DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE"

Transkript

1 Den 9. september 2013 blev der i sag Ejendomsmægler Mette Bakkekilde Lykken Vejlesøvej 96A 2840 Holte v/ advokat C. A. Fabritius Tengnagel og Tony Genschow Mortensen Vejlesøvej 96A 2840 Holte v/ advokat Jan Erik Kornerup Jensen indbragt for nævnet af Dansk Ejendomsmæglerforening Islands Brygge København S afsagt sålydende Kendelse Ved af 2. marts 2012 har Dansk Ejendomsmæglerforening (DE) indbragt ejendomsmægler Mette Bakkekilde Lykken og Tony Genschow Mortensen for Disciplinærnævnet for ejendomsmæglere, jf. lov om omsætning af fast ejendom 29 a, stk. 5. Tony Genshow Mortensen var registreret ejendomsmægler indtil den 3. januar Klagen drejer sig om, hvorvidt de indklagede har handlet i strid med lov om omsætning af fast ejendom, bekendtgørelse om ansvar, garantistillelse og behandling af deponerede midler mv. ved omsætning af fast ejendom og i strid med god ejendomsmæglerskik ved ikke at have afregnet deponerede midler modtaget fra købere i forbindelse med formidling af fast ejendom. Derudover drejer klagen sig om, hvorvidt de indklagede har overtrådt 14 i bekendtgørelse om ansvar, garantistillelse og behandling af deponerede midler ved i flere sager at have modtaget større beløb end tilladt uden at videredeponere iht. 14. Sagens omstændigheder: Mette Lykken Bolig v/tony Genshow Mortensen blev taget under konkursbehandling ved Sø- og Handelsrettens dekret af 19. december Virksomheden var registreret som en enkeltmandsvirksomhed. Virksomheden bestod af 5 filialer af ejendomsmæglervirksomheder med hovedsæde i Lyngby. 1

2 Dansk Ejendomsmæglerforenings garantifond har efter konkursen fået henvendelser fra en række købere/sælgere i sager, hvor frigivelse af beløbet til dem skulle være sket forud for konkursens indtræden. Dansk Ejendomsmæglerforening har ved sagens indbringelse medsendt en liste over købere/sælgere, som foreningen har fået henvendelser fra. Disciplinærnævnet besluttede den 19. juni 2013 at udvide antallet af sager der skulle medtages i kendelsen, og Dansk Ejendomsmæglerforening har den 27. juni 2013 på nævnets opfordring fremsendt en fuld oversigt over alle de afsluttede sager. Oversigten omhandler 190 afsluttede sager. Disciplinærnævnet har af kapacitetsmæssige årsager besluttet kun at fremhæve 11 sager ud af de 190, som Dansk Ejendomsmæglerforenings garantifond har behandlet. De resterende 179 vil ikke blive fremhævet, men vil blive inddraget i afgørelsen. De sager, som nævnet har valgt at fremhæve, er: Charlottenlund Sag nr. 7 Boet efter [ ] Anmeldt beløb: kr ,25 Sag nr. 30 [Sælger] Anmeldt beløb: kr ,75 Sag nr. 32 [Sælger] Anmeldt beløb: kr ,00 Lyngby Sag nr. 10 [Sælger] Anmeldt beløb: kr ,00 Frederiksberg Sag nr. 73 [Sælger] Anmeldt beløb: kr ,25 Sag nr. 79 [Sælger] Anmeldt beløb: kr ,00 (udb. beløb: kr ,00) Sag nr. 85 [Sælger] Anmeldt beløb: kr ,50 Sag nr. 166 [Sælger] Anmeldt beløb: kr ,25 Holte Sag nr. 76 [Sælger] Anmeldt beløb: kr ,00 (udb. beløb: kr ,00) Sag nr. 208 Boet efter [ ] Anmeldt beløb: kr ,00 Projektafdeling Sag nr. 77 Boet efter [ ] Anmeldt beløb: kr ,00 Den 14. oktober 2011 forelå der anmærkningsfrit skøde, og udbetalingen kunne frigives, i sag nr. 73 til en kontantpris på kr Udbetalingen på kr blev deponeret den 10. juni 2011 hos Mette Lykken Bolig. Indklagede undlod at frigive sælgers tilgodehavende på kr ,25. Sælger har fået sit tilgodehavende via Dansk Ejendomsmæglerforenings Garantifond. 2

3 Den 19. oktober 2011 forelå der anmærkningsfrit skøde i sag nr. 30 til en kontantpris på kr Udbetalingen på kr blev deponeret den 28. juli 2011 hos Mette Lykken Bolig. Den 4. januar 2012 kunne deponeringen frigives. Indklagede undlod at frigive sælgers tilgodehavende på kr ,75. Sælger har fået sit tilgodehavende via Dansk Ejendomsmæglerforenings Garantifond. Den 21. oktober 2011 forelå der anmærkningsfrit skøde i sag nr. 10 til en kontantpris på kr Udbetalingen på kr blev deponeret den 7. oktober 2011 hos Mette Lykken Bolig. Den 14. februar 2012 kunne deponeringen frigives. Indklagede undlod at frigive sælgers tilgodehavende på kr Sælger har fået sit tilgodehavende via Dansk Ejendomsmæglerforenings Garantifond. Den 27. oktober 2011 forelå der anmærkningsfrit skøde, og udbetalingen kunne frigives i sag nr. 76 til en kontantpris på kr Udbetalingen på kr blev deponeret den 1. september 2011 hos Mette Lykken Bolig. Indklagede undlod at frigive sælgers tilgodehavende på kr Sælger har fået sit tilgodehavende via Dansk Ejendomsmæglerforenings Garantifond. Den 2. november 2011 forelå der anmærkningsfrit skøde i sag nr. 7 til en kontantpris på kr Udbetalingen på kr blev deponeret hos Mette Lykken Bolig. Indklagede undlod at frigive sælgers tilgodehavende på kr ,25. Sælger har fået sit tilgodehavende via Dansk Ejendomsmæglerforenings Garantifond. Den 18. november 2011 forelå der anmærkningsfrit skøde, og udbetalingen kunne frigives i sag nr. 32 til en kontantpris på kr Udbetalingen på kr blev deponeret den 1. juli 2011 hos Mette Lykken Bolig. Indklagede undlod at frigive sælgers tilgodehavende på kr Sælger har fået sit tilgodehavende via Dansk Ejendomsmæglerforenings Garantifond. Den 8. december 2011 forelå der anmærkningsfrit skøde i sag nr. 77 til en kontantpris på kr Udbetalingen på kr blev deponeret den 21. november 2011 hos Mette Lykken Bolig. Den 12. januar 2012 kunne deponeringen frigives. Indklagede undlod at frigive sælgers tilgodehavende på kr Sælger har fået sit tilgodehavende via Dansk Ejendomsmæglerforenings Garantifond. Den 20. december 2011 forelå der anmærkningsfrit skøde, og udbetalingen kunne frigives i sag nr. 85 til en kontantpris på kr Udbetalingen på kr blev deponeret den 19. september 2011 hos Mette Lykken Bolig. Indklagede undlod at frigive sælgers tilgodehavende på kr ,50. Sælger har fået sit tilgodehavende via Dansk Ejendomsmæglerforenings Garantifond. Den 10. januar 2012 forelå der anmærkningsfrit skøde, og udbetalingen kunne frigives i sag nr. 166 til en kontantpris på kr Udbetalingen på kr blev deponeret den 27. juni 2011 hos Mette Lykken Bolig. Indklagede undlod at frigive sælgers tilgodehavende på kr ,25. Sælger har fået sit tilgodehavende via Dansk Ejendomsmæglerforenings Garantifond. Den 23. januar 2012 kunne udbetalingen frigives i sag nr. 79 til en kontantpris på kr Der var tale om en andelsbolig. Udbetalingen på kr blev deponeret den 26. oktober 2011 hos Mette Lykken Bolig. Indklagede undlod at frigive sælgers tilgodehavende på kr Sælger har fået sit tilgodehavende via Dansk Ejendomsmæglerforenings Garantifond. 3

4 Den 6. februar 2012 forelå der anmærkningsfrit skøde, og udbetalingen kunne frigives i sag nr. 208 til en kontantpris på kr Udbetalingen på kr blev deponeret den 21. september 2011 hos Mette Lykken Bolig. Indklagede undlod at frigive sælgers tilgodehavende på kr Sælger har fået sit tilgodehavende via Dansk Ejendomsmæglerforenings Garantifond. Af de resterende 179 sager var der i 122 af sagerne ikke sket frigivelse, men der var ikke modtaget for høj deponering. Disse sager var: 1, 2, 3, 4, 8, 9, 11, 20, 21, 22, 27, 28, 34, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 49, 51, 53, 54, 55, 57, 59, 60, 61, 62, 64, 67, 69, 70, 71, 72, 80, 83, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 103, 104, 105, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 128, 129, 130, 131, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 142, 143, 144, 145, 147, 149, 150, 152, 161, 162, 163, 164, 165, 167, 168, 171, 172, 173, 177, 178, 179, 181, 183, 184, 189, 190, 191, 192, 193, 195, 196, 197, 200, 209, 210, 220, 221 og 223. Af de resterende 179 sager var der i 7 af sagerne ikke sket frigivelse, og derudover var der modtaget en for høj deponering. Disse sager var: 25, 39, 40, 56, 101, 153 og 169. Af de resterende 179 sager var der i 2 af sagerne sket frigivelse efter konkursen, men der var modtaget for høj deponering. Disse sager var: 6 og 88. Af de resterende 179 sager var der i 48 af sagerne sket frigivelse efter konkursen, og der var ikke modtaget for høj deponering. Disse sager var: 5, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 26, 31, 33, 35, 36, 37, 44, 50, 58, 66, 68, 74, 78, 79, 81, 82, 148, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 170, 174, 176, 182, 186, 187, 203, 204, 205, 206, 207, 211, 212, 214, 215 og 216. Parternes bemærkninger: Dansk Ejendomsmæglerforening har bl.a. anført, at Mette Lykken sammen med sin ægtefælle drev ejendomsmæglervirksomheden Mette Lykken Bolig v/tony Genshow Mortensen. Mette Lykkens indehaverstatus. Dansk Ejendomsmæglerforening har bl.a. anført, at Mette Lykken overfor kunderne, Dansk Ejendomsmæglerforening og udadtil generelt har fremstået som indehaver af virksomheden. Mette Lykken er endvidere gift med Tony Mortensen, og det fremgik endvidere af virksomhedens hjemmeside, at Mette Lykken og Tony Mortensen var indehavere af Mette Lykken Bolig, samt at Mette Lykken både var direktør i virksomheden og daglig leder af virksomhedens filial i Lyngby. Dansk Ejendomsmæglerforening har endvidere anført, at foreningen desuden har haft Mette Lykken registreret som indehaver (sammen med Tony Mortensen) af virksomheden siden Foreningen har også løbende gennem årene sendt korrespondance, som var stilet til indehaverne af virksomheden, direkte til Mette Lykken, uden at hun nogensinde har gjort indsigelser herimod. F.eks. kan nævnes foreningens årlige udsendelse af tro og love-erklæringer til alle indehaverne af foreningens medlemsvirksomheder. Af selve erklæringen fremgik, at Mette Lykken var registreret som indehaver af alle virksomhedens 5 filialer. Foreningen har 4

5 endvidere løbende sendt s til Mette Lykken med indledningen Kære indehaver. Alt dette uden at Mette Lykken gjorde indsigelse. Dansk Ejendomsmæglerforening har desuden anført, at det endvidere fremgår nederst af en række breve, som Mette Lykken bolig har skrevet til Dansk Ejendomsmæglerforening: Ansvarlige indehavere: Mette Lykken og Tony Mortensen. Det seneste brev var fra Dansk Ejendomsmæglerforening her endvidere anført, at den i 2009 indbragte Mette Lykken og Tony Mortensen for foreningens etiske råd. De blev begge indbragt som indehavere. Mette Lykken gjorde ikke indsigelser herved, selvom hun risikerede sanktioner som indehaver. Manglende udbetalinger af deponeringer. Dansk Ejendomsmæglerforening har bl.a. anført, at foreningen har set sig nødsaget til at indbringe Mette Bakkekilde Lykken og Tony Mortensen, idet det er foreningens opfattelse, at de har begået underslæb, jf. straffelovens 278, stk. 1, nr. 3, ved uretmæssigt at have forbrugt mere end kr , som er modtaget i deponeringer fra købere i forbindelse med formidling af fast ejendom. Beløbet er baseret på det beløb, foreningens garantifond indtil videre har udbetalt i erstatning til de berørte købere/sælgere i sager, hvor frigivelse af beløbet til dem skulle være sket forud for konkursens indtræden. Dansk Ejendomsmæglerforening har anført, at beløbet forventes at blive væsentligt højere, da alle sager ikke på nuværende tidspunkt er afsluttet. Der er på nuværende tidspunkt anmeldt krav for mere end 4,1 mio. kr. Kundernes tilgodehavender er således opstået som følge af manglende afregning af deponerede midler. Dansk Ejendomsmæglerforening har anført, at virksomheden i flere år har undladt at afregne kundernes tilgodehavender af de deponerede midler. Ud fra det oplyste har Tony Mortensen i hver enkelt sag truffet beslutning om, hvorvidt og hvornår der skulle ske afregning til kunderne. Det lader til, at Tony Mortensen systematisk har undladt afregning. Afregning af sagerne er således kun sket i de tilfælde, hvor kunderne selv har rykket for betaling. I mange tilfælde har kunderne dog aldrig været opmærksomme på, at de havde et krav, og har derfor aldrig modtaget pengene fra Mette Lykken Bolig. Ifølge det af kurator oplyste, har dette stået på i ca. 10 år. Denne antagelse støttes af udskrift fra virksomhedens eget bogholderi. Dansk Ejendomsmæglerforening har oplyst, at den har hørt 7 tidligere daglige ledere i Mette Lykken bolig om arbejdsgangen i virksomheden. Det fremgår bl.a.: Fra [ ] (daglig leder i Holte fra 6. juli 2006 til 25. juni 2009): Min opfattelse var i hele min ansættelsesperiode, at jeg var ansat i et firma, som var presset på økonomien, siden vi hele tiden blev presset til at bede om deponeringer så hurtigt som mulig og at vi hele tiden skulle spørge, når vi skulle afregne sager. Fra [ ] (daglig leder på Frederiksberg fra 9. august 2007 til 30. juni 2009): Hvad angik afregning af sager, var instruksen den, at sagsbehandleren altid skulle kon- 5

6 takte Tony når der var en afregning, og at sagen først måtte afregnes når Tony havde givet grønt lys for dette. Ingen måtte afregne uden tilladelse, og ofte krævede tilladelsen flere rykkere fra sagsbehandleren. Fra [ ] (Daglig leder på Frederiksberg fra 1. april 2011 til 22. dec. 2011): Når i spørg ind til afregninger har jeg oplevet det sådan at INGEN måtte afregne ude at spørge først. Det vil sige at hver enkelt sagsbehandler har skulle meddele Tony når der var en afregning og han har taget stilling til om der måtte afregnes. Der har ofte skulle rykkes flere gange fra sagsbehandlerens side før end afregning er tilladt. Disse beskrivelser understøtter Dansk Ejendomsmæglerforenings opfattelse af, at Mette Lykken Bolig igennem flere år systematisk har undladt at afregne kundernes tilgodehavender, på trods af at betingelserne herfor var opfyldt. Dansk Ejendomsmæglerforening har anført, at Mette Lykkens advokat hævder, at oversigten over krav kan indeholde sager, som er afregnet, men ej bogført korrekt. Dansk Ejendomsmæglerforening har flere gange opfordret Mette Lykkens og Tony Mortensens advokater til at kommentere oversigterne over påståede krav, således at afregnede krav kunne blive slettet. De indklagede har imidlertid aldrig kommenteret oversigterne. Dansk Ejendomsmæglerforening har endelig sidst anført, at såfremt Mette Lykken ikke findes ansvarlig som indehaver, gøres det gældende, at hun er ansvarlig i kraft af sin stilling som daglig leder. Modtagelse af for store beløb i deponering. Dansk Ejendomsmæglerforening har anført, at Mette Lykken og Tony Mortensen i 13 tilfælde har overtrådt 14 i bekendtgørelse nr. 164 af 22. februar 2007 om ansvar, garantistillelse og behandling af deponerede midler m.v. ved omsætning af fast ejendom ved at have modtaget større beløb end tilladt uden at videredeponere jf. 14. Af de sager, som nævnet har besluttet at fremhæve, drejer dette sig om sag: 10, 76, 79 og 208. Derudover drejer det sig om sag: 6, 25, 39, 40, 56, 88, 101, 153 og 169. Dansk Ejendomsmæglerforening har anført, at sagen er anmeldt til politiet, men at sagen her er sat i bero, indtil kurators behandling af konkursboet er afsluttet, herunder kurators eventuelle anmeldelse efter konkurslovens 110, stk. 4. Indklagede Mette Lykkens advokat har bl.a. anført, at Tony Mortensen i 1997 etablerede Mette Lykken Bolig ApS. Pr. 1. december 1999 overdrog nævnte selskab mæglervirksomheden til den personligt drevne virksomhed Mette Lykken Bolig v/ Tony Mortensen. Mette Lykkens indehaverstatus. Indklagede har anført, at hun ingen økonomiske interesser havde i hverken det tidligere selskab eller Mette Lykken Bolig, og hun havde aldrig været registreret i CVR-registret som indehaver af Mette Lykken Bolig. Indklagede har anført, at Dansk Ejendomsmæglerforening i 2000 fik oplysninger om etableringen af Mette Lykken Bolig med Tony Mortensen som ansvarlig inde- 6

7 haver. Ved skrivelse af 1. september 2000 fra Mette Lykken Bolig (underskrevet af en medarbejder ved Mette Lykken Bolig) fik Dansk Ejendomsmæglerforening underretning om, at Mette Lykken Bolig havde fået ny adresse, og at logoet til Mette Lykken Bolig fremtidigt ville være v/mette Lykken og Tony Mortensen. Denne skrivelse resulterede i, at Dansk Ejendomsmæglerforening uden Mette Lykkens vidende registrerede hende som yderligere indehaver af Mette Lykken Bolig. Indklagede bestrider ikke, at registreringen hos Dansk Ejendomsmæglerforening fremgik af de efterfølgende årlige fortrykte indberetninger til Dansk Ejendomsmæglerforening, som blev tilbagesendt fra Mette Lykken Bolig enten af Tony Mortensen eller af en medarbejder ved virksomheden. Indklagede har endvidere anført, at Tony Mortensen og Mette Lykken havde aftalt, at Tony Mortensen skulle fortsætte med at stå registreret som økonomisk ansvarlig for Mette Lykken Bolig, medens Mette Lykkens navn skulle anvendes på hjemmesider, brevpapir o.l. af rent markedsføringsmæssige årsager. Af hensyn til markedsføringen og firmaets navn skulle hun også stå som indehaver. Indklagede har desuden oplyst, at Mette Lykken Bolig omfattede 5 forretningssteder. Fælles for alle forretningsstederne var, at økonomifunktionen blev styret centralt af Tony Mortensen. Indklagede har derudover anført, at Dansk Ejendomsmæglerforening i 2009 i skrivelse stilet til Mette Lykken Bolig anmodede om revisorattestation for, at deponeringsregler mv. var overholdt. Virksomhedens revisor bekræftede, at dette i det væsentligste var tilfældet, idet han dog tog konkrete forbehold. De nævnte forbehold medførte, at Mette Lykken Bolig fik en bøde på kr Det var Tony Mortensen, som håndterede sagen. Indklagede har dernæst oplyst, at Etisk Råd den 27. oktober 2009 afsagde en kendelse stilet til Mette Lykken. Det hedder i afgørelsen, at DE s sekretariat har indbragt: statsaut. ejendomsmægler Mette Lykken, Mette Lykken Bolig v/ Mette Lykken og Tony Mortensen, Lyngby. Afgørelsen pålagde indklagede en bøde på kr Tony Mortensen opfattede det som en bøde pålagt Mette Lykken Bolig svarende til den indledende undersøgelse og revisorerklæring, understøttet af, at han ikke selv som registreret ansvarlig indehaver fik en bøde. Det var således ikke Tony Mortensen og Mette Lykken, som personligt fik en bøde. Indklagede har derudover anført, at Kammeradvokaten på vegne SKAT den 13. september 2011 (fristdagen) indgav konkursbegæring mod Mette Lykken Bolig v/ Tony Mortensen, hvilket resulterede i konkursdekret af 19. december s.å. Såvel Kammeradvokaten som Sø- og Handelsretten lagde til grund, at Mette Lykken Bolig var en enkeltmandsvirksomhed, og at konkursen således omfattede dels virksomheden, dels Tony Mortensen personligt. Indklagede har anført, at Disciplinæransvaret som udgangspunkt er personligt og påhviler den ejendomsmægler, der har udført eller undladt at udføre det arbejde, som mægleren er forpligtet til, herunder god ejendomsmæglerskik, jf. lov om omsætning af fast ejendom 29 a. 7

8 Indklagede har desuden oplyst, at Mette Lykken Boligs centralisering af økonomifunktionen betyder, at ansvar for korrekt behandling af deponerede midler, restafregninger o.l. er et virksomhedsansvar efter lovens 29 a, stk. 4. Indklagede har anført, at der ikke skal være forskel på hæftelsen overfor SKAT og hæftelse overfor andre kreditorer i personligt drevne virksomheder. SKAT gør kun krav gældende mod den CVR-registrerede ansvarlige indehaver. Manglende udbetalinger af deponeringer. Indklagede har anført, at Disciplinærnævnet kun kan behandle sager, som vedrører perioden fra og med 1. juli Indklagede har endvidere anført, at en disciplinærsanktion vedrørende ikke rettidig afregning af sager må forudsætte, at de pågældende sager overhovedet har kunnet afregnes, dvs. at købesummerne er blevet frigivet. Virksomheden blev erklæret konkurs d. 19. december 2011, og ingen sager kunne efter denne dato afregnes grundet konkursen. Indklagede har endvidere anført, at Mette Lykkens ansvar som daglig leder bestod i opsøgende arbejde med indgåelse af formidlingsaftaler og funktionen som daglig leder i Lyngby afdelingen. Mette Lykken beskæftigede sig normalt ikke med selve salget i marken og aldrig med det opfølgende arbejde. Indklagede Mette Lykken har ikke været involveret i nogen af de fremhævede 11 sager, bortset fra, at hun i 1 af sagerne har indgået formidlingsaftalen og i 2 af sagerne har vurderet ejendommen. Hun har ikke forestået salget og kender ikke til sagernes endelige udfald. Der er således ikke grundlag for at pålægge Mette Lykken et direkte ansvar efter lovens 29 a, stk. 3 som registreret mægler for nogen af de i denne sag omhandlede handler. Økonomifunktionen blev varetaget centralt af Tony Mortensen, og Mette Lykken havde ingen rolle i den forbindelse. Mette Lykken fik som alle andre mæglere rykkere, men det lille antal gav ikke Mette Lykken nogen anledning til at fatte mistanke om, at proceduren omkring afregninger eller deponeringer skulle være kritisable. Indklagede har derudover anført, at hun ikke havde pligt til eller anledning til at følge op på de sager, hvor hun havde indgået formidlingsaftaler eller kontrollere de handler, som blev gennemført på Lyngby-kontoret. Indklagede har dertil anført, at der således intet grundlag er for at statuere, at Mette Lykken i sit virke for Mette Lykken Bolig har handlet i strid med det gældende regelsæt eller i strid med god ejendomsmæglerskik. Helt generelt i forhold til de 11 fremhævede sager, gælder det, at frigivelse af købesummen i alle tilfælde er sket enten efter fristdagen den 13. september 2011 eller efter konkursdekretet den 19. december Modtagelse af for store beløb i deponering. Indklagede har kommenteret følgende sager vedrørende modtagelse af for store beløb i deponering: 8

9 Sag 10: Mette Lykken erkender, at der er taget en for høj deponering, men Mette Lykken har ikke haft viden om eller deltaget i beslutningen om at fravige bekendtgørelsens maksimum. Sag 76: Det deponerede beløb overstiger bekendtgørelsens maksimum på kr , og der skulle således være sket deponering på en særskilt konto. Mette Lykken kender dog intet til handlen og har ingen viden om, hvorfor dette er sket, hvorfor hun ikke kan pålægges ansvar for dette. Sag 79: Der var tale om en andelslejlighed, som blev solgt for kr , hvoraf kr af købesummen blev deponeret hos Mette Lykken Bolig. Det deponerede beløb er inden for bekendtgørelsens grænser, og der ses intet forkert i denne handel. Sag 208: Mette Lykken kender ikke til handlen eller til, hvorvidt der forskriftsmæssigt er oprettet særskilt konto. Men det deponerede beløb overstiger bekendtgørelsens maksimum på kr , og der skulle således være sket deponering på en særskilt konto. Indklagede Tony Mortensens advokat har bl.a. anført, at han i det hele kan henholde sig til de af Mette Lykkens advokats fremsatte anbringender, der således skal anses som fremsat tillige på Tony Mortensens vegne. Indklagede Tony Mortensen har endvidere oplyst, at han vedstår som administrator og indehaver sit overordnede ansvar for eventuelle administrative fejl. Mette Lykken har ikke på nogen måde været involveret i virksomhedens administration og økonomi, men har alene været beskæftiget i virksomheden med de opgaver, som Mette Lykkens advokat har anført. Disciplinærnævnets begrundelse og resultat: Som anført ovenfor, har Disciplinærnævnet for ejendomsmæglere af kapacitetsmæssige årsager besluttet kun at fremhæve 11 sager ud af de 190, som Dansk Ejendomsmæglerforenings garantifond har behandlet. De resterende 179 er ikke blevet fremhævet, men er blevet inddraget i afgørelsen af sagen. Mette Lykken og Tony Mortensens advokater er ved skrivelser af 9. juli, 5. august og 21. august 2013 anmodet om at kommentere, at nævnet har udvidet sagen til at omfatte 179 yderligere sager. Advokaterne har ved skrivelser af 23. juli 2013 og 14. august 2013 afstået fra at kommentere det yderligere materiale. Manglende udbetalinger af deponeringer. I sag nr. 7 forelå der anmærkningsfrit skøde den 2. november Udbetalingen på kr blev deponeret hos Mette Lykken Bolig. Sælgers tilgodehavende på kr ,25. blev ikke frigivet, da der forelå anmærkningsfrit skøde eller meddelelse fra berigtigende advokat. Ved at have undladt at afregne sælgernes tilgodehavende, er der handlet i strid med god ejendomsmæglerskik. I sag nr. 32 forelå der anmærkningsfrit skøde den 18. november Udbetalingen på kr blev deponeret den 1. juli 2011 hos Mette Lykken Bolig. Sælgers tilgodehavende på kr blev ikke frigivet, da der forelå anmærknings- 9

10 frit skøde eller meddelelse fra berigtigende advokat. Ved at have undladt at afregne sælgernes tilgodehavende er der handlet i strid med god ejendomsmæglerskik. I sag nr. 73 forelå der anmærkningsfrit skøde den 14. oktober Udbetalingen på kr blev deponeret den 10. juni 2011 hos Mette Lykken Bolig. Sælgers tilgodehavende på kr ,25 blev ikke frigivet, da der forelå anmærkningsfrit skøde eller meddelelse fra berigtigende advokat. Ved at have undladt at afregne sælgernes tilgodehavende er der handlet i strid med god ejendomsmæglerskik. I sag nr. 76, forelå der anmærkningsfrit skøde den 27. oktober Udbetalingen på kr blev deponeret den 1. september 2011 hos Mette Lykken Bolig. Sælgers tilgodehavende på kr blev ikke frigivet, da der forelå anmærkningsfrit skøde eller meddelelse fra berigtigende advokat. Ved at have undladt at afregne sælgernes tilgodehavende er der handlet i strid med god ejendomsmæglerskik. I sag nr. 10, 30, 77, 79, 85, 166 og 208 forelå der først anmærkningsfrit skøde og meddelelse fra berigtigende advokat efter den 19. december Mette Lykken Bolig blev erklæret konkurs ved dekret af 19. december 2011, hvorfor de indklagede efter denne dato ikke havde mulighed for at afregne sælgers tilgodehavende. Der er således ikke handlet i strid med god ejendomsmæglerskik i forhold til disse sager. Dette er endvidere tilfældet i sagerne: 5, 6, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 26, 31, 33, 35, 36, 37, 44, 50, 58, 66, 68, 74, 78, 79, 81, 82, 88, 148, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 170, 174, 176, 182, 186, 187, 203, 204, 205, 206, 207, 211, 212, 214, 215 og 216. Nævnet lægger derfor til grund, at der i sag nr. 7, 32, 73 og 76 ikke blev udbetalt tilgodehavender til sælgerne. Sælgernes tilgodehavender skulle have været frigivet, da der forelå anmærkningsfri skøder eller meddelelser fra berigtigende advokater om anmærkningsfrit skøde. Dette er endvidere tilfældet i sagerne: 1, 2, 3, 4, 8, 9, 11, 20, 21, 22, 25, 27, 28, 34, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 49, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 64, 67, 69, 70, 71, 72, 80, 83, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 103, 104, 105, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 128, 129, 130, 131, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 142, 143, 144, 145, 147, 149, 150, 152, 153, 161, 162, 163, 164, 165, 167, 168, 169, 171, 172, 173, 177, 178, 179, 181, 183, 184, 189, 190, 191, 192, 193, 195, 196, 197, 200, 209, 210, 220, 221 og 223. Ved at have undladt at afregne sælgernes tilgodehavende er der handlet i strid med god ejendomsmæglerskik i de nævnte sager. Indklagede Tony Mortensen har vedstået sit ansvar for eventuelle administrative fejl. Nævnet lægger derfor til grund, at indklagede Tony Mortensen har erkendt, at der ikke er sket afregning i de 133 ovenstående sager. Modtagelse af for store beløb i deponeringer Ifølge bekendtgørelse nr. 164 af 22. februar 2007 om ansvar, garantistillelse og behandling af deponerede midler m.v. ved omsætning af fast ejendom (deponeringsbekendtgørelsen) 14, stk. 1, må en ejendomsmægler som led i en ejen- 10

11 domshandel højst modtage et beløb svarende til 7 % af købesummen, dog mindst kr og højest kr i deponering. Beløb, som vedkommende herudover modtager, skal indsættes på en særskilt konto i et pengeinstitut. Kontoen skal oprettes i forbrugerens navn, og beløbet skal indsættes senest førstkommende bankdag efter modtagelsen. I sag nr. 10 var salgsprisen på kr De indklagede modtog en deponering på kr Der er således handlet i strid med bekendtgørelsens 14, stk. 1, da beløbet overstiger de 7 %. Der måtte højst have været modtaget kr I sag nr. 76 var salgsprisen på kr De indklagede modtog en deponering på kr De er således handlet i strid med bekendtgørelsens 14, stk. 1, da beløbet overstiger de kr I sag nr. 79 var salgsprisen på kr De indklagede modtog en deponering på kr Der er således handlet i strid med bekendtgørelsens 14, stk. 1, da beløbet overstiger de 7 %. Indklagede måtte højst have modtaget kr Det er underordnet, at der er tale om en andelsbolig. I sag nr. 208 var salgsprisen på kr De indklagede modtog en deponering på kr Der er således handlet i strid med bekendtgørelsens 14, stk. 1, da beløbet overstiger de kr Der er ligeledes handlet i strid med bekendtgørelsens 14, stk. 1, i sagerne: 6, 25, 39, 40, 56, 88, 101, 153 og 169. I alle sagerne skulle det beløb, som de indklagede modtog udover 7 %, eller som oversteg kr , have været indsat på en særskilt konto i et pengeinstitut senest førstkommende bankdag efter modtagelsen. Dette blev ifølge det foreliggende ikke gjort. Indklagede Mette Lykken har ved sin advokat erkendt, at Mette Lykken Bolig i sag 10, 76 og 208 har modtaget for mange midler i deponering, hvilket er i strid med deponeringsbekendtgørelsen 14, stk. 1. Indklagede Tony Mortensen har ved sin advokat anført, at han i det hele kan henholde sig til indklagede Mette Lykkens advokats fremsatte anbringender. Indklagede Tony Mortensen har endvidere ved sin advokat oplyst, at han vedstår sit ansvar for eventuelle administrative fejl. Nævnet lægger derfor til grund, at indklagede Tony Mortensen ligeledes har erkendt at have modtaget for mange midler i deponering i de ovenstående sager. Ad Mette Lykkens ansvar. Mette Lykkens eventuelle ansvar eller medansvar i denne sag skal enten støttes på, at hun var medejer af Mette Lykken Bolig eller på, at hun var daglig leder af en filial i Mette Lykken Bolig. Nævnet bemærker, at Mette Lykken Bolig var en personligt drevet virksomhed ejet af Tony Mortensen. Det er også Tony Mortensen, der ved Sø og Handelsrettens dekret blev erklæret konkurs. Mette Lykken kan således ikke ifaldes ansvar som ejer af Mette Lykken Bolig. 11

12 Mette Lykken, der er registret ejendomsmægler, har ifølge det oplyste været daglig leder af en filial af Mette Lykken Bolig. Ifølge lov om omsætning af fast ejendom 8, stk. 5, skal hvert forretningssteds formidlingsvirksomhed være ledet af en ejendomsmægler eller en advokat. Indklagede har som daglig leder haft ansvaret for den daglige drift. Dog er eftersagsbehandling samt udstedelse af fakturaer, afregning mv. foregået på virksomhedens hovedkontor. Det økonomiske ansvar med opgørelse og udbetaling af deponerede midler mv. har virksomheden således i praksis haft. Alle de deponerede midler er endvidere modtaget på virksomhedens konto. En ejendomsmægler hæfter som udgangspunkt ikke for fejl, som er begået af andre ejendomsmæglere eller andre ansatte i virksomheden. Spørgsmålet i denne sag er, om Mette Lykken som daglig leder er ansvarlig eller medansvarlig for, at der sker afregning i de sager, som den daglige leders forretningssted har solgt, dvs. om hun som daglig leder har haft pligt til at følge op på, at sagerne afregnes korrekt overfor kunderne. I Mette Lykkens tilfælde er det endvidere spørgsmålet, om hun har haft et videregående ansvar. I Folketingstidende tillæg A spalte 7741 til lov om omsætning af fast ejendom hedder det om den daglige leder, at ejendomsmægleren eller en advokat, som leder formidlingsvirksomheden skal have denne opgave som sin hovedbeskæftigelse ved virksomhedsudøvelse fra flere forretningsteder. Det er hermed ønsket, at styrke den ansvarlige leders engagement i virksomhedens drift og således også i betjeningen af forbrugerne. Disciplinærnævnet finder, at Folketinget hermed har fastslået, at den daglige leder har et særligt ansvar for sagen gennem alle dens led. Den daglige leder vil således kunne gøres selvstændig ansvarlig for virksomhedens handlinger og undladelser, hvis lederen konkret bliver eller burde være opmærksom på, at loven ikke overholdes. Det fremgår af udsagnene fra kædens øvrige daglige ledere, at kunderne måtte rykke for deres afregninger, og at de daglige ledere ofte rykkede Tony Mortensen flere gange, før der kunne afregnes. Der er ikke oplyst omstændigheder i indklagede Mette Lykkens sag, der peger i retning af en anden sagsbehandling i den forretning, hun var daglig leder af. Hertil kommer at Mette Lykken var ansigtet udadtil og fremstod som indehaver både på Mette Lykken Boligs hjemmeside og i avisartikler. Hun var med andre ord virksomheden. Hun var endvidere registreret hos Dansk Ejendomsmæglerforening som indehaver og modtog breve adresseret til hende som indehaver, og hun fik en bøde af Etisk Råd som indehaver uden at gøre indsigelse. Mette Lykken er endvidere gift med Tony Mortensen og har dermed haft en væsentlig økonomisk interesse i virksomheden. Disse omstændigheder fører efter nævnets opfattelse til, at indklagede Mette Lykken som ægtefælle til Tony Mortensen og som daglig leder i virksomheden må have været vidende om Tony Mortensens dispositioner. De er alle foretaget i hen- 12

13 des økonomiske interesse, og nævnet anser hende følgelig ansvarlig for overtrædelse af lov om omsætning af fast ejendom og tilsidesættelse af god ejendomsmæglerskik på lige fod med Tony Mortensen. Konklusion De indklagede har handlet i strid med god ejendomsmæglerskik ved ikke at afregne sælgernes tilgodehavender i sag nr. 7, 32, 73 og 76 samt de 129 yderligere sager, da der forelå anmærkningsfrit skøde eller meddelelse fra berigtigende advokat om anmærkningsfrit skøde. De indklagede har endvidere handlet i strid med deponeringsbekendtgørelsen 14, stk. 1, ved at have modtaget for store beløb i deponering i sag nr. 10, 76, 79, og 208 samt i 9 yderligere sager. Indklagede Tony Mortensen har således gjort sig skyldig i grov eller gentagen forsømmelse i udøvelse af sin virksomhed, og frakendes derfor retten til at udøve ejendomsformidling indtil videre, jf. lov om omsætning af fast ejendom 29 b, stk. 2. Indklagede Tony Mortensen tildeles også en bøde på kr , jf. lov om omsætning af fast ejendom 29 b. Da indklagede Mette Lykken har gjort sig skyldig i grov eller gentagen forsømmelse i udøvelsen af sin virksomhed, frakendes hun retten til at udøve ejendomsformidling indtil videre, jf. lov om omsætning af fast ejendom 29 b, stk. 2. Indklagede Mette Lykken tildeles endvidere en bøde på kr , jf. lov om omsætning af fast ejendom 29 b. Nævnet har ved fastsættelsen af sanktionerne lagt vægt på, at der er tale om grove overtrædelser af de indklagedes pligter som ejendomsmæglere i forbindelse med varetagelsen af betroede midler. Thi bestemmes Indklagede tidligere ejendomsmægler, Tony Mortensen, frakendes retten til at udøve ejendomsformidling indtil videre, jf. lov om omsætning af fast ejendom 29 b, stk. 2. Indklagede tidligere ejendomsmægler, Tony Mortensen, tildeles en bøde på kr , jf. lov om omsætning af fast ejendom 29 b. Indklagede ejendomsmægler, Mette Lykken, frakendes retten til at udøve ejendomsformidling indtil videre, jf. lov om omsætning af fast ejendom 29 b, stk. 2. Indklagede ejendomsmægler, Mette Lykken, tildeles en bøde på kr , jf. lov om omsætning af fast ejendom 29 b. 13

14 Afgørelsen kan, for så vidt angår frakendelse af retten til at udøve ejendomsformidling indtil videre, forlanges indbragt for retten, jf. lov om omsætning af fast ejendom 29 d, stk. 1, inden 4 uger, jf. 29 d, stk. 2. Kendelsen offentliggøres, jf. bekendtgørelse om Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere 13, stk. 3. Mikael Sjöberg 14

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 19. juni 2013 blev der i sag 186-2012 Dansk Ejendomsmæglerforening mod DK BOLIGSALG ApS Damhustorvet 5 2610 Rødovre afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail modtaget den 2. juli 2012 har Dansk Ejendomsmæglerforening

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. juni 2015 blev der i sag 264 2014 AA og BB mod CC [Adresse] [By] og Virksomheden Bjarne Schultz-Andersen ApS [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 3. februar 2014 har AA og BB

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2015 blev der i sag 259 2014 AA mod Ejendomsmægler BB og Ejendomsmæglervirksomhed CC v/bb afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 23. januar 2014 har AA indbragt ejendomsmægler BB og ejendomsmæglervirksomheden

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. december 2008 blev der i sag nr. 28-2007 KK mod statsaut. ejendomsmægler BB afsagt sålydende Kendelse Med brev af 16. oktober 2007 har KK indbragt statsaut. ejendomsmægler BB for Disciplinærnævnet.

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. marts 2010 blev der i sag 96-2009 KK mod ejendomsmægler MM og Ejendomsmæglervirksomheden DD under konkurs afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 27. juli 2009 har advokat BB på vegne af KK indbragt

Læs mere

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere. 1 København, den 3. januar 2012 KENDELSE Klager ctr. Mette Lykken Bolig ApS v/ advokat Henrik Løbger Valkendorfsgade 16 1151 København K Nævnet har modtaget klagen den 9. juli 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre Nævnet har modtaget klagen den 15. december 2009. Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 2. marts 2010 blev der i sag 92-2009 KK og BB mod Ejendomsmægler CC og Ejendomsmægler DD og Ejendomsmæglervirksomheden MM afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 19. maj 2009 har KK og BB indbragt ejendomsmægler

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2015 blev der i sag 268 2014 AA mod Ejendomsmægler Kim Nymark [Adresse] [By] og Ejendomsmæglervirksomhed BB [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 17. marts 2014 har AA indbragt

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at erhverve.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at erhverve. 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler Palle Reimer v/advokat Ivar Hviid Gl. Torv 2 5800 Nyborg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale et af klagerne deponeret

Læs mere

Klager. København, den 16. november 2009 KENDELSE. ctr. Flemming Bohn Algade 59 C 4760 Vordingborg

Klager. København, den 16. november 2009 KENDELSE. ctr. Flemming Bohn Algade 59 C 4760 Vordingborg 1 København, den 16. november 2009 KENDELSE Klager ctr. Flemming Bohn Algade 59 C 4760 Vordingborg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har forsømt at udarbejde en provenuberegning til klager i forbindelse

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0288 UL/aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0288 UL/aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Maivi Herup v/chartis Insurance Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Nævnet har modtaget klagen den 24. november 2010.

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal tåle en salærreduktion på grund af dårligt mæglerarbejde.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal tåle en salærreduktion på grund af dårligt mæglerarbejde. 1 København, den 23. december 2009 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S Labæk 10 4300 Holbæk Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal tåle en salærreduktion på grund af dårligt mæglerarbejde.

Læs mere

Klager. København, den 8. marts 2010 KENDELSE. ctr. Gunnar Broholm under konkurs v/dahl advokatfirma Kaj Munks vej 4 7400 Herning

Klager. København, den 8. marts 2010 KENDELSE. ctr. Gunnar Broholm under konkurs v/dahl advokatfirma Kaj Munks vej 4 7400 Herning 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. Gunnar Broholm under konkurs v/dahl advokatfirma Kaj Munks vej 4 7400 Herning og v/dansk Ejendomsmæglerforening Islands Brygge 43 2300 København S Sagen

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2014 blev der i sag 258 2014 AA [Adresse] [By] mod BB [Adresse] [By] og Ejendomsmæglervirksomheden EDC v/ Frandsen og Olsen Løgstør [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 23.

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2014 blev der i sag 226 2013 KK v/ejendomsmægler VV mod Ejendomsmægler NN afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 21. juni 2013 har VV på vegne af KK indbragt ejendomsmægler NN for Disciplinærnævnet

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 07. december 2007 blev der i sag nr. 24-2007 AB og BB mod Ejendomsmæglerfirmaet CC afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 30. juli 2007 har advokat KK på vegne af AB og BB indbragt ejendomsmæglerfirmaet

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 29. februar 2012 blev der i sag 150-2011 Ejendomsmæglervirksomheden RR indbragt af Erhvervs- og Byggestyrelsen (nu Erhvervsstyrelsen) afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 18. februar 2011 har Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Klagerne. København, den 2. november 2009 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup

Klagerne. København, den 2. november 2009 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup 1 København, den 2. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har forsinket handlens gennemførelse og dermed er erstatningsansvarlig

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. juni 2014 blev der i sag 208-2013 AA og BB mod CC og Ejendomsmægler Camilla Jønsson og Ejendomsmæglervirksomheden DD afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 30. januar 2013 har AA og BB indbragt

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0011 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0011 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmægler Niels Hald City A/S v/advokat Thomas Dall Jensen Dronningens Tværgade 7 1302 København K Nævnet har modtaget klagen den 24. januar

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 29. januar 2014 I sag 202-2012 KK mod Ejendomsmægler PP og Ejendomsmæglervirksomheden AA afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 3. december 2012 har KK indbragt ejendomsmægler PP og ejendomsmæglervirksomheden

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg 1 København, den 26. juni 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg Nævnet har modtaget klagen den 24. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og henvendte sig til de indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og henvendte sig til de indklagede. 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Ørtoft Geisler og Martin Rønne v/chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. juni 2014 blev der i sag 232 2013 AA og BB mod Ejendomsmægler CC og Ejendomsmæglervirksomhed DD afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 19. august 2013 har AA og BB indbragt ejendomsmægler CC og

Læs mere

Klagerne. København, den 27. maj 2008 KENDELSE. ctr. Kaarde, Præstmark & Erland ApS Ahlgade 3 Postboks 173 4300 Holbæk

Klagerne. København, den 27. maj 2008 KENDELSE. ctr. Kaarde, Præstmark & Erland ApS Ahlgade 3 Postboks 173 4300 Holbæk 1 København, den 27. maj 2008 KENDELSE Klagerne ctr. Kaarde, Præstmark & Erland ApS Ahlgade 3 Postboks 173 4300 Holbæk Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes de indklagede, at tinglysningsfristen

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2015 blev der i sag 249 2013 AA [Adresse] [By] mod Ejendomsmægler Marie Louise Pedersen [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 29. november 2014 har AA indbragt ejendomsmægler

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 19. januar 2013 blev der i sag 182-2012 KK mod NN og PP ApS afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 2. maj 2012 har KK indbragt NN samt dennes ejendomsmæglervirksomhed PP ApS for Disciplinærnævnet

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 7. september 2015 blev der i sag 287 2014-6184 AA og BB mod CC [Adresse] [By] og Ejendomsmæglervirksomheden DD [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 9. september 2014 har AA og BB

Læs mere

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Lisa Bentsen v/ advokat Martin Steen Andersen Trianglen 4660 Store Heddinge Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har vurderet

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0095 li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Domicil ApS Kolding Landevej 78 7000 Fredericia

Klager. J.nr. 2011-0095 li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Domicil ApS Kolding Landevej 78 7000 Fredericia 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Domicil ApS Kolding Landevej 78 7000 Fredericia Nævnet har modtaget klagen den 18. maj 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0143 UL/bib. København, den 19. december 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Claus Algren Fjordgade 23 9100 Aalborg

Klager. J.nr. 2011-0143 UL/bib. København, den 19. december 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Claus Algren Fjordgade 23 9100 Aalborg 1 København, den 19. december 2011 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Claus Algren Fjordgade 23 9100 Aalborg Nævnet har modtaget klagen den 13. juli 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør.

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør. Den 29. maj 2013 blev der i sag nr. 20/2012 Skat mod A Registreret Revisionsanpartsselskab, cvr-nr. xxxx - xxxx, registreret revisor B og tidligere registreret revisor C afsagt sålydende K e n d e l s

Læs mere

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at erhverve.

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at erhverve. 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Henrik Ejby ApS og statsaut. ejendomsmægler MDE Per E. Hansen v/advokat Annette With Sørensen Københavnsvej 13 B 4760 Vordingborg Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

Vederlag i alt incl. moms kr. 74.844

Vederlag i alt incl. moms kr. 74.844 1 København, den 27. maj 2008 KENDELSE Klagerne ctr. Tim Rose A/S Nordstensvej 9 3400 Hillerød Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har forsinket gennemførelsen af handlen og derfor er erstatningsansvarlig

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet.

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Jørgen Klug Jernbanegade 1 9460 Brovst Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

kendelse: Den 13. maj 2013 blev der i sag nr. 59/2012 Skat mod revisionsfirmaet A samt registreret revisor [revisor] afsagt sålydende

kendelse: Den 13. maj 2013 blev der i sag nr. 59/2012 Skat mod revisionsfirmaet A samt registreret revisor [revisor] afsagt sålydende Den 13. maj 2013 blev der i sag nr. 59/2012 Skat mod revisionsfirmaet A samt registreret revisor [revisor] afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelser af 16. august og 3. september 2012 har Skat i medfør

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet en fejlagtig salgsprovenuberegning og derfor skal betale

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 2. december 2008 blev der i sag nr. 52-2008 AA mod BB v/ MM & SS P/S afsagt sålydende Kendelse Med brev af 9. september 2008 har AA som køber af ejendommen (..1..) indbragt BB v/ MM & SS P/S for Disciplinærnævnet.

Læs mere

KENDELSE. Den 29. juni 2009 underskrev klager og de indklagede en formidlingsaftale om salg af klagers ejendom til en kontantpris på kr. 1.395.000,00.

KENDELSE. Den 29. juni 2009 underskrev klager og de indklagede en formidlingsaftale om salg af klagers ejendom til en kontantpris på kr. 1.395.000,00. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Henning Ulriksen og Flemming Hansen Bredgade 5 5450 Otterup Nævnet har modtaget klagen den 18. januar 2010. Klagen angår

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet mangelfulde oplysninger om en ejendoms skel og derfor skal betale erstatning til klager.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet mangelfulde oplysninger om en ejendoms skel og derfor skal betale erstatning til klager. 1 København, den 6. september 2010 KENDELSE Klager ctr. Svensk Skov & Jagt v/ Mikkel Amager v/ advokat Carl-Sejr Jespersen Strandgade 12 9240 Nibe Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet mangelfulde

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 5. april 2011 blev der i sag 136-2010 KK mod Ejendomsmægler JJ afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 7. september 2010 har KK indbragt ejendomsmægler JJ for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

4.2. Tilvalgte ydelser Indhentelse af tilbud på ejerskifteforsikring 100 125

4.2. Tilvalgte ydelser Indhentelse af tilbud på ejerskifteforsikring 100 125 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Jesper Hardahl ApS Bredgade 107 9700 Brønderslev Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et mangelfuldt arbejde og derfor skal

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager som følge af, at der ikke var lavet tilstandsrapport.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager som følge af, at der ikke var lavet tilstandsrapport. 1 København, den 4. januar 2010 KENDELSE Klager ctr. DanBolig statsautoriseret ejendomsmægler Solvejg Ramkær ApS Smedegade 6 4200 Slagelse Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klager som følge af, at indklagede

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0261 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Danbolig Odense A/S Skibhusvej 66 5000 Odense C

Klager. J.nr. 2010-0261 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Danbolig Odense A/S Skibhusvej 66 5000 Odense C 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Odense A/S Skibhusvej 66 5000 Odense C Nævnet har modtaget klagen den 26. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

KENDELSE. Klager og indklagede indgik den 9. oktober 2007 en formidlingsaftale om salg af klagers ejerlejlighed for en periode på 6 måneder.

KENDELSE. Klager og indklagede indgik den 9. oktober 2007 en formidlingsaftale om salg af klagers ejerlejlighed for en periode på 6 måneder. 1 København, den 3. december 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Steen Johansen Store Torv, 1. sal Rosengårdscentret 5220 Odense SØ Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav på

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har handlet i strid med forbuddet mod dobbeltrepræsentation ved i

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 25. januar 2011 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Poul Erik Bech A/S v/chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V Nævnet har modtaget klagen den 14. maj 2010. Klagen angår spørgsmålet,

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2010-0251 UL/bib. København, den 14. april 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2010-0251 UL/bib. København, den 14. april 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 14. april 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Jesper Olsen og Henrik Petersson v/ advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58 3660 Stenløse Nævnet har modtaget klagen

Læs mere

Nyhedsbrev. Insolvens. 18. marts 2013

Nyhedsbrev. Insolvens. 18. marts 2013 18. marts 2013 Nyhedsbrev Insolvens Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens og Rekonstruktion kan

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A. Den 22. august 2011 blev i sag nr. 73/2010 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over

Læs mere

Klager. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Per Faurholt Nordre Strandvej 77B 8240 Risskov

Klager. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Per Faurholt Nordre Strandvej 77B 8240 Risskov 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Per Faurholt Nordre Strandvej 77B 8240 Risskov Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav på salær med mere i forbindelse

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejerlejlighed og indgik derfor den 28. april 2008 en formidlingsaftale med de indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejerlejlighed og indgik derfor den 28. april 2008 en formidlingsaftale med de indklagede. 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Bengtson & Frydendall A/S Strandvejen 132 A 2900 Hellerup Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes de indklagede, at skødets tinglysning blev

Læs mere

KENDELSE. Klager fik i forbindelse med underskrivelse af formidlingsaftale udleveret salgsbudget dateret 17. oktober 2006.

KENDELSE. Klager fik i forbindelse med underskrivelse af formidlingsaftale udleveret salgsbudget dateret 17. oktober 2006. 1 København, den 25. januar 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Peter Norvig Gl. Kongevej 124 1850 Frederiksberg C Nævnet har modtaget klagen den 2. februar 2009. Klagen angår spørgsmålet,

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S Nævnet har

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. København, den 26. juni 2014 Sagsnr. 2013-3627/LRA 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. Sagens tema: Klager har klaget

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag. 1 København, den 1. juni 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Steen Brastrup Clasen Langelandsvej 25 st. 7400 Herning Nævnet har modtaget klagen den 23. september 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 19. juni 2013 blev der i sag 196-2012 HH og NN mod Ejendomsmægler Fritz Bredvig Søndergade 27 9780 Løkken og Ejendomsmæglerfirmaet Bredvig Søndergade 27 9780 Løkken afsagt sålydende Kendelse Ved klage

Læs mere

Klager. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. Siesbye Kapsch ApS Gothersgade 43 1123 København K

Klager. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. Siesbye Kapsch ApS Gothersgade 43 1123 København K 1 København, den 1. juni 2010 KENDELSE Klager ctr. Siesbye Kapsch ApS Gothersgade 43 1123 København K Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet fejlagtige oplysninger i forbindelse med klagers afgivelse

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 21. juli 2009 KENDELSE Klager ctr. DanBolig Aalborg ApS v/advokat Kim Østergaard Mølleå 1 9000 Aalborg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet fejlagtige oplysninger om en ejerlejligheds

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74. K e n d e l s e:

Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74. K e n d e l s e: Den 15. september 2009 blev der i sag nr. 45/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74 og Registreret revisor Charlotte Vedel Kure Bjerre

Læs mere

Handlen er betinget af, at købers advokat kan godkende handlen i sin helhed, idet købesummen dog er fastsat mellem parterne. [ ]

Handlen er betinget af, at købers advokat kan godkende handlen i sin helhed, idet købesummen dog er fastsat mellem parterne. [ ] 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Place2live Høegh Bolig A/S v/ Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 19. september 2012. Klagen angår

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres fritidshus og indgik derfor den 8. maj 2008 en formidlingsaftalen med indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres fritidshus og indgik derfor den 8. maj 2008 en formidlingsaftalen med indklagede. 1 København, den 4. oktober 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Arne Blomstrøm Havnegade 47 5500 Middelfart Nævnet har modtaget klagen den 16. oktober 2009. Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes.

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes. DOM Afsagt den 25. januar 2012 i sag nr. BS 5-169/2011: A mod Advoknævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund og parternes påstande Sagen er behandlet under medvirken af 3 dommere. Advoknævnet

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0283 UL/bib. København, den 6. juni 2011 KENDELSE. ctr. Et godt hjem A/S Nørregade 19 C 5500 Middelfart

Klager. J.nr. 2010-0283 UL/bib. København, den 6. juni 2011 KENDELSE. ctr. Et godt hjem A/S Nørregade 19 C 5500 Middelfart 1 København, den 6. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Et godt hjem A/S Nørregade 19 C 5500 Middelfart Nævnet har modtaget klagen den 19. november 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0069 aq. København, den 17. januar 2013 KENDELSE. ctr. Danbolig Kristjansen & Partnere Brotorvet 2 9400 Nørresundby

Klager. J.nr. 2012-0069 aq. København, den 17. januar 2013 KENDELSE. ctr. Danbolig Kristjansen & Partnere Brotorvet 2 9400 Nørresundby 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Kristjansen & Partnere Brotorvet 2 9400 Nørresundby Nævnet har modtaget klagen den 11. april 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. januar 2007 har Skattecenter [by] klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. januar 2007 har Skattecenter [by] klaget over registreret revisor A. Den 24. september 2008 blev i sag nr. 2/2007-R Skattecenter [by] mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. januar 2007 har Skattecenter [by] klaget over registreret

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0147 li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup

Klager. J.nr. 2010-0147 li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 17. juni 2010. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

Klager. København, den 10. november 2009 KENDELSE. ctr. EDC My House A/S under konkurs v/kurator Michael Serring Langelinie Allé 35 2100 København K

Klager. København, den 10. november 2009 KENDELSE. ctr. EDC My House A/S under konkurs v/kurator Michael Serring Langelinie Allé 35 2100 København K 1 København, den 10. november 2009 KENDELSE Klager ctr. EDC My House A/S under konkurs v/kurator Michael Serring Langelinie Allé 35 2100 København K Sagen angår spørgsmålet, om klager skal betale bl.a.

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0268 aq. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0268 aq. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. juli 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jacob Andreasen og Jens Saugstrup Valby Langgade 203 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 20.

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin villalejlighed og indgik derfor den 18. februar 2009 en formidlingsaftale med indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin villalejlighed og indgik derfor den 18. februar 2009 en formidlingsaftale med indklagede. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægleraktieselskabet Poul Erik Bech v/ advokat Steen Lundbye Nørre Voldgade 19 1358 København K Nævnet har modtaget klagen den 28. januar

Læs mere

Klagerne. København, den 25. maj 2009 KENDELSE. ctr. EDC Strandfelt A/S Taastrup Hovedgade 115 2630 Taastrup

Klagerne. København, den 25. maj 2009 KENDELSE. ctr. EDC Strandfelt A/S Taastrup Hovedgade 115 2630 Taastrup 1 København, den 25. maj 2009 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Strandfelt A/S Taastrup Hovedgade 115 2630 Taastrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klagerne samt fortabe sit

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0236 li. København, den 22. april 2013 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2012-0236 li. København, den 22. april 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Palle Schultz Jensen og Morten Nancke Rugårdsvej 260 5210 Odense NV Nævnet har modtaget klagen den 16. november 2012.

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0254 UL/bib. København, den 11. april 2012 KENDELSE. ctr. Lokalbolig Valby/SV/Vesterbro ApS Valby Langgade 142 2500 Valby

Klager. J.nr. 2011-0254 UL/bib. København, den 11. april 2012 KENDELSE. ctr. Lokalbolig Valby/SV/Vesterbro ApS Valby Langgade 142 2500 Valby 1 København, den 11. april 2012 KENDELSE Klager ctr. Lokalbolig Valby/SV/Vesterbro ApS Valby Langgade 142 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 28. november 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 S. SEPTEMBER 2013 J.nr.: 8915742 BORJbam Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 Tønder Bank A/S under konkurs Skifteretten i Sønderborg - SKS SO 1-634/2012 Jeg skal herved som kurator i ovennævnte

Læs mere

16. Individuelle vilkår mellem køber og sælger, herunder evt. ændringer til Standardvilkår

16. Individuelle vilkår mellem køber og sælger, herunder evt. ændringer til Standardvilkår 1 København, den 26. oktober 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Boligtilbolig A/S Asylgade 13 5000 Odense C Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig over for klagerne som følge af, at klagerne

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2011-0025937) Anmeldelse

Læs mere

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægleraktieselskabet Poul Erik Bech v/ Chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V.

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægleraktieselskabet Poul Erik Bech v/ Chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmægleraktieselskabet Poul Erik Bech v/ Chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Nævnet har modtaget klagen den 5. marts 2010. 2 Klagen

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. juni 2014 blev der i sag 227-2013 AA mod Ejendomsmægler Karsten Bøgild Langgade 15 8305 Samsø og home Samsø v/ Karsten Bøgild Langgade 15 8305 Samsø afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 23.

Læs mere

Udover prisen, skal der betales tilslutningsafgift til kloak, el, vand og fjernvarme.

Udover prisen, skal der betales tilslutningsafgift til kloak, el, vand og fjernvarme. 1 København, den 2. oktober 2008 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Poul Runo Østervold 24 8900 Randers og Palle Konggaard Irisvej 7 Assentoft 8900 Randers Sagen angår spørgsmålet, om

Læs mere

Klager. J.nr. 2008-0225 UL/li. København, den 8. januar 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2008-0225 UL/li. København, den 8. januar 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Gosvig & Slangerup ApS v/advokat Jan Børjesson Rådhusgården Vester Allé 4 8000 Århus C Sagen angår spørgsmålet, om indklagede, der formidlede

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Maivi Herup Jagtvej 76 2200 København N Nævnet har modtaget klagen den 21. december 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager ønskede at købe. 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Vesterlunds Ejendomskontor Kalundborg ApS Vænget 17 4400 Kalundborg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har begået fejl ved ikke at medtage

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig i den forbindelse til indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig i den forbindelse til indklagede. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler Henrik Møller Andersen Hovedgaden 21 4270 Høng Sagen angår spørgsmålet, om den mellem indklagede og klagerne indgåede formidlingsaftale

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere Merete Lund Brock og Henning Brock v/aig Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

Klagerne. København, den 26. oktober 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Arne Blomstrøm Damgade 12 5610 Assens

Klagerne. København, den 26. oktober 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Arne Blomstrøm Damgade 12 5610 Assens 1 København, den 26. oktober 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Arne Blomstrøm Damgade 12 5610 Assens Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt salgsbudget,

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0218 aq. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0218 aq. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. juli 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Lene Eg Madsen v/ Tryg Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 17. oktober 2011. Klagen angår

Læs mere

KENDELSE. Den 22. januar 2007 købte klager en ny ejendom gennem indklagede.

KENDELSE. Den 22. januar 2007 købte klager en ny ejendom gennem indklagede. 1 København, den 2. oktober 2008 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet DanBolig Frederikshavn ApS Parallelvej 5 9900 Frederikshavn Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet fejlagtige

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0127 UL/li. København, den 14. marts 2013 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2012-0127 UL/li. København, den 14. marts 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 14. marts 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Ørtoft Geisler og Martin Rønne Øster Farimagsgade 95 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 29. juni

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af faktura for formidling af salg af klagers ejendom.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af faktura for formidling af salg af klagers ejendom. 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ole Gregers Hansen Perlegade 97 6400 Sønderborg Nævnet har modtaget klagen den 16. maj 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Klagerne. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte

Klagerne. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet klagerne fejlagtige oplysninger

Læs mere

KENDELSE. EDC Kaj Klinkby Ejendomsmægleranpartsselskabet EDC Vejle Nørretorvet 12 7100 Vejle

KENDELSE. EDC Kaj Klinkby Ejendomsmægleranpartsselskabet EDC Vejle Nørretorvet 12 7100 Vejle 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Kaj Klinkby Ejendomsmægleranpartsselskabet EDC Vejle Nørretorvet 12 7100 Vejle Nævnet har modtaget klagen den 10. oktober 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Klagerne. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Fanø ApS v/advokat Poul Merrild Dokken 10 6700 Esbjerg

Klagerne. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Fanø ApS v/advokat Poul Merrild Dokken 10 6700 Esbjerg 1 København, den 1. juni 2010 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Fanø ApS v/advokat Poul Merrild Dokken 10 6700 Esbjerg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har ydet mangelfuld rådgivning af klagerne

Læs mere