Regionskontor & Infocenter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regionskontor & Infocenter"

Transkript

1 Regionskontor & Infocenter Regionskontor Regionskontor & Infocenter & Infocenter Årsberetning Årsberetning

2 Indhold 1. Indledning 3 1. Prioriteter og opnåede mål 3 2. Budget 4 3. Marketing/Offentlighedsarbejde 4 2. Regionalforsamling 5 1. Medlemmer af Regionalforsamlingen 5 2. Regionalforsamlingsmøder 5 3. Bestyrelsesmøder 7 4. Udvalg 8 1. Udvalget for uddannelse og udvikling 8 2. Udvalget for erhverv og miljø 8 3. Udvalget for kultur, kontakt og samarbejde 9 5. People to People (Ungdoms- og Kulturpuljen) Folk Baltica Kids on Wheels Skoleidrætsdag Dansk-tysk ungdomscamp BørneKunstFestival Besøg Fodfolk Den dansk-tyske lærerforenings lærerkonference Film "Husby" Dansk-tysk skoleprojekt II Kulturpuljen Nordisk Informationskontor: forfatterturné og temadag Haus und Hof Prof. Dr. ABC Kulturelt rammeprogram i forbindelse med Region Sønderjylland-Schleswigs 10-års-jubilæum Ungdomsforum en (inter-)kulturel festival Projekt Vadehav - fisk og fiskeri Dansk-tysk børneteaterfestival Schauspiel Mensch Faggrupper/projektgruppe Sprog og interkulturel forståelse SpoReg Ungdomsforum Kultur Beredskab Projektgruppen "Grenzenlos! Grænseløs!" Infocenter Regionskontor Region Sønderjylland-Schleswigs 10-års-jubilæum Jubilæumsfesten den 8. oktober i Alsion i Sønderborg Sprogkampagne Lederskifte på Regionskontoret 19 Bilag 20 Aftaletekst 20 Forretningsorden Regionalforsamling 24 Forretningsorden udvalg 26

3 1. Indledning I 2007 stod Regionskontoret over for en række nye udfordringer. På grund af strukturreformen i Danmark skulle man ikke blot lære nye partnere at kende, der var også en helt særlig begivenhed, der skulle fejres, nemlig Region Sønderjylland-Schleswigs 10-års-jubilæum. I årets løb var der således mulighed for at møde mange nye mennesker og også for at hilse på mange gamle kendinge. Regionskontoret kunne desuden glæde sig over en varig udvidelse, for succeshistorien Infocenter blev forankret hos Regionskontoret som permanent rådgivningscenter. Regionskontoret og Infocentret havde sat sig mange mål for 2007, som blev nået takket være medarbejdernes engagement og netværkspartnernes samarbejdsvilje. 1.1 Prioriteter og opnåede mål Regionskontoret nåede de mål, det havde sat sig for Der var følgende centrale punkter: Integration af Infocentret Efter en ovenud vellykket treårig projektfase for Infocentret blev det pr. 1. august 2007 integreret i Regionskontoret og derved gjort til et permanent rådgivningscenter. I løbet af hele den treårige projektperiode blev borgere og virksomheder og institutioner rådgivet i rådgivningssamtaler. I alt blev der i 2007 (både i projektfasen og efter integreringen i Regionskontoret) gennemført rådgivningssamtaler. Yderligere oplysninger omkring Infocentret under punkt 8, side 16. Sprogkampagne Efter de to store arrangementer som led i sprogkampagnen "Tag der dänischen Sprache" og "Tysk på en uge" i 2006 fandt der mindre projekter sted i Regionskontoret tog desuden initiativ til planlægningen af projektet "Grenzenlos! Grænseløs!", som skal finde sted i april Uddannelsesinstitutioner, repræsentanter fra medierne og andre aktører i det grænseoverskridende samarbejde er involveret i projektet. Yderligere oplysninger omkring sprogkampagnen under punkt 7.6, side 15 og 9.3, side 18. Kultur- og Ungdomspulje Ved hjælp af Kultur- og Ungdomspuljen under Interreg-projektet People to People blev der ydet støtte til en lang række mikroprojekter inden for kultur, ungdom og sport. For at sikre, at projekter til fremme af det grænseoverskridende samarbejde kan fortsætte efter projektperiodens udløb, blev Kulturpuljen etableret for resten af året. Yderligere oplysninger omkring Kultur- og Ungdomspuljen under punkt 5, side 10 og 6, side 12. Regionskontoret i den nye struktur Strukturreformen i Danmark var ensbetydende med en omstrukturering for Regionskontoret, både på det indholdsmæssige og det forvaltningsmæssige plan. Den gamle danske partner Sønderjyllands Amt blev erstattet af de fire kommuner Sønderborg, Aabenraa, Tønder og Haderslev samt Region Syddanmark. Regionalrådet blev erstattet af Regionalforsamlingen, og samtidig blev Regionalforsamlingens medlemmer reduceret fra 42 til 22, og antallet af udvalg blev reduceret fra seks til tre. Også internt betød omstruktureringen store udfordringer med nye edb-tiltag, marketing, personaleændringer, struktur og målsætning. Region Sønderjylland-Schleswigs fremtid - workshop den marts 2007 i Sankelmark Med henblik på at udarbejde nye retningslinjer for det fælles grænseoverskridende samarbejde i fremtiden efter strukturreformen, mødtes medlemmer af bestyrelsen, udvalgene, Regionalforsamlingen og forvaltningen til en todagesworkshop på Europäische Akademie Sankelmark. De mødtes den 20. marts for at

4 drøfte Regionalforsamlingens og udvalgenes fremtidige rolle. Forretningsordenen for Regionalforsamlingen og for udvalgene blev diskuteret, og ændringer blev indarbejdet. Torben Åberg fra Øresundskomitéen præsenterede erfaringer, muligheder og begrænsninger i Øresundsregionen, hvorefter der var debat og blev stillet spørgsmål til Torben Åberg. Karsten Uno Petersen, formand for Udvalg for regional udvikling i Region Syddanmark præsenterede Region Syddanmarks udviklingsplan med hensyn til dansk-tysk samarbejde. På workshoppens anden dag stødte udvalgsmedlemmerne til. Jens Andresen informerede om Region Sønderjylland-Schleswigs fremtid og om Regionalforsamlingens og udvalgenes rolle. Han konkluderede, at det er Region Sønderjylland-Schleswigs hovedopgave at forene de mange kvaliteter i Region Sønderjylland- Schleswig og skabe kendskab og forståelse for hinanden. Selv om vi er en grænseregion, bør vi ikke acceptere de begrænsninger, det indebærer, udtalte han. Dr. Martin Klatt holdt et foredrag om udviklingen i Region Sønderjylland-Schleswig efter 1945 og konkluderede, at forholdet nu er normaliseret efter at have været præget af modstand og grænsesikring. Det blev diskuteret, hvorvidt der bliver taget hensyn til Region Sønderjylland-Schleswig i partnerskabsaftalen mellem Region Syddanmark og Slesvig-Holsten. Efterfølgende blev der nedsat fire arbejdsgrupper, udvalgene og Regionalforsamlingen. Resultaterne, som indeholdt centrale arbejdsområder, visioner og praktiske beslutninger, blev fremlagt i plenum. Workshoppen var ikke kun en mulighed for de nye medlemmer til at lære hinanden at kende, den gav også nye impulser til det fremtidige grænseoverskridende samarbejde. 1.2 Budget På Regionalforsamlingsmødet den i Aabenraa blev følgende budget for 2007 vedtaget: Region Sønderjylland-Schleswig Budget - EURO* Budget - DKK Regionskontor i alt , ,00 Infocenter i alt , ,50 People to People i alt , ,00 Region Sønderjylland-Schleswig i alt ** , ,50 * Kurs 7,43 afrundet ** Euro-beløb er beregnet på grundlag af beløb i kroner 1.3 Marketing/Offentlighedsarbejde I år udsendte Regionskontoret og Infocentret ca. 50 pressemeddelelser med informationer om de nyeste udviklinger i Region Sønderjylland-Schleswig og om foredrag. Der blev både holdt foredrag om grænsependling og om sprogkampagnen. Region Sønderjylland-Schleswig, Regionskontoret og Infocentret blev omtalt 310 gange i medierne og andre publikationer. Generelt kan Region Sønderjylland-Schleswig ikke klage over manglende pressedækning. Sammenlignet med lignende institutioner kan responsen fra pressen siges at være virkelig god. Pressedækningen er dog ikke lige god på begge sider af grænsen. På den tyske side er situationen ganske god især takket være sh:z Verlags (Flensburger Tageblatt, Husumer Nachrichten, Schlei-Bote etc.) interesse i og åbenhed over for grænseoverskridende emner, Regionskontorets gode relationer til NDR samt den generelle interesse fra ugebladene som f.eks. Moin Moin, Palette og Flensburg-Journal. Der Nordschleswiger, det tyske mindretals avis, og Flensborg Avis, det danske mindretals blad, er ligeledes uundværlige i denne sammenhæng. Her mærker man en stor interesse for at behandle dansk-tyske temaer.

5 På den danske side er situationen en anden. Her er interessen for generelt at beskæftige sig med grænseoverskridende temaer eller det dansk-tyske samarbejde, bortset fra et par undtagelser, ikke særlig stor. Her er der rent faktisk tale om en informationsbarriere, der skal nedbrydes. 2. Regionalforsamling 2.1 Medlemmer af Regionalforsamlingen Karsten Uno Petersen, Vækstforum, Region Syddanmark Jens Andresen, formand, Regionsrådsmedlem Region Syddanmark Hans Peter Geil, borgmester, Haderslev Kommune Tove Larsen, borgmester, Aabenraa Kommune Vagn Therkel Pedersen, borgmester, Tønder Kommune Jan Prokopek Jensen, borgmester, Sønderborg Kommune Kim Anker Hansen, HR Manager, HTS-A Arbejdsgiver- og Erhvervsorg. Thorkild Jacobsen, afdelingsformand, Danske EL Forbund Prorektor Bjarne Graabech Sørensen, Ledelsessekretariatet Syddansk Universitet, Kolding Stephan Kleinschmidt, Kulturudvalgsformand, Sønderborg Kommune Hinrich C. Jürgensen, formand for det tyske mindretal BDN (Bund Deutscher Nordschleswiger) Klaus Tscheuschner, overborgmester, Stadt Flensburg Manfred Kühl, SSW, Stadt Flensburg Helmut Wree, Kreispräsident, Kreis Nordfriesland Dr. Olaf Bastian, Landrat, Kreis Nordfriesland (indtil 1. april 2007) Dieter Harrsen, Landrat, Kreis Nordfriesland (pr. 11. oktober 2007) Johannes Petersen, Kreispräsident, Kreis Schleswig-Flensburg Bogislav-T. von Gerlach, Landrat, Kreis Schleswig-Flensburg Helmut Hartmann, DGB-Region S-H-Nord Dirk Nicolaisen, IHK Flensburg Prof. Dr. Heiner Dunckel, rektor Universität Flensburg Dr. Wolfgang Buschmann, borgmester, Gemeinde Harrislee Anke Spoorendonk, formand for SSW's landdagsgruppe, det danske mindretal Observatører: Karen Margrethe Pedersen, konst. direktør for Institut for Grænseregionsforskning MF (ikke udpeget) Dr. Eberhard Schmidt- Elsaeßer, Staatssekretär, Ministerium für Justiz, Arbeit und Europa Susanne Herold, MdL, Schleswig-Holsteinischer Landtag 2.2 Regionalforsamlingsmøder Regionalforsamlingen mødtes to gange i Det første møde fandt sted den i Husum og det andet den i Sønderborg. Det sidste Regionalrådsmøde og konstituerende Regionalforsamlingsmøde fandt sted den i Aabenraa. Desuden blev der afholdt en workshop den 20. og 21. marts i Sankelmark, som Regionalforsamlingen ligeledes deltog i. På Regionalforsamlingens konstituerende møde blev Jens Andresen valgt til formand. Bestyrelsen, der ligeledes blev valgt på det konstituerende møde, består af følgende medlemmer: Jens Andresen, DK, Region Syddanmark, formand Kreispräsident Johannes Petersen, Kreis Schleswig-Flensburg, D, næstformand

6 Overborgmester Klaus Tscheuschner, Flensburg, D Borgmester Jan Prokopek Jensen, Sønderborg, DK Det første Regionalforsamlingsmøde blev indledt med beretninger og indlæg om "Det grænseoverskridende samarbejde - grænsependlere og erhvervssituationen i Schleswig og Sønderjylland" med efterfølgende debat. Jens Andresen, formand for Regionalforsamlingen, kom i sin beretning ind på ændringerne på dansk side som følge af kommunalreformen. Der vil nu være et samarbejdsniveau mellem den nye Region Syddanmark og delstaten Slesvig-Holsten, og et grænsenært samarbejde inden for Region Sønderjylland-Schleswig. Jens Andresen nævnte også Infocenters succes og understregede, at der er et stort behov for det. Han glædede sig meget over, at Infocentret overgår til Regionskontoret, når Interreg-programmet udløber den Desuden fastlagde han følgende mål for 2007: - Udvalgsarbejdet skal fastlægges på ny - Region Sønderjylland-Schleswigs fremtid skal sikres - Der skal fastlægges nye opgaver og mål med de nye partnere - Infocenters succes skal konsolideres - Sprogkampagnen skal videreføres - Der skal udarbejdes et koncept med henblik på nedbrydning af informationsbarrierer Andre emner på mødet var bl.a. det nye Interreg IV-program, som projektmanager Ingrid Clausen informerede om, beslutningstagning om nedsættelse af udvalg, hvor man nåede frem til det resultat, at der i fremtiden kun skal nedsættes tre mod tidligere seks udvalg, samt årsregnskab for Regionskontoret. Regionalforsamlingens andet møde den blev indledt med suppleringsvalg af næstformanden for Regionalforsamlingen og udnævnelse af et nyt bestyrelsesmedlem fra tysk side. Regionalforsamlingen udpeger overborgmester Klaus Tscheuschner (Stadt Flensburg) som næstformand for bestyrelsen og Regionalforsamlingen for Region Sønderjylland-Schleswig pr , da Johannes Petersen som planlagt stopper pr Den nye Landrat i Kreis Nordfriesland, Dieter Harrsen, skal udpeges som yderligere bestyrelsesmedlem på det førstkommende bestyrelsesmøde. Jens Andresen redegjorde for handlingsplanen for 2008 med følgende emneområder: 1. Sprogkampagnen 2. Infocenter og sprog 3. Styrkelse af udvalgsarbejdet 4. Oprettelse af det nye People to People-projekt 5. Udvikling af nye projekter med gamle og nye partnere Andre emner på mødet var bl.a. årsberetning 2006, de første statusberetninger fra udvalgene og situationen for Flensborg som følge af nedlæggelsen af hen ved 700 arbejdspladser hos Motorola.

7 3. Bestyrelsesmøder Bestyrelsen, der ligeledes blev valgt på det konstituerende møde, består af følgende medlemmer: Jens Andresen, DK, formand Kreispräsident Johannes Petersen, Kreis Schleswig-Flensburg, D, næstformand Overborgmester Klaus Tscheuschner, Flensburg, D Borgmester Jan Prokopek Jensen, Sønderborg, DK 3. Bestyrelsesmøder Bestyrelsen mødtes fem gange i 2007: den , den , den , den og den Desuden blev der afholdt en workshop den 20. og 21. marts i Sankelmark, som bestyrelsen deltog Bestyrelsen, der ligeledes blev valgt på det konstituerende møde, består af følgende medlemmer: i. Den beskæftigede sig med dannelsen af nye udvalg efter strukturreformen, Region Sønderjylland- Jens Schleswigs Andresen, 10-års-jubilæum, DK, formand erhvervsudviklingsstrategien i Region Sønderjylland-Schleswig, Kreispräsident efterfølgeprojektet Johannes til People Petersen, to People, Kreis problemerne Schleswig-Flensburg, forbundet med D, at vise næstformand danske film på originalsproget i Overborgmester tyske biografer, udvalgsservicering Klaus Tscheuschner, og andre Flensburg, relevante D dansk-tyske emner. Borgmester Jan Prokopek Jensen, Sønderborg, DK Bestyrelsen mødtes fem gange i 2007: den , den , den , den og den Desuden blev der afholdt en workshop den 20. og 21. marts i Sankelmark, som bestyrelsen deltog i. Den beskæftigede sig med dannelsen af nye udvalg efter strukturreformen, Region Sønderjylland- Schleswigs 10-års-jubilæum, erhvervsudviklingsstrategien i Region Sønderjylland-Schleswig, efterfølgeprojektet til People to People, problemerne forbundet med at vise danske film på originalsproget i tyske biografer, udvalgsservicering og andre relevante dansk-tyske emner.

8 4. Udvalg 4.1 Udvalget for uddannelse og udvikling Udvalget for uddannelse og udvikling afholdt tre møder i 2007: den (5 fraværende) i Alsion i Sønderborg, den (2 fraværende) på Universitetet i Flensborg og den (2 fraværende) til en workshop på Højskolen Østersøen i Aabenraa. Desuden mødtes alle udvalg til en workshop på Akademie Sankelmark den 21. marts Formand: Jørn Lehmann-Petersen, DK. Næstformand: Peter-Dietrich Henningsen, D. Udvalget har først og fremmest beskæftiget sig med forskellige projekter vedrørende grænseoverskridende samarbejde inden for uddannelse og udvikling. Forslag og emner på området blev drøftet indgående, hvilket bl.a. førte til generelle diskussioner om perspektiverne for samarbejdet i Region Sønderjylland-Schleswig. Udvalget har bl.a. beskæftiget sig med følgende emner: Mødet den Valg af næstformand: Peter-Dietrich Henningsen Nogle udvalgsmedlemmer redegør for deres forestillinger og forventninger til det fremtidige arbejde i udvalget Erfaringer med projekter Mødet den Information om partnerskabsaftalen Orientering om grænseoverskridende projekter inden for erhvervsuddannelser Projekter inden for det grænseoverskridende universitetssamarbejde Mødet den Udvalgets opgaver og muligheder "Tænk Regionen!" Dannelse af en Interreg-støttet tænketank Interreg-Manager: Støttemuligheder gennem Interreg Erhvervsuddannelser og praktikpladser i Region Sønderjylland-Schleswig 4.2 Udvalget for erhverv og miljø Udvalget for erhverv og miljø holdt fire møder i 2007: den (2 fraværende) på Theodor-Schäfer- Berufsbildungswerk i Husum, den (2 fraværende) på Regionskontor Sønderjylland-Schleswig i Padborg, den (3 fraværende) hos IHK i Flensborg og den (3 fraværende) på rådhuset i Tønder. Desuden mødtes alle udvalg til en workshop på Akademie Sankelmark den 21. marts Formand: Helmut Wree, D. Næstformand: Lars Dagnæs, DK. Udvalget har først og fremmest beskæftiget sig med forskellige projekter vedrørende grænseoverskridende samarbejde inden for erhverv og miljø. Centrale punkter har her været infrastrukturen i Region Sønderjylland-Schleswig, turisme, herunder turisme for mennesker med handicap, og vedvarende energi. Forslag og emner på området blev drøftet indgående, hvilket bl.a. førte til generelle diskussioner om perspektiverne for samarbejdet i Region Sønderjylland-Schleswig.

9 Helmut Wree og Lars Dagnæs har i samarbejde med Dr. Michael Schack udarbejdet et strategipapir for udvalget: 1. Fremme af erhvervsmæssigt og videnskabelig-teknologisk samarbejde med henblik på at forbedre erhvervsudviklingen 2. Beskyttelse af det naturlige miljø 3. Udvikling og udbygning af transportinfrastrukturen 4. Forbedring af sundhedsvæsenet Udvalget har bl.a. beskæftiget sig med følgende emner: Mødet den Præsentation af Interreg III A-projektet mellem TSBW og Reva Landlyst Erfaringer fra det løbende Interreg-program Hovedpunkter i udvalgets fremtidige arbejde Mødet den Organisering af det grænseoverskridende samarbejde Orientering om det fremtidige grænseoverskridende samarbejde mellem Region Syddanmark og delstaten Slesvig-Holsten og orientering om den nye partnerskabsaftale Fremtidige opgaver for udvalget: fælles prioriteringsliste Orientering om udviklingsmuligheder for togtrafikken ved eksemplet Altona-Esbjerg Orientering om Region Sønderjylland-Schleswig som turistmål for personer med et handicap Mødet den Partnerskabsaftale Præsentation af og orientering om fyrtårnsprojektet: International teknologiregion for nye ressourcer (ITER) Udvalgets prioriteter Drøftelse af projektudkastet vedrørende turisme for personer med et handicap Orientering miljø og natur: opførelse af en eksportstald; sælpest Orientering om infrastruktur og trafik: Femernbæltbroen og vores Region Mødet den Tilbageblik på udvalgets hidtidige initiativer/projekter Præsentation af Tønder Bioenergipark Præsentation af fyrtårnsprojektet Logistik Præsentation af projektet Haasberger See 4.3 Udvalget for kultur, kontakt & samarbejde Udvalget for kultur, kontakt & samarbejde holdt tre møder i 2007: den (1 fraværende) i Landschaftsmuseum Angeln/Unewatt, den (3 fraværende) på Tønder Museum og den (3 fraværende) hos Theaterwerkstatt Pilkentafel i Flensborg. Desuden mødtes alle udvalg til en workshop på Akademie Sankelmark den 21. marts Formand: Dr. Hans-Werner Johannsen, D. Næstformand: Helle Barsøe, DK. Udvalget har først og fremmest beskæftiget sig med ansøgningerne til Regionens Kultur- og Ungdomspulje. Ansøgningerne blev drøftet indgående, hvilket bl.a. førte til generelle diskussioner om perspektiverne for samarbejdet i Region Sønderjylland-Schleswig.

10 Udvalget har bl.a. beskæftiget sig med følgende emner: Mødet den Udvalgsmøder Servicering af udvalg Konkrete opgaver og handlingsfelter for udvalget Udvalgets mål og visioner Mødet den Valg af næstformand: Helle Barsøe Præsentation af resultaterne fra udvalgsformændenes møde den Det nye Interreg IV A-program - fremtidsperspektiver for Region Sønderjylland-Schleswigs Kulturog Ungdomspulje Mødet den Fælles møde med faggruppen SpoReg Nyt fra Interreg IV Følgeprojekt til People to People Tema for Kulturpris 2008: aktivering (projekter, som involverer mennesker, der ellers ikke beskæftiger sig med kultur) Mødet den Præsentation af arbejdet i Kulturbüro Flensburg Handlingsplan til markedsføring af Region Sønderjylland-Schleswig som én fælles kulturregion Ansøgning vedrørende følgeprojektet til People to People "Kulturbro" Kulturpris 2008: status og juryens sammensætning Sprogkursus for udvalgene 5. People to People (Ungdoms- og Kulturpuljen) Gennem puljen skal der kunne ydes støtte til mindre og mellemstore projekter inden for områderne kultur, ligestilling, ungdom/børn, sport og sprog, hvor aktørerne af forskellige grunde ikke selv ville have mulighed for at gennemføre projekter inden for rammerne af Interreg. Mikroprojekterne skal være møntet på at fremme det folkenære samarbejde over grænsen og øge kendskabet til forholdene i grænseregionen samt kultur og sprog på den anden side af grænsen. Den brede vifte af projekter skal sikre en stor varieret modtagergruppe samt direkte involvering af et stort antal af aktører (forbund, foreninger, skoler, borgersammenslutninger og ildsjæle). Projektet skal: - fremme det direkte møde over grænsen i overensstemmelse med intentionen bag dannelsen af Region Sønderjylland-Schleswig; - gennem sociokulturelle aktiviteter gøre opmærksom på den vifte af tilbud, der er i den dansk-tyske grænseregion; - være med til at øge interessen for nabolandet og dets befolkning; - formidle et billede af Regionen som et attraktivt sted at bo både indadtil og udadtil; - formidle viden om traditioner, fælles kulturarv, historiske og kulturelle særegenheder på begge sider af grænsen og udvikle forståelse for disse; - fremme kendskabet til naboens sprog og interessen for tosprogethed; - styrke de sproglige og kulturelle forudsætninger for en større grænseoverskridende mobilitet; - udvikle tolerance og rummelighed. 10

11 Anne-Mette Olsen/hendes vikar Evelyn Holoch og Alexander Roeder har stået for forberedelsen, gennemførelsen og konceptet, og de har også ydet hjælp i forbindelse med projektansøgninger. Samlet set har projektledelsen fået kendskab til presseomtale i 87 tilfælde i 2007, hvor støttede mikroprojekter blev nævnt direkte, dvs. at der var tale om medievirksomme anliggender for borgerne i Regionen. Arrangørerne bliver gjort opmærksom på, at de i forbindelse med alle former for publikationer og pressemeddelelser skal nævne Region Sønderjylland-Schleswig og medfinansieringen gennem Interreg III A, hvilket dog ikke altid garanterer, at det bliver nævnt i den pågældende presseomtale. Delprojekterne har ikke kun været til gavn for Regionens egne borgere, men er også kommet turister til gode. I et langsigtet perspektiv skal de afholdte aktiviteter være med til at formidle et positivt billede af Regionen. Alle ansøgninger blev indsendt og behandlet i People to People-projektet blev afsluttet den 31. oktober Følgende projekter blev støttet i 2007: 5.1 Folk Baltica 2007 Folk Baltica vil også løbe af stabelen i Allerede i 2005 og 2006 udviklede festivalen sig til at være et highlight med en uvurderlig værdi for Regionen. Internationalt kendte navne fra den nordiske, baltiske og tyske folkscene vil optræde og understrege Region Sønderjylland-Schleswigs betydning som bindeled mellem Europa og Norden. Der blev bevilget DKK / allerede i Kids on Wheels Projektet indeholder fælles brug af en skatehal og fælles arrangementer som julehygge, BMX-workshopper for unge, workshopper for børn og udflugt til Hamborg. Der blev bevilget DKK / allerede i Projektet løber frem til sommeren Skoleidrætsdag 2007 Det er et helt konkret mål med projektet at give de deltagende elever mulighed for at lære en partnerklasse fra den anden side af grænsen at kende, så de kan kommunikere med hinanden og lærerne kan udveksle informationer og erfaringer. Skoleidrætsdagen havde deltagelse af ca. 900 elever fra begge sider af grænsen, som dystede mod hinanden i blandede dansk-tyske hold. Kommunikationen vil her være langt vigtigere end selve konkurrenceelementet. Der blev bevilget DKK / allerede i Skoleidrætsdagen blev afholdt den i Slesvig. 5.4 Dansk - tysk ungdomscamp 2007 Målgruppen er unge fra idrætsforeninger mellem 12 og 15 år og deres foreningsformænd og afdelingsledere fra begge sider af grænsen. Kreissportverband Schleswig-Flensburg stiller vederlagsfrit sin "Hvide Teltby" på øen Sild til rådighed. Projektledelsen ligger i hænderne på SpoReg ("Sport i Regionen"). Man agter at rekruttere deltagerne især med henblik på at etablere kontakter mellem idrætsfolk fra begge sider af grænsen. Af de hen ved 140 unge og 60 forenings- og afdelingsledere kommer halvdelen fra hver sin side af grænsen. Teltbyen ligger kun 500 m fra Vesterhavet. Den består af 24 telte, man bor i, og en række telte, som opfylder forskellige andre funktioner. Der blev bevilget DKK / allerede i Projektet fandt sted i perioden BørneKunstFestival 2007 Fire danske og fire tyske skoler har i fælles workshopper og under vejledning af en dansk og en tysk kunstner forberedt udstillinger af deres værker på Glücksburg Slot og på Sønderborg Slot. Der blev bevilget DKK / allerede i

12 5.6 Besøg 2 Projektet omfatter dansk-tyske kunstudstillinger i Kiel og Sønderborg med i alt otte danske og otte tyske kunstnere. Der blev bevilget DKK / allerede i Projektet blev afsluttet i Fodfolk Der optages en film om "inline-skating". En gruppe på 10 unge fra begge sider af grænsen har lavet en række videoklip på forskellige skateranlæg i Danmark og Tyskland, som så er blevet klippet sammen til en film. Projektet har bl.a. fremmet udvekslingen mellem inline-entusiaster på tværs af landegrænsen og tosprogetheden. Der blev bevilget DKK / allerede i Den dansk-tyske lærerforenings lærerkonference Formålet med dette todagesmøde arrangeret af den dansk-tyske lærerforening er at udveksle undervisningserfaringer og -idéer hen over grænsen, at skabe og uddybe grænseoverskridende kontakter, at drøfte computerbaseret undervisning i begge skolesystemer og at beskæftige sig med "landeskunde" med særlig fokus på ungdomskulturen. Der deltog 18 lærere i konferencen, som fandt sted den 23. og 24. februar 2007 i Haderslev. Der blev bevilget DKK / allerede i Film "Husby" Projektindholdet er at lave en film for børn og unge, som indspilles på "Husby Danske Skole". Skolens elever er skuespillerne i denne film, som følger børnenes hverdag på skolen og samtidig fortæller en historie. I alt medvirkede der 60 personer i filmprojektet. Filmen "Husby" havde premiere i Berlin i februar I maj 2007 blev filmen vist i Gloria Biograf i København. Desuden er filmen løbende blevet indsendt til internationale filmfestivaler og blev bl.a. vist på Nordiske Filmdage i Lübeck, Up and Coming Filmfestivalen i Odense og Flensburger Kurzfilmtage. Der blev bevilget DKK / allerede i Dansk-tysk skoleprojekt II Foreningen Mobile e.v. Atzbüll, som er ved at forberede etableringen af en Montessoriskole, og Realskole Skærbæk gennemfører i dette projekt to gensidige besøg. Formålet er på den ene side en erfaringsudveksling mellem de voksne og lærerne og på den anden side mødet børnene imellem. Man vil bygge videre på de forudgående arrangementer, fordybe relationerne og fremme netværksdannelse. Man har besøgt vikingelandsbyen i Hedeby og har haft et fælles juletræf i Skærbæk. Der blev bevilget DKK / allerede i Kulturpuljen 2007 Da følgeprojektet til People to People først kan realiseres i 2008, blev den dansk-tyske kulturpulje oprettet for de resterende måneder (1. november til 31. december 2007), så der fortsat kan ydes støtte til grænseoverskridende projekter. 12

13 Følgende projekter blev støttet i 2007: 6.1 Nordisk Informationskontor: forfatterturné og temadag I anledning af Nordisk Informationskontors 10-års-jubilæum blev der i november gennemført en temadag med fokus på mindretallene i Norden og en forfatterturné med Lars Sund. Forfatterlæsningerne fandt sted på begge sider af grænsen og foregik både på dansk og tysk. Den nordiske temadag, der fandt sted den 17. november i Flensborg, bød på politiske emner, debatter og kulturelle indslag, bl.a. ved islandske kunstnere. Tilskuddet var på DKK / Haus und Hof Bogen "Haus und Hof in Schleswig und Nordeuropa" er resultatet af et seminar med forskere fra Danmark, Tyskland og Holland på Sønderborg Slot. Baggrunden er en grænseoverskridende og tværfaglig diskussion om de særlige gårdtyper i grænselandet, det gamle hertugdømme Slesvig. Bogen er udgivet af Museum Sønderjylland og Landbohistorisk Selskab. Bogen foreligger på tysk med resuméer på dansk. Tilskuddet var på DKK / Prof. Dr. ABC Formålet med projektet var at skabe begejstring for at lære sprog allerede i børnehavealderen. "Professoren", der optræder som klovn, besøgte fire danske og tyske børnehaver to gange, og med sig havde han masser af spændende ting og sager. Et stykke tid i forvejen sendte "professoren" nogle breve, hvor han bebudede sin sprogekspedition, så børnene kunne forberede sig. Også forældrene blev inddraget i forberedelserne: Alle skulle finde en sang, man kan synge og lege med på både dansk og tysk. Da de besøgte hinanden anden gang (en tysk og en dansk børnehave) fandt de så sammen frem til "Mester Jakob", som findes på begge sprog. Tilskuddet var på DKK / Kulturelt rammeprogram i forbindelse med Region Sønderjylland-Schleswigs 10- års-jubilæum I anledning af Region Sønderjylland-Schleswigs 10-års-jubilæum blev der afholdt en jubilæumsfest den 8. oktober i Alsion. Med diverse kulturelle indslag som ramme blev der givet et tilbageblik på udviklingen i Region Sønderjylland-Schleswig samt bud på perspektiverne for det grænseoverskridende samarbejde. Det kulturelle rammeprogram bestod bl.a. af udstillinger af forskellige projekter, som er blevet til ved hjælp af Region Sønderjylland-Schleswig, eller som den har taget initiativ til, ringriddere ved indgangen til Alsion, højtlæsning af dansk-tyske historier og musik ved gruppen Mobago. Tilskuddet var på / DKK Ungdomsforum en (inter-)kulturel festival Ungdomsforum 2007 var et todages fællesarrangement for danske og tyske skoleelever den 12. og 13. november på Jugendhof Knivsberg i Rødekro. På programmet stod workshopper, foredrag og en stor fællesaften. Arrangementet er blevet en tradition i Regionen, og Ungdomsforum har allerede ført til dannelse af netværk for skoler og lærere, hvor der i stigende grad samarbejdes hen over grænsen. De deltagende skoler har hhv. dansk eller tysk som fremmedsprog. Ungdomsforum var således en glimrende platform for de unge til at kommunikere på fremmedsproget. Der deltog 64 elever og otte lærere. Tilskuddet var på DKK /

14 6.6 Projekt Vadehav - fisk og fiskeri Det grænseoverskridende undervisningsprojekt med ekskursioner fandt sted i samarbejde mellem eleverne fra 8. klasse på Realschule Niebüll og Bredebro Skole. Begge skoleklasser, i alt 68 elever og seks lærere, mødtes tre dage på Rømø i september. Her blev der gennemført Vadehavssafarier til sælbankerne, fugleekskursioner og kulturhistoriske ekskursioner. Projektet styrkede de interkulturelle og sociale forbindelser mellem deltagerne, og der blev dannet et netværk med henblik på at videreføre arbejdet. Der er planlagt et følgeprojekt i foråret Tilskuddet var på DKK / Dansk-tysk børneteaterfestival 2008 Den dansk-tyske børneteaterfestival skal omfatte danske og tyske teaterforestillinger på begge sider af grænsen og en dansk-tysk workshop og et dansk-tysk seminar. Der er planlagt 50 forestillinger i Region Sønderjylland-Schleswig koncentreret omkring Flensborg og Haderslev. Teaterforestillingerne henvender sig primært til aldersgruppen 4-16 år. Hver forestilling bliver spillet på begge sider af grænsen, og formiddagsforestillingerne vil være gratis for skoleklasser. Tilskuddet var på DKK / Schauspiel Mensch 2007 Projektugen om film for mennesker med og uden handicap fandt sted ved Østersøen i august. Det gensidige møde hen over grænsen skulle være med til at udvide horisonten, fremme kreativiteten og gøre opmærksom på nye muligheder for handicappede og ikke-handicappede at leve sammen på. Tilskuddet var på DKK / 1.000, der skulle bruges til danske undertekster. 7. Faggrupper/projektgruppe 7.1 Faggruppen Sprog og interkulturel forståelse Anne-Mette Olsen/hendes vikar Evelyn Holoch koordinerede møderne i faggruppen Sprog og interkulturel forståelse. Faggruppen består af repræsentanter for forskellige uddannelsesinstitutioner, skoler og universiteter og beskæftiger sig med udbredelsen af dansk og tysk i Region Sønderjylland-Schleswig. Faggruppen er et vigtigt netværk, hvor der bliver udviklet idéer til grænseoverskridende projekter og udvekslet erfaringer. Faggruppens medlemmer spillede en vigtig rolle i forbindelse med planlægningen og gennemførelsen af "BørneKunstFestival 2007", "Europaklassen" (Niebüll-Tønder) og aktion "Grenzenlos! Grænseløs!", der finder sted i Faggruppen SpoReg Faggruppen består af repræsentanter for idrætsorganisationerne på begge sider af grænsen. Faggruppens møder tager på den ene side sigte på gensidig orientering og på at invitere hinanden til idrætsarrangementer. På den anden side er sigtet også at udvikle idéer og gennemføre grænseoverskridende aktiviteter. Faggruppen arrangerede, som det er tilfældet hvert år, for sjette gang Skoleidrætsdagen 2007 den 6. september i Slesvig. Der deltog ca. 900 elever fra begge sider af grænsen i arrangementet. Desuden blev den dansk-tyske ungdomscamp på Sild afholdt for anden gang i perioden juli 2007 med omkring 200 deltagere. 14

15 Den blev der afholdt et fælles møde med Udvalget for kultur, kontakt og samarbejde med henblik på gensidig orientering. 7.3 Faggruppen Ungdomsforum Faggruppen Ungdomsforum består af lærerne fra de otte skoler, der deltager i Ungdomsforum. Også i 2007 stod Anne-Mette Olsen/hendes vikar Evelyn Holoch og Alexander Roeder i samarbejde med faggruppens medlemmer bag arrangementet, der fandt sted den november på Jugendhof Knivsberg. Elever og lærere mødes hvert år skiftevis på den danske og den tyske side af Region Sønderjylland- Schleswig, hvor de på et todagesseminar drøfter fælles emner, uddyber kontakterne og tilrettelægger det videre samarbejde mellem lærerne. I år beskæftigede man sig med dans (danske og tyske folkedanse), drama (kropssprog og interpretation), dialekter i Regionen og danske og tyske kortfilm. Deltagerne forbereder sig intensivt via internet i forvejen. 7.4 Faggruppen Kultur Anne-Mette Olsen/hendes vikar Evelyn Holoch og Alexander Roeder deltog i møderne i faggruppen Kultur. Denne faggruppe har den vigtige funktion at vurdere ansøgningerne til Kulturpuljen og komme med anbefalinger til de ansvarlige udvalg. I faggruppen sidder der fagfolk inden fra kulturområdet, der ligger inde med den nødvendige viden og har kontakter til potentielle ansøgere. Dette bidrager til at sikre kvaliteten i ansøgningerne til Kulturpuljen. Endvidere udgør faggruppen et vigtigt grænseoverskridende netværk, hvor der bliver udvekslet idéer og erfaringer. I 2007 beskæftigede faggruppen Kultur sig bl.a. med udvælgelse af forskellige grænseoverskridende kulturprojekter med henblik på tilskud fra Kulturpuljen, ansøgning om et Interreg-projekt som følgeprojekt til People to People ("Kulturbro) samt forslag og prioriteringer i forbindelse med Kulturpris Faggruppen Beredskab Møderne i faggruppen Beredskab blev koordineret af Peter Hansen og Evelyn Holoch. I løbet af foråret 2007 blev der afholdt to møder på Regionskontoret Sønderjylland-Schleswig, hvor behovet for et tættere grænseoverskridende samarbejde mellem brandværnene blev diskuteret. For at finde ud af, hvilke former for dansk-tysk samarbejde der allerede findes på brandværnsområdet, blev der foretaget en spørgeskemaundersøgelse på begge sider af grænsen, der viste, at der ganske vist findes nogle netværk, men at de skal udbygges. Den 20. oktober blev der afholdt en konference om dansk-tysk beredskabssamarbejde i Slesvig. Formålet med konferencen var at lære hinanden at kende og fastlægge prioriteter for samarbejdet. I workshopper blev der drøftet muligheder, ønsker og behov på forskellige områder i mindre grupper. Endvidere blev der afholdt et møde om dansk-tysk ungdomsbrandværnssamarbejde. 7.6 Projektgruppen "Grenzenlos! Grænseløs!" Som led i Region Sønderjylland-Schleswigs sprogkampagne, som havde stor succes med projekterne "Tag der dänischen Sprache", "Tysk på en uge", Prof. Dr. ABC og BørneKunstFestivalen i 2006, blev der i 2007 sat fokus på en stort anlagt grænseoverskridende aktion. Projektgruppen består af medlemmer af faggruppen Sprog og interkulturel forståelse, interesserede aktører fra de sidste aktioner og repræsentanter fra medierne på begge sider af grænsen. Baggrunden for aktionen er interessen for at fremme dansk og tysk og bringe mennesker fra begge sider af grænsen sammen. Arrangementet skal finde sted i indkøbscentret Flensburg Galerie i den indre by i Flensborg. Målgruppen er således ikke kun børn og unge, men også forbipasserende. Det brede fokus søges opnået gennem målrettede aktiviteter for skoleklasser og børnehavegrupper samt informationsstande for forbipasserende. Aktionen skal finde sted den 10. og 11. april

16 8. Infocenter Infocenter har eksisteret siden den 1. august 2004 og fyldte således tre år den 1. august Da projektet udløb, besluttede de politisk ansvarlige i Region Sønderjylland-Schleswig, at Infocentret på grund af sin enorme succes skal integreres i Regionskontoret som en permanent institution. Medarbejderne kan således fortsat benytte de erhvervede kompetencer i det grænseoverskridende samarbejde i Regionen. I løbet af 2007 har Infocentret stået bag mange aktiviteter, der bidrager til at åbne det grænseoverskridende arbejdsmarked yderligere og præsentere Region Sønderjylland-Schleswig som en aktiv og enestående region med en særlig viden om nabolandet. Det er lykkedes at åbne grænsen, særligt fra det tyske til det danske arbejdsmarked. Det skyldes på den ene side den store ledighed i Tyskland og manglen på arbejdskraft i Danmark, og på den anden side også det bedre kendskab til forholdene i det andet land, ikke mindst som følge af Infocenters rådgivningsvirksomhed. Aktiviteter 2007 Rådgivning af grænsependlere, virksomheder og institutioner med spørgsmål om grænseoverskridende emner udgjorde også i 2007 både i projektperioden og efter implementeringen i Regionskontoret Infocentrets hovedvirksomhed. I tilfælde har borgere samt 630 virksomheder og institutioner modtaget rådgivning, idet spørgsmål er blevet besvaret direkte, der er iværksat videregående undersøgelser samt henvist til kompetente netværkspartnere. 283 af disse rådgivningssamtaler har fundet sted i Flensborg, Leck og Aabenraa. Rådgivningstallet steg kontinuerligt, for behovet er vokset, grænsen er ikke længere en uovervindelig hindring på arbejdsmarkedsområdet. Der er afholdt 79 arrangementer (seminarer, konferencer og foredrag) med deltagere. Infocentret har været omtalt ca. 169 gange i medierne og andre publikationer. For at opnå en endnu større bekendthedsgrad, er informationsbrochuren blevet opdateret og fordelt via multiplikatorer, rådsøgende og institutioner Til brug for rådgivningen er flyers med en adressesamling samt en tjekliste blevet opdateret. PR-arbejdet førte til 2 tv-indslag, radioomtale i adskillige tilfælde samt diverse presseartikler. Det løbende PR-arbejde bestod i beretningsåret 2007 af følgende aktiviteter: udarbejdelse af pressemeddelelser, som førte til ca. 20 interviews, 1 tv-interview, 1 direkte indslag fra en "Lang rådgivningsaften" den på TV-Syd, medvirken på en avisserie, offentliggørelse af nyheder på Region Sønderjylland-Schleswigs hjemmeside og på portalen pendlerinfo.org. Infocentrets medarbejdere har taget initiativ til danskkurser, stået bag en reklamekampagne ved hovedindfaldsvejen til Danmark, var gæster ved en foredragsrække hos Start up West, mødtes med Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Industri, intensiverede samarbejdet med erhvervsjuniorerne, skattehjælp og skattemyndighederne på begge sider af grænsen, mødtes med Sprogfokus og tog ud på virksomheder. Infocentret plejede kontakt til den tværministerielle arbejdsgruppe under ledelse af de to politikere Kim Andersen, MF, og Franz Thönnes, departementschef i det tyske ministerium for beskæftigelse og sociale anliggender. Her fremlagde man problemerne og anmodede om at få dem bearbejdet hurtigt. Den tværministerielle arbejdsgruppe viste sig at være meget gavnlig, da den sikrede en hurtig behandling også på tværs af ministerierne. I forbindelse med afslutningsarrangementet den blev der givet et tilbageblik på projektforløbet. 16

17 Den afholdt Infocentret sammen med de to grænsependlerforeninger og Slesvigske Parti et grænsependlerseminar om skat på Regionskontoret i Padborg. Seminaret havde 197 deltagere. Følgende aktiviteter skal fremhæves: Fælles foredrag med Skattecenter Tønder om selvangivelse med 231 deltagere Deltagelse i åbenthusarrangement hos Theodor-Schäfer-Werkes i Husum med en messestand og rådgivning Deltagelse i Eures-udvandringsmøde i Frankfurt a.m. Messestand og rådgivning på Hamborgs lægeforenings messe og på Sygehus Sønderjylland i samarbejde med Sønderborg og Aabenraa Kommune Fire "Lange rådgivningsaftener" sammen med Eures-T, hvor i alt 204 personer blev rådgivet og med et direkte indslag på TV Syd Deltagelse på messen "Nordjob" i Flensborg to dage i maj/juni Infocentret står for den indholdsmæssige del af en ugentlig serie om grænsependlerspørgsmål i dagblade udgivet af Schleswig-Holsteinischer Zeitungsverlag Der foreligger stadigvæk ikke noget pålideligt talgrundlag at vurdere grænsependlertallet på, men en undersøgelse foretaget i perioden august-oktober 2007 blandt alle 98 danske kommuner har vist, at antallet af grænsependlere er øget til ca Siden Infocentret startede sit virke i 2004, er antallet af grænsependlere steget enormt. Det hænger som nævnt frem for alt sammen med en forskellig arbejdsmarkedssituation i Danmark og Tyskland, men sikkert også med muligheden for at få kyndig rådgivning om forskellene på dansk og tysk side. Afslutningsvis skal det nævnes, at Infocentret også i 2007 har bidraget væsentligt til profileringen af Region Sønderjylland-Schleswig. Infocentret hjælper, hvor det kan, er en neutral instans, og både arbejdstagere og arbejdsgivere benytter det som oplysningskilde. 9. Regionskontor 9.1 Region Sønderjylland-Schleswigs 10-års-jubilæum I september 2007 kunne Region Sønderjylland-Schleswig se tilbage på 10 års grænseoverskridende samarbejde. I anledning af jubilæet blev der udgivet en jubilæumsbrochure, hvor forskellige aktører, som var med til at opbygge Region Sønderjylland-Schleswig og har fulgt den i de seneste 10 år, giver et tilbageblik, beretter om den ikke helt lette start for det grænseoverskridende samarbejde og om situationen i dag. I den 40 siders store jubilæumsbrochure, der kom i et oplag på eksemplarer, kan man også finde artikler om Infocentret og nogle af Regionskontorets projekter samt partnernes mål og hilsener. I jubilæumsbrochuren passerer de sidste 10 år revy for både involverede og dem, der interesserer sig for Region Sønderjylland-Schleswig. 9.2 Jubilæumsfesten den 8. oktober i Alsion i Sønderborg Jubilæumsfesten den 8. oktober i Alsion i Sønderborg skulle være jubilæets festlige højdepunkt. Festen blev afholdt i forbindelse med Regionalforsamlingsmødet. Der blev ikke kun set tilbage på Region Sønderjylland- Schleswigs udvikling, men også fremsat nye perspektiver for det grænseoverskridende samarbejde. Der deltog ca. 170 gæster inden for politik, kultur og erhvervsliv i festen. Jens Andresen bød gæsterne velkommen og understregede, at der er forskelle, og at man ved, hvor de ligger, men at de ikke er en hindring for samarbejdet. Arbejdet startede først reelt nu med de nye partnere i Region Sønderjylland-Schleswig. "Vi er noget helt specielt, fordi vi er grænsenære og grænseoverskridende samtidig - i en europæisk sammenhæng er vi temmelig enestående på grund af vores natur, befolkning og beliggenhed mellem Skandinavien og Mellemeuropa", sagde Jens Andresen. 17

18 opfordrede til at realisere de store fremtidsperspektiver for grænseregi Jørgen Mads Clausen foreslog en innovativ tænketank for Regionen for opgaver for en sådan tænketank vil være at forbedre idéer, så de kan Den slesvig-holstenske Europaminister, Uwe Döring, og bestyrelsesformand i Danfoss, Jørgen Mads Clausen,, Uwe Döring, var og inviteret bestyrelsesformand som festtalere. i Danfoss, Jørgen Mads Clausen, Uwe Döring roste i sin tale Infocentrets og Regionskontorets arbejde, som står bag sprogkampagnen. Han s og Regionskontorets fremhævede arbejde, også de som to står mindretals bag sprogkampagnen. rolle, som han betegnede Han som "brobyggere og impulsgivere". Han le, som han betegnede appellerede som til aktørerne "brobyggere elimineres. i Region og impulsgivere". Sønderjylland-Schleswig Han om at gøre brug af støttemidlerne fra delstaten erjylland-schleswig Slesvig-Holsten om at gøre og udvikle brug af spændende støttemidlerne og fra fremtidsorienterede delstaten projekter. Uwe Döring gjorde det klart, at og fremtidsorienterede grænsen mellem projekter. Danmark Uwe Döring og Tyskland gjorde efter det hans klart, mening at vil spille en stadig mindre rolle med tiden. Han efter hans mening opfordrede vil spille til at en realisere stadig de mindre store rolle fremtidsperspektiver med tiden. Han for grænseregionen. tidsperspektiver Jørgen for Mads grænseregionen. Clausen foreslog en innovativ tænketank for Regionen for "at tænke i slotte". En af de vigtigste ativ tænketank opgaver for Regionen for en sådan for "at tænketank i slotte". vil være En at af forbedre de vigtigste idéer, så de kan sælges til dem, der har midlerne til at re at forbedre virkeliggøre idéer, så dem. kan Mobago. Ifølge sælges Jørgen til dem, Mads der Clausen har midlerne den til dansk-tyske at grænse fire grænser i én: en landegrænse lausen er den mellem dansk-tyske to retsstater, grænse Aftenen fire kulturgrænse, grænser blev sluttet i én: en en sproggrænse landegrænse af med og fællesspisning. en informationsgrænse, som ifølge ham især skal en sproggrænse elimineres. og en informationsgrænse, som ifølge ham især skal Desuden var der et kulturelt rammeprogram, som bl.a. bestod af udstillinger af forskellige projekter, som er gram, som bl.a. blevet bestod til ved af hjælp udstillinger af Region af forskellige Sønderjylland-Schleswig, projekter, som er eller som den har taget initiativ til, ringriddere ved lland-schleswig, indgangen eller som til Alsion, den har højtlæsning taget initiativ af dansk-tyske til, ringriddere historier ved fra bogen "Grænsehistorier" og musik ved gruppen nsk-tyske historier Mobago. fra bogen "Grænsehistorier" og musik ved gruppen Aftenen blev sluttet af med fællesspisning. ing. virkeliggøre dem. Ifølge Jørgen Mads Clausen er den dansk-tyske græn mellem to retsstater, en kulturgrænse, en sproggrænse og en informat Desuden var der et kulturelt rammeprogram, som bl.a. bestod af udstil blevet til ved hjælp af Region Sønderjylland-Schleswig, eller som den h indgangen til Alsion, højtlæsning af dansk-tyske historier fra bogen "Gr Sprogkampagne 9.3 Sprogkampagne Bestyrelsen for Region Sønderjylland-Schleswig ønsker at fremme nabosprogene dansk og tysk i chleswig ønsker grænselandet at fremme ved nabosprogene hjælp af forskellige dansk og initiativer, tysk i så befolkningen bedre kan forstå hinanden, og det initiativer, så grænseoverskridende befolkningen bedre kan arbejdsmarked forstå hinanden, bliver og stimuleret. det liver stimuleret. En evaluering af det grænseoverskridende samarbejde viser, at manglende nabosprogskompetence fortsat nde samarbejde er den viser, vigtigste at manglende barriere for nabosprogskompetence øget grænseoverskridende fortsat samarbejde. nseoverskridende På vegne samarbejde. af Udvalget for kultur, kontakt og samarbejde under Regionalforsamlingen i Region Sønderjyllandkt og samarbejde Schleswig under koordinerer Regionalforsamlingen Regionskontoret i Region Sønderjylland-Schleswig som sekretariat for det Sønderjylland-Schleswig grænseoverskridende som grænseoverskridende sekretariat samarbejde for det sprogkampagnen, arbejdsmarked der skal motivere børn bliver og voksne stimuleret. til at lære gkampagnen, nabosproget. der skal motivere børn og voksne til at lære Protektor for sprogkampagnen på tysk side er Landtagspräsident des Schleswig-Holsteinischen Landtages, side er Landtagspräsident Martin Kayenburg. des Schleswig-Holsteinischen Landtages, Forudsætningen for en vellykket sprogkampagne er, at de forskellige aktører inden for sprog i Regionen kampagne er, trækker at de forskellige på samme aktører hammel inden for at for fremme sprog i kompetencerne Regionen i dansk og tysk. Derfor arbejder man i et netværk me kompetencerne i sprogkampagnen i dansk tysk. bestående Derfor af arbejder forskellige man institutioner, i et netværk skoler, universiteter, mindretallene og foreninger, llige institutioner, der beskæftiger skoler, universiteter, sig med sprog. mindretallene Regionskontoret og foreninger, Sønderjylland-Schleswig med Anne-Mette Olsen/hendes skontoret Sønderjylland-Schleswig vikar Evelyn Holoch spiller med en Anne-Mette ledende og Olsen/hendes koordinerende rolle i forbindelse med idéudviklingen, og koordinerende planlægningen rolle i forbindelse og nabosproget. den praktiske med idéudviklingen, gennemførelse af de forskellige arrangementer. mførelse af de forskellige arrangementer. Bestyrelsen for Region Sønderjylland-Schleswig ønsker at fremme nabo grænselandet ved hjælp af forskellige initiativer, så befolkningen bedre En evaluering af det grænseoverskridende samarbejde viser, at mangle er den vigtigste barriere for et øget grænseoverskridende samarbejde. På vegne af Udvalget for kultur, kontakt og samarbejde under Regiona Schleswig koordinerer Regionskontoret Sønderjylland-Schleswig som se grænseoverskridende samarbejde sprogkampagnen, der skal motivere Protektor for sprogkampagnen på tysk side er Landtagspräsident des S Martin Kayenburg.

19 Som led i sprogkampagnen blev der afholdt følgende arrangementer i 2007: Prof. Dr. ABC Som led i sprogkampagnen har Anne-Mette Olsen taget initiativ til sprogprojektet for børnehavebørn, Prof. Dr. ABC. Projektet har udmøntet sig i et samarbejde med Ulla Jensen fra firmaet Rable, diplompædagog Claus Sax Hinrichs og de deltagende børnehaver. Projektet blev skudt i gang i midten af februar 2006 med 10 børnehaver. Projektet har til formål at motivere børnene til at lære nabosproget i en tidlig alder gennem leg. Der kom så mange positive tilbagemeldinger på projektet fra pædagoger, forældre og børn, at Anne-Mette Olsen/hendes vikar Evelyn Holoch og Claus Sax Hinrichs i efteråret 2007 ringede ud til tredje runde, Prof. Dr. ABC 3, med 4 nye børnehaver. (For nærmere oplysninger henvises til PtP). For 2008 er det planen, at flere børnehaver skal have mulighed for at deltage i Prof. Dr. ABC-projektet. Sønderborg Kommune har afsat / DKK i 2007, så børnehaver fra kommunen kan deltage i Prof. Dr. ABC-projektet. Projektet vil blive planlagt i efteråret 2007 og finde sted i foråret og efteråret Dansk-tysk lærerkonference Den dansk-tyske lærerkonference finder i år sted for tredje gang og er således blevet en tradition i Region Sønderjylland-Schleswig. Konferencen henvender sig primært til danske tysklærere og tyske dansklærere. På konferencen får lærerne tips og inspiration til, hvordan de kan gøre sprogundervisningen spændende. For spændende undervisning er alfa og omega, når børn og unge skal motiveres til at lære dansk og tysk. Den dansk-tyske lærerkonference 2007 fokuserer på grænselandet og nye læringsprincipper i undervisningen. I løbet af kursusdagen får deltagerne inspiration og konkrete forslag til, hvordan nærheden til grænsen kan udnyttes i undervisningen. Dette års lærerkonference har dog ikke kun fokus på sprogundervisningen. Temaet "Grænseland" egner sig også til tværfagligt projektarbejde. Man kan således udforske grænselandets historie på nabosproget eller lære nye ord gennem leg på en udflugt til Danfoss Universe, mens man beskæftiger sig med naturvidenskabelige fænomener. Den dansk-tyske lærerkonference 2007 er organiseret af Regionskontoret Sønderjylland-Schleswig i samarbejde med Center for Undervisningsmidler i Aabenraa, Sprogfokus, IQSH (Institut for Kvalitetsudvikling ved skolerne i Slesvig-Holsten) og Højskolen Østersøen. 9.4 Lederskifte på Regionskontoret Efter næsten fem år som leder af Regionskontoret forlod Andrea Kunsemüller efter eget ønske Regionskontoret ved udgangen af året for at søge nye udfordringer. Andrea Kunsemüller vil bruge fremtiden på at skrive og rejse. Der blev taget officielt afsked med hende den 11. december med ca. 100 indbudte gæster, som i talerne gav udtryk for stor anerkendelse. Som milepæle i hendes arbejde fremhævede Jens Andresen Infocentret, sprogkampagnen for dansk og tysk på de respektive sider af grænsen og samarbejdet mellem erhvervsuddannelsesinstitutioner. Peter Hansen, som hidtil har været projektleder hos Infocentret, bliver ny leder af Regionskontoret pr. 1. januar

20 Aftale om dansk-tysk samarbejde i Region Sønderjylland-Schleswig Aftalen om oprettelse af Region Sønderjylland-Schleswig af , med ændring af , mellem byen Flensburg, Kreis Nordfriesland, Kreis Schleswig-Flensburg på tysk side og Sønderjyllands Amt på dansk side udformes som følger. Stadt Flensburg, Kreis Nordfriesland, Kreis Schleswig-Flensburg på tysk side og Region Syddanmark, Aabenraa Kommune, Haderslev Kommune, Sønderborg Kommune og Tønder Kommune på dansk side efterfølgende benævnt som aftalens parter, indgår efter beslutning i de respektive politiske forsamlinger (Flensborg rådsforsamling / Ratsversammlung Flensburg, Kredsdagene / Kreistage i Nordfriesland og Schleswig-Flensburg og Regionsråd Syddanmark og de kommunale repræsentationer i kommunerne Aabenraa, Haderslev, Sønderborg og Tønder) følgende aftale: Præambel Partnerne danner en europæisk region, der udgør grundlaget for et intensivt og langsigtet samarbejde med det formål at styrke udviklingen i den samlede grænseregion samt at styrke regionen i europæisk sammenhæng og i forhold til omgrænsende regioner. Aftalen er indgået med ligeberettigelsen og respekten for hver sides særlige kulturelle egenart og selvstændighed som samarbejdsprincipper. Heraf følger, at beslutninger i organisationen skal træffes i principiel enighed. Det europæiske Charter for Grænseregioner og grænseoverskridende Regioner, som vedtaget af De europæiske grænseregioners Arbejdsfællesskab den 1. december 1995, udgør idegrundlaget for samarbejdet og udviklingen i regionen. 1 Navn Beliggenhed Den europæiske Region omfatter det geografiske område, der afgrænses af Stadt Flensburg, Kreis Nordfriesland, Kreis Schleswig-Flensburg og Aabenraa kommune, Haderslev kommune, Sønderborg kommune og Tønder kommune og benævnes Region Sønderjylland-Schleswig. Regionen har sæde, hvor aftalens parter har besluttet at placere organisationens sekretariat. 2 Mål og midler Målet med samarbejdet i regionen er at fremme udviklingen i regionen samt at skabe nærmere kontakt mellem befolkning, erhvervsliv og organisationer på begge sider af grænsen og i øvrigt intensivere samarbejdet hen over grænsen. Regionen vil i europæiske sammenhæng optræde som en helhed. Midler til at fremme målet er især: a) At fremme befolkningens levevilkår, herunder ligestilling mellem mænd og kvinder, især gennem fælles foranstaltninger til støtte for erhvervsudviklingen, uddannelsesforholdene og bekæmpelse af ledigheden i regionen. b) At fremme det erhvervspolitiske og arbejdsmarkedspolitiske samarbejde hen over grænsen, at udveksle viden, herunder på det teknologiske område og at etablere informationssystemer med oplysninger fra hele regionen. c) At fremme samarbejdet på det kulturelle område. d) At samarbejde om kontakt og udveksling mellem forskellige befolkningsgrupper f.eks. inden for erhverv, videnskab, kultur, idræt og ungdom under former, der i særlig grad fremmer den gensidige forståelse og kendskabet til hinanden. e) At fremme kendskabet til sproget på den anden side af grænsen med det mål, at enhver kan anvende og blive forstået på sit eget sprog. f) At fremme samarbejdet inden for sundheds- og socialområdet. g) At bevare og forbedre miljøet. h) At fremme udviklingen i landdistrikter. i) At udbygge og tilpasse infrastrukturen til grænse- og regionaltrafikkens særlige behov. j) At udvikle en koordineret grænseoverskridende egnsplanlægning. k) At samarbejde om kystsikring og redningsvæsen samt bekæmpelse af brand og følger af alvorlige katastrofesituationer. l) At fjerne hindringer og barrierer i samarbejdet, herunder at bidrage til løsning af grænsependleres særlige problemer. m) At støtte ideen om europæisk samarbejde og international forståelse. 3 Rettigheder og forpligtelser 1. Hver side underlægges den nationale lovgivning i eget land og respekterer de retslige forhold hos den anden part. 20

Danmarks fjerde rapport. i henhold til. den europæiske pagt om. regionale sprog eller mindretalssprog

Danmarks fjerde rapport. i henhold til. den europæiske pagt om. regionale sprog eller mindretalssprog Danmarks fjerde rapport i henhold til den europæiske pagt om regionale sprog eller mindretalssprog Marts 2014 1 Indledning Danmark ratificerede den 8. september 2000 den europæiske pagt om regionale sprog

Læs mere

Grænseoverskridende erhvervsstrategi. for Region Sønderjylland - Schleswig. Udkast til diskussion

Grænseoverskridende erhvervsstrategi. for Region Sønderjylland - Schleswig. Udkast til diskussion Grænseoverskridende erhvervsstrategi for Region Sønderjylland - Schleswig Udkast til diskussion Aabenraa, januar 2005 Grænseoverskridende erhvervsstrategi for Region Sønderjylland Schleswig Udarbejdet

Læs mere

FÅ DAGE TIL AFGØRELSEN

FÅ DAGE TIL AFGØRELSEN August 2012 Sønderborg med Sønderjylland-Schleswig kandidatur FÅ DAGE TIL AFGØRELSEN COUNTRYSIDE METROPOLIS Hvad kan kulturhovedstaden føre til? side 5 Vi skal mødes, udvikle vores verden og os selv, side

Læs mere

Local Evaluation 21 Nyt selvevalueringsværktøj

Local Evaluation 21 Nyt selvevalueringsværktøj Nyhedsbrev nr. 42 Juni 2004 Local Evaluation 21 Nyt selvevalueringsværktøj til det lokale Agenda 21-arbejde Local Evaluation 21 er et nyt redskab til selvevaluering til amter og kommuner i forbindelse

Læs mere

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge KL 2012 1 Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge // Uddannelsesparathedsvurdering // Forløb til ikke-uddannelsesparate // Vejledning

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

Projekt. Pontifex Brobygger

Projekt. Pontifex Brobygger Projekt Pontifex Brobygger Midtvejsevaluering Juni 2012 Gerd Battrup Institut for Grænseregionsforskning, Syddansk Universitet Alsion 2, 6400 Sønderborg Indhold Resume... 2 1. Om evalueringen... 6 1.1

Læs mere

Årsrapport 2010. 2007-2013 2007CB163PO057 Årsrapport 2010

Årsrapport 2010. 2007-2013 2007CB163PO057 Årsrapport 2010 2007-2013 2007CB163PO057 Årsrapport 2010 1 Indholdsfortegnelse 1 Generelle data... 4 1.1 De strategiske mål for programmet...5 2 Oversigt over gennemførelsen af det Operationelle Program... 11 2.1 Resultater

Læs mere

SSF s hovedstyrelsesmøde

SSF s hovedstyrelsesmøde PROTOKOL over (1/2015) SSF s hovedstyrelsesmøde tirsdag den 27. januar 2015, kl. 19.00, på Flensborghus, Norderstr. 76, Flensborg Delegerede: Andre: Afbud: Protokolfører: Nadine Baumann-Petersen, Annemarie

Læs mere

LANDSBYER PÅ FORKANT - EN MODEL TIL KOORDINERET SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER OG LANDSBYOMRÅDER FÆLLES UDVIKLINGSKULTUR PLATFORM TIL SAMARBEJDE

LANDSBYER PÅ FORKANT - EN MODEL TIL KOORDINERET SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER OG LANDSBYOMRÅDER FÆLLES UDVIKLINGSKULTUR PLATFORM TIL SAMARBEJDE LANDSBYER PÅ FORKANT - EN MODEL TIL KOORDINERET SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER OG LANDSBYOMRÅDER BORGERE FÆLLES UDVIKLINGSKULTUR PLATFORM TIL SAMARBEJDE UDVIKLINGSTILTAG Grontmij A/S i samarbejde med Ekstrakt

Læs mere

Grænsennr. 2 april 2008

Grænsennr. 2 april 2008 Grænsennr. 2 april 2008 SPROGDEBAT Advarselslamperne er så småt begyndt at blinke side 4 Overskud på engelsk? side 7 Jeg har flere modersmål side 10 Sprog til tiden side 12 GRÆNSEFORENINGEN for en åben

Læs mere

Årsrapport 2011 2007-2013 2007CB163PO057

Årsrapport 2011 2007-2013 2007CB163PO057 2007-2013 2007CB163PO057 Årsrapport 2011 1 Indholdsfortegnelse 1 Generelle data... 4 1.1 De strategiske mål for programmet... 4 2 Oversigt over gennemførelsen af det Operationelle Program... 9 2.1 Resultater

Læs mere

Indholdsfortegnelse...1. Indledning...2. Videnscentrene...2 Forskning...2

Indholdsfortegnelse...1. Indledning...2. Videnscentrene...2 Forskning...2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Videnscentrene...2 Forskning...2 Videnscenterfunktion om Sociale Indsatser ved Seksuelle Overgreb mod børn, SISO...4 Team for Seksuelt Misbrugte

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE

PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE Endelig afrapportering af PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD 3 2. METODE, DISPOSITION SAMT STYREGRUPPENS SAMMENSÆTNING OG

Læs mere

2007-2014 2007CB163PO057

2007-2014 2007CB163PO057 2007-2014 2007CB163PO057 Årsrapport 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Generelle data... 4 1.1 De strategiske mål for programmet... 5 2 Oversigt over gennemførelsen af det Operationelle Program... 10 2.1 Resultater

Læs mere

Årsberetning DANSK FOLKEOPLYSNINGS SAMRÅD

Årsberetning DANSK FOLKEOPLYSNINGS SAMRÅD Årsberetning 2007 DANSK FOLKEOPLYSNINGS SAMRÅD Årsberetning 2007 Dansk Folkeoplysnings Samråd Gl. Kongevej 39 E, 2. tv.,1610 København V Tlf: 33 15 14 66 dfs@dfs.dk - www.dfs.dk INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Bestyrelsens

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

Sproglærerforeningens Den 14. april 2012

Sproglærerforeningens Den 14. april 2012 Sproglærerforeningens Den 14. april 2012 Generalforsamling Iflg. foreningens vedtægter skal formanden, fagudvalgene, landskasserer, redaktør og forretningsfører aflægge deres beretninger/regnskaber og

Læs mere

EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING

EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING 9 lokalområders samarbejde om en aktiv bevillingspolitik 2011 Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af COWI A/S Evaluering Ansvarlig udskænkning 9 lokalområders samarbejde om

Læs mere

SydSLeSvigSK FORening PROTOKOL. SydSleSvigSk ForeningS 33. landsmøde 14. november 2009 i HuSum

SydSLeSvigSK FORening PROTOKOL. SydSleSvigSk ForeningS 33. landsmøde 14. november 2009 i HuSum SydSLeSvigSK FORening 2009 2009 PROTOKOL SydSleSvigSk ForeningS 33. landsmøde 14. november 2009 i HuSum Protokol over Sydslesvigsk Forenings Landsmøde den 14. november 2009 på Husumhus i Husum 1 Dagsorden:

Læs mere

Lokal udviklingsstrategi for LAG Skive - Viborg. under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020

Lokal udviklingsstrategi for LAG Skive - Viborg. under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 Lokal udviklingsstrategi for LAG Skive - Viborg under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 December 2014 1 Indledning og praktiske oplysninger: Ved lokalstyret udvikling tager lokale aktører

Læs mere

Undervisning og forskning, kultur, børn og unge

Undervisning og forskning, kultur, børn og unge sektorprogram Undervisning og forskning, kultur, børn og unge Islands formandskab i Nordisk Ministerråd 2014 undervisning og forskning, kultur, børn og unge islands formandskab 2014 1 Undervisning og forskning,

Læs mere

THIRD REPORT SUBMITTED BY DENMARK PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

THIRD REPORT SUBMITTED BY DENMARK PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES Strasbourg, 30 March 2010 ACFC/SR/III(2010)004 /Dannish language version/ THIRD REPORT SUBMITTED BY DENMARK PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL

Læs mere

Mobilitetsbarrierer på det dansk-tyske arbejdsmarked

Mobilitetsbarrierer på det dansk-tyske arbejdsmarked Region Sønderjylland-Schleswig Regionskontor & Infocenter Projekt Pontifex Brobygger-Brückenbauer Mobilitetsbarrierer på det dansk-tyske arbejdsmarked Kort version 29 løsningsforslag til nedbrydning af

Læs mere

Horsens/Hedensted 3. Lemvig 18. Randers 28. Silkeborg 36. Viborg 45. Ringkøbing-Skjern 57. Aarhus 66

Horsens/Hedensted 3. Lemvig 18. Randers 28. Silkeborg 36. Viborg 45. Ringkøbing-Skjern 57. Aarhus 66 Indhold side Horsens/Hedensted 3 Lemvig 18 Randers 28 Silkeborg 36 Viborg 45 Ringkøbing-Skjern 57 Aarhus 66 1 Vækstforum i Region Midtjylland har taget initiativet til projektet Modtagelse og fastholdelse

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

LAG Haderslev-Tønders udviklingsstrategi for perioden 2014 2020.

LAG Haderslev-Tønders udviklingsstrategi for perioden 2014 2020. LAG Haderslev-Tønders udviklingsstrategi for perioden 2014 2020. November 2014 1 Indledning og praktiske oplysninger: Ved lokalstyret udvikling tager lokale aktører ansvar for etableringen af et lokalt

Læs mere

Statusrapport for visionsprocessen. www.skive.dk. Skive Fjord med Krabbesholm Skov, foto Henrik Dalsgaard

Statusrapport for visionsprocessen. www.skive.dk. Skive Fjord med Krabbesholm Skov, foto Henrik Dalsgaard Statusrapport for visionsprocessen www.skive.dk Skive Fjord med Krabbesholm Skov, foto Henrik Dalsgaard Statusrapport for visionsprocessen Udarbejdet af: Kultur og Markedsføring Hanne Torp Brodersen Tlf.:

Læs mere