1. Godkendelse af dagsorden / , 2. tildelingsrunde /25724 Brugertilfredshed på ældreområdet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/4999 18, 2. tildelingsrunde 2014...2. 3. 13/25724 Brugertilfredshed på ældreområdet 2014..."

Transkript

1 Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 4. juni 2014 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden / , 2. tildelingsrunde /25724 Brugertilfredshed på ældreområdet /2282 Mad og Måltider /7057 Forslag til udvidelsesblokke budget 2015 vedrørende ledsagelse og støtte i ferier, weekender m.v. til borgere i sociale tilbud mv /10259 Samarbejde mellem Produktionshøjskolen Fugleviglund og Assens Kommunes Misbrugsafdeling /13625 Indkøb af rickshaw-cykler til plejeboliger og bosteder /7975 Endelig godkendelse af mål 2015 inden for SSU /8880 Råderumsblokke /13388 Kompetencefordelingsplaner Social- og Sundhedsudvalget /4235 Legatregnskab Orientering Eventuelt Godkendelse af dagsorden Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 4. juni 2014 Møde i Social- og Sundhedsudvalget Onsdag den 04. juni 2014 Assens Kommune, 1 af 13

2 Dagsorden godkendt / , 2. tildelingsrunde 2014 Indstilling: Vicedirektøren for Social, Sundhed og Arbejdsmarked indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget drøfter og træffer beslutning vedrørende Tildelingsudvalgets indstilling. Beslutningstema: Social- og Sundhedsudvalget drøfter og træffer beslutning vedrørende Tildelingsudvalgets indstilling. Sagsfremstilling: I henhold til Assens Kommunes Frivillighedspolitik på det sociale område skal der to gange om året uddeles tilskud til det frivillige sociale arbejde. Ansøgningsfristen for 2. tildelingsrunde 2014 var den 1. maj Der er afsat kr. til fordeling i I 1. tildelingsrunde 2014 blev der uddelt kr. Der var således kr. til fordeling i 2. tildelingsrunde. Tildelingsudvalget har modtaget og behandlet 40 ansøgninger. På sit møde den 19. maj 2014 har Tildelingsudvalget uddelt kr. for 2. tildelingsrunde Der er kr. tilbage. Tildelingsudvalget har udarbejdet indstilling på baggrund af tildelingskriterierne i Frivillighedspolitikken. Lovgrundlag: Servicelovens 18. Økonomi: Der er kr. til 2. tildelingsrunde Beslutningskompetence: Social- og Sundhedsudvalget. Bilag: 18, 2. tildelingsrunde 2014 Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 4. juni 2014 Social- og Sundhedsudvalget godkender Tildelingsudvalgets indstilling /25724 Brugertilfredshed på ældreområdet 2014 Møde i Social- og Sundhedsudvalget Onsdag den 04. juni 2014 Assens Kommune, 2 af 13

3 Indstilling: Direktøren for Velfærd indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget drøfter sagen. Beslutningstema: Drøftelse af resultater fra brugertilfredshedsundersøgelsen på hjemmepleje- og plejeboligområdet med henblik på det videre arbejde. Sagsfremstilling: I november 2010 besluttede Byrådet, som del af kommunens kvalitetskontrakt, at der i 2011 og fremadrettet hvert andet år skal gennemføres en brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af kommunens hjemmepleje og plejeboliger. Undersøgelsens resultater skal anvendes som input til at sikre og udvikle kvaliteten og kan supplere den daglige dialog mellem borgere og personale. Social- og Sundhedsudvalget drøftede resultaterne af tilfredshedsundersøgelsen 2011 på møde den 10. august 2011 og besluttede, at der inden for plejeboligområdet skal fokuseres yderligere på udvikling af Eden-konceptet og inden for hjemmeplejen på udviklingen af den trænende hjemmepleje. I januar/februar 2014 blev brugertilfredshedsundersøgelsen gentaget med følgende overordnede resultater: På hjemmeplejeområdet er 31 % af borgere meget tilfredse, 47 % er tilfredse, 18 % er hverken eller, 2 % er utilfreds og 1 % er meget utilfreds med hjemmeplejen samlet set. Den gennemsnitlige tilfredshed med hjemmeplejen samlet set er steget fra 2011 til På plejeboligområdet er 53 % af beboerne meget tilfredse, 37 % er tilfredse, 7 % hverken eller og 3 % er utilfredse med at bo i plejeboligen samlet set. Den gennemsnitlige tilfredshed med at bo i plejebolig samlet set er steget fra 2011 til Beslutningskompetence: Social- og Sundhedsudvalget. Bilag: Brugertilfredshed hjemmepleje pdf Brugertilfredshed plejeboliger pdf Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 4. juni 2014 Social- og Sundhedsudvalget drøftede resultater fra brugertilfredshedsundersøgelsen på hjemmepleje- og plejeboligområdet /2282 Mad og Måltider Indstilling: Direktøren for Velfærd indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget drøfter endelige scenarier og beslutter, hvorvidt de skal indgå i den videre budgetproces. Møde i Social- og Sundhedsudvalget Onsdag den 04. juni 2014 Assens Kommune, 3 af 13

4 Beslutningstema: Politisk drøftelse og beslutning i forhold til mad og måltider. Sagsfremstilling: Social- og Sundhedsudvalget har på årets første måneder drøftet emnet mad og måltider, herunder afholdt særskilt temamøde forud for udvalgets møde i marts Rammen for temamødet var: Økonomiske forudsætninger og mængder i nuværende model Kort tilbageblik på tidligere modeller Gennemgang af nuværende model Spørgsmål og ideer Drøftelse af den politiske proces. På udvalgets møde i marts 2014 blev den videre proces drøftet og det besluttes, at emnet genoptages på udvalgets møde i april På udvalgets møde i april drøftedes særligt mad og måltider på Lindebjerg og Pilebakken. Pårørenderådsformændene fra de respektive steder var indbudt til deltagelse. Udvalget drøftede rammer for udarbejdelse af beslutningsoplæg. På mødet i maj blev udvalget præsenteret for scenarier gældende: Kortere afbestillingstid Alternative modeller for tilberedelse af kartofler og grøntsager. På mødet i juni præsenteres udvalget for endelige scenarier vedrørende: Kortere afbestillingstid Levering af mad til Lindebjerg, Pilebakken og Duedalen 2 gange pr. uge. Udvidelse af fritvalgs-model Ændring i forhold til levering af kartofler og grøntsager til plejeboliger og Duedalen. Økonomi: Scenarierne vil eventuelt skulle indgå i processen omkring budget Beslutningskompetence: Social- og Sundhedsudvalget. Bilag: Ønskeblok mad og måltider - levering af mad til Lindebjerg, Duedalen og Pilebakken Ønskeblok mad og måltider - kortere afbestillingsfrist Ønskeblok mad og måltider - friske grøntsager og kartofler til plejeboliger og Duedalen Møde i Social- og Sundhedsudvalget Onsdag den 04. juni 2014 Assens Kommune, 4 af 13

5 Frit valg af madleverandør - plejeboliger og bosteder - 10 % vælger ande...docx Frit valg af madleverandør - plejeboliger og bosteder - 25 % vælger ande...docx Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 4. juni 2014 Social- og Sundhedsudvalget drøftede endelige scenarier. Et enigt udvalg fremsender scenarierne 2 (Levering af mad til Lindebjerg, Pilebakken og Duedalen 2 gange pr. uge) og 4 (Ændring i forhold til levering af kartofler og grøntsager til plejeboliger og Duedalen) til drøftelse i den videre budgetproces. Et flertal af udvalget bestående af Betina Stick, Henning Jensen, Bodil Boesgaard, Rie Nielsen, Henrik Hansen og Lars Søgaard fremsender scenarie 3 (Udvidelse af fritvalgsmodel) med en beregning, der bygger på en forudsætning om, at minimum 5 % i alt vælger en anden leverandør, til drøftelse i den videre budgetproces. Udvalget fremsender tillige en ønskeblok på kr til udvikling af mad og måltider /7057 Forslag til udvidelsesblokke budget 2015 vedrørende ledsagelse og støtte i ferier, weekender m.v. til borgere i sociale tilbud mv. Indstilling: Direktøren for Velfærd indstiller, at udvalget drøfter endelige forslag og beslutter, hvorvidt de skal indgå i den videre budgetproces. Beslutningstema: Politisk beslutning i forhold til den videre budgetproces. Sagsfremstilling: Social- og Sundhedsudvalget drøftede på sit møde den 2. april 2014 tre udkast til mulige udvidelsesblokke til budget 2015 vedrørende ledsagelse og støtte i ferier, weekender, mv. til borgere i sociale tilbud. Der udarbejdes yderligere blok-beskrivelser på baggrund af drøftelserne. Der er efterfølgende udarbejdet vedhæftede udkast til udvidelsesblokke til budget KL har den 16. januar udstedt en administrativ information i forhold til Ledsagelse og støtte i ferier, weekender, mv. til borgere i sociale tilbud mv.. Den administrative information vedhæftes dagsordenspunktet som bilag. Kl. skriver bl.a.: kommunen er forpligtet til at yde en række tilbud til voksne med betydelig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, jf. serviceloven. Tilbuddene er gratis for borgeren, og kommunen må ikke yde hjælp mod betaling fra borgerne. Dette gælder fx, når borgeren har brug for socialpædagogisk bistand i form af ledsagelse eller støtte under ferieophold, på udflugter, weekendture mv. kommunen skal træffe afgørelse om hjælp efter serviceloven til den enkelte borger. Til brug for kommunens visitation kan kommunalbestyrelsen beslutte et serviceniveau. Det kan være relevant i forhold til forskellige ydelser til beboere i Møde i Social- og Sundhedsudvalget Onsdag den 04. juni 2014 Assens Kommune, 5 af 13

6 kommunens botilbud. Serviceniveauet kan fx indeholde en beslutning om, at borgere i kommunens botilbud kan modtage støtte til at tage en uge på ferie om året. Den 21. februar 2014 har minister for børn, ligestilling, integration og sociale forhold Manu Sareen i Folketingets spørgetid udtalt: Borgerne har retskrav på, at kommunernes indsatser skal forbedre den enkeltes sociale og personlige udvikling. Serviceloven fastsætter ikke retskrav om, at borgere i botilbud skal kunne komme på ferie, men kommunerne kan beslutte at tilbyde ferie med pædagogisk ledsagelse som en del af deres serviceniveau. Det er altså op til den enkelte kommune at fastlægge serviceniveauet for pædagogisk ledsagelse til ferier, udflugter osv.. Se: 26T14%3A14%3A01&p=1 Social- og Sundhedsudvalget har på sine møder i februar, marts, april og maj 2014 (sag 14/6986) drøftet ledsagelse til beboere i sociale tilbud og bedt om udkast til udvidelsesblokke. Social- og Sundhedsudvalget behandler sagen på baggrund af de modeller, som der på mødet i maj 2014 blev ønsket beskrevet. Lovgrundlag: Servicelovens Økonomi: Modellerne vil eventuelt skulle indgå i processen omkring budget Beslutningskompetence: Social- og Sundhedsudvalget. Bilag: Ledsagelse A- 80 % Ledsagelse B %. Ledsagelse C - 100% Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 4. juni 2014 Social- og Sundhedsudvalget drøftede endelige forslag og godkender at de skal indgå til drøftelse i den videre budgetproces /10259 Samarbejde mellem Produktionshøjskolen Fugleviglund og Assens Kommunes Misbrugsafdeling Indstilling: Direktøren for Velfærd indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget beslutter at anvende midler fra det afsatte budget til sundhedsfremme og forebyggelse til i 2014 at fortsætte samarbejdet mellem Produktionshøjskolen Fugleviglund og Assens Kommunes Misbrugsafdeling. Møde i Social- og Sundhedsudvalget Onsdag den 04. juni 2014 Assens Kommune, 6 af 13

7 Beslutningstema: Social- og Sundhedsudvalget skal tage stilling til finansiering af samarbejdet. Sagsfremstilling: Samarbejdet mellem Produktionshøjskolen Fugleviglund og Assens Kommunes Misbrugsafdeling har to hovedformål. Dels at klæde produktionshøjskolens personale bedre på til at indgå i den daglige dialog med de unge om misbrugsproblematikker, dels at få spottet unge med et behandlingskrævende misbrug med henblik på at få dem afklaret og eventuelt indskrevet i ambulant behandling i misbrugscentret. Samarbejdet varetages af én fast medarbejder fra Assens Kommunes Misbrugsafdeling, og indsatsen baseres på en vekslen mellem gruppeaktiviteter og individuelle samtaler med de unge samt kvartalsvise supervisionsmøder med medarbejderne. Økonomi: kr. anvendes i 2014 fra budgettet vedrørende Sundhedsfremme og Forebyggelse. Beslutningskompetence: Social-og Sundhedsudvalget. Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 4. juni 2014 Social- og Sundhedsudvalget godkender, at der anvendes midler fra det afsatte budget til sundhedsfremme og forebyggelse til i 2014 at fortsætte samarbejdet mellem Produktionshøjskolen Fugleviglund og Assens Kommunes Misbrugsafdeling. Samtidigt fremsendes en ønskeblok til finansiering af forsættelse af samarbejdet i /13625 Indkøb af rickshaw-cykler til plejeboliger og bosteder Indstilling: Sagen forelægges til Social- og Sundhedsudvalgets drøftelse i overensstemmelse med udvalgsmedlem Bodil Boesgaards ønske. Beslutningstema: Drøftelse af eventuelt indkøb af rickshawcykler. Sagsfremstilling: Udvalgsmedlem Bodil Boesgaard (V) ønsker, at Social- og Sundhedsudvalget drøfter og beslutter, om og i hvilket omfang der indkøbes rickshawcykler til nogle eller alle plejeboliger/bosteder. I den forbindelse ønskes økonomien belyst på mødet. Beslutningskompetence: Social- og Sundhedsudvalget. Bilag: Udkast til anlægsblok i forhold til indkøb og vedligehold.pdf Møde i Social- og Sundhedsudvalget Onsdag den 04. juni 2014 Assens Kommune, 7 af 13

8 Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 4. juni 2014 Social- og Sundhedsudvalgets drøftede sagen i overensstemmelse med udvalgsmedlem Bodil Boesgaards ønske. Et enigt udvalg fremsender ønske om finansiering via drift- og anlægsbudget Samtidigt ønskes leveringen af cykler tidligst muligt i Malene Rye Andersen ønsker at der indkøbes 2 cykler nu finansieret af en tillægsbevilling /7975 Endelig godkendelse af mål 2015 inden for SSU Indstilling: Direktøren for Velfærd indstiller, at mål 2015 inden for Social- og Sundhedsudvalget endeligt godkendes og herefter indgår i det samlede materiale til 2. budgetseminar 21. og 22. august Beslutningstema: Endelig godkendelse af mål 2015 på Social- og Sundhedsudvalgets område. Sagsfremstilling: På baggrund af udvalgets indledende drøftelser af mål 2015 på maj-mødet er der udarbejdet udkast til målbeskrivelser for 2015 inden for følgende mål: Rehabilitering i socialpsykiatrien Forebyggelse af livsstilssygdomme hos sindslidende Effekt af trænende hjemmepleje. Målbeskrivelser er medsendt som bilag. Ud over udvalgets indledende drøftelser har udgangspunktet for målformuleringen været dels at der udarbejdes 1-2 mål for udvalget, dels at målene understøtter arbejdet med Vision 2018 og dels at der særligt er sat fokus på konkrete metoder til, hvordan effekten af de iværksatte indsatser skal vurderes. Lovgrundlag: Den kommunale styrelseslov. Beslutningskompetence: Social- og Sundhedsudvalget. Bilag: Målbeskrivelse SSU juni Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 4. juni 2014 Møde i Social- og Sundhedsudvalget Onsdag den 04. juni 2014 Assens Kommune, 8 af 13

9 Social- og Sundhedsudvalget godkender, at de to mål indenfor Social- og Sundhedsudvalget Rehabilitering i socialpsykiatrien og Effekt af trænende hjemmepleje indgår i det samlede materiale til 2. budgetseminar 21. og 22. august /8880 Råderumsblokke Indstilling: Direktøren for Velfærd indstiller, at råderumsblokkene drøftes. Beslutningstema: Social- og Sundhedsudvalget skal beskrive råderumsblokke for i alt 8,1 mio. kr. I juni måned skal udvalget drøfte de konkrete blokke til tilvejebringelse af råderummet. Sagsfremstilling: Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 20. januar 2014, at der skal udarbejdes et råderumskatalog som opstart til budgetlægningen i 2014 vedrørende budgettet for Der skal beskrives råderumsblokke for 25 mio. kr. Fordelingen mellem de enkelte udvalg er følgende: mio. kr. Økonomiudvalget 2,9 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 0,2 Innovations- og Medborgerskabsudvalget 0,5 Miljø- og Teknikudvalget 1,6 Børne- og Uddannelsesudvalget 10,7 Kultur- og Fritidsudvalget 0,9 Social- og Sundhedsudvalget 8,1 Beredskabskommissionen 0,1 I alt 25,0 Formålet med råderumskataloget er at have et redskab, der kan tages i anvendelse ved budgetlægningen i det omfang som de økonomiske rammer måtte kræve det. Råderumskataloget giver samtidig mulighed for politisk omprioritering, hvis det måtte være ønskeligt. Hvert direktørområde har i april/maj måned udarbejdet de ønskede beskrivelser med henblik på en endelig behandling på udvalgsmøderne i juni På budgetseminaret den 19. juni 2014 vil hvert udvalg fremlægge blokke på eget område. Beslutningskompetence: Social- og Sundhedsudvalget. Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 4. juni 2014 Møde i Social- og Sundhedsudvalget Onsdag den 04. juni 2014 Assens Kommune, 9 af 13

10 Social- og Sundhedsudvalget drøftede råderumsblokkene. Der fremsendes råderumskatalog til den videre drøftelse af budget på baggrund af drøftelserne /13388 Kompetencefordelingsplaner Social- og Sundhedsudvalget Indstilling: Direktøren for velfærd indstiller, at kompetencefordelingsplanen for Social- og Sundhedsudvalget godkendes. Beslutningstema: Sagen forelægges til politisk godkendelse af fordeling af beslutningskompetence mellem Byrådet, de stående udvalg og administrationen. Sagsfremstilling: Delegationsplanenerne i Assens Kommune er udarbejdet med henblik på at skabe overblik over fordelingen af beslutningskompetence mellem Byrådet, Økonomiudvalget, de stående udvalg og administrationen. Delegationsplanen er et opslagsværk, der kan give såvel medlemmer af Byrådet og administrationen et overblik over sagsgangen og beslutningskompetencen inden for de relevante lovgivningsområder. Byrådet har delegeret en del af sin beslutningskompetence til de politiske udvalg og administrationen, men et betydeligt antal sager behandles fortsat i Byrådet, enten fordi der efter lovgivningen gælder et delegationsforbud, eller fordi Byrådet har besluttet at visse sagstyper eller afgørelser skal behandles i Byrådet. Særligt i forhold til beslutninger af overordnet strategisk karakter skal det bemærkes, at beslutningskompetencen henhører under Byrådets kompetenceområde. Udmøntning af en sådan beslutning varetages af administrationen. Delegationsplanen har som mål ud over at skaffe overblik over fordelingen af beslutningskompetence - at sikre entydighed i hvor hvilke afgørelser træffes og dermed et bedre udgangspunkt for effektiv sagsbehandling. Det bemærkes, at delegationsplanenerne ikke kan anses for at være udtømmende, idet der i praksis vil kunne opstå situationer, hvor andre love og bestemmelser kan være relevante. Styrelsesvedtægten fordeler opgavefelterne mellem de stående udvalg. Forslag til delegationsplaner er udarbejdet på baggrund af den nugældende styrelsesvedtægt. Måtte vedtægten blive ændret ved Byrådets behandling af vedtægten på møderne i maj og juni, vil delegationsplanerne blive tilrettet styrelsesvedtægten. Beslutningskompetence: Byrådet. Bilag: Kompetencefordelingsplan for Social- og Sundhedsudvalget - direktørområdet Velfærd Møde i Social- og Sundhedsudvalget Onsdag den 04. juni 2014 Assens Kommune, 10 af 13

11 Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 4. juni 2014 Social- og Sundhedsudvalget indstiller, at kompetencefordelingsplanen for Social- og Sundhedsudvalget godkendes /4235 Legatregnskab Indstilling: Direktøren for Velfærd indstiller, at regnskab for årene 2011, 2012 og 2013 godkendes og underskrives for legaterne: Fælleslegatet for Værdigt Trængende Gl. Assens Kommune Fabrikant Poul Bertelsen og hustrus legat Købmand Poul Bertelsen og hustrus legat. Beslutningstema: Godkendelse og underskrift af regnskab for årene 2011, 2012 og 2013 for legaterne: Fælleslegatet for Værdigt Trængende Gl. Assens Kommune Fabrikant Poul Bertelsen og hustrus legat Købmand Poul Bertelsen og hustrus legat. Sagsfremstilling: Social- og Sundhedsudvalget bestyrer Fælleslegatet for Værdigt Trængende gl. Assens, Fabrikant Poul Bertelsen og hustrus legat samt Købmand Poul Bertelsen og hustrus legat, jævnfør fundats og skal på den baggrund godkende legatregnskaber for årene 2011, 2012 og Regnskaberne er vedlagt som bilag. Den 7. november 2012 godkendte Social- og Sundhedsudvalget sammenlægning af de 3 ovennævnte legater, og den 4. juni 2013 godkendte Civilstyrelsen Assens Kommunes anmodning om sammenlægning. Beslutningskompetence: Social- og Sundhedsudvalget. Bilag: Købmand Poul Bertelsen og hustrus legat 2011, 2012 og 2013 Fabrikant Poul Bertelsen og hustrus legat 2011, 2012 og 2013 Fælleslegatet for Værdigt Trængende 2011, 2012 og 2013 Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 4. juni 2014 Møde i Social- og Sundhedsudvalget Onsdag den 04. juni 2014 Assens Kommune, 11 af 13

12 Social- og Sundhedsudvalget godkender regnskab for årene 2011, 2012 og 2013 og underskriver legaterne for: Fælleslegatet for Værdigt Trængende Gl. Assens Kommune Fabrikant Poul Bertelsen og hustrus legat Købmand Poul Bertelsen og hustrus legat. 12. Orientering Sagsfremstilling: 1. Anvendelse af psykofarmaka Henvendelse fra udvalgsmedlem Rie Nielsen (V). På mødet orienteres overordnet om temaet. På denne baggrund kan udvalget drøfte den videre proces. Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 4. juni 2014 Drøftet. 13. Eventuelt Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 4. juni 2014 Intet. Møde i Social- og Sundhedsudvalget Onsdag den 04. juni 2014 Assens Kommune, 12 af 13

13 Underskriftsside Betina Signe Stick Henning Jensen Bodil Boesgaard Rie Nielsen Henrik Hansen Lars Søgaard Malene Rye Andersen Møde i Social- og Sundhedsudvalget Onsdag den 04. juni 2014 Assens Kommune, 13 af 13

14 Bilag: , 2. tildelingsrunde 2014 Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Mødedato: 04. juni Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

15 18, 2. tildelingsrunde 2014, sag 14/4999 Organisation/forening Nr. Søger Bemærkning Bevilling Bevilget 1. runde 2014 Bevilget 2013 Ikke umiddelbart berettiget I alt kr - kr - Ældre Aktive Ældre i Vissenbjerg 1 kr ,00 2 busture, underholdning til afslutninger kr 3.000,00 kr 8.000,00 kr 5.000,00 Birkelys Venner 2 kr 5.000,00 Fredagsklubben i Dreslette 3 kr 5.000,00 Bustur, grillaften, fest, julehygge, julefrokost kr 2.000,00 kr 6.000,00 kr 8.000,00 3 arrangementer/sammenkomster m. foredrag kr 3.000,00 kr 5.000,00 kr 5.000,00 Glamsbjerg Pensionistforening 4 kr ,00 4 ture, 3 arrangementer, julekoncert kr 5.000,00 kr ,00 kr ,00 Granly/Torsdagsklubben 5 kr 7.500,00 julearrangementer, julefrokost kr 3.500,00 kr 6.000,00 kr ,00 Hjemmets Venner 6 kr 5.000,00 Løvfaldsfest i oktober kr 3.500,00 kr 2.500,00 kr 5.000,00 Hobbyklubben Holmely 7 kr ,00 Arrangement, 2 fester kr 3.000,00 kr ,00 kr ,00 Haarby Pensionistforening 8 kr ,00 2 ture, 3 fester, underholdning kr 5.000,00 kr ,00 kr ,00 Odensevej/Korsvangs Venner 9 kr 5.000,00 Beboerfest kr 3.000,00 kr ,00 kr ,00 Plejehjemmets venner 10 kr ,00 Bustur, fællesspisning på plejehjem kr 5.000,00 kr 5.000,00 kr 5.000,00 Ressourcegruppen Skelvej 11 kr 5.000,00 Aktiviteter/udflugter kr 4.000,00 kr 5.000,00 kr 8.000,00 Rådhuskælderens Venner (I) 12 kr 6.000,00 Aktiviteter, foredrag, nyanskaffelser kr - kr 7.000,00 kr ,00 Rådhuskælderens Venner (II) 13 kr 6.000,00 Udflugt kr 5.000,00 kr 7.000,00 kr ,00 Senior- og Efterlønsklubben for Assens 14 kr ,00 Møder ml. mennesker i den 3. alder - bustur + årsafslutning. kr 5.000,00 kr 6.000,00 kr ,00 Stolegymnastik for kr 7.000,00 Gymnastik, busture, madarrangementer kr 2.000,00 kr 3.000,00 kr 5.000,00 Strandgården Støtteforening 5683 Haarby 15 kr 8.000,00 Aktiviteter, høstfest, julearrangement kr 2.000,00 kr ,00 kr ,00 Støttekredsen ved Holmely 16 kr 3.200,00 Underholdning kr 2.000,00 kr ,00 kr ,00 Tommerup Pensionistforening 17 kr ,00 Lokaleleje, møder, 2 heldagsture, 2 halvdagsture kr 6.000,00 kr 8.000,00 kr ,00 Vissenbjerg Pensionistforening 18 kr ,00 Julemarked, bustur kr 5.000,00 kr ,00 kr ,00 Ældre Sagen Højfyn 19 kr ,00 Info og kurser til frivillige, ture kr - kr ,00 kr ,00 Ældre Sagen Vestfyn 20 kr ,00 Telestjernen, søndagscafé, div. arrangementer kr - kr ,00 kr ,00 Ældrecenter Æblehavens Vennekreds 21 kr ,00 Bustur, underholdning til arrangementer kr - kr ,00 kr ,00 Aarup Pensionistforening 22 kr 8.000,00 Bustur, fest kr 5.000,00 kr ,00 kr ,00 I alt kr ,00 kr ,00

