DET PROFESSIONELLE TURISTERHVERV POTENTIALEANALYSE AF TURISTENS KØBS- OG BESLUTNINGSADFÆRD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DET PROFESSIONELLE TURISTERHVERV POTENTIALEANALYSE AF TURISTENS KØBS- OG BESLUTNINGSADFÆRD"

Transkript

1 Til Midtjysk Turisme Dokumenttype Rapport Dato Oktober, 2012 DET PROFESSIONELLE TURISTERHVERV POTENTIALEANALYSE AF TURISTENS KØBS- OG BESLUTNINGSADFÆRD

2 DET PROFESSIONELLE TURISTERHVERV POTENTIALEANALYSE AF TURISTENS KØBS- OG BESLUTNINGSADFÆRD Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T F

3 POTENTIALEANALYSE AF TURISTENS KØBS- OG BESLUTNINGSADFÆRD INDHOLD 1. Resumé 1 2. Indledning Formål Proces og metodisk tilgang Rapportens indhold 3 3. Litteraturgennemgang 5 4. Dataindsamling blandt turister Spørgeskemaundersøgelsen Spørgeskemaundersøgelse blandt turister i Midtjylland, september Survey blandt tyske respondenter Baggrundsinformation fra de to undersøgelser Beslutningsprocessen Fordeling blandt målgrupper Informationskilder Information vedr. overnatning Information ved attraktionsbesøg Foretrukne informationskilder Manglende information Forbrug og betaling Køb af dagligvarer Større køb på rejsen Omfanget af forudbetaling Beslutning og betaling Rabatordninger Interviews med aktører i branchen Erhvervsrejsende Feriegæster Pakkeløsninger Opsamlende vurdering Tværgående analyse og konklusion Tværgående konklusioner og vurderinger Destination, varighed og overnatning Besøg på attraktioner og restauranter Valg af anvendte medier Loyalitetsprogrammer mv Anbefalinger 54 TABELLER Tabel 1: Ekstrakt af den gennemgåede litteratur... 5 Tabel 2: Oversigt interviews med turister på lokaliteter i Midtjylland, sept

4 POTENTIALEANALYSE AF TURISTENS KØBS- OG BESLUTNINGSADFÆRD FIGURER Figur 1: Målgruppefordeling... 9 Figur 2: Nationalitet Figur 3: Overnatningsform Figur 4: Varighed af ferie Figur 5: Beslutningsprocessen i spørgeskemaundersøgelse blandt turister i Midtjylland, september Figur 6: Beslutningsprocessen i survey blandt tyske respondenter Figur 7: Informationskilder ved valg af overnatning (Turister i Midtjylland, sept. 2012, n=99. Tyske respondenter, n=401) Figur 8: Målgruppers brug af informationskilder ved valg af overnatning (Turister i Midtjylland, sept. 2012, n=99) Figur 9: Målgruppers brug af informationskilder ved valg af overnatning (Tyske respondenter, n=401) Figur 10: Væsentligste informationskilde ved valg af overnatning (Turister i Midtjylland, sept. 2012, n=99) Figur 11: Anvendte kilder for turister, der besluttede overnatningsform derhjemme, hvor beslutning ikke ligger fast (Turister i Midtjylland, sept. 2012, n=66. Tyske respondenter, n=105) Figur 12: Anvendte kilder for turister, der i grove træk besluttede overnatningsform derhjemme (Tyske respondenter, n=27) Figur 13: Anvendte kilder for turister, der bestemte overnatningsform på turen (Tyske respondenter, n=22) Figur 14: Informationskilder ved valg af attraktionsbesøg mm. (Turister i Midtjylland, sept. 2012, n=125, Tyske respondenter, n=401) Figur 15: Målgruppers brug af informationskilder ved valg af attraktionsbesøg (Turister i Midtjylland, sept. 2012, n=125) Figur 16: Målgruppers brug af informationskilder ved valg af attraktionsbesøg (Tyske respondenter, n=401) Figur 17: Væsentligste informationskilde ved valg af attraktionsbesøg (Turister i Midtjylland, sept. 2012, n=125) Figur 18: Anvendte kilder for turister, der besluttede attraktionsbesøg derhjemme, hvor beslutning ikke ligger fast (Turister i Midtjylland, sept. 2012, n=23. Tyske respondenter, n=48) Figur 19: Anvendte kilder for turister, der i grove træk besluttede attraktionsbesøg hjemmefra (Turister i Midtjylland, sept. 2012, n=25. Tyske respondenter,n=125) Figur 20: Anvendte kilder for turister, der bestemte attraktionsbesøg på turen (Turister i Midtjylland, sept. 2012, n=48. Tyske respondenter, n=132) Figur 21: Foretrukken informationskilde ved planlægning og på turen (Turister i Midtjylland, sept. 2012, n=125. Tyske respondenter, n=401) Figur 22: Manglende information (Turister i Midtjylland, sept. 2012, n=125. Tyske respondenter, n=401) Figur 23: Turisters dagligvareindkøb (Turister i Midtjylland, sept. 2012, n=67. Tyske respondenter, n=240) Figur 24: Turisters dagligvareindkøb (Turister i Midtjylland, sept. 2012) Figur 25: Turisters dagligvareindkøb (Tyske respondenter) Figur 26: Større køb ud over dagligvarer (Turister i Midtjylland, sept. 2012, n=125, Tyske respondenter, n=401) Figur 27: Større køb ud over dagligvarer fordelt på målgrupper (Turister i Midtjylland, sept. 2012) Figur 28: Større køb ud over dagligvarer fordelt på målgrupper (Tyske respondenter) Figur 29: Betaling, overnatning (Turister i Midtjylland, sept. 2012, n=82. Tyske respondenter, n=392) Figur 30: Betaling ved overnatning fordelt på målgrupper (Turister i Midtjylland, sept. 2012)... 36

5 POTENTIALEANALYSE AF TURISTENS KØBS- OG BESLUTNINGSADFÆRD Figur 31: Betaling ved overnatning fordelt på målgrupper (Tyske respondenter) Figur 32: Betaling, attraktioner mm. (Turister i Midtjylland, sept. 2012, n=93. Tyske respondenter, n=399) Figur 33: Betaling ved besøg fordelt på målgrupper (Turister i Midtjylland, sept. 2012) Figur 34: Betaling ved besøg fordelt på målgrupper (Tyske respondenter) Figur 35: Beslutning og betaling, overnatning (Turister i Midtjylland, sept. 2012) Figur 36: Beslutning og betaling, overnatning (Tyske respondenter) Figur 37: Beslutning og betaling, attraktioner mm.( Turister i Midtjylland, sept. 2012) Figur 38: Beslutning og betaling, attraktioner mm.( Tyske respondenter) Figur 39: Rabatordninger og tilbud (Turister i Midtjylland, sept. 2012, n=125. Tyske respondenter, n=401) Figur 40: Blive længere? (Turister i Midtjylland, sept. 2012, n=68. Tyske respondenter, n=120) BILAG Bilag 1: Spørgeskema Anvendt i spørgeskemaundersøgelsen blandt turister i Midtjylland, september 2012 Bilag 2: Dataoversigt fra spørgeskemaundersøgelsen blandt turister i Midtjylland, september 2012 Bilag 3: Dataoversigt fra survey blandt tyske respondenter Bilag 4: Litteraturliste

6 POTENTIALEANALYSE AF TURISTENS KØBS- OG BESLUTNINGSADFÆRD 1 1. RESUMÉ Undersøgelsen af turisters købs- og beslutningsadfærd er gennemført med udgangspunkt i en litteraturgennemgang, to spørgeskemaundersøgelser gennemført blandt turister i Midtjylland, september 2012 og i en webbaseret survey blandt tyske respondenter samt gennem interviews med udvalgte aktører i turismebranchen. På baggrund af litteraturgennemgang og analyse af den indsamlede data konkluderer vi følgende: Mindst en tredjedel af turisterne beskriver deres valg af destination og overnatningsform som på forhånd givet, og hovedparten af de resterende turister tager de endelige beslutninger herom hjemmefra. Godt en tredjedel af turisterne har besluttet sig vedr. besøg på attraktioner, før de tager af sted, og heraf har en til to tredjedele betragtet valget af attraktioner som noget på forhånd givet, der ikke har været til diskussion (og som derfor ikke kan påvirkes). Dette passer fint med resultaterne af en VisitDenmark/Synovate undersøgelse fra 2011, der viser at mellem 20 og 40 pct. af turisterne lader valget af attraktioner styre, hvor ferieturen går hen. 80 pct. af turisterne nævner internettet som den foretrukne informationskilde ved planlægningen, og godt en tredjedel foretrækker også internettet, når de er på rejsen. Dette hænger godt sammen med de vurderinger, der er fundet i litteraturgennemgangen. 42 pct. af turisterne nævner, at de foretrækker trykt materiale (herunder såvel foldere som trykte guider o.l.) som informationskilde på rejsen, mens andelen som fortrækker trykt materiale ved planlægningen er langt mindre (mellem 8 og 27 pct.). Respondenterne i den tyske survey lægger desuden stor vægt på information fra familie og bekendte ved planlægningen samt på brugen af turistbureauer såvel ved planlægningen som ved gennemførelsen af rejsen. Kortlægningen af den faktiske anvendelse af informationskilder viser, at disse er meget ens ved beslutninger om overnatning og besøg på attraktioner mv. Omkring halvdelen af turisterne gør brug af hjemmesider. Her er det i høj grad Google og andre søgemaskiner, og dernæst overnatningsstedernes/attraktionernes hjemmesider der bliver anvendt. Brochurer/foldere samt råd fra familie og bekendte er herefter de væsentlige kilder, der hver for sig nævnes af omkring 30 pct. Hertil kommer rejsebøger og andet trykt materiale, der har betydning for omkring 20 pct. af respondenterne i den tyske survey. Der kan ikke konstateres nogen større forskelle i forskellige målgruppers anvendte informationskilder, men der er en svag tendens til at gruppen af unge (der dog kun udgør en lille del af respondenterne i undersøgelserne) gør mindre brug af internettet end andre, og børnefamilier ser ud til at gøre brug af flere og mere spredte informationskilder. Omkring 50 pct. af turisterne har forudbetalt deres overnatning Næsten en tredjedel blandt respondenterne i den tyske survey føler generelt, at de mangler information eller har svært ved at skaffe den information, de har brug for. Det drejer sig om alt fra at finde vej, finde parkeringspladser til information vedr. bustider, overnatnings-tjekind tider, åbningstider, prisoplysninger samt oplysninger om kulturelle arrangementer. Omkring 40 pct. af turisterne har medbragt omkring halvdelen af deres dagligvarebehov på ferien til Danmark. 37 pct. af respondenterne i den tyske survey har kun medbragt en mindre del eller intet (anslået 0-20 pct) af deres dagligvarebehov. Omkring en tredjedel af turisterne foretager større indkøb på rejsen udover detailvarekøb.

7 POTENTIALEANALYSE AF TURISTENS KØBS- OG BESLUTNINGSADFÆRD 2 Det er tiden men også i et vist omfang budgetterne, der er afgørende for feriens længde. Omkring en tredjedel angiver, at de ville blive længere, hvis de fik tilbudt rabatter eller gode tilbud. På baggrund af de gennemførte interviews med turismeaktører med erfaring med loyalitetsprogrammer o.l. vurderer vi følgende. En del fordelsprogrammer er formodentligt relativt dyre i forhold til de fordele, de giver udbyderen i form af øget salg. Mange fordelsprogrammer, der sigter på at fastholde og udbygge kunderelationer inden for turismeområdet har formodentligt ingen positive effekter for regionen som sådan, og muligvis heller ikke for udbyderne, som fx hoteller, der føler sig tvunget til at tilbyde et pointsystem for ikke at tabe kunderne til dem, der har sådanne programmer. Et optimalt fordelsprogram tilbyder fordele, der koster mindre for udbyderen end deres værdi for modtageren. Det kan fx opnås ved at gøre brug af særlige lokale/regionale værdier eller ved at skabe attraktive pakketilbud. Der vurderes at ligge et stort potentiale i etablering af samarbejder mellem regionale attraktioner og overnatningssteder, der sigter på udvikling af attraktive pakketilbud, målrettet forskellige kundesegmenter, der især er interessante for området. Også her vil det være optimalt at indbygge særlige regionale og lokale værdier hentet fra områdets natur, erhvervsliv, og kultur.

8 POTENTIALEANALYSE AF TURISTENS KØBS- OG BESLUTNINGSADFÆRD 3 2. INDLEDNING 2.1 Formål Denne analyse har til formål at kortlægge og belyse turistens købs- og beslutningsadfærd før, under og efter opholdet. Med andre ord er der fokus på at finde ud af, hvordan turister planlægger en rejse. Hvornår de tager de konkrete beslutninger og på hvilket informationsgrundlag. I analysen ses der nærmere på forskellige grupper af turister, f.eks. turisterne af forskellig nationalitet, forskellige målgrupper blandt turisterne, herunder børnefamilier, erhvervsturister og 45+ turister. Desuden ses på turister, der gør brug af forskellig overnatningsform, herunder campister, turister i feriehuse, turister på hoteller m.fl.. Dette gøres med intentionen om at skaffe viden om, hvordan man evt. kan påvirke beslutningerne blandt forskellige grupper af turister for derved at kunne skabe genbesøg og mersalg gennem målrettede tiltag overfor turisterne. Konklusionerne fra analysen sammenfattes med henblik på at give anbefalinger til, hvordan Midtjysk Turisme og de midtjyske destinationer og andre turismeaktører kan imødekomme turisternes ønsker og præferencer og forøge omsætningen i regionens turismesektor. 2.2 Proces og metodisk tilgang Analysen skal bidrage med viden om, hvordan turistaktørerne kan leve op til turisternes behov og derigennem tiltrække flere turister, skabe genbesøg eller mersalg. Som nævnt er sigtet at belyse turisters købs- og beslutningsadfærd. Mere konkret ses der nærmere på: Beslutningsprocessen omkring et ophold eller et besøg, f.eks. hvornår tages beslutninger om destination, opholdets længde, overnatningsform mv. I relevante tilfælde undersøges hvorfor turisterne vælger at komme igen. Hvordan turisterne planlægger deres tur, f.eks. hvilke kilder eller medier bruges der såvel før som under turen, og hvilke kilder eller medier foretrækker turisterne generelt. Hvorvidt der mangler oplysninger til planlægningsformål. Hvordan turisterne betaler for ophold og besøg, samt om der gøres dagligvareindkøb eller større indkøb på en tur. Hvorvidt der anvendes tilbud eller rabatordningen på en tur, og hvilken betydning tilbud og rabatter har for planlægningen. Analysen er baseret på data indsamlet på fire forskellige måder: 1. Gennemgang af eksisterende litteratur 2. Spørgeskemaundersøgelse blandt turister i Midtjylland, september Survey blandt tyske respondenter 4. Interviews med aktører i branchen I de følgende afsnit beskrives tilgangene til og resultaterne af dataindsamlingen på de respektive områder. Derefter foretages en tværgående analyse af det indsamlede data. 2.3 Rapportens indhold Rapporten er opbygget på følgende måde. Kapitel 1 indeholder et kort resumé af analysens resultater og anbefalinger. Indeværende kapitel 2 indleder analysen med en overordnet beskrivelse af den gennemførte analyse og de anvendte metoder. I de efterfølgende tre kapitler præsenteres analysens enkeltdele, og resultaterne fra de fire forskellige dataindsamlinger gennemgås; litteraturgennemgangen beskrives i kapitel 3, dataindsamling blandt turister, herunder den danske del af spørgeskemaundersøgelsen med interviews af turister på jyske lokaliteter og survey i Tyskland i kapitel 4; og interviews med aktører i branchen i kapitel 5.

9 POTENTIALEANALYSE AF TURISTENS KØBS- OG BESLUTNINGSADFÆRD 4 I kapitel 6 gives en kort tværgående analyse, som inddrager resultaterne af hvert af de foregående kapitler. Der konkluderes og gives anbefalinger til Midtjysk Turisme på grundlag heraf. Derudover er der vedlagt fire bilag til rapporten. I bilag 1 gengives spørgeskemaet, der er anvendt i spørgeskemaundersøgelsen blandt turister i Midtjylland, september 2012, og i bilag 2 gives en samlet oversigt over indsamlet data fra denne. I bilag 3 findes en lignende oversigt for det indsamlede data fra surveyen blandt tyske respondenter. Endelig er listen over anvendt litteratur præsenteret i bilag 4.

10 POTENTIALEANALYSE AF TURISTENS KØBS- OG BESLUTNINGSADFÆRD 5 3. LITTERATURGENNEMGANG I forbindelse med analysen er der parallelt med dataindsamlingen foretaget en søgning af rapporter og andet tilgængeligt skriftligt materiale, der omhandler spørgsmål med relation til turisters købs- og beslutningsprocesser. Der er foretaget en søgning på en række kilder, herunder en række brede Google søgninger men især nogle mere målrettede søgninger på bl.a. følgende kilder: VisitDenmarks hjemmeside Midtjysk Turismes hjemmeside Desuden er der også ad andre kanaler identificeret en række studier og analyserapporter af relevans for nærværende studie. Specielt er der eftersøgt analyser og vurderinger af turisters informationsanvendelse i beslutningsprocessen, men også undersøgelser af baggrund og faktorer for turisternes valg af destinationer. Endelig er også medtaget undersøgelser af anvendelsen af internet og digitale medier såvel generelt som i forbindelse med ferieplanlægning. På dette felt er der specielt søgt efter undersøgelser, der omfatter Danmark og dets nabolande. De identificerede studier er blevet gennemgået, og en del er blevet udvalgt til en nærmere gennemgang, og efter frasortering af de publikationer, der ikke vurderes at give noget særligt eller yderligere bidrag til vurderingerne af turisternes købs- og beslutningsadfærd, er der blevet otte publikationer tilbage. Disse er vist i nedenstående oversigt, hvor de centrale informationer og vurderinger er anført. Tabel 1: Ekstrakt af den gennemgåede litteratur Kilde VisitDenmark/Epinion: Brandmåling 2012 En webbaseret survey i Danmarks fem udenlandske hovedmarkeder; Sverige, Norge, Tyskland, England og Holland, der giver en status på turismen i Danmark i Rapporten viser, at valg af ferie i høj grad bliver truffet ud fra vaner, og mange holder ferie i nabolande år efter år. Ekstrakt af kildens indhold Baggrund Kendskab er en vigtig faktor ved beslutningen om feriedestination. Især i England og Holland, men til en vis grad også i Tyskland er kendskabet til Danmark som turistland begrænset. Her er Danmark dog kendt for København. I beskrivelsen af Danmark nævnes på tværs af nationaliteter oftest ord som: Cyklen, Smørrebrød og Vesterhavet Informationskilder Svenske og norske turister vælger ofte feriedestinationer ud fra hvilke anbefalinger, de har modtaget fra venner eller familie. Tyskere, englændere og hollændere anvender en bredere vifte af informationskilder og gerne flere medier, når de vælger destination for ferien. I Tyskland er turistkontorer og deres hjemmesider meget populære kilder. Mange mener ikke, at de er blevet påvirket igennem nogle informationskilder sidst de var på ferie. Det drejer sig om: 34 pct. i Norge 35 pct. i Sverige 12 pct. i Tyskland 21 pct. i Holland og 24 pct. i England Digitale medier Overnatningssteders hjemmeside spiller en større rolle ved valg af destinationsstedet for tyskere, englændere og hollændere end for danskere, svenskere og nordmænd. VisitDenmark/Synovate: Internationalt kendskab til danske attraktioner og seværdigheder Baggrund Der er et stort kendskab til danske/jyske attraktioner i Norge og Sverige. 90 pct. af de norske og svenske respondenter kan nævne en eller flere danske attraktioner, mens det kun gælder hhv. 60 af de tyske og 50 pct. af de britiske respondenter.

11 POTENTIALEANALYSE AF TURISTENS KØBS- OG BESLUTNINGSADFÆRD 6 Denne er baseret på data indsamlet via. et internetpanel i Sverige, Norge, Tyskland og Storbritannien blandt personer, der enten har været i Danmark eller har en interesse for at besøge Danmark. I Tyskland var der 14 pct. og i Storbrittanien 22 pct., som ikke kender nogle specifikke danske attraktioner eller steder. I Sverige og Norge er denne andel 0 pct.. Blandt tyskerne er det især naturseværdigheder med tilhørende aktiviteter som fx vandring og lystfiskeri, der nævnes. Briterne nævner i højere grad kulturelle seværdigheder. På tværs af de adspurgte respondenter af forskellig nationalitet træder ord som hyggelig, afslappet og uformel frem. Desuden bliver Danmark forbundet med ordene tryg, sikker og bringe familien sammen. Informationskilder 34 pct. af de norske og 37 pct. af de britiske respondenter lader attraktionerne styre, hvor ferieturen går hen. Det gælder kun 22 pct. af de svenske og 25 pct. af de tyske respondenter. Familieferie er generelt den type ferie, hvor attraktioner har størst betydning for valget af feriedestination. VisitDenmark: Resultat og Retning Baggrund Den moderne tysker har mindre ferie end før. Ferierne er kortere, og de fordeles i højere grad over hele året. Tyskerne føler ikke, at forholdet imellem pris og kvalitet hænger sammen. Prisstigningerne i Danmark placerer Danmark i den dyre ende af feriedestinationerne. Informationskilder Tyskere kan nås gennem TV programmer: I 2010 havde en tv-kampagne med kystoplevelser i Danmark omkring 1,3 millioner seere, og påvirkede ca rejsebeslutninger. Digitale medier Der er sket et skift fra offline til online påvirkning i rejsebeslutningen. I 2010 og 2011 var online informationskilder årsag til 31 hhv. 58 pct. af de påvirkede rejsebeslutninger. Ligeledes er de sociale mediers betydning i beslutningsprocessen vedr. rejsedestination vokset. 42 pct. tager fortsat destinationsbeslutning baseret på offline medier. Midtjysk Turisme: Det professionelle turisterhverv Digitale medier Indenfor online kommunikation er der en tendens fra push (turisten får rejseinformation) til pull (turisten finder selv information). Dette kan være en udfordring for de traditionelle offline turistmedier. Pluss Leadership: Forretningsmodel fra offline til online kommunikation Digitale medier Flere og flere udenlandske turister booker deres ophold allerede i hjemmet via. internettet. Kommunikationen imellem tidligere samt potentielle turister og destinationen bliver qua internettet dynamisk, løbende og direkte, og der indsamles stigende mængder information om turisterne på stedet. Destinationer og virksomheder kender vigtigheden af at gå online, især med hensyn til tiltrækningen af de udenlandske turister. De anser hjemmesider, sociale medier samt e- mailkontakt som de primære online informationskilder, men de ser også et uudnyttet potentiale i online informationskilder, hvor mulighederne på området kunne synliggøres gennem et samarbejde mellem destinationer og attraktioner via. hjemmesider og sociale medier. Der savnes dog en model til brug herfor. Trendwatching.com: Travel and Tourism Trends. Digitale medier En tredjedel af britiske og amerikanske forbrugere mener, det er en vigtig del af ferien at kommunikere ferieoplevelserne videre til sin omgangskreds. Dertil bruges de sociale medier. Denne udvikling styrkes af Tripadvisor s og Facebook s samarbejde om en fælles service.

12 POTENTIALEANALYSE AF TURISTENS KØBS- OG BESLUTNINGSADFÆRD 7 62 pct. af folk stoler på de anbefalinger, de får af familie, venner og kolleger. 56 pct. af den yngre generation i Storbritannien og USA sammenligner sit forbrug og adfærd med omgangskredsen. Danmarks Statistik: IT anvendelse i befolkningen 2011 Digitale medier Heri er opgjort andelene af befolkningen, der: har adgang til internet - er daglige brugere - er netbankbrugere - aldrig har brugt internettet De pct.vise andele udgør: DK: 90 pct. 78 pct. 75 pct. 7 pct NO: 92 pct. 82 pct. 85 pct. 5 pct. SE: 91 pct. 80 pct. 78 pct. 5 pct. NL: 94 pct. 79 pct. 79 pct. 7 pct. UK: 86 pct. 70 pct.? 11 pct. DE: 86 pct. 63 pct. 45 pct. 16 pct. Det ses, at der er stor variation mellem landene. Endnu større forskelle findes mellem de skandinaviske lande på den ene side og de østeuropæiske lande på den anden. I Danmark er det kun 5 pct. af de årige, der ikke har adgang til internet i hjemmet. For årige gælder det hver tredje. Tilknytningen til de sociale netværkstjenester er omkring 60 pct. i Danmark, Norge, Sverige og Storbritannien, og ca. 50 pct. i Holland og Tyskland. Desuden er der generelt en tendens til, at flere unge anvender dette medie. Holstebro Kommune/ Rambøll Management: Fremtidens turismeinfrastruktur, Baseret på interviews med 20 aktører og interessenter samt 50 lokale turister. Informationskilder De interviewede turister angav for en stor del at have brugt internettet hjemmefra og suppleret med brochurer, indsamlet på overnatningsstedet, under opholdet. De foretrukne kilder for turistinformation er ifølge disse turister internettet (63 pc.), trykte brochurer (63 pct.) og turistkontoret (45 pct.) Digitale medier Kun 12 pct. af de interviewede turister afviser eller undgår helst brugen af internettet som informationskilde. Kun 14 pct. bruger helst råd fra venner og bekendte, men i alt 60 pct. accepterer dette som en mulighed.

13 POTENTIALEANALYSE AF TURISTENS KØBS- OG BESLUTNINGSADFÆRD 8 4. DATAINDSAMLING BLANDT TURISTER I dette kapitel præsenteres resultater fra to spørgeskemaundersøgelser. Dette er en spørgeskemaundersøgelse blandt turister i Midtjylland, september 2012 og en survey blandt tyske respondenter. Spørgeskemaundersøgelsen blandt turister i Midtjylland, september 2012 er gennemført ved personlige interviews. I Tyskland er der gennemført en web-baseret survey. Metoden er nærmere beskrevet i nedenstående afsnit 4.1, hvorefter resultaterne for begge spørgeskemaundersøgelser vil blive præsenteret og sammenlignet i den resterende del af kapitlet 1. Først præsenteres i afsnit 4.2 en række baggrundsdata, som viser respondenternes fordeling på målgruppe, nationalitet, overnatningsform og feriens varighed. I afsnit 4.3 bliver derefter turisternes beslutningsprocesser beskrevet, og i afsnit 4.4 præsenteres turisternes valg af informationskilder. Endvidere beskrives i afsnit 4.5 turisternes forbrug og betalingsform på ferien. Endelig beskrives turisternes angivne brug af rabatordninger og deres vurderinger af, hvorvidt rabatordninger kunne få dem til at forlænge ferien i afsnit Spørgeskemaundersøgelsen Som nævnt er spørgeskemaundersøgelsen gennemført efter to forskellige fremgangsmåder i Midtjylland og Tyskland. De to metoder er nærmere beskrevet i det følgende Spørgeskemaundersøgelse blandt turister i Midtjylland, september 2012 Der er foretaget 125 personlige spørgeskema-interviews med turister på udvalgte lokaliteter i Jylland. Interviewene er gennemført på dansk, tysk eller engelsk ved brug af spørgeskemaer på de tre sprog. Enkelte turister, har ikke kunnet deltage på et af de tre sprog. Den danske version af spørgeskemaet er vist i Bilag 1. En oversigt over besvarelserne kan ses i Bilag 2. Interviewene er foretaget på fem lokaliteter i den østlige del af Midtjylland, fire lokaliteter i centrale Midtjylland og to lokaliteter i den vestlige del af Midtjylland. Der er blevet brugt lige meget interviewtid i de tre geografiske områder, men antallet af resulterende interviews varierer som vist i nedenstående tabel. Tabel 2: Oversigt interviews med turister på lokaliteter i Midtjylland, sept Område Antal lokaliteter Antal interviews Østlige Midtjylland 5 52 Centrale Midtjylland 4 44 Vestlige Midtjylland 2 29 Spørgeskemaundersøgelsen blandt turister i Midtjylland, september 2012 er gennemført i uge 35 til 38 med hovedvægten på uge 36 og 37, dvs. på et tidspunkt, hvor højsæsonen netop var ovre. Det var ikke et ideelt tidspunkt, men var nødvendig for at gennemføre undersøgelsen i Det er selvfølgelig vigtigt at have sig dette for øje i fortolkningen af resultaterne Survey blandt tyske respondenter Der er gennemført en web-baseret survey i Tyskland blandt respondenter i et panel, som tidligere har meddelt, at de på et tidspunkt har været turister i Norden. Der er gjort brug af samme spørgeskema, som i den danske undersøgelse, men det har været nødvendigt at foretage enkelte justeringer af skemaet for at gøre det egnet til elektronisk besvarelse. 1 Tal i figurerne præsenteres i hele procenttal, og grundet afrundinger har de forskellige figurer ikke altid en samlet sum på 100 pct.

14 POTENTIALEANALYSE AF TURISTENS KØBS- OG BESLUTNINGSADFÆRD 9 Denne proces er planlagt i samarbejde med det danske surveyfirma Userneeds og gennemført af Userneeds tyske samarbejdspartner. Undersøgelsen blev gennemført i uge 36 til 38 i september En oversigt over det indsamlede data fra den tyske survey kan ses i bilag Baggrundsinformation fra de to undersøgelser Det har været ønsket og tilstræbt at sikre en bred fordeling af respondenterne på fire målgrupper: Børnefamilier, erhvervsrejsende, 45+ turister og unge. Målgruppefordelingen i begge undersøgelser fremgår af nedenstående figur. Figur 1: Målgruppefordeling Turister i Midtjylland, sept (n=125) 9% Tyske respondenter (n=401) 16% 12% 29% 36% Børnefamilie Erhvervs-rejsende 45+ turister Unge Andet* 12% 15% 5 Børnefami Erhvervsre 45+ turiste Unge Andet 14% 8% Det fremgår af Figur 1, at børnefamilier udgør den største gruppe i begge undersøgelser (hhv. 36 og 50 pct.). Erhvervsrejsende udgør blandt turister i Midtjylland, september pct., men væsentligt mindre, 8 pct. blandt respondenterne i den tyske survey. 29 pct. af turisterne i Midtjylland, september 2012 er 45+ turister, hvilket er næsten det dobbelte af gruppens andel blandt respondenterne i den tyske survey (15 pct.). Andelen af unge er 12 pct. i begge undersøgelser. Endelig er der kategorien andet* (hhv. 9 og 16 pct.), hvor personer, som falder udenfor de andre kategorier, indgår. Dette er f.eks. familier med voksne børn. De forskellige fordelinger afspejler de forskellige måder respondenterne er kontaktet på i de to undersøgelser. Alt i alt er der en god fordeling blandt grupperne i begge undersøgelser set i forhold til Midtjysk Turismes målgrupper. Fordelingen af respondenter på nationalitet er naturligvis kun relevant for turisterne i Midtjylland, september Her er det valgt at sammenligne med fordelingen af turister i Midtjylland i 2011, som er opgjort af Danmarks Statistik. I Figur 2 er fordelingen af nationaliteter blandt de 125 respondenterne fra spørgeskemaundersøgelsen blandt turister i Midtjylland, september 2012 således sammenlignet med de statistiske opgørelser af regionens samlede turisme.

15 POTENTIALEANALYSE AF TURISTENS KØBS- OG BESLUTNINGSADFÆRD 10 Figur 2: Nationalitet Turister i Midtjylland, sept (n=125) Midtjylland % 2% 3% 2% 2% 2% 23% 42% Danmark Tyskland Norge Sverige Benelux Andet* 42% 4% 47% Danmark Tyskland Norge Sverige Benelux Andet* 3 Danske turister udgør den største andel i spørgeskemaundersøgelsen blandt turister i Midtjylland, september 2012 og blandt antallet af turister i Midtjylland i 2011 (42 pct. og 47 pct.). 24 pct. af turisterne i Midtjylland, september 2012 er fra Jylland. De resterende 18 pct. er fra resten af Danmark. De tyske turister udgør den næststørste gruppe (30 pct. og 42 pct.). De danske og tyske turister er en smule underrepræsenteret i spørgeskemaundersøgelsen blandt turister i Midtjylland, september 2012, hvilket kan skyldes, at der i denne undersøgelse er en stærk overrepræsentation af andre nationaliteter. Således er der 23 pct. af turisterne i Midtjylland, september 2012 fra øvrige lande end de nævnte. Disse besvarelser er især indhentet i en lufthavn, hvor der blev indhentet en del interviews fra internationale erhvervsturister. Fordelingen af turisternes valg af overnatningsform er illustreret i Figur 3. Figur 3: Overnatningsform Turister i Midtjylland, sept (n=125) Tyske respondenter (n=401) 22% 5% 3% 6% 9% 22% 34% Hotel Sommerhus Camping Feriecenter B&B o.l. Hos venner/bekendte Andet* Blandet 26% 5% 5% 6% 1% 18% 39% Hotel Sommer Camping Feriecen B&B o.l. Venner/ Andet* Blandet Det fremgår af ovenstående figur, at sommerhusgæsterne udgør den største andel af turisterne i Midtjylland, september 2012 (34 pct.) og blandt respondenterne i den tyske survey (39 pct.). Dernæst udgør turisterne på hotel en stor andel i begge undersøgelser (hhv. 22 og 18 pct.). Hotel er især en meget brugt overnatningsform blandt erhvervsturisterne. Den store forskel i overnatningsformer imellem disse to undersøgelser skal især findes i kategorierne andet* og blandet. I kategorien andet* indgår bl.a. endagsture, som udgør en stor andel blandt turisterne i Midtjylland, september Blandt respondenter i den tyske survey er der 26 2 Fordeling blandt turister er baseret på antal overnatninger i regionen i Tal er fra Danmarks Statistik.

16 POTENTIALEANALYSE AF TURISTENS KØBS- OG BESLUTNINGSADFÆRD 11 pct., som kombinerer forskellige overnatningsformer på samme ferie, og som derfor falder under kategorien blandet. Fordelingen af overnatningsformerne blandt turister i Midtjylland, september 2012 ville have set anderledes ud, hvis interviewene var blevet foretaget i højsæsonen. Til sammenligning kan nævnes, at kun 16 pct. af alle turister i Midtjylland i 2011 boede på hotel. 52 pct. boede i sommerhus og 25 pct. var campister. Figur 4, som viser feriernes varighed, er ligesom foregående figurer delt op, og viser resultater fra spørgeskemaundersøgelsen blandt turister i Midtjylland, september 2012 og den gennemførte survey blandt tyske respondenter. Her er der dog en smule variation i tilgangen. Turisterne i Midtjylland, september 2012 er blevet spurgt om varigheden af den aktuelle ferie, som de var på. Respondenterne i den tyske survey er blevet spurgt om varigheden af det typiske ferieophold i Danmark eller andre skandinaviske lande. Figur 4: Varighed af ferie Turister i Midtjylland, sept (n=124) 3 Tyske respondenter (n=401) 4% 8% 18% 21% 43% 1-3 dage 4-7 dage 8-14 dage 15+ dage 38% 1-3 dag 4-7 dag 8-14 da 15+ da 35% 32% Figur 4 viser, at der blandt de to undersøgelser er nogen variation i opholdets varighed. Turisterne i Midtjylland, september 2012 var primært på korte ophold af 1-3 dages varighed (43 pct.), hvoraf ca. halvdelen var turister på éndagsture fra regionen. Ses der bort fra denne del passer andelen med de 21 pct. der i den tyske survey har været på 1-3 dages ture. Andelen af rejsende, der har været på ophold af over 8 dages varighed er derimod langt mindre blandt turisterne i Midtjylland, september 2012 ( = 22 pct.) end i den tyske survey, hvor denne andel udgør 46 pct ( pct.). En opdeling af data fra undersøgelsen blandt turister i Midtjylland, september 2012 viser, at forskellen kun i begrænset omfang kan henføres til nationale forskelle. Den må derfor tilskrives andre forhold, og det sene tidspunkt på året hvor spørgeskemaundersøgelsen i Midtjylland gennemførtes kan bidrage til en forklaring. 4.3 Beslutningsprocessen Et af de helt centrale punkter i såvel spørgeskemaundersøgelsen blandt turister i Midtjylland, september 2012 som i surveyen blandt tyske respondenter har været at undersøge, hvornår turisten træffer sine beslutninger. Der er i spørgeskemaerne blevet spurgt ind til beslutningsprocessen vedr. valg af feriedestination, feriens varighed, overnatningsformen, attraktions- og restaurantbesøg. 3 En turist i Midtjylland, sept besvarede ikke spørgsmålet. Derfor er antal respondenter (n) 124.

17 POTENTIALEANALYSE AF TURISTENS KØBS- OG BESLUTNINGSADFÆRD 12 I Figur 5 og Figur 6 er beslutningsprocessen blandt hhv. respondenterne fra spørgeskemaundersøgelsen blandt turister i Midtjylland, september 2012 og respondenterne fra den tyske survey illustreret. Figur 5: Beslutningsprocessen i spørgeskemaundersøgelse blandt turister i Midtjylland, september % 5% 2% 3% 4% 8 44% Vi besluttede alt på ferien % 42% 59% 68% 32% 3 23% 21% 13% 69% 17% 11% 4% Vi planlagde i grove træk, men foretog flere beslutninger på ferien Det besluttede vi derhjemme før vi tog af sted Det var fastlagt på forhånd og slet ikke til diskussion Restaurantbesøg (n=109) Attraktioner mm. (n=110) Overnatningsform (n=97) Opholdsvarighed (n=125) Destination (n=125) Af Figur 5 fremgår det, at næsten alle foretager valget af feriedestination, feriens varighed samt overnatningsformen inden ferien. En stor del angiver endog, at disse spørgsmål var givet og slet ikke var til diskussion. Det kan fx skyldes, at familien har en fast tradition for ferien, eller at man har eget sommerhus el. l. Dog angiver størstedelen, at der blev truffet en beslutning, hvilket betyder, at spørgsmålet har været til diskussion, og dermed har kunnet påvirkes. Respondenternes svar om beslutningsprocessen for valg af attraktioner og restaurantbesøg viser det modsatte billede. Her træffer kun en mindre del af respondenterne valget inden ferien, men der er fortsat over 50 pct. der angiver at have planlagt attraktionsbesøgene forud for afrejsen. Derimod har 44 pct. truffet alle valg om attraktionsbesøg mm. på ferien, og hele 69 pct. har truffet alle valg om restaurantbesøg på ferien. Det er disse beslutninger, der især vil kunne påvirkes med forskellige markedsføringstiltag. Resultaterne fra surveyen blandt tyske respondenter fremgår af Figur 6. Denne viser, at beslutningsprocessen for respondenterne i den tyske survey følger det samme overordnede mønster som mønstret for turisterne i Midtjylland, september Antallet af respondenter er ikke altid 125, fordi ikke alle respondenter har besvaret alle spørgsmål.

18 POTENTIALEANALYSE AF TURISTENS KØBS- OG BESLUTNINGSADFÆRD 13 Figur 6: Beslutningsprocessen i survey blandt tyske respondenter 10 6% 4% 5% 6% 8% 7% 33% 8 26% 43% 25% 26% Vi besluttede alt på ferien % 62% 31% 25% 12% 1 24% 22% Vi planlagde i grove træk, men foretog flere beslutninger på ferien Det besluttede vi derhjemme før vi tog af sted Det var fastlagt på forhånd og slet ikke til diskussion Restaurant og budget Attraktioner mm. Overnatningsform Varighed Destination Størstedelen af respondenterne træffer valg om feriedestination, feriens varighed samt overnatningsformen før afrejse. Dog er der generelt en større andel af respondenterne i den tyske survey, hvor beslutningen ikke var til diskussion, og derfor ikke kunne påvirkes. Til gengæld er der også lidt flere, der angiver at have taget beslutning om disse spørgsmål på ferien. Hvad angår beslutningsprocessen for valg af attraktionsbesøg og restaurant, træffer også respondenterne i den tyske survey i højere grad beslutninger på ferien, men andelen af respondenter, som træffer beslutninger om især restaurationsbesøg inden ferien, ser ud til generelt at være større blandt respondenterne i den tyske survey. Der er således en tendens til, at respondenterne i den tyske survey planlægger mere, og derfor ikke kan påvirkes i samme grad Fordeling blandt målgrupper For de enkelte målgrupper er der en del variation i beslutningsprocessen vedr. valg af de fem forskellige kategorier. Blandt turisterne i Midtjylland, september 2012 fremgår det, at erhvervsrejsende foretager færre beslutninger på ferien end de andre grupper. Dette hænger i høj grad sammen med, at firmaet eller opgaven ofte på forhånd bestemmer rejsens destination, rejsens varighed, overnatningsform samt restaurantbesøg. Dog siger en stor del af de erhvervsrejsende, at beslutninger vedr. attraktionsbesøg foretages på ferien, hvilket må hænge sammen med, at valget træffes afhængig af, om der viser sig at være tid til sådanne besøg. Samme tendens findes blandt de erhvervsrejsende i blandt de tyske respondenter. Dog er overnatningsform for de fleste målgrupper fastlagt på forhånd og udenfor diskussion, så her skiller de erhvervsrejsende sig ikke særligt ud i surveyen blandt de tyske respondenter. Desuden er også attraktionsbesøg i surveyen blandt de tyske respondenter i høj grad fastlagt på forhånd for de erhvervsrejsende. Hvad angår restaurantbesøg i spørgeskemaundersøgelsen blandt turister i Midtjylland, september 2012, er der en tendens til, at børnefamilierne i højere grad beslutter sig for dette på ferien. 45+ turisterne beslutter sig derimod mindre for restaurantbesøg på ferien men planlægger i højere grad dette hjemmefra. I forhold til attraktionsbesøg, planlægger 45+ turister i langt højere grad dette på selve turen i begge undersøgelser.

19 POTENTIALEANALYSE AF TURISTENS KØBS- OG BESLUTNINGSADFÆRD Informationskilder I undersøgelsen er det kortlagt, hvilke informationskilder turisterne anvender. Informationskilder er et centralt emne vedr. rejsebeslutninger, men der anvendes også informationskilder til videre orientering efter beslutningerne er truffet. I det følgende vil anvendelse af kilder til overnatning og attraktionsbesøg blandt respondenterne i de to spørgeskemaundersøgelser blive gennemgået Information vedr. overnatning Figur 7 illustrerer anvendelsen af forskellige informationskilder i forbindelse med overnatningen. Da en respondent kan angive mere end én informationskilde, summerer procenterne i figuren ikke nødvendigvis til 100 pct. Figur 7: Informationskilder ved valg af overnatning (Turister i Midtjylland, sept. 2012, n=99 5. Tyske respondenter, n=401) 8 68% 6 51% Turister i Midtjylland, sept % 3% 5% 6% 31% 23% 19% 19% 12% 12% 14% 8% 5% 5% 4% 5% 6% 4% Respondenter i den tyske survey Andet Turistbureau Brochurer og foldere Rejsebøger o.lig. Tilsendt materiale Telefonisk kontakt kontakter Sociale medier Familie/ bekendte Apps Hjemmesider Hjemmesider er i begge grupper klart den mest anvendte informationskilde, idet denne anvendes af hhv. 68 pct. og 51 pct. af de to grupper. Af Figur 7 fremgår det, at færre respondenter i surveyen blandt tyske respondenter generelt anvender hjemmesider og til gengæld i langt højere grad gør brug af andre informationskilder som familie og bekendte, brochurer og diverse andet materiale. Blandt respondenterne i spørgeskemaundersøgelsen blandt turister i Midtjylland, september 2012 bliver råd fra familie/bekendte (18 pct.) samt andre kilder (19 pct.) næstefter hjemmesider anvendt mest. Den høje andel i kategorien andet* kan bl.a. forklares med, at de erhvervsrejsende har angivet, at firmaet har fundet den nødvendige information til rejsen. Blandt respondenterne i den tyske survey er råd fra familie/bekendte (30 pct.) og brochurer og foldere (31 pct.) næstefter hjemmesider de mest populære kilder. Råd fra familie/bekendte er således en populær kilde i begge undersøgelser. Derimod er der kun få turister i Midtjylland, sep turister i Midtjylland, sept blev ikke stillet spørgsmålet, da de var på endagstur i Midtjylland. Derfor er antal respondenter (n) 99.

20 POTENTIALEANALYSE AF TURISTENS KØBS- OG BESLUTNINGSADFÆRD 15 tember 2012, der angiver, at de gør brug af turistbureauer. 14 pct. af respondenterne i den tyske survey angiver at have gjort brug af turistbureau, og til et uddybende spørgsmål har de svaret på, om det anvendte turistbureau er tæt på deres bopæl, ved destinationen, eller et tredje sted. Ca. 70 pct. af de der har anvendt turistbureau svarer, at de har gjort brug af turistbureau tæt på destinationen som informationskilde vedr. overnatning. Endelig er det værd at bemærke, at ingen respondenter i spørgeskemaundersøgelsen blandt turister i Midtjylland, september 2012 angiver sociale medier som anvendt informationskilde til overnatning. Blandt respondenterne i den tyske survey er denne andel også lav, men trods alt 6 pct. Anvendelsen af informationskilderne til overnatning varierer en del mellem målgrupperne. Det er illustreret for respondenterne fra spørgeskemaundersøgelsen blandt turister i Midtjylland, september 2012 i Figur 8. Den viser, at børnefamilier i højere grad end de andre målgrupper anvender hjemmesider, når de søger information om overnatning. Derudover skiller erhvervsrejsende sig ud i kategorien andet, fordi de, som tidligere nævnt, ikke altid selv står for at indsamle den nødvendige information. Figur 8: Målgruppers brug af informationskilder ved valg af overnatning (Turister i Midtjylland, sept. 2012, n=99 6 ) Andet Turistbureau Brochurer og foldere Rejsebøger o.l. Tilsendt materiale Telefonisk kontakt kontakter Sociale medier Andet* Unge 45+ turister Erhvervs-rejsende Børnefamilie Familie/bekendte Apps Hjemmesider Det er desuden iøjefaldende, at rejsebøger næsten udelukkende anvendes af 45+ turister, og at ingen af 45+ turisterne har anvendt telefonisk kontakt eller fået tilsendt materiale, hvilket man måske kunne have forestillet sig. Endelig er det interessant at bemærke, at børnefamilierne i forhold til alle øvrige grupper angiver langt flere og spredte informationskilder turister i Midtjylland, sept blev ikke stillet spørgsmålet, da de var på endagstur i Midtjylland. Derfor er antal respondenter (n) 99.

Digitalisering af turismeerhvervet - udfordringer og potentialer

Digitalisering af turismeerhvervet - udfordringer og potentialer Digitalisering af turismeerhvervet - udfordringer og potentialer Agenda Hvordan møder vi turisten i en digital verden FØR, UNDER og EFTER? Hvad er vores udgangspunkt og hvad ved vi om brugeren i dag? Hvad

Læs mere

Seminar: Kend din målgruppe!

Seminar: Kend din målgruppe! Seminar: Kend din målgruppe! Baggrund for målgruppebeskrivelser v/karin Buhl Slæggerup Midtjysk Turisme Målgruppebeskrivelser 2010: Den digitale virkelighed og kundernes digitale adfærd Hvem er kunderne?

Læs mere

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012 Det Gode Liv - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Overnatninger Side 3-5 Motivation Side 7-8 Planlægning

Læs mere

Læring. - Målgruppeprofil 2012

Læring. - Målgruppeprofil 2012 Sjov, Leg og Læring - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Børnene i familien Side 15 Overnatninger

Læs mere

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012 Moderne Storbyoplevelser - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Motivation Side 4-5 Planlægning af ferien Side 7 Ferieaktiviteter Side 9 Døgnforbrug og rejsegruppe Side 11 Overnatninger

Læs mere

Danskernes sommerferie 2003 - planlægning og præferencer. Maj 2003

Danskernes sommerferie 2003 - planlægning og præferencer. Maj 2003 Danskernes sommerferie 2003 - planlægning og præferencer Maj 2003 Indhold Side 1. Indledning og sammenfatning af analyseresultater... 1 2. Ferievalget at blive i Danmark eller rejse ud... 4 3. Ferieplanlægning

Læs mere

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turisternes tilfredshed med det danske turistprodukt har vi en udfordring? Udgivet af: VisitDenmark August 2011 ISBN: 978-87-87393-81-2 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900

Læs mere

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Undersøgelsen er en del af helårsturismeprojektet Naturen+ indsatsområdet Profilering af årstider Udviklet med støtte af Hjørring, Frederikshavn

Læs mere

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse 2 2 Kystturisme findes i hele Danmark Forord 3 Kære Læser De fleste danskere har holdt ferie ved

Læs mere

Overblik over lystsejlerturismen i Danmark TØBBE 2006

Overblik over lystsejlerturismen i Danmark TØBBE 2006 Overblik over lystsejlerturismen i Danmark TØBBE 26 Lystsejlerundersøgelse 26 Undersøgelsen er en stikprøve af alle gæstesejlere i danske havne i 26 Dvs. stikprøven repræsenterer det samlede antal gæsteovernatninger

Læs mere

LEGOLAND Billund Resort. August 2015

LEGOLAND Billund Resort. August 2015 LEGOLAND Billund Resort August 2015 INDHOLD BAGGRUD OG FORMÅL KONKLUSIONER PROFIL PÅ RESPONDENTERNE LLBR KAMPAGNE LLBR ANBEFALING OG TILFREDSHED BOOKING OG BESLUTNINGSFLOW BE HAPPY PASS APPENDIKS SIDE

Læs mere

Destination Nordsjælland

Destination Nordsjælland Destination Nordsjælland Liseleje, Tisvildeleje, Gilleleje, Hornbæk, Humlebæk PROJEKT KYSTBYER I VÆKST Nulpunktsmåling 2013 Om analysen Denne rapportering indeholder en række særkørsler for destination

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-november 2016 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: januar 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: november

Læs mere

På ferie i Danmark. Turistundersøgelsen 2008. Udgivet af: VisitDenmark September 2010 ISBN: 87-87393-67-0

På ferie i Danmark. Turistundersøgelsen 2008. Udgivet af: VisitDenmark September 2010 ISBN: 87-87393-67-0 På ferie i Danmark Turistundersøgelsen 008 Udgivet af: VisitDenmark September 010 ISBN: 87-87393-7-0 Adresse: Analyse- og videnformidling Islands Brygge 43, 3. 300 København S Tlf. +4 388 9900 www.visitdenmark.com

Læs mere

Sæsonvariation i Dansk turisme

Sæsonvariation i Dansk turisme Sæsonvariation i Dansk turisme Sæsonvariation i Dansk turisme Måling af sæsonvariation Sæsonmønstre i Dansk turisme Sæsonvariationen regionalt Konklusioner/observationer Helårsdestinationerne Måling af

Læs mere

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 N O T A T Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 Kort før nytår offentliggjorde VisitDenmark rapporten Tre forretningsområder i dansk turisme Kystferie, Storbyferie og Mødeturisme, der for første

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014 Eniro Krak Produktsøgning Tabelrapport Oktober 2014 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-august 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: oktober 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: august

Læs mere

www.visitdenmark.com 60+ turisterne i Danmark

www.visitdenmark.com 60+ turisterne i Danmark www.visitdenmark.com turisterne i Danmark turisterne i Danmark ISBN: 87-87393-44-1 VisitDenmark Turismefaglig Viden April 2008 VisitDenmark Islands Brygge 43, 3. sal 2300 København S Tlf.: +45 32 88 99

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Italien

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Italien www.visitdenmark.com Markedsprofil af Italien Det italienske rejsemarked Fakta om Italien og rejsemarkedet Befolkning 59,6 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: -4,3 pct. (-0,4 pct.)

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar september 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-juni 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: august 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juni 2016

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-september 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: november 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-maj 2016 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: juli 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: maj 2016

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-marts 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse 2 Udgivet af VisitDenmark Opdateret: maj 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: marts

Læs mere

TURISME. Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik. Opgørelser fra Grønlands Statistik 1998:2. Flystatistikken 1997. Indholdsfortegnelse.

TURISME. Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik. Opgørelser fra Grønlands Statistik 1998:2. Flystatistikken 1997. Indholdsfortegnelse. Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik Opgørelser fra Grønlands Statistik 1998:2 TURISME Flystatistikken 1997 Indholdsfortegnelse Indledning...1 Resultaterne for 1997...2 Endagsbesøg...5 Metode...6

Læs mere

# Endelig kigges der på Aarhus image som mødeby blandt danske virksomheder# # Kildegrundlag. Indhold. Forord

# Endelig kigges der på Aarhus image som mødeby blandt danske virksomheder# # Kildegrundlag. Indhold. Forord Erhvervsturisme Aarhus som møde og konference by! VisitDenmark, februar 204 For VisitAarhus Adresse Islands Brygge, 43, 3 2300 København S Tlf. +45 32 88 99 00 www.visitdenmark.dk/analyse VisitDenmark,

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

8. juli 2011 Overnatningstal for maj 2011

8. juli 2011 Overnatningstal for maj 2011 8. juli 2011 Overnatningstal for maj 2011 Overnatningskommentarer for maj 2011 Udgivet af: VisitDenmark Juli 2011 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: DenmarkMediaCenter

Læs mere

Turismen i Danmark. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

Turismen i Danmark. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Turismen i Danmark - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Turismens nøgletal Turismen er vigtig for dansk økonomi Den skaber omsætning for 94,7 mia. kr. Turismen er et stort eksporterhverv Den

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-december 2016 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: februar 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: december

Læs mere

7. Faktorer der fører til turisternes fravalg af Bornholm

7. Faktorer der fører til turisternes fravalg af Bornholm 7. Faktorer der fører til turisternes fravalg af Bornholm Turismebarometer for Bornholm September 2010 1 2 7. Faktorer der fører til turisternes fravalg af Bornholm Udarbejdet som led i projektet Turismebarometer

Læs mere

Brasilien. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse

Brasilien. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Brasilien Markedsprofil 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Indhold Side Formål Nøgletal 3 VisitDenmarks markedsprofiler præsenterer centrale nøgletal for de vigtigste markeder i dansk turisme. Formålet

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juli 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juli

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: juni 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juni 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juni

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning Den danske brugerundersøgelse i forbindelse med en eventuel etablering af selvstændig Nordisk Forskningsstatistik Notat 2003/2 Analyseinstitut for Forskning The Danish Institute

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - august 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: oktober 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: august

Læs mere

Destinationsmonitor Januar juli 2014

Destinationsmonitor Januar juli 2014 Destinationsmonitor Januar juli 2014 VisitDenmark, september 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: september 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Storbritannien

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Storbritannien www.visitdenmark.com Markedsprofil af Storbritannien Det britiske rejsemarked 1 Fakta om Storbritannien og rejsemarkedet Befolkning 60,8 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: -3,7 pct.

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige Det svenske rejsemarked Fakta om Sverige Befolkning 9,1 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: 0,0 pct. (2,2 pct.) Privatforbrug: 0,7 pct.

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

Cykelturismens økonomiske betydning

Cykelturismens økonomiske betydning Cykelturismens økonomiske betydning - for Danmark 2008 - Af Ditte Møller Munch/Temaprojektleder Aktiv Danmark Indhold Definition af en cykelturist Turistomsætning og døgnforbrug for cykelturister Overnatningsform

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst September 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 1 Om rapporten... 1 Turismens økonomiske betydning i Marielyst... 2 Turismeforbrug... 2

Læs mere

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1 Turismen i tal Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark Turismens betydning 1 Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Turismens betydning for det danske samfund 10 Udvikling i dansk turisme 20 Forventet

Læs mere

Turisme. Flypassagerstatistik 1. halvår 2006-2010 2010:3. Sammenfatning

Turisme. Flypassagerstatistik 1. halvår 2006-2010 2010:3. Sammenfatning Turisme 21:3 Flypassagerstatistik 1. halvår 26-21 Sammenfatning Nye tal Færre flypassagerturister i 1.halvår 21 Hermed offentliggøres tallene for flypassagertrafik. Publikationen indeholder et estimat

Læs mere

TYSKLAND: GULDHORNENE

TYSKLAND: GULDHORNENE TYSKLAND: GULDHORNENE Guldhornene Alder: 45 70 år Typisk gruppestørrelse: 2 Volumen: 10.400.000 Hjemland: Tyskland Ferietype: Tyskland generelt Højsæson: Opholdslængde: Samlet forbrug: Døgnforbrug: Aktiv

Læs mere

Statistik og analyse af dansk turisme. Statistik och analys af turism

Statistik og analyse af dansk turisme. Statistik och analys af turism Statistik og analyse af dansk turisme Statistik och analys af turism Mittuniversitetet, Östersund, 10 11, november 2014 Indhold 1. Omfang af turismen (mest overnatningsstatistik) 2. Økonomiske effekter

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Turisme. Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013. Sammenfatning

Turisme. Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013. Sammenfatning Turisme Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013 Sammenfatning Færre flypassagerer Flere overnattende gæster Flere overnatninger Figur 1. Antallet af flypassagerer til Grønland er i sæsonen 1. oktober

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Tyskland

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Tyskland www.visitdenmark.com Markedsprofil af Tyskland Markedsprofil for Tyskland Markedsprofilen for Tyskland foreligger nu i 2. version. Profilen er udarbejdet af VisitDenmark på grundlag af egne data kombineret

Læs mere

På cykel i Danmark. Ved konsulent Helle Damkjær, VisitDenmark

På cykel i Danmark. Ved konsulent Helle Damkjær, VisitDenmark På cykel i Danmark Ved konsulent Helle Damkjær, VisitDenmark Definition af cykelturisten Hvad er definitionen på en international cykelturist i Danmark? Er det den tyske familiefar, der har cyklen bag

Læs mere

Destinationsmonitor Januar september 2014

Destinationsmonitor Januar september 2014 Destinationsmonitor Januar september 2014 VisitDenmark, november 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Destinationsmonitor Januar august 2014

Destinationsmonitor Januar august 2014 Destinationsmonitor Januar august 2014 VisitDenmark, oktober 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: oktober 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

Destinationsmonitor Januar juni 2014

Destinationsmonitor Januar juni 2014 Destinationsmonitor Januar juni 2014 VisitDenmark, august 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: august 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. : juni

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme 2015 foreløbig status VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar 2016 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: marts 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: Januar 2016

Læs mere

Turismerelateret markedsanalyse for Guldborgsund, Lolland og Vordingborg Kommuner

Turismerelateret markedsanalyse for Guldborgsund, Lolland og Vordingborg Kommuner Turismerelateret markedsanalyse for Guldborgsund, Lolland og Vordingborg Kommuner September 2010 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og introduktion... 7 2. Executive Summary...8 2.1 Turisterne fordelt på

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar november 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: januar 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Destinationsmonitor Januar maj 2014

Destinationsmonitor Januar maj 2014 Destinationsmonitor Januar maj 2014 VisitDenmark, juli 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: juli 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. : maj 2014.

Læs mere

N O T A T. Fig1: Overnatningernes udvikling, (mio.) hele Danmark. 13. Januar

N O T A T. Fig1: Overnatningernes udvikling, (mio.) hele Danmark. 13. Januar N O T A T Status 2008; fortsat negativ vækst for dansk turisme Danske Regioner og Turisterhvervets Samarbejdsforum har udarbejdet en undersøgelse, der viser hvordan turismeovernatningerne udviklede sig

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - april 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: juni 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: april

Læs mere

OVERNATNINGSTATISTIKKER FOR RANDERS

OVERNATNINGSTATISTIKKER FOR RANDERS OVERNATNINGSTATISTIKKER FOR RANDERS - December & Total 2014 - Hotelstatistik o Overnatninger i alt o Kapacitetsudnyttelse o Segmenter Erhverv og fritid, grupper og individuelle o Sammenligning med andre

Læs mere

Powered by Cycling: Panorama. Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013. Powered by Cycling: Panorama TNS

Powered by Cycling: Panorama. Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013. Powered by Cycling: Panorama TNS Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013 Indhold 1 Formål og metode 3 2 Sammenfatning 6 3 Segmenter 10 4 Nationalrute 1 og 9 13 5 Grafik fremstilling af alle spørgsmålene 16 2 1 Formål og metode

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Hals

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Hals Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Hals September 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 1 Om rapporten... 1 Turismens økonomiske betydning i Hals... 2 Turismeforbrug... 2 Samfundsøkonomiske

Læs mere

Destination Fyn Overnatningstal 2014. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark

Destination Fyn Overnatningstal 2014. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark Destination Fyn Overnatningstal 214 Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark 214 - rekordår for dansk turisme 214 blev et rekord år for dansk turisme. De 23,2 mio. udenlandske overnatninger i Danmark

Læs mere

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Målgrupper i dansk turisme - økonomiske nøgletal, 2010 Udgivet af: VisitDenmark December 2011 ISBN: 87-87393-77-8 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: DenmarkMediaCenter

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

Miljøråd Vordingborg Kommune. 27 februar 2017

Miljøråd Vordingborg Kommune. 27 februar 2017 Miljøråd Vordingborg Kommune 27 februar 2017 Turismens omsætning 2015 1 Overnatningsstatistik 2008 2015 Vordingborg kommune Sum of Overnatning Column La Row Labels 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Læs mere

Foto: Danmark i vandkanten. Overnatningstal jan. til dec. 2015 KERTEMINDE KOMMUNE

Foto: Danmark i vandkanten. Overnatningstal jan. til dec. 2015 KERTEMINDE KOMMUNE Foto: Danmark i vandkanten Overnatningstal jan. til dec. 2015 KERTEMINDE KOMMUNE Destination Kerteminde Haven ved Havet Turistsæsonen så i begyndelsen af 2015 ikke ud til at blive et turist-år pga. ustabilt

Læs mere

25,0 20,0 15,0 10,0 5,0. Antal gæster Omsætning 0,0

25,0 20,0 15,0 10,0 5,0. Antal gæster Omsætning 0,0 Medlemsanalyse Af Jonas Kjær & Benedikte Rosenbrinck TEMA: Branchens forventninger til 2009 og 2010 HORESTA har valgt gennem i alt fire analyser at sætte fokus på den aktuelle økonomiske afmatning og konsekvenserne

Læs mere

Undersøgelse om produktsøgning

Undersøgelse om produktsøgning Undersøgelse om produktsøgning Tabelrapport 24.09.2013 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

Ferie- og forretningsrejser. 2008. Antal ferie- og forretningsrejser i alt. 2008. Korte ferierejser i alt 10 474 Ferierejser i Danmark med

Ferie- og forretningsrejser. 2008. Antal ferie- og forretningsrejser i alt. 2008. Korte ferierejser i alt 10 474 Ferierejser i Danmark med STATISTISKE EFTERRETNINGER SERVICEERHVERV 2009:9 14. juli 2009 Ferie- og forretningsrejser. 2008 Se på www.dst.dk/se100 Resumé Rejserne til udlandet gik typisk til Spanien og Frankrig mens Region Midtjylland

Læs mere

BESØG NATIONALPARK THY

BESØG NATIONALPARK THY BESØG I NATIONALPARK THY 2013 BESØG Hvor mange er Nationalpark Thy? Målet med rapporten, er at formidle det årlige antal i Nationalpark Thy (NPT). Der tages udgangspunkt i år 2013. Antallet af giver os

Læs mere

Hvordan undersøger man sine kunder og måler sæsonforskelle på destinationsniveau? - Eksempler og anbefalinger

Hvordan undersøger man sine kunder og måler sæsonforskelle på destinationsniveau? - Eksempler og anbefalinger Hvordan undersøger man sine kunder og måler sæsonforskelle på destinationsniveau? - Eksempler og anbefalinger Seminar for helårsdestinationer 28. august 2007 Claudia R. Andersen og Jacob S. Mikkelsen,

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION BORGERPANELUNDERSØGELSE AUGUST 2015 Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Om undersøgelsen Side 4 Sammenfatning Side 5 Resultater fordelt på emnerne: Information om Holbæk

Læs mere

TYSKLAND: SCRABBLEFAMILIER

TYSKLAND: SCRABBLEFAMILIER TYSKLAND: SCRABBLEFAMILIER Scrabblefamilier Alder: 25 45 år Typisk gruppestørrelse: 3+ Volumen: 4.300.000 Hjemland: Tyskland Ferietype: Sommerhus med mange muligheder for børn i køreafstand Tyskland generelt

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

TYSKLAND:CAMPISTERNE

TYSKLAND:CAMPISTERNE TYSKLAND:CAMPISTERNE Campisterne Alder: 35 65 år Typisk gruppestørrelse: 2 el. 4 Volumen: 3.800.000 Hjemland: Tyskland Ferietype: Højsæson(generelt): Tyskland camping Opholdslængde: Samlet forbrug: Døgnforbrug:

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014. VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014. VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014 VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: december 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Kulturgæst segment: HYGGERNE/TYSKLAND

Kulturgæst segment: HYGGERNE/TYSKLAND Kulturgæst segment: HYGGERNE/TYSKLAND 2. HYGGERNE Tyskland Hyggerne Voksne par med og uden børn Alder: 40 65 år Husstandsstr. 2-4 Volumen: 15.400.000 Hjemland: Motiver Baggrund for ferie: Sol og strand

Læs mere

,0 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

,0 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 Notat Potentiale i dansk turisme Til: SNO Fra: MOP / GLC Situationen i dag Turismen får større og større betydning for den globale økonomi. Siden 1950 erne og 1960 erne har den globale turisme således

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Spanien

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Spanien www.visitdenmark.com Markedsprofil af Spanien Det spanske rejsemarked Fakta om Spanien og rejsemarkedet Befolkning 44,5 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2008 (2009) BNP: 1,3 pct. (-0,9 pct.) Privatforbrug:

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011.

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. Side 1 af 10 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. (September 2012 Christina Falkenberg) Side 2 af 10 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Det sorte danmarkskort:

Det sorte danmarkskort: Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 37 Det sorte danmarkskort: Geografisk variation i danskernes sorte deltagelsesfrekvens Peer Ebbesen Skov, Kristian Hedeager Bentsen og Camilla Hvidtfeldt København

Læs mere

Aktiv tematurisme i Region Syddanmark TEMAVÆRKSTED PÅ WORKSHOP D. 3. DECEMBER 2014 FACILTATOR: PETER KVISTGAARD, PH.D.

Aktiv tematurisme i Region Syddanmark TEMAVÆRKSTED PÅ WORKSHOP D. 3. DECEMBER 2014 FACILTATOR: PETER KVISTGAARD, PH.D. Aktiv tematurisme i Region Syddanmark TEMAVÆRKSTED PÅ WORKSHOP D. 3. DECEMBER 2014 FACILTATOR: PETER KVISTGAARD, PH.D. Lidt baggrund 03/12/14 Peter Kvistgaard 2 Program Introduktion til værksted Præsentation

Læs mere

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016 MARKED DANMARK Baggrund for Danmarkskampagne 2016 Vores tilgang til marked Danmark er trindelt 1. TRIN Samle bagrund, analyser og viden for at forstå turisten og markedet FORENKLING FOKUS Markedet, målgrupper,

Læs mere

Overnatningstal (ekskl. Feriehuse) Middelfart

Overnatningstal (ekskl. Feriehuse) Middelfart Overnatningstal 216 (ekskl. Feriehuse) Middelfart Overnatningsstal Middelfart 216 (ekskl. Feriehuse) Middelfart Udv Udv% I alt 39.266 389.251 375.18 371.677 389.743 427.37 428.377 1.7,24 319.315 321.428

Læs mere

Camping 2005. En gennemgang af campingsæsonen 2005 med henblik på overnatninger, beskæftigelse og omsætning

Camping 2005. En gennemgang af campingsæsonen 2005 med henblik på overnatninger, beskæftigelse og omsætning Camping 2005 En gennemgang af campingsæsonen 2005 med henblik på overnatninger, beskæftigelse og omsætning Campingrådet juni 2006 1 Indholdsfortegnelse: 1. Sammenfatning side 3 2. Overnatninger side 3

Læs mere

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, februar 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008 Danskeres ferie- Titelog fritidsrejser - I og udenfor højsæsonen Analysemøde 7. april 2008 1. Er rejser i lavsæsonen noget særligt? 2. Kan vi tjene penge på privatbesøg? 3. Har destinationerne en unik

Læs mere

UNGES FORETRUKNE BIL 2014

UNGES FORETRUKNE BIL 2014 UNGES FORETRUKNE BIL 2014 2014 OM ANALYSEN Kommende rapport er resultatet af en analyse foretaget af CompanYoung, efteråret 2014. CompanYoung er et full-service mediebureau, der specialiserer sig i viden

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR KL

Læs mere

Kina. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse

Kina. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Kina Markedsprofil 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Indhold Side Formål Nøgletal 3 Digital adfærd 4 Forventninger til det kinesiske rejsemarked Overnatninger i hele landet 9 6 VisitDenmarks markedsprofiler

Læs mere

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016 MARKED DANMARK Baggrund for Danmarkskampagne 2016 Den nye dreng i klassen Vores tilgang til marked Danmark er trindelt 1. TRIN Samle bagrund, analyser og viden for at forstå turisten og markedet FORENKLING

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

TYSKLAND: DET GODE LIV

TYSKLAND: DET GODE LIV TYSKLAND: DET GODE LIV Det gode liv Alder: 45+ år Typisk gruppestørrelse: 2 Volumen: 23.900.000 Hjemland: Tyskland Ferietype: Tyskland generelt Højsæson: Opholdslængde: Samlet forbrug: Døgnforbrug: Strandhoteller

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere