om at klage sådan skal du gøre

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "om at klage sådan skal du gøre"

Transkript

1 om at klage sådan skal du gøre

2 02 om Om at klage Heldigvis lever de fleste beboere i fsb fredeligt side om side. Heldigvis tager de fleste hensyn til naboen på den anden side af væggen. Og heldigvis kan de fleste finde ud af at tale sammen, hvis der opstår konflikter. Men desværre er det nogle gange nødvendigt at inddrage en tredjepart, fordi en beboer ikke kan finde ud af at overholde husordenen (se boksen på næste side) og/eller de love og regler, der gælder i samfundet i almindelighed. Det kan blive nødvendigt at klage. Før du klager Hvis du er generet af dine medbeboere, er det en god idé først at tale med dem personligt og forsøge at løse problemet indbyrdes. Det skaber det bedste klima i afdelingen, hvis konflikter kan løses uden at drage en tredjepart ind i det. Hvis du vælger at klage, er du anonym, indtil sagen eventuelt sendes til beboerklagenævnet eller boligretten. Du skal møde op og vidne ved en eventuel sag. Derfor er det altid vigtigt, at du selv har hørt eller overværet den overtrædelse af husordenen, som du vil klage over. Og du skal være helt sikker på, hvem der er årsag til Rådhuspladsen København V Tel Fax maj 2011

3 at klage 03 overtrædelsen. Af samme grund må du ikke underskrive en anden persons klage, fordi du har sympati med ham eller fordi han har fortalt dig om forskellige episoder. Du skal selv have oplevet episoderne, ikke kun hørt om dem, når du skriver under på en klage. Hvordan klager du? En klage skal være skriftlig. Du kan vælge at skrive et brev, en eller benytte klageskemaet på fsb.dk eller hos driftslederen. Det er vigtigt, at du skriver, hvad du klager over, og hvem du vil klage over med tydelig angivelse af navn og adresse. Husk også at skrive dit eget navn, adresse, dato og at underskrive klagen. Du skal aflevere klagen på dit ejendomskontor. Hvordan behandles din klage? Hvis driftslederen vurderer, at han kan tage sig af sagen, vil han henvende sig til den beboer, du har klaget over. Men driftslederen kan også sende sagen videre til fsb s klagesagsbehandler. Hvad er en husorden? Husordenen er et fælles regelsæt for alle, som bor i din boligafdeling, og du er som beboer forpligtet til at overholde reglerne i husordenen. I husordenen kan du f.eks.læse, om du må have husdyr i din bolig, hvornår du må bore,hvor du må stille din cykel osv. Husordenen er ikke lavet for at genere dig men for at sikre at afdelingen er et godt sted at bo. Reglerne i husordenen vedtages på afdelingsmødet. Det er altså beboerne selv som,udover de forhold, der er fastlagt af lovgivningen,bestemmer, hvilke regler der skal gælde i afdelingen. Du kan få husordenen udleveret på ejendomskontoret.

4 04 om Afhængig af sagens karakter vil fsb tilbyde parterne konfliktmægling. sende overtræderen et brev, hvori vi beder ham om at stoppe den generende adfærd. indbringe sagen for beboerklagenævnet. ved alvorlige eller gentagne gener sende overtræderen en påmindelse (advarsel). fsb kan også opsige lejeaftalen og evt. indbringe sagen for boligretten. Mens din sag behandles Sagsbehandlingstiden i fsb er normalt under en uge, fra vi modtager klagen, og til vi sender et brev til overtræderen. Hvis din sag indbringes for beboerklagenævnet eller boligretten, kan der gå lang tid, inden der er en afgørelse. Selv om en sag er indbragt for beboerklagenævnet eller boligretten sker det, at overtrædelserne af husordenen alligevel fortsætter. I så fald er det en god idé, at du giver fsb skriftlig besked, (send en ny klage) så vi kan fremlægge, at der ikke er sket nogen ændring i overtræderens adfærd, efter sagen er indbragt. læs mere Læs mere om at klage på

5 at klage 05 Beboerklagenævnet De sager, som typisk kommer for beboerklagenævnet, er sager, hvor fsb ikke skønner, at overtræderen skal flytte ud af lejligheden men blot have en rimelig mulighed for at tilpasse sig husordenen og almindelige regler for god ro og orden. De typiske sager handler om støj, ulovligt hold af husdyr mv. Beboerklagenævnet er, som navnet siger, et nævn og ikke en domstol. Det betyder, at nævnets arbejde er underlagt forvaltningsloven og offentlighedslovens regler, og at alle parter i en sag har ret til at se de forskellige dokumenter i sagen. Hvis din sag indbringes for beboerklagenævnet, skal fsb derfor sende al tidligere korrespondance i sagen til nævnet, og den beboer, du har klaget over kan få kendskab til klagerne og lejlighed til at kommentere dem. Behandlingen af en sag i beboerklagenævnet foregår som hovedregel skriftligt, men i nogle tilfælde ønsker nævnet, at du som klager skal møde frem for nævnet, eller nævnet indkalder til møde i det lejemål, klagen handler om. Beboerklagenævnets afgørelser er ikke en dom og kan derfor ikke gennemtvinges. Hvis parterne ikke retter sig efter afgørelsen, må sagen indbringes for boligretten.

6 06 om Boligretten Ved alvorlige eller gentagne overtrædelser af husorden/almenlejelovens regler om god skik og orden, kan fsb opsige lejeaftalen. Hvis overtræderen protesterer, skal sagen indbringes for boligretten. I boligretssager skal fsb sende kopi af klagerne til modpartens advokat, og du skal derfor være forberedt på, at overtræderen ser dine klager. Hvis din sag kommer i boligretten, skal du vidne i retten. når du skal vidne i en sag Når du skal vidne i en sag, skal du møde i retten og forklare hvad og hvem, du har klaget over. Modparten vil være til stede i retten og høre din forklaring. Mange spørger, om de ikke kan nøjes med at afgive en skriftlig erklæring til brug for sagen. Det kan de ikke, og hvis de ikke vil møde frem som vidne, mister fsb muligheden for at føre bevis for overtrædelserne. Resultatet bliver ofte, at sagen lukkes. Hvis du som klager skal vidne i en sag, vil fsb indkalde dig til et formøde med vores advokat, hvor du kan få svar på eventuelle spørgsmål.

7 at klage 07 Formålet med formødet er at forberede dig på, hvordan det foregår i et retslokale. Vi fortæller dig fx, hvor du skal sidde, at du ikke kommer ind i retslokalet, før du selv skal afgive forklaring, og at du først bliver afhørt af fsb s advokat, dernæst af overtræderens advokat og måske også indimellem af dommeren. Resultatet af retssagen Hvis dommen er, at overtræderen skal flytte fra lejligheden, giver dommeren en frist på et par uger, sommetider mere. Hvis overtræderen ikke anker sagen til landsretten (for så kan der gå yderligere tid) og heller ikke flytter, henvender fsb sig til fogeden for at få overtræderen sat ud af lejligheden. I fogedretten er der også ventetid. Hvad koster det at klage? Hvis fsb accepterer din sag, koster det ikke noget for dig at klage. Hvis fsb ikke vil påtage sig sagen, og du alligevel ønsker at få sagen prøvet ved beboerklagenævnet, koster det 133 kroner pr. sag (2011 takst).

8

Om at klage. af cand. jur. Arne Donsbak

Om at klage. af cand. jur. Arne Donsbak Om at klage af cand. jur. Arne Donsbak Godt naboskab efter fælles regler En boligafdeling er et mini-samfund, hvor vi er mere eller mindre afhængige af hinanden. For at skabe et godt bomiljø er det nødvendigt

Læs mere

Procedure for behandling af klagesager

Procedure for behandling af klagesager Procedure for behandling af klagesager I Ringgårdens administration modtager vi rigtig mange klager alt i alt behandler vi omkring 150 klagesager om året. Det er klager om emner, som hører under husordenen

Læs mere

Beboerklagenævn... 1. Hvad er beboerklagenævn og hvorfor skal vi have dem?... 2. Beboerklagenævnets sammensætning... 4

Beboerklagenævn... 1. Hvad er beboerklagenævn og hvorfor skal vi have dem?... 2. Beboerklagenævnets sammensætning... 4 Beboerklagenævn Indhold Beboerklagenævn................................... 1 Hvad er beboerklagenævn og hvorfor skal vi have dem?..... 2 Beboerklagenævnets sammensætning..................... 4 Hvordan

Læs mere

Landsforeningen af Forsvarsadvokater. Jeg er varetægtsfængslet - hvad sker der nu?

Landsforeningen af Forsvarsadvokater. Jeg er varetægtsfængslet - hvad sker der nu? Landsforeningen af Forsvarsadvokater Jeg er varetægtsfængslet - hvad sker der nu? 1 Du er blevet fængslet. Det betyder ikke, at du er skyldig. Du har ret til en forsvarer. Din forsvarer skal alene tage

Læs mere

Når Vi kører en sag for Dig

Når Vi kører en sag for Dig Når Vi kører en sag for Dig FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE II00I00II Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk akasse-kbh@prosa.dk

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb RÅD OG VEJLEDNING Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb Indhold Denne pjece er skrevet til forældre og andre nære pårørende til børn, der har været udsat for

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking Indhold Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig, som er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking*. Det kan

Læs mere

KEND DIN RET RETSLEX

KEND DIN RET RETSLEX KEND DIN RET RETSLEX Rettens arbejde DOMSTOLSSTYRELSEN, DECEMBER 2014 A RETTENS ARBEJDE Du får nok selv brug for at aflægge besøg i en byret på et tidspunkt i dit liv, og det kan der være mange grunde

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

Når dit barns sag skal behandles i Børn- og Ungeudvalget

Når dit barns sag skal behandles i Børn- og Ungeudvalget Denne folder er lavet til forældre med forældremyndigheden, der skal have deres barns sag behandlet i Børn- og Ungeudvalget. Folderen informerer om, hvad der konkret sker under og efter behandlingen, hvilke

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Vil du klage over politiet?

Vil du klage over politiet? Vil du klage over politiet? Den Uafhængige Politiklagemyndighed Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) er en selvstændig myndighed, der hverken hører under politiet eller anklagemyndigheden.

Læs mere

Vigtigt! Du skal altid få en skriftlig tilladelse til at holde en hund eller kat. Henvend dig på administrationskontoret og få udleveret en ansøgning.

Vigtigt! Du skal altid få en skriftlig tilladelse til at holde en hund eller kat. Henvend dig på administrationskontoret og få udleveret en ansøgning. Husdyr i boligen Kæledyr er dejlige. Hunde, katte og de andre små husdyr glæder masser af mennesker. Langt de fleste husdyr passes godt af ejerne, men ikke alle. Vidste du, at hver tredje aflivning af

Læs mere

SÅDAN KAN DU GØRE NÅR DU MØDER BEBOERE MED PSYKISK SYGDOM. EN GUIDE TIL ANSATTE I BOLIGSELSKABER

SÅDAN KAN DU GØRE NÅR DU MØDER BEBOERE MED PSYKISK SYGDOM. EN GUIDE TIL ANSATTE I BOLIGSELSKABER SÅDAN KAN DU GØRE NÅR DU MØDER BEBOERE MED PSYKISK SYGDOM. EN GUIDE TIL ANSATTE I BOLIGSELSKABER VI SKAL HJÆLPE DEM, SÅ GODT VI KAN. DE ER BEBOERE LIGESOM ALLE ANDRE. CARSTEN, varmemester 2 NÅR EN BEBOER

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand.

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand. Vejledning fra Advokatsamfundet Når det ikke længere er så yndigt af følges ad Ud over det rent menneskelige er en skilsmisse forbundet med en masse praktiske problemer. Denne vejledning forsøger at løse

Læs mere

klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet

klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet Den frivillige retshjælp UNG RET har udarbejdet en folder til dig, der gerne vil have styr på, hvilke rettigheder og forpligtelser,

Læs mere

De øvrige rubrikker kan du udfylde, hvis du mener, det har betydning for sagen.

De øvrige rubrikker kan du udfylde, hvis du mener, det har betydning for sagen. Side 1 af 5 Domstolsstyrelsen Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten Denne blanket kan bruges, hvis du vil anlægge en sag ved byretten eller Sø- og Handelsretten. Rubrik 1-5, og 7 skal udfyldes

Læs mere

[RETTENS BLANKET TIL SMÅSAGER ]

[RETTENS BLANKET TIL SMÅSAGER ] 2011 Kolonihavernes Fælles Rådgivning FLEBO [RETTENS BLANKET TIL SMÅSAGER ] Jeg skal opfylde de krav som domstolene kræver som det fremgår af denne vejledning som jeg har hentet via internettet på domstole.dk

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

giver beboerklagenævnet dig en øget retssikkerhed. Det vender vi tilbage til.

giver beboerklagenævnet dig en øget retssikkerhed. Det vender vi tilbage til. Tak for nu Vi håber, at du har været glad for at bo hos os i AAB. Men vi ved, at meget skal falde på plads, for en flytning er sjældent uden problemer. Med denne skrivelse vil vi hjælpe dig med nogle oplysninger,

Læs mere

Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning

Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Pjecen er udarbejdet af Statsforvaltningerne i samarbejde

Læs mere

Klagevejledning. Sådan klager du over en afgørelse

Klagevejledning. Sådan klager du over en afgørelse Klagevejledning Sådan klager du over en afgørelse 1 2 Sådan klager du over en afgørelse Denne pjece handler om dine muligheder for at klage over en afgørelse, PenSam har truffet. HENVEND DIG FØRST TIL

Læs mere

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Domstolsstyrelsen den 10. december 2014 Sagsnr. 2014-4308-0001 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Hvad er småsagsprocessen?...3 3. Beskikkelse som sagkyndig...3

Læs mere

Information om tandbehandlingen

Information om tandbehandlingen N r. 2 7 Information om tandbehandlingen før du træffer dit valg Information om tandbehandlingen før du træffer dit valg Du bestemmer selv Som patient hos tandlægen vælger du selv, om du vil modtage den

Læs mere

Med barnet i centrum. Med barnet i centrum

Med barnet i centrum. Med barnet i centrum Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed,

Læs mere

Parkering og motorkørsel

Parkering og motorkørsel Indledning Antenner Affald Altaner og altankasser Bad og toilet Cykler, barnevogne Fællesarealer Have Husdyr Hårde hvidevarer Leg og boldspil Lofts- og kælderrum Maskiner og brug af grill Musik Parkering

Læs mere

Vejledning til lejer. Vejledning til lejer om indbringelse af en sag for Huslejenævnet

Vejledning til lejer. Vejledning til lejer om indbringelse af en sag for Huslejenævnet Vejledning til lejer Vejledning til lejer om indbringelse af en sag for Huslejenævnet Indledning: Denne vejledning henvender sig til lejere, som ønsker at indbringe en sag over et eller flere forhold til

Læs mere

Vejledning til forbrugere, der ønsker at klage til

Vejledning til forbrugere, der ønsker at klage til Vejledning til forbrugere, der ønsker at klage til Byggeriets Ankenævn Vejledningens formål er, at orientere om sagsgangen i Byggeriets Ankenævn og at gøre det nemmere at udfylde klageskemaet Byggeriets

Læs mere