Evaluering af projektet Styrkelse af den forebyggende indsats over for arbejdsulykker gennem arbejdsmiljøledelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af projektet Styrkelse af den forebyggende indsats over for arbejdsulykker gennem arbejdsmiljøledelse"

Transkript

1 Evaluering af projektet Styrkelse af den forebyggende indsats over for arbejdsulykker gennem arbejdsmiljøledelse 9. marts 2006 Aalborg Universitet Institut for Samfundsudvikling og Planlægning

2

3 Forord Samlet set er det fem gode projektforløb der evalueres i denne rapport. Evalueringen bekræfter, at det har været kompetente rådgivere der har udviklet undervisningsmaterialerne og afprøvet undervisningsforløbene. De udviklede materialer og koncepter for undervisnings-forløb giver et godt udgangspunkt for andre undervisere, der ønsker vejledning og inspiration til igangsættelse af virksomhedsforløb med fokus på forebyggelse af ulykker og indførelse af arbejdsmiljøledelse. Materialet kan også give direkte inspiration til virksomheder der ønsker at styrke deres arbejdsmiljøarbejde i form af eksempelvis ideer til værktøjer, gode råd og intern undervisning af medarbejdere. Projekterne er udbudt af Industriens BAR, Grafisk BAR, BAR Jord til Bord, BAR for Privat Kontor og Administration og BAR for Detailhandelsområdet i samarbejde med Arbejdstilsynet og Arbejdsmiljørådets Ad hoc udvalg for det ulykkesforebyggende arbejde i Danmark. Evalueringen er udarbejdet af Aalborg Universitet, Institut for Samfundsudvikling og Planlægning, ved lektor Tine Herreborg Jørgensen og forskningsassistent Camilla Beldam.

4

5 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Formål med projektet Formål med evalueringen Evalueringsdesign Vægtning af evalueringsopgaven Struktur for rapporten Samlet vurdering Rekrutteringsprocessen Metoder og processer i forløbene Behov for konsulentbistand Kompetencekrav til virksomhederne Resultater på virksomhederne KPMG projektet (Small Risk) Small Risk Koncept, mål og principper Workshop og forløb Underviservejledning, undervisningsmateriale og værktøjer rekruttering, motivation og forpligtelse COWI projektet COWI koncept, mål og principper Vækstgruppeforløb & seminarer Undervisningsvejledning, materiale og værktøjer Rekruttering og motivation CASA projektet Koncept, mål og principper Rådgivning og forløb Folder og værktøjer Rekruttering og motivation Green Network projektet Koncept, mål og principper Seminarer og forløb Undervisningsmateriale og værktøjer Rekruttering og motivation... 62

6 7. CRECEA projektet (FUGA) Koncept, mål og principper Seminarer og forløb Undervisningsvejledning, materiale og værktøjer Rekruttering, motivation og forpligtelse Resultater af spørgeskemaundersøgelsen Vurdering af undervisningsforløb Vurdering af forandringer på virksomhederne... 85

7 1. Indledning Denne rapport har til formål at evaluere fem projekter i forbindelse med projektet: Styrkelse af den forebyggende indsats over for arbejdsulykker gennem arbejdsmiljøledelse. I januar 2004 blev udbudsmateriale udsendt af: Industriens Branchearbejdsmiljøråd Grafisk branchearbejdsmiljøråd Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration Branchearbejdsmiljørådet for Detailhandelsområdet I et samarbejde med Arbejdstilsynet og Arbejdsmiljørådets Ad hoc udvalg for det ulykkesforebyggende arbejde i Danmark. 1.1 Formål med projektet Arbejdsmiljøreformen med systematisk screening af de danske virksomheder og smileyordningen har været med til at øge fokus på indførelse af certificerede arbejdsmiljøledelsessystemer. Med virksomhedernes stigende interesse for egenindsats i arbejdsmiljøarbejdet ved hjælp af certificerede arbejdsmiljøledelsessystemer, ønskede Arbejdsmiljørådet at fremme forebyggelse af arbejdsulykker i forbindelse med udbredelsen og implementering af arbejdsmiljøledelsessystemer. Det blev besluttet at gennemføre en række udviklingsprojekter med det formål at få udarbejdet informationsmateriale, materiale til brug for motivation og skabelse af opmærksomhed omkring temaet, og gennemførelse af egentlige seminarer for relevante repræsentanter i virksomheden. I udbudet ønskes tilbud rettet mod to typer af virksomheder: Type I Virksomheder med et struktureret sikkerhedsarbejde. God spredning af virksomheder i størrelsesordnen ansatte. Der ønskes udarbejdet og gennemført: Virksomhedsrettet informationsmateriale om arbejdsmiljøledelse Materiale til oplysning, motivation og opmærksomhed om, hvorfor det er en god idé at iværksætte arbejdsmiljøledelse Seminarer af minimum 1 års varighed for repræsentanter for udvalgte virksomheder og implementering af arbejdsmiljøledelse Udvikling og test af materiale til ovenstående punkter 1

8 Type II Virksomheder med et ustruktureret sikkerhedsarbejde, hvis noget overhovedet. Virksomheder med under 50 ansatte, hvor deltagelse af virksomheder med under 20 ansatte får høj prioritet. Der ønskes udarbejdet og gennemført: Virksomhedsrettet informationsmateriale om arbejdsmiljøledelse til mindre virksomheder uden krav om større administrationsapparat Materiale til oplysning, motivation og opmærksomhed om, hvorfor det er en god idé at iværksætte arbejdsmiljøledelse i mindre virksomheder Seminarer af minimum 1 års varighed for repræsentanter for udvalgte virksomheder og implementering af arbejdsmiljøledelse Udvikling og test af materiale til ovenstående punkter Materiale og seminarer på type II projekterne skal rettes mod arbejdsgiver/arbejdsleder samt medarbejdere og sikkerhedsrepræsentanter, hvor disse er valgt. Type I projekterne skal udover disse nævnte målgrupper også rettes mod mellemledere og linieledere samt sikkerhedsledere og koordinatorer i virksomhederne. I projektet lægges der vægt på også at få gennemført projekter i de små virksomheder. De små virksomheder har ofte kun få ressourcer til at gennemføre arbejdsmiljøarbejdet, og samtidig har de svært ved at udnytte tilbud og muligheder fra arbejdsmiljøsystemet. I april 2004 blev fem projekter udvalgt og igangsat, se tabel 1.1. Ansvarlig Projekttitel Virksomhed (Projekttype) KPMG Small Risk. Små virksomheders Arbejdsmiljøledelse og Risikohåndtering Små (type II) Under 50 ansatte COWI Ulykkesforebyggelse på små virksomheder gennem arbejdsmiljøledelse Små (type II) Under 50 ansatte CASA God ledelse vejen til en sikker og produktiv arbejdsplads Små (type II) Under 50 ansatte Green Network Ulykkesforebyggelse i mellemstore virksomheder gennem arbejdsmiljøledelse Mellemstore (type I) ansatte CRECEA Styrkelse af den forebyggende indsats over for arbejdsulykker gennem arbejdsmiljøledelse Mellemstore (type I) ansatte Tabel 1.1. Oversigt over de 5 projekter der blev igangsat. I det følgende vil projekterne blive omtalt ved navnet på det ansvarlige konsulentfirma frem for titlen på projektet, da det fremmer muligheden for at skelne mellem projekterne. Eksempelvis betegnes det første projekt i tabel 1.1 i det følgende som KPMG projektet. 2

9 COWI projektet forløb frem til april 2005 hvor de resterende fire projekter forløb frem til 31/ Formål med evalueringen Evalueringen lægger dels vægt på vurdering af en række udviklingsprocesser, herunder udarbejdelsen af undervisningsmateriale og dels på de opnåede resultater i form at konkret implementering af ulykkesforebyggelse og arbejdsmiljøledelse i virksomhederne. Vurdering af udviklingsprocessen i de fem projekter omfatter følgende aktiviteter: vurdering af processen for rekruttering af virksomheder vurdering af de enkelte metoder/processer overfor virksomhederne vurdering af behov for konsulenthjælp i processen vurdering af kompetencekrav til virksomhederne Vurdering af de opnåede resultater i virksomhederne omfatter følgende aktiviteter: Indsamling af deltagernes egen vurdering af hvad de har lært Indsamling af deltagernes egen vurdering af hvad de har anvendt Vurdering af ændringer i bevidsthed og holdninger hos deltagerne Vurdering af ændringer i handlinger og praksisser hos deltagerne Vurdering af deltagernes opnåede resultater Der vil i evalueringen blive fokuseret på udviklingsprocessernes egnethed, vurderet på grundlag af effekten i de deltagende virksomheder. At udviklingsprojektet er igangsat i et samarbejde mellem fem BAR, som tilsammen repræsenterer en række forskellige brancher, er et spændende udgangspunkt for projektet. At der er igangsat fem forskellige projekter giver samtidig mulighed for at følge og evaluere fem tilgange til opgaven med henblik på en anbefaling af hvilke processer og metoder der er bedst egnede til at fremme forebyggelse af ulykker via arbejdsmiljøledelse i små- og mellemstore virksomheder. 1.3 Evalueringsdesign Evalueringen er primært baseret på en kvalitativ evaluering, hvor der på baggrund af en gennemgang af det udarbejdede materiale fra projekterne er foretaget en række interviews og gennemført en spørgeskemaundersøgelse med de deltagende virksomheder. Evalueringen er foretaget i perioden 1. august marts 2006 med den største arbejdsindsats fra 1. november 2005 til 1. marts I det følgende er faserne for evalueringen kort beskrevet. 3

10 Fase 1: Indsamling af udkast til materiale fra projekterne Udarbejdelse af projektspecifikke spørgeguides til interviews af konsulenter Udarbejdelse af projektspecifikke spørgeguides til interviews af virksomheder Evalueringen tog udgangspunkt i projektansøgningerne for de fem projekter. Interviews er gennemført med udgangspunkt i udkast til undervisningsmateriale og således før modtagelse af de endelige leverede materialer og før konsulenternes egen slutrapport/evaluering (på nær for COWI projektet). Udgangspunktet for interviewguides har været det på tidspunktet tilgængelige materiale for projektet. Fase 2: 5 Interviews med de ansvarlige konsulenter på de fem projekter 9 interviews med virksomheder, 2 virksomheder fra hvert projekt (dog 1 virksomhed for KPMG) Indsamling af endeligt materiale for projekterne Til at få uddybet en række spørgsmål til projektforløbene og materialet udarbejdet i fase 1, blev der foretaget interviews med konsulenterne af 2-3 timers varighed. Der kom en række gode diskussioner af projekterne, og mulighed for gennemgang af specifikke værktøjer og opgaver i forløbene. For COWI projektet blev interviews med konsulenten og de to virksomheder foretaget i september 2005, da dette projekt blev afsluttet ½ år før de andre. For de resterende fire projekter blev alle interviews foretaget i december 2005 og januar I samarbejde med konsulenterne blev der udvalgt 2 virksomheder på hvert projekt (1 på KPMG projektet) som blev besøgt og interviewet (varighed ca min.). Formålet med virksomhedsbesøgene var at få indblik i deres oplevelse af projektforløbet og ændringer i arbejdsmiljøforståelsen og arbejdsmiljøarbejdet, der er foregået på virksomheden. Virksomhederne fremviste blandt andet dokumenter for deres arbejdsmiljøarbejde og fortalte om de ændringer, der var sket under forløbet. Det primære kriterium for valg af virksomheder til interviews var, at vi ønskede virksomheder som havde deltaget i hele projektforløbet og hvor der var sket en række arbejdsmiljøforbedringer. Disse virksomheder kan således ikke betragtes som repræsentative for alle de deltagende virksomheder. Fase 3: Udarbejdelse og gennemførelse af spørgeskemaundersøgelse med de deltagende virksomheder 4

11 Der blev i januar 2006 udarbejdet og gennemført en spørgeskemaundersøgelse med de 34 virksomheder, der i alt gennemførte de fem projektforløb. I spørgeskemaundersøgelsen er det valgt ikke at medtage de virksomheder der faldt fra i projekterne undervejs. I stedet er konsulenterne blevet spurgt om årsagerne til disse virksomheders frafald. Formålet med spørgeskemaundersøgelsen var, at få respons på virksomhedernes oplevelse af projektforløbene og undervisningsmaterialet og at få et samlet billede at ændringer i arbejdsmiljøarbejdet fra projektstart til projektafslutning på den enkelte virksomhed. Spørgsmålene er inddelt i to dele, hvor første del handler om deltagernes holdning til undervisningsforløb og undervisningsmateriale, og hvor anden del fokuserer på oplevede ændringer og forbedringer i arbejdsmiljøarbejdet på virksomheden. En nærmere præsentation af spørgeskemaundersøgelsen og tilhørende resultater kan ses i bilag 6. Konsulenterne på de enkelte projekter har selv foretaget forskellige typer af målinger af virksomhedernes udgangspunkt ved projektstart, midtvejsmålinger og slutmålinger. Disse målinger fremstår imidlertid meget forskellige og er ikke koordineret mellem projekterne. De spænder fra udfyldelse af skemaer på virksomhederne til referater af virksomhedsbesøg fra konsulenterne. Fase 4: Analyse af endeligt indleveret undervisningsmateriale Analyse af konsulenternes egen evalueringer af projektforløbene Analyse af interviews med konsulenter og virksomheder Analyse af spørgeskemaundersøgelsen I denne fase blev den endelige dokumentation af projektprodukter indsamlet. På baggrund af disse materialer og data indsamlet i fase 1-3 af evalueringen, blev den endelige evalueringsrapport skrevet i januar og februar Vurderingen af det indleverede materiale har taget udgangspunkt i tilgængeligheden for andre undervisere/arbejdsmiljørådgivere, konsulenternes erfaringer samt virksomhedernes respons. Det skal nævnes at der undervejs også har været en god og konstruktiv dialog med Kirsten Jørgensen fra Arbejdstilsynet, styregruppen samt konsulenter. Fase 5: Formidlingsseminar Det er BAR enes ønske at erfaringerne med projektet skal formidles til en bredere kreds af institutioner, konsulenter og undervisere. Der afholdes derfor et formidlingsseminar den 17. marts Her fremlægger konsulenterne udvalgte forhold fra de fem projekter, resultaterne 5

12 af evalueringen fremlægges, undervisningsvejledninger og materialer fremvises og til slut foretages en samlet diskussion af, hvad erfaringerne kan bruges til fremover. 1.4 Vægtning af evalueringsopgaven Det er undervejs i forløbet blevet understreget af styregruppen, at vægtningen i evalueringsrapporten ønskes lagt på de endelige indleverede undervisningsmaterialer og resultaterne på virksomhederne. Der er indleveret en større mængde undervisningsmateriale fra projekterne. I evalueringen fremhæves enkelte udvalgte elementer fra materialet. Der henvises således primært til de udarbejdede undervisningsmaterialer på de enkelte projekter for yderligere indsigt i materialet. Det samlede udarbejdede materiale for de fem projekter kan findes på Arbejdstilsynets hjemmeside (http://www.at.dk). 1.5 Struktur for rapporten Kapitel 2 indeholder den samlede vurderinger af de fem projektforløb, hvor forhold som rekrutteringsprocesser, metoder og processer i projektforløbene, virksomhedernes kompetencer og de opnåede resultater på virksomhederne vurderes. For en mere detaljeret gennemgang og vurdering af forløbene henvises til kapitel 3-7. Her gennemgås og diskuteres undervisningsforløb og -materialer, således at der for hvert kapitel behandles ét projekt. Strukturen for disse kapitler er: X.1. Koncept, mål og principper X.2. Seminarer og forløb X.3 Undervisningsmaterialer og værktøjer X.4 Rekruttering og motivation I kapitel 8 præsenteres de samlede resultater af spørgeskemaundersøgelsen, hvor de deltagende virksomheder har besvaret en række spørgsmål relateret til undervisningsforløbet og til implementeringen af metoder og værktøjer på virksomheden. 6

13 2. Samlet vurdering I dette kapitel konkluderes der på de fem projektforløb med udgangspunkt i de forhold der ønskedes evalueret (se afsnit 1.2). For mere deltaljerede præsentationer og vurderinger af de enkelte projekter henvises til kapitel 3-7 og for de samlede resultater af spørgeskemaundersøgelsen henvises til kapitel 8. I den første del at dette kapitel konkluderes der primært på opstarten og gennemførelsen af forløbene (afsnit ): Rekrutteringsprocessen Metoder og processer i forløbene Behov for konsulentbistand Kompetencekrav til virksomhederne I anden del konkluderes der primært i forhold til virksomhederne og deres opnåede resultater for deres forebyggende arbejdsmiljøarbejde (afsnit 2.5): Hvad mener virksomhederne selv de har lært Hvad har virksomhederne anvendt fra forløbet Ændringer i bevidsthed og holdninger Ændringer i handlinger og praksisser Virksomhedernes opnåede resultater Indledningsvis præsenteres en kort vurdering for hver af de fem projekter. KPMG projektet - vurdering: Projektet bygger på vækstgruppeprincippet og konceptet har en god kombination af ulykkesforebyggelse og arbejdsmiljøledelse med fokus på at gøre det enkelt og nemt. Der gives en grundig vejledning til kommende undervisere og den store detaljeringsgrad i undervisningsmaterialet gør det let at gå til for en underviser. Der er gode illustrationer og eksempler i materialet og der er lagt vægt på at gøre værktøjerne enkle og operationelle. Desuden er det en styrke at der lægges vægt på en god kommunikation og sikkerhedskultur omkring arbejdsmiljøarbejdet på den enkelte virksomhed. Forløbet egner sig til små virksomheder, der ønsker at styrke forebyggelse af ulykker via indførelse af arbejdsmiljøledelse. Men også større virksomheder vil kunne få et godt udbytte af forløbet. 7

14 COWI projektet - vurdering: Projektet bygger på vækstgruppeprincippet og er et godt koncept, hvor undervisningsforløbet tager udgangspunkt i OHSAS for arbejdsmiljøledelse, der benyttes som den røde tråd gennem de syv seminarer. De første to seminarer bliver lidt for teoretiske. Her bør integreres en række praktiske eksempler, så deltagerne bedre kan se hvad de får ud af at deltage i forløbet og et tema som eksempelvis lovgivning kunne tones lidt ned eller flyttes. Udover undervisningsmaterialet er der udarbejdet en flot pjece til rekruttering af deltagere samt en undervisningsvejledning. Forløbet egner sig til små virksomheder, der ønsker at styrke forebyggelse af ulykker via indførelse af arbejdsmiljøledelse. Men også større virksomheder vil kunne få et godt udbytte af forløbet. CASA projektet - vurdering: Projektet bygger på individuel rådgivning på den enkelte virksomhed. Virksomhederne rekrutteres blandt andet til forløbet via et fyraftensmøde. Det vurderes at fyraftensmødet i højere grad kan henvende sig til de små virksomheder, der er målgruppen, ved at fokusere mere på formidling af, hvad deltagerne i praksis kan få ud af forløbet. Der er udarbejdet en flot folder med enkle og fængende budskaber og illustrationer til rekruttering af virksomheder. Der er også udarbejdet en værktøjskasse med 11 enkle værktøjer, virksomheden kan inspireres af og vælge at benytte. Der savnes et forslag til virksomhederne om, hvordan de kommer i gang og hvor de kan begynde. Forløbet egner sig primært til små virksomheder, som har begrænset tradition for at arbejde med ulykkesforebyggelse, og som med forløbet kan blive motiveret til at komme i gang. Projektet egner sig ikke til virksomheder, der ønsker at implementere et arbejdsmiljøledelsessystem. Green Network projektet - vurdering: Projektet bygger på vækstgruppeprincippet og er et godt koncept, hvor undervisningsforløbet tager udgangspunkt i OHSAS for arbejdsmiljøledelse. Undervejs lægges der også vægt på ulykkesforebyggelse med præsentation af gode værktøjer og øvelser. Der er udarbejdet en god introduktion til kommende undervisere samt undervisningsmateriale, primært i form af slides til forløbet. Visse steder er undervisningsmaterialet mindre detaljeret hvilket kræver at underviseren har godt kendskab til arbejdsmiljøledelse og ulykkesforebyggelse, og kan fange den røde tråd og selv kan supplere med eksempler undervejs. Det første seminar bliver lidt for teoretisk. Her bør integreres praktiske eksempler, så deltagerne bedre kan se hvad de får ud af at deltage i forløbet. Desuden savnes den arbejdsmiljøhåndbog, der henvises til i undervisningsvejledningen. Arbejdsmiljøhåndbogen er en vigtig forudsætning for en kommende undervisninger. Forløbet egner sig primært til de mellemstore virksomheder men også til små virksomheder under forudsætning af at de har positiv erfaring med andre ledelsessystemer el. lign. 8

15 CRECEA projektet - vurdering: Projektet er et dynamisk og aktiverende koncept med et godt og omfattende materiale til vejledning for undervisere og undervisningsforløb. Der gives en grundig vejledning til kommende undervisere og den store detaljeringsgrad i undervisningsmaterialet gør det let at gå til for en underviser. Der tages udgangspunkt i planlægge-udføre-måle-tænke som gør den røde tråd i forløbet mere overskuelig, og der gives gode praktiske eksempler på brug af metoder og værktøjer undervejs. Det vurderes at forløbet bør udvides fra de nuværende to til fire seminarer, da forløbet ellers bliver for komprimeret og dermed sværere for deltagerne at kapere. Desuden bør det nuværende tidsinterval mellem to seminarer på ½ år kortes ned til eksempelvis fire seminarer med 3 måneders interval. Forløbet egner sig primært til de mellemstore virksomheder men også til små virksomheder under forudsætning af at de har positiv erfaring med andre ledelsessystemer el. lign. 2.1 Rekrutteringsprocessen Det er interessant at undersøge hvorfra projekterne har rekrutteret virksomheder til deltagelse i forløbene og med hvilken succes. Tabel 2.1 viser en oversigt over projekternes ønskede antal deltagere, det faktiske antal samt hvilke brancher og netværk der er benyttet til rekrutteringen. Det har for de fleste projekter krævet en stor indsats at få rekrutteret virksomheder til forløbet, og som det fremgår af tabel 2.1, når CASA projektet ikke op på det ønskede minimum antal deltagere, hvilket KPMG og COWI lige netop når. CRECEA har opnået det ønskede antal. Disse fire nævnte projekters rekrutteringsmetode har været dels branchenetværk og dels rådgivernes egne medlemmer og netværk. Green Network projektet skiller sig ud ved at have opnået en langt større tilslutning end forventet (to hold af 10 deltagere, hvor kun hold 1 indgår i evalueringen). Green Network er et regionalt netværk (i Fredericia, Kolding, Middelfart og Vejle kommune samt Vejle Amt), hvor ca. 270 offentlige myndigheder og private virksomheder samarbejder indenfor områderne miljø, socialt engagement og arbejdsmiljø. Medlemmerne tilbydes en række konkrete værktøjer, blandt andet via manualer til at opnå løbende forbedringer. De kan opnå diplom ved godkendelse af henholdsvis miljø-, social-, og nu også arbejdsmiljøredegørelse. Netværket er kendetegnet ved en tæt kontakt mellem medlemmerne, der er vant til at deltage i seminarer og diskutere ledelsessystemer og løbende forbedringer. Således har 215 medlemmer afleveret miljøredegørelser til Green Network. Med udarbejdelsen af en arbejdsmiljøledelseshåndbog lægges der op til at en række af medlemmerne i de kommende år også vil indlevere arbejdsmiljøredegørelser, hvilket de første allerede har gjort. 9

16 Projekt Ønsket antal Antal Rekruttering via deltagere rekrutteret KMPG KPMG netværk Gartneri Emballageindustrien Dansk Industri Industriens miljøklub Fyn Grønt Netværk Sønderjylland Netværk for grøn erhvervsudvikling, Storstrøms Amt COWI Industri Papir/grafisk Gartneri Kompass og Greens CASA Håndværker- og Industriforening Auto og Industrilakerere PRINFO JobLiv netværk Green Network (20) Green Network CRECEA CRECEA mdl. virksomheder CRECEA netværk Privat kontor/administration I alt (64) Tabel 2.1. Rekruttering af deltagere i de enkelte projekter. Konsulenterne der har været tilknyttet Green Network projektet mener, at BAR ene bør alliere sig med netværk, når de ønsker at igangsætte arbejdsmiljøprojekter. Dog er Green Network et enestående netværk, som ikke findes på samme niveau andre steder i Danmark. Konsulenter på andre af projekterne mener også, at rekrutteringen bedst foregår gennem netværk, eksempelvis brancheorganisationer. CASA projektet havde sværest ved at rekruttere deltagere. De havde svært ved at få de små virksomhederne overbevist om at deltage i forløbet, da virksomhederne ikke helt kunne se hvad de ville få ud af forløbet. De fire af de fem projekter er kendetegnet ved at gennemføre et netværksforløb for deltagerne. Det vurderes at et passende antal deltagere er omkring 10 virksomheder. Men da der erfaringsmæssigt er et frafald undervejs, og der kan være afbud fra virksomheder til enkelte seminarer vurderes det, at omkring 15 deltagende virksomheder vil være passende som udgangspunkt. 10

17 Virksomhederne og er generelt meget positive for at deltage i forløb med forskellige brancher. De synes det er spændende at høre om erfaringer fra andre virksomheder og brancher. En rådgiver mener det er ønskeligt med mindst to virksomheder fra samme branche. Da det har vist sig vanskeligt at rekruttere virksomheder til projektforløbene selv om de har været gratis, er det positivt, at virksomhederne ikke har noget imod at deltage i forløb med andre brancher. I de fem projekter er der ikke erfaringer med deltagelse fra udelukkende en branche. Det vurderes dog, at undervisningsforløb rettet mod en specifik branche vil have en styrke ved at der i højere grad kan fokuseres på de konkrete arbejdsmiljøproblemer i den pågældende branche. Men samtidig er der risiko for mindre åbenhed og dialog mellem de deltagende virksomheder fordi en del af dem vil være konkurrenter. Arbejdsmiljøledelse handler i høj grad om at fremme inddragelse af medarbejderne, kommunikation og sikkerhedskultur og det gælder på tværs af alle brancher. En anden mulighed for rekruttering er gennem direkte kontakt til virksomhederne via brancheforeningskonsulenter. Fordelen ved at fokusere på brancheforeningens egne konsulenter er, at de i forvejen har deres gang på virksomhederne. De har derfor gode muligheder for at motivere virksomhederne til at komme i gang med forebyggelse af ulykker og arbejdsmiljøledelse og til at få dem til at indgå i et forløb om arbejdsmiljø. Jern- og Metal industrien har haft stor succes med deres årlige road show som er et fyraftensmøde afholdt rundt om i landet hvor der er et tema om arbejdsmiljø på dagsordenen. Her deltager både ledelses- og medarbejderrepræsentanter. Det bør overvejes at oprette denne type road shows i andre brancher og benytte mødet til mere målrettet rekruttering af virksomheder til arbejdsmiljøforløb. Frafald og samarbejdsaftaler Af de i alt 54 rekrutterede virksomheder, har de 34 gennemført forløbene. Frafaldet har været på 20, hvilket svarer til 37%. For fire af projekterne er frafaldet af deltagere undervejs i forløbene på omkring 40% og er dermed forholdsvis ens (se tabel 2.2). Projekt Antal rekrutteret Gennemført Frafald (%) KPMG (27%) COWI (36%) CASA (43%) Green Network (40%) CRECEA 15 (8 Århus) (7 Horsens) 9 (6 Århus) (3 Horsens) 6 (40%) (2 Århus, 25%) (4 Horsens, 57%) I alt (37 %) Tabel 2.2. Rekruttering og frafald af virksomheder i de enkelte projekter. 11

18 Green Network projektet kørte to parallelle forløb med 10 deltagende virksomheder i hver, hvor Green Network selv finansierede hold 2, som ikke indgår i evalueringen. Dog skal det nævnes, at hold 2 primært bestod af offentlige organisationer og at der kun var et frafald på 1 ud af 10 virksomheder, det vil sige 10%. Det vurderes således at der kan forventes et mindre frafald hos offentlige institutioner. Lægges frafaldet sammen for de to hold, blev frafaldet på 25%. Et enkelt projekt, KPMG projektet, skiller sig ud med et mindre frafald end de andre projekter (27%). De tre virksomheder faldt fra efter første workshop, hvor de valgte ikke at tilmelde sig resten af forløbet, hvor de resterende otte deltagere gennemførte forløbet. Det vurderes derfor at KPMG har haft stor succes med at få deltagerne til at gennemføre forløbet flot set i lyset af, at det har været små virksomheder, som deltog. En vigtig årsag til dette resultat vurderes at være en forholdsvis detaljeret samarbejdsaftale, hvor virksomhederne har skrevet under på, at de bidrager med deltagelse i de 5 workshops, udfører hjemmearbejde, bruger arbejdstid og transport for to eller flere deltagere samt give erfaringer og input til projektet. Samtidig har konsulenten lagt vægt på dette og signaleret, at det er en forudsætning for deltagelse og er ikke gået på kompromis med dette krav. Det var også CRECEA projektets erfaring, at de virksomheder der skrev under på en tiltrædelseserklæring også følte sig mere forpligtede. Det anbefales således at udforme en specificeret samarbejdsaftale, som de deltagende virksomheder underskriver inden projektstart og at underviser lægger stor vægt på forpligtelsen i denne. Antallet af virksomheder med mere end én deltager på de andre fire projekter har generelt været meget begrænset. Det er ofte erfaret, at to deltagere undervejs er blevet reduceret til en. Dog har CRECEA projektet formået at fastholde halvdelen af virksomhederne med to repræsentanter, og KPMG havde deltagelse af to virksomheder med tre repræsentanter hver. 2.2 Metoder og processer i forløbene I de fire af fem projekter bygger undervisningskonceptet på vækstgruppeprincippet (se tabel 2.3). Der har i disse fire projekter været mulighed for individuel rådgivning mellem seminarer/workshops, hvilket kommenteres i afsnit 2.3. Fordelene ved vækstgruppeprincippet er, at der undervises et antal virksomheder på én gang. Det giver mulighed for oplæg ved underviser, diskussioner og gruppeopgaver, og samtidig spares konsulenttimer sammenlignet med individuel undervisning. Fordele for virksomhederne er, at de kan udveksle praktiske erfaringer med de andre virksomheder og motivere hinanden undervejs. Virksomhederne og konsulenterne har udtrykt stor tilfredshed med konceptet, og det er et koncept som klart kan anbefales. 12

19 Projekt Koncept Antal Fokus KPMG Workshops 5 Arbejdsmiljøledelse Ulykkes- og risikohåndtering COWI Seminarer 7 Arbejdsmiljøledelse Forebyggelse af ulykker CASA Fyraftensmøde Individuel rådgivning besøg Forebyggelse af ulykker Tilpasse/forenkle værktøjer Green Network Seminarer 6 Arbejdsmiljøledelse Forebyggelse af ulykker CRECEA Indledende samtale Heldagsseminarer 2 Arbejdsmiljøledelse Forebyggelse af ulykker Tabel 2.3. Oversigt over koncept og fokus for de fem projekter. Virksomhedernes respons på undervisningsforløbet I det følgende tages der udgangspunkt i virksomhedernes besvarelse af spørgeskemaundersøgelsen (spørgsmål 1-7), se kapitel 8 afsnit 8.1. I alle forløb har professionelle og erfarne konsulenter, undervist og rådgivet virksomhederne. Forløbene har alt i alt drevet en positiv proces i virksomhederne. Virksomhederne anvender værktøjer fra forløbene og det har givet dem et væsentligt løft i deres arbejdsmiljøarbejde. Deltagere fra KPMG, CRECEA, Green Network og COWI understreger i enkeltudsagn, at de har haft et stort udbytte af et forløb med mange input og stor erfaringsudveksling. For disse enkelt deltagere har forløbene helt afgjort fungeret som vækstgrupper, hvor virksomhederne har fået mere struktur på arbejdsmiljøarbejdet, input til intern undervisning og oplevet at det er inspirerende og en meget stor hjælp at dele fremskridt og besvær med andre gennem forløbet. Udsagn fra en deltager fra CASA understreger, at rådgivningen i det individuelle forløb netop var det som denne lille virksomhed havde behov for, og som resulterede i at de har fået et meget mere systematisk arbejdsmiljøarbejde. I den kritiske ende synes en fjerdel, at materialet er for tungt og uoverskueligt, og en tredjedel finder at rådgivningen gerne må være lettere. Det gælder især deltagere fra CRESEA og Green Network. I de kvalitative kommentarer er det ligeledes COWI deltagere, som har forslag til anvendelse af flere praktiske eksempler. De kritiske røster fra CRESEA s deltagere koncentrerer sig om, at det omfattende materiale bør have mere tid til de enkelte emner, og bør have mere tid til erfaringsudveksling. De kritiske røster fra Green Networks deltagere er, at forløbet særligt i starten var meget fokuseret på certificering. Det blev oplevet som lidt tørt og meget omfattende. Senere i forlø- 13

20 bet kom der mere fokus på arbejdsmiljøredegørelsen, og det var langt mere konkret for virksomhedsdeltagerne. De kritiske røster fra COWI deltagere er forslag til flere praktiske eksempler og mere direkte brugbare skabeloner/formularer. Fra de kvalitative interviews kom det frem, at de første seminarer blev oplevet som tunge, men at der var stor tilfredshed med de justeringer som COWI arrangerede for de sidste fire seminarer. Enkelte virksomheder (20%) mener, at de har brug for mere omfattende rådgivning. Dette betyder ikke at virksomhederne har været utilfreds med rådgivningen. En deltager i CASA projektet er imidlertid kritisk, idet de havde haft brug for rådgivning til at opbygge et arbejdsmiljøledelsessystem. Af udsagn fra denne CASA virksomhed er det tydeligt, at CASA forløbet ikke giver rådgivning og erfaringsudveksling i forbindelse med opbygning af et arbejdsmiljøledelsessystem, hvilket netop heller ikke var formålet med dette projekt. Den pågældende virksomhed ville have mere glæde af at deltage i et vækstgruppeforløb. Spørgeskemaundersøgelsen viser, at KPMG og CASA forløbene opleves som lette, konkrete og operationelle. I CASA forløbet er der rådgivningsmatch, når virksomheden er lille, og ambitionsniveauet er et mere systematisk arbejdsmiljøarbejde. CASA værktøjerne kan benyttes til kampagner eller indsatsområder i det ulykkesforebyggende arbejde. CASA kan ikke benyttes til opbygning af et arbejdsmiljøledelsessystem, hvilket heller ikke er formålet med projektet. KPMG s small risk forløb med fem workshops får gode tilbagemeldinger, og der opleves rådgivningsmatch i de fleste virksomheder. De mindre virksomheder og de mindre ambitiøse virksomheder er også positive men tilføjer, at de stadigvæk oplever opgaven med at nå helt til certificering som meget omfattende. Green Network, COWI og CRECEA opleves som meget omfattende. CRECEA er for komprimeret, men materialet indeholder mange af de konkrete skabeloner, som virksomhederne i andre forløb foreslår mere af. Green Network har udviklet forløbet sideløbende, og de har sideløbende udviklet Green Networks arbejdsmiljømanual og krav til Green Networks arbejdsmiljøredegørelse. Det har medvirket til at forløbene opleves som tunge, særligt ved de første seminarer. Flere af Green Networks deltagere har tidligere udarbejdet miljøredegørelser, og er derfor vænnet til det systematiske i ledelsesarbejdet, samtidig med at de i netværket har haft mulighed for (og i altovervejende grad) deltaget i afklarende diskussioner, hvor de har taget konkret stilling, til at de vil opnå en Green Network arbejdsmiljøredegørelse. De deltagende virksomheders høje kompetenceniveau betyder, at de på den ene side er mere parate til at fuldføre et omfattende seminarforløb, og på den anden side medvirker det igen til en større grad af kontinuitet og gensidig sparring mellem de mere forpligtigede og ambitiøse deltagende virksomheder. COWI s første 2-3 seminarer opleves som tunge, og de sidste 3-4 seminarer opleves som meget mere konkrete og let tilgængelige. COWI har afprøvet forløbet med en række små virk- 14

Værdien af arbejdsmiljøcertificering

Værdien af arbejdsmiljøcertificering Værdien af arbejdsmiljøcertificering Workshop på AM2010 tirsdag d. 9/11 kl. 13.00 Sektorchef Lars Vestergaard Jensen Program Præsentation Kort om arbejdsmiljøledelse/arbejdsmiljøcertificering Erfaringer

Læs mere

Arbejdsmiljøledelse helt enkelt

Arbejdsmiljøledelse helt enkelt Arbejdsmiljøledelse helt enkelt Gitte Goldschmidt Goldschmidt Rise and Shine i/s gg@riseandshine.dk Tel 20 77 79 36 Gitte Goldschmidt Civilingeniør Organisationskonsulent Capacent (KPMG) ti år Leder fire

Læs mere

Sådan gør vi! Opbygning af arbejdsmiljøledelsessystem OHSAS 18001

Sådan gør vi! Opbygning af arbejdsmiljøledelsessystem OHSAS 18001 Sådan gør vi! Opbygning af arbejdsmiljøledelsessystem OHSAS 18001 Indhold Baggrund for at opbygge et arbejdsmiljøledelsessystem... 3 Andre incitamenter... 3 Processen fra baghjul til forhjul (start slut)...

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord

Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord 1 Formål med arbejdsmiljøuddannelsen Arbejdsmiljøuddannelsens formål er at: styrke det forebyggende arbejde effektivisere arbejdsmiljøorganisationens

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

Uddannelsesplan Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for bygge og anlæg

Uddannelsesplan Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for bygge og anlæg Byggecentrum Uddannelsesplan 2013-2016 Uddannelsesplan Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for bygge og anlæg INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 2. Formål 3. Mål 4. Målgruppe 5. Uddannelsens opbygning

Læs mere

Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken. Rapport over afsluttende evaluering

Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken. Rapport over afsluttende evaluering Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken Rapport over afsluttende evaluering 1 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Spørgeskemaundersøgelsen... 3 3. Opmærksomhedspunkter og eventuelle fejlkilder... 3 4. Præsentation

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Virkningsteori og virkningsevaluering

Virkningsteori og virkningsevaluering Virkningsteori og virkningsevaluering Hvad er en virkningsteori? En virkningsteori er en beskrivelse af sammenhængene mellem en organisations eller et projekts aktiviteter og den virkning som er målet

Læs mere

Undersøgelse af sikkerhedskultur. Auditskema

Undersøgelse af sikkerhedskultur. Auditskema Undersøgelse af sikkerhedskultur Auditskema Vejledning Dette auditskema er udviklet til, at vurdere hvordan det formaliserede sikkerhedsarbejde i virksomheden fungerer. Auditeringsskemaet kan udfyldes

Læs mere

Undersøgelse af sikkerhedskultur. Auditskema

Undersøgelse af sikkerhedskultur. Auditskema Undersøgelse af sikkerhedskultur Auditskema Auditering Vejledning af virksomhed Dette auditskema er udviklet til at vurdere, hvordan det formaliserede sikkerhedsarbejde i virksomheden fungerer. 1 Virksomhedsdata

Læs mere

Det samlede projekt forventes at blive evalueret af ekstern evaluator.

Det samlede projekt forventes at blive evalueret af ekstern evaluator. Lærlingeprojektet Øget sikkerhed for elever i bygge- og anlægsbranchen Alt for mange lærlinge 1 og unge nyansatte kommer til skade i bygge- og anlægsvirksomheder og på byggepladser. Forskning om lærlinge

Læs mere

udgiver: design og produktion: tryk: g r e e n n e t w o r k

udgiver: design og produktion: tryk: g r e e n n e t w o r k arbejdsmiljø manual udgiver: Green Network design og produktion: Aakjærs a/s, Vejle, medlem af Green Network tryk: Jelling Bogtrykkeri A/S, ISO 14001 miljøcertificeret. Manualen er trykt på MultiArt Silk.

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Denne vejledning giver hjælp til, hvordan man bruger spørgeskemaet. 2007 Få med denne vejledning hjælp til: - Inspiration til

Læs mere

1. Arbejdsmiljøarbejdet ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 1.1 Introduktion til procesforløbet 1.2 Arbejdsmiljøloven

Læs mere

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Projektrapport Peter Holbaum-Hansen, LOF og Marlene Berth Nielsen, NETOP Juli 2009 [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

ARBEJDSMILJØCERTIFIKAT HVORFOR OG HVORDAN?

ARBEJDSMILJØCERTIFIKAT HVORFOR OG HVORDAN? MILJØ- OG SOCIALSEKRETARIATET ARBEJDSMILJØCERTIFIKAT HVORFOR OG HVORDAN? Arbejdsmiljøcertifikat hvorfor og hvordan? Der er alvorlige arbejdsmiljøproblemer på over halvdelen af virksomhederne inden for

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø AMO i praksis en vej til et godt arbejdsmiljø Indledning Regler om APV Dette inspirationsmateriale er det tredje i rækken fra Grafisk BAR om de nye regler i arbejdsmiljøarbejdet og omhandler arbejdsmiljødrøftelse,

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

Procedure for intern audit

Procedure for intern audit Procedure for intern audit Formål Denne procedure beskriver rammerne for intern audit af arbejdsmiljøledelsessystemet (i form af arbejdsmiljøhåndbogen) med henblik på at bidrage til en løbende forbedring

Læs mere

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet Jobcoach-konceptet Håndværksrådet ser gode perspektiver for, at andre aktører kan have gavn af at arbejde videre med det grundlæggende koncept for Jobcoach. Det konkrete arbejde med jobcoach-projektet

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelser. Tilmeld dig et kursus! Marianne Kirchner Tlf. 63 11 49 04 maki@cowi.dk www.cowi.dk/arbejdsmiljoe

Arbejdsmiljøuddannelser. Tilmeld dig et kursus! Marianne Kirchner Tlf. 63 11 49 04 maki@cowi.dk www.cowi.dk/arbejdsmiljoe Arbejdsmiljøuddannelser Tilmeld dig et kursus! Marianne Kirchner Tlf. 63 11 49 04 maki@cowi.dk www.cowi.dk/arbejdsmiljoe 2 Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse for sikkerhedsgruppens medarbejdere Den

Læs mere

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden januar 2011 til

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

Handlingsplan 2013-2015

Handlingsplan 2013-2015 Handlingsplan 2013-2015 Denne handlingsplan folder temaerne i Arbejdsmiljørådets strategi ud samt beskriver andre aktiviteter, som rådet iværksætter. Handlingsplanen er inddelt i de temaer, som fremgår

Læs mere

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse Arbejdsmiljøinstituttet Kommunikationsstrategi AMI s kommunikationsstrategi 2003-2006 Indhold 1. Forord 2. Baggrund 3. Målgrupper hvem er AMI s målgrupper? 4. Formål hvorfor skal AMI kommunikere? 5. Kommunikationsmål

Læs mere

Støtte til små byggevirksomheder i at gennemføre en forebyggelsespakke. Sisse Grøn og Hans Jørgen Limborg sig@teamarbejdsliv.dk

Støtte til små byggevirksomheder i at gennemføre en forebyggelsespakke. Sisse Grøn og Hans Jørgen Limborg sig@teamarbejdsliv.dk Støtte til små byggevirksomheder i at gennemføre en forebyggelsespakke Sisse Grøn og Hans Jørgen Limborg sig@teamarbejdsliv.dk BAGGRUND Forebyggelsesfonden udbyder fra 1. september 2013 forebyggelsespakker

Læs mere

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole Side 1 af 6 Generel arbejdsmiljøpolitik for Danmarks Domstole Side 2 af 6 Vision Danmarks Domstole prioriterer medarbejdernes sundhed og trivsel højt, og der skal til stadighed arbejdes for at skabe et

Læs mere

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Denne manual kan bruges af lederen eller arbejdsmiljøgruppen, alt efter hvordan I fordeler opgaven. Indholdsfortegnelse Før dialogmødet: Tjekliste til din

Læs mere

2. Ansøgningen vedrører Uddannelse: Erhvervsuddannelser Indsatsområde: EUD6281

2. Ansøgningen vedrører Uddannelse: Erhvervsuddannelser Indsatsområde: EUD6281 Revideret projektansøgning som erstatter ansøgningerne Innovationsagenter der skaber værdi (ansøgt af CPH West) og Innovation i organisationer, undervisning og Det tredje rum (ansøgt af Roskilde Tekniske

Læs mere

Fokus på forskernes psykiske arbejdsmiljø. Temadag om. Dit liv i et forskermiljø trivsel eller stress

Fokus på forskernes psykiske arbejdsmiljø. Temadag om. Dit liv i et forskermiljø trivsel eller stress Fokus på forskernes psykiske arbejdsmiljø Temadag om Dit liv i et forskermiljø trivsel eller stress Mål: At sætte fokus på væsentlige problemstillinger i f.t. det psykiske arbejdsmiljø. At give inspiration

Læs mere

Audit af psykisk arbejdsmiljø i arbejdsmiljøledelsessystemer

Audit af psykisk arbejdsmiljø i arbejdsmiljøledelsessystemer Velkommen Audit af psykisk arbejdsmiljø i arbejdsmiljøledelsessystemer Erhvervs Ph.d. studerende og auditor Anne Helbo, telefon 40 35 40 14 og Business Developer Lars Vestergaard Jensen, telefon 40 20

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING AABENRAA FRISKOLE 27. NOVEMBER 2014 Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger

Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger Kursusinvitation: Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger Oktober 2014 januar 2015 VELKOMMEN til kursus i rekruttering af frivillige ledere til idrætsforeninger Frivillige ledere

Læs mere

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads 1. Baggrund Delprojektet Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads udspringer af det oprindelige projekt 11 om attraktive arbejdspladser.

Læs mere

Gladsaxe Kommunes SATS-projekt. Rummelige og kompetente skolemiljøer. Projektbeskrivelse. Skole: Egegård

Gladsaxe Kommunes SATS-projekt. Rummelige og kompetente skolemiljøer. Projektbeskrivelse. Skole: Egegård Gladsaxe Kommunes SATS-projekt Rummelige og kompetente skolemiljøer Projektbeskrivelse Skole: Egegård Indsendes til forvaltningen senest 1. april 2009 1 1. Skolens overordnede programteori (mål og sammenhænge)

Læs mere

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Notat Til Styregruppen bag projekt Lige muligheder for alle Fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Baggrunden for notatet Dette notat er en

Læs mere

Evalueringsrapport. FTF Region Midtjylland. Arbejdsmiljøkonference FTF MIDTJYLLAND. Onsdag d. 5 marts 2008 på Viborg Golf Hotel

Evalueringsrapport. FTF Region Midtjylland. Arbejdsmiljøkonference FTF MIDTJYLLAND. Onsdag d. 5 marts 2008 på Viborg Golf Hotel Evalueringsrapport FTF Region Midtjylland Arbejdsmiljøkonference Onsdag d. marts 8 på Viborg Golf Hotel FTF MIDTJYLLAND c/o Skiveegnens Lærerforening, Østerbro, 78 Skive Tlf.: 97 9, Fax.: 97 7, E-mail:

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Formål: Projektet Videnformidling og Dialog via nye kanaler Vi&Di, vil via konkurrencen Erfagruppe 2.0 Matchen skabe opmærksomhed på, at sociale medier

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet er et fælles projekt der er under løbende udvikling. Norddjurs Kommunes arbejdsmiljøindsats er altid på vej fra god til bedre!

Arbejdsmiljøarbejdet er et fælles projekt der er under løbende udvikling. Norddjurs Kommunes arbejdsmiljøindsats er altid på vej fra god til bedre! Arbejdsmiljøpolitik Vision Gennem høj prioritering af arbejdsmiljøet i dagligdagen, systematisk forebyggelse og sundhedsfremmende indsats ønsker Norddjurs Kommune at skabe arbejdsglæde og trivsel på arbejdspladsen.

Læs mere

Drama som pædagogisk metode til trivsel

Drama som pædagogisk metode til trivsel Drama som pædagogisk metode til trivsel 9 dramaworkshops á 2 dage på 9 skoler fordelt på: Region Hovedstaden Sønderbro Skole Risbjergskolen Hedelyskolen Region Syddanmark 4kløverskolen Issøskolen Rinkenæs

Læs mere

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG Mere samarbejde 2011-2013 IF/MI handlingsplan for lokale uddannelsesudvalg 2011-2013 Handlingsplanens formål og målsætninger Den fælles IF/MI LUU-handlingsplan

Læs mere

Nye arbejdsmiljøregler

Nye arbejdsmiljøregler Nye arbejdsmiljøregler Præsentation Definitioner Organisering af arbejdsmiljøarbejdet Krav til en årlig arbejdsmiljødrøftelse Uddannelse Gerne med spørgsmål undervejs Præsentation CRECEA landsdækkende,

Læs mere

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø QMS- håndbog Kvalitet og Miljø Munck Asfalt a/s April 2015 Munck Asfalt a/s Munck Intercon a/s, nu Munck Asfalt a/s, blev etableret i Nyborg i starten af 90'erne. I de første år var fokus koncentreret

Læs mere

Massiv interesse for psykisk arbejdsmiljø også uden for sikkerhedsorganisationen

Massiv interesse for psykisk arbejdsmiljø også uden for sikkerhedsorganisationen ønskes: overblik, praktiske værktøjer og konkrete eksempler sammenfatning af brugerundersøgelse for Videncenter for Arbejdsmiljø 2006 Operates brugerundersøgelse for Videncenter for Arbejdsmiljø viser,

Læs mere

Kom godt i gang med brugerinddragelse på hopitaler

Kom godt i gang med brugerinddragelse på hopitaler Kom godt i gang med brugerinddragelse på hopitaler - En vejledning til hospitalsafdelinger der vil arbejde med brugerinddragelse Brugerinddragelse gør en forskel Brugerinddragelse er et aktuelt og voksende

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb NOTAT Miljøteknologi J.nr.MST-134-00060 Ref. libec/ibnls Den 26. august 2015 Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb Baggrund Den offentlige sektor køber hvert år ind for knap

Læs mere

Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord

Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord 2 1 Formål med arbejdsmiljøuddannelsen Arbejdsmiljøuddannelsens formål er at: styrke det forebyggende arbejde effektivisere sikkerhedsorganisationens

Læs mere

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Bilag 3. ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Ledelsen ved Grøndalslund kirke og kirkegård ønsker at fremme et godt arbejdsmiljø med såvel fysisk som psykisk trivsel for alle ansatte.

Læs mere

Arbejdsmiljøledelse hvad er det?

Arbejdsmiljøledelse hvad er det? Arbejdsmiljøledelse hvad er det? Arbejdsmiljøledelse beskriver de aftaler, I har indgået for at sikre et godt arbejdsmiljø. På samme måde som I aftaler at spille efter de samme regler på en fodboldbane.

Læs mere

Fælles fundament. Den nordiske arbejdsmiljølovgivning

Fælles fundament. Den nordiske arbejdsmiljølovgivning Arbejdsmiljøcertificering som tilsynsredskab og -strategi Kåre Hendriksen Master of Environmental Management Har siden midten af 1980 erne periodisk været beskæftiget med: Arbejdsmiljøforskning Arbejdsmiljø-

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Inspirationsnotat nr. 17 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 1. oktober 2010 Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Det kræver gode retningslinjer at lave ordentlige trivselsmålinger på kommunens

Læs mere

Evaluering af Projekt God Familiestart

Evaluering af Projekt God Familiestart Evaluering af Projekt God Familiestart I april 2013 godkendte byrådet Projekt God familiestart. God familiestart er et fødsels- og familieforberedende kursus, udviklet på baggrund af Leksand-modellen fra

Læs mere

Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads

Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads Hvad er en dialogmetode? En dialogmetode er et værktøj til at arbejde med trivslen

Læs mere

KONSULENTFIRMAET IVAN BACH

KONSULENTFIRMAET IVAN BACH VELKOMMEN TIL KONSULENTFIRMAET IVAN BACH RESULTAT INDSATS - KOMPETENCE 1 Idegrundlaget for Konsulentfirmaet Ivan Bach: Konsulentfirmaet Ivan Bach henvender sig til mindre - og mellemstore handels- og produktionsvirksomheder

Læs mere

v/hans Henrik Bruhn, Teknologisk Institut Operatøropgave: Måling af foreløbig effekt for deltagere i projekt Innovation i Øjenhøjde.

v/hans Henrik Bruhn, Teknologisk Institut Operatøropgave: Måling af foreløbig effekt for deltagere i projekt Innovation i Øjenhøjde. VIFU Videncenter for fødevareudvikling Att.: Gunhild Brynning Nupark 51 7500 Holstebro Konsulentopgave Århus, 10. januar 2011 1 1. Effektmåling i projekt Innovation i øjenhøjde v/hans Henrik Bruhn, Operatøropgave:

Læs mere

Dialogbaseret Arbejdspladsvurdering (APV) Konsensus-modellen

Dialogbaseret Arbejdspladsvurdering (APV) Konsensus-modellen Nyhedsbrev nr. 64 Oktober 2012 Dialogbaseret Arbejdspladsvurdering (APV) Konsensus-modellen Det er tilladt at lave Arbejdspladsvurdering på mange forskellige måder. CRECEA har tidligere formidlet forskellige

Læs mere

Styrkespillet. Et udviklingsværktøj til arbejdspladsen

Styrkespillet. Et udviklingsværktøj til arbejdspladsen Styrkespillet 1 TEMA Psykisk arbejdsmiljø Styrkespillet Et udviklingsværktøj til arbejdspladsen Styrkespillet er et enkelt kortspil, som kan bruges på alle typer af arbejdspladser til at udvikle kulturen,

Læs mere

Hvordan forebygger vi ulykkerne?

Hvordan forebygger vi ulykkerne? EJENDOMSSERVICE OG FORSYNING Hvordan håndterer vi kemikalier på arbejdspladsen? Hvordan forebygger vi ulykkerne? Hvordan laver vi APV? Hvordan bliver vi bedre til at håndtere konflikter? Find løsninger

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007

BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 1 I Odsherred Kommune arbejder vi ud fra visionen: Lys, liv og landskab. I arbejdsmiljøpolitiske vendinger har vi valgt at omsætte visionen til

Læs mere

Auditering af psykisk arbejdsmiljø

Auditering af psykisk arbejdsmiljø Auditering af psykisk arbejdsmiljø Fokuspunkter, muligheder og begrænsninger Operation Manager Ruth Kjeldsmark Oktober 2008 Agenda 1. Hvorfor er psykisk arbejdsmiljø i fokus for virksomheder med arbejdsmiljøledelse?

Læs mere

MILJØSEKRETARIATET. Certificeret Arbejdsmiljø OHSAS 18001

MILJØSEKRETARIATET. Certificeret Arbejdsmiljø OHSAS 18001 MILJØSEKRETARIATET Certificeret Arbejdsmiljø OHSAS 18001 Indhold Forord.......................................... 3 Indledning....................................... 4 Sikkerhedsorganisationen og arbejdsmiljøledelsessystemet...

Læs mere

Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer Lær at lære og huske mere effektivt Strategi og forretningsudvikling i praksis

Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer Lær at lære og huske mere effektivt Strategi og forretningsudvikling i praksis Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer 11.-12. august 2014 Lær at lære og huske mere effektivt 25. september 2014 Strategi og forretningsudvikling i praksis 27.-28. oktober 2014 Styrk din personlige

Læs mere

Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske

Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske standarder Indledning I denne manual introduceres det koncept, som er udviklet til kvalitetsovervågning

Læs mere

Guide til awareness om informationssikkerhed. Marts 2013

Guide til awareness om informationssikkerhed. Marts 2013 Guide til awareness om informationssikkerhed Marts 2013 Udgivet marts 2013 Udgivet af Digitaliseringsstyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til:

Læs mere

Pædagogisk vejledning. Industriens LEAN-kørekort

Pædagogisk vejledning. Industriens LEAN-kørekort Pædagogisk vejledning Industriens LEAN-kørekort Indholdsfortegnelse Indledning 3 Læsevejledning 3 1. Forudsætninger 3 1.1. Målgruppe 3 1.2. Deltagerforudsætninger 4 1.3. AMU kurserne i LEAN-kørekortet

Læs mere

Handlingsplan UU Overfladeindustri 2010-2011

Handlingsplan UU Overfladeindustri 2010-2011 CSH Side 1 23-04-2010 Handlingsplan UU Overfladeindustri 2010-2011 Aktiviteter Tilfredshed med faglærerkompetencer Andre internationale muligheder Oplæg om nano på Minimesse 8.april 2010 Virksomhedspraktik

Læs mere

Kvalitetsledelse af jeres ydelser og services

Kvalitetsledelse af jeres ydelser og services Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for kvalitetsledelse på telefon 39 96 61 01 eller consulting@ds.dk. Kvalitetsledelse

Læs mere

Instruktør i Psykisk Førstehjælp

Instruktør i Psykisk Førstehjælp Instruktør i Psykisk Førstehjælp Psykisk Førstehjælpsinstruktør Som uddannet instruktør i Psykisk Førstehjælp kan du udbyde Psykisk Førstehjælpskurser og være med til at udbrede kendskabet til psykisk

Læs mere

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Det tværfaglige kursus Den motiverende samtale blev en øjenåbner for 20 medarbejdere i Sundhedsafdelingen i

Læs mere

Evaluering af den samlede undervisning på Korinth Efterskole Spejderskolen og plan for opfølgning. Juni 2012

Evaluering af den samlede undervisning på Korinth Efterskole Spejderskolen og plan for opfølgning. Juni 2012 Evaluering af den samlede undervisning på Korinth Efterskole Spejderskolen og plan for opfølgning. Juni 2012 Indledning Hvert år skal skolen lave en evaluering af sin samlede undervisning. Der foreligger

Læs mere

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Nedenstående er en beskrivelse af den kvantitative evaluering af projekt Trivsel gennem bevægelseslæring og forflytningskundskab. Vær opmærksom

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

Formidling og kommunikation for ledere - MBK A/S

Formidling og kommunikation for ledere - MBK A/S Kan andre forstå, hvad du mener? Kan du få dem med på dine ideer? Kan du overbevise dem? Har du gennemslagskraft? Som leder, chef, souschef eller projektleder skal du kunne tage initiativ, fortolke, sætte

Læs mere

Kvalitetsplan. EUC Syd

Kvalitetsplan. EUC Syd Kvalitetsplan EUC Syd Marts 2013 Indhold Indledning... 3 Kvalitetsplanens opbygning... 3 Trivsels- og tilfredshedsmålinger... 3 2 års model... 3 Elevtrivselsundersøgelse (ETU)... 4 Undervisningsmiljøvurdering

Læs mere

Mødeambassadører for at øge medindflydelsen i Nordfyns Kommune

Mødeambassadører for at øge medindflydelsen i Nordfyns Kommune Mødeambassadører for at øge medindflydelsen i Nordfyns Kommune Rapport 1 Nordfyns Kommune var en af de fem kommunale arbejdspladser, der i 2011 fik økonomisk støtte til et udviklingsprojekt om medindflydelse

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager?

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager? Teamledelse Teamledelse Skab optimale rammer for dit team, og opnå bedre resultater Giv dit team god grund til at følge dig Fysiske teams, teams på distancen, nationale og globale teams skal ikke bare

Læs mere

AM2014 Psykisk arbejdsmiljø, arbejdsmiljøledelsessystemer og certificering

AM2014 Psykisk arbejdsmiljø, arbejdsmiljøledelsessystemer og certificering AM2014 Psykisk arbejdsmiljø, arbejdsmiljøledelsessystemer og certificering Ph.d. og Associate Professor Pernille Hohnen, Aalborg Universitet Telefon: 60 86 52 63 Mail: hohnen@cgs.aau.dk Business Developer

Læs mere

Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat)

Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat) København den 2.4.2014. Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat) Af lektor Albert Astrup Christensen På Handelsskolen Learnmark i Horsens lykkedes det ikke altid at skabe

Læs mere

VTU. Auto College. Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse. Uddannelser: Personvognsmekaniker Lastvognsmekaniker.

VTU. Auto College. Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse. Uddannelser: Personvognsmekaniker Lastvognsmekaniker. VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: 71,0 77,6 62,4 Administration og information Rekruttering af elever 58,7 71,2 Skoleperiodernes indhold Motivation 72,4 72,1

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 2008-30. november 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-17-08 Kontraktens parter

Læs mere

Kursuskalender. arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed

Kursuskalender. arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed Kursuskalender arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed November 2009 Lovpligtige kurser Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse for sikkerhedsgruppens medarbejdere Den 37 timers lovpligtige arbejdsmiljøuddannel

Læs mere

Inddragende metoder brug børn og unges netværk

Inddragende metoder brug børn og unges netværk Inddragende metoder brug børn og unges netværk Inddragende metoder er anerkendte og velbeskrevne måder at arbejde systematisk med inddragelse af børn, unge og deres familier på Inddragende metoder Systematisk

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet 1 HJÆLP TIL ISOLEREDE INDVANDRERKVINDER 1 Hvem er de? Tusindvis af kvinder med indvandrerbaggrund i Danmark er hverken

Læs mere

Besøg på virksomheden

Besøg på virksomheden Besøg på virksomheden Hvordan gøres det i praksis? Side 1 Side 2 Side 3 Side 4-5 Side 6 Kort og godt Afgørende faktorer for succes Temaer Konkrete forslag til programmer Eksempler fra 3 virksomheder Har

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk Roskilde Kommunes foreningskurser Kurser for foreningsledere 2015-16 Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget www.roskilde.dk 2 Velkommen til alle frivillige i Roskilde Kommune Roskilde kommune er nu klar

Læs mere