Kvartalsrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvartalsrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek"

Transkript

1 Kvartalsrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek 2. kvartal af 2006 Juli 2006 af DEFF-sekretariatet

2 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Status for DEFF-sekretariatet... 4 Status for programområdet systemarkitektur... 5 Basisorganisation... 6 Shibbolethklargøring af brugerdatabaser... 7 Shibboleth og Elsevier/ScienceDirect... 8 Udbredelse og benyttelse af XML Webservices... 9 Webservice for Digital Dokumentlevering Status for programområdet brugerfaciliteter Analysemodellen et webværktøj Biblioteksvagten Projekt lokal, regional og national virtuel reference Status for programområdet portaler Fagportal for Arkæologi og Historie Formidling af betalingsressourcer på DEFFs fagportaler: Juraportal.dk og Bizigate Internetvejviseren Lånernes forventninger og krav til det hybride bibliotek Status for programområdet licenser Status for programområdet e-læring Bibliotekerne som aktiv læringspartner informationskompetence og nye roller for forskningsbibliotekerne DEFF informationskompetence e-støtteværktøj DELA - Digital Educational Library Access DIGITEV Learning Objects Web Øges de studerendes studiekompetence, hvis studietekniske metoder integreres i fagundervisningen? Status for programområdet e-publicering Digital bevaring af IR Bilag: Benyttelse og økonomi Statistik for DEFF fagportaler Statistik for DEFF tjenester Statistik over downloads fra udvalgte forlag Økonomi

3 Indledning Hermed præsenteres Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbiblioteks (DEFF) kvartalsrapport for andet kvartal af Kvartalsrapporten består af bidrag fra DEFFs programgrupper og projekter samt fra DEFF-sekretariatet. Yderligere oplysninger om DEFFs aktiviteter kan findes på hvor der også er mulighed for at tilmelde sig DEFFs nyhedsbrev. Såfremt der er spørgsmål i forbindelse med DEFFs aktiviteter eller man ønsker yderligere oplysninger, kan DEFF-sekretariatet kontaktes på 3

4 Status for DEFF-sekretariatet Udover de daglige administrative opgaver har Sekretariatet brugt en del tid på at få organiseringen og den fremtidige bemanding af Knowledge Exchange Office (KEO) på plads. Der synes nu at være enighed blandt parterne om en model. De første arrangementer i KEO er således også ved at være planlagt. Derudover har Sekretariatet fokuseret en del på reorganisering af DEFF og leveret bidrag og oplæg til Styregruppen. Det seneste oplæg er tilgængeligt på Et andet fokusområde hos Styregruppen har været integrated search. Sekretariatet har deltaget i en række møder og udarbejdet oplæg og referater. På UVM-området blev der afholdt endnu et standardiseringskursus og Sekretariatet deltager i udarbejdelsen af to nye publikationer: Råd & Vink om fremtidens uddannelsesbibliotek og Råd & Vink om informationskompetence for folke-, gymnasie- og uddannelsesbiblioteker. I løbet af 2. kvartal faldt den nye aftale om indscanning af bogforsider på plads. Det er en rammeaftale for alle statslige biblioteker, der tillader disse at indscanne og fremvise bogforsider i kataloger og på web. Aftalen træder i kraft pr. 1. september, og Sekretariatet vil i august i samarbejde med COPY-DAN udarbejde informationsmateriale. Der arbejdes også på en teknisk løsning jf. status for Systemarkitektur. Sekretariatet har sammen med repræsentanter fra Det kongelige Bibliotek deltaget i et møde med Forfatterforeningen og UBVA om at få autorernes accept af tilgængeliggørelse af KB s digitaliserede danske videnskabelige tidsskrifter. Begge foreninger var positivt indstillede. Der er udarbejdet en redegørelse, som de to foreninger vil forelægge for deres bestyrelser. Sekretariatet arbejder sammen med repræsentanter fra forskningsbibliotekerne i det udvalg, som Rektorkollegiet har nedsat med henblik på forhandling af en rammeaftale om indscanning til undervisningsbrug i henhold til Ohl. 13. Forhandlingerne med COPY- DAN påbegyndes til august. Arbejdet med Bøger til Døren er fortsat i kvartalet og har bl.a. fokuseret på at finde en hensigtsmæssig måde at afregne på overfor kørselsordningen. Sekretariatet har arbejdet på en ny model for Den danske forskningsdatabase, der indebærer, at man får en billigere og bedre base. Den del af forskningsdatabasen, der fungerede som driftsløsning for institutioners indberetning af data nedlægges, og der arbejdes i stedet for med muligheden for at tilbyde alternative driftsløsninger for mindre institutioner fra hhv. Atiras PUREsystem og DTU s ORBIT-system. 4

5 Status for programområdet systemarkitektur Programkomiteen for Systemarkitektur afholdt det seneste møde den 15. maj. Her drøftede den fremtidige organisering af arbejdet og nye projektideer. Arbejdet med Google Scholar fortsætter i DEFF-sekretariatet. Der arbejdes fortsat ihærdigt i DK-AAI, der er betegnelsen for det fælles adgangsstyringssystem for videregående uddannelse og forskning. Sekretariatet for DK- AAI er i gang med at organisere arbejdet og har udarbejdet forskellige oplæg og planer. Sekretariatet har sendt et oplæg om finansiering til de involverede ministerier. XWS-delen af Systemarkitektur har arbejdet med Integrated search både på de enkelte institutioner og på et fælles seminar den juli. En del af medlemmerne deltog således også i seminaret om integrated search den 15. marts. Statsbiblioteket arbejdes på at klarlægge mulighederne for en teknisk løsning for indscanning og distribution af bogforsider således at alle biblioteker, der har indgået aftale med COPY-DAN får mulighed for at benytte disse i web og kataloger. Biblioteket arbejder også videre med en teknisk løsning, der gør det muligt at levere indscannede videnskabelige artikler i henhold til Ohl. 16 stk. b aftalen i større omfang. 5

6 Basisorganisation Projektansvarlig: Arne Sørensen, Statsbiblioteket Kontaktperson Jakob Gadegaard Bendixen, Statsbiblioteket, Projektperiode: 1. januar december 2006 Afvigelser i projektets fremdrift fra tidsplanen i ansøgningen Projektet er i det 3. og sidste år af den aftalte periode. Projektet bidrager til fremtidsscenarier for en lignende konstruktion i det fremtidige DEFF og de fremlagte modeller har dannet væsentlig del af grundlaget for den ny udmeldte fremtidige struktur for DEFF. På initiativ af DEFF-sekretariatet er dele af klippekort mandmånederne nu bragt i anvendelse til at sikre gennemførelsen af et af 2006-projekterne (Fedora på DTV). Kort beskrivelse af projektet Projektets formål er at skabe et videns- og kompetencenetværk inden for autentifikation og autorisation på tværs af den danske bibliotekssektor med henblik på vidensdeling og formidling samt teknisk assistance på området. Basisprojektet varetager administrationen af den samlede AAI projektsuite, indsamlingen og formidlingen af viden via projektets hjemmeside vedligeholdelsen af projektets hjemmeside, samt knytning af internationale kontakter. Status for projektet i forhold til milepæle i ansøgning/målsætninger fra sidste kvartal 2 udestående ansøgninger er færdiggjort og bragt til godkendelse jf. bemærkningen om klippekortanvendelsen. Basisprojektet anvendes nu som paraply for SBs og KBs aktiviteter på AAI-området, således at DK-AAI bevillingen fortsat koncentreres om fælles anvendelse med universitetsdeltagere. Bidrag til udformningen af den nye DEFF-struktur, herunder især formningen af det nye programområde: Arkitektur og Middleware. Et særligt emne i perioden har været drøftelserne om introduktion og anvendelse af integrated search i det danske biblioteksvæsen med basis i 2 initiativer: Et tilbud fra Exlibris om anvendelsen af Primo og et initiativ til en Open Source baseret udvikling med udgangspunkt i Statsbibliotekets Summa-projekt. Målsætninger/opgaver i den kommende periode (3. kvartal 2006) Fortsat bidrag til DK-AAI, herunder udarbejdelse af business-cases og støtte til formningen af den permanente DK-AAI organisation. Fortsat koordinering af projekterne for Forberedelse af 2. runde af projektforslag, som afrunder basisprojektet og evt. danner overgang til fortsatte aktiviteter fra 2007 og frem. Initiering af konkret projektarbejde omkring integrated search. Det forventes nu at en væsentlig del af de resterende klippekortsmåneder anvendes til dette område. 6

7 Shibbolethklargøring af brugerdatabaser Projektansvarlig: David Grove Jørgensen, Det Kongelige Bibliotek Kontaktperson David Grove Jørgensen, Det Kongelige Bibliotek, Projektperiode: 1. januar august 2006 Afvigelser i projektets fremdrift fra tidsplanen i ansøgningen På grund en senere start samt generel travlhed hos de deltagende institutioner, er projektet stadig 1-2 måneder forsinket i forhold til den oprindelige tidsplan. Kort beskrivelse af projektet Formålet med projektet er at udbrede kendskabet til fødereret adgangsstyring blandt DEFF-bibliotekerne. Det skal for det første foregå ved for det første at informere institutionerne om hvad det indebærer at indgå i et fødereret AAI-samarbejde. For det andet skal projektet opstille en række anbefalinger for hvorledes man bør konfigurere sin Shibboleth identitetsudbyder. Status for projektet i forhold til milepæle i ansøgning/målsætninger fra sidste kvartal Der er i løbet at sidste kvartal etableret en testføderation bestående af en identitetsudbyder på hhv SB og KB, en WAYF-service samt et demo service udbyder. Hele setup et kan afprøves vi https://shibdemo.kb.dk Derudover er der kommet positive tilbagemeldinger fra AAU, SDU, AU og KU med henblik på at etablere en identitets udbyder på disse institutioner. Målsætninger/opgaver i den kommende periode (3. kvartal 2006) I det kommende kvartal vil arbejdet med at få etableret identitetsudbyderer på ovennævnte institutioner fortsætte. Endvidere vil det blive tilstræbt at kredsen af deltagende institutioner udvides. Den planlagte workshop vil blive afholdt i løbet af efteråret, eller evt. som individuelle besøg på de enkelte institutioner. 7

8 Shibboleth og Elsevier/ScienceDirect Projektansvarlig: Jakob Gadegaard Bendixen, Statsbiblioteket Kontaktperson Jakob Gadegaard Bendixen, Statsbiblioteket, Projektperiode: 1. juni december 2006 Afvigelser i projektets fremdrift fra tidsplanen i ansøgningen Projektet er ca 1 måned forsinket i forhold til den til den oprindelige projektplan som angivet i projektansøgningen. Dette skyldes at man har valgt at udskyde projektstarten til man har fået etableret en testføderation i forbindelse med projektet Shibbolethklargøring af brugerdatabaser. Det forventes at projektet vil forløbe planmæssigt forskudt en måned i forhold til den oprindelige projektplan. Kort beskrivelse af projektet Projektets vision er at fortsætte den igangværende undersøgelse af Shibboleth som autentifikations og autorisationsinfrastruktur. Dette gøres ved at implementere et Shibboleth scenarie, hvor Elsevier/ScienceDirect agerer som ressourceudbyder, og de ansøgende institutioner optræder som identitetsudbydere. Status for projektet i forhold til milepæle i ansøgning/målsætninger fra sidste kvartal Som angivet i sidste kvartalsrapport forelægger der nu en detaljeret plan over projektet. Målsætninger/opgaver i den kommende periode (3. kvartal 2006) Det forventes at den tekniske infrastruktur kommer på plads i samarbejde med Elseviers teknikere således at den er klar til test omkring 1. september. 8

9 Udbredelse og benyttelse af XML Webservices Projektansvarlig: Per Steen Hansen, Handelshøjskolens Bibliotek i Århus Kontaktperson Per Steen Hansen, Handelshøjskolens Bibliotek i Århus, Projektperiode: 1. marts marts 2006 Afvigelser i projektets fremdrift fra tidsplanen i ansøgningen Kort beskrivelse af projektet Den overordnede vision er, at implementere DEF 3-lags arkitekturen med standardiserede XML Web Services, således at DEF's tjenester kan udvikle sig længere og billigere end ellers og kan udnyttes mere effektivt og fleksibelt i hele DEF landskabet med dets mange institutioner, portaler og aktører. Som et element i realiseringen af denne vision om en åben serviceorienteret arkitektur skal dette projekt fremme at de opnåede resultater får en bredere udnyttelse iblandt DEF s biblioteker og at disse får bedre forudsætninger for at medvirke aktivt i arkitekturens og tjenesternes videre udvikling. Projektets overordnede formål er, at interesserede DEF biblioteker bliver i stand til at udnytte erfaringer og resultater fra DEF s pilot Web Service projekter i 2004 at teste disse og kommende XML Web Services ud fra et brugerperspektiv at etablere lokale brugergrænseflader, der udnytter disse services at levere feedback til udbyderne og konstruktørerne af Web Services i DEF fællesskabet at identificere behov for at supplere de første Web Services piloter med nye eller med udvidet funktionalitet Status for projektet i forhold til milepæle i ansøgning/målsætninger fra sidste kvartal Afrapporteringsrapport for projektet indsendt Målsætninger/opgaver i den kommende periode (3. kvartal 2006) 9

10 Webservice for Digital Dokumentlevering Projektansvarlig: Kasper Løvschall, Aalborg Universitetsbibliotek Kontaktperson Kasper Løvschall, Aalborg Universitetsbibliotek, Projektperiode: 1. april marts 2007 Afvigelser i projektets fremdrift fra tidsplanen i ansøgningen På baggrund af orlov blandt projektdeltagerne, så blev projektstarten fremskudt 2 mdr. Men projektafslutningstidspunktet er ikke blevet rykket. Kort beskrivelse af projektet Projektet vil med udgangspunkt i Danmarks Tekniske Videnscenters eksisterende 3Dsystem (Direkte Digital Dokumentlevering) og erfaringer på områder, etablere en standalone service på nettet, der kan udnyttes af alle portaler og biblioteker, der ønsker at tilbyde brugerne digital dokumentlevering, når det ikke er muligt at tilbyde brugere et direkte link til e-fuldtekst. 3D er en form for middleware, der står som et bindeled mellem det anvendte søgesystem og en række dokumentleverandører. Et typisk anvendelsesscenarium vil være, at biblioteket linke til denne service via OpenURL og resolver (f.eks. SFX), men også interaktion via XML webservices vil blive muligt, hvor dette ønskes. Modellen kan også i fremtiden tænkes ind i en egentlig DEF tidsskriftsvejviser for biblioteker, der ikke har adgang til hele eller dele af indholdet. Deltagende biblioteker kan som nævnt udnytte dokumentleveringstjenesten i forbindelse med deres lokale informationsportaler og kan i tillæg tilknytte sig tjenesten som dokumentleverandører til fællesskabet. Status for projektet i forhold til milepæle i ansøgning/målsætninger fra sidste kvartal Der er kommet bud på udenlandske dokumentleverandører og en mulig model for lokale dokumentleverandører. Dertil arbejdes der på afklaring omkring de tekniske udfordringer. Projektets organisatoriske udformning er på plads. Målsætninger/opgaver i den kommende periode (3. kvartal 2006) De tidligere opridsede opgaver færdiggøres. Dertil arbejdes der på første definition af en webservice for systemet. Der påbegyndes arbejde med afdækning af licensmæssige spørgsmål Datamodel for systemet videreudvikles. 10

11 Status for programområdet brugerfaciliteter Programområdet har afholdt ét møde i andet kvartal. Der er ikke aftalt nye møder idet man afventer Styregruppens færdiggørelse af ny strategi og reorganisering af DEFF. Programområdet har følgende igangværende projekter: ibrugtagning af software til lokal virtuel referenceservice (i samarbejde med Biblioteksvagten) analysemodellen et webværktøj Status for disse projekter findes særskilt. Programområdet har i 2. kvartal fået afslag på to projektansøgninger: synliggørelse og markedsføring af bibliotekernes ressourcer og services samt fremtidens usability-aktiviteter på fag- og forskningsbibliotekerne Programområdet håber at ansøgningerne efter en reorganisering af DEFF er gennemført kan blive realiseret. Især projektet om synliggørelse og markedsføring af bibliotekernes ressourcer og services der var tilrettelagt som et samarbejdsprojekt med programområdet for licenser og som havde til formål at øge benyttelsen af bibliotekernes elektroniske tilbud, anser programområdet for væsentligt. Projektet skulle bidrage til at slutbrugeren får et større indblik i det udbud af produkter som bibliotekerne anskaffer og som flere rapporter i de senere år har dokumenteret er mangelfuld. 11

12 Analysemodellen et webværktøj Projektansvarlig: Claus Bjerg, Viborg-seminariet Kontaktperson Claus Bjerg, Viborg-seminariet, Projektperiode: 1. september juni 2007 Afvigelser i projektets fremdrift fra tidsplanen i ansøgningen Projektet er lidt forsinket i forhold til den udmeldte tidsplan. Den ene projektgruppe arbejder ultimo juni 2006 med udarbejdelse af tekstindhold til webværktøjet teksterne er således ikke færdige. Teksterne skulle i forhold til planen være tilsendt Helle Kildevang, som skulle vurdere indholdet. Dette er således ikke sket, da alle teksterne ikke er endelig færdiggjorte. Vi har stadig tekniske problemer med standardprogrammet Visual Minds opførsel i vort netværk, og CVU Midt Vests IT afdeling har været sat på sagen. Problemet er, at programmet egentlig er et stand-alone program som genererer nogle exe-filer der skal anvendes i netværket. I disse exe-filer er der nogle programstumper JAVA som stadig giver problemer med stabiliteten. Den foreløbige løsning er her at man zipper filerne, således at brugerne skal unzippe hjælpeværktøjet. Dette betyder desværre problemer med brugervenligheden for de studerende, idet hjælpeværktøjet således ikke direkte bliver tilgængeligt på nettet, men kun via zipningsprocessen, som nødvendiggør flere klik før den studerende kan anvende værktøjet. Dette er særdeles uhensigtsmæssigt. Vi overvejer en løsning direkte på vores intranet med de web-værktøjer som vort intranet Microsoft Portal Server giver mulighed for. Det er hensigten at CVU Midt Vest IT afdelingen i august-september vil prøve at løse ovennævnte tilgængeligheds-problem. Kort beskrivelse af projektet Projektet har til hensigt på baggrund af lovgivningsmæssige krav, lærervejledninger og informationskompetencetænkning at udarbejde et web-baseret hjælpeværktøj udarbejdet i et standardprogram. En analysemodel" til anvendelse i forbindelse med udarbejdelsen af bacheloropgaven i professionsbacheloruddannelserne og på bachelorniveauer på universiteter. CVU Midt Vest kan anvende værktøjet integreret i portal/virtuelle læringsmiljø (intranet). Web-værktøjet skal medvirke til udvikling af de studerendes niveausvarende akademiske arbejdsmåder og -metoder (bachelorniveau), og til at de studerendes får udviklet deres informationskompetencer Status for projektet i forhold til milepæle i ansøgning/målsætninger fra sidste kvartal Teksterne udarbejdes/målrettes til de forskellige grene i webmodellen i to projektundergrupper. Der er afholdt arbejdsdage i de forskellige grupper og tekstproduktionen er i fuld gang. Opbygning og oplægning af tekster i Visual Mind er påbegyndt (se bilag med skærmkopi af analysemodellen). Opbygning med grenene: opstart - fremstilling formelle krav dokumentation. Målsætninger/opgaver i den kommende periode (3. kvartal 2006) I denne periode tilrettes teksterne fortsat. En pilotversion af modellen sættes i værk. Analysemodellen oplægges på relevante holdsider i CVU Midt-Vests intranet. Modellen og enkelte dele af denne eksempelvis dokumentationsgrenen, som er et hjælpeværktøj til 12

13 avanceret informationssøgning, testes i 4. projekt i pædagoguddannelsen på Viborgseminariet. 13

14 Biblioteksvagten Projektansvarlig: Morten Fogh, Herning Centralbibliotek Kontaktperson Ellen Nielsen, Handelshøjskolens Bibliotek i Århus, Projektperiode: 1. januar december 2005 Afvigelser i projektets fremdrift fra tidsplanen i ansøgningen Kort beskrivelse af projektet Idegrundlag Samarbejdsprojektet BiblioteksVagten.dk for folke- og forskningsbiblioteker, som har haft til formål inden udgangen af 2002 at etablere rammerne for en fælles referencetjeneste på tværs af bibliotekssektorerne, er nu i sin konsolideringsfase. Det lykkedes indenfor en meget knap deadline for de 4 deltagende forskningsbiblioteker at etablere en fælles vagtplan og at beskrive rammerne for samarbejdet med Folkebibliotekerne. Målet med tjenesten er at give deff.dk s brugere mulighed for at komme i online dialog med biblioteket og her blive betjent enten via en chatfunktion eller via en spørgeformularfunktion. Reference-servicen tilbyder besvarelse af generelle spørgsmål, spørgsmål vedrørende faktainformation, emnespørgsmål og fagspecifikke spørgsmål. Servicen vil kunne håndtere hurtige svar på generelle spørgsmål og faktaspørgsmål via chatten. Emnespørgsmål og fagspecifikke spørgsmål vil typisk blive håndteret via formularfunktionen og svartiden vil afhænge af spørgsmålets sværhedsgrad og karakter samt af, hvorledes svaret fremskaffes (hvem/hvor). Målgruppe Målgruppen for den Virtuelle Reference service på deff.dk vil primært være forskningsbibliotekets traditionelle brugere/deff.dk s brugere (undervisnings- og forskermiljø), men da deff.dk er tilgængelig for alle på nettet, vil andre brugerkategorier også kunne betjenes. Målet er, at den virtuelle referencetjeneste på deff.dk primært skal besvare de spørgsmål, som ikke umiddelbart bedst besvares af folkebibliotekernes Biblioteksvagten.dk. Der henvises i øvrigt til de i perioden fremsendte kvartalsrapporter. Status for projektet i forhold til milepæle i ansøgning/målsætninger fra sidste kvartal I andet kvartal 2006 har der været afholdt 2 møder i Bestyrelsen og 2 møder i Biblioteksvagtens projektgruppe. Desuden har der været afholdt en temadag om det nye teknologiske muligheders evt. anvendelse i forbindelse med Biblioteksvagten. Danmarks Kunstbibliotek er gået ind i samarbejdet sammen med de øvrige ARKADE partnere (Danmarks Designskoles Bibliotek og Kunstakademiets Arkitektskoles Bibliotek). Chatsoftware VRL+ er etableret i en testbase med det formål at biblioteksvagterne i sommermånederne kan orientere sig og afprøve faciliteterne. Desuden er der arrangeret 5 uddannelsesdage i VRL+ i sidste halvdel af august. VRL+ forventes at blive taget i brug Målsætninger/opgaver i den kommende periode (3. kvartal 2006) Afholdelse af undervisningsdage i hhv. Århus, København og Odense Ibrugtagning af VRL+ Udarbejdelse af nyt vagtskema med henblik på at dække chat og formularservice 14

15 Evt. optagelse af nye biblioteker i forbindelse med samarbejdet med DEFF programområde Brugerfaciliteter Planlægning og af ny temadag 15

16 Projekt lokal, regional og national virtuel reference Projektansvarlig: Peter Søndergaard, Roskilde Universitetsbibliotek Kontaktperson Peter Søndergaard, Roskilde Universitetsbibliotek, Projektperiode: 1. april april 2008 Afvigelser i projektets fremdrift fra tidsplanen i ansøgningen Kort beskrivelse af projektet Projektet vil tilbyde at op til 15 fag- og forskningsbiblioteker opretter lokale netbaserede vejledninger til supplement til traditionel vejledning. Bibliotekerne skal samle erfaring med at vejlede lokalt og i en netbaseret løsning med andre biblioteker og med Biblioteksvagten. Status for projektet i forhold til milepæle i ansøgning/målsætninger fra sidste kvartal Der er tilmeldingsfrist for projektbiblioteker til Biblioteksvagten forventes at tage projektets vrl+ programmel i brug i efteråret Målsætninger/opgaver i den kommende periode (3. kvartal 2006) Start for cirka 10 projektbiblioteker. Uddannelse af betjeningspersonale for Biblioteksvagt og lokale forskningsbiblioteker. 16

17 Status for programområdet portaler Programområdet har ikke afholdt møder i andet kvartal, men sekretariatet tog initiativ til afholdelse af et statusmøde for fagportalerne som foregik den 3. maj. Mødet blev indledt med en præsentation af projektet Lånernes forventninger og krav til det hybride bibliotek som blev foretaget af Katja Guldbæk, Det Kongelige Bibliotek. Projektet er gennemført på initiativ af programområdet og gav anledning til en god diskussion blandt deltagerne. Yderligere information om projektet kan findes her: Et referat fra mødet kan findes på Programområdet har følgende igangværende projekter: anbefalingssystemer i bibliotekskataloger internetvejviseren.dk historie-arkæologi portal Status for disse projekter findes særskilt. 17

18 Fagportal for Arkæologi og Historie Projektansvarlig: Ivan Boserup, Det Kongelige Bibliotek Kontaktperson Steen Bille Larsen, Det Kongelige Bibliotek, Projektperiode: Projektet er sat i bero, se nedenfor Afvigelser i projektets fremdrift fra tidsplanen i ansøgningen Ingen afvigelse Kort beskrivelse af projektet Fagportalen for historie og arkæologi skal udbrede kendskabet til forskning og formidling inden for dansk og nordisk historie og arkæologi ved at give en samlet og let tilgængelig adgang til informationsressourcer inden for dette område: 1. Fagportalen have en klar dansk-nordisk og sekundært en europæisk indfaldsvinkel for at skabe en modvægt til den anglo-amerikanske dominans på området og vil således udgøre et supplement til eksisterende udenlandske initiativer. a) præsentere dansk-nordiske forskningsmiljøer vedrørende historie og arkæologi i almindelighed uafhængigt af genstandsområde. b) afspejle Danmarks og Nordens historie som både en komparativ og en integreret del af europæisk historie. c) behandle almene historiske emneområder med dansk nordisk udgangspunkt i komparativt perspektiv. Portalens fokusering er dansk-nordisk, men åbner for præsentation af den internationale forskning på området med links til databaser og tidsskrifter. 2. fungere som en integrerende ressource, der kan bidrage til, at man undgår at dublere eksisterende initiativer og ressourcer, men tværtimod supplerer hinanden 3. præsentere centrale og relevante links, der er grundigt annoterede. 4. give adgang til vigtige samlingskataloger, der ikke er tilgængelige i dag i elektronisk form (kataloger over danske samlinger som f.eks. ikke-publiceret materiale, der findes i vigtige håndskriftsamlinger). 5. give elektronisk adgang til relevante centrale bibliografiske hjælpemidler, så som Dansk Historisk Bibliografi, Danmark og Antikken o. lign. - også på de dele af bibliografierne, der i øjeblikket kun findes i papir eller lignende samt udfyldelsen af eventuelle lakuner i deres dækning. 6. give adgang til væsentlige referenceværker som f.eks.: kronologiske tabeller, historiske atlas og begrebsordbøger. 7. give adgang til centrale tidsskrifter inden for portalens område i fuldtekst. 8. give adgang til kildemateriale i fuldtekst, der skønnes at være centralt for studier inden for portalens emneområde. 9. give adgang til væsentlige historiske hjælpevidenskabelige ressourcer, som f.eks. inden for områder som numismatik, epigrafik, heraldik, statistik og kronologi. Status for projektet i forhold til milepæle i ansøgning/målsætninger fra sidste kvartal Cand. mag. Jesper Mørch er blevet ansat, og arbejdet skrider planmæssigt frem. Målsætninger/opgaver i den kommende periode (3. kvartal 2006) Fortsat arbejde med afslutning af portalen med henblik på åbning 4. kvartal

19 Formidling af betalingsressourcer på DEFFs fagportaler: Juraportal.dk og Bizigate Projektansvarlig: Michael Kørner, Det Juridiske Fakultets Biblioteker, Københavns Universitet Kontaktperson Michael Kørner, Det Juridiske Fakultets Biblioteker, Københavns Universitet, Projektperiode: 4. maj oktober 2006 Afvigelser i projektets fremdrift fra tidsplanen i ansøgningen I projektansøgningen er angivet at vi forventer at alle aktiviteter kan afsluttes senest primo september Vi har aftalt med firmaet Index Data at deres arbejde med projektet afleveres senest 1. september Vi forventer derfor at projektet bliver forsinket ca. 1 mdr. Kort beskrivelse af projektet At udvikle portalerne så de bliver interessante for endnu flere studerende, forskere og undervisere og andre brugere gennem en styrket formidling af flere forskningsbibliotekers betalingsressourcer i portalerne. At Juraportal.dk og Bizigate kan administrere flere bibliotekers betalingsressourcer via programmets administrationsmodul, og løsningen nemt kan anvendes af andre DEFFfagportaler At Juraportal.dk og Bizigate formidler flere bibliotekers betalingsressourcer i publikumsdelen. Deltagende biblioteker: CBS Bibliotek Danmarks Statistiks Bibliotek og Information Handelshøjskolens Bibliotek i Aarhus Juridisk Bibliotek, Aarhus Universitet Det Juridiske Fakultets Biblioteker, Københavns Universitet Det Kongelige Bibliotek, Nationalbibliotek og Københavns Universitetsbibliotek Statsbiblioteket Syddansk Universitetsbibliotek Status for projektet i forhold til milepæle i ansøgning/målsætninger fra sidste kvartal Kravspecifikationer er udarbejdet på baggrund erfaringer fra en demoportal udviklet af den projektansvarlige. Det Juridiske Fakultets Biblioteker har foretaget brugervenlighedstest af demoportalen. Der er afholdt møde med firmaet Index Data og deres arbejde med projektet er aftalt. Projektets milepæle nås først når dette arbejde går i gang i løbet af august. Kasper Løvschall fra DEFF s webhotel er også involveret i en mindre del af projektet. Målsætninger/opgaver i den kommende periode (3. kvartal 2006) Vi forventer at alle milepæle nås og projektet afsluttes. 19

20 Internetvejviseren Projektansvarlig: Mette Hansen, Erhvervsakademiet Århus Købmandsskole Kontaktperson Mette Hansen, Erhvervsakademiet Århus Købmandsskole, Projektperiode: 1. januar december 2008 Afvigelser i projektets fremdrift fra tidsplanen i ansøgningen Per 31. juli skulle den nye portal være etableret og datamigrering fra gl. portal påbegyndt. Desværre har projektgruppen været ramt af frafald og projektlederskift, og haft problemer med at få afsat arbejdstid til projektet. Kort beskrivelse af projektet Et "one point access" for elever på tekniske skoler, handelsskoler, gymnasier og SOSUskoler til de relevante gratis internetresurser, uddannelsesbibliotekernes betalingsdatabaser og på sigt bibliotekskatalogerne og bibliotek.dk, for på den måde at støtte den enkelte elevs og studerendes informationssøgning. Status for projektet i forhold til milepæle i ansøgning/målsætninger fra sidste kvartal Vi forventer at være mindst en måned bagud for nuværende. Målsætninger/opgaver i den kommende periode (3. kvartal 2006)! " # $ $% $ $ % & % % '%# %% % ()* +, 20

Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek. Kvartalsrapport for DEF 1. kvartal 2005. Indhold ! ""# . / $,! " 0 1 & / $ / 2/ #. /3 4' . $ 5!

Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek. Kvartalsrapport for DEF 1. kvartal 2005. Indhold ! # . / $,!  0 1 & / $ / 2/ #. /3 4' . $ 5! Kvartalsrapport for DEF 1. kvartal 2005 Indhold! ""# $%$&$' ()*$ &+,-%-. / $,! " 0 1 & / $ / 2/ #. /3 4' #$. $ 5!5, $$ 52627 8' 9%*- % 0:;, /!< //%,./% /, 5 $ 2;, &'( 2 /=>,# $,' 5 3 &&&$/ )75 )*!" $5.?$

Læs mere

DEFF projektet E-læring, informationskompetencer og biblioteksservices hvordan kan det digitale bibliotek bidrage til employability?

DEFF projektet E-læring, informationskompetencer og biblioteksservices hvordan kan det digitale bibliotek bidrage til employability? Netværksmøde med Advisory Board og følgegruppen fra gymnasieuddannelserne Tid: Onsdag, d. 27. maj 2015, kl. 10.00-14.00 Sted: AU Library, Emdrup Tema: Employability uddannelse til professionelt virke på

Læs mere

Jette Fugl, KUBIS, Mette Bechmann, CBS, Thomas Vibjerg Hansen, AUB og Jens Dam, SDU

Jette Fugl, KUBIS, Mette Bechmann, CBS, Thomas Vibjerg Hansen, AUB og Jens Dam, SDU ANSØGER KUBIS OG CBS ØKONOMISK / JURIDISK ANSVARLIG KUBIS v Hans Kristian Mikkelsen PROJEKTBESKRIVELSE OG TIDSPLAN 19. TITEL (100 tegn) Levende læring Udvikling af biblioteksfaglig digitale læringsobjekter

Læs mere

Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement?

Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement? Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement? Styregruppeformand Børge Obel DEFF 01-10-2013 DeIC konference 2013 1 Indhold Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF)

Læs mere

Det digitale bibliotek

Det digitale bibliotek Forsknings Bibliotekerne: Det digitale bibliotek Jens Thorhauge Styrelsen for Bibliotek og Medier 1 Styrelsen for Bibliotek og Medier Ansvar for drift og udvikling af bibliotekernes infrastruktur Danmarks

Læs mere

Kvartalsrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek

Kvartalsrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Kvartalsrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek 2. kvartal af 2005 Udgivet d 5. juli 2005 af DEFF-sekretariatet Indhold Indhold... 2 Indledning... 4 Status for DEFF-sekretariatet...

Læs mere

Det samarbejdende biblioteksvæsen

Det samarbejdende biblioteksvæsen Det samarbejdende biblioteksvæsen HK ernes rolle Claus Vesterager Pedersen forfatter Hvad jeg vil tale om: Virkelighedsbilledet februar 2006 Trends Redskaber Følgevirkninger Teknologi Samarbejde / stordrift

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Projektet består af fire hovedelementer: Spor 1: Sociale medier for forskere og biblioteker

Projektet består af fire hovedelementer: Spor 1: Sociale medier for forskere og biblioteker Projekttitel Linked, Open & Social FFU-biblioteket version 2.0 Kontaktperson & -email: Mogens Sandfær - mosa@dtu.dk Kort beskrivelse af projektet Overordnet set arbejdes der i projektet med temaerne sociale

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006 Projekttitel Dato:26-01-2007 Samarbejdsprojekt mellem Gerlev Idrætshøjskole og CVU Sjælland om udvikling af en model for uddannelsessamarbejde mellem højskoler og CVU er. Pulje 1 / pulje 2 Pulje 1 Ansøgende

Læs mere

at understøtte åbne og inklusive uddannelser i samarbejde med nationale og internationale

at understøtte åbne og inklusive uddannelser i samarbejde med nationale og internationale STRATEGI Vision og strategi for Educational IT på Arts, 2013-2020 Arts, dekanatet Vision Arts sætter i uddannelsesdelen af strategien for 2013 20 fokus på kvalitetsudvikling af uddannelserne, herunder

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem University College Sjælland og Aalborg Universitet

Samarbejdsaftale mellem University College Sjælland og Aalborg Universitet September 2012 Samarbejdsaftale mellem University College Sjælland og Aalborg Universitet Denne samarbejdsaftale er gældende mellem University College Sjælland (refereres til som UCSJ i det følgende) og

Læs mere

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud 1. Baggrund Stort set alle børn i Danmark går i dag i dagtilbud. Kommunerne har derfor en unik mulighed for at investere i vores børns

Læs mere

Midtvejsrapport: Levende læring - Udvikling af biblioteksfaglige digitale læringsobjekter til undervisningsbrug

Midtvejsrapport: Levende læring - Udvikling af biblioteksfaglige digitale læringsobjekter til undervisningsbrug Midtvejsrapport: Levende læring - Udvikling af biblioteksfaglige digitale læringsobjekter til undervisningsbrug Denne midtvejsrapport tager udgangspunkt i Levende læring (herefter LL) projektplans kronologi.

Læs mere

MØDEREFERAT. Første møde 23. februar 2010 i kontaktudvalget for den digitale borger.

MØDEREFERAT. Første møde 23. februar 2010 i kontaktudvalget for den digitale borger. MØDEREFERAT 12. marts 2010 Sagsnr: 2007-003410 Bibliotekskonsulent esa@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 3373 3359 Første møde 23. februar 2010 i kontaktudvalget for den digitale borger. Til stede: Christer

Læs mere

Digital dannelse: Fra begreb til praksis

Digital dannelse: Fra begreb til praksis DEFF På vegne af de samlede ansøgere: Kulturstyrelsen Vicerektor Lars Nordam H.C. Andersens Boulevard 2 Århus Statsgymnasium 1553 København K Fenrisvej 33 8210 Århus V Digital dannelse: Fra begreb til

Læs mere

AU bibliotekernes integration i AU læringsmiljøer

AU bibliotekernes integration i AU læringsmiljøer AU bibliotekernes integration i AU læringsmiljøer AU Biblioteksudvalgsmøde 27.5.09 Karen Harbo, udviklingskonsulent, ASB bibliotek, Handelshøjskolen, Aarhus Universitet 1 Initiativets historie Dokumenter:

Læs mere

Samarbejdsaftale Mellem Aarhus Universitet og Silkeborg Kommune

Samarbejdsaftale Mellem Aarhus Universitet og Silkeborg Kommune Samarbejdsaftale Mellem Aarhus Universitet og Silkeborg Kommune AARHUS AU UNIVERSITET Indholdsfortegnelse Aftalens parter... 2 Præambel... 2 Aftalens indhold... 3 1. Vækst og entrepreneurship... 3 2. Folkesundhed...

Læs mere

Kompetencer og tjenester til innovation og erhvervsfremme - handlingsplan for 2011-2013 for programgruppe D

Kompetencer og tjenester til innovation og erhvervsfremme - handlingsplan for 2011-2013 for programgruppe D Kompetencer og tjenester til innovation og erhvervsfremme - handlingsplan for 2011-2013 for programgruppe D Peter Flodin Bibliotekschef Side 1 Lancering af DEFF-strategi 2011-2016 8. Marts 2012 Programgruppens

Læs mere

KUBIS Serviceprofil 2015

KUBIS Serviceprofil 2015 Københavns Universitets Biblioteksservice / KUBIS Universitetsbibliotekaren 21. november 2014 Sagsnr. 2009-024391 DET KONGELIGE BIBLIOTEK KUBIS Serviceprofil 2015 I. Indledning I henhold til KUBIS2-aftalen

Læs mere

Vidensmedier på nettet

Vidensmedier på nettet Vidensmedier på nettet En sociokulturel forståelse af læring kan bringe os til at se bibliotekernes samlinger som læringsressourcer og til at rette blikket mod anvendelsespotentialerne. fra Aarhus Universitet

Læs mere

1. Godkendelse af referat og dagsorden Dagsordenens oprindelige punkt 3 rykkes op som nyt punkt 2

1. Godkendelse af referat og dagsorden Dagsordenens oprindelige punkt 3 rykkes op som nyt punkt 2 DB s Digitaliseringsudvalg Mandag den 6. december 2010 kl. 10.30 12.30 Hovedbiblioteket, Århus, Møllegade 1, 8000 Århus C lokale B på 2. sal Mødet startede ca. en time senere end planlagt pga. forsinket

Læs mere

Afrapportering af projektet:

Afrapportering af projektet: Afrapportering af projektet: Videreudvikling af UB Testen www.ubtesten.dk en DEFF udviklet web tutorial, som understøtter studerendes brug af information, litteratur og bibliotek, hvorved der opnås en

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

CUNECO PROJEKT 17021

CUNECO PROJEKT 17021 CUNECO PROJEKT 17021 IMPLEMENTERING AF CUNECOS STANDARDER I INGENIØRUDDANNELSERNE AALBORG UNIVERSITET INSTITUT FOR BYGGERI OG ANLÆG Medvirkende i projektet Aktive i implementeringen: Flemming Vestergaard,

Læs mere

Allerød biblioteker. Handlingsplaner 2012-2013. Endelig udgave 01/02/2012 1

Allerød biblioteker. Handlingsplaner 2012-2013. Endelig udgave 01/02/2012 1 Allerød biblioteker Handlingsplaner 2012-2013 Endelig udgave 01/02/2012 1 Allerød Biblioteker Handlingsplaner 2012 Tema: Åbne biblioteker s. 3 Handlingsplan for tema: Åbne biblioteker s. 4-7 Tema: Inspiration

Læs mere

Referat af møde i programgruppen for Arkitektur & Middleware den 27. november 2007 på det Kongelige Bibliotek

Referat af møde i programgruppen for Arkitektur & Middleware den 27. november 2007 på det Kongelige Bibliotek Møde 18 Referat af møde i programgruppen for Arkitektur & Middleware den 27. november 2007 på det Kongelige Bibliotek Deltagere: Arne Sørensen (AS), Anders Christensen (AC), Tonny Laursen (TL), Ingelise

Læs mere

Slutrapport fra. projekt Læs dansk på bibliotekerne

Slutrapport fra. projekt Læs dansk på bibliotekerne Slutrapport fra projekt Læs dansk på bibliotekerne Indhold Projektresumé... 3 Projektets formål... 3 Mål og succeskriterier... 3 Målgruppen... 5 Læringsforløbene... 5 Netværk... 6 Organisering... 7 Aktiviteter

Læs mere

LÆRING OG IT. kompetenceudvikling på de videregående uddannelser REDIGERET AF HELLE MATHIASEN AARHUS UNIVERSITETSFORLAG

LÆRING OG IT. kompetenceudvikling på de videregående uddannelser REDIGERET AF HELLE MATHIASEN AARHUS UNIVERSITETSFORLAG Læring og it LÆRING OG IT kompetenceudvikling på de videregående uddannelser REDIGERET AF HELLE MATHIASEN AARHUS UNIVERSITETSFORLAG LÆRING OG IT kompetenceudvikling på de videregående uddannelser Forfatterne

Læs mere

Projektkald for udmøntning af DEFF-puljen i 2014

Projektkald for udmøntning af DEFF-puljen i 2014 Projektkald for udmøntning af DEFF-puljen i 2014 Version af 27. august 2014 Udsendt 27. august 2014 Udsendt af Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) H. C. Andersens Boulevard 2 1553

Læs mere

Indsatsområde: Frafald Resultatkrav Indikatorer Milepæle Vægt Afrapportering Lavt frafald blandt de studerende på professionsbacheloruddannelserne

Indsatsområde: Frafald Resultatkrav Indikatorer Milepæle Vægt Afrapportering Lavt frafald blandt de studerende på professionsbacheloruddannelserne Afrapportering for rektor Ulla Kochs resultatlønskontrakt 1. januar 2011 til 31. december 2011 Indsatsområde: Frafald Lavt frafald blandt de studerende på professionsbacheloruddannelserne Udvikling af

Læs mere

Engelsk for alle Projektansøgning 2005

Engelsk for alle Projektansøgning 2005 Engelsk for alle Projektansøgning 2005 Resumé Alle danskere har brug for et vist kendskab til engelsk, da engelsk som globaliseringens, Internettets og medieverdenens sprog, er Danmarks vigtigste fremmedsprog.

Læs mere

PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015 under Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling i Jelling

PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015 under Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling i Jelling Notat Afdeling/enhed Direktionen Oprettelsesdato 04-sep-2014 Udarbejdet af TWHV Journalnummer Dokumentnavn pædmus p-479173 Dokumentnummer PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015

Læs mere

Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse

Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse - 1 Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse...1 Indledning...1 Formål...1 Beskrivelse...1 Basale krav til det bibliotek/website

Læs mere

Bilag til ansøgning om tilskud til Større projekttilskud til danske fag-, forskning uddannelsesbiblioteker

Bilag til ansøgning om tilskud til Større projekttilskud til danske fag-, forskning uddannelsesbiblioteker Bilag til ansøgning om tilskud til Større projekttilskud til danske fag-, forskning uddannelsesbiblioteker 1. Ansøger Projektejer: DTU Bibliotek Medansøgere: UC Sjælland, VIA, UC viden sekretariatet, Metropol,

Læs mere

DeIC strategi 2014-2018

DeIC strategi 2014-2018 DeIC strategi 2014-2018 DeIC Danish e-infrastructure Cooperation blev etableret i 2012 med henblik på at sikre den bedst mulige nationale ressourceudnyttelse på e-infrastrukturområdet. DeICs mandat er

Læs mere

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Introduktion Social- og Sundhedsskolen Esbjergs Pædagogiske IT-strategi er gældende for perioden 2014 til 2018. Strategien indeholder: Introduktion

Læs mere

STRATEGI FOR STUDIEMILJØ. Del af Aalborg Universitets strategi Viden for Verden

STRATEGI FOR STUDIEMILJØ. Del af Aalborg Universitets strategi Viden for Verden STRATEGI FOR STUDIEMILJØ Del af Aalborg Universitets strategi Viden for Verden 2016-2021 indledning Aalborg Universitets strategi for 2016-2021, Viden for Verden, beskriver studiemiljøet som et af sine

Læs mere

MindLab. Institution MindLab. Forfattere Christian Bason, innovationschef Niels Hansen, projektleder. Opgavetypen der eksemplificeres Vidensproduktion

MindLab. Institution MindLab. Forfattere Christian Bason, innovationschef Niels Hansen, projektleder. Opgavetypen der eksemplificeres Vidensproduktion MindLab Institution MindLab Forfattere Christian Bason, innovationschef Niels Hansen, projektleder Opgavetypen der eksemplificeres Vidensproduktion Kort om MindLab MindLab er en udviklingsenhed, der har

Læs mere

University College Sjællands Biblioteker. Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ

University College Sjællands Biblioteker. Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ University College Sjællands Biblioteker Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ 1 UCSJ Bibliotekernes formålsparagraf: Bibliotekernes primære formål er at betjene studerende, kursister og medarbejdere

Læs mere

Revideret projektbeskrivelse

Revideret projektbeskrivelse Revideret projektbeskrivelse Udviklingspuljen for Folke - og Pædagogiske Læringscentre Institutionens navn Nota - Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder Projekttitel (Max. 50 tegn og ingen

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Smart City i øjenhøjde Vejle Kommune. Jacob Knudsen, VIFIN Anne-Mette Agermark, Teknik & Miljø Mads Bo-Kristensen, Uddannelse & Læring

Smart City i øjenhøjde Vejle Kommune. Jacob Knudsen, VIFIN Anne-Mette Agermark, Teknik & Miljø Mads Bo-Kristensen, Uddannelse & Læring Smart City i øjenhøjde Vejle Kommune Jacob Knudsen, VIFIN Anne-Mette Agermark, Teknik & Miljø Mads Bo-Kristensen, Uddannelse & Læring Baggrund for Smart City arbejde Ansøgning til EU ICT PSP 2011 Tværkommunalt

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Forretningsorden Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 2 Indhold 1: Baggrund... 4 2: Partnerskabets sammensætning... 4 3: Koordineringsgruppe... 5 4: Sekretariat...

Læs mere

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen Mange veje mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen NR. 3 OKTOBER 08 Katja Munch Thorsen Områdechef, Danmarks evalueringsinstitut (EVA). En systematisk og stærk evalueringskultur i folkeskolen er blevet

Læs mere

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner TAK FOR JERES DELTAGELSE I PROJEKTET! Kære projektleder Vi glæder os til samarbejdet om udviklingsprojektet: Styrket fokus

Læs mere

Fremstilling af digitalt undervisningsmateriale

Fremstilling af digitalt undervisningsmateriale Side 1 af 6 Fremstilling af digitalt undervisningsmateriale Rammer for indskanning og upload på Absalon Arbejdsgang for upload på Absalon Rammer for samling i digitalt kompendium Arbejdsgang for samling

Læs mere

TUP-PROJEKT 2014 Udvikling af digitale kompetencer hos undervisere og kursister. EPOS-området DIGITALE SKILLS I AMU NEW PRACTICE.

TUP-PROJEKT 2014 Udvikling af digitale kompetencer hos undervisere og kursister. EPOS-området DIGITALE SKILLS I AMU NEW PRACTICE. TUP-PROJEKT 2014 Udvikling af digitale kompetencer hos undervisere og kursister EPOS-området DIGITALE SKILLS I AMU NEW PRACTICE Pixi-udgave Digitale skills i AMU new practice Formål Projektets formål er

Læs mere

"Fastholdelsespakken" Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg

Fastholdelsespakken Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg "Fastholdelsespakken" Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg Køge, Greve, Solrød og Stevns Kommuner UUV Køge bugt Køge Handelsskole og EUC Sjælland (De øvrige medlemmer af Uddannelsesnetværket

Læs mere

Danskernes Digitale Bibliotek, midler til fremme af DDB

Danskernes Digitale Bibliotek, midler til fremme af DDB Danskernes Digitale Bibliotek, midler til fremme af DDB Vejledning, august 2013 Indledning Denne vejledning gælder for Danskernes Digitale Biblioteks (DDB) midler til fremme af DDB. Vejledningen offentliggøres

Læs mere

Netværksdag tirsdag d. 15. marts 2011

Netværksdag tirsdag d. 15. marts 2011 Netværksdag tirsdag d. 15. marts 2011 Ansøgning om netværksdeltagelse i 2011 & tilmelding til HELE dagen Som et led i kompetenceudviklingsindsatsen udbyder Herning Bibliotekerne endnu engang en række netværk.

Læs mere

Aarhus University Library - snitflader til Statsbiblioteket

Aarhus University Library - snitflader til Statsbiblioteket Aarhus University Library - snitflader til Statsbiblioteket Præsentation ved AUL arbejdsgruppemøde nr. 5 Tema: organisering Ellen V. Knudsen Tonny Skovgård Jensen Indhold Lidt om Statsbiblioteket Vores

Læs mere

Morville ( 2006). Om Organisations Strukturer Side 69

Morville ( 2006). Om Organisations Strukturer Side 69 1 2 3 Morville ( 2006). Om Organisations Strukturer Side 69 4 5 6 7 8 Fredag 2009-10-09. Jeg havde en samtale med >Campus Bibliotekar Karen Daughbjerg, Syddansk Universitetsbibliotek Esbjerg. Hun viste

Læs mere

PRÆSENTATION AF CENTRET

PRÆSENTATION AF CENTRET PRÆSENTATION AF CENTRET Et nationalt videncenter Nationalt Videncenter for Læsning Professionshøjskolerne drives i fællesskab mellem landets syv professionshøjskoler. Det er juridisk, økonomisk og organisatorisk

Læs mere

En reformulering af bibliotekets rum og funktion i fremtidens uddannelsessystemer?

En reformulering af bibliotekets rum og funktion i fremtidens uddannelsessystemer? En reformulering af bibliotekets rum og funktion i fremtidens uddannelsessystemer? Af Mai Aggerbeck Artiklen beskriver og diskuterer informationskompetencebegrebet med udgangspunkt i en empirisk undersøgelse

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende forløb i Task forcen på handicapområdet

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende forløb i Task forcen på handicapområdet Social- og Indenrigsministeriet Socialstyrelsen Task force på handicapområdet Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende forløb i Task forcen på handicapområdet Ansøgningsfrist torsdag

Læs mere

Projektbeskrivelse. IKT på bioanalytiker-, fysioterapeut-, radiograf- og ergoterapeutuddannelsen

Projektbeskrivelse. IKT på bioanalytiker-, fysioterapeut-, radiograf- og ergoterapeutuddannelsen Projektbeskrivelse IKT på bioanalytiker-, fysioterapeut-, radiograf- og ergoterapeutuddannelsen Baggrund for projektet: Projektet er opstået på baggrund af UCL s vision 2015 om at være State of the Art

Læs mere

National strategi for Datamanagement

National strategi for Datamanagement National strategi for Datamanagement Statsbibliotekets potentielle rolle Bjarne Andersen sektionsleder it bevaring Alle illustrationer fra www.digitalbevaring.dk Statsbiblioteket Institution under Kultur

Læs mere

Forslag til indsatser Vi er en top-professionel virksomhed - med styr på fundamentet

Forslag til indsatser Vi er en top-professionel virksomhed - med styr på fundamentet Strategi 2013-2017: Forslag til prioriterede indsatser På workshop den 16. marts 2013 konkretiserede deltagerne en række indsatser, der knytter sig til de enkelte elementer i visionen for selskabet, og

Læs mere

Revideret arbejdsplan, version 3

Revideret arbejdsplan, version 3 1 Nordplus Voksen toårigt udviklingsprojekt Syv online værktøjer til læringsvurdering Application ID: AD 2009_1 17497 03.10.2009 / hjv Revideret arbejdsplan, version 3 Indhold FORMÅL OG MÅL... 2 Formål

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores multimediedesignere. Her har vi samlet

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Dato Sagsbehandler E-mail Telefonnr. Sagsnr. 26. november 2015 Thomas Bøttern Christensen Thomas.Christensen@rm.dk 7841 0809 1-30-72-147-15

Læs mere

Center for Anvendt Kunstnerisk Innovation

Center for Anvendt Kunstnerisk Innovation Center for Anvendt Kunstnerisk Innovation CAKI/ Fremtidens væksthus for de Kunstneriske og Kreative Uddannelser Projektbeskrivelse, Philip de Langes Allé 10, 1435 København K 1 Indhold Notat vedrørende

Læs mere

Anvendelse af webkonference på Syddansk Universitet. Lise Petersen, e-læringskoordinator, SDU lisep@sdu.dk

Anvendelse af webkonference på Syddansk Universitet. Lise Petersen, e-læringskoordinator, SDU lisep@sdu.dk Anvendelse af webkonference på Syddansk Universitet Lise Petersen, e-læringskoordinator, SDU lisep@sdu.dk E-læringsværkstedet på SDU Et tilbud til undervisere og TAP er: Teknisk support: Hvordan får man

Læs mere

1. Synlig læring og læringsledelse

1. Synlig læring og læringsledelse På Roskilde Katedralskole arbejder vi med fem overskrifter for vores strategiske indsatsområder: Synlig læring og læringsledelse Organisering af samarbejdet omkring læring og trivsel Overgange i uddannelsessystemet,

Læs mere

Skabelon til artikel om skoleprojektet

Skabelon til artikel om skoleprojektet Skabelon til artikel om skoleprojektet I tilknytning til slutkonferencen og udgivelsen af forskergruppens slutrapport, vil vi udfærdige en artikelsamling med artiklerne. Det er ikke hensigten, at artiklen

Læs mere

Projektbeskrivelse: Fagligheder på beskæftigelsesområdet

Projektbeskrivelse: Fagligheder på beskæftigelsesområdet Projektbeskrivelse: Fagligheder på beskæftigelsesområdet Baggrund for projektet Projektet startede på idéplan i foråret 2014 og blev yderligere aktualiseret ved reformen på beskæftigelsesområdet, der blev

Læs mere

Lektier Online GYM: Bilag 1

Lektier Online GYM: Bilag 1 Statsbiblioteket Lektier Online GYM: Bilag 1 Aktiviteter i projektet Pernille Holm Lindhardt 18-12-2013 Indhold Indhold... 1 Aktiviteter i projektet... 1 Rekruttering af frivillige lektiehjælpere... 1

Læs mere

DEFF Licensers servicedeklaration

DEFF Licensers servicedeklaration DEFF Licensers servicedeklaration Indholdsfortegnelse 1. DEFF Licensers samarbejde med institutionerne...3 2. Licensbetingelser...4 3. Indsamling af FTE (Full-Time Equivalent)...4 4. Licensforhandling...4

Læs mere

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor.

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORAs strategi Juni 2016 KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORA er en uafhængig statslig institution, som udfører sin faglige

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

University College Nordjylland, Biblioteket Strategi 2010-2012

University College Nordjylland, Biblioteket Strategi 2010-2012 University College Nordjylland, Biblioteket Strategi 2010-2012 Indhold UVisionU... 2 UMissionU... 2 UOrganisationU... 2 UKonsolideringU... 3 UVisionens indsatsområder 2010-2012U... 4 U1. Adgang til relevant

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker 2011

Ansøgning om tilskud fra Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker 2011 Ansøgning om tilskud fra Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker 2011 Ansøgt mandag 1. november 2010 kl. 16.00. Projekttitel 1. Titel Læselysten voks(n)er 2. Projekttype Udviklingsprojekt Hjælpetekst

Læs mere

Skabelon til KOSMOS projektansøgninger 2011

Skabelon til KOSMOS projektansøgninger 2011 Navn på ansøger: VIA University College, Ernæring- og Sundhedsuddannelsen, Sundhedsfaglig Højskole og Pædagoguddannelsen, Pædagogisk-Socialfaglig Højskole KOSMOS tema (skriv bogstav A, B, C eller D) C

Læs mere

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. september 2013 Vedrørende. Innovation i folkeskolen

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. september 2013 Vedrørende. Innovation i folkeskolen Resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. september 2013 Vedrørende Innovation i folkeskolen 16. september 2011 31. august 2014 Journalnummer: 1337622811 Kontraktens parter : Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling

Læs mere

Dialogforummet er nedsat fordi B&M ønsker en dialog med folkebibliotekerne om perspektiverne i projektideerne set fra kundernes

Dialogforummet er nedsat fordi B&M ønsker en dialog med folkebibliotekerne om perspektiverne i projektideerne set fra kundernes Referat 30. november 2009 Kamma Kirk Sørensen Konsulent ksk@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33 73 33 39 Udviklingsopgaver af overbygningskarakter Referat af møde i B&M s dialogforum Tirsdag den 10.

Læs mere

Psykiatrisk Afdeling, Middelfart Lokal evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen.

Psykiatrisk Afdeling, Middelfart Lokal evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. Lokal evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. 1. Baggrund og ramme for etablering af lokal evalueringspraksis: CVSU - Fyn igangsatte i 2003 et tværfagligt evalueringsprojekt

Læs mere

Indhold. Projektplan for: Tværfaglige og tværfakultære uddannelser

Indhold. Projektplan for: Tværfaglige og tværfakultære uddannelser Projektplan for: Tværfaglige og tværfakultære uddannelser Projektleder Jens Dolin, Institutleder, Institut for Naturfagenes Didaktik, SCIENCE Øster Voldgade 3 1350 København K Telefon: +45 353-20420 Telefon

Læs mere

DEFF Strategi og Open Science

DEFF Strategi og Open Science DEFF Strategi og Open Science Mogens Sandfær Medlem af DEFF s styregruppe 23-02-2015 DFFU Vinterintenat 2015, 27. februar 2015 1 Indhold i 5 små kapitler 1. Open Science og DEFF 2. Strategi og virkemidler

Læs mere

Danske biblioteker i WorldCat - et DEFF-projekt

Danske biblioteker i WorldCat - et DEFF-projekt Danske biblioteker i WorldCat - et DEFF-projekt Workshop 24. oktober 2008 Leif Andresen Styrelsen for Bibliotek og Medier Helle Brink Statsbiblioteket 1 Hvad er WorldCat? WorldCat er en verdensdækkende

Læs mere

02-11-2009. Universitetsloven:

02-11-2009. Universitetsloven: FORSKNINGSREGISTRERING: formidlingsstrategisk tiltag, kvalitetssikringsredskab eller vejen mod forskningsstyring? Forskningsevaluering g og forskningsbiblioteker, Danmarks Biblioteksskole, 29. oktober,

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010. Sag nr. 5. Emne: Uddannelsesprojekter. 4 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010. Sag nr. 5. Emne: Uddannelsesprojekter. 4 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010 Sag nr. 5 Emne: Uddannelsesprojekter 4 bilag Koncern Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til: Telefon 4820 5000 Direkte 4820

Læs mere

Notat LHP /-

Notat LHP /- Notat 12-04-2010 LHP /- Vedrørende: Materialeplatformen 2009 2010 (Udkast 2) Fordeling: Styregruppen for Materialeplatformen, UNI C Skrevet af: Leo Højsholt-Poulsen Version nr.: 0.92 Materialeplatformen

Læs mere

EVALUERING. Projekt Ungetilbudsportal. Projektperiode: 15.5.2009 31.5.2010

EVALUERING. Projekt Ungetilbudsportal. Projektperiode: 15.5.2009 31.5.2010 EVALUERING Projekt Ungetilbudsportal Projektperiode: 15.5.2009 31.5.2010 Maj 2010 Indholdsfortegnelse Side Sammenfatning... 2 Baggrund... 2 Formål og mål... 2 Organisation... 3 Om ungetilbud.dk... 3 Projektets

Læs mere

Principper for studiestarten

Principper for studiestarten Principper for studiestarten 0. Formål Syddansk Universitet ønsker at integrere alle nye studerende på bedste vis i det faglige og sociale liv på deres nye studie. Alle studerende skal hjælpes til at blive

Læs mere

Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling

Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling LEVERANCE 2.3 Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling Procedurerne vil omfatte: Planlægning af udfasning af gamle versioner af OpenTele Planlægning af modning af kode

Læs mere

Årsberetning it-vest 2003

Årsberetning it-vest 2003 Årsberetning it-vest 2003 I år 2003 blev der i regi af it-vest afviklet 21 forskellige it-uddannelser heraf 10 kandidatuddannelser, 1 diplom og 10 masteruddannelser. På disse uddannelser var der i alt

Læs mere

En fælles løsning. DDB, Kombit, brønden

En fælles løsning. DDB, Kombit, brønden En fælles løsning DDB, Kombit, brønden Hvem, hvad, hvor og hvornår Hvem er vi? Danske Folke- og skolebiblioteker i fællesskab. Initiativ fra København, Århus, Esbjerg, Herning, Horsens og Ishøj i samarbejde

Læs mere

danmarks designskoles bibliotek Årsberetning 2006

danmarks designskoles bibliotek Årsberetning 2006 danmarks designskoles bibliotek Årsberetning 2006 Årsberetning 2006 2006 har været et aktivt år præget af nye projekter, nye medarbejdere og nye roller. Da biblioteksleder Tina Andersen i februar 2006

Læs mere

Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende.

Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende. Punkt 6. IT redegørelse. 2011-30002. Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende. Sagsbeskrivelse Denne redegørelse

Læs mere

PRÆKVALIFICERINGSFORLØB FOR LÆRINGSLØFT 2020 KONSORTIETS PH.D. ANSØGNINGER TIL RÅDET FOR UDDANNELSESFORSKNING

PRÆKVALIFICERINGSFORLØB FOR LÆRINGSLØFT 2020 KONSORTIETS PH.D. ANSØGNINGER TIL RÅDET FOR UDDANNELSESFORSKNING PRÆKVALIFICERINGSFORLØB FOR LÆRINGSLØFT 2020 KONSORTIETS PH.D. ANSØGNINGER TIL RÅDET FOR UDDANNELSESFORSKNING FORELØBIG BESKRIVELSE AF ANSØGNINGSFORLØBET FOR FORÅRET 2016 Til alle interesserede, Professionshøjskolerne

Læs mere

Bilag C; Aktivitetsplan

Bilag C; Aktivitetsplan Bilag C; Aktivitetsplan Projekt: Nye veje nye job Fase Tidsperiode Hovedaktiviteter Delaktiviter Deltagere Resultat 1 a Oktober 2011 februar 2012 Projektetablering Nedsættelse af projektorganisation bestående

Læs mere

Talentforløb inden for Forskning og Udvikling

Talentforløb inden for Forskning og Udvikling Udfold dit talent VIA Pædagogik og Samfund Talentforløb inden for Forskning og Udvikling Til dig, der vil have en ekstra faglig udfordring VIA Pædagogik og Samfund VIA Pædagogik og Samfund TALENTFORLØB

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2009

NYHEDSBREV OKTOBER 2009 ERHVERVSØKONOMISK INSTITUT HANDELSHØJSKOLEN AARHUS UNIVERSITET DSBR NYHE NYHEDSBREV OKTOBER 2009 Emnerne i dette nyhedsbrev er: - Optagelsestal - Ny struktur for HD 2. dels specialer - Certifikat projekt

Læs mere

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger:

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: Næstved Kommune Kultur og Borgerservice Projekttitel: Åben

Læs mere