DET PROFESSIONELLE TURISTERHVERV POTENTIALEANALYSE AF TURISTENS KØBS- OG BESLUTNINGSADFÆRD

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DET PROFESSIONELLE TURISTERHVERV POTENTIALEANALYSE AF TURISTENS KØBS- OG BESLUTNINGSADFÆRD"

Transkript

1 Til Midtjysk Turisme Dokumenttype Rapport Dato Oktober, 2012 DET PROFESSIONELLE TURISTERHVERV POTENTIALEANALYSE AF TURISTENS KØBS- OG BESLUTNINGSADFÆRD

2 DET PROFESSIONELLE TURISTERHVERV POTENTIALEANALYSE AF TURISTENS KØBS- OG BESLUTNINGSADFÆRD Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T F

3 POTENTIALEANALYSE AF TURISTENS KØBS- OG BESLUTNINGSADFÆRD INDHOLD 1. Resumé 1 2. Indledning Formål Proces og metodisk tilgang Rapportens indhold 3 3. Litteraturgennemgang 5 4. Dataindsamling blandt turister Spørgeskemaundersøgelsen Spørgeskemaundersøgelse blandt turister i Midtjylland, september Survey blandt tyske respondenter Baggrundsinformation fra de to undersøgelser Beslutningsprocessen Fordeling blandt målgrupper Informationskilder Information vedr. overnatning Information ved attraktionsbesøg Foretrukne informationskilder Manglende information Forbrug og betaling Køb af dagligvarer Større køb på rejsen Omfanget af forudbetaling Beslutning og betaling Rabatordninger Interviews med aktører i branchen Erhvervsrejsende Feriegæster Pakkeløsninger Opsamlende vurdering Tværgående analyse og konklusion Tværgående konklusioner og vurderinger Destination, varighed og overnatning Besøg på attraktioner og restauranter Valg af anvendte medier Loyalitetsprogrammer mv Anbefalinger 54 TABELLER Tabel 1: Ekstrakt af den gennemgåede litteratur... 5 Tabel 2: Oversigt interviews med turister på lokaliteter i Midtjylland, sept

4 POTENTIALEANALYSE AF TURISTENS KØBS- OG BESLUTNINGSADFÆRD FIGURER Figur 1: Målgruppefordeling... 9 Figur 2: Nationalitet Figur 3: Overnatningsform Figur 4: Varighed af ferie Figur 5: Beslutningsprocessen i spørgeskemaundersøgelse blandt turister i Midtjylland, september Figur 6: Beslutningsprocessen i survey blandt tyske respondenter Figur 7: Informationskilder ved valg af overnatning (Turister i Midtjylland, sept. 2012, n=99. Tyske respondenter, n=401) Figur 8: Målgruppers brug af informationskilder ved valg af overnatning (Turister i Midtjylland, sept. 2012, n=99) Figur 9: Målgruppers brug af informationskilder ved valg af overnatning (Tyske respondenter, n=401) Figur 10: Væsentligste informationskilde ved valg af overnatning (Turister i Midtjylland, sept. 2012, n=99) Figur 11: Anvendte kilder for turister, der besluttede overnatningsform derhjemme, hvor beslutning ikke ligger fast (Turister i Midtjylland, sept. 2012, n=66. Tyske respondenter, n=105) Figur 12: Anvendte kilder for turister, der i grove træk besluttede overnatningsform derhjemme (Tyske respondenter, n=27) Figur 13: Anvendte kilder for turister, der bestemte overnatningsform på turen (Tyske respondenter, n=22) Figur 14: Informationskilder ved valg af attraktionsbesøg mm. (Turister i Midtjylland, sept. 2012, n=125, Tyske respondenter, n=401) Figur 15: Målgruppers brug af informationskilder ved valg af attraktionsbesøg (Turister i Midtjylland, sept. 2012, n=125) Figur 16: Målgruppers brug af informationskilder ved valg af attraktionsbesøg (Tyske respondenter, n=401) Figur 17: Væsentligste informationskilde ved valg af attraktionsbesøg (Turister i Midtjylland, sept. 2012, n=125) Figur 18: Anvendte kilder for turister, der besluttede attraktionsbesøg derhjemme, hvor beslutning ikke ligger fast (Turister i Midtjylland, sept. 2012, n=23. Tyske respondenter, n=48) Figur 19: Anvendte kilder for turister, der i grove træk besluttede attraktionsbesøg hjemmefra (Turister i Midtjylland, sept. 2012, n=25. Tyske respondenter,n=125) Figur 20: Anvendte kilder for turister, der bestemte attraktionsbesøg på turen (Turister i Midtjylland, sept. 2012, n=48. Tyske respondenter, n=132) Figur 21: Foretrukken informationskilde ved planlægning og på turen (Turister i Midtjylland, sept. 2012, n=125. Tyske respondenter, n=401) Figur 22: Manglende information (Turister i Midtjylland, sept. 2012, n=125. Tyske respondenter, n=401) Figur 23: Turisters dagligvareindkøb (Turister i Midtjylland, sept. 2012, n=67. Tyske respondenter, n=240) Figur 24: Turisters dagligvareindkøb (Turister i Midtjylland, sept. 2012) Figur 25: Turisters dagligvareindkøb (Tyske respondenter) Figur 26: Større køb ud over dagligvarer (Turister i Midtjylland, sept. 2012, n=125, Tyske respondenter, n=401) Figur 27: Større køb ud over dagligvarer fordelt på målgrupper (Turister i Midtjylland, sept. 2012) Figur 28: Større køb ud over dagligvarer fordelt på målgrupper (Tyske respondenter) Figur 29: Betaling, overnatning (Turister i Midtjylland, sept. 2012, n=82. Tyske respondenter, n=392) Figur 30: Betaling ved overnatning fordelt på målgrupper (Turister i Midtjylland, sept. 2012)... 36

5 POTENTIALEANALYSE AF TURISTENS KØBS- OG BESLUTNINGSADFÆRD Figur 31: Betaling ved overnatning fordelt på målgrupper (Tyske respondenter) Figur 32: Betaling, attraktioner mm. (Turister i Midtjylland, sept. 2012, n=93. Tyske respondenter, n=399) Figur 33: Betaling ved besøg fordelt på målgrupper (Turister i Midtjylland, sept. 2012) Figur 34: Betaling ved besøg fordelt på målgrupper (Tyske respondenter) Figur 35: Beslutning og betaling, overnatning (Turister i Midtjylland, sept. 2012) Figur 36: Beslutning og betaling, overnatning (Tyske respondenter) Figur 37: Beslutning og betaling, attraktioner mm.( Turister i Midtjylland, sept. 2012) Figur 38: Beslutning og betaling, attraktioner mm.( Tyske respondenter) Figur 39: Rabatordninger og tilbud (Turister i Midtjylland, sept. 2012, n=125. Tyske respondenter, n=401) Figur 40: Blive længere? (Turister i Midtjylland, sept. 2012, n=68. Tyske respondenter, n=120) BILAG Bilag 1: Spørgeskema Anvendt i spørgeskemaundersøgelsen blandt turister i Midtjylland, september 2012 Bilag 2: Dataoversigt fra spørgeskemaundersøgelsen blandt turister i Midtjylland, september 2012 Bilag 3: Dataoversigt fra survey blandt tyske respondenter Bilag 4: Litteraturliste

6 POTENTIALEANALYSE AF TURISTENS KØBS- OG BESLUTNINGSADFÆRD 1 1. RESUMÉ Undersøgelsen af turisters købs- og beslutningsadfærd er gennemført med udgangspunkt i en litteraturgennemgang, to spørgeskemaundersøgelser gennemført blandt turister i Midtjylland, september 2012 og i en webbaseret survey blandt tyske respondenter samt gennem interviews med udvalgte aktører i turismebranchen. På baggrund af litteraturgennemgang og analyse af den indsamlede data konkluderer vi følgende: Mindst en tredjedel af turisterne beskriver deres valg af destination og overnatningsform som på forhånd givet, og hovedparten af de resterende turister tager de endelige beslutninger herom hjemmefra. Godt en tredjedel af turisterne har besluttet sig vedr. besøg på attraktioner, før de tager af sted, og heraf har en til to tredjedele betragtet valget af attraktioner som noget på forhånd givet, der ikke har været til diskussion (og som derfor ikke kan påvirkes). Dette passer fint med resultaterne af en VisitDenmark/Synovate undersøgelse fra 2011, der viser at mellem 20 og 40 pct. af turisterne lader valget af attraktioner styre, hvor ferieturen går hen. 80 pct. af turisterne nævner internettet som den foretrukne informationskilde ved planlægningen, og godt en tredjedel foretrækker også internettet, når de er på rejsen. Dette hænger godt sammen med de vurderinger, der er fundet i litteraturgennemgangen. 42 pct. af turisterne nævner, at de foretrækker trykt materiale (herunder såvel foldere som trykte guider o.l.) som informationskilde på rejsen, mens andelen som fortrækker trykt materiale ved planlægningen er langt mindre (mellem 8 og 27 pct.). Respondenterne i den tyske survey lægger desuden stor vægt på information fra familie og bekendte ved planlægningen samt på brugen af turistbureauer såvel ved planlægningen som ved gennemførelsen af rejsen. Kortlægningen af den faktiske anvendelse af informationskilder viser, at disse er meget ens ved beslutninger om overnatning og besøg på attraktioner mv. Omkring halvdelen af turisterne gør brug af hjemmesider. Her er det i høj grad Google og andre søgemaskiner, og dernæst overnatningsstedernes/attraktionernes hjemmesider der bliver anvendt. Brochurer/foldere samt råd fra familie og bekendte er herefter de væsentlige kilder, der hver for sig nævnes af omkring 30 pct. Hertil kommer rejsebøger og andet trykt materiale, der har betydning for omkring 20 pct. af respondenterne i den tyske survey. Der kan ikke konstateres nogen større forskelle i forskellige målgruppers anvendte informationskilder, men der er en svag tendens til at gruppen af unge (der dog kun udgør en lille del af respondenterne i undersøgelserne) gør mindre brug af internettet end andre, og børnefamilier ser ud til at gøre brug af flere og mere spredte informationskilder. Omkring 50 pct. af turisterne har forudbetalt deres overnatning Næsten en tredjedel blandt respondenterne i den tyske survey føler generelt, at de mangler information eller har svært ved at skaffe den information, de har brug for. Det drejer sig om alt fra at finde vej, finde parkeringspladser til information vedr. bustider, overnatnings-tjekind tider, åbningstider, prisoplysninger samt oplysninger om kulturelle arrangementer. Omkring 40 pct. af turisterne har medbragt omkring halvdelen af deres dagligvarebehov på ferien til Danmark. 37 pct. af respondenterne i den tyske survey har kun medbragt en mindre del eller intet (anslået 0-20 pct) af deres dagligvarebehov. Omkring en tredjedel af turisterne foretager større indkøb på rejsen udover detailvarekøb.

7 POTENTIALEANALYSE AF TURISTENS KØBS- OG BESLUTNINGSADFÆRD 2 Det er tiden men også i et vist omfang budgetterne, der er afgørende for feriens længde. Omkring en tredjedel angiver, at de ville blive længere, hvis de fik tilbudt rabatter eller gode tilbud. På baggrund af de gennemførte interviews med turismeaktører med erfaring med loyalitetsprogrammer o.l. vurderer vi følgende. En del fordelsprogrammer er formodentligt relativt dyre i forhold til de fordele, de giver udbyderen i form af øget salg. Mange fordelsprogrammer, der sigter på at fastholde og udbygge kunderelationer inden for turismeområdet har formodentligt ingen positive effekter for regionen som sådan, og muligvis heller ikke for udbyderne, som fx hoteller, der føler sig tvunget til at tilbyde et pointsystem for ikke at tabe kunderne til dem, der har sådanne programmer. Et optimalt fordelsprogram tilbyder fordele, der koster mindre for udbyderen end deres værdi for modtageren. Det kan fx opnås ved at gøre brug af særlige lokale/regionale værdier eller ved at skabe attraktive pakketilbud. Der vurderes at ligge et stort potentiale i etablering af samarbejder mellem regionale attraktioner og overnatningssteder, der sigter på udvikling af attraktive pakketilbud, målrettet forskellige kundesegmenter, der især er interessante for området. Også her vil det være optimalt at indbygge særlige regionale og lokale værdier hentet fra områdets natur, erhvervsliv, og kultur.

8 POTENTIALEANALYSE AF TURISTENS KØBS- OG BESLUTNINGSADFÆRD 3 2. INDLEDNING 2.1 Formål Denne analyse har til formål at kortlægge og belyse turistens købs- og beslutningsadfærd før, under og efter opholdet. Med andre ord er der fokus på at finde ud af, hvordan turister planlægger en rejse. Hvornår de tager de konkrete beslutninger og på hvilket informationsgrundlag. I analysen ses der nærmere på forskellige grupper af turister, f.eks. turisterne af forskellig nationalitet, forskellige målgrupper blandt turisterne, herunder børnefamilier, erhvervsturister og 45+ turister. Desuden ses på turister, der gør brug af forskellig overnatningsform, herunder campister, turister i feriehuse, turister på hoteller m.fl.. Dette gøres med intentionen om at skaffe viden om, hvordan man evt. kan påvirke beslutningerne blandt forskellige grupper af turister for derved at kunne skabe genbesøg og mersalg gennem målrettede tiltag overfor turisterne. Konklusionerne fra analysen sammenfattes med henblik på at give anbefalinger til, hvordan Midtjysk Turisme og de midtjyske destinationer og andre turismeaktører kan imødekomme turisternes ønsker og præferencer og forøge omsætningen i regionens turismesektor. 2.2 Proces og metodisk tilgang Analysen skal bidrage med viden om, hvordan turistaktørerne kan leve op til turisternes behov og derigennem tiltrække flere turister, skabe genbesøg eller mersalg. Som nævnt er sigtet at belyse turisters købs- og beslutningsadfærd. Mere konkret ses der nærmere på: Beslutningsprocessen omkring et ophold eller et besøg, f.eks. hvornår tages beslutninger om destination, opholdets længde, overnatningsform mv. I relevante tilfælde undersøges hvorfor turisterne vælger at komme igen. Hvordan turisterne planlægger deres tur, f.eks. hvilke kilder eller medier bruges der såvel før som under turen, og hvilke kilder eller medier foretrækker turisterne generelt. Hvorvidt der mangler oplysninger til planlægningsformål. Hvordan turisterne betaler for ophold og besøg, samt om der gøres dagligvareindkøb eller større indkøb på en tur. Hvorvidt der anvendes tilbud eller rabatordningen på en tur, og hvilken betydning tilbud og rabatter har for planlægningen. Analysen er baseret på data indsamlet på fire forskellige måder: 1. Gennemgang af eksisterende litteratur 2. Spørgeskemaundersøgelse blandt turister i Midtjylland, september Survey blandt tyske respondenter 4. Interviews med aktører i branchen I de følgende afsnit beskrives tilgangene til og resultaterne af dataindsamlingen på de respektive områder. Derefter foretages en tværgående analyse af det indsamlede data. 2.3 Rapportens indhold Rapporten er opbygget på følgende måde. Kapitel 1 indeholder et kort resumé af analysens resultater og anbefalinger. Indeværende kapitel 2 indleder analysen med en overordnet beskrivelse af den gennemførte analyse og de anvendte metoder. I de efterfølgende tre kapitler præsenteres analysens enkeltdele, og resultaterne fra de fire forskellige dataindsamlinger gennemgås; litteraturgennemgangen beskrives i kapitel 3, dataindsamling blandt turister, herunder den danske del af spørgeskemaundersøgelsen med interviews af turister på jyske lokaliteter og survey i Tyskland i kapitel 4; og interviews med aktører i branchen i kapitel 5.

9 POTENTIALEANALYSE AF TURISTENS KØBS- OG BESLUTNINGSADFÆRD 4 I kapitel 6 gives en kort tværgående analyse, som inddrager resultaterne af hvert af de foregående kapitler. Der konkluderes og gives anbefalinger til Midtjysk Turisme på grundlag heraf. Derudover er der vedlagt fire bilag til rapporten. I bilag 1 gengives spørgeskemaet, der er anvendt i spørgeskemaundersøgelsen blandt turister i Midtjylland, september 2012, og i bilag 2 gives en samlet oversigt over indsamlet data fra denne. I bilag 3 findes en lignende oversigt for det indsamlede data fra surveyen blandt tyske respondenter. Endelig er listen over anvendt litteratur præsenteret i bilag 4.

10 POTENTIALEANALYSE AF TURISTENS KØBS- OG BESLUTNINGSADFÆRD 5 3. LITTERATURGENNEMGANG I forbindelse med analysen er der parallelt med dataindsamlingen foretaget en søgning af rapporter og andet tilgængeligt skriftligt materiale, der omhandler spørgsmål med relation til turisters købs- og beslutningsprocesser. Der er foretaget en søgning på en række kilder, herunder en række brede Google søgninger men især nogle mere målrettede søgninger på bl.a. følgende kilder: VisitDenmarks hjemmeside Midtjysk Turismes hjemmeside Desuden er der også ad andre kanaler identificeret en række studier og analyserapporter af relevans for nærværende studie. Specielt er der eftersøgt analyser og vurderinger af turisters informationsanvendelse i beslutningsprocessen, men også undersøgelser af baggrund og faktorer for turisternes valg af destinationer. Endelig er også medtaget undersøgelser af anvendelsen af internet og digitale medier såvel generelt som i forbindelse med ferieplanlægning. På dette felt er der specielt søgt efter undersøgelser, der omfatter Danmark og dets nabolande. De identificerede studier er blevet gennemgået, og en del er blevet udvalgt til en nærmere gennemgang, og efter frasortering af de publikationer, der ikke vurderes at give noget særligt eller yderligere bidrag til vurderingerne af turisternes købs- og beslutningsadfærd, er der blevet otte publikationer tilbage. Disse er vist i nedenstående oversigt, hvor de centrale informationer og vurderinger er anført. Tabel 1: Ekstrakt af den gennemgåede litteratur Kilde VisitDenmark/Epinion: Brandmåling 2012 En webbaseret survey i Danmarks fem udenlandske hovedmarkeder; Sverige, Norge, Tyskland, England og Holland, der giver en status på turismen i Danmark i Rapporten viser, at valg af ferie i høj grad bliver truffet ud fra vaner, og mange holder ferie i nabolande år efter år. Ekstrakt af kildens indhold Baggrund Kendskab er en vigtig faktor ved beslutningen om feriedestination. Især i England og Holland, men til en vis grad også i Tyskland er kendskabet til Danmark som turistland begrænset. Her er Danmark dog kendt for København. I beskrivelsen af Danmark nævnes på tværs af nationaliteter oftest ord som: Cyklen, Smørrebrød og Vesterhavet Informationskilder Svenske og norske turister vælger ofte feriedestinationer ud fra hvilke anbefalinger, de har modtaget fra venner eller familie. Tyskere, englændere og hollændere anvender en bredere vifte af informationskilder og gerne flere medier, når de vælger destination for ferien. I Tyskland er turistkontorer og deres hjemmesider meget populære kilder. Mange mener ikke, at de er blevet påvirket igennem nogle informationskilder sidst de var på ferie. Det drejer sig om: 34 pct. i Norge 35 pct. i Sverige 12 pct. i Tyskland 21 pct. i Holland og 24 pct. i England Digitale medier Overnatningssteders hjemmeside spiller en større rolle ved valg af destinationsstedet for tyskere, englændere og hollændere end for danskere, svenskere og nordmænd. VisitDenmark/Synovate: Internationalt kendskab til danske attraktioner og seværdigheder Baggrund Der er et stort kendskab til danske/jyske attraktioner i Norge og Sverige. 90 pct. af de norske og svenske respondenter kan nævne en eller flere danske attraktioner, mens det kun gælder hhv. 60 af de tyske og 50 pct. af de britiske respondenter.

11 POTENTIALEANALYSE AF TURISTENS KØBS- OG BESLUTNINGSADFÆRD 6 Denne er baseret på data indsamlet via. et internetpanel i Sverige, Norge, Tyskland og Storbritannien blandt personer, der enten har været i Danmark eller har en interesse for at besøge Danmark. I Tyskland var der 14 pct. og i Storbrittanien 22 pct., som ikke kender nogle specifikke danske attraktioner eller steder. I Sverige og Norge er denne andel 0 pct.. Blandt tyskerne er det især naturseværdigheder med tilhørende aktiviteter som fx vandring og lystfiskeri, der nævnes. Briterne nævner i højere grad kulturelle seværdigheder. På tværs af de adspurgte respondenter af forskellig nationalitet træder ord som hyggelig, afslappet og uformel frem. Desuden bliver Danmark forbundet med ordene tryg, sikker og bringe familien sammen. Informationskilder 34 pct. af de norske og 37 pct. af de britiske respondenter lader attraktionerne styre, hvor ferieturen går hen. Det gælder kun 22 pct. af de svenske og 25 pct. af de tyske respondenter. Familieferie er generelt den type ferie, hvor attraktioner har størst betydning for valget af feriedestination. VisitDenmark: Resultat og Retning Baggrund Den moderne tysker har mindre ferie end før. Ferierne er kortere, og de fordeles i højere grad over hele året. Tyskerne føler ikke, at forholdet imellem pris og kvalitet hænger sammen. Prisstigningerne i Danmark placerer Danmark i den dyre ende af feriedestinationerne. Informationskilder Tyskere kan nås gennem TV programmer: I 2010 havde en tv-kampagne med kystoplevelser i Danmark omkring 1,3 millioner seere, og påvirkede ca rejsebeslutninger. Digitale medier Der er sket et skift fra offline til online påvirkning i rejsebeslutningen. I 2010 og 2011 var online informationskilder årsag til 31 hhv. 58 pct. af de påvirkede rejsebeslutninger. Ligeledes er de sociale mediers betydning i beslutningsprocessen vedr. rejsedestination vokset. 42 pct. tager fortsat destinationsbeslutning baseret på offline medier. Midtjysk Turisme: Det professionelle turisterhverv Digitale medier Indenfor online kommunikation er der en tendens fra push (turisten får rejseinformation) til pull (turisten finder selv information). Dette kan være en udfordring for de traditionelle offline turistmedier. Pluss Leadership: Forretningsmodel fra offline til online kommunikation Digitale medier Flere og flere udenlandske turister booker deres ophold allerede i hjemmet via. internettet. Kommunikationen imellem tidligere samt potentielle turister og destinationen bliver qua internettet dynamisk, løbende og direkte, og der indsamles stigende mængder information om turisterne på stedet. Destinationer og virksomheder kender vigtigheden af at gå online, især med hensyn til tiltrækningen af de udenlandske turister. De anser hjemmesider, sociale medier samt e- mailkontakt som de primære online informationskilder, men de ser også et uudnyttet potentiale i online informationskilder, hvor mulighederne på området kunne synliggøres gennem et samarbejde mellem destinationer og attraktioner via. hjemmesider og sociale medier. Der savnes dog en model til brug herfor. Trendwatching.com: Travel and Tourism Trends. Digitale medier En tredjedel af britiske og amerikanske forbrugere mener, det er en vigtig del af ferien at kommunikere ferieoplevelserne videre til sin omgangskreds. Dertil bruges de sociale medier. Denne udvikling styrkes af Tripadvisor s og Facebook s samarbejde om en fælles service.

12 POTENTIALEANALYSE AF TURISTENS KØBS- OG BESLUTNINGSADFÆRD 7 62 pct. af folk stoler på de anbefalinger, de får af familie, venner og kolleger. 56 pct. af den yngre generation i Storbritannien og USA sammenligner sit forbrug og adfærd med omgangskredsen. Danmarks Statistik: IT anvendelse i befolkningen 2011 Digitale medier Heri er opgjort andelene af befolkningen, der: har adgang til internet - er daglige brugere - er netbankbrugere - aldrig har brugt internettet De pct.vise andele udgør: DK: 90 pct. 78 pct. 75 pct. 7 pct NO: 92 pct. 82 pct. 85 pct. 5 pct. SE: 91 pct. 80 pct. 78 pct. 5 pct. NL: 94 pct. 79 pct. 79 pct. 7 pct. UK: 86 pct. 70 pct.? 11 pct. DE: 86 pct. 63 pct. 45 pct. 16 pct. Det ses, at der er stor variation mellem landene. Endnu større forskelle findes mellem de skandinaviske lande på den ene side og de østeuropæiske lande på den anden. I Danmark er det kun 5 pct. af de årige, der ikke har adgang til internet i hjemmet. For årige gælder det hver tredje. Tilknytningen til de sociale netværkstjenester er omkring 60 pct. i Danmark, Norge, Sverige og Storbritannien, og ca. 50 pct. i Holland og Tyskland. Desuden er der generelt en tendens til, at flere unge anvender dette medie. Holstebro Kommune/ Rambøll Management: Fremtidens turismeinfrastruktur, Baseret på interviews med 20 aktører og interessenter samt 50 lokale turister. Informationskilder De interviewede turister angav for en stor del at have brugt internettet hjemmefra og suppleret med brochurer, indsamlet på overnatningsstedet, under opholdet. De foretrukne kilder for turistinformation er ifølge disse turister internettet (63 pc.), trykte brochurer (63 pct.) og turistkontoret (45 pct.) Digitale medier Kun 12 pct. af de interviewede turister afviser eller undgår helst brugen af internettet som informationskilde. Kun 14 pct. bruger helst råd fra venner og bekendte, men i alt 60 pct. accepterer dette som en mulighed.

13 POTENTIALEANALYSE AF TURISTENS KØBS- OG BESLUTNINGSADFÆRD 8 4. DATAINDSAMLING BLANDT TURISTER I dette kapitel præsenteres resultater fra to spørgeskemaundersøgelser. Dette er en spørgeskemaundersøgelse blandt turister i Midtjylland, september 2012 og en survey blandt tyske respondenter. Spørgeskemaundersøgelsen blandt turister i Midtjylland, september 2012 er gennemført ved personlige interviews. I Tyskland er der gennemført en web-baseret survey. Metoden er nærmere beskrevet i nedenstående afsnit 4.1, hvorefter resultaterne for begge spørgeskemaundersøgelser vil blive præsenteret og sammenlignet i den resterende del af kapitlet 1. Først præsenteres i afsnit 4.2 en række baggrundsdata, som viser respondenternes fordeling på målgruppe, nationalitet, overnatningsform og feriens varighed. I afsnit 4.3 bliver derefter turisternes beslutningsprocesser beskrevet, og i afsnit 4.4 præsenteres turisternes valg af informationskilder. Endvidere beskrives i afsnit 4.5 turisternes forbrug og betalingsform på ferien. Endelig beskrives turisternes angivne brug af rabatordninger og deres vurderinger af, hvorvidt rabatordninger kunne få dem til at forlænge ferien i afsnit Spørgeskemaundersøgelsen Som nævnt er spørgeskemaundersøgelsen gennemført efter to forskellige fremgangsmåder i Midtjylland og Tyskland. De to metoder er nærmere beskrevet i det følgende Spørgeskemaundersøgelse blandt turister i Midtjylland, september 2012 Der er foretaget 125 personlige spørgeskema-interviews med turister på udvalgte lokaliteter i Jylland. Interviewene er gennemført på dansk, tysk eller engelsk ved brug af spørgeskemaer på de tre sprog. Enkelte turister, har ikke kunnet deltage på et af de tre sprog. Den danske version af spørgeskemaet er vist i Bilag 1. En oversigt over besvarelserne kan ses i Bilag 2. Interviewene er foretaget på fem lokaliteter i den østlige del af Midtjylland, fire lokaliteter i centrale Midtjylland og to lokaliteter i den vestlige del af Midtjylland. Der er blevet brugt lige meget interviewtid i de tre geografiske områder, men antallet af resulterende interviews varierer som vist i nedenstående tabel. Tabel 2: Oversigt interviews med turister på lokaliteter i Midtjylland, sept Område Antal lokaliteter Antal interviews Østlige Midtjylland 5 52 Centrale Midtjylland 4 44 Vestlige Midtjylland 2 29 Spørgeskemaundersøgelsen blandt turister i Midtjylland, september 2012 er gennemført i uge 35 til 38 med hovedvægten på uge 36 og 37, dvs. på et tidspunkt, hvor højsæsonen netop var ovre. Det var ikke et ideelt tidspunkt, men var nødvendig for at gennemføre undersøgelsen i Det er selvfølgelig vigtigt at have sig dette for øje i fortolkningen af resultaterne Survey blandt tyske respondenter Der er gennemført en web-baseret survey i Tyskland blandt respondenter i et panel, som tidligere har meddelt, at de på et tidspunkt har været turister i Norden. Der er gjort brug af samme spørgeskema, som i den danske undersøgelse, men det har været nødvendigt at foretage enkelte justeringer af skemaet for at gøre det egnet til elektronisk besvarelse. 1 Tal i figurerne præsenteres i hele procenttal, og grundet afrundinger har de forskellige figurer ikke altid en samlet sum på 100 pct.

14 POTENTIALEANALYSE AF TURISTENS KØBS- OG BESLUTNINGSADFÆRD 9 Denne proces er planlagt i samarbejde med det danske surveyfirma Userneeds og gennemført af Userneeds tyske samarbejdspartner. Undersøgelsen blev gennemført i uge 36 til 38 i september En oversigt over det indsamlede data fra den tyske survey kan ses i bilag Baggrundsinformation fra de to undersøgelser Det har været ønsket og tilstræbt at sikre en bred fordeling af respondenterne på fire målgrupper: Børnefamilier, erhvervsrejsende, 45+ turister og unge. Målgruppefordelingen i begge undersøgelser fremgår af nedenstående figur. Figur 1: Målgruppefordeling Turister i Midtjylland, sept (n=125) 9% Tyske respondenter (n=401) 16% 12% 29% 36% Børnefamilie Erhvervs-rejsende 45+ turister Unge Andet* 12% 15% 5 Børnefami Erhvervsre 45+ turiste Unge Andet 14% 8% Det fremgår af Figur 1, at børnefamilier udgør den største gruppe i begge undersøgelser (hhv. 36 og 50 pct.). Erhvervsrejsende udgør blandt turister i Midtjylland, september pct., men væsentligt mindre, 8 pct. blandt respondenterne i den tyske survey. 29 pct. af turisterne i Midtjylland, september 2012 er 45+ turister, hvilket er næsten det dobbelte af gruppens andel blandt respondenterne i den tyske survey (15 pct.). Andelen af unge er 12 pct. i begge undersøgelser. Endelig er der kategorien andet* (hhv. 9 og 16 pct.), hvor personer, som falder udenfor de andre kategorier, indgår. Dette er f.eks. familier med voksne børn. De forskellige fordelinger afspejler de forskellige måder respondenterne er kontaktet på i de to undersøgelser. Alt i alt er der en god fordeling blandt grupperne i begge undersøgelser set i forhold til Midtjysk Turismes målgrupper. Fordelingen af respondenter på nationalitet er naturligvis kun relevant for turisterne i Midtjylland, september Her er det valgt at sammenligne med fordelingen af turister i Midtjylland i 2011, som er opgjort af Danmarks Statistik. I Figur 2 er fordelingen af nationaliteter blandt de 125 respondenterne fra spørgeskemaundersøgelsen blandt turister i Midtjylland, september 2012 således sammenlignet med de statistiske opgørelser af regionens samlede turisme.

15 POTENTIALEANALYSE AF TURISTENS KØBS- OG BESLUTNINGSADFÆRD 10 Figur 2: Nationalitet Turister i Midtjylland, sept (n=125) Midtjylland % 2% 3% 2% 2% 2% 23% 42% Danmark Tyskland Norge Sverige Benelux Andet* 42% 4% 47% Danmark Tyskland Norge Sverige Benelux Andet* 3 Danske turister udgør den største andel i spørgeskemaundersøgelsen blandt turister i Midtjylland, september 2012 og blandt antallet af turister i Midtjylland i 2011 (42 pct. og 47 pct.). 24 pct. af turisterne i Midtjylland, september 2012 er fra Jylland. De resterende 18 pct. er fra resten af Danmark. De tyske turister udgør den næststørste gruppe (30 pct. og 42 pct.). De danske og tyske turister er en smule underrepræsenteret i spørgeskemaundersøgelsen blandt turister i Midtjylland, september 2012, hvilket kan skyldes, at der i denne undersøgelse er en stærk overrepræsentation af andre nationaliteter. Således er der 23 pct. af turisterne i Midtjylland, september 2012 fra øvrige lande end de nævnte. Disse besvarelser er især indhentet i en lufthavn, hvor der blev indhentet en del interviews fra internationale erhvervsturister. Fordelingen af turisternes valg af overnatningsform er illustreret i Figur 3. Figur 3: Overnatningsform Turister i Midtjylland, sept (n=125) Tyske respondenter (n=401) 22% 5% 3% 6% 9% 22% 34% Hotel Sommerhus Camping Feriecenter B&B o.l. Hos venner/bekendte Andet* Blandet 26% 5% 5% 6% 1% 18% 39% Hotel Sommer Camping Feriecen B&B o.l. Venner/ Andet* Blandet Det fremgår af ovenstående figur, at sommerhusgæsterne udgør den største andel af turisterne i Midtjylland, september 2012 (34 pct.) og blandt respondenterne i den tyske survey (39 pct.). Dernæst udgør turisterne på hotel en stor andel i begge undersøgelser (hhv. 22 og 18 pct.). Hotel er især en meget brugt overnatningsform blandt erhvervsturisterne. Den store forskel i overnatningsformer imellem disse to undersøgelser skal især findes i kategorierne andet* og blandet. I kategorien andet* indgår bl.a. endagsture, som udgør en stor andel blandt turisterne i Midtjylland, september Blandt respondenter i den tyske survey er der 26 2 Fordeling blandt turister er baseret på antal overnatninger i regionen i Tal er fra Danmarks Statistik.

16 POTENTIALEANALYSE AF TURISTENS KØBS- OG BESLUTNINGSADFÆRD 11 pct., som kombinerer forskellige overnatningsformer på samme ferie, og som derfor falder under kategorien blandet. Fordelingen af overnatningsformerne blandt turister i Midtjylland, september 2012 ville have set anderledes ud, hvis interviewene var blevet foretaget i højsæsonen. Til sammenligning kan nævnes, at kun 16 pct. af alle turister i Midtjylland i 2011 boede på hotel. 52 pct. boede i sommerhus og 25 pct. var campister. Figur 4, som viser feriernes varighed, er ligesom foregående figurer delt op, og viser resultater fra spørgeskemaundersøgelsen blandt turister i Midtjylland, september 2012 og den gennemførte survey blandt tyske respondenter. Her er der dog en smule variation i tilgangen. Turisterne i Midtjylland, september 2012 er blevet spurgt om varigheden af den aktuelle ferie, som de var på. Respondenterne i den tyske survey er blevet spurgt om varigheden af det typiske ferieophold i Danmark eller andre skandinaviske lande. Figur 4: Varighed af ferie Turister i Midtjylland, sept (n=124) 3 Tyske respondenter (n=401) 4% 8% 18% 21% 43% 1-3 dage 4-7 dage 8-14 dage 15+ dage 38% 1-3 dag 4-7 dag 8-14 da 15+ da 35% 32% Figur 4 viser, at der blandt de to undersøgelser er nogen variation i opholdets varighed. Turisterne i Midtjylland, september 2012 var primært på korte ophold af 1-3 dages varighed (43 pct.), hvoraf ca. halvdelen var turister på éndagsture fra regionen. Ses der bort fra denne del passer andelen med de 21 pct. der i den tyske survey har været på 1-3 dages ture. Andelen af rejsende, der har været på ophold af over 8 dages varighed er derimod langt mindre blandt turisterne i Midtjylland, september 2012 ( = 22 pct.) end i den tyske survey, hvor denne andel udgør 46 pct ( pct.). En opdeling af data fra undersøgelsen blandt turister i Midtjylland, september 2012 viser, at forskellen kun i begrænset omfang kan henføres til nationale forskelle. Den må derfor tilskrives andre forhold, og det sene tidspunkt på året hvor spørgeskemaundersøgelsen i Midtjylland gennemførtes kan bidrage til en forklaring. 4.3 Beslutningsprocessen Et af de helt centrale punkter i såvel spørgeskemaundersøgelsen blandt turister i Midtjylland, september 2012 som i surveyen blandt tyske respondenter har været at undersøge, hvornår turisten træffer sine beslutninger. Der er i spørgeskemaerne blevet spurgt ind til beslutningsprocessen vedr. valg af feriedestination, feriens varighed, overnatningsformen, attraktions- og restaurantbesøg. 3 En turist i Midtjylland, sept besvarede ikke spørgsmålet. Derfor er antal respondenter (n) 124.

17 POTENTIALEANALYSE AF TURISTENS KØBS- OG BESLUTNINGSADFÆRD 12 I Figur 5 og Figur 6 er beslutningsprocessen blandt hhv. respondenterne fra spørgeskemaundersøgelsen blandt turister i Midtjylland, september 2012 og respondenterne fra den tyske survey illustreret. Figur 5: Beslutningsprocessen i spørgeskemaundersøgelse blandt turister i Midtjylland, september % 5% 2% 3% 4% 8 44% Vi besluttede alt på ferien % 42% 59% 68% 32% 3 23% 21% 13% 69% 17% 11% 4% Vi planlagde i grove træk, men foretog flere beslutninger på ferien Det besluttede vi derhjemme før vi tog af sted Det var fastlagt på forhånd og slet ikke til diskussion Restaurantbesøg (n=109) Attraktioner mm. (n=110) Overnatningsform (n=97) Opholdsvarighed (n=125) Destination (n=125) Af Figur 5 fremgår det, at næsten alle foretager valget af feriedestination, feriens varighed samt overnatningsformen inden ferien. En stor del angiver endog, at disse spørgsmål var givet og slet ikke var til diskussion. Det kan fx skyldes, at familien har en fast tradition for ferien, eller at man har eget sommerhus el. l. Dog angiver størstedelen, at der blev truffet en beslutning, hvilket betyder, at spørgsmålet har været til diskussion, og dermed har kunnet påvirkes. Respondenternes svar om beslutningsprocessen for valg af attraktioner og restaurantbesøg viser det modsatte billede. Her træffer kun en mindre del af respondenterne valget inden ferien, men der er fortsat over 50 pct. der angiver at have planlagt attraktionsbesøgene forud for afrejsen. Derimod har 44 pct. truffet alle valg om attraktionsbesøg mm. på ferien, og hele 69 pct. har truffet alle valg om restaurantbesøg på ferien. Det er disse beslutninger, der især vil kunne påvirkes med forskellige markedsføringstiltag. Resultaterne fra surveyen blandt tyske respondenter fremgår af Figur 6. Denne viser, at beslutningsprocessen for respondenterne i den tyske survey følger det samme overordnede mønster som mønstret for turisterne i Midtjylland, september Antallet af respondenter er ikke altid 125, fordi ikke alle respondenter har besvaret alle spørgsmål.

18 POTENTIALEANALYSE AF TURISTENS KØBS- OG BESLUTNINGSADFÆRD 13 Figur 6: Beslutningsprocessen i survey blandt tyske respondenter 10 6% 4% 5% 6% 8% 7% 33% 8 26% 43% 25% 26% Vi besluttede alt på ferien % 62% 31% 25% 12% 1 24% 22% Vi planlagde i grove træk, men foretog flere beslutninger på ferien Det besluttede vi derhjemme før vi tog af sted Det var fastlagt på forhånd og slet ikke til diskussion Restaurant og budget Attraktioner mm. Overnatningsform Varighed Destination Størstedelen af respondenterne træffer valg om feriedestination, feriens varighed samt overnatningsformen før afrejse. Dog er der generelt en større andel af respondenterne i den tyske survey, hvor beslutningen ikke var til diskussion, og derfor ikke kunne påvirkes. Til gengæld er der også lidt flere, der angiver at have taget beslutning om disse spørgsmål på ferien. Hvad angår beslutningsprocessen for valg af attraktionsbesøg og restaurant, træffer også respondenterne i den tyske survey i højere grad beslutninger på ferien, men andelen af respondenter, som træffer beslutninger om især restaurationsbesøg inden ferien, ser ud til generelt at være større blandt respondenterne i den tyske survey. Der er således en tendens til, at respondenterne i den tyske survey planlægger mere, og derfor ikke kan påvirkes i samme grad Fordeling blandt målgrupper For de enkelte målgrupper er der en del variation i beslutningsprocessen vedr. valg af de fem forskellige kategorier. Blandt turisterne i Midtjylland, september 2012 fremgår det, at erhvervsrejsende foretager færre beslutninger på ferien end de andre grupper. Dette hænger i høj grad sammen med, at firmaet eller opgaven ofte på forhånd bestemmer rejsens destination, rejsens varighed, overnatningsform samt restaurantbesøg. Dog siger en stor del af de erhvervsrejsende, at beslutninger vedr. attraktionsbesøg foretages på ferien, hvilket må hænge sammen med, at valget træffes afhængig af, om der viser sig at være tid til sådanne besøg. Samme tendens findes blandt de erhvervsrejsende i blandt de tyske respondenter. Dog er overnatningsform for de fleste målgrupper fastlagt på forhånd og udenfor diskussion, så her skiller de erhvervsrejsende sig ikke særligt ud i surveyen blandt de tyske respondenter. Desuden er også attraktionsbesøg i surveyen blandt de tyske respondenter i høj grad fastlagt på forhånd for de erhvervsrejsende. Hvad angår restaurantbesøg i spørgeskemaundersøgelsen blandt turister i Midtjylland, september 2012, er der en tendens til, at børnefamilierne i højere grad beslutter sig for dette på ferien. 45+ turisterne beslutter sig derimod mindre for restaurantbesøg på ferien men planlægger i højere grad dette hjemmefra. I forhold til attraktionsbesøg, planlægger 45+ turister i langt højere grad dette på selve turen i begge undersøgelser.

19 POTENTIALEANALYSE AF TURISTENS KØBS- OG BESLUTNINGSADFÆRD Informationskilder I undersøgelsen er det kortlagt, hvilke informationskilder turisterne anvender. Informationskilder er et centralt emne vedr. rejsebeslutninger, men der anvendes også informationskilder til videre orientering efter beslutningerne er truffet. I det følgende vil anvendelse af kilder til overnatning og attraktionsbesøg blandt respondenterne i de to spørgeskemaundersøgelser blive gennemgået Information vedr. overnatning Figur 7 illustrerer anvendelsen af forskellige informationskilder i forbindelse med overnatningen. Da en respondent kan angive mere end én informationskilde, summerer procenterne i figuren ikke nødvendigvis til 100 pct. Figur 7: Informationskilder ved valg af overnatning (Turister i Midtjylland, sept. 2012, n=99 5. Tyske respondenter, n=401) 8 68% 6 51% Turister i Midtjylland, sept % 3% 5% 6% 31% 23% 19% 19% 12% 12% 14% 8% 5% 5% 4% 5% 6% 4% Respondenter i den tyske survey Andet Turistbureau Brochurer og foldere Rejsebøger o.lig. Tilsendt materiale Telefonisk kontakt kontakter Sociale medier Familie/ bekendte Apps Hjemmesider Hjemmesider er i begge grupper klart den mest anvendte informationskilde, idet denne anvendes af hhv. 68 pct. og 51 pct. af de to grupper. Af Figur 7 fremgår det, at færre respondenter i surveyen blandt tyske respondenter generelt anvender hjemmesider og til gengæld i langt højere grad gør brug af andre informationskilder som familie og bekendte, brochurer og diverse andet materiale. Blandt respondenterne i spørgeskemaundersøgelsen blandt turister i Midtjylland, september 2012 bliver råd fra familie/bekendte (18 pct.) samt andre kilder (19 pct.) næstefter hjemmesider anvendt mest. Den høje andel i kategorien andet* kan bl.a. forklares med, at de erhvervsrejsende har angivet, at firmaet har fundet den nødvendige information til rejsen. Blandt respondenterne i den tyske survey er råd fra familie/bekendte (30 pct.) og brochurer og foldere (31 pct.) næstefter hjemmesider de mest populære kilder. Råd fra familie/bekendte er således en populær kilde i begge undersøgelser. Derimod er der kun få turister i Midtjylland, sep turister i Midtjylland, sept blev ikke stillet spørgsmålet, da de var på endagstur i Midtjylland. Derfor er antal respondenter (n) 99.

20 POTENTIALEANALYSE AF TURISTENS KØBS- OG BESLUTNINGSADFÆRD 15 tember 2012, der angiver, at de gør brug af turistbureauer. 14 pct. af respondenterne i den tyske survey angiver at have gjort brug af turistbureau, og til et uddybende spørgsmål har de svaret på, om det anvendte turistbureau er tæt på deres bopæl, ved destinationen, eller et tredje sted. Ca. 70 pct. af de der har anvendt turistbureau svarer, at de har gjort brug af turistbureau tæt på destinationen som informationskilde vedr. overnatning. Endelig er det værd at bemærke, at ingen respondenter i spørgeskemaundersøgelsen blandt turister i Midtjylland, september 2012 angiver sociale medier som anvendt informationskilde til overnatning. Blandt respondenterne i den tyske survey er denne andel også lav, men trods alt 6 pct. Anvendelsen af informationskilderne til overnatning varierer en del mellem målgrupperne. Det er illustreret for respondenterne fra spørgeskemaundersøgelsen blandt turister i Midtjylland, september 2012 i Figur 8. Den viser, at børnefamilier i højere grad end de andre målgrupper anvender hjemmesider, når de søger information om overnatning. Derudover skiller erhvervsrejsende sig ud i kategorien andet, fordi de, som tidligere nævnt, ikke altid selv står for at indsamle den nødvendige information. Figur 8: Målgruppers brug af informationskilder ved valg af overnatning (Turister i Midtjylland, sept. 2012, n=99 6 ) Andet Turistbureau Brochurer og foldere Rejsebøger o.l. Tilsendt materiale Telefonisk kontakt kontakter Sociale medier Andet* Unge 45+ turister Erhvervs-rejsende Børnefamilie Familie/bekendte Apps Hjemmesider Det er desuden iøjefaldende, at rejsebøger næsten udelukkende anvendes af 45+ turister, og at ingen af 45+ turisterne har anvendt telefonisk kontakt eller fået tilsendt materiale, hvilket man måske kunne have forestillet sig. Endelig er det interessant at bemærke, at børnefamilierne i forhold til alle øvrige grupper angiver langt flere og spredte informationskilder turister i Midtjylland, sept blev ikke stillet spørgsmålet, da de var på endagstur i Midtjylland. Derfor er antal respondenter (n) 99.

EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0)

EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) Til Ministeriet for Børn og Undervisning Dokumenttype Rapport Dato November 2011 EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) INDHOLD 1. Resumé 1 2. Indledning 4 2.1

Læs mere

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING 1 RESUMÉ I denne rapport præsenteres resultaterne af trendundersøgelsen 2014, som over 115 foreninger har bidraget til. Undersøgelsen

Læs mere

Markedsføring til børn og børnefamilier

Markedsføring til børn og børnefamilier Markedsføring til børn og børnefamilier Strategiske anbefalinger Udarbejdet af Kidvertising Agency 2011 Materialet er udarbejdet med støtte fra: DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling

Læs mere

Markedsføring til børn og børnefamilier

Markedsføring til børn og børnefamilier Markedsføring til børn og børnefamilier Best practice case med udgangspunkt i eventen Grøn Vinter Udarbejdet af Kidvertising Agency 2011 Materialet er udarbejdet med støtte fra: DEN EUROPÆISKE UNION Den

Læs mere

Gammel Strandvej 1 9000 Aalborg Med støtte fra Tlf.: 22 46 08 85 / 61 14 13 23

Gammel Strandvej 1 9000 Aalborg Med støtte fra Tlf.: 22 46 08 85 / 61 14 13 23 Rapporten er udarbejdet af Udarbejdet for Gammel Strandvej 1 9000 Aalborg Med støtte fra Tlf.: 22 46 08 85 / 61 14 13 23 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 1 2. Fremgangsmåde... 1 3. Målgruppe... 3 3.1.

Læs mere

Ferie i Kystdanmark varför inte?

Ferie i Kystdanmark varför inte? Ferie i Kystdanmark varför inte? INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 3 1.1 Rapportens opbygning 5 2. METODE OG MÅLGRUPPER 5 3. HOVEDKONKLUSIONER 7 4. HVAD EFTERSPØRGER DE POTENTIELLE SVENSKE TURISTER? 12

Læs mere

INTEGRATIONSMINISTERIET

INTEGRATIONSMINISTERIET Til Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Dokumenttype Rapport Dato Oktober 2010 INTEGRATIONSMINISTERIET UNDERSØGELSE AF GREENCARD- ORDNINGEN INTEGRATIONSMINISTERIET UNDERSØGELSE AF GREENCARD-ORDNINGEN

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato Februar 2009 Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation FRA FRITID TIL JOB FRA FRITID

Læs mere

Kystturismen i Danmark. Udarbejdet af Center for Regional- og Turismeforskning for. Videncenter for Kystturisme

Kystturismen i Danmark. Udarbejdet af Center for Regional- og Turismeforskning for. Videncenter for Kystturisme Kystturismen i Danmark Udarbejdet af Center for Regional- og Turismeforskning for Videncenter for Kystturisme Kystturismen i Danmark Udarbejdet af Center for Regional- og Turismeforskning for Videncenter

Læs mere

DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING

DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING Til FestivalDanmark Dokumenttype Rapport Dato Marts, 2011 DANMARKS SMUKKESTE FESTIVAL DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING DANMARKS SMUKKESTE FESTIVAL DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING Rambøll Hannemanns

Læs mere

Indhold. Forord. 1. Baggrund og formål. 2. Metode. 3. Turisme i Midtjylland. 4. Turisme på Samsø. 5. Markedsundersøgelse

Indhold. Forord. 1. Baggrund og formål. 2. Metode. 3. Turisme i Midtjylland. 4. Turisme på Samsø. 5. Markedsundersøgelse Indhold Forord 1. Baggrund og formål 2. Metode 3. Turisme i Midtjylland 4. Turisme på Samsø 5. Markedsundersøgelse 5.1 Interessenters vurdering af potentiale 5.2 Erhvervsturisme 5.3 Ferieturisme 6. Konkurrentanalyse

Læs mere

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ENNERNE FAMILIEN OG VENNERNE Alderens muligheder ELFÆRD VELFÆRD VELFÆRD Ældre Sagens Fremtidsstudie KVALITET HELBRED OG LIVSKVALITET Alderens muligheder Ældre Sagens Fremtidsstudie

Læs mere

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole?

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? Vallerødvænge 23 2960 Rungsted Kyst tlf.: 33 17 96 00 fax 33 91 96 60 post@strategisk-netvaerk.dk www.strategisk-netvaerk.dk DAMUSA-undersøgelsen

Læs mere

Evaluering af VUC VUC-kursister

Evaluering af VUC VUC-kursister Evaluering af VUC VUC-kursister Marts 2005 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 1 2 Indledning... 3 2.1 Formål med undersøgelsen... 3 2.2 Målgruppe... 3 2.3 Undersøgelsens gennemførelse... 5 2.4 Undersøgelsens

Læs mere

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE INDHOLD INDLEDNING... 3 RESUMÉ AF PROJEKTBESKRIVELSE... 5 BAGGRUNDSOPLYSNINGER OM SELVSTÆNDIGE INDVANDRERE... 6 OM DEN DANSKE ERHVERVSSTRUKTUR... 6 BRANCHEVALG...

Læs mere

Camping temaer. Campingrådet VisitDenmark Juli 2005. En markedsanalyse udarbejdet og gennemført af. Markedsanalytiker, cand. mag.

Camping temaer. Campingrådet VisitDenmark Juli 2005. En markedsanalyse udarbejdet og gennemført af. Markedsanalytiker, cand. mag. Camping temaer Campingrådet VisitDenmark Juli 2005 En markedsanalyse udarbejdet og gennemført af Markedsanalytiker, cand. mag. Helle Søndergaard & Markedsanalytiker, cand. merc. Jørgen Haller Jysk Analyse

Læs mere

Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis?

Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis? Socialudvalget 200809 B 154 Bilag 1 Offentligt Rådet for Socialt Udsatte Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis? April 2006 Rådet for Socialt Udsatte Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis?

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark 2013

Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark 2013 Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark 2013 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark 2013 Udgivet af: VisitDenmark for Region Syddanmark juni 2015

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE

EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE Til Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Dokumenttype Rapport Dato Juni 2012 EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE Revision 1 Dato 2012-05-07 Udarbejdet af Sophie Danneris

Læs mere

FORUNDERSØGELSE TIL UDVIKLING AF EN MARKEDSFØRINGS- STRATEGI OG -PLAN

FORUNDERSØGELSE TIL UDVIKLING AF EN MARKEDSFØRINGS- STRATEGI OG -PLAN SEPTEMBER 2013 TØNDER KOMMUNE FORUNDERSØGELSE TIL UDVIKLING AF EN MARKEDSFØRINGS- STRATEGI OG -PLAN RAPPORT ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

1. Resumé og konklusioner

1. Resumé og konklusioner Indholdsfortegnelse 1. Resumé og konklusioner 3 2. Delundersøgelser 4 2.1. Forbrugerpanelsundersøgelse 4 2.1.1. Markedet for e-supermarkeder 4 2.1.2. Årsager til at forbrugere benytter sig af e-supermarkeder

Læs mere

EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB

EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB Til STAR Dokumenttype Rapport Dato Oktober 214 EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNELSE OG JOB Revision 1 Dato 714 Udarbejdet af

Læs mere

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Forord Forord Håndværksrådet og Erhvervs- og

Læs mere

UNDERSØGELSE OM UØNSKEDE GRAVIDITETER OG VALG AF ABORT BLANDT KVINDER UNDER 25 ÅR

UNDERSØGELSE OM UØNSKEDE GRAVIDITETER OG VALG AF ABORT BLANDT KVINDER UNDER 25 ÅR UNDERSØGELSE OM UØNSKEDE GRAVIDITETER OG VALG AF ABORT BLANDT KVINDER UNDER 25 ÅR 2010 Undersøgelse om uønskede graviditeter og valg af abort blandt kvinder under 25 år - udarbejdet for Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Rapport om. Lederes læringsmiljøer

Rapport om. Lederes læringsmiljøer Rapport om Lederes læringsmiljøer Ledernes Hovedorganisation Juli 03 Indhold Forord...3 Sammenfatning...4 Fremtidens læringsformer...5 Læringsformer lederuddannelser og korte kurser i ledelse...7 Kompetencegivende

Læs mere

Det første udbud af landsdækkende rammeaftaler

Det første udbud af landsdækkende rammeaftaler Arbejdsmarkedsstyrelsen Det første udbud af landsdækkende rammeaftaler En analyse af resultater og effekter Del 1 Hovedrapport Februar 2006 Arbejdsmarkedsstyrelsen Det første udbud af landsdækkende rammeaftaler

Læs mere

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Juni 2007 Indholdsfortegnelse Forord og læsevejledning 1 1. Executive summary 2 1.1 Udfordringerne for de fagtekniske netværk 2 1.2 Konklusioner 3 1.3

Læs mere