OM KONSULENT- GRUPPEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OM KONSULENT- GRUPPEN"

Transkript

1 KU.BEs Madzone

2 Kultur- og Fritidsforvaltningen henvendte sig i december 2014 med brug for hjælp til hvordan Madzonen i det kommende kultur- og bevægelseshus, KU.BE, kunne komme til at se ud. Konsulentgruppen: Hali Jafar Kommunikation, strategi, marketing og organisationer Janus Juell-Sundbye Kommunikation, strategi, marketing og organisationer Jelena Mansurova Strategi, organisation og ledelse Jesper Kongsted Marketing, grafisk design og kommunikation Lazzat Eralieva Finans, forretningsudvikling og projektledelse OM KONSULENT- GRUPPEN Som konsulentgruppe har vores forskelligartede kompetencer og akademiske tilgang været en kærkommen ressource i den proces, KU.BE gennemgår. Konsulentgruppens intentioner har været at udfordre og nuancere styregruppens beslutningsgrundlag for KU.BEs endelige udformning. Den udfordring har vi påtaget os og i denne rapport givet vores bud på at løse.

3 Den 2. december 2014 tog konsulentgruppen den opgave at finde løsningsmodeller for madzonen i KU.BE. Opgaven indeholdt mange spørgsmål og affødte en del flere: Hvordan kan madzonen i KU.BE drives og finansieres? Hvilke koncepter skal KU.BE satse på og ikke satse på? Hvilke faktorer er vigtige for at kunne tiltrække mennesker? Er det de unge mennesker, der skal udgøre størstedelen af brugerne? Eller kan hr. og fru Jensen på den anden side af vejen i Flintholm også se deres behov blive dækket i KU.BE? Gennem kvantitative og kvalitative undersøgelser har vi gennem forløbet tilegnet os en bred viden, der sammen med vores akademiske viden og egne erfaringer, har kunnet hjælpe til at besvare de mest relevante spørgsmål. I samarbejde med Camilla Jarltoft og Marianne Hovmand, har vi fundet frem til et interessant fundament for at løse den overordnede opgave. Fundamentet er bygget op af 3 dele: en komparativ analyse af eksisterende madsteder, en analyse af menneskers præferencer for stemning og en økonomisk analyse med en model for business case. Således har vi et bredt fundament, der kan fortælle hvordan madzonen i KU.BE kan løbe rundt, hvordan KU.BE skal positionere sig i forhold til lignende madsteder og hvilken stemning der kan tiltrække mennesker. Desuden har vi, med udgangspunkt i rapportens konklusioner, skitseret to tænkte scenarier for Madzonen, der kan tjene som inspiration til de næste skridt for Madzonen. KU.BE er et kultur- og bevægelseshus, som for første gang slår dørene op i udgangen af 2016, og der er blandt Frederiksbergborgerne en vis forventning og begejstring for husets funktion og dets værdi. Derfor håber vi, denne rapport vil hjælpe Frederiksberg Kommunes politikere, styregruppen for KU.BE og forvaltningens embedsfolk til at tage de bedst mulige beslutninger. God læselyst! OM RAPPORTEN

4 @ LIGNENDE MADSTEDER

5 For at få indsigt i og blive inspireret af hvordan café/madsteder fungerer i andre kultur- og bevægelseshuse, har vi besøgt en række lignende huse i Københavnsområdet. Vi har gennemført interviews med de ansvarlige ledere, bestyrere og andre, der har indsigt i, hvordan deres café/madsted fungerer som en del af et kulturhus. Spørgsmål I de interviews vi har gennemført, har vi fokuseret på at få en række nøgletal, der fortæller noget om hele huset: Hvor mange besøgende huset har årligt, åbningstider og hvordan huset og café/madsted er organiseret. På samme måde har vi spurgt ind til, hvor mange besøgende husets café/madsted har, hvor stor omsætningen er, prisniveau, antal ansatte, kapacitet, siddepladser og lidt om konkurrencesituationen for husets café/madsted. Et af de spørgsmål Frederiksberg Kommune skal tage stilling til før åbningen af Madzonen er organisationsformen for Madzonen - altså om Madzonen skal drives af KU.BE. selv, af Frederiksberg Kommune eller udliciteres til en privat forpagter. Vi har derfor i vores undersøgelser specielt fokuseret på dette spørgsmål. De seks huse vi har valgt at beskrive, har alle gjort deres erfaringer med flere forskellige modeller for organisation af café/madsted. OM LIGNENDE MADSTEDER

6 Eksempler Eksempelvis har Trommen i Hørsholm i en årrække været drevet som et aktieselskab. Det er nu opgivet. Trommen er igen kommunalt drevet og Spisetrommen er udliciteret til Allehånde. Allehåndes vision er at kombinere sund og bæredygtig mad med kommerciel forretning - og sociale projekter. 60% af de ansatte i SPISETROMMEN er døve. Som opstartshjælp betaler Allehånde det første år ikke forpagtningsafgift til Hørsholm Kommune. Kulturhuset Indre By har flere gange afprøvet modellen med en privatforpagtet café, men uoverensstemmelser omkring prisniveauet i caféen og samarbejdsvanskeligheder i det hele taget, har medført at CAFÉ LIGHT i dag udelukkende er bemandet af kommunalt ansatte medarbejdere. Caféen må ikke generere overskud til resten af huset. Café le Rouge i Nørrebrohallen er af Københavns Kommune udliciteret til en gruppe på tre personer, der med stor succes driver husets café/madsted. Som en del af driftsaftalen med Københavns Kommune betaler Café le Rouge kr. om måneden.

7 De relevante steder For hver af de seks huse beskriver vi, på hvilken måde husene og café/madsted ligner eller er forskellig fra KU.BE. Vi beskriver, hvilke aktiviteter huset har, hvordan huset bruges og hvorvidt de ansatte i café/madsted indgår som en del af husets daglige funktion. De seks steder, vi har valgt, er: SPISEHUSET i Kulturværftet i Helsingør SPISETROMMEN i Trommen i Hørsholm CAFÉ LE ROUGE i Nørrebrohallen - Københavns Kommune CAFÉ LIGHT i Kulturhuset Indre By - Københavns Kommune ØENS SPISESTED i Prismen på Amager - Københavns Kommune CAFE HANNE i Kedelhallen på Frederiksberg I den sorte boks, der afslutter gennemgangen af café/madsted for hver af de seks huse, fremhæver vi en række faktorer, som kan være nyttige at være opmærksom på, hvis man vælger en lignende model for Madzonen i KU.BE. Gennemgang og beskrivelse af de seks lignende café/madsteder er vedhæftet rapporten.

8 9 STEMNING

9 Hvad får dig til at besøge et bestemt sted? Hvad er folks præferencer lige nu? Kan man måle hygge? Skal der være bløde møbler? HYGGE belysningmusik Møbler Pris FOLK Atmosfære Hvad er den bedste stemning? Høj eller lav musik? Hvordan skal belysningen være?

10 På de kommende sider dykker vi ned i en online spørgeskemaundersøgelse, hvor vi har spurgt ind til borgeres brug og oplevelser af café/madsteder og deres præferencer for bl.a. stemning disse steder. Her klarlægger vi de præferencer, de adspurgte har, vedrørende stemning på café/madsteder. Spørgeskemaets respondenter er fundet gennem deling via sociale medier og der var i alt 108 svar. OM STEMNING Dernæst beskriver vi to arketyper, der findes rundt om i København og Frederiksberg lige nu. Den ene types stemningspræferencer stemmer klart overens med spørgeskemaundersøgelsens hovedpointer og vi har desuden oplevet, at denne type bliver imødekommet på spisesteder, caféer og lignende madsteder i København og Frederiksberg. Vi beskriver desuden modpolen til denne arketype for at vise, at der også findes elementer af de mest populære præferencer hos andre modsvarende arketyper og det viser desuden forskellene. Slutteligt nævner vi en række tendenser, der har vist sig gennem spørgeskemaundersøgelsen og vores feltarbejde.

