørgeskemaer udsendes Rykker udsendes Databearbejdning 6

7 Folder om Videncenter for Frisører og Kosmetikere Ved undervisningsseancer og foredrag har frisører og kosmetikere spurgt efter en folder der fortalte om, hvad de kan bruge Centret til samt kontaktdata. Via tilskud fra Ydre Nørrebros Miljøpulje er layoutfasen og tekstfasen af en folder igangsat. Den forventes at blive trykt i starten af 2007 i eksemplarer. Den grønne uddannelse og det grønne dokument Videncenter for Frisører og Kosmetikere arbejder med at definere hvad ordet grøn betyder i frisørsammenhæng. Sidste år kunne frisører for første gang vælge at uddanne sig som grøn frisør og i den forbindelse har vi undervist frisørlærere og kosmetikerlærere i toksikologi vedr. produkter. Der er blevet udarbejdet et baggrundsdokument, hvor risici ved forskellige hårfarve-produkt-typer beskrives. Direkte kommunikation af resultater til myndigheder I et tilfælde blev et produkt, der var mistænkt for ikke at opfylde lovgivningen meldt til Kemikalieinspektionen, Miljøstyrelsen. Fremtidigt arbejde i Videncenter for Frisører og Kosmetikere På baggrund af den viden som spørgeskemaundersøgelsen genererer, er det ønsket at kunne foreslå specifikke forebyggende foranstaltninger, yde rådgivning/undervise og synliggøre frisørernes arbejdsmiljøproblemer og herved fastholde flere frisører på arbejdsmarkedet samt give dem et bedre arbejdsliv. Sundhed og miljø går ofte hånd i hånd derfor forventes det, at sundhedstiltag der sker også får en positiv afsmitning på det ydre miljø i og med at de mest skadelige kemikalier skiftes ud med mindre skadelige. En gruppe frisører skal undervises i brug af handsker, håndcreme, udsugning og kontaminering. Efter et år vil det blive tjekket om deres sundhedsmæssige tilstand er blevet forbedret sammenlignet med en ikke-undervist kontrolgruppe. Arbejdet vedrørende en grøn frisøruddannelse vil blive fulgt op med litteraturundersøgelser og øget produktkendskab. På internationalt plan har vi deltaget i et møde i Uni Hair and Beauty, som er en global organisation for ansatte frisører. Herigennem vil vi fortsat arbejde for forbedret arbejdsmiljø for frisører og kosmetikere og vil bruge denne organisation som løftestang fx i Europæisk sammenhæng med henblik på at få et professionelt kosmetikdirektiv. Dette arbejde leder os mod ønsket støtte fra Beskæftigelsesministeriet. Arbejdet med udvikling af en økologisk hårfarve vil fortsætte i samarbejde med Miljøstyrelsen, Miljømærkesekretariatet og producenter. Deltagelse i kurser Hansen HS. Fundraising. Dansk Magisterforenings Efteruddannelse, København marts Hansen HS. Introduktion til SPSS, Introduktionskursus til SPSS. Lyngby marts

8 Søsted H og Hansen HS deltager ugentligt i undervisningsmøder i Videncenter for Allergi, dermatologisk afd. K, Amtssygehuset i Gentofte. Styregruppemøder Der er blevet afholdt møder i styregruppen for Videncenter for Frisører og Kosmetikere den 12. januar, 11. maj og 20. september Deltagelse i kongres og messe Søsted H, Hansen HS. 8 th Congress of the European Society of Contact Dermatitis, Berlin, Germany September Hansen HS. Søsted H. Landsstævne Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund og Dansk Frisørmesterforening. Stå på stand og fortælle om Videncentret. Forum, København. 1. oktober 2006 Foredrag Søsted H. Videncenter for Frisører og Kosmetikere indlæg på hovedbestyrelsesmøde i Dansk Frisør og Kosmetikerforbund. 9.maj 2006 Hansen HS. Oplæg om Videncenter for Frisører og Kosmetikere til Frisørinspirationsgruppen. Salon Dojo, Sankt Pederstræde 10. Kbh. 14. juni Søsted H. Tale til Åbning af Videncenter for Frisører og Kosmetikere. Videncentrets fundament og visioner. Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund, Lersø Park Allé 21, København. 24. august 2006 Søsted H. Information om frisørprojekt. Artikelgennemgang for læger og Ph.d. studerende. Dermatologisk afdeling konferencelokalet. Gentofte Hospital. 9. oktober 2006 Søsted H. Frisørprojektet. Indlæg ved Temadag for Dermatologisk afdeling, Store auditorium, Gentofte Hospital. 23. oktober 2006 Hansen HS. Videncentrets arbejde samt oplæg om kemiske stoffer i frisørprodukter. Århus Tekniske Skole. 30. oktober 2006 Hansen HS. Videncentrets arbejde samt oplæg om kemiske stoffer i frisørprodukter. CEU Kolding. 31. oktober 2006 Hansen HS. Videncentrets arbejde samt oplæg om kemiske stoffer i frisørprodukter. Odense Tekniske Skole. 6. november 2006 Hansen HS. Videncentrets arbejde samt oplæg om kemiske stoffer i frisørprodukter. Ålborg Tekniske Skole. 7. november

9 Hansen HS. Videncentrets arbejde samt oplæg om kemiske stoffer i frisørprodukter. CPH West Frisørskolen København. 13. november 2006 Søsted H. Danish Knowledge Centre for Hairdressers & Beauticians. Speech at UNI Hair and Beauty Global Union Meeting in Vilnius, Lithuania. 15. November 2006 Søsted H. Nyt fra Videncenter for Frisører og Kosmetikere for Frisørinspirationsgruppen på Bispebjerg Miljøcenter 29. november 2006 Hansen HS. frisørers eksponering for hårfarveingredienser. Artikelgennemgang for ansatte i Videncenter for Allergi. Gentofte Hospital. 13. december 2006 Undervisning varetaget af medarbejdere Søsted H. Undervisning af frisørlærere Grønne hårfarveprodukter ny bekendtgørelse. TeSe Teknisk skole, København N. 3. april 2006 Hansen HS. Undervisning af kosmetikerlærere Kosmetik og sundhed. TeSe Teknisk skole, København N. 21. august Søsted H. og Hansen HS. Oplæg om Videncentret for frisør og kosmetiker lærere på Næstved frisørskole. 25. september 2006 Hansen HS. Undervisning om kemi og frisørprodukter for lærere fra Næstved frisørskole. Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund, Lersø Park Allé 21, København. 2. oktober 2006 Diverse møder Søsted H. Hansen HS. Møde i Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund vedr. Nordisk Frisør Union, Lersø Park allé 21, København. 9. februar Søsted H. Hansen HS. Møde med Johan Galster, Miljøkontrollen, Københavns Kommune i Videncenter for Allergi, Ledreborg Allé 40, Gentofte. 8. marts 2006 Hansen HS. Arbejdsmiljøinstituttet møde om arbejdsbetingede hudlidelser. Østerbro 18. maj Hansen HS. Møde med importør af professionelle hudplejeprodukter. Videncenter for Allergi, Ledreborg Allé 40, Gentofte. 4. juli 2006 Søsted H. Møde med Anne Sophie Villumsen fra frisør Zenz. Gennemgang af produkter og pilotundersøgelse af spørgeskema. 24. juli Søsted H. Hansen HS. Møde med dermatolog Elisabeth Held. Dermatologisk Afdeling Amtssygehuset i Gentofte. 18. august 2006 Søsted H. Gennemgang af produkter hos frisør Hos Nielsen, Nørrebro. 23. august

