Det Digitale Nordjylland Statusbillede af digital forvaltning i Nordjylland. August 2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det Digitale Nordjylland Statusbillede af digital forvaltning i Nordjylland. August 2003"

Transkript

1 Det Digitale Nordjylland Statusbillede af digital forvaltning i Nordjylland August 2003

2 Indhold Side 1. Indledning Resumé Rapportens formål & baggrund Rapportens fokus Rapportens konklusioner Status anno 2003 for e-services Forventninger til digital forvaltning Økonomi & ressourcer Økonomisk & ressourcemæssig barriere for udbredelse af digital forvaltning Tilgangen til digital forvaltning IT-strategi & vidensniveau Digital integration & E-services Central styring & lokalpolitiske visioner Viden om digital forvaltning Forankringen af digital forvaltning Hårde & bløde effekter af digital forvaltning Det Digitale Nordjylland betydning i forbindelse med digitaliseringen af Nordjylland DDN-projekterne i forhold til de nationale pejlemærker Fremtidige fokusområder for Det Digitale Nordjylland Katalog over forslag til initiativer Status for digital forvaltning i Nordjylland Forventninger til Digital Forvaltning Store forventninger mht. effektivisering, men små investeringer Effektiviseringspotentiale Investeringer i digital forvaltning Måling af effekt og målsætninger Digitaliserings indenfor de forskellige forvaltningsområder Typer af e-services der udbydes Integration... 41

3 3.4 Barriere for udbredelse af digital forvaltning Fokuspunkterne Viden om digital forvaltning Forankringen af digital forvaltning Organisationsændringer, som følge af digitale forvaltning Integration mellem e-services og de administrative systemer Effekter som følge af digital forvaltning Sammenhængen mellem fokuspunkterne IT-strategi og handlingsplan & organisationsændringer IT-strategi & effektiviseringer/positive effekter IT-strategi & vidensniveau Vidensniveau & organisationsændringer Vidensniveau & effektiviseringer/positive effekter Forankring & effektiviseringer/positive effekter Organisationsændringer & effektiviseringer/positive effekter Organisationsændringer & økonomi- og ressourcebesparelser Det Digitale Nordjyllands effekt på digital forvaltning i Nordjylland DDN-projekterne i forhold til de nationale pejlemærker Taskforcens 4 pejlemærker & 8 indsatsområder DDN-projekterne og indsatsområder Gennemgang af indsatsområder og DDN-projekterne Indsatsområde I Fleksible organisering Indsatsområde II - Samarbejde i servicefællesskaber Indsatsområde III Slankere administration gennem effektive arbejdsgange Indsatsområde IV Sammenhængende indgange til den offentlige sektor Indsatsområde V Fuld digital service Indsatsområde VI Digital infrastruktur i alle offentlige organisationer Indsatsområde VII Sikker digital forvaltning Indsatsområde VIII Vejledning og vidensdeling Anbefalinger vedrørende styrkelse af digital forvaltning... 90

4 7.1 Overførsel af erfaringer fra DDN Forslag til fremtidige digitalt forvaltningstiltag i Nordjylland Appendiks 1: Metodisk tilgang til statusopgørelsen... 99

5 1. Indledning Formålet med denne rapport er at give et statusbillede af den digitale forvaltning i Nordjylland - at klarlægge hvordan projekter under Det Digitale Nordjylland (DNN) kan bidrage til at udvikle digital forvaltning, samt på den baggrund at opstille råd og anbefalinger til videre udvikling af digital forvaltning Nordjylland. Der er ikke tale om et altomfattende statusbillede af digital forvaltning i Nordjylland, derimod er der på baggrund af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen udvalgt nogle interessante problemstillinger, som der primært fokuseres på i rapporten. Rapporten omhandler kun emner, der kan relateres til egovernment og til edemocracy under Det Digitale Nordjylland. Omdrejningspunktet i rapporten er følgende fokuspunkter i forbindelse med digital forvaltning i Nordjylland: Viden om digital forvaltning Forankringen af digitale forvaltning Organisationsændringer, som følge af digitale forvaltning Effektiviseringer/effekter, som følge af digital forvaltning Fokuspunkterne i denne rapport er relateret til hinanden i figur 1. Figur 1: Sammenhængen mellem de forskellige aspekter Viden om og tilgang til digital forvaltning Forankring af digital forvaltning Organisationsændringer, som følge af digital forvaltning Effektiviseringer/effekter, som følge af digital forvaltning 1 Statusbillede af digital forvaltning i Nordjylland

6 Med 'Viden om digital forvaltning menes der det generelle vidensniveau i organisationen mht. implementeringen og organiseringen af digital forvaltning, samt hvorvidt man har en struktureret tilgang til digital forvaltning, mens Forankringen af digital forvaltning fokuserer på, hvem der har initieret de digitale tiltag, og hvor selve ansvaret for disse er placeret. Organisationsændringer, som følge af digital forvaltning skal forstås som de ændringer i organisationens arbejdsgange, arbejdsdeling, samarbejde etc., der er fulgt i kølvandet på de digitale tiltag, mens der med Effektiviseringer/effekter som følge af digital forvaltning menes konkrete resultater, dvs. serviceforbedringer og/eller økonomiske besparelser, som de digitale tiltag har medført. Det antages, at vidensniveauet om og forankringen af digital forvaltning har betydning for de organisationsændringer, der sker som følge af digital forvaltning, og at det primært er disse organisationsændringer, der netop medfører effektiviseringer og andre effekter. Det er disse aspekter og denne sammenhæng, der er omdrejningspunktet i denne rapport. I det efterfølgende benyttes udtrykket de nordjyske kommuner/amt (NKA) om de kommuner og amtet i Nordjylland, som har deltaget i spørgeskemaundersøgelsen. Det statiske materiale bag besvarelserne på landsplan (DK) stammer fra rapporten Digitalisering 2003, men besvarelserne er filtreret, så det kun omfatter besvarelserne fra embedsmænd i amter og kommuner. Forkortelse DDN anvendes hvor der er tale om projekter under Det Digitale Nordjylland. Der er ikke tale om en evaluering af Det Digitale Nordjylland projekterne (DDN), men derimod er ønsket at give et indblik i, hvor langt man er nået med digital forvaltning i Nordjylland (NKA) Rapporten er blevet til på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse gennemført hos NKA. Som supplement hertil er der gennemført en række interviews med projekter under DNN. Det drejer sig om følgende projekter: 2 Statusbillede af digital forvaltning i Nordjylland

7 Den digitale amtsgård, Nordjyllands Amt Din åbne kommune, Frederikshavn, Skagen og Skørping kommune På vej mod det åbne digitale rådhus, Aalborg Kommune Det aktive Aalborg kort, Aalborg Kommune IT-landsbypakken, Skørping Kommune Den digitale landsby, Sejlflod Kommune De digitale landsbyer i Nordjylland, Arden, Års, Farsø, Brovst, Fjerritslev, Nibe, Nørager og Løgstør kommune Den interaktive borger, Sejlflod Kommune Spørgeskemaundersøgelsen blandt NKA er suppleret med sammenlignelige resultater fra relevante undersøgelse vedrørende digital forvaltning i Danmark. Rapportens struktur Rapporten er opdelt i en række underafsnit, der hver især har til formål, at belyse de ovennævnte aspekter ved den digitale forvaltning i Nordjylland. Efter et kort resumé af undersøgelsens konklusioner følger et afsnit, der indeholder en karakteristik af NKA, hvor deres nuværende digitale status bliver belyst sammen med deres forventninger til fremtiden. I samme afsnit sættes digital forvaltning i Nordjylland i forhold til resten af Danmark ( Digitalisering 2003 ) for derigennem at få et grundlag, hvormed man kan sammenligne den digitale forvaltning i Nordjylland. Det statistiske materiale* der er anvendt i dette afsnit er baseret på henholdsvis: Spørgeskemaundersøgelsen i de nordjyske kommuner/amt (NKA) Interviews med o Den digitale amtsgård o Din åbne kommune o På vej mod det åbne digitale rådhus o Det aktive Aalborg kort 3 Statusbillede af digital forvaltning i Nordjylland

8 o IT-landsbypakken o Den digitale landsby o De digitale landsbyer i Nordjylland o Den interaktive borger Digitalisering 2003, filtreret så det kun indeholder besvarelserne for embedsmænd i kommuner og amter (DK) Samt andre relevante undersøgelser af digital forvaltning i Danmark herunder IT i Praksis Statusbilledet af digital forvaltning i Nordjylland, er så vidt det har været muligt blevet sammenlignet med det filtrede datamateriale fra Digitalisering 2003 samt andre relevante og sammenlignelige undersøgelser om digital forvaltning i Danmark. * der henvises til Appendiks 1: Metode, såfremt der ønskes yderligere information om metode bag og det statistiske grundlag i denne rapport. I afsnit 4 relateres de fire fokuspunkter til hinanden, for derigennem at få et øjebliksbillede af situationen mht. viden, forankring, organisationsændringer og effektiviseringer i forbindelse med digital forvaltning i Nordjylland. Derefter følger afsnit 5, hvor effekten af DDN mht. digital forvaltning i Nordjylland bliver beskrevet og vurderet. Afsnit 6 tager udgangspunkt i de indsatsområder og pejlemærker, som den Digitale Taskforce har opstillet i publikationen På vej mod digital forvaltning vision og strategi for den offentlige sektor. Resultater og erfaringer fra relevante DDN-projekter sammenlignes her med de nationale indsatsområder/pejlemærker for derigennem at synliggøre på hvilken måde DDN-projekterne bidrager til at fremme de nationale pejlemærker og indsatsområder for digital forvaltning. I rapportens afsnit 7 opstilles der en række anbefalinger og forslag til fremtidige fokusområder for NKA, som der med fordel kan fokusere på i fremtiden, såfremt man ønsker at fremme digitaliseringen af Nordjylland yderligere. 4 Statusbillede af digital forvaltning i Nordjylland

9 Det metodiske og statistiske grundlag for rapporten er beskrevet i bilag 1. Rapporten kan findes på: Yderligere materiale: Tabeller med resultaterne fra de NKAspørgeskemaundersøgelsen kan findes på Rapporten Digitalisering 2003 kan hentes på 5 Statusbillede af digital forvaltning i Nordjylland

10 2. Resumé 2.1 Rapportens formål & baggrund Formålet med denne rapport er at give et statusbillede af den digitale forvaltning i Nordjylland, at klarlægge hvordan projekter under Det Digitale Nordjylland kan bidrage til at udvikle digital forvaltning, samt på den baggrund at opstille råd og anbefalinger til videre udvikling af digital forvaltning Nordjylland. Der er ikke tale om et evaluering af de nordjyske kommuner/amt, men derimod er ønsket at give et indblik i, hvor langt man er nået med digital forvaltning i Nordjylland. Rapporten omhandler kun emner der kan relateres til egovernment og til edemocracy under DDN-projekterne. Rapporten er blevet til på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse gennemført blandt de nordjyske kommuner/amt (NKA). Som supplement hertil er der gennemført en række interviews med projekter under Det Digitale Nordjylland (DDN), der primært sigter mod egovernment og edemokrati aspektet. Endelig er der foretaget en gennemgang af diverse projektbeskrivelser og præsentationsmaterialer udarbejdet i forbindelse med DDN-projekterne. Spørgeskemaundersøgelsen er yderligere suppleret med de direkte sammenlignelige resultater af to landsdækkende spørgeskemaundersøgelser om digital forvaltning foretaget gennemført hos stat, amt og kommuner i Danmark. Det drejer sig om Digitalisering 2003 gennemført af PLS RAMBØLL Management, KMD, HP m.fl., samt IT i Praksis 2003 foretaget af Dansk IT og PLS RAMBØLL Management. Som supplement til spørgeskemaundersøgelsen er der gennemført en række interviews med udvalgte projekter under Det Digitale Nordjylland med henblik på at afdække resultater og erfaringer. Følgende projekter er blevet interviewet: Den digitale amtsgård, Nordjyllands Amt 6 Statusbillede af digital forvaltning i Nordjylland

11 Din åbne kommune, Frederikshavn, Skagen og Skørping kommuner På vej mod det åbne digitale rådhus, Aalborg Kommune Det aktive Aalborg kort, Aalborg Kommune IT-landsbypakken Den digitale landsby De digitale landsbyer i Nordjylland Den interaktive borger Der er ikke tale om et altomfattende statusbillede af digital forvaltning i Nordjylland, derimod er der på baggrund af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen udvalgt nogle interessante problemstillinger, som der primært fokuseres på i rapporten. 2.2 Rapportens fokus Rapporten fokuserer på følgende aspekter i forbindelse med digital forvaltning i Nordjylland: Viden om digital forvaltning Forankringen af digitale forvaltning Organisationsændringer, som følge af digitale forvaltning Effektiviseringer/effekter som følge af digital forvaltning. Det antages, at vidensniveauet om og forankringen af digital forvaltning har betydning for de organisationsændringer, der sker som følge af digital forvaltning, og at det primært er disse organisationsændringer, der netop medfører effektiviseringer og andre effekter. Det er disse aspekter og denne sammenhæng, der er omdrejningspunktet i denne rapport. 7 Statusbillede af digital forvaltning i Nordjylland

12 2.3 Rapportens konklusioner Status anno 2003 for e-services Skat, administration & forsyningsvirksomhederne er de mest digitaliserede forvaltningsområder Graden af digitalisering er størst inden for skat (64%), administration (55%) og forsyningsvirksomheder mv. (41%). Generelt er status anno 2003 mht. digitaliseringen af de forskellige forvaltningsområder, at mellem 15% og 30% af Nordjyllands kommuner/amt har digitaliseret de respektive forvaltningsområder. Der er dog kun 5% og 9% indenfor henholdsvis handicapområdet og byudvikling/boligforanstaltninger, der i dag anvender digital forvaltning Forventninger til digital forvaltning Forventninger om både interne & eksterne ændringer, som følge af Digital Forvaltning Undersøgelsen viser, at NKA er indstillet på, at digital forvaltning vil medføre store ændringer såvel internt i den offentlige sektor, som i den eksterne kommunikation med borgere og virksomhederne. Hovedparten af NKA forventer, at digital forvaltning vil medføre en omstrukturering af den offentlige sektor og en anden opgavefordeling mellem stat, amt og kommune, og at det vil resultere i effektiviseringer i den offentlige sektor, og samtidig en højere kvalitet i den offentlige service. En del af effektiviseringerne skal høstes vha. elektronisk servicering af borgerne og virksomhederne, og effektiviseringerne skal komme borgerne og virksomhederne til gode, bl.a. vha. en individualiseret indgang til det offentlige og en digitalisering af al standardkommunikation. 8 Statusbillede af digital forvaltning i Nordjylland

13 Digital forvaltning anses for at være et middel, hvormed den offentlige sektor kan udvikle nye services og samarbejdsrelationer med det private, der samtidig vil spare borgerne og virksomhederne tid i forbindelse med deres kontakt med det offentlige. Mht. digital forvaltning er der en tendens til, at man har lidt større forventninger til digital forvaltning i de nordjyske kommuner/amt set i forhold til på landsplan. Hvorvidt dette er et resultat af den opmærksomhed omkring digital forvaltning som fyrtårnsprojekterne har medført er svært at sige, men det er givetvis en af forklaringerne. Større forventninger til digital forvaltning i Nordjylland Der er en tendens til, at man har lidt større forventninger til digital forvaltning i de nordjyske kommuner/amt. Hvorvidt dette er et resultat af den opmærksomhed omkring digital forvaltning som fyrtårnsprojekterne har medført er svært at sige, men det er givetvis en af forklaringerne. Store forventninger om fremtidig effektivisering & bedre service I NKA er der store forventninger til at digital forvaltning vil medføre økonomiske besparelser og en bedre kvalitet i servicen overfor borgerne. Samtidig er der også en forholdsvis stor andel af NKA, der ser et stort uudnyttet potentiale ved integration mellem fagsystemer og ved integration af ESDH. Et billede der går igen mht. etablering af servicefællesskaber, organisatorisk forandring og udveksling af data mellem offentlige myndigheder. De nordjyske kommuner/amt ser et stort uudnyttet potentiale i en yderligere integration mellem fagsystemer & ESDH Ifølge NKA er der tale om et anseeligt uudnyttet effektiviseringspotentiale i den interne administration ved integration mellem fagsystemer 9 Statusbillede af digital forvaltning i Nordjylland

14 og ved anvendelse af ESDH og i organiseringen af samarbejdet mellem de offentlige myndigheder. Hvorimod forventningerne til at kunne frigøre ressourcer i forbindelse med organisatoriske forandringer er mere begrænset Økonomi & ressourcer Små investeringer i digital forvaltning Til trods for de store - og meget positive - forventninger til digital forvaltning er det derimod ikke et område, der er allokeret de helt store ressourcer til. Der er således tale om relative små investeringer i digital forvaltning, idet hovedparten af investeringer er på under 1 mio. kr. Størrelsen af Investeringerne i digital forvaltning er indirekte en indikator for, hvor langt man er kommet med og hvor meget, der fokuseres på digital forvaltning. Derudover har 20-25% af NKA svaret ved ikke og ønsker ikke at oplyse på spørgsmålet om deres fremtidige investeringsplaner mht. digital forvaltning, hvilket indikerer, at digital forvaltning er et investeringsområde, der er præget af stor usikkerhed for en forholdsvis stor andel af kommunerne. Der findes kun tal landsplan for 2004, og her fremgår det tydeligt, at der ikke er den store forskel på NKA og de landsdækkende tal, når der er tale om fremtidige investeringer i digital forvaltning Økonomisk & ressourcemæssig barriere for udbredelse af digital forvaltning Manglende ressourcer betragtes som en barriere for implementering af digital forvaltning både i NKA og på landsplan. 10 Statusbillede af digital forvaltning i Nordjylland

15 Yderligere er der en generel opfattelse af at gevinsterne ved digital forvaltning ikke helt står mål med de omkostninger, der skal afholdes. På den anden side gør organisationerne heller ikke det store for at påvise og effektuere gevinsterne. Manglende politiske visioner og vilje angives endvidere som en barriere, hvilket er lidt paradoksalt, idet digital forvaltning både er højt på den politiske dagsorden i de nordjyske kommuner og amt, samtidig med at digital forvaltningsprojekter er forankret højt internt i selve organisationerne i Nordjylland. Men det kan konstateres at til trods for forankringen af projekterne og lokalpolitikernes bevidsthed om digital forvaltning, så opfattes mangel på politiske visioner og vilje som en barriere for udbredelsen af digital forvaltning i Nordjylland. Der er stort sammenfald mellem NKA og tendenserne på landsplan Tilgangen til digital forvaltning Få opstiller målbare målsætninger & gennemføre efterfølgende målinger af effekten af den digitale forvaltning Undersøgelsen viser, at NKA ikke gør ret meget ud af at måle effekten af deres digital forvaltnings projekter. Med digitaliseringsprojekter menes der både digital forvaltnings projekter i regi af DDN, men også de digitale projekter, som NKA har igangsat på egen hånd. Denne fremgangsmåde er uhensigtsmæssig, set i forhold til at de netop har store forventninger om, at digital forvaltning vil medføre effektiviseringer. Uden målbare målsætninger er det meget vanskeligt at se og dokumentere de digitale projekters reelle effekt. Omkring halvdelen af NKA ved således ikke om deres investering kan betale sig. Det antages, at der er et vist sammenfald med denne halvdel og den halvdel, der ikke har opstillet målbare målsætninger for de digitale forvaltningsprojekter, og at der derfor er tale om et bevidst fravalg af målinger på, hvorvidt projekterne lever op til målsætningerne. NKA afskriver sig dermed muligheden for at vurdere om og i givet fald hvilken effekt de gennemførte digitaliseringsprojekter har haft. 11 Statusbillede af digital forvaltning i Nordjylland

16 2.3.6 IT-strategi & vidensniveau Såfremt man ikke anser viden om digital forvaltning for at være en barriere, så er man mere tilbøjelig til at gennemfører en højere af organisationsændringer, og dette er tilfældet både for NKA og på landsplan. En ajourført IT-strategi og IT-handlingsplan fremmer gennemførelsen af organisationsændringer, som følge af digital forvaltning Det er vigtigt at have en ajourført IT-strategi/handlingsplan i forbindelse med overgangen til digital forvaltning, såfremt målet er at gennemføre organisationsændringer, men det er langt fra alle NKA, der har en ajourført IT-strategi, til trods for de øjensynlige store fordele ved en struktureret tilgang til digital forvaltning. Det fremgår klart, at der er en sammenhæng mellem en ajourført ITstrategi og de organisationsændringer, som NKA har gennemført i forbindelse med overgangen til digital forvaltning. De af NKA, der har en ajourført IT-strategi og dermed en struktureret tilgang til digital forvaltning har i langt større formået at omlægge og etablere tværgående arbejdsprocesser. Det samme billede går igen på landsplan, men forskellen på om man har en ajourført IT-strategi eller ej og en af arbejdsproces omlæggelser er markant mindre. På landsplan har hele 61% af de organisationer, der ikke har en ajourført IT-strategi således i nogen/høj formået at omlægge arbejdsprocesserne, mens det samme kun er tilfældet for 22% af NKA. 12 Statusbillede af digital forvaltning i Nordjylland

17 En ajourført IT-strategi og handlingsplan fremmer realiseringen af effektiviseringer/positive effekter Ofte er der et bagvedliggende ønske om at opnå effektiviseringer som følge at digital forvaltning, herunder bl.a. reducere medarbejderantallet. Den andel af NKA, der har en ajourført IT-strategi/handlingsplan har i større formået at reducere medarbejderantallet, som følge af digital forvaltning. Den strukturerede tilgang til digital forvaltning har således gjort det muligt for 45% af NKA i høj/nogen at reducere medarbejderantallet, som følge af digital forvaltning, mens det samme kun er tilfældet for 22% af NKA, der ikke har en ajourført IT-strategi. Det samme billede går igen mht. de mere diffuse effekter af digital forvaltning, og dét at have en ajourført IT-strategi. Det fremgår klart, at den andel af NKA, der har en struktureret tilgang til digital forvaltning både har en bedre udveksling af informationer med andre offentlige organisationer, men samtidig også et tættere samspil med borgere/virksomheder. Generelt kan man med fordel argumentere for at flere af NKA ajourfører deres IT-strategi, idet det tilsyneladende har en positiv effekt på at realisere de effekter/effektiviseringer, som man kan høste vha. digital forvaltning Digital integration & E-services Lavere af data integration i Nordjylland Resultaterne viser, at der ikke er tale om nogen større integration mellem e-services og de administrative systemer i Nordjyllands kommuner/amt sammenlignet med resten af Danmark. Knap 2/3 af NKA har angivet, at de i overvejende ikke har nogen integration mellem deres e-services og administrative systemer. 13 Statusbillede af digital forvaltning i Nordjylland

18 Begrænset omfang af interaktive e-services der tilbydes borgerne Mest markant er det manglende udbud af interaktiv og individualiseret sagsbehandling via e-services. Det er formodentlig her, at de store udfordringer indenfor e-borgerservices ligger gemt. Primært giver de nordjyske e-service borgerne mulighed for at få adgang til information, samt foretage bestillinger, beregninger og indberetninger. Kun i begrænset omfang er der adgang til mere interaktive services Central styring & lokalpolitiske visioner Den manglende centrale offentlige styring af digital forvaltning er ikke så stort et problem i Nordjylland På landsplan opfatter man det i højere som en barriere at der ikke foregår en udpræget central styring og rådgivning omkring udbredelse af digital forvaltning end man gør det i NKA. Det sammen forhold gør sig gældende når det kommer til en vurdering af hvorvidt lovgivning er en barriere for digital forvaltning. Manglende politiske visioner & vilje anses for at være en barriere for digital forvaltning At mangel på politiske visioner og vilje i nogen betragtes som en barriere for digital forvaltning, skal nok også ses i sammenhæng med de begrænsede ressourcer, der afsættes/bevilliges til digital forvaltning (ca. 40% af NKA afsætter under 1 mio. DKK og på landsplan er det tilsvarende tal 45%). På landsplan opfattes manglende politiske visioner og vilje i højere som en barriere end i NKA. 14 Statusbillede af digital forvaltning i Nordjylland

19 2.3.9 Viden om digital forvaltning Manglende viden om organisering og implementering af digital forvaltning NKA har øjensynligt et højere vidensniveau om digital forvaltning end det tilsvarende på landsplan, men der er stadigvæk en forholdsvis stor andel af NKA, der ikke har nok viden om digital forvaltning og derfor betragter dette som en barriere. Det kan derfor konkluderes, at der er et behov for viden om den organisatoriske/implementeringsmæssige side at digital forvaltning, idet en forholdsvis stor del af NKA anser viden for at være en barriere i forbindelse med implementeringen af digital forvaltning. På landsplan er der en endnu stærkere opfattelse af at manglende viden er en barriere for implementering af digital forvaltning. Viden om digital forvaltning & ajourført IT-strategi/handlingsplan Undersøgelsen viser, at jo mindre viden man har om digital forvaltning, desto mindre tilbøjelig er man til at ajourføre ITstrategien/handlingsplanen for digital forvaltning. Viden om digital forvaltning & organisationsændringer Såfremt man ikke anser viden om digital forvaltning for at være en barriere, så er man mere tilbøjelig til at gennemfører en højere af organisationsændringer, og dette er tilfældet både for NKA og på landsplan. 15 Statusbillede af digital forvaltning i Nordjylland

20 Forankringen af digital forvaltning Solid forankring af det overordnede & det daglige ansvar for digital forvaltning Undersøgelsen viser, at de digitale forvaltningsprojekter er solidt forankret hos den administrative ledelse, og det samme er tilfældet med mellemlederniveauet, idet 70% af NKA har henlagt det daglige ansvar for digital forvaltningsprojekterne til funktionslederne. Lav medarbejderinvolvering i digital forvaltnings projekterne Der er tale om en forholdsvis lav medarbejderinddragelse set i forhold til de konsekvenser sådanne projekter ofte har på de enkelte medarbejderes hverdag. Det antages, at den relative lave medarbejderinddragelse kan have en effekt på den manglende medarbejdermæssige opbakning til de digitale forvaltningsprojekter. Inddragelse af de menige medarbejdere er vigtig, såfremt målet er at opnå effektiviseringer/positive effekter Det er vigtigt, at de forskellige berørte medarbejdergrupper er involveret i digitaliseringsprojektet, og det er især vigtigt at inddrage de menige medarbejdere, såfremt man ønsker at opnå interne service- og kvalitetsforbedringer og/eller intern effektivisering af arbejdsprocesserne og/eller økonomi og ressourcebesparelser. Det fremgår klart, at der er en proportional sammenhæng mellem en af forankring, dvs. inddragelse af de forskellige medarbejdergrupper i eksempelvis projektgrupper i forbindelse med digitale forvaltnings-projekter, og en af den interne effektivisering af arbejdsprocesserne samt interne service- og kvalitetsforbedringer. Ledelsesmæssig opbakning har også stor betydning for en af interne service- og kvalitetsforbedringer. 16 Statusbillede af digital forvaltning i Nordjylland

21 Involvering af medarbejderne er også vigtig, såfremt man ønsker at opnå konkrete økonomi/ressourcebesparelser Hårde & bløde effekter af digital forvaltning Organisationsændringer, outsourcing, samt ændringer i medarbejderprofil & kompetence/ansvarsforhold, som følge af digital forvaltning forekommer hyppigere på landsplan Der er behov for at styrke vidensniveauet om digital forvaltning, idet det højest sandsynligt vil have en positiv effekt på en af effektiviseringer/effekter. For at få det optimale ud af den digitale forvaltning er det ofte nødvendigt at gennemføre organisatoriske ændringer sideløbende med og i kølvandet på implementeringen af digital forvaltning. Med organisatoriske ændringer menes der andre måder at samarbejde på og andre måder at løse arbejdsopgaverne på. På landsplan er der sket flere organisationsændringer i forbindelse med overgangen til digital forvaltning set i forhold til NKA. Dog er der flere NKA, der har outsourcet udvalgte opgaver til andre offentlige organisationer, men overordnet set kan det konkluderes, at NKA ikke i samme, som resten af Danmark, har gennemført organisationsændringer i forbindelse med overgangen til digital forvaltning. Digital forvaltning har kun i mindre ført til ændringer i medarbejderprofilen, samt kompetence- og arbejdsforholdene. De nordjyske kommuner/amt har stort set ikke benyttet sig af muligheden for at outsource arbejdsopgaver i forbindelse med digital forvaltningsprojekterne. 17 Statusbillede af digital forvaltning i Nordjylland

22 Digital forvaltning har primært medført bløde effekter frem for hårde effekter Det er de ikke-kvantificerbare effekter, dvs. de bløde gevinster, som NKA har oplevet mest som følge af digital forvaltning, og det er således kun i mindre omfang, at NKA har oplevet, at digital forvaltning har resulteret i hårde gevinster, såsom påviselige økonomi- og ressourcebesparelser. Det er således kun i begrænset omfang at digitale forvaltningsprojekter har ført til direkte reduktion i medarbejder antallet. Dette understøttes af, at man hovedsageligt fokuserer på udvidelse af service og kvaliteten. Gennemførelse af organisationsændringer i forbindelse med indførelsen af digital forvaltning fremme realiseringen af effektiviseringer og positive effekter Det er en almindelig opfattelse, at det er nødvendigt at gennemføre organisationsændringer i forbindelse med digitaliseringsprojekter for at få de størst mulige fordele (effektiviseringer/positive effekter) af den digitale forvaltning, og dette er også tilfældet i forbindelse med NKA. Andelen af NKA, der i nogen har gennemført omlægninger af arbejdsprocesser og samtidigt i høj/nogen opnået henholdsvis bedre informationsudveksling og/eller et tættere samspil med borgerne/virksomheder er større sammenlignet med den andel af NKA, der kun i ringe har gennemført omlægninger af arbejdsprocesserne i forbindelse med overgangen til digital forvaltning. Det samme er tilfældet for de to andre organisationsændringer henholdsvis etablering af tværgående arbejdsprocesser og ændrede kompetenceforhold. Det er imidlertid vigtig at huske på, at der er relativ få respondenter, der har svaret i høj mht. organisationsændringer, og derfor skal resultaterne i denne svarkategori tages med forbehold, men tendensen er tydelig. 18 Statusbillede af digital forvaltning i Nordjylland

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2010-2014 Indledning Staten, regionerne og kommunerne udarbejdede i 2007 en fællesoffentlig digitaliseringsstrategi, der på væsentlige områder indeholder forpligtende initiativer

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje

Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje Indhold 01 Strategisk indsatsområde: Effektivisering 02 Strategisk indsatsområde: Bedre borgerinddragelse 03 Strategisk indsatsområde: Tværgående samarbejde

Læs mere

Muligheder og udfordringer for digital forvaltning. Digital forvaltning i Danmark

Muligheder og udfordringer for digital forvaltning. Digital forvaltning i Danmark Muligheder og udfordringer for digital forvaltning Digital forvaltning i Danmark Den offentlige sektors strategi 2004-06 Thomas Nielsen, Den Digitale Taskforce Ålborg, d. 2. juni 2004 Dagsorden Mange internationale

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Digitalisering af danske virksomheder

Digitalisering af danske virksomheder Digitalisering af danske virksomheder Indholdsfortegnelse Digitalisering af danske virksomheder. 3 Digitalisering en vej til øget vækst og produktivitet 4 Større virksomheder ser mere potentiale i digitalisering

Læs mere

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder.

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder. It-strategi 1.0 Indledning Flere og flere forretningsprocesser i kommunerne stiller krav til it-understøttelse, og der er store forventninger til at den offentlige sektor hænger sammen inden for it-området.

Læs mere

Balanceret digital udvikling

Balanceret digital udvikling Balanceret digital udvikling Opfølgning på Rudersdal Kommunes digitaliseringsstrategi I 2009 fik Rudersdal Kommune en ny digital strategi Digitalisering fra vision til virkelighed, som satte rammerne for

Læs mere

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Odsherred Kommune Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Godkendt i Byrådet 30. oktober 2012 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 4 3 VISION 5 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 7 4.1

Læs mere

4. Den offentlige sektors brug af it

4. Den offentlige sektors brug af it Den offentlige sektors brug af it 39 4. Den offentlige sektors brug af it Figur 4.1 Digitale serviceydelser til borgere og virksomheder 1 8 6 Pct. af myndigheder 87 88 9 94 94 Downloade blanketter digitalt

Læs mere

Kanalstrategi 2012-2015

Kanalstrategi 2012-2015 Kanalstrategi 2012-2015 Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi 2011-2015 giver retningen for arbejdet med digitalisering i de kommende år. Målene i strategien er høje, og der ligger store udfordringer

Læs mere

På vej mod den digitale forvaltning. vision og strategi for den offentlige sektor

På vej mod den digitale forvaltning. vision og strategi for den offentlige sektor På vej mod den digitale forvaltning vision og strategi for den offentlige sektor Januar 2002 På vej mod den digitale forvaltning vision og strategi for den offentlige sektor Januar 2002 Denne publikation

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi 2016-2020 Godkendt af byrådet den 13.03.2017 Indhold Indledning... 3 Vision... 3 Strategiske fokuspunkter Digital kultur, kompetence

Læs mere

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien.

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien. N OT AT Høring Kommunernes fælles digitaliseringsstrategi Repræsentanter fra en lang række kommuner har sammen med KL udarbejdet et udkast til en fælleskommunal digitaliseringsstrategi, der nu er sendt

Læs mere

It- og digitaliseringsstrategi. Sønderborg Kommune

It- og digitaliseringsstrategi. Sønderborg Kommune It- og digitaliseringsstrategi Sønderborg Kommune 2017-2020 Indhold Baggrund 3 Rammerne 3 Mål og Tema 3 Hvordan arbejder vi med målsætningen? 4 Illustration af elementerne i it- og digitaliseringsstrategien

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune

Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune 2016-2020 1 1. Indledning Danmark fik sin første digitaliseringsstrategi for den offentlige sektor i 2001. Staten, regionerne og kommunerne har siden i fællesskab

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK LOKAL OG DIGITAL ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK Henriette Günther Sørensen, KL Fagligt forum for 7-arkivernes medarbejdere 14. september 2016 Fælles vision for digitalisering Det fælleskommunale arbejde med

Læs mere

Notat. Omstilling til edag - handlingsplan. Projektets formål og succeskriterier. edag arbejdsgruppen. IT-Kontoret. edag i Aalborg Kommune

Notat. Omstilling til edag - handlingsplan. Projektets formål og succeskriterier. edag arbejdsgruppen. IT-Kontoret. edag i Aalborg Kommune Notat Til: edag arbejdsgruppen Kopi til: Fra: IT- Dato: 28.04.2003 Vedr.: edag i Aalborg Kommune Mandag d. 1. september 2003 er fastsat som edag for alle offentlige myndigheder. edag er aftalt mellem regeringen,

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.2: Effektiv digital selvbetjening KL, September 2011 Baggrund Hvert år håndterer kommunerne mange millioner ind- og udgående henvendelser. Håndtering

Læs mere

Bilag 1. Strategi for digital forvaltning 2006-2009. Hørsholm Kommune

Bilag 1. Strategi for digital forvaltning 2006-2009. Hørsholm Kommune Bilag 1 Strategi for digital forvaltning 2006-2009 Hørsholm Kommune Indholdsfortegnelse 1 HØRSHOLM KOMMUNES IT-STRATEGI STRATEGI FOR DIGITAL FORVALTNING 2006-2009... 1 2 VISION... 1 3 PEJLEMÆRKER... 4

Læs mere

Vores st yringsredskab

Vores st yringsredskab It strategi 2014 Vores st yringsredskab Når Råbjerg Mile bevæger sig hen over toppen af Nordjylland med 15-30 meter om året ændres udviklingen på vejen. Vi kan ikke stoppe milen, ligesom vi ikke kan stoppe

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Organisatorisk forankring og proces

Organisatorisk forankring og proces Organisatorisk forankring og proces Effektivisering gennem digitalisering E2012-projektet Odense Kommune 4 strategi forretning teknik Vandfaldsmodel udrulning S P O R Parallelspor strategisk spor forretningsspor

Læs mere

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Introduktion Besluttet af Styregruppen for Tværoffentligt Samarbejde, marts 2008 I forlængelse af den fællesoffentlige strategi for

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark. Søren Frederik Bregenov, konsulent, KL Maj konference 21. maj 2015

Lokal og digital et sammenhængende Danmark. Søren Frederik Bregenov, konsulent, KL Maj konference 21. maj 2015 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Søren Frederik Bregenov, konsulent, KL Maj konference 21. maj 2015 1 Disposition 1. Det nuværende strategilandskab -Fælleskommunale, fællesoffentlige, fagspecifikke

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

Holbæk Kommune. Digitaliseringsstrategi Version 1.0

Holbæk Kommune. Digitaliseringsstrategi Version 1.0 Holbæk Kommune Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Version 1.0 Indhold 1. Baggrund og resume... 3 2. Forretningsmæssige målsætninger... 5 3. Vision, pejlemærker, principper og målsætninger... 5 3.1 Vision...

Læs mere

DDN-Mapping. Kortlægning af projekterne i Det Digitale Nordjylland

DDN-Mapping. Kortlægning af projekterne i Det Digitale Nordjylland DDN-Mapping Kortlægning af projekterne i Det Digitale Nordjylland 2 Præsentationen kommer ind på. 1 Hvorfor DDN 2 3 Foreløbige resultater af kortlægningen Perspektiver for videreudvikling og samarbejde

Læs mere

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indledning Dette er strategien for Albertslund Kommunes digitale udvikling frem mod 2015. I Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi gør regeringen

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD indgår nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT-løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens ressourceudnyttelse.

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Sagsnummer: 480-2011-10070 Dokumentnummer: 480-2011-163055 Afdeling: Borgmesterkontoret Udarbejdet af: Gunner Andersen 1 Indhold 2 Indledning

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK V. PIA FÆRCH (PAH@KL.DK) KONTORCHEF, KL 1 FÆLLESKOMMUNAL DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 UDGANGSPUNKT FOR DEN NYE STRATEGI Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Fælles beslutnings- og

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Sprogcenter

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Sprogcenter Den digit@le Digitaliseringsstrategi Vejle 2011-2015 Sprogcenter Ungdomsskolen CSV Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Mission... 2 3. Vision... 2 4. Fokusområder... 2 4.1 Helhed... 2 4.2 Udvikling...

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

Programbeskrivelse - Digitalt kompetente kommuner

Programbeskrivelse - Digitalt kompetente kommuner Programbeskrivelse - Digitalt kompetente kommuner August 2016 1. Formål og baggrund Programmets formål er at understøtte kommunernes arbejde med digital kompetenceudvikling. Det vil i første omgang ske

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.6: Optimering af Digital Post og Fjernprint KL, September 2011 Baggrund Kommunerne er i 2010 begyndt at levere breve til Digital Post. Den fællesoffentlige

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Mød din kommune på nettet

Digitaliseringsstrategi Mød din kommune på nettet Digitaliseringsstrategi 2016-2020 Mød din kommune på nettet BORGER OG ERHVERV KØGE KOMMUNE Baggrund og indledning Køge kommunes Digitaliseringsstrategi 2016-2020 afløser den tidligere digitaliseringsstrategi

Læs mere

2. Fødevareministeriet er en koncern

2. Fødevareministeriet er en koncern Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevareministeriets effektiviseringsstrategi 1. Indledning 2. udgave af Fødevareministeriets effektiviseringsstrategi er udarbejdet i 2007. Effektiviseringsstrategien

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.1: Obligatorisk digital service KL, September 2011 Baggrund Hvert år håndterer kommunerne mange millioner ind- og udgående henvendelser. Håndtering

Læs mere

Min digitale Byggesag (MDB)

Min digitale Byggesag (MDB) R E SULTATKONTRAKT Min digitale Byggesag (MDB) Projekt 5.1 i handlingsplanen for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Resume: Projektet om digital byggeansøgning og sagsbehandling, Min digitale

Læs mere

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN HVORFOR EN FÆLLESKOMMUNAL RAMME ARKITEKTUR? Digitalisering er afgørende for udviklingen af de kommunale kerneopgaver, fordi Borgerne skal møde en nær og sammenhængende

Læs mere

Samarbejde om modernisering af den offentlige sektor Samarbejde om nytænkning og effektivisering Viden er grundlaget Flere fælles løsninger

Samarbejde om modernisering af den offentlige sektor Samarbejde om nytænkning og effektivisering Viden er grundlaget Flere fælles løsninger Principper for kommunal-statsligt samarbejde Principper for kommunal-statsligt samarbejde I aftalen om kommunernes økonomi for 2008 indgik en række principper for god decentral styring, der tager afsæt

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014

IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014 IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014 1 Indhold Vision...4 Strategiske indsatsområder...5 Borgere, virksomheder og brugere...6 Kommunens opgaver og måden at løse dem på...8 Medarbejdere...10 Styring

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi B 103 - Svar på Spørgsmål 1 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi B 103 - Svar på Spørgsmål 1 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi B 103 - Svar på Spørgsmål 1 Offentligt Bilag 1 Vurdering af økonomiske konsekvenser af beslutningsforslag B 103 1. Indhold i beslutningsforslag B 103 Det overordnede

Læs mere

Omslag/Tør vi satse digitalt A4 23/06/03 11:06 Side 1 Mod nye digitale mål H.C. Andersens Boulevard København V Tlf

Omslag/Tør vi satse digitalt A4 23/06/03 11:06 Side 1 Mod nye digitale mål H.C. Andersens Boulevard København V Tlf Mod nye digitale mål Kolofon Dansk Industri og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har i foråret 2003 gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt DI s medlemsvirksomheder. 628 virksomheder har svaret på spørgeskemaet.

Læs mere

Allerød Byråd vedtog den første digitaliseringsstrategi i juni 2011 og afsatte midler til området med budgettet for

Allerød Byråd vedtog den første digitaliseringsstrategi i juni 2011 og afsatte midler til området med budgettet for NOTAT Allerød Kommune Økonomi Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Digitaliseringsstrategi 2: 2012-15 Dato: 6. juni 2012 Allerød Byråd vedtog den

Læs mere

Resume ABT-projekt Optimering af besøgsplanlægning

Resume ABT-projekt Optimering af besøgsplanlægning Resume ABT-projekt Optimering af besøgsplanlægning Kort om indhold: Socialstyrelsen gennemfører i årene 2011-2012 et demonstrationsprojekt, der skal vurdere det tidsmæssige potentiale forbundet med at

Læs mere

PARADIGMESKIFTET - en grundfortælling

PARADIGMESKIFTET - en grundfortælling PARADIGMESKIFTET - en grundfortælling MODEL TIL HÅNDTERING AF FREMTIDENS DIGITALE UDFORDRINGER. UDARBEJDET I ET SAMARBEJDE MELLEM SORØ OG RINGSTED KOMMUNE. EXECUTIVE SUMMARY Et paradigmeskift er et skift

Læs mere

IT-strategi og ROI baseret på IT

IT-strategi og ROI baseret på IT IT-strategi og ROI baseret på IT Indhold Udarbejdelse af en IT-strategi Udarbejdelse af en ROI-case til ledelsen (business case) Praktisk eksempel på Case forløb 10-05-2012 EG Copyright 2 Faser i udarbejdelse

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

DIGITAL SAMMENHÆNG - for borgere og virksomheder

DIGITAL SAMMENHÆNG - for borgere og virksomheder DIGITAL SAMMENHÆNG - for borgere og virksomheder Digitaliseringsstrategi 2017-2020 Silkeborg Kommune & Viborg Kommune Indhold Sammen kan vi gøre det bedre 3 Digitalisering skaber sammenhæng på tværs 5

Læs mere

Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation

Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation FORSLAG TIL DRØFTELSE I MED-HOVEDUDVALGET Dato: 5. november 2013 Brevid: 2190067 Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation Indledning og baggrund I januar

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2013-2017 Aarhus Kommune November 2013 Indhold Formål...3 Visionen...3 Tværgående mål...3 A. Digitalisering... 3 B. Organisering... 4 C. Dokumentation og ledelsesinformation...

Læs mere

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Jobcenter Randers PricewaterhouseCoopers, CVR-nr. 16 99 42 94, Gentofte 1. Baggrund for projektet Hvert år gør Jobcenter Randers en stor

Læs mere

Befolkningen og virksomhedernes brug af offentlige digitale ydelser

Befolkningen og virksomhedernes brug af offentlige digitale ydelser Figur 5.1 Befolkningen og virksomhedernes brug af offentlige digitale ydelser 7 6 5 3 2 61 53 35 29 37 38 Informationssøgning Downloade blanketter Indsende webformularer Elektronisk selvbetjening Informationssøgning

Læs mere

Projekt 5.3 Digitale Vandløbsregulativer

Projekt 5.3 Digitale Vandløbsregulativer Projekt 5.3 Digitale Vandløbsregulativer 1. Formål og baggrund Baggrund Vandløb kan oversvømme byer og landbrugsarealer. Vandløb er samtidig levested for mange dyr og planter. Kommunerne og lodsejerne

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik for Langeland Kommune Januar 2017 Baggrund Som offentlig arbejdsplads er vi forpligtet til at forholde os til, hvordan vi kommunikerer, når det gælder den service, vi yder, og den

Læs mere

K- afdelingen lader IT i stikken

K- afdelingen lader IT i stikken K- afdelingen lader IT i stikken Kommunikationsfolk bør i langt højere grad rette blikket mod IT- afdelingen. Alt for ofte står den alene med opgaver, der bliver helt afgørende for virksomhedens konkurrenceevne

Læs mere

Rådhus 2015. Direktionen. Udviklings- og effektiviseringsstrategi for administrationen

Rådhus 2015. Direktionen. Udviklings- og effektiviseringsstrategi for administrationen Udviklings- og effektiviseringsstrategi for administrationen Rådhus 2015 Projektbeskrivelse Direktionens udviklings- og effektiviseringsstrategi har til formål at effektivisere den administrative drift

Læs mere

Digital strategi, indsatsområde 1, delprojekt 1, Generiske sagsbehandlingsbegreber

Digital strategi, indsatsområde 1, delprojekt 1, Generiske sagsbehandlingsbegreber HØRINGSDOKUMENT Fra: Til: Resumé: David Rosendahl Høringsparter Arbejdsgruppen har identificeret de overordnede og tværgående begreber i sagsbehandlingsprocessen og struktureret og defineret disse generiske

Læs mere

BUDSKABSPAPIR om den fælleskommunale rammearkitektur for it og digitalisering ("rammearkitekturen")

BUDSKABSPAPIR om den fælleskommunale rammearkitektur for it og digitalisering (rammearkitekturen) 1 BUDSKABSPAPIR om den fælleskommunale rammearkitektur for it og digitalisering ("rammearkitekturen") BRUGSVEJLEDNING Budskabspapiret er en hjælp til at sætte ord og sætninger på, når du som kommunal chef

Læs mere

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen 2016-2020 VISION PERSPEKTIVER OVERORDNEDE MÅL ORGANISERING ROLLER OG ANSVAR INDSATSER BAGGRUND I Hjørring Kommune vil vi

Læs mere

Bilag 1 - Kommissorium for Kommunernes It-Arkitekturråd

Bilag 1 - Kommissorium for Kommunernes It-Arkitekturråd Besluttet 18. august 2014 Bilag 1 - Kommissorium for Kommunernes It-Arkitekturråd Baggrund Der investeres massivt i digitalisering af den kommunale sektor. Der er forventning og krav om, at digitaliseringen

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Offentlig Digitalisering Per Andersen, direktør, DANSK IT

Offentlig Digitalisering Per Andersen, direktør, DANSK IT Offentlig Digitalisering Per Andersen, direktør, DANSK IT Agenda DANSK IT Danmark 3.0 IT i Praksis Offentlig digitaliseringsstrategi Hvad arbejder DIT for? Forening for IT professionelle med 7.400 medlemmer

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Odder Kommune

Digitaliseringsstrategi Odder Kommune Digitaliseringsstrategi Odder Kommune Dokumentnr.: 727-2016-159853 side 1 Opbygning af digitaliseringsstrategien: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune tager udgangspunkt i både Odder Kommunes generelle

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsamternes produktivitet og effektivitet. Marts 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsamternes produktivitet og effektivitet. Marts 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsamternes produktivitet og effektivitet Marts 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om statsamternes produktivitet og

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD har pr. 15.01.07 indgået nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT- løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens

Læs mere

DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI

DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI SKANDERBORG KOMMUNE 2017-2020 Strategiens formål og baggrund Med Digitaliserings- og IT-strategien skal borgere, virksomheder og medarbejdere i Skanderborg Kommune opleve

Læs mere

Kommissorium for Kommunernes it-arkitekturråd

Kommissorium for Kommunernes it-arkitekturråd Godkendt 3. oktober 2011 Kommissorium for Kommunernes it-arkitekturråd Baggrund En helt ny æra for it-understøttelsen af den kommunale sektor er indledt med salget af KMD og i forbindelse med den netop

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Give mulighed for, at børn kan lære mere lystbetonet med afsæt i hver sine særlige interesser. Det kan ske via nye digitale læringsmidler.

Give mulighed for, at børn kan lære mere lystbetonet med afsæt i hver sine særlige interesser. Det kan ske via nye digitale læringsmidler. DIREKTIONENS STAB IT og Digitalisering Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Digitaliseringsstrategi 2017 2020 Poul.veno@herning.dk www.herning.dk Kontaktperson: Poul Venø Dato: 10. august 2017

Læs mere

Politik for Elektronisk Sags- og dokumenthåndtering Godkendt af Styregruppen for edoc

Politik for Elektronisk Sags- og dokumenthåndtering Godkendt af Styregruppen for edoc Politik for Elektronisk Sags- og dokumenthåndtering Godkendt af Styregruppen for edoc Politik for Elektronisk Sags- og Dokumenthåndtering i Region Nordjylland (ESDH) Lovgivning/aftalegrundlag Politikken

Læs mere

Mål for fælleskommunal indkøbsstrategi

Mål for fælleskommunal indkøbsstrategi Mål for fælleskommunal indkøbsstrategi Den 4. februar 2008 Indledning og resumé af mål Der er disse år fokus på mulighederne for at effektivisere offentlige indkøb i både stat, regioner og kommuner. Det

Læs mere

OIO står for Offentlig Information Online og er det offentliges fællesbetegnelse for it-arkitektur, it-standarder og digital forvaltning.

OIO står for Offentlig Information Online og er det offentliges fællesbetegnelse for it-arkitektur, it-standarder og digital forvaltning. 1 af 6 30-01-2009 12:42 Vejledning Brugervejledning for OIO-katalog over offentlige it-standarder Version 2.0 - April 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning OIO på nettet Standarder og standardisering Offentlig

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 47 Offentligt. Bilag. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009.

Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 47 Offentligt. Bilag. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 47 Offentligt Bilag Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Indledning Den økonomiske business case ved en centralisering af den objektive sagsbehandling består af to forhold:

Indledning Den økonomiske business case ved en centralisering af den objektive sagsbehandling består af to forhold: Kommunaludvalget 2009-10 KOU alm. del Svar på Spørgsmål 93 Offentligt Business case Indledning Den økonomiske business case ved en centralisering af den objektive sagsbehandling består af to forhold: 1.

Læs mere

Kickstart din virksomheds digitale rejse

Kickstart din virksomheds digitale rejse www.pwc.dk Kickstart din virksomheds digitale rejse Revision. Skat. Rådgivning. Har du overvejet digitalisering men ved ikke, hvor din virksomhed skal starte? Hvordan vil digitalisering i Danmark påvirke

Læs mere

Horsens Kommunes Digitaliseringsstrategi

Horsens Kommunes Digitaliseringsstrategi Horsens Kommunes Digitaliseringsstrategi 2016-2020 Strategiske Indsatser Strategiområder Strategiske projekter Vi er en kommune, hvor effektiv udnyttelse af digitale muligheder er forankret i en decentral

Læs mere

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 8. december 2015 Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 1. Baggrund for analysen I Ældre og Sundhed har opgaverne udviklet sig meget over de senere år. Ældrebefolkningen

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

FÆLLESOFFENTLIG DIGITALISERINGSSTRATEGI

FÆLLESOFFENTLIG DIGITALISERINGSSTRATEGI NY FÆLLESOFFENTLIG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 FÆLLESOFFENTLIG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 Et stærkere og mere trygt digitalt Samfund Maj 2016 Ny version på vej! PROCES NY FÆLLESOFFENTLIG DIGITALISERINGSSTRATEGI

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Digitaliserings- og Kanalstrategi

Digitaliserings- og Kanalstrategi Direktionssekretariatet Digitaliserings- og Kanalstrategi Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund... 2 1.1 ROLLER OG OPGAVEFORDELING... 2 1.2 DIGITAL POST OG OBLIGATORISK SELVBETJENING...

Læs mere

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet.

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Administration Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Fra strategi til resultater i forsyningssektoren 2 Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt

Læs mere

Geodatastyrelsens strategi

Geodatastyrelsens strategi Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsen er en del af Miljøministeriet og har som myndighed ansvaret for infrastruktur for geografisk information, opmåling,

Læs mere

Borgerbetjenings- og kanalstrategi

Borgerbetjenings- og kanalstrategi Borgerbetjenings- og kanalstrategi Stevns Kommune 2012-2015 Indledning Borgerbetjenings- og kanalstrategi 2012-15 sætter retning for borgerbetjeningen og de kommunikationskanaler Stevns Kommunes kunder

Læs mere

Oplæg til inspiration og refleksion v/ Rudersdal Kommune - Martin Egebjærg og Carina Buchard Møller. Sarfarissoq 2015 1

Oplæg til inspiration og refleksion v/ Rudersdal Kommune - Martin Egebjærg og Carina Buchard Møller. Sarfarissoq 2015 1 Oplæg til inspiration og refleksion v/ Rudersdal Kommune - Martin Egebjærg og Carina Buchard Møller 1 Disposition RDK s udgangspunkt i 2009 Strategiske overvejelser samt forberedelse til implementeringen

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Økonomi- og planudvalget d. 19. Juni 2012 Byrådet d. 26. Juni 2012 Indhold Indledning... 4 Digitalisering med fokus på innovation, kreativitet og

Læs mere

Effektiviseringer, serviceløft og ressourcebesparelser med IT

Effektiviseringer, serviceløft og ressourcebesparelser med IT 17. maj 2002 Side 1 Effektiviseringer, serviceløft og ressourcebesparelser med IT Lars Frelle-Petersen Den Digitale Taskforce, Finansministeriet lfp@tforce.dk 17. maj 2002 Side 2 Den digitale udfordring

Læs mere