OM KONSULENT- GRUPPEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OM KONSULENT- GRUPPEN"

Transkript

1 KU.BEs Madzone

2 Kultur- og Fritidsforvaltningen henvendte sig i december 2014 med brug for hjælp til hvordan Madzonen i det kommende kultur- og bevægelseshus, KU.BE, kunne komme til at se ud. Konsulentgruppen: Hali Jafar Kommunikation, strategi, marketing og organisationer Janus Juell-Sundbye Kommunikation, strategi, marketing og organisationer Jelena Mansurova Strategi, organisation og ledelse Jesper Kongsted Marketing, grafisk design og kommunikation Lazzat Eralieva Finans, forretningsudvikling og projektledelse OM KONSULENT- GRUPPEN Som konsulentgruppe har vores forskelligartede kompetencer og akademiske tilgang været en kærkommen ressource i den proces, KU.BE gennemgår. Konsulentgruppens intentioner har været at udfordre og nuancere styregruppens beslutningsgrundlag for KU.BEs endelige udformning. Den udfordring har vi påtaget os og i denne rapport givet vores bud på at løse.

3 Den 2. december 2014 tog konsulentgruppen den opgave at finde løsningsmodeller for madzonen i KU.BE. Opgaven indeholdt mange spørgsmål og affødte en del flere: Hvordan kan madzonen i KU.BE drives og finansieres? Hvilke koncepter skal KU.BE satse på og ikke satse på? Hvilke faktorer er vigtige for at kunne tiltrække mennesker? Er det de unge mennesker, der skal udgøre størstedelen af brugerne? Eller kan hr. og fru Jensen på den anden side af vejen i Flintholm også se deres behov blive dækket i KU.BE? Gennem kvantitative og kvalitative undersøgelser har vi gennem forløbet tilegnet os en bred viden, der sammen med vores akademiske viden og egne erfaringer, har kunnet hjælpe til at besvare de mest relevante spørgsmål. I samarbejde med Camilla Jarltoft og Marianne Hovmand, har vi fundet frem til et interessant fundament for at løse den overordnede opgave. Fundamentet er bygget op af 3 dele: en komparativ analyse af eksisterende madsteder, en analyse af menneskers præferencer for stemning og en økonomisk analyse med en model for business case. Således har vi et bredt fundament, der kan fortælle hvordan madzonen i KU.BE kan løbe rundt, hvordan KU.BE skal positionere sig i forhold til lignende madsteder og hvilken stemning der kan tiltrække mennesker. Desuden har vi, med udgangspunkt i rapportens konklusioner, skitseret to tænkte scenarier for Madzonen, der kan tjene som inspiration til de næste skridt for Madzonen. KU.BE er et kultur- og bevægelseshus, som for første gang slår dørene op i udgangen af 2016, og der er blandt Frederiksbergborgerne en vis forventning og begejstring for husets funktion og dets værdi. Derfor håber vi, denne rapport vil hjælpe Frederiksberg Kommunes politikere, styregruppen for KU.BE og forvaltningens embedsfolk til at tage de bedst mulige beslutninger. God læselyst! OM RAPPORTEN

4 @ LIGNENDE MADSTEDER

5 For at få indsigt i og blive inspireret af hvordan café/madsteder fungerer i andre kultur- og bevægelseshuse, har vi besøgt en række lignende huse i Københavnsområdet. Vi har gennemført interviews med de ansvarlige ledere, bestyrere og andre, der har indsigt i, hvordan deres café/madsted fungerer som en del af et kulturhus. Spørgsmål I de interviews vi har gennemført, har vi fokuseret på at få en række nøgletal, der fortæller noget om hele huset: Hvor mange besøgende huset har årligt, åbningstider og hvordan huset og café/madsted er organiseret. På samme måde har vi spurgt ind til, hvor mange besøgende husets café/madsted har, hvor stor omsætningen er, prisniveau, antal ansatte, kapacitet, siddepladser og lidt om konkurrencesituationen for husets café/madsted. Et af de spørgsmål Frederiksberg Kommune skal tage stilling til før åbningen af Madzonen er organisationsformen for Madzonen - altså om Madzonen skal drives af KU.BE. selv, af Frederiksberg Kommune eller udliciteres til en privat forpagter. Vi har derfor i vores undersøgelser specielt fokuseret på dette spørgsmål. De seks huse vi har valgt at beskrive, har alle gjort deres erfaringer med flere forskellige modeller for organisation af café/madsted. OM LIGNENDE MADSTEDER

6 Eksempler Eksempelvis har Trommen i Hørsholm i en årrække været drevet som et aktieselskab. Det er nu opgivet. Trommen er igen kommunalt drevet og Spisetrommen er udliciteret til Allehånde. Allehåndes vision er at kombinere sund og bæredygtig mad med kommerciel forretning - og sociale projekter. 60% af de ansatte i SPISETROMMEN er døve. Som opstartshjælp betaler Allehånde det første år ikke forpagtningsafgift til Hørsholm Kommune. Kulturhuset Indre By har flere gange afprøvet modellen med en privatforpagtet café, men uoverensstemmelser omkring prisniveauet i caféen og samarbejdsvanskeligheder i det hele taget, har medført at CAFÉ LIGHT i dag udelukkende er bemandet af kommunalt ansatte medarbejdere. Caféen må ikke generere overskud til resten af huset. Café le Rouge i Nørrebrohallen er af Københavns Kommune udliciteret til en gruppe på tre personer, der med stor succes driver husets café/madsted. Som en del af driftsaftalen med Københavns Kommune betaler Café le Rouge kr. om måneden.

7 De relevante steder For hver af de seks huse beskriver vi, på hvilken måde husene og café/madsted ligner eller er forskellig fra KU.BE. Vi beskriver, hvilke aktiviteter huset har, hvordan huset bruges og hvorvidt de ansatte i café/madsted indgår som en del af husets daglige funktion. De seks steder, vi har valgt, er: SPISEHUSET i Kulturværftet i Helsingør SPISETROMMEN i Trommen i Hørsholm CAFÉ LE ROUGE i Nørrebrohallen - Københavns Kommune CAFÉ LIGHT i Kulturhuset Indre By - Københavns Kommune ØENS SPISESTED i Prismen på Amager - Københavns Kommune CAFE HANNE i Kedelhallen på Frederiksberg I den sorte boks, der afslutter gennemgangen af café/madsted for hver af de seks huse, fremhæver vi en række faktorer, som kan være nyttige at være opmærksom på, hvis man vælger en lignende model for Madzonen i KU.BE. Gennemgang og beskrivelse af de seks lignende café/madsteder er vedhæftet rapporten.

8 9 STEMNING

9 Hvad får dig til at besøge et bestemt sted? Hvad er folks præferencer lige nu? Kan man måle hygge? Skal der være bløde møbler? HYGGE belysningmusik Møbler Pris FOLK Atmosfære Hvad er den bedste stemning? Høj eller lav musik? Hvordan skal belysningen være?

10 På de kommende sider dykker vi ned i en online spørgeskemaundersøgelse, hvor vi har spurgt ind til borgeres brug og oplevelser af café/madsteder og deres præferencer for bl.a. stemning disse steder. Her klarlægger vi de præferencer, de adspurgte har, vedrørende stemning på café/madsteder. Spørgeskemaets respondenter er fundet gennem deling via sociale medier og der var i alt 108 svar. OM STEMNING Dernæst beskriver vi to arketyper, der findes rundt om i København og Frederiksberg lige nu. Den ene types stemningspræferencer stemmer klart overens med spørgeskemaundersøgelsens hovedpointer og vi har desuden oplevet, at denne type bliver imødekommet på spisesteder, caféer og lignende madsteder i København og Frederiksberg. Vi beskriver desuden modpolen til denne arketype for at vise, at der også findes elementer af de mest populære præferencer hos andre modsvarende arketyper og det viser desuden forskellene. Slutteligt nævner vi en række tendenser, der har vist sig gennem spørgeskemaundersøgelsen og vores feltarbejde.

11 Resultater af spørgeskemaundersøgelse Vi har modtaget 108 svar på en spørgeskemaundersøgelse, vi har foretaget online. Her har vi spurgt ind til folks vaner og præferencer, når de køber mad- og drikkevarer på caféer og andre madsteder. Undersøgelsen viser, at kun 15,2% ønsker, at stedet de besøger, er børnevenligt og 13,3% efterspørger, at det er en god arbejdsplads. Dette virker paradoksalt, hvis man ser på respondenternes alder; hele 82,4% af respondenterne er i aldersgruppen 25 til 44 år. Denne aldersgruppe kunne forventes at have børn og arbejde, hvilket derfor burde kunne aflæses i deres præferencer for de steder, de går ud. Dette er dog ikke tilfældet, og det kan have at gøre med måden, de bruger kaffe- og/eller spisesteder. Hele 90,7% af de adspurgte mødes med andre, de kender og 9,3% tager alene af sted for at læse eller på anden måde fordybe sig. Der er 17,6 % der arbejder eller studerer alene eller med en gruppe. Vi kan dog ikke, på baggrund af undersøgelsen, fastslå om personer med børn i højere grad går ud med andre voksne og uden at være i selskab med børn. Hvordan bruger du kaffe- og/eller spisesteder?

12 Undersøgelse af stemning/atmosfære På baggrund af spørgsmålet i spørgeskemaet Jeg besøger steder, fordi stemningen er, kan vi kortlægge hvilken type stemning eller atmosfære, folk foretrækker. Igen er det vigtigt at lægge mærke til de adspurgtes alder; primært år og år. 52,4% foretrækker en intim stemning, hvor 25,7% ønsker god plads. Det stemmer overens med at kun 6,7% vil have et sted med langborde - hvor man som regel sidder lidt klumpet sammen og tæt - og 17,1% vil have små borde, hvor man som regel har lidt luft mellem grupperne; man sidder mere tæt med sit selskab og knap så tæt på andres borde. Belysning skal ikke være for kraftig 18,1% ønsker kun lidt belysning hvor kun 3 af de 108 respondenter synes om meget belysning, hvilket er i overensstemmelse med, at de adspurgte mennesker ønsker en intim og tilbagelænet stemning. Musik er en god ting bare ikke for højt 37,1% tilkendegiver at de gerne vil have lav musik mod 4,8% der vil have høj musik og 6,7% der ingen musik vil have. Der er altså et ønske om en form for atmosfæreskabende baggrundsmusik, der ikke overdøver, men som kan være med til at påvirke stemningen. Vi har ikke undersøgt, hvilken musik folk foretrækker, men valget af musik er endnu en måde, man i et spisested kan skabe en bestemt atmosfære.

13 Jeg besøger steder, fordi stemningen er: Alder Køn

14 Hvad betyder moderne? Vi har oplevet at mange steder har gamle møbler og derfor havde vi en antagelse om, at mange foretrækker Gammelt, en af svarmulighederne i spørgeskemaet. Alligevel ønskede flere mennesker moderne frem for gammelt - 20% for en moderne atmosfære og 17,1% meldte gammelt som en præference. Derfor er det vigtigt at vurdere, hvad folk mener, når de har svaret moderne. Det sterile look har tidligere har været meget oppe i tiden og kan stadig findes i nogle restauranter, når de vil fremstå strømlinede og effektive, men ingen i undersøgelsen ønskede en steril atmosfære. Derimod er den trend blevet erstattet af de mere hyggelige, hjemlige, tilbagelænede stemninger, som fremelskes med fx bogreoler, lav belysning, bløde og gamle møbler, håndlavede ting fx i træ og andre effekter som radioer, LP er eller charmerende beholdere. Derfor kan vi konkludere at moderne ikke længere betyder sterilt. At noget er Hipster har været oppe i tiden de seneste par år. Alligevel efterlyser kun 11,4% sådan en stemning. Flere af de andre svar (intim, tilbagelænet, råt/upoleret, frivillighedsånd, gammelt) er dog ting, der normalt bliver associeret med, at noget er hipster. Derfor er det nærliggende at konkludere, at selve ordet har fået negativ klang, og derfor ikke er et populært svar. Fx foretrækker 34,3% en rå/upoleret stemning og 85,7% foretrækker en tilbagelænet stemning, der ellers begge er centrale i en hipster-atmosfære. Frivillighedsånd er gennem de senere år vundet frem med not-for-profit-caféer bl.a. skabt af byens NGO er eller andre godgørende initiativer. Men kun 10,5% synes godt om det, så det er ikke en decideret præference hos de adspurgte. Alligevel svarer det til 11 ud af 108 respondenter, der fremhæver det som en ting, de besøger steder for. Derfor har det en vis, om end relativt lille, værdi at gæsterne ved, at tjenerne arbejder gratis og at overskuddet går til et godt formål. Så hvad mener folk, er moderne? Det er tydeligt, at der er visse tendenser forskellige steder ude i byen, som bør indlemmes i beslutningerne for Madzonen, men dette spørgsmål er alligevel en nærmere undersøgelse værd.

15 På de kommende sider beskriver vi et par arketyper, som kan findes blandt de mennesker, der bruger Københavns og Frederiksbergs kulturliv. De er på sin vis hinandens modpoler og de bliver beskrevet overdrevet for at understøtte de moodboards, vi har udarbejdet. Meningen er, at beskrivelserne og moodboard erne giver anledning til refleksion over hvilke virkemidler, der kan tiltrække mennesker. Konklusionerne er draget på baggrund af en grundig analyse af Københavns og Frederiksbergs caféliv i alle ender af skalaen, fx steder som Meyers Deli, Musiksmag, Café Obelix, CBS kantine, Kulturhus Indre By og mange andre. Baseret på viden fra flere interviews arbejder vi med en antagelse om, at alder eller sociale forhold som indkomst og bopæl ikke påvirker folks præferencer for stemning, og hvor de har lyst til at gå hen. Derfor fungerer arketyperne og de medfølgende moodboards som indspark til beslutningen om, hvilken stemning KU.BE beslutter at skabe for Madzonen og hvilke konsekvenser, det kan have. OM ARKETYPER Baseret på spørgeskemaundersøgelsen og vores feltarbejde, beskriver vi en række tendenser, der har været aha-oplevelser for os. De virker dog selvfølgelige, når nu de er blevet erkendt, men de kan forhåbentlig give anledning til yderligere refleksion.

16

17 Den kreative klasse Her går Københavns unge studerende og den kreative klasse hen, når de skal hygge sig med venner eller sidde alene med en bog. Mange medbringer læsestof og/eller computer, men stedet i sig selv har ikke nødvendigvis fokus på at imødekomme dette. I stedet er der fokus på hyggelig stemning med lav belysning, og der vil som regel være lav musik med tidstypiske indie/electro-bands eller gamle LP er med David Bowie eller noget endnu ældre, fordi det i sig selv er hyggeligt med en grammofonspiller. Interiøret har et råt eller upoleret udtryk, fx i form af gamle møbler eller andet interiør, kreative lamper, reoler og lignende udformet i træ, rå stemning med blottede vægge så man kan se murstenene i væggen og hjemmesyede pudebetræk. Hvis stedets stemning minder om en brun bodega, mormors stue eller en hyggelig version af en fabriksbygning, er den kreative klasse tilbøjelig til at besøge stedet. Der er steder, der med succes har langborde eller større borde (fx Tjili Pop, Retro Indre By, Props, Ølbaren på Elmegade) og her sidder folk i deres egne grupper i hver deres ende af bordet, men er ikke blege for at interagere med hinanden, hvis anledningen opstår. Frivilligsteder og not-for-profit-caféer kommer ofte automatisk til at indskrive sig i denne kategori, da ressourcerne til indretning er sparsomme og man derfor tilegner sig et virvar af forskelligt udseende møbler. Som regel har disse steder ikke den store bemanding, men klarer sig med en enkelt eller to til at tage sig af kunder og rydde af. Dette underbygger den tilbagelænede stemning, man møder her.

18 Den (unge) professionelle

19 Her går den (unge) professionelle hen, når han/hun enten skal arbejde på sin Mac eller ipad, holde et kaffemøde med en kollega eller netværke og drikke drinks med sine ligesindede venner. Enten er stemningen centreret omkring, at man kan arbejde med rigelig belysning, mindre borde der indbyder til at sidde sammen og kvalitetskaffe og her spilles meget lav musik eller slet ingen eller mere festlige og sociale steder med baggrundsmusik eller en DJ og hvor man får lækre og kreative drinks med kvalitetsalkohol (fx The Rum Club eller Zefside). Interiøret er præget af kendte designprodukter og har et til tider sterilt udtryk med matchende stole og borde, ofte forskellige størrelser borde der har plads til enten individer eller grupper og hvis der er kunst på væggene er den stilren og distraherer ikke for meget. Hvis ikke det er decideret sterilt, er der lyse farver og lyst træ, som fx på Lidkoeb. De mere festlige og hyggeligt sociale steder kan have fokus på mørkt træ og pæne, gamle vitrineskabe, ligesom de har på The Rum Club. Et uddannelsessted som CBS kommer ofte automatisk til at indskrive sig i denne kategori, da der er fokus på en funktionel indretning med fornuftige siddepladser frem for bløde hyggemøbler og borde der indbyder til effektivitet i en gruppeproces. Den (unge) professionelle

20 Tendenser Grænserne mellem ung og gammel, folkeligt og nyskabende, elitært og traditionelt, er ikke længere så klare og firkantede som tidligere, når det drejer sig om interaktion med andre, sociale arrangementer og stemning. Det folkelige er en nutidig, stemningsgivende tendens, der tiltaler både unge og gamle og det er fællesskabet, der er i højsædet. Som det fremgår af diagrammet til højre, foretrækker 8,4% (1) af de adspurgte folkelige arrangementer og 25,2% (2) foretrækker dem i mindre grad. 43,9% foretrækker både folkelige og elitære arrangementer (eller er ligeglade) som det fremgår af (3). Det ses at flere respondenter svarer mod folkeligt end mod elitært. Folkeligt Elitært

21 Dette postkort fra Laundromat er et par år gammelt og var en del af en større debat omkring amning i det offentlige rum. Den er ikke længere nødvendig. Børnevenligt er et af de elementer, der ikke længere nødvendigvis skal være til stede for, at man tager børnene med. Det offentlige rum er i høj grad til for alle; folk er tolerante overfor børn og børnefamilier og de øvrige gæster kan godt mærke på atmosfæren, hvor meget børn kan fylde. Kun 15,2% efterlyste børnevenlighed i deres brug af caféer og spisesteder Seniorer placeres ofte fejlagtigt i en bestemt præference-boks, men mange i denne målgruppe bryder med fordommene og har brede interesser, der ikke er begrænsede til det, de gamle gerne vil have. Derfor giver det ikke mening at skabe en stemning, man forventer, denne målgruppe vil have.

22 De sociale medier bruges aktivt af de, der deler øjebliksbilleder med deres venner. De ting, der deles, er billeder og beskrivelser, fx af en hel væg fuld af fastmonterede gamle radioer, træer der har fået tøj på i form af hjemmestrik, pæne blomster, en sjælden grammofonplade, en flot og lækker kage, en.gif på en skærm af en kat der nyser eller et flot, gammelt bordfodboldspil med mærkeligt udseende spillere. Det er værd for Madzonen at spekulere i disse små, finurlige ting og sørge for at have noget med særpræg, der kan skabe hype (i større eller mindre grad) på de sociale medier. Konklusion Man behøver ikke i så høj grad at tage hensyn til at inkludere enkelte målgrupper som børnefamilier, seniorer eller de unge; tværtimod skal man se alle målgrupperne som en samlet enhed, der hægter deres præferencer op på det, der sker. En oplevelse kan være en lille, anderledes ting, som kun kan opleves på lige dén måde i KU.BE. Det kan skabe opmærksomhed, der deles af andre via de sociale medier. Det er oplevelser og en grundlæggende hyggelig stemning, der danner grobund for, hvorvidt forskellige målgrupper bliver tiltrukket af et sted som madzonen i KU.BE et offentligt rum med plads til alle.

23 ØKONOMI

24 OM ØKONOMI På de følgende sider viser vi en business case, der er skabt på baggrund af en større økonomisk undersøgelse. Undersøgelsen indbefatter en kortlægning af lokalområdets øvrige madsteder hvad angår priser, daglige besøgende, daglige virke og konkurrencegrundlag. Desuden har vi undersøgt priser hos lignende caféer og madsteder rundt omkring i København og Frederiksberg. Casens resultater skal give et overblik over de centrale økonomiske elementer, der påvirker beslutningerne omkring driften af Madzonen. På baggrund af denne undersøgelse fremhæver vi en række grundlæggende faktorer, der vil påvirke Madzonens økonomiske succes. Disse konklusioner udspringer fra en dynamisk økonomisk model, der vil være til rådighed for KU.BEs arbejdsgruppe.

25 Dette er analysen for de primære strategiske faktorer, der vil påvirke valget mellem privat eller kommunal forpagterkontrakt for Madzonen i KU.BE. Analysen er baseret på observationer fra kvalitative undersøgelser som fremgår af de to diagrammer (1 og 2). Observationerne har vi indekseret og sammenlignet og på baggrund af en sammenligning mellem privat- og kommunal forpagter, har vi skabt nedenstående model. De primære strategiske faktorer, som blandt andet påvirker valget mellem privat eller kommunal forpagterkontrakt, er: 1. I hvilket omfang kan kommunen påvirke forpagterens prisniveau?. 2. I hvilket omfang kan kommunen påvirke forpagteren når større arrangementer afholdes (koncerter og lignende arrangementer i performancezonen eller andre zoner)? 3. Forpagterens engagement og villighed til at investere I at tiltrække kunder (fx markedsføring, branding mm.) 4. Prisniveauet set fra kundens perspektiv 5. Kvalitetsniveauet for den standardiserede mad- og service. Diagram 1. Analyser af kundernes ønskede prisniveau, forpagterens engagement og Frederiksberg Kommunes indflydelsesniveau. 5) Kvalitetsniveauet for mad og service 1) KU.BEs indflydelse på forpagterens prisniveau ) KU.BEs indflydelse på servicering af større arrangementer Diagrammet viser, at der er fordele ved at vælge en kommunal forpagtning (høj grad af indflydelse, lavere prisniveau fra kundens perspektiv), men også at der er andre fordele ved en privat forpagtning (højere motivationsgrad til at tiltrække kunder, højere kvalitetsniveau). Dermed skal fordelene ved de to forpagtningstyper vejes op mod hinanden, når beslutningen om hvilken model der vælges, skal træffes. 4) Prisniveauet set fra kundens perspektiv Privat forpagtet Kommunalt forpagtet 3) Potentiel motivation til at tiltrække kunder til KU.BE

26 Efter at have analyseret forskellige kriterier (se diagram 1) kan vi konkludere, at en privat forpagter kan være motiveret til at tiltrække kunder fra gaden folk som er uden for KU.BE ved at investere i markedsføring og promoveringskampagner. Dette er understøttet af det faktum, at en kommerciel organisation forventes at være drevet af profit og er interesseret i at øge deres brandværdi. Samtidig kan vi sige, at en kommunal forpagter højst sandsynligt vil fungere som en understøttende funktion i KU.BE ved at tilbyde en service for de allerede eksisterende gæster i huset. Vi går ud fra, at KU.BE er interesseret i at investere i at tiltrække gæster til madzonen og netop vil tage denne funktion på sig især en privat forpagter hvis indtægt afhænger af antallet af kunder. På den anden side konkluderer vi, at Frederiksberg Kommune potentielt kan have ringe indflydelse på en privat forpagter. Det medfører, at det kan være udfordrende for kommunen at stille visse krav og forventninger, fx i forhold til at understøtte visse kulturelle- eller sportslige arrangementer i KU.BE eller til at tilbyde bestemte priser for arrangementerne med mindre det fremgår af den indgåede kontrakt. En anden konklusion er, at en privat forpagter potentielt kan levere højere standarder for madkvalitet og serviceniveau grundet højere kompetenceniveau og større erfaring. Til sammenligning vil en kommunal forpagter ikke have de samme kompetencer eller erfaring og derfor kan standarden for madkvalitet og serviceniveau være lavere (se graf 2). Diagrammet giver et billede af analyseresultaterne ud fra en indeksering fra 0 til 6 hvor 6 repræsenterer 100%. Diagram 2: Prisniveau set fra kundens perspektiv sammenlignet med pris/kvalitet Privat forpagter Ejet af KU.BE Prisniveau for kunderne Kvalitetsniveau i henhold til standardisering

27 Diagram 3 viser Madzonens indtægter ud fra 7 kategorier: Kaffe o.a., bagværk, måltider, understøttelse af events, kurser i uddannelseskøkken, automater og gratis events og kurser i uddannelseskøkken. Diagram 3 KU.BE Madzone-indtægter efter kategori Understøttelse af events kr kr kr kr kr kr kr kr kr 0 kr År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 Automater Kurser i uddannelseskøkken Bagværk Kaffe o.a. Måltider Gratis events og kurser i uddannelseskøkken

28 Det fremgår, at den største indtægtspost for Madzonen i år 1 er måltider altså varme retter og frokost. Det anslås, at denne kategori vil generere kr. pr. måned i år 1 og da den daglige omsætning i KU.BE vil stige, vil antallet af solgte måltider stige proportionelt, hvilket resulterer i kr. i indtægt pr. måned i år 5. Kategorien der giver den næststørste indtægt for Madzonen er salg af kaffe, sodavand og andre drikkevarer. Det fremgår, at indtægten i år 1 i denne kategori er kr. pr. måned og vil stige proportionelt med stigningen i antallet af daglige kunder, hvilket giver kr. i indtægt pr. måned i år 5. Bagværk som wienerbrød, kager og sandwich er den tredjestørste indtægtspost og den viser de samme stigningstendenser i den gældende periode. I år 1 og år 5 giver bagværk henholdsvis kr. og kr. pr. måned i indtægt. Automater vil skabe en relativt lille indtægt på kr. pr. måned i år 1 og kr. pr. måned i år 5. Det formodes, at den resterende kategori ikke skaber indtægt til Madzonen, da arrangementerne er gratis. Denne kategori giver et tab på kr. pr. måned og dette tal vil ikke ændre sig fra år 1 til år 5.

29 Diagram 4 viser Madzonens omkostningsfordeling i 7 kategorier. Beregningerne viser, at den største omkostning er fuldtidsansatte. Det formodes, at der vil være tre fuldtidsansatte i Madzonen hvert år i løbet af de 5 år. En månedsløn anslås til kr. og vil ikke ændre sig i løbet af perioden, hvilket resulterer i en omkostning på kr. i alt for tre fuldtidsansatte Diagram 4 Madzonens udgifter efter kategori Slitage Deltidsansatte Forbrug Husleje År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 Investering i køkken- og caféudstyr Fuldtidsansatte Råvarer (mad- og drikkevarer)

30 Den næststørste omkostning er råvarer til mad og drikkevarer. Dette tal vil stige hvert andet år fordi antallet af besøgende i KU.BE vil stige og formodentlig dermed også madsalget i Madzonen. Det anslås, at de samlede omkostninger til råvarer i år 1 er kr. pr. måned og vil stige til kr. pr. måned i år 5. Den tredje store omkostningspost er en éngangsinvestering i køkkenudstyr. Det anslås, at de samlede udgifter til køkkenvarer vil være 1 mio. kr. og i diagrammet er den nedskrevet for 5 år, hvilket resulterer i kr. pr. år. To yderligere omkostningskilder er løn til deltidsansatte og slitage, som anslås at være henholdsvis kr. og kr. pr. måned. Disse tal vil formodentlig ikke ændre sig i løbet af den gældende periode. Da vores beregninger er lavet for et scenarie, hvor Madzonen er kommunalt forpagtet, har KU.BE ingen udgifter til leje og forbrug, hvorfor disse kategorier er sat til ingen omkostninger i diagrammet.

31 Diagram 5 viser sammenhængen mellem Madzonens samlede indtægter og omkostninger. Som det fremgår af år 1, formodes de samlede omkostninger at være kr. pr. måned og den samlede indtægt at være lavere, kr. pr. måned, hvilket resulterer i et underskud for Madzonen (diagram 4 viser detaljerne for profit og tab). Allerede i år 2 vil situationen have ændret sig og de samlede omkostninger vil være lavere end den samlede indtægt, hvilket betyder, at Madzonen vil begynde at skabe profit. I år 2 vil den samlede indtægt være kr. pr. måned og de samlede omkostninger vil være lidt mindre, nemlig kr. pr. måned. Beregningerne viser, at forskellen mellem de samlede indtægter og omkostninger vil fortsætte med at stige i løbet af den pågældende periode og i år 5 vil forskellen være kr. pr. måned. Stigningen i både omkostninger og indtægter forklares af det øgede antal besøgende i KU.BE og dermed et øget antal kunder i Madzonen. kr Diagram 5 Madzonens indtægter og udgifter kr kr kr kr kr kr 0 År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 Samlede månedlige indtægter Samlede månedlige udgifter

32 Diagram 6 viser sammenhængen mellem profit og tab for perioden mellem år 1 og år 5 og viser desuden forandringen i de daglige indtægter for perioden. Første år vil Madzonen generere et underskud på kr. pr. måned. Allerede i det følgende år vil Madzonen generere profit på kr. pr. måned og ifølge vores beregninger vil denne tendens fortsætte og profitten vil fortsætte med at øges for hele perioden og resultere i kr. pr. måned i år 5. Dette er igen forklaret ved et øget antal overordnede KU.BE-gæster. Den højre akse viser det samlede daglige antal KU.BE-gæster. Den blå linje viser tendensen og antallet vil stige gradvist fra 716 gæster i år 1 til 775 gæster i år 5, baseret på vores antagelser. kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Diagram 6 Balancen mellem Madzonens overskud og underskud År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 Over-/underskud i Madzonen Dagligt antal gæster i KU.BE

33 ANALYSE AF BUSINESS CASE

34 Madzonens kunder Der er to typer besøgende, der forventes at være faste kunder i Madzonen. Flowet af kunder forventes at komme fra de generelle KU.BE-besøgende, altså de regelmæssige gæster, og deltagere i diverse arrangementer og kurser i KU.BE. De andre typer af besøgende er eksterne, altså kunder der direkte besøger Madzonen fx tilbringer tid i caféen og ikke deltager i de andre zoner. Grunden til det kan være at Flintholm-området er et beboelsesområde og ikke er særligt attraktivt. Den ringe aktivitet i caféer og restauranter i området er et godt eksempel herpå. Derudover gør den hurtige og belejlige metrolinje det let at bevæge sig til andre områder af København og Frederiksberg, hvor der er spisesteder og caféer. Derfor er det urealistisk at forvente et stort antal kunder der kommer til udefra. Dermed er Madzonens succes afhængig af hele KU.BEs succes. Hvem er interesseret i at besøge KU.BE - hvornår? Børnehave- og skolebørn (ca ) Studerende (ca ) Fuldtidsansatte (ca ) Pensionister (ca ) Fleksible arbejdende* (ca ) 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 hverdage weekender hverdage weekender hverdage weekender hverdage weekender hverdage weekender * Barsel, freelancere, ledige, osv. Ca ledige og ca på barsel

35 I løbet af dagen i hverdagene mellem klokken 9 og 16 forventes den typiske KU.BE-besøgende at være børn fra børnehaver og skoler, pensionister og folk med arbejde, der er fleksible (fx på barselsorlov, freelancere osv.). Fra denne kategori kan pensionister og de fleksible arbejdende ses som potentielle kunder i Madzonen. Børnene må forventes at medbringe egen mad og skal derfor ikke ses som kunder. Antallet af kunder i løbet af hverdagene forventes at stige hen ad eftermiddagen når studerende og fuldtidsarbejdende gæster diverse events og aktiviteter, såsom koncerter, opførsler og yoga og andre hold. Derfor er der en risiko for, at eftermiddag og aften er en overbesøgt tid i Madzonen. Weekender vurderes at være de travleste tidspunkter i KU.BE og derfor også i Madzonen. Den største gruppe af besøgende forventes at være forældre med børn efterfulgt af unge mennesker (sidst i folkeskolen, gymnasieelever og universitetsstuderende). For at sikre et jævnt flow af besøgende foreslås det derfor at undgå overlap af aktiviteter; de aktiviteter, der er sigtet mod fx pensionister og fleksible arbejdende, bør lægges inden kl. 15, når de er de eneste potentielle brugere af KU.BE. Weekendevents kan målrettes mod børn og familier. Med hensyn til vejrmæssige sæsoner forventes det at efterår-vinter-forår er højsæson for KU.BE, når indendørsaktiviteterne er mest efterspurgte. Derfor vil højsæsonen for Madzonen starte i oktober og gå frem til april. Det giver derfor mening at have faciliteter til udendørsservering og siddepladser, såvel som at have musik og andet der kan tiltrække kunder i løbet af sommeren.

EKSEMPEL PÅ KU.BE-DREVET MADZONE

EKSEMPEL PÅ KU.BE-DREVET MADZONE EKSEMPEL PÅ KU.BE-DREVET MADZONE BEVÆGELSE - DANSEHOLD - YOGA - GYMNASTIK - LEG - KLATREVÆG - UDE/ INDE-AKTIVITET - ÅBEN SCENE - MUSIKUNDERVISNING - KONCERT Blandt de kulturhuse vi har undersøgt er flere

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

Om undersøgelsen... 3. Respondenter... 4. 1. Konferencer for medarbejderne... 5. 2. 94 pct. planlægger konferencer i år... 6

Om undersøgelsen... 3. Respondenter... 4. 1. Konferencer for medarbejderne... 5. 2. 94 pct. planlægger konferencer i år... 6 - Medierapport 2010 Indhold Om undersøgelsen... 3 Respondenter... 4 1. Konferencer for medarbejderne... 5 2. 94 pct. planlægger konferencer i år... 6 3. Typiske konferencedeltagere... 7 4. Vil have alt

Læs mere

Nordatlantisk restaurant i Nordatlantisk Hus på Odense Havn. Forpagtningsaftalen er det første år til forhandling.

Nordatlantisk restaurant i Nordatlantisk Hus på Odense Havn. Forpagtningsaftalen er det første år til forhandling. Nordatlantisk restaurant i Nordatlantisk Hus på Odense Havn Forpagtningsaftalen er det første år til forhandling. Nordatlantisk Hus på Odense Havn inviterer hermed interesserede restauratører til at byde

Læs mere

NY JUMPFOOD CAFE I JERES HAL?

NY JUMPFOOD CAFE I JERES HAL? NY JUMPFOOD CAFE I JERES HAL? Jumpfood er et koncept for cafeer/cafeteria i idrætshaller, der udfordrer den generelle opfattelse af mad og identitet i idrætslivet og medtænker indretning og markedsføring.

Læs mere

Bilag 3 til spritstrategien 2011-13

Bilag 3 til spritstrategien 2011-13 Bilag 3 til spritstrategien 2011-13 Forundersøgelsens resultater Arbejdsgruppen har indledningsvis holdt et strategiseminar, hvor Sociologerne Jakob Demant (Center for Rusmiddelforskning) og Lars Fynbo

Læs mere

Step by Step - en faseopdelt tilgang til forretningsudvikling

Step by Step - en faseopdelt tilgang til forretningsudvikling EPI-center Danmark er et dynamisk og udviklende branchekontorfællesskab for iværksætter- og mikrovirksomheder, der arbejder inden for online salg og markedsføring. Vores kontorfællesskab strækker sig over

Læs mere

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse Rapport Fem koncepter for danske forsamlingshuse Landsforeningen Danske Forsamlingshuse 5 koncepter for danske forsamlingshuse Der findes i Danmark cirka 1250 forsamlingshuse, hvoraf ca. 800 er medlemmer

Læs mere

Trafik og bil. Business Danmark august 2012 BD272

Trafik og bil. Business Danmark august 2012 BD272 Trafik og bil Business Danmark august 2012 BD272 Indholdsfortegnelse Baggrund og analyseproblem... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kørselsmønstre og biler... 3 Årets temaer... 5 Skattereformen...

Læs mere

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TEORI OG ANTAGELSER TIDSSYN 1995 KVALITATIV UNDERSØGELSE 10 interview KVANTITATIV UNDERSØGELSE 22 spørgsmål TIDSSYN 2004 Tidssynsundersøgelsens metode Tidssyn er en ny

Læs mere

8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113

8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113 8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113 8.1 FORSTÅELSE AF VIRKSOMHEDENS PRODUKTER/SERVICEYDELSER OG RESSOURCER... 114 8.2 INFORMATIONSSØGNING I RELATION TIL LANDE-, KONKURRENT-

Læs mere

Dansk Talentakademi: Vision for Campus

Dansk Talentakademi: Vision for Campus Dansk Talentakademi: Vision for Campus vedtaget af bestyrelsen September 2014 Indledning Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til ca. 150 elever fordelt på fem linjer: Musik Kunst og Design Dans Musical

Læs mere

Felix, Sebastian og Martin R, 2.q Zealand Business College, HTX, Vordingborg 131115 Tandlægekampagne. Tandlæge Kampagne

Felix, Sebastian og Martin R, 2.q Zealand Business College, HTX, Vordingborg 131115 Tandlægekampagne. Tandlæge Kampagne Tandlæge Kampagne Gruppe: Sebastian, Felix og Martin R 1/10 Indholdsfortegnelse Forside...Side 1 Indholdsfortegnelse...Side 2 Problemformulering...Side 3 Problemtræ...Side 3 Afsender...Side 4 Mål og Målsætning...Side

Læs mere

VELKOMMEN TIL WORLD TRADE

VELKOMMEN TIL WORLD TRADE VELKOMMEN TIL WORLD TRADE Velkommen til World Trade Center Ballerup Washington og Beijing har deres - nu har også Danmark fået sit første World Trade Center. Som lejer i World Trade Center Ballerup bliver

Læs mere

Indledning... 2. Problemformulering... 2. Problemstilling... 2. Spørgeundersøgelse... 2. Projektstyring... 4. Projektgruppe... 5

Indledning... 2. Problemformulering... 2. Problemstilling... 2. Spørgeundersøgelse... 2. Projektstyring... 4. Projektgruppe... 5 Indhold Indledning... 2 Problemformulering... 2 Problemstilling... 2 Spørgeundersøgelse... 2 Projektstyring... 4 Projektgruppe... 5 Paramenter på 3 eksisterende teater hjemmesider... 6 Om os... 7 Konkurrencer...

Læs mere

OPQ Profil OPQ. Lær mere. Navn Sample Candidate. Dato 1. oktober 2013. www.ceb.shl.com

OPQ Profil OPQ. Lær mere. Navn Sample Candidate. Dato 1. oktober 2013. www.ceb.shl.com OPQ Profil OPQ Lær mere Navn Sample Candidate Dato 1. oktober 2013 www.ceb.shl.com Introduktion En opmærksomhed på individuel læring er i stigende grad afgørende for udviklingen af de menneskelige ressourcer,

Læs mere

Hvordan bruger vi Skovlunde Centret?

Hvordan bruger vi Skovlunde Centret? Hvordan bruger vi Centret? Præsentation af brugerundersøgelse 12. juni 213 Baggrund for undersøgelsen Centret er en vigtig del af s sjæl Før i tiden var spændende at købe ind i centeret, og man kunne få

Læs mere

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating CSR Speed Dating Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating Hvem er målgruppen? Hvad går metoden ud på? Hvilke forudsætninger beror metoden på? Trin 1 Trin

Læs mere

Business Horsens. Tilfredshedsundersøgelse. Marts 2013

Business Horsens. Tilfredshedsundersøgelse. Marts 2013 Business Horsens Tilfredshedsundersøgelse Marts 2013 Generelt om undersøgelsen Tabel 1: Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 30.1 21.3.2013 Målgruppe: 644 virksomheder i Horsens kommune

Læs mere

Mediebrug for fremtidens fødevareforbrugere - Antal timer, unge anvender på medier en gennemsnitlig hverdag

Mediebrug for fremtidens fødevareforbrugere - Antal timer, unge anvender på medier en gennemsnitlig hverdag Fremtidens fødevareforbrugere vil have nemme løsninger via mobil og Internet Af chefkonsulent Lise Walbom, licw@di.dk den 14. juli 2010 Fremtidens fødevareforbruger er i dag mellem 13 og 18 år gammel.

Læs mere

24. januar 2014 ADVOKATFIRMA NOTAT OM COPENHAGEN STREET FOOD - IDÉOPLÆG

24. januar 2014 ADVOKATFIRMA NOTAT OM COPENHAGEN STREET FOOD - IDÉOPLÆG 24. januar 2014 ADVOKATFIRMA NOTAT OM COPENHAGEN STREET FOOD - IDÉOPLÆG INDHOLDSFORTEGNELSE 1 BAGGRUND...3 1 JULIAN 3 APS...5 2 STREET FOOD SUPPLIES...6 3 STADEHOLDERFORENINGEN...6 4 STREET FOOD RÅDET...7

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Outsourcing af Kantine/ personalerestaurantdrift. Hvad betyder det for Deres virksomhed. Hvem er KE Service.

Outsourcing af Kantine/ personalerestaurantdrift. Hvad betyder det for Deres virksomhed. Hvem er KE Service. Outsourcing af Kantine/ personalerestaurantdrift. Hvad betyder det for Deres virksomhed. Hvem er KE Service. KE Service 1 2004 11 23 Sådan gør vi. Konceptet. Vores koncept bygger på høj kvalitet af madvarer

Læs mere

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Den grafiske branche hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Marts 2014 Indhold Undersøgelsens hovedkonklusioner... 3 Baggrund... 3 Undersøgelsen...

Læs mere

Generel mening om projektet - God ide?

Generel mening om projektet - God ide? Side 1 Generel mening om projektet - God ide? Generel mening - uddybet Flere fester jeg ville ikke bruge det, på baggrund af det umiddelebare indhold af aktiviteter i huset Synes der er andet at prioritere

Læs mere

DinnerdeLuxe. En virksomhedscase

DinnerdeLuxe. En virksomhedscase DinnerdeLuxe En virksomhedscase Indhold Introduktion til casen. 3 Om DinnerdeLuxe. 3 Vigtige partnerskaber. 4 Introduktion til casen DinnerdeLuxe Aps er en dansk virksomhed, og denne eksempelcase handler

Læs mere

Effektevaluering af Mad- og Måltidspolitikken

Effektevaluering af Mad- og Måltidspolitikken Effektevaluering af Mad- og Måltidspolitikken Indhold Baggrund og formål... 2 Sammenfatning af rapporten... 2 Design og afvikling af undersøgelsen... 3 Effektevalueringens design... 3 Metodiske overvejelser...

Læs mere

Aftenåbninger - nye oplevelser og nye målgrupper

Aftenåbninger - nye oplevelser og nye målgrupper Aftenåbninger - nye oplevelser og nye målgrupper Brugerundersøgelse på BRANDTS - september-december 2009 Lidt om undersøgelsen Formål > Hvem er det, der kommer torsdag aften? > Hvad motiverer gæsterne

Læs mere

Musik, mobning, inklusion, komposition og sang

Musik, mobning, inklusion, komposition og sang Musik, mobning, inklusion, komposition og sang Undersøgelsen er lavet af MusikrGodt v/ Peter Lærke-Engelschmidt, Konsulent, Cand.merc.(jur.) Phd. Ingelise Hallengren, forfatter, anmelder og lærer Manuela

Læs mere

Dette er et referat / sammenligning af erfaringerne fra turen. Hadsten (kun center) Hammel (del af hallen) Randers Arena (del af hallen) Facks

Dette er et referat / sammenligning af erfaringerne fra turen. Hadsten (kun center) Hammel (del af hallen) Randers Arena (del af hallen) Facks Sammenligning af Fitness Centre Den 20. August 2015, var repræsentanter fra Mariagerfjord Kommunes Haller på tur tre steder, for at hører noget om forskellige måder at drive Fitness Center på. Dette er

Læs mere

trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber

trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber 2 Hovedbestyrelsens sammenfatning af undersøgelse fra Center for Ungdomsstudier, udarbejdet oktober 2014 Introduktion Er det

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Økonomisk kortlægning af koncerter i Aarhus

Økonomisk kortlægning af koncerter i Aarhus Økonomisk kortlægning af koncerter i Aarhus Tekst: Stefan Rasmussen Udgiver: Arrangørgruppen Aarhus / Promus Foto: Bertand Ønsker du yderligere oplysninger om undersøgelsen kontakt: info@promus.dk 1 0.

Læs mere

Splash-kampagnen, 2014

Splash-kampagnen, 2014 Splash-kampagnen, 2014 Resultater: I 2014 planlægger vi indtil videre at deltage i Messecenter Herning, som nu er blevet Skandinaviens største feriemesse med mere end 63.000 besøgende i 2013. Den bornholmske

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Mangel på arbejdskraft i it-branchen Medlemsundersøgelse om aktuel efterspørgsel og forventet rekruttering på 1 års sigt oktober 2007

Mangel på arbejdskraft i it-branchen Medlemsundersøgelse om aktuel efterspørgsel og forventet rekruttering på 1 års sigt oktober 2007 Mangel på arbejdskraft i it-branchen Medlemsundersøgelse om aktuel efterspørgsel og forventet rekruttering på 1 års sigt oktober 2007 Udarbejdet af IT-Branchen i samarbejde med de regionale IT-Fora Indhold:

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/ Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/ Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.kemin.dk/.

Læs mere

Frokost & Catering Brunch, tapas, 3-retters menu, buffet & receptionslækkerier. www.madkonceptet.dk

Frokost & Catering Brunch, tapas, 3-retters menu, buffet & receptionslækkerier. www.madkonceptet.dk Frokost & Catering Brunch, tapas, 3-retters menu, buffet & receptionslækkerier www.madkonceptet.dk Frokostordning Catering Om os vores værdier Kontakt os Frokostordning Få en oplevelse hver dag kl. 12

Læs mere

Odense Centralbibliotek 2015

Odense Centralbibliotek 2015 Odense Centralbibliotek 2015 Medie- og læsekompetencer Odense Centralbibliotek den 29. maj 2015 Projektet er støttet af kulturstyrelens udviklingspulje 1 Disposition 1. Introduktion, formål og metode 2.

Læs mere

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 ØKONOMISKE EFFEKTER PÅ KORT SIGT Side 10 GÆSTERNES VURDERING AF HOLSTEBROEGNEN Side 18 BORGERNES

Læs mere

www.webstatus.dk Danmarks Meteorologiske Institut

www.webstatus.dk Danmarks Meteorologiske Institut Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk Danmarks Meteorologiske Institut www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på www.dmi.dk. Der er ialt

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

Børn, unge og alkohol 1997-2002

Børn, unge og alkohol 1997-2002 Børn, unge og alkohol 1997-22 Indledning 3 I. Alder for børn og unges alkoholdebut (kun 22) 4 II. Har man nogensinde været fuld? III. Drukket alkohol den seneste måned 6 IV. Drukket fem eller flere genstande

Læs mere

Strategi for brugerinvolvering: Robinson Ekspeditionen

Strategi for brugerinvolvering: Robinson Ekspeditionen Strategi for brugerinvolvering: Robinson Ekspeditionen Valg af TV program og begrundelse: Vi har valgt at lave en strategi for brugerinvolvering for Robinson Ekspeditionen (RE). Programmet er stadig kongen

Læs mere

Muligheder Mere økologi på globalt niveau vil betyde noget i forhold til bæredygtighed (sundhed, miljø, dyrevelfærd)

Muligheder Mere økologi på globalt niveau vil betyde noget i forhold til bæredygtighed (sundhed, miljø, dyrevelfærd) Økologi i forhold til maden til ældre- og handicappede SWOT analyse på 60-75 procent SWOT analysen skal have til formål at belyse interne styrker og svagheder samt muligheder og trusler i forhold til omverden

Læs mere

Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder

Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder 26.02.14 Nordea-fonden: Det gode liv i byen Side 1 af 5 Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder 100.000 danskere er de seneste 10 år flyttet fra land til by, og syv ud af otte

Læs mere

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp FOR YDERLIGERE INFORMATION KONTAKT MØDREHJÆLPEN TELEFON 33 45 86 30, ADM@MOEDREHJAELPEN.DK Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp 4 Mødrehjælpens strategi 2013-2016 hedder

Læs mere

SVT Sydnytt & Tv2/Lorry

SVT Sydnytt & Tv2/Lorry SVT Sydnytt & Tv2/Lorry Integration i Øresund Gennemført i August/september 2004 Udarbejdet af Pernille Bjørnholt Cand. scient. soc. JYSK ANALYSEINSTITUT A/S Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Formål

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

Fodbold: En folkebevægelse i forandring

Fodbold: En folkebevægelse i forandring v/bent Clausen, formand for Fodbold: En folkebevægelse i forandring Idrættens største udfordringer II Vejen Idrætscenter 30. 31. maj 2012 Vision 2015: At være den mest attraktive sport for Aktive spillere

Læs mere

GODE RÅD TIL POLITISK STØTTEKONCERT/CAFÉAFTEN

GODE RÅD TIL POLITISK STØTTEKONCERT/CAFÉAFTEN GODE RÅD TIL POLITISK STØTTEKONCERT/CAFÉAFTEN Mange (store) afdelinger har haft gode erfaringer med at afholde politiske støttekoncerter især i forbindelse med julekampagner mod fattigdom. Mindre afdelinger

Læs mere

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Indledning Aabenraa Kommune har igangsat en proces i forhold til udvikling af Aabenraa Svømme- og Idrætscenter. En udvikling, der skal munde ud i et nybyggeri

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder Juni 2013 ISBN 978-87-92689-80-1 Københavns Kommune Juni 2013 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade

Læs mere

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft en undersøgelse af akademikeres præferencer Undersøgelsens hovedkonklusioner Moments undersøgelse viser, at den offentlige sektor generelt

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE

FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE 010-2015 FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE LEJRE MUSIKSKOLES MISSION: At give den enkelte elev instrumentale og/eller vokale færdigheder, udvikle et universelt sprog, til personlig musikalsk udfoldelse, individuelt

Læs mere

Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning

Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning Overvejer I at oursource hele eller dele af jeres økonomifunktion? Dette whitepaper er udarbejdet, så I har et bedre beslutningsgrundlag at handle ud fra.

Læs mere

UDENLANDSKE BØRNEFAMILIER PÅ DANSK KYSTFERIE - OPLEVELSER OG TILFREDSHED HOS FØRSTEGANGSBESØGENDE

UDENLANDSKE BØRNEFAMILIER PÅ DANSK KYSTFERIE - OPLEVELSER OG TILFREDSHED HOS FØRSTEGANGSBESØGENDE UDENLANDSKE BØRNEFAMILIER PÅ DANSK KYSTFERIE - OPLEVELSER OG TILFREDSHED HOS FØRSTEGANGSBESØGENDE INDLEDNING Videncenter for Kystturisme (CKT) har i 2013 gennemført en analyse omkring turisternes oplevelse

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Indhold Formål:... 3 De 6 faser:... 3 Fase 1: Problemanalyse... 3 Fase 2: K-strategi... 3 Fase 3: Idéudvikling... 4 Fase 4: Medieproduktion...

Indhold Formål:... 3 De 6 faser:... 3 Fase 1: Problemanalyse... 3 Fase 2: K-strategi... 3 Fase 3: Idéudvikling... 4 Fase 4: Medieproduktion... Indhold Formål:... 3 De 6 faser:... 3 Fase 1: Problemanalyse... 3 Fase 2: K-strategi... 3 Fase 3: Idéudvikling... 4 Fase 4: Medieproduktion... 4 Fase 5: Test... 5 Fase 6: Offentliggørelse... 5 Kanyle-modellen:...

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

Efffektevaluering af Mad- og Måltidspolitikken

Efffektevaluering af Mad- og Måltidspolitikken Efffektevaluering af Mad- og Måltidspolitikken Baggrund og formål I november 2008 vedtog Odder Kommunes Byråd en fælles Mad- og Måltidspolitik som gælder for alle folkeskoler, daginstitutioner og dagplejere

Læs mere

Bliv fundet af dine brugere, via inbound marketing, som er mit speciale.

Bliv fundet af dine brugere, via inbound marketing, som er mit speciale. Mine kunder er virksomheder, som ønsker større synlighed Bliv fundet af dine brugere, via inbound marketing, som er mit speciale. Inbound Marketing handler om at blive fundet af sine brugere, i stedet

Læs mere

Case study: Pinterest

Case study: Pinterest Case study: Pinterest Hvad? Pinterest er en social medieplatform, der hovedsageligt fungerer som værktøj til at samle, dele og udforske visuelt indhold. Udbredelse, hvor mange, vækstpotentiale? Pinterest

Læs mere

Med udgangspunkt i det gode tilbud v/ Merete Holst Direktør i Meyer Kantiner A/S 26. januar 2012

Med udgangspunkt i det gode tilbud v/ Merete Holst Direktør i Meyer Kantiner A/S 26. januar 2012 MEYER KANTINER - OM KUNDER OG CORPORAT KOMMUNIKATION Med udgangspunkt i det gode tilbud v/ Merete Holst Direktør i Meyer Kantiner A/S 26. januar 2012 Jo bedre udbud jo bedre tilbud! og hvad er så et godt

Læs mere

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 En undersøgelse foretaget af Brobyggerselskabet De udstødte ved CMU i Aalborg kommune, perioden 1.1.2008 31.12.2008

Læs mere

persolog Personlig Mestringsrapport

persolog Personlig Mestringsrapport persolog Personlig Mestringsrapport Instruktioner til persolog Online Rapporter Personlig Mestring Oversigt over rapportelementer og bestillingsmuligheder: persolog online rapporter Personlig Mestring

Læs mere

Ejerforhold i danske virksomheder

Ejerforhold i danske virksomheder N O T A T Ejerforhold i danske virksomheder 20. februar 2013 Finansrådet har i denne analyse gennemgået Nationalbankens værdipapirstatistik for at belyse, hvordan ejerkredsen i danske aktieselskaber er

Læs mere

Invitation til DUSK-netsamling i Mariagerfjord d. 1. til 3. april 2011

Invitation til DUSK-netsamling i Mariagerfjord d. 1. til 3. april 2011 Invitation til DUSK-netsamling i Mariagerfjord d. 1. til 3. april 2011 Mariagerfjord Ungdomsråd og UngMariagerfjord byder alle velkommen til DUSKnetsamling i Hadsund, fredag d. 1. til søndag d. 3. april

Læs mere

SKAB IDÉER. Et spil om lokalt iværksætteri

SKAB IDÉER. Et spil om lokalt iværksætteri SKAB IDÉER Et spil om lokalt iværksætteri SPILMANUAL FOR DIG, DER SÆTTER SPILLET I GANG GENERELT Spillet består af en spilmanual, en spilleplade og 13 øvelseskort. Derudover har du denne spilmanual, som

Læs mere

Evaluering af barseludligningsloven

Evaluering af barseludligningsloven Evaluering af barseludligningsloven Evaluering af barseludligningsloven er udarbejdet af Vibeke Stockholm Weigelt (ed.) og Marie Jakobsen COWI A/S for Beskæftigelsesministeriet ISBN: 978-87-91044-10-6

Læs mere

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 29. oktober 2012

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 29. oktober 2012 Kvantitative og kvalitative metoder Søren R. Frimodt-Møller, 29. oktober 2012 Dagens program 1. Diskussion af jeres spørgeskemaer 2. Typer af skalaer 3. Formulering af spørgsmål 4. Interviews 5. Analyse

Læs mere

Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014

Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014 Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014 Ad 1) Valg af ordstyrer og prøvelser af mandater Finn B Nielsen blev foreslået og valgt som ordstyrer. Der var 10 stemmeberettigede medlemmer på generalforsamlingen.

Læs mere

Mad- & Måltidspolitik

Mad- & Måltidspolitik Mad- & Måltidspolitik For 0-18 års området i Hørsholm Kommune Forord Hørsholm Kommune ønsker at give børn og unge de bedst mulige vilkår for en aktiv, spændende og lærerig hverdag. Skal børnene få nok

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014

Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014 Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014 Integrationsindsatsen på kultur- og fritidsområdet skal ses i lyset af det

Læs mere

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Helle Larsen, Hune Bageri Merete Hansen, Hune Blokhus Cykeludlejning Baggrunden/opstarten på samarbejde med Naturstyrelsen Merete Startede samarbejde

Læs mere

Successtrategier for moderne idrætsanlæg

Successtrategier for moderne idrætsanlæg Successtrategier for moderne idrætsanlæg Idrættens rum og rammer Frederikshavn, onsdag den 25. februar 2009 Indhold 1. Konkurrencesituationen 2. Behov for strategier 3. Metode i strategiarbejdet 4. Case

Læs mere

Så er der serveret Fru Jørgensen

Så er der serveret Fru Jørgensen KRAM Madservice proaktiv omtanke ambitiøs Velkommen til præsentation af projekt: Så er der serveret Fru Jørgensen Historie 1996 Etablering af KRAM I/S 1997 1998 Implementering af Cap Cold og MAP 1999 1.

Læs mere

PROGRAM. Madhus i Vanløse. mad og arkitektur som sociale generatorer

PROGRAM. Madhus i Vanløse. mad og arkitektur som sociale generatorer PROGRAM Madhus i Vanløse mad og arkitektur som sociale generatorer s t e d: fra grænser til potentielle De lange og brede veje som skærer Vanløse op, gør det svært at opleve byen på en subjektiv måde.

Læs mere

DANSK PROFESSIONEL FODBOLD - UDFORDRINGER OG KOMMERCIELLE MULIGHEDER

DANSK PROFESSIONEL FODBOLD - UDFORDRINGER OG KOMMERCIELLE MULIGHEDER DANSK PROFESSIONEL FODBOLD - UDFORDRINGER OG KOMMERCIELLE MULIGHEDER Thomas Christensen Bestyrelsesformand i Divisionsforeningen & adm. direktør i OB Indhold 1. Kommerciel platform og udfordringer 2. Fan

Læs mere

I dette korte notat præciseres selskabets formål, kerneopgaver; organisering og samspillet med kommuner samt principper for finansiering og styring.

I dette korte notat præciseres selskabets formål, kerneopgaver; organisering og samspillet med kommuner samt principper for finansiering og styring. N O T A T Etablering af kommunernes fælles itsamarbejde Kommunerne kan efter salget af KMD ikke længere øve indflydelse på itudviklingen gennem ejerskabet, men alene ved at optræde som samlet stor aktør

Læs mere

En digital lydtegneserie til unge ordblinde

En digital lydtegneserie til unge ordblinde En digital lydtegneserie til unge ordblinde I det følgende ses resultatet af fire studerendes projektarbejde på efterårssemesteret 2011, 5. semester på Interaktive Digitale Medier på Aalborg Universitet.

Læs mere

Strategisk ledelse i skrumpende markeder

Strategisk ledelse i skrumpende markeder Strategisk ledelse i skrumpende markeder Uanset den konkrete situation ligger ansvaret for virksomhedens fremtid hos den øverste ledelse. Her er det vigtigt at være sig bevidst, om de afgørende strategiske

Læs mere

Krop og sundhed. Teknologi A, Matematik B, Biologi C og Samfundsfag. Gruppe 5: Nicolai, Kasper, Alexander

Krop og sundhed. Teknologi A, Matematik B, Biologi C og Samfundsfag. Gruppe 5: Nicolai, Kasper, Alexander Krop og sundhed Teknologi A, Matematik B, Biologi C og Samfundsfag C Gruppe 5: Nicolai, Kasper, Alexander og Gustav Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Problemformulering... 3 Hvorfor bliver der serveret

Læs mere

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X?

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Bilag 3 Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Eggert: Det var helt tilbage i 1997-1998 hvor der var en

Læs mere

Positiv psykologi. skaber trivsel, vækst og læring. Af Helle Fisker, psykoterapeut

Positiv psykologi. skaber trivsel, vækst og læring. Af Helle Fisker, psykoterapeut Positiv psykologi skaber trivsel, vækst og læring Af Helle Fisker, psykoterapeut 22 Børn er forskellige og som udgangspunkt nysgerrige, frie og med stor lyst til at udforske og lære. Lysten og positive

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare

Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare Danskerne har været trofaste TV-seere i mange år, men efter

Læs mere

Nå mere og arbejd mindre

Nå mere og arbejd mindre Nå mere og arbejd mindre Mark Mayland www.personligworkflow.com mm@personligworkflow.com 26 74 59 71 1 Hvem har gavn af Personlig Workflow? Vi har alle brug for mere overskud i hverdagen, til at udføre

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. DMI www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. DMI www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI www.dmi.dk Januar 2009 Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført med

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed,

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Pressehåndtering i fødevarebranchen

Pressehåndtering i fødevarebranchen Pressehåndtering i fødevarebranchen Rapport udarbejdet af PR- og kommunikationsbureauet ApS ApS er et aarhusiansk PR- og kommunikationsbureau, 1. INDLEDNING... 2 2. TENDENSER... 3 3. ANBEFALINGER... 4

Læs mere

JOE & THE JUICE Kommunikationsstrategi 2013-2015

JOE & THE JUICE Kommunikationsstrategi 2013-2015 JOE & THE JUICE Kommunikationsstrategi 2013-2015 Indhold We our costumers... 3 Ingredients of Joe & the Juice... 4 Aim of the game... 5 The spirit of Joe & the Juice... 6 Joe & the Juice meets the world...

Læs mere

Har man booket et arrangement i eget telt kan teltet benyttes til arrangement inden for følgende tidsrum:

Har man booket et arrangement i eget telt kan teltet benyttes til arrangement inden for følgende tidsrum: Classic Race Aarhus FORRETNINGSBETINGELSER 2016 Classic Race Aarhus (CRAA) er en velgørende fond med det formål at støtte børns trafiksikkerhed i Østjylland samt støtte udvikling af grøn teknologi til

Læs mere

PRODUKTKATALOG. GYMTECH Tlf. +45 70 70 75 55 www.gymtechgroup.com. www.gymtechgroup.com 1

PRODUKTKATALOG. GYMTECH Tlf. +45 70 70 75 55 www.gymtechgroup.com. www.gymtechgroup.com 1 PRODUKTKATALOG GYMTECH Tlf. +45 70 70 75 55 www.gymtechgroup.com www.gymtechgroup.com 1 OPLEV MUSIKKEN Vil du fastholde dine medlemmer? Og vil du tiltrække nye? Vil du motivere dine medlemmer? Og se dem

Læs mere

sund mad på arbejdet

sund mad på arbejdet sund mad på arbejdet et ledelsesansvar! 2 SunD MAD på ARBejDet et ledelsesansvar det sunde valg skal være det nemme valg Regeringen har besluttet, at alle statslige arbejdspladser skal formulere en politik

Læs mere

Mind Your Own Business Prisen

Mind Your Own Business Prisen Icebreakers Denne pris går til en virksomhed, som dommerkomiteen særligt ønsker at rose for dens måde at organisere sig på og for virksomhedens fokus på medarbejderudvikling. Virksomheden har etableret

Læs mere