11 Resultater af spørgeskemaundersøgelse Vi har modtaget 108 svar på en spørgeskemaundersøgelse, vi har foretaget online. Her har vi spurgt ind til folks vaner og præferencer, når de køber mad- og drikkevarer på caféer og andre madsteder. Undersøgelsen viser, at kun 15,2% ønsker, at stedet de besøger, er børnevenligt og 13,3% efterspørger, at det er en god arbejdsplads. Dette virker paradoksalt, hvis man ser på respondenternes alder; hele 82,4% af respondenterne er i aldersgruppen 25 til 44 år. Denne aldersgruppe kunne forventes at have børn og arbejde, hvilket derfor burde kunne aflæses i deres præferencer for de steder, de går ud. Dette er dog ikke tilfældet, og det kan have at gøre med måden, de bruger kaffe- og/eller spisesteder. Hele 90,7% af de adspurgte mødes med andre, de kender og 9,3% tager alene af sted for at læse eller på anden måde fordybe sig. Der er 17,6 % der arbejder eller studerer alene eller med en gruppe. Vi kan dog ikke, på baggrund af undersøgelsen, fastslå om personer med børn i højere grad går ud med andre voksne og uden at være i selskab med børn. Hvordan bruger du kaffe- og/eller spisesteder?

12 Undersøgelse af stemning/atmosfære På baggrund af spørgsmålet i spørgeskemaet Jeg besøger steder, fordi stemningen er, kan vi kortlægge hvilken type stemning eller atmosfære, folk foretrækker. Igen er det vigtigt at lægge mærke til de adspurgtes alder; primært år og år. 52,4% foretrækker en intim stemning, hvor 25,7% ønsker god plads. Det stemmer overens med at kun 6,7% vil have et sted med langborde - hvor man som regel sidder lidt klumpet sammen og tæt - og 17,1% vil have små borde, hvor man som regel har lidt luft mellem grupperne; man sidder mere tæt med sit selskab og knap så tæt på andres borde. Belysning skal ikke være for kraftig 18,1% ønsker kun lidt belysning hvor kun 3 af de 108 respondenter synes om meget belysning, hvilket er i overensstemmelse med, at de adspurgte mennesker ønsker en intim og tilbagelænet stemning. Musik er en god ting bare ikke for højt 37,1% tilkendegiver at de gerne vil have lav musik mod 4,8% der vil have høj musik og 6,7% der ingen musik vil have. Der er altså et ønske om en form for atmosfæreskabende baggrundsmusik, der ikke overdøver, men som kan være med til at påvirke stemningen. Vi har ikke undersøgt, hvilken musik folk foretrækker, men valget af musik er endnu en måde, man i et spisested kan skabe en bestemt atmosfære.

13 Jeg besøger steder, fordi stemningen er: Alder Køn

14 Hvad betyder moderne? Vi har oplevet at mange steder har gamle møbler og derfor havde vi en antagelse om, at mange foretrækker Gammelt, en af svarmulighederne i spørgeskemaet. Alligevel ønskede flere mennesker moderne frem for gammelt - 20% for en moderne atmosfære og 17,1% meldte gammelt som en præference. Derfor er det vigtigt at vurdere, hvad folk mener, når de har svaret moderne. Det sterile look har tidligere har været meget oppe i tiden og kan stadig findes i nogle restauranter, når de vil fremstå strømlinede og effektive, men ingen i undersøgelsen ønskede en steril atmosfære. Derimod er den trend blevet erstattet af de mere hyggelige, hjemlige, tilbagelænede stemninger, som fremelskes med fx bogreoler, lav belysning, bløde og gamle møbler, håndlavede ting fx i træ og andre effekter som radioer, LP er eller charmerende beholdere. Derfor kan vi konkludere at moderne ikke længere betyder sterilt. At noget er Hipster har været oppe i tiden de seneste par år. Alligevel efterlyser kun 11,4% sådan en stemning. Flere af de andre svar (intim, tilbagelænet, råt/upoleret, frivillighedsånd, gammelt) er dog ting, der normalt bliver associeret med, at noget er hipster. Derfor er det nærliggende at konkludere, at selve ordet har fået negativ klang, og derfor ikke er et populært svar. Fx foretrækker 34,3% en rå/upoleret stemning og 85,7% foretrækker en tilbagelænet stemning, der ellers begge er centrale i en hipster-atmosfære. Frivillighedsånd er gennem de senere år vundet frem med not-for-profit-caféer bl.a. skabt af byens NGO er eller andre godgørende initiativer. Men kun 10,5% synes godt om det, så det er ikke en decideret præference hos de adspurgte. Alligevel svarer det til 11 ud af 108 respondenter, der fremhæver det som en ting, de besøger steder for. Derfor har det en vis, om end relativt lille, værdi at gæsterne ved, at tjenerne arbejder gratis og at overskuddet går til et godt formål. Så hvad mener folk, er moderne? Det er tydeligt, at der er visse tendenser forskellige steder ude i byen, som bør indlemmes i beslutningerne for Madzonen, men dette spørgsmål er alligevel en nærmere undersøgelse værd.

15 På de kommende sider beskriver vi et par arketyper, som kan findes blandt de mennesker, der bruger Københavns og Frederiksbergs kulturliv. De er på sin vis hinandens modpoler og de bliver beskrevet overdrevet for at understøtte de moodboards, vi har udarbejdet. Meningen er, at beskrivelserne og moodboard erne giver anledning til refleksion over hvilke virkemidler, der kan tiltrække mennesker. Konklusionerne er draget på baggrund af en grundig analyse af Københavns og Frederiksbergs caféliv i alle ender af skalaen, fx steder som Meyers Deli, Musiksmag, Café Obelix, CBS kantine, Kulturhus Indre By og mange andre. Baseret på viden fra flere interviews arbejder vi med en antagelse om, at alder eller sociale forhold som indkomst og bopæl ikke påvirker folks præferencer for stemning, og hvor de har lyst til at gå hen. Derfor fungerer arketyperne og de medfølgende moodboards som indspark til beslutningen om, hvilken stemning KU.BE beslutter at skabe for Madzonen og hvilke konsekvenser, det kan have. OM ARKETYPER Baseret på spørgeskemaundersøgelsen og vores feltarbejde, beskriver vi en række tendenser, der har været aha-oplevelser for os. De virker dog selvfølgelige, når nu de er blevet erkendt, men de kan forhåbentlig give anledning til yderligere refleksion.

16

17 Den kreative klasse Her går Københavns unge studerende og den kreative klasse hen, når de skal hygge sig med venner eller sidde alene med en bog. Mange medbringer læsestof og/eller computer, men stedet i sig selv har ikke nødvendigvis fokus på at imødekomme dette. I stedet er der fokus på hyggelig stemning med lav belysning, og der vil som regel være lav musik med tidstypiske indie/electro-bands eller gamle LP er med David Bowie eller noget endnu ældre, fordi det i sig selv er hyggeligt med en grammofonspiller. Interiøret har et råt eller upoleret udtryk, fx i form af gamle møbler eller andet interiør, kreative lamper, reoler og lignende udformet i træ, rå stemning med blottede vægge så man kan se murstenene i væggen og hjemmesyede pudebetræk. Hvis stedets stemning minder om en brun bodega, mormors stue eller en hyggelig version af en fabriksbygning, er den kreative klasse tilbøjelig til at besøge stedet. Der er steder, der med succes har langborde eller større borde (fx Tjili Pop, Retro Indre By, Props, Ølbaren på Elmegade) og her sidder folk i deres egne grupper i hver deres ende af bordet, men er ikke blege for at interagere med hinanden, hvis anledningen opstår. Frivilligsteder og not-for-profit-caféer kommer ofte automatisk til at indskrive sig i denne kategori, da ressourcerne til indretning er sparsomme og man derfor tilegner sig et virvar af forskelligt udseende møbler. Som regel har disse steder ikke den store bemanding, men klarer sig med en enkelt eller to til at tage sig af kunder og rydde af. Dette underbygger den tilbagelænede stemning, man møder her.

18 Den (unge) professionelle

19 Her går den (unge) professionelle hen, når han/hun enten skal arbejde på sin Mac eller ipad, holde et kaffemøde med en kollega eller netværke og drikke drinks med sine ligesindede venner. Enten er stemningen centreret omkring, at man kan arbejde med rigelig belysning, mindre borde der indbyder til at sidde sammen og kvalitetskaffe og her spilles meget lav musik eller slet ingen eller mere festlige og sociale steder med baggrundsmusik eller en DJ og hvor man får lækre og kreative drinks med kvalitetsalkohol (fx The Rum Club eller Zefside). Interiøret er præget af kendte designprodukter og har et til tider sterilt udtryk med matchende stole og borde, ofte forskellige størrelser borde der har plads til enten individer eller grupper og hvis der er kunst på væggene er den stilren og distraherer ikke for meget. Hvis ikke det er decideret sterilt, er der lyse farver og lyst træ, som fx på Lidkoeb. De mere festlige og hyggeligt sociale steder kan have fokus på mørkt træ og pæne, gamle vitrineskabe, ligesom de har på The Rum Club. Et uddannelsessted som CBS kommer ofte automatisk til at indskrive sig i denne kategori, da der er fokus på en funktionel indretning med fornuftige siddepladser frem for bløde hyggemøbler og borde der indbyder til effektivitet i en gruppeproces. Den (unge) professionelle

20 Tendenser Grænserne mellem ung og gammel, folkeligt og nyskabende, elitært og traditionelt, er ikke længere så klare og firkantede som tidligere, når det drejer sig om interaktion med andre, sociale arrangementer og stemning. Det folkelige er en nutidig, stemningsgivende tendens, der tiltaler både unge og gamle og det er fællesskabet, der er i højsædet. Som det fremgår af diagrammet til højre, foretrækker 8,4% (1) af de adspurgte folkelige arrangementer og 25,2% (2) foretrækker dem i mindre grad. 43,9% foretrækker både folkelige og elitære arrangementer (eller er ligeglade) som det fremgår af (3). Det ses at flere respondenter svarer mod folkeligt end mod elitært. Folkeligt Elitært

21 Dette postkort fra Laundromat er et par år gammelt og var en del af en større debat omkring amning i det offentlige rum. Den er ikke længere nødvendig. Børnevenligt er et af de elementer, der ikke længere nødvendigvis skal være til stede for, at man tager børnene med. Det offentlige rum er i høj grad til for alle; folk er tolerante overfor børn og børnefamilier og de øvrige gæster kan godt mærke på atmosfæren, hvor meget børn kan fylde. Kun 15,2% efterlyste børnevenlighed i deres brug af caféer og spisesteder Seniorer placeres ofte fejlagtigt i en bestemt præference-boks, men mange i denne målgruppe bryder med fordommene og har brede interesser, der ikke er begrænsede til det, de gamle gerne vil have. Derfor giver det ikke mening at skabe en stemning, man forventer, denne målgruppe vil have.

22 De sociale medier bruges aktivt af de, der deler øjebliksbilleder med deres venner. De ting, der deles, er billeder og beskrivelser, fx af en hel væg fuld af fastmonterede gamle radioer, træer der har fået tøj på i form af hjemmestrik, pæne blomster, en sjælden grammofonplade, en flot og lækker kage, en.gif på en skærm af en kat der nyser eller et flot, gammelt bordfodboldspil med mærkeligt udseende spillere. Det er værd for Madzonen at spekulere i disse små, finurlige ting og sørge for at have noget med særpræg, der kan skabe hype (i større eller mindre grad) på de sociale medier. Konklusion Man behøver ikke i så høj grad at tage hensyn til at inkludere enkelte målgrupper som børnefamilier, seniorer eller de unge; tværtimod skal man se alle målgrupperne som en samlet enhed, der hægter deres præferencer op på det, der sker. En oplevelse kan være en lille, anderledes ting, som kun kan opleves på lige dén måde i KU.BE. Det kan skabe opmærksomhed, der deles af andre via de sociale medier. Det er oplevelser og en grundlæggende hyggelig stemning, der danner grobund for, hvorvidt forskellige målgrupper bliver tiltrukket af et sted som madzonen i KU.BE et offentligt rum med plads til alle.

23 ØKONOMI

24 OM ØKONOMI På de følgende sider viser vi en business case, der er skabt på baggrund af en større økonomisk undersøgelse. Undersøgelsen indbefatter en kortlægning af lokalområdets øvrige madsteder hvad angår priser, daglige besøgende, daglige virke og konkurrencegrundlag. Desuden har vi undersøgt priser hos lignende caféer og madsteder rundt omkring i København og Frederiksberg. Casens resultater skal give et overblik over de centrale økonomiske elementer, der påvirker beslutningerne omkring driften af Madzonen. På baggrund af denne undersøgelse fremhæver vi en række grundlæggende faktorer, der vil påvirke Madzonens økonomiske succes. Disse konklusioner udspringer fra en dynamisk økonomisk model, der vil være til rådighed for KU.BEs arbejdsgruppe.

25 Dette er analysen for de primære strategiske faktorer, der vil påvirke valget mellem privat eller kommunal forpagterkontrakt for Madzonen i KU.BE. Analysen er baseret på observationer fra kvalitative undersøgelser som fremgår af de to diagrammer (1 og 2). Observationerne har vi indekseret og sammenlignet og på baggrund af en sammenligning mellem privat- og kommunal forpagter, har vi skabt nedenstående model. De primære strategiske faktorer, som blandt andet påvirker valget mellem privat eller kommunal forpagterkontrakt, er: 1. I hvilket omfang kan kommunen påvirke forpagterens prisniveau?. 2. I hvilket omfang kan kommunen påvirke forpagteren når større arrangementer afholdes (koncerter og lignende arrangementer i performancezonen eller andre zoner)? 3. Forpagterens engagement og villighed til at investere I at tiltrække kunder (fx markedsføring, branding mm.) 4. Prisniveauet set fra kundens perspektiv 5. Kvalitetsniveauet for den standardiserede mad- og service. Diagram 1. Analyser af kundernes ønskede prisniveau, forpagterens engagement og Frederiksberg Kommunes indflydelsesniveau. 5) Kvalitetsniveauet for mad og service 1) KU.BEs indflydelse på forpagterens prisniveau ) KU.BEs indflydelse på servicering af større arrangementer Diagrammet viser, at der er fordele ved at vælge en kommunal forpagtning (høj grad af indflydelse, lavere prisniveau fra kundens perspektiv), men også at der er andre fordele ved en privat forpagtning (højere motivationsgrad til at tiltrække kunder, højere kvalitetsniveau). Dermed skal fordelene ved de to forpagtningstyper vejes op mod hinanden, når beslutningen om hvilken model der vælges, skal træffes. 4) Prisniveauet set fra kundens perspektiv Privat forpagtet Kommunalt forpagtet 3) Potentiel motivation til at tiltrække kunder til KU.BE

26 Efter at have analyseret forskellige kriterier (se diagram 1) kan vi konkludere, at en privat forpagter kan være motiveret til at tiltrække kunder fra gaden folk som er uden for KU.BE ved at investere i markedsføring og promoveringskampagner. Dette er understøttet af det faktum, at en kommerciel organisation forventes at være drevet af profit og er interesseret i at øge deres brandværdi. Samtidig kan vi sige, at en kommunal forpagter højst sandsynligt vil fungere som en understøttende funktion i KU.BE ved at tilbyde en service for de allerede eksisterende gæster i huset. Vi går ud fra, at KU.BE er interesseret i at investere i at tiltrække gæster til madzonen og netop vil tage denne funktion på sig især en privat forpagter hvis indtægt afhænger af antallet af kunder. På den anden side konkluderer vi, at Frederiksberg Kommune potentielt kan have ringe indflydelse på en privat forpagter. Det medfører, at det kan være udfordrende for kommunen at stille visse krav og forventninger, fx i forhold til at understøtte visse kulturelle- eller sportslige arrangementer i KU.BE eller til at tilbyde bestemte priser for arrangementerne med mindre det fremgår af den indgåede kontrakt. En anden konklusion er, at en privat forpagter potentielt kan levere højere standarder for madkvalitet og serviceniveau grundet højere kompetenceniveau og større erfaring. Til sammenligning vil en kommunal forpagter ikke have de samme kompetencer eller erfaring og derfor kan standarden for madkvalitet og serviceniveau være lavere (se graf 2). Diagrammet giver et billede af analyseresultaterne ud fra en indeksering fra 0 til 6 hvor 6 repræsenterer 100%. Diagram 2: Prisniveau set fra kundens perspektiv sammenlignet med pris/kvalitet Privat forpagter Ejet af KU.BE Prisniveau for kunderne Kvalitetsniveau i henhold til standardisering

27 Diagram 3 viser Madzonens indtægter ud fra 7 kategorier: Kaffe o.a., bagværk, måltider, understøttelse af events, kurser i uddannelseskøkken, automater og gratis events og kurser i uddannelseskøkken. Diagram 3 KU.BE Madzone-indtægter efter kategori Understøttelse af events kr kr kr kr kr kr kr kr kr 0 kr År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 Automater Kurser i uddannelseskøkken Bagværk Kaffe o.a. Måltider Gratis events og kurser i uddannelseskøkken

28 Det fremgår, at den største indtægtspost for Madzonen i år 1 er måltider altså varme retter og frokost. Det anslås, at denne kategori vil generere kr. pr. måned i år 1 og da den daglige omsætning i KU.BE vil stige, vil antallet af solgte måltider stige proportionelt, hvilket resulterer i kr. i indtægt pr. måned i år 5. Kategorien der giver den næststørste indtægt for Madzonen er salg af kaffe, sodavand og andre drikkevarer. Det fremgår, at indtægten i år 1 i denne kategori er kr. pr. måned og vil stige proportionelt med stigningen i antallet af daglige kunder, hvilket giver kr. i indtægt pr. måned i år 5. Bagværk som wienerbrød, kager og sandwich er den tredjestørste indtægtspost og den viser de samme stigningstendenser i den gældende periode. I år 1 og år 5 giver bagværk henholdsvis kr. og kr. pr. måned i indtægt. Automater vil skabe en relativt lille indtægt på kr. pr. måned i år 1 og kr. pr. måned i år 5. Det formodes, at den resterende kategori ikke skaber indtægt til Madzonen, da arrangementerne er gratis. Denne kategori giver et tab på kr. pr. måned og dette tal vil ikke ændre sig fra år 1 til år 5.

29 Diagram 4 viser Madzonens omkostningsfordeling i 7 kategorier. Beregningerne viser, at den største omkostning er fuldtidsansatte. Det formodes, at der vil være tre fuldtidsansatte i Madzonen hvert år i løbet af de 5 år. En månedsløn anslås til kr. og vil ikke ændre sig i løbet af perioden, hvilket resulterer i en omkostning på kr. i alt for tre fuldtidsansatte Diagram 4 Madzonens udgifter efter kategori Slitage Deltidsansatte Forbrug Husleje År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 Investering i køkken- og caféudstyr Fuldtidsansatte Råvarer (mad- og drikkevarer)

30 Den næststørste omkostning er råvarer til mad og drikkevarer. Dette tal vil stige hvert andet år fordi antallet af besøgende i KU.BE vil stige og formodentlig dermed også madsalget i Madzonen. Det anslås, at de samlede omkostninger til råvarer i år 1 er kr. pr. måned og vil stige til kr. pr. måned i år 5. Den tredje store omkostningspost er en éngangsinvestering i køkkenudstyr. Det anslås, at de samlede udgifter til køkkenvarer vil være 1 mio. kr. og i diagrammet er den nedskrevet for 5 år, hvilket resulterer i kr. pr. år. To yderligere omkostningskilder er løn til deltidsansatte og slitage, som anslås at være henholdsvis kr. og kr. pr. måned. Disse tal vil formodentlig ikke ændre sig i løbet af den gældende periode. Da vores beregninger er lavet for et scenarie, hvor Madzonen er kommunalt forpagtet, har KU.BE ingen udgifter til leje og forbrug, hvorfor disse kategorier er sat til ingen omkostninger i diagrammet.

31 Diagram 5 viser sammenhængen mellem Madzonens samlede indtægter og omkostninger. Som det fremgår af år 1, formodes de samlede omkostninger at være kr. pr. måned og den samlede indtægt at være lavere, kr. pr. måned, hvilket resulterer i et underskud for Madzonen (diagram 4 viser detaljerne for profit og tab). Allerede i år 2 vil situationen have ændret sig og de samlede omkostninger vil være lavere end den samlede indtægt, hvilket betyder, at Madzonen vil begynde at skabe profit. I år 2 vil den samlede indtægt være kr. pr. måned og de samlede omkostninger vil være lidt mindre, nemlig kr. pr. måned. Beregningerne viser, at forskellen mellem de samlede indtægter og omkostninger vil fortsætte med at stige i løbet af den pågældende periode og i år 5 vil forskellen være kr. pr. måned. Stigningen i både omkostninger og indtægter forklares af det øgede antal besøgende i KU.BE og dermed et øget antal kunder i Madzonen. kr Diagram 5 Madzonens indtægter og udgifter kr kr kr kr kr kr 0 År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 Samlede månedlige indtægter Samlede månedlige udgifter

32 Diagram 6 viser sammenhængen mellem profit og tab for perioden mellem år 1 og år 5 og viser desuden forandringen i de daglige indtægter for perioden. Første år vil Madzonen generere et underskud på kr. pr. måned. Allerede i det følgende år vil Madzonen generere profit på kr. pr. måned og ifølge vores beregninger vil denne tendens fortsætte og profitten vil fortsætte med at øges for hele perioden og resultere i kr. pr. måned i år 5. Dette er igen forklaret ved et øget antal overordnede KU.BE-gæster. Den højre akse viser det samlede daglige antal KU.BE-gæster. Den blå linje viser tendensen og antallet vil stige gradvist fra 716 gæster i år 1 til 775 gæster i år 5, baseret på vores antagelser. kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Diagram 6 Balancen mellem Madzonens overskud og underskud År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 Over-/underskud i Madzonen Dagligt antal gæster i KU.BE

33 ANALYSE AF BUSINESS CASE

34 Madzonens kunder Der er to typer besøgende, der forventes at være faste kunder i Madzonen. Flowet af kunder forventes at komme fra de generelle KU.BE-besøgende, altså de regelmæssige gæster, og deltagere i diverse arrangementer og kurser i KU.BE. De andre typer af besøgende er eksterne, altså kunder der direkte besøger Madzonen fx tilbringer tid i caféen og ikke deltager i de andre zoner. Grunden til det kan være at Flintholm-området er et beboelsesområde og ikke er særligt attraktivt. Den ringe aktivitet i caféer og restauranter i området er et godt eksempel herpå. Derudover gør den hurtige og belejlige metrolinje det let at bevæge sig til andre områder af København og Frederiksberg, hvor der er spisesteder og caféer. Derfor er det urealistisk at forvente et stort antal kunder der kommer til udefra. Dermed er Madzonens succes afhængig af hele KU.BEs succes. Hvem er interesseret i at besøge KU.BE - hvornår? Børnehave- og skolebørn (ca ) Studerende (ca ) Fuldtidsansatte (ca ) Pensionister (ca ) Fleksible arbejdende* (ca ) 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 hverdage weekender hverdage weekender hverdage weekender hverdage weekender hverdage weekender * Barsel, freelancere, ledige, osv. Ca ledige og ca på barsel

35 I løbet af dagen i hverdagene mellem klokken 9 og 16 forventes den typiske KU.BE-besøgende at være børn fra børnehaver og skoler, pensionister og folk med arbejde, der er fleksible (fx på barselsorlov, freelancere osv.). Fra denne kategori kan pensionister og de fleksible arbejdende ses som potentielle kunder i Madzonen. Børnene må forventes at medbringe egen mad og skal derfor ikke ses som kunder. Antallet af kunder i løbet af hverdagene forventes at stige hen ad eftermiddagen når studerende og fuldtidsarbejdende gæster diverse events og aktiviteter, såsom koncerter, opførsler og yoga og andre hold. Derfor er der en risiko for, at eftermiddag og aften er en overbesøgt tid i Madzonen. Weekender vurderes at være de travleste tidspunkter i KU.BE og derfor også i Madzonen. Den største gruppe af besøgende forventes at være forældre med børn efterfulgt af unge mennesker (sidst i folkeskolen, gymnasieelever og universitetsstuderende). For at sikre et jævnt flow af besøgende foreslås det derfor at undgå overlap af aktiviteter; de aktiviteter, der er sigtet mod fx pensionister og fleksible arbejdende, bør lægges inden kl. 15, når de er de eneste potentielle brugere af KU.BE. Weekendevents kan målrettes mod børn og familier. Med hensyn til vejrmæssige sæsoner forventes det at efterår-vinter-forår er højsæson for KU.BE, når indendørsaktiviteterne er mest efterspurgte. Derfor vil højsæsonen for Madzonen starte i oktober og gå frem til april. Det giver derfor mening at have faciliteter til udendørsservering og siddepladser, såvel som at have musik og andet der kan tiltrække kunder i løbet af sommeren.

EKSEMPEL PÅ KU.BE-DREVET MADZONE

EKSEMPEL PÅ KU.BE-DREVET MADZONE EKSEMPEL PÅ KU.BE-DREVET MADZONE BEVÆGELSE - DANSEHOLD - YOGA - GYMNASTIK - LEG - KLATREVÆG - UDE/ INDE-AKTIVITET - ÅBEN SCENE - MUSIKUNDERVISNING - KONCERT Blandt de kulturhuse vi har undersøgt er flere

Læs mere

EKSEMPEL PÅ MADZONEN PRIVAT FORPAGTET

EKSEMPEL PÅ MADZONEN PRIVAT FORPAGTET EKSEMPEL PÅ MADZONEN PRIVAT FORPAGTET BEVÆGELSE - DANSEHOLD - YOGA - SUNDHED - ØKOLOGI - LEG - KLATREVÆG - UDE/INDE-AKTIVITET - ÅBEN SCENE - KONCERTER - DIGT OPLÆSNING Flere af de kultur- og medborgerhuse

Læs mere

KULTURVÆRFTET I HELSINGØR

KULTURVÆRFTET I HELSINGØR KULTURVÆRFTET I HELSINGØR CAFE - HØJ KVALITET - HØJ STANDARD - GODE RÅVARER - ØKOLOGI - BÆREDYGTIGHED - SØNDAGSBRUNCH MED ÅBEN SCENE - PROFESSIONELT SPISEHUSET Kulturværftet åbnede 10. oktober 2010. Værftets

Læs mere

Holdnings- og adfærdsanalyse - de unge i Birkerød

Holdnings- og adfærdsanalyse - de unge i Birkerød Holdnings- og adfærdsanalyse - de unge i Birkerød De unges rolle i revitaliseringen af bymidten I processen hen imod at re-vitalisere bycentrene i Rudersdal fokuserer vi i denne undersøgelse på Birkerød

Læs mere

Step by Step - en faseopdelt tilgang til forretningsudvikling

Step by Step - en faseopdelt tilgang til forretningsudvikling EPI-center Danmark er et dynamisk og udviklende branchekontorfællesskab for iværksætter- og mikrovirksomheder, der arbejder inden for online salg og markedsføring. Vores kontorfællesskab strækker sig over

Læs mere

Om undersøgelsen... 3. Respondenter... 4. 1. Konferencer for medarbejderne... 5. 2. 94 pct. planlægger konferencer i år... 6

Om undersøgelsen... 3. Respondenter... 4. 1. Konferencer for medarbejderne... 5. 2. 94 pct. planlægger konferencer i år... 6 - Medierapport 2010 Indhold Om undersøgelsen... 3 Respondenter... 4 1. Konferencer for medarbejderne... 5 2. 94 pct. planlægger konferencer i år... 6 3. Typiske konferencedeltagere... 7 4. Vil have alt

Læs mere

Bilag 3 til spritstrategien 2011-13

Bilag 3 til spritstrategien 2011-13 Bilag 3 til spritstrategien 2011-13 Forundersøgelsens resultater Arbejdsgruppen har indledningsvis holdt et strategiseminar, hvor Sociologerne Jakob Demant (Center for Rusmiddelforskning) og Lars Fynbo

Læs mere

NY JUMPFOOD CAFE I JERES HAL?

NY JUMPFOOD CAFE I JERES HAL? NY JUMPFOOD CAFE I JERES HAL? Jumpfood er et koncept for cafeer/cafeteria i idrætshaller, der udfordrer den generelle opfattelse af mad og identitet i idrætslivet og medtænker indretning og markedsføring.

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere

Markedsanalyse. Kantinegæstens stemme

Markedsanalyse. Kantinegæstens stemme Markedsanalyse 23. august 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V Kantinegæstens stemme T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Highlights 63 pct. af danskerne har adgang til en kantine

Læs mere

EVENTYR PÅ MENUEN. Manual til restaurantkoncept

EVENTYR PÅ MENUEN. Manual til restaurantkoncept EVENTYR PÅ MENUEN Manual til restaurantkoncept INDHOLD Præsentation Konceptbeskrivelse Brandingstrategi Stemningen Eksteriør Interiør Marketingsværktøjer Kommunikationsplan (online) Kommunikationsplan

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

De oversete idrætsudøvere kombinerer fællesskab og fleksibilitet

De oversete idrætsudøvere kombinerer fællesskab og fleksibilitet De oversete idrætsudøvere kombinerer fællesskab og fleksibilitet Det er en udbredt opfattelse, at nyere individuelle motionsformer som løb og fitness, der har vundet kraftigt frem, står i modsætning til

Læs mere

trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber

trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber 2 Hovedbestyrelsens sammenfatning af undersøgelse fra Center for Ungdomsstudier, udarbejdet oktober 2014 Introduktion Er det

Læs mere

Brugen af musik hos overnatningsvirksomheder

Brugen af musik hos overnatningsvirksomheder Brugen af musik hos overnatningsvirksomheder Udarbejdet af HORESTA i samarbejde med Koda Juli 2016 HOTEL, RESTAURANT & TURISTERHVERVET VIDEN & UDVIKLING analyse@horesta.dk BRUGEN AF MUSIK HOS OVERNATNINGSVIRKSOMHEDER

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

Tidsplan vandfaldsmodel. Hvad er det første der skal gøres? Dialogmøde med Trim hvor vores planer og ideer diskuteres.

Tidsplan vandfaldsmodel. Hvad er det første der skal gøres? Dialogmøde med Trim hvor vores planer og ideer diskuteres. Samarbejde med foreningerne Få et mere åbent center. Vi ønsker et tættere samarbejde med Trim, for at få åbnet motionscenteret op for flere brugere. (klippekort, ugepris, sommerhus kort mm) Vi ønsker et

Læs mere

Plejecentre i Esbjerg Kommune

Plejecentre i Esbjerg Kommune Velkommen til Esbjerg Kommunes plejecentre Denne pjece giver dig information om tilbud og muligheder for hjælp, pleje, kost og aktiviteter på Esbjerg Kommunes plejecentre. Desuden kan du læse om, hvad

Læs mere

Økonomisk kortlægning af koncerter i Aarhus

Økonomisk kortlægning af koncerter i Aarhus Økonomisk kortlægning af koncerter i Aarhus Tekst: Stefan Rasmussen Udgiver: Arrangørgruppen Aarhus / Promus Foto: Bertand Ønsker du yderligere oplysninger om undersøgelsen kontakt: info@promus.dk 1 0.

Læs mere

SMIL Sundere Mad i Idrætslivet. Jumpfood i Grænsehallerne HANDLEPLAN

SMIL Sundere Mad i Idrætslivet. Jumpfood i Grænsehallerne HANDLEPLAN SMIL Sundere Mad i Idrætslivet Jumpfood i Grænsehallerne HANDLEPLAN 1 Grænsehallerne HANDLEPLAN prioriteret Formål: Grænsehallerne skal være et sundt og naturligt udgangspunkt for brugere af Grænsehallerne

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

Projekt: Anvendelse og indretning af fælles faciliteter på Fælleden. Projektejeren er en navngiven leder eller chef.

Projekt: Anvendelse og indretning af fælles faciliteter på Fælleden. Projektejeren er en navngiven leder eller chef. Projektindstilling Projekt: Anvendelse og indretning af fælles faciliteter på Fælleden Ansvarlige for projektet Projektejer Projektejeren er en navngiven leder eller chef. Projektleder Projektidé Baggrund

Læs mere

Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015.

Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015. Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015. Interviewer: Hej! Luna: Hej! Interviewer: Vil du præsentere dig selv? Tale lidt om hvad du er for én? Luna: Jeg hedder Luna og jeg er i midten

Læs mere

Spørgeskemaopsamling. Antal registrerede besvarelser: 281

Spørgeskemaopsamling. Antal registrerede besvarelser: 281 18.12.2012 Spørgeskemaopsamling Antal registrerede besvarelser: 281 Spørgsmål Antal svar Svar % Køn? 269 96 Alder? 266 95 Hvor bor du? 265 94 Nævn 3 gode ting ved Hedensted bymidte og beskriv hvorfor 231

Læs mere

Kvalitet i m2 kort fortalt

Kvalitet i m2 kort fortalt KØ B E N H AV N S U N I V E R S I T E T 2013 Kvalitet i m2 kort fortalt Hvorfor dette papir?: Formålet er at give et hurtigt overblik over emnet: kvalitet i m2 og give inspiration til emner indenfor samspillet

Læs mere

NÅR FORENINGER SAMARBEJDER

NÅR FORENINGER SAMARBEJDER Folkeoplysning i forandring Vejen Idrætscenter 23/05/2016 Analytiker Malene Thøgersen NÅR FORENINGER SAMARBEJDER Foreningslivets potentialer i yderområderne BAGGRUNDEN FOR UNDERSØGELSEN AF TVÆRGÅENDE SAMARBEJDE

Læs mere

Girls Day in Science - En national Jet

Girls Day in Science - En national Jet Girls Day in Science - En national Jet Jet Net.dk event Vejledning til Virksomheder Hvorfor denne vejledning? Denne vejledning til virksomheder indeholder ideer til, tips og eksempler på ting der tidligere

Læs mere

PUBLIKUMS- ANALYSE 2013

PUBLIKUMS- ANALYSE 2013 1 PUBLIKUMS- ANALYSE 2013 INTRODUKTION Mangfoldighedsfest Smag Verden Københavns Kommune har hvert år siden 2003 afholdt en event, der har til formål at sætte fokus på mangfoldighed og kulturel forskellighed.

Læs mere

VELKOMMEN TIL WORLD TRADE

VELKOMMEN TIL WORLD TRADE VELKOMMEN TIL WORLD TRADE Velkommen til World Trade Center Ballerup Washington og Beijing har deres - nu har også Danmark fået sit første World Trade Center. Som lejer i World Trade Center Ballerup bliver

Læs mere

VÆRKTØJ. til formulering af mål og opgørelse af ROI

VÆRKTØJ. til formulering af mål og opgørelse af ROI VÆRKTØJ til formulering af mål og opgørelse af ROI INTRODUKTION Hvis ikke vi formulerer et mål, vil vi aldrig kunne opgøre hvor langt vi når på vores møder. Og så kan vi ikke retfærdiggøre den investering

Læs mere

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse Rapport Fem koncepter for danske forsamlingshuse Landsforeningen Danske Forsamlingshuse 5 koncepter for danske forsamlingshuse Der findes i Danmark cirka 1250 forsamlingshuse, hvoraf ca. 800 er medlemmer

Læs mere

Unges madkultur. Sammenfatning. Forfattet af. Rebekka Bille, Marie Djurhuus, Eline Franck, Louise Weber Madsen & Ben Posetti

Unges madkultur. Sammenfatning. Forfattet af. Rebekka Bille, Marie Djurhuus, Eline Franck, Louise Weber Madsen & Ben Posetti Unges madkultur Sammenfatning Forfattet af Rebekka Bille, Marie Djurhuus, Eline Franck, Louise Weber Madsen & Ben Posetti 2013 Introduktion Denne sammenfatning præsenterer de væsentligste fund fra en undersøgelse

Læs mere

Bilag A Gennemgang af resultaterne i de tre rapporter Svensk 2012

Bilag A Gennemgang af resultaterne i de tre rapporter Svensk 2012 Bilag A Gennemgang af resultaterne i de tre rapporter Vi vil her præsentere resultater fra de tre undersøgelser af reformer i udlandet. Vi vil afgrænse os til de resultater som er relevante for vores videre

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Oversigt Foreningen Videomøllen søger støtte til indkøb og til reparation af udstyr (46.550 kr.). Med nyt udstyr kan vi fremadrettet vise film for

Oversigt Foreningen Videomøllen søger støtte til indkøb og til reparation af udstyr (46.550 kr.). Med nyt udstyr kan vi fremadrettet vise film for Oversigt Foreningen Videomøllen søger støtte til indkøb og til reparation af udstyr (46.550 kr.). Med nyt udstyr kan vi fremadrettet vise film for den brede Københavnske befolkning. Vi har hidtil haft

Læs mere

Opgaven. Brugervenlighed. Designparametre. Følgende krav var : Research. Målgruppe. Konklusion. sitet ikke bliver for mørkt.

Opgaven. Brugervenlighed. Designparametre. Følgende krav var : Research. Målgruppe. Konklusion. sitet ikke bliver for mørkt. Opgaven Opgaven var fiktiv og bestod i at redesigne og kode hjemmesiden Copenhagen Street Food samt at redesigne logo. Kunden ville gerne have et bedre flow på hjemmesiden og tiltrække flere besøgende

Læs mere

En guide til at begå sig på de sociale medier

En guide til at begå sig på de sociale medier En guide til at begå sig på de sociale medier Tiltræk flere gæster med de sociale medier 66% forbrugere siger, * afat alle de besøger en restaurants side på de sociale medier, før de spiser der For at

Læs mere

Dette er et referat / sammenligning af erfaringerne fra turen. Hadsten (kun center) Hammel (del af hallen) Randers Arena (del af hallen) Facks

Dette er et referat / sammenligning af erfaringerne fra turen. Hadsten (kun center) Hammel (del af hallen) Randers Arena (del af hallen) Facks Sammenligning af Fitness Centre Den 20. August 2015, var repræsentanter fra Mariagerfjord Kommunes Haller på tur tre steder, for at hører noget om forskellige måder at drive Fitness Center på. Dette er

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

NR. 24, JULI 2006 SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK

NR. 24, JULI 2006 SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK ASE ANALYSE NR. 24, JULI 2006 www.ase.dk SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK Denne analyse fokuserer på, hvordan lønmodtagere finder et nyt job, samt hvordan virksomheder finder nye medarbejdere,

Læs mere

Trafik og bil. Business Danmark august 2012 BD272

Trafik og bil. Business Danmark august 2012 BD272 Trafik og bil Business Danmark august 2012 BD272 Indholdsfortegnelse Baggrund og analyseproblem... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kørselsmønstre og biler... 3 Årets temaer... 5 Skattereformen...

Læs mere

Sådan finder du din virksomheds vækstpotentiale

Sådan finder du din virksomheds vækstpotentiale 3 sikre steps til din virksomheds vækst Hvis du er iværksætter, selvstændig eller virksomhedsejer har du sandsynligvis stiftet bekendtskab med en forretningsplan. En del interessenter som banken, potentielle

Læs mere

IAA 2010. 1. Baggrund/opdragsgiver/kampagneårsag. 2. Formål (ønsket effekt på viden, holdning eller adfærd)

IAA 2010. 1. Baggrund/opdragsgiver/kampagneårsag. 2. Formål (ønsket effekt på viden, holdning eller adfærd) IAA 2010 1. Baggrund/opdragsgiver/kampagneårsag 2. Formål (ønsket effekt på viden, holdning eller adfærd) 3. Målsætning (de konkrete målbare mål for den aktuelle kampagne) 4. Kampagne- og kommunikationsstrategien

Læs mere

Fundraising En inspirationsguide til, hvordan du lettets søger midler til dit ungdomsråd

Fundraising En inspirationsguide til, hvordan du lettets søger midler til dit ungdomsråd Fundraising En inspirationsguide til, hvordan du lettets søger midler til dit ungdomsråd Udarbejdet af Guide til fundraising Hvad gør man, hvis man har en god idé, men ingen penge? Det skal denne guide

Læs mere

Kirkebyvej 33 Hornstrup Kirkeby 7100 Vejle T F

Kirkebyvej 33 Hornstrup Kirkeby 7100 Vejle T F Nærvær og service Hornstrup Kursuscenter har personlighed. Vores størrelse er vores styrke. Den sikrer, at I oplever alle os, der arbejder her som mennesker, der vil jer noget godt. Som medarbejdere tager

Læs mere

VI FEJRER -ÅRET MED EN GADEMIDDAG-FESTIVAL GØR-DET-NEMT MED VORES STREETDINNER-GUIDE. www.streetdinners.org

VI FEJRER -ÅRET MED EN GADEMIDDAG-FESTIVAL GØR-DET-NEMT MED VORES STREETDINNER-GUIDE. www.streetdinners.org VI FEJRER -ÅRET MED EN GADEMIDDAG-FESTIVAL GØR-DET-NEMT MED VORES STREETDINNER-GUIDE www.streetdinners.org Gademiddage er for at... 1 lære sine naboer at kende og fejre den gade eller bydel man bor i.

Læs mere

Uddannelse & Job klasse

Uddannelse & Job klasse Uddannelse & Job 0. 3. klasse UU Bornholm har i dette kompendie et forslag til undervisningsforløb i det obligatoriske emne uddannelse og job til brug i indskolingen Uddannelse og job i indskolingen På

Læs mere

Faxe Kommune Oplæg den 25. september 2014

Faxe Kommune Oplæg den 25. september 2014 Faxe Kommune Oplæg den 25. september 2014 Simon Rømer Roslyng Agenda 1. DGI og udvikling af idrætsfaciliteter 2. Aktuelle udfordringer/muligheder for idrætsfaciliteter og foreninger 3. Hvordan skaber vi

Læs mere

Fortæl verden om JERES fejring af STORE SMAGEDAG Pressekit

Fortæl verden om JERES fejring af STORE SMAGEDAG Pressekit Fortæl verden om JERES fejring af STORE SMAGEDAG Pressekit 1 PRESSETIPS Jeres køkken skal da i pressen! Lækker veltillavet mad, glade inspirerede medarbejdere og tilfredse mætte kunder er værd at fortælle

Læs mere

INFORMATION OM UNGDOMS KULTUR I VIBORG KOMMUNE

INFORMATION OM UNGDOMS KULTUR I VIBORG KOMMUNE INFORMATION OM UNGDOMS KULTUR I VIBORG KOMMUNE KVANTITATIV OG KVALITATIV UNDERSØGELSE, FORÅR 2014 1 ER DER INFORMATION NOK? Nej Ja 60 40 Savner du generelt mere information om kulturelle tilbud i Viborg

Læs mere

inspirationsmøde, fordi vi meget gerne vil inddrage jer og jeres ideer i udviklingen af konceptet!

inspirationsmøde, fordi vi meget gerne vil inddrage jer og jeres ideer i udviklingen af konceptet! Dette scenarie har meget meget lidt at gøre med vores vision for vandog wellnessprojektet. Men denne visionære mand fra en helt anden tidsalder er alligevel et godt udgangspunkt for at belyse nutidens

Læs mere

Evaluering af koldtvandsforsøg i Ølgod Hallerne

Evaluering af koldtvandsforsøg i Ølgod Hallerne Dato 11.3.2013 Dok.nr. 39458-13 Sagsnr. 13-1314 Ref. MLPE Evaluering af koldtvandsforsøg i Ølgod Hallerne Indledning: Idræt og drikkevaner: Børn, unge og voksne skal drikke mindst 1-1½ liter væske om dagen.

Læs mere

HAVETS MOTIONISTER En klub- og medlemsundersøgelse i Dansk Sejlunion

HAVETS MOTIONISTER En klub- og medlemsundersøgelse i Dansk Sejlunion HAVETS MOTIONISTER En klub- og medlemsundersøgelse i Dansk Sejlunion Af DIF Analyse v. Kasper Lund Kirkegaard HAVETS MOTIONISTER Baggrund for undersøgelsen Præsentation af de tre delnotater Hovedpointer

Læs mere

Hvor bevæger HR sig hen?

Hvor bevæger HR sig hen? Rapport Hvor bevæger HR sig hen? HR træfpunkt 2005 Oktober 2005 Undersøgelsen er gennemført af Butterflies PR and more På vegne af PID Personalechefer i Danmark HR bevæger sig fra bløde værdier mod mere

Læs mere

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating CSR Speed Dating Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating Hvem er målgruppen? Hvad går metoden ud på? Hvilke forudsætninger beror metoden på? Trin 1 Trin

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse af Faxe Kommunes Tandpleje 2016/2017

Tilfredshedsundersøgelse af Faxe Kommunes Tandpleje 2016/2017 Center for Børn & Undervisning Tilfredshedsundersøgelse af Faxe Kommunes Tandpleje 2016/2017 Side 1 af 9 Indhold 1. Indledning...2 2. Analyse...3 2.1. Overordnet tilfredshed...3 2.2. Spørgsmål til forældrene...3

Læs mere

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating CSR Speed Dating Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating Hvem er målgruppen? Hvad går metoden ud på? Hvilke forudsætninger beror metoden på? Trin 1 Trin

Læs mere

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst - Modul 3: Eksternt fokus Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst... 1 Eksternt fokus... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 5 Indbydelse... 6 Program... 7 Opsamling

Læs mere

Nå mere og arbejd mindre

Nå mere og arbejd mindre Nå mere og arbejd mindre Mark Mayland www.personligworkflow.com mm@personligworkflow.com 26 74 59 71 1 Hvem har gavn af Personlig Workflow? Vi har alle brug for mere overskud i hverdagen, til at udføre

Læs mere

24. januar 2014 ADVOKATFIRMA NOTAT OM COPENHAGEN STREET FOOD - IDÉOPLÆG

24. januar 2014 ADVOKATFIRMA NOTAT OM COPENHAGEN STREET FOOD - IDÉOPLÆG 24. januar 2014 ADVOKATFIRMA NOTAT OM COPENHAGEN STREET FOOD - IDÉOPLÆG INDHOLDSFORTEGNELSE 1 BAGGRUND...3 1 JULIAN 3 APS...5 2 STREET FOOD SUPPLIES...6 3 STADEHOLDERFORENINGEN...6 4 STREET FOOD RÅDET...7

Læs mere

Musik er noget, man hører på nettet

Musik er noget, man hører på nettet MEDIEANALYSE Musik er noget, man hører på nettet Danskerne elsker streaming. Hr. og fru Danmark streamer musik som aldrig før - og ung som gammel er vi hjemmevante på et bredt udvalg af musikstreming-tjenester

Læs mere

Notat om arbejdsgruppernes foreløbige arbejde (ekstrakt af referater fra workshop og møder)

Notat om arbejdsgruppernes foreløbige arbejde (ekstrakt af referater fra workshop og møder) Notat om arbejdsgruppernes foreløbige arbejde (ekstrakt af referater fra workshop og møder) August 2015 en del af arbejdet omkring kapacitetsanalyse omkring plejeboliger og ny struktur. GRUPPER FORMÅL

Læs mere

tilsvarende nedgang i antallet af fuldtidsmedlemmer. Vi mener denne tilbagegang skyldes, at danskerne

tilsvarende nedgang i antallet af fuldtidsmedlemmer. Vi mener denne tilbagegang skyldes, at danskerne Styregruppemøde den 10. oktober 2012 Baggrund og hovedproblemstillinger I marts 2012 gennemførte DGU en værdiundersøgelse, hvor 84% af de adspurgte golfklubber tilkendegav, at DGU skal hjælpe golfklubberne

Læs mere

Nordatlantisk restaurant i Nordatlantisk Hus på Odense Havn. Forpagtningsaftalen er det første år til forhandling.

Nordatlantisk restaurant i Nordatlantisk Hus på Odense Havn. Forpagtningsaftalen er det første år til forhandling. Nordatlantisk restaurant i Nordatlantisk Hus på Odense Havn Forpagtningsaftalen er det første år til forhandling. Nordatlantisk Hus på Odense Havn inviterer hermed interesserede restauratører til at byde

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

Medlemskabstyper for fremtiden

Medlemskabstyper for fremtiden Medlemskabstyper for fremtiden Med denne publikation ønsker Dansk Golf Union (DGU) at rådgive de danske golfklubber om, hvordan de for fremtiden skal sammensætte deres medlemskabstyper, og hvorfor de skal

Læs mere

Hvordan bruger vi Skovlunde Centret?

Hvordan bruger vi Skovlunde Centret? Hvordan bruger vi Centret? Præsentation af brugerundersøgelse 12. juni 213 Baggrund for undersøgelsen Centret er en vigtig del af s sjæl Før i tiden var spændende at købe ind i centeret, og man kunne få

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne FOA Kampagne og Analyse Juni 2012 FOA har i perioden fra 1.-12. juni 2012 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

18. april 2016 Af Kristian Skov Økonomi & Virksomhedsledelse SURVEY FREMTIDENS STRATEGIUDVIKLING

18. april 2016 Af Kristian Skov Økonomi & Virksomhedsledelse SURVEY FREMTIDENS STRATEGIUDVIKLING 18. april 216 Af Kristian Skov Økonomi & Virksomhedsledelse SURVEY FREMTIDENS STRATEGIUDVIKLING FORDELING AF RESPONDENTER I alt er 17 besvarelser blevet indleveret Blandt disse er 983 beskæftiget som selvstændig

Læs mere

Felix, Sebastian og Martin R, 2.q Zealand Business College, HTX, Vordingborg 131115 Tandlægekampagne. Tandlæge Kampagne

Felix, Sebastian og Martin R, 2.q Zealand Business College, HTX, Vordingborg 131115 Tandlægekampagne. Tandlæge Kampagne Tandlæge Kampagne Gruppe: Sebastian, Felix og Martin R 1/10 Indholdsfortegnelse Forside...Side 1 Indholdsfortegnelse...Side 2 Problemformulering...Side 3 Problemtræ...Side 3 Afsender...Side 4 Mål og Målsætning...Side

Læs mere

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Den grafiske branche hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Marts 2014 Indhold Undersøgelsens hovedkonklusioner... 3 Baggrund... 3 Undersøgelsen...

Læs mere

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TEORI OG ANTAGELSER TIDSSYN 1995 KVALITATIV UNDERSØGELSE 10 interview KVANTITATIV UNDERSØGELSE 22 spørgsmål TIDSSYN 2004 Tidssynsundersøgelsens metode Tidssyn er en ny

Læs mere

Kommunal- og regionsvalg 2013 Valgkampens medier KMD Analyse November 2013

Kommunal- og regionsvalg 2013 Valgkampens medier KMD Analyse November 2013 Kommunal- og regionsvalg 2013 Valgkampens medier KMD Analyse November 2013 DANSKERNE FORETRÆKKER VALGKAMP PÅ TV FREM FOR BESØG VED HOVEDDØREN SOCIALE MEDIER KAN FÅ BETYDNING FOR UDFALDET AF VALGET VALGPLAKATER

Læs mere

1.1 De unge børneforældre

1.1 De unge børneforældre 1.1 De unge børneforældre Når jeg så kommer på biblioteket, er det også fordi, min datter gerne vil have, der kommer nogle nye ting. Det er så ikke kun bøger, det er også puslespil. Ung børneforælder,

Læs mere

Strategi for brugerinvolvering: Robinson Ekspeditionen

Strategi for brugerinvolvering: Robinson Ekspeditionen Strategi for brugerinvolvering: Robinson Ekspeditionen Valg af TV program og begrundelse: Vi har valgt at lave en strategi for brugerinvolvering for Robinson Ekspeditionen (RE). Programmet er stadig kongen

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

Rapport på Iværk-undersøgelse Arrangeret af Multidata og sponsorer af Iværk&Vækst09

Rapport på Iværk-undersøgelse Arrangeret af Multidata og sponsorer af Iværk&Vækst09 Rapport på Iværk-undersøgelse 2009 Arrangeret af Multidata og sponsorer af Iværk&Vækst09 Indholdsfortegnelse Indhold side Formål 3 Om undersøgelsen 4 Summary 5-13 Resultater 14-62 Kontakt 63-64 Formål

Læs mere

Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013

Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Indholdsfortegnelse Digital forandringsledelse

Læs mere

Rapport for børnehuset 'Holbøllsminde'

Rapport for børnehuset 'Holbøllsminde' Rapport for børnehuset 'Holbøllsminde' MEDARBEJDERNES SELVVURDERING MEDARBEJDERNES SELVVURDERING Børnehuset Holbøllsminde Antal besvarelser: 6 Denne tabel viser, hvordan de ansatte har vurderet den pædagogiske

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

Musik, mobning, inklusion, komposition og sang

Musik, mobning, inklusion, komposition og sang Musik, mobning, inklusion, komposition og sang Undersøgelsen er lavet af MusikrGodt v/ Peter Lærke-Engelschmidt, Konsulent, Cand.merc.(jur.) Phd. Ingelise Hallengren, forfatter, anmelder og lærer Manuela

Læs mere

Generel mening om projektet - God ide?

Generel mening om projektet - God ide? Side 1 Generel mening om projektet - God ide? Generel mening - uddybet Flere fester jeg ville ikke bruge det, på baggrund af det umiddelebare indhold af aktiviteter i huset Synes der er andet at prioritere

Læs mere

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 LOGO1TH_LS_POSr d By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 KULTURUDVALGETS Politiske fokusområder 2014-2015 Mødesteder og midlertidighed Kultur er fyrtårne og fysiske rammer.

Læs mere

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen 2017 1 Indhold INDLEDNING... 3 UNDERSØGELSENS HOVEDKONKLUSIONER... 3 FRIVILLIGE ANTAL OG FUNKTIONER... 3 DELTAGERE I IT-AKTIVITETER... 3 UDBUDDET AF IT-AKTIVITETER...

Læs mere

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser BibDok En til at dokumentere effekt af bibliotekets er Guide til BibDok BibDok understøtter en systematisk refleksiv praksis. Det er derfor væsentligt, at I følger guiden trin for trin. 1. Sammenhæng mellem

Læs mere

Børn, unge og alkohol 1997-2002

Børn, unge og alkohol 1997-2002 Børn, unge og alkohol 1997-22 Indledning 3 I. Alder for børn og unges alkoholdebut (kun 22) 4 II. Har man nogensinde været fuld? III. Drukket alkohol den seneste måned 6 IV. Drukket fem eller flere genstande

Læs mere

FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE

FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE 010-2015 FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE LEJRE MUSIKSKOLES MISSION: At give den enkelte elev instrumentale og/eller vokale færdigheder, udvikle et universelt sprog, til personlig musikalsk udfoldelse, individuelt

Læs mere

Business angel survey November 2017

Business angel survey November 2017 Business angel survey 2017 November 2017 Introduktion Baggrund og formål: Vækstfonden, Keystones og Danish Business Angels (DanBAN) har i samarbejde igen i år gennemført en større kortlægning af danske

Læs mere

Nydanskere i bevægelse - fastholdelse, avancering og nyrekruttering

Nydanskere i bevægelse - fastholdelse, avancering og nyrekruttering Nydanskere i bevægelse - fastholdelse, avancering og nyrekruttering Erfaringsopsamling fra Virksomhedsturné til 100 virksomheder i efteråret 2008 - virksomhedernes kapacitet og behov og turnékonceptets

Læs mere

Kompetenceudvikling. Medlemmernes deltagelse i, erfaring med og ønsker til kompetenceudvikling, 2017

Kompetenceudvikling. Medlemmernes deltagelse i, erfaring med og ønsker til kompetenceudvikling, 2017 Kompetenceudvikling Medlemmernes deltagelse i, erfaring med og ønsker til kompetenceudvikling, 2017 Maj 2017 Kompetenceudvikling Resume 91 pct. af medlemmerne har deltaget i en eller anden form for kompetenceudvikling

Læs mere

Investeringer i SKAT kan styrke de offentlige finanser med flere milliarder kroner

Investeringer i SKAT kan styrke de offentlige finanser med flere milliarder kroner Fakta om økonomi November 216 Investeringer i SKAT kan styrke de offentlige finanser med flere milliarder kroner Over de seneste ti år er ressourcerne i SKAT faldet markant, hvilket har medført, at der

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Borgerdialog og MED-møde. Budgetproces 2016

Borgerdialog og MED-møde. Budgetproces 2016 Borgerdialog og MED-møde Budgetproces 2016 Frederikssund Kommune Budget 2016 Frederikssund Kommune skal til enhver tid drives så effektivt som muligt til glæde for alle borgere og virksomheder. Den aktuelle

Læs mere

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Masterclass i 2013 Tænk ud af boksen Idégenerering Oplevelsesøkonomi Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Kort Om RUC MasterClass Kontakt Berit Nørgaard Olesen beritn@ruc.dk - Tilmelding

Læs mere

Misbrugskampagne med fokus på alkohol og hash

Misbrugskampagne med fokus på alkohol og hash Misbrugskampagne med fokus på alkohol og hash At arbejde procesorienteret med fokus på flertalsmisforståelser 1. PROJEKTET BAGGRUND OG UDGANGSPUNKT Dette projekt tager dels udgangspunkt i den livsstilsundersøgelse

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Klubhus. - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset

Klubhus. - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset Klubhus - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset Klubhus. Hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. Hvad er behovet til klubhuset. Forpagter til klubhuset.

Læs mere

FishFabrica The Creative Academy of The Baltic Sea Region >>Et skridt ind i den kreative økonomi

FishFabrica The Creative Academy of The Baltic Sea Region >>Et skridt ind i den kreative økonomi 1 FishFabrica The Creative Academy of The Baltic Sea Region >>Et skridt ind i den kreative økonomi Vi lever i idéernes verden. Den verden, hvor drivkraften grundlæggende er at kunne skabe idéer og omsætte

Læs mere

Ungdomsfodbold 2.0. Vejledning til klubstrategiproces

Ungdomsfodbold 2.0. Vejledning til klubstrategiproces Ungdomsfodbold 2.0 Vejledning til klubstrategiproces Fase 1 Praktisk Info vedr. ledelse af projektet Ungdomsfodbold 2.0 Hvis projektet skal blive en succes kræver det, at I udpeger en projektleder/projektgruppe,

Læs mere

Eventsekretariatet AFTALE NOVEMBER 2014

Eventsekretariatet AFTALE NOVEMBER 2014 Eventsekretariatet AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere