DET PROFESSIONELLE TURISTERHVERV POTENTIALEANALYSE AF TURISTENS KØBS- OG BESLUTNINGSADFÆRD

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DET PROFESSIONELLE TURISTERHVERV POTENTIALEANALYSE AF TURISTENS KØBS- OG BESLUTNINGSADFÆRD"

Transkript

1 Til Midtjysk Turisme Dokumenttype Rapport Dato Oktober, 2012 DET PROFESSIONELLE TURISTERHVERV POTENTIALEANALYSE AF TURISTENS KØBS- OG BESLUTNINGSADFÆRD

2 DET PROFESSIONELLE TURISTERHVERV POTENTIALEANALYSE AF TURISTENS KØBS- OG BESLUTNINGSADFÆRD Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T F

3 POTENTIALEANALYSE AF TURISTENS KØBS- OG BESLUTNINGSADFÆRD INDHOLD 1. Resumé 1 2. Indledning Formål Proces og metodisk tilgang Rapportens indhold 3 3. Litteraturgennemgang 5 4. Dataindsamling blandt turister Spørgeskemaundersøgelsen Spørgeskemaundersøgelse blandt turister i Midtjylland, september Survey blandt tyske respondenter Baggrundsinformation fra de to undersøgelser Beslutningsprocessen Fordeling blandt målgrupper Informationskilder Information vedr. overnatning Information ved attraktionsbesøg Foretrukne informationskilder Manglende information Forbrug og betaling Køb af dagligvarer Større køb på rejsen Omfanget af forudbetaling Beslutning og betaling Rabatordninger Interviews med aktører i branchen Erhvervsrejsende Feriegæster Pakkeløsninger Opsamlende vurdering Tværgående analyse og konklusion Tværgående konklusioner og vurderinger Destination, varighed og overnatning Besøg på attraktioner og restauranter Valg af anvendte medier Loyalitetsprogrammer mv Anbefalinger 54 TABELLER Tabel 1: Ekstrakt af den gennemgåede litteratur... 5 Tabel 2: Oversigt interviews med turister på lokaliteter i Midtjylland, sept

4 POTENTIALEANALYSE AF TURISTENS KØBS- OG BESLUTNINGSADFÆRD FIGURER Figur 1: Målgruppefordeling... 9 Figur 2: Nationalitet Figur 3: Overnatningsform Figur 4: Varighed af ferie Figur 5: Beslutningsprocessen i spørgeskemaundersøgelse blandt turister i Midtjylland, september Figur 6: Beslutningsprocessen i survey blandt tyske respondenter Figur 7: Informationskilder ved valg af overnatning (Turister i Midtjylland, sept. 2012, n=99. Tyske respondenter, n=401) Figur 8: Målgruppers brug af informationskilder ved valg af overnatning (Turister i Midtjylland, sept. 2012, n=99) Figur 9: Målgruppers brug af informationskilder ved valg af overnatning (Tyske respondenter, n=401) Figur 10: Væsentligste informationskilde ved valg af overnatning (Turister i Midtjylland, sept. 2012, n=99) Figur 11: Anvendte kilder for turister, der besluttede overnatningsform derhjemme, hvor beslutning ikke ligger fast (Turister i Midtjylland, sept. 2012, n=66. Tyske respondenter, n=105) Figur 12: Anvendte kilder for turister, der i grove træk besluttede overnatningsform derhjemme (Tyske respondenter, n=27) Figur 13: Anvendte kilder for turister, der bestemte overnatningsform på turen (Tyske respondenter, n=22) Figur 14: Informationskilder ved valg af attraktionsbesøg mm. (Turister i Midtjylland, sept. 2012, n=125, Tyske respondenter, n=401) Figur 15: Målgruppers brug af informationskilder ved valg af attraktionsbesøg (Turister i Midtjylland, sept. 2012, n=125) Figur 16: Målgruppers brug af informationskilder ved valg af attraktionsbesøg (Tyske respondenter, n=401) Figur 17: Væsentligste informationskilde ved valg af attraktionsbesøg (Turister i Midtjylland, sept. 2012, n=125) Figur 18: Anvendte kilder for turister, der besluttede attraktionsbesøg derhjemme, hvor beslutning ikke ligger fast (Turister i Midtjylland, sept. 2012, n=23. Tyske respondenter, n=48) Figur 19: Anvendte kilder for turister, der i grove træk besluttede attraktionsbesøg hjemmefra (Turister i Midtjylland, sept. 2012, n=25. Tyske respondenter,n=125) Figur 20: Anvendte kilder for turister, der bestemte attraktionsbesøg på turen (Turister i Midtjylland, sept. 2012, n=48. Tyske respondenter, n=132) Figur 21: Foretrukken informationskilde ved planlægning og på turen (Turister i Midtjylland, sept. 2012, n=125. Tyske respondenter, n=401) Figur 22: Manglende information (Turister i Midtjylland, sept. 2012, n=125. Tyske respondenter, n=401) Figur 23: Turisters dagligvareindkøb (Turister i Midtjylland, sept. 2012, n=67. Tyske respondenter, n=240) Figur 24: Turisters dagligvareindkøb (Turister i Midtjylland, sept. 2012) Figur 25: Turisters dagligvareindkøb (Tyske respondenter) Figur 26: Større køb ud over dagligvarer (Turister i Midtjylland, sept. 2012, n=125, Tyske respondenter, n=401) Figur 27: Større køb ud over dagligvarer fordelt på målgrupper (Turister i Midtjylland, sept. 2012) Figur 28: Større køb ud over dagligvarer fordelt på målgrupper (Tyske respondenter) Figur 29: Betaling, overnatning (Turister i Midtjylland, sept. 2012, n=82. Tyske respondenter, n=392) Figur 30: Betaling ved overnatning fordelt på målgrupper (Turister i Midtjylland, sept. 2012)... 36

5 POTENTIALEANALYSE AF TURISTENS KØBS- OG BESLUTNINGSADFÆRD Figur 31: Betaling ved overnatning fordelt på målgrupper (Tyske respondenter) Figur 32: Betaling, attraktioner mm. (Turister i Midtjylland, sept. 2012, n=93. Tyske respondenter, n=399) Figur 33: Betaling ved besøg fordelt på målgrupper (Turister i Midtjylland, sept. 2012) Figur 34: Betaling ved besøg fordelt på målgrupper (Tyske respondenter) Figur 35: Beslutning og betaling, overnatning (Turister i Midtjylland, sept. 2012) Figur 36: Beslutning og betaling, overnatning (Tyske respondenter) Figur 37: Beslutning og betaling, attraktioner mm.( Turister i Midtjylland, sept. 2012) Figur 38: Beslutning og betaling, attraktioner mm.( Tyske respondenter) Figur 39: Rabatordninger og tilbud (Turister i Midtjylland, sept. 2012, n=125. Tyske respondenter, n=401) Figur 40: Blive længere? (Turister i Midtjylland, sept. 2012, n=68. Tyske respondenter, n=120) BILAG Bilag 1: Spørgeskema Anvendt i spørgeskemaundersøgelsen blandt turister i Midtjylland, september 2012 Bilag 2: Dataoversigt fra spørgeskemaundersøgelsen blandt turister i Midtjylland, september 2012 Bilag 3: Dataoversigt fra survey blandt tyske respondenter Bilag 4: Litteraturliste

6 POTENTIALEANALYSE AF TURISTENS KØBS- OG BESLUTNINGSADFÆRD 1 1. RESUMÉ Undersøgelsen af turisters købs- og beslutningsadfærd er gennemført med udgangspunkt i en litteraturgennemgang, to spørgeskemaundersøgelser gennemført blandt turister i Midtjylland, september 2012 og i en webbaseret survey blandt tyske respondenter samt gennem interviews med udvalgte aktører i turismebranchen. På baggrund af litteraturgennemgang og analyse af den indsamlede data konkluderer vi følgende: Mindst en tredjedel af turisterne beskriver deres valg af destination og overnatningsform som på forhånd givet, og hovedparten af de resterende turister tager de endelige beslutninger herom hjemmefra. Godt en tredjedel af turisterne har besluttet sig vedr. besøg på attraktioner, før de tager af sted, og heraf har en til to tredjedele betragtet valget af attraktioner som noget på forhånd givet, der ikke har været til diskussion (og som derfor ikke kan påvirkes). Dette passer fint med resultaterne af en VisitDenmark/Synovate undersøgelse fra 2011, der viser at mellem 20 og 40 pct. af turisterne lader valget af attraktioner styre, hvor ferieturen går hen. 80 pct. af turisterne nævner internettet som den foretrukne informationskilde ved planlægningen, og godt en tredjedel foretrækker også internettet, når de er på rejsen. Dette hænger godt sammen med de vurderinger, der er fundet i litteraturgennemgangen. 42 pct. af turisterne nævner, at de foretrækker trykt materiale (herunder såvel foldere som trykte guider o.l.) som informationskilde på rejsen, mens andelen som fortrækker trykt materiale ved planlægningen er langt mindre (mellem 8 og 27 pct.). Respondenterne i den tyske survey lægger desuden stor vægt på information fra familie og bekendte ved planlægningen samt på brugen af turistbureauer såvel ved planlægningen som ved gennemførelsen af rejsen. Kortlægningen af den faktiske anvendelse af informationskilder viser, at disse er meget ens ved beslutninger om overnatning og besøg på attraktioner mv. Omkring halvdelen af turisterne gør brug af hjemmesider. Her er det i høj grad Google og andre søgemaskiner, og dernæst overnatningsstedernes/attraktionernes hjemmesider der bliver anvendt. Brochurer/foldere samt råd fra familie og bekendte er herefter de væsentlige kilder, der hver for sig nævnes af omkring 30 pct. Hertil kommer rejsebøger og andet trykt materiale, der har betydning for omkring 20 pct. af respondenterne i den tyske survey. Der kan ikke konstateres nogen større forskelle i forskellige målgruppers anvendte informationskilder, men der er en svag tendens til at gruppen af unge (der dog kun udgør en lille del af respondenterne i undersøgelserne) gør mindre brug af internettet end andre, og børnefamilier ser ud til at gøre brug af flere og mere spredte informationskilder. Omkring 50 pct. af turisterne har forudbetalt deres overnatning Næsten en tredjedel blandt respondenterne i den tyske survey føler generelt, at de mangler information eller har svært ved at skaffe den information, de har brug for. Det drejer sig om alt fra at finde vej, finde parkeringspladser til information vedr. bustider, overnatnings-tjekind tider, åbningstider, prisoplysninger samt oplysninger om kulturelle arrangementer. Omkring 40 pct. af turisterne har medbragt omkring halvdelen af deres dagligvarebehov på ferien til Danmark. 37 pct. af respondenterne i den tyske survey har kun medbragt en mindre del eller intet (anslået 0-20 pct) af deres dagligvarebehov. Omkring en tredjedel af turisterne foretager større indkøb på rejsen udover detailvarekøb.

7 POTENTIALEANALYSE AF TURISTENS KØBS- OG BESLUTNINGSADFÆRD 2 Det er tiden men også i et vist omfang budgetterne, der er afgørende for feriens længde. Omkring en tredjedel angiver, at de ville blive længere, hvis de fik tilbudt rabatter eller gode tilbud. På baggrund af de gennemførte interviews med turismeaktører med erfaring med loyalitetsprogrammer o.l. vurderer vi følgende. En del fordelsprogrammer er formodentligt relativt dyre i forhold til de fordele, de giver udbyderen i form af øget salg. Mange fordelsprogrammer, der sigter på at fastholde og udbygge kunderelationer inden for turismeområdet har formodentligt ingen positive effekter for regionen som sådan, og muligvis heller ikke for udbyderne, som fx hoteller, der føler sig tvunget til at tilbyde et pointsystem for ikke at tabe kunderne til dem, der har sådanne programmer. Et optimalt fordelsprogram tilbyder fordele, der koster mindre for udbyderen end deres værdi for modtageren. Det kan fx opnås ved at gøre brug af særlige lokale/regionale værdier eller ved at skabe attraktive pakketilbud. Der vurderes at ligge et stort potentiale i etablering af samarbejder mellem regionale attraktioner og overnatningssteder, der sigter på udvikling af attraktive pakketilbud, målrettet forskellige kundesegmenter, der især er interessante for området. Også her vil det være optimalt at indbygge særlige regionale og lokale værdier hentet fra områdets natur, erhvervsliv, og kultur.

8 POTENTIALEANALYSE AF TURISTENS KØBS- OG BESLUTNINGSADFÆRD 3 2. INDLEDNING 2.1 Formål Denne analyse har til formål at kortlægge og belyse turistens købs- og beslutningsadfærd før, under og efter opholdet. Med andre ord er der fokus på at finde ud af, hvordan turister planlægger en rejse. Hvornår de tager de konkrete beslutninger og på hvilket informationsgrundlag. I analysen ses der nærmere på forskellige grupper af turister, f.eks. turisterne af forskellig nationalitet, forskellige målgrupper blandt turisterne, herunder børnefamilier, erhvervsturister og 45+ turister. Desuden ses på turister, der gør brug af forskellig overnatningsform, herunder campister, turister i feriehuse, turister på hoteller m.fl.. Dette gøres med intentionen om at skaffe viden om, hvordan man evt. kan påvirke beslutningerne blandt forskellige grupper af turister for derved at kunne skabe genbesøg og mersalg gennem målrettede tiltag overfor turisterne. Konklusionerne fra analysen sammenfattes med henblik på at give anbefalinger til, hvordan Midtjysk Turisme og de midtjyske destinationer og andre turismeaktører kan imødekomme turisternes ønsker og præferencer og forøge omsætningen i regionens turismesektor. 2.2 Proces og metodisk tilgang Analysen skal bidrage med viden om, hvordan turistaktørerne kan leve op til turisternes behov og derigennem tiltrække flere turister, skabe genbesøg eller mersalg. Som nævnt er sigtet at belyse turisters købs- og beslutningsadfærd. Mere konkret ses der nærmere på: Beslutningsprocessen omkring et ophold eller et besøg, f.eks. hvornår tages beslutninger om destination, opholdets længde, overnatningsform mv. I relevante tilfælde undersøges hvorfor turisterne vælger at komme igen. Hvordan turisterne planlægger deres tur, f.eks. hvilke kilder eller medier bruges der såvel før som under turen, og hvilke kilder eller medier foretrækker turisterne generelt. Hvorvidt der mangler oplysninger til planlægningsformål. Hvordan turisterne betaler for ophold og besøg, samt om der gøres dagligvareindkøb eller større indkøb på en tur. Hvorvidt der anvendes tilbud eller rabatordningen på en tur, og hvilken betydning tilbud og rabatter har for planlægningen. Analysen er baseret på data indsamlet på fire forskellige måder: 1. Gennemgang af eksisterende litteratur 2. Spørgeskemaundersøgelse blandt turister i Midtjylland, september Survey blandt tyske respondenter 4. Interviews med aktører i branchen I de følgende afsnit beskrives tilgangene til og resultaterne af dataindsamlingen på de respektive områder. Derefter foretages en tværgående analyse af det indsamlede data. 2.3 Rapportens indhold Rapporten er opbygget på følgende måde. Kapitel 1 indeholder et kort resumé af analysens resultater og anbefalinger. Indeværende kapitel 2 indleder analysen med en overordnet beskrivelse af den gennemførte analyse og de anvendte metoder. I de efterfølgende tre kapitler præsenteres analysens enkeltdele, og resultaterne fra de fire forskellige dataindsamlinger gennemgås; litteraturgennemgangen beskrives i kapitel 3, dataindsamling blandt turister, herunder den danske del af spørgeskemaundersøgelsen med interviews af turister på jyske lokaliteter og survey i Tyskland i kapitel 4; og interviews med aktører i branchen i kapitel 5.

9 POTENTIALEANALYSE AF TURISTENS KØBS- OG BESLUTNINGSADFÆRD 4 I kapitel 6 gives en kort tværgående analyse, som inddrager resultaterne af hvert af de foregående kapitler. Der konkluderes og gives anbefalinger til Midtjysk Turisme på grundlag heraf. Derudover er der vedlagt fire bilag til rapporten. I bilag 1 gengives spørgeskemaet, der er anvendt i spørgeskemaundersøgelsen blandt turister i Midtjylland, september 2012, og i bilag 2 gives en samlet oversigt over indsamlet data fra denne. I bilag 3 findes en lignende oversigt for det indsamlede data fra surveyen blandt tyske respondenter. Endelig er listen over anvendt litteratur præsenteret i bilag 4.

10 POTENTIALEANALYSE AF TURISTENS KØBS- OG BESLUTNINGSADFÆRD 5 3. LITTERATURGENNEMGANG I forbindelse med analysen er der parallelt med dataindsamlingen foretaget en søgning af rapporter og andet tilgængeligt skriftligt materiale, der omhandler spørgsmål med relation til turisters købs- og beslutningsprocesser. Der er foretaget en søgning på en række kilder, herunder en række brede Google søgninger men især nogle mere målrettede søgninger på bl.a. følgende kilder: VisitDenmarks hjemmeside Midtjysk Turismes hjemmeside Desuden er der også ad andre kanaler identificeret en række studier og analyserapporter af relevans for nærværende studie. Specielt er der eftersøgt analyser og vurderinger af turisters informationsanvendelse i beslutningsprocessen, men også undersøgelser af baggrund og faktorer for turisternes valg af destinationer. Endelig er også medtaget undersøgelser af anvendelsen af internet og digitale medier såvel generelt som i forbindelse med ferieplanlægning. På dette felt er der specielt søgt efter undersøgelser, der omfatter Danmark og dets nabolande. De identificerede studier er blevet gennemgået, og en del er blevet udvalgt til en nærmere gennemgang, og efter frasortering af de publikationer, der ikke vurderes at give noget særligt eller yderligere bidrag til vurderingerne af turisternes købs- og beslutningsadfærd, er der blevet otte publikationer tilbage. Disse er vist i nedenstående oversigt, hvor de centrale informationer og vurderinger er anført. Tabel 1: Ekstrakt af den gennemgåede litteratur Kilde VisitDenmark/Epinion: Brandmåling 2012 En webbaseret survey i Danmarks fem udenlandske hovedmarkeder; Sverige, Norge, Tyskland, England og Holland, der giver en status på turismen i Danmark i Rapporten viser, at valg af ferie i høj grad bliver truffet ud fra vaner, og mange holder ferie i nabolande år efter år. Ekstrakt af kildens indhold Baggrund Kendskab er en vigtig faktor ved beslutningen om feriedestination. Især i England og Holland, men til en vis grad også i Tyskland er kendskabet til Danmark som turistland begrænset. Her er Danmark dog kendt for København. I beskrivelsen af Danmark nævnes på tværs af nationaliteter oftest ord som: Cyklen, Smørrebrød og Vesterhavet Informationskilder Svenske og norske turister vælger ofte feriedestinationer ud fra hvilke anbefalinger, de har modtaget fra venner eller familie. Tyskere, englændere og hollændere anvender en bredere vifte af informationskilder og gerne flere medier, når de vælger destination for ferien. I Tyskland er turistkontorer og deres hjemmesider meget populære kilder. Mange mener ikke, at de er blevet påvirket igennem nogle informationskilder sidst de var på ferie. Det drejer sig om: 34 pct. i Norge 35 pct. i Sverige 12 pct. i Tyskland 21 pct. i Holland og 24 pct. i England Digitale medier Overnatningssteders hjemmeside spiller en større rolle ved valg af destinationsstedet for tyskere, englændere og hollændere end for danskere, svenskere og nordmænd. VisitDenmark/Synovate: Internationalt kendskab til danske attraktioner og seværdigheder Baggrund Der er et stort kendskab til danske/jyske attraktioner i Norge og Sverige. 90 pct. af de norske og svenske respondenter kan nævne en eller flere danske attraktioner, mens det kun gælder hhv. 60 af de tyske og 50 pct. af de britiske respondenter.

11 POTENTIALEANALYSE AF TURISTENS KØBS- OG BESLUTNINGSADFÆRD 6 Denne er baseret på data indsamlet via. et internetpanel i Sverige, Norge, Tyskland og Storbritannien blandt personer, der enten har været i Danmark eller har en interesse for at besøge Danmark. I Tyskland var der 14 pct. og i Storbrittanien 22 pct., som ikke kender nogle specifikke danske attraktioner eller steder. I Sverige og Norge er denne andel 0 pct.. Blandt tyskerne er det især naturseværdigheder med tilhørende aktiviteter som fx vandring og lystfiskeri, der nævnes. Briterne nævner i højere grad kulturelle seværdigheder. På tværs af de adspurgte respondenter af forskellig nationalitet træder ord som hyggelig, afslappet og uformel frem. Desuden bliver Danmark forbundet med ordene tryg, sikker og bringe familien sammen. Informationskilder 34 pct. af de norske og 37 pct. af de britiske respondenter lader attraktionerne styre, hvor ferieturen går hen. Det gælder kun 22 pct. af de svenske og 25 pct. af de tyske respondenter. Familieferie er generelt den type ferie, hvor attraktioner har størst betydning for valget af feriedestination. VisitDenmark: Resultat og Retning Baggrund Den moderne tysker har mindre ferie end før. Ferierne er kortere, og de fordeles i højere grad over hele året. Tyskerne føler ikke, at forholdet imellem pris og kvalitet hænger sammen. Prisstigningerne i Danmark placerer Danmark i den dyre ende af feriedestinationerne. Informationskilder Tyskere kan nås gennem TV programmer: I 2010 havde en tv-kampagne med kystoplevelser i Danmark omkring 1,3 millioner seere, og påvirkede ca rejsebeslutninger. Digitale medier Der er sket et skift fra offline til online påvirkning i rejsebeslutningen. I 2010 og 2011 var online informationskilder årsag til 31 hhv. 58 pct. af de påvirkede rejsebeslutninger. Ligeledes er de sociale mediers betydning i beslutningsprocessen vedr. rejsedestination vokset. 42 pct. tager fortsat destinationsbeslutning baseret på offline medier. Midtjysk Turisme: Det professionelle turisterhverv Digitale medier Indenfor online kommunikation er der en tendens fra push (turisten får rejseinformation) til pull (turisten finder selv information). Dette kan være en udfordring for de traditionelle offline turistmedier. Pluss Leadership: Forretningsmodel fra offline til online kommunikation Digitale medier Flere og flere udenlandske turister booker deres ophold allerede i hjemmet via. internettet. Kommunikationen imellem tidligere samt potentielle turister og destinationen bliver qua internettet dynamisk, løbende og direkte, og der indsamles stigende mængder information om turisterne på stedet. Destinationer og virksomheder kender vigtigheden af at gå online, især med hensyn til tiltrækningen af de udenlandske turister. De anser hjemmesider, sociale medier samt e- mailkontakt som de primære online informationskilder, men de ser også et uudnyttet potentiale i online informationskilder, hvor mulighederne på området kunne synliggøres gennem et samarbejde mellem destinationer og attraktioner via. hjemmesider og sociale medier. Der savnes dog en model til brug herfor. Trendwatching.com: Travel and Tourism Trends. Digitale medier En tredjedel af britiske og amerikanske forbrugere mener, det er en vigtig del af ferien at kommunikere ferieoplevelserne videre til sin omgangskreds. Dertil bruges de sociale medier. Denne udvikling styrkes af Tripadvisor s og Facebook s samarbejde om en fælles service.

12 POTENTIALEANALYSE AF TURISTENS KØBS- OG BESLUTNINGSADFÆRD 7 62 pct. af folk stoler på de anbefalinger, de får af familie, venner og kolleger. 56 pct. af den yngre generation i Storbritannien og USA sammenligner sit forbrug og adfærd med omgangskredsen. Danmarks Statistik: IT anvendelse i befolkningen 2011 Digitale medier Heri er opgjort andelene af befolkningen, der: har adgang til internet - er daglige brugere - er netbankbrugere - aldrig har brugt internettet De pct.vise andele udgør: DK: 90 pct. 78 pct. 75 pct. 7 pct NO: 92 pct. 82 pct. 85 pct. 5 pct. SE: 91 pct. 80 pct. 78 pct. 5 pct. NL: 94 pct. 79 pct. 79 pct. 7 pct. UK: 86 pct. 70 pct.? 11 pct. DE: 86 pct. 63 pct. 45 pct. 16 pct. Det ses, at der er stor variation mellem landene. Endnu større forskelle findes mellem de skandinaviske lande på den ene side og de østeuropæiske lande på den anden. I Danmark er det kun 5 pct. af de årige, der ikke har adgang til internet i hjemmet. For årige gælder det hver tredje. Tilknytningen til de sociale netværkstjenester er omkring 60 pct. i Danmark, Norge, Sverige og Storbritannien, og ca. 50 pct. i Holland og Tyskland. Desuden er der generelt en tendens til, at flere unge anvender dette medie. Holstebro Kommune/ Rambøll Management: Fremtidens turismeinfrastruktur, Baseret på interviews med 20 aktører og interessenter samt 50 lokale turister. Informationskilder De interviewede turister angav for en stor del at have brugt internettet hjemmefra og suppleret med brochurer, indsamlet på overnatningsstedet, under opholdet. De foretrukne kilder for turistinformation er ifølge disse turister internettet (63 pc.), trykte brochurer (63 pct.) og turistkontoret (45 pct.) Digitale medier Kun 12 pct. af de interviewede turister afviser eller undgår helst brugen af internettet som informationskilde. Kun 14 pct. bruger helst råd fra venner og bekendte, men i alt 60 pct. accepterer dette som en mulighed.

13 POTENTIALEANALYSE AF TURISTENS KØBS- OG BESLUTNINGSADFÆRD 8 4. DATAINDSAMLING BLANDT TURISTER I dette kapitel præsenteres resultater fra to spørgeskemaundersøgelser. Dette er en spørgeskemaundersøgelse blandt turister i Midtjylland, september 2012 og en survey blandt tyske respondenter. Spørgeskemaundersøgelsen blandt turister i Midtjylland, september 2012 er gennemført ved personlige interviews. I Tyskland er der gennemført en web-baseret survey. Metoden er nærmere beskrevet i nedenstående afsnit 4.1, hvorefter resultaterne for begge spørgeskemaundersøgelser vil blive præsenteret og sammenlignet i den resterende del af kapitlet 1. Først præsenteres i afsnit 4.2 en række baggrundsdata, som viser respondenternes fordeling på målgruppe, nationalitet, overnatningsform og feriens varighed. I afsnit 4.3 bliver derefter turisternes beslutningsprocesser beskrevet, og i afsnit 4.4 præsenteres turisternes valg af informationskilder. Endvidere beskrives i afsnit 4.5 turisternes forbrug og betalingsform på ferien. Endelig beskrives turisternes angivne brug af rabatordninger og deres vurderinger af, hvorvidt rabatordninger kunne få dem til at forlænge ferien i afsnit Spørgeskemaundersøgelsen Som nævnt er spørgeskemaundersøgelsen gennemført efter to forskellige fremgangsmåder i Midtjylland og Tyskland. De to metoder er nærmere beskrevet i det følgende Spørgeskemaundersøgelse blandt turister i Midtjylland, september 2012 Der er foretaget 125 personlige spørgeskema-interviews med turister på udvalgte lokaliteter i Jylland. Interviewene er gennemført på dansk, tysk eller engelsk ved brug af spørgeskemaer på de tre sprog. Enkelte turister, har ikke kunnet deltage på et af de tre sprog. Den danske version af spørgeskemaet er vist i Bilag 1. En oversigt over besvarelserne kan ses i Bilag 2. Interviewene er foretaget på fem lokaliteter i den østlige del af Midtjylland, fire lokaliteter i centrale Midtjylland og to lokaliteter i den vestlige del af Midtjylland. Der er blevet brugt lige meget interviewtid i de tre geografiske områder, men antallet af resulterende interviews varierer som vist i nedenstående tabel. Tabel 2: Oversigt interviews med turister på lokaliteter i Midtjylland, sept Område Antal lokaliteter Antal interviews Østlige Midtjylland 5 52 Centrale Midtjylland 4 44 Vestlige Midtjylland 2 29 Spørgeskemaundersøgelsen blandt turister i Midtjylland, september 2012 er gennemført i uge 35 til 38 med hovedvægten på uge 36 og 37, dvs. på et tidspunkt, hvor højsæsonen netop var ovre. Det var ikke et ideelt tidspunkt, men var nødvendig for at gennemføre undersøgelsen i Det er selvfølgelig vigtigt at have sig dette for øje i fortolkningen af resultaterne Survey blandt tyske respondenter Der er gennemført en web-baseret survey i Tyskland blandt respondenter i et panel, som tidligere har meddelt, at de på et tidspunkt har været turister i Norden. Der er gjort brug af samme spørgeskema, som i den danske undersøgelse, men det har været nødvendigt at foretage enkelte justeringer af skemaet for at gøre det egnet til elektronisk besvarelse. 1 Tal i figurerne præsenteres i hele procenttal, og grundet afrundinger har de forskellige figurer ikke altid en samlet sum på 100 pct.

14 POTENTIALEANALYSE AF TURISTENS KØBS- OG BESLUTNINGSADFÆRD 9 Denne proces er planlagt i samarbejde med det danske surveyfirma Userneeds og gennemført af Userneeds tyske samarbejdspartner. Undersøgelsen blev gennemført i uge 36 til 38 i september En oversigt over det indsamlede data fra den tyske survey kan ses i bilag Baggrundsinformation fra de to undersøgelser Det har været ønsket og tilstræbt at sikre en bred fordeling af respondenterne på fire målgrupper: Børnefamilier, erhvervsrejsende, 45+ turister og unge. Målgruppefordelingen i begge undersøgelser fremgår af nedenstående figur. Figur 1: Målgruppefordeling Turister i Midtjylland, sept (n=125) 9% Tyske respondenter (n=401) 16% 12% 29% 36% Børnefamilie Erhvervs-rejsende 45+ turister Unge Andet* 12% 15% 5 Børnefami Erhvervsre 45+ turiste Unge Andet 14% 8% Det fremgår af Figur 1, at børnefamilier udgør den største gruppe i begge undersøgelser (hhv. 36 og 50 pct.). Erhvervsrejsende udgør blandt turister i Midtjylland, september pct., men væsentligt mindre, 8 pct. blandt respondenterne i den tyske survey. 29 pct. af turisterne i Midtjylland, september 2012 er 45+ turister, hvilket er næsten det dobbelte af gruppens andel blandt respondenterne i den tyske survey (15 pct.). Andelen af unge er 12 pct. i begge undersøgelser. Endelig er der kategorien andet* (hhv. 9 og 16 pct.), hvor personer, som falder udenfor de andre kategorier, indgår. Dette er f.eks. familier med voksne børn. De forskellige fordelinger afspejler de forskellige måder respondenterne er kontaktet på i de to undersøgelser. Alt i alt er der en god fordeling blandt grupperne i begge undersøgelser set i forhold til Midtjysk Turismes målgrupper. Fordelingen af respondenter på nationalitet er naturligvis kun relevant for turisterne i Midtjylland, september Her er det valgt at sammenligne med fordelingen af turister i Midtjylland i 2011, som er opgjort af Danmarks Statistik. I Figur 2 er fordelingen af nationaliteter blandt de 125 respondenterne fra spørgeskemaundersøgelsen blandt turister i Midtjylland, september 2012 således sammenlignet med de statistiske opgørelser af regionens samlede turisme.

15 POTENTIALEANALYSE AF TURISTENS KØBS- OG BESLUTNINGSADFÆRD 10 Figur 2: Nationalitet Turister i Midtjylland, sept (n=125) Midtjylland % 2% 3% 2% 2% 2% 23% 42% Danmark Tyskland Norge Sverige Benelux Andet* 42% 4% 47% Danmark Tyskland Norge Sverige Benelux Andet* 3 Danske turister udgør den største andel i spørgeskemaundersøgelsen blandt turister i Midtjylland, september 2012 og blandt antallet af turister i Midtjylland i 2011 (42 pct. og 47 pct.). 24 pct. af turisterne i Midtjylland, september 2012 er fra Jylland. De resterende 18 pct. er fra resten af Danmark. De tyske turister udgør den næststørste gruppe (30 pct. og 42 pct.). De danske og tyske turister er en smule underrepræsenteret i spørgeskemaundersøgelsen blandt turister i Midtjylland, september 2012, hvilket kan skyldes, at der i denne undersøgelse er en stærk overrepræsentation af andre nationaliteter. Således er der 23 pct. af turisterne i Midtjylland, september 2012 fra øvrige lande end de nævnte. Disse besvarelser er især indhentet i en lufthavn, hvor der blev indhentet en del interviews fra internationale erhvervsturister. Fordelingen af turisternes valg af overnatningsform er illustreret i Figur 3. Figur 3: Overnatningsform Turister i Midtjylland, sept (n=125) Tyske respondenter (n=401) 22% 5% 3% 6% 9% 22% 34% Hotel Sommerhus Camping Feriecenter B&B o.l. Hos venner/bekendte Andet* Blandet 26% 5% 5% 6% 1% 18% 39% Hotel Sommer Camping Feriecen B&B o.l. Venner/ Andet* Blandet Det fremgår af ovenstående figur, at sommerhusgæsterne udgør den største andel af turisterne i Midtjylland, september 2012 (34 pct.) og blandt respondenterne i den tyske survey (39 pct.). Dernæst udgør turisterne på hotel en stor andel i begge undersøgelser (hhv. 22 og 18 pct.). Hotel er især en meget brugt overnatningsform blandt erhvervsturisterne. Den store forskel i overnatningsformer imellem disse to undersøgelser skal især findes i kategorierne andet* og blandet. I kategorien andet* indgår bl.a. endagsture, som udgør en stor andel blandt turisterne i Midtjylland, september Blandt respondenter i den tyske survey er der 26 2 Fordeling blandt turister er baseret på antal overnatninger i regionen i Tal er fra Danmarks Statistik.

16 POTENTIALEANALYSE AF TURISTENS KØBS- OG BESLUTNINGSADFÆRD 11 pct., som kombinerer forskellige overnatningsformer på samme ferie, og som derfor falder under kategorien blandet. Fordelingen af overnatningsformerne blandt turister i Midtjylland, september 2012 ville have set anderledes ud, hvis interviewene var blevet foretaget i højsæsonen. Til sammenligning kan nævnes, at kun 16 pct. af alle turister i Midtjylland i 2011 boede på hotel. 52 pct. boede i sommerhus og 25 pct. var campister. Figur 4, som viser feriernes varighed, er ligesom foregående figurer delt op, og viser resultater fra spørgeskemaundersøgelsen blandt turister i Midtjylland, september 2012 og den gennemførte survey blandt tyske respondenter. Her er der dog en smule variation i tilgangen. Turisterne i Midtjylland, september 2012 er blevet spurgt om varigheden af den aktuelle ferie, som de var på. Respondenterne i den tyske survey er blevet spurgt om varigheden af det typiske ferieophold i Danmark eller andre skandinaviske lande. Figur 4: Varighed af ferie Turister i Midtjylland, sept (n=124) 3 Tyske respondenter (n=401) 4% 8% 18% 21% 43% 1-3 dage 4-7 dage 8-14 dage 15+ dage 38% 1-3 dag 4-7 dag 8-14 da 15+ da 35% 32% Figur 4 viser, at der blandt de to undersøgelser er nogen variation i opholdets varighed. Turisterne i Midtjylland, september 2012 var primært på korte ophold af 1-3 dages varighed (43 pct.), hvoraf ca. halvdelen var turister på éndagsture fra regionen. Ses der bort fra denne del passer andelen med de 21 pct. der i den tyske survey har været på 1-3 dages ture. Andelen af rejsende, der har været på ophold af over 8 dages varighed er derimod langt mindre blandt turisterne i Midtjylland, september 2012 ( = 22 pct.) end i den tyske survey, hvor denne andel udgør 46 pct ( pct.). En opdeling af data fra undersøgelsen blandt turister i Midtjylland, september 2012 viser, at forskellen kun i begrænset omfang kan henføres til nationale forskelle. Den må derfor tilskrives andre forhold, og det sene tidspunkt på året hvor spørgeskemaundersøgelsen i Midtjylland gennemførtes kan bidrage til en forklaring. 4.3 Beslutningsprocessen Et af de helt centrale punkter i såvel spørgeskemaundersøgelsen blandt turister i Midtjylland, september 2012 som i surveyen blandt tyske respondenter har været at undersøge, hvornår turisten træffer sine beslutninger. Der er i spørgeskemaerne blevet spurgt ind til beslutningsprocessen vedr. valg af feriedestination, feriens varighed, overnatningsformen, attraktions- og restaurantbesøg. 3 En turist i Midtjylland, sept besvarede ikke spørgsmålet. Derfor er antal respondenter (n) 124.

17 POTENTIALEANALYSE AF TURISTENS KØBS- OG BESLUTNINGSADFÆRD 12 I Figur 5 og Figur 6 er beslutningsprocessen blandt hhv. respondenterne fra spørgeskemaundersøgelsen blandt turister i Midtjylland, september 2012 og respondenterne fra den tyske survey illustreret. Figur 5: Beslutningsprocessen i spørgeskemaundersøgelse blandt turister i Midtjylland, september % 5% 2% 3% 4% 8 44% Vi besluttede alt på ferien % 42% 59% 68% 32% 3 23% 21% 13% 69% 17% 11% 4% Vi planlagde i grove træk, men foretog flere beslutninger på ferien Det besluttede vi derhjemme før vi tog af sted Det var fastlagt på forhånd og slet ikke til diskussion Restaurantbesøg (n=109) Attraktioner mm. (n=110) Overnatningsform (n=97) Opholdsvarighed (n=125) Destination (n=125) Af Figur 5 fremgår det, at næsten alle foretager valget af feriedestination, feriens varighed samt overnatningsformen inden ferien. En stor del angiver endog, at disse spørgsmål var givet og slet ikke var til diskussion. Det kan fx skyldes, at familien har en fast tradition for ferien, eller at man har eget sommerhus el. l. Dog angiver størstedelen, at der blev truffet en beslutning, hvilket betyder, at spørgsmålet har været til diskussion, og dermed har kunnet påvirkes. Respondenternes svar om beslutningsprocessen for valg af attraktioner og restaurantbesøg viser det modsatte billede. Her træffer kun en mindre del af respondenterne valget inden ferien, men der er fortsat over 50 pct. der angiver at have planlagt attraktionsbesøgene forud for afrejsen. Derimod har 44 pct. truffet alle valg om attraktionsbesøg mm. på ferien, og hele 69 pct. har truffet alle valg om restaurantbesøg på ferien. Det er disse beslutninger, der især vil kunne påvirkes med forskellige markedsføringstiltag. Resultaterne fra surveyen blandt tyske respondenter fremgår af Figur 6. Denne viser, at beslutningsprocessen for respondenterne i den tyske survey følger det samme overordnede mønster som mønstret for turisterne i Midtjylland, september Antallet af respondenter er ikke altid 125, fordi ikke alle respondenter har besvaret alle spørgsmål.

18 POTENTIALEANALYSE AF TURISTENS KØBS- OG BESLUTNINGSADFÆRD 13 Figur 6: Beslutningsprocessen i survey blandt tyske respondenter 10 6% 4% 5% 6% 8% 7% 33% 8 26% 43% 25% 26% Vi besluttede alt på ferien % 62% 31% 25% 12% 1 24% 22% Vi planlagde i grove træk, men foretog flere beslutninger på ferien Det besluttede vi derhjemme før vi tog af sted Det var fastlagt på forhånd og slet ikke til diskussion Restaurant og budget Attraktioner mm. Overnatningsform Varighed Destination Størstedelen af respondenterne træffer valg om feriedestination, feriens varighed samt overnatningsformen før afrejse. Dog er der generelt en større andel af respondenterne i den tyske survey, hvor beslutningen ikke var til diskussion, og derfor ikke kunne påvirkes. Til gengæld er der også lidt flere, der angiver at have taget beslutning om disse spørgsmål på ferien. Hvad angår beslutningsprocessen for valg af attraktionsbesøg og restaurant, træffer også respondenterne i den tyske survey i højere grad beslutninger på ferien, men andelen af respondenter, som træffer beslutninger om især restaurationsbesøg inden ferien, ser ud til generelt at være større blandt respondenterne i den tyske survey. Der er således en tendens til, at respondenterne i den tyske survey planlægger mere, og derfor ikke kan påvirkes i samme grad Fordeling blandt målgrupper For de enkelte målgrupper er der en del variation i beslutningsprocessen vedr. valg af de fem forskellige kategorier. Blandt turisterne i Midtjylland, september 2012 fremgår det, at erhvervsrejsende foretager færre beslutninger på ferien end de andre grupper. Dette hænger i høj grad sammen med, at firmaet eller opgaven ofte på forhånd bestemmer rejsens destination, rejsens varighed, overnatningsform samt restaurantbesøg. Dog siger en stor del af de erhvervsrejsende, at beslutninger vedr. attraktionsbesøg foretages på ferien, hvilket må hænge sammen med, at valget træffes afhængig af, om der viser sig at være tid til sådanne besøg. Samme tendens findes blandt de erhvervsrejsende i blandt de tyske respondenter. Dog er overnatningsform for de fleste målgrupper fastlagt på forhånd og udenfor diskussion, så her skiller de erhvervsrejsende sig ikke særligt ud i surveyen blandt de tyske respondenter. Desuden er også attraktionsbesøg i surveyen blandt de tyske respondenter i høj grad fastlagt på forhånd for de erhvervsrejsende. Hvad angår restaurantbesøg i spørgeskemaundersøgelsen blandt turister i Midtjylland, september 2012, er der en tendens til, at børnefamilierne i højere grad beslutter sig for dette på ferien. 45+ turisterne beslutter sig derimod mindre for restaurantbesøg på ferien men planlægger i højere grad dette hjemmefra. I forhold til attraktionsbesøg, planlægger 45+ turister i langt højere grad dette på selve turen i begge undersøgelser.

19 POTENTIALEANALYSE AF TURISTENS KØBS- OG BESLUTNINGSADFÆRD Informationskilder I undersøgelsen er det kortlagt, hvilke informationskilder turisterne anvender. Informationskilder er et centralt emne vedr. rejsebeslutninger, men der anvendes også informationskilder til videre orientering efter beslutningerne er truffet. I det følgende vil anvendelse af kilder til overnatning og attraktionsbesøg blandt respondenterne i de to spørgeskemaundersøgelser blive gennemgået Information vedr. overnatning Figur 7 illustrerer anvendelsen af forskellige informationskilder i forbindelse med overnatningen. Da en respondent kan angive mere end én informationskilde, summerer procenterne i figuren ikke nødvendigvis til 100 pct. Figur 7: Informationskilder ved valg af overnatning (Turister i Midtjylland, sept. 2012, n=99 5. Tyske respondenter, n=401) 8 68% 6 51% Turister i Midtjylland, sept % 3% 5% 6% 31% 23% 19% 19% 12% 12% 14% 8% 5% 5% 4% 5% 6% 4% Respondenter i den tyske survey Andet Turistbureau Brochurer og foldere Rejsebøger o.lig. Tilsendt materiale Telefonisk kontakt kontakter Sociale medier Familie/ bekendte Apps Hjemmesider Hjemmesider er i begge grupper klart den mest anvendte informationskilde, idet denne anvendes af hhv. 68 pct. og 51 pct. af de to grupper. Af Figur 7 fremgår det, at færre respondenter i surveyen blandt tyske respondenter generelt anvender hjemmesider og til gengæld i langt højere grad gør brug af andre informationskilder som familie og bekendte, brochurer og diverse andet materiale. Blandt respondenterne i spørgeskemaundersøgelsen blandt turister i Midtjylland, september 2012 bliver råd fra familie/bekendte (18 pct.) samt andre kilder (19 pct.) næstefter hjemmesider anvendt mest. Den høje andel i kategorien andet* kan bl.a. forklares med, at de erhvervsrejsende har angivet, at firmaet har fundet den nødvendige information til rejsen. Blandt respondenterne i den tyske survey er råd fra familie/bekendte (30 pct.) og brochurer og foldere (31 pct.) næstefter hjemmesider de mest populære kilder. Råd fra familie/bekendte er således en populær kilde i begge undersøgelser. Derimod er der kun få turister i Midtjylland, sep turister i Midtjylland, sept blev ikke stillet spørgsmålet, da de var på endagstur i Midtjylland. Derfor er antal respondenter (n) 99.

20 POTENTIALEANALYSE AF TURISTENS KØBS- OG BESLUTNINGSADFÆRD 15 tember 2012, der angiver, at de gør brug af turistbureauer. 14 pct. af respondenterne i den tyske survey angiver at have gjort brug af turistbureau, og til et uddybende spørgsmål har de svaret på, om det anvendte turistbureau er tæt på deres bopæl, ved destinationen, eller et tredje sted. Ca. 70 pct. af de der har anvendt turistbureau svarer, at de har gjort brug af turistbureau tæt på destinationen som informationskilde vedr. overnatning. Endelig er det værd at bemærke, at ingen respondenter i spørgeskemaundersøgelsen blandt turister i Midtjylland, september 2012 angiver sociale medier som anvendt informationskilde til overnatning. Blandt respondenterne i den tyske survey er denne andel også lav, men trods alt 6 pct. Anvendelsen af informationskilderne til overnatning varierer en del mellem målgrupperne. Det er illustreret for respondenterne fra spørgeskemaundersøgelsen blandt turister i Midtjylland, september 2012 i Figur 8. Den viser, at børnefamilier i højere grad end de andre målgrupper anvender hjemmesider, når de søger information om overnatning. Derudover skiller erhvervsrejsende sig ud i kategorien andet, fordi de, som tidligere nævnt, ikke altid selv står for at indsamle den nødvendige information. Figur 8: Målgruppers brug af informationskilder ved valg af overnatning (Turister i Midtjylland, sept. 2012, n=99 6 ) Andet Turistbureau Brochurer og foldere Rejsebøger o.l. Tilsendt materiale Telefonisk kontakt kontakter Sociale medier Andet* Unge 45+ turister Erhvervs-rejsende Børnefamilie Familie/bekendte Apps Hjemmesider Det er desuden iøjefaldende, at rejsebøger næsten udelukkende anvendes af 45+ turister, og at ingen af 45+ turisterne har anvendt telefonisk kontakt eller fået tilsendt materiale, hvilket man måske kunne have forestillet sig. Endelig er det interessant at bemærke, at børnefamilierne i forhold til alle øvrige grupper angiver langt flere og spredte informationskilder turister i Midtjylland, sept blev ikke stillet spørgsmålet, da de var på endagstur i Midtjylland. Derfor er antal respondenter (n) 99.

Digitalisering af turismeerhvervet - udfordringer og potentialer

Digitalisering af turismeerhvervet - udfordringer og potentialer Digitalisering af turismeerhvervet - udfordringer og potentialer Agenda Hvordan møder vi turisten i en digital verden FØR, UNDER og EFTER? Hvad er vores udgangspunkt og hvad ved vi om brugeren i dag? Hvad

Læs mere

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012 Det Gode Liv - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Overnatninger Side 3-5 Motivation Side 7-8 Planlægning

Læs mere

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse 2 2 Kystturisme findes i hele Danmark Forord 3 Kære Læser De fleste danskere har holdt ferie ved

Læs mere

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turisternes tilfredshed med det danske turistprodukt har vi en udfordring? Udgivet af: VisitDenmark August 2011 ISBN: 978-87-87393-81-2 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900

Læs mere

På ferie i Danmark. Turistundersøgelsen 2008. Udgivet af: VisitDenmark September 2010 ISBN: 87-87393-67-0

På ferie i Danmark. Turistundersøgelsen 2008. Udgivet af: VisitDenmark September 2010 ISBN: 87-87393-67-0 På ferie i Danmark Turistundersøgelsen 008 Udgivet af: VisitDenmark September 010 ISBN: 87-87393-7-0 Adresse: Analyse- og videnformidling Islands Brygge 43, 3. 300 København S Tlf. +4 388 9900 www.visitdenmark.com

Læs mere

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012 Moderne Storbyoplevelser - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Motivation Side 4-5 Planlægning af ferien Side 7 Ferieaktiviteter Side 9 Døgnforbrug og rejsegruppe Side 11 Overnatninger

Læs mere

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Undersøgelsen er en del af helårsturismeprojektet Naturen+ indsatsområdet Profilering af årstider Udviklet med støtte af Hjørring, Frederikshavn

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

Destination Nordsjælland

Destination Nordsjælland Destination Nordsjælland Liseleje, Tisvildeleje, Gilleleje, Hornbæk, Humlebæk PROJEKT KYSTBYER I VÆKST Nulpunktsmåling 2013 Om analysen Denne rapportering indeholder en række særkørsler for destination

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1 Turismen i tal Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark Turismens betydning 1 Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Turismens betydning for det danske samfund 10 Udvikling i dansk turisme 20 Forventet

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

Cykelturismens økonomiske betydning

Cykelturismens økonomiske betydning Cykelturismens økonomiske betydning - for Danmark 2008 - Af Ditte Møller Munch/Temaprojektleder Aktiv Danmark Indhold Definition af en cykelturist Turistomsætning og døgnforbrug for cykelturister Overnatningsform

Læs mere

Turismerelateret markedsanalyse for Guldborgsund, Lolland og Vordingborg Kommuner

Turismerelateret markedsanalyse for Guldborgsund, Lolland og Vordingborg Kommuner Turismerelateret markedsanalyse for Guldborgsund, Lolland og Vordingborg Kommuner September 2010 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og introduktion... 7 2. Executive Summary...8 2.1 Turisterne fordelt på

Læs mere

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Målgrupper i dansk turisme - økonomiske nøgletal, 2010 Udgivet af: VisitDenmark December 2011 ISBN: 87-87393-77-8 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: DenmarkMediaCenter

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

Kystturisterne i Danmark

Kystturisterne i Danmark Kystturisterne i Danmark En ABC med regionalt fokus VisitDenmark, 2012 Viden & Analyse Forord Med en samlet omsætning på 34 mia. kr. og 68.500 direkte og afledte job i Danmark er kystturismen et betydningsfuldt

Læs mere

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side BEDRE Overblik Turisme BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side Aalborg har det 3. største turismeforbrug Turismen har

Læs mere

Destinationsmonitor Januar september 2014

Destinationsmonitor Januar september 2014 Destinationsmonitor Januar september 2014 VisitDenmark, november 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Destinationsmonitor Januar august 2014

Destinationsmonitor Januar august 2014 Destinationsmonitor Januar august 2014 VisitDenmark, oktober 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: oktober 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

Destination Fyn Overnatningstal 2014. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark

Destination Fyn Overnatningstal 2014. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark Destination Fyn Overnatningstal 214 Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark 214 - rekordår for dansk turisme 214 blev et rekord år for dansk turisme. De 23,2 mio. udenlandske overnatninger i Danmark

Læs mere

Powered by Cycling: Panorama. Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013. Powered by Cycling: Panorama TNS

Powered by Cycling: Panorama. Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013. Powered by Cycling: Panorama TNS Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013 Indhold 1 Formål og metode 3 2 Sammenfatning 6 3 Segmenter 10 4 Nationalrute 1 og 9 13 5 Grafik fremstilling af alle spørgsmålene 16 2 1 Formål og metode

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige Det svenske rejsemarked Fakta om Sverige Befolkning 9,1 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: 0,0 pct. (2,2 pct.) Privatforbrug: 0,7 pct.

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst September 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 1 Om rapporten... 1 Turismens økonomiske betydning i Marielyst... 2 Turismeforbrug... 2

Læs mere

Turisme. Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013. Sammenfatning

Turisme. Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013. Sammenfatning Turisme Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013 Sammenfatning Færre flypassagerer Flere overnattende gæster Flere overnatninger Figur 1. Antallet af flypassagerer til Grønland er i sæsonen 1. oktober

Læs mere

Destinationsmonitor Januar juni 2014

Destinationsmonitor Januar juni 2014 Destinationsmonitor Januar juni 2014 VisitDenmark, august 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: august 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. : juni

Læs mere

Turistundersøgelsen 2011

Turistundersøgelsen 2011 Turistundersøgelsen 2011 Indhold Baggrund og metode Profil på turisterne På besøg i København 5 6 11 Mobilapplikationen, sociale medier og video Benchmark med udvalgte europæiske byer 21 26 Turistinformationen

Læs mere

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2 Kystturisme Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark Indhold: 1. Hvad betyder Turismeerhvervet for Danmark 2. Hvem er vores gæster 3. Motiver for ferien

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, februar 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2001

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2001 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 7.01 December 2002 TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2001 x Ultimo juli 2001 var der i Århus Amt 51 hoteller o.l. med mindst 40 faste senge. x

Læs mere

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2003

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2003 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor August 2004 TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2003 x Ultimo juli 2003 var der i Århus Amt 48 hoteller o.l. med mindst 40 faste senge. x Sengekapaciteten

Læs mere

Turistundersøgelse 2011. Mariagerfjord Kommune

Turistundersøgelse 2011. Mariagerfjord Kommune Turistundersøgelse 2011 Mariagerfjord Kommune Kilde Consult side 2/16 - din kilde til viden Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Rapport... 5 Hvilket land kommer turisterne fra... 5 Overnatninger... 6 Hvor

Læs mere

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Destinationsmonitor VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Maj 2015 Adresse Islands Brygge, 43, 3 2300 København S Tlf. +45 32 88 99 00 Kontakt: Viden & Analyse analyse@visitdenmark.com

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark. Claus Frelle-Petersen København 29. oktober 2010

Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark. Claus Frelle-Petersen København 29. oktober 2010 Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark Agenda 1. Situationen i dansk turisme 2. Hvad er forklaringerne? 3. Hvad kan vi gøre og skal vi gøre noget? Hvordan går det med dansk turisme? Turisterhvervet

Læs mere

Introduktion. Resultaterne af undersøgelsen er her fremlagt som powerpoint-rapport, og er udarbejdet af VisitDenmark, april 2006.

Introduktion. Resultaterne af undersøgelsen er her fremlagt som powerpoint-rapport, og er udarbejdet af VisitDenmark, april 2006. 1 Introduktion Nærværende rapport opdeler ferieturisterne i Danmark i syv grupper med udgangspunkt i de grunde, de har haft for at holde ferie i Danmark. Resultatet er et forslag til supplerende segmentering

Læs mere

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008 Danskeres ferie- Titelog fritidsrejser - I og udenfor højsæsonen Analysemøde 7. april 2008 1. Er rejser i lavsæsonen noget særligt? 2. Kan vi tjene penge på privatbesøg? 3. Har destinationerne en unik

Læs mere

TYSKLAND: SCRABBLEFAMILIER

TYSKLAND: SCRABBLEFAMILIER TYSKLAND: SCRABBLEFAMILIER Scrabblefamilier Alder: 25 45 år Typisk gruppestørrelse: 3+ Volumen: 4.300.000 Hjemland: Tyskland Ferietype: Sommerhus med mange muligheder for børn i køreafstand Tyskland generelt

Læs mere

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016 MARKED DANMARK Baggrund for Danmarkskampagne 2016 Vores tilgang til marked Danmark er trindelt 1. TRIN Samle bagrund, analyser og viden for at forstå turisten og markedet FORENKLING FOKUS Markedet, målgrupper,

Læs mere

FAMILIER PÅ EVENTYR/NORGE

FAMILIER PÅ EVENTYR/NORGE FAMILIER PÅ EVENTYR/NORGE FAMILIER PÅ EVENTYR Norge Familier på eventyr Alder: 25 44 år (med børn) Typisk gruppestørrelse: 4 Volumen: 190.000 Hjemland: Norge Motiver Baggrund for ferie: Sol og strand Besøge

Læs mere

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015. Kilde: Danmarks Statistik

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015. Kilde: Danmarks Statistik Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015 Kilde: Danmarks Statistik FYN vinder frem på udenlandske overnatninger Destination Fyn i top af danske destinationer tilstrømning af udenlandske turister

Læs mere

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio.

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. MULIGHEDER 2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. Det er 5,5% højere end i 2013, og det højeste nogensinde

Læs mere

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2002

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2002 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 7.01 Oktober 2003 TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2002 x Ultimo juli 2002 var der i Århus Amt 49 hoteller o.l. med mindst 40 faste senge. x

Læs mere

NORGE: DE GRÅ BYBESTIGERE

NORGE: DE GRÅ BYBESTIGERE NORGE: DE GRÅ BYBESTIGERE De grå bybestigere Alder: 55+ år Typisk gruppestørrelse: 1-2 Volumen: 1.300.000 Hjemland: Norge Motiver Baggrund for ferie: Sol og strand Kultur Besøge familie og venner Ferietype:

Læs mere

Ferðavinnufelagið og Visit Faroe Islands, april 2013 FÆRØSK TURISME 2012 ÅRSREDEGØRELSE

Ferðavinnufelagið og Visit Faroe Islands, april 2013 FÆRØSK TURISME 2012 ÅRSREDEGØRELSE Ferðavinnufelagið og Visit Faroe Islands, april 2013 FÆRØSK TURISME 2012 ÅRSREDEGØRELSE Indhold Introduktion Færøsk turisme 2012 Appendiks: Færøsk turisme i tal Ferðavinnufelagið er Færøernes brancheforening

Læs mere

Redegørelse for Juelsminde Turistforenings turismeindsats i Hedensted Kommune 2013

Redegørelse for Juelsminde Turistforenings turismeindsats i Hedensted Kommune 2013 Redegørelse for Juelsminde Turistforenings turismeindsats i Hedensted Kommune 2013 Sæsonen 2013 fik en hård start med snevejr og kulde, som ikke indbød feriegæsterne til at komme til Hedensted Kommune.

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ Side 1 Udgivelsesdato : Februar 2015 Udarbejdet : René Fåborg Kristensen, Muhamed Jamil Eid Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

GÆSTEANALYSE PÅ DANSKE KYSTDESTINATIONER DJURSLAND/EBELTOFT EN SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE BLANDT DANSKE OG UDENLANDSKE TURISTER

GÆSTEANALYSE PÅ DANSKE KYSTDESTINATIONER DJURSLAND/EBELTOFT EN SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE BLANDT DANSKE OG UDENLANDSKE TURISTER GÆSTEANALYSE PÅ DANSKE KYSTDESTINATIONER DJURSLAND/EBELTOFT EN SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE BLANDT DANSKE OG UDENLANDSKE TURISTER MAJA FROMSEIER PETERSEN YAKUP BAS MORTEN FRØSLEV KØBENHAVN 014 SFI DET NATIONALE

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKTET UDVIKLING AF STEDBUNDNE TURISMEKONCEPTER I DANSKE KYSTBYER VISITNORDJYLLAND NULPUNKTSMÅLING REVIDERET RAPPORT APRIL 2013

EVALUERING AF PROJEKTET UDVIKLING AF STEDBUNDNE TURISMEKONCEPTER I DANSKE KYSTBYER VISITNORDJYLLAND NULPUNKTSMÅLING REVIDERET RAPPORT APRIL 2013 EVALUERING AF PROJEKTET UDVIKLING AF STEDBUNDNE TURISMEKONCEPTER I DANSKE KYSTBYER VISITNORDJYLLAND NULPUNKTSMÅLING REVIDERET RAPPORT APRIL 2013 INDHOLD 1 2 3 4 INDLEDNING Side 3 KENDSKAB OG ATTRAKTIVITET

Læs mere

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 ØKONOMISKE EFFEKTER PÅ KORT SIGT Side 10 GÆSTERNES VURDERING AF HOLSTEBROEGNEN Side 18 BORGERNES

Læs mere

FREMTIDENS BYGDETURISME I SKANDINAVIEN PRÆSENTATION AF UDVALGTE RESULTATER VARBERG, 9. MAJ 2012

FREMTIDENS BYGDETURISME I SKANDINAVIEN PRÆSENTATION AF UDVALGTE RESULTATER VARBERG, 9. MAJ 2012 FREMTIDENS BYGDETURISME I SKANDINAVIEN PRÆSENTATION AF UDVALGTE RESULTATER VARBERG, 9. MAJ 2012 AGENDA 1 2 BAGGRUND OG FORMÅL HVEM ER FREMTIDENS BYGDETURISTER? 3 HVAD ØNSKER FREMTIDENS BYGDETURISTER? 4

Læs mere

Kulturgæst segment: ERHVERV/DANMARK

Kulturgæst segment: ERHVERV/DANMARK Kulturgæst segment: ERHVERV/DANMARK 3. VIRKSOMHEDER / ERHVERV Danmark Virksomheder/Erhverv Typer af virksomheder: Typisk deltagerantal: 25-55. Alle danske virksomheder. Volumen: 3. virksomheder. Hjemland:

Læs mere

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk 40 KULTUR OG OPLEVELSER KULTUR Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk vækst. José Manuel Barroso, formand for Europakommissionen

Læs mere

Kæmpe potentiale i dansk turisme

Kæmpe potentiale i dansk turisme 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Kæmpe potentiale i dansk turisme AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER

Læs mere

It i folkeskolens undervisning

It i folkeskolens undervisning AN AL YS E NO T AT 7. maj 2012 It i folkeskolens undervisning Dansk Erhverv og Danmarks Lærerforening sætter fokus på brug af it i folkeskolens undervisning og har i den forbindelse fået gennemført tre

Læs mere

www.visitdenmark.com De sociale medier og rejser

www.visitdenmark.com De sociale medier og rejser www.visitdenmark.com De sociale medier og rejser De sociale medier og rejser ISBN: 87-87393-48-4 VisitDenmark Turismefaglig Viden Januar 2009 VisitDenmark Islands Brygge 43, 3 2300 København S Tlf. +45

Læs mere

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Marts 2015 Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Energistyrelsen Indholdsfortegnelse 1. Interview 3 2. Survey 4 Survey af energiselskaber 5 Survey af eksterne aktører 7 Survey af slutbrugere 9 2.3.1.

Læs mere

Cykelturister, Hvem er de og hvad efterspørger de? Peter Ole Sørensen November 2012

Cykelturister, Hvem er de og hvad efterspørger de? Peter Ole Sørensen November 2012 Cykelturister, Hvem er de og hvad efterspørger de? Peter Ole Sørensen November 2012 2 typer Turister på cykel Det er de turister, der allerede har valgt Danmark som feriemål og som har base i et feriehus,

Læs mere

UNGES FORETRUKNE BIL 2014

UNGES FORETRUKNE BIL 2014 UNGES FORETRUKNE BIL 2014 2014 OM ANALYSEN Kommende rapport er resultatet af en analyse foretaget af CompanYoung, efteråret 2014. CompanYoung er et full-service mediebureau, der specialiserer sig i viden

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

Kulturgæst segment: DE SELVBEVIDSTE/NORGE

Kulturgæst segment: DE SELVBEVIDSTE/NORGE Kulturgæst segment: DE SELVBEVIDSTE/NORGE 1b. DE SELVBEVIDSTE Norge De selvbevidste Voksne med og uden børn (Par, børnefamilie, vennegrupper) Alder: 30 65 år Husstandsstr. 2-4 Volumen: 610.000 Hjemland:

Læs mere

Tema: Vejen til e-handelskøbet. E-handel i Norden Q2 2015

Tema: Vejen til e-handelskøbet. E-handel i Norden Q2 2015 Tema: Vejen til e-handelskøbet E-handel i Norden Q2 2015 Nordisk e-handel for 40,5 mia. SEK i 2. kvartal FORORD E-handlen i Norden steg kraftigt i 2. kvartal. De nordiske forbrugere handlede for 40,5 mia.

Læs mere

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Køn og alder: Kvinde Alder: 42 år Familie: Hjemmeboende børn under 18 år Bosted: København Handler på nettet: Mindst én gang om en Varer på nettet:

Læs mere

Servicevejvisning. i danske byer. - En undersøgelse udarbejdet af Dansk Turismefremme i samarbejde med Erhvervs- og Vækstministeriet

Servicevejvisning. i danske byer. - En undersøgelse udarbejdet af Dansk Turismefremme i samarbejde med Erhvervs- og Vækstministeriet Servicevejvisning 2014 i danske byer - En undersøgelse udarbejdet af Dansk Turismefremme i samarbejde med Erhvervs- og Vækstministeriet Servicevejvisning i Danmark Sammenhæng mellem gæsteservice og skiltning

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Turisthus Nord turisme indsats for 2014.

Turisthus Nord turisme indsats for 2014. Turisthus Nord turisme indsats for 2014. Turisthus Nord har i 2014 modtaget kr. 5.300.620,00 som betaling for aftale om turismeindsatsen. I 2014 er der drevet 3 helårsåbne turistkontorer med en gennemsnitlig

Læs mere

SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST. Spørgeskema for face to face interview. Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview.

SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST. Spørgeskema for face to face interview. Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview. SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST Spørgeskema for face to face interview Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview. 1. Hvad er formålet med dit ophold [på/i destination]? Er du på 1. Ferie Besøg

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011.

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. Side 1 af 10 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. (September 2012 Christina Falkenberg) Side 2 af 10 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Til Silkeborg Kommune Dokumenttype Rapport Dato November, 2010 SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Dato 2010-11-17 Udarbejdet af Karen Nørskov Jensen Kontrolleret

Læs mere

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 I 2008 gennemførte Sundhedsministeriet en række ændringer i uddannelsen af speciallæger, herunder den meget omtalte 4-årsregel. Ændringerne var en del af en

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland Kompetenceudvikling Turismens aktører i Region Midtjylland Bodil Marloth Meldgaard Udviklingskonsulent Cand. Mag i Sprog og Internationale forhold, Turisme fra Aalborg Universitet 12 års erfaring med turisme

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

GÆSTEANALYSE PÅ DANSKE KYSTDESTINATIONER

GÆSTEANALYSE PÅ DANSKE KYSTDESTINATIONER GÆSTEANALYSE PÅ DANSKE KYSTDESTINATIONER EN SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE BLANDT DANSKE OG UDENLANDSKE TURISTER GÆSTEANALYSE PÅ DANSKE KYSTDESTINATIONER EN SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE BLANDT DANSKE OG UDENLANDSKE

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Side 1 af 12 YouSee A/S, Presse DATO 17/4-2013 INITIALER BWJ/IKJE Version: FINAL Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Forord Denne analyse er den fjerde i en række, som YouSee

Læs mere

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 Gennemført af Gymnasieskolernes Lærerforening i samarbejde med de faglige foreninger. Undersøgelsen af de faglige foreningers kommunikation

Læs mere

UDENLANDSKE BØRNEFAMILIER PÅ DANSK KYSTFERIE - OPLEVELSER OG TILFREDSHED HOS FØRSTEGANGSBESØGENDE

UDENLANDSKE BØRNEFAMILIER PÅ DANSK KYSTFERIE - OPLEVELSER OG TILFREDSHED HOS FØRSTEGANGSBESØGENDE UDENLANDSKE BØRNEFAMILIER PÅ DANSK KYSTFERIE - OPLEVELSER OG TILFREDSHED HOS FØRSTEGANGSBESØGENDE INDLEDNING Videncenter for Kystturisme (CKT) har i 2013 gennemført en analyse omkring turisternes oplevelse

Læs mere

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Af Lone Juul Hune Indledning 3 Indhold

Læs mere

Fremtidens Gæsteservice og Aarhus 13. Januar 2015 Peer Kristensen

Fremtidens Gæsteservice og Aarhus 13. Januar 2015 Peer Kristensen Gæster (+ studerende og nye medarbejdere ) Turisme Business Fremtidens Gæsteservice og Aarhus 13. Januar 2015 Peer Kristensen Beslutningsgrundlag 4 overordnede indgangsvinkler til beslutninger omkring

Læs mere

SURFERE OG BOARDSPORTSUDØVERE/TYSKLAND

SURFERE OG BOARDSPORTSUDØVERE/TYSKLAND SURFERE OG BOARDSPORTSUDØVERE/TYSKLAND SURFERE OG BOARDSPORTSUDØVERE Tyskland Surfere og boardsportsudøvere Alder: 35+ år Husstandsstørrelse: 2-4 Ferietype: Ferie med fokus på surfing Planlægning Volumen:

Læs mere

www.visitdenmark.com/www.danskturisme.dk Fakta om dansk turisme

www.visitdenmark.com/www.danskturisme.dk Fakta om dansk turisme www.visitdenmark.com/www.danskturisme.dk Fakta om dansk turisme INDHOLD 1. INDLEDNING.1 2. TURISMENS ROLLE I DANSK ØKONOMI..2 3. DANSK TURISMES UDVIKLING 4 4. DANSK TURISMES KENDETEGN..6 5. DANSK TURISMES

Læs mere

Danske lærebøger på universiteterne

Danske lærebøger på universiteterne Danske lærebøger på universiteterne Dansk Universitetspædagogisk Netværk (DUN) og Forlæggerforeningen har gennemført en undersøgelse blandt studielederne på landets otte universiteter om danske lærebøger

Læs mere

Lolland-Falsters attraktivitet blandt 5.000 borgere i Danmark

Lolland-Falsters attraktivitet blandt 5.000 borgere i Danmark Kendskab og viden Lolland-Falsters attraktivitet blandt 5.000 borgere i Danmark Resultatrapport for Lolland/Guldborgsund Marts 2010 Indhold 1. Indledning Side 3 1.1 Formål 3 1.2 Respondentgrundlag 3 1.3

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKTET UDVIKLING AF STEDBUNDNE TURISMEKONCEPTER I DANSKE KYSTBYER NULPUNKTSMÅLING

EVALUERING AF PROJEKTET UDVIKLING AF STEDBUNDNE TURISMEKONCEPTER I DANSKE KYSTBYER NULPUNKTSMÅLING EVALUERING AF PROJEKTET UDVIKLING AF STEDBUNDNE TURISMEKONCEPTER I DANSKE KYSTBYER NULPUNKTSMÅLING REVIDERET RAPPORT APRIL 2013 INDHOLD 1 2 3 4 INDLEDNING Side 3 KENDSKAB OG ATTRAKTIVITET Side 8 TURISTERNES

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

SFI Survey har i juni måned 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse. for undersøgelsen.

SFI Survey har i juni måned 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse. for undersøgelsen. Gentofte Kommune er ansvarlig for madleverance til visiterede brugere i kommunen. Målsætningen for kommunen er, at borgere visiteret til madordningen får tilbudt et måltid, der sikrer den fornødne tilførsel

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2014

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2014 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus 2014 December 2014 Alexander Clausen 1 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.

Læs mere

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik april 2005 Turismen i Århus Kommune og Århus Amt, 2004 Ultimo juli 2004 var der i Århus Amt 50 hoteller o.l. med mindst 40 faste senge. Sengekapaciteten

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

Negot.ernes job og karriere

Negot.ernes job og karriere Negot.ernes job og karriere Marts 2009 1 Indhold 1. Om undersøgelsen...3 3. Hvem er negot.erne?...6 4. Negot.ernes jobmarked...9 5. Vurdering af udannelsen... 14 6. Ledigheden blandt cand.negot.erne...

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til konceptudvikling, forretningsudvikling

Læs mere