10 Hansen HS. Åbning af Videncenter for Frisører og Kosmetikere. Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund, Lersø Park Allé 21, København. 24. august 2006 Søsted H. Arbejdsmiljøinstituttet møde om arbejdsbetingede lidelser blandt frisører. Lersøpark Allé 105, Østerbro 25. august Søsted H. Møde med potentiel ny medarbejder vedrørende Svanemærkede hårfarver. 27. august Søsted H. Hansen HS. Johansen JD. Møde i Arbejdstilsynet vedr. deres aktiviteter på frisørområdet. 28. august Hansen HS. Møde med importør vedrørende svanemærket hårfarve. Videncenter for Allergi, Ledreborg Allé 40, Gentofte 29. august Møde med Liselotte Schmidt Kallesøe, Miljøkontrollen. Københavns Kommune Miljønetværk. Videncenter for Allergi, Ledreborg Allé 40, Gentofte. 5. september Søsted H. og Hansen HS. Møde med SPT. Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund, Lersø Park Allé 21, København. 3. oktober Søsted H. Hansen HS. Møde med Lasse Kenborg, Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Miljøkontrollen. Lersøpark Allé 21, København 6. oktober Hansen HS. Møde med SPT om ingredienser og frisørprodukter. Videncenter for Allergi, Gentofte. 24. oktober Søsted H. Møde med importør Claus Vedersø. 5 december 2006 Hansen HS. Søsted H. Møde med kosmetikproducent KG Pharma 5. december 2006 Søsted H. Oplæg til Kosmetikrådet om direktiv for professionelle. 6. december Søsted H. Møde med Det Norske Frisørforbund. 15. december Søsted H. Hansen HS. Offentliggørelse af kræftundersøgelse udført af Kræftens Bekæmpelse for Branche Arbejdsmiljørådet. Kbh. 15. december Finansiering og forskningsstøtte for 2006 Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund (DFKF) og Danmarks Frisørmesterforening (DF) har via ansøgning fra Bispebjerg Miljøcenter fået støtte fra Københavns Kommune. Beløb i kr. Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund (DFKF) har selvstændig bidraget med: Husleje, rejseudgifter, hjemmeside, mobiltlf. Materialer, kurser, løn kr kr. 10

11 Kgl. Hof bundtmager Aage Bangs Fond har bidraget med støtte til spørgeskemaundersøgelse Ydre Nørrebros Miljøpulje har bidraget med støtte til udarbejdelse af en folder: Videncenter for Allergi har bidraget med: IT-support Adgang til videnskabelig litteratur Sekretærassistance Husleje Overlæger og lektorer Seniorforsker ½ tid Honorar indtægter for undervisning, Hansen HS kr kr kr kr kr kr kr kr kr. I 2006 har Videncenter for Frisører og Kosmetikere kostet kr. Medarbejdere 2006 Heidi Søsted, cand.pharm. er ansat som leder af Videncenter for Frisører og Kosmetikere ifølge kontrakt mellem Videncenter for Allergi og Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund. Henriette Seiler Hansen cand. scient. er ansat 20 timer per uge som projektmedarbejder i Videncenter for Frisører og Kosmetikere. Presse Videncenter for Frisører og Kosmetikere har været citeret eller nævnt i: Spejlet. November nr. 11, 2006, side 30 Tænk. November 2006, side 5 Frisørfaget. November nr. 11, 2006, side 33 Spejlet. oktober nr. 10, 2006, side Frisørfaget nr.10, oktober 2006, side 24 Spejlet september nr side12 Frisørfaget nr.9, september 2006, side 4+18 I forbindelse med åbningen af Centret 24. august 2006 var der omtale i Radio100FM. 11

12 Politiken den 24.august sektion Lokalavisen for Nørrebro og Nord-Vest. Den 16. august 2006, side 11 Jyllandsposten. Den 23. august 2006 Spejlet august nr. 8, side 6-7 Frisørfaget nr.8, august 2006, side 10 Spejlet nr side AstmaAllergi Bladet 5/2006, side 28 Spejlet nr. 5 maj, 2006, side 25 Frisørfaget april nr.4, side Spejlet april nr , side

Årsrapport 2008. Videncenter for Frisører og Kosmetikere Ledreborg Allé 40, 1. 2820 Gentofte Tlf. 39 77 73 03 hesos@geh.regionh.dk

Årsrapport 2008. Videncenter for Frisører og Kosmetikere Ledreborg Allé 40, 1. 2820 Gentofte Tlf. 39 77 73 03 hesos@geh.regionh.dk Årsrapport 2008 Videncenter for Frisører og Kosmetikere Ledreborg Allé 40, 1. 2820 Gentofte Tlf. 39 77 73 03 hesos@geh.regionh.dk Indhold Om Videncenter for Frisører og Kosmetikere 3 Medarbejdere og tilknyttede

Læs mere

Fremtiden er i dine hænder. Årsrapport 2011. www.videncenterfrisører.dk

Fremtiden er i dine hænder. Årsrapport 2011. www.videncenterfrisører.dk Fremtiden er i dine hænder Årsrapport 2011 www.videncenterfrisører.dk Indhold Side Om Videncenter for Frisører og Kosmetikere 3 Formål 4 Medarbejdere 5 Tilknyttede personer 6 Finansiering 7 Forskningsprojekter

Læs mere

Om Videncenter for Frisører og Kosmetikere 3. - Forebyggelse af håndeksem blandt frisørelever 7

Om Videncenter for Frisører og Kosmetikere 3. - Forebyggelse af håndeksem blandt frisørelever 7 Årsrapport 2009 Videncenter for Frisører og Kosmetikere Dermato-allergologisk afd. K Gentofte Hospital Ledreborg Allé 40, 1. 2820 Gentofte Tlf. 39 77 73 03 hesos@geh.regionh.dk Indhold Om Videncenter for

Læs mere

grøn salon Grønne Erhverv en guide til Frisører i en certificeret Grøn Salon - et netværk i Københavns Kommune

grøn salon Grønne Erhverv en guide til Frisører i en certificeret Grøn Salon - et netværk i Københavns Kommune grøn salon en guide til Frisører i en certificeret Grøn Salon foto frisørforbundet layout tmf grafisk design Grønne Erhverv - et netværk i Københavns Kommune Grøn Salon Grøn Salon er en frivillig ordning

Læs mere

BABY PÅ VEJ? GODE RÅD OM KEMI OG GRAVIDITET GRAVID MED GOD KEMI GRAVID MED GOD KEMI

BABY PÅ VEJ? GODE RÅD OM KEMI OG GRAVIDITET GRAVID MED GOD KEMI GRAVID MED GOD KEMI BABY PÅ VEJ? GODE RÅD OM KEMI OG GRAVIDITET GRAVID MED GOD KEMI GRAVID MED GOD KEMI Kemikalier findes i alt, hvad vi omgiver os med. De hjælper os i hverdagen for eksempel når vi bruger kosmetik og rengøringsmidler

Læs mere

Årsrapport 2012. Frisører stopper efter 8,4 år i faget. Frisører vender engangshandsker. Healthy worker effect blandt frisørelever

Årsrapport 2012. Frisører stopper efter 8,4 år i faget. Frisører vender engangshandsker. Healthy worker effect blandt frisørelever Årsrapport 2012 Frisører stopper efter 8,4 år i faget Frisører vender engangshandsker Healthy worker effect blandt frisørelever Tanker om 2012 Videncenter for frisører bliver nogle gange kontaktet af frisører

Læs mere

Ex-frisører har mere duft- og kemikalieoverfølsomhed end de der stadig arbejder som frisører

Ex-frisører har mere duft- og kemikalieoverfølsomhed end de der stadig arbejder som frisører Årsrapport 2013 Ex-frisører har mere duft- og kemikalieoverfølsomhed end de der stadig arbejder som frisører Flere hårfarver end de fem kendte kan give allergi i huden Persulfat er ofte skyld i allergi

Læs mere

God kemi er ikke altid nok

God kemi er ikke altid nok God kemi er ikke altid nok 9 om 9 gode vaner til gravide og ammende - kemikalier i kosmetik, babyprodukter og legetøj. www.babykemi.dk PMet nulla adignibh ea faci tatem ilit illamcor alissisis et lorperilit

Læs mere

God kemi er ikke altid nok

God kemi er ikke altid nok God kemi er ikke altid nok 9 om 9 gode vaner til gravide og ammende - kemikalier i kosmetik, babyprodukter og legetøj. www.babykemi.dk Udgiver: Miljøstyrelsen Tlf.: 3266 0100 Fax: 3266 0479 mst@mst.dk

Læs mere

INFORMATIONSMØDE D. 24. NOVEMBER 2010. kl. 16.00 18.00 VELKOMMEN

INFORMATIONSMØDE D. 24. NOVEMBER 2010. kl. 16.00 18.00 VELKOMMEN INFORMATIONSMØDE D. 24. NOVEMBER 2010 kl. 16.00 18.00 VELKOMMEN 1 Videncentret i TV2-Nyhederne mandag d. 26.10.2010 2 Program Velkomst v/ forskningsleder Sine Skovbjerg 16.05-16.15: Status for Videncentret

Læs mere

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10 M E R K U R A N D E L S K A S S E T I D S S K R I F T F O R N Y B A N K K U L T U R N R. 2 2 0 1 5 PENSIONSMEDLEMMER FRAVÆLGER FOSSIL ENERGI 14 SÆT OPSPARINGEN I FREMTIDENS BÆREDYGTIGE TEKNOLOGI 18 TEMA:

Læs mere

Private frisøruddannelser stavnsbinder de ansatte

Private frisøruddannelser stavnsbinder de ansatte Uddannelsesudvalget (2. samling) B 61 - Bilag 4 Offentligt Private frisøruddannelser stavnsbinder de ansatte Frisørkæder bag korte diplomuddannelser med ringe fagligt niveau og dårlige jobudsigter - frisørmestre

Læs mere

Kender du Danmarks største arbejdsmiljørådgiver?

Kender du Danmarks største arbejdsmiljørådgiver? Kender du Danmarks største arbejdsmiljørådgiver? Hvem er vi? Danmarks største arbejdsmiljørådgiver Autoriseret Landsdækkende Afdelinger i: Virum Odense Århus Kolding Ca. 750 medarbejdere i ALECTIA Herunder

Læs mere

Se hvordan du kan starte omstillingen til Grøn Salon sidst i dette dokument.

Se hvordan du kan starte omstillingen til Grøn Salon sidst i dette dokument. Grøn Salon skal vise frisørfaget, at moderne og kreativ frisørkunst og rentabel salondrift ikke kræver sundhedsfarlige eller miljøskadelige kemikalier. De certificerede Grønne Saloner sætter høje krav

Læs mere

Dansk Ramazzini Center Epoxy og Risiko for Allergisk Sygdom

Dansk Ramazzini Center Epoxy og Risiko for Allergisk Sygdom Dansk Ramazzini Center Epoxy og Risiko for Allergisk Sygdom Ane Marie Thulstrup Arbejdsmedicinsk Klinik, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus Dansk Ramazzini Center Arbejdsmedicinens Fader Om Sygdom

Læs mere

Branchevejledning om arbejde med frisørprodukter

Branchevejledning om arbejde med frisørprodukter F r i s ø r p ro d u k t e r Branchevejledning om arbejde med frisørprodukter Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser har i samarbejde med Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund og Danmarks

Læs mere

GRØN SALON. Grønne Erhverv DRIFT MED MILJØHENSYN KRITERIER OG TJEKLISTE I DANMARK OG SVERIGE. Salonens navn: Dato for kontrol: Kontrolleret af:

GRØN SALON. Grønne Erhverv DRIFT MED MILJØHENSYN KRITERIER OG TJEKLISTE I DANMARK OG SVERIGE. Salonens navn: Dato for kontrol: Kontrolleret af: GRØN SALON DRIFT MED MILJØHENSYN KRITERIER OG TJEKLISTE I DANMARK OG SVERIGE Salonens navn: Dato for kontrol: Kontrolleret af: LAYOUT TMF GRAFISK DESIGN Grønne Erhverv - et netværk i Københavns Kommune

Læs mere

FRISURE KOSMETIK MODE WELLNESS DANSK FRISØR & KOSMETIKER FORBUND MAJ NR. 5 2008

FRISURE KOSMETIK MODE WELLNESS DANSK FRISØR & KOSMETIKER FORBUND MAJ NR. 5 2008 FRISURE KOSMETIK MODE WELLNESS DANSK FRISØR & KOSMETIKER FORBUND MAJ NR. 5 2008 Indhold Kendte navne på fine flasker...4-5 Gun-Britt...6 Stuhr...7 René Fris...8 ChaChaCha...9 Dennis Knudsen...10 Hele Danmark

Læs mere

NOVEMBER 2009 KEMI MILJØ FRISØR SUNDHED SYGDOMME KOSMETIKER FOREBYGGELSE FRISURE KOSMETIK MODE WELLNESS DANSK FRISØR & KOSMETIKER FORBUND

NOVEMBER 2009 KEMI MILJØ FRISØR SUNDHED SYGDOMME KOSMETIKER FOREBYGGELSE FRISURE KOSMETIK MODE WELLNESS DANSK FRISØR & KOSMETIKER FORBUND II NOVEMBER 2009 NR KEMI MILJØ FRISØR SUNDHED SYGDOMME KOSMETIKER FOREBYGGELSE FRISURE KOSMETIK MODE WELLNESS DANSK FRISØR & KOSMETIKER FORBUND 2 Tegning: Jan Kallesen FRISØRFAGET ER I ALT FOR HØJ GRAD

Læs mere

Maling skyld i voldsom allergistigning

Maling skyld i voldsom allergistigning Af Stine Ramlyng FOTO: David Askholm Tema Maling skyld i voldsom allergistigning Konserveringsmidlet med det knap så mundrette navn methylisothiazolinone, er skyld i så voldsom en stigning af allergiske

Læs mere

Tidslinie. 2004 Folketinget. 2005 Miljøministeriet. 2006-2009 Gentofte Hospital

Tidslinie. 2004 Folketinget. 2005 Miljøministeriet. 2006-2009 Gentofte Hospital Status 2009 Jesper Elberling læge PHD Seniorforsker Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed Dermato-Allergologisk afdeling, Gentofte Hospital jeel@geh.regionh.dk 1 1 Tidslinie 2004 Folketinget

Læs mere

Se hvordan du kan starte omstillingen til Grøn Salon sidst i dette dokument.

Se hvordan du kan starte omstillingen til Grøn Salon sidst i dette dokument. GRØN SALON Grøn Salon Drift med miljøhensyn Kriterier i Danmark og Sverige Grøn Salon skal vise frisørfaget, at moderne og kreativ frisørkunst og rentabel salondrift ikke kræver sundhedsfarlige eller miljøskadelige

Læs mere

Brug creme og handsker undgå hudproblemer ved vådt arbejde

Brug creme og handsker undgå hudproblemer ved vådt arbejde Brug creme og handsker undgå hudproblemer ved vådt arbejde Sund hud Brug creme og handsker undgå hudproblemer ved vådt arbejde Mari-Ann Flyvholm og Gitte Lindhard, 2005 Redaktion: Signe Bonnén Layout:

Læs mere

Graviditetspolitik i laboratoriet. Fasthold den glade. begivenhed. Tillæg til branchevejledning om graviditetspolitik

Graviditetspolitik i laboratoriet. Fasthold den glade. begivenhed. Tillæg til branchevejledning om graviditetspolitik Fasthold den glade begivenhed Tillæg til branchevejledning om graviditetspolitik Indhold Hvorfor denne vejledning...3 Kemikalier...4 Arbejde med radioaktive stoffer...5 Arbejde med forsøgsdyr...6 Arbejde

Læs mere

EKSEM EKSEM. og behandling er stort set de samme for alle typer eksem.

EKSEM EKSEM. og behandling er stort set de samme for alle typer eksem. Eksem EKSEM Eksem er en kløende hudlidelse, som kan optræde overalt på kroppen. Det er en slags betændelsestilstand i huden, der ikke skyldes bakterier. Huden bliver rød og hævet, og måske er der små vandblærer.

Læs mere

ZENZ ORGANIC HAIR Svanemærket professionel hårpleje & styling. ZENZ ORGANIC OIL Multifunktionelle olier til hår & hud

ZENZ ORGANIC HAIR Svanemærket professionel hårpleje & styling. ZENZ ORGANIC OIL Multifunktionelle olier til hår & hud ZENZ ORGANIC HAIR Svanemærket professionel hårpleje & styling ZENZ ORGANIC OIL Multifunktionelle olier til hår & hud ZENZ HAIR COLOUR Botaniske hennahårfarver uden parfume ZENZ MINERAL MAKE-UP Professionel

Læs mere

Forretningsstrategi for Det Nationale Forsknings- og videncenter for Arbejdsmiljø (NFA) 2011-2015. Marts 2011

Forretningsstrategi for Det Nationale Forsknings- og videncenter for Arbejdsmiljø (NFA) 2011-2015. Marts 2011 Forretningsstrategi for Det Nationale Forsknings- og videncenter for Arbejdsmiljø (NFA) 2011-2015 Marts 2011 NFA s strategiske målsætninger Strategiske målsætninger Som nationalt forsknings- og videncenter

Læs mere

GRØN SALON. Grønne Erhverv DRIFT MED MILJØHENSYN KRITERIER I DANMARK OG SVERIGE. Salonens navn: Kontrolleret af: - et netværk i Københavns Kommune

GRØN SALON. Grønne Erhverv DRIFT MED MILJØHENSYN KRITERIER I DANMARK OG SVERIGE. Salonens navn: Kontrolleret af: - et netværk i Københavns Kommune GRØN SALON DRIFT MED MILJØHENSYN KRITERIER I DANMARK OG SVERIGE Salonens navn: Salon Jagon Dato for kontrol: 3. maj 20211 Kontrolleret af: Johan Galster og Lotte Kjærgaard LAYOUT TMF GRAFISK DESIGN Grønne

Læs mere

GENVEJE TIL EN SUND OG VELPLEJET BABY UDEN UNØDIG KEMI FOR FREMTIDENS SKYLD INGEN PARFUME INGEN PARABENER INGEN FARVESTOFFER

GENVEJE TIL EN SUND OG VELPLEJET BABY UDEN UNØDIG KEMI FOR FREMTIDENS SKYLD INGEN PARFUME INGEN PARABENER INGEN FARVESTOFFER 10 GENVEJE TIL EN SUND OG VELPLEJET BABY UDEN UNØDIG KEMI FOR FREMTIDENS SKYLD INGEN PARFUME INGEN PARABENER INGEN FARVESTOFFER DEN VIGTIGSTE INGREDIENS I BABYPLEJE ER KÆRLIGHED OG SUND FORNUFT Verdens

Læs mere

Handsker - argumenter og modargumenter

Handsker - argumenter og modargumenter Løsningsforslag www.safehair.eu Handsker - argumenter og modargumenter "Men jeg kan ikke bære handsker, fordi jeg ingen finfølelse har med dem!" Finfølelsen kommer tilbage med tiden! Læger kan sågar udføre

Læs mere

Job og uddannelse. Har du eller har du haft astma, høfeber eller børneeksem, så vær ekstra opmærksom, når du vælger uddannelse eller job

Job og uddannelse. Har du eller har du haft astma, høfeber eller børneeksem, så vær ekstra opmærksom, når du vælger uddannelse eller job IV bogen om allergi Job og uddannelse Har du eller har du haft astma, høfeber eller børneeksem, så vær ekstra opmærksom, når du vælger uddannelse eller job Hører du til denne gruppe, så risikerer du nemlig

Læs mere

S i k k e r t N y t. Farlige kemikalier. for: Kræftfremkaldende, Reproduktionsskadende, Allergifremkaldende og Nerveskadende.

S i k k e r t N y t. Farlige kemikalier. for: Kræftfremkaldende, Reproduktionsskadende, Allergifremkaldende og Nerveskadende. S i k k e r t N y t NYHEDSBREV FOR SIKKERHEDSREPRÆSENTANTER I DANSK METAL. NR 3. AUGUST 2003 Farlige kemikalier Arbejdet med farlige kemikalier kan give kræft eller alvorlige hjerneskader. De giftige stoffer

Læs mere

FRISURE KOSMETIK MODE WELLNESS DANSK FRISØR & KOSMETIKER FORBUND MAJ NR. 5 2009

FRISURE KOSMETIK MODE WELLNESS DANSK FRISØR & KOSMETIKER FORBUND MAJ NR. 5 2009 FRISURE KOSMETIK MODE WELLNESS DANSK FRISØR & KOSMETIKER FORBUND MAJ NR. 5 2009 Indhold SHOOTING STAR...4-5 Det arbejder dit forbund med lige nu! Fik hjælp efter faldulykke...6 En historisk aften...8-9

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Sammenfatning af rapport fra Dansk Sundhedsinstitut: Lær at leve med kronisk sygdom Evaluering af udbytte, selvvurderet effekt og rekruttering Anders Brogaard Marthedal Katrine Schepelern Johansen Ann

Læs mere

GRØN SALON. Grøn Salon Drift med miljøhensyn Kriterier i Danmark og Sverige. Grøn Salon krav

GRØN SALON. Grøn Salon Drift med miljøhensyn Kriterier i Danmark og Sverige. Grøn Salon krav Målet med Grøn Salon er at fremhæve de saloner, som gør en systematisk indsats for at forbedre frisørernes arbejdsmiljø ved at nedbringe kemikaliebelastningen og dens miljøpåvirkning. I en Grøn Salon kan

Læs mere

29. maj 2015. Årsrapport 2014

29. maj 2015. Årsrapport 2014 29. maj 215 Årsrapport 214 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

Indsats mod ultrafine partikler i lufthavnen

Indsats mod ultrafine partikler i lufthavnen Indsats mod ultrafine partikler i lufthavnen Ingen skal blive syge af at gå på arbejde i Københavns Lufthavn. Vi gør alt, hvad vi kan, for at minimere den luftforurening, der er forbundet med at arbejde

Læs mere

Generalforsamling. 13. november 2013. Radisson BLU Scandinavia Hotel Aarhus

Generalforsamling. 13. november 2013. Radisson BLU Scandinavia Hotel Aarhus Generalforsamling 13. november 2013 Radisson BLU Scandinavia Hotel Aarhus Den 25. generalforsamling Bestyrelsen Lise Westerlin, Afdelingssygeplejerske, Karkirurgisk Ambulatorium, Rigshospitalet Anita Tracey,

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat The Danish Society for Biomedical Engineering Affiliate to: International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE) and European Alliance for Medical and Biological

Læs mere

Gravid? Kend kemien - En kvantitativ undersøgelse blandt danske kvinder (efteråret 2014)

Gravid? Kend kemien - En kvantitativ undersøgelse blandt danske kvinder (efteråret 2014) Gravid? Kend kemien - En kvantitativ undersøgelse blandt danske kvinder (efteråret 2014) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 4 Respondenter... 5 er... 6 Analyse... 8 1. Hvor vigtigt

Læs mere

GRØN SALON. Grøn Salon Drift med miljøhensyn

GRØN SALON. Grøn Salon Drift med miljøhensyn En Grøn Salon skal opfylde 8 obligatoriske krav, for at blive godkendt. Disse krav vedrører især kemi og miljø. Når de obligatoriske krav er opfyldt kan salonen blive certificeret som Grøn Salon. Det betyder

Læs mere

Dit job dit valg dine muligheder

Dit job dit valg dine muligheder Dit job dit valg dine muligheder Hvis du har astma Hvis du har høfeber Hvis du har eksem eller har haft 1 Dit job dit valg dine muligheder Sundhedsstyrelsen, 2011 1. udgave, 1. oplag, 2011 ISBN: 978-87-7676-861-4

Læs mere

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse Arbejdsmiljøinstituttet Kommunikationsstrategi AMI s kommunikationsstrategi 2003-2006 Indhold 1. Forord 2. Baggrund 3. Målgrupper hvem er AMI s målgrupper? 4. Formål hvorfor skal AMI kommunikere? 5. Kommunikationsmål

Læs mere

UNDGÅ UNØDVENDIGE KEMIKALIER I DIN HVERDAG STOF TIL EFTERTANKE FAKTA OM HORMONFORSTYRRENDE STOFFER

UNDGÅ UNØDVENDIGE KEMIKALIER I DIN HVERDAG STOF TIL EFTERTANKE FAKTA OM HORMONFORSTYRRENDE STOFFER UNDGÅ UNØDVENDIGE KEMIKALIER I DIN HVERDAG STOF TIL EFTERTANKE FAKTA OM HORMONFORSTYRRENDE STOFFER Vi ved stadig kun lidt om, i hvilket omfang de hormonforstyrrende stoffer i vores omgivelser kan påvirke

Læs mere

BLIV EN DEL AF FÆLLESSKABET! DANMARKS FRISØRMESTERFORENING ER OGSÅ FOR ETNISKE FRISØRER

BLIV EN DEL AF FÆLLESSKABET! DANMARKS FRISØRMESTERFORENING ER OGSÅ FOR ETNISKE FRISØRER BLIV EN DEL AF FÆLLESSKABET! DANMARKS FRISØRMESTERFORENING ER OGSÅ FOR ETNISKE FRISØRER HVAD KAN DU BRUGE EN BRANCHEORGANISATION TIL? Hvad gør du, hvis du * har omkostninger, der løber løbsk? * kommer

Læs mere

Vejledning til de tilsynsførende

Vejledning til de tilsynsførende Psychosocial Risk Assessments Vejledning til de tilsynsførende The Committee of Senior Labour Inspectors (SLIC) www.av.se/slic 2012 With support from the European Union Før tilsynet Der skal vælges arbejdspladser

Læs mere

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Af Knud Ramian I bogens første udgave fandtes et kapitel om, hvordan man organiserer sig omkring et casestudie. Det indeholdt gode råd til dem, der skal

Læs mere

Sundhed og forebyggelse. Privat Service Branchemøde del I TR-Forum 2013

Sundhed og forebyggelse. Privat Service Branchemøde del I TR-Forum 2013 Sundhed og forebyggelse Privat Service Branchemøde del I TR-Forum 2013 Dagsorden Helle Gullacksen, PensionDanmark: Status på PensionDanmarks sundhedsindsats Peter Hamborg Faarbæk, 3F: 3F s sundhedsprojekt

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1)

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) I medfør af 3, stk. 3, 17, 37 og 43, 50, stk. 4, 52, stk. 1, 55, og 72, stk. 1, i lov nr. 1424 af 21. december

Læs mere

Deltagerinformation 18-01-2010 INFORMATION TIL DELTAGERE

Deltagerinformation 18-01-2010 INFORMATION TIL DELTAGERE INFORMATION TIL DELTAGERE Tilskud af høj-dosis vitamin D under graviditeten med henblik på forebyggelse af astma hos børn: Delstudium i ABC (Asthma Begins in Childhood) kohorten Vi henvender os til dig

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent.

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent. Generalforsamling Nordisk Film, Valby Den 27. marts 2014 Referat fra den ordinære generalforsamling i Dansk Rengøringsteknisk Forening Dagsorden: A. Valg Af dirigent. B. Formandens beretning. C. Regnskab

Læs mere

FOR FREMTIDENS SKYLD

FOR FREMTIDENS SKYLD FOR FREMTIDENS SKYLD DERMA - FOR FREMTIDENS SKYLD Din hudpleje er et nemt sted at starte, hvis du vil ha en renere og sundere hverdag. Vælger du at pleje din hud uden brug af parfume, parabener og farvestoffer,

Læs mere

DECEMBER NR. 12 2007 FRISURE KOSMETIK MODE WELLNESS DANSK FRISØR & KOSMETIKER FORBUND

DECEMBER NR. 12 2007 FRISURE KOSMETIK MODE WELLNESS DANSK FRISØR & KOSMETIKER FORBUND 42130_spejl12.qxd 06/12/07 9:39 Side 1 DECEMBER NR. 12 2007 FRISURE KOSMETIK MODE WELLNESS DANSK FRISØR & KOSMETIKER FORBUND 42130_spejl12.qxd 06/12/07 9:39 Side 2 Indhold Det arbejder dit forbund med

Læs mere

A Bachelorstuderende Sally Klargaard, 22, bachelorstuderende, fødevarevidenskab på LIFE, Det biovidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet

A Bachelorstuderende Sally Klargaard, 22, bachelorstuderende, fødevarevidenskab på LIFE, Det biovidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet Unge om deres uddannelse A Bachelorstuderende Sally Klargaard, 22, bachelorstuderende, fødevarevidenskab på LIFE, Det biovidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet Mens jeg gik i gymnasiet, begyndte

Læs mere

Ekstern evaluering af Videncenter for Allergi

Ekstern evaluering af Videncenter for Allergi Ekstern evaluering af Videncenter for Allergi Evalueringen vedrører perioden fra oktober 2001 til oktober 2011 (10 år) På opdrag af Kemikalier, Miljøstyrelsen Evalueringen er foretaget af en international

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

Du kan se flere afgørelser i Klagenævnets nyhedsbrev, som kan hentes her http://www.ast.dk/publikationer/amk/

Du kan se flere afgørelser i Klagenævnets nyhedsbrev, som kan hentes her http://www.ast.dk/publikationer/amk/ Arbejdsmiljøklagenævnet Betydningen af BAR vejledninger. Klagenævnet har i en sag fra den grafiske branche udtalt sig om rækkevidden af en BAR vejledning. Arbejdsgiverforeningen havde klaget over et påbud

Læs mere

Mænds FOKUS psykiske sundhed PROGRAM 12.-18. JUNI 2006

Mænds FOKUS psykiske sundhed PROGRAM 12.-18. JUNI 2006 Mænds FOKUS psykiske sundhed PROGRAM G 12.-18. JUNI 2006 9. JUNI ÅRHUS 12. JUNI KØBENHAVN Lysthuset i Århus Teaterforestillingen Man O Man PH-Caféen, København 16.00-18.00 Åbningsmøde Pause 12. JUNI ÅRHUS

Læs mere

Ergonomisk empowerment

Ergonomisk empowerment Ergonomisk empowerment Som ringe i vandet Eller Hvordan skabe ergonomisk fokus Hvordan gøre ergonomiske forbedringer til den selvfølgelige og nødvendige handling Dias 1 Hvordan skabe grobund for handling,

Læs mere

Et rart og sikkert arbejdsmiljø. Kost&Ernæringsforbundets arbejdsmiljøpolitik I I I I I. 1kost&ernæringsforbundet

Et rart og sikkert arbejdsmiljø. Kost&Ernæringsforbundets arbejdsmiljøpolitik I I I I I. 1kost&ernæringsforbundet Et rart og sikkert arbejdsmiljø Kost&Ernæringsforbundets arbejdsmiljøpolitik 1kost&ernæringsforbundet Et rart og sikkert arbejdsmiljø Kost & Ernæringsforbundets medlemmer sætter den faglige stolthed højt

Læs mere

REFERAT 7. 7.møde i den foreløbige styregruppe for Palliativ database. 25.august 2008. Kommunehospitalet, København

REFERAT 7. 7.møde i den foreløbige styregruppe for Palliativ database. 25.august 2008. Kommunehospitalet, København REFERAT 7 7.møde i den foreløbige styregruppe for Palliativ database 25.august 2008 Kommunehospitalet, København Tilstede Anette Damkier, Palliativt team, Fyn Thomas Feveile, Sankt Lukas Hospice (repræsenterer

Læs mere

Professionel makeupartist

Professionel makeupartist Professionel makeupartist Kunne du tænke dig en uddannelse som makeupartist/hairstylist uden allergifremkaldende konserveringsmidler? green beauty academy byder på undervisning i en kreativ og grøn verden

Læs mere

65.000 grunde til bedre kemi

65.000 grunde til bedre kemi 65.000 grunde til bedre kemi Tumlingens kemiske cocktail 65000.dk 65.000 grunde til bedre kemi Der er cirka 65.000 toårige børn i Danmark. Tumlingerne har masser af fællestræk, når de spiser, bader, sover

Læs mere

DELTAGERINFORMATION. Information om projektet. EsoLife

DELTAGERINFORMATION. Information om projektet. EsoLife DELTAGERINFORMATION Information om projektet EsoLife En spørgeskemaundersøgelse om operation for kræft i spiserøret og helbredsrelateret livskvalitet VIL DU DELTAGE I ET VIDENSKABELIGT PROJEKT? I det følgende

Læs mere

Arbejdsmiljø og sunde børn

Arbejdsmiljø og sunde børn 100-året for Kvinders Valgret, NFA 30. september 2015 Arbejdsmiljø og sunde børn Karin Sørig Hougaard Seniorforsker (ksh@nrcwe.dk) Reproduktionsskader Omfatter ændringer, der nedsætter evnen til at få

Læs mere

2 VIDENSDELING AKTIVITETER I 2012/2013. Møder, seminarer, kurser og konferencer

2 VIDENSDELING AKTIVITETER I 2012/2013. Møder, seminarer, kurser og konferencer 2 VIDENSDELING AKTIVITETER I 2012/2013 2.1 Møder, seminarer, kurser og konferencer I det andet år af GeoEnergi projektet blev der afholdt en række møder og seminarer om jordvarmeboringer i regi af projektet,

Læs mere

Klinisk database for kontaktallergi Overvågning, forskning og indikatorer for kvalitet.

Klinisk database for kontaktallergi Overvågning, forskning og indikatorer for kvalitet. Klinisk database for kontaktallergi Overvågning, forskning og indikatorer for kvalitet. Et samarbejdsprojekt mellem speciallægepraksis og Universitetsafdelinger Status 2007 Dansk Kontaktdermatitis Gruppe

Læs mere

Center for Alternativ Samfundsanalyse Linnésgade 25 1361 København K Telefon 33 32 05 55 Telefax 33 33 05 54 E-mail: sys@casa-analyse.

Center for Alternativ Samfundsanalyse Linnésgade 25 1361 København K Telefon 33 32 05 55 Telefax 33 33 05 54 E-mail: sys@casa-analyse. NOTAT Mens vi venter på de grønne indkøbere Februar 2001 Stig Yding Sørensen og Mette Lise Jensen Center for Alternativ Samfundsanalyse Linnésgade 25 1361 København K Telefon 33 32 05 55 Telefax 33 33

Læs mere

Vidste du. Fysisk og psykisk vold. Så mange er udsat for vold

Vidste du. Fysisk og psykisk vold. Så mange er udsat for vold Vidste du Fysisk og psykisk vold Arbejdstilsynet skelner mellem fysisk og psykisk vold. Fysisk vold er fx bid, slag, spark, kvælningsforsøg og knivstik. Psykisk vold er fx verbale trusler, krænkelser og

Læs mere

gode om arbejde med kemikalier

gode om arbejde med kemikalier gode om arbejde med kemikalier 10 GODE RÅD OM ARBEJDE MED KEMIKALIER Her er 10 gode råd om arbejde med farlige kemikalier. De 10 gode råd handler om principperne for forebyggelse, og hvordan man sikrer

Læs mere

Anvendt Miljøvurdering. Rådgivning som gavner miljøet og understøtter en bæredygtig erhvervsudvikling

Anvendt Miljøvurdering. Rådgivning som gavner miljøet og understøtter en bæredygtig erhvervsudvikling Anvendt Miljøvurdering Rådgivning som gavner miljøet og understøtter en bæredygtig erhvervsudvikling Anvendt miljøvurdering I FORCE Technologys afdeling for Anvendt Miljøvurdering arbejder vi med en bred

Læs mere

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact COMMUNICATION ON PROGRESS FN Global Compact Rapport 2013 for D-S Sikkerhedsudstyr A/S Beskyttelse gennem viden og samarbejde Igennem snart tres år har D-S Sikkerhedsudstyr A/S, som totalleverandør af personlige

Læs mere

Gode råd om. Arbejdsmiljøuddannelse

Gode råd om. Arbejdsmiljøuddannelse Gode råd om Arbejdsmiljøuddannelse Formål: Arbejdsmiljøorganisationens medlemmer skal holde deres viden om arbejdsmiljø vedlige. Derfor er der fastsat regler i arbejdsmiljøloven om obligatoriske og supplerende

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Referat fra 51.. møde i Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri den 25. februar kl. 12 14 i Byggeriets Uddannelser Dato: 5. marts 2013 Tilstede: Steen Boesen 3F Formand Louise Pihl DB Næstformand

Læs mere

Mere end 80 forskellige

Mere end 80 forskellige FREMTIDENS PARCELHUS Mere end 80 forskellige svanemærkede, sunde, lavenergihuse er på vej til danskerne. Fremtidens Parcelhuse er en udstilling af 86 parcelhuse, dobbelthuse og rækkehuse. Husene skal vise,

Læs mere

Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links

Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links Erhverv Mål Handlinger KlimaKlar Virksomheder Dialog ved miljøtilsyn

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Anmodning om deltagelse i det videnskabelige forsøg: Behandling af patienter med langvarige helbredsproblemer (kroniske funktionelle lidelser) med medicin Originaltitel: Behandling af multi-organ bodily

Læs mere

N O R D I C W O R K I N G P A P E R S

N O R D I C W O R K I N G P A P E R S Ved Stranden 18 DK-1061 København K www.norden.org NORDISKE ARBEJDSPAPIRER N O R D I C W O R K I N G P A P E R S Brug tøjet Brug hovedet Skån miljøet Changing consumer behaviour towards increased prevention

Læs mere

Strategi for risikohåndtering af 1,4-benzenediol (2,5-di-tertbutylhydroquinone)

Strategi for risikohåndtering af 1,4-benzenediol (2,5-di-tertbutylhydroquinone) NOTAT UDKAST Kemikalier J.nr. MST-620-00155 Ref. lesto Den 12. marts 2013 Strategi for risikohåndtering af 1,4-benzenediol (2,5-di-tertbutylhydroquinone) 1. Resume Stoffet 1,4-benzenediol, 2,5-bis(1,1-dimethylethyl)-

Læs mere

Arbejde og sundhed - mulige virkemidler

Arbejde og sundhed - mulige virkemidler Arbejde og sundhed - mulige virkemidler Oplæg for Forebyggelseskommission D. 21. august 2008 Seniorforsker, Ph.D. Plan for oplægget Hvorfor er arbejdspladsen interessant i et forebyggelsesperspektiv Noget

Læs mere

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE D. 21. JUNI 2011 I ODENSE

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE D. 21. JUNI 2011 I ODENSE REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE D. 21. JUNI 2011 I ODENSE Til stede: T. Agner, R.Gniadecki, M. Heidenheim, Peter H. Andersen, Sanne Buus og observatør for DDO S. Vissing. 1) Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde

Læs mere

Guide FARLIGE. Undgå kemikalier i dit hjem. Se hvad du kan gøre Gode råd fra eksperten. Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

Guide FARLIGE. Undgå kemikalier i dit hjem. Se hvad du kan gøre Gode råd fra eksperten. Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Scanpix Guide Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus FARLIGE Undgå kemikalier i dit hjem Se hvad du kan gøre Gode råd fra eksperten Få et kemikaliefrit hjem INDHOLD I DETTE HÆFTE:

Læs mere

MAJ 2010 FRISURE KOSMETIK MODE WELLNESS DANSK FRISØR & KOSMETIKER FORBUND

MAJ 2010 FRISURE KOSMETIK MODE WELLNESS DANSK FRISØR & KOSMETIKER FORBUND 5 MAJ 2010 NR FRISURE KOSMETIK MODE WELLNESS DANSK FRISØR & KOSMETIKER FORBUND Det arbejder dit forbund med lige nu! Peter Tegllund Jensen har talt med forbundsformand Poul Monggaard. Foto: Harry Nielsen

Læs mere

Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu

Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu EU-lovgivning om sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen Vigtig europæisk lovgivning vedrørende beskyttelse

Læs mere

Arbejdsgrundlag for BAR U&F. Mission - Vision - Værdier - Strategi

Arbejdsgrundlag for BAR U&F. Mission - Vision - Værdier - Strategi Arbejdsgrundlag for BAR U&F Mission - Vision - Værdier - Strategi Mission Gennem samarbejde medvirker BAR U&F (Branchearbejdsmiljøråd Undervisning & Forskning) til at skabe trivsel og gode arbejdspladser

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI GOD HYGIEJNE PÅ ALLE OMRÅDER AF MED SMITTEN

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI GOD HYGIEJNE PÅ ALLE OMRÅDER AF MED SMITTEN STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI GOD HYGIEJNE PÅ ALLE OMRÅDER AF MED SMITTEN Hygiejnestrategien er en strategi under Sundhedspolitikken 2014-2018. Byrådet har i sundhedspolitikken opsat seks overordnede

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Borgere med mere end én kronisk sygdom

Borgere med mere end én kronisk sygdom Borgere med mere end én kronisk sygdom Resultater fra Sundhedsprofil 2013 Kronisk Sygdom v/ Maj Bekker-Jeppesen Cathrine Juel Lau, Maja Lykke, Anne Helms Andreasen, Gert Virenfeldt Lone Prip Buhelt, Kirstine

Læs mere

Bilag 3 indeholder en beskrivelse af aktuelle videnskabelige undersøgelser samt en kort beskrivelse af tidligere undersøgelser.

Bilag 3 indeholder en beskrivelse af aktuelle videnskabelige undersøgelser samt en kort beskrivelse af tidligere undersøgelser. Bilag 3 Videnskabelige undersøgelser. Bilag 3 indeholder en beskrivelse af aktuelle videnskabelige undersøgelser samt en kort beskrivelse af tidligere undersøgelser. AKTUELLE UNDERSØGELSER Undersøgelse

Læs mere

Massiv interesse for psykisk arbejdsmiljø også uden for sikkerhedsorganisationen

Massiv interesse for psykisk arbejdsmiljø også uden for sikkerhedsorganisationen ønskes: overblik, praktiske værktøjer og konkrete eksempler sammenfatning af brugerundersøgelse for Videncenter for Arbejdsmiljø 2006 Operates brugerundersøgelse for Videncenter for Arbejdsmiljø viser,

Læs mere

Om Arbejdsmedicinsk klinik i Herning

Om Arbejdsmedicinsk klinik i Herning Om Arbejdsmedicinsk klinik i Herning 17. marts 2011 Johan Hviid Andersen, Professor, overlæge, ph.d. Arbejdsmedicinsk klinik Regionshospitalet Herning 2 Arbejdsmedicinske klinikker 1 Ambulatorium Skive

Læs mere

DECEMBER 2009 FRISURE KOSMETIK MODE WELLNESS DANSK FRISØR & KOSMETIKER FORBUND

DECEMBER 2009 FRISURE KOSMETIK MODE WELLNESS DANSK FRISØR & KOSMETIKER FORBUND 12 DECEMBER 2009 NR FRISURE KOSMETIK MODE WELLNESS DANSK FRISØR & KOSMETIKER FORBUND Det arbejder dit forbund med lige nu! Jette Damgaard har talt med forbundsformand Poul Monggaard. Foto: Harry Nielsen

Læs mere

Søg om støtte til et mere sikkert og rummeligt arbejde for alle. Ninna Christiansen & Henriette Jul Hansen 14. April 2015

Søg om støtte til et mere sikkert og rummeligt arbejde for alle. Ninna Christiansen & Henriette Jul Hansen 14. April 2015 Søg om støtte til et mere sikkert og rummeligt arbejde for alle Ninna Christiansen & Henriette Jul Hansen 14. April 2015 To mål og flere støtteordninger Forebyggelse bedre arbejdsmiljø Fastholdelse Seniorpakke

Læs mere

Skriftlig eksamen i Afsætningsstrategi

Skriftlig eksamen i Afsætningsstrategi Skriftlig eksamen i Afsætningsstrategi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave 1

Læs mere

Indhold Indledning og kort opsummering... 3 - Om Videncentret... 3 - Status for forskning i 2004... 3 - Overvågning og kvalitetsudvikling status...

Indhold Indledning og kort opsummering... 3 - Om Videncentret... 3 - Status for forskning i 2004... 3 - Overvågning og kvalitetsudvikling status... Indhold Indledning og kort opsummering... 3 - Om Videncentret... 3 - Status for forskning i 2004... 3 - Overvågning og kvalitetsudvikling status... 4 - Formidling 2004... 4 - Evaluering og fremtid... 4

Læs mere

Udvalgte data på overvægt og svær overvægt

Udvalgte data på overvægt og svær overvægt Udvalgte data på overvægt og svær overvægt Den 20. januar 2010 Indhold Globalt... 3 Danmark... 7 Forekomsten af overvægt... 7 Hver femte dansker er for fed... 13 Samfundsøkonomiske konsekvenser af svær

Læs mere

Den Internationale Arbejdsmiljødag 28. april 2007 i Danmark. Fakta om arbejdsmiljøet

Den Internationale Arbejdsmiljødag 28. april 2007 i Danmark. Fakta om arbejdsmiljøet Den Internationale Arbejdsmiljødag 28. april 2007 i Danmark Sikkert og Sundt Arbejde for Alle - velfærd med arbejdsmiljø i centrum Fakta om arbejdsmiljøet LO og FTF markerer igen den internationale arbejdsmiljødag,

Læs mere