Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt StorKøbenhavn, torsdag den 8. december 2011 kl , FSKBH s kontor, Knuthenborgvej 24.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt StorKøbenhavn, torsdag den 8. december 2011 kl. 17.30, FSKBH s kontor, Knuthenborgvej 24."

Transkript

1 Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt StrKøbenhavn, trsdag den 8. december 2011 kl , FSKBH s kntr, Knuthenbrgvej december 2011 Mødedeltagere: Asger Gaard (ASG), Michael Kfed (MK), Gitte Nielsen (GN), Allan Schmøde (ALS), Carsten Danielsen (CD), Kim Christiansen (KC) g Bjarne Carlslund (BC), Henrik Lindby HL) g Pul Munk (PM). Afbud: Michael Darre (MD) g Carsten Bønnelykke (CB) 1) Gdkendelse af dagsrden fr mødet g udpegning af mødeleder. Dagsrden blev gdkendt med tilføjelse af et nyt punkt 5.4: Vlleyballafdelingens fremtid. ASG blev udpeget til mødeleder. 2) Opfølgning på sidste møde. Intet til pfølgning. 3) Meddelelser fra Frmanden 3.1. Dansk Firmaidrætsfrbunds repræsentantskabsmøde den ASG rienterede fra mødet, hvr næsten hele bestyrelsen deltg, bl. a: At Michael Kfed ved kampvalg blev valgt ind i Idræts- g Mtinsudvalget Temadag Fremtidens senirsprt i firmaidrætten hldes lørdag den kl på Kursuscenter Byggecentrum i Middelfart. Ib Thustrup spørges m deltagelse Allan Schmøde undersøger m evt. deltagelse. Asger Gaard undersøger m evt. deltagelse Møde med tennisudvalget tirsdag den ASG var meget tilfreds med, at der var blevet valgt et nyt tennisudvalg. Man havde ved mødet gennemgået udvalgets arbejdspgaver g FSKBHs rganisatin i øvrigt Bridge, afhldelse af årsmøde. Bridgeafdelingen ønsker at hlde årsmøde Kntret har dg frtsat ikke d. d. mdtaget indkaldelse til udsendelse. Bestyrelsen afventer til bestyrelsesmødet i januar 2012, m der er indkaldt til årsmøde. Hvis ikke vil bestyrelsen tage initiativ. 1

2 ASG rienterede gså m, at der hldes receptin fr Jan Grumstrup i anledning af hans 25 års jubilæum i Dansk Firmaidrætsfrbund den 6. januar 2012 i Århus. Michael Kfed påregner at deltage, g medbringer vingave fra FSKBH Næstfrmanden MK rienterede m, At han håbede der kan laves et kntr-/bestyrelseshld til julestævnet DM-tavlen bør sættes p nu. Frventer at deltage i temadag vedrørende senirsprt Seniridrætten i København bør samles i en rganisatin. Takkede Asger g FSKBH fr præsentatinen af ham i anledning af valg til Idræt- g Mtinsudvalget. Øknmiansvarlig CD rienterede m: Billard dukkede ikke p til budgetmøde, hvrfr HL har kntaktet afdelingen efterfølgende bl. a. fr At få udarbejdet budgetfrslag fr 2012 At få ptalt kasse m m. HL g CD tager et møde med repræsentanter fr billardudvalget Aftalt til tirsdag den 20. december. Øvrige bestyrelsesmedlemmer GN: Deltg i reginsmøde den 24. nvember i Køge, hvrfra hun rienterede: At Lne Strecker er psagt sm firmaidrætsknsulent. At Carsten B Petersen er ny Firmaidrætsknsulent fra , g der er aftalt møde med ham den , ligesm han deltager på næste bestyrelsesmøde den At hver frening fremver kan sende 2 persner til reginsmøder. PM deltager den 26.1.sammen med Gitte. Orienteringsafdelingen hlder årsmøde den Repræsentanter fra afdelingen deltager i næste bestyrelsesmøde fr Drøftelse af regnskab 2011, budget 2012 g tilskud til køb af tøj. NB: Orienteringsafdelingens årsmøde er efterfølgende rykket til nsdag den 1. februar ALS: Deltager på udvalgsmøde i petanque i januar Sprtsfiskeri har årsmøde den Sidste tur blev i øvrigt aflyst p. g. a. blæst. Der tilbydes evt. en erstatningstur. 2

