AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den , kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 21.05.2013, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65"

Transkript

1 REFERAT for mødet den , kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej Godkendelse af dagsordenen ( ) 1 2. Rokering i Amager Vest Lokaludvalg ( ) 2 3. Status på lokaludvalgets puljemidler maj 2013 ( ) 3 4. Genbehandling, ansøgning: Amager Senior Festival ( ) 4 5. Genbehandling, ansøgning: Spejlbilleder ( ) 6 6. Genbehandling, ansøgning: MuCirkus ( ) 8 7. Ansøgning: Sundby Taekwondoklub ( ) 9 8. Ansøgning: Gå tur på Islands Brygge ( ) Ansøgning: Amager Idrætsdag ( ) Ansøgning: SIM Summer Camp 2013 ( ) Ansøgning: Fabrikken Outreach ( ) Ansøgning: Panorama - Strøm åbningskoncert 2013 ( ) Ansøgning: Etablering af Den lille Dramaskole i KIB ( ) Ansøgning: CPH:DOX-koncerter på Amager Vest ( ) Ansøgning: Verdens Sirener ( ) Ansøgning: Plug N Play Ørestad Idrætsfestival ( ) Ansøgning: ACR Ørestad Cykelløb ( ) Ansøgning: Kvarterfest på Skotlands Plads ( ) Ansøgning: Skrivelejr på KIB ( ) Medlemsforslag: Seniortur i Amager Vest ( ) Medlemsforslag: AVLUs tilstedeværelse ved Ørestad Idrætsfestival ( ) Medlemsforslag: Den Rullende Musikskole pilotprojekt ( ) Forslag om rammebevilling til Facadepris 2013 ( ) Ansøgning om tillægsbevilling -Fagenes Fest ( ) Forslag til håndtering af invitationer til politiske møder o.lign. ifm Kommunalvalget ( ) 26. Intern høring vedr. lethal i Ørestad City ( ) Udkast til høringssvar vedr. forslag til restaurationsplan ( ) Genbehandling: Samarbejdsaftale mellem Amager Vest og Amager Øst Lokaludvalg ( ) 34 37

2 29. Meddelelser, eventuelt og afslutning ( ) 38

3 1. Godkendelse af dagsordenen ( ) 1) at lokaludvalget godkender dagsordenen. Afbud: Eleonora Lewandowski. Også afbud fra 1. suppleant Silas Anhøj Soelberg. 2. suppleant Arne Mikkelsen deltager i stedet. Jørgen Melskens. 1. suppleant Bjarne Hejlskov kontaktet. André Just Vedgren. 1. suppleant Birger Petersen kontaktet. Rasmus J. Pedersen. Uden afbud: Birte Illemann Helle Jønch Per Klougart Mortensen ankom og deltog i behandling af pkt.1 Ole Ullby ankom kl og deltog i behandlingen af pkt. 1 Kim J. Henriksen ankom kl. 19 og deltog i behandlingen af pkt. 1 Dagsordenen blev godkendt. Side 1

4 2. Rokering i Amager Vest Lokaludvalg ( ) 1) at lokaludvalget tager orienteringen til efterretning. Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller: 1) at lokaludvalget tager orienteringen til efterretning. Købehavns Borgerrepræsentation skal på sit møde d. 23. maj godkende: at Enhedslistens 2. suppleant i Amager Vest Lokaludvalg, Peter Hess-Nielsen, indtræder som nyt medlem. Orienteringen blev taget til efterretning. Side 2

5 3. Status på lokaludvalgets puljemidler maj 2013 ( ) 1) at lokaludvalget tager orienteringen til efterretning. Amager Vest Lokaludvalg har i 2013 fået bevilget kr. i puljemidler af Københavns Borgerrepræsentation. Status for lokaludvalgets puljemidler er pr. 16. maj således: Lokaludvalget har bevilget i alt kr. til 33 eksterne ansøgninger. Herudover har lokaludvalget bevilget kr. til 12 egne projekter. Lokaludvalget har således pr. 16. maj kr. at disponere over til netværksskabende aktiviteter i bydelen. Lokaludvalget skal på sit møde den 21. maj behandle 16 eksterne ansøgninger til et samlet beløb på ,25 kr. Herudover skal lokaludvalget behandle medlemsforslag for ialt kr., herunder kr. til pilotprojektet Den Rullende Musikskole, kr. i en tillægsbevilling til Fagenes Fest, kr. til seniortur i bydelen, samt kr. til Årets Facadepris. Orienteringen blev taget til efterretning. Side 3

6 4. Genbehandling, ansøgning: Amager Senior Festival ( ) Jette Schneider søger støtte til Amager Senior Festival. 1) at lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Jette Schneider på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for det sociale område og kultur og fritid. På vegne af Hørgårdens Aktivitetscenter søgte Jette Schneider den 26. februar 2013 om kr. i støtte til Amager senior festival. Arrangementet har til formål at gøre opmærksom på, hvad der er af aktivitetstilbud for + 60 på Amager. Festivalen er planlagt til den 6. september 2013 i tidsrummet 14 til 22 og er søgt afholdt på arealet foran Sundby Øster Hallen, Sundby Øster Plads. På dagen vil der være underholdning af kendte og lokale kunstnere, samt oplysningsboder fra flere kommunale og frivillige institutioner og de frivillige organisationer. Formålet med seniorfestivalen er dels at integrere de allerede eksisterende tilbud til gavn for brugerne og dels at fortælle den del af de ældre, der endnu ikke benytter sig af de eksisterende tilbud på Amager, om deres muligheder for at holde sig i gang fysisk og mentalt. Arrangementet henvender sig til alle borgere +60 i Københavns Kommune og især på Amager. Ved at gennemføre et åbent arrangement gives de ældre mulighed for at blive oplyst om deres muligheder for en aktiv hverdag på en uformel måde. Dette kan være med til at tiltrække en målgruppe, der ellers kan være afskrækket af, at skulle opsøge institutioner eller organisationer. Arrangementsudvalget (se bilag) står for markedsføringen ved helsides annoncer i lokalpressen, banner på Amagerbrogade, plakater i alle ældreboligkomplekser på Amager, hos læger, skoler, biblioteker, hjemmesider og blade f.eks. Ældre Sagen, Amager Seniorer o.l. Deltagende institutioner vil på selve dagen stå for salg af mad og drikke. Der er søgt om kr. hos Amager Øst Lokaludvalg og kr hos Samarbejdspuljen. Lokaludvalget behandlede ansøgningen på sit møde den 16. april 2013 og besluttede at udskyde behandlingen til maj, på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for det sociale område og arbejdsgruppen for kultur og fritid. Arbejdsgrupperne ønskede ansøgningen udskudt indtil ansøger fremsender en revideret udgave af ansøgningsskemaet. På det tilsendte ansøgningsskema står Amager Vest og Amager Øst Lokaludvalg angivet som ansøgere, hvilket ikke er tilfældet. Arbejdsgrupperne genbehandlede ansøgningen den 8. maj 2013 og er positivt indstillet overfor projektet, men bad om et revideret budget, hvor der er redegjort for indtægter ved salg. Yderligere blev spurgt til, om der kunne findes et billigere alternativ til underholdning end de i budgettet angivne kr. Ansøger har efterfølgende tilsendt et revideret budget (se bilag). Side 4

7 Beløbet anvises fra lokaludvalgets puljemidler, område Beløb ekskl. moms: kr. Isak Korn erklærede sig inhabil og forlod lokalet. Lars Rimfalk Jensen stillede forslag om at bevilge kr. til projektet, altså en delvis bevilling. Forslaget kom til afstemning: For: Niels Balling, Erhardt Franzen, Anders Bo Nielsen, Ole Ullby, Fini Sickinger, Arne Mikkelsen, Berit Bro, Hans-Henrik Sass Mønsted, Margit Møldrup, Peter Hess-Nielsen, Bo Sand, Lars Rimfalk Jensen, Per Klougart Mortensen. Imod: 0 Blank: Kim J. Henriksen, Arne Bjørn Nielsen, Kresten Thomsen. Med stemmetallet vedtog udvalget således at bevilge til projektet. Side 5

8 5. Genbehandling, ansøgning: Spejlbilleder ( ) Børn, Unge & Sorg søger støtte til forestillingen Spejlbilleder. 1) at lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Børn, Unge & Sorg på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for det sociale område. På vegne af Børn, Unge & Sorg søgte Søren Bregendal den 27. februar 2013 om kr i støtte til forestillingen Spejlbilleder. Perioden for forestillingen er juni 2013 og vil finde sted på Islands Brygge Havneplads mennesker forventes at deltage. Målgruppen er børn og unge fra 0-28 år i bydelen, der har mistet en forælder/søskende eller lever med kritisk sygdom i den nærmeste familie, deres forældre, venner og øvrige netværk. Forestillingen er dog gratis og åben for alle. Børn, Unge & Sorg er en gratis rådgivning for børn og unge op til 28 år, hvis forældre eller søskende er alvorligt syge eller døde. Spejlbilleder er en del af Børn, Unge & Sorgs 2-årige kampagne Giv Håb, der har til formål at øge kendskabet til Børn, Unge & Sorg samt sikre Børn, Unge & Sorgs økonomi på længere sigt. Spejlbilleder skal give bydelens borgere en tankevækkende kulturel oplevelse, der fører til refleksion og dialog om emnet håb og sorg. Ved forestillingen vil kunstnere, med udgangspunkt i eventyret "Den Lille Havfrue", i et mix af klassisk musik, spoken word, sang og DJ sets, gå i dialog med hinanden og publikum over temaet håb og sorg. Ved siden af scenen opstilles en bod, hvor Børn, Unge & Sorg vil dele materiale ud, og hvorfra det vil være muligt for publikum at få en snak med unge mennesker, der selv har prøvet at miste. Yderligere arbejdes der på, at få kultur- og fritidsbormester Pia Allerslev til at holde tale ved arrangementet. Der er indgået CSR-aftaler med en række større virksomheder, som forpligter sig til at støtte projektet økonomisk i de to år, det varer. Forud for arrangementet vil der blive reklameret i både lokale og nationale medier. Lokaludvalget behandlede ansøgningen på sit møde den 16. april 2013 og besluttede ved afstemning at udskyde behandlingen til maj, på baggrund af indstilling fra arbejdsgruppen for det sociale område. Det ønskedes afklaret, om der er søgt støtte fra anden side til projektet. Arbejdsgruppen så gerne, at der var søgt støtte hos aktører, der til dagligt beskæftiger sig med projektets målgruppe. Der blev indgået dialog med ansøger, der har redegjort for overvejelser om at inddrage andre aktører (se bilag). Arbejdsgruppen genbehandlede ansøgningen på sit møde den 8. maj 2013 og bad ansøger uddybe hvor mange forestillinger, der var tale om. Arbejdsgruppen indstiller, at det ansøgte beløb bevilges i det tilfælde, at det ansøgte beløb dækker minimum tre forestillinger. Ansøger har efterfølgende redegjort for dette (se bilag). Side 6

9 Beløbet anvises fra lokaludvalgets puljemidler, område Beløb ekskl. moms: kr. Indstillingen blev godkendt uden at komme til afstemning. Udvalget vedtog således at bevilge kr. til projektet. Side 7

10 6. Genbehandling, ansøgning: MuCirkus ( ) Jesper Lützhøft søger støtte til MuCirkus. 1) at lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Jesper Lützhøft på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for kultur og fritid. Jesper Lützhøft søgte d. 13. marts 2013 om kr. i støtte til MuCirkus. Formålet med projektet er at præsentere klassisk musik i en uhøjtidelig form på uventede steder. Målsætningen er at nedbryde fordomme om den klassiske musiks utilnærmelighed. MuCirkus vil derfor tilbyde minikoncerter der, hvor folk færdes. Det gør det muligt at opleve musikken uden at have forkundskaber eller have planlagt en koncertoplevelse. I Amager Vest vil MuCirkus foregå 4-6 dage på Islands Brygge medio juli-ultimo august. Afhængigt af vejret forventes mennesker at deltage i det samlede projekt. MuCirkus udformes som et antal små mobile spillesteder i form af skurvogne. Hver vogn er en lille koncertsal med plads til 8-10 publikummer. Vognene er udsmykkede og stilles så vidt muligt op i en halvkreds. I hver vogn spilles dagligt en række korte koncerter. Det er femte år MuCirkus vil blive afviklet som en del af sommer-tilbudene i byen. Ansøger startede MuCirkus på Strøget i I 2010 besøgte MuCirkus både Strøget og Trianglen. I 2011 og 2012 gennemførtes MuCirkus 5 steder i København: Amager Strand, Vanløse, Østerbro, Nørrebro og Vesterbro. I år planlægges MuCirkus at blive afviklet i 6 lokalområder i København. De ansøgte midler indgår i det samlede budget på kr. til musikerhonorarer, skurvogne, PR, administration, mm.. Der søges yderligere om midler i Østerbro Lokaludvalg, Valby Lokaludvalg, Vanløse Lokaludvalg, Nørrebro Lokaludvalg, Amager Øst Lokaludvalg, Københavns Musikudvalg, og Solistforeningen af Lokaludvalget behandlede ansøgningen på sit møde den 16. april 2013 og vedtog på baggrund af indtillingen fra arbejdsgruppen for kultur og fritid at udskyde behandlingen af ansøgningen indtil ansøger fremsender et tilrettet budget. Arbejdsgruppen genbehandlede ansøgningen den 8. maj 2013 og indstiller, at det ansøgte beløb bevilges. Projektet foregår i det offentlige rum og er åbent for alle. Samtidig er projektet i tråd med lokaludvalgets eget projekt 'Musikøen Amager'. Beløbet anvises fra lokaludvalgets puljemidler, område Beløb ekskl. moms: kr. Indstillingen blev godkendt uden at komme til afstemning. Udvalget vedtog således at bevilge kr. til projektet. Side 8

11 7. Ansøgning: Sundby Taekwondoklub ( ) Mohamed Chikri søger støtte til Sundby Taekwondoklub 1) at lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Mohamed Chikri på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for kultur og fritid. På vegne af Sundby Taekwondoklub søgte Mohamed Chikri den 26. marts 2013 om kr. i støtte til indkøb af 100kvm træningsmåtter til Sundby Taekwondoklub. Sundby Taekwondoklub blev oprettet i oktober 2011 og er lokalt forankret i Sundby, hvor der trænes fast tre gange om ugen på Dyvekeskolen. Klubben har p.t. ca. 45 medlemmer, primært i alderen fra 6-18 år - herunder flere med særlige behov. Der er netop opstartet voksenhold og derudover er der flere frivillige tilknyttet klubben. Som relativt nystartet forening har der været en del udgifter til opstart og udstyr som det har været svært at finansiere ved hjælp af medlemskontingenter. Dette skyldes bl.a. at der i klubben træner en del børn, som ikke formelt er medlemmer fordi deres familier ikke har råd, eller ikke prioriterer børnenes fritidsliv. Siden klubbens etablering er der blevet brugt kr. på udstyr. Klubben arbejder ud fra en overbevisning om, at oplevelser i et engagerende foreningsliv for børn og unge er med til at skabe voksne (med)borgere med lyst til at tage et aktivt ansvar i samfundet. Klubben har bl.a. som mål, at fungere som fristed for børn og unge med særlige behov, samtidig med at skabe Taekwondo-kæmpere på eliteplan. Med egne måtter vil klubben være i stand til at være vært for arrangementer, som f.eks. turneringer og bælteprøver. Arbejdsgruppen for kultur og fritid behandlede ansøgningen på sit møde den 8. maj 2013 og indstiller, at det ansøgte beløb bevilges. Lokaludvalget ønsker at støtte op om en nystartet forening, der giver unge mulighed for at tage aktivt del i foreningslivet i deres lokalområde. Beløbet anvises fra lokaludvalgets puljemidler, område Beløb ekskl. moms: kr. Indstillingen blev godkendt uden at komme til afstemning. Udvalget vedtog således at bevilge kr. til projektet. Side 9

12 8. Ansøgning: Gå tur på Islands Brygge ( ) Claus Bundgaard søger støtte til Gå tur på Islands Brygge 1) at lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Claus Bundgaard på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for kultur og fritid. På vegne af Islands Brygge Bibliotek søgte Claus Bundgaard den om kr. i støtte til trykning af pjecen Gå tur på Islands Brygge. i et oplag på eksemplarer. Pjecen vil blive på 20 sider, trykt på glittet papir og i farver. For 15 år siden udarbejdede et kollegium af medarbejdere fra Islands Brygge Bibliotek og Islands Brygge Lokalhistoriske Forening & Arkiv samt aktive bryggeborgere en pjece med 4 vandreture på Islands Brygge. I de forløbne år er der sket store forandringer i bydelen, der gør en opdatering af pjecen aktuel. De fire vandreture vil stort set følge samme ruter som i første udgave, men med forandringer som Havnestaden, Ny Tøjhus grund, Havnebadet, Fisketorvsbroen, Metro m.m. vil hele teksten blive omskrevet, og nye fotos vil blive taget. I turbeskrivelsen vil der blive lagt vægt på Islands Brygges godt 100-årige historie fra oplagringsplads til en moderne og attraktiv bydel. Pjecen vil blive uddelt gratis på Vestamagers kultursteder, og vil i øvrigt tjene som oplæg til guidede ture arrangeret af Lokalhistorisk Forening. Arbejdsgruppen for kultur og fritid behandlede ansøgningen på sit møde den 8. maj 2013 og indstiller, at det ansøgte beløb bevilges. Pjecen er oplysende for lokalområdets borgere og kan medvirke til at brede kendskabet til bydelen. Beløbet anvises fra lokaludvalgets puljemidler, område Beløb ekskl. moms: kr. Indstillingen blev godkendt uden at komme til afstemning. Udvalget vedtog således at bevilge kr. til projektet. Side 10

13 9. Ansøgning: Amager Idrætsdag ( ) Lars Rau søger støtte til Amager Idrætsdag ) at lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Lars Rau på vegne af indstillingen fra arbejdsgruppen for det sociale område. På vegne af NABO's Idrætsforening søgte Lars Rau den om kr. i støtte til Amager idrætsdag. Amager idrætsdag er en tilbagevendende idrætsbegivenhed på Amager, primært målrettet folk der er psykisk sårbare. Idrætsdagen afholdes i år den 30. maj og der forventes omkring deltagere. Dagen gennemføres af en række samarbejdspartnere på Amager, der på hver deres måde arbejder med brugere, der har berøring med psykiatrien. Således deltager: NABO- idrætsforening, DAI, Hjemmevejlederne fra Amager og NABO-Centeret Amager. Psykisk sårbare er en svær målgruppe, som sjældent er repræsenteret i idrætssammenhænge, da gruppen kræver konstant motivation. Idrætsdagen har som mål, at fungere som springbræt for en øget interesse for idrætsudøvelse netop for denne målgruppe. Eksempler på aktiviteter på dagen vil være: opvarmning, løb på tid, fodbold, bordtennis, skak, boldlege mm. Derudover vil en sundhedsbod formidle budskaber om hvad sundhed er og hvordan det kan udleves. Foruden den fysiske gevinst, er en hel central del af arrangementet den sociale oplevelse, som deltagerne får ved en dag med sved på panden sammen med ligesindede. Arbejdsgruppen for det sociale område behandlede ansøgningen på sit møde den 8. maj 2013 og indstiller, at det ansøgte beløb bevilges. Arrangementet er aktiverende og netværksskabende for de deltagende. Beløbet anvises fra lokaludvalgets puljemidler, område Beløb ekskl. moms: kr. Indstillingen blev godkendt uden at komme til afstemning. Udvalget vedtog således at bevilge kr. til projektet. Side 11

14 10. Ansøgning: SIM Summer Camp 2013 ( ) Nina Bjerg søger støtte til SIM Summer Camp ) at lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Nina Bjerg på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for det sociale område. Nina Bjerg søgte på vegne af svømme- og idrætsklubben SIM den 17. april om kr. til afvikling af SIM Summercamp. Summercampen er for alle børn og unge ml år med opmærksomhedsproblemer og finder sted i uge 31. Det forventes, at der deltager 36 børn. SIM er en svømme- og idrætsforening for børn og unge med ADHD og andre opmærksomhedsforstyrrelser. Projektet gennemføres i samarbejde med Projekt Playon v/ DGI Storkøbenhavn. Formålet med projektet er at give børn med opmærksomhedsproblemer mulighed for at deltage i sommerferieaktiviteter, hvilket de ellers er udelukket fra, pga. deres vanskeligheder. Aktiviteterne i Summer Campen forløber over 5 hverdage. Trænere tilrettelægger her et program med udgangspunkt i de enkelte deltagere og deres forudsætninger. Ugen rundes af med en afslutningsevent. Rekruttering af målgruppen sker i samarbejde med projekt playon i DGI Storkøbenhavn via skoler og fritidshjem/klubber i Københavns Kommune, via interesseorganisationer samt netværk i regi af projekt playon DGI Storkøbenhavn og foreningen SIM. Det ansøgte beløb indgår i et samlet budget på kr. Der er en egenfinansiering på kr. Amager Øst Lokaludvalg er ligeledes søgt med kr. Derudover ansøges Obel s Familiefond med kr. Summercampen blev første gang afholdt i 2012, hvor Amager Vest Lokaludvalg støttede projektet med kr. Arbejdsgruppen for det sociale område behandlede ansøgningen på sit møde den 8. maj 2013 og indstiller et afslag. Projektet finder udelukkende sted i Amager Øst. Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser. Lars Rimfalk Jensen stillede forslag om at støtte projektet med kr., altså en delvis bevilling. Forslaget kom til afstemning: For: Isak Korn, Niels Balling, Kim J. Henriksen, Erhardt Franzen, Arne Bjørn Nielsen, Ole Ullby, Fini Sickinger, Berit Bro, Hans-Henrik Sass Mønsted, Margit Møldrup, Peter Hess-Nielsen, Bo Sand, Lars Rimfalk Jensen, Per Klougart Mortensen. Imod: 0 Side 12

15 Blank: Kresten Thomsen, Anders Bo Nielsen, Arne Mikkelsen. Med stemmetallet vedtog udvalget således at bevilge til projektet. Side 13

16 11. Ansøgning: Fabrikken Outreach ( ) Mille Winther søger støtte til Fabrikken Outreach 1) at lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Mille Winther på baggrund af indstillingen fra arbejdsgrupperne for kultur og fritid. På vegne af Fabrikken for Kunst og Design og Sundholms Venner søgte Mille Winther den om kr. i støtte til projektet Fabrikken Outreach. Fabrikken for Kunst og Design vil afprøve to nye modeller i arbejdet med kunstneriske aktiviteter målrettet børn, deres forældre samt socialt udsatte på Vestamager. Målsætningen er at vække et kreativt potentiale hos de deltagende såvel som at skabe åbenhed, fællesskab og netværk i Sundholmskvarteret og generelt i hele Amager Vest. Forløbet spreder sig over en periode fra juni december Der forventes 350 deltagere. Fabrikken Outreach består af tre delprojekter. De første to opstartsinitiativer er målrettet børn og unge fra Amager Vest, men inddrager også børnenes forældre samt socialt udsatte og hjemløse fra Sundholm Aktivitetscenter og Herberg. Tredje del af projektet er målrettet alle interesserede borgere fra Amager Vest. Del 1. Pilotprojekt / Børnekunstskole - et tilbud til områdets børn og deres forældre om at deltage i en kunstskole på FABRIKKEN. Projektet bygger på et samarbejde mellem Sundholms Aktivitetscenter og Herberg og FABRIKKEN. Der søges om midler til afholdelse af de første fire måneders pilotkunstskole i efteråret Ansøgt beløb: kr. Del 2. Pilotprojekt / Sweet Sundholm et socialt kunstprojekt på Sundholm, der involverer socialt udsatte og hjemløse fra Aktivitetscentret Sundholm. Projektet omfatter afviklingen af det første ud af en række borgerinddragende kunstprojekter, som vil blive til i et samarbejde mellem FABRIKKEN, Sundholms Herberg og Aktivitetscenter. Der foreligger p.t. en konkret projektidé, som går ud på at designe og bygge en info-tavle til Sundholm, med et kort over området. Der erbejdes på at indgå en aftale med en engelsk kunstner, Emma Smith, der har viden og kunstneriske erfaringer med at arbejde med hjemløse. Ansøgt beløb: kr. Del 3. Formidlingsindsats i forbindelse med den ottende udgave af kunstmesse Alt_Cph. FABRIKKENs Alt_Cph er en international kunstmesse for kunstnerdrevne udstillingssteder og initiativer, hvis formål det er at vise, hvad der sker i det kunstnerdrevne miljø lige nu. Messedagene er 30. august 1. september Ved messen afholdes omvisninger for alle interesserede. Der søges om støtte til omvisningerne samt til PR for arrangementet. Ansøgt beløb: kr. Erfaringerne fra hvert projekt videreføres og gøres offentligt tilgængelige bl.a. via evalueringsrapporter, blogs/facebook, Fabrikkens hjemmeside og Amagers lokalaviser. Arbejdsgruppen for kultur og fritid behandlede ansøgningen på sit møde den 8. maj 2013 og besluttede at udskyde ansøgningen indtil ansøger har fremsendt svar på afklarende spørgsmål omkring bla. antallet af workshops, perioden for afholdelsen samt uddybende forklaring på budgetposterne 'egenfinansiering' og 'koordinering'. Side 14

17 Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser. Lars Rimfalk Jensen erklærede sig inhabil og forlod lokalet. Isak Korn overtog punktet. Lokaludvalget behandlede ikke ansøgningen. Behandlingen af ansøgningen blev således udskudt til næste møde. Side 15

18 12. Ansøgning: Panorama - Strøm åbningskoncert 2013 ( ) Andreas Groth Clausen søger støtte til Panorama Strøm åbningskoncert ) at lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Andreas Groth Clausen på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for kultur og fritid. På vegne af organisationen Frirum søgte Andreas Groth Clausen den 18. april 2013 om kr. i støtte til Panorama Strøm åbningskoncert Mandag den 12. august 2013 opsætter Frirum koncerten Panorama i Tietgenkollegiet. Panorama vil virke som åbningskoncert for den elektroniske musikfestival Strøm, der afholdes august 2013 i København. Det forventes at 2000 vil deltage. Projektet har til hensigt, at skabe en innovativ og opsigtsvækkende koncert i hjertet af Ørestad, der både lokalt og internationalt kan skabe fokus på et af Ørestadens markante byggerier. Koncerten opføres med udgangspunkt i tre forskellige elementer: En utraditionel sceneform med arkitekturen og byens rum i centrum, en sammensmeltning af klassisk og elektronisk musik, og et samarbejde mellem det visuelle, arkitektoniske og det auditive. Frirum har eksisteret siden 2010 og arbejder for at nytænke den traditionelle scenekunst og udfordre den måde, hvorpå publikum normalt benytter sig af det kulturelle rum. Scenen for koncerten er Tietgenkollegiets indre går, hvor den cirkulære udformning giver mulighed for at skabe en opsigtsvækkende koncertoplevelse, hvor publikum er totalt omgivet af musik, lys og lyd. Musikken baseres på eksisterende musikalske værker både klassiske og elektroniske og nye kompositioner af Mike Sheridan og Det Danske Ungdomsensemble. Iscenesættelsen af koncerten skabes af lysdesigner og -kunstner Jakob Kvist. Lysinstallationerne skal afspejle musikken og bygningens arkitektoniske udformning. Ønsket er, at lade Tietgenkollegiet fremstå som et lysende pejlemærke i Ørestad både visuelt og musikalsk, for en enkelt aften. Der er indgået mediesamarbejde med SNYK (genreorganisationen for ny kompositionsmusik og anden eksperimenterende musik i Danmark) og Red Bull Music Academy. SNYK og Strøm vil promovere koncerten blandt deres danske publikum. Red Bull Music Academy vil dokumentere koncerten på video og sprede den viralt internationalt i de 166 lande hvor de driver virksomhed. Arbejdsgruppen for kultur og fritid behandlede ansøgningen på sit møde den 8. maj 2013 og besluttede at bede ansøger afklare om budgettet udelukkende dækker én koncert. Samt specificere hvad "generelle omkostninger" dækker, som i projekbeskrivelsen er angivet at være den post, som lokaludvalgets støtte skal dække. Ansøger har efterfølgende redegjort for dette (se bilag). Da oplysningerne er modtaget efter arbejdsgruppens møde, er der ingen indstilling fra arbejdsgruppen. Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser. Niels Balling stillede forslag om at afvise ansøgningen. Forslaget kom til afstemning. Side 16

19 For: Niels Balling, Kresten Thomsen, Erhardt Franzen, Arne Bjørn Nielsen, Anders Bo Nielsen, Fini Sickinger, Arne Mikkelsen, Berit Bro, Margit Møldrup, Per Klougart Mortensen. Imod: Ole Ullby, Bo Sand, Lars Rimfalk Jensen. Blank: Kim J. Henriksen, Hans-Henrik Sass Mønsted, Peter Hess-Nielsen. Med stemmetallet vedtog udvalget således at afvise ansøgningen. Side 17

20 13. Ansøgning: Etablering af Den lille Dramaskole i KIB ( ) Freja Rault-Lykkeberg søger støtte til etablering af Den Lille Dramaskole på Islands Brygge 1) at lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Freja Rault-Lykkeberg på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for kultur og fritid. På vegne af foreningen Den lille Dramaskole søgte Freja Rault-Lykkeberg den om kr. i støtte til etablering af Den Lille Dramaskole på Islands Brygge. Den Lille Dramaskole er en eksisterende folkeoplysende forening, med base på Vesterbro. På skolen undervises børn og unge i alderen 5 til 13 år ugentligt i drama. Skolen har sideløbende afholdt workshops for børn og unge i Islands Brygge Kulturhus og oplevet stor interesse fra forældrene om at opstarte dramaundervisning på ugentlig basis. Ansøger ønsker på baggrund af dette, at tilbyde drama og teater til børnefamilier og unge på Islands Brygge. Der er planlagt 12 undervisningsgange i alt. Disse munder ud i en fælles afslutning i K.I.B s Teatersal den Der er indgået dialog med K.I.B. der har tilbudt at stille lokaler tilrådighed de første tre måneder af dramaskolens opstart. For at skabe lokal interesse iværksættes en formidlingsindsats hvor skoler i nærområdet besøges og der laves gratis workshops for 0-6.klasse. Ønsket er at kunne tilbyde gratis workshops til i alt 4 skoleklasser. Der er taget kontakt til Sønderbo Skolen og Skolen på Islands Brygge, der har vist stor interesse for et samarbejde. Arbejdsgruppen for kultur og fritid behandlede ansøgningen på sit møde den 8. maj 2013 og stiller sig positivt overfor projektet, men besluttede at udskyde behandlingen af ansøgningen indtil ansøger har fremsendt svar på afklarende spørgsmål. Ansøger blev bedt om at redegøre for antallet af planlagte workshops, om lokaleleje samt om grundlæggende oplysninger om foreningen. Ansøger har efterfølgende redegjort for ovenstående (se bilag). Da oplysningerne er modtaget efter arbejdsgruppens møde, foreligger der ikke en indstilling fra arbejdsgruppen. Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser. Niels Balling stillede forslag om at afvise ansøgningen. Forslaget kom til afstemning. For: Niels Balling, Erhardt Franzen, Fini Sickinger, Margit Møldrup, Per Klougart Mortensen, Lars Rimfalk Jensen. Imod: Kresten Thomsen, Arne Bjørn Nielsen, Berit Bro. Blank: Isak Korn, Kim J. Henriksen, Anders Bo Nielsen, Ole Ullby, Arne Mikkelsen, Hans-Henrik Sass Mønsted, Bo Sand, Peter Hess-Nielsen. Side 18

21 Med stemmetallet vedtog udvalget således at afvise ansøgningen, med begrundelsen, at lokaludvalget ikke finder det i overenstemmelse med udvalgets kriterier, at yde støtte til lokaleleje, som der efter udvalgets betragtning, bør søges stillet til rådighed uden vederlag. Side 19

for mødet den 23.10.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 23.10.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 PROTOKOL, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2012-147171) 2. Status på lokaludvalgets puljemidler oktober 2012 (2012-11076) 3. Status på bydelsplanen oktober

Læs mere

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 21.01.2014, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 21.01.2014, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 REFERAT for mødet den 21.01.2014, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2014-0012240) 1 2. Status på lokaludvalgets puljemidler januar 2014 (2014-0012240) 2 3.

Læs mere

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 20.11.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peders Lykkevej 65

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 20.11.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peders Lykkevej 65 REFERAT for mødet den 20.11.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peders Lykkevej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2012-157603) 1 2. Status på lokaludvalgets puljemidler november 2012 (2012-11076) 2 3.

Læs mere

AMAGER VEST LOKALUDVALG

AMAGER VEST LOKALUDVALG REFERAT for mødet den 16.06.2015, kl. 18:30 i Sundholmsvej 8 1. Godkendelse af dagsorden (2015-0142020) 1 2. Status på lokaludvalgets puljemidler, juni 2015 (2015-0142020) 2 3. Ansøgninger til Bydelspuljen

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

Ørestadens arkitektur

Ørestadens arkitektur Ørestadens arkitektur Oplev den nye bydel Kom og oplev den nye Ørestad med masser af sport- og fritidsoplevelser 1 mnb tryksag.indd 1 28-11-2011 15:32:19 om Ørestad blev fremlagt. Det var fra starten tanken,

Læs mere

ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015

ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015 ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015 Formål: At vække interessen hos børn og unge på Østerbro for lokalt demokrati og vise dem deres muligheder for indflydelse herpå, forhåbentlig også i forhold

Læs mere

for mødet den 15.03.2011, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 15.03.2011, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 PROTOKOL, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2011-35305) 2. Ansøgning: Global Allstars på Bryggen (2011-20455) 3. Ansøgning: Opbevaring af overskudsfødevarer

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

REFERAT. for mødet den 21.11.2013, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87

REFERAT. for mødet den 21.11.2013, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 REFERAT for mødet den 21.11.2013, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Spørgsmål fra borgere og oplæg (2013-0249729) 1 2. Godkendelse af dagsordenen (2013-0249744) 2 3. Oplæg om Københavnertunnelen (2013-0249823)

Læs mere

AMAGER VEST LOKALUDVALG

AMAGER VEST LOKALUDVALG REFERAT for mødet den 19.03.2013, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peders Lykkevej 65 1. Godkendelse af dagsordenen (2013-46679) 1 2. Rokering i Amager Vest Lokaludvalg (2013-33894) 2 3. Status på lokaludvalgets

Læs mere

for mødet den 20.04.2010, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 20.04.2010, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 , kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2010-58396) 2. Procedure for udbetaling af puljemidler (2010-57613) 3. Indstilling. Ansøgning Amager Idrætsdag fra Nabocenter

Læs mere

AMAGER VEST LOKALUDVALG

AMAGER VEST LOKALUDVALG REFERAT for mødet den 18.08.2015, kl. 18:30 i Sundholmsvej 8 1. Godkendelse af dagsorden (2015-0184047) 1 2. Status på lokaludvalgets puljemidler, august 2015 (2015-0184047) 2 3. Ansøgninger til Bydelspuljen

Læs mere

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune Indsendelse #2444 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/80978/submission/2444 Side 1 af 4 Information om indsendelse Formular: Ansøgning til Start- og Udviklingspuljen Indsendt af Anonym (ikke bekræftet)

Læs mere

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Beskæftigelses- og Integrationsborgmester Klaus Bondam introducerer den nye integrationspolitik.

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

for mødet den 15.02.2011, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 15.02.2011, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 PROTOKOL, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2011-18341) 2. Ansøgning: En hjælpende hånd (2010-184288) 3. Ansøgning: Geiger Café på Kaffebaren (2011-8713)

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

for mødet den 20.09.2011, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 2. Orientering om nyt medlem i Amager Vest Lokaludvalg (2011-116808)

for mødet den 20.09.2011, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 2. Orientering om nyt medlem i Amager Vest Lokaludvalg (2011-116808) PROTOKOL, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2011-116808) 2. Orientering om nyt medlem i Amager Vest Lokaludvalg (2011-116808) 3. Ansøgning -genbehandling:

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

Oktober INFO. Nyhedsbrev fra Kultur og Fritid Oktober 2010. I dette nyhedsbrev

Oktober INFO. Nyhedsbrev fra Kultur og Fritid Oktober 2010. I dette nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Kultur og Fritid Oktober 2010 NYHEDSBREV Oktober INFO Afholder din forening eller klub et spændende arrangement i løbet af efteråret, eller vil du dele informationer om aktiviteter og initiativer

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Møde i Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser...

Møde i Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser... Møde i tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser... 2 2... Foreningsberetninger 2004... 2 3... Godkendelse af internt kursus for FDF Ballerup...

Læs mere

1. Godkendelse af referat, valg af dirigent og referent. Referat godkendt. Mette J er referent, Mette K er dirigent.

1. Godkendelse af referat, valg af dirigent og referent. Referat godkendt. Mette J er referent, Mette K er dirigent. Referat af bestyrelsesmøde Onsdag den 21. aug. 2014 kl. 17-20 Tilstede: Anna, Jakob, Anja, Sekretariat: Mette K, Marianne, Mette J Mødet holdes i Sydhavnen, Multicenteret, Mozarts Plads 1. Godkendelse

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Elinor Harder, Birgit Sørensen, Frank Müller-Bøgh,

Læs mere

Udviklingspuljen for børn og unge under 25 år Ansøgningsskema 2015

Udviklingspuljen for børn og unge under 25 år Ansøgningsskema 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Udviklingspuljen for børn og unge under 25 år Ansøgningsskema 2015 Puljemidler kan søges af frivillige folkeoplysende foreninger for børn og unge, eller

Læs mere

Opsamling dag 3. Hvilken historie vil du allerhelst fortælle omkring fællesskab og netværk i Højstrup/Bolbro?

Opsamling dag 3. Hvilken historie vil du allerhelst fortælle omkring fællesskab og netværk i Højstrup/Bolbro? Opsamling dag 3 Dagens første opgave bestod af følgende spørgsmål: Forestil dig, at du nu befinder dig i 2013. Hvilken historie vil du allerhelst fortælle omkring fællesskab og netværk i Højstrup/Bolbro?

Læs mere

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale REFERAT Til stede fra udvalget: Thomas Harder (formand), Kristina

Læs mere

for mødet den 24.01.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 24.01.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 DAGSORDEN, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2012-11220) 2. Status på lokaludvalgets puljemidler 2012 (2012-11076) 3. Ansøgning Oplev slipset -en bog om Ørestad

Læs mere

Ansøgningsskema til Bydelspuljen i Amager Vest

Ansøgningsskema til Bydelspuljen i Amager Vest Ansøgningsskema til Bydelspuljen i Amager Vest Vi har brug for 3 dokumenter, når du søger støtte hos Amager Vest Lokaludvalg: Et udfyldt ansøgningsskema En projektbeskrivelse på max 2 sider, hvor du kort

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C.

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. Ansøger (forening/navn) Ubberud Hallen i samarbejde med Ubberud Idrætsforening Cvr. nr. 26157705

Læs mere

KULTURHAVN NÅR KØBENHAVN VISER SIG FRA SIN BEDSTE SIDE

KULTURHAVN NÅR KØBENHAVN VISER SIG FRA SIN BEDSTE SIDE KULTURHAVN NÅR KØBENHAVN VISER SIG FRA SIN BEDSTE SIDE KULTURHAVN KORT Kulturhavn er Danmarks største havnefestival med over 200 forskellige kultur- og idrætsoplevelser i Københavns Havn. På bare 12 år

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [] EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [BEARBEJDNING AF INDSTILLING I NY SKABELON - oprindeligt behandlet på ordinært møde torsdag den 23. marts 2006] 11. Samarbejdsaftale for 2006 om kultur- og fritidstilbud

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 9. oktober 2013 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering 9. oktober 2013...2 3. KF - Temadrøftelse - Danmarks

Læs mere

Dette skulle ske ved at fokusere på et samlet, sammenhængende kommunalt beredskab som skulle nå helt ud til borgerne i lokalområderne.

Dette skulle ske ved at fokusere på et samlet, sammenhængende kommunalt beredskab som skulle nå helt ud til borgerne i lokalområderne. Projektleder Niels Johan Juhl-Nielsen, PRIMO Danmark Den 23. december 2013 Status for netværkssamarbejdet Den robuste kommune PRIMO Danmark besluttede i 2012 - i samarbejde med Foreningen af Kommunale

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

Evaluering Udviklingspuljen

Evaluering Udviklingspuljen Evaluering Udviklingspuljen Information At arbejde med evaluering Du behøver ikke at udfylde hele din ansøgning på én gang. Du kan gemme det, du har skrevet og fortsætte med din evaluering på et senere

Læs mere

Principper for tildeling af tilskud

Principper for tildeling af tilskud Tilskud til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i lov om social service Ansøgningsfrist mandag den 1. september 2014 Ansøgningsskemaet downloades og gemmes som et Word dokument, der navngives med foreningens

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april

Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april Mødedeltagere: Anni Jensen, Jan Hermansen, Christian Tønnesen, Lili Jensen, Bo Stærke Jensen, Hans Jantzen, Peter Nielsen, Charlotte Pedersen,

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Rune Gade (formand), Jette Gejl Kristensen (næstformand), Kristina Ask, Lars Mathisen, Inge Merete Kjeldgaard.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Rune Gade (formand), Jette Gejl Kristensen (næstformand), Kristina Ask, Lars Mathisen, Inge Merete Kjeldgaard. 9. november 2011 Jour.nr.: Statens Kunstråds Billedkunstudvalg Møde nr. 6 Mødedato: 05 07.10.2011 Tidspunkt: 05.10 Kl. 10.00-16.00 06.10 Kl. 09.00 16.00 07.10 Kl. 09.00 16.00 Sted: Lokale 8 REFERAT Til

Læs mere

Referat. Lokalrådet. Den 27. maj 2013, kl. 16:15 holdt Lokalrådet ordinært møde i mødelokale D, Ullasvej 23, Rønne.

Referat. Lokalrådet. Den 27. maj 2013, kl. 16:15 holdt Lokalrådet ordinært møde i mødelokale D, Ullasvej 23, Rønne. Referat Den 27. maj 2013, holdt ordinært møde i mødelokale D, Ullasvej 23, Rønne. Side 2 af 14 ------------------ Mødet slut kl. 16.55 Medlemmer: Bjarne Kristiansen Brita Hansen Jeanette Werner Lykke Jensen

Læs mere

Åbent møde i Folkeoplysningsudvalget, tirsdag den 17. december 2002.

Åbent møde i Folkeoplysningsudvalget, tirsdag den 17. december 2002. Åbent møde i, tirsdag den 17. december 2002. Dagsorden (omfter punkterne 1-7) Meddelelser a) BMSI frafalder ansøgning om tilskud i 2003 b) Orientering om sager fra KFU, herunder pjecen "Ballerupmodellen"

Læs mere

for mødet den 24.04.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 24.04.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 DAGSORDEN, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2012-56964) 2. Orientering om nye suppleanter i lokaludvalget (2012-56964) 3. Status på lokaludvalgets puljemidler

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS START- OG UDVIKLINGSPULJE

ANSØGNINGSSKEMA TIL FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS START- OG UDVIKLINGSPULJE Kultur og Idræt Køgevej 80 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf. 46 31 30 00 BKU@roskilde.dk www.roskilde.dk ANSØGNINGSSKEMA TIL FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS START- OG UDVIKLINGSPULJE Inden du begynder at udfylde

Læs mere

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 20.11.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peders Lykkevej 65

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 20.11.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peders Lykkevej 65 DAGSORDEN for mødet den 20.11.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peders Lykkevej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2012-157603) 1 2. Status på lokaludvalgets puljemidler november 2012 (2012-11076) 2

Læs mere

Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014

Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014 Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014 Til stede: Formand :Martin T. Christensen Næstformand: Lone Marquardt Kasserer: Erik Grønnehave Hansen Annelise Klausen: Medlem Henning (Bruger af Oasen og

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 22. januar 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Fokusområde - Aktiviteter for flygtninge i Lejre Kommune...

Læs mere

Borgerbudgetter for 2015. Forslag til to modeller

Borgerbudgetter for 2015. Forslag til to modeller Borgerbudgetter for 2015 Forslag til to modeller 1 Model 1: Én stor pulje - alle kommunens borgere og aktører kan søge under overskriften Udviklingsstrategien bredt Formål / politiske krav og vilkår for

Læs mere

REFERAT DAGSORDEN. Sagsfremstilling nr.:

REFERAT DAGSORDEN. Sagsfremstilling nr.: 25. juni 2013 Statens Kunstråds Scenekunstudvalg Møde nr. 34 Mødedato: 24. april 2013 Tidspunkt: Kl. 10.00 19.00 Sted: Lokale 8 i stueetagen i Kulturstyrelsen REFERAT Til stede fra udvalget: Rikke Juellund

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter kan der ydes

Læs mere

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 26.11.2013, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peder Lykkesvej 65

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 26.11.2013, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peder Lykkesvej 65 DAGSORDEN for mødet den 26.11.2013, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2013-0252890) 1 2. Status på lokaludvalgets puljemidler november 2013 (2013-0233030)

Læs mere

Udbygget oversigt over udmøntning af folkeoplysningspuljen 2013 (annonceret og tilsagnsgivet primo 2014)

Udbygget oversigt over udmøntning af folkeoplysningspuljen 2013 (annonceret og tilsagnsgivet primo 2014) Udbygget oversigt over udmøntning af folkeoplysningspuljen 2013 (annonceret og tilsagnsgivet primo 2014) Der er i alt modtaget ansøgninger til 102 projekter med en samlet ansøgt tilskudsramme på 9,8 mio.

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 45 REVA institution 46 Rådighedsbeløb

Læs mere

Referat af Foreningen KULTURHAVNs Generalforsamling den 25. oktober 2011 kl. 19.00 i Hans Nansens Gård

Referat af Foreningen KULTURHAVNs Generalforsamling den 25. oktober 2011 kl. 19.00 i Hans Nansens Gård Referat af Foreningen KULTURHAVNs Generalforsamling den 25. oktober kl. 19.00 i Hans Nansens Gård Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Godkendelse af fuldmagter. 3. Bestyrelsens beretning ved

Læs mere

Møde 5. september 2013 kl. 14:00 i Mødelokale 6, Rådhuset

Møde 5. september 2013 kl. 14:00 i Mødelokale 6, Rådhuset Frivillighedsudvalg Referat Møde 5. september 2013 kl. 14:00 i Mødelokale 6, Rådhuset Afbud: Per Ravn Pkt. Tekst Side 21 Godkendelse af referat fra møde den 6. juni 2013 1 22 Budget/regnskab 1 23 Unge

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion ÆLDREIDRÆT i foreningen livsglæde samvær motion Forord Uge 17 i foråret 2005 blev der gennemført en landsdækkende kampagne "Gang i ældre". Kampagnens formål var at få flere ældre over 60 år til at motionere

Læs mere

file:///c:/adlib%20express/work/20150602t162442.299/20150602t162442.752/91bb1f8c-cc23-4...

file:///c:/adlib%20express/work/20150602t162442.299/20150602t162442.752/91bb1f8c-cc23-4... file:///c:/adlib%20express/work/20150602t162442.299/20150602t162442.752/91bb1f8c-cc23-4... Page 1 of 1 02-06-2015 From: KFFKP Sekretariat og Presse Sent: 27-05-2015 09:43:21 To: Stine H i S rensen CC:

Læs mere

Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen!

Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen! Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen! Dette katalog indeholder konkrete og lettilgængelige ideer til, hvordan I ude på datastuerne, bibliotekerne og andre it-undervisningssteder

Læs mere

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating CSR Speed Dating Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating Hvem er målgruppen? Hvad går metoden ud på? Hvilke forudsætninger beror metoden på? Trin 1 Trin

Læs mere

[ DEMO ] PROJEKTET. Syddjurs. Ungdomsskole

[ DEMO ] PROJEKTET. Syddjurs. Ungdomsskole [ DEMO ] PROJEKTET Syddjurs Ungdomsskole [DEMO] PROJEKTET Nærdemokrati og ungeinvolvering i Syddjurs Kommune 1 Indhold Baggrund... 3 Formål... 3 Fælleskommunal læring... 4 Projektdesign... 4 Niveau 1 DEMO-ugen...

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 Mødested: København Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Afbud: Anna Grethe Smith deltog til og med pkt. 51 Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35.

Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35. Andelsboligforeningen Lundegaard Bestyrelse Referat -møde den 4. februar 2014 kl.18:00 Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35. Deltagere:

Læs mere

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT 1. OPGAVEN Opgaven omfatter, at Faxe Erhvervsråd igangsætter og driver et projekt, som tiltrækker virksomheder og dermed skaber nye arbejdspladser.

Læs mere

Strategi for officielle samarbejder mellem Det Danske Spejderkorps og udenlandske spejderkorps 2013-2016

Strategi for officielle samarbejder mellem Det Danske Spejderkorps og udenlandske spejderkorps 2013-2016 Strategi for officielle samarbejder mellem Det Danske Spejderkorps og udenlandske spejderkorps 2013-2016 Vision Gennem officielt etablerede samarbejder med spejderkorps i andre lande ønsker vi i Det Danske

Læs mere

BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015

BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015 BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015 Det følgende er referatet fra et velbesøgt borgermøde arrangeret i fællesskab af Københavns Kommune, Lokaludvalget og grundejerne med deltagelse af disse

Læs mere

Generalforsamling i Ørestad IF

Generalforsamling i Ørestad IF Generalforsamling i Ørestad IF Mandag 28. april 2014 kl. 19.30 Field s, 3. sal - ved siden af fitness dk Referat 1. Formalia a. Valg af dirigent - Lotte b. Valg af referent - Frida c. Valg af 2 stemmetællere

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

Oplæg om DUFs InitiativStøtte. 21. Januar 2014 V. Konsulent Jakob Harbo Kastrup

Oplæg om DUFs InitiativStøtte. 21. Januar 2014 V. Konsulent Jakob Harbo Kastrup Oplæg om DUFs InitiativStøtte 21. Januar 2014 V. Konsulent Jakob Harbo Kastrup Kort om DUF DUF er en service- og interesseorganisation for 70 ungdomsorganisationer. DUF fremmer unges deltagelse i foreningslivet

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Jette Gejl Kristensen (formand), Kristina Ask, Inge Merete Kjeldgaard, Peter Kirkhoff Eriksen.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Jette Gejl Kristensen (formand), Kristina Ask, Inge Merete Kjeldgaard, Peter Kirkhoff Eriksen. Statens Kunstråds Billedkunstudvalg Møde nr. 13 Mødedato: 06.09.2012 Tidspunkt: Kl. 09.00 17.00 Sted: Lokale 8 REFERAT Til stede fra udvalget: Jette Gejl Kristensen (formand), Kristina Ask, Inge Merete

Læs mere

P R O J EKTUDBUD. Sæt skub i egu 2.0

P R O J EKTUDBUD. Sæt skub i egu 2.0 P R O J EKTUDBUD Sæt skub i egu 2.0 Den 29. marts 2010 Indbydelse til projektansøgninger Landets kommuner indbydes hermed til at indsende ansøgninger om økonomisk støtte til projekter, der sætter skub

Læs mere

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Sted: Aakjærskolens cafe Referent: Gry Damgaard Nielsen. Referat: 1. Valg af dirigent Børge Mortensen Generalforsamlingen

Læs mere

Resume Ballerup Kommune vedtog i 1995 en ungdomspolitik. Der foreligger nu en revideret udgave, som har været sendt til høring.

Resume Ballerup Kommune vedtog i 1995 en ungdomspolitik. Der foreligger nu en revideret udgave, som har været sendt til høring. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1 12) Meddelelser a) Præsention af Medborgerhuset v/susanne Barfod b) Forslag til ændring af Lov om støtte til Folkeoplysning c) Høringssvar vedrørende

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Indhold Opgaverne og målgruppen i socialpædagogisk vejledning... 3 Værdier og Målsætning... 3 Målsætning... 3 Personale og pædagogisk tilgang...

Læs mere

Vedrørende egen driftundersøgelse om BR 19/07 cykelrute langs søerne

Vedrørende egen driftundersøgelse om BR 19/07 cykelrute langs søerne Teknik- og Miljøforvaltningens direktion Rådhuset, 1. sal, vær. 34 Postboks 444 1505 København V 04-11-2009 Sagsnr. 2009-60034 Brev er d.d. fremsendt pr. e-mail. Vedrørende egen driftundersøgelse om BR

Læs mere

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 29-01-2014 Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse Kort oprids af den nye lovgivning Det fremgår af folkeskoleloven,

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Puljebeskrivelse Pulje til kunst- og kulturskoleprojekter rettet mod børn, der ikke af sig selv opsøger kunst og kultur

Puljebeskrivelse Pulje til kunst- og kulturskoleprojekter rettet mod børn, der ikke af sig selv opsøger kunst og kultur Puljebeskrivelse Pulje til kunst- og kulturskoleprojekter rettet mod børn, der ikke af sig selv opsøger kunst og kultur Hvem uddeler tilskuddet Kulturstyrelsen uddeler midlerne på baggrund af en faglig

Læs mere

5.-9. AUGUST 2015 JERES FESTIVAL!

5.-9. AUGUST 2015 JERES FESTIVAL! 5.-9. AUGUST 2015 JERES FESTIVAL! VÆR MED! COPENHAGEN FASHION festival ER LIGE RUNDT OM HJØRNET OG VI inviterer JER TIL AT DELTAGE I festlighederne. KØBENHAVN ER ÉN AF DE eneste BYER I VERDEN, SOM PARALLELT

Læs mere

Demensdagene 2013. Sjov Motion. - Motionscaféer for demente med pårørende.

Demensdagene 2013. Sjov Motion. - Motionscaféer for demente med pårørende. Demensdagene 2013 Sjov Motion - Motionscaféer for demente med pårørende. Et 3-årigt projekt i Slagelse Kommune. Projektperiode 1. oktober 2012 30. september 2015. Præsentation projektkonsulent Bente Nørgaard

Læs mere

Enhedslisten i Amager Øst. Læs hvordan: vi skaber nye spændende bykvarterer. vi gør Strandparken endnu bedre

Enhedslisten i Amager Øst. Læs hvordan: vi skaber nye spændende bykvarterer. vi gør Strandparken endnu bedre Enhedslisten i Amager Øst Læs hvordan: vi skaber nye spændende bykvarterer vi gør Strandparken endnu bedre vi gør plads til både busser, cykler og biler vi skaffer Amager grøn energi vi giver bydelens

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

kultur og fritid Forenings Fokus kursustilbud til ledere, instruktører og trænere i foreninger og korps

kultur og fritid Forenings Fokus kursustilbud til ledere, instruktører og trænere i foreninger og korps kultur og fritid Forenings Fokus kursustilbud til ledere, instruktører og trænere i foreninger og korps 1 indhold Den nye træner 3 Få styr på din klub 4 Unglederuddannelse 5 Effektive møder 6 Medlemssucces

Læs mere

Bliv sponsor i Frederiksberg Boldklub

Bliv sponsor i Frederiksberg Boldklub Bliv sponsor i Frederiksberg Boldklub Børnefamilierne i Frederiksberg Boldklub Børnefamilierne i Frederiksberg Boldklub er mennesker med overskud, der går op i deres børns engagement i klubben. De kommer

Læs mere

Styregruppe - Dansk Naturvidenskabsfestival Aalborg

Styregruppe - Dansk Naturvidenskabsfestival Aalborg Styregruppe - Dansk Naturvidenskabsfestival Aalborg Dansk Naturvidenskabsfestival... 2 Baggrund for Naturvidenskabsfestival Aalborg... 2 Formålet med Dansk Naturvidenskabsfestival Aalborg... 2 Styregruppen

Læs mere

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Notat Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Indledning I budgetaftalen for 2013 er det besluttet at iværksætte et projekt, som skal styrke de ældres mulighed for aktivt at kunne tage del i eget liv

Læs mere

Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart.

Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart. Bestyrelsen Fomars Billund den 18.11.2014 Referat fra bestyrelsesmødet i Fomars Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart. Afbud: Jan Olsen, VDK Michael Sølvsten,

Læs mere

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010 D. 26. februar 2008/lra Kunststyrelsen Den rullende handlingsplan er et dokument under samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE DET ER HELT NATURLIGT at bidrage til Fjordens Dag Siden 1991 har Fjordens Dag sat fokus på miljøet i de fynske fjordområder. I dag er Fjordens Dag et af Danmarks største

Læs mere

Én for alle, alle for én

Én for alle, alle for én Én for alle, alle for én - oplæg om fremtidens økonomi og struktur i KBHff Baggrund På generalforsamlingen i oktober 2010 var der en række forslag, som handlede om foreningens struktur. De nuværende vedtægter

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere