Vilstrup, lærerværelset

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vilstrup, lærerværelset"

Transkript

1 Referat fra skolebestyrelsesmøde Mødedato: tirsdag den Mødested: Starttidspunkt: kl Sluttidspunkt: Kl Vilstrup, lærerværelset Hoptrup Hovedgade Haderslev Tlf / Marstrup Bygade Haderslev Tlf / Kirkeløkke Haderslev Tlf / januar 2011 Afbud: Punkter Referat 40 Godkendelse af referat. Referatet er godkendt. 41 Elevrådsrepræsentanter fortæller om deres arbejde 42 SFO Mål - og indholdsbeskrivelser fremlægges med henblik på godkendelse. Bilag udsendes fredag d Sebastian og Gustav fra 7.v fortæller om: valget til elevrådet, formand, næstformand og referent. Har udarbejdet årsplan og er i gang med at planlægge årsfest, hvor man kan hænge ud med vennerne og chille og købe chips, slik og sodavand for elever 4.-7.kl fra Der er mange vigtige punkter i årsplanen. Bl.a. trivselsdag, hvor tema overordnet er besluttet, i den forbindelse en drøftelse vedr. elevrådets muligheder for indflydelse. Vil gerne indrette bordtennisrum. Årlig filmklub starter i foråret planen herfor senere. Elevrådet har haft snak om mobiltelefoner i frikvarteret. Prøveperiode til jul, hvor der må være mobiler fremme i frikvarteret. Skoleleder orienterer om vigtigheden af at komme og fortælle om ønsker og problemstillinger, så tingene kommer med op på beslutningsplan. Økonomiønsker til Lisbet. Tak til elevrådsrepræsentanterne for en grundig og flot orientering. YB orienterer: Besluttet for et års tid siden, at der skulle udarbejdes mål og indholdsplaner for SFO området. Fællesskolen har haft dispensation indtil alle tre afdelinger var samlet, og vi har nu udarbejdet vores eget i den kommunale 1/6

2 skabelon. Der er blevet arbejdet med mål og indholdsplanen på personalemøder gennem efteråret. Resultatet er et papir med fællesnævner for aktiviteter for alle tre afdelinger. Papiret er et arbejds- og procespapir, som arbejdes igennem og tilpasses/evalueres årligt. Planen kommer, efter godkendelse i SB, på kommunens hjemmeside under børn og familie sammen med planerne for de andre fritidsordninger. YB fortæller om hverdagen og organiseringen med tre afdelinger 1 leder,1 souschef og BF(fra ledelsen) SG og YB mødes ca. hver anden uge, BF og YB ugentligt. SG er glad for sin rolle som souschef. Udarbejdelsen af mål og indholdsplan har betydet, at personalet har lært meget om hinandens afdelinger, ressourcer og dagligdag, og hvordan vi kan bruge forskellighederne konstruktivt, og hvilke fællesnævnere har vi. Punktet hvilke ramme og strukturer kræves: Papiret fortæller dels om det, der er, og dels det vi som Fællesskole kan ønske. Der er mange tanker og ideer i spil - i forbindelse med reformen, hvor der vedr. SFO generelt afventes politisk udmelding. Man vidensdeler og udvikler og deles om opgaverne på kryds og tværs der er kommet meget fælles i Fællesskolens SFO. Forældresamtaler er ikke med i papiret, da det fungerer meget forskelligt på alle tre afdelinger. Rigtig godt med det fælles forældremøde i hele SFO` en. Vedr. ferierne samlet et sted. YB: Det gik godt i efterårsferien. Personale og børn havde en god uge. De lærer hinanden at kende på tværs. Børnene er mere trygge ved at skulle samles igen i denne ferie. SG er ansvarlig for arbejdsplan og indhold i ferieplanerne. Mål og indholdsplanen er godkendt. Flot og fint stykke arbejde. 2/6

3 SFO` s egen evaluering og tanker med henblik på fremtidig drift. Orientering. Besparelse på 1,58 % er indarbejdet allerede i dette kalenderår. Vi har haft dispensation, fordi vi er små SFO` er, til at bruge flere pædagogtimer end normalt 60 % pædagogtimer og 40 % medhjælper. Der er planlagt nedsættelse af tid i Vilstrup afdelingen, som kommer til udmøntning pr Hoptrup har afskediget en flex medarbejder. Marstrup: Udgangspunkt var tre medarbejdere, men pr er der to ansatte i hver afdeling. Hermed mister vi fleksibiliteten med den tredje medarbejder. Der bliver ansat en pædagogmedhjælper på 12 timer hovedsageligt i Hoptrup og Vilstrup. Marstrup har en medhjælper en eftermiddag om ugen. I sparekatalog er indføjet 10 % besparelse. Det slider på personalet, at vi er tre afdelinger, de løber stærkt. Personalet har dårlig samvittighed over det, de ikke kan nå. Man er meget sårbare ved sygdom. YB ser det som meget svært at vedblive at være rentable på 3 afdelinger. Det skal diskuteres, om der skal være en eller to afdelinger, men gerne udmøntning allerede fra august. Der bruges mange ressourcer på at holde åbent om morgenen og eftermiddagen tre steder med få børn. Det vil være ønskeligt med tilbud om morgenmodul alle tre steder, men man kan godt hente et eller to steder. Vi skal også se på personalesammensætning. Vi bruger mange pædagogtimer, fremover kunne sammensætningen være pædagogtimermedhjælper. En idé er at tænke sammen med børnehaverne omkring åbning og lukning. Kigge på åbningstider. YB og BF har skrevet til Pia Werborg omkring muligheden for at få samarbejde med børnehaverne omkring åbning og lukning, evt. som prøveperiode. Evt. benytte de pædagoger der allerede er i skoledelen (bh.kl.). Vi skal have medarbejdere, som er fleksible, så man kan rokere rundt mellem afdelingerne. Medarbejderne er ikke trænet i at tænke hele vejen rundt, det sker mere internt på 3/6

4 afdelingerne. Der er forældrekaffe på fredag i Marstrup afdelingen, hvor der bliver sagt farvel til Pernille, som har valgt at stoppe. Ros til YB og personalet. Vi skal tilbyde modulordning. 43 Fra medarbejderne: Skolens hverdag 44 Informationspolitik opfølgning ifølge aftale på mødet d Hoptrup: A uge med skolefest. Rammerne for skolefesten står elevrådet for. Lucia-dag i dag. God ro og orden i skolegården med sne reglerne fra sidste år. Julegudstjeneste på fredag. Marstrup: A uge med fordybelse, teater og juleklip. Trivselsdag d planlagt og gennemført af elevrådet. Fantastisk arrangement. Kor fra alle tre afdelinger sang til adventsgudstjeneste i Vilstrup. Lucia dag i morgen. Julegudstjeneste i Hoptrup kirke på fredag. 4.m spiller julemusical på onsdag. Vilstrup: A uge. teater, juleklip efter tema. Lucia dag i morgen. Nissen har skrevet brev til børnene, han er sur fordi han blev vækket lige efter sommerferien af alle de børn, som stod ude i skolegården og råbte hurra. Den har været på besøg på de andre to afdelinger og mødte en nisse pige i Hoptrup. Nisse historie skrevet på skift i klasserne, lægges ud på hjemmesiden. 4.v spiller nisse spil. Nytårsgudstjeneste lige efter ferien. Susie informerer om ideer til spørgeskema. Skal vi lave spørgeskema undersøgelse. PR har drøftet emnet. Vi skal bruge lektiebog. Overordnet plan for hvor hvad lægges ud og hvem der informerer om hvad. Lærere, pædagoger, nærmeste leder og fra skolelederen. Udtalelser til pressen - lokalblade? Plads til fleksibilitet i forhold til hvor mange gange læreren sender information ud. Opstille minimumskrav, hvor der er frihedsgrader for lærerne til at kunne beslutte m.h.t. form m.m. Fin information til forældrene fra nærmeste leder og skoleleder siger forældrene. 4/6

5 Overordnet gælder kommunens krav. Medarbejdere skal svare på henvendelser indenfor 2 arbejdsdage. Evt. bare med ok, set eller jeg vender tilbage med svar, når jeg har undersøgt Det vurderes ikke, at der er behov for spørgeskemaundersøgelse. 45 Drøftelse med henblik på evt. høringssvar til udsendt materiale. Udarbejdelse af evt. høringssvar drøftes på mødet. Bilag Udvalget mødes i januar, hvor LI og BF har lavet et udkast. Input: at Hoptrup bevarer lille enhed i overbygningen med samarbejde med efterskolen i et OPS samarbejde. Mulighederne med musik, dans og teater + natur, hvor vi har nær tilknytning til lokalområdet og kan drage fordel af det. Eleverne vil dermed allerede i 7.kl. have mulighed for at snuse til efterskolelivet. Egen overbygning/stor Fællesskolen SYD for at sikre det optimale skoletilbud, hvor eleverne er i en Fællesskole fra 0.-9.kl. Vi ønsker primært at bevare egen overbygning eller sekundært være med i en Fællesskole. AA er i gang med drejebog til brug for øvrige skoleledere i kommunen. Udvalg bestående af AA, Stine og Jens, som laver udkast til høringssvar, som rundsendes og kommenteres pr. mail. Det færdige høringssvar sendes til hele bestyrelsen inden indsendelse. 46 Vedr. fotografering: Input til og beslutning om fotograferingspolitik. Der er lavet aftale med ny fotograf. 47 Drøftelse af evt. forældreorienteringsmøde om fremtidig skoletilbud. Budgettet er tidligst på plads i marts Meddelelser: Ledelsen: Fotografering bliver hvert år for alle klasser. Skolen bruger klassebillederne på tværs af afdelinger og får klassebillederne gratis. Forældre kan vælge om de vil have klassebillede eller hele pakker. Der laves 2-årig aftale med ny fotograf. I slutningen af den 2-årige periode evaluering i bestyrelsen igen. Forespørgsel om afdelingsvise forældremøder med fælles aktuelle tema. Mødet skal ikke afholdes før der er afklaring på, hvad der skal ske. Til skoleåret er der meget få elever fra 6. kl., der påtænker at gå i skole i Fællesskolen. Transport spørgsmål undersøges. Ledelsen overvejer forslag om at indkalde kl. forældre til et fælles forældremøde for at skabe tryghed. 5/6

6 Formand Ledelse: Medarbejdere Elever En medarbejder har forlænget barsel i Marstrup, den nuværende vikar fortsætter. En lærer sygemeldes 1½ mdr. pga. operation, AN vikarierer. Glad for vores nye psykolog, som er dygtig og spænder over hele skoleforløbet. Infomøde for kommende 0.kl. forældre, der var mødt mange op. Præsentationen ligger på hjemmesiden under skolestart. Økonomi: Det ser rigtig positivt ud, vi kommer ud med et overskud. Der kan overføres til næste år, hvis det er benævnt, hvad pengene skal gemmes til. MED udvalg sætter kriterier for, hvad overførselssummen skal bruges til. A-uge 23. Samarbejde med Johnny Schmidt. total-teater ved Slivsøen. Johnny instruerer og sætter lærerne i gang med det, de pågældende klasser skal arbejde med. Stor plan for hvad der skal ske det bliver STORT! 49 Evt. Der er koncert med Haderslev drengekor, lærerkor m.v. onsdag kl i Domkirken. Halvårsstatus. Tak for et godt samarbejde samt god jul og godt nytår. Venlig hilsen Jens Sørensen formand Anne-Marie Andersen, sekretær Underskriftsside: Jens Sørensen Formand Stine Brønd Mateev Næstformand Anette Bruun Mette Aldershaab Anne-Marie Lisbet Andersen Hansen Lone Andersen Susie Klaustrup Betina Faaborg Peder Ellegaard Signe Elmstrøm Michael Jelling Bente Pedersen 6/6

Virksomhedsplan 2011-2012

Virksomhedsplan 2011-2012 Virksomhedsplan 2011-2012 2 VELKOMMEN TIL ADELAIDE BØRNEHAVE! Vi håber at jeres børn vil blive glade for at være i børnehaven. Der er meget nyt at opleve og lære for barnet og for forældrene. I skal vide

Læs mere

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår.

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår. Nyt fra skolelederen Sommerferie en tid mellem to skoleår. Midt i travlheden med planlægningen af det nye skoleår skal der også være tid til at kigge lidt tilbage på det netop overståede skoleår. En egentlig

Læs mere

Består af: Bækken, Blæksprutten, Jægerhytten, Springkilden og Stensmosen. Virksomhedsplan 2010 2011 for område 4-5 Kløveren BUF

Består af: Bækken, Blæksprutten, Jægerhytten, Springkilden og Stensmosen. Virksomhedsplan 2010 2011 for område 4-5 Kløveren BUF Virksomhedsplan 2010 2011 for område 4-5 Kløveren BUF Består af: Bækken, Blæksprutten, Jægerhytten, Springkilden og Stensmosen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud. Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015. Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 2.

Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud. Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015. Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 2. Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015 Indholdsfortegnelse side 1 Indledning 2 Vision 3 Præsentation og grundlag 3 De pædagogiske strategier 5 Sprogets

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. 12. september 2014 Vallekilde-Hørve Friskole. Fredagsbrev nr. 792 Næste uge: 15.september 16. september 17. september 19. september 20. september 4.kl. Børnetandpleje kl.9.00 Sex + samfund besøger 8.-

Læs mere

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850 Referat af Mammen Friskoles generalforsamling tirsdag den 21. april 2009. I mødet deltog: 33 forældrekredsmedlemmer 1 skolekredsmedlem 8 ansatte 1 tilsynsførendekandidat Formand Marianne Pedersen byder

Læs mere

REF. fra : Bestyrelsesmøde på Limfjordsvej Tirsdag den 2. februar 2015

REF. fra : Bestyrelsesmøde på Limfjordsvej Tirsdag den 2. februar 2015 Referat af: Bestyrelsesmøde I det nye Kridthus Tirsdag den 5. maj 2015 Kl. 19.15 21.00 Dagsorden: Nyt fra Kridthuset (økonomi ol /børnetal) - Økonomi for maj 2015 er omdelt med en forbrugs % på 102 % denne

Læs mere

Skolen inviterede 19/8-14 til åbent møde for forældre om. folkeskolereformen

Skolen inviterede 19/8-14 til åbent møde for forældre om. folkeskolereformen Skolen inviterede 19/8-14 til åbent møde for forældre om folkeskolereformen Deltagere: Ca. 40 forældre fra alle årgange på Rødkilde Skole Skoleleder Anders Busk Leder af læringsmiljøet Niels Toldam Referent:

Læs mere

Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17

Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17 Center for Børn, Unge og Familier Dato: 1. november, 2011 Acadre: 11/27834 Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17 Tilbuddets navn Opholdsstedet Nygård Esrumvej 269 3000

Læs mere

GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO

GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO UDVIKLINGSPLAN 2014 GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO 1 INDLEDNING Gjøl skole er en samdrevet institution Gjøl skoles udviklingsplan 2014 tager både afsæt i kommunale indsats-områder såvel som lokale indsats

Læs mere

Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur.

Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur. Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur. Forord: Denne rapport, eller lille historie, som det måske nok er blevet til, er en fortælling om Askelundens forandringsproces,

Læs mere

Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15

Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15 Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15 Josva og Børnehuset Kaleb Hasselvej 8 Lerpyttervej 25 7700 Thisted 7700

Læs mere

Vejrum-Viskum Friskole og Fribørnehave - Nyhedsbrev

Vejrum-Viskum Friskole og Fribørnehave - Nyhedsbrev Vejrum-Viskum Friskole og Fribørnehave - Nyhedsbrev Fredagsbrev uge 23-2012 Side 1 Indledning Side 3 Filuren Side 2 Side 4 Kalender, kontakt mm. Side 2 Pressemeddelelse Side 6 Balloner og Gud Så blev det

Læs mere

Velkommen til et nyt skoleår

Velkommen til et nyt skoleår Velkommen til et nyt skoleår Med modtagelsen af de nye elever i børnehaveklassen er alle ombord på det gode skib Matthæus, og kursen er sat mod nye mål. Et nyt skoleår på Matthæusgades Skole er som et

Læs mere

Lemvig Kommune. Kvalitetsrapport 2009/10. Dagtilbud

Lemvig Kommune. Kvalitetsrapport 2009/10. Dagtilbud Lemvig Kommune Kvalitetsrapport 2009/10 Dagtilbud Dagplejen Lemvig, Nørlem Børnehave, Børnegården, Sct. Georgsgården, Menighedsvuggestuen, Menighedsbørnehaven, Thyborøn Børnecenter, Børnehuset Harboøre,

Læs mere

Referat af forældrekredsmøde mandag d. 30.08.10 kl.18.30

Referat af forældrekredsmøde mandag d. 30.08.10 kl.18.30 Referat af forældrekredsmøde mandag d. 30.08.10 kl.18.30 Skoleleder Ove Nielsen bød velkommen til de følgende to møder. Møderne blev afholdt i skolens gymnastiksal, med mulighed for efterfølgende spisning.

Læs mere

Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen

Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen Indhold Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen...1 Dagplejens forældrebestyrelse...2 Dagplejens MED udvalg...3 Tusindfryd...5 Nordlys...5 Grundlag...5 Organisering...5 Børnehuset

Læs mere

ANDERLEDES SKOLEDAG. Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN

ANDERLEDES SKOLEDAG. Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN ANDERLEDES SKOLEDAG En TEMAAVIS om FOLKESKOLEREFORMENS ELEMENTER - den nye skoledag med mere bevægelse og nye aktiviteter, nye samarbejdspartnere m.m. - og fortællinger

Læs mere

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen.

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Spørgeguide til telefon interview med Kirsten Christensen d. 23/2 2012 Formål: At skabe et overblik og en forståelse

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde Torsdag den 6. september 2012 Kl. 19:00-21:30 Møderum Syd

Referat af skolebestyrelsesmøde Torsdag den 6. september 2012 Kl. 19:00-21:30 Møderum Syd Sct. Jørgens Skole Til: Oscar B. Andersen, Tilmize Aydemir, Helle Gert Christensen, Louise Gaub, Lene Jensby Lange, Klaus Nørskov, Nanna Viereck, Mona Hansen, Søren Mortensen, Laura Hjetting Veitland,

Læs mere

Referat af møde den 7/11 2012

Referat af møde den 7/11 2012 Nøvling Skole den 14/1 2013 Møde Tid Sted Deltagere Mødeleder Referent Skolebestyrelsesmøde Den 07.11.2012, kl. 17.00 19.00 Nøvling Skole Christina Thorsted Jensen, Sanne Hvid, Marina Sørensen, Michael

Læs mere

Generalforsamling d.9. marts 2015 kl.17 på Hvalsø Skole

Generalforsamling d.9. marts 2015 kl.17 på Hvalsø Skole LEJRE LÆRERFORENING Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune Generalforsamling d.9. marts 2015 kl.17 på Hvalsø Skole Skriftlig beretning Den skriftlige beretning er udarbejdet af Kredsstyrelsen, vedtaget

Læs mere

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Medlemmer: Anders

Læs mere

Velkommen i Smilehullet

Velkommen i Smilehullet Velkommen i Smilehullet Vi ønsker kommende børn og deres forældre velkommen til Den Integrerede Institution Smilehullet Denne pjece vil give et lille indblik i Smilehullets hverdag, værdier, traditioner,

Læs mere

Referat generalforsamling Sundby Friskole d. 29. april 2014

Referat generalforsamling Sundby Friskole d. 29. april 2014 Referat generalforsamling Sundby Friskole d. 29. april 2014 Pkt. Emne Referat 1. Valg af dirigent Henrik Jensen valgt. Konstaterede at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Årsberetning 2010. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28

Årsberetning 2010. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28 Årsberetning 2010. Før vi blev en forening: Der var været 4 forestillinger i 2010, før vi blev en forening. Vi var et forretningsudvalg, der bestod af Halla, Henrik, Gitte, Nicki, Mads og Mark. Jimmy deltog,

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

Vi har oplevet en tilpasning på elevsiden særligt lige før sommerferien, men vi oplever også en let øget søgning til friskolen udefra.

Vi har oplevet en tilpasning på elevsiden særligt lige før sommerferien, men vi oplever også en let øget søgning til friskolen udefra. Bestyrelsens beretning 2014/15 År 3 har været det, man i friskoleverdenen kalder for et typisk 3. år forstået på den måde, at vi som friskole har været gennem både op og nedture alt sammen med det tilfældes,

Læs mere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 8 December 2011. Læseprojekt: Succes lokalt

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 8 December 2011. Læseprojekt: Succes lokalt Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 8 December 2011 Læseprojekt: Succes lokalt Læs 2 Det er ikke just jubeltider på det overordnede politiske og økonomiske plan i Odense. Besparelser og nedskæringer

Læs mere