3 KC rienterede fra brugerbestyrelsen i Valby Idrætspark: 2 nye 7-mands græsbaner taget i brug gde. Der er afsat 5 mi. kr. til frskønnelse af mrådet. 10 mi. kr. til renvering af selve anlægget/hallerne 10 mi. kr. til ændring af adgangsfrhldene. Ny Valbyhal kan bruges resten af sæsnen. Renveres til smmer. BC rienterede m, Bwling hlder julestævne på lørdag den 10. december. Hldturneringen er færdigafviklet fr 1. halvsæsns vedkmmende. Pkalturneringen kører efter planen. Administratinen HL rienterede m, Omdelte g kmmenterede debitrliste pr Bestyrelsen pfrdrede til, at der sker en pstramning af rykkerprceduren, således at der udsendes en rykker 1, senest 2 uger efter betalingsfristen. Ønskede bestyrelsens tilbagemelding på, hvad de psparede pint ved Carlsberg Sprt aftaler skal bruges til? Bestyrelsen ønsker, at vi sparer p indtil videre. Vi har mdtaget 2 gratis bigrafbilletter til brug nsdag den 14. december. Disse tildeltes ASG. Situatinen mkring Københavns Skytte Center fra den ? ASG kntakter CB, fr at få yderligere plysninger. Møde med Gkartudvalget den frdi der har været prblemer på sidste løbsdag, hvilket havde medført en uenighed i udvalget, hvrfr man ønskede spørgsmålet drøftet. Finn meddelte i øvrigt, at han af tidsmæssige grunde, stpper i udvalget ved årsmødet i fråret 2012, hvrimd Kim g Daniel er indstillet på at frtsætte. Indkøb af tøj til afdelingerne. MK udarbejder skema til udsendelse til afdelingsudvalgene. Der er mdtaget indkaldelse til generalfrsamling i Danmarks Samfundet den hs Mvia. Tilmelding senest 9. februar. Henvist til næste bestyrelsesmøde. Vi har indgået aftale med Danske Bank m at anvende Markedsnline til at kigge på fndsbehldninger, samt tilsluttet s fælles indbetalingssystem. Repræsentanter fr bestyrelsen underskrev aftalen. HL hlder ferie i uge 3. PM supplerede med 3

4 Et spørgsmål m, hvrvidt vi havde mdtaget indbydelse til ISUknference på Klle Klle den 11. nvember? Det har vi ikke. PM kntakter ISU m fremtidig kmmunikatin. Seniridræt har hldt et statusmøde. Man er indstillet på at frsøge igen umiddelbart efter nytår. Der frsøges udarbejdet fælles intrduktinsflder. Planlægningen af Bike & Run Stafetten begynder nu. 1. møde i styregruppen afhldes ) Sager til beslutning 1. Cntradans. Oplæg fra Allan Schmøde m etablering af cntradans. ALS gav en status på prjektet, bl. a. At han har talt med Jane Have, Dansk Firmaidrætsfrbund m, at de evt. kan medvirke med gratis instruktør til at starte p, samt at der kan søges m pstartstilskud. Mari-Ann Madsen vervejer evt. at frsøge med cntradans ALS vender tilbage med mere detaljeret plæg til næste bestyrelsesmøde. 2. Spørgeskemaundersøgelse. Der henvises til materiale uddelt på bestyrelsesmødet den Administratinen gennemgår spørgeskemaet, sm efterfølgende udsendes til samtlige klubber med f eks. nyhedsbrev g evt. sm pppvindue. 3. Nytårsarrangement fr bestyrelse, afdelingsfrmænd, revisrer g persnale fredag den På sidste bestyrelsesmøde blev det besluttet at hlde nytårsarrangement. Carsten Danielsen har skaffet Unins klublkaler på Genfreningspladsen til arrangementet. Aftale m indhld mv. CD aftaler menu g pris med restauratøren. Kntret udsender indbydelse før jul, med svarfrist trsdag den 12. januar. 5) Sager til drøftelse 1. Opfølgning på budgetmøderne afhldt den Carsten Danielsen, Michael Kfed g Henrik Lindby har hldt budgetmøder med afdelingerne. Herunder evt. aftale m møder med afdelinger, der ikke var til stede den MK synes det var meget tyndt. 7/8 udvalg km ikke med/uden afbud. ALS synes frtsat vi skal hlde disse møder CD enig i at vi frtsat hlder møderne, men at der kun indkaldes i ét hld MK g KC efterlyste mødepligt fr afdelingerne. 4

5 På baggrund af de mdtagne kmmentarer besluttede bestyrelsen, at møderne gentages næste efterår, evt. under en lidt anden mdel. 2. FSKBH s repræsentantskabsmøde. FSKBH s næste rdinære repræsentantskabsmøde hldes mandag den 16. april 2012 i Len, Rødvregård. Nils Sabre har sagt ja til at være dirigent. Udarbejdelse af tidsplan frem til repræsentantskabsmødet. Beretning, kandidater mv. PM mdelte udkast til tidsplan fr frberedelserne til repræsentantskabsmødet. Fastsættelse af tidspunkter g behandling i øvrigt udsættes til næste møde. PM mdelte valgliste. Denne drøftedes. ASG vil rientere m denne ved nytårsarrangementet den 20. januar. Drøftes igen på næste bestyrelsesmøde. 3. Status på arbejdet i de 4 arbejdsgrupper nedsat på seminaret den Sm aftalt på bestyrelsesmødet den bliver dette emne indtil videre et fast punkt på dagsrdenen, hvr vi gør status ver hvr langt de enkelte grupper er nået g afklarer evt. krdineringsbehv. Gruppe 1. Gruppen vil lave aktivitetsdag i g mkring Valbyhallerne den 12. september 2012 Udfærdiget brev til udvalgsfrmænd/bestyrelse m hjælp/gde ideer. Udfærdiget budgetfrslag. Gruppe 2. Næste møde den 4. januar 2012 Gruppe 3. Næste møde den 18. januar Gruppe 4. Gruppen har mdtaget 2 tilbagemeldinger på det udsendte plæg. Et fra bwling (mundtlige kmmentarer) g et fra håndbld (ingen kmmentarer) Vlleyballafdelingens fremtid Bestyrelsen besluttede, at indkalde afdelingsudvalget til møde med repræsentanter fr bestyrelsen i januar måned ) Eventuelt ALS freslg at punktet Kulturudvalg på T d listen udgår. Bestyrelsen enig. MK rienterede m, 5

6 at atletikafdelingen har bestilt jakker Freslg at Zumba får en hverdagsaften i stedet fr lørdag. Badmintn må så evt. spille i en af de andre haller. T D Liste. Eventuel justering af rejsereglerne ALS Administrative bestemmelser på hjemmesiden ALS? NÆSTE BESTYRELSESMØDE: Trsdag den 12, januar 2012 kl på FSKBH s kntr. Referent: PM 6

Referater af Allerslev menighedsråds møder 2014

Referater af Allerslev menighedsråds møder 2014 Referater af Allerslev menighedsråds møder 2014 www.-a-p.dk Referat af menighedsrådsmøde den 6. feb. 2014 Menighedsrådet fr Allerslev Sgn 1. Velkmst g gdkendelse af dagsrden Alle til stede, g dagsrden

Læs mere

Bestyrelsesmøde 3-2015

Bestyrelsesmøde 3-2015 Bestyrelsesmøde 3-2015 REFERAT 16-06-2014 KL 18.45 22.15 HOTEL SCANDIC, ODENSE MØDE INDKALDT AF MØDETYPE ARRANGØR REFERENT TIDTAGER DELTAGERE Niclai Bestyrelsesmøde Niclai Niclai Niclai Peter Friis, Marc

Læs mere

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk Deltagere: ESB-netværkets styregruppe Anne Birthe Mrtensen, Randers Tekniske Skle (AMB) Mia Rasmussen, Århus tekniske Skle (MR) Yvnne Andersen, Syddansk Erhvervsskle (YA) Kirsten Habekst, VUC Vestegnen

Læs mere

REFERAT AF HOVEDKREDSMØDE 2008

REFERAT AF HOVEDKREDSMØDE 2008 REFERAT AF HOVEDKREDSMØDE 2008 14. marts 2008 kl. 19:00 i Læsefreningens Lkaler, Blbr Brugerhus DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent g stemmetællere. 2. Frmandens beretning. a. Demnstratin af spilserver g medlemskampagne

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 25 den 21. marts 2012, Jagtslottet Godkendt den 9.5.2012

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 25 den 21. marts 2012, Jagtslottet Godkendt den 9.5.2012 Til stede: Erling Pst Kirsten Thabasz Zaluski Helge Pulsen Peter Brstrøm Dagmar Brendstrup Jakb Vedsted Mette Fged Jørgen Ivar Mikkelsen Marianne Kirkegaard Peter Gjelstrup Susanne Bødker Eva Kullberg

Læs mere

Skansen Den 30. marts 2013

Skansen Den 30. marts 2013 Grundejerfreningen Side 1 af 5 Frmanden Skansen Den 30. marts 2013 Referat fra rdinær generalfrsamling den 30. marts 2013 Generalfrsamling nr. 37 blev afhldt den 30. marts 2013 kl. 10.00 på The Cttage,

Læs mere

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling onsdag, den 26. marts 2008

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling onsdag, den 26. marts 2008 Ejerfreningen DOMUS VISTA PARK III Generalfrsamling Referat fra rdinær Generalfrsamling nsdag, den 26. marts 2008 Til stede Der deltg repræsentanter fra 51 lejligheder. Der var endvidere afleveret 9 fuldmagter.

Læs mere

RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Torsdag d. 18/9 2014 kl.17.15 i lokale A1-05.01

RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Torsdag d. 18/9 2014 kl.17.15 i lokale A1-05.01 Tilstede: 71 Tilmeldt til spisning: 71 RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Trsdag d. 18/9 2014 kl.17.15 i lkale A1-05.01 1. Frmalia 17.15 Gdkendelse af dagsrden: k Gdkendelse af referat

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Højmark Onsdag d. 10. april 2013 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslokalet

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Højmark Onsdag d. 10. april 2013 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslokalet Referat af generalfrsamlingen i Grundejerfreningen Højmark Onsdag d. 10. april 2013 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslkalet Frmand Simn Krhtz bød velkmmen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen freslg

Læs mere

Grundejerforeningen»Blomstervænget«, Stillinge Strand 4200 Slagelse

Grundejerforeningen»Blomstervænget«, Stillinge Strand 4200 Slagelse Referat af generalfrsamling d. 28/6-2009 kl. 10.00, afhldt i»skvhuset«26 persner inkl. bestyrelsen var mødt. 1. Velkmst Mødet indledtes med en bid blødt brød g vres traditinelle sang. g frmanden bød velkmmen.

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen 2013 17. marts

Referat fra Generalforsamlingen 2013 17. marts Referat fra Generalfrsamlingen 2013 17. marts Sted: Højby Frsamlingshus, Højbyvej 23, 5260 Odense S. Dat: 17 marts 2013 Tid. 13.00 Kl. 18.00 Referent: Line Grundtvig Sørensen/ Drte Andersen Frmål Generalfrsamling

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 24. FEBRUAR 2009

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 24. FEBRUAR 2009 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 24. FEBRUAR 2009 Fremmødte Nr. 1-2 fremmødte Nr. 2 repr. 2 stemmer Nr. 3-2 fremmødte Nr. 4 repr. 2 stemmer Nr. 6 repr. 2 stemmer Nr. 8 repr. 2 stemmer Nr. 9 repr. 2 stemmer

Læs mere

Referat af DCCGs bestyrelsesmøde 15.03.07

Referat af DCCGs bestyrelsesmøde 15.03.07 Referat af DCCGs bestyrelsesmøde 15.03.07 Mødested: Schæffergården i Gentfte. Deltagere: Steffen Bülw, Anders Fischer, Per Gandrup, Søren Laurberg, Mgens Rørbæk Madsen, Hans B. Rahr, Benny Vittrup Jensen,

Læs mere

Referat af Organisationsbestyrelsesmøde mandag, den 19. maj 2014 kl. 18.00 i Mælkebøtten, Gersagerparken 48, 2670 Greve

Referat af Organisationsbestyrelsesmøde mandag, den 19. maj 2014 kl. 18.00 i Mælkebøtten, Gersagerparken 48, 2670 Greve Referat af Organisatinsbestyrelsesmøde mandag, den 19. maj 2014 kl. 18.00 i Mælkebøtten, Gersagerparken 48, 2670 Greve 26. maj 2014 Deltagere: Rainer Petersen (RP), Carl Jensen (CJ), Preben Husted (PH),

Læs mere

l-/ 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for 2013 til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften. 5. Forslag.

l-/ 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for 2013 til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften. 5. Forslag. n l-/ Ar 2013, den 4. april, kl. 19.00, blev der afhldt rdinær generalfrsamling i A/B Lllandsvej 35-37-39, der blev afhldt i beberlkalet, Lllandsvej 39 med følgende dagsrden: 1. Valg af dirigent g referent.

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Helsingør Kmmune Center fr Særlig Scial Indsats Marts 2013 1. INDLEDNING... 4 2. DET SIGER LOVEN... 5 Frmål med Brgerstyret Persnlig Assistance....

Læs mere

Midtfynsværkstederne. Aftale 2008

Midtfynsværkstederne. Aftale 2008 Midtfynsværkstederne Aftale 2008 Indhldsfrtegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 5 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 5 5.0 DEN ADMINISTRATIVE

Læs mere

Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Emil Clemmensen (EC), Rune Andersson (RA)

Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Emil Clemmensen (EC), Rune Andersson (RA) Referat af bestyrelsesmøde 24/6-2015 Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Emil Clemmensen (EC), Rune Andersson (RA) Fraværende: Charly Witt (eksamen)

Læs mere

Praktikrammer. Bygningskonstruktøruddannelsen

Praktikrammer. Bygningskonstruktøruddannelsen Praktikrammer Bygningsknstruktøruddannelsen Gældende fr 6. semester Frår 2012. University Cllege Nrdjylland Teknlgi & Business Prthusgade 1 Pstbks 71 9100 Aalbrg Telefn 72 69 80 00 www.ucn.dk Praktikkrdinatr:

Læs mere

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Midtvejsevaluering Maj 2009 maj 2011 Udarbejdet af prjektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Resumé Prjekt Gazellen er finansieret af Det Lkale Beskæftigelsesråd i Skanderbrg

Læs mere

R E F E R A T Bestyrelsesmøde:

R E F E R A T Bestyrelsesmøde: R E F E R A T Bestyrelsesmøde: Dat: 29.10.2014 Deltagere: Pul Krg, Lars Berga Rasmussen, Jhnny Gdbersen, Kent Kirkegaard, Mette Diernisse, Mads Rasmussen, Henrik Østergaard, Vinnie Hansen Fraværende: Brylle

Læs mere

Generelt om KlubOffice...3 Start...5 Je g e r n y br u ge r a f Klu boffice....5 Klub Admin...6 Kalendere...9 Økonomi...10

Generelt om KlubOffice...3 Start...5 Je g e r n y br u ge r a f Klu boffice....5 Klub Admin...6 Kalendere...9 Økonomi...10 Generelt m KlubOffice...3 Frsiden...3 Generelt fr vinduerne...4 Hjælp...4 Start...5 Jeg er ny bruger af KlubOffice....5 Standardplysninger...5 Oprettelse af øvrige brugere g grupper...5 Klub Admin...6

Læs mere

og fastlæggelse af dato for tøjaften, hvor man kan prøve tøjet 7. Orientering om kommende arrangementer - to er planlagt 8.

og fastlæggelse af dato for tøjaften, hvor man kan prøve tøjet 7. Orientering om kommende arrangementer - to er planlagt 8. Medlemsmøde/Februar/2011møde/Februar/2011 Så fik vi endelig afhldt det første rigtige medlemsmøde i RyCC. Omkring 35 mødte frem g det er vel meget gdt i betragtning af, at møde var lagt lige i den travle

Læs mere

Sigtet for svindel for 300.000 kroner

Sigtet for svindel for 300.000 kroner Beretninger fra Sibirien BØGER/SIDE 14 Vi tester Ddge Nitr BILER/SIDE 16 Vejret g havnen skyld i kystersin KRONIK/SIDE 8 Hørshlm ll Rungsted ll Kkkedal ll Nivå Trsdag/fredag 13./14. marts 2008 ll Uge 11

Læs mere

Fraværende: Jonas Andersson (JA) Louise G. Thystrup forlod bestyrelsesmødet inden det sluttede pga kraftig forkølelse

Fraværende: Jonas Andersson (JA) Louise G. Thystrup forlod bestyrelsesmødet inden det sluttede pga kraftig forkølelse Referat af bestyrelsesmøde 27/1-2015 Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AWK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Søren B. Sparre (SBS), Mikkel Z. Pedersen (MZP), Louise G. Thystrup (LGT)

Læs mere

Dansk Faldskærmsunion ledelsesgrundlag

Dansk Faldskærmsunion ledelsesgrundlag Dansk Faldskærmsunin ledelsesgrundlag 1. Indledning Dansk Faldskærmsunin (DFU) følger de til enhver tid gældende vedtægter fr Dansk Faldskærmsunin (p.t. af d. 12. MAR 2011), samt gældende DFU Faldskærmsbestemmelser

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde d. 18.3.2010

Referat fra bestyrelsesmøde d. 18.3.2010 Referat fra bestyrelsesmøde d. 18.1.2010 1. Fuldmagt Fuldmagt kræves nu af pengeinstitutter, hvor der står, at borgerforening har administratorret. Lejerforening skriver under på fuldmagt. Borgerforening

Læs mere