Befordring i landdistrikter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Befordring i landdistrikter"

Transkript

1 Befordring i landdistrikter udfordringer og muligheder Resultater fra Favrskovundersøgelsen Niels Agerholm Niels Agerholm Ph.d., Civilingeniør, Adjunkt Trafikforskningsgruppen Aalborg Universitet Arkitekt, Lektor Trafikforskningsgruppen Aalborg Universitet

2 Agendaen Hvad Hvem Baggrund for problemstilling Befordring på landet generelt Befordring på landet i Favrskov Udfordringer og løsninger Niels 2 Agerholm

3 Hvad Formålet var at undersøge og analysere behovet for en bedre personbefordring i landdistrikterne Hvorledes kan dette forbedres, blandt andet ved brug af moderne elektronisk teknik og andre nye tiltag? Nye tiltag vil formentlig bedre kunne dække transportbehovet i landdistrikterne end den eksisterende kollektive transport kan Niels 3 Agerholm

4 Hvem Ministeriet for fødevarer, landbrug og fiskeri samt Velfærdsministeriet har betalt LAG Favrskov administrerede projektet Forskning og afrapportering: Niels Agerholm, Adjunkt, Trafikforskningsgruppen AAU Torkil Forman, Formand Foreningen Udvikling af Landboliv, Lektor, Trafikforskningsgruppen, AAU Niels 4 Agerholm

5 Tidsplan Tidspunkt Efterår 2008 August 2009 Sep. dec Januar maj 2010 Maj juni 2010 Maj Juni 2010 Sep mar Emne Ansøgning indsendt Opstart Vidensindsamling Spørgeskemaundersøgelse foretoges via telefon Spørgeskemadata analyseres Fokusgruppeinterviews Afslutningskonference afholdtes Afrapportering Niels 5 Agerholm

6 Nogle få begreber Respondenter er dem der har besvaret spørgeskemaet under et KT = Traditionel Kollektiv Transport Det åbne land og i landsbyer <1.000 indb. = På landet Der skelnes dog i nogle tilfælde mellem: Land Landsbyer med <200 indb. Landsbyer med indb. Landsbyer med indb. Niels 6 Agerholm

7 Baggrunden for befordringsudfordringen I landdistrikterne To generationer: Fra økonomisk og kulturelt selvbærende lokalsamfund (Landsbyen/Sognet) Til højmobile bosætnings-og pendlersamfund. Organiseret i Arbejdskraftoplande Et moderne liv på landet, hvor alle fordele indhøstes kræver fuld mobilitet ifht. Arbejde, indkøb, kultur, idræt, kommunal service Niels 7 Agerholm

8 Det lokale er gået i opløsning. Lokalsamfundet/landsbyen/landdistriktet er stedet for de reproduktive funktioner (Familien) (Fritiden????) Byerne er hjemstedet for produktionen. Vi køber, hvor det er billigst, udbuddet er størst osv. Foreningstilknytning vælges efter foreningskvalitet og ikke efter lokalsamfund Service findes på nettet, ikke hos de lokale Kultur opsøges, hvor den er bedst Niels 8 Agerholm

9 ALT konkurrenceudsættes Den totale mobilitet medfører på det samfundsmæssige niveau: Alt konkurrenceudsættes Kun de bedste overlever (landsbyer, butikker, foreninger) Niels 9 Agerholm

10 MOBILITETENS DOBBELTNATUR! Den totale mobilitet med valgfrihed for den enkelte >> Tvang og indsnævrede muligheder på det samfundsmæssige plan. Udbudsdiversiteten bliver mindre (Kædebutikker osv.) > Lokalsamfundsfattigdom. Flere og flere samfund uden service og udbud. Niels 10 Agerholm

11 Personbefordringen i Danmark Den ændrede samfundsstruktur har ændret befordringsvanerne og -behovet Selvom alt er rykket tættere på qua den øgede mobilitet er befordringsbehovet vokset endnu mere på grund af det moderne liv på landet. Niels 11 Agerholm

12 Man kører mere og mere Niels 12 Agerholm

13 Man kører færre men længere ture på landet Niels 13 Agerholm

14 Man kører stadigt mindre med KT Niels 14 Agerholm

15 Man foretager færre ture som blød trafikant Niels 15 Agerholm

16 Befordring i landdistrikterne Landboerne kører 40 % længere end byboer Landboerne foretager ca. 10 % færre ture Landboerne foretager 3-4 gange færre rejser med bus/tog end byboerne Niels 16 Agerholm

17 Der er altså nogle ting, som landboere ikke deltager i! Niels 17 Agerholm

18 Tidligere undersøgelser 1996 En relativt større andel af landbefolkningen havde ikke daglige ture En mindre del af turene var til fritidsformål Beboere på landet havde i gennemsnit kr. ekstra i kørselsudgifter pr. år (primært pga. øget bilejerskab) 1997 KT havde reelt ikke betydning for den erhvervsaktive del af befolkningen i landområderne Busfrekvensen forøges med 50 % = ca. 9 % flere buspassagerer. En 25 % reduktion i bustaksten = 19 % flere buspassagerer. Niels Agerholm

19 Tidligere undersøgelser (2) 2000 & 2001 Problem med manglende kørekort For dårlig KT Løsningsforslag: En større behovstilpasning af den offentlige transport på landet. En styrkelse af privatorganiseret fælles transport Forskellige former for praktisk understøtning af den samkørsel som allerede i vidt omfang praktiseres 2006 (gratis KT) Forsvindende trafikeffekt i landområder Markant flere passagerer (men stadigt kun en lille del af befordringen på landet) Dyrt Niels 19 Agerholm

20 Hvordan ser det ud i Favrskov? Niels 20 Agerholm

21 Dataindsamling Spørgeskemaundersøgelse baseret på telefoninterviews (169 respondenter) Fokusgruppeinterviews (2 og i alt deltagere) Niels 21 Agerholm

22 Repræsentativitet 169 respondenter = 481 personer = 2.4 % af landdistriktbefolkningen i Favrskov Gennemsnitsalderen blandt deltagerne er 51,5 år. Det er ca. 4 år ældre end gennemsnittet i landdistrikterne i Favrskov Forskellen er statistisk signifikant Niels 22 Agerholm

23 Hvor bor respondenterne? Bopælsområde 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Niels 23 Agerholm Land <200 indb indb indb.

24 Respondenternes beskæftigelsessituation Beskæftelsessituation 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Niels 24 Agerholm Arbejde Uddannelse Andet

25 Hvor arbejder/uddanner de sig? Randers 8 % 2 % I Favrskov 40 % Silkeborg 10 % 40 % Århus Niels 25 Agerholm Andre

26 Bilen er altafgørende ifm. pendling Transportmiddel mellem hjem og arbejde 100% 80% 60% 40% 20% 0% Niels 26 Agerholm Kun bil/mc Kun KT Kun knallert/ cykel/gang KT og knallert/ cykel/gang Blandet

27 Også ved ikke-arbejdsrelateret transport 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Niels 27 Agerholm Indkøb Børnetransport Læge/tandlæge Familiebesøg Vennebesøg Sport/fritid Kultur Natur Restaurant, biograf osv.

28 Urbaniseringsgradens betydning Niels 28 Agerholm

29 Transport hjem-arbejde 100% 80% 60% 40% 20% 0% Land <200 indb indb indb. Niels 29 Agerholm Bil Kollektiv transport eller cykel/knallert

30 Bilen er altafgørende Øget størrelse af lokalsamfund medfører øgede valgmuligheder Niels 30 Agerholm

31 Har mobilitetsudfordringerne medført ændret adfærd? Fravalgte aktiviteter 100% 80% Nej Nej Nej 60% 40% 20% 0% Niels 31 Agerholm Ja Ja Ja Arbejde Fritid Fritid for børn

32 Mere alvorligt: 2 % har været nødt til at lade børn flytte tidligere end ønsket pga. håbløse befordringsforhold Niels 32 Agerholm

33 Hvilken holdning har befolkningen mht. nye muligheder indenfor personbefordringen? Niels 33 Agerholm

34 Behovsstyret KT Midttur 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Niels 34 Agerholm Kender ikke Kender Har anvendt

35 Af dem der ikke kendte Midttur ville mange bruge det i fremtiden Anvendelse af Midttur i fremtiden 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Niels 35 Agerholm Ja Nej

36 Mange er kede af at miste traditionel KT Problematisk hvis rutebiler < 1 km fra bopæl nedlægges 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Niels 36 Agerholm Ja Nej Ved ikke

37 Midttur i stedet for traditionel KT Kan Midttur erstatte almindelige busser 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Niels 37 Agerholm Ja Nej Ved ikke

38 Samkørsel nu og i fremtiden Samkørsel 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Niels 38 Agerholm Samkørsel nu Samkørsel i fremtiden Nej til samkørsel Afhænger af formål

39 Brug af ny teknologi 92 % anvender Internet 96 % anvender mobiltelefon 80 % sender og modtager SMS mv. Niels 39 Agerholm

40 Muligheder i fremtiden Midttur Ca. 2/3 vil samkøre IT brug er meget udbredt Interessen og muligheden for mere fleksible og intelligente transportløsninger er altså til stede! Niels 40 Agerholm

41 Barrierer Adskillige samkørselsordninger er startet op i tidens løb Alle er positive Mange vil gerne bruge det De er væk igen!! Niels 41 Agerholm

42 Hvad skal man vide om folk? Ønske om forhåndskendskab ved evt. samkørselsordning 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Niels 42 Agerholm Kollegaer Naboer Venner Kendskab Have billede Kende navn Ingen krav

43 Mulighed for fravalg Evt. grunde til fravalg af personer ifm. samkørsel 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Kemi/sociale relationer Niels 43 Agerholm Ukendskab Dårlig chauffør Truende adfærd Dårlig soignering Rygning Andet Dårligt rygte Ved ikke

44 Flextur ældre kan godt overskue det Niels 44 Agerholm

45 Intelligent samkørsel en udfordring for de ældre Niels 45 Agerholm

46 Løsningsforslag: Intelligent Samkørsel I Deltagelse via et socialt netværk a la Facebook Smartphone baseret Både for bilejere og billøse Oplysninger om hvem der skal hvorhen, hvornår Systemet matcher selv de, der passer bedst sammen Niels 46 Agerholm

47 Løsningsforslag: Intelligent Samkørsel II Automatisk afregning for samkørsel Mulighed for at til/fravælge personer Backup fra Midttur/Flextur Bør langtidstestes i et landdistrikt Niels 47 Agerholm

48 Sammenfatning Ifm. samkørsel er kendskab centralt! Billede af/navn på deltager flytter ikke meget alene Høj grad af brug af IT Intelligente samkørselsordninger kan være en af løsningerne Niels 48 Agerholm

49 Tak Kontaktinformation: Niels Agerholm Trafikforskningsgruppen Aalborg Universitet (+45) Niels 49 Agerholm

Billøs i bilsamfundet

Billøs i bilsamfundet Billøs i bilsamfundet Af Lykke Magelund, projektleder Transportrådet Nedenfor er gengivet sammenfatningen af rapporten Billøs i bilsamfundet som blev udgivet af Transportrådet i oktober 2000. Rapporten

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

Rapport om bosætning og boligbehov i Skanderborg Kommune

Rapport om bosætning og boligbehov i Skanderborg Kommune Rapport om bosætning og boligbehov i Skanderborg Kommune Fremforsk, Center for Fremtidsforskning Direktør Jesper Bo Jensen, Lic.scient.pol. Forskningschef Marianne Levinsen, Cand.scient.pol. Januar 2014

Læs mere

Unges perspektiver på fritidsliv, kultur og sundhed i Holstebro Kommune

Unges perspektiver på fritidsliv, kultur og sundhed i Holstebro Kommune Unges perspektiver på fritidsliv, kultur og sundhed i Holstebro Kommune Kirsten Grube Center for Ungdomsstudier og Religionspædagogik (CUR) Maj 2011 1 Unges perspektiver på fritidsliv, kultur og sundhed

Læs mere

Udlånskvitteringer viser at bilklub-bilerne bliver brugt til at tilbagelægge længere distancer og. 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Stationcar (SR47557)

Udlånskvitteringer viser at bilklub-bilerne bliver brugt til at tilbagelægge længere distancer og. 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Stationcar (SR47557) Odense Bilklub (paper) Trafikdagene 1998 Undersøgelsen af Odense Bilklub er foretaget som en før- og efterundersøgelse ved hjælp af spørgeskemaer, kørebøger og udlånskvitteringer. Undersøgelsen involverer

Læs mere

Innovativ service og ældres vilkår. Centrale anbefalinger og eksempelsamling

Innovativ service og ældres vilkår. Centrale anbefalinger og eksempelsamling Innovativ service og ældres vilkår Centrale anbefalinger og eksempelsamling Innovativ service og ældres vilkår centrale anbefalinger og eksempelsamling Udarbejdelse: Hans Thor Andersen, Helle Nørgaard

Læs mere

Den almene lejeboligs udviklingsvilkår i landdistrikterne. Et casestudie af den almene lejebolig i Vejen Kommune

Den almene lejeboligs udviklingsvilkår i landdistrikterne. Et casestudie af den almene lejebolig i Vejen Kommune Den almene lejeboligs udviklingsvilkår i landdistrikterne Et casestudie af den almene lejebolig i Vejen Kommune 2014 Rapporten er udarbejdet af Boligkontoret Danmark med økonomisk støtte fra Ministeriet

Læs mere

Passagerer med særlige behov

Passagerer med særlige behov Passagerer med særlige behov Fuldmægtig Niels Harne, Transport- & Energiministeriet Seniorkonsulent Lykke Magelund, Tetraplan A/S Transport & Energiministeriet har gennemført en udredning af transportvilkårene

Læs mere

Ét er teori noget andet er praksis ude på landet. Erfaringer fra et forsøgsprojekt om landsbytransport

Ét er teori noget andet er praksis ude på landet. Erfaringer fra et forsøgsprojekt om landsbytransport Ét er teori noget andet er praksis ude på landet. Erfaringer fra et forsøgsprojekt om landsbytransport Paper til Trafikdage 2003 på Aalborg Universitet Af Civilingeniør Svend Erik Rolandsen, Sven Allan

Læs mere

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv Udviklingsstrategi for Horsensegnens Lokale Aktionsgruppes deltagelse i Landdistriktsprogrammet 2007 2013 Januar 2008 Sundt land sundt liv Vi støtter sundhed, smagen af land og fællesskaber i landdistrikterne

Læs mere

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport 14. marts 2014 TVO/IH INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 PILOTPROJEKTET... 4 POTENTIALER OG UDFORDRINGER... 5 OVERFLYTNING TIL CYKEL... 6 OVERFLYTNING

Læs mere

Projekt forebyggende hjemmebesøg. Lemvig Kommune

Projekt forebyggende hjemmebesøg. Lemvig Kommune Projekt forebyggende hjemmebesøg Lemvig Kommune Udarbejdet af: Dato: Birthe Høimark Poulsen 16. december 2014 Projektmedarbejder Lemvig Kommune Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Projektets formål...

Læs mere

Delebiler og trængsel grundlæggende vilkår og virkemidler

Delebiler og trængsel grundlæggende vilkår og virkemidler 1. oktober 2012 Delebiler og trængsel grundlæggende vilkår og virkemidler Notatet er forfattet af Bjarke Fonnesbech, Direktør, Delebilfonden. Delebilfonden driver delebilordningen LetsGo. I det følgende

Læs mere

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ENNERNE FAMILIEN OG VENNERNE Alderens muligheder ELFÆRD VELFÆRD VELFÆRD Ældre Sagens Fremtidsstudie KVALITET HELBRED OG LIVSKVALITET Alderens muligheder Ældre Sagens Fremtidsstudie

Læs mere

TEST EN ELBIL MIDTVEJSRAPPORT Februar 2013

TEST EN ELBIL MIDTVEJSRAPPORT Februar 2013 TEST EN ELBIL MIDTVEJSRAPPORT Februar 2013 CLEVER A/S MIDTVEJSRAPPORT FOR TEST-EN-ELBIL PROJEKTET CLEVER A/S Vester Farimagsgade 17, 1. sal / DK-1606 København V Tlf.: +45 8230 3030 / www.clever.dk Indhold

Læs mere

Eleverne vil have mere bevægelse og variation i undervisningen!

Eleverne vil have mere bevægelse og variation i undervisningen! Eleverne vil have mere bevægelse og variation i undervisningen! En ny undersøgelse fra Børnerådet viser, at eleverne i udskolingen vil have mere aktivitet og variation i undervisningen. Et stort flertal

Læs mere

KØR SMART KØR SAMMEN TRANSPORT. Analyserapport juni 2014. Samkørsel er også en sag for samfundet. Indhold

KØR SMART KØR SAMMEN TRANSPORT. Analyserapport juni 2014. Samkørsel er også en sag for samfundet. Indhold KØR SMART KØR SAMMEN Analyserapport juni 2014 TRANSPORT Samkørsel er også en sag for samfundet Det er afsættet for denne rapport om, hvad der skal til for at accelerere samkørsel i pendlingen i hovedstadsregionen.

Læs mere

UNDERSØGELSE AF TRANSPORTVANER 11 VIRKSOMHEDER I SKEJBY

UNDERSØGELSE AF TRANSPORTVANER 11 VIRKSOMHEDER I SKEJBY UNDERSØGELSE AF TRANSPORTVANER VIRKSOMHEDER I SKEJBY Dato December 0 Citat fra undersøgelsen: "Jeg behøver ikke bestikkelse for at cykle" Citat fra undersøgelsen: "Af ideologiske grunde ser jeg ikke nogen

Læs mere

Fremtidens transport. En undersøgelse af befolkningens holdninger til privat og kollektiv transport

Fremtidens transport. En undersøgelse af befolkningens holdninger til privat og kollektiv transport Fremtidens transport En undersøgelse af befolkningens holdninger til privat og kollektiv transport Januar 2011 2 Fremtidens transport 3 Fremtidens transport Resume Transportsektoren tegner sig for 30 procent

Læs mere

Undersøgelse vedrørende den fremtidige færgebetjening af Samsø Rapport

Undersøgelse vedrørende den fremtidige færgebetjening af Samsø Rapport Samsø Kommune/Trafikstyrelsen Undersøgelse vedrørende den fremtidige færgebetjening af Samsø Rapport Baggrund Brugsstruktur Evaluering Øst Sejltid Øst Evaluering Vest Samsø-Aarhus havn Samsøs position

Læs mere

UNGE TRAFIKANTER. Delrapport 3. En sociologisk analyse om unges mobilitet, fællesskaber og risikoopfattelse

UNGE TRAFIKANTER. Delrapport 3. En sociologisk analyse om unges mobilitet, fællesskaber og risikoopfattelse UNGE TRAFIKANTER Delrapport 3 En sociologisk analyse om unges mobilitet, fællesskaber og risikoopfattelse Oktober 2002 Unge trafikanter - en sociologisk analyse af unges mobilitet, fællesskaber og risikoopfattelser

Læs mere

Ældre og ensomhed - hvem, hvorfor og hvad gør vi? En undersøgelse om ensomhed hos ældre i 25 kommuner

Ældre og ensomhed - hvem, hvorfor og hvad gør vi? En undersøgelse om ensomhed hos ældre i 25 kommuner September 2012 Ældre og ensomhed - hvem, hvorfor og hvad gør vi? En undersøgelse om ensomhed hos ældre i 25 kommuner Ældre og ensomhed hvem, hvorfor og hvad gør vi? 2 Ældre og ensomhed hvem, hvorfor og

Læs mere

Bilag 1: Interview med Diabeteschat den 31. marts 2011

Bilag 1: Interview med Diabeteschat den 31. marts 2011 Bilag 1: Interview med Diabeteschat den 31. marts 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Informant: Kjeld Bruun-Jensen I: Først vil vi høre lidt om din baggrund, vi kunne godt tænke os at

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

SBi 2010:52. Tilflyttere til yderområder: forandring, integration og strategier

SBi 2010:52. Tilflyttere til yderområder: forandring, integration og strategier SBi 2010:52 Tilflyttere til yderområder: forandring, integration og strategier Tilflyttere til yderområder: forandring, integration og strategier Helle Nørgaard Jesper Ole Jensen Carola Simon Hans Skifter

Læs mere

Tilbud til familier i krise

Tilbud til familier i krise Tilbud til familier i krise arbejdet i familieværksteder, -huse og -centre i 10 kommuner af Jill Mehlbye Lars Even Rasmussen Jacob Sørensen AKF Forlaget August 2000 Forord Ud fra ønsket om at støtte og

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening.

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening. Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Danmarks Lærerforening Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk -

Læs mere

Fælles tv-forsyning: Økonomiske konsekvenser af mere frit valg

Fælles tv-forsyning: Økonomiske konsekvenser af mere frit valg Fælles tv-forsyning: Økonomiske konsekvenser af mere frit valg Rapport Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, 2015 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning 3 2 Indledning 5 3 Økonomiske konsekvenser ved mere frit

Læs mere

UNGE OG FRITIDSAKTIVITETER

UNGE OG FRITIDSAKTIVITETER UNGE OG FRITIDSAKTIVITETER CASA Oktober 2012 Marianne Malmgren, Karl Vogt Nielsen, Henning Hansen & Carina Børgesen 1 Forord CASA har initieret og gennemført denne undersøgelse af unges brug og barrierer

Læs mere

Kortlægningsnotat Ændrede livsformer i landdistrikterne Landdistriktsprojekt 2013

Kortlægningsnotat Ændrede livsformer i landdistrikterne Landdistriktsprojekt 2013 Kortlægningsnotat Ændrede livsformer i landdistrikterne Landdistriktsprojekt 2013 KOLOFON: Landdistritktsprojektet er udarbejdet af Rebild og Mariagerfjord kommuner i samarbejde med LIFA Plan. Projektet

Læs mere