16 Organisation/forening Nr. Søger Bemærkning Bevilling Bevilget 1. runde 2014 Bevilget 2013 Børn, Unge og Familier Børns Voksenvenner 23 kr 7.500,00 Godkendelseskurser, netværksmøder, teatertur kr 5.000,00 kr 7.200,00 kr ,00 Familier med kræftramte børn 24 kr 5.000,00 Arrangementer - tivoli, cirkus mm. Udover det ansøgte beløb søges støtte til transport. kr 3.000,00 kr - kr 2.000,00 Foreningen for Tommerup Motocross- og speedwayklub 25 kr ,00 Projekt for "unge på kanten" - Mentorordning + 15 fripladser. kr 8.000,00 kr - kr - Red barnet Assens 26 kr ,00 Familieoplevelsesklub kr 8.000,00 kr 5.000,00 kr - I alt kr ,00 kr ,00 Kvinder eller mænd i krise Handicappede Dansk Blindesamfund 27 kr ,00 Tilskud til fælles befordring til omsorgsklub (For sent modtaget, 1. runde 2014) kr ,00 kr - kr - Forældre/pårørendeforeningen 28 kr ,00 Høstfest kr 6.000,00 kr ,00 kr ,00 Hjernesagen i Assens og Middelfart 29 kr ,00 Netværkscaféarrangementer, 3 ture kr 8.000,00 kr - kr ,00 KLO 30 kr 3.000,00 Indlæsning af bøger kr 2.000,00 kr 4.000,00 kr 5.000,00 Lindebjergs Venner 31 kr ,00 Musikanlæg til festlokalet kr - kr ,00 kr - Unico 32 kr ,00 Indspilning af cd, musiklærer, højtalere kr - kr ,00 kr ,00 I alt kr ,00 kr ,00 0rganisation/Forening Nr. Søger Bemærkning Bevilget 1. runde 2014 Bevilget 2013 Hjemløse I alt kr - kr - Sindslidende I alt kr - kr - Sygdomsgrupper Gigtforeningen, AGH afd. 33 kr 7.650,00 Sommerudflugt kr 7.500,00 kr - kr - Hjerteforeningen Lokalkomité Assens 34 kr ,00 Hjertecafé, ture, indvielse af bænk kr 5.000,00 kr 5.000,00 kr ,00 LungePatient.dk 35 kr ,00 Dagskursus - "Hjælp til selvhjælp". kr ,00 kr - kr - Motions-Cafeen 36 kr ,00 Forskellige aktiviteter, foredrag mm. kr ,00 kr ,00 kr ,00 Parkinsoncafé Assens 37 kr ,00 Drift, leje, transport, honorarer, udflugt kr 7.000,00 kr 5.000,00 kr ,00 I alt kr ,00 kr ,00

17 Flygtninge og indvandrere Nr. Søger Bemærkning Bevilling Bevilget 1. runde 2014 Bevilget 2013 Røde Kors Assens (II) 38 kr ,00 Kulturcafeen. Møder, fællesspisning, udflugt. kr ,00 RKA i alt kr ,00 RKA i alt kr I alt kr ,00 kr ,00 Ensomme Røde Kors Assens (I) 39 kr 5.000,00 Besøgstjenesten. Yderligere støtte til den årlige udflugt for ældre, ensomme og handicappede. kr - RKA i alt kr ,00 RKA i alt kr I alt kr 5.000,00 kr - Ofre for vold og seksuelle overgreb I alt kr - kr - Pårørende til ovenstående I alt kr - kr - Andre Ørsted Beboerforening 40 kr ,00 Fællestur kr - kr - kr - i alt kr ,00 kr - I ALT kr ,00 kr ,00 2.runde 2014: = Rest kr ,00

18 Bilag: 3.1. Brugertilfredshed hjemmepleje pdf Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Mødedato: 04. juni Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

19 Brugertilfredshed på HJEMMEPLEJEOMRÅDET i Assens Kommune 2014

20 Indhold 1. Indledning 2 2. Rapportens opbygning 4 3. Læsevejledning 5 4. Sammenfatning Den samlede tilfredshed Størst og mindst tilfredshed og vurdering Udvikling fra 2011 til Svarfordeling for de enkelte spørgsmål Samlet tilfredshed Personlig pleje Praktisk hjælp Hjælperne Praktiske forhold omkring hjælperne Hjælp til selvhjælp Kommunens kontaktperson Det frie valg og fleksibel hjemmehjælp Mad 27 Bilag 1 Metode 29 Bilag 2 Spørgeskema 36 Maj

21 1. Indledning I november 2010 besluttede Assens Byråd, som del af kommunens kvalitetskontrakt, at der i 2011 og fremadrettet hvert andet år skal gennemføres en brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af Assens Kommunes hjemmepleje og plejeboliger. Formålet med brugertilfredshedsundersøgelsen er at belyse, hvad brugerne synes om den hjælp og pleje, de modtager. Undersøgelsen giver systematisk viden om brugernes tilfredshed og kan supplere den daglige dialog mellem brugere og personale. Resultaterne skal anvendes som input til at sikre og udvikle kvaliteten i hjemmeplejen og plejeboligerne, således at ressourcerne anvendes bedst muligt. Denne rapport omhandler brugertilfredsheden i hjemmeplejen. Målgruppen for undersøgelsen er borgere, som bor i eget hjem og modtager visiteret midlertidig eller varig hjælp fra hjemmeplejen i Assens Kommune eller fra en privat leverandør, som Assens Kommune har indgået aftale med. Målgruppen omfatter borgere fordelt på 7 geografiske team i den kommunale hjemmepleje og 5 private leverandører (markeret med *): Aarup Assens Nord Assens Syd Caregruppen* Danren Hjemmeservice* Glamsbjerg Haarby Tommerup Top Fritvalg* Tryghedplejen Midt* TT Clean & Care* Vissenbjerg Undersøgelsen er gennemført som en postal spørgeskemaundersøgelse, hvor alle borgere inden for målgruppen er inviteret til at deltage. Dataindsamlingen er gennemført i januar/februar Besvarelserne er anonyme. 2

22 Assens Kommune har gennemført undersøgelsen med udgangspunkt i et nationalt koncept for sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser. Det betyder blandt andet, at spørgeskemaet primært tager afsæt i et standardskema, og at undersøgelsens resultater er gjort tilgængelige for andre kommuner. På er der mulighed for at se, hvilke kommuner, der har gennemført en tilsvarende brugertilfredshedsundersøgelse i hjemmeplejen, og deres gennemsnit for den samlede tilfredshed. Standardskemaet omhandler borgernes oplevelse af den praktiske hjælp, den personlige pleje, hjælperne, praktiske forhold omkring hjælperne, hjælp til selvhjælp, det frie valg, fleksibel hjemmehjælp, kommunens kontaktperson/visitationen og mad. Som supplement til spørgsmålene i standardskemaet, har Assens Kommune formuleret et spørgsmål om hjælp til selvhjælp og leverandør af mad. Personalet i hjemmeplejen har været behjælpelig med at minde borgerne om at udfylde spørgeskemaet, besvare eventuelle spørgsmål om undersøgelsen og tage imod de lukkede returkuverter, hvis borgeren ikke har haft mulighed for selv at komme til postkassen. 811 borgere har besvaret spørgeskemaet, hvilket svarer til en svarprocent på 55. Assens Kommune har stået for planlægning og gennemførsel af undersøgelsen. For uddybende metodebeskrivelse henvises til bilag 1. Spørgeskemaet er desuden vedlagt som bilag. 3

23 2. Rapportens opbygning Rapporten indledes med afsnit 3. Læsevejledning. I vejledningen beskrives, hvordan diagrammer over undersøgelsens resultater skal læses. Herefter er rapporten delt op i to større afsnit: Afsnittet 4. Sammenfatning præsenterer de overordnede resultater og mønstre i borgernes tilfredshed. Afsnittet indledes med at se på den samlede tilfredshed med hjemmeplejen. Den samlede tilfredshed sammenlignes med landsgennemsnittet fra landsundersøgelsen af hjemmeplejen 2014, med den samlede tilfredshed i Assens Kommune i 2011 og på tværs af kommunale team og private leverandører. Herefter fremhæves de områder i hjemmeplejen, hvor borgernes tilfredshed og vurdering er henholdsvis størst og mindst. Afsnittet afsluttes med at vise de områder i hjemmeplejen, hvor der er sket de største ændringer i borgernes tilfredshed i forhold til 2011 i henholdsvis positiv og negativ retning. Afsnit 5. Svarfordeling for de enkelte spørgsmål viser den procentvise svarfordeling for hvert spørgsmål og hvor det er relevant også den gennemsnitlige tilfredshed og landsgennemsnittet. 4

24 3. Læsevejledning Resultaterne af undersøgelsen præsenteres som i nedenstående eksempel: Figur 3.1. Eksempel på svarfordeling for et enkelt spørgsmål: Hvad synes du samlet set om den hjemmepleje, du modtager? Antal svar angiver, at 703 borgere har besvaret spørgsmålet. Tallet viser, at 31 % af de adspurgte borgere har svaret meget tilfreds på spørgsmålet. Antal svar Gns Landsgennemsnit Assens Kommune 703 4,05 4,08 0% 25% 50% 75% 100% Meget utilfreds Utilfreds Hverken eller Tilfreds Meget tilfreds Svarkategorierne varierer ml. spørgsmålene. Ved angiver, hvor tilfredshedsspørgsmål mange beboere, anvendes en fempunktsskala, der har svarkategorier med værdierne 1-5. Andre spørgsmål har fx kategorierne ja, både og og nej. Gns angiver den gennemsnitlige tilfredshedsscore for de enkelte besvarelser på en skala med værdierne henviser til den mest positive værdi, fx meget tilfreds eller meget god. Landsgennemsnittet fra landsundersøgelsen af hjemmeplejen 2014 angives på samme spørgsmål. 5

25 Der kan forekomme steder, hvor procentfordelingerne i forbindelse med afrundinger ikke summerer til 100 procent. Der kan være tale om en afvigelse på +/- 1 procent. De besvarelser, hvor borgeren har afkrydset ved ikke eller modtager ikke hjælp til dette, indgår ikke i beregningerne. De anvendte figurer i rapporten er dels genereret via standardrapporter fra den nationale tilfredshedsportal, hvor undersøgelsens resultater er overført og dels via datasystemet SurveyXact, hvor besvarelserne oprindeligt er indtastet. Det betyder, at figurerne varierer i deres visuelle fremtoning rapporten igennem. 6

26 4. Sammenfatning I de følgende afsnit præsenteres en sammenfatning af de overordnede resultater og mønstre omkring borgernes tilfredshed med hjemmeplejen. 4.1 Den samlede tilfredshed Figur viser, hvad borgerne samlet set synes om den hjemmepleje, de modtager. I alt er 78 % af borgerne i Assens Kommune enten meget tilfredse eller tilfredse med den hjemmepleje, de modtager. Den gennemsnitlige tilfredshed i Assens Kommune er 4,05, hvilket stort set svarer til resultatet fra landsundersøgelsen 2014 på 4,08. Figur Hvad synes du samlet set om den hjemmepleje, du modtager? Sammenligning med landsgennemsnit. Antal svar Gns Assens Kommune 703 4,05 Landsgennemsnit ,08 0% 25% 50% 75% 100% Meget utilfreds Utilfreds Hverken eller Tilfreds Meget tilfreds 7

27 Figur viser, hvordan tilfredsheden blandt borgere i Assens Kommune har udviklet sig fra 2011 til Den gennemsnitlige tilfredshed med hjemmeplejen samlet set er steget fra 3,98 i 2011 til 4,05 i Figur Hvad synes du samlet set om den hjemmepleje, du modtager? Ændring fra 2011 til Antal svar Gns 4,05 3,98 Figur synliggør, hvordan borgernes tilfredshed med hjemmeplejen samlet set varierer mellem de forskellige kommunale team og private leverandører. De enkelte team/leverandører er rangeret efter den gennemsnitlige tilfredshed. Øvrige private leverandører omfatter Top Fritvalg, Tryghedsplejen Midt og TT Clean&Care. Leverandørerne er lagt sammen til én kategori, da de hver især har mindre end 10 besvarelser. 8

28 Figur Hvad synes du samlet set om den hjemmepleje, du modtager? Fordelt på kommunale team/private leverandører Antal svar Gns 4,24 4,20 4,19 4,14 4,10 4,00 3,88 3,87 3,85 3,80 4,05 9

29 4.2 Størst og mindst tilfredshed og vurdering I det følgende fremhæves de 5 områder i hjemmeplejen, hvor borgernes tilfredshed og vurdering er henholdsvis størst og mindst. Rangeringen er baseret på de spørgsmål, hvor det er muligt at beregne en gennemsnitlig tilfredshed eller vurdering ud fra en skala med værdierne 1-5. Spørgsmålene omhandler personlig pleje, praktisk hjælp, mad, kontakt til kontaktperson i kommunen, hjælp til selvhjælp, frit valg og helbred. Det fremgår af figur , at borgerne er mest tilfredse med den personlige pleje. Figur Størst tilfredshed/vurdering målt på gennemsnit (skala 1-5) Antal svar Gns Landsgennemsnit At gå i bad? 250 4,26 4,35 At vaske dig? 169 4,21 4,34 Af- og påklædning? 153 4,21 4,31 Toiletbesøg? 87 4,14 4,20 Den personlige pleje samlet set? 234 4,11 4,27 0% 25% 50% 75% 100% M eget utilfreds Utilfreds Hverken eller Tilfreds Meget tilfreds 10

