AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den , kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 21.05.2013, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65"

Transkript

1 REFERAT for mødet den , kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej Godkendelse af dagsordenen ( ) 1 2. Rokering i Amager Vest Lokaludvalg ( ) 2 3. Status på lokaludvalgets puljemidler maj 2013 ( ) 3 4. Genbehandling, ansøgning: Amager Senior Festival ( ) 4 5. Genbehandling, ansøgning: Spejlbilleder ( ) 6 6. Genbehandling, ansøgning: MuCirkus ( ) 8 7. Ansøgning: Sundby Taekwondoklub ( ) 9 8. Ansøgning: Gå tur på Islands Brygge ( ) Ansøgning: Amager Idrætsdag ( ) Ansøgning: SIM Summer Camp 2013 ( ) Ansøgning: Fabrikken Outreach ( ) Ansøgning: Panorama - Strøm åbningskoncert 2013 ( ) Ansøgning: Etablering af Den lille Dramaskole i KIB ( ) Ansøgning: CPH:DOX-koncerter på Amager Vest ( ) Ansøgning: Verdens Sirener ( ) Ansøgning: Plug N Play Ørestad Idrætsfestival ( ) Ansøgning: ACR Ørestad Cykelløb ( ) Ansøgning: Kvarterfest på Skotlands Plads ( ) Ansøgning: Skrivelejr på KIB ( ) Medlemsforslag: Seniortur i Amager Vest ( ) Medlemsforslag: AVLUs tilstedeværelse ved Ørestad Idrætsfestival ( ) Medlemsforslag: Den Rullende Musikskole pilotprojekt ( ) Forslag om rammebevilling til Facadepris 2013 ( ) Ansøgning om tillægsbevilling -Fagenes Fest ( ) Forslag til håndtering af invitationer til politiske møder o.lign. ifm Kommunalvalget ( ) 26. Intern høring vedr. lethal i Ørestad City ( ) Udkast til høringssvar vedr. forslag til restaurationsplan ( ) Genbehandling: Samarbejdsaftale mellem Amager Vest og Amager Øst Lokaludvalg ( ) 34 37

2 29. Meddelelser, eventuelt og afslutning ( ) 38

3 1. Godkendelse af dagsordenen ( ) 1) at lokaludvalget godkender dagsordenen. Afbud: Eleonora Lewandowski. Også afbud fra 1. suppleant Silas Anhøj Soelberg. 2. suppleant Arne Mikkelsen deltager i stedet. Jørgen Melskens. 1. suppleant Bjarne Hejlskov kontaktet. André Just Vedgren. 1. suppleant Birger Petersen kontaktet. Rasmus J. Pedersen. Uden afbud: Birte Illemann Helle Jønch Per Klougart Mortensen ankom og deltog i behandling af pkt.1 Ole Ullby ankom kl og deltog i behandlingen af pkt. 1 Kim J. Henriksen ankom kl. 19 og deltog i behandlingen af pkt. 1 Dagsordenen blev godkendt. Side 1

4 2. Rokering i Amager Vest Lokaludvalg ( ) 1) at lokaludvalget tager orienteringen til efterretning. Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller: 1) at lokaludvalget tager orienteringen til efterretning. Købehavns Borgerrepræsentation skal på sit møde d. 23. maj godkende: at Enhedslistens 2. suppleant i Amager Vest Lokaludvalg, Peter Hess-Nielsen, indtræder som nyt medlem. Orienteringen blev taget til efterretning. Side 2

5 3. Status på lokaludvalgets puljemidler maj 2013 ( ) 1) at lokaludvalget tager orienteringen til efterretning. Amager Vest Lokaludvalg har i 2013 fået bevilget kr. i puljemidler af Københavns Borgerrepræsentation. Status for lokaludvalgets puljemidler er pr. 16. maj således: Lokaludvalget har bevilget i alt kr. til 33 eksterne ansøgninger. Herudover har lokaludvalget bevilget kr. til 12 egne projekter. Lokaludvalget har således pr. 16. maj kr. at disponere over til netværksskabende aktiviteter i bydelen. Lokaludvalget skal på sit møde den 21. maj behandle 16 eksterne ansøgninger til et samlet beløb på ,25 kr. Herudover skal lokaludvalget behandle medlemsforslag for ialt kr., herunder kr. til pilotprojektet Den Rullende Musikskole, kr. i en tillægsbevilling til Fagenes Fest, kr. til seniortur i bydelen, samt kr. til Årets Facadepris. Orienteringen blev taget til efterretning. Side 3

6 4. Genbehandling, ansøgning: Amager Senior Festival ( ) Jette Schneider søger støtte til Amager Senior Festival. 1) at lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Jette Schneider på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for det sociale område og kultur og fritid. På vegne af Hørgårdens Aktivitetscenter søgte Jette Schneider den 26. februar 2013 om kr. i støtte til Amager senior festival. Arrangementet har til formål at gøre opmærksom på, hvad der er af aktivitetstilbud for + 60 på Amager. Festivalen er planlagt til den 6. september 2013 i tidsrummet 14 til 22 og er søgt afholdt på arealet foran Sundby Øster Hallen, Sundby Øster Plads. På dagen vil der være underholdning af kendte og lokale kunstnere, samt oplysningsboder fra flere kommunale og frivillige institutioner og de frivillige organisationer. Formålet med seniorfestivalen er dels at integrere de allerede eksisterende tilbud til gavn for brugerne og dels at fortælle den del af de ældre, der endnu ikke benytter sig af de eksisterende tilbud på Amager, om deres muligheder for at holde sig i gang fysisk og mentalt. Arrangementet henvender sig til alle borgere +60 i Københavns Kommune og især på Amager. Ved at gennemføre et åbent arrangement gives de ældre mulighed for at blive oplyst om deres muligheder for en aktiv hverdag på en uformel måde. Dette kan være med til at tiltrække en målgruppe, der ellers kan være afskrækket af, at skulle opsøge institutioner eller organisationer. Arrangementsudvalget (se bilag) står for markedsføringen ved helsides annoncer i lokalpressen, banner på Amagerbrogade, plakater i alle ældreboligkomplekser på Amager, hos læger, skoler, biblioteker, hjemmesider og blade f.eks. Ældre Sagen, Amager Seniorer o.l. Deltagende institutioner vil på selve dagen stå for salg af mad og drikke. Der er søgt om kr. hos Amager Øst Lokaludvalg og kr hos Samarbejdspuljen. Lokaludvalget behandlede ansøgningen på sit møde den 16. april 2013 og besluttede at udskyde behandlingen til maj, på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for det sociale område og arbejdsgruppen for kultur og fritid. Arbejdsgrupperne ønskede ansøgningen udskudt indtil ansøger fremsender en revideret udgave af ansøgningsskemaet. På det tilsendte ansøgningsskema står Amager Vest og Amager Øst Lokaludvalg angivet som ansøgere, hvilket ikke er tilfældet. Arbejdsgrupperne genbehandlede ansøgningen den 8. maj 2013 og er positivt indstillet overfor projektet, men bad om et revideret budget, hvor der er redegjort for indtægter ved salg. Yderligere blev spurgt til, om der kunne findes et billigere alternativ til underholdning end de i budgettet angivne kr. Ansøger har efterfølgende tilsendt et revideret budget (se bilag). Side 4

7 Beløbet anvises fra lokaludvalgets puljemidler, område Beløb ekskl. moms: kr. Isak Korn erklærede sig inhabil og forlod lokalet. Lars Rimfalk Jensen stillede forslag om at bevilge kr. til projektet, altså en delvis bevilling. Forslaget kom til afstemning: For: Niels Balling, Erhardt Franzen, Anders Bo Nielsen, Ole Ullby, Fini Sickinger, Arne Mikkelsen, Berit Bro, Hans-Henrik Sass Mønsted, Margit Møldrup, Peter Hess-Nielsen, Bo Sand, Lars Rimfalk Jensen, Per Klougart Mortensen. Imod: 0 Blank: Kim J. Henriksen, Arne Bjørn Nielsen, Kresten Thomsen. Med stemmetallet vedtog udvalget således at bevilge til projektet. Side 5

8 5. Genbehandling, ansøgning: Spejlbilleder ( ) Børn, Unge & Sorg søger støtte til forestillingen Spejlbilleder. 1) at lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Børn, Unge & Sorg på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for det sociale område. På vegne af Børn, Unge & Sorg søgte Søren Bregendal den 27. februar 2013 om kr i støtte til forestillingen Spejlbilleder. Perioden for forestillingen er juni 2013 og vil finde sted på Islands Brygge Havneplads mennesker forventes at deltage. Målgruppen er børn og unge fra 0-28 år i bydelen, der har mistet en forælder/søskende eller lever med kritisk sygdom i den nærmeste familie, deres forældre, venner og øvrige netværk. Forestillingen er dog gratis og åben for alle. Børn, Unge & Sorg er en gratis rådgivning for børn og unge op til 28 år, hvis forældre eller søskende er alvorligt syge eller døde. Spejlbilleder er en del af Børn, Unge & Sorgs 2-årige kampagne Giv Håb, der har til formål at øge kendskabet til Børn, Unge & Sorg samt sikre Børn, Unge & Sorgs økonomi på længere sigt. Spejlbilleder skal give bydelens borgere en tankevækkende kulturel oplevelse, der fører til refleksion og dialog om emnet håb og sorg. Ved forestillingen vil kunstnere, med udgangspunkt i eventyret "Den Lille Havfrue", i et mix af klassisk musik, spoken word, sang og DJ sets, gå i dialog med hinanden og publikum over temaet håb og sorg. Ved siden af scenen opstilles en bod, hvor Børn, Unge & Sorg vil dele materiale ud, og hvorfra det vil være muligt for publikum at få en snak med unge mennesker, der selv har prøvet at miste. Yderligere arbejdes der på, at få kultur- og fritidsbormester Pia Allerslev til at holde tale ved arrangementet. Der er indgået CSR-aftaler med en række større virksomheder, som forpligter sig til at støtte projektet økonomisk i de to år, det varer. Forud for arrangementet vil der blive reklameret i både lokale og nationale medier. Lokaludvalget behandlede ansøgningen på sit møde den 16. april 2013 og besluttede ved afstemning at udskyde behandlingen til maj, på baggrund af indstilling fra arbejdsgruppen for det sociale område. Det ønskedes afklaret, om der er søgt støtte fra anden side til projektet. Arbejdsgruppen så gerne, at der var søgt støtte hos aktører, der til dagligt beskæftiger sig med projektets målgruppe. Der blev indgået dialog med ansøger, der har redegjort for overvejelser om at inddrage andre aktører (se bilag). Arbejdsgruppen genbehandlede ansøgningen på sit møde den 8. maj 2013 og bad ansøger uddybe hvor mange forestillinger, der var tale om. Arbejdsgruppen indstiller, at det ansøgte beløb bevilges i det tilfælde, at det ansøgte beløb dækker minimum tre forestillinger. Ansøger har efterfølgende redegjort for dette (se bilag). Side 6

9 Beløbet anvises fra lokaludvalgets puljemidler, område Beløb ekskl. moms: kr. Indstillingen blev godkendt uden at komme til afstemning. Udvalget vedtog således at bevilge kr. til projektet. Side 7

10 6. Genbehandling, ansøgning: MuCirkus ( ) Jesper Lützhøft søger støtte til MuCirkus. 1) at lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Jesper Lützhøft på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for kultur og fritid. Jesper Lützhøft søgte d. 13. marts 2013 om kr. i støtte til MuCirkus. Formålet med projektet er at præsentere klassisk musik i en uhøjtidelig form på uventede steder. Målsætningen er at nedbryde fordomme om den klassiske musiks utilnærmelighed. MuCirkus vil derfor tilbyde minikoncerter der, hvor folk færdes. Det gør det muligt at opleve musikken uden at have forkundskaber eller have planlagt en koncertoplevelse. I Amager Vest vil MuCirkus foregå 4-6 dage på Islands Brygge medio juli-ultimo august. Afhængigt af vejret forventes mennesker at deltage i det samlede projekt. MuCirkus udformes som et antal små mobile spillesteder i form af skurvogne. Hver vogn er en lille koncertsal med plads til 8-10 publikummer. Vognene er udsmykkede og stilles så vidt muligt op i en halvkreds. I hver vogn spilles dagligt en række korte koncerter. Det er femte år MuCirkus vil blive afviklet som en del af sommer-tilbudene i byen. Ansøger startede MuCirkus på Strøget i I 2010 besøgte MuCirkus både Strøget og Trianglen. I 2011 og 2012 gennemførtes MuCirkus 5 steder i København: Amager Strand, Vanløse, Østerbro, Nørrebro og Vesterbro. I år planlægges MuCirkus at blive afviklet i 6 lokalområder i København. De ansøgte midler indgår i det samlede budget på kr. til musikerhonorarer, skurvogne, PR, administration, mm.. Der søges yderligere om midler i Østerbro Lokaludvalg, Valby Lokaludvalg, Vanløse Lokaludvalg, Nørrebro Lokaludvalg, Amager Øst Lokaludvalg, Københavns Musikudvalg, og Solistforeningen af Lokaludvalget behandlede ansøgningen på sit møde den 16. april 2013 og vedtog på baggrund af indtillingen fra arbejdsgruppen for kultur og fritid at udskyde behandlingen af ansøgningen indtil ansøger fremsender et tilrettet budget. Arbejdsgruppen genbehandlede ansøgningen den 8. maj 2013 og indstiller, at det ansøgte beløb bevilges. Projektet foregår i det offentlige rum og er åbent for alle. Samtidig er projektet i tråd med lokaludvalgets eget projekt 'Musikøen Amager'. Beløbet anvises fra lokaludvalgets puljemidler, område Beløb ekskl. moms: kr. Indstillingen blev godkendt uden at komme til afstemning. Udvalget vedtog således at bevilge kr. til projektet. Side 8

11 7. Ansøgning: Sundby Taekwondoklub ( ) Mohamed Chikri søger støtte til Sundby Taekwondoklub 1) at lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Mohamed Chikri på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for kultur og fritid. På vegne af Sundby Taekwondoklub søgte Mohamed Chikri den 26. marts 2013 om kr. i støtte til indkøb af 100kvm træningsmåtter til Sundby Taekwondoklub. Sundby Taekwondoklub blev oprettet i oktober 2011 og er lokalt forankret i Sundby, hvor der trænes fast tre gange om ugen på Dyvekeskolen. Klubben har p.t. ca. 45 medlemmer, primært i alderen fra 6-18 år - herunder flere med særlige behov. Der er netop opstartet voksenhold og derudover er der flere frivillige tilknyttet klubben. Som relativt nystartet forening har der været en del udgifter til opstart og udstyr som det har været svært at finansiere ved hjælp af medlemskontingenter. Dette skyldes bl.a. at der i klubben træner en del børn, som ikke formelt er medlemmer fordi deres familier ikke har råd, eller ikke prioriterer børnenes fritidsliv. Siden klubbens etablering er der blevet brugt kr. på udstyr. Klubben arbejder ud fra en overbevisning om, at oplevelser i et engagerende foreningsliv for børn og unge er med til at skabe voksne (med)borgere med lyst til at tage et aktivt ansvar i samfundet. Klubben har bl.a. som mål, at fungere som fristed for børn og unge med særlige behov, samtidig med at skabe Taekwondo-kæmpere på eliteplan. Med egne måtter vil klubben være i stand til at være vært for arrangementer, som f.eks. turneringer og bælteprøver. Arbejdsgruppen for kultur og fritid behandlede ansøgningen på sit møde den 8. maj 2013 og indstiller, at det ansøgte beløb bevilges. Lokaludvalget ønsker at støtte op om en nystartet forening, der giver unge mulighed for at tage aktivt del i foreningslivet i deres lokalområde. Beløbet anvises fra lokaludvalgets puljemidler, område Beløb ekskl. moms: kr. Indstillingen blev godkendt uden at komme til afstemning. Udvalget vedtog således at bevilge kr. til projektet. Side 9

12 8. Ansøgning: Gå tur på Islands Brygge ( ) Claus Bundgaard søger støtte til Gå tur på Islands Brygge 1) at lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Claus Bundgaard på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for kultur og fritid. På vegne af Islands Brygge Bibliotek søgte Claus Bundgaard den om kr. i støtte til trykning af pjecen Gå tur på Islands Brygge. i et oplag på eksemplarer. Pjecen vil blive på 20 sider, trykt på glittet papir og i farver. For 15 år siden udarbejdede et kollegium af medarbejdere fra Islands Brygge Bibliotek og Islands Brygge Lokalhistoriske Forening & Arkiv samt aktive bryggeborgere en pjece med 4 vandreture på Islands Brygge. I de forløbne år er der sket store forandringer i bydelen, der gør en opdatering af pjecen aktuel. De fire vandreture vil stort set følge samme ruter som i første udgave, men med forandringer som Havnestaden, Ny Tøjhus grund, Havnebadet, Fisketorvsbroen, Metro m.m. vil hele teksten blive omskrevet, og nye fotos vil blive taget. I turbeskrivelsen vil der blive lagt vægt på Islands Brygges godt 100-årige historie fra oplagringsplads til en moderne og attraktiv bydel. Pjecen vil blive uddelt gratis på Vestamagers kultursteder, og vil i øvrigt tjene som oplæg til guidede ture arrangeret af Lokalhistorisk Forening. Arbejdsgruppen for kultur og fritid behandlede ansøgningen på sit møde den 8. maj 2013 og indstiller, at det ansøgte beløb bevilges. Pjecen er oplysende for lokalområdets borgere og kan medvirke til at brede kendskabet til bydelen. Beløbet anvises fra lokaludvalgets puljemidler, område Beløb ekskl. moms: kr. Indstillingen blev godkendt uden at komme til afstemning. Udvalget vedtog således at bevilge kr. til projektet. Side 10

13 9. Ansøgning: Amager Idrætsdag ( ) Lars Rau søger støtte til Amager Idrætsdag ) at lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Lars Rau på vegne af indstillingen fra arbejdsgruppen for det sociale område. På vegne af NABO's Idrætsforening søgte Lars Rau den om kr. i støtte til Amager idrætsdag. Amager idrætsdag er en tilbagevendende idrætsbegivenhed på Amager, primært målrettet folk der er psykisk sårbare. Idrætsdagen afholdes i år den 30. maj og der forventes omkring deltagere. Dagen gennemføres af en række samarbejdspartnere på Amager, der på hver deres måde arbejder med brugere, der har berøring med psykiatrien. Således deltager: NABO- idrætsforening, DAI, Hjemmevejlederne fra Amager og NABO-Centeret Amager. Psykisk sårbare er en svær målgruppe, som sjældent er repræsenteret i idrætssammenhænge, da gruppen kræver konstant motivation. Idrætsdagen har som mål, at fungere som springbræt for en øget interesse for idrætsudøvelse netop for denne målgruppe. Eksempler på aktiviteter på dagen vil være: opvarmning, løb på tid, fodbold, bordtennis, skak, boldlege mm. Derudover vil en sundhedsbod formidle budskaber om hvad sundhed er og hvordan det kan udleves. Foruden den fysiske gevinst, er en hel central del af arrangementet den sociale oplevelse, som deltagerne får ved en dag med sved på panden sammen med ligesindede. Arbejdsgruppen for det sociale område behandlede ansøgningen på sit møde den 8. maj 2013 og indstiller, at det ansøgte beløb bevilges. Arrangementet er aktiverende og netværksskabende for de deltagende. Beløbet anvises fra lokaludvalgets puljemidler, område Beløb ekskl. moms: kr. Indstillingen blev godkendt uden at komme til afstemning. Udvalget vedtog således at bevilge kr. til projektet. Side 11

14 10. Ansøgning: SIM Summer Camp 2013 ( ) Nina Bjerg søger støtte til SIM Summer Camp ) at lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Nina Bjerg på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for det sociale område. Nina Bjerg søgte på vegne af svømme- og idrætsklubben SIM den 17. april om kr. til afvikling af SIM Summercamp. Summercampen er for alle børn og unge ml år med opmærksomhedsproblemer og finder sted i uge 31. Det forventes, at der deltager 36 børn. SIM er en svømme- og idrætsforening for børn og unge med ADHD og andre opmærksomhedsforstyrrelser. Projektet gennemføres i samarbejde med Projekt Playon v/ DGI Storkøbenhavn. Formålet med projektet er at give børn med opmærksomhedsproblemer mulighed for at deltage i sommerferieaktiviteter, hvilket de ellers er udelukket fra, pga. deres vanskeligheder. Aktiviteterne i Summer Campen forløber over 5 hverdage. Trænere tilrettelægger her et program med udgangspunkt i de enkelte deltagere og deres forudsætninger. Ugen rundes af med en afslutningsevent. Rekruttering af målgruppen sker i samarbejde med projekt playon i DGI Storkøbenhavn via skoler og fritidshjem/klubber i Københavns Kommune, via interesseorganisationer samt netværk i regi af projekt playon DGI Storkøbenhavn og foreningen SIM. Det ansøgte beløb indgår i et samlet budget på kr. Der er en egenfinansiering på kr. Amager Øst Lokaludvalg er ligeledes søgt med kr. Derudover ansøges Obel s Familiefond med kr. Summercampen blev første gang afholdt i 2012, hvor Amager Vest Lokaludvalg støttede projektet med kr. Arbejdsgruppen for det sociale område behandlede ansøgningen på sit møde den 8. maj 2013 og indstiller et afslag. Projektet finder udelukkende sted i Amager Øst. Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser. Lars Rimfalk Jensen stillede forslag om at støtte projektet med kr., altså en delvis bevilling. Forslaget kom til afstemning: For: Isak Korn, Niels Balling, Kim J. Henriksen, Erhardt Franzen, Arne Bjørn Nielsen, Ole Ullby, Fini Sickinger, Berit Bro, Hans-Henrik Sass Mønsted, Margit Møldrup, Peter Hess-Nielsen, Bo Sand, Lars Rimfalk Jensen, Per Klougart Mortensen. Imod: 0 Side 12

15 Blank: Kresten Thomsen, Anders Bo Nielsen, Arne Mikkelsen. Med stemmetallet vedtog udvalget således at bevilge til projektet. Side 13

16 11. Ansøgning: Fabrikken Outreach ( ) Mille Winther søger støtte til Fabrikken Outreach 1) at lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Mille Winther på baggrund af indstillingen fra arbejdsgrupperne for kultur og fritid. På vegne af Fabrikken for Kunst og Design og Sundholms Venner søgte Mille Winther den om kr. i støtte til projektet Fabrikken Outreach. Fabrikken for Kunst og Design vil afprøve to nye modeller i arbejdet med kunstneriske aktiviteter målrettet børn, deres forældre samt socialt udsatte på Vestamager. Målsætningen er at vække et kreativt potentiale hos de deltagende såvel som at skabe åbenhed, fællesskab og netværk i Sundholmskvarteret og generelt i hele Amager Vest. Forløbet spreder sig over en periode fra juni december Der forventes 350 deltagere. Fabrikken Outreach består af tre delprojekter. De første to opstartsinitiativer er målrettet børn og unge fra Amager Vest, men inddrager også børnenes forældre samt socialt udsatte og hjemløse fra Sundholm Aktivitetscenter og Herberg. Tredje del af projektet er målrettet alle interesserede borgere fra Amager Vest. Del 1. Pilotprojekt / Børnekunstskole - et tilbud til områdets børn og deres forældre om at deltage i en kunstskole på FABRIKKEN. Projektet bygger på et samarbejde mellem Sundholms Aktivitetscenter og Herberg og FABRIKKEN. Der søges om midler til afholdelse af de første fire måneders pilotkunstskole i efteråret Ansøgt beløb: kr. Del 2. Pilotprojekt / Sweet Sundholm et socialt kunstprojekt på Sundholm, der involverer socialt udsatte og hjemløse fra Aktivitetscentret Sundholm. Projektet omfatter afviklingen af det første ud af en række borgerinddragende kunstprojekter, som vil blive til i et samarbejde mellem FABRIKKEN, Sundholms Herberg og Aktivitetscenter. Der foreligger p.t. en konkret projektidé, som går ud på at designe og bygge en info-tavle til Sundholm, med et kort over området. Der erbejdes på at indgå en aftale med en engelsk kunstner, Emma Smith, der har viden og kunstneriske erfaringer med at arbejde med hjemløse. Ansøgt beløb: kr. Del 3. Formidlingsindsats i forbindelse med den ottende udgave af kunstmesse Alt_Cph. FABRIKKENs Alt_Cph er en international kunstmesse for kunstnerdrevne udstillingssteder og initiativer, hvis formål det er at vise, hvad der sker i det kunstnerdrevne miljø lige nu. Messedagene er 30. august 1. september Ved messen afholdes omvisninger for alle interesserede. Der søges om støtte til omvisningerne samt til PR for arrangementet. Ansøgt beløb: kr. Erfaringerne fra hvert projekt videreføres og gøres offentligt tilgængelige bl.a. via evalueringsrapporter, blogs/facebook, Fabrikkens hjemmeside og Amagers lokalaviser. Arbejdsgruppen for kultur og fritid behandlede ansøgningen på sit møde den 8. maj 2013 og besluttede at udskyde ansøgningen indtil ansøger har fremsendt svar på afklarende spørgsmål omkring bla. antallet af workshops, perioden for afholdelsen samt uddybende forklaring på budgetposterne 'egenfinansiering' og 'koordinering'. Side 14

17 Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser. Lars Rimfalk Jensen erklærede sig inhabil og forlod lokalet. Isak Korn overtog punktet. Lokaludvalget behandlede ikke ansøgningen. Behandlingen af ansøgningen blev således udskudt til næste møde. Side 15

18 12. Ansøgning: Panorama - Strøm åbningskoncert 2013 ( ) Andreas Groth Clausen søger støtte til Panorama Strøm åbningskoncert ) at lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Andreas Groth Clausen på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for kultur og fritid. På vegne af organisationen Frirum søgte Andreas Groth Clausen den 18. april 2013 om kr. i støtte til Panorama Strøm åbningskoncert Mandag den 12. august 2013 opsætter Frirum koncerten Panorama i Tietgenkollegiet. Panorama vil virke som åbningskoncert for den elektroniske musikfestival Strøm, der afholdes august 2013 i København. Det forventes at 2000 vil deltage. Projektet har til hensigt, at skabe en innovativ og opsigtsvækkende koncert i hjertet af Ørestad, der både lokalt og internationalt kan skabe fokus på et af Ørestadens markante byggerier. Koncerten opføres med udgangspunkt i tre forskellige elementer: En utraditionel sceneform med arkitekturen og byens rum i centrum, en sammensmeltning af klassisk og elektronisk musik, og et samarbejde mellem det visuelle, arkitektoniske og det auditive. Frirum har eksisteret siden 2010 og arbejder for at nytænke den traditionelle scenekunst og udfordre den måde, hvorpå publikum normalt benytter sig af det kulturelle rum. Scenen for koncerten er Tietgenkollegiets indre går, hvor den cirkulære udformning giver mulighed for at skabe en opsigtsvækkende koncertoplevelse, hvor publikum er totalt omgivet af musik, lys og lyd. Musikken baseres på eksisterende musikalske værker både klassiske og elektroniske og nye kompositioner af Mike Sheridan og Det Danske Ungdomsensemble. Iscenesættelsen af koncerten skabes af lysdesigner og -kunstner Jakob Kvist. Lysinstallationerne skal afspejle musikken og bygningens arkitektoniske udformning. Ønsket er, at lade Tietgenkollegiet fremstå som et lysende pejlemærke i Ørestad både visuelt og musikalsk, for en enkelt aften. Der er indgået mediesamarbejde med SNYK (genreorganisationen for ny kompositionsmusik og anden eksperimenterende musik i Danmark) og Red Bull Music Academy. SNYK og Strøm vil promovere koncerten blandt deres danske publikum. Red Bull Music Academy vil dokumentere koncerten på video og sprede den viralt internationalt i de 166 lande hvor de driver virksomhed. Arbejdsgruppen for kultur og fritid behandlede ansøgningen på sit møde den 8. maj 2013 og besluttede at bede ansøger afklare om budgettet udelukkende dækker én koncert. Samt specificere hvad "generelle omkostninger" dækker, som i projekbeskrivelsen er angivet at være den post, som lokaludvalgets støtte skal dække. Ansøger har efterfølgende redegjort for dette (se bilag). Da oplysningerne er modtaget efter arbejdsgruppens møde, er der ingen indstilling fra arbejdsgruppen. Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser. Niels Balling stillede forslag om at afvise ansøgningen. Forslaget kom til afstemning. Side 16

19 For: Niels Balling, Kresten Thomsen, Erhardt Franzen, Arne Bjørn Nielsen, Anders Bo Nielsen, Fini Sickinger, Arne Mikkelsen, Berit Bro, Margit Møldrup, Per Klougart Mortensen. Imod: Ole Ullby, Bo Sand, Lars Rimfalk Jensen. Blank: Kim J. Henriksen, Hans-Henrik Sass Mønsted, Peter Hess-Nielsen. Med stemmetallet vedtog udvalget således at afvise ansøgningen. Side 17

20 13. Ansøgning: Etablering af Den lille Dramaskole i KIB ( ) Freja Rault-Lykkeberg søger støtte til etablering af Den Lille Dramaskole på Islands Brygge 1) at lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Freja Rault-Lykkeberg på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for kultur og fritid. På vegne af foreningen Den lille Dramaskole søgte Freja Rault-Lykkeberg den om kr. i støtte til etablering af Den Lille Dramaskole på Islands Brygge. Den Lille Dramaskole er en eksisterende folkeoplysende forening, med base på Vesterbro. På skolen undervises børn og unge i alderen 5 til 13 år ugentligt i drama. Skolen har sideløbende afholdt workshops for børn og unge i Islands Brygge Kulturhus og oplevet stor interesse fra forældrene om at opstarte dramaundervisning på ugentlig basis. Ansøger ønsker på baggrund af dette, at tilbyde drama og teater til børnefamilier og unge på Islands Brygge. Der er planlagt 12 undervisningsgange i alt. Disse munder ud i en fælles afslutning i K.I.B s Teatersal den Der er indgået dialog med K.I.B. der har tilbudt at stille lokaler tilrådighed de første tre måneder af dramaskolens opstart. For at skabe lokal interesse iværksættes en formidlingsindsats hvor skoler i nærområdet besøges og der laves gratis workshops for 0-6.klasse. Ønsket er at kunne tilbyde gratis workshops til i alt 4 skoleklasser. Der er taget kontakt til Sønderbo Skolen og Skolen på Islands Brygge, der har vist stor interesse for et samarbejde. Arbejdsgruppen for kultur og fritid behandlede ansøgningen på sit møde den 8. maj 2013 og stiller sig positivt overfor projektet, men besluttede at udskyde behandlingen af ansøgningen indtil ansøger har fremsendt svar på afklarende spørgsmål. Ansøger blev bedt om at redegøre for antallet af planlagte workshops, om lokaleleje samt om grundlæggende oplysninger om foreningen. Ansøger har efterfølgende redegjort for ovenstående (se bilag). Da oplysningerne er modtaget efter arbejdsgruppens møde, foreligger der ikke en indstilling fra arbejdsgruppen. Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser. Niels Balling stillede forslag om at afvise ansøgningen. Forslaget kom til afstemning. For: Niels Balling, Erhardt Franzen, Fini Sickinger, Margit Møldrup, Per Klougart Mortensen, Lars Rimfalk Jensen. Imod: Kresten Thomsen, Arne Bjørn Nielsen, Berit Bro. Blank: Isak Korn, Kim J. Henriksen, Anders Bo Nielsen, Ole Ullby, Arne Mikkelsen, Hans-Henrik Sass Mønsted, Bo Sand, Peter Hess-Nielsen. Side 18

21 Med stemmetallet vedtog udvalget således at afvise ansøgningen, med begrundelsen, at lokaludvalget ikke finder det i overenstemmelse med udvalgets kriterier, at yde støtte til lokaleleje, som der efter udvalgets betragtning, bør søges stillet til rådighed uden vederlag. Side 19

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 16.04.2013, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 16.04.2013, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 REFERAT for mødet den 16.04.2013, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 1. Godkendelse af dagsordenen (2013-63773) 1 2. Rokering i Amager Vest Lokaludvalg (2013-33894) 2 3. Status på lokaludvalgets

Læs mere

for mødet den 24.04.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 24.04.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 PROTOKOL, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2012-56964) 2. Orientering om nye suppleanter i lokaludvalget (2012-56964) 3. Status på lokaludvalgets puljemidler

Læs mere

for mødet den 21.08.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 21.08.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 PROTOKOL, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsordenen (2012-119255) 2. Orientering om brug af Aktivitetspuljen i juni 2012 uden forudgående lokaludvalgsbeslutning

Læs mere

for mødet den 23. februar kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes vej 65

for mødet den 23. februar kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes vej 65 for mødet den 23. februar kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes vej 65 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Orientering om ændringer i sekretariatet 3. Status for bydelsplan 4. Ansøgning fra Urbankoret

Læs mere

for mødet den 23.10.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 23.10.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 PROTOKOL, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2012-147171) 2. Status på lokaludvalgets puljemidler oktober 2012 (2012-11076) 3. Status på bydelsplanen oktober

Læs mere

Projektskema Lokaludvalgets egne projekter

Projektskema Lokaludvalgets egne projekter Projektskema Lokaludvalgets egne projekter FØR PROJEKTET STARTES: Titel: Dato: Sted: Ansvarspersoner i lokaludvalget: 2700Kulturdag 2018 Lørdag den 9. juni 2018 kl. 11-18 Brønshøj Torv Kulturudvalget.

Læs mere

AMAGER ØST LOKALUDVALG

AMAGER ØST LOKALUDVALG 12.a Ekstern puljeansøgning, Ghetto Gourmet -Teaterkoncert ændrede projektbetingelser 12 b.ekstern puljeansøgning, Mobil frivillighed 12.c Ekstern puljeansøgning, Projekt Kaffeslabberas 12 a. Ekstern puljeansøgning,

Læs mere

ØSTERBRO LOKALUDVALG

ØSTERBRO LOKALUDVALG DAGSORDEN for mødet den 26.03.2015, kl. 19:00 i Kildevælds Sogns Plejehjem, Helsingborggade 16, 2100 Kbh. Ø 1. Borgernes 20 minutter (2015-0071908) 1 2. Godkendelse af dagsorden (2015-0071908) 2 3. Kultur

Læs mere

Møde 17. september 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 3, Rådhuset

Møde 17. september 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 3, Rådhuset Frivillighedsudvalg Referat Møde 17. september 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 3, Rådhuset Afbud: Kaj Bundgaard Pkt. Tekst Side 36 Budget / Regnskab 1 37 Store Gå Dag 1 38 Struer Fjerkræklub 2 39 Lokalforeningen

Læs mere

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 20.08.2013, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 20.08.2013, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 REFERAT for mødet den 20.08.2013, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2013-0181514) 1 2. Status på lokaludvalgets puljemidler august 2013 (2012-170359) 2 3.

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

for mødet den 13.12.2011, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 13.12.2011, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 PROTOKOL, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2011-176038) 2. Status på medlemmer og suppleanter i lokaludvalget december 2011 (2011-176038) 3. Status på lokaludvalgets

Læs mere

ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015

ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015 ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015 Formål: At vække interessen hos børn og unge på Østerbro for lokalt demokrati og vise dem deres muligheder for indflydelse herpå, forhåbentlig også i forhold

Læs mere

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 21.01.2014, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 21.01.2014, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 REFERAT for mødet den 21.01.2014, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2014-0012240) 1 2. Status på lokaludvalgets puljemidler januar 2014 (2014-0012240) 2 3.

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger:

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: Næstved Kommune Kultur og Borgerservice Projekttitel: Åben

Læs mere

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Til alle foreninger, organisationer, interessenter og borgere i Fredericia kommune, Fredericia, den 11. april 2016 Arbejdet med at skabe en ny kultur- og idrætspolitik

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Model for Brugerinddragelse ved Kultur Christianshavn Islands Brygge

Model for Brugerinddragelse ved Kultur Christianshavn Islands Brygge S i d e 1 Model for Brugerinddragelse ved Kultur Christianshavn Islands Brygge Dette notat omhandler bruger- og borgerinddragelsen ved Kultur Christianshavn - Islands Brygges institutioner. Dokumentet

Læs mere

Børnekulturens Netværk Att. Stine Engel 9/11 2012. Ansøgning vedr. modelforsøg: Tværæstetisk musical for unge i Odsherred

Børnekulturens Netværk Att. Stine Engel 9/11 2012. Ansøgning vedr. modelforsøg: Tværæstetisk musical for unge i Odsherred Børnekulturens Netværk Att. Stine Engel Ansøgning vedr. modelforsøg: Tværæstetisk musical for unge i Odsherred 9/11 2012 Formål At unge i alderen 12-19 år fra Odsherred opsætter en årligt tilbagevendende

Læs mere

for mødet den 19.06.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 19.06.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 DAGSORDEN, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsordenen (2012-77553) 2. Status på lokaludvalgets puljemidler juni 2012 (2012-11076) 3. Status på bydelsplanen (2012-87003)

Læs mere

Ørestadens arkitektur

Ørestadens arkitektur Ørestadens arkitektur Oplev den nye bydel Kom og oplev den nye Ørestad med masser af sport- og fritidsoplevelser 1 mnb tryksag.indd 1 28-11-2011 15:32:19 om Ørestad blev fremlagt. Det var fra starten tanken,

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse 11.04.12...2 3. KF- Ansøgning

Læs mere

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 20.11.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peders Lykkevej 65

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 20.11.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peders Lykkevej 65 REFERAT for mødet den 20.11.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peders Lykkevej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2012-157603) 1 2. Status på lokaludvalgets puljemidler november 2012 (2012-11076) 2 3.

Læs mere

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune Indsendelse #2444 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/80978/submission/2444 Side 1 af 4 Information om indsendelse Formular: Ansøgning til Start- og Udviklingspuljen Indsendt af Anonym (ikke bekræftet)

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

Udviklingspuljen for børn og unge under 25 år Ansøgningsskema 2015

Udviklingspuljen for børn og unge under 25 år Ansøgningsskema 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Udviklingspuljen for børn og unge under 25 år Ansøgningsskema 2015 Puljemidler kan søges af frivillige folkeoplysende foreninger for børn og unge, eller

Læs mere

HERNING KOMMUNE Udsatteråd

HERNING KOMMUNE Udsatteråd HERNING KOMMUNE for mødet den Mødetidspunkt Sted Kl. 12:30 Lokale B2.01 Fraværende: Peter Storm Anne Mette Frydensbjerg Niels Folmer Clausen 2 Der foreligger følgende sager til behandling: Pkt. Overskrift

Læs mere

Referat. Kunstrådet torsdag den 8. december 2011, kl. 18:30 i Mødecenter C - lokale 29 på Ballerup Rådhus. Åbent møde

Referat. Kunstrådet torsdag den 8. december 2011, kl. 18:30 i Mødecenter C - lokale 29 på Ballerup Rådhus. Åbent møde Side 1 torsdag den 8. december 2011, kl. 18:30 i Mødecenter C - lokale 29 på Ballerup Rådhus Tilstede Kåre Harder Olesen (V) Ove E. Dalsgaard (A) Karen Harsbo Gitte Juul Afbud/Fraværende Tom Nielsen (A)

Læs mere

for mødet den 16. november, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65

for mødet den 16. november, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 for mødet den 16. november, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 1. Godkendelse af dagsorden 2. Ansøgning: Ung i Job 3. Ansøgning: Genbrugslaboratorier for børn 4. Ansøgning: Fremad Feltet

Læs mere

BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele

BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele I Valby er der ansat en medarbejder, som foretager det opsøgende gadeplansarbejde i bydelen. Det opsøgende arbejde har stået på i et år og er et

Læs mere

AMAGER VEST LOKALUDVALG

AMAGER VEST LOKALUDVALG REFERAT for mødet den 21.10.2014, kl. 18:30 i Sundholmsvej 8 1. Godkendelse af dagsorden (2014-0206656) 1 2. Status på lokaludvalgets puljemidler, oktober 2014 (2014-0206656) 2 3. Ansøgninger til Bydelspuljen

Læs mere

for mødet den , kl. 18:30 i 1. Godkendelse af dagsorden ( ) 2. Bydelsplanudkast ( ) 3. Puljemiddelansøgning ( )

for mødet den , kl. 18:30 i 1. Godkendelse af dagsorden ( ) 2. Bydelsplanudkast ( ) 3. Puljemiddelansøgning ( ) , kl. 18:30 i 1. Godkendelse af dagsorden (2010-21462) 2. Bydelsplanudkast (2010-21462) 3. Puljemiddelansøgning (2010-21462) 1. Godkendelse af dagsorden (2010-21462) Formanden indstiller til Amager Øst

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

Amager Øst Girlz United Ansøgninger til udviklingspuljen Ansøgning UVP_Kidz United åbner i Amager Øst_3-årigtprojekt.pdf

Amager Øst Girlz United Ansøgninger til udviklingspuljen Ansøgning UVP_Kidz United åbner i Amager Øst_3-årigtprojekt.pdf From: Lone Frandsen Sent: 17. november 2016 12:02 To: Lone Frandsen Subject: Amager Øst Girlz United Ansøgninger til udviklingspuljen Attachments: Ansøgning UVP_Kidz United åbner i Amager Øst_3-årigtprojekt.pdf

Læs mere

for mødet den 24.01.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 24.01.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 PROTOKOL, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2012-11220) 2. Status på lokaludvalgets puljemidler 2012 (2012-11076) 3. Ansøgning Oplev slipset -en bog om Ørestad

Læs mere

AMAGER VEST LOKALUDVALG

AMAGER VEST LOKALUDVALG REFERAT for mødet den 16.06.2015, kl. 18:30 i Sundholmsvej 8 1. Godkendelse af dagsorden (2015-0142020) 1 2. Status på lokaludvalgets puljemidler, juni 2015 (2015-0142020) 2 3. Ansøgninger til Bydelspuljen

Læs mere

Projektskema egne projekter

Projektskema egne projekter Projektskema egne projekter Titel BRANDING AF LOKALUDVALGET OP TIL OPSTILLINGSMØDE 2014 Kort beskrivelse af Efter afholdelsen af kommunalvalget den 19. november 2013, skal der etableres nye lokaludvalg

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid og Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 6. februar 2017

Referat Udvalget for Kultur & Fritid og Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 6. februar 2017 Referat Udvalget for Kultur & Fritid og mandag den 6. februar 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Afbud: Henning Nielsen (V) Tina Mandrup (V) Indholdsfortegnelse 1. BU KF - Godkendelse

Læs mere

for mødet den 16. november, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65

for mødet den 16. november, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 for mødet den 16. november, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 1. Godkendelse af dagsorden 2. Ansøgning: Ung i Job 3. Ansøgning: Genbrugslaboratorier for børn 4. Ansøgning: Fremad Feltet

Læs mere

Titel. Titel på projekt: Forfatterarrangementer på Kulturstationen Vanløse forår Tid og sted

Titel. Titel på projekt: Forfatterarrangementer på Kulturstationen Vanløse forår Tid og sted Titel Titel på projekt: Forfatterarrangementer på Kulturstationen Vanløse forår 2016 Tid og sted Tidsperiode for projektet: Startdato: 2016 01 26 Slutdato: 2016 04 04 Afholdelsessted/evt. adresse: Kulturstationen

Læs mere

for mødet den , kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den , kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 PROTOKOL, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsordenen (2012-5846) 2. Orientering om nye suppleanter i lokaludvalget (2012-5846) 3. Status på lokaludvalgets puljemidler

Læs mere

AMAGER VEST LOKALUDVALG

AMAGER VEST LOKALUDVALG REFERAT for mødet den 18.08.2015, kl. 18:30 i Sundholmsvej 8 1. Godkendelse af dagsorden (2015-0184047) 1 2. Status på lokaludvalgets puljemidler, august 2015 (2015-0184047) 2 3. Ansøgninger til Bydelspuljen

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

Ansøgning om puljemidler

Ansøgning om puljemidler Ansøgning om puljemidler TJEKLISTE Udfyldt budgetskema i den skabelon som er til slut i dette dokument. Vedlagt kopi af ansøgning om støtte fra anden side, samt evt. svar. GENERELLE OPLYSNINGER Projektets

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

for mødet den 15.03.2011, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 15.03.2011, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 PROTOKOL, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2011-35305) 2. Ansøgning: Global Allstars på Bryggen (2011-20455) 3. Ansøgning: Opbevaring af overskudsfødevarer

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Referat. Lokalrådet. Den 27. maj 2013, kl. 16:15 holdt Lokalrådet ordinært møde i mødelokale D, Ullasvej 23, Rønne.

Referat. Lokalrådet. Den 27. maj 2013, kl. 16:15 holdt Lokalrådet ordinært møde i mødelokale D, Ullasvej 23, Rønne. Referat Den 27. maj 2013, holdt ordinært møde i mødelokale D, Ullasvej 23, Rønne. Side 2 af 14 ------------------ Mødet slut kl. 16.55 Medlemmer: Bjarne Kristiansen Brita Hansen Jeanette Werner Lykke Jensen

Læs mere

REFERAT. for mødet den 21.11.2013, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87

REFERAT. for mødet den 21.11.2013, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 REFERAT for mødet den 21.11.2013, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Spørgsmål fra borgere og oplæg (2013-0249729) 1 2. Godkendelse af dagsordenen (2013-0249744) 2 3. Oplæg om Københavnertunnelen (2013-0249823)

Læs mere

Bilag 3: Vedtægter for styregruppe Områdefornyelsen Indre Nørrebro

Bilag 3: Vedtægter for styregruppe Områdefornyelsen Indre Nørrebro KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 3: Vedtægter for styregruppe Områdefornyelsen Indre Nørrebro 1 Baggrund Med overførselssagen 2013 Fremgang i Fællesskab, som blev

Læs mere

Principper for tildeling af tilskud

Principper for tildeling af tilskud Tilskud til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i lov om social service Ansøgningsfrist mandag den 1. september 2014 Ansøgningsskemaet downloades og gemmes som et Word dokument, der navngives med foreningens

Læs mere

Administrative bevillinger 2011 Bilag 4

Administrative bevillinger 2011 Bilag 4 Administrative bevillinger 2011 Bilag 4 SSB / Studenter Settlementets Boldklub har fået bevilget 59.000 kr. til projektet Skak i SSB. Efter projektperioden vil skak blive en fast aktivitet i SSB. Projektperioden

Læs mere

Ansøgning til Københavns kommunes kultur- og fritidsforvaltning om økonomisk tilskud til Karneval i København 2014.

Ansøgning til Københavns kommunes kultur- og fritidsforvaltning om økonomisk tilskud til Karneval i København 2014. Til Københavns kommune Kultur- og fritidsforvaltningen Planlægning & tilskud Nyropsgade 1, 3. sal 1602 København V Att. Julie Birkvig København d. 20. oktober 2013 Ansøgning til Københavns kommunes kultur-

Læs mere

AMAGER VEST LOKALUDVALG

AMAGER VEST LOKALUDVALG REFERAT for mødet den 19.03.2013, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peders Lykkevej 65 1. Godkendelse af dagsordenen (2013-46679) 1 2. Rokering i Amager Vest Lokaludvalg (2013-33894) 2 3. Status på lokaludvalgets

Læs mere

for mødet den 14.12.2010, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 5. Ansøgning: Hvervekampagne for Urbanplanens Natteravne (2010-174369)

for mødet den 14.12.2010, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 5. Ansøgning: Hvervekampagne for Urbanplanens Natteravne (2010-174369) PROTOKOL, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsordenen (2010-176182) 2. Uddeling af lokaludvalgets pris Skulderklappet (2010-179126) 3. Ansøgning: Borgerdialog-panel

Læs mere

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den , kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peders Lykkevej 65

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den , kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peders Lykkevej 65 REFERAT for mødet den 22.01.2013, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peders Lykkevej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2013-8244) 1 2. Status på lokaludvalgets puljemidler, januar 2013 (2012-170359) 2 3. Orientering

Læs mere

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Vejledning til ansøgere KulturKANten - hvad er det? KulturKANten 2013-2016 er et samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner,

Læs mere

Rekruttering. DBY Teaterskole Play har fået bevilget 19.850 kr. til projektet Teaterprojekt med DBY i Fritidshuset Sundby Algård.

Rekruttering. DBY Teaterskole Play har fået bevilget 19.850 kr. til projektet Teaterprojekt med DBY i Fritidshuset Sundby Algård. Administrative bevillinger 2012. Rekruttering. DBY Teaterskole Play har fået bevilget 19.850 kr. til projektet Teaterprojekt med DBY i Fritidshuset Sundby Algård. Projektperioden er 1. november 2012 30.

Læs mere

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 22.10.2013, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peders Lykkes Vej 65

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 22.10.2013, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peders Lykkes Vej 65 REFERAT for mødet den 22.10.2013, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peders Lykkes Vej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2013-0232530) 1 2. Status på lokaludvalgets puljemidler oktober 2013 (2013-0233030)

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

VALG TIL LOKALUDVALG I KØBENHAVNS KOMMUNE

VALG TIL LOKALUDVALG I KØBENHAVNS KOMMUNE FAQ VALG TIL LOKALUDVALG I KØBENHAVNS KOMMUNE Regler om valg til lokaludvalg findes primært i Retningslinjer for lokaludvalgenes opstillingsmøde, godkendt af Københavns Borgerrepræsentation den 15. juni

Læs mere

AMAGER VEST LOKALUDVALG

AMAGER VEST LOKALUDVALG REFERAT for mødet den 17.06.2014, kl. 18:30 i Sundholmsvej 8 1. Godkendelse af dagsorden (2014-0110208) 1 2. Status på lokaludvalgets puljemidler, juni 2014 (2014-0110208) 2 3. Ansøgning: Xerxes Broen

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

Indstillingsskema 18 2013-2 rundeuddeling

Indstillingsskema 18 2013-2 rundeuddeling Indstillingsskema 18 2013-2 rundeuddeling Nr. Målgruppe Forening/ Ansøgningens formål Tidligere bevilliget Ansøgt beløb Frivillighedsråds Frivillighedsrådets Organisation fra 18-2 år tilbage i kr. indstilling

Læs mere

Ansøgninger Kreativt værksted på Nørrebro Ansøgning UVP_Kreativt Værksted på Nørrebro_3-årigt projekt.pdf

Ansøgninger Kreativt værksted på Nørrebro Ansøgning UVP_Kreativt Værksted på Nørrebro_3-årigt projekt.pdf From: Lone Frandsen Sent: 17. november 2016 12:02 To: Lone Frandsen Subject: Ansøgninger Kreativt værksted på Nørrebro Attachments: Ansøgning UVP_Kreativt Værksted på Nørrebro_3-årigt projekt.pdf AppServerName:

Læs mere

En god sæsonstart. Inspirationsfolder

En god sæsonstart. Inspirationsfolder En god sæsonstart Inspirationsfolder Indholdsfortegnelse FORORD 2 HUSKELISTE 4 Hvilke målgrupper har vi fokus på? 5 Hvilke hold tilbyder vi i næste sæson? 5 Har vi styr på alle træningstider? 6 Har vi

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

Puppet Junior Hermed fremsendes fondsøgning til. Ansvarlig for ansøgningen Conni Humeniuk M: T:

Puppet Junior Hermed fremsendes fondsøgning til. Ansvarlig for ansøgningen Conni Humeniuk M: T: Hermed fremsendes fondsøgning til Puppet Junior 2016 Forestillinger og publikum på den Røde Plads i 2014 Børnekulturformidler og leder af Børnekulturhuset Sokkelundlille Utterslev Torv 9 2400 Kbh. NV Puppet

Læs mere

Oktober INFO. Nyhedsbrev fra Kultur og Fritid Oktober 2010. I dette nyhedsbrev

Oktober INFO. Nyhedsbrev fra Kultur og Fritid Oktober 2010. I dette nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Kultur og Fritid Oktober 2010 NYHEDSBREV Oktober INFO Afholder din forening eller klub et spændende arrangement i løbet af efteråret, eller vil du dele informationer om aktiviteter og initiativer

Læs mere

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 26.11.2013, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peder Lykkesvej 65

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 26.11.2013, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peder Lykkesvej 65 REFERAT for mødet den 26.11.2013, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2013-0252890) 1 2. Status på lokaludvalgets puljemidler november 2013 (2013-0233030) 2

Læs mere

BORGERNE PÅ BANEN BORGERBUDGETTERING OG DIREKTE DEMOKRATI

BORGERNE PÅ BANEN BORGERBUDGETTERING OG DIREKTE DEMOKRATI BORGERNE PÅ BANEN BORGERBUDGETTERING OG DIREKTE DEMOKRATI Hvad er Borgerbudgettering? Borgerbudgettering er en demokratisk proces, hvor borgere og foreninger kan søge om penge til projekter, der gavner

Læs mere

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen Kilebestyrelsen for i Mimersgadekvarteret (1/5) er et kommende offentligt friareal i Mimersgadekvarteret. s fysiske rammer er det offentligt tilgængelige areal mellem Nørrebrogade ved Nørrebrohallen og

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

Titel. Titel på projekt: SciART Tid og sted. Tidsperiode for projektet: Startdato: Slutdato:

Titel. Titel på projekt: SciART Tid og sted. Tidsperiode for projektet: Startdato: Slutdato: Titel Titel på projekt: SciART 2015 Tid og sted Tidsperiode for projektet: Startdato: 2015 03 06 Slutdato: 2015 05 08 Afholdelsessted/evt. adresse: Hotel Pro Forma, Strandlodsvej 6B, 2300 København S Ansøger

Læs mere

Strategi for Odsherreds integrationsråd

Strategi for Odsherreds integrationsråd Strategi for Odsherreds integrationsråd 2010-2013 Integrationsrådets vision Integrationsrådet arbejder for gensidig forståelse og for respekt i mellem vore lokalsamfunds forskellige kulturer. Integrationsrådet

Læs mere

Referat. Musikrådet. Den 20. marts 2013, kl. 16:00 holdt Musikrådet ordinært møde i mødelokale G, Ullasvej 23, Rønne.

Referat. Musikrådet. Den 20. marts 2013, kl. 16:00 holdt Musikrådet ordinært møde i mødelokale G, Ullasvej 23, Rønne. Referat Den 20. marts 2013, kl. 16:00 holdt ordinært møde i mødelokale G, Ullasvej 23, Rønne. Mødet slut kl. 17.30 Medlemmer: Daniel Mühlendorph Jensen Erik Lund Hansen Frank K. Theilgaard-Mortensen Hattie

Læs mere

ASSENS KOMMUNE. Ansøgning om tilskud til kulturelle aktiviteter - De frie Kulturmidler. Assens Kommune Rådhus Alle Assens.

ASSENS KOMMUNE. Ansøgning om tilskud til kulturelle aktiviteter - De frie Kulturmidler. Assens Kommune Rådhus Alle Assens. ASSENS KOMMUNE Assens Kommune Rådhus Alle 5 5610 Assens Dato 24.02.2017 Ansøgning om tilskud til kulturelle aktiviteter - De frie Kulturmidler Aktivitet Overskrift Sted for afholdelse Dato for afholdelse

Læs mere

Referat. Kunstrådet. Den 29. januar 2013, kl. 09:00 holdt Kunstrådet ordinært møde i mødelokale B, Ullasvej 23, Rønne.

Referat. Kunstrådet. Den 29. januar 2013, kl. 09:00 holdt Kunstrådet ordinært møde i mødelokale B, Ullasvej 23, Rønne. Referat Den 29. januar 2013, kl. 09:00 holdt ordinært møde i mødelokale B, Ullasvej 23, Rønne. Mødet slut kl. 11.00 Medlemmer: Anne Sofie Meldgaard Ben Woodhams Dorthe Fink Erling Risager Heidi Hentze

Læs mere

AMAGER VEST LOKALUDVALG

AMAGER VEST LOKALUDVALG REFERAT for mødet den 19.05.2015, kl. 18:30 i Sundholmsvej 8 1. Godkendelse af dagsorden (2015-0112193) 1 2. Status på lokaludvalgets puljemidler, maj 2015 (2015-0112193) 2 3. Ansøgninger til Bydelspuljen

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 14. marts 2013

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 14. marts 2013 Referat torsdag den 14. marts 2013 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Orientering... 2 3. FOU - Ansøgning om tilskud fra pulje til særlige

Læs mere

for mødet den 20.04.2010, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 20.04.2010, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 , kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2010-58396) 2. Procedure for udbetaling af puljemidler (2010-57613) 3. Indstilling. Ansøgning Amager Idrætsdag fra Nabocenter

Læs mere

Resumé Ballerup Kommune har i samarbejde med Edge City Netværk udarbejdet et projektforslag til et internationalt internetbaseret multimedieprojekt.

Resumé Ballerup Kommune har i samarbejde med Edge City Netværk udarbejdet et projektforslag til et internationalt internetbaseret multimedieprojekt. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1 10) Meddelser a) Stistik over samtlige børn i aldersgruppen 10-17 år i Ballerup Kommune opdelt på skoledistrikter Børnestistik opdelt i skoledistrikter

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Økonomi og Erhverv

Åbent Referat. til. Udvalget for Økonomi og Erhverv Åbent Referat til Udvalget for Økonomi og Erhverv Mødedato: Onsdag den 11. november 2015 Mødetidspunkt: 17:00-17:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Hotel Arnbjerg, Varde. Erik Buhl Nielsen,

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder lykkes Vej 65

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder lykkes Vej 65 DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder lykkes Vej 65 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Beskæftigelses- og Integrationsborgmester Klaus Bondam introducerer den nye integrationspolitik.

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 24. maj 2012

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 24. maj 2012 Referat torsdag den 24. maj 2012 Kl. 18:00 i Fasaneriet, Ledreborg Alle 2A Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Ansøgning om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening

Læs mere

GRØN KUNST. ved Kildevældsskolen

GRØN KUNST. ved Kildevældsskolen GRØN KUNST ved Kildevældsskolen INDEX Kunst på Tværs Folkeskole + kulturhus = kulturcenter Kunst på Tværs i kulturcentret og Grøn Kunst Forløb s. 3 s. 4 s. 5 s. 6 OM KUNST PÅ TVÆRS Kunst på Tværs er, som

Læs mere

Principper for tildeling af tilskud

Principper for tildeling af tilskud Tilskud til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i lov om social service Ansøgningsfrist mandag den 1. september 2014 Ansøgningsskemaet downloades og gemmes som et Word dokument, der navngives med foreningens

Læs mere

VALG TIL LOKALUDVALG I KØBENHAVNS KOMMUNE

VALG TIL LOKALUDVALG I KØBENHAVNS KOMMUNE FAQ VALG TIL LOKALUDVALG I KØBENHAVNS KOMMUNE Regler om valg til lokaludvalg findes primært i Retningslinjer for lokaludvalgenes valgmøde, godkendt af Københavns Borgerrepræsentation den 15. juni 2011.

Læs mere

REFERAT AF STYREGRUPPEMØDET 28. februar 2012

REFERAT AF STYREGRUPPEMØDET 28. februar 2012 Tilstede: Rikke Skovfoged, Nimet Topcu, Suzan Saygili, Tagharid Rahmah, Kirsten Fischer, Inger Frydendahl, Line Hillerup, Mai-Britt Haugaard Jeppesen Afbud: Gitte Larsen, Maja Langhorn, Jeppe Fisker Mødetid

Læs mere

17. Ansøgning Interaktivt gadeleksikon for Holmbladsgade (2012-15425)

17. Ansøgning Interaktivt gadeleksikon for Holmbladsgade (2012-15425) DAGSORDEN, kl. 18:30 i 1. Godkendelse af dagsorden (2012-23138) 2. Statusorientering om 'Den Blå sti' (2012-27337) 3. Øvrige statusorienteringer (2012-27337) 4. Høring vedr. Vandforsyningsplan 2012 -Udkast

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 29. marts 2012

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 29. marts 2012 Referat torsdag den 29. marts 2012 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Ansøgning om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening

Læs mere

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Beskæftigelses- og Integrationsborgmester Klaus Bondam introducerer den nye integrationspolitik.

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 22. januar 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Fokusområde - Aktiviteter for flygtninge i Lejre Kommune...

Læs mere

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune:

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 6: Politiske beslutninger om områdefornyelse i Kulbanekvarteret samt oversigt over projekter i Kvarterplanen Tidligere politiske

Læs mere

file:///c:/adlib%20express/work/ t / t /1996b b-...

file:///c:/adlib%20express/work/ t / t /1996b b-... file:///c:/adlib%20express/work/20151001t131147.668/20151001t131148.104/1996b419-620b-... Page 1 of 1 01-10-2015 From: Lone Frandsen Sent: 01-10-2015 13:06:27 To: Lone Frandsen Subject: Revideret ans gning

Læs mere