AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den , kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 21.05.2013, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65"

Transkript

1 REFERAT for mødet den , kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej Godkendelse af dagsordenen ( ) 1 2. Rokering i Amager Vest Lokaludvalg ( ) 2 3. Status på lokaludvalgets puljemidler maj 2013 ( ) 3 4. Genbehandling, ansøgning: Amager Senior Festival ( ) 4 5. Genbehandling, ansøgning: Spejlbilleder ( ) 6 6. Genbehandling, ansøgning: MuCirkus ( ) 8 7. Ansøgning: Sundby Taekwondoklub ( ) 9 8. Ansøgning: Gå tur på Islands Brygge ( ) Ansøgning: Amager Idrætsdag ( ) Ansøgning: SIM Summer Camp 2013 ( ) Ansøgning: Fabrikken Outreach ( ) Ansøgning: Panorama - Strøm åbningskoncert 2013 ( ) Ansøgning: Etablering af Den lille Dramaskole i KIB ( ) Ansøgning: CPH:DOX-koncerter på Amager Vest ( ) Ansøgning: Verdens Sirener ( ) Ansøgning: Plug N Play Ørestad Idrætsfestival ( ) Ansøgning: ACR Ørestad Cykelløb ( ) Ansøgning: Kvarterfest på Skotlands Plads ( ) Ansøgning: Skrivelejr på KIB ( ) Medlemsforslag: Seniortur i Amager Vest ( ) Medlemsforslag: AVLUs tilstedeværelse ved Ørestad Idrætsfestival ( ) Medlemsforslag: Den Rullende Musikskole pilotprojekt ( ) Forslag om rammebevilling til Facadepris 2013 ( ) Ansøgning om tillægsbevilling -Fagenes Fest ( ) Forslag til håndtering af invitationer til politiske møder o.lign. ifm Kommunalvalget ( ) 26. Intern høring vedr. lethal i Ørestad City ( ) Udkast til høringssvar vedr. forslag til restaurationsplan ( ) Genbehandling: Samarbejdsaftale mellem Amager Vest og Amager Øst Lokaludvalg ( ) 34 37

2 29. Meddelelser, eventuelt og afslutning ( ) 38

3 1. Godkendelse af dagsordenen ( ) 1) at lokaludvalget godkender dagsordenen. Afbud: Eleonora Lewandowski. Også afbud fra 1. suppleant Silas Anhøj Soelberg. 2. suppleant Arne Mikkelsen deltager i stedet. Jørgen Melskens. 1. suppleant Bjarne Hejlskov kontaktet. André Just Vedgren. 1. suppleant Birger Petersen kontaktet. Rasmus J. Pedersen. Uden afbud: Birte Illemann Helle Jønch Per Klougart Mortensen ankom og deltog i behandling af pkt.1 Ole Ullby ankom kl og deltog i behandlingen af pkt. 1 Kim J. Henriksen ankom kl. 19 og deltog i behandlingen af pkt. 1 Dagsordenen blev godkendt. Side 1

4 2. Rokering i Amager Vest Lokaludvalg ( ) 1) at lokaludvalget tager orienteringen til efterretning. Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller: 1) at lokaludvalget tager orienteringen til efterretning. Købehavns Borgerrepræsentation skal på sit møde d. 23. maj godkende: at Enhedslistens 2. suppleant i Amager Vest Lokaludvalg, Peter Hess-Nielsen, indtræder som nyt medlem. Orienteringen blev taget til efterretning. Side 2

5 3. Status på lokaludvalgets puljemidler maj 2013 ( ) 1) at lokaludvalget tager orienteringen til efterretning. Amager Vest Lokaludvalg har i 2013 fået bevilget kr. i puljemidler af Københavns Borgerrepræsentation. Status for lokaludvalgets puljemidler er pr. 16. maj således: Lokaludvalget har bevilget i alt kr. til 33 eksterne ansøgninger. Herudover har lokaludvalget bevilget kr. til 12 egne projekter. Lokaludvalget har således pr. 16. maj kr. at disponere over til netværksskabende aktiviteter i bydelen. Lokaludvalget skal på sit møde den 21. maj behandle 16 eksterne ansøgninger til et samlet beløb på ,25 kr. Herudover skal lokaludvalget behandle medlemsforslag for ialt kr., herunder kr. til pilotprojektet Den Rullende Musikskole, kr. i en tillægsbevilling til Fagenes Fest, kr. til seniortur i bydelen, samt kr. til Årets Facadepris. Orienteringen blev taget til efterretning. Side 3

6 4. Genbehandling, ansøgning: Amager Senior Festival ( ) Jette Schneider søger støtte til Amager Senior Festival. 1) at lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Jette Schneider på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for det sociale område og kultur og fritid. På vegne af Hørgårdens Aktivitetscenter søgte Jette Schneider den 26. februar 2013 om kr. i støtte til Amager senior festival. Arrangementet har til formål at gøre opmærksom på, hvad der er af aktivitetstilbud for + 60 på Amager. Festivalen er planlagt til den 6. september 2013 i tidsrummet 14 til 22 og er søgt afholdt på arealet foran Sundby Øster Hallen, Sundby Øster Plads. På dagen vil der være underholdning af kendte og lokale kunstnere, samt oplysningsboder fra flere kommunale og frivillige institutioner og de frivillige organisationer. Formålet med seniorfestivalen er dels at integrere de allerede eksisterende tilbud til gavn for brugerne og dels at fortælle den del af de ældre, der endnu ikke benytter sig af de eksisterende tilbud på Amager, om deres muligheder for at holde sig i gang fysisk og mentalt. Arrangementet henvender sig til alle borgere +60 i Københavns Kommune og især på Amager. Ved at gennemføre et åbent arrangement gives de ældre mulighed for at blive oplyst om deres muligheder for en aktiv hverdag på en uformel måde. Dette kan være med til at tiltrække en målgruppe, der ellers kan være afskrækket af, at skulle opsøge institutioner eller organisationer. Arrangementsudvalget (se bilag) står for markedsføringen ved helsides annoncer i lokalpressen, banner på Amagerbrogade, plakater i alle ældreboligkomplekser på Amager, hos læger, skoler, biblioteker, hjemmesider og blade f.eks. Ældre Sagen, Amager Seniorer o.l. Deltagende institutioner vil på selve dagen stå for salg af mad og drikke. Der er søgt om kr. hos Amager Øst Lokaludvalg og kr hos Samarbejdspuljen. Lokaludvalget behandlede ansøgningen på sit møde den 16. april 2013 og besluttede at udskyde behandlingen til maj, på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for det sociale område og arbejdsgruppen for kultur og fritid. Arbejdsgrupperne ønskede ansøgningen udskudt indtil ansøger fremsender en revideret udgave af ansøgningsskemaet. På det tilsendte ansøgningsskema står Amager Vest og Amager Øst Lokaludvalg angivet som ansøgere, hvilket ikke er tilfældet. Arbejdsgrupperne genbehandlede ansøgningen den 8. maj 2013 og er positivt indstillet overfor projektet, men bad om et revideret budget, hvor der er redegjort for indtægter ved salg. Yderligere blev spurgt til, om der kunne findes et billigere alternativ til underholdning end de i budgettet angivne kr. Ansøger har efterfølgende tilsendt et revideret budget (se bilag). Side 4

7 Beløbet anvises fra lokaludvalgets puljemidler, område Beløb ekskl. moms: kr. Isak Korn erklærede sig inhabil og forlod lokalet. Lars Rimfalk Jensen stillede forslag om at bevilge kr. til projektet, altså en delvis bevilling. Forslaget kom til afstemning: For: Niels Balling, Erhardt Franzen, Anders Bo Nielsen, Ole Ullby, Fini Sickinger, Arne Mikkelsen, Berit Bro, Hans-Henrik Sass Mønsted, Margit Møldrup, Peter Hess-Nielsen, Bo Sand, Lars Rimfalk Jensen, Per Klougart Mortensen. Imod: 0 Blank: Kim J. Henriksen, Arne Bjørn Nielsen, Kresten Thomsen. Med stemmetallet vedtog udvalget således at bevilge til projektet. Side 5

8 5. Genbehandling, ansøgning: Spejlbilleder ( ) Børn, Unge & Sorg søger støtte til forestillingen Spejlbilleder. 1) at lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Børn, Unge & Sorg på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for det sociale område. På vegne af Børn, Unge & Sorg søgte Søren Bregendal den 27. februar 2013 om kr i støtte til forestillingen Spejlbilleder. Perioden for forestillingen er juni 2013 og vil finde sted på Islands Brygge Havneplads mennesker forventes at deltage. Målgruppen er børn og unge fra 0-28 år i bydelen, der har mistet en forælder/søskende eller lever med kritisk sygdom i den nærmeste familie, deres forældre, venner og øvrige netværk. Forestillingen er dog gratis og åben for alle. Børn, Unge & Sorg er en gratis rådgivning for børn og unge op til 28 år, hvis forældre eller søskende er alvorligt syge eller døde. Spejlbilleder er en del af Børn, Unge & Sorgs 2-årige kampagne Giv Håb, der har til formål at øge kendskabet til Børn, Unge & Sorg samt sikre Børn, Unge & Sorgs økonomi på længere sigt. Spejlbilleder skal give bydelens borgere en tankevækkende kulturel oplevelse, der fører til refleksion og dialog om emnet håb og sorg. Ved forestillingen vil kunstnere, med udgangspunkt i eventyret "Den Lille Havfrue", i et mix af klassisk musik, spoken word, sang og DJ sets, gå i dialog med hinanden og publikum over temaet håb og sorg. Ved siden af scenen opstilles en bod, hvor Børn, Unge & Sorg vil dele materiale ud, og hvorfra det vil være muligt for publikum at få en snak med unge mennesker, der selv har prøvet at miste. Yderligere arbejdes der på, at få kultur- og fritidsbormester Pia Allerslev til at holde tale ved arrangementet. Der er indgået CSR-aftaler med en række større virksomheder, som forpligter sig til at støtte projektet økonomisk i de to år, det varer. Forud for arrangementet vil der blive reklameret i både lokale og nationale medier. Lokaludvalget behandlede ansøgningen på sit møde den 16. april 2013 og besluttede ved afstemning at udskyde behandlingen til maj, på baggrund af indstilling fra arbejdsgruppen for det sociale område. Det ønskedes afklaret, om der er søgt støtte fra anden side til projektet. Arbejdsgruppen så gerne, at der var søgt støtte hos aktører, der til dagligt beskæftiger sig med projektets målgruppe. Der blev indgået dialog med ansøger, der har redegjort for overvejelser om at inddrage andre aktører (se bilag). Arbejdsgruppen genbehandlede ansøgningen på sit møde den 8. maj 2013 og bad ansøger uddybe hvor mange forestillinger, der var tale om. Arbejdsgruppen indstiller, at det ansøgte beløb bevilges i det tilfælde, at det ansøgte beløb dækker minimum tre forestillinger. Ansøger har efterfølgende redegjort for dette (se bilag). Side 6

9 Beløbet anvises fra lokaludvalgets puljemidler, område Beløb ekskl. moms: kr. Indstillingen blev godkendt uden at komme til afstemning. Udvalget vedtog således at bevilge kr. til projektet. Side 7

10 6. Genbehandling, ansøgning: MuCirkus ( ) Jesper Lützhøft søger støtte til MuCirkus. 1) at lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Jesper Lützhøft på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for kultur og fritid. Jesper Lützhøft søgte d. 13. marts 2013 om kr. i støtte til MuCirkus. Formålet med projektet er at præsentere klassisk musik i en uhøjtidelig form på uventede steder. Målsætningen er at nedbryde fordomme om den klassiske musiks utilnærmelighed. MuCirkus vil derfor tilbyde minikoncerter der, hvor folk færdes. Det gør det muligt at opleve musikken uden at have forkundskaber eller have planlagt en koncertoplevelse. I Amager Vest vil MuCirkus foregå 4-6 dage på Islands Brygge medio juli-ultimo august. Afhængigt af vejret forventes mennesker at deltage i det samlede projekt. MuCirkus udformes som et antal små mobile spillesteder i form af skurvogne. Hver vogn er en lille koncertsal med plads til 8-10 publikummer. Vognene er udsmykkede og stilles så vidt muligt op i en halvkreds. I hver vogn spilles dagligt en række korte koncerter. Det er femte år MuCirkus vil blive afviklet som en del af sommer-tilbudene i byen. Ansøger startede MuCirkus på Strøget i I 2010 besøgte MuCirkus både Strøget og Trianglen. I 2011 og 2012 gennemførtes MuCirkus 5 steder i København: Amager Strand, Vanløse, Østerbro, Nørrebro og Vesterbro. I år planlægges MuCirkus at blive afviklet i 6 lokalområder i København. De ansøgte midler indgår i det samlede budget på kr. til musikerhonorarer, skurvogne, PR, administration, mm.. Der søges yderligere om midler i Østerbro Lokaludvalg, Valby Lokaludvalg, Vanløse Lokaludvalg, Nørrebro Lokaludvalg, Amager Øst Lokaludvalg, Københavns Musikudvalg, og Solistforeningen af Lokaludvalget behandlede ansøgningen på sit møde den 16. april 2013 og vedtog på baggrund af indtillingen fra arbejdsgruppen for kultur og fritid at udskyde behandlingen af ansøgningen indtil ansøger fremsender et tilrettet budget. Arbejdsgruppen genbehandlede ansøgningen den 8. maj 2013 og indstiller, at det ansøgte beløb bevilges. Projektet foregår i det offentlige rum og er åbent for alle. Samtidig er projektet i tråd med lokaludvalgets eget projekt 'Musikøen Amager'. Beløbet anvises fra lokaludvalgets puljemidler, område Beløb ekskl. moms: kr. Indstillingen blev godkendt uden at komme til afstemning. Udvalget vedtog således at bevilge kr. til projektet. Side 8

11 7. Ansøgning: Sundby Taekwondoklub ( ) Mohamed Chikri søger støtte til Sundby Taekwondoklub 1) at lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Mohamed Chikri på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for kultur og fritid. På vegne af Sundby Taekwondoklub søgte Mohamed Chikri den 26. marts 2013 om kr. i støtte til indkøb af 100kvm træningsmåtter til Sundby Taekwondoklub. Sundby Taekwondoklub blev oprettet i oktober 2011 og er lokalt forankret i Sundby, hvor der trænes fast tre gange om ugen på Dyvekeskolen. Klubben har p.t. ca. 45 medlemmer, primært i alderen fra 6-18 år - herunder flere med særlige behov. Der er netop opstartet voksenhold og derudover er der flere frivillige tilknyttet klubben. Som relativt nystartet forening har der været en del udgifter til opstart og udstyr som det har været svært at finansiere ved hjælp af medlemskontingenter. Dette skyldes bl.a. at der i klubben træner en del børn, som ikke formelt er medlemmer fordi deres familier ikke har råd, eller ikke prioriterer børnenes fritidsliv. Siden klubbens etablering er der blevet brugt kr. på udstyr. Klubben arbejder ud fra en overbevisning om, at oplevelser i et engagerende foreningsliv for børn og unge er med til at skabe voksne (med)borgere med lyst til at tage et aktivt ansvar i samfundet. Klubben har bl.a. som mål, at fungere som fristed for børn og unge med særlige behov, samtidig med at skabe Taekwondo-kæmpere på eliteplan. Med egne måtter vil klubben være i stand til at være vært for arrangementer, som f.eks. turneringer og bælteprøver. Arbejdsgruppen for kultur og fritid behandlede ansøgningen på sit møde den 8. maj 2013 og indstiller, at det ansøgte beløb bevilges. Lokaludvalget ønsker at støtte op om en nystartet forening, der giver unge mulighed for at tage aktivt del i foreningslivet i deres lokalområde. Beløbet anvises fra lokaludvalgets puljemidler, område Beløb ekskl. moms: kr. Indstillingen blev godkendt uden at komme til afstemning. Udvalget vedtog således at bevilge kr. til projektet. Side 9

12 8. Ansøgning: Gå tur på Islands Brygge ( ) Claus Bundgaard søger støtte til Gå tur på Islands Brygge 1) at lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Claus Bundgaard på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for kultur og fritid. På vegne af Islands Brygge Bibliotek søgte Claus Bundgaard den om kr. i støtte til trykning af pjecen Gå tur på Islands Brygge. i et oplag på eksemplarer. Pjecen vil blive på 20 sider, trykt på glittet papir og i farver. For 15 år siden udarbejdede et kollegium af medarbejdere fra Islands Brygge Bibliotek og Islands Brygge Lokalhistoriske Forening & Arkiv samt aktive bryggeborgere en pjece med 4 vandreture på Islands Brygge. I de forløbne år er der sket store forandringer i bydelen, der gør en opdatering af pjecen aktuel. De fire vandreture vil stort set følge samme ruter som i første udgave, men med forandringer som Havnestaden, Ny Tøjhus grund, Havnebadet, Fisketorvsbroen, Metro m.m. vil hele teksten blive omskrevet, og nye fotos vil blive taget. I turbeskrivelsen vil der blive lagt vægt på Islands Brygges godt 100-årige historie fra oplagringsplads til en moderne og attraktiv bydel. Pjecen vil blive uddelt gratis på Vestamagers kultursteder, og vil i øvrigt tjene som oplæg til guidede ture arrangeret af Lokalhistorisk Forening. Arbejdsgruppen for kultur og fritid behandlede ansøgningen på sit møde den 8. maj 2013 og indstiller, at det ansøgte beløb bevilges. Pjecen er oplysende for lokalområdets borgere og kan medvirke til at brede kendskabet til bydelen. Beløbet anvises fra lokaludvalgets puljemidler, område Beløb ekskl. moms: kr. Indstillingen blev godkendt uden at komme til afstemning. Udvalget vedtog således at bevilge kr. til projektet. Side 10

13 9. Ansøgning: Amager Idrætsdag ( ) Lars Rau søger støtte til Amager Idrætsdag ) at lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Lars Rau på vegne af indstillingen fra arbejdsgruppen for det sociale område. På vegne af NABO's Idrætsforening søgte Lars Rau den om kr. i støtte til Amager idrætsdag. Amager idrætsdag er en tilbagevendende idrætsbegivenhed på Amager, primært målrettet folk der er psykisk sårbare. Idrætsdagen afholdes i år den 30. maj og der forventes omkring deltagere. Dagen gennemføres af en række samarbejdspartnere på Amager, der på hver deres måde arbejder med brugere, der har berøring med psykiatrien. Således deltager: NABO- idrætsforening, DAI, Hjemmevejlederne fra Amager og NABO-Centeret Amager. Psykisk sårbare er en svær målgruppe, som sjældent er repræsenteret i idrætssammenhænge, da gruppen kræver konstant motivation. Idrætsdagen har som mål, at fungere som springbræt for en øget interesse for idrætsudøvelse netop for denne målgruppe. Eksempler på aktiviteter på dagen vil være: opvarmning, løb på tid, fodbold, bordtennis, skak, boldlege mm. Derudover vil en sundhedsbod formidle budskaber om hvad sundhed er og hvordan det kan udleves. Foruden den fysiske gevinst, er en hel central del af arrangementet den sociale oplevelse, som deltagerne får ved en dag med sved på panden sammen med ligesindede. Arbejdsgruppen for det sociale område behandlede ansøgningen på sit møde den 8. maj 2013 og indstiller, at det ansøgte beløb bevilges. Arrangementet er aktiverende og netværksskabende for de deltagende. Beløbet anvises fra lokaludvalgets puljemidler, område Beløb ekskl. moms: kr. Indstillingen blev godkendt uden at komme til afstemning. Udvalget vedtog således at bevilge kr. til projektet. Side 11

14 10. Ansøgning: SIM Summer Camp 2013 ( ) Nina Bjerg søger støtte til SIM Summer Camp ) at lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Nina Bjerg på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for det sociale område. Nina Bjerg søgte på vegne af svømme- og idrætsklubben SIM den 17. april om kr. til afvikling af SIM Summercamp. Summercampen er for alle børn og unge ml år med opmærksomhedsproblemer og finder sted i uge 31. Det forventes, at der deltager 36 børn. SIM er en svømme- og idrætsforening for børn og unge med ADHD og andre opmærksomhedsforstyrrelser. Projektet gennemføres i samarbejde med Projekt Playon v/ DGI Storkøbenhavn. Formålet med projektet er at give børn med opmærksomhedsproblemer mulighed for at deltage i sommerferieaktiviteter, hvilket de ellers er udelukket fra, pga. deres vanskeligheder. Aktiviteterne i Summer Campen forløber over 5 hverdage. Trænere tilrettelægger her et program med udgangspunkt i de enkelte deltagere og deres forudsætninger. Ugen rundes af med en afslutningsevent. Rekruttering af målgruppen sker i samarbejde med projekt playon i DGI Storkøbenhavn via skoler og fritidshjem/klubber i Københavns Kommune, via interesseorganisationer samt netværk i regi af projekt playon DGI Storkøbenhavn og foreningen SIM. Det ansøgte beløb indgår i et samlet budget på kr. Der er en egenfinansiering på kr. Amager Øst Lokaludvalg er ligeledes søgt med kr. Derudover ansøges Obel s Familiefond med kr. Summercampen blev første gang afholdt i 2012, hvor Amager Vest Lokaludvalg støttede projektet med kr. Arbejdsgruppen for det sociale område behandlede ansøgningen på sit møde den 8. maj 2013 og indstiller et afslag. Projektet finder udelukkende sted i Amager Øst. Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser. Lars Rimfalk Jensen stillede forslag om at støtte projektet med kr., altså en delvis bevilling. Forslaget kom til afstemning: For: Isak Korn, Niels Balling, Kim J. Henriksen, Erhardt Franzen, Arne Bjørn Nielsen, Ole Ullby, Fini Sickinger, Berit Bro, Hans-Henrik Sass Mønsted, Margit Møldrup, Peter Hess-Nielsen, Bo Sand, Lars Rimfalk Jensen, Per Klougart Mortensen. Imod: 0 Side 12

15 Blank: Kresten Thomsen, Anders Bo Nielsen, Arne Mikkelsen. Med stemmetallet vedtog udvalget således at bevilge til projektet. Side 13

16 11. Ansøgning: Fabrikken Outreach ( ) Mille Winther søger støtte til Fabrikken Outreach 1) at lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Mille Winther på baggrund af indstillingen fra arbejdsgrupperne for kultur og fritid. På vegne af Fabrikken for Kunst og Design og Sundholms Venner søgte Mille Winther den om kr. i støtte til projektet Fabrikken Outreach. Fabrikken for Kunst og Design vil afprøve to nye modeller i arbejdet med kunstneriske aktiviteter målrettet børn, deres forældre samt socialt udsatte på Vestamager. Målsætningen er at vække et kreativt potentiale hos de deltagende såvel som at skabe åbenhed, fællesskab og netværk i Sundholmskvarteret og generelt i hele Amager Vest. Forløbet spreder sig over en periode fra juni december Der forventes 350 deltagere. Fabrikken Outreach består af tre delprojekter. De første to opstartsinitiativer er målrettet børn og unge fra Amager Vest, men inddrager også børnenes forældre samt socialt udsatte og hjemløse fra Sundholm Aktivitetscenter og Herberg. Tredje del af projektet er målrettet alle interesserede borgere fra Amager Vest. Del 1. Pilotprojekt / Børnekunstskole - et tilbud til områdets børn og deres forældre om at deltage i en kunstskole på FABRIKKEN. Projektet bygger på et samarbejde mellem Sundholms Aktivitetscenter og Herberg og FABRIKKEN. Der søges om midler til afholdelse af de første fire måneders pilotkunstskole i efteråret Ansøgt beløb: kr. Del 2. Pilotprojekt / Sweet Sundholm et socialt kunstprojekt på Sundholm, der involverer socialt udsatte og hjemløse fra Aktivitetscentret Sundholm. Projektet omfatter afviklingen af det første ud af en række borgerinddragende kunstprojekter, som vil blive til i et samarbejde mellem FABRIKKEN, Sundholms Herberg og Aktivitetscenter. Der foreligger p.t. en konkret projektidé, som går ud på at designe og bygge en info-tavle til Sundholm, med et kort over området. Der erbejdes på at indgå en aftale med en engelsk kunstner, Emma Smith, der har viden og kunstneriske erfaringer med at arbejde med hjemløse. Ansøgt beløb: kr. Del 3. Formidlingsindsats i forbindelse med den ottende udgave af kunstmesse Alt_Cph. FABRIKKENs Alt_Cph er en international kunstmesse for kunstnerdrevne udstillingssteder og initiativer, hvis formål det er at vise, hvad der sker i det kunstnerdrevne miljø lige nu. Messedagene er 30. august 1. september Ved messen afholdes omvisninger for alle interesserede. Der søges om støtte til omvisningerne samt til PR for arrangementet. Ansøgt beløb: kr. Erfaringerne fra hvert projekt videreføres og gøres offentligt tilgængelige bl.a. via evalueringsrapporter, blogs/facebook, Fabrikkens hjemmeside og Amagers lokalaviser. Arbejdsgruppen for kultur og fritid behandlede ansøgningen på sit møde den 8. maj 2013 og besluttede at udskyde ansøgningen indtil ansøger har fremsendt svar på afklarende spørgsmål omkring bla. antallet af workshops, perioden for afholdelsen samt uddybende forklaring på budgetposterne 'egenfinansiering' og 'koordinering'. Side 14

17 Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser. Lars Rimfalk Jensen erklærede sig inhabil og forlod lokalet. Isak Korn overtog punktet. Lokaludvalget behandlede ikke ansøgningen. Behandlingen af ansøgningen blev således udskudt til næste møde. Side 15

18 12. Ansøgning: Panorama - Strøm åbningskoncert 2013 ( ) Andreas Groth Clausen søger støtte til Panorama Strøm åbningskoncert ) at lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Andreas Groth Clausen på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for kultur og fritid. På vegne af organisationen Frirum søgte Andreas Groth Clausen den 18. april 2013 om kr. i støtte til Panorama Strøm åbningskoncert Mandag den 12. august 2013 opsætter Frirum koncerten Panorama i Tietgenkollegiet. Panorama vil virke som åbningskoncert for den elektroniske musikfestival Strøm, der afholdes august 2013 i København. Det forventes at 2000 vil deltage. Projektet har til hensigt, at skabe en innovativ og opsigtsvækkende koncert i hjertet af Ørestad, der både lokalt og internationalt kan skabe fokus på et af Ørestadens markante byggerier. Koncerten opføres med udgangspunkt i tre forskellige elementer: En utraditionel sceneform med arkitekturen og byens rum i centrum, en sammensmeltning af klassisk og elektronisk musik, og et samarbejde mellem det visuelle, arkitektoniske og det auditive. Frirum har eksisteret siden 2010 og arbejder for at nytænke den traditionelle scenekunst og udfordre den måde, hvorpå publikum normalt benytter sig af det kulturelle rum. Scenen for koncerten er Tietgenkollegiets indre går, hvor den cirkulære udformning giver mulighed for at skabe en opsigtsvækkende koncertoplevelse, hvor publikum er totalt omgivet af musik, lys og lyd. Musikken baseres på eksisterende musikalske værker både klassiske og elektroniske og nye kompositioner af Mike Sheridan og Det Danske Ungdomsensemble. Iscenesættelsen af koncerten skabes af lysdesigner og -kunstner Jakob Kvist. Lysinstallationerne skal afspejle musikken og bygningens arkitektoniske udformning. Ønsket er, at lade Tietgenkollegiet fremstå som et lysende pejlemærke i Ørestad både visuelt og musikalsk, for en enkelt aften. Der er indgået mediesamarbejde med SNYK (genreorganisationen for ny kompositionsmusik og anden eksperimenterende musik i Danmark) og Red Bull Music Academy. SNYK og Strøm vil promovere koncerten blandt deres danske publikum. Red Bull Music Academy vil dokumentere koncerten på video og sprede den viralt internationalt i de 166 lande hvor de driver virksomhed. Arbejdsgruppen for kultur og fritid behandlede ansøgningen på sit møde den 8. maj 2013 og besluttede at bede ansøger afklare om budgettet udelukkende dækker én koncert. Samt specificere hvad "generelle omkostninger" dækker, som i projekbeskrivelsen er angivet at være den post, som lokaludvalgets støtte skal dække. Ansøger har efterfølgende redegjort for dette (se bilag). Da oplysningerne er modtaget efter arbejdsgruppens møde, er der ingen indstilling fra arbejdsgruppen. Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser. Niels Balling stillede forslag om at afvise ansøgningen. Forslaget kom til afstemning. Side 16

19 For: Niels Balling, Kresten Thomsen, Erhardt Franzen, Arne Bjørn Nielsen, Anders Bo Nielsen, Fini Sickinger, Arne Mikkelsen, Berit Bro, Margit Møldrup, Per Klougart Mortensen. Imod: Ole Ullby, Bo Sand, Lars Rimfalk Jensen. Blank: Kim J. Henriksen, Hans-Henrik Sass Mønsted, Peter Hess-Nielsen. Med stemmetallet vedtog udvalget således at afvise ansøgningen. Side 17

20 13. Ansøgning: Etablering af Den lille Dramaskole i KIB ( ) Freja Rault-Lykkeberg søger støtte til etablering af Den Lille Dramaskole på Islands Brygge 1) at lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Freja Rault-Lykkeberg på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for kultur og fritid. På vegne af foreningen Den lille Dramaskole søgte Freja Rault-Lykkeberg den om kr. i støtte til etablering af Den Lille Dramaskole på Islands Brygge. Den Lille Dramaskole er en eksisterende folkeoplysende forening, med base på Vesterbro. På skolen undervises børn og unge i alderen 5 til 13 år ugentligt i drama. Skolen har sideløbende afholdt workshops for børn og unge i Islands Brygge Kulturhus og oplevet stor interesse fra forældrene om at opstarte dramaundervisning på ugentlig basis. Ansøger ønsker på baggrund af dette, at tilbyde drama og teater til børnefamilier og unge på Islands Brygge. Der er planlagt 12 undervisningsgange i alt. Disse munder ud i en fælles afslutning i K.I.B s Teatersal den Der er indgået dialog med K.I.B. der har tilbudt at stille lokaler tilrådighed de første tre måneder af dramaskolens opstart. For at skabe lokal interesse iværksættes en formidlingsindsats hvor skoler i nærområdet besøges og der laves gratis workshops for 0-6.klasse. Ønsket er at kunne tilbyde gratis workshops til i alt 4 skoleklasser. Der er taget kontakt til Sønderbo Skolen og Skolen på Islands Brygge, der har vist stor interesse for et samarbejde. Arbejdsgruppen for kultur og fritid behandlede ansøgningen på sit møde den 8. maj 2013 og stiller sig positivt overfor projektet, men besluttede at udskyde behandlingen af ansøgningen indtil ansøger har fremsendt svar på afklarende spørgsmål. Ansøger blev bedt om at redegøre for antallet af planlagte workshops, om lokaleleje samt om grundlæggende oplysninger om foreningen. Ansøger har efterfølgende redegjort for ovenstående (se bilag). Da oplysningerne er modtaget efter arbejdsgruppens møde, foreligger der ikke en indstilling fra arbejdsgruppen. Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser. Niels Balling stillede forslag om at afvise ansøgningen. Forslaget kom til afstemning. For: Niels Balling, Erhardt Franzen, Fini Sickinger, Margit Møldrup, Per Klougart Mortensen, Lars Rimfalk Jensen. Imod: Kresten Thomsen, Arne Bjørn Nielsen, Berit Bro. Blank: Isak Korn, Kim J. Henriksen, Anders Bo Nielsen, Ole Ullby, Arne Mikkelsen, Hans-Henrik Sass Mønsted, Bo Sand, Peter Hess-Nielsen. Side 18

21 Med stemmetallet vedtog udvalget således at afvise ansøgningen, med begrundelsen, at lokaludvalget ikke finder det i overenstemmelse med udvalgets kriterier, at yde støtte til lokaleleje, som der efter udvalgets betragtning, bør søges stillet til rådighed uden vederlag. Side 19

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 21.01.2014, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 21.01.2014, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 REFERAT for mødet den 21.01.2014, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2014-0012240) 1 2. Status på lokaludvalgets puljemidler januar 2014 (2014-0012240) 2 3.

Læs mere

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Beskæftigelses- og Integrationsborgmester Klaus Bondam introducerer den nye integrationspolitik.

Læs mere

AMAGER ØST LOKALUDVALG

AMAGER ØST LOKALUDVALG 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bydelsplan 2012-2013 4. Godkendelse af Miljøpunktregnskab 2011, fremlæggelse af beretning for 2011 og evaluering af samarbejdet med Amager Øst

Læs mere

for mødet den 24.04.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 24.04.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 DAGSORDEN, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2012-56964) 2. Orientering om nye suppleanter i lokaludvalget (2012-56964) 3. Status på lokaludvalgets puljemidler

Læs mere

8. Status på puljemidlerne

8. Status på puljemidlerne 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Præsentation af Projekt METRO 4. Budgetaftale 2011 5. Orientering om opfølgning på LU-evalueringen 6. Drøftelse af Formidlings- og Inddragelsesstrategi

Læs mere

for mødet den 24.01.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 24.01.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 DAGSORDEN, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2012-11220) 2. Status på lokaludvalgets puljemidler 2012 (2012-11076) 3. Ansøgning Oplev slipset -en bog om Ørestad

Læs mere

ØSTERBRO LOKALUDVALG. for mødet den 22.11.2012, kl. 17:30 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø

ØSTERBRO LOKALUDVALG. for mødet den 22.11.2012, kl. 17:30 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø ØSTERBRO LOKALUDVALG DAGSORDEN for mødet den 22.11.2012, kl. 17:30 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø 1. Borgernes 20 minutter (2012-151630) 1 2. Godkendelse af dagsorden (2012-170303) 2 3. Formandens

Læs mere

Protokol for mødet i Amager Øst Lokaludvalg den 22.09.2011

Protokol for mødet i Amager Øst Lokaludvalg den 22.09.2011 Protokol for mødet i Amager Øst Lokaludvalg den 22.09.2011 1. Borgerbesøg og henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Høring Lokalplanforslag, Amagerforbrændingen (Miljø & Plan) 4. Høring Kommuneplanforslag

Læs mere

4. Godkendelse af anbefaling om interessegrupper og antal repræsentanter (2010-8189)

4. Godkendelse af anbefaling om interessegrupper og antal repræsentanter (2010-8189) , kl. 18:30 i 1. Borgerbesøg og -henvendelser (2010-8189) 2. Godkendelse af dagsorden (2010-8189) 3. Bydelsplanarbejdet (2010-8189) 4. Godkendelse af anbefaling om interessegrupper og antal repræsentanter

Læs mere

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger er udarbejdet i juni 2009 Initiativet er finansieret af

Læs mere

Boligsocial helhedsplan for Sundholmsvejkvarteret

Boligsocial helhedsplan for Sundholmsvejkvarteret Boligsocial helhedsplan for Sundholmsvejkvarteret Sundholmsvejkvarteret Nord (planogarkitektur.kk.dk) Sundholmsvejskvarteret Syd (planogarkitektur.kk.dk) December 2008 VIBO AAB Lejerbo Hovedstadens Almennyttige

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. For mødet den 29. september 2010 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. For mødet den 29. september 2010 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2010-138456) 2. Godkendelse af dagsordenen (2010-138481) 3. Budgetaftalen for 2011 og Christianshavn (2010-139587) 4. Forslag til Kommuneplanstrategi - høringssvar (2010-138659) 5. Integrationspolitik

Læs mere

UDGIVES AF FORENINGEN AMA RØSTEN NR. 76 15. ÅRGANG DECEMBER 2012

UDGIVES AF FORENINGEN AMA RØSTEN NR. 76 15. ÅRGANG DECEMBER 2012 AMA RØSTEN Hustandsomdeles i bydelen Amager Øst UDGIVES AF FORENINGEN AMA RØSTEN NR. 76 15. ÅRGANG DECEMBER 2012 NY AMAGERBROGADE SKAL KUNNE TILTRÆKKE FLERE MENNESKER Der er foreløbig afsat 40 mio. kr.

Læs mere

PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE

PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE Endelig afrapportering af PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD 3 2. METODE, DISPOSITION SAMT STYREGRUPPENS SAMMENSÆTNING OG

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

for mødet den 29.03.2011, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsorden (2011-35200) 2. Meddelelser (2011-35200) 3. Bydelsplan (2011-35200)

for mødet den 29.03.2011, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsorden (2011-35200) 2. Meddelelser (2011-35200) 3. Bydelsplan (2011-35200) , kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsorden (2011-35200) 2. Meddelelser (2011-35200) 3. Bydelsplan (2011-35200) 4. Sikker By uge (2011-35200) 5. Trafikforsøg på Elmegade (2011-35200) 6.

Læs mere

Helhedsplan for Trigeparken

Helhedsplan for Trigeparken Oktober 2008 Helhedsplan for Trigeparken Afdeling 19 og 20 Udarbejdet for: Udarbejdet af: www.niraskon.dk Oktober 2008 2 Indholdsfortegnelse 1. Baggrunden for udarbejdelse af helhedsplanen 5 2. Beskrivelse

Læs mere

Gadehavegårds boligsociale helhedsplan 2014-2017

Gadehavegårds boligsociale helhedsplan 2014-2017 Gadehavegårds boligsociale helhedsplan 2014-2017 1 Indhold: 1. Forord 3 2. Resumé 3 3. Boligområdet og perspektiverne i det boligsociale arbejde 4 4. Indsatserne 7 Vision og overordnede mål 8 5.1 Indsatsområde

Læs mere

AmA røsten. tidligere BUTIKKEN ET KOORDINERENDE PROJEKT FOR UNGE SIDE4 BØRNENES KULTURDAG EN TRADITION MED PLADS TIL FORNYELSE SIDE2

AmA røsten. tidligere BUTIKKEN ET KOORDINERENDE PROJEKT FOR UNGE SIDE4 BØRNENES KULTURDAG EN TRADITION MED PLADS TIL FORNYELSE SIDE2 AmA røsten tidligere holmbladet hustandsomdeles i bydelen amager øst udgives AF ForeninGen AmA røsten n r. 6 6 1 4. å r G A n G m A J 2 0 1 0 der skal nu ByGGes BoliGer på strandlodsvej En gruppe grundejere

Læs mere

for mødet den 28.02.2012, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsorden (2012-19199) 2. Meddelelser (2012-19199)

for mødet den 28.02.2012, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsorden (2012-19199) 2. Meddelelser (2012-19199) , kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsorden (2012-19199) 2. Meddelelser (2012-19199) 3. Bydelsplan 2012 (2012-19199) 4. Kampsportenshus på Nørrebro (2012-19199) 5. Mad og Motion - Social

Læs mere

Strækningen fra Christmas Møllers plads til Holmbladsgade bliver opgraderet og forskønnet.

Strækningen fra Christmas Møllers plads til Holmbladsgade bliver opgraderet og forskønnet. AMA RØSTEN UDGIVES AF AMAGER ØST LOKALUDVALG 16. ÅRGANG NR. 83 SEPTEMBER 2014 BUDGETFORLIG 2015 GODE NYHEDER PÅ VEJ TIL BORGERNE I AMAGER ØST 32,2 mio. kr. til opgradering og forskønnelse af Amagerbrogade,

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Onsdag den 5. august 2015 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Rådhuset, mødelokale 3 Deltagere: Fraværende: Referent: Lisbet Rosendahl,

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG 1. Åben spørgetid (2012-77082) 2. Referat og godkendelse af dagsordenen (2012-77100) 3. Ændringer i lokaludvalgets forretningsorden (1. gang) (2012-77189) 4. Projekter i bydelsplanen (2012-76264) 5. Grøn

Læs mere

for mødet den 28. september 2011 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34

for mødet den 28. september 2011 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2011-133081) 2. Referat og dagsorden (2011-133089) 3. Bydelsplanen - høringssvar (2011-129511) 4. Forslag til Kommuneplan 2011 - høringssvar (2011-133388) 5. Affaldsregulativer - høringssvar

Læs mere

De Hjemløses Hus. - en evaluering. Juli 2003. Finn Kenneth Hansen og Louise Hardman Smith CASA

De Hjemløses Hus. - en evaluering. Juli 2003. Finn Kenneth Hansen og Louise Hardman Smith CASA De Hjemløses Hus - en evaluering Juli 2003 Finn Kenneth Hansen og Louise Hardman Smith CASA CASA De Hjemløses Hus - en evaluering Juli 2003 Finn Kenneth Hansen og Louise Hardman Smith Center for Alternativ

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Protokol 20-02-2014 kl. 08:15 Lyngby Stadion i mødelokalet i forhuset til hallen Medlemmer Dorthe la Cour Hanne Agersnap Søren P. Rasmussen Ib Carlsen Jens Timmermann Finn Riber

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

ØSTERBRO LOKALUDVALG. for mødet den 23.01.2014, kl. 19:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø

ØSTERBRO LOKALUDVALG. for mødet den 23.01.2014, kl. 19:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø ØSTERBRO LOKALUDVALG DAGSORDEN for mødet den 23.01.2014, kl. 19:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø 1. Borgernes 20 minutter (2014-0012586) 1 2. Meddelelser (2014-0006513) 2 3. Godkendelse af

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Protokol 13-03-2014 kl. 08:15 Lundtofte Medborgerhus, Lundtofte Skolestræde 6, 2800 Kgs. Lyngby Medlemmer Endvidere deltog: Direktør Søren Hansen Direktør Ulla Agerskov Centerchef

Læs mere

PROTOKOL. for mødet den 20.08.2009, kl. 18:30 i. 1. Godkendelse af dagsorden (2009-107681) 2. Bydelsplanarbejdet (2009-107681)

PROTOKOL. for mødet den 20.08.2009, kl. 18:30 i. 1. Godkendelse af dagsorden (2009-107681) 2. Bydelsplanarbejdet (2009-107681) PROTOKOL, kl. 18:30 i 1. Godkendelse af dagsorden (2009-107681) 2. Bydelsplanarbejdet (2009-107681) 3. Krimsvej lokalplan (2009-107681) 4. Orientering vedr. sagen om datatilsynet (2009-107681) 5. Fordeling

Læs mere