30 Figur viser, at borgerne er mindst tilfredse med rengøring, mad fra Assens Kommunes Madservice og kontakten til kontaktpersonen i kommunen. Derudover vurderes vigtigheden af frit valg mellem kommunale og private leverandører og udvikling af evnen til at klare de daglige gøremål under hjemmepleje-indsatsen lavest. Det skal bemærkes, at resultaterne af borgernes tilfredshed med maden udelukkende baserer sig på borgere, som modtager hjemmepleje. Det betyder, at undersøgelsen ikke er en totalundersøgelse af madservicen. Figur Mindst tilfredshed/vurdering målt på gennemsnit (skala 1-5) 1 Antal svar Gns. Landsgennemsnit 3,82 3,93 3,81 3,72 3,79 3,21 3,27 3,15 2,99 1 Svarkategorierne under spørgsmålet om udviklingen i evnen til at klare de daglige gøremål er: meget mindre selvhjulpen, mindre selvhjulpen, uændret, mere selvhjulpen og meget mere selvhjulpen. Svarkategorien under spørgsmålet om vigtighed af frit valg er: slet ikke vigtig, ikke vigtig, hverken eller, vigtig og meget vigtig. 11

31 4.3 Udvikling fra 2011 til 2014 I det følgende præsenteres de områder i hjemmeplejen, hvor der er sket de største ændringer i borgernes tilfredshed fra 2011 til 2014 i henholdsvis positiv og negativ retning. I denne del af analysen er medtaget de spørgsmål, hvor det er muligt at beregne en gennemsnitlig tilfredshedsscore ud fra en skala med værdierne 1-5. Analysen baserer sig på de spørgsmål, som borgerne er stillet i både 2011 og Det skal dog bemærkes, at der inden for det nationale koncept er sket mindre ændringer i nogle af spørgsmålenes formuleringer. I de viste figurer, er spørgsmålsformuleringerne fra 2014-undersøgelsen medtaget. Spørgsmålene omhandler personlig pleje, praktisk hjælp, kontakt til kontaktperson i kommunen og helbred. Det skal bemærkes, at det ved gennemgang af besvarelser på øvrige spørgsmål omkring hjælperne og praktiske forhold omkring hjælperne har vist sig, at der ikke er sket nogen nævneværdige ændringer i forhold til Figur viser de positive ændringer i den gennemsnitlige tilfredshed fra 2011 til De største positive ændringer er sket i forhold til rengøring (+0,22) og den praktiske hjælp samlet set (+0,17). Figur Positive ændringer i den gennemsnitlige tilfredshed (skala 1-5) 12

32 Figur viser de procentvise svarfordelinger på de 3 ovenfor nævnte områder, hvor der er sket en positiv ændring i den gennemsnitlige tilfredshed. Figur Positive ændringer svarfordeling i procent Antal svar Gns. Landsgennemsnit 3,82 3,93 3,60 3,86 3,95 3,69 4,05 4,08 3,98 13

33 Figur viser de 3 største negative ændringer i den gennemsnitlige tilfredshed fra 2011 til De største negative ændringer kan ses i forhold til samlet tilfredshed med den personlige pleje (-0,08). Figur Negative ændringer i den gennemsnitlige tilfredshed (skala 1-5) 14

34 Figur viser de procentvise svarfordelinger på de 3 ovenfor nævnte områder, hvor der er sket den største negative ændring i den gennemsnitlige tilfredshed. Figur Negative ændringer svarfordeling i procent Antal svar Gns. Landsgennemsnit 4,11 4,27 4,19 3,72 3,79 3,75 4,26 4,35 4,29 15

35 5. Svarfordeling for de enkelte spørgsmål De følgende afsnit præsenterer svarfordelingen på de enkelte spørgsmål Samlet tilfredshed Borgerne er generelt positive over for den hjemmepleje, de modtager. 78 % af borgerne er enten meget tilfredse eller tilfredse med hjemmeplejen samlet set og den gennemsnitlige tilfredshed er 4,05. Figur Hvad synes du samlet set om den hjemmepleje, du modtager? Antal svar Gns Landsgennemsnit Samlet tilfredshed 703 4,05 4,08 0% 25% 50% 75% 100% Meget utilfreds Utilfreds Hverken eller Tilfreds Meget tilfreds 16

36 5.2. Personlig pleje Borgerne er overordnet set positive over for den hjælp, de modtager til den personlige pleje. 83 % er enten meget tilfredse eller tilfredse med den personlige pleje samlet set. Den gennemsnitlige tilfredshed på de enkelte områder inden for den personlige pleje varierer mellem 4,11 og 4,26, hvilket overstiger den gennemsnitlige tilfredshed med hjemmeplejen samlet set på 4,05. Figur Tilfredshed med den personlige pleje. Hvad synes du om: Antal svar Gns Landsgennemsnt At gå i bad? 250 4,26 4,35 Af- og påklædning? 153 4,21 4,31 At vaske dig? 169 4,21 4,34 Toiletbesøg? 87 4,14 4,20 Den personlige pleje samlet set? 234 4,11 4,27 0% 25% 50% 75% 100% Meget utilfreds Utilfreds Hverken eller Tilfreds Meget tilfreds 17

37 5.3. Praktisk hjælp 70 % af borgerne er enten meget tilfredse eller tilfredse med den praktiske hjælp samlet set. Den gennemsnitlige tilfredshed varierer mellem 3,82 og 3,98, hvilket ligger under den gennemsnitlige tilfredshed med hjemmeplejen samlet set på 4,05. Figur Tilfredshed med den praktiske hjælp. Hvad synes du om: Antal svar Gns Landsgennemsnt Hjælpen til tøjvask? 136 3,98 4,10 Den praktiske hjælp samlet set? 445 3,86 3,95 Hjælpen til rengøring? 579 3,82 3,93 0% 25% 50% 75% 100% Meget utilfreds Utilfreds Hverken eller Tilfreds Meget tilfreds 18

38 5.4. Hjælperne Størstedelen af borgerne svarer ja til, at hjælperne er omsorgsfulde, er venlige og udviser respekt. Figur Hjælpernes omsorg, venlighed og respekt Antal svar Er hjælperne omsorgsfulde over for dig? 649 Er hjælperne venlige over for dig? 713 Udviser hjælperne respekt over for dig? 662 0% 25% 50% 75% 100% Nej Både og Ja 19

39 5.5. Praktiske forhold omkring hjælperne Der er forskelle i borgernes vurdering af de praktiske forhold omkring hjælperne. Lidt flere end halvdelen af borgerne svarer ja til, at hjælperne generelt kommer på de aftalte tidspunkter. Knap halvdelen af borgerne svarer ja til, at hjælpen er lige god uanset hvilken hjælper, der kommer i hjemmet, og en tredjedel af borgerne svarer ja i forhold til, at det oftest er de samme hjælpere, der kommer i hjemmet. Figur Praktiske forhold omkring hjælperne Er den hjælp, du får, lige god, uanset hvilken hjælper, der kommer i dit hjem? Er det oftest de samme hjælpere, der kommer hos dig? Antal svar Kommer hjælperne generelt på de aftalte tidspunkter? 683 0% 25% 50% 75% 100% Nej Både og Ja 20

40 5.6. Hjælp til selvhjælp Nedenstående præsenterer borgernes besvarelser i forhold til den hjemmeplejeindsats, der retter sig mod at gøre borgeren så selvhjulpen som mulig i de daglige gøremål. Selvhjulpen betyder, at borgeren er i stand til at klare sig selv uden andres hjælp. Af figur fremgår det, at 37 % af borgerne vurderer, at medarbejderne ofte støtter dem i at klare de daglige gøremål selv, 32 % vurderer, at det sker nogle gange, mens og 31 % svarer, at det aldrig eller sjældent sker. Figur Støtter medarbejderne dig i at klare dig selv i de daglige gøremål? Antal svar Støtter medarbejderne dig i at klare dig selv i de daglige gøremål? 514 0% 25% 50% 75% 100% Nej, aldrig Nej, sjældent Ja, nogle gange Ja, ofte 21

41 Borgernes tilfredshed med hjælpen til selvhjælp er belyst ved to spørgsmål om henholdsvis den personlige pleje og den praktiske hjælp. Den gennemsnitlige tilfredshed med medarbejdernes støtte til, at borgerne kan blive så selvhjulpen som mulig, er 4,03 for den personlige pleje og 3,86 for praktiske hjælp. Figur Tilfredshed med medarbejdernes støtte til, at borgeren kan blive selvhjulpen. Fordelt på personlig pleje og praktisk hjælp. Hvad synes du om medarbejdernes støtte til at du kan blive så selvhjulpen som mulig i forhold til personlig pleje (bad, toiletbesøg, af- og påklædning)? Hvad synes du om medarbejdernes støtte til at du kan blive så selvhjulpen som mulig i forhold til praktiske gøremål (rengøring, indkøb, tøjvask, madservice) Antal svar 299 4,03 4, ,86 3,95 Gns Landsgennemsnt 0% 25% 50% 75% 100% Meget utilfreds Utilfreds Hverken eller Tilfreds Meget tilfreds 22

42 Over halvdelen af borgerne mener, at evnen til at klare sig selv i de daglige gøremål er uændret gennem hjemmeplejeindsatsen, 27 procent er blevet mere eller meget mere selvhjulpen, mens 15 % er blevet mindre eller meget mindre selvhjulpen. Figur Udvikling i evne til at klare sig selv Antal svar Gns Landsgennemsnt Hvordan har din evne til at klare dig selv i de daglige gøremål udviklet sig under hjemmepleje-indsatsen 484 3,15 2,99 0% 25% 50% 75% 100% Meget mindre selvhjulpen Mindre selvhjulpen Uændret Mere selvhjulpen Meget mere selvhjulpen 23

43 5.7. Kommunens kontaktperson Med kommunens kontaktperson menes kommunens visitator. Visitator er den person, som tildeler, hvor meget hjemmehjælp borgeren får i timer og ydelser. 67 % af borgerne vurderer, at kontakten til kontaktpersonen i kommunen er meget god eller god. Den gennemsnitlige tilfredshed er 3,72. Figur Kommunens kontaktperson Antal svar Gns Landsgennemsnt Hvordan er kontakten til din kontaktperson i kommunen? 475 3,72 3,79 0% 25% 50% 75% 100% Meget dårlig Dårlig Hverken eller God Meget god 24

44 5.8. Det frie valg og fleksibel hjemmehjælp Borgerne er blevet stillet nogle spørgsmål omkring det frie valg mellem kommunal og privat leverandør samt fleksibel hjemmepleje. Fleksibel hjemmepleje betyder, at borgeren har ret til at bytte ydelser. Det vil sige, at borgere (som får personlig pleje eller praktisk hjælp) har ret til at vælge en anden pleje/hjælp end den, der er truffet afgørelse om. Figur viser borgernes kendskab til de to tilbud. 8o % af borgerne ved, at de har mulighed for frit at vælge mellem kommunale og private leverandører, mens knap halvdelen af borgerne har kendskab til tilbuddet om fleksibel hjemmehjælp. Figur Kendskab til det frie valg og fleksibel hjemmehjælp Antal svar Ved du, at du kan benytte dig af fleksibel hjemmehjælp? Ved du, at du kan vælge frit mellem kommunale og private leverandører? % 25% 50% 75% 100% Nej Ja 25

45 Borgernes holdning til, hvor vigtigt det er frit at kunne vælge mellem kommunale og private leverandører varierer. Samlet set vurderer 48 % af borgerne, at det er meget vigtigt eller vigtigt frit at kunne vælge leverandør. Figur Vigtighed i forhold til at kunne vælge frit mellem kommunale og private leverandører Antal svar Gns. Landsgennemsnit 3,21 3,27 26

46 5.9. Mad Det skal indledningsvis bemærkes, at resultaterne af borgernes tilfredshed med mad baserer sig på borgere, som modtager hjemmepleje. Det betyder, at undersøgelsen ikke er en totalundersøgelse af madservice. Figur viser, at 74 % af borgerne, der modtager hjemmepleje, er enten meget tilfredse eller tilfredse med maden uanset leverandør. Den gennemsnitlige tilfredshed med maden er 3,92. Figur Hvad synes du om maden, du får leveret? Antal svar Gns Landsgennemsnt Hvad synes du om maden, du får leveret? 155 3,92 4,01 0% 25% 50% 75% 100% Meget dårlig Dårlig Hverken eller God Meget god 27

47 Sorteres der på tilfredsheden med mad fra Assens Kommunes Madservice og Det Danske Madhus, viser figur , at den gennemsnitlige tilfredshed med maden fra de to leverandører samlet set er 3,82. Figur Tilfredshed med maden. Fordelt på leverandør. Antal svar Gns 3,84 3,81 4,00 28

48 Bilag 1 Metode I det følgende beskrives de metodemæssige overvejelser omkring gennemførsel af tilfredshedsundersøgelsen blandt borgere, som modtager hjemmehjælp i Assens Kommune. Metodeafsnittet forholder sig til: Koncept for sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser Målgruppe Udtræk af data Spørgeramme Dataindsamling Svarprocent og bortfald Analyse og formidling Koncept for sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser I Økonomiaftalen for 2011 anbefaler Regeringen og Kommunernes Landsforening, at kommunerne hvert andet år offentliggør sammenlignelige oplysninger om den brugeroplevede kvalitet på udvalgte serviceområder. Assens Kommune følger anbefalingen på ældreområdet og gennemfører derfor undersøgelsen med udgangspunkt i det nationale koncept for sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser. Læs mere om konceptet på Det betyder, at undersøgelsen tager udgangspunkt i en fast spørgeramme. Resultatet af Assens Kommunes undersøgelse er overført til en national tilfredshedsportal, som kommunerne har adgang til. På er det muligt at se, hvilke kommuner der har gennemført en tilsvarende brugertilfredshedsundersøgelse og deres gennemsnit for den samlede tilfredshed. Målgruppen Undersøgelsen er gennemført blandt borgere i Assens Kommune, som pr. 6. januar 2014 modtager visiteret midlertidig eller varig hjælp fra hjemmeplejen i Assens Kommune eller én af de private leverandører, som Assens Kommune har indgået aftale med. Målgruppen omfatter borgere fordelt på 7 geografiske dagteam i den kommunale hjemmepleje og 5 private leverandører (markeret med *): 29

49 Aarup Assens Nord Assens Syd Caregruppen* Danren Hjemmeservice* Glamsbjerg Haarby Tommerup Top Fritvalg* Tryghedplejen Midt* TT Clean & Care* Vissenbjerg Udtræk af data Målgruppen er udtrukket fra kommunens elektroniske omsorgssystem, der rummer oplysninger om borgernes visiterede hjælp. Data blev udtrukket d. 6. januar Der skal bemærkes, at der skal tages en række forbehold i forbindelse med dataudtrækket: I nogle tilfælde kan manglende opdatering i systemet betyde, at udtrækket omfatter borgere, som ikke længere modtager hjælp. Udtrækket inkluderer også borgere, som udelukkende modtager anden hjælp end den, som spørgeskemaet forholder sig til. Det kan fx dreje sig om levering af dagligvarer og pleje af mere sygefaglig karakter. Det skønnes at dreje sig om cirka 70 borgere, som ikke er frasorteret af systemtekniske og ressourcemæssige årsager. Borgerne er inden udsendelse af spørgeskemaerne grupperet efter leverandør. Leverandøren er fortrykt på spørgeskemaets forside, så det er muligt i analysen at sammenligne borgernes tilfredshed på tværs af leverandører. Omkring udtrækstidspunktet ophørte Assens Kommune og Caregruppen deres samarbejde, hvilket betød, at en række borgere skulle vælge en ny leverandør. Skiftet skete overlappende med dataudtrækket, og det er derfor valgt, at borgerne i undersøgelsen fortsat er tilknyttet Caregruppen, da borgene ellers skulle vurdere en ny leverandør, de måske endnu ikke har anvendt. Det skal supplerende bemærkes, at Caregruppen kort forinden overgik fra Falck Hjemmepleje, men med de samme medarbejdere tilknyttet. 30

50 Den kommunale hjemmepleje er inddelt i 7 geografiske team. Dagtimer dækkes af 7 dagteams, aftentimer og nattetimer dækkes af henholdsvis 4 aftenteam og 2 natteam. Selvom borgerne i spørgeskemaet skal forholde sig til oplevelsen af hjemmeplejen som helhed (det vil sige hele døgnet), bliver borgerne for overskueligheden skyld koblet til det geografiske (dag)team, som de tilhører. Det er relevant i forhold til de analyser, hvor tilfredsheden sammenlignes på tværs af team/leverandører. Når en borger modtager hjælp/pleje fra både en kommunal og privat leverandør, står kommunen registreret som borgerens primære leverandør. I disse tilfælde er det valgt, at borgerne i analysen registreres under den private leverandør. Spørgeramme Spørgeskemaet tager udgangspunkt i et standardskema som del af det nationale koncept for sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser. Standardskemaet indeholder både obligatoriske og valgfrie spørgsmål og består af i alt 29 spørgsmål, som omhandler: Personlig pleje Praktisk hjælp Levering af mad Hjælperne Praktisk forhold omkring hjælperne Hjælp til selvhjælp Kontakt til kommunens kontaktperson/visitator Det fire valg og fleksibel hjemmepleje Baggrundsvariable: Køn, alder, helbred og hvorvidt borgeren bor alene. Herudover har kommunen selv formuleret to spørgsmål. Det ene spørgsmål supplerer standardskemaets spørgsmål omkring hjælp til selvhjælp: Støtter medarbejderne dig i at klare dig selv i de daglige gøremål? Det andet spørgsmål gør det muligt at sammenligne tilfredsheden med maden mellem kommunens to tilbud (Assens Kommunes Madservice og Det Danske Madhus): Hvor får du leveret din mad fra? Det skal bemærkes, at resultaterne af borgernes tilfredshed med maden baserer sig på borgere, som modtager hjemmepleje, og er således ikke en totalundersøgelse af madservicen. 31

51 Dataindsamling Brugertilfredshedsundersøgelsen i hjemmeplejen er gennemført som en postal spørgeskemaundersøgelse og har fundet sted over 3 uger i januar/februar Borgerne har fået tilsendt et spørgeskema sammen med et følgebrev og en frankeret svarkuvert. Borgerne har haft mulighed for telefonisk at kontakte en medarbejder i kommunen, hvis borgeren har haft brug for hjælp til at udfylde spørgeskemaet eller spørgsmål i forbindelse med undersøgelsen. Hjælperne i hjemmeplejen har op til og under indsamlingsperioden mindet borgerne om at udfylde spørgeskemaet og har stået til rådighed for eventuelle spørgsmål. Det har været muligt for borgerne at returnere spørgeskemaet i den lukkede svarkuvert til hjælperen, hvis borgeren fx ikke har haft mulighed for at komme til postkassen. I den skriftlige og mundtlige orientering er der lagt vægt på, at besvarelserne er anonyme. Endvidere har det været centralt at slå fast, at borgerne som udgangspunkt selv skal udfylde spørgeskemaet, således at det er borgerens egen holdning, der kommer til udtryk i besvarelserne. Svarprocent og bortfald 811 borgere har besvaret spørgeskemaet, hvilket giver en samlet svarprocent på 55. Svarprocenten vurderes til at være tilfredsstillende både set i forhold til målgruppen og de ressourcer, der er anvendt til at indsamle spørgeskemaerne. Figur 1 viser, at svarprocenterne for de kommunale og private tilbud varierer mellem 40 og 75. Det skal bemærkes, at der er meget få besvarelser fra brugere af TT Clean&Care, Top Fritvalg og Tryghedsplejen Midt, hvorfor det er uhensigtsmæssigt at lave en selvstændig analysen blandt leverandørerne. I afrapporteringen er de tre leverandører sammenlagt til én kategori Øvrige private leverandører. 32

52 Årsagerne til frafald er ikke undersøgt, men kan skyldes forhold fx: Dødsfald Modtager ikke hjemmepleje eller har tidligere modtaget hjemmepleje Ikke i stand til at udfylde spørgeskemaet, grundet fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse Ønsker ikke at deltage Det er hensigtsmæssigt at lave en frafaldsanalyse, der kan vise, hvorvidt der er forskelle i fx køns- og aldersfordelingen på de borgere som har svaret og de borgere, som ikke har svaret. Eftersom kommunen i undersøgelsesperioden har skiftet elektronisk omsorgssystem, er det ikke umiddelbart muligt at foretage det samme datatræk som i januar til brug for frafaldsanalysen. Af systemtekniske og ressourcemæssige årsager, er frafaldsanalysen fravalgt. 33

53 Analyse og formidling Assens Kommune har gennemført undersøgelsen via databehandlingsprogrammet SurveyXact og har efterfølgende overført resultaterne til den nationale tilfredshedsportal. I forbindelse med dataoverførsel fra SurveyXact til Tilfredshedsportalen har der vist sig nogle mindre uoverensstemmelser i data. Fejlene er blevet rettet, men der kan fortsat være risiko for mindre uoverensstemmelser, som dog vurderes ikke at have betydning for det samlede billede. De anvendte figurer i rapporten er dels genereret via standardrapporter fra den nationale tilfredshedsportal, hvor undersøgelsens resultater er overført og dels via datasystemet SurveyXact, hvor besvarelserne oprindeligt er indtastet. Det betyder, at figurerne varierer i deres visuelle fremtoning rapporten igennem. Analysen er delt i to. Første del af analysen præsenterer de overordnede resultater og mønstre i borgernes tilfredshed i forhold til: Den samlede tilfredshed Områder, hvor tilfredsheden er størst og mindst Ændringer fra 2011 til 2014 i positiv og negativ retning Rangeringen af de områder, hvor tilfredsheden er størst og mindst, samt ændringer fra 2011 til 2014 er udelukkende baseret på spørgsmål, hvor det er muligt at beregne en gennemsnitlig tilfredshed og vurdering ud fra en skala med værdierne 1-5. Konfidensintervallet for gennemsnitsscoren indgår ikke i analysen. Konfidensintervallet er et sikkerhedsinterval, der angiver, at værdien med 95 % sikkerhed hvis alle beboere havde svaret ligger inden for intervallet. Anden del af analysen viser den procentvise svarfordeling for hvert spørgsmål og hvor det relevant også den gennemsnitlige tilfredshed og landsgennemsnittet fra landsundersøgelsen af hjemmeplejen i Spørgsmålene er grupperet inden for temaerne samlet tilfredshed, praktisk hjælp, personlig pleje, hjælperne, praktiske forhold omkring hjælperne, hjælp til selvhjælp, kommunens kontaktperson, det frie valg og fleksibel hjemmehjælp samt mad. Generelt gælder det, at besvarelser, hvor borgeren har afkrydset ved ikke eller modtager ikke hjælp til dette, er sorteret fra i beregningerne. Der kan forekomme steder, hvor procentfordelingerne i forbindelse med afrundinger ikke summerer til 100 procent. Der kan være tale om en afvigelse på +/- 1 procent. 34

54 Som supplement til hovedrapporten modtager hvert kommunale team og private leverandør en selvstændig rapport med egne resultater, såfremt mindst 10 borgere inden for tilbuddet har besvaret spørgeskemaet. Afgrænsningen af de 10 borgere sker af hensyn til at sikre borgerne anonymitet. 35

55 Bilag 2 Spørgeskema Brugertilfredshedsundersøgelse i hjemmeplejen 2014 Caregruppen Du er for nylig skiftet fra at modtage hjælp fra Caregruppen til at modtage hjælp fra en anden leverandør. Du har kun kortvarigt fået hjælp fra den nye leverandør. Derfor beder vi dig om at besvare spørgeskemaet i forhold til den hjælp, du hidtil har fået fra Caregruppen. På forhånd tak. 1

56 Personlig pleje Først vil vi gerne spørge til den personlige pleje (fx bad, toiletbesøg, vask, af- og påklædning). Sæt ét kryds i hver række Hvad synes du om den hjælp, du får til: Jeg er meget tilfreds Jeg er tilfreds Jeg er både tilfreds og utilfreds Jeg er utilfreds Jeg er meget utilfreds Ved ikke Får ikke hjælp 1. At gå i bad? 2. At vaske dig? 3. Af- og påklædning? 4. Toiletbesøg? 5. Den personlige pleje samlet set? 2

57 Praktisk hjælp Nu vil vi gerne spørge til den praktiske hjælp (fx rengøring og tøjvask). Sæt ét kryds i hver række Hvad synes du om den hjælp, du får til: Jeg er meget tilfreds Jeg er tilfreds Jeg er både tilfreds og utilfreds Jeg er utilfreds Jeg er meget utilfreds Ved ikke Får ikke hjælp 6. Hjælpen til rengøring? 7. Hjælpen til tøjvask? 8. Den praktiske hjælp samlet set? 3

58 Maden Sæt ét kryds 9. Hvor får du leveret din mad fra? Assens Kommunes Madservice Det Danske Madhus Ved ikke Får ikke leveret mad 4

59 Sæt ét kryds 10. Hvad synes du om maden, du får leveret? Meget god God Hverken god eller dårlig Dårlig Meget dårlig Ved ikke Får ikke leveret mad 5

60 Praktiske forhold De næste spørgsmål handler om nogle praktiske forhold omkring hjælperne. Sæt ét kryds i hver række Ja Både og Nej Ved ikke 11. Er det oftest de samme hjælpere, der kommer hos dig? 12. Er den hjælp, du får, lige god, uanset hvilken hjælper der kommer i dit hjem? 13. Kommer hjælperne generelt på de aftalte tidspunkter? 6

61 Kontaktperson i kommunen Ved kontaktperson menes kommunens visitator. Visitator er den person som tildeler, hvor meget hjemmehjælp du får i timer og ydelser. Sæt ét kryds 14. Hvordan er kontakten til din kontaktperson i kommunen? Meget god God Hverken god eller dårlig Dårlig Meget dårlig Ved ikke 7

62 Hjælperne De næste spørgsmål handler om de hjælpere, som yder hjælpen. Sæt ét kryds i hver række Ja Både og Nej Ved ikke 15. Er hjælperne venlige over for dig? 16. Er hjælperne omsorgsfulde over for dig? 17. Udviser hjælperne respekt over for dig? 8

63 De næste fire spørgsmål handler om medarbejdernes støtte til, at du kan blive så selvhjulpen som mulig i de daglige gøremål. Selvhjulpen betyder, at du er i stand til at klare dig selv uden andres hjælp. Sæt ét kryds 18. Støtter medarbejderne dig i at klare dig selv i de daglige gøremål? Ja, ofte Ja, nogle gange Nej, sjældent Nej, aldrig Ved ikke 9

64 Sæt ét kryds 19. Hvad synes du om medarbejdernes støtte til, at du kan blive så selvhjulpen som mulig i forhold til personlig pleje (fx bad, toiletbesøg, af- og påklædning)? Jeg er meget tilfreds Jeg er tilfreds Både og Jeg er utilfreds Jeg er meget utilfreds Ved ikke Får ikke hjælp 10

65 Sæt ét kryds 20. Hvad synes du om medarbejdernes støtte til, at du kan blive så selvhjulpen som mulig i forhold til praktiske gøremål (fx rengøring og tøjvask)? Jeg er meget tilfreds Jeg er tilfreds Både og Jeg er utilfreds Jeg er meget utilfreds Ved ikke Får ikke hjælp 11

66 Sæt ét kryds 21. Hvordan har din evne til at klare dig selv i de daglige gøremål udviklet sig under hjemmepleje-indsatsen? Meget mere selvhjulpen Mere selvhjulpen Uændret Mindre selvhjulpen Meget mindre selvhjulpen Ved ikke Får ikke hjælp 12

67 Din samlede vurdering af hjemmeplejen Sæt ét kryds 22. Hvad synes du samlet set om den hjemmepleje, du modtager? Jeg er meget tilfreds Jeg er tilfreds Både og Jeg er utilfreds Jeg er meget utilfreds Ved ikke 13

68 Det frie valg 23. Ved du, at du kan vælge frit mellem kommunale og private leverandører? Ja Nej Sæt ét kryds 24. Hvor vigtigt er det for dig at kunne vælge imellem kommunale og private leverandører? Meget vigtig Vigtig Hverken vigtig eller ikke vigtig Ikke vigtig Slet ikke vigtig Ved ikke 14

69 Det næste spørgsmål handler om fleksibel hjemmehjælp. Fleksibel hjemmehjælp betyder, at man har ret til at bytte ydelser. Det vil sige, at borgere (som får personlig pleje og praktisk hjælp) har ret til at vælge en helt eller delvis anden pleje/hjælp end den, der er truffet afgørelse om. Sæt ét kryds 25. Ved du, at du kan benytte dig af fleksibel hjemmehjælp? Ja Nej 15

70 Sæt ét kryds 26. Hvor tit kommer der hjælpere hos dig? Flere gange om dagen (det vil sige i døgnet) 1 gang om dagen Flere gange om ugen 1 gang om ugen Hver 2. uge Hver 3. uge Ved ikke 16

71 Om dig Denne del af spørgeskemaet handler om dig. 27. Hvilket år er du født? Notér venligst fødselsåret 28. Er du? Mand Kvinde 17

72 29. Bor du alene? Ja Nej Ønsker ikke at oplyse 30. Hvordan vurderer du dit nuværende helbred? Sæt ét kryds Meget godt Godt Både godt og dårligt Dårligt Meget dårligt Ved ikke 18

73 Tak for din deltagelse. Husk at returnere spørgeskemaet senest fredag d. 7. februar. 19

74 Bilag: 3.2. Brugertilfredshed plejeboliger pdf Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Mødedato: 04. juni Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

75 Brugertilfredshed på PLEJEBOLIGOMRÅDET i Assens Kommune 2014

76 Indhold 1. Indledning 2 2. Rapportens opbygning 4 3. Læsevejledning 5 4. Sammenfatning Den samlede tilfredshed Størst og mindst tilfredshed og vurdering Udvikling fra 2011 til Svarfordeling for de enkelte spørgsmål Samlet tilfredshed Plejeboligen Personlig pleje Praktisk hjælp Personalet og praktiske forhold omkring personalet Mad Hverdagen 24 Bilag 1 Metode 29 Bilag 2 Spørgeskema 36 Maj

77 1. Indledning I november 2010 besluttede Assens Byråd, som del af kommunes kvalitetskontrakt, at der i 2011 og fremadrettet hvert andet år skal gennemføres en brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af Assens Kommunes hjemmepleje og plejeboliger. Formålet med brugertilfredshedsundersøgelsen er at belyse, hvad brugerne synes om den hjælp og pleje, de modtager. Undersøgelsen giver systematisk viden om brugernes tilfredshed og kan supplere den daglige dialog mellem brugere og personale. Resultaterne skal anvendes som input til at sikre og udvikle kvaliteten i hjemmeplejen og plejeboligerne, således at ressourcerne anvendes bedst muligt. Denne rapport omhandler brugertilfredsheden i plejeboligerne. Målgruppen for undersøgelsen er beboere, som er visiteret til almene plejeboliger eller plejeboliger for demente i Assens Kommune. Målgruppen omfatter 311 borgere fordelt på 10 plejeboligenheder, herunder 1 selvejende plejeboligenhed (markeret med *): Bofællesskabet Korsvang, Assens Bofællesskabet Odensevej, Assens Bofællesskabet Skelvej, Assens De Gamles Hjem, Glamsbjerg Flemløse Plejehjem Holmely, Aarup Kildebakken, Vissenbjerg Strandgården, Haarby Sydmarksgården, Verninge* Æblehaven, Haarby Leder og personale på de enkelte plejeboligenheder har faglig vurderet, hvilke af de i alt 311 beboere som har haft mulighed for at deltage i forhold til det fysiske og psykiske funktionsniveau. Undersøgelsen er gennemført som spørgeskemaundersøgelse via interview. Interviewforløbet har fundet sted over 4 uger i januar/februar Besvarelserne er behandlet anonymt. Assens Kommune har gennemført undersøgelsen med udgangspunkt i et nationalt koncept for sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser. Det betyder blandt andet, at spørgeskemaet primært tager afsæt i et standardskema, og at 2

78 undersøgelsens resultater er gjort tilgængelige for andre kommuner. På er der mulighed for at se, hvilke kommuner, der har gennemført en tilsvarende brugertilfredshedsundersøgelse på plejeboligområdet, og deres gennemsnit for den samlede tilfredshed. Standardskemaet omhandler borgernes oplevelse af plejeboligen, den praktiske hjælp, den personlige pleje, personalet, praktiske forhold omkring personalet og mad. Som supplement til spørgsmålene i standardskemaet, har Assens Kommune formuleret nogle lokale spørgsmål omkring beboernes hverdag i øvrigt. Personalet i plejeboligerne har orienteret beboerne om undersøgelsen og har stået til rådighed for eventuelle spørgsmål. Orienteringen af beboere og pårørende er herudover sket skriftligt via plakater og pjecer. 164 borgere har besvaret spørgeskemaet, hvilket svarer til en svarprocent på 53. Assens Kommune har stået for planlægning og gennemførsel af undersøgelsen. For uddybende metodebeskrivelse henvises til bilag 1. Spørgeskemaet er desuden vedlagt som bilag. 3

79 2. Rapportens opbygning Rapporten indledes med afsnit 3. Læsevejledning. I vejledningen beskrives, hvordan diagrammer over undersøgelsens resultater skal læses. Herefter er rapporten delt op i to større afsnit: Afsnittet 4. Sammenfatning præsenterer de overordnede resultater og mønstre i beboernes tilfredshed. Afsnittet indleder med at se på den samlede tilfredshed med at bo i plejebolig. Den samlede tilfredshed sammenlignes dels med resultatet fra 2011 og dels på tværs af plejeboligerne. Herefter fremhæves de områder på plejeboligområdet, hvor beboernes tilfredshed og vurdering er henholdsvis størst og mindst. Afsnittet afsluttes med at vise de områder på plejeboligområdet, hvor der er sket de største ændringer i beboernes tilfredshed i forhold til 2011 i henholdsvis positiv og negativ retning. Afsnit 5. Svarfordeling for de enkelte spørgsmål viser den procentvise svarfordeling for hvert spørgsmål og hvor det er relevant også den gennemsnitlige tilfredshed. 4

80 3. Læsevejledning Resultaterne af undersøgelsen præsenteres som i nedenstående eksempel: Figur 3.1. Eksempel på svarfordeling for et enkelt spørgsmål: Hvad synes du samlet set om at bo her? Antal svar angiver, at 159 beboere har besvaret spørgsmålet. Tallet viser, at 53 % af de adspurgte beboere har svaret meget tilfreds på spørgsmålet. Antal svar Gns Assens kommune 159 4,42 0% 25% 50% 75% 100% Meget utilfreds Utilfreds Hverken eller Tilfreds Meget tilfreds Svarkategorierne varierer ml. spørgsmålene. Ved tilfredshedsspørgsmål anvendes en fempunktsskala, der har n angiver, svarkategorier hvor mange beboere, med værdierne 1-5. Andre spørgsmål har fx kategorierne ja, både og og nej. Gns angiver den gennemsnitlige tilfredshedsscore for de enkelte besvarelser på en skala med værdierne henviser til den mest positive værdi, fx meget tilfreds eller meget god. 5

81 Der kan forekomme steder, hvor procentfordelingerne i forbindelse med afrundinger ikke summerer til 100 procent. Der kan være tale om en afvigelse på +/- 1 procent. De besvarelser, hvor borgeren har afkrydset ved ikke eller modtager ikke hjælp til dette, indgår ikke i beregningerne. De anvendte figurer i rapporten er dels genereret via standardrapporter fra den nationale tilfredshedsportal, hvor undersøgelsens resultater er overført og dels via datasystemet SurveyXact, hvor besvarelserne oprindeligt er indtastet. Det betyder, at figurerne varierer i deres visuelle fremtoning rapporten igennem. 6

82 4. Sammenfatning I de følgende afsnit præsenteres en sammenfatning af de overordnede resultater og mønstre omkring beboernes tilfredshed med at bo i plejeboligerne Den samlede tilfredshed Figur viser, hvad beboerne samlet synes om at bo i plejeboligen. Beboerne er generelt positive, idet 90 % af beboerne enten er meget tilfredse eller tilfredse med at bo i deres plejebolig i Den gennemsnitlige tilfredshed er steget fra 4,33 i 2011 til 4,42 i Figur Hvad synes du samlet om at bo her? Ændring fra 2011 til Antal svar Gns Assens Kommune ,42 Assens Kommune ,33 0% 25% 50% 75% 100% Meget utilfreds Utilfreds Hverken eller Tilfreds Meget tilfreds Figur viser, hvordan beboernes tilfredshed med at bo i plejebolig samlet set varierer mellem de forskellige plejeboliger. Plejeboligerne er rangeret efter den gennemsnitlige tilfredshed. Bofællesskabet Skelvænget er ikke nævnt i figuren, da der er mindre end 10 besvarelser, men besvarelserne indgår i det samlede resultat. 7

83 Figur Hvad synes du samlet om at bo her? Fordelt på plejeboliger. Antal svar Gns 4,90 4,62 4,59 4,47 4,46 4,27 4,27 4,15 4,12 4, Størst og mindst tilfredshed og vurdering I det følgende fremhæves de 5 områder, hvor beboernes tilfredshed og vurdering er henholdsvis størst og mindst. Rangeringen er baseret på de spørgsmål, hvor det er muligt at beregne en gennemsnitlig tilfredshed eller vurdering ud fra en skala med værdierne 1-5. Spørgsmålene omhandler plejeboligen, personlig pleje, praktisk hjælp, mad og helbred. Af figur fremgår det, at beboerne er mest tilfredse med deres bolig, ligesom nogle områder inden for den personlige pleje og hjælpen til tøjvask er blandt top 5. 8

84 Figur Størst tilfredshed/vurdering målt på gennemsnit (skala 1-5) Antal svar Gns Din bolig? 162 4,43 Den personlige pleje samlet set? 130 4,35 Hjælpen til at komme i bad? 130 4,34 Hjælpen til at blive vasket? 105 4,33 Tøjvasken her? 147 4,31 0% 25% 50% 75% 100% Meget utilfreds Utilfreds Hverken eller Tilfreds Meget tilfreds 9

85 Borgerne er mindst tilfredse med mad, de daglige aktiviteter, rengøring og udendørsområder, ligesom den gennemsnitlige vurdering af eget helbred ligger lavest. Figur Mindst tilfredshed/vurdering målt på gennemsnit (skala 1-5) Antal svar Gns De udendørsområder her? 120 4,13 Hjælpen til rengøring? 151 4,05 De daglige aktiviteter, der tilbydes her på stedet? 91 3,90 Maden her? 158 3,87 Hvordan vurderer du dit nuværende helbred? ,49 0% 25% 50% 75% 100% Meget utilfreds Utilfreds Hverken eller Tilfreds Meget tilfreds 1 Svarkategorierne er: meget dårligt, dårligt, både godt og dårligt, godt og meget godt. 10

86 4.3 Udvikling fra 2011 til 2014 I det følgende præsenteres de områder, hvor der er sket ændringer i borgernes tilfredshed fra 2011 til 2014 i henholdsvis positiv og negativ retning. Analysen baserer sig på de spørgsmål, som beboerne er stillet i både 2011 og I første del af afsnittet er kun medtaget spørgsmål med beregnet gennemsnitlig tilfredshedsscore ud fra en skala med værdierne 1-5. Spørgsmålene omhandler plejeboligen, personlig pleje, praktisk hjælp, mad og helbred. I anden del af afsnittet præsenteres de nævneværdige ændringer fra 2011 til 2014 i beboernes vurderinger blandt de øvrige spørgsmål omkring personalet, praktiske forhold omkring personalet og hverdagen. Der er udelukkende medtaget svarfordelinger på de spørgsmål, hvor der er ændringer på 10 % eller mere i de ydre svarkategorier. Figur viser de 5 største positive ændringer i den gennemsnitlige tilfredshed. De største ændringer er sket i forhold til hjælpen til toiletbesøg (+ 0,20), hjælpen til rengøring (+ 0,18) og hjælpen til tøjvask (+ 0,14). Figur Positive ændringer i den gennemsnitlige tilfredshed (skala 1-5) 11

87 Figur viser de procentvise svarfordelinger på de 5 ovenfor nævnte områder, hvor der er sket den største positive ændring i den gennemsnitlige tilfredshed. Figur Positive ændringer svarfordeling i procent Antal svar Gns 4,24 4,04 4,05 3,87 4,31 4,17 4,33 4,20 4,35 4,23 12

88 Figur viser de negative ændringer i den gennemsnitlige tilfredshed. De største ændringer ses i forhold til mad (- 0,33) og udendørsområder (-0,11). Figur Negative ændringer i den gennemsnitlige tilfredshed (skala 1-5) 13

89 Figur viser de procentvise svarfordelinger på de 4 ovenfor nævnte områder, hvor der er sket en negativ ændring i den gennemsnitlige tilfredshed. Figur Negative ændringer svarfordeling i procent 2 Antal svar Gns 3,87 4,20 4,13 4,24 4,43 4,50 3,90 3,95 2 Svarkategorierne er: meget dårligt, dårligt, både og, godt og meget godt. 14

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 2. april 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Bodil Boesgaard Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/31305 Introduktion

Læs mere

Brugertilfredshed på plejeboligområdet i Assens Kommune 2011

Brugertilfredshed på plejeboligområdet i Assens Kommune 2011 Brugertilfredshed på plejeboligområdet i Assens Kommune 2011 Antal besvarelser: 20 Svarprocent: 61% Social, Sundhed og Arbejdsmarked Rådhus Allé 5, 5610 Assens socialogsundhed@assens.dk Indledning Som

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

Center for Sundhed og Velfærd. Tilfredshedsundersøgelse. Brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje og beboere i plejebolig

Center for Sundhed og Velfærd. Tilfredshedsundersøgelse. Brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje og beboere i plejebolig Center for Sundhed og Velfærd Tilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje og beboere i plejebolig Efteråret 2014 Indhold SAMMENFATNING... 3 TILFREDSHED MED HJEMMEPLEJEN...

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 5. marts 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 11/40589 Sundhedspolitik 'Sammen om

Læs mere

Foredragsholdere og underholdende indslag ved. arrangementer. kr 14.000,00 kr

Foredragsholdere og underholdende indslag ved. arrangementer. kr 14.000,00 kr 18, 1. tildelingsrunde 2015, sag 14/14952 Organisation/forening KundeidBidragsnr. Søger Bemærkning Bevilling Bevilget 2014 Ikke umiddelbart berettiget I alt Ældre Aktivcentret Glamsbjerg 8002 55 Foredragsholdere

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/8541 Social- og Sundhedsudvalget - 3. budgetopfølgning pr. 30. september - DRIFT...1

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/8541 Social- og Sundhedsudvalget - 3. budgetopfølgning pr. 30. september - DRIFT...1 Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 5. november 2014 - kl. 10:00 Sted Mødelokale 2 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/8541 Social- og Sundhedsudvalget

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 8. januar 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/30939 Overordnet introduktion til

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse Hovedrapport for hjemmeplejen

Brugertilfredshedsundersøgelse Hovedrapport for hjemmeplejen Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Hovedrapport for hjemmeplejen Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Hovedrapport for hjemmeplejen Indhold 1. Baggrund for undersøgelsen... 1 Undersøgelsens omfang... 1

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Ærø 2016 Modtagere af hjemmepleje Antal beelser: 160 Svarprocent: 70,48% Ærø 2016 Side 1 ud af 21 sider Introduktion Ærø Kommune har i 2016 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Referat med temadrøftelserne er publiceret. 1. Godkendelse af dagsorden...1

Referat med temadrøftelserne er publiceret. 1. Godkendelse af dagsorden...1 Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 12. august 2015 - kl. 16:00 Sted Mødelokale 1 Bemærkning Referat med temadrøftelserne er publiceret Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN XXXX KOMMUNE 13. marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2. Hovedresultater 3. Læsevejledning 4. Undersøgelsens resultater 5. Prioriteringskort 6. Baggrundsoplysninger

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Institutionsrapport Sammenligning over tid Modtagere af hjemmepleje En Institution beelser: 108 Svarprocent: 48,65% Assens og Sammenligning af institution over tid - Assens

Læs mere

Hjemmeplejen Undersøgelse af brugertilfredsheden med hjemmeplejen. April 2013

Hjemmeplejen Undersøgelse af brugertilfredsheden med hjemmeplejen. April 2013 Hjemmeplejen Undersøgelse af brugertilfredsheden med hjemmeplejen April 2013 Baggrund og beskrivelse af undersøgelsen - Hjemmeplejens primære opgave er i samarbejde med borgere, at levere personlig pleje

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE NORDDJURS KOMMUNE 5. marts 2014 INDHOLD 1. Om rapporten 2. Tilfredsheden med hjemmeplejen i Norddjurs Kommune 3. Leverandører af hjemmepleje

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE

SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE Sept. 2013 SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der ikke står med fed skrift, medtages i undersøgelsen. Dvs. følgende spørgsmål er valgfrie: 2-4, 7-8,

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen.

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen. 3. juni 2015 1. Indledning Dette notat sammenfatter resultaterne af Skive Kommunes brugertilfredshedsundersøgelse vedr. hjemmepleje og plejeboliger, som er gennemført i foråret 2015. Undersøgelsen er igangsat

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse Center for Sundhed og Velfærd

Tilfredshedsundersøgelse Center for Sundhed og Velfærd Center for Sundhed og Velfærd Tilfredshedsundersøgelse 2016 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje, genoptræning og beboere i plejebolig 2 Tilfredshedsundersøgelse 2016 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Lejre 2016 Modtagere af hjemmepleje Antal beelser: 451 Svarprocent: 82,30% Lejre 2016 Side 1 ud af 20 sider LÆSEVEJLEDNING I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier,

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2012

BRUGERUNDERSØGELSE 2012 Antal besvarelser: 33 BRUGERUNDERSØGELSE 2012 Svarprocent: 94% OM RAPPORTEN 01 Om rapporten Rapportens indhold Kommune har i perioden maj - juni 2012 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige

Læs mere

Referat. Social- og Sundhedsudvalget. Tid Onsdag den 7. maj 2014 kl. 16:00. Sted Mødelokale 3. Afbud. Fraværende

Referat. Social- og Sundhedsudvalget. Tid Onsdag den 7. maj 2014 kl. 16:00. Sted Mødelokale 3. Afbud. Fraværende Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 7. maj 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. 13/27671 Udviklingsstrategi 2015 på social- og specialundervisningsområdet

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE I FAXE KOMMUNE

Undersøgelse af brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE I FAXE KOMMUNE SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE I FAXE KOMMUNE 1 Vejledning Udfyld skemaet med kuglepen så krydset ikke viskes bort. Vi vil bede dig om at svare på alle spørgsmål og returnere skemaet i vedlagte

Læs mere

Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015. Analyse, HR og Udvikling

Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015. Analyse, HR og Udvikling Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015 Analyse, HR og Udvikling Baggrund og metode...2 Svarprocent...2 Hvem har svaret?...2 Personlig hjælp...3 Praktisk hjælp...3 Madservice...4 Praktiske forhold omkring

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2014 Beboere i plejebolig

Brugertilfredshedsundersøgelse 2014 Beboere i plejebolig Brugertilfredshedsundersøgelse 2014 Beboere i plejebolig Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Inger B. Foged. Sagsnr.: 27.42.00-P05-3-14 Dato: 23.01.15. Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Center for Social og Sundhed. Furesø Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse på det kommunale hjemmeplejeområde

Center for Social og Sundhed. Furesø Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse på det kommunale hjemmeplejeområde Center for Social og Sundhed Furesø Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse på det kommunale hjemmeplejeområde - 2014. Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Undersøgelsens overordnede resultater... 3 Indsatser...

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2012

BRUGERUNDERSØGELSE 2012 Antal besvarelser: 15 BRUGERUNDERSØGELSE 2012 Svarprocent: 79% OM RAPPORTEN 01 Om rapporten Rapportens indhold Kommune har i perioden maj - juni 2012 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Skive Hjemmepleje 2015 Ydes Hjemmeservice Antal beelser: 30 Svarprocent: 60,00% Skive 2015 Side 1 ud af 15 sider Introduktion Skive Kommune har i 2015 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Finansministeriet Pilotprojekt om sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser

Finansministeriet Pilotprojekt om sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser Finansministeriet Pilotprojekt om sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser Hjemmeplejeområdet: Resultater på tværs af de deltagende kommuner Deloitte Business Consulting A/S Maj 2010 Indledning

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Haderslev Kommune Antal beelser: 321 Svarprocent: 67,58% Haderslev 2013 Side 1 ud af 16 sider Introduktion Haderslev kommune har i 2013 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Næstformand Henrik Hansen overtog mødeledelsen. Punkt 6 blev behandlet efter punkt 2. 1. Godkendelse af dagsorden...1

Næstformand Henrik Hansen overtog mødeledelsen. Punkt 6 blev behandlet efter punkt 2. 1. Godkendelse af dagsorden...1 Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 30. september 2015 - kl. 16:00 Sted Mødelokale 1 Bemærkning Udvalgsformand Betina Signe Stick var fraværende fra punkt 5. Næstformand Henrik Hansen overtog

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Skive Plejebolig 2015 Hem, Lem og Rønbjerg Ældrecentre Antal beelser: Svarprocent: Skive 2015 Side 1 ud af 14 sider Introduktion Skive Kommune har i 2015 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Skive Hjemmepleje 2015 Pleje & Omsorg Fur/Selde Antal beelser: 45 Svarprocent: 70,31% Skive 2015 Side 1 ud af 17 sider Introduktion Skive Kommune har i 2015 gennemført en

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Skive Hjemmepleje 2015 Hjemmeplejen Limfjord Antal beelser: 120 Svarprocent: 67,80% Skive 2015 Side 1 ud af 17 sider Introduktion Skive Kommune har i 2015 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse sundersøgelse Hjemmepleje Fredericia Kommune Fredericia 2012 beelser: 1.229 Svarprocent: 80,01% Side 1 ud af 18 sider Introduktion Fredericia kommune har i 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019...1

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019...1 Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 4. marts 2015 - kl. 16:00 Sted Mødelokale 1 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til

Læs mere

Udvalget mødes kl. 15:00 i mødelokale 2 til dialogmøde med Ældrerådet. 1. Godkendelse af dagsorden...1

Udvalget mødes kl. 15:00 i mødelokale 2 til dialogmøde med Ældrerådet. 1. Godkendelse af dagsorden...1 Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 3. juni 2015 - kl. 16:00 Sted Mødelokale 2 Bemærkning Udvalget mødes kl. 15:00 i mødelokale 2 til dialogmøde med Ældrerådet. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse:

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Skive Plejebolig 2015 Flere institutioner Antal beelser: 20 Svarprocent: 33,90% Skive 2015 Side 1 ud af 13 sider Introduktion Skive Kommune har i 2015 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

[Introduktion] Goddag/aften mit navn er [navn]. Jeg ringer fra analyseinstituttet Epinion på vegne af Socialministeriet.

[Introduktion] Goddag/aften mit navn er [navn]. Jeg ringer fra analyseinstituttet Epinion på vegne af Socialministeriet. [Introduktion] Goddag/aften mit navn er [navn]. Jeg ringer fra analyseinstituttet Epinion på vegne af Socialministeriet. Kunne jeg komme til at tale med @name [INTW: Interview skal gennemføres med denne

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. december 2014. Hjemmeplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Brugertilfredshedsundersøgelse. december 2014. Hjemmeplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse december 2014 Hjemmeplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune FORORD... 3 EN KVANTITATIV UNDERSØGELSE... 4 RESULTATER TILFREDSHED... 5 SAMLET TILFREDSHED... 5 TILFREDSHED MED DEN

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for alle modtagere af hjemmepleje i Randers Kommune

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Skive Plejebolig 2015 Flere institutioner Antal beelser: 18 Svarprocent: 54,55% Skive 2015 Side 1 ud af 13 sider Introduktion Skive Kommune har i 2015 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE

SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE Sept. 2011 SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE Til kommunen: Det er valgfrit for kommunen, om spørgsmål 8, 9 10 medtages i undersøgelsen. Endvidere er de delspørgsmål i spørgsmålene 1,2, 4 6, som

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredsheden med hjemmeplejen

Undersøgelse af brugertilfredsheden med hjemmeplejen IP. nr.: Int. nr.: Undersøgelse af brugertilfredsheden med hjemmeplejen Us. 5954 September 2009 + 0 SPØRGESKEMA TIL HJEMMEHJÆLPSMODTAGERE Anvendelse af spørgeskemaet I forbindelse med Pilotprojekt om sammenlignelige

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Fredericia Kommune Modtagere af Hjemmepleje Antal beelser: 1.229 Svarprocent: 80,01 % Fredericia 2012 Side 1 ud af 20 sider Introduktion Fredericia kommune har i 2012 gennemført

Læs mere

KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig i Gladsaxe Kommune

KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig i Gladsaxe Kommune Gladsaxe Kommune Center for Personale og Udvikling Udviklingssekretariatet CSFAMR/DOBJJE Januar 2009 KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig

Læs mere

Assens Kommune Myndighed Sundhed. Det kommunale tilsyns samlede redegørelse for år 2013: Tilsyn på frit-valg-området

Assens Kommune Myndighed Sundhed. Det kommunale tilsyns samlede redegørelse for år 2013: Tilsyn på frit-valg-området Assens Kommune Myndighed Sundhed Det kommunale tilsyns samlede redegørelse for år 2013: Tilsyn på frit-valg-området Lovgrundlag Med baggrund i Lov om Social Service 151a stk. 1, Retssikkerhedslovens 15

Læs mere

Madservice og hjemmeplejen i Favrskov Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

Madservice og hjemmeplejen i Favrskov Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Læsevejledning og databehandling...3 Hjemmepleje... 4 Samlet tilfredshed med praktisk hjælp og personlig pleje...4 Praktisk hjælp...5 Kerneydelser...5 Den personlige

Læs mere

N OTAT. Den 20. november 2014. Sags ID: SAG-2013-06595 Dok.ID: 1872350. RIL@kl.dk Direkte 3370 3238 Mobil 3020 9774

N OTAT. Den 20. november 2014. Sags ID: SAG-2013-06595 Dok.ID: 1872350. RIL@kl.dk Direkte 3370 3238 Mobil 3020 9774 N OTAT KL's spørgeskemaundersøgelse vedr. socia l- pædagogisk bistand til deltagelse i aktivit e- ter, ferie og udflugter for borgere på kommunale bosteder mv. 1. Indledning KL har på baggrund af dialog

Læs mere

Metodebeskrivelse og resultater fra baselinemålinger af brugertilfredsheden på dagtilbuds-, folkeskole- og hjemmeplejeområdet (BTU)

Metodebeskrivelse og resultater fra baselinemålinger af brugertilfredsheden på dagtilbuds-, folkeskole- og hjemmeplejeområdet (BTU) Enhed Adm. pol. Sagsbehandler ELI/KHS Koordineret med - Sagsnr. Doknr. Dato Metodebeskrivelse og resultater fra baselinemålinger af brugertilfredsheden på dagtilbuds-, folkeskole- og hjemmeplejeområdet

Læs mere

Brugerundersøgelse af Hjemmeplejen, Pleje og omsorg Faaborg-Midtfyn Kommune

Brugerundersøgelse af Hjemmeplejen, Pleje og omsorg Faaborg-Midtfyn Kommune Brugerundersøgelse af Hjemmeplejen, Pleje og omsorg Faaborg-Midtfyn Kommune Rapport over brugernes svar BORGER ÆLDRE BØRN BRUGER FORÆLDRE Udarbejdet af: EPO-staben, FAMILIE BEBOER UNGE BORGER ÆLDRE BØRN

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse Alle 2012 Hjemmepleje Baselinemåling beelser: 2.261 Svarprocent: 71,53% Side 1 ud af 11 sider Introduktion Alle kommune har i 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning Vallensbæk Kommune Tilfredshedsundersøgelse af hjemmeplejen Tekstrapport Maj 2013 Projektkonsulenter Connie Flausø Larsen Casper Ottar Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører MEGAFON.

Læs mere

Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet

Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 2014-2017 SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Rådhuset, Lokale 319 Fraværende: Peter Duetoft

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE BEBOERE I PLEJEBOLIG Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne af brugertilfredshedsundersøgelsen bland beboere i plejebolig

Læs mere

1. tog rapporten til efterretning, 2. besluttede at sende rapporten i høring hos Ældrerådet og Handicaprådet inden endelig forelæggelse

1. tog rapporten til efterretning, 2. besluttede at sende rapporten i høring hos Ældrerådet og Handicaprådet inden endelig forelæggelse 119. Brugertilfredshedsundersøgelse i Frederiksberg Kommunes plejeboliger Åbent - 27.42.00-P05-1-15 Resumé Frederiksberg Kommune har gennemført brugertilfredshedsundersøgelse i plejecentrene, resultaterne

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse - Resultatrapport. Hjemmehjælp i Herning

Brugertilfredshedsundersøgelse - Resultatrapport. Hjemmehjælp i Herning Brugertilfredshedsundersøgelse - Resultatrapport Hjemmehjælp i Herning 2012 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Forord 3 2 Grundlæggende data og metode 4 2.1 Metode 5 3 Resultater og konklusioner 6 3.1 Forslag til

Læs mere

Støtte til frivilligt socialt arbejde, 18, 1. runde 2015

Støtte til frivilligt socialt arbejde, 18, 1. runde 2015 Punkt 3. Støtte til frivilligt socialt arbejde, 18, 1. runde 2015 2014-34040 Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender at foreninger m.v. der har ansøgt om økonomisk

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse Gribskov Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 TNS

Brugertilfredshedsundersøgelse Gribskov Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 TNS Gribskov Kommune Contents 1 Metode og læsevejledning 5 2 Opsummering 9 3 Borgere der bor i plejecentre 13 4 Borgere der modtager hjemmepleje 51 5 Borgere der modtager genoptræning 94 6 Bilag 131 2 Baggrund

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Brugertilfredshedsundersøgelse beboere i plejebolig 2015 Totalundersøgelse Flere institutioner Antal besvarelser: 471 Svarprocent: 51,64% Frederiksberg 2015 Side 1 ud af

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed på ældreområdet 2015

Undersøgelse af brugertilfredshed på ældreområdet 2015 December 2015 Undersøgelse af brugertilfredshed på ældreområdet 2015 Baggrund Med afsæt i kommuneøkonomiaftalen fra 2006 er der for sjette gang gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt ældre

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2012

Brugertilfredshedsundersøgelse 2012 Brugertilfredshedsundersøgelse 2012 Dagplejen 2 Indholdsfortegnelse Baggrund s.4 Mål s.4 Metode s.4 Opfølgning s.5 Sammenligninger med andre kommuner s.5 Svarprocenten s.5 Undersøgelsens konklusioner s.5

Læs mere

Sagsnr Referat af brugerundersøgelser 2015

Sagsnr Referat af brugerundersøgelser 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Kvalitet og Sammenhæng NOTAT 04-01-2016 Referat af brugerundersøgelser 2015 I 2015 er der for sjette år i træk gennemført brugerundersøgelser

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE xx BRUGERUNDERSØGELSE 2011 Dato: 9. september 2011 Sundhed & Ældre Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 40 94 social@herning.dk www.herning.dk Tilkendegiv din mening om den hjemmehjælp, du modtager

Læs mere

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6 Velfærdsudvalget Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl. 08.30 i F 6 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (V) Susanne Bettina

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Metode... 4 2. Resultater... 5 2.1 Køn og alder... 6 2.2 Samlet tilfredshed,

Læs mere

Tønder Kommune Ældrerådet Referat Referat

Tønder Kommune Ældrerådet Referat Referat Mødedato: 15. september 2015 Mødelokale: Mødelokale 1, Løgumkloster Rådhus, Rådhusstræde 2, 6240 Løgumkloster Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 15. september 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse Ældreområdet Hjemmeplejen

Brugertilfredshedsundersøgelse Ældreområdet Hjemmeplejen SOLRØD KOMMUNE LEDELSESSEKRETARIATET Brugertilfredshedsundersøgelse Ældreområdet Hjemmeplejen Efteråret 2016 Indhold Indledning...2 Opsummering...3 Høj tilfredshed samlet set...3 Potentielt udviklingspunkt

Læs mere

Lovgrundlag Struer Kommune har i henhold til servicelovens 18 afsat en pulje til støtte til frivilligt socialt arbejde.

Lovgrundlag Struer Kommune har i henhold til servicelovens 18 afsat en pulje til støtte til frivilligt socialt arbejde. POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Retningslinjer for tildeling af 18 midler i Struer Kommune Lovgrundlag Struer Kommune har i henhold

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 AARHUS KOMMUNE ÅRHUS PRIVATE HJEMMEHJÆLP Forord Rapporten, du sidder med, er resultatet for en privat leverandør af en undersøgelse af brugernes tilfredshed med den praktiske

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit,

Læs mere

Gladsaxe Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse på plejeboligområdet. Pilotprojekt om sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser

Gladsaxe Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse på plejeboligområdet. Pilotprojekt om sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse på plejeboligområdet Pilotprojekt om sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser Marts 2010 Indhold Indledning 3 Sammenfatning 4 Læsevejledning 5 Spørgeskemaet

Læs mere

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Kvalitetsstandard Servicelovens 18 Hvad er indsatsens lovgrundlag Serviceloven kapitel 5 Brugerinddragelse, rådgivende samarbejdsorganer m.v.

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 AARHUS KOMMUNE MAD- LEVERANDØRER Forord Rapporten, du sidder med, er resultatet på madområdet af en undersøgelse af brugernes tilfredshed med den praktiske hjælp, personlige

Læs mere

Møde 12. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 4

Møde 12. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 4 Socialudvalg Referat Møde 12. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 4 Afbud/fraværende: Mødet afsluttet kl. 14.15. Indkaldte: kl. 13.15 - Britta Rasmussen vedr. punkterne 161-163 kl. 13.45 - Irene Kristensen

Læs mere

Ældreundersøgelse i Greve Kommune 2012 Pårørende til beboere på plejecenter

Ældreundersøgelse i Greve Kommune 2012 Pårørende til beboere på plejecenter Borgere der modtager hjemmehjælp Ældreundersøgelse i Greve Kommune 2012 Pårørende til beboere på plejecenter Metode Indsamling TNS Gallup har på vegne af Greve Kommune telefonisk kontaktet alle registrerede

Læs mere

Charlotte Vincent Petersen, Leif Wilson Laustsen. 1. Godkendelse af dagsorden...1

Charlotte Vincent Petersen, Leif Wilson Laustsen. 1. Godkendelse af dagsorden...1 Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tid Tirsdag den 14. juni 2016 - kl. 16:00 Sted Mødelokale 1 Afbud Charlotte Vincent Petersen, Leif Wilson Laustsen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse

Læs mere

Møde 17. september 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 3, Rådhuset

Møde 17. september 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 3, Rådhuset Frivillighedsudvalg Referat Møde 17. september 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 3, Rådhuset Afbud: Kaj Bundgaard Pkt. Tekst Side 36 Budget / Regnskab 1 37 Store Gå Dag 1 38 Struer Fjerkræklub 2 39 Lokalforeningen

Læs mere

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 AARHUS KOMMUNE NAT OMRÅDE HASLE-ÅBYHØJ Forord Rapporten, du sidder med, er resultatet på teamniveau af en undersøgelse af brugernes tilfredshed med den praktiske hjælp og

Læs mere

Kvalitetsstandard Visitation

Kvalitetsstandard Visitation Kvalitetsstandard Visitation Fanø Kommune Indhold Forord...2 1.0 Lovgrundlag...3 2.0 Formål...3 3.0 Hvordan søges om hjælp og støtte?...3 3.1 Sagsbehandlingstid...4 3.2 Hvordan behandles ansøgningen?...4

Læs mere

Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet.

Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet. Dagsordener og referater Ballerup Kommune Social- og Sundhedsudvalget ÅBEN DAGSORDEN Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet. Mødetidspunkt 27-01-2015 kl. 13:00

Læs mere

NOTAT. Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning

NOTAT. Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning NOTAT Til Social- og sundhedsudvalget Kopi Fra Sundhed og Omsorg, Administrationen Emne Robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel

Læs mere

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: R-122 Fraværende: Bemærkninger Følgende sager behandles: Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse

Læs mere

1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1. 1.2 Politiske målsætninger

1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1. 1.2 Politiske målsætninger Kvalitetsstandard Personlig pleje til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 BENCHMARK-RAPPORT AARHUS KOMMUNE OFFENTLIG OG PRIVAT LEVERANDØR Rapportens opbygning Denne rapport dækker resultaterne for offentlige og private leverandører af hjemmehjælp

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse i hjemmeplejen i Aarhus Kommune 2016

Tilfredshedsundersøgelse i hjemmeplejen i Aarhus Kommune 2016 Tilfredshedsundersøgelse i hjemmeplejen i Aarhus Kommune Denne rapport viser resultaterne af tilfredshedsundersøgelsen i hjemmeplejen i Aarhus Kommune i. Undersøgelsen omfatter alle modtagere af praktisk

Læs mere

Brugerundersøgelse om hjemmehjælp. til beboere i eget hjem og i plejebolig / plejehjem. US-nr 7119

Brugerundersøgelse om hjemmehjælp. til beboere i eget hjem og i plejebolig / plejehjem. US-nr 7119 Brugerundersøgelse om hjemmehjælp til beboere i eget hjem og i plejebolig / plejehjem US-nr 7119 maj juli 2007 1 Hvad er Deres alder? år 2 Hvad er Deres køn? Mand 1 Kvinde 2 3 Modtager De enten praktisk

Læs mere

Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp

Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp NOTAT 17. april 2015 Indledning I Frederikssund Kommune gennemføres tilsyn med leverandører af 83 ydelser af visitationen som myndighedsafdeling.

Læs mere

Referat. fra Sundhed & Omsorgsudvalget

Referat. fra Sundhed & Omsorgsudvalget Referat fra Sundhed & Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 21. november 2016 Mødetidspunkt: 13:30-15:30 Mødested: Deltagere: Afbud: Borgmesterens mødelokale Henning Ravn (V), Bente Bendix Jensen (I), Connie

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 AARHUS KOMMUNE GRØN GRUPPE Forord Rapporten, du sidder med, er resultatet på teamniveau af en undersøgelse af brugernes tilfredshed med den praktiske hjælp og personlige pleje

Læs mere

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden"

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af Ældre milliarden Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden" Beslutningstema Der skal tages stilling til hvilke formål Egedal Kommune vil søge de 5,9 millioner kroner, som kommunen tilbydes af

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune

Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune Brugerundersøgelse på handicapområdet, januar-februar 2010 Pilotprojekt for sammenlignelige brugerundersøgelser Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Sammenfatning

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 AARHUS KOMMUNE OMRÅDE VEJLBY- Forord Rapporten, du sidder med, er resultatet på områdeniveau af en undersøgelse af brugernes tilfredshed med den praktiske hjælp og personlige

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden /13296 Den kirkelige ligning / behandling af budget Orientering...

1. Godkendelse af dagsorden /13296 Den kirkelige ligning / behandling af budget Orientering... Referat Byrådet Tid Onsdag den 17. september 2014 - kl. 17:00 Sted Byrådssalen Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/13296 Den kirkelige ligning 2015...1 3. 14/8880

Læs mere

Tilfredsheds- og trivselsundersøgelse på plejeboligområdet

Tilfredsheds- og trivselsundersøgelse på plejeboligområdet Tilfredsheds- og trivselsundersøgelse på plejeboligområdet Haderslev Kommune Resultater fra borgerundersøgelsen Juni 2017 Side 1 af 24 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Sammenfatning... 4 3.

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse af ældreplejen

Brugertilfredshedsundersøgelse af ældreplejen t Brugertilfredshedsundersøgelse af ældreplejen Sundheds- og Ældreministeriet December 2017 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Baggrund... 4 1.1 Datasæt og metode...

Læs mere

UDKAST SOCIALFORVALTNINGEN -

UDKAST SOCIALFORVALTNINGEN - Bilag 1B UDKAST SOCIALFORVALTNINGEN - Kvalitetsstandarder for vedligeholdende træning efter Servicelovens 86, stk. 2 til handicappede, psykisk syge og misbrugere, 2007 Side 2 af 16 1.0 INDLEDNING... 3

